TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 31"

Transkriptio

1 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA :00-20:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 18 TOIMINTAKERTOMUS V / SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO ASIAKASMAKSUT VAMMAISPALVELUSSA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUN JA TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN KILPAILUTUS 21 KUNTALAISALOITE / TERVEYSKESKUKSEN ILTAVASTAANOTTO 22 TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN VUOKRIEN KOROTUKSET 23 MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTUS / PUITESOPIMUKSET 24 ASUMISPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET TURVAPALVELUIDEN KILPAILUTUS / TULOKSET SIVUTOIMI-ILMOITUS / MATHLIN PALVELUPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN ILMOITUSASIAT

2 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA :00-20:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ylitalo Vesa PJ Nuolioja-Saksio Heleena VPJ Hietikko Tarja J Kurunsaari Jarmo J Laikari Seppo J Lakso Sanna J Väyrynen Jukka J Leiviskä Kirsti VJ Remes Päivi VJ POISSA Junes Jukka J Kokkonen Elina J Karppinen Hannele Khall:n edustaja MUU Tornberg Eliisa Esittelijä Matinolli Maarit Johtava lääkäri Eskola Teija Vanhuspalvelujohtaja Kähkönen Juha Johtava sosiaalityöntekijä Ojala Heidi Palvelusihteeri Huurre Kaarina Pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Vesa Ylitalo Puheenjohtaja Kaarina Huurre Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet olemme varmentaneet nimikirjaimillamme. Tyrnävällä Tarja Hietikko Sanna Lakso PÖYTÄKIRJA YLEI- Tyrnävän kunnanvirastossa aukioloaikana SESTI NÄHTÄVILLÄ Tomi Koskela Ilmoitustaulunhoitaja

3 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN SOSTERV 16 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Hietikko ja Sanna Lakso.

4 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS SOSTERV 17 Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p Sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitellään osas ton ajankohtaisia asioi ta: - Avin tarkastus Kotolassa - Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

5 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS V / SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO 76/031/2014 SOSTERV 18 Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p Kuntalain 69 :n mukaan laaditaan vuosittain kunnan toimintakertomus. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Sosiaali- ja terveysosaston toimintakertomus vuodelta 2013 liitteenä. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy toimintakertomuksen vuodelta 2013 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle. Sen keskeiset tiedot koostetaan valtuustolle tilinpäätöskertomukseen.

6 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta ASIAKASMAKSUT VAMMAISPALVELUSSA 972/004/2013 SOSTERV 19 Valmistelu: Johtava sosiaalityöntekijä Juha Kähkönen, p Tyrnävän kunta järjestää kehitysvammaisille henkilöille palveluja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lainsäädännön mukaan (Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 519 / 1977). Erityishuollon asumispalveluissa voidaan asukkaalta periä ylläpitomaksu, mutta ei palvelumaksua kehitysvammalain ja asiakasmaksulain (734 / 1992) mukaisesti. Erityishuollon asumispalveluissa asukas maksaa itse palveluntuottajalle vuokran, kulutuksensa mukaisen sähkön, vesimaksun ja ruoan. Asukkaat vastaavat myös itse terveydenhuollosta, henkilökohtaisesta hygieniasta, vaatetuksesta ja harrastuksista aiheutuvista kustannuksista. Erityishuoltolain mukaisessa työ- ja päivätoiminnassa sekä aamu- ja iltapäivähoidossa yli 16-vuotias kehitysvammainen henkilö maksaa itse ruoan. Mikäli hän tarvitsee kuljetuksen, kunnan tulee se järjestää ja palvelusta ei peritä maksua. Mikäli kehitysvammainen henkilö kykenee asumaan suhteellisen itsenäisesti (hoitaa itse mm. hygienian, ylläpidon) ja hän tarvitsee pelkästään joihinkin asiointeihin tms. avohuollon apua, tukea tai ohjausta, niin henkilö asutetaan erityishuollon mukaan ja hän saa ko. asiointiavun erityishuollon asumisen tukipalveluna eikä häneltä mene ylläpitomaksua. Ylläpitomaksu (sisältää aineet ja tarvikkeet, kuten siivous- ja pyykinpesuaineet, hygieniatarvikkeet yms.): - kun asumisyksikön asukkaalla on vuokrasopimus, ylläpitomaksun suuruus on 20 / kk. Maksu peritään myös alle 16-vuotiailta. Ylläpitomaksun periminen ei koske tukiasunnossa asuvia. - tilapäisen asumispalvelun (alle kolme kuukautta) ylläpitomaksu on 22 /vrk (sisältää ateriat, liinavaatteet yms.). Maksu peritään asiakkaalta toteutuneiden päivien mukaan. Ennalta ilmoitetusta poissaolosta (vähintään viisi päivää) ei peritä ylläpitomaksua. Alle 16-vuotiailta tilapäisestä asumispalvelusta peritään 11,30 /vrk. Perhehoidossa olevilta asiakkailta peritään 11,30 /vrk,

7 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta mikäli hoito tapahtuu perhehoitajan kotona. Maksu peritään myös alle 16-vuotiailta. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisista palveluista perittävä vuorokausikohtainen asiakasmaksu on enintään 11,30. Kunta ei peri maksua seuraavista palveluista: - Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasta (Valvira) on antanut ohjeen, jonka mukaan palveluista aiheutuvia kuluja ei saa sisällyttää kehitysvammaisen henkilön ylläpitomaksuun (esim. aterian valmistus- ja kuljetuskulut) - yli 16-vuotiaan kotona asuvan erityishuoltolain mukainen päivä- ja työtoiminta ja siihen tarvittaessa liittyvä kuljetuspalvelu - yli 16-vuotiaan kotona asuvan erityishuoltolain mukainen aamu- ja iltapäivähoito ja siihen tarvittaessa liittyvä kuljetuspalvelu Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy kehitysvammaisten asiakasmaksut johtavan sosiaalityöntekijän ehdotuksen mukaisesti.

8 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUN JA TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN KILPAILUTUS 116/232/2014 SOSTERV 20 Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg puh Tyrnävän kunta on ostanut asumispalvelua ikäihmisille ja kehitysvammaisille yksityisiltä palveluntuottajilta. Sopimukset ovat voimassa saakka. Hankintalaki (348/2007) velvoittaa kilpailuttamaan hankinnat, jotka tehdään oman organisaation ulkopuolelta. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluhankinnat ovat ns. toissijaisia palveluhankintoja, joiden menettelytavoista säädetään, riippumatta niiden arvosta, samoin säädöksin kuin hankintalain EU kynnysarvot alittavista hankinnoista säädetään. Pääsääntöisesti kaikki kunnan yksityisiltä palveluntuottajilta tekemät kokonaisarvoltaan yli euron määräiset terveydenhoito- ja sosiaalipalveluhankinnat kuuluvat hankintalain soveltamisalan piiriin. Hankintalain periaatteita ovat avoimuus, ehdokkaiden ja tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu sekä suhteellisuus. Periaatteita noudatetaan hankintamenettelyn kaikissa vaiheissa. Hankinnan valmistelu aloitetaan välittömästi viranhaltijoiden toimesta ja prosessi pyritään saamaan päätökseen mennessä. Ennen hankintaprosessin käynnistämisestä käydään avoin info/keskustelutilaisuus tulevasta kilpailutuksesta palveluiden tarjoajille. Kehitysvammaisten asumispalveluiden osalta kilpailutus voidaan tehdä yhdessä Lumijoen kunnan kanssa. Lumijoki ilmoittaa päätöksestään mennessä. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää käynnistää asumispalveluiden kilpailutuksen. Lautakunnan jäsen Jukka Väyrynen Lakeuden palveluyhdistyksen hallituksen jäsenenä ei osallistunut tämän asian käsittelyyn.

9 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Johtava sosiaalityöntekijä Juha Kähkönen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

10 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta KUNTALAISALOITE / TERVEYSKESKUKSEN ILTAVASTAANOTTO 528/01/2013 SOSTERV 21 Valmistelu: Johtava terveyskeskuslääkäri Maarit Matinolli, p Maarit Kauppinen on lähettänyt Tyrnävän kunnan www-sivujen kautta kuntalaisaloitteen, jossa hän esittää, että Tyrnävän kunnassa järjestettäisiin terveyskeskuksen iltavastaanottoa esimerkiksi yhtenä iltana viikossa. Iltavastaanottoa voitaisiin aloitteen mukaan kokeilla ainakin neuvolapalveluissa ja lääkäreiden vastaanotolla. Perusteena aloitteelleen Kauppinen esittää, että Tyrnävän ulkopuolella työskentelevillä kuntalaisilla voi olla vaikeuksia päästä asioimaan terveyskeskuksessa virka-ajan puitteissa. Johtavan lääkärin vastaus kuntalaisaloitteeseen: Tyrnävän terveyskeskuksen aukioloajat ovat maanantaista torstaihin klo 8-16 ja perjantaisin Laboratoriopalvelut aukeavat jo klo Virka-ajan ulkopuolinen päivystys järjestetään Oulun seudun yhteispäivystyksessä Oulun yliopistollisen sairaalan tiloissa. Tyrnävän terveyskeskuksessa on toteutettu iltavastaanottoja ainoastaan marraskuun 2012 ja huhtikuun 2013 välisenä aikana. Tuolloin terveyskeskuksessa pidettiin iltavastaanottoa yhtenä iltana viikossa klo välisenä aikana kiireettömän lääkärinvastaanottojonon purkamiseksi. Terveysneuvonnan puolella ei ole aiemmin toteutettu iltavastaanottoja. Johtava lääkäri on selvittänyt tarvetta iltavastaanottoihin haastattelemalla terveyskeskuksen henkilökuntaa. Henkilökunnan käsityksen mukaan asiakkailta ei ole viime aikoina tullut kyselyitä iltavastaanottoaikojen suhteen. Iltavastaanottoa ei tällä hetkellä ole käytössä alueen muissakaan kunnissa, vaan toiminta rajoittuu klo 8-16 välille. Huomioitavaksi tulisi, että iltavastaanottojen järjestäminen vaatisi virka-aikaisen toiminnan supistamista ja henkilökunnan työaikajärjestelyjä. Iltavastaanotolla voitaisiin hoitaa kiireettömiä vastaanottoja ja mahdollisesti terveysneuvonnan palveluita, ei päivystysluoteista toimintaa, koska laboratoriopalveluita ei ole käytettävissä klo 16 jälkeen (tuottajana Nordlab). Sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitetään, että Tyrnävän terveyskeskuksessa ei ole tarpeen järjestää

11 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta iltavastaanottotoimintaa. Mikäli iltavastaanotoille nousisi kuntalaisten keskuudesta enemmän tarvetta, niin asia tulee ottaa uuteen tarkasteluun niin kuntapäättäjien kuin henkilöstönkin keskuudessa. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy johtavan lääkärin antaman selvityksen terveyskeskuksen iltavastaanotoista vastineena kuntalaisaloitteeseen.

12 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN VUOKRIEN KOROTUKSET 115/004/2014 SOSTERV 22 Valmistelu: Vanhuspalvelujohtaja Teija Eskola, p Vanhainkoti Kotolan tehostetun asumispalveluyksikön vuokria korotetaan vuokrasopimusten mukaisin ehdoin ja elinkustannusindeksin muutoksen mukaisesti 1,45%. Korotusten taustalla on kunnan vuokra-asuntoja ja liikehuoneistoja koskevat vuokrankorotukset vuodelle Vanhainkoti Kotolan tehostetussa asumispalveluyksikössä on eri kokoisia asumispalveluhuoneita yhteensä 11. Henkilökohtaisessa huonevuokrassa on huomioitu oma huoneistoala sekä yhteistilaa 11,90 m2. Vuokra sisältää vesi-, sähkö- ja siivousmaksun. Huoneistokohtaiset vuokrat ,80 m2:n huoneisto 292,73 /kk 296,97 /kk (21,90 m2 + 11,90 m2) 31,50 m2:n huoneisto 272,81 /kk 276,76 /kk (19,60 m2 + 11,90 m2) 26,60 m2:n huoneisto 230,37 /kk 233,71 /kk (14,70 m2 + 11,90 m2) Vanhuspalvelujohtajan esitys: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä vanhainkoti Kotolan tehostetun asumispalveluyksikön huoneistokohtaiset vuokrankorotukset esityksen mukaisesti. Korotukset ovat astuneet voimaan alkaen. Asiakkaita tiedotettiin tammikuussa Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy vuokrankorotukset vanhuspalvelujohtajan esityksen mukaisesti.

13 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta

14 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTUS / PUITESOPIMUKSET 682/232/2013 SOSTERV 67 Valmistelu: Johtava lääkäri Maarit Matinolli, Tyrnävän kunta on osallistunut Lumijoen kunnan kanssa Oulun kaupungin järjestämään yhteiskilpailutukseen mielenterveysasumispalveluiden toteuttamisesta loppuvuodesta Kilpailutuksen mukainen puitesopimus on ollut voimassa ja sitä on jatkettu kahdella (1+1) optiovuodella saakka. Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen osto kilpailutetaan julkisia hankintoja koskevien säännösten mukaisesti. Johtaja lääkäri on valmistellut asumispalvelujen kilpailuttamismenettelyä ja kilpailutuksessa käytettävää arviointimenetelmää yhteistyössä sosiaali- ja terveysjohtajan kanssa. Kilpailutettavat palvelumuodot ovat tuettu asuminen ja palveluasuminen. Sopimus tehdään ajalle Sopimukseen sisältyy mahdollisuus kahteen (1+1) optiovuoteen saakka. Tarjouskilpailu ratkaistaan kokonaistaloudellista edullisuusperiaatetta noudattaen, jossa tarjousten keskinäinen vertailu toteutetaan hinnan ja laadun perusteella. Hinnan osuus on 60 % ja laadullisten tekijöiden osuus on 40 %. Tarjouskilpailun perusteella valittujen palvelutuottajien kanssa kunta tekee puitesopimuksen siten, että riittävä asumispalveluiden määrä saadaan turvattua. Puitesopimuskumppaneiksi valitaan kokonaistaloudellisuusjärjestyksessä (etusijajärjestys) kattava määrä (2-4kpl) palveluntarjoajia. Hankintailmoitus julkaistaan sähköisesti HILMA-ilmoituskanavassa. Tarjouspyyntö liitteineen julkaistaan lisäksi Tyrnävän kunnan sivuilla osoitteessa ja kunnan julkisella ilmoitustaululla. Tarjoukset tuodaan Sosiaali- ja terveyslautakunnan käsittelyyn lokakuussa 2013.

15 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Johtavan terveyskeskuslääkärin esitys: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen kilpailuttamisen julkisia hankintoja koskevien säännösten ja valitun kilpailuttamismenettelyn mukaisina. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy johtavan lääkärin esityksen. SOSTERV 86 Valmistelu: Johtava terveyskeskuslääkäri Maarit Matinolli, p Sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan hyväksynyt mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen kilpailuttamisen julkisia hankintoja koskevien säännösten ja valitun kilpailuttamismenettelyn mukaisina. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA-ilmoituskanavassa ja tarjouspyyntömateriaali on julkaistu Tyrnävän kunnan internet-sivuilla ja kunnan julkisella ilmoitustaululla. Tarjouksia tuli määräaikaan klo 15 mennessä viisi kappaletta: 1. Esperi Care Oy 2. Jovi-Kiinteistöt Oy 3. Limingan Palvelukoti Oy 4. Provesta Oy 5. Mikeva Oy Lautakunnalle toimitetaan kokouksessa tarjouspyyntöasiakirja, tarjousten avauspöytäkirja ja tarjousten vertailu. Päätösesitys annetaan kokouksessa. Sosiaali- ja terveysjohtaja esittää, että Provesta Oy:n, Mikeva Oy:n ja Limingan palvelukoti Oy:n kanssa tehdään

16 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta puitesopimus. Perusteluna tarjousvertailussa käytetty pisteytys, jossa laatu sai 40%, hinta 60%. Pisteytyslaskelma liitteenä. Tämän asian käsittelyyn liittyen todetaan, että sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös tulee julkiseksi välittömästi, mutta sen perusteena olevat liiteasiakirjat vasta sopimuksen allekirjoituksen jälkeen. Sopimus allekirjoitetaan päätöksen laillistuttua. Perusteluasiakirjat ovat kuitenkin julkisia asianosaisille pöytäkirjan allekirjoituksen jälkeen lukuun ottamatta tarjouksiin liittyviä liikesalaisuuksia. SOSTERV 23 Valmistelu: Johtava terveyskeskuslääkäri Maarit Matinolli, p Sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan hyväksynyt sosiaali- ja terveysjohtajan päätösesityksen, jonka mukaan mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden kilpailutuksen mukaisesti puitesopimukset tehdään Provesta Oy:n, Mikeva Oy:n ja Limingan Palvelukoti Oy:n kanssa. Päätöksen johdosta johtava terveyskeskuslääkäri on yhteistyössä sosiaali- ja terveysjohtajan ja puitesopimuskumppanien kanssa laatinut puitesopimukset mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden järjestämiseksi. Puitesopimukset ovat esityslistan liitteenä. Johtavan terveyskeskuslääkärin esitys: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä laaditut puitesopimukset ja valtuuttaa sosiaali- ja terveysjohtajan allekirjoittamaan ne. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy johtavan lääkärin esityksen.

17 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta

18 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta ASUMISPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET 117/306/2014 SOSTERV 24 Valmistelu: Vanhuspalvelujohtaja Teija Eskola, p Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) astui voimaan alkaen. THL ja Valvira toteuttivat keväällä 2013 yhteisen kuntakyselyn, jolla selvitettiin vanhustenhuollon tilannetta kunnissa ennen vanhuspalvelulain toimeenpanoa keväällä Vastaava kysely uusitaan vuoden 2014 lopulla. Valvira (ohje 8/2013) kiinnitti selvityksen perusteella kuntien huomiota seikkoihin, jotka näyttävät vielä edellyttävän kunnilta toimenpiteitä: 1. Tietojen julkaiseminen puolivuosittain odotusajoista eli siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Kuntia kehotetaan pikaisesti huolehtimaan, että niiden tietojärjestelmät mahdollistavat odotusaikojen julkaisemisen luotettavalla tavalla. 2. Ikääntyneiden osallisuuden vahvistaminen. Kunnilla on lain mukaan velvoite asettaa vanhusneuvosto, jolle on määritelty säädöksen mukaiset tehtävät, sekä huolehtia sen toimintaedellytyksistä. 3. Lain mukaan iäkkäälle henkilölle on laadittava palvelusuunnitelma kun palvelu tarve on selvitetty. Palveluvaihtoehdoista on neuvoteltava iäkkään henkilön ja/tai hänen edustajansa kanssa ja iäkkään henkilön näkemykset vaihtoehdoista on kirjattava suunnitelmaan. Tyrnävän kunnan vanhuspalveluissa on valmisteltu vanhusten asumispalvelujen myöntämisperusteet, johon on kuvattu palveluprosessi ja kriteeristö palvelupäätösten perusteeksi sekä mm. palveluun liittyvän jonotustilanteen ilmoittamiseksi Valviran edellyttämällä tavalla. Asumispalveluiden myöntämisperusteiden tarkoitus on myös selkiyttää palvelujen kohdentamista ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa tarvitseville kuntalaisille. Kuntalaisten ja palvelujen käyttäjien tasa-arvoisen, oikeudenmukaisen ja yhdenvertaisen kohtelun vuoksi on tarkoituksenmukaista, että käytössä ovat yhtenäiset palvelujen perusteet, myöntämisen kriteerit ja toiminnan sisältö.

19 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhuspalvelujohtaja esittää sosiaali- ja terveyslautakunnalle hyväksyttäväksi liitteenä olevat asumispalvelun myöntämisperusteet. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy vanhuspalvelujohtajan esityksen.

20 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta TURVAPALVELUIDEN KILPAILUTUS / TULOKSET 884/306/2013 SOSTERV 75 Valmistelu: Vanhuspalvelujohtaja Teija Eskola, p Kunnissa tuotetaan kotihoidon asiakkaille sosiaalihuoltolain (710/1982) ja -asetuksen (607/1983) mukaisena kotipalvelun tukipalveluna turvapalveluja. Tämänhetkiset turvapalvelut käsittävät turvapuhelinpalvelut mahdollisine lisälaitteineen. Asiakkaalla on mahdollisuus hälyttää turvapuhelimella apua ympäri vuorokauden. Hälytyksen vastaanottaa turvapalvelun hälytyskeskus, joka arvioi asiakkaan tilanteen ja välittää avunpyynnön tarvittavalle taholle. Auttajapalvelutahot vaihtelevat kunnittain ja asiakaskohtaisesti, mutta päiväaikaan auttaminen tapahtuu pääosin kuntien oman henkilökunnan palvelutoimintana. Yöaikaan auttajapalvelua tuotetaan asiakkaan omaisten toimesta tai kunnan omana toimintana tai ostopalveluna. Turva-auttaja voi olla omainen, yövartija, ensivastehenkilö tai sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö. Turvapuhelinpalveluissa on käytössä lisälaitteita vaihtelevasti kunnista riippuen, ovihälyttimet ovat niistä yleisimpiä. Tyrnävän kunnan vanhuspalvelujen strateginen tavoite on, että ikäihmiset pystyisivät asumaan mahdollisimman pitkään omassa kodissaan palvelujen turvin. Kotona asuu entistä enemmän muistioireisia vanhuksia, joiden turvallisuuden takaamiseksi tarvitaan turvapalveluja, joilla estetään mm. yöllinen poistuminen asunnosta, eksyminen ja siitä aiheutuvat vaaratilanteet. Myös kotona sisätiloissa tapahtuvaan valvontaan on nykyään käytettävissä turvallisuutta parantavaa teknologiaa. Tyrnävällä tällä hetkellä on turvapuhelimia käytössä 73 kpl ja ovihälyttimiä 4 kpl. Turvahälytysten päiväaikainen auttaminen tapahtuu kotihoidon henkilökunnan toimesta, yöaikaan auttajatahona on vanhainkodin henkilökunta. Turvapalvelujen kehittämisen osalta tulevaisuudessa on harkittavana yöpartiotoiminnan tarve ja kehittyvän teknologian parempi hyödyntäminen. Tällä hetkellä yöaikaisia hälytyksiä on keskimäärin 30-50/kk. Oulun seudun kunnat ovat yhteistoiminnassa kilpailuttaneet alueen turvapalvelut vuosina 2004 ja Tällä hetkellä palveluntuottajana toimii Securi/Kokkolan Puhelin Oy, jonka

21 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta sopimus päättyy Sopimuskaudesta on käytetty optiomahdollisuus. Oulun seudun kunnat: Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä ovat käynnistämässä turvapalvelujen kilpailuttamista yhteistoiminnassa alkaen. Kilpailutuksen valmistelua varten kuntien johtavista viranhaltijoista on koottu ohjausryhmä. Kilpailutuksen toteuttaa Oulun kaupunki. Oulun kaupunki on ilmoittanut, että kilpailutuksen kustannukset ovat , mikä jaetaan kuntien kesken väestömäärän perusteella. Vanhuspalvelujohtajan esitys: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää osallistua Oulun seudun kuntien turvapalvelujen yhteiskilpailutukseen. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä vanhuspalvelujohtajan esityksen. SOSTERV 25 Valmistelu: Vanhuspalvelujohtaja Teija Eskola, p Turvapalvelun kilpailuttaminen käynnistettiin julkaisemalla tarjouspyyntö Kyseessä oli avoin hankintamenettely. Turvapalvelujen tarjouspyyntö sisälsi mm. turvapuhelimiin, hälytysten vastaanottoon, asiakastietoihin, toimintavalmiuteen, henkilöstöön ja huoltoon liittyviä ehdottomia vaatimuksia. Palvelun kokonaishinta tuli ilmoittaa yhdeksän eri laitteen osalta hinta/asiakas/kk. Hinnoille annettiin painoarvokertoimet. Voittaneella tarjouksella on edullisin painoarvotettu kokonaishinta. Tarjouksia saapui määräaikaan mennessä kolme kappaletta. Tarjoukset jättivät Esperi Care Oy, Mainio Vire Oy ja Anvia Securi Oy / Securi Oulun lukko ja kaikki tarjoukset hyväksyttiin tarjousvertailuun. Päätöksentekoperusteena oli hinta. Esperi Care Oy:n painoarvotettu kokonaishinta oli edullisin.

22 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhuspalvelujohtajan esitys: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että turvapalvelusopimus tehdään kilpailutuksen voittaneen Esperi Care Oy:n kanssa. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy vanhuspalvelujohtajan esityksen.

23 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta SIVUTOIMI-ILMOITUS / MATHLIN 114/132/2014 SOSTERV 26 Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p Työ- ja elinkeinosuunnittelija Sanna Mathlin on jättänyt ilmoituksen sivutoimesta. Ilmoituksen mukaan Sanna Mathlin sivutointa koskeva ilmoitus on Liminganlahden nuorkauppakamari ry:n (LiNkk) hallituksen puheenjohtajan tehtävä. Sivutoimi-ilmoituksessa ilmoitetaan, että käytettävää työaikaa ei ole, eikä sivutoimi edellytä Tyrnävän kunnan työnajan käyttöä. Sivutoimesta todetaan lain kunnallisesta viranhaltijasta / :n 2 momentissa, että viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Laissa todetaan sivutoimiluvan myöntämiseen liittyen, että harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei myöskään lain mukaan saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa, eikä haitata tehtävän asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. Lisäksi laissa todetaan edelleen, että muusta kuin 2 momentissa tarkoitetusta sivutoimesta viranhaltijan on tehtävä ilmoitus työnantajalleen. Sivutoimiluvasta säädetään myös kunnan sisäisen valvonnan ohjeessa, kohta 9.1. (Kunnanhallitus ) Työ- ja elinkeinosuunnittelija Sanna Mathlin esittämä sivutoimi-ilmoitus täyttää lain mukaiset sivutoimiluvan kriteerit eikä työn luonteen ja hänen virka-asemansa huomioon ottaen aseta häntä esteelliseksi virkatehtävässään, vahingoita työnantajaa eikä ole hyvän tavan vastainen kilpailuteko. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy sivutoimi-ilmoituksen väliseksi ajaksi.

24 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta

25 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta PALVELUPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN 71/111/2014 SOSTERV 10 Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää julistaa palvelupäällikön viran haettavaksi helmikuussa Virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana. Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon ammatillisen henkilön pätevyyden mukaisesti sosiaalityöntekijän tehtäviin on lain (272/2005) 3 :ssä ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Esimiestyön osalta keskeistä on johtamistaito ja organisointikyky. Viran täyttämisessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. Virka julistetaan haettavaksi verkossa osoitteessa sekä SOSTERV 27 Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p Palvelupäällikön viran hakuaika päättyy klo 15. Hakemukset esitellään kokouksessa. Haastatteluun kutsutaan Tarja Kinnunen, Marja Salonen, Päivi Tervasoff ja Kaisa Vuolukka. Lautakunta haastattelee hakijat klo 16 alkaen. Lautakunta antaa sosiaali- ja terveysjohtajalle valtuudet tarvittaessa muuttaa kutsuttavien listaa.

26 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Johtava lääkäri Maarit Matinolli ja vanhuspalvelujohtaja Teija Eskola eivät osallistuneet tämän asian käsittelyyn.

27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN SOSTERV 28 Sosiaali- ja terveyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijapäätökset: Johtava terveyskeskuslääkäri - Henkilöstöhallinnon viranhaltijapäätös / Terveyskeskuslääkärin opintovapaan sijaisuus / Ylimäki Vanhuspalvelujohtaja - Henkilöstöhallinnon viranhaltijapäätös / Lähihoitajan toimen täyttäminen / Laurila Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, ettei niiden ottokelpoisia päätöksiä oteta kuntalain 51 :n perusteella lautakunnan käsiteltäväksi.

28 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta ILMOITUSASIAT SOSTERV 29 Sosiaali- ja terveyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat: - Aluehallintoviraston ilmoitus / Lakeuden palveluyhdistys ry / Vastuuhenkilön jatkopäätös - Valviran päätös / Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen / Oy terapia.ylivieska - Valviran ilmoitus / Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan sairaankuljetuksen asemapaikan lopettaminen / Konneveden Sairaankuljetus Oy - Valviran päätös ja ilmoitus / Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamisesta / HealH Oy Merkittiin tiedoksi.

29 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ O I K A I S U V A A T I M U S O H J E E T Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: 19, 22, 26 HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Tyrnävän sosiaali- ja terveyslautakunnalle, osoite Kunnankuja 4, TYRNÄVÄ tai sähköpostiosoit teeseen Pykälät: 19, 22, 26 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Kunnan jäsen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 160. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 160. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 160 Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.10.2013 AIKA 29.10.2013 18:00-21:20 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 81 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.08.2013 AIKA 27.08.2013 18:00-19:47 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 17:00-19:10 PAIKKA Huovisen navettasali, Muhos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 141

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 141 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 141 Sosiaali- ja terveyslautakunta 30.09.2014 AIKA 30.09.2014 17:00-20:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 68 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 Tekninen lautakunta 25.08.2014 AIKA 25.08.2014 18:00-20:35 PAIKKA Kunnantoimisto, kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 92 51 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

44 HAILUODON KUNTA 15.9.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2011. Otsikko Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

44 HAILUODON KUNTA 15.9.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2011. Otsikko Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 44 KOKOUSAIKA Torstaina 15.9.2011 klo 18.00 19.25 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: Otsikko Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 34 valinta 47 35 Perusturvan ajankohtaiskatsaus

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-377 1513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-377 1513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 82 28.10.2014 KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUN KILPAILUTUS 116/232/2014 SOSTERV 82 Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-377 1513 SOSTERV 20 Valmistelu:

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204 Perusturvalautakunta 12.11.2014 Aika 12.11.2014 klo 17:00-20:35 Paikka Hyvinvointineuvola, Menninkäinen 4, 04620 Mäntsälä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 108 Kokouksen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Moisiokoti, Henriikkasali, Moisiontie 18, 21270 Nousiainen

Moisiokoti, Henriikkasali, Moisiontie 18, 21270 Nousiainen PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/2015 140 Yhtymähallitus Aika 27.05.2015 klo 18:00-19:20 Paikka Moisiokoti, Henriikkasali, Moisiontie 18, 21270 Nousiainen Käsitellyt asiat 78 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.11.2013 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 92 VALTUUSTOALOITE VPL-MATKOJEN SIIRTÄMISESTÄ SEURAAVALLE KAUDELLE 93 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 7 94 TIEDOKSI

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45. Perusturvalautakunta. Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15. Kunnanvirasto, valtuustosali.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45. Perusturvalautakunta. Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15. Kunnanvirasto, valtuustosali. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45 Perusturvalautakunta Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 24 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 25 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 7/2015 1 (40) Aika 19.08.2015, klo 14:08-17:03 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Käsitellyt asiat 49 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 39 20 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46 Käsitellyt asiat 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 104 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 105 Hammaslääkäripalveluiden optiovuoden käyttöönotto

Lisätiedot

ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN SIIRTYMISTÄ

ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN SIIRTYMISTÄ PERUSTURVALAUTAKUNTA ASIALISTA KOKOUS 5/2014 Kokousaika 19.8.2014, klo 17.00 18.23 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 34-42 ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 7/2015 107. Yhtymähallitus. Aika 27.08.2015 klo 18:00-20:30

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 7/2015 107. Yhtymähallitus. Aika 27.08.2015 klo 18:00-20:30 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 7/2015 107 Yhtymähallitus Aika 27.08.2015 klo 18:00-20:30 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 71 Kokouksen

Lisätiedot

-2, KH 30.6.2015 15:00

-2, KH 30.6.2015 15:00 -2, KH 30.6.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 30.6.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 14 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010/ Perusturvapalvelut Liite 1 ja 2

Otsikko Sivu. 14 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010/ Perusturvapalvelut Liite 1 ja 2 HAILUODON KUNTA 24.3.2011 13 KOKOUSAIKA Torstai 24.3.2011 klo 18.00 20.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 11 valinta

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, KH 20.5.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 20.5.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali

Kunnanvirasto, valtuustosali Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2013 75 Perusturvalautakunta Aika 14.06.2013 klo 10:00-11:50 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 40 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 78 41 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 61 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 61 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 4/2015 99 Kuntayhtymähallitus 22.04.2015 AIKA 22.04.2015 klo 09:00-13:15 PAIKKA Reisjärvi, kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Vanhuspalvelut TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA 16.2.2015 (17.3.15) PSOP Seudullinen palveluseteli Turku, Kaarina SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Palvelujärjestelmän

Lisätiedot

Esityslista Johtokunta

Esityslista Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse Hautala

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Yhtymähallitus Aika 07.05.2013 klo 17:30-18:45 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Perusturvalautakunta 19.03.2014 AIKA 19.03.2014 klo 16:55-19:00 PAIKKA Palvelukeskuksen kokous- ja monitoimitilas KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 31 Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelujen Maisemaraportti vuodelta 2014 3

Sisällysluettelo. 31 Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelujen Maisemaraportti vuodelta 2014 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.06.2015 Sisällysluettelo Sivu 31 Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelujen Maisemaraportti vuodelta 2014 3 32 Erikoislääkärikonsultaatioiden

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 5 / 2009 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 14.4.2009 klo 15.00 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot