PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2013 132. Tekninen lautakunta 02.10.2013 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA"

Transkriptio

1 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 94 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA KATUVALAISTUSVERKKOON LIITTYVÄ ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA TOIMINNAN TEHOSTAMINEN PERUSTETTAVAN YHTEISYRITYKSEN SUOMEN KUNTAVALO OY:N AVULLA 97 KONETARJOUKSET JA LOUHINTATYÖT PENTINTIEN KATUVALAISTUKSEN UUSIMINEN ANOMUS AJOHIDASTEIDEN RAKENTAMISESTA HEINOSENTIELLE 100 NOPEUSRAJOITUS JA LÄPIAJON KIELTÄMINEN VANHATIEN TIEKUNNAN YKSITYISTIELLÄ, KIHNIÖ JA PARKANO 101 LAUSUNTO ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA KOSKIEN KORTTELIN 1012 TONTTIA 6 (KESKUSKATU 4) JA KORTTELIN 1013 TONTTEJA 1 JA 2 (KESKUSKATU/PARKANONTIE 59) SEKÄ KATUALUETTA 102 TAKUUAJAN VAKUUS / ALAS-JA YLISKYLÄN ALUEIDEN VIEMÄRÖINTI, VAIHE 1 A 103 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISET VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET LAUTAKUNNALLE TIEDOKSI SAAPUNEET KIRJEET 159

2 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta AIKA klo 17:00-19:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 7 Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Mustajärvi Juha puheenjohtaja Mansikkaviita Kyösti varapuheenjohtaja Heinimäki Jonna jäsen Inkinen Matti jäsen Laholuoma Eeva-Liisa jäsen Marttila Jouko jäsen Nord Helena jäsen Saarela Samuli jäsen Sammi Marianna jäsen Turunen Kauko jäsen Lempinen Reijo kh:n edustaja MUU Kyösti Jarmo esittelijä Mikkola Pekka pöyttäkirjanpitäjä Leinonen Pekka Leppäkosken Sähkö Oy Laatu Mika Leppäkosken Sähkö Oy POISSA Peltola Hannele ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Juha Mustajärvi Pekka Mikkola Kyösti Mansikkaviita 97 KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TAR KAS- TUS Parkano Helena Nord Marianna Sammi PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Kaupungintalo, tekninen osasto, Parkanontie

3 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN TLK 94 Päätös: Todetaan kokouksessa läsnä olevat ja kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA TLK 95 Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaksi teknisen lautakunnan jäsentä. Tarkastusvuorossa ovat Helena Nord ja Samuli Saarela. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Helena Nord ja Marianna Sammi

5 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta KATUVALAISTUSVERKKOON LIITTYVÄ ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA TOIMINNAN TEHOSTAMINEN PERUSTETTAVAN YHTEISYRITYKSEN SUOMEN KUNTAVALO OY:N AVULLA 571/ /2012 TLK 96 Alla oleva esittelyteksti on hankkeen toimittama mallipohja kaikkien yhteistyöhön valmistautuvien kuntien päätöksentekoon. Taustaa Hankkeen tausta Lähivuosina kunnat kohtaavat suuria haasteita katuvalaistuksessa. Valaistukseen liittyvän EU-direktiivin tarkoituksena on poistaa markkinoilta kaikki energiatehottomat lamput ja valaisimet. Direktiivin vuoksi vanhentuva teknologia joudutaan korvaamaan uudella tekniikalla vuosien aikana. Lisäksi julkiselle sektorille on asetettu energiankäytön tehostamisvaatimuksia, joihin katuvalaistuksessa tehtävillä toimilla voidaan osaltaan vastata. Yksittäisellä kunnalla on tulevaisuudessa merkittäviä haasteita vastata muutoksiin ja investointitarpeisiin, joita katuvalaistuksessa tullaan kohtaamaan. Alueen kuntien osalta tämä tarkoittaa jopa 13 miljoonan euron investointeja (valaisimien määrä noin , joista noin elohopeavalaisimia). Näiden haasteiden johdosta lähialueen kunnat ryhtyivät valmistelemaan syksyllä 2011 alueellista yhteistyötä, jossa yhdistettäisiin yksityisen sektorin toimialan tuntemus ja kuntien tarve uudenaikaistaa tehokkaalla tavalla katuvalaistusinfrastruktuuriaan. Jo valmistelutyön alkuvaiheessa hahmottui sellainen yhteistyömalli, jossa valaistustoimialaa tuntevalla yksityisellä toimijalla olisi keskeinen rooli ja että yhteistyö toteutettaisiin yhteisyrityksen puitteissa. Yksittäisillä kunnilla tulee olemaan vaativa urakka uudistaa katuvalaistustaan, ja uudistustyö on syytä toteuttaa etsimällä synergiahyötyjä. Katuvalaistusyhtiön perustamiseen ja palvelukumppanin kilpailuttamiseen tähtäävä konkreettinen valmistelutyö käynnistyi lähialueen kuntien aiesopimuksella, joka solmittiin loppusyksystä Sopimuksella määriteltiin tulevan kilpailutuksen ja yhtiön toiminnan tiettyjä reunaehtoja. Alkuperäisiä aiesopimuksen allekirjoittajia olivat Ikaalisten kaupunki, Hämeenkyrön kunta, Vesilahden kunta, Pirkkalan kunta, Parkanon kaupunki, Sastamalan kaupunki, Ylöjärven kaupunki, Jämijärven kunta ja Kihniön kunta. Jämijärven kunta on jättäytynyt sittemmin pois, muut kahdeksan kuntaa ovat mukana järjestelyssä. Sastamalan rooli hankintayksikkönä Kuntien välisen sopimuksen mukaan Sastamalan kaupunki on toiminut järjestelyssä hankintayksikkönä edustaen kaikkia aiesopimuksen allekirjoittaneita kuntia. Tämän mukaisesti Sastamalan kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Jaakko Erjo on toiminut hankinnasta käytännössä vastanneen kuntien neuvotteluryhmän puheenjohtajana. Neuvotteluryhmässä on pysyvästi ollut edustettuina Ikaalinen, Sastamala ja Ylöjärvi. Muita kuntia on informoitu kirjallisesti ja suullisesti hankkeen eri valmisteluvaiheissa. Keväällä 2013 on järjestetty kaksi infotilaisuutta alueen kuntapäättäjille.

6 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Käytetyt neuvonantajat Hankkeessa on käytetty juridisia, taloudellisia ja teknisen alan neuvonantajia. Juridisena neuvonantajana sekä hankinta- että sopimusneuvotteluvaiheessa on toiminut Asianajotoimisto Bützow Oy. Taloudellisena neuvonantajana on toiminut Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy:tä (Kuntarahoitus) sekä Sito Oy, viimeksi mainittua erityisesti verkko-omaisuuden arvonmäärityksessä. Lisäksi hankkeen eri vaiheissa on kuultu energia- ja katuvalaistusalan sekä TEM:n asiantuntijoita mm. tilaisuuksien luennoitsijoina. Hankintamenettely Hankintailmoitus ja neuvottelumenettely Hankintailmoitus julkaistiin Tätä ennen hankintaa oli valmisteltu neuvotteluryhmässä yhdessä neuvonantajien kanssa. Hankintamenettelyksi päätettiin neuvottelumenettely. Neuvottelumenettely antaa mahdollisuuden täsmentää hankinnan kohdetta ja tarjouspyynnön ehtoja menettelyn kuluessa. Vastaavasti menettelyssä mukana olevilla ehdokkailla on mahdollisuus perehtyä huolellisemmin hankinnan kohteeseen ja miettiä osaltaan tarjouksen ehtoja. Lain edellyttämänä perusteena neuvottelumenettelyn käytölle on ollut, että hankinnan luonne ja siihen liittyvät riskit eivät poikkeuksellisesti mahdollista etukäteistä kokonaishinnoittelua (julkisista hankinnoista annetun lain 5 luvun 25 ). Osallistujat (tarjoajat) neuvotteluihin valittiin osallistumishakemusten perusteella. Tilaaja kutsui neuvotteluihin kaikki kelpoisuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat. Neuvottelujen aluksi Tilaaja pyysi osallistujilta alustavat tarjoukset (ilman hintasitoumuksia), joiden pohjalta Tilaaja neuvotteli jokaisen osallistujan kanssa erikseen. Osallistujia neuvotteluihin oli neljä: Destia Oy IT Kiinteistötekniikka Oy Sähköpeko Oy Leppäkosken Sähkö Oy Neuvotteluista poissuljettiin Pöyry CM Oy:n johtaman konsortion ja Gerako Oy:n johtaman konsortion osallistumishakemukset hankinta-ilmoituksen pakollisten vähimmäisvaatimusten vastaisena. Gerako Oy:ltä puuttui kokemus sähköenergian hankinnasta, minkä lisäksi sen johtama konsortio ei täyttänyt kokonaisliikevaihtovaatimusta (ehdokkaan viesti hankintayksikölle ). Pöyry CM Oy:n johtaman konsortion osalta taseiden loppusummaa koskeva pakollinen vähimmäisvaatimus ei täyttynyt (ehdokkaan kirje hankintayksikölle ), Neuvottelut käytiin aikavälillä kesäkuu - syyskuu Kaikkien osallistujien kanssa järjestettiin kaksi neuvottelua, minkä lisäksi näille annettiin mahdollisuus toimittaa materiaalia ja saada vastauksia kysymyksiin. Hankintayksikkö ilmoitti päivätyllä kirjeellä YIT Kiinteistötekniikka Oy:lle, että sen neuvottelujen aikana ehdottama malli ei ole alustavan tarjouspyynnön ja hankintailmoituksen mukainen omistusrakenteen osalta. Hankintayksikkö totesi

7 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta päättäneensä keskeyttää neuvottelut YIT Kiinteistötekniikka Oy:n kanssa. Neuvottelukierroksen ja kirjallisten tiedustelujen ja vastausten jälkeen Tilaaja (hankintayksikkö) pyysi lopullisia (täsmennettyjä) tarjouksia hintatietoineen. Leppäkosken valinta palvelukumppaniksi Neuvottelujen päätyttyä osallistujille jätetyn lopullisen tarjouspyynnön perusteella kaksi osallistujaa tekivät tarjoukset, Leppäkosken Sähkö Oy:n johtama konsortio ja Destia Oy. Sähköpeko Oy jätti hankintayksikölle pelkästään kirjeen, jossa se totesi, ettei se pysty tarjoamaan kunnille esitetyillä ehdoilla taloudellisesti järkevää toimintamallia. Hankintayksikkö arvioi Leppäkosken Sähkön Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön mukaiseksi. Hankintayksikkö arvioi Destia Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön vastaiseksi erityisesti seuraavilla perusteilla: Destia Oy:n tarjous ei sisältänyt hintatarjousta tarjouspyynnön edellyttämällä tavalla eikä myöskään tämän johdosta mahdollistanut tarjousten vertailua, Tarjous rakentui nk. sale and lease back -mallille, joka ei ollut tarjouspyynnön mukainen; tämän johdosta tarjouksesta puuttuivat pääomakustannukset, Tarjous rakentui ajattelulle, jossa Destia Oy ei sitoutunut järjestelyyn riittävän merkittävän oman pääomanehtoisen sijoituksen muodossa eikä myöskään välttämättä merkittävällä omistusosuudella. Destia Oy:n lähtökohtana on, että sen omistusosuus on vähintään 18 % mutta ei välttämättä enempää. Tarjouspyyntö lähtee kuitenkin siitä, että konsortiossa päävastuullisen yhtiön rooli on keskeinen. Edelleen tarjouspyynnön ehdottomana vaatimuksena oli vähintään 27,5 %:n oman pääoman ehtoinen pääomapanos. Lopullisista tarjouksista vain Leppäkosken Sähkö Oy:n johtaman konsortion tarjous täytti tarjouspyynnön vähimmäisvaatimukset. Tarjousten vertailua ei siten ollut mahdollista eikä tarpeen suorittaa. Hankintayksikön tekemällä päätöksellä sopimusneuvottelukumppaniksi valittiin Leppäkosken Sähkö Oy. Sopimusneuvottelut Sopimusneuvotteluja on käyty joulukuusta 2012 lähtien. Neuvottelujen perustana ovat olleet tarjouspyyntö ja Leppäkosken Sähkön tarjous. Neuvottelujen aikana ei ole tehty muutoksia järjestelyn perusrakenteeseen, vaan hankintailmoituksessa todetut periaatteet ovat säilyneet olennaisilta kohdiltaan sellaisinaan neuvottelujen lopputulokseen. Valtuustojen informointi Katuvalaistuksen järjestämistä koskevat informaatiotilaisuudet on järjestetty Ikaalisten kylpylässä ja Sopimuskokonaisuus Hankintamenettelyn ja sopimusneuvottelujen tuloksena on syntynyt asiakirjojen

8 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta kokonaisuus, joka sisältää seuraavat asiakirjat: Suomen Kuntavalo Oy:n osakassopimus, Suomen Kuntavalo Oy:n yhtiöjärjestys, Kuntien ja Suomen Kuntavalo Oy:n välinen valaistuspalvelusopimus liitteineen, Suomen Kuntavalo Oy:n ja Leppäkosken Sähkö Oy:n välinen peruspalvelusopimus Valaistusverkkojen myyntiä koskevat kauppakirjat. Näistä osakassopimus määrittelee ehdot, joilla osakkaat järjestävät yhtiön hallinnon, rahoituksen, päätöksenteon ja toiminnan keskeiset periaatteet. Osakkaat sopivat osakassopimuksella yhtiön taloudellisen ja muun toiminnan järjestämisestä, rahoittamisesta, osakkeiden omistuksesta, osakkeiden luovuttamisesta, yhtiöön liittymisestä ja eroamisesta, hallinnosta sekä osakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista Yhtiöön ja toisiinsa nähden. Osakassopimus toimii osakkaiden välisissä sekä osakkaiden ja yhtiön välisissä suhteissa ensisijaisena säännöstönä yhtiön toiminnan järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Valaistuspalvelusopimuksessa määritellään valaistuspalveluiden tarjoamisen käytännön toteuttamisen ja kehittämisen pääperiaatteet. Erityisesti sopimuksessa ja sen liitteissä sovitaan kuntien oikeudesta saada yhtiöltä valaistuspalveluja sekä kuntien velvollisuudesta korvata valaistuspalvelujen tuottamisesta aiheutuneet kustannukset. Valaistuspalvelusopimus sisältää yksityiskohtaiset määräykset palveluiden laatutasosta. Peruspalvelusopimus määrittää erityisesti palvelukumppanin eli Leppäkosken Sähkö Oy:n tehtävät ja velvollisuudet Suomen Kuntavalo Oy:n hallinnossa ja muussa toiminnassa sekä näistä tehtävistä maksettavasta palkkiosta. Kauppakirja on kuntakohtainen asiakirja, jossa määrätään valaistusverkon luovutuksen ehdoista, erityisesti siitä kunnalle maksettava hinta. Valaistuspalvelujen tuottaminen jatkossa Valaistuspalvelun toimintaperiaatteet Yhtiö perustetaan osakaskuntien katuvalaistukseen liittyvien velvoitteiden ja tarpeiden käytännön toimintojen järjestäjäksi käyttämällä hyväksi Palvelukumppanin (Leppäkosken Sähkö Oy) resursseja, asiantuntemusta ja kokemusta. Yhtiöllä on velvollisuus kehittää, järjestää ja huolehtia Osakaskuntien alueella tai vastuulla olevien teiden, katujen, pyöräteiden, jalkakäytävien ja muiden kulkuväylien sekä erikseen määritettyjen alueiden valaistuksesta Osakaskuntien vaatimusten mukaisesti. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa Osakaskunnille kustannussäästöjä, säästää energiaa ja tehostaa omaa energian käyttöä sekä tarkoituksenmukaisella tavalla edistää uusiutuvan energian käyttöä valaistuksessa. Maksut Yhtiön kokonaiskustannukset jaetaan valaistuspalvelumaksuna osakaskuntien maksettavaksi. Valaistuspalvelumaksu muodostuu peruspalvelumaksun kuntaosuudesta sekä yhtiön muuttuvien ja kiinteiden kustannusten sekä rahoituskustannusten

9 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta kattamiseksi tarpeellisista maksuista. Muuttuvat ja kiinteät kustannukset kohdistetaan aiheutumisperiaatteen mukaisesti. Kiinteät kustannukset, joita ei voi kohdistaa tietylle kunnalle kohdistetaan asianosaisten kuntien kesken valaisinpisteiden lukumäärien suhteellisten osuuksien perusteella. Rahoituskustannukset kohdistetaan kuntakohtaisesti. Energian hinta laskutetaan yhtiön kautta läpilaskutusperiaatteella. Mukana olevien kuntien vuotuista taloussuunnittelua ja talousarvioita varten yhtiö laatii hyvissä ajoin edellisen vuoden aikana mahdollisimman täsmällisen arvion kullekin Osakaskunnalle syntyvistä kustannuksista. Käytännössä yhtiö laskuttaa kuntaa kuukausittain toteutuneiden tai budjetoitujen kustannusten perusteella. Verkot ja investoinnit kuntakohtaisesti Valaistuspalvelusopimus sisältää määräykset Osakaskuntien oikeudesta saada yhtiöltä Valaistuspalveluja sekä niiden velvollisuudesta korvata valaistuspalvelujen tuottamisesta aiheutuneet kustannukset. Valaistuspalvelusopimuksen piiriin kuuluvat kaikki Osakaskuntien alueilla sijaitsevat Valaistusverkot lukuun ottamatta kolmansien osapuolten kuten esimerkiksi liikenneviraston hallinnoimia valaistusverkkoja. Sopimuksen piiriin voidaan myöhemmin liittää erikseen kirjallisesti sovittavia kohteita. Sopimuksen piiriin kuuluvat myös Osakaskuntien valaistusverkkojen saneeraus- ja uusinvestoinnit. Olennaisin periaate on, että Osakaskunta päättää aina viime kädessä itse, mitä uusia verkkoja rakennetaan tai vanhoja verkkoja saneerataan. Investointien rahoitus Yhtiön käyttöomaisuus muodostuu lähes kokonaan verkko-omaisuudesta. Vastaavasti kaikki uudet investoinnit ovat käytännössä valaistusverkkoon tehtäviä investointeja. Jokainen kunta vastaa viime kädessä omalla alueellaan tehtävien investointien kustannuksista, vaikka niiden rahoitus tapahtuu perustettavan yhtiön kautta. Investoinnit rahoitetaan yhtiön omalla ja vieraalla pääomalla. Yhtiön ottaman lainarahoituksen lyhennyskustannukset kohdennetaan sille kunnalle, jonka alueelle investointi on toteutettu. Kyseessä on siten lainanhoitokulujen täsmällinen kohdentaminen investointien mukaan. Näin varmistetaan myös se, että kunta ei joudu maksamaan toisen kunnan alueella tehtävistä investoinneista. Perustettava katuvalaistusyhtiö Yhtiön osakkaat ja osakkeet Perustettavan Suomen Kuntavalo Oy:n osakkaiksi tulevat järjestelyssä mukana olevat kunnat ja Leppäkosken Sähkö Oy. Leppäkosken Sähkö Oy:n omistusosuus tulee olemaan 50 % ja kuntien yhteinen omistusosuus 50 %. Lisäksi Leppäkosken Sähkö tekee yhtiöön oman pääomanehtoisen sijoituksen, jonka perusteella sen tosiasiallinen sijoitus vastaa 66 %:a Yhtiön omasta pääomasta. Kuntien omistusosuus jakautuu käytännössä Osakaskuntien alueella sijaitsevan ja yhtiön omistukseen siirtyvän verkko-omaisuuden arvon mukaisessa suhteessa. Yhtiössä on piirteitä nk. mankala-yhtiöstä, eli kuntaosakkaat ovat oikeutettuja valaistuspalveluihin mutta sen vastineena kunnan vastuut sen omalla alueella syntyvistä valaistuksen kustannuksista (juoksevat kulut ja investointien poistot) kohdennetaan kunnan omistamaan osakesarjaan. Kullekin Osakaskunnalle kuuluu oma

10 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Osakesarjansa. Näin se, joka omistaa kyseisen osakesarjan, ei voi välttää maksamasta mahdollisesti aiemminkaan syntyneitä maksuja. Yhtiön toimintaperiaatteet Yhtiö toimii itsekannattavuusperiaatteella tuottaen kunnille valaistuspalveluja pyrkien mahdollisimman hyvään kustannustehokkuuteen. Yhtiö ei tavoittele voittoa. Osakkaan Yhtiöltä saamista Valaistuspalveluista sekä niiden tuottamisesta aiheutuneista kustannuksista ja muista mahdollisista velvoitteista ja vastuista on sovittu Osakaskuntien ja Yhtiön välisessä valaistuspalvelusopimuksessa, sen liitteissä sekä muissa yllä luetelluissa sopimuksissa. Yhtiöllä ei ole perustamisvaiheessa omaa henkilöstöä eikä sitä ole tarkoitus hankkia, ellei se ole osapuolien kannalta kokonaistaloudellisesti ja laadullisesti kannattavaa. Muita keskeisiä periaatteita ovat: Yhtiö ei siis tavoittele voittoa, mutta sen tulee toimia kannattavasti kuitenkin niin, että tuotto sijoitetulle pääomalle on enintään 2,0 %; Perustettavan yhtiön pääomarakenne toiminnan käynnistyessä, nykyistä verkko-omaisuutta hankittaessa on noin 27,5/72,5 (oma pääoma/vieras pääoma), mikä vastaavasti määrittää Leppäkosken Sähkön ja kuntien pääomasijoituksen suuruuden perustamisvaiheessa. Pääomasijoitusten suuruus määräytyy perustamisvaiheessa verkko-omaisuuden arvon perusteella. Perustettavan Suomen Kuntavalo Oy:n vieraalle pääomalle ei haeta kuntien takausta. Suomen Kuntavalo Oy:n hallinto Yhtiön hallitukseen valitaan kahdeksan varsinaista jäsentä. Varsinaisille jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenen toimikausi jatkuu yhtiökokousta seuraavan kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen loppuun (kolme vuotta). Palvelukumppanilla eli Leppäkosken Sähkö Oy:llä on oikeus nimetä puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Osakaskunnat nimeävät keskenään sopimallaan tavalla puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen jäseneltä edellytetään yritystoiminnan tai toimialan tuntemusta. yhtiön hallitus valitsee yhtiön toimitusjohtajan palvelukumppanin esityksestä. Toimitusjohtajan valinta edellyttää hallituksen yksimielistä päätöstä. Hallituksen päätöksissä edellytetään kolmen neljäsosan enemmistöä hallituksen jäsenistä laskettuna läsnä olevista hallituksen jäsenistä ja edellyttäen että sekä palvelukumppanin että osakaskuntien nimeämistä jäsenistä kummastakin vähintään kaksi jäsentä on kokouksessa edustettuna, ja ellei hallituksen päätökseltä edellytetä yksimielisyyttä. Tietyt asiat edellyttävät hallituksessa ja yhtiökokouksessa yksimielisyyttä. Tällä korostetaan sitä, että kaikkien Osakaskuntien (ja myös Leppäkosken Sähkö Oy:n edustajien) suostumus edellytetään hyvin monissa tilanteissa. Yhtiökokouksessa yksimielistä päätöstä edellyttävät mm. seuraavat: Muut kuin kuntakohtaiset merkittävät investoinnit;

11 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Yhtiön merkittävän omaisuuden luovuttaminen muutoin kuin osana normaalia liiketoimintaa ja Yhtiön merkittävän omaisuuden panttaaminen. Tätä ei sovelleta, kun kysymys on verkko- ja siihen liittyvän omaisuuden luovuttamisesta osakaskunnalle tämän luopuessa osakkuudesta; Yhtiön toiminta käytännössä Käytännössä Leppäkosken Sähkö Oy vastaa pitkälti perustettavan Suomen Kuntavalo Oy:n operatiivisesta toiminnasta. Siinä luonnollisesti Leppäkosken Sähkö Oy on velvollinen noudattamaan kaikkea sitä, mitä yhtiötä koskevissa sopimuksissa on määrätty. Valaistuspalvelusopimus määrittää hyvin seikkaperäisesti yhtiön tarjoamille valaistuspalveluille asetettavat laatuvaatimukset. Tämän lisäksi osakaskunnat ja palvelukumppani asettavat yhteistyöryhmän varmistamaan yhteistyön toimivuuden. Yhteistyöryhmässä ovat edustettuina palvelukumppani sekä kunkin osakaskunnan nimeämä henkilö. Yhteistyöryhmän tehtävänä on ohjata ja valmistella yhtiön vuosisuunnittelua ja operatiivista toimintaa ja tehdä tarvittaessa ehdotuksia yhtiön hallitukselle sekä päättää yhtiön sille antamien valtuuksien puitteissa tarvittaessa niihin liittyvistä asioista. Yhteistyöryhmä voi linjata yhteisistä palvelutasovaatimuksista. Poikkeukset sovitaan tapauskohtaisesti ja kokonaistaloudellista edullisuutta korostaen ottaen huomioon toimialan hyvän käytännön vaatimat edellytykset. Kunnat päättävät halutessaan aina viimekädessä oman alueensa osalta kaikista toimenpiteistä ja toteutettavista investoinneista. Energian Suomen Kuntavalo Oy ostaa katuvalaistuksen tarpeisiin joko markkinoilta kilpailuttamalla, tai kuntien niin päättäessä hyödyntäen Leppäkosken Sähkö konsernin kilpailutuksen yhteydessä tarjoamaa kannustinmallia ja osaamista energiahankinnassa. Yhtiön pääomitus ja toiminnan rahoitus Yhtiön pääomarakenteesta on ollut varsin seikkaperäisiä ehtoja jo hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnöissä. Olennaisia muutoksia tähän ei ole neuvotteluvaiheessa tullut. Lähtökohtana on, että valaistusverkon eli verkko-omaisuuden arvo on noin 11,86 miljoonaa euroa. Tämä on siis arvo, jolla yhteensä verkko-omaisuus kunnilta ostetaan. (arvo tarkennetaan vastaamaan verkkojen arvoja toiminnan käynnistyessä) Yhtiön vakavaraisuuden osalta on puolestaan päätetty, että oman pääoman suhde vieraaseen pääomaan olisi 27,5 / 72,5. Näin omaa pääomaa tulisi yhtiön taseessa olla noin euroa. Sekä kunnat (kahdeksan kuntaa yhteenlaskettuna) että Leppäkosken Sähkö Oy tekisivät pääomasijoitukset suhteessa 34 % ja 66 %. Koska varsinainen omistusosuus jaettaisiin puoliksi kuntien ja Leppäkosken Sähkö Oy:n välillä, muodostuisi osakepääomasijoitukset seuraavasti: Leppäkosken Sähkö Oy: euroa Kunnat: euroa yhteensä, jakautuen seuraavasti: - Sastamala: ,00 euroa - Ikaalinen: ,23 euroa

12 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Ylöjärvi: ,81 euroa - Kihniö: 5 973,46 euroa - Parkano: ,88 euroa - Pirkkala: ,71 euroa - Vesilahti: ,07 euroa - Hämeenkyrö: ,89 euroa. Lisäksi tarvittavan muun oman pääoman osalta osakkaat tekisivät seuraavat sijoitukset nk. sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP): Leppäkosken Sähkö Oy: Kunnat: euroa euroa yhteensä, jakautuen seuraavasti: - Sastamala: ,73 euroa - Ikaalinen: ,29 euroa - Ylöjärvi: ,43 euroa - Kihniö: 7 278,49 euroa - Parkano: ,16 euroa - Pirkkala: ,45 euroa - Vesilahti: ,52 euroa - Hämeenkyrö: ,65 euroa. Yksittäiseltä kunnalta vaadittava pääomapanos olisi lopullinen siten, että muuta pääomasijoitusta ei missään vaiheessa olisi tarve tehdä. Leppäkosken pääomasijoituksen suuruus seuraisi mukaan tulevien kuntien määrää ja mukaantuloajankohtaa, koska pääomasijoitus tarvitaan mukaan tulevilta kunnilta hankittavan verkko-omaisuuden maksuun. Pääomien tarvetta tarkennetaan kuntien päätösten perusteella noudattaen vastaavia periaatteita, mikäli kaikki kunnat eivät päätä olla mukana järjestelyssä. Valaistusverkon myynti perustettavalle yhtiölle Perustettava yhtiö tulee kunnan alueella sijaitsevan valaistusverkon omistajaksi. Kunta luovuttaa kauppakirjaluonnoksen mukaan valaistusverkon samanaikaisesti projektisopimusten voimaantulon kanssa. Perustettava yhtiö omistaa ja hallitsee verkkoa. Verkko-omaisuus myydään käyvästä hinnasta, eli yhtiö maksaa kunnalle verkosta sen todellisen arvon mukaan. Kunta on saanut todellisesta arvosta ulkopuolisen asiantuntijan lausunnon, minkä lisäksi kunnan tilintarkastaja on arvioinut kauppahinnan. Verkon arvoa tarkennetaan vuoden 2013 aikana verkkoon tehtyjen muutosten

13 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta mukaiseksi ennen toiminnan käynnistämistä. Mahdollisuus irtautua järjestelystä ja järjestelyn määräaikaisuus Viiden vuoden kuluttua yhtiön toiminnan käynnistymisestä kunta voi arvioida, että se ei halua jatkaa yhteistyötä. Tällöin kunnalla on mahdollisuus irtaantua yhtiöstä, mikäli se katsoo, että yhtiön toiminta ei ole vastannut sille asetettuja odotuksia. Irtaantumisehdot ovat kunnille tasapuoliset. Irtaantumistilanteessa kunta lunastaa valaistusverkkonsa takaisin kirjanpitoarvosta samoin periaattein, joilla verkot toiminnan käynnistyessä on ostettu kunnilta. Irtaantuva Kunta vastaa kaikista sopimuksen irtisanomisesta aiheutuneista välittömistä kustannuksista. Edellä sanotun lisäksi kunnilla ja palvelukumppanilla on mahdollisuus irrottautua yhtiöstä, jos palvelun piirissä olevien valaisimien määrä laskee alle puoleen aloitusvaiheen määrästä, tai Osakkaat yksimielisesti katsovat, että kuntien Valaistusverkkojen valaisimien lukumäärän laskettua tai muutoin toiminnan jatkaminen ei ole mielekästä ja taloudellisesti järkevää. Järjestely on kokonaisuudessaan määräaikainen siten, että kilpailutus on toteutettu palvelukumppanin osalta 20 vuodeksi. Tuolloin kunnat tulevat harkitsemaan järjestelyn jatkoa. Kunnat voivat kilpailuttaa tuolloin uudestaan palvelukumppanin, mikäli haluavat ulkopuolisen palvelukumppanin tuon jälkeen vastaavan yhtiön toiminnasta. Mahdollista on myös jatkaa toimintaa yhtiömuodossa ilman palvelukumppania tai purkaa yhtiö ja jatkaa toimintaa kunnan omasta toimesta. Uusien kuntien mahdollinen mukaantulo järjestelyyn Järjestely on jätetty avoimeksi uusille kunnille, jotka mahdollisesti haluavat myöhemmin liittyä järjestelyyn. Uusi kunta voi liittyä palvelun piiriin mikäli Yhtiön silloiset osakkaat päättävät asiasta yksimielisesti. Näillä ei kuitenkaan olisi vaikutusta yhtiön toimintaperiaatteisiin, eikä kuntien yhteenlaskettuun omistusosuuteen. Toimintamallilla saavutettavat hyödyt osapuolille ja riskianalyysi Toimintamallin hyödyt ja edut kunnille Toimintamallilla saavutetaan aitoa yhteistyötä Kuntien ja paikallisen toimijan välille Saavutetaan synergiaetuja paikallisen yhteistyön ja keskitetyn asiantuntemuksen kautta. Kunnat saavuttavat taloudellista etua suuruuden ekonomiasta, oikeiden ratkaisujen valinnasta, tehokkaasta energiahankinnasta, palvelukumppanilta kilpailutettujen töiden omakustannushintojen kautta, sekä joustavamman hankintatavan ja rahoituksen hyödyntämisestä. Kulut kohdistuvat oikeudenmukaisesti kuntien koosta riippumatta. Kunnat eivät ole sitoutuneita käyttämään Palvelukumppanilta kilpailutettuja resursseja vaan Yhtiö on aina velvollinen käyttämään markkinaehtoista palvelua, mikäli se on edullisempaa, ellei kunta toisin päätä. Palvelu ei siis sido kunta yhteen toimijaan vaan päätökset toimijoista tehdään kuntakohtaisesti.

14 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Energiatukien mahdollinen hyödyntäminen toteutetaan keskitetysti Yhtiön kautta. Elinkaarikustannukseltaan voidaan valita joustavasti edullisimmat ratkaisut investointien rajoittamatta valintoja. Varmistetaan osaamisen säilyminen kehittyvällä toimialalla, jossa teknologiset muutokset tulevat lähivuosina olemaan merkittäviä. Ei jäädä ulkopuolisten valtakunnallisten toimijoiden varaan valaistuksen hoitamisessa vaan säilytetään työt omalla alueella, mikä hyödyntää kokonaisvaltaisesti kyseisten kuntien kehitystä ja taloudellista asemaa. Päätöksenteko säilyy kuntien omissa käsissä oman valaistuksensa osalta. Toiminta on siis edelleen päätöksentekomielessä hallussa, mutta samalla hyödynnetään asiantuntijan osaamista oikeiden ratkaisujen valinnassa. Seuranta on erittäin helppoa läpinäkyvän toimintamallin ansiosta. Ympäristöystävällisiä ratkaisuja voidaan hyödyntää niin laitepuolella, kuin myös energianhankinnassa kunkin kunnan tavoitteiden mukaisesti. Toimintamallin riskejä Toimintamalli on uusi ja innovatiivinen yhteistyö yksityisen ja julkisen sektorin välillä, jonka käynnistämisen alkuvaiheessa vaaditaan molempien osapuolien aitoa sitoutumista toimintamallin mukaisen toiminnan käynnistämisessä. Yhtiön toimintaperiaatteissa on vahva suoja kunnille päätöksentekomielessä, mikä voi vaikeuttaa tietyissä tilanteissa Yhtiön toimintaa päätöksenteossa, jos kunnat eivät halua toimia yhteistyön hengen mukaisesti. Toimintamallin jatkuminen 5 vuoden kuluttua tarkastellaan uudelleen mukana olevien kuntien määrän ja palvelun laadun perusteella, mistä seuraa riski palvelun päättymiseen jo 5 vuoden kuluttua. Mikäli toiminnan alkuvaiheessa ei lähde riittävästi kuntia mukaan toimintamalliin, ei hanke toteudu tai se voi toteutua oletettua pienemmällä valaisinmäärällä. (minimimäärä valaisinta turvaa osaltaan tätä riskiä) Sopimusten voimaansaattaminen Tarkoitus on, että voimaansaattaminen on kaksivaiheinen. Ensi vaiheessa valtuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen allekirjoittamaan liitteenä olevat projektisopimukset. Sopimukset saatetaan voimaan erillisellä sopimuksella siinä vaiheessa kun tiedetään mukaan lähtevien kuntien määrä ja järjestelyn piiriin tulevien valaistuspisteiden määrä. Sopijapuolilla ei ole velvollisuutta saattaa voimaan sopimuksia, jos sopimukseen liittyneiden osakaskuntien alueella sijaitsevien Valaisinpisteiden yhteenlaskettu lukumäärä on alle kappaletta. Päätöksenteon tausta-aineisto, joka on nähtävänä kokouksessa: - valaistusverkon arvon määritys, Parkano - Sito Oy:n lausunto - yhteenveto katuvalaistusverkon arvon määrityksestä

15 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta kuntakohtainen laskelma , Parkano - kuntakohtainen laskelma, täydennys , Parkano - Parkanon talous ja kauppahinta katuvalaistushanketta koskeva infotilaisuus , Sastamalan teknisen johtajan Jaakko Erjon esitys - katuvalaistushanketta koskeva infotilaisuus , ulkovalaistus muutoksen kourissa,marjo Puolakka, Aalto -yliopiston valaistusyksikkö - katuvalaistushanketta koskeva infotilaisuus , katuvalaistusverkko, hankintamenettely, sopimusrakenne, toimintamalli, Tuomas Aho, asianajaja, Asianajotoimisto Bytsow Oy - katuvalaistushanketta koskeva infotilaisuus , energiansäästöä katuvalaistuksesta, Heikki Väisänen, Työ- ja elinkeinoministeriö, energiaosasto - katuvalaistushanketta koskeva infotilaisuus , Sastamalan teknisen johtajan JaakkoErjon esitys - katuvalaistushanketta koskeva infotilaisuus , katuvalaistusyhtiön perustaminen, Tuomas Aho, asianajaja, Asianajotoimisto Bytsow Oy - katuvalaistushanketta koskeva infotilaisuus Parkanossa , päätösesitys -katuvalaistusyhtiö,tuomas Aho, asianajaja, asianajotoimisto Bytsow Oy - katuvalaistushanketta koskeva infotilaisuus Parkanossa , katuvalaistusyhtiön toimintamalli, Leppäkosken Sähkö oy:n toimitusjohtaja Juha Koskinen - katuvalaistuksen kustannuksia Parkanossa Liitteenä nro 50 / Suomen Kuntavalo Oy:n osakassopimus nro 51 / Suomen Kuntavalo Oy:n yhtiöjärjestys nro 52 / Suomen Kuntavalo Oy:n ja Leppäkosken Sähkö Oy:n välinen peruspalvelusopimus nro 53 / Parkanon kaupungin ja muiden osakaskuntien ja Suomen kuntavalo Oy:n välinen valaistuspalvelusopimus nro 54 / Parkanon kaupungin ja Suomen Kuntavalo Oy:n välinen kauppakirja nro 55 / Suomen Kuntavalo Oy, projektisopimusten allekirjoituspöytäkirja Liitteenä sopimusten liitteet: nro 56 / I: määritelmät ja lyhenteet nro 57 / II: palvelukumppanin resurssien osakaskuntakohtainen jako tilanteessa nro 58 / III: vasteajat työsuorituksille nro 59 / IV: palvelukumppanin esitys energianhankínnasta nro 60 / V: valaistuspalvelun hinnat nro 61 / VI: oman pääoman jakautuminen Keskustelun aikana Kauko Turunen teki esityksen, että tekninen lautakunta tekee kielteisen esityksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle Suomen Kuntavaloyhtiöön liittymisestä. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, esitys raukesi kannattamattomana.

16 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Valmistelijat: työpäällikkö Pekka Mikkola, tekninen johtaja Jarmo Kyösti Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että: 1. kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto hyväksyvät seuraavat neuvottelujen lopputuloksena valmistuneet asiakirjat liitteineen: - Suomen Kuntavalo Oy:n osakassopimus - Suomen Kuntavalo Oy:n yhtiöjärjestys - Suomen Kuntavalo Oy:n ja Leppäkosken Sähkö Oy:n välinen peruspalvelusopimus - Parkanon kaupungin ja muiden osakaskuntien ja Suomen Kuntavalo Oy:n välinen valaistuspalvelusopimus - Parkanon kaupungin ja Suomen Kuntavalo Oy:n välinen kauppakirja - Suomen Kuntavalo Oy, projektisopimusten allekirjoituspöytäkirja 2. kaupunginvaltuusto valtuuttaa Parkanon kaupunginhallituksen luovuttamaan asiantuntijalausuntoihin perustuvaa käypää hintaa vastaan Parkanon kaupungin alueella olevan kaupungin omistaman katu- ja tievalaistusverkon Suomen Kuntavalo Oy:n omistukseen ja merkitsemään tämän yhtiön osakkeita tavalla, joka edellyttää pääomasijoituksen, jonka määrä on suuruudeltaan noin ,04 euroa ottaen huomioon ennen toiminnan käynnistämistä suoritettava verkon arvon tarkistus; ja 3. kaupunginvaltuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen päättämään edellä mainittujen sopimusten voimaantulosta osaltaan sitten, kun kaupan kohteena olevan valaistusverkon arvo on tarkistettu ja kun sopimukseen liittyvien kuntien nimet ja määrä on selvillä; ja 4. kaupunginvaltuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen tekemään muut mahdolliset sopimukset kuten mahdollisesti tarpeelliset maanvuokrasopimukset, joita perustettavan yhtiön toiminta edellyttää; sekä 5. kaupunginvaltuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen hyväksymään sopimuksiin ja perustamisasiakirjoihin luonteeltaan teknisluonteisia tarkistuksia, jos tällaisiin ilmenee tarvetta 6. kaupunginvaltuusto valtuuttaa kaupungingallituksen hyväksymään sopimusasiakirjoihin myös sellaiset muutokset, joita uuden kunnan liittyminen Suomen Kuntavalo Oy:n osakkaaksi vielä ennen sopimusasiakirjojen allekirjoittamista edellyttää. Päätös: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että Kauko Turunen jätti asiassa eriävän mielipiteen.

17 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Merkitään pöytäkirjaan, että tämän pykälän käsitelyn alussa Leppäkosken Sähkö Oy:n edustajat Pekka Leinonen ja Mika Laatu olivat paikalla kertomassa asiasta ja vastaamassa kysymyksiin ennen varsinaista keskustelua ja päätöksentekoa

18 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta KONETARJOUKSET JA LOUHINTATYÖT T978/ /2013 LK Nykyinen koneiden ja louhintatöiden käyttöpäätös on voimassa kuluvan vuoden loppuun. Tekninen osasto on valmistellut tarjouspyynnön koneista ja louhintatöistä vuosille liitteenä nro 45.1 / ehdotus tarjouspyynnöksi Tarjouspyynnössä pyydetään konetarjouksia seuraavista koneryhmistä: A: traktorit B: traktorikaivuriyhdistelmät C: kaivinkoneet (a pyöräalustaiset, b tela-alustaiset) D: puskukoneet ja täryjyrät E: pyöräkuormaajat F: kuorma-autot G: tiehöylät Louhintatöistä pyydetään tarjouksia omalla lomakkeellaan. Tarjouspyynnön mukaan tarjoushintoja tarkistetaan tammikuussa 2015 ja tammikuussa 2016 maanrakennusalan konekustannusindeksin kokonaisindeksin mukaan. Perusteena käytetään tammikuun 2014 indeksiä. Tarjoukset tulee toimittaa kirjallisina klo mennessä. Tarjousten tulee olla voimassa saakka. Hyväksytyn tarjouksen tehneiden tulee toimittaa tilaajavastuulain mukaiset hyväksyttävät selvitykset viimeistään uhalla että muutoin tehty valintapäätös raukeaa hänen kohdallaan. Valmistelija: työpäällikkö Pekka Mikkola Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy tarjouspyynnön ja päättää, että siitä julkaistaan ilmoitus Ylä-Satakunta -lehdessä. Tarjouspyyntöasiakirjat saa noutamalla tekniseltä osastolta tai pyytämällä postittamaan ne. Lautakunta nimeää keskuudestaan edustajat avaustilaisuuteen. Tarjouspyyntö esiteltiin lautakunnalle kokouksessa. Päätös: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti siten lisättynä, että tarjoukset tulee toimittaa kirjallisina klo 15:00 mennessä. Lautakunta nimesi tarjousten avaustilaisuuteen edustajikseen Kyösti Mansikkaviidan ja Kauko Turusen.

19 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta TLK 97 Tarjoukset avattiin ja varmennettiin allekirjoituksin kello pidetyssä avaustilaisuudessa johon osallistuivat lautakunnan päätöksen mukaisesti Kyösti Mansikkaviita, Kauko Turunen, Pekka Mikkola ja Jarmo Kyösti. Tarjouksista laadittu yhdistelmä jaetaan ja esitellään kokouksessa. Valmistelija: työpäällikkö Pekka Mikkola Ehdotus: Esittelijä antaa ehdotuksensa kokouksessa. Kokouksen osanottajille jaettiin kokouksessa yhdistelmä saaduista tarjouksista sekä esitys kone- ja louhintavalinnoista. liitteenä nro 66 / yhdistelmä tarjouksista nro 67 / esitys kone- ja louhintavalinnoista Uusi ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että vuosien konetyöt sekä louhintatyöt annetaan ensisijaisesti kokouksessa jaetun esityksen, liite nro 67, mukaisesti. Kohdan 1 Cb, tela-alustaiset kaivinkoneet, painoluokassa yli 10 t - 16 t kohdalla arvonnan perusteella sijalle 2 valitaan Tero Iivosen kone ja sijalle 3. Heikki Keskisen kone. Kohdan 1 F, kuorma-autot, kohdalla arvonnan perusteella valitaan hiekoitustyöhön 1 sijalle Länsi-Suomen Tehourakoinnin auto ja 2 sijalle Parkanon Keräystuote Oy:n auto. Kunkin valitun urakoitsijan osalta päätöksen ehtona on, että valittu urakoitsija toimittaa voimassa olevat tarjouspyynnössä mainitut tilaajavastuulain mukaiset selvitykset tekniselle lautakunnalle klo mennessä. Edelleen lautakunta päättää, että tarjouspyynnön mukaisesti työnjohdolla on kuitenkin aina oikeus käyttää mitä tahansa tarjottua konetta harkintansa mukaan, perusteena esimerkiksi koneen parempi sopivuus kulloiseenkin työhön. Mikäli mikään tarjotuista koneista ei ole käytettävissä tarvittavana ajankohtana, on työnjohdolla oikeus ottaa työmaalle sellainen

20 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta kone tai auto josta ei ole tehty tarjousta. Tällöin työkohteelle otettu kone tai auto jatkaa sovitun ajan loppuun vaikka tarjottu kone vapautuisikin kesken työjakson. Mikäli urakoitsija irtisanoo sopimuksen kesken sopimuskauden, on irtisanomisaika 6 kk. Päätös: Uusi ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että puheenjohtaja Juha Mustajärvi poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (osallisuusjäävi). Puheenjohtajana toimi tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajan varapuheenjohtaja Kyösti Mansikkaviita

21 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta PENTINTIEN KATUVALAISTUKSEN UUSIMINEN 1003/ /2013 TLK 98 Kuluvan vuoden talousarvioon sisältyy :n määräraha valaistushankkeisiin. Kohteina on mainittu Satakunnankadun eteläosa sekä Pentintie rautatiesiltaan asti. Molemmista kohteista on laadittu suunnitelmat. Pentintien kustannusarvio on ja Satakunnankadun eteläosan kustannusarvio Pentien osalla maakaapelointi on pääosin tehty. Tekninen osasto on pyytänyt urakkatarjouksia Pentintien valaistuksen uusimisesta edellä mainitulla osuudella. Tarjoukset on pyydetty Sähkösuomilammi Oy:ltä, LH -Sähkö Oy:ltä, Parkanon Rakennussähkö Oy:ltä, Sähkö-Heinis Oy:ltä ja Keskus-Veljet Oy:ltä. Tarjosuten jättöaika päättyy klo Liitteenä nro 62 / tarjouspyyntö Tarjouksista laaditaan yhdistelmä kokoukseen. Valmistelija: työpäällikkö Pekka Mikkola Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää urakoida kohteen kokouksessa annettavan esityksen perusteella. Kokouksessa jaettiin läsnäolijoille tarjousten avauspöytäkirja/yhdistelmä tarjouksista liitteenä nro 68 tarjousten avauspöytäkirja/yhdistelmä tarjouksista Uusi ehdotus: Päätös: Tekninen lautakunta päättää antaa Pentintien katuvalaistusurakan LH -Sähkö Oy:lle kokonaishinnalla ,00. Lisä- ja muutostöiden yksikköhinnat ovat: kaapelointi 2,15 /m, pylväs 100 W 1.616,00 ja pylväs 70 W 1.598,00. Uusi ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että Jonna Heinimäki poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (osallisuusjäävi). Merkitään pöytäkirjaan, että Samuli Saarela poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana kello

22 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta ANOMUS AJOHIDASTEIDEN RAKENTAMISESTA HEINOSENTIELLE 1004/ /2013 TLK 99 Kallion kaupunginosayhdistys ry esittää tekniselle lautakunnalle, että Heinosentielle rakennettaisiin ajohidasteita ajonopeuksien rajoittamiseksi. Liitteenä nro 63 / kaupunginosayhdistyksen esitys Valmistelija: työpäällikkö Pekka Mikkola Ehdotus: Tekninen lautakunta keskustelee yleisesti hidasteiden rakentamisesta ja päättää sen jälkeen tämän asian jatkokäsittelystä. Keskustelun jälkeen esittelijä teki uuden ehdotuksen: Uusi ehdotus: Päätös: Tekninen lautakunta päättää jatkaa asian käsittelyä saatuaan lisäselvitykset onnettomuustilastoista sekä Kallion kaupunginosayhdistyksen mielipiteen hidasteiden sijoituspaikoista ja tyypeistä. Uusi ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

23 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta NOPEUSRAJOITUS JA LÄPIAJON KIELTÄMINEN VANHATIEN TIEKUNNAN YKSITYISTIELLÄ, KIHNIÖ JA PARKANO 1005/ /2013 TLK 100 Linnankylässä Kihniössä ja osin Parkanossa sijaitseva Vanhatien tiekunta on hakenut Kihniön kunnan tekniseltä lautakunnalta lupaa 30 km/h nopeusrajoituksen sekä läpiajon kieltävien liikennemerkkien asettamiseen tiekunnan tielle. Koska tie sijaitsee osin Parkanon puolella, pyytää Kihniön tekninen toimi Parkanon kaupungin kannanottoa asiaan. Päätöksen liikennemerkkien hyväksymisestä yksityisteillä tekee se kunta jonka alueella pääosa tiestä sijaitsee. Tässä tapauksessa se on Kihniön kunta. Liitteenä nro 64 / tiekunnan kirje Valmistelija: työpäällikkö Pekka Mikkola Ehdotus: Päätös: Tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomauttamista Vanhatien tiekunnan esitykseen. Hyväksyttiin yksimielisesti

24 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta LAUSUNTO ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA KOSKIEN KORTTELIN 1012 TONTTIA 6 (KESKUSKATU 4) JA KORTTELIN 1013 TONTTEJA 1 JA 2 (KESKUSKATU/PARKANONTIE 59) SEKÄ KATUALUETTA 827/ /2013 TLK 101 Korttelin 1012 tontin nro 6 osalta on tarkoitus muuttaa asemakaavaa siten, että nykyiseen tontilla olevaan rakennukseen voidaan sijoittaa 6 asuinhuoneistoa ja 3 liike/toimistohuoneistoa ja siitä tulee asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Korttelin 1013 tontin nro 2 osalta kaavamuutoksen aiheuttaa mm se, että tontin eteläosasta on Parkanon kaupunki ostanut 123 m2 katualueeksi. Varsinainen liiketontti pienenee saman verran. Lisäksi kortteliin 1013 tulee kahden tontin sijasta 3 tonttia. Kirkkokadun puolelle tulee tontti nro 3 ja siitä tulee asuinkerrostalojen korttelialue. Toisesta tontista tulee numero 4 ja se on liikerakennusten korttelialue. Korttelin 1013 tontti 1 otetaan kaavamuutosalueeseen mukaan, koska tonteilla 1 ja 2 olevat rakennukset ovat kiinni toisissaan. Sitä tulee asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liitteenä nro 65 / kaavaselostus ja kaavakartta Valmistelija: työpäällikkö Pekka Mikkola Ehdotus: Tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan seuraavaa: Koska kaavamuutosten johdosta tonttien määrää kasvaa ja asuinhuoneistojen ja muiden tilojen määrä lisääntyy, tulee pysäköintiä varten varata riittävästi tilaa. Vesihuollon osalta tonttien määrän lisääntyminen ei saa aiheuttaa lisärakentamisvelvoitteita vesihuoltolaitokselle, vaan kiinteistöjen omistajien tulee vastata mahdollisista muutoskustannuksista. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti

25 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta TAKUUAJAN VAKUUS / ALAS-JA YLISKYLÄN ALUEIDEN VIEMÄRÖINTI, VAIHE 1 A 172/ /2010 TLK 102 Ehdotus: Päätös: Maanrakennus J. Jönkkäri Oy on toimittanut Parkanon kaupungille Länsi-Suomen Osuuspankin myöntämän takuuaikaisen vakuuden koskien Alas- ja Yliskylän alueiden jätevesiviemäröinnin vaiheen 1A rakennusurakkaa. Vakuuden suuruus on ,- euroa ja se on voimassa saakka. Vakuus on urakkasopimuksen mukainen. Tekninen lautakunta päättää hyväksyä vakuuden. Hyväksyttiin yksimielisesti

26 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISET VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET TLK 103 Kuntalain mukaan lautakunta tai sen puheenjohtaja tai kunnan viranhaltija, jolla hallintosäännön mukaan on tämä oikeus, voi ottaa lautakunnan alaisen viranomaisen päättämän asian lautakunnan käsiteltäväksi. Kuntalain 50 :n mukaan ottaminen on tapahduttava hallintosäännössä määrätyssä ajassa, kuitenkin viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Kuntalain 93 :n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ja asianomaisen katsotaan saaneen tiedon 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä ja kunnan jäsenen kohdalla 14 päivän kuluessa siitä, kun päätös on asetettu 63 :n mukaisesti yleisesti nähtäväksi. Oheisaineistona päätösluettelo ajalta Ehdotus: Päätös: Tekninen lautakunta päättää, ettei se ota päätösluettelon mukaisia viranhaltijoiden päätöksiä käsiteltäväkseen ja merkitsee päätökset tietoonsa saatetuiksi. Hyväksyttiin yksimielisesti

27 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta LAUTAKUNNALLE TIEDOKSI 909/ /2013 TLK 104 Pirkanmaan ELY-keskus Tievalaistuksen yösammutus Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella. Pirkanmaan ELY-keskus lähetti tievalaistuksen yösammutusta koskevan lausuntopyynnön Pirkanmaan kunnille Tievalaistuksen yösammutukset ovat osa julkishallinnon energiansäästötavoitetta. Liikenneviraston asettaman tavoitteen mukaisesti yösammutusten tulee syksystä 2013 lähtien kattaa 20 % valtion omistamasta tievalaistuksesta. Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella yösammutustavoite on 14 % valaistuspituudesta. Tavoitteen mukaisilla yösammutuksilla on arvioitu saavutettavan noin 6 %:n eli valtakunnallisesti 1,2 miljoonan euron vuotuinen säästö valtion tievalaistuskustannuksissa. Parkanon kaupunki on lausunnossaan esittänyt, että tien luokka huomioiden esitettyjä kohteita ei oteta yösammutuksen piiriin. Parkanon kaupunki sammuttaa omalla katuverkollaan kesäaikana kaikki valot lukuun ottamatta keskusta-aluetta. ELY-keskus on tehnyt kattavan tarkastelun valitessaan sammutettavia kohteita joiden avulla voidaan toteuttaa julkishallinnon energiansäästötavoite. L-vastuualueen johtoryhmä on kokouksessaan päättänyt pitää alkuperäisen sammutussuunnitelman voimassa. Ehdotus: Päätös: Tekninen lautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. Hyväksyttiin yksimielisesti

28 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta SAAPUNEET KIRJEET TLK 105 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Talousvesitutkimus ; verkostovesi Kissankulma 27 - vesinäyte otettu raportin mukaan vesinäyte oli tutkitulta osin hyvää talousvettä. Talousvesitutkimus ; Rikalaisen kaivovesi - vesinäyte otettu raportin mukaan vesinäyte oli tutkitulta osin hyvää talousvettä Talousvesitutkimus ; verkostovesi Käenkoskikeskus keittiö - vesinäyte otettu raportin mukaan vesinäyte oli tutkitulta osin hyvää talousvettä. Talousvesitutkimus ; verkostovesi Korkomäentie 12 - vesinäyte otettu raportin mukaan vesinäyte oli tutkitulta osin hyvää talousvettä Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Kertaraportti jätevedenpuhdistamon toiminnasta. Tutkimus 9/2013, Raportin mukaan puhdistamolle tuli selvästi vuosikeskiarvoa pienempi määrä jätevettä vuotovesien puuttuessa. Myös tulokuorma jäi hieman vuosikeskiarvoa pienemmäksi niin orgaanisen aineen kuin ravinteidenkin suhteen. Prosessi toimi normaalisti ja puhdistustuloksesta muodostui hyvä. Ympäristöluvan vaatimukset täyttyivät kaikilta osin. Laitoksella oli havaittu merkkejä nitrifikaation käynnistymisestä ja mitattu alentunut 10 mg/l ammoniumtyppipitoisuus lähtevästä vedestä. Tarkkailuajankohtana nitrifikaatio oli jo täydellistä ammoniumtypen jäännöspitoisuuden jäädessä alle määritysrajan 1 mg/l. Happitilanne oli nyt hyvä ilmastusaltaan kaikissa lohkoissa (3,3 mg/l-8,7 mg/l) ja tähän olisi hyvä pyrkiä myös jatkossa, koska mahdollisimman suuri hapellinen tilavuus tukee nitrikaatiota vesien viiletessä syksyä kohden. IF Vahinkovakuutus; Korvauspäätös Vastuuvahinko Aalto Eero, korvaus 1268,-. Pohjois-Karjalan ympäristöterveys, Sisäilmayhdistys ry Kutsu.Sisäilmapaja5 Nurmeksen alueella Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys ja Sisäilmayhdistys ry järjestävät valtakunnallisen Sisäilmapaja5 sisäilmakoulutuksen Nurmeksen PielisAreenalla Sisäilmapajan aiheena on terve rakentaminen. Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee saapuneet kirjeet tietoonsa saatetuiksi.

29 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti

30 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Kokouspäivämäärä Pykälät Sivu Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, kos ka päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 94, 95, 96, 99, 101, 103, 104, 105 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaati mus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät OIKAISUVAATIMUSOHJEET HvaL 3 :n 1 mom./ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusviranomai nen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Parkanon tekninen lautakunta, PL Parkano, sähköposti: Pykälät 98, 100, 102 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitus aika Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaati muksen johdosta annet tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksiin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu HÄMEENLINNA Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät 97 Valitusaika 14 päivää Markkinaoikeus PL 118, HELSINKI Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, puh , fax sähköposti: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valitusasiakirjojen toimit taminen Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laati jan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljen nöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitus asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): nimi osoite ja postiosoite Pykälät Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (1213/2010) nojalla muutoksenhaki jalta peritään oikeuden-käyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä eräissä em. laissa erikseen määritellyis sä asioissa, kuten sosiaaliasioissa eikä julkisoikeu dellista palvelus suhdetta, vaaleja, kun nallisverosta vapauttamista, valtion avustuksia tai julkisia maksuja kos kevissa asioissa ja jos hallinto-oikeus

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 105 Tekninen lautakunta 6/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 105 Tekninen lautakunta 6/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone PÖYTÄKIRJA 105 Tekninen lautakunta 6/2013 KOKOUSAIKA Tiistai 6.8.2013, klo 18.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Pekka Hakala X vj Mikko Ahola

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

124 LAMPPUJEN HANKINTA VUOSILLE 2014-2015 189 125 SÄHKÖASENNUSTEN JA -TARVIKKEIDEN HANKINTA VUOSILLE 2014-2015

124 LAMPPUJEN HANKINTA VUOSILLE 2014-2015 189 125 SÄHKÖASENNUSTEN JA -TARVIKKEIDEN HANKINTA VUOSILLE 2014-2015 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 180 Tekninen lautakunta 04.12.2013 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 118 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 182 119 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 183 120 TIETOHALLINNON

Lisätiedot

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 181 Kaupunginhallitus 24.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 184 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 185 148 LISÄMÄÄRÄRAHA

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, KH 20.5.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 20.5.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-1, TEK 27.3.2014 18:30

-1, TEK 27.3.2014 18:30 -1, TEK 27.3.2014 18:30 Kokousaika 27.3.2014 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, KH 30.6.2015 15:00

-2, KH 30.6.2015 15:00 -2, KH 30.6.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 30.6.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 13.6.2013 18:30 Kokousaika 13.6.2013 kello 18.30-20.40 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu  Väkevä Terttu 121 Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Yhtymähallitus Aika 07.05.2013 klo 17:30-18:45 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Esityslista. Kunnanhallitus. Kokousnumero 6 / 2015 Aika Maanantai 18.05.2015 klo 18.30 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Esityslista. Kunnanhallitus. Kokousnumero 6 / 2015 Aika Maanantai 18.05.2015 klo 18.30 Kokoushuone 1 (khall) Esityslista Kokousnumero 6 / 2015 Aika Maanantai 18.05.2015 klo 18.30 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 18.05.2015 klo 18.30- Kokoushuone 1 (khall) Nro 6 / 2015 ASIA LIITE

Lisätiedot

Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, Isoneuvos

Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 22/2014 1 Konsernihallitus 10.11.2014 Aika 10.11.2014 klo 8:30-10:35 Paikka Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, Isoneuvos Osallistujat

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012 -3, KH 13.2.2012 15:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 13.2.2012 Esityslista 3/2012 -2, KH 13.2.2012 15:00 Kokousaika Maanantai 13.2.2012 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä.

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä. 334 Kokousaika Maanantai 3.9.2012 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä.

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015. 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015. 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15 PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015 Asialista 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15 10. Lausunto Lappeenrannan kaupungille Läntisen osa-alueen yleiskaavasta...18 11. Leasing-rahoituksen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2012 33. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2012 33. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2012 33 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 29.11.2012 klo 13.00 14.26 Kokouspaikka Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.5.2012 klo 13.00 14.53 Kokouspaikka Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA Saapuvilla olleet edustajat

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 279

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 279 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 279 Kunnanhallitus 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 12:00-21:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 137 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012 Kokousaika 8.10.2012 klo 18.00-20.52 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot