MUUTTUVA KIINA Tutkas-seminaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUUTTUVA KIINA Tutkas-seminaari 5.3.2008"

Transkriptio

1 MUUTTUVA KIINA

2 MUUTTUVA KIINA Tutkas-seminaari Tilaisuuden avaus Kansanedustaja Kimmo Kiljunen Tieteellinen näkökulma kehityksestä Suurlähettiläs Ma Keqing, Kiinan kansantasavallan suurlähetystö Kiinan yhteiskunnan ja talouden uudistukset sekä pirstaloituminen KTT Matti Nojonen, Ulkopoliittinen instituutti Kiinan teknologinen nousu - haastaako Kiina länttä? Erikoistutkija Linda Jakobson, Ulkopoliittinen instituutti Kiinan unohdetut kuluttajat ja tuottajat: Suomen mahdollisuus KTT Pia Polsa, Hanken Kahvitauko Tutkaksen Kiinan vierailu visualisointuna Emeritus professori Martti Tiuri Kiina-tutkimuksen haasteet liiketaloustieteissä - Liiketoimintaosaamisen tutkimusohjelman Shanghain vierailun antia Professori Asta Salmi, Helsingin kauppakorkeakoulu Kommenttipuheenvuorot Kansanedustaja Jouko Skinnari, talousvaliokunnan pj. Kansanedustaja Rakel Hiltunen, ympäristövaliokunnan pj. Kansanedustaja Sanna Lauslahti Kansanedustaja Leena Rauhala Professori Ilkka Ruostetsaari Keskustelua ja tilaisuuden päätös

3 Suurlähettiläs Ma Keqingin puhe Arvoisa puheenjohtaja Kimmo Kiljunen, Arvoisat kansanedustajat ja tutkijat, Minulla on suuri ilo osallistua Muuttuva Kiina-seminaariin. Suomi tunnetaan maailmassa innovaatiostaan. Tutkas on myös yksi esimerkki Suomen innovaatioista. Se heijastaa suomalaisen yhteiskunnan pyrkimystä konsensukseen ja yhteistyön verkostumiseen ja edistää lainsäädäntöelimen päätöksenteon asiantuntemusta ja asiallisuutta. Tänään puheeni aiheena on tieteellinen näkökulma kehityksestä ja sopeutuminen ilmastomuutokseen. Tieteellinen näkökulma kehityksestä on ensimmäistä kertaa esitetty vuonna Viime vuonna Kiinan kommunistisen puolueen 17. puoluekokous päätti panna tämän teorian täytäntöön. Tämä teoria syntyi Kiinan viime 30 vuoden taloudellisen ja yhteiskunnallisen merkittävän kehityksen pohjalta pitäen silmällä tulevia suuria haasteita. Viime 30 vuoden aikana Kiinan BKT:n vuotuinen kasvu oli 9.7%. Viime vuonna talous kasvoi 11.4% ja ulkomaankauppavolyymi ylitti 2000 miljardia dollaria, yli 80 kertaa enemmän kuin vuonna Kaupungilaisten ja maanviljelijöiden toimeentulot kasvoi myös kymmeniä kertoja. Samalla Kiinan talouden kasvu oli luonteeltaan vielä hyvin extensiivinen ja epätasainen ja se on saavutettu luonnonresurssien suuren kulutuksen sekä ekologisen ympäristön vakavan vahingon kustannuksella. Kiinan innovaatiokyky on heikko, tulokuilu suuri ja yhteiskunnan, politiikan, talouden ja kulttuurin kehityksen osalta on vielä paljon syvälle juurtuneita ongelmia. Tieteellinen näkökulma kehityksestä merkitsee suurta muutosta Kiinan kehityskonseptissa. Se korostaa kaikenpuolista, koordinoitua ja kestävää kehitystä. Kaikenpuolinen kehitys tarkoittaa talouden, politiikan, kulttuurin sekä yhteiskunnan kehityksen edistämistä samanaikaisesti. Edistämme sosialistista demokraatista politiikkaa, markkinataloutta, edistynyttä kulttuuria sekä harmonista yhteiskuntaa. Koordinoitu kehitys tarkoittaa tasapainoista kehitystä rannikko- ja sisämaan alueiden sekä kaupungin ja maaseudun välillä ja tulokuilun supistamista sekä yhteiskunnallisen tasa-arvon edistämistä. Kiina tulee nopeuttamaan maan länsiosan kehitystä ja koillis-kiinan vanhan teollisuusalueen elvyttämistä sekä uudentyyppisen maaseudun rakentamista. Haluan tässä korostaa erityisesti kestävää kehitystä. Olemme ottaneet hyödyllistä oppia kansainvälisestä kehitysteoriasta ja soveltaneet sitä Kiinan olosuhteisiin. Tavoitteenamme on muuttaa talouden kehitystapaa ja kulkea luonnonresursseja säästävää ja ympäristöystävällistä uudentyyppistä teollistumisen tietä. Pyrimme toteuttamaan talouden vihreää kasvua matalalla energian kulutuksella ja päästöllä mutta paremmalla tuloksella. Sen lähtökohtana on Kiinan talouden pitkänjänteinen kehitys ja se samalla myös myötävaikuttaa maailman energian säästöön, päästön vähennykseen ja ilmastomuutokseen sopeutumiseen. Kiinan hallitus on hyvin tietoinen ilmastomuutokseen sopeutumisen suuresta merkityksestä ja välttämättömyydestä ja pitää ympäristösuojelua maan peruspolitiikkana. Kiina on ryhtynyt mm. seuraaviin toimeenpiteisiin: I. Talouden rakennemuutoksen ja teknologisen innovaation edistäminen ja energain tehokkuuden nostaminen luvun loppupuoliskosta lähtien Kiinan maatalouden osuus kansantaloudesta on supistunut jatkuvasti. Teollisuuden rakenteessa tapahtui näkyviä muutoksia, vähemmän energiaa kuluttavat teollisuusalat kuten tietoliikenne ja elekroniikka kasvoivat nopeasti. Palvelusektori kehittyi huomattavasti. Tällainen rakennemuutos säästi paljon energiaa. Vuosina Kiinan BKT:n vuotuinen

4 kasvu oli 10.2% mutta samaan aikaan energian kulutus lisääntyi vuosittain vain 5.6%. Teknologian kehityksen ja energian säästön ansiosta Kiinan BKT:n yksikön energian kulutus laski vuosittain 4.1%. II. Matalan hiilen ja uusiutuvan energian kehittäminen ja energian rakenteen parantaminen. Tulemme tehostamaan vesivoiman, ydinenergian, öljyn, maakaasun, hiilikenttien metaanikaasun kehitystä ja käyttöä, tukemaan uusiutuvan energian kuten bioenergian, aurinkoenergian, geotermisen voiman ja tuulivoiman kehitystä ja käyttöä maaseudulla ja syrjäalueilla, jotta puhtaan energian osuus lisääntyy. Tähän asti on sijoitettu 460 miljoonaa euroa ensimmäisiin hankkeisiin. Kiinan energian kulutuksesta kivihiilen osuus putosi vuosina %:stä 68.9%:iin. Vuonna 2005 uusiutuvan energian osuus koko energian kulutuksesta oli noin 7.5%. III. Metsien istutuksen lisääminen ja ekologian rakentamisen ja suojelun vahvistaminen luvun alussa metsän pinta-ala koko maan pinta-alasta oli 13.92% ja se kasvoi 18.21%:iin vuonna Vuosina metsien istutuksen ansiosta Kiinan hiilidioksidin päästö vähennettiin 3.06 miljardilla tonnilla. IV. Poliittisen päätöksenteon ja säädösten tehostaminen luvulta lähtien Kiina on säättänyt useita lakeja ja säädöksiä energian säästöstä mm. Energian- säästölaki, Laki uusiutuvasta energiasta. V. Työnsuoritus energian säästössä ja päästön vähennyksessä on tullut ensimmäistä kertaa Kiinan paikallisten johtajien sekä valtion omistamien yritysten johtajien työnsuorituksen arvioinnissa tärkeäksi kriteeriksi. Henkilökohtainen vastuusysteemi on pantu toimeen samalla julkaistaan energian säästävää ja päästön vähennystä koskevia tietoja. Keskusviranomaiset näyttää esimerkkiä käyttämällä energian ja veden säästäviä ja ympäristön ystävällisiä tuotteita. VI. Kiinan tulee pitää kurissa kiinteän pääoman investointia korean energian kulutuksen ja päästön aloilla, rajoittaa niiden tuotteiden vientiä, samalla korvaa takapajuiset tuotantokapasiteetit sulkemalla pieniä ja takapajuisia lämpövoimalaitoksia sekä rauta- ja terästehtaita. Viime vuonna lopetettiin pienten lämpövoimaloiden kapasiteetin yhteensä 14,380 megawattia, 43% enemmän kuin asetettu tavoite. Lopetettiin raudan kapasiteetin 37,07 miljoonaa tonnia sekä terään kapasiteetin 38,2 miljoonaa tonnia. VII. Kiina tulee tukemaan energian säästöä ja päästön vähennystä kannustamalla ja ohjaamalla rahoitusinstituutteja myöntämään lainoja ensisijaisesti ympäristön suojelun ja päästön vähennyksen hankkeille. Hallitus myöntää myös verotusetua näille hankkeille. Lisäksi otetaan käyttöön 50 miljoonaa energian säästävää lamppua ja saadaan 2.5 miljoonaa perhettä käyttämään metaania maaseudulla, nopeutetaan kaupungin jäteveden puhdistamojen ja verkoston rakentamiseta. Hyvät kuulijat, Viime toukokuussa Kiinan hallitus julkisti ilmastomuutosta koskevan valtio-ohjelman. Se on Kiinan ensimmäinen politiikkapaperi ilmastomuutoken torjumisesta ja myös ensimmäinen kehitysmaiden joukosta, mikä osoittaa selvästi Kiinan myönteistä ja rakentavaa suhtautumista ilmastomuutokseen. Valtio-ohjelmassa on esillä päätavoitteita vuoteen 2010 mennessä, eli verrattuna vuoteen 2005, BKT:n yksikkön energian kulutus laskee 20%, pääsaasteen päästö laskee 10%, metsän pinta-ala maan pinta-alasta

5 kasvaa nykyisestä 18%:sta 20%:iin. Uusiutuvan energian osuus energian kulutuksesta kasvaa nykyisestä 7.5%:sta 10%:iin.Viime vuoden lopussa YK:n Balin ilmastokokouksessa päätettiin Balin tiekartasta. Kiina kehotti kokouksessa, että kaikki maat ryhtyvät aktiivisesti toimeenpiteisiin tiekartan mukaisesti ja kehittyneet maat vähentävät päästönsä ensimmäisinä vuoden 2012 jälkeen ja antavat rahoituksen ja teknologian siirtämistä kehitysmaille niiden ilmastomuutokseen sopeutumiskyvyn parantamiseksi. Kehitysmaat puolestaan myötävaikuttavat kyvyn mukaan ilmastomuutokseen soveltamalla kestävää kehitystä. Kiina osallistuu myös aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön ilmastomuutoksen torjumisessa, mm. Kioton pöytäkirjan puitteissa olevaan puhtaan kehityksen mekanismiin(cdm). Kiina on hyväksynyt yli 300 CDM:in hanketta, minkä tuloksena vuoteen 2012 mennessä vähennetään noin 700 miljoonaa tonnia hiilidioksidia. Kiina on halukas tehokkaaseen ja asialliseen yhteistyöhön kehittyneiden maiden kanssa ja toivoo, että kehittyneet maat tukevat Kiinaa rahoituksella ja teknologian siirrolla, mm. fossiilipolttoaineiden tehokkaan käytön, energian säästävän, ympäristön suojelun, uusiutuvan energian hyväksikäytön teknologia. Hyvät kuulijat, Kiinan tieteellinen näkökulman kehityksestä ja Suomen ja muiden Euroopan maiden kestävän kehityksen konseptin välillä on paljon yhteistä. Olemme avoimina vaihtamaan kehityskonseptia ja hyödyllistä oppia maanhallinnosta Suomen ja muiden Euroopan maiden kanssa ja ottamaan oppia toinen toisesta keskinäisen kunnioituksen perusteella. Suomi on maailmaan johtavia maita ympäristö- ja energiateknologian alalla. Kiina voi ottaa Suomesta oppia mm. ekokaupunki, energian säästävä rakennus, raaka-aineiden optimoiva käyttö, jätteidenhuolto ja jälleenkäyttö, vesistön kestävä huolto ja ympäristön valvonta sekä uusiutuvan energian kehitys. Suomi käynnisti kesäkuussa vuonna 2006 Kiinaan suuntautuvan ympäristön alan yhteistyöhanke eli Finnish Environmental Cluster for China (FECC). Viime tammikuussa ministeri Pekkarinen allekirjoitti Kiinan vierailunsa aikana Kiinan kehityksen ja uudistuksen komission kanssa maittemme välisen ympäristöalan yhteistyömemorandumin, jossa esitetään puhdasteknologia, energiansäästö ja elektroniikkajätteen huolto maittemme ympäristöalan yhteistyön keskeisiksi alueiksi. Viime huhtikuussa pidettiin Kiinan Tianjinissä ekokaupungin seminaari.viime elokuussa FECC järjesti Lahdessa ensimmäisen China-Finland Cleantech konferenssin, jossa oli mukana yli 60 kiinalaista ja yli 100 suomalaista yrittäjää tai asiantuntijaa. Viime aikoina ulkomaankauppaministeri Paavo Väyrynen oli vierailulla Kiinassa mukana suurliikemiesvaltuuskunta, johon kuuluu myös lukuisia ympäristön alan yritysten edustajia. Yhteistyössä Kiinan ja Suomen välillä on suuri potentiaali ympäristösuojelun ja energian säästön aloilla.

6 KTT Matti Nojonen, Ulkopoliittinen instituutti Kiinan yhteiskunnan ja talouden uudistukset sekä pirstaloituminen Pirstaleinen ympäristö Kiina ei ole monoliittinen kulttuurinen toimintaympäristö Sun Liping: olemassa monta Kiinaa Uudistukset luoneet monta liiketoiminnan areenaa Areenat Lopuksi 1 Yksi vai monta Kiinaa? Perinteisesti nähty yhtenä kultturisena jatkumona, ei muutosta tai arvokehitystä Stereotypioita: kiinalainen aikakäsite, taaksepäin katsominen -- epärationaalisuuus, kasvot käsite, yhteinäinen rikkomaton sisäsyntyinen kulttuurinen kehitys --> monoliittinen Kiina - ei alueellisia, sukupolvien, sektorien, instituutioiden jne eroja Lännessä Kiina mystinen-eksoottinen, kiehtovavaarallinen 6. luokan oppikirja: Kiina salaperäinen ja vauras valtakunta Kiinalaiset näkevät itse paljon sisäisiä kulttuurisia, organisatoorisia ja alueellisia eroja 2

7 Historiallisesti alueellisia eroja: Alue / dynastia Shangdongin alueen ihmiset Hebein alueen ihmiset Zhejiangin alueen ihmiset Han-shu (200-luvulta) rakastavat opiskelua, muodostavat ryhmittymiä, leuhkoja, epäluotettavia: Keski-Sahngdong - rakastavat rahaa, jymäyttävät Ystävällisiä, rohkeita, vaatimattomia, mutta helposti suuttivia, auttavia, helposti räjähtäviä ja eivät pelkää kuolemaa Ei merkintöjä (ei osa handynastiaa) Song-shu (1400-luvulta) Väkivaltaisia ja rohkeita Ykinkertaisia, avokätisiä, vahvoja ja pitävät taistelemisesta, pitävät kaupankäynnistä Hyviä kauppiaita, pitävät ruuasta ja tuhlailusta, voittoorientoituneita, laskelmoivia, ovelia, mutta pehmeitä 3 Sun Liping (2002) Olemmeko kohtaamassa pirstoontuvat yhteiskunnan Pintapuolisesti Kiina näyttäytyy modernilta pluralistiselta yhteiskunnalta. Todellisuudessa Kiina on pirstoontunut lukuisiin arvomaailmoihin ja materiaalisiin todellisuuksiin, jotka kaikki kuuluvat eri aikakausille (maaseudun neo-feodalistiset hallintmallit, suunnitelmatalouden valtasuhteet, moderni länsimainen kulutusmania, piinkova kilpailutalous, taiwanilaiset saippuaoopperat, kommunistiset egalitariset arvot ja markkinatalouden hedonismi Näitä todellisuuksia on tukemassa instituutiot Nämä todellisuudet puhuvat eri kieltä ja eivät kykene keskustelemaan keskenään 4

8 Samalla kilpailu kovenee Index of Economic Freedom sijoitti Kiinat sijoille 88/161 (2000) ja 119/166 (2007) WTO jäsenyys -- muuttaako se käytäntöjä kyllä, tiettyjä prosesseja, mutta kuinka paljon se on muuttanut esim japanilaista tai ranskalaista toimintakulttuuria... suurin osa Fortune500 ja heidän alihankintaketjunsa ovat Kiinassa Paikallinen talous kehittyy ja haastaa jo monella sektorilla ulkomaiset yritykset Kiinassa Kiinassa globaalintason + paikallinen kilpailu syntynyt eri toimijoiden määrittämiä areenoita, jotka ehdollistavat toimintaa eri tavoin; vaikea ennustaa, tietää kuka päättää, omistaa... 5 Sun Liping (2002) Kirjoitti merkittävän artikkelin: Kohtaammeko säpäleisen yhteiskunnan? Löytö: Pintapuolisesti Kiina vaikuttaa modernilta moniarvoiselta yhteiskunnalta, mutta todellisuudessa kiinalainen yhteiskunta on hajonnut lukuisiin todellisuuksiin, joilla on omat arvonsa, kielensä, omat valtarakenteet, materaaliset varat, jotka kaikki kuuluvat eri aikakausille Johtuen näistä eriävistä ehdollistavista seikoista, nämä eri todellisuudet eivät kykene kommunikoimaan tai kommunikointi, sosiaalinen, poliittinen ja taloudellinen kanssakäyminen on haastavaa eri todellisuuksia tukee eri instituutiot ja rakenteet, joilla on eriävä määrä pelimerkkejä 6

9 Liiketoiminta-areenat Dynaamisen talouden areena: kv-media ja business kiinnostunut Pelaajat: killpailutaloutta tukeva byrokratia, monikansalliset ja kvyritykset, paikallinen dynaaminen sektori Ohjatun talouden areena: yhdistelmä suunnitelma- ja kilpailutaloutta Pelaajat: paikallinen kontrolli, yritykset läheisessä yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa Valtatalouden areena pieni, suljettu suhdeverkosto viranomaisten, resurssinhaltijoiden, yrittäjien, rahoittajien välillä tietyllä sektorilla tai alueella (sis myös ulkomaiset) ei esiinny pelkästään sisämaassa, vaan myös kehittyneillä alueilla 7 Imitoiva rajaalue Kolme areenaa Population Dynaaminen areena Ohjatun talouden areena HUOM! Ei vain maantieteellinen jaottelu KAIKKIA KOLMEA LÖYTYY KEHITTYNEILTÄ ALUEILTA, MUTTEI KEHITTYMÄTTÖMIL- TÄ ALUEILTA sähläyskustannuksia vaikea ennustaa Verkostot eri roolissa Valtataloud en areena lähde: Mattlin & Nojonen Ulkopolitiikka 4/2004 8

10 Lopuksi... Kiinan liiketalousympäristö monimutkaistuu Yhteiskunnan rakenteet ja kansainvälistyminen monimuotoistuu Kiina yhä tärkeämpi Suomelle --> samalla kun Suomessa ajatellaan, opetetaan, käsitellään Kiinaa edelleen monoliittisena ympäristönä & toimijana Ymmärtääksemme muuttuvaa Kiina paremmin, meidän täytyy ymmärtää muutoksen logiikka 9 Kiitoksia! 10

11 KTT Pia Polsa, Hanken Kiinan unohdetut kuluttajat ja tuottajat: Suomen mahdollisuus KIINAN UNOHDETUT KULUTTAJAT JA TUOTTAJAT: SUOMEN MAHDOLLISUUS? Pia Polsa, KTT, HANKEN AGENDA Unohdetut KULUTTAJAT Unohdetut TUOTTAJAT => Voiko Suomi vastata unohdettujen haasteisiin?

12 ESITYKSEN TAVOITE Kuvata unohdetut kuluttajat ja mahdollinen markkinapotentiaali Kiinassa Kuvata unohdetut tuottajat ja mahdollinen markkinapotentiaali Suomessa Suomen avainosaaminen ja vienti Kiinan unohdettu osaaminen ja tuonti KIINA lohikäärme on herännyt Vuosi BKT per capita (RMB) BKT kasvu (%) Vuosi BKT per capita (RMB) BKT kasvu (%) KIINA mutta lohikäärme ei voi yhtä hyvin kaikkialla Vuosi nettotulot per capita (RMB) maaseudulla ja kaupungeissa Vuosi Maaseutu Kaupungit

13 TULOJEN EPÄTASAINEN JAKAUTUMINEN ANHUI maaseudulla ja BEIJING 1994 mutta lohikäärme ei voi yhtä hyvin kaikkialla (2006) Provinces, municipalities, autonomous regions Per capita consumption expenditure urban rural Coastal areas Beijing Shanghai Zhejiang Guangxi Central areas Jiangxi Hunan Inland areas Chongqing Guizhou Tibet The PEOPLE s REPUBLIC of CHINA TIANJIN 2004 GUILIN 2004

14 KIINA mutta lohikäärme ei voi yhtä hyvin kaikkialla Tuote MAASEUTU KAUPUNGIT Pesukone Jääkaappi Pakastin 7 N/A Väri TV Kamera 48 4 Pyörä Auto 4 N/A Ilmanjäähdytin Videot 15 3 Tietokone 47 3 Hi-Fi Stereo Kännykkä Source: China Statistical Yearbook (2007), China Publishing House, Beijing, pp.351, 362, 375 Unohdetut kuluttajat KÖYHÄT, joilla ei oleteta olevan ostovoimaa ostovoima per capita on pieni, MUTTA väkiluku on suuri Kiinan väkiluvusta 64 % asuu maalla (2002) Kiinan väkiluvusta 59 % muulla kuin kasvavissa provinsseissa (2002) Arviolta miljoonaa kiinalaista elää siirtotyöläisinä kasvavissa kaupungeissa (Croll, 2006) MITEN heidät on unohdettu? He ovat näkymättömiä, koska Heille ei suunnitella tuotteita Heidän kulutuskäyttäytymistään ei tutkita => emme oikeastaan tiedä, mitä tuotteita ja palveluita he tarvitsevat tai haluavat Heitä ei nähdä aktiivisina toimijoina vaan passiivisina avun vastaanottajina

15 Suomi ja unohdetut kuluttajat Suomen osaaminen on peruspalveluissa: 1. Terveydenhuoltokonseptin vienti tai kenttäterveyskeskuksien vienti 2. Koulutuskonseptin vienti (kaikilla tasoilla) 3. Teknologinen kehitys köyhyyden lievittäjänä ja mahdollisuuksien antajana Vienti unohdetuille kuluttajille vaatii ennakkoluulottomuutta ja innovaatiota LUONTOYSTÄVÄLLISTÄ köyhyydessä LUONTO- YSTÄVÄLLISTÄ köyhyydessä 1988

16 HALPA TYÖVOIMA EI OLE KESTÄVÄ KEHITYS KIINALLE Unohdetut tuottajat Perinteisen kiinalaisen käsityötaidon omaavat Ei modernia koulutusta, mutta perinteinen osaaminen Tämä tietotaito elää maaseudulla ja vanhuksissa = KULTTUURIPÄÄOMAA (ks. Ger, 1999), jota paikalliset eivät itse arvosta MITEN heidät on unohdettu? He ovat näkymättömiä, koska Kehittyneet maat keskittyvät vain tuottamaan omia tuotteitaan halvalla Kehittyneet maat keskittyvät vain antamaan avustusta alikehittyneille maille Kehittyneet maat keskittyvät vain myymään omia tuotteitaan Harva yrittää kehittää ja myydä unohdettujen tuottajien tuotteita

17 Unohdettu voimavara Unohdettu voimavara Suomi ja unohdetut tuottajat Suomen osaaminen on liiketaloudessa: 1. Kehittää unohdettujen tuottajien tuotteita merkkitavaroiksi ja designtuotteiksi 2. Valita oikeat ja exklusiiviset jakelukanavat 3. Unohdettujen kuluttajien tuotteiden tuonti köyhyyden lievittäjänä ja mahdollisuuksien antajana Unohdetujen tuottajien tuotteiden tuonti vaatii merkkitavarkehittelyä

18 YHTEENVETO Suomen avainosaaminen: Vienti Peruspalveluiden vienti unohdetuille kuluttajille Kiinan unohdettu osaaminen: Tuonti Unohdettujen tuottajien tuotteiden kehittäminen merkkitavaroiksi ja niiden vienti ulkomaille

19 Professori Asta Salmi, Helsingin kauppakorkeakoulu Kiina-tutkimuksen haasteet liiketaloustieteissä Liiketoimintaosaamisen tutkimusohjelman Shanghain vierailun antia Kiina-tutkimuksen haasteet liiketaloustieteissä Liike2-tutkimusohjelman Shanghain vierailun antia Asta Salmi Professori, kansainvälinen liiketoiminta Helsingin kauppakorkeakoulu Kiinaseminaari, Tutkas, Eduskunta, Sisältö 1. Lähtökohdat 2. Tutkimusohjelma: Suomen Akatemian Liike2-ohjelma 3. Suomalaisyritysten kokemuksia Kiinan liiketoiminnassa 4. Tutkijan haasteet: miksi ja miten tutkia?

20 Lähtökohdat Kansainvälisen liiketoiminnan tutkimus ja opetus Yritys- ja sosiaaliset verkostot Liiketoiminta Venäjällä Kansainvälinen hankintatoimi (Kiina) Liiketoimintaosaamisen tutkimusohjelman (Liike2) koordinaatio Shanghain tutkimusvierailu ( ) SASS, Shanghai Academy of Social Sciences Fudan yliopisto, Nordic Center Suomen Akatemia: Liike hanketta, joista 5 konsortiota Suomen Akatemia rahoittaa: 4,25 milj. Työsuojelurahasto osa-rahoittaa: 3 hanketta Venäjän humanistisen tiederahaston kanssa yhteisrahoitus : 3 (Venäjä) hanketta Koordinaatio: HSE Teemat Miten suomalaiset ja Suomessa toimivat yritykset parantavat kilpailukykyä omalla toiminnallaan? Innovaatiot, tieto & osaaminen Globaalin talouden alueelliset/paikalliset haasteet Uudet yritykset ja yrittäjyys Uudistuminen ja muutos tietoyhteiskunnassa Yhteiskuntavastuu

21 Liike2-tutkijat Shanghaissa Does business know how? The role of corporate communication in the business know-how of globalized operations Prof. Mirjaliisa Charles, HSE INVnet (International growth of SMEs) Prof. Niina Nummela, TSE RESPMAN (Responsible Management and Long- Term Corporate Success: Examining the Process of Firm-Stakeholder Interaction) Prof. Salme Näsi, UTA Miksi Kiina kiinnostaa liiketaloustieteilijää? Yritykset Paikalliset ja globaalit ilmiöt Uudet liiketoimintamallit Tutkijayhteisölle ajankohtainen teema Opetuksen tarpeet Tutkimustuloksia: Suomalaisten yritysten hankinta Kiinasta* Erilaisia hankintatilanteita Mitä ostetaan: kuluttajatuotteita - teollisia komponentteja Kenen kanssa toimitaan: kotimainen agentti, kauppahuoneet, paikallinen hankintaorganisaatio, tiivis suhde muutamaan toimittajaan, toimittajaverkosto Minkälainen yritys: PKT ja monikansalliset teollisuus- ja kuluttajatuoteyritykset, agentuuri, jälleenmyynti * Salmi, Journal of Purchasingand Supply Management, 2006

22 Yhtenevät näkemykset Tärkein motiivi Kiinahankinnalle: hinta Vain yksinkertaisia komponentteja Huolenaiheita: Laatukysymykset Kontrolli ja tiedonsiirto Pitkän aikavälin sitoutuminen tarpeen Riittääkö yritysten koko (valta)? Volyymit pieniä, mutta kasvavia Hankinta halvan kustannustason maista on haasteellista! Mitä vaatii? Etäisyyksien (maantiede, kulttuuri, logistiikka) hallintaa Kokonaiskustannusten huomiointi Verkostosuhteiden hyvää johtamista! Win-win tilanteeseen sitoutumisen kautta Henkilöiden investoinnit: kieli, kulttuuri, kiinnostus Kulttuurisia välittäjiä tarvitaan: Etulyöntiasema niillä, jotka ymmärtävät miksi toimia tietyllä lailla Shanghain kokemuksia Etiikka ja vastuukysymykset Ympäristöteknologia Suomalaisyritysten hyvä maine Tutkimusyhteistyön mahdollisuudet ja haasteet Vaatimukset: aikaa, kiinnostusta, sitoutumista henkilötasolla Läsnäolo, hyvät tutkimuskumppanit, pitkäaikaiset projektit --- tarpeeksi resursseja

23 Yhteystiedot Koordinaatio: Helsingin kauppakorkeakoulu Asta Salmi ohjelmapäällikkö p. (09) Ann-Mari Wright-Hyttinen ohjelmasihteeri p. (09)

24 Sanna Lauslahti, kansanedustaja Kiina on strategisesti viisas maa Olin viime loppusyksystä kansanedustajien ja tutkijoiden seuran kanssa tutkimusmatkalla Shanghaissa ja Pekingissä sekä Seoulissa. Matkan jälkeen sovimme, että syvennämme ja jaamme kokemuksiamme vielä erikseen järjestettävässä seminaarissa, joka pidettiin nyt maaliskuussa. Nostan keskusteluistamme esille muutaman asian. Kiinan nousu maailman mahtivaltioksi on kiistaton. Bruttokansantuote on noussut keskimäärin 9,7 prosenttia viimeisen kolmen vuosikymmenen ajan. Kiina on noussut maailman merkittävimpien talousmaiden joukkoon. Matka on vielä kesken. Jos meno jatkuu, niin kärkipaikka voi olla joku päivä Kiinalla. Näin Kiinan vaikutus maailman talouteen hyvässä ja pahassa tulee korostumaan. Kiina on sosiaalisesti monimuotoinen. Sen sisällä on erilaisia ryhmittymiä. On köyhää maaseutua. On rikkaita kaupunkilaisia. On köyhiä kaupunkeihin tulleita maalaisia. Ei ole yhtä ainutta kieltä. Ei ole yhtä ainutta kulttuuria. Huomiota herättää, että nämä alaryhmät ovat suurempia kuin Suomen kansa. Kiinassa uskotaan yrittämiseen, eikä siellä haluta tyytyä enää pelkäksi tuotantomaaksi. Tähän asti on pärjätty kopioimalla muita, mutta jatkossa se ei riitä. Kiina haluaa ottaa innovaatiot haltuun. Kiina pyrkii olemaan maailman innovatiivisin maa vuonna Työtä tehdään järjestelmällisesti. Ulkomaisista investoinneista osa menee osaamisen ostamiseen ulkomailta. Kiinaan halutaan saada ulkomaisia yrityksiä, jotka lähtevät kehittämään siellä teknologiaa. Kiinasta on lähtenyt paljon nuoria ulkomaille oppiin, ja heidät halutaan saada takaisin. Samoin Kiina ostaa huippututkijoita rahalla. Pari viikkoa sitten Harvardissa kuulimme, että he eivät pysty kilpailemaan sellaisilla palkoilla kuin Kiina on joissakin tapauksissa tarjonnut. Kaikki tämä juontaa poliittiseen tahtoon. Pääsihteeri Hu Jintao on sanonut: "Teemme parhaamme käyttääksemme kansainvälisiä tieteen ja teknologia resursseja." Kiina haluaa tulla itsenäiseksi innovaatioissa. Tutkimukseen ja tuotekehitykseen aiotaan vuonna 2020 laittaa 2,5 prosenttia bruttokansantuotteesta. Se tulee olemaan huima summa. Innovaatiot vaativat osaamista. Osa osaamisesta varmistetaan lyhyellä tähtäimellä edellä mainituilla konsteilla. Kiinan peruskoulut ja ylemmät asteet tuottavat nuoria, jotka osaavat paljon asioita ulkoa. Kiinan koulutusjärjestelmä vaatii uudenlaisen mullistuksen. Oppeja haetaan muista maista ja muun muassa Suomessa kiinalaiset ovat tuttuja vierailijoita. Tässä on Suomen mahdollisuus. Me voisimme tuotteistaa ja myydä koulutusosaamista. Markkinaa ja kysyntää riittäisi. Energia ja raaka-aineet saattavat nousta talouskasvun pullonkaulaksi. Mutta Kiina on fiksu. Kiina on ryhtynyt investoimaan ulkomailla juuri näihin yrityksiin. Valta on sillä, jolla on perusasiat käsissä. Energia ja raaka-aineet ovat niistä tärkeimpiä.

25 Matkalla kohti maailman kärkeä Kiinalla on ratkaistavana muutama haaste. Miten luoda luovuuden tila - ja siirtyä pois hierarkioista ja autoritäärisyydestä? Immateriaalioikeusasiat vaativat remonttia ja korruption poistamista. Lisäksi kiinalaisten talouskasvun kääntöpuolella on peruspalveluiden rappeutuminen - vähäinen terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut. Kiinassa on kuitenkin usko, että tulevaisuuden hyvinvointi saavutetaan panostamalla tutkimukseen ja talouden kasvuun.

26 Christina Gestrin Muuttuva Kiina kommenttipuheenvuoro: Ympäristövaliokunta vieraili viime viikolla Pekingissä, Hangzhoussa ja Shanghaissa. Matkan tarkoituksena oli tutustua Kiinan ympäristöpolitiikkaan ja ympäristönsuojelun tilaan. Ohjelmaamme sisältyi tapaamisia sekä korkean tason politiikkojen että viranomaisten kanssa. Tutustuimme myös Finn-Chin toimintaan ja muutamaan Kiinassa toimivan Suomalaiseen yritykseen. Matkaohjelma oli mielenkiintoinen ja kaikki järjestelyt onnistuivat hyvin. Saimme kaiken puolin lämpimän vastaanoton. Ympäristönsuojelun osalta paljon on tapahtumassa Kiinassa. Kansankongressi, joka juuri nyt kokoontuu, tulee todennäköisesti päättämään ympäristöministeriön perustamisesta. Kiina osallistui joulukuussa pidettyyn Balin ilmastokokoukseen. Kiina on kasvihuonepäästöiltään maailman toiseksi suurin maa Yhdysvaltojen jälkeen ja sen arvioidaan ottavan ykkössijan muutaman vuoden kuluttua. Kiinan mielestä länsimaat ovat vastuussa ilmaston-muutoksesta ja sen kasvihuonepäästöjen vähentämisestä. Kiinan henkeä kohti lasketut päästöluvut ovat paljon alle maailman keskiarvon. Kiinan virallinen näkemys on, että länsimaiden tulisi vähentää päästöjään ja panostaa teknologian siirtoon kehitysmaille. Kiina julkisti viime vuonna oman kansallisen ilmastosuunnitelmansa, jolla se haluaa osoittaa olevansa mukana ilmastonmuutoksessa vastaisessa työssä. Näkemys on, että maalla on rajalliset mahdollisuudet vähentää päästöjään sen kehitysasteen, suuren väestön ja energia-rakenteen hiilipainotteisuuden vuoksi. Suunnitelman mukaan Kiina aikoo osallistua ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön sopeuttamalla maataloutta, säästämällä energiaa ja istuttamalla metsää. Tarkoituksena on parantaa energiatehokkuutta 20 prosentilla vuoteen 2010 mennessä ja nostaa uusiutuvien energialähteiden osuutta nykyisestä seitsemästä prosentista 10 prosenttiin. Nämä tavoitteet sisältyvät Kiinan viisivuotissuunnitelmaan. Kiinan ympäristöongelmat ovat suuret. Ympäristön saastuminen vaikuttaa pahiten köyhiin. Tietämys ympäristön tilasta on vielä huono. Valtion ympäristösuojeluviraston hiljattain tekemän mielipidetutkimuksen mukaan 76 prosenttia oli huolissaan ympäristön tilasta. Maailman 20 saastuneimmasta kaupungeista 16 sijaitsee Kiinassa. Kaksi kolmasosaa järvistä on saastuneita ja kaikki merkittävät joet. Eniten ihmiset ovat huolestuneita ruoan puhtaudesta ja teollisuudessa käytettyjen kemikaalien ympäristövaikutuksista. Ympäristöviraston varaministeri kertoi, että ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys ovat keskeisiä teemoja Kiinalle ja keskeinen osa kansainvälisestä politiikasta. Kiinan talouden kasvu on nopeaa ja pitää tästä eteenpäin olla ekologisesti kestävää. Hän korosti sitä, että tämä on muutos ja eroa aiempaan kehitykseen. Nyt pyritään muuttamaan toimintoja niin, että vesien ja ilman saastuminen loppuisi. Viisivuotiseen suunnitelmaan sisältyy tavoite parantaa suurten kaupunkien ympäristöä ta-louden kehittämisen lisäksi. Kansankongressilta tulee uusia lakia ja vaatimuksia. Suurin ongelma vaikutti olevan lakien toimeenpaneminen. Esimerkki siitä, että ympäristöalalla tapahtuu kehitystä, on uusien ympäristöyritysten tulo markkinoille.

27 Saamamme tiedon mukaan Kiinan ympäristöyritysten kokonaistuotannon liikevaihto on 60 miljardia ja työllistää 3 miljoonaa kiinalaista. Kaksi suurta tulevaa tapahtumaa puhutti paljon. Toinen on Pekingin Olympialaiset ja toinen vuonna 2010 pidettävä maailmannäyttely Shanghaissa. Mielestäni Pohjoismaiden yritysten ja kuntien tulisi vakavasti harkita mahdollisuutta profiloitua maailman näyttelyssä yhdessä tuomalla kestäviä energia- ja ympäristökeksintöjä esille. Kiinan ympäristöongelmien ratkaiseminen on Kiinan tulevaisuuden kannalta ja myös maa-ilmanlaajuisesti äärimmäisen tärkeätä. Pyrkimys parantaa taloutta ja elintasoa kestävän kehityksen reunaehdoilla ansaitsee tämän vuoksi kaiken kansainvälisen kannatuksen.

28 Prof. Ilkka Ruostetsaari, Turun yliopisto Demokratiaa Kiinassa ja Suomessa Kommenttipuheenvuoro Tutkaksen seminaari eduskunnassa Vierailimme Tutkaksen matkalla mm. tiede- ja teknologiaministeriössä, jossa saimme kuulla, että Kiinassa tiedettä ei katsota vain taloudellisen kasvun näkökulmasta, vaan sillä pyritään parantamaan kansalaisten hyvinvointia. Tällainen argumentointi ei kuulu suomalaiseen retoriikkaan, mistä meillä olisi syytä ottaa oppia. Suomessa - Euroopan kilpailukykyisimmässä maassa keskustelua tiede- ja korkeakoulupolitiikasta käydään lähinnä kilpailukyvyn, innovaatioiden ja tehokkuuden termein. Kiinassa perustutkimuksen asema on heikentynyt, ja keskusjohto jopa määrittelee alat, joille tutkimus suunnataan. Myös Suomessa tämä sama vaara on olemassa, mikä ei ole omiaan vahvistamaan yliopistojen autonomista asemaa Vaikka Tutkaksen Kiinan matkan pääasiallinen tarkoitus oli perehtyä tiede- ja korkeakoulupolitiikkaan, taustoistamme johtuen meitä kiinnosti myös kiinalainen demokratia. Meillä oli tilaisuus vierailla Kiinan parlamentissa, kansankongressissa. Sen valintaa välillisillä vaaleilla perusteltiin siltä, että suorat vaalit eivät sovi isoon maahan. Suomessa vähemmän tunnettua on, että Kiinassa on hallitsevan kommunistisen puolueen ohella 8 ns. demokraattista puoluetta. Niiden roolista maan politiikassa meille jäi vielä opittavaa. On selvää, että kiinalainen käsitys demokratiasta poikkeaa suomalaisesta mallista, joka pohjimmiltaan nojaa Ranskan suuren vallankumouksen perintöön: sosioekonominen kehitys ei ole yksinään riittävä ilman poliittista demokratiaa. Kiinalle samoin kuin Venäjälle suuri haaste on taloudellisen vapauden ja poliittisen vapauden yhteensovittaminen. Kiinan perustuslaissa maan valtiomuodoksi määritelty sosialistinen demokratia on vähintään haastava yhtälö. Tässä seminaarissa Kiinan suurlähettiläs kertoi, että tähän haasteeseen pyritään vastaamaan yhteiskuntapolitiikan eri lohkojen koordinoidulla kehittämisellä. Mielestäni demokratiaa koskevat ongelmat voivat nousta jopa taloudellisen kehityksen ja innovaatioiden syntymisen esteeksi ehkäisemällä uuden luomisessa välttämätöntä olemassa olevan kyseenalaistamista. Tässä seminaarissa olemme saaneet kuulla, että Kiinassa esimerkiksi ympäristönsuojelua ja energiapolitiikkaa koskevat tavoitteet ovat edistyksellisiä. Ongelmia kuitenkin liittynee niiden toimeenpanemiseen paikallistasolla, jossa pyrkimys talouskasvun kiihdyttämiseen voi painaa ympäristönsuojelua enemmän. Sama päätösten implementaatiota koskeva haaste koskee Linda Jakobsonin mukaan myös tutkimuslaitosten ja tutkijoiden usein puutteellisia mahdollisuuksia toimeenpanna poliittisen johdon hyväksymää kunnianhimoista t&k politiikkaa. Näitä toimeenpano-ongelmia selittää osaltaan tässä seminaarissa Matti Nojosen esille tuoma Kiinan pirstaloituminen: maa ei ole monoliittinen kuten me helposti kuvittelimme. Tähän monikasvoisuuteen törmäsimme jopa Shanghaissa, joka maan suurimpana kaupunkina ja talouskasvun keskuksena ei edusta tyypillistä Kiinaa: pilvenpiirtäjien kupeessa kapeilla kujilla elettiin samoin kuin satoja vuosia sitten: käveltiin yöasuissa, pestiin hampaita, tehtiin käsitöitä ja jopa nukuuttiin.

29 Viime vuonna Suomessa juhlittiin 100 vuotiasta eduskuntaa ja kiiteltiin suomalaista demokratiaa - syystäkin. Nyt on syytä palata arkeen. Meikäläisestä demokratiasta ei ehkä ole vientituotteeksi. Oikeusministeri Tuija Brax väitti äskettäin (Aamulehti ), että suomalainen demokratia on vakavassa kriisissä. Mediassa Braxin huolenaihetta on yleisesti vähätelty. Mielestäni kysymys suomalaisen demokratian tilasta on kuitenkin syytä ottaa vakavasti. Braxin mukaan äänestysaktiivisuus on Suomessa laskenut kaksi vuosikymmentä, suomalaisten nuorten usko omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa on Euroopan huonointa, suomalaisten kiinnostus politiikkaan ja muuhun kansalaistoiminnan useimpia muita maita vähäisempää ja kansalaisten vaikuttamismahdollisuudet internetissa ovat pohjaluokkaa. Tätä lista voitaisiin jatkaa tutkimuskirjallisuuden pohjalta. Yhtenä syynä tälle demokratiavajeelle Brax pitää 1990-luvun suurta lamaa. Todennäköistä onkin, että lama jätti työelämään siirtymässä olevaan ns. lamasukupolveen pitkäaikaiset jäljet ns. avainkokemuksena pätkätöiden ja työttömyyden muodossa. Todellisuudessa suomalaisen demokratian erityispiirteiden syyt ovat kauempana historiassa. Esimerkiksi Neuvostoliiton vaikutus ja konsensuspolitiikka ovat muovanneet suomalaisen poliittisen kulttuurin Skandinaviasta ja Euroopasta poikkeavaksi. Itse asiassa meillä ei ole olemassa kokonaiskäsitystä suomalaisen demokratian erityislaatuisuuteen vaikuttaneista tekijöistä. Mielestäni eduskunnan olisikin syytä teettää tutkimus suomalaisen demokratian nykytilaan vaikuttaneista tekijöistä ja keinoista, joilla tilannetta voitaisiin kohentaa. Pelkään pahoin, että sähköinen osallistuminen ei ole riittävä ratkaisu, vaan tarvitaan myös mm. yhteisöllisyyttä lujittavia toimia. Meneillään olevalla kuntaliitosaallolla voi olla arvaamattomia vaikutuksia paikalliseen demokratiaan.

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto SITRAN RAPORTTEJA 59 Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto S I T R A H E L S I N K I Sitran

Lisätiedot

VÄLITTÄJÄORGANISAATIOIDEN ROOLI SUOMALAISEN YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN VIENNISSÄ KIINAAN

VÄLITTÄJÄORGANISAATIOIDEN ROOLI SUOMALAISEN YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN VIENNISSÄ KIINAAN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma Kandidaatintyö VÄLITTÄJÄORGANISAATIOIDEN ROOLI SUOMALAISEN YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN VIENNISSÄ KIINAAN Intermediary

Lisätiedot

Kiina mullistaa lännen

Kiina mullistaa lännen No. 7 12.6.2009 Kiina mullistaa lännen Jack Ilmonen & Sakari Puisto Yhteenveto Kiinan talouden nousun myötä monet länsimaissa odottavat, että Kiina muuttuisi asteittain entistä enemmän länsimaita muistuttavaksi

Lisätiedot

Monta polkua, sama suunta:

Monta polkua, sama suunta: TAUSTA-AINEISTO Monta polkua, sama suunta: kohti kestävää elämää KOULUTUSAINEISTO, SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO JA SUOMEN YMPÄRISTÖOPISTO SYKLI, 2013 Johdanto Dia 1 Monta polkua, sama suunta -koulutusaineisto

Lisätiedot

SUOMI 2025 KESTÄVÄN KASVUN HAASTEET

SUOMI 2025 KESTÄVÄN KASVUN HAASTEET VATT-JULKAISUJA 43 VATT PUBLICATIONS SUOMI 2025 KESTÄVÄN KASVUN HAASTEET Toimittaneet Reino Hjerppe Juha Honkatukia Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS JULKAISUJA 1/2000 SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 9.2.2000 keskustelutilaisuuden aiheesta "Suomen

Lisätiedot

Osuuskunnat ja kestävä kehitys. ShimeLLeS TenAw ViSA heinonen SAmi KArhu PeTri OLLiLA (toim.)

Osuuskunnat ja kestävä kehitys. ShimeLLeS TenAw ViSA heinonen SAmi KArhu PeTri OLLiLA (toim.) Osuuskunnat ja kestävä kehitys ShimeLLeS TenAw ViSA heinonen SAmi KArhu PeTri OLLiLA (toim.) Osuuskunnat ja kestävä kehitys ShimelleS Tenaw ViSa heinonen Sami Karhu PeTri ollila (toim.) kirjoittajat ja

Lisätiedot

Sanomalehtiyliopisto 2007

Sanomalehtiyliopisto 2007 Sanomalehtiyliopisto 2007 JULKAISU No 29 Levón-instituutti Avoin yliopisto Tuotantotalouden erityiskysymyksiä KIINAILMIÖ 1 Sanomalehtiyliopisto 2006 2 Julkaisija Vaasan yliopisto, Levón-instituutti, Avoin

Lisätiedot

Metropolin hyvinvointi

Metropolin hyvinvointi Metropolin hyvinvointi Työryhmä Olli Alanen Antti Hautamäki Tuuli Kaskinen Outi Kuittinen Tommi Laitio Roope Mokka Aleksi Neuvonen Kaisa Oksanen Satu Onnela Mikko Rissanen Simo Vassinen Ville Viljanen

Lisätiedot

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 3 Sisältö Esipuhe...5

Lisätiedot

Askelmerkit tulevaisuuteen

Askelmerkit tulevaisuuteen Askelmerkit tulevaisuuteen SUOMI 2015 -OHJELMAN LOPPURAPORTTI Tuovi Allén (toim.) SITRAN RAPORTTEJA 34 Askelmerkit tulevaisuuteen SUOMI 2015 -OHJELMAN LOPPURAPORTTI Toim. Tuovi Allén S I T R A H E L S

Lisätiedot

Askelmerkit tulevaisuuteen

Askelmerkit tulevaisuuteen Askelmerkit tulevaisuuteen SUOMI 2015 -OHJELMAN LOPPURAPORTTI Tuovi Allén (toim.) SITRAN RAPORTTEJA 34 Askelmerkit tulevaisuuteen SUOMI 2015 -OHJELMAN LOPPURAPORTTI Toim. Tuovi Allén S I T R A H E L S

Lisätiedot

Työnjohtokoulutus Tohtoreita työelämään Ympäristöteknologia Laatua verkostovirralla

Työnjohtokoulutus Tohtoreita työelämään Ympäristöteknologia Laatua verkostovirralla Työnjohtokoulutus Tohtoreita työelämään Ympäristöteknologia Laatua verkostovirralla TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2009 Iiro Viinanen Yrittämisen ja ympäristön asiamies Yliopistoilta odotetaan

Lisätiedot

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki Sitran raportteja 76 Sitran raportteja 76 Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki

Lisätiedot

Sisältö. 2 Keskusteluista julkaisuksi. 4 Suomalaisen kehitysyhteistyön vuosikymmenet. 10 Elämää kehitysmaiden maaseudulla

Sisältö. 2 Keskusteluista julkaisuksi. 4 Suomalaisen kehitysyhteistyön vuosikymmenet. 10 Elämää kehitysmaiden maaseudulla Sisältö 2 Keskusteluista julkaisuksi 4 Suomalaisen kehitysyhteistyön vuosikymmenet 10 Elämää kehitysmaiden maaseudulla 14 Maaseutuyrittäjyys avainroolissa 18 Ruokakriisin dominopeli 22 Nälkä rakastaa köyhää

Lisätiedot

Itämeriläinen 4/2013

Itämeriläinen 4/2013 2014 Itämeriläinen 4/2013 2 Itämeriläinen 4 2013 Itämeriläinen 4 2013 3 Otsikoissa nyt! Päätoimittajan terveiset Helena Erkkilä, päätoimittaja Katse kohti Arktista Kuluva vuosi on Centrum Balticumissa

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 4. HELMIKUUTA 2009

KESKIVIIKKO 4. HELMIKUUTA 2009 1 KESKIVIIKKO 4. HELMIKUUTA 2009 Puhetta johti puhemies Hans-Gert PÖTTERING 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00.) 2. Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja

Lisätiedot

MERCURIUS. Ennakointitieto poliisijohdon apuna. Taru From: Radical Futures -verkostossa tulkitaan tulevaisuutta

MERCURIUS. Ennakointitieto poliisijohdon apuna. Taru From: Radical Futures -verkostossa tulkitaan tulevaisuutta TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 1 /2008 MERCURIUS Taru From: Radical Futures -verkostossa tulkitaan tulevaisuutta Ennakointitieto poliisijohdon apuna P ÄÄKIRJOITUS Tulevaisuuden hahmottaminen Juha

Lisätiedot

Maailma vuonna 2025. Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007. www.ein.eu. DV\697413FI.

Maailma vuonna 2025. Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007. www.ein.eu. DV\697413FI. Maailma vuonna 2025 Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007 www.ein.eu DV\697413.doc 2/57 DV\697413.doc Maailma vuonna 2025 Miten Euroopan unionin tulisi vastata

Lisätiedot

Kari Rissa. Ilmastonmuutos. teknologiapolitiikan vaikutukset

Kari Rissa. Ilmastonmuutos. teknologiapolitiikan vaikutukset Kari Rissa Ilmastonmuutos teknologiapolitiikan vaikutukset Kari Rissa Ilmastonmuutos teknologiapolitiikan vaikutukset 1 Teksti: Kari Rissa Taitto ja grafiikka: Teppo Jokinen Piirrokset: Tiina Paju Valokuvat:

Lisätiedot

GLOBAL CITY - SUOMALAINEN MALLI

GLOBAL CITY - SUOMALAINEN MALLI JULKAISUJA 3/1999 GLOBAL CITY - SUOMALAINEN MALLI Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 20.10.1999 keskustelutilaisuuden aiheesta Global City - suomalainen

Lisätiedot

MUUTOKSEN SUOMI. Ihmiset muutoksen tekijöinä, instituutiot ihmisten tukijoina. Toimittanut Antti Hautamäki. Muutoksen Suomi 49

MUUTOKSEN SUOMI. Ihmiset muutoksen tekijöinä, instituutiot ihmisten tukijoina. Toimittanut Antti Hautamäki. Muutoksen Suomi 49 MUUTOKSEN SUOMI Ihmiset muutoksen tekijöinä, instituutiot ihmisten tukijoina Toimittanut Antti Hautamäki Muutoksen Suomi 49 MUUTOKSEN SUOMI TYÖRYHMÄN JÄSENET kansleri Ilkka Niiniluoto, puheenjohtaja fi

Lisätiedot

Energonin Leif Ekholm: Ympäristöteknologiasta Suomelle uusi vientivaltti

Energonin Leif Ekholm: Ympäristöteknologiasta Suomelle uusi vientivaltti 3/2012 Energonin Leif Ekholm: Ympäristöteknologiasta Suomelle uusi vientivaltti sisältö 10 Kannen kuva Hannu Salmi. Cleantech-liiketoiminta uudistaa vanhaa teollisuutta ja synnyttää uutta liiketoimintaa.

Lisätiedot

ENERGIA JA ILMASTON- MUUTOS - SELVIÄÄKÖ SUOMI KIOTON TAVOITTEISTA?

ENERGIA JA ILMASTON- MUUTOS - SELVIÄÄKÖ SUOMI KIOTON TAVOITTEISTA? JULKAISUJA 1/1999 ENERGIA JA ILMASTON- MUUTOS - SELVIÄÄKÖ SUOMI KIOTON TAVOITTEISTA? Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 20.1.1999 keskustelutilaisuuden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 26.5.2004 KOM(2004) 366 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa Direktiivin 2001/77/EY 3 artiklan

Lisätiedot

maan. Saat lisätietoja liiton toiminnasta sen kotisivuilta osoitteesta www.sll.fi

maan. Saat lisätietoja liiton toiminnasta sen kotisivuilta osoitteesta www.sll.fi Suomen luonnonsuojeluliitto on monimuotoisen luonnon ja puhtaan ympäristön vahva valtakunnallinen edunvalvoja. Jäseniä liitossa on noin 28 000 ja nuorisojärjestö LuontoLiitossa noin 4 000. Paikallisyhdistyksineen

Lisätiedot

10 VUOTTA DEMOKRATIAN TUKEMISTA PUOLUEIDEN KANSAINVÄLINEN DEMOKRATIAYHTEISTYÖ DEMO

10 VUOTTA DEMOKRATIAN TUKEMISTA PUOLUEIDEN KANSAINVÄLINEN DEMOKRATIAYHTEISTYÖ DEMO 10 VUOTTA DEMOKRATIAN TUKEMISTA PUOLUEIDEN KANSAINVÄLINEN DEMOKRATIAYHTEISTYÖ DEMO 1 EMO IN- AND Paavo Arhinmäki Vasemmistoliitto Päivi Räsänen Kristilliskraatit 10 VUOTTA kratian tukemista Carl Haglund

Lisätiedot

Tutkijat ja yritysjohto opettelevat yhteiseloa s. 20

Tutkijat ja yritysjohto opettelevat yhteiseloa s. 20 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 4 2007 Ole Johansson Kohti yrityskohtaisia ratkaisuja s. 6 Vastakohtien Venäjä s. 14 Tutkijat ja yritysjohto opettelevat yhteiseloa s. 20 Jari Härkönen PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

Intia-ilmiö ja Suomi SITRAN INTIA-OHJELMAN TAUSTASELVITYS. Toimittaneet. Elina Grundström. Vesa-Matti Lahti

Intia-ilmiö ja Suomi SITRAN INTIA-OHJELMAN TAUSTASELVITYS. Toimittaneet. Elina Grundström. Vesa-Matti Lahti Intia-ilmiö ja Suomi SITRAN INTIA-OHJELMAN TAUSTASELVITYS Toimittaneet Elina Grundström Vesa-Matti Lahti SITRAN RAPORTTEJA 53 Intia-ilmiö ja Suomi SITRAN INTIA-OHJELMAN TAUSTASELVITYS Toimittaneet Elina

Lisätiedot

Kohti hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa

Kohti hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa Innovaatio-ohjelma Timo Hämäläinen Kohti hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa Kansallisen ennakointiverkoston näkemyksiä Suomen tulevaisuudesta Innovaatio-ohjelma Timo Hämäläinen Kohti hyvinvoivaa

Lisätiedot