Ulkoinen arviointiraportti Tiina Hämäläinen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ulkoinen arviointiraportti 31.12.2013 Tiina Hämäläinen"

Transkriptio

1 Ulkoinen arviointiraportti Tiina Hämäläinen UBI CHINA 1

2 2 UBI CHINA

3 Tiivistelmä 4 1. Johdanto - UBI China -hanke Tausta Tavoite Toteuttajat Toimenpiteet 2. Yritykset Harmony House Consulting Oy OP Pohjola Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy Cyberlightning Oy Clean Solutions Finland Oy Halton Oy Kokemäen kaupunki Satakunnan ammattikorkeakoulu Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Inwido Finland Oy Veikko Lehti Oy Ystävyyskaupunkisuhteet Satakunta Changzhou Kokemäki Wujin Muut ystävyyskaupunkisuhteet Suomi Kiina Onnistumiset Kehittämisen kohteita Case tarina tulevaisuudesta 18 Liite 1. Hankkeeseen osallistuneiden yritysten tarinat ja vastaukset 19 Liite 2. Kyselyssä käytetty materiaali 26 UBI CHINA China 3

4 TIIVISTELMÄ UBI China -hanke starttasi vuoden 2012 alussa. Ennen hanketta pohjatyöt oli tehty kunnolla, mikä helpotti hankkeen toteuttamista huomattavasti. Satakunnan tiivis ja aktiivinen yhteistyö ystävyyskaupungin Changzhoun kanssa takasi loistavat puitteet myös muille paikkakunnille Kiinan markkinoita ajatellen. Hankkeen tavoitteena olikin paitsi avata ovia suomalaisille yrityksille, myös näyttää toteen se, kuinka ystävyyskaupunkisuhteista voi ja pitää olla hyötyä myös muiden kuin sopimukseen kuuluvien tahojen kesken. Suomi on keskivertoisen kiinalaisen kaupungin kokoinen maa, joten jos jotain kontaktia hyödyntämällä on mahdollisuus päästä kiinni Kiinan suuriin markkinoihin, on se käytettävä ja autettava myös muita suomalaisia yrityksiä sitä käyttämään. On itsekästä ajatella, etteivät leikkiin pääse mukaan muut kuin sopimuksen osapuolet. Yhteistyö on pienen maan osalta erittäin tärkeää, jo senkin vuoksi, että yritys otetaan vakavasti. Esimerkkinä Kokemäki, joka halusi ystävyyskunnan Kiinasta asukkaan Kokemäki on toki skandinaavinen ja eurooppalainen kaupunki, mutta silti vain murto-osa tulevasta kumppanistaan Wujinista (2,5 miljoonaa asukasta). Mutta kun Kokemäki käytti hyväkseen Satakunnan ystävyyssopimusta Changzhoun kanssa, on ystävyyssopimus allekirjoitusta vaille valmis. Lisäksi Kokemäki osallistui UBI China -hankkeen Kiinan matkalle, jolloin matkan delegaatio toimi jokaisen hyödyksi näyttäen suuremmalta kuin mitä se onkaan. Kartoitusraportti koostuu materiaalista, joka kerättiin kahden erillisen kyselyn/haastattelun perusteella. Haluttiin tietää, mitä konkreettista hyötyä hanke on siihen osallistuneille yrityksille tuonut ja toisaalta, mitä he jäivät kaipaamaan. Kyselyiden yhteenvetona voinee sanoa, että yksikään hankkeeseen osallistunut yritys ei olisi lähtenyt Kiinan markkinoille yksin. UBI China -hanke saa rahoitusta Manner-Suomen ESR-ohjelmasta. Rahoittajana on Pohjois- Pohjanmaan ELY-keskus. 4 UBI CHINA

5 1. JOHDANTO UBI CHINA -HANKE 1.1. TAUSTA Kiina näyttäytyy vierailijalle suurten vastakohtaisuuksien maana. Kiinan voimakas talouskasvu näkyy nopeana ja näyttävänä rakennetun ympäristön kehittymisenä. Yrittäjän ja vientitoimintaa harkitsevan silmin katsottuna Kiinan markkina on massiivisen suuri, kuten kaikki tietävät. Se on jopa niin suuri, että sen koko arveluttaa vientimarkkinoille tähyävää yrittäjää, erityisesti pk-yrittäjää. Suurikin markkina koostuu lopulta erisuuruisista kokonaisuuksista. Näin on asia myös Kiinan osalta. On myös mahdollista löytää sellaisia kokonaisuuksia, jotka ovat kokoluokaltaan pk-yritysten hyödynnettävissä omalla osaamisellaan ja tuotteillaan. Tämän lisäksi mahdollisuus, jota ei ehkä ole hyödynnetty täydellä teholla, on suomalaisten ja kiinalaisten ystävyyskaupunkimalli. Eri paikkakuntien olisi opittava jakamaan ystävyyskaupunkikontaktit muiden toimijoiden kanssa, koska harva suomalainen kaupunki tai edes alue kykenee hoitamaan näiden suurten kiinalaiskaupunkien tarpeita pelkästään omien yritystensä kanssa. Klusteripaikkakuntien solmimien ystävyyskaupunkisopimusten ja niihin liittyneiden pitkien valmistelujaksojen aikana on solmittu kestäviä suhteita näiden kiinalaisten kaupunkien johtohenkilöihin sekä poliittisiin päätöksentekijöihin. Luottamukselliset suhteet ovat yksi Kiinan markkinoille pääsyn perusedellytys. Hankkeen kautta nämä suhteet saadaan yritysten vientiponnistusten hyväksi. Monissa eri yhteyksissä on todettu Kiina-valmiuksien kehittämisen tarpeellisuus. Tekesin eri vientiohjelmissa, FinNoden kommenteissa ja lausunnoissa sekä lukuisissa muissa yhteyksissä Kiinan markkinan on todettu olevan hyvin haastava erilaisen kulttuurinsa ja monella tapaa erilaisten käyttäytymissääntöjensä vuoksi. On kiistatta selvää, että tämän maailman nopeimmin kasvavan markkinan valloittaminen ei onnistu ilman erityistä valmennusta ja kouluttautumista. UBI China -hanke lisää suomalaisten yritysten Kiina-osaamista sekä kasvattaa niiden ymmärrystä Kiinan markkinan erityispiirteistä. Green building -kaupunkiprojektit ovat erityisen suuri mahdollisuus, joihin liittyminen tuo suomalaiselle yritykselle erikoisen hyvän ponnahduslaudan Kiinan markkinoille. UBI CHINA 5

6 1.2. TAVOITE UBI China -hankkeen tavoitteena on lisätä suomalaisten teknologiayritysten ja muiden organisaatioiden ja niiden avainhenkilöiden osaamisvalmiuksia ja toimintaedellytyksiä vientimarkkinoilla, erityisesti Kiinan markkinoiden osalta ja sitä kautta löytää uutta kasvupotentiaalia. Hankkeessa valmennetaan suomalaisia yrityksiä ja niiden henkilöitä toimimaan yhdessä konsortiona tai yritysryppäänä. Valmennus kohdistuu erityisesti Kiina-valmiuksien ja vientiosaamisen lisäämiseen. Valmennuksella pyritään lisäämään yritysryppään kykyä toimittaa systeemisiä innovaatioita ja konsepteja sekä tuotteita ja palveluja. Esimerkkejä systeemisestä innovaatioista voisi olla Tulevaisuuden koulu -konsepti, jonka toimivuus syntyy usean yrityksen ja eri osaamisalojen yhteensovittamisesta ja joka on herättänyt Kiinassa kiinnostusta. Valmennusohjelmassa lisätään ymmärrystä kestävän kehityksen mukaisen asumisen konseptien luomiseen hyödyntämällä uuden teknologian tuomia mahdollisuuksia. Hankkeen aikana opittuja asioita yritykset tulevat hyödyntämään myös kotimarkkinoilla kestävän kehityksen mukaisen rakentamisen ja muun yhdyskuntasuunnittelun alueella. Osatoteuttajina toimivien kehittäjäorganisaatioiden henkilöstö osallistuu koulutus- ja valmennusjaksoihin. Tavoitteena on lisätä suomalaisten yritysten ja organisaatioiden kyvykkyyttä ja osaamista niiden toimiessa kiinalaisten ystävyyskaupunkien alueilta löytyneiden yritysten ja organisaatioiden kanssa. Kiina-käyntien yhteydessä on syntynyt varmuus siitä, että kiinalaisilla on vahva halu yhteistyöhön suomalaisten kanssa ja että he ovat valmiita tiiviiseenkin yhteistyöhön. Green building koulu asunto toimisto muut Konseptit Teemat sähköiset palvelut elearning kiinteistöautomaatio sähköiset palvelut jätehuoltoratkaisut energiaratkaisut Yritykset UBI CHINA YRITYSRYPPÄÄT Launch/ demotalot Kiinan markkina alueet, kaupungit, FinPro, FinNodeChina ym. toimijat 6 UBI CHINA

7 1.3. TOTEUTTAJAT Hankkeen toteuttajat ovat JPT-klusterin ja Asumisen klusterin paikkakuntien organisaatiot. Prizztech Oy on hankkeen päävastuullinen toimija. Muut JPT-klusterin toimijat ovat Business Oulu Oy, Jyväskylä Innovation Oy, Culminatum Oy Espoo, Posintra Oy Porvoo sekä Turku Science Park Oy. Asumisen klusterin toimija on Culminatum Oy. Klusteriyritysten roolina on löytää omilta alueiltaan ne yritykset, jotka olisivat halukkaita ja kyvykkäitä lähtemään mukaan hankkeeseen. Rajaus klusteritoiminnan ja UBI China -hankkeen välillä on selkeä, klusteritoiminnan kautta löydetään yritykset ja tehdään alkukartoitukset. UBI China -hankkeen kautta kootaan yritysryhmät, kartoitetaan koulutuksen ja valmennuksen tarve ja toteutetaan tarvittavat koulutusjaksot, joihin osallistuvat myös kehittäjäorganisaatioiden henkilöt TOIMENPITEET Yritysten kartoitus Yrityskohtaisten tavoitteiden määrittäminen viennin osalta yritysryhmien koulutuksen määrittämiseksi Yrityskonsortioiden muodostaminen Yritysryhmien koulutus ja valmennus kv-toiminnan osalta, kehittäjäorganisaatioiden henkilöstö mukana koulutuksissa Yrityskonsortioiden valmentaminen Matchmaking -matkojen suunnittelu ja järjestelyt (yritykset maksavat omat kulunsa) Kartoitus Yritysryhmäkohtaiset tavoitteet Vientitoiminta Yritysryhmää tukevat tuotteet Yrityskonsortioiden muodostaminen Kehittämissuunnitelmat viennin osalta Yritysryhmien valmennus ja koulutus Kiina-erityisosaaminen Vientiosaaminen Strategisten vientietujen huomioiminen Green building -toimitukset ja -tuotteet Matchmaking tapahtumien järjestelyt Kiinan markkinat UBI CHINA 7

8 2. YRITYKSET 2.1. HARMONY HOUSE CONSULTING OY Harmony House Colsulting Oy on porvoolainen yritys, joka toimii Honkatalojen myyntiorganisaationa. Hankkeessa yrityksen edustajana toimi toimitusjohtaja Juha Männikkö OP POHJOLA OP Pohjola oli mukana hankkeessa kartoittamassa oman toimipisteen mahdollista avaamista Kiinaan. Heillä on tällä hetkellä työntekijä Bank of Chinan tiloissa, mutta hankkeen tiimoilta oli tarkoitus työstää raportti oman toimipisteen kannattavuudesta sekä mahdollisuuksista. Mukana matkalla oli Network Manager Mika Kari ARKKITEHDIT RUDANKO + KANKKUNEN OY Arkkitehtitoimisto Rudanko + Kankkunen Oy on perustettu vuonna Heidän toimistonsa sijaitsee Helsingin Kalevankadulla, josta he suunnittelevat kohteita eri puolille Suomea ja maailmaa. Yrityksen osakkaat ovat Hilla Rudanko ja Anssi Kankkunen. He molemmat ovat Aaltoyliopistosta valmistuneita arkkitehteja, ja kuuluvat Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:an. Ennen yhteisen toimiston perustamista ovat he työskennelleet suurissa kotimaisissa arkkitehtitoimistoissa, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa sekä suunnittelutehtävissä Sveitsissä ja Yhdysvalloissa. Heillä on siis monipuolinen kokemus arkkitehtisuunnittelusta Suomesta ja ulkomailta. Osakkaiden töitä on palkittu arkkitehtuurikilpailuissa, kansainvälisillä arkkitehtuuripalkinnoilla sekä useilla apurahoilla ja stipendeillä. Hankkeen matkalla mukana oli toinen osakas, arkkitehti, toimitusjohtaja Hilla Rudanko CYBERLIGHTNING OY Cyberlightning Oy on erikoistunut 3D-tuotantoihin. He tarjoavat laajan valikoiman ratkaisuja ja palveluja hyödyntäen 3D-teknologiaa. Tarjonta käsittää useita ratkaisuja markkinointiin ja myyntiin, tiedotukseen ja viestintään, kiinteistöalalle ja rakentamiseen, matkailuun, terveyden- 8 UBI CHINA

9 huoltoon, opetukseen ja oppimiseen ja teollisuuteen. Ydinosaaminen onkin suunnittelu sekä kyky luoda räätälöityjä ja merkkituotteiden virtuaalimaailmoja. Innovatiivinen tiimi koostuu eri alojen ammattilaisista. Vankka kokemus 3D-visualisoinnista ja virtualisoinnista yhdistettynä uusimpiin tutkimustuloksiin 3D Internet ja avatar-tekniikasta antavat vahvan pohjan panna täytäntöön moderneja ratkaisuja yritysten tarpeisiin. Mukana hankkeen kahdella matkalla oli toimitusjohtaja Ville Mickelsson CLEAN SOLUTIONS FINLAND OY Clean Solutions Finland Oy on porilainen perheyritys. Yritys valmistaa luontoystävällisiä siivoustuotteita. Yrityksellä on jonkin verran kokemusta kansainvälisestä kaupankäynnistä, mutta Kiina markkina-alueena ennen hanketta täysin uusi ja kiehtova. Mukana matkalla oli toimitusjohtaja Yvonne Peltola HALTON OY Halton Oy:n edustajana UBI China -hankkeen matkalla oli toimitusjohtaja Tarja Takki. Yrityksellä on vankka kokemus Kiinan markkinoista, joten osallistuminen hankkeeseen avasi heille lähinnä uusia ovia uudelle alueelle Kiinassa. Halton Oy toimi myös erinomaisena inspiraation lähteenä pienille yrittäjille, sillä vuosien kansainvälinen työ on tuottanut heidän kohdallaan tulosta liikevaihdon kivutessa aina yli 70 miljoonaan euroon saakka. Toimitusjohtaja Takin mukaan pienet yritykset tarvitsevatkin juuri tämänkaltaisia apuvälineitä kansainvälistymisen tueksi. Yksin markkinoille ei ole helppo lähteä, saati päästä KOKEMÄEN KAUPUNKI Kokemäen kaupunki sijaitsee Satakunnassa. Sen asukasluku on noin 8000 ja sen sijainti on loistava valtatie 2:n varressa Porin ja Helsingin välillä. Kokemäen kaupunki hakee jatkuvasti uusia toimintatapoja oman elinkeinoelämänsä hyödyksi ja kaupungilla onkin lämpimät suhteet yrittäjien kanssa. UBI China -hankkeeseen Kokemäki lähti mukaan hakeakseen ystävyyskaupunkia Kiinasta. Tavoitteena oli paitsi toimia aurana kaupungin yrityksille, mikäli he Kiinan markkinoille haluavat, myös oppilaitosyhteistyö sekä matkailulliset hyödyt. Kokemäen lukio voisi esimerkiksi olla Satakunnan ainoa lukio, jossa voi opiskella Kiinaa. UBI CHINA 9

10 2.8. SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) on 6300 opiskelijan ja yli 400 asiantuntijan monialainen, kansainvälisesti suuntautunut korkeakoulu. SAMK toimii Suomen länsirannikolla; meren äärellä ja Kokemäenjoen varrella. Koulutusta on neljällä eri paikkakunnalla: Porissa, Raumalla, Huittisissa ja Kankaanpäässä. Satakunnan ammattikorkeakoululla on vankkaa kansainvälistä toimintaa, niin kuin AMK:lla kuuluukin olla. Kiinaan heillä on tiivis yhteistyö juuri Satakunnan ystävyyskaupunki Changzhoun yliopiston kanssa ja mm. mukana ollut edustaja Sirpa Sandelin on ollut opettajavaihdossa ko. yliopistossa. Hankkeen ja samalla matkan tarkoitus oli Satakunnan AMK:lla paitsi uusia yhteistyösopimus yliopiston kanssa, myös etsiä yrityskumppaneita yhteisiin yrityshankkeisiin TURUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö tarjoaa kauppatieteiden maisterikoulutusta sekä tieteellisiä jatko-opintoja. Yksikössä on 600 tutkinto-opiskelijaa ja vuosittain sisään otetaan noin 100 uutta opiskelijaa. Humanistinen tiedekunta tarjoaa Porissa kulttuurituotannon ja maisemasuunnittelun opintoja - pääaineena voi olla digitaalinen kulttuuri, maisemantutkimus tai kulttuuriperinnön tutkimus. Porissa toimii myös Merenkulun koulutus- ja tutkimuskeskuksen ympäristötutkimuksen ja aluekehityksen yksikkö sekä lääketieteellisen tiedekunnan opetusterveyskeskus. Turun yliopiston Porin yksiköt kuuluvat Porin yliopistokeskukseen, joka on 3800 opiskelijan, 180 asiantuntijan ja neljän yliopiston verkostomaisesti toimiva monitieteinen tiede- ja taideyhteisö. Turun yliopiston yksiköiden lisäksi Porin yliopistokeskuksessa toimivat Aalto-yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen yliopiston yksiköt INWIDO FINLAND OY Inwido Oy on Euroopan suurin ikkuna- ja ovivalmistaja, joka omistaa Tiivi Oy:n, Pihla Ikkuna Oy:n ja Eskopuu Oy:n. Konsernilla on Suomessa kolme tehdasta; Eskolassa, Ruovedellä ja Haapajärvellä VEIKKO LEHTI OY Veikko Lehti Oy:n juuret johtavat 1920-luvulle. Veikko Lehti astui yrityksen ohjaimiin 1950-luvulla ja aloitti kehitystyön, jota hänen poikansa ovat jatkaneet. Seuraavakin sukupolvi on ollut jo mukana opiskelujen ja koulutyön lomassa. Nykyisin Veikko Lehti Oy työllistää noin 50 henkilöä ja ajoneuvoja on viitisenkymmentä. Viime tilikaudella liikevaihto oli noin 10 miljoonaa 10 UBI CHINA

11 euroa. Yrityksen toimialueena on koko Satakunta. Ensimmäinen lajitteluasema on perustettu jo vuonna 1998 Porin Aittaluotoon. Nyt lajittelu- ja siirtokuormausasemia on kuusi. Yritys on ollut uranuurtaja Porin seudulla asukkaiden käytössä olevien paperinkeräyspisteiden järjestämisessä. Veikko Lehti Oy:llä on yli 160 yleistä paperinkeräyspistettä eri puolilla Satakuntaa. Monessa pisteessä kerätään myös lasia ja metallia. 3. YSTÄVYYS- KAUPUNKISUHTEET Mikäli Kiinan markkinat kiinnostavat, kannattaa kiinalaista kumppania lähestyä ensin ns. ylätason kautta. Ylätasolla tarkoitetaan esimerkiksi kaupunginjohtajaa. Matti Niemelä toimii Finpron Shanghain vientikeskuksen päällikkönä ja hänen mukaansa liiketoiminnan aloittaminen Kiinassa on lähes mahdotonta ilman kaupungin taustatukea ja kontakteja. Ensimmäiset kontaktit ovatkin usein kaupunkien välisiä ja niiden myötä yritykset tulevat mukaan myöhemmin SATAKUNTA CHANGZHOU Kiinassa toimiminen edellyttää aktiivista verkoston rakentamista pitkällä aikajänteellä sekä virallisia sopimussuhteita. Satakuntaliitto allekirjoitti syksyllä 2008 virallisen yhteistyösopimuksen Changzhoun kaupungin kanssa. Yhteistyösopimuksen käytännön toteuttajana on Prizztech Oy. Sopimuksen kautta tarjotaan koko Satakunnan alueen yrityksille kontakteja Changzhousta sekä sen lähialueilta. Changzhoun kaupunki sijaitsee Kiinan talouskasvun keskuksessa Jiangsun maakunnassa, 170 kilometrin päässä Shanghaista, Yangtze-joen suiston alueella. Shanghain alueella toimii puolet kaikista Kiinaan etabloituneista suomalaisyrityksistä. Arvostetun talousjulkaisun FORBESin Top cities in mainland China for Business listalla Changzhou sijoittui Manner- Kiinan kaupunkien joukossa sijalle 12. Alueen vahvuuksina ovat mm. uusiutuvat energialähteet ja juomaveteen keskittyvä tutkimus ja hankkeet. Satakunnan ystävyyssopimus toimi myös UBI China -hankkeen kulmakivenä ja sen myötä luotu vankka yhteistyö sai paljon kiitosta hankkeessa mukana olleilta yrityksiltä ja muilta toimijoilta. Satakunta Changzhou yhteistyö on harvinaislaatuisen aktiivista verrattuna muihin Suomi- Kiina ystävyyskaupunkisopimuksiin ja tämä oli yksi syy siihen, miksi se toimi ns. aurana muiden alueiden yrityksille. Yksi UBI China -hankkeen tavoitteista oli saada jo olemassa olevat ystävyyskaupunkisuhteet useamman suomalaisen toimijan avuksi. UBI CHINA 11

12 3.2. KOKEMÄKI WUJIN Satakunnan esimerkkiä seuraten myös Kokemäen kaupunki koki tarpeelliseksi luoda ystävyyskaupunkisopimus Kiinan kanssa. Tavoitteena on luoda sopimuksen ansiosta kokemäkeläisille yrityksille matalampi kynnys päästä Kiinan kasvaville markkinoille. Koska Satakunnan ystävyyskaupunki on Changzhou, oli luontevaa että Kokemäen kumppani olisi Changzhoun kaupunginosa, Wujin. Ilman hankkeen apua Kokemäki tuskin olisi tavoitettaan ja haavettaan ystävyyskaupunkisopimuksesta saanut toteutettua. Hanke mahdollisti jo olemassa olevien suhteiden käytön ja näin nopeutti sekä käytännössä mahdollisti sopimuksen syntymisen. Sopimuksen solmimisen jälkeen Kokemäen kaupunki alkaa hyödyntää ystävyyskuntasopimusta mm. lukioiden ja muiden oppilaitosten kanssa, matkailun kasvattamiseen sekä yritysten mahdollisiin laajentumisiin Kiinaan. Kokemäen lukio haluaisi olla ensimmäinen satakuntalainen lukio, jossa on mahdollista paitsi opiskella kiinaa, myös tehdä oppimismatkoja ystävyyskaupungin Wujinin kouluihin ja toisinpäin. Matkailun osalta wujinilaiset turistiryhmät tulevat varmasti seuraavien vuosien aikana löytämään Kokemäen ja myös luokkaretket ovat erittäin tervetulleita. Yritysmaailman osalta ystävyyssopimuksen kautta toivotaan kokemäkeläisten yritysten rantautumista Kiinaan joko kokonaan tai alihankintaosaamisen kautta. Vahvoja esimerkkejä siitä, kuinka yrityksen elinkaari pitenee Kiinan markkinoiden ansiosta, on useita ja näitä malleja seuraten myös Kokemäen yritykset löytävät toivottavasti tarpeisiinsa sopivia uusia ratkaisuja MUUT YSTÄVYYSKAUPUNKISOPIMUKSET SUOMI KIINA LAPPEENRANTA NINGBO Vaikka Lappeenrannan ja Ningbon välillä ei ole varsinaista ystävyyskaupunkisopimusta, on heidän yhteistyönsä erittäinkin tiivistä. Vuonna 2005 Lappeenrannasta lähti kuusihenkinen delegaatio Ningboon tavoitteenaan solmia kauppa- ja muita kontakteja kaupungin edustajien kanssa. Matkan konkreettisia tavoitteita oli synnyttää toimiva yhteistyösuhde ja mekanismi, rakentaa silta Kiinasta Eurooppaan ja Venäjälle Lappeenrannan kautta, löytää asiakkaita ja yhteistyökumppaneita Vapaa-alue Oy:lle, satamalle ja Kareltekille sekä löytää Lappeenrantaan sijoittuvia yrityksiä ja investointeja. VANTAA JINAN Vantaan ja Jinanin välinen yhteistyö on alkanut jo vuonna Yhteisiä toimintoja tällä hetkellä on virallisten valtuuskuntien vuosittainen vaihto sekä oppilas- ja opettajavaihto. Elinkeinoelämän, kaupan, koulutuksen ja kulttuurin vaihto on myös ollut aktiivista. Esimerkiksi Jianissa on järjestetty taidenäyttely, jossa esillä vantaalaisten taiteilijoiden töitä. 12 UBI CHINA

13 TAMPERE GUANGZHOU Tampereen yhteistyö Guangzhoun kanssa on alkanut Perinteistä ystävyyskaupunkitoimintaa ovat olleet erilaiset viralliset vierailut sekä kulttuuri-, urheilu- ja nuorisoyhteisöjen yhteistyö. Tampereen pormestari Timo P. Nieminen vieraili Guangzhoussa Pormestari tapasi vierailullaankiinalaisen kollegansa, vuoden 2012 alussa Guangzhoun pormestariksi valitun Chen Jianhuan. OULU HANGZHOU Yhteistyö Oulun ja Hangzhoun välillä on alkanut 2010, kun Hangzhou teki aloitteen etsiessään ystävyyskaupunkia Pohjois-Euroopasta, erityisesti Suomesta. Kaupungilla oli jo ennestään laaja ystävyyskaupunkiverkosto ja Oulu täydensi sitä hyvin. Ystävyyskaupunkisopimuksen tuloksena Hangzhoussa oli Nokia Siemens Networkin 1500 hengen tutkimus ja tuotekehitysyksikkö, jonka johto koostui osittain oululaisista. Myös kaupunkien oppilaitokset tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään. KUOPIO PUDONG (SHANGHAI) Yhteistyö Kuopion ja Pudongin välillä on alkanut Alueet ovat tehneet yhteistyötä jo vuodesta 2002 saakka, jolloin he kirjoittivat ensimmäisen yhteistyösopimuksen keskenään. Ekonomisen ja teknologisen yhteistyön ohella Kuopion kaupunki korostaa myös yhteistyön hyötyä koulutuksille ja oppilaitoksille. LAHTI WUXI & DEYANG Lahdella on hieman muista Suomen kaupungeista poiketen kaksi ystävyyskaupunkia Kiinassa. Deyangin kanssa jo vuonna 2000 aloitetun yhteistyön tarkoituksena on edistää kuntalaisten ja eri yhteisöjen edellytyksiä kansainväliseen kanssakäymiseen. Tavoitteena on lisätä muiden kansojen tuntemusta ja näin vähentää kansakuntien välisiä ristiriitoja. Lisäksi ystävyyskaupunkitoiminta pyrkii parantamaan kuntalaisten elinolosuhteita hankkimalla tietoja ja kokemusta sekä parantamaan työllisyyttä ja hyvinvointia luomalla edellytyksiä elinkeinoelämän yhteyksille. Viime aikoina sekä Suomessa että muissa maissa ovat elinkeinoelämän yhteyksien kehittämiseen liittyvät tavoitteet olleet keskeisesti esillä. Kanssakäyminen nuorten, kulttuuri- ja urheiluryhmien sekä muiden harrastusalojen osalta on viime aikoina jäänyt vähemmän huomiolle. Deyangin ystävyyssopimuksen teemojen ollessa hieman enemmän Lahden asukkaita koskevia, on toinen ystävyyskaupunkisopimus enemmän liike-elämävaikutteinen. Wuxin kanssa kaupunki nimittäin aloitti yhteistyön vuonna 2011, jolloin Wuxista tuli Lahden 12. ystävyyskaupunki. Yhteistyökumppanuudessa kiinalaisille oli tärkeää, että juuri Lahdesta tulee heidän ystävyyskaupunkinsa, sillä siellä sijaitsee kiinalaisten perustama innovaatiokeskus. Wuxin yhteistyösopimus perustuu erityisesti liike-elämän tarpeisiin. Vaikka muita ystävyyskaupunkisuhteita ei enää pidetä yllä niin tiuhaan, ovat nämä suhteet Kiinalle tärkeitä. ROVANIEMI HARBIN Rovaniemi aloitti yhteistyön ystävyyskaupunkisopimuksen puitteissa Kumppaniksi valikoitui Harbin, jossa on asukkaita 3,2 miljoonaa. Sopimus on kirjoitettu Harbinissa ja kiinalaisia UBI CHINA 13

14 kumppaneita on vieraillut myös Oulussa (??). Ystävyyskaupunkitoiminnassa yhteistyön sisällöksi on esitetty matkailua, ICT-alaa, teollisuutta sekä kulttuuria. Harbinissa sijaitsee useita yliopistoja sekä tutkimuslaitoksia. Arvostetuin yliopisto on Harbin Institute of Technology, joka on erikoistunut korkean teknologian tutkimukseen. JYVÄSKYLÄ KUNMING Jyväskylän kaupungin ja Jykes Oy:n edustajat vierailivat Kiinassa vuonna 2005, jolloin aloitettiin myös ystävyystoiminta Kunmingin kaupungin kanssa. Kunming on 4 miljoonan asukkaan kaupunki, jolle turismi on tärkeää. Kaupungissa tuotetaan erilaisia metsäteollisuuden tuotteita, elektroniikkaa, tekstiilejä sekä koneita ja laitteita. Kaupungilla on myös oma terästehdas. Yhteistyö kaupunkien välillä kohdistuukin erityisesti elinkeinoasioihin. Ystävyyskaupunkisopimuksen tuloksena on saatu aikaan mm. tuloksellista yhteistyötä vesi- ja ympäristöasioissa sekä asiantuntijavaihdossa. Esimerkiksi vuonna 2010 Yunnanin maakunnan (pääkaupunki Kunming) varakuvernööri ja maakunnan johto vierailivat delegaatioineen Jyväskylässä. Keskustelut koskivat mm. yhteistyötä erityisesti energiatehokkuuden ja koulutusviennin osalta sekä suomalaisten tuotteiden vientiä alueelle. KOKKOLA FUSHUN Fushun kuuluu Kiinan erityistalousalueisiin, joita valtio, provinssit ja paikallishallinto kehittävät aggressiivisesti. Alueelle rakennetaan Yingkoun yrityskaupunki, joka tarjoaa alueelle tulevalle ulkomaalaiselle yritykselle 100% rahoituksen tontille, rakennettaville tehdasrakennuksille sekä ostettaville laitteille ja työkaluille eli ilmaisen, nykyaikaisen tehtaan. VALKEAKOSKI & TOIJALA NANCHANG Valkeakoskella ja Toijalalla on yhteinen ystävyyskaupunki Kiinassa; Nanchang. Sopimus on ollut voimassa aina vuodesta 1997 saakka. Ystävyyssopimus on tuonut mukanaan paljon etuja; mm. HAMK:n opiskelijaryhmä vieraili kaupungissa 2008 agendanaan yhteistyö alueen korkeakoulujen kanssa, yrityskontaktien luominen sekä korkeakoulujen markkinointi kiinalaisille opiskelijoille. Myös kiinalaisia on vieraillut Valkeakoskelle ja Toijalassa. Vuonna 2012 Nanchangin High-Tech Industrial Development Zonen edustajat vierailivat Peatec Ltd:n pilottitehtaalle. KOTKA TAIZHOU Kotkan ja Taizhoun välinen yhteistyö on alkanut vuonna Taizhoussa on kaikkiaan 5,9 miljoonaa asukasta. Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf on pettynyt yhteistyöhön, sillä se on johtanut vain muutamaan yritykseen liittyviin aktiviteetteihin, vaikka kaupungissa on laajaa lääketieteen tutkimustoimintaa ja mahdollisuuksia. Muun muassa Yhdysvallat on jo linkittänyt lääketeollisuuttaan mainittiin (??) China Medical Cityyn. HYVINKÄÄ KUNSHAN Hyvinkää ja asukkaan Kunshan aloittivat yhteistyönsä KONE on hiljattain perustanut Kunshaniin yrityksen suurimman tuotekehitysyksikön. Yrityksen Suomen hissitehdas sekä sen Majos Projects -yksikön päätoimisto sijaitsevat Hyvinkäällä. 14 UBI CHINA

15 TURKU TIANJIN Vuodesta 2000 saakka yhteistyössä olleet Turku ja Tianjin ovat kohdistaneet yhteistyönsä erityisesti oppilaitosten väliseen toimintaan, kattaen Turun Yliopiston, Åbo Akademian ja Nankai Universityn. Turun Seudun Kehittämiskeskus on järjestänyt alueella sijoitusaiheisia seminaareja, joissa suomalaiset ja kiinalaiset yritysten edustajat ovat tavanneet toisiaan. Seminaarit ovat usein esitelleet suomalaisia energia-alan innovaatioita. INARI HANDAN Inarin ja Handanin välinen ystävyyssopimus on alkanut vuonna Inari etsi varta vasten ystävyyskuntaa kasvuvoimaisilta matkailun lähtöalueilta. Suurimmat edut ystävyyssopimuksesta on saavutettu matkailun ja tapahtumien kautta saadun näkyvyyden kautta. 4. ONNISTUMISET Hankkeen toisen matkan aikana mukana olleilta yrityksiltä selvitettiin, mitä he kaiken kaikkiaan olivat hankkeesta mieltä ja mitä he 2500 euron panostuksellaan hankkeesta saivat irti. Vastaukset olivat yrityskohtaisesti erilaisia, mutta yksi asia kumpusi kaikista vastauksista; emme olisi lähteneet Kiinan markkinoille ilman UBI China -hanketta. Suurille yrityksille Kiinaan laajentaminen on melko vaivatonta. Konsultteja on tarjolla ja kontaktit löytyvät useimmiten heidän kauttaan. Miten PK-yritys sitten pääsee samoille markkinoille? Yhdessä toisten samankaltaisten yritysten ja yrittäjien kanssa. UBI China -hanke kokosi yhteen saman alan toimijoita tarjoten heille mahdollisuuden Kiinan (tai ainakin osan Kiinasta) valloitukseen yhdessä. Yksi onnistumisista on siis paitsi yhteistyöprojektit kiinalaisten kumppaneiden kanssa, myös yhteistyöprojektit kotimaisten uusien kumppaneiden kesken. Esimerkkinä kotimaankumppanuusprojektista mainittakoon Harmony House Consulting Oy:n ja Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy:n välinen hanke, johon tammikuun matkalla mukaan liittynee myös Inwido Finland ikkunoittensa kautta. Kaksi suomalaista yritystä laittoi ajatukset ja osaamisensa yhteen, aloitti kansallisen yhteistyön keskenään ja löysi itselleen hankkeen toisella tutustumismatkalla kumppanin Kiinasta. Kiinaan on muun muassa mahdollisesti suunnitteilla esittelytalon rakentaminen myynnin tueksi. Toinen erinomainen onnistuminen on Cyberlightningin aloittama projekti, myöskin UBI China -hankkeen matkalta saadun kumppanin kanssa. Oululainen, 3D internet-pohjaisia it-ratkaisuja työstävä yritys aloittaa 1,1 miljoonan euron yhteisprojektin kiinalaisen kumppanin kanssa. Yhteisprojektissa kiinalainen kumppani, jolla on jo valmiit kontaktit maan silta- ja tieverkostoiden UBI CHINA 15

16 UBI China -ONNISTUMISET KOOTUSTI: 1. Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy:n ja Harmony House Consulting Oy:n yhteishanke. 2. Cyber Lightningin 1,1 miljoonan euron yhteistyöprojekti Kiinan kumppanin kanssa. 3. Kokemäen kaupungin ystävyyskaupunkisopimus Wujinin kaupunginosan kanssa tilaajaan, työstää radioverkkoratkaisut, kun taas Cyberlightning vastaa hankkeen ohjelmistoratkaisuista. Kiinassa on siltaa ja 4,5 kilometriä teitä. Pelkkien siltojen markkinapotentiaali on näin ollen noin 14 miljardia euroa, joten aloitettu reilun miljoonan euron projekti on toivottavasti vasta alkua. Kaikkien aikojen ensimmäisiin ystävyyskaupunkisopimuksiin, jotka tehdään kaupunginosan ja kaupungin välillä, lukeutuva Kokemäki Wujin on myös yksi suurimmista hankkeen onnistumisista. Ystävyyssopimuksen myötä Kokemäen yritysten kynnys lähteä Kiinan markkinoille madaltuu huomattavasti, kun ensimmäiset (ja Kiinan kohdalla tärkeimmät) suhteet on jo luotu. Myös koulutuksen ja matkailun saamat hyödyt tullaan näkemään seuraavien vuosien kuluessa. 4. Satakunnan AMK:n yhteistyösopimuksen uusiminen. 5. Yritysten kouluttautuminen. Tietoa on, mutta aikaa sen etsimiseen ei. 6. Suomalaisten yritysten verkostoituminen keskenään. 7. Yrityskohtainen neuvonta ja Kiina-strategian suunnittelu. 16 UBI CHINA

17 5. KEHITTÄMISEN KOHTEITA Team Finland -tilaisuus Shanghaissa sai lähes jokaiselta haastatellulta yritykseltä negatiivista palautetta. Tilaisuutta ei valitettavasti oltu järjestetty ammattitaitoisesti ja tämän vuoksi myös sen hyödyt jäivät UBI China -hankkeeseen osallistuneilta yrittäjiltä mitättömiksi. Tilaisuudessa ei vastaajien mukaan ollut selkeää ohjaajaa, mikä loi tilaisuuteen sekavan tunnelman. Myöskään nimikylttejä ei ollut, vaan osallistujia pyydettiin asettamaan käyntikortti nimikorttitaskuun. Tapahtumasta jäi valitettavasti tällä kertaa kuva, ettei kenelläkään ollut siitä kokonaisvastuuta. Yritysten saamat kontaktit olivat Team Finland Roadshow Shanghain osalta todella vähäiset ja koska heille oli luvattu enemmän, olivat he ymmärrettävästi pettyneitä. Potentiaalia ko. tapahtuman järjestämiseen on varmasti ja oikein toteutettuna tapahtuma toisi varmasti uusia projekteja ja kumppaneita osallistuneille. Vuoden 2013 osalta näin ei valitettavasti tapahtunut. Hankkeella on vahva tarve saada jatkoa, mikä käy hyvin ilmi SWOT-analyysistä: VAHVUUDET HEIKKOUDET Hanke kiinnosti monia, joten uuteen hankkeeseen olisi luultavasti tulijoita. Hankkeeseen voidaan valikoida vain tietty määrä yrityksiä. Hankkeen toteuttajaorganisaatiolla erinomaiset henkilökohtaiset suhteet Kiinaan. Hankkeen tuoma hyöty PK-yrityksille konkreettista ja se tuo uskottavuutta. Hankkeen koko ei liian suuri, jolloin se voi tuottaa palvelua/neuvontaa yrityskohtaisesti kunkin yrityksen tarpeisiin. MAHDOLLISUUDET HEIKKOUDET Hankkeen kautta voidaan saada merkittäviä projekteja käyntiin PK-yrityksille Kiinaan. Rahoituksen hankkiminen. Hankeen avulla saadaan ystävyyskaupunkisopimus aktiivisesti käyttöön. Mahdolliset päällekkäiset hankkeet. UBI CHINA 17

18 6. CASE tarina tulevaisuudesta PIENTEN JA KESKISUURTEN yritysten rantautuminen Kiinaan ei ole yksin helppoa, mikä usein tekee siitä jopa mahdotonta. Yhteistyön voimin ja juuri UBI Chinan kaltaisten hankkeiden avulla kynnys madaltuu ja näin myös moni yritys voi saada jatkonsa kannalta erittäin merkittäviä yhteistyöprojekteja ja kumppaneita Kiinasta. Myös jatkossa hanke tulee toteuttaa yhden teeman alle, sillä suomalaisten yritysten verkostoituminen hankkeen aikana keskenään on erittäin tärkeää ja toimivaa. Hankkeessa (varsinkin konkreettisilla Kiinan matkoilla) yritykset pääsevät erittäin läheiseen kontaktiin toistensa kanssa, jolloin yhteistyötä syntyy varmasti. Pelkkien seminaarien tai käyntikorttien vaihtamisen sijaan UBI China -hankkeessa luodaan kontakteja henkilötasolla ja näin päästään parempiin ja kattavampiin lopputuloksiin. Jotta jatkossa mahdollistetaan mahdollisimman monen suomalaisyrityksen pääsy Kiinan kasvaville markkinoille, on ystävyyskaupunkisopimuksista otettava enemmän irti. Yrityksen ei välttämättä tarvitse sijaita ystävyyskaupungissa Suomessa ollakseen osa Kiinaan matkaavaa yritysdelegaatiota. On myös otettava huomioon, että Suomen väkiluku vastaa asukasmäärältään pientä kiinalaista kaupunkia, joten mikäli ryhmä suomalaisia yrityksiä saapuu yritysvierailulle jonkin ystävyyskaupunkisopimuksen tiimoilta, saa se varmasti sopimuksen tuomat edut itselleen. Tulevaisuudessa UBI Chinan kaltainen hankepohja kannattaisi monistaa useampaan kansainväliseen projektiin ja hankkeeseen. Kohdemaana esimerkiksi Yhdysvallat tai Venäjä voisi toimia erinomaisesti. Haasteena on päällekkäisyys muiden hankkeiden kanssa, mutta esimerkiksi UBI China keskittyy vain tiettyyn alueeseen Kiinassa ja hyödyntää sinne muodostamiaan loistavia suhteita erinomaisesti. Juuri tätä tulisi hyödyntää myös muissa maissa/muiden kaupunkien toimesta sekä hyödyntää ystävyyskaupunkisuhteita niin monella eri tasolla kuin mahdollista. Kuntien ja kaupunkien vierailujen avulla myös maamme yritysten on helpompi päästä Kiinan markkinoille. Ystävyyskaupunkisuhteilla on yleensä nimetty vastaava henkilö kussakin kaupungissa. Jossain kohtaa olisikin varmasti hyödyllistä kokoontua tällä ryhmällä ja suunnitella, miten suhteita voitaisiin hyödyntää paitsi oman alueen, myös koko Suomen yritysten hyväksi. Esimerkiksi Kiinan markkinat vaativat hyvin onnistuakseen suhteen myös ns. ylemmälle tasolle eli julkiseen hallintoon. Suhteet meillä jo on, nyt on yritysten vuoro. Ja nimenomaan myös PK-yritysten. 18 UBI CHINA

19 Liite 1. YHTEENVETO haastattelun osalta on positiivinen. Yritykset kokivat, etteivät olisi yksin uskaltaneet lähteä Kiinan markkinoille, mutta suurempana yritysryhmänä kynnys laski. Hankkeen kautta saatiin aikaan yhteistyötä paitsi kiinalaisten ja suomalaisten yritysten välillä, myös suomalaisten yritysten välillä keskenään. Yritykset arvostivat kovasti henkilökohtaista palvelua ja kunkin omiin tavoitteisiin keskittymistä. Parannettavaa löytyi eniten tiukasta aikataulusta, heikosta informaatiosta ennen matkaa sekä Team Finlandin tilaisuudesta, joka epäonnistui lähes jokaisen vastaajan mielestä. YRITYSTEN YLEINEN MIELIPIDE HANKKEESTA erinomaisesti ja toi paljon hyötyä kohtalaisesti ja toi joitain kontakteja Ei osaa sanoa kohtalaisesti, toi kokemuksia Ei tuonut uusia kontakteja tai kokemuksia X HAASTATTELUN YHTEENVETO TAULUKKONA: Yritysvierailut 4 6 Matkajärjestelyt 3 7 Info ennen matkaa Team Finland tilaisuus Huono Hyvä Erinomainen UBI CHINA 19

20 YRITYS EDUSTAJA TITTELI PAIKKAKUNTA 1. Harmony House Consulting Oy Juha Männikkö CEO Porvoo 2. OP Pohjola Mika Kari Network Manager Helsinki 3. Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Hilla Rudanko CEO Helsinki 4. Cyberlightning Ltd Ville Mickelsson CEO Oulu 5. Clean Solutions Finland Oy Mauri ja Yvonne Peltola Co-founder / CEO Pori 6. Halton Tarja Takki Toimitusjohtaja Helsinki 7. Kokemäen kaupunki Markus Ojakoski Kaupunginjohtaja Kokemäki 8. Satakunnan Ammattikorkeakoulu Sirpa Sandelin Lehtori Pori 9. Turun Yliopisto Esa Puolamäki Lehtori Pori 10. Inwido Finland Oy Timo Luhtaniemi Toimitusjohtaja Jyväskylä 11. Veikko Lehti Oy Esa Lehti Toimitusjohtaja Pori 1. Harmony House Consulting Oy EDUSTAJA Juha Männikkö PAIKKAKUNTA Porvoo AIEMMAT VIERAILUT 2000 Peking KIINAN YRITYSKONTAKTIT Ei ole ennalta ENNEN MATKAA Männikkö koki, että matkaan valmistautuminen oli hyvää mm. hyvien ja kiinnostavien luennoitsijoiden ansiosta. TAVOITTEET Tavoitteet ovat muuttuneet matkan varrella. Päätavoitteena kuitenkin olla avoimin mielin ja hankkia kaikenlaista yhteistyötä; kiinalaista ja suomalaista. Myös kaiken tiedon hakeminen yhtenä tavoitteena. SAAVUTUKSET Hankeen matkojen ansiosta on saatu yleiskuva Kiinassa toimimisesta; kompastuskivet, vaikeudet ja mahdollisuudet. Yhteistyö ja verkostoituminen muiden suomalaisten yritysten kanssa oli myöskin tärkeää, sen kautta jaettiin paljon uusia ideoita ja toimintatapoja. HARMONY HOUSE CONSULTING OY:N MIELIPIDE HANKKEESTA erinomaisesti ja toi paljon hyötyä kohtalaisesti ja toi joitain kontakteja Ei osaa sanoa kohtalaisesti, toi kokemuksia Ei tuonut uusia kontakteja tai kokemuksia X 20 UBI CHINA

21 2. OP Pohjola EDUSTAJA Mika Kari PAIKKAKUNTA Helsinki AIEMMAT VIERAILUT Shanghai, Peking KIINAN YRITYSKONTAKTIT Yrityksellä on ollut hankkeita Shanghaissa ja muuallakin Kiinassa. ENNEN MATKAA Odotukset hankkeelta kohdistuivat lähinnä uuteen Kiinan alueeseen tutustumiseen ja sitä kautta päätavoitteen kartoittamiseen; edustuston perustamiseen Kiinaan. TAVOITTEET OP Pohjolan päätavoitteena oli selvittää oman edustuston perustamista Kiinaan. SAAVUTUKSET Tapaaminen Bank of Chinan edustajiston kanssa. Hankkeen kautta yritys sai paljon tietoa kartoitustaan varten. Uusia kontakteja myös suomalaisten yritysten kanssa. OP POHJOLAN MIELIPIDE HANKKEESTA erinomaisesti ja toi paljon hyötyä kohtalaisesti ja toi joitain kontakteja X Ei osaa sanoa kohtalaisesti, toi kokemuksia Ei tuonut uusia kontakteja tai kokemuksia 3. Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy EDUSTAJA Hilla Rudanko PAIKKAKUNTA Helsinki AIEMMAT VIERAILUT Kyllä KIINAN YRITYSKONTAKTIT Kyllä ENNEN MATKAA Tilaisuudet Suomessa olivat yrityksen mielestä hyviä ja antoisia. TAVOITTEET - SAAVUTUKSET Hankkeen kautta yritys sai uusia kontakteja Kiinasta, vaikkei sen edustaja Rudanko ehtinytkään tavata kaikkia keitä olisi halunnut. Toiseksi tärkein saavutus tai ehkä pikemminkin hankkeen anti olivat koulutukset. Tietoa on löydettävissä paljon, mutta yleensä se jää kiireiseltä yrittäjältä hyödyntämättä. UBI Chinan koulutusten kautta oppi paljon uutta koskien Kiinan markkinoita. Hankkeen kautta yritys sai uuden hankkeen suomalaisen kumppanin Harmony Housen kanssa. Yhdessä he hakevat rahoitusta hankkeelleen Suomesta, kun taas heidän kiinalainen kumppaninsa hakee vastaavaa Kiinasta. Yritys toivoi enemmän yritysvierailuja matkan aikana, jolloin verkosto laajenisi entisestään. Muutaman päivän pidempi tutustumismatka olisi ollut siis parempi heidän kannaltaan. MUU PALAUTE Yritys ei olisi lähtenyt Kiinan markkinoille yksin. Matkat Kiinaan olivat erinomaisia ryhmäytymisen kannalta, sillä saman alan yritykset verkostoituivat erinomaisesti myös toistensa kanssa. ARKKITEHDIT RUDANKO + KANKKUNEN OY:N MIELIPIDE HANKKEESTA erinomaisesti ja toi paljon hyötyä kohtalaisesti ja toi joitain kontakteja X Ei osaa sanoa kohtalaisesti, toi kokemuksia Ei tuonut uusia kontakteja tai kokemuksia UBI CHINA 21

22 4. Cyberlightning Oy EDUSTAJA Ville Mickelsson PAIKKAKUNTA Oulu AIEMMAT VIERAILUT Ei KIINAN YRITYSKONTAKTIT Ei ENNEN MATKAA TAVOITTEET Saada uusia yhteistyökumppaneita yritykselle uudesta maasta, Kiinasta. Myös verkostoituminen muiden suomalaisten toimijoiden kanssa tärkeää. SAAVUTUKSET Yhteinen TEKES-projekti yhdessä kiinalaisen kumppanin kanssa. Projektin arvo 1,1 miljoonaa euroa. Projektissa rakennetaan kiinalaiselle rauta- ja radioverkkoratkaisuja rakentavalle partnerille 3D internetpohjainen monitointijärjestelmä. Kumppanin asiakkaina on jo nyt paikallishallintoa Kiinasta ja mikäli projekti onnistuu on sen mahdollista kattaa esimerkiksi kaikki Kiinan siltaa. Jo pelkkien siltojen markkinapotentiaali on 14 miljardia euroa. MUU PALAUTE Yritys ei olisi lähtenyt Kiinan markkinoille ilman UBI China -hanketta. Tekesin ja Finpron järjestämät toiminnot jäävät melko kaukaisiksi yrityksestä. Yrityskohtainen kontaktointi, kiinnostus yritystä kohtaa ja sen myötä hyvät tulokset saavat paljon kiitosta. CYBERLIGHTNING OY:N MIELIPIDE HANKKEESTA erinomaisesti ja toi paljon hyötyä X kohtalaisesti ja toi joitain kontakteja Ei osaa sanoa kohtalaisesti, toi kokemuksia Ei tuonut uusia kontakteja tai kokemuksia 5. Clean Solutions Finland Oy EDUSTAJA Yvonne Peltola PAIKKAKUNTA Pori AIEMMAT VIERAILUT Ei KIINAN YRITYSKONTAKTIT Ei ENNEN MATKAA TAVOITE Tavoitteena on tutustua Kiinaan maana ja sitä kautta myös sen markkinaan. Kartoitetaan kiinalaisia kumppaneita ja hankitaan uusia kontakteja. SAAVUTUKSET Tuotteita saatiin kiinalaisten jälleenmyyjien listoille. Aikataulu paikanpäällä oli melko tiukka. Yrityksellä oli paljon järjestettyjä yksityisiä tapaamisia eri toimijoiden kanssa, joten koulutus yhdistettynä tapaamisiin teki päivistä pitkiä ja aikatauluista erittäin tiukkoja. Muutamaa päivää pidempi matka olisi tuonut enemmän hyötyä. CLEAN SOLUTIONS FINLAND OY:N MIELIPIDE HANKKEESTA erinomaisesti ja toi paljon hyötyä kohtalaisesti ja toi joitain kontakteja X Ei osaa sanoa kohtalaisesti, toi kokemuksia Ei tuonut uusia kontakteja tai kokemuksia 22 UBI CHINA

23 6. Halton Oy EDUSTAJA Tarja Takki PAIKKAKUNTA Helsinki AIEMMAT VIERAILUT Shanghai KIINAN YRITYSKONTAKTIT Shangaissa tehdas, projekteja muuallakin Kiinassa ENNEN MATKAA Haltonin liiketoiminta kannattaa Kiinassa ja kasvaa koko ajan. Kiinassa tapahtuu tällä hetkellä rakentamisen osalta paljon ja siksi myös Haltonin on hyvä olla markkinoilla mukana. TAVOITE Uusien projektien ja kontaktien löytäminen Haltonille uudelta alueelta. SAAVUTUKSET Team Finlandin tilaisuudesta kaksi uutta kontaktia liittyen laboratorioiden ilmanvaihtoon. HALTON OY:N MIELIPIDE HANKKEESTA erinomaisesti ja toi paljon hyötyä kohtalaisesti ja toi joitain kontakteja X Ei osaa sanoa kohtalaisesti, toi kokemuksia Ei tuonut uusia kontakteja tai kokemuksia 7. Kokemäen kaupunki EDUSTAJA Markus Ojakoski PAIKKAKUNTA Kokemäki AIEMMAT VIERAILUT Ei KIINAN YRITYSKONTAKTIT Ei ENNEN MATKAA Ystävyyskaupunkimallia pohdittiin Kokemäellä kauan ja lopulta päätettiin siihen lähteä. Vielä tässä vaiheessa kumppanuuden konkreettiset muodot eivät ole täysin selvillä, pääpaino tullee olemaan matkailussa, oppilaitosyhteistyössä sekä elinkeinoelämän vahvistamisessa. TAVOITE Allekirjoittaa ystävyyskaupunkisopimus yhdessä Changzhoun kaupunginosan Wujinin kanssa. SAAVUTUKSET Kokemäen kaupunki ei valitettavasti pystynyt osallistumaan ensimmäiselle matkalle, mutta tammikuussa 2014 kaupunginjohtaja matkusti Kiinaan kirjoittamaan ystävyyskaupunkisopimuksen. KOKEMÄEN KAUPUNGIN MIELIPIDE HANKKEESTA erinomaisesti ja toi paljon hyötyä kohtalaisesti ja toi joitain kontakteja X Ei osaa sanoa kohtalaisesti, toi kokemuksia Ei tuonut uusia kontakteja tai kokemuksia UBI CHINA 23

24 8. Satakunnan ammattikorkeakoulu EDUSTAJA Sirpa Sandelin PAIKKAKUNTA Pori AIEMMAT VIERAILUT Kyllä KIINAN YRITYSKONTAKTIT Vuodesta 2008 saakka yhteistyötä paikallisen yliopiston kanssa. ENNEN MATKAA Ei oikeastaan ennakko-odotuksia, sillä Satakunnan AMK:n tavoitteet matkaa varten olivat selvät. TAVOITE Uudistaa yhteistyösopimus Changzhou Universityn kanssa. SAAVUTUKSET Hanke selvensi kiinalaisen yritysmaailman lainalaisuudet. Erityisesti tarpeellista tietoa oli lainsäädäntöön, yrityksen perustamiseen ja yritystoimintaan liittyneet monimutkaisetkin toiminnot. Hanke teki aika selväksi, että Kiinaan menemiseen on todella panostettava ja mietittävä tarkkaan millaisella yritysmuodolla tai -konsortiolla liikkeelle lähtee. SAMK sai hankkeen kautta runsaasti kontakteja Kiinassa ja Malesiassa oleviin suomalaisiin yrityksiin ja niiden henkilöstöön. Synocus yrittää edelleen löytää muutaman yrityksen Changzhousta, joiden kanssa SAMK voisi tehdä yritys-yhteistyötä. SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN MIELIPIDE HANKKEESTA erinomaisesti ja toi paljon hyötyä kohtalaisesti ja toi joitain kontakteja X Ei osaa sanoa kohtalaisesti, toi kokemuksia Ei tuonut uusia kontakteja tai kokemuksia 9. Turun yliopiston kauppakorkeakoulu EDUSTAJA Esa Puolamäki ja Tuomas Pohjola PAIKKAKUNTA Pori AIEMMAT VIERAILUT Ei KIINAN YRITYSKONTAKTIT Yliopistolla kontakteja paljon TAVOITE Fokuksena vierailulle ja mahdollisille hankkeille tulevaisuudessa työhyvinvointi. Turun yliopisto haluaa kartoittaa alueella toimivia suomalaisia yrityksiä, joissa on toimintaa työhyvinvoinnin osalta. SAAVUTUKSET Hyviä tapaamisia ja kontakteja yhdessä SAMK:n kanssa. Harri Virolainen työstää työhyvinvointi-teemasta tutkimussuunnitelmaa, johon etsitään yrityksiä sekä rahoitusta. TURUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN MIELIPIDE HANKKEESTA erinomaisesti ja toi paljon hyötyä kohtalaisesti ja toi joitain kontakteja X Ei osaa sanoa kohtalaisesti, toi kokemuksia Ei tuonut uusia kontakteja tai kokemuksia 24 UBI CHINA

25 10. Inwido Finland Oy EDUSTAJA Timo Luhtaniemi PAIKKAKUNTA AIEMMAT VIERAILUT Ei KIINAN YRITYSKONTAKTIT Ei TAVOITE Tavoitteena kartoittaa, onko Kiinan markkinoilla tilausta Inwidon tarjoamille tuotteille ja palveluille. Ensimmäisen matkan tarkoituksena ei vielä saada konkreettisia kumppaneita, vaan enemmänkin avata silmät Kiinan markkinoille, sillä Kiinaan laajentamista on joskus pohdittu, mutta se on jäänyt ajatuksen tasolle. SAAVUTUKSET Hanketta yritys kommentoi seuraavasti: Suuri saanto pienellä panoksella. Yritys sai vastauksen kysymykseensä: Kannattaisiko meidän aloittaa bisnes Kiinaan?. Kyllä kannattaa. Ilman matkaa silmät eivät olisi auenneet. Kiinassa ikkunamarkkinat ovat yllättäväkin hyvät ja hintataso korkea. Tämän vuoksi jalansijaa löytyisi varmasti. Jatkossa yritys aikookin ottaa osaa hankkeessa mahdollisesti järjestettävälle matkalle Kiinaan. Tulevan matkan tarkoituksena onkin tavata konkreettisia kumppaniehdokkaita. Ensimmäisen Kiinan matkan ansiosta yritys sai myös uusia, mielenkiintoisia kontakteja mukana olleista suomalaisista yrityksistä. Suunnitteilla onkin yhteisprojekteja Harmony Housen ja Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy:n kanssa. INWIDO FINLAND OY:N MIELIPIDE HANKKEESTA erinomaisesti ja toi paljon hyötyä kohtalaisesti ja toi joitain kontakteja X Ei osaa sanoa kohtalaisesti, toi kokemuksia Ei tuonut uusia kontakteja tai kokemuksia 11. Veikko Lehti Oy EDUSTAJA Esa Lehti PAIKKAKUNTA Pori AIEMMAT VIERAILUT Vierailu messuilla Shanghaissa 3 vuotta sitten. KIINAN YRITYSKONTAKTIT Muutamia pieniä kontakteja jo ennakkoon jätteen myynnissä Kiinaan. ENNEN MATKAA Ei erikoisia odotuksia ennen matkaa. Lähinnä kartoitusmielessä. TAVOITE Matkan tavoitteena oli matkustaa Kiinaan kartoittamaan, olisiko yritykselle potentiaalista markkinamahdollisuutta maassa. Ensimmäiselle matkalle ei asetettu tavoitteita konkreettisia kumppaneita kohtaan, vaan haluttiin enemmänkin katsoa, mikä tilanne on toimialan kannalta. SAAVUTUKSET Myönteinen vastaus kysymykseen Onko Kiinassa markkinaa yrityksellemme löytyi. Ilman matkaa tätä ei oltaisi lähdetty välttämättä edes selvittämään ja mikäli oltaisiinkin, ei sähköisesti/puhelimitse selvittäminen ole läheskään yhtä tehokasta kuin tällainen matka. Jatkossa Kiinaan lähdetään uudestaan, toivottavasti vielä tämän hankkeen tiimoilta, ja etsitään konkreettisia kumppaneita. VEIKKO LEHTI OY:N MIELIPIDE HANKKEESTA erinomaisesti ja toi paljon hyötyä X kohtalaisesti ja toi joitain kontakteja Ei osaa sanoa kohtalaisesti, toi kokemuksia Ei tuonut uusia kontakteja tai kokemuksia UBI CHINA 25

26 Liite 2. KYSELYPOHJAT 1. ja 2. Ensimmäinen kysely toteutettiin syyskuussa 2013 hankkeen matkalla Kiinassa. Toista vaihetta varten toimijoille toimitettiin osa 2. sähköpostitse, jolloin vastaukset saatiin joko sähköisesti tai puhelimitse toteutettuna haastatteluna. Kysely UBI CHINA - hankkeen raporttia varten Päivämäärä Yrityksen nimi Vastaajan nimi Rooli yrityksessä Osa 1. / Kiinan matkan aikana Oletko vieraillut ennen Kiinassa O Kyllä O En Onko yrityksellänne kokemusta Kiinasta O Kyllä O Ei Kokemukset ennakkoon Odotukset hankkeelta Odotukset matkalta Olemme saaneet matkalta Mitä jäi uupumaan? Odotamme vielä hankkeelta 26 UBI CHINA

27 Osa 2. / Kiinan matkan jälkeen Päivämäärä Mielipide matkasta Mitä hyötyjä hanke toi? Saimme hankkeen kautta: Uusia projekteja Uusia kontakteja Uusia toimeksiantoja Muuta? Mielipide seuraavista : (1 ei yhtään tyytyväinen 5 erittäin tyytyväinen) Yritysvierailut Matkajärjestelyt Informaatio ennen matkaa Infotilaisuus ennen matkaa Muu palaute hankkeesta: UBI CHINA 27

28

Ystävyyskaupunkimallin merkitys etabloitumiselle Kiinaan Case: UBI China

Ystävyyskaupunkimallin merkitys etabloitumiselle Kiinaan Case: UBI China Ystävyyskaupunkimallin merkitys etabloitumiselle Kiinaan Case: UBI China SATAKUNNAN OSAAMISKESKUS 1 1 2 3 4 5 6 7 Changzhou City sister city of Satakunta Region Population: 4.6 million Area: 4,375 km 2

Lisätiedot

Tekesin palvelut teollisuudelle

Tekesin palvelut teollisuudelle DM xx-2016 Tekesin palvelut teollisuudelle Nastolan Teollisuusryhmä 28.9.2017 Markku Mäkelä/Tekes Lahti Tekesin toimipisteet Suomessa Rovaniemi Kemi Oulu Jyväskylä Seinäjoki Vaasa Tampere Pori Turku Kajaani

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

Intian markkinaselvitysmatkan jatkotoimenpiteet

Intian markkinaselvitysmatkan jatkotoimenpiteet Intian markkinaselvitysmatkan jatkotoimenpiteet Forssan seudun yritysten kansainvälistymisen teemaseminaari, HAMK 16.4.2014 Juha Pirkkamaa Toimialapäällikkö: ympäristö ja energia Forssan Seudun Kehittämiskeskus

Lisätiedot

MEK:n ja Finpron yhdistymisen merkitys matkailutoimialalle Tilannekatsaus 3.3.2014 Lapin Matkailuelinkeinon Liitto Ry

MEK:n ja Finpron yhdistymisen merkitys matkailutoimialalle Tilannekatsaus 3.3.2014 Lapin Matkailuelinkeinon Liitto Ry MEK:n ja Finpron yhdistymisen merkitys matkailutoimialalle Tilannekatsaus 3.3.2014 Lapin Matkailuelinkeinon Liitto Ry Jarno Valkeapää, Finpro Ry Finpron ja MEK:n integraatio 10.10.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Tekes Groove Cleantech Roadshow. Jiangsu, Kiina Delegaatiomatka 22.-25. lokakuuta 2013

Tekes Groove Cleantech Roadshow. Jiangsu, Kiina Delegaatiomatka 22.-25. lokakuuta 2013 Tekes Groove Cleantech Roadshow Jiangsu, Kiina Delegaatiomatka 22.-25. lokakuuta 2013 Kasvua ja kumppanuuksia Kiinasta Hyödynnä ainutlaatuinen ja tehokas mahdollisuus tarttua Kiinan markkinoihin! Kiinalaiset

Lisätiedot

Näkökulmia kiinalaisten matkailun merkitykseen Suomessa nyt ja lähitulevaisuudessa

Näkökulmia kiinalaisten matkailun merkitykseen Suomessa nyt ja lähitulevaisuudessa Näkökulmia kiinalaisten matkailun merkitykseen Suomessa nyt ja lähitulevaisuudessa Kurki-matkailuaamupäivä, Kouvola Projektipäällikkö Olli Hakala Technical Visits China Matkailun ja elämystuotannon Osaamiskeskus

Lisätiedot

KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017

KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017 KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017 Tuomo Airaksinen, Finpro 24.2.2015 Team Finland kasvuohjelmat ja rahoitus Team Finland Pk-yritysten kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen suunnattuja - toteutetaan

Lisätiedot

enäjä Kehittämiskeskus Oy Häme asiantuntevat palvelut tuottaviin yhteyksiin Hämeenlinnan ja Forssan seudun yrityksille MAHDOLLISUUKSIEN 25.3.

enäjä Kehittämiskeskus Oy Häme asiantuntevat palvelut tuottaviin yhteyksiin Hämeenlinnan ja Forssan seudun yrityksille MAHDOLLISUUKSIEN 25.3. Kehittämiskeskus Oy Häme MAHDOLLISUUKSIEN enäjä asiantuntevat palvelut tuottaviin yhteyksiin Hämeenlinnan ja Forssan seudun yrityksille 1 Venäjä on Euroopan nopeimmin kasvava markkina-alue. Se tarjoaa

Lisätiedot

World Alliance for Low Carbon Cities. 10. huhtikuuta 2013

World Alliance for Low Carbon Cities. 10. huhtikuuta 2013 World Alliance for Low Carbon Cities 10. huhtikuuta WALCC Finland 10.4. 13.00 Tilaisuuden avaus, Johan Wallin, WALCC 13.10 Mitä yritykset ovat tekemässä? WALCC tilannepäivitys 4-6 yrityspuheenvuoroa +

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki kansainväliset yhteydet. Yhteysjohtaja Marketta Mäkinen

Jyväskylän kaupunki kansainväliset yhteydet. Yhteysjohtaja Marketta Mäkinen Jyväskylän kaupunki kansainväliset yhteydet Yhteysjohtaja Marketta Mäkinen 7.3.2013 Jyväskylän kaupungin kansainvälisten yhteyksien linjaukset Jyväskylän kaupunkistrategia Jyväskylä kilpailukykyinen kaupunki,

Lisätiedot

Prizztechin kansainvälinen toiminta Vetääkö Venäjä? 9.4.2014, Pasi Pitkänen

Prizztechin kansainvälinen toiminta Vetääkö Venäjä? 9.4.2014, Pasi Pitkänen Prizztechin kansainvälinen toiminta Vetääkö Venäjä? 9.4.2014, Pasi Pitkänen Missio Tehtävämme on maakunnan hyvinvoinnin edistäminen yrityselämää vahvistamalla. Visio Prizztech Oy on kansallisesti arvostettu

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

ROCKET Metalli- ja koneteknologia-alan yritysten kansainvälistymisestä ja innovaatiotoiminnasta Kiinaan

ROCKET Metalli- ja koneteknologia-alan yritysten kansainvälistymisestä ja innovaatiotoiminnasta Kiinaan Metalli- ja koneteknologia-alan yritysten kansainvälistymisestä ja innovaatiotoiminnasta Kiinaan Tero Reunanen 30.10.2012 Teknologiateollisuus TKI-tiimin vetäjä Tekniikka, ympäristö ja talous Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Team Finland -henkinen roadshow Venäjällä ja Kiinassa. - Laadukkuus - Luotettavuus - Puhtaus - Turvallisuus -

Team Finland -henkinen roadshow Venäjällä ja Kiinassa. - Laadukkuus - Luotettavuus - Puhtaus - Turvallisuus - Team Finland -henkinen roadshow Venäjällä ja Kiinassa - Laadukkuus - Luotettavuus - Puhtaus - Turvallisuus - Kiinnostavatko uudet yhteistyökumppanit ja potentiaaliset asiakkaat Kiinassa ja Venäjällä? Lähde

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia tausta Asiantuntemus sekä tieto-taito Venäjän kaupasta ja markkinoista Halu auttaa ja tukea suomalaista liiketoimintaa

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Russia Business Point -hanke

Russia Business Point -hanke Russia Business Point -hanke 1.9.2015 31.8.2017 Hankkeen budjetti ja kohderyhmä Kokonaisbudjetti 220.000 Rahoittajana Hämeen liitto (EAKR), hallinnoijana Linnan Kehitys Oy Hankkeessa mukana yhteistyökumppaneina:

Lisätiedot

LADEC. Kestävän kasvun vauhdittaja. Nastolan Teollisuusryhmä

LADEC. Kestävän kasvun vauhdittaja. Nastolan Teollisuusryhmä LADEC Kestävän kasvun vauhdittaja Nastolan Teollisuusryhmä 28.09.2017 Sisällysluettelo Elinkeino-/kehittämisyhtiön rooli kansallisessa yrityspalveluverkostossa Yhteenveto Ladecin palveluista - Perustamis-

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja kansainvälisen kasvun rahoitus. Team Finland - Yhdessä maailmalle 19.3.2014 Jyväskylä Pauli Noronen, Tekes

Tekesin palvelut ja kansainvälisen kasvun rahoitus. Team Finland - Yhdessä maailmalle 19.3.2014 Jyväskylä Pauli Noronen, Tekes Tekesin palvelut ja kansainvälisen kasvun rahoitus Team Finland - Yhdessä maailmalle 19.3.2014 Jyväskylä Pauli Noronen, Tekes Tekes Tekes Innovaatiorahoituskeskus Tekes Merkittävin julkinen R&D&I rahoittaja

Lisätiedot

Team Finland -henkinen roadshow Venäjällä ja Kiinassa. - Laadukkuus - Luotettavuus - Puhtaus - Turvallisuus -

Team Finland -henkinen roadshow Venäjällä ja Kiinassa. - Laadukkuus - Luotettavuus - Puhtaus - Turvallisuus - Team Finland -henkinen roadshow Venäjällä ja Kiinassa - Laadukkuus - Luotettavuus - Puhtaus - Turvallisuus - Kiinnostavatko uudet yhteistyökumppanit ja potentiaaliset asiakkaat Venäjällä ja Kiinassa? OSKE-klusterit

Lisätiedot

MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE?

MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE? MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE? Dosentti Elina Jaakkola Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto Serve Research Brunch 18.9.2013

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen Tekesin kuulumiset 24.01.2017 Linkosuon Leipomo Nuppu Rouhiainen 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa kohti kansainvälisiä markkinoita. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Jyväskylän kokemuksia

Jyväskylän kokemuksia Jyväskylän kokemuksia Investointeja ja kasvua yli rajojen 25.4.2012 Minna Haapala Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Jykesin kansainvälistymispalvelut Jykesin kansainvälistymispalvelut tukee yritysten

Lisätiedot

Tervetuloa! Finnvera Technopolis Roadshow 25.3.2015

Tervetuloa! Finnvera Technopolis Roadshow 25.3.2015 Tervetuloa! Finnvera Technopolis Roadshow 25.3.2015 Ohjelma Kassalla kasvaminen on kova laji 25.3.2015 Lappeenranta Moderaattorina Markku Hokkanen, Technopolis 8.30 Verkottumisaamiainen ja ilmoittautuminen

Lisätiedot

FURTHER EAST FROM THE EAST. FEFE -hanke. Karelia-ammattikorkeakoulu Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EAKR

FURTHER EAST FROM THE EAST. FEFE -hanke. Karelia-ammattikorkeakoulu Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EAKR FURTHER EAST FROM THE EAST FEFE -hanke Karelia-ammattikorkeakoulu Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EAKR 2016-2017 Hankkeen tavoite Edistetään Suomen ja Kiinan välistä ikääntyvien hyvinvointiin liittyvää

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Askelmerkkejä kansainvälistymiseen Vientitoiminnan aloittaminen / uusien vientimaiden valinta - Kenelle tuotteenne / palvelunne on kehitetty?

Lisätiedot

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Vauhtia kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Kotimarkkinoilta kansainväliseen kasvuun Kasvuun ja kansainvälistymiseen parhaiten sopivat julkiset palvelut ja rahoitus

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Rahoittajan puheenvuoro. REPA- loppuseminaari Tuomas Lehtinen

Rahoittajan puheenvuoro. REPA- loppuseminaari Tuomas Lehtinen Rahoittajan puheenvuoro REPA- loppuseminaari 1.11.17 Tuomas Lehtinen Miksi Tekes oli mukana? Ideat testiin paremman kaupunkiympäristön puolesta Idea: Ilmanlaadun seuranta, kiertotalous ja älykäs vesi koskettavat

Lisätiedot

ONNISTU NORJASSA - Miljardien markkinat pohjalaisille yrityksille

ONNISTU NORJASSA - Miljardien markkinat pohjalaisille yrityksille ONNISTU NORJASSA - Miljardien markkinat pohjalaisille yrityksille klo 12.00 alkaen Ilmoittautuminen ja kahvi 13.00 Avauspuhe: Mikä on 17 17 17 ja tuoretta tietoa Norjan markkinoista, Lasse Pohjala, Senior

Lisätiedot

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Aura Jyrki Isotalo

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Aura Jyrki Isotalo Finnvera Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen Aura 21.10.2016 Jyrki Isotalo 1 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. 2 Finnvera pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Hermia Yrityskehitys Oy

Hermia Yrityskehitys Oy Hermia Yrityskehitys Oy Suomalaisyritysten väylä Kiinan markkinoille vahvistuu kun Hermia Yrityskehityksen yli 5 vuoden kokemuksiin pohjautuva yrityslähtöinen toimintamalli laajenee merkittävästi Kiinassa.

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

VERKOSTOANALYYSI raportti

VERKOSTOANALYYSI raportti Verkostosta Voimaa -projekti VERKOSTOANALYYSI raportti Net Effect Oy 1 Sisällys Yleisiä havaintoja Kysymyksenasettelu Koko verkosto, kaikki yksittäiset toimijat, kaikki suhteet (myös yksisuuntaiset) Aineiston

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAKLUSTERI YRITYSTEN TUKENA 20.5.2009

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAKLUSTERI YRITYSTEN TUKENA 20.5.2009 YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAKLUSTERI YRITYSTEN TUKENA 20.5.2009 Dos. Mari Pantsar-Kallio Ohjelmajohtaja Ympäristöteknologian osaamisklusteri (Finnish Cleantech Cluster) Cleantech Finland-brändin kehittämistä tekemisen

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi Go Global Plus 2013-2014 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille Tavoitteena

Lisätiedot

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014 Tea Laitimo Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Perustettu vuonna 1982, alansa pioneeri Osakkaana on yhteensä 33 yritystä ja yhteisöä Imatra, Rautjärvi, Ruokolahti Palvelua

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille. Iisalmi Harri Kivelä

Tekesin rahoitus yrityksille. Iisalmi Harri Kivelä Tekesin rahoitus yrityksille Iisalmi 22.11.2016 Harri Kivelä DM 1506263 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Intoa ja osaamista Loistava tiimi

Lisätiedot

China-Finland. Nanotech Finland. Partnering with China

China-Finland. Nanotech Finland. Partnering with China China-Finland Nano-Innovation Center, Suzhou Nanotech Finland Partnering with China SISÄLTÖ TAUSTAA KENELLE MITÄ Q & A KUVIA YHTEYSTIETOJA TAUSTAA Suomen ja Kiinan välinen yhteistyö nanoteknologian alueella

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus 2012-2013 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Yritys- ja innovaatioympäristöselvitys

Yritys- ja innovaatioympäristöselvitys Yritys- ja innovaatioympäristöselvitys Raportti 21.06.2006 1.0 Perustietoja kyselystä Vastausprosentti oli: 20.1 %. Oheiset ZEF-taulut on prosessoitu normitettuina niin, että keskiarvot asettuvat keskelle

Lisätiedot

Tekesin rahoitus startup-yrityksille

Tekesin rahoitus startup-yrityksille Tekesin rahoitus startup-yrityksille DM 1506263 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Intoa ja osaamista Loistava tiimi Omaa rahaa Kansainvälinen

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

Finlandia-talo 11.2.2016 m/s Baltic Queen 11.-12.2.2016

Finlandia-talo 11.2.2016 m/s Baltic Queen 11.-12.2.2016 Finlandia-talo 11.2.2016 m/s Baltic Queen 11.-12.2.2016 Tarjoamme sinulle arvokkaimmat kontaktit LOGY Conference on johtava logistiikka- ja hankinta-alan kohtaamispaikka Pohjois-Euroopassa. Kontaktifoorumi

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä. KiVi 2009, Kotka 3.11.2009

PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä. KiVi 2009, Kotka 3.11.2009 1 PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä KiVi 2009, Kotka 3.11.2009 1 Fintra pähkinänkuoressa Suomen johtava kansainvälisen liiketoiminnan valmentaja lähes 50 vuoden kokemuksella

Lisätiedot

Pete Okkonen Kasvu Open* - toteu1aja Aava & Bang Oy *Kasvu Open is registered trademark of Central Finland Chamber of Commerce

Pete Okkonen Kasvu Open* - toteu1aja Aava & Bang Oy *Kasvu Open is registered trademark of Central Finland Chamber of Commerce Pete Okkonen Kasvu Open* - toteu1aja Aava & Bang Oy *Kasvu Open is registered trademark of Central Finland Chamber of Commerce Tervetuloa Kasvu Open verkostoon Rauman seutu! Kasvu Open on alueellisen ja

Lisätiedot

Team Finland kansainvälisen kasvun tukena

Team Finland kansainvälisen kasvun tukena Team Finland kansainvälisen kasvun tukena Viennin rahoitusjärjestelyt Oulu, 14.4.2016 Juha Pulkkinen & Pauli Berg Sisältö Team Finland: Mikä, miksi, kenelle Mitä Team Finland tarjoaa viennin tueksi? Yritysten

Lisätiedot

NUORTEN OSALLISTUMINEN ALUEIDEN KEHITTÄMISEEN

NUORTEN OSALLISTUMINEN ALUEIDEN KEHITTÄMISEEN NUORTEN MAUNULA MAUNULAN PIRJOT: Ella Müller (arkkitehtuuri) Emilia Riikonen (kauppatieteet) Jatta Kuisma (sosiaali- ja kulttuuriantropologia) Tanja Kallioinen (viestintä) ESITYKSEN RAKENNE Johdanto: Nuorten

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo. Martti Korkiakoski Tekes

EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo. Martti Korkiakoski Tekes EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo Martti Korkiakoski Tekes EVE Business Breakfast 20.5.2015 Tekesin innovaatiorahoitus uutta liiketoimintaa ja kasvua kansainvälisille markkinoille KKS, NIY,

Lisätiedot

Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki

Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki 19.11.2015 Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Hankkeen toimenpiteet MIKSI?: Päijät-Hämeen maakuntaohjelmassa

Lisätiedot

ENTERPRISE EUROPE NETWORKIN PALVELUT KANSAINVÄLISTYMISEEN

ENTERPRISE EUROPE NETWORKIN PALVELUT KANSAINVÄLISTYMISEEN ENTERPRISE EUROPE NETWORKIN PALVELUT KANSAINVÄLISTYMISEEN Janne Koivisto 1.4.2011 European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network EU:n komission CIP ohjelma 48 maata 600 partneriorganisaatiota

Lisätiedot

Väliarvioinnin tilannekatsaus: toimijoiden kokemustietoa. Karelia ENPI CBC -hanke CROSS-BORDER MOVE FOR HEALTH

Väliarvioinnin tilannekatsaus: toimijoiden kokemustietoa. Karelia ENPI CBC -hanke CROSS-BORDER MOVE FOR HEALTH Väliarvioinnin tilannekatsaus: toimijoiden kokemustietoa Karelia ENPI CBC -hanke CROSS-BORDER MOVE FOR HEALTH 2013-2014 23.01.2014 Miia Pasanen Karelia ammattikorkeakoulu 1 Arvioinnin viitekehys 1 Arviointikysymykset:

Lisätiedot

Mitä meneillään FinBraTechissa?

Mitä meneillään FinBraTechissa? www.tuas.fi Mistä on kyse? Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Turun kaupungin rahoittamassa FinBraTechhankkeessa (2014-2016) käynnistetään teknologiateollisuutta ja erityisesti merialoja palveleva yksikkö

Lisätiedot

Advisory Board palveluopas

Advisory Board palveluopas Advisory Board palveluopas Advisory Board palveluopas MIKÄ ON ADVISORY BOARD? Advisory Board (AB) tarjoaa kolme kansainvälisen kaupan asiantuntijaa yritysjohdon tueksi tärkeisiin kansainvälisen kasvun

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille. Juha Pulkkinen Oulu,

Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille. Juha Pulkkinen Oulu, Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille Juha Pulkkinen Oulu, 16.1.2018 Kasvuun tähtääville yrityksille STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS

Lisätiedot

Kansainväliset markkinat kutsuvat!

Kansainväliset markkinat kutsuvat! Kansainväliset markkinat kutsuvat! KANSAINVÄLINENKILPAILUKYKY - TIETOA, TUKEA JA TARINOITA 18.11.2010 MUSTION LINNAN TALLI KimmoAura Aluepäälikko, Uusimaa Finpro ry Lupauksemme sinulle Vauhditamme yrityksesi

Lisätiedot

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus Yritysten osaamisen kehittäminen PALKO ensimmäinen vaihe Mukana kehittämässä: Helsinki Business College Oy Suomen ympäristöopisto SYKLI Tampereen aikuiskoulutuskeskus

Lisätiedot

Tekes Groove & Green Growth valloittavat Kiinan. Zhejiang, Shanghai ja Jiangsu, Kiina Delegaatiomatka 1.- 8.marraskuuta 2014

Tekes Groove & Green Growth valloittavat Kiinan. Zhejiang, Shanghai ja Jiangsu, Kiina Delegaatiomatka 1.- 8.marraskuuta 2014 Tekes Groove & Green Growth valloittavat Kiinan Zhejiang, Shanghai ja Jiangsu, Kiina Delegaatiomatka 1.- 8.marraskuuta 2014 Kasvua ja kumppanuuksia Kiinasta Hyödynnä ainutlaatuinen ja tehokas mahdollisuus

Lisätiedot

Busy in Business. Juha Lehtonen 26.4.2012

Busy in Business. Juha Lehtonen 26.4.2012 Busy in Business Juha Lehtonen 26.4.2012 Markkinan kehityksen trendejä Markkinan kehityksen trendejä Globaali työjako muuttuu ja toiminta siirtyy maailmanlaajuisiin verkostoihin. Muutos haastaa paikallisen

Lisätiedot

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 13.05.2013 Markku Savolainen Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013 Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 1 Kiinnostaako seudulle sijoittuminen nyt tai ensi vuonna? Markkinatutkimus keväällä 2011: noin 3000

Lisätiedot

28.10.2013 Ari Hiltunen

28.10.2013 Ari Hiltunen 28.10.2013 Ari Hiltunen Kaupunginhallituksen kokous 28.10.2013 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Mitattavuus ja vaikuttavuus Välittömät vaikutukset eli mitä tehdään ja välilliset tulokset muiden toimijoiden

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille

Tekesin rahoitus yrityksille DM xx-2013 How to do business with drones? 26.8.2015 Tekesin rahoitus yrityksille Sampsa Nissinen Palvelujohtaja, Nuoret teollisuustuoteyritykset Tekes Yrityksille joilla on Halu ja kyky kasvaa Intoa ja

Lisätiedot

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto BEAM-ohjelma KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto 2 Tarve Suomen talouden elinehto on elinkeinoelämän uudistuminen ja kasvaminen. Suomalaisilla yrityksillä

Lisätiedot

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen INTERREG IVC Alueiden välinen yhteistyö Suomessa Tuomas Turpeinen Mikä on INTERREG IVC? Lissabonin ja Göteborgin strategioissa määriteltyjä tavoitteita korostava yhteistyöohjelma Tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia

Lisätiedot

Food from Finland ohjelma

Food from Finland ohjelma Food from Finland ohjelma Kasvuohjelman esittely 21.09.2015 Turku, 22.09.2015 Tampere ja 23.09.2015 Oulu 21.09.2015 Finpro 1 Food from Finland -ohjelma Food from Finland on Team Finland in Kasvuohjelma

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

YRITYKSESI TUKENA JOSEKIN NEUVONTA- PALVELUT

YRITYKSESI TUKENA JOSEKIN NEUVONTA- PALVELUT Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö YRITYKSESI TUKENA JOSEKIN NEUVONTA- PALVELUT Josek on Joensuun seudun yrityksiä varten Palvelemme luottamuksellisesti ja puolueettomasti kaikkia Joensuun seudun yrityksiä

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus 21.11.2012 Paukkuja uuden kasvun aikaansaamiseksi uusien kasvuyritysten

Lisätiedot

JokaPaikan Tietotekniikka (JPT) Varsinais-Suomessa

JokaPaikan Tietotekniikka (JPT) Varsinais-Suomessa JokaPaikan Tietotekniikka (JPT) Varsinais-Suomessa JokaPaikan Tietotekniikka (JPT) Päätehtävä: Kiihdyttää uutta, maailmanlaajuisesti kilpailukykyistä ICTtoimialan liiketoimintaa. Visio: Ohjelmakauden päättyessä

Lisätiedot

SUOMALAISEN HIRSITALON VIENTIVERKOSTO JAPANIIN EKOMUOTO

SUOMALAISEN HIRSITALON VIENTIVERKOSTO JAPANIIN EKOMUOTO SUOMALAISEN HIRSITALON VIENTIVERKOSTO JAPANIIN EKOMUOTO VERKOSTON VETURINA KUUSAMO HIRSITALOT CANNUS TUNTEE JAPANIN JA SEN RAKENNUSALAN ERITTÄIN KUSTANNUSTEHOKAS TAPA VIENTIIN SYNERGIAA JA KOON EKONOMIAA

Lisätiedot

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA Oppijan osallistamisen malli Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? Aikuisoppijoiden osallistuminen Aikuisoppijan viikon (AOV)

Lisätiedot

FECC, Finnish Environmental Cluster for China. Ari Makkonen, MSc Executive Director

FECC, Finnish Environmental Cluster for China. Ari Makkonen, MSc Executive Director FECC, Finnish Environmental Cluster for China Ari Makkonen, MSc Executive Director Sisältö Taustaa Organisaatio Rahoitus Toimintastrategia Fokusalueet Tausta - FECC on Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy

Lisätiedot

Yhteistyökumppanit maailmalta Wanha Satama 18.3.2014 Marjo Uotila. Enterprise Europe Networkin esittelyvideo

Yhteistyökumppanit maailmalta Wanha Satama 18.3.2014 Marjo Uotila. Enterprise Europe Networkin esittelyvideo Yhteistyökumppanit maailmalta Wanha Satama 18.3.2014 Marjo Uotila Enterprise Europe Networkin esittelyvideo ENTERPRISE EUROPE NETWORK -yrityspalveluverkosto Yli 50 maata Yli 600 partneriorganisaatiota

Lisätiedot

Kauppakeskus Kotkan Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2. Kotka KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI

Kauppakeskus Kotkan Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2. Kotka KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI auppakeskus n Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2 IINTEISTÖEHITYS IINTEISTÖONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSONSULTOINTI iinteistökohde: auppakeskus n Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2 AUPPAESUS OTAN TÄHTI LISÄTIEDOT

Lisätiedot

Alaskasta Antarktikselle Team Finland-tilaisuus Kuopio Neuvoja bisnekseen Yhdysvalloissa. Juha Markkanen / UM Vientisuurlähettiläs

Alaskasta Antarktikselle Team Finland-tilaisuus Kuopio Neuvoja bisnekseen Yhdysvalloissa. Juha Markkanen / UM Vientisuurlähettiläs Alaskasta Antarktikselle Team Finland-tilaisuus Kuopio 29.8.2017 Neuvoja bisnekseen Yhdysvalloissa Juha Markkanen / UM Vientisuurlähettiläs Viennin mahdollisuudet Yhdysvaltoihin (1): Mantereen kokoinen

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke Tutkimustiedon siirto -työryhmä 10.9.2009 Uusiutuva metsäteollisuus -klusteriohjelma 2007-2013 Teija Meuronen

Lisätiedot

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Yritys erikoistunut yritysten työhyvinvointipalveluihin. Tavoitteena kirkastaa oma liikeidea ja erottua muista palveluntarjoajista. Analyysin (1pv 220 + alv) mukaiset

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Vauhtia Venäjänliiketoimintaan. Palvelut yrityksille

Vauhtia Venäjänliiketoimintaan. Palvelut yrityksille Vauhtia Venäjänliiketoimintaan Palvelut yrityksille Oikeita vastauksia oikeisiin kysymyksiin Suomalais-Venäläinen kauppakamari auttaa yrityksiä onnistumaan kaikissa Venäjän-liiketoiminnan elinkaaren vaiheissa.

Lisätiedot

Ajankohtaista Tekesistä ja Business Finlandista. Aki Parviainen

Ajankohtaista Tekesistä ja Business Finlandista. Aki Parviainen Ajankohtaista Tekesistä ja Business Finlandista Aki Parviainen 7.11.2017 Business Finland 1.1.2018 alkaen Finpro ja Tekes yhdistyvät uudeksi Business Finland -organisaatioksi. Saman katon alla kaikki innovaatiotoiminnan,

Lisätiedot

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA Verkkokauppa ja sähköinen markkinointi Nethit Oy Jani Lehtimäki 28.10.2013 SKJ Business Tämä materiaali ja kaikki siihen liittyvät oikeudet kuuluvat Nethit Oy:lle. Miksi verkkokauppa

Lisätiedot

Team Finland LetsGrow

Team Finland LetsGrow Team Finland LetsGrow Rahoitusohjelma Elokuu 2014 Finnveralta ja Tekesiltä rahoitusta, Finprolta neuvontaa kansainväliseen kasvuun Hyvässä taloudellisessa tilanteessa olevalle Suomeen rekisteröidylle pk-yritykselle

Lisätiedot

Yhdessä maailmalle! Sari Paavilainen kansainvälistymisasiantuntija Varsinais-Suomen ELY-keskus 27.11.2014

Yhdessä maailmalle! Sari Paavilainen kansainvälistymisasiantuntija Varsinais-Suomen ELY-keskus 27.11.2014 Yhdessä maailmalle! Sari Paavilainen kansainvälistymisasiantuntija Varsinais-Suomen ELY-keskus 27.11.2014 Mitä hyötyä vientiverkostosta ja kumppanuusohjelmasta on yritykselle? Kustannustehokas tapa avata

Lisätiedot