Oittisen tila Oy:n energiakatselmus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oittisen tila Oy:n energiakatselmus"

Transkriptio

1 Oittisen tila Oy:n energiakatselmus Katselmusprojektin esittely ja tulokset Mari Peltomäki 1

2 Sisältö 1. Esittely 2. Projektin tavoite ja toteutus 3. Projektin tuloksia 2

3 Pöyry yrityksenä Kansainvälinen suunnittelu- ja konsulttitoimisto Toimialueet: Energia Teollisuus Kaupunki ja liikenne Vesi ja ympäristö Liikkeenjohdon konsultointi Energia- ja materiaalitehokkuus Katselmustoiminta ja muut energiatehokkuuspalvelut Katselmuksia jo useita vuosia Mukana kehittämässä katselmustoimintaa yhdessä Motivan kanssa 3

4 Katselmusprojektin tavoite Toteutetussa katselmuksessa oli tarkoitus selvittää Oittisen tila Oy:n Energiankulutuksen ja energiatehokkuuden nykytila Selvittää energiankulutuksen seurannan ja hallinnan nykytila sekä tehdä ehdotuksia sen kehittämiseksi Esittää toimenpide-ehdotuksia energiatehokkuuden lisäämiseksi. Lisäksi oli tavoite löytää muilla tiloilla hyödynnettävissä olevaa tietoa ja tuloksia Projektissa mukana: Jussi ja Juha Oittinen, Oittisen tila Oy:stä Hanna Kuusela, Satafood kehittämisyhdistys ry:stä Mari Peltomäki, Pöyry Finlandy Oy:stä 4

5 Oittisen tila Oy:n katselmus - Projektin vaiheet 1. Aloituspalaveri Työ aloitettiin aloituspalaverilla, jossa: käytiin läpi työn vaiheet, esitettiin lista lähtötiedoista ja käytiin se tilan henkilökunnan kanssa läpi tehtiin tutustumiskierros tilalla, jonka perusteella oli mahdollista valmistella seuraava kenttäkäynti 2. Lähtötietojen analysointi ja kenttäkäynnin suunnittelu Saatujen lähtötietojen ja aloituspalaverin tutustumiskierroksen perusteella suunniteltiin kenttäkäynti ja tarvittavat mittaukset 3. Kenttäkäynti Tehdyn suunnitelman perusteella suoritettiin varsinainen kenttäkäynti, jossa kierrettiin tilan katselmuksen piiriin kuuluvat tilat. Asennettiin tarvittavat mittaukset ja kerättiin mm. haastattelemalla tarvittavat tiedot raportointia ja toimenpide-ehdotuksia varten. 4. Raportointi Kerättyjen tietojen perusteella työstettiin raportti 5.Raportin esittely Raportin valmistumisen jälkeen raportti esitellään. 5

6 Tilan perustiedot Oittisen tila Oy Päätuotantosuunta broilerinlihantuotanto Tuotantohalleja 7 kpl kahdessa eri osoitteessa Kiviniementiellä hallit 1-3 Nevontiellä hallit 4-7 Tuotantomäärät: vuonna 2009 tuotantoa oli noin 6 erää Vuonna 2010 oli 5 erää Osasto Tuotanto 2009 (kg) Tuotanto 2010 (kg) Halli Halli Halli Halli Halli Halli Halli Yhteensä n n

7 Energian ja veden kustannukset Energian ja veden kokonaiskustannukset vuonna 2010 oli Lämmön osuus kustannuksista selvästi suurin Sähkökustannus Vesikustannus Tuulivoimalla tuotettua sähköä ei huomioitu Tuulivoimalla tuotettu sähkö huomioitu Vesi 13 % Sähkö 25 % Vesi 14 % Sähkö 17 % Lämpö 62 % Lämpö 69 % Energia ja vesikustannusten jakauma vuonna

8 Kulutusseuranta Kulutusta seurataan eräkohtaisesti Energiankulutusta voidaan todeta tällä hetkellä seurattavan riittävällä tarkkuudella. Kulutuksen seurannan lisäksi nykyisin lasketaan myös ominaiskulutuslukuja tuotettuja lihakiloja kohti. Energiamittareita on seuraavasti: Kiviniemessä ja Nevontiellä on erilliset lämmönmittaukset, joka mittaavat lämpökattiloiden tuottaman energiamäärän. Sähkömittauksia on seuraavasti: Nevontiellä yhteinen mittaus halleille 4 ja 5 Nevontiellä yhteinen mittaus halleille 6 ja 7 Kiviniementiellä yhteinen mittaus halleille 1, 2 ja 3 Kiviniementiellä mittaus kuivurille, asuinrakennukselle ja muille tiloille Tuulivoimalla tuotetun sähkön mittaus Vedenkulutusta mitataan hallikohtaisesti ja sitä seurataan päivittäin Eräkohtaista kulutusten vertailua tällä hetkellä vaikeuttaa ulkolämpötilan vaikutus kulutukseen. Lämmönkulutuksen osalta voitaisiin kyseisestä ongelmasta päästä eroon seuraamalla myös ulkolämpötilaa ja normeeraamalla kulutus käyttämällä lämmitystarvelukua. 8

9 Energian kulutus Lämmön kulutus ja kustannukset Lämmönkulutus MWh/a Lämmön kulutus normeerattuna MWh/a Lämmön ominaiskulutus ,44 MWh/ 1000 kg lihaa Lämmön ominaiskulutus ,2 kwh/m 3 Lämmön ominaiskulutus normeerattuna ,3 kwh/m 3 Lämmön ominaiskustannus ,0 /1000 kg lihaa Sähkön kulutus ja kustannukset Sähkönkulutus 2010 Tuulivoimalla tuotettu sähkö 2010 Sähkön ominaiskulutus MWh/a 119 MWh/a 185 kwh/ 1000 kg lihaa Sähkön ominaiskulutus ,9 kwh/m 3 Sähkön ominaiskustannus ,1 /1000 kg lihaa 9

10 Lämmön kulutus Erä Erä Erä Erä 2 Lämmönkulutus [MWh] Lihan tuotanto [1000 kg] Lämpö MWh Liha 1000kg Erä Erä Erä Erä Erä Erä Erä 1

11 Sähkön vuosikulutus Erä Erä Erä Erä Erä Erä Erä Erä 4 Sähkönkulutus [kwh] Lihan tuotanto [1000 kg] Sähkö kwh Liha 1000kg Erä Erä Erä 3

12 Sähkönhinta Sähkönhinta koostuu: energiamaksusta ja siirtomaksusta Sähkön energiamaksua ei Oittisen tilalla ollut kilpailutettu, koska kumppanin valintaan on vaikuttanu tuulisähkön tuottaminen. Sähköenergian hinta tulisi säännöllisesti tarkistaa ja tarvittaessa kilpailuttaa Siirtoa ei voi kilpailuttaa, mutta paikallisella siirtopalvelua toimittavalla yrityksellä on usein muutama vaihtoehtoinen tariffi, joista kannattaa valita edullisin. Oittisen tilalle sähkön toimittaa Fortum, jolla on seuraavat soveltuvat tariffit: Fortum Yleissiirto Fortum Yösiirto Fortum Kausisiirto Fortum Tehosiirto 1 PJ Fortum Tehosiirto 2 PJ Käytössä on Fortum kausisiirto: Energian kulutuksesta riippuva osuus on suhteessa perusmaksuun on riittävän suuri Kulutushuiput osuvat kesäkuukausille, jolloin kausisiirto on edullisin 12

13 Lämpötase 2010 Lämpöä käytetään lähes yksinomaan kasvatushallien lämmittämiseen syksyisin myös viljan kuivaamiseen Hallit 6 ja Nevontien kattila Lämpö Halli 4 ja 5 Kiviniementien kattila Hallit 1, 2 ja 3 Muut kiviniemi 13

14 Sähkötase 2010 Selvästi merkittävimmät kulutuskohteet ovat: valaistus Myyty rekkaparkille ilmanvaihdon ja lämmityksen puhaltimet 10 Nevontie Valaistus Ostettu Sähkö Tuulivoimala Kiviniemi kanalat 59 Ilmanvaihto ja lämmitys Kivieniemi muut 12 14

15 Vesitase 2010 Veden kulutus koostuu lintujen juomavedestä ja hallien pesuvesistä. Kiviniementie Halli 1 Halli 2 Vedenkulutus Halli 3 Nevontie Halli 4 Halli 5 Halli Halli

16 Uusituvan energian käytön nykytila Oittisen tilalla on mahdollista tuottaa kaikki käytettävä lämpö uusiutuvalla energialla. Nykyisin Nevontien kattilassa käytetään haketta ja palaturvetta. Kiviniemen tiellä käytetään pellettiä. Lämmöntuotannossa uusiutuvan energian lisääminen olisi mahdollista vähentämällä palaturpeen käyttöä. Kustannussyistä tämä ei kuitenkaan ole kannattavaa. Lintujen kasvualustana käytettävää pehkua on koepolttoluvalla testattu kattiloissa. Huonompi lämpöarvo kuin palaturpeella Vaatii jätteenpolttoluvan Kustannustehokkaampaa myydä lannoitteeksi Vuonna 2010 käytetystä sähköstä noin 62 % tuotettiin itse. Vuosi 2010 ei ollut tuulivoiman kannalta hyvä vuosi Hyvänä vuonna tuulivoimalla voidaan tuottaa lähes kaikki tilan käyttämä sähköenergia. Uusiutuvan energian käyttöä ei juurikaan voida tilalla lisätä kustannussyistä. 16

17 Lämmön tuotanto Lämpö tuotetaan: Pellettikattilalla 360 kw Hake/turvekattilalla 800 kw Lämmön tuottamista hakkeella, turpeella ja pelletillä voidaan pitää edullisena tapana tuottaa lämpöä verrattuna öljyllä lämmön tuottamiseen Polttoaineiden hintoja: POK /MWh Hake ja turve 20 /MWh Biokattilan vuotuinen säästö verrattuna öljykattilaan, kun käytetään vertailuvuotena vuotta 2010: Nevontiellä vuosikulutus 900 MWh Kattiloiden hyötysuhteet huomioiden (Öljy ~90% ja biokattila ~80%) vuotuinen säästö on noin /a Kattilan investointikustannus noin sisältäen (kattilan, poltinlaitteet, polttoaineen syöttölaitteet ja asennuksen) Takaisinmaksu aika 3,3 vuotta 17

18 Lämmön tuotanto - Huomioita ja tehostamismahdollisuuksia Linjojen hyvällä eristyksellä voidaan vähentää lämmönsiirron häviöitä Menoveden lämpötilaa olisi hyvä ohjata automaattisesti ulkolämpötilan mukaan ja pyrkiä mahdollisimman alhaiseen menoveden lämpötilaan. Tämä pienentäisi myös verkoston häviöitä ja vähentäisi näin lämmöntuotannon kustannuksia. Oittisen tilalla kuitenkin tätä ei voida toteuttaa kaikissa halleissa, koska lämpöpuhaltimille tulee johtaa mahdollisimman kuumaa vettä, jotta linnut eivät kokisi vedon tunnetta. Palamisilman esilämmitys: Tarkasteltiin mahdollisuutta ja kannattavuutta lisätä kattiloihin ilman esilämmitys Palamisilman esilämmityksellä voidaan säästää maksimissaan noin 10 % polttoaineen kulutuksesta. Vuositasolla se merkitsee Oittisen tilalla Nevontien kattilalla noin 1500 säästöä. Ilmanesilämmittimien investointi molempiin kattiloihin on kuitenkin sen verran iso, että nykyisiin kattiloihin sitä ei kannata lisätä. Lisäksi, mikäli arinat ovat ilmajäähdytteisiä, lisääminen ei ole teknisesti mahdollista. Lintujen tuottama lämpö: Lintujen tuottaman lämmön määrä riippuu linnun koosta ja osittain myös sitä ympäröivistä olosuhteista linnun kasvatuserä tuottaa lämpöä noin 122 MWh 18

19 Ilmanvaihto Hallien lämmitys on toteutettu joko putkipattereilla tai kiertoilmalämmittimillä tai niiden yhdistelmällä. Halleissa on käytössä sekä tulo- ja poistopuhaltimilla toteutettuja ilmanvaihtoratkaisuja ja alipaineeseen perustuvia ratkaisuja. Taajuusmuuttajakäyttöiset puhaltimet ovat energiatehokas tapa toteuttaa ilmavirran säätö. Säätöpellejä, joita ei voida pitää energiatehokkaana tapana, ei ollut käytössä. Ilmanvaihdon tarve: Ilmavaihdon määrää säädetään lähes päivittäin Säätö toteutetaan pääsääntöisesti Yleisen ohjetaulukon mukaan, jossa on määritelty minimi- ja maksimi-ilmanvaihtomäärät linnun painon mukaan Hiilidioksidipitoisuuden mukaan ja osittain perustuen omaan kokemukseen Ilmavaihdon ilmamäärien minimoiminen säästää sähkökustannuksissa sillä puhaltimien käyttöajat ja käyttötehot pienenevät. Talviaikaan säästetään myös lämmityskustannuksissa. Jo olemassa olevan ilmanvaihdon automatiikan käytön tehostamisella on kenties mahdollista vielä pienentää ilmanvaihdon ilmamääriä. Vaikka ilmanvaihdon määrää säädettäisiinkin päivittäin, niin automatiikan avulla minimointi olisi jatkuvaa. Automatiikan toimivuutta kuitenkin ehdotetaan tarkkailtavan edelleen aktiivisesti. 19

20 Valaistus Kasvattamo hallien valaistuksen käyttöajat määräytyvät kasvatuksen tarpeen mukaan. Valaistuksen käyttöajoilla on vaikutusta lintujen kasvuun ja hyvinvointiin. Valaistuksen määrää himmennetään jonkin verran lintujen valontarpeen mukaan. Valaistusta käytetään pääsääntöisesti seuraavasti: Ensimmäiset 2 vrk lintujen saapumisesta 24 h Tämän jälkeen 6 h / yö, jolloin ei ole valaistusta ja 18 h / päivä, jolloin valaistus on päällä Vuotuinen valaistuksen käyttöaika on noin 4000 h Valaistuksen tehoksi laskettiin noin 25 kw ja energian kulutukseksi noin 99 MWh Valaistusta ohjataan käsin. Valot kytketään pois, kun hallissa ei ole lintuja. Myös muista tiloista valot kytkettiin pois, kun niille ei ollut tarvetta. Tunnistimista ei sisävalaistuksessa ole hyötyä, koska valaistusta käytettiin nyt vain tarpeen mukaan. Yhden vuorokauden turha valojen päällä pitäminen kaikissa halleissa maksaa noin 40 eli viikossa 280 Ulkovalaistus ohjattu sekä hämäräkytkimellä että tunnistimella. 20

21 Valaistuksessa käytetyt lampputyypit Valaistuksessa käytössä: Hehkulamppuja T8-tyypin loisteputkia Tulevaisuudessa hehkulampuista joudutaan luopumaan. Vaihtoehtoja ovat: Energiansäästölamppu LED-lamppu T5-loisteputki Lamppuvalinnan haasteita: Lampun suoraan sopiminen nykyiseen valaisimeen Himmennettävyys Sopiva värilämpötila Nykyään kuitenkin energiansäästölamput ovat kehittyneet ja niitä on mahdollista saada eri värisävyillä ja himmennys ominaisuudet ovat myös kehittyneet. 21

22 Hehkulamppujen korvaamien energiansäästölampuilla Halleissa 1 5 on käytössä hehkulamppuja valaistukseen Hehkulamppua ei voida pitää kovin energiatehokkaina Tulevaisuudessa niiden saatavuusongelma, kun vuoden 2012 aikana ne poistuvat markkinoilta. Tällä hetkellä on mahdollista saada markkinoilta himmennettäviä energiasäästölamppuja. Suositellaan valittavaksi portaattomasti himmentyviä lamppua Lintujen on todettu olevan rauhallisia hehkulamppujen värisävyssä. Hehkulamppujen valon värilämpötila on noin 2700 K. Energiansäästölamppuja valittaessa on syytä valita juuri tuo värilämpötila. Arvioimalla nykyisillä käyttöajoilla voitaisiin saavuttaa jopa yli 70 % sähkönsäästö. Hehkulamppujen kulutuksen voidaan arvioida olevan noin 64 MWh/a ja energiansäästölampuilla voidaan päästä jopa 15 MWh/a vuosikulutukseen. Säästö on noin 49 MWh/a, joka vastaa noin 3500 /a. Energiansäästölamppujen investointikustannus on noin 20 /kpl. Jolloin yhteensä 240 hehkulampun muuttamisen kustannukset ovat noin Investoinnin suora takaisinmaksuaika on noin 1,4 a. 22

23 Hehkulamppujen korvaamien energiansäästölampuilla tai LEDlampuilla Toinen vaihtoehto on korvata nykyiset hehkulamput LED-lampuilla. Niitä on markkinoilla perinteiseen hehkulampun kantaan sopivana. LED-lampuilla voidaan päästä jopa 12 MWh/a vuosikulutukseen. Säästö on noin 52 MWh/a, joka vastaa noin 3700 /a. LED-lamppujen investointikustannus on noin 45 /kpl. Jolloin yhteensä 240 hehkulampun muuttamisen kustannukset ovat noin Investoinnin suora takaisinmaksuaika on noin 2,9 a. 23

24 Lampputyyppien vertailua Tyypillinen hehkulampun käyttöikä on noin 2000 h Energiansäästölampun noin h LED-lampulle luvataan käyttöiäksi jopa h. Vaikka hehkulamput ovat merkittävästi halvempia, on niiden käyttöikäkin merkittävästi pienempi. Hehkulamput tuotavat lämpöä. Siirtymällä joko energiansäästölamppuihin tai LEDlamppuihin lampuista saatavan lämmön osuus pienenee. Lämmitysenergia on merkittävästi halvempaa kuin sähkö ja lisäksi kesäaikaa lamppujen tuomaa lämpöä joudutaan tuulettamaan pois. Tästä johtuen hehkulamppujen tuomaan lämpöä ei ole huomioitu laskelmassa. Ehdotetaan kokeiltavan aluksi jossakin hallissa lamppujen sopivuutta ja valinta lamppujen perusteella tehdään sopivuuden perusteella. Tilan edustajien mukaan tilan hehkulamppujen himmentäminen on toteutettu tekniikalla, joka ei vastoin tavallista tilannetta sovellu kuitenkaan energiansäästö tai LED-lampuille. Tulevaisuudessa kuitenkin on valaistus uusittava, koska hehkulamppuja ei enää ole saatavilla. 24

25 Loisteputkien korvaaminen halleissa 6 ja 7 Hallien 6 ja 7 valaistuksesta on toteutettu T8-loisteputkilla, jotka ovat 26mm paksuja loisteputkia. Nykyisissä valaisimissa on elektroniset kuristimet. Loisteputkilla toteutetussa valaistuksessa on energiatehokkaampi vaihtoehto käyttää T5-loisteputkia Ei sovellu suoraan vanhaan valaisimeen vaan vaatii valaisimen vaihdon T5-loisteputkilla voidaan saavuttaa jopa % energian säästö. Yhteensä hallien valaistuksen muuttamiselta T5-tyyppiseen lamppuun voitaisiin säästää vuosittain noin 10 MWh/a, joka vastaa noin 710 /a. T5-loistaputkivalaisimen hinnat vaihtelevat valaisimelta vaadituista ominaisuuksista esim. valmistajasta ja koosta riippuen noin välillä. Investointikustannus Hallien 6-7 valaistuksen muuttamiseksi on noin 9200, joka sisältää noin 7200 valaisimien investoinnin kuluja ja noin 2000 asennuskuluja. Hankkeen takaisinmaksu aika on noin 12,9 vuotta, joten hanketta ei voida pitää kannattavana. Uutta hallia rakennettaessa tai valaistusta uusittaessa on kuitenkin ehdottomasti kannattavaa valita T5-tyypin loisteputki. Nykyisin ei ole vielä markkinoilla himmennettäviä LED-loisteputkia. Ne ovat jo kuitenkin tuotekehitysvaiheessa ja voivat tulevaisuudessa olla hyvä vaihtoehto korvaamaan T8-tyyppisiä loisteputkia. Normaalisti LED-putket ovat asennettavissa suoraan T8 putken tilalle, jolloin investointikustannus on pienempi. 25

26 Lämmöntalteenotto poistoilmasta Nykyisin halleissa ei ole toteutettu poistoilmasta lämmöntaiteenottoa. Tässä laskelmassa on tavoitteena arvioida lämmöntalteenoton potentiaalia. Likaisesta ilmasta johtuen lämmöntalteenotto olisi suotavaa toteuttaa vesikiertoisella lämmöntalteenottolaitteistolla. Tyypillisesti silloin lämmöntalteenoton hyötysuhde on noin %. Tämän perusteella LTO-laitteistolla olis mahdollista saada talteen noin 1830 MWh/a, joka vastaa noin /a käytettäessä lämmön hintana edellä mainittuja hintoja. Lämmöntalteenottolaitteet tulee olla pestävissä olevia laitteita. Retermia Oy on kehittänyt Suomessa haasteellisiin olosuhteisiin sopivia lämmöntalteenottolaitteistoja, joissa on huomioitu pesumahdollisuus. Neulaputkipattereilla toteutettuun lämmöntalteenottolaitteistoon ei tarvita erillisiä suodattimia. 26

27 27

28 Lämmöntalteenotto poistoilmasta Nykyisissä alipaineella toimivissa halleissa lämmöntalteenotto vaatisi koko ilmanvaihdon uudistuksen. Halleista 1, 4 ja 5, joissa on tuloilma ohjataan puhaltimilla sisään, olisi mahdollista harkita LTO:n asentamista. Järjestelmän sopiminen kuitenkin tulee tarkistaa tarkemmin hallikohtaisesti. Halleissa 1,4 ja 5 arvioidaan lämmöntalteenottopotentiaalin olevan noin 630 MWh/a, joka vastaa noin Lämmöntalteenottopattereiden investointi on noin /per halli eli kyseisten kolmen hallin osalta investointi on noin Tämän lisäksi tulee kuluja putki- IV- ja yms. asennustöistä. Lisäksi investointia saattaa lisätä mahdolliset muut muutokset. Arvioidaan asennustöiden oleva noin Yhteensä investointi olisi noin Investoinnin takaisinmaksuaika olisi noin 7,7 vuotta. Lämmöntalteenottolaitteet eivät ole tämän laskelman perusteella jälkiasennuksena erityisen kannattavaa. 28

29 Yhteenveto toimenpiteistä Energiatehokkuuden taso oli melko hyvä jo katselmuksen alussa Oittisen tilalla Kulutusseuranta Monia asioita oli jo selvästi mietitty ja toteutettu Monet energiatehokkuuteen vaikuttavat tekijät tulee huomioida jo uutta investoidessa tai toteuttaessa peruskorjauksia. Tuolloin investointi kustannukset ovat suhteessa pienemmät. Toimi Säästö [MWh] Säästö [ ] Investointi [ ] Siirtyminen energiansäästölamppuihin halleissa 1, 2, 3, 4 ja Siirtyminen T5-loisteputkiiin halleissa 6 ja Lämmöntalteenotto halleissa 1, 4 ja Yhteensä

30 Kiitoksia! Yhteystiedot: Mari Peltomäki Projekti-insinööri

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Oittisen tila Oy

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Oittisen tila Oy RAPORTTI 16ENN31.1-Q7-1 1.7.211 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Oittisen tila Oy Energiakatselmus Sivu 2 (38) Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään

Lisätiedot

HUKKALÄMMÖN HYÖDYNTÄMINEN

HUKKALÄMMÖN HYÖDYNTÄMINEN HUKKALÄMMÖN HYÖDYNTÄMINEN Oulunkaaren kuntayhtymä/ Uusiutuvan energian yrityskeskus Piisilta 1, 91100 II AIRIX Talotekniikka Oy, Y-tunnus 0957613-7, Toimipaikkakohtaiset yhteystiedot internet-sivuiltamme

Lisätiedot

Leirikeskuksen lämmityksen energiatehokkuuden parantaminen

Leirikeskuksen lämmityksen energiatehokkuuden parantaminen Tampereen ammattikorkeakoulu Sähkötekniikan koulutusohjelma, talotekniikka Mikko Vihanto Opinnäytetyö Leirikeskuksen lämmityksen energiatehokkuuden parantaminen Työn ohjaaja Työn tilaaja Tampere 5/2010

Lisätiedot

Maatilojen energiaohjelma. Energiaa viisaasti maatilalla

Maatilojen energiaohjelma. Energiaa viisaasti maatilalla Maatilojen energiaohjelma Energiaa viisaasti maatilalla 2 MAATILOJEN ENERGIAOHJELMA Maatilojen oma energiaohjelma Koneet ja laitteet ovat korvanneet lihastyötä kaikilla tuotannon ja elämän alueilla, ja

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikan koulutusohjelma

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikan koulutusohjelma LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikan koulutusohjelma Heikki Rantula ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN LAPPEENRANNAN TEKNILLISESSÄ YLIOPISTOSSA Työn tarkastajat: Työn

Lisätiedot

LOMA- JA KOKOUSHOTELLIN ENERGIARATKAISUJEN KARTOITUS. Energy Solutions Overview for Holiday and Conference Hotel

LOMA- JA KOKOUSHOTELLIN ENERGIARATKAISUJEN KARTOITUS. Energy Solutions Overview for Holiday and Conference Hotel LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma Kandidaatintyö LOMA- JA KOKOUSHOTELLIN ENERGIARATKAISUJEN KARTOITUS Energy Solutions Overview for Holiday and

Lisätiedot

Energiatehokas teollisuuskiinteistö 1

Energiatehokas teollisuuskiinteistö 1 Energiatehokas teollisuuskiinteistö 1 4 Energiankäytön tehostaminen 6 Suunnitteluvaiheen ratkaisut vaikuttavat ratkaisevasti 8 Tiiviit rakenteet 10 Lämmitys 12 Käyttövesi 14 Ilmanvaihto 16 Valaistus ja

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta LUT Energia BH10A0200 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta LUT Energia BH10A0200 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta LUT Energia BH10A0200 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari VALAISTUKSEN ENERGIANSÄÄSTÖMAHDOLLISUUDET LOVIISAN VOIMALAITOKSELLA LIGHTNING

Lisätiedot

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa Esipuhe Kaavoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi alueiden energiatehokkuuteen. Tämä on keskeinen johtopäätös Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran,

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS KATSELMUSRAPORTTI

TUUSULAN KUNTA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS KATSELMUSRAPORTTI TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: UUDELY/0018/05.02.09/2014 Päätöksen päivämäärä: 27.1.2014 Katselmuksen tilaaja: Tuusulan kunta PL 60 04301 Tuusula TUUSULAN KUNTA UUSIUTUVAN

Lisätiedot

Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla

Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla Uusiutuvan energian yrityskeskus -hanke Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla Asko Ojaniemi ja Lauri Penttinen Benet Oy 14.9.2009

Lisätiedot

Kaavarunkovaiheen loppuraportti

Kaavarunkovaiheen loppuraportti S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa Kaavarunkovaiheen loppuraportti Esipuhe Kaavoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi alueiden energiatehokkuuteen. Tämä on Suomen itsenäisyyden juhlarahasto

Lisätiedot

Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa

Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa Säästölaskennan yleisiä pelisääntöjä 27.2.2009 18.2.2009 Sisällysluettelo OSA 1: JOHDANTO JA MÄÄRITELMÄT 1 YLEISTÄ... 3 2 OHJEEN TAVOITTEET... 4 3 OHJETTA

Lisätiedot

ENERGIANTUOTANTOVAIHTOEHTOJEN ELINKAARIKUSTANNUKSET

ENERGIANTUOTANTOVAIHTOEHTOJEN ELINKAARIKUSTANNUKSET ENERGIANTUOTANTOVAIHTOEHTOJEN ELINKAARIKUSTANNUKSET LUONNOS Projekti nro H07325 Viimeisin muutos Laadittu Laatija LLo Tark. / Hyv. PRS Insinööritoimisto OLOF GRANLUND OY Lassi Loisa Piia Sormunen YHTEENVETO

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI; USIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

HAMINAN KAUPUNKI; USIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 HAMINAN KAUPUNKI; USIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

JANAKKALAN KUNTA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS KATSELMUSRAPORTTI

JANAKKALAN KUNTA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS KATSELMUSRAPORTTI UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS 1(43) TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: HÄMELY0230/05.02.09/2011 Päätöksen päivämäärä: 17.1.2011 Katselmuksen tilaaja: Janakkalan kunta

Lisätiedot

Energiankäytön tehostaminen hiihtokeskuksissa 4. Nykytilanne 6. Sähkön hankinta 10. Rinteiden kunnostus ja huolto 12. Lumitykit 14

Energiankäytön tehostaminen hiihtokeskuksissa 4. Nykytilanne 6. Sähkön hankinta 10. Rinteiden kunnostus ja huolto 12. Lumitykit 14 1 2 Energiankäytön tehostaminen hiihtokeskuksissa 4 Nykytilanne 6 Sähkön hankinta 10 Rinteiden kunnostus ja huolto 12 Lumitykit 14 Veden pumppaus ja jäähdytys 16 Paineilma 17 Hissit 18 Valaistus 20 Rinnesuunnittelu

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

HAMINAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 HAMINAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

Antti Tolonen. Passiivitalon ja normitalon energiatehokkuuden vertailu

Antti Tolonen. Passiivitalon ja normitalon energiatehokkuuden vertailu Antti Tolonen Passiivitalon ja normitalon energiatehokkuuden vertailu Insinöörityö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tekniikan ja liikenteen ala Rakennustekniikan koulutusohjelma Kevät 2013 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

SÄHKÖN KYSYNTÄJOUSTOPOTENTIAALIN KARTOITUS SUOMESSA, VAIHE 2: YRITYSKOHTAISET ANALYYSIT 28.4.2014. Raporttiluonnos 52X165248

SÄHKÖN KYSYNTÄJOUSTOPOTENTIAALIN KARTOITUS SUOMESSA, VAIHE 2: YRITYSKOHTAISET ANALYYSIT 28.4.2014. Raporttiluonnos 52X165248 SÄHKÖN KYSYNTÄJOUSTOPOTENTIAALIN KARTOITUS SUOMESSA, VAIHE 2: YRITYSKOHTAISET ANALYYSIT Raporttiluonnos 52X165248 SISÄLTÖ JOHDANTO JUNTIN PUUTARHA SAPPI RAUTARUUKKI JOHTOPÄÄTÖKSET 52X165248 2 JOHDANTO

Lisätiedot

Maatilojen energiaohjelman valmistelu Taustatiedot

Maatilojen energiaohjelman valmistelu Taustatiedot Maatilojen energiaohjelman valmistelu Taustatiedot Raportti 2.2.2007 Bionova Engineering Motiva Oy Raportti: Copyright Bionova Engineering 2007 Kannen kuva: Näkymä lypsykarjatilalle Savossa. Bionova Engineering

Lisätiedot

Öljylämmitteisten rivitalojen valmius lämmityssaneeraukseen

Öljylämmitteisten rivitalojen valmius lämmityssaneeraukseen 2010 Öljylämmitteisten rivitalojen valmius lämmityssaneeraukseen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Biostuli-hanke Jukka Väkeväinen www.pkamk.fi/biostuli 5.7.2010 2 Sisällysluettelo Taustaa... 3 Selvityksen

Lisätiedot

Kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeet

Kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeet Kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeet 1 Kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeet Harri Mustasilta, Air-ix Talotekniikka Oy Janne Hietaniemi, Timo Husu, Pertti

Lisätiedot

Saku Suvanto. Poistoilmalämpöpumppu

Saku Suvanto. Poistoilmalämpöpumppu Saku Suvanto Poistoilmalämpöpumppu Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 28.5.2012 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Saku Suvanto Poistoilmalämpöpumppu

Lisätiedot

Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa

Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa KOY Kaari-Salpa, Oulainen Kimmo Aho Jenni Matilainen Martti Hekkanen Oulunseudun ammattikorkeakoulu 30.5.2009 ALKUSANAT Tämä selvitys liittyy ympäristöministeriön

Lisätiedot

T & K RAPORTTI 1(24) Kim Westerlund 12.8.2011

T & K RAPORTTI 1(24) Kim Westerlund 12.8.2011 T & K RAPORTTI 1(24) Projekti: Kasvihuoneiden energiankulutus Suomessa Tilaaja: Motiva Kirjoittaja: Kim Westerlund Pvm: 24.8.2005 Liitteet: SVENSKA YRKESHÖGSKOLAN SWEDISH POLYTECHNIC, FINLAND WOLFFSKAVÄGEN

Lisätiedot

Tämän ohjeen tarkoituksena on esitellä muutamia erilaisia vaihtoehtoja energiamuodoista ja niiden yhdistelmistä.

Tämän ohjeen tarkoituksena on esitellä muutamia erilaisia vaihtoehtoja energiamuodoista ja niiden yhdistelmistä. Apua energiamuodon valintaan versio 1.1.14 Energiamuodon valinta uutta pientaloa rakentaessa muodostuu helposti vaikeaksi päätökseksi. Vaihtoehtoja on monia ja varsinkin usean lämmönlähteen järjestelmävaihtoehtoja

Lisätiedot

JUHO LINSURI KIINTEISTÖN ENERGIAJÄRJESTELMÄN VAIKUTUS ENERGIAKUSTANNUKSIIN

JUHO LINSURI KIINTEISTÖN ENERGIAJÄRJESTELMÄN VAIKUTUS ENERGIAKUSTANNUKSIIN JUHO LINSURI KIINTEISTÖN ENERGIAJÄRJESTELMÄN VAIKUTUS ENERGIAKUSTANNUKSIIN Diplomityö Tarkastaja: dosentti Hannu Ahlstedt Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energia- ja ympäristötekniikan osasto

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energia- ja ympäristötekniikan osasto LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energia- ja ympäristötekniikan osasto MAALITEHTAAN ENERGIAKATSELMUS Diplomityön tarkastajat: Työn ohjaaja: Professori Risto Tarjanne Diplomi-insinööri

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

VIROLAHDEN KUNTA; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 VIROLAHDEN KUNTA; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot