Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikko 11.11.2009 klo 17.15 19.20. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA N:o 10/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(18) 232 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen Ilkka Haapamäki Aila Heimonen Taisto Helttunen Pentti Huuskonen Reijo Karhunen Tuula Nihtilä Risto Orenius Marja Paananen Eeva-Liisa Pallonen Jouni Puupponen Riitta Rajala Inga-Lill Virtanen Marja-Leena puheenjohtaja MUUT SAAPUVILLA OLLEET Ala-Paavola Sinikka Leppänen Jorma Lätti Jouni Marjamäki Ritva KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja talousjohtaja hallintosihteeri ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Ilkka Järvinen Hyvinkäällä Allekirjoitukset Ritva Marjamäki Risto Nihtilä Marja Orenius

2 Kirkkoneuvosto Kokouksen asialista 270. Kokouksen avaus 271. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 272. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 273. Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 274. Kehä-IT yhteistyöalueen perustaminen 275. Kehä-IT:n johtokunnan jäsenen ja varajäsenen valinta 276. Seurakunnan edustaja Veteraanitalosäätiön hallitukseen vuosiksi Raportti Tuusulan ja Nurmijärven rovastikuntien ystäväseurakuntatyön toimikunnan tutustumismatkasta Viljandin rovastikuntaan Henkilöstökoulutussuunnitelmaesitys vuodeksi Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 280. Johto- ja toimikuntien kokousten asialistat 281. Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat 282. Hyvinkään Vammaisjärjestöjen Yhteistyöelin Vaje ry:n vuoden 2009 vammaispalkinto 283. Seurakunnan edustajat Hyvinkään turvallisuusasioita pohtivissa aluetyöryhmissä itäisen aluetyöryhmän uusi varsinainen jäsen 284. Sairaalasielunhoidon työjärjestelyjä 285. Muita asioita 286. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

3 Kirkkoneuvosto Kokouksen avaus Alkuvirren 373 ja hartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 271 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on lähetetty jäsenille Kokous todetaan KJ 9:1 :n ja KL 7:4 :n mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 272 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Risto Nihtilä ja Marja Orenius. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla Ehdotus hyväksyttiin. 273 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi lisättynä lisäesityslistan asioilla: 1. Seurakunnan edustajat Hyvinkään turvallisuusasioita pohtivissa aluetyöryhmissä itäisen aluetyöryhmän uusi varsinainen jäsen 2. Sairaalasielunhoidon työjärjestelyjä

4 Kirkkoneuvosto Kehä-IT -yhteistyöalueen perustaminen (Lätti) Yleistä Kirkkohallitus on päättänyt kirkon ja seurakuntien tietohallinnon uudelleen organisoinnista Meidän kirkko tietoverkoissa -tietohallintostrategian mukaisesti. Strategia on tarkasteltavissa yksityiskohtaisesti nettiosoitteessa Strategian tavoitteena on kirkon tietohallinnon uudelleenorganisointi siten, että tietojärjestelmät ja IT-infrastruktuuri tukevat parhaalla mahdollisella tavalla kirkon lakisääteisten tehtävien suorittamista. Kirkon keskitetyn jäsentietojärjestelmän aikaansaamiseksi kirkolliskokous on hyväksynyt esityksen kirkkolain 16 luvun muuttamiseksi. Uusi jäsentietojärjestelmä (Kirjuri) otetaan käyttöön vuonna Kirjurin myötä nykyisellään hajautetusti toimiviin tietojärjestelmiin perustuva kirkonkirjojenpito korvataan seurakuntien yhteisellä jäsentietojärjestelmällä. Tällöin jäsentietojen ylläpitäminen ja jäsentiedoista tulosteiden saaminen onnistuu mistä tahansa evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnasta. Tietohallintostrategian mukaisesti kirkkoon luodaan täysin uusi tietojärjestelmien käyttöoikeuksien hallintajärjestelmä ja tietoturvatasoa nostetaan aiempaan tilanteeseen nähden huomattavasti. Yksi osa kirkon ja seurakuntien tietoturvallisuuden parantamista ja tietohallinnon uudelleen organisointia on laajojen seurakuntien yhteisten IT-yhteistyöalueiden perustaminen. Kirkon tietohallinnon johtoryhmän mielestä pienten seurakuntien IT-resurssit ja IT-osaaminen eivät enää yksinään riitä mm. lakisääteisten tietoturvavaatimusten toteuttamiseen. Johtoryhmän kannanoton mukaan Kirkon tietojärjestelmien käyttöoikeuksien hallintajärjestelmän rakentamisen ja käyttöönoton urakka vuosien 2009 ja 2010 aikana seurakunnissa on niin työläs ja syvällistä IT-tekniikan tuntemusta vaativa, että siitä ei selvitä muuten kuin organisoimalla seurakunnat sellaisiksi laajoiksi sopimuspohjaisiksi IT-yhteistyöalueiksi, joissa IT-asioita on hoitamassa vähintään 2-3 päätoimista ja kokopäivätoimista osaavaa IT-asiantuntijaa. Tätä seurakuntien IT-palvelujen rakennemuutosta on arvioitu ja suunniteltu ns. TYPhankkeessa (kirkon työasemaverkon yhteiset palvelut hanke) yhteistyössä Kirkkohallituksen ja seurakuntien asiantuntijoiden kanssa. Tuusulan ja Nurmijärven rovastikuntien seurakuntien (Tuusula, Kerava, Järvenpää, Nurmijärvi, Hyvinkää ja Mäntsälä) talousvastaavat ja IT/ATK-henkilöt ovat valmistelleet lokakuusta 2008 lähtien IT-yhteistyötä. Aiesopimus hyväksyttiin em. seurakuntien hallintoelimissä helmi-maaliskuussa 2009 ja allekirjoitettiin Aiesopimus laadittiin sellaiseksi, että siihen voi liittyä myöhemmin muitakin seurakuntatalouksia. Juhannukseen 2009 mennessä 19 muuta seurakuntataloutta oli hyväksynyt aiesopimuksen ja Järvenpään IT-palvelukeskuksen toimikunnan johtosäännön. Näin muodostunut IT-yhteistyöalue käsittää 25 seurakuntataloutta, joissa on noin jäsentä ja vakituista työntekijää. Nimeksi on otettu Kehä-IT -yhteistyöalue. Rovastikunnittain mukaan tulevat seurakunnat näkyvät liitteestä 1.

5 Kirkkoneuvosto IT-yhteistyöalueen suunnittelua on jatkettu aiesopimuksen solmimisen jälkeen kirkkohallituksen tietohallintostrategian tavoitteet täyttäväksi IT-yhteistyöalueeksi. Suunnitteluun ovat voineet vaikuttaa kaikki osallistujat koko kesän ja syksyn 2009 jatkuneessa valmistelussa, jota on tehty aiesopimuksen mukaisessa toimikunnassa ja sen nimeämissä työryhmissä sekä alueen IT/ATK-henkilöstön toimesta. Työtä on tehty IT-yhteistyön teknisten ratkaisujen, sopimuskysymysten ja kustannusten selvittämiseksi osapuolia tyydyttävällä tavalla. Tekniseksi pohjaratkaisuksi on valittu palvelin- ja sovellusvirtualisointi, jossa tiedot ovat keskitetysti ja tietoturvallisesti palvelinyksiköissä. Tiedot siirtyvät nopeita tietoliikenneyhteyksiä pitkin työntekijöiden työskentelylaitteille. Sopimusneuvotteluiden tuloksena on saatu aikaiseksi Kehä-IT -yhteistyöalueen sopimus (liite 2, jonka liitteinä ovat Kehä-IT:n johtokunnan johtosääntö ja Kehä-IT:n toimintakuvaus). Toimintakuvauksessa esitetään yhteistyö, Kehä-IT:n isäntäseurakunnan tehtävät ja osapuolten tehtävät. Valmistelutyötä jatketaan vielä monella rintamalla mm. talousarvion muokkaamisessa (toimikunnan hyväksymä talousarvioesitys liitteenä 3), henkilökunnan tehtävänkuvien laatimisessa, alueen IT-infrastruktuurin kartoittamisessa ja uuden IT-toiminta-ympäristön pilotoinnissa. Sopimukset on kuitenkin hyväksyttävä niin, että päätökset ovat lainvoimaisia tammikuun 2010 loppuun mennessä, jotta hankkeelle saadaan kirkkohallituksen avustus /seurakuntatalous ja 69 /alueen työntekijä. Vuonna 2010 seurakunnat siirretään yksi kerrallaan uuteen Kehä-IT tietohallintoympäristöön. Varsinaisen IT-yhteistyön alkaessa yhteiseen lukuun toimiva IT-henkilöstö siirtyy isäntäseurakunnan palvelukseen. IT-henkilöstön varsinainen toimipaikka sijaitsee isäntäseurakunnan tiloissa tai isäntäseurakunnan toisilta IT-yhteistyöalueen seurakunnilta tai muilta toimijoilta vuokraamissa tiloissa. Järvenpään toimipisteen lisäksi ovat tulossa sivutoimipisteet Lohjalle ja Porvooseen. Porvoo tulee toimimaan ruotsinkielisen palvelun ensisijaisena toimipisteenä. Ruotsinkielisessä palvelussa pyritään yhteistyöhön myös Pedersören IT-alueen kanssa. IT-henkilöstöksi ei pääsääntöisesti ole tarkoitus palkata henkilöitä seurakuntien ulkopuolelta, vaan paikat täytetään mahdollisuuksien mukaan IT-yhteistyöalueen seurakuntien omilla työntekijöillä. Alkuvaiheessa IT-yhteistyöalueen perustaminen lisää kustannuksia, koska investoidaan uuteen palvelin- ja sovellusvirtualisointiympäristöön. Uudessa ympäristössä laitteistot ovat kuitenkin pitkäikäisempiä kuin tällä hetkellä käytössä olevat laitteistot. Ensimmäisenä vuonna aiheutuu myös päällekkäisiä kuluja, kun voimassa on sekä vanha että uusi IT-järjestelmä. Siirtymäkauden jälkeen henkilöstöä arvioidaan tarvittavan vähemmän kuin nykyratkaisuilla. IT-yhteistyöalue tuo seurakunnille keskimääräistä paremman tietoturvallisuuden, yhtenäiset menettelytavat, yhteiset IT-kilpailutukset ja yhteisen HelpDeskpalvelun. Lisäksi etuna on henkilöstön etätyöskentelymahdollisuuksien parantuminen ja seurakuntien oman IT-erikoisosaamistarpeen väheneminen. Yksittäistä seurakuntaa laajemmassa IT-yhteistyöalueessa saadaan IT-henkilöstön sijaistukset hoidetuksi vähemmin palvelukatkoksin ja niin, ettei yksittäinen IThenkilö ole koko ajan hälytysvalmiudessa. Myös ulkopuolisten palvelujen

6 Kirkkoneuvosto käyttöä voitaneen ajan myötä vähentää. Tavoitteena on myös laitteistojen yhtenäistämisen ja keskittämisen kautta saavutettavat kustannusedut. Kirkkolain mukaan seurakuntien yhteistyötä varten perustettavan johtokunnan johtosäännöstä on hankittava sopijaseurakuntien lausunnot ennen kuin isäntäseurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyy johtosäännön. Yhteistyön erityiset vaikutukset Hyvinkään seurakunnan tietohallintoon: Talousvaikutukset Hyvinkään seurakunnan tietohallinnon kulut ovat olleet hyvin kohtuulliset seurakuntavertailujen perusteella. Tietohallinnon kokonaiskulut (ilman puhelinkuluja ja kopiointi/tulostuskuluja) ovat olleet euron tasolla. Tästä toimintakulut palkkakuluosuudet ml. ovat olleet noin euroa sekä pääoma- ja tilakulut noin euroa. Toimintakuluista siirtyy noin euroa Kehä-IT:lle (sisältyy jatkossa heidän budjettiin) ja euroa on seurakuntakohtaisten sovellusten ja seurakunnassa jatkossa tarvittavan työpanoksen osuus. Hyvinkään osuus Kehä-IT:n jatkuvista kuluista on noin euroa, joten IT-toimintakulujen perustaso nousee noin eurolla. Vuonna 2010 on lisäksi kertaluontoisia eriä (vuoden 2009 pilotointikulut, ylimenovaiheen lisähenkilökunta sekä uuden ympäristön laiteinvestoinnit), joista Hyvinkään osuus on noin euroa. Näiden kulujen tulisi suunnitelmien mukaan poistua asteittain kolmessa vuodessa. Em. Kehä- IT:n kulut sisältävät mm. toimisto-ohjelmistojen lisenssit ja osan perustyöasemien uusinnasta, joiden investointimenot (noin euroa) säästyvät vuoden 2009 hankinnoista. Seurakunnan tietohallinnon peruskulutaso nousee nykyisestään ja kolmen vuoden aikana on lisäksi siirtymävaiheen erilliskuluja. Käytännössä on mahdotonta tehdä täysin vertailukelpoisia laskelmia, koska uusi toimintaympäristö tuo paljon laadullisia ja teknisiä muutoksia, joita seurakuntien olisi muutoin tullut järjestää omatoimisesti. Kulut olisivat nousseet joka tapauksessa myös uusien sovellusten, parempien tietoliikenneyhteyksien ja lisääntyvien tietoturvavaatimusten vuoksi. Vertailuja vaikeuttaa myös se, että seurakunta on tähän asti ostanut laitteet ja ohjelmistot investointitaloudesta, kun taas Kehä-IT toteuttaa vastaavat hankinnat pääosin käyttötalouden kautta leasing-menettelyllä. Henkilöstövaikutukset Seurakunnan nykyinen atk-tukihenkilö (palkanlaskija) siirtynee keväällä 2010 Kehä-IT:n palvelukseen. Seurakunnan oman paikallisen IT-tuen tarve vähenee olennaisesti Kehä-IT:n myötä. Yhteydenpitotarpeita ja paikallisia tukitarpeita varten nimetään sopimuksen mukaisesti taloustoimistosta lähitukihenkilö varahenkilöineen. Taloustoimistoon ei palkata uutta kokoaikaista henkilöä, mutta esitetään vuosilomasijaisen palkkaamista neljäksi kuukaudeksi. Järvenpään kirkkovaltuuston päätökset ja esitykset yhteistyöalueen seurakunnille Järvenpään seurakunnan kirkkovaltuusto on omalta osaltaan hyväksynyt Kehä- IT:n yhteistyösopimuksen ja pyytää Kehä-IT alueen aiesopimuksen hyväksyneitä seurakuntatalouksia hyväksymään sopimuksen. Samalla kirkkovaltuusto

7 Kirkkoneuvosto pyytää lausunnot Kehä-IT:n johtokunnan johtosäännöstä yhteistyöalueen seurakunnilta. Liite 4. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se 1. Hyväksyy liitteen 2 mukaisesti sopimuksen Kehä-IT -yhteistyöalueesta. 2. Lausuntonaan puoltaa Kehä-IT -yhteistyöaluesopimuksen liitteenä 1 olevaa Kehä-IT:n johtokunnan johtosääntöä. 3. Merkitsee hankkeen valmistelutilanteen muilta osin tiedokseen. Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin. 275 Kehä-IT:n johtokunnan jäsenen ja varajäsenen valinta Kehä-IT:n johtokunta johtaa Järvenpään kirkkoneuvoston alaisena (KL 10:4-5) johtosäännön osoittamassa laajuudessa Kehä-IT:n toimintaa. Kehä-IT:n johtokunnan johtosäännön 2 mukaan jokainen Kehä-IT:n osapuoli nimeää johtokuntaan jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen kirkkovaltuuston toimikaudeksi. Mikäli seurakunnan talousvastaava ei ole johtokunnan varsinaisen jäsen, on hänellä kuitenkin johtokunnassa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudekseen. Esittelijänä ja sihteerinä johtokunnassa toimii Kehä-IT:n tietohallintopäällikkö. Esitetään kirkkovaltuustolle, että se valitsee Kehä-IT:n johtokuntaan jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsen vuoden 2010 loppuun saakka. Ehdotus hyväksyttiin.

8 Kirkkoneuvosto Seurakunnan edustaja Veteraanitalosäätiön hallitukseen vuosiksi Hyvinkään Veteraanitalosäätiö pyytää Hyvinkään seurakuntaa nimeämään edustajan Veteraanitalosäätiön hallitukseen vuosiksi Hallituksessa on kahdeksan jäsentä, joista Hyvinkään kaupunginhallitus valitsee kolme, Hyvinkään seurakunta, Hyvinkään Sotaveteraanit ry., Hyvinkään Rintamaveteraanit ry. ja Sotainvalidien Veljesliiton Hyvinkään osasto ry. kukin yhden jäsenen. Vuosina säätiön hallituksessa ovat toimineet Hyvinkään kaupungin edustajina Matti Färling, Aino Eerola ja Sirpa Häkli Hyvinkään seurakunnan edustajana Tuula Karhunen Hyvinkään Sotaveteraanien edustajana Sulo Sorvali Hyvinkään Rintamaveteraanien edustajana Lauri Paldanius Hyvinkään Sotainvalidien edustajana Unto Aronen. Valitaan Hyvinkään seurakunnan edustaja Veteraanitalosäätiön hallitukseen vuosiksi Taisto Heimonen esitti, että Hyvinkään seurakunnan edustajaksi Veteraanitalosäätiön hallitukseen vuosiksi valitaan Tuula Karhunen. Taisto Heimosen esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 277 Raportti Tuusulan ja Nurmijärven rovastikuntien ystäväseurakuntatyön toimikunnan tutustumismatkasta Viljandin rovastikuntaan Ystäväseurakuntatyön toimikunta teki tutustumismatkan Viljandin rovastikuntaan Hyvinkäältä matkalle osallistuivat kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti ystäväseurakuntatyön toimikunnassa jäseninä toimivat Sinikka Ala-Paavola ja Ilkka Järvinen. Liitteenä 5 matkaraportti. Merkitään raportti tiedoksi. Kirkkoneuvosto merkitsi kiitoksella tiedoksi mielestään informatiivisen ja avartavan raportin.

9 Kirkkoneuvosto Henkilöstökoulutussuunnitelmaesitys vuodeksi 2010 Seurakuntien henkilöstön koulutus on osa seurakunnan toiminnan suunnittelua. Koulutussopimuksessa korostuu ajatus, että koulutus tulee jäsentää kiinteästi seurakunnan toiminnan ja talouden suunnitteluun. Koulutuksen avulla seurakunta kehittää toimintojaan, parantaa henkilöstönsä työskentelyvalmiuksia, työtyytyväisyyttä ja henkistä hyvinvointia. Koulutussopimuksesta seuraa, että seurakunnissa on paneuduttava pitkäjänteiseen koulutussuunnitteluun ja nimettävä henkilöstön koulutuksen painopistealueet. Parhaimmillaan koulutus tukee seurakunnan lähivuosien ja kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet pidemmän aikavälin toi minnan painopisteitä. Tarpeen on käyttää aiempaa enemmän harkintaa sen suhteen, mikä ja millainen koulutus soveltuu seurakunnan kehittämistarpeisiin. Henkilöstökoulutussopimuksen 3 :n 1 momentin mukaan edellä mainitun ohella myös mahdolliset kirkolliskokouksen, kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin seurakunnan toiminnalle asettamat tavoitteet on otettava koulutussuunnittelussa huomioon. Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin aloitteesta on lisäksi laadittu erillinen koulutussuunnittelua tukeva ohje, jonka kirkkoneuvosto on hyväksynyt. Henkilöstökoulutusta toteutetaan seurakunnassa talousarviovuodeksi laaditun ja vahvistetun koulutussuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmaa laadittaessa on henkilöstölle varattava mahdollisuus esittää näkemyksensä omasta koulutustarpeestaan. Espoon hiippakunta on toivonut seurakunnilta kolmen vuoden ajanjakson kattavaa tietoa (koulutussuunnittelu ja henkilöstön kehittäminen lomake). Tällaista yhteenvetoa ei tehty vuosille Toimintayksiköiden osaamiskartoitukset antavat tarvittaessa pohjaa pidemmän aikavälin tarpeiden hahmottamiseen. Kirkkoneuvoston hyväksymissä talousarvion 2010 ja toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisohjeissa annettiin seuraavat ohjeet valmistelua varten: Henkilöstösuunnitelma (koulutus, työnohjaus, virkistystoiminta) Toimintayksiköittäin tehdään osaamiskartoitus koulutussuunnitelman ja muun henkilöstön kehittämisen taustatiedoksi. Henkilökunnan koulutussuunnitelmaesitykset tulee laatia samalla kuin muukin talousarvioesitys. Esitykset tulee koota toimintayksiköittäin/tehtäväalueittain yhteen jatkokäsittelyn helpottamiseksi. Henkilöstökoulutuksen suunnitteluohje on hyväksytty kirkkoneuvostossa Lisäksi henkilöstökoulutuksen sisältö ja rajaukset on tehty Taloushallinnon ohjeissa 2009 (liite 6).

10 Kirkkoneuvosto Koko seurakuntaa koskevana koulutuksen painopistealueena on esimiesten johtamiskoulutus ja uuden palkkausjärjestelmän esimiehiltä edellyttämät valmiudet. Muun koulutuksen tulee vastata osaamiskartoitukseen perustuviin ajankohtaisiin strategisiin ja työn painopisteistä nouseviin tarpeisiin ja haasteisiin. Suunniteltu luottamusmies- ja työsuojelukoulutus tulee myös liittää koulutussuunnitelmaan. Leiri- ja retkitoiminnan työntekijöiden EA- ja sammutuskoulutuksen tarve tulee sisällyttää myös suunnitelmaan (Kirkkohallituksen ohjeet 6/2007). Luettelo seurakunnan omasta koulutustarjonnasta (EA- ja sammutus, atk, hankinta, talous, henkilöstö ) toimitetaan erikseen. Kirkon koulutustarjonta ja sen rinnalla neuvottelupäiväkalenteri vuodelle 2010 julkaistaan vain sähköisenä kalenterina (evl.fi/henkilöstökoulutus). Valtakunnalliset neuvottelupäivät eivät ole koulutussuunnitelman mukaista koulutusta, eikä niiden kuluja lasketa henkilöstökoulutussopimuksen mukaisiin kuluihin. Koulutussuunnitelmalomakkeelle tulee merkitä erikseen neuvottelupäiville osallistumiset. Työnohjaukseen liittyvät suunnitelmat tulee liittää koulutussuunnitelmalomakkeelle erikseen ryhmiteltynä tietona henkilöstön kehittämisestä (työnohjaus ei sisälly varsinaiseen koulutussuunnitelmaan). Toimintayksiköiden esitykset koulutussuunnitelmaan ovat liitteenä 7. Koko henkilökunnalle esitetään yhteistä päivän mittaista työyhteisökoulutusta, joka nivelletään esimieskoulutuksen yhteydessä esiin nousseisiin teemoihin. Esimiehille esitetään yhden päivän erillistä koulutuspäivää, jonka sisältöä valmistellaan erikseen. Tässä vaiheessa suunnitelmaan on merkitty em. yhteisiin koulutuksiin euron varaus. Koulutussuunnitelmaan sisältyy myös kahden päivän IT-koulutus koko henkilökunnalle (toimisto-ohjelmiston uusi versio ja ITperusasioiden kertaus, koulutus siirtyy vuoden 2010 alkuun syksystä 2009), kustannusarvio euroa. Palkkasumma vuonna 2010 (ilman luottamushenkilö- ja muita palkkioita) on noin 3,8 milj. euroa. Työaloilta tulleiden esitysten loppusumma on euroa, joten koulutusmenot esityksissä ovat 2,0 % palkkasummasta. Käytännössä melko suuri osa koulutuksesta on jäänyt toteutumatta viime vuosina eri syistä, joten lopulliset koulutusmenot jäävät suunniteltua pienemmiksi. Vuosina koulutuksen erillismenot ovat olleet euroa, vuoden 2009 koulutuskulut nousevat puolestaan lähes euroon. Yhteistoimintamenettely Yhteistoiminnan yleissopimuksen mukaisesti yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvat mm. henkilöstöhallinnon periaatteet ja henkilöstöasioissa noudatettavat menettelytavat sekä henkilöstön kehittämisperiaatteet, joihin sisältyvät henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat. Työympäristötoimikunta käsitteli koulutussuunnitelmaa kokouksessaan Toimikunnalla ei ollut huomautettavaa koulutussuunnitelmaesitykseen.

11 Kirkkoneuvosto Hyväksytään vuoden 2010 koulutussuunnitelmaesitys liitteen 7 mukaisena. Koulutussuunnitelma lähetetään ohjeen mukaisesti tuomiokapituliin kirkkoneuvoston päätöksen jälkeen mennessä. Keskustelun jälkeen hyväksyttiin vuoden 2010 koulutussuunnitelmaesitys liitteen 7 mukaisena. Koulutussuunnitelma lähetetään ohjeen mukaisesti tuomiokapituliin kirkkoneuvoston päätöksen jälkeen mennessä. 279 Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet Kirkkohallituksen yleiskirje 39/ Vuoden 2010 seurakuntavaalien valtakunnallinen tieto- ja tulospalvelujärjestelmä, vaalikone ja viestintä Merkitään yleiskirje tiedoksi. Yleiskirje merkittiin tiedoksi. 280 Johto- ja toimikuntien kokousten asialistat Viestintätoimikunta Viestinnän osavuosikatsaus tammi-elokuu Kirkonmäeltä-lehti Viestinnän toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi ja - talousarvio vuodeksi 2010 Merkitään tiedoksi Merkittiin tiedoksi.

12 Kirkkoneuvosto Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat Kirkkoherran päätösluettelon asialista 61 62/ Pastori Laura Maria Latikan palkaton virkavapaus 62. Vs. diakoniatyöntekijä Johanna Tontin valintapäätöksen vahvistaminen Talousjohtajan päätösluettelon asialista 83 - / Koulutussuunnitelman muutos - Tuula Tigerstedtin suntiokoulutus 84. Pitopalvelun jäähdytyskaapin hankinta 85. Sairauslomien myöntäminen 86. Rahavarojen lyhytaikainen sijoittaminen määräaikaiseen talletukseen 87. Sähköpostiosoitteen tilaus, Seija Heiskanen 88. Lastenohjaaja Raija Huovisen palkkauksen tarkistus suoritetun tutkinnon perusteella 89. Pitopalvelun jouluhinnaston 2009 vahvistaminen 90. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Johanna Tontti 91. Vuosilomamuutoksen hyväksyminen, Aino Kuronen 92. Vuosilomasuunnitelman ja vuosilomajärjestyksen hyväksyminen 93. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Minttu Talosela 94. Määräaikainen työsopimus, Kari Laurila 95. Huonetilojen lyhytaikainen vuokrasopimus, Puolustusvoimat, Itä- Uudenmaan aluetoimisto 96. Pitopalvelun hinnastomuutosten vahvistaminen alkaen 97. Jätepisteiden suojien hankinta Puolimatkan hautausmaalle 98. Uuniryhmän hankinta pitopalveluun 99. Kesäkukkien hankinta vuosiksi Henkilökohtaisen lisän hyväksyminen hautausmaan kausityöntekijälle 101. Määräaikainen työsopimus, Irene Keskitalo 102. Palkasta perimättä jääneen vuokran perintäkäytännön sopiminen 103. Asuinhuoneiston remontin osalasku asukkaalle Helenenkadulla 104. Vuosilomamuutoksen hyväksyminen, Raili Reilio ja Marita Sorvari 105. Sähköpostiosoitteen tilaus, Tiina Puusniekka 106. Vahingonkorvaus leirillä rikkoutuneista silmälaseista 107. Virkavapausanomus, Titta Laine Merkitään asialistat tiedoksi. Päätösluetteloiden asialistat merkittiin tiedoksi.

13 Kirkkoneuvosto Hyvinkään Vammaisjärjestöjen Yhteistyöelin Vaje ry:n vuoden 2009 vammaispalkinto Hyvinkään Vammaisjärjestöjen Yhteistyöelin Vaje ry:n vuoden 2009 vammaispalkinto on luovutettu Hyvinkään seurakunnalle Palkinto on luovutettu Hyvinkään seurakunnalle tunnustuksena hyvinkääläisten vammaisten henkilöiden hyväksi tehdystä työstä sekä vammaiset huomioon ottavasta toiminnasta paikkakunnalla. Palkinto on sukkula ja siihen liittyvä kunniakirja, liite 8. Merkitään palkinto kiitollisuudella tiedoksi. Palkinto merkittiin kiitollisuudella tiedoksi. 283 Seurakunnan edustajat Hyvinkään turvallisuusasioita pohtivissa aluetyöryhmissä itäisen aluetyöryhmän uusi varsinainen jäsen Kirkkoneuvosto päivitti kokouksessaan seurakunnan edustajat Hyvinkään turvallisuusasioita pohtiviin aluetyöryhmiin seuraavasti: eteläinen aluetyöryhmä: Virpi Koivisto ja varajäsen Maria Kahra itäinen aluetyöryhmä: Kimmo Hujanen, varajäsen Petra Pohjanraito läntinen aluetyöryhmä: Päivi Lammela, varajäsen Anna-Kaisa Kuokkanen ydinkeskustan aluetyöryhmä: Tuija Mattila, varajäsen Juha Koivulahti. Kimmo Hujasen päätettyä työnsä Hyvinkään seurakunnassa, on itäiseen aluetyöryhmään nimettävä uusi varsinainen jäsen. Nimetään itäiseen aluetyöryhmään varsinaiseksi jäseneksi Petra Pohjanraito ja varalle Leena Ranta. Ehdotus hyväksyttiin.

14 Kirkkoneuvosto Sairaalasielunhoidon työjärjestelyjä Pastori Kosti Kallion saatua lukien Espoon hiippakunnan tuomiokapitulilta virkamääräyksen Hyvinkään seurakunnan II kappalaisen virkaan, on pastori Merja Olin palkattu Hyvinkään seurakunnan vt. sairaalasielunhoitajaksi lukien siihen saakka, kunnes sairaalasielunhoitajan virka on vakinaisesti täytetty (kirkkoherran päätösluettelo 41/ ). Merja Olin on nyt ilmoittanut, että hän lopettaa työnsä Hyvinkään seurakunnassa Sairaalasielunhoitajaksi valittu pastori Jussi Ollila on aloittamassa työtään seurakunnassa aikaisintaan Johtava sairaalasielunhoitaja Anna-Leena Utti hoitaa virkaansa tällä hetkellä 80 %:sti ja 20 % virasta hoitaa Marja-Liisa Holopainen kirkkoneuvoston tekemän päätöksen mukaisesti. Koska joulukuu on myös sairaalassa ja eri laitoksissa kiireistä aikaa, on tarkoituksenmukaista vahvistaa resursseja sairaalatyössä, kunnes uusi viranhaltija astuu tehtäväänsä. Anna-Leena Utti on nyt ilmoittanut voivansa hoitaa työtä tilapäisesti kokoaikaisesti ja Marja-Liisa Holopainen jatkaa 20 % viranhoitoaan. Lisäksi Hyvinkäällä asuva rovasti Jaakko Uronen on lupautunut auttamaan eri laitosten tilaisuuksissa ja sairaalasielunhoidossa. Anna-Leena Utti hoitaa tehtäviä kokoaikaisesti , Marja- Liisa Holopainen jatkaa edelleen 20 % työpanoksella ja rovasti Jaakko Uronen hoitaa johtavan sairaalasielunhoitajan pyyntöjen mukaisesti sairaalatyön tilaisuuksia ja sielunhoitotehtäviä palkkiotoimisena. Päätettiin, että Anna-Leena Utti hoitaa virkaansa kokoaikaisesti ja Marja-Liisa Holopainen siirretään entisin eduin työsopimussuhteeseen Joulukuun ajan Marja-Liisa Holopainen hoitaa viransijaisena toisen sairaalasielunhoitajan virkaa 20 % työpanoksella.

15 Kirkkoneuvosto Muita asioita 1. Vuoden 2010 yhteisvastuukeräys Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Sinikka Ala-Paavola kertoi, että yhteisvastuukeräyksen valmistelut ovat käynnistyneet. Kevään yhteisvastuutilaisuuteen seurakuntaan on vieraaksi lupautunut ministeri Paula Risikko. 2. Ympäristödiplomi Sinikka Ala-Paavola kyseli ympäristödiplomin hakemiseen liittyviä käytännön toimia seurakunnalta. Keskustelun jälkeen todettiin, että ympäristödiplomihakemukseen palataan lisävalmistelujen jälkeen kirkkoneuvossa myöhemmin. 3. Seuraavat kokoukset Kirkkoneuvosto ja Vuonna 2010: 27.1., 24.2., 24.3., 28.4., 19.5., 16.6., 18.8., 22.9., , , , Kirkkovaltuusto Vuonna 2010: 13.1., 26.5., ja Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo

16 Kirkkoneuvosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä 286 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät , Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 276 Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 ja 3 mom:n, Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 :n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Pykälät OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Hämeenkatu 16, HYVINKÄÄ Postiosoite: PL 29, HYVINKÄÄ Telekopio: (019) Sähköposti: Pykälä 276 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

17 Kirkkoneuvosto VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kirkollisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös asianosainen, seurakunnan jäsen sekä kirkkoneuvosto. Pykälät Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Helsingin hallinto-oikeus Käyntiosoite: Ratapihantie 9, HELSINKI Postiosoite: PL 120, HELSINKI Telekopio: (09) Sähköposti: Valitusaika 30 päivää Kirkollisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Kirkollisvalitus / alistusasia Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Espoon hiippakunnan tuomiokapituli, pykälät Valitusaika 30 päivää Käyntiosoite: Kotikyläntie 3, ESPOO Postiosoite: PL 203, ESPOO Telekopio: (09) Sähköposti: Kirkkohallitus, pykälät 30 päivää PL 185, (Satamakatu 11, HELSINKI) Telekopio: (09) Sähköposti: Valituskirjelmä Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmän liitteet päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

18 Kirkkoneuvosto Hankintaasian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi H a k e m u s o s o i t u s Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi Se, jota asia koskee, voi saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Hakemuksen tekeminen Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen tiedot ja hakemusosoituksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua niiden lähettämisestä. Markkinaoikeuden yhteystiedot Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Postiosoite: PL 118, HELSINKI Käyntiosoite: Erottajankatu 1 3, Helsinki Telekopionumero: (09) Lisätietoja Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 80 euroa ja markkinaoikeudessa 200 euroa jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Keskiviikko 18.8.2010 klo 17.15 19.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 18.8.2010 klo 17.15 19.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 7/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) 134 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.8.2010 klo 17.15 19.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 28.4.2010 klo 17.15 19.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 28.4.2010 klo 17.15 19.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(20) 70 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 28.4.2010 klo 17.15 19.30 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 16.12.2009 klo 17.15 19.00. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 16.12.2009 klo 17.15 19.00. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 12/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(21) 269 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 16.12.2009 klo 17.15 19.00 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(30) 51 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

HYVINKÄÄN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 19.8.2009 2 168. Kokouksen asialista

HYVINKÄÄN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 19.8.2009 2 168. Kokouksen asialista ESITYSLISTA N:o 7/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 167 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 19.8.2009 klo 17.15 20.40 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 16.6.2010 klo 17.15 22.00. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 16.6.2010 klo 17.15 22.00. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 6/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) 110 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 16.6.2010 klo 17.15 22.00 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2012 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (26) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Maanantai 23.4.2012 klo 17.15 21.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 23.4.2012 klo 17.15 21.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2012 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (18) 65 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 23.4.2012 klo 17.15 21.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16. varajäsen

Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16. varajäsen ESITYSLISTA N:o 1/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(28) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(28) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 9/2013 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (25) 217 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (21) 90 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 19.5.2010 klo 17.15 20.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa. poissa. poissa. Pentti Helttunen Hyvinkäällä 18.12.2013

Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa. poissa. poissa. Pentti Helttunen Hyvinkäällä 18.12.2013 ESITYSLISTA Nro 4/2013 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(14) 57 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 11.12.2013 klo 18.30 19.55 Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 Helttunen

Lisätiedot

Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2012 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (18) 47 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(24) 126 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 22.1.2014 klo 17.15 19.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 22.1.2014 klo 17.15 19.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 22.1.2014 klo 17.15 19.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Maanantai 13.2.2012 klo 18.30 19.30. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa

Maanantai 13.2.2012 klo 18.30 19.30. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa ESITYSLISTA Nro 1/2012 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(9) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 13.2.2012 klo 18.30 19.30 Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 Ahtikari Markku

Lisätiedot

Keskiviikko 17.12.2008 16.30 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 17.12.2008 16.30 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 12/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(28) 255 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 17.12.2008 16.30 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa ESITYSLISTA Nro 2/2015 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(12) 19 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20 Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 Ahtikari

Lisätiedot

Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) 56 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 14.12.2011 klo 17.15 18.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 14.12.2011 klo 17.15 18.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 14/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(19) 290 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 14.12.2011 klo 17.15 18.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104 1 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 13.11. 2013 klo 18 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila LÄSNÄ: Harhala Tauno Husari Salme Koivumäki Anu Koivuniemi Olavi Lehtiö Helena Leppihalme Aili Virtanen Pentti Pitkänen Jorma varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Keskiviikko 18.5.2011 klo 17.15 19.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 18.5.2011 klo 17.15 19.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(21) 113 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.5.2011 klo 17.15 19.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (21) 68 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 28.10.2013 klo 18.30 20.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

Keskiviikko 24.8.2011 klo 17.15 21.00. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 24.8.2011 klo 17.15 21.00. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 8/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (19) 172 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 24.8.2011 klo 17.15 21.00 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot