HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 19/ (23) SAIRAANHOITOPIIRI. PAIKKA Biomedicum Helsinki 1, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 (23) SAIRAANHOITOPIIRI. PAIKKA Biomedicum Helsinki 1, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8"

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 19/ (23) HALLITUS AIKA klo 08:00-08:30 PAIKKA Biomedicum Helsinki 1, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8 KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 186 SOSIAALIHUOLLON, PERUSTERVEYDENHUOL- LON JA ERIKOISSAIRAANHOIDON YHTEISEN ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA, OSALLISTUMISHAKEMUSTEN VER- TAILUN TULOKSET JA TOIMITTAJIEN VALINTA NEUVOTTELUIHIN 187 HUS:N EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN BIOMEDICUM HELSINKI -SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN NELIVUO- TISKAUDEKSI TOIMITILAN VUOKRAAMINEN ETELÄINEN RAUTA- TIENKATU 10:STÄ LÄHITAPIOLA KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖLTÄ HUSLAB LIIKELAI- TOKSEN KESKUSTAN TOIMIPISTETTÄ VARTEN 189 HYVINKÄÄN SAIRAALAN KESKUSKEITTIÖN PE- RUSKORJAUS JA LAAJENNUS MUUT ASIAT SEURE HENKILÖSTÖPALVELUT OY JA HUS-KUN- TAYHTYMÄN OSAKKUUS 16

2 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 19/ (23) OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Urho Ulla-Marja 08:00-08:30 puheenjohtaja Grönfors Eija 08:00-08:30 varajäsen Haahtela Tari 08:00-08:30 jäsen Heinimäki Heikki 08:00-08:30 jäsen Ikävalko Suzan 08:00-08:30 jäsen Karma Pekka 08:00-08:30 jäsen pöytäkirjantarkastaja Laine Leena 08:00-08:30 jäsen Luhtanen Leena 08:00-08:30 jäsen Långvik Berndt 08:00-08:30 jäsen pöytäkirjantarkastaja Oksanen Jari 08:00-08:30 jäsen Puurunen Merja 08:00-08:30 varajäsen Ranki Risto 08:00-08:30 jäsen Tuure Tuomas 08:00-08:30 jäsen Valpas Antti 08:00-08:30 jäsen Vuorento Reijo 08:00-08:30 varajäsen Yltävä Harry 08:00-08:30 jäsen Karhu Ulla-Mari 08:00-08:30 valtuuston puheenjohtaja Könkkölä Kalle 08:00-08:30 valtuuston I vpj. Äyräväinen Irene 08:00-08:30 valtuuston II vpj. Lindén Aki 08:00-08:30 toimitusjohtaja Lehtonen Lasse 08:00-08:30 hallintoylilääkäri Kauppinen Ilkka 08:00-08:30 hallintojohtaja Mäkijärvi Markku 08:00-08:30 johtajaylilääkäri Priha Anne 08:00-08:30 talousjohtajan vs. Saukkomaa Johanna 08:00-08:30 viestintäjohtaja Sonkeri Outi 08:00-08:30 henkilöstöjohtaja Torppa Kaarina 08:00-08:30 hallintoylihoitaja Kauppinen Ilkka 08:00-08:30 sihteeri POISSA Niemi Marika jäsen Renkonen Risto dekaani ALLEKIRJOITUKSET Ulla-Marja Urho puheenjohtaja Ilkka Kauppinen sihteeri , Aki Lindén pöytäkirjanpitäjä 189

3 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 19/ (23) PÖYTÄKIRJAN Pöytäkirja tarkastettu TARKASTUS Pekka Karma pöytäkirjantarkastaja Berndt Långvik pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Keskuskirjaamossa NÄHTÄVÄNÄ Stenbäckink. 9, KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Päätös Kokous todettiin laillisesti ko koonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Karma ja Berndt Långvik.

4 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 19/ (23) HALLITUS SOSIAALIHUOLLON, PERUSTERVEYDENHUOLLON JA ERIKOISSAIRAANHOIDON YHTEISEN ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA, OSALLISTUMISHAKEMUSTEN VERTAI- LUN TULOKSET JA TOIMITTAJIEN VALINTA NEUVOTTELUIHIN 248/00/04/00/2012 HALL 186 Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit, Kirkkonummen kunta, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri sekä KL-Kuntahankinnat Oy ovat tehneet sopimuksen sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintayhteistyöstä. Hankintayhteistyö on osa APOTTI-hankekokonaisuutta. Hankinnan kohteena on kuntien ja HUS:n käyttöön tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä. Hankinta kattaa asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöoikeudet sekä järjestelmään liittyvät toteutus- ja käyttöönottopalvelut, ylläpitopalvelut, järjestelmätuen, järjestelmäintegraatiot ja järjestelmän jatkokehittämisen. Hankinnan sisältöä ja laajuutta voidaan täsmentää hankintamenettelyyn sisältyvien neuvottelujen aikana. Hankinta toteutetaan hankintalain 25 :n mukaisena neuvottelumenettelynä. Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus -sivustolla Korjausilmoitus julkaistiin samalla sivustolla Osallistumishakemuksen jätti määräaikaan mennessä 10 ehdokasta: Atos IT Solutions Services Oy BearingPoint Finland Oy CGI Suomi Oy ChipSoft ZIS B.V. CompuGroup Medical Sweden Ab & CGM SYSTEMA Deutschland GmbH Epic Systems Corporation IBM Finland Oy Ab Indra Sistemas S.A & Affecto Finland Oy InterSystems Corporation Tieto Healthcare & Welfare Oy. Kaikki osallistumishakemukset katsottiin hankintailmoituksen / osallistumispyynnön mukaisiksi. Osaa ehdokkaista pyydettiin hankintalain 56 pykälän 4 momentin mukaisesti täydentämään tai täsmentämään antamiaan ehdokkaan soveltuvuuteen liittyviä selvityksiä ja muita asiakirjoja. Pyydetyt täydennykset ja täsmennykset ilmenevät liitteestä 1. Seuraava ehdokas ei täyttänyt hankinnassa ehdokkaan soveltuvuudelle asetettuja vaatimuksia: Indra Sistemas S.A & Affecto Finland Oy

5 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 19/ (23) HALLITUS Indra Sistemas S.A & Affecto Finland Oy -yhteenliittymän soveltuvan henkilöstön määrä ei täyttänyt ehdokkaan soveltuvuutta koskevaa vaatimusta 7. Tämän perusteella Indra Sistemas S.A & Affecto Finland Oy -yhteenliittymä suljetaan pois kilpailutuksesta. Soveltuvuuden vaatimukset täyttäneet osallistumishakemukset vertailtiin seuraavin perustein: Vertailuperuste A: Ehdokkaan kokemus toiminnalliselta ja sisällölliseltä vastaavuudeltaan hankinnan vaatimuksia vastaavista hankkeista (painoarvo 50 %). Vertailuperuste B: Ehdokkaan kokemus kokoluokaltaan hankinnan vaatimuksia vastaavista hankkeista (painoarvo 50 %). Vertailun perusteella kuusi (6) eniten pisteitä saanutta ehdokasta, jotka valitaan neuvotteluvaiheeseen, ovat aakkosjärjestyksessä: Atos IT Solutions Services Oy CGI Suomi Oy Epic Systems Corporation IBM Finland Oy Ab InterSystems Corporation Tieto Healthcare & Welfare. Osallistumishakemusten vertailun tulokset ja päätösehdotuksen perustelut on esitetty liitteessä 1. Päätös annetaan tiedoksi ehdokkaille yhteisellä tiedoksiannolla sen jälkeen, kun kaikki hankintayksiköt ovat tehneet päätöksen. Tiedoksiantoon liitetään oikaisuohje ja valitusosoitus. Päätösesitys Hallitus päättää valita osallistumishakemusten perusteella hankintamenettelyn neuvotteluvaiheeseen seuraavat toimittajat: Atos IT Solutions Services Oy CGI Suomi Oy Epic Systems Corporation IBM Finland Oy Ab InterSystems Corporation Tieto Healthcare & Welfare. Samalla hallitus päättää sulkea pois kilpailutuksesta Indra Sistemas S.A & Affecto Finland Oy -yhteenliittymän. Lisäksi päätetään tarkistaa kokouksen pöytäkirja tämän pykälän osalta kokouksessa. Päätös Ote Esitys hyväksyttiin. Ehdokkaat, Apotti-hanketoimisto Lisätietoja Markku Mäkijärvi, p

6 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 19/ (23) HALLITUS HUS:N EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN BIOMEDICUM HELSINKI -SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN NELIVUO- TISKAUDEKSI /00/00/01/05/2013 HALL 187 Vuodesta 1991 toimineen HYKS -säätiön nimi muutettiin Biomedicum Helsinki -säätiöksi. Uuden nimen katsottiin paremmin vastaavan säätiön toimintaa ja tavoitteita kun säätiö koordinoi lääketieteen tutkimus- ja opetuskeskus Biomedicum Helsingin toimintoja. Säätiö perustettiin testamenttilahjoituksen tuella vuonna Säätiön tarkoituksena on tukea kliinistä lääketieteen sekä muun yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan ylläpitoa ja edistämistä. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemalla taloudellisesti kliinistä lääketieteellistä sekä muuta yliopistotasoista terveystieteellistä tutkimustyötä ja niiden tulosten tunnetuksi tekemistä. Biomedicum Helsinki -säätiö on yleishyödyllinen säätiö, jolla on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä avustuksia. Säätiö on vuosittain jakanut kilpailutettuja apurahoja yhteensä n.250 t HUS:n tutkimustoimikunnan tekemän arvioinnin perusteella. Säätiön tulot muodostuvat HYKS-instituutti Oy:n maksamista osingoista sekä lahjoituksista. Säätiön taseen loppusumma vuonna 2012 oli 3.3 M. Säätiön toimintaa hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu 7 jäsentä. Hallituksen jäsenistä HUS kuntayhtymän hallitus valitsee 3 jäsentä, Helsingin yliopiston rehtori 2 jäsentä, Kiinteistö Oy Biomedicum Helsingin hallitus 2 jäsentä. Hallituksen toimikausi on neljä kalenterivuotta. Nykyisen hallituksen toimikausi päättyy Hallituksen jäseniä ovat: prof. emer. Jaakko Karvonen, prof. Kimmo Kontula, prof. Anna-Elina Lehesjoki, prof. Anne Pitkäranta, Olli Riikkala, prof. Lasse Viinikka, Henrika Zilliacus-Tikkanen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Säätiön hallitus valitsi puheenjohtajakseen toimikaudelle professori Jaakko Karvosen ja varapuheenjohtajakseen professori Anne Pitkärannan. Nyt alkavalla nelivuotiskaudella hallituksen puheenjohtajuus kuuluu Helsingin yliopistolle. Säätiön asiamiehenä on toiminut Säätiön perustamisesta lähtien prof. emer. Olli A. Jänne. Säätiö tukee lääketieteellistä tutkimusta ja jakoi vuonna 2012 apurahoja kahdelle kohderyhmälle: (i) nuorille, ei-väitelleille tutkijoille ja (ii) itsenäisen tutkijauransa alkuvaiheessa oleville väitelleille erikoislääkäreille. Lisäksi säätiö jakoi apurahan professori Tatu Miettisen muistorahastosta. Ryhmään (i) myönnettiin rahoitusta 46 tohtoriopiskelijalle yhteensä Ryhmän (ii) hakemuksia oli 20 kpl; rahoitusta myönnettiin kahden itsenäisen tutkijanuransa alkuvaiheessa olevan kliinisen tutkijan ulkomaiseen postdoktoraalikoulutukseen, kummallekin. Tatu Miettisen muistorahastosta myönnettiin kahdelle tutkimusryhmälle.

7 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 19/ (23) HALLITUS Säätiö aloitti uutena tutkimus- ja tukijankoulutustoiminnan tukimuotona lääketieteellisen tiedekunnan tutkijalääkärilinjan edistämisen tukemalla kolmea opiskelijaa kolme kuukautta kestävän kesärotaation ajan stipendillä (1 500 /kk) ja maksamalla heidän Mela-vakuutusmaksunsa (600 ). Heidän tukemistaan on jatkettu vuonna 2013 em. ehdoilla. Säätiön ylläpitämissä tutkijanhuoneissa on työskennellyt vuoden 2012 aikana 32 tutkijaa. Päätösesitys Hallitus päättää valita Biomedicum Helsinki -säätiön hallitukseen nelivuotiskaudeksi toimitusjohtaja Aki Lindénin, johtajaylilääkäri Markku Mäkijärven ja hallituksen jäsen, professori Tari Haahtelan. Päätös Ote: Esitys hyväksyttiin. Biomedicum Helsinki -säätiön hallitukseen valitut ja Säätiön asiamies Olli Jänne. Lisätietoja Ilkka Kauppinen, p

8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 19/ (23) HALLITUS TOIMITILAN VUOKRAAMINEN ETELÄINEN RAUTATIENKATU 10:STÄ LÄHITAPIOLA KESKINÄI- NEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖLTÄ HUSLAB LIIKELAITOKSEN KESKUSTAN TOIMIPISTETTÄ VAR- TEN 627/02/08/00/23/2013 HALL 188 HUSLAB:n Helsingin keskustan asiakkaiden näytteenotto tapahtuu tällä hetkellä Marian sairaalan laboratoriossa, Kirurgisen sairaalan laboratoriossa ja Kallion terveysaseman laboratoriossa. Marian sairaalassa tällä hetkellä toimivan Malmin sairaalan toiminnot muuttavat pois Marian sairaalan kiinteistöstä keväällä Tämän jälkeen Marian sairaalan kiinteistön tulevaisuudelle on useita vaihtoehtoisia suunnitelmia ja kiinteistö menee jossakin vaiheessa kokonaisuudessaan peruskorjaukseen, jolloin laboratoriotoiminta viimeistään on pakko siirtää muualle. Koska HUSLAB:n muiden lähialueen toimipisteiden kapasiteetti ei riitä palvelemaan Marian laboratorion asiakkaita, on uhkana että keskustan palvelut huononevat merkittävästi. HUSLAB on pyrkinyt vastaamaan näihin haasteisiin, suunnitelmia on tehty ja sopivaa tilaa uudelle keskustalaboratoriolle on etsitty yhdessä HUS-Tilakeskuksen kanssa jo useiden vuosien ajan. Haasteena on ollut sopivan hintaisen, laboratorioksi muutettavissa olevan ja myös liikuntaesteisille asiakkaille sopivan vuokrahuoneiston löytäminen Helsingin keskustan alueelta. Lisäksi selvityksen kuluessa Helsingin kaupunki on tehnyt päätöksen siirtää Papa-seulonta takaisin HUSLABin toiminnaksi v alusta. Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksessä todetaan että näytteenottopalvelua tarjotaan myös ydinkeskustassa. Seulontaan tullaan kutsumaan n helsinkiläistä ja n tullee käyttämään palvelua vuosittain. Tämä edellyttää merkittävää lisäkapasiteettia näytteenottotiloihin. Keskustan toimipisteeseen tulee nykyisiä terveysasemalaboratorioita laajempi tutkimusvalikoima, joka palvelee niin perusterveydenhuollon asiakkaita kuin erikoissairaanhoidon potilaitakin. Monipuolisen näytteenoton ja EKG:n lisäksi keskustatoimipisteessä tehtäisiin mm. Papa-seulonta- ja spirometriatutkimuksia. Tavoitteena on myös palvella Helsingin keskustassa asioivia muiden kuntien asukkaita. Toimipisteen etsinnässä oli tärkeä valintaperuste joukkoliikenteen asiakkaiden palveleminen. Pääkaupunkiseudulla joukkoliikenteen kanta-asiakkaita on noin 23 % väestöstä, eli noin henkeä. Kun puolet kaikista joukkoliikenteen matkoista kohdentuu kantakaupungin alueelle, on Helsingin keskustan läpi kulkevien ihmisten päivittäinen määrä noin Mikäli puolet tästä määrästä valitsisi laboratoriopalveluidensa käyntipaikaksi keskustatoimipisteen, ja keskimääräinen kansalainen käy noin kerran vuodessa laboratoriossa, tulisi kuukausittaiseksi asiakasmääräksi pelkästään työmatkalaisista keskustatoimipisteeseen työpäivinä 250 asiakasta/päivä. Yhdessä Marian sairaalan laboratoriosta, Kallion laboratoriosta ja Kirurgisen sairaala laboratoriosta keskustatoimipisteeseen siirtyväksi arvioitujen asiakkaiden kanssa uuden toimipisteen kokonaisasiakasmääräksi arvioidaan 600 asiakasta päivässä.

9 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 19/ (23) HALLITUS Lukuisista tarjolla olleista vaihtoehdoista parhaaksi arvioitiin LähiTapiolan Kampin Autotalosta tarjoamat tilat. Ne täyttävät vaaditut kriteerit ja paikka sijaitsee Kampin metroaseman ja Kampin bussiterminaalin välittömässä läheisyydessä ja on helposti saavutettavissa paikallisbussien ja raitiovaunujen lisäksi myös junalla ja Vantaan busseilla. LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiön Kampin Autotalosta tarjoama tila sijaitsee osoitteessa Eteläinen Rautatienkatu 10. Vuokrattava tila muodostuu kahteen eri rakennukseen ja kiinteistöosakeyhtiöön sijoittuvista tiloista. Tiloista tehdään myös kaksi erillistä vuokrasopimusta. Tilat sijaitsevat rakennuksen 3. kerroksessa, Fredrikinkatu 48:aan sijoittuvat tilat ovat pinta-alaltaan 298 m2 ja Runeberginkatu 5:n tilat noin 316 m2. Tilojen yhteispinta-ala on noin 614 m2. Vuokrattavien tilojen perusvuokra on 23 euroa/m2/kk ja vuokranantajan teettämien muutostöiden aiheuttama lisävuokra on noin 2,13 euroa/m2/kk. Vuokra on yhteensä 25,13 euroa/ m2/kk. Kuukausivuokra on yhteensä euroa + alv ja koko 7 vuoden vuokra-ajan vuokra on yhteensä noin euroa + alv. Lisävuokran määrä tarkistetaan muutostöiden taloudellisen loppuselvityksen jälkeen. Vuokrasopimukset ovat liitteenä 2 ja oheismateriaalina 1 jaettava HUSLAB liikelaitoksen toimitusjohtajan hyväksymä hankesuunnitelma. Muutostyöt aloitetaan alkuvuodesta ja niiden on tarkoitus valmistua huhtikuussa Vuokrasopimus alkaa muutostöiden valmistuttua. Vuokrasopimus on toistaiseksi voimassa oleva 12 kuukauden irtisanomisajalla, ensimmäinen mahdollinen irtisanomispäivä on 6 vuoden päästä vuokrasopimuksen alkamisesta niin, että lyhin mahdollinen vuokra-aika on 7 vuotta. HUSLAB:n Marian sairaalan toimipisteen, josta luovutaan, vuokra on 7810 / kk. Henkilöstömääräksi keskustatoimipisteeseen arvioidaan henkilöä. Henkilökunta tullaan valitsemaan HUSLABin nykyisestä henkilökunnasta kiinnostuksen ja haastattelujen perusteella. Keskustapisteen aukeamisen jälkeen HUSLABin näytteenottotoimintaa tullaan kehittämään siten, että seuraavan vuoden kuluessa muista yksiköistä voidaan vähentää henkilöstöä yhteensä noin 10 htv. HUS:n hallintosäännön mukaan hallitus päättää huoneenvuokrasopimuksista, joiden arvo on yli miljoona euroa. Päätösesitys Päätös Lisätietoja Hallitus päättää 1. hyväksyä LähiTapiola keskinänen vakuutusyhtiö kanssa tehtävät Eteläinen Rautatienkatu 10 kolmannessa kerroksessa sijaitsevien noin 614 m2 tilojen vuokrasopimuksen, jonka arvo on yhteensä n / kk + alv. 2. oikeuttaa kiinteistöjohtajan sopimaan vähäisiä muutoksia sopimukseen. 3. oikeuttaa kiinteistöjohtaja Hannu Lähteenmäen ja kiinteistöpäällikkö Pasi Tuomisen allekirjoittamaan vuokrasopimuksen. Esitys hyväksyttiin. kiinteistöpäällikkö Pasi Tuominen, p , ylilääkäri Tiina Mäki, p , toimitusjohtaja Pia Aarnisalo

10 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 19/ (23) HALLITUS HYVINKÄÄN SAIRAALAN KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS HALL 189 Valtuusto päätti , että HUS perustaa yhdessä Hyvinkään kaupungin kanssa yhtiön, jonka toimialana on tuottaa ravitsemispalveluja ja toimialaan liittyviä asiantuntijapalveluita pääasiassa omistajiensa tarpeisiin. Hallitus päätti valtuuston päätöksen täytäntöön panemisesta. Samalla hallitus päätti hyväksyä yhteisen yhtiön, Hyvinkään ravitsemispalvelut Oy:n, perustamissopimuksen, osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen. Yhteisen yhtiön perustamisen yhteydessä sovittiin, että HUS peruskorjaa Hyvinkään sairaalan keittiön perustetun yhtiön käyttöön ja vuokraa tilat yhtiölle. Hallitus päätti toimitilojen vuokraamisesta Hyvinkään ravitsemispalvelut oy:lle. Samassa yhteydessä hallitukselle esiteltiin keittiön peruskorjaus- ja laajennushanketta koskeva hankesuunnitelma. Hyvinkään sairaalan keittiön tilat sijaitsevat päärakennuksen vuonna 1975 valmistuneen runko-osan tunnelikerroksessa. Tiloja on peruskorjattu kahdessa eri vaiheessa. Alkuvuodesta 2010 valmistui ruokasalin laajennus, jolloin uusittiin myös tarjoilulinjastot. Hallitus päätti Hyvinkään sairaalan keittiön peruskorjauksen 1. vaiheen toteuttamisesta. Ensimmäiseen vaiheeseen sisältyi mm. kylmiöt, osa ruoanvalmistustiloja sekä dieettikeittiö. Muuten tuotantotilan alue on lähes alkuperäisessä kunnossa. Yhteiskeittiö tulee tuottamaan noin 9500 ateriaa päivässä. Hyvinkään sairaalan alueella oleville potilaille sekä henkilökunnalle tuotetaan 2000 ateriaa. Hyvinkään kaupungin palvelukeittiöihin lähetetään n ateriaa päivässä, joista pääosin kouluihin ateriaa, päiväkoteihin ateriaa ja hoivapalveluiden asiakkaille 150 ateriaa. Toiminta yhteiskeittiöön siirretään Hyvinkään kaupungin yksiköistä vaiheittain vuoden 2015 aikana. Yhteiskeittiöön siirtyy henkilöstöä sekä Raviolin Hyvinkään sairaalan yksiköstä että Hyvinkään kaupungin ateriapalveluista. Keittiö on suunniteltu 40 työntekijälle ja lopulliset työntekijävalinnat tehdään työmäärämitoituksen perusteella. Hankealueen hyötyala on 1019 hym2 ja bruttoala 1425 brm2. Keittiön alueesta on aikaisemmin peruskorjattu 256,9 hym2. Tulevan yhtiön käyttöön siirtyvät myös henkilökunnan lounasravintola wc- ja siivoustiloineen n. 320 m². Tulevan yhteiskeittiön kokonaispinta-ala on 1.579,6 hym² ja bruttopinta-ala on 2.153,6 brm2. HUS-Kiinteistöt Oy on kilpailuttanut Hyvinkään keskuskeittiön peruskorjauksen ja laajennuksen rakentamisen urakat ja ilmoittanut tarjouksensa hinnaksi euroa, alv 0 %. HUS-Kiinteistöt Oy:n tarjous on esityksen liitteenä 3.

11 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 19/ (23) HALLITUS Aiemmin on tilattu hankkeen hankesuunnitteluvaihe (SV 1) Tilakeskukselle euroa (alv 0 %) sekä Hyvinkään kaupungille euroa (alv 0 %) ja HUS Raviolille euroa (alv 0 %) yhteensä euroa (alv 0 %) ja Tilakeskukselle hankesuunnitelman jatkosuunnittelu ( ) euroa (alv 0 %) sekä Tilakeskukselle hankkeen toteutussuunnitteluvaihe euroa (alv 0 %). HUS-Tilakeskus on tilannut hankkeeseen tähän mennessä yhteensä euron arvosta. HUS:n investointiohjelmassa hankkeelle on varattu yhteensä euroa, joten hanke toteutuu euroa hankesuunnitelmassa arvioitua halvempana. Merkittävimmät erot ovat rakennusurakan ja sähköurakan hinnoissa. Hankkeen pääurakoitsijaksi on esitetty samaa yhtiötä, joka toteutti myös peruskorjauksen ensimmäisen vaiheen. Hallintosäännön mukaan hallitus päättää hankkeista ja hankinnoista, joiden arvonlisäveroton kokonaiskustannusarvio on yli euroa. Päätösesitys Hallitus päättää 1. hyväksyä HUS-Kiinteistöt Oy:n tarjouksen Hyvinkään sairaalan keskuskeittiön peruskorjauksen ja laajennuksen rakentamisesta hintaan euroa (alv 0 %) 2. oikeuttaa kiinteistöpäälliköt Timo Peltoniemi ja Eero Rahikka allekirjoittamaan tilauksen. 3. hyväksyä kokouksen pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa. Asian käsittely Merkittiin, että Irene Äyräväinen, Reijo Vuorento ja Ilkka Kauppinen ilmoittivat olevansa asiassa esteellisiä. He poistuivat kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi. pöytäkirjanpitäjänä tämän asian osalta toimi toimitusjohtaja. Päätös Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja kiinteistöpäällikkö Eero Rahikka, p

12 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 19/ (23) HALLITUS MUUT ASIAT 21/00/02/00/01/2013 HALL 190 Valtioneuvosto on antanut asetuksen (825/2013) indeksillä tarkistetuista uusista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. Maksut ovat voimassa Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön ilmoituksella (826/2013) on samalle ajanjaksolle vahvistettu uusi maksukatto. HUS:n potilailta perittävät asiakasmaksut noudattavat kuntayhtymässä tehdyn päätöksen mukaan asiakasmaksuasetuksen enimmäismääriä. Taulukko uusista maksuista on oheismateriaalina 7. ETLA:n ja Tampereen teknillisen yliopiston hankkeen "ICT, palveluinnovaatiot ja tuottavuus" loppuseminaari , Helsinki, oheismateriaali 8 Terveystaloustieteen Seura r.y. järjestää Helsingissä (Svenska handelshögskolan) Terveystaloustieteen päivän teemalla Terveydenhuollon menetelmien arviointi päätöksenteon tukena - Kuka päättää ja kenen arvoilla? Tilaisuuden ohjelma on oheismateriaalina 9 Tulevaisuuden sairaala 2014, , Finlandia-talo, Helsinki, oheismateriaali 10. Edellisessä kokouksessaan hallitus merkitsi tiedoksi em. tilaisuudet ja päätti, että seuraavassa kokouksessa nimetään mahdolliset osallistujat kyseisiin tilaisuuksiin. Päätösesitys Hallitus päättää merkitä uudet enimmäismääräiset asiakasmaksut tiedoksi; mahdollisista osallistumisista esityslistalla mainittuihin tilaisuuksiin. Päätös Hallitus päätti, että valtuustolle jaetaan pöydälle Traumakeskus-Syöpäkeskus -hanketta koskeva tekninen korjaus; pöytäkirjan liite 1, 190 talousarviokirjan 2014 liitteeseen 7 päivitetty taulukko, pöytäkirjan liite 2, 190.

13 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 19/ (23) HALLITUS Hallitus päätti oikeuttaa Harry Yltävän, Eija Grönforsin, Berndt Långvikin, Ulla-Mari Karhun ja Írene Äyräväisen osallistumaan pidettävään Terveystaloustieteen päiville. Leena Laineen, Suzan Ikävalkon ja Jari Oksasen osallistumaan Tulevaisuuden sairaala tilaisuuteen HUS maksaa osallistumismaksut. Lisäksi hallitus jäsen Haahtelan esityksestä päätti antaa ohjeenaan Biomedicum Helsinki Säätiön hallitukseen valituille HUS:n edustajille, että Hyks-Instituutti Oy:n hallitukseen tulisi valita HUS:n edustajaksi hallituksen jäsen, professori Pekka Karma ja tutkimusjohtaja Lasse Viinikka. Ote: em. tilaisuuksiin osallistujat, toimitusjohtaja, Mäkijärvi, Haahtela

14 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 19/ (23) HALLITUS SEURE HENKILÖSTÖPALVELUT OY JA HUS-KUNTAYHTYMÄN OSAKKUUS 540/00/04/01/2013 HALL 191 Salassa pidettävä Julk L k. Asia jätettiin pöydälle hallituksen kokouksessa.

15 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 19/ (21) HELSINGIN JA UUDENMAAN MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä Pykälät Sivut 1-14 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Hallintolainkäyttölain 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisena. Oikaisuvaatimuskielto Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee päätöksen valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimuksen johdosta tehtyä päätöstä, eikä päätöksestä, johon haetaan muutosta muun lain nojalla. Oikaisuvaatimusviranomainen Hallituksen päätöksestä oikaisuvaatimus osoitetaan hallitukselle. Hallitus käsittelee oikaisuvaatimuksen silloin, jos se on käyttänyt kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan lautakunnan päätökseen.

16 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 19/ (21) Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastossa ei työskennellä, oikaisuvaatimuksen saa toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta, postiosoite ja muut yhteystiedot, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa, päätös, johon haetaan oikaisua sekä miltä osin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja oikaisuvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimuksen hakijan tai hänen laillisen edustajansa taikka asiamiehen on omakätisesti allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Jos oikaisuvaatimuksen hakijan puhevaltaa käyttää muu kuin muutoksenhakija itse, on oikaisuvaatimuksessa mainittava myös tämän henkilön nimi, kotikunta, postiosoite ja muut yhteystiedot, johon asiaa koskevat ilmoitukset hakijalle voidaan toimittaa. Hallituksen päätöksen liitteistä voi tiedustella HUS Keskuskirjaamosta. Tiedon luovuttamiseen salassa pidettävistä asiakirjoista sovelletaan julkisuuslain (621/1999) säännöksiä. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Asianosaisen tai hänen valtuuttamansa henkilön on toimitettava hallitukselle osoitettu oikaisuvaatimus HUS Keskuskirjaamoon. Oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai faksilla taikka sähköpostilla. Sähköpostilla saapuneen oikaisuvaatimuksen katsotaan tulleen perille määräajassa, mikäli se on viranomaisen käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa ennen määräajan päättymistä. Tarvittaessa voidaan oikaisuvaatimuksen tekijää pyytää toimittamaan sähköpostilla saapuneesta oikaisuvaatimuksesta alkuperäinen allekirjoitettu kappale, mikäli on syytä epäillä asiakirjan aitoutta, eheyttä ja muuttumattomuutta (laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003. OIKAISUOHJE Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintalain :n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Hankintaoikaisu tehdään kirjallisena.

17 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 19/ (21) Viranomainen, jolle vaatimus osoitetaan Hallituksen päätöksestä hankintaoikaisu osoitetaan hallitukselle. Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle Hankintaoikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastossa ei työskennellä, vaatimuksen saa toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Hankintaoikaisun vireille tulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi asianosaisen nimi ja kotikunta, postiosoite ja muut yhteystiedot, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa, päätös, johon haetaan oikaisua sekä miltä osin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet. Jos puhevaltaa käyttää muu kuin asianosainen itse, on vaatimuksessa mainittava myös tämän henkilön nimi, kotikunta, postiosoite ja muut yhteystiedot, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos vaatimus toimitetaan kirjeenä, on asianosaisen tai hänen laillisen edustajansa taikka asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava vaatimus. Tarvittaessa voidaan vaatimuksen tekijää pyytää toimittamaan sähköpostilla saapuneesta vaatimuksesta alkuperäinen allekirjoitettu kappale, mikäli on syytä epäillä asiakirjan aitoutta, eheyttä ja muuttumattomuutta (laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Hallituksen päätöksen liitteistä voi tiedustella HUS Keskuskirjaamosta. Tiedon luovuttamiseen salassa pidettävistä asiakirjoista sovelletaan julkisuuslain (621/1999) säännöksiä.

18 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 19/ (21) Toimitusosoite Asianosaisen tai hänen valtuuttamansa henkilön on toimitettava hallitukselle osoitetut vaatimukset HUS Keskuskirjaamoon. Vaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Omalla vastuulla vaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai faksilla taikka sähköpostilla. VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Valitusoikeus koskee kansallisen kynnysarvon ja EU-kynnysarvon ylittävistä julkisista hankinnoista annettuja päätöksiä. Valituskielto Hankintalain 102 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain (365/1995) eikä hallintolainkäyttölain (586/1996) nojalla. Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 :n mukaisesti. Asian saattaminen markkinaoikeuteen Jos hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti, voi se jota asia koskee tai muu julkisista hankinnoista annetun lain 78 :ssä mainittu taho saattaa asian valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi ja käyttää asiassa puhevaltaa. Markkinaoikeus ei käsittele hakemusta, jonka ennakoitu arvo on pienempi kuin hankintalain 15 :ssä säädetyt kynnysarvot. Markkinaoikeuden käytettävissä olevista seuraamuksista on säädetty julkisista hankinnoista annetun lain 11 luvussa. Päätös ei sido kuntayhtymää ennen kuin on selvinnyt, käyttääkö ylempi toimielin asiassa kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta. Sopimus ei synny päätöksen tiedoksiannolla. Julkisista hankinnoista annetun lain 74 :n mukaan hankintayksikön on päätöksen tekemisen jälkeen tehtävä hankintaa koskeva kirjallinen sopimus. EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa hankintasopimus voidaan tehdä ja panna täytäntöön aikaisintaan 21 päivän kuluttua päätöksen tiedoksiannosta. Valituslupa Julkisista hankinnoista annetun lain 86 :n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa.

19 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 19/ (21) Lupa on myönnettävä, jos: 1. asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai 2. siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. Valituksen määräaika Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 :n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta mukaan määräaikaan. Jos vireillepanoajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastossa ei työskennellä, asiakirjat saa toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Valituksen sisältö Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee ja valittajan vaatimukset ja niiden perusteet puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valitukseen on liitettävä päätös, jota vaaditaan muutettavaksi, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys vireillepanoajan alkamisen ajankohdasta.

20 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 19/ (21) Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallinnonkäyttölain 21 :ssä säädetään. Hallituksen päätöksen liitteistä voi tiedustella HUS Keskuskirjaamosta. Tiedon luovuttamiseen salassa pidettävistä asiakirjoista sovelletaan julkisuuslain (621/1999) säännöksiä. Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle Hankintalain 88 :n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle asianomaisen kirjaamon osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Valituksen toimittaminen Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle, jonka yhteystiedot ovat: Markkinaoikeus Radanrakentajantie Helsinki puh faksi Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan. Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Asian käsittelystä markkinaoikeudessa peritään voimassa olevan lain mukainen oikeudenkäyntimaksu (laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista, 1024/02). Valituksen toimittaminen Valittajan tai hänen valtuuttamansa henkilön on toimitettava valitus Helsingin hallinto-oikeuteen, jonka yhteystiedot ovat: Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie HELSINKI puh faksi Asiakirjat toimitetaan omalla vastuulla. Valitus on jätettävä siten, että se ehtii perille hallinto-oikeuteen ennen valitusajan päättymistä. Valituksen voi toimittaa myös faksina. Asian käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään voimassa olevan lain mukainen oikeudenkäyntimaksu (laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista, 1024/02).

21 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 19/ (21) Yhteystiedot HUS Keskuskirjaamo, HYKS-sairaanhoitoalueen kirjaamo Osoite: PL 100, HUS (Käyntiosoite: Stenbäckinkatu 9, Helsinki) Puhelin: (vaihde) tai Telekopio: Sähköposti: Asiakaspalvelu klo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) SAIRAANHOITOPIIRI. PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) SAIRAANHOITOPIIRI. PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) HALLITUS AIKA 12.06.2013 klo 08:00-08:35 PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8 KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 104 KUNTALAIN

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2015

TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2015 Aika: Maanantai 31.8.2015 klo. 19.10 20.42 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 28.9.2012 8:00 Kokousaika 28.9.2012 klo 8.00 9.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) HALLITUS AIKA 29.04.2013 klo 08:30-10:38 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 62 INFO-OSUUS 4 63 KUNTALAIN

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16. Tekninen lautakunta 17.06.2015. Aika 17.06.2015 klo 15:00. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16. Tekninen lautakunta 17.06.2015. Aika 17.06.2015 klo 15:00. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16 Tekninen lautakunta 17.06.2015 Aika 17.06.2015 klo 15:00 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

-2, KH 20.4.2015 14:00

-2, KH 20.4.2015 14:00 -2, KH 20.4.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 20.4.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Yhtymähallitus Aika 07.05.2013 klo 17:30-18:45 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125 Tekninen lautakunta 18.12.2013 AIKA 18.12.2013 klo 19:00-19:53 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1 Yhtymähallitus Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014 Aika: Maanantai 13.10.2014 klo. 18.00 21.25 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Harri Kontiainen

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Tiistai 24. syyskuuta 2013 kello 9.00 Paikka Katselmus aloitetaan Langinkosken kirkosta Läsnä: Kai Holmberg puheenjohtaja Aimo Ilomäki jäsen Riku Pirinen

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00-17.50 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2013 Päivämäärä Tekninen lautakunta 17.6.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 24.6.2013 klo 18.00 19.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 54 Kokouksen

Lisätiedot

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Uudenmaan matkailun teemoitetut markkinointivideot; tarjousten hylkääminen TouNet Tourism Development in co-opetition in

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/2011 1 (36) SAIRAANHOITOPIIRI. Järvenpäätalo, Venny-kabinetti, Hallintokatu 4, Järvenpää

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/2011 1 (36) SAIRAANHOITOPIIRI. Järvenpäätalo, Venny-kabinetti, Hallintokatu 4, Järvenpää HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/2011 1 (36) HALLITUS AIKA 15.06.2011 klo 13:00-13:40 PAIKKA Järvenpäätalo, Venny-kabinetti, Hallintokatu 4, Järvenpää KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 107 KUNTALAIN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN;

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN; KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40 Yhdyskuntalautakunta 15.05.2012 AIKA 15.05.2012 klo 17:30-19:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 24.04.2013

Tekninen lautakunta 24.04.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2013 75 Tekninen lautakunta 24.04.2013 Aika 24.04.2013 klo 18:00-18:15 Paikka Meislari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 77 45 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.08.2013 AIKA 27.08.2013 18:00-19:47 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

-1, TEK 27.3.2014 18:30

-1, TEK 27.3.2014 18:30 -1, TEK 27.3.2014 18:30 Kokousaika 27.3.2014 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot