SISÄLLYSLUETTELO Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 1 STRATEGIASTA JOHDETUT TAVOITTEET VUOSILLE 2008 JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 1 STRATEGIASTA JOHDETUT TAVOITTEET VUOSILLE 2008 JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 3"

Transkriptio

1

2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 1 STRATEGIASTA JOHDETUT TAVOITTEET VUOSILLE 2008 JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 3 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen tilanne Ylöjärven työllisyyden kehitys Pirkanmaan talousalueen kehitys Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Kaupungin palkatun henkilöstön määrä Arvio merkittävimmistä riskeistä Sisäisen valvonnan järjestäminen kaupungissa TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS 2.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET KOKONAISTULOT JA -MENOT KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS 5.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen kuuluvista yhteisöistä Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernitase ja sen tunnusluvut HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 7.1 Käyttötalousosan toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 8.1 Ylöjärven kaupungin tuloslaskelmat Ylöjärven kaupungin rahoituslaskelmat Ylöjärven kaupungin tase Konsernituloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Ylöjärven kaupungin konsernitase 102

3 Sivu 9. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 9.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat tiedot Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 11.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT YMPÄRISTÖVASTUUT HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET 120 Liikelaitosten vaikutus kunnan tilikauden tuloksen muodostumiseen 131 Liikelaitosten vaikutus kunnan toiminnan rahoitukseen 132 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista sekä tositelajeista 133 Tilinpäätöksen allekirjoitukset 135

4 Uuden ajan alku Vuosi 2008 piti olla laadittujen suunnitelmien mukaan normaali valtuustokauden viimeinen vuosi eli ylöjärveläisittäin ajatellen vahva kehityksen ja kasvun vuosi. Näin ei kuitenkaan kaikilta osin ollut, vaan kulunut vuosi oli monella tapaa muutoksen ja murroksen vuosi. Valtioneuvosto päätti vahvistaa Kurun kuntaliitoksen tapahtuvaksi vuoden 2009 alusta. Käytännössä tätä päätöstä lähdettiin toteuttamaan jo kertomusvuoden alusta alkaen. Kurun henkilöstö otettiin mukaan monenlaisiin kokouksiin ja koulutustapahtumiin. Lisäksi mm. Kurun koululaitoksen ja perusturvan johtaminen otettiin erillispäätöksillä ylöjärveläiseen ohjaukseen jo vuoden 2008 aikana. Paria vuotta aikaisemmin Viljakkalan kanssa toteutetun kuntaliitoksen kokemuksia voitiin hyödyntää Kurun kanssa tehtyyn kuntakumppanuuteen. Ylöjärven ja Kurun organisaatiot ovat vaiheittain sulautuneet yhdeksi uudeksi kokonaisuudeksi. Edellä mainittujen kolmen kunnan ensimmäiset yhteiset uuden Ylöjärven kuntavaalit järjestettiin syksyllä. Vaalien jälkeen, jo vuoden 2008 puolella, pidettiin nk. järjestäytymiskokoukset. Perustellusti voidaan sanoa, että yhdistymissopimuksissa kirjatut tavoitteet tulevista eri kunnallisten toimielimien henkilövalinnoista toteutuivat. Lautakunnissa ja johtokunnissa on edustajia tasapuolisesti uuden Ylöjärven eri osista. Vuoden lopulla tapahtui kansantaloudessa yllättävän nopea ja jyrkkä muutos. Aluksi puhuimme suhdannetaitoksesta tai lievästä taantumasta. Nyt voimme jo sanoa, että talous on hiipunut ennennäkemättömän nopeasti ja yllättänyt meidät kaikki. Marraskuussa hyväksytty talousarvio jouduttiin avaamaan uudelleen hyvin nopeasti. Talouden taantuma on vaikuttanut ennen muuta kaupunkimme vientiteollisuusyrityksiin. Työttömien ja lomautettujen määrä on kasvanut vuoden lopulla nopeasti. Tästä seuraa, että kaupungin saamat verotulot tulevat supistumaan. Talouden taantumisesta huolimatta voimme kirjata kuitenkin paljon myös myönteisiä uutisia. Kaupungin toimesta rakennettiin paljon. Uusien investointien kautta kaupungin palvelukyky on parantunut. Yhtenäiskoulun mittava saneeraus ja laajennus saatiin valmiiksi ja opetusministeri Sari Sarkomaa oli vihkimässä syksyllä valmistunutta uutta koulukokonaisuutta. Metsäkylän ja Takamaan koulukeskuksia lähdettiin laajentamaan ja Viljakkalan yhtenäiskoulukin sai lisää teknisen työn tilaa. Myös uuden lukion ja ammatillisen opetuksen koulutuskeskuksen suunnittelu käynnistyi. Perusturvan osalta rakennushankkeista voidaan mainita Kangasniemen alueen uusi päivä- ja lastenkoti, Onnimannin uusi päiväkoti Viljakkalaan ja 13

5 Keihäsniemen alueelle sijoittuva vanhusten uusi ryhmäkoti. Terveyskeskuksen laajennuksen suunnittelutyö saatiin lähes valmiiksi. Kaupungin kokonaisinvestoinnit olivat kaiken kaikkiaan suuremmat kuin koskaan aikaisemmin Ylöjärven historiassa. Tampereen kaupunkiseudun kuntien yhteistyö alkoi saada vakiintuneita muotoja. Useita tulevaan yhteistyön lisäämiseen tähtääviä selvitystöitä käynnistettiin mm. maankäytön suunnittelun, asumisen, liikenteen ja palvelujen alueilla. Pitkään vireillä ollut seudullinen elinkeinoyhtiö perustettiin. Ylöjärven kannalta merkittävää oli, että Ylisellä kotipaikkanaan pitänyt sosiaalipalvelujen kuntayhtymä lopetti itsenäisenä kuntayhtymänä toimintansa ja toiminnot siirrettiin valtakunnallisten linjausten mukaisesti Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tehtäviin. Osana tätä ratkaisua Nummikodin asumispalveluyksikkö siirtyi Ylöjärven ylläpitämäksi toiminnaksi ja samalla kaupunki osti ao. kiinteistön omakseen. Talouden taitoksesta huolimatta yksityisellä sektorilla rakennettiin vielä vuonna 2008 suhteellisen paljon. Rakennuslupia myönnettiin yhteensä 398 rakennukselle. Asuntoja näissä rakennuksissa oli 202 kpl. Teollisuusrakennusten rakennuslupia myönnettiin 23 kpl ja liikerakennusten rakennuslupia 11 kpl. Suurimpana rakennushankkeena oli käynnissä kauppakeskus Elo. Valmistuneista rakennuksista suurin oli Suomi Soffa Oy:lle valmistunut liiketalo. Vuosi 2008 oli siis valmistautumista uuden laajentuneen Ylöjärven arkeen. Kuluneen vuoden aikana saatoimme myös huomata, että joudumme valmistautumaan taloudellisesti vaikeampaan ajanjaksoon. Joudumme monella tapaa sopeutumaan ja uusi valtuustokausi tulee olemaan kovin erilainen kuin mihin vuonna 2008 totuimme. Pentti Sivunen kaupunginjohtaja 24

6 STRATEGIASTA JOHDETUT TAVOITTEET VUODELLE 2008 JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 35

7 YLÖJÄRVEN KAUPUNKISTRATEGIA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS JA PALVELUKYKY -NÄKÖKULMA 1. Palvelujen saatavuus ja laatu Arviointikriteerit Tavoite 2008 Tavoitteen toteutuminen Vuotuinen väestönkasvu. 1-2 % Väestön kokonaiskasvu oli 2,3 %. Vastuuhenkilö Pirkko Tahlo/JORY Laajentuneen kaupungin väestönkasvun ja palvelujen yhteen sovittaminen. Laaditaan suunnitelma palvelujen alueellisesta rakenteesta. Suunnitelma on tekeillä, mutta valmistuu vasta vuonna Pirkko Tahlo/JORY Hyvinvointiohjelman toteuttaminen. Hyvinvointisuunnitelma osaksi toiminta ja taloussuunnitelmaa. Hyvinvointisuunnitelma vuodelle 2009 käsiteltiin marraskuun valtuustossa kuten taloussuunnitelmakin. Pirkko Tahlo Säännölliset asiakas-/ asukastyytyväisyystutkimukset. Asiakastutkimukset toteutetaan kaikissa hallintokunnissa ja ryhdytään saadun palautteen edellyttämiin kehittämistoimenpiteisiin. Tavoite toteutui. Toteutettu useissa kouluissa ja Viljakkalan kirjastossa. Matti Peltomäki/JORY Matti Hursti Tietotekniikan hyödyntäminen ja hyväksikäyttö. Yksi uusi sähköinen palvelu/osasto yhteistyössä kehyskuntien kanssa. Otettu käyttöön Timmi-tilavarausjärjestelmä. Hallintosihteeri/ JORY Matti Hursti Julkisen liikenteen toimivuus. Palvelulinjojen toteuttamistapa arvioidaan. Toteutui. Palvelulinjoja lisättiin erityisesti hajaasutusalueelle. Kari Virta 46

8 Arviointikriteerit Tavoite 2008 Tavoitteen toteutuminen Osallistutaan seudullisen joukkoliikenteen suunnitteluun. TASE 2025 kautta osallistuttu joukkoliikenteen laatukäytäväajattelun kehittämiseen. Painopiste kumipyöräliikent een edellytysten parantamiseen, pitkällä tähtäimellä huomioidaan radanvarsien ensisijaisuus maankäytössä. Vastuuhenkilö Seppo Heljo 57

9 YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS JA PALVELUKYKY -NÄKÖKULMA 2. Elinkeinoelämän edellytysten ja kilpailukyvyn sekä monipuolisten asumisvaihtoehtojen turvaaminen Arviointikriteerit Tavoite 2008 Tavoitteen toteutuminen Aktiivinen maa ja kaavoituspolitiikka laadukkaiden yritystonttien riittävyyden turvaamiseksi. Raakamaata hankitaan lähinnä elinkeinoelämän tarpeisiin keskusta-alueilla ja valtakunnallisten pääteiden suunnalta. Maanhankinta toteutettu pääasiassa uuden Kuruntien varrelta elinkeinoelämän tarpeisiin. Yhteensä on hankittu n. 23 ha. Vastuuhenkilö Pentti Sivunen Seudullisen elinkeinostrategian toteutuminen. Kolmenkulman teollisuusalueen asemakaavoitus jatkuu kuntayhteistyönä. Kolmenkulman alueelle hyväksyttiin kaksi kaavaa. Pentti Sivunen Vahvistetaan Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n toimintaedellytyksiä seudullisen elinkeinoyhteistyön kehittämisen rinnalla, Kaupunkiseudun elinkeinoyhtiö perustettiin. Ylöjärven Yrityspalvelu Oy jatkaa toimintaansa nykyisillä resursseilla. Pentti Sivunen Maaseudun elinkeinotoiminnan kehittäminen. Projektirahoitusten hyödyntäminen. SVYE-hanke ei saanut v 2008 TEkeskuksen päätöstä. Pentti Sivunen Osallistutaan Tampereen seudun maaseututoimiston perustamisselvitykseen. Ei toteutunut. Ylöjärvi suuntautui ostamaan maaseututoimiston palvelut Lempäälästä. Pentti Sivunen Monipuoliset ja viihtyisät asumisvaihtoehdot. Luovutetaan n. 50 omakotitonttia, 3 rivitalotonttia ja 1-2 kerrostalotonttia. Toteutunut. Pentti Sivunen Huomioidaan vuokraasuntojen tarve. Rakennushankkeet ovat käynnistymässä. Pentti Sivunen 68

10 Arviointikriteerit Tavoite 2008 Tavoitteen toteutuminen Vastuuhenkilö Osallistutaan seudullisen asunto-ohjelman laatimiseen. Toteutunut Pentti Sivunen Keskustaajaman kehittäminen puutarhakaupunkiajattelun mukaisesti Taajamien suunnittelun perusteet ja toteutusjärjestys määritellään. Kehityskuva-ajattelu on maastoutettu kaavoitusohjelman pohjaksi. Suunnittelun ja budjetoinnin perusteissa arvioidaan taajamakohtainen tasoluokitus. Toteuttamisjärjestys määritellään vuosittain laadittavissa suunnittelu- ja työohjelmissa. Suunnitteluperusteita ollaan kuvaamassa v suunnitteluohjelmiin. Seppo Heljo Yleiskaavoituksen ajantasaisuus Elinkeinoelämän tarpeisiin laadittava osayleiskaava Vaasantien ympäristössä valmistuu. Kaavatyö etenee. Pentti Sivunen Kehityskuva tulevasta kaupunkirakenteesta valmistuu. Ehdotus ollut julkisesti nähtävillä. Pentti Sivunen Sorapintojen maisemointi ja suodatusjärjestelmien toteutus aloitetaan hulevesien hallitun imeytyksen varmistamiseksi. Pohjavesialueen suojelusuunnitelman seurantakokouksessa on käyty läpi imeytysperiaatteita. Toteutus on edennyt suunnitteluohjelman ja investointiohjelman mukaisesti. Seppo Heljo 79

11 PROSESSIT JA RAKENTEET NÄKÖKULMA 3. Päätöksenteon ja strategisen johtamisen kehittäminen Arviointikriteerit Luottamushenkilöiden ja henkilöstön sitoutuminen hyväksyttyyn kaupunkistrategiaan ja strategisen ajattelun syventäminen. Tavoite 2008 KV:n strategiaseminaari talousarvion laadinnan pohjaksi. Strategiaan pohjautuvan talousarvion ja tavoitteiden hyväksyminen. Tavoitteen toteutuminen Seminaari järjestettiin Murikassa Toteutunut Vastuuhenkilö Pirkko Tahlo Pirkko Tahlo Kaupunkistrategian tavoitteiden toteuttamisesta raportoidaan KH:lle ja KVALT:lle 1/3 vuosittain. Huhtikuun raportointi hallitukselle ei toteutunut uuden kirjanpito-ohjelmiston ongelmien vuoksi. Muilta osin toteutunut tavoitteen mukaisesti. Pirkko Tahlo Lautakunnat hyväksyvät strategiaan pohjautuvat käyttösuunnitelmat. Toteutunut. Pirkko Tahlo/JORY Seurataan strategian maastoutumista. Seuranta tapahtuu osastokohtaisesti. Pirkko Tahlo/JORY Yhdistyneen valtuuston koulutus. Kaikkien merkittävien asioiden esittelyssä kuvataan sen liittyminen strategiaan. Uuden kaupunginvaltuuston koulutus aloitettu heti vaalien jälkeen. Koulutus jatkuu v JORY 810

12 PROSESSIT JA RAKENTEET NÄKÖKULMA 4. Kuntayhteistyön mahdollisuudet Arviointikriteerit Tavoite 2008 Tavoitteen toteutuminen Kuntayhteistyöhön osallistuminen ja vaikuttaminen. Ylöjärvi osallistuu aloitteellisesti ja aktiivisesti seutuhallinnon strategisten tavoitteiden toteuttamiseen. Vastuuhenkilö Toteutunut. Pentti Sivunen/JORY Tampereen kaupunkiseudun maankäytön yhteiset periaatteet. Vaikuttaminen Tampereen kaupunkiseudun rakennemallin sisältöön. Ylöjärvi on osallistunut aktiivisesti laadintaan. Pentti Sivunen/JORY Palvelutuotannon yhteistyö muiden kuntien kanssa. Ylöjärvi osallistuu seudullisten sektorikohtaisten palvelutyöryhmien toimintaan. Ylöjärvi on osallistunut aktiivisesti laadintaan. Pentti Sivunen/JORY Ylöjärvi toteuttaa palveluyhteistyötä peruskuntamallin pohjalta siten, että vältytään uusien hallinnollisten organisaatioiden perustamiselta. Toteutunut. Pentti Sivunen/JORY Tilojen yhteiskäytön ja tehokkuuden lisääminen. Seudullisen palveluverkon suunnittelu käynnistynyt. Toteutui. Palveluverkkoselvitys valmistui kesällä Matti Hursti ja Kari Virta/JORY 911

13 RESURSSIT NÄKÖKULMA 5. Talouden hallinta Arviointikriteerit Tavoite 2008 Tavoitteen toteutuminen Käyttötalousmenojen/verotulojen ja valtionosuuksien kehityksen tasapaino. Käyttötalousmenot kasvavat enintään tulojen suuruisesti. Käyttötalousmenot kasvoivat v ,6 %. Verotulot ja valtionosuudet kasvoit yhteensä 14.1 %. Vastuuhenkilö Pirkko Tahlo Velkaantumisen hallinta. Lainamäärä enintään /asukas. Lainamäärä oli vuoden lopussa 2095 /asukas. Pirkko Tahlo Tulorahoituksen osuus nettoinvestoinneista. Vähintään 70 %. Toteutuma oli 53 %. Pirkko Tahlo Tulotekijöiden taso. Verot, maksut ja taksat noudattelevat kaupunkiseudun keskiarvoa. Toteutunut Pirkko Tahlo Vuosikate /asukas. N. 400 /asukas. Vuosikate oli 358 /asukas. Pirkko Tahlo Uudet talouden ohjauskeinot. Jokaisella osastolla vähintään yksi uusi nettobudjetoitu tehtävä/vastuualue. Uudet nettobudjetoidut vastuualueet lasten päivähoito ja sisäiset tekniset palvelut sekä tehtäväalueena kiinteistönhoito. Pirkko Tahlo/JORY Tulospalkkauksen laajentaminen. Uudet tulospalkkausyksiköt v olivat työllisyyspalvelut, Itäinen perhepäivähoitoalue ja Kissankellon päiväkoti. Pirkko Tahlo/JORY 10 12

14 Arviointikriteerit Tavoite 2008 Tavoitteen toteutuminen Taloustietämyksen lisääminen koko organisaatiossa. Syventävää koulutusta kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle, lautakunnille ja henkilöstölle. Uusien luottamushenkilöäiden koulutus aloitettiin vaalien jälkeen. Henkilökunnalle on annettu uusien henkilöstö- ja taloushallinnon ohjelmistoihin liittyvää koulutusta. Vastuuhenkilö Pirkko Tahlo/JORY 11 13

15 RESURSSIT NÄKÖKULMA 6. Henkilöstön saatavuus ja hyvinvointi Arviointikriteerit Tavoite 2008 Tavoitteen toteutuminen Vertailututkimukset resursoinnista. Vertailututkimuksia jatketaan kaikilla osastoilla johtoryhmän nimeämissä palveluissa. Teknisen osaston kaavoituksen ja maankäytön selvitys on käsitelty kaupungin johtoryhmässä. Vastuuhenkilö Pirkko Tahlo/JORY Seudullisesti yhtenäinen palkkapolitiikka. Laaditaan yhteistyössä kehyskuntien kanssa yhtenäiset kilpailukykyisen palkkauksen perusteet johtoryhmän nimeämillä toimialoilla. Ei toteutunut. Pirkko Tahlo/JORY Työilmapiirikartoitukset Toteutetaan kaikilla tulosalueilla. Tavoite toteutui. Matti Peltomäki/JORY Me-hengen vahvistaminen. Suunnitelma yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi. Suunnitelmaa ei ole tehty. Aihetta on käsitelty osasto- ja työpaikkakokouksissa. Matti Peltomäki/JORY Vuorovaikutustaitojen kehittäminen työyhteisöissä. Asiaa on käsitelty henkilöstön koulutuksessa. Matti Peltomäki/JORY Sisäisen tiedonkulun kehittäminen. Henkilöstön ennenaikainen eläkkeelle siirtyminen. Oppisopimuskoulutus Sisäisen tiedotuksen suunnitelman tarkistaminen. Vajaatyökykyisten uudelleen sijoitusta tehostetaan. Kartoitetaan oppisopimuskoulutuksen mahdollisuudet henkilöstön saatavuuden turvaajana. Ei ole tarkistettu. Viestintästrategia valmistuu keväällä Uudelleensijoitukset tehty tapauskohtaisesti. Ei toteutunut. Matti Peltomäki Pirkko Tahlo/JORY Hall.siht./JORY 12 14

16 OSAAMINEN JA UUDISTUMINEN NÄKÖKULMA 7. Kunnallisen palvelurakenteen uudistaminen Arviointikriteerit Tavoite 2008 Tavoitteen toteutuminen Tuotteistaminen. Kustannuslaskennan laajentaminen. Toteutunut kiinteistönhoidossa ja siivoustoimessa. Vastuuhenkilö Pirkko Tahlo/JORY Kuntarajat ylittävä palvelumarkkinoiden kehittäminen ja hyödyntäminen. Ylöjärvi osallistuu aktiivisesti seutuhallinnon työhön yhteisten palvelujen ja palvelumarkkinoiden kehittämiseksi. Toteutui. Ylöjärvi oli aloitteellinen ja sai myös vetovastuuta. Tampere ja kehyskunnat sopivat perusopetuksen kotikuntakorvauksisista. Matti Hursti ja Kari Virta/JORY Ylöjärvi kehittää kuntarajojen yli ulottuvien palvelujen käyttöönottoa. Toteutui. Päivähoito solmi seudullisen sopimuksen palvelun käytöstä yli kuntarajojen. Matti Hursti ja Kari Virta Uusien palvelumallien kehittäminen. Kannustavan palkkauksen käyttöönotto laajenee. Tulospalkattuja tehtäväalueita/kust annuspaikkoja on v talousarviossa 11. Pirkko Tahlo/JORY Palvelusetelien käyttöönotto kotisairaanhoidossa. Toteutui. Palveluseteli otettiin käyttöön kotisairaanhoidossa. Kari Virta Selvitetään vesi- ja jätevesihuollon järjestäminen kunnallisen liikelaitoksen muodossa tai osallistutaan seudulliseen selvitykseen. Seudullinen selvitys käynnissä. Kunnallisen liikelaitoksen osalta selvitys tehty ja päätökset siirtyvät vuodelle Pentti Sivunen 13 15

17 Arviointikriteerit Tavoite 2008 Tavoitteen toteutuminen Avopalveluiden osuus. Yli 75-vuotiaista kaupungin asukkaista alle 5,6 % on pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Toteutui. Luku oli 5,3 %. Vastuuhenkilö Kari Virta Kuntaliitokset Kaupunginhallitus arvioi kunta- ja palvelurakenteen kehitystä Tampereen seudulla. Tavoite toteutui. Matti Peltomäki 14 16

18 OSAAMINEN JA UUDISTUMINEN NÄKÖKULMA 8. Osaamisen kehittäminen Arviointikriteerit Tavoite 2008 Tavoitteen toteutuminen Tehokkuuden ja työmenetelmien kehittäminen. Arvioidaan työnjaon uudistamisen tarve erikseen päätetyissä kaupungin työtehtävissä. Vireillä mm. ruokapalveluiden, siivoustoimen ja kiinteistöpalveluiden kehittämisprojekti. Vastuuhenkilö Pentti Sivunen/JORY Uudistetaan tehokkuuden ja työmenetelmien kehittämisen palkitsemisjärjestelmä. Palkitsemisjärjestelmiä kehitetty. Pentti Sivunen/JORY Kouluttautumisen resursointi. Esimiestyön kehittäminen. Paperiton konttoriprojekti. 0,8 % / vakinaisen henkilökunnan palkkamenoista. Viestintäosaamisen kehittäminen. Ei ole toteutunut. Projektiryhmän valinta valmisteilla. Matti Peltomäki 0,72 % Pirkko Tahlo Tavoitetta on toteutettu Voionmaan Opistolla järjestetyillä viestintäkursseilla. Matti Peltomäki Henkilöstön vaihtuminen. Esimieskoulutuksen tehostaminen työyksiköiden pitkäaikaisterveyden kehittämiseksi. Hiljaisen tiedon siirto. Otettu huomioon koulutussuunnittelussa. Toteutettu mm. esimieskoulutuksen ja siihen liittyvän ohjeistuksen avulla. Matti Peltomäki Matti Hursti/JORY Rekrytoinnin ja perehdyttämisen parantaminen. Perehdyttämiskansio ajantasaistettu. Rektytoinnissa ollut käytössä Work järjestelmä. Kehyskuntiin on tulossa HRMrekrytointiohjelma. Matti Peltomäki/JORY 15 17

19 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTO-ORGANISAATIO 2008 KAUPUNGINVALTUUSTO 64 jäsentä pj. Tapani Jarva, I vpj. Riitta Virtanen, II vpj. Jarmo Tahlo Keskusvaalilautakunta pj. Inkeri Haarla- Tarkastuslautakunta pj. Heikki Ojares KAUPUNGINHALLITUS 16 jäsentä pj. Kari Peltola, I vpj. Inkeri Haarla-Kettunen, II vpj. Sari Papinsaari, III vpj. Liisa Schali Kaupunginjohtaja Pentti Sivunen, esittelijä Koulutuslautakunta pj. Kaija Järvinen Maaseudun kehittämislautakunta pj. Ilkka Valkila Nuorisolautakunta pj. Leena Taivalsaari Perusturvalautakunta pj. Eila Heikkinen Tekninen lautakunta pj. Ossi Sippola Vapaa-aikalautakunta pj. Harri Holli Ympäristölautakunta pj. Seppo Peltola Koulut, musiikkiopisto, työväenopisto Maaseututoimi Nuorisopalvelut Sosiaalityö, toimeentuloturva, lastensuojelu, vammais- ja kuntoutuspalvelut, päihdehuolto, pakolaistyö, lääkärin vastaanotot, neuvolat ja kouluterveydenhuolto, otihoitopalvelut, hammashoito, hoivapalvelut, airaala, vanhainkoti, erikoissairaanhoito, mielenterveystoimisto, perheneuvola, lasten päivähoito Kunnallisteknisten kohteiden suunnittelu, mittaus ja rakentaminen, kiinteistönhoito, vesija viemärilaitos, jätehuolto, urheilu- ja ulkoilualueet, puistot Kehyskuntien työterveysliikelaitoksen johtokunta pj. Pirkko Tahlo Rakennuttamistoimikunta pj. Kari Konttinen Kirjastopalvelut, kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut Kaavoitus, rakennusvalvonta,ympäristönsuojelu Kehyskuntien työterveyshuolto Talonrakennuskohteiden suunnittelu ja rakennuttaminen 16 18

20 KAUPUNGINVALTUUSTO 2008 Nimi Ammatti *) Puheenjohtaja Jarva Tapani ekonomi, kunnallisneuvos KOK I varapuheenjohtaja Virtanen Riitta erikoissairaanhoitaja SDP II varapuheenjohtaja Tahlo Jarmo yrittäjä KESK Jäsenet Ahde Martti panttivirkailija SDP Ahonen Jussi-Pekka hallintotieteiden ylioppilas SDP Arola Esko linja-autonkuljettaja KESK Haarla-Kettunen Inkeri erikoissairaanhoitaja KOK Hakanen Teuvo yrittäjä KESK Hietamäki Antti teräsvalunpuhdistaja KD Holli Harri markkinointijohtaja KOK Huhtaniska Lauri rakennuttajainsinööri SDP Joensivu Leena yksikönjohtaja SDP Jylhäsalo Ari sovelluskouluttaja SDP Järvinen Kaija osastosihteeri SDP Järvinen Olavi pub-isäntä VAS Kallio Pasi pääluottamusmies SDP Kesseli Rauno kiinteistönhoitaja VAS Kivimäki Anneli eläkeläinen SDP Kiviniemi Päivi hoitoapulainen VAS Klemetti Outi vastaava hoitaja SDP Klemola Janne luokanopettaja SDP Koivunen Jouko vahtimestari SKP alk. Konttinen Petri konepajayrittäjä KOK Koskinen Riitta credit controller KESK Kotiranta Mika yrittäjä KOK Kytömäki Jussi lehtori VIHR Lassila Pekka vararehtori SDP Leponiemi Kalle rakennusmies VAS Liekkinen Leila yksikön johtaja VAS Liesko Tapio palomestari SDP Lilius Arja yrittäjä KOK Manninen Kaija päivähoitaja VAS Mattila Arja emäntä KESK Milaani Unto maanviljelijä KESK Moisio Arto sähköyliasentaja SDP Mustakallio-Sorvari Minna lastentarhanopettaja KOK Mäki-Ventelä Markku ylikonstaapeli KESK Mäkkylä Heikki maanviljelijä YL Nevala Yrjö palomestari SDP Niemelä Arto ylikonstaapeli KESK Niemi-Pietilä Mervi yrittäjä VIHR Nurmi Ilkka maanviljelijä KOK Ojares Heikki toimitusjohtaja KOK Papinsaari Sari toiminnanjohtaja KOK alk. Patokorpi Ilkka maanviljelijä, LuK YL

21 Peltola Kari varikonesimies SDP Nimi Ammatti *) Peltola Seppo faktori SDP Räsänen Birgitta yrittäjä KOK Schali Liisa pääkirjanpitäjä, eläkeläinen VAS Sippola Ossi ympäristöinsinööri KOK Sorsa Minna psykiatrinen sairaanhoitaja, TtM VIHR Stenman Päivi sähköinsinööri SDP Teiskonlahti Heli emäntä KOK Teivaala Esa maanviljelijä KOK Telemäki Satu luokanopettaja, KM KOK Turunen Olli työnjohtaja KESK Tyrkkö Eero työnjohtaja KESK Uotila Liisa kanslisti KESK Vainikainen Marko marketpäällikkö KESK Weckström Stefan erityisluokanopettaja KOK Viitaniemi Reijo eläkeläinen VAS Vilén Riitta yrittäjä, erikoissairaanhoitaja KOK Vuolle Asser maanviljelijä KESK Ylijoki Markku maanviljelijä KESK Kaupunginvaltuuston puoluejakauma SDP 18 KOK 17 VAS 8 KESK 14 YL VIHR 3 KD 1 SKP 1 Yhteensä 64 KAUPUNGINHALLITUS 2008 Nimi Ammatti *) Puheenjohtaja Peltola Kari varikonesimies SDP I varapuheenjohtaja Haarla-Kettunen Inkeri erikoissairaanhoitaja KOK II varapuheenjohtaja Papinsaari Sari toiminnanjohtaja KD III varapuheenjohtaja Schali Liisa pääkirjanpitäjä, eläkeläinen VAS Jäsenet Arola Esko linja-autonkuljettaja KESK Heinonen Pauli kiinteistötyönjohtaja SDP Joensivu Leena yksikönjohtaja SDP Kesseli Rauno kiinteistönhoitaja VAS Koskinen Riitta Credit controller KESK Kotiranta Mika yrittäjä KOK Leponiemi Kalle rakennusmies VAS Liesko Tapio palomestari SDP 18 20

22 Lilius Arja yrittäjä KOK Teivaala Esa maanviljelijä KOK Jäsenet Vilén Riitta yrittäjä, erikoissairaanhoitaja KOK Vuolle Pirkko toiminnanjohtaja KESK Esittelijä Sivunen Pentti kaupunginjohtaja Kaupunginhallituksen puoluejakauma SDP 4 KOK 5 VAS 3 KESK 3 KD 1 Yhteensä 16 *) Ammattina on kunnallisvaaleissa ilmoitettu, ellei se myöhemmin ole muuttunut Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen tilanne Kuntatalous on saanut nauttia hyvästä talouskehityksestä usean vuoden ajan. Verotulojen kasvu viime vuosina on ollut 7-8 %:n luokkaa. Vielä elokuussa 2008 valtion budjettiriihessä kuntien verotulokasvuksi arvioitiin 5,2 %. Tilanne muuttui varsin nopeasti, kun maailmanlaajuiseksi paisunut finanssikriisi iski myös Suomeen arvioitua rajummin ja nopeammin. Yhdysvalloista alkanut ja koko maailman laajuiseksi levinnyt talouskriisi on arvioiden mukaan toisen maailmansodan jälkeisen ajan syvin ja sen päättymistä ei pystytä ennustamaan. Suomen kannalta kysymys on selviytymisestä työttömyyden ja lomautusten lisääntyessä ja verotulojen ehtyessä. Itse kriisin syihin Suomi ei voi vaikuttaa. Kunnat hyväksyivät talousarvionsa vuodelle 2009 ajatuksin, että verotulokehitys jatkuu suotuisana. Heti alkuvuodesta 2009 oli havaittavissa, että yhteisöverokertymä tulee koko maassa jäämään merkittävästi arvioitua pienemmäksi ja kuntien osuuden arvioitiin alenevan n. 40 %. Myöskään tuloveron kehitys ei lomautuksista ja irtisanomisista johtuen ole totutun kaltainen. Useat kunnat ovat heti alkuvuodesta 2009 Ylöjärven tavoin tehneet muutostalousarvion, jolla alennetaan verotuloarvioita ja karsitaan menomäärärahoja. Kunnat odottavat valtion tukevan toimenpiteillään kunnallistaloutta. Seuraavassa on esitetty tietoja ja arvioita eräiden kunnallistalouden kannalta keskeisten kokonaistaloudellisten muuttujien kehityksestä vuosina Tiedot ja arviot perustuvat pääosin uudistettuun kansantalouden tilinpitoon

23 Muuttuja * 2007* 2008** (%-muutos) Tuotanto (määrä) 2,9 4,9 4,2 0,9 Palkkasumma 5,0 5,0 5,7 7,2 Inflaatio 0,9 1,6 2,4 4,1 %-yksikköä Työttömyysaste 8,4 7,7 6,7 8,8 Verot/BKT 43,9 43,1 43,0 42,7 Julkiset menot/bkt 50,5 48,7 47,3 48,4 Julkinen velka/bkt 41,4 39,2 35,1 33,4 Euribor 3 kk, % 2,2 3,1 4,3 3,3 *)Ennakkotieto **) Ennuste Ylöjärven työllisyyden kehitys Muutos 2007/ 2008 Työttömiä Työttömyysaste, % 9,9 9,3 7,1 6,2 7,5 +1,3 Alle 25-vuotiaat Pirkanmaa, työttömyysaste, 13,1 11,7 9,9 9,0 9,7 +0,7 % Koko maa, työttömyysaste, % 11,9 11,1 9,5 8,4 8,8 +0, Pirkanmaan talousalueen kehitys Väestön kasvu Pirkanmaa on yksi maan kasvukeskuksista. Kasvua kuvaa hyvin alueen asukasluvun kasvu, sillä vuonna 2008 Pirkanmaan asukasluku lisääntyi 4074 henkilöllä, eli 0,8 %. Pirkanmaan asukasluku oli vuoden vaihteessa Tampereen seutukunnalla asukasluku vuoden vaihteessa oli ja kasvua vuoden aikana seutukunnalla on tapahtunut 4762 henkilöä eli 1,4 %. Koko maassa väestönkasvu oli henkeä, eli 0,5 %. Suomen väkiluku oli henkilöä. Työttömyysaste Työttömyysaste Pirkanmaalla vuonna 2008 oli 8,2 %, vuonna ,8 %. Vastaavat luvut Tampereen seutukunnalla olivat viime vuonna 8,9 ja vuotta aiemmin 9,0 %. Ylöjärven työttömyysaste vuonna 2008 oli 5,7 %. Työttömyysaste pysyi vuonna 2008 alhaalla vuoden 2008 loppupuolella saakka työttömyysprosentti oli kuitenkin Pirkanmaalla 9,7 %, Tampereen seutukunnalla 10,3 %, Ylöjärvelllä 7,5% ja koko maa 8,8 %

24 Asuntotuotanto Kokonaisuudessaan Tampereen kaupunkiseudun sekä Pirkanmaan asuntotuotanto väheni edellisvuoteen verrattuna merkittävästi, alle vuoden 2005 tason. Tampere kasvatti asuntotuotantoaan hieman, eli noin 1500 asuntoa. Kehyskuntien asuntotuotanto vastaavasti laski lähes tuhannella asunnolla eli viime vuoden aikana valmistui noin 1350 asuntoa Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Vuonna 2007 tehtyjen päätösten mukaisesti valmistauduttiin Kurun kuntaliitokseen vuoden 2009 alussa suunnittelemalla toimintojen yhdistämistä ja laatimalla talousarvio vuodelle 2009 siten, että se sisälsi myös määrärahat Kurun alueen toimintoihin. Pirkanmaan sosiaalipalvelujen ky:n purkautuminen lukien toi Ylöjärven kaupungin hallintaan Nummikodin toiminnot henkilöstöineen ja eräitä muita aiemmin kuntayhtymän hoitamia tehtäviä. Seudullinen elinkeinoyhtiö perustettiin ja sen ensimmäiseksi toimitusjohtajaksi siirtyi Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n toimitusjohtaja. Työterveyshuolto Viisari - nimellä toimintansa aloittanut työterveyshuollon liikelaitos, jonka isäntäkunta Ylöjärvi on, muutettiin kuntalain mukaiseksi liikelaitokseksi vuoden 2009 alusta. Ylöjärven kaupunki ja Pirkanmaan koulutuskonserni Ky perustivat Kiinteistö Oy Ylöjärven koulukeskus nimisen yhtiön, jonka tarkoituksena on rakentaa kiinteistö, johon sijoittuvat toiminnallisesti sekä Ylöjärven lukio että Pirkon toimintoja. Elovainion alue liikekeskuksen rakentaminen jatkui ja valmistui huhtikuussa Kaupungin voimakas investointitahti jatkui edellisvuosien tapaan. Ylöjärven kaikkien aikojen mittavin investointikohde yhtenäiskoulun laajennus ja saneeraus, jonka rakennuskustannukset olivat n. 13 milj., valmistui. Kaupunki käytti talonrakennusinvestointeihin kaikkiaan n. 14 milj.. Voimakkaana jatkuneesta väestönkasvusta huolimatta palvelut pystyttiin pitämään hyvällä tasolla. Taloudellisesti kokonaistulos muodostui tyydyttäväksi ja poikkesi kahdella muutostalousarviolla tarkistetusta talousarviosta vain vähäisessä määrin. Toimintakulut kasvoivat merkittävästi eli 9,6 %. Vuosikatteen muodostuminen n. 9,7 milj. :ksi selittyy suurelta osin kertaluonteisiksi määriteltävillä tuloilla kuten kuntien yhdistymisavustuksella 2,2 milj. ja pysyvien vastaavien myyntivoitoilla, joita kertyi kaikkiaan n. 2,5milj.. Ilman näitä tuloeriä kaupungin tulos olisi raskaasti miinusmerkkinen. Kaupungin tulorahoitukseen nähden liian voimakas investointimäärä jatkoi velkaantumisen nousua. Kaupungin lainamäärä kasvoi 11,8 milj. ja asukaskohtaisesti laskettuna 403. Valtakunnallisen asukaskohtainen lainamäärä 21 23

25 on ennakkotietojen mukaan n , joten Ylöjärven lainamäärä ylittää sen merkittävästi. Strategiassa tavoitteeksi asetettiin käyttötalousmenojen ja verotulojen kehityksen tasapaino. Verotulot kasvoivat 14 % ja toimintamenot 9,6 %. Jos tarkastellaan tapahtunutta euroina, tilanne tasapainoinen, sillä verotulot kasvoivat 10,3 milj. ja toimintakulut 10,5 milj.. Vuoden 2009 talousarvio laadittiin lievän epävarmuuden merkeissä, koska syksyn aikana kasvanut rahamarkkinoiden levottomuus ja talouden negatiiviset uutiset lisääntyivät. Heti vuoden 2009 alussa todettiin, että vuoden 2009 talousarvio oli verotuloarvion osalta liian optimistinen. Hallintokunnille annettiin 3 %:n osastokohtainen säästövelvoite ulkoisista menoista. Euromäärältään karsinnat ovat yhteensä n. 4 milj.. Myös investoinneista karsittiin n. 1,7 mil Kaupungin palkatun henkilöstön määrä Toimintayksikkö Sijaiset, määräaik. Vakihenkilökunta Työllistetyt Oppisopimukset Yhteensä Keskushallinto Perusturva Opetus- ja kulttuuritoimi Ympäristö- ja tekniset palvelut Viisari YHTEENSÄ Kaupungin vakinaisen henkilökunnan määrä vuoden 2008 lopussa oli työntekijää. Tämä luku pitää myös sisällään erilaisilla lomilla olevan henkilöstön. Vuoteen 2007 verrattuna vakinaisen henkilökunnan määrä lisääntyi 72 työntekijällä. Henkilöstökertomus vuodelta 2008 laaditaan siten, että se käsitellään samassa kaupunginvaltuuston kokouksessa tilinpäätöksen kanssa. 1.6 Arvio merkittävimmistä riskeistä Vuoden 2009 alkanut maailmanlaajuinen talouskriisi herätti kysymyksen lainrahan saatavuudesta tulevaisuudessa. Pankkien kiinnostus lainanantoon kunnille on selvästi vähentynyt ja kuntien lainansaanti on pääosin niiden omistaman Kuntarahoitus Oy:n varassa. Kaupungin tulorahoitukseen nähden liian voimakas investointien määrä, jolle ei näy loppua, merkitsee riskiä kaupungin ylivelkaantumiselle. Velkaantumisen saamiseksi hallintaan tulisi investointeja karsia ja tehdä suunnitelma, jossa sitoudutaan sopeuttamaan investoinnit tulorahoitukseen pitkällä aikavälillä

26 Kaupunki on varautunut toimintojensa mahdolliseen keskeytymiseen esim. keskeisten toimitilojen tulipalon sattuessa keskeytysvakuutuksella, joka kattaa poikkeustilanteesta aiheutuneet kulut. Merkittävän ympäristöriskin muodostaa Saurion vedenottamon lähellä olevan ns. entisen Nikron kiinteistön alueen saastuminen. Alueen puhdistamisen arvioidaan maksavan n. 2,8-4,4 milj.. Asiasta on parhaillaan menossa oikeudenkäynti kiinteistön entisen omistajan ja nykyisen omistajan kesken. Jos maksajaa ei muuten löydy, on mahdollista, että kaupunki joutuu puhdistustöiden maksajaksi. 1.7 Sisäisen valvonnan järjestäminen kaupungissa Kaupunginvaltuusto on vuonna 1997 hyväksynyt sisäisen valvonnan ohjeiston. Vuoden 2009 aikana ohjeisto tullaan päivittämään. Vuosittain johtoryhmä valmistelee ja kaupunginhallitus hyväksyy sisäisen tarkastuksen suunnitelman, jossa jokainen johtoryhmän jäsen asettaa tavoitteet tarkastustoiminnalleen. Johtoryhmän jäsenten tarkastuskertomukset saatetaan kaupunginhallituksen käsittelyyn seuraavan vuoden alkupuolella samassa yhteydessä, kun ao. vuoden suunnitelma hyväksytään. Kaupunginjohtajan toimeksiannosta kaupungin keskushallinnon johtavat viranhaltijat suorittavat lisäksi sisäistä tarkastusta tutustumalla viranhaltijapäätöksiin eri sektoreilla. Tässä yhteydessä seurataan mm. päätösten lainmukaisuutta ja sopimusten ja toimintavaltuuksien noudattamista. Kaupungin kassan ja alitilittäjien toiminnan valvonta tapahtuu taloushallinnon toimesta. Kaupunki on varautunut riskeihin ottamalla kattavat vakuutukset omaisuudelleen, toiminnalle ja henkilöstölle. Kerran vuodessa arvioidaan yhdessä vakuutusyhtiön kanssa tarpeelliset muutokset vakuutusturvaan. Kaupungin sopimuksia säilytetään tällä hetkellä eri toimipisteissä. Äskettäin on käynnistynyt projekti, jossa sopimukset saatetaan sähköiseen muotoon, jolloin ne ovat kaikkien luettavissa. Samassa yhteydessä tarkennetaan vastuutukset sopimusten hallinnassa. 2. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS 2.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen Tilikauden jaksotettujen tulojen riittävyys jaksotettuihin menoihin osoitetaan tuloslaskelman välitulosten eli toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla. Jäljempänä esitettävä tuloslaskelma sisältää ulkoiset tuotot ja kulut

27 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN TULOSLASKELMAT Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) Varausten lisäys (-), vähennys (+) Tilikauden ylijäämä TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut,% 20,4 22,1 (= 100 x Toimintatuotot/(Toimintakulut-Valmistus omaan käyttöön) Vuosikate/Poistot,% 121,3 145,4 (100*Vuosikate/Poistot) Vuosikate, /asukas Asukasmäärä (31.12.)

28 Vuosikatteen kehitys eur/as Tulorahoituksen riittävyys Inv. omarah. Poistot Vuosikate Inv. omarah Poistot Vuosikate

29 Toimintakate Toimintakate on toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus joka osoittaa, paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verorahoituksella. Toimintakate on kunnassa aina merkkinen. Ylöjärven kaupungin toimintakate vuodelta 2008 on 95,3 milj.. Edellisvuoteen verrattuna toimintakate heikkeni 10,2 milj. eli 12 %. Toimintatuotot kasvoivat edellisvuoteen verrattuna n eli n. 1,1 %. Toimintatuottojen vaatimatonta kasvua selittävät mm. kuntaliitoksen yhdistymisavustuksen aleneminen edellisvuodesta n ja pysyvien vastaavien myyntivoiton aleneminen edellisvuodesta Myös eräät maksutulot esim. rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut jäivät selkeästi alle vuoden 2007 tuoton. Toimintakulut kasvoivat vuoteen 2007 verrattuna 10,5 milj. eli 9,6 %. Edellisvuoteen verrattuna henkilöstökulujen kasvu oli 3,7 milj. eli 6,4 % ja palvelujen ostojen 5,0 milj. eli 13 %. Toimintakulujen rajua kasvua selittävät henkilöstölisäykset, valtakunnalliset palkkaratkaisut, ja voimakkaan väestönkasvun edellyttämä palvelutuotanto. Toimintatuottojen eli maksurahoituksen prosenttiosuus toimintakuluista oli 20,4 %. Edellisvuonna prosenttiosuus oli 22,1 %. Verotulot ja valtionosuudet Kaupungin kokonaisverotulot vuonna 2008 olivat n. 84 milj.. Verotulot kasvoivat vuodesta ,3 milj. eli 14 %. Kunnallisveron tuotto oli 77,2 milj. ja kasvu edellisvuodesta 9,9 milj. eli 14,8 %. Kunnallisveron tuotosta n. 3 milj. muodostuu veroprosentin 0,75 %:n korotuksesta. Valtionosuuksia kertyi 23,8 milj. eli n. 3,0 milj. ja 14,6 % enemmän kuin vuonna Vuosikate Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien käyttöomaisuuden poistojen suuruinen, kaupungin tulorahoitus on riittävä edellyttäen, että poistot vastaavat kaupungin keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Vuoden 2008 vuosikatteeksi muodostuu 9,7 milj., joka on n. 1 milj. parempi kuin vuonna Vuosikate oli n. 1,2 heikompi kuin talousarviossa oli arvioitu. Merkittävimpänä tekijänä vuosikatteen jäämiseen arvioitua heikommaksi on muihin rahoituskuluihin kirjattu sijoitusten arvonalennus n Vuosikate/poistot 26 28

30 tunnusluvuksi muodostui 121,3 %. Vuosikate oli asukasta kohti 358 ja se parani 28 :lla edellisvuodesta, jolloin tunnusluku oli 330 /asukas. Kaupunkistrategiassa vuosikatetavoite vuodelle 2008 oli n. 400 /asukas, joten tavoite ei aivan toteutunut. Vuosikate vuodelta 2008 riittää kattamaan käyttöomaisuuden poistot, jotka olivat n. 8,0 milj.. Poistojen määrä on n. 2 milj. suurempi kuin v. 2007, mikä suurelta osin johtuu tarkistetusta poistosuunnitelmasta. Tilikauden tulos Tilikauden tulokseksi muodostui ,69, joka on n. 1 milj. talousarviossa arvioitua huonompi. Tulos heikkeni vuodesta 2007 n. 1 milj Toiminnan rahoitus Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kahden nettomäärän erotus tai summa osoittaa kaupungin kassavarojen muutoksen tilikaudella. RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisen lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Kassavarojen muutos

31 Kassavarat Kassavarat

32 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 43,7 49,8 (= 100 x Vuosikate / Investointien omahankintameno) Pääomamenojen tulorahoitus -% 36,1 39,2 (=100*Vuosikate / (Investointien omahankintamenot + Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset) Lainanhoitokate 1,6 1,6 (=(Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)) Kassan riittävyys, pv (=365 pv * Kassavarat / Kassasta maksut) Asukasmäärä Vuosikate ja sen korjauserät Rahoituslaskelma lähtee liikkeelle tuloslaskelmasta siirtyvällä vuosikatteella, jota korjataan tulorahoituksen korjauserillä eli n. - 2,7 milj.. Tulorahoitukseksi muodostuu korjauserien jälkeen n. 7,0 milj.. Investoinnit Kaupungin kokonaisinvestoinnit olivat vuonna 2008 n. 22,3 milj.. Edellisvuoteen verrattuna investoinnit kasvoivat n. 4,3 milj.. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot eli aiemmalta nimitykseltään käyttöomaisuuden myyntituotot olivat yhteensä n. 3,9 milj.. Rahoitusosuudet investointeihin olivat 0,2 milj., joten investointien nettomenoksi muodostui n. 18,2 milj.. Tunnusluku Investointien tulorahoitus-% kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta (investoinnit-rahoitusosuudet investointeihin) on rahoitettu tulorahoituksella. Vuonna 2008 tulorahoitus kattoi investointien omahankintamenosta 43,7 %. Tunnusluku heikkeni edellisvuoteen verrattuna 6,1 %-yksikköä. Kaupunkistrategiassa tavoitteeksi vuodelle 2008 oli asetettu, että tulorahoitus kattaisi nettoinvestoinneista vähintään 70 %. Tavoite ei toteutunut, sillä tulorahoitus kattoi vain 53 % nettoinvestoinneista. Tunnusluku Pääomamenojen tulorahoitus, % osoittaa vuosikatteen prosentuaalisen osuuden investointien omahankintamenon, antolainojen lisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä. Tämä tunnusluku aleni vuodesta ,1 % ja pääomamenojen tulorahoitusprosentti oli 36,1 %. Antolainat Kaupungin antolainasaamiset vähenivät vuonna :lla. Uusia antolainoja myönnettiin Lainanhoito Lainanhoitokate kertoo kaupungin tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos 29 31

33 tunnusluku on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kaupungin omaisuutta tai vähentämään rahavaroja. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluku on yli 2, tyydyttävä, kun tunnusluku on 1-2 ja heikko, kun tunnusluvun arvo jää alle yhden. Ylöjärven lainanhoitokate oli vuonna ,6 ja pysyi vuonna 2008 ennallaan. Maksuvalmius Ylöjärven kaupungin kassavarat olivat vuoden 2007 lopussa 11,2 milj. ja alenivat vuonna ,9 milj. :oon. Kassan riittävyys aleni vuoden päivästä vuonna päivään, jota voidaan luonnehtia tyydyttäväksi. Rahat ja pankkisaamiset kuukauden 1. ja 15. päivä 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET Kaupungin rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla

34 TASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA VASTATTAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT A OMA PÄÄOMA I Aineettomat hyödykkeet I Peruspääoma Aineettomat oikeudet II Edellisten tilikausien ylijäämä Muut pitkävaikutteiset menot III Tilikauden ylijäämä (alijäämä) II Aineelliset hyödykkeet B POISTOERO JA VAPAA- 1. Maa- ja vesialueet EHTOISET VARAUKSET Rakennukset Poistoero Kiinteät rakennukset ja laitteet Vapaaehtoiset varaukset Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet C PAKOLLISET VARAUKSET Ennakkomaksut ja kesken Muut pakolliset varaukset eräiset hankinnat D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT III Sijoitukset Valtion toimeksiannot Osakkeet ja osuudet Lahjoitusrahastojen pääomat Muut lainasaamiset Muut toimeksian. pääomat Muut saamiset E VIERAS PÄÄOMA B TOIMEKSIANTOJEN VARAT I Pitkäaikainen Valtion toimeksiannot Lainat rah. ja vak.laitoksilta Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Saadut ennakot Muut toimeksiantojen varat Liittymismaksut ja muut velat C VAIHTUVAT VASTAAVAT II Lyhytaikainen I Vaihto-omaisuus Lainat rah. ja vak.laitoksilta Aineet ja tarvikkeet Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot II Saamiset Ostovelat Pitkäaikaiset saamiset Liittymismaksut ja muut velat Lainasaamiset Siirtovelat Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset VASTATTAVAA YHTEENSÄ Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset III Rahoitusarvopaperit Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Muut arvopaperit 2 2 IV Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

35 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 55,8 59,6 =100* (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot) Suhteellinen velkaantuneisuus-,% 55,1 51,3 =100*(Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot) Kertynyt yli-/alijäämä, milj, eur 24,5 22,5 Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Lainakanta , milj. 56,5 44,7 =Vieras pääoma (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) Lainakanta , /asukas Lainasaamiset 31.12, milj. 0,2 0,8 =Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset) Asukasmäärä Taseessa kaupungin varat eli vastaava esitetään siten, että vaikeimmin rahaksi muutettavista käyttöomaisuuseristä edetään likvideinä varoina oleviin eriin. Taseen pääomaerät eli vastattava esitetään edeten sidotuimmista oman pääoman eristä ensin maksettaviin lyhytaikaisen vieraan pääoman eriin. Kaupungin taseen loppusumma kasvoi 13,6 milj.. Merkittävin muutos taseessa oli pysyviin vastaaviin kuuluvien aineellisten hyödykkeiden arvon lisääntyminen n. 12,2 milj. :lla, mikä selittyy vuonna 2008 jatkuneella voimakkaalla rakentamisella. Rakennusten arvo taseessa kasvoi n. 6,2 milj. :lla ja keskeneräisten hankkeiden määrä n. 6 milj. :lla. Kaupungin oma pääoma lisääntyi n.2 milj. :lla, pitkäaikainen vieras pääoma lisääntyi 18,9 milj. :lla ja lyhytaikainen vieras pääoma väheni n. 6,8 milj.. Taseen tunnusluku omavaraisuusaste-% mittaa kaupungin vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta. 50 % tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta. Omavaraisuusaste-% vuonna 2008 on 55,8 % ja se heikkeni edellisvuodesta 3,8 %-yksikköä. Tätä tunnuslukua voidaan pitää välttävänä. Suhteellinen velkaantuneisuus-%, kertoo, kuinka paljon kaupungin käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Käyttötuloihin luetaan toimintatuotot, käyttötalouden valtionosuudet ja verotulot. Ylöjärven kaupungin suhteellinen velkaantuneisuus oli vuonna ,3 %. Tilanne heikkeni edelleen vuonna 2008, sillä velkaantuneisuusprosentiksi muodostui 55,1 %

36 Taseeseen kertynyt ylijäämä oli vuoden 2008 lopussa n. 24,5 milj. eli asukasta kohden laskien 908. Ylijäämä kasvoi vuoden 2007 tilinpäätöksestä n. 2 milj. Kaupungin lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakantaan lasketaan tällöin koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakoilla sekä osto-, siirto- ja muilla veloilla. Ylöjärven kaupungin lainakanta edellä kerrotulla tavalla laskettuna oli vuonna ,5 milj. ja se kasvoi merkittävästi, sillä vuonna 2007 lainamäärä oli 44,7 milj.. Asukasta kohti laskettu lainamäärä oli vuonna ja vuonna Kaupunkistrategiassa tavoitteeksi vuodelle 2008 oli asetettu, että velan määrä asukasta kohti olisi enintään 1700, joten tavoite ei toteutunut. Lainasaamiset, joka käsittää kaupungin konsernin tyttärille ja yhteisöille myöntämät lainat olivat vuoden 2008 lopussa n. 0,2 milj. eli ne alenivat vuodesta ,6 milj TALOUSARVIOLAINAT / as Lainat / as

37 4. KOKONAISTULOT JA -MENOT Seuraava laskelma, joka käsittää kaupungin kokonaistulot ja menot, on laadittu tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta. Laskelma sisältää ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat. TULOT Milj. % MENOT Milj. % Toiminta Toiminta Toimintatuotot 24,5 15,2 Toimintakulut 120,1 75,2 Verotulot 84,0 52,2 - Valmistus omaan käyttöön -0,4-0,2 Valtionosuudet 23,8 14,8 Korkokulut 2,1 1,3 Korkotuotot 0,1 0,1 Muut rahoituskulut 1,1 0,7 Muut rahoitustuotot 0,4 0,2 Satunnaiset kulut 0,0 Satunnaiset tuotot Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät +/- Pakollisten varausten muutos 0,2 0,1 - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot -2,5-1,6 luovutustappio 0,0 0,0 Investoinnit Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,2 0,1 Investointimenot 22,4 14,0 Pysyvien vast. hyöd. luovutustulot 3,9 2,4 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset 0,0 0,0 Antolainasaamisten vähennykset 0,5 0,3 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 5,2 3,2 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 26,1 16,2 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 9,0 5,6 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0,0 Kokonaismenot yhteensä 159,7 100,0 Kokonaistulot yhteensä 160,9 100,

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017

Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017 Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v. 2016 Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017 Maakunnan - toimintatuotot 376,3 milj., kasvoivat 1,1 % edellisvuodesta - verotulot 883,5 milj. euroa, vähenivät

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.217 Päiväys: 28.3.217 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja Lähde: Kuntaliitto 2017, Kuntien tunnuslukutiedosto Kuntien palvelutuotannon kustannuksia

Kuntien taloustietoja Lähde: Kuntaliitto 2017, Kuntien tunnuslukutiedosto Kuntien palvelutuotannon kustannuksia Kuntien taloustietoja 2016 Lähde: Kuntaliitto 2017, Kuntien tunnuslukutiedosto 2005-2016 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2005-2016 2 Kuntien tuloslaskelma vuonna 2016, /asukas Kemi 20001-50000 as.

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot