VIHDIN KUNTA VIHTI, NUMMELA NUMMELAN KEHITYSKUVA JA ETELÄOSIEN RAKENNEMALLI. Selostus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIHDIN KUNTA VIHTI, NUMMELA NUMMELAN KEHITYSKUVA JA ETELÄOSIEN RAKENNEMALLI. Selostus"

Transkriptio

1 asia: 130/2003 OAS Ympa Ympa liite 6 Kehityskuvavaihtoehtojen käsittely Ympa Ympa liite 1-3 Kehityskuvavaihtoehtojen käsittely Ympa Ympa liite 6 Kehityskuvavaihtoehtojen käsittely Ympa Ympa liite 4-5 Lausuntojen ja palautteen käsittely Ympa Ympa liite 1-3 Kehityskuvan valinta Kh Liite 1-3 Kehityskuvan valinta Kv Liite 4-8 VIHDIN KUNTA VIHTI, NUMMELA NUMMELAN KEHITYSKUVA JA ETELÄOSIEN RAKENNEMALLI Selostus TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS YMPÄRISTÖASIAT / KAAVOITUS Suunnitelman laatija: Leena Iso-Markku, kaavoitusinsinööri Vihdintie 1, NUMMELA s-posti puh. (09)

2 VIHDIN KUNTA 1 (51) NUMMELAN KEHITYSKUVAN JA ETELÄOSIEN RAKENNEMALLIN SELOSTUS JOHDANTO Vihti ja sen suurin taajama Nummela kehittyy voimakkaasti. Nummelassa on nykyisin noin asukasta ( ) ja asukasmäärän arvioidaan Vihdin kunnan kehityskuvan mukaan kasvavan vuoteen 2025 mennessä ns. trendikehityksen mukaan noin asukkaaseen. Kehityskuvassa on trendikehityksen lisäksi tarkasteltu sekä hitaamman että nopeamman kasvun vaikutusta väestörakenteeseen. Hitaan kehityksen mallissa päädytään vain noin asukkaaseen vuonna 2025, mutta nopean kehityksen mukaan tulisi varautua noin asukkaaseen vuonna Uudenmaan liitto teetti 2002 maakuntakaavaa varten alustavan selvityksen ratalinjauksesta Espoon keskustasta Veikkolan ja Nummelan kautta Lohjalle. Ratahallintokeskus tarkasteli Etelä-Suomen raideliikenteen visiot 2050 työssä tämän lisäksi mm. vaihtoehtoisia ratalinjoja Helsingin ja Turun välillä. Yksi tarkasteltu linjaus kulkee Espoosta Veikkolan ja Nummelan kautta Muijalaan ja siitä edelleen Saloon. Uudenmaan maakuntakaavaehdotuksessa Espoon ja Nummelan välinen rata on esitetty Ohjeellinen ratalinjaus merkinnällä. Työn tarkoituksena oli määritellä Nummelan eteläosan maankäytön rakenne. Sen määrittelemiseksi tutkittiin Espoo-Nummela-Lohja ratalinjausvaihtoehtoja Nummelan kohdalla, Nummelan tieverkkoa sekä laadittiin koko Nummelaa koskeva kehityskuva. Kehityskuvan jälkeen laadittiin Nummelan eteläosien rakennemalli. Rakennemalli toimii alueen osayleiskaavoituksen pohjana. Työtä on ohjannut ja tehnyt seuraava työryhmä: Antti Tuomainen Leena Iso-Markku Olli-Pekka Hatanpää Matti Kanerva Timo Hovi Risto Salomaa Tuomas Santasalo Staffan Lodenius Riikka von Martens Rauno Tuominen Seppo Veijovuori Timo Huhtinen Vihdin kunta, pj saakka Vihdin kunta, pj alkaen Vihdin kunta Vihdin kunta Vihdin kunta Vihdin kunta Santasalo ky A-konsultit Oy A-konsultit Oy Sito Sito Sito

3 VIHDIN KUNTA 2 (51) SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...1 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ Suunnitteluprosessin vaiheet Kehityskuvan keskeinen sisältö Nummelan eteläosien rakennemallin keskeinen sisältö LÄHTÖKOHDAT Työn tavoitteet Väestön kehitys ja ennusteet Valtakunnalliset ja seudulliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava Vihdin kehityskuva ja strategia Etelä-Suomen raideliikenteen visiot Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma Nummelan nykytilanteen kuvaus VALITTU KEHITYSKUVA TUTKITUT KEHITYSKUVAVAIHTOEHDOT Kehityskuvat Kehityskuvavaihtoehdot Kehityskuvatyön aikana tutkitut ratalinjausvaihtoehdot Kehityskuvavaihtoehtojen vertailu NUMMELAN ETELÄOSIEN RAKENNEMALLI Taajamarakenne Väestö ja asuminen Palvelut Julkisten ja kaupallisten palvelujen sijoittelu Toimitilat ja työpaikat Liikenne Yhdyskuntatekninen huolto ja erityisalueet Suojelu Viheralueet ja virkistys Vaiheittain toteuttaminen RAKENNEMALLIN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vaikutukset taajamarakenteeseen ja taajamakuvaan Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset Vaikutukset kaupan palveluverkkoon Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset Liikennevaikutukset Vaikutukset luontoon ja virkistykseen OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Seminaarit Yleisötilaisuudet ja aineistojen nähtävillä olo Lehdistötiedotteet Extranet-sivut TOTEUTTAMINEN...48

4 VIHDIN KUNTA 3 (51) 9 LÄHTÖAINEISTOLUETTELO...50 LIITTEET 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2 Rakennemallikartta

5 VIHDIN KUNTA 4 (51) 1 TIIVISTELMÄ 1.1 Suunnitteluprosessin vaiheet Työ aloitettiin keväällä 2003, jolloin Vihdin kunta määritteli työn sisällön ja valitsi työtä tekemään konsultin. Työtä ohjaamaan perustettiin työryhmä, jossa oli mukana konsultin ja Vihdin kunnan eri alojen asiantuntijoita. Työryhmän kokoontui kymmenen kertaa. Työn lopputuloksena saatava rakennemalli ei ole maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) tarkoittama kaava. Rakennemallin pohjalta on kuitenkin tarkoitus tehdä alueen yleiskaavoitusta. Siksi työssä laadittiin MRL:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka käsiteltiin Vihdin ympäristölautakunnassa Työn aikana pidettiin kolme suunnitteluseminaaria, joihin kutsuttiin kunnan luottamushenkilöitä sekä sidosryhmien ja yhdistysten edustajia. Kehityskuvavaihtoehtoja työstettiin syksystä 2003 kevääseen Vaihtoehtoja käsiteltiin seminaarissa, ja seminaarin jälkeen kahdessa yleisötilaisuudessa. Kehityskuvat olivat esillä Nummelan kirjastossa palautteen antamista varten kaksi kertaa. Ensimmäisen yleisötilaisuuden ja saadun palautteen pohjalta tehtiin vielä uusi kehityskuvavaihtoehto, minkä jälkeen pidettiin toinen yleisötilaisuus ja asetettiin vaihtoehto kirjastoon nähtäville. Lautakuntakäsittelyn jälkeen huhtikuussa 2004 laadittiin vielä toinen uusi kehityskuvavaihtoehto. Kehityskuvavaihtoehtoja käsiteltiin neljä kertaa ympäristölautakunnassa keväällä ja kesällä Kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto valitsivat elokuussa 2004 sen Nummelan kehityskuvavaihtoehdon, jonka pohjalta Nummelan eteläosien rakennesuunnitelma laadittiin. Rakennesuunnitelmaa käsiteltiin seminaarissa ja yleisötilaisuudessa marraskuussa Näiden palautteen perusteella rakennesuunnitelma työstettiin valmiiksi tammikuussa Taulukko 1.1. Suunnitteluprosessin vaiheet Kevät 2003 Konsulttityön tarjouspyynnöt, tarjousten käsittely ja konsultin valinta Työryhmän 1. kokous: Työn käynnistäminen seminaari Luontolassa: Työryhmätyöskentelyä Nummelan kehitystavoitteista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) valmistui ja käsiteltiin Ympäristölautakunnan kokouksessa Yleisötilaisuus Osuuspankin kokoushuoneessa, jossa kerrottiin työn käynnistymisestä ja tulevista työvaiheista Työryhmän 2. kokous Kunta valitsi Tuomas Santasalo Ky:n kaupallisten palvelujen sijoittamisen ja mitoituksen konsultiksi Työryhmän 3. kokous seminaari Vihdin ammattikoululla: Käsiteltiin kuutta kehityskuvaluonnosta, joissa oli erilaisia mitoituksia (asukasmääriä) ja ratalinjausvaihtoehtoja Yleisötilaisuus Nummelan kirjastossa: Esiteltiin yleisölle 4 kehityskuvavaihtoehtoa.

6 VIHDIN KUNTA 5 (51) Neljä kehityskuvavaihtoehtoa esillä Nummelan kirjastossa, jona aikana halukkailla oli mahdollisuus palautteen antamiseen. Saatiin 114 palautelomaketta ja 14 muuta kommenttia Kunnan ja Uudenmaan ympäristökeskuksen välinen neuvottelu suunnittelukokonaisuudesta Palaveri Ratahallintokeskuksen, Uudenmaan tiepiirin ja naapurikuntien kanssa Vihdin yrityskeskuksessa Työryhmän 4. kokous Ympäristölautakunnan kokous: käsiteltiin kehityskuvavaihtoehtoja Yleisötilaisuus kehityskuvavaihtoehdoista Länsi-Uudenmaan koulutuskeskuksen auditoriossa Kehityskuvaluonnos 15E nähtävissä ja kommentoitavana Nummelan kirjastossa Ympäristölautakunnan kokous: päätettiin tutkia uusi ratalinjausvaihtoehto 15F Työryhmän 6. kokous Ympäristölautakunnan kokous: kehityskuvavaihtoehtojen 15E ja 15 F käsittely sekä pyydettiin lausunnot vaihtoehdoista Ratahallintokeskukselta, Tiehallinnolta, Lohjan kaupungilta sekä Kirkkonummen ja Nurmijärven kunnilta Yleisötilaisuus Ympäristölautakunta: saatujen lausuntojen ja keskustelutilaisuuden palautteen käsittely Kunnanhallitus: kehityskuvavaihtoehtojen 15E ja 15F käsittely Kunnanvaltuusto: kehityskuvavaihtoehdon 15E valinta hallituksen esityksen mukaisesti Työryhmän 7. kokous: Nummelan eteläosien rakennemallin laadinnan käynnistäminen valitun kehityskuvan ja valtuuston esittämien täsmennysten pohjalta Työryhmän 8. kokous seminaari Vihdin ammattikoululla: arvioitiin, miten rakennemalliluonnos toteuttaa valitun kehityskuvan tavoitteita Yleisötilaisuus Nummelan kirjastossa: esiteltiin rakennemallia yleisölle, jolla oli kommentointimahdollisuus rakennemalleihin Työryhmän 9. kokous Työryhmän 10. kokous 1.2 Kehityskuvan keskeinen sisältö Nummelan kehityskuvassa on määritelty koko Nummelan maankäytön rakenne ja kehittämistavoitteet. Kehityskuvassa on varauduttu siihen, että Nummelan väkiluku voi kasvaa nykyisestä noin asukkaasta ( ) :lla. Olennainen osa tämänsuuruiselle kasvulle on Nummelan ja Espoon välinen uusi ratayhteys Nummelan kasvu suuntautuu pääosin etelään. Rata- ja asemavaraus on selvästi Nummelan nykyisen keskustan eteläpuolella, jossa on varauduttu uuteen asemaan ja aseman ympärille muodostettavaan melko tiiviiseen asuin- ja työpaikka-alueeseen, joka on alakeskuksena mahdollista kytkeä luontevasti osaksi Nummelan taajamarakennetta. Samalla kehityskuva mahdollistaa Nummelan kasvamisen vaiheittain muualle kuin aseman ympäristöön, vaikka rataa ei rakennettaisikaan. Kehityskuvan tarkempi kuvaus on kohdassa 3.

7 VIHDIN KUNTA 6 (51) Kuva 1.1. Kartta Nummelan eteläosien rakennesuunnitelman pohjaksi valitusta kehityskuvasta. 1.3 Nummelan eteläosien rakennemallin keskeinen sisältö Taajamarakenne Nummela kasvaa kohti etelää sekä kaakkoon Huhmariin ja lounaaseen Lohjan suuntaan. Rautatievaraus kulkee eteläisen Nummelan ja Huhmarin halki siten, että yhdyskuntarakenne on mahdollisimman riippumaton radan rakentamisesta tai rakentamatta jättämisestä. Uuden aseman seutu on jätetty reservialueeksi (varaus) odottamaan mahdollista radan toteuttamispäätöstä. Uusi asemakeskus sijaitsee erillään nykyisestä keskustasta, mutta on kytkettävissä osaksi Nummelan taajamarakennetta. Liikenne Liikenneverkon rungon muodostavat valtatiet 1, 2 ja 25. Vanha Turuntie toimii työpaikkaja palvelurakentamisen tärkeänä kehityskäytävänä. Valtateiden liittymän seutu on kiinnostava erityisesti hyvää logistista sijaintia kaipaaville yrityksille. Radan ja aseman rakentaminen taas luo mahdollisuuksia tasokkaan yritysalueen perustamiselle uuden moottoritieliittymän läheisyyteen. Asuminen Asuminen tiivistyy ja laajenee ensivaiheessa Nummelan keskustan kaakkoispuolella harjun reunassa ja laaksoalueella. Uudet asuinalueet Enäjärven laakson eteläpuolella ovat pientalovaltaisia. Keskustaan johtavien teiden varsilla suositaan ns. tiivistä-matalaa rakentamista ja kauempana keskustasta perinteistä omakotiasutusta. Nummelan mahdollisen uuden aseman ympäristö on reservialuetta. Jos rata ja asema rakennetaan,

8 VIHDIN KUNTA 7 (51) alue toteutetaan suhteellisen kaupunkimaiseksi. Huhmarin asutusta laajennetaan puutarhakaupunkimaisesti. Palvelut Kaupallisten palveluiden tarpeen määrittelyssä lähtökohtana on ollut Nummelan alueen kehittäminen yhden vahvan keskustan mallilla uutta asukasta mahdollistaa kuitenkin lähipalveluiden toteuttamisen kahteen alakeskukseen eli Huhmariin ja uuden aseman seudulle. Työpaikat Toimistotyyppinen työpaikkarakentaminen ohjautuu pääosin keskustatoimintojen korttelialueille ja taajamamaisille asuntojen ja työpaikkojen seka-alueille. Tuotanto- ja varastotyyppisiä työpaikkoja on sijoitettu Huhmariin sekä moottoritien ja Vanhan Turuntien väliselle alueelle sekä Hyvinkää-Hanko radan varrelle suunnittelualueen länsipäähän. Tilaa vievien palvelujen alueita on sijoitettu valtatie 2:n ja Vanhan Tutuntien liittymän tuntumaan. Viheralueet Viheralueet muodostavat verkoston, joka mahdollistaa kattavat virkistysyhteydet. Asuinkortteleista on välitön pääsy puisto- ja luontoalueille. Väljimmät viherkäytävät toimivat samalla ekokäytävinä. 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 Työn tavoitteet Rakennemallin sisältö on kuvattu tarkemmin kohdassa 4. Työn tavoitteena oli määritellä Nummelan eteläosan maankäytön rakenne. Sen määrittelemiseksi tutkittiin Espoo-Nummela-Lohja ratalinjausvaihtoehtoja Nummelan kohdalla, Nummelan tieverkkoa sekä laadittiin koko Nummelaa koskeva kehityskuva. Tavoitekeskustelua käytiin kehityskuvavaihtoehtojen laatimis- ja käsittelyvaiheissa kahdessa seminaarissa, yleisötilaisuuksissa, työryhmän kokouksissa sekä ympäristölautakunnassa, kunnanhallituksessa ja valtuustossa. Kohdassa 3 on kuvattu kunnanvaltuuston valitsema Nummelan kehityskuva ja sen sisältämät tavoitteet. Nummelan eteläosien rakennemalli on laadittu näiden tavoitteiden pohjalta. 2.2 Väestön kehitys ja ennusteet Nummelan asukasmäärä on kasvanut voimakkaasti erityisesti 1980-luvulla luvulla kasvu tasaantui. Nyt vuosituhannen alusta kasvu on uudelleen kiihtynyt. Lähtötilanteessa Nummelassa on noin asukasta ( ). Kunnan arvio Nummelan väestömäärästä vuonna 2025 on asukasta eli lisäys nykyiseen on asukasta. Tilastokeskuksen tuorein väestöennuste on vuodelta Siinä Vihdin väkiluku vuonna 2001 on ja ennuste vuodeksi 2030 on eli lisäystä on henkeä. Vihdin kunnan kehityskuvassa arvioidun trendikehityksen mukaan Vihdin väestö vuonna 2025 on asukasta.

9 VIHDIN KUNTA 8 (51) 2.3 Valtakunnalliset ja seudulliset alueidenkäyttötavoitteet 2.4 Maakuntakaava Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maankäyttö- ja rakennuslain 22 mukaisesti valtioneuvosto on päättänyt valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Yleistavoitteita ovat mm. toimiva aluerakenne sekä eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu. Yhtenä erityistavoitteena on Helsingin seudun erityiskysymykset. Siinä todetaan mm. seuraavaa. Seudun alue- ja yhdyskuntarakennetta kehitetään väestön kehityksen edellyttämällä tavalla ja kasvusuunnat valitaan hyödyntämällä joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen sekä seutua ympäröivän kaupunki- ja taajamaverkon mahdollisuuksia. Alueiden käytön suunnittelulla ehkäistään yhdyskuntarakenteen hajaantumista. Yhdyskuntarakenteessa varaudutaan raideliikenteen laajentumiseen ja tehokkuuden parantamiseen sijoittamalla riittävästi asuntotuotantoa ja työpaikkarakentamista niiden vaikutusalueille. Uudenmaan maakuntakaavaehdotus oli nähtävillä ja lausunnoilla syksyllä Maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntakaavan Tämän jälkeen kaava meni vahvistettavaksi ympäristöministeriöön. Kuva 2.1. Ote Uudenmaan maakuntakaavaehdotuksen kartasta. Maakuntakaavassa on varauduttu Nummelan kasvamiseen etelään päin. Lisäksi siinä on varauduttu uuteen rataan Espoosta Nummelan kautta Hanko-Hyvinkää-radalle. Nummelan eteläosassa on myös varaus nykyisinkin alueella oleville 110 kv:n ja 400 kv:n voimalinjoille sekä nykyiselle jätevedenpuhdistamolle. Huhmariin merkitty rasteri kuvaa maankäytön kehittämisen kohdealuetta liikenteellisessä solmukohdassa, jonne saa yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa liikenteelle, matkailulle ja logistiikkatoiminnoille tarpeellisia tienvarsipalveluita. Maakuntakaavassa on myös merkintä Nummelan lentokentästä. Viheryhteyksiä on osoitettu Lohjanharjulle, Nummelan taajaman läpi sekä Nummelasta Enäjärven eteläpuolelle ja ulkoilureittitarve myös Nummelasta etelään.

10 VIHDIN KUNTA 9 (51) 2.5 Vihdin kehityskuva ja strategia 2010 Vihdin kunnanvaltuusto on hyväksynyt Vihdin kunnan kehityskuvan Siinä on käyty läpi koko kunnan kehitystä vuoteen 2025 saakka. Kehityskuvassa tarkastellaan myös erilaisia vaihtoehtoja, joista yksi on Nummelaa painottava kehitys. Kehityskuvassa ei ollut mukana tässä työssä tarkasteltava raideliikenneyhteys Nummelasta Espooseen. 2.6 Etelä-Suomen raideliikenteen visiot Ratahallintokeskus on tarkastellut Etelä-Suomen raideliikenteen kehittämisvaihtoehtoja vuoteen 2050 asti Etelä-Suomen raideliikenteen visiot työssä. Siinä yhtenä Helsingistä länteen suuntautuvana ratalinjana tutkittiin väliä Espoo-Nummela-Lohja. Selvityksessä välin rakentaminen pelkkää taajamajunaliikennettä varten oli hyötyihin nähden kallista. Osana Helsingin ja Turun välistä uutta ratayhteyttä toteuttamisen kannattavuus oli parempi. 2.7 Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmaa tehtiin samaan aikaan Nummelan kehityskuvatyön kanssa. Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tarkasteltiin viittä maankäyttövisiota ja arvioitiin näiden toteuttamisen vaikutuksia. Vaihtoehdossa Hiidenrata perusennusteen verkon lisäksi on lähijunayhteys Lohja-Nummela-Helsinki 30 minuutin vuorovälillä. 2.8 Nummelan nykytilanteen kuvaus Väestö ja asuinalueet Nummelan asuinalueet sijaitsevat pääosin harjulla Hanko-Hyvinkää radan luoteispuolella. Viime aikoina asutus on levinnyt myös Lohjanharjun luoteispuolelle sekä radan kaakkoispuolelle peltoalueelle. Huhmarissa on vanha kyläasutusta, joka kärsii Turunväylän ja valtatie 2:n melu- ja estevaikutuksesta. Työpaikat ja työpaikka-alueet Nummelan nykyisen keskustan alueella on toimisto- ja palvelutyöpaikkoja. Teollisuustyöpaikkoja on erityisesti nykyisen keskustan lounaispuolella. Palvelut Nummelassa on peruskoulujen ja lukion lisäksi myös ammatillista keskiasteen koulutusta. Urheilukentät ja uimahalli sijaitsevat koulukeskuksen tuntumassa keskustan koillispuolella. Nummelassa on myös hyvä uusi kirjasto. Terveyskeskus on keskustan pohjoisosassa. Huhmarnummeen on valmistumassa ala-asteen koulu ja päiväkoti. Nummelan kaupalliset palvelut ovat taajaman kokoon nähden hyvät. Päivittäistavaran tarjonta on erittäin hyvä. Nummelan keskustan kehittäminen erikoiskaupan keskuksena on vireillä. Kaupallinen painopiste on siirtynyt viime vuosina entistä enemmän radan ja valtatie 2:n liittymän väliselle alueelle, jossa on uusia marketteja ja erikoistavaramyymälöitä.

11 VIHDIN KUNTA 10 (51) Liikenne Nummelasta käydään runsaasti töissä Pääkaupunkiseudulla. Nummelan kasvu on lisännyt liikennettä katuverkolla ja valtatie 2:lla, joka ruuhkautuu aamu- ja iltapäiväruuhkien aikaan. Valtatie 2:n Nummelan liittymään on juuri valmistunut eritasoliittymä. Nummelasta on melko tiheät linja-autovuorot Helsinkiin. Valtatien 2:n linja-autoliikenne palvelee melko hyvin myös Nummelaa. Nummelan kevyen liikenteen yhteydet ovat kohtalaiset varsinkin koulujen läheisyydessä. Lohjanharjun laella on lentokenttä, jolla on erityisesti purjelentoon ja muuhun harrastusilmailuun liittyvää toimintaa. Maisema Nummelassa on hyvin monipuoliset maisemat. Lohjanharjun reunamuodostuma on maiseman hallitseva elementti. Reunamuodostuman kaakkoispuolella on maisemallisesti arvokkaita peltoaukeita sekä Enäjärvi. Nummelan eteläpuolen peltoalueiden eteläpuolella on jyrkkäpiirteisiä jylhiä kallioita, joiden välissä on syviä laaksoja. Enäjärven rannat ja peltoaukeat muodostavat maatalouteen liittyvän kulttuurimaisema-alueen. Muinaismuistot Eteläosien rakennemallin alueelta on inventoinneissa löytynyt muinaisjäännöksiä, jotka on otettava huomioon alueen tarkemmassa suunnittelussa. Luonto Nummelan pohjoisosa on suureksi osaksi ihmisen muovaamaa ympäristöä. Eteläosa on pääosin rakentamatonta maa- ja metsätalousaluetta tai luonnonympäristöä, jossa elää myös uhanalaiseksi luokiteltuja lajeja kuten liito-oravia. Alue ei ole kuitenkaan erityisen arvokas luontoalue. Nummelanharju on tärkeä pohjavesialue. 3 VALITTU KEHITYSKUVA Kunnanvaltuusto valitsi Nummelan eteläosien rakennemallin laadinnan pohjaksi kehityskuvavaihtoehdon 15 E.3 (kuva 3.1.).

12 VIHDIN KUNTA 11 (51) Kuva 3.1. Nummelan kehityskuvan kartta. Valtuuston valitsemaan kehityskuvaan liittyvät seuraavat varaukset ja tavoitteet: Asuminen ja työpaikat - Varaudutaan kuvaan 3.1. rajatulla Nummelan ja Huhmarin alueella asukasmäärän kasvamiseen nykyisestä (noin asukkaasta) asukkaalla. - Nummela kasvaa etelään peltoalueille sekä kallioalueiden lomaan. - Huhmariin asemanseutu on tulevaisuuden aluevaraus. - Huhmarin asemanseudulle sekä valtatie 2:n länsipuolelle radan ja Vanhan Turuntien väliin tulee asumisen ja työpaikkojen seka-aluetta. - Asuinalueiden toteutuksessa noudatetaan ihmisläheistä mittakaavaa. - Huhmariin ja sen pohjoispuolelle suunnitellaan puutarhakaupunki. Huhmarin asemavarauksen läheisyydessä varaudutaan tiiviiden pientalojen muodostamaan keskukseen. - Hiidenmäen aluetta kehitetään työpaikkojen ja asumisen seka-alueena. - Vanhan Turuntien ja Turunväylän sekä eteläisen sisääntulotien vaikutusalueita kehitetään elinkeinoelämän kehityskäytävänä. - Työpaikka-alueiden suunnittelussa huomioidaan lyhyen tähtäimen tonttitarpeet sekä pitkällä tähtäimellä työpaikka- ja asuntoalueiden vuorovaikutus. Junarata- ja asemavaraus - Varaudutaan uuden junaradan rakentamiseen eteläisen linjauksen mukaisesti, rata alittaa Hanko-Hyvinkää radan. - Uudelta radalta rakennetaan yhteysraide Hanko-Hyvinkää radalle Lohjan suuntaan. - Ensisijaisesti asema tulee Nummelan eteläpuolelle. Aseman ympäristössä varaudutaan maankäytön tehostamiseen. - Nummelan eteläisen sisääntulotien varteen ja asemanseudulle tulee asumisen ja työpaikkojen seka-aluetta.

13 VIHDIN KUNTA 12 (51) Liikenne ja tieverkko - Nummelan uuden aseman syöttöliikenne hoidetaan ohjaamalla osa linjaautoasemalta moottoritielle kulkevista linja-autoista uuden aseman kautta. - Hevoskallion haarauma Turunväylällä on mukana kehityskuvassa. - Etelästä rakennetaan toinen sisääntulotie Nummelaan. - Nummelan ja Lohjan välille toteutetaan yhtenäinen rinnakkaistie. - Turunväylälle osoitetaan mahdollisuus uudelle eritasoliittymälle Nummelan eteläpuolelle. Viheralueet ja vapaa-ajan toiminta - Taajamien väliin ja sisälle muodostetaan riittävät viheryhteydet - Lentokentän koillisosaan osoitetaan alue vapaa-ajantoiminnoille. Palveluverkko - Erikoispalvelut tukeutuvat Nummelan nykyiseen keskustaan - Uusille asuinalueille järjestetään riittävät lähipalvelut kuten päivittäistavarakaupat ja päiväkodit Valtuuston täsmennykset Valtuusto esitti vaihtoehtoon seuraavat täsmennykset, rakennemallin laadintaa varten: - Turuntien ja valtatie 2:n risteyksen luoteiskulman maankäyttö muutetaan työpaikkojen ja asumisen seka-alueeksi. - Huhmariin sijoitetaan työpaikkoja niin paljon kuin ympäristöseikat ja asuminen antavat myöten. 4 TUTKITUT KEHITYSKUVAVAIHTOEHDOT 4.1 Kehityskuvat Yleisötilaisuudessa esiteltiin seuraavat kehityskuvavaihtoehdot. Vaihtoehto "10" nollavaihtoehto) - asukasmäärä kasvaa nykyisestä asukkaalla - ei uutta junarataa - yhdyskuntarakenne tukeutuu nykyiseen keskustaan - Nummela kasvanut etelään peltoalueille - Huhmarissa väljää kylämäistä omakotiasutusta - Turunväylältä etelästä uusi sisääntulotie Nummelaan - uuden sisääntulotien liittymän lähellä työpaikka-alue - nykyisen radan varressa teollisuusaluetta laajennettu Nummelan lounaispuolella

14 VIHDIN KUNTA 13 (51) Vaihtoehto "15A" - asukasmäärä kasvaa nykyisestä asukkaalla - uusi junarata pohjoisen linjauksen mukaisesti - yhdyskuntarakenne tukeutuu nykyiseen keskustaan, joka venyy nauhamaisesti etelään asemalle - Nummela kasvaa etelään peltoalueille sekä myös kallioalueiden lomaan - Huhmariin puutarhakaupunki, jonka keskellä on tiiviiden pientalojen muodostama asemanseutu - ei uutta sisääntulotietä Turunväylältä etelästä - kehäkatu Nummelan eteläosaan - nykyisen radan varressa sekoittunutta asunto-, palvelu- ja työpaikka-aluetta laajennettu Nummelan lounaispuolella VAIHTOEHDOT "25A" JA 25B" - asukasmäärä kasvaa nykyisestä asukkaalla - uusi junarata eteläisen linjauksen mukaisesti - Nummela kasvaa etelään peltoalueille sekä kallioalueiden lomaan - Huhmariin tai Tervalammentien alkuun puutarhakaupunki, jonka keskellä on tiiviiden pientalojen muodostama asemanseutu - uusi sisääntulotie ja liittymä etelästä Turunväylältä - uuden sisääntulotien liittymän lähellä työpaikka-alue - lentokenttäalueen maankäytön muutosta harkitaan 4.2 Kehityskuvavaihtoehdot Ympäristölautakunnassa touko- ja elokuussa 2004, yleisötilaisuudessa sekä kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa elokuussa 2004 käsiteltiin seuraavia kahta kehityskuvavaihtoehtoa.

15 VIHDIN KUNTA 14 (51) Kehityskuva 15 E.3 ( ) (rakennemallin pohjaksi valittu vaihtoehto) - Asukasmäärä kasvaa nykyisestä asukkaalla. - Uusi junarata rakennetaan eteläisen linjauksen mukaisesti, rata alittaa Hanko-Hyvinkää radan - Uudelta radalta rakennetaan yhteysraide Hanko-Hyvinkää radalle Lohjan suuntaan. - Ensisijaisesti asema tulee Nummelan eteläpuolelle. Aseman ympäristössä varaudutaan maankäytön tehostamiseen. - Nummelan eteläisen sisääntulotien varteen ja asemanseudulle tulee asumisen ja työpaikkojen seka-aluetta. - Nummelan uuden aseman syöttöliikenne hoidetaan ohjaamalla osa linja-autoasemalta moottoritielle kulkevista linja-autoista uuden aseman kautta. - Huhmariin asemanseutu on tulevaisuuden aluevaraus. - Huhmarin asemanseudulle sekä valtatie kahden länsipuolelle radan ja Vanhan Turuntien väliin tulee asumisen ja työpaikkojen seka-aluetta. - Nummela kasvaa etelään peltoalueille sekä kallioalueiden lomaan. - Asuinalueiden toteutuksessa noudatetaan ihmisläheistä mittakaavaa. - Taajamien väliin ja sisälle muodostetaan riittävät viheryhteydet - Huhmariin ja sen pohjoispuolelle suunnitellaan puutarhakaupunki. Huhmarin asemavarauksen läheisyydessä varaudutaan tiiviiden pientalojen muodostamaan keskukseen. - Hevoskallion haarauma Turunväylällä on mukana kehityskuvassa. - Turunväylälle osoitetaan mahdollisuus uudelle eritasoliittymälle Nummelan eteläpuolelle. - Etelästä rakennetaan toinen sisääntulotie Nummelaan. - Nummelan ja Lohjan välille toteutetaan yh- Kehityskuva 15 F ( ) - Asukasmäärä kasvaa nykyisestä asukkaalla. - Uusi Espoon ja Salon välinen junarata (ESA) kulkee Turunväylän ja Turuntien välissä Nummelan eteläpuolelle ja alittaa Hanko- Hyvinkää radan. - ESA-radalta rakennetaan pistoraide pohjoiseen Nummelan nykyiselle asemalle. Helsingin suunnasta tulevat taajamajunat erkanevat ESA-radasta Nummelan pistoraiteelle. Nummelan asemalla juna vaihtaa suuntaa ja jatkaa nykyistä Hanko-Hyvinkää rataa Lohjalle. Suunnanvaihto Nummelassa vie aikaa noin 6 minuuttia. - Taajamajunille on asemavaraus Höytiönummen eteläpuolella tai Huhmarissa. - Rautatieasemalta järjestetään sujuva vaihtoyhteys lähellä sijaitsevalle linjaautoasemalle. - Nummelan eteläisen sisääntulotien varteen tulee asumisen ja työpaikkojen seka-aluetta. - Huhmariin asemanseutu on tulevaisuuden aluevaraus. - Huhmarin asemanseudulle sekä valtatie kahden länsipuolelle radan ja Vanhan Turuntien väliin tulee asumisen ja työpaikkojen seka-aluetta. - Nummela kasvaa etelään peltoalueille sekä kallioalueiden lomaan. - Asuinalueiden toteutuksessa noudatetaan ihmisläheistä mittakaavaa. - Lentokentän alue on asumisen reservialuetta. - Nummelan ja Huhmarin alueelle muodostetaan riittävät viheryhteydet - Huhmariin ja sen pohjoispuolelle suunnitellaan puutarhakaupunki. Huhmarin asemavarauksen läheisyydessä varaudutaan tiiviiden pientalojen muodostamaan keskukseen. - Hevoskallion haarauma Turunväylällä on mukana kehityskuvassa. - Turunväylälle osoitetaan mahdollisuus uudelle eritasoliittymälle Nummelan eteläpuo-

16 VIHDIN KUNTA 15 (51) tenäinen rinnakkaistie. - Lentokentän koillisosaan osoitetaan alue vapaa-ajantoiminnoille. - Hiidenmäen aluetta kehitetään työpaikkojen ja asumisen seka-alueena. - Vanhan Turuntien ja Turunväylän sekä eteläisen sisääntulotien vaikutusalueita kehitetään elinkeinoelämän kehityskäytävänä. - Työpaikka-alueiden suunnittelussa huomioidaan lyhyen tähtäimen tonttitarpeet sekä pitkällä tähtäimellä työpaikka- ja asuntoalueiden vuorovaikutus. - Määritellään Nummelan palveluverkko. 4.3 Kehityskuvatyön aikana tutkitut ratalinjausvaihtoehdot lelle. - Etelästä rakennetaan toinen sisääntulotie Nummelaan. - Nummelan ja Lohjan välille toteutetaan yhtenäinen rinnakkaistie. - Lentokentän koillisosaan osoitetaan alue vapaa-ajantoiminnoille. - Hiidenmäen aluetta kehitetään työpaikkojen ja asumisen seka-alueena. - Vanhan Turuntien ja Turunväylän sekä eteläisen sisääntulotien vaikutusalueita kehitetään elinkeinoelämän kehityskäytävänä. - Työpaikka-alueiden suunnittelussa huomioidaan lyhyen tähtäimen tonttitarpeet sekä pitkällä tähtäimellä työpaikka- ja asuntoalueiden vuorovaikutus. - Määritellään Nummelan palveluverkko. Kehityskuvatyön olennainen osa oli tutkia mahdollisen Espoo-Vihti-Lohja radan linjausta Nummelan kohdalla. Työn aikana tutkittiin useita ratalinjausvaihtoehtoja, jotka on esitetty seuraavassa kuvassa. Kehityskuvan yhteydessä valittu ratalinja on merkitty kuvaan merkinnällä E2ESA2. Kuva 4.1. Työn aikana tutkitut ratalinjausvaihtoehdot.

17 VIHDIN KUNTA 16 (51) Kuva 4.2. Kehityskuvan ja rakennemallin pohjaksi valittu ratalinjaus. Valitun ratalinja ja sen pituusleikkaus on esitetty seuraavissa kuvissa. Radan suunnittelu perustuu peruskartan 5 m:n ja osittain 2,5 m:n käyräväliin. Pituusleikkauksen maanpinta on siten melko epätarkka.

18 VIHDIN KUNTA 17 (51) Kuva 4.3. Valitun ratalinjan sijainti ja paaluluvut, jotka näkyvät myös pituusleikkauksessa.

19 VIHDIN KUNTA 18 (51) Kuva 4.4. Valitun ratalinjan karkea pituusleikkaus.

20 VIHDIN KUNTA 19 (51) 4.4 Kehityskuvavaihtoehtojen vertailu Kehityskuvavaihtoehtoja arvioitiin ja vertailtin joulukuussa Tämän jälkeen pidettiin seminaari, yleisötilaisuudet ja käsiteltiin vaihtoehtoja ympäristölautakunnassa. Käsittelyn aikana nousi esiin uusi vaihtoehto (15 F), jota vertailtiin joulukuussa esillä olleen kehityskuvan edelleen työstettyyn vaihtoehtoon (15 E). Tämä vertailu tehtiin toukokuussa Vertailut on esitetty seuraavissa kahdessa taulukossa. Taulukko 4.1. Vaihtoehtojen arviointi ja vertailu joulukuussa Vaikutusten arviointi ja vertailu joulukuussa 2003 VE "10" (ei rataa) VE "15" (rata pohjoisessa) VE "25" (rata etelässä) Yhdyskuntarakenne Asukasmäärä kasvaa :lla. Nummela kasvaa etelään nykyiseen keskustaan tukeutuen. Nummelan yhdyskuntarakenne säilyy eheänä. Huhmariin syntyy taaja-asutusalue, jonka lähipalvelut ovat puutteelliset. Asukasmäärä kasvaa :lla. Nummela kasvaa etelään ja tukeutuu nykyisen keskustan ja uuden aseman muodostamaan etelään venyvään keskustaan. Nummelan yhdyskuntarakenne säilyy eheänä. Asukasmäärä kasvaa :lla. Nummela kasvaa etelään ja sille muodostuu kaksi keskustaa, nykyinen keskusta ja uusi asema. Keskusten välialueen kasvu yhtenäiseksi nauhamaiseksi keskustaksi ei ole todennäköistä. Keskusten välialueelle syntyy pääasiassa asuinalueita. Nummelan yhdyskuntarakenne säilyy eheänä. Huhmari ja Nummela kasvavat osittain kiinni toisiinsa. Rakennettu ympäristö Ei aiheuta suuria muutoksia nykyiseen rakennettuun ympäristöön. Uusi rakentaminen keskittyy nykyisin rakentamattomille alueille. Ei aiheuta suuria muutoksia nykyiseen rakennettuun ympäristöön. Uusi rakentaminen keskittyy nykyisin rakentamattomille alueille. Muuttaa rakennetun ympäristön luonnetta ratalinjalla sekä asemanseuduilla, erityisesti Huhmarissa. Ei aiheuta suuria muutoksia nykyiseen rakennettuun ympäristöön. Uusi rakentaminen keskittyy nykyisin rakentamattomille alueille. Muuttaa rakennetun ympäristön luonnetta ratalinjalla sekä asemanseuduilla, erityisesti Huhmarissa. Luonto Uusien asukkaiden määrä on vähäisin, joten säilyttää eniten vapaita luonnonalueita. Nummelan eteläosien luonnon luonne kuitenkin muuttuu, kun asutus leviää etelään ja ihmisten liikkuminen alueella lisääntyy. Uusia asukkaita enemmän kuin VE 10:ssä, joten säilyttää vähemmän vapaita alueita kuin VE 10. Toisaalta asumisen tiheys on suurempi, joten uusi asutus aiheuttaa VE 10:tä vähemmän luonnon muutoksia asukasta kohti. Junan käyttö vähentää henkilöautoilun suhteellista osuutta ja siten myös autoilun haitallisia luontovaikutuksia (melu ja päästöt). Uusia asukkaita eniten, joten säilyttää vähiten vapaita alueita. Toisaalta asumisen tiheys on suurin, joten uusi asutus aiheuttaa vähiten luonnon muutoksia asukasta kohti. Junan käyttö vähentää henkilöautoilun suhteellista osuutta ja siten myös autoilun haitallisia luontovaikutuksia (melu ja päästöt). Maisema Muuttaa nykyisen keskustan eteläosan peltomaiseman pientaloalueeksi. Säilyttää parhaiten nykyisen maiseman erityisesti etelän kallioalueilla. Muuttaa nykyisen keskustan eteläosan peltomaiseman pientaloalueeksi. Rata ja uusi maankäyttö muuttavat eteläosien rakentamattomat kallioalueet osittain asuinalueiksi. Huhmarissa rata muuttaa maisemaa erityisesti Huhmarjärven pohjukassa. Muuttaa nykyisen keskustan eteläosan peltomaiseman pientaloalueeksi. Rata ja uusi maankäyttö muuttavat eteläosien rakentamattomat kallioalueet osittain asuinalueiksi. Huhmarissa rata muuttaa maisemaa erityisesti Huhmarjärven pohjukassa. Rata kulkee Muijalassa korkeilla pilareilla peltoaukean yli

21 VIHDIN KUNTA 20 (51) Vaikutusten arviointi ja vertailu joulukuussa 2003 VE "10" (ei rataa) VE "15" (rata pohjoisessa) VE "25" (rata etelässä) Liikenne Henkilöauton käyttö työ- ja asiointimatkoilla on keskeinen erityisesti Nummelan ulkopuolelle suuntautuvilla työmatkoilla. Eteläinen sisääntulotie keventää katuverkon ruuhkautumista keskustassa. Asukasmäärän lisäys ruuhkauttaa keskustaa ja edellyttää Meritien ja Vihdintien nelikaistaistamista. Huhmarin asukkaiden palvelut ovat suureksi osaksi henkilöautoilun varassa. Junaliikenne vähentää henkilöautoilun kasvua ja mahdollistaa sujuvan, nopean ja säännöllisen joukkoliikenteen Nummelasta Helsingin suuntaan. Autoliikenteen kasvun takia etelästä on uusi sisääntuloyhteys Nummelaan. Uudelle asemalle venyvä keskusta jakaa liikennettä tasaisemmin katuverkolle. Nummelan keskusta ruuhkautuu ja edellyttää Nummelan pääkutujen muuttamista nelikaistaisiksi. Huhmarista pääsee junalla sujuvasti Nummelan asemalle ja sen asemanseudun palveluihin. Junaliikenne vähentää henkilöautoilun kasvua ja mahdollistaa sujuvan, nopean ja säännöllisen joukkoliikenteen Nummelasta Helsingin suuntaan. Nummelna kaksi keskusta jakaa liikennettä tasaisemmin katu- ja tieverkolle. Nummelan keskusta ruuhkautuu ja edellyttää Nummelan pääkutujen muuttamista nelikaistaisiksi. Huhmarista pääsee junalla sujuvasti Nummelan asemalle ja sen asemanseudun palveluihin. 25b-vaihtoehdossa harjun luoteispuolen yhteydet ovat kriittisiä harvojen yhteyksien takia. 25bvaihtoehdossa Tervalammen asemanseudun rakentaminen jakaa liikennettä tasaisemmin katu- ja tieverkolle. Joukkoliikenne Joukkoliikenne tukeutuu busseihin ja sen palvelutaso on huonompi kuin ratavaihtoehdoissa. Joukkoliikenteen rungon muodostaa ratayhteys Lohjan ja Helsingin suuntiin. Huhmarin asemalle on mahdollista toteuttaa sujuva vaihtoasema Porintietä kulkevista busseista junaan. Joukkoliikenteen rungon muodostaa ratayhteys Lohjan ja Helsingin suuntiin. Huhmarin asemalle on mahdollista toteuttaa sujuva vaihtoasema Porintietä kulkevista busseista junaan. Suurin väestöpohja mahdollistaa parhaan joukkoliikenteen palvelutason. Tekninen huolto Tukeutuu nykyiseen verkostoon, jota laajennetaan hallitusti. Tukeutuu nykyiseen verkostoon, jota laajennetaan hallitusti. Tukeutuu nykyiseen verkostoon, jota laajennetaan hallitusti. Talous Kansantalous: Runsas yksityisautoilu lisää kansantalouden kuluja. Rataa ei rakenneta, joten sen rakentamiskulut säästyvät. Kansantalous: Rautatien rakentaminen on suuri investointi, jonka toteutuminen ja rakentamisen ajankohta on epävarma. Kansantalous: Rautatien rakentaminen on suuri investointi, jonka toteutuminen ja rakentamisen ajankohta on epävarma. Kunnallistalous: Tie- ja katuinvestoinnit ovat melko saman suuruiset kuin ratavaihtoehdoissa, mutta asukasmäärä on pienempi, joten investoinnit tulevat kalliimmiksi asukasta kohti laskettuna. Vaihtoehdossa on vähemmän veronmaksajia kuin ratavaihtoehdoissa. Asukkaiden talous: Yksityisautoilun varaan rakentuva yhdyskunta lisää asukkaiden liikkumiskuluja. Kunnallistalous: Rautatie mahdollistaa uusien asukkaiden ja veronmaksajien tulon kuntaan. Elinkeinoelämä vilkastuu ja luo vaurautta alueelle. Palveluiden rakentaminen uusille asukkaille lisää alkuvaiheessa kunnan menoja. Asukkaiden talous: rata vähentää asukkaiden liikkumiskustannuksia. Elinkeinoelämän vilkastuminen luo työmahdollisuuksia ja vaikuttaa myönteisesti asukkaiden taloudelliseen tilanteeseen. Kunnallistalous: Rautatie mahdollistaa uusien asukkaiden ja veronmaksajien tulon kuntaan. Elinkeinoelämä vilkastuu ja luo vaurautta alueelle. Palveluiden rakentaminen uusille asukkaille lisää alkuvaiheessa kunnan menoja. Asukkaiden talous: rata vähentää asukkaiden liikkumiskustannuksia. Elinkeinoelämän vilkastuminen luo työmahdollisuuksia ja vaikuttaa myönteisesti asukkaiden taloudelliseen tilanteeseen. Terveys Vaihtoehdoissa ei olennaisia eroja. Vaihtoehdoissa ei olennaisia eroja. Vaihtoehdoissa ei olennaisia eroja. Sosiaaliset olot Sosiaaliset olot muuttuvat vähemmän kuin ratavaihtoehdoissa. Toisaalta liikkuminen ilman autoa on hankalampaa kuin ratavaihtoehdoissa, mikä voi vaikeuttaa autottomien sosiaalisia suhteita. Suurempi väestönkasvu voi tuoda mukanaan sosiaalisia ongelmia. Toisaalta rata ja sen tarjoamat liikkumismahdollisuudet voivat parantaa erityisesti autottomien (lapset, nuoret, vanhukset) sosiaalisia suhteita. Suurempi väestönkasvu voi tuoda mukanaan sosiaalisia ongelmia. Toisaalta rata ja sen tarjoamat liikkumismahdollisuudet voivat parantaa erityisesti autottomien (lapset, nuoret, vanhukset) sosiaalisia suhteita.

22 VIHDIN KUNTA 21 (51) Vaikutusten arviointi ja vertailu joulukuussa 2003 VE "10" (ei rataa) VE "15" (rata pohjoisessa) VE "25" (rata etelässä) Kulttuuri Pieni väestöpohja ei tarjoa niin hyviä mahdollisuuksia kulttuuritarjonnan kehittymiselle kuin suuri. Perinteinen maaseutumiljöö muuttuu rakentamisen myötä, mutta hiukan vähemmän kuin muissa vaihtoehdoissa. Pienempi väestöpohja ei tarjoa niin hyviä mahdollisuuksia kulttuuritarjonnan kehittymiselle kuin suuri. Rata edistää kulttuurivaihtoa erityisesti saman radan asemapaikkakuntien kesken. Rakentaminen muuttaa maaseutumiljöötä Nummelan eteläosassa. Suuri väestöpohja tarjoaa parhaat mahdollisuudet kulttuuritarjonnan kehittymiselle. Rata edistää kulttuurivaihtoa erityisesti saman radan asemapaikkakuntien kesken. Rakentaminen muuttaa maaseutumiljöötä Nummelan eteläosassa. Taulukko 4.2. Vaihtoehtojen arviointi ja vertailu toukokuussa Vaikutusten arviointi ja vertailu toukokuussa 2003 Yhdyskuntarakenne Vertailu Vertailu Vaiheittain rakentaminen Toteuttamiskelpoisuus Vertailu Rakennettu ympäristö Vertailu Vaihtoehto 15 E.3 ( ) (rakennemallin pohjaksi valittu vaihtoehto) Asukasmäärä kasvaa :lla. Nummelaa voidaan kehittää seuraavat 30 vuotta ilman rataa toimivana taajamana. Sinä aikana Nummela kasvaa etelään nykyiseen keskustaan tukeutuen. Nummelan yhdyskuntarakenne säilyy eheänä. Etelässä sijaitseva ratavaraus mahdollistaa taajaman kasvun ilman ratavarauksen aiheuttamia maankäytön rajoituksia. Huhmariin syntyy taaja-asutusalue, jonka lähipalvelut ovat puutteelliset. Rata- ja asemavaraus Huhmarissa rajoittavat maankäyttöä varausten kohdalla. Jos rata ja asema myöhemmin rakennetaan, Nummelan eteläosaan syntyy uusi asemaan tukeutuva keskus. Tällöin Nummelasta tulee kaksinapainen taajama. Hajottaa hiukan enemmän Nummelan yhdyskuntarakennetta, mutta mahdollistaa uuden keskustarakenteen syntymisen aseman yhteyteen. Mahdollistaa Nummelan laajenemisen etelään ilman radan aiheuttamia maankäytön rajoituksia. Vaiheittain rakentamisen kannalta ei merkittäviä eroja. Ratavaraus ei vaikeuta Nummelan lähiajan asemakaavoitusta. Toteuttamiskelpoisuuden kannalta hyvä vaihtoehto. Ei aiheuta suuria muutoksia nykyiseen rakennettuun ympäristöön. Uusi rakentaminen keskittyy nykyisin rakentamattomille alueille. Tiivistämispaineet nykyisessä keskustassa ovat pienemmät. Vaihtoehto 15 F ( ) Asukasmäärä kasvaa :lla. Nummelaa voidaan kehittää ilman rataa toimivana taajamana. Sinä aikana Nummela kasvaa etelään nykyiseen keskustaan tukeutuen. Nummelan yhdyskuntarakenne säilyy eheänä. Pistoraiteen varaus rajoittaa hiukan maankäyttöä Nummelan lounaispuolella, mutta muuten taajama voi kasvaa etelään ilman ratavarauksen aiheuttamia maankäytön rajoituksia. Huhmarissa asemavaraus ei kytkeydy asuinalueeseen, joten ratavaraus ja asema eivät juuri vaikuta Vanhan Turuntien pohjoispuolisen asuinalueen kehittämiseen. Huhmarin asemanseudulle ei ole mahdollista rakentaa tiivistä asemaan kytkeytyvää asuinaluetta, joten aseman käyttäjämäärä jää pieneksi. Tukee Nummelan yhdyskuntarakenteen säilymistä nykyisen kaltaisena. Mahdollistaa Nummelan laajenemisen etelään ilman merkittäviä radan aiheuttamia maankäytön rajoituksia. Vaiheittain rakentamisen kannalta ei merkittäviä eroja. Pistoraiteen varaus vaikuttaa Nummelan keskustan ja Kalkkimäen välisen alueen asemakaavoitukseen. Toteuttamiskelpoisuuden kannalta hyvä vaihtoehto, vaikka Kalkkimäen alueella rajoittaa asemakaavoitusta. Edellyttää ja mahdollistaa maankäytön tiivistämisen Nummelan nykyisen aseman kohdalla, jonne rakennetaan tiivis pikkukaupunkimainen keskustan laajennus. Lohjan puolella radat halkaisevat kyläasutuksen Österkullan kohdalla. Muilta osin ei aiheuta suuria muutoksia nykyiseen rakennettuun ympäristöön. Asema edellyttää nykyisen keskustan tiivistämistä ja johtaa pikkukaupunkimaiseen miljööseen.

23 VIHDIN KUNTA 22 (51) Vaikutusten arviointi ja vertailu toukokuussa 2003 Vaihtoehto 15 E.3 ( ) (rakennemallin pohjaksi valittu vaihtoehto) Vaihtoehto 15 F ( ) Luonto Nummelan eteläosien luonnon luonne muuttuu, kun asutus leviää etelään ja ihmisten liikkuminen alueella lisääntyy. Rata kulkee Muijalassa Hanko-Hyvinkää radan ali harjun läpi. Pohjavesialueen läpäisevä leikkaus tai betonitunneli voi vaikuttaa pohjavesiin. Nummelan eteläosissa on runsaasti mm. liitooravia, joiden elinympäristöt muuttuvat maankäytön leviämisen ja radan rakentamisen myötä. Liitooravan tai muun suojeltavan lajin tai luontotyypin esiintyminen voi rajoittaa suunnitellun maankäytön toteuttamista. Vertailu Ei merkittäviä eroja. Ei merkittäviä eroja. Maisema Muuttaa nykyisen keskustan eteläosan peltomaiseman pientaloalueeksi. Muuttaa eteläosan kallioalueet osittain asuinalueiksi. Huhmarissa rata muuttaa maisemaa erityisesti Huhmarjärven pohjukassa. Muijalassa rata kulkee harjun läpi Hanko-Hyvinkää radan ali, mikä muuttaa harjun maisemaa. Yhteysraide uudelta radalta Hanko-Hyvinkää radalle muuttaa merkittävästi peltomaisemaa. Tosin alueelle suunnitellaan työpaikka-aluetta radasta riippumatta, joten alueen maisema muuttuu merkittävästi ilman rataakin. Nummelan eteläosien luonnon luonne muuttuu, kun asutus leviää etelään ja ihmisten liikkuminen alueella lisääntyy. Rata kulkee Muijalassa Hanko-Hyvinkää radan ali harjun läpi. Pohjavesialueen läpäisevä leikkaus tai betonitunneli voi vaikuttaa pohjavesiin. Nummelan eteläosissa on runsaasti mm. liitooravia, joiden elinympäristöt muuttuvat maankäytön leviämisen ja radan rakentamisen myötä. Liitooravan tai muun suojeltavan lajin tai luontotyypin esiintyminen voi rajoittaa suunnitellun maankäytön toteuttamista. Muuttaa nykyisen keskustan eteläosan peltomaiseman pientaloalueeksi. Muuttaa eteläosan kallioalueet osittain asuinalueiksi. Muijalassa rata kulkee harjun läpi Hanko- Hyvinkää radan ali, mikä muuttaa harjun maisemaa. Kaukoliikennerata kulkee melko lähellä moottoritietä, jolloin maisemahaitat keskittyvät samaan maastokäytävään. Pistoraide Nummelaan kulkee peitteisessä maastossa melko hyvin maaston muotoja noudattaen, joten sen maisemahaitat ovat melko vähäiset. Vertailu Haitalliset maisemavaikutukset suuremmat. Haitalliset maisemavaikutukset vähäisemmät, mutta rataa rakennetaan enemmän. Autoliikenne Vertailu Tilanne ennen junarataa: Henkilöauton käyttö työ- ja asiointimatkoilla on keskeinen erityisesti Nummelan ulkopuolelle suuntautuvilla työmatkoilla. Eteläinen sisääntulotie keventää katuverkon ruuhkautumista keskustassa. Asukasmäärän lisäys ruuhkauttaa keskustaa ja edellyttää Meritien ja Vihdintien nelikaistaistamista. Huhmarin asukkaiden palvelut ovat suureksi osaksi henkilöautoilun varassa. Tilanne junaradan tulon jälkeen Junaliikenne vähentää henkilöautoilun kasvua ja mahdollistaa sujuvan, nopean ja säännöllisen joukkoliikenteen Nummelasta Helsingin suuntaan. Nummelan kaksi keskusta jakaa liikennettä tasaisemmin katu- ja tieverkolle, mutta taajaman sisäinen autoliikenne kasvaa. Autoliikenne on sujuvampaa, mutta liikenteen määrä on hiukan suurempi. Tilanne ennen junarataa: Henkilöauton käyttö työ- ja asiointimatkoilla on keskeinen erityisesti Nummelan ulkopuolelle suuntautuvilla työmatkoilla. Eteläinen sisääntulotie keventää katuverkon ruuhkautumista keskustassa. Asukasmäärän lisäys ruuhkauttaa keskustaa ja edellyttää Meritien ja Vihdintien nelikaistaistamista. Huhmarin asukkaiden palvelut ovat suureksi osaksi henkilöautoilun varassa. Tilanne junaradan tulon jälkeen Junaliikenne vähentää henkilöautoilun kasvua ja mahdollistaa sujuvan, nopean ja säännöllisen joukkoliikenteen Nummelasta Helsingin suuntaan. Autoliikenne keskittyy Nummelan keskustaan, jonka katu- ja tieverkkoa pitää kehittää. Nummelan keskustassa liikenne on tukkoisempaa, mutta autoliikenteen kokonaismäärä on pienempi.

24 VIHDIN KUNTA 23 (51) Vaikutusten arviointi ja vertailu toukokuussa 2003 Vaihtoehto 15 E.3 ( ) (rakennemallin pohjaksi valittu vaihtoehto) Vaihtoehto 15 F ( ) Joukkoliikenne (lähiliikenne) Vertailu Kaukojunaliikenne Vertailu Kevyt liikenne Joukkoliikenteen rungon muodostaa ratayhteys Lohjan ja Helsingin suuntiin. Junan vuoroväli on kaksi junaa tunnissa suuntaansa. Matka-aika junalla Helsinkiin Nummelan uudelta asemalta on noin 33 minuuttia ja Lohjan asemalta 41 minuuttia. Syöttöliikenne busseilla Nummelan nykyisen keskustan ja uuden aseman kautta moottoritielle on melko helposti järjestettävissä. Junaliikenteen kannattavuus Lohjan ja Helsingin välillä on parempi ja matka-aika lyhyempi. Radan rakentaminen lähiliikenteelle on todennäköisempää kuin 15 F:ssä. Nummelan asema voi toimia myös kaukoliikenteen asemana ilman ylimääräisiä investointeja. Kaukoliikennejunien pysähtymismahdollisuuden kannalta parempi vaihtoehto. Nummelan kaksinapainen keskusta hajottaa enemmän yhdyskuntarakennetta ja heikentää kevyen liikenteen kilpailukykyä. Joukkoliikenteen rungon muodostaa ratayhteys Lohjan ja Helsingin suuntiin. Junan vuoroväli on kaksi junaa tunnissa suuntaansa. Matka-aika junalla Helsinkiin Nummelan asemalta on noin 36 minuuttia ja Lohjan asemalta 54 minuuttia (eli noin 13 min. enemmän kuin 15 E:ssä) Mahdollistaa matkakeskuksen toteuttamisen Nummelan nykyisen rautatieaseman yhteyteen. Huhmarin aseman käyttäjämäärä on varsin alhainen, eikä junien todennäköisesti kannata pysähtyä siellä. Pidempi matka-aika Lohjan ja Helsingin välillä heikentää junan liikennöinnin kilpailukykyä ja kannattavuutta. Junayhteys Lohjalta on vain hiukan nopeampi kuin bussiyhteys Junaliikenteen kannattavuus on selvästi huonompi ja junien pysähtyminen Huhmarissa epävarmempaa. Mahdollistaa matkakeskuksen toteuttamisen nykyisen rautatieaseman yhteyteen. Ei luontevaa kaukoliikenteen aseman paikkaa. Kaukoliikenteen aseman rakentaminen edellyttäisi lisäinvestointeja. Heikompi vaihtoehto. Vertailu Hiukan huonompi vaihtoehto. Parempi vaihtoehto. Tekninen huolto Tukeutuu nykyiseen verkostoon, jota laajennetaan hallitusti. Tiivis yhden selkeän keskustan Nummela edistää kevyen liikenteen käyttöä työ- ja asiointimatkoilla. Tukeutuu nykyiseen verkostoon, jota laajennetaan hallitusti. Vertailu Vaihtoehtojen välillä ei merkittäviä eroja. Vaihtoehtojen välillä ei merkittäviä eroja.

25 VIHDIN KUNTA 24 (51) Vaikutusten arviointi ja vertailu toukokuussa 2003 Vaihtoehto 15 E.3 ( ) (rakennemallin pohjaksi valittu vaihtoehto) Vaihtoehto 15 F ( ) Talous Vertailu Terveys Kansantalous: Rautatien rakentaminen on suuri investointi, jonka toteuttaminen ja rakentamisen ajankohta on epävarma. Rata voi toteutua vain osana Espoon ja Salon välistä rataa, koska muuten investointikustannukset ovat käyttäjämäärään verrattuna liian suuret. Kunnallistalous: Rautatie mahdollistaa uusien asukkaiden ja veronmaksajien tulon kuntaan. Elinkeinoelämä vilkastuu ja luo vaurautta alueelle. Palveluiden tuottaminen uusille asukkaille lisää alkuvaiheessa kunnan menoja. Eteläosaan tarvitaan omat lähipalvelut, mikä voi lisätä kuntatalouden kustannuksia. Asukkaiden talous: Rata vähentää asukkaiden liikkumiskustannuksia. Elinkeinoelämän vilkastuminen luo työmahdollisuuksia ja vaikuttaa myönteisesti asukkaiden taloudelliseen tilanteeseen. Ratavarauksen kohdalle jäävien kiinteistöjen arvo voi alentua. Toisaalta aseman läheisyys nostaa muiden lähikiinteistöjen arvoja. Elinkeinoelämä: Uusi asema Nummelan eteläpuolella tarjoaa elinkeinoelämälle uusia hyvien logististen yhteyksien päässä olevia alueita, joihin pääsee junalla myös kunnan ulkopuolelta. Asemat sijaitsevat paremmin elinkeinoelämän kannalta, mutta vaihtoehtojen ero ei ole kovin merkittävä. Nummelan kasvu lisää liikennettä ja liikenteen melualuetta. Melu voi aiheuttaa haitallisia terveysvaikutuksia, mm. unettomuutta. Rata vähentää autoliikenteen kasvua ja sitä kautta liikenteen kokonaispäästöjä ja haitallisia vaikutuksia ilmastoon. Kansantalous: Rautatien rakentaminen on suuri investointi, jonka toteuttaminen ja rakentamisen ajankohta on epävarma. Rata voi toteutua vain osana Espoon ja Salon välistä rataa, koska muuten investointikustannukset ovat käyttäjämäärään verrattuna liian suuret. Taajamajunaliikenne Lohjalta Helsinkiin on vähemmän kannattavaa kuin 15 E:ssä. Kunnallistalous: Rautatie mahdollistaa uusien asukkaiden ja veronmaksajien tulon kuntaan. Elinkeinoelämä vilkastuu ja luo vaurautta alueelle. Palveluiden tuottaminen uusille asukkaille lisää alkuvaiheessa kunnan menoja. Palveluissa voidaan tukeutua osittain kunnan nykyisiin palveluihin, mikä vähentää investointitarvetta. Asukkaiden talous: Rata vähentää asukkaiden liikkumiskustannuksia. Elinkeinoelämän vilkastuminen luo työmahdollisuuksia ja vaikuttaa myönteisesti asukkaiden taloudelliseen tilanteeseen. Ratavarauksen kohdalle jäävien kiinteistöjen arvo voi alentua. Toisaalta aseman läheisyys nostaa muiden lähikiinteistöjen arvoja. Elinkeinoelämä: Nummelan eteläpuolen työpaikka-alue ei ole yhtä vetovoimainen kuin vaihtoehdossa 15 E. Vaihtoehtojen välillä ei ole kovin merkittäviä eroja. Junien liikennöintikustannukset ovat suuremmat. Nummelan kasvu lisää liikennettä ja liikenteen melualuetta. Melu voi aiheuttaa haitallisia terveysvaikutuksia, mm. unettomuutta. Rata vähentää autoliikenteen kasvua ja sitä kautta liikenteen kokonaispäästöjä ja haitallisia vaikutuksia ilmastoon. Vertailu Vaihtoehtojen välillä ei merkittäviä eroja. Vaihtoehtojen välillä ei merkittäviä eroja. Sosiaaliset olot Väestönkasvu voi tuoda mukanaan juurettomuutta ja sosiaalisia ongelmia. Rata ja sen tarjoamat liikkumismahdollisuudet voivat parantaa erityisesti autottomien (lapset, nuoret, vanhukset) sosiaalisia suhteita. Pelko oman lähiympäristön muuttumisesta voi aiheuttaa huolta nykyisille asukkaille. Väestönkasvu voi tuoda mukanaan juurettomuutta ja sosiaalisia ongelmia. Rata ja sen tarjoamat liikkumismahdollisuudet voivat parantaa erityisesti autottomien (lapset, nuoret, vanhukset) sosiaalisia suhteita. Pelko oman lähiympäristön muuttumisesta voi aiheuttaa huolta nykyisille asukkaille. Vertailu Vaihtoehtojen välillä ei merkittäviä eroja. Vaihtoehtojen välillä ei merkittäviä eroja.

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava. Kaavaehdotuksen selostus

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava. Kaavaehdotuksen selostus Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava Kaavaehdotuksen selostus Kh 14.2.2011 Ympa 2.2.2011 20 liite 2 Ympa 18.1.2011 Asia 145/712/2008 Kaavan laatijat: Suvi Lehtoranta, kaavoitusarkkitehti MA S-posti

Lisätiedot

Palvelut. Julkiset palvelut. Kaupalliset palvelut

Palvelut. Julkiset palvelut. Kaupalliset palvelut Palvelut Julkiset palvelut Kaupalliset palvelut Julkiset ja hallinnolliset palvelut toimivat hajautettuna kunnan eri taajamiin. Vihdissä oli lukuvuonna 2008-2009 11 suomenkielistä ja yksi ruotsinkielinen

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C Kaavaselostus Kate 6.11.2013 Kh 14.2.2011 Ympa 2.2.2011 Ympa 18.1.2011 Ympa 22.10.2009 Asia 73/10.02.02/2011 (ent. 145/712/2008) Kaavan laatijat:

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025

LOHJAN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 LOHJAN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 LOHJAN KAUPUNKI SUUNNITTELUKESKUS OY Lohjan kaupungin maankäytön kehityskuva 2025 LOHJAN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2

Lisätiedot

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a KAAVOITUS N132 Kotirinne Asemakaava ja asemakaavan muutos Valmisteluaineiston selostus Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a Asia 299/713/2007 Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava Kaavaluonnoksen palauteraportti Ympa 8.6.2010 Ympa liite Asia 145/712/2008 Kaavan laatija: Suvi Lehtoranta, kaavoitusarkkitehti MA S-posti suvi.lehtoranta@vihti.fi

Lisätiedot

HELSINKI TURKU-RAUTATIEYHTEYS Esiselvitys ja vaikutusten arviointi Raporttiluonnos 15.12.2005 STRAFICA OY SITO OY

HELSINKI TURKU-RAUTATIEYHTEYS Esiselvitys ja vaikutusten arviointi Raporttiluonnos 15.12.2005 STRAFICA OY SITO OY HELSINKI TURKU-RAUTATIEYHTEYS Esiselvitys ja vaikutusten arviointi Raporttiluonnos 15.12.2005 STRAFICA OY SITO OY ESIPUHE Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 23.11.2004 työryhmän selvittämään nopean

Lisätiedot

Söderkullan keskustan asemakaavan muutos ja asemakaava liikerakentamista varten 0630 - C3878

Söderkullan keskustan asemakaavan muutos ja asemakaava liikerakentamista varten 0630 - C3878 SIPOON KUNTA Söderkullan keskustan asemakaavan muutos ja asemakaava 0630 - C3878 Selostus 30.11.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY Sipoon kunta 1 (35) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alueen nimi:

Lisätiedot

Valmistelija / lisätietojen antaja: kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen, puh. (09) 4258 3759 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Valmistelija / lisätietojen antaja: kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen, puh. (09) 4258 3759 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Ympäristölautakunta 60 25.08.2010 Kaupunginhallitus 170 30.08.2010 Ympäristölautakunta 74 11.08.2011 Kaupunginhallitus 232 29.08.2011 Ympäristölautakunta 56 07.06.2012 Kaupunginhallitus 152 18.06.2012

Lisätiedot

LAPUA KESKUSTAAJAMAN ASUIN- JA TYÖPAIKKA-ALUE OSAYLEISKAAVA 2030 LAPUAN KAUPUNKI SELOSTUS

LAPUA KESKUSTAAJAMAN ASUIN- JA TYÖPAIKKA-ALUE OSAYLEISKAAVA 2030 LAPUAN KAUPUNKI SELOSTUS LAPUA KESKUSTAAJAMAN ASUIN- JA TYÖPAIKKA-ALUE OSAYLEISKAAVA 2030 SELOSTUS LAPUAN KAUPUNKI Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu Puh.010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi Vireilletulosta on ilmoitettu

Lisätiedot

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Vastineet kaavaehdotuksesta tehtyihin muistutuksiin 24.2.2009 Ympa 24.2.2009 29 Ympa om d Kh 2.3.2009 92 Kh liite 1 Asia 248/712/2005 Kaavan laatijat:

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA KUNTAKESKUKSEN KEHITYSKUVA. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 28.10.2004 125 / LIITE: 1

KIRKKONUMMEN KUNTA KUNTAKESKUKSEN KEHITYSKUVA. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 28.10.2004 125 / LIITE: 1 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 28.10.2004 125 / LIITE: 1 2 1 JOHDANTO...3 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 YLEISET KEHITYSLINJAT...3 2.2 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET...3 2.3 MAAKUNNALLISET LÄHTÖKOHDAT...4

Lisätiedot

KEMPELE TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 2040 KEMPELE LUONNOS 21.5.2012

KEMPELE TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 2040 KEMPELE LUONNOS 21.5.2012 KEMPELE TAAJAMAN OSAYLEISKAAAN MUUTOS JA LAAJENNUS 00 LUONNOS.5.0 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 7 A 9000 OULU Puhelin 00 600 Telefax 00 60 Y-tunnus 05680-5 ireilletulokuulutus.8.0 Hyväksytty kunnanhallituksessa..0

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos

Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos Virolahden kunta YLEISKAAVASELOSTUS Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos EHDOTUS 29.10.2014 1 VIROLAHDEN KUNTA VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOHDANTO Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Rakenneyleiskaava. Selostus. Työ: E23569

NOUSIAISTEN KUNTA. Rakenneyleiskaava. Selostus. Työ: E23569 NOUSIAISTEN KUNTA Rakenneyleiskaava Selostus Työ: E23569 Turku, 14.6.2010, tark. 8.2.2011, 28.10.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KEHITYSKUVA

PIEKSÄMÄEN KEHITYSKUVA PIEKSÄMÄEN KEHITYSKUVA Pieksämäen kaupunki Espoossa 29.10.2008 AIRIX Ympäristö Oy Vitikka 1 H 02630 ESPOO Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4301 www.airix.fi Toimistot: Kaarina, Tampere, Espoo ja Oulu

Lisätiedot

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Perusselvitykset ja tavoitteet Kate 12.2.2014 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie 30, 03100 Nummela

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI RAKENNEYLEISKAAVA 2016. Alueiden käytön strategia KAAVASELOSTUS JA STRATEGIARAPORTTI 17.10.2008 KAUPUNGINVALTUUSTON HYVÄKSYMINEN: 3.11.

ÄÄNEKOSKI RAKENNEYLEISKAAVA 2016. Alueiden käytön strategia KAAVASELOSTUS JA STRATEGIARAPORTTI 17.10.2008 KAUPUNGINVALTUUSTON HYVÄKSYMINEN: 3.11. ÄÄNEKOSKI RAKENNEYLEISKAAVA 2016 Alueiden käytön strategia KAAVASELOSTUS JA STRATEGIARAPORTTI 17.10.2008 KAUPUNGINVALTUUSTON HYVÄKSYMINEN: 3.11.2008 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot

D1 A LOHJA - TURVALLINEN JÄRVENRANTAKAUPUNKI

D1 A LOHJA - TURVALLINEN JÄRVENRANTAKAUPUNKI B D1 A C D2 LOHJA - TURVALLINEN JÄRVENRANTAKAUPUNKI Taajamaosayleiskaavan vaihtoehdot - vertailu ja vaikutusten arviointi Kaupunkisuunnittelukeskus, Maankäyttö 11.5.2009 Johdanto Kehittämis- ja elinkeinojaosto

Lisätiedot

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 VARJAKKA SÄIKKÄRANTA-KARHUOJA NIEMENRANTA PITKÄKANGAS KIRKONSEUTU O U L U N S A L O KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 12.6.2006 ARKKITEHTITOIMISTO TIMO TAKALA KY 2006 / 201

Lisätiedot

YLIVIESKA. ASEMAN SEUDUN KAUPALLISTEN JA LIIKENTEELLISTEN TOIMINTOJEN VAIHTOEHDOT (C-1- ja C-2 -alueet) RAKENNEMALLIT JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

YLIVIESKA. ASEMAN SEUDUN KAUPALLISTEN JA LIIKENTEELLISTEN TOIMINTOJEN VAIHTOEHDOT (C-1- ja C-2 -alueet) RAKENNEMALLIT JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLIVIESKA ASEMAN SEUDUN KAUPALLISTEN JA LIIKENTEELLISTEN TOIMINTOJEN VAIHTOEHDOT (C-1- ja C-2 -alueet) RAKENNEMALLIT JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Luonnos 20.10.2008 SISÄLTÖLUETTELO JOHDANTO 1 1. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Esiselvitys lähiliikenteen uusista seisakkeista Kerava Riihimäki- ja Kerava Lahti-väleillä

Esiselvitys lähiliikenteen uusista seisakkeista Kerava Riihimäki- ja Kerava Lahti-väleillä 2015 Esiselvitys lähiliikenteen uusista seisakkeista Kerava Riihimäki- ja Kerava Lahti-väleillä Esiselvitys lähiliikenteen uusista seisakkeista Kerava Riihimäki- ja Kerava Lahti-väleillä Liikennevirasto

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Tampere / J. Mäkelä 21.10.2008 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Valkeakosken kaupunki LOUNAISSUUNNAN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ja

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KERAVAN YLEISKAAVA 2035

KERAVAN YLEISKAAVA 2035 KERAVAN Keravan kaupunki Maankäyttöpalvelut 19.03.2015 Yleiskaavaluonnos, selostus SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 5 Suunnittelualue... 5 Kaavan tarkoitus... 5 Yleiskaavan keskeiset tavoitteet... 6 Yleiskaavan

Lisätiedot

8.12.2008. Vihdin kaupan palveluverkkoselvitys

8.12.2008. Vihdin kaupan palveluverkkoselvitys 8.12.2008 Vihdin kaupan palveluverkkoselvitys 2 Sisältö Sisältö... 2 Tiivistelmä... 3 1. Selvityksen tavoite ja lähtökohdat... 7 1.1. Selvityksen tavoite... 7 1.2. Kauppa ja kaavoitus... 7 1.3. Liikennemäärät...

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

PALAUTERAPORTTI NUMMELAN ETELÄOSIEN OSAYLEISKAAVA 1A 12.12.2006 MAANKÄYTTÖVAIHTOEHTOJEN 8, 9 JA 10. Palauteraportti 12.12.2006

PALAUTERAPORTTI NUMMELAN ETELÄOSIEN OSAYLEISKAAVA 1A 12.12.2006 MAANKÄYTTÖVAIHTOEHTOJEN 8, 9 JA 10. Palauteraportti 12.12.2006 Palauteraportti 12.12.2006 Ympa 12.12.2006 130 Ympa liite 1 NUMMELAN ETELÄOSIEN OSAYLEISKAAVA 1A MAANKÄYTTÖVAIHTOEHTOJEN 8, 9 JA 10 PALAUTERAPORTTI 12.12.2006 Toivomme viranhaltijoiden kasvuhuumassa ottavan

Lisätiedot

YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA

YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA Riihimäen kaupunki Tekniikan ja ympäristön toimiala Kaavoitusyksikkö PL 125 (Eteläinen Asemakatu 2), 11101 Riihimäki 11101 Riihimäki p. 019 758 4000 27.3.2015 SISÄLLYS

Lisätiedot