KANNELMÄEN PERUSKOULU RUNONLAULAJANTIE 40 HANKESUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANNELMÄEN PERUSKOULU RUNONLAULAJANTIE 40 HANKESUUNNITELMA 31.1.2007"

Transkriptio

1 KANNELMÄEN PERUSKOULU RUNONLAULAJANTIE 40 PERUSPARANNUS JA MUUTOS HANKESUUNNITELMA HELSINGIN KAUPUNKI OPETUSVIRASTO TILAKESKUS HKR-Rakennuttaja

2 Kannelmäen peruskoulu, Runonlaulajantie, perusparannus, hankesuunnitelma, SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEENVETO Hankkeen perustiedot Hankkeen tarpeellisuus Laajuus ja aikataulu Rakennuskustannukset Vuokrakustannukset ja rahoitus TOIMINNALLISET LÄHTÖKOHDAT Hankkeesta tehdyt päätökset Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys TOIMINNAN KUVAUS LAAJUUS JA TILAOHJELMA Tilat nykyisin Tilat hankkeen toteutumisen jälkeen Laajuus Vaihtoehtoiset toteutustavat Tilaohjelma Pohjapiirustukset RAKENNUSPAIKKA JA RAKENTAMISKELPOISUUS Hankkeen sijainti Selvitys asemakaavasta Rakennuslupa-asiat Kunnallistekniikka Perustamisolosuhteet LAATUTASO Toiminnallinen laatutaso Tekninen laatutaso Kuntotutkimukset Rakennetekniikka LVI-tekniikka Sähkötekniikka Rakennustyön järjestelyt ja vaiheistus AIKATAULU KUSTANNUKSET RAHOITUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUS JA HENKILÖSTÖ Vuokra Irtaimisto TOTEUTUS- JA YLLÄPITOVASTUUT VÄISTÖTILAT JA TOIMINTAOLOSUHTEET KORJAUS- JA MUUTOSTYÖN AIKANA Liitteet:...25 Työryhmä Tilaluettelo / tilavertailu Rakennustapaselostus ja tilaluettelo...25 LVI-selostus Sähköselostus Kustannuslaskelma... 25

3 Kannelmäen peruskoulu, Runonlaulajantie, perusparannus, hankesuunnitelma, YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus ja aikataulu 1.4 Rakennuskustannukset 1.5 Vuokrakustannukset ja rahoitus Kannelmäen peruskoulu, Runonlaulajantie 40, Helsinki Kiinteistön ja piha-alueen perusparannustyö. Hankesuunnitteluryhmään kuuluivat opetus-, kiinteistö- ja rakennusviraston edustajat sekä konsultit, ks liite 1. Kannelmäen peruskoulu aloitti toimintansa Koulu toimii kolmessa eri koulurakennuksessa: Kanneltie 1, Kaarelanraitti 1 ja Runonlaulajantie 40. Rakennusten opetustiloja käytetään monipuolisesti ja joustavasti eri aineiden opetuksessa vuosiluokilla 1-9 ja koulun muussa toiminnassa. Koulun painotuksia ovat matematiikka, liikunta ja muotoilukasvatus. Koulussa on kaksi ala-asteen erityisopetusryhmää, kaksi yläasteen erityisopetusryhmää ja nivelluokka. Peruskoulun oppilasmäärä on tällä hetkellä 780 oppilasta, joista alaasteikäisiä on 502 ja yläasteikäisiä 279. Runonlaulajantien ja Kanneltien koulurakennusten yhteenlaskettu oppilaskapasiteetti on 791. Runonlaulajantien kiinteistön oppilaskapasiteetti on 360 yläasteen oppilasta. Opettajia on 30 sekä kouluhuoltohenkilöstöä 8 henkeä. Koulussa on kärsitty huonosta sisäilmasta, mikä johtuu puutteellisesta ilmanvaihdosta sekä huonokuntoisten ja puutteellisten rakenteiden aiheuttamista kosteusvaurioista. Rakennuksen kunnosta ja kunnostamistarpeesta on tehty useita tutkimuksia ja selvityksiä (kohta 6.2.1), jotka osoittavat teknisten korjausten tarpeellisuuden. Teknisten parannusten lisäksi koulurakennuksessa tarvitaan toiminnallisia muutoksia, jotka johtuvat mm opetustilojen varustuksen vanhentumisesta, lukion poismuutosta sekä ala- ja yläasteen muuttumisesta yhtenäiseksi peruskouluksi. Hyötyala on yhteensä hym², huoneistoala htm² ja bruttoala brm². Alustavan aikataulun mukaan toteutussuunnittelu aloitetaan huhtikuussa 2007, rakentaminen huhtikuussa 2008, ja tilat valmistuvat lokakuussa Kustannusarvio on 7,43 milj euroa, alv 0 %, (9,05 milj euroa alv 0%). Kausi 11/2006, RI = 118,1 ja THI = 144,2, 1330 euroa / brutto-m² ja 1616 euroa / huoneisto-m². Nykyinen vuokra on 7,80 euroa / htm² / kk, euroa / kk ja

4 Kannelmäen peruskoulu, Runonlaulajantie, perusparannus, hankesuunnitelma, TOIMINNALLISET LÄHTÖKOHDAT 2.1 Hankkeesta tehdyt päätökset euroa / vuosi. Tuleva vuokra on 15,00 euroa / htm² / kk, euroa / kk ja euroa / vuosi. Väistötilan vuokrakustannukset ovat euroa ja muuttokustannukset euroa. Eivät sisälly hankkeen kustannusarvioon. Hanke sisältyy vuosien talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan, jossa sille on varattu määrärahaa seuraavasti: V euroa V euroa V euroa V euroa Hankkeen rahoitustarve otetaan huomioon rakentamisohjelmaa tarkistettaessa. Kannelmäen ala-aste ja Etelä-Kaarelan yläaste yhdistyivät yhtenäiseksi peruskouluksi. Yhdistynyt koulu toimii Kannelmäen ala-asteen koulun (Kanneltie 1, Helsinki) ja Etelä-Kaarelan yläasteen koulun (Runonlaulajantie 40, Helsinki) ja Kaarelanraitin tiloissa. Kannelmäen peruskoulun osoitteessa Runonlaulajantie 40 olevan rakennuksen perusparannus sisältyy opetuslautakunnan hyväksymään perusparannushankkeiden tarveselvitykseen. Hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle on varattu kaupunginvaltuuston hyväksymässä talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa 4,12 milj. euroa vuosille Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys Koulurakennus on rakennettu v. 1966, suunnittelijoina Mirja ja Jukka Similä. Rakennusta ja sen teknisiä järjestelmiä on aiemmin perusparannettu useina erillisinä projekteina. Kunnostettuja tiloja ovat mm. kuumennuskeittiö ja kotitalouden opetustila. Toinen asunto on muutettu opetustilaksi. Hallinnon tiloja on laajennettu entiseen luokkahuoneeseen. Kellariin on varustettu atkopetustila. Ikkunat on uusittu. Rakennuksessa on kuitenkin edelleen useita teknisiä parannustarpeita. Koulussa on todettu olevan huono sisäilma, joka johtuu puutteellisesta ilmanvaihdosta. Lisäksi rakennuksesta on löytynyt useita kosteusvaurioita, jotka ovat johtuneet huonokuntoisista rakenteista ja puuttuvasta salaojituksesta. Sisäilman laadun parantamiseksi on huonokuntoinen ja toimimaton ilmanvaihtojärjestelmä uusittava. Kosteusvaurioiden korjaamiseksi ja ehkäisemiseksi on alkuperäinen, huonokuntoinen vesi- ja viemärijärjestelmä uusittava, puku- ja pesutilojen huonokuntoiset vesieristykset ja laatoitukset on korjattava. Rakennuksen huonokuntoiset kahitiilijulkisivut on korjattava ja sisäpihan puoleisille sivuille on rakennettava salaojitus. Pääosa rakennuksen sähkö- ja

5 Kannelmäen peruskoulu, Runonlaulajantie, perusparannus, hankesuunnitelma, valaistusjärjestelmistä ovat alkuperäisiä ja käyttöikänsä päässä. Ne on uusittava. Teknisten parannusten lisäksi koulurakennuksessa tarvitaan toiminnallisia parannuksia, jotka johtuvat opetustilojen varustuksen vanhentumisesta, lukion muuttamisesta toiseen rakennukseen ja osittain ala-asteen ja yläasteen koulujen muuttumisesta yhtenäiseksi peruskouluksi. Rakennuksen kunnosta ja kunnostamistarpeesta on tehty useita tutkimuksia ja selvityksiä, jotka osoittavat teknisten korjausten tarpeellisuuden. Luettelo tärkeimmistä tutkimuksista löytyy kohdasta TOIMINNAN KUVAUS Alun perin Runonlaulajantie 40:n rakennuksessa toimi Etelä-Kaarelan yhteiskoulu. Sittemmin se muuttui Etelä-Kaarelan yläasteeksi ja lukioksi. Lukio on muuttanut rakennuksesta vuonna 2003, jolloin tiloja jäi käyttämään Etelä- Kaarelan yläaste. Vuonna 2006 yläaste yhdistettiin hallinnollisesti Kannelmäen ala-asteen koulun kanssa yhtenäiseksi peruskouluksi. Kannelmäen peruskoulu toimii kolmessa eri rakennuksessa: Kanneltie 1, Kaarelanraitti 1 ja Runonlaulajantie 40. Rakennusten opetustiloja käytetään monipuolisesti ja joustavasti eri aineiden opetuksessa vuosiluokilla 1-9 ja koulun muussa toiminnassa. Koulussa on kaksi ala-asteen erityisopetusryhmää, kaksi yläasteen erityisopetusryhmää ja nivelluokka. Kannelmäen peruskoulussa käytetään ja kehitetään vaihtelevia ja monipuolisia opetus- ja arviointimenetelmiä, jotka ottavat huomioon erilaiset oppijat ja oppimistyylit. Koulun painotuksia ovat matematiikka, liikunta ja muotoilukasvatus. Peruskoulun oppilasmäärä on tällä hetkellä 780 oppilasta, joista alaasteikäisiä 502 ja yläasteikäisiä 279. Runonlaulajantien ja Kanneltien koulurakennusten yhteenlaskettu oppilaskapasiteetti on 791. Runonlaulajantien kiinteistön oppilaskapasiteetti on 360 yläasteen yleisopetuksen oppilasta. Koulussa on opettajia 30 sekä kouluhuoltohenkilöstöä 8. Valmisteilla olevan kouluverkkoselvityksen mukaan toiminta tulee jatkumaan rakennuksessa nykyisellään. Koulu jatkaa toimintaansa peruskorjauksen jälkeen uudistetuissa ja sisäilmaltaan ja muilta olosuhteiltaan vaatimukset täyttävässä koulurakennuksessa opetussuunnitelman ja tavoitteiden mukaisesti. Tekninen laatutaso ja suunnitteluratkaisut, katso kohta LAAJUUS JA TILAOHJELMA 4.1 Tilat nykyisin

6 Kannelmäen peruskoulu, Runonlaulajantie, perusparannus, hankesuunnitelma, Rakennus on 1960-luvun tyypillinen kaksikerroksisen, osittain kellarillinen koulurakennus. Tilat sijaitsevat kaksikerroksisen keskusaulan ympärillä osittain sivukäytävän varrella. Teknisen työn tilat on rakennettu kellariin luvulla. Suurin osa sekä yleis- että aine opetustiloista on m2 kokoisia. Aineopetustilat ovat pääosin alkuperäisiä eivätkä kooltaan ja varustetasoltaan vastaa nykyajan vaatimuksia. Teknisen työn tilat ovat pienet, turvallisuudeltaan puutteelliset eivätkä täytä kaikkia opetussuunnitelman asettamia vaatimuksia. Koulusta puuttuu nykyaikainen kirjasto-mediateekki. Hallinnolle on rakennettu uudet tilat 1990-luvulla. Opettajien työtilat ovat puutteelliset ja saniteettitilat ovat ahtaat. Oppilashuollon tilat sijaitsevat hajallaan koulurakennuksessa. Neuvottelutila ja atk-tukihenkilön huone puuttuvat. Näyttämön tekniikka on vanhentunut. Puku- ja pesutilat ovat huonokuntoiset. Lattioiden huonokuntoiset vesieristykset ovat aiheuttaneet kosteusvaurioita. Tilojen akustiikka on huono. Isot, ulkoa käytettävät oppilaiden wc-tilat on poistettu käytöstä. Oppilaiden wc-tiloja on liian vähän. Keittiö, ruokailutila ja kotitaloustila on perusparannettu 1990-luvulla. Rakennuksessa on kaksi asuntoa, jotka ovat koulukäytössä. Toinen asunnoista on kunnostettu opetustilaksi, toinen on alkuperäisessä asussaan. Rakennuksessa ei ole hissiä. 4.2 Tilat hankkeen toteutumisen jälkeen Yleisopetuksen tilat sekä aineopetustilat perusparannetaan. Teknisen työn tila laajennetaan ja sen turvallisuutta parannetaan. Laajennukseen sijoitetaan puuttuva moottoriteknologian tila. Tekstiilityön tila siirretään kellarikerokseen teknisen työn tilan läheisyyteen ja varustetaan kankaankudontaa ja - painantaa sekä huovutustöitä varten. Kuvataiteen tilan yhteyteen rakennetaan varasto ja pimiö sekä asianmukaiset tilat muovailulle ja keramiikkauunille. Luonnontieteiden opetustilat välinevarastoineen perusparannetaan toiseen kerrokseen yhtenäiseksi ryhmäksi. Nousevalattiainen fysiikan opetustila muutetaan tasalattiaiseksi. Tilat kalustetaan ja varustetaan uudelleen. Välinevarastoon rakennetaan asianmukainen varasto kemikaalien säilytykseen. Kirjasto-mediateekki sijoitetaan keskeisesti keskusaulan yhteyteen lähelle opetustiloja. Opettajien huone perusparannetaan ja opettajille rakennetaan työtiloja. Opettajien wc-tiloja laajennetaan. Kuraattorille ja opinto-ohjaajalle rakennetaan uudet tilat hallintotilojen läheisyyteen. Neuvotteluhuone ja atktukihenkilö sijoitetaan hallinnon tilojen yhteydessä oleviin tiloihin. Näyttämö varustetaan näyttämö-, ääni- ja valotekniikalla noudattaen opetusviraston ohjetta. Oppilaiden ja liikunnanopettajien puku- ja pesutilat perusparannetaan ja akustiikkaa parannetaan. Uusia oppilaiden wc-tiloja rakennetaan luokkasiipeen ja vanhat wc-tilat perusparannetaan. Wc-tiloja on perusparannuksen jälkeen riittävästi.

7 Kannelmäen peruskoulu, Runonlaulajantie, perusparannus, hankesuunnitelma, Henkilökunnan sosiaali- ja taukotilat miehille ja naisille rakennetaan entisen saunan ja varastojen paikalle. Siivouskeskus kunnostetaan. Keskiaulaan asennetaan hissi. Liikuntaesteisille rakennetaan wc-tila. Tiloista pyritään mahdollisuuksien mukaan tekemään esteettömiä. Tilaluettelo on liitteenä. Siitä käyvät ilmi mm tilojen muuttuvat käyttötarkoitukset. 4.3 Laajuus Tilojen laajuus on; hyötyala hym², huoneistoala htm² ja bruttoala brm². 4.4 Vaihtoehtoiset toteutustavat 4.5 Tilaohjelma Koulurakennus on päätetty esittää korjattavaksi yhtenä kokonaisuutena. Rakennustyöurakka voidaan vaiheistaa kolmeksi selkeäksi kokonaisuudeksi ja väistötilaparakkien sijoittaminen pihalle on mahdollista. Näin koulu pystyy toimimaan koko rakennustyön ajan. Vaiheistus on esitetty alustavasti kohdassa 6.3 ja väistötilat kohdassa 12. Teoreettinen tilamitoitus on laadittu valtakunnallisten tilamitoitusohjeiden mukaisesti. Ohjelmaan on lisätty tukipalvelujen vaatima tilantarve. Tilamitoituksessa on otettu huomioon Kannelmäen peruskoulun Kanneltien ja Runonlaulajantien rakennusten yhteinen tilantarve.

8 Kannelmäen peruskoulu, Runonlaulajantie, perusparannus, hankesuunnitelma, Kapasiteetti /3, min. 526 OPH 7-9 1/3 min. 263 suos. Nykyiset tilat Nykyiset tilat Hankesuunnit. Korjaus- Hki-lisä Kanneltie Runonlaulajant.Runonlaulajant. tarve Hallinto-, työ- ja neuvottelutilat rehtori ei apulaisrehtori ei kanslia ei vahtimestari ei opett.h. ja työhuone ei tv- ja radio (atk-tuki) uusi tila opinto-ohjaaja ei neuv 20 psyk kur on laaja-al.eo kpl laaja-al.eo kpl ark-var ei monistus+mat hallinnon käytävässä on kirjasto ( ) 2 kpl huonokuntoinen on Opetustilat tietotekniikka atk ja mediateekki ma-bi uudet varust. Ja kalust on pienoiskasvih. 20 tekstiili 2 kpl uudet tilat on musiikki 2 kpl kunnostus on kuvataide 2 kpl alkuperäinen, on keramiikkauuni luokassa, huono varustetaso fys-kem pp 1982, huonokuntoiset, nousevalattiainen 1 kpl on tekninen työ 2 kpl pp-suunnitelma 1998, on ei toteutettu kotitalous perusparannettu ei yleis- ja e-opetustilat vesipisteet puuttuu on Sosiaalitilat opett. puku- ja pesut on opettajien wc laajennetaan on sostila + taukotila uusitaan on oppilaiden wc (13-18 kpl á 1,5 m2) on terveydenhoitotila ok ei oppilaskunnan h lisäksi yht. käyttö 42 opp.henk.koht.om.säil sijoitt. Käytäville on siivoustilat huonokuntoiset on Ruokailu+keittiö kouluravintola 2 kpl perusparannettu keittiö 2 kpl perusparannettu ei Asunto EDELLISET YHTEENSÄ Kannelmäki ja Et-Kaarela yht, 5042 Varastotilat näytt.var on tuolivar. 35 voim.väl.v on ulkourh.var kiint.hoitotila opetusvälinevar ope / opevar on maastotyösk.väl.v. 20 kellarivarastoja Liikuntatilat liikuntasali näyttämö opp. puku- ja pesutilat näyttämötekniikka uusit on huonokuntoiset, akustiikka! on YHTEENSÄ

9 Kannelmäen peruskoulu, Runonlaulajantie, perusparannus, hankesuunnitelma, Pohjapiirustukset Pääasialliset muutostyöt Teknisen työn tiloja on laajennettu 234m2 322m2 Tekstiilityön tilat on siirretty kellarikerrokseen nykyistä suurempiin tiloihin (85m2 110m2). Tilat muodostavat yhtenäisen käsityön opetuskokonaisuuden. TEKSTIILITYÖ TEKNINEN TYÖ Kellarikerrokseen on muodostettu sosiaalitilat sekä taukotila koulun teknistä henkilökuntaa varten. Tilat ovat nykyisinkin olleet vastaavassa käytössä, joskin puutteellisina, mm. kellarikerroksessa ei ole ollut wc-tiloja. SOSIAALITILAT TAUKOTILA KELLARIKERROKSEN POHJAPIIRUSTUS

10 Kannelmäen peruskoulu, Runonlaulajantie, perusparannus, hankesuunnitelma, Pääasialliset muutostyöt Ensimmäiseen kerrokseen rakennetaan uusi inva-wc, muutetaan etuhuoneellinen wc kahdeksi erilliseksi tilaksi, sekä rakennetaan kolme uutta wc-tilaa. Entisestä tekstiilityön opetustila jaetaan kahteen osaan. Toista OT2:ta käyttää myös oppilaskunta. UUDET WC-TILAT KOTITALOUS 1. KERROKSEN POHJAPIIRUSTUS

11 Kannelmäen peruskoulu, Runonlaulajantie, perusparannus, hankesuunnitelma, Pääasialliset muutostyöt 2. kerrokseen muodostetaan luonnon tieteiden luokista ja niiden opetusvälinevarastoista / opettajien työtiloista kiinteä kokonaisuus. Kirjasto ja siihen liittyvä atk / mediateekki sijoitetaan aulan portaikon yläpäähän keskeiselle paikalle koulussa. Kuvataiteen tiloja laajennetaan ottamalla lisätilaa entisen asunnon puolelta. Hallintotiloja on laajennettu viereiseen luokkatilaan, josta osasta muodostuu maantiedon ja biologian opetusvälineiden varasto ja opettajan työtila. UUDET WC-TILAT ENT. ASUNNOT MEDIATEEKKI KIRJASTO KUVATAIDE LUONNONTIETEEN LUOKAT HALLINTOTILAT 2. KERROKSEN POHJAPIIRUSTUS

12 Kannelmäen peruskoulu, Runonlaulajantie, perusparannus, hankesuunnitelma, RAKENNUSPAIKKA JA RAKENTAMISKELPOISUUS 5.1 Hankkeen sijainti x Rakennus sijaitsee Kannelmäen itäosassa Hämeenlinnanväylän läheisyydessä. Tontti rajoittuu puistoalueeseen ja katuun. Tontin pohjoispuolella on pientaloasutusta. Sijaintivaihtoehtoja hankkeelle ei ole. Kouluverkkotutkimuksessa koulu on esitetty säilytettäväksi.

13 Kannelmäen peruskoulu, Runonlaulajantie, perusparannus, hankesuunnitelma, ASEMAPIIRUSTUS. 5.2 Selvitys asemakaavasta 5.3 Rakennuslupa-asiat Tontti sijoittuu asemakaavassa kortteliin, jonka merkintä on: YOS-Opetus- ja sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. Nykyinen ja tuleva käyttö ovat asemakaavan mukaisia. Koulun pohjoispuolella olevan pientaloalueen asemakaavaa tarkistetaan parhaillaan. Alueelle on tulossa jonkin verran lisäasutusta. Kohde tulevine muutoksineen on esitelty ksv:n aluearkkitehdille (Suvi Tyynilä). Rakennuksen selkeää horisontaalista linjaa tulee jatkossakin kunnioittaa. Vesikatolle rakennettavan iv-konehuoneen hahmon tulee olla mahdollisimman matala, kapea ja pitkänomainen. Rakennukseen ei kohdistu suojelumääräyksiä. Rakennukseen tehdään uusia märkätiloja sekä entisten märkätilojen muutostöitä, paloaluejakoa muutetaan, ja katolle rakennetaan uusi IV-konehuone. Hankkeelle haetaan rakennuslupaa. Suunnitellut muutokset on esitetty rakennusvalvontaviraston edustajalle.

14 Kannelmäen peruskoulu, Runonlaulajantie, perusparannus, hankesuunnitelma, Kunnallistekniikka Sähkö- ja teleliittymät Kaupunkikuva-asiantuntijan kannalta on tulevan ilmanvaihtokonehuoneen hahmo merkityksellinen hyvän lopputuloksen kannalta. Hankesuunnitelman luonnokset on esitetty pelastuslaitoksen riskienhallintayksikön edustajalle. Rakennus on liitetty maakaapeleilla energialaitoksen sekä teleoperaattorin verkkoihin. Maakaapelit säilyvät nykyisellään. Energialaitoksen muuntamo sekä puhelin- ja kuitujakamot sijaitsevat rakennuksen pohjoissiivessä pääkeskuksen läheisyydessä, jossa liittymisjohtojen liityntäpisteet sijaitsevat. Pienjänniteliittymisjohto uusitaan muuntamon pienjännitekeskukselta uudelle pääkeskukselle. Puhelinliittymisjohto jatketaan nykyiseltä talojakamolta uudelle talojakamolle. Kuituliittymisjohto uusitaan kuitujakamolta yleiskaapeloinnin pääristikytkentätelineelle. Rakennuksessa on omat antennit, jotka hyödynnetään jatkossakin. LVI- tekniset liittymät Rakennus on liitetty alueen kunnallisteknisiin verkostoihin. Liittymiin ei tule muutoksia. 5.5 Perustamisolosuhteet Rakennuksen pohjoispäädyssä on kallio lähellä maanpintaa ja laskee alapäin etelään tultaessa. Kallion päällä on tiivis moreenikerros. Moreenikerroksen yläpuolella on hiedan ja saven kerrostumia. Rakennusalueella esiintyy hyvin vettä läpäiseviä maakerroksia, joissa sateisina aikoina kulkee paljon vettä. Tästä johtuen uudet salaojat tehdään tuplaputkituksena. Rakennus on perustettu kalliolle, paitsi opetussiiven osuus, missä perustukset ovat maanvaraisia perustettuna moreenikerroksen varaan. 6. LAATUTASO 6.1 Toiminnallinen laatutaso Toiminnallisen laadun tavoitteena on turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö, joka on pedagogisesti tarkoituksenmukainen, esteettinen ja viihtyisä ja joka edistää psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Rakennuksen tulevan laatutason tavoitteena on luoda nykymääräykset täyttävä oppimisympäristö sisäilman ja muiden kriteerien suhteen. Rakennukseen toteutetaan nykyisten määräysten edellyttämät hissi ja inva-wc.

15 Kannelmäen peruskoulu, Runonlaulajantie, perusparannus, hankesuunnitelma, Tekninen laatutaso Kuntotutkimukset Rakennuksen kunnosta ja sisäilmaongelmista on tehty useita tutkimuksia ja selvityksiä. Ohessa luettelo tärkeimmistä: - Asbestikartoitus, HKR-tekniikka Etelä-Kaarelan yläaste Korjaustekninen riskikartoitus rakennuksen muutos- ja korjaustöiden hankesuunnittelua varten, Tutkimusselostus 2006, Insinööritoimisto Mikko Vahanen - Helsingin kaupungin koulurakennusten sisäilmatyöryhmän loppuraportti - Etelä Kaarelan Yläaste, Kosteus- ja mikrobivauriot kuntotutkimusseloste, Insinööritoimisto Raksystems LVV-kuntotutkimus, Etelä-Kaarelan yläaste, Raksystems Etelä-Kaarelan yläaste, Tutkimusselostus, Sisäilmaongelmien ja homeen hajun selvitys HKR-rakennuttaja Elinkaaripalvelut 2005 Yhteenveto kuntotutkijan (Ins. tsto Mikko Vahanen) suosittelemista korjaustoimenpiteistä: Välittöminä huolto- ja korjaustöinä suositellaan seuraavia toimenpiteitä: - Kattokaivojen ja -pintojen puhdistus ja rengassiivilöiden asennus kattokaivoihin - Ilmanvaihtojärjestelmän saattaminen toimintakuntoon ja kouluisännän ohjeistus ilmanvaihtokoneiden toiminnasta, huollosta ja käytöstä - Liikuntasalin patteriventtiilin ja liikuntasalin varastossa sijaitsevan sulkuventtiilin vuotojen korjaus - Luoteissivun portaan lehtien poisto ja sadevesiviemärin toiminnan varmistus - Kaakkoispäädyssä sijaitsevan pintavesien aiheuttaman maansyöpymän korjaus Rakennuksen tulevien korjaustöiden yhteydessä suositellaan suoritettavaksi seuraavia toimenpiteitä: - Rakennuksen kaakkoispäädyn alueen pintavesien ohjauksen tarkastus ja korjaus siten, että vedet eivät ohjaannu rakennuksen päädyssä sijaitsevia portaita pitkin rakennuksen takasivulle. - Pohjoisnurkan ja luoteissivunalueen maanpinnan muotoilu rakennuksesta poispäin viettäväksi ja sokkelin vedeneristys - Luoteissivulla sijaitsevan portaan vedenpoiston varmistus esimerkiksi puiden oksia karsimalla - Kellarin ryömintätilallisen osan lattiapintojen kuivatus ja lattia sekä seinäpintojen pinnoitus kosteutta hyvin läpäisevillä pinnoitteilla - Vesikaton paikallinen korjaus pääsisäänkäynnin kohdalla - Ikkunarakenteiden liittymien tiivistys ja ikkunoiden vesipeltien uusinta sekä kallistusten tarkistus/parantaminen - Ikkunapuitteiden tiivistäminen - Julkisivumuurauksen uusinta pahimmin vaurioituneilta osilta, kuten esim. ikkunoiden alta

16 Kannelmäen peruskoulu, Runonlaulajantie, perusparannus, hankesuunnitelma, Rakennetekniikka - Keittiön tiskauspisteen järjestäminen siten, että tiskauksessa syntyvä kosteus ei jatkossa vaurioita rakenteita. Rakennuksen ulkopuoliset korjaus- ja muutostyöt Rakennuksen ulkovaippa Salaojia uusitaan välituntipihan itä- ja eteläsivulta, huoltopihan puolelta sekä luoteisnurkan istutuskaukaloiden ja keittiön lastauslaiturin alaiselta osalta. Samalla kyseisiin sokkelipintoihin lisätään vesi- ja lämmöneristys. Pihan poikki kaivetaan uusittavien viemärilinjojen kaivannot. Välituntipihan lounaisreunalla pihan kallistuksia muutetaan siten, etteivät sadevedet ohjaudu alapihalle johtavaan portaikkoon. Rakennuksen luoteisnurkassa entisen asunto-osan ja koulun liittymäkohdassa maaston kallistuksia muutetaan rakennuksesta poispäin johtaviksi. Keittiön lastauslaituri ja keittiön sisäänkäyntiportaat rakennetaan uudelleen, alueen betoniset istutuskaukalot puretaan. Koulun välituntipihan pinnoitteet, varusteet ja kalusteet uusitaan peruskorjauksen jälkeen. Teknisen työn purunpoistotila uusitaan. Vesikaton kermieristeet on uusittu vuonna Tässä peruskorjauksessa puretaan rakennuksen vesikaton matalta osalta (aulan ja käytävien katot) kermikerrokset ja laudoitus sekä rakennusaineiset iv-kanavat. Vesikatossa tai sen kanavistoissa ei ole asbestia. Uudelleen rakennettaessa katto tehdään lämmöneristykseltään nykymääräykset täyttäväksi. Lämmöneristettä lisätään 200 mm. Liikunta/juhlasalin kattoon lisätään samoin 200 mm lämmöneristystä uusien iv-kanavien asennuksen yhteydessä. Aulan katossa olevista kattoikkunoista yhteen asennetaan savunpoistoikkunat. Uuden IV-konehuoneen runko tehdään teräsrakenteisena ja katon kantavana rakenteena ovat teräspalkit ja profiilipelti. Ikkunajulkisivujen betonielementit on aikaisemmin korjattu päällystämällä ne lämpörappauksella jolloin myös vesipeltien kaltevuudet on korjattu. Kahitiiliseinien kunto on osittain huono, johtuen ikkunoiden vesipeltien seinärakenteisiin johtamasta kosteudesta, ja osin seinien alaosien graffitien poistamisen aiheuttamasta kulutuksesta. Tiilimuurausta rakennetaan uudelleen julkisivuissa n. 30 m2. Vesipeltejä ja niiden kallistuksia uusitaan kahitiiliulkoseinän osuudelta, sekä alueilta, joissa ikkunapelti on sokkelin betonipintaa vasten. Sokkelibetonia vastaan olevilla osilla betonia leikataan, jotta vesipellille saadaan riittävä kallistus. Seinän alaosaan (graffitivaurioituneille alueille) kiinnitetään peiterakenteeksikosteutta kestävä helposti puhdistettava levytys. Pihan sadekatoksen yläpinnan huopaeriste uusitaan ja samalla katoksen ulkonäkö palautetaan alkuperäiseen hahmoonsa. Katoksen yhteyteen asennetaan salaojitus.

17 Kannelmäen peruskoulu, Runonlaulajantie, perusparannus, hankesuunnitelma, Sisäpuoliset tekniset korjaustyöt LVI-tekniikka Lvi- ja sähköverkostojen uusiminen aiheuttaa rakennuksessa purkutöitä, rakenteiden avaamista ja läpivientejä. Pohjaviemärin ja katon sadevesijärjestelmän uusimisen vuoksi alinta lattiatasoa joudutaan avaamaan, järjestelmien pystynousujen ja johdotusten reitteinä pyritään hyödyntämään mahdollisimman laajasti nykyisiä hormireittejä laajennettuina. Lattiapinnoitteet uusitaan pääosin. Aikaisemmin peruskorjattujen tilojen lattiat säilytetään, mikäli lvi-tekniikan korjaus ei vaadi niitä avattaviksi. Pohjaviemärin reittiä muutetaan siten, ettei liikuntasalin parkettia tarvitse uusia. Uutena lattiamateriaalina käytetään päästöluokaltaan M1- materiaaleja. Kellarikerroksen lattiamateriaalina käytetään epoksi- tai akryylipinnoitetta, jotta alapuolisen kosteuden aiheuttamilta vaurioilta vältytään. Pesutilojen lattiamateriaalina käytetään keraamista laattaa, wc-tiloissa hitsattavaa muovimattoa. Luokkatiloihin rakennetaan iv-asennuksia varten alakattovyöhyke, joka tehdään pinnoiltaan ääntä vaimentavaksi. Luokkien ja yläaulan kattojen Betonikuitulevyt (Tojax) säilytetään. Uudet väliseinät tehdään kiviaineisina. Kannelmäen peruskoulun LVI-järjestelmät ovat pääasiallisesti elinkaarensa lopussa ja ne uusitaan. Lämmitysverkoston lämmönsiirtimet säilytetään. Ilmanvaihdon lämmitysverkostolle hankitaan uusi lämmönsiirrin. Luokkasiiven kellarin katossa sijaitsevat putkistot ja nousulinjat voidaan pääosin säilyttää. Rakenteissa sijaitsevat lämpöjohdot korvataan uusilla. Uudet lämpöjohdot tehdään pääosin pinta-asennuksina. Pattereista uusitaan n. 10%. Patterit varustetaan termostaattisilla patteriventtiileillä. Päätuulikaapit pääaulassa ja luokkasiivessä varustetaan lämminilmakojeilla. Vesijohdot ja vesikalusteet uusitaan kokonaisuudessaan. Kaikki jäte- ja sadevesien pohjaviemärit uusitaan. Vesikattojen sadevesiviemäröinti uusitaan kattokaivoilta alkaen. Kattokaivot uusitaan. Ulkopuoliset jätevesiviemärit ja kaivot uusitaan. Luokkasiiven, keittiön ja erikoisluokkien viemärit johdetaan uuden jätevesipumppaamon kautta tonttiviemäriin. Uusi jätevesipumppaamo sijoitetaan sisäänajoväylän pohjoispuolelle. Ulkopuoliset sadevesiviemärit ja ritilä- sekä tarkastuskaivot uusitaan. Keittiön rasvanerotin tyhjennetään ja säilytetään nykyisellä paikalla, mutta rasvaviemärit uusitaan. Kaikki vesijohdot ja pystyviemärit tehdään vaihdettaviksi. Pystykuilut tehdään helposti avattaviksi ja ne varustetaan määräysten mukaisilla vuodonilmaisimilla. Luokat varustetaan hyvän laatuluokan sisäilmastovaatimukset (S2) täyttävillä ilmanvaihtojärjestelmillä. Uudet ilmanvaihtokojeistot, yhteensä 6 kojeistoa, sijoitetaan kolmeen iv-konehuoneeseen. Kellarin iv-konehuone tulee osaksi nykyistä lämmönjakokeskusta. Liikuntasalin tasaosan päällä oleva vanha iv-

18 Kannelmäen peruskoulu, Runonlaulajantie, perusparannus, hankesuunnitelma, Sähkötekniikka konehuone hyödynnetään. Luokkien ja pääaulan kojeille rakennetaan uusi konehuone vesikatolle. Konehuoneen tilantarve on n. 150 m² Ilmanvaihtokanavien sijoittelussa hyödynnetään olemassa olevia reittejä. Opetustilojen kanavista osa sijoitetaan luokkahuoneiden sivuille äänieristettyinä. Keittiön, ruokasalin ja OT-siiven runkokanaville rakennetaan uudet pystykuilut. Erillispoistojen kanavat sijoitetaan nykyisiin pystykuiluihin. Ilmanvaihtojärjestelmä ryhmitellään käyttötarkoituksen mukaan. Kellarille, keittiölle ja ruokalalle, hallinnollisille tiloille ja pääaulalle sekä liikuntasalille rakennetaan erilliset järjestelmät. Oppilasluokat jaetaan kahteen vaikutusalueeseen. Luokkasiiven perusluokat on liitetty yhteen vaikutusalueeseen. Pääsiivessä sijaitsevat erikoisluokat on liitetty toiseen vaikutusalueeseen. Luokkatilojen ilmanvaihtojärjestelmä varustetaan luokkakohtaisilla ilmamääräsäätimillä. Ilmamäärää säädetään hiilidioksidin mukaan normaaliluokissa. Erikoisluokissa ilmanvaihdon perustason määrittelee hiilidioksidin taso ja tehostus tapahtuu erillispoistojen käytön mukaan. Luokkakäytävät varustetaan myös hiilidioksidiohjauksella. Tulo- ja poistoilmakojeet varustetaan suodatuksella, lämmön talteenotolla ja lämmityksellä. Hitsauspisteet varustetaan seinätelineellä varustettavilla kohdepoistoletkustoilla ja kaavuilla. Keramiikan polttouuni varustetaan kohdepoistolla. Vetokaapit varustetaan erillispoistoilla. Kiinteistövalvonta toteutetaan vapaasti ohjelmoitavalla säätö- ja valvontajärjestelmällä (DDC). Säätö- ja valvontapisteet kerätään alakeskuksille, jotka sijoitetaan ilmastointikonehuoneisiin ja lämmönjakohuoneeseen. Luokkien ilmamääräsäätimet (IMS) liitetään valvontajärjestelmään reitittimien ja LONväylien välityksellä. Kylmiön ja pakastinhuoneen jäähdytysjärjestelmät säilytetään ennallaan. ATK-serveritila varustetaan jäähdytyksellä. Teknisen työn puutyöpajan purunpoistojärjestelmä uusitaan. Laitteistolle rakennetaan ulkopuolelle erillinen tila. Poistoilma johdetaan suodatettuna ulos. Yleistä Suunnittelun tavoitteena on elinkaarikustannuksiltaan edullinen, käyttäjälle turvallinen sekä viihtyisä ja toimiva koulurakennus. Ympäristötavoitteet saavutetaan rakennuksen energiatehokkuudella ja uusiutumattomien luonnonvarojen käytön minimoimisella. Rakennuksen sähköenergian ominaiskulutustavoite on 8 kwh/m3/a, joka tarkoittaa 20% säästöä nykytilanteeseen verrattuna. Teknisten järjestelmien tulee olla kestäviä ja muuntojoustavia. Käytettävien laitteiden ja laitteistojen tulee olla Suomessa yleisesti saatavilla olevia tuotteita, joiden saatavuus on varmistettu myös jatkossa.

19 Kannelmäen peruskoulu, Runonlaulajantie, perusparannus, hankesuunnitelma, Liitynnät verkostoihin Pääjakelujärjestelmät Laitteistojen sähköistys Rakennus on liitetty maakaapeleilla energialaitoksen sekä teleoperaattorin verkkoihin. Maakaapelit säilyvät nykyisellään. Energialaitoksen muuntamo sekä puhelin- ja kuitujakamot sijaitsevat rakennuksen pohjoissiivessä pääkeskuksen läheisyydessä, jossa liittymisjohtojen liityntäpisteet sijaitsevat. Liitynnät uusitaan muuntamon pienjännitekeskukselta pääkeskukselle sekä kuitujakamolta yleiskaapeloinnin pääristikytkentätelineelle. Puhelinliittymisjohto jatketaan nykyiseltä talojakamolta uudelle puhelintalojakamolle. Rakennuksessa on omat antennit, myös satelliittiantenni, jotka hyödynnetään jatkossakin. Kaapeli-TV-liitymismahdollisuutta ei ole tällä hetkellä ko. alueella. Pääkaapelireiteille asennetaan tikasrakenteiset kaapelihyllyt erikseen vahvavirta- ja telekaapeleita varten. Kaapelihyllyreiteillä huomioidaan kaapeleiden jälkiasennusmahdollisuus sekä kaapelien keskinäiset etäisyydet. Alakatot on johtoreiteillä oltava helposti avattavissa. Luokka-, toimisto yms. työtiloihin asennetaan johtokanavat sähkö- ja teleteknisten liitäntöjen ja kaapelointien asentamista varten. Pääkeskus uusitaan ja asennetaan 1-kerroksessa sijaitsevaan nykyiseen huonetilaan, jota laajennetaan muutostöiden yhteydessä. Muut jakokeskukset uusitaan kotitalousluokan keskusta lukuun ottamatta ja asennetaan jakelualueittain niille varattuihin keskuskomeroihin. Keskusten väliset sähkönsyötöt toteutetaan Al/Cu-voimakaapelein TN-S järjestelmän mukaisesti. Vaarallisten kosketusjännitteiden estämiseksi vikatapauksissa sekä laitteiden häiriöiden minimoimiseksi toteutetaan maadoitukset ja potentiaalintasaukset. Toteutetaan kohteeseen asennettavien LVI-, keittiö-, teknisen työn ja näyttämötekniikan laitteiden sähkönsyötöt. Sähkön liitäntäjärjestelmät Pistorasialiitäntäisiä kojeita varten toteutetaan riittävä määrä pistorasioita. ATK-laitteita varten asennetaan omat ATK-merkityt pistorasiat. Henkilöturvallisuuden kannalta tarpeelliset pistorasiat suojataan vikavirtasuojakytkimillä. Valaistus toteutetaan noudattaen standardin EN vaatimuksia valaistuksen laadun ja valaistusvoimakkuuden suhteen eri tiloissa käytön asettamat erityisvaatimukset huomioiden. Sisävalaistuksen värintoistoindeksi Ra on vähintään 80. Valaistuksessa huomioidaan myös näyttöpäätetyöskentelyn asettamat vaatimukset.

20 Kannelmäen peruskoulu, Runonlaulajantie, perusparannus, hankesuunnitelma, Valaistuksen laadun ja energiansäästötavoitteiden saavuttamiseksi käytetään valaistuksessa energiatehokkaita ja pitkäikäisiä valonlähteitä ja elektronisia liitäntälaitteita. Valaistuksen ohjauksessa käytetään läsnäolo-ja valoisuusantureita sekä aikaohjausta. Ulkoa tulevaa päivänvaloa hyödynnetään aula-, käytävä- ym. tiloissa, joissa on suuret ikkunapinnat. Tieto- ja turvajärjestelmät: Rakennus varustetaan puhelin-, ATK-, digitaalinen TV-signaali-, äänentoisto-, AV-, informaatiopalvelu-, ajannäyttö-, (pihalla), ovikello- ja sisäänpyyntöjärjestelmin sekä inva-wc-tilat avunpyyntöjärjestelmin. Ilkivallan ja varkauksien estämiseksi rakennus varustetaan rikosilmoitus- kulunvalvonta- ja kameravalvontajärjestelmillä. Rakennuksen evakuointia ja sen ohjaamista varten toteutetaan poistumisvalaistus- sekä kuulutusjärjestelmät. Savunpoistoa ja tuuletusta varten rivi aulan kattoikkunoista varustetaan sähköisesti ohjattavilla savunpoistolaitteilla. Sähkötyöt on käsitelty kattavasti järjestelmittäin tämän selostuksen liitteenä olevassa sähköselostuksessa. 6.3 Rakennustyön järjestelyt ja vaiheistus Vaiheistus Peruskorjaustyö jaetaan vaiheisiin ja koulun toiminta on käynnissä koko rakennustyön ajan. Vaiheistus on alustavasti seuraava: - opetustilasiipi, (kellari sekä 1. ja 2. krs) pohjaviemärit ja salaojat, kesto 11 kk. - keskiosa (aula, ruokasali, keittiö, hallinto ja opetustiloja) työn aloitus yhtä aikaa opetustilasiiven kanssa, kesto 6 kk - kellarin lvi-työt sekä teknisen että tekstiilityön opetustilat, kesto 6 kk. - takaosa (voimistelusali, opetustiloja sekä entisten asuntojen tilat), kesto 7 kk - pihatyöt, syksyllä pohjatyöt ja istutukset, seuraavana kesänä päällystetyöt. Edellisen mukaan kellarissa sijaitsevat teknisen ja tekstiilityön tilat sekä koko keskiosa rakennetaan kesäloma-aikaan liittyen alkaen huhtikuussa ja päättyen syyskuun lopussa. Kellarin lvi-tekniikka valmistuu samassa ajassa paitsi ilmanvaihto, joka jouduttaneen järjestämään vanhoilla koneilla tilapäisenä ratkaisuna. Teknisen työn ja tekstiilityön tilat valmistuvat muuta opetustilasiipeä aikaisemmin (n. 5 kk), josta johtuen kulku kyseisiin opetustiloihin joudutaan järjestämään alapihan kautta ja varapoistumistie työmaa-alueen kautta. Keittiö on poissa käytöstä keväällä huhti- ja toukokuun, sekä seuraavana syksynä elokuun loppuosan ja syyskuun. Tänä aikana ruokailu järjestetään

21 Kannelmäen peruskoulu, Runonlaulajantie, perusparannus, hankesuunnitelma, liikuntasalissa, ja ateriat toimitetaan kuumakuljetuksena Palmian ravintokeskuksesta. Oppilaiden liikuntatunnit pidetään joko ulkona tai muualta järjestettävässä tilassa.

22 Kannelmäen peruskoulu, Runonlaulajantie, perusparannus, hankesuunnitelma, Vaihe 1 Opetustilasiipi, kellari, 1. kerros ja 2. kerros Kellarin lvi-työt sekä teknisen ja tekstiilityön tilat valmistuvat 5 kk ennen koko osin valmistumista Vaihe 2 Keskiosa, aula, ruokasali, keittiö, hallinto ja opetustiloja Aloitus yhtä aikaa vaiheen 1 kanssa valmistuminen yhtaikaa kellarikerroksen aineopetustilojen kanssa 1 Vaihe 3 Takaosa, liikuntasali, opetustiloja sekä entiset asunnot Aloitus vaiheen 1 kokonaisuuden valmistuttua 3 2 Työmaajärjestelyt Rakennuksen toiminta on käynnissä lukukausien ajan. Tämän vuoksi koulun piha-alueen ja työmaan huoltoväylien eristäminen toisistaan on välttämätön-

23 Kannelmäen peruskoulu, Runonlaulajantie, perusparannus, hankesuunnitelma, tä. Koska koulun keittiö toimii lähes koko ajan, on keittiön huollolle pidettävä auki turvallinen kulkuväylä. Työmaa eristetään koulusta palo- ja pölytiiviillä seinärakenteella. 7. AIKATAULU Alustavan aikataulun mukaan: - hankesuunnitelma on käsiteltävänä tammi-helmikuussa toteutussuunnittelu aloitetaan huhtikuussa rakentaminen aloitetaan huhtikuussa tilat valmistuvat lokakuussa 2009 Jana-aikataulu on liitteenä. Rakennustyön vaiheistus on kohdassa KUSTANNUKSET Rakennustyön kustannukset alv 0% Erillishinnat Väistötilan vuokra Muut kustannukset Kustannusarvio on 7,43 milj euroa, alv 0 %, (9,05 milj euroa alv 0%). Kausi 11/2006, RI = 118,1 ja THI = 144,2. Neliökustannukset ovat euroa / hyöty-m², 1616 euroa / huoneisto-m². ja 1330 euroa / brutto-m². Kustannusarvioon sisältyvät seuraavat erillishinnat (alv 0%): - julkisivun korjaus euroa - vesikaton korjaus euroa - pihan kunnostus ja perusparannus euro Arvioidut varatilojen vuokra- ja sähkölämmityskustannukset ovat euroa (16,5 kk). Käyttäjähallintokunta vastaa näistä kustannuksista. Arvioidut muuttokustannukset ovat Käyttäjähallintokunta vastaa näistä kustannuksista. Irtokalustehankinnoista ja tilojen tyhjennyksestä vastaa käyttäjä. 9. RAHOITUSSUUNNITELMA Hankkeen suunnitteluun on vuonna 2006 ollut varattuna opetustoimen hankkeiden perusparannusmäärärahan käyttösuunnitelmassa euroa. Hanke sisältyy vuosien talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan, jossa sille on varattu määrärahaa seuraavasti: V euroa

24 Kannelmäen peruskoulu, Runonlaulajantie, perusparannus, hankesuunnitelma, V euroa V euroa V euroa Hankkeen rahoitustarve ja sen ajoitus otetaan huomioon rakentamisohjelmaa tarkistettaessa. 10. KÄYTTÖTALOUS JA HENKILÖSTÖ 10.1 Vuokra Nykyinen vuokra on 7,80 euroa / htm² / kk, euroa / kk ja euroa / vuosi. Tuleva vuokra on 15,00 euroa / htm² / kk, euroa / kk ja euroa / vuosi Irtaimisto 10.3 Henkilöstö Perusparannettavien tilojen irtokalustukseen sekä teknisen työn laitehankintoihin on varattu opetusviraston kalustemäärärahoista v Henkilökunnan määrä säilyy nykyisellään. 11. TOTEUTUS- JA YLLÄPITOVASTUUT Toteutus- ja ylläpitovastuu on kiinteistöviraston tilakeskuksella. 12. VÄISTÖTILAT JA TOIMINTAOLOSUHTEET KORJAUS- JA MUUTOSTYÖN AIKANA Koulu on toiminnassa lukukausien aikana koko korjaustyön ajan. Opetuksen järjestelyssä otetaan huomioon, että kulloinkin työmaana olevat tilat eivät ole käytettävissä opetukseen. Väistötilaparakit Pihalle siirretään koko opetustilasiiven korjauksen ajaksi 8 opetustilaparakkia (ns. kuivaparakkia). Parakeissa on yhteensä 16 opetustilaa. Lisäksi pihalle sijoitetaan työmaaparakkityppistä tilaa hallinnon varatilaksi noin 150 m2. Lisäksi pihalle sijoitetaan työmaaparakkityyppiset wc-tilat oppilaille ja opettajille.

25 Kannelmäen peruskoulu, Runonlaulajantie, perusparannus, hankesuunnitelma, Työmaajärjestelyt ja väistötilat: 1. hallinnon ja opettajien väistötilat, 6 kpl työmaaparakkityyppistä, tilaa, n. 150 m2 2. opettajien ja oppilaiden wc-tilat 3. opetustilaparakit, 8 kpl ns. kuivaparakkeja 4. oppilaiden kulkuväylä pihalle 5. keittiön huolto 6. työmaan käytössä oleva väylä, joka aidataan erilleen oppilaiden käytössä olevasta pihasta 7. työmaatoimintojen alue Liitteet: Työryhmä Tilaluettelo / tilavertailu Rakennustapaselostus ja tilaluettelo LVI-selostus Sähköselostus Kustannuslaskelma

26 KANNELMÄEN PERUSKOULU RUNONLAULAJANTIE 40 PERUSPARANNUS JA MUUTOS HANKESUUNNITELMAN LIITTEET HELSINGIN KAUPUNKI OPETUSVIRASTO TILAKESKUS HKR-Rakennuttaja

27 LIITE: Suunnitteluryhmä: KANNELMÄEN PERUSKOULU, Runonlaulajantie 40 Käyttäjä Nimi/osoite puh. sähköposti Opetusvirasto Marketta Savelainen PL Helsingin kaupunki Kannelmäen peruskoulu Apulaisrehtori Kirsi Juuti Runonlaulajantie Helsinki XXXXXXX Tilaaja Kiinteistövirasto/Tilakeskus Anneli Nurmi PL 2213 Helsingin kaupunki XXXXXXX Suunnittelijat Kaari Arkkitehdit Tytti Tolvanen Pursimiehenkatu Helsinki XXXXXXX fax Projectus Team Oy LVI-suunnittelija Juha Åberg Koronakatu Espoo XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Insinööritoimisto R J Heiskanen Oy rakennesuunnittelija Paavo Pirttilä Kirvuntie Espoo XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX Insinööritoimisto Sarpanen Oy sähkösuunnittelija Seppo Tolvanen XXXXXXX Kumpulantie 17 B fax Helsinki XXXXXXXXXXXXXXX HKR-ARK-YST Pirjo Pajarinen PL 1530 fax Helsingin Kaupunki

28 KANNELMÄEN PERUSKOULU, RUNONLAULAJANTIE, PERUSKORJAUS JA MUUTOS 2 Nimi/osoite puh. sähköposti Rakennuttaja HKR-Rakennuttaja Kimmo Tähtinen Kasarmikatu PL Helsingin kaupunki HKR-Rakennuttaja, sähkö Kari Ahola Kasarmikatu 21 PL Helsingin kaupunki HKR-Rakennuttaja, lvi Pekka Karsimus Kasarmikatu PL Helsingin kaupunki HKR-Elinkaaripalvelut tutkimukset Kirsi Torikka PL Helsingin kaupunki

29 TILALUETTELO / TILAVERTAILU Seuraavassa tilat on lueteltu kerroksittain siten, että ensin on nimetty nykyinen käyttötarkoitus ja tilan laajuustieto, ja seuraavaksi tilan käyttöön suunnitellut muutokset. KELLARIKERROS: nykyinen käyttö uusi käyttö nyk.m2 uusi m2 huomautuksia varasto/vss asiakirjavarasto sos.tila/m taukotila 9 - taukotila tilat yhdistetään varasto lämmönjakohuone lämmönjako/iv iv-laitteet verstas/kiint. huolto sauna sos.tila/n sos. tila/n sos.tila/m 7 12 siiv.var poistumistiellä siiv pesula siivous siiv. varasto - 11 ent. kuivaushuone tekn.työ käytävä liitetään oppilaskunnan huone tekn tiloihin 40 - tekn työntiloihin 2 wc - 4 siivous atk tekstiilityö YHTEENSÄ KELLARIKERROS: Opetustilat Sosiaalitilat Siivoustilat Varastotilat Tekniset tilat KERROS nykyinen käyttö uusi käyttö nyk.m2 uusi m2 huomautuksia näytt. varasto tyttöjen wc tekn. tila wc:t purettu aik poikien wc ulk.väl.var wc:t purettu aik. voimisteluvälinevar voimisteluvälinevar näyttämö liikunta/juhlasali sähköpääkeskus tekn/muuntamo kotitalous peruskorjattu tila tyttöjen wc-tila poikien wc-tila ruokala peruskorjattu tila keittiö siivous vahtimestari OT2/EO ATK varasto näytt. tekn. 8 8 oppilaskunnan kioski käyt. varastona? opetusväl. opett työtila ELA oppilaswc:t - 4

30 ELA OT OT OT OT wc-tila muut. inva-wc:ksi siivous wc-tila muut. yksilö-wc-ksi tekstiilityö OT OT2/oppilaskunta - 42 YHTEENSÄ 1. KERROS: Hallinto- työ- ja neuvottelutilat Opetustilat Sosiaalitilat Siivoustilat 5 5 Ruokailu j a keittiö Varastotilat Liikuntatilat Tekniset tilat KERROS nykyinen käyttö uusi käyttö nyk. m2 uusi m2 huomautuksia OT/E sis. wc-tilan opett.työtila OT kuraattori liitetään kuv.taitoon 13 - op.väl.varasto wc-tila liitet. varastoon 3 - siivous terveydenhuolto sis. wc-tilan opp. pesu- ja pukutilat wc-tila opett. puku- ja pesutila opett. puku- ja pesutila opp. pesu- ja pukutilat wc-tila kuvataide lisätila fysiikka-kemia opetusvälineet FKE sis. kemikaalivar. fysiikka-kemia fysiikka-kemia maantieto-biologia maantieto-biologia ks. seur. rivit 63 - opetusvälineet MBI - 16 kuraattori - 17 OPO - 20 kanslia arkisto rehtori apulaisrehtori atk-tuki OPO neuvottelu sähkö - 2 monistus opettajanh. ja työtila siivous arkisto liitetään opett. huon. 4 - opett. wc tila materiaalivarasto OT3 kirjasto OT3 atk/mediateekki ope/ opevar OT

31 wc-tilat - 4 OT kirjasto OT OT OT siivous varasto/mus musiikki YHTEENSÄ 2. KERROS: Hallinto- työ- ja neuvottelutilat Opetustilat Sosiaalitilat Siivoustilat 8 8 Varastotilat 3 6 Liikuntatilat Tekniset tilat - 2 KERROKSET YHTEENSÄ:

32 1 KAARI ARKKITEHDIT PURSIMIEHENKATU 22, HELSINKI PUH , FAX KANNELMÄEN PERUSKOULU, RUNONLAULAJANTIE PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMA RAKENNUSTAPASELOSTUS

33 2 0 YLEISTÄ 01 Rakennuskohde: Suunnitelma Kannelmäen peruskoulun Runonlaulajantien kiinteistön perusparantamisesta. Rakennus on kaksikerroksinen ja osittain kellarillinen. Rakennuksella on paikallavalettu betonipilari-palkkirunko, joka on jäykistetty betoniseinillä. Pitkillä julkisivuilla on sandwich-nauhaelementtejä ja päätyjen paikallavaluseinät on verhottu kahitiilimuurauksella. Betoni-elementit on päällystetty lämpörappauksella. Rakennusvuosi on 1965, suunnittelijana olivat arkkitehdit Mirja ja Jukka Similä. Rakennuksen paloluokka on P1. Peruskorjauksessa uusitaan rakennuksen lvis-tekniset verkostot. Koko rakennus kuuluu peruskorjattavaan alueeseen. Sijainti: Runonlaulajantie HELSINKI Laajuus: Kerrosala m2 Bruttoala 5585 m2 Tilavuus m3 Hyötyala 3479 m2 02 Kuvaus peruskorjaustoimenpiteistä Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä rakennetaan kokonaan uudelleen. Rakennuksen vesikatolle rakennetaan uusi ilmanvaihtokonehuone. Patteriverkostosta uusitaan n. 80 %, pääosa pattereista kunnostetaan. Pohjaviemärit uusitaan, uutta sadevesiviemäriverkkoa rakennetaan välituntipihalle sisääntuloaulan ja opetutilasiiven sokkelien vierustoille, jotka samalla eristetään. Samoin salaojat rakennetaan huoltopihan lounaisnurkan ympäri. Samalla puretaan betonirakenteiset istutuskaukalot ja keittiön lastaussilta. Lastaussilta rakennetaan uudelleen. Sähköverkko uusitaan. Toiminnallisia muutoksia tehdään erikoisluokkatiloihin, joiden kalustusta ja varustusta parannetaan. Kuvaamataidon ja teknisen työn tiloja laajennetaan, tekstiilityön opetustilat siirretään kellarikerrokseen teknisen työn tilojen naapuriin nykyisiä tiloja laajempina. Luonnontieteiden luokkatilat uusitaan, nouseva lattia yhdestä opetustilasta poistetaan. Hallinnon tiloja laajennetaan. Oppilaille rakennetaan uusia wc-tiloja, opettajien wc-tiloja laajennetaan ja kouluun rakennetaan inva-wc. 03 Aikaisemmin tehdyt peruskorjaustoimenpiteet Rakennuksen ikkunat on uusittu. Julkisivun betonielementit on pinnoitettu lämpörappauksella. Ikkunapellit on uusittu niiden liittyessä lämpörappauksella korjattuun julkisivun osaan. Kotitalouden opetustilat on remontoitu. Kellarikerroksessa sijaitseva Mansikkasali on korjattu kosteusvaurioiden takia. 04 Rakennuksen kunto / tehdyt tutkimukset Rakennuksessa on havaittu ongelmia ilmanlaadussa ja kellarissa myös kosteusongelmia. Rakennuksen kunnosta ja erilaisista havaituista ongelmista on tehty useita selvityksiä ja kartoituksia. Näitä ovat mm: - Asbestikartoitus, HKR-tekniikka valmistuu 2006

34 3 - Etelä-Kaarelan yläaste Korjaustekninen riskikartoitus rakennuksen muutos- ja korjaustöiden hankesuunnittelua varten, Tutkimusselostus 2006, Insinööritoimisto Mikko Vahanen - Helsingin kaupungin koulurakennusten sisäilmatyöryhmän loppuraportti - Etelä Kaarelan Yläaste, Kosteus- ja mikrobivauriot kuntotutkimusseloste, Insinööritoimisto Raksystems LVV-kuntotutkimus, Etelä-Kaarelan yläaste, Raksystems Etelä-Kaarelan yläaste, Tutkimusselostus, Sisäilmaongelmien ja homeen hajun selvitys HKR-rakennuttaja Elinkaaripalvelut Työmaan järjestelyt Väistötiloiksi pihalle siirretään 8 opetustilaparakkia tyyppiä Tilamarkkinat, joissa jokaisessa on kaksi luokkatilaa. Lisäksi pihalle siirretään kaksi työmaaparakkityyppistä tilaa hallintoa varten ja 4 tilaa opettajien ja oppilaiden wc-tiloiksi. Opetustilaparakit sijoittuvat välituntipihalle, osa työmaaparakeista nurmialueelle. Koska koulu toimii koko rakennustyön ajan, on erityistä huomiota kiinnitettävä työmaan siisteyteen. Työn alla olevat rakennuksen osat on eristettävä huolellisesti toimivasta koulusta siten, että palotekninen osastointi täyttyy, eikä oppilaiden käytössä olevalle alueelle leviä pölyä tms. Vaiheistus Peruskorjaustyö jaetaan vaiheisiin, koulun toiminta on käynnissä koko rakennustyön ajan. Vaiheistus on esitetty alustavasti jana-aikataulussa seuraavasti: - jana 13, opetustilasiipi, (kellari sekä 1. ja 2. krs) pohjaviemärit ja salaojat, kesto 11 kk. - jana 14, keskiosa (aula, ruokasali, keittiö, hallinto ja opetustiloja) työn aloitus yhtä aikaa opetustilasiiven kanssa - jana 15, sisältyy janan 13 töihin, sisältää kellarin lvi-työt sekä teknisen että tekstiilityön opetustilat. Sähkö ja ilmastointi voivat tässä vaiheessa toimia myös työmaa-aikaisina tilapäisjärjestelyinä. - jana 16, takaosa (voimistelusali, opetustiloja sekä entisten asuntojen tilat) - jana 17, pihatyöt, syksyllä pohjatyöt ja istutukset, seuraavana kesänä päällystetyöt. Edellisen mukaan kellarissa sijaitsevat teknisen ja tekstiilityön tilat sekä koko keskiosa rakennetaan kesän ympärillä alkaen huhtikuussa ja päättyen syyskuun lopussa. Kellarin lvi-tekniikka valmistuu samassa ajassa paitsi ilmastointi, joka jouduttaneen järjestämään vanhoilla koneilla tilapäisenä ratkaisuna. Teknisen työn ja tekstiilityön tilat valmistuvat muuta opetustilasiipeä aikaisemmin (n. 5 kk), josta johtuen kulku kyseisiin opetustiloihin joudutaan järjestämään alapihan kautta ja varapoistumistie työmaaalueen kautta. Keittiö on poissa käytöstä keväällä huhti- ja toukokuun, sekä seuraavana syksynä osan elokuusta ja syyskuun. Tänä aikana ruokailu järjestetään voimistelusalissa ja ateriat kuljetetaan lämpölaatikoissa Palmian ravintokeskuksesta. Oppilaiden liikuntatunnit pidetään joko ulkona tai muualta järjestettävässä tilassa 1 PIHA-ALUEET 10 Piha Välituntipihan asfalttipäällyste uusitaan. Pihan sadevesiviemäröinti sadevesikaivoineen uusitaan. Kts. lvi-suunnitelmat.

SVENSKA NORMALLYCEUM Perusparannus Hankesuunnitelma 1.kerros-ullakko sekä piha

SVENSKA NORMALLYCEUM Perusparannus Hankesuunnitelma 1.kerros-ullakko sekä piha SVENSKA NORMALLYCEUM Perusparannus Hankesuunnitelma 1.kerros-ullakko sekä piha 1.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI KIINTEISTÖVIRASTO / TILAKESKUS OPETUSVIRASTO RAKENNUSVIRASTO / HKR- Rakennuttaja Sisällysluettelo

Lisätiedot

HELPA ROIHUVUOREN KOULUTUSYKSIKKÖ Prinsessantie 2, 00820 Helsinki PERUSPARANNUS

HELPA ROIHUVUOREN KOULUTUSYKSIKKÖ Prinsessantie 2, 00820 Helsinki PERUSPARANNUS HELPA ROIHUVUOREN KOULUTUSYKSIKKÖ Prinsessantie 2, 00820 Helsinki PERUSPARANNUS TARVESELVITYS JA HANKESUUNNITELMA 12.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS OPETUSVIRASTO HKR-RAKENNUTTAJA 0. YHTEENVETO...

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA. Lyceiparkens skola 21.11.2014

HANKESUUNNITELMA. Lyceiparkens skola 21.11.2014 1 HANKESUUNNITELMA Lyceiparkens skola 21.11.2014 2 LYCEIPARKENS SKOLA, HANKESUUNNITELMA 18.08.2014 1. YHTEENVETO HANKKEESTA... 3 2. HANKESUUNNITELMAN LAADINTA... 4 2.1 Hankesuunnitteluun osallistuneet

Lisätiedot

Dnro TRE: 1592 /10.03.07/2014 ote pöytäkirjasta osela 11.3.2014/ 36

Dnro TRE: 1592 /10.03.07/2014 ote pöytäkirjasta osela 11.3.2014/ 36 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 25.4.2014 Liisa Parviainen HANKE TREDU Lempäälä Valkeakoskentie 19, 37500 Lempäälä ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys Tampereen

Lisätiedot

HANKE TESOMAN YHTENÄISKOULU JA PÄIVÄKOTI, PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS

HANKE TESOMAN YHTENÄISKOULU JA PÄIVÄKOTI, PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 28.2.2014 Kirsti Hankela HANKE TESOMAN YHTENÄISKOULU JA PÄIVÄKOTI, PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS Kohmankaari 11, 33310 Tampere ASIAKIRJA

Lisätiedot

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arviot. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arviot. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 27.1.2012 Liisa Parviainen HANKE AMURIN KOULUN PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS Satakunnankatu 60, 33230 Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arvio. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arvio. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 20.8.2014 Jarmo Viljakka HANKE VEHMAISTEN KOULU JA PÄIVÄKOTI Sarvannankatu 7, 33730 Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA 2011

HANKESUUNNITELMA 2011 HANKESUUNNITELMA 2011 Nikkilän sosiaali- ja terveysasema; lisärakentaminen ja perusparantaminen Jussaksentie 14 04130 SIPOO sivu 1/10 NIKKILÄN SOSIAALI- JA TERVEYSASEMA HANKESUUNNITELMA 2011 HS 3010 001

Lisätiedot

TUOMELAN KOULU perusparannus ja laajennus HANKESUUNNITELMA

TUOMELAN KOULU perusparannus ja laajennus HANKESUUNNITELMA 12.1.2011 Vantaan kaupungin tilakeskus Hankepalvelut, hankevalmistelu Kielotie 13, 01300 Vantaa TUOMELAN KOULU perusparannus ja laajennus HANKESUUNNITELMA 2(14) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. TOIMINNASTA

Lisätiedot

Hakavuoren kirkon korjaus Helsingin seurakuntayhtymä

Hakavuoren kirkon korjaus Helsingin seurakuntayhtymä Hakavuoren kirkon korjaus Helsingin seurakuntayhtymä Hankeselvitysraportti 30.4.2012 Sisältö Sivunro 1 YHTEENVETO 1 2 SELVITYKSEN OSAPUOLET 1 3 KÄYTÖSSÄ OLLEET ASIAKIRJAT 1 4 KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT 1

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KIVIJÄRVEN KOULUKESKUS KESKUSTIE 32 43800 KIVIJÄRVI

KIVIJÄRVEN KUNTA KIVIJÄRVEN KOULUKESKUS KESKUSTIE 32 43800 KIVIJÄRVI KIVIJÄRVEN KUNTA KIVIJÄRVEN KOULUKESKUS KESKUSTIE 3 43800 KIVIJÄRVI HANKESUUNNITELMA VERSIO.5 7.0.04 HANKESUUNNITELMA 7.0.04 Versio.5 Sivu (0) Sisällys. HANKESUUNNITTELUTYÖRYHMÄ... 4... YHDYSHENKILÖIDEN

Lisätiedot

EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA 08.10.2014

EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA 08.10.2014 EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA 08.10.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1. HANKESUUNNITELMATYÖRYHMÄ... 4 2. HANKKEEN TARPEELLISUUS... 4 2.1 Hankeselvitys... 4 2.2 Hankkeen tarpeellisuuden

Lisätiedot

SIPOON TERVEYSKESKUS NIKKILÄN TERVEYSASEMA

SIPOON TERVEYSKESKUS NIKKILÄN TERVEYSASEMA SIPOON TERVEYSKESKUS NIKKILÄN TERVEYSASEMA LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖ HANKESUUNNITELMA 10.9. NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 0 TIEDOT HANKKEESTA 1 YHTEENVETO

Lisätiedot

Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi

Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi!!!!!!!!!! Laatineet:!!!!!!!!!! Marko Järvitalo!!!!!!!!!! Timo Karén!!!!!!!!!!

Lisätiedot

HANKE TAMPERE-TALON TOIMINNALLINEN UUDISTUSHANKE, LAAJENNUS JA MUUTOSTYÖ Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere

HANKE TAMPERE-TALON TOIMINNALLINEN UUDISTUSHANKE, LAAJENNUS JA MUUTOSTYÖ Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 11.11.2014 Jarmo Viljakka HANKE TAMPERE-TALON TOIMINNALLINEN UUDISTUSHANKE, LAAJENNUS JA MUUTOSTYÖ Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere ASIAKIRJA

Lisätiedot

URJALAN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMA 04.12.2013 URJALA

URJALAN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMA 04.12.2013 URJALA URJALAN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMA 04.12.2013 URJALA SISÄLLYSLUETTELO 1 OPPILAITOS JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ... 4 1.1 OPPILAITOS... 4 1.2 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ... 4 2 HANKESUUNNITELMAN LAATIJAT JA

Lisätiedot

AS OY RISUPADONTIE 4. RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 LINJASANEERAUS

AS OY RISUPADONTIE 4. RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 LINJASANEERAUS AS OY RISUPADONTIE 4 RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 LINJASANEERAUS 00640 Helsinki 2(33) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISET TIEDOT... 4 1.1 Rakennuskohde... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTO OTANIEMEN KAMPUSKIRJASTO PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

AALTO-YLIOPISTO OTANIEMEN KAMPUSKIRJASTO PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA AALTO-YLIOPISTO OTANIEMEN KAMPUSKIRJASTO PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA ARKKITEHDIT NRT OY JKMM OY WISE GROUP FINLAND OY OY PQR CONSULT AB SÄHKÖ-OHMI OY ALUSTAVA 27.03.2014 27.03.2014 1(22) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Riilahden toimintakeskus, peruskorjaus ja laajennus Hankesuunnitelma 21.5.2014 Täsmennyksiä 4.9.2014 (kappaleet: 12., 15. ja 16.)

Riilahden toimintakeskus, peruskorjaus ja laajennus Hankesuunnitelma 21.5.2014 Täsmennyksiä 4.9.2014 (kappaleet: 12., 15. ja 16.) 1 (15) Riilahden toimintakeskus, peruskorjaus ja laajennus Hankesuunnitelma 21.5.2014 Täsmennyksiä 4.9.2014 (kappaleet: 12., 15. ja 16.) Ilmakuva Riilahden toimintakeskuksesta kiinteistörajoineen 2 (15)

Lisätiedot

KARHUNMÄEN KOULU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 24.11.2014. Oulun normaalikoulun alakoulun solu

KARHUNMÄEN KOULU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 24.11.2014. Oulun normaalikoulun alakoulun solu Oulun normaalikoulun alakoulun solu KARHUNMÄEN KOULU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 Joensuun kaupunki / Joensuun Tilakeskus Länsikatu 15, rakennus 2, 80110 Joensuu / p. 013 267 7111 / y-tunnus

Lisätiedot

Myllypuron sairaala Ilmanvaihtokonehuoneiden peruskorjaus TEKNINEN HANKESUUNNITELMA

Myllypuron sairaala Ilmanvaihtokonehuoneiden peruskorjaus TEKNINEN HANKESUUNNITELMA Myllypuron sairaala Ilmanvaihtokonehuoneiden peruskorjaus TEKNINEN HANKESUUNNITELMA HELSINGIN KAUPUNKI KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS 10.5.2007 TIEDOT HANKKEESTA, TIIVISTELMÄ...3 Hankkeen nimi...3 Osoite...3

Lisätiedot

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI Oulun kaupunki JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI HANKESUUNNITELMA Hankesuunnitteluryhmä 10.10.2012 Rehtori Markku Väisänen, opetuspalvelut Kirjastonhoitaja Eeva Mäkinen,

Lisätiedot

TAPANILAN ALA-ASTE VELJESTENPIHA 2 TEKNINEN PERUSKORJAUS

TAPANILAN ALA-ASTE VELJESTENPIHA 2 TEKNINEN PERUSKORJAUS TAPANILAN ALA-ASTE VELJESTENPIHA 2 TEKNINEN PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 29.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 TIIVISTELMÄ Hankkeen perustiedot Tapanilan ala-aste A-osa, Veljestenpiha 2 Kaupunginosa

Lisätiedot

PERUSKORJAUS. HANKESUUNNITELMA 6.2.2015 Sivu 1/9

PERUSKORJAUS. HANKESUUNNITELMA 6.2.2015 Sivu 1/9 HANKESUUNNITELMA 6.2.2015 Sivu 1/9 Tilaaja: Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Yliopistonkatu 27 20100 TURKU Hanke: Turun Suomalaisen Yhteiskoulun (TSYK) koulukiinteistön peruskorjaaminen ja vuokraus

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 2 (2/54)

Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 2 (2/54) Kaupunginhallitus 20.1.2014 oheismater. asianro 3 (1/54) Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 12 (1/54) Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 2 (1/54) KUNTOARVIO ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI MANNILANTIE 4 44100

Lisätiedot

LIITE 4 KUNTOARVIO 31.8.2009 ÄÄNEKOSKEN SEURAKUNTA LAAJANIEMEN LEIRIKESKUS. Lausunto 2 (29) Laajaniemen leirikeskus

LIITE 4 KUNTOARVIO 31.8.2009 ÄÄNEKOSKEN SEURAKUNTA LAAJANIEMEN LEIRIKESKUS. Lausunto 2 (29) Laajaniemen leirikeskus Lausunto 2 (29) KUNTOARVIO ÄÄNEKOSKEN SEURAKUNTA LAAJANIEMEN LEIRIKESKUS LIIMATTALANTIE 575 44150 ÄÄNEKOSKI ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 1. YHTEENVETO 4 1.1 Rakennustekniikka...

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA 28.2.2014 Kirsti Hankela. Tarveselvitys Tesoman palloiluhallin tarveselvitys 17.11.2011, Dnro TRE: 8882/10.03.06/2011.

HANKESUUNNITELMA 28.2.2014 Kirsti Hankela. Tarveselvitys Tesoman palloiluhallin tarveselvitys 17.11.2011, Dnro TRE: 8882/10.03.06/2011. TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 28.2.2014 Kirsti Hankela HANKE TESOMAN PALLOILUHALLI Tesoman valtatie 44, 33310 Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys Tesoman

Lisätiedot

1 (19) Kirkkojärven päiväkoti ja nuorisotila, korvaava uudisrakennus Hankesuunnitelma 1.11.2013

1 (19) Kirkkojärven päiväkoti ja nuorisotila, korvaava uudisrakennus Hankesuunnitelma 1.11.2013 1 (19) Kirkkojärven päiväkoti ja nuorisotila, korvaava uudisrakennus Hankesuunnitelma 1.11.2013 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yhteenveto hankkeesta... 3 2. Hankesuunnitelman laadinta... 4 3. Hankkeesta aiemmin

Lisätiedot

Yläniementie 29. PVM 10.10.2013 Sivu 1/14 LAUKAAN KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUASUNNOT. Tilaaja: Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA

Yläniementie 29. PVM 10.10.2013 Sivu 1/14 LAUKAAN KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUASUNNOT. Tilaaja: Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA LAUKAAN KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUASUNNOT HANKESUUNNITELMA PVM 10.10.2013 Sivu 1/14 Tilaaja: Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA Hanke: Laukaan kehitysvammaisten asuntoryhmä Ohjatun asumisen yksikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TILAKESKUS Puutarhakatu 2 TEL. 03 314 611 PL 487 33101 TAMPERE FAX. 03 314 66 475 25.1.2003 KORJAUSTARVESELVITYS

TAMPEREEN KAUPUNKI TILAKESKUS Puutarhakatu 2 TEL. 03 314 611 PL 487 33101 TAMPERE FAX. 03 314 66 475 25.1.2003 KORJAUSTARVESELVITYS TAMPEREEN KAUPUNKI TILAKESKUS Puutarhakatu 2 TEL. 03 314 611 PL 487 33101 TAMPERE FAX. 03 314 66 475 25.1.2003 KORJAUSTARVESELVITYS PYYNIKIN UIMAHALLI Pirkankatu 10 33230 Tampere Korjaustarveselvitys 25.1.2003

Lisätiedot