Ulkoinen arviointiraportti Tiina Hämäläinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ulkoinen arviointiraportti 31.12.2013 Tiina Hämäläinen"

Transkriptio

1 Ulkoinen arviointiraportti Tiina Hämäläinen UBI CHINA 1

2 2 UBI CHINA

3 Tiivistelmä 4 1. Johdanto - UBI China -hanke Tausta Tavoite Toteuttajat Toimenpiteet 2. Yritykset Harmony House Consulting Oy OP Pohjola Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy Cyberlightning Oy Clean Solutions Finland Oy Halton Oy Kokemäen kaupunki Satakunnan ammattikorkeakoulu Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Inwido Finland Oy Veikko Lehti Oy Ystävyyskaupunkisuhteet Satakunta Changzhou Kokemäki Wujin Muut ystävyyskaupunkisuhteet Suomi Kiina Onnistumiset Kehittämisen kohteita Case tarina tulevaisuudesta 18 Liite 1. Hankkeeseen osallistuneiden yritysten tarinat ja vastaukset 19 Liite 2. Kyselyssä käytetty materiaali 26 UBI CHINA China 3

4 TIIVISTELMÄ UBI China -hanke starttasi vuoden 2012 alussa. Ennen hanketta pohjatyöt oli tehty kunnolla, mikä helpotti hankkeen toteuttamista huomattavasti. Satakunnan tiivis ja aktiivinen yhteistyö ystävyyskaupungin Changzhoun kanssa takasi loistavat puitteet myös muille paikkakunnille Kiinan markkinoita ajatellen. Hankkeen tavoitteena olikin paitsi avata ovia suomalaisille yrityksille, myös näyttää toteen se, kuinka ystävyyskaupunkisuhteista voi ja pitää olla hyötyä myös muiden kuin sopimukseen kuuluvien tahojen kesken. Suomi on keskivertoisen kiinalaisen kaupungin kokoinen maa, joten jos jotain kontaktia hyödyntämällä on mahdollisuus päästä kiinni Kiinan suuriin markkinoihin, on se käytettävä ja autettava myös muita suomalaisia yrityksiä sitä käyttämään. On itsekästä ajatella, etteivät leikkiin pääse mukaan muut kuin sopimuksen osapuolet. Yhteistyö on pienen maan osalta erittäin tärkeää, jo senkin vuoksi, että yritys otetaan vakavasti. Esimerkkinä Kokemäki, joka halusi ystävyyskunnan Kiinasta asukkaan Kokemäki on toki skandinaavinen ja eurooppalainen kaupunki, mutta silti vain murto-osa tulevasta kumppanistaan Wujinista (2,5 miljoonaa asukasta). Mutta kun Kokemäki käytti hyväkseen Satakunnan ystävyyssopimusta Changzhoun kanssa, on ystävyyssopimus allekirjoitusta vaille valmis. Lisäksi Kokemäki osallistui UBI China -hankkeen Kiinan matkalle, jolloin matkan delegaatio toimi jokaisen hyödyksi näyttäen suuremmalta kuin mitä se onkaan. Kartoitusraportti koostuu materiaalista, joka kerättiin kahden erillisen kyselyn/haastattelun perusteella. Haluttiin tietää, mitä konkreettista hyötyä hanke on siihen osallistuneille yrityksille tuonut ja toisaalta, mitä he jäivät kaipaamaan. Kyselyiden yhteenvetona voinee sanoa, että yksikään hankkeeseen osallistunut yritys ei olisi lähtenyt Kiinan markkinoille yksin. UBI China -hanke saa rahoitusta Manner-Suomen ESR-ohjelmasta. Rahoittajana on Pohjois- Pohjanmaan ELY-keskus. 4 UBI CHINA

5 1. JOHDANTO UBI CHINA -HANKE 1.1. TAUSTA Kiina näyttäytyy vierailijalle suurten vastakohtaisuuksien maana. Kiinan voimakas talouskasvu näkyy nopeana ja näyttävänä rakennetun ympäristön kehittymisenä. Yrittäjän ja vientitoimintaa harkitsevan silmin katsottuna Kiinan markkina on massiivisen suuri, kuten kaikki tietävät. Se on jopa niin suuri, että sen koko arveluttaa vientimarkkinoille tähyävää yrittäjää, erityisesti pk-yrittäjää. Suurikin markkina koostuu lopulta erisuuruisista kokonaisuuksista. Näin on asia myös Kiinan osalta. On myös mahdollista löytää sellaisia kokonaisuuksia, jotka ovat kokoluokaltaan pk-yritysten hyödynnettävissä omalla osaamisellaan ja tuotteillaan. Tämän lisäksi mahdollisuus, jota ei ehkä ole hyödynnetty täydellä teholla, on suomalaisten ja kiinalaisten ystävyyskaupunkimalli. Eri paikkakuntien olisi opittava jakamaan ystävyyskaupunkikontaktit muiden toimijoiden kanssa, koska harva suomalainen kaupunki tai edes alue kykenee hoitamaan näiden suurten kiinalaiskaupunkien tarpeita pelkästään omien yritystensä kanssa. Klusteripaikkakuntien solmimien ystävyyskaupunkisopimusten ja niihin liittyneiden pitkien valmistelujaksojen aikana on solmittu kestäviä suhteita näiden kiinalaisten kaupunkien johtohenkilöihin sekä poliittisiin päätöksentekijöihin. Luottamukselliset suhteet ovat yksi Kiinan markkinoille pääsyn perusedellytys. Hankkeen kautta nämä suhteet saadaan yritysten vientiponnistusten hyväksi. Monissa eri yhteyksissä on todettu Kiina-valmiuksien kehittämisen tarpeellisuus. Tekesin eri vientiohjelmissa, FinNoden kommenteissa ja lausunnoissa sekä lukuisissa muissa yhteyksissä Kiinan markkinan on todettu olevan hyvin haastava erilaisen kulttuurinsa ja monella tapaa erilaisten käyttäytymissääntöjensä vuoksi. On kiistatta selvää, että tämän maailman nopeimmin kasvavan markkinan valloittaminen ei onnistu ilman erityistä valmennusta ja kouluttautumista. UBI China -hanke lisää suomalaisten yritysten Kiina-osaamista sekä kasvattaa niiden ymmärrystä Kiinan markkinan erityispiirteistä. Green building -kaupunkiprojektit ovat erityisen suuri mahdollisuus, joihin liittyminen tuo suomalaiselle yritykselle erikoisen hyvän ponnahduslaudan Kiinan markkinoille. UBI CHINA 5

6 1.2. TAVOITE UBI China -hankkeen tavoitteena on lisätä suomalaisten teknologiayritysten ja muiden organisaatioiden ja niiden avainhenkilöiden osaamisvalmiuksia ja toimintaedellytyksiä vientimarkkinoilla, erityisesti Kiinan markkinoiden osalta ja sitä kautta löytää uutta kasvupotentiaalia. Hankkeessa valmennetaan suomalaisia yrityksiä ja niiden henkilöitä toimimaan yhdessä konsortiona tai yritysryppäänä. Valmennus kohdistuu erityisesti Kiina-valmiuksien ja vientiosaamisen lisäämiseen. Valmennuksella pyritään lisäämään yritysryppään kykyä toimittaa systeemisiä innovaatioita ja konsepteja sekä tuotteita ja palveluja. Esimerkkejä systeemisestä innovaatioista voisi olla Tulevaisuuden koulu -konsepti, jonka toimivuus syntyy usean yrityksen ja eri osaamisalojen yhteensovittamisesta ja joka on herättänyt Kiinassa kiinnostusta. Valmennusohjelmassa lisätään ymmärrystä kestävän kehityksen mukaisen asumisen konseptien luomiseen hyödyntämällä uuden teknologian tuomia mahdollisuuksia. Hankkeen aikana opittuja asioita yritykset tulevat hyödyntämään myös kotimarkkinoilla kestävän kehityksen mukaisen rakentamisen ja muun yhdyskuntasuunnittelun alueella. Osatoteuttajina toimivien kehittäjäorganisaatioiden henkilöstö osallistuu koulutus- ja valmennusjaksoihin. Tavoitteena on lisätä suomalaisten yritysten ja organisaatioiden kyvykkyyttä ja osaamista niiden toimiessa kiinalaisten ystävyyskaupunkien alueilta löytyneiden yritysten ja organisaatioiden kanssa. Kiina-käyntien yhteydessä on syntynyt varmuus siitä, että kiinalaisilla on vahva halu yhteistyöhön suomalaisten kanssa ja että he ovat valmiita tiiviiseenkin yhteistyöhön. Green building koulu asunto toimisto muut Konseptit Teemat sähköiset palvelut elearning kiinteistöautomaatio sähköiset palvelut jätehuoltoratkaisut energiaratkaisut Yritykset UBI CHINA YRITYSRYPPÄÄT Launch/ demotalot Kiinan markkina alueet, kaupungit, FinPro, FinNodeChina ym. toimijat 6 UBI CHINA

7 1.3. TOTEUTTAJAT Hankkeen toteuttajat ovat JPT-klusterin ja Asumisen klusterin paikkakuntien organisaatiot. Prizztech Oy on hankkeen päävastuullinen toimija. Muut JPT-klusterin toimijat ovat Business Oulu Oy, Jyväskylä Innovation Oy, Culminatum Oy Espoo, Posintra Oy Porvoo sekä Turku Science Park Oy. Asumisen klusterin toimija on Culminatum Oy. Klusteriyritysten roolina on löytää omilta alueiltaan ne yritykset, jotka olisivat halukkaita ja kyvykkäitä lähtemään mukaan hankkeeseen. Rajaus klusteritoiminnan ja UBI China -hankkeen välillä on selkeä, klusteritoiminnan kautta löydetään yritykset ja tehdään alkukartoitukset. UBI China -hankkeen kautta kootaan yritysryhmät, kartoitetaan koulutuksen ja valmennuksen tarve ja toteutetaan tarvittavat koulutusjaksot, joihin osallistuvat myös kehittäjäorganisaatioiden henkilöt TOIMENPITEET Yritysten kartoitus Yrityskohtaisten tavoitteiden määrittäminen viennin osalta yritysryhmien koulutuksen määrittämiseksi Yrityskonsortioiden muodostaminen Yritysryhmien koulutus ja valmennus kv-toiminnan osalta, kehittäjäorganisaatioiden henkilöstö mukana koulutuksissa Yrityskonsortioiden valmentaminen Matchmaking -matkojen suunnittelu ja järjestelyt (yritykset maksavat omat kulunsa) Kartoitus Yritysryhmäkohtaiset tavoitteet Vientitoiminta Yritysryhmää tukevat tuotteet Yrityskonsortioiden muodostaminen Kehittämissuunnitelmat viennin osalta Yritysryhmien valmennus ja koulutus Kiina-erityisosaaminen Vientiosaaminen Strategisten vientietujen huomioiminen Green building -toimitukset ja -tuotteet Matchmaking tapahtumien järjestelyt Kiinan markkinat UBI CHINA 7

8 2. YRITYKSET 2.1. HARMONY HOUSE CONSULTING OY Harmony House Colsulting Oy on porvoolainen yritys, joka toimii Honkatalojen myyntiorganisaationa. Hankkeessa yrityksen edustajana toimi toimitusjohtaja Juha Männikkö OP POHJOLA OP Pohjola oli mukana hankkeessa kartoittamassa oman toimipisteen mahdollista avaamista Kiinaan. Heillä on tällä hetkellä työntekijä Bank of Chinan tiloissa, mutta hankkeen tiimoilta oli tarkoitus työstää raportti oman toimipisteen kannattavuudesta sekä mahdollisuuksista. Mukana matkalla oli Network Manager Mika Kari ARKKITEHDIT RUDANKO + KANKKUNEN OY Arkkitehtitoimisto Rudanko + Kankkunen Oy on perustettu vuonna Heidän toimistonsa sijaitsee Helsingin Kalevankadulla, josta he suunnittelevat kohteita eri puolille Suomea ja maailmaa. Yrityksen osakkaat ovat Hilla Rudanko ja Anssi Kankkunen. He molemmat ovat Aaltoyliopistosta valmistuneita arkkitehteja, ja kuuluvat Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:an. Ennen yhteisen toimiston perustamista ovat he työskennelleet suurissa kotimaisissa arkkitehtitoimistoissa, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa sekä suunnittelutehtävissä Sveitsissä ja Yhdysvalloissa. Heillä on siis monipuolinen kokemus arkkitehtisuunnittelusta Suomesta ja ulkomailta. Osakkaiden töitä on palkittu arkkitehtuurikilpailuissa, kansainvälisillä arkkitehtuuripalkinnoilla sekä useilla apurahoilla ja stipendeillä. Hankkeen matkalla mukana oli toinen osakas, arkkitehti, toimitusjohtaja Hilla Rudanko CYBERLIGHTNING OY Cyberlightning Oy on erikoistunut 3D-tuotantoihin. He tarjoavat laajan valikoiman ratkaisuja ja palveluja hyödyntäen 3D-teknologiaa. Tarjonta käsittää useita ratkaisuja markkinointiin ja myyntiin, tiedotukseen ja viestintään, kiinteistöalalle ja rakentamiseen, matkailuun, terveyden- 8 UBI CHINA

9 huoltoon, opetukseen ja oppimiseen ja teollisuuteen. Ydinosaaminen onkin suunnittelu sekä kyky luoda räätälöityjä ja merkkituotteiden virtuaalimaailmoja. Innovatiivinen tiimi koostuu eri alojen ammattilaisista. Vankka kokemus 3D-visualisoinnista ja virtualisoinnista yhdistettynä uusimpiin tutkimustuloksiin 3D Internet ja avatar-tekniikasta antavat vahvan pohjan panna täytäntöön moderneja ratkaisuja yritysten tarpeisiin. Mukana hankkeen kahdella matkalla oli toimitusjohtaja Ville Mickelsson CLEAN SOLUTIONS FINLAND OY Clean Solutions Finland Oy on porilainen perheyritys. Yritys valmistaa luontoystävällisiä siivoustuotteita. Yrityksellä on jonkin verran kokemusta kansainvälisestä kaupankäynnistä, mutta Kiina markkina-alueena ennen hanketta täysin uusi ja kiehtova. Mukana matkalla oli toimitusjohtaja Yvonne Peltola HALTON OY Halton Oy:n edustajana UBI China -hankkeen matkalla oli toimitusjohtaja Tarja Takki. Yrityksellä on vankka kokemus Kiinan markkinoista, joten osallistuminen hankkeeseen avasi heille lähinnä uusia ovia uudelle alueelle Kiinassa. Halton Oy toimi myös erinomaisena inspiraation lähteenä pienille yrittäjille, sillä vuosien kansainvälinen työ on tuottanut heidän kohdallaan tulosta liikevaihdon kivutessa aina yli 70 miljoonaan euroon saakka. Toimitusjohtaja Takin mukaan pienet yritykset tarvitsevatkin juuri tämänkaltaisia apuvälineitä kansainvälistymisen tueksi. Yksin markkinoille ei ole helppo lähteä, saati päästä KOKEMÄEN KAUPUNKI Kokemäen kaupunki sijaitsee Satakunnassa. Sen asukasluku on noin 8000 ja sen sijainti on loistava valtatie 2:n varressa Porin ja Helsingin välillä. Kokemäen kaupunki hakee jatkuvasti uusia toimintatapoja oman elinkeinoelämänsä hyödyksi ja kaupungilla onkin lämpimät suhteet yrittäjien kanssa. UBI China -hankkeeseen Kokemäki lähti mukaan hakeakseen ystävyyskaupunkia Kiinasta. Tavoitteena oli paitsi toimia aurana kaupungin yrityksille, mikäli he Kiinan markkinoille haluavat, myös oppilaitosyhteistyö sekä matkailulliset hyödyt. Kokemäen lukio voisi esimerkiksi olla Satakunnan ainoa lukio, jossa voi opiskella Kiinaa. UBI CHINA 9

10 2.8. SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) on 6300 opiskelijan ja yli 400 asiantuntijan monialainen, kansainvälisesti suuntautunut korkeakoulu. SAMK toimii Suomen länsirannikolla; meren äärellä ja Kokemäenjoen varrella. Koulutusta on neljällä eri paikkakunnalla: Porissa, Raumalla, Huittisissa ja Kankaanpäässä. Satakunnan ammattikorkeakoululla on vankkaa kansainvälistä toimintaa, niin kuin AMK:lla kuuluukin olla. Kiinaan heillä on tiivis yhteistyö juuri Satakunnan ystävyyskaupunki Changzhoun yliopiston kanssa ja mm. mukana ollut edustaja Sirpa Sandelin on ollut opettajavaihdossa ko. yliopistossa. Hankkeen ja samalla matkan tarkoitus oli Satakunnan AMK:lla paitsi uusia yhteistyösopimus yliopiston kanssa, myös etsiä yrityskumppaneita yhteisiin yrityshankkeisiin TURUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö tarjoaa kauppatieteiden maisterikoulutusta sekä tieteellisiä jatko-opintoja. Yksikössä on 600 tutkinto-opiskelijaa ja vuosittain sisään otetaan noin 100 uutta opiskelijaa. Humanistinen tiedekunta tarjoaa Porissa kulttuurituotannon ja maisemasuunnittelun opintoja - pääaineena voi olla digitaalinen kulttuuri, maisemantutkimus tai kulttuuriperinnön tutkimus. Porissa toimii myös Merenkulun koulutus- ja tutkimuskeskuksen ympäristötutkimuksen ja aluekehityksen yksikkö sekä lääketieteellisen tiedekunnan opetusterveyskeskus. Turun yliopiston Porin yksiköt kuuluvat Porin yliopistokeskukseen, joka on 3800 opiskelijan, 180 asiantuntijan ja neljän yliopiston verkostomaisesti toimiva monitieteinen tiede- ja taideyhteisö. Turun yliopiston yksiköiden lisäksi Porin yliopistokeskuksessa toimivat Aalto-yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen yliopiston yksiköt INWIDO FINLAND OY Inwido Oy on Euroopan suurin ikkuna- ja ovivalmistaja, joka omistaa Tiivi Oy:n, Pihla Ikkuna Oy:n ja Eskopuu Oy:n. Konsernilla on Suomessa kolme tehdasta; Eskolassa, Ruovedellä ja Haapajärvellä VEIKKO LEHTI OY Veikko Lehti Oy:n juuret johtavat 1920-luvulle. Veikko Lehti astui yrityksen ohjaimiin 1950-luvulla ja aloitti kehitystyön, jota hänen poikansa ovat jatkaneet. Seuraavakin sukupolvi on ollut jo mukana opiskelujen ja koulutyön lomassa. Nykyisin Veikko Lehti Oy työllistää noin 50 henkilöä ja ajoneuvoja on viitisenkymmentä. Viime tilikaudella liikevaihto oli noin 10 miljoonaa 10 UBI CHINA

11 euroa. Yrityksen toimialueena on koko Satakunta. Ensimmäinen lajitteluasema on perustettu jo vuonna 1998 Porin Aittaluotoon. Nyt lajittelu- ja siirtokuormausasemia on kuusi. Yritys on ollut uranuurtaja Porin seudulla asukkaiden käytössä olevien paperinkeräyspisteiden järjestämisessä. Veikko Lehti Oy:llä on yli 160 yleistä paperinkeräyspistettä eri puolilla Satakuntaa. Monessa pisteessä kerätään myös lasia ja metallia. 3. YSTÄVYYS- KAUPUNKISUHTEET Mikäli Kiinan markkinat kiinnostavat, kannattaa kiinalaista kumppania lähestyä ensin ns. ylätason kautta. Ylätasolla tarkoitetaan esimerkiksi kaupunginjohtajaa. Matti Niemelä toimii Finpron Shanghain vientikeskuksen päällikkönä ja hänen mukaansa liiketoiminnan aloittaminen Kiinassa on lähes mahdotonta ilman kaupungin taustatukea ja kontakteja. Ensimmäiset kontaktit ovatkin usein kaupunkien välisiä ja niiden myötä yritykset tulevat mukaan myöhemmin SATAKUNTA CHANGZHOU Kiinassa toimiminen edellyttää aktiivista verkoston rakentamista pitkällä aikajänteellä sekä virallisia sopimussuhteita. Satakuntaliitto allekirjoitti syksyllä 2008 virallisen yhteistyösopimuksen Changzhoun kaupungin kanssa. Yhteistyösopimuksen käytännön toteuttajana on Prizztech Oy. Sopimuksen kautta tarjotaan koko Satakunnan alueen yrityksille kontakteja Changzhousta sekä sen lähialueilta. Changzhoun kaupunki sijaitsee Kiinan talouskasvun keskuksessa Jiangsun maakunnassa, 170 kilometrin päässä Shanghaista, Yangtze-joen suiston alueella. Shanghain alueella toimii puolet kaikista Kiinaan etabloituneista suomalaisyrityksistä. Arvostetun talousjulkaisun FORBESin Top cities in mainland China for Business listalla Changzhou sijoittui Manner- Kiinan kaupunkien joukossa sijalle 12. Alueen vahvuuksina ovat mm. uusiutuvat energialähteet ja juomaveteen keskittyvä tutkimus ja hankkeet. Satakunnan ystävyyssopimus toimi myös UBI China -hankkeen kulmakivenä ja sen myötä luotu vankka yhteistyö sai paljon kiitosta hankkeessa mukana olleilta yrityksiltä ja muilta toimijoilta. Satakunta Changzhou yhteistyö on harvinaislaatuisen aktiivista verrattuna muihin Suomi- Kiina ystävyyskaupunkisopimuksiin ja tämä oli yksi syy siihen, miksi se toimi ns. aurana muiden alueiden yrityksille. Yksi UBI China -hankkeen tavoitteista oli saada jo olemassa olevat ystävyyskaupunkisuhteet useamman suomalaisen toimijan avuksi. UBI CHINA 11

12 3.2. KOKEMÄKI WUJIN Satakunnan esimerkkiä seuraten myös Kokemäen kaupunki koki tarpeelliseksi luoda ystävyyskaupunkisopimus Kiinan kanssa. Tavoitteena on luoda sopimuksen ansiosta kokemäkeläisille yrityksille matalampi kynnys päästä Kiinan kasvaville markkinoille. Koska Satakunnan ystävyyskaupunki on Changzhou, oli luontevaa että Kokemäen kumppani olisi Changzhoun kaupunginosa, Wujin. Ilman hankkeen apua Kokemäki tuskin olisi tavoitettaan ja haavettaan ystävyyskaupunkisopimuksesta saanut toteutettua. Hanke mahdollisti jo olemassa olevien suhteiden käytön ja näin nopeutti sekä käytännössä mahdollisti sopimuksen syntymisen. Sopimuksen solmimisen jälkeen Kokemäen kaupunki alkaa hyödyntää ystävyyskuntasopimusta mm. lukioiden ja muiden oppilaitosten kanssa, matkailun kasvattamiseen sekä yritysten mahdollisiin laajentumisiin Kiinaan. Kokemäen lukio haluaisi olla ensimmäinen satakuntalainen lukio, jossa on mahdollista paitsi opiskella kiinaa, myös tehdä oppimismatkoja ystävyyskaupungin Wujinin kouluihin ja toisinpäin. Matkailun osalta wujinilaiset turistiryhmät tulevat varmasti seuraavien vuosien aikana löytämään Kokemäen ja myös luokkaretket ovat erittäin tervetulleita. Yritysmaailman osalta ystävyyssopimuksen kautta toivotaan kokemäkeläisten yritysten rantautumista Kiinaan joko kokonaan tai alihankintaosaamisen kautta. Vahvoja esimerkkejä siitä, kuinka yrityksen elinkaari pitenee Kiinan markkinoiden ansiosta, on useita ja näitä malleja seuraten myös Kokemäen yritykset löytävät toivottavasti tarpeisiinsa sopivia uusia ratkaisuja MUUT YSTÄVYYSKAUPUNKISOPIMUKSET SUOMI KIINA LAPPEENRANTA NINGBO Vaikka Lappeenrannan ja Ningbon välillä ei ole varsinaista ystävyyskaupunkisopimusta, on heidän yhteistyönsä erittäinkin tiivistä. Vuonna 2005 Lappeenrannasta lähti kuusihenkinen delegaatio Ningboon tavoitteenaan solmia kauppa- ja muita kontakteja kaupungin edustajien kanssa. Matkan konkreettisia tavoitteita oli synnyttää toimiva yhteistyösuhde ja mekanismi, rakentaa silta Kiinasta Eurooppaan ja Venäjälle Lappeenrannan kautta, löytää asiakkaita ja yhteistyökumppaneita Vapaa-alue Oy:lle, satamalle ja Kareltekille sekä löytää Lappeenrantaan sijoittuvia yrityksiä ja investointeja. VANTAA JINAN Vantaan ja Jinanin välinen yhteistyö on alkanut jo vuonna Yhteisiä toimintoja tällä hetkellä on virallisten valtuuskuntien vuosittainen vaihto sekä oppilas- ja opettajavaihto. Elinkeinoelämän, kaupan, koulutuksen ja kulttuurin vaihto on myös ollut aktiivista. Esimerkiksi Jianissa on järjestetty taidenäyttely, jossa esillä vantaalaisten taiteilijoiden töitä. 12 UBI CHINA

13 TAMPERE GUANGZHOU Tampereen yhteistyö Guangzhoun kanssa on alkanut Perinteistä ystävyyskaupunkitoimintaa ovat olleet erilaiset viralliset vierailut sekä kulttuuri-, urheilu- ja nuorisoyhteisöjen yhteistyö. Tampereen pormestari Timo P. Nieminen vieraili Guangzhoussa Pormestari tapasi vierailullaankiinalaisen kollegansa, vuoden 2012 alussa Guangzhoun pormestariksi valitun Chen Jianhuan. OULU HANGZHOU Yhteistyö Oulun ja Hangzhoun välillä on alkanut 2010, kun Hangzhou teki aloitteen etsiessään ystävyyskaupunkia Pohjois-Euroopasta, erityisesti Suomesta. Kaupungilla oli jo ennestään laaja ystävyyskaupunkiverkosto ja Oulu täydensi sitä hyvin. Ystävyyskaupunkisopimuksen tuloksena Hangzhoussa oli Nokia Siemens Networkin 1500 hengen tutkimus ja tuotekehitysyksikkö, jonka johto koostui osittain oululaisista. Myös kaupunkien oppilaitokset tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään. KUOPIO PUDONG (SHANGHAI) Yhteistyö Kuopion ja Pudongin välillä on alkanut Alueet ovat tehneet yhteistyötä jo vuodesta 2002 saakka, jolloin he kirjoittivat ensimmäisen yhteistyösopimuksen keskenään. Ekonomisen ja teknologisen yhteistyön ohella Kuopion kaupunki korostaa myös yhteistyön hyötyä koulutuksille ja oppilaitoksille. LAHTI WUXI & DEYANG Lahdella on hieman muista Suomen kaupungeista poiketen kaksi ystävyyskaupunkia Kiinassa. Deyangin kanssa jo vuonna 2000 aloitetun yhteistyön tarkoituksena on edistää kuntalaisten ja eri yhteisöjen edellytyksiä kansainväliseen kanssakäymiseen. Tavoitteena on lisätä muiden kansojen tuntemusta ja näin vähentää kansakuntien välisiä ristiriitoja. Lisäksi ystävyyskaupunkitoiminta pyrkii parantamaan kuntalaisten elinolosuhteita hankkimalla tietoja ja kokemusta sekä parantamaan työllisyyttä ja hyvinvointia luomalla edellytyksiä elinkeinoelämän yhteyksille. Viime aikoina sekä Suomessa että muissa maissa ovat elinkeinoelämän yhteyksien kehittämiseen liittyvät tavoitteet olleet keskeisesti esillä. Kanssakäyminen nuorten, kulttuuri- ja urheiluryhmien sekä muiden harrastusalojen osalta on viime aikoina jäänyt vähemmän huomiolle. Deyangin ystävyyssopimuksen teemojen ollessa hieman enemmän Lahden asukkaita koskevia, on toinen ystävyyskaupunkisopimus enemmän liike-elämävaikutteinen. Wuxin kanssa kaupunki nimittäin aloitti yhteistyön vuonna 2011, jolloin Wuxista tuli Lahden 12. ystävyyskaupunki. Yhteistyökumppanuudessa kiinalaisille oli tärkeää, että juuri Lahdesta tulee heidän ystävyyskaupunkinsa, sillä siellä sijaitsee kiinalaisten perustama innovaatiokeskus. Wuxin yhteistyösopimus perustuu erityisesti liike-elämän tarpeisiin. Vaikka muita ystävyyskaupunkisuhteita ei enää pidetä yllä niin tiuhaan, ovat nämä suhteet Kiinalle tärkeitä. ROVANIEMI HARBIN Rovaniemi aloitti yhteistyön ystävyyskaupunkisopimuksen puitteissa Kumppaniksi valikoitui Harbin, jossa on asukkaita 3,2 miljoonaa. Sopimus on kirjoitettu Harbinissa ja kiinalaisia UBI CHINA 13

14 kumppaneita on vieraillut myös Oulussa (??). Ystävyyskaupunkitoiminnassa yhteistyön sisällöksi on esitetty matkailua, ICT-alaa, teollisuutta sekä kulttuuria. Harbinissa sijaitsee useita yliopistoja sekä tutkimuslaitoksia. Arvostetuin yliopisto on Harbin Institute of Technology, joka on erikoistunut korkean teknologian tutkimukseen. JYVÄSKYLÄ KUNMING Jyväskylän kaupungin ja Jykes Oy:n edustajat vierailivat Kiinassa vuonna 2005, jolloin aloitettiin myös ystävyystoiminta Kunmingin kaupungin kanssa. Kunming on 4 miljoonan asukkaan kaupunki, jolle turismi on tärkeää. Kaupungissa tuotetaan erilaisia metsäteollisuuden tuotteita, elektroniikkaa, tekstiilejä sekä koneita ja laitteita. Kaupungilla on myös oma terästehdas. Yhteistyö kaupunkien välillä kohdistuukin erityisesti elinkeinoasioihin. Ystävyyskaupunkisopimuksen tuloksena on saatu aikaan mm. tuloksellista yhteistyötä vesi- ja ympäristöasioissa sekä asiantuntijavaihdossa. Esimerkiksi vuonna 2010 Yunnanin maakunnan (pääkaupunki Kunming) varakuvernööri ja maakunnan johto vierailivat delegaatioineen Jyväskylässä. Keskustelut koskivat mm. yhteistyötä erityisesti energiatehokkuuden ja koulutusviennin osalta sekä suomalaisten tuotteiden vientiä alueelle. KOKKOLA FUSHUN Fushun kuuluu Kiinan erityistalousalueisiin, joita valtio, provinssit ja paikallishallinto kehittävät aggressiivisesti. Alueelle rakennetaan Yingkoun yrityskaupunki, joka tarjoaa alueelle tulevalle ulkomaalaiselle yritykselle 100% rahoituksen tontille, rakennettaville tehdasrakennuksille sekä ostettaville laitteille ja työkaluille eli ilmaisen, nykyaikaisen tehtaan. VALKEAKOSKI & TOIJALA NANCHANG Valkeakoskella ja Toijalalla on yhteinen ystävyyskaupunki Kiinassa; Nanchang. Sopimus on ollut voimassa aina vuodesta 1997 saakka. Ystävyyssopimus on tuonut mukanaan paljon etuja; mm. HAMK:n opiskelijaryhmä vieraili kaupungissa 2008 agendanaan yhteistyö alueen korkeakoulujen kanssa, yrityskontaktien luominen sekä korkeakoulujen markkinointi kiinalaisille opiskelijoille. Myös kiinalaisia on vieraillut Valkeakoskelle ja Toijalassa. Vuonna 2012 Nanchangin High-Tech Industrial Development Zonen edustajat vierailivat Peatec Ltd:n pilottitehtaalle. KOTKA TAIZHOU Kotkan ja Taizhoun välinen yhteistyö on alkanut vuonna Taizhoussa on kaikkiaan 5,9 miljoonaa asukasta. Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf on pettynyt yhteistyöhön, sillä se on johtanut vain muutamaan yritykseen liittyviin aktiviteetteihin, vaikka kaupungissa on laajaa lääketieteen tutkimustoimintaa ja mahdollisuuksia. Muun muassa Yhdysvallat on jo linkittänyt lääketeollisuuttaan mainittiin (??) China Medical Cityyn. HYVINKÄÄ KUNSHAN Hyvinkää ja asukkaan Kunshan aloittivat yhteistyönsä KONE on hiljattain perustanut Kunshaniin yrityksen suurimman tuotekehitysyksikön. Yrityksen Suomen hissitehdas sekä sen Majos Projects -yksikön päätoimisto sijaitsevat Hyvinkäällä. 14 UBI CHINA

15 TURKU TIANJIN Vuodesta 2000 saakka yhteistyössä olleet Turku ja Tianjin ovat kohdistaneet yhteistyönsä erityisesti oppilaitosten väliseen toimintaan, kattaen Turun Yliopiston, Åbo Akademian ja Nankai Universityn. Turun Seudun Kehittämiskeskus on järjestänyt alueella sijoitusaiheisia seminaareja, joissa suomalaiset ja kiinalaiset yritysten edustajat ovat tavanneet toisiaan. Seminaarit ovat usein esitelleet suomalaisia energia-alan innovaatioita. INARI HANDAN Inarin ja Handanin välinen ystävyyssopimus on alkanut vuonna Inari etsi varta vasten ystävyyskuntaa kasvuvoimaisilta matkailun lähtöalueilta. Suurimmat edut ystävyyssopimuksesta on saavutettu matkailun ja tapahtumien kautta saadun näkyvyyden kautta. 4. ONNISTUMISET Hankkeen toisen matkan aikana mukana olleilta yrityksiltä selvitettiin, mitä he kaiken kaikkiaan olivat hankkeesta mieltä ja mitä he 2500 euron panostuksellaan hankkeesta saivat irti. Vastaukset olivat yrityskohtaisesti erilaisia, mutta yksi asia kumpusi kaikista vastauksista; emme olisi lähteneet Kiinan markkinoille ilman UBI China -hanketta. Suurille yrityksille Kiinaan laajentaminen on melko vaivatonta. Konsultteja on tarjolla ja kontaktit löytyvät useimmiten heidän kauttaan. Miten PK-yritys sitten pääsee samoille markkinoille? Yhdessä toisten samankaltaisten yritysten ja yrittäjien kanssa. UBI China -hanke kokosi yhteen saman alan toimijoita tarjoten heille mahdollisuuden Kiinan (tai ainakin osan Kiinasta) valloitukseen yhdessä. Yksi onnistumisista on siis paitsi yhteistyöprojektit kiinalaisten kumppaneiden kanssa, myös yhteistyöprojektit kotimaisten uusien kumppaneiden kesken. Esimerkkinä kotimaankumppanuusprojektista mainittakoon Harmony House Consulting Oy:n ja Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy:n välinen hanke, johon tammikuun matkalla mukaan liittynee myös Inwido Finland ikkunoittensa kautta. Kaksi suomalaista yritystä laittoi ajatukset ja osaamisensa yhteen, aloitti kansallisen yhteistyön keskenään ja löysi itselleen hankkeen toisella tutustumismatkalla kumppanin Kiinasta. Kiinaan on muun muassa mahdollisesti suunnitteilla esittelytalon rakentaminen myynnin tueksi. Toinen erinomainen onnistuminen on Cyberlightningin aloittama projekti, myöskin UBI China -hankkeen matkalta saadun kumppanin kanssa. Oululainen, 3D internet-pohjaisia it-ratkaisuja työstävä yritys aloittaa 1,1 miljoonan euron yhteisprojektin kiinalaisen kumppanin kanssa. Yhteisprojektissa kiinalainen kumppani, jolla on jo valmiit kontaktit maan silta- ja tieverkostoiden UBI CHINA 15

16 UBI China -ONNISTUMISET KOOTUSTI: 1. Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy:n ja Harmony House Consulting Oy:n yhteishanke. 2. Cyber Lightningin 1,1 miljoonan euron yhteistyöprojekti Kiinan kumppanin kanssa. 3. Kokemäen kaupungin ystävyyskaupunkisopimus Wujinin kaupunginosan kanssa tilaajaan, työstää radioverkkoratkaisut, kun taas Cyberlightning vastaa hankkeen ohjelmistoratkaisuista. Kiinassa on siltaa ja 4,5 kilometriä teitä. Pelkkien siltojen markkinapotentiaali on näin ollen noin 14 miljardia euroa, joten aloitettu reilun miljoonan euron projekti on toivottavasti vasta alkua. Kaikkien aikojen ensimmäisiin ystävyyskaupunkisopimuksiin, jotka tehdään kaupunginosan ja kaupungin välillä, lukeutuva Kokemäki Wujin on myös yksi suurimmista hankkeen onnistumisista. Ystävyyssopimuksen myötä Kokemäen yritysten kynnys lähteä Kiinan markkinoille madaltuu huomattavasti, kun ensimmäiset (ja Kiinan kohdalla tärkeimmät) suhteet on jo luotu. Myös koulutuksen ja matkailun saamat hyödyt tullaan näkemään seuraavien vuosien kuluessa. 4. Satakunnan AMK:n yhteistyösopimuksen uusiminen. 5. Yritysten kouluttautuminen. Tietoa on, mutta aikaa sen etsimiseen ei. 6. Suomalaisten yritysten verkostoituminen keskenään. 7. Yrityskohtainen neuvonta ja Kiina-strategian suunnittelu. 16 UBI CHINA

17 5. KEHITTÄMISEN KOHTEITA Team Finland -tilaisuus Shanghaissa sai lähes jokaiselta haastatellulta yritykseltä negatiivista palautetta. Tilaisuutta ei valitettavasti oltu järjestetty ammattitaitoisesti ja tämän vuoksi myös sen hyödyt jäivät UBI China -hankkeeseen osallistuneilta yrittäjiltä mitättömiksi. Tilaisuudessa ei vastaajien mukaan ollut selkeää ohjaajaa, mikä loi tilaisuuteen sekavan tunnelman. Myöskään nimikylttejä ei ollut, vaan osallistujia pyydettiin asettamaan käyntikortti nimikorttitaskuun. Tapahtumasta jäi valitettavasti tällä kertaa kuva, ettei kenelläkään ollut siitä kokonaisvastuuta. Yritysten saamat kontaktit olivat Team Finland Roadshow Shanghain osalta todella vähäiset ja koska heille oli luvattu enemmän, olivat he ymmärrettävästi pettyneitä. Potentiaalia ko. tapahtuman järjestämiseen on varmasti ja oikein toteutettuna tapahtuma toisi varmasti uusia projekteja ja kumppaneita osallistuneille. Vuoden 2013 osalta näin ei valitettavasti tapahtunut. Hankkeella on vahva tarve saada jatkoa, mikä käy hyvin ilmi SWOT-analyysistä: VAHVUUDET HEIKKOUDET Hanke kiinnosti monia, joten uuteen hankkeeseen olisi luultavasti tulijoita. Hankkeeseen voidaan valikoida vain tietty määrä yrityksiä. Hankkeen toteuttajaorganisaatiolla erinomaiset henkilökohtaiset suhteet Kiinaan. Hankkeen tuoma hyöty PK-yrityksille konkreettista ja se tuo uskottavuutta. Hankkeen koko ei liian suuri, jolloin se voi tuottaa palvelua/neuvontaa yrityskohtaisesti kunkin yrityksen tarpeisiin. MAHDOLLISUUDET HEIKKOUDET Hankkeen kautta voidaan saada merkittäviä projekteja käyntiin PK-yrityksille Kiinaan. Rahoituksen hankkiminen. Hankeen avulla saadaan ystävyyskaupunkisopimus aktiivisesti käyttöön. Mahdolliset päällekkäiset hankkeet. UBI CHINA 17

18 6. CASE tarina tulevaisuudesta PIENTEN JA KESKISUURTEN yritysten rantautuminen Kiinaan ei ole yksin helppoa, mikä usein tekee siitä jopa mahdotonta. Yhteistyön voimin ja juuri UBI Chinan kaltaisten hankkeiden avulla kynnys madaltuu ja näin myös moni yritys voi saada jatkonsa kannalta erittäin merkittäviä yhteistyöprojekteja ja kumppaneita Kiinasta. Myös jatkossa hanke tulee toteuttaa yhden teeman alle, sillä suomalaisten yritysten verkostoituminen hankkeen aikana keskenään on erittäin tärkeää ja toimivaa. Hankkeessa (varsinkin konkreettisilla Kiinan matkoilla) yritykset pääsevät erittäin läheiseen kontaktiin toistensa kanssa, jolloin yhteistyötä syntyy varmasti. Pelkkien seminaarien tai käyntikorttien vaihtamisen sijaan UBI China -hankkeessa luodaan kontakteja henkilötasolla ja näin päästään parempiin ja kattavampiin lopputuloksiin. Jotta jatkossa mahdollistetaan mahdollisimman monen suomalaisyrityksen pääsy Kiinan kasvaville markkinoille, on ystävyyskaupunkisopimuksista otettava enemmän irti. Yrityksen ei välttämättä tarvitse sijaita ystävyyskaupungissa Suomessa ollakseen osa Kiinaan matkaavaa yritysdelegaatiota. On myös otettava huomioon, että Suomen väkiluku vastaa asukasmäärältään pientä kiinalaista kaupunkia, joten mikäli ryhmä suomalaisia yrityksiä saapuu yritysvierailulle jonkin ystävyyskaupunkisopimuksen tiimoilta, saa se varmasti sopimuksen tuomat edut itselleen. Tulevaisuudessa UBI Chinan kaltainen hankepohja kannattaisi monistaa useampaan kansainväliseen projektiin ja hankkeeseen. Kohdemaana esimerkiksi Yhdysvallat tai Venäjä voisi toimia erinomaisesti. Haasteena on päällekkäisyys muiden hankkeiden kanssa, mutta esimerkiksi UBI China keskittyy vain tiettyyn alueeseen Kiinassa ja hyödyntää sinne muodostamiaan loistavia suhteita erinomaisesti. Juuri tätä tulisi hyödyntää myös muissa maissa/muiden kaupunkien toimesta sekä hyödyntää ystävyyskaupunkisuhteita niin monella eri tasolla kuin mahdollista. Kuntien ja kaupunkien vierailujen avulla myös maamme yritysten on helpompi päästä Kiinan markkinoille. Ystävyyskaupunkisuhteilla on yleensä nimetty vastaava henkilö kussakin kaupungissa. Jossain kohtaa olisikin varmasti hyödyllistä kokoontua tällä ryhmällä ja suunnitella, miten suhteita voitaisiin hyödyntää paitsi oman alueen, myös koko Suomen yritysten hyväksi. Esimerkiksi Kiinan markkinat vaativat hyvin onnistuakseen suhteen myös ns. ylemmälle tasolle eli julkiseen hallintoon. Suhteet meillä jo on, nyt on yritysten vuoro. Ja nimenomaan myös PK-yritysten. 18 UBI CHINA

19 Liite 1. YHTEENVETO haastattelun osalta on positiivinen. Yritykset kokivat, etteivät olisi yksin uskaltaneet lähteä Kiinan markkinoille, mutta suurempana yritysryhmänä kynnys laski. Hankkeen kautta saatiin aikaan yhteistyötä paitsi kiinalaisten ja suomalaisten yritysten välillä, myös suomalaisten yritysten välillä keskenään. Yritykset arvostivat kovasti henkilökohtaista palvelua ja kunkin omiin tavoitteisiin keskittymistä. Parannettavaa löytyi eniten tiukasta aikataulusta, heikosta informaatiosta ennen matkaa sekä Team Finlandin tilaisuudesta, joka epäonnistui lähes jokaisen vastaajan mielestä. YRITYSTEN YLEINEN MIELIPIDE HANKKEESTA erinomaisesti ja toi paljon hyötyä kohtalaisesti ja toi joitain kontakteja Ei osaa sanoa kohtalaisesti, toi kokemuksia Ei tuonut uusia kontakteja tai kokemuksia X HAASTATTELUN YHTEENVETO TAULUKKONA: Yritysvierailut 4 6 Matkajärjestelyt 3 7 Info ennen matkaa Team Finland tilaisuus Huono Hyvä Erinomainen UBI CHINA 19

20 YRITYS EDUSTAJA TITTELI PAIKKAKUNTA 1. Harmony House Consulting Oy Juha Männikkö CEO Porvoo 2. OP Pohjola Mika Kari Network Manager Helsinki 3. Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Hilla Rudanko CEO Helsinki 4. Cyberlightning Ltd Ville Mickelsson CEO Oulu 5. Clean Solutions Finland Oy Mauri ja Yvonne Peltola Co-founder / CEO Pori 6. Halton Tarja Takki Toimitusjohtaja Helsinki 7. Kokemäen kaupunki Markus Ojakoski Kaupunginjohtaja Kokemäki 8. Satakunnan Ammattikorkeakoulu Sirpa Sandelin Lehtori Pori 9. Turun Yliopisto Esa Puolamäki Lehtori Pori 10. Inwido Finland Oy Timo Luhtaniemi Toimitusjohtaja Jyväskylä 11. Veikko Lehti Oy Esa Lehti Toimitusjohtaja Pori 1. Harmony House Consulting Oy EDUSTAJA Juha Männikkö PAIKKAKUNTA Porvoo AIEMMAT VIERAILUT 2000 Peking KIINAN YRITYSKONTAKTIT Ei ole ennalta ENNEN MATKAA Männikkö koki, että matkaan valmistautuminen oli hyvää mm. hyvien ja kiinnostavien luennoitsijoiden ansiosta. TAVOITTEET Tavoitteet ovat muuttuneet matkan varrella. Päätavoitteena kuitenkin olla avoimin mielin ja hankkia kaikenlaista yhteistyötä; kiinalaista ja suomalaista. Myös kaiken tiedon hakeminen yhtenä tavoitteena. SAAVUTUKSET Hankeen matkojen ansiosta on saatu yleiskuva Kiinassa toimimisesta; kompastuskivet, vaikeudet ja mahdollisuudet. Yhteistyö ja verkostoituminen muiden suomalaisten yritysten kanssa oli myöskin tärkeää, sen kautta jaettiin paljon uusia ideoita ja toimintatapoja. HARMONY HOUSE CONSULTING OY:N MIELIPIDE HANKKEESTA erinomaisesti ja toi paljon hyötyä kohtalaisesti ja toi joitain kontakteja Ei osaa sanoa kohtalaisesti, toi kokemuksia Ei tuonut uusia kontakteja tai kokemuksia X 20 UBI CHINA

21 2. OP Pohjola EDUSTAJA Mika Kari PAIKKAKUNTA Helsinki AIEMMAT VIERAILUT Shanghai, Peking KIINAN YRITYSKONTAKTIT Yrityksellä on ollut hankkeita Shanghaissa ja muuallakin Kiinassa. ENNEN MATKAA Odotukset hankkeelta kohdistuivat lähinnä uuteen Kiinan alueeseen tutustumiseen ja sitä kautta päätavoitteen kartoittamiseen; edustuston perustamiseen Kiinaan. TAVOITTEET OP Pohjolan päätavoitteena oli selvittää oman edustuston perustamista Kiinaan. SAAVUTUKSET Tapaaminen Bank of Chinan edustajiston kanssa. Hankkeen kautta yritys sai paljon tietoa kartoitustaan varten. Uusia kontakteja myös suomalaisten yritysten kanssa. OP POHJOLAN MIELIPIDE HANKKEESTA erinomaisesti ja toi paljon hyötyä kohtalaisesti ja toi joitain kontakteja X Ei osaa sanoa kohtalaisesti, toi kokemuksia Ei tuonut uusia kontakteja tai kokemuksia 3. Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy EDUSTAJA Hilla Rudanko PAIKKAKUNTA Helsinki AIEMMAT VIERAILUT Kyllä KIINAN YRITYSKONTAKTIT Kyllä ENNEN MATKAA Tilaisuudet Suomessa olivat yrityksen mielestä hyviä ja antoisia. TAVOITTEET - SAAVUTUKSET Hankkeen kautta yritys sai uusia kontakteja Kiinasta, vaikkei sen edustaja Rudanko ehtinytkään tavata kaikkia keitä olisi halunnut. Toiseksi tärkein saavutus tai ehkä pikemminkin hankkeen anti olivat koulutukset. Tietoa on löydettävissä paljon, mutta yleensä se jää kiireiseltä yrittäjältä hyödyntämättä. UBI Chinan koulutusten kautta oppi paljon uutta koskien Kiinan markkinoita. Hankkeen kautta yritys sai uuden hankkeen suomalaisen kumppanin Harmony Housen kanssa. Yhdessä he hakevat rahoitusta hankkeelleen Suomesta, kun taas heidän kiinalainen kumppaninsa hakee vastaavaa Kiinasta. Yritys toivoi enemmän yritysvierailuja matkan aikana, jolloin verkosto laajenisi entisestään. Muutaman päivän pidempi tutustumismatka olisi ollut siis parempi heidän kannaltaan. MUU PALAUTE Yritys ei olisi lähtenyt Kiinan markkinoille yksin. Matkat Kiinaan olivat erinomaisia ryhmäytymisen kannalta, sillä saman alan yritykset verkostoituivat erinomaisesti myös toistensa kanssa. ARKKITEHDIT RUDANKO + KANKKUNEN OY:N MIELIPIDE HANKKEESTA erinomaisesti ja toi paljon hyötyä kohtalaisesti ja toi joitain kontakteja X Ei osaa sanoa kohtalaisesti, toi kokemuksia Ei tuonut uusia kontakteja tai kokemuksia UBI CHINA 21

22 4. Cyberlightning Oy EDUSTAJA Ville Mickelsson PAIKKAKUNTA Oulu AIEMMAT VIERAILUT Ei KIINAN YRITYSKONTAKTIT Ei ENNEN MATKAA TAVOITTEET Saada uusia yhteistyökumppaneita yritykselle uudesta maasta, Kiinasta. Myös verkostoituminen muiden suomalaisten toimijoiden kanssa tärkeää. SAAVUTUKSET Yhteinen TEKES-projekti yhdessä kiinalaisen kumppanin kanssa. Projektin arvo 1,1 miljoonaa euroa. Projektissa rakennetaan kiinalaiselle rauta- ja radioverkkoratkaisuja rakentavalle partnerille 3D internetpohjainen monitointijärjestelmä. Kumppanin asiakkaina on jo nyt paikallishallintoa Kiinasta ja mikäli projekti onnistuu on sen mahdollista kattaa esimerkiksi kaikki Kiinan siltaa. Jo pelkkien siltojen markkinapotentiaali on 14 miljardia euroa. MUU PALAUTE Yritys ei olisi lähtenyt Kiinan markkinoille ilman UBI China -hanketta. Tekesin ja Finpron järjestämät toiminnot jäävät melko kaukaisiksi yrityksestä. Yrityskohtainen kontaktointi, kiinnostus yritystä kohtaa ja sen myötä hyvät tulokset saavat paljon kiitosta. CYBERLIGHTNING OY:N MIELIPIDE HANKKEESTA erinomaisesti ja toi paljon hyötyä X kohtalaisesti ja toi joitain kontakteja Ei osaa sanoa kohtalaisesti, toi kokemuksia Ei tuonut uusia kontakteja tai kokemuksia 5. Clean Solutions Finland Oy EDUSTAJA Yvonne Peltola PAIKKAKUNTA Pori AIEMMAT VIERAILUT Ei KIINAN YRITYSKONTAKTIT Ei ENNEN MATKAA TAVOITE Tavoitteena on tutustua Kiinaan maana ja sitä kautta myös sen markkinaan. Kartoitetaan kiinalaisia kumppaneita ja hankitaan uusia kontakteja. SAAVUTUKSET Tuotteita saatiin kiinalaisten jälleenmyyjien listoille. Aikataulu paikanpäällä oli melko tiukka. Yrityksellä oli paljon järjestettyjä yksityisiä tapaamisia eri toimijoiden kanssa, joten koulutus yhdistettynä tapaamisiin teki päivistä pitkiä ja aikatauluista erittäin tiukkoja. Muutamaa päivää pidempi matka olisi tuonut enemmän hyötyä. CLEAN SOLUTIONS FINLAND OY:N MIELIPIDE HANKKEESTA erinomaisesti ja toi paljon hyötyä kohtalaisesti ja toi joitain kontakteja X Ei osaa sanoa kohtalaisesti, toi kokemuksia Ei tuonut uusia kontakteja tai kokemuksia 22 UBI CHINA

23 6. Halton Oy EDUSTAJA Tarja Takki PAIKKAKUNTA Helsinki AIEMMAT VIERAILUT Shanghai KIINAN YRITYSKONTAKTIT Shangaissa tehdas, projekteja muuallakin Kiinassa ENNEN MATKAA Haltonin liiketoiminta kannattaa Kiinassa ja kasvaa koko ajan. Kiinassa tapahtuu tällä hetkellä rakentamisen osalta paljon ja siksi myös Haltonin on hyvä olla markkinoilla mukana. TAVOITE Uusien projektien ja kontaktien löytäminen Haltonille uudelta alueelta. SAAVUTUKSET Team Finlandin tilaisuudesta kaksi uutta kontaktia liittyen laboratorioiden ilmanvaihtoon. HALTON OY:N MIELIPIDE HANKKEESTA erinomaisesti ja toi paljon hyötyä kohtalaisesti ja toi joitain kontakteja X Ei osaa sanoa kohtalaisesti, toi kokemuksia Ei tuonut uusia kontakteja tai kokemuksia 7. Kokemäen kaupunki EDUSTAJA Markus Ojakoski PAIKKAKUNTA Kokemäki AIEMMAT VIERAILUT Ei KIINAN YRITYSKONTAKTIT Ei ENNEN MATKAA Ystävyyskaupunkimallia pohdittiin Kokemäellä kauan ja lopulta päätettiin siihen lähteä. Vielä tässä vaiheessa kumppanuuden konkreettiset muodot eivät ole täysin selvillä, pääpaino tullee olemaan matkailussa, oppilaitosyhteistyössä sekä elinkeinoelämän vahvistamisessa. TAVOITE Allekirjoittaa ystävyyskaupunkisopimus yhdessä Changzhoun kaupunginosan Wujinin kanssa. SAAVUTUKSET Kokemäen kaupunki ei valitettavasti pystynyt osallistumaan ensimmäiselle matkalle, mutta tammikuussa 2014 kaupunginjohtaja matkusti Kiinaan kirjoittamaan ystävyyskaupunkisopimuksen. KOKEMÄEN KAUPUNGIN MIELIPIDE HANKKEESTA erinomaisesti ja toi paljon hyötyä kohtalaisesti ja toi joitain kontakteja X Ei osaa sanoa kohtalaisesti, toi kokemuksia Ei tuonut uusia kontakteja tai kokemuksia UBI CHINA 23

24 8. Satakunnan ammattikorkeakoulu EDUSTAJA Sirpa Sandelin PAIKKAKUNTA Pori AIEMMAT VIERAILUT Kyllä KIINAN YRITYSKONTAKTIT Vuodesta 2008 saakka yhteistyötä paikallisen yliopiston kanssa. ENNEN MATKAA Ei oikeastaan ennakko-odotuksia, sillä Satakunnan AMK:n tavoitteet matkaa varten olivat selvät. TAVOITE Uudistaa yhteistyösopimus Changzhou Universityn kanssa. SAAVUTUKSET Hanke selvensi kiinalaisen yritysmaailman lainalaisuudet. Erityisesti tarpeellista tietoa oli lainsäädäntöön, yrityksen perustamiseen ja yritystoimintaan liittyneet monimutkaisetkin toiminnot. Hanke teki aika selväksi, että Kiinaan menemiseen on todella panostettava ja mietittävä tarkkaan millaisella yritysmuodolla tai -konsortiolla liikkeelle lähtee. SAMK sai hankkeen kautta runsaasti kontakteja Kiinassa ja Malesiassa oleviin suomalaisiin yrityksiin ja niiden henkilöstöön. Synocus yrittää edelleen löytää muutaman yrityksen Changzhousta, joiden kanssa SAMK voisi tehdä yritys-yhteistyötä. SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN MIELIPIDE HANKKEESTA erinomaisesti ja toi paljon hyötyä kohtalaisesti ja toi joitain kontakteja X Ei osaa sanoa kohtalaisesti, toi kokemuksia Ei tuonut uusia kontakteja tai kokemuksia 9. Turun yliopiston kauppakorkeakoulu EDUSTAJA Esa Puolamäki ja Tuomas Pohjola PAIKKAKUNTA Pori AIEMMAT VIERAILUT Ei KIINAN YRITYSKONTAKTIT Yliopistolla kontakteja paljon TAVOITE Fokuksena vierailulle ja mahdollisille hankkeille tulevaisuudessa työhyvinvointi. Turun yliopisto haluaa kartoittaa alueella toimivia suomalaisia yrityksiä, joissa on toimintaa työhyvinvoinnin osalta. SAAVUTUKSET Hyviä tapaamisia ja kontakteja yhdessä SAMK:n kanssa. Harri Virolainen työstää työhyvinvointi-teemasta tutkimussuunnitelmaa, johon etsitään yrityksiä sekä rahoitusta. TURUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN MIELIPIDE HANKKEESTA erinomaisesti ja toi paljon hyötyä kohtalaisesti ja toi joitain kontakteja X Ei osaa sanoa kohtalaisesti, toi kokemuksia Ei tuonut uusia kontakteja tai kokemuksia 24 UBI CHINA

25 10. Inwido Finland Oy EDUSTAJA Timo Luhtaniemi PAIKKAKUNTA AIEMMAT VIERAILUT Ei KIINAN YRITYSKONTAKTIT Ei TAVOITE Tavoitteena kartoittaa, onko Kiinan markkinoilla tilausta Inwidon tarjoamille tuotteille ja palveluille. Ensimmäisen matkan tarkoituksena ei vielä saada konkreettisia kumppaneita, vaan enemmänkin avata silmät Kiinan markkinoille, sillä Kiinaan laajentamista on joskus pohdittu, mutta se on jäänyt ajatuksen tasolle. SAAVUTUKSET Hanketta yritys kommentoi seuraavasti: Suuri saanto pienellä panoksella. Yritys sai vastauksen kysymykseensä: Kannattaisiko meidän aloittaa bisnes Kiinaan?. Kyllä kannattaa. Ilman matkaa silmät eivät olisi auenneet. Kiinassa ikkunamarkkinat ovat yllättäväkin hyvät ja hintataso korkea. Tämän vuoksi jalansijaa löytyisi varmasti. Jatkossa yritys aikookin ottaa osaa hankkeessa mahdollisesti järjestettävälle matkalle Kiinaan. Tulevan matkan tarkoituksena onkin tavata konkreettisia kumppaniehdokkaita. Ensimmäisen Kiinan matkan ansiosta yritys sai myös uusia, mielenkiintoisia kontakteja mukana olleista suomalaisista yrityksistä. Suunnitteilla onkin yhteisprojekteja Harmony Housen ja Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy:n kanssa. INWIDO FINLAND OY:N MIELIPIDE HANKKEESTA erinomaisesti ja toi paljon hyötyä kohtalaisesti ja toi joitain kontakteja X Ei osaa sanoa kohtalaisesti, toi kokemuksia Ei tuonut uusia kontakteja tai kokemuksia 11. Veikko Lehti Oy EDUSTAJA Esa Lehti PAIKKAKUNTA Pori AIEMMAT VIERAILUT Vierailu messuilla Shanghaissa 3 vuotta sitten. KIINAN YRITYSKONTAKTIT Muutamia pieniä kontakteja jo ennakkoon jätteen myynnissä Kiinaan. ENNEN MATKAA Ei erikoisia odotuksia ennen matkaa. Lähinnä kartoitusmielessä. TAVOITE Matkan tavoitteena oli matkustaa Kiinaan kartoittamaan, olisiko yritykselle potentiaalista markkinamahdollisuutta maassa. Ensimmäiselle matkalle ei asetettu tavoitteita konkreettisia kumppaneita kohtaan, vaan haluttiin enemmänkin katsoa, mikä tilanne on toimialan kannalta. SAAVUTUKSET Myönteinen vastaus kysymykseen Onko Kiinassa markkinaa yrityksellemme löytyi. Ilman matkaa tätä ei oltaisi lähdetty välttämättä edes selvittämään ja mikäli oltaisiinkin, ei sähköisesti/puhelimitse selvittäminen ole läheskään yhtä tehokasta kuin tällainen matka. Jatkossa Kiinaan lähdetään uudestaan, toivottavasti vielä tämän hankkeen tiimoilta, ja etsitään konkreettisia kumppaneita. VEIKKO LEHTI OY:N MIELIPIDE HANKKEESTA erinomaisesti ja toi paljon hyötyä X kohtalaisesti ja toi joitain kontakteja Ei osaa sanoa kohtalaisesti, toi kokemuksia Ei tuonut uusia kontakteja tai kokemuksia UBI CHINA 25

26 Liite 2. KYSELYPOHJAT 1. ja 2. Ensimmäinen kysely toteutettiin syyskuussa 2013 hankkeen matkalla Kiinassa. Toista vaihetta varten toimijoille toimitettiin osa 2. sähköpostitse, jolloin vastaukset saatiin joko sähköisesti tai puhelimitse toteutettuna haastatteluna. Kysely UBI CHINA - hankkeen raporttia varten Päivämäärä Yrityksen nimi Vastaajan nimi Rooli yrityksessä Osa 1. / Kiinan matkan aikana Oletko vieraillut ennen Kiinassa O Kyllä O En Onko yrityksellänne kokemusta Kiinasta O Kyllä O Ei Kokemukset ennakkoon Odotukset hankkeelta Odotukset matkalta Olemme saaneet matkalta Mitä jäi uupumaan? Odotamme vielä hankkeelta 26 UBI CHINA

27 Osa 2. / Kiinan matkan jälkeen Päivämäärä Mielipide matkasta Mitä hyötyjä hanke toi? Saimme hankkeen kautta: Uusia projekteja Uusia kontakteja Uusia toimeksiantoja Muuta? Mielipide seuraavista : (1 ei yhtään tyytyväinen 5 erittäin tyytyväinen) Yritysvierailut Matkajärjestelyt Informaatio ennen matkaa Infotilaisuus ennen matkaa Muu palaute hankkeesta: UBI CHINA 27

28

Lappeenranta University of Technology Faculty of Technology Management. Department of Industrial Management Research Report 232

Lappeenranta University of Technology Faculty of Technology Management. Department of Industrial Management Research Report 232 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta. Tuotantotalouden laitos Tutkimusraportti 232 Lappeenranta University of Technology Faculty of Technology Management. Department of Industrial

Lisätiedot

Lappeenranta University of Technology Faculty of Technology Management. Department of Industrial Management Research Report 231

Lappeenranta University of Technology Faculty of Technology Management. Department of Industrial Management Research Report 231 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta. Tuotantotalouden laitos Tutkimusraportti 231 Lappeenranta University of Technology Faculty of Technology Management. Department of Industrial

Lisätiedot

Linnan Kehitys Oy SCEC:n esiselvitys tutkimus. Mikko Ulander Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen

Linnan Kehitys Oy SCEC:n esiselvitys tutkimus. Mikko Ulander Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen Linnan Kehitys Oy SCEC:n esiselvitys tutkimus Mikko Ulander Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen 23.6.2015 SCEC esiselvitystutkimus Linnan Kehitys Oy 23.6.2015 sivu 2 (31) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 1 / 2012 VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa KOKO onnistui Porin seudulla YRITYSPALVELU ENTER OSAKSI PRIZZTECHIÄ Tässä lehdessä

Lisätiedot

Elinvoimapolitiikka ohjaa alueita tulevaisuuteen

Elinvoimapolitiikka ohjaa alueita tulevaisuuteen Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 2 / 2013 Elinvoimapolitiikka ohjaa alueita tulevaisuuteen Arvot ja strategia ohjaavat Ratsulaa Yritystoimintaa perheen voimin

Lisätiedot

Suuntana Venäjä. ympäristöliiketoiminnan edistämisestä Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä 2010 2013

Suuntana Venäjä. ympäristöliiketoiminnan edistämisestä Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä 2010 2013 Suuntana Venäjä ESYLEP-hankkeen raportti eteläsuomalaisen ympäristöliiketoiminnan edistämisestä Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä 2010 2013 Sisällys Esipuhe 3 Keinoja viennin tukemiseen 4 Synergiset yritysryhmät

Lisätiedot

Kehitysideasi tulevia KIVINET -tapahtumia ajatellen: Helsinki 3/2013:

Kehitysideasi tulevia KIVINET -tapahtumia ajatellen: Helsinki 3/2013: Kehitysideasi tulevia KIVINET -tapahtumia ajatellen: Helsinki 3/2013: Standeille väljemmin tilaa. "Kansainvälistymisen mentorointiklinikka" olisi hieno, ei välttämättä massatilaisuutena tai vain yksittäisille

Lisätiedot

CONNECT FINLAND - TOIMINNAN KEHITYS- JA LAAJENTUMISMAHDOLLISUUDET

CONNECT FINLAND - TOIMINNAN KEHITYS- JA LAAJENTUMISMAHDOLLISUUDET CONNECT FINLAND - TOIMINNAN KEHITYS- JA LAAJENTUMISMAHDOLLISUUDET Esitutkimus 2007 Mia Häkkinen Project part financed by the European Union. ALKUSANAT Tavoitteet CONNECT Finlandin toiminta on tällä hetkellä

Lisätiedot

SUOMALAINEN SILKKITIE. Suomalaisyritysten kokemuksia selviytymisestä Kiinassa

SUOMALAINEN SILKKITIE. Suomalaisyritysten kokemuksia selviytymisestä Kiinassa Shanghai, Pudong SUOMALAINEN SILKKITIE Suomalaisyritysten kokemuksia selviytymisestä Kiinassa Sitra-Tekes-Finpro: Kiina-haastattelun raportti Koonnut Ilpo Kaislaniemi 2 Suomalainen silkkitie Suomalaisyritysten

Lisätiedot

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä Loppuraportti: TAIVEX -vientivalmennus 2009-2011 TAIVEXIN TOTEUTUKSESTA VASTASIVAT

Lisätiedot

Kauppakamari. Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 3/2009. Konsulttiyrittäjä Tadesse Taye: Afrikassa valtavat markkinat suomalaisyrityksille

Kauppakamari. Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 3/2009. Konsulttiyrittäjä Tadesse Taye: Afrikassa valtavat markkinat suomalaisyrityksille Kauppakamari Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 3/2009 Konsulttiyrittäjä Tadesse Taye: Afrikassa valtavat markkinat suomalaisyrityksille Toimitusjohtaja Keith Silverang: Missä ovat Oulun uudet Nokiat? Kansainvälistyminenkin

Lisätiedot

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita ja osaajia. 2 KEHITÄ OSAAMISTASI

Lisätiedot

SELVITYS SUOMALAISTEN BIO- JA LÄÄKEALAN YRITYSTEN KIINNOSTUKSESTA JA MAHDOLLISUUKSISTA TOIMIA VENÄJÄLLÄ

SELVITYS SUOMALAISTEN BIO- JA LÄÄKEALAN YRITYSTEN KIINNOSTUKSESTA JA MAHDOLLISUUKSISTA TOIMIA VENÄJÄLLÄ SELVITYS SUOMALAISTEN BIO- JA LÄÄKEALAN YRITYSTEN KIINNOSTUKSESTA JA MAHDOLLISUUKSISTA TOIMIA VENÄJÄLLÄ Finnmedi Oy Niko Lönn 6.5.2013 2 (15) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Suomalaisten yritysten kiinnostus

Lisätiedot

INTERNATIONAL SOUTHERN TAMPERE REGION Etelä-Pirkanmaan kansainvälistymisselvitys

INTERNATIONAL SOUTHERN TAMPERE REGION Etelä-Pirkanmaan kansainvälistymisselvitys INTERNATIONAL SOUTHERN TAMPERE REGION Etelä-Pirkanmaan kansainvälistymisselvitys 1.8.2008 31.12.2009 Pirkan Helmi ry SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 4 1.1 Perustietoa Etelä-Pirkanmaan seutukunnasta... 4 1.2 Kansainvälistymisselvityksen

Lisätiedot

PROFIILIKIRJA. Perämerenkaaren alueen ympäristö- ja energia-alan yritysten kokemuksia Venäjän markkinoilta

PROFIILIKIRJA. Perämerenkaaren alueen ympäristö- ja energia-alan yritysten kokemuksia Venäjän markkinoilta PROFIILIKIRJA Perämerenkaaren alueen ympäristö- ja energia-alan yritysten kokemuksia Venäjän markkinoilta Tekijät: Sofia Husso Kristiina Nurmenniemi Iin Micropolis Oy Heinäkuu 2014 TIIVISTELMÄ Profiilikirjassa

Lisätiedot

KOLMAS AALTO suomalaista designia kansainvälistämässä. Raportti Suomen kulttuuri-instituuttien muotoiluvientihankkeista vuosina 2007 2012

KOLMAS AALTO suomalaista designia kansainvälistämässä. Raportti Suomen kulttuuri-instituuttien muotoiluvientihankkeista vuosina 2007 2012 KOLMAS AALTO suomalaista designia kansainvälistämässä Raportti Suomen kulttuuri-instituuttien muotoiluvientihankkeista vuosina 2007 2012 Sisällysluettelo ESIPUHE 3 TIIVISTELMÄ 5 MIKÄ KOLMAS AALTO? 6 KULTTUURI-INSTITUUTIT

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Johdanto. 2. Tavoitteet. 3. Nykytilanteen kuvaus

Sisällysluettelo. 1. Johdanto. 2. Tavoitteet. 3. Nykytilanteen kuvaus Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Tavoitteet 3. Nykytilanteen kuvaus 4. Huippuosaamiskeskusten benchmarkkaustutkimus 4.1. Kansalliset huippuosaamiskeskukset 4.2. Kansainväliset huippuosaamiskeskukset 5.

Lisätiedot

Ruplaraha, venäläiset investoijina Suomen metsäsektorilla

Ruplaraha, venäläiset investoijina Suomen metsäsektorilla Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 8/2015 Ruplaraha, venäläiset investoijina Suomen metsäsektorilla Ilkka Pirhonen, Timo Leinonen, Timo Karjalainen Ruplaraha, venäläiset investoijina Suomen metsäsektorilla

Lisätiedot

Globalisaatio suosii yrittäjyyttä

Globalisaatio suosii yrittäjyyttä TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 2 /2008 Maria Puhakka: Kauppiaaksi kasvanut Jussi Järventaus: Globalisaatio suosii yrittäjyyttä P ÄÄKIRJOITUS Yliopistot ja yrittäjyys Anne Kovalainen Yrittäjyys

Lisätiedot

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.)

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo & Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) Kirjoittajat: Aarnisalo Heli (FM) Iivonen Jenni (VTM) Lempiäinen Pilvi (VTM) Javarus Tanja (HTM)

Lisätiedot

Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön. Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta

Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön. Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta Oulun Kauppakamarilehti 2/2012 Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta Alueiden asema säilyy vahvana tulevallakin ohjelmakaudella

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

Ajankohtaista yrityksille s. 3-5. Osaamista ja yhteistyötä s. 4-5. Find IT Link IT PIKIT s.12-13. Tulevaisuuden tekijöitä s. 14-15

Ajankohtaista yrityksille s. 3-5. Osaamista ja yhteistyötä s. 4-5. Find IT Link IT PIKIT s.12-13. Tulevaisuuden tekijöitä s. 14-15 YRITYSSALO OY:N ASIAKASLEHTI HELMIKUU 2011 Kuva: Salon kaupunki Arto Mäkinen Innovaatioita Salosta 1960-2010 Ajankohtaista yrityksille s. 3-5 Osaamista ja yhteistyötä s. 4-5 Find IT Link IT PIKIT s.12-13

Lisätiedot

JUKKA PELLINEN. Olemme ratkaisu liiketoimintaosaamiseen. TAMPERE ALL STARSILLA sata lasissa. TECHNOPOLIS PULKOVO avasi ovensa Pietarissa

JUKKA PELLINEN. Olemme ratkaisu liiketoimintaosaamiseen. TAMPERE ALL STARSILLA sata lasissa. TECHNOPOLIS PULKOVO avasi ovensa Pietarissa NUMERO 3/2010 sivu 2 sivu 6 TAMPERE ALL STARSILLA sata lasissa TECHNOPOLIS PULKOVO avasi ovensa Pietarissa sivu 10 Jyväskylän kauppakorkeakoulun dekaani JUKKA PELLINEN Olemme ratkaisu liiketoimintaosaamiseen

Lisätiedot

MITEN INNOVOIDA kehittyvillä markkinoilla

MITEN INNOVOIDA kehittyvillä markkinoilla Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Sini Suomalainen Minna Halme MITEN INNOVOIDA kehittyvillä markkinoilla Opas suomalaisille yrityksille KUMPPANIT RAHOITUS TUTKIMUS Miten innovoida kehittyvillä markkinoilla

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

FinChi-innovaatiokeskus

FinChi-innovaatiokeskus Ville Valovirta Torsti Loikkanen Jani Saarinen FinChi-innovaatiokeskus Toiminnan arviointi ja suositukset KTM Julkaisuja 23/2007 Teknologiaosasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Petri Peltonen, TEM: Maija Itkonen: "Heikot signaalit ovat kaikki kaikessa" Juha Jutila: Liiketoimintaosaajien verkosto auttaa aloittavia yrityksiä

Petri Peltonen, TEM: Maija Itkonen: Heikot signaalit ovat kaikki kaikessa Juha Jutila: Liiketoimintaosaajien verkosto auttaa aloittavia yrityksiä Keksintösäätiön asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2009 Petri Peltonen, TEM: "Suomalainen innovaatiojärjestelmä uudistuu" Kasvuyrittäjä Maija Itkonen: "Heikot signaalit ovat kaikki kaikessa" Juha Jutila: Liiketoimintaosaajien

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen:

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen: ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite Syyskuu 2008 kansainvälistyminen KanSainväliStymiSen Kantava voima on hyvä businessidea Kivalta kuulostava win-win-periaate

Lisätiedot

VARMUUSKOPIOINTI VIELÄ lapsen kengissä. VERKOSTON VOIMALLA kansainvälisille markkinoille NUMERO 2/2010

VARMUUSKOPIOINTI VIELÄ lapsen kengissä. VERKOSTON VOIMALLA kansainvälisille markkinoille NUMERO 2/2010 NUMERO 2/2010 sivu 6 INNOVATION MILL -mallista Suomen elvyttäjä sivu 10 VARMUUSKOPIOINTI VIELÄ lapsen kengissä sivu 16 VERKOSTON VOIMALLA kansainvälisille markkinoille menestystarinat menestystarinat Technopolis-asiakkaat

Lisätiedot