Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma"

Transkriptio

1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Kokousaika Tiistai klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Paula Ahopelto puheenjohtaja jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima jäsen Alpo Peltovuoma jäsen Hannu Ranta jäsen Antti Tonteri jäsen Petri Pettissalo jäsen Muut saapuvilla Mikko Kärnä kunnanjohtaja olleet Birgitta Eira khall:n edustaja Sari Keskitalo khall. puheenjohtaja Kimmo Lämsä esitt.-pöytäk.pitäjä Eino Mäkelä esitt.-pöytäk.pitäjä Kalevi Keskitalo esitt.-pöytäk.pitäjä Asiat 1-20 Pöytäkirjan allekirjoitus Paula Ahopelto Kimmo Lämsä puheenjohtaja esitt.-pöytäk.pitäjä Kalevi Keskitalo esitt.-pöytäk.pitäjä Eino Mäkelä esitt.-pöytäk.pitäjä Pöytäkirjan tarkastajat Alpo Peltovuoma Antti Tonteri Hannu Ranta Pöytäkirjan 6 Pöytäkirja on nähtävänä 17 / Enontekiön virastotalolla

2 Tekninen lautakunta Asialista: 1 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 2 TEKNISEN TOIMEN SAATAVAT TURKKA KALERVO POSKIPARRAN POIKKEAMISHAKEMUS LOMA-ASUNNON RAKENTAMISTA VARTEN KOLATUSJÄRVEN RANTA-ALUEELLE PELTOVUOMAAN 4 LAUSUNNON PYYTÄMINEN MUSEOVIRASTOLTA ENONTEKIÖN KUNNAN OMISTAMALLE NS.MUSEON TONTILLE SUUNNITELLUN UIMARANNAN RAKENTAMISESTA 5 YLIKYRÖSSÄ TAPAHTUNEEN TILOJEN VÄLISEN RAJAN LÄHEISYYTEEN RAKENTAMINEN 6 KYLIEN LATUJEN JA JÄÄKENTTIEN KUNNOSSAPITOAVUSTUKSET VUODELLE KEES KIMMELIN PALKKAAMINEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAAN KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEESEEN 8 KAUKOLÄMMÖN ENERGIAN HINNAN TARKISTAMINEN HETAN LÄMPÖLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA 9 TEKNISEN OSASTON TOIMINNAN TARKASTELU VUODELTA 2014 (BSC-KORTIN HYVÄKSYMINEN) 10 TEKNISEN OSASTON VUODEN 2014 KÄYTTÖTALOUSBUDJETIN TOTETUMISEN HYVÄKSYMINEN 11 VUODEN 2014 INVESTOINTIKOHTEIDEN TOTEUTUMINEN 12 TEKNISEN OSASTON VUODEN 2015 KÄYTTÖTALOUSBUDJETIN HYVÄKSYMINEN 13 VUODEN 2015 INVESTOINTIOHJELMAN HYVÄKSYMINEN 14 VUODEN 2015 INVESTOINTIOHJELMAN KOHTEEN: LUPPOKOTI, PALOILMOITINJÄRJESTELMÄN JA HOITAJAKUTSUJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN, ALOITUSLUVAN ESITTÄMINEN ENONTEKIÖN KUNNANHALLITUKSELLE 15 VUODEN 2015 INVESTOINTIOHJELMAN KOHTEEN: MOOTTORIKELKKAREITIT, MOOTTORIKELKKAREITIN SUUNNITTELU, HETAN YMPÄRISTÖÖN. ALOITUSLUVAN ESITTÄMINEN ENONTEKIÖN KUNNANHALLITUKSELLE 16 ENONTEKIÖN KUNNAN SÄHKÖNTOIMITTAJAN KILPAILUTUS ARVIOIDULLE AJANJAKSOLLE , KILPAILUTUKSESTA POIS SULJETUT TARJOAJAT 17 ENONTEKIÖN KUNNAN SÄHKÖNTOIMITTAJAN KILPAILUTUS ARVIOIDULLE AJANJAKSOLLE , SÄHKÖNTOIMITTAJAN VALINTA 18 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA ILMOITUKSET 19 ILMOITUSASIAT 20 LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE TUOMAT ASIAT

3 Tekninen lautakunta Tekn.ltk 1 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Ehdotus: Teknisen lautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Tekninen lautakunta valitsee kaksi teknisen lautakunnan jäsentä pöytäkirjantarkastajiksi. Edelleen tekninen lautakunta päättää hyväksyä tämän kokouksen esityslistan työjärjestykseksi. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Alpo Peltovuoma ja Antti Tonteri Hyväksyttiin työjärjestys esityslistan mukaisena

4 Tekninen lautakunta Tekn. ltk 2 TEKNISEN TOIMEN SAATAVAT Teknisellä toimella on liitteen no 1 (ei julkinen) mukaisia saatavia, jotka ehdotetaan poistettavaksi reskontrasta ja kirjataan luottotappioksi sekä liitteen no 2 (ei julkinen) mukaisia vuokrasaatavia, jotka ehdotetaan poistettavaksi reskontrasta ja kirjattavaksi epävarmoihin saataviin. Epävarmojen saatavien perintää jatketaan. Lautakunta pyytää kunnanhallitusta selvittämään edunvalvojan toimimattomuutta vuokrien perintäasioissa

5 Tekninen lautakunta Tekn. ltk 3 TURKKA KALERVO POSKIPARRAN POIKKEAMISHAKEMUS LOMA- ASUNNON RAKENTAMISTA VARTEN KOLATUSJÄRVEN RANTA-ALUEELLE PELTOVUOMAAN Kylä Peltovuoma Tila Paappala Kiinteistötunnus Kaavoitustilanne ei kaavaa Kielto MRL 72 1 mom. Rakennuspaikan pinta-ala 9600 m 2 (vesialuetta 4350 m 2 ) Haettava kerrosala 50 m 2 Kerrosluku 1 Hallintaperuste oma Tulvavaara Ei ole Turkka Kalervo Poskiparta on hakenut poikkeamislupaa loma-asunnon rakentamista varten Kolatusjärven ranta-alueelle, noin 1,1 km etäisyydellä Peltovuoma Ketomella maantiestä. Hakija omistaa myös länsipuolella olevan viereisen tilan (Jussila ). Ehdotus:EM Tekninen lautakunta päättää puoltaa tehtyä hakemusta ja esittää, että poikkeamislupa myönnetään. Perustelu: Rakennuspaikka täyttää Enontekiön kunnan rakennusjärjestyksen määräykset. Rakentaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen, eikä rakentaminen vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista tai kaavoituksen toteuttamista alueella

6 Tekninen lautakunta Tekn.ltk 4 LAUSUNNON PYYTÄMINEN MUSEOVIRASTOLTA ENONTEKIÖN KUNNAN OMISTAMALLE NS.MUSEON TONTILLE SUUNNITELLUN UIMARANNAN RAKENTAMISESTA Hetan kylän Jyppyrän alueen asemakaavassa ns. museon tontilla (tilalla Hettamuseo ) olevalle maa- ja rantaalueelle on suunnitteilla rakentaa Enontekiön kunnan toimesta yleinen uimaranta asianmukaisine paikoitus, pukukoppi ja muine tarvittavine rakenteineen ja laitteineen. Alueella on n m levyinen maakaista, joka on alueen asemakaavassa VV- merkinnällä (Uimaranta-alue). Kyseinen vv-alue liittyy maantien puoleiselta osaltaan VL- alueeseen (Lähivirkistysalue) ja lännen puoleiselta osaltaan LV- alueeseen (venesatama/venevalkama). Alueella on muinaismuistorekisteriin merkitty kiinteä muinaisjäännös ja alue joka on muinaismuistolain mukaan suojeltu. Muinaismuistorekisterin aluerajaus on kuitenkin likimääräinen ja epäselvä, että sen perusteella ei voida tehdä tarkempia suunnitelmia alueelle. Liitteenä: 1. Asemakaavakartta 1 : Tiluskartta 1: Kartta muinaisjäännösrekisteristä selityksineen Ehdotus: EM Tekninen lautakunta päättää pyytää maakuntamuseolta lausuntoa alueella olevan muinaisjäännöksen tarkasta sijainnista ja siitä, mille alueelle uimaranta rakenteineen voi sijoittua

7 Tekninen lautakunta Tekn.ltk 5 YLIKYRÖSSÄ TAPAHTUNEEN TILOJEN VÄLISEN RAJAN LÄHEISYYTEEN RAKENTAMINEN Esa Eklund on no:2008/29 saamallaan rakennusluvalla lähtenyt rakentamaan ko. luvan mukaisen varastorakennuksen tilalle (Lisäeevertti ). Rakennuspaikka on merkitty rakennusluvan mukana olevaan asemapiirrokseen noin. 7 m etäisyydelle naapurin rajasta (tila ). Tilan omistaa Pentti Korpi. Naapuritilan omistaja on pyytänyt rakennustarkastajaa puuttumaan kyseiseen rajan läheisyyteen rakentamiseen ja esittänyt S-postilla sekä puhelinkeskustelussa Martti Korpi Eino Mäkelä (Martti Korpi on tilan edustaja asiassa), että rakennus tulee siirtää vähintään 5 m etäisyydelle tilojen välisestä rajasta. Esa Eklund oli aloittanut ko. varastorakennuksen rakennustyöt ennen kuin rakennustarkastaja oli merkinnyt rakennuspaikan maastoon. Paikalla suoritettiin katselmus, jossa todettiin, että rakennus sijaitsi lähimmältä osaltaan noin 1,3 m etäisyydellä naapuritilan rajaa. Liitteenä: 1 12 Myönnetty rakennuslupa asiakirjoineen ja käydyt s- postikeskustelut sekä katselmusmuistio ja mittaustulos. Ehdotus: Annetaan kokouksessa. Asiasta käydyn keskustelun jälkeen rakennustarkastaja antoi seuraavan päätösehdotuksen: Tekninen lautakunta päättää kuulla asianosaisia kirjallisesti ja pyytää samalla asianosaisia esittämään oman ehdotuksensa ratkaista ko. luvaton, liian lähelle naapuritilan rajaa tapahtunut rakentaminen asianmukaisesti

8 Tekninen lautakunta Tekn. ltk 6 KYLIEN LATUJEN JA JÄÄKENTTIEN KUNNOSSAPITOAVUSTUKSET VUODELLE 2015 Teknisen lautakunnan käyttötalousarvion momentille lähiliikuntapaikat ja ladut kohtaa 4740 avustukset yhteisöille on varattu 8000 euroa v.2015 talousarvioon. Liikuntatoimi on kuuluttanut avustusten haun Enontekiön Sanomissa Hakuaika päättyy Kunnossapitoavustukset on tarkoitettu latujen ja jääkenttien aukipitämiseksi kylätoimikuntien, urheilujärjestöjen ja koulujen talkootyöllä. Avustus on tarkoitettu polttoainekustannuksiin. Määräaikaan mennessä saapui 9 hakemusta. Ehdotus: KK Tekninen lautakunta päättää jakaa liikuntapaikkojen kunnossapitoon tarkoitetut avustukset liitteen ehdotuksen mukaisesti. Lautakunta päätti käsitellä jokaisen avustuskohdan erillisenä kohtana. Karesuvannon kyläyhteisön Gaskkas ry:n avustushakemuksen kohdalla Virpi Labba jääväsi itsensä eikä osallistunut päätöksentekoon. Peltovuoman kyläläiset ry:n avustushakemuksen kohdalla Alpo Peltovuoma jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta käsittelyn ajaksi. Avustukset jaettiin liitteen ehdotuksen mukaan

9 Tekninen lautakunta Tekn.ltk. 7 KEES KIMMELIN PALKKAAMINEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAAN KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEESEEN Käsittelyhistoria Tekn.ltk. 39 KIINTEISTÖNHOITAJAN OPPISOPIMUSKOULUTUS Tekn.ltk Kunnan talonmiesrenkaan kiinteistönhoitajien eläköitymisen vuoksi joudutaan kouluttamaan tässä vaiheessa vähintään yksi kiinteistönhoitaja. Oppisopimuskoulutus kestää arviolta kaksi vuotta, jona aikana koulutettava tutustuu talonmiesrenkaan eri työkohteisiin ja teknisiin ratkaisuihin. Ammattiopisto Lappian oppisopimussuunnittelija Teppo Frant ilmoitti. että heidän kautta voidaan hoitaa kiinteistönhoitajan oppisopimuskoulutus. Lautakunnan tulee laittaa paikka julkisesti haettavaksi ja valita siihen henkilö. Jatkokoulutuksen hoitaa oppisopimustoimisto. Ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Enontekiön kunnanhallitus antaa tekniselle lautakunnalle luvan kunnan puolesta laittaa oppisopimuskoulutuspaikka avoimeen hakuun ja luvan täyttää Hetan talonmiesrenkaaseen sijoittuvan kiinteistönhoitajan oppisopimuskoulutuspaikka. Toimeen valittavan kanssa tehdään sopimus oppisopimuskoulutuksesta. Toimeen valittava työntekijä on oppisopimussuhteessa kuntaan. Hakijan eduksi katsotaan, jos hänellä on sähköalan koulutus suoritettuna Tekn.ltk Kunnanhallitus on kokouksessaan antanut kiinteistönhoitajan oppisopimuskoulutuspaikan täyttöluvan tekniselle lautakunnalle. Oppisopimuspaikka on laitettu julkiseen hakuun Viimeinen hakemusten jättöaika oli klo mennessä. Määräaikaan mennessä saapui 10 hakemusta (Ahonen Jani, Alatalo Markku, Jimaale Hussein, Isohanni Miikka, Kimmel Kees, Kyrö Leo, Niemelä Rami, Niskala Antti, Rauhala Antti ja Stoor Toni). Yhdistelmä hakijoista esitellään lautakunnalle.

10 Tekninen lautakunta Ehdotus:KK Tekninen lautakunta tutustuu laadittuun yhdistelmään ja valitsee pätevimmän ja hakuehdot täyttävän hakijan kiinteistönhoitajan oppisopimuskoulutukseen. Keskustelun jälkeen lautakunta päätti valita yksimielisesti kiinteistönhoitajan oppisopimuskoulukseen Kees Kimmelin ja varalle Rami Niemelän Tekn. ltk Ehdotus:KK Tekninen lautakunta valitsee Kees Kimmelin kiinteistönhoitajan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Kees Kimmel on aloittanut kiinteistönhoidon oppisopimuskoulutuksen Kiinteistönhoitajan ammattitutkintoon tähtäävä oppisopimuskoulutus päättyy Liitteenä 1 oppisopimustoimiston todistus koulutuksen päättymisestä. (toimitetaan kokoukseen) Toistaiseksi voimassa oleva työsopimussuhteinen toimi alkaa Palkkaus KVTES:n mukaan. Perustelu: Ote Enontekiön kunnan henkilöstöohje khall ,sivu 11. Työsopimussuhteisten osalta julkisesta hakumenettelystä voidaan poiketa vain silloin, kun otetaan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen kunnassa oppisopimuskoulutuksen ko. tehtävään suorittanut henkilö tai vähintään vuoden määräaikaisessa työsuhteessa ollut työntekijä. Viimeksi mainitussa tapauksessa edellytetään kuitenkin, että hakumenettelyn aikana on ollut tiedossa, että työsuhde mahdollisesti tulee jatkumaan toistaiseksi voimassaolevana ja siitä on mainittu hakukuulutuksessa tuolloin. Nämä poikkeukset työsuhteisten osalta julkisesta hakumenettelystä edellyttävät lisäksi, että kyseinen henkilö on tullut valituksi aikanaan julkisen hakumenettelyn kautta määräaikaiseen työsuhteeseen eli uutta hakumenettelyä ei tarvita näissä tilanteissa Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

11 Tekninen lautakunta Tekn.ltk 8 KAUKOLÄMMÖN ENERGIAN HINNAN TARKISTAMINEN HETAN LÄMPÖLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA Asiakkaiden kanssa tehdyn sopimuksen mukaan käytetään hinnan tarkistamisessa kaukolämmön yleiset liittymis- ja myyntiehdot sopimusta. Kaukolämmön tämänhetkinen myyntihinta on 60,45 /MWh+alv. Planora Oy on tehnyt laskelman hinnanmuutoksesta kohonneen ostohinnan mukaisesti. Energiahinta on sidottu 100%:sti ostohintaan joten tariffikerroin muuttuu sen mukaisesti mitä ostohintana käytetään. Laskelmassa on huomioitu hallintokulut 2,8%, jolloin tariffikerroin pysyy ennallaan 1,74. Laskennallinen hinta on 1,74 x 35,64 /MWh= 62,01 /MWh + Alv, jossa on korotusta 2,58% nykyiseen energiamaksuun. Ehdotus: KK Tekninen lautakunta nostaa myytävän kaukolämpöenergian hintaa Planoran tekemän laskelman mukaan alkaen siten, että uusi hinta on 62,01 /MWh alv 0% (76,89 /MWh alv 24%)

12 Tekninen lautakunta Tekn.ltk 9 TEKNISEN OSASTON TOIMINNAN TARKASTELU VUODELTA 2014 (BSC-KORTIN HYVÄKSYMINEN) Selostus: Enontekiön kunnanvaltuusto asettaa vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä hallintokunnille myös toiminnalliset tavoitteet, joiden toteutuminen kirjataan osaksi Enontekiön kunnan tilinpäätöstä. Alla on vuodelle 2014 asetettu teknisen lautakunnan BSC-kortti toteutumineen. Huomioitavaa on että vuodelle 2015 teknisen lautakunnan BSC-kortin sisältö on päivitetty. ASIAKAS Tavoitteet Mittarit Toteuma Teknisen toimen palvelut mahdollistavat asumisen ja viihtyvyyden paikkakunnalla. Asiointi teknisissä asioissa hoituu ilman turhia viivytyksiä. Tonttien määrä ja myydyt tontit. Talvi- ja kesäliikuntapaikat hoidettuina. Kunnan alueella on riittävästi ja ekologisesti oikein sijoitettuna kaavoitettuja tontteja eri toiminnoille. Eri puolilla kuntaa on kohtuulliset liikuntamahdollisuudet. Lupien käsittely nopeaa Lupien käsittelyaika 2 kpl tontteja 1 määrä-ala 1 kpl kiinteistö Liikuntapaikat on hoidettu Rak.luvan käsittelyaika ka. 39vrk. Saa opastusta teknisissä asioissa. Kiinteistönhoito toimii Valitusten määrä Ei kirjallisia valituksia, reagointinopeuteen kiinnitettävä huomiota PROSESSI Tavoitteet Mittarit Toteuma Tarkkaillaan palveluiden kehittymistä ja ennakoidaan tuleva tarve Toimitaan siten, että infrastruktuuri kehittyy kunnan tarpeita silmällä pitäen. Toimitaan rakentamisessa kestävä kehitys ja luontoarvot huomioiden. Infra rakennettu kysynnän mukaan. Rakennusten energiantarve toteutettu uusiutuvalla energialla. Arvokkaat luontokohteet jätetty rakentamatta. Ahmakuja ja Ahmapolku on rakennettu loppuun Energian osalta ei ole ollut kohteita Saana juuren asemakaavasta tullut hylkäävä KHO:n päätös Tuulivoimaa ohjaava yleiskaava tekeillä, OAS nähtävillä. Pumppuvoimalan hankeselvitys tehty. Karessuvannon asemakaavan pohjakartta on

13 Tekninen lautakunta hyväksytty TALOUS Tavoitteet Mittarit Toteuma Realistinen budjetointi, talouden hallinta ja budjetissa pysyminen Laaditussa budjetissa pysyminen. Toteutetaan kaavoittaminen ja rakentaminen osaalueittain tarpeen mukaan. Kokonaissuunnittelu resurssien käytössä Käsiteltyjen pykälien määrä. Kokousmateriaalin valmistelun laatu ja siitä tehdyt huomautukset Marjavaaran omistaja ei ole käynnistänyt prosessia Kunnan maapoliittinenohjelma vahvistettavaksi vuoden 2015 alussa ( lausuntopyynnöt pyydetty) Käyttötalousbudjetti ylityshakemuksen jälkeen , toteutunut Investointikohteet toteutuneet budjetoidusti. Käsiteltyjä pykäliä 131 kpl. Ulkopuolisen kehittämisrahoituksen hankkiminen Infran rakentaminen ulkopuolisen rahoituksen myötävaikutuksella. Rahoitusta saaneiden hankkeiden määrä Kunnanhallitus palauttanut 1kpl uudelleen käsiteltäväksi. Liikuntahallin ulkopuolinen remontti rahoitus ka Toteutus Tuulivoimaaohjaava kaava rahoitus ka Valmistuminen 2015

14 Tekninen lautakunta HENKILÖSTÖ Tavoitteet Mittarit Toteuma Teknisen toimen henkilöstö on teknisen johtajan palkkaamisen jälkeen hyvällä tasolla. Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö, joka toimii yhdessä tavoitteiden saavuttamiseksi. Henkilöstön työpanos on mitoitettu tasapuolisesti toimijoiden kesken. Teknisen lautakunnan toiminta-ajatus ja tehtävänjako, teknisen lautakunnan tehtävät ja ratkaisuvalta sekä viranhaltijoiden tehtävät ja ratkaisuvalta, edellä mainitut ovat Työhyvinvointi Ehdotus: KL Tekninen lautakunta hyväksyy ja merkitsee toiminnan toteutumisen vuodelta 2014 tiedoksi ja esittää sen edelleen Enontekiön kunnanhallitukselle Pidetään työpaikkapalavereita säännöllisesti. Sairaslomien määrä vahvistettu 12/2014. Ei ns. aiheettomia poissaoloja. Osastokohtaisia palavereita ei ole pidetty 2014.

15 Tekninen lautakunta Tekn. ltk 10 TEKNISEN OSASTON VUODEN 2014 KÄYTTÖTALOUSBUDJETIN TOTETUMISEN HYVÄKSYMINEN Selostus: Liitteessä 10/1 on vuoden 2014 käyttötalousbudjetti ja toteutuminen mennessä. Budjetin kirjauksista on tekemättä tekniikan ajoneuvot. Alkuperäinen budjetointi oli , mihin tekninen lautakunta anoi ylitysoikeutta , budjetin näin ollessa yhteensä vuodelle Liitteenä olevassa toteumavertailussa nettomenoksi on muodostunut ,83. Näin ollen teknisen osaston käyttötalousbudjetin toteuma on ,17 euroa alle budjetoidun. Vuoden 2014 menopuoli ylitti budjetoidun ,87 suurin vaikuttaja tälle on työllistämistyöt, joille on myös tuloa n Tulopuolen kertymä oli ,04 yli budjetoidun, tämä johtuu: - kiinteistöjen (tonttien) myyntituoton kirjauksen muutoksesta ja myydystä kiinteistöstä, vaikutus n Yllä mainittu työllistämistöistä mm. Pasmajärven kunnostushankkeen raivaustöistä Tukien ja avustuksien maksatus osa vuodelta Ylläolevien summan Sekä budjetin ylityshakemuksessa tekninen lautakunta haki tulopuolelle alitusta, mikä johtui lautakunnan alaisen laskutuksen myöhäisyydestä sekä siitä johtuvasta tulokertymän ennustettavuudesta. Laskutuksen ajantasaistamisen myötä tulopuoli tasaantui alkuperäisen budjetin mukaiseksi, lukuun ottamatta vuokratuottoa. Lopullinen käyttötalousbudjetin toteuma toimitetaan kokoukseen. Kokoukseen toimitetussa valmistuneen käyttötalousbudjetin toteumavertailussa teknisen osaston vuosikatteeksi muodostui ,19. Tämä alittaa vuoden 2014 käyttötalousbudjetin ,81 eurolla. Alituksen pieneneminen johtuu vuokrasaatavien kirjaamisesta luottotappioihin, näiden perintää ja seuraamista kuitenkin jatketaan.

16 Tekninen lautakunta Ehdotus: KL Tekninen lautakunta hyväksyy vuoden 2014 käyttötalousbudjetin toteutumisen

17 Tekninen lautakunta Tekn. ltk 11 VUODEN 2014 INVESTOINTIKOHTEIDEN TOTEUTUMINEN Kiinteistöjen osto Budjetti Toteuma 36234,63 Enontekiön kunta ostajana, toteuma ,00 : - Päiväkodin tontti - Karesuvannon tukikohta - Lätäsenon rantautumispaikka - Maanmittauslaitoksen maksut - Enontekiön kunta myyjänä, toteuma tasearvolla ,00 : - 1kpl KL-tontti, Kilpisjärvi - 1kpl, ALO-tontti, Hetta - 1kpl 316m2 määräala, Hetta Hetta Hiihtomaa osakkeet Budjetti Toteuma Enontekiön kunnanhallituksen käsittelyssä Kiinteistö Oy Ounasmajat Budjetti 0 Toteuma Enontekiön kunnanhallituksen käsittelyssä Liikuntahallin kunnostus Budjetti Toteuma 3663,75 Kulut kirjattu suunnittelusta, muuten toteutus v Terveysaseman kunnostus Budjetti Toteuma ,97 Vesikaton muutostyön loppuunsaattamiseen oli varattuna sekä momentilta Kiinteistöjen kunnostus 15400, kiinteistön sisäpuoliseen remontointiin ( toimenpide- ja

18 Tekninen lautakunta lääkärin vastaanottotilojen lattioiden kapselointi sekä kalusteiden uusinta) Päiväkoti Hetta Budjetti Toteuma Luppokoti Vuodelle 2014 päiväkodin rakentamisesta kirjautui Budjetti Toteuma ,64 Luppokodin sauna- ja pesutilojen saneeraus, raskas purku sekä uudelleen rakentaminen. Palo-osastointi omaksi alueeksi sekä ilmastoinnin tekeminen ko. aluekohtaiseksi Hetan koulu Budjetti, tulo netto Toteuma 0 Koulun purkaminen ei toteutunut, mahdollista toimijaa ei ole alueeseen löytynyt. Kohteessa on menopuolella varattu purkutöihin ja tulopuolella tontin myyntituloksi Kiinteistöjen kunnostus Budjetti Toteuma Terveyskeskuksen sisäpuoliseen remonttiin siirrettiin sekä Hetan paloaseman toimistotilan muutostyöhön Hetan paloasema Budjetti Toteuma 8 988,95 Toimistotilan muutostyö Kylien kehittämisprojekti/ Kilpisjärvi Budjetti Toteuma 3 771,94

19 Tekninen lautakunta Kilpisjärven valaistun kuntoradan töiden loppuun saattaminen, pohjatyöt sekä pintahake. Kustannusarvio kohteessa vuodelle 2014 oli johon rahoitusavustus valtiolta 10483, Kemi-Ounasjoen kalatien rahoitusosuus Budjetti Toteuma 2 248, Jyppyrän kaavan päivitys Budjetti Toteuma 0 Ei toteutettu, aloitusluvan hakemisesta huolimatta. Alueelle ei ole ollut kysyntää, mikä kattaisi kaavan päivittämisen ja mahdollisen toteuttamisen aiheuttamat kulut Pasmajärven kunnostus Budjetti Toteuma ,29 Pasmajärven pinnan nosto toteutui Ely-keskuksen kanssa suunnitelmien mukaisesti Tuulivoimarakentamista ohjaava kaava Budjetti Toteuma Kohteeseen muodostui kuluja ,47. Vuoden 2014 kuluksi muodostui ,13, rahoitusosuus oli ,99. Eli vuodelle 2014 kunnan netto-osuudeksi muodostui ,14. Kaavan laatimisen kokonaisbudjetti on josta kunnan netto-osuudeksi tulee Kaavan oletetaan valmistuvat ATK hankinnat Budjetti Toteuma Kunnanvaltuustosalin äänentoistolaitteet Budjetti Toteuma 6 100

20 Tekninen lautakunta Ehdotus: KL Tekninen lautakunta hyväksyy ja merkitsee tiedoksi vuoden 2014 investointikohteiden toteutumisen

21 Tekninen lautakunta Tekn. ltk 12 TEKNISEN OSASTON VUODEN 2015 KÄYTTÖTALOUSBUDJETIN HYVÄKSYMINEN Selostus: Liitteenä 12/1 on esitetty kunnanvaltuuston vahvistama käyttötalousbudjetti. Teknisen osaston nettomeno on budjetin mukaisesti vuodelle Muutosta vuoteen 2014 on -6%. Ehdotus: KL Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen 12/1 mukaisen, vuoden 2015 käyttötalousbudjetin

22 Tekninen lautakunta Tekn. ltk 13 VUODEN 2015 INVESTOINTIOHJELMAN HYVÄKSYMINEN Selostus: Liitteenä 13/1 on esitetty kunnanvaltuuston vahvistama investointiohjelma vuodelle Ehdotus: KL Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen 13/1 mukaisen, vuoden 2015 investointiohjelman

23 Tekninen lautakunta Tekn. ltk 14 VUODEN 2015 INVESTOINTIOHJELMAN KOHTEEN: LUPPOKOTI, PALOILMOITINJÄRJESTELMÄN JA HOITAJAKUTSUJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN, ALOITUSLUVAN ESITTÄMINEN ENONTEKIÖN KUNNANHALLITUKSELLE Selostus: Luppokodilla olevan automaattisen paloilmoitinjärjestelmän ikääntyessä siihen ei ole enää saatavilla varaosia/-laitteita joten ilmoitinjärjestelmän päivitys on ajankohtaista. Laitteistosta on pyydetty vuoden 2014 aikana alustava kustannusarvio mahdolliselta toimittajalta. Paloilmoitinjärjestelmään liittyy samalla hoitajakutsujärjestelmä päivitys. Ehdotus: KL Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle investointikohteen aloitusluvan myöntämistä ja tekninen lautakunta delegoi tekniselle osastolle, valtuudet ja vastuun investoinnin suorittamiseksi kunnan hankintaohjeen ja hankintalain puitteissa. Vastuuviranhaltijana toimii Kalevi Keskitalo

24 Tekninen lautakunta Tekn. ltk 15 VUODEN 2015 INVESTOINTIOHJELMAN KOHTEEN: MOOTTORIKELKKAREITIT, MOOTTORIKELKKAREITIN SUUNNITTELU, HETAN YMPÄRISTÖÖN. ALOITUSLUVAN ESITTÄMINEN ENONTEKIÖN KUNNANHALLITUKSELLE Selostus: Hetan taajamassa ja ympäristössä tapahtuva moottorikelkkailun ohjaus sekä kelkkailijoiden tarvitsemien palveluiden saavutettavuuden parantamiseksi on tarpeellista moottorikelkkareittien suunnittelun aloitus. Tarkoituksena on suunnitelman valmistuttua toteuttaa moottorikelkkareitit Hetan alueen ympäristöön ohjaamaan moottorikelkkailua. Ehdotus: KL Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle investointikohteen aloitusluvan myöntämistä ja tekninen lautakunta delegoi tekniselle osastolle, valtuudet ja vastuun investoinnin suorittamiseksi kunnan hankintaohjeen ja hankintalain puitteissa. Vastuuviranhaltijana toimii Kalevi Keskitalo

25 Tekninen lautakunta Tekn. ltk 16 ENONTEKIÖN KUNNAN SÄHKÖNTOIMITTAJAN KILPAILUTUS ARVIOIDULLE AJANJAKSOLLE , KILPAILUTUKSESTA POIS SULJETUT TARJOAJAT Selostus: Enontekiön Kunta on Skapat Energian toimesta pyytänyt tarjousta sähkön oston hankintasopimuksesta. Hankintasopimuksella tarkoitetaan sähkönmyyntisopimusta, jossa sovitaan hintamekanismista ja marginaalista. Asiakkaan sähköenergian hinta määräytyy Nasdaq OMX Oslo ASA:n sähköpörssistä kiinnitysajankohdan perusteella tai mikäli hinnan kiinnitystä ei ole tehty, hinta määräytyy toteutuneen HELSPOT-kuukausihinnan perusteella. Liittenä 16 /1 tarjousasiakirjat 7-sivua. SÄHKÖENERGIAN HINNOITTELU Nasdaq OMX Oslo Asa tuotteet: ENOM, ENOQ, ENOYR, HELSPOT(kuukausi), jäljempänä Tuote. Tuotteen hinta tulee voida asiakkaan halutessa kiinnittää 3-5 erässä/tuote (pl. HELSPOT, ENOM). Aluehintaerotuotteet: Tuotetta vastaava SYHEL tuote, jäljempänä EPAD. Mikäli kiinnitettävälle tuotteelle ei noteerata vastaavaa EPAD:a, on EPAD:n kiinnittäminen oltava mahdollista käyttäen tuotetta lähinnä olevan tuotteen EPAD:a. Aluehintaerotuotteen hinta (EPAD) tulee voida kiinnittää eri ajankohtana kuin tuotteen hinta kiinnitetään ja myös se on voitava kiinnittää 3-5 erässä. HINTAMEKANISMI JA HINNAN MÄÄRÄYTYMINEN KIINNITYSAJANKOHDALLA NASDAQ OMX OSLO ASA:STA: Sähkönmyyjä sai tarjota kolmella vaihtoehdoisella hintamekanismilla. Hintamekanismi vaihtoehdot ovat: Tuote+EPAD+marginaali (tuotteet M, Q, YR sekä EPAD määräytyvät joko kiinnitysajankohdan 1) myyntilaidan (best seller) mukaisesti 2) avg+closing price tai 3) ostotoimeksiantona. Olemme sulkeneet kilpailutuksesta pois 4 tarjoajaa, tarjouksien ollessa tarjouspyynnön vastaisia/ puutteellisia: 1) Koillis-Satakunnan Sähkö Oy 2) Sallila Energia Oy 3) 220 Energia Oy

26 Tekninen lautakunta ) Elkraft Finland Oy Yllä mainitut tarjoajat eivät olleet kelvollisia tarjoamaan. 220 Energia Oy, kohta 5. yhtiö ei ole toiminut vastaavanlaisten yhtiöiden sähköntoimittajana kolmea vuotta. Tarjous pitää näin ollen poissulkea tarjouspyynnön vastaisena. Koillis-Satakunnan Sähkö Oy, Sallila Energia Oy, Elkraft Finland Oy ei toimittanut lisäselvityksiä referensseistä pyynnöstä huolimatta. Näin ollen tarjoukset tulee sulkea pois. Ehdotus: KL Tekninen lautakunta hyväksyy Skapat Energia Oy:n suosittelemat hylkäykset, joita ei näin ollen otettu mukaan vertailuun ollenkaan

27 Tekninen lautakunta Tekn. ltk 17 ENONTEKIÖN KUNNAN SÄHKÖNTOIMITTAJAN KILPAILUTUS ARVIOIDULLE AJANJAKSOLLE , SÄHKÖNTOIMITTAJAN VALINTA Selostus: Enontekiön Kunta on Skapat Energian toimesta pyytänyt tarjousta sähkön oston hankintasopimuksesta. Hankintasopimuksella tarkoitetaan sähkönmyyntisopimusta, jossa sovitaan hintamekanismista ja marginaalista Asiakkaan sähköenergian hinta määräytyy Nasdaq OMX Oslo ASA:n sähköpörssistä kiinnitysajankohdan perusteella tai mikäli hinnan kiinnitystä ei ole tehty, hinta määräytyy toteutuneen HELSPOT-kuukausihinnan perusteella. Liittenä 17 /1 tarjousasiakirjat 7-sivua. SÄHKÖENERGIAN HINNOITTELU Nasdaq OMX Oslo Asa tuotteet: ENOM, ENOQ, ENOYR, HELSPOT(kuukausi), jäljempänä Tuote. Tuotteen hinta tulee voida asiakkaan halutessa kiinnittää 3-5 erässä/tuote (pl. HELSPOT, ENOM). Aluehintaerotuotteet: Tuotetta vastaava SYHEL tuote, jäljempänä EPAD. Mikäli kiinnitettävälle tuotteelle ei noteerata vastaavaa EPAD:a, on EPAD:n kiinnittäminen oltava mahdollista käyttäen tuotetta lähinnä olevan tuotteen EPAD:a. Aluehintaerotuotteen hinta (EPAD) tulee voida kiinnittää eri ajankohtana kuin tuotteen hinta kiinnitetään ja myös se on voitava kiinnittää 3-5 erässä. HINTAMEKANISMI JA HINNAN MÄÄRÄYTYMINEN KIINNITYSAJANKOHDALLA NASDAQ OMX OSLO ASA:STA: Sähkönmyyjä sai tarjota kolmella vaihtoehdoisella hintamekanismilla. Hintamekanismi vaihtoehdot ovat: Tuote+EPAD+marginaali (tuotteet M, Q, YR sekä EPAD määräytyvät joko kiinnitysajankohdan 1) myyntilaidan (best seller) mukaisesti 2) avg+closing price tai 3) ostotoimeksiantona. Tarjouksen on jättänyt 4 hyväksyttyä sähköntoimittajaa: 1) Keravan Energia Oy 2) Nordic Green Energy 3) KSS Energia Oy 4) Energiapolar Oy

28 Tekninen lautakunta Skapat Energia Oy suositus sähköntoimittajaksi on Energiapolar Oy, jonka tarjous oli edullisin. Tarjousvertailussa ENOYR marginaalituotteen hinta ratkaisi, sillä hinnankiinnitykset pyritään tekemään pääsääntöisesti vuosituotteilla. Kuukausi- ja kvartaalituotteen marginaali sai olla enintään 1 /MWh korkeampi kuin vuosituotteen marginaali.marginaalitarjouksen tuli olla samansuuruinen koko sopimusjaksolle. Edellä mainitut valintaperusteet esitettiin tarjouspyynnössä. Avauspöytäkirja ja vertailut ovat pöytäkirjan liitteenä. Ehdotus: KL Tekninen lautakunta hyväksyy Skapat Energia Oy:n suositteleman sähköntoimittajan, Energiapolar Oy:n

29 Tekninen lautakunta Tekn. ltk 18 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA ILMOITUKSET Tekninen johtaja Rakennustarkastaja - rakentamiseen liittyvät päätökset ajalta Rakennusmestari-rakennustarkastaja Puheenjohtajan ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset ja -ilmoitukset

30 Tekninen lautakunta Tekn.ltk 19 ILMOITUSASIAT Tekniselle lautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat asiat: Kirjeet: Enontekiön kunnanhallitus: - Khall Vuokrasopimuksen hyväksyminen Enontekiön kunnan ja Kilpistunturi Oy:n välillä - Khall Vuokrasopimusten hyväksyminen Enontekiön kunnan ja Kiinteistö Oy Ounasmajojen välillä - Khall Kuntalaisaloite: koirapuisto - Khall Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2015 Aluehallintovirasto: Lupapäätös Nro 169/2014/1Kilpisjärven jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen Lapin ELY-keskus rakentamista koskeva kielteinen poikkeamispäätös; Heikki Ylitalo Ounasjoen ranta-alueelle Lausunto Enontekiön kunnan maapoliittisen ohjelman 2030 luonnoksesta Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä, toiminnanharjoittaja T:mi Janne Mäkitalo Lapin liitto: Lausunto Enontekiön kunnan maapoliittisen ohjelman 2030 luonnoksesta Kiinteistönluovutusilmoitukset: ; Enontekiö/Palojoensuu RN:o 22:17 Mäntykumpu koko kiinteistö 5,7960 ha rakennuksineen, lomarakennuspaikka; luovuttaja Toppari Juha ja Toppari Teemu, Tornio ; Enontekiö/Suonttajärvi RN:o 26:25 Palotöyrä koko kiinteistö 5000 m 2 rakennuksineen, lomarakennuspaikka ;Enontekiö/Hetta RN:o 6:29 Karikumpu, ½ tilasta m 2 rakennuksineen, asuinrakennuspaikka ;Enontekiö/Valtionmaa luovuttaja Suomen valtio, Metsähallitus RN:o 10:1 Enontekiön Vm I, 6000 m 2 määräala, asuinrakennuspaikka

31 Tekninen lautakunta Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi

32 Tekninen lautakunta Tekn. ltk 20 LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE TUOMAT ASIAT Paula Ahopelto esitti, että kunnanhallitus painostaa Ely-keskusta Palojoensuun parkkipaikan jätehuoltoasiassa.

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Kokousaika Tiistai 29.01.2013 klo 17.00 19.07 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja et Virpi Väisänen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Kokousaika Tiistai 24.11.2015 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Paula Ahopelto puheenjohtaja jäsenet Virpi Labba

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Kokousaika Tiistai 21.02.2012 klo 17.00 16.05 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja jäsenet Virpi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja. Alpo Peltovuoma

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja. Alpo Peltovuoma KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Kokousaika Tiistai 16.02.2016 klo 17.00 19.05 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Paula Ahopelto puheenjohtaja jäsenet Virpi Labba

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 12/2011 Tekninen lautakunta sivu 146 Kokousaika 07.09.2011 klo 15.00-16.05 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleet Ahopelto Paula jäsenet Virpi Väisänen varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleet Ahopelto Paula jäsenet Virpi Väisänen varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Kokousaika Tiistai 16.04.2013 klo 17.00 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Ahopelto Paula puheenjohtaja et Virpi Väisänen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma. Petri Pettissalo

Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma. Petri Pettissalo ESITYSLISTA Tekninen lautakunta Kokousaika Torstai 10.09.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, lautakuntien huone Saapuvilla olleet Paula Ahopelto puheenjohtaja jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Kokousaika Tiistai 17.03.2015 klo 17.00 20.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Paula Ahopelto puheenjohtaja jäsenet Virpi Labba

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.12.2011 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.12.2011 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 24.11.2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.11.2011 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 88 55

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 23.8.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 23.8.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 16.8.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 21.8.2012 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 53 43 Notkotien

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 15/2011 Tekninen lautakunta sivu 189

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 15/2011 Tekninen lautakunta sivu 189 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 15/2011 Tekninen lautakunta sivu 189 Kokousaika 14.12.2011 klo 16.00-17.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU HALLITUS Aika: Torstai 27.8.2015 klo 15.00

KOKOUSKUTSU HALLITUS Aika: Torstai 27.8.2015 klo 15.00 KOKOUSKUTSU HALLITUS Aika: Torstai 27.8.2015 klo 15.00 Paikka: KTO Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus Myllyojantie 2, 21520 Naskarla Jäsen Ilmoittanut poissaolostaan Varajäsen Ranta Hannu, pj. Suominen

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.9.2015 klo 17.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3. Kunnanhallitus Kokousaika Torstai 12.2.2015 klo 14.00-15.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Kokousaika Tiistai 30.06.2015 klo 17.00 19.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Paula Ahopelto puheenjohtaja jäsenet Virpi Labba

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Tekninen lautakunta 02.08.2011 1/2

TUUSNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Tekninen lautakunta 02.08.2011 1/2 Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7 / 2011 KOKOUSAIKA Tiistai 02.08.2011 kello 17.00 18.37 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 19.9.2012

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 19.9.2012 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 19.9.2012 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.9.2012 klo 16.30 17.45 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Jussi Vierikko Silvennoinen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri Helinä Hautamäki Miliza Kimmel

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri Helinä Hautamäki Miliza Kimmel ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Perantai 13.12.2013 klo 15.10-15.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo p olleet äsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 11.03.2014 klo 19.00 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. x Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa x Keskikorpi

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 Tekninen lautakunta Nro 6/2012 KOKOUSAIKA Torstai 2.8.2012 klo 18.00 18.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

Asia Sivu Liite 1 2 1 Asumispalveluyksikkö Hopeapajun peruskorjaus/rakennusurakka

Asia Sivu Liite 1 2 1 Asumispalveluyksikkö Hopeapajun peruskorjaus/rakennusurakka KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 29.12.2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 3.1.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 2 1 Asumispalveluyksikkö Hopeapajun

Lisätiedot

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka PÖYTÄKIRJA Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 (TORSTAI) Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 18.8.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.8.2010 klo 16.30 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 / 2012 KOKOUSAIKA Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 05.06.2013 klo 12.00 17.45

Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 05.06.2013 klo 12.00 17.45 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 05.06.2013 klo 12.00 17.45 Kokouspaikka Kilpisjärvi Saapuvilla olleet Ahopelto Paula puheenjohtaja jäsenet Virpi Väisänen varapuheenjohtaja Elli-Marja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta 25.3.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 25.3.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Tiistai 16.12.2014 klo 17.00 19.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Paula Ahopelto puheenjohtaja jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma. Petri Pettissalo

Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma. Petri Pettissalo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Kokousaika Torstai 10.09.2015 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, lautakuntien huone Saapuvilla olleet Paula Ahopelto puheenjohtaja jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 34

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 34 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 34 Tekninen lautakunta Nro 3/ 2012 KOKOUSAIKA Torstai 29.3.2012 klo 18.00-18.39 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 Tekninen lautakunta 8.1.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 8.1.2014 klo 16.30 18.05 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 26.6.2014 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 2.7.2014 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 90 69 Metsäliitto osuuskunnan

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77 8/2012 77 Kokousaika Torstai 28.06.2012 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Kokousaika Tiistai 23.09.2014 klo 17.00 23.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Paula Ahopelto puheenjohtaja jäsenet Virpi Labba

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2009 Aika Ti 23.06.2009 klo 17.00 Paikka Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2009 Aika Ti 23.06.2009 klo 17.00 Paikka Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 6/2009 Aika Ti klo 17.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 6/2009 ASIA LIITE 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 73 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Kokousaika Tiistai 27.05.2014 klo 17.00 19.05 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Paula Ahopelto puheenjohtaja jäsenet Virpi Labba

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 5.12.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 11.12.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 108 75

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari. Lauri Kullervo, maankäyttöinsinööri, osastopäällikkö Heiskari Veijo, pöytäkirjanpitäjä

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari. Lauri Kullervo, maankäyttöinsinööri, osastopäällikkö Heiskari Veijo, pöytäkirjanpitäjä KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2010 Tekninen lautakunta sivu 107 Kokousaika 8.7.2010 klo 16.00-17.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Saapuvilla olleet jäsenet Pantsar Antero, puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 7/2010 74 Tekninen lautakunta. Torstai 02.09.2010 klo 18.00 19.50. Kotalahden leirikeskus, Kotalahdentie 136a.

LEMIN KUNTA 7/2010 74 Tekninen lautakunta. Torstai 02.09.2010 klo 18.00 19.50. Kotalahden leirikeskus, Kotalahdentie 136a. 7/2010 74 Tekninen lautakunta Torstai 02.09.2010 klo 18.00 19.50 Kotalahden leirikeskus, Kotalahdentie 136a Punkka Olavi Vesala Hannu Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Penttilä Arto Rämä Maija Laitinen

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 10.02.2015 1/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 10.02.2015 1/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 10.02.2015 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa Keskikorpi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 26.6.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 26.6.2014 klo 16.00 18.00 Pyhäniemi Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen Toni Aho

Lisätiedot

Pöytäkirjan Sirpa-Liisa Korva Karri Angeli tarkastajat

Pöytäkirjan Sirpa-Liisa Korva Karri Angeli tarkastajat ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 22.2.2010, klo 14.45-15.15. Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Tuula Kultima pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Karri Angeli Lauri Orava Sirpa-Liisa

Lisätiedot

23.2.2012 klo 16.00 17.33

23.2.2012 klo 16.00 17.33 KUHMOISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 Tekninen lautakunta 23.2.2012 Sivu 8 KOKOUSAIKA 23.2.2012 klo 16.00 17.33 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kuntala Jarkko Sumioinen Timo Karppinen Jaana

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84. Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55 Isonkyrön virastotalo, kokoushuone 2

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84. Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55 Isonkyrön virastotalo, kokoushuone 2 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta 9.8.2012

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta 9.8.2012 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 9.8.2012 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 9.8.2012 klo 16.30 18.05 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Jussi Vierikko Silvennoinen

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Tekninen lautakunta sivu 85

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Tekninen lautakunta sivu 85 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Tekninen lautakunta sivu 85 Kokousaika 29.06.2011 klo 16.00-17.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Poikkeaminen (LTK) / Ryönä, 451-2-26 (Kaarinniementie 150) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Tekninen lautakunta 27.3.2013

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Tekninen lautakunta 27.3.2013 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 27.3.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 27.3.2013 klo 16.30 17.15 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76 KOKOUSAIKA Torstai 25.6.2015 klo.16.00 16.40. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tainion koulun neuvotteluhuone KOKOUPÖYTÄKIRJA

Tainion koulun neuvotteluhuone KOKOUPÖYTÄKIRJA Tainion koulun neuvotteluhuone KOKOUPÖYTÄKIRJA KIVIJÄRVEN KUNTA Sivistystoimenlautakunta KOKOUSKUTSU Perjantaina klo 18.30 - Tainion koulun neuvotteluhuone 2 / 2006 LIITE 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston huone

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston huone Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokousaika Tiistai 22.01.2013 klo 17.00 20.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston huone Saapuvilla olleet Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja jäsenet Virpi

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 1/2012. Torstai 15.3.2012 kello 18.00. Kunnanvirasto, alakerran varakokoushuone

Tekninen lautakunta Nro 1/2012. Torstai 15.3.2012 kello 18.00. Kunnanvirasto, alakerran varakokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 1/2012 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.3.2012 kello 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro 1 2-4 1 2 3 4 5 6 Kunnanvirasto, alakerran varakokoushuone

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 18.5.2011 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.5.2011 klo 16.30 17.30 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/2011 Tekninen lautakunta sivu 41

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/2011 Tekninen lautakunta sivu 41 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/2011 Tekninen lautakunta sivu 41 Kokousaika 24.03.2011 klo 15.00-16.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21 Tekninen lautakunta Nro 3/2014 KOKOUSAIKA Torstaina 8.5.2014 klo 17-18.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2012 Tekninen lautakunta 14.11.2012. Kunnanhallituksen kokoushuone Virastotalo, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2012 Tekninen lautakunta 14.11.2012. Kunnanhallituksen kokoushuone Virastotalo, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2012 Tekninen lautakunta 14.11.2012 Aika Torstaina 22.11.2012 klo 15.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Virastotalo, Kolari Käsiteltävät asiat nro Liite nro 106 Kolarin

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 26.6.2014 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 2.7.2014 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 90 69 Metsäliitto osuuskunnan

Lisätiedot

1. 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..20. 2. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.21. 3. 19 Työjärjestyksen hyväksyminen...

1. 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..20. 2. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.21. 3. 19 Työjärjestyksen hyväksyminen... Tekninen lautakunta 17.03.2015 19 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3/2015 Kokousaika 17.03.2015 klo 15.00 16.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..20

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 16.5.2012

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 16.5.2012 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 16.5.2012 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 16.5.2012 klo 16.30 17.05 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Silvennoinen Erja Kuusisto

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Kokousaika Tiistai 01.07.2014 klo 17.00 20.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Paula Ahopelto puheenjohtaja jäsenet Virpi Labba

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 9

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 9 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 9 Tekninen lautakunta Nro 2/2015 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 1.4.2015 klo 17-18.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 79 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) 3390/11.111/2014 KHALL 79 Hakija Nimi Eeva ja Paavo Runtti Osoite Lodentie

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Tekninen lautakunta 4.12.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 4.12.2014 klo 16.30 17.10 Kunnanviraston kokoushuone Irja Keskinen Toni Aho Ossi Annala

Lisätiedot

Asia Sivu Liite 1 33 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2012 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan

Asia Sivu Liite 1 33 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2012 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 19.9.2012 KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 33 20 Talousarvion toteutuminen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Savukosken kunnanvirasto

Savukosken kunnanvirasto SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Rakennus- ja tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 8.5.2012 klo 18.00-19.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 11 12 13 14 15 16 18 19 Savukosken kunnanvirasto Tiedoksi lautakunnalle

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 6/2011 Tekninen lautakunta sivu 76

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 6/2011 Tekninen lautakunta sivu 76 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 6/2011 Tekninen lautakunta sivu 76 Kokousaika 8.6.2011 klo 15.00-16.15 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2013

KUNNANVALTUUSTO No 3/2013 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2013 KOKOUSAIKA 29.04.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 24 25 26 1 27 2 28 3 29

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 11.10.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT. Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-17.15

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT. Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-17.15 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010 TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-.15 Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Varsinainen

Lisätiedot

kunnanhallituksen edustaja

kunnanhallituksen edustaja I TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2010 Aika: Torstaina 02.09.2010 klo 19.00-20.05 Paikka: Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Eija Mahlamäki

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNTA Kunnanhallitus

KEMINMAAN KUNTA Kunnanhallitus KEMINMAAN KUNTA Kunnanhallitus Markkinaoikeus PL 118 00131 Helsinki Viite: 483/09/JH KEMINMAAN KUNNAN VASTINE OULUN SÄHKÖNMYYNTI OY:N HAKEMUKSEEN Keminmaan kunta (hankintayksikkö) kiistää Oulun Sähkönmyynti

Lisätiedot

1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30. 2. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.30. 3. 28 Työjärjestyksen hyväksyminen 31

1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30. 2. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.30. 3. 28 Työjärjestyksen hyväksyminen 31 Tekninen lautakunta 07.04.2015 29 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 4/2015 Kokousaika 07.04.2015 klo 15.00 16.22 Kokouspaikka Heikinniemi, Heikinkoti ASIAT 1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Tekninen lautakunta 22.3.2011

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Tekninen lautakunta 22.3.2011 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 22.3.2011 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 22.3.2011 klo 16.30 17.15 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Kokousaika Tiistai 20.03.2012 klo 17.00 18.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja jäsenet Virpi

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/2009. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 52 KOKOUSTIEDOT. Torstai12.11.2009 kello 16.30-17:30

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/2009. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 52 KOKOUSTIEDOT. Torstai12.11.2009 kello 16.30-17:30 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/2009 TEKNINEN LAUTAKUNTA s 52 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Torstai12.11.2009 kello 16.30-17:30 Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Varsinainen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 5/2007 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 5/2007 ASIA LIITE 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 49 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

26 Tileistä poistettavat saatavat v. 2013 / Rakennuslautakunta

26 Tileistä poistettavat saatavat v. 2013 / Rakennuslautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (12) Aika 03.11.2015, klo 16:30-16:50 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus 25 Talousarvio

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta 30.1.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 30.1.2014 klo 16.30 17.40 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 28.10.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 28.10.2015 klo 16.30 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11. Tekninen lautakunta 26.11.2008

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11. Tekninen lautakunta 26.11.2008 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 26.11.2008 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 26.11.2008 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Annala Ossi Hautamäki

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 1/2013. Perjantai 4.1.2013 kello 16.30. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Tekninen lautakunta Nro 1/2013. Perjantai 4.1.2013 kello 16.30. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone. RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 1/013 KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 4.1.013 kello 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro 1-1 3 4 Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Lisätiedot

Keskiviikko 12.11.2014 klo 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Keskiviikko 12.11.2014 klo 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus RAUTALAMMIN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 12.11.2014 klo 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia Laatimispäivä 06.10.2014 Nro 8/ 2014 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 29.06.2010 klo 17.30 18.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 5/2009 27.8.2009. OSALLISTUJAT läsnä poissa. MUUT OSALLISTUJAT Stoor Timo kv pj x Sinikumpu Airi kv vpj x Sinikumpu Eija sihteeri x

Kirkkoneuvosto 5/2009 27.8.2009. OSALLISTUJAT läsnä poissa. MUUT OSALLISTUJAT Stoor Timo kv pj x Sinikumpu Airi kv vpj x Sinikumpu Eija sihteeri x KOKOUSTIEDOT Aika 27.8.2009 klo 20-21.20 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Kittilä Raimo kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Liikavainio Hannu jäsen x Mäkelin Kaisa x Naalisvaara

Lisätiedot

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 05.09.2013 klo 9.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 1/2012 Tekninen lautakunta sivu 1

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 1/2012 Tekninen lautakunta sivu 1 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 1/2012 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 11.01.2012 klo 15.00 16.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Pantsar Antero, puheenjohtaja

Lisätiedot

Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen energiamaksun korottaminen Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2015 Muut asiat

Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen energiamaksun korottaminen Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2015 Muut asiat SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 24.11.2015 klo 18.00 19.30 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 27 28 29 30 Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen

Lisätiedot

1. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..37. 2. 34 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen..37. 3. 35 Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..37. 2. 34 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen..37. 3. 35 Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 17.6.2015 36 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 5/2015 Kokousaika 17.6.2015 klo 15.00-16.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..37 2.

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 14/6.6.2011 250 Kokousaika 6.6.2011 klo 17.00 20.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot