TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 31"

Transkriptio

1 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA :00-20:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 18 TOIMINTAKERTOMUS V / SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO ASIAKASMAKSUT VAMMAISPALVELUSSA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUN JA TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN KILPAILUTUS 21 KUNTALAISALOITE / TERVEYSKESKUKSEN ILTAVASTAANOTTO 22 TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN VUOKRIEN KOROTUKSET 23 MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTUS / PUITESOPIMUKSET 24 ASUMISPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET TURVAPALVELUIDEN KILPAILUTUS / TULOKSET SIVUTOIMI-ILMOITUS / MATHLIN PALVELUPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN ILMOITUSASIAT

2 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA :00-20:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ylitalo Vesa PJ Nuolioja-Saksio Heleena VPJ Hietikko Tarja J Kurunsaari Jarmo J Laikari Seppo J Lakso Sanna J Väyrynen Jukka J Leiviskä Kirsti VJ Remes Päivi VJ POISSA Junes Jukka J Kokkonen Elina J Karppinen Hannele Khall:n edustaja MUU Tornberg Eliisa Esittelijä Matinolli Maarit Johtava lääkäri Eskola Teija Vanhuspalvelujohtaja Kähkönen Juha Johtava sosiaalityöntekijä Ojala Heidi Palvelusihteeri Huurre Kaarina Pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Vesa Ylitalo Puheenjohtaja Kaarina Huurre Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet olemme varmentaneet nimikirjaimillamme. Tyrnävällä Tarja Hietikko Sanna Lakso PÖYTÄKIRJA YLEI- Tyrnävän kunnanvirastossa aukioloaikana SESTI NÄHTÄVILLÄ Tomi Koskela Ilmoitustaulunhoitaja

3 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN SOSTERV 16 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Hietikko ja Sanna Lakso.

4 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS SOSTERV 17 Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p Sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitellään osas ton ajankohtaisia asioi ta: - Avin tarkastus Kotolassa - Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

5 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS V / SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO 76/031/2014 SOSTERV 18 Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p Kuntalain 69 :n mukaan laaditaan vuosittain kunnan toimintakertomus. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Sosiaali- ja terveysosaston toimintakertomus vuodelta 2013 liitteenä. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy toimintakertomuksen vuodelta 2013 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle. Sen keskeiset tiedot koostetaan valtuustolle tilinpäätöskertomukseen.

6 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta ASIAKASMAKSUT VAMMAISPALVELUSSA 972/004/2013 SOSTERV 19 Valmistelu: Johtava sosiaalityöntekijä Juha Kähkönen, p Tyrnävän kunta järjestää kehitysvammaisille henkilöille palveluja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lainsäädännön mukaan (Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 519 / 1977). Erityishuollon asumispalveluissa voidaan asukkaalta periä ylläpitomaksu, mutta ei palvelumaksua kehitysvammalain ja asiakasmaksulain (734 / 1992) mukaisesti. Erityishuollon asumispalveluissa asukas maksaa itse palveluntuottajalle vuokran, kulutuksensa mukaisen sähkön, vesimaksun ja ruoan. Asukkaat vastaavat myös itse terveydenhuollosta, henkilökohtaisesta hygieniasta, vaatetuksesta ja harrastuksista aiheutuvista kustannuksista. Erityishuoltolain mukaisessa työ- ja päivätoiminnassa sekä aamu- ja iltapäivähoidossa yli 16-vuotias kehitysvammainen henkilö maksaa itse ruoan. Mikäli hän tarvitsee kuljetuksen, kunnan tulee se järjestää ja palvelusta ei peritä maksua. Mikäli kehitysvammainen henkilö kykenee asumaan suhteellisen itsenäisesti (hoitaa itse mm. hygienian, ylläpidon) ja hän tarvitsee pelkästään joihinkin asiointeihin tms. avohuollon apua, tukea tai ohjausta, niin henkilö asutetaan erityishuollon mukaan ja hän saa ko. asiointiavun erityishuollon asumisen tukipalveluna eikä häneltä mene ylläpitomaksua. Ylläpitomaksu (sisältää aineet ja tarvikkeet, kuten siivous- ja pyykinpesuaineet, hygieniatarvikkeet yms.): - kun asumisyksikön asukkaalla on vuokrasopimus, ylläpitomaksun suuruus on 20 / kk. Maksu peritään myös alle 16-vuotiailta. Ylläpitomaksun periminen ei koske tukiasunnossa asuvia. - tilapäisen asumispalvelun (alle kolme kuukautta) ylläpitomaksu on 22 /vrk (sisältää ateriat, liinavaatteet yms.). Maksu peritään asiakkaalta toteutuneiden päivien mukaan. Ennalta ilmoitetusta poissaolosta (vähintään viisi päivää) ei peritä ylläpitomaksua. Alle 16-vuotiailta tilapäisestä asumispalvelusta peritään 11,30 /vrk. Perhehoidossa olevilta asiakkailta peritään 11,30 /vrk,

7 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta mikäli hoito tapahtuu perhehoitajan kotona. Maksu peritään myös alle 16-vuotiailta. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisista palveluista perittävä vuorokausikohtainen asiakasmaksu on enintään 11,30. Kunta ei peri maksua seuraavista palveluista: - Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasta (Valvira) on antanut ohjeen, jonka mukaan palveluista aiheutuvia kuluja ei saa sisällyttää kehitysvammaisen henkilön ylläpitomaksuun (esim. aterian valmistus- ja kuljetuskulut) - yli 16-vuotiaan kotona asuvan erityishuoltolain mukainen päivä- ja työtoiminta ja siihen tarvittaessa liittyvä kuljetuspalvelu - yli 16-vuotiaan kotona asuvan erityishuoltolain mukainen aamu- ja iltapäivähoito ja siihen tarvittaessa liittyvä kuljetuspalvelu Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy kehitysvammaisten asiakasmaksut johtavan sosiaalityöntekijän ehdotuksen mukaisesti.

8 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUN JA TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN KILPAILUTUS 116/232/2014 SOSTERV 20 Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg puh Tyrnävän kunta on ostanut asumispalvelua ikäihmisille ja kehitysvammaisille yksityisiltä palveluntuottajilta. Sopimukset ovat voimassa saakka. Hankintalaki (348/2007) velvoittaa kilpailuttamaan hankinnat, jotka tehdään oman organisaation ulkopuolelta. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluhankinnat ovat ns. toissijaisia palveluhankintoja, joiden menettelytavoista säädetään, riippumatta niiden arvosta, samoin säädöksin kuin hankintalain EU kynnysarvot alittavista hankinnoista säädetään. Pääsääntöisesti kaikki kunnan yksityisiltä palveluntuottajilta tekemät kokonaisarvoltaan yli euron määräiset terveydenhoito- ja sosiaalipalveluhankinnat kuuluvat hankintalain soveltamisalan piiriin. Hankintalain periaatteita ovat avoimuus, ehdokkaiden ja tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu sekä suhteellisuus. Periaatteita noudatetaan hankintamenettelyn kaikissa vaiheissa. Hankinnan valmistelu aloitetaan välittömästi viranhaltijoiden toimesta ja prosessi pyritään saamaan päätökseen mennessä. Ennen hankintaprosessin käynnistämisestä käydään avoin info/keskustelutilaisuus tulevasta kilpailutuksesta palveluiden tarjoajille. Kehitysvammaisten asumispalveluiden osalta kilpailutus voidaan tehdä yhdessä Lumijoen kunnan kanssa. Lumijoki ilmoittaa päätöksestään mennessä. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää käynnistää asumispalveluiden kilpailutuksen. Lautakunnan jäsen Jukka Väyrynen Lakeuden palveluyhdistyksen hallituksen jäsenenä ei osallistunut tämän asian käsittelyyn.

9 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Johtava sosiaalityöntekijä Juha Kähkönen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

10 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta KUNTALAISALOITE / TERVEYSKESKUKSEN ILTAVASTAANOTTO 528/01/2013 SOSTERV 21 Valmistelu: Johtava terveyskeskuslääkäri Maarit Matinolli, p Maarit Kauppinen on lähettänyt Tyrnävän kunnan www-sivujen kautta kuntalaisaloitteen, jossa hän esittää, että Tyrnävän kunnassa järjestettäisiin terveyskeskuksen iltavastaanottoa esimerkiksi yhtenä iltana viikossa. Iltavastaanottoa voitaisiin aloitteen mukaan kokeilla ainakin neuvolapalveluissa ja lääkäreiden vastaanotolla. Perusteena aloitteelleen Kauppinen esittää, että Tyrnävän ulkopuolella työskentelevillä kuntalaisilla voi olla vaikeuksia päästä asioimaan terveyskeskuksessa virka-ajan puitteissa. Johtavan lääkärin vastaus kuntalaisaloitteeseen: Tyrnävän terveyskeskuksen aukioloajat ovat maanantaista torstaihin klo 8-16 ja perjantaisin Laboratoriopalvelut aukeavat jo klo Virka-ajan ulkopuolinen päivystys järjestetään Oulun seudun yhteispäivystyksessä Oulun yliopistollisen sairaalan tiloissa. Tyrnävän terveyskeskuksessa on toteutettu iltavastaanottoja ainoastaan marraskuun 2012 ja huhtikuun 2013 välisenä aikana. Tuolloin terveyskeskuksessa pidettiin iltavastaanottoa yhtenä iltana viikossa klo välisenä aikana kiireettömän lääkärinvastaanottojonon purkamiseksi. Terveysneuvonnan puolella ei ole aiemmin toteutettu iltavastaanottoja. Johtava lääkäri on selvittänyt tarvetta iltavastaanottoihin haastattelemalla terveyskeskuksen henkilökuntaa. Henkilökunnan käsityksen mukaan asiakkailta ei ole viime aikoina tullut kyselyitä iltavastaanottoaikojen suhteen. Iltavastaanottoa ei tällä hetkellä ole käytössä alueen muissakaan kunnissa, vaan toiminta rajoittuu klo 8-16 välille. Huomioitavaksi tulisi, että iltavastaanottojen järjestäminen vaatisi virka-aikaisen toiminnan supistamista ja henkilökunnan työaikajärjestelyjä. Iltavastaanotolla voitaisiin hoitaa kiireettömiä vastaanottoja ja mahdollisesti terveysneuvonnan palveluita, ei päivystysluoteista toimintaa, koska laboratoriopalveluita ei ole käytettävissä klo 16 jälkeen (tuottajana Nordlab). Sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitetään, että Tyrnävän terveyskeskuksessa ei ole tarpeen järjestää

11 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta iltavastaanottotoimintaa. Mikäli iltavastaanotoille nousisi kuntalaisten keskuudesta enemmän tarvetta, niin asia tulee ottaa uuteen tarkasteluun niin kuntapäättäjien kuin henkilöstönkin keskuudessa. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy johtavan lääkärin antaman selvityksen terveyskeskuksen iltavastaanotoista vastineena kuntalaisaloitteeseen.

12 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN VUOKRIEN KOROTUKSET 115/004/2014 SOSTERV 22 Valmistelu: Vanhuspalvelujohtaja Teija Eskola, p Vanhainkoti Kotolan tehostetun asumispalveluyksikön vuokria korotetaan vuokrasopimusten mukaisin ehdoin ja elinkustannusindeksin muutoksen mukaisesti 1,45%. Korotusten taustalla on kunnan vuokra-asuntoja ja liikehuoneistoja koskevat vuokrankorotukset vuodelle Vanhainkoti Kotolan tehostetussa asumispalveluyksikössä on eri kokoisia asumispalveluhuoneita yhteensä 11. Henkilökohtaisessa huonevuokrassa on huomioitu oma huoneistoala sekä yhteistilaa 11,90 m2. Vuokra sisältää vesi-, sähkö- ja siivousmaksun. Huoneistokohtaiset vuokrat ,80 m2:n huoneisto 292,73 /kk 296,97 /kk (21,90 m2 + 11,90 m2) 31,50 m2:n huoneisto 272,81 /kk 276,76 /kk (19,60 m2 + 11,90 m2) 26,60 m2:n huoneisto 230,37 /kk 233,71 /kk (14,70 m2 + 11,90 m2) Vanhuspalvelujohtajan esitys: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä vanhainkoti Kotolan tehostetun asumispalveluyksikön huoneistokohtaiset vuokrankorotukset esityksen mukaisesti. Korotukset ovat astuneet voimaan alkaen. Asiakkaita tiedotettiin tammikuussa Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy vuokrankorotukset vanhuspalvelujohtajan esityksen mukaisesti.

13 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta

14 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTUS / PUITESOPIMUKSET 682/232/2013 SOSTERV 67 Valmistelu: Johtava lääkäri Maarit Matinolli, Tyrnävän kunta on osallistunut Lumijoen kunnan kanssa Oulun kaupungin järjestämään yhteiskilpailutukseen mielenterveysasumispalveluiden toteuttamisesta loppuvuodesta Kilpailutuksen mukainen puitesopimus on ollut voimassa ja sitä on jatkettu kahdella (1+1) optiovuodella saakka. Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen osto kilpailutetaan julkisia hankintoja koskevien säännösten mukaisesti. Johtaja lääkäri on valmistellut asumispalvelujen kilpailuttamismenettelyä ja kilpailutuksessa käytettävää arviointimenetelmää yhteistyössä sosiaali- ja terveysjohtajan kanssa. Kilpailutettavat palvelumuodot ovat tuettu asuminen ja palveluasuminen. Sopimus tehdään ajalle Sopimukseen sisältyy mahdollisuus kahteen (1+1) optiovuoteen saakka. Tarjouskilpailu ratkaistaan kokonaistaloudellista edullisuusperiaatetta noudattaen, jossa tarjousten keskinäinen vertailu toteutetaan hinnan ja laadun perusteella. Hinnan osuus on 60 % ja laadullisten tekijöiden osuus on 40 %. Tarjouskilpailun perusteella valittujen palvelutuottajien kanssa kunta tekee puitesopimuksen siten, että riittävä asumispalveluiden määrä saadaan turvattua. Puitesopimuskumppaneiksi valitaan kokonaistaloudellisuusjärjestyksessä (etusijajärjestys) kattava määrä (2-4kpl) palveluntarjoajia. Hankintailmoitus julkaistaan sähköisesti HILMA-ilmoituskanavassa. Tarjouspyyntö liitteineen julkaistaan lisäksi Tyrnävän kunnan sivuilla osoitteessa ja kunnan julkisella ilmoitustaululla. Tarjoukset tuodaan Sosiaali- ja terveyslautakunnan käsittelyyn lokakuussa 2013.

15 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Johtavan terveyskeskuslääkärin esitys: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen kilpailuttamisen julkisia hankintoja koskevien säännösten ja valitun kilpailuttamismenettelyn mukaisina. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy johtavan lääkärin esityksen. SOSTERV 86 Valmistelu: Johtava terveyskeskuslääkäri Maarit Matinolli, p Sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan hyväksynyt mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen kilpailuttamisen julkisia hankintoja koskevien säännösten ja valitun kilpailuttamismenettelyn mukaisina. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA-ilmoituskanavassa ja tarjouspyyntömateriaali on julkaistu Tyrnävän kunnan internet-sivuilla ja kunnan julkisella ilmoitustaululla. Tarjouksia tuli määräaikaan klo 15 mennessä viisi kappaletta: 1. Esperi Care Oy 2. Jovi-Kiinteistöt Oy 3. Limingan Palvelukoti Oy 4. Provesta Oy 5. Mikeva Oy Lautakunnalle toimitetaan kokouksessa tarjouspyyntöasiakirja, tarjousten avauspöytäkirja ja tarjousten vertailu. Päätösesitys annetaan kokouksessa. Sosiaali- ja terveysjohtaja esittää, että Provesta Oy:n, Mikeva Oy:n ja Limingan palvelukoti Oy:n kanssa tehdään

16 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta puitesopimus. Perusteluna tarjousvertailussa käytetty pisteytys, jossa laatu sai 40%, hinta 60%. Pisteytyslaskelma liitteenä. Tämän asian käsittelyyn liittyen todetaan, että sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös tulee julkiseksi välittömästi, mutta sen perusteena olevat liiteasiakirjat vasta sopimuksen allekirjoituksen jälkeen. Sopimus allekirjoitetaan päätöksen laillistuttua. Perusteluasiakirjat ovat kuitenkin julkisia asianosaisille pöytäkirjan allekirjoituksen jälkeen lukuun ottamatta tarjouksiin liittyviä liikesalaisuuksia. SOSTERV 23 Valmistelu: Johtava terveyskeskuslääkäri Maarit Matinolli, p Sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan hyväksynyt sosiaali- ja terveysjohtajan päätösesityksen, jonka mukaan mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden kilpailutuksen mukaisesti puitesopimukset tehdään Provesta Oy:n, Mikeva Oy:n ja Limingan Palvelukoti Oy:n kanssa. Päätöksen johdosta johtava terveyskeskuslääkäri on yhteistyössä sosiaali- ja terveysjohtajan ja puitesopimuskumppanien kanssa laatinut puitesopimukset mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden järjestämiseksi. Puitesopimukset ovat esityslistan liitteenä. Johtavan terveyskeskuslääkärin esitys: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä laaditut puitesopimukset ja valtuuttaa sosiaali- ja terveysjohtajan allekirjoittamaan ne. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy johtavan lääkärin esityksen.

17 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta

18 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta ASUMISPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET 117/306/2014 SOSTERV 24 Valmistelu: Vanhuspalvelujohtaja Teija Eskola, p Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) astui voimaan alkaen. THL ja Valvira toteuttivat keväällä 2013 yhteisen kuntakyselyn, jolla selvitettiin vanhustenhuollon tilannetta kunnissa ennen vanhuspalvelulain toimeenpanoa keväällä Vastaava kysely uusitaan vuoden 2014 lopulla. Valvira (ohje 8/2013) kiinnitti selvityksen perusteella kuntien huomiota seikkoihin, jotka näyttävät vielä edellyttävän kunnilta toimenpiteitä: 1. Tietojen julkaiseminen puolivuosittain odotusajoista eli siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Kuntia kehotetaan pikaisesti huolehtimaan, että niiden tietojärjestelmät mahdollistavat odotusaikojen julkaisemisen luotettavalla tavalla. 2. Ikääntyneiden osallisuuden vahvistaminen. Kunnilla on lain mukaan velvoite asettaa vanhusneuvosto, jolle on määritelty säädöksen mukaiset tehtävät, sekä huolehtia sen toimintaedellytyksistä. 3. Lain mukaan iäkkäälle henkilölle on laadittava palvelusuunnitelma kun palvelu tarve on selvitetty. Palveluvaihtoehdoista on neuvoteltava iäkkään henkilön ja/tai hänen edustajansa kanssa ja iäkkään henkilön näkemykset vaihtoehdoista on kirjattava suunnitelmaan. Tyrnävän kunnan vanhuspalveluissa on valmisteltu vanhusten asumispalvelujen myöntämisperusteet, johon on kuvattu palveluprosessi ja kriteeristö palvelupäätösten perusteeksi sekä mm. palveluun liittyvän jonotustilanteen ilmoittamiseksi Valviran edellyttämällä tavalla. Asumispalveluiden myöntämisperusteiden tarkoitus on myös selkiyttää palvelujen kohdentamista ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa tarvitseville kuntalaisille. Kuntalaisten ja palvelujen käyttäjien tasa-arvoisen, oikeudenmukaisen ja yhdenvertaisen kohtelun vuoksi on tarkoituksenmukaista, että käytössä ovat yhtenäiset palvelujen perusteet, myöntämisen kriteerit ja toiminnan sisältö.

19 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhuspalvelujohtaja esittää sosiaali- ja terveyslautakunnalle hyväksyttäväksi liitteenä olevat asumispalvelun myöntämisperusteet. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy vanhuspalvelujohtajan esityksen.

20 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta TURVAPALVELUIDEN KILPAILUTUS / TULOKSET 884/306/2013 SOSTERV 75 Valmistelu: Vanhuspalvelujohtaja Teija Eskola, p Kunnissa tuotetaan kotihoidon asiakkaille sosiaalihuoltolain (710/1982) ja -asetuksen (607/1983) mukaisena kotipalvelun tukipalveluna turvapalveluja. Tämänhetkiset turvapalvelut käsittävät turvapuhelinpalvelut mahdollisine lisälaitteineen. Asiakkaalla on mahdollisuus hälyttää turvapuhelimella apua ympäri vuorokauden. Hälytyksen vastaanottaa turvapalvelun hälytyskeskus, joka arvioi asiakkaan tilanteen ja välittää avunpyynnön tarvittavalle taholle. Auttajapalvelutahot vaihtelevat kunnittain ja asiakaskohtaisesti, mutta päiväaikaan auttaminen tapahtuu pääosin kuntien oman henkilökunnan palvelutoimintana. Yöaikaan auttajapalvelua tuotetaan asiakkaan omaisten toimesta tai kunnan omana toimintana tai ostopalveluna. Turva-auttaja voi olla omainen, yövartija, ensivastehenkilö tai sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö. Turvapuhelinpalveluissa on käytössä lisälaitteita vaihtelevasti kunnista riippuen, ovihälyttimet ovat niistä yleisimpiä. Tyrnävän kunnan vanhuspalvelujen strateginen tavoite on, että ikäihmiset pystyisivät asumaan mahdollisimman pitkään omassa kodissaan palvelujen turvin. Kotona asuu entistä enemmän muistioireisia vanhuksia, joiden turvallisuuden takaamiseksi tarvitaan turvapalveluja, joilla estetään mm. yöllinen poistuminen asunnosta, eksyminen ja siitä aiheutuvat vaaratilanteet. Myös kotona sisätiloissa tapahtuvaan valvontaan on nykyään käytettävissä turvallisuutta parantavaa teknologiaa. Tyrnävällä tällä hetkellä on turvapuhelimia käytössä 73 kpl ja ovihälyttimiä 4 kpl. Turvahälytysten päiväaikainen auttaminen tapahtuu kotihoidon henkilökunnan toimesta, yöaikaan auttajatahona on vanhainkodin henkilökunta. Turvapalvelujen kehittämisen osalta tulevaisuudessa on harkittavana yöpartiotoiminnan tarve ja kehittyvän teknologian parempi hyödyntäminen. Tällä hetkellä yöaikaisia hälytyksiä on keskimäärin 30-50/kk. Oulun seudun kunnat ovat yhteistoiminnassa kilpailuttaneet alueen turvapalvelut vuosina 2004 ja Tällä hetkellä palveluntuottajana toimii Securi/Kokkolan Puhelin Oy, jonka

21 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta sopimus päättyy Sopimuskaudesta on käytetty optiomahdollisuus. Oulun seudun kunnat: Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä ovat käynnistämässä turvapalvelujen kilpailuttamista yhteistoiminnassa alkaen. Kilpailutuksen valmistelua varten kuntien johtavista viranhaltijoista on koottu ohjausryhmä. Kilpailutuksen toteuttaa Oulun kaupunki. Oulun kaupunki on ilmoittanut, että kilpailutuksen kustannukset ovat , mikä jaetaan kuntien kesken väestömäärän perusteella. Vanhuspalvelujohtajan esitys: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää osallistua Oulun seudun kuntien turvapalvelujen yhteiskilpailutukseen. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä vanhuspalvelujohtajan esityksen. SOSTERV 25 Valmistelu: Vanhuspalvelujohtaja Teija Eskola, p Turvapalvelun kilpailuttaminen käynnistettiin julkaisemalla tarjouspyyntö Kyseessä oli avoin hankintamenettely. Turvapalvelujen tarjouspyyntö sisälsi mm. turvapuhelimiin, hälytysten vastaanottoon, asiakastietoihin, toimintavalmiuteen, henkilöstöön ja huoltoon liittyviä ehdottomia vaatimuksia. Palvelun kokonaishinta tuli ilmoittaa yhdeksän eri laitteen osalta hinta/asiakas/kk. Hinnoille annettiin painoarvokertoimet. Voittaneella tarjouksella on edullisin painoarvotettu kokonaishinta. Tarjouksia saapui määräaikaan mennessä kolme kappaletta. Tarjoukset jättivät Esperi Care Oy, Mainio Vire Oy ja Anvia Securi Oy / Securi Oulun lukko ja kaikki tarjoukset hyväksyttiin tarjousvertailuun. Päätöksentekoperusteena oli hinta. Esperi Care Oy:n painoarvotettu kokonaishinta oli edullisin.

22 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhuspalvelujohtajan esitys: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että turvapalvelusopimus tehdään kilpailutuksen voittaneen Esperi Care Oy:n kanssa. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy vanhuspalvelujohtajan esityksen.

23 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta SIVUTOIMI-ILMOITUS / MATHLIN 114/132/2014 SOSTERV 26 Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p Työ- ja elinkeinosuunnittelija Sanna Mathlin on jättänyt ilmoituksen sivutoimesta. Ilmoituksen mukaan Sanna Mathlin sivutointa koskeva ilmoitus on Liminganlahden nuorkauppakamari ry:n (LiNkk) hallituksen puheenjohtajan tehtävä. Sivutoimi-ilmoituksessa ilmoitetaan, että käytettävää työaikaa ei ole, eikä sivutoimi edellytä Tyrnävän kunnan työnajan käyttöä. Sivutoimesta todetaan lain kunnallisesta viranhaltijasta / :n 2 momentissa, että viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Laissa todetaan sivutoimiluvan myöntämiseen liittyen, että harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei myöskään lain mukaan saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa, eikä haitata tehtävän asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. Lisäksi laissa todetaan edelleen, että muusta kuin 2 momentissa tarkoitetusta sivutoimesta viranhaltijan on tehtävä ilmoitus työnantajalleen. Sivutoimiluvasta säädetään myös kunnan sisäisen valvonnan ohjeessa, kohta 9.1. (Kunnanhallitus ) Työ- ja elinkeinosuunnittelija Sanna Mathlin esittämä sivutoimi-ilmoitus täyttää lain mukaiset sivutoimiluvan kriteerit eikä työn luonteen ja hänen virka-asemansa huomioon ottaen aseta häntä esteelliseksi virkatehtävässään, vahingoita työnantajaa eikä ole hyvän tavan vastainen kilpailuteko. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy sivutoimi-ilmoituksen väliseksi ajaksi.

24 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta

25 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta PALVELUPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN 71/111/2014 SOSTERV 10 Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää julistaa palvelupäällikön viran haettavaksi helmikuussa Virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana. Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon ammatillisen henkilön pätevyyden mukaisesti sosiaalityöntekijän tehtäviin on lain (272/2005) 3 :ssä ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Esimiestyön osalta keskeistä on johtamistaito ja organisointikyky. Viran täyttämisessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. Virka julistetaan haettavaksi verkossa osoitteessa sekä SOSTERV 27 Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p Palvelupäällikön viran hakuaika päättyy klo 15. Hakemukset esitellään kokouksessa. Haastatteluun kutsutaan Tarja Kinnunen, Marja Salonen, Päivi Tervasoff ja Kaisa Vuolukka. Lautakunta haastattelee hakijat klo 16 alkaen. Lautakunta antaa sosiaali- ja terveysjohtajalle valtuudet tarvittaessa muuttaa kutsuttavien listaa.

26 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Johtava lääkäri Maarit Matinolli ja vanhuspalvelujohtaja Teija Eskola eivät osallistuneet tämän asian käsittelyyn.

27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN SOSTERV 28 Sosiaali- ja terveyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijapäätökset: Johtava terveyskeskuslääkäri - Henkilöstöhallinnon viranhaltijapäätös / Terveyskeskuslääkärin opintovapaan sijaisuus / Ylimäki Vanhuspalvelujohtaja - Henkilöstöhallinnon viranhaltijapäätös / Lähihoitajan toimen täyttäminen / Laurila Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, ettei niiden ottokelpoisia päätöksiä oteta kuntalain 51 :n perusteella lautakunnan käsiteltäväksi.

28 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta ILMOITUSASIAT SOSTERV 29 Sosiaali- ja terveyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat: - Aluehallintoviraston ilmoitus / Lakeuden palveluyhdistys ry / Vastuuhenkilön jatkopäätös - Valviran päätös / Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen / Oy terapia.ylivieska - Valviran ilmoitus / Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan sairaankuljetuksen asemapaikan lopettaminen / Konneveden Sairaankuljetus Oy - Valviran päätös ja ilmoitus / Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamisesta / HealH Oy Merkittiin tiedoksi.

29 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ O I K A I S U V A A T I M U S O H J E E T Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: 19, 22, 26 HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Tyrnävän sosiaali- ja terveyslautakunnalle, osoite Kunnankuja 4, TYRNÄVÄ tai sähköpostiosoit teeseen Pykälät: 19, 22, 26 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Kunnan jäsen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 60

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 60 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 60 Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.04.2014 AIKA 01.04.2014 18:30-20:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-377 1513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-377 1513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 83 28.10.2014 TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN KILPAILUTUS 377/232/2014 SOSTERV 83 Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-377 1513 116/232/2014 SOSTERV

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 92

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 92 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 92 Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.05.2014 AIKA 27.05.2014 17:00-18:20 PAIKKA Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 80. Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 82 46 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 80. Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 82 46 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 80 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.06.2015 AIKA 16.06.2015 17:00-18:15 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhall. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 111 09.12.2014. Kehitysvammaisten asumispalvelun kilpailutus

Perusturvalautakunta 111 09.12.2014. Kehitysvammaisten asumispalvelun kilpailutus Perusturvalautakunta 111 09.12.2014 Kehitysvammaisten asumispalvelun kilpailutus Ptltk 111 Lumijoen kunta on hankkinut kehitysvammaisten palveluasumista yksityisiltä palveluntuottajilta. Hankintalaki (

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 112

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 112 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 112 Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.09.2015 AIKA 29.09.2015 17:00-19:15 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhall. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 44

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 44 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 44 Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.03.2015 AIKA 31.03.2015 17:00-20:00 PAIKKA Attendo Metsokangas, Herralantie 5, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.11.2015 AIKA 24.11.2015 17:00-19:10 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhall. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 77 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-377 1513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-377 1513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 82 28.10.2014 KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUN KILPAILUTUS 116/232/2014 SOSTERV 82 Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-377 1513 SOSTERV 20 Valmistelu:

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 117

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 117 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 117 Tekninen lautakunta 13.07.2015 AIKA 13.07.2015 15:30-16:39 PAIKKA Tyrnävän kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 119 70 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.08.2013 AIKA 27.08.2013 18:00-19:47 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / 2008 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 12.11.2008 klo 18.00 18.50 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Markkola Juha-Matti Kärkelä

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 126. Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 128 71 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 126. Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 128 71 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 126 Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.10.2015 AIKA 27.10.2015 17:00-18:10 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhall. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2013. Perusturvalautakunta. 18.03.2013 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2013. Perusturvalautakunta. 18.03.2013 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.03.2013 klo 17.00 17.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 75 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 17:00-19:10 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 36 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 16

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 16 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 16 Tarkastuslautakunta 2013-2016 31.03.2015 AIKA 31.03.2015 18:02-19:29 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 18 13

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.3.2011 klo 17.30 18.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Heinilä Päivi Koivisto Sini

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Sosiaalilautakunta Esityslista 4/2017

Kosken Tl kunta Sosiaalilautakunta Esityslista 4/2017 1 Sosiaalilautakunta Kokousaika: Tiistai 10.10.2017 kello 17.00 Kokouspaikka: Kunnanhallituksen kokoushuone, Koski Tl Käsiteltävät asiat 35 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 36 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.01.2015 AIKA 27.01.2015 17:00-19:00 PAIKKA Kunnantalo, kunanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 6/2017 KOKOUSAIKA 30.3.2017 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 46 Kunnanjohtajan viranhaku Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2013 57 Sivistyslautakunta 25.09.2013 AIKA 25.09.2013 klo 18:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 23. Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 25 15 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 23. Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 25 15 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 23 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.02.2015 AIKA 24.02.2015 17:00-18:45 PAIKKA Kunnantalo, kunanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 5/2017 KOKOUSAIKA 27.3.2017 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 45 Kunnanjohtajan viranhaku Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38 KOKOUSAIKA 14.08.2012 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Aino Savolainen, pj Teemu Pakarinen,

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 13.12.2011 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 06.04.2011 klo 17.30 18.10 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Heinilä Päivi Koivisto

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 09.11.2011 KOKOUSAIKA 09.11.2011 klo 17.00-17.17 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 32 ILMOITUSASIAT 48 33 SIIVOUSURAKOITSIJAN VALINTA 49 Tekninen lautakunta 09.11.2011

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 49 Peruspalvelulautakunta 16.05.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 51 33 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 34 Kuntalaisaloite/Alapitkän

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 92 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.05.2016 AIKA 24.05.2016 17:00-19:38 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 47 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 Satamalautakunta 28.05.2013 Sisällysluettelo Sivu 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4 23 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Tarkastuslautakunta 05.11.2013 AIKA 05.11.2013 klo 16:45 PAIKKA KPMG:n toimist, Isokatu 32 B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen avaus 3 16 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 17.5.2017 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous 17.5.2017 Aika keskiviikko 17.5.2017 klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 17.03.2015 klo 17.00 17.40 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 5/2014. KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Tekninen lautakunta 5/2014. KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 5/2014 KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 27 Saapuneet asiakirjat 28 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 2 /2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Maanantai 3.2.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 6 7 8 9 sivu 7 7 8 9 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valitaan

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 11.03.2014 klo 19.00 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. x Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa x Keskikorpi

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Perusturvalautakunta 10.12.2014 AIKA 10.12.2014 klo 17:30-18:26 PAIKKA Kunnantalo johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 87 Kokouksen laillisuus 3 88 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta (2017-2020) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 14.00 - Paikka PHKS Karpalo-kabinetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT 59 Kokouksen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 15.12.2011 KOKOUSAIKA 15.12.2011 klo 17.00-18.42 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 34 ILMOITUSASIAT 51 35 MAA-AINESLUPA, LEMMINKÄINEN INFRA OY 52 36 AMMATTIMIEHEN

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 11/2017 KOKOUSAIKA 28.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 2/2014 1. Tiistai 18.3.2014 klo 17.30-19.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 2/2014 1. Tiistai 18.3.2014 klo 17.30-19.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 18.3.2014 klo 17.30-19.30 Kunnantoimiston uusi kokoushuone

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 160. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 160. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 160 Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.10.2013 AIKA 29.10.2013 18:00-21:20 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 81 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) KOKOUSAIKA Tiistai 15.3.2011 kello 15.00 15.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Tarkastuslautakunta 03.10.2013 AIKA 03.10.2013 klo 16:50-19:10 PAIKKA KPMG:n toimisto, Isokatu 32, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30. 2. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.30. 3. 28 Työjärjestyksen hyväksyminen 31

1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30. 2. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.30. 3. 28 Työjärjestyksen hyväksyminen 31 Tekninen lautakunta 07.04.2015 29 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 4/2015 Kokousaika 07.04.2015 klo 15.00 16.22 Kokouspaikka Heikinniemi, Heikinkoti ASIAT 1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 191

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 191 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 191 Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.12.2013 AIKA 18.12.2013 17:00-19:40 PAIKKA Vihiluodon Kalaravintola, Tupos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 96 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77 8/2012 77 Kokousaika Torstai 28.06.2012 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x

Lisätiedot

Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen

Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen Viranomainen No 2/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 17 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat YPÄJÄN KUNTA Rakennuslautakunta ASIALUETTELO 1 / 2016 KOKOUSAIKA 3.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 24.3.2006 kello 12.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Kaavoitustyön tarjouspyynnöt

Kaavoitustyön tarjouspyynnöt HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 8/11 Kokousaika: 29.06.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Teknisen toimen kokoustila Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.11.2013 klo 17.00 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10.

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10. Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.08.2016 kello 10:00-11:09 Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Tohkanen Matti Karjalainen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 2.4.2014 kello 14.00 15.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 15.02.2011 klo 17.30 19.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 1 Tekninen lautakunta Kokousaika: 11.04.2016 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka: Kunnantalo, kh:n huone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Huovari Tomi Puheenjohtaja

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Perusturvalautakunta 15.12.2015 AIKA 15.12.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 86 Kokouksen laillisuus 3 87 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.4.2011 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot