MUUTTUVA KIINA Tutkas-seminaari

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUUTTUVA KIINA Tutkas-seminaari 5.3.2008"

Transkriptio

1 MUUTTUVA KIINA

2 MUUTTUVA KIINA Tutkas-seminaari Tilaisuuden avaus Kansanedustaja Kimmo Kiljunen Tieteellinen näkökulma kehityksestä Suurlähettiläs Ma Keqing, Kiinan kansantasavallan suurlähetystö Kiinan yhteiskunnan ja talouden uudistukset sekä pirstaloituminen KTT Matti Nojonen, Ulkopoliittinen instituutti Kiinan teknologinen nousu - haastaako Kiina länttä? Erikoistutkija Linda Jakobson, Ulkopoliittinen instituutti Kiinan unohdetut kuluttajat ja tuottajat: Suomen mahdollisuus KTT Pia Polsa, Hanken Kahvitauko Tutkaksen Kiinan vierailu visualisointuna Emeritus professori Martti Tiuri Kiina-tutkimuksen haasteet liiketaloustieteissä - Liiketoimintaosaamisen tutkimusohjelman Shanghain vierailun antia Professori Asta Salmi, Helsingin kauppakorkeakoulu Kommenttipuheenvuorot Kansanedustaja Jouko Skinnari, talousvaliokunnan pj. Kansanedustaja Rakel Hiltunen, ympäristövaliokunnan pj. Kansanedustaja Sanna Lauslahti Kansanedustaja Leena Rauhala Professori Ilkka Ruostetsaari Keskustelua ja tilaisuuden päätös

3 Suurlähettiläs Ma Keqingin puhe Arvoisa puheenjohtaja Kimmo Kiljunen, Arvoisat kansanedustajat ja tutkijat, Minulla on suuri ilo osallistua Muuttuva Kiina-seminaariin. Suomi tunnetaan maailmassa innovaatiostaan. Tutkas on myös yksi esimerkki Suomen innovaatioista. Se heijastaa suomalaisen yhteiskunnan pyrkimystä konsensukseen ja yhteistyön verkostumiseen ja edistää lainsäädäntöelimen päätöksenteon asiantuntemusta ja asiallisuutta. Tänään puheeni aiheena on tieteellinen näkökulma kehityksestä ja sopeutuminen ilmastomuutokseen. Tieteellinen näkökulma kehityksestä on ensimmäistä kertaa esitetty vuonna Viime vuonna Kiinan kommunistisen puolueen 17. puoluekokous päätti panna tämän teorian täytäntöön. Tämä teoria syntyi Kiinan viime 30 vuoden taloudellisen ja yhteiskunnallisen merkittävän kehityksen pohjalta pitäen silmällä tulevia suuria haasteita. Viime 30 vuoden aikana Kiinan BKT:n vuotuinen kasvu oli 9.7%. Viime vuonna talous kasvoi 11.4% ja ulkomaankauppavolyymi ylitti 2000 miljardia dollaria, yli 80 kertaa enemmän kuin vuonna Kaupungilaisten ja maanviljelijöiden toimeentulot kasvoi myös kymmeniä kertoja. Samalla Kiinan talouden kasvu oli luonteeltaan vielä hyvin extensiivinen ja epätasainen ja se on saavutettu luonnonresurssien suuren kulutuksen sekä ekologisen ympäristön vakavan vahingon kustannuksella. Kiinan innovaatiokyky on heikko, tulokuilu suuri ja yhteiskunnan, politiikan, talouden ja kulttuurin kehityksen osalta on vielä paljon syvälle juurtuneita ongelmia. Tieteellinen näkökulma kehityksestä merkitsee suurta muutosta Kiinan kehityskonseptissa. Se korostaa kaikenpuolista, koordinoitua ja kestävää kehitystä. Kaikenpuolinen kehitys tarkoittaa talouden, politiikan, kulttuurin sekä yhteiskunnan kehityksen edistämistä samanaikaisesti. Edistämme sosialistista demokraatista politiikkaa, markkinataloutta, edistynyttä kulttuuria sekä harmonista yhteiskuntaa. Koordinoitu kehitys tarkoittaa tasapainoista kehitystä rannikko- ja sisämaan alueiden sekä kaupungin ja maaseudun välillä ja tulokuilun supistamista sekä yhteiskunnallisen tasa-arvon edistämistä. Kiina tulee nopeuttamaan maan länsiosan kehitystä ja koillis-kiinan vanhan teollisuusalueen elvyttämistä sekä uudentyyppisen maaseudun rakentamista. Haluan tässä korostaa erityisesti kestävää kehitystä. Olemme ottaneet hyödyllistä oppia kansainvälisestä kehitysteoriasta ja soveltaneet sitä Kiinan olosuhteisiin. Tavoitteenamme on muuttaa talouden kehitystapaa ja kulkea luonnonresursseja säästävää ja ympäristöystävällistä uudentyyppistä teollistumisen tietä. Pyrimme toteuttamaan talouden vihreää kasvua matalalla energian kulutuksella ja päästöllä mutta paremmalla tuloksella. Sen lähtökohtana on Kiinan talouden pitkänjänteinen kehitys ja se samalla myös myötävaikuttaa maailman energian säästöön, päästön vähennykseen ja ilmastomuutokseen sopeutumiseen. Kiinan hallitus on hyvin tietoinen ilmastomuutokseen sopeutumisen suuresta merkityksestä ja välttämättömyydestä ja pitää ympäristösuojelua maan peruspolitiikkana. Kiina on ryhtynyt mm. seuraaviin toimeenpiteisiin: I. Talouden rakennemuutoksen ja teknologisen innovaation edistäminen ja energain tehokkuuden nostaminen luvun loppupuoliskosta lähtien Kiinan maatalouden osuus kansantaloudesta on supistunut jatkuvasti. Teollisuuden rakenteessa tapahtui näkyviä muutoksia, vähemmän energiaa kuluttavat teollisuusalat kuten tietoliikenne ja elekroniikka kasvoivat nopeasti. Palvelusektori kehittyi huomattavasti. Tällainen rakennemuutos säästi paljon energiaa. Vuosina Kiinan BKT:n vuotuinen

4 kasvu oli 10.2% mutta samaan aikaan energian kulutus lisääntyi vuosittain vain 5.6%. Teknologian kehityksen ja energian säästön ansiosta Kiinan BKT:n yksikön energian kulutus laski vuosittain 4.1%. II. Matalan hiilen ja uusiutuvan energian kehittäminen ja energian rakenteen parantaminen. Tulemme tehostamaan vesivoiman, ydinenergian, öljyn, maakaasun, hiilikenttien metaanikaasun kehitystä ja käyttöä, tukemaan uusiutuvan energian kuten bioenergian, aurinkoenergian, geotermisen voiman ja tuulivoiman kehitystä ja käyttöä maaseudulla ja syrjäalueilla, jotta puhtaan energian osuus lisääntyy. Tähän asti on sijoitettu 460 miljoonaa euroa ensimmäisiin hankkeisiin. Kiinan energian kulutuksesta kivihiilen osuus putosi vuosina %:stä 68.9%:iin. Vuonna 2005 uusiutuvan energian osuus koko energian kulutuksesta oli noin 7.5%. III. Metsien istutuksen lisääminen ja ekologian rakentamisen ja suojelun vahvistaminen luvun alussa metsän pinta-ala koko maan pinta-alasta oli 13.92% ja se kasvoi 18.21%:iin vuonna Vuosina metsien istutuksen ansiosta Kiinan hiilidioksidin päästö vähennettiin 3.06 miljardilla tonnilla. IV. Poliittisen päätöksenteon ja säädösten tehostaminen luvulta lähtien Kiina on säättänyt useita lakeja ja säädöksiä energian säästöstä mm. Energian- säästölaki, Laki uusiutuvasta energiasta. V. Työnsuoritus energian säästössä ja päästön vähennyksessä on tullut ensimmäistä kertaa Kiinan paikallisten johtajien sekä valtion omistamien yritysten johtajien työnsuorituksen arvioinnissa tärkeäksi kriteeriksi. Henkilökohtainen vastuusysteemi on pantu toimeen samalla julkaistaan energian säästävää ja päästön vähennystä koskevia tietoja. Keskusviranomaiset näyttää esimerkkiä käyttämällä energian ja veden säästäviä ja ympäristön ystävällisiä tuotteita. VI. Kiinan tulee pitää kurissa kiinteän pääoman investointia korean energian kulutuksen ja päästön aloilla, rajoittaa niiden tuotteiden vientiä, samalla korvaa takapajuiset tuotantokapasiteetit sulkemalla pieniä ja takapajuisia lämpövoimalaitoksia sekä rauta- ja terästehtaita. Viime vuonna lopetettiin pienten lämpövoimaloiden kapasiteetin yhteensä 14,380 megawattia, 43% enemmän kuin asetettu tavoite. Lopetettiin raudan kapasiteetin 37,07 miljoonaa tonnia sekä terään kapasiteetin 38,2 miljoonaa tonnia. VII. Kiina tulee tukemaan energian säästöä ja päästön vähennystä kannustamalla ja ohjaamalla rahoitusinstituutteja myöntämään lainoja ensisijaisesti ympäristön suojelun ja päästön vähennyksen hankkeille. Hallitus myöntää myös verotusetua näille hankkeille. Lisäksi otetaan käyttöön 50 miljoonaa energian säästävää lamppua ja saadaan 2.5 miljoonaa perhettä käyttämään metaania maaseudulla, nopeutetaan kaupungin jäteveden puhdistamojen ja verkoston rakentamiseta. Hyvät kuulijat, Viime toukokuussa Kiinan hallitus julkisti ilmastomuutosta koskevan valtio-ohjelman. Se on Kiinan ensimmäinen politiikkapaperi ilmastomuutoken torjumisesta ja myös ensimmäinen kehitysmaiden joukosta, mikä osoittaa selvästi Kiinan myönteistä ja rakentavaa suhtautumista ilmastomuutokseen. Valtio-ohjelmassa on esillä päätavoitteita vuoteen 2010 mennessä, eli verrattuna vuoteen 2005, BKT:n yksikkön energian kulutus laskee 20%, pääsaasteen päästö laskee 10%, metsän pinta-ala maan pinta-alasta

5 kasvaa nykyisestä 18%:sta 20%:iin. Uusiutuvan energian osuus energian kulutuksesta kasvaa nykyisestä 7.5%:sta 10%:iin.Viime vuoden lopussa YK:n Balin ilmastokokouksessa päätettiin Balin tiekartasta. Kiina kehotti kokouksessa, että kaikki maat ryhtyvät aktiivisesti toimeenpiteisiin tiekartan mukaisesti ja kehittyneet maat vähentävät päästönsä ensimmäisinä vuoden 2012 jälkeen ja antavat rahoituksen ja teknologian siirtämistä kehitysmaille niiden ilmastomuutokseen sopeutumiskyvyn parantamiseksi. Kehitysmaat puolestaan myötävaikuttavat kyvyn mukaan ilmastomuutokseen soveltamalla kestävää kehitystä. Kiina osallistuu myös aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön ilmastomuutoksen torjumisessa, mm. Kioton pöytäkirjan puitteissa olevaan puhtaan kehityksen mekanismiin(cdm). Kiina on hyväksynyt yli 300 CDM:in hanketta, minkä tuloksena vuoteen 2012 mennessä vähennetään noin 700 miljoonaa tonnia hiilidioksidia. Kiina on halukas tehokkaaseen ja asialliseen yhteistyöhön kehittyneiden maiden kanssa ja toivoo, että kehittyneet maat tukevat Kiinaa rahoituksella ja teknologian siirrolla, mm. fossiilipolttoaineiden tehokkaan käytön, energian säästävän, ympäristön suojelun, uusiutuvan energian hyväksikäytön teknologia. Hyvät kuulijat, Kiinan tieteellinen näkökulman kehityksestä ja Suomen ja muiden Euroopan maiden kestävän kehityksen konseptin välillä on paljon yhteistä. Olemme avoimina vaihtamaan kehityskonseptia ja hyödyllistä oppia maanhallinnosta Suomen ja muiden Euroopan maiden kanssa ja ottamaan oppia toinen toisesta keskinäisen kunnioituksen perusteella. Suomi on maailmaan johtavia maita ympäristö- ja energiateknologian alalla. Kiina voi ottaa Suomesta oppia mm. ekokaupunki, energian säästävä rakennus, raaka-aineiden optimoiva käyttö, jätteidenhuolto ja jälleenkäyttö, vesistön kestävä huolto ja ympäristön valvonta sekä uusiutuvan energian kehitys. Suomi käynnisti kesäkuussa vuonna 2006 Kiinaan suuntautuvan ympäristön alan yhteistyöhanke eli Finnish Environmental Cluster for China (FECC). Viime tammikuussa ministeri Pekkarinen allekirjoitti Kiinan vierailunsa aikana Kiinan kehityksen ja uudistuksen komission kanssa maittemme välisen ympäristöalan yhteistyömemorandumin, jossa esitetään puhdasteknologia, energiansäästö ja elektroniikkajätteen huolto maittemme ympäristöalan yhteistyön keskeisiksi alueiksi. Viime huhtikuussa pidettiin Kiinan Tianjinissä ekokaupungin seminaari.viime elokuussa FECC järjesti Lahdessa ensimmäisen China-Finland Cleantech konferenssin, jossa oli mukana yli 60 kiinalaista ja yli 100 suomalaista yrittäjää tai asiantuntijaa. Viime aikoina ulkomaankauppaministeri Paavo Väyrynen oli vierailulla Kiinassa mukana suurliikemiesvaltuuskunta, johon kuuluu myös lukuisia ympäristön alan yritysten edustajia. Yhteistyössä Kiinan ja Suomen välillä on suuri potentiaali ympäristösuojelun ja energian säästön aloilla.

6 KTT Matti Nojonen, Ulkopoliittinen instituutti Kiinan yhteiskunnan ja talouden uudistukset sekä pirstaloituminen Pirstaleinen ympäristö Kiina ei ole monoliittinen kulttuurinen toimintaympäristö Sun Liping: olemassa monta Kiinaa Uudistukset luoneet monta liiketoiminnan areenaa Areenat Lopuksi 1 Yksi vai monta Kiinaa? Perinteisesti nähty yhtenä kultturisena jatkumona, ei muutosta tai arvokehitystä Stereotypioita: kiinalainen aikakäsite, taaksepäin katsominen -- epärationaalisuuus, kasvot käsite, yhteinäinen rikkomaton sisäsyntyinen kulttuurinen kehitys --> monoliittinen Kiina - ei alueellisia, sukupolvien, sektorien, instituutioiden jne eroja Lännessä Kiina mystinen-eksoottinen, kiehtovavaarallinen 6. luokan oppikirja: Kiina salaperäinen ja vauras valtakunta Kiinalaiset näkevät itse paljon sisäisiä kulttuurisia, organisatoorisia ja alueellisia eroja 2

7 Historiallisesti alueellisia eroja: Alue / dynastia Shangdongin alueen ihmiset Hebein alueen ihmiset Zhejiangin alueen ihmiset Han-shu (200-luvulta) rakastavat opiskelua, muodostavat ryhmittymiä, leuhkoja, epäluotettavia: Keski-Sahngdong - rakastavat rahaa, jymäyttävät Ystävällisiä, rohkeita, vaatimattomia, mutta helposti suuttivia, auttavia, helposti räjähtäviä ja eivät pelkää kuolemaa Ei merkintöjä (ei osa handynastiaa) Song-shu (1400-luvulta) Väkivaltaisia ja rohkeita Ykinkertaisia, avokätisiä, vahvoja ja pitävät taistelemisesta, pitävät kaupankäynnistä Hyviä kauppiaita, pitävät ruuasta ja tuhlailusta, voittoorientoituneita, laskelmoivia, ovelia, mutta pehmeitä 3 Sun Liping (2002) Olemmeko kohtaamassa pirstoontuvat yhteiskunnan Pintapuolisesti Kiina näyttäytyy modernilta pluralistiselta yhteiskunnalta. Todellisuudessa Kiina on pirstoontunut lukuisiin arvomaailmoihin ja materiaalisiin todellisuuksiin, jotka kaikki kuuluvat eri aikakausille (maaseudun neo-feodalistiset hallintmallit, suunnitelmatalouden valtasuhteet, moderni länsimainen kulutusmania, piinkova kilpailutalous, taiwanilaiset saippuaoopperat, kommunistiset egalitariset arvot ja markkinatalouden hedonismi Näitä todellisuuksia on tukemassa instituutiot Nämä todellisuudet puhuvat eri kieltä ja eivät kykene keskustelemaan keskenään 4

8 Samalla kilpailu kovenee Index of Economic Freedom sijoitti Kiinat sijoille 88/161 (2000) ja 119/166 (2007) WTO jäsenyys -- muuttaako se käytäntöjä kyllä, tiettyjä prosesseja, mutta kuinka paljon se on muuttanut esim japanilaista tai ranskalaista toimintakulttuuria... suurin osa Fortune500 ja heidän alihankintaketjunsa ovat Kiinassa Paikallinen talous kehittyy ja haastaa jo monella sektorilla ulkomaiset yritykset Kiinassa Kiinassa globaalintason + paikallinen kilpailu syntynyt eri toimijoiden määrittämiä areenoita, jotka ehdollistavat toimintaa eri tavoin; vaikea ennustaa, tietää kuka päättää, omistaa... 5 Sun Liping (2002) Kirjoitti merkittävän artikkelin: Kohtaammeko säpäleisen yhteiskunnan? Löytö: Pintapuolisesti Kiina vaikuttaa modernilta moniarvoiselta yhteiskunnalta, mutta todellisuudessa kiinalainen yhteiskunta on hajonnut lukuisiin todellisuuksiin, joilla on omat arvonsa, kielensä, omat valtarakenteet, materaaliset varat, jotka kaikki kuuluvat eri aikakausille Johtuen näistä eriävistä ehdollistavista seikoista, nämä eri todellisuudet eivät kykene kommunikoimaan tai kommunikointi, sosiaalinen, poliittinen ja taloudellinen kanssakäyminen on haastavaa eri todellisuuksia tukee eri instituutiot ja rakenteet, joilla on eriävä määrä pelimerkkejä 6

9 Liiketoiminta-areenat Dynaamisen talouden areena: kv-media ja business kiinnostunut Pelaajat: killpailutaloutta tukeva byrokratia, monikansalliset ja kvyritykset, paikallinen dynaaminen sektori Ohjatun talouden areena: yhdistelmä suunnitelma- ja kilpailutaloutta Pelaajat: paikallinen kontrolli, yritykset läheisessä yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa Valtatalouden areena pieni, suljettu suhdeverkosto viranomaisten, resurssinhaltijoiden, yrittäjien, rahoittajien välillä tietyllä sektorilla tai alueella (sis myös ulkomaiset) ei esiinny pelkästään sisämaassa, vaan myös kehittyneillä alueilla 7 Imitoiva rajaalue Kolme areenaa Population Dynaaminen areena Ohjatun talouden areena HUOM! Ei vain maantieteellinen jaottelu KAIKKIA KOLMEA LÖYTYY KEHITTYNEILTÄ ALUEILTA, MUTTEI KEHITTYMÄTTÖMIL- TÄ ALUEILTA sähläyskustannuksia vaikea ennustaa Verkostot eri roolissa Valtataloud en areena lähde: Mattlin & Nojonen Ulkopolitiikka 4/2004 8

10 Lopuksi... Kiinan liiketalousympäristö monimutkaistuu Yhteiskunnan rakenteet ja kansainvälistyminen monimuotoistuu Kiina yhä tärkeämpi Suomelle --> samalla kun Suomessa ajatellaan, opetetaan, käsitellään Kiinaa edelleen monoliittisena ympäristönä & toimijana Ymmärtääksemme muuttuvaa Kiina paremmin, meidän täytyy ymmärtää muutoksen logiikka 9 Kiitoksia! 10

11 KTT Pia Polsa, Hanken Kiinan unohdetut kuluttajat ja tuottajat: Suomen mahdollisuus KIINAN UNOHDETUT KULUTTAJAT JA TUOTTAJAT: SUOMEN MAHDOLLISUUS? Pia Polsa, KTT, HANKEN AGENDA Unohdetut KULUTTAJAT Unohdetut TUOTTAJAT => Voiko Suomi vastata unohdettujen haasteisiin?

12 ESITYKSEN TAVOITE Kuvata unohdetut kuluttajat ja mahdollinen markkinapotentiaali Kiinassa Kuvata unohdetut tuottajat ja mahdollinen markkinapotentiaali Suomessa Suomen avainosaaminen ja vienti Kiinan unohdettu osaaminen ja tuonti KIINA lohikäärme on herännyt Vuosi BKT per capita (RMB) BKT kasvu (%) Vuosi BKT per capita (RMB) BKT kasvu (%) KIINA mutta lohikäärme ei voi yhtä hyvin kaikkialla Vuosi nettotulot per capita (RMB) maaseudulla ja kaupungeissa Vuosi Maaseutu Kaupungit

13 TULOJEN EPÄTASAINEN JAKAUTUMINEN ANHUI maaseudulla ja BEIJING 1994 mutta lohikäärme ei voi yhtä hyvin kaikkialla (2006) Provinces, municipalities, autonomous regions Per capita consumption expenditure urban rural Coastal areas Beijing Shanghai Zhejiang Guangxi Central areas Jiangxi Hunan Inland areas Chongqing Guizhou Tibet The PEOPLE s REPUBLIC of CHINA TIANJIN 2004 GUILIN 2004

14 KIINA mutta lohikäärme ei voi yhtä hyvin kaikkialla Tuote MAASEUTU KAUPUNGIT Pesukone Jääkaappi Pakastin 7 N/A Väri TV Kamera 48 4 Pyörä Auto 4 N/A Ilmanjäähdytin Videot 15 3 Tietokone 47 3 Hi-Fi Stereo Kännykkä Source: China Statistical Yearbook (2007), China Publishing House, Beijing, pp.351, 362, 375 Unohdetut kuluttajat KÖYHÄT, joilla ei oleteta olevan ostovoimaa ostovoima per capita on pieni, MUTTA väkiluku on suuri Kiinan väkiluvusta 64 % asuu maalla (2002) Kiinan väkiluvusta 59 % muulla kuin kasvavissa provinsseissa (2002) Arviolta miljoonaa kiinalaista elää siirtotyöläisinä kasvavissa kaupungeissa (Croll, 2006) MITEN heidät on unohdettu? He ovat näkymättömiä, koska Heille ei suunnitella tuotteita Heidän kulutuskäyttäytymistään ei tutkita => emme oikeastaan tiedä, mitä tuotteita ja palveluita he tarvitsevat tai haluavat Heitä ei nähdä aktiivisina toimijoina vaan passiivisina avun vastaanottajina

15 Suomi ja unohdetut kuluttajat Suomen osaaminen on peruspalveluissa: 1. Terveydenhuoltokonseptin vienti tai kenttäterveyskeskuksien vienti 2. Koulutuskonseptin vienti (kaikilla tasoilla) 3. Teknologinen kehitys köyhyyden lievittäjänä ja mahdollisuuksien antajana Vienti unohdetuille kuluttajille vaatii ennakkoluulottomuutta ja innovaatiota LUONTOYSTÄVÄLLISTÄ köyhyydessä LUONTO- YSTÄVÄLLISTÄ köyhyydessä 1988

16 HALPA TYÖVOIMA EI OLE KESTÄVÄ KEHITYS KIINALLE Unohdetut tuottajat Perinteisen kiinalaisen käsityötaidon omaavat Ei modernia koulutusta, mutta perinteinen osaaminen Tämä tietotaito elää maaseudulla ja vanhuksissa = KULTTUURIPÄÄOMAA (ks. Ger, 1999), jota paikalliset eivät itse arvosta MITEN heidät on unohdettu? He ovat näkymättömiä, koska Kehittyneet maat keskittyvät vain tuottamaan omia tuotteitaan halvalla Kehittyneet maat keskittyvät vain antamaan avustusta alikehittyneille maille Kehittyneet maat keskittyvät vain myymään omia tuotteitaan Harva yrittää kehittää ja myydä unohdettujen tuottajien tuotteita

17 Unohdettu voimavara Unohdettu voimavara Suomi ja unohdetut tuottajat Suomen osaaminen on liiketaloudessa: 1. Kehittää unohdettujen tuottajien tuotteita merkkitavaroiksi ja designtuotteiksi 2. Valita oikeat ja exklusiiviset jakelukanavat 3. Unohdettujen kuluttajien tuotteiden tuonti köyhyyden lievittäjänä ja mahdollisuuksien antajana Unohdetujen tuottajien tuotteiden tuonti vaatii merkkitavarkehittelyä

18 YHTEENVETO Suomen avainosaaminen: Vienti Peruspalveluiden vienti unohdetuille kuluttajille Kiinan unohdettu osaaminen: Tuonti Unohdettujen tuottajien tuotteiden kehittäminen merkkitavaroiksi ja niiden vienti ulkomaille

19 Professori Asta Salmi, Helsingin kauppakorkeakoulu Kiina-tutkimuksen haasteet liiketaloustieteissä Liiketoimintaosaamisen tutkimusohjelman Shanghain vierailun antia Kiina-tutkimuksen haasteet liiketaloustieteissä Liike2-tutkimusohjelman Shanghain vierailun antia Asta Salmi Professori, kansainvälinen liiketoiminta Helsingin kauppakorkeakoulu Kiinaseminaari, Tutkas, Eduskunta, Sisältö 1. Lähtökohdat 2. Tutkimusohjelma: Suomen Akatemian Liike2-ohjelma 3. Suomalaisyritysten kokemuksia Kiinan liiketoiminnassa 4. Tutkijan haasteet: miksi ja miten tutkia?

20 Lähtökohdat Kansainvälisen liiketoiminnan tutkimus ja opetus Yritys- ja sosiaaliset verkostot Liiketoiminta Venäjällä Kansainvälinen hankintatoimi (Kiina) Liiketoimintaosaamisen tutkimusohjelman (Liike2) koordinaatio Shanghain tutkimusvierailu ( ) SASS, Shanghai Academy of Social Sciences Fudan yliopisto, Nordic Center Suomen Akatemia: Liike hanketta, joista 5 konsortiota Suomen Akatemia rahoittaa: 4,25 milj. Työsuojelurahasto osa-rahoittaa: 3 hanketta Venäjän humanistisen tiederahaston kanssa yhteisrahoitus : 3 (Venäjä) hanketta Koordinaatio: HSE Teemat Miten suomalaiset ja Suomessa toimivat yritykset parantavat kilpailukykyä omalla toiminnallaan? Innovaatiot, tieto & osaaminen Globaalin talouden alueelliset/paikalliset haasteet Uudet yritykset ja yrittäjyys Uudistuminen ja muutos tietoyhteiskunnassa Yhteiskuntavastuu

21 Liike2-tutkijat Shanghaissa Does business know how? The role of corporate communication in the business know-how of globalized operations Prof. Mirjaliisa Charles, HSE INVnet (International growth of SMEs) Prof. Niina Nummela, TSE RESPMAN (Responsible Management and Long- Term Corporate Success: Examining the Process of Firm-Stakeholder Interaction) Prof. Salme Näsi, UTA Miksi Kiina kiinnostaa liiketaloustieteilijää? Yritykset Paikalliset ja globaalit ilmiöt Uudet liiketoimintamallit Tutkijayhteisölle ajankohtainen teema Opetuksen tarpeet Tutkimustuloksia: Suomalaisten yritysten hankinta Kiinasta* Erilaisia hankintatilanteita Mitä ostetaan: kuluttajatuotteita - teollisia komponentteja Kenen kanssa toimitaan: kotimainen agentti, kauppahuoneet, paikallinen hankintaorganisaatio, tiivis suhde muutamaan toimittajaan, toimittajaverkosto Minkälainen yritys: PKT ja monikansalliset teollisuus- ja kuluttajatuoteyritykset, agentuuri, jälleenmyynti * Salmi, Journal of Purchasingand Supply Management, 2006

22 Yhtenevät näkemykset Tärkein motiivi Kiinahankinnalle: hinta Vain yksinkertaisia komponentteja Huolenaiheita: Laatukysymykset Kontrolli ja tiedonsiirto Pitkän aikavälin sitoutuminen tarpeen Riittääkö yritysten koko (valta)? Volyymit pieniä, mutta kasvavia Hankinta halvan kustannustason maista on haasteellista! Mitä vaatii? Etäisyyksien (maantiede, kulttuuri, logistiikka) hallintaa Kokonaiskustannusten huomiointi Verkostosuhteiden hyvää johtamista! Win-win tilanteeseen sitoutumisen kautta Henkilöiden investoinnit: kieli, kulttuuri, kiinnostus Kulttuurisia välittäjiä tarvitaan: Etulyöntiasema niillä, jotka ymmärtävät miksi toimia tietyllä lailla Shanghain kokemuksia Etiikka ja vastuukysymykset Ympäristöteknologia Suomalaisyritysten hyvä maine Tutkimusyhteistyön mahdollisuudet ja haasteet Vaatimukset: aikaa, kiinnostusta, sitoutumista henkilötasolla Läsnäolo, hyvät tutkimuskumppanit, pitkäaikaiset projektit --- tarpeeksi resursseja

23 Yhteystiedot Koordinaatio: Helsingin kauppakorkeakoulu Asta Salmi ohjelmapäällikkö p. (09) Ann-Mari Wright-Hyttinen ohjelmasihteeri p. (09)

24 Sanna Lauslahti, kansanedustaja Kiina on strategisesti viisas maa Olin viime loppusyksystä kansanedustajien ja tutkijoiden seuran kanssa tutkimusmatkalla Shanghaissa ja Pekingissä sekä Seoulissa. Matkan jälkeen sovimme, että syvennämme ja jaamme kokemuksiamme vielä erikseen järjestettävässä seminaarissa, joka pidettiin nyt maaliskuussa. Nostan keskusteluistamme esille muutaman asian. Kiinan nousu maailman mahtivaltioksi on kiistaton. Bruttokansantuote on noussut keskimäärin 9,7 prosenttia viimeisen kolmen vuosikymmenen ajan. Kiina on noussut maailman merkittävimpien talousmaiden joukkoon. Matka on vielä kesken. Jos meno jatkuu, niin kärkipaikka voi olla joku päivä Kiinalla. Näin Kiinan vaikutus maailman talouteen hyvässä ja pahassa tulee korostumaan. Kiina on sosiaalisesti monimuotoinen. Sen sisällä on erilaisia ryhmittymiä. On köyhää maaseutua. On rikkaita kaupunkilaisia. On köyhiä kaupunkeihin tulleita maalaisia. Ei ole yhtä ainutta kieltä. Ei ole yhtä ainutta kulttuuria. Huomiota herättää, että nämä alaryhmät ovat suurempia kuin Suomen kansa. Kiinassa uskotaan yrittämiseen, eikä siellä haluta tyytyä enää pelkäksi tuotantomaaksi. Tähän asti on pärjätty kopioimalla muita, mutta jatkossa se ei riitä. Kiina haluaa ottaa innovaatiot haltuun. Kiina pyrkii olemaan maailman innovatiivisin maa vuonna Työtä tehdään järjestelmällisesti. Ulkomaisista investoinneista osa menee osaamisen ostamiseen ulkomailta. Kiinaan halutaan saada ulkomaisia yrityksiä, jotka lähtevät kehittämään siellä teknologiaa. Kiinasta on lähtenyt paljon nuoria ulkomaille oppiin, ja heidät halutaan saada takaisin. Samoin Kiina ostaa huippututkijoita rahalla. Pari viikkoa sitten Harvardissa kuulimme, että he eivät pysty kilpailemaan sellaisilla palkoilla kuin Kiina on joissakin tapauksissa tarjonnut. Kaikki tämä juontaa poliittiseen tahtoon. Pääsihteeri Hu Jintao on sanonut: "Teemme parhaamme käyttääksemme kansainvälisiä tieteen ja teknologia resursseja." Kiina haluaa tulla itsenäiseksi innovaatioissa. Tutkimukseen ja tuotekehitykseen aiotaan vuonna 2020 laittaa 2,5 prosenttia bruttokansantuotteesta. Se tulee olemaan huima summa. Innovaatiot vaativat osaamista. Osa osaamisesta varmistetaan lyhyellä tähtäimellä edellä mainituilla konsteilla. Kiinan peruskoulut ja ylemmät asteet tuottavat nuoria, jotka osaavat paljon asioita ulkoa. Kiinan koulutusjärjestelmä vaatii uudenlaisen mullistuksen. Oppeja haetaan muista maista ja muun muassa Suomessa kiinalaiset ovat tuttuja vierailijoita. Tässä on Suomen mahdollisuus. Me voisimme tuotteistaa ja myydä koulutusosaamista. Markkinaa ja kysyntää riittäisi. Energia ja raaka-aineet saattavat nousta talouskasvun pullonkaulaksi. Mutta Kiina on fiksu. Kiina on ryhtynyt investoimaan ulkomailla juuri näihin yrityksiin. Valta on sillä, jolla on perusasiat käsissä. Energia ja raaka-aineet ovat niistä tärkeimpiä.

25 Matkalla kohti maailman kärkeä Kiinalla on ratkaistavana muutama haaste. Miten luoda luovuuden tila - ja siirtyä pois hierarkioista ja autoritäärisyydestä? Immateriaalioikeusasiat vaativat remonttia ja korruption poistamista. Lisäksi kiinalaisten talouskasvun kääntöpuolella on peruspalveluiden rappeutuminen - vähäinen terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut. Kiinassa on kuitenkin usko, että tulevaisuuden hyvinvointi saavutetaan panostamalla tutkimukseen ja talouden kasvuun.

26 Christina Gestrin Muuttuva Kiina kommenttipuheenvuoro: Ympäristövaliokunta vieraili viime viikolla Pekingissä, Hangzhoussa ja Shanghaissa. Matkan tarkoituksena oli tutustua Kiinan ympäristöpolitiikkaan ja ympäristönsuojelun tilaan. Ohjelmaamme sisältyi tapaamisia sekä korkean tason politiikkojen että viranomaisten kanssa. Tutustuimme myös Finn-Chin toimintaan ja muutamaan Kiinassa toimivan Suomalaiseen yritykseen. Matkaohjelma oli mielenkiintoinen ja kaikki järjestelyt onnistuivat hyvin. Saimme kaiken puolin lämpimän vastaanoton. Ympäristönsuojelun osalta paljon on tapahtumassa Kiinassa. Kansankongressi, joka juuri nyt kokoontuu, tulee todennäköisesti päättämään ympäristöministeriön perustamisesta. Kiina osallistui joulukuussa pidettyyn Balin ilmastokokoukseen. Kiina on kasvihuonepäästöiltään maailman toiseksi suurin maa Yhdysvaltojen jälkeen ja sen arvioidaan ottavan ykkössijan muutaman vuoden kuluttua. Kiinan mielestä länsimaat ovat vastuussa ilmaston-muutoksesta ja sen kasvihuonepäästöjen vähentämisestä. Kiinan henkeä kohti lasketut päästöluvut ovat paljon alle maailman keskiarvon. Kiinan virallinen näkemys on, että länsimaiden tulisi vähentää päästöjään ja panostaa teknologian siirtoon kehitysmaille. Kiina julkisti viime vuonna oman kansallisen ilmastosuunnitelmansa, jolla se haluaa osoittaa olevansa mukana ilmastonmuutoksessa vastaisessa työssä. Näkemys on, että maalla on rajalliset mahdollisuudet vähentää päästöjään sen kehitysasteen, suuren väestön ja energia-rakenteen hiilipainotteisuuden vuoksi. Suunnitelman mukaan Kiina aikoo osallistua ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön sopeuttamalla maataloutta, säästämällä energiaa ja istuttamalla metsää. Tarkoituksena on parantaa energiatehokkuutta 20 prosentilla vuoteen 2010 mennessä ja nostaa uusiutuvien energialähteiden osuutta nykyisestä seitsemästä prosentista 10 prosenttiin. Nämä tavoitteet sisältyvät Kiinan viisivuotissuunnitelmaan. Kiinan ympäristöongelmat ovat suuret. Ympäristön saastuminen vaikuttaa pahiten köyhiin. Tietämys ympäristön tilasta on vielä huono. Valtion ympäristösuojeluviraston hiljattain tekemän mielipidetutkimuksen mukaan 76 prosenttia oli huolissaan ympäristön tilasta. Maailman 20 saastuneimmasta kaupungeista 16 sijaitsee Kiinassa. Kaksi kolmasosaa järvistä on saastuneita ja kaikki merkittävät joet. Eniten ihmiset ovat huolestuneita ruoan puhtaudesta ja teollisuudessa käytettyjen kemikaalien ympäristövaikutuksista. Ympäristöviraston varaministeri kertoi, että ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys ovat keskeisiä teemoja Kiinalle ja keskeinen osa kansainvälisestä politiikasta. Kiinan talouden kasvu on nopeaa ja pitää tästä eteenpäin olla ekologisesti kestävää. Hän korosti sitä, että tämä on muutos ja eroa aiempaan kehitykseen. Nyt pyritään muuttamaan toimintoja niin, että vesien ja ilman saastuminen loppuisi. Viisivuotiseen suunnitelmaan sisältyy tavoite parantaa suurten kaupunkien ympäristöä ta-louden kehittämisen lisäksi. Kansankongressilta tulee uusia lakia ja vaatimuksia. Suurin ongelma vaikutti olevan lakien toimeenpaneminen. Esimerkki siitä, että ympäristöalalla tapahtuu kehitystä, on uusien ympäristöyritysten tulo markkinoille.

27 Saamamme tiedon mukaan Kiinan ympäristöyritysten kokonaistuotannon liikevaihto on 60 miljardia ja työllistää 3 miljoonaa kiinalaista. Kaksi suurta tulevaa tapahtumaa puhutti paljon. Toinen on Pekingin Olympialaiset ja toinen vuonna 2010 pidettävä maailmannäyttely Shanghaissa. Mielestäni Pohjoismaiden yritysten ja kuntien tulisi vakavasti harkita mahdollisuutta profiloitua maailman näyttelyssä yhdessä tuomalla kestäviä energia- ja ympäristökeksintöjä esille. Kiinan ympäristöongelmien ratkaiseminen on Kiinan tulevaisuuden kannalta ja myös maa-ilmanlaajuisesti äärimmäisen tärkeätä. Pyrkimys parantaa taloutta ja elintasoa kestävän kehityksen reunaehdoilla ansaitsee tämän vuoksi kaiken kansainvälisen kannatuksen.

28 Prof. Ilkka Ruostetsaari, Turun yliopisto Demokratiaa Kiinassa ja Suomessa Kommenttipuheenvuoro Tutkaksen seminaari eduskunnassa Vierailimme Tutkaksen matkalla mm. tiede- ja teknologiaministeriössä, jossa saimme kuulla, että Kiinassa tiedettä ei katsota vain taloudellisen kasvun näkökulmasta, vaan sillä pyritään parantamaan kansalaisten hyvinvointia. Tällainen argumentointi ei kuulu suomalaiseen retoriikkaan, mistä meillä olisi syytä ottaa oppia. Suomessa - Euroopan kilpailukykyisimmässä maassa keskustelua tiede- ja korkeakoulupolitiikasta käydään lähinnä kilpailukyvyn, innovaatioiden ja tehokkuuden termein. Kiinassa perustutkimuksen asema on heikentynyt, ja keskusjohto jopa määrittelee alat, joille tutkimus suunnataan. Myös Suomessa tämä sama vaara on olemassa, mikä ei ole omiaan vahvistamaan yliopistojen autonomista asemaa Vaikka Tutkaksen Kiinan matkan pääasiallinen tarkoitus oli perehtyä tiede- ja korkeakoulupolitiikkaan, taustoistamme johtuen meitä kiinnosti myös kiinalainen demokratia. Meillä oli tilaisuus vierailla Kiinan parlamentissa, kansankongressissa. Sen valintaa välillisillä vaaleilla perusteltiin siltä, että suorat vaalit eivät sovi isoon maahan. Suomessa vähemmän tunnettua on, että Kiinassa on hallitsevan kommunistisen puolueen ohella 8 ns. demokraattista puoluetta. Niiden roolista maan politiikassa meille jäi vielä opittavaa. On selvää, että kiinalainen käsitys demokratiasta poikkeaa suomalaisesta mallista, joka pohjimmiltaan nojaa Ranskan suuren vallankumouksen perintöön: sosioekonominen kehitys ei ole yksinään riittävä ilman poliittista demokratiaa. Kiinalle samoin kuin Venäjälle suuri haaste on taloudellisen vapauden ja poliittisen vapauden yhteensovittaminen. Kiinan perustuslaissa maan valtiomuodoksi määritelty sosialistinen demokratia on vähintään haastava yhtälö. Tässä seminaarissa Kiinan suurlähettiläs kertoi, että tähän haasteeseen pyritään vastaamaan yhteiskuntapolitiikan eri lohkojen koordinoidulla kehittämisellä. Mielestäni demokratiaa koskevat ongelmat voivat nousta jopa taloudellisen kehityksen ja innovaatioiden syntymisen esteeksi ehkäisemällä uuden luomisessa välttämätöntä olemassa olevan kyseenalaistamista. Tässä seminaarissa olemme saaneet kuulla, että Kiinassa esimerkiksi ympäristönsuojelua ja energiapolitiikkaa koskevat tavoitteet ovat edistyksellisiä. Ongelmia kuitenkin liittynee niiden toimeenpanemiseen paikallistasolla, jossa pyrkimys talouskasvun kiihdyttämiseen voi painaa ympäristönsuojelua enemmän. Sama päätösten implementaatiota koskeva haaste koskee Linda Jakobsonin mukaan myös tutkimuslaitosten ja tutkijoiden usein puutteellisia mahdollisuuksia toimeenpanna poliittisen johdon hyväksymää kunnianhimoista t&k politiikkaa. Näitä toimeenpano-ongelmia selittää osaltaan tässä seminaarissa Matti Nojosen esille tuoma Kiinan pirstaloituminen: maa ei ole monoliittinen kuten me helposti kuvittelimme. Tähän monikasvoisuuteen törmäsimme jopa Shanghaissa, joka maan suurimpana kaupunkina ja talouskasvun keskuksena ei edusta tyypillistä Kiinaa: pilvenpiirtäjien kupeessa kapeilla kujilla elettiin samoin kuin satoja vuosia sitten: käveltiin yöasuissa, pestiin hampaita, tehtiin käsitöitä ja jopa nukuuttiin.

29 Viime vuonna Suomessa juhlittiin 100 vuotiasta eduskuntaa ja kiiteltiin suomalaista demokratiaa - syystäkin. Nyt on syytä palata arkeen. Meikäläisestä demokratiasta ei ehkä ole vientituotteeksi. Oikeusministeri Tuija Brax väitti äskettäin (Aamulehti ), että suomalainen demokratia on vakavassa kriisissä. Mediassa Braxin huolenaihetta on yleisesti vähätelty. Mielestäni kysymys suomalaisen demokratian tilasta on kuitenkin syytä ottaa vakavasti. Braxin mukaan äänestysaktiivisuus on Suomessa laskenut kaksi vuosikymmentä, suomalaisten nuorten usko omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa on Euroopan huonointa, suomalaisten kiinnostus politiikkaan ja muuhun kansalaistoiminnan useimpia muita maita vähäisempää ja kansalaisten vaikuttamismahdollisuudet internetissa ovat pohjaluokkaa. Tätä lista voitaisiin jatkaa tutkimuskirjallisuuden pohjalta. Yhtenä syynä tälle demokratiavajeelle Brax pitää 1990-luvun suurta lamaa. Todennäköistä onkin, että lama jätti työelämään siirtymässä olevaan ns. lamasukupolveen pitkäaikaiset jäljet ns. avainkokemuksena pätkätöiden ja työttömyyden muodossa. Todellisuudessa suomalaisen demokratian erityispiirteiden syyt ovat kauempana historiassa. Esimerkiksi Neuvostoliiton vaikutus ja konsensuspolitiikka ovat muovanneet suomalaisen poliittisen kulttuurin Skandinaviasta ja Euroopasta poikkeavaksi. Itse asiassa meillä ei ole olemassa kokonaiskäsitystä suomalaisen demokratian erityislaatuisuuteen vaikuttaneista tekijöistä. Mielestäni eduskunnan olisikin syytä teettää tutkimus suomalaisen demokratian nykytilaan vaikuttaneista tekijöistä ja keinoista, joilla tilannetta voitaisiin kohentaa. Pelkään pahoin, että sähköinen osallistuminen ei ole riittävä ratkaisu, vaan tarvitaan myös mm. yhteisöllisyyttä lujittavia toimia. Meneillään olevalla kuntaliitosaallolla voi olla arvaamattomia vaikutuksia paikalliseen demokratiaan.

Aasian taloudellinen nousu

Aasian taloudellinen nousu Aasian taloudellinen nousu Iikka Korhonen Suomen Pankki 27.4.2011 Maailmantalouden painopiste siirtyy itään Japanin ja myöhemmin Etelä-Korean taloudellinen nousu antoi ensisysäyksen modernin Aasian taloudelliselle

Lisätiedot

Globaalin talouden murros. Leena Mörttinen 22.1.2015

Globaalin talouden murros. Leena Mörttinen 22.1.2015 Globaalin talouden murros Leena Mörttinen 22.1.2015 Globaalin talouden murros: kolme näkökulmaa 1. Teollisuuden murros: uudet teknologiat sekä tuhoavat että luovat uutta 2. Politiikan murros: poliittiset

Lisätiedot

Vähäpäästöisen talouden haasteita. Matti Liski Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansantaloustiede (economics)

Vähäpäästöisen talouden haasteita. Matti Liski Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansantaloustiede (economics) Vähäpäästöisen talouden haasteita Matti Liski Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansantaloustiede (economics) Haaste nro. 1: Kasvu Kasvu syntyy työn tuottavuudesta Hyvinvointi (BKT) kasvanut yli 14-kertaiseksi

Lisätiedot

Energia tulevaisuudessa Epävarmuutta ja mahdollisuuksia. Jyrki Luukkanen Tutkimusprofessori jyrki.luukkanen@tse.fi

Energia tulevaisuudessa Epävarmuutta ja mahdollisuuksia. Jyrki Luukkanen Tutkimusprofessori jyrki.luukkanen@tse.fi Energia tulevaisuudessa Epävarmuutta ja mahdollisuuksia Jyrki Luukkanen Tutkimusprofessori jyrki.luukkanen@tse.fi Tulevaisuuden epävarmuudet Globaali kehitys EU:n kehitys Suomalainen kehitys Teknologian

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja uusia päämääriä Johtaja, EK Säteilevät Naiset seminaari Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi 1992 Suurten lukujen tapahtuma 180 valtiota, 120

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Talouskasvun edellytykset

Talouskasvun edellytykset Pentti Hakkarainen Suomen Pankki Talouskasvun edellytykset Martti Ahtisaari Instituutin talousfoorumi 16.5.2016 16.5.2016 Julkinen 1 Talouden supistuminen päättynyt, mutta kasvun versot hentoja Bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Gigaluokan muuttujia Kulutus ja päästöt Teknologiamarkkinat

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

Taantumasta rakennemuutokseen: Miten Suomen käy? Matti Pohjola

Taantumasta rakennemuutokseen: Miten Suomen käy? Matti Pohjola Taantumasta rakennemuutokseen: Miten Suomen käy? Matti Pohjola Suomen kansantalouden haasteet 1) Syvä taantuma jonka yli on vain elettävä 2) Kansantalouden rakennemuutos syventää taantumaa ja hidastaa

Lisätiedot

Tulevaisuuden energiaratkaisut? Jyrki Luukkanen/Jarmo Vehmas

Tulevaisuuden energiaratkaisut? Jyrki Luukkanen/Jarmo Vehmas Tulevaisuuden energiaratkaisut? Jyrki Luukkanen/Jarmo Vehmas Tulevaisuuden epävarmuudet Globaali kehitys EU:n kehitys Suomalainen kehitys Teknologian kehitys Ympäristöpolitiikan kehitys 19.4.2010 2 Globaali

Lisätiedot

Näkökulmia kiinalaisten matkailun merkitykseen Suomessa nyt ja lähitulevaisuudessa

Näkökulmia kiinalaisten matkailun merkitykseen Suomessa nyt ja lähitulevaisuudessa Näkökulmia kiinalaisten matkailun merkitykseen Suomessa nyt ja lähitulevaisuudessa Kurki-matkailuaamupäivä, Kouvola Projektipäällikkö Olli Hakala Technical Visits China Matkailun ja elämystuotannon Osaamiskeskus

Lisätiedot

Strategisen tutkimuksen infotilaisuus 5.3. 2015 Kansallismuseo

Strategisen tutkimuksen infotilaisuus 5.3. 2015 Kansallismuseo Strategisen tutkimuksen infotilaisuus 5.3. 2015 Kansallismuseo Per Mickwitz STN:n puheenjohtaja 1 SUOMEN AKATEMIA STN:n ensimmäiset ohjelmat Valtioneuvosto päätti vuoden 2015 teemoista 18.12.2014. Strategisen

Lisätiedot

Puun monipuolinen jalostus on ratkaisu ympäristökysymyksiin

Puun monipuolinen jalostus on ratkaisu ympäristökysymyksiin Puun monipuolinen jalostus on ratkaisu ympäristökysymyksiin Metsätieteen päivät Metsäteollisuus ry 2 Maailman metsät ovat kestävästi hoidettuina ja käytettyinä ehtymätön luonnonvara Metsien peittävyys

Lisätiedot

EU:n metsästrategia - metsäteollisuuden näkökulma

EU:n metsästrategia - metsäteollisuuden näkökulma EU:n metsästrategia - metsäteollisuuden näkökulma Robinwood Plus Workshop, Metsäteollisuus ry 2 EU:n metsät osana globaalia metsätaloutta Metsien peittävyys n. 4 miljardia ha = 30 % maapallon maapinta-alasta

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta Teknotarinoita Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta www.visiolehti.fi 1 Hyvinvointia Suomelle Teknologiateollisuus on Suomen tärkein vientiala. Teknologiayritykset toimivat

Lisätiedot

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Viime aikoina tapahtunutta Hallitus linjasi loppukeväästä Teollisuuspolitiikasta sekä kasvun kärjistä Kasvun

Lisätiedot

Matkailulla on hyvät kasvuedellytykset: Tartutaan niihin strategisella ohjelmalla

Matkailulla on hyvät kasvuedellytykset: Tartutaan niihin strategisella ohjelmalla Matkailulla on hyvät kasvuedellytykset: Tartutaan niihin strategisella ohjelmalla 3 matkailuviestiämme Matkailu on eräs maailman nopeimmin kasvavista aloista ja sillä on kasvuedellytyksiä Suomessa Suomi

Lisätiedot

Mistä kunnianhimoa Suomen ilmastopolitiikkaan?

Mistä kunnianhimoa Suomen ilmastopolitiikkaan? Mistä kunnianhimoa Suomen ilmastopolitiikkaan? Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Kuntaliitto 12.3.2013 Lähtökohta Ilmastonmuutoksen uhka nähtävä todellisena - Keskustelua ja näkyvyyttä tulee lisätä

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0360/37. Tarkistus

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0360/37. Tarkistus 27.4.2015 B8-0360/37 37 B8-0360/0360/2015 Johdanto-osan A kappale A. toteaa, että vuonna 2015 järjestettävän Milanon maailmannäyttelyn teema on planeetalle ravintoa, elämälle energiaa ja tapahtuma voi

Lisätiedot

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Jarmo Heinonen Kehitysjohtaja Biotalous ja Cleantech Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden

Lisätiedot

Voiko ilmasto- ja energiapolitiikalla olla odottamattomia vaikutuksia? Jarmo Vehmas Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto www.tse.

Voiko ilmasto- ja energiapolitiikalla olla odottamattomia vaikutuksia? Jarmo Vehmas Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto www.tse. Voiko ilmasto- ja energiapolitiikalla olla odottamattomia vaikutuksia? Jarmo Vehmas Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto www.tse.fi/tutu Esityksen sisältö Suomen energiajärjestelmän ja energiapolitiikan

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 LÄHIRUOKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

Talouden näkymät ja suomalaisen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin turvaaminen

Talouden näkymät ja suomalaisen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin turvaaminen Talouden näkymät ja suomalaisen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin turvaaminen Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 28.11.2012 Tuire Santamäki-Vuori valtiosihteeri Talouskehitys lyhyellä aikavälillä

Lisätiedot

Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta

Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta 1. Hyvinvointia Suomelle Teknologiateollisuus on Suomen tärkein vientiala. Teknologiayritykset toimivat kansainvälisillä markkinoilla ja tuovat Suomeen vientituloja,

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi

Lisätiedot

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 mikko.martikainen@tem.fi laura.janis@tem.fi Mikko Martikainen 1 Mihin TEM ajatus perustuu? Yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuus Toimittajayhteistyö missä toimittajilla/palveluiden

Lisätiedot

KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus

KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus ELYjen toimipaikat ja aluejako Asetusluonnoksen 1.9. mukaan JOHTAJA LUONNOS 14.10.2009

Lisätiedot

Onko kestävän kehityksen indikaattoreista iloa? Janne Rinne Suomen ympäristökeskus (SYKE)

Onko kestävän kehityksen indikaattoreista iloa? Janne Rinne Suomen ympäristökeskus (SYKE) Onko kestävän kehityksen indikaattoreista iloa? Janne Rinne Suomen ympäristökeskus (SYKE) Kansalliset kestävän kehityksen indikaattorit Ensimmäiset keke-indikaattorit 2000 Kokoelmaa päivitetty ja uudistettu

Lisätiedot

Nouseeko aurinko idästä: Kiinan talouden näkymiä

Nouseeko aurinko idästä: Kiinan talouden näkymiä Nouseeko aurinko idästä: Kiinan talouden näkymiä Esitys talousopettajille Tampereella 8.9.2011 Generation uro Students Award on kolmekierroksinen joukkuekilpailu. Kilpailun tavoite on tutustuttaa opiskelijat

Lisätiedot

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Markkinoilla kasvuveturin muutos näkyy selvästi indeksi 2008=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat ja osakekurssit

Lisätiedot

Johtamisen haasteet ympäristöpolitiikan toteuttamisessa

Johtamisen haasteet ympäristöpolitiikan toteuttamisessa Johtamisen haasteet ympäristöpolitiikan toteuttamisessa Ulla Koivusaari 29.11.2007 Studia Generalia - luentotilaisuus Työelämäosaamisen edistäminen Pirkanmaalla 1 Sisältö Kestävä kehitys ja sen uhkatekijät

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen torjunta maksaa, mutta vähemmän kuin toimettomuus Valtiosihteeri Velipekka Nummikoski Presidenttifoorumi

Ilmastonmuutoksen torjunta maksaa, mutta vähemmän kuin toimettomuus Valtiosihteeri Velipekka Nummikoski Presidenttifoorumi Ilmastonmuutoksen torjunta maksaa, mutta vähemmän kuin toimettomuus Valtiosihteeri Velipekka Nummikoski Presidenttifoorumi 10.11.2009 Ilmastonmuutos maksaa Valtiosihteeri Velipekka Nummikoski 10.11.2009

Lisätiedot

MITEN METSÄTEOLLISUUS PÄRJÄÄ GLOBAALISSA TALOUDESSA? Päättäjien Metsäakatemia Maarit Lindström Metsäteollisuus ry

MITEN METSÄTEOLLISUUS PÄRJÄÄ GLOBAALISSA TALOUDESSA? Päättäjien Metsäakatemia Maarit Lindström Metsäteollisuus ry MITEN METSÄTEOLLISUUS PÄRJÄÄ GLOBAALISSA TALOUDESSA? Päättäjien Metsäakatemia 26.4.2017 Maarit Lindström Metsäteollisuus ry Asuminen tekoäly kaupungistuminen Robotiikka Digitalisaatio Väestön ikääntyminen

Lisätiedot

Attac ry, Kirkon Ulkomaanavun Changemaker-verkosto, Maan ystävät ry, Reilun kaupan puolesta Repu ry

Attac ry, Kirkon Ulkomaanavun Changemaker-verkosto, Maan ystävät ry, Reilun kaupan puolesta Repu ry Globalisaation monet kasvot Attac ry, Kirkon Ulkomaanavun Changemaker-verkosto, Maan ystävät ry, Reilun kaupan puolesta Repu ry 1 Mitä globalisaatio on? Maailmanlaajuistuminen, "maailmankylä" Maiden rajat

Lisätiedot

& siihen liittyvät työssä jaksamisen ja jatkamisen kysymykset

& siihen liittyvät työssä jaksamisen ja jatkamisen kysymykset Antti Kasvio: Työelämän muutokset & siihen liittyvät työssä jaksamisen ja jatkamisen kysymykset Esitys Punk-hankkeen seminaarissa 21.1.2010 Miten työ on nykyään muuttumassa? Perinteinen modernisaatioteoreettinen

Lisätiedot

Ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka ja talous mitkä ovat näkymät?

Ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka ja talous mitkä ovat näkymät? Markku Ollikainen Ympäristöekonomian professori Ilmastopaneelin puheenjohtaja Ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka ja talous mitkä ovat näkymät? Helsingin seudun ilmastoseminaari 12.2.2015 1. Vihreä talous

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Kohti puhdasta kotimaista energiaa

Kohti puhdasta kotimaista energiaa Suomen Keskusta r.p. 21.5.2014 Kohti puhdasta kotimaista energiaa Keskustan mielestä Suomen tulee vastata vahvasti maailmanlaajuiseen ilmastohaasteeseen, välttämättömyyteen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä

Lisätiedot

Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa

Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa Mynämäki 30.9.2010 Janne Björklund Suomen luonnonsuojeluliitto ry Sisältö Hajautetun energiajärjestelmän tunnuspiirteet ja edut Hajautetun tuotannon teknologiat

Lisätiedot

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Elinkeinoministeri Olli Rehn Alueelliset kehitysnäkymät 2/2015 julkistamistilaisuus Jyväskylä 24.9.2015 Team Finland -verkoston vahvistaminen

Lisätiedot

Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät

Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät Samu Kurri Suomen Pankki Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät Euro & talous 1/2015 25.3.2015 Julkinen 1 Maailmantalouden suuret kysymykset Kasvun elementit nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Suomen elintarviketoimiala 2014

Suomen elintarviketoimiala 2014 Suomen elintarviketoimiala 2014 Strateginen toimialakatsaus Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Tiivistelmä 8 1 Suomen talous ja elintarviketoimiala 10 1.1 Kansantalouden kehitys 10 1.2

Lisätiedot

ISBEO 2020 ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA

ISBEO 2020 ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA ISBEO 2020 ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA 2020 www.isbeo2020.fi ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMAPROSESSI Jatketaan vuoden 2008 bioenergiaohjelmaa (Itä-Suomen neuvottelukunnan päätös 2009) Muuttunut poliittinen

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

Resurssitehokkuus - Mitä EU:sta on odotettavissa ja mitä se merkitsee Suomelle ja elinkeinoelämälle?

Resurssitehokkuus - Mitä EU:sta on odotettavissa ja mitä se merkitsee Suomelle ja elinkeinoelämälle? Resurssitehokkuus - Mitä EU:sta on odotettavissa ja mitä se merkitsee Suomelle ja elinkeinoelämälle? Mikael Ohlström, johtava asiantuntija Toimittajataustainfo Miten EU:n resurssitehokkuuspolitiikassa

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Strategisen tutkimuksen rahoitus

Strategisen tutkimuksen rahoitus Strategisen tutkimuksen rahoitus HENVI-LUKE-verkottumistilaisuus 26.1.2015 Tiina Petänen 1 Mitä on strateginen tutkimus? Tässä yhteydessä tarkoitetaan tarvelähtöistä tutkimusta tarpeen määrittelee valtioneuvosto

Lisätiedot

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi RAKENNETTU YMPÄRISTÖ LUO HYVINVOINTIA JA KILPAILUKYKYÄ Kuva: Vastavalo Rakennetulla ympäristöllä

Lisätiedot

Kestävyys tuotteiden suunnittelun ja teknologian haasteena. Antero Honkasalo Ympäristöministeriö

Kestävyys tuotteiden suunnittelun ja teknologian haasteena. Antero Honkasalo Ympäristöministeriö Kestävyys tuotteiden suunnittelun ja teknologian haasteena Antero Honkasalo Ympäristöministeriö Ekologinen jalanjälki Ekosysteempipalvelut ovat vakavasti uhattuna Erilaiset arviot päätyvät aina samaan

Lisätiedot

KATSE TULEVAISUUDESSA

KATSE TULEVAISUUDESSA NUORISOBAROMETRI 2016 KATSE TULEVAISUUDESSA Luottamus tulevaisuuteen on elämän mielekkyyden kannalta ratkaisevan tärkeää. Ilman myönteisiä tulevaisuuden näkymiä nykyisyyskin näyttää synkältä. Nuoret suhtautuvat

Lisätiedot

HYVINVOINTI JA TALOUDEN REUNAEHDOT. 6.11.2013 Jaakko Kiander Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

HYVINVOINTI JA TALOUDEN REUNAEHDOT. 6.11.2013 Jaakko Kiander Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen HYVINVOINTI JA TALOUDEN REUNAEHDOT 6.11.2013 Jaakko Kiander Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 MITÄ HYVINVOINTI ON? Perustarpeet: ravinto, asunto Terveys: toimintakyky, mahdollisuus hyvään hoitoon

Lisätiedot

TUOMAS VANHANEN. @ Tu m u Va n h a n e n

TUOMAS VANHANEN. @ Tu m u Va n h a n e n TUOMAS VANHANEN KUKA Tu o m a s Tu m u Vanhanen Energiatekniikan DI Energialähettiläs Blogi: tuomasvanhanen.fi TEEMAT Kuka Halpaa öljyä Energian kulutus kasvaa Ilmastonmuutos ohjaa energiapolitiikkaa Älykäs

Lisätiedot

Miten Ukrainan tilanne heijastuu Suomen talouteen?

Miten Ukrainan tilanne heijastuu Suomen talouteen? Miten Ukrainan tilanne heijastuu Suomen talouteen? Donetsk Luhansk Donetskin ja Luhanskin alueella asuu 6,5 milj. ihmistä eli 15% Ukrainan väkiluvusta. Krimin niemimaalla, ml. Sevastopol, asuu lähes 2,5

Lisätiedot

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Venäjän BKT kasvoi enää 1.4% (1-6/2013) Vuonna 2007 kasvu oli 8.5% Kari Liuh to Kari Liuhto Venäjän kaupan professori Turun kauppakorkeakoulu Turun kauppakorkeakoulun alumnitapaaminen

Lisätiedot

Energiasta kilpailuetua. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala EK:n toimittajaseminaari 22.9.2009

Energiasta kilpailuetua. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala EK:n toimittajaseminaari 22.9.2009 Energiasta kilpailuetua Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala EK:n toimittajaseminaari 22.9.2009 Energiasta kilpailuetua Energia tuotannontekijänä Energia tuotteena Energiateknologia liiketoimintana 2

Lisätiedot

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työelämä 2020 hanke yhteistyössä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston kanssa www.tyoelama2020.fi Jaana Lerssi-Uskelin Työterveyslaitos Visio Työelämästrategia

Lisätiedot

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy Suuri Yrittäjätutkimus Collector & Companies Yrittäjäfoorumi 2014 Tutkimus ja tulokset Collector teetti tutkimuksen suomalaisista ja ruotsalaisista pk-yrityksistä

Lisätiedot

Pienen kokoluokan kaasutustekniikoiden liiketoiminnan edellytykset kehittyvien maiden markkinoilla

Pienen kokoluokan kaasutustekniikoiden liiketoiminnan edellytykset kehittyvien maiden markkinoilla Pienen kokoluokan kaasutustekniikoiden liiketoiminnan edellytykset kehittyvien maiden markkinoilla Pikokaasu loppuseminaari 13 kesäkuuta 2013 Tatu Lyytinen VTT Teknologian Tutkimuskeskus 2 Tatu Lyytinen

Lisätiedot

KATSE TULEVAISUUDESSA

KATSE TULEVAISUUDESSA NUORISOBAROMETRI 2016 KATSE TULEVAISUUDESSA Luottamus tulevaisuuteen on elämän mielekkyyden kannalta ratkaisevan tärkeää. Ilman myönteisiä tulevaisuuden näkymiä nykyisyyskin näyttää synkältä. Nuoret suhtautuvat

Lisätiedot

FINNODE CHINA FACTORY AUTOMATION AND HIGH-END EQUIPMENT MANUFACTURING. Jari Makkonen, Liwei Tan, Jenny Zhang Finpro ry Date 28.5.

FINNODE CHINA FACTORY AUTOMATION AND HIGH-END EQUIPMENT MANUFACTURING. Jari Makkonen, Liwei Tan, Jenny Zhang Finpro ry Date 28.5. FINNODE CHINA FACTORY AUTOMATION AND HIGH-END EQUIPMENT MANUFACTURING Jari Makkonen, Liwei Tan, Jenny Zhang Finpro ry Date 28.5.2012 Projektin päätavoitteet Kuvata teollisuusautomaation ajurit Kuvata kiinalaisen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

EK-SYL Kansainväliset koulutusmarkkinat, uhkia ja mahdollisuuksia Seminaari 25.9.2012 Helsinki. Kansainväliset koulutusmarkkinat

EK-SYL Kansainväliset koulutusmarkkinat, uhkia ja mahdollisuuksia Seminaari 25.9.2012 Helsinki. Kansainväliset koulutusmarkkinat EK-SYL Kansainväliset koulutusmarkkinat, uhkia ja mahdollisuuksia Seminaari 25.9.2012 Helsinki Kansainväliset koulutusmarkkinat Seppo Hölttä Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Higher Education Group

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

Kansantalouden kuvioharjoitus

Kansantalouden kuvioharjoitus Kansantalouden kuvioharjoitus Huom: Tämän sarjan tehtävät liittyvät sovellustiivistelmässä annettuihin kansantalouden kuvioharjoituksiin. 1. Kuvioon nro 1 on piirretty BKT:n määrän muutoksia neljännesvuosittain

Lisätiedot

BIOTALOUDEN KÄRJET SUOMEN HALLITUSOHJELMASSA. Liisa Saarenmaa MMM SIÑAL 2016 tiedotustilaisuus

BIOTALOUDEN KÄRJET SUOMEN HALLITUSOHJELMASSA. Liisa Saarenmaa MMM SIÑAL 2016 tiedotustilaisuus BIOTALOUDEN KÄRJET SUOMEN HALLITUSOHJELMASSA Liisa Saarenmaa MMM 23.11.2015 SIÑAL 2016 tiedotustilaisuus Sipilän hallitusohjelman toimintasuunnitelma Muutosohjelma, jonka tavoitteena nostaa Suomen talous

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat MEP Sirpa Pietikäinen Julkiset hankinnat Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Lappeenrannan tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Lappeenrannan tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Lappeenrannan tulevaisuusfoorumi 4.11.2009 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä

Lisätiedot

KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa. Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008

KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa. Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008 KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008 Miten julkiset hankinnat liittyvät ympäristöön? Viranomaiset ovat huomattava kuluttajaryhmä Euroopassa:

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Suomen MTK yhdistysten luottamushenkilöneuvoston koulutus- ja neuvottelupäivät Kylpylähotelli Peurunka

Keski- ja Itä-Suomen MTK yhdistysten luottamushenkilöneuvoston koulutus- ja neuvottelupäivät Kylpylähotelli Peurunka Katsaus maan ja maaseudun tilanteeseen ja tulevaisuuteen Keski- ja Itä-Suomen MTK yhdistysten luottamushenkilöneuvoston koulutus- ja neuvottelupäivät Kylpylähotelli Peurunka 31.1.2014 Lähtökohdat vuodelle

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara 23.5.2012 Kiina ja Suomi, OKM:n tavoitteet OKM:n hallinnonalan toimijoiden yhteistyö ja verkottuminen suhteessa Kiinaan pyöreän pöydän

Lisätiedot

Palveluteollinen käänne ja ekologinen kestävyys

Palveluteollinen käänne ja ekologinen kestävyys Palveluteollinen käänne ja ekologinen kestävyys Talouskasvu vakaan yhteiskuntakehityksen edellytys? -seminaari 11.3.2011 Pekka Ylä-Anttila ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH

Lisätiedot

METSÄN TULEVAISUUDEN TUOTTEET Teollisuuden metsänhoitajat ry Syysseminaari Metsäpäivillä 6.11.2014

METSÄN TULEVAISUUDEN TUOTTEET Teollisuuden metsänhoitajat ry Syysseminaari Metsäpäivillä 6.11.2014 METSÄN TULEVAISUUDEN TUOTTEET Teollisuuden metsänhoitajat ry Syysseminaari Metsäpäivillä 1 Metsän tulevaisuuden tuotteet: Ohjelma Avaus Olli Laitinen, puheenjohtaja, Teollisuuden metsänhoitajat ry Uudet

Lisätiedot

Hankerahoitusta yrityksille kehitysmaissa ja Venäjällä

Hankerahoitusta yrityksille kehitysmaissa ja Venäjällä Hankerahoitusta yrityksille kehitysmaissa ja Venäjällä Asiantunteva kumppani yritysten kehitysmaahankkeisiin Finnfund on suomalainen kehitysrahoitusyhtiö, joka tarjoaa pitkäaikaisia investointilainoja

Lisätiedot

Vähähiilisyys ajatuksia ja keskustelun herättelyä

Vähähiilisyys ajatuksia ja keskustelun herättelyä Vähähiilisyys ajatuksia ja keskustelun herättelyä Vähähiilisyys Vähähiilinen yhteiskunta on yhteiskunta, jossa fossiilisten polttoaineiden käyttö on minimoitu, ja jossa syntyy kasvihuonekaasupäästöjä huomattavasti

Lisätiedot

Kestävä hyvinvointi ja sen edistäminen

Kestävä hyvinvointi ja sen edistäminen Kestävä hyvinvointi ja sen edistäminen Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta 21.4.2017 ESITYS VALIOKUNNASSA Professori Marja Vaarama, Itä-Suomen yliopisto marja.vaarama@uef.fi Marja Vaarama 20.4.2017 1 Kestävä

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Venäjän talouskatsaus 26 syyskuuta 2011

Venäjän talouskatsaus 26 syyskuuta 2011 Venäjän talouskatsaus 26 syyskuuta 2011 Suomen Moskovan suurlähetystö 1 Venäjän markkinatilanne maailmantalouden epävarmuudessa Maailman talous ajaantumassa taantumaan, miten se vaikuttaa Venäjän taloustilanteeseen?

Lisätiedot

Finnish Science Policy in International Comparison:

Finnish Science Policy in International Comparison: Finnish Science Policy in International Comparison: Havaintoja ja alustavia tuloksia Tutkijatohtori, VTT Antti Pelkonen Helsinki Institute of Science and Technology Studies (HIST) Vertailevan sosiologian

Lisätiedot

NEFCO:n tarjoamat rahoitusinstrumentit ympäristöalan hankkeille

NEFCO:n tarjoamat rahoitusinstrumentit ympäristöalan hankkeille NEFCO:n tarjoamat rahoitusinstrumentit ympäristöalan hankkeille Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö NEFCO Mikael Reims Manager Green Growth yritysfoorumi Helsinki, 28.5.2013 NEFCO Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö

Lisätiedot

Vähähiilinen yhteiskunta globaalina tavoitteena Päättäjien metsäakatemia 15.IX 2010

Vähähiilinen yhteiskunta globaalina tavoitteena Päättäjien metsäakatemia 15.IX 2010 Vähähiilinen yhteiskunta globaalina tavoitteena Päättäjien metsäakatemia 15.IX 2010 Aleksi Neuvonen Demos Helsinki www.demos.fi Ilmastonmuutos = ongelma, uhka Ilmastonmuutos = ongelma, uhka Vähähiilinen

Lisätiedot

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Johtaja Riikka Heikinheimo Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Rahoittamme edelläkävijöiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja Kestävä talouskasvu

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät

Teknologiateollisuuden talousnäkymät Teknologiateollisuuden talousnäkymät 30.3.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 31.3.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus Suomen suurin elinkeino 51 % Suomen koko viennistä. Alan yritykset investoivat

Lisätiedot

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara 23.5.2012 Kiina ja Suomi, opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteet OKM:n hallinnonalan toimijoiden yhteistyö ja verkottuminen suhteessa

Lisätiedot

Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma. Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010

Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma. Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010 Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010 Kolarctic ENPI CBC Yleistä - ENPI = European Neighbourhood and Partnership Instrument - CBC = Cross-border

Lisätiedot

EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Peruslähtökohtia EU:n ehdotuksissa Ehdollisuus - Muun maailman vaikutus

Lisätiedot

Venäjän ja Itä-Euroopan taloudelliset näkymät

Venäjän ja Itä-Euroopan taloudelliset näkymät Venäjän ja Itä-Euroopan taloudelliset näkymät Pekka Sutela 04.04. 2008 www.bof.fi/bofit SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Venäjä Maailman noin 10. suurin talous; suurempi kuin Korea, Intia

Lisätiedot

Strategisen tutkimuksen rahoitusväline Suomen Akatemian yhteydessä SUOMEN AKATEMIA

Strategisen tutkimuksen rahoitusväline Suomen Akatemian yhteydessä SUOMEN AKATEMIA Strategisen tutkimuksen rahoitusväline Suomen Akatemian yhteydessä 1 Strateginen tutkimus Tässä yhteydessä tarkoitetaan tarvelähtöistä tutkimusta tarpeen määrittelee valtioneuvosto tutkimuksessa haetaan

Lisätiedot

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA 2.4.2011 Petteri Pihlajamäki Executive Vice President, Pöyry Management Consulting Oy Esityksen

Lisätiedot

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Sisältönäkökulma Tutkimus Yritysten tuotekehitys Innovatiiviset julkiset hankinnat Kansainväliset T&K&I- alustat DM Luonnonvarat

Lisätiedot

Talouden näkymät Euro & talous erikoisnumero 1/2010

Talouden näkymät Euro & talous erikoisnumero 1/2010 Talouden näkymät 2010-2012 Euro & talous erikoisnumero 1/2010 Pääjohtaja Erkki Liikanen 1 BKT ja kysyntäerät Tavaroiden ja palveluiden vienti Kiinteät bruttoinvestoinnit Yksityinen kulutus Julkinen kulutus

Lisätiedot