PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2013 132. Tekninen lautakunta 02.10.2013 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA"

Transkriptio

1 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 94 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA KATUVALAISTUSVERKKOON LIITTYVÄ ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA TOIMINNAN TEHOSTAMINEN PERUSTETTAVAN YHTEISYRITYKSEN SUOMEN KUNTAVALO OY:N AVULLA 97 KONETARJOUKSET JA LOUHINTATYÖT PENTINTIEN KATUVALAISTUKSEN UUSIMINEN ANOMUS AJOHIDASTEIDEN RAKENTAMISESTA HEINOSENTIELLE 100 NOPEUSRAJOITUS JA LÄPIAJON KIELTÄMINEN VANHATIEN TIEKUNNAN YKSITYISTIELLÄ, KIHNIÖ JA PARKANO 101 LAUSUNTO ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA KOSKIEN KORTTELIN 1012 TONTTIA 6 (KESKUSKATU 4) JA KORTTELIN 1013 TONTTEJA 1 JA 2 (KESKUSKATU/PARKANONTIE 59) SEKÄ KATUALUETTA 102 TAKUUAJAN VAKUUS / ALAS-JA YLISKYLÄN ALUEIDEN VIEMÄRÖINTI, VAIHE 1 A 103 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISET VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET LAUTAKUNNALLE TIEDOKSI SAAPUNEET KIRJEET 159

2 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta AIKA klo 17:00-19:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 7 Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Mustajärvi Juha puheenjohtaja Mansikkaviita Kyösti varapuheenjohtaja Heinimäki Jonna jäsen Inkinen Matti jäsen Laholuoma Eeva-Liisa jäsen Marttila Jouko jäsen Nord Helena jäsen Saarela Samuli jäsen Sammi Marianna jäsen Turunen Kauko jäsen Lempinen Reijo kh:n edustaja MUU Kyösti Jarmo esittelijä Mikkola Pekka pöyttäkirjanpitäjä Leinonen Pekka Leppäkosken Sähkö Oy Laatu Mika Leppäkosken Sähkö Oy POISSA Peltola Hannele ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Juha Mustajärvi Pekka Mikkola Kyösti Mansikkaviita 97 KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TAR KAS- TUS Parkano Helena Nord Marianna Sammi PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Kaupungintalo, tekninen osasto, Parkanontie

3 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN TLK 94 Päätös: Todetaan kokouksessa läsnä olevat ja kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA TLK 95 Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaksi teknisen lautakunnan jäsentä. Tarkastusvuorossa ovat Helena Nord ja Samuli Saarela. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Helena Nord ja Marianna Sammi

5 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta KATUVALAISTUSVERKKOON LIITTYVÄ ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA TOIMINNAN TEHOSTAMINEN PERUSTETTAVAN YHTEISYRITYKSEN SUOMEN KUNTAVALO OY:N AVULLA 571/ /2012 TLK 96 Alla oleva esittelyteksti on hankkeen toimittama mallipohja kaikkien yhteistyöhön valmistautuvien kuntien päätöksentekoon. Taustaa Hankkeen tausta Lähivuosina kunnat kohtaavat suuria haasteita katuvalaistuksessa. Valaistukseen liittyvän EU-direktiivin tarkoituksena on poistaa markkinoilta kaikki energiatehottomat lamput ja valaisimet. Direktiivin vuoksi vanhentuva teknologia joudutaan korvaamaan uudella tekniikalla vuosien aikana. Lisäksi julkiselle sektorille on asetettu energiankäytön tehostamisvaatimuksia, joihin katuvalaistuksessa tehtävillä toimilla voidaan osaltaan vastata. Yksittäisellä kunnalla on tulevaisuudessa merkittäviä haasteita vastata muutoksiin ja investointitarpeisiin, joita katuvalaistuksessa tullaan kohtaamaan. Alueen kuntien osalta tämä tarkoittaa jopa 13 miljoonan euron investointeja (valaisimien määrä noin , joista noin elohopeavalaisimia). Näiden haasteiden johdosta lähialueen kunnat ryhtyivät valmistelemaan syksyllä 2011 alueellista yhteistyötä, jossa yhdistettäisiin yksityisen sektorin toimialan tuntemus ja kuntien tarve uudenaikaistaa tehokkaalla tavalla katuvalaistusinfrastruktuuriaan. Jo valmistelutyön alkuvaiheessa hahmottui sellainen yhteistyömalli, jossa valaistustoimialaa tuntevalla yksityisellä toimijalla olisi keskeinen rooli ja että yhteistyö toteutettaisiin yhteisyrityksen puitteissa. Yksittäisillä kunnilla tulee olemaan vaativa urakka uudistaa katuvalaistustaan, ja uudistustyö on syytä toteuttaa etsimällä synergiahyötyjä. Katuvalaistusyhtiön perustamiseen ja palvelukumppanin kilpailuttamiseen tähtäävä konkreettinen valmistelutyö käynnistyi lähialueen kuntien aiesopimuksella, joka solmittiin loppusyksystä Sopimuksella määriteltiin tulevan kilpailutuksen ja yhtiön toiminnan tiettyjä reunaehtoja. Alkuperäisiä aiesopimuksen allekirjoittajia olivat Ikaalisten kaupunki, Hämeenkyrön kunta, Vesilahden kunta, Pirkkalan kunta, Parkanon kaupunki, Sastamalan kaupunki, Ylöjärven kaupunki, Jämijärven kunta ja Kihniön kunta. Jämijärven kunta on jättäytynyt sittemmin pois, muut kahdeksan kuntaa ovat mukana järjestelyssä. Sastamalan rooli hankintayksikkönä Kuntien välisen sopimuksen mukaan Sastamalan kaupunki on toiminut järjestelyssä hankintayksikkönä edustaen kaikkia aiesopimuksen allekirjoittaneita kuntia. Tämän mukaisesti Sastamalan kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Jaakko Erjo on toiminut hankinnasta käytännössä vastanneen kuntien neuvotteluryhmän puheenjohtajana. Neuvotteluryhmässä on pysyvästi ollut edustettuina Ikaalinen, Sastamala ja Ylöjärvi. Muita kuntia on informoitu kirjallisesti ja suullisesti hankkeen eri valmisteluvaiheissa. Keväällä 2013 on järjestetty kaksi infotilaisuutta alueen kuntapäättäjille.

6 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Käytetyt neuvonantajat Hankkeessa on käytetty juridisia, taloudellisia ja teknisen alan neuvonantajia. Juridisena neuvonantajana sekä hankinta- että sopimusneuvotteluvaiheessa on toiminut Asianajotoimisto Bützow Oy. Taloudellisena neuvonantajana on toiminut Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy:tä (Kuntarahoitus) sekä Sito Oy, viimeksi mainittua erityisesti verkko-omaisuuden arvonmäärityksessä. Lisäksi hankkeen eri vaiheissa on kuultu energia- ja katuvalaistusalan sekä TEM:n asiantuntijoita mm. tilaisuuksien luennoitsijoina. Hankintamenettely Hankintailmoitus ja neuvottelumenettely Hankintailmoitus julkaistiin Tätä ennen hankintaa oli valmisteltu neuvotteluryhmässä yhdessä neuvonantajien kanssa. Hankintamenettelyksi päätettiin neuvottelumenettely. Neuvottelumenettely antaa mahdollisuuden täsmentää hankinnan kohdetta ja tarjouspyynnön ehtoja menettelyn kuluessa. Vastaavasti menettelyssä mukana olevilla ehdokkailla on mahdollisuus perehtyä huolellisemmin hankinnan kohteeseen ja miettiä osaltaan tarjouksen ehtoja. Lain edellyttämänä perusteena neuvottelumenettelyn käytölle on ollut, että hankinnan luonne ja siihen liittyvät riskit eivät poikkeuksellisesti mahdollista etukäteistä kokonaishinnoittelua (julkisista hankinnoista annetun lain 5 luvun 25 ). Osallistujat (tarjoajat) neuvotteluihin valittiin osallistumishakemusten perusteella. Tilaaja kutsui neuvotteluihin kaikki kelpoisuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat. Neuvottelujen aluksi Tilaaja pyysi osallistujilta alustavat tarjoukset (ilman hintasitoumuksia), joiden pohjalta Tilaaja neuvotteli jokaisen osallistujan kanssa erikseen. Osallistujia neuvotteluihin oli neljä: Destia Oy IT Kiinteistötekniikka Oy Sähköpeko Oy Leppäkosken Sähkö Oy Neuvotteluista poissuljettiin Pöyry CM Oy:n johtaman konsortion ja Gerako Oy:n johtaman konsortion osallistumishakemukset hankinta-ilmoituksen pakollisten vähimmäisvaatimusten vastaisena. Gerako Oy:ltä puuttui kokemus sähköenergian hankinnasta, minkä lisäksi sen johtama konsortio ei täyttänyt kokonaisliikevaihtovaatimusta (ehdokkaan viesti hankintayksikölle ). Pöyry CM Oy:n johtaman konsortion osalta taseiden loppusummaa koskeva pakollinen vähimmäisvaatimus ei täyttynyt (ehdokkaan kirje hankintayksikölle ), Neuvottelut käytiin aikavälillä kesäkuu - syyskuu Kaikkien osallistujien kanssa järjestettiin kaksi neuvottelua, minkä lisäksi näille annettiin mahdollisuus toimittaa materiaalia ja saada vastauksia kysymyksiin. Hankintayksikkö ilmoitti päivätyllä kirjeellä YIT Kiinteistötekniikka Oy:lle, että sen neuvottelujen aikana ehdottama malli ei ole alustavan tarjouspyynnön ja hankintailmoituksen mukainen omistusrakenteen osalta. Hankintayksikkö totesi

7 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta päättäneensä keskeyttää neuvottelut YIT Kiinteistötekniikka Oy:n kanssa. Neuvottelukierroksen ja kirjallisten tiedustelujen ja vastausten jälkeen Tilaaja (hankintayksikkö) pyysi lopullisia (täsmennettyjä) tarjouksia hintatietoineen. Leppäkosken valinta palvelukumppaniksi Neuvottelujen päätyttyä osallistujille jätetyn lopullisen tarjouspyynnön perusteella kaksi osallistujaa tekivät tarjoukset, Leppäkosken Sähkö Oy:n johtama konsortio ja Destia Oy. Sähköpeko Oy jätti hankintayksikölle pelkästään kirjeen, jossa se totesi, ettei se pysty tarjoamaan kunnille esitetyillä ehdoilla taloudellisesti järkevää toimintamallia. Hankintayksikkö arvioi Leppäkosken Sähkön Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön mukaiseksi. Hankintayksikkö arvioi Destia Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön vastaiseksi erityisesti seuraavilla perusteilla: Destia Oy:n tarjous ei sisältänyt hintatarjousta tarjouspyynnön edellyttämällä tavalla eikä myöskään tämän johdosta mahdollistanut tarjousten vertailua, Tarjous rakentui nk. sale and lease back -mallille, joka ei ollut tarjouspyynnön mukainen; tämän johdosta tarjouksesta puuttuivat pääomakustannukset, Tarjous rakentui ajattelulle, jossa Destia Oy ei sitoutunut järjestelyyn riittävän merkittävän oman pääomanehtoisen sijoituksen muodossa eikä myöskään välttämättä merkittävällä omistusosuudella. Destia Oy:n lähtökohtana on, että sen omistusosuus on vähintään 18 % mutta ei välttämättä enempää. Tarjouspyyntö lähtee kuitenkin siitä, että konsortiossa päävastuullisen yhtiön rooli on keskeinen. Edelleen tarjouspyynnön ehdottomana vaatimuksena oli vähintään 27,5 %:n oman pääoman ehtoinen pääomapanos. Lopullisista tarjouksista vain Leppäkosken Sähkö Oy:n johtaman konsortion tarjous täytti tarjouspyynnön vähimmäisvaatimukset. Tarjousten vertailua ei siten ollut mahdollista eikä tarpeen suorittaa. Hankintayksikön tekemällä päätöksellä sopimusneuvottelukumppaniksi valittiin Leppäkosken Sähkö Oy. Sopimusneuvottelut Sopimusneuvotteluja on käyty joulukuusta 2012 lähtien. Neuvottelujen perustana ovat olleet tarjouspyyntö ja Leppäkosken Sähkön tarjous. Neuvottelujen aikana ei ole tehty muutoksia järjestelyn perusrakenteeseen, vaan hankintailmoituksessa todetut periaatteet ovat säilyneet olennaisilta kohdiltaan sellaisinaan neuvottelujen lopputulokseen. Valtuustojen informointi Katuvalaistuksen järjestämistä koskevat informaatiotilaisuudet on järjestetty Ikaalisten kylpylässä ja Sopimuskokonaisuus Hankintamenettelyn ja sopimusneuvottelujen tuloksena on syntynyt asiakirjojen

8 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta kokonaisuus, joka sisältää seuraavat asiakirjat: Suomen Kuntavalo Oy:n osakassopimus, Suomen Kuntavalo Oy:n yhtiöjärjestys, Kuntien ja Suomen Kuntavalo Oy:n välinen valaistuspalvelusopimus liitteineen, Suomen Kuntavalo Oy:n ja Leppäkosken Sähkö Oy:n välinen peruspalvelusopimus Valaistusverkkojen myyntiä koskevat kauppakirjat. Näistä osakassopimus määrittelee ehdot, joilla osakkaat järjestävät yhtiön hallinnon, rahoituksen, päätöksenteon ja toiminnan keskeiset periaatteet. Osakkaat sopivat osakassopimuksella yhtiön taloudellisen ja muun toiminnan järjestämisestä, rahoittamisesta, osakkeiden omistuksesta, osakkeiden luovuttamisesta, yhtiöön liittymisestä ja eroamisesta, hallinnosta sekä osakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista Yhtiöön ja toisiinsa nähden. Osakassopimus toimii osakkaiden välisissä sekä osakkaiden ja yhtiön välisissä suhteissa ensisijaisena säännöstönä yhtiön toiminnan järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Valaistuspalvelusopimuksessa määritellään valaistuspalveluiden tarjoamisen käytännön toteuttamisen ja kehittämisen pääperiaatteet. Erityisesti sopimuksessa ja sen liitteissä sovitaan kuntien oikeudesta saada yhtiöltä valaistuspalveluja sekä kuntien velvollisuudesta korvata valaistuspalvelujen tuottamisesta aiheutuneet kustannukset. Valaistuspalvelusopimus sisältää yksityiskohtaiset määräykset palveluiden laatutasosta. Peruspalvelusopimus määrittää erityisesti palvelukumppanin eli Leppäkosken Sähkö Oy:n tehtävät ja velvollisuudet Suomen Kuntavalo Oy:n hallinnossa ja muussa toiminnassa sekä näistä tehtävistä maksettavasta palkkiosta. Kauppakirja on kuntakohtainen asiakirja, jossa määrätään valaistusverkon luovutuksen ehdoista, erityisesti siitä kunnalle maksettava hinta. Valaistuspalvelujen tuottaminen jatkossa Valaistuspalvelun toimintaperiaatteet Yhtiö perustetaan osakaskuntien katuvalaistukseen liittyvien velvoitteiden ja tarpeiden käytännön toimintojen järjestäjäksi käyttämällä hyväksi Palvelukumppanin (Leppäkosken Sähkö Oy) resursseja, asiantuntemusta ja kokemusta. Yhtiöllä on velvollisuus kehittää, järjestää ja huolehtia Osakaskuntien alueella tai vastuulla olevien teiden, katujen, pyöräteiden, jalkakäytävien ja muiden kulkuväylien sekä erikseen määritettyjen alueiden valaistuksesta Osakaskuntien vaatimusten mukaisesti. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa Osakaskunnille kustannussäästöjä, säästää energiaa ja tehostaa omaa energian käyttöä sekä tarkoituksenmukaisella tavalla edistää uusiutuvan energian käyttöä valaistuksessa. Maksut Yhtiön kokonaiskustannukset jaetaan valaistuspalvelumaksuna osakaskuntien maksettavaksi. Valaistuspalvelumaksu muodostuu peruspalvelumaksun kuntaosuudesta sekä yhtiön muuttuvien ja kiinteiden kustannusten sekä rahoituskustannusten

9 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta kattamiseksi tarpeellisista maksuista. Muuttuvat ja kiinteät kustannukset kohdistetaan aiheutumisperiaatteen mukaisesti. Kiinteät kustannukset, joita ei voi kohdistaa tietylle kunnalle kohdistetaan asianosaisten kuntien kesken valaisinpisteiden lukumäärien suhteellisten osuuksien perusteella. Rahoituskustannukset kohdistetaan kuntakohtaisesti. Energian hinta laskutetaan yhtiön kautta läpilaskutusperiaatteella. Mukana olevien kuntien vuotuista taloussuunnittelua ja talousarvioita varten yhtiö laatii hyvissä ajoin edellisen vuoden aikana mahdollisimman täsmällisen arvion kullekin Osakaskunnalle syntyvistä kustannuksista. Käytännössä yhtiö laskuttaa kuntaa kuukausittain toteutuneiden tai budjetoitujen kustannusten perusteella. Verkot ja investoinnit kuntakohtaisesti Valaistuspalvelusopimus sisältää määräykset Osakaskuntien oikeudesta saada yhtiöltä Valaistuspalveluja sekä niiden velvollisuudesta korvata valaistuspalvelujen tuottamisesta aiheutuneet kustannukset. Valaistuspalvelusopimuksen piiriin kuuluvat kaikki Osakaskuntien alueilla sijaitsevat Valaistusverkot lukuun ottamatta kolmansien osapuolten kuten esimerkiksi liikenneviraston hallinnoimia valaistusverkkoja. Sopimuksen piiriin voidaan myöhemmin liittää erikseen kirjallisesti sovittavia kohteita. Sopimuksen piiriin kuuluvat myös Osakaskuntien valaistusverkkojen saneeraus- ja uusinvestoinnit. Olennaisin periaate on, että Osakaskunta päättää aina viime kädessä itse, mitä uusia verkkoja rakennetaan tai vanhoja verkkoja saneerataan. Investointien rahoitus Yhtiön käyttöomaisuus muodostuu lähes kokonaan verkko-omaisuudesta. Vastaavasti kaikki uudet investoinnit ovat käytännössä valaistusverkkoon tehtäviä investointeja. Jokainen kunta vastaa viime kädessä omalla alueellaan tehtävien investointien kustannuksista, vaikka niiden rahoitus tapahtuu perustettavan yhtiön kautta. Investoinnit rahoitetaan yhtiön omalla ja vieraalla pääomalla. Yhtiön ottaman lainarahoituksen lyhennyskustannukset kohdennetaan sille kunnalle, jonka alueelle investointi on toteutettu. Kyseessä on siten lainanhoitokulujen täsmällinen kohdentaminen investointien mukaan. Näin varmistetaan myös se, että kunta ei joudu maksamaan toisen kunnan alueella tehtävistä investoinneista. Perustettava katuvalaistusyhtiö Yhtiön osakkaat ja osakkeet Perustettavan Suomen Kuntavalo Oy:n osakkaiksi tulevat järjestelyssä mukana olevat kunnat ja Leppäkosken Sähkö Oy. Leppäkosken Sähkö Oy:n omistusosuus tulee olemaan 50 % ja kuntien yhteinen omistusosuus 50 %. Lisäksi Leppäkosken Sähkö tekee yhtiöön oman pääomanehtoisen sijoituksen, jonka perusteella sen tosiasiallinen sijoitus vastaa 66 %:a Yhtiön omasta pääomasta. Kuntien omistusosuus jakautuu käytännössä Osakaskuntien alueella sijaitsevan ja yhtiön omistukseen siirtyvän verkko-omaisuuden arvon mukaisessa suhteessa. Yhtiössä on piirteitä nk. mankala-yhtiöstä, eli kuntaosakkaat ovat oikeutettuja valaistuspalveluihin mutta sen vastineena kunnan vastuut sen omalla alueella syntyvistä valaistuksen kustannuksista (juoksevat kulut ja investointien poistot) kohdennetaan kunnan omistamaan osakesarjaan. Kullekin Osakaskunnalle kuuluu oma

10 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Osakesarjansa. Näin se, joka omistaa kyseisen osakesarjan, ei voi välttää maksamasta mahdollisesti aiemminkaan syntyneitä maksuja. Yhtiön toimintaperiaatteet Yhtiö toimii itsekannattavuusperiaatteella tuottaen kunnille valaistuspalveluja pyrkien mahdollisimman hyvään kustannustehokkuuteen. Yhtiö ei tavoittele voittoa. Osakkaan Yhtiöltä saamista Valaistuspalveluista sekä niiden tuottamisesta aiheutuneista kustannuksista ja muista mahdollisista velvoitteista ja vastuista on sovittu Osakaskuntien ja Yhtiön välisessä valaistuspalvelusopimuksessa, sen liitteissä sekä muissa yllä luetelluissa sopimuksissa. Yhtiöllä ei ole perustamisvaiheessa omaa henkilöstöä eikä sitä ole tarkoitus hankkia, ellei se ole osapuolien kannalta kokonaistaloudellisesti ja laadullisesti kannattavaa. Muita keskeisiä periaatteita ovat: Yhtiö ei siis tavoittele voittoa, mutta sen tulee toimia kannattavasti kuitenkin niin, että tuotto sijoitetulle pääomalle on enintään 2,0 %; Perustettavan yhtiön pääomarakenne toiminnan käynnistyessä, nykyistä verkko-omaisuutta hankittaessa on noin 27,5/72,5 (oma pääoma/vieras pääoma), mikä vastaavasti määrittää Leppäkosken Sähkön ja kuntien pääomasijoituksen suuruuden perustamisvaiheessa. Pääomasijoitusten suuruus määräytyy perustamisvaiheessa verkko-omaisuuden arvon perusteella. Perustettavan Suomen Kuntavalo Oy:n vieraalle pääomalle ei haeta kuntien takausta. Suomen Kuntavalo Oy:n hallinto Yhtiön hallitukseen valitaan kahdeksan varsinaista jäsentä. Varsinaisille jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenen toimikausi jatkuu yhtiökokousta seuraavan kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen loppuun (kolme vuotta). Palvelukumppanilla eli Leppäkosken Sähkö Oy:llä on oikeus nimetä puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Osakaskunnat nimeävät keskenään sopimallaan tavalla puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen jäseneltä edellytetään yritystoiminnan tai toimialan tuntemusta. yhtiön hallitus valitsee yhtiön toimitusjohtajan palvelukumppanin esityksestä. Toimitusjohtajan valinta edellyttää hallituksen yksimielistä päätöstä. Hallituksen päätöksissä edellytetään kolmen neljäsosan enemmistöä hallituksen jäsenistä laskettuna läsnä olevista hallituksen jäsenistä ja edellyttäen että sekä palvelukumppanin että osakaskuntien nimeämistä jäsenistä kummastakin vähintään kaksi jäsentä on kokouksessa edustettuna, ja ellei hallituksen päätökseltä edellytetä yksimielisyyttä. Tietyt asiat edellyttävät hallituksessa ja yhtiökokouksessa yksimielisyyttä. Tällä korostetaan sitä, että kaikkien Osakaskuntien (ja myös Leppäkosken Sähkö Oy:n edustajien) suostumus edellytetään hyvin monissa tilanteissa. Yhtiökokouksessa yksimielistä päätöstä edellyttävät mm. seuraavat: Muut kuin kuntakohtaiset merkittävät investoinnit;

11 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Yhtiön merkittävän omaisuuden luovuttaminen muutoin kuin osana normaalia liiketoimintaa ja Yhtiön merkittävän omaisuuden panttaaminen. Tätä ei sovelleta, kun kysymys on verkko- ja siihen liittyvän omaisuuden luovuttamisesta osakaskunnalle tämän luopuessa osakkuudesta; Yhtiön toiminta käytännössä Käytännössä Leppäkosken Sähkö Oy vastaa pitkälti perustettavan Suomen Kuntavalo Oy:n operatiivisesta toiminnasta. Siinä luonnollisesti Leppäkosken Sähkö Oy on velvollinen noudattamaan kaikkea sitä, mitä yhtiötä koskevissa sopimuksissa on määrätty. Valaistuspalvelusopimus määrittää hyvin seikkaperäisesti yhtiön tarjoamille valaistuspalveluille asetettavat laatuvaatimukset. Tämän lisäksi osakaskunnat ja palvelukumppani asettavat yhteistyöryhmän varmistamaan yhteistyön toimivuuden. Yhteistyöryhmässä ovat edustettuina palvelukumppani sekä kunkin osakaskunnan nimeämä henkilö. Yhteistyöryhmän tehtävänä on ohjata ja valmistella yhtiön vuosisuunnittelua ja operatiivista toimintaa ja tehdä tarvittaessa ehdotuksia yhtiön hallitukselle sekä päättää yhtiön sille antamien valtuuksien puitteissa tarvittaessa niihin liittyvistä asioista. Yhteistyöryhmä voi linjata yhteisistä palvelutasovaatimuksista. Poikkeukset sovitaan tapauskohtaisesti ja kokonaistaloudellista edullisuutta korostaen ottaen huomioon toimialan hyvän käytännön vaatimat edellytykset. Kunnat päättävät halutessaan aina viimekädessä oman alueensa osalta kaikista toimenpiteistä ja toteutettavista investoinneista. Energian Suomen Kuntavalo Oy ostaa katuvalaistuksen tarpeisiin joko markkinoilta kilpailuttamalla, tai kuntien niin päättäessä hyödyntäen Leppäkosken Sähkö konsernin kilpailutuksen yhteydessä tarjoamaa kannustinmallia ja osaamista energiahankinnassa. Yhtiön pääomitus ja toiminnan rahoitus Yhtiön pääomarakenteesta on ollut varsin seikkaperäisiä ehtoja jo hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnöissä. Olennaisia muutoksia tähän ei ole neuvotteluvaiheessa tullut. Lähtökohtana on, että valaistusverkon eli verkko-omaisuuden arvo on noin 11,86 miljoonaa euroa. Tämä on siis arvo, jolla yhteensä verkko-omaisuus kunnilta ostetaan. (arvo tarkennetaan vastaamaan verkkojen arvoja toiminnan käynnistyessä) Yhtiön vakavaraisuuden osalta on puolestaan päätetty, että oman pääoman suhde vieraaseen pääomaan olisi 27,5 / 72,5. Näin omaa pääomaa tulisi yhtiön taseessa olla noin euroa. Sekä kunnat (kahdeksan kuntaa yhteenlaskettuna) että Leppäkosken Sähkö Oy tekisivät pääomasijoitukset suhteessa 34 % ja 66 %. Koska varsinainen omistusosuus jaettaisiin puoliksi kuntien ja Leppäkosken Sähkö Oy:n välillä, muodostuisi osakepääomasijoitukset seuraavasti: Leppäkosken Sähkö Oy: euroa Kunnat: euroa yhteensä, jakautuen seuraavasti: - Sastamala: ,00 euroa - Ikaalinen: ,23 euroa

12 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Ylöjärvi: ,81 euroa - Kihniö: 5 973,46 euroa - Parkano: ,88 euroa - Pirkkala: ,71 euroa - Vesilahti: ,07 euroa - Hämeenkyrö: ,89 euroa. Lisäksi tarvittavan muun oman pääoman osalta osakkaat tekisivät seuraavat sijoitukset nk. sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP): Leppäkosken Sähkö Oy: Kunnat: euroa euroa yhteensä, jakautuen seuraavasti: - Sastamala: ,73 euroa - Ikaalinen: ,29 euroa - Ylöjärvi: ,43 euroa - Kihniö: 7 278,49 euroa - Parkano: ,16 euroa - Pirkkala: ,45 euroa - Vesilahti: ,52 euroa - Hämeenkyrö: ,65 euroa. Yksittäiseltä kunnalta vaadittava pääomapanos olisi lopullinen siten, että muuta pääomasijoitusta ei missään vaiheessa olisi tarve tehdä. Leppäkosken pääomasijoituksen suuruus seuraisi mukaan tulevien kuntien määrää ja mukaantuloajankohtaa, koska pääomasijoitus tarvitaan mukaan tulevilta kunnilta hankittavan verkko-omaisuuden maksuun. Pääomien tarvetta tarkennetaan kuntien päätösten perusteella noudattaen vastaavia periaatteita, mikäli kaikki kunnat eivät päätä olla mukana järjestelyssä. Valaistusverkon myynti perustettavalle yhtiölle Perustettava yhtiö tulee kunnan alueella sijaitsevan valaistusverkon omistajaksi. Kunta luovuttaa kauppakirjaluonnoksen mukaan valaistusverkon samanaikaisesti projektisopimusten voimaantulon kanssa. Perustettava yhtiö omistaa ja hallitsee verkkoa. Verkko-omaisuus myydään käyvästä hinnasta, eli yhtiö maksaa kunnalle verkosta sen todellisen arvon mukaan. Kunta on saanut todellisesta arvosta ulkopuolisen asiantuntijan lausunnon, minkä lisäksi kunnan tilintarkastaja on arvioinut kauppahinnan. Verkon arvoa tarkennetaan vuoden 2013 aikana verkkoon tehtyjen muutosten

13 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta mukaiseksi ennen toiminnan käynnistämistä. Mahdollisuus irtautua järjestelystä ja järjestelyn määräaikaisuus Viiden vuoden kuluttua yhtiön toiminnan käynnistymisestä kunta voi arvioida, että se ei halua jatkaa yhteistyötä. Tällöin kunnalla on mahdollisuus irtaantua yhtiöstä, mikäli se katsoo, että yhtiön toiminta ei ole vastannut sille asetettuja odotuksia. Irtaantumisehdot ovat kunnille tasapuoliset. Irtaantumistilanteessa kunta lunastaa valaistusverkkonsa takaisin kirjanpitoarvosta samoin periaattein, joilla verkot toiminnan käynnistyessä on ostettu kunnilta. Irtaantuva Kunta vastaa kaikista sopimuksen irtisanomisesta aiheutuneista välittömistä kustannuksista. Edellä sanotun lisäksi kunnilla ja palvelukumppanilla on mahdollisuus irrottautua yhtiöstä, jos palvelun piirissä olevien valaisimien määrä laskee alle puoleen aloitusvaiheen määrästä, tai Osakkaat yksimielisesti katsovat, että kuntien Valaistusverkkojen valaisimien lukumäärän laskettua tai muutoin toiminnan jatkaminen ei ole mielekästä ja taloudellisesti järkevää. Järjestely on kokonaisuudessaan määräaikainen siten, että kilpailutus on toteutettu palvelukumppanin osalta 20 vuodeksi. Tuolloin kunnat tulevat harkitsemaan järjestelyn jatkoa. Kunnat voivat kilpailuttaa tuolloin uudestaan palvelukumppanin, mikäli haluavat ulkopuolisen palvelukumppanin tuon jälkeen vastaavan yhtiön toiminnasta. Mahdollista on myös jatkaa toimintaa yhtiömuodossa ilman palvelukumppania tai purkaa yhtiö ja jatkaa toimintaa kunnan omasta toimesta. Uusien kuntien mahdollinen mukaantulo järjestelyyn Järjestely on jätetty avoimeksi uusille kunnille, jotka mahdollisesti haluavat myöhemmin liittyä järjestelyyn. Uusi kunta voi liittyä palvelun piiriin mikäli Yhtiön silloiset osakkaat päättävät asiasta yksimielisesti. Näillä ei kuitenkaan olisi vaikutusta yhtiön toimintaperiaatteisiin, eikä kuntien yhteenlaskettuun omistusosuuteen. Toimintamallilla saavutettavat hyödyt osapuolille ja riskianalyysi Toimintamallin hyödyt ja edut kunnille Toimintamallilla saavutetaan aitoa yhteistyötä Kuntien ja paikallisen toimijan välille Saavutetaan synergiaetuja paikallisen yhteistyön ja keskitetyn asiantuntemuksen kautta. Kunnat saavuttavat taloudellista etua suuruuden ekonomiasta, oikeiden ratkaisujen valinnasta, tehokkaasta energiahankinnasta, palvelukumppanilta kilpailutettujen töiden omakustannushintojen kautta, sekä joustavamman hankintatavan ja rahoituksen hyödyntämisestä. Kulut kohdistuvat oikeudenmukaisesti kuntien koosta riippumatta. Kunnat eivät ole sitoutuneita käyttämään Palvelukumppanilta kilpailutettuja resursseja vaan Yhtiö on aina velvollinen käyttämään markkinaehtoista palvelua, mikäli se on edullisempaa, ellei kunta toisin päätä. Palvelu ei siis sido kunta yhteen toimijaan vaan päätökset toimijoista tehdään kuntakohtaisesti.

14 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Energiatukien mahdollinen hyödyntäminen toteutetaan keskitetysti Yhtiön kautta. Elinkaarikustannukseltaan voidaan valita joustavasti edullisimmat ratkaisut investointien rajoittamatta valintoja. Varmistetaan osaamisen säilyminen kehittyvällä toimialalla, jossa teknologiset muutokset tulevat lähivuosina olemaan merkittäviä. Ei jäädä ulkopuolisten valtakunnallisten toimijoiden varaan valaistuksen hoitamisessa vaan säilytetään työt omalla alueella, mikä hyödyntää kokonaisvaltaisesti kyseisten kuntien kehitystä ja taloudellista asemaa. Päätöksenteko säilyy kuntien omissa käsissä oman valaistuksensa osalta. Toiminta on siis edelleen päätöksentekomielessä hallussa, mutta samalla hyödynnetään asiantuntijan osaamista oikeiden ratkaisujen valinnassa. Seuranta on erittäin helppoa läpinäkyvän toimintamallin ansiosta. Ympäristöystävällisiä ratkaisuja voidaan hyödyntää niin laitepuolella, kuin myös energianhankinnassa kunkin kunnan tavoitteiden mukaisesti. Toimintamallin riskejä Toimintamalli on uusi ja innovatiivinen yhteistyö yksityisen ja julkisen sektorin välillä, jonka käynnistämisen alkuvaiheessa vaaditaan molempien osapuolien aitoa sitoutumista toimintamallin mukaisen toiminnan käynnistämisessä. Yhtiön toimintaperiaatteissa on vahva suoja kunnille päätöksentekomielessä, mikä voi vaikeuttaa tietyissä tilanteissa Yhtiön toimintaa päätöksenteossa, jos kunnat eivät halua toimia yhteistyön hengen mukaisesti. Toimintamallin jatkuminen 5 vuoden kuluttua tarkastellaan uudelleen mukana olevien kuntien määrän ja palvelun laadun perusteella, mistä seuraa riski palvelun päättymiseen jo 5 vuoden kuluttua. Mikäli toiminnan alkuvaiheessa ei lähde riittävästi kuntia mukaan toimintamalliin, ei hanke toteudu tai se voi toteutua oletettua pienemmällä valaisinmäärällä. (minimimäärä valaisinta turvaa osaltaan tätä riskiä) Sopimusten voimaansaattaminen Tarkoitus on, että voimaansaattaminen on kaksivaiheinen. Ensi vaiheessa valtuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen allekirjoittamaan liitteenä olevat projektisopimukset. Sopimukset saatetaan voimaan erillisellä sopimuksella siinä vaiheessa kun tiedetään mukaan lähtevien kuntien määrä ja järjestelyn piiriin tulevien valaistuspisteiden määrä. Sopijapuolilla ei ole velvollisuutta saattaa voimaan sopimuksia, jos sopimukseen liittyneiden osakaskuntien alueella sijaitsevien Valaisinpisteiden yhteenlaskettu lukumäärä on alle kappaletta. Päätöksenteon tausta-aineisto, joka on nähtävänä kokouksessa: - valaistusverkon arvon määritys, Parkano - Sito Oy:n lausunto - yhteenveto katuvalaistusverkon arvon määrityksestä

15 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta kuntakohtainen laskelma , Parkano - kuntakohtainen laskelma, täydennys , Parkano - Parkanon talous ja kauppahinta katuvalaistushanketta koskeva infotilaisuus , Sastamalan teknisen johtajan Jaakko Erjon esitys - katuvalaistushanketta koskeva infotilaisuus , ulkovalaistus muutoksen kourissa,marjo Puolakka, Aalto -yliopiston valaistusyksikkö - katuvalaistushanketta koskeva infotilaisuus , katuvalaistusverkko, hankintamenettely, sopimusrakenne, toimintamalli, Tuomas Aho, asianajaja, Asianajotoimisto Bytsow Oy - katuvalaistushanketta koskeva infotilaisuus , energiansäästöä katuvalaistuksesta, Heikki Väisänen, Työ- ja elinkeinoministeriö, energiaosasto - katuvalaistushanketta koskeva infotilaisuus , Sastamalan teknisen johtajan JaakkoErjon esitys - katuvalaistushanketta koskeva infotilaisuus , katuvalaistusyhtiön perustaminen, Tuomas Aho, asianajaja, Asianajotoimisto Bytsow Oy - katuvalaistushanketta koskeva infotilaisuus Parkanossa , päätösesitys -katuvalaistusyhtiö,tuomas Aho, asianajaja, asianajotoimisto Bytsow Oy - katuvalaistushanketta koskeva infotilaisuus Parkanossa , katuvalaistusyhtiön toimintamalli, Leppäkosken Sähkö oy:n toimitusjohtaja Juha Koskinen - katuvalaistuksen kustannuksia Parkanossa Liitteenä nro 50 / Suomen Kuntavalo Oy:n osakassopimus nro 51 / Suomen Kuntavalo Oy:n yhtiöjärjestys nro 52 / Suomen Kuntavalo Oy:n ja Leppäkosken Sähkö Oy:n välinen peruspalvelusopimus nro 53 / Parkanon kaupungin ja muiden osakaskuntien ja Suomen kuntavalo Oy:n välinen valaistuspalvelusopimus nro 54 / Parkanon kaupungin ja Suomen Kuntavalo Oy:n välinen kauppakirja nro 55 / Suomen Kuntavalo Oy, projektisopimusten allekirjoituspöytäkirja Liitteenä sopimusten liitteet: nro 56 / I: määritelmät ja lyhenteet nro 57 / II: palvelukumppanin resurssien osakaskuntakohtainen jako tilanteessa nro 58 / III: vasteajat työsuorituksille nro 59 / IV: palvelukumppanin esitys energianhankínnasta nro 60 / V: valaistuspalvelun hinnat nro 61 / VI: oman pääoman jakautuminen Keskustelun aikana Kauko Turunen teki esityksen, että tekninen lautakunta tekee kielteisen esityksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle Suomen Kuntavaloyhtiöön liittymisestä. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, esitys raukesi kannattamattomana.

16 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Valmistelijat: työpäällikkö Pekka Mikkola, tekninen johtaja Jarmo Kyösti Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että: 1. kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto hyväksyvät seuraavat neuvottelujen lopputuloksena valmistuneet asiakirjat liitteineen: - Suomen Kuntavalo Oy:n osakassopimus - Suomen Kuntavalo Oy:n yhtiöjärjestys - Suomen Kuntavalo Oy:n ja Leppäkosken Sähkö Oy:n välinen peruspalvelusopimus - Parkanon kaupungin ja muiden osakaskuntien ja Suomen Kuntavalo Oy:n välinen valaistuspalvelusopimus - Parkanon kaupungin ja Suomen Kuntavalo Oy:n välinen kauppakirja - Suomen Kuntavalo Oy, projektisopimusten allekirjoituspöytäkirja 2. kaupunginvaltuusto valtuuttaa Parkanon kaupunginhallituksen luovuttamaan asiantuntijalausuntoihin perustuvaa käypää hintaa vastaan Parkanon kaupungin alueella olevan kaupungin omistaman katu- ja tievalaistusverkon Suomen Kuntavalo Oy:n omistukseen ja merkitsemään tämän yhtiön osakkeita tavalla, joka edellyttää pääomasijoituksen, jonka määrä on suuruudeltaan noin ,04 euroa ottaen huomioon ennen toiminnan käynnistämistä suoritettava verkon arvon tarkistus; ja 3. kaupunginvaltuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen päättämään edellä mainittujen sopimusten voimaantulosta osaltaan sitten, kun kaupan kohteena olevan valaistusverkon arvo on tarkistettu ja kun sopimukseen liittyvien kuntien nimet ja määrä on selvillä; ja 4. kaupunginvaltuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen tekemään muut mahdolliset sopimukset kuten mahdollisesti tarpeelliset maanvuokrasopimukset, joita perustettavan yhtiön toiminta edellyttää; sekä 5. kaupunginvaltuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen hyväksymään sopimuksiin ja perustamisasiakirjoihin luonteeltaan teknisluonteisia tarkistuksia, jos tällaisiin ilmenee tarvetta 6. kaupunginvaltuusto valtuuttaa kaupungingallituksen hyväksymään sopimusasiakirjoihin myös sellaiset muutokset, joita uuden kunnan liittyminen Suomen Kuntavalo Oy:n osakkaaksi vielä ennen sopimusasiakirjojen allekirjoittamista edellyttää. Päätös: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että Kauko Turunen jätti asiassa eriävän mielipiteen.

17 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Merkitään pöytäkirjaan, että tämän pykälän käsitelyn alussa Leppäkosken Sähkö Oy:n edustajat Pekka Leinonen ja Mika Laatu olivat paikalla kertomassa asiasta ja vastaamassa kysymyksiin ennen varsinaista keskustelua ja päätöksentekoa

18 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta KONETARJOUKSET JA LOUHINTATYÖT T978/ /2013 LK Nykyinen koneiden ja louhintatöiden käyttöpäätös on voimassa kuluvan vuoden loppuun. Tekninen osasto on valmistellut tarjouspyynnön koneista ja louhintatöistä vuosille liitteenä nro 45.1 / ehdotus tarjouspyynnöksi Tarjouspyynnössä pyydetään konetarjouksia seuraavista koneryhmistä: A: traktorit B: traktorikaivuriyhdistelmät C: kaivinkoneet (a pyöräalustaiset, b tela-alustaiset) D: puskukoneet ja täryjyrät E: pyöräkuormaajat F: kuorma-autot G: tiehöylät Louhintatöistä pyydetään tarjouksia omalla lomakkeellaan. Tarjouspyynnön mukaan tarjoushintoja tarkistetaan tammikuussa 2015 ja tammikuussa 2016 maanrakennusalan konekustannusindeksin kokonaisindeksin mukaan. Perusteena käytetään tammikuun 2014 indeksiä. Tarjoukset tulee toimittaa kirjallisina klo mennessä. Tarjousten tulee olla voimassa saakka. Hyväksytyn tarjouksen tehneiden tulee toimittaa tilaajavastuulain mukaiset hyväksyttävät selvitykset viimeistään uhalla että muutoin tehty valintapäätös raukeaa hänen kohdallaan. Valmistelija: työpäällikkö Pekka Mikkola Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy tarjouspyynnön ja päättää, että siitä julkaistaan ilmoitus Ylä-Satakunta -lehdessä. Tarjouspyyntöasiakirjat saa noutamalla tekniseltä osastolta tai pyytämällä postittamaan ne. Lautakunta nimeää keskuudestaan edustajat avaustilaisuuteen. Tarjouspyyntö esiteltiin lautakunnalle kokouksessa. Päätös: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti siten lisättynä, että tarjoukset tulee toimittaa kirjallisina klo 15:00 mennessä. Lautakunta nimesi tarjousten avaustilaisuuteen edustajikseen Kyösti Mansikkaviidan ja Kauko Turusen.

19 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta TLK 97 Tarjoukset avattiin ja varmennettiin allekirjoituksin kello pidetyssä avaustilaisuudessa johon osallistuivat lautakunnan päätöksen mukaisesti Kyösti Mansikkaviita, Kauko Turunen, Pekka Mikkola ja Jarmo Kyösti. Tarjouksista laadittu yhdistelmä jaetaan ja esitellään kokouksessa. Valmistelija: työpäällikkö Pekka Mikkola Ehdotus: Esittelijä antaa ehdotuksensa kokouksessa. Kokouksen osanottajille jaettiin kokouksessa yhdistelmä saaduista tarjouksista sekä esitys kone- ja louhintavalinnoista. liitteenä nro 66 / yhdistelmä tarjouksista nro 67 / esitys kone- ja louhintavalinnoista Uusi ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että vuosien konetyöt sekä louhintatyöt annetaan ensisijaisesti kokouksessa jaetun esityksen, liite nro 67, mukaisesti. Kohdan 1 Cb, tela-alustaiset kaivinkoneet, painoluokassa yli 10 t - 16 t kohdalla arvonnan perusteella sijalle 2 valitaan Tero Iivosen kone ja sijalle 3. Heikki Keskisen kone. Kohdan 1 F, kuorma-autot, kohdalla arvonnan perusteella valitaan hiekoitustyöhön 1 sijalle Länsi-Suomen Tehourakoinnin auto ja 2 sijalle Parkanon Keräystuote Oy:n auto. Kunkin valitun urakoitsijan osalta päätöksen ehtona on, että valittu urakoitsija toimittaa voimassa olevat tarjouspyynnössä mainitut tilaajavastuulain mukaiset selvitykset tekniselle lautakunnalle klo mennessä. Edelleen lautakunta päättää, että tarjouspyynnön mukaisesti työnjohdolla on kuitenkin aina oikeus käyttää mitä tahansa tarjottua konetta harkintansa mukaan, perusteena esimerkiksi koneen parempi sopivuus kulloiseenkin työhön. Mikäli mikään tarjotuista koneista ei ole käytettävissä tarvittavana ajankohtana, on työnjohdolla oikeus ottaa työmaalle sellainen

20 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta kone tai auto josta ei ole tehty tarjousta. Tällöin työkohteelle otettu kone tai auto jatkaa sovitun ajan loppuun vaikka tarjottu kone vapautuisikin kesken työjakson. Mikäli urakoitsija irtisanoo sopimuksen kesken sopimuskauden, on irtisanomisaika 6 kk. Päätös: Uusi ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että puheenjohtaja Juha Mustajärvi poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (osallisuusjäävi). Puheenjohtajana toimi tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajan varapuheenjohtaja Kyösti Mansikkaviita

21 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta PENTINTIEN KATUVALAISTUKSEN UUSIMINEN 1003/ /2013 TLK 98 Kuluvan vuoden talousarvioon sisältyy :n määräraha valaistushankkeisiin. Kohteina on mainittu Satakunnankadun eteläosa sekä Pentintie rautatiesiltaan asti. Molemmista kohteista on laadittu suunnitelmat. Pentintien kustannusarvio on ja Satakunnankadun eteläosan kustannusarvio Pentien osalla maakaapelointi on pääosin tehty. Tekninen osasto on pyytänyt urakkatarjouksia Pentintien valaistuksen uusimisesta edellä mainitulla osuudella. Tarjoukset on pyydetty Sähkösuomilammi Oy:ltä, LH -Sähkö Oy:ltä, Parkanon Rakennussähkö Oy:ltä, Sähkö-Heinis Oy:ltä ja Keskus-Veljet Oy:ltä. Tarjosuten jättöaika päättyy klo Liitteenä nro 62 / tarjouspyyntö Tarjouksista laaditaan yhdistelmä kokoukseen. Valmistelija: työpäällikkö Pekka Mikkola Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää urakoida kohteen kokouksessa annettavan esityksen perusteella. Kokouksessa jaettiin läsnäolijoille tarjousten avauspöytäkirja/yhdistelmä tarjouksista liitteenä nro 68 tarjousten avauspöytäkirja/yhdistelmä tarjouksista Uusi ehdotus: Päätös: Tekninen lautakunta päättää antaa Pentintien katuvalaistusurakan LH -Sähkö Oy:lle kokonaishinnalla ,00. Lisä- ja muutostöiden yksikköhinnat ovat: kaapelointi 2,15 /m, pylväs 100 W 1.616,00 ja pylväs 70 W 1.598,00. Uusi ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että Jonna Heinimäki poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (osallisuusjäävi). Merkitään pöytäkirjaan, että Samuli Saarela poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana kello

22 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta ANOMUS AJOHIDASTEIDEN RAKENTAMISESTA HEINOSENTIELLE 1004/ /2013 TLK 99 Kallion kaupunginosayhdistys ry esittää tekniselle lautakunnalle, että Heinosentielle rakennettaisiin ajohidasteita ajonopeuksien rajoittamiseksi. Liitteenä nro 63 / kaupunginosayhdistyksen esitys Valmistelija: työpäällikkö Pekka Mikkola Ehdotus: Tekninen lautakunta keskustelee yleisesti hidasteiden rakentamisesta ja päättää sen jälkeen tämän asian jatkokäsittelystä. Keskustelun jälkeen esittelijä teki uuden ehdotuksen: Uusi ehdotus: Päätös: Tekninen lautakunta päättää jatkaa asian käsittelyä saatuaan lisäselvitykset onnettomuustilastoista sekä Kallion kaupunginosayhdistyksen mielipiteen hidasteiden sijoituspaikoista ja tyypeistä. Uusi ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

23 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta NOPEUSRAJOITUS JA LÄPIAJON KIELTÄMINEN VANHATIEN TIEKUNNAN YKSITYISTIELLÄ, KIHNIÖ JA PARKANO 1005/ /2013 TLK 100 Linnankylässä Kihniössä ja osin Parkanossa sijaitseva Vanhatien tiekunta on hakenut Kihniön kunnan tekniseltä lautakunnalta lupaa 30 km/h nopeusrajoituksen sekä läpiajon kieltävien liikennemerkkien asettamiseen tiekunnan tielle. Koska tie sijaitsee osin Parkanon puolella, pyytää Kihniön tekninen toimi Parkanon kaupungin kannanottoa asiaan. Päätöksen liikennemerkkien hyväksymisestä yksityisteillä tekee se kunta jonka alueella pääosa tiestä sijaitsee. Tässä tapauksessa se on Kihniön kunta. Liitteenä nro 64 / tiekunnan kirje Valmistelija: työpäällikkö Pekka Mikkola Ehdotus: Päätös: Tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomauttamista Vanhatien tiekunnan esitykseen. Hyväksyttiin yksimielisesti

24 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta LAUSUNTO ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA KOSKIEN KORTTELIN 1012 TONTTIA 6 (KESKUSKATU 4) JA KORTTELIN 1013 TONTTEJA 1 JA 2 (KESKUSKATU/PARKANONTIE 59) SEKÄ KATUALUETTA 827/ /2013 TLK 101 Korttelin 1012 tontin nro 6 osalta on tarkoitus muuttaa asemakaavaa siten, että nykyiseen tontilla olevaan rakennukseen voidaan sijoittaa 6 asuinhuoneistoa ja 3 liike/toimistohuoneistoa ja siitä tulee asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Korttelin 1013 tontin nro 2 osalta kaavamuutoksen aiheuttaa mm se, että tontin eteläosasta on Parkanon kaupunki ostanut 123 m2 katualueeksi. Varsinainen liiketontti pienenee saman verran. Lisäksi kortteliin 1013 tulee kahden tontin sijasta 3 tonttia. Kirkkokadun puolelle tulee tontti nro 3 ja siitä tulee asuinkerrostalojen korttelialue. Toisesta tontista tulee numero 4 ja se on liikerakennusten korttelialue. Korttelin 1013 tontti 1 otetaan kaavamuutosalueeseen mukaan, koska tonteilla 1 ja 2 olevat rakennukset ovat kiinni toisissaan. Sitä tulee asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liitteenä nro 65 / kaavaselostus ja kaavakartta Valmistelija: työpäällikkö Pekka Mikkola Ehdotus: Tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan seuraavaa: Koska kaavamuutosten johdosta tonttien määrää kasvaa ja asuinhuoneistojen ja muiden tilojen määrä lisääntyy, tulee pysäköintiä varten varata riittävästi tilaa. Vesihuollon osalta tonttien määrän lisääntyminen ei saa aiheuttaa lisärakentamisvelvoitteita vesihuoltolaitokselle, vaan kiinteistöjen omistajien tulee vastata mahdollisista muutoskustannuksista. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti

25 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta TAKUUAJAN VAKUUS / ALAS-JA YLISKYLÄN ALUEIDEN VIEMÄRÖINTI, VAIHE 1 A 172/ /2010 TLK 102 Ehdotus: Päätös: Maanrakennus J. Jönkkäri Oy on toimittanut Parkanon kaupungille Länsi-Suomen Osuuspankin myöntämän takuuaikaisen vakuuden koskien Alas- ja Yliskylän alueiden jätevesiviemäröinnin vaiheen 1A rakennusurakkaa. Vakuuden suuruus on ,- euroa ja se on voimassa saakka. Vakuus on urakkasopimuksen mukainen. Tekninen lautakunta päättää hyväksyä vakuuden. Hyväksyttiin yksimielisesti

26 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISET VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET TLK 103 Kuntalain mukaan lautakunta tai sen puheenjohtaja tai kunnan viranhaltija, jolla hallintosäännön mukaan on tämä oikeus, voi ottaa lautakunnan alaisen viranomaisen päättämän asian lautakunnan käsiteltäväksi. Kuntalain 50 :n mukaan ottaminen on tapahduttava hallintosäännössä määrätyssä ajassa, kuitenkin viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Kuntalain 93 :n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ja asianomaisen katsotaan saaneen tiedon 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä ja kunnan jäsenen kohdalla 14 päivän kuluessa siitä, kun päätös on asetettu 63 :n mukaisesti yleisesti nähtäväksi. Oheisaineistona päätösluettelo ajalta Ehdotus: Päätös: Tekninen lautakunta päättää, ettei se ota päätösluettelon mukaisia viranhaltijoiden päätöksiä käsiteltäväkseen ja merkitsee päätökset tietoonsa saatetuiksi. Hyväksyttiin yksimielisesti

27 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta LAUTAKUNNALLE TIEDOKSI 909/ /2013 TLK 104 Pirkanmaan ELY-keskus Tievalaistuksen yösammutus Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella. Pirkanmaan ELY-keskus lähetti tievalaistuksen yösammutusta koskevan lausuntopyynnön Pirkanmaan kunnille Tievalaistuksen yösammutukset ovat osa julkishallinnon energiansäästötavoitetta. Liikenneviraston asettaman tavoitteen mukaisesti yösammutusten tulee syksystä 2013 lähtien kattaa 20 % valtion omistamasta tievalaistuksesta. Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella yösammutustavoite on 14 % valaistuspituudesta. Tavoitteen mukaisilla yösammutuksilla on arvioitu saavutettavan noin 6 %:n eli valtakunnallisesti 1,2 miljoonan euron vuotuinen säästö valtion tievalaistuskustannuksissa. Parkanon kaupunki on lausunnossaan esittänyt, että tien luokka huomioiden esitettyjä kohteita ei oteta yösammutuksen piiriin. Parkanon kaupunki sammuttaa omalla katuverkollaan kesäaikana kaikki valot lukuun ottamatta keskusta-aluetta. ELY-keskus on tehnyt kattavan tarkastelun valitessaan sammutettavia kohteita joiden avulla voidaan toteuttaa julkishallinnon energiansäästötavoite. L-vastuualueen johtoryhmä on kokouksessaan päättänyt pitää alkuperäisen sammutussuunnitelman voimassa. Ehdotus: Päätös: Tekninen lautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. Hyväksyttiin yksimielisesti

28 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta SAAPUNEET KIRJEET TLK 105 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Talousvesitutkimus ; verkostovesi Kissankulma 27 - vesinäyte otettu raportin mukaan vesinäyte oli tutkitulta osin hyvää talousvettä. Talousvesitutkimus ; Rikalaisen kaivovesi - vesinäyte otettu raportin mukaan vesinäyte oli tutkitulta osin hyvää talousvettä Talousvesitutkimus ; verkostovesi Käenkoskikeskus keittiö - vesinäyte otettu raportin mukaan vesinäyte oli tutkitulta osin hyvää talousvettä. Talousvesitutkimus ; verkostovesi Korkomäentie 12 - vesinäyte otettu raportin mukaan vesinäyte oli tutkitulta osin hyvää talousvettä Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Kertaraportti jätevedenpuhdistamon toiminnasta. Tutkimus 9/2013, Raportin mukaan puhdistamolle tuli selvästi vuosikeskiarvoa pienempi määrä jätevettä vuotovesien puuttuessa. Myös tulokuorma jäi hieman vuosikeskiarvoa pienemmäksi niin orgaanisen aineen kuin ravinteidenkin suhteen. Prosessi toimi normaalisti ja puhdistustuloksesta muodostui hyvä. Ympäristöluvan vaatimukset täyttyivät kaikilta osin. Laitoksella oli havaittu merkkejä nitrifikaation käynnistymisestä ja mitattu alentunut 10 mg/l ammoniumtyppipitoisuus lähtevästä vedestä. Tarkkailuajankohtana nitrifikaatio oli jo täydellistä ammoniumtypen jäännöspitoisuuden jäädessä alle määritysrajan 1 mg/l. Happitilanne oli nyt hyvä ilmastusaltaan kaikissa lohkoissa (3,3 mg/l-8,7 mg/l) ja tähän olisi hyvä pyrkiä myös jatkossa, koska mahdollisimman suuri hapellinen tilavuus tukee nitrikaatiota vesien viiletessä syksyä kohden. IF Vahinkovakuutus; Korvauspäätös Vastuuvahinko Aalto Eero, korvaus 1268,-. Pohjois-Karjalan ympäristöterveys, Sisäilmayhdistys ry Kutsu.Sisäilmapaja5 Nurmeksen alueella Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys ja Sisäilmayhdistys ry järjestävät valtakunnallisen Sisäilmapaja5 sisäilmakoulutuksen Nurmeksen PielisAreenalla Sisäilmapajan aiheena on terve rakentaminen. Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee saapuneet kirjeet tietoonsa saatetuiksi.

29 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti

30 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Kokouspäivämäärä Pykälät Sivu Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, kos ka päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 94, 95, 96, 99, 101, 103, 104, 105 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaati mus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät OIKAISUVAATIMUSOHJEET HvaL 3 :n 1 mom./ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusviranomai nen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Parkanon tekninen lautakunta, PL Parkano, sähköposti: Pykälät 98, 100, 102 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitus aika Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaati muksen johdosta annet tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksiin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu HÄMEENLINNA Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät 97 Valitusaika 14 päivää Markkinaoikeus PL 118, HELSINKI Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, puh , fax sähköposti: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valitusasiakirjojen toimit taminen Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laati jan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljen nöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitus asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): nimi osoite ja postiosoite Pykälät Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (1213/2010) nojalla muutoksenhaki jalta peritään oikeuden-käyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä eräissä em. laissa erikseen määritellyis sä asioissa, kuten sosiaaliasioissa eikä julkisoikeu dellista palvelus suhdetta, vaaleja, kun nallisverosta vapauttamista, valtion avustuksia tai julkisia maksuja kos kevissa asioissa ja jos hallinto-oikeus

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 209. Kaupunginhallitus 29.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 209. Kaupunginhallitus 29.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 209 Kaupunginhallitus 29.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 162 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 211 163 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 212 164 SOTE-PALVELUJEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 28.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 1.4.2014 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 19.8.2014 klo 16:00 18:10 Paikka Porin kaupunginsairaala, Maantiekatu 31 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 21 22 23 24 25 26 27 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Kulttuurilautakunta Aika 05.11.2014 klo 18:00-19:09 Paikka Kaupungintalo kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 53 Vuoden Nuori Korutaiteilija -kilpailun

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2008 44 KOKOUSAIKA Torstai 18.12.2008 klo 18-18.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 Aika Keskiviikko 22.04.2015 klo 18.00 19.00 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Harju Tero puheenjohtaja Söderbacka Sari varapuheenjohtaja Järvenpää

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski. Simo Saastamoinen, Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski. Simo Saastamoinen, Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2010 29 KOKOUSAIKA Keskiviikko 3.11.2010 klo 12-12.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 18.10.2012 1 KOKOUSAIKA 18.10.2012 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 123 : Kokouksen avaus... 3 Yh 124 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

124 LAMPPUJEN HANKINTA VUOSILLE 2014-2015 189 125 SÄHKÖASENNUSTEN JA -TARVIKKEIDEN HANKINTA VUOSILLE 2014-2015

124 LAMPPUJEN HANKINTA VUOSILLE 2014-2015 189 125 SÄHKÖASENNUSTEN JA -TARVIKKEIDEN HANKINTA VUOSILLE 2014-2015 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 180 Tekninen lautakunta 04.12.2013 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 118 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 182 119 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 183 120 TIETOHALLINNON

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vammaisneuvosto 04.05.2015 AIKA 17:00-19:05 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 30.4.2014. 31 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 30.4.2014. 31 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 5/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 30.4.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 6.5.2014 klo 17.35 19.15 KOKOUSPAIKKA Parkkojan koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 31 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 17.04.2015 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 36 Vapaaaikalautakunta Aika 31.07.2014 klo 18:00 18:25 Paikka Kunnantalo, Käräjäsali, Taavetti Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 183. Tekninen lautakunta 17.12.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 183. Tekninen lautakunta 17.12.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 183 Tekninen lautakunta 17.12.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 126 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 185 127 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 186 128 AVUSTUSHAKEMUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Lupa- ja toimitusjaosto Aika Paikka 28.05.2015 klo 18:00-18:30 Kunnanhallituksen kokoushuonen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Kaupungin tarkastuslautakunta 03.02.2012 Aika 03.02.2012 klo 09:00-11:55 Paikka Merituulikoti Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

64 Moision sairaalan kiinteistöjen ja maa-alueen ostaminen ja osakassopimuksen hyväksyminen

64 Moision sairaalan kiinteistöjen ja maa-alueen ostaminen ja osakassopimuksen hyväksyminen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2015 1 (5) Kaupunginhallitus, 215, 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto, 64, 15.06.2015 64 Moision sairaalan kiinteistöjen ja maa-alueen ostaminen ja osakassopimuksen hyväksyminen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 24.09.2012 klo 16:00-17:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8) Sivistyslautakunta 26.10.2015 AIKA 26.10.2015 klo 16:30-16:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 KOKOUSTIEDOT Aika 5.2.2015 klo 14.00 Paikka Kokoushuone, Pelkosenniemen terveyskeskus

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle: OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN KHALL 7 Vuonna 2015 asetetaan myyntiin tai vuokrattavaksi Juliuksentien asemakaavan muutos-alueelta kuusi omakotitonttia ja Hanhijoen asemakaavan muutosalueelta,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 3.3.2015 klo 16:00 18:58 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 8 9 10 11 12 13 Alustavat tilinpäätöstiedot

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 16.7.2010 nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 16.7.2010 nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Perjantai 16.7.2010 kello 13.00 14.00 KOKOUSPAIKKA Majasaaren jätekeskus Mustantie 500 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti nro 7/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti Sivu 2 Nro 7/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 17.00-17.40 Läsnäolevat jäsenet Dahlqvist

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011. Kunnantalo, Yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011. Kunnantalo, Yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 Kokousaika 22.6.2011 klo 17.30-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 20.11.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantoimisto, kunnanhallituksen

Lisätiedot