kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Kuusela Marjatta Määttänen Petra

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Kuusela Marjatta Määttänen Petra"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja, poistui klo 17.50, :n 77 käsittelyn päätyttyä Hovi Tauno jäsen Julkunen Pirkko jäsen Kivikari Urpo jäsen Korhonen Pentti jäsen, poistui klo 16.45, :n 70 käsittelyn päätyttyä Kuusela Marjatta jäsen Lahti Marika jäsen, poistui klo 17.20, :n 77 käsittelyn päätyttyä Määttänen Petra jäsen Nappu Juha jäsen Åminne Folke jäsen Hellstén Jorma Hirvonen Martti Ijäs Antti Järvensivu Jukka Lehikoinen Jouni Anna-Kaisa Kallio Norvasuo Tuomo Rinne Heimo Sepponen Eero Vahtola Pirjo Fager Mia Heino Paula Hurme Hannu Kaisti Aapo Kallio Hannu Kosola Seppo kv:n vpj kirkkoherra vt. kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra, poistui klo 18.05, :n 85 käsittelyn päätyttyä vs. kirkkoherra kirkkoherra, poistui klo 17.50, :n 78 käsittelyn päätyttyä kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra, poistui klo 17.35, :n 77 käsittelyn päätyttyä lakimies, sihteeri tiedotuspäällikkö yhteisten työmuotojen johtaja talous- ja suunnittelujohtaja hallintojohtaja kiinteistöjohtaja Poissa Hlavatý Jari kv:n pj Mäntylä Heikki kirkkoherra Ijäs Antti vt. kirkkoherra Sepponen Eero kirkkoherra

2 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen. 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 50 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 51 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 52 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tauno Hovi ja Pirkko Julkunen 53 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnantuomiokapitulin päätöksiä tuomiokapituli on päättänyt vahvistaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa :n 91 kohdalla tekemän päätöksen, jolla se on hyväksynyt Kuusiston hautausmaan hautausmaakaavan ja käyttösuunnitelman muutoksen Kuusiston hautausmaan korttelissa Tästä päätöksestä on ollut kuulutus nähtävänä kirkkoherranvirastojen ilmoitustaululla

3 tuomiokapituli on päättänyt kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n nojalla määrätä pastori, ekonomi Antero Aaltosen suostumuksensa mukaisesti Maarian seurakunnan virkaa toimittavaksi kappalaiseksi (I) lukien toistaiseksi ja enintään siihen asti, kunnes ko. kappalaisen virka vakinaisesti täytetään (ei pastoraalitutkintoa suoritettuna). Palkkaus % välyksellä tuomiokapituli on viranhaltijapäätöksellä myöntänyt kirkkojärjestyksen 6 luvun 12 :n ja tuomiokapitulin työjärjestyksen 10 :n nojalla tuomiorovasti Rauno Heikolalle virkavapautta Turun tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherran virasta esitetyn selvityksen perusteella ajalle Tuomiorovasti Heikolan viransijaiseksi on määrätty kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n ja 4 :n 2 momentin nojalla oman virkansa ohella Turun tuomiokirkkoseurakunnan kappalainen, teol.lis., rovasti Eero Bäckman ajaksi tuomiokapituli on päättänyt myöntää kirkkojärjestyksen 6 luvun 6 :n 1 momentin nojalla kanttori, director musices Eeva Paajaselle hänen hakemuksestaan eron Turun Mikaelinseurakunnan laajaa yliopistotutkintoa edellyttävästä kanttorin (I) virasta lukien eläkkeelle siirtymistä varten tuomiokapituli on päättänyt julistaa kirkkojärjestyksen 6 luvun 1 :n 1 momentin nojalla Turun Mikaelinseurakunnan kirkon säädöskokoelman nro 104 mukaisen laajaa yliopistotutkintoa tai vastaavaa tutkintoa edellyttävän kanttorin (I) viran haettavaksi Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulilta kello päättyvin hakuajoin tuomiokapituli on päättänyt kirkkojärjestyksen 6 luvun 6 :n 1 momentin nojalla myöntää rovasti Pentti Kokolle hänen hakemuksestaan eron Turun Mikaelinseurakunnan kappalaisen (I) virasta lukien eläkkeelle siirtymistä varten tuomiokapituli on päättänyt julistaa kirkkojärjestyksen 6 luvun 1 :n 1 momentin nojalla Turun Mikaelinseurakunnan kappalaisen (I) viran haettavaksi Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulilta kello päättyvin hakuajoin Ilmoitus taloustoimistolle.

4 Porvoon tuomiokapitulin päätös Porvoon tuomiokapituli on määrännyt pastori Paula Hartmanin osa-aikaisesti (50 %) hoitamaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteiskunnallisen työn papin virkaa (palkkaus %) Ilmoitus taloustoimistolle. 3. Seurakuntaneuvostojen päätöksiä Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto on todennut nuorisotyönohjaaja Eetu Kuokkasen virkavalinnan lainvoimaiseksi edellyttäen, ettei määräaikaan mennessä päätökseen ole haettu muutosta (palkkaus ). Eetu Kuokkasen tulee valintapäätöksessä mainitun mukaisesti toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus sekä rikosrekisterilain 6 luvun 2 :n edellyttämä rikosrekisteriote ennen viran vastaanottamista lukien Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto on valinnut Jan Hirvilahden Martinseurakunnan diakonian viranhaltijaksi (palkkaus ). Seurakuntaneuvosto on todennut, että virantäytössä noudatetaan seurakuntaneuvoston aiemman päätöksen mukaisesti 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun tulee toimittaa ennen viran vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus 4. Pöytäkirjoja kuvataidetoimikunnan pöytäkirja nro 2/ tiedotustoimikunnan pöytäkirja nro 5/ työympäristötoimikunnan pöytäkirja nro 7/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

5 Hallintojohtajan asiat 54 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 42 / 2009 Yleiskirjeen aiheena on kuvan ja äänen välittäminen kirkollisista tilaisuuksista. Asiaa tarkastellaan yleiskirjeessä oikeudelliselta ja hyvän tavan mukaisen toiminnan näkökulmista erikseen jumalanpalvelusten ja muiden kirkollisten toimitusten osalta. Yleiskirjeessä todetaan, että seurakunnalla ei ole vastuuta kenenkään yksittäisen ihmisen tekemisistä, mutta seurakuntien olisi kuitenkin syytä antaa ohje asiasta. Yleiskirje kuuluu seuraavasti: Liite Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 42 / Kirkkoneuvostolle tuodaan myöhemmin hyväksyttäviksi tarkemmat ohjeet käytännöstä. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 55 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 48 / 2009 Yleiskirjeellä ilmoitetaan kirkon vaalijärjestyksen muutoksesta. Kirkon vaalijärjestyksen 2 luvun 40 pykälää on muutettu siten, että seurakuntavaaleissa seurakuntayhtymissä suoritettavan seurakuntaneuvoston jäsenten vaalin ehdokaslistojen yhdistelmässä ja siten myös äänestyslipussa käytettävä väri muuttuu sinisestä oranssiksi. Värimuutoksella on tarkoitus saada seurakuntayhtymissä samanaikaisesti toimitettavan yhteisen kirkkovaltuuston vaalin valkea ja seurakuntaneuvoston vaalin oranssi äänestyslippu erottumaan paremmin toisistaan. Ennakkoäänten laskentaa koskevien vaalijärjestyksen 2 luvun 49 pykälän ja 55 pykälän muutoksilla mahdollistetaan ennakkoäänien laskemisen aloittaminen ennen vaalin toimittamisen päättymistä. Ennakkoääniä voidaan alkaa laskea viimeisenä vaalipäivänä vaalilautakunnan määräämänä aikana ennen vaalin toimittamisen päättymistä. Ennakkoääniä voidaan ryhtyä laskemaan ennen vaalin päättymistä vain, mikäli ennakkoäänestyksessä hyväksyttyjä vaalikuoria on enemmän kuin 50 ja voidaan perustellusti arvioida, että vaalipäivänä äänioikeuttaan käyttää enemmän kuin 50 henkilöä eikä ole syytä

6 olettaa, että vaalisalaisuuden turvaaminen muuta edellyttäisi. Edellä esitettyjen edellytysten täyttyessä seurakunnan vaalilautakunta voi kokouksessaan päättää ennakkoäänten laskemisen aloittamisajankohdasta kuitenkin siten, että laskenta voi alkaa aikaisintaan kuusi tuntia ennen äänestysajan päättymistä. Vaalisalaisuuden säilymiseen ennakkoäänten laskennan yhteydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota. Kirkkoneuvosto merkitsee kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 48 / 2009 saaduksi ja lähettää sen tiedoksi tiedotustoimistoon ja keskusvaalitoimikunnalle. Ilmoitus tiedotustoimistolle ja keskusvaalitoimikunnalle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 56 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 1/ 2010 Yleiskirjeen aiheet ovat: 1. Seurakuntien väestönmuutostiedot vuodelta Tilastolomakkeiden A7 A9 lähettäminen kirkkohallitukseen tilastovuodelta 2009 Seurakuntien väestömuutostiedot tulee toimittaa vuodelta 2009 kirkkohallitukseen ennen tammikuun loppua. Kirkkohallitus toimittaa tiedot edelleen verohallinnolle, joka tarvitsee tietoja laskiessaan vuoden 2010 ennakkoperinnän jako-osuuksia seurakunnille. Kirkkohallitus kokoaa vuosittain kaikilta seurakuntatalouksilta taloustiedot lomakkeilla A7, Seurakunnan talous, A8 Hautainhoito, hautasija- ja hautausmaksut sekä hautaaminen, ja A9, Metsätalous ja maankäyttö. Lomakkeet A7 ja A8 tulee toimittaa välittömästi tilinpäätöksen valmistuttua tai viimeistään ja tilastolomake A9 viimeistään Keskusrekisteristä väestömuutostiedot on jo lähetetty kirkkohallitukselle. Taloustoimistossa kerätään lomakkeiden A7 ja A8 tiedot. Kiinteistöosasto hoitaa tietojen A9-lomakkeessa pyydettyjen tietojen toimittamisen. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 1 / Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

7 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 2 / 2010 Yleiskirjeessä ilmoitetaan, että kirkon palveluksessa olevien työntekijöiden eläkeasioita hoitaa Kuntien eläkevakuutus vuoden 2010 alkaen. Kirkon eläkeneuvonta, eläkkeiden hakeminen ja eläkkeiden maksaminen tapahtuu jatkossa Kuntien eläkevakuutuksen kautta. Kirkon eläketoiminnan yhteystiedot Kuntien eläkevakuutuksessa ovat: Käyntiosoite Postiosoite Puhelinkeskus Telekopio Eläkeneuvonta Eläkkeiden maksaminen Työnantajien tarkastustoiminta Satu Ruuskanen Katri Tikkinen Leo Marttinen Jarmo Helminen Unioninkatu 43 Helsinki Kuntien eläkevakuutus, Kirkon eläkkeet, PL 425, Helsinki Palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenne ja verkkopalvelun käyttöoikeudet Kaija Reunanen Arja Kettinen Sähköposti Kevan verkkosivut Kirkon eläkeopas ja -arviolaskuri Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 2 / Ilmoitus taloustoimistolle, palkka-asiamiehelle ja tiedotustoimistolle henkilökunnalle tiedottamista varten. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

8 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 3 / 2010 Yleiskirjeen aiheina ovat valmiusasiat, kirkon henkinen huolto ja kriisityö. Yleiskirje kuuluu seuraavasti: Liite Valtakunnallinen kirkon henkisen huollon ja kriisityön päivä Kirkkohallitus järjestää Kirkon Henkisen huollon ja kriisityön päivän kirkkohallituksessa klo Päivä on tarkoitettu henkisessä huollossa vastuuta kantaville sekä kriisityötä tekeville papeille, diakoniatyöntekijöille ja nuorisotyönohjaajille. 2. Moniammatillista varautumis- ja valmiuskokoulutusta Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Pelastusopisto järjestävät valtakunnallista moniammatillista koulutusta. Koulutustarjonta löytyy osoitteista: 3. Henkisen huollon organisaatiot seurakunnissa Seurakuntia pyydetään lähettämään tiedot olemassa olevista henkisen huollon organisaatioista ja kriisiryhmien työskentelyyn osallistumisesta sähköpostitse työalasihteeri Helena Samulinille helmikuun loppuun mennessä. Mukana tulisi olla lyhyt kuvaus organisaation toimintatavoista sekä tiedot yhteyshenkilöstä. 4. Kirkon kriisipuhelinsuunnitelma Kirkkohallituksessa on vireillä suunnitelma kirkon valtakunnalliseksi kriisipuhelimeksi, jonka päivystys avattaisiin kriisi- tai suuronnettomuustilanteessa, ja se toimisi määräajan 24 tuntia vuorokaudessa. Lisätietoja saa Helena Samulinilta Kriisitietoa ja tiedotettavaa Vekko-osoitteessa evl.fi/kriisi-info on kirkon työntekijöille tarkoitettu kriisisivusto, josta löytyy perustietoa kirkon valmiusasioista ja kriisityöstä. Kriisitilanteessa sivustolle päivitetään ajankohtaista tietoa sekä tarvittavia toimintaohjeita. Seurakuntia pyydetään huolehtimaan siitä, että sen omilla verkkosivuilla on tietoa seurakuntalaisille tarkoitetusta kriisiavusta sekä ajantasaiset tiedot

9 Palvelevan puhelin päivystyksestä. Puhelinluetteloihin pyydetään liittämään seurakunnan tietojen kohdalle myös Palvelevan puhelimen numerot. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 3 /2010. Ilmoitus diakoniajohtajalle, yhteisten työmuotojen johtajalle, perheasiain neuvottelukeskuksen johtajalle, Palvelevan puhelimen toiminnanjohtajalle, johtavalle sairaalasielunhoitajalle, tiedotustoimistolle ja kriisivalmiustoimikunnalle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 59 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 4 / 2010 Kirkkohallitus ilmoittaa lisäyksen yleiskirjeellä 37 / 2009 ilmoitettuihin vuonna 2010 kerättäviin kirkkokolehteihin. Kirkkohallitus määrää vuonna 2010 kerättäväksi seurakunnan itsensä määräämässä päiväjumalanpalveluksessa yhden kolehdin Petroskoin kirkon rakentamiseen, Kirkon Ulkomaanapu, ja yhden kolehdin Raamattutyölle Kiinassa, Suomen Pipliaseura. Seurakunnat ovat saaneet yleiskirjeen suoraan kirkkohallituksesta. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 4 / Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 60 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 5 / 2010 Yleiskirjeessä kerrataan kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskuksen (HeTa-hanke) valmistelun vaiheet ja ilmoitetaan valmistelun etenemisaikataulusta. Yleiskirje kuuluu seuraavasti: Liite Vuonna 2007 aloitettu HeTa-hankkeen valmistelu jatkuu keväällä 2010 esiselvitysten jatkovalmistelulla, prosessien tarkentamisella ja lainmuutosesitysten viimeistelyllä. Kirkkohallituksen täysistunto käsittelee asiaa kokouksessaan ja kirkolliskokous toukokuussa 2010.

10 Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 5 / Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 61 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 6 / 2010 Yleiskirjeessä ilmoitetaan muutoksista KiEL-eläkemaksujen määräytymiseen ja työnantajien vakuutusohjeisiin. Lisäksi annetaan uudet ohjeet palvelussuhderekisteriin ilmoittamiseen. Kirkon keskusrahaston eläketoimiston toiminta on siirtynyt Kuntien eläkevakuutuksen hoidettavaksi vuoden 2010 alusta lähtien. Suoritetuissa tarkastuksissa on todettu eroja evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain ja kunnallisen eläkelain tulkinnassa, vaikka lakien pykälät ovat olleet samansisältöisiä. Tulkintaeroja on ollut harrastusluontoisen toiminnan, toimeksianto- ja konsulttisopimusten ja muiden vastaavien järjestelyiden eläkevakuuttamisessa. Jatkossa harrastusluontoisesta toiminnasta 18 vuotta täyttäneille esim. kerho- ja leiriohjaajille tai rippileirien isosina toimiville maksetut palkkiot kuuluvat KiEL:n piiriin. Niistä on lukien maksettava työnantajan ja työntekijän eläkemaksu ja palkkiot tulee ilmoittaa palvelussuhderekisteriin. Myös toimeksianto- ja konsulttisopimukset ja muut vastaavat kuuluvat KiEL:n piiriin, ellei henkilöllä ole esittää todistusta YEL- tai MYELvakuutuksesta tai vapautuspäätöksestä. Ilman yrittäjävakuutusta oleva toimeksiantaja kuuluu KiEL:n piiriin siinäkin tapauksessa, että hänellä on ennakkoperintärekisteriote ja Y-tunnus. Palkkiosta peritään palkansaajan eläkemaksu ja maksetaan työnantajan eläkemaksu. Palvelussuhde tulee ilmoittaa palvelussuhderekisteriin. KiEL:n piiriin kuuluu myös sellainen toiminta, joka työtulon vähäisyyden (6775,60 euroa v.2010) johdosta jää YEL:n ulkopuolelle. Näissä tapauksissa työnantajan kuuluu maksaa eläkemaksu, mutta toiminnasta tehty sopimus ei silti muutu työsopimukseksi. YEL-todistus on jatkossa syytä pyytää jo ostettavaa palvelua tilattaessa ja vakuutuksen olemassaolo tulisi tarkistaa satunnaisten laskuttajien osalta kerran vuodessa. Pidempiaikaisia sopimuksia tehtäessä vakuutus tarkistetaan sopimusta tehtäessä. Palvelussuhderekisteriin tehtävien ilmoitusten ohjeisiin on tullut muutoksia. Muutokset selviävät yleiskirjeen liitteestä.

11 Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 6 / Yleiskirje liitteineen lähetetään tiedoksi ja noudatettavaksi taloustoimistoon. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 62 KIRKON TYÖMARKKINALAITOKSEN YLEISKIRJE A1 / 2010 Kirkon työmarkkinalaitos ilmoittaa kirjeellä vuoden 2010 luottamusmieskurssit, joille osallistumiseen luottamusmiessopimuksen 11 :n mukaan luottamusmiehille ja varaluottamusmiehille tulee myöntää palkallista virkavapautta / työlomaa. Lisäksi yleiskirjeen liitteenä on luettelo Kirkon työmarkkinalaitoksen vuoden 2009 yleiskirjeistä. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi ja noudatettavaksi Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeen A 1 / Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 63 LUOTTAMUSMIESTEN NEUVOTTELUPÄIVÄT Pääluottamusmies Katja Koskinen ja luottamusmies Ari Vierula anovat palkallista virkavapautta sekä varapääluottamusmies Merja Forsman ja varaluottamusmies Pia Tuominen palkallista työlomaa osallistuakseen SVTL:n luottamusmiesten neuvottelupäiville Helsingissä Kirkon työmarkkinalaitos on hyväksynyt neuvottelupäivät kirkon luottamusmiessopimuksen 11 :n mukaiseksi koulutustilaisuudeksi. Kirkon luottamusmiessopimuksen 11 :n mukaan luottamusmiehille ja varaluottamusmiehille varataan mahdollisuuksien mukaan tilaisuus osallistua sellaiseen koulutukseen, mikä on omiaan lisäämään heidän pätevyyttään luottamusmiestehtävien hoitamisessa. KirVESTES:n allekirjoituspöytäkirjan 15 :n perusteella kultakin kurssipäivältä maksetaan 22,30 euron ruokaraha.

12 Kirkkoneuvosto päättää myöntää pääluottamusmies Katja Koskiselle ja luottamusmies Ari Vierulalle palkallista virkavapautta sekä varapääluottamusmies Merja Forsmanille ja varaluottamusmies Pia Tuomiselle palkallista työlomaa SVTL:n luottamusmiesten neuvottelupäiville osallistumista varten. Kurssipäiviltä maksetaan 22,30 euron ruokaraha. Ilmoitus Katja Koskiselle, Ari Vierulalle, Merja Forsmanille, Pia Tuomiselle, kiinteistötoimistolle, kasvatusasiain keskukselle ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 64 VARAPÄÄLUOTTAMUSMIES MERJA FORSMANIN LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURS- SILLE OSALLISTUMINEN Varapääluottamusmies Merja Forsman anoo palkallista työlomaa osallistuakseen SVTL:n luottamusmiesten peruskurssille Sipoossa. Kirkon työmarkkinalaitos on hyväksynyt luottamusmiesten peruskurssin kirkon luottamusmiessopimuksen 11 :n mukaiseksi koulutustilaisuudeksi. Kirkon luottamusmiessopimuksen 11 :n mukaan luottamusmiehille ja varaluottamusmiehille varataan mahdollisuuksien mukaan tilaisuus osallistua sellaiseen koulutukseen, mikä on omiaan lisäämään heidän pätevyyttään luottamusmiestehtävien hoitamisessa. KirVESTES:n allekirjoituspöytäkirjan 15 :n perusteella kultakin kurssipäivältä maksetaan 22,30 euron ruokaraha. Kirkkoneuvosto päättää myöntää varapääluottamusmies Merja Forsmanille palkallista työlomaa SVTL:n luottamusmiesten peruskurssille osallistumista varten. Kurssipäiviltä maksetaan 22,30 euron ruokaraha. Ilmoitus Merja Forsmanille, kasvatusasian keskukselle ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin.

13 KIRKON TYÖMARKKINALAITOKSEN YLEISKIRJE A19 / 2009 Kirkon työmarkkinalaitos ilmoittaa yleiskirjeessä verohallituksen vahvistamat matkakustannusten korvausmäärät lukien. Kokopäiväraha on 36 euroa lukien ja osapäiväraha 16 euroa. Kilometrikorvaus oman auton käytöstä on 5000 ensimmäiseltä kilometriltä 45 senttiä ja seuraavilta kilometreiltä 40 senttiä. Majoituskorvaus kotimaassa pääkaupunkiseudulla on enintään 158 euroa ja muualla maassa enintään 98 euroa matkavuorokaudelta. Uudet korvausmäärät löytyvät Kirkon työmarkkinalaitoksen sivuilta osoitteesta Kirkkoneuvosto merkitsee Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeen A19 / 2009 saaduksi ja noudatettavaksi. Ilmoitus taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 66 TALOUSPÄÄLLIKKÖ IRMA HOKAN OSALLISTUMINEN HETA PALVELUKESKUS- PROSESSIIN Irma Hokka on esittänyt kirkkoneuvostolle seuraavaa: Kirkkohallituksen virastokollegiossa on asetettu Talous- ja henkilöstöhallinnon (HeTa) palvelukeskuksen prosessien kuvaus työryhmä ajalle ja minut valittiin tuolloin ryhmän jäseneksi. Kirkkoneuvosto on oikeuttanut minut osallistumaan ryhmän työskentelyyn työaikana. Virastokollegio on jatkanut ryhmän työskentelyaikaa asti palvelukeskusmallin prosessien tarkentamiseksi. Pyydän saada osallistua ryhmän työskentelyyn työaikana. Kirkkoneuvosto oikeuttaa talouspäällikkö Irma Hokan osallistumaan työaikana HeTa-hankkeen palvelukeskusmallin prosessien tarkentamistyöryhmän työskentelyyn työajalla. Ilmoitus Irma Hokalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

14 hyväksyttiin. 67 VUOSIKERTOMUKSEN LAATIMINEN VUODELTA 2009 Kirkkoneuvoston on laadittava kultakin kalenterivuodelta toimintakertomus seurakunnan hallinnosta, taloudesta ja toiminnasta ja toimitettava se kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. (KJ 9:6). Virallinen toimintakertomus on kirkkohallituksen tilinpäätösohjeiden mukaan osa tilinpäätösasiakirjaa. Seurakuntayhtymässä on tilinpäätösasiakirjan lisäksi laadittu ns. vuosikertomuksen kansanpainos, jonka teema on vuosittain vaihdellut. Vuosikertomukseen on koottu yleistä tietoa toiminnasta helposti luettavaan muotoon. Lisäksi siinä on esitetty tärkeimpiä toiminnallisia tunnuslukuja. Tätä vuosikertomusta on jaettu luottamushenkilöille, yhteistyökumppaneille ja työntekijöille. Myös vierailijoille sillä on ollut helppo antaa tiivis tietopaketti seurakuntayhtymästä. Tasekirjaan liitettävän toimintakertomuksen ja vuosikertomuksen lisäksi on laadittu henkilöstökertomus, joka on johtamisen ja suunnittelun apuväline. Henkilöstökertomuksen on koonnut lakimies Mia Fager. Kirkkoneuvosto on vuosittain asettanut toimikunnan valmistelemaan vuosikertomusta. Siihen ovat vuonna 2009 kuuluneet seuraavat jäsenet: hallintojohtaja Hannu Kallio (pj), lakimies Mia Fager, talouspäällikkö Irma Hokka, kasvatustoimen johtaja Hannu Hurme, talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti, tiedotuspäällikkö Paula Heino, kirkkoherra Eero Sepponen, tiedottaja Mervi Sipilä-Koski ja hallintosihteeri Armi Laaksonen (siht.). Kirkkoneuvosto päättää asettaa toimikunnan valmistelemaan vuoden 2009 toimintakertomusta ja nimeää siihen seuraavat henkilöt: hallintojohtaja Hannu Kallio, puheenjohtaja lakimies Mia Fager talouspäällikkö Irma Hokka kasvatustoimen johtaja Hannu Hurme talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti tiedotuspäällikkö Paula Heino kirkkoherra Eero Sepponen tiedottaja Mervi Sipilä-Koski ja hallintosihteeri Armi Laaksonen, sihteeri. Ilmoitus tehtävään valituille ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta.

15 hyväksyttiin. 68 SOPIMUS ARKKIHIIPPAKUNNAN IT-YHTEISTYÖALUEESTA Kirkkohallituksen asettaman asiantuntijatyöryhmän laatiman mallin pohjalta on valmisteltu Turun arkkihiippakunnan IT-yhteistyöaluesopimus. Sopimuksen tarkoituksena on luoda edellytykset keskistettyjen tietohallintopalvelujen tarjoamiselle sopimuksen osapuolille niin, että tietojärjestelmät ja IT-infrastruktuuri tukevat IT-yhteistyöalueen osapuolien toimintaa ja hallintoa mahdollistaen osapuolta lakisääteisten kirkollisten ja väestökirjanpitoon liittyvien viranomaistehtävien hoitamisen. IT-alueyhteistyön yhtenä tavoitteena on Kirjuri-jäsentietojärjestelmän käyttöönotto vuoden 2011 alussa. IT-yhteistyöaluesopimus kuuluu seuraavasti: Liite Sopimuksen liitteenä on johtokunnan johtosääntö ja IT-yhteistyöalueen toimintamalli. Kirkkohallituksen ohjeen mukaan päätös IT-yhteistyöaluesopimuksen solmimisesta tulee tehdä kirkkoneuvostossa tammikuun loppuun mennessä. Kirkkoneuvosto hyväksyy IT-yhteistyöaluesopimuksen liitteen mukaisena. Ilmoitus kirkkohallitukselle ja atk-päällikkö Timo Koskiselle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 69 SAIRAALASIELUNHOITAJA SAKARI HERNBERGIN IRTISANOUTUMISILMOITUS Sairaalasielunhoitaja Sakari Hernberg on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle seuraavan kirjeen: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle Olen päättänyt siirtyä eläkkeelle lukien. Henkilökohtainen eläkeikäni täyttyy 1.4., mutta jatkan siis työssä vielä neljä kuukautta sen jälkeen. Päätökseni johdosta irtisanoudun täten sairaalasielunhoitajan virasta lukien. Turussa tammikuun 10. päivänä 2010

16 Sakari Hernberg pastori Valmistelija: lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto päättää myöntää Sakari Hernbergille eron sairaalasielunhoitajan virasta lukien. Samalla kirkkoneuvosto kiittää Sakari Hernbergiä pitkäaikaisesta ja hyvästä palveluksesta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Tiedoksi Sakari Hernberg, Hilkka Kakko-Helle, sielunhoitotyön johtokunta, henkilörekisterin pitäjä ja taloustoimisto. hyväksyttiin. 70 SAIRAALASIELUNHOITAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan seuraavasti: Kirkkoneuvosto päätti julistaa sairaalasielunhoitajan viran auki lukien. Samalla kirkkoneuvosto päätti valtuuttaa johtava sairaalasielunhoitaja Hilkka Kakko-Helteen hoitamaan viran täyttöprosessin siten, että esitys valittavasta henkilöstä tuodaan kirkkoneuvoston päätettäväksi. Hakuilmoitus julkaistiin Kotimaassa Hakuilmoitus oli seuraava: Liite Hilkka Kakko-Helle kutsui koolle työryhmän, johon kuuluivat yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme, sielunhoitotyön johtokunnan puheenjohtaja Mikko Laurén, hallintojohtaja Hannu Kallio, osastonhoitaja Riitta- Maija Hokkanen ja Hilkka Kakko-Helle. Määräaikaan mennessä saapui 7 hakemusta, joista yhtä lukuun ottamatta kaikki täyttivät viran kelpoisuusehdot. Yhteenveto kaikista määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on seuraava: Liite Hakijoista kutsuttiin hakemusten perusteella haastatteluun [ ]. Työryhmä haastatteli kutsutut samalla kysymyssarjalla. Haastattelujen pe-

17 rusteella työryhmä päätti lähettää kaikki haastattelussa olleet hakijat soveltuvuustutkimukseen Helsinkiin. Työryhmän käsityksen mukaan kaikki haastatellut olivat mahdollisia sairaalasielunhoitajan virkaan, mutta se piti Harri Heinosta siihen sopivimpana. Haastattelujen ja psykologisen soveltuvuustestin tuloksen perusteella työryhmä päätti, että sielunhoitotyön johtokunnalle esitetään Harri Heinosen valitsemista avoinna olevaan sairaalasielunhoitajan virkaan. Sielunhoitotyön johtokunta päätti kokouksessaan yksimielisesti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että avoinna olevaan sairaalasielunhoitajan virkaan valitaan haastattelujen ja soveltuvuustutkimusten perusteella sairaalapastori Harri Heinonen. Sielunhoitotyön johtokunnan pöytäkirjanote on seuraava: Liite Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä on sairaalasielunhoitajan viran täytössä ollut perinteenä, että haastattelutyöryhmä lähettää valitsemansa hakijat soveltuvuustestiin Helsinkiin. Mikään säännös ei edellytä käyttämään Kirkkohallituksen sairaalasielunhoidon järjestämää soveltuvuustutkimusta, mutta tämä on ollut käytäntönä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä. Kirkkohallituksen sairaalasielunhoitoa koskevassa sivustossa kuvataan soveltuvuustutkimusta seuraavasti: Virkaan valintaa edeltää soveltuvuustutkimus, jossa arvioidaan hakijoiden soveltuvuutta sairaalasielunhoitotyöhön, motivaatiota auttamistyöhön sekä kykyä käyttää omaa persoonaa työvälineenä. Sairaalasielunhoitajan viranhakuun ja erikoistumiskoulutuksen valitsemisprosessiin kuuluu psykologisen tutkimuslaitoksen suorittama soveltuvuuden arviointi, johon liittyy psykologin ja teologin suorittama haastattelu. Soveltuvuustutkimuksessa selvitetään tutkittavan persoonallisia valmiuksia kestää työn paineita, hänen vuorovaikutustaitojaan sekä auttamisen motivaatiota. Myös suhdetta sairauteen, kärsimykseen ja kuolemaan arvioidaan. Psykologisia soveltuvuustutkimuksia ja -testejä käytetään yhä yleisemmin valintojen tukena. Soveltuvuustutkimusten tarkoituksena on antaa puolueetonta tietoa valinnan tueksi ja niiden avulla hakijoita voidaan verrata toisiinsa. Tutkimusten tarkoituksena on ensisijaisesti täydentää ja tukea haastattelun tuottamaa tietoa. Tutkimukset ovat suuntaa-antavia, eikä pelkästään niiden perusteella tehdä lopullisia päätöksiä. Henkilö- ja soveltuvuusarviointitesteihin sovelletaan lakia yksityisyyden suojasta työelämässä. Työnantajan on lain mukaan varmistuttava siitä, että soveltuvuustutkimuksia tehtäessä käytetään luotettavia testausmenetelmiä, että niiden suorittajat ovat asiantuntevia ja että testauksella saatavat tiedot

18 ovat virheettömiä. Arviointimenettelyä suunniteltaessa on otettava huomioon erityisesti menetelmien tarkoituksenmukaisuus ja luotettavuus, arvioijan pätevyys sekä menetelmien kattavuus. Keskeistä on myös se, että arvioitavia kohdellaan yhdenvertaisesti. Yksikön oikeusturva edellyttää, että häntä koskevat päätökset tehdään oikealla tavalla hankitun ja sisällöllisesti oikean tiedon varassa. Sairaalasielunhoidossa on alun perin käytetty soveltuvuustutkimuksia hakeuduttaessa sairaalasielunhoidon erikoistumiskoulutukseen. Arvioinnilla on haluttu varmistua henkilön soveltuvuudesta sairaalasielunhoitajan tehtävään. Sairaalasielunhoidon erikoistumiskoulutuksen saaneita viranhakijoita on vuosikymmenten varrella ollut vaihtelevasti saatavilla. Erikoistuneiden viranhakijoiden vähyyden vuoksi sairaalasielunhoitajan virkaan on voitu valita myös henkilö, joka ei ole suorittanut erikoistumiskoulutusta, jos hän on sitoutunut hankkimaan erikoistumiskoulutuksen heti ryhtyessään hoitamaan virkaa. Tällaisessa tilanteessa viranhakijoille on tehty soveltuvuustutkimus em. viranhaun yhteydessä. Myöhemmin on vakiintunut tapa tehdä soveltuvuustutkimus aina sairaalasielunhoidon virantäytön yhteydessä. Tutkimuksen on alun perin suorittanut seurakunnan ulkopuolinen taho luvulla seurakunnat ovat halunneet tutkimusryhmään oman edustajansa lähinnä siitä syystä, että silloin ei tehty paikallisesti omia työhaastatteluja ym. testejä. Katsottiin, että seurakunnan ulkopuolella tehty tutkimus sai liian suuren painoarvon henkilöä virkaan valittaessa. Myöhemmin paikalliset työhaastattelut ovat vakiintuneet käytännöksi. Edelleen paikallisten haastattelujen lisäksi valitut viranhakijat ovat lähetetty Helsinkiin soveltuvuustutkimukseen. Vireillä olevassa virkavalinnassa toteutetun soveltuvuustutkimuksen on tehnyt Suomen Psykologikeskuksen psykologi Jussi Kiikkerä, Kirkkohallituksen sairaalasielunhoidon johtaja Kirsti Aalto ja Turun ja Kaarinan johtava sairaalasielunhoitaja Hilkka Kakko-Helle. Soveltuvuustutkimuksen riippumattomuuden kannalta on ongelmallista, että tutkimukseen on seurakuntayhtymän edustajana osallistunut johtava sairaalasielunhoitaja Hilkka Kakko-Helle. Kirkkoneuvosto on valtuuttanut Kakko-Helteen valmistelemaan virantäyttöprosessin sen puolesta. Virantäyttöasiakirjat on toimitettu Kakko-Helteelle ja hän on osallistunut seurakuntayhtymän tekemiin työhaastatteluihin. Kakko-Helle on saattanut Helsingin työryhmän tietoon seurakuntayhtymässä tehtyjen työhaastattelujen tiedot ja tulokset. Lisäksi hän on toiminut kahden tutkimuksessa mukana olleen hakijan esimiehenä noin kaksi vuotta. Voidaan todeta, ettei tutkimuksen tekijöillä ole ollut neutraalisti ja tasapuolisesti tietoja kaikista tutkituista henkilöistä eikä soveltuvuustutkimuksen lopputulos ole riittävällä tasolla luotettava, tasapuolinen ja puolueeton.

19 Oman edustajan tarvetta tai kompetenssia olla mukana soveltuvuustutkimuksen suorittavassa ns. ulkopuolisessa työryhmässä ei ole Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä aikaisemmin pohdittu. Pohdinnan tarve on kuitenkin ilmeinen. Työnantajan oikeutena ja velvollisuutena on joka tapauksessa arviointiprosessiin kuuluvien tavoitteiden määrittely, arvioitavien asioiden määrittely, menetelmien valinta, arvioijan valinta, saadun arviointiraportin hyödyntäminen ja arviointityön seuranta. Valmistelija: lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto päättää palauttaa sairaalasielunhoitajan virantäytön jatkovalmisteluun. Jatkovalmistelussa tulee suorittaa uusi soveltuvuustutkimus. Tiedoksi Hilkka Kakko-Helle, Hannu Hurme, Hannu Kallio ja Mia Fager. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Virkaa auki julistettaessa kirkkoneuvosto valtuutti johtava sairaalasielunhoitaja Hilkka Kakko-Helteen hoitamaan viran täyttöprosessia siten, että esitys valittavasta henkilöstä tuodaan kirkkoneuvoston päätettäväksi. Hilkka Kakko-Helle yhdessä hallintojohtaja Hannu Kallion, yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurmeen ja lakimies Mia Fagerin kanssa päättivät lähettää hakijoista [ ] uuteen soveltuvuustutkimukseen. Tutkimuksen tekijäksi valittiin Romana Management Oy, jolla on toimipiste myös Turussa. Soveltuvuustutkimukseen osallistuivat [ ]. [ ] ei osallistunut tutkimukseen. Soveltuvuusarviointi perustuu aina annettuun informaatioon avoinna olevasta tehtävästä ja työyhteisön tarpeista. Romanalle annettiin seuraava informaatio soveltuvuusarvioinnin pohjaksi: Sairaalasielunhoitajan virantäytön soveltuvuustutkimuksessa arvioitavat asiat Seurakuntayhtymällä on sairaaloissa tehtävää sielunhoitotyötä varten sairaalasielunhoitajan virkoja. Johtosäännön mukaan sairaalasielunhoitajan tehtävänä on suorittaa toimialaansa kuuluvat sairaalasielunhoitajan tehtävät sekä muut tehtävät, jotka sielunhoitotyön johtokunta tai johtava sairaalasielunhoitaja hänelle antaa. Tehtävän pääasiallisena sisältönä on

20 antaa sielunhoitoa ensisijaisesti potilaille ja heidän läheisilleen, - järjestää hengellisiä tilaisuuksia ja suorittaa kirkollisia toimituksia sairaalassa, - toimia yhteistyössä sairaalan henkilökunnan kanssa ja tukea heidän työtään, - toimia alansa asiantuntijana ja kouluttajana seurakuntien piirissä, - toimia kouluttajana sekä eettisten ja elämänkatsomuksellisten kysymysten asiantuntijana terveydenhuollon kentässä. Sairaalasielunhoitajalta edellytetään vahvoja sosiaalisia valmiuksia, yhteistyökykyä kollegiaalisessa tiimissä, työympäristössä ja yhtymän kokonaisuudessa sekä luovuutta ja reagointikykyä erilaisissa muutostilanteissa. Sairaalasielunhoitajaksi valitulla tulee olla hyvä itsetunto ja itsetuntemus sekä vahva papin identiteetti. Sairaalasielunhoitajan tehtävän vaativuutta lisää psyykkinen stressi, joka johtuu jatkuvasta sairauden, kärsimyksen ja kuoleman kohtaamisesta myös äkillisissä ja traumaattisissa tilanteissa. Toimintaympäristönä vieras organisaatio, terveydenhuolto, asettaa vuorovaikutuskyvyille suuria vaatimuksia. Sairaalasielunhoitaja joutuu toimimaan itsenäisesti ja yksin. Tehtävässään hän edustaa toiminta-alueellaan koko kirkkoa. Sairaalasielunhoitajan tehtävän vaativuutta on kuvailtu palkanmäärittelyssä seuraavasti: - Tehtävä edellyttää erityistä asiantuntijuutta edellyttävää vuorovaikutusta. - Tehtävän ohjauksena on väljästi määritellyt ja luovat menettelytavat. - Tehtävässä ongelmanratkaisutilanteet vaihtelevat, mutta niissä voidaan usein tukeutua aiempiin ratkaisumalleihin. Ratkaisujen tueksi on hankittava ja itsenäisesti analysoitava erikoitunutta taustatietoa. - Tehtävässä on vastuu oman erityisalan hoitamisesta ja kehittämisestä. Soveltuvuusarvioinnissa kartoitettiin viranhakijoiden peruskyvyt ja energisyys, paineensieto, motivaatiorakenne, vuorovaikutus- ja vaikuttamistaidot, ammatilliset taidot sekä toimintatapa tiimissä ja alaisena. Arviointi sisälsi psykologisen testin ja haastattelun. Haastattelu pohjautui testin tulokseen ja sen tavoitteena oli saadun testituloksen täsmentäminen ja syventäminen. Soveltuvuusarvioinnin perusteella Romana Management suositteli virkaan valittavaksi joko [ ] tai [ ]. Molemmat menestyivät arvioinnissa erinomaisesti. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän sairaalasielunhoidossa on viisi sairaalasielunhoitajan virkaa ja yksi johtavan sairaalasielunhoitajan virka. Johtosääntö 27 määrittelee viran tehtävän seuraavasti:

21 Sairaalasielunhoitajan tehtävänä on suorittaa toimialaansa kuuluvat sairaalasielunhoitajan tehtävät sekä muut tehtävät, jotka sielunhoitotyön johtokunta tai johtava sairaalasielunhoitaja hänelle antaa. Sairaalasielunhoitajan virkojen tarkemmat tehtäväsisällöt määritellään johtavan viranhaltijan johdolla tarkemmassa työnjaossa. Työnjaon mukaan sairaalasielunhoitajat sijoittuvat sairaalasielunhoidon eri toimipisteisiin yhtymän alueella. Eri virkoihin pyritään palkkaamaan erilaisia vahvuuksia omaavia henkilöitä sekä mahdollisuuksien mukaan tasapuolisesti miehiä ja naisia. Virkavalinnassa voi erottaa kaksi osiota, virkakelpoisuuden toteamisen ja nimitysharkinnan. Virkaan valittavalta edellytetään erityistä kelpoisuutta eli pätevyyttä. Virkakelpoisuus voidaan jakaa muodolliseen kelpoisuuteen ja sopivuuteen. Sairaalasielunhoitajan muodollinen kelpoisuusedellytys on kirjattu yhteisten työmuotojen johtosääntöön 26: Sairaalasielunhoitajalla tulee olla kelpoisuus papin virkaan ja kirkon hyväksymä sairaalasielunhoitajan koulutus tai hänen on osallistuttava tähän koulutukseen heti ryhtyessään hoitamaan virkaa. Virkakelpoisuuden toinen puoli, sopivuus, taas viittaa lähinnä tosiasialliseen kelpoisuuteen eli riittävään kykyyn hoitaa asianmukaisesti viran tehtäviä, kuten riittävään terveydentilaan. Nimitysharkinnan perusteet tulevat perustuslaista, joka koskee kaikkia julkisia virkoja, myös kirkon virkoja. Perustuslaki säätää nimitysperusteiksi taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon. Virkaa täytettäessä joudutaan ratkaisemaan, mitä yleisillä nimitysperusteilla juuri kyseisessä tilanteessa on ymmärrettävä. Lähtökohtana on, mitä menestyksellinen viranhoito edellyttää. Taidolla tarkoitetaan koulutuksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja sekä muulla tavoin osoitettua tietopuolista perehtymistä virkaan kuuluviin asioihin. Teoreettisten opintojen ohella ja lisäksi hakija voi käytännön virkatoiminnassa saavuttamallaan kokemuksella osoittaa hankkineensa tarvittavia tietoja ja taitoja. Tällaista kokemusta voi saavuttaa virkatoiminnan lisäksi myös yksityisessä ja muussa sellaisessa toiminnassa, joka kehittää kyseiseen virkaan tarvittavaa ammattitaitoa. Kyvyllä tarkoitetaan perustuslain perusteluiden mukaan luontaista lahjakkuutta, työkykyä, järjestelykykyä, johtamiskykyä, aloitteellisuutta ja muita tehtävän toteuttamiseksi tarpeellisia kykyjä. Tämän henkilökohtaisen soveltuvuuden mittaamisessa voidaan käyttää mm. haastatteluja ja soveltuvuuskokeita.

22 Hakemusten ja niistä ilmikäyvän koulutuksen ja työkokemuksen, työryhmän suorittamien haastattelujen sekä Romana Managementin tekemän soveltuvuusarvioinnin perusteella avoinna olevaan sairaalasieluhoidon virkaan päteviä ja sopivimpia ovat Harri Heinonen ja Eija Mäkinen. Molemmat täyttävät muodollisen virkakelpoisuusehdon. Molemmilla on myös riittävästi viranhoidossa vaadittavaa taitoa ja kykyä. Molemmat menestyivät erinomaisesti sekä haastattelussa että soveltuvuusarvioinnissa. Valintaprosessia työstänyt työryhmä, johon kuuluvat johtaja sairaalasieluhoitaja Hilkka Kakko-Helle, yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme, sielunhoitotyön johtokunnan puheenjohtaja Mikko Laurén, hallintojohtaja Hannu Kallio ja TYKS:n osastonhoitaja Riitta-Maija Hokkanen pitävät virkaan sopivimpana Harri Heinosta. Sairaalasieluhoitotyön johtokunta on kokouksessaan päättänyt asettua tukemaan työryhmän kantaa. Valmistelija: lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto päättää valita avoinna olevaan sairaalasielunhoitajan virkaan pastori Harri Heinosen. Viran tehtäväkohtainen palkkaus on vaativuusryhmässä 602 lisättynä 20 %:lla vaativuusryhmien 602 ja 603 välyksestä. Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6.2 :n mukainen rikosrekisteriote. Tiedoksi Harri Heinonen, viran muut hakijat, Hilkka Kakko-Helle, yhteisen sielunhoitotyön johtokunta, henkilörekisterin pitäjä ja taloustoimisto. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 71 SAIRAALASIELUNHOITAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Sakari Hernberg on saapuneella kirjeellään irtisanoutunut sairaalasielunhoitajan virasta lukien. Seurakuntayhtymässä on irtisanoutumishetkellä ollut avoinna toinen sairaalasielunhoitajan virka. Tämä virka on ollut julkisesti haettavana Lähtökohtana seurakuntayhtymän virkaan valittaessa on julkinen hakumenettely. Julkisen hakumenettelyn tarkoituksena on turvata hallinnon uskottavuutta, oikeudenmukaisuutta, tasapuolisuutta ja parhaan mahdollisen henkilöstön saamista julkishallinnon palvelukseen. Työnantajan kannalta keskeistä on henkilöstön ottamisessa palvelukseen onnistunut henkilövalinta. Myös julkisen hakumenettelyn tavoitteena on parhaan mahdollisen henkilöstön saaminen julkishallinnon palvelukseen.

23 Yhteensä seurakuntayhtymässä on sairaalasielunhoitajan virkoja kuusi, joista yksi on johtavan virka. Sairaalasielunhoitajan muodollinen kelpoisuusedellytys on kirjattu yhteisten työmuotojen johtosääntöön 26: Sairaalasielunhoitajalla tulee olla kelpoisuus papin virkaan ja kirkon hyväksymä sairaalasielunhoitajan koulutus tai hänen on osallistuttava tähän koulutukseen heti ryhtyessään hoitamaan virkaa. Yhteisten työmuotojen johtosääntö 27 määrittelee sairaalasieluhoitajan viran tehtävät seuraavasti: Sairaalasielunhoitajan tehtävänä on suorittaa toimialaansa kuuluvat sairaalasielunhoitajan tehtävät sekä muut tehtävät, jotka sielunhoitotyön johtokunta tai johtava sairaalasielunhoitaja hänelle antaa. Sairaalasielunhoitajan virkojen tarkemmat tehtäväsisällöt määritellään johtavan viranhaltijan johdolla tarkemmassa työnjaossa. Työnjaon mukaan sairaalasielunhoitajat sijoittuvat sairaalasielunhoidon eri toimipisteisiin yhtymän alueelle. Eri virkoihin pyritään palkkaamaan erilaisilla vahvuuksia omaavia henkilöitä sekä mahdollisuuksien mukaan tasapuolisesti miehiä ja naisia. Seurakuntayhtymä on elokuun 2009 tammikuun 2010 aikana vienyt läpi raskaan, kalliin ja runsaasti aikaa vieneen rekrytointiprosessin sairaalasielunhoitajan viran täyttämiseksi. Kaikki potentiaaliset viranhakijat ovat voineet hakea virkaa julkisessa haussa. Hakuaika syksyllä avoinna olleen ja nyt avautuneen viran välillä on hyvin läheinen. Asiallisesti molemmat virkavalinnat koostuvat samoista elementeistä. Viran tehtävät ovat identtiset. Avoinna olleen sairaalasielunhoitajan viran julkisessa täyttöprosessissa löytyi kaksi erinomaista viran muodollisen kelpoisuusehdon ja viranhoidossa vaadittavan taidon ja kyvyn omaavaa henkilöä. Molemmat menestyivät erinomaisesti sekä haastattelussa että ulkopuolisen suorittamassa soveltuvuusarvioinnissa. Kyseisten henkilöiden vahvuudet ja kehittämisalueet ovat hakemusten, haastattelujen ja soveltuvuusarvioinnin perusteella toisiaan täydentävät. Saamalla molemmat henkilöt valituiksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän sairaalasielunhoidon virkoihin, tulee parhaimmalla mahdollisella tavalla turvattua sairaalasieluhoidon työn korkealaatuinen taso ja monipuolisuus yhtymän alueella. Toinen mainituista avoimen viran hakijoista, pastori Harri Heinonen tuli edellisessä asiakohdassa valituksi avoinna olleeseen sairaalasielunhoitajan virkaan. Toinen heistä, pastori Eija Mäkinen, esitetään valittavaksi avoimeksi tulevaan sairaalasieluhoitajan virkaan. Eija Mäkisen hakemus liitteineen on seuraava: Liite 1 71.

24 Eija Mäkinen on antanut suostumuksensa virantäyttöön. Valinta täyttää julkisella hakumenettelyllä tavoitellut asiaintilat. Valintaprosessia työstänyt työryhmä, johon kuuluvat johtaja sairaalasieluhoitaja Hilkka Kakko-Helle, yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme, sielunhoitotyön johtokunnan puheenjohtaja Mikko Laurén, hallintojohtaja Hannu Kallio ja TYKS:n osastonhoitaja Riitta-Maija Hokkanen esittävät, että avoimeksi tulevaan virkaan nimitetään Eija Mäkinen. Sairaalasieluhoitotyön johtokunta on kokouksessaan päättänyt asettua tukemaan työryhmän kantaa. Valmistelija: lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto päättää valita avoimeksi tulevaan sairaalasielunhoitajan virkaan pastori Eija Mäkisen. Viran tehtäväkohtainen palkkaus on vaativuusryhmässä 602 lisättynä 20 %:lla vaativuusryhmien 602 ja 603 välyksestä. Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6.2 :n mukainen rikosrekisteriote. Tiedoksi Eija Mäkinen, Hilkka Kakko-Helle, yhteisen sielunhoitotyön johtokunta, henkilörekisterin pitäjä ja taloustoimisto. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 72 KANTTORI MARKO HAKANPÄÄN TEHTÄVÄKOHTAINEN PERUSPALKKA Seurakuntayhtymän siunauskappelien urkujen hoito on ollut yhden seurakuntayhtymässä työskentelevän kanttorin vastuulla. Tehtävä sisältää Ylösnousemuskappelin, Kärsämäen kappelin ja Pyhän Ristin kolmen kappelin urkujen hoidon. Viimeksi tehtävää on hoitanut Mikaelin seurakunnan kanttori Marko Hakanpää. Kirkkoneuvosto nimitti kokouksessaan Hakanpään siunauskappelien uruista vastaavaksi henkilöksi ajalle ja myönsi hänelle 5 %:n vastuulisän hänen varsinaisesta palkastaan H34 laskettuna. Vastuulisä on maksettu hautausmaahallinnon kustannuspaikalta Palkkausuudistuksen myötä alkaen Hakanpäälle maksettu vastuulisä siirrettiin hänelle maksettavaan peruspalkkaan. Hänen tehtäväkohtaiseen peruspalkkaan lisättiin maksettu vastuulisä siten, että palkka määriteltiin lähinnä vastaavaan käytössä olevaan seuraavaan positioon. Hakanpään kanttorin tehtävä sijoitettiin vaativuusryhmässä 601 positioon +20% ja vastuulisän kanssa palkka asettui positioon +60%. Käyttöön otettujen positioportaiden harvalukuisuudesta johtuen urkujen vastuutehtävästä maksettu li-

25 sä nousi palkkausuudistuksen myötä, ollen alun perin 105 euroa ja syksyllä ,92 euroa kuukaudessa. Siunauskappeleiden urkujen hoitoon sisältyy mm. urkujen kunnon seuranta ja urkujen huoltokirjoihin tehtyihin havaintoihin reagoiminen vikojen korjaaminen mahdollisuuksien mukaan äänikertojen virittäminen puhaltimen voitelu tai sen seuranta korjaustarpeista ilmoittaminen ja niihin liittyvät toimenpide-ehdotukset kiinteistötoimistolle ja huoltoon ja korjauksiin liittyvä yhteydenpito urkujenrakentajiin. Kiinteistötoimisto on todennut tehtävän olevan edelleen tarpeellinen. Tehtävä on jatkuva eli määräys tehtävään voisi olla toistaiseksi jatkuva. Marko Hakanpää on antanut suostumuksen tehtävässä jatkamiselle. Myös Hakanpään esimies kirkkoherra Lehikoinen ja musiikkitoimikunnan puheenjohtaja Rauno Heikola puoltavat Hakanpäälle jatkoa. Siunauskappelien urkujen vastuutehtävästä maksettu lisä nousi palkkausuudistuksen myötä liian korkeaksi tehtävän velvoittavuuteen ja muuhun yhtymän palkkatasoon verrattuna. Marko Hakanpää kertoo tehtävästä seuraavaa: Tehtäviin menee keskimäärin 2-3 tuntia kuukaudessa. Kyse on toisaalta myös siitä, että olen periaatteessa vapaapäivinä ja lomallakin hälytysvalmiudessa, ja olen myös käynyt noina aikoina vikoja korjaamassa. Välillä tulee isompia juttuja, kuten tulevan helmikuun lopussa kolmien urkujen osittainen uudelleenäänitys jolloin olen paikalla kaksi päivää eli 16 tuntia ylimääräistä. Pääsääntöisesti olen pyrkinyt hoitamaan tehtävät siunaustoimitusten yhteydessä, mutta välillä olen joutunut lomaltakin hommiin. En varsinaisesti ole vastaan vaikka palkkio olisi pienempikin, mutta mieti edellä sanomani perusteella mikä on kohtuullinen korvaus muutaman tunnin konkreettisesta työstä sekä siitä että "päivystän" periaatteessa koko ajan. Ainakin vahtimestareilla ja kanttoreilla on selvästi määritelty henkilö, jonka puoleen voivat tarvittaessa kääntyä. Tehtävästä maksettavaa palkkaa määriteltäessä tulee huomioida sekä lisätyön määrä että varallaolo tehtävää varten. Lisäksi tulee huomioida yhtymän yleinen palkkataso. Koska Hakanpää on hengellisen työn tekijä, tulee korvauksen kattaa sekä varallaolo että vapaa-ajalla tehty työ. Tehtävän sisältö ei ole muuttunut vaativammaksi viimeksi tehdyn päätöksen jälkeen. Alun perin määritelty korvaus vastaisi edelleen suuruudeltaan kohtuullista korvausta ko. tehtävästä. Koska seurakuntayhtymässä on jo otettu käyttöön ns. välipositiointeja, voisi uutta päätöstä tehtäessä korjata korvauksen suuruudeksi +30% eli Hakanpään tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi %.

26 Tällöin lisätehtävän osuudeksi tehtäväkohtaisesta muodostuisi 129,70 euroa. Marko Hakanpää hyväksyy nyt esitetyn korvauksen suuruuden. Valmistelija: lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto päättää nimittää kanttori Marko Hakanpään Ylösnousemuskappelin, Kärsämäen kappelin ja Pyhän Ristin kolmen kappelin uruista vastaavaksi henkilöksi alkaen toistaiseksi. Marko Hakanpäälle maksettavan tehtäväkohtaisen peruspalkan suuruus on %, josta uruista vastaavan tehtävän osuus on +30% välyksestä. Palkanlisä maksetaan kappelien yhteisistä varoista kustannuspaikalta Tiedoksi Marko Hakanpää, Jouni Lehikoinen ja taloustoimisto. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 73 HEINÄNNOKAN LEIRIKESKUKSEN HOITAJA SAMULI KALLION PALKANTARKISTUS Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä on kolme varsinaista leirikeskusta, Kunstenniemen leirikeskus, Heinänokan leirikeskus ja Sinapin leirikeskus. Leirikeskuksia johtaa kutakin oma kurssikeskuksen hoitaja. Piikkiön seurakunnan liityttyä seurakuntayhtymään vuoden 2009, kasvatusasiainkeskus sai vastatakseen myös Pyölinrannan leirikeskuksen. Pyölinrannan leirikeskus on huomattavasti pienempi kuin muut yhtymän leirikeskukset sekä resursseiltaan että toiminnaltaan. Kasvatusasiainkeskus on antanut seuraavat tunnusluvut kunkin leirikeskuksen osalta kesältä 2009: - leirien lukumäärä - asiakkaiden lukumäärä - työntekijöiden lukumäärä - elintarvikkeiden kustannukset. Leirikeskus leirien lkm asiakkaiden lkm vakitt. lkm kesätt. lkm elintarv.kust./eur huom. toiminta Kunstenniemi Sinappi täysi kapasiteetti Heinännokka lievää kasvua Pyölinranta 4 (2010:7)? kasvaa Heinänokan kurssikeskuksen hoitaja Samuli Kallio vastasi Pyölinrannan leirikeskuksen toiminnasta kesällä Vaikka leirikeskus on alkeellinen

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16.

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16. LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/ Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4. klo 16. PAIKKA Sähköposti KOKOUSASIAT 32 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous 12.6.2013. Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous 12.6.2013. Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 91 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 92 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tapiolan seurakuntaneuvosto 09.02.2016 16:30 1/2016

SISÄLLYSLUETTELO. Tapiolan seurakuntaneuvosto 09.02.2016 16:30 1/2016 SISÄLLYSLUETTELO Tapiolan seurakuntaneuvosto 09.02.2016 16:30 1/2016 Esityslistan kansilehti... 1 1 Vahtimestarin työsuhteen täyttäminen... 2 2 Nuorisotyönohjaajan viran täyttäminen... 4 3 Kappalaisen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 4/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 4/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 4/2011 Kokousaika 24.3.2011 klo 18.00 20.17 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Raila Degerholm Juha Gustafsson Harry Hänninen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 18.9.2014 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 Kirkkoneuvosto 20.07.2011

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 Kirkkoneuvosto 20.07.2011 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.20 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari x Kantola Pentti x Varapj Kiljunen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.5.2011 klo 17.00 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Haapala Heikki jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.55 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalon 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula Paavola

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja, sihteeri. Hellstén Jorma. Kanervavuori Mirjo. Langh-Lagerlöf Laura. Tuomarila Sinikka Wikström Jaana

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja, sihteeri. Hellstén Jorma. Kanervavuori Mirjo. Langh-Lagerlöf Laura. Tuomarila Sinikka Wikström Jaana PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 18.00 Paikka Piikkiön seurakuntakeskuksen sisäpihan katos Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja, sihteeri Aso Janne Hellstén Jorma Hörkkö Ulla vara

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010 65 63 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 21.10.2010 63 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen Aika 17.4.2012 klo 17.30 18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Heikki Haapala jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen Pihkala Isto jäsen

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15.5.2014 N:o 6/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57. Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom!

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15.5.2014 N:o 6/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57. Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom! KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57 Kokousaika Kokouspaikka Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom! Aika ja paikka Laukaan kirkko Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

Järvenpään kirkkovaltuusto päättää neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista ja valitsee johtajan.

Järvenpään kirkkovaltuusto päättää neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista ja valitsee johtajan. JÄRVENPÄÄN, KERAVAN JA TUUSULAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN OHJESÄÄNTÖ Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakutien perheasiain neuvottelukeskuksen tehtävänä on kirkkomme tunnustuksen pohjalla

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kirkkoneuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kirkkoneuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 28.10.2014 kello 18.00 19.45 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen,

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kirkkoneuvosto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kirkkoneuvosto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Aika tiistai 15.1.2013 klo 18.00 19.47 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokouskutsu Seurakuntaneuvosto 13.2.2012 klo 18.00 Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokoonnumme ma. 13.2.2012 toimittamaan kirkolliskokouksen-

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 25.11.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 25.11.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 25.11.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 28.11.2014-29.12.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Airio, Mirja Andersson,

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 NRO 3 / 2010 Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA PÖYTÄKIRJA 3 Hallitus 23.4.2015

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA PÖYTÄKIRJA 3 Hallitus 23.4.2015 Kokoustiedot Aika: torstai 23.4.2015 klo 18.30 19.15. Paikka: Lehtimäentie 1 D, Espoon keskus Saapuvilla olleet jäsenet: Muut saapuvilla olleet: Pirjo Kemppi-Virtanen, puheenjohtaja jäsen Espoo Kaisa Alaviiri,

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 1/2013 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 17.1.2013 klo 17.00 19.14 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Murto Eija vs. kirkkoherra, pj.,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika Keskiviikko 5.10.2011 klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Koulukatu 10, rippikoulusali Käsiteltävät asiat: 70 KOKOUKSEN AVAUS 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] Aika 4.6.2014 Paikka Läsnä Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Akaan-Penttilä Aulikki Hirvonen-Nurmi Katri Kiviluoto Hilkka

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.50 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 73 Hartikainen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) KOKOUSTIEDOT Aika 10.5.2011 klo 17-17.52 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Vähäsarja Vilho vs. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj.

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto 74-87 13.10.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto 74-87 13.10.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 13.10.2015 kello 18.00 19.33 Paikka: Ruskon seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkoneuvoston jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 17.00 18.20. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa läsnä / poissa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013 Kokousaika Tiistai 8.1.2013 Klo 18.37 18.53 Kokouspaikka Osallistujat Kirkon Wanha Sali Asikanius Pertti Haapala Konsta Jokinen Eija-Sisko Kanerva Teemu Karhunen Otto poistui kokouksesta klo 18.51 Kippilä

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 5/ 2010 sivu 1

Kirkkoneuvosto Nro 5/ 2010 sivu 1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 5/ 2010 sivu 1 Kokousaika: Ti 18.5.2010 Klo 18.30 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 56 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 3 27.01.2016. 3 Asianro 7479/01.01.

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 3 27.01.2016. 3 Asianro 7479/01.01. Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 3 Asianro 7479/01.01.01/2015 Oikaisuvaatimus / Palomiehen viran valinta alkusijoituspaikkana Riistaveden paloasema Henkilöstö- ja hallintopäällikkö

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA maanantai 18.5.2015 klo 18.00 20.25 PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3 läsnä/poissa OSALLISTUJAT Astola, Matti kappalainen, puheenjohtaja ( x ) Kaitainen, Markku kappelineuvoston

Lisätiedot

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki. Hietaranta Miikka jäsen Honkala Sanna-Mari jäsen

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki. Hietaranta Miikka jäsen Honkala Sanna-Mari jäsen 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 8 /2014 Aika: maanantai 3.11.2014 klo 18 18.55, 19.00 19.28 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen Matti puheenjohtaja

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 7-2013. Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00. Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 7-2013. Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00. Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00 Paikka Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 21.10.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 21.10.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 21.10.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 27.10.2014-28.11.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 Kokousaika 1.11.2011 klo 18.00 21.18 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Juha Ilonen, puheenjohtaja (puheenjohtajana

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali.

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali. KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 16.00 18.05 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Ainali Päivi Kenttälä

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2009 Kirkkoneuvosto 12.2.2009 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2009 Kirkkoneuvosto 12.2.2009 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2009 Kirkkoneuvosto 12.2.2009 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2009 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA torstaina 12. päivänä helmikuuta kello 10.00 alkaen Seurakuntatalo JÄSENET Sari Heiskanen 17-28 Maija Jakkula 17-28 Markku

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1 / 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 20.1.2011 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1 / 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 20.1.2011 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 20.1.2011 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 20.1. 2011 klo 18.00 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Norvasuo, Tuomo puheenjohtaja Grönberg, Kirsti

Lisätiedot

Irja Kivistö, sihteeri

Irja Kivistö, sihteeri Seurakuntaneuvosto 15.3.2010 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 36 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kuusiston kanttorila, Linnanrauniontie 157 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Andersson, Jari

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015 29 26 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 23.04.2015 26 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kokouspaikka Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Anu Aalto Tuomas Alaterä Kaarlo

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 46 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 46 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Perustettavan Salon seurakunnan järjestelytoimikunta Aika: 15.10.2008 klo 18.00-19.10 Paikka: Seurakuntatalo, Keskisali, Kirkkokatu 6, Salo Osallistujat: 45 Kokouksen avaus Pöytäkirja Esityslista 5/2008

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 11.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.11.2015-17.12.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 48-59 09.06.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 48-59 09.06.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 48-59 09.06.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 09.06.2015 kello 18.00 19.10 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8.8.2012 N:o 7/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 3.8.2012 Sivu 71

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8.8.2012 N:o 7/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 3.8.2012 Sivu 71 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 3.8.2012 Sivu 71 Kokousaika Keskiviikko 8.8.2012 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Mäkeläinen Tuomo

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto NRO: 3/2016 PÖYTÄKIRJA Alueneuvosto AIKA: 20.4.2016 klo 16.30 PAIKKA: PAIKALLA: Kirkonkranni, kokoustila 5 (3. krs.) Hautala Milla Hihnala Juhani Kankaanpää Arja Kivimäki Jari (poissa), paikalla varajäsen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 Tark: Seurakuntaneuvosto 72. Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 Tark: Seurakuntaneuvosto 72. Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30 72 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja poistui 143 Ainasoja, Merja jäsen Andersson,

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 11.6.2014 kello 18.00 19.35 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) Leipomo-kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 6-2015. Aika Maanantai 8.6.2015 klo 18.15 19.30. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 6-2015. Aika Maanantai 8.6.2015 klo 18.15 19.30. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 8.6.2015 klo 18.15 19.30 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 81 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan valitsee kaupunginvaltuusto. Viran julistaa haettavaksi kaupunginhallitus.

Kaupunginjohtajan valitsee kaupunginvaltuusto. Viran julistaa haettavaksi kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus 140 11.05.2015 Kaupunginhallitus 154 01.06.2015 Kaupunginhallitus 213 17.08.2015 Kaupunginvaltuusto 58 24.08.2015 Kaupunginjohtajan viran täyttäminen 344/01.01.01.00/2015 KH 11.05.2015

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

Allekirjoitus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä. 23.09.2008 Haapajärvi

Allekirjoitus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä. 23.09.2008 Haapajärvi HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 7/08 Kirkkoneuvosto Sivu 78-85 KOKOUSAIKA Maanantai 22.09.2008 klo 19.00-20.00 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo Saapuvilla olleet jäsenet Varsinainen jäsen läsnä varajäsen

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2015 Aika ja paikka Ke 13.5.2015 klo 18.00-19.25 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, kulmakamari (käynti Härmävaarantien puolelta),

Lisätiedot

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 14.1.2015 klo 17.00 18.15 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 1

Lisätiedot

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Kellolahdentie 8, 70460 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848 379 SEURAKUNTANEUVOSTO 21.4.

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Kellolahdentie 8, 70460 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848 379 SEURAKUNTANEUVOSTO 21.4. KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Aika 19.4.2016 klo 16.30-17.05 (tarjoilu 16.00) Paikka Pyhän Johanneksen kirkon takkahuone, Kellolahdentie 8 Kokoonpano ja läsnäolo Mäkinen Aulikki

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 11/2009 Kirkkoneuvosto 12.8.2009 114 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 11/2009 Kirkkoneuvosto 12.8.2009 114 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2009 12.8.2009 114 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 12. päivänä elokuuta 2009 kello 10.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo Sari Heiskanen Markku Huttunen Maija Jakkula Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016 17.2.2016. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016 17.2.2016. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 1622016 1722016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 1622016 klo 1700-1855 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen vt kirkkoherra, pj (poissa :t 23

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Vapaaehtoiskeskus Pysäkin auditoriossa, Kirjastokatu 1, Hämeenlinna.

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2013. Perusturvalautakunta. 10.4.2013 klo 17.00-17.35

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2013. Perusturvalautakunta. 10.4.2013 klo 17.00-17.35 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 10.4.2013 klo 17.00-17.35 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014. Ahonen Kauko Aro Jorma Hämäläinen Marja-Muusa Laitinen Pertti Matero Anneli Pulkkinen Sinikka

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014. Ahonen Kauko Aro Jorma Hämäläinen Marja-Muusa Laitinen Pertti Matero Anneli Pulkkinen Sinikka Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 5.2.2014 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 4.2.2014 klo 16.00 16.16 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Hannun sali Ahonen Kauko Aro Jorma Hämäläinen Marja-Muusa Laitinen Pertti

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2010 10.02.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2010 10.02.2010 1 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 10.02.2010 1 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.7.2005 361 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 356 373 Aika keskiviikko 20.7.2005 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 24.03.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 24.03.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 24.03.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 31.03.2014-1.5.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

1 kutsua virkaa hakeneista haastateltaviksi seuraavat hakijat:

1 kutsua virkaa hakeneista haastateltaviksi seuraavat hakijat: Kunnanhallitus 8.09.05 Kunnanhallitus 9 0..05 Henkilöstöjohtajan viran, vakanssinumero 00000089, täyttäminen 68/0.0.00/05 Kunnanhallitus 8.09.05 Kunnanhallitus julisti kokouksessaan 0.8.05 henkilöstöjohtajan

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 4-2015. Aika Tiistai 14.4.2015 klo 16.30 19.56. Valtakatu 38, 6. krs, kokoushuone Norppa/Kuutti, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 4-2015. Aika Tiistai 14.4.2015 klo 16.30 19.56. Valtakatu 38, 6. krs, kokoushuone Norppa/Kuutti, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Tiistai 14.4.2015 klo 16.30 19.56 Paikka Valtakatu 38,

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

10.9.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Ijäs Antti sihteeri

10.9.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Ijäs Antti sihteeri PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo, yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 11-2015 Aika 09.12.2015 kello 18.00 19.30 Paikka Virastotalo Läsnä Puheenjohtaja Järvinen Virpi Varapuheenjohtaja Lilja Lasse J Jäsenet Ahonen Arto,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen Aika 17.4.2012 klo 17.30 18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Heikki Haapala jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen Pihkala Isto jäsen

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2/2014 Kirkkoneuvosto 18.2.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne.

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2/2014 Kirkkoneuvosto 18.2.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne. KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2/2014 Kokousaika 18.2.2014 klo 17.00 17.45 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Ala-Käkelä Liisa Kallio Laila Karlstedt Risto

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2013. Perusturvalautakunta. 18.03.2013 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2013. Perusturvalautakunta. 18.03.2013 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.03.2013 klo 17.00 17.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/2007 Seurakuntaneuvosto 13.11.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh.

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/2007 Seurakuntaneuvosto 13.11.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 6/2007 Aika: tiistaina 13.11.2007 klo 18.00 19.55 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä ASIALISTA 67 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

-3, KH 5.10.2015 16:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.10.2015

-3, KH 5.10.2015 16:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.10.2015 -3, KH 5.10.2015 16:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 5.10.2015 Esityslista 21/2015 -2, KH 5.10.2015 16:00 Kokousaika Maanantai 5.10.2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.7.2013 N:o 7/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.7.2013 N:o 7/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66 Kokousaika Torstai 25.7.2013 klo 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja Kuokkanen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 20.00 Paikka: Lamminniemen kappeli Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013 AIKA Perjantai 17.5.2013 klo 9 10.50 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.36 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 15 Ainali Päivi

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkoneuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkoneuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 26.05.2015 kello 19.00 20.40 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot