ÄLÄ KÄÄNNÄ SIVUA ENNEN KUIN VALVOJA ANTAA LUVAN!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄLÄ KÄÄNNÄ SIVUA ENNEN KUIN VALVOJA ANTAA LUVAN!"

Transkriptio

1 TEKSTIOSA AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE YLEISOHJEITA Valintakoe on kaksiosainen: 1) Lue oheinen teksti huolellisesti. Lukuaikaa on 20 minuuttia. Voit tehdä me r- kintöjä artikkeliin. 2) Ennen tehtävien suorittamista artikkeli kerätään pois. Tämän jälkeen jaetaan tekstiosaan liittyvät tehtävät ja samalla kertaa myös toinen osa, jossa ovat matematiikan, loogisen päättelyn ja fysiikan/kemian tehtävät. Aikaa molemp i- en osien tehtävien tekoon on yhteensä 2 h 45 min. ÄLÄ KÄÄNNÄ SIVUA ENNEN KUIN VALVOJA ANTAA LUVAN!

2 2 Henrikki Timgren Kenen idea? Henkisen omaisuuden hallinnasta käydään ankaraa kilpailua. Köyhät maat vaikuttavat kisan häviäjiltä ja isot yritykset voittajilta. Mutta kenen taskuun päätyvät korkeakoulut? Tämä on aika kallis artikkeli. Tämän artikkelin kirjoittamiseen ja taittamiseen käytettyjen tietokoneohjelmien lisensseistä on maksettu kymmeniätuhansia euroja. Tähän artikkeliin on etsitty taustamateriaalia tietokannoista, joiden käytöstä maksetaan vuosittain satojatuhansia euroja. Sopii myös muistaa, että tämän artikkelin uudelleenjulkaisu ilman minun lupaani tulee sinulle kalliiksi. Ajatus immateriaalioikeudesta eli henkisen omaisuuden nauttimasta lainsuojasta ei ole mitenkään uusi. Ensimmäisiä patentteja kuten yksinoikeutta vaikkapa tietyn kirjapainomenetelmän käyttöön ryhdyttiin viilailemaan renessanssiajan Italiassa, 1400-luvun lopulla. Laajan mittakaavan bisnestä patenteista ja tekijänoikeuksista tuli teollisen vallankumouksen myötä. Kun alan kansainväliset perussopimukset solmittiin 1800-luvulla, sekä patentin että tekijänoikeuden perusidea oli kohtalaisen selvä. Sille, joka julkistaa hengentuotteensa olipa kyseessä sähkölamppu tai sinfonia kaiken kansan nautittavaksi, taataan oikeus nauttia luovuutensa hedelmistä. Jos ei taloudellisesti, niin ainakin moraalisesti. Maailmanlaajuisiin oikeuksiin Viimeisen kymmenen, viidentoista vuoden aikana keskustelu aineettomien olioiden omistusoikeudesta on kimmahtanut aivan uusiin sfääreihin. Vertautuuko nollista ja ykkösistä koostuva tietokoneohjelma keksintöön? Kyllä vertautuu. Onko kasvilaji patentoitavissa? Kyllä on, tietyin ehdoin. Saako digitaalisessa muodossa olevia tietokantoja, kuten geenikarttoja, kopioida yksityiseen käyttöön? Ei saa. Aikaisemmin immateriaalioikeuden idea oli se, että lainsäädäntö on kansallista, mutta että se antaa suojaa myös muunmaalaisille tuotteille. Kansainvälistyvässä maailmassa immateriaalioikeuden piiriin kuuluvien tuotteiden markkinat ovat muuttuneet valtaviksi. Nyt pyritään suojamuotoihin, jotka ovat alueellisia tai globaaleja, toteaa oikeustieteen professori Niklas Bruun. Bruun toimii paitsi Svenska Handelshögskolanin professorina, myös IPR- eli immateriaalioikeusinstituutin johtajana. Helsingin ja Turun yliopistojen, Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun sekä Handelshögskolanin vuonna 1999 perustamassa laitoksessa tutkitaan immateriaalioikeuksiin liittyviä kysymyksiä ja annetaan koulutusta suomalaistutkijoille. Ankaraa lainsäädäntöä Bruunin mainitsemat "alueelliset" ja "globaalit" suojamuodot nostattavat kylmiä väreitä monen kansalaisaktiivin ja vähemmänkin aktiivisen kansalaisen selkäpiissä.

3 3 Suomen vinkkelistä alueellisia suojamuotoja edustaa EU:ssa vireillä oleva monitahoinen lakipaketti, jonka tavoitteena on muokata tekijänoikeus- ja patenttilainsäädäntö uuteen uskoon. Jos ja kun laki toteutuu, suomalaiskeksijä voi hakea keksinnölleen patentin suoraan EU-tasolta. Nykyinen kansallinen patenttiviranomainen, patentti- ja rekisterihallitus, tulee tavallaan turhaksi. Eurooppalaisen patenttilainsäädännön sisällöllinen puoli arveluttaa monia. Poliittisesta epäaktiivisuudestaan tunnetut tietokonenörtit nousivat syksyllä barrikadeille Brysselissä vastustaakseen kaavaillun EU-lain suomaa mahdollisuutta patentoida jo pelkkä ohjelmointiidea. Alan ihmisten mielestä pykälä uhkaa uusien tietokoneohjelmien vapaata kehittämistä: jos uusi ohjelma sattuu sisältämään jo patentoidun ohjelmakomponentin, syyllistyy ohjelman kehittäjä patenttilain rikkomiseen. Kuluttajien edunvalvojat taas pitävät kaavailtua tekijänoikeuslainsäädäntöä aivan liian tiukkana: muutaman piraattilevyn tai T-paidan itärajan yli kuljettava suomalainen voi ainakin periaatteessa joutua oikeuden eteen. Kansallinen liikkumavara EU-hankkeissa ei ole kovin suuri. Onkin entistä tärkeämpää pohtia, miten sitä vähäistä liikkumavaraa käytetään. Vahvat lobbaajat pyrkivät ajamaan etujaan. Esimerkiksi piratismista kauhistuneet levyteollisuuden edustajat saattavat vaatia turhan kovia rangaistuksia ja hirvittävän tiukkaa rajavalvontaa, mikä ei välttämättä ole kovin kaukonäköistä, Bruun muotoilee. Itse asiassa uusi EU-lainsäädäntö on sekin osa suurempaa, maailmanlaajuista immateriaalioikeusmullistusta. Kun kansainvälinen kauppajärjestö WTO perustettiin vuonna 1996, sen kylkiäiseksi laadittiin immateriaalioikeuksilla käytävää kauppaa sääntelevä Trips (trade related aspects of intellectual property rights) -sopimus. Periaatteessa kaikki WTO:n jäsenmaat ovat sitoutuneet noudattamaan sopimusta. Trips-sopimus pakottaa kaikki jäsenet yhteiseen patenttijärjestelmään. Kehitysmaille on sovittu pitkiä ylimenokausia, mutta maailmanlaajuiseen suuntaan ollaan menossa, Bruun toteaa. Bisnespiirien ulkopuolelta Trips-sopimukselle löytyy harvoja varauksettomia puolustajia. Huolena on kehittyneen ja kehittyvän maailman välisen pääomakuilun syveneminen. Älytöntä patentointia Tuotteiden suunnittelu, patentointi ja kaupallinen hyödyntäminen edellyttää pitkälle kehittynyttä infrastruktuuria, joka kehitysmailta puuttuu. Niinpä myös elollisen materiaalin patentoinnin sallivan Trips-sopimuksen seurauksena on syntynyt surkuhupaisia tilanteita. Eräs monikansallinen yritys patentoi joitain vuosia sitten Intiassa kasvavan basmat-riisilajikkeen ja ryhtyi tämän jälkeen myymään kyseisen lajikkeen siemeniä intialaisviljelijöille kovaan hintaan. Myös monien patenttisuojattujen lääkkeiden vaikuttavat aineet ovat peräisin kehitysmaiden kasvistosta. Riski on se, että heikommat pelurit joutuvat maksamaan entistä enemmän, eivätkä saa vastineeksi mitään. Minusta lainsäätäjien piirissä näkyy jo tietoisuus siitä, että immateriaalioikeuksia ei voi vain loputtomasti vahvistaa, Bruun sanoo.

4 4 Yhtenäistyvän ja alaltaan laajenevan immateriaalilainsäädännön pelätään, vastoin alkuperäistä tarkoitustaan, tukahduttavan vapaan tieteilyn ja taiteilun myös teollisuusmaiden sisällä. Varoittavana esimerkkinä mainitaan usein suuret yhdysvaltalaiset yliopistot, jotka ryhtyivät 1980-luvulla haalimaan suuria patenttisalkkuja. Ideana oli, että yliopistot voisivat vaihtaa omia patenttejaan tutkimuksessa tarvitsemiinsa, muualla patentoituihin menetelmiin. Nokialla on valtava patenttisalkku, jota se käyttää neuvotteluaseena kilpailijoidensa kanssa. Yliopistot eivät voi kuitenkaan toimia kuten suuret firmat. Patentoiminen on kallista, ja vain harva patentti on tuottoisa. Korkeakoulu versus ahnas yritys Miten korkeakoulu voi sitten suojautua alati ahnastuvaa yritysmaailmaa vastaan? Tilaustutkimukset kun ovat kuitenkin tulleet jäädäkseen. En ole pessimistinen Suomen korkeakoulujen pärjäämisen suhteen. Jos ja kun yliopistolla on hyvää osaamista, yritysten välille syntyy kilpailua tästä osaamisesta. Yritysten intressissä on, että tilaustutkimuksenkin pelisäännöt ovat kohtuullisia. Arvokkaasta ollaan myös valmiita maksamaan. Akuutimpi ongelma on yritysten ja yliopistomaailman välisten suhteiden luominen. Tutkijan ja investoijan maailmat ovat vielä liian kaukana toisistaan. Yrityssuhteita hoitava hallinto jää helposti irralliseksi byrokratiaksi, joka koetaan hankalaksi sekä tutkijoiden että yritysten puolelta. Tutkijoiden entistä aktiivisempi kouluttaminen tekijänoikeuskysymysten perusteisiin on välttämätöntä. Jokaisella tutkijalla pitäisi olla käsitys siitä, mitä immateriaalioikeudet ovat. Kyseessä on samanlainen tutkijan perustaito kuin kielitaito. Erityisesti julkaisutoiminnassa suomalaisilla tutkijoilla ja yliopistoilla on Bruunin mielestä vielä pohdittavaa. Tieteellisen julkaisutoiminnan pelisäännöt ovat ison mullistuksen edessä. Jos antaa julkaisun ilmaiseksi pois, voi käydä niin, että joku kustantaja repii siitä suuret rahat ja julkaisun tuottaneen korkeakoulun kirjasto joutuu maksamaan suuria summia oman talon tuotoksista. Esimerkiksi yhdysvaltalainen MIT-yliopisto on päätynyt ratkaisuun, jossa yliopiston julkaisut ovat vapaasti saatavilla korkeakoulun omilta verkkosivuilta, eikä niiden oikeuksia myydä ulkopuolisille. (Yliopisto-lehti 1/2004)

5 5 VASTAUSOSA, osa 1 (tekstin ymmärtäminen) VALINTATEHTÄVÄ Vastaa seuraaviin tehtäviin valitsemalla vaihtoehto (rasti ruutuun) - OIKEIN, jos väite on tekstin mukainen - VÄÄRIN, jos väite ei ole tekstin mukainen Arvostelu: 5 oikein 1 p, 6 oikein 2 p, 7 oikein 3 p, 8 oikein 4 p, 9 oikein 5 p, 10 oikein 6 p, 11 oikein 7 p, 12 oikein 8 p. 1. Immateriaalioikeudella tarkoitetaan henkisen omaisuuden nauttimaa lainsuojaa. OIKEIN VÄÄRIN 2. Ensimmäisiä patentteja tiedetään myönnetyn Ranskassa 1300-luvulla. 3. Patentointia koskevat kansainväliset perussopimukset solmittiin luvun alussa. 4. Aikaisemmin immateriaalioikeuden idea oli, että lainsäädäntö on kansallista eikä niin ollen anna suojaa muunmaalaisille tuotteille. 5. EU:ssa vireillä oleva monitahoinen lakipaketti antaisi suomalaiskeksijälle mahdollisuuden hakea keksinnölleen patentin suoraan EU-tasolta, jolloin kansallinen patenttiviranomainen, patentti- ja rekisterihallitus, tulisi tavallaan tarpeettomaksi. 6. Tietokoneohjelmaa ei voida patentoida koska se ei vertaudu keksintöön. 7. Digitaalisessa muodossa olevia tietokantoja saa kopioida yksityiseen käyttöön. 8. Suunnitteilla oleva EU-laki antaisi mahdollisuuden patentoida tietokoneohjelman yksittäisen ohjelmointi-idean, mikä alan ihmisten mielestä edesauttaisi uusien tietokoneohjelmien kehittämistä. 9. Immateriaalioikeuksilla käytävää kauppaa säätelevä Trips-sopimus on kehitysmaiden mieleen, koska sen turvin voidaan patentoida myös elollista materiaalia kuten kehitysmaissa kasvavia ravinto- ja lääkekasveja. 10. Yhtenäistyvän ja alaltaan laajenevan immateriaalilainsäädännön uskotaan edistävän myös vapaata tieteellistä tutkimusta, koska yliopistoillekin tulee mahdollisuus hankkia patenttisalkkuja. 11. Korkeakoulun julkaisutoiminnan kannalta on ongelmallista, että korkeakoulun kirjasto joutuu maksamaan oman talon tuotoksista, kun korkeakoulussa tuotettu julkaisu annetaan ulkopuoliselle kustantajalle. 12. Yhdysvaltalaisen MIT-yliopiston julkaisut ovat vapaasti saatavilla korkeakoulun omilta verkkosivuilta, eikä niiden oikeuksia myydä ulkopuolisille.

6 1 TEHTÄVÄOSA AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE YLEISOHJEITA Tehtävien suoritusaika on 2 h 45 min. Osa 1 (Tekstin ymmärtäminen) Osassa on 12 valintatehtävää. Tämän osan maksimipistemäärä on 8. Osa 2 (Matematiikka + looginen päättely + fysiikka/kemia) Osassa on 9 tehtävää. Jokaisen tehtävän maksimipistemäärä on 3. Laskemista sisältävien tehtävien ratkaisuksi ei riitä pelkkä lopputulos, vaan ratkaisun oleelliset laskutoimitukset on kirjoitettava näkyviin vastausarkilla osoitettuun tilaan. Kunkin tehtävän lopullinen vastaus on kirjoitettava merkitylle kohdalle. Tehtävissä 7-9 on kaksi vaihtoehtoa (fysiikka ja kemia). Näistä vaihtoehdoista saa ratkaista vain jommankumman. ÄLÄ KÄÄNNÄ SIVUA ENNEN KUIN VALVOJA ANTAA LUVAN!

7 2 Osan 1 tehtävät ovat vastausosassa. Aloita vastaamalla niihin. Osan 2 tehtävät: 1. a) Sievennä lauseke aa ( + 1) a(1 a). b) Laske lausekkeen x y arvo kun x = 2 ja y = 4. y x 1 1 c) Sievennä lauseke (1 ): 1. m m 2. a) Ratkaise t yhtälöstä v= v0 + at. (1 p.) y w b) Ratkaise w yhtälöstä k =. (2 p.) w 3. Ympyrän säde on 10,0cm. Ympyrän sisään on piirretty suorakulmio, jonka kärjet ovat ympyrän kehällä. Suorakulmion sivujen pituuksien suhde on 1:2. Mikä on suorakulmion pinta-ala? 4. Vuonna 2002 Matin ja Liisan perheessä Matti ansaitsi 45,0 % ja Liisa 55,0 % perheen nettotuloista. Vuonna 2003 Matin nettotulot kasvoivat 7,2 % ja Liisan 9,6 %. Kuinka monta prosenttia oli Matin osuus perheen nettotuloista vuonna Esitä vastaus 0,1 %:n tarkkuudella. 5. Taulukon kirjaimet a, b, c, d, e, f, g ja h ovat kokonaislukuja väliltä 1-10 ja jokaista käytettyä lukua vastaa vain yksi kirjain. Määritä kyseiset luvut, kun riveille ja sarakkeille tulevien kertolaskujen tulokset on annettu. g d h d 24 f c d b 100 h d d f 8 d e a a Veljekset Matti, Keijo, Sami ja Paavo asuvat kotitilallaan Impivaarassa. Tiedetään seuraavat tosiasiat: - Kun Matti on kotona, niin joko Keijo tai Sami on kotona. - Kun Sami on kotona, niin myös Paavo on kotona. - Kun Matti ei ole kotona, niin Paavo on kotona. - Kun Keijo on kotona, on Matti poissa. Kuka tai ketkä veljeksistä ovat aina varmasti kotona?

8 3 Tehtävissä 7, 8 ja 9 on kussakin vaihtoehtoisesti ratkaistava joko kohta A tai kohta B. Jos lasket molemmat kohdat, otetaan huomioon se, joka antaa vähemmän pisteitä. 7 A. Kappaletta, jonka massa on 1,2 kg, vedetään vaakasuoralla alustalla vaakasuoralla 4,2 N voimalla. Kappale saa tällöin kiihtyvyyden 2,1 m/s 2. Laske kitkakerroin. (g = 9,8 m/s 2 ) 7 B. Kuinka monta grammaa suolaa (NaCl) on punnittava valmistettaessa 5,0 litraa suolaliuosta, jonka konsentraatio on 2,5 mol/l? Alkuaineiden jaksollinen järjestelmä on viimeisellä sivulla. 8 A. Vuolukiviuunin lämpötila laskee oheisen kuvan mukaisesti sen jälkeen, kun uunin lämmittäminen on lopetettu. Kuinka suurella teholla uuni tällöin lämmittää ympäristöään? Uunin massa on 2300 kg ja vuolukiven ominaislämpökapasiteetti on 0,98 kj/(kg o C). Lämpötila ( o C) Aika (h) 8 B. Kuinka monta sokerimolekyyliä (C 12 H 22 O 11 ) on 12 gramman sokeripalassa? (N A = 6, /mol) Alkuaineiden jaksollinen järjestelmä on viimeisellä sivulla.

9 4 9 A. Kaksi vastusta, joiden resistanssit ovat 15 Ω ja 30 Ω, kytketään rinnan ja yhdistetään sen jälkeen tasavirtalähteeseen, jonka lähdejännite on 22 V ja sisäinen resistanssi 2,0 Ω. Laske virtapiirissä kulkeva kokonaisvirta (= rinnan kytkettyjen vastusten virtojen summa). 9 B. Alumiinikloridia valmistettaessa tapahtuu seuraava reaktio: Al 2 O C + 3 Cl 2 2 AlCl CO Kuinka monta kilogrammaa alumiinioksidia tarvitaan valmistettaessa 150 kg alumiinikloridia? Alkuaineiden jaksollinen järjestelmä on viimeisellä sivulla.

10 1 Tehtävien vastaukset Osan 1 valintatehtävän oikea rivi: Ruotsinkielinen teksti, oikea rivi: O V V V O V V V V V O O R R F F F F F F R R R F 1. a) 2 2a b) 3 2 c) m 2 2. a) v v0 t = a b) y w = k cm 4. 44,5% 5. a = 3, b= 5, c = 10, d = 1, e= 8, f = 2, g= 6, h= 4 6. Paavo 7 A. 0,14 7 B. 730g 8 A. 6,3 kw 8 B. 2, kpl 9 A. 1,8 A 9 B. 57 kg

A sivu 1 (4) AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE

A sivu 1 (4) AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE A sivu 1 (4) TEKSTIOSA 7.6.2004 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE YLEISOHJEITA Valintakoe on kaksiosainen: 1) Lue oheinen teksti huolellisesti. Lukuaikaa on 20 minuuttia. Voit tehdä

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE 7.6.2002 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE YLEISOHJEITA. Valintakoe on kaksiosainen:

TOIMINTAOHJE 7.6.2002 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE YLEISOHJEITA. Valintakoe on kaksiosainen: A sivu 1(4) TOIMINTAOHJE 7.6.2002 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE YLEISOHJEITA Valintakoe on kaksiosainen: 1) Lue oheinen teksti huolellisesti. Lukuaikaa on 20 minuuttia. Voit

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE TEHTÄVÄOSA 4..005 AMMATTKORKEAKOULUJEN TEKNKAN JA LKENTEEN VALNTAKOE YLESOHJETA Tehtävien suoritusaika on h 45 min. Osio (Tekstin ymmärtäminen) Osiossa on valintatehtävää. Tämän osion maksimipistemäärä

Lisätiedot

ÄLÄ KÄÄNNÄ SIVUA ENNEN KUIN VALVOJA ANTAA LUVAN!

ÄLÄ KÄÄNNÄ SIVUA ENNEN KUIN VALVOJA ANTAA LUVAN! A-OSA TEKSTIOSA 6.6.2008 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE YLEISOHJEITA Valintakoe on kaksiosainen: 1) Lue oheinen teksti huolellisesti. Lukuaikaa on 20 minuuttia. Voit tehdä merkintöjä

Lisätiedot

Patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeuden perusteet

Patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeuden perusteet P.O. Box 4 (Yliopistonkatu 3) 00014 University of Helsinki Finland tel + 358 9 191 22 766 telefax + 358 9 191 22 762 email: info@iprinfo.com www.iprinfo.com Patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeuden

Lisätiedot

PATENTIT & TAVARAMERKIT Maaliskuu 2007

PATENTIT & TAVARAMERKIT Maaliskuu 2007 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE PATENTIT & TAVARAMERKIT Maaliskuu 2007 SUOMEN TUNNETUIMMAT VÄRIT ON PATENTOITU SIVU 14 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN

Lisätiedot

ÄLÄ KÄÄNNÄ SIVUA ENNEN KUIN VALVOJA ANTAA LUVAN!

ÄLÄ KÄÄNNÄ SIVUA ENNEN KUIN VALVOJA ANTAA LUVAN! TEKSTIOSA 4.11.2011 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE YLEISOHJEITA Valintakoe on kaksiosainen: 1) Lue oheinen teksti huolellisesti. Lukuaikaa on 20 minuuttia. Voit tehdä merkintöjä

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE A sivu 1 (6) TEKSTIOSA 5.6.2006 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE YLEISOHJEITA Valintakoe on kaksiosainen: 1) Lue oheinen teksti huolellisesti. Lukuaikaa on 20 minuuttia. Voit tehdä

Lisätiedot

KEKSINTÖAAPINEN OPAS TUTKIJOILLE TUTKIMUSTULOSTEN KAUPALLISTAMISEKSI

KEKSINTÖAAPINEN OPAS TUTKIJOILLE TUTKIMUSTULOSTEN KAUPALLISTAMISEKSI KEKSINTÖAAPINEN OPAS TUTKIJOILLE TUTKIMUSTULOSTEN KAUPALLISTAMISEKSI MAARIT JOKELA, PEKKA RÄSÄNEN KEKSINTÖSÄÄTIÖ. OULUN YLIOPISTO INNOVAATIOPALVELUT 2011 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä... 1 2. Oppaan

Lisätiedot

Keksintöopas. Mitä tutkijan tulisi tietää keksinnön suojaamisesta ja kaupallistamisesta

Keksintöopas. Mitä tutkijan tulisi tietää keksinnön suojaamisesta ja kaupallistamisesta Keksintöopas Mitä tutkijan tulisi tietää keksinnön suojaamisesta ja kaupallistamisesta 1 Sisällysluettelo Oppaan tarkoitus... 3 Mitä tarkoitetaan keksinnöllä?... 4 Korkeakoulukeksintölaki... 4 Lain tarkoitus...

Lisätiedot

5 Tietotekniikkaoikeus

5 Tietotekniikkaoikeus 77 5 Tietotekniikkaoikeus Olli Pitkänen, Arto Lindfors, Sami Pauni, Sari Kela ja Teemu Soininen 5.1 Oikeudet tietokoneohjelmistoihin 1 Laadittaessa ohjelmistoja koskevia sopimuksia tai vaikkapa arvioitaessa

Lisätiedot

Teollisoikeudelliset

Teollisoikeudelliset ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Teollisoikeudet Joulukuu 2007 Sibelius rekisteröitiin tavaramerkiksi Sivut 12-13 Teollisoikeudelliset suojat Patentti, tavaramerkki

Lisätiedot

IMMATERIAALIOIKEUDEN TUTKIMUKSEN TILA JA KEHITTÄMISTARPEET SUOMESSA

IMMATERIAALIOIKEUDEN TUTKIMUKSEN TILA JA KEHITTÄMISTARPEET SUOMESSA SUOMEN AKATEMIAN JULKAISUJA 8/00 IMMATERIAALIOIKEUDEN TUTKIMUKSEN TILA JA KEHITTÄMISTARPEET SUOMESSA Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta Immateriaalioikeuden tutkimuksen tilaa ja kehittämistarpeita

Lisätiedot

Teollis- ja. tekijänoikeudet

Teollis- ja. tekijänoikeudet ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite Verkkotunnus Olennanen osa tavaramerkkiä Mauri Pekkarinen Panosta suojaamisen osaamiseen Teollis- ja N:o 2. Toukokuu 2009

Lisätiedot

ALL RIGHTS RESERVED? Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden immateriaalioikeusjulkaisu

ALL RIGHTS RESERVED? Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden immateriaalioikeusjulkaisu ALL RIGHTS RESERVED? Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden immateriaalioikeusjulkaisu SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus 2 Kamppailuja tekijänoikeuden luonteesta 3 Kuka määrää tietoyhteiskunnassa? 4 Voiko siemenen

Lisätiedot

KEKSIJÄKYSELYNTULOKSET: MITENHALLITAIMMATERIAALIOIKEUDET GLOBAALEILLAMARKKINOILLAERI TOIMIALOILLA?

KEKSIJÄKYSELYNTULOKSET: MITENHALLITAIMMATERIAALIOIKEUDET GLOBAALEILLAMARKKINOILLAERI TOIMIALOILLA? Yritäjyys KEKSIJÄKYSELYNTULOKSET: MITENHALLITAIMMATERIAALIOIKEUDET GLOBAALEILLAMARKKINOILLAERI TOIMIALOILLA? Tutkimustietoa yritysjohdole, yritäjile ja keksijöile Ar to La hti, pr ofessor i Tim o Kivi-Koskin

Lisätiedot

ISBN 951-53-2800-4 (nid.) ISBN 951-53-2801-2 (PDF)

ISBN 951-53-2800-4 (nid.) ISBN 951-53-2801-2 (PDF) ISBN 951-53-2800-4 (nid.) ISBN 951-53-2801-2 (PDF) Patentti- ja rekisterihallitus ja VTT tietopalvelu 2005 TEHOA TUOTEKEHITYKSEEN PATENTTI-INFORMAATION HYÖDYNTÄMINEN TEKNISEN JA KILPAILIJATIEDON LÄHTEENÄ

Lisätiedot

A-osa 1 (5) TEKSTIOSA 7.6.2010. Molempien osien tehtävien suorittamiseen on aikaa yhteensä 2 h 45 min.

A-osa 1 (5) TEKSTIOSA 7.6.2010. Molempien osien tehtävien suorittamiseen on aikaa yhteensä 2 h 45 min. A-osa 1 (5) TEKSTIOSA 7.6.2010 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE YLEISOHJEITA Valintakoe on kaksiosainen: 1) Lue oheinen teksti huolellisesti. Lukuaikaa on 20 minuuttia. Voit tehdä

Lisätiedot

ÄLÄ KÄÄNNÄ SIVUA ENNEN KUIN VALVOJA ANTAA LUVAN!

ÄLÄ KÄÄNNÄ SIVUA ENNEN KUIN VALVOJA ANTAA LUVAN! A-osa 1 (6) TEKSTIOSA 1.11.2013 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE YLEISOHJEITA Valintakoe on kaksiosainen: 1) Lue oheinen teksti huolellisesti. Lukuaikaa on 20 minuuttia. Voit tehdä

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

START UP YRITYKSET JA IPR

START UP YRITYKSET JA IPR TTAMUKSELLINEN START UP YRITYKSET JA IPR Pertti Kiuru Helsinki 2010 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Pienyrityskeskus, LTT-Tutkimuspalvelut TIIVISTELMÄ... 3 Tutkimuksen tausta, tavoitteet ja tutkimustapa...

Lisätiedot

ÄLÄ KÄÄNNÄ SIVUA ENNEN KUIN VALVOJA ANTAA LUVAN!

ÄLÄ KÄÄNNÄ SIVUA ENNEN KUIN VALVOJA ANTAA LUVAN! 1(12) TEKSTIOSA 2.11.2012 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE YLEISOHJEITA Valintakoe on kaksiosainen: 1) Lue oheinen teksti huolellisesti. Lukuaikaa on 20 minuuttia. Voit tehdä merkintöjä

Lisätiedot

Eurooppalaisen patenttijärjestelmän uudistusta koskeva selvitys

Eurooppalaisen patenttijärjestelmän uudistusta koskeva selvitys Eurooppalaisen patenttijärjestelmän uudistusta koskeva selvitys Yhtenäispatentin ja yhdistetyn patenttituomioistuimen (UPC) vaikutuksista suomalaisyrityksille SISÄLLYS Käytetyt lyhenteet... i Esipuhe...

Lisätiedot

Yliopiston rooli sopimustutkimukseen liittyvässä sopimusverkossa korkeakoulukeksintölain aikana

Yliopiston rooli sopimustutkimukseen liittyvässä sopimusverkossa korkeakoulukeksintölain aikana LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Antti Korhonen Yliopiston rooli sopimustutkimukseen liittyvässä sopimusverkossa korkeakoulukeksintölain aikana Työn ohjaaja/tarkastaja:

Lisätiedot

VAKUUTUSALAN LIIKETOIMINTAMALLIEN PATENTOINTI EUROOPAN PATENTTISOPIMUKSEN SOVELTAMISALUEELLA

VAKUUTUSALAN LIIKETOIMINTAMALLIEN PATENTOINTI EUROOPAN PATENTTISOPIMUKSEN SOVELTAMISALUEELLA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu VAKUUTUSALAN LIIKETOIMINTAMALLIEN PATENTOINTI EUROOPAN PATENTTISOPIMUKSEN SOVELTAMISALUEELLA Vakuutustiede Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2013 Tekijä: Juuso Vilska

Lisätiedot

Kuntaliiton tekijänoikeusselvitys

Kuntaliiton tekijänoikeusselvitys Kuntaliiton tekijänoikeusselvitys Ville Rantanen Helsinki 2003 1. Johdanto 1.1. Tutkimuksen tavoite Informaatio on nykyään tärkeä vaurauden lähde. Oikeudesta tietoon taistellaan hankkimalla erilaisia immateriaalioikeuksia.

Lisätiedot

Osaamisen suojaaminen palveluja kehittävissä yrityksissä

Osaamisen suojaaminen palveluja kehittävissä yrityksissä Osaamisen suojaaminen palveluja kehittävissä yrityksissä Osaamisen suojaaminen palveluja kehittävissä yrityksissä Seliina Päällysaho ja Jari Kuusisto Helsinki 2006 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes

Lisätiedot

Tutkimusyhteistyön kehittyvät sopimuskäytännöt. Markku Lampola, Tuomas Aho. Sitran raportteja

Tutkimusyhteistyön kehittyvät sopimuskäytännöt. Markku Lampola, Tuomas Aho. Sitran raportteja Tutkimusyhteistyön kehittyvät sopimuskäytännöt Markku Lampola, Tuomas Aho Sitran raportteja 73 Tutkimusyhteistyön kehittyvät sopimuskäytännöt Sitran raportteja 73 Tutkimusyhteistyön kehittyvät sopimuskäytännöt

Lisätiedot

Heikki Jokinen: Tietokirjailijan eväät. tekijänoikeus, sopimukset, apurahat kolmas, uudistettu laitos

Heikki Jokinen: Tietokirjailijan eväät. tekijänoikeus, sopimukset, apurahat kolmas, uudistettu laitos Heikki Jokinen: Tietokirjailijan eväät tekijänoikeus, sopimukset, apurahat kolmas, uudistettu laitos Heikki Jokinen (s. 1956) on helsinkiläinen yhteiskuntatieteiden maisteri, joka on työskennellyt vapaana

Lisätiedot

FOKUSOIMALLA KASVUA JA KANNATTAVUUTTA

FOKUSOIMALLA KASVUA JA KANNATTAVUUTTA FOKUSOIMALLA KASVUA JA KANNATTAVUUTTA sparraajan opas yrittäjälle Petteri Huvio, Niku Oravainen, Pekka Krook, Helena Pekkarinen toimittanut Jussi Förbom Luovan Suomen julkaisuja 10 Luova Suomi / Diges

Lisätiedot