ÄÄNEKOSKEN SEURAKUNTA 3/2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄÄNEKOSKEN SEURAKUNTA 3/2010"

Transkriptio

1 1 KOKOUSAIKA Torstai klo KOKOUSPAIKKA Sumiaisten seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT liitteet 1 36 KOKOUKSEN AVAUS 2 37 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖS- VALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 38 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 4 39 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN 5 40 KESÄN 2010 RIPPIKOULUJEN RYHMÄKOKO SUOLAHDEN KIRKKOPIIRISSÄ JA SUMIAISTEN KAPPELISEURAKUNNASSA 6 41 TOMI HAKKARAISEN IRTISANOUTUMINEN JA VIRAN AUKIJULISTAMINEN DIAKONIAN VIRAN LAKKAUTTAMINEN 8 43 MARJA KIVIRANNAN IRTISANOUTUMINEN 9 44 TOIMISTOSIHTEERIN VIRKOJEN LAKKAUTTAMINEN JA UUSI TYÖSUHDE ,3 DIAKONIARAHASTON SÄÄNNÖT JA AVUSTUSTOIMINNAN PERIAATTEET ALUEELLISTEN JUMALANPALVELUSTEN YHDISTÄMINEN ERITYISTAPAUKSISSA UUDEN NIMIKKOSOPIMUKSEN SOLMIMINEN PAPISTON TYÖNJAKOKIRJA JA PAPPISTILANNE TIEDOKSI LAUSUNTO HAUTAUSTOIMEN MAKSUJEN YHDENMUKAISTAMISESTA SÄHKÖENERGIAN HANKINTA MAANOSTOTIEDUSTELU PUUKAUPPA KUOPPAHARJUN TILALTA ÄÄNEKOSKEN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT KOKOUKSEN PÄÄTÖS JAMUUTOKSENHAKUILMOITUS

2 2 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET XJukka Kuparinen puheenjohtaja Läsnä= x XJyrki Muttonen varapuheenjohtaja Ilkka Saarenpää XIrene Aaltonen Kyllikki Lång -Anna-Liisa Autonen XHilkka Vepsä XEero Hakonen Pekka Laitinen XHannu Lehmonen Raija Paananen XKirsti Mustalahti Mauno Vesterinen XKauko Pasanen Matti Hytönen -Kirsti Piilonen -Sami Leino XKaarlo Pitkänen Pekka Nikkinen XMaija Vehviläinen Tarmo Manninen MUUT SAAPUVILLA OLLEET -Veikko Sahanen kirkkovalt. pj. XMaija Piitulainen kirkkovalt. varapj XHeikki Hintikka talousjohtaja/esitt. XTuula Salmi sihteeri/hallintosiht -Vuokko Jokinen kappelisrk.kappal. -Tapani Kujala kappelisrk.kappal. -Seppo Mertanen piirikappalainen -Elina Tourunen piirikappalainen Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu Äänekoskella, Allekirjoitukset Irene Aaltonen Hilkka Vepsä KESÄN 2010 RIPPIKOULUJEN RYHMÄKOKO SUOLAHDEN KIRKKOPIIRISSÄ JA SUMIAISTEN KAPPELISEURAKUNNASSA Kn 40 Suolahden kirkkopiirissä ja Sumiaisten kappeliseurakunnassa järjestetään kuluvana vuonna kolme rippikoulua. Näistä yhdessä on oppilaita ohjesäännön suositusta enemmän: Kivilahden päivärippikoulussa on 28 nuorta. Rippikoulu onkin jaettu kahteen opetusryhmään, jotka konfirmoidaan eri päivinä. Näin konfirmaatiot on mahdollista toteuttaa Suolahden kirkossa ilman, että kirkko käy liian ahtaaksi. Kahdessa opetusryhmässä opettamisen mahdollistaa se, että Kivilahden asuinrakennukseen voidaan järjestää rinnakkainen opetustila päärakennuksen luokkatilan lisäksi.

3 3 Ohjesäännön suositus on hyvä ja siihen tulisi pyrkiä. Syystä tai toisesta tänä vuonna on kuitenkin paljon nuoria, jotka haluavat osallistua päivärippikouluun. Koska ei ole resursseja järjestää erikseen kahta päivärippikoulua, helpottaa ryhmän jako kahteen opetusryhmään kesän opetusjakson toteutusta. Piirineuvosto anoo kirkkoneuvostolta lupaa ohjesäännön määräämän rippikouluryhmäkoon ylittämiseen siten, että Kivi I toteutetaan kahdessa opetusryhmässä Kivi Ia (15 nuorta, konfirmaatio 12.6.) ja Kivi Ib (13 nuorta, konfirmaatio 13.6.) Rippikoulun ohjesäännön 5 :n mukaan: Samassa ryhmässä opetettavien rippikoululaisten lukumäärä on enintään 25. Kirkkoneuvosto voi poikkeustapauksessa päättää ryhmäkoon ylittämisestä, kun siihen on erityisen painavat syyt. Myönnetään Suolahden kirkkopiirin ja Sumiaisten kappeliseurakunnan rippikouluryhmille anottu ylityslupa. Hyväksyttiin yksimielisesti. TOMI HAKKARAISEN IRTISANOUTUMINEN JA VIRAN AUKIJULISTAMINEN Kn 41 Nuorisotyönohjaaja Tomi Hakkarainen irtisanoutuu virastaan alkaen tultuaan valituksi toisen seurakunnan virkaan. Ero myönnettäneen. Henkilöstösuunnitelman nojalla virka voidaan julistaa haettavaksi. Koska virkaa ei ehditä täyttää vakinaisesti ennen kesää, kesäajaksi palkataan viranhaltijapäätöksellä sopiva sijainen. 1) Myönnetään Tomi Hakkaraiselle ero alkaen. 2) Julistetaan avoimeksi jäävä nuorisotyönohjaajan virka haettavaksi. Kohdat 1-2 hyväksyttiin yksimielisesti. DIAKONIAN VIRAN LAKKAUTTAMINEN Kn 42 Seurakunnassa jäi äskettäin avoimeksi kaksi diakonian virkaa. Kirkkovaltuuston hyväksymässä henkilöstösuunnitelmassa todetaan, että sikäli kuin pakottava tarve henkilöstön vähentämiseksi seurakunnassa jatkuu, on jonkun vakinaisen diakonian viran tullessa avoimeksi harkittava sen lakkauttamista ja diakonian vastuitten järjestämistä uudelleen. Näin ollen vain toinen virka julistettiin haettavaksi ja täytettiin. Syksyllä käynnistettiin kirkkoherran johdolla myös työskentely diakonian vastuitten

4 4 järjestämiseksi uudelleen. Mukana olivat kaikki diakoniatyöntekijät ja työskentelyn viime vaiheessa myös kaikki aluekappalaiset. Työskentelyn kuluessa ja sen pohjalta voitiin työjärjestelyistä ja ennen muuta täytetyn viran resurssien ohjaamisesta tehdä päätös, joka tyydytti diakoniatiimiä ja alueita. Asianomainen viranhaltijapäätös on liitteenä no 1. Kun vastuut on nyt järjestetty, yksi diakonian virka voidaan lakkauttaa. Seurakuntaan jää kuusi diakonian virkaa. Alueelliset vastuut jakautuvat karkeasti ottaen siten, että kummassakin kappelissa on yksi virka, Suolahden kirkkopiirissä 1,5 ja Äänekosken kirkkopiirissä 2,5 virkaa. Yhden viran väheneminen siis käytännössä tasattiin kirkkopiirien kesken. Periaatteessa kaikki virat ovat yhteisiä virkoja ja kaikilla viranhaltijoilla on nyt myös kokoseurakunnallisia tehtäviä. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa yhden avoimeksi jääneen diakonian viran lukien. Hyväksyttiin yksimielisesti. MARJA KIVIRANNAN IRTISANOUTUMINEN Kn 43 Kirkkoherranviraston toimistosihteeri Marja Kiviranta irtisanoutuu virastaan alkaen jäädäkseen vanhuuseläkkeelle. Ero myönnettäneen. Kirkkoneuvosto myöntää Marja Kivirannalle eron toimistosihteerin virasta alkaen. Hyväksyttiin yksimielisesti. TOIMISTOSIHTEERIN VIRKOJEN LAKKAUTTAMINEN JA UUSI TYÖSUHDE Kn 44 Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan aiemmista kaavailuista ja pohjaesityksestä poiketen, että hautatoimistoa ei siirretä Suolahteen. Samalla kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että seuraava avoimeksi jäävä kirkkoherranviraston toimistosihteerin virka lakkautetaan ja tilalle palkataan työsopimussuhteinen työntekijä hoitamaan Suolahden toimistosihteerin tehtäviä. Kirkkoneuvoston perusteluna tehdä esityksestä poikkeava päätös oli se, että kirkkoherranviraston yhteydessä toimivaa hautatoimiston hoitajaa entistä Konginkankaan taloudenhoitajaa ei siirretä Suolahteen vaan hän siirtyy kirkkoherranviraston toimistosihteerin viran vapauduttua hoitamaan tämän viran tehtäviä hauta-asiain hoidon ohella.

5 5 Näin kirkkoherranvirasto- ja muuhun yleisönpalveluun jää seurakunnassa enää kolme työntekijää, joista kahden sijaintipaikkana on Äänekoski ja yhden Suolahti. Kirkkovaltuuston hyväksymään seurakunnan henkilöstösuunnitelmaan on kirjattu mainittu kirkkoneuvoston päätös, joka realisoituu nyt , jolloin Marja Kiviranta jää eläkkeelle. Toistaiseksi voimassa olevaan Suolahden toimistosihteerin työsuhteeseen siirretään Riitta Vasko, joka on monen vuoden ajan hoitanut väliaikaisena Suolahden toimistosihteerin avoimeksi jäänyttä virkaa. Samalla voidaan siis lakkauttaa tämäkin avoinna ollut virka. Työsuhde voidaan tarvittaessa täyttää sisäisin järjestelyin. Edellytykset täyttää ko. työsuhde sisäisesti ovat tässä tapauksessa riittävät ja Riitta Vasko on ilmoittanut kiinnostuksensa jatkaa toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Työsuhteisten osalta valtuusto päättää palkkausmäärärahoista. 1) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää lakkauttaa kaksi toimistosihteerin virkaa ) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että alkaen talousarvioon otetaan palkkausmääräraha Suolahden toimistosihteerin työsuhdetta varten. 3) Kirkkoneuvosto päättää siirtää toimistosihteerin määräaikaista virkaa pitkään hoitaneen Riitta Vaskon toistaiseksi voimassa olevaan toimistosihteerin työsuhteeseen lukien. Kohdat 1-3 hyväksyttiin yksimielisesti. DIAKONIARAHASTON SÄÄNNÖT JA AVUSTUSTOIMINNAN PERIAATTEET Kn 45 Seurakunnassa on tällä hetkellä useita erillisiä diakoniarahastoja, joka muodostuvat vuonna 2007 yhdistyneitten Äänekosken ja Suolahden seurakunnissa aiemmin muodostuneista diakonian vapaaehtoisista varoista sekä sittemmin diakoniatyölle osoitetuista testamenteista, kolehdeista, lahjoituksina ja vapaaehtoisilla keräyksillä, myyjäisillä tai muulla vastaavalla vapaaehtoistoiminnalla saaduista tuloista. Lakkautettujen seurakuntien diakoniarahastoilla on säännöt, joiden mukaan on toistaiseksi toimittu. Nyt on syytä yhdistää rahastot yhdeksi erityiskatteiseksi rahastoksi. Se tapahtuu lakkauttamalla olemassa olevat rahastot ja perustamalla uusi koko seurakunnan yhteinen erityiskatteinen diakoniarahasto ja hyväksymällä sille säännöt. Kun seurakuntien kirjanpitojärjestelmä aikanaan muuttui, erillisistä rahastoista pääosin luovuttiin. Vapaaehtoisesti koottavat varat ovat osa eri työalojen vuosittaista taloussuunnittelua.

6 6 Diakoniatyössä voidaan edelleen ylläpitää erityiskatteista rahastoa. Se on perusteltavissa diakoniatyön erityisluonteen vuoksi. Taloudellisen avun antaminen on diakonian mittava tehtävä ja valmius erilaisiin kriiseihin reagoimiseen on oltava vahva. Rahaston sääntöjen vahvistaminen on kirkkovaltuuston asia. Kirkkoneuvoston tehtävänä on hyväksyä avustustoiminnan periaatteet. Liitteenä on ehdotus Äänekosken seurakunnan diakoniarahaston säännöiksi sekä ehdotus diakonian avustustoiminnan periaatteiksi ja käytännöiksi. Asian ovat valmistelleet kirkkoherra ja talousjohtaja. 1) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa Äänekosken ja Suolahden seurakuntien vanhat diakoniarahastot ja perustaa niistä uuden koko seurakunnan erityiskatteisen diakoniarahaston. 2) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Äänekosken seurakunnan diakoniarahaston säännöt (liite no 2). 3) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että lakkautettavien rahastojen pääomat siirretään uuden rahaston pääomaksi kuitenkin siten, että rahastoihin mahdollisesti saatuihin testamentti- ym. lahjoituksiin liitetyt ehdot ja käyttötarkoitukset pidetään voimassa. 4) Kirkkoneuvosto hyväksyy Äänekosken seurakunnan diakoniatyön taloudellisen avun periaatteet ja käytännöt (liite no 3) ja vie ne tiedoksi kirkkovaltuustolle. Kohdat 1-4 hyväksyttiin yksimielisesti. ALUEELLISTEN JUMALANPALVELUSTEN YHDISTÄMINEN ERITYISTAPAUKSISSA Kn 46 Seurakuntien yhdistyessä päätettiin, että perusseurakuntatyö ja jumalanpalveluselämä jatkuvat neljällä alueella aluekappalaisten ja - neuvostojen johdolla. Ratkaisua voi perustellusti pitää onnistuneena ja toimivana. Vanhojen lakkautettujen seurakuntien alueilla asuvat ihmiset muodostavat edelleen kirkkoihinsa kiintyneet jumalanpalvelusyhteisöt. Merkittävä havainto on, että uudessa seurakunnassa ei yrityksenpoikasista huolimatta ole saatu aikaan juuri lainkaan osallistumisvalmiutta muitten kuin oman alueen jumalanpalveluksiin. Vaikka jumalanpalvelusten osallistujamäärät ovat vuositasolla meilläkin kaikilla alueilla hieman vähentyneet, ilmiö ei ole paikallinen vaan koko kirkkoa koskeva. Mistään dramaattisesta osallistujamäärien vähenemisestä ei voida vuositasolla puhua, vaikka mediaa seuraamalla voi sellaisen kuvan saada. Periaatteessa riittäisi täyttämään kirkkolain se, että seurakunnassa pidetään yksi päiväjumalanpalvelus jokaisena sunnuntaina tai kirkollisena juhlapäivänä.

7 7 Meidän seurakuntamme perusratkaisu oli ja yhä on perustellusti kuitenkin jumalanpalveluselämän täysimääräinen jatkaminen. Vain Hietaman kirkon jumalanpalveluksia on Äänekosken kirkkopiirin piirineuvoston esityksestä huomattavasti vähennetty. Pappis- kanttori- ja suntiotyövoima riittää jumalanpalveluselämän täysimääräiseen hoitamiseen edelleen kaikilla neljällä alueella. Vaikka määräaikainen papinvirka lakkasikin tämän vuoden alussa, se palautti pappistyövoiman vain samalle tasolle, millä se oli seurakuntien yhdistyessä. Resurssit siis ovat edelleen riittävät, jopa paremmat kuin ennen, koska olemme uudessa seurakunnassa hyödyntäneet jo mahdollisuuden jumalanpalvelusaikojen porrastukseen (Sumiaisissa pääsääntöisesti klo 12, Konginkankaalla klo 13). Kokemus on osoittanut, että joskus mm. Sumiaisissa tai Konginkankaalla on jumalanpalveluksessa vain ns. kourallinen osallistujia, vähimmillään jopa alle kymmenen henkeä. Nämä ovat harvinaisia poikkeuksia, jotka ovat sidoksissa esimerkiksi erittäin huonoon säähän, tulipalopakkasiin tai hyisiin räntäsateisiin. Tällöinkin kirkkoon saapuvat ovat ansainneet sen hengellisen ja sosiaalisen evään, jota varten ovat lähteneet liikkeelle. Mitään lähtökohtaista tarvetta ei siis ole muuttaa tehtyä perusratkaisua: Jokaisena sunnuntai- ja pyhäpäivänä jumalanpalvelus kaikilla neljällä alueella. Seurakuntarakenteemme sallii kuitenkin jumalanpalveluselämän rikastuttamisen. Siihen on jo Sumiaisissa tartuttu, kun kerran kuukaudessa jumalanpalvelus on pidetty illalla. Jumalanpalvelusuudistus sallii myös paljon erilaisuutta jumalanpalveluskaavoihin ja tämäkin mahdollisuus on otettu käyttöön Sumiaisten iltakirkoissa. Yksi kokoseurakunnallinen prosessi on parhaillaan kehitteillä, kun yritämme säännöllistää ja terävöittää Tuomas-messuja seurakunnassamme. Myös huolellisesti valmisteltujen erilaisten kirkkopyhien mahdollisuudet ovat vielä vajaasti käytetyt. Samoin kirkkokahvien lukumäärän lisäämiseen on olemassa aivan aiheellisia ja varteenotettavia toiveita. Perusratkaisusta, jonka mukaan joka pyhä on jokaisella alueella oma jumalanpalvelus, on joskus erityinen syy poiketa. Tällainen syy tulee vastaan silloin, kun suunnitellaan esimerkiksi kahden alueen yhteistä erityisjumalanpalvelusta, johon järjestetään kuljetus toiselta alueelta. Tällaisia suunnitelmia kuljetuksineen on parhaillaan vireillä Suolahden ja Sumiaisten alueparilla. Sumiaisten kirkko täyttää 120 vuotta ja kaavailuissa on, että tuona kesäisenä pyhänä jumalanpalvelus olisi Sumaisissa klo 10 ja Suolahdessa ei olisi silloin jumalanpalvelusta lainkaan. Suolahden remontoitu kirkko täyttää taas syksyllä 70 vuotta ja silloin on suunnitteilla kirkkoretki Sumiaisista Suolahden juhlamessuun. Alueneuvostot ovat tehneet asiasta esityksen kirkkoneuvostolle. Tällaiset erityiset juhlat ja kenties yhdessä suunnitellut ja toteutetut Tuomasmessutkin ovat riittävä syy jättää joka pyhäinen jumalanpalvelus joskus jollakin alueella pitämättä. Edellytyksenä tämänkaltaiselle päätökselle on se, että jumalanpalvelus todella koetaan yhteisesti suunnitelluksi ja yhdessä vietettäväksi erityisjumalanpalvelukseksi. Kuljetuksen järjestäminen toiselta

8 8 alueelta on tehokkaan tiedonvälityksen ohella myös ehdoton edellytys sille, että seurakuntalaiset voivat mieltää oman alueen jumalanpalveluksen pitämättä jättämisen perustelluksi ja lähtevät mielellään kokemaan jumalanpalvelusyhteyttä yli aluerajojen. Koska tällaisia yhteisesti suunniteltuja ja yhteiseksi koettavia jumalanpalvelushaasteita tulee myös toivottavasti esiin silloin tällöin, kirkkoneuvosto voinee antaa kirkkoherralle valtuudet tehdä alueneuvoston tekemästä perustellusta esityksestä päätöksen jonkun yksittäisen jumalanpalveluksen pitämättä jättämisestä jollakin alueella. 1) Kirkkoneuvosto päättää alueneuvostojen esityksestä, että Sumiaisten kirkon 120-vuotispäivänä (18.7.) Suolahdessa ei pidetä jumalanpalvelusta eikä Suolahden kirkon 70-vuotisjuhlapäivänä (3.10.) pidetä Sumiaisten kirkossa jumalanpalvelusta, vaan naapurialueelta järjestetään kuljetukset alueparin yhteiseen jumalanpalvelukseen. 2) Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherran vastaisuudesta päättämään jonkun yksittäisen jumalanpalveluksen pitämättä jättämisestä silloin kun edellä esitellyin perustein ja ehdoin ollaan suunnittelemassa ylialueellista erityisjumalanpalvelusta. Päätös tehdään asianomaisen alueneuvoston esityksestä viranhaltijapäätöksenä. Kohdat 1-2 hyväksyttiin yksimielisesti. UUDEN NIMIKKOSOPIMUKSEN SOLMIMINEN Kn 47 Sumiaisten kappeliseurakunta ja Suolahden kirkkopiiri esittävät kirkkoneuvostolle, että seurakunnan uudeksi nimikkokohteeksi otettaisiin Viron kirkon lapsi- ja pyhäkoulutyö Lähetysyhdistys Kylväjän kautta. Sumiaisten kappeliseurakunta on jo vuosien ajan tukenut Viron kirkon pyhäkoulu- ja lapsityötä. Sumiaisten kirkkokuoro on pitänyt sitä jo omana nimikkokohteenaan. Tukeminen on merkinnyt mm. jokavuotisten seurakuntaretkien järjestämistä Viroon ja sen ohessa ja muutenkin tapahtuvaa monenlaista seurakuntalaisten epävirallisesti toteuttamaa vapaaehtoista avustamista. Nyt on aika tehdä päätös hyväksi koetun toiminnan virallistamisesta. Asiaa on käsitelty paitsi Sumiaisten kappelineuvostossa myös mm. koko seurakunnan lähetysvastuuryhmien yhteisessä kokoontumisessa ja Suolahden-Sumiaisten lähetyksen vastuuryhmässä. Päätetään ottaa Viron kirkon lapsi- ja pyhäkoulutyö seurakunnan uudeksi nimikkokohteeksi Lähetysyhdistys Kylväjän kautta. Kannatussitoumus on euroa vuodessa. Hyväksyttiin yksimielisesti.

9 9 PAPISTON TYÖNJAKOKIRJA JA PAPPISTILANNE TIEDOKSI Kn 48 Papiston on tietyin väliajoin laadittava kirkkoherran johdolla ns. työnjakokirja, jonka tuomiokapituli hyväksyy. Kun tämän vuoden alussa lakkautui määräajaksi perustettu seurakuntapastorin virka, tuli ajankohtaiseksi laatia uusi työnjakokirja. Tuomiokapituli on sen hyväksynyt. Oleellista on se, että yhden viran hävikki resursseissa tasattiin niin, että pääsääntöisesti Äänekosken ja Konginkankaan alueparilla työskentelee 4,5 pappia ja Suolahden ja Sumiaisten alueparilla 2,5. Kirkkoherra palvelee tasapuolisesti kaikilla alueilla. Työnjakokirja on liitteenä no 4. Seurakuntapastori Riikka Tuhkanen valittiin Mäntäsälän seurakunnan kappalaiseksi ja siirtyi sinne Pastori Heli Salvi, joka on palvellut seurakuntaamme monien vuosien ajan määräaikaisena, sai tuomiokapitulilta virkamääräyksen alkaen seurakuntapastorin virkaan Tuhkasen seuraajaksi. Pastori Salvin tilalle vs. kappalaiseksi (50% + 50%) tuomiokapituli on määräämässä pappisvihkimyksestä Juho Hintikan. Kirkkoneuvosto merkitsee papiston työnjakokirjan ja pappistilanteen tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. LAUSUNTO HAUTAUSTOIMEN MAKSUJEN YHDENMUKAISTAMISESTA (Esittelijä Heikki Hintikka, puh ) Kn 49 Kirkkohallituksen virastokollegio asetti kokouksessaan työryhmän, jonka tehtävänä oli mennessä arvioida seurakuntien hautaustoimen tehtävistä perimiä maksuja ja niitä epäkohtia, jotka aiheutuvat hautaustoimen maksujen suurista vaihteluista, kartoittaa käytettävissä olevat vaihtoehdot hautaustoimen maksujen yhtenäistämiseksi ja laatia asiasta ehdotuksensa kirkkohallitukselle. Tehtävässä tuli ottaa huomioon seurakuntien saama osuus yhteisöverotulosta, hautaustoimesta seurakunnille aiheutuvat kustannukset ja seurakuntien erilaiset olosuhteet. Työryhmän keskeiset ehdotukset ovat: - työryhmä ehdottaa kirkkolain (1054/1993) 17 lukuun lisättäväksi uuden 9 :n, jonka mukaan hautaustoimen maksujen määräämisessä on otettava huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Säännös kirkkovaltuustolle kuuluvasta toimivallasta päättää hautoja koskevista maksuista ehdotetaan siirrettäväksi kirkkojärjestyksestä kirkkolakiin. Tästä syystä mietintö on kirjoitettu lainvalmistelussa käytettävään hallituksen esityksen muotoon. - lisäksi työryhmä ehdottaa hautaustoimen kustannusten entistä tarkempaa seurantaa mm. tilastoinnin avulla. Seurakuntien tulisi pystyä määrittelemään kirjanpitotiedoista hautaustoimen tehtävien omakustannushinnat.

10 10 - työryhmä esittää myös seurakuntien alueellisen yhteistyön kehittämistä siten, että tiedonkulkua käytössä olevista maksuperusteista ja hyvistä käytännöistä parannetaan yhteisillä neuvotteluilla. Kirkkohallitus on pyytänyt eri tahoja antamaan lausunnon em. mietinnöstä mennessä. Äänekosken seurakunta on yksi lausuntopyynnön saaneista seurakunnista. Valtion tulisi huolehtia siitä, että seurakunnilla on taloudelliset edellytykset ylläpitää hautausmaita. Äänekosken seurakunnassa yhteisövero ei esim. viime vuonna riittänyt kattamaan seurakunnan yhteiskunnallisia tehtäviä, joista hautaustoimen hoitaminen on hautaustoimilailla annettu seurakuntien tehtäväksi. Myös Äänekosken seurakunnassa on hautaustoimen kuluja katettu ten maksamalla kirkollisverolla, koska hautaustoimen hoidosta perittävät palvelumaksut eivät riitä kattamaan vajetta. Hautaamisesta aiheutuvia maksuja tulisi korottaa satoja euroja, jotta edes ulkoiset kustannukset saataisiin katettua (vuoden 2009 toteutumat). Selkeä ongelma on yhteisöverotulojen määrän epävarmuus; lasku vuositasolla voi olla merkittäväkin. Toisaalta hautausmaiden ylläpitokulut yleensä vain kasvavat vuosittain. Ristiriita on varsin ilmeinen. Oheismateriaalina hautaustoimen maksutyöryhmän mietintö. Kirkkoneuvosto antaa kirkkohallitukselle mietinnöstä pyydetyn lausunnon. Lausuntoehdotus liitteenä no 5. Hyväksyttiin yksimielisesti. SÄHKÖENERGIAN HANKINTA (Esittelijä Heikki Hintikka, puh ) Kn 50 Seurakunnan sähköenergian hankinta on kilpailutettu viimeksi keväällä 2007 Energiakolmio Oy:n toimesta. Nykyiset sähkösopimukset päättyvät Sähkönkäyttöpaikkoja on 20 ja vuosikulutus noin 800 MWh. Sähkön hinta määräytyy pohjoismaisessa sähköpörssissä NordPoolissa. Sähkön pohjahinta muodostuu systeemihinnan ja aluehintaeron kiinnityksistä pörssihintojen perusteella. Systeemihinta on keskimääräinen sähkönhinta pohjoismaissa ja aluehintaero sähkön hintaero keskimäärin Suomen ja pohjoismaiden välillä. Sähkön myyjä lisää oman marginaalinsa pörssihintaan (tukkuhintaan). Kilpailun kohteena oli pelkästään myyjien marginaalit. Kilpailutus on tehty hankintalain mukaisesti. Tälläkin kertaa kilpailutuksen on hoitanut Energiakolmio Oy. Tarjouspyynnöt on toimitettu 24 sähköyhtiölle ja tarjouspyynnön mukaisia tarjouksia saatiin 12 kpl. Hankinnasta on julkaistu EU:n tason hankintailmoitus Hilma-tietokannassa Tarjousvertailussa on otettu huomioon ennalta ilmoitetut perusteet. Huomioon on otettu mahdolliset käyttöpaikkamaksut, marginaalit, hinnankiinnitysominaisuudet ja aluehintaero.

11 11 Kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset vertailumarginaalilla mitaten tekivät Vaasan Sähkö Oy ja KSS Energia Oy. Energiakolmio suosittaa, että seurakunta valitsee sähköntoimittajan arpomalla, koska hankintapäätöstä ei voida perustella kuin tarjouspyynnössä mainituilla kriteereillä. Sähkösopimus tehdään kiinteähintaisena ja määräaikaisena 12, 24 tai 36 kuukauden jaksolle alkaen Liitteenä no 6 on tarjousten vertailutaulukko. 1. Sähköenergian toimittaja valitaan arpomalla; arvontaan osallistuvat Vaasan Sähkö Oy ja KSS Energia Oy. 2. Valtuutetaan Energiakolmio Oy suorittamaan lopullinen hinnankiinnitys. 1) Arvonnan tuloksena valituksi tuli Vaasan Sähkö Oy. 2) Hyväksyttiin yksimielisesti. MAANOSTOTIEDUSTELU (Esittelijä Heikki Hintikka, puh ) Kn 51 Sauli Kovanen tiedustelee seurakunnan halukkuutta maanmyyntiin päivätyssä kirjeessään. Kovanen omistaa Sumiaisten Haapakylällä rakennetun rantatontin ja olisi kiinnostunut ostamaan seurakunnalta lisämaata noin 2-3 hehtaaria. Lisämaa tulisi suojavyöhykkeeksi, mutta myös rakentamistarkoitukseen. Tontilla on jo vapaa-ajan asumiseen tarkoitettu rakennus ja piharakennus. Alueella on vahvistettu kaava, jolla rakentamista ohjataan (Sumiaisten rantayleiskaava/rantaosayleiskaava) Seurakunnan omistama Haaparanta 2:209 tila on Kovasen tilan rajanaapurina. Seurakunnan alue on metsämaata ja lähinnä Kovasen tonttia on taimikkoa. Seurakunnan maa-alue ei ulotu rantaan ao. tontin kohdalla. Seurakunta on myynyt maa-alueita lähinnä tonteiksi kaavoitetuilta alueilta ja suunnitelmallisesti. Tällä hetkellä seurakunnalla on myynnissä kaksi omarantaista tonttia Konginkankaan asemakaava-alueella. Seurakunnalla ei siis ole suunniteltua maanmyyntitarvetta nyt esillä olevalla alueella. Kyseessä on ostajaehdokkaan omista tarpeista lähtevä tiedustelu. Periaatteessa ostotiedustelussa ehdotettu maa-alue voitaisiin myydä. Yleensä seurakunta myy kiinteää omaisuuttaan kuten tonttialueita julkisen tarjousmenettelyn perusteella, jolloin kaikilla on tasavertaiset mahdollisuudet jättää tarjouksia. Tietyissä tilanteissa kiinteistön myynti ilman julkista kuulutusmenettelyä on mahdollista; tällainen tilanne voi olla esim. silloin, kun kohteelle ei ole muita todennäköisiä ostajaehdokkaita. Nyt kyseessä olevassa tiedustelussa olisi perusteena lisäalueen myyminen ennestään olevan rakennuspaikan vierestä, joten myynti ilman julkista menettelyä olisi mahdollista. Seurakunnan on toisaalta pyrittävä toimimaan myyntitilanteissa tasapuolisesti ja samoilla periaatteilla. Luonnollisesti olosuhteet voivat vaihdella tapauskohtaisesti eikä yksiselitteistä vertailua ole mahdollista tehdä. Tässä tapauksessa kysymys on pitkälti periaatteellinen ja metsätaloudellinen;

12 12 nähdäänkö mahdollinen myynti tarpeelliseksi tontin lisäalueeksi tai myydäänkö metsämaata. Mikäli kyseessä olisi joutomaa tai vastaava vähäarvoinen alue, myönteinen vastaus olisi ilmeinen. Metsämaalla on kuitenkin taloudellista painoarvoa ja tuotto-odotusta pitkällä aikavälillä. Mahdollisessa myynnissä tukeuduttaisiin luonnollisesti hinta-arvioon ja käyvän hinnan periaatteeseen. Tässä tapauksessa lisämaa olisi arvokkaampaa kuin vain metsämaan arvo eli aluetta tulisi käsitellä myös lisätonttina. Ehdotettu lisäalue 2-3 hehtaaria on toisaalta melko suuri; pinta-alaltaan vähäisempi alue (esim. 0,5 ha) olisi seurakunnan kannalta tarkoituksenmukaisempi myyntiä ajatellen. Asiassa on syytä käydä periaatekeskustelu ennen jatkovalmistelua. Oheismateriaalina tiedustelu ja kartta. Kirkkoneuvosto käy periaatekeskustelun maa-alueen myynnin tarkoituksenmukaisuudesta. Kirkkoneuvosto kävi asiasta periaatekeskustelun, jonka jälkeen äänin 6/3 päätti, ettei seurakunnalla ole intressiä neuvotella maanmyynnistä tässä vaiheessa. PUUKAUPPA KUOPPAHARJUN TILALTA (Esittelijä Heikki Hintikka puh ) Kn 52 Leimausselosteessa puukauppakohteena on Konginkankaalla sijaitseva tila Kuoppaharju RN:o 4:0. Suunnitellun puukaupan hakkuukertymä on avohakkuukuvioilla (5,4ha) noin 996 m³, josta tukkipuun osuus on 750 m³. Leimikko sijaitsee Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi r.y:n toimi-alueella. Kohde on markkinoitu yhdistyksen toimesta kaikille mahdollisille ostajille. Leimikosta saatiin seitsemän tarjousta. Tarjouksista on laadittu määrä- ja hinta-arviolaskelmat (katkonta-aineistosta lasketut arviot). Vertailussa on otettava huomioon hinnan lisäksi erityisesti katkonta, jolla on vaikutusta saatavaan tukkikertymään. Parhaimman ja sitä seuraavaksi parhaimman tarjouksen välinen ero on noin euroa (n. 2,1 %); heikoimpaan tarjoukseen verrattuna ero on yli euroa. Oheismateriaalina määrä- ja hinta-arvioyhteenveto. Kirkkoneuvosto päättää, että avohakkuukuviot myydään arviolaskelman mukaan parhaimman tarjouksen tehneelle Keitele Forestille laskennalliseen arviohintaan euroa. Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 13 ÄÄNEKOSKEN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2009 (Esittelijä Heikki Hintikka, puh ) Kn 53 Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja kirkkojärjestyksen 9 luvun 6 :ssä tarkoitettu toimintakertomus. Toimintakertomus on osa tilinpäätöstä ja tasekirjaa. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättää tilintarkastajien lausunnon perusteella kirkkovaltuusto kesäkuun loppuun mennessä. Kirkkoneuvoston on laadittava kultakin kalenterivuodelta toimintakertomus seurakunnan hallinnosta, taloudesta ja toiminnasta sekä annettava se kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Tilinpäätöksen keskeiset tiedot on esitetty toimintakertomuksessa. Tuloslaskelman vuosikate on miinuksella Talousarvioon verrattuna vuosikate on jonkin verran arvioitua heikompi, sillä vuosikate oli budjetissa euroa negatiivinen. Suunnitelman mukaisten poistojen määrä on yhteensä Ulkoiset toimintakulut olivat euroa ja toteutuma on 94,2 % eli toimintakuluja säästyi Henkilöstökulujen toteutuma on 97,3 % ja säästö euroa. Henkilöstökulut olivat euroa ja niiden osuus kaikista ulkoisista toimintakuluista oli 69,1 %. Verotuloja kirjattiin yhteensä i, josta kirkollisveron osuus ja yhteisöverojen osuus i. Verotulot eivät siten riittäneet kattamaan nettomenojakaan. Tilanne olisi hyvä, mikäli verotulot kattaisivat vähintään toimintakulut. Tällöin vuosikatteesta riittäisi tulorahoitusta myös investointeihin. Tuloveroprosentti oli tilivuonna 1,45. Tilikauden alijäämä on poistoerojen jälkeen ,94. Talousarviossa alijäämäksi oli arvioitu euroa. Rahoituslaskelmassa kassavarojen muutos on Seurakunnan kassavarat vähenivät ao. summalla edellisvuodesta. Kassavarojen riittävyys oli kuitenkin koko vuoden hyvä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja talousjohtaja. Oheismateriaalina kirkkoneuvostolle toteutumavertailu tehtäväalueittain. Liitteenä toimintakertomus. Kirkkoneuvosto käsittelee tilinpäätöksen ja 1) esittää kirkkovaltuustolle, että tilinpäätöksen osoittama alijäämä ,94 siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden alijäämätilille 2) allekirjoittaa tilinpäätöksen ja päättää luovuttaa sen tilintarkastajille

14 14 3) ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se tilintarkastajien lausunnon perusteella päättää seurakunnan vuoden 2009 tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tilija vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Kohdat 1-3 hyväksyttiin yksimielisesti. TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT Kn 54 Merkitään seuraavat tiedoksi: Suolahden piirineuvoston pöytäkirja, 02/2010, Sumiaisten kappelineuvoston pöytäkirja, 02/2010, /2010, Äänekosken kirkkopiirin ja Konginkankaan kappeliseurakunnan: Aikuistyön vastuuryhmän kokous, 01/2010, Lapsi- ja perhetyön vastuuryhmän kokous, 02/2009, Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2013. Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1. AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2013. Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1. AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35 NRO 2/ 2013 Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013 17 15 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 8.4.2013 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous 26.3.2014. Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous 26.3.2014. Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 27 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013 Viranomainen Sivu 13 Kokousaika Torstai 30.5.2013 klo 19.00 21.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalo Airasto Marja Hintsala Kirsti Jauhiainen Jaana Kahila

Lisätiedot

Seurakuntatalon pieni sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja. Eerikäinen Anne

Seurakuntatalon pieni sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja. Eerikäinen Anne 15 Aika Maanantai 28.9.2015 klo 18.00 Paikka Seurakuntatalon pieni sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja Tykkyläinen Eija varapuheenjohtaja Anttonen Juha Eerikäinen Anne

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

Kokouspaikka: Kestilän seurakuntatalo

Kokouspaikka: Kestilän seurakuntatalo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 Sivu 1 Kirkkovaltuusto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kokousaika: Keskiviikko 3.6.2015

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj.

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015 AIKA Keskiviikkona 30. syyskuuta 2015 klo 12 14.15 PAIKKA Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Orivesi LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. HAIKKA

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2009

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2009 NRO 3/2009 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 26.3.2009 KOKOUSTIEDOT AIKA 26.3.2009 Torstai 18.15 20.45 PAIKKA Kiukaisten seurakuntakoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Haapanen Marketta Jalonen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 / 12 Kitee PÖYTÄKIRJA 1/2016

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 / 12 Kitee PÖYTÄKIRJA 1/2016 KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 / 12 Kirkkoneuvoston kokous Aika Keskiviikko 09.03.2016 klo 18.00 19.45 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kurkola Ilmo puheenjohtaja Pänkäläinen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4.6.2015 N:o 3/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 27.5.2015 Sivu 31

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4.6.2015 N:o 3/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 27.5.2015 Sivu 31 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 27.5.2015 Sivu 31 Kokousaika Torstai 4.6.2015 kello 17.00 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Vihtavuoren kappeli Hassel Lari Heikkilä Jaakko, poistui kello 17.45 Hintikka Raimo

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri 1 KOKOUSAIKA Maanantai 21.3.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Virasto Läsnä: Hätönen Tarja jäsen Kivimäki Liisa jäsen Malmberg Erkki puheenjohtaja Nordfors Heimo varapuheenjohtaja Peltomäki Eveliina jäsen Pusa

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 2/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 2/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 2/2013 Kokousaika 6.3.2013 klo 18.00 21.23 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 07.04.2015 kello 18.00 20.30 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013 1 KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 17.00 KOKOUSPAIKKA Isopappila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: pj Erkki Malmberg, khra (X) vj Heikki Uusitalo (Heimo Nordfors) (X) j Tarja Hätönen (X) j Liisa Kivimäki (X) j Eveliina

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

23.12.2003. Nro 44/2003 KIRKKOJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIA

23.12.2003. Nro 44/2003 KIRKKOJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIA 23.12.2003 Nro 44/2003 KIRKKOJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIA Kirkolliskokous on 8 päivänä marraskuuta 2003 hyväksynyt seuraavat kirkkojärjestyksen muutokset, jotka on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa numeroilla

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010 65 63 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 21.10.2010 63 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16.

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16. LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/ Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4. klo 16. PAIKKA Sähköposti KOKOUSASIAT 32 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 (13) KIRKKONEUVOSTO Kokous 30.3.2016. Keskiviikko 30.3.2016 klo 15.30-18.30. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 (13) KIRKKONEUVOSTO Kokous 30.3.2016. Keskiviikko 30.3.2016 klo 15.30-18.30. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 (13) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 30.3.2016 klo 15.30-18.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 28 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 29 KOKOUKSEN

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 22 Kirkkoneuvosto 3/2010 05.05.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 22 Kirkkoneuvosto 3/2010 05.05.2010 22 21 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 05.05.2010 21 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

K U U L U T U S. Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 19. päivänä toukokuuta 2010 klo 18.00.

K U U L U T U S. Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 19. päivänä toukokuuta 2010 klo 18.00. K U U L U T U S Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 19. päivänä toukokuuta 2010 klo 18.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 59 Kirkkoneuvosto 6/2011 24.10.2011

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 59 Kirkkoneuvosto 6/2011 24.10.2011 59 56 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 24.10.2011 56 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Aika: 10.5.2012 klo 19.00 20.50 Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Heikki Eronen Maria Forsman Vesilahden

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 sivut 65-72 KOKOUSAIKA klo 18.00 20.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) poissaolijat: MUUT LÄSNÄOLIJAT (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 09.06.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 15.06.2015-16.07.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika 26.3.2015 klo 18.00 19.40 Kokouspaikka Kirkkoherranvirasto Läsnä olleet jäsenet Teijo Peltola Kauko Kenttä Antero Mäkinen Eija Mänki Sinikka

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen Aika: 11.10.2012 klo 21-21.30 Paikka: Seurakuntatalossa Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Sokk Margus Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 13.12.2011 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4/2011. Kirkkoneuvosto 28.3.2011 Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4/2011. Kirkkoneuvosto 28.3.2011 Sivu 1 NRO 4/2011 Kirkkoneuvosto 28.3.2011 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 28.3.2011 Maanantai klo 18 20.25 PAIKKA Kiukaisten seurakuntakoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Juhola Seppo Kerola

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kokousaika 29.10.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikkona 22. päivä kesäkuuta 2016 klo 18.00 alkaen tarjoilua klo 17.30 18.00 Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Viranomainen NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kähkönen Timo, kirkkoherra Heikkilä Eija, talouspäällikkö, sihteeri

Viranomainen NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kähkönen Timo, kirkkoherra Heikkilä Eija, talouspäällikkö, sihteeri NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kokousaika 21.6.2011 kello 18.00 19.25 Kokouspaikka VANHA PAPPILA Läsnä Aavikko Juha Airikki Antti Almio Marketta Heikkilä Aleksi Heikkilä

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 1/2016

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 1/2016 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto 1/2016 Kokousaika Tiistai 7.6.2016 kello 19.00, kahvitarjoilu alkaa klo 18.30 Kokouspaikka Kemien seurakuntakeskuksen kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 7.5.2015 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.5.2015 klo 17.00 18.00 Paikka Majakan takkahuone, Ahlströminkatu 19 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 Kirkkovaltuusto 09.05.2012

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 Kirkkovaltuusto 09.05.2012 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona klo 19.00 21.02 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Hämäläinen Sari Karjalainen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 16.09.2014 klo 18:00 19.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2/35 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 14.1.2015 klo 17.00 18.15 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 1

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2010 KIRKKOVALTUUSTO

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2010 KIRKKOVALTUUSTO HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2010 KOKOUSAIKA 24.5.2010 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA Isopappila Läsnä: Poissa: Muut osallistujat: Frantsila Matti Ihalalinen Sari Ilottu Ari Immonen Anna-Kaisa Kivimäki

Lisätiedot

Lapinjärven seurakuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkoneuvosto 10.05.2007

Lapinjärven seurakuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkoneuvosto 10.05.2007 Lapinjärventie 24 a 07800 Lapinjärvi (019) 530 720 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3/2007 Aika: Torstaina 10.5.2007 kello 18.00 19.10 Paikka: Virastotalo, Lapinjärventie 24 A ASIALISTA 39 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8-2012 Kirkkoneuvosto Aika: MA 26.11.2012 KLO 16.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Antola Tuomas puheenjohtaja

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Keskiviikkona 29.04.2015 klo 18.00-19.13 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Läsnä: Risto Jormalainen,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika Keskiviikko 5.10.2011 klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Koulukatu 10, rippikoulusali Käsiteltävät asiat: 70 KOKOUKSEN AVAUS 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 KOKOUSAIKA keskiviikko 15. päivänä heinäkuuta 2009 kello 10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 4/2012 23.04.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 4/2012 23.04.2012 28 27 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 23.04.2012 27 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 NRO 3 / 2010 Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 1/2013 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 17.1.2013 klo 17.00 19.14 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Murto Eija vs. kirkkoherra, pj.,

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15.5.2014 N:o 6/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57. Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom!

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15.5.2014 N:o 6/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57. Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom! KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57 Kokousaika Kokouspaikka Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom! Aika ja paikka Laukaan kirkko Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2

Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2 Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2 Aika 07.01.2015 klo 19:00 Paikka Suoraman seurakuntakeskus Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvallan toteaminen

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Kirkkoneuvosto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Kirkkoneuvosto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Aika tiistai 14.5.2013 klo 18.00-21.30 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto 74-87 13.10.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto 74-87 13.10.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 13.10.2015 kello 18.00 19.33 Paikka: Ruskon seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkoneuvoston jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 Kokousaika Tiistai 29.3.2011 kello 16.30 18.29 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät/läsnä Henkilökohtaiset varajäsenet Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kirkkovaltuusto 20.05.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kirkkovaltuusto 20.05.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikona klo 18.00 19.20 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 16 Kirkkoneuvosto 2/2014 7.4.2014

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 16 Kirkkoneuvosto 2/2014 7.4.2014 16 15 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 17.4.2014 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kirkkoneuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kirkkoneuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 28.10.2014 kello 18.00 19.45 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen,

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 3/2009

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 3/2009 Aika: 19.3.2009 klo 18.00 Paikka: Seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Niemi Harri paikalla, poistu 51 käsittelyn aikana Jäsen Kulonen Esko paikalla

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 6/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 6/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.45 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/15. 19.05.2015 kello 18.30 (kahvi kello 18.00) Saarijärven seurakuntatalon juhlasali

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/15. 19.05.2015 kello 18.30 (kahvi kello 18.00) Saarijärven seurakuntatalon juhlasali SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/15 KIRKKOVALTUUSTO Laatimispäivämäärä 12.05.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 19.05.2015 kello 18.30 (kahvi kello 18.00) Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Saarijärven seurakuntatalon

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

Kokousaika 9.6.2009 klo 18.30 ja päättyen klo 20.10 Seurakuntatalo, kahvio

Kokousaika 9.6.2009 klo 18.30 ja päättyen klo 20.10 Seurakuntatalo, kahvio Kokousaika 9.6.2009 klo 18.30 ja päättyen klo 20.10 Paikka Seurakuntatalo, kahvio Läsnä Mervi Arraste-Kihlakaski Reino Honkanen Simo Kaukonen Olli Koivisto poissa Juha Korkeamäki Esko Kulonen Raija Kuparinen

Lisätiedot

ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.03.2011. Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone.

ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.03.2011. Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone. ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 Kokousaika 23.03.2011 klo 16.30 18.00. Kokouspaikka Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone. Läsnä Heinola Heikki, kirkkoherra, puheenjohtaja Lahtinen Laura, varajäsen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2016. Kirkkovaltuusto Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2016. Kirkkovaltuusto Sivu 1 NRO 2/2016 Kirkkovaltuusto 13.4.2016 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 13.4.2016 klo 18.30 19.26 PAIKKA Euran seurakuntakeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Hinkkanen Pirkko, varajäsen Isotalo

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27 Valtuusto 17.6.2014 27 1. VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS Tark.ltk. 13.5.2014 16 Liite 1 Laadittiin vuoden 2013 arviointikertomus. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen

Lisätiedot