Rakennusautomaatiotöiden puitejärjestelyn sekä ylläpidon hankinta. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "17.2.2014. Rakennusautomaatiotöiden puitejärjestelyn sekä ylläpidon hankinta. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta."

Transkriptio

1 Haapajärven kaupunki Tarjouspyyntö 1 ( 15 ) Rakennusautomaatiotöiden puitejärjestelyn sekä ylläpidon hankinta Haapajärven kaupunki pyytää tarjouksia rakennusautomaatiotöiden puitejärjestelyn hankinnasta sekä ylläpidon hankinnasta Haapajärven kaupungin yksiköiden ja yhtiöiden tarpeisiin. Haapajärven kaupunki toimii kilpailutuksen hankintayksikkönä. Hankintamenettely Avoin. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa Tarjouspyyntö aineisto toimitetaan sähköisenä. Hankinnan kohde Hankinnan jakaminen Rakennusautomaatiotöiden puitejärjestelyn sekä ylläpidon hankinta tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Hankinta on jaettu kahteen osaan: 1. Rakennusautomaatiotöiden puitejärjestely 2. Rakennusautomaatiojärjestelmien tuki, ylläpito ja kehittäminen Kilpailutus toteutetaan siten, että osaan 1. Rakennusautomaatiotöiden puitejärjestely valitaan ensin toimittajat puitejärjestelyyn sekä puitejärjestelyyn valittujen järjestelmämerkkien ylläpitoon. Sen jälkeen valitaan osaan 2. Rakennusautomaatiojärjestelmien tuki, ylläpito ja kehittäminen toimittajat muiden kuin puitejärjestelyyn valittujen, olemassa olevien, järjestelmämerkkien ylläpitoon. 1. Rakennusautomaatiotöiden puitejärjestely Hankinnan ensisijaisena tavoitteena on sopia kumppanuuteen perustuvasta rakennusautomaatiotöiden puitejärjestelystä kahden (2)

2 Haapajärven kaupunki Tarjouspyyntö 2 ( 15 ) toimittajan kanssa. Toimittajien kanssa tulee olla mahdollista pitkäjänteisesti kehittää tilaajan hallinnoimien rakennusten hallintaan ja valvontaan liittyviä tietojärjestelmiä. Puitejärjestelyn tarkoituksena on määritellä sen voimassaoloaikana tilattavien rakennusautomaatiojärjestelmien sekä niiden tuen, ylläpidon ja kehittämisen hankintasopimusten ehdot. Tilattavien rakennusautomaatiotöiden lopullinen sisältö, tarve, laajuus, toteutustapa ja vaatimukset määritellään hanke- ja kohdekohtaisesti. Tilaukset sopimusaikana tehdään kohdan puitejärjestelyn käyttö (s. 4) perusteilla. Rakennusautomaatiotöiden puitejärjestelyn hankinta kattaa hankintayksikön tulevien uudisrakennus- ja saneeraushankkeissa rakennettavien rakennusautomaatiojärjestelmien rakentamisen, jotka tulee olla liitettävissä olemassa olevaan/perustettavaan valvomoon/ perustettavaan valvomopalveluun (optio). Tilaajalla on tällä hetkellä käytössään Schneider Electric rev ( ) Atmostech sekä Caverion Citec pyramid rev (servicepack 3, pvm ) järjestelmien valvomot. Osaan 1. valittujen toimittajien kanssa solmitaan puitejärjestelyn sopimuksen lisäksi hankintasopimukset uusista tilauksista ja ylläpitosopimukset heidän toimittamiensa järjestelmämerkkien ylläpidosta. 2. Rakennusautomaatiojärjestelmien tuki, ylläpito ja kehittäminen Osaan 2. Rakennusautomaatiojärjestelmien tuki, ylläpito ja kehittäminen valitaan 2-4 toimittajaa siten, että jokaista hankinnan osaan 1. valittua järjestelmämerkkiä ja tilaajalla olemassa olevaa järjestelmämerkkiä kohden valitaan yksi toimittaja. Tavoitteena on turvata uusien ja nykyisten, olemassa olevien, järjestelmien ylläpito niiden elinkaaren ajalle, solmimalla ylläpitosopimukset koskien jokaista hankintayksikön käytössä olevaa järjestelmämerkkiä. Osaan 2. Rakennusautomaatiojärjestelmien tuki, ylläpito ja kehittäminen kuuluvat tarjoajan puitejärjestelyyn tarjoamien rakennusautomaatiomerkkien ylläpitopalvelut. Tarjoukset koskevat ylläpidon osalta sekä tilaajalla olemassa olevia rakennusautomaatiojärjestelmiä niissä kohteissa, joissa on käytetty tarjoajan tarjoamia järjestelmämerkkejä että kaikkia uusia, tarjoajan tarjoamilla järjestelmämerkeillä toteutettavia rakennusautomaatiojärjestelmiä. Osaan 2. valittujen toimittajien kanssa solmitaan ylläpitosopimukset kaikkien heidän toimittamiensa järjestelmämerkkien ylläpidos-

3 Haapajärven kaupunki Tarjouspyyntö 3 ( 15 ) ta. Ylläpitosopimukset solmitaan kilpailutuksen vahvistetussa järjestyksessä siten, että kutakin järjestelmämerkkiä koskevia ylläpitosopimuksia tehdään korkeintaan yksi (1) kutakin merkkiä kohden. Ylläpitopalveluiden periaatteet on kuvattuna Ylläpidon palvelukuvauksessa (liite 1 Asiakirjaluettelon liite A1110 Ylläpidon palvelukuvaus). Hankinnalle asetetut ehdottomat vaatimukset Tarjoajan tulee sitoutua tarjouksessaan tarjoamaan kaikki hankittavat palvelut samoin ehdoin hankinnassa mukana oleville kunnille (Haapajärven ja Nivalan kaupungit). Kummallekin kunnalle laaditat omat sopimuksensa. Kaikessa hankintaan liittyvässä ja sopimuksenaikaisessa yhteydenpidossa on voitava käyttää suomen kieltä. Muut ehdottomat vaatimukset ovat hankinnan Asiakirjaluettelon (liite 1) mukaisissa asiakirjoissa. Optiot/lisähankinta Optio 1: Mikäli kiinteistöllä on olemassa oleva, puitejärjestelyssä mukana olevan toimittajan tai kolmannen osapuolen toimittama järjestelmä, voidaan järjestelmän osittaisesta korvaamisesta tai laajentamisesta tehdä hankintasopimus kyseisen järjestelmän toimittajan kanssa. Optio 2: Mikäli korvattavassa järjestelmässä on toimintakuntoisia laitteita joita on mahdollista hyödyntää puitejärjestelyssä mukana olevan toimittajan järjestelmässä siten, että siitä on hankintayksikölle taloudellista etua, voidaan hankintasopimus tehdä kyseisen toimittajan kanssa. Optio 3: Ylläpidon palvelunkuvauksessa (liite 1 Asiakirjaluettelon liite A1110 Ylläpidon palvelunkuvaus) on kuvattu valvomopalvelun hankintaperiaate. Tilaajalla on kahden vuoden optio tilata valvomopalvelu toimijoilta, joiden kanssa ylläpitosopimus solmitaan. Volyymi Tilaaja ei sitoudu arvioituihin arvoihin, koska tarve hankintoihin vaihtelee vuosittain.

4 Haapajärven kaupunki Tarjouspyyntö 4 ( 15 ) Sopimuskausi Hankinnan osan 1. Rakennusautomaatiotöiden puitejärjestely sopimuskausi on toistaiseksi voimassaoleva. Hankinnanosan 2. Rakennusautomaatiojärjestelmien tuki, ylläpito ja kehittäminen sopimuskausi on toistaiseksi voimassaoleva. Sopimus puitejärjestelystä voidaan tehdä toimittajan kanssa vasta sitten, kun tukeen, ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvistä ehdoista on päästy sopimukseen. Puitejärjestelyn sekä tuen, ylläpidon ja kehittämisen sopimus voidaan irtisanoa tilaajan toimesta puolen (1/2) vuoden irtisanomisajalla ja toimittajan puolesta yhden (1) vuoden irtisanomisajalla. Kuitenkin irtisanoutuminen voidaan tehdä aikaisintaan neljän (4) vuoden kuluttua sopimuskauden alkamisesta. Puitejärjestelyn käyttö Tilaaja tekee rakennusautomaatiojärjestelmien hankintasopimukset puitejärjestelyyn valittujen toimittajien kesken seuraavien käyttötilanteiden perusteilla: 1. Uudiskohteissa sekä rakennusten peruskorjaus- ja parannushankkeissa tilaukset sopimusaikana tehdään hankinnan osaan 1. Rakennusautomaatiotöiden puitejärjestelyyn valittujen toimittajien välillä järjestettävillä kevennetyillä kilpailutuksilla. Kevennettyä kilpailutusta käytetään kun kyseessä ei ole kohtien 2. tai 3. tarkoittama hankinta. 2. Mikäli kiinteistöllä on olemassa oleva, puitejärjestelyssä mukana olevan toimittajan tai kolmannen osapuolen toimittama, järjestelmä, voidaan järjestelmän osittaisesta korvaamisesta tai laajentamisesta tehdä hankintasopimus kyseisen järjestelmän toimittajan kanssa, jotta varmistetaan kiinteistön sujuva ylläpito ja käytettävyys sekä teknisten laitteiden yhteensopivuus. 3. Mikäli korvattavassa järjestelmässä on toimintakuntoisia laitteita joita on mahdollista hyödyntää puitejärjestelyssä mukana olevan toimittajan järjestelmässä siten, että siitä on hankintayksikölle taloudellista etua, voidaan hankintasopimus tehdä kyseisen toimittajan kanssa. Osatarjous Ei oteta huomioon. Tarjoajan tulee tarjota hankinnan molempia osia (1 ja 2).

5 Haapajärven kaupunki Tarjouspyyntö 5 ( 15 ) Vaihtoehtoiset tarjoukset Otetaan huomioon seuraavilta osin: Ylläpitosopimuksen periaatteet on kuvattu liitteenä olevassa Ylläpidon palvelukuvauksessa (liite 1 Asiakirjaluettelon A1110 Ylläpidon palvelukuvaus). Tarjoaja voi myös esittää Ylläpidon palvelukuvauksesta poikkeavaa teknistä järjestelyä, mutta sen tulee sisältää Ylläpidon palvelukuvauksessa kuvatut toiminnallisuudet sekä varmistukset siten, että kaikkien tilaajalle asennettavien järjestelmien toimivuus ja ylläpito on järjestetty ja turvattu yhteneväisesti. Tarkemmat järjestelmäkohtaiset toiminnallisuudet ja periaatteet tarkennetaan sopimusneuvotteluissa. Rinnakkaistarjous Tarjoaja voi tarjota useampaa kuin yhtä edustamaansa tuotemerkkiä. Tällöin tarjousten vertailu tapahtuu edullisimman tuotemerkin mukaan, mutta puitesopimus voidaan tehdä koskemaan kaikkia tarjottuja tuotemerkkejä. Näin tarjoajalla on mahdollisuus hyödyntää kaikkia tarjoamiaan tuotemerkkejä hankinnan osan 1. kevennetyissä kilpailutuksissa. Tarjoajan tulee tällöin toimittaa tarjouksen liitteenä toimitettavat hintalomakkeet liite 1 Asiakirjaluettelon liite A1013 Puitejärjestelyn hintalomake ja liite 1 A1111 Ylläpidon hintalomake kustakin tarjoamastaan järjestelmämerkistä erikseen. Toimitusaika Hankinnan osan 1. toimitusaika eri kohteisiin määräytyy hankinnan tarpeen mukaan urakoina liitteen 1 Asiakirjaluettelon liitteen A1010 Puitejärjestelyn urakkaohjelma mukaisesti. Hankinnan osan 2. toimitusaika on kuvattu Ylläpidon palvelukuvauksessa (liitteen 1 Asiakirjaluettelon liite A1110). Hinnat Tarjouksessa tulee ilmoittaa arvonlisäverottomat kiinteät hinnat asti. Puitejärjestelyn hinnat ilmoitetaan oheisilla liitteen 1 Asiakirjaluettelon Hintalomakkeilla liite 1 A1013 Puitejärjestelyn hintalomake ja liite 1 A1111 Ylläpidon hintalomake. Hinnat vertaillaan lomakkeille automaattisesti laskukaavoilla muodostuvien vertailuhintojen mukaisesti. Lisäksi pyydetään yksikköhinnat sähkö ja putkitöille liitteen 1 Asiakirjaluettelon liitteillä 1 A1014 Puitejärjestelyn putkitöiden yksikköhintaluettelo ja A1015 Puitejärjestelyn säh-

6 Haapajärven kaupunki Tarjouspyyntö 6 ( 15 ) kötöiden yksikköhintaluettelo. Muulla tavoin ilmoitettuja hintoja ei oteta huomioon. Hinnan varaumia ei hyväksytä. Hintojen tulee olla kiinteinä voimassa asti, jonka jälkeen toimittaja voi esittää tilaajalle perustellusta syystä hinnan muutosta palvelun yleistä kustannuskehitystä vastaavasti. Esitykset hinnan muutoksista on esitettävä tilaajalle kirjallisella neuvottelupyynnöllä vähintään neljä (4) kuukautta ennen hinnanmuutoksen voimaantuloa. Toimittajan on esitettävä tilaajalle asianmukainen selvitys kustannusten kehityksestä ja hinnanmuutoksen syistä. Perustellusta syystä palvelun hintoja voidaan korottaa enintään kerran vuodessa tammikuun aikana. Tilaaja voi hyväksyä tai hylätä toimittajan esittämän hinnan muutoksen. Tehtävien hankintasopimusten kattohinnat määräytyvät liitteen 1 Asiakirjaluettelon liitteen 1 A1012 Puitejärjestelyn hinnoittelu lomakkeessa määritellyn piste- ja yksikköhinnoittelun mukaisesti. Puitejärjestelyyn annetut hinnat ovat enimmäishintoja, joita puitejärjestelyn kevennetyn kilpailutuksen tarjouksissa ei voi ylittää. Tarjouksessa esitetyt hinnat otetaan puitesopimuksen hintaliitteeksi. Kevennetyn kilpailutuksen yhteydessä puitejärjestelyssä mukana oleva toimittaja voi tarjota enimmäishintaa alempaa yksikköhintaa riippuen todellisesta tarpeesta, hankintavolyymista ja toimittajan resurssien saatavuudesta. Ylläpitopalveluun annetut hinnat on enimmäishintoja joita yksittäisen laitteen vaihto tai uuden laitteen asennus ei voi ylittää, lukuun ottamatta mahdollista vian paikantamiseen kulunutta aikaa sekä matkakustannusta ylläpitopalvelun toimittajan toimipaikasta tilaajan kunnan rajojen sisälle, jolloin voidaan käyttää annettuja tuntiveloitushintoja ja matkakustannushintaa. Kaikkien annettujen hintojen tulee sisältää kaikki palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset kuten matka-aika, ylityö ym. korvaukset, päivärahat, matkalippu, majoitus- ja kilometrikustannukset, kokouspalkkiot, postitus tietoliikenne yms. kulut tilaajan kuntarajojen sisäpuolella. Kuntarajojen ulkopuolella sijaitseviin kohteisiin tehtävissä töissä otetaan huomioon matka-ajasta ja kilometrikustannuksista aiheutuvat kustannukset. Laskutus-, toimitus- yms. lisiä ei hyväksytä. Laskutus Laskutus tulee tapahtua verkkolaskutuksena.

7 Haapajärven kaupunki Tarjouspyyntö 7 ( 15 ) Maksuehto Palvelu voidaan laskuttaa, kun se on hyväksytysti vastaanotettu. Maksuehto on vähintään 21 pv netto laskun päiväyksestä. Viivästyskorko on korkolain 4 1 mom. mukainen. Alihankkijat Tarjouksessa tulee ilmoittaa tiedossa olevien alihankkijoiden käyttö. Toimittajan on vastattava alihankkijan työstä ja tuloksista kuin omastaan. Toiminnan vastuuvakuutus Palvelunsuorittajalla on oltava viimeistään sopimuksen alkaessa voimassa oleva vähintään euron toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa tässä työssä tilaajalle, kolmannelle osapuolelle tai tämän omaisuudelle aiheutuneet vahingot. Todistus vastuuvakuutuksesta on toimitettava tilaajalle ennen sopimuksen allekirjoitusta. Tilaajavastuulaki Palveluntuottajan tulee tarvittaessa esittää tilaajalle ennen sopimuksen allekirjoittamista ja tarvittaessa sopimuskauden aikana tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain (1233/2006) 5 :n mukaiset selvitykset (todistus ennakkoperintärekisteristä, työnantajarekisteristä ja arvonlisävelvollisten rekisteristä, kaupparekisteriote/yhdistysrekisteriote (laaja), todistus maksetuista veroista ja eläkevakuutusmaksuista sekä selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista). Tarjoajan soveltuvuutta koskevat vaatimukset Tarjoajan on täytettävä seuraavat tarjoajaa koskevat rahoitukseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset sekä tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset. Tarjoaja, joka ei täytä asetettuja vaatimuksia tai joka syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen toimittaessaan alla mainittuja tietoja tai joka ei asetetussa määräajassa toimita pyydettyä selvitystä, suljetaan tarjouskilpailusta. Tarjoajalla tulee olla hankinnan kokoon ja laatuun nähden taloudelliset edellytykset hankinnan suorittamiseen. Ominaisuutta arvi-

8 Haapajärven kaupunki Tarjouspyyntö 8 ( 15 ) oidaan tarjoajan vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella. Hankintayksikkö voi tarkistaa tarjoajan taloudelliset edellytykset ja luottotiedot yleisesti käytetyistä rekistereistä. Tarjoajan on oltava rekisteröity kaupparekisteriin/ammatti- tai elinkeinorekisteriin sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaisesti. Toimittajan tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin. Ulkomaalaisen tarjoajan on toimitettava kaikki vaatimuksissa tarkoitetut tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla muulla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksyttävällä tavalla. Todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä laskettuna. Vastaavat todistukset ja selvitykset on toimitettava myös tiedossa olevien alihankkijoiden osalta. Muiden käytettävien alihankkijoiden osalta todistukset ja selvitykset tulee esittää viimeistään sopimuksenteko vaiheessa. Rahoitukseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset Tarjoaja on huolehtinut verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta. Toimittajalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus, joka on riittävä suhteessa hankinnan laajuuteen ja riskeihin nähden. Tarjoukseen liitettävät selvitykset: veroviranomaisen todistus verojen maksamisesta työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusten suorittamisesta Edellä mainitut todistukset voi korvata Tilaajavastuu.fi raportilla. selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista Tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset Tarjoajan on täytettävä seuraavat suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevat vaatimukset: Tarjoajalla tulee olla kokemusta rakennusautomaatiourakoinnista Tilastokeskuksen rakennusluokitus mukaisista kohteista viimeisen kolmen (3) vuoden aikana tarjousten viimeisestä jättö-

9 Haapajärven kaupunki Tarjouspyyntö 9 ( 15 ) päivästä lukien. Kohdereferenssejä tulee olla vähintään viisi (5), vähintään kahdesta (2) seuraavista rakennustyypeistä: o Opetusrakennukset o Toimistorakennukset o Hoitoalan rakennukset o Liikerakennukset o Kokoontumisrakennukset Referenssien tulee olla laajuudeltaan täydellisiä saneerauksia tai uudiskohteita, jotka ovat sisältäneet vähintään 100 valvontapistettä. Tarjoajan tilaajalle tehtävien hankintojen vastuullisen henkilöstön tulee täyttää seuraavat vaatimukset: Projektipäällikkö - Vähintään alempi korkeakoulututkinto tai teknikko talotekniikan alalta (LVI-, sähkö-, automaatiotekniikka tai vastaava). - Vähintään kolmen (3) vuoden kokemus rakennusautomaatiourakoinnista, joista vähintään kaksi (2) vuotta projektinjohtotehtävissä. Kokemuksen tulee olla vähintään kolmesta (3) edellä mainitusta rakennustyypistä. Projektinhoitaja - Vähintään alempi korkeakoulututkinto tai teknikko talotekniikan alalta (LVI-, sähkö-, automaatiotekniikka tai vastaava). - Vähintään kolmen (3) vuoden kokemus rakennusautomaatiourakoinnista, joista vähintään yksi (1) vuosi projektinhoitajana Kokemuksen tulee olla vähintään kahdesta (2) edellä mainitusta rakennusluokasta. Huoltoteknikko - Vähintään ammatillinen perustutkinto talotekniikan alalta (LVI-, sähkö, automaatiotekniikka tai vastaava) - Vähintään kolmen (3) vuoden kokemus rakennusautomaatioalalta, joista vähintään kaksi (2) vuotta rakennusautomaation asennus-, huolto-, ja korjaustöistä. Tarjoukseen liitettävät selvitykset: Liite 3 Referenssilomake täytettynä vähintään viidestä (5) vaaditusta toimeksiannosta viimeisen kolmen (3) vuoden ajalta tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä laskettuna. Liite 4 Asiantuntijalomakkeet täytettynä vähintään projektipäällikön, projektinhoitajan ja huoltoteknikon osalta. (Huom! Eri välilehdet eri asiantuntijoille)

10 Haapajärven kaupunki Tarjouspyyntö 10 ( 15 ) Tarjouksen sisältö Tarjouksen tulee sisältää vähintään tässä tarjouspyynnössä vaaditut tiedot. Tarjouksen laatimiskielen tulee olla suomi. Tarjoajien soveltuvuuden arvioimiseksi tarjoukseen on liitettävä kohdassa tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset vaaditut selvitykset ja todistukset. Tarjousten arviointia ja vertailua varten on tarjoukseen liitettävä: Liite 1 Asiakirjaluettelon liite A1013 Puitejärjestelyn hintalomake täytettynä Liite 1 Asiakirjaluettelon liite A1111 Ylläpidon hintalomake täytettynä Liite 1 Asiakirjaluettelon liite A1014 Ylläpidon putkitöiden yksikköhintaluettelo täytettynä Liite 1 Asiakirjaluettelon liite A1015 Ylläpidon sähkötöiden yksikköhintaluettelo täytettynä Liite 2 Laadun arviointi täytettynä Liite 3 Referenssilomake täytettynä Liite 4 Asiantuntijalomakkeet täytettynä vähintään projektipäällikön, kahden (2) projektinhoitajan ja kahden (2) huoltoteknikon osalta. (Huom! Eri välilehdet eri asiantuntijoille) Esitteet tarjotuista järjestelmistä Tarjousten arviointia ja vertailua varten on tarjouksessa kuvattava/ selvitettävä: Pyydetyt selvitykset liitteen 5 mukaisesti Hankintapäätöksen mahdollista sähköistä tiedoksiantoa varten tarjoajaa pyydetään ilmoittamaan tarjouksessaan sähköinen yhteystietonsa (sähköposti). Tarjousten käsittely Tarjousten avaamisen jälkeen määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan kolmessa vaiheessa: 1. Tarjoajien soveltuvuuden arviointi 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 3. Tarjousten vertailu Tarjous tulee tarjoajaa sitovaksi, kun tilaaja on ottanut tarjouksesta selon. Tarjouksen tekemisestä ei makseta korvausta.

11 Haapajärven kaupunki Tarjouspyyntö 11 ( 15 ) Valintaperuste Valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisuuden arviointiperusteita hankinnan molemmissa osissa ovat: - Laatu. Painoarvo 60 %. - Hinta. Painoarvo 40 %. Laadun arviointi suoritetaan liitteen 2 Laadun arviointi mukaisesti. Hankinnan osassa 1. Rakennusautomaatiotöiden puitejärjestely hinnan laskennassa otetaan huomioon sekä perushinta liitteen 1 Asiakirjaluettelon liitteen A1013 Puitejärjestelyn hintalomake mukaisesti (Painoarvo 20 %), että ylläpitokustannukset liitteen 1 Asiakirjaluettelon liitteen A1111 Ylläpidon hintalomake mukaisesti (Painoarvo 20 %). Hankinnan osassa 2. Rakennusautomaatiojärjestelmien tuki, ylläpito ja kehittäminen hinnan laskennassa otetaan huomioon ainoastaan ylläpitokustannukset liitteen 1 Asiakirjaluettelon liitteen A1111 Ylläpidon hintalomake mukaisesti (Painoarvo 40 %). Perushinta on puitejärjestelyn urakoinnin yksikköhintaluettelon mukaisella hinnoittelulla laskettu kokonaisuus. Puitejärjestelytarjous annetaan liitteen 1 Asiakirjaluettelon liitteen A1013 Puitejärjestelyn hintalomake esitetyistä rakennusautomaatiojärjestelmän laitteista täyteen toimintakuntoon saatettuina valvomoliityntöineen (liitetään valvomopalveluun) sekä dokumentoituina tässä hankintaohjelmassa sekä muissa puitejärjestelysopimus/tarjouspyynnön liitteinä olevissa asiapapereissa esitetyssä laajuudessa. Ylläpitokustannukset ovat ylläpidon hinnoittelulomakkeelle täytetyn hinnoittelun mukainen kokonaisuus. Ylläpitotarjoukseen annetaan liitteen 1 Asiakirjaluettelon liitteen A1111 Ylläpidon hintalomake mukaisista tuotteista yksikköhinnat sekä kattohinnat määriteltyjen tuotteiden uusimisille/ uudisasennukselle, sekä tietyille ohjelmointitöille. Laadun arvioinnissa laatupisteet lasketaan seuraavasti: Eniten laatupisteitä saanut tarjous saa painoarvon verran vertailupisteitä. Muiden tarjousten vertailupisteet lasketaan siten, että kyseisen tarjouksen laatupisteet (Y) jaetaan eniten laatupisteitä saaneen tarjouksen pisteillä (X) ja kerrotaan painoarvolla (Y/X*painoarvo). Hintavertailussa hintapisteet lasketaan seuraavasti: Hinnaltaan edullisin tarjous saa painoarvon verran vertailupistettä. Muiden tar-

12 Haapajärven kaupunki Tarjouspyyntö 12 ( 15 ) jousten vertailupisteet lasketaan siten, että edullisimman tarjouksen tarjoushinta (X) jaetaan kyseisen tarjouksen tarjoushinnalla (Y) ja kerrotaan painoarvolla (X/Y*painoarvo). Toimittajan oman alan ehdot Tarjoajan omien toimitusehtojen tai alan yleisten ehtojen liittäminen tarjoukseen johtaa tarjouksen hylkäämiseen, mikäli niissä on tarjouspyynnön vastaisia ehtoja (esim. hinnanvaraumia ja poikkeavia maksuehtoja). Hylkäämisperusteet Sopimusehdot Tarjous hylätään, mikäli tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset eivät täyty tai jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty. Tarjous hylätään myös, mikäli tarjous ei vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä. Valitun toimittajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus. Valitun toimittajan ja Haapajärven kaupungin välille syntyy sitova sopimus hankinnan kohteesta vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet hankintaa koskevan sopimuksen. Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman. Hankinnoissa tullaan noudattamaan kaksia (2) sopimusehtoja: 1. Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998) noudatetaan hankinnan osassa 1. Rakennusautomaatiotöiden puitejärjestely ja uusissa hankinnoissa huomioiden tarjouspyynnön Asiakirjaluettelon (liite 1) mukaisissa asiakirjoissa ilmoitetut poikkeukset ja lisäykset. Sopimusehdot on liitteenä 6 YSE Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 Palvelut) käytetään puitejärjestelyn ylläpitopalveluissa ja hankinnan osassa 2. Rakennusautomaatiojärjestelmien tuki, ylläpito ja kehittäminen huomioiden tarjouspyynnön Asiakirjaluettelon (liite 1) mukaisissa asiakirjoissa ilmoitetut poikkeukset ja lisäykset. Sopimusehdot on liitteenä 7 JYSE 2009 Palvelut.

13 Haapajärven kaupunki Tarjouspyyntö 13 ( 15 ) Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys Sopimuksen voimassaoloaikana noudatetaan seuraavaa asiakirjojen pätevyysjärjestystä: 1. Sopimus 2. Tarjouspyyntö 3. YSE JYSE 2009 Palvelut 5. Tarjous Sopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät riitaisuudet ratkaistaan Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa. Asiakirjojen julkisuus Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat yleisesti julkisia sopimuksenteon jälkeen. Tarjouskilpailuun osallistuneet saavat halutessaan tarjoukset nähtäväkseen jo päätöksenteon jälkeen. Siksi tarjous on pyrittävä laatimaan siten, ettei se sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia. Mikäli liike- tai ammattisalaisuuksien sisällyttäminen on kuitenkin järkevän tarjouksen tekemiseksi välttämätöntä, tulee liike- tai ammattisalaisuuksiksi määritellyt tiedot ilmoittaa ainoastaan erillisellä liitteellä, jonka on oltava selkeästi merkitty. Tarjoajan on huomioitava, että julkisuuslain 11 :n 2 momentin 6 kohdan mukaan asianosaisella on aina oikeus saada tieto tarjousten vertailussa käytetystä hinnasta ja muusta tekijästä. Tarjouksen voimassaolo Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään asti. Tarjousten lähettäminen Tarjous + sähköinen versio CD/DVD:llä tai USB-muistitikulla (Excel-taulukot Microsoft Excel formaatissa) on toimitettava viimeistään klo mennessä suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen: Haapajärven kaupunki (Käyntiosoite: Kirkkokatu 2) PL Haapajärvi Kuoressa on ehdottomasti oltava merkintä Tarjous: Rakennusautomaatio ja tarjoajan nimi.

14 Haapajärven kaupunki Tarjouspyyntö 14 ( 15 ) Mikäli sähköisen ja paperisen tarjouksen välillä on ristiriita, katsotaan paperinen versio tarjouksesta ensisijaiseksi. Määräajan jälkeen saapuneet tarjoukset suljetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle. Tarjoaja vastaa tarjouksen saapumisesta määräaikaan mennessä yllä mainittuun osoitteeseen. Lisätiedot Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksen tekemisestään mahdollisten lisätietojen toimittamista varten klo mennessä. Mahdolliset tarjouksen laadintaa koskevat kysymykset on esitettävä klo mennessä sähköpostitse osoitteella jouni.laajala(at)haapajarvi.fi. Sähköpostin otsikkona tulee ehdottomasti olla Lisätietopyyntö: Rakennusautomaatio. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka toimitetaan tarjoajille sähköpostitse viimeistään Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdollisista tarkentavista muutoksista tarjouspyyntöön.

15 Haapajärven kaupunki Tarjouspyyntö 15 ( 15 ) Liitteet Liite 1 Asiakirjaluettelo ja sen mukaiset asiakirjat A1010 A A1010 Puitejärjestelyn urakkaohjelma - A1011 Puitejärjestelyn urakkarajaliite - A1012 Puitejärjestelyn hinnoittelu - A1013 Puitejärjestelyn hintalomake - A1014 Puitejärjestelyn putkitöiden yksikköhintaluettelo - A1015 Puitejärjestelyn sähkötöiden yksikköhintaluettelo - A1110 Ylläpidon palvelukuvaus - A1111 Ylläpidon hintalomake - A1210 Tekninen erittely - A1211 Mittausseurantaohje - A1212 Sähkötöiden tekninen erittely Liite 2 Laadun arviointi Liite 3 Referenssilomake Liite 4 Asiantuntijalomakkeet Liite 5 Pyydetyt selvitykset Liite 6 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 Liite 7 JYSE 2009 Palvelut

Lempäälän kunta Tarjouspyyntö 1 (8) Liikuntatoimi. Kyseessä on EU-kynnysarvon alittava hankinta.

Lempäälän kunta Tarjouspyyntö 1 (8) Liikuntatoimi. Kyseessä on EU-kynnysarvon alittava hankinta. Lempäälän kunta Tarjouspyyntö 1 (8) Liikuntatoimi 27.5.2015 Kuntosalin välineet Hankintamenettely Lempäälän kunnan liikuntatoimi pyytää tarjouksia Lempoisten koulun liikuntahallin kuntosalin välineiden

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN KAPPALETAVARAKUORMA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä kappaletavarakuorma-autosta. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SIIRRETTÄVIEN PILARINOSTIMIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne neljästä siirrettävästä pilarinostimista. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi

tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi 2012 F-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTA-ALUKSEN PERUSKORJAUS JA MODERNISOINTI Tarjouspyynnön sisältö Satakunnan

Lisätiedot

KAPPALETAVARANOSTIMELLA JA VAIHTOLAVALAITTEELLA VARUSTETUN KUORMA- AUTON HANKINTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

KAPPALETAVARANOSTIMELLA JA VAIHTOLAVALAITTEELLA VARUSTETUN KUORMA- AUTON HANKINTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) KAPPALETAVARANOSTIMELLA JA VAIHTOLAVALAITTEELLA VARUSTETUN KUORMA- AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne kappaletavaranostimella ja vaihtolavalaitteella varustetusta kuorma-autosta.

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Lomake 1/2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TILA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN DUMPPERIN (TRD) HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä Traktoridumpperista, TRD (dumpperista). Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) METSÄKONESIMULAATTORI Pyydämme tarjoustanne Tampereen ammattikorkeakoulun metsäja konetekniikan opetukseen tulevasta a) metsäkonesimulaattorista ja b) puunkorjuuketjun toimintojen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) SISÄLLYS

TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) SISÄLLYS TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) SISÄLLYS 1. Yleistä 2 2. Hankinnan kohde 2 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 3 6. Osatarjous 3 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 3 8. Tarjouspyyntöasiakirjat 3 9. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. KÄYTETTY PYÖRÄALUSTAINEN KAIVUKONE KKHp

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. KÄYTETTY PYÖRÄALUSTAINEN KAIVUKONE KKHp TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN PYÖRÄALUSTAISEN KAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne KÄYTETYSTÄ PYÖRÄALUSTAISESTA KAI- VUKONEESTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi maankäyttö- ja karttapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 7.1.2015 NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN UUDISKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely 2. Hankintamenettely Tuusulan kunta on toteuttamassa Nuppulinnan alueen kaavan pohjakartan

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

Hankintalain mukainen hankintayksikkö on TREDU-Kiinteistöt Oy. Tilaajan ja rakennuttajan välillä on erillinen rakennuttamissopimus.

Hankintalain mukainen hankintayksikkö on TREDU-Kiinteistöt Oy. Tilaajan ja rakennuttajan välillä on erillinen rakennuttamissopimus. 22.9.2015 Sivu 1/5 Rakennuttaja: Tampereen kaupunki Tampereen Tilakeskus Liikelaitos PL 487, 33101 Tampere Tilaaja: TREDU-Kiinteistöt Oy Hanke: TREDU Valo, Siltanostin TARJOUSPYYNTÖ Tampereen Tilakeskus

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Pyydämme tarjoustanne koulupäivinä tapahtuvista opiskelijakuljetuksista. 4, IISALMI.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Pyydämme tarjoustanne koulupäivinä tapahtuvista opiskelijakuljetuksista. 4, IISALMI. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) OPISKELIJAKULJETUSPALVELUN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne opiskelijakuljetuksista eri toimipaikkoihin. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Hankintamenettely

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA KOULUTUS PALVELUN HANKINTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA KOULUTUS PALVELUN HANKINTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Lomake 1/2007 TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA KOULUTUS PALVELUN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon valmistava tietopuolinen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

14.12.2011 POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

14.12.2011 POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä olevan erittelyn mukaisista polttoaineista. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

Lisätiedot

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI.

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1(6) ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA LIIKELAITOS 21.11.2012 4788/02.08.00/2012 RYHMÄKASVIT 2013 1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. 2 Hankinnan

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston hankinta. Tarjouspyyntö

Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston hankinta. Tarjouspyyntö Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston hankinta Tarjouspyyntö 18.8.2014 1 Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Taustaa... 3 3 Hankintayksikkö... 3 4 Hankinnan sisältö... 4 4.1 Yleistä... 4 4.2 Sopimuskausi...

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVE- LUISTA SEKÄ KAHDEN VUODEN OPTIOT (1+1) VUOSILLE 2021 JA 2022

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVE- LUISTA SEKÄ KAHDEN VUODEN OPTIOT (1+1) VUOSILLE 2021 JA 2022 TARJOUSPYYNTÖ TARKASTUSPALVELUT Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVE- LUISTA 2017 2020 SEKÄ KAHDEN VUODEN OPTIOT (1+1) VUOSILLE 2021 JA 2022 Karkkilan kaupunki

Lisätiedot

TARKASTUSAUTON HANKINTA

TARKASTUSAUTON HANKINTA 1 TARKASTUSAUTON HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne tarkastusautosta, jäljempänä olevan tarjouspyynnön mukaisesti: Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KAIVUKONEEN KAIVUSYVYYSJÄRJESTELMÄN PÄIVITTÄMINEN 3D- KONEOHJAUSJÄRJESTELMÄÄN Pyydämme tarjoustanne nykyisen kaivukoneen kaivusyvyysjärjestelmän päivittämistä 3d-koneohjausjärjestelmään

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 2.2.2015 (www.hankintailmoitukset.fi)

Lisätiedot

10 MYYTTIÄ VIDEO TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta.

10 MYYTTIÄ VIDEO TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta. 1 (7) 10 MYYTTIÄ VIDEO Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta. Pyydämme tarjoustanne oheisten asiakirjojen mukaisesti. 1. Hankinnan kohde Hankinnan

Lisätiedot

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat 1 (5) BENTONIITTIMATTOJEN HANKINTA Hankinnan kohde / Kajaanin kaupungin tekninen toimiala pyytää sitovaa kirjallista tarjoustanne jätteenkäsittelylaitosten sulkemiseen tarvittavasta bentoniittimatosta.

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ Keittiön ruokasalin/taukotilan kalusteista Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Viitasaaren kaupunki/tilapalvelu Keskitie

Lisätiedot

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ 2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Viitasaaren kaupunki/tilapalvelu Keskitie 10 44500 VIITASAARI

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut PALVELUHANKINTOJEN 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ Dnro 3556/ /2011 Päiväys

Espoon kaupungin hankintapalvelut PALVELUHANKINTOJEN 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ Dnro 3556/ /2011 Päiväys Espoon kaupungin hankintapalvelut PALVELUHANKINTOJEN 1 (6) HELMET-KIRJASTOJEN AINEISTON PERINTÄPALVELUJEN HANKINTA Espoon kaupungin hankintapalvelut järjestää tarjouskilpailun HelMet-kirjaston perintäpalvelusta

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Kh

TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Kh 1 TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Kh 20.3.2017 Hankinnan kohde Hankintayksikkö Hankinnan tarjouspyyntö koskee Loimaan kaupungin ja Koski Tl:n kunnan henkilökunnan sekä näiden kuntien järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Harjuniityn liikuntahalli Suunnittelutarjouspyyntö

Harjuniityn liikuntahalli Suunnittelutarjouspyyntö NOKIAN KAUPUNKI Tekninen keskus Harjuniityn liikuntahalli Suunnittelutarjouspyyntö Nokian kaupungin tekninen keskus pyytää suunnittelutarjoustanne Harjuniityn liikuntahallin rakenne-, lvia- ja sähkösuunnittelusta.

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Koulujen teknisen työn työkalujen ja tarvikkeiden hankinta ajalle 1.8.2015 31.12.2016 HEL 2015-003990 T 02 08 01 00 1. Hankinnan kohde Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi 10.10.2012 1(5) Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne strategiatyön konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankittavan palvelun sisältö

Lisätiedot

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TARJOUSPYYNTÖ 1(5) ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Tarjouspyynnön liitteet Sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoonlahden koulujen

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ "Tulostimet 2008" Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Atk-palvelukeskus Osoite PL 20 002401 KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö Eero Viitanen järjestelmäasiantuntija

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. Viitasaaren Kaupunki Pihtiputaan Kunta

Tarjouspyyntö. Viitasaaren Kaupunki Pihtiputaan Kunta Tarjouspyyntö Kylmäaineita sisältävien jäähdytyslaitteiden määräaikaishuollosta ja pienkorjauksista Viitasaaren Kaupunki Pihtiputaan Kunta Tarjouspyyntö 1. Hankinnan kohde Kylmälaitteiden määräaikaistarkastukset

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

Ajoneuvorenkaiden hankinta

Ajoneuvorenkaiden hankinta Tarjouspyyntö 1 (5) Ajoneuvorenkaiden hankinta Porvoon kaupungin kuntatekniikka pyytää tarjoustanne ajoneuvoihin ja työkoneisiin hankittavista renkaista, niiden vanteelle vaihdoista, alle laitosta ja paikkauksista.

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 Asia K/7/02.08.00.06/2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Imatran kaupunki / Kaupunkirakenne ja kunnallistekniikka.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hanke rahoitetaan Euroopan Unionin aluekehitysrahaston, Sastamalan koulutuskuntayhtymän, kuntien ja yritysten toimesta.

TARJOUSPYYNTÖ. Hanke rahoitetaan Euroopan Unionin aluekehitysrahaston, Sastamalan koulutuskuntayhtymän, kuntien ja yritysten toimesta. TARJOUSPYYNTÖ 3.10.2013 Pyydämme teitä tarjoamaan seuraavaa: Märkärainausprosessin vesisäiliön lämpöeristys. 1 Yleistä taustaa 1.2 Hankkeen toteuttaja 1.3 Hankkeen rahoittaja 2 Hankinta 2.1 Lähtötiedot

Lisätiedot

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja.

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja. 12.3.2012 TARJOUSPYYNTÖ RUOANKULJETUKSISTA 1. Hankinnan kuvaus Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää Raahen kaupungin ateria- ja puhtauspalveluille tarjouksia ruoankuljetuksista liitteen mukaisesti.

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne viidestä (5) elektronisesta suurtehohälyttimestä, teholtaan 2000 W asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti.

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TAIMIKONHOITOTÖISTÄ 2013 Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Taimikonhoitotyöt Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi 1.7.2013-31.12.2013.

Lisätiedot

Päällystepaikkaustyöt 2014

Päällystepaikkaustyöt 2014 Selvitys Tarjouspyyntö 20.3.2014 1 (8) Päällyst Päällystepaikkaustyöt 2014 Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä päällystepaikkaustöistä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta Puitejärjestely Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Espoon kaupunki pyytää tarjousta rotaatio- ja suurarkkipainotöistä (arkkikoot

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista Tarjouspyyntö YTHS:n tilintarkastuspalveluista Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely...

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ 30.6.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ (tilaaja) pyytää tarjoustanne Evon asuntola Kivelän saneerauksen rakentamisesta.

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/5 Harjavallan kaupunki / Koulukeskuksen pysäköintialue Kokonaishintaurakka Arvoisa urakoitsija, Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous

Lisätiedot

1(5) Diaarinumero TAIV/91/ /2017

1(5) Diaarinumero TAIV/91/ /2017 1(5) Diaarinumero TAIV/91/10.00.02.04/2017 22.8.2017 TARJOUSPYYNTÖ TILOISTA KIVELÄ (833-402-3-23), SAARNIRANTA (määräala; 833-402-4-55) JA SAHA (833-402-8-1) Yleistä Sataman saavutettavuus sekä maitse

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA TARJOUSPYYNTÖ RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA 18.12.2014 TARJOUSPYYNTÖ TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN SOVELTUVAN RADIOGRAAFISEN LAITTEISTON HANKKIMISESTA

Lisätiedot

SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA

SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA 18.12.2012 1 SIMON KUNTA Tekninen toimisto Ratatie 6 95200 Simo TARJOUSPYYNTÖ Sisällys 1. HANKINNAN KOHDE... 2 2. TARJOUKSEN SISÄLTÖ... 2 3.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö "Microsoft School Agreement ja Select sopimukset

Tarjouspyyntö Microsoft School Agreement ja Select sopimukset Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Tarjouspyyntö "Microsoft School Agreement ja Select sopimukset Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Atk-palvelukeskus Osoite PL 20 002401 KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI Tarjouspyyntö TEKLA/135/2017

RIIHIMÄEN KAUPUNKI Tarjouspyyntö TEKLA/135/2017 TARJOUSPYYNTÖ 2017 3.3.2017 Sisällys 1 Tarjouspyynnön kohde... 3 2 Hankintamenettely... 3 3 Urakkamuoto... 3 4 Urakka-aika... 3 5 Maksuperuste... 3 6 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3 7 Vaatimukset urakoitsijalle...

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

Pyydämme yksikköhintaista tarjoustanne nykyisten loisteputkien korvaamisesta LED-valoputkilla tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Pyydämme yksikköhintaista tarjoustanne nykyisten loisteputkien korvaamisesta LED-valoputkilla tämän tarjouspyynnön mukaisesti. TARJOUSPYYNTÖ Tekninen osasto LOISTEPUTKIEN KORVAAMINEN LED-VALOPUTKILLA Pyydämme yksikköhintaista tarjoustanne nykyisten loisteputkien korvaamisesta LED-valoputkilla tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta runko-ohjatusta kaivurikuormaajasta

Lisätiedot

12.3.2010 PALKANMAKSUPALVELUJEN HANKINTA - VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖKOHTAISET AVUSTAJAT

12.3.2010 PALKANMAKSUPALVELUJEN HANKINTA - VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖKOHTAISET AVUSTAJAT TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) PALKANMAKSUPALVELUJEN HANKINTA - VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖKOHTAISET AVUSTAJAT Hankinnan kuvaus Hankinnan laajuus Järvenpään kaupungin vammaispalvelut (jäljempänä tilaaja) kilpailuttaa

Lisätiedot

ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA

ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kahdesta (2) elektronisesta suurtehohälyttimestä asennuksineen, teholtaan 2000 W, jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

Kaupungilla on oikeus olla hyväksymättä mitään tarjousta.

Kaupungilla on oikeus olla hyväksymättä mitään tarjousta. 1 ( 5) TARJOUSPYYNTÖ Valkeakosken kaupungin strategiatyön konsultointi Valkeakosken kaupunki pyytää tarjoustanne kaupunkistrategian uusimisen konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin.

Lisätiedot

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 Tarjouspyyntö 1 (5) PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 1 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne pienten ja kiireellisten katuvalaistuskohteiden suunnittelusta.

Lisätiedot

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa.

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa. TARJOUSPYYNTÖ VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUISTA Tarjouspyyntö koskee vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (1987/380) 8 c :ssä

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5 7.5.2014 1/5 URAKKATARJOUSPYYNTÖ PENTTILÄNNIEMEN ASUNTOALUEEN VALAISTUKSEN SANEERAUS (Dnro 55/423/2010) 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan aikataulu Kokemäen kaupunki pyytää Teiltä tarjousta Penttilänniemen

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014 Helsingin kaupunki 1 (5) Tarjouspyyntö helsinkiläisten liikkumistottumuksia koskevasta henkilöhaastattelusta HEL 2014-006054 T 02 08 02 00 1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja 19.8.2015 Toimialarehtori, Stadin aikuisopisto

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja 19.8.2015 Toimialarehtori, Stadin aikuisopisto Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Stadin ammattiopisto tasoleikkurin hankinta koulutuskäyttöön HEL 2015-009004 T 02 08 01 00 1.Hankinnan kohde Helsingin kaupungin Stadin ammattiopiston palvelun ja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne Tampereen kaupunkiseudun ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Kauhajoen koulukeskuksen liikuntahallin liikuntavälineet

Kauhajoen koulukeskuksen liikuntahallin liikuntavälineet TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Kauhajoen koulukeskuksen liikuntahallin liikuntavälineet Tarjouspyyntö Kauhajoen kaupunki / sivistysosasto (myöhemmin hankintayksikkö) pyytää tarjouksia Kauhajoen koulukeskuksen liikuntahalliin

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä LIITE 2 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä. Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Kaikkiin

Lisätiedot

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl TARJOUSPYYNTÖ 23.11.2009 Arvoisa vastaanottaja RHL-Data Oy pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellystä tuotteesta ja/tai palvelusta tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä yksilöidyllä tavalla. Tarjous

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. VÄLINEHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää Hilmailmoituskanavassa 2.10.2014 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ILMANVAIHTOSUODATTIMISTA (puitejärjestely)

TARJOUSPYYNTÖ ILMANVAIHTOSUODATTIMISTA (puitejärjestely) 1(7) TARJOUSPYYNTÖ ILMANVAIHTOSUODATTIMISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus pyytää tarjoustanne ilmanvaihtosuodattimien hankinnasta Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan kunnille sopimuskaudeksi 1.9.2014

Lisätiedot

Tekninen osasto Pyydämme tarjoustanne ammattikeittiölaitetoimituksista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Tekninen osasto Pyydämme tarjoustanne ammattikeittiölaitetoimituksista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. TARJOUSPYYNTÖ Tekninen osasto 20.3.2017 KEITTIÖLAITEHANKINNAT Pyydämme tarjoustanne ammattikeittiölaitetoimituksista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. Hankinnan kohteet, toimitussisältö, toimitusehto

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Espoon henkilöstölehden tuottaminen Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Hankinnalla tullaan

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

Valitun toimittajan tulee käydä tilaajan kanssa tarjotut tuotteet yksityiskohtaisesti läpi

Valitun toimittajan tulee käydä tilaajan kanssa tarjotut tuotteet yksityiskohtaisesti läpi . a.a^ Tarjouspyyntö KURUUN KOULUN LIIKUNNAN OPETUKSEN VÄLINEISTÖÄ Hankinnan kuvaus. meron kaupunki Pyytää tarjoustanne Kiiruun uuden koulun liikunnan opetuksen välineistöstä. Kiiruun uusi koulukeskus

Lisätiedot

ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ

ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 37/13 1(5 ) ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ Tarjouspyyntöön liittyviä vaatimuksia Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää tarjoustanne ateriatilausjärjestelmästä.

Lisätiedot