PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. HD-videokamera Käyttöopas. Lue myös seuraava käyttöopas (sähköinen versio PDF-tiedostona). Digital Video Software

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. HD-videokamera Käyttöopas. Lue myös seuraava käyttöopas (sähköinen versio PDF-tiedostona). Digital Video Software"

Transkriptio

1 Svenska Dansk HD-videokamera Käyttöopas Suomi Mini Digital Video Cassette Lue myös seuraava käyttöopas (sähköinen versio PDF-tiedostona). Digital Video Software PAL CEL-SM8QA2M0

2 2 Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ IRROTA ETU- TAI TAKAKANTTA. KAMERAN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVAKSI TARKOITETTUJA OSIA. OTA TARVITTAESSA YHTEYS CANON-HUOLTOON. VAROITUS! SÄHKÖISKU- JA PALOVAARAN VUOKSI KAMERAA EI SAA KÄYTTÄÄ SATEESSA TAI KOSTEISSA OLOISSA. HUOMIO: KÄYTÄ AINOASTAAN VALMISTAJAN SUOSITTELEMIA LISÄVARUSTEITA SÄHKÖISKUVAARAN JA TOIMINTAHÄIRIÖIDEN VÄLTTÄMISEKSI. HUOMIO: IRROTA VIRTAJOHTO PISTORASIASTA, KUN KAMERA EI OLE KÄYTÖSSÄ. Virta katkaistaan irrottamalla verkkopistoke. Verkkopistokkeen on oltava hyvin käsillä, jotta se voidaan irrottaa nopeasti hätätapauksessa. Kun käytät verkkolaitetta, älä kiedo sitä kankaan sisään tai peitä sitä äläkä aseta sitä ahtaaseen tilaan, sillä verkkolaite saattaa ylikuumentua. Ylikuumentuminen saattaa vaurioittaa muovikoteloa ja aiheuttaa sähköiskun ja tulipalon vaaran. CA-570-arvokilpi on laitteen pohjassa. Muun kuin CA-570-verkkolaitteen käyttäminen voi vahingoittaa videokameraa. Vain Euroopan unioni (ja Euroopan talousalue). Tämä tunnus osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (WEEE-direktiivi, 2002/96/EY), akkuja ja paristoja koskeva direktiivi (2006/66/EY) sekä kyseisiä direktiivejä toimeenpaneva kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana. Kun uusi vastaava tuote hankitaan, tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi koneliikkeeseen tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun, akkujen ja paristojen keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Lisäksi tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää luonnonvaroja. Lisätietoja tuotteen kierrätyksestä saat kaupunkien ja kuntien tiedotuksesta, jätehuoltoviranomaisilta, sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätysjärjestelmän ylläpitäjältä, jätehuoltoyhtiöltä tai osoitteesta (Euroopan talousalue: Norja, Islanti ja Liechtenstein)

3 3 Teräväpiirtovideo Tallenna kauniit maisemat, läheisten ihmisten kanssa vietetyt hetket ja muut arvokkaat muistosi laadukkaalle teräväpiirtovideolle, jota katsellessa melkein tuntuu kuin olisit itse paikalla. Mikä on teräväpiirtovideo? Teräväpiirtovideo (HDV) mahdollistaa erittäin laadukkaan videokuvan tallentamisen minidvnauhalle. HDV koostuu vaakajuovasta, mikä tarkoittaa yli kaksinkertaista vaakajuovamäärää ja noin nelinkertaista pikselimäärää verrattuna tavanomaisiin televisiolähetyksiin. Tuloksena saadaan silmiä hivelevän värikkäitä ja yksityiskohtaisia videotallenteita juovaa FI Johdanto Teräväpiirtotallenteiden toistaminen Teräväpiirtotelevisiossa (HDTV) ( 67) HDV-tallenteet toistuvat alkuperäisen laatuisina. Tavallisessa televisiossa ( 68) HDV-tallenteet muunnetaan vastaamaan TV-vastaanottimen tarkkuutta. Mikä elokuvatila on? Voit tallentaa videotallenteesi elokuvan näköisinä käyttäen [ CINE MODE/ ELOKUVATILA]-kuvausohjelmaa ( 43). Kun tähän kuvaustilaan yhdistetään teräväpiirtotallennus progressiivisella kuvataajuudella 25 kuvaa/s [ HDV (PF25)] ( 36), saadaan vaikutelmaksi 25p-elokuvatila.

4 4 Sisällysluettelo Johdanto Teräväpiirtovideo... 3 Tämä käyttöohje... 7 Videokameran toiminnot Mukana toimitettavat varusteet... 9 Kameran osat ja säätimet Näytöt Valmistelut Alkutoimet Akun lataaminen Nauhan asettaminen ja poistaminen Muistikortin asettaminen ja poistaminen Videokameran valmisteleminen Kauko-ohjain Nestekidenäytön säätäminen Valikkojen käyttäminen Vaihtoehdon valitseminen -valikosta Vaihtoehdon valitseminen asetusvalikoista Ensimmäiset käyttöasetukset Kielen vaihtaminen Aikavyöhykkeen muuttaminen Päiväyksen ja ajan asettaminen Perustoiminnot Tallentaminen Videokuvan tallentaminen Stillkuvien tallentaminen Zoomaus Toisto Videokuvan toistaminen Äänenvoimakkuuden säätäminen: Kaiutin ja kuulokkeet Palaaminen merkittyyn kohtaan Viimeisen otoksen loppukohdan etsiminen Otosten etsiminen tallennuspäiväyksen avulla Stillkuvien katseleminen Toistettavan kuvan suurentaminen Lisätoiminnot Valikkovaihtoehtojen luettelot -valikon toiminnot Asetusvalikot Kuvausohjelmien käyttäminen Kuvausohjelmat Elokuvamaisten tallenteiden tekeminen Luova kuvaus: himmenninaukon ja valotusajan muuttaminen Erikoiskuvausohjelmat: erikoisoloja vastaavat kuvausohjelmat... 46

5 5 Kuvan säätäminen: valotus, tarkennus ja väri Valotuksen käsinsäätö ja automaattinen vastavalokorjaus...47 Tarkennuksen käsinsäätö...48 Kuvan suurentaminen näytöllä...48 Valkotasapaino...49 Kuvatehosteet...50 Stilkuvan tallennusvaihtoehdot Stillkuvien koon ja laadun valitseminen...51 Stillkuvien tallentaminen video-otosten tallennuksen aikana...52 Valonmittaustapa...53 Automaattinen tarkennuksen esivalinta...54 Jatkuva kuvaus ja valotuksen haarukointi...55 Muita toimintoja CUSTOM-painikkeen käyttäminen...56 Näytöt...56 Salama...58 Minivideovalo...59 Itselaukaisin...59 Äänitystaso...60 Digitaaliset tehosteet...62 Muokkaustoiminnot Stillkuvatoiminnot Stillkuvien poistaminen...64 Stillkuvien suojaaminen...64 Muistikortin alustaminen...65 Ulkoiset liitännät Liittäminen televisioon tai videonauhuriin Liitäntäkaaviot...66 Toistaminen TV-ruudussa...69 Tallentaminen videonauhuriin tai digitaaliseen videotallentimeen...70 Tallentaminen analogisen linjatulon kautta...71 Digitaalisen videon jälkiäänitys...72 Analoginen/digitaalinen muuntaminen...73 Liittäminen tietokoneeseen PC-liitäntäkaaviot...75 Videotallenteiden siirtäminen...76 Stillkuvien siirtäminen suorasiirto...77 Siirtomerkinnät...78 Liittäminen tulostimeen Stillkuvien tulostaminen suoratulostus...79 Tulostusasetusten valitseminen...80 Rajausasetukset...82 Tulostusmerkinnät...82 FI Johdanto

6 6 Lisätietoja Ongelmia? Vianmääritys Virheilmoitukset Varotoimet Käsittelyn varotoimet Huolto/muuta Kuvapäiden puhdistaminen Kameran käyttäminen ulkomailla Yleistä Järjestelmäkaavio (saatavuus vaihtelee alueittain) Lisävarusteet Tekniset tiedot Hakemisto Tavaramerkkitietoja minisd on SD Card Associationin tavaramerkki. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Macintosh ja Mac OS ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. on tavaramerkki. HDV ja HDV-logo ovat Sony Corporationin ja Victor Company of Japan, Ltd:n (JVC) tavaramerkkejä. HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muutkin kuin edellä mainitut nimet ja tuotteet voivat olla yritysten rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä. STANDARDIN MPEG-2 MUKAINEN VIDEOTIETOJEN KOODAUS PAKATTUUN MEDIAAN ON TÄLLÄ TUOTTEELLA EHDOTTOMASTI KIELLETTY MUUTA KUIN HENKILÖKOHTAISTA KÄYTTÖÄ VARTEN ILMAN MPEG-2-PATENTTIPORTFOLION SOVELTUVAN PATENTIN MUKAISTA LISENSSIÄ, JOKA ON SAATAVISSA OSOITTEESTA MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO

7 7 Tämä käyttöohje Kiitos, että valitsit Canon LEGRIA HV40-videokameran. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen videokameran käyttämistä ja säilytä ohje vastaisen varalle. Jos videokamera ei toimi asianmukaisesti, katso ohjeita Vianmääritys-luvusta ( 84). Käyttöohjeessa käytetyt merkinnät TÄRKEÄÄ: Videokameran käyttöön liittyvät varotoimet. HUOMIOITAVAA: Lisätietoja videokameran käytöstä. TARKISTETTAVAA: Käyttöön vaikuttavat rajoitukset, jos toiminto ei ole käytössä kaikissa toimintatiloissa (käyttötila, johon videokamera tulisi asettaa jne.). : Viittaus sivunumeroon. Näyttö viittaa nestekidenäyttöön ja etsimen ruutuun. Käyttöohjeen kuvat ovat stillkameralla otettuja simuloituja kuvia. Päiväyksen ja ajan asettaminen FI Johdanto DATE/TIME SETUP-Päivä-/ aikaasetus Valikkokohta oletusasetuksessaan DATE/TIME 1.JAN :00 AM- Päivä-/aika-asetus 1. TAM klo Käytettävät painikkeet ja kytkimet Hakasulkeet [ ] ja isot kirjaimet viittaavat näytössä näkyviin valikkokohtiin. Lihavoidut valikkokohdat viittaavat oletusasetukseen (esimerkiksi [ON/PÄÄLLÄ], [OFF/POIS]). Muiden painikkeiden ja kytkinten kuin ohjaimen nimet esitetään painike -ruudussa (esimerkiksi ). ( 21) 1 Paina. 2 Valitse ( ) -kuvake ja avaa asetusvalikot painamalla ( ). Valitse ( ) [DATE/TIME SETUP- 3 PÄIVÄ-/AIKA-ASETUKSET] ja paina ( ). Valitse 4 ( ) [DATE/TIME-PÄIVÄYS/ AIKA] ja paina ( ). Vilkkuvat nuolet ylös-/alaspäin osoittavat päiväyksen ensimmäistä kenttää. Muuta ( ) kutakin päiväyksen ja 5 ajan kenttää ohjaimella ja siirry ( ) seuraavaan kenttään. Käynnistä kello painamalla ( ). 6 7 Sulje valikko painamalla. TÄRKEÄÄ Jos videokamera on käyttämättä noin kolme kuukautta, yhdysrakenteinen litiumakku voi tyhjentyä ja päiväys- ja aika-asetus hävitä. Lataa siinä tapauksessa litiumakku ( 93) ja aseta aikavyöhyke, päiväys ja aika uudelleen. Voit halutessasi muuttaa päiväysmuotoa ( 45).

8 8 Ohjaimesta ja ohjaimen oppaasta Pienellä ohjaimella voit ohjata monia videokameran toimintoja sekä tehdä valintoja ja muutoksia videokameran valikoissa. Valitse valikkokohta tai muuta asetuksia painamalla ohjainta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle (, ). Tallenna asetukset tai vahvista toiminto painamalla ohjainta ( ). Näytössä tämä ilmaistaan ohjaimen SET-kuvakkeella. Ohjaimen toiminnot vaihtelevat toimintatilan ja videokameran asetusten mukaan. Painamalla ( ) saat näyttöön ohjaimen oppaan, josta näet ohjaimen toiminnot. Jos ohjaimen oppaassa on useita sivuja, alaosassa näkyy [NEXT/ SEURAAVA] ja sivunumeron kuvake ( ). Saat ohjaimen oppaan seuraavan sivun näkymään painamalla ohjainta ( ) [NEXT/ SEURAAVA]-suuntaan. Toimintatilat Videokameran toimintatila määräytyy -kytkimen ja / -kytkimen asennon mukaan. Käyttöohjeessa ilmoittaa, että toiminto on käytettävissä näytetyssä toimintatilassa, ja ilmoittaa, että toiminto ei ole käytettävissä. Kun toimintatilakuvakkeita ei ole näkyvissä, toiminto on käytettävissä kaikissa toimintatiloissa. Toimintatila -kytkin / -kytkin (Nauha) CAMERA (Muistikortti) (Nauha) PLAY (Muistikortti) Kuvakenäyttö Toiminta Video-otosten tallennus nauhalle 24 Stillkuvien tallennus muistikortille 25 Video-otosten toisto nauhalta 27 Stillkuvien katselu muistikortilta 31

9 Videokameran toiminnot 9 Mukana toimitettavat varusteet Videokameran toiminnot CA-570-verkkolaite (sisältää virtajohdon) BP-2L13-akku WL-D87-kauko-ohjain Litiumnappiparisto CR2025 kauko-ohjainta varten FI CTC-100/Skomponenttikaapeli STV-250Nstereovideokaapeli IFC-300PCU USBkaapeli DIGITAL VIDEO SOLUTION DISKohjelmisto, CD-ROM* Johdanto Punainen Vihreä Sininen liitin Keltainen Punainen Valkoinen liitin * Sisältää sähköisen version Digital Video -ohjelmisto Käyttöopas PDF-tiedostona.

10 10 Videokameran toiminnot Kameran osat ja säätimet Kuva vasemmalta sivulta Kuva oikealta sivulta Kuva edestä FOCUS-säädin ( 48) CUSTOM-painike ( 56) FOCUS-painike ( 48) Kaiutin DISP. (näyttö)-painike ( 56)/ LCD-taustavalopainike (pitkä painallus) ( 20) LIGHT-painike ( 59)/ (tulosta/siirrä)-painike ( 77, 80) USB-liitäntä ( 75) CARD-korttikäytön ilmaisin ( 25)/ CHARGE-latausilmaisin ( 16) Muistikorttipaikka ( 18) / (nauha/kortti) -kytkin ( 8) Tilakytkin ( 43) Liitinten suojus MIC (mikrofoni)-liitäntä ( 61) AV-liitäntä ( 66)/ (kuulokkeet)-liitäntä ( 28) COMPONENT OUT-liitäntä ( 66) Käsikahvan hihna ( 19) Pikatarkennuksen anturi ( 35) Salama ( 58) Minivideovalo ( 59) Kauko-ohjaintunnistin ( 19) Muiden painikkeiden ja kytkinten kuin ohjaimen nimet esitetään painike -ruudussa (esimerkiksi ).

11 Videokameran toiminnot 11 Kuva takaa Kuva ylhäältä Kuva alhaalta Nestekidenäyttö ( 20) Dioptrian säädin ( 19) Etsin ( 19) Liitinten suojus START/STOP-painike ( 24) -kytkin ( 8) Virran merkkivalo Ohjain ( 8) -painike ( 21, 33) RESET-painike ( 84) Sarjanumero - Sarjanumerotarra sijaitsee akkukotelon takapinnalla. Se näkyy, kun irrotat akun. DC IN-liitäntä ( 16) HDV/DV-liitäntä ( 66, 75) (kelaus taaksepäin)-painike ( 27)/ Zoomaaminen kauemmaksi W (laajakulma)- painike ( 26) (kelaus eteenpäin)-painike ( 27)/ Zoomaaminen lähemmäksi T (telekuvaus)- painike ( 26) / (toisto/tauko)-painike ( 27)/ START/STOP-painike ( 24) (pysäytys)-painike ( 27)/ MAGNIFY-painike ( 48) HDMI OUT-liitäntä ( 66, 69) OPEN/EJECT -kytkin ( 18) Stereomikrofoni Kasettitila ( 18) Kasettitilan kansi ( 18) Zoomin säädin ( 26) PHOTO-painike ( 25) Lukituspainike Monitoiminen varusteluisti ( 58, 61) Jalustan kiinnitys ( 25) BATTERY RELEASE-kytkin ( 16) Hihnan kiinnike FI Johdanto Muiden painikkeiden ja kytkinten kuin ohjaimen nimet esitetään painike -ruudussa (esimerkiksi ).

12 12 Videokameran toiminnot WL-D87-kauko-ohjain START/ STOP PHOTO ZOOM CARD DATE SEARCH REW PLAY FF PAUSE ZERO SET MEMORY STOP SLOW DISP. TV SCREEN WIRELESS CONTROLLER WL-D87 START/STOP-painike ( 24) CARD /+ -painikkeet ( 31) DATE SEARCH / -painikkeet ( 30) REW -painike ( 27) / -painike ( 27) PAUSE -painike ( 27) SLOW -painike ( 27) ZERO SET MEMORY-painike ( 29) DISP. (OSG-näyttö)-painike ( 56) PHOTO-painike ( 25) Zoomauspainikkeet ( 26) PLAY -painike ( 27) FF -painike ( 27) STOP -painike ( 27) +/ -painike ( 27) -painike ( 27) TV SCREEN-painike ( 41)

13 Videokameran toiminnot 13 Näytöt Videokuvan tallentaminen Suurennus ( 42, 48) Itselaukaisin ( 59) Tallennuksen muistutin Pikatarkennus ( 35)/käsintarkennus ( 48) Tallennusstandardi (HDV tai DV) ( 36) DV-tallennustila ( 37) Nauhan toiminto Aikakoodi (tunnit : minuutit : sekunnit) Nauhaa jäljellä Akun varaustila DV-äänitila ( 37) Mikrofonin vaimennin ( 60) Tuulisuoja pois ( 37) Kuvanvakain ( 36) Kuulokelähtö ( 28) Vastavalokorjaus ( 47) CUSTOM-painikkeeseen valittu toiminto Stillkuvien tallentaminen ( 56) Tarkennuksen aputoiminnot ( 41) Vaakamerkintä ( 41) Tiivistyneen kosteuden varoitus ( 94) Minivideovalo ( 59) Kauko-ohjaintunnistin pois ( 42) Äänitystason osoitin (mikrofoni) ( 60) Zoomaus ( 26), valotus ( 47) Valonmittaustapa ( 53) Kuvaustapa ( 55) Stillkuvan laatu/koko ( 51) Muistikortille mahtuvien stillkuvien määrä Kuvausohjelma ( 43) Automaattitarkennuskehys ( 54) Valkotasapaino ( 49) Videokameran tärähdysvaroitus ( 35) Kuvatehoste ( 50) Monitoiminen varusteluisti ( 96) Digitaaliset tehosteet ( 62) Salama ( 58) Stillkuvan laatu/koko (samanaikainen tallennus) ( 52) Automaattitarkennus (AF) ja -valotus (AE) lukittu ( 25) FI Johdanto

14 14 Videokameran toiminnot Tallennuksen muistutin Kun aloitat tallentamisen, videonauhuri laskee 1 10 sekuntia. Tämä auttaa ehkäisemään liian lyhyitä otoksia. Nauhan toiminto Tallenna, Tallennuksen taukotila, Seis, Kasetti ulos, Kelaus eteenpäin, Kelaus taaksepäin, Toisto, Toiston taukotila, Takaisintoiston taukotila, x1 Toisto (normaalinopeus), x1 Takaisintoisto (normaalinopeus), x2 Toisto (kaksinkertainen nopeus), x2 Takaisintoisto (kaksinkertainen nopeus), Kelaus eteenpäin toistaen, Kelaus taaksepäin toistaen, Hidas toisto, Hidas takaisintoisto, Kuva kuvalta eteenpäin, Kuva kuvalta taaksepäin, / Päiväyshaku ( 30), / Otosmuisti ( 29) Nauhaa jäljellä Ilmaisee jäljellä olevan nauhan määrän minuutteina. muuttuu tallennettaessa. Kun nauha on lopussa, näyttöön tulee END/Loppu. Jos aikaa on jäljellä alle 15 sekuntia, nauhassa jäljellä olevaa aikaa ei välttämättä näy. Ilmaisimen asianmukainen toiminta määräytyy käytettävän nauhatyypin mukaan. Joka tapauksessa voit tallentaa nauhalle videokasetin tarraan merkityn minuuttimäärän verran (esimerkiksi 85 minuuttia). Akun varaustila Kun alkaa vilkkua punaisena, vaihda käytössä olevan akun tilalle ladattu akku. Jos asetat kameraan tyhjän akun, virta voi kytkeytyä pois päältä ilman, että tulee näkyviin. Akun todellinen varaus ei välttämättä näy aina tarkasti akun ja videokameran kulloistenkin käyttöolosuhteiden vuoksi. Muistikortille mahtuvien stillkuvien määrä Tallennusoloista riippuen esitetty kortille mahtuvien stillkuvien määrä ei välttämättä pienene kuvan ottamisen jälkeen tai se saattaa pienentyä kerralla kahdella kuvalla. Korttikäytön ilmaisin tulee näkyviin jäljellä olevien kuvien määrän viereen, kun videokamera tallentaa tietoja muistikortille.

15 Videokameran toiminnot 15 Videokuvan toistaminen Stillkuvien katseleminen Nauhan toiminto Aikakoodi (tunnit : minuutit : sekunnit: ruudut) Nauhaa jäljellä Tietokoodi ( 57) Etsintätoiminnon näyttö END SEARCH/Tallennuskohdan lopun haku ( 30)/ DATE SEARCH/Päiväyksen haku ( 30) Stillkuvien tallennuksen laatu/koko ( 53) Äänitystason ilmaisin ( 60) FI Johdanto Kuvan numero ( 38) Nykyinen kuva / kuvien kokonaismäärä Histogrammi ( 57) Kuvan suojausmerkki ( 64) Stillkuvan laatu/koko Tallennuksen päiväys ja aika Kuvausohjelma ( 43) Käsintarkennus ( 48) Valonmittaustapa ( 53) Valotuksen käsinsäätö ( 47) Kuvatehoste ( 50) Kuvan koko ( 51) Tiedoston koko Himmenninaukon arvo ( 44) Valotusaika ( 44) Valkotasapaino ( 49) Salama ( 58)

16 16 Alkutoimet Valmistelut Alkutoimet Alkutoimet Akun lataaminen Videokameran virtalähteenä voidaan käyttää akkua tai suoraan verkkolaitetta. Lataa akku ennen käyttöä. 4 Asenna akku kameraan. Paina akku kevyesti akun liitäntäyksikköön ja liu'uta sitä ylöspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen. 5 Lataaminen alkaa, kun videokameran virta katkaistaan. CHARGE-latausilmaisin alkaa vilkkua. Ilmaisin häviää, kun akku on latautunut täyteen. Voit käyttää verkkolaitetta myös ilman akkua. Kun verkkolaite kytketään videokameraan, kameraan mahdollisesti liitetyn akun virtaa ei käytetä. CHARGEilmaisin 1 Kytke virtajohto verkkolaitteeseen. 2 Liitä virtajohto pistorasiaan. 3 Kytke verkkolaite videokameran DC IN-liitäntään. Irrota akun liitinten suojus ennen kuin asennat akun paikalleen. KUN AKKU ON TÄYNNÄ 1 Irrota verkkolaite videokamerasta. 2 Irrota virtajohto pistorasiasta ja verkkolaitteesta. AKUN IRROTTAMINEN Liu'uta BATTERY RELEASE -kytkintä nuolen suuntaan ja pidä sitä pohjassa. Liu'uta akkua alaspäin ja vedä se ulos. TÄRKEÄÄ Verkkolaitteesta voi kuulua hurinaa käytön aikana. Tämä on täysin normaalia. Suosittelemme akun lataamista C:n lämpötilassa. Lataus ei käynnisty, jos lämpötila on alle 0 C tai yli 40 C. Älä kytke kameran DC IN-liitäntään tai verkkolaitteeseen sähkölaitteita, joiden käyttöä ei ole erikseen suositeltu tämän videokameran yhteydessä. BATTERY RELEASE-kytkin

17 Alkutoimet 17 Jotta välttäisit laitteiden rikkoutumisen ja liiallisen kuumentumisen, älä liitä mukana toimitettua verkkolaitetta jännitemuuntimiin tai erikoisvirtalähteisiin, joita on käytössä mm. lentokoneissa ja laivoissa, DC-AC-muuntimiin jne. HUOMIOITAVAA CHARGE-latausilmaisimesta voidaan myös arvioida akun varaustila. Palaa jatkuvasti: akku on latautunut täyteen. Vilkkuu noin kahdesti sekunnissa: akku on latautunut yli 50 %. Vilkkuu noin kerran sekunnissa: akku on latautunut alle 50 %. Latausaika vaihtelee ympäristön lämpötilan ja akun alkuperäisen varaustilan mukaan. Kylmissä ympäristöissä akun tehokas käyttöaika lyhenee. Suosittelemme pitämään mukana kaksi kolme kertaa enemmän akkukapasiteettia kuin uskot tarvitsevasi. FI Lataus-, tallennus- ja toistoajat Taulukossa ilmoitetut tallennus- ja toistoajat ovat suuntaa antavia, ja ne vaihtelevat lataus-, tallennus- ja toistotilojen mukaan. Akku NB-2LH BP-2L13 BP-2L14 BP-2L24H Latausaika 130 min 200 min 225 min 370 min HDV Pisin tallennusaika Etsin 70 min 120 min 150 min 240 min Nestekidenäyttö [NORMAL/ 65 min 115 min 140 min 230 min NORMAALI] Nestekidenäyttö [BRIGHT/ 65 min 110 min 135 min 220 min KIRKAS] Normaali tallennusaika* Etsin 40 min 75 min 85 min 145 min Nestekidenäyttö [NORMAL/ 35 min 70 min 80 min 140 min NORMAALI] Nestekidenäyttö [BRIGHT/ 35 min 65 min 80 min 135 min KIRKAS] Toistoaika 85 min 145 min 175 min 290 min DV Pisin tallennusaika Etsin 80 min 140 min 165 min 290 min Nestekidenäyttö [NORMAL/ 75 min 135 min 155 min 280 min NORMAALI] Nestekidenäyttö [BRIGHT/ 75 min 125 min 150 min 265 min KIRKAS] Normaali tallennusaika* Etsin 45 min 80 min 95 min 160 min Nestekidenäyttö [NORMAL/ 45 min 75 min 90 min 155 min NORMAALI] Nestekidenäyttö [BRIGHT/ 40 min 75 min 85 min 150 min KIRKAS] Toistoaika 95 min 165 min 195 min 340 min Valmistelut * Tallennusaikojen arvioissa on otettu huomioon se, että välillä kuvaus pysäytetään ja käynnistetään, kuvaa zoomataan ja virta katkaistaan ja kytketään.

18 18 Alkutoimet Nauhan asettaminen ja poistaminen Käytä vain videokasetteja, joissa on -logo. HDV-tallennuksessa suosittelemme käyttämään teräväpiirtotallennukseen tarkoitettuja nauhoja. TÄRKEÄÄ Älä koske kasettitilaan sen avautuessa tai sulkeutuessa automaattisesti äläkä yritä sulkea kasettitilaa ennen kuin se on avautunut täysin. Varo, etteivät sormet jää kasettitilan kannen väliin. HUOMIOITAVAA Jos videokamera on kytkettynä virtalähteeseen, kasetti voidaan asettaa sisään tai poistaa, vaikka -kytkin on kohdassa (CHG). 1 Liu'uta OPEN/EJECT -painike kokonaan nuolen suuntaan ja avaa kasettitilan kansi. Kasettitila avautuu automaattisesti. 2 Aseta kasetti sisään. Aseta kasetti siten, että ikkuna osoittaa käsikahvan hihnaan päin. Poista kasetti vetämällä se suoraan ulos. Muistikortin asettaminen ja poistaminen Käytä vain kaupoista yleisesti saatavia minisd-kortteja. 3 Paina kasettitilassa olevaa - merkkiä, kunnes kuulet napsahduksen. 4 Odota, että kasettitila sulkeutuu automaattisesti, ja sulje sitten kasettitilan kansi. 1 Katkaise videokamerasta virta. 2 Avaa nestekidenäyttö. 3 Avaa muistikorttipaikan kansi. 4 Työnnä muistikortti, jonka minisd -merkki osoittaa ylöspäin, muistikorttipaikkaan suorassa niin pitkälle kuin se menee, kunnes kuulet napsahduksen. 5 Sulje kansi. Älä sulje kantta väkisin, sillä kortti ei välttämättä ole kunnolla paikallaan. MUISTIKORTIN POISTAMINEN Vapauta muistikortti ensin työntämällä sitä ja vedä kortti sitten ulos.

19 Alkutoimet 19 TÄRKEÄÄ Muista alustaa kaikki muistikortit, ennen kuin käytät niitä tässä videokamerassa ensimmäistä kertaa ( 65). Muistikorteissa on etu- ja takapuoli, jotka ovat keskenään erilaiset. Muistikortin asettaminen väärinpäin voi aiheuttaa videokameraan toimintahäiriön. Kauko-ohjain Pariston asentaminen (litiumnappiparisto CR2025) FI HUOMIOITAVAA Asianmukaista toimintaa ei voida taata kaikkien minisd-korttien kanssa. Kieleke Videokameran valmisteleminen 1 Paina kielekettä nuolen osoittamaan suuntaan ja vedä paristonpidike ulos. 2 Aseta litiumnappiparisto paikalleen niin, että +-puoli osoittaa ylöspäin. 3 Työnnä paristonpidike paikalleen. Valmistelut Kauko-ohjaimen käyttäminen 1 Kytke virta päälle. Objektiivin suojus aukeaa automaattisesti. 2 Säädä etsin. Pidä nestekidenäyttö kiinni, kun käytät etsintä ja säädät tarvittaessa dioptriaa. 3 Kiinnitä käsikahvan hihna. Säädä hihna niin, että etusormesi ylettyy zoomin säätimeen. Lisäksi peukalosi pitäisi ylettyä START/ STOP-painikkeeseen. Kun painat kauko-ohjaimen painikkeita, suuntaa kauko-ohjain videokamerassa olevaan kaukoohjaintunnistimeen. HUOMIOITAVAA Kauko-ohjain ei välttämättä toimi kunnolla, jos kauko-ohjaintunnistimeen osuu suora auringonvalo tai muu kirkas valo. Jos kauko-ohjain ei toimi, tarkista, että [WL.REMOTE/KAUKO-OHJAIN]-asetuksena ei ole [OFF /POIS] ( 42). Muussa tapauksessa vaihda paristo.

20 20 Alkutoimet Nestekidenäytön säätäminen Nestekidenäytön kääntäminen Avaa nestekidenäyttö 90 asteen kulmaan. Näyttöä voidaan kääntää 90 astetta alaspäin. Nestekidenäytön taustavalo Voit asettaa nestekidenäytön kirkkaudeksi normaalin tai kirkkaan Näyttöä voidaan kääntää 180 astetta objektiivia kohti (näin kohde näkee nestekidenäytön, samalla kun käytät etsintä). Näyttöä kannattaa kääntää 180 astetta myös silloin, jos haluat päästä kuvaan käyttäessäsi itselaukaisinta. Pidä DISP. -painiketta painettuna yli 2 sekuntia. Toistamalla toimintoa voit vuorotella normaalia ja kirkasta asetusta. HUOMIOITAVAA Asetus ei vaikuta tallennuksen tai etsimen ruudun kirkkauteen. Kirkkaan asetuksen käyttäminen lyhentää akun tehollista käyttöaikaa. Voit säätää nestekidenäytön kirkkautta myös valikosta ( 41). Kuvauksen kohteena olevat henkilöt voivat tarkastella nestekidenäyttöä.

21 Valikkojen käyttäminen 21 Valikkojen käyttäminen Valikkojen käyttäminen Monet videokameran toiminnot voidaan säätää valikoista, jotka avautuvat - painiketta ( ) painamalla. Lisätietoja käytettävissä olevista valikkovaihtoehdoista ja asetuksista saat liitteestä Valikkovaihtoehtojen luettelot ( 33). Noudata näyttöön tulevia lisätoimintojen ohjeita (kuten ohjainkuvake, pienet nuolet, jne.). Vaihtoehdon valitseminen asetusvalikoista FI Vaihtoehdon valitseminen -valikosta Valmistelut 1 Paina. 2 Valitse ( ) muutettavan toiminnon kuvake vasemmanpuoleisesta sarakkeesta. 3 Valitse ( ) haluamasi asetus käytettävissä olevien vaihtoehtojen luettelosta alapalkista. Valittu vaihtoehto näkyy vaaleansinisellä korostettuna. Valikkokohdat, joita ei voida käyttää, näkyvät harmaina. 4 Tallenna asetukset ja sulje valikko painamalla. Voit sulkea valikon milloin tahansa painamalla. Joillakin asetuksilla on painettava ( )-painiketta ja tehtävä lisävalintoja. 1 Paina. 2 Valitse ( ) -kuvake ja avaa asetusvalikot painamalla ( ). Voit avata asetusvalikkojen näytön suoraan pitämällä -painiketta alas painettuna yli sekunnin ajan. 3 Valitse ( ) haluamasi valikko vasemmanpuoleisesta sarakkeesta ja paina ( ). Valitsemasi valikon otsikko näkyy näytön yläreunassa. Sen alla on luettelo asetuksista. 4 Valitse ( ) muutettava asetus ja paina ( ). Oranssi kehys ilmaisee valittuna olevan valikkokohdan. Valikkokohdat, joita ei voida käyttää, näkyvät harmaina. Voit palata valikon valintanäyttöön valitsemalla ( ) [ RETURN/ PALUU] ja painamalla ( ). 5 Valitse ( ) haluamasi vaihtoehto ja tallenna asetus painamalla ( ). 6 Paina. Voit sulkea valikon milloin tahansa painamalla.

22 22 Ensimmäiset käyttöasetukset Ensimmäiset käyttöasetukset Ensimmäiset käyttöasetukset Tulostukseen liittyvät näytöt ja viittaavat videokameran painikkeiden nimiin, jotka pysyvät samoina, olipa valittu kieli mikä tahansa. Kielen vaihtaminen Vaihtoehdot Aikavyöhykkeen muuttaminen Oletusarvo DATE/TIME SETUP-Päivä-/aikaasetus T.ZONE/DST PARIS -A.vyöhyke/ kesäaika Pariisi DISPLAY SETUP/ Oletusarvo -Näytön asetukset ( 21) ( 21) LANGUAGE ENGLISH /Kieli englanti 1 Paina. 2 Valitse ( ) -kuvake ja avaa asetusvalikot painamalla ( ). 3 Valitse ( ) [DISPLAY SETUP/ - NÄYTÖN ASETUKSET] ja paina ( ). 4 Valitse ( ) [LANGUAGE/KIELI] ja paina ( ). 5 Valitse (, ) haluamasi vaihtoehto ja paina ( ). 6 Sulje valikko painamalla. HUOMIOITAVAA Jos olet vaihtanut kielen vahingossa, vaihda asetus valikkokohdan vieressä olevaa - merkkiä seuraamalla. 1 Paina. 2 Valitse ( ) -kuvake ja avaa asetusvalikot painamalla ( ). 3 Valitse ( ) [DATE/TIME SETUP- PÄIVÄ-/AIKAASETUKSET] ja paina ( ). 4 Valitse ( ) [T.ZONE/DST- A.VYÖHYKE/KESÄAIKA] ja paina ( ). Aikavyöhykeasetus tulee näkyviin. Oletusasetuksena on Pariisi. 5 Valitse ( ) oma aikavyöhykkeesi ja paina ( ). Aseta kesäaika valitsemalla aikavyöhyke, jonka vieressä on merkki. 6 Sulje valikko painamalla. Aikavyöhykkeet Kun olet kerran asettanut aikavyöhykkeen, päiväyksen ja kellonajan, sinun ei tarvitse asettaa aikaa uudelleen aikavyöhykkeeltä toiselle matkustaessasi. Valitse aikavyöhyke kohdemaan mukaan, niin videokamera säätää kellon automaattisesti.

23 Ensimmäiset käyttöasetukset 23 Päiväyksen ja ajan asettaminen DATE/TIME SETUP-Päivä-/aikaasetus DATE/TIME 1.JAN :00 AM- Päivä-/aika-asetus 1. TAM klo FI ( 21) 1 Paina. 2 Valitse ( ) -kuvake ja avaa asetusvalikot painamalla ( ). 3 Valitse ( ) [DATE/TIME SETUP- PÄIVÄ-/AIKA-ASETUKSET] ja paina ( ). 4 Valitse ( ) [DATE/TIME-PÄIVÄYS/ AIKA] ja paina ( ). Vilkkuvat nuolet ylös-/alaspäin osoittavat päiväyksen ensimmäistä kenttää. 5 Muuta ( ) kutakin päiväyksen ja ajan kenttää ohjaimella ja siirry ( ) seuraavaan kenttään. 6 Käynnistä kello painamalla ( ). 7 Sulje valikko painamalla. Valmistelut TÄRKEÄÄ Jos videokamera on käyttämättä noin kolme kuukautta, yhdysrakenteinen litiumakku voi tyhjentyä ja päiväys- ja aika-asetus hävitä. Lataa siinä tapauksessa litiumakku ( 93) ja aseta aikavyöhyke, päiväys ja aika uudelleen. Voit halutessasi muuttaa päiväysmuotoa ( 42).

24 24 Tallentaminen Perustoiminnot Tallentaminen Tallentaminen VIIMEISEN TALLENNETUN OTOKSEN TARKASTELEMINEN Videokuvan tallentaminen Ennen tallentamisen aloittamista Tee koetallennus ennen varsinaisen tallentamisen aloittamista varmistaaksesi, että videokamera toimii oikein. Puhdista kuvapäät tarvittaessa ( 94). ( 8) 1 Pidä lukituspainiketta painettuna ja aseta -kytkin asentoon CAMERA. 2 Siirrä / -kytkin asentoon (nauha). Voit tarvittaessa muuttaa tallennusstandardia (HDV tai DV) ( 36). 3 Aloita tallennus painamalla START/STOP. Keskeytä tallennus painamalla START/STOP uudelleen. 1 Aseta tilakytkin asentoon. 2 Jollei ohjaimen opas tule näyttöön, paina ( ). 3 Paina ohjainta ( ) suuntaan. Jollei tule näyttöön ohjaimen oppaassa, paina ohjainta toistuvasti ( ) suuntaan [NEXT/SEURAAVA], kunnes yläpuolella näkyvässä kuvassa esitetty ohjaimen opas näkyy. Videokamera toistaa muutaman sekunnin viimeistä tallennettua otosta ja palaa tallennuksen taukotilaan. Jos valittuna oleva tallennusstandardi on eri kuin viimeisessä tallennuksessa, kuva ei välttämättä toistu oikein. KUN OLET LOPETTANUT TALLENTAMISEN 1 Sulje nestekidenäyttö. 2 Katkaise videokamerasta virta. 3 Poista nauha. 4 Irrota virtalähde ja poista akku. HUOMIOITAVAA Uudella tallennuksella korvattuja edellisiä tallennuksia ei voida palauttaa. Hae viimeisen tallennuksen loppukohta ennen tallennuksen aloittamista ( 30). Nauhan ja kuvapäiden suojaamiseksi videokamera siirtyy pysäytystilaan ( ), jos se on tallennuksen taukotilassa ( ) 4 minuuttia 30 sekuntia. Voit jatkaa tallennusta painamalla START/STOP. Kun kuvataan erittäin äänekkäitä tilanteita (kuten ilotulitusta tai konsertteja), ääni saattaa

25 Tallentaminen 25 vääristyä tai tallentua väärällä äänitasolla. Tämä on täysin normaalia. Virransäästötila: Jos videokamera on akkukäytössä käyttämättömänä yli viiden minuutin ajan, se sammuu virran säästämiseksi ( 42). Voit käynnistää videokameran uudelleen kytkemällä virran pois ja takaisin päälle. Nestekidenäyttö ja etsin: Näyttöjen valmistuksessa käytetään suurtarkkuustekniikkaa. Yli 99,99 % kuvapisteistä toimii määritysten mukaisesti. Alle 0,01 % kuvapisteistä voi syttyä ajoittain väärin tai näkyä mustina, punaisina, sinisinä tai vihreinä pisteinä. Tällä ei ole vaikutusta tallentuvaan kuvaan, eikä ilmiötä voida pitää toimintavirheenä. Kun käytät jalustaa: Älä jätä etsintä alttiiksi suoralle auringonvalolle, sillä se voi sulaa (okulaarilinssi keskittää valonsäteet). Älä käytä jalustaa, jonka kiinnitysruuvit ovat pidempiä kuin 5,5 mm, sillä kamera saattaa vahingoittua. Kun tallennat video-otoksia, yritä saada rauhallinen ja vakaa kuva. Videokameran voimakas liikuttelu, nopean zoomauksen käyttäminen ja kameran siirtäminen voivat tehdä otoksista levottomia. Ääritapauksissa tällaisten otosten katselu voi aiheuttaa näköaistista johtuvaa matkapahoinvointia. Jos tällaisia reaktioita ilmenee, keskeytä toisto välittömästi ja lepää tarpeeksi pitkään. Stillkuvien tallentaminen Muista alustaa kortti tässä videokamerassa, ennen kuin käytät sitä ensimmäistä kertaa ( 65). ( 8) 1 Pidä lukituspainiketta painettuna ja aseta -kytkin asentoon CAMERA. 2 Siirrä / -kytkin asentoon (muistikortti). 3 Paina PHOTO puoliväliin. Kun tarkennus on säätynyt automaattisesti, muuttuu vihreäksi ja näkyviin tulee yksi tai useampi AF automaattitarkennuskehys. Kun painat kauko-ohjaimen PHOTO - painiketta, stillkuva tallennetaan saman tien. 4 Paina PHOTO -painike loppuun saakka. CARD ilmaisin vilkkuu kuvaa tallennettaessa. FI Perustoiminnot

26 26 Tallentaminen TÄRKEÄÄ Huomioi seuraavat varotoimet, kun korttikäytön kuvake ( ) näkyy näytössä ja kun CARDkäytön merkkivalo palaa tai vilkkuu. Muussa tapauksessa tiedot voivat hävitä lopullisesti. - Älä avaa muistikorttipaikan kantta äläkä poista muistikorttia. - Älä irrota virtalähdettä tai katkaise videokamerasta virtaa. - Älä vaihda / -kytkimen asentoa tai toimintatilaa. HUOMIOITAVAA Jos kohde ei sovellu automaattitarkennukseen, muuttuu keltaiseksi. Säädä tarkennus käsin ( 48). Jos kohde on liian kirkas, OVEREXP./ Ylivalotus alkaa vilkkua. Käytä tällöin lisävarusteena saatavaa ND-suodatinta FS-43U II. Zoomaus TARKISTETTAVAA ( 8) : 10x optisen zoomin lisäksi käytössä on 200x digitaalinen zoom ( 35). 10x optinen zoom Zoomaa kauemmaksi siirtämällä zoomin säädintä kohti W:tä (laajakulma). Zoomaa lähemmäksi siirtämällä zoomin säädintä kohti T:tä (telekuvaus). Voit myös muuttaa zoomausnopeutta ( 35). Voit valita jonkin kolmesta kiinteästä zoomausnopeudesta tai säätää nopeuden zoomin säätimellä, jolloin voit zoomata hitaasti painamalla säädintä kevyesti ja nopeammin painamalla säädintä voimakkaammin. HUOMIOITAVAA Voit myös käyttää kauko-ohjaimen tai nestekidenäytön T- ja W-painikkeita. Näiden painikkeiden zoomausnopeus on sama kuin videokameran (kun on valittu jokin vakiozoomausnopeuksista) tai kiinteä [ SPEED 3/NOPEUS 3] (kun on valittu asento [ VARIABLE/SÄÄDETTÄVÄ]). Kun asetuksena on [ VARIABLE/ SÄÄDETTÄVÄ], zoomausnopeus on suurempi tallennuksen taukotilassa. Pysyttele vähintään 1 metrin etäisyydellä kohteesta. Suurimmalla laajakulma-asetuksella kuvattaessa lähin tarkennusetäisyys on 1 cm. Zoomaaminen kauemmaksi Zoomaaminen lähemmäksi

27 Toisto 27 Toisto Toisto Videokuvan toistaminen Toista nauha nestekidenäytössä tai sulje nestekidenäyttö ja käytä etsintä. ( 8) 1 Pidä lukituspainiketta painettuna ja aseta -kytkin asentoon PLAY. 2 Siirrä / -kytkin asentoon (nauha). 3 Etsi kohta, josta haluat aloittaa toiston. Kelaa nauhaa taaksepäin painamalla tai eteenpäin painamalla. 4 Aloita toisto painamalla /. TOISTON AIKANA 5 Voit asettaa toiston taukotilaan painamalla / uudelleen. 6 Pysäytä toisto painamalla. FI HUOMIOITAVAA Voit näyttää tallennuspäiväyksen ja -ajan sekä muut tallennuksen aikaiset videokameratiedot ( 57). Joidenkin erikoistoistotilojen aikana toistettavassa videokuvassa saattaa ilmetä häiriöitä (palikoitumista, raitoja jne.). Saatat toiston aikana huomata häiriöitä videokuvassa, kun tallennusstandardi muuttuu (HDV/DV). Perustoiminnot Erikoistoistotilat Voit siirtyä erikoistoistotiloihin nestekidenäytön tai kauko-ohjaimen painikkeilla ( 12). Erikoistoistotilojen aikana ääntä ei toisteta. Erikoistoistotila Alkuperäinen tila Paina videokamerasta: Nopea toisto Normaali toisto Pidä painettuna: tai Takaisintoisto Normaali toisto Kuva kuvalta taakse-/ Toiston taukotila eteenpäin Ruutu kerrallaan toisto Toiston taukotila Hidas toisto Toisto kaksinkertaisella nopeudella Paluu normaaliin toistoon Normaali toisto tai takaisintoisto Normaali toisto tai takaisintoisto Erikoistoistotila Paina kaukoohjaimesta: Pidä painettuna: REW tai FF tai Pidä painettuna: tai SLOW / PLAY

28 28 Toisto HDV-tallenteiden toiston aikana: Seuraavat erikoistoistotilat eivät ole käytettävissä, vaikka niiden kuvakkeet ovat näytössä. - Hidas takaisintoisto - Kuva taaksepäin - Toisto kaksinkertaisella nopeudella (eteen- tai taaksepäin) Nauhan ja kuvapäiden suojaamiseksi videokamera siirtyy pysäytystilaan ( ), jos se on toiston taukotilassa ( ) 4 minuuttia 30 sekuntia. Voit jatkaa toistoa painamalla /. Äänenvoimakkuuden säätäminen: Kaiutin ja kuulokkeet Videokamera toistaa äänen yhdysrakenteisen kaiuttimen kautta. Jos toistat etsimestä, voit kuunnella ääntä kytkemällä videokameraan kuulokkeet. Voit tarkistaa kuulokkeilla äänitystason myös tallennuksen aikana. Kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätö ( 8) Kuulokkeiden käyttö Kuulokkeet liitetään AV/ -liitäntään, jota käytetään siis sekä kuulokkeiden että audio- ja videolähdön liitäntänä. Ennen kuin liität kuulokkeet, vaihda liitännän tila AV-lähdöstä (kuuloke)-lähdöksi seuraavasti ja varmista, että näytössä näkyy -kuvake. PLAY/OUT SETUP2-Toisto-/ Lähtöasetus2 ( 8) Oletusarvo AV/PHONES-AV/Kuulokkeet AV 1 Jollei ohjaimen opas tule näyttöön, paina ( ). 2 Säädä äänenvoimakkuutta työntämällä ohjainta ( ) suuntaan + tai -. Jos haluat säätää äänen kokonaan pois, paina ( ), kunnes äänikuvakkeeksi muuttuu. Voit piilottaa ohjaimen oppaan toiston aikana painamalla uudelleen ( ). 1 Paina. 2 Valitse ( ) -kuvake ja avaa asetusvalikot painamalla ( ). 3 Valitse ( ) [ PLAY/OUT SETUP2-TOISTO-/LÄHTÖASETUS2]* ja paina ( ). 4 Valitse ( ) [AV/PHONES-AV/ KUULOKKEET] ja paina ( ). 5 Valitse ( ) [ PHONES/ KUULOKKEET] ja paina ( ).

29 Toisto 29 6 Paina. Näyttöön tulee. Huomaa, että jos ohjaimen opas näkyy ruudulla, se peittää taakseen -kuvakkeen. Piilota ohjaimen opas painamalla ( ). * Valitse -tilassa [ PLAY/ OUT SETUP-TOISTO-/LÄHTÖASETUS]. KUULOKKEIDEN ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ -tilassa voit säätää kuulokkeiden äänenvoimakkuutta [PHONES VOL./KUULOKKEIDEN VOIMAKKUUS]-asetuksella ( 39). -tilassa voit käyttää ohjainta ja ohjaimen opasta samalla tavoin kuin kaiuttimen äänenvoimakkuudenkin säätämisen yhteydessä. TÄRKEÄÄ Älä liitä kuulokkeita AV/ -liitäntään, ellei näytössä ole -kuvaketta. Jos kytket kuulokkeet liitännän ollessa AV-lähdön asennossa, kuulet vain kohinaa. Säädä kuulokkeiden äänenvoimakkuus turvallisen hiljaiselle tasolle. Yhdysrakenteisesta kaiuttimesta ei kuulu ääntä, kun suljet nestekidenäytön, kun stereovideokaapeli kytketään AV/ -liitäntään tai kun AV/ -asetukseksi on valittu [ PHONES/KUULOKKEET]. HUOMIOITAVAA Käytä alan liikkeistä saatavia kuulokkeita, joissa on 3,5 mm:n miniliitin ja enintään 3 m:n johto. Kun katkaiset videokameran virran [AV/ PHONES-AV/KUULOKKEET]-asetus palautuu -tilassa [ AV]-tilaan. Kuulokkeiden äänenvoimakkuutta ei voi säätää tallennuksen aikana. Palaaminen merkittyyn kohtaan Jos haluat palata myöhemmin tiettyyn kohtaan, merkitse kyseinen kohta otosmuistitoiminnolla. Nauha pysähtyy merkittyyn kohtaan, kun kelaat sitä eteentai taaksepäin. 1 Paina tallennuksen tai toiston aikana kauko-ohjaimesta ZERO SET MEMORY kohdassa, johon haluat palata myöhemmin. Aikakoodiksi muuttuu 0:00:00. Peruuta muisti painamalla ZERO SET MEMORY uudelleen. 2 Jos merkitsit kohdat otosmuistilla tallennuksen aikana, aseta videokamera -tilaan. Jos merkitsit kohdat otosmuistilla toiston aikana, paina. 3 Etsi otosmuistimerkki painamalla. Jos nauhalaskuri näyttää negatiivista lukua, paina. tulee näyttöön, ja videokamera kelaa nauhaa eteen- tai taaksepäin. Nauha pysähtyy otosmuistimerkin kohdalla tai sen lähellä, katoaa ja oikea aikakoodi näkyy uudestaan. HUOMIOITAVAA ( 8) Jos tallennusten välillä on tyhjiä kohtia tai samalla nauhalla on eri standardeilla (HDV/DV) tallennettuja kohtia, otosmuisti ei välttämättä toimi oikein. FI Perustoiminnot

30 30 Toisto Viimeisen otoksen loppukohdan etsiminen Kun olet toistanut nauhaa, etsi viimeisen otoksen loppukohta tällä toiminnolla, jotta voit jatkaa tallennusta siitä kohdasta. TARKISTETTAVAA Pysäytä toisto ennen tämän toiminnon käyttämistä. ( 21) 1 Paina. 2 Valitse ( ) [ END SEARCH/ TALL.KOHDAN LOPUN HAKU] ja paina ( ). 3 Valitse ( ) [EXECUTE/SUORITA] ja paina ( ). Näyttöön tulee END SEARCH/ Tallennuskohdan lopun haku. Videokamera kelaa nauhaa eteen- tai taaksepäin, toistaa muutaman sekunnin otoksen lopusta ja pysäyttää sitten nauhan. Voit peruuttaa haun painamalla. Otosten etsiminen tallennuspäiväyksen avulla Päiväyksen hakutoiminnolla voit etsiä päiväyksen/aikavyöhykkeen vaihtumiskohdan. Paina kauko-ohjaimesta tai. Paina uudestaan, jos haluat hakea muita päiväyksen muutoksia (enintään 10 kertaa). Voit peruuttaa haun painamalla STOP. HUOMIOITAVAA Alle yhden minuutin mittaisia otoksia päiväystä/aikavyöhykettä kohti ei voida hakea tällä toiminnolla. Päiväyshaku ei välttämättä toimi, jos päiväys, aika tai tietokoodi ei näy oikein. Jos samalle nauhalle on tallennettu kohtia eri standardeilla (HDV/DV), päiväyshaku ei välttämättä toimi oikein. HUOMIOITAVAA Loppukohdan hakua ei voi käyttää, jos olet poistanut kasetin. Jos tallennusten välillä on tyhjiä kohtia tai samalla nauhalla on eri standardeilla (HDV/DV) tallennettuja kohtia, loppukohdan haku ei välttämättä toimi oikein.

31 Toisto 31 Stillkuvien katseleminen ( 8) TÄRKEÄÄ Vältä seuraavien toimintojen tekemistä, kun korttikäytön kuvake ( ) näkyy näytössä ja kun CARD-käytön merkkivalo palaa tai vilkkuu. Muussa tapauksessa tiedot voivat hävitä lopullisesti. - Älä avaa muistikorttipaikan kantta äläkä poista muistikorttia. - Älä irrota virtalähdettä tai katkaise videokamerasta virtaa. - Älä vaihda / -kytkimen asentoa tai toimintatilaa. Seuraavat eivät näy välttämättä oikein: - Muulla laitteella kuin tällä videokameralla tallennetut kuvat. - Tietokoneessa muokatut tai siitä siirretyt kuvat. - Kuvat, joiden nimiä on muutettu. FI 1 Pidä lukituspainiketta painettuna ja aseta -kytkin asentoon PLAY. 2 Siirrä / -kytkin asentoon (muistikortti). Pikaselaus Voit hypätä eteenpäin tiettyyn kuvaan tarvitsematta selata kaikkia kuvia yksitellen. STILLKUVIEN SELAAMINEN NOPEASTI Perustoiminnot 3 Valitse ( ) stillkuva. Voit siirtyä stillkuvasta toiseen ohjaimella, vaikka yllä näkyvä ohjaimen opas ei olisikaan näytössä. Paina ohjainta ( ) tai ( ) ja pidä sitä painettuna. Vapauta ohjain, kun juokseva numero tulee näytettävän kuvan kohdalle.

32 32 Toisto 10 TAI 100 STILLKUVAN OHITTAMINEN 1 Jollei ohjaimen opas tule näyttöön, paina ( ). 2 Paina ohjainta ( ) suuntaan. säädintä suuntaan T palataksesi yksittäisten kuvien välillä siirtymiseen. 3 Siirrä zoomin säädintä suuntaan T. Kuvahakemisto suljetaan, ja valittu kuva tulee näkyviin. 3 Valitse ( ) [ JUMP 10 IMAGES/ OHITA 10 KUVAA] tai [ JUMP 100 IMAGES/OHITA 100 KUVAA]. 4 Ohita ( ) valittu kuvamäärä. Sulje pikaselausnäyttö painamalla ( ) ja näytä kuva. Voit piilottaa ohjaimen oppaan toiston aikana painamalla uudelleen ( ). Toistettavan kuvan suurentaminen Videokuva ja stillkuvat voidaan toiston aikana suurentaa jopa viisinkertaiseksi. Voit myös valita suurennettavan alueen. ( 8) Diaesitys SLIDESHOW/Diaesitys ( 21) 1 Paina. 2 Valitse ( ) [ SLIDESHOW/ DIAESITYS] ja paina ( ). 3 Valitse ( ) [START/KÄYNNISTÄ] ja paina ( ). Pysäytä diaesitys painamalla. Kuvahakemisto 1 Siirrä zoomin säädintä suuntaan W. Näyttöön tulee kuvahakemisto. 2 Valitse (, ) kuva. Siirrä vihreä valintakehys kuvaan, jota haluat katsoa. Jos stillkuvia on paljon, on ehkä helpompi selata kokonaisia kuvahakemistosivuja kerrallaan. Siirrä zoomin säädintä suuntaan W laajentaaksesi vihreän valintakehyksen ulottumaan koko sivulle ja siirry ( ) hakemistosivujen välillä. Siirrä zoomin 1 Siirrä zoomin säädintä suuntaan T. Kuva suurenee kaksinkertaiseksi ja näyttöön tulee kehys, joka osoittaa suurennetun osan sijainnin. Voit suurentaa kuvaa lisää siirtämällä zoomin säädintä suuntaan T. Voit suurentaa kuvaa lisää siirtämällä zoomin säädintä suuntaan W. Niiden kuvien kohdalle, joita ei voi suurentaa, tulee. 2 Valitse (, ) suurennettava alue kuvasta ohjaimella. Voit perua suurennuksen siirtämällä zoomin säädintä suuntaan W, kunnes kehys katoaa.

33 Valikkovaihtoehtojen luettelot 33 Lisätoiminnot Valikkovaihtoehtojen luettelot Valikkovaihtoehtojen luettelot Valikkokohdat, joita ei voida käyttää, näkyvät harmaina. Jos tahdot lisätietoja valikkokohdan valitsemisesta, katso Valikkojen käyttäminen ( 21). -valikon toiminnot Kuvausohjelmat ( 43) Kuvatehoste ( 50) Tilakytkin: [ IMAGE EFFECT OFF/KUVATEHOSTE POIS], [ VIVID/KIRKAS], [ NEUTRAL/ NEUTRAALI], [ LOW SHARPENING/ PEHMENNYS], [ SOFT SKIN DETAIL/ IHON PEHMENNYS], [ CUSTOM/ VALINNAINEN] FI Tilakytkin: [ PROGRAM AE/ AUTOMAATTIVALOTUS], [ SHUTTER- PRIO. AE/VALOTUSAJAN ESIVALINTA], [ APERTURE-PRIO. AE/ HIMMENNINAUKON ESIVALINTA], [ CINE MODE/ELOKUVATILA]* Erikoiskuvausohjelmat: [ PORTRAIT/MUOTOKUVAUS], [ SPORTS/URHEILU], [ NIGHT/YÖ], [ SNOW/LUMI], [ BEACH/RANTA], [ SUNSET/AURINGONLASKU], [ SPOTLIGHT/KOHDEVALO], [ FIREWORKS/ILOTULITUS] * Vain. Valonmittaustapa ( 53) Kuvaustapa ( 55) Tilakytkin: [ SINGLE/YKSI], [ CONT.SHOOT./ JATKUVA KUVAUS], [ HISPEED CONT.SHOOT./NOPEA JATKUVA KUVAUS], [ AEB/AUTOM. VAL. HAARUKOINTI] Digitaaliset tehosteet ( 62) Tilakytkin: [ D.EFFECT OFF/D.TEHOSTE POIS], [ FADE-T/KÄYNNISTYSHÄIVYTYS], [ WIPE/PYYHKÄISY], [ BLK&WHT/ MUSTAVALKOINEN], [ SEPIA/SEEPIA], [ ART/TAITEELLINEN] Lisätoiminnot Tilakytkin: [ EVALUATIVE/ARVIOIVA], [ CENT.WEIGHT.AVERAGE/ KESKUSTAPAINOTTEINEN KESKIARVO ], [ SPOT/PISTEMITTAUS] Valkotasapaino ( 49) Tilakytkin: [ AUTO], [ DAYLIGHT/PÄIVÄNVALO], [ SHADE/VARJO], [ CLOUDY/PILVINEN], [ TUNGSTEN/HEHKULAMPPU], [ FLUORESCENT/LOISTEPUTKI], [ FLUORESCENT H/KIRKAS LOISTEPUTKI], [ SET/VALINNAINEN] Tilakytkin: [ D.EFFECT OFF/D.TEHOSTE POIS], [ BLK&WHT/MUSTAVALKOINEN], [ SEPIA/SEEPIA] Stillkuvan samanaikainen tallentaminen ( 52) Koko: Kun [HD STANDARD/HD-STANDARDI]- asetuksena on jokin laajakuvatila (16:9), [ HDV], [ HDV (PF25)] tai [ DV(WIDE)/DV-LAAJA]

34 34 Valikkovaihtoehtojen luettelot [ STILL I.REC OFF/STILLKUVAN TALLENNUS POIS], [LW 1920x1080], [SW 848x480] Kun [HD STANDARD/HD-STANDARDI]- asetuksena on [ DV(NORMAL)/ DV-NORMAALI]: [ STILL I.REC OFF/STILLKUVAN TALLENNUS POIS], [M 1440x1080], [S 640x480] Laatu: [ SUPER FINE/ERITTÄIN TERÄVÄ], [ FINE/TERÄVÄ], [ NORMAL/NORMAALI] Stillkuvan koko/laatu ( 51) Tallennustilana [ DV(WIDE)/ DV-LAAJA]: [ SW S.FINE/848x480-ERITTÄIN TERÄVÄ/848x480], [ SW FINE/ 848x480-TERÄVÄ/848x480], [ SW NORMAL/848x480-NORMAALI/ 848x480] Tallennustilana: [ DV(NORMAL)/ DV-NORMAALI]: [ S S.FINE/640x480-ERITTÄIN TERÄVÄ/640x480], [ S FINE/640x480- TERÄVÄ/640x480], [ S NORMAL/ 640x480-NORMAALI/640x480] SLIDESHOW/Diaesitys ( 32) Koko: [LW 1920x1080], [L 2048x1536], [M 1440x1080], [S 640x480] Laatu: [ SUPER FINE/ERITTÄIN TERÄVÄ], [ FINE/TERÄVÄ], [ NORMAL/NORMAALI] REC PAUSE/Tallennuksen tauko ( 71, 72) [CANCEL/PERUUTA], [EXECUTE/SUORITA] END SEARCH/Tallennuskohdan lopun haku ( 30) [CANCEL/PERUUTA], [EXECUTE/SUORITA] [CANCEL/PERUUTA], [START/KÄYNNISTÄ] PROTECT/Suojaa ( 64) Siirry kuvanvalintanäyttöön painamalla ( ). Tästä näytöstä voit valita stillkuvat, jotka haluat suojata. PRINT ORDER/Tulostusmerkintä ( 82) Siirry kuvanvalintanäyttöön painamalla ( ). Tästä näytöstä voit valita stillkuvat, joihin haluat tehdä tulostusmerkintöjä. Stillkuvan kaappaus ( 53) TRANSFER ORDER/ Siirtomerkinnät ( 78) Tallennustilana HDV ([ HDV] tai [ HDV (PF25)]): [ LW S.FINE/1920x1080-ERITTÄIN TERÄVÄ/1920x1080], [ LW FINE/ 1920x1080-TERÄVÄ/1920x1080], [ LW NORMAL/1920x1080-NORMAALI/ 1920x1080] Siirry kuvanvalintanäyttöön painamalla ( ). Tästä näytöstä voi valita stillkuvat, joihin haluat tehdä siirtomerkintöjä.

35 Valikkovaihtoehtojen luettelot 35 Asetusvalikot CAMERA SETUP/Kameran asetukset A.SL SHUTTER/Automaattinen pitkä valotusaika Tilakytkin: tai P (vain [ PROGRAM AE/ AUTOMAATTIVALOTUS]-kuvausohjelmassa) [ ON/PÄÄLLÄ], [ OFF/POIS] Kun kuvaat heikosti valaistuissa paikoissa, videokamera parantaa valotusta käyttämällä pitkiä valotusaikoja automaattisesti. Videokameran pisin valotusaika on 1/25 (1/12 -tilassa tai - tilassa elokuvatehosteella [ HDV (PF25)]). Aseta salamatilaksi (ei salamaa). Jos otoksessa näkyy jälkikuva, määritä pitkän valotusajan asetukseksi [ OFF/POIS]. Jos esiin tulee (videokameran tärähdysvaroitus), suosittelemme, että asetat videokameran esimerkiksi jalustalle. D.ZOOM/Digitaalinen zoom [ OFF/POIS], [ 40X], [ 200X] Määrittää digitaalisen zoomin käytön. Kun vaihtoehto on aktivoitu, videokamera ottaa automaattisesti käyttöön digitaalisen zoomauksen, kun zoomaat optisen zoomausalueen ulkopuolelle. Digitaalisen zoomin avulla kuvaa käsitellään digitaalisesti, joten resoluutio heikkenee zoomauskertoimen kasvaessa. Digitaalisen zoomin ilmaisin on vaaleansininen kertoimilla 10x 40x ja tummansininen kertoimilla 40x 200x. Digitaalista zoomia ei voi käyttää [ NIGHT/YÖ]-kuvausohjelman yhteydessä. Stillkuvia ei voi tallentaa muistikortille tallennettaessa video-otoksia digitaalista zoomia käyttämällä. ZOOM SPEED/Zoomausnopeus [ VARIABLE/SÄÄDETTÄVÄ], [ SPEED 3/ NOPEUS 3], [ SPEED 2/NOPEUS 2], [ SPEED 1/NOPEUS 1] Kun asetukseksi on määritetty [ VARIABLE/SÄÄDETTÄVÄ], zoomausnopeus riippuu zoomin säätimen käyttötavasta: voit zoomata hitaasti painamalla säädintä kevyesti ja nopeammin painamalla säädintä voimakkaammin. Suurin zoomausnopeus voidaan saavuttaa asetuksella [ VARIABLE/ SÄÄDETTÄVÄ]. Kiinteistä nopeuksista nopein on [ SPEED 3/NOPEUS 3] ja hitain [ SPEED 1/NOPEUS 1]. AF MODE/Tarkennustila [ INSTANT AF/PIKATARKENNUS], [ NORMAL AF/NORMAALI TARKENNUS] Valitse automaattitarkennuksen nopeus. Kun käytössä on [ INSTANT AF/ PIKATARKENNUS], automaattitarkennus tarkentaa nopeasti uuteen kohteeseen. Toiminto on erityisen hyödyllinen esimerkiksi siirrettäessä tarkennusta lähellä olevasta kohteesta kaukana taustalla olevaan kohteeseen tai tallennettaessa nopeasti liikkuvia kohteita. Jos videokamerassa käytetään lisävarusteena saatavaa laajakulma- tai telelisäkettä, lisäke voi osin peittää pikatarkennuksen anturin. Aseta tarkennustavaksi [ NORMAL AF/ NORMAALI TARKENNUS]. FI Lisätoiminnot

36 36 Valikkovaihtoehtojen luettelot AF AST LAMP/ Automaattitarkennuksen apuvalo ( 58) REC/IN SETUP-Tallennus-/ Tuloasetukset [ AUTO], [ OFF/POIS] HD STANDARD/HD-standardi FOCUS PRI./Ensisijainen automaattitarkennus Tilakytkin: [ ON:AiAF/PÄÄLLÄ:AiAF], [ ON:CENTER/PÄÄLLÄ:KESKUS], [ OFF/POIS] IMG STAB/Kuvanvakain Tilakytkin: [ ON/PÄÄLLÄ], [ OFF/POIS] Kuvanvakain tasaa videokameran tärähtelyä. Se toimii tehokkaasti myös kaukokuvia otettaessa. Kuvanvakaimen tarkoituksena on tasata videokameran normaalia tärähtelyä. Kuvanvakain ei toimi aina tehokkaasti hämärässä kuvattaessa [ NIGHT/YÖ]- kuvausohjelmalla. Kuvanvakainta ei voida poistaa käytöstä, kun tilakytkin on asetettu asentoon. Suosittelemme, että jalustaa käytettäessä kuvanvakaimen asetukseksi valitaan [ OFF/POIS]. [ ON/PÄÄLLÄ], [ OFF/POIS] ( 54) SELF TIMER/Itselaukaisin ( 59) [ HDV], [ HDV (PF25)], [ DV(WIDE)/DV-LAAJA], [ DV(NORMAL)/DV-NORMAALI] Valitsee tallennuksen videostandardin sekä DV-standardin kyseessä ollessa myös kuvasuhteen. [ HDV]: 1080i-standardin mukainen teräväpiirtovideo 16:9-kuvasuhteella. [ HDV (PF25)]: 1080i-standardin mukainen teräväpiirtovideo, tallennus progressiivisella kuvataajuudella 25 kuvaa/s. [ DV(WIDE)/DV-LAAJA]: Normaalitarkkuuksinen digitaalivideo 16:9- kuvasuhteella. [ DV(NORMAL)/DV-NORMAALI]: Normaalitarkkuuksinen digitaalivideo 4:3- kuvasuhteella. Suosittelemme, että samalle nauhalle ei tallenneta eri videostandardeilla. Kun [ HDV (PF25)] yhdistetään [ CINE MODE/ ELOKUVATILA]-kuvausohjelmaan ( 43) 25p-elokuvatilan aikaan saamiseksi, elokuvavaikutus tehostuu. [ HDV (PF25)]-standardilla tallennettua tallennetta toistettaessa näytössä näkyy (ei ). Laajakuvatallenteen toistaminen: WSSjärjestelmää tukevat TV-vastaanottimet siirtyvät automaattisesti laajakuvatilaan (16:9). Muussa tapauksessa television kuvasuhde on muutettava manuaalisesti. Jos haluat toistaa otoksen televisiossa tavallisella kuvasuhteella (4:3), muuta [TV TYPE/TV-TYYPPI]-asetusta sen mukaan ( 38).

Suomi. HD videokamera Käyttöopas. Canon Europa N.V. P.O. Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands

Suomi. HD videokamera Käyttöopas. Canon Europa N.V. P.O. Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands Canon Europa N.V. P.O. Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands Canon Svenska AB 169 88 Solna Tel: 08-519 923 69 www.canon.se Canon Danmark A/S Knud Højgaards Vej 1 2860 Søborg Tlf: 70 15 50 05 Fax:

Lisätiedot

CEL-SP3PA261. Digitaalinen videokamera. Käyttöopas

CEL-SP3PA261. Digitaalinen videokamera. Käyttöopas CEL-SP3PA261 Digitaalinen videokamera Käyttöopas Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ IRROTA ETU- TAI TAKAKANTTA. KAMERAN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVAKSI TARKOITETTUJA

Lisätiedot

CEL-SR5NA260. HD-videokamera. Käyttöopas

CEL-SR5NA260. HD-videokamera. Käyttöopas CEL-SR5NA260 HD-videokamera Käyttöopas Y Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ IRROTA ETU- TAI TAKAKANTTA. KAMERAN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVAKSI TARKOITETTUJA

Lisätiedot

CEL-SR2MA260. HD-videokamera. Käyttöopas

CEL-SR2MA260. HD-videokamera. Käyttöopas CEL-SR2MA260 HD-videokamera Käyttöopas Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ IRROTA ETU- TAI TAKAKANTTA. KAMERAN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVAKSI TARKOITETTUJA

Lisätiedot

Suomi. HD-videokamera Käyttöopas CEL-SM6DA2M0

Suomi. HD-videokamera Käyttöopas CEL-SM6DA2M0 Suomi HD-videokamera Käyttöopas CEL-SM6DA2M0 Tärkeitä käyttöön liittyviä ohjeita Johdanto VAARA: VIDEOKAMERAA EI SAA PURKAA, KOSKA SE VOI AIHEUTTAA SÄHKÖISKUVAARAN. KAMERAN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVAKSI

Lisätiedot

CEL-SR5HA260. HD-videokamera. Käyttöopas

CEL-SR5HA260. HD-videokamera. Käyttöopas CEL-SR5HA260 HD-videokamera Käyttöopas Y Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ IRROTA ETU- TAI TAKAKANTTA. KAMERAN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVAKSI TARKOITETTUJA

Lisätiedot

Suomi. HD-videokamera Käyttöopas. Mini. Digital Video Cassette PAL CEL-SJ2UA2M0

Suomi. HD-videokamera Käyttöopas. Mini. Digital Video Cassette PAL CEL-SJ2UA2M0 Suomi HD-videokamera Käyttöopas Mini Digital Video Cassette PAL CEL-SJ2UA2M0 Tärkeitä käyttöön liittyviä ohjeita Johdanto VAARA: VIDEOKAMERAA EI SAA PURKAA, KOSKA SE VOI AIHEUTTAA SÄHKÖISKUVAARAN. KAMERAN

Lisätiedot

CEL-SR3XA260. HD-videokamera. Käyttöopas

CEL-SR3XA260. HD-videokamera. Käyttöopas CEL-SR3XA260 HD-videokamera Käyttöopas Y Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ IRROTA ETU- TAI TAKAKANTTA. KAMERAN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVAKSI TARKOITETTUJA

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet CCD-TRV238E/TRV438E DCR-TRV270E/TRV285E. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Lue tämä ensin

Kameran käyttöohjeet CCD-TRV238E/TRV438E DCR-TRV270E/TRV285E. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Lue tämä ensin 2-515-261-33(1) Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Videokamera/Digitaalinen videokamera CCD-TRV238E/TRV438E DCR-TRV270E/TRV285E 2005 Sony Corporation Lue tämä ensin Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin

Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin 2-677-030-41(1) Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Laajat käyttömahdollisuudet: Kiintolevyllä varustettu Handycam 10 Aloittaminen 13 Easy Handycam 22 Kuvaus/ toisto 28 Asetustoimintojen käyttäminen 46

Lisätiedot

Digikamera. Käynnistysopas. Kun luet tämän oppaan ennen kameran käyttöä, varmistat kameran mahdollisimman tehokkaan toiminnan.

Digikamera. Käynnistysopas. Kun luet tämän oppaan ennen kameran käyttöä, varmistat kameran mahdollisimman tehokkaan toiminnan. Digikamera Käynnistysopas Kun luet tämän oppaan ennen kameran käyttöä, varmistat kameran mahdollisimman tehokkaan toiminnan. Haluamme kiittää sinua tämän RICOH WG-30W -digikameran hankinnasta. Tässä käynnistysoppaassa

Lisätiedot

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista FIN Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten.

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Kameran käyttöopas SUOMI Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Pakkauksen sisällön tarkastaminen Tarkista, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat. Jos jokin

Lisätiedot

Digikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

Digikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Haluamme kiittää sinua tämän RICOH WG-30 -digikameran hankinnasta. Ennen kameran

Lisätiedot

Tekijänoikeudet Kameran käyttäjille Tuotemerkit

Tekijänoikeudet Kameran käyttäjille Tuotemerkit e_kb448.book Page 0 Monday, August 6, 2007 3:59 PM Haluamme kiittää sinua PENTAX -digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään kaikki

Lisätiedot

Kameran käyttöopas. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. SUOMI

Kameran käyttöopas. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. SUOMI Kameran käyttöopas Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. SUOMI Pakkauksen sisällön tarkastaminen Tarkista, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat. Jos jokin

Lisätiedot

OPASKIRJA GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA

OPASKIRJA GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA OPASKIRJA FI VIDEOKAMERA GZ-HD320 GZ-HD300 E E Hyvä asiakkaamme Kiitämme tämän videokameran hankinnasta. Lue sivuilla 6 ja 7 annetut turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä. Kun noudatat näitä ohjeita,

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Macintosh, Mac OS,

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. IXUS 105-kameran kuva

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. IXUS 105-kameran kuva Kameran käyttöopas IXUS 105-kameran kuva SUOMI Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Pakkauksen sisällön tarkastaminen Tarkista, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat

Lisätiedot

Käyttäjän opas. Digitaalikamera. Siirry esittelyyn Parhaiden tulosten saaminen Dynamic Photo-ominaisuudesta napsauttamalla tätä!

Käyttäjän opas. Digitaalikamera. Siirry esittelyyn Parhaiden tulosten saaminen Dynamic Photo-ominaisuudesta napsauttamalla tätä! Digitaalikamera Fi Käyttäjän opas Kiitämme sinua tämän CASIO-tuotteen ostamisesta. Ennen kuin käytät sitä, muista lukea tämän käyttäjän oppaan varoitukset. Säilytä käyttäjän opasta turvallisessa paikassa

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Macintosh, Mac OS ja QuickTime ovat Apple Computer, Inc:n rekisteröityjä

Lisätiedot

Tekijänoikeudet Tuotemerkit Kameran käyttäjille PictBridge Tuotteen rekisteröinti

Tekijänoikeudet Tuotemerkit Kameran käyttäjille PictBridge Tuotteen rekisteröinti e_kb450.book Page 0 Tuesday, July 10, 2007 12:08 PM Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään

Lisätiedot

Sisällysluettelo Toimintohaku Asetusten haku Hakemisto. Käsikirja. Mobile HD Snap -kamera MHS-TS10/TS20/TS20K. 2010 Sony Corporation 4-261-657-12(1)

Sisällysluettelo Toimintohaku Asetusten haku Hakemisto. Käsikirja. Mobile HD Snap -kamera MHS-TS10/TS20/TS20K. 2010 Sony Corporation 4-261-657-12(1) Käsikirja Mobile HD Snap -kamera MHS-TS10/TS20/TS20K 2010 Sony Corporation 4-261-657-12(1) FI Käsikirjan käyttäminen Voit siirtyä vastaavalle sivulle napsauttamalla oikealla puolella olevaa painiketta.

Lisätiedot

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Digitaalikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran

Lisätiedot

Käyttäjän opas. Digitaalikamera

Käyttäjän opas. Digitaalikamera Digitaalikamera Fi Käyttäjän opas Kiitämme sinua tämän CASIO-tuotteen ostamisesta. Ennen kuin käytät sitä, muista lukea tämän käyttäjän oppaan varoitukset. Säilytä käyttäjän opasta turvallisessa paikassa

Lisätiedot

KAMERAN TURVALLINEN KÄYTTÖ

KAMERAN TURVALLINEN KÄYTTÖ e_kb437.book Page 1 Thursday, February 22, 2007 4:18 PM KAMERAN TURVALLINEN KÄYTTÖ Olemme kiinnittäneet paljon huomiota kameran turvallisuuteen. Kun käytät kameraa, kehotamme sinua kiinnittämään erityistä

Lisätiedot

Käyttäjän opas. Digitaalikamera

Käyttäjän opas. Digitaalikamera Fi Digitaalikamera Käyttäjän opas Kiitämme sinua tämän CASIO-tuotteen ostamisesta. Ennen kuin käytät sitä, muista lukea tämän käyttäjän oppaan varoitukset. Säilytä käyttäjän opasta turvallisessa paikassa

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Macintosh, Mac OS

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Lisätiedot