KUNNANHALLITUS 16/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNANHALLITUS 16/2013"

Transkriptio

1 KUNNANHALLITUS 16/2013 Aika Maanantai klo , tauko klo Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen, esteellinen 282, kohta 4H-yhdistys Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski Risto jäsen Niemenmaa Jaana jäsen Ohrankämmen Jukka puheenjohtaja Suominen Päivi varapuheenjohtaja, esteellinen 282, kohta 4H-yhdistys Pukkila Esa varajäsen Poissa Otava Antti jäsen Laitila Sami kunnanvaltuuston III varapj Muut saapuvilla olleet Hosiasluoma Tarja Raita-aho Voitto Vainionpää Joni Kaskimäki Veijo Honkanen Arja kunnanjohtaja kunnanvaltuuston puheenjohtaja kunnanvaltuuston I varapj kunnanvaltuuston II varapj palkanlaskija-arkistonhoitaja, ptk-pitäjä Pöytäkirjantarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Karvian kunnantalolla Nähtävilläolo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Karvian kunnantalolla

2 SISÄLLYSLUETTELO: KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 3 VESIHUOLTOLAITOKSEN KÄYTTÖMAKSUJEN KOROTUS ALKAEN 4 KUNNAN VUOKRAAMIEN TILOJEN VUOKRIEN KOROTUS ALKAEN 6 POHJOIS-SATAKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS OY:N JA KARVIAN KUNNAN VÄLINEN OSTOPALVELUSOPIMUS 8 SOTAVETERAANIEN RUOKAPALVELU 10 KARVIAN KUNNAN LIITTYMINEN SEUDULLISEEN HENKILÖSTÖN TÄYDENNYSKOULUTUSTOIMINTAAN 13 ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN OHJEISTUKSEN UUDISTAMINEN 14 LAUSUNTO LUONNOKSESTA KAUHAJOEN KAUPUNGIN UUDEKSI RAKENNUSJÄRJESTYKSEKSI 17 MATTILANKYLÄN VESIOSUUSKUNNAN AVUSTUSPYYNTÖ 18 TAKSILUPIEN ENIMMÄISMÄÄRIEN VAHVISTAMINEN 19 MULLITURVE OY:N YMPÄRISTÖLUPA 22 KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN TILOJA RUISNIEMI JA HONKARINNE ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN KARVIAN KESKUSTAN KORTTELEITA 82 JA 83 SEKÄ M- ALUETTA. 26 RUDUS OY:N MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS 28 VALTIOVARAINMINISTERIÖN PÄÄTÖS KUNTARAKENNELAIN MUKAISEN SELVITYSAVUSTUKSEN MYÖNTÄMISESTÄ 32 MUUT ASIAT 34 ILMOITUSASIAT 36 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 41

3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KH 267 Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN KH 268 Kunnanhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu kokousta seuraavana toisena arkipäivänä klo 15:00 kunnantalolla. Pöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävänä pääsääntöisesti kokousta seuraavan kalenteriviikon tiistaina. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Esa Pukkila ja Päivi Suominen. Puheenjohtaja esitti muutosta työjärjestykseen siten, että pykälät 281 ja 282 siirretään numerointia muuttamatta heti kokouksen alkuun, jolloin kunnanrakennusmestari Jaakko Kallioniemi on esittelemässä kunnanhallitukselle kyseisiä asioita. Kunnanhallitus hyväksyi työjärjestyksen muutoksen.

4 VESIHUOLTOLAITOKSEN KÄYTTÖMAKSUJEN KOROTUS ALKAEN Tekn. ltk Vuoden 2014 budjettia laatiessa tuli ilmi, että vesihuollon käyttömaksuja täytyy korottaa vesihuoltolaitoksen talouden alijäämän pienentämiseksi. Vesihuollon maksut ovat sellaisia, että pitkällä aikavälillä voidaan niillä kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset. Maksuihin voi sisältyä kohtuullinen tuotto pääomalle. Vesihuoltolaitoksien kasvaneiden käyttömenojen ja investointitarpeiden vuoksi joudutaan vesihuollon maksuja tarkistamaan/korottamaan. Isojen investointien vuoksi vesihuoltolaitoksen poistojen osuus on kasvanut huomattavasti ja sen vuoksi vesihuoltolaitoksen yksikkömaksuja pitäisi nostaa puhdasveden osalta n.1,1 euroon/ m³ sekä jäteveden osalta n.2,5 euroon/ m³, jotta vesilaitoksen tulos saataisiin tasapainoon. Koska edellä mainitut korotukset olisivat kuitenkin kohtuuttoman suuria nykyiseen hintatasoon nähden on viisainta, että nyt vesilaitoksen käyttömaksuja korotettaisiin maltillisesti ja jatkossa taksoja tarkistettaisiin/korotettaisiin tarvittaessa vuosittain, jotta vesilaitoksen tulos saadaan tasapainoon. Oheisessa käyttölaskelmassa on vesilaitoksen vuosittaiseksi myyntituotoksi esitetty n , eli n enemmän kuin talousarvion toteutumassa v Mainitun myyntitulon kattamiseksi yksikköhintaa tulee korottaa normaalissa maksuluokassa nykyisestä 0,84 eurosta/m³ 0,95 euroon, eli 11 snt/m³ ja Suomijärven VOK:lle myytävä vesi 0,54 eurosta/m³ 0,62 euroon/m³ eli 8 snt/m³. Mittarivuokriin esitetään 5 :n korotusta kaikissa kokoluokissa Viemärilaitoksen puolella vuosittaiseksi myyntituotoksi on esitetty n , eli noin enemmän kuin talousarvion toteutumassa v Mainitun myyntitulon kattamiseksi yksikköhintaa tulee korottaa nykyisestä 1,58 eurosta/m³ 1,85 euroon/m³ eli 27 snt/m³. Mittarivuoksiin esitetään 5 :n korotusta kaikissa kokoluokissa. Lisäksi jätevedenpuhdistamolla sakokaivolietteen käsittelymaksua korotetaan nykyisestä 6,6 eurosta/m³ 8,5 /m³ eli 1,9 /m³ Kaikki hinnat alv 0 %. Liitteenä vesihuoltolaitoksen tuloslaskelmia ja Vesilaitosyhdistyksen laatima vesihuoltomaksutilasto käyttömaksuista eri vesilaitoksilla PÄÄTÖSEHDOTUS:

5 Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että vesihuoltolaitoksen käyttömaksuja korotetaan seuraavasti: Vesilaitos: nykyinen alkaen Puhdasvesimaksu 0,84 /m3 0,95 /m3 Suomijärven VOK:n vesimaksu 0,54 /m4 0,62 /m3 Perusmaksu, mittarikoko 5 m3 20 /vuosi 25 /vuosi Perusmaksu, mittarikoko 10 m3 40 /vuosi 45 /vuosi Perusmaksu suuremmissa liittymissä 80 /vuosi 85 /vuosi Viemärilaitos: nykyinen alkaen Jätevesimaksu 1,58 /m3 1,85 /m3 Perusmaksu, mittarikoko 5 m3 30 /vuosi 35 /vuosi Perusmaksu, mittarikoko 10 m3 60 /vuosi 65 /vuosi Perusmaksu suuremmissa liittymissä 120 /vuosi 125 /vuosi Sakokaivolietteen käsittelymaksu 6,6 /m3 8,5 /m3 Kaikki hinnat alv 0 %. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti 281 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus hyväksyy vesimaksujen tarkistukset teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti. Kunnanrakennusmestari Jaakko Kallioniemi selvitti kunnanhallitukselle vesimaksujen tarkistusta. Hinnat ovat jääneet jälkeen eivätkä kata enää kuluja. Näillä nostoilla ei tulla vielä pääsemään tasapainoon. Suomijärven vesiosuuskunnalta, jolle toimitetaan sovitun mukaisesti vettä alennetulla hinnalla, tullaan jatkossa pyytämään selvitystä vesiosuuskunnan taloudellisesta tilasta. Kunnanrakennusmestarin selvitysten jälkeen kunnanhallitus hyväksyi vesimaksujen tarkistukset teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti.

6 KUNNAN VUOKRAAMIEN TILOJEN VUOKRIEN KOROTUS ALKAEN Tekn. ltk Vuoden 2014 budjettia laatiessa tuli ilmi, että kunnan vuokratilojen vuokria täytyy tarkastaa ja korottaa tarvittaessa, jotta vuokratulot kattaisivat kiinteistön käyttökulut. Liitteessä on tuloslaskelmia eri kiinteistöistä, joista on yrityksille, yhdistyksille tai yksityisille henkilöille vuorattu tiloja. Tuloslaskelmiin on lisäksi liitetty nykyiset vuokratiedot sekä laskelma kuinka mahdollinen ehdotettu vuokrankorotus vaikuttaisi kiinteistön tulevaan tuloslaskelmaan. PÄÄTÖSEHDOTUS: Tekninen lautakunta käsittelee kunnanrakennusmestarin ehdottamia uusia vuokrataksoja ja päättää kiinteistöjen vuokrankorotuksista kokouksessa. Tekninen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että vuokria korotetaan liitteessä olevan taulukon mukaisesti. 282 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus hyväksyy vuokrien tarkistukset teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti. PÄÄTÖKSEEN JOHTAVA KÄSITTELY: Esteellisyydet: Hallituksen jäsenet Päivi Suominen ja Tiina Järvinen ilmoittivat olevansa esteellisiä siltä osin, kun käsitellään 4H-yhditykseltä perittävää vuokraa. Esteelliset olivat poissa klo välisen ajan. Päivi Suomisen tilalle pöytäkirjantarkastajaksi kyseiseksi ajaksi valittiin Heikki Huhtaluoma. Kunnanrakennusmestarin selvitys: Kunnanrakennusmestari Jaakko Kallioniemi selvitti kunnanhallitukselle vuokrien korotustarpeita. Vuokrien tarkistukset ovat jääneet jälkeen. Käytiin lävitse kaikkien muiden kiinteistöjen vuokrat lukuun ottamatta Uunimäen hallia ja Syreeniä. Niiltä osin palataan asiaan helmikuun kokouksessa, jonne tekninen lautakunta toimittaa tiedot näiden kiinteistöjen vuokran tarkistuksista. Kunnanrakennusmestari Jaakko Kallioniemi poistui kokouksesta tässä vaiheessa kellon ollessa

7 4H yhdistyksen Nelis Cafe:n osalta tulee tarkistaa sähkönkulutus. Mikäli sähköä ei ole sovittu vuokraan sisältyväksi, tulee asentaa kulutusseurantaa varten takamittarit. Kunnanhallitus keskusteli vuokrien tarkistustarpeesta ollen teknisen lautakunnan esityksen kannalla muilta osin paitsi vanhan kunnantalon kolmen asunnon kohdalla. Toista asuntoa ei ole vuosiin peruskorjattu ja toisessa asunnossa, joka on peruskorjattu, ei ole lainkaan omaa suihkua. Suihkutila on käytävän puolella. Isompi 76,5 m2:n asunto on peruskorjattu. Kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen kunnanjohtaja tarkensi päätösehdotustaan. KUNNANJOHTAJAN UUSI TARKENNETTU PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti muut vuokrantarkistusehdotukset, paitsi vanhan kunnantalon kolmen asunnon osalta. Kunnanhallitus päättää, että vanhan kunnantalon kahden pienemmän (35 m2 ja 47 m2) asunnon vuokria ei tässä vaiheessa tarkisteta, mutta isomman asunnon (76,5 m2) vuokra korotetaan 5 euroon / neliö. 4H-yhdistyksen Nelis Cafe:n osalta sähkönkulutuksen seurantaa varten asennetaan takamittarit. Uunimäen hallin ja Syreenin vuokriin palataan tulevan helmikuun kokouksessa. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan tarkennetun päätösehdotuksen kunnanhallituksen päätökseksi.

8 POHJOIS-SATAKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS OY:N JA KARVIAN KUNNAN VÄLINEN OSTOPALVELUSOPIMUS KH Karvian kunta tuottaa elinkeinopalvelut ostopalvelusopimuksella Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n kautta. Karvian kunta on Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n osakas. Kehittämiskeskuksen neljästä työntekijästä yksi on ostettu Karvian kunnalta, Karvian kunnan elinkeinoasiamies Matti Arkko työskentelee PSKK:lla, ja hänen palkkansa laskutetaan täysimääräisesti yhtiöltä. Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskuksen toimitusjohtaja on ehdottanut Karvian kunnalle sopimuksen muuttamista siten, että PSKK ostaisi Arkon työpanoksesta noin 70 %, jolloin 30 % työpanos jäisi käytettäväksi kunnan muihin tehtäviin. Arkon toimipaikka siirtyisi PSKK:n toimitiloista Karvian kunnanvirastoon, ja hänen esimiehenään toimisi kunnanjohtaja. Sopimuksen muutos ei vaikuttaisi Karvian kuntaosuuteen PSKK:lle. Karvian kunnan kustannukset kasvaisivat 30 % työpanoksen osalta. eli n eurolla vuodessa. Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n hallitus keskustelee sopimusluonnoksesta kokouksessaan Liitteet: Sopimusluonnos (toimitetaan kokoukseen) KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus keskustelee sopimusluonnoksesta ja evästää kunnanjohtajaa sopimusneuvotteluissa. Kunnanhallitus päättää pyytää Karvian Yrittäjät ry:n ja MTK Karvian lausumaa siitä, kuinka Karvian kunnan elinkeinotoimintaa tulisi kehittää ja millaisia palveluita kunnan elinkeinoasiamieheltä toivotaan. Kunnanhallitus keskusteli sopimusluonnoksesta ja evästi kunnanjohtajaa sopimusneuvotteluissa. Kunnanhallitus totesi, että Karvian kunnalla olisi tarvetta ainoastaan puoliaikaiselle työntekijälle. Kunnanjohtaja jatkaa neuvotteluja Pohjois- Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n kanssa tältä pohjalta. KH PSKK:n toimitusjohtaja Marko Rajamäki on hallituksen kehottamana jatkanut Karvian kunnan ja PSKK:N välisen ostopalvelusopimuksen muutoksen valmistelua ja päätynyt esittämään seuraavanlaista sopimusmuutosta: Tilanteet, jolloin Arkon työpanos ei ole PSKK:n käytettävissä muista kuin alan työehtosopimuksen mukaisista vuosilomista johtuen, katsotaan virheeksi palvelun

9 toimituksessa. Tällöin kuukausittaisen veloituksen määrä lasketaan kalenterikuukauden toteutuneiden työpäivien suhteessa kyseisen kalenterikuukauden kaikista työpäivistä. Muilta osin sopimus säilyisi sisällöltään alkuperäisessä muodossa. Liitteet: Muutossopimus KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus keskustelee sopimusluonnoksesta ja päättää jatkotoimenpiteistä. Keskusteltuaan asiasta kunnanhallitus jätti asian pöydälle lisäselvityksiä varten. KH 269 Kehittämisyhtiön hallituksessa keskusteltiin sopimusmuutoksesta ja asian valmistelua päätettiin jatkaa. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus esittää PSKK:n hallitukselle, että kehittämisyhtiön toimitusjohtaja selvittelisi olisiko neuvojien sisäistä työnjakoa mahdollista muuttaa osaamisalueiden mukaiseksi kuntajaon sijaan. Kunnanhallitus ei näe ehdotettua sopimusmuutosta oikeudenmukaisena, eikä voi hyväksyä muutosehdotusta esitetyssä muodossa. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen ja esittää PSKK:n hallitukselle, että kehittämisyhtiön toimitusjohtaja selvittelisi, olisiko neuvojien sisäistä työnjakoa mahdollista muuttaa osaamisalueiden mukaiseksi kuntajaon sijaan. Kunnanhallitus ei näe ehdotettua sopimusmuutosta oikeudenmukaisena, eikä voi hyväksyä muutosehdotusta esitetyssä muodossa.

10 SOTAVETERAANIEN RUOKAPALVELU KH Karvian kunta on tarjonnut karvialaisille kotona asuville sotaveteraaneille lämpimän aterian viisi kertaa viikossa joko kotiin kuljetettuna tai paikallisessa lounasravintolassa vuonna Kunnansihteeri on kilpailuttanut veteraanien ateriapalvelun vuodelle Tarjouspyyntö on toimitettu paikallisille yrittäjille sekä julkaistu HILMA:ssa Tarjoukset tuli jättää klo mennessä. Tarjoukset tuli ilmoittaa euroa/ ateria. Tarjousten tuli olla voimassa saakka. Tarjouspyynnössä ilmoitettiin hankinnan toteutumisen edellyttävän, että Karvian kunnanvaltuusto myöntää vuodelle 2012 tarvittavan määrärahan. Määräaikaan mennessä saapui yksi tarjous, jonka jätti Lounas Kahvila Street 57. He tarjoavat lämpimän aterian lisukkeineen pakattuna hintaan 6,50 euroa/ateria. Lisäksi paikallisiin yrityksiin toimitetussa tarjouspyynnössä pyydettiin ilmoittamaan, mikäli yritys on halukas siihen, että sotaveteraanit saisivat jatkossakin käydä yrityksissä ruokailemassa, ja he laskuttaisivat kuntaa 6 euroa/ateria. Kaksi yritystä ilmoitti, että tarjoavat mielellään lounasta veteraaneille, mutta hintaan 6,50 euroa/ateria. Tällä hetkellä kotona asuvia sotaveteraaneja on n. 20, joten ruoka viisi kertaa viikossa tarkoittaa yhteensä 5200 ateriaa vuositasolla. Kustannus olisi siis euroa, minkä lisäksi erikseen hankittavaksi tulee aterioiden kuljetus, jonka kustannus vuonna 2011 on noin euroa. Liitteet: Tarjouspyyntö Tarjous KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, esitetäänkö vuoden talousarvioon määrärahaa sotaveteraanien ruokapalvelulle. Mikäli määräraha myönnetään, kunnanhallitus päättää, että kotiin kuljetettavien aterioiden osalta hyväksytään Lounas Kahvila Street 57:n tarjous. Lisäksi kunnanhallitus päättää, tarjotaanko veteraaneille edelleen mahdollisuus käydä ruokailemassa siihen tarjoutuneissa paikallisissa ravintoloissa hintaan 6,50 euroa/ateria. Kunnanhallitus päätti esittää yksimielisesti vuoden 2012 talousarvioon määrärahaa sotaveteraanien ruokapalvelulle. Kunnanhallitus hyväksyi kotiin kuljetettavien

11 KH aterioiden osalta Lounas Kahvila Street 57:n tekemän tarjouksen. Sotaveteraaneille päätettiin vaihtoehtoisesti tarjota edelleen mahdollisuus käydä ruokailemassa siihen tarjoutuneissa paikallisissa ravintoloissa hintaan 6,50 euroa / ateria. 262 Ateriapalvelun piiriin kuuluvia sotaveteraaneja on tällä hetkellä 20. Noin puolet veteraaneista käy ruokailemassa eri lounaspaikoissa ja osalle ateria kuljetetaan kotiin. Kotiin kuljetettavien ateriapalveluiden kustannus jää alle hankintalain 15 :ssä määritellyn kynnysarvon ja kunnanjohtaja on pyytänyt kotiin kuljetettavista aterioista tarjouspyynnöt pienhankintaohjeen mukaisesti. Tarjoukset on pyydetty klo 15 mennessä ja tarjouspyyntö on julkaistu kunnan nettisivuilla. Liitteet: Tarjouspyyntö Tarjoukset (toimitetaan kokoukseen) KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää esittää vuoden 2014 talousarvioon varattavaksi määrärahan sotaveteraanien ruokapalvelulle. Kunnanhallitus käsittelee kotiin kuljetettavista ateriapalveluista saapuneet tarjoukset ja tekee hankintapäätöksen. Lisäksi kunnanhallitus päättää, tarjota veteraaneille edelleen mahdollisuuden käydä ruokailemassa paikallisissa ravintoloissa nykyisen käytännön mukaisesti. Kunnanjohtaja ilmoitti, että määräraha on varattu ruokapalvelua varten ensi vuodelle, mutta määräaikaan mennessä ei saapunut yhtään tarjousta. Toimituksista on sopimus nyt kuluvan vuoden loppuun. Lisäselvityksien saamiseksi asia päätettiin jättää pöydälle. KH 270 Veteraanien ateriapalvelu järjestyy yrittäjävetoisesti saakka ja alkaen Karvian veteraanien ateriapalvelu voi siirtyä Iltaruskon keittiön tuotettavaksi. Asiakkaita informoidaan muutoksesta. Asiakkaiden määrä on keittiön resurssien ja tilojen rajalla ja mikäli kotiin kuljetettavien aterioiden määrä lisääntyy, on tilanne otettava uudelleen tarkasteluun. PoSa laskuttaa ruuan suoraan kunnalta. Aterian hinta on tällä hetkellä 6 euroa. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus hyväksyy em. järjestelyn kotiin kuljetettavien veteraaniaterioiden osalta. Kunnanhallitus hyväksyy kunnanjohtajan päätösehdotuksen mukaisesti, että veteraanien ateriapalvelu järjestetään yrittäjävetoisesti saakka, minkä jälkeen

12 alkaen Karvian veteraanien ateriapalvelu siirtyy Iltaruskon keittiön tuottamaksi. Asiakkaita informoidaan muutoksesta. Asiakkaiden määrä on keittiön resurssien ja tilojen rajalla ja mikäli kotiin kuljetettavien aterioiden määrä lisääntyy, on tilanne otettava uudelleen tarkasteluun. PoSa laskuttaa ruuan suoraan kunnalta. Aterian hinta on tällä hetkellä 6 euroa.

13 KARVIAN KUNNAN LIITTYMINEN SEUDULLISEEN HENKILÖSTÖN TÄYDENNYSKOULUTUSTOIMINTAAN KH 271 Opetushenkilöstön seudullista täydennyskoulutustoimintaa on toteutettu Pohjois- Satakunnassa syksystä 2011 lähtien AVI:n myöntämällä Osaava rahoituksella. Hankerahoitus päättyy aikanaan, joten pysyvyyttä tarvitaan, jotta ulkopuolisen rahoituksen turvin hyvin alkanut koulutustoiminta verkostokunnissa tulee jatkumaan. kyseessä on Kankaanpään kaupungin hallinnoima hanke, jossa ovat olleet mukana Kankaanpää, Honkajoki, Jämijärvi, Karvia, Kihniö, Lavia, Parkano ja Siikainen. Mukana ovat myös Kankaanpään Opisto, Petäjäopisto ja Kankaanpään Musiikkiopisto. Jatkossa täydennyskoulutus tulee koskemaan kunnan koko henkilöstöä. Hankkeen ohjausryhmä on tehnyt puitesopimusluonnoksen (liite), jossa sovitaan henkilöstön täydennyskoulutuksen järjestämisestä ja siihen liittyvistä yksityiskohdista, mm. täydennyskoulutukseen kalenterivuosittain varattavan kokonaismäärärahan suuruudesta ja ohjelmistomaksuista. Suunniteltu kuntaosuus on yksi euro/asukas. Kunnat nimeävät samalla henkilön koulutuskoordinointiin. Verkostokunnan kannattaa liittyä seudulliseen koulutustoimintaan, koska kokemukset ja osaaminen saadaan verkostossa yhteiseen käyttöön. Pienemmällä panoksella saadaan enemmän aikaan ja säästetään rahaa sekä aikaa. Lisäksi koulutukset saadaan lähelle, omalle asuinseudulle. Tietylle henkilöstöryhmälle (esim. johdolle, esimiehille) järjestetyissä koulutuksissa verkostoidutaan, tutustutaan, opitaan toisilta, jaetaan hyviä käytänteitä ja tietoa. Liitteet: Puitesopimusluonnos KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Karvian kunta liittyy kunnan henkilöstön täydennyskoulutusta edistävään seudulliseen täydennyskoulutusverkostoon, mikäli muutkin tahot hyväksyvät sopimuksen.. Koulutuskoordinaattoriksi Karvian kunnassa nimetään kunnansihteeri Hanna Vainionpää. Kunnanhallitus päätti, että Karvian kunta liittyy kunnan henkilöstön täydennyskoulutusta edistävään seudulliseen täydennyskoulutusverkostoon, mikäli muutkin tahot hyväksyvät sopimuksen. Koulutuskoordinaattoriksi Karvian kunnassa nimetään kunnansihteeri Hanna Vainionpää.

14 ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN OHJEISTUKSEN UUDISTAMINEN KH Turun maakunta-arkiston ylitarkastaja Anna-Maija Kolehmainen-Niskakoski suoritti arkistotoimen tarkastuksen Karvian kunnassa Tarkastuksessa käytiin lävitse asiakirjahallinnon ja arkistotoimen nykyinen ohjeistus sekä arkistotilat ja niiden käyttö. Tarkastuksessa todettiin, ettei Karvian kunnan arkistotoimen hoito kaikilta osin vastaa sille arkistolaissa esitettyjä vaatimuksia. Kunnan tulee ryhtyä seuraaviin toimenpiteisiin saattaakseen arkistotoimensa hoidon lainsäädännön edellyttämälle tasolle: Kunnan arkistotoimen toimintaohjeen (ent. arkistosääntö) ja arkistonmuodostussuunnitelman (ent. arkistointisuunnitelma) ajan tasalle saattaminen Arkistotilojen osalta kiinnitettiin huomiota ilmankosteuteen, joka on ajoittain jonkin verran koholla. Kosteuden poiston tulee tapahtua valvotusti, mikäli se tehdään sähköisellä kosteuden poistolla. Muutoin arkistotilan tulee säilyä jännitteettömänä. Turun maakunta-arkisto pyytää Karvian kuntaa ilmoittamaan mennessä, miten ja millaisen aikataulun puitteissa tarkastusmuistiossa todetut puutteet on tarkoitus korjata. Uusitut arkistotoimen toimintaohje ja arkistonmuodostussuunnitelma lähetetään tiedoksi Turun maakunta-arkistoon niiden valmistuttua. Liitteet: Arkistotoimen tarkastuskertomus KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus nimeää arkistotyöryhmän, joka ryhtyy valmistelemaan ohjeistuksen uudistamista ja arkistonmuodostussuunnitelmien laatimista yhteistyössä hallintokuntien kanssa. Ohjeistuksen uudistamiseen ja suunnitelmien laatimiseen tullaan järjestämään tarvittava työaika. Kunnanhallitus ilmoittaa Turun maakunta-arkistolle, että tarkoituksena on laatia Karvian kunnan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ohjeistus vuoden 2013 aikana ja arkistonmuodostussuunnitelmat vuoden 2014 loppuun mennessä. Tilapäinen kosteuden poisto toteutetaan valvotusti päiväsaikaan. Muulloin arkistotila asetetaan jännitteettömään tilaan.

15 Vuoden 2013 talousarvioon varataan määräraha asiakirjahallinnon ja arkistotoimen koulutuksen järjestämiseen hallintokunnille. Kunnanhallitus nimesi arkistotyöryhmän, joka ryhtyy valmistelemaan ohjeistuksen uudistamista ja arkistonmuodostussuunnitelmien laatimista yhteistyössä hallintokuntien kanssa. Työryhmään kuuluvat Arja Honkanen, Marjo Pihlajaviita ja Arja Tuuliniemi Ohjeistuksen uudistamiseen ja suunnitelmien laatimiseen tullaan järjestämään tarvittava työaika. Kunnanhallitus ilmoittaa Turun maakunta-arkistolle, että tarkoituksena on laatia Karvian kunnan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ohjeistus vuoden 2013 aikana ja arkistonmuodostussuunnitelmat vuoden 2014 loppuun mennessä. Tilapäinen kosteuden poisto toteutetaan valvotusti päiväsaikaan. Muulloin arkistotila asetetaan jännitteettömään tilaan. Vuoden 2013 talousarvioon varataan määräraha asiakirjahallinnon ja arkistotoimen koulutuksen järjestämiseen hallintokunnille. KH 272 Keväällä 2012 Turun maakunta-arkiston tarkastaja teki arkistotarkastuksen Karvian kuntaan. Tarkastuksessa todettiin, että asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ohjeistus oli vanhentunutta ja arkistonmuodostussuunnitelmat eivät olleet ajan tasalla. Kunnan tuli ilmoittaa, missä ajassa puutteellisuudet on tarkoitus laittaa ajan tasalle. Kunnanhallitus päätti , että asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ohjeistus laaditaan vuoden 2013 aikana ja arkistonmuodostussuunnitelmat vuoden 2014 loppuun mennessä. Kunnanhallitus nimesi arkistotyöryhmän valmistelemaan asiaa. Kolmihenkinen arkistotyöryhmä on kokoontunut useita kertoja kuluvan vuoden aikana valmistelemaan ohjeistusta, kouluttautunut tehtävään ja saanut valmiiksi ehdotuksen asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohjeeksi. Osallistumalla arkistonmuodostussuunnitelmakoulutukseen on työryhmä hankkinut tarvittavat tiedot, joiden avulla se saa ohjattua hallintokunnat arkistonmuodostussuunnitelmien (ams) tekoon. Työryhmä tukee hallintokuntia arkistonmuodostussuunnitelmien teossa koko ams-projektin ajan. Tarkoituksena on, että arkistonmuodostussuunnitelmat ovat valmiit vuoden 2014 loppuun mennessä. Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje on yleisohjeistus, joka on yhteinen kaikille kunnan hallinnon aloille. Toimintaohjeen tarkoituksena on ohjata Karvian kunnan asiakirjahallintoa, arkistonmuodostusta ja arkistonhoitoa. Tämän ohjeen lisäksi arkistotoimessa on noudatettava arkistolain, julkisuuslainsäädännön, muiden erityislakien määräyksiä, arkistolaitoksen ohjeita ja määräyksiä sekä muita arkistonhoitoon liittyviä ohjeita ja päätöksiä. Toimintaohjeen runko-osan liitteet ovat kunnanhallituksen päätöksiä ja yksityiskohtaisia asiakirjojen ja tietoaineistojen käsittelyohjeita. Liitteet on sijoitettu

16 toimintaohjeen loppuun siinä järjestyksessä kuin ne esiintyvät toimintaohjeen tekstiosuudessa. Toimintaohjeessa on lisäksi viittauksia (viitteet) keskeisiin organisaatioiden arkistotoimeen vaikuttaviin säädöksiin, määräyksiin, oppaisiin ja yleisohjeisiin. Toimintaohjeessa selvitetään arkistotoimen tehtävät ja tavoitteet, arkistotoimen organisaatio, vastuuhenkilöt ja tehtävät, asiakirjahallintoon liittyvät seikat, asiakirjojen säilyttämiseen liittyvät asiat, seulontaan ja hävittämiseen liittyvät toimenpiteet sekä asiakirjojen suojelun ja siirron keskusarkistoon. Lisäksi ohje sisältää tietoa arkiston luetteloinnista, kuvailusta ja järjestämisestä. Siinä on myös huomioitu organisaatiomuutostilanteet ja niihin liittyvän arkistonmuodostuksen. Jotta asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ohjeistus huomioisi koko asiakirjan elinkaaren, on ohjeistuksessa otettu kantaa myös itse arkistotilaan, tietopalveluun, tietosuojaan ja henkilöstörekisteriasioihin. Valmistunut toimintaohje on tämän hetken toimintaohje ja sitä tulee ylläpitää jatkossa koko ajan muutokset huomioiden. Toimintaohjeen ja myöhemmin siihen tehtävät muutokset hyväksyy kunnanhallitus. Arkistotyöryhmä esittää kunnanhallituksen hyväksyttäväksi Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohjeen Karvian kunnan yleisohjeistuksena kaikille kunnan toimialoille. Sen voimaanastumispäiväksi esitetään ja samalla se kumoaisi kunnanhallituksen hyväksymän Arkistosäännön. Arkistonmuodostussuunnitelmat tuodaan niiden valmistuttua kunnanhallitukselle tiedoksi. Voimassa olevaa alkuperäistä Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohjetta liitteineen säilytetään kassakaapissa Ohjeet ja johtosäännöt kansiossa. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus hyväksyy arkistotyöryhmän laatiman Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohjeen Karvian kunnan kaikkien toimialueiden yhteiseksi yleisohjeistukseksi. Toimintaohje astuu voimaan kumoten kunnanhallituksen hyväksymän Arkistosäännön. Kunnanhallitus hyväksyi arkistotyöryhmän laatiman Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohjeen Karvian kunnan kaikkien toimialueiden yhteiseksi yleisohjeistukseksi. Toimintaohje astuu voimaan kumoten kunnanhallituksen hyväksymän Arkistosäännön.

17 LAUSUNTO LUONNOKSESTA KAUHAJOEN KAUPUNGIN UUDEKSI RAKENNUSJÄRJESTYKSEKSI KH 273 Kauhajoen kaupunki pyytää Karvian kunnan lausuntoa luonnoksesta Kauhajoen kaupungin uudeksi rakennusjärjestykseksi. Kauhajoen kaupungin voimaan tulleen rakennusjärjestyksen jälkeen lakeihin ja sääntöihin on tullut merkittäviä muutoksia. Kaupungin rakennuslautakunta on päättänyt huhtikuussa 2013 käynnistää rakennusjärjestyksen uusimistyön. Rakennusjärjestyksen uusimista koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville rakennuslautakunnan päätöksen mukaisesti. Rakennuslautakunta on päättänyt asettaa rakennusjärjestysluonnoksen nähtäville sekä pyytää lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Maankäyttö- ja rakennuslain, maankäyttö- ja rakennusasetuksen ja muiden maankäyttöä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi Kauhajoen kaupungissa on noudatettava tämän rakennusjärjestyksen määräyksiä, jos asemakaavassa, oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa ei asiasta ole toisin määrätty. (MRL momentti). Kauhajoen kaupungin rakennusjärjestyksen määräyksillä pyritään suunnitelmalliseen ja sopivaan rakentamiseen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamiseen, hyvän elinympäristön toteuttamiseen sekä mahdollisuuksien mukaan olevan rakennuskannan ja elinympäristön säilyttämiseen. Määräyksillä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävää kehitystä. Luonnos Kauhajoen kaupungin osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä rakennusjärjestysluonnos jaetaan oheismateriaalina ja asiakirjat ovat nähtävillä myös kaupungin verkkosivuilla osoitteessa Liitteet: Lausuntopyyntö KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Karvian kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan, että sillä ei ole huomautettavaa Kauhajoen kaupungin rakennusjärjestysluonnoksesta. Karvian kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan, että sillä ei ole huomautettavaa Kauhajoen kaupungin rakennusjärjestysluonnoksesta.

18 MATTILANKYLÄN VESIOSUUSKUNNAN AVUSTUSPYYNTÖ KH 274 Karvian kunta on aikanaan tehnyt päätöksen siitä, että vesiosuuskunnat voivat saada 20 % kunnan avustusta vesiosuuskunnan tekemiin parannustoimenpiteisiin sen jälkeen, kun mahdollinen valtionavustus on vähennetty. Mattilankylän vesiosuuskunta on toimittanut kunnanhallitukselle avustushakemuksen kaivon rakentamiskustannuksia varten. Osuuskunta rakensi syksyllä 2013 uuden kaivon. Syynä uuden kaivon rakentamiseen oli, että vaha kaiva oli rakennettu 1950 luvun alussa ja oli erittäin huonokuntoinen. Vanha kaivo oli sijainniltaan huono, koska runsaiden sateiden aikana kaivoon pääsi pintavesiä. Pintavesiongelmat aiheuttivat veden laadun heikentymistä. Uusi vedenottopaikka on sijainniltaan ylempänä ja on näin ollen turvallisempi. Rakentamiskustannukset yhteensä 9.593,85 euroa sis. alv 24 % Kunnan avustus 20 % 9.593,85 eurosta 1.918,77 euroa Valtion avustusta ei ole haettu. Liitteet: Avustushakemus Rakentamiskustannuserittely KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus myöntää Mattilankylän vesiosuuskunnalle avustusta kaivon rakentamiskustannuksiin talousarvion kohdasta Muu hallinto 4741 Avustuksen vesiosuuskunnille 1.918,77 euroa. Kunnanhallitus myöntää Mattilankylän vesihuolto-osuuskunnalle avustusta kaivon rakentamiskustannuksiin talousarvion kohdasta Muu hallinto 4741 Avustuksen vesiosuuskunnille 1.918,77 euroa.

19 TAKSILUPIEN ENIMMÄISMÄÄRIEN VAHVISTAMINEN KH Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on lähettänyt Satakunnan maakunnan kunnille seuraavansisältöisen kyselyn ja lausuntopyynnön taksilupien määrän vahvistamista varten. Taksiliikennelain 19 :n mukaan toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulee vahvistaa kuntakohtaiset taksilupien enimmäismäärät vuosittain. Nyt on valmisteilla kiintiöpäätös vuoden 2014 taksilupien enimmäismääräksi Satakunnan maakunnan kunnissa. Kiintiöpäätöksen perustaksi ELY-keskuksen tulee seurata taksin kysynnän ja tarjonnan muutoksia sekä toimialan kannattavuuden kehitystä alueellaan. ELYkeskuksen on seurattava myös kuluttajien palautetta taksin saatavuudesta ja laadusta sekä taksien riittävyyttä elinkeinoelämän ja kuntien kuljetustarpeiden kannalta. Taksilupien enimmäismäärät tulee vahvistaa sellaiselle tasolle, että ne eivät rajoita taksien saatavuutta myöskään vilkkaan kysynnän aikana eivätkä heikennä palvelujen laatua. Enimmäismäärää koskevassa päätöksessä on myös määrättävä, kuinka moneen taksilupaan sisällytetään esteettömyyttä koskevat vaatimukset ja kuinka monta lupaa myönnetään liitetyn kunnan alueelle. Taksiliikennettä harjoitettaessa on noudatettava taksiliikennelaissa säädettyjä laatuvaatimuksia, joihin kuuluvat mm. vahvistettujen ajovuorojen ajamisvelvoite, liikenteeseen käytettävän auton asianmukainen kunto ja varustus, asiakkaan erityistarpeiden huomioiminen sekä vaitiolovelvollisuuden noudattaminen asiakkaan yksityisyyden turvaamiseksi. Lisäksi ELY-keskus tarkistaa kerran vuodessa, että taksiluvan haltija täyttää luvan myöntämisen edellytykset. Varsinais-Suomen ELY-keskus pyytää kunnan lausuntoa taksien riittävyydestä, esteettömän kaluston määrästä sekä taksipalvelujen laadusta alueellaan. Taksipalvelujen riittävyyden osalta pyydetään erityisesti huomioimaan sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen henkilökuljetusten järjestämistarpeet. Tietoa pyydetään myös siitä, kuinka monella on oikeus käyttää esteetöntä autoa. Kunnan kuljetuspalveluja koskevan viimeisimmän tarjouskilpailun osalta pyydetään kohteittain tiedot saatujen tarjousten keskimäärästä. Kunnat valvovat ostamansa liikenteen hoitoa sopimusehtojen nojalla. ELY-keskus pyytää kuntaa ilmoittamaan, kuinka usein ja millaisiin ostoliikenteen laatua koskeviin sopimusrikkeisiin kunta on joutunut puuttumaan viimeisen vuoden aikana. Lausunnossaan kunta voi myös ottaa yleisesti kantaa taksiliikenteen laatutasoon alueellaan.

20 Karvian taksikiintiö alkaen on 10, joista yhdeksän (9) on henkilöautoja yksi (1) esteetön auto. Kuntaa pyydetään täyttämään oheinen taksipalvelujen riittävyyttä sekä laatua kuvaava lomake ja palauttamaan se lausuntonsa mukana Varsinais-Suomen ELYkeskukselle mennessä. Karvian opetustoimen kuljetuksista ei synny lisätarpeita taksiluville. PoSasta saadun selvityksen mukaan toteutettaessa vammaispalvelulain sekä sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluita, ei kuljetuspalveluiden määrässä tai laadussa ole ollut ongelmia Karviassa. Karvian kunnan strategian mukaisesti kunnan voimavaroja tullaan suuntaamaan kotona asumisen tukemiseen. Tämä tulee lisäämään kuljetuspalveluiden tarvetta tulevaisuudessa. Liitteet: lausuntopyyntö VARELY/1833/060601/2013 PoSan selvitys lausuntoon KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus toteaa, että taksilupien nykyinen kiintiö on riittävä myös esteettömän kaluston osalta. Kunnanhallitus toteaa myös, ettei kuljetuspalveluiden laadussa ole ollut ongelmia sekä valtuuttaa kunnanjohtajan ja kunnansihteerin tehtäviä hoitavan antamaan kunnanhallituksen päätöksen mukaisen vastauksen ELY-keskukselle. Kunnanhallitus toteaa, että taksilupien nykyinen kiintiö on riittävä myös esteettömän kaluston osalta. Kunnanhallitus toteaa myös, ettei kuljetuspalveluiden laadussa ole ollut ongelmia sekä valtuuttaa kunnanjohtajan ja kunnansihteerin tehtäviä hoitavan antamaan kunnanhallituksen päätöksen mukaisen vastauksen ELY-keskukselle. KH 275 Kunnanhallitus antoi lokakuussa lausuntonsa taksilupakiintiöistä todeten sen olevan riittävän myös esteettömän kaluston osalta. Karvian taksikiintiö on ollut alkaen on 10, joista yhdeksän (9) on henkilöautoja yksi (1) esteetön auto. Päätöksessään ELY-keskus toteaa seuraavaa: Karvian kunnan taksilupien enimmäismäärä on yhdeksän (9). Kyseisestä lupakiintiöstä kahdeksan (8) lupaa on henkilöautolle ja yksi (1) esteettömälle ajoneuvolle. Karvian kunnan taksilupien enimmäismäärää on pienennetty yhdellä henkilöauton luvalla. Paikallisyhdistyksen lausunnon mukaan taksilupien määrää tulisi vähentää kahdella taksiluvalla. Yhdistys toteaa muun ohessa, että kouluajoja ajetaan joukkoliikenneautoilla. Lisäksi Kela-kuljetusten yhdistelykyydit vähentävät autojen tarvetta ja suuri osa sairaaloiden kotiutuskyydeistä ajetaan

21 sairaalapaikkakunnan autolla. Yhdistys toteaa autoilijoiden liikevaihdon vähentyneen. Karvian kunnan mukaan taksilupien määrä on riittävä. Edellä esitetyn perusteella ELY-keskus katsoo, että Karvian kunnan taksin kysyntään ja tarjontaan vaikuttavissa taksiliikennelain 20 :n tarkoittamissa tiedoissa on tapahtunut muutos, jonka ELY-keskus katsoo tarkoittavan yhden luvan vähentämistä. Päätös astuu voimaan ja on voimassa saakka. Liitteet: Päätös ; VARELY/1833/ /2012 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen päätöksen taksilupien enimmäismäärien vahvistamisesta Satakunnan maakunnassa tiedoksi. Kunnanhallitus merkitsi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen päätöksen taksilupien enimmäismäärien vahvistamisesta Satakunnan maakunnassa tiedoksi.

22 MULLITURVE OY:N YMPÄRISTÖLUPA KH Etelä-Suomen aluehallintovirasto on lähettänyt Karvian kunnalle lausuntopyynnön koskien Mulliturve Oy, Rajanevan turvetuotantoalueen ympäristölupaa. Tiivistelmän mukaan Mulliturve Oy hakee ympäristölupaa Rajanevan yhteensä 21,7 ha:n turvetuotantoalueen toiminnalle. Rajanevan turvetuotantoalue muodostuu kahdesta tuotantolohkosta. Pinta-alaltaan 9,45 ha oleva lohko 1 on peltoviljelykäyttöön aiemmin raivattua peltoa, eikä sillä ole aiemmin tuotettu turvetta. Pinta-alaltaan 12,25 ha olevalla lohkolla 2 on aiemmin ollut turvetuotantotoimintaa. Rajanevan tuotantoalue sijaitsee noin 7 km Karvian keskusta koilliseen. Suo rajoittuu lounaassa Rastiaisjärveen ja muualla moreenimäkiin. Liikenne alueelle hoidetaan maantieltä 273 Alkkiantien ja Honkakankaantien kautta. Rajanevan tuotantoalue kuuluu Karvianjoen vesistön Mustajoen valuma-alueeseen (F= 49,77 km2). Tuotantoalueen kuivatusvedet laskevat alueen laskuojia myöten noin 1,3 km päässä Mustajokeen ja edelleen 4,9 km:n päässä Karvianjärveen. Karvianjärvi laskee vetensä Karvianjokeen. Tuotanto on jyrsin- ja palaturvetta. Turve toimitetaan pääasiassa lähialueen viljelijöille ja lämpölaitoksille kuivike- ja polttoturpeeksi sekä hakijan omalle karjatilalle kuiviketurpeeksi. Tuotannon kestoajaksi lohkolla 1 on arvioitu vuotta ja lohkolla 2 korkeintaan 10 vuotta. Tuotannon arvioitu määrä on m3 /ha/v. Tuotantoa on tarkoitus jatkaa lohkolla 2 vuonna 2013 ja aloittaa tuotanto lohkolla 1, kun lupa on myönnetty. Vesienkäsittelyyn kuuluvat sarkaoja-altaat, päistepidättimet, kaksi laskeutuallasta varustettuna pintapuomilla sekä virtauksenpidätinpadot sekä pintavalutuskentät. Lohkolla 1 pintavalutuskentän koko on 0,56 ha (5,93 % valuma-alueesta), ja lohkolla 2 se on 0,72 ha (5,88 % valuma-alueesta). Valumavedet pumpataan pintavalutuskentille ympärivuotisesti. Tuotantoalueelle tulee neljä kuormitustarkkailupistettä. Näytteet otetaan ennen pintavalutuskenttiä ja kenttien jälkeen. Lisäksi on yksi vesistötarkkailupiste Alkkiantien alikulkevassa rummussa. Vesinäytteet otetaan 3 kertaa vuodessa: huhtitoukokuussa, elo-syyskuussa ja lokakuussa. Vesistötarkkailun tulokset esitellään tarkkailuraporteissa vuosittain. Tuotantoalueen jälkikäytöksi on suunniteltu maa- ja metsätalouskäyttöä. Ympäristölupa-asiakirjat ovat nähtävillä Karvian kunnan ilmoitustaululla välisen ajan.

23 Lausunto pyydetään toimittamaan aluehallintovirastoon mennessä. Lausunnossa on ilmoitettava asian dnro ESAVI/87/04.08/2013. Asia voidaan ratkaista, vaikka lausuntoa ei anneta. Liitteet: Lausuntopyyntö , ESAVI/87/04.08/2013 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallituksella ei ole lausuttavaa Mulliturve oy:n ympäristölupahakemuksesta. Kunnanhallitus näkee kuitenkin tärkeänä, että kuormitusta seurataan säännöllisesti. Kunnanhallituksella ei ole lausuttavaa Mulliturve Oy:n ympäristölupahakemuksesta. Kunnanhallitus näkee kuitenkin tärkeänä, että kuormitusta seurataan säännöllisesti. Ympäristölupa-asiakirjat ovat nähtävillä Karvian kunnan ilmoitustaululla välisen ajan. KH 276 Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Mulliturve Oy:lle päätöksellään nro 263/2013/2 ympäristöluvan koskien Rajanevan turvetuotantoa. Päätös on nähtävillä valitusaikana Karvian kunnanvirastossa valitusajan. Valitusaika päättyy Liitteet: Kuulutus ympäristöluvan nähtävillä pitämisestä KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee Mulliturve Oy:n ympäristölupapäätöksen ja sen nähtävillä olon tiedoksi. Kunnanhallitus merkitsi Mulliturve Oy:n ympäristölupapäätöksen ja sen nähtävillä olon tiedoksi.

24 KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN TILOJA RUISNIEMI JA HONKARINNE Rakltk Pohjois-Satakunnan aluearkkitehti Ilmari Mattila on tehnyt ehdotuksen yleiskaavan muutoksesta koskien Karvian rantayleiskaavaa. Tarkemmin yleiskaavan muutosehdotus koskee Karvian kunnan Vuorijärven kylässä (Mustajärven länsiranta) olevia tiloja Ruisniemi ja Honkarinne Lähtötilanne: Ruisniemen tilalle on osoitettu Karvian rantayleiskaavassa seitsemän lomarakennuspaikkaa, joista kuusi rakennuspaikkaa on rakentunut. Tilan omistaja on esittänyt rakentumattoman rakennuspaikan siirtoa seuraavin perustein: Kaavassa osoitettu rakennuspaikka on hyvin alava ja maaperältään pehmeä. Rakentaminen edellyttäisi merkittäviä täyttöjä ja rannan käsittelyä, jotta se olisi hyödynnettävissä virkistyskäyttöön. Rakennuspaikaksi ositetulla paikalla on pesinyt kuikka jo vuosikymmeniä ja pesii edelleen. Paikka, johon rakennusoikeutta ollaan siirtämässä ei vaadi täyttöjä ja maanmuokkauksia. Alueella ei ole myöskään arvokkaita luontokohteita. Uusi esitetty rakennuspaikka sijoittuisi olemassa olevien rakennuspaikkojen jatkoksi. Tavoite: Tavoitteena kaavamuutoksessa on siirtää yksi lomarakennuspaikka paremmin rakennettavaan paikkaan. Samalla voidaan myös säilyttää alueen luontoarvoja. Kaavamuutoksen aloitusvaihe: Kaavahankkeen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta tulee kuuluttaa paikallisissa lehdissä ja kunnan kotisivuilla internetissä (MRL 63 ). Alueen kiinteistön- ja naapurikiinteistöjen omistajia sekä yhteistyötahoja informoidaan lisäksi kirjeitse hankkeen vireille tulosta ja laatimisvaiheen vuorovaikutusmenettelystä. Pöytäkirjan liitteenä on kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos. RT:N PÄÄTÖSEHDOTUS: Rakennuslautakunta hyväksynee osallistumis- ja arviointisuunnitelmat sekä kaavaluonnoksen ja esittää kunnanhallitukselle, että kaavamateriaali asetetaan nähtäville tutustumista ja kommentointia varten 30 päivän ajaksi. Kaavahankkeesta tiedotetaan paikallisissa sanomalehdissä ja kunnan kotisivuilla internetissä. Kiinteistönomistajia

25 ja yhteistyötahoja informoidaan lisäksi kirjeitse hankkeen vireille tulosta ja laatimisvaiheen vuorovaikutusmenettelystä. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. KH 277 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää asettaa rakennuslautakunnan esityksen mukaisesti Karvian rantayleiskaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat sekä kaavaluonnoksen nähtäville tutustumista ja kommentointia varten 30 päivän ajaksi. Kaavahankkeesta tiedotetaan paikallislehdissä ja kunnan internetsivuilla. Kiinteistönomistajia ja yhteistyötahoja informoidaan kirjeitse hankkeen vireille tulosta ja laatimisvaiheen vuorovaikutusmenettelystä. Kunnanhallitus päätti asettaa rakennuslautakunnan esityksen mukaisesti Karvian rantayleiskaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat sekä kaavaluonnoksen nähtäville tutustumista ja kommentointia varten 30 päivän ajaksi. Kaavahankkeesta tiedotetaan paikallislehdissä ja kunnan internet -sivuilla. Kiinteistönomistajia ja yhteistyötahoja informoidaan kirjeitse hankkeen vireille tulosta ja laatimisvaiheen vuorovaikutusmenettelystä.

26 ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN KARVIAN KESKUSTAN KORTTELEITA 82 JA 83 SEKÄ M-ALUETTA. Rakltk Pohjois-Satakunnan aluearkkitehti Ilmari Mattila on tehnyt ehdotuksen asemamuutoksesta koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M-aluetta. Tarkemmin kaavamuutos koskee tiloja , 8-180, 8-179, Lähtötilanne: Nyt kaavoitettava alue on Karvian keskustan osayleiskaavassa osoitettu uutena asuinpientaloalueena. Alue soveltuu hyvin pientalorakentamiseen ja Karvian kunnalla on tarvetta saada myyntiin uusia omakotitalotontteja. Karvian kunta on hankkinut pääosan alueesta omistukseensa. Tavoite: Tavoitteena on kaavalla osoittaa alueelle tontteja erillispientalojen ja rivitalojen rakentamiseen. Kaavamuutoksen aloitusvaihe: Kaavahankkeen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta tulee kuuluttaa paikallisissa lehdissä ja kunnan kotisivuilla internetissä (MRL 63 ). Alueen kiinteistön- ja naapurikiinteistöjen omistajia sekä yhteistyötahoja informoidaan lisäksi kirjeitse hankkeen vireille tulosta ja laatimisvaiheen vuorovaikutusmenettelystä. Pöytäkirjan liitteenä on kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos. RT:N PÄÄTÖSEHDOTUS: Rakennuslautakunta hyväksynee osallistumis- ja arviointisuunnitelmat sekä kaavaluonnoksen ja esittää kunnanhallitukselle, että kaavamateriaali asetetaan nähtäville tutustumista ja kommentointia varten 30 päivän ajaksi. Kaavahankkeesta tiedotetaan paikallisissa sanomalehdissä ja kunnan kotisivuilla internetissä. Kiinteistönomistajia ja yhteistyötahoja informoidaan lisäksi kirjeitse hankkeen vireille tulosta ja laatimisvaiheen vuorovaikutusmenettelystä. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. KH 278 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää asettaa rakennuslautakunnan esityksen mukaisesti Karvian rantayleiskaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat sekä

27 kaavaluonnoksen nähtäville tutustumista ja kommentointia varten 30 päivän ajaksi. Kaavahankkeesta tiedotetaan paikallislehdissä ja kunnan internetsivuilla. Kiinteistönomistajia ja yhteistyötahoja informoidaan kirjeitse hankkeen vireille tulosta ja laatimisvaiheen vuorovaikutusmenettelystä. Kunnanhallitus päätti asettaa rakennuslautakunnan esityksen mukaisesti Karvian asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat sekä kaavaluonnoksen nähtäville tutustumista ja kommentointia varten 30 päivän ajaksi. Kaavahankkeesta tiedotetaan paikallislehdissä ja kunnan internet -sivuilla. Kiinteistönomistajia ja yhteistyötahoja informoidaan kirjeitse hankkeen vireille tulosta ja laatimisvaiheen vuorovaikutusmenettelystä.

28 RUDUS OY:N MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS Rakltk Hakija: Rudus Oy PL Helsinki Maanomistaja: Rudus Oy PL Helsinki Ottamisalue: Karvia, Kirkonkylä Kiviharju 12:9 Soraharju 12:11 Ottamisalueen pinta-ala 8,2ha Pohjavesi: Pohjaveden keskimääräinen korkeusasema + 143,5 m Toimenpide: Rudus Oy hakee lupaa hiekan ja soran ottamiseen tiloilta Kiviharju RN:o 12:9 ja Soraharju RN:o 12:11. Tiloilla on aiemmin ollut lupa maa-ainesten kaivulle. Suunnitellun ottamisalueen pinta-ala on 9,87 hehtaaria, josta kaivualueeksi on määritetty 8,20 hehtaaria. Haettava kokonaisottomäärä on m3 ja arvioitu vuotuinen ottamismäärä on keskimäärin m3. Alin ottotaso suunnitelman mukaan on + 147,00. Samalla täytetään aikaisemman luvan aikana ylisyväksi kaivetut alueet vähintään tasolle Lupaa haetaan 10 vuodeksi. Ottamismäärä ja aika: Haettu kokonaismäärä m 3 Vuotuinen otto keskimäärin m 3 Ottamisaika kymmenen (10) vuotta Lausunnot: SATAKUNTALIITTO: Puoltaa huomautuksin. ( ) VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS: Puoltaa huomautuksin ( ) Naapurin kuulemiset: Naapuritiloilla ei huomautettavaa Liitteet: Karttaliite, ELY-keskuksen ja Satakuntaliiton lausunnot sekä Rudus Oy:n vastine lausuntoihin.

29 RT:N PÄÄTÖSEHDOTUS: Rakennuslautakunta tulee esittää kunnanhallitukselle ottoluvan myöntämistä seuraavin ehdoin: Maa-aineksia otetaan suunnitelman mukaisesti ja lisäksi huomioidaan seuraavat Satakuntaliiton ja ELY- keskuksen lausunnoissa mainitut asiat: Kiviaineksen jalostus tulisi sijoittaa pohjavesialueen ulkopuolelle. Myös siirrettävälle murskaamolle on oltava ympäristölupa mikäli se suunnitellaan sijoitettavaksi pohjavesialueelle. Laitteistojen tulisi ensisijaisesti olla sähkökäyttöisiä. Pohjavesialueella ei tule säilyttää öljytuotteita eikä huoltaa tai tankata koneita tai laitteita. Koneiden ja laitteiden säilytyspaikat on suojattava asianmukaisesti. Ylimmän tutkitun luonnollisen pohjaveden pinnan päälle tulee jäädä aina vähintään neljä metriä paksu suojakerros. Ennen varsinaisen ottotoiminnan aloittamista alueen vanhan luvan mukaiset täytöt ottoalueen pohjoisosassa tulee tehdä suunnitelman mukaan tasoon +147,0. Pohjavedenpinta ottoalueen lähialueilla on havaintojen mukaan ollut tasolla 143, ,73. Ottamisalueella sijaitsevan havaintoputken pohjaveden pinnankorkeus on ollut 143,30. Tämän mukaan ottamistasoksi tulee 147,30. Mahdollisia orsivettä pidättäviä tiiviitä välikerroksia ei saa puhkaista. Mikäli ottamisalueella havaitaan tiiviitä maakerroksia tai orsivettä, on kaivu keskeytettävä välittömästi ja otettava yhteyttä kunnan valvontaviranomaiseen ja ELY-keskukseen toimintaohjeita varten. Pohjaveden pinnan taso on mitattava ottamisalueella sijaitsevasta havaintoputkesta kolmen kuukauden välein (helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa). Mikäli ottamisalueella ei enää sijaitse havaintoputkea, tulee sellainen asentaa. Tarkkailun avulla varmistutaan siitä, että pohjaveden pinnan päälle jää vähintään neljän metrin paksuinen suojakerros maa-ainesta. Mikäli pohjavesitarkkailun tulokset sitä edellyttävät alinta ottotasoa +147,30 on nostettava. Pohjaveden laatu alueella tulee määrittää kerran vuodessa. Vedestä tulee analysoida lämpötila, haju, maku, sameus, väri, ph, happi, KMn04-luku, hiilidioksidi, sähkönjohtavuus, rauta, mangaani, sulfaatti, typpiyhdisteet, kloridi, kovuus, alkaliniteetti, polttoainehiilivedyt, mineraaliöljyt sekä koliformiset ja E.coli bakteerit. Tulokset raportoidaan vuosittain helmikuun loppuun mennessä kunnanvalvontaviranomaiselle ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueelle sekä sähköisesti ympäristöhallinon VYH-tiedonsiirtomuodossa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen pohjavesitietojärjestelmään. Kaivualueen ympärille tulisi jättää suojavyöhykkeet. Ottamisalueen ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Vanhan maantien välille tulisi jättää 50 metrin etäisyys tien

30 keskilinjasta mitattuna. Naapuritilojen rajaan tulisi jättää vähintään 10 metriä leveä suojavyöhyke. Suunniteltu ottamisalue rajautuu arvokkaaseen harjualueeseen. Reuna-alueiden suunnittelussa tulee huomioida paremmin maa-aineslain 3 :n tarkoittamat geologiset arvot. Ottotoiminta ja maisemointi tulee toteuttaa maastonmuodot huomioiden niin, että ottamisalue sulautuu ympäröivään maisemaan. Suunnitelmaa tulisi tarkentaa ottamisen ja maisemoinnin osalta etenkin alueen koilliskulmassa. Pintamaata tulee poistaa mahdollisimman vähän kerrallaan työn edistymisen mukaan ja ainoastaan siitä ottamisalueen osasta, jossa kaivu kulloinkin on käynnissä. Ottamisalueen luiskiin tai pohjalle ei saa läjittää tai haudata orgaanista ainesta sisältävää materiaalia, vaan orgaanista ainesta voidaan käyttää ainoastaan maisemoinnissa maan pintakerroksessa. Ottamisalueen kaikki luiskat tulee loiventaa kaltevuuteen 1:3 tai loivemmiksi. Ottamisalueen yhdistäminen viereisiin ottoalueisiin on kuitenkin mahdollista luiskanvaihtosopimuksilla, mikäli naapurialueilla on voimassaolevat maa-ainesluvat. Maa-ainesten otto tulee vaiheistaa, jotta ottamisalueiden maisemointi saataisiin tehtyä mahdollisimman nopeasti. Alueen maisemointi tulee toteuttaa jo maaainesluvan voimassaoloaikana. Tiivistyneet alueet, kuten toiminnassa käytetyt liikennöinti- ja varastoalueet möyhennetään ja pehmennetään pohjaveden muodostumisolosuhteiden ja kasvillisuuden kasvuolosuhteiden parantamiseksi. Soravaltaisella alueella karkea pohjasora peitetään noin cm:n paksuisella hiekkakerroksella. Hiekkaisen maan pintaosaan sekoitetaan noin cm vahvuinen kerros humusta, joka voi olla joko alueelta kuorittua pintamaata tai muualta tuotua tarkoitukseen tutkitusti soveltuvaa humusta (esim. maatunut turve). Aluskasvillisuudeksi kylvetään harjualueelle luonteenomaisia heinäkasvin siemeniä ja istutetaan tarvittaessa varpukasveja. Puustoksi istutetaan sekametsää. Johtuen alueen sijainnista vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella sekä osittaisesta sijoittumisesta vedenottopisteen PK3 arvioidulle lähisuojavyöhykkeelle, ottamislupa tulisi myöntää kerrallaan enintään viideksi vuodeksi. Hakemukseen on liitettävä maa-aineslain 5a :n mukainen kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma, koska alueella läjitetään ottamisalueelta kuorittuja kaivannaisjätteiksi luokiteltavia pintamaita. Jätehuoltosuunnitelma on suositeltavaa tehdä tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella. Rakennuslauta vaatii luvan myöntämistä varten seuraavan asiat: - Ottotoiminta tulee jatkossa suorittaa yhtenäisenä rintaman ottoalueen pohjoisosasta kohti etelää. - Ottoalueen rajat merkitään selvin, pysyvin, n mm pitkin merkkipaaluin, k- 20 m.

KUNNANHALLITUS 16/2014

KUNNANHALLITUS 16/2014 KUNNANHALLITUS 16/2014 Aika Maanantai 15.12.2014 klo 21.41 22.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki Järvinen Tiina Kangas Kaija Mustajärvi Marko Mustakoski Risto Niemenmaa Jaana

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN VUORIJÄRVEN KYLÄN TILOJA RUISNIEMI 230-408-24-8 JA HONKARINNE 230-408-24-1 19.3.2014 Pohjois-Satakunnan aluearkkitehti

Lisätiedot

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä.

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä. 1/YMPLA 28.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO HAKIJA: Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä 32610 Vampula OTTOALUE: MAANOMISTUS:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN VUORIJÄRVEN KYLÄN TILOJA RUISNIEMI 230-408-24-8 JA HONKARINNE 230-408-24-1 3.11.2013 Pohjois-Satakunnan aluearkkitehti

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 19/ 2010 Aika Maanantai 11.10.2010 klo 18.30 19.40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 19/ 2010 Aika Maanantai 11.10.2010 klo 18.30 19.40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 19/ 2010 Aika Maanantai klo 18.30 19.40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina klo 18.30 19.40 Kunnanhallituksen kokoushuone 19 / 2010 Nro ASIA LIITE 207 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 6/2012 Aika: Torstai 16.8.2012 klo. 19.00-20.50 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Veijo

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU KARVIAN KUNNANVALTUUSTO 5/2015. Torstai 1.10.2015 klo 19.00. Kahvitarjoilu klo 18:45

KOKOUSKUTSU KARVIAN KUNNANVALTUUSTO 5/2015. Torstai 1.10.2015 klo 19.00. Kahvitarjoilu klo 18:45 Kunnanhallitus 23.10.2006 I KOKOUSKUTSU KARVIAN KUNNANVALTUUSTO 5/2015 KOKOUSPAIKKA JA -AIKA: Karvian kunnantalo, valtuustosali Torstai 1.10.2015 klo 19.00 Käsitellään kokouskutsussa luetellut asiat. Kahvitarjoilu

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille

Hakemus on tullut vireille 2/YMPLA 2016 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M5/2016 Ympla 31.8.2016 73 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO Annetaan julkipanon jälkeen 2.9.2016 HAKIJA: Kulonen Erkki ja Matti Metsämaantie

Lisätiedot

RAKENNUSLAUTAKUNTA 1/2013

RAKENNUSLAUTAKUNTA 1/2013 RAKENNUSLAUTAKUNTA 1/2013 Aika: Torstai 28.2.2013 klo. 19.00-21.20 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Pekka Niskala puheenjohtaja Jaana Vähäsavo varapuheenjohtaja Elina Kyyhkyharju

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

kunnanhallituksen edustaja

kunnanhallituksen edustaja I TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2010 Aika: Torstaina 02.09.2010 klo 19.00-20.05 Paikka: Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Eija Mahlamäki

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2012. Aika: Torstai 5.7.2012 klo. 18.00-18.55. Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone. Läsnä: Markku Koskela puh.

TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2012. Aika: Torstai 5.7.2012 klo. 18.00-18.55. Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone. Läsnä: Markku Koskela puh. 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2012 Aika: Torstai 5.7.2012 klo. 18.00-18.55 Paikka: Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Tarja Haapaniemi

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2012

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2012 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2012 Aika 29.5.2012 klo 19.18 20.29 Paikka Saran koulu Läsnä Niskala Jorma puheenjohtaja Mustasilta Timo varapuheenjohtaja Haavisto Jonna jäsen Hietikko

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 6/2013

KUNNANVALTUUSTO 6/2013 KUNNANVALTUUSTO 6/2013 Aika Maanantai 14.10.2013 klo 19.00 20.25 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Huhtaluoma

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Tekninen lautakunta 15.12.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Tekninen lautakunta 15.12.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Tekninen lautakunta 15.12.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 15.12.2010 klo 16.30 17.15 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Lehtinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5178 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Kankaanpään keskustan kulttuurikortteli ei ole toteutunut voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Korttelin alueella

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 18.2.2016 ASEMAKAAVA Asemakaava koskee Kankaanpään kaupungin 12. kaupunginosan (Jyllinmäki) tilaa Kangastus 214-406-1-819. 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta. Kokousaika Tiistai 08.10.2013 klo 19.00-21.00. Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone

Elinkeinolautakunta. Kokousaika Tiistai 08.10.2013 klo 19.00-21.00. Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone Elinkeinolautakunta Kokousaika Tiistai 08.10.2013 klo 19.00-21.00 Kokouspaikka Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Ruokola puheenjohtaja Sari Vaholuoto jäsen Mari Ervelä

Lisätiedot

RAKENNUSLAUTAKUNTA 8/2014

RAKENNUSLAUTAKUNTA 8/2014 RAKENNUSLAUTAKUNTA 8/2014 Aika: Keskiviikko 5.11.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Jaana Vähäsavo varapuheenjohtaja Kari Aalto jäsen Elina Kyyhkyharju

Lisätiedot

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnantalolla 16.06.2011

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnantalolla 16.06.2011 2 TEKNINEN LAUTAKUNTA 3/2011 Aika: Torstaina 09.06.2011 klo. 19.00-20.10 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Tarja

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 03.10.2011 kello 17.00 18.35 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

Harri Kontiainen Eija Mahlamäki

Harri Kontiainen Eija Mahlamäki 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 11/2012 Aika: Maanantai 10.12.2012 klo. 17.15-20.45 Paikka: Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Harri

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 12/2016

KUNNANHALLITUS 12/2016 KUNNANHALLITUS 12/2016 Aika Maanantai 26.9.2016 klo 18.02 18.54 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN KIRKONKYLÄN TILAA RASTIAINEN

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN KIRKONKYLÄN TILAA RASTIAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN KIRKONKYLÄN TILAA RASTIAINEN 230-405-1-6 15.11.2014 Pohjois-Satakunnan aluearkkitehti Ilmari Mattila 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 1/2015

KUNNANVALTUUSTO 1/2015 KUNNANVALTUUSTO 1/2015 Aika Keskiviikkona 28.1.2015 klo 19.00 19.30 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 4/2013

KUNNANHALLITUS 4/2013 KUNNANHALLITUS 4/2013 Aika Maanantai 25.3.2013 klo 19.20 22.49, tauko klo 20.45 20.52 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.1.2014 2 TEKNISEN TOIMEN VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA

Tekninen lautakunta 28.1.2014 2 TEKNISEN TOIMEN VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekninen lautakunta 28.1.2014 2 TEKNISEN TOIMEN VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekn. ltk. 1 Lavian kunnanvaltuusto on kokouksessaan 19.12.2013 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2014, taloussuunnitelman

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta 25.3.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 25.3.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2013

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2013 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2013 Aika 13.6.2013 klo 19.00 19.40 Paikka Karvian kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Holkko Merja puheenjohtaja Haavisto Jonna varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet

Muut saapuvilla olleet Elinkeinolautakunta 3/2015 Kokousaika Tiistai 6.10.2015 klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olleet et Seppo Ruokola Jori Louhisuo Sari Vaholuoto Mari Ervelä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 3/2010. Aika: Torstaina 06.05.2010 klo 19.00-19.55. Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

TEKNINEN LAUTAKUNTA 3/2010. Aika: Torstaina 06.05.2010 klo 19.00-19.55. Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone I TEKNINEN LAUTAKUNTA 3/2010 Aika: Torstaina 06.05.2010 klo 19.00-19.55 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Eija

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 214005183 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 17.12.2015 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 303 (tontit 1 ja

Lisätiedot

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.5.2015 Liite 1. Sivu 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma koskien rakennusjärjestyksen yhtenäistämistä. Sisällys:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 19.9.2012

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 19.9.2012 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 19.9.2012 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.9.2012 klo 16.30 17.45 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Jussi Vierikko Silvennoinen

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 5.12.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 11.12.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 108 75

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 (TORSTAI) Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella.

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella. FORSSAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus lupamääräysten PL 62 muuttamiseksi (maa-aineslaki 555/81) 30100 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen puh. 03-41411 Antopäivä Kokouspäivä ja

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 5 / 2015

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 5 / 2015 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 5 / 2015 Aika 12.10.2015 klo 18.10-19.36 Paikka Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Holkko Merja puheenjohtaja Haavisto Jonna varapuheenjohtaja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 SIIKAISTEN KUNTA 28.8.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN KALLIJÄRVEN RANNALLA TILOJA: MARJAMÄKI 747-411-3-207 JA RANTAMÄKI 747-411-3-218 2 1.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Kuntien taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa

PÄÄTÖS. Kuntien taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa 1(8) PÄÄTÖS 25.11.2010 EPOELY/991/060602/2010 ASIA Kuntien taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa LAUSUNNONANTAJAT Lausunnot on pyydetty

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto 10. huhtikuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto 10. huhtikuuta 2015 3/2015 KUTSU LISÄLISTA Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 31. maaliskuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Asiat Allekirjoitus Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76 KOKOUSAIKA Torstai 25.6.2015 klo.16.00 16.40. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 20.5.2009

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 20.5.2009 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 20.5.2009 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 20.5.2009 klo 16.30 17.20 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

kunnanhallituksen edustaja Pöytäkirja on tarkastettu kunnantalolla

kunnanhallituksen edustaja Pöytäkirja on tarkastettu kunnantalolla VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2/2010 Aika Perjantai 16.4.2010 klo 17.30 19.10 Paikka Karvian kunta, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Paavo Tuuliniemi puheenjohtaja Jari Kannisto Jaakko Viitala Johanna Välimäki

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 5/2007 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 5/2007 ASIA LIITE 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 49 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8/2012 Aika: Torstai 11.10.2012 klo. 19.00-20,45 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Iiris-Maija

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Läsnä Paavo Tuuliniemi puheenjohtaja

Läsnä Paavo Tuuliniemi puheenjohtaja VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 3/2010 Aika Torstai 14.10.2010 klo 17.00 18.15 Paikka Karvian kunta, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Paavo Tuuliniemi puheenjohtaja Riina Tallberg varapuheenjohtaja Jari Kannisto

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 15/2011 Tekninen lautakunta sivu 189

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 15/2011 Tekninen lautakunta sivu 189 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 15/2011 Tekninen lautakunta sivu 189 Kokousaika 14.12.2011 klo 16.00-17.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 / 2016

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 / 2016 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 / 2016 Aika 1.8.2016 klo 15.00 15.16 Paikka Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Holkko Merja puheenjohtaja Haavisto Jonna varapuheenjohtaja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN / OSALLISTUSMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN / OSALLISTUSMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA UURAISTEN KUNTA 1(5) RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN / OSALLISTUSMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. YLEISTÄ 1.1 ja tavoitteet Rakennusjärjestys on maankäyttö- ja rakennuslakia sekä -asetusta ja kunnan kaavoja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

1. Mikä rakennusjärjestys on?

1. Mikä rakennusjärjestys on? Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.5.2015 Liite 1. Sivu 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma koskien rakennusjärjestyksen yhtenäistämistä. Sisällys:

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

Perusmaksut vuodessa (vanha taksa suluissa):

Perusmaksut vuodessa (vanha taksa suluissa): Kunnanhallitus 164 27.10.2014 Kunnanhallitus 184 10.11.2014 Kunnanvaltuusto 45 09.12.2014 Vesimaksutaksan tarkistaminen 2015 169/02.05.00/2011 Kh 27.10.2014 164 Kyyjärven kunnan voimassaolevaa vesimaksutaksaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) päivitetty

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) päivitetty IMATRAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMIALA Rakennusvalvonta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) päivitetty 27.1.2016 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUSIMINEN 1.LÄHDÖKOHDAT Peruste rakennusjärjestyksen uudistamiseksi

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 82

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 82 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 82 Tekninen lautakunta Nro 8/2012 KOKOUSAIKA Torstaina 1.11.2012 klo 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

PÄLKÄNE HARHALA. KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012

PÄLKÄNE HARHALA. KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 PÄLKÄNE HARHALA KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.11.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Pinteleen ranta-asemakaavan muutos Kunta: Pälkäne

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.12.2011 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.12.2011 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 24.11.2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.11.2011 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 88 55

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/2013

TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/2013 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/2013 Aika: Torstai 14.2.2013 klo. 20.00-21.40 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja (poissa

Lisätiedot

Sora ja Kuljetusliike Partanen Oy ja Kuljetusliike Töppönen, maa-aineslupahakemus Haapaniemen kylän Käpykangas 1:25 tilalle

Sora ja Kuljetusliike Partanen Oy ja Kuljetusliike Töppönen, maa-aineslupahakemus Haapaniemen kylän Käpykangas 1:25 tilalle Rakennuslautakunta 20 11.04.2011 Kunnanhallitus 103 19.04.2011 Sora ja Kuljetusliike Partanen Oy ja Kuljetusliike Töppönen, maa-aineslupahakemus Haapaniemen kylän Käpykangas 1:25 tilalle 377/520.521/2011

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle Teknisen lautakunnan valvontajaosto 16 26.02.2014 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO 218/8.86/2013 VALVJAOS 16 Ympäristönsuojelusihteeri 11.2.2014 ASIA Päätös maa-aineslain 4

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Torstai 3. helmikuuta 2011 kello 19.00 21.30 Paikka: Kunnanvirasto Läsnä Poissa Puheenjohtaja Martti Mäkitalo x Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 17.12.2015 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ETELÄINEN RANTATIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 118-AK1501 SAUVON KUNTA NUMMENPAKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 116 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.1.2015 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) Suunnittelualue

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 18.5.2011 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.5.2011 klo 16.30 17.30 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 Rakennusvalvonta HATTULAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1. YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 14 :n mukaisesti kunnassa tulee olla rakennusjärjestys.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.5. klo 19-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 19.02.2010 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II ja Launosten päiväkoti LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/583/10.02.03/2014 VP 9/17.3.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 15 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1643 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE

MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE Teknisen lautakunnan valvontajaosto 19 30.03.2011 Kaupunginhallitus 141 12.04.2011 MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE 202/8/86/2010 VALVJAOS 19 Vt.

Lisätiedot

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12015 28.8.201 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 Tekninen lautakunta Nro 8/2013 KOKOUSAIKA Torstaina 17.10.2013 klo 17 18 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 2061 Kaavatunnus: 2-237 Diaarinro: xx/10.02.03/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 205 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (6) Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 31.1.2012, kello 09.00 9.15 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelinkokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala Salme Knuuttila

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 25. helmikuuta 2016 kello 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Jari Laurila pj Esko Syrjälä j. Kimmo Kupi j. Pirjo Leino j. Tuija Välimaa j. Läsnä Poissa Muut saapuvilla

Lisätiedot

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 4 / 2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Perjantai 7.11.2014 klo 15.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 14 15 16 17 sivu 18 18 19-20 21 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 24.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot