Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma"

Transkriptio

1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Kokousaika Tiistai klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Paula Ahopelto puheenjohtaja jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima jäsen Alpo Peltovuoma jäsen Hannu Ranta jäsen Antti Tonteri jäsen Petri Pettissalo jäsen Muut saapuvilla Mikko Kärnä kunnanjohtaja olleet Birgitta Eira khall:n edustaja Sari Keskitalo khall. puheenjohtaja Kimmo Lämsä esitt.-pöytäk.pitäjä Eino Mäkelä esitt.-pöytäk.pitäjä Kalevi Keskitalo esitt.-pöytäk.pitäjä Asiat 1-20 Pöytäkirjan allekirjoitus Paula Ahopelto Kimmo Lämsä puheenjohtaja esitt.-pöytäk.pitäjä Kalevi Keskitalo esitt.-pöytäk.pitäjä Eino Mäkelä esitt.-pöytäk.pitäjä Pöytäkirjan tarkastajat Alpo Peltovuoma Antti Tonteri Hannu Ranta Pöytäkirjan 6 Pöytäkirja on nähtävänä 17 / Enontekiön virastotalolla

2 Tekninen lautakunta Asialista: 1 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 2 TEKNISEN TOIMEN SAATAVAT TURKKA KALERVO POSKIPARRAN POIKKEAMISHAKEMUS LOMA-ASUNNON RAKENTAMISTA VARTEN KOLATUSJÄRVEN RANTA-ALUEELLE PELTOVUOMAAN 4 LAUSUNNON PYYTÄMINEN MUSEOVIRASTOLTA ENONTEKIÖN KUNNAN OMISTAMALLE NS.MUSEON TONTILLE SUUNNITELLUN UIMARANNAN RAKENTAMISESTA 5 YLIKYRÖSSÄ TAPAHTUNEEN TILOJEN VÄLISEN RAJAN LÄHEISYYTEEN RAKENTAMINEN 6 KYLIEN LATUJEN JA JÄÄKENTTIEN KUNNOSSAPITOAVUSTUKSET VUODELLE KEES KIMMELIN PALKKAAMINEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAAN KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEESEEN 8 KAUKOLÄMMÖN ENERGIAN HINNAN TARKISTAMINEN HETAN LÄMPÖLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA 9 TEKNISEN OSASTON TOIMINNAN TARKASTELU VUODELTA 2014 (BSC-KORTIN HYVÄKSYMINEN) 10 TEKNISEN OSASTON VUODEN 2014 KÄYTTÖTALOUSBUDJETIN TOTETUMISEN HYVÄKSYMINEN 11 VUODEN 2014 INVESTOINTIKOHTEIDEN TOTEUTUMINEN 12 TEKNISEN OSASTON VUODEN 2015 KÄYTTÖTALOUSBUDJETIN HYVÄKSYMINEN 13 VUODEN 2015 INVESTOINTIOHJELMAN HYVÄKSYMINEN 14 VUODEN 2015 INVESTOINTIOHJELMAN KOHTEEN: LUPPOKOTI, PALOILMOITINJÄRJESTELMÄN JA HOITAJAKUTSUJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN, ALOITUSLUVAN ESITTÄMINEN ENONTEKIÖN KUNNANHALLITUKSELLE 15 VUODEN 2015 INVESTOINTIOHJELMAN KOHTEEN: MOOTTORIKELKKAREITIT, MOOTTORIKELKKAREITIN SUUNNITTELU, HETAN YMPÄRISTÖÖN. ALOITUSLUVAN ESITTÄMINEN ENONTEKIÖN KUNNANHALLITUKSELLE 16 ENONTEKIÖN KUNNAN SÄHKÖNTOIMITTAJAN KILPAILUTUS ARVIOIDULLE AJANJAKSOLLE , KILPAILUTUKSESTA POIS SULJETUT TARJOAJAT 17 ENONTEKIÖN KUNNAN SÄHKÖNTOIMITTAJAN KILPAILUTUS ARVIOIDULLE AJANJAKSOLLE , SÄHKÖNTOIMITTAJAN VALINTA 18 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA ILMOITUKSET 19 ILMOITUSASIAT 20 LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE TUOMAT ASIAT

3 Tekninen lautakunta Tekn.ltk 1 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Ehdotus: Teknisen lautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Tekninen lautakunta valitsee kaksi teknisen lautakunnan jäsentä pöytäkirjantarkastajiksi. Edelleen tekninen lautakunta päättää hyväksyä tämän kokouksen esityslistan työjärjestykseksi. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Alpo Peltovuoma ja Antti Tonteri Hyväksyttiin työjärjestys esityslistan mukaisena

4 Tekninen lautakunta Tekn. ltk 2 TEKNISEN TOIMEN SAATAVAT Teknisellä toimella on liitteen no 1 (ei julkinen) mukaisia saatavia, jotka ehdotetaan poistettavaksi reskontrasta ja kirjataan luottotappioksi sekä liitteen no 2 (ei julkinen) mukaisia vuokrasaatavia, jotka ehdotetaan poistettavaksi reskontrasta ja kirjattavaksi epävarmoihin saataviin. Epävarmojen saatavien perintää jatketaan. Lautakunta pyytää kunnanhallitusta selvittämään edunvalvojan toimimattomuutta vuokrien perintäasioissa

5 Tekninen lautakunta Tekn. ltk 3 TURKKA KALERVO POSKIPARRAN POIKKEAMISHAKEMUS LOMA- ASUNNON RAKENTAMISTA VARTEN KOLATUSJÄRVEN RANTA-ALUEELLE PELTOVUOMAAN Kylä Peltovuoma Tila Paappala Kiinteistötunnus Kaavoitustilanne ei kaavaa Kielto MRL 72 1 mom. Rakennuspaikan pinta-ala 9600 m 2 (vesialuetta 4350 m 2 ) Haettava kerrosala 50 m 2 Kerrosluku 1 Hallintaperuste oma Tulvavaara Ei ole Turkka Kalervo Poskiparta on hakenut poikkeamislupaa loma-asunnon rakentamista varten Kolatusjärven ranta-alueelle, noin 1,1 km etäisyydellä Peltovuoma Ketomella maantiestä. Hakija omistaa myös länsipuolella olevan viereisen tilan (Jussila ). Ehdotus:EM Tekninen lautakunta päättää puoltaa tehtyä hakemusta ja esittää, että poikkeamislupa myönnetään. Perustelu: Rakennuspaikka täyttää Enontekiön kunnan rakennusjärjestyksen määräykset. Rakentaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen, eikä rakentaminen vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista tai kaavoituksen toteuttamista alueella

6 Tekninen lautakunta Tekn.ltk 4 LAUSUNNON PYYTÄMINEN MUSEOVIRASTOLTA ENONTEKIÖN KUNNAN OMISTAMALLE NS.MUSEON TONTILLE SUUNNITELLUN UIMARANNAN RAKENTAMISESTA Hetan kylän Jyppyrän alueen asemakaavassa ns. museon tontilla (tilalla Hettamuseo ) olevalle maa- ja rantaalueelle on suunnitteilla rakentaa Enontekiön kunnan toimesta yleinen uimaranta asianmukaisine paikoitus, pukukoppi ja muine tarvittavine rakenteineen ja laitteineen. Alueella on n m levyinen maakaista, joka on alueen asemakaavassa VV- merkinnällä (Uimaranta-alue). Kyseinen vv-alue liittyy maantien puoleiselta osaltaan VL- alueeseen (Lähivirkistysalue) ja lännen puoleiselta osaltaan LV- alueeseen (venesatama/venevalkama). Alueella on muinaismuistorekisteriin merkitty kiinteä muinaisjäännös ja alue joka on muinaismuistolain mukaan suojeltu. Muinaismuistorekisterin aluerajaus on kuitenkin likimääräinen ja epäselvä, että sen perusteella ei voida tehdä tarkempia suunnitelmia alueelle. Liitteenä: 1. Asemakaavakartta 1 : Tiluskartta 1: Kartta muinaisjäännösrekisteristä selityksineen Ehdotus: EM Tekninen lautakunta päättää pyytää maakuntamuseolta lausuntoa alueella olevan muinaisjäännöksen tarkasta sijainnista ja siitä, mille alueelle uimaranta rakenteineen voi sijoittua

7 Tekninen lautakunta Tekn.ltk 5 YLIKYRÖSSÄ TAPAHTUNEEN TILOJEN VÄLISEN RAJAN LÄHEISYYTEEN RAKENTAMINEN Esa Eklund on no:2008/29 saamallaan rakennusluvalla lähtenyt rakentamaan ko. luvan mukaisen varastorakennuksen tilalle (Lisäeevertti ). Rakennuspaikka on merkitty rakennusluvan mukana olevaan asemapiirrokseen noin. 7 m etäisyydelle naapurin rajasta (tila ). Tilan omistaa Pentti Korpi. Naapuritilan omistaja on pyytänyt rakennustarkastajaa puuttumaan kyseiseen rajan läheisyyteen rakentamiseen ja esittänyt S-postilla sekä puhelinkeskustelussa Martti Korpi Eino Mäkelä (Martti Korpi on tilan edustaja asiassa), että rakennus tulee siirtää vähintään 5 m etäisyydelle tilojen välisestä rajasta. Esa Eklund oli aloittanut ko. varastorakennuksen rakennustyöt ennen kuin rakennustarkastaja oli merkinnyt rakennuspaikan maastoon. Paikalla suoritettiin katselmus, jossa todettiin, että rakennus sijaitsi lähimmältä osaltaan noin 1,3 m etäisyydellä naapuritilan rajaa. Liitteenä: 1 12 Myönnetty rakennuslupa asiakirjoineen ja käydyt s- postikeskustelut sekä katselmusmuistio ja mittaustulos. Ehdotus: Annetaan kokouksessa. Asiasta käydyn keskustelun jälkeen rakennustarkastaja antoi seuraavan päätösehdotuksen: Tekninen lautakunta päättää kuulla asianosaisia kirjallisesti ja pyytää samalla asianosaisia esittämään oman ehdotuksensa ratkaista ko. luvaton, liian lähelle naapuritilan rajaa tapahtunut rakentaminen asianmukaisesti

8 Tekninen lautakunta Tekn. ltk 6 KYLIEN LATUJEN JA JÄÄKENTTIEN KUNNOSSAPITOAVUSTUKSET VUODELLE 2015 Teknisen lautakunnan käyttötalousarvion momentille lähiliikuntapaikat ja ladut kohtaa 4740 avustukset yhteisöille on varattu 8000 euroa v.2015 talousarvioon. Liikuntatoimi on kuuluttanut avustusten haun Enontekiön Sanomissa Hakuaika päättyy Kunnossapitoavustukset on tarkoitettu latujen ja jääkenttien aukipitämiseksi kylätoimikuntien, urheilujärjestöjen ja koulujen talkootyöllä. Avustus on tarkoitettu polttoainekustannuksiin. Määräaikaan mennessä saapui 9 hakemusta. Ehdotus: KK Tekninen lautakunta päättää jakaa liikuntapaikkojen kunnossapitoon tarkoitetut avustukset liitteen ehdotuksen mukaisesti. Lautakunta päätti käsitellä jokaisen avustuskohdan erillisenä kohtana. Karesuvannon kyläyhteisön Gaskkas ry:n avustushakemuksen kohdalla Virpi Labba jääväsi itsensä eikä osallistunut päätöksentekoon. Peltovuoman kyläläiset ry:n avustushakemuksen kohdalla Alpo Peltovuoma jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta käsittelyn ajaksi. Avustukset jaettiin liitteen ehdotuksen mukaan

9 Tekninen lautakunta Tekn.ltk. 7 KEES KIMMELIN PALKKAAMINEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAAN KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEESEEN Käsittelyhistoria Tekn.ltk. 39 KIINTEISTÖNHOITAJAN OPPISOPIMUSKOULUTUS Tekn.ltk Kunnan talonmiesrenkaan kiinteistönhoitajien eläköitymisen vuoksi joudutaan kouluttamaan tässä vaiheessa vähintään yksi kiinteistönhoitaja. Oppisopimuskoulutus kestää arviolta kaksi vuotta, jona aikana koulutettava tutustuu talonmiesrenkaan eri työkohteisiin ja teknisiin ratkaisuihin. Ammattiopisto Lappian oppisopimussuunnittelija Teppo Frant ilmoitti. että heidän kautta voidaan hoitaa kiinteistönhoitajan oppisopimuskoulutus. Lautakunnan tulee laittaa paikka julkisesti haettavaksi ja valita siihen henkilö. Jatkokoulutuksen hoitaa oppisopimustoimisto. Ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Enontekiön kunnanhallitus antaa tekniselle lautakunnalle luvan kunnan puolesta laittaa oppisopimuskoulutuspaikka avoimeen hakuun ja luvan täyttää Hetan talonmiesrenkaaseen sijoittuvan kiinteistönhoitajan oppisopimuskoulutuspaikka. Toimeen valittavan kanssa tehdään sopimus oppisopimuskoulutuksesta. Toimeen valittava työntekijä on oppisopimussuhteessa kuntaan. Hakijan eduksi katsotaan, jos hänellä on sähköalan koulutus suoritettuna Tekn.ltk Kunnanhallitus on kokouksessaan antanut kiinteistönhoitajan oppisopimuskoulutuspaikan täyttöluvan tekniselle lautakunnalle. Oppisopimuspaikka on laitettu julkiseen hakuun Viimeinen hakemusten jättöaika oli klo mennessä. Määräaikaan mennessä saapui 10 hakemusta (Ahonen Jani, Alatalo Markku, Jimaale Hussein, Isohanni Miikka, Kimmel Kees, Kyrö Leo, Niemelä Rami, Niskala Antti, Rauhala Antti ja Stoor Toni). Yhdistelmä hakijoista esitellään lautakunnalle.

10 Tekninen lautakunta Ehdotus:KK Tekninen lautakunta tutustuu laadittuun yhdistelmään ja valitsee pätevimmän ja hakuehdot täyttävän hakijan kiinteistönhoitajan oppisopimuskoulutukseen. Keskustelun jälkeen lautakunta päätti valita yksimielisesti kiinteistönhoitajan oppisopimuskoulukseen Kees Kimmelin ja varalle Rami Niemelän Tekn. ltk Ehdotus:KK Tekninen lautakunta valitsee Kees Kimmelin kiinteistönhoitajan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Kees Kimmel on aloittanut kiinteistönhoidon oppisopimuskoulutuksen Kiinteistönhoitajan ammattitutkintoon tähtäävä oppisopimuskoulutus päättyy Liitteenä 1 oppisopimustoimiston todistus koulutuksen päättymisestä. (toimitetaan kokoukseen) Toistaiseksi voimassa oleva työsopimussuhteinen toimi alkaa Palkkaus KVTES:n mukaan. Perustelu: Ote Enontekiön kunnan henkilöstöohje khall ,sivu 11. Työsopimussuhteisten osalta julkisesta hakumenettelystä voidaan poiketa vain silloin, kun otetaan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen kunnassa oppisopimuskoulutuksen ko. tehtävään suorittanut henkilö tai vähintään vuoden määräaikaisessa työsuhteessa ollut työntekijä. Viimeksi mainitussa tapauksessa edellytetään kuitenkin, että hakumenettelyn aikana on ollut tiedossa, että työsuhde mahdollisesti tulee jatkumaan toistaiseksi voimassaolevana ja siitä on mainittu hakukuulutuksessa tuolloin. Nämä poikkeukset työsuhteisten osalta julkisesta hakumenettelystä edellyttävät lisäksi, että kyseinen henkilö on tullut valituksi aikanaan julkisen hakumenettelyn kautta määräaikaiseen työsuhteeseen eli uutta hakumenettelyä ei tarvita näissä tilanteissa Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

11 Tekninen lautakunta Tekn.ltk 8 KAUKOLÄMMÖN ENERGIAN HINNAN TARKISTAMINEN HETAN LÄMPÖLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA Asiakkaiden kanssa tehdyn sopimuksen mukaan käytetään hinnan tarkistamisessa kaukolämmön yleiset liittymis- ja myyntiehdot sopimusta. Kaukolämmön tämänhetkinen myyntihinta on 60,45 /MWh+alv. Planora Oy on tehnyt laskelman hinnanmuutoksesta kohonneen ostohinnan mukaisesti. Energiahinta on sidottu 100%:sti ostohintaan joten tariffikerroin muuttuu sen mukaisesti mitä ostohintana käytetään. Laskelmassa on huomioitu hallintokulut 2,8%, jolloin tariffikerroin pysyy ennallaan 1,74. Laskennallinen hinta on 1,74 x 35,64 /MWh= 62,01 /MWh + Alv, jossa on korotusta 2,58% nykyiseen energiamaksuun. Ehdotus: KK Tekninen lautakunta nostaa myytävän kaukolämpöenergian hintaa Planoran tekemän laskelman mukaan alkaen siten, että uusi hinta on 62,01 /MWh alv 0% (76,89 /MWh alv 24%)

12 Tekninen lautakunta Tekn.ltk 9 TEKNISEN OSASTON TOIMINNAN TARKASTELU VUODELTA 2014 (BSC-KORTIN HYVÄKSYMINEN) Selostus: Enontekiön kunnanvaltuusto asettaa vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä hallintokunnille myös toiminnalliset tavoitteet, joiden toteutuminen kirjataan osaksi Enontekiön kunnan tilinpäätöstä. Alla on vuodelle 2014 asetettu teknisen lautakunnan BSC-kortti toteutumineen. Huomioitavaa on että vuodelle 2015 teknisen lautakunnan BSC-kortin sisältö on päivitetty. ASIAKAS Tavoitteet Mittarit Toteuma Teknisen toimen palvelut mahdollistavat asumisen ja viihtyvyyden paikkakunnalla. Asiointi teknisissä asioissa hoituu ilman turhia viivytyksiä. Tonttien määrä ja myydyt tontit. Talvi- ja kesäliikuntapaikat hoidettuina. Kunnan alueella on riittävästi ja ekologisesti oikein sijoitettuna kaavoitettuja tontteja eri toiminnoille. Eri puolilla kuntaa on kohtuulliset liikuntamahdollisuudet. Lupien käsittely nopeaa Lupien käsittelyaika 2 kpl tontteja 1 määrä-ala 1 kpl kiinteistö Liikuntapaikat on hoidettu Rak.luvan käsittelyaika ka. 39vrk. Saa opastusta teknisissä asioissa. Kiinteistönhoito toimii Valitusten määrä Ei kirjallisia valituksia, reagointinopeuteen kiinnitettävä huomiota PROSESSI Tavoitteet Mittarit Toteuma Tarkkaillaan palveluiden kehittymistä ja ennakoidaan tuleva tarve Toimitaan siten, että infrastruktuuri kehittyy kunnan tarpeita silmällä pitäen. Toimitaan rakentamisessa kestävä kehitys ja luontoarvot huomioiden. Infra rakennettu kysynnän mukaan. Rakennusten energiantarve toteutettu uusiutuvalla energialla. Arvokkaat luontokohteet jätetty rakentamatta. Ahmakuja ja Ahmapolku on rakennettu loppuun Energian osalta ei ole ollut kohteita Saana juuren asemakaavasta tullut hylkäävä KHO:n päätös Tuulivoimaa ohjaava yleiskaava tekeillä, OAS nähtävillä. Pumppuvoimalan hankeselvitys tehty. Karessuvannon asemakaavan pohjakartta on

13 Tekninen lautakunta hyväksytty TALOUS Tavoitteet Mittarit Toteuma Realistinen budjetointi, talouden hallinta ja budjetissa pysyminen Laaditussa budjetissa pysyminen. Toteutetaan kaavoittaminen ja rakentaminen osaalueittain tarpeen mukaan. Kokonaissuunnittelu resurssien käytössä Käsiteltyjen pykälien määrä. Kokousmateriaalin valmistelun laatu ja siitä tehdyt huomautukset Marjavaaran omistaja ei ole käynnistänyt prosessia Kunnan maapoliittinenohjelma vahvistettavaksi vuoden 2015 alussa ( lausuntopyynnöt pyydetty) Käyttötalousbudjetti ylityshakemuksen jälkeen , toteutunut Investointikohteet toteutuneet budjetoidusti. Käsiteltyjä pykäliä 131 kpl. Ulkopuolisen kehittämisrahoituksen hankkiminen Infran rakentaminen ulkopuolisen rahoituksen myötävaikutuksella. Rahoitusta saaneiden hankkeiden määrä Kunnanhallitus palauttanut 1kpl uudelleen käsiteltäväksi. Liikuntahallin ulkopuolinen remontti rahoitus ka Toteutus Tuulivoimaaohjaava kaava rahoitus ka Valmistuminen 2015

14 Tekninen lautakunta HENKILÖSTÖ Tavoitteet Mittarit Toteuma Teknisen toimen henkilöstö on teknisen johtajan palkkaamisen jälkeen hyvällä tasolla. Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö, joka toimii yhdessä tavoitteiden saavuttamiseksi. Henkilöstön työpanos on mitoitettu tasapuolisesti toimijoiden kesken. Teknisen lautakunnan toiminta-ajatus ja tehtävänjako, teknisen lautakunnan tehtävät ja ratkaisuvalta sekä viranhaltijoiden tehtävät ja ratkaisuvalta, edellä mainitut ovat Työhyvinvointi Ehdotus: KL Tekninen lautakunta hyväksyy ja merkitsee toiminnan toteutumisen vuodelta 2014 tiedoksi ja esittää sen edelleen Enontekiön kunnanhallitukselle Pidetään työpaikkapalavereita säännöllisesti. Sairaslomien määrä vahvistettu 12/2014. Ei ns. aiheettomia poissaoloja. Osastokohtaisia palavereita ei ole pidetty 2014.

15 Tekninen lautakunta Tekn. ltk 10 TEKNISEN OSASTON VUODEN 2014 KÄYTTÖTALOUSBUDJETIN TOTETUMISEN HYVÄKSYMINEN Selostus: Liitteessä 10/1 on vuoden 2014 käyttötalousbudjetti ja toteutuminen mennessä. Budjetin kirjauksista on tekemättä tekniikan ajoneuvot. Alkuperäinen budjetointi oli , mihin tekninen lautakunta anoi ylitysoikeutta , budjetin näin ollessa yhteensä vuodelle Liitteenä olevassa toteumavertailussa nettomenoksi on muodostunut ,83. Näin ollen teknisen osaston käyttötalousbudjetin toteuma on ,17 euroa alle budjetoidun. Vuoden 2014 menopuoli ylitti budjetoidun ,87 suurin vaikuttaja tälle on työllistämistyöt, joille on myös tuloa n Tulopuolen kertymä oli ,04 yli budjetoidun, tämä johtuu: - kiinteistöjen (tonttien) myyntituoton kirjauksen muutoksesta ja myydystä kiinteistöstä, vaikutus n Yllä mainittu työllistämistöistä mm. Pasmajärven kunnostushankkeen raivaustöistä Tukien ja avustuksien maksatus osa vuodelta Ylläolevien summan Sekä budjetin ylityshakemuksessa tekninen lautakunta haki tulopuolelle alitusta, mikä johtui lautakunnan alaisen laskutuksen myöhäisyydestä sekä siitä johtuvasta tulokertymän ennustettavuudesta. Laskutuksen ajantasaistamisen myötä tulopuoli tasaantui alkuperäisen budjetin mukaiseksi, lukuun ottamatta vuokratuottoa. Lopullinen käyttötalousbudjetin toteuma toimitetaan kokoukseen. Kokoukseen toimitetussa valmistuneen käyttötalousbudjetin toteumavertailussa teknisen osaston vuosikatteeksi muodostui ,19. Tämä alittaa vuoden 2014 käyttötalousbudjetin ,81 eurolla. Alituksen pieneneminen johtuu vuokrasaatavien kirjaamisesta luottotappioihin, näiden perintää ja seuraamista kuitenkin jatketaan.

16 Tekninen lautakunta Ehdotus: KL Tekninen lautakunta hyväksyy vuoden 2014 käyttötalousbudjetin toteutumisen

17 Tekninen lautakunta Tekn. ltk 11 VUODEN 2014 INVESTOINTIKOHTEIDEN TOTEUTUMINEN Kiinteistöjen osto Budjetti Toteuma 36234,63 Enontekiön kunta ostajana, toteuma ,00 : - Päiväkodin tontti - Karesuvannon tukikohta - Lätäsenon rantautumispaikka - Maanmittauslaitoksen maksut - Enontekiön kunta myyjänä, toteuma tasearvolla ,00 : - 1kpl KL-tontti, Kilpisjärvi - 1kpl, ALO-tontti, Hetta - 1kpl 316m2 määräala, Hetta Hetta Hiihtomaa osakkeet Budjetti Toteuma Enontekiön kunnanhallituksen käsittelyssä Kiinteistö Oy Ounasmajat Budjetti 0 Toteuma Enontekiön kunnanhallituksen käsittelyssä Liikuntahallin kunnostus Budjetti Toteuma 3663,75 Kulut kirjattu suunnittelusta, muuten toteutus v Terveysaseman kunnostus Budjetti Toteuma ,97 Vesikaton muutostyön loppuunsaattamiseen oli varattuna sekä momentilta Kiinteistöjen kunnostus 15400, kiinteistön sisäpuoliseen remontointiin ( toimenpide- ja

18 Tekninen lautakunta lääkärin vastaanottotilojen lattioiden kapselointi sekä kalusteiden uusinta) Päiväkoti Hetta Budjetti Toteuma Luppokoti Vuodelle 2014 päiväkodin rakentamisesta kirjautui Budjetti Toteuma ,64 Luppokodin sauna- ja pesutilojen saneeraus, raskas purku sekä uudelleen rakentaminen. Palo-osastointi omaksi alueeksi sekä ilmastoinnin tekeminen ko. aluekohtaiseksi Hetan koulu Budjetti, tulo netto Toteuma 0 Koulun purkaminen ei toteutunut, mahdollista toimijaa ei ole alueeseen löytynyt. Kohteessa on menopuolella varattu purkutöihin ja tulopuolella tontin myyntituloksi Kiinteistöjen kunnostus Budjetti Toteuma Terveyskeskuksen sisäpuoliseen remonttiin siirrettiin sekä Hetan paloaseman toimistotilan muutostyöhön Hetan paloasema Budjetti Toteuma 8 988,95 Toimistotilan muutostyö Kylien kehittämisprojekti/ Kilpisjärvi Budjetti Toteuma 3 771,94

19 Tekninen lautakunta Kilpisjärven valaistun kuntoradan töiden loppuun saattaminen, pohjatyöt sekä pintahake. Kustannusarvio kohteessa vuodelle 2014 oli johon rahoitusavustus valtiolta 10483, Kemi-Ounasjoen kalatien rahoitusosuus Budjetti Toteuma 2 248, Jyppyrän kaavan päivitys Budjetti Toteuma 0 Ei toteutettu, aloitusluvan hakemisesta huolimatta. Alueelle ei ole ollut kysyntää, mikä kattaisi kaavan päivittämisen ja mahdollisen toteuttamisen aiheuttamat kulut Pasmajärven kunnostus Budjetti Toteuma ,29 Pasmajärven pinnan nosto toteutui Ely-keskuksen kanssa suunnitelmien mukaisesti Tuulivoimarakentamista ohjaava kaava Budjetti Toteuma Kohteeseen muodostui kuluja ,47. Vuoden 2014 kuluksi muodostui ,13, rahoitusosuus oli ,99. Eli vuodelle 2014 kunnan netto-osuudeksi muodostui ,14. Kaavan laatimisen kokonaisbudjetti on josta kunnan netto-osuudeksi tulee Kaavan oletetaan valmistuvat ATK hankinnat Budjetti Toteuma Kunnanvaltuustosalin äänentoistolaitteet Budjetti Toteuma 6 100

20 Tekninen lautakunta Ehdotus: KL Tekninen lautakunta hyväksyy ja merkitsee tiedoksi vuoden 2014 investointikohteiden toteutumisen

21 Tekninen lautakunta Tekn. ltk 12 TEKNISEN OSASTON VUODEN 2015 KÄYTTÖTALOUSBUDJETIN HYVÄKSYMINEN Selostus: Liitteenä 12/1 on esitetty kunnanvaltuuston vahvistama käyttötalousbudjetti. Teknisen osaston nettomeno on budjetin mukaisesti vuodelle Muutosta vuoteen 2014 on -6%. Ehdotus: KL Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen 12/1 mukaisen, vuoden 2015 käyttötalousbudjetin

22 Tekninen lautakunta Tekn. ltk 13 VUODEN 2015 INVESTOINTIOHJELMAN HYVÄKSYMINEN Selostus: Liitteenä 13/1 on esitetty kunnanvaltuuston vahvistama investointiohjelma vuodelle Ehdotus: KL Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen 13/1 mukaisen, vuoden 2015 investointiohjelman

23 Tekninen lautakunta Tekn. ltk 14 VUODEN 2015 INVESTOINTIOHJELMAN KOHTEEN: LUPPOKOTI, PALOILMOITINJÄRJESTELMÄN JA HOITAJAKUTSUJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN, ALOITUSLUVAN ESITTÄMINEN ENONTEKIÖN KUNNANHALLITUKSELLE Selostus: Luppokodilla olevan automaattisen paloilmoitinjärjestelmän ikääntyessä siihen ei ole enää saatavilla varaosia/-laitteita joten ilmoitinjärjestelmän päivitys on ajankohtaista. Laitteistosta on pyydetty vuoden 2014 aikana alustava kustannusarvio mahdolliselta toimittajalta. Paloilmoitinjärjestelmään liittyy samalla hoitajakutsujärjestelmä päivitys. Ehdotus: KL Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle investointikohteen aloitusluvan myöntämistä ja tekninen lautakunta delegoi tekniselle osastolle, valtuudet ja vastuun investoinnin suorittamiseksi kunnan hankintaohjeen ja hankintalain puitteissa. Vastuuviranhaltijana toimii Kalevi Keskitalo

24 Tekninen lautakunta Tekn. ltk 15 VUODEN 2015 INVESTOINTIOHJELMAN KOHTEEN: MOOTTORIKELKKAREITIT, MOOTTORIKELKKAREITIN SUUNNITTELU, HETAN YMPÄRISTÖÖN. ALOITUSLUVAN ESITTÄMINEN ENONTEKIÖN KUNNANHALLITUKSELLE Selostus: Hetan taajamassa ja ympäristössä tapahtuva moottorikelkkailun ohjaus sekä kelkkailijoiden tarvitsemien palveluiden saavutettavuuden parantamiseksi on tarpeellista moottorikelkkareittien suunnittelun aloitus. Tarkoituksena on suunnitelman valmistuttua toteuttaa moottorikelkkareitit Hetan alueen ympäristöön ohjaamaan moottorikelkkailua. Ehdotus: KL Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle investointikohteen aloitusluvan myöntämistä ja tekninen lautakunta delegoi tekniselle osastolle, valtuudet ja vastuun investoinnin suorittamiseksi kunnan hankintaohjeen ja hankintalain puitteissa. Vastuuviranhaltijana toimii Kalevi Keskitalo

25 Tekninen lautakunta Tekn. ltk 16 ENONTEKIÖN KUNNAN SÄHKÖNTOIMITTAJAN KILPAILUTUS ARVIOIDULLE AJANJAKSOLLE , KILPAILUTUKSESTA POIS SULJETUT TARJOAJAT Selostus: Enontekiön Kunta on Skapat Energian toimesta pyytänyt tarjousta sähkön oston hankintasopimuksesta. Hankintasopimuksella tarkoitetaan sähkönmyyntisopimusta, jossa sovitaan hintamekanismista ja marginaalista. Asiakkaan sähköenergian hinta määräytyy Nasdaq OMX Oslo ASA:n sähköpörssistä kiinnitysajankohdan perusteella tai mikäli hinnan kiinnitystä ei ole tehty, hinta määräytyy toteutuneen HELSPOT-kuukausihinnan perusteella. Liittenä 16 /1 tarjousasiakirjat 7-sivua. SÄHKÖENERGIAN HINNOITTELU Nasdaq OMX Oslo Asa tuotteet: ENOM, ENOQ, ENOYR, HELSPOT(kuukausi), jäljempänä Tuote. Tuotteen hinta tulee voida asiakkaan halutessa kiinnittää 3-5 erässä/tuote (pl. HELSPOT, ENOM). Aluehintaerotuotteet: Tuotetta vastaava SYHEL tuote, jäljempänä EPAD. Mikäli kiinnitettävälle tuotteelle ei noteerata vastaavaa EPAD:a, on EPAD:n kiinnittäminen oltava mahdollista käyttäen tuotetta lähinnä olevan tuotteen EPAD:a. Aluehintaerotuotteen hinta (EPAD) tulee voida kiinnittää eri ajankohtana kuin tuotteen hinta kiinnitetään ja myös se on voitava kiinnittää 3-5 erässä. HINTAMEKANISMI JA HINNAN MÄÄRÄYTYMINEN KIINNITYSAJANKOHDALLA NASDAQ OMX OSLO ASA:STA: Sähkönmyyjä sai tarjota kolmella vaihtoehdoisella hintamekanismilla. Hintamekanismi vaihtoehdot ovat: Tuote+EPAD+marginaali (tuotteet M, Q, YR sekä EPAD määräytyvät joko kiinnitysajankohdan 1) myyntilaidan (best seller) mukaisesti 2) avg+closing price tai 3) ostotoimeksiantona. Olemme sulkeneet kilpailutuksesta pois 4 tarjoajaa, tarjouksien ollessa tarjouspyynnön vastaisia/ puutteellisia: 1) Koillis-Satakunnan Sähkö Oy 2) Sallila Energia Oy 3) 220 Energia Oy

26 Tekninen lautakunta ) Elkraft Finland Oy Yllä mainitut tarjoajat eivät olleet kelvollisia tarjoamaan. 220 Energia Oy, kohta 5. yhtiö ei ole toiminut vastaavanlaisten yhtiöiden sähköntoimittajana kolmea vuotta. Tarjous pitää näin ollen poissulkea tarjouspyynnön vastaisena. Koillis-Satakunnan Sähkö Oy, Sallila Energia Oy, Elkraft Finland Oy ei toimittanut lisäselvityksiä referensseistä pyynnöstä huolimatta. Näin ollen tarjoukset tulee sulkea pois. Ehdotus: KL Tekninen lautakunta hyväksyy Skapat Energia Oy:n suosittelemat hylkäykset, joita ei näin ollen otettu mukaan vertailuun ollenkaan

27 Tekninen lautakunta Tekn. ltk 17 ENONTEKIÖN KUNNAN SÄHKÖNTOIMITTAJAN KILPAILUTUS ARVIOIDULLE AJANJAKSOLLE , SÄHKÖNTOIMITTAJAN VALINTA Selostus: Enontekiön Kunta on Skapat Energian toimesta pyytänyt tarjousta sähkön oston hankintasopimuksesta. Hankintasopimuksella tarkoitetaan sähkönmyyntisopimusta, jossa sovitaan hintamekanismista ja marginaalista Asiakkaan sähköenergian hinta määräytyy Nasdaq OMX Oslo ASA:n sähköpörssistä kiinnitysajankohdan perusteella tai mikäli hinnan kiinnitystä ei ole tehty, hinta määräytyy toteutuneen HELSPOT-kuukausihinnan perusteella. Liittenä 17 /1 tarjousasiakirjat 7-sivua. SÄHKÖENERGIAN HINNOITTELU Nasdaq OMX Oslo Asa tuotteet: ENOM, ENOQ, ENOYR, HELSPOT(kuukausi), jäljempänä Tuote. Tuotteen hinta tulee voida asiakkaan halutessa kiinnittää 3-5 erässä/tuote (pl. HELSPOT, ENOM). Aluehintaerotuotteet: Tuotetta vastaava SYHEL tuote, jäljempänä EPAD. Mikäli kiinnitettävälle tuotteelle ei noteerata vastaavaa EPAD:a, on EPAD:n kiinnittäminen oltava mahdollista käyttäen tuotetta lähinnä olevan tuotteen EPAD:a. Aluehintaerotuotteen hinta (EPAD) tulee voida kiinnittää eri ajankohtana kuin tuotteen hinta kiinnitetään ja myös se on voitava kiinnittää 3-5 erässä. HINTAMEKANISMI JA HINNAN MÄÄRÄYTYMINEN KIINNITYSAJANKOHDALLA NASDAQ OMX OSLO ASA:STA: Sähkönmyyjä sai tarjota kolmella vaihtoehdoisella hintamekanismilla. Hintamekanismi vaihtoehdot ovat: Tuote+EPAD+marginaali (tuotteet M, Q, YR sekä EPAD määräytyvät joko kiinnitysajankohdan 1) myyntilaidan (best seller) mukaisesti 2) avg+closing price tai 3) ostotoimeksiantona. Tarjouksen on jättänyt 4 hyväksyttyä sähköntoimittajaa: 1) Keravan Energia Oy 2) Nordic Green Energy 3) KSS Energia Oy 4) Energiapolar Oy

28 Tekninen lautakunta Skapat Energia Oy suositus sähköntoimittajaksi on Energiapolar Oy, jonka tarjous oli edullisin. Tarjousvertailussa ENOYR marginaalituotteen hinta ratkaisi, sillä hinnankiinnitykset pyritään tekemään pääsääntöisesti vuosituotteilla. Kuukausi- ja kvartaalituotteen marginaali sai olla enintään 1 /MWh korkeampi kuin vuosituotteen marginaali.marginaalitarjouksen tuli olla samansuuruinen koko sopimusjaksolle. Edellä mainitut valintaperusteet esitettiin tarjouspyynnössä. Avauspöytäkirja ja vertailut ovat pöytäkirjan liitteenä. Ehdotus: KL Tekninen lautakunta hyväksyy Skapat Energia Oy:n suositteleman sähköntoimittajan, Energiapolar Oy:n

29 Tekninen lautakunta Tekn. ltk 18 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA ILMOITUKSET Tekninen johtaja Rakennustarkastaja - rakentamiseen liittyvät päätökset ajalta Rakennusmestari-rakennustarkastaja Puheenjohtajan ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset ja -ilmoitukset

30 Tekninen lautakunta Tekn.ltk 19 ILMOITUSASIAT Tekniselle lautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat asiat: Kirjeet: Enontekiön kunnanhallitus: - Khall Vuokrasopimuksen hyväksyminen Enontekiön kunnan ja Kilpistunturi Oy:n välillä - Khall Vuokrasopimusten hyväksyminen Enontekiön kunnan ja Kiinteistö Oy Ounasmajojen välillä - Khall Kuntalaisaloite: koirapuisto - Khall Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2015 Aluehallintovirasto: Lupapäätös Nro 169/2014/1Kilpisjärven jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen Lapin ELY-keskus rakentamista koskeva kielteinen poikkeamispäätös; Heikki Ylitalo Ounasjoen ranta-alueelle Lausunto Enontekiön kunnan maapoliittisen ohjelman 2030 luonnoksesta Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä, toiminnanharjoittaja T:mi Janne Mäkitalo Lapin liitto: Lausunto Enontekiön kunnan maapoliittisen ohjelman 2030 luonnoksesta Kiinteistönluovutusilmoitukset: ; Enontekiö/Palojoensuu RN:o 22:17 Mäntykumpu koko kiinteistö 5,7960 ha rakennuksineen, lomarakennuspaikka; luovuttaja Toppari Juha ja Toppari Teemu, Tornio ; Enontekiö/Suonttajärvi RN:o 26:25 Palotöyrä koko kiinteistö 5000 m 2 rakennuksineen, lomarakennuspaikka ;Enontekiö/Hetta RN:o 6:29 Karikumpu, ½ tilasta m 2 rakennuksineen, asuinrakennuspaikka ;Enontekiö/Valtionmaa luovuttaja Suomen valtio, Metsähallitus RN:o 10:1 Enontekiön Vm I, 6000 m 2 määräala, asuinrakennuspaikka

31 Tekninen lautakunta Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi

32 Tekninen lautakunta Tekn. ltk 20 LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE TUOMAT ASIAT Paula Ahopelto esitti, että kunnanhallitus painostaa Ely-keskusta Palojoensuun parkkipaikan jätehuoltoasiassa.

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Kokousaika Tiistai 15.04.2014 klo 17.00 19.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Paula Ahopelto puheenjohtaja jäsenet Virpi Labba

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kokousaika Maanantai 17.11.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Tekninen lautakunta Kokousaika Maanantai 17.11.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Kokousaika Maanantai 17.11.2014 klo 17.00 20.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Paula Ahopelto puheenjohtaja jäsenet Virpi Labba

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Kokousaika Torstai 13.02.2014 klo 17.00 20.02 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Paula Ahopelto puheenjohtaja jäsenet Virpi Labba

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 23.2.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 05.06.2013 klo 12.00 17.45

Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 05.06.2013 klo 12.00 17.45 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 05.06.2013 klo 12.00 17.45 Kokouspaikka Kilpisjärvi Saapuvilla olleet Ahopelto Paula puheenjohtaja jäsenet Virpi Väisänen varapuheenjohtaja Elli-Marja

Lisätiedot

Asiat: 96-121 Liitteet: 1/ 103, 1/ 106, 1/ 107, 1-2/ 118, 1-2/ 120, 1/ 121

Asiat: 96-121 Liitteet: 1/ 103, 1/ 106, 1/ 107, 1-2/ 118, 1-2/ 120, 1/ 121 137 Aika: 8.12.2014 klo 18.15-20.00. Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala Liisa Miikkulainen Marjatta (Savitaipale

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 8.12.2014. Aika: 8.12.2014 klo 18.15. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 8.12.2014. Aika: 8.12.2014 klo 18.15. Osallistujat Päätöksen tekijät 132 Aika: 8.12.2014 klo 18.15 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala Liisa (Savitaipale Jalle Lepola Kari Sokk

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 8/2014 30.10.2014 88-101 / sivut 68-79. KOKOUSAIKA: Torstai 30.10.2014 kello 16.30 Seurakuntakeskus, pikkukahvio

Kirkkoneuvosto 8/2014 30.10.2014 88-101 / sivut 68-79. KOKOUSAIKA: Torstai 30.10.2014 kello 16.30 Seurakuntakeskus, pikkukahvio KOKOUSAIKA: Torstai 30.10.2014 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Haveri Juhani jäsen Majalahti Auli kirkkovaltuuston pj. Mansoniemi Juha jäsen Mattila Esko kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri.

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri. ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus ESITYSLISTA Kokousaika Maanantai 17.2.2014 klo 14.00- Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 SIVU 1 /2015. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja. Jokinen Kaarina ALLEKIRJOITUKSET

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 SIVU 1 /2015. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja. Jokinen Kaarina ALLEKIRJOITUKSET KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 SIVU 1 /2015 AIKA Tiistaina 13.1.2015 klo 9 11.30 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari varapuheenjohtaja Hjerppe

Lisätiedot

Aika Tiistaina 4. päivänä marraskuuta 2014 klo 18.-21.32 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen puheenjohtaja, kirkkoherra

Aika Tiistaina 4. päivänä marraskuuta 2014 klo 18.-21.32 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen puheenjohtaja, kirkkoherra Sivu 1 / 18 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 7/2014 Aika Tiistaina 4. päivänä marraskuuta 2014 klo 18.-21.32 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen. Muut saapuvilla olleet Mikko Kärnä esittelijä. pöytäkirjanpitäjä 63

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen. Muut saapuvilla olleet Mikko Kärnä esittelijä. pöytäkirjanpitäjä 63 ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 17.3.2014 klo 14.00-16.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 6/2014 Kirkkoneuvosto 1 (19)

NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 6/2014 Kirkkoneuvosto 1 (19) NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 6/2014 Kirkkoneuvosto 1 (19) KOKOUSAIKA Maanantaina 1.9.2014 klo 18.00-19.40 (Kahvitus klo 17:45 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, Pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 17.5.2010 klo. 14:00-18:50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantai 17.5.2010 klo. 14:00-18:50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 17.5.2010 klo. 14:00-18:50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 21.4.2010 klo. 15:35-18:33 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo

Kokousaika Keskiviikko 21.4.2010 klo. 15:35-18:33 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Keskiviikko 21.4.2010 klo. 15:35-18:33 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.9.2013 klo 14.00-17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantaina 16.9.2013 klo 14.00-17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantaina 16.9.2013 klo 14.00-17.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 12/2011 Tekninen lautakunta sivu 146 Kokousaika 07.09.2011 klo 15.00-16.05 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 14.4.2014 klo 14.00-15.53 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 19.8.2013 klo 14.00-17.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen

Kokousaika Maanantaina 19.8.2013 klo 14.00-17.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantaina 19.8.2013 klo 14.00-17.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

Kokousaika Perjantai 13.11.2009 klo. 9:00-12:35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Perjantai 13.11.2009 klo. 9:00-12:35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Perjantai 13.11.2009 klo. 9:00-12:35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma. Petri Pettissalo

Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma. Petri Pettissalo ESITYSLISTA Tekninen lautakunta Kokousaika Torstai 10.09.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, lautakuntien huone Saapuvilla olleet Paula Ahopelto puheenjohtaja jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokousaika 2.4.2012 klo 14.05 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo

Kokousaika 2.4.2012 klo 14.05 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika 2.4.2012 klo 14.05 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Antti Tonteri I vpj

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 30.6.2011, kello 16.30 18.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Anssi, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 13.6.2013 18:30 Kokousaika 13.6.2013 kello 18.30-20.40 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 10/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 28.6.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 4.2.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot