UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta vuonna 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta vuonna 2012"

Transkriptio

1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta vuonna 22 Kaupunginhallitus

2 KAUPUNGINHALLITUKSEN ARVIO TAVOITTEIDEN JA STRATEGIAN TOTEUTUMISESTA VUONNA 22 SISÄLLYSLUETTELO. Yleistä taloudesta Taloudelliset tavoitteet Investoinnit Rahoitustilanne ja lainat Toiminnalliset tavoitteet Muita tapahtumia vuonna Sisäinen valvonta Konserni Kaupunginhallituksen arvio strategian toteutumisesta vuonna Valtuutettujen arviointi vuoden 2 toiminnasta... 2 Liite Valtuustokysely Liite 2 Strategian toteutuminen vuonna 22 Liite Tilastoaineistoa

3 KAUPUNGINHALLITUKSEN ARVIO TAVOITTEIDEN JA STRATEGIAN TOTEUTUMISESTA VUONNA 22. YLEISTÄ TALOUDESTA Uudenkaupungin kaupunki keskittyi vuonna 22 edelleen talouden kuntoon saattamiseen ja talouden tasapainottamis-ohjelman toteuttamiseen. Sen painopisteenä oli sosiaali- ja terveystoimi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 22 talousarvion yhteydessä toimenpideohjelman/säästöohjelman talouden tasapainottamiseksi. Ohjelma perustui syksyllä 29 hyväksyttyyn Uusikaupunki Uutta energiaa strategiaan ja sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnan kehittämiseen sekä kustannustehokkuuden parantamiseen. Vuonna 22 kaupungin vuosikate eli investointeihin käytettävissä oleva rahamäärä oli 942. euroa, 6,7 euroa/asukas. Se kattoi 9 % omaisuuden kulumista vastaavista poistoista ja % investointien omahankintamenoista. Uudenkaupungin omavaraisuusaste nousi 66,5 %:iin. Hyvänä tavoitetasona pidetään 7 %:n omavaraisuutta. Vuoden 22 tilinpäätös on 7, miljoonaa euroa ylijäämäinen, koska kaupunki myi vuoden aikana Munaistenmetsän kaatopaikan ja Uudenkaupungin liikelaitos yhtiöitettiin, ja kaupunki kirjasi näistä toimenpiteistä,5 miljoonan euron satunnaiset tuotot. Uudenkaupungilla vuoden 22 lopussa taseessa noin 4,5 miljoonan euron (29 euroa/as) ylijäämä. Sataman yhtiöittäminen on kirjanpidollinen järjestely, joka ei lisännyt kaupungin rahavaroja. Kaupungin verotulot eivät 22 nousseet vuodesta 2. Koko maassakin kasvu oli ennakkotietojen mukaan heikkoa. Vuonna 2 verotettavat tulot nousivat koko maassa vielä 4 %, ja ensimmäisen kerran vuosiin Uudenkaupungin verotettavat tulot asukasta kohden nousivat vielä tätä enemmän. Alkuvuonna 2 tuloveron tilitykset ovat jääneet huolestuttavasti pienemmäksi kuin edellisenä vuotena. Koska koko maan talouden kasvu on jäämässä viime vuoden arviota heikommaksi, vuoden 2 verotuloihin liittyy erittäin suuria riskejä. Uudenkaupungin kaupunki sai käyttötalouden valtionosuuksia noin 22,5 miljoonaa euroa vuonna 22. Tästä 52. euroa oli verotulotasausta Uudenkaupungin ja liikelaitosten palkkamenot nousivat % ja kokonaishenkilöstömenot, % vuoden 2 tasosta. Eniten palkkasumma kasvoi sosiaali- ja terveyskeskuksessa 4,2 % eli 8. euroa. Hallinto- ja kehittämiskeskuksen palkkamenot nousivat % ja sivistyspalvelukeskuksen,5 %. Sosiaali- ja terveyskeskus käytti lisäksi vuokratyövoimaa, jonka kustannukset

4 2. TALOUDELLISET TAVOITTEET kirjataan palvelujen ostoihin. Kun verrataan Uudenkaupungin käyttötalouden palkkoja/asukas muihin kuntiin, on muistettava, että Uusikaupunki järjestää isäntäkuntana perusterveydenhuollon palvelut Uudenkaupungin lisäksi neljälle muulle kunnalle. Vuoden 22 tilikauden ylijäämä ,4 euroa esitetään siirrettäväksi taseen omaan pääomaan tilikauden ylijäämätilille. Kaupungin taseessa on tämän jälkeen noin euroa ylijäämää. Kaupungin taloutta paransivat kertaluonteisesti Uudenkaupungin Sataman yhtiöittämisestä ja Munaistenmetsän kaatopaikan myynnistä kirjatut satunnaiset tuotot,5 miljoonaa euroa. Tilikauden budjetoitu alijäämä -, miljoonaa euroa, ylitettiin tämän takia 8,5 miljoonalla eurolla. Uudenkaupungin kaupungin ja liikelaitosten käyttötalouden nettomenot (toimintakate+ poistot) olivat 8,6 miljoonaa euroa. Ne nousivat 4,7 miljoonaa, 6, % vuodesta 2. Suurin euromääräinen kasvu oli palvelujen ostoissa miljoonaa euroa. Uudenkaupungin kaupungin ja liikelaitosten ulkoiset kokonaismenot (varsinaisen toiminnan lähinnä käyttötalouden menot, investointimenot ja rahoitustoiminnan menot) olivat 8,8 miljoonaa euroa. Kaupunki Talousarviota tarkistettiin useaan otteeseen vuoden aikana. Uudenkaupungin kaupungin (ilman liikelaitoksia) käyttötalouden toimintatuottojen toteutumisaste oli 2, % ja toimintakulujen,6 %. Toimintakate (toimintatuotot toimintakulut ilman poistoja) alitti talousarvion eurolla. Sen toteutumisaste oli 99,8 %. Kaupungin nettomenot (ilman liikelaitoksia) olivat euroa. Ne alittivat talousarvion 648. eurolla. Uudenkaupungin kaupungin ja liikelaitosten käyttötalouden nettomenot olivat yhteensä 8,6 miljoonaa euroa. Palvelukeskusten menot toteutuivat seuraavasti: Hallinto- ja kehittämiskeskuksen toimintakatteen toteutumisaste oli 82, % ja tilikauden yli- /alijäämän 87,5 %. Nettomenot kasvoivat,7 miljoonaa euroa, 5,5 %. Nettomenojen kasvuun vaikutti suurelta osin käyttöomaisuuden myyntivoiton lasku edellisvuodesta. 2

5 Sosiaali- ja terveyskeskuksen nettomenot nousivat,7 miljoonaa euroa, 6,7 %. Nettomenojen nousu oli suurin sosiaalityön, vanhusten palvelujen ja erikoissairaanhoidon tulosalueissa. Toimintakatteen toteutumisaste oli, % ja tilikauden yli- /alijäämän,9 %. Sivistyspalvelukeskuksen nettomenot nousivat,4 miljoonaa euroa, 2, %. Toimintakatteen toteutumisaste oli 98, % ja tilikauden yli-/alijäämän 97,7 %. Sosiaali- ja terveyskeskuksen osuus kaupungin käyttötalouden alijäämästä, nettokäyttömenoista, on 72 %. Viimeisen käytössä olevan vertailutiedon mukaan terveydenhuollon ja vanhustyön tarvevakioidut kustannukset olivat vuonna 2 Uudessakaupungissa % yli laskennallisen tarpeen. Tämä tarkoittaa, että Uusikaupunki käyttää terveyden- ja vanhustenhuoltoon yli miljoonaa euroa tarvetta enemmän. Talouden kehitystrendi on sekin väärä: menot kasvavat ja tulopohja ei vahvistu. Liikelaitokset Kaupungin liikelaitokset eivät vuonna 22 ylittäneet niille hyväksyttyjä investointi- ja lainatasoja. Valtuusto on päättänyt, että kaupungin kaikkien liikelaitosten tulee toimia tehokkaasti ja tuottavasti. Vuonna 22 liikelaitosten toiminnan voidaan todeta olleen tämän tavoitteen mukaista. Uudenkaupungin Vesi liikelaitos korotti puhtaan veden ja jäteveden hintoja 5 %:lla vuodelle 22. Liikevaihto nousi lähinnä tämän takia 6 %, 225. euroa, edellisestä vuodesta. Liikevaihto oli euroa. Liikeylijäämä 9. euroa oli budjetoitua parempi, mutta se laski 78. eurolla edelliseen vuoteen verrattuna. Tilikauden ylijäämä oli 226. euroa. Se oli 26. euroa ennakoitua parempi. Uudenkaupungin Satama liikelaitoksen vuosi 22 oli edellisen vuoden kaltainen. Sekä liikevaihto että tavaratonnien määrä nousivat hieman vuodesta 2. Liikeylijäämä oli euroa eli se oli 8. euroa talousarviota parempi. Liikeylijäämä oli 6,4 % liikevaihdosta. Tilikauden ylijäämä oli euroa. Uudenkaupungin Jätehuolto liikelaitoksen liikevaihto jäi.66.7 euroon vuonna 22. Se laski , noin,7 % vuoden 2 tasosta, koska kaupunki myi kaatopaikan ja toiminta siirtyi Lassila & Tikanoja Oy:lle. Vuoden 22 alussa kaatopaikkataksoja korotettiin,5 %, Uudenkaupungin haja-asutusalueen taksoja 5, % ja Kustavin jätehuollon taksoja 2,5 %.

6 Tilikauden 22 ylijäämätavoite oli 69.8 euroa. Lopullinen ylijäämä oli euro johtuen kaatopaikan myynnistä. Käsitellyn jätteen määrä oli tonnia, ja se laski yli 2.45 tonnia vuodesta 2. Laskutettavan jätteen määrä oli 9.24 tonnia, ja se laski 2.24 tonnilla. Jätemäärien lasku selittyy kaatopaikan myynnillä, sillä jätemäärät ovat ajanjaksolta Vakka-Suomen Vesi liikelaitos korotti jätevesimaksuja 5 % vuodelle 22 ja laskutettavien jätevesikuutioiden määrä nousi yli %:lla edellisestä vuodesta. Liikevaihto nousi eurolla, 7, %, edellisestä vuodesta. Liikevaihto oli.9.54 euroa ja se ylitti 67.8 eurolla talousarvion. Liikelaitoksen liikeylijäämä oli euroa 4,6 % liikevaihdosta, ja tilikauden ylijäämä euroa.. INVESTOINNIT Kaupungin ja liikelaitosten nettoinvestoinnit olivat 5,9 miljoonaa euroa. Ne nousivat edellisestä vuodesta noin,9 miljoonaa euroa. Suuri nousu johtuu siitä, että Uudenkaupungin kaupunki myi kesällä 2 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan käytössä olevat rakennukset Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymälle. Kauppahinta oli euroa, ja se kirjattiin vuoden 2 investointituloksi. 4. RAHOITUSTILANNE JA LAINAT Kaupungin isoimmat yksittäiset investoinnit olivat Betorantie (Betorantien liittymäjärjestelyt ja Betorantie välille Kaasutie- Soijatie-Onkakatu) nettomenot yhteensä.9. euroa, katuvalaistuksen uusiminen (5. euroa), Nonparelli (52. euroa), ja Hiun kunnallistekniikka (8. euroa). Uudenkaupungin Veden investoinnit olivat noin,2 miljoonaa euroa. Uudenkaupungin Veden merkittävin investointi oli raakavesiverkoston laajentaminen. Satama investoi vuonna 22 noin,6 miljoonalla eurolla. Sataman isoin investointi 25. euroa, oli säänsuojahallin osto kaupungilta. Jätehuollon investointitulot sisälsivät myydyn kaatopaikka-alueen kirjanpitoarvon.28. euroa. Vakka-Suomen Veden investoinnit olivat vain,2 miljoona euroa. Kaupungin lainakanta oli vuoden 22 lopussa 26,7 miljoonaa euroa eli 79 euroa asukasta kohden. Tästä,9 miljoonaa, 4 % on liikelaitosten lainaa. Lainamäärä laski vuonna 22 noin,5 miljoonalla eurolla vuodesta 2. 4

7 Uudenkaupungin konsernin lainakanta oli 68 miljoonaa euroa vuoden 22 lopussa eli 44 euroa/asukas. Konsernin lainakanta on 2 luvulla kasvanut erittäin nopeasti, koska kaupunki on pääosakkaana uusissa yrityksille toimitiloja rakentavissa yhtiöissä. Lainojen keskikorko laski, ja lainojen painotettu keskikorko oli noin,8. Koko kaupungin rahavarat (sijoitukset ja kassavarat) olivat vuoden lopussa 9,6 miljoonaa euroa eli ne laskivat 4,2 miljoonalla eurolla. Sijoituksia käytettiin kaupungin toiminnan rahoitukseen, koska talousarviossa oli varauduttu nostamaan miljoonaa euroa uutta lainaa, mutta lainoja nostettiin vain miljoona euroa 5

8 5. TOIMINNALLISET TAVOITTEET Kaupungin asukasmäärän lasku ja ikärakenteen muutos vaikuttavat moniin toimintoihin ja toiminnallisiin tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen. Perusopetuksen oppilasmäärät laskevat ja vanhusten palvelujen tarve kasvaa. Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääosin hyvin. Joiltakin osin tavoitteet alitettiin, ylitettiin ja/tai toteutuminen siirtyi vuodelle 22. Näistä voidaan mainita joitakin: Hallinto- ja kehittämiskeskus Talousarvion 22 tavoitteet Elinkeinopalvelut Talousarvion 22 mittarit Talousarvion 22 tavoitetaso Toteutuminen -2 / 22 Uusien yritysten ja innovaatioiden kautta luodut työpaikat Uusien toimipaikkojen perustanta Hallinto- ja talouspalvelut Uusien työpaikkojen määrä Uusien toimipaikkojen määrä 8 työpaikkaa / vuosi Uusia yrityksiä on perustettu 92 kpl. Niihin syntyneiden työpaikkojen määrä ei ole tiedossa. 4 / vuosi Toteutunut 78 % Nettoperustanta -2/22 (perustettuja 72, lakkautettuja 4) Kaupunginhallitus siirtyy paperittomaan kokouskäytäntöön vuoden 2 alussa Valmiusaste Laitteet ja ohjelmat ovat käyttövalmiina.2.22 Sähköisen kokouskäytännön käyttöönotto on siirtynyt Dynastyohjelman päivityksestä aiheutuneen ohjelman toimimattomuuden takia. Hallinto- ja kehittämiskeskuksen organisaatio toimii tehokkaasti Henkilöstöpalvelut Menojen muutos Palvelukeskuksen ulkoiset menot kasvavat enintään inflaation verran Tavoite on toteutunut. Palvelukeskuksen ulkoiset menot ovat kasvaneet, %, kun inflaatio 22 oli 2,8 %. Rekrytointien hallinta Sähköinen rekrytointijärjestelmä Sähköinen rekrytointijärjestelmä on käytössä. Sähköinen rekrytointijärjestelmä on otettu käyttöön. Perehdytetään nuoria työelämään ja helpotetaan yritysten mahdollisuuksia palkata kesätyöntekijöitä. Nuoret kesätyöntekijät kaupungin organisaatiossa ja yritystuetut kesätyöpaikat Kaupungin organisaatioon on palkattu 8 kesätyöntekijää ja kesätyöpaikkoja yrityksiin syntyy noin kpl. Kaupungin organisaatioon palkattiin 78 kesätyöntekijää ja yritysten kesätyöpaikkoja oli 28 kpl. 6

9 Talousarvion 22 tavoitteet Maankäyttöpalvelut Talousarvion 22 mittarit Talousarvion 22 tavoitetaso Toteutuminen -2 / 22 Uusia asemakaavan mukaisia rakennuspaikkoja luovutettaviksi Asuntotontteja /kpl Teollisuustontteja /kpl yht. 2 kpl/v 2 kpl Maanhankinta Ostettu ha Hankittu raakamaata riittävästi kaavoituksen tarpeisiin. 5 vuoden tontti varantoa vastaava. 2,5 ha Rakennuttaminen Työohjelman toteutuminen Investointimäärärahat Aikataulu Määrärahoja ei ylitetä Työt toteutetaan aikataulussa Talonrakennus + asuntojen kunnostus , valmius 94,6 % 22 hanketta, joista jaksolle merkitystä 22:sta työstä on aloitettu/käynnissä 5, valmistunut 5, aloittamatta 2 *) Investointimäärärahat Määrärahoja ei ylitetä Yhdyskuntatekniikka , valmius 97,6 % Aikataulu Työt toteutetaan aikataulussa Jaksolle merkitystä :sta työstä on aloitettu tai valmistunut 2 ** Katujen ja teiden kunnossapidon kustannustaso Kiinteistönhoitopalvelut /m²,6 /m² Katuja ja väyliä n m²,6 /m² = % Kiinteistöjen kunnossapito toteutetaan laaditun kunnossapito-ohjelman mukaisesti Toteutumisaste (%) Määrärahan käyttö ( ) % 22:lle laaditun kiinteistöjen kunnossapito-ohjelman mukaisista hankkeista toteutettu ja määrärahoja ei ylitetä. Toteutumisaste 8,4 %, käytetty Jaksolle merkitystä 8 työstä valmistunut, aloitettu/siirto v. 2, aloitettu/keskeytetty ja aloittamatta. * Kiinteistöhoidon käyttötalouden kustannusten seuranta /kam² / v Kiinteistöhoidon kustannukset ilman poistoja ovat vuonna 22 enintään 27,99 /kam² / v 29,4 /kam²/v 7

10 Talousarvion 22 tavoitteet Puhtaanapitopalvelut Talousarvion 22 mittarit Talousarvion 22 tavoitetaso Toteutuminen -2 / 22 Kiinteistöjen siivous toteutetaan palvelusopimusten mukaisesti: -Palvelusopimukset tehdään yksittäisiin kohteisiin / laitoksiin, jotka eivät sisälly aiemmin tehtyihin sopimuksiin Tehtyjen palvelusopimusten määrä. 8 % kohteista Toteutunut % - SIPAN palvelusopimus päivitetään - SOTEN Palvelusopimus pannaan täytäntöön Päivitetty palvelusopimus % * siirtyy vuosille 2-24 Ruokapalvelu Uusi palvelusopimus 9 % Toteutunut % Lähiruoan osuuden lisääminen elintarvikekilpailutuksen yhteydessä. Lähellä tuotettujen raaka-aineiden osuus-% elintarvikehankinn oista. 5 % elintarvikkeista on tuotettu Vakka- Suomen alueella. Alle % elintarvikkeista on hankittu Vakka- Suomen alueelta. Jamix-ohjelmiston käyttöönotto ohjaamaan koko ruokapalvelun toimintaa: asiakastilaukset, laskutus, raportointi Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu %-osuus käytössä olevista osioista/ tavoitetaso Jamix-ohjelmisto on käytössä % tavoitetason mukaisesti Tietojen syöttöä ei ole aloitettu resurssipulan vuoksi. Ympäristönsuojelu Uutta toimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen nopea käsittely Lupien käsittelyaika Ympäristölupahakemu ksen käsittelyn tavoiteaika on 4 kk. Toteutunut Viranhaltijapäätösten, lausuntojen ja ilmoitusten nopea käsittely Ilmoitusten ja lausuntojen määrä Viranhaltijapäätösten, lausuntojen ja ilmoitusten käsittelyaika on alle vrk. Pääosin toteutunut Rakennusvalvonta Lupa-asioiden nopea käsittely. Rakentamislupien käsittelyaika. Rakentamislupien käsittelyaika -5 viikkoa. Toteutunut Seudullinen ympäristöterveydenhuolto Uuden toimipisteen toiminnan käynnistäminen Kalanti-talossa Toteutumisaste % % 8

11 Sosiaali- ja terveyskeskus Talousarvion 22 tavoitteet Talousarvion 22 mittarit Talousarvion 22 tavoitetaso Toteutuminen -2 / 22 Palvelurakenteen kehittäminen Työnjako vanhustyön pth:n ja esh:n välillä on toimiva. Suunnitelman mukainen työnjako on käytössä. Työnjaosta on sovittu hankeryhmässä ja kaupunginhallituksen valitsemassa ns. miljoonaryhmässä. Jatkuva laadun parantaminen. Itsearvioinnit on toteutettu kaikissa yksiköissä. Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinto Laatujärjestelmän laajentaminen koko sosiaali- ja terveyskeskuksen palveluihin. Laatujärjestelmän laajentaminen on aloitettu yhteistoimintaalueen terveyspalvelujen osalta mm. itsearviointeja tekemällä. Hallinto tuottaa riittävät palvelut myös terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueelle. Yhteistoiminta-alueen neuvottelukunnan jäsenille tehdyn asiakastyytyväisyyskys elyn tulokset on analysoitu. Toiminnan kehittäminen kyselyn tulosten perusteella. Asiakastyytyväisyyskys elyn tulokset on analysoitu ja sen perusteella palvelut toimivat hyvin yhteistoiminta-alueella. Henkilöstön riittävyydestä ja ammatillisesta osaamisesta sekä työhyvinvoinnista huolehditaan. Koulutuspäivien määrä, vähintään pv/hlö. Sairauspoissaolojen määrä on pienempi kuin kuntasektorilla keskimäärin. Koulutuspäivien määrä on vähintään vuoden 2 tasolla. Sairauspoissaolojen määrä on pienempi kuin vuonna 2. -2/2 2,76 /hlö -2/22,28 /hlö -2/2 sairauspoissaoloja on ollut 6984 työpäivää/972 kalenteripäivää. - 2/22 sairauspoissaoloja on ollut 67 työpäivää/94 kalenteripäivää. Lapsiperheiden palvelut Valmistautuminen päivähoidon siirtymiseen sivistyspalvelukeskukseen Suunnittelupalaverien määrä Uusi palvelupohja on selkeä Opetuksen ja kasvatuksen prosessi on valmistunut Varhaiskasvatuksen laadun ylläpitäminen Lapsikohtaisia varhaiskasvatussuunnit elmia tehty (%) Lapsikohtainen varhaiskasvatussuunnite lma tehty kaikille ja arvioitu Lapsikohtaiset suunnitelmat on tehty. Suunnitelmat on arvioitu keväällä. 9

12 Talousarvion 22 tavoitteet Vanhusten palvelut Talousarvion 22 mittarit Talousarvion 22 tavoitetaso Toteutuminen -2 / 22 Vanhusten kotona tai kodinomaisissa oloissa asumista tuetaan. Kotona asuvien osuus (pois lukien ympärivuorokautisen palvelun piirissä olevat). Yli 75-vuotiaista yli 9,4 % asuu omassa kodissaan / kodinomaisissa olosuhteissa. Tilanteen.2.22 mukaan kotona / kodinomaisissa olosuhteissa asui 9,6 % yli 75- vuotiaista. Ostetun palveluasumisen piirissä (Rinnekoti Jäsperlä) oli,5 % yli 75-vuotiaista. Vanhusten palveluiden pääpaino on kotona asumista mahdollistavissa ja tukevissa palveluissa. Säännöllisen kotihoidon asiakkaita ovat ne kotihoidon asiakkaat, joilla on tarkastelukuukauden aikana voimassa oleva palvelu- ja hoitosuunnitelma. Kotihoidon asiakkaiksi lasketaan myös kotihoidon vaihtoehtona palvelusetelin valinneet asiakkaat. (Valtakunnallinen laskenta-päivä..) Yli 75-vuotiaista 2 % saa säännöllistä kotihoitoa. Säännöllistä kotihoitoa saavia oli 2,5 % yli 75-vuotiaista joulukuussa 22 ja kuukausittainen keskiarvo 2,4 % tammi-joulukuussa 22 (kotihoito ja kotihoidon palvelusetelit). Ympärivuorokautisessa hoidossa on korkeintaan 8,6 % yli 75-vuotiaista. Ympärivuorokautisen hoidon piirissä ovat ne asiakkaat, jotka tarkastelupäivänä asuvat tehostetussa palveluasumisessa tai ovat pitkäaikaishoitopäätöksellä asukkaina vanhainkodeissa tai vuodeosastoilla. (Valtakunnallinen laskentapäivä.2.) Ympärivuorokautisessa hoidossa on korkeintaan 8,6 % 75- vuotta täyttäneistä. 2/22 oli ympärivuorokautisessa hoidossa 8,4 % yli 75- vuotiaista. Sosiaalityö Sosiaalipäivystys toteutetaan Vakka- Suomen omana toimintana Suunnittelupalaverien määrä Sosiaalipäivystys järjestetään Vakka- Suomen sosiaalitoimien yhteistyönä Vakka-Suomen yhteinen sosiaalipäivystys toteutuu.

13 Talousarvion 22 tavoitteet Talousarvion 22 mittarit Talousarvion 22 tavoitetaso Toteutuminen -2/22 Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuollon, vanhusten palveluiden ja erikoissairaanhoidon yhteisen sopeuttamisohjelman toteuttaminen. Yksiköt toteuttavat sovitut toimenpiteet. Yksiköt toteuttavat sovitut toimenpiteet. Perusterveydenhuollossa on toteutettu Kuntamaiseman selvityksessä 2 esitetyt toimenpiteet toiminnan tehostamiseksi. Myös työryhmissä sovitut potilasryhmien siirrot perusterveydenhuoltoon on toteutettu. Vanhusten palveluiden osalta on tehty laaja selvitys alkuvuonna 22 ja palvelut on todettu tehokkaiksi ja tarkoituksenmukaisiksi. Kuntamaiseman Vakka- Suomen sairaalan toimintojen kehittämiseksi esittämät toimenpiteet eivät ole toteutuneet esim. kirurgisen toiminnan osalta. Terveyspalvelut Terveyspalveluja käyttävät asiakkaat sekä kunta-asiakkaat ovat tyytyväisiä tuotettuihin palveluihin. Asiakastyytyväisyyskyselyt. Asiakastyytyväisyyden taso on vähintään hyvä. Asiakastyytyväisyyskyselyt on toteutettu osastohoidossa kesäkuussa ja muissa yksiköissä elokuussa. Vastaajia oli 225, 75 %:a oli piti palveluja vähintään hyvinä. Palvelujen saatavuus on lainsäädännön (hoitotakuu ja muut säädökset) edellyttämällä tasolla. Hoitotakuun ja ns. neuvola-asetuksen toteutumisen seuranta. Hoitotakuun ja neuvolaasetuksen edellytysten täyttyminen. Hoitotakuu toteutuu, jonokäytäntö.9.22 alkaen. Ennalta ehkäisevän terveydenhuollon toiminta toteutuu asetuksen mukaisesti käyntien lukumäärän osalta. Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö. Täydennyskoulutuspäivien seuranta, henkilöstön hyvinvointikyselyn toteuttaminen. Täydennyskoulutusaktiivisuus on vähintään asetuksen tasoinen. Henkilöstön arviointi työhyvinvoinnistaan on vähintään hyvällä tasolla. Täydennyskoulutus toteutuu koulutussuunnitelmien mukaisesti. Työhyvinvointia on kartoitettu kyselyllä 2/2. Tulokset ovat hyvät.

14 Sivistyspalvelukeskus Talousarvion 22 tavoitteet Sivistyspalvelukeskuksen hallinto Talousarvion 22 mittarit Talousarvion 22 tavoitetaso Toteutuminen -2 / 22 Perusopetuksen laatutyön eteneminen toimintasuunnitelman mukaisesti Peruskoulujen koulukohtaiset laatukuvaukset ja itsearvioinnit Koulujen toiminnan vertailu perusopetuksen laatukriteereihin ja vertailuista nousevien kehittämiskohteiden prosessointi. Peruskoulut ovat arvioineet toimintaansa hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaisesti. Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen ja työssäjaksamisen edistäminen Perusopetuspalvelut Koulutuspäivien määrä/henkilö Sairauspoissaolojen määrä Koulutuspäivien määrä on vähintään vuoden 2 tasolla. Sairauspoissaolojen määrä on enintään vuoden 2 tasolla. Koulutuspäiviä -2/22 oli yhteensä 54. Koulutuspäivien määrä vastaavana ajankohtana vuonna 2 oli 5. Nousua 2 %. Sairauspoissaolotyöpäiviä -2/22 oli 846 päivää. Vuonna 2 vastaavana ajankohtana sairauspoissaolotyöpäiviä oli 54. Nousua 8,4 %. Kaikki oppivelvolliset saavat päättötodistuksen Peruskoulun päättötodistuksen saaneet sijoittuvat välittömästi jatkoopintoihin Lukio Ilman päättötodistusta peruskoulusta eronneiden määrä Jatko-opintoihin sijoittuneiden määrä Peruskoulusta ei eronnut kukaan ilman päättötodistusta. % Kaksi päättö-todistuksen saanutta oppilasta ei ole aloittanut 2. asteen opintoja. Ylioppilastutkintoon osallistuvien hylkäysprosentti on alhainen Ylioppilastutkintolautakunnan puolivuosittaiset koulukohtaiset taulukot Ylioppilastutkintoon osallistuvien koko tutkintoa suorittavien osalta hylkäysprosentti on alle valtakunnallisen keskiarvon Uudenkaupungin lukion ylioppilastutkintoon osallistuvien hylkäysprosentti oli % valtakunnallisen hylkäysprosentin ollessa n. 6 %. Ylioppilastutkinnon ainekohtaisten pistemäärien keskiarvot ovat hyvät Ylioppilastutkintolautakunnan puolivuosittaiset koulukohtaiset taulukot Ylioppilastutkinnon aine-kohtaisten pistemäärien keskiarvot ovat yli valta-kunnallisen keskiarvon Ylioppilastutkinnon ainekohtaiset pistemäärät Uudenkaupungin lukiossa olivat yli valtakunnallisen keskiarvon seuraavissa aineissa: ranska A, saksa C, pitkä ja lyhyt matematiikka, fysiikka, kemia, psykologia, terveystieto, uskonto ja yhteiskuntaoppi. 2

15 Talousarvion 22 tavoitteet Talousarvion 22 mittarit Talousarvion 22 tavoitetaso Toteutuminen -2 / 22 Kulttuuripalvelut Laadukkaat, ajantasaiset ja uusiutuvat kokoelmat Hankinnat / kokoelma (nyt,72 %) Hankinnat / kokoelma 4 % (= n. 496 nidettä) Toteutunut,82 % (44 nidettä) Poistot / kokoelma (nyt 5,55 %) Poistot / kokoelma 5 % (= n. 74 nidettä) (vrt. valtakunnallinen tavoite 8 %) Toteutunut 5,55 % (6995) nidettä) Lasten kuu Marraskuu tapahtuman järjestäminen seutukunnallisena Nuoriso- ja liikuntapalvelut Kävijämäärä Kävijämäärän pysyminen vuoden 2 tasolla. Kävijämäärä vuonna 22 oli 588 kävijämäärän ollessa vuonna Kasvua n. %. Uusikaupunkilaisten liikunnan lisääminen Uimahallin ja jäähallin käyttöaste. Uimahallin ja jäähallin toiminta on aktiivista ja mahdollisimman taloudellista. Uimahallin käyttöaste nousi,9 % vuoteen 2 verrattuna. Kävijämäärä vuonna 2 oli ja vuonna Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien lasten ja nuorten määrää vähentävien toiminta-mallien kehittäminen. Uudenkaupungin Liikkuvat koulut -hankkeessa luodut hyvät toimintamallit otetaan pysyviksi käytänteiksi. Poikkihallinnollinen yhdessä tekeminen liikunnan lisäämiseksi koulupäivän aikana toteutui viidellä koululla. Nuorten tuki- ja neuvontapiste -palvelun kehittäminen (palvelu aloitettu 5..29) Nuorten tuki- ja neuvontapiste palvelussa nuorten kontaktien määrä. Toimijoiden kanssa tehdyn yhteistyön laajuus avataan toimintakertomuksessa. Nuorten verkkopalvelu kehittyy. Aloitekanava.fi vakiintuu. -verkkopalvelu otettu käyttöön 2. Palveluun lisätty lomake-moduuli. Uudessakaupungissa ideoita jätetty 52 ja kommentteja 267 sekä kaikkiaan vierailuja on ollut 79. Nuorten tuki- ja neuvontapiste palvelu on vakiintunut. Nuorten tuki- ja neuvontapiste Aviksen kontaktien määrä oli 696.

16 6. MUITA TAPAHTUMIA VUONNA 22 Vuoden 22 tapahtumista ja toimista voidaan mainita joitakin:. Varhaiskasvatuksen siirto sivistyspalvelukeskukseen 2. Esitys vanhustenhuollon palvelurakenteeksi Työnjakoa ja hoitoketjuja perusterveydenhuollon, sosiaalipalveluiden ja erikoissairaanhoidon välillä selvitettiin edelleen yhteistyössä Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin ja erityisesti TYKS-Vakka-Suomen sairaalan kanssa. Valtuuston päätöksen mukaisesti kaupunki aloitti neuvottelut TYKS-Vakka-Suomen sairaalan kanssa sairaalan toimintojen rationalisoimiseksi ja sopeuttamiseksi vastaamaan kuntien taloudellisia edellytyksiä. Hankeryhmä ja ns. miljoonaryhmä jatkoivat toimintaansa. 4. Kaupunginhallitus valmisteli Munaistenmetsän kaatopaikan myynnin ja jätteenkäsittelypalvelun hankinta-asian valtuuston päätettäväksi ja hyväksyi valtuuston päätöksen mukaisesti lopullisen kauppakirjan ja palvelusopimukset. Kaatopaikka siirtyi Lassila & Tikanoja Oy:lle Kaupunginhallitus vastasi uuden kaupunginjohtajan valintaprosessista. Kaupunginvaltuusto valitsi uuden kaupunginjohtajan Kaupunginhallitus valmisteli valtuustolle lausunnon kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista ehdotuksista. Hallitus seurasi kuntauudistusprosessin etenemistä. 7. Kaupunginhallitus vastasi Uudenkaupungin Satama liikelaitoksen yhtiöittämisprosessista. Sataman yhtiöittäminen oli vuoden tärkeimpiä hankkeita. 8. Kaupunginhallitus hyväksyi Uudenkaupungin ennakoivan henkilöstösuunnitelman Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Kunnan Taitoa Oy:n tekemän talous- ja henkilöstöhallintopalveluiden siirtoselvityksen.. Kaupunginhallitus hyväksyi Uudenkaupungin kaupungin yleiset hankintaohjeet ja päätti, että kaupungin kilpailutukseen tulevissa hankinnoissa käytetään mahdollisuuksien mukaan KL-Kuntahankintojen tekemiä sopimuksia ja tulevia kilpailutuksia lukuun ottamatta elintarvikkeiden ja sähköenergian hankintaa.. Kaupunginhallitus perusti asuntotyöryhmän miettimään ratkaisua, millä kaupunkiin saadaan muuttamaan lisää asukkaita ja varsinkin millä saadaan uudet työntekijät, jotka tulevat Uudenkaupungin ulkopuolelta, sitoutumaan ja muuttamaan Uuteenkaupunkiin asumaan. 4

17 7. SISÄINEN VALVONTA Kuntien on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa siitä, miten sisäinen valvonta ja riskienhallinta on kunnassa järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella. Sisäisen valvonnan tulisi toteutua kunnan johtamis-, suunnittelu- ja ohjauskäytännöissä. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus. Sisäinen valvonta on osa johtamista ja sillä varmistetaan, että toimitaan tavoitteiden mukaisesti ja tuloksellisesti. Kaupungin palvelukeskukset ja liikelaitokset ovat kukin tehneet selvityksen sisäisen valvonnan toteuttamisesta vuonna 22. Niiden pohjalta on tehty yhteenveto siitä, miten johtaminen ja hallinnon järjestäminen, hyvä hallintotapa ja arvot, organisaatiorakenne, tehtävien ja vastuiden jakaminen, tavoitteiden asettaminen ja toteutumisen seuranta, riskienhallinta, informaatio ja kommunikaatio sekä seurantamenettelyt toteutuvat kaupungin toiminnassa ja mikä on kokonaisarvio sisäisen valvonnan toimivuudesta. Huomioita sisäisestä valvonnasta Uudenkaupungin kaupungin toiminnassa on noudatettu hallintosääntöä, johtosääntöjä, sisäisen valvonnan ohjetta sekä talousarviota ja sen täytäntöönpano-ohjeita sekä muita annettuja ohjeita. Kokonaisarvio sisäisen valvonnan toimivuudesta Kokonaisuudessaan sisäisen valvonnan voidaan todeta toimivan Uudessakaupungissa kohtuullisesti, mutta kehittämistarpeita on erityisesti seuraavissa asioissa: Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vastuutus, ohjeistus ja koulutus. Koulutusta tulee järjestää vuoden 2 aikana. Vakuutusten kilpailutuksen yhteydessä tehdään suppea riskianalyysi omaisuuden ja henkilöriskien osalta (vakuutusten näkökulma). Henkilöstön palkitsemisjärjestelmä ja henkilökunnan riittävyys erityisesti sairauspoissaolojen aikana Tehtävien häiriöttömyyden, toiminnan vaikuttavuuden, taloudellisuuden, tuottavuuden ja henkilöstön riittävyyden ja ammattitaidon kehittymisen näkökulman ottaminen paremmin mukaan taloudellisiin ja toiminnallisin tavoitteisiin Sisäisten ja ulkoisten arviointien lisääminen Tietojärjestelmien häiriöttömyys ja käytettävyys 5

18 Raportointijärjestelmän parantaminen. Erityisesti siihen on kiinnitettävä huomiota siinä vaiheessa, kun uusitaan talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmat. Kaupungin ja liikelaitosten toiminta on ollut niille asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden mukaista. 8. KONSERNI Yleistä Talousarviossa on määritelty yleiset konsernitavoitteet ja tavoitteet merkittävimmille yhteisöille. Alla olevassa taulukossa on arvio joidenkin merkittävimpien tavoitteiden toteutumisesta. Talousarvion 22 Talousarvion 22 mittarit YLEISET KONSERNITAVOITTEET: Talousarvion 22 tavoitetaso Toteutunut 22 Konserniyhteisöjen toiminnan on tuettava Uusikaupunki Uutta energiaa strategian toteuttamista. Kiinteistöyhtiöiden tiloissa olevat työpaikat + 5 työpaikkaa vuoden 2 tasosta Työpaikat eivät ole lisääntyneet. Konserniyhteisöjen ja kuntayhtymien on toimittava taloudellisesti ja itsensä kannattavasti ja niiden tulee Uudenkaupungin kaupungin tavoin tehostaa toimintaansa. Kaupungin maksuosuudet Kaupungin maksettavaksi tulevat käyttömenot ja/tai investoinnit eivät saa reaalisesti kasvaa Kaupunki ei ole maksanut kiinteistöyhtiöiden käyttö- tai investointikustannuksia. Kaupungin tytäryhtiöiden omistamien vuokraasuntojen käyttöaste on hyvä. UKIPOLIS Käyttöaste Käyttöaste 95 % Käyttöaste on ollut 92 %. Edistää kaupungin työpaikkatavoitteiden saavuttamista Uudet työpaikat Yhtiön neuvonta- ja kehittämistoiminta on vaikuttanut noin 6 työpaikan syntymiseen Uuteenkaupunkiin. 6 Säilyneet / turvatut työpaikat Kehittämistoimien piirissä olleissa yrityksissä on noin 4 työpaikkaa. 4 Syntyneet uudet yritykset Neuvonta- ja kehittämistoiminta on vaikuttanut noin 4 uuden yrityksen syntymiseen. 5 6

19 Talousarvion 22 Talousarvion 22 mittarit Talousarvion 22 tavoitetaso Toteutunut 22 Vahvistaa toimivien yritysten kilpailukykyä ja osaamista Tukea saaneiden yritysten määrä Yhtiön neuvontatoiminta on vaikuttanut siihen, että 4 yritystä on saanut tukea 6 myönteistä tukipäätöstä Tukea saaneiden kehittämishankkeiden kokonaiskustannukset. Kehittämishankkeiden piirissä olleiden yritysten määrä ja työpaikkojen määrä. Tukea saaneiden kehittämishankkeiden arvo >6 milj.. Yhtiön vetämien kehittämishankkeiden piirissä on 2 yritystä ja 4 työpaikkaa. n.,5 milj. (arvioitu yritysten saaman tuen perusteella) 22 yritystä, joissa noin 4 työntekijää. Olennaiset tapahtumat vuonna 22 ja 2 Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Vuokratalossa kuntoarvioihin perustuva korjaussuunnittelu on käynnistetty parvekekorjausten osalta. Korjausten toteutus alkaa vuonna 2. Kiinteistö Oy Sorvakossa kaikki lukot tullaan uusimaan vuonna 2 ja jo aloitettuja saneeraustöitä jatketaan. Kiinteistö Oy Kalannin Liiketalon suurin investointi tulevina vuosina on rakennusten ja ennen kaikkea talotekniikoiden ja automaatioiden perusteellinen korjaus ja uusiminen. Muutokset konsernissa ja yhtiöiden toiminnassa vuonna 22 Vuokrataloyhtiöiden fuusio toteutettiin vuoden 22 alusta. Kiinteistö Oy Sorvakon muodostavat entiset Kiinteistö Oy Hepokari, Kiinteistö Oy Nuhja, Kiinteistö Oy Suukari ja Kiinteistö Oy Ykskoivu. Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Vuokrataloihin liitettiin Kiinteistö Oy Vanttipuisto, Kiinteistö Oy Orava, Asunto Oy Ketunkallio, Asunto Oy Käätyjärvenkatu, Kiinteistö Oy Käätyjärvenkatu ja Asunto Oy Äyririvi. Uudenkaupungin Satama liikelaitos lakkautettiin.2.22 ja kokonaan kaupungin omistama osakeyhtiö Uudenkaupungin Satama Oy aloitti toimintansa..2. Vakka-Suomen Panimokiinteistöt Oy:n osakkeet ostettiin vuonna 22, mutta varsinaista toimintaa yhtiöllä ei ole ollut. 7

20 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä ja riskit Uudessa konserniohjeessa kaupunki velvoittaa yhtiöt valitsemaan tilintarkastajakseen kaupungin tilintarkastusyhteisön. Yhtiöt ovat jo aikaisemmin noudattaneet suositusta. Kaupunki päätti vuonna 2 fuusioida vuokrataloyhtiöitään, ja fuusiot astuivat voimaan vuoden 22 alussa. Kaupunginhallitus määritteli 22 hallitusten jäsenmäärät ja luottamushenkilöedustajien määrän. Yleisesti voidaan todeta, että tytäryhteisöt ovat noudattaneet niille annettuja ohjeita ja konsernitavoitteita. Riskit Asunto- ja kiinteistöyhtiöissä on tehty kuntokartoitukset ja korjaussuunnitelmat, jotka kertovat lähivuosien investointitarpeet. Uudet kuntakartoitukset on tehtävä Yrityksille toimitiloja vuokraavien yritysten lainoihin on suositeltu korkosuojausten tekemistä, ja ne ovat suojanneet lainojaan. Lainojen korkotaso on ollut alhainen ja vaihtuvakorkoiset lainat ovat olleet kiinteäkorkoisia tai korkosuojattuja lainoja edullisempia. Henkilöstöriskejä yhtiöissä ei ole, koska niiden palveluksessa ei ole vakinaista henkilökuntaa. Kaupungin asuntojen omistus oli aikaisemmin hajallaan useissa eri asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöissä. Toimintamalli ei ollut konsernivalvonnan ja hallinnan kannalta ja isojen korjausinvestointien rahoituksen hallinnan kannalta taloudellinen tai tarkoituksenmukainen. Jo muutama tyhjä asunto vaaransi pienen yhtiön talouden. Uudet isommat yhtiöt ovat taloudellisesti vahvempia ja vuokrataso on vakaampi. Fuusioyhtiöistä muodostuu kyllin vahvoja omavaraisia toimijoita, jotka kykenevät tarvittaessa ja niin halutessa huolehtimaan vuokra-asuntojen uustuotannosta ja perusparannuksesta. Kaupungin konsernilainojen määrä väheni vuonna 22 noin,4 miljoonaa euroa. Lainoja oli 67,5 miljoonaa euroa. Kaupungin takausvastuut pienenivät, miljoonalla, ja ne olivat yhteensä 2 miljoonaa euroa. 8

21 9. KAUPUNGINHALLITUKSEN ARVIO STRATEGIAN TOTEUTUMISESTA VUONNA 22 Uusikaupunki Uutta energiaa -toimintastrategiaa toteutettiin elinkeinopolitiikassa, palveluissa, asumisessa ja talouspolitiikassa. Kaupungin talouden ja toiminnan tavoitteet ja palvelukeskusten toteuttamat kehittämis- ja muutostoimenpiteet on johdettu siitä. Talousarvio tavoitekehikkoineen vastaa strategiaa. Liitteenä 2 on arvio strategian tavoitteiden toteutumisesta. STRATEGIAN YLEISET MITTARIT Asukasluvun kehitys Tavoite: Asukasluku kasvaa vuosittain hengellä vuosina Asukasluku väheni 86 hengellä. Muut asukkaisiin liittyvät tunnusluvut: Tavoite: -6-vuotiaiden määrä pysyy vuoden 27 tasolla vuoteen 26 saakka (85 lasta) vuotiaiden määrä oli 85 vuonna 22. Tavoite: Työikäisten (7-64-vuotiaiden) määrä ei laske alle 9 vuoteen 26 mennessä vuotiaiden määrä oli 962 vuonna 22. Tavoite: Huoltosuhde (alle 7- ja yli 64-vuotiaat yhtä vuotiasta kohti) säilyy strategiakaudella vähintään vuoden 2 tasolla. Ei toteutunut - Huoltosuhde oli,6 vuonna 2 - Huoltosuhde oli,6 vuonna 2 - Huoltosuhde oli,66 vuonna 22 Lasten määrä ja työikäisten määrä olivat tavoitteen mukaisia. Asukasmäärä jäi alle tavoitteen. 9

22 Talouden tavoitteet Tavoite: Kaupungin ja liikelaitosten yhteenlaskettu vuosikate kattaa poistot Vuosikate kattoi 9 % poistoista vuonna 22. Tavoite: Kaupungin ja liikelaitosten yhteenlaskettu tulos on ylijäämäinen vuonna Tulos oli euroa positiivinen vuonna 22, ja tilikausi oli euroa ylijäämäinen. Tavoite: Liikelaitosten tulokset ovat ylijäämäisiä. - Tulokset olivat ylijäämäisiä. Tavoite: Taseessa ei ole kattamatonta alijäämää vuoden 24 tilinpäätöksessä. - Taseen kumulatiivinen alijäämä oli 4,5 miljoonaa vuoden 22 lopussa.. VALTUUTETTUJEN ARVIOINTI VUODEN 22 TOIMINNASTA Valtuutetut arvioivat syksyllä 22 valtuuston toimintaa Arvioinnin yhteenveto on liitteenä. 2

23 Uudenkaupungin kaupunki Valtuustotyön arviointi valtuustokaudella

24 VALTUUSTOTYÖN ARVIOINTI VALTUUSTOKAUDELLA Valtuutettuja pyydettiin arvioimaan valtuustotyötä valtuustokaudella Kyselyyn vastasi 25 valtuutettua 4:sta. Vastausprosentti oli n. 58 %.. Valtuustotyön edellytykset 2. Ideoita Useimmat valtuutetut kokivat saavansa riittävästi tietoa käsiteltävistä asioista, luottamushenkilöpalkkiot olivat riittävät, ja he tunsivat hyvin kuntalaisten mielipiteet. Ongelmaksi koettiin riittävän tiedon saanti eri päätösvaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista. Luottamushenkilökoulutusta olisi tarpeen lisätä samoin kuin kunnan tukea valtuustoryhmien toiminnalle. Koulutusta pitkin kautta kaivattiin lisää. Iltakoulut lautakunnissa ja valtuustossa ja tietoiskutyyppiset infot koettiin tarpeellisiksi. Koulutuslautakunta oli hoitanut perehdyttämisen mallikkaasti.. Yhteistyön toimivuus valtuuston ja muiden osapuolten välillä Yhteistyö valtuuston ja kaupunginjohtajan välillä ja valtuustoryhmien sisällä on sujunut hyvin. Valtuuston ja seudun muiden kuntien välillä ja kunnassa toimivien järjestöjen välillä sekä valtuustoryhmien välillä yhteistyötä tulisi parantaa. 4. Eri tahojen vaikuttavuus kunnan päätöksenteossa Kunnan päätöksenteon merkittävimmät vaikuttajat ovat kaupunginjohtaja ja hallitus. Myös palvelukeskusten johtajilla on merkittävästi vaikutusvaltaa kunnan päätöksentekoon. Kunnan asukkaiden vaikuttamismahdollisuudet päätöksentekoon koettiin melko heikoksi. 5. Omat, valtuustoryhmän ja koko valtuuston vaikutusmahdollisuudet Valtuuston, valtuustoryhmän ja valtuutettujen omat vaikutusmahdollisuudet kunnan johtamiseen koettiin hyviksi. 6. Valtuuston vaikutusmahdollisuudet tehtäväkokonaisuuksien osalta Eniten valtuusto on pystynyt vaikuttamaan kunnan kokonaisohjaukseen, kunnan visioon ja strategiaan, luottamushenkilörakenteesta päättämiseen sekä elinkeinopolitiikkaan. Heikoimmat vaikutusmahdollisuudet ovat olleet kansainvälisten yhteyksien edistämisessä ja kunnan henkilöstöpolitiikassa. 7. Valtuuston vaikutusmahdollisuudet palvelutehtäväkokonaisuuksien osalta Valtuusto on voinut vaikuttaa kohtuullisesti useimpiin palvelutehtäväkokonaisuuksiin, kuten lasten ja perheiden palvelut, ikäihmisten palvelut, sosiaalipalvelut ja perusterveydenhuolto. Vähäisimmät vaikutusmahdollisuudet ovat joukkoliikenteeseen, ympäristöpolitiikkaan sekä erikoissairaanhoitoon. Niiden osalta vaikutusmahdollisuudet ovat huonot.

25 8. Päätöksentekoilmapiiri Päätöksentekoilmapiiri koetaan melko hyvin kunnan etua palvelevaksi ja yksilölliset näkemykset sallivaksi. Muilta osin valmistelu- ja päätöksentekoilmapiiriä kuvattiin melko ristiriitaiseksi ja siinä on mukana kyläpolitikointia ja sisäpiirimäistä toimintaa. Valmistelu- ja päätöksentekoilmapiiriä ei pidetty kovin tehokkaana. 9. Viranhaltijavalmistelu. Toimintakulttuuri Asioiden esittelyt koetaan yleensä melko moitteettomaksi ja päätösehdotukset ovat selkeitä ja viranhaltijoilta saa lisätietoja päätöksenteon tueksi. Toisaalta käsittelyaikaa olisi varattava riittävästi ja viranhaltijoiden tiedottaminen kuntalaisille asianmukaisesti valmisteilla olevista asioista ja tehdyistä päätöksistä ei ole riittävää. Hyväksytyt ja yhteiset arvot ovat melko hyvin tehtyjen linjausten takana. Yhteiset pelisäännöt ovat olemassa, mutta niistä ei pidetä riittävästi kiinni. Tiedonkulku ei ole hyvää ja avointa. Sitoutuminen päätökseen ja strategiaan on ollut puutteellista.. Työskentely- ja toimintamuodot päätöksenteossa Valtuustoryhmien puheenjohtajiston kokoukset, kokousten yhteydessä pidettävät esittelyt ja lähetekeskustelut kuten iltakoulut ja seminaarit ovat merkittäviä työskentely- ja toimintamuotoja valtuuston päätöksenteossa. Hallituksen ja lautakuntien teematapaamisilla ei ole kovin paljon merkitystä toimintaan ja päätöksentekoon. 2. Parannusehdotuksia valtuuston työskentelyyn Koulutusta, seminaareja ja tiedonvälitystä olisi parannettava. Asianmukaista kokouspaikkaa kaivataan ja kokouksissa ja valtuutettujen työssä voisi paremmin hyödyntää nykytekniikkaa.. ja 4. Valtuuston päätösten vaikutusten ennakkoarviointi ja palvelujen käyttäjien vaikutusmahdollisuudet Valtuusto on huolehtinut melko huonosti vaikutusten ennakkoarvioinnista ja asukkaiden ja palveluiden käyttäjien osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien turvaamisesta. 5. Muutosten vaikutukset Kuntien johtamisjärjestelmissä ja palvelutuotannossa on valtuustokaudella tapahtunut muutoksia. Muutokset eivät ole juurikaan näkyneet positiivisesti päätöksenteossa ja johtamisessa, vaan ne ovat jopa haitanneet asioiden käsittelyä ja valtuuston toimintaa.

26 6. Strategia Kaupungin strategiassa asetetut kokonaistavoitteet eivät ole valtuustokaudella toteutuneet hyvin. 7. Valtuusto on onnistunut / epäonnistunut Valtuusto on onnistunut valtuustokaudella elinkeinopolitiikassa, kouluverkkouudistuksessa, kaatopaikan myynnin valmistelussa ja siinä, että peruspalvelut on pystytty säilyttämään hyvinä. Valtuusto on valtuustokautena epäonnistunut erityisesti talouden tasapainottamisessa, sosiaali- ja terveydenhuollon säästöjen löytämisessä ja rakenteiden uusimisessa. Asukasmäärää ei ole saatu kääntymään nousuun. 8. Tuleva valtuustokausi Seuraavalla valtuustokaudella tulisi valtuutettujen mielestä paneutua talouden tasapainoon saattamiseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin ja yleensä palveluiden riittävyyden turvaamiseen, työttömyyden vähentämiseen sekä kunnan organisaation uudistamiseen. 9. Kesken jääneet asiat Taustatiedot Valtuustokaudella ovat jääneet kesken mm. sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen, talouden tasapainottaminen, sote-kustannusten hallintaan saanti ja palvelutuotannon kustannustehokkuus. Seuraavalla valtuustokaudella kuntarakenneasiat ovat todennäköisesti esillä. Elinkeinopolitiikkaan tulee edelleen satsata vahvasti, ja väestökato tulisi saada pysähtymään. Vastaajista 6 oli miehiä ja 8 oli naisia. 2:sta ikänsä ilmoittaneesta 4 oli alle 5- vuotiasta. Vastaajista 8 oli toiminut valtuutettuna yhden kauden ja 7 yli 6 vuotta. Pääosa eli 9 ilmoitti asettuvansa ehdokkaaksi seuraavissa kuntavaaleissa. Kunnanvaltuutetut käyttävät kunnallisten luottamustehtävien hoitoon 4 45 tuntia viikossa. 2:sta oli sitä mieltä, että luottamustehtävien hoito vie sopivasti aikaa, 7 oli sitä mieltä, että tehtävään voisi käyttää nykyistä enemmän aikaa ja 6 sitä mieltä, että aikaa tehtävien hoitamiseen kuluu jo nyt liikaa. Liite raportti kyselyn tuloksista

27 Valtuustotyön arviointi valtuustokaudella Miten arvioit valtuustotyön edellytyksiäsi seuraavien asioiden osalta? Vastaajien määrä: 25 Erittäin huonosti Erittäin hyvin ka ) Valmisteltavina oleviin asioihin vaikuttaminen ,9 2) Tiedonsaannin riittävyys käsiteltävistä asioista 9 2,4 ) Riittävän tiedon saanti eri päätösvaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista ,5 4) Tiedolliset ja taidolliset valmiudet, 5) Luottamushenkilökoulutuksen riittävyys 8 6 2,8 6) Ajankäytölliset valmiudet , 7) Luottamushenkilöpalkkion ja korvausten riittävyys ,4 8) Kuntalaisten mielipiteiden tuntemus 2 2,4 9) Kunnan tuki valtuustoryhmien toiminnalle ,8 % 2 % 4 % 6 % 8 % % 2. Tähän voit kertoa ideoita valtuutetun perehdyttämisen toteuttamistavoista. Vastaajien määrä: 8 - koulutusta pidemmällä ajalla, yhdellä kerralla ei voi kaikkea omaksua. Koko valtuustokaudella on ollut vain muutama koulutus, joka ei riitä. - Kaipaisin lisäkoulutusta erityisesti taloustermeihin, koska en ole ammatikseni niihin perehtynyt. - Jokaisen hallintokuntaan tutustuminen erikseen (ei pitkää yhteistilaisuutta, vaan esim. illalla tai iltapäivällä), mukana lautakuntien jäsenet. - Koulutuslautakunta on hoidettu perehdyttämisen osalta mallikkaasti. Siitä voisi ottaa oppia muuallekin. Iltakouluja voisi olla useamminkin. Ne voisi liittää kokouksiin. - Paljon hyvää jo on, iltakoulut lautakunnissa ja valtuustossa. Ehkä enemmän tarvittaisiin valtuustokauden alussa perhedytystä itse toimintaympäristöön, kaupungin hallintosääntöön, valtuuston sääntöihin, kuntalakiin jne. Olen sitä mieltä, että jos valtuutetuilla olisi mahdollisuus päästä jonkinlaiseen intranettiin, jonne voisi koota erilaisia tietopaketteja, ei tiedot olisi sirpaleina ympäriinsä. - Tietoiskutyyppisesti valtuustokauden aikana - Ei koskaan valtuustosaliin uusi ennen kuin saanut koulutusta kunnan asioista, kokoustekniikasta jne - Uusille kokemattomille valtuutetuille ruohonjuuritason koulutusta.

28 . Millaiseksi arvioit yhteistyön toimivuutta valtuuston ja muiden osapuolten välillä kuntasi asioiden hoidossa? Vastaajien määrä: 25 Erittäin huonosti Erittäin hyvin ka ) Valtuuston ja kuntalaisten välillä 4 4 5, 2) Valtuuston ja hallituksen välillä 6 8, ) Valtuuston ja lautakuntien välillä ,9 4) Valtuuston ja kunnanjohtajan välillä 2,4 5) Valtuustoryhmien sisällä 8 4,6 6) Valtuustoryhmien välillä 8 2 2,7 7) Valtuustoryhmien puheenjohtajien välillä 7 8 9, 8) Valtuuston ja johtavien viranhaltijoiden välillä 4 8, 9) Valtuuston ja yrittäjien välillä 7 8 9, ) Valtuuston ja kunnassa toimivien järjestöjen välillä ,6 ) Valtuuston ja seudun muiden kuntien välillä 2 9 2,5 2) Valtuuston ja median välillä 4 4 7, % 2 % 4 % 6 % 8 % % 4. Miten arvioit seuraavien tahojen vaikuttavuutta kunnan päätöksenteossa? Vastaajien määrä: 25 Erittäin huono Erittäin hyvä ka ) Hallitus 5 5 4,9 2) Tarkastuslautakunta 9 5 2,8 ) Lautakunnat 6 7, 4) Kunnanjohtaja 7 4 4, 5) Palvelukeskuksen johtajat 5 5,6 6) Valmistelijat ja asiantuntijaviranhaltijat 4 8 2,4 7) Muut viran- ja toimenhaltijat 5 5 4, 8) Kunnan asukkaat ,4 9) Media 5 2 6, % 2 % 4 % 6 % 8 % % 2

29 5. Miten arvioit omia, valtuustoryhmäsi ja koko valtuuston vaikutusmahdollisuuksia kunnan johtamisessa? Vastaajien määrä: 25 Erittäin huono 2 4 Erittäin hyvä 5 ) Omat vaikutusmahdollisuudet 5 9 ka, 2) Valtuustoryhmäni vaikutusmahdollisuudet 2 2,5 ) Koko valtuuston vaikutusmahdollisuudet 2 2 4, % 2 % 4 % 6 % 8 % % 6. Millaisina pidät kuntasi valtuuston vaikutusmahdollisuuksia seuraavien tehtäväkokonaisuuksien osalta? Vastaajien määrä: 25 Erittäin huono 2 4 Erittäin hyvä 5 ka ) Kunnan kokonaisohjaus,4 2) Kunnan visio ja strategia 5 6,5 ) Kunnan omistajapolitiikka ja koserniohjaus 7 7 9, 4) Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden arviointi 7 5,2 5) Talousarvion käyttötalous- ja tavoitetaso 8 4, 6) Luottamushenkilörakenteista päättäminen ,5 7) Kuntaorganisaation rakenteiden määrittely ja niistä päättäminen 8 9 7, 8) Palveluverkosta päättäminen ,2 9) Kunnan henkilöstöpolitiikka ,8 ) Kuntalaisten osallisuuden edistäminen 9 2 2,5 ) Kuntauudistus oman kunnan kannalta 7,5 2) Elinkeinopolitiikan kehittäminen 9 5,7 ) Kuntakuvan rakentaminen 2 8, 4) Kansainvälisten yhteyksien edistäminen ,4 % 2 % 4 % 6 % 8 % %

30 7. Millaisina pidät kuntasi valtuuston vaikutusmahdollisuuksia seuraavien palvelutehtäväkokonaisuuksien osalta? Vastaajien määrä: 25, Avoimet vastaukset: 2 Erittäin huono 2 4 Erittäin hyvä 5 ) Lasten ja perheiden palvelut 7 4 ka,5 2) Ikäihmisten palvelut 2,4 ) Sosiaalipalvelut 5 9, 4) Perusterveydenhuolto 8,5 5) Erikoissairaanhoidon ohjaus 8 6 2, 6) Perusopetus 2 8 4,7 7) Toisen asteen koulutus , 8) Kaavoitus 2 6 4,8 9) Kunnallistekniikka 9 2,4 ) Asuntopolitiikka ja rakentaminen 5 8, ) Kiinteistöpolitiikka 5 4 5, 2) Joukkoliikenne 7 5 2, ) Ympäristöpolitiikka ,9 4) Vapaa-ajan palvelut 8,5 5) Työllisyyspolitiikka 8 7 9, % 2 % 4 % 6 % 8 % % 8. Miten luonnehtisit valtuuston valmistelu- ja päätöksentekoilmapiiriä kunnassasi? Vastaajien määrä: Yksittäispäätöksentekoa Ennakoivaa, strategiaan pohjautuvaa ka 2,7 Sisäpiirimäistä 5 6 Avointa 2,6 Mielikuviin perustuvaa/populistista Faktoihin perustuvaa 2,8 Keskustelua tukahduttavaa Keskustelua sallivaa 2,7 Puuroutuvaa 2 8 Tehokasta 2,6 Ryhmäkuria korostavaa 4 7 Yksilölliset näkemykset sallivaa, Valtuustoryhmiä hajottavaa Valtuustoryhmiä kokoavaa 2,9 Puolueen etua ajavaa 5 8 Kunnan etua ajavaa,2 Kyläpolitikointia Kunnan kokonaisuutta ajavaa 2,6 Ristiriitaista 4 5 Konsensushenkistä % 2 % 4 % 6 % 8 % % 2, 4

31 9. Mitä mieltä olet seuraavista, viranhaltijavalmisteluun liittyvistä seikoista? Miten olet valtuutettuna kokenut ne kunnassasi? Vastaajien määrä: 25 Täysin eri mieltä 2 4 Täysin samaa mieltä 5 ) Asioiden valmistelu on avointa ja läpinäkyvää 8 ka 2,8 2) Asioiden esittelyt ovat yleensä moitteettomia 6 7 2,2 ) Esittelytekstit ovat huolellisesti valmisteluja 7 4, 4) Taustatietoja asioille on saatavissa tarpeeksi 8, 5) Asiat tulevat käsittelyyn oikea-aikaisesti 5 9, 6) Käsittelyaikaa on varattu riittävästi 5 4 2,7 7) Päätösehdotukset ovat selkeitä 9 2,5 8) Viranhaltijoilta saa tarvittaessa lisätietoja päätöksenteon tueksi , 9) Viranhaltijat tiedottavat kuntalaisille asianmukaisesti valmisteilla olevista asioista ja tehdyistä päätöksistä ,8 % 2 % 4 % 6 % 8 % %. Miten olet valtuutettuna kokenut seuraavat valtuuston toimintakulttuuriin liittyvät asiat kuntasi päätöksenteossa? Vastaajien määrä: 25 Täysin eri mieltä 2 4 Täysin samaa mieltä 5 ) Hyväksytyt ja yhteiset arvot ovat tehtyjen linjausten takana 5 5 ka, 2) Kunnan strategia ohjaa hyvin päätöksentekoa ,7 ) Yhteiset pelisäännöt ovat olemassa ja niistä pidetään kiinni 2 2 2,5 4) Tiedonkulku on hyvää ja avointa 7 4 2,6 5) Tärkeisiin asioihin käytetään riittävästi aikaa 7 7 2,9 6) Päätöksiin sitoudutaan myös äänestyksen jälkeen ,7 7) Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja ohjaavat sopivasti lautakuntia ja niiden viranhaltijoita 9 4 2,7 % 2 % 4 % 6 % 8 % % 5

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta vuonna 2011

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta vuonna 2011 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta vuonna 2011 Kaupunginhallitus 23.4.2012 KAUPUNGINHALLITUKSEN ARVIO TAVOITTEIDEN JA STRATEGIAN TOTEUTUMISESTA

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN ARVIO TAVOITTEIDEN JA STRATEGIAN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2010

KAUPUNGINHALLITUKSEN ARVIO TAVOITTEIDEN JA STRATEGIAN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2010 KAUPUNGINHALLITUKSEN ARVIO TAVOITTEIDEN JA STRATEGIAN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2010 1. YLEISTÄ TALOUDESTA Vuosi 2010 oli Uudenkaupungin kaupungille toiminnallisesti kohtuullinen mutta taloudellisesti edelleen

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2012

Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2012 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Nuoriso- ja liikuntaltk. 6.6.2012 LIITE 1 Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2012 1 Nuoriso- ja liikuntalautakunta 6.6.2012 NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta vuonna 2014

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta vuonna 2014 Kaupunginhallitus 28.4.2014 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta vuonna 2014 Kaupunginhallitus 11.5.2015 KAUPUNGINHALLITUKSEN ARVIO TAVOITTEIDEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010. Tilastoaineistoa

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010. Tilastoaineistoa UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010 Tilastoaineistoa Kaupunginhallitus 4.4.2011 Uusikaupunki, työvoima ja työlliset Muutos vuodesta 2000 Työvoima Muutos vuodesta

Lisätiedot

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu 30.06.2016 15:45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Hallitus 19 8 5 Yhteensä 19 8 5 Vastausprosentti 42.1 Lopettaneet 26.3 Kesken jättäneet

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella

Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella 2009 2012 Miten arvioit hallitustyön edellytyksiä hallituksessa yleisesti seuraavien asioiden osalta? Arvioi edellytyksiä asteikolla 1 5

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6 Laatit: raportointi TOIMINTAYMPÄRISTÖ (sisäinen ulkoinen) JA TOIMIN- NAN ORGANISOINTI Ulkopuoliset vaikutukset (ympäristö, elinkeinoelämä, rakenteelliset muutokset) Lainsäädännön muutokset (uudistusten

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta M Ä N T T Ä - V I L P P U L A N K A U P UN K I MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINHALLITUS Tarkastuslautakunta Saap. t 3 / L 20 1 5 Dnro x.015 20 K v a 1 t. 1 20 L 5 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kuntalain taloutta koskevat muutokset

Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Anneli Heinonen Kehittämispäällikkö Kuntalain muutos 15.6.2012/325 HE 24/2012 vp. HaVM 9/2012 vp Lähtökohta kuntalain uudistamiselle hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta:

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Kuntakohtainen paine veroprosentin korottamiseksi 2012 2017e 2021e 2025e Harjavalta 23,6 23,4 25,0

Lisätiedot

TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012

TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012 Sivu 1 / 5 Janakkalan Keskustan, Kokoomuksen, Kristillisdemokraattien ja Vihreiden yhteinen TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012 1. JANAKKALA on elinvoimainen, elämänmyönteinen, kasvava, yhtenäinen,

Lisätiedot

Lehdistöinfo 4.11.2015 Antero Alenius Kunnanjohtaja

Lehdistöinfo 4.11.2015 Antero Alenius Kunnanjohtaja Lehdistöinfo 4.11.2015 Antero Alenius Kunnanjohtaja Kesäkuussa TA-kehys TP2014 taso 54,8 me Syyskuun lopussa esitykset ylittivät raamin 2 me. Menokasvu 3,7% Oltiin tasolla 56,8 me, alijäämää tulisi 4 me

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta 2 08 Hankintakeskus (Keskuskirjanpidontaulukot, ei tarvitse täyttää) (1 000 euroa) Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2017-2019 Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö Kunnanjohtaja pyytää kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä kommentoimaan talousarviota ja toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kumppanuussopimus Tahto-osa 1 /3 Organisaatiot Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sopimuskausi 2015-2017 Johtopäätökset toimintaympäristön kehityksestä Väestöennusteen mukaan yli

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI TEKNINEN TOIMI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti Eurotavoitteen

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Järjestäjähallinto

Sosiaali- ja terveystoimi Järjestäjähallinto Sosiaali- ja terveystoimi Järjestäjähallinto Seudullisen sosiaali- ja terveystoimen tehtävänä on edistää yhteistoiminta-alueen asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä huolehtia siitä, että yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 98 30.3.2015 Asianro 356/02.02.01/2015 59 Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2009. Tilastoaineistoa

Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2009. Tilastoaineistoa UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2009 Tilastoaineistoa ASUKKAILLE MATKAILIJOILLE PÄÄTÖKSENTEKO Kaupunginhallitus 12.4.2010 Uusikaupunki, työvoima ja työlliset Muutos

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porin kaupungin ja kaupunkikonsernin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KH 27.1.2014, KV 10.2.2014 Työryhmädokumentti 23.1.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari

Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari 31.1.- 1.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Espoon kaupunki ja konserni Kaupunki Konserniyhteisöt Yhteensä Tase 2011 (mrd. euroa) Toimintakulut 2011

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto Yhteenveto Henkilöstösuunnitelman yhteenveto TP 2014 TA 2015 TA 2016 TASU 2017 TASU 2018 Yleishallinto htv htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. Vakinaiset Yleishallinto 54,31 50,83

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016 TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistuksia koskeva kysely Kysely suunnattiin kaikille Manner-Suomen kunnille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot