Tilaajan ohje: Betonijulkisivun ja parvekkeiden kuntotutkimus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilaajan ohje: Betonijulkisivun ja parvekkeiden kuntotutkimus"

Transkriptio

1 Tilaajan ohje: Betonijulkisivun ja parvekkeiden kuntotutkimus Matti Herranen

2 TILAAJAN OHJEEN TAUSTAA Huoli kuntotutkimusten luotettavuudesta Yleinen kokemus kiristyneestä kilpailutilanteesta BeKo -aineiston viitteet suppeasta laajuudesta (vs. BY 42) Tutkimusten kilpailuttamisessa hinta ainoa peruste Sisältö ei vaikuta tarjouksen valintaan Yhteiset pelisäännöt epäselvät, tilaajille haastavaa Työryhmä selvittämään asian vaatimia toimenpiteitä Mukana mm. BY, YM, KIINKO, Kiinteistöliitto, Vahanen, Ins. Tsto. Mehto, Talokeskus yms. Diplomityö

3 TILAAJAN OHJEEN TAUSTAA (2) Halutaan vaikuttaa tutkimusten tilaajiin Lainsäädäntöä tai sitovia ohjeita ei ole tiedossa Kuntotutkijat eivät oma-aloitteisesti muuta käytäntöjä Kohderyhmänä asunto-osakeyhtiöt Suuri kuntotutkimusten tilaajaryhmä Vähäinen tekninen ja tilaamiseen liittyvä asiantuntemus Pyrkimyksinä tarjouksien vertailukelpoisuus Luotettavat, riittävän laajat tutkimukset Tarjouspyyntölomakkeet ja tarjousten vertailukaavake

4 TILAAJAN OHJEEN KEHITTÄMINEN Lähtöaineistona kyselytutkimukset ja haastattelut Isännöitsijät Asunto-osakeyhtiöiden hallitukset Kuntotutkijat ja korjaussuunnittelijat Saadut tulokset vastasivat yleistä kokemusta Taloyhtiöiden ja ei-teknisten isännöitsijöiden tietämys heikkoa Olemassa oleva ohjeistus koetaan riittämättömäksi Yhteiset pelisäännöt puuttuvat, tarjoukset eivät ole vertailukelpoisia

5 TILAAJAN OHJEEN KEHITTÄMINEN (2) Kuntotutkimuksen merkitys Osana kiinteistön ylläpitoa Korjaussuunnittelun lähtötietona Luotettavan kuntotutkimuksen sisältö Kuntotutkimus on useasta toisistaan riippumattomasta osa-alueesta muodostuva kokonaisuus Osa asioista ei ole mitattavissa, näytemäärä on selkeä tunnusluku Onko BY 42 toimintatapa riittävä? Ovatko kuntotutkijat tietoisia tutkimusmenetelmiensä epävarmuudesta? Kehitettiin vähimmäisnäytemäärän laskentatapa Soveltuu tyypillisille luvun elementtikerrostaloille Perustuu soveltaen BY 42 vähimmäisnäytemääriin Pyrkii huomioimaan myös kohteen koon ja monimuotoisuuden Näyteotannan oikea kohdistaminen edelleen erittäin tärkeää

6 Betonijulkisivun ja parvekkeiden kuntotutkimus 3 SISÄLTÖ Tilaajan ohje: Betonijulkisivun ja parvekkeiden kuntotutkimus...4 Mikä on kuntotutkimus?...6 Miksi kuntotutkimus tehdään?...9 Milloin kuntotutkimus tehdään?...10 Kuka kuntotutkimuksia tekee?...13 Mitä osia kuntotutkimus sisältää?...13 Lomake 1: Tarjouspyyntöasiakirja...20 Lomake 2: Kuntotutkimuksen ohjesisältö tarjouspyynnön liitteeksi...21 Lomakkeet 1 ja 2: Ohje...22 Lomake 3: Poranäytteiden ohjeellinen määrä...24 Lomake 3: Ohje...26 Lomake 4: Kuntotutkimustarjousten vertailu...28 Ennen Jälkeen

7 4 Betonijulkisivun ja parvekkeiden kuntotutkimus Tilaajan ohje: Betonijulkisivun ja parvekkeiden kuntotutkimus Rakennuksen julkisivut muodostavat yhdessä vesikaton kanssa suojan luonnonvoimia vastaan. Ehjä ja toimiva julkisivu pitää kosteuden, tuulen ja kylmän poissa rakennuksesta. Tämä mahdollistaa miellyttävät, viihtyisät ja ennen kaikkea terveelliset olosuhteet sisätiloissa. Lisäksi julkisivu suojaa rakennuksen muita osia ennenaikaiselta vaurioitumiselta. Julkisivut ja parvekkeet ovat rakennuksen kuluvia osia ollessaan luonnonvoimien armoilla ja niiden kuntoa tulee seurata säännöllisesti. Betoni on rakennusmateriaalina luonteeltaan sellainen, että sen olennaiset vauriot eivät välttämättä ole nähtävissä ulkopuolelta tarkasteltuna. Kuntotutkimukseen liittyy aina materiaalinäytteiden ottoa, mikä antaa riittävän tarkan kuvan betonin kunnosta. Kuntotutkimusta voidaan pitää rakennuksen määräaikaiskatsastuksena joka tehdään, vaikkei merkittäviä ongelmia olisikaan nähtävillä. Kuntotutkimuksen antaman tiedon perusteella tehdään päätöksiä julkisivuille ja parvekkeille tehtävien korjausten sekä huoltotoimenpiteiden laajuudesta ja aikataulusta. Kuntotutkimusten ajankohdasta tai laajuudesta ei ole taloudellisesti kannattavaa tinkiä, sillä tutkimuksen kustannukset ovat tyypillisesti suuruusluokaltaan n. 1 % sen pohjalta tehtävien korjausten hinnasta. Ajoissa tehdyn kuntotutkimuksen pohjalta on mahdollista valita varhaisessa vaiheessa vaurioitumista hidastavia kevyitä huolto- ja korjausmenetelmiä ja jopa välttää kalliita, laajamittaisia korjauksia. Säännölliset kuntotutkimukset myös antavat ajantasaista tietoa tulevien korjauskustannusten arviointiin ja näihin varautumiseen. Ohjeen käyttö Tämä tilaajan ohje esittää tiiviissä muodossa betonijulkisivun kuntotutkimuksen tilaamiseen ja sisällön määräytymiseen vaikuttavia tekijöitä. Ohjeessa jaotellaan kuntotutkimukset kolmeen luokkaan (P, L ja E), selitetään niiden valintaperusteet sekä annetaan tarvittavat dokumentit tutkimuksen tilaamiseksi. Ohje sovel-

8 Betonijulkisivun ja parvekkeiden kuntotutkimus 5 tuu sellaisenaan käytettäväksi tavanomaisille elementtirakenteisille luvuilla valmistuneille kerrostaloille, ja soveltaen muille betonirakenteisille rakennuksille. Tämä ohje ei sovellu rapattujen julkisivujen kuntotutkimuksen tilaamiseen. Ohjeen tavoitteena on selkeän tarjouspyyntömallin kautta yhdenmukaistaa kuntotutkimustarjouksia siten, että tutkimuksen tekijä voidaan valita laatu ja luotettavuus huomioiden. Tutkimuksen sisältöä ei voida kuitenkaan aina yksiselitteisesti määritellä, vaan asiantuntijan tulee aina ottaa huomioon rakennuksen ja sen ympäristön erityispiirteet. Kuntotutkimustilauksen kulku: Täytetään tutkimuskohteen tiedot tarvittavilta osin sekä lisätään tarvittavat liitteet Lomake 1 Lomake 2 Valitaan kuntotutkimusluokka ja mahdolliset lisätutkimukset Lähetetään tarjouspyyntö kuntotutkijoille liittäen oheen täytetyt lomakkeet Liitteeksi lomakkeet 1, 2 ja 3 Lomakkeella 4 Vertaillaan saatuja kuntotutkimustarjouksia

9 6 Betonijulkisivun ja parvekkeiden kuntotutkimus Mikä on kuntotutkimus? Kuntotutkimuksessa selvitetään rakennuksen jonkin osan tai järjestelmän kunto ja korjaustarve. Kuntotutkimus antaa tiedon tutkitun osan vaurioista, niiden syistä, laajuudesta ja vaikutuksista sekä tulevaisuudessa odotettavissa olevista vaurioista. Kuntotutkimuksessa avataan rakenteita ja otetaan näytteitä tutkittavaksi piilossa olevien vaurioiden löytämiseksi ja rakenteen todellisen kunnon selvittämiseksi. Julkisivujen ja parvekkeiden kuntotutkimuksella tarkoitetaan tutkimuskokonaisuutta, jossa tarkastellaan julkisivun betonirakenteita osana rakennuksen koko ulkovaippaa. Rakennuksen vaipan kaikki osat: julkisivut, sokkeli, katto, ikkunat, ovet ja läpiviennit liittyvät yhdeksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi suojaten rakennusta luonnonvoimilta. Kattava kuntotutkimus kiinnittää erityistä huomiota eri rakenneosien liittymiin näissä piilevien riskien takia. Kuntotutkimus voidaan myös rajata koskemaan vain jotakin tiettyä rakenneosaa. Tällöin kyse on rajattua ongelmaa koskevasta erikoistutkimuksesta, jota voidaan hyödyntää erityistä harkintaa käyttäen. Erikoistutkimus tulee kyseen esimerkiksi kun aiemman kuntotutkimuksen pohjalta tarvitaan lisää tietoa jonkin tietyn osan kunnosta tai tahdotaan seurata jonkin osan kuntoa muita osia tiheämmin. Kuntotutkimusta edeltää usein kuntoarvio. Kuntoarvio on pääsääntöisesti kiinteistön rakenteiden ja LVIS- järjestelmien aistinvaraista tutkimista ja julkisivujen osalta se antaa tietoa vain näkyvistä vaurioista. Kuntoarvion perusteella voidaan laatia kunnossapidon pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS), kunnossapitotarveselvitys ja taloyhtiön kuntotodistus. Kiinteistön todellisen korjaustarpeen selvittämiseksi ja mahdollisten korjausten suunnittelun lähtötiedoksi tarvitaan aina kuntotutkimus. Kuntoarviossa suositellaan usein kuntotutkimusten tekemistä. Betonijulkisivun kuntotutkimuksen sisältö on kuvattu yksityiskohtaisesti julkaisussa Betoni-julkisivun kuntotutkimus by42, 2002

10

11 8 Betonijulkisivun ja parvekkeiden kuntotutkimus

12 Betonijulkisivun ja parvekkeiden kuntotutkimus 9 Miksi kuntotutkimus tehdään? Kiinteistönpidon perusta syntyy kiinteistön jatkuvista huolto- ja ylläpitotoimenpiteistä sekä toisaalta säännöllisestä kunnon seurannasta. Hyvä kiinteistönpito on suunnitelmallista ja mahdollistaa erilaisten toimenpiteiden ennakoinnin. Julkisivujen ja parvekerakenteiden korjaustarvetta ja oikeita korjaustapoja ei voida päätellä vain silmämääräisen tarkastelun perusteella, vaan niiden selvittämiseksi tarvitaan oikealla laajuudella ja tarkkuudella tehty kuntotutkimus. Kuntotutkimus antaa tietoa seuraavista, korjaustarpeen kannalta tärkeistä asioista: 1. Rakenteiden piilevät vauriot ja rakennusmateriaalien kestävyys 2. Vaurioiden syyt ja syntymekanismit 3. Ympäristön ja materiaalien ominaisuuksien vaikutukset vaurioiden etenemiseen. Vain riittävän laajalla ja oikein kohdistetulla kuntotutkimuksella saadaan riittävästi tietoa korjaustavan ja -aikataulun valinnan pohjaksi. Mikäli korjaustapa valitaan puutteellisten tietojen pohjalta, otetaan samalla suuria taloudellisia ja rakenteiden kuntoon liittyviä riskejä. Puutteellisten tietojen pohjalta tehtyjen korjauksien riskejä ovat: vaurion syy jää selvittämättä, jolloin korjataan oiretta eikä syytä, ja vaurio uusiutuu rakenteen toimivuuden ja turvallisuuden kannalta tärkeitä asioita, kuten rakenteen kiinnitystä, ei tarkasteta korjaus toteutetaan liian kevyenä, jolloin joudutaan korjaamaan pian uudestaan korjataan liian raskaasti rakenteen kuntoon nähden, jolloin maksetaan turhasta käytetään väärää korjaustapaa, jolloin korjauksen kestoikä jää lyhyeksi. Kaikki riskit aiheuttavat toteutuessaan kustannuksia kiinteistön omistajalle, joko korjausvaiheessa tai myöhemmin. Laajakin kuntotutkimus maksaa itsensä helposti takaisin ollessaan kustannuksiltaan yleensä alle 1 % tyypillisestä korjauskustannuksesta, mikäli vältetään jonkin riskin toteutuminen. Parhaimmillaan järjestelmällisellä kiinteistön kunnon seurannalla voidaan jopa välttää raskaita korjaustoimenpiteitä valitsemalla oikea-aikaiset huoltotoimenpiteet kuntotutkimusten antaman tiedon pohjalta.

13 10 Betonijulkisivun ja parvekkeiden kuntotutkimus Milloin kuntotutkimus tehdään? Julkisivujen ja parvekkeiden kuntotutkimukset ovat osa hyvää ja suunnitelmallista kiinteistönpitoa. Säännöllisten kuntotutkimusten antaman tiedon avulla korjausja huoltotoimenpiteet voidaan ajoittaa parhaalla tavalla talouden ja käyttöiän kannalta. Kuntotutkimus voidaan suositella tehtäväksi seuraavan aikataulun mukaisesti: ensimmäinen kuntotutkimus tehdään n. 15 vuotta rakennuksen valmistumisen jälkeen seuraavat kuntotutkimukset tehdään n. 10 vuoden kuluttua edellisestä tutkimuksesta Toistuvat kuntotutkimukset täydentävät aiempien tutkimusten tietoja ja antavat päivitetyn kuvan vaurioiden etenemisestä. Mikäli betonirakenteissa alkaa esiintyä runsaasti näkyvää halkeilua, lohkeilua tai rakenteiden muodonmuutoksia, tulee tutkimus tehdä viipymättä. Kuntotutkimuksen tilaamiseen ja toteuttamiseen on syytä varata aikaa noin puoli vuotta. Tyypillisen kuntotutkimustarjouksen jättämiseen varataan aikaa tarjouspyynnön lähettämisestä n. 1 kk. Taloyhtiön hallitus valitsee tarjousten pohjalta tutkimuksen tekijän ja vahvistaa tilauksen kirjallisesti. Kuntotutkija suorittaa kenttätutkimukset n. 2 kk kuluessa tilauksesta mm. sääolosuhteista riippuen. Kova pakkanen estää näyteporausten suorittamisen. Kenttätutkimuksessa otettavien näytteiden analyyseihin ja tutkimuksen raportointiin kuluu tyypillisesti 2 3 kk.

14 Betonijulkisivun ja parvekkeiden kuntotutkimus 11

15 12 Betonijulkisivun ja parvekkeiden kuntotutkimus

16 Betonijulkisivun ja parvekkeiden kuntotutkimus 13 Kuka kuntotutkimuksia tekee? Kuntotutkimuksen tekeminen on erikoistunutta asiantuntijatyötä, joita tekevät tutkimuksiin erikoistuneet insinööritoimistot ja tutkimuslaitokset. Kuntotutkimuksen tekeminen edellyttää vanhojen rakennetyyppien sekä rakennusmateriaalien ja niiden vaurioitumisen tuntemusta. Olennaista on myös korjaustapojen sekä käytännön kenttä- ja laboratoriotutkimusmenetelmien hallitseminen. Kuntotutkimuksia tekeviltä yrityksiltä saa pyydettäessä luettelon referenssikohteista tarjouksen liitteenä. Kuntotutkijan osaaminen on todennettavissa FISE-pätevyyden Betonirakennusten a-vaativuusluokan kuntotutkija avulla. Lista pätevöityneistä kuntotutkijoista on nähtävillä osoitteessa Mitä osia kuntotutkimus sisältää? Kuntotutkimuksen sisältö kannattaa valita kohteen mukaan luotettavien tulosten saamiseksi ja ylimääräisten kustannusten välttämiseksi. Tutkimusta tarjoavalle asiantuntijalle on annettava mahdollisuus vaikuttaa tutkimuksen sisältöön tutustumalla kiinteistöön ja suunnitteluasiakirjoihin. Lähtökohtana tarjousten sisällössä on kuitenkin pidettävä tässä ohjeessa esitettyä mallia (lomake 2). Tutkittavia asioita voidaan asettaa tärkeysjärjestykseen merkittävimmästä alkaen seuraavasti: I Turvallisuuteen ja terveellisyyteen vaikuttavat tekijät: Rakenneosien kantavuus sekä vaurioitumisesta johtuva kappaleiden putoamisvaara. Rakenteiden kosteustekninen toimivuus siltä osin, kun vesivuodot voivat aiheuttaa kosteusvaurioita tai terveyshaittoja sisätiloissa. Rakenteissa ja rakennusmateriaaleissa esiintyvät, terveydelle ja ympäristölle vaaralliset aineet (asbesti, raskasmetallit, PCB, PAH). II Korjausmenetelmän valintaan ja vaurioitumiseen vaikuttavat tekijät: Betonin vauriot, pakkasenkestävyys ja rapautuminen sekä betoniterästen ruostumisen syy, laajuus ja vaurioiden eteneminen. Rakenneosien ja niiden liittymäkohtien kosteustekninen toimivuus siltä osin, kun sillä on vaikutuksia vaurioiden etenemiseen tulevaisuudessa. III Muut tekijät Maalien ja pinnoitteiden kunto, esteettiset- ja viihtyvyystekijät.

17 14 Betonijulkisivun ja parvekkeiden kuntotutkimus Kuntotutkimuksen on suppeimmassa muodossaankin otettava kantaa turvallisuuteen ja terveellisyyteen vaikuttaviin tekijöihin. Tavanomaisessa tutkimuksessa tahdotaan lisäksi saada riittävästi tietoa vaurioista ja niiden etenemisestä korjaustavan valintaa varten. Erityisesti arvokkaissa ja erityishuomiota vaativissa kohteissa otetaan kaikkien osa-alueiden tarkemman tutkimisen lisäksi huomioon mm. esteettiset, historialliset ja suojelulliset seikat. Kuntotutkimuksen vaiheet Kuntotutkimus koostuu pääsääntöisesti neljästä osasta: Tutkimussuunnitelman laatiminen ja esiselvitys Kenttätutkimukset Laboratorioanalyysit Raportointi Tutkimussuunnitelma laaditaan yksilöllisesti kohteen mukaan kuntotutkijan toimesta, tyypillisesti ennen tarjouksen laatimista. Suunnitelman perusteina käytetään tilaajan toimittamia dokumentteja sekä kuntotutkijan itsenäisesti tekemää katselmusta kiinteistön alueella. Katselmus on erityisen tärkeä kiinteistön erityispiirteiden huomioon ottamisen, riittävän näytteenoton varmistamisen sekä soveltuvan nostokaluston ja nostopaikkojen valitsemisen kannalta. Rakennuksen alkuperäisiin suunnitteluasiakirjoihin perehtymällä kuntotutkija saa käsityksen suunniteltujen rakenteiden toimivuudesta ja todennäköisistä vauriokohdista.

18 Betonijulkisivun ja parvekkeiden kuntotutkimus 15

19 16 Betonijulkisivun ja parvekkeiden kuntotutkimus

20 Betonijulkisivun ja parvekkeiden kuntotutkimus 17 Kenttätutkimukset suoritetaan olosuhteiden salliessa autoalustaisesta, sähkönsyötöllä varustetusta henkilönostimesta käsin. Tutkimuksen suorittaa tyypillisesti kaksi kuntotutkijaa mukanaan raskasta porauskalustoa. Nostimeen erikoistunut ammattitaitoinen kuljettaja parantaa tutkimuksen luotettavuutta ja turvallisuutta antaen tutkijoiden keskittyä täysipainoisesti havaintojen tekemiseen. Kuntotutkijan on syytä valita soveltuvat nostomenetelmät tutkimuksen läpiviemiseksi. Tarvittaessa, esimerkiksi kantakaupunkien alueilla nostoista ja muista tutkimuksen järjestelyistä laaditaan erillinen suunnitelma (esim. katuluvat, liikenteenohjaus, putoamissuojaus). Kenttätutkimusvaiheessa tarvitaan kiinteistön käyttäjien yhteistyötä mm. kulkuväylien vapaana pitämisessä sekä mahdollisesti parvekelasien avaamisessa tai kulun järjestämisessä huoneistoihin. Tutkimuksen yhteydessä otetaan betonirakenteista poranäytteitä, joiden ottamisesta jää tyypillisesti paikkausjälkiä rakenteisiin. Kuntotutkimuksen aikataulusta ja järjestelyistä on syytä tiedottaa kiinteistön asukkaita hyvissä ajoin. Riittävä näytemäärä on keskeinen tekijä luotettavien tulosten saamisessa. Yhtä tärkeää on kuntotutkijan asiantuntemus ja paneutuminen silmämääräisiin havaintoihin. On tärkeää, että kuntotutkija on myös itse paikalla nostokorissa näyteporauksia suoritettaessa varmistamassa kaikkien olennaisten havaintojen tekemisen. Kenttätutkimuksessa kuntotutkija tekee aistinvaraisia havaintoja betonirakenteiden lisäksi rakennuksen ulkovaipan eri osien (esim. ovet, ikkunat ja räystäät) liittymistä kosteusongelmien löytämiseksi. Mikäli on aihetta epäillä kosteuden aiheuttavan ongelmia rakennuksen sisätiloissa asti, on suositeltavaa teettää erikseen sisäilma- ja kosteustekninen tutkimus. Osa ulkoseinän kosteusongelmista ei vaikuta sisätiloihin vaan ne ovat korjattavissa julkisivun kuntotutkimuksen perusteella esitettävin toimenpitein. Asiantunteva kuntotutkija tunnistaa tilanteet, joissa vaaditaan tarkempaa kosteusteknistä tutkimusta.

21 18 Betonijulkisivun ja parvekkeiden kuntotutkimus Laboratorioanalyysit tukevat silmämääräisiä havaintoja ja antavat tietoa rakenteen piilevistä vaurioista sekä vaurioiden syistä. Analyysit tehdään kenttätutkimuksessa otetuista näytteistä ja niiden pohjalta tehdään johtopäätöksiä rakenteen kunnosta ja korjaustarpeesta. Tyypillisillä laboratorioanalyyseilla selvitetään betonin kuntoa ja ominaisuuksia (esim. pakkasvaurioituminen, pakkasenkestävyys), betoniterästen ruostumista sekä rakennusmateriaaleissa olevia haitallisia yhdisteitä (esim. asbesti, raskasmetallit, PCB- ja PAH-yhdisteet). Raportointi kokoaa yhteen kenttätutkimusten ja laboratorioanalyysien tulokset ja siinä esitetään johtopäätökset rakenteiden kunnosta ja niiden korjaustarpeesta. Kuntotutkijan on varattava raportointiin riittävästi aikaa, sillä rakennuksen kokonaisuutena toimimisen arviointi vaatii paneutumista. Laadukkaassa raportissa esitetään kuntotutkimuksessa tehdyt havainnot rakenneosittain, niiden pohjalta tehdyt johtopäätökset rakenteiden kunnosta sekä esitetään vaihtoehtoisia jatkotoimenpiteitä kustannuksineen ja vaikutuksineen. Lisäksi eritellään löytyneet turvallisuutta ja terveellisyyttä heikentävät tekijät sekä mahdolliset lisätutkimustarpeet. Kuntotutkimusraportti ei toimenpide-ehdotuksistaan huolimatta kuitenkaan ole hanke- tai korjaussuunnitelma, vaan ennen mahdollisten korjaustöiden käynnistämistä on aina teetettävä yksityiskohtaiset suunnitelmat pätevällä korjaussuunnittelijalla. Tilaajan ollessa asunto-osakeyhtiö raportointiin tulee myös sisällyttää tulosten esittely taloyhtiön hallitukselle. Kenttätutkimukset, laboratorioanalyysit ja raportointi muodostavat kukin karkeasti yleistäen noin kolmanneksen kuntotutkimuksen kustannuksista. Yhdestä osa-alueesta tinkimällä voidaan tyypillisesti saada aikaan marginaalisia säästöjä, mutta samalla heikennetään huomattavasti kuntotutkimuksen tulosten luotettavuutta. On hyvin todennäköistä, että kuntotutkimuksen heikoin osa-alue määrää kokonaisuuden luotettavuuden.

22 Betonijulkisivun ja parvekkeiden kuntotutkimus 19

23 20 Betonijulkisivun ja parvekkeiden kuntotutkimus Lomake 1: Tarjouspyyntöasiakirja Pyydämme tarjousta luokan mukaisesta kuntotutkimuksesta (sisältö: lomake 2) Kohteen nimi ja osoite: Toimeksiantaja: Tutkittava rakennus / rakennukset lukumäärä: kerrosluku: parvekkeita: valmistumisvuosi: porrashuoneita: parvekelinjoja: Rakenteet ulkoseinien rakenne ja pintatyypit: parvekkeiden rakenne ja materiaalit: ikkunoiden ja ovien materiaalit: Tarjous jätettävä viimeistään: Tutkimuksen toivottu valmistumisajankohta: Lisätietoja: Kuntotutkimuksen sisältö ja raportointi tulee laatia julkaisun Betonijulkisivun kuntotutkimus 2002 BY 42 mukaan. Tutkimustarjouksen oheen pyydetään liittämään selvitys tutkimuksen tekijän pätevyydestä ja referenssikohteista sekä mahdollisista tarvittavista tutkimuksen aikaisista järjestelyistä. Liitteet (tulee liittää tarjouspyyntöön mikäli saatavilla): julkisivupiirustus rakennepiirustus selvitys aiemmista korjauksista muu dokumentti

24 Betonijulkisivun ja parvekkeiden kuntotutkimus 21 Lomake 2: Kuntotutkimuksen ohjesisältö tarjouspyynnön liitteeksi (Lisätietoa kuntotutkimusluokan valinnasta: Lomakkeet 1 ja 2: Ohje ) Kuntotutkimusluokat: (P) Perustutkimus (L) Laaja kuntotutkimus (E) Erikoistutkimus rajatusta ongelmasta Sisältyy tutkimukseen = Suositeltu tutkimus = Lisävalinnat luokan tutkimussisältöihin merkitsemällä X Kuntotutkimusluokat B A E Valittu kuntotutkimusluokka (merkitse X) Poranäytteiden ohjeellinen määrä valitaan oheisen kaavan mukaan (Lomake 3) Betonin vaurioitumisen ja rakenteen selvittäminen kaikista poranäytteistä laboratoriotutkimuksin: - Hietutkimusten vähimmäismäärä näytteiden kokonaismäärästä (osa mikrorakennetutkimuksista on tehtävä ohuthietutkimuksena) 1/4 1/3 Raudoitteiden korroosion tutkiminen (peitepaksuudet, karbonatisoituminen, kloridit) Rakenteiden kiinnitysten ja kannatusten tutkiminen Pintakäsittelyjen vaurioituminen Ympäristölle ja terveydelle vaaralliset aineet Aiemmin korjattujen rakenteiden tutkiminen Rakenteiden muodonmuutosten tutkiminen Liittyvien rakenteiden tutkiminen vaurioitumistapojen osalta Liittyvien rakenteiden tutkiminen kosteusongelmien löytämiseksi Rakenteiden käyttöiän, jatkotoimenpiteiden ja -tutkimustarpeen määritys Korjaussuositusten ja kustannusarvioiden laatiminen Lisätietoa, esim. mitä rajatussa kuntotutkimuksessa tutkitaan:

25 22 Betonijulkisivun ja parvekkeiden kuntotutkimus Lomakkeet 1 ja 2: Ohje Kuntotutkimustarjous laaditaan tarjouspyyntölomakkeiden 1-3 avulla. Tutkimustarjous pyydetään yleensä n. 3-5 tekijältä. Tässä ohjeessa tutkimukset on jaettu tulosten halutun luotettavuuden ja kohteen vaativuuden perusteella kolmeen luokkaan: (P) Perustutkimus (L) Laaja kuntotutkimus (E) Erikoistutkimus rajatusta ongelmasta Luokitus perustuu tutkimuksen avulla pyrittävään tarkkuuteen ja luotettavuuteen sekä ohjeellisiin näytemääriin. Tätä luokitusta voi sellaisenaan soveltaa vain rakennuksiin, joissa on betoniset elementtijulkisivut ja/tai parvekkeet. Perustutkimus (P) soveltuu kohteeseen, joka on tavanomainen elementtirakenteinen luvuilla valmistunut kerrostalo. Perustutkimus voi käsittää joko rakennuksen julkisivut tai parvekkeet, mutta tyypillisesti samalla kertaa tutkitaan molemmat. Julkisivurakenteisiin ei ole tehty merkittäviä korjauksia tai muutoksia. Perustutkimus antaa useimmiten todenmukaisen kuvan tutkittujen rakenteiden tilasta. Perustutkimus on kuitenkin kompromissi luotettavuuden ja taloudellisuuden välillä ja tilaajan tulee hyväksyä, että tuloksiin voi liittyä epävarmuutta. On mahdollista, että perustutkimusta joudutaan jälkeenpäin täydentämään ongelmaalueille kohdistettavilla lisätutkimuksilla. Laaja kuntotutkimus (L) antaa perustutkimusta luotettavampaa ja tarkempaa tietoa rakenteiden kunnosta. Vaativiin kohteisiin tai kohteisiin, joissa on erityisiä ongelmia, on aina valittava laaja kuntotutkimus. Laaja kuntotutkimus antaa runsaasti tietoa korjaussuunnittelun pohjaksi, jolloin korjaus voidaan suunnitella tarkalleen todellisen tarpeen mukaiseksi. Tavanomaisesta poikkeavat rakenteet, arvokkaat kohteet ja esim. kosteusongelmat edellyttävät laajan kuntotutkimuksen teettämistä. Laajassa tutkimuksessa kuntotutkijalle annetaan vapaammat kädet sovittaa tutkimusohjelma ja näytemäärät kiinteistön tarpeisiin sopivaksi, mutta näytemäärät ovat tyypillisesti selvästi perustutkimusta korkeampia. Myös laajaa kuntotutkimusta voidaan poikkeustapauksissa joutua täydentämään rajatulla erikoistutkimuksella.

26 Betonijulkisivun ja parvekkeiden kuntotutkimus 23 Erikoistutkimus rajatusta ongelmasta (E) tulee kyseeseen, kun tarvitaan kohdistettua, tarkkaa tietoa vain jonkin rakennuksen osan kunnosta tai jonkin vaurion etenemisestä. Erikoistutkimusta voidaan hyödyntää esim. täydentävänä tutkimuksena tai pitkälle vaurioituneen rakenteen purkukunnon varmistamisessa. Kuntotutkija laatii tarjouspyynnön pohjalta sopivan tutkimusohjelman erikoistutkimusta varten.

27 24 Betonijulkisivun ja parvekkeiden kuntotutkimus Lomake 3: Poranäytteiden ohjeellinen määrä Tämä lomake ohjeineen liitetään tarjouspyyntöön. Kuntotutkija määrittää näytemäärän. Näytemäärä määritetään kullekin rakennukselle erikseen. Lisätietoa kohdassa Lomake 3: Ohje. Julkisivut Erilaisten betonisten julkisivuelementtityyppien ja sokkelien määrä: kpl ( I ) Rakennuksen kerrosten määrä: kpl ( III ) Rakennuksen porrashuoneiden määrä: 3 kpl näytteitä jokaisesta tyypistä: ( I ) x 3 = kpl ( II ) 1 2 kpl > 3 kpl ( III ) x 1 = kpl ( IV ) ( III ) x 1,5 = kpl ( IV ) Valitaan suurempi luvuista ( II ) ja ( IV ), jolloin näytemäärä on kpl ( V ) Tutkitaanko samalla muita, samanlaisia, samaan aikaan rakennettuja ja tätä suurempia rakennuksia? Kyllä Ei Näytemäärä: ( V ) x 0,5 = kpl Näytemäärä: ( V ) = kpl Lopullinen näytemäärä rakennuksen julkisivuille: kpl

28 Betonijulkisivun ja parvekkeiden kuntotutkimus 25 Parvekkeet Erilaisten betonisten rakenneosien määrä (laatta, kaide, pieliseinä): kpl ( I ) Rakennuksen parvekkeiden määrä pyöristettynä seuraavaan kymmeneen: kpl ( III ) 3 kpl näytteitä jokaisesta osasta: ( I ) x 3 = kpl ( II ) Jokaista 10 parveketta kohti vähintään 1 näyte jokaisesta rakenneosasta: ( I ) x ( III ) = kpl ( IV ) Valitaan suurempi luvuista ( II ) ja ( IV ), jolloin näytemäärä on kpl ( V ) Tutkitaanko samalla muita samanlaisia, samaan aikaan rakennettuja ja tätä enemmän parvekkeita käsittäviä rakennuksia? Kyllä Ei Näytemäärä: ( V ) x 0,5 = kpl Näytemäärä: ( V ) = kpl Lopullinen näytemäärä rakennuksen parvekkeille: kpl

29 26 Betonijulkisivun ja parvekkeiden kuntotutkimus Lomake 3: Ohje Perustutkimukseen soveltuva poranäytteiden vähimmäismäärä voidaan määrittää ottamalla lähtökohdaksi se, että jokaisen rakennuksen jokaisesta erilaisesta rakennetyypistä on otettava vähintään kolme näytettä. Laskelmassa huomioitavia erilaisia betonisia rakennetyyppejä ovat esim: Erilaiset julkisivuelementit: - pintatyypin mukaan: käsittelemätön, maalattu, pesubetoni, laatta- tai tiilipintainen - rakennetyypin mukaan: esim. kantavat ja ei-kantavat julkisivuelementit Sokkelielementit tai valetut betonisokkelit Parvekelaatat Parvekekaiteet Parvekkeiden pieliseinät ja pilarit Toisaalta näytemäärä on sovitettava siten, että julkisivurakenteista otetaan vähintään yksi (1) näyte rakennuksen jokaista kerrosta kohti. Mikäli rakennuksessa on kolme (3) tai useampia porrashuoneita, tulee jokaista kerrosta kohti julkisivuista ottaa vähintään 1½ näytettä. Samoin parvekkeista tulee ottaa jokaisesta rakennetyypistä vähintään yksi näyte jokaista alkavaa kymmentä parveketta kohti. Esimerkki: Kerrostalo, 5 kerrosta, ei sokkelia, julkisivut käsittelemätöntä ja pesubetonista elementtipintaa, 25 parveketta joissa parvekelaatat, pieliseinät ja kaiteet betonia. Näytemäärä julkisivuista: 2 erilaista pintatyyppiä, 3 näytettä kustakin, yht. 6 näytettä Näytemäärä parvekkeista: 3 erilaista rakenneosaa, joista 3 näytettä kustakin, yht. 9 näytettä Näytteiden suositusmäärä perustutkimuksessa yhteensä 15 kpl.

30 Betonijulkisivun ja parvekkeiden kuntotutkimus 27 Näytteiden laskennallinen määrä on kokonaismäärä, ja kuntotutkijan tulee käyttää omaa harkintaa näytteiden kohdentamisessa. Jos samassa tutkimuksessa tutkitaan useita saman kiinteistön rakennuksia, voidaan suurinta seuraavien rakennusten näytemäärää alentaa 50% mikäli voidaan olla varmoja, että rakennukset on rakennettu samaan aikaan samoja materiaaleja (elementit valmistettu samassa tehtaassa), rakennustapaa ja rakennetyyppejä käyttäen. Näytemäärää vähennettäessä useiden rakennusten tapauksessa periaatteena on tutkia vähintään yksi rakennus tarkasti ja ottaa seuraavista rakennuksista näytteitä pistokoeluonteisesti. Tällöin on mahdollista että tutkimusta joudutaan tarkentamaan jonkin rakennuksen osalta mikäli tutkimustulokset poikkeavat merkittävästi. Mikäli rakennusajankohta tai materiaalit ovat erilaiset, on jokaista rakennusta käsiteltävä näytemäärän kannalta omana kokonaisuutenaan. Rakennusten ollessa erikokoisia, kohdistetaan vähennykset pienempiin rakennuksiin tutkien suurin rakennus täydellä näytemäärällä. Ohjeelliset näytemäärät soveltuvat tyypillisiin kuntotutkimuskohteisiin. Kuntotutkija voi esittää tutkimukseen erilaista näytemäärää mutta näytteiden määrän vähentämisen tulee olla erityisen hyvin perusteltua. Kuntotutkimus tulee kuitenkin tarjota myös suosituslaajuudessa. Eräs peruste näytemäärän muutoksille voi olla sen sovittaminen tiettyyn määrään tutkimuspäiviä. Tyypillinen näytteenoton tahti on kohteesta riippuen n. 1 2 näytettä tunnissa. Samalla tehdään havaintoja kattavasti rakennuksen eri osista. Laajassa kuntotutkimuksessa näytteitä otetaan hitaammassa tahdissa koska samalla tehdään vielä yksityiskohtaisempia havaintoja esim. rakenneavausten ja rakenteiden vasaroinnin muodossa. Vain hyvin pienten kohteiden perustutkimus tai rajatun ongelman erityistutkimus on mahdollista suorittaa kenttätöiden osalta yhdessä päivässä.

31 28 Betonijulkisivun ja parvekkeiden kuntotutkimus Lomake 4: Kuntotutkimustarjousten vertailu Kuntotutkimuksen tekijän valintaa helpottaa tarjousten vertailukelpoisuus. On kuitenkin kuntotutkimukselle tyypillistä, että yksityiskohtaisesta tarjouspyynnöstä huolimatta tarjousten sisällöt ja laajuudet poikkeavat toisistaan. Syynä tähän ovat mm. kuntotutkijoiden erilaiset kokemustaustat sekä hieman erilaiset näkemykset tutkimusmenetelmien soveltamisesta kulloinkin kyseessä olevassa kohteessa. Kuntotutkijan valinnassa tulee tällöin tarkastella seuraavia tekijöitä: Tutkimuksen laajuus: näytemäärä, tutkimukseen käytettävä aika ja raportoinnin tarkkuus Tutkijan osaaminen: referenssikohteet, koulutus ja suoritetut pätevyydet Hinta, laatutekijöihin suhteutettuna Poikkeavan edullisessa tarjouksessa on riskinä, että sen tekijä joutuu tinkimään esim. kenttätutkimuksiin tai johtopäätösten tekemiseen käytetystä ajasta tai näytteille tehtävistä laboratoriotutkimuksista. Kaikki tutkimuksen osa-alueet yhdessä kuntotutkijan kokemuksen ja ammattitaidon kanssa mahdollistavat luotettavaan lopputulokseen päätymisen. Samasta kohteesta tehtyjen tutkimustarjousten vertailussa voidaan käyttää seuraavia taulukoita:

32 Betonijulkisivun ja parvekkeiden kuntotutkimus 29 Tarjousten tekijät A: C: B: d: Tutkimuksen sisältö: pisteitä 0: ei käy ilmi, 1: suppeampi, A B C D perusteltu vaihtoehto, 3: pyydetyssä laajuudessa Poranäytteiden ohjeellinen määrä on valittu oheisen kaavan mukaan Betonin vaurioitumisen ja rakenteen selvittäminen (hietutkimukset, vetokokeet): Raudoitteiden korroosion tutkiminen (peitepaksuudet, karbonatisoituminen, kloridit) Rakenteiden kiinnitysten ja kannatusten tutkiminen Rakenteiden kosteusteknisen toimivuuden tutkiminen pisteitä 0: ei käy ilmi tai ei tutkita, 1: tutkitaan Pintakäsittelyjen vaurioituminen Rakenteiden muodonmuutosten tutkiminen Liittyvien rakenteiden tutkiminen vaurioitumistapojen osalta Ympäristölle ja terveydelle vaaralliset aineet Rakenteiden käyttöiän, jatkotoimenpiteiden ja -tutkimusten määritys Korjaussuositusten ja kustannusarvioiden laatiminen Yhteensä jatkuu seuraavalla sivulla

33 30 Betonijulkisivun ja parvekkeiden kuntotutkimus Tutkijan osaaminen ja käytännöt: Tutkijan pätevyys (0: ei käy ilmi, 1: heikko, 2: kohtalainen, 3: hyvä (pätevöitynyt) Referenssikohteet (0: ei käy ilmi, 1: alle 10, 2: 10 50, 3: yli 50) Näytteenotto (0: alihankintana tai ei käy ilmi, 1: kuntotutkija ottaa näytteet itse) Laboratoriotutkimukset (0: ei käy ilmi, 1: ulkoinen laboratorio, 3: oma laboratorio) Yhteensä a B C D Yhteispisteet ja hintavertailu: Saatuja yhteispisteitä voidaan osioittain verrata rinnakkain yhdessä hinnan kanssa painottaen haluttua osa-aluetta. Pisteitä ei tule yhdistää osioiden välillä tai tehdä valintaa pelkästään yhden osa-alueen perusteella. Tutkimuksen sisältö Tutkijan osaaminen ja käytännöt Tutkimuksen kokonaishinta a B C D

Alkusanat. Betonijulkisivun ja parvekkeiden kuntotutkimus Tilaajan ohje 2014

Alkusanat. Betonijulkisivun ja parvekkeiden kuntotutkimus Tilaajan ohje 2014 Betonijulkisivun ja parvekkeiden kuntotutkimus Alkusanat Betonijulkisivujen ja parvekkeiden kunnossapito on yksi rakennuskantaamme liittyvistä haasteista. Jotta siinä voidaan onnistua, päätösten pohjaksi

Lisätiedot

KORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ

KORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ KORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ Isännöinti Ilkka Saarinen Oy, hallitusjäsenten koulutusilta Suomalainen klubi, Tampere 30.1.2014 Mikko Tarri, A-Insinöörit Suunnittelu Oy KORJAUSHANKKEEN

Lisätiedot

Tilaajan ohje betonijulkisivun ja -parvekkeiden kuntotutkimus

Tilaajan ohje betonijulkisivun ja -parvekkeiden kuntotutkimus Tilaajan ohje betonijulkisivun ja -parvekkeiden kuntotutkimus Matti Herranen, TkK Asiantuntija, Vahanen Oy matti.herranen@vahanen.com Rakentajain kalenteri 2013 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy

Lisätiedot

Kosteus- ja homevaurioiden tutkiminen ja korjaaminen Ympäristöopas 28: Kosteus- ja homevaurioituneen

Kosteus- ja homevaurioiden tutkiminen ja korjaaminen Ympäristöopas 28: Kosteus- ja homevaurioituneen Kosteus- ja homevaurioiden tutkiminen ja korjaaminen Ympäristöopas 28: Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus päivittyy kuntotutkimus Miia Pitkäranta FT [mikrobiologi],

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS Seuraavassa käsitellään vesikaton ja yläpohjan kuntotutkimusta. Kuntotutkimuksessa tarkastellaan vesikatteen ja sen alusrakenteen lisäksi mahdollista tuuletustilaa

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY KUNTOARVIO JA KUNNOSSAPITOTARVESELVITYS Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA Tero Pyykkönen Rakennusinsinööri Kuntotarkastaja, AKK Molemmilla energiatodistuksen antajan pätevyys, PETA Kuka

Lisätiedot

Tilaajan ohje betonijulkisivun ja -parvekkeiden kuntotutkimus Betonijulkisivujen kuntotutkimukset Suomessa

Tilaajan ohje betonijulkisivun ja -parvekkeiden kuntotutkimus Betonijulkisivujen kuntotutkimukset Suomessa Tilaajan ohje betonijulkisivun ja -parvekkeiden kuntotutkimus Betonijulkisivujen kuntotutkimukset Suomessa Matti Herranen, TkK Asiantuntija, Vahanen Oy matti.herranen@vahanen.com Betonijulkisivujen ja

Lisätiedot

Tarmo 3.4.2013 Laskurien käyttö energiahallinnan tukena

Tarmo 3.4.2013 Laskurien käyttö energiahallinnan tukena Tarmo 3.4.2013 Laskurien käyttö energiahallinnan tukena Juhani Heljo, projektipäällikkö Tampereen teknillinen yliopisto Ensimmäinen karkea laskelma tehdään hyvin vähäisillä lähtötiedoilla. Niitä voi tarkentaa

Lisätiedot

Kiinteistön elinkaari ja suunnitelmallinen kiinteistönpito Energiaekspertin jatkokurssi 14.4.2014

Kiinteistön elinkaari ja suunnitelmallinen kiinteistönpito Energiaekspertin jatkokurssi 14.4.2014 Kiinteistön elinkaari ja suunnitelmallinen kiinteistönpito Energiaekspertin jatkokurssi 14.4.2014 Jaakko Vihola Tampereen teknillinen yliopisto Esityksen sisältö 1. Kiinteistön elinkaari 2. Suunnitelmallinen

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI HANKESUUNNITTELU Korjaustarpeen selvittäminen ja kuntotutkimukset päivitetty 9/2005 DI Matti Haukijärvi Tampereen teknillinen

Lisätiedot

Outoja oireita ja mitä sitten tehdään?

Outoja oireita ja mitä sitten tehdään? Outoja oireita ja mitä sitten tehdään? Vaurioituneen rakennuksen tutkimisen ja korjaamisen periaatteet Heidi-Johanna Jokelainen, RI, rakennusterveysasiantuntija Rakennusterveystiimin päällikkö FCG Suunnittelu

Lisätiedot

Korjausurakan valmistavat toimenpiteet, elinkaari, kuntoarviot ja -tutkimukset. Sellosali 18.9.2012 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri

Korjausurakan valmistavat toimenpiteet, elinkaari, kuntoarviot ja -tutkimukset. Sellosali 18.9.2012 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Korjausurakan valmistavat toimenpiteet, elinkaari, kuntoarviot ja -tutkimukset Sellosali 18.9.2012 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Kiinteistön elinkaari Kiinteistön vaiheet maanhankinnasta ja kiinteistön

Lisätiedot

Julkisivujen korjaussuunnittelu ja korjausten hintatietous

Julkisivujen korjaussuunnittelu ja korjausten hintatietous KIMU työpaja VTT, 25.5.2010 Jussi Mattila, Julkisivuyhdistys Toimitusjohtaja, tekn. toht. Julkisivujen korjaussuunnittelu ja korjausten hintatietous Jussi Mattila 1(13) Korjausprosessi 1. Korjaustarpeen

Lisätiedot

Julkisivukorjaamisen tarve jatkuu - mistä työkalut vastata haasteeseen?

Julkisivukorjaamisen tarve jatkuu - mistä työkalut vastata haasteeseen? Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Suomen Betoniyhdistys ry JULKISIVU 2011 Messukeskus 12.11.2011 Julkisivukorjaamisen tarve jatkuu - mistä työkalut vastata haasteeseen? 1(17) Esityksen teemat Asiantuntijoiden

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA?

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? JulkisivuROADSHOW Oulu: JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? Radisson Blu Hotel, 8.10.2015 Mikko Tarri, yksikönjohtaja / korjaussuunnittelu A-Insinöörit Suunnittelu Oy Esityksen sisältö Julkisivusaneeraus

Lisätiedot

Pätevöitynyt kuntoarvioija (PKM)

Pätevöitynyt kuntoarvioija (PKM) Pätevöitynyt kuntoarvioija (PKM) Ympäristöministeriön toimeksiannosta perustettu vapaaehtoinen pätevyys. Päteviä suorittamaan kuntoarvion yleisesti käytössä olevan asuinkerrostalon kuntoarvion perusmallin

Lisätiedot

Kuntoarviot ja muut selvitykset

Kuntoarviot ja muut selvitykset Kuntoarviot ja muut selvitykset Tero Pyykkönen Oulu 2.9. 2010 Oulu Tero Pyykkönen RKM, RI Kuntotarkastaja AKK Pätevöitynyt energiatodistuksen antaja, PETA Kunnossapitotarveselvitys Oulu Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Lisätiedot

Valtion tukemien homekorjaushankkeiden arviointi jatkotutkimus ( )

Valtion tukemien homekorjaushankkeiden arviointi jatkotutkimus ( ) Valtion tukemien homekorjaushankkeiden arviointi jatkotutkimus (2014-2015) Sisäilmastoseminaari 2015 Petri Annila, Tero Marttila, Paavo Kero, Jommi Suonketo ja Matti Pentti Esityksen sisältö tutkimuksen

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Kauhajoen kaupungintalon ja Opintolan kuntotutkimukset

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Kauhajoen kaupungintalon ja Opintolan kuntotutkimukset KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen kaupungintalon ja Opintolan kuntotutkimukset Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme tarjoustanne Kauhajoen kaupungintalon ja Opintola- nimisen kiinteistöjen

Lisätiedot

Kuntoarvioilta 7.3.2011. Tervetuloa! Ohjelma. 3.3.2011 klo 17.00 alkaen. Peruskuntoarvio ja kunnossapitotarveselvitys:

Kuntoarvioilta 7.3.2011. Tervetuloa! Ohjelma. 3.3.2011 klo 17.00 alkaen. Peruskuntoarvio ja kunnossapitotarveselvitys: Ohjelma Peruskuntoarvio ja kunnossapitotarveselvitys: Kuntoarvioilta 3.3.2011 klo 17.00 alkaen Oulun läänin kiinteistöyhdistyksen koulutustila Tervetuloa! Mitä laki sanoo viiden vuoden kunnossapitotarveselvityksestä?

Lisätiedot

KYLPPÄRIT KUNTOON. 20.5.2015 Riihimäki. Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri

KYLPPÄRIT KUNTOON. 20.5.2015 Riihimäki. Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri KYLPPÄRIT KUNTOON 20.5.2015 Riihimäki Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri SISÄLTÖ Kuka vastaa kylpyhuoneiden kunnossapidosta ja mikä on vastuunjakotaulukko? Kolme erilaista kylpyhuoneremonttia: 1. Oma-aloitteiset

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun infrapalvelujen seutuseminaari III 4.6.2014. Kosteusongelmiin liittyviä korjauksia on tehty jo lähes kaksi vuosikymmentä.

Tampereen kaupunkiseudun infrapalvelujen seutuseminaari III 4.6.2014. Kosteusongelmiin liittyviä korjauksia on tehty jo lähes kaksi vuosikymmentä. Kaupunki kasvaa rapautuuko infra? Tampereen kaupunkiseudun infrapalvelujen seutuseminaari III 4.6.2014 Mistä sisäilmaongelmat johtuvat? Professori Ralf Lindberg Kosteusongelmiin liittyviä korjauksia on

Lisätiedot

RAKENNUKSEN JA TILOJEN

RAKENNUKSEN JA TILOJEN RAKENNUKSEN JA TILOJEN TUTKIMINEN SISÄILMAONGELMAN SYIDEN SELVITTÄMISEKSI - Mitä ja miten pitää tutkia? - Minkälaista osaamista ja pätevyyttä tutkijalta edellytetään? - Ketkä näitä tutkimuksia tekevät?,

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA?

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? JulkisivuROADSHOW Lappeenrannassa: JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? Etelä-Karjalan Osuuspankin auditorio, 1.10.2014 Mikko Tarri, hallituksen puheenjohtaja Julkisivuyhdistys r.y. Julkisivusaneeraus.

Lisätiedot

- Kansallisomaisuuden edunvalvoja -

- Kansallisomaisuuden edunvalvoja - - Kansallisomaisuuden edunvalvoja - Tähdet Kertovat taloyhtiöss ssä Koulutus asunto-osakeyhtiöiden päättäjille 18.4.2007 Pakkalan Sali, Oulu Insinööritoimisto Raksystems Oy, Mikko Juva R A K S Y S T E

Lisätiedot

Elinkaarimallit kiinteistöjen ylläpidossa Yhtiön kunnossapitotarveselvitys, huoltokirja, kuntoarviot ja -tutkimukset

Elinkaarimallit kiinteistöjen ylläpidossa Yhtiön kunnossapitotarveselvitys, huoltokirja, kuntoarviot ja -tutkimukset Elinkaarimallit kiinteistöjen ylläpidossa Yhtiön kunnossapitotarveselvitys, huoltokirja, kuntoarviot ja -tutkimukset Taloyhtiö 2014-tapahtuma, Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Kiinteistön elinkaari Kiinteistön

Lisätiedot

Miten kosteus- ja homevauriokorjauksia luvitetaan ja miten haitta-aineisiin suhtaudutaan

Miten kosteus- ja homevauriokorjauksia luvitetaan ja miten haitta-aineisiin suhtaudutaan Miten kosteus- ja homevauriokorjauksia luvitetaan ja miten haitta-aineisiin suhtaudutaan - Helsingin malli - Mervi Abell Lupa-arkkitehti Vaikutus terveellisyyteen ja turvallisuuteen? haitallisten aineiden

Lisätiedot

ISÄNNÖINTIPALVELUA OSTAMASSA TILAAJAN NÄKÖKULMA

ISÄNNÖINTIPALVELUA OSTAMASSA TILAAJAN NÄKÖKULMA ISÄNNÖINTIPALVELUA OSTAMASSA TILAAJAN NÄKÖKULMA Kiinteistö 2013 Jenni Hupli Kiinteistöliiton päälakimies, VT Ydinkysymysten äärellä Sitä saa, mitä tilaa Vastaako sitä, mitä on tavoiteltu/tarvitaan? Ratkaiseeko

Lisätiedot

Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA

Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA Rakennustarkastusyhdistyksen ohje: Kosteusvauriokorjausten lupamenettely Mervi Abell Rakennustarkastusyhdistys RTY ry. projektiryhmä

Lisätiedot

Kiinteistöjen kunnossapito

Kiinteistöjen kunnossapito Kiinteistöjen kunnossapito 28.5.2015 Esityksen sisältö Käsitteet Kunnon selvittäminen PTS-ohjelmointi Korjausten ohjelmointi Peruskorjaaminen/-parantaminen Käsitteitä PTS-ohjelma = Pitkän tähtäimen suunnitelma

Lisätiedot

Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä. Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen

Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä. Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen Taloyhtiöillä ja muilla rakennusten omistajilla edessä suuria haasteita.

Lisätiedot

Miksi sisäilmaongelmat eivät aina poistu rakennusta korjaamalla?

Miksi sisäilmaongelmat eivät aina poistu rakennusta korjaamalla? Miksi sisäilmaongelmat eivät aina poistu rakennusta korjaamalla? Kokonaisvaltaisuus sisäilmaongelmien ratkaisemisessa Mitä se on? Espoon kaupungin Tilakeskus ja Sisäilmayhdistys ry 14.5.2014 Hotelli Kuninkaantie

Lisätiedot

Kiinteistöjen. elinkaaripalvelut. tahtiranta.fi 075 758 0801

Kiinteistöjen. elinkaaripalvelut. tahtiranta.fi 075 758 0801 Kiinteistöjen elinkaaripalvelut 075 758 0801 Kuntoarviot Meiltä kiinteistöjen aistinvaraiset kuntoarviot ainetta rikkomattomin menetelmin ja kiinteistöhuoltokorttien kuntoarvio-ohjeita noudattaen. Kuntoarviolla

Lisätiedot

KUNTOTUTKIMUKSET JA KORJAUSRATKAISUJEN VALINTA SUOJELLUSSA RAKENNUKSESSA, LAHDEN KAUPUNGINTALO. Tuomas Tahvonen

KUNTOTUTKIMUKSET JA KORJAUSRATKAISUJEN VALINTA SUOJELLUSSA RAKENNUKSESSA, LAHDEN KAUPUNGINTALO. Tuomas Tahvonen KUNTOTUTKIMUKSET JA KORJAUSRATKAISUJEN VALINTA SUOJELLUSSA RAKENNUKSESSA, LAHDEN KAUPUNGINTALO Tuomas Tahvonen TUTKIMUSKOHTEEN KUVAUS, LYHYESTI B-osa D-osa (v. 1934) C-osa Valmistunut v. 1912 Arkkitehti

Lisätiedot

Case: Martinlaakson uimahalli

Case: Martinlaakson uimahalli Case: Martinlaakson uimahalli RIL Rakennusten sortumat miten estetään Kuparisali Pekka Wallenius, tilakeskusjohtaja Turvallisuussyistä Martinlaakson uimahalli on suljettu rakennustutkimuksen ajaksi! www.vantaa.fi

Lisätiedot

Elinkaariajattelu korjausrakentamisessa. KORJAUSRAKENTAMISEN TUPA-ILTA Risto Kivi Hyvinkää 18.01.2012

Elinkaariajattelu korjausrakentamisessa. KORJAUSRAKENTAMISEN TUPA-ILTA Risto Kivi Hyvinkää 18.01.2012 Elinkaariajattelu korjausrakentamisessa KORJAUSRAKENTAMISEN TUPA-ILTA Risto Kivi Hyvinkää 18.01.2012 Kiinteistöjen tekninen käyttöikä ja elinkaari Tekninen käyttöikä on aika, jonka rakennus tai rakennuksen

Lisätiedot

Julkisivun energiakorjaus. JSY Kevätkokous 8.5.2012 Stina Linne

Julkisivun energiakorjaus. JSY Kevätkokous 8.5.2012 Stina Linne Julkisivun energiakorjaus JSY Kevätkokous 8.5.2012 Stina Linne Esityksen sisältö Korjausrakentamisen osuus energiansäästötalkoissa Rakennusten lämpöenergian kulutus Julkisivun energiakorjaukset Korjausten

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

RAKENTEIDEN JA ILMANVAIHDON KATSASTUSMALLIT. Sisäilmastoseminaari Koponen Risse, Pipatti Pasi, Korpi Anne Senaatti-kiinteistöt

RAKENTEIDEN JA ILMANVAIHDON KATSASTUSMALLIT. Sisäilmastoseminaari Koponen Risse, Pipatti Pasi, Korpi Anne Senaatti-kiinteistöt RAKENTEIDEN JA ILMANVAIHDON KATSASTUSMALLIT Sisäilmastoseminaari 2017 Koponen Risse, Pipatti Pasi, Korpi Anne Senaatti-kiinteistöt YLEISTÄ KATSASTUKSESTA Katsastus on rakenteiden ja ilmanvaihdon sisäilmapainotteinen

Lisätiedot

Sisältö. Energiaviisas taloyhtiö -koulutus Viisas energiankäyttö ja huolto Energiaviisas korjausrakentaminen

Sisältö. Energiaviisas taloyhtiö -koulutus Viisas energiankäyttö ja huolto Energiaviisas korjausrakentaminen Taloyhtiön nykytila Oppaan taustalla on Pääkaupunkiseudun kuluttajien energianeuvonta, joka on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä HSY:n rahoittama hanke. Sisältö Energiaviisas taloyhtiö -koulutus

Lisätiedot

Kosteusvaurioiden korjaaminen Tie terveelliseen asumiseen? 12.11.2013

Kosteusvaurioiden korjaaminen Tie terveelliseen asumiseen? 12.11.2013 Kosteusvaurioiden korjaaminen Tie terveelliseen asumiseen? 12.11.2013 Korjausneuvoja Rakennusterveysasiantuntija Tapio Rokkonen Hengitysliiton korjausneuvontapalvelut/itä-suomi 1 Hengitysliiton korjausneuvojat

Lisätiedot

TIEDÄTKÖ VAI ARVAATKO JULKISIVUJEN KORJAUSTARPEEN?

TIEDÄTKÖ VAI ARVAATKO JULKISIVUJEN KORJAUSTARPEEN? JulkisivuROADSHOW 2015 Oulu 8.10.2015 Jukka Lahdensivu Ramboll Finland Oy Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos TIEDÄTKÖ VAI ARVAATKO JULKISIVUJEN KORJAUSTARPEEN? Tiedätkö vai arvaatko

Lisätiedot

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins.

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, 0 2 9 4 0 E s p o o Sisäilman mikrobit 5.4.2017 Työnro 319099.16 Ins. Terttu Rönkä 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 1.1 Tilaaja...3 1.2 Työn sisältö...3 1.3 Kohde ja

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Metropolia OPS 2010-2011 Rakennustekniikka Korjausrakentamisen YAMK -tutkinto Opintojaksokuvaukset

Metropolia OPS 2010-2011 Rakennustekniikka Korjausrakentamisen YAMK -tutkinto Opintojaksokuvaukset Liite 2 Metropolia OPS 2010-2011 Rakennustekniikka Korjausrakentamisen YAMK -tutkinto Opintojaksokuvaukset Opintojakson nimi: Orientaatio opinnäytetyöhön Opintojakson laajuus: 2 op Toteutusajankohta: syksy

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pakkalan Sali 2. 9. 2010 Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pakkalan Sali 2. 9. 2010 Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pakkalan Sali 2. 9. 2010 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki yhtiökokoukselle on esitettävä hallituksen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Tilaajan ohje sisäilmasto-ongelman selvittämiseen Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden kuntotutkimusmenettelyn kehittäminen SULVI, Työpajatilaisuus, 28.2.2012, Hki

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

TIEDÄTKÖ VAI ARVAATKO JULKISIVUJEN KORJAUSTARPEEN?

TIEDÄTKÖ VAI ARVAATKO JULKISIVUJEN KORJAUSTARPEEN? JulkisivuROADSHOW 2014 Lappeenranta 1.10.2014 Jukka Lahdensivu Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos TIEDÄTKÖ VAI ARVAATKO JULKISIVUJEN KORJAUSTARPEEN? Tiedätkö vai arvaatko julkisivujen

Lisätiedot

Asunnon ja taloyhtiön kunnon selvittäminen

Asunnon ja taloyhtiön kunnon selvittäminen Nordea Pankki Asumisen ilta Asunnon ja taloyhtiön kunnon selvittäminen Mikko Juva Pientalorakentamisen kehittämiskeskus PRKK Onnistunut asuntokauppa Tunnista asunnon kunto Selvitä taloyhtiön kunto

Lisätiedot

VINKIT ENSIASUNNON OSTOON. Ensiasunnon osto ilta 18.11.2014 Mikko Tarri, A-Insinöörit Suunnittelu Oy

VINKIT ENSIASUNNON OSTOON. Ensiasunnon osto ilta 18.11.2014 Mikko Tarri, A-Insinöörit Suunnittelu Oy VINKIT ENSIASUNNON OSTOON Ensiasunnon osto ilta 18.11.2014 Mikko Tarri, A-Insinöörit Suunnittelu Oy Mikä ihmeen A-Insinööri? 500 asiantuntijaa 5. Suurin rakennusalan suunnittelutoimisto 3 toimialaa Projekteja

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA 25.03.2013 Rakennus A Rakennus B Sisällys Esipuhe... 1 Yleistä kiinteistöstä... 2 Asiakirjat...

Lisätiedot

Kiinteistöjen sisäilmatutkimukset ennen korjauspäätöstä - Kysymyksiä ja vastauksia

Kiinteistöjen sisäilmatutkimukset ennen korjauspäätöstä - Kysymyksiä ja vastauksia Kiinteistöjen sisäilmatutkimukset ennen korjauspäätöstä - Kysymyksiä ja vastauksia Kiinteistöjen ja Rakentamisen Tietopäivä 2015 2.9.2015 Wallenius Kaisa HS 11.11.13 HS 30.1.15 2 3 Mitä tarkoittaa hyvä

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUSKLUSTERIN TRENDIT -korjaustoiminnan muutokset lähitulevaisuudessa

JULKISIVUKORJAUSKLUSTERIN TRENDIT -korjaustoiminnan muutokset lähitulevaisuudessa Julkisivukorjaamisen nykytila ja tulevat trendit Julkisivuyhdistyksen kevätseminaari Helsinki 9.5.2012 Jukka Lahdensivu Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos JULKISIVUKORJAUSKLUSTERIN

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa 14.11.2013

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa 14.11.2013 Tommi Riippa 14.11.2013 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTOS Nyt vaaditaan rakennuslupa, jos korjauksella voidaan merkittävästi vaikuttaa energian kulutukseen. Lupakynnys aleni! Yleensäkin korjausten yhteydessä

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN Pekka Seppänen Oulu 2.9.2010 Oulu Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA Pätevöitynyt energiatodistuksen antaja, PETA MITÄ ON HANKESUUNNITTELU - Korjaustarpeen

Lisätiedot

TuTkimus- JA TArkAsTuspAlveluT TAhTirAnTA.fi 075 758 0801

TuTkimus- JA TArkAsTuspAlveluT TAhTirAnTA.fi 075 758 0801 Tutkimus- JA tarkastuspalvelut 075 758 0801 TähtiRanta Oy on kasvava ja kehittyvä monialainen insinööritoimisto. Asiantuntijamme tutkivat ja suunnittelevat asiakkaillemme aina parhaan lopputuloksen kiinteistöjen

Lisätiedot

ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT KUNTOON! Seminaari 5.3.2013

ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT KUNTOON! Seminaari 5.3.2013 Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT KUNTOON! Seminaari 5.3.2013 Markku Rantama Rantama Consulting Työn vaiheet 1. Vaihe Tietokartoitus; vastaavat menettelyt,

Lisätiedot

TIIVISTÄMINEN KORJAUSTAPANA

TIIVISTÄMINEN KORJAUSTAPANA TIIVISTÄMINEN KORJAUSTAPANA 18.5.2016 Petri Lönnblad RI, RTA (VTT 003/04) Onko tiivistäminen korjaamista? Huono maine menetelmänä, miksi? Kokemuksia noin 15 vuodelta Käyttöikä? Vahvat näkemykset puolesta

Lisätiedot

Näytesivut. 4 Energiatehokkuuden parantaminen korjaushankkeissa. 4.1 Ulkoseinärakenteet

Näytesivut. 4 Energiatehokkuuden parantaminen korjaushankkeissa. 4.1 Ulkoseinärakenteet 4 Energiatehokkuuden parantaminen korjaushankkeissa Kiinteistön rakenteita ja teknisiä järjestelmiä ei juuri koskaan korjata pelkästään energiatehokkuuden vuoksi, vaan taustalla on lähes aina muu pakottava

Lisätiedot

Sisäilmatutkimuksen sudenkuopat 10 vinkkiä sisäilmatutkimuksen tilaajalle. Maija Ojala, asiantuntija, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2.

Sisäilmatutkimuksen sudenkuopat 10 vinkkiä sisäilmatutkimuksen tilaajalle. Maija Ojala, asiantuntija, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2. Sisäilmatutkimuksen sudenkuopat 10 vinkkiä sisäilmatutkimuksen tilaajalle Maija Ojala, asiantuntija, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2.2017 1 Kiinteistön sisäilmaongelma käyttäjä, työnantaja ja omistaja isojen

Lisätiedot

JULKISIVUJEN JA PARVEKKEIDEN KUNTOTUTKIMUS

JULKISIVUJEN JA PARVEKKEIDEN KUNTOTUTKIMUS TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma Tutkintotyö Lauri Parkkinen JULKISIVUJEN JA PARVEKKEIDEN KUNTOTUTKIMUS Työn valvoja Työn teettäjä Tampere 2007 Lehtori Pekka Väisälä Insinööritoimisto

Lisätiedot

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT Homevaurioiden tutkimisessa pääongelma ei liity: Näytteenoton tekniseen osaamiseen (ulkoisen kontaminaation estäminen,

Lisätiedot

OHJE TILAAJALLE: SISÄILMAHAITAN SELVITTÄMISEN ENSIVAIHEET JA KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNISEN KUNTOTUTKIMUKSEN KILPAILUTUS

OHJE TILAAJALLE: SISÄILMAHAITAN SELVITTÄMISEN ENSIVAIHEET JA KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNISEN KUNTOTUTKIMUKSEN KILPAILUTUS Lopputyöseminaari 7.6.2017 OHJE TILAAJALLE: SISÄILMAHAITAN SELVITTÄMISEN ENSIVAIHEET JA KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNISEN KUNTOTUTKIMUKSEN KILPAILUTUS Miia Kurri, Porin kaupunki RTA-kurssi/Rateko 2016-2017

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU Cygnaeuksen koulu, 20100 TURKU SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS JATKOTUTKIMUSSUUNNITELMA 15.3.2010 Raksystems-Antcimex Oy Vähäheikkiläntie 56 B FI-20810 TURKU p. 0207 495 500 20100 TURKU 2

Lisätiedot

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014 Tarjouslomake MV/8/05.05.00.01/2013 1 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO TARJOUS MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu Tarjoaja Tarjoajan

Lisätiedot

Suomen Kiinteistöliitto ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry

Suomen Kiinteistöliitto ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Suomen Kiinteistöliitto ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry 1 !"#$% &&! '()*)+,,-!.!/## +! &# 0 2 1222 122 $!3!/ %!!.! 53 5#. /##.# &&!$.$..! %5 $.!6 /.&%%5

Lisätiedot

Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa?

Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? Tutkimus: Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? Stina Linne Tekn. yo betoni visioi -seminaari

Lisätiedot

Rakennuksen kuntoarvioijan koulutus (KUNA) 442070 15.10.-29.11.2012 Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy, Helsinki

Rakennuksen kuntoarvioijan koulutus (KUNA) 442070 15.10.-29.11.2012 Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy, Helsinki Sivu 1/5 Maanantai 15.10.2012 08.45-09.00 Koulutuksen avaus, tavoitteet ja pätevyydentoteamisjärjestelmän esittely 09.00-10.00 Kuntoarvion tekeminen Yleinen toimintamalli, KH-kortti Peruskuntoarvio, käsitteet

Lisätiedot

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN 10.10.2012 Asiakkuusjohtaja Peter Ström, Suomen Talokeskus Oy Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto Liikevaihto 13 milj. Henkilöstö

Lisätiedot

Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä

Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Julkisivuyhdistys ry:n syyskokous 19.11.2009 Diana-auditorio, Helsinki Stina Linne Tekn yo. Esityksen sisältö Tutkimuksen taustat ja

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KUNTO JA KUNNON KIINTEISTÖ - TAVOITTEET JA TYÖKALUT

KIINTEISTÖN KUNTO JA KUNNON KIINTEISTÖ - TAVOITTEET JA TYÖKALUT KIINTEISTÖN KUNTO JA KUNNON KIINTEISTÖ - TAVOITTEET JA TYÖKALUT Hallitusforum 24.9.2011 Helsinki Asiakkuusjohtaja Peter Ström, Suomen Talokeskus Oy Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto

Lisätiedot

Opinnäytetyö, seminaari. Sisäilmakohteen tutkimus ja korjaustyön valvonta Eveliina Mattila RTA-koulutus, RATEKO/SAMK

Opinnäytetyö, seminaari. Sisäilmakohteen tutkimus ja korjaustyön valvonta Eveliina Mattila RTA-koulutus, RATEKO/SAMK Opinnäytetyö, seminaari Sisäilmakohteen tutkimus ja korjaustyön valvonta 7-8.6.2017 Eveliina Mattila RTA-koulutus, RATEKO/SAMK Työn aihe Koulurakennuksen kellarin (osa rakennuksesta) sisäilma ja kosteustekninen

Lisätiedot

Elinkaarimallit kiinteistöjen ylläpidossa Yhtiön kunnossapitotarveselvitys, huoltokirja, kuntoarviot ja -tutkimukset

Elinkaarimallit kiinteistöjen ylläpidossa Yhtiön kunnossapitotarveselvitys, huoltokirja, kuntoarviot ja -tutkimukset Elinkaarimallit kiinteistöjen ylläpidossa Yhtiön kunnossapitotarveselvitys, huoltokirja, kuntoarviot ja -tutkimukset Taloyhtiö 2015-tapahtuma, Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Kiinteistön elinkaari Kiinteistön

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 1/7 HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 2009-18 ohjelma on hyväksytty yhtiökokouksessa 31.3.2009 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. KIINTEISTÖNPIDON

Lisätiedot

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO LAUSUNTO PAROLANTIE 3, 02120 ESPOO 2 HUONEISTOJEN PÄÄTYJEN TARKASTUS AVATUILTA KOHDILTA Kohde: Tilaaja: As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne

Lisätiedot

Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa?

Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? Tutkimus: Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Stina Linne Tekn. yo Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? betoni visioi -seminaari

Lisätiedot

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri)

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011 SISÄILMATUTKIMUS Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3

Lisätiedot

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS Hangon kaupunki - Halmstadintalo - keittiön ja päiväkotitilojen mikrobinäytteenotot 22.11.2017 1 / 11 Sisällysluettelo Yleistiedot... 3 Kohde... 3 Tilaaja... 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

TUTKI, ÄLÄ HUTKI - TIEDÄ LÄHTÖTILANNE JA SUUNNITTELE HUOLELLA RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJA ESKO LINDBLAD SISÄILMAKESKUS / KOSTEUS- JA HOMETALKOOT

TUTKI, ÄLÄ HUTKI - TIEDÄ LÄHTÖTILANNE JA SUUNNITTELE HUOLELLA RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJA ESKO LINDBLAD SISÄILMAKESKUS / KOSTEUS- JA HOMETALKOOT TUTKI, ÄLÄ HUTKI - TIEDÄ LÄHTÖTILANNE JA SUUNNITTELE HUOLELLA RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJA ESKO LINDBLAD SISÄILMAKESKUS / KOSTEUS- JA HOMETALKOOT 1 Lähtökohtia peruskorjaukseen voivat olla mm. Talotekniikan

Lisätiedot

Kurssipäivät: 19. - 20.1.2016 09. - 11.2.2016 Lopputentit: 15.3.2016 Technopolis Espoo, Tekniikantie 12, ESPOO

Kurssipäivät: 19. - 20.1.2016 09. - 11.2.2016 Lopputentit: 15.3.2016 Technopolis Espoo, Tekniikantie 12, ESPOO BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN JA RAKENNUSFYSIIKKA pätevöitymiskurssi nro 20 Betonirakenteiden kuntotutkija Betonirakenteiden vaativan luokan korjaussuunnittelija Betonirakenteiden korjaustyönjohtaja FISE:n

Lisätiedot

Pyhäjoen kunta pyytää tarjoustanne kiinteistöihin tehtävistä kuntotutkimuksista ja laskelmista saneeraustarpeen selvittämiseksi.

Pyhäjoen kunta pyytää tarjoustanne kiinteistöihin tehtävistä kuntotutkimuksista ja laskelmista saneeraustarpeen selvittämiseksi. Pyhäjoen kunta pyytää tarjoustanne kiinteistöihin tehtävistä kuntotutkimuksista ja laskelmista saneeraustarpeen selvittämiseksi. 1. Lähtötietoja KUNNANTALO Kuntatie 1 Rakennus on rakennettu 1979. Rakennuksen

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy Julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus

HANKESUUNNITELMA Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy Julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus 1(6) HANKESUUNNITELMA Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy Julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus 2(6) Sisällysluettelo 1. YHTEENVETO... 3 1.1 Tiivistelmä... 3 1.2 Yhteenveto... 3 1.3 Hankesuunnittelutyöryhmä...

Lisätiedot

Korjausrakentamisen energiatehokkuusvaatimukset

Korjausrakentamisen energiatehokkuusvaatimukset Korjausrakentamisen energiatehokkuusvaatimukset PIDÄ HUOLTA messuseminaari OMA KOTI messut 12.4.2013 Helsinki Suomen Omakotiliitto Rakennusneuvos Erkki Laitinen Hallitusohjelman ilmasto- ja energia-asioita

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009 1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Sijoittuminen COMBI-hankkeeseen WP3 Rakenneratkaisujen lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Lisätiedot

KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS. Asiantuntijapalvelut

KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS. Asiantuntijapalvelut KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS Kuntotutkimuksen ajankohta: vko 12 / 2007 Raportin päiväys: 19.03.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Per Anderrson, Vantaan Kaupunki 09 83922379

Lisätiedot

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET 7.11.2007 Mauri Niemelä www.oulunisannoitsijatoimisto.fi Oulun Isännöitsijätoimisto Oy perustettu 1982 Oulun Seudun Talokeskus Oy omistajiksi 7/2004 Niemelä Mauri ja Arja nimen

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 2.12.2014 Haitta-aineiden huomioiminen korjausrakentamisessa Hyvät toimintatavat korjaushankkeessa

Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 2.12.2014 Haitta-aineiden huomioiminen korjausrakentamisessa Hyvät toimintatavat korjaushankkeessa Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari Haitta-aineiden huomioiminen korjausrakentamisessa Hyvät toimintatavat korjaushankkeessa Timo Keskikuru Talotekniikan asiantuntija, FL Rakennusterveysasiantuntija

Lisätiedot

1. Paikkatietoalustan/infrastruktuurin tuki- ja koulutuspalveluiden järjestämisvaihtoehdot ja parhaat käytännöt

1. Paikkatietoalustan/infrastruktuurin tuki- ja koulutuspalveluiden järjestämisvaihtoehdot ja parhaat käytännöt Tarjouspyyntö Julkisen hallinnon paikkatietoalusta -digihankkeen tuki- ja koulutuspalveluja koskevan osahankkeen konsultointipalveluista - vastaukset esitettyihin kysymyksiin, 29.3.2017 1. Paikkatietoalustan/infrastruktuurin

Lisätiedot

Pekka Väisälä. Lehtori Korjausrakentaminen Talonrakennustekniikka

Pekka Väisälä. Lehtori Korjausrakentaminen Talonrakennustekniikka Pekka Väisälä Lehtori Korjausrakentaminen Talonrakennustekniikka Esityksen sisältö Näkökulmia Hankkeen alkuvaiheet Energian kulutus Esimerkkejä U-arvoista Tavallisia ongelmia Pekka Väisälä 7.11.2012 2

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE Rakenteen tarkastus Materiaalien mikrobinäytteet

TUTKIMUSSELOSTE Rakenteen tarkastus Materiaalien mikrobinäytteet ASIANTUNTIJALAUSUNTO AS OY LAIDUNPOLKU 5 LAIDUNPOLKU 5 01360 VANTAA TUTKIMUSSELOSTE Rakenteen tarkastus Materiaalien mikrobinäytteet RAKSYSTEMS ANTICIMEX INSINÖÖRITOIMISTO OY W W W. R A K S Y S T E M S

Lisätiedot

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus 1 Helsingin kaupunki MUISTIO HKR-Rakennuttaja Rakennuttajatoimisto 1 Riitta Harju 9.3.2009 Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7 ja Untamontie 2 00610 HELSINKI Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin

Lisätiedot

Kokonaisuuden hallinta

Kokonaisuuden hallinta Kokonaisuuden hallinta Tommi Riippa Tiimi- ja laatupäällikkö, RTA FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy 3.10.2017 Page 1 Otsikoita 3.10.2017 Page 2 Otsikoita 3.10.2017 Page 3 Otsikoita 3.10.2017 Page 4 Otsikoita

Lisätiedot

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa

Lisätiedot

Toimintatavat toimenpiteiden ja niiden kiireellisyyden määrittelyssä

Toimintatavat toimenpiteiden ja niiden kiireellisyyden määrittelyssä Toimintatavat toimenpiteiden ja niiden kiireellisyyden määrittelyssä AVATER -tutkimushankkeen päätösseminaari 16.11.2016, Tampere 30.11.2016 1 Ohjeistuksen kehittäminen koulujen sisäilmaongelmien hallintaan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 2(6) Satamapaviljongin vuokraus sekä vierassatamapalveluiden järjestäminen Lutakossa 2012-2014 Tarjouspyynnön kohde vuokraa Lutakon satamassa olevan

Lisätiedot