Tätä mieltä olen steinerlukiosta!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tätä mieltä olen steinerlukiosta!"

Transkriptio

1 KYSELY Pia Pale Tätä mieltä olen steinerlukiosta! 18 Rentous, taiteet, itse tekeminen, erikoiskurssit, hyvä tunnelma, opettajien kiinnostus oppilaita kohtaan, koulun sopiva koko ja luokkayhteisö. Siinä lyhyesti mikä on parasta steinerlukiossa. Kehitettävää löytyy tiedottamisessa, imagossa ja koulun penkeissä, sekä monessa muussakin asiassa. 9.luokkalaiset ovat kriittisimpiä kouluaan kohtaan. Lukiolaiset suosittelevat kouluaan muillekin. Vanhemmat ovat kiitollisia siitä, että steinerlukioita on. Opiskeleminen ei ole ainoastaan välttämätön vaihe ennen seuraavaa elämänvaihetta, vaan steinerkoulussa voi rauhassa miettiä samalla, kun kasvaa, mitä haluaa tulevaisuudessa tehdä. Steinerpedagogiikka vaikuttaa kokonaisvaltaisesti, niin oppimiseen, oppimisympäristöön, ihmisiin ja ilmapiiriin. (lukiolainen) Syksyllä 2014 Steinerkasvatuksen liitto järjesti sähköisen kyselyn, jolla kartoitettiin mielipiteitä ja mielikuvia steinerlukiosta. Vastaajina olivat lukiolaiset itse, sekä steinerkoulujen 9.luokkalaiset ja vanhemmat. Kyselylomake lähetettiin koulujen kautta opiskelijoille ja vanhemmille. Vastauksia tuli lukiolaisilta ( lk) 164 kpl - tämä on 17% steinerlukiota käyvistä oppilaista. Yhteensä vastauksia tuli määräaikaan mennessä 329 kpl (9. luokkalaislta 54 ja vanhemmilta 112 kpl). Ohessa on pintapuolinen katsaus tuloksiin - aineistossa olisi paljon lisääkin tutkittavaa - sanallisia vastauksia kertyi lähes 60 sivua. Kyselyssä oli 9.luokkalaisilla, lukiolaisilla ja vanhemmilla omat osionsa, joissa oli osittain samoja kysymyksiä. Osiossa, jossa kysyttiin miten tietyt sanat tai asiat kuvaavat steinerlukiota vastaajien mielestä oli kaikille sama. Mielikuva steinerlukiosta ei ollut kaikilla vastaajaryhmillä sama. Etenkin 9.luokkalaisilla on epävarma kuva steinerlukiosta. Tämä heijastelee myös steinerkoulupolun jatkamiseen - 42% 9.luokkalaisista vastaajista ei ollut vielä päättänyt (syksyllä 2014) missä jatkaa opiskeluaan seuraavana syksynä. Steinerkoulu on ainakin minulle oikea koulu, sillä minä olen sellainen oppija, että opin parhaiten tekemällä. Läksytkin tulee täällä tehtyä paremmin kun ne ei ole vaan oppikirjasta annettua paria tehtävää vaan sinulla on itse havainnoimasi muistiinpanot ja sinä niistä itse kirjoitat oman oppikirjasi. (9.luokkalaisen vastaus: Mikä on parasta steinerkoulussa) Mielestäni steinerlukiossa, ainakin omassani, on mukava mahdollisuus soveltaa sovittujen sääntöjen sisällä. Opettajat ovat harvoin ennakkoluuloisia ehdotuksia kohtaan, ja ovat yleensä valmiita keskustelemaan uusista ehdotuksista. Eli yleisesti sanoen steinerlukiossa on mahdollista kokea itsensä vapaaksi, mikä ainakin itselläni lisää mielenkiintoani koulussa käyntiä kohtaan. (lukiolaisen vastaus: Mikä on parasta steinerkoulussa 19

2 20 Luokan yhteiset projektit ja kurssit, joita ei muissa kouluissa ole ja jotka tarjoavat mahtavia kokemuksia. Tekemisen meininki. Opettajat mahtavia ja ovat kiinnostuneita oppilaista, kodinomaista ryhmähenkeä. Käsillätekemistä ja mukavia onnistumisia. Varmaan se että pääsee kehittämään omia kädentaitojaan, ja tekemään kokonaan uusia asioita (Lukiolaisten vastauksia kysymykseen: Mikä on parasta Hyvää tietopohjaa tulevaisuutta varten ja valmiuksia jatko-opintoihin (valittavat aineet psykologia ja filosofia). (9.luokkalaisen vastaus kysymykseen: Mitä odotat steinerlukiolta) Rento meininki. Hyvä kouluhenki. Matkat ehdottomasti. Lukolaiset ovat hyvin tyytyväisiä kouluunsa. Suurin osa kysytyistä asioista oli koettu toteutuneen hyvin tai asiat koettiin myönteisinä. Steinerlukion vahvuuksina nähtiin erityisesti pienet ryhmäkoot ja luokkamuotoisuus. Vapaamuotoisissa vastauksissa näitä asioita toistettiin useimmissa vastauksissa. Etäopetukseen ja tieto- ja viestintäteknologiaan (TVT) suhtauduttiin varauksellisesti. Sanallisissa vastauksissa TVT mainittiin vain muutaman kerran yhteensä. Tämä on kiinnostavaa, sillä samaan aikaan koulujen vanhemmille suunnattu tulevaisuuden koulun arvot -kyselyssä tieto- ja viestintäteknologiset taidot sekä mediakasvatus nousivat sanallisissa vastauksissa eniten mainittujen joukkoon asioina, joita steinerkouluun yleensäkin pitäisi tuoda lisää. Projekteihin ja portfolioihin suhtauduttiin positiivisesti, tosin portfolio -termi saattoi olla osalle vastaajista vieras. Steinerkoulujen portfoliometodi ei ole vielä levinnyt kaikkiin steinerkouluihin. Saattaa myös olla, että projekti ja ilmiöpohjaista opiskelua ei hyödynnetä vielä kovinkaan laajasti steinerlukioissa. Samoin positiivisen arvion saivat erityisesti itsenäinen työskentely ja varainhankinta. Ihmiset. He ovat mukavia, niin opettajat kuin oppilaatkin. Kai se on uskottava. Steinerkoulu ja -lukio on koulu ihmisiltä ihmisille. Parhaina puolina steinerlukiossa koettiin useimmin ihmiset - tosin kehitettävääkin löytyi. Niin mukavia kuin ihmiset ovatkin, ei tiedottaminen aina onnistu ja selkeys koulun yhteisissä toimintatavoissa kaipaisi monen mielestä ryhtiliikettä. Lukiolaiset kuitenkin tunnistivat inhimillisen kohtaamisen ja toisista huolen pitämisen laadun pohtiessaan mikä saattaisi olla syy vaihtaa steinerlukioon. Moni mainitsi tässä kohdassa myös suvitsevaisen ja hyvän ilmapiirin, mahdollisuuden olla oma itsensä. Steinerkoulussa mielestäni parasta on oppilaiden ja opettajien lämpimät välit. Itse koen myös ympärillä hyväksyvän ilmapiirin. (9.lk, parasta steinerkoulussa) Se, että jokainen tulee toimeen toistensa kanssa ja jokainen on lähestulkoon ystävällinen, eikä koulukiusata ihmisiä. (lukiolainen, parasta 21 Kun steinerlukio muuttuu 3-vuotiseksi, mietin miten ehtii oppia yo-kokeisiin tarvittavat tiedot, jos niitä ei pysty oppimaan neljässäkään vuodessa. Jääkö jotain luovia aineita, kuten punonta ja kotitalous tai leirikoulu, pois, jotta opiskelussa voisi pysyä muiden lukioiden tahdissa. (Lukiolaisen vastaus vapaamuotoisen palautteen kohtaan) Parasta steinerlukiossa on opiskelijoiden ja opettajien välinen yhteys ja tuntemus jokaista yksilöä kohden. (lukiolainen, parasta Parasta steinerlukiossa mielestäni ovat taito- ja taideaineiden tarjonta, näytelmäprojektit, leirit ja mahdollisuus valita laaja-alaisesti opiskeltavia aineita. Eurytmian ja kielten opiskelu ei sulje pois käsitöitä, musiikkia, kuvista tai pitkää fysiikkaa. Löydän yhä steinerlukiosta klassisen monipuolisen yleissivistyksen. Lukiosta ei valmistuta millekään alalle, se on yleissivistävä koulu ja se tuntuu välillä lukiokeskusteluissa, joissa etsiydytään jonkin spesifin asian erityiskursseille ja valitaan koulu sen mukaan, unohtua. Minimikurssimäärällä ylioppilaaksi valmistuva nuori, joka on valinnut kaikki mahdolliset matemaattisten aineiden kurssit tai vaikka vaihtoehtoisesti lukenut useita kieliä, ei ole voinut saada kovin perusteellista yleissivistystä. (Vanhemman vastaus kysymykseen: Mikä on parasta

3 22 Opettajat tuntevat sinut ja tietävät vahvuutesi ja heikkoutesi. (lukiolainen, parasta Rento meininki. Eri ikäiset samassa talossa. Yhteishenki. (vanhempi, parasta Opettajien paneutuminen - antautuminen työhön ja opetukseen nähtiin selkeästi koulumuodon voimavarana. Oppilaiden selkeä kokemus siitä, että opettajat ovat aidosti läsnä tuli hyvin esiin. Opettajat eivät ole täällä vaan palkasta kuten eräs lukiolainen muotoili. Yhteistyö opettajien/oppilaiden/vanhempien kanssa mutkatonta, epäkohtien puuttuminen nopeaa, välitetään toisista, talkoohengen luominen (puuttuu nykymaailmasta liikaa), tehdään yhdessä oppilaat ja vanhemmat=varainkeruu ja opitaan tuntemaan toisemme,leirikoulu huippujuttu oppilaille/tutustuvat toisiinsa heti alusta! (vanhempi, parasta Olen ollut todella hämmastynyt siitä, kuinka sitoutuneita opettajat ovat oppilaiden hyvinvointiin ja siihen, mikä on heille parasta oppimisen kannalta. Toki ilahduttaa myös se, että sekä opettajilla että oppilailla tuntuu olevan vahva ja hyvä ryhmähenki eikä ketään kiusata. (vanhempi, parasta Hyvä opetus eli opettajat, jotka ovat ajan tasalla asioissa ja kehittävät myös itseään. (vanhempi, parasta Yhteisöllisyys, avoimuus, erilaisuuden hyväksyminen. (vanhempi, parasta Steinerlukioiden pieni koko ja luokkamuotoisuus tukivat ihmisläheisyyden toteutumista. Myös yhteisöllisyyden arvo koettiin tärkeäksi ja hyvin toteutuneeksi. Steinerlukiossa parasta on lukion ilmapiiri ja pienet ryhmäkoot. (lukiolainen, parasta Luokkakeskeisyys, yhteiset retket, kivat opettajat, mielenkiintoiset oppitunnit, tyttöjen ja poikien yhteiset liikuntatunnit, koulun juhlat, musiikkiesitykset (lukiolainen, parasta Nuoren omissa haasteissa on nuorta tuettu, toisaalta vastuutettu ja toisaalta luotettu. Olen tosi kiitollinen, että oma nuoreni on saanut varttua juuri tässä koulussa. (vanhempi, parasta Se että asioita tehdään paljon itse ja asioita täytyy ajatella itse Opetus toteutuu steinerlukiossa hyvin. Kokonaisvaltaisuus sekä itse tekeminen ja -käsittäminen ovat ydinasioita. Kehityskohteita listattiin siltikin aikamoinen lista. Toiveena on, että steinerlukio säilyttäisi omaleimaisuutensa - moni toivoo että nykyistä voimakkaammin. Laajan yleissivistyksen käsite on etenkin vanhemmille tärkeä - laajempaa oppiainevalinnaisuutta ei kaivata - lisää projekteja ja muuta oppiaineiden sisäistä valinnaisuutta kylläkin. Luokkamuotoisuus ja erikoiset kurssit kuten kulttuurimatka, näytelmät, harjoittelut ja leirit. Se, että koko lukioaika vietetään saman tutun porukan kanssa, jolloin on mahdollisuus tutustua toisiin hyvin ja saada hyviä ystäviä. (lukiolainen, parasta Valitsimme steinerlukion mm. siksi, että se on luokallinen. Toivomme, että tämä tukee ryhmähenkeä. Tuntuu myös, että luokallisessa lukiossa oppilas ei niin helposti eksy eikä ehkä pääse menemään sieltä, missä aita on matalin. (vanhempi, parasta Sama opettaja on luokalla kahdeksan vuotta. Kielten opetusta on pohjustettu jo ykkösluokalta asti. (9.lk, parasta Oli paljon käsillätekemistä ja luovuutta saa käyttää joka päivä. Työ elämään tutustaan jne. (lukiolainen, parasta Parasta steinerlukiossa on eurytmia! (lukiolainen, parasta Parasta on se, että vihkoista saa tehdä itsensä näköisiä sekä koulun pieni koko. (lukiolainen, parasta 23

4 24 Pitäisi panostaa brändiin ja imagoon Steinerpedagogiikka on motivoiva (lukiolainen, parasta Runsas projektien kirjo (lukiolainen, parasta Saa katsoa asioita mahdollisimman avarakatseisesti ja oppii taidon, että omilla aivoilla ajattelu on sallittua :) (lukiolainen, parasta Kokonaisvaltaisuus, koko porukka tekee kaikkea, eikä laatikoidu huippuosaajiin, joiden ei tarvitse sotkea käsiään saveen. (vanhempi, parasta Mielestäni parasta on se että nuori oppii ottamaan vastuuta omasta opiskelustaan. Löytää omat vahvuutensa / talenttinsa elämän polullaan. Tekemään käsillä ja näkemään töidensä tulokset. Oppimaan syys-seuraus suhteet ja tunnetaitoa. Elämään oman näköistä elämää. (vanhempi, parasta En halua, että Steinerkoulut muuttuvat pikkuhiljaa enemmän ja enemmän peruskoulun kaltaisiksi, vaan että ne pysyvät terveinä ja inhimillisinä vaihtoehtoina kolkolle peruskoululle. (lukiolainen, kehitettävää Mahdollisuus yleissivistykseen kuuluu mielestäni myös niille oppilaille, jotka eivät välttämättä päädy akateemisiin ammatteihin. Myös siivoojan ja lähihoitajan kuuluu mielestäni saada riittävä yleissivistys maailman ja elämän ymmärtämiseen. Tottakai lukiossa pitää selviytyä myös opetussisällöistä, mutta voisiko edes steinerissa pitää näkyvästi keskiössä opiskelun muitakin arvoja kuin suorittamisen ja arvosanat? (vanhempi, kehitettävää Enemmän mahdollisuuksia taiteelliseen tekemiseen ja projekteihin muillakin tunneilla kun taidetunneilla. Pelkään, että tämä juuri muuttuu ja olemme kohta peruslukiossa. (vanhempi, kehitettävää Tehdä steinerpedagogisista kursseista pakollisia, sillä silloin koulu olisi oikeasti steinerkoulu eikä vain tavallinen koulu, jolla on hieman erilaiset soveltavat kurssit kuin muilla kouluilla. (lukiolainen, kehitettävää Lukiokoulutusta pitäisi tuoda enemmän esiin. Ihmisillä on suuria ennakkoluuloja mm. koulutuksen tasosta (tulee usein kysymyksiä esim. voiko sieltä todella kirjoittaa normaalisti ylioppilaaksi?) Ensimmäisen Stainerylioppilaamme juhlissa lähisukulainen, joka on nuorten lasten äiti ihmetteli minulle, että niillähän on normaalit vaatteet..., kun näki lapseni ihanat ammattitaitoiset opettajat juhlissamme. (vanhempi, kehitettävää steinerkoulussa) Lukio: Tulin steinerlukioon Koulujen toivottaisiin panostavan enemmän tiedotukseen. Opiskelijoilta tuli hyviä ja käytännönläheisiä ideoita: wilma olisi kätevä järjestelmä, ilmoitaustaulu voisi olla hyvä. Koulun toimintakulttuurin selkeytymättömyys, se, että kaikki opettajat eivät ole kartalla yhteisistä päätöksistä - tai sellaisia ei ole tehty, häiritsevät opiskelijoita ja vanhempia. Kritiikit olivat hyvin paikallisia ja melkein kaikissa kouluissa eri asioihin. Tietotekniikkaan opiskelijoiden antamat kommentit olivat pääasiassa kielteisiä, kun taas vanhemmat kokivat aiheen yhdeksi kehityskohteista - steinerpedagogiikkaa kunnioittaen. Toivoisin steiner-koulun elävän tässä ajassa ja ottavan tietotekniikan mukaan kaikessa opetuksessaan ajatuksella tietotekniikka on vain yksi opetus-/opiskeluväline monien muiden kokemusten joukossa. (vanhempi, kehitettävää steinerkoulussa) Matemaattis-loogisiin aineisiin lisäpanosta! Opetusmenetelmien kehittäminen, eiköhän R.Steiner itsekin ollut vahvasti ajassa kiinni - ja vähän edelläkin! Tietotekniikkaa enemmän ja luovemmin - sitäkään ei tarvitsisi opettaa valtavirran mukaisesti, mahdollisuuksia on luovempaankin opetustapaan. Opiskelijoita tulisi ohjata digitaaliseen maailmaan vaihtoehtoisin menetelmin ja antaa heille työkaluja hyödyntää sitä luovasti. (vanhempi, kehitettävää steinerkoulussa) 25 Lukiolaiset ja vanhemmat näkevät tärkeäksi steinerlukion profiilin nostamisen. Vaikka pienessä koulussa on etunsa - ei se liian pieni voi olla. Motivoituneita oppilaita kaivataan lisää. Vastanneista lukiolaisista oli n. 40% aloittanut steinerkoulupolkunsa lukiovaiheessa. Tämä tuo myös yhden kehittämisen paikan. Luokkien ryhmäyttämiseen pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Pienen lukion haittoi- na koettiin myös kurssitarjonnan supistuminen ja luokkien yhdistämiset. Toisaalta kuitenkin kaipailtiin enemmän yhteistyötä ja toimintaa niin oman koulun muiden luokkien kanssa - kuin muiden steinerkoulujenkin kanssa. Useassa kommentissa todettiin, että lukio tulisi muuttaa kokonaan kolmivuotiseksi - mutta myös nelivuotisuuden puolesta oli lausuntoja.

5 26 Oppimishalua ja -iloa! Yksi kyselyn kohta liittyi väljästi Steinerkasvatus-lehden (4/2014) tutkimushankkeita käsittelevässä artikkelissa mainittuun saksalaiseen tutkimukseen. 9.luokkalaisille ja lukiolaisille annettiin arvioitavaksi samoja väitteitä. Kumpikin ryhmä vastasi sen mukaan miltä heistä tuntui nyt. Verratut väitteet: [Koulussa oppiminen tuottaa iloa] [Oppitunneilla tehdyt asiat ovat useimmiten kiinnostavia] [Kouluni on kutsuva ja ystävällinen] [Opettajat ovat kiinnostuneita kaikkien oppilaiden edistymisestä] [Opettajat antavat oppilaille mahdollisuuden ilmaista oman mielipiteensä] [Opettajat tekevät opetuksen kiinnostavaksi ja jännittäväksi] [Olen saanut tietää koulun kautta, että minulla on vahvoja puolia] [Olen vakuuttunut siitä, että menestyn hyvin kokeissa] [Minulla on koulustressistä johtuvia univaikeuksia] [Tunnen kouluni pedagogiikan taustaideoita] Taulukkoon on laskettu yhteen samaa mieltä ja jokseenkin samaa mieltä vastaukset. Vertauslukuna on saksan steinerkoululaisille tehdyn kysymyksen myönteinen vastausprosentti. Yhteenvetoa ja kyselyä laadittaessa ei ollut käytössä tarkempaa tietoa saksalaisen tutkimuksen (Braz, Liebenwein & Randall 2012) tekotavasta. Ensimmäiseksi taulukossa on nähtävissä, että lukiolaiset suhtautuvat myönteisemmin koulunkäyntiin kuin 9.luokkalaiset. Ainoa asia minkä Suomen steinerkoululaiset kokivat myönteisempänä saksalaisiin verrattuna oli opettajien opetustyötä koskeva väite - opettajat tekevät opetuksen kiinnostavaksi ja jännittäväksi. Tosin tässä kohdassa 9.luokkalaisista vain 2% oli aivan samaa mieltä. Taulukosta näkee myös millä alueilla suomalaisella steinerkoululla ja -lukiolla olisi parantamisen varaa. Oppilaiden ja opiskelijoiden itsetuntemus ja itsetunto eivät ole samalla tasolla keski-eurooppalaisten opiskelijoiden kanssa. Huomionarvoista on se, kuinka paljon enemmän suomalaisnuoret kokevat, että koulustressistä aiheutuu heille univaikeuksia. Sanallissa vastauksissa ei kuitenkaan mainita kertaakaan, että koulunkäynti aiheuttaisi stressiä. Myöskin opetuksen vaatimustaso ja haasteellisuus koetaan erittäin positiivisina.. Sanallisissa vastauksissa mainitaan useita kertoja steinerlukion olevan rento, jonka tulkitsen tarkoittavan viihtyisää, lämminhenkistä ja kilpailusta vapaata ilmapiiriä kouluissa. Koulun pedagogiikan taustaideoita voisi ehkä avata lukiolaisille hieman enemmän. 27

6 28 Tämä on paljon muutakin, kuin vain lukemista ja pänttäämistä. Steinerlukiolaiset kirjoittivat laveasti siitä miten steinerlukio heidän käsityksensä mukaan eroaa muista lukioista. Pääasioiksi vastauksissa nousivat luokkakokoon ja ryhmähenkeen liittyvien asioiden lisäksi avun ja tuen saaminen opettajilta, steinerpedagoginen opetustapa ja stressittömyys. Täällä käsittelemme asioita & ihmiset tulevat kaikki toimeen keskenään. Arvostan suuresti sitä, että luokanvalvojat ja opettajat ovat luoneet näinkin mukavan luokkayhteisön. (myös itse oppilaat mukaan lukien) (lukiolainen, erot muihin lukioihin) Meillä on mahdollisuus valita opiskelutavoista itselle mieluisin, voi tehdä portfolion tai vihkon, sähköisesti tai käsin, tai tehdä esseitä yms. Meillä panostetaan itsenäiseen luovaan opiskeluun. (lukiolainen, erot muihin lukioihin) Opiskeleminen ei ole ainoastaan välttämätön vaihe ennen seuraavaa elämänvaihetta, vaan steinerkoulussa voi rauhassa miettiä samalla, kun kasvaa, mitä haluaa tulevaisuudessa tehdä. Steinerpedagogiikka vaikuttaa kokonaisvaltaisesti, niin oppimiseen, oppimisympäristöön, ihmisiin ja ilmapiiriin. (lukiolainen, erot muihin lukioihin) Ei ole opettajillekaan vain nimi paperissa vaan oikeasti tietää kenestä puhutaan. (lukiolainen, erot muihin lukioihin) Että voit tehdä montaa eri asiaa vain yhdessä lukiossa. (lukiolainen, erot muihin lukioihin) Steinerlukiossa mielestäni nuoren on turvallista kasvaa omaksi itsekseen. Opettajat vaikuttavat tekevän työtä sydämellään, eivätkä vain työn vuoksi. Tämä mielestäni välittyy kaikessa yhteisessä tekemisessä. Nuorten yksilöllinen kasvu- ja kehityspolut hyväksytään myös mielestäni steinerlukiossa paremmin. Mielestäni kaikkina vuosina, kun olen saanut olla steinerkoulussa vanhempana on aina oppilaiden joukkoon mahtunut erilaisuutta ja olen monesti ihaillut oppilaiden tapaa rohkaista ja kannustaa toisiaan. (vanhempi, erot muihin lukioihin) Steinerpedagogiikka on kaikille sopiva Miksi nykyiset steinerlukiolaiset valitsivat steinerlukion? Vaikka kyselyyn vastanneista lähes 60% oli jatkanut suoraan steinerkoulun perusopetuksesta lukioon - oli vastaajista vain 30% ilmoittanut jatkamisen syyksi koska olen ollut siellä jo niin monta vuotta. Näin ollen voidaan olettaa, että puolet steinerkoulun perusasteen käyneistä valitsi steinerlukion valinneista teki valintansa hieman tietoisemmin. Muu - vastauskohdassa oli erilaisten syiden kirjoa, eniten mainintoja oli vanhemman (äidin) ehdotuksesta / päätöksestä. Lukiolaiset pohtivat vielä mahdollisia syitä minkä vuoksi joku voisi valita steinerlukion. Vastauksissa kertautuivat koulun hyviksi puoliksi mainitut asiat, mutta perustellummin. Erityisesti korostettiin vaihtelevuutta opiskelussa - erilaisia projekteja, taideaineita, työtapoja mahtuu paljon lukiovuosiin. Oman aktiivisuuden, osallistumisen ja tekemisen ilon herättyä steinerlukiossa on lähes mikä tahansa mahdollista! Steinerlukion ilmapiiri on mielestäni suvaitseva ja se voi motivoida opiskelijaa enemmän. Kyselyjen koulukohtaiset koosteet toimitetaan kouluille, kuin myös koosteet vastausryhmittäin. Kannattaa valita steinerlukio, jos pitää käytännön töistä, ja rennommasta otteesta. Opiskelutyyli on mielestäni tehokas, koska vihkotekstien tekeminen kotona auttaa ymmärtämään tunnilla käytyä asiaa hyvin. Opiskelu ei ole pelkkää kirjojen lukemista ja tehtävien tekoa, vaan asiaa saa hyvin avattua itselleen sopivalla tavalla tekstiksi ja kuviksi vihkoihin. 12. luokan ulkomaanmatka avaa uusia kokemuksia ja maailmankatsomusta. Luokkakokojen pienuus voi olla opiskelijan kannalta hyvä seikka, sillä silloin opettajat suhtautuvat oppilaisiin enemmän yksilöinä. Myöskin työharjoittelut. Pieni lukio. Voi vaikuttaa koulun/luokan asioihin. Muissa lukioissa joudut valitsemaan päätien mihin haluat suuntautua. Kuten musiikkilinja, näytelmälinja, pelkkä lukulinja... Steinerlukiossa voit tehdä kaikkia ja vielä paljon enemmän. (lukiolaisia, syitä tulla steinerlukioon) Teksti: Pia Pale Graafit: Elias Nuutinen, Pia Pale Taulukot tulevat extranettiin tarkasteltaviksi. Kyselyn pohjalta nousi lisää kysymyksiä - etenkin opiskelijoiden mielipiteiden muutosta ja kehitystä perusopetusvaiheen lopusta lukiovaiheen loppuun olisi kiinnostavaa tutkia enemmänkin. Jos kiinnostuit - ota yhteyttä Steinerkasvatuksen liittoon! 29

OPS-KYSELY. Syksy Vetelin lukio

OPS-KYSELY. Syksy Vetelin lukio OPS-KYSELY Syksy 2015 Vetelin lukio KYSYMYKSET Mikä lukiossa on tärkeää? Millainen on unelmalukio? Missä ja miten opitaan parhaiten? VASTAAJAT 58 opiskelijaa 4 huoltajaa 7 opettajaa OPISKELIJAT Viihtyisät

Lisätiedot

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat: Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaon. Niiden

Lisätiedot

HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut.

HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut. Kurssipalaute HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut. OPPILAS 1 Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 5.

Lisätiedot

VALITSE LUKIO-OPINNOT

VALITSE LUKIO-OPINNOT VALITSE LUKIO-OPINNOT OVI MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMAAN. Lukio on tärkeä ponnahduslauta tulevaisuuteesi. Se tarjoaa Sinulle hyvät valmiudet ja suoran väylän eri alojen jatko-opintoihin sekä lisäaikaa tulevaisuutesi

Lisätiedot

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö TAVOITTEENA MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 OPPIMINEN OSAAMINEN KESTÄVÄ HYVINVOINTI

Lisätiedot

RYHMÄYTYMINEN JA RYHMÄYTYMISHARJOITUKSIA

RYHMÄYTYMINEN JA RYHMÄYTYMISHARJOITUKSIA RYHMÄYTYMINEN JA RYHMÄYTYMISHARJOITUKSIA RYHMÄYTYMISPROSESSI RYHMÄYTYMINEN ON TÄRKEÄÄ, KOSKA tunne ryhmään kuulumisesta on tärkeä kokemus ja onnistuneet kokemukset luokkaryhmässä luovat pohjan hyväksynnän

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Lukion laatukysely 2014

Lukion laatukysely 2014 Lukion laatukysely 2014 Kyselyyn vastanneita oli 176, joista 123 teki kyselyn loppuun asti. (vuonna 2011: 160 ja 105) Vuositasoittain kyselyn teki loppuun asti: 1. vuositaso 46 (45) 2. vuositaso 58 (38)

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

KOULUN TOIMINNAN ARVIOINTI 2016

KOULUN TOIMINNAN ARVIOINTI 2016 VASTAUKSIA KYSELYYN YHTEENSÄ VASTAUSPROSENTTI N.,% VASTAAJIEN JAKAUTUMINEN KYSYMYSTEN ARVIOINTIASTEIKKO OPPILAITA 6,% VANHEMPIA 9,% HENKILÖKUNTAA 9,% NAINEN/TYTTÖ 6,% MIES/POIKA,9% TÄYSIN ERI MIELTÄ MELKO

Lisätiedot

KOULUN TOIMINNAN ARVIOINTI 2016

KOULUN TOIMINNAN ARVIOINTI 2016 KOULUN TOIMINNAN ARVIOINTI 06 Vastauksia kyselyyn vastausprosentti n. 0,% Vastaaja: Vastaajien jakautuminen oppilaita 6,% (886) vanhempia 9,% () henkilökuntaa 9,% () 9% 9% oppilas vanhempi 6% henkilökunta

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

Baletti - Kysely huoltajille 2015

Baletti - Kysely huoltajille 2015 Baletti - Kysely huoltajille 2015 Yleistä Huoltajakysely lähetettiin kaikille baletin oppilaiden vanhemmille eli yht. 74 henkilölle. Vastauksia saatiin 23.Vastausprosentti oli 31,1, joka on huomattavasti

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus etenee globaaleja haasteita koulutuksessa

Opetussuunnitelmauudistus etenee globaaleja haasteita koulutuksessa Opetussuunnitelmauudistus etenee globaaleja haasteita koulutuksessa Johtaja Jorma Kauppinen Peruskoulujen ja lukioiden kansainvälisyyspäivät 21.11.2013 Kuopio Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Suitsutusta

Lisätiedot

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 2,99 Heikko taso 3,0

Lisätiedot

Oppilaiden Vastanneita Vastaus-% Oppilaat 4. - 9.lk 570 108 18,9 % Vanhemmat 1061 33 3,1 %

Oppilaiden Vastanneita Vastaus-% Oppilaat 4. - 9.lk 570 108 18,9 % Vanhemmat 1061 33 3,1 % Oppilaiden lkm Vastanneita Vastaus-% Oppilaat 4. - 9.lk 570 108 18,9 % 1061 33 3,1 % Muu Oppilaan tausta ei ole taakka Vähemmistökulttuurien tuntemus Oman kulttuurin arvostaminen Yhteisen päätöksenteon

Lisätiedot

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? Oppiakseen perustietoja ja -taitoja sekä sosiaalisuutta Oppiakseen erilaisia sosiaalisia taitoja ja sääntöjä

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v)

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Kokkola. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely 2013 Kokkola. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Kouluterveyskysely 2013 Kokkola Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet Tämä asiakirja sisältää opiskelijoiden antaman palautteen opettajan Metropoliassa vuoteen 2014 mennessä opettamista kursseista. Palautteet on kerätty Metropolian anonyymin sähköisen palautejärjestelmän

Lisätiedot

Koulu. Hyrylän yläaste. Hyökkälän koulu. Jokelan yläaste. Kellokosken koulu. Kirkonkylän koulu. Klemetskogin koulu. Kolsan koulu.

Koulu. Hyrylän yläaste. Hyökkälän koulu. Jokelan yläaste. Kellokosken koulu. Kirkonkylän koulu. Klemetskogin koulu. Kolsan koulu. Koulu Hyrylän yläaste Hyökkälän koulu Jokelan yläaste Kellokosken koulu Kirkonkylän koulu Klemetskogin koulu Kolsan koulu Lepolan koulu Mikkolan koulu Nahkelan koulu Paijalan koulu Pertun koulu Riihikallion

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

Vantaa PKS 5. luokkien palvelukykykysely Vantaa

Vantaa PKS 5. luokkien palvelukykykysely Vantaa . luokkien palvelukykykysely.. Heikki Miettinen . luokkien palvelukykykysely Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Mitä arvioidaan ja milloin?

Mitä arvioidaan ja milloin? Koulun nimi: Ahtialan koulu Mitä arvioidaan ja milloin? Arviointi on monialaista ja jatkuvaa, sanallista arviointia ja arvosanoja annetaan lukukausittain. OPPIMINEN > välitön palaute onnistumisista ja

Lisätiedot

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Kyselyn tavoite selvittää nuorten tulevaisuuden suunnitelmia ammattiin, opiskeluun sekä opintojen sisältöihin ja oppimisympäristöihin (Mun koulu!) liittyviä

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus 4.10.2013 Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Anneli Rautiainen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen, Kasavuori Joulukuu 0 Väittämät koko kunnan alueella Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen, n= KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN. Lapsellamme on

Lisätiedot

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6 Perusopetuskysely 2016 luokat 1-6 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 25.5. -4.6.2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan noin 7500:lle huoltajalle Asteikon arvot :Täysin

Lisätiedot

sukupuoli a) poika b) tyttö c) muu d) en halua vastata luokka a) 7 b) 8 c) 9 B Viihtyvyys, turvallisuus ja koulun toimintakulttuuri

sukupuoli a) poika b) tyttö c) muu d) en halua vastata luokka a) 7 b) 8 c) 9 B Viihtyvyys, turvallisuus ja koulun toimintakulttuuri Tasa-arvokysely Tasa-arvotyö on taitolaji - Opas sukupuolen tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa. Opetushallitus. Oppaat ja käsikirjat 2015:5. www.oph.fi/julkaisut/2015/tasa_arvotyo_on_taitolaji Kyselyn

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 0-0 n tulokset..0 Heikki Miettinen Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Opiskelijat Vastaukset Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki, kaupungin lukiot %

Lisätiedot

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät 10.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät SOS-lapsikylän toimintakäsikirjan mukaisesti lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen lasten asioista vastaaville

Lisätiedot

Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa?

Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Perusopetuksen kehittäminen/ kysely huoltajille ja henkilökunnalle Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt

Lisätiedot

Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen 11.11.2015 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu

Lisätiedot

Pedagoginen näkökulma koulujen ja järjestöjen yhteistyöhön ehkäisevässä päihdetyössä. Sami Teikko

Pedagoginen näkökulma koulujen ja järjestöjen yhteistyöhön ehkäisevässä päihdetyössä. Sami Teikko Pedagoginen näkökulma koulujen ja järjestöjen yhteistyöhön ehkäisevässä päihdetyössä Sami Teikko Koulutus Elämään terveyskasvatusohjelma Ohjelma Ikäryhmä Kesto Pidän huolta itsestäni 3-4 -vuotiaat 45 min

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, henkilöstön kehittäminen Henkilöstön kehittäminen 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten suunnitelmallista

Lisätiedot

O L A R I N K O U L U

O L A R I N K O U L U Tervetuloa! Olarin koulun matematiikka- ja luonnontiedeluokan tiedotustilaisuuteen Olarin koulu Olarin lukion ja Olarin matematiikkaja luonnontiede lukion yhteydessä luokat 7-9 yksi pienluokka 8lk:lla

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013, P-S avi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija

Kouluterveyskysely 2013, P-S avi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija Kouluterveyskysely 2013, P-S avi Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

E-oppimateriaalit. Opinaika vs. CD-verkko-ohjelmat

E-oppimateriaalit. Opinaika vs. CD-verkko-ohjelmat Nokian N8 puhelimessa Uutta Toimii netin kautta, ei ohjelmien asennuksia eikä ylläpitoa, koulun lisäksi käytettävissä myös kotona ja muualla 24/7, lisäksi muita opiskelua helpottavia verkko-opetuksen mahdollistavia

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely Kasvatus- ja sivistystoimi Opetuspalvelut

Perusopetuksen laadun huoltajakysely Kasvatus- ja sivistystoimi Opetuspalvelut Perusopetuksen laadun huoltajakysely Kasvatus- ja sivistystoimi Opetuspalvelut Taustatietoja Vastaajina yli tuusulalaista ala- ja yläkoulun oppilaan huoltajaa. Kysely avoinna huoltajille.-... Strukturoitujen

Lisätiedot

Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio

Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio Oppimispäiväkirja. Nimi: Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio Huomaa että oppimispäiväkirjan tekeminen on huomioitu kurssin mitoituksessa osaksi

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen Tammikuu 201 Väittämät / Kauniainen vs. koko pk-seutu Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen=8: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Kauniainen

Lisätiedot

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus)

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus) VALINNAISAINEEN OPETUSSUUNNITELMA: MUSIIKKI (Make music) Musiikin monipuolinen tekeminen ryhmässä. HYPE painotus Musiikin tekeminen ryhmässä kehittää sosiaalisia taitoja. Oma tekeminen täytyy sovittaa

Lisätiedot

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO lukiontuntijako@minedu.fi Aineopettajaliiton (AOL ry) lausunto lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistamista

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere MATEMATIIKKA Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kehittää loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Luoda pohja matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden

Lisätiedot

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Tietostrategiaa monimuotoisesti Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Miksi? Koska oppilaalla on oikeus monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin Change is voluntary but inevitable!

Lisätiedot

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

Vanhempainryhmä osana polikliinisen luokan toimintaa. Laura Kortesoja Kalliomaan koulu

Vanhempainryhmä osana polikliinisen luokan toimintaa. Laura Kortesoja Kalliomaan koulu Vanhempainryhmä osana polikliinisen luokan toimintaa Laura Kortesoja Kalliomaan koulu Polikliininen luokka aloitti toimintansa syksyllä 2008 oppilaspaikkoja 8 opetuksesta vastaa pääosin polikliinisen luokan

Lisätiedot

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study).

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 1 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa 1994-1 WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Pääjohtaja Aulis Pitkälä Tiedotustilaisuus 8.8.12, Opetushallitus Osaamisen

Lisätiedot

Ops14 Askola KYSELY HUOLTAJILLE JA YLÄKOULUN OPPILAILLE ARVOISTA JA OPPIMISEN TAIDOISTA KEVÄT 2014

Ops14 Askola KYSELY HUOLTAJILLE JA YLÄKOULUN OPPILAILLE ARVOISTA JA OPPIMISEN TAIDOISTA KEVÄT 2014 Ops14 Askola KYSELY HUOLTAJILLE JA YLÄKOULUN OPPILAILLE ARVOISTA JA OPPIMISEN TAIDOISTA KEVÄT 2014 Oppilaille 269 viestiä vastasi 85, 32% Huoltajille 768 viestiä 97 ei lukenut viestiä Vastauksia 220, 27%

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Vantaa. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Vantaa. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 01 Vantaa Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Osallistuin luennoille, n=16

Osallistuin luennoille, n=16 Ohjelmointi, C# & Jypeli, kevät Antti-Jussi Lakanen, Tero Jäntti, Tomi Karppinen Kurssin loppupalautekysely, vastaajaa Osallistuin luennoille, n= En juuri lainkaan Noin puoleen Jokaiselle tai lähes jokaiselle

Lisätiedot

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa.

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa. Kuvat ClipArt Yrittäjyyskasvatus oppimisen perustana -ohjevihkonen on tarkoitettu yleissivistävän opettajankoulutuksen opiskelijoiden ja ohjaajien käyttöön. Materiaali on mahdollista saada myös PowerPoint

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Espoo. PKS 2. luokkien palvelukykykysely ESPOO HeikkiMiettinen

Espoo. PKS 2. luokkien palvelukykykysely ESPOO HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 ESPOO..0 HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 ESPOO Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely huoltajille Varhaiskasvatus, perusopetus, lukio

Asiakastyytyväisyyskysely huoltajille Varhaiskasvatus, perusopetus, lukio Asiakastyytyväisyyskysely huoltajille 2017 Varhaiskasvatus, perusopetus, lukio Nostoja tuloksista yleisellä tasolla Huoltajat arvostavat opetushenkilöstön työn korkealle Myös kodin ja kasvatusta/opetusta

Lisätiedot

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika.

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika. Leikki ja vapaa-aika Lähes aina 1. Yhteisössäni minulla on paikkoja leikkiin, peleihin ja urheiluun. 2. Löydän helposti yhteisöstäni kavereita, joiden kanssa voin leikkiä. 3. Minulla on riittävästi aikaa

Lisätiedot

Kaikki vastaajat (N=819) 25% 26% 22% 27%

Kaikki vastaajat (N=819) 25% 26% 22% 27% Kaikki vastaajat (N=819) % 30 20 10 0 25% 26% 22% 27% 29% 36% 7. 8. 9. 34% 52% % 52 50 48 48% 46 Tyttö Poika Aloittelija: minulla ei ole kokemusta ipadin käytöstä Noviisi: minulla on ipadin peruskäyttökokemusta,

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Piirros Mika Kolehmainen

Piirros Mika Kolehmainen Piirros Mika Kolehmainen Liikunnan syventävä kurssi Liikunnan tarkoitus on tuottaa iloa, virkistystä ja hyvinvointia. Tavoitteena on motoristen perustaitojen vahvistaminen ja monipuolistaminen sekä liikunnallisten

Lisätiedot

Valinnaiset aineet Paulaharjussa

Valinnaiset aineet Paulaharjussa Valinnaiset aineet Paulaharjussa 2016-2017 30.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä 1) Valinnaisten aineiden laajuus: 1 vvt sanallinen arviointi 38 tuntia > ei mennä kovin syvälle, opettajien osaaminen

Lisätiedot

Ainejakoisuus ja 1 monialainen eheyttäminen opetuksessa

Ainejakoisuus ja 1 monialainen eheyttäminen opetuksessa Ainejakoisuus ja 1 monialainen eheyttäminen opetuksessa Hannele Cantell Niin Suomessa kuin ulkomaillakin on viime vuosina tullut käyttöön paljon sanoja, jotka kertovat maailman monimutkaisuudesta ja asioiden

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia 8.11.-13 Harri Taponen 30.10.2013 Mikä on kouluterveyskysely? Kyselyllä selvitettiin helsinkiläisten nuorten hyvinvointia keväällä 2013 Hyvinvoinnin osa-alueita

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

Etelä- Suomen aluehallintovirasto Ulla Rasimus. Ulla Rasimus. PRO koulutus ja konsultointi

Etelä- Suomen aluehallintovirasto Ulla Rasimus. Ulla Rasimus. PRO koulutus ja konsultointi Etelä- Suomen aluehallintovirasto 15.- 16.9. 2015 Ulla Rasimus Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi 20.9.2015 Osallisuuden muodot 1) Sosiaalinen osallisuus Kouluyhteisö muodostaa suhdeverkoston, johon

Lisätiedot

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Romanioppilaiden määrä ja opetuksen vastuutahot kunnassa 3 2. Romanioppilaan kohtaaminen 4 3. Suvaitsevaisuuden ja hyvien

Lisätiedot

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu Elina Lappalainen & Pia Perälä Suunnittelemamme käsityön kokonaisuuden teemana on joulu. Projekti on suunniteltu kuudesluokkalaisille. Projektin esittelyvaiheessa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi YMPÄRISTÖOPPI Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Rakentaa perusta ympäristö- ja luonnontietoaineiden eri tiedonalojen osaamiselle Tukea oppilaan

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Helsinki. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Helsinki. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 0 Helsinki Maaliskuu 0 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Lapsiasiavaltuutetun näkökulma perusopetuksen tulevaisuudesta. Maria Kaisa Aula Helsinki

Lapsiasiavaltuutetun näkökulma perusopetuksen tulevaisuudesta. Maria Kaisa Aula Helsinki Lapsiasiavaltuutetun näkökulma perusopetuksen tulevaisuudesta Maria Kaisa Aula 18.2.2010 Helsinki 1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja koulu Kaikki lapset ovat samanarvoisia Julkisen vallan päätöksissä

Lisätiedot

RAPORTTI. Pajapäivä Joensuun Steinerkoululla 20.5.2014. Joensuussa 22.5.2014 Tuuli Karhumaa

RAPORTTI. Pajapäivä Joensuun Steinerkoululla 20.5.2014. Joensuussa 22.5.2014 Tuuli Karhumaa RAPORTTI Pajapäivä Joensuun Steinerkoululla 20.5.2014 Joensuussa 22.5.2014 Tuuli Karhumaa Johdanto Työpajatoiminta matemaattisissa aineissa kurssiin kuului työskentely SciFest-tapahtumassa. Itse en päässyt

Lisätiedot

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 Mun talous -hanke teetti toukokuussa 2014 kyselyn porilaisilla toisen asteen opiskelijoilla (vuonna -96 syntyneille). Kyselyyn vastasi sata

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Espoo. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Espoo. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 0 Espoo Maaliskuu 0 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Hamulan koulun valinnaisainetarjonta

Hamulan koulun valinnaisainetarjonta Hamulan koulun valinnaisainetarjonta LUKUVUOSI 2016-2017 Sisällysluettelo ILMAISUTAITO... 3 KUVATAIDE... 4 MUSIIKKI... 5 LIIKUNTA... 6 OHJELMOINTI JA ROBOTIIKKA... 7 TEKNINEN TYÖ... 8 2 ILMAISUTAITO 5.

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4. Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä

Lisätiedot

Luova opettaja, luova oppilas matematiikan tunneilla

Luova opettaja, luova oppilas matematiikan tunneilla Luova opettaja, luova oppilas matematiikan tunneilla ASKELEITA LUOVUUTEEN - Euroopan luovuuden ja innovoinnin teemavuoden 2009 päätösseminaari Anni Lampinen konsultoiva opettaja, Espoon Matikkamaa www.espoonmatikkamaa.fi

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen Tammikuu 201 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Kauniainen. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Kauniainen. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 01 Kauniainen Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

LAUSUNTO LUKIOKOULUTUKSEN KEHITTÄMISEN TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA VALMISTELEVAN TYÖRYHMÄN EHDOTUKSISTA

LAUSUNTO LUKIOKOULUTUKSEN KEHITTÄMISEN TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA VALMISTELEVAN TYÖRYHMÄN EHDOTUKSISTA 1 (5) 11.2.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO LUKIOKOULUTUKSEN KEHITTÄMISEN TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA VALMISTELEVAN TYÖRYHMÄN EHDOTUKSISTA Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014 Perusopetuksen laadun huoltajakysely 0 Tuusulan kunnan perusopetuksen huoltajakysely toteutettiin maaliskuussa 0. Sähköiseen kyselyyn vastasi 8 perusopetuksen.,. ja 9. luokkien oppilaiden huoltajaa. Yleistä,,0,8,,,,,.

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 01-02. 2014 00023 VALTIONEUVOSTO lukiontuntijako@minedu.fi no / /

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 01-02. 2014 00023 VALTIONEUVOSTO lukiontuntijako@minedu.fi no / / Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO 6.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 01-02. 2014 00023 VALTIONEUVOSTO lukiontuntijako@minedu.fi no / / Aineopettajaliiton (AOL

Lisätiedot

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa Terhi Huovinen, Jyväskylän yliopisto

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa Terhi Huovinen, Jyväskylän yliopisto 4.11.2015 Liikkuva koulu seminaari Hämeenlinna Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa Terhi Huovinen, Jyväskylän yliopisto Vähän liikkuville liikuntatunnit merkityksellisiä: Vapaa-ajallaan fyysisesti

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus

Perusopetuskysely Koko perusopetus Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 22.5. 4.6.2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan noin 7500:lle huoltajalle Asteikon arvot

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma KAURASLAMMEN KOULU (LUOKAT 7-9) LUKUVUOSI 2017/2018

Tasa-arvosuunnitelma KAURASLAMMEN KOULU (LUOKAT 7-9) LUKUVUOSI 2017/2018 Tasa-arvosuunnitelma KAURASLAMMEN KOULU (LUOKAT 7-9) 1.1.2017- LUKUVUOSI 2017/2018 Mikä tasa-arvosuunnitelma on? Tasa-arvosuunnitelman tavoitteena edistää eri sukupuolten tasa-arvoa koulussamme Muodostetaan

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Rovaniemi Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö, Opetushallitus

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Rovaniemi Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö, Opetushallitus For learning and competence Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma Rovaniemi 30.9.2013 Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö, Opetushallitus 21. vuosituhannen taidot haastavat

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Inkoon kunta toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille toukokuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä

Lisätiedot

LAAJAVUOREN KOULUN. SAKSANKIELINEN OPETUS CLIL-OPETUS (Content and Language Integrated. Learning=SISÄLLÖN JA KIELEN YHDISTÄVÄ OPETUS Sirpa Rönkä

LAAJAVUOREN KOULUN. SAKSANKIELINEN OPETUS CLIL-OPETUS (Content and Language Integrated. Learning=SISÄLLÖN JA KIELEN YHDISTÄVÄ OPETUS Sirpa Rönkä LAAJAVUOREN KOULUN SAKSANKIELINEN OPETUS CLIL-OPETUS (Content and Language Integrated Learning=SISÄLLÖN JA KIELEN YHDISTÄVÄ OPETUS Sirpa Rönkä EUROOPPALAINEN VIITEKEHYS LÄHTÖKOHTANA Kieli on ajattelun,

Lisätiedot

Poimintoja Sanomalehti opetuksessa -kyselystä

Poimintoja Sanomalehti opetuksessa -kyselystä Poimintoja Sanomalehti opetuksessa -kyselystä Sanomalehtien Liiton sanomalehti opetuksessa -kysely opettajille Kartoitimme Sanomalehtien Liitossa opettajien kokemuksia sanomalehden opetuskäytöstä, Sanomalehtiviikosta

Lisätiedot

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan 21.10.2015 Kaurialan lukio Vanhempainyhdistyksen vuosikokous Vanhempainyhdistyksen kahvitus Opettajien esittely Lukuvuoden kuulumisia Opinto-ohjaajien terveiset

Lisätiedot