KANNELMÄEN PERUSKOULU RUNONLAULAJANTIE 40 HANKESUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANNELMÄEN PERUSKOULU RUNONLAULAJANTIE 40 HANKESUUNNITELMA 31.1.2007"

Transkriptio

1 KANNELMÄEN PERUSKOULU RUNONLAULAJANTIE 40 PERUSPARANNUS JA MUUTOS HANKESUUNNITELMA HELSINGIN KAUPUNKI OPETUSVIRASTO TILAKESKUS HKR-Rakennuttaja

2 Kannelmäen peruskoulu, Runonlaulajantie, perusparannus, hankesuunnitelma, SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEENVETO Hankkeen perustiedot Hankkeen tarpeellisuus Laajuus ja aikataulu Rakennuskustannukset Vuokrakustannukset ja rahoitus TOIMINNALLISET LÄHTÖKOHDAT Hankkeesta tehdyt päätökset Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys TOIMINNAN KUVAUS LAAJUUS JA TILAOHJELMA Tilat nykyisin Tilat hankkeen toteutumisen jälkeen Laajuus Vaihtoehtoiset toteutustavat Tilaohjelma Pohjapiirustukset RAKENNUSPAIKKA JA RAKENTAMISKELPOISUUS Hankkeen sijainti Selvitys asemakaavasta Rakennuslupa-asiat Kunnallistekniikka Perustamisolosuhteet LAATUTASO Toiminnallinen laatutaso Tekninen laatutaso Kuntotutkimukset Rakennetekniikka LVI-tekniikka Sähkötekniikka Rakennustyön järjestelyt ja vaiheistus AIKATAULU KUSTANNUKSET RAHOITUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUS JA HENKILÖSTÖ Vuokra Irtaimisto TOTEUTUS- JA YLLÄPITOVASTUUT VÄISTÖTILAT JA TOIMINTAOLOSUHTEET KORJAUS- JA MUUTOSTYÖN AIKANA Liitteet:...25 Työryhmä Tilaluettelo / tilavertailu Rakennustapaselostus ja tilaluettelo...25 LVI-selostus Sähköselostus Kustannuslaskelma... 25

3 Kannelmäen peruskoulu, Runonlaulajantie, perusparannus, hankesuunnitelma, YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus ja aikataulu 1.4 Rakennuskustannukset 1.5 Vuokrakustannukset ja rahoitus Kannelmäen peruskoulu, Runonlaulajantie 40, Helsinki Kiinteistön ja piha-alueen perusparannustyö. Hankesuunnitteluryhmään kuuluivat opetus-, kiinteistö- ja rakennusviraston edustajat sekä konsultit, ks liite 1. Kannelmäen peruskoulu aloitti toimintansa Koulu toimii kolmessa eri koulurakennuksessa: Kanneltie 1, Kaarelanraitti 1 ja Runonlaulajantie 40. Rakennusten opetustiloja käytetään monipuolisesti ja joustavasti eri aineiden opetuksessa vuosiluokilla 1-9 ja koulun muussa toiminnassa. Koulun painotuksia ovat matematiikka, liikunta ja muotoilukasvatus. Koulussa on kaksi ala-asteen erityisopetusryhmää, kaksi yläasteen erityisopetusryhmää ja nivelluokka. Peruskoulun oppilasmäärä on tällä hetkellä 780 oppilasta, joista alaasteikäisiä on 502 ja yläasteikäisiä 279. Runonlaulajantien ja Kanneltien koulurakennusten yhteenlaskettu oppilaskapasiteetti on 791. Runonlaulajantien kiinteistön oppilaskapasiteetti on 360 yläasteen oppilasta. Opettajia on 30 sekä kouluhuoltohenkilöstöä 8 henkeä. Koulussa on kärsitty huonosta sisäilmasta, mikä johtuu puutteellisesta ilmanvaihdosta sekä huonokuntoisten ja puutteellisten rakenteiden aiheuttamista kosteusvaurioista. Rakennuksen kunnosta ja kunnostamistarpeesta on tehty useita tutkimuksia ja selvityksiä (kohta 6.2.1), jotka osoittavat teknisten korjausten tarpeellisuuden. Teknisten parannusten lisäksi koulurakennuksessa tarvitaan toiminnallisia muutoksia, jotka johtuvat mm opetustilojen varustuksen vanhentumisesta, lukion poismuutosta sekä ala- ja yläasteen muuttumisesta yhtenäiseksi peruskouluksi. Hyötyala on yhteensä hym², huoneistoala htm² ja bruttoala brm². Alustavan aikataulun mukaan toteutussuunnittelu aloitetaan huhtikuussa 2007, rakentaminen huhtikuussa 2008, ja tilat valmistuvat lokakuussa Kustannusarvio on 7,43 milj euroa, alv 0 %, (9,05 milj euroa alv 0%). Kausi 11/2006, RI = 118,1 ja THI = 144,2, 1330 euroa / brutto-m² ja 1616 euroa / huoneisto-m². Nykyinen vuokra on 7,80 euroa / htm² / kk, euroa / kk ja

4 Kannelmäen peruskoulu, Runonlaulajantie, perusparannus, hankesuunnitelma, TOIMINNALLISET LÄHTÖKOHDAT 2.1 Hankkeesta tehdyt päätökset euroa / vuosi. Tuleva vuokra on 15,00 euroa / htm² / kk, euroa / kk ja euroa / vuosi. Väistötilan vuokrakustannukset ovat euroa ja muuttokustannukset euroa. Eivät sisälly hankkeen kustannusarvioon. Hanke sisältyy vuosien talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan, jossa sille on varattu määrärahaa seuraavasti: V euroa V euroa V euroa V euroa Hankkeen rahoitustarve otetaan huomioon rakentamisohjelmaa tarkistettaessa. Kannelmäen ala-aste ja Etelä-Kaarelan yläaste yhdistyivät yhtenäiseksi peruskouluksi. Yhdistynyt koulu toimii Kannelmäen ala-asteen koulun (Kanneltie 1, Helsinki) ja Etelä-Kaarelan yläasteen koulun (Runonlaulajantie 40, Helsinki) ja Kaarelanraitin tiloissa. Kannelmäen peruskoulun osoitteessa Runonlaulajantie 40 olevan rakennuksen perusparannus sisältyy opetuslautakunnan hyväksymään perusparannushankkeiden tarveselvitykseen. Hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle on varattu kaupunginvaltuuston hyväksymässä talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa 4,12 milj. euroa vuosille Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys Koulurakennus on rakennettu v. 1966, suunnittelijoina Mirja ja Jukka Similä. Rakennusta ja sen teknisiä järjestelmiä on aiemmin perusparannettu useina erillisinä projekteina. Kunnostettuja tiloja ovat mm. kuumennuskeittiö ja kotitalouden opetustila. Toinen asunto on muutettu opetustilaksi. Hallinnon tiloja on laajennettu entiseen luokkahuoneeseen. Kellariin on varustettu atkopetustila. Ikkunat on uusittu. Rakennuksessa on kuitenkin edelleen useita teknisiä parannustarpeita. Koulussa on todettu olevan huono sisäilma, joka johtuu puutteellisesta ilmanvaihdosta. Lisäksi rakennuksesta on löytynyt useita kosteusvaurioita, jotka ovat johtuneet huonokuntoisista rakenteista ja puuttuvasta salaojituksesta. Sisäilman laadun parantamiseksi on huonokuntoinen ja toimimaton ilmanvaihtojärjestelmä uusittava. Kosteusvaurioiden korjaamiseksi ja ehkäisemiseksi on alkuperäinen, huonokuntoinen vesi- ja viemärijärjestelmä uusittava, puku- ja pesutilojen huonokuntoiset vesieristykset ja laatoitukset on korjattava. Rakennuksen huonokuntoiset kahitiilijulkisivut on korjattava ja sisäpihan puoleisille sivuille on rakennettava salaojitus. Pääosa rakennuksen sähkö- ja

5 Kannelmäen peruskoulu, Runonlaulajantie, perusparannus, hankesuunnitelma, valaistusjärjestelmistä ovat alkuperäisiä ja käyttöikänsä päässä. Ne on uusittava. Teknisten parannusten lisäksi koulurakennuksessa tarvitaan toiminnallisia parannuksia, jotka johtuvat opetustilojen varustuksen vanhentumisesta, lukion muuttamisesta toiseen rakennukseen ja osittain ala-asteen ja yläasteen koulujen muuttumisesta yhtenäiseksi peruskouluksi. Rakennuksen kunnosta ja kunnostamistarpeesta on tehty useita tutkimuksia ja selvityksiä, jotka osoittavat teknisten korjausten tarpeellisuuden. Luettelo tärkeimmistä tutkimuksista löytyy kohdasta TOIMINNAN KUVAUS Alun perin Runonlaulajantie 40:n rakennuksessa toimi Etelä-Kaarelan yhteiskoulu. Sittemmin se muuttui Etelä-Kaarelan yläasteeksi ja lukioksi. Lukio on muuttanut rakennuksesta vuonna 2003, jolloin tiloja jäi käyttämään Etelä- Kaarelan yläaste. Vuonna 2006 yläaste yhdistettiin hallinnollisesti Kannelmäen ala-asteen koulun kanssa yhtenäiseksi peruskouluksi. Kannelmäen peruskoulu toimii kolmessa eri rakennuksessa: Kanneltie 1, Kaarelanraitti 1 ja Runonlaulajantie 40. Rakennusten opetustiloja käytetään monipuolisesti ja joustavasti eri aineiden opetuksessa vuosiluokilla 1-9 ja koulun muussa toiminnassa. Koulussa on kaksi ala-asteen erityisopetusryhmää, kaksi yläasteen erityisopetusryhmää ja nivelluokka. Kannelmäen peruskoulussa käytetään ja kehitetään vaihtelevia ja monipuolisia opetus- ja arviointimenetelmiä, jotka ottavat huomioon erilaiset oppijat ja oppimistyylit. Koulun painotuksia ovat matematiikka, liikunta ja muotoilukasvatus. Peruskoulun oppilasmäärä on tällä hetkellä 780 oppilasta, joista alaasteikäisiä 502 ja yläasteikäisiä 279. Runonlaulajantien ja Kanneltien koulurakennusten yhteenlaskettu oppilaskapasiteetti on 791. Runonlaulajantien kiinteistön oppilaskapasiteetti on 360 yläasteen yleisopetuksen oppilasta. Koulussa on opettajia 30 sekä kouluhuoltohenkilöstöä 8. Valmisteilla olevan kouluverkkoselvityksen mukaan toiminta tulee jatkumaan rakennuksessa nykyisellään. Koulu jatkaa toimintaansa peruskorjauksen jälkeen uudistetuissa ja sisäilmaltaan ja muilta olosuhteiltaan vaatimukset täyttävässä koulurakennuksessa opetussuunnitelman ja tavoitteiden mukaisesti. Tekninen laatutaso ja suunnitteluratkaisut, katso kohta LAAJUUS JA TILAOHJELMA 4.1 Tilat nykyisin

6 Kannelmäen peruskoulu, Runonlaulajantie, perusparannus, hankesuunnitelma, Rakennus on 1960-luvun tyypillinen kaksikerroksisen, osittain kellarillinen koulurakennus. Tilat sijaitsevat kaksikerroksisen keskusaulan ympärillä osittain sivukäytävän varrella. Teknisen työn tilat on rakennettu kellariin luvulla. Suurin osa sekä yleis- että aine opetustiloista on m2 kokoisia. Aineopetustilat ovat pääosin alkuperäisiä eivätkä kooltaan ja varustetasoltaan vastaa nykyajan vaatimuksia. Teknisen työn tilat ovat pienet, turvallisuudeltaan puutteelliset eivätkä täytä kaikkia opetussuunnitelman asettamia vaatimuksia. Koulusta puuttuu nykyaikainen kirjasto-mediateekki. Hallinnolle on rakennettu uudet tilat 1990-luvulla. Opettajien työtilat ovat puutteelliset ja saniteettitilat ovat ahtaat. Oppilashuollon tilat sijaitsevat hajallaan koulurakennuksessa. Neuvottelutila ja atk-tukihenkilön huone puuttuvat. Näyttämön tekniikka on vanhentunut. Puku- ja pesutilat ovat huonokuntoiset. Lattioiden huonokuntoiset vesieristykset ovat aiheuttaneet kosteusvaurioita. Tilojen akustiikka on huono. Isot, ulkoa käytettävät oppilaiden wc-tilat on poistettu käytöstä. Oppilaiden wc-tiloja on liian vähän. Keittiö, ruokailutila ja kotitaloustila on perusparannettu 1990-luvulla. Rakennuksessa on kaksi asuntoa, jotka ovat koulukäytössä. Toinen asunnoista on kunnostettu opetustilaksi, toinen on alkuperäisessä asussaan. Rakennuksessa ei ole hissiä. 4.2 Tilat hankkeen toteutumisen jälkeen Yleisopetuksen tilat sekä aineopetustilat perusparannetaan. Teknisen työn tila laajennetaan ja sen turvallisuutta parannetaan. Laajennukseen sijoitetaan puuttuva moottoriteknologian tila. Tekstiilityön tila siirretään kellarikerokseen teknisen työn tilan läheisyyteen ja varustetaan kankaankudontaa ja - painantaa sekä huovutustöitä varten. Kuvataiteen tilan yhteyteen rakennetaan varasto ja pimiö sekä asianmukaiset tilat muovailulle ja keramiikkauunille. Luonnontieteiden opetustilat välinevarastoineen perusparannetaan toiseen kerrokseen yhtenäiseksi ryhmäksi. Nousevalattiainen fysiikan opetustila muutetaan tasalattiaiseksi. Tilat kalustetaan ja varustetaan uudelleen. Välinevarastoon rakennetaan asianmukainen varasto kemikaalien säilytykseen. Kirjasto-mediateekki sijoitetaan keskeisesti keskusaulan yhteyteen lähelle opetustiloja. Opettajien huone perusparannetaan ja opettajille rakennetaan työtiloja. Opettajien wc-tiloja laajennetaan. Kuraattorille ja opinto-ohjaajalle rakennetaan uudet tilat hallintotilojen läheisyyteen. Neuvotteluhuone ja atktukihenkilö sijoitetaan hallinnon tilojen yhteydessä oleviin tiloihin. Näyttämö varustetaan näyttämö-, ääni- ja valotekniikalla noudattaen opetusviraston ohjetta. Oppilaiden ja liikunnanopettajien puku- ja pesutilat perusparannetaan ja akustiikkaa parannetaan. Uusia oppilaiden wc-tiloja rakennetaan luokkasiipeen ja vanhat wc-tilat perusparannetaan. Wc-tiloja on perusparannuksen jälkeen riittävästi.

7 Kannelmäen peruskoulu, Runonlaulajantie, perusparannus, hankesuunnitelma, Henkilökunnan sosiaali- ja taukotilat miehille ja naisille rakennetaan entisen saunan ja varastojen paikalle. Siivouskeskus kunnostetaan. Keskiaulaan asennetaan hissi. Liikuntaesteisille rakennetaan wc-tila. Tiloista pyritään mahdollisuuksien mukaan tekemään esteettömiä. Tilaluettelo on liitteenä. Siitä käyvät ilmi mm tilojen muuttuvat käyttötarkoitukset. 4.3 Laajuus Tilojen laajuus on; hyötyala hym², huoneistoala htm² ja bruttoala brm². 4.4 Vaihtoehtoiset toteutustavat 4.5 Tilaohjelma Koulurakennus on päätetty esittää korjattavaksi yhtenä kokonaisuutena. Rakennustyöurakka voidaan vaiheistaa kolmeksi selkeäksi kokonaisuudeksi ja väistötilaparakkien sijoittaminen pihalle on mahdollista. Näin koulu pystyy toimimaan koko rakennustyön ajan. Vaiheistus on esitetty alustavasti kohdassa 6.3 ja väistötilat kohdassa 12. Teoreettinen tilamitoitus on laadittu valtakunnallisten tilamitoitusohjeiden mukaisesti. Ohjelmaan on lisätty tukipalvelujen vaatima tilantarve. Tilamitoituksessa on otettu huomioon Kannelmäen peruskoulun Kanneltien ja Runonlaulajantien rakennusten yhteinen tilantarve.

8 Kannelmäen peruskoulu, Runonlaulajantie, perusparannus, hankesuunnitelma, Kapasiteetti /3, min. 526 OPH 7-9 1/3 min. 263 suos. Nykyiset tilat Nykyiset tilat Hankesuunnit. Korjaus- Hki-lisä Kanneltie Runonlaulajant.Runonlaulajant. tarve Hallinto-, työ- ja neuvottelutilat rehtori ei apulaisrehtori ei kanslia ei vahtimestari ei opett.h. ja työhuone ei tv- ja radio (atk-tuki) uusi tila opinto-ohjaaja ei neuv 20 psyk kur on laaja-al.eo kpl laaja-al.eo kpl ark-var ei monistus+mat hallinnon käytävässä on kirjasto ( ) 2 kpl huonokuntoinen on Opetustilat tietotekniikka atk ja mediateekki ma-bi uudet varust. Ja kalust on pienoiskasvih. 20 tekstiili 2 kpl uudet tilat on musiikki 2 kpl kunnostus on kuvataide 2 kpl alkuperäinen, on keramiikkauuni luokassa, huono varustetaso fys-kem pp 1982, huonokuntoiset, nousevalattiainen 1 kpl on tekninen työ 2 kpl pp-suunnitelma 1998, on ei toteutettu kotitalous perusparannettu ei yleis- ja e-opetustilat vesipisteet puuttuu on Sosiaalitilat opett. puku- ja pesut on opettajien wc laajennetaan on sostila + taukotila uusitaan on oppilaiden wc (13-18 kpl á 1,5 m2) on terveydenhoitotila ok ei oppilaskunnan h lisäksi yht. käyttö 42 opp.henk.koht.om.säil sijoitt. Käytäville on siivoustilat huonokuntoiset on Ruokailu+keittiö kouluravintola 2 kpl perusparannettu keittiö 2 kpl perusparannettu ei Asunto EDELLISET YHTEENSÄ Kannelmäki ja Et-Kaarela yht, 5042 Varastotilat näytt.var on tuolivar. 35 voim.väl.v on ulkourh.var kiint.hoitotila opetusvälinevar ope / opevar on maastotyösk.väl.v. 20 kellarivarastoja Liikuntatilat liikuntasali näyttämö opp. puku- ja pesutilat näyttämötekniikka uusit on huonokuntoiset, akustiikka! on YHTEENSÄ

9 Kannelmäen peruskoulu, Runonlaulajantie, perusparannus, hankesuunnitelma, Pohjapiirustukset Pääasialliset muutostyöt Teknisen työn tiloja on laajennettu 234m2 322m2 Tekstiilityön tilat on siirretty kellarikerrokseen nykyistä suurempiin tiloihin (85m2 110m2). Tilat muodostavat yhtenäisen käsityön opetuskokonaisuuden. TEKSTIILITYÖ TEKNINEN TYÖ Kellarikerrokseen on muodostettu sosiaalitilat sekä taukotila koulun teknistä henkilökuntaa varten. Tilat ovat nykyisinkin olleet vastaavassa käytössä, joskin puutteellisina, mm. kellarikerroksessa ei ole ollut wc-tiloja. SOSIAALITILAT TAUKOTILA KELLARIKERROKSEN POHJAPIIRUSTUS

10 Kannelmäen peruskoulu, Runonlaulajantie, perusparannus, hankesuunnitelma, Pääasialliset muutostyöt Ensimmäiseen kerrokseen rakennetaan uusi inva-wc, muutetaan etuhuoneellinen wc kahdeksi erilliseksi tilaksi, sekä rakennetaan kolme uutta wc-tilaa. Entisestä tekstiilityön opetustila jaetaan kahteen osaan. Toista OT2:ta käyttää myös oppilaskunta. UUDET WC-TILAT KOTITALOUS 1. KERROKSEN POHJAPIIRUSTUS

11 Kannelmäen peruskoulu, Runonlaulajantie, perusparannus, hankesuunnitelma, Pääasialliset muutostyöt 2. kerrokseen muodostetaan luonnon tieteiden luokista ja niiden opetusvälinevarastoista / opettajien työtiloista kiinteä kokonaisuus. Kirjasto ja siihen liittyvä atk / mediateekki sijoitetaan aulan portaikon yläpäähän keskeiselle paikalle koulussa. Kuvataiteen tiloja laajennetaan ottamalla lisätilaa entisen asunnon puolelta. Hallintotiloja on laajennettu viereiseen luokkatilaan, josta osasta muodostuu maantiedon ja biologian opetusvälineiden varasto ja opettajan työtila. UUDET WC-TILAT ENT. ASUNNOT MEDIATEEKKI KIRJASTO KUVATAIDE LUONNONTIETEEN LUOKAT HALLINTOTILAT 2. KERROKSEN POHJAPIIRUSTUS

12 Kannelmäen peruskoulu, Runonlaulajantie, perusparannus, hankesuunnitelma, RAKENNUSPAIKKA JA RAKENTAMISKELPOISUUS 5.1 Hankkeen sijainti x Rakennus sijaitsee Kannelmäen itäosassa Hämeenlinnanväylän läheisyydessä. Tontti rajoittuu puistoalueeseen ja katuun. Tontin pohjoispuolella on pientaloasutusta. Sijaintivaihtoehtoja hankkeelle ei ole. Kouluverkkotutkimuksessa koulu on esitetty säilytettäväksi.

13 Kannelmäen peruskoulu, Runonlaulajantie, perusparannus, hankesuunnitelma, ASEMAPIIRUSTUS. 5.2 Selvitys asemakaavasta 5.3 Rakennuslupa-asiat Tontti sijoittuu asemakaavassa kortteliin, jonka merkintä on: YOS-Opetus- ja sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. Nykyinen ja tuleva käyttö ovat asemakaavan mukaisia. Koulun pohjoispuolella olevan pientaloalueen asemakaavaa tarkistetaan parhaillaan. Alueelle on tulossa jonkin verran lisäasutusta. Kohde tulevine muutoksineen on esitelty ksv:n aluearkkitehdille (Suvi Tyynilä). Rakennuksen selkeää horisontaalista linjaa tulee jatkossakin kunnioittaa. Vesikatolle rakennettavan iv-konehuoneen hahmon tulee olla mahdollisimman matala, kapea ja pitkänomainen. Rakennukseen ei kohdistu suojelumääräyksiä. Rakennukseen tehdään uusia märkätiloja sekä entisten märkätilojen muutostöitä, paloaluejakoa muutetaan, ja katolle rakennetaan uusi IV-konehuone. Hankkeelle haetaan rakennuslupaa. Suunnitellut muutokset on esitetty rakennusvalvontaviraston edustajalle.

14 Kannelmäen peruskoulu, Runonlaulajantie, perusparannus, hankesuunnitelma, Kunnallistekniikka Sähkö- ja teleliittymät Kaupunkikuva-asiantuntijan kannalta on tulevan ilmanvaihtokonehuoneen hahmo merkityksellinen hyvän lopputuloksen kannalta. Hankesuunnitelman luonnokset on esitetty pelastuslaitoksen riskienhallintayksikön edustajalle. Rakennus on liitetty maakaapeleilla energialaitoksen sekä teleoperaattorin verkkoihin. Maakaapelit säilyvät nykyisellään. Energialaitoksen muuntamo sekä puhelin- ja kuitujakamot sijaitsevat rakennuksen pohjoissiivessä pääkeskuksen läheisyydessä, jossa liittymisjohtojen liityntäpisteet sijaitsevat. Pienjänniteliittymisjohto uusitaan muuntamon pienjännitekeskukselta uudelle pääkeskukselle. Puhelinliittymisjohto jatketaan nykyiseltä talojakamolta uudelle talojakamolle. Kuituliittymisjohto uusitaan kuitujakamolta yleiskaapeloinnin pääristikytkentätelineelle. Rakennuksessa on omat antennit, jotka hyödynnetään jatkossakin. LVI- tekniset liittymät Rakennus on liitetty alueen kunnallisteknisiin verkostoihin. Liittymiin ei tule muutoksia. 5.5 Perustamisolosuhteet Rakennuksen pohjoispäädyssä on kallio lähellä maanpintaa ja laskee alapäin etelään tultaessa. Kallion päällä on tiivis moreenikerros. Moreenikerroksen yläpuolella on hiedan ja saven kerrostumia. Rakennusalueella esiintyy hyvin vettä läpäiseviä maakerroksia, joissa sateisina aikoina kulkee paljon vettä. Tästä johtuen uudet salaojat tehdään tuplaputkituksena. Rakennus on perustettu kalliolle, paitsi opetussiiven osuus, missä perustukset ovat maanvaraisia perustettuna moreenikerroksen varaan. 6. LAATUTASO 6.1 Toiminnallinen laatutaso Toiminnallisen laadun tavoitteena on turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö, joka on pedagogisesti tarkoituksenmukainen, esteettinen ja viihtyisä ja joka edistää psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Rakennuksen tulevan laatutason tavoitteena on luoda nykymääräykset täyttävä oppimisympäristö sisäilman ja muiden kriteerien suhteen. Rakennukseen toteutetaan nykyisten määräysten edellyttämät hissi ja inva-wc.

15 Kannelmäen peruskoulu, Runonlaulajantie, perusparannus, hankesuunnitelma, Tekninen laatutaso Kuntotutkimukset Rakennuksen kunnosta ja sisäilmaongelmista on tehty useita tutkimuksia ja selvityksiä. Ohessa luettelo tärkeimmistä: - Asbestikartoitus, HKR-tekniikka Etelä-Kaarelan yläaste Korjaustekninen riskikartoitus rakennuksen muutos- ja korjaustöiden hankesuunnittelua varten, Tutkimusselostus 2006, Insinööritoimisto Mikko Vahanen - Helsingin kaupungin koulurakennusten sisäilmatyöryhmän loppuraportti - Etelä Kaarelan Yläaste, Kosteus- ja mikrobivauriot kuntotutkimusseloste, Insinööritoimisto Raksystems LVV-kuntotutkimus, Etelä-Kaarelan yläaste, Raksystems Etelä-Kaarelan yläaste, Tutkimusselostus, Sisäilmaongelmien ja homeen hajun selvitys HKR-rakennuttaja Elinkaaripalvelut 2005 Yhteenveto kuntotutkijan (Ins. tsto Mikko Vahanen) suosittelemista korjaustoimenpiteistä: Välittöminä huolto- ja korjaustöinä suositellaan seuraavia toimenpiteitä: - Kattokaivojen ja -pintojen puhdistus ja rengassiivilöiden asennus kattokaivoihin - Ilmanvaihtojärjestelmän saattaminen toimintakuntoon ja kouluisännän ohjeistus ilmanvaihtokoneiden toiminnasta, huollosta ja käytöstä - Liikuntasalin patteriventtiilin ja liikuntasalin varastossa sijaitsevan sulkuventtiilin vuotojen korjaus - Luoteissivun portaan lehtien poisto ja sadevesiviemärin toiminnan varmistus - Kaakkoispäädyssä sijaitsevan pintavesien aiheuttaman maansyöpymän korjaus Rakennuksen tulevien korjaustöiden yhteydessä suositellaan suoritettavaksi seuraavia toimenpiteitä: - Rakennuksen kaakkoispäädyn alueen pintavesien ohjauksen tarkastus ja korjaus siten, että vedet eivät ohjaannu rakennuksen päädyssä sijaitsevia portaita pitkin rakennuksen takasivulle. - Pohjoisnurkan ja luoteissivunalueen maanpinnan muotoilu rakennuksesta poispäin viettäväksi ja sokkelin vedeneristys - Luoteissivulla sijaitsevan portaan vedenpoiston varmistus esimerkiksi puiden oksia karsimalla - Kellarin ryömintätilallisen osan lattiapintojen kuivatus ja lattia sekä seinäpintojen pinnoitus kosteutta hyvin läpäisevillä pinnoitteilla - Vesikaton paikallinen korjaus pääsisäänkäynnin kohdalla - Ikkunarakenteiden liittymien tiivistys ja ikkunoiden vesipeltien uusinta sekä kallistusten tarkistus/parantaminen - Ikkunapuitteiden tiivistäminen - Julkisivumuurauksen uusinta pahimmin vaurioituneilta osilta, kuten esim. ikkunoiden alta

16 Kannelmäen peruskoulu, Runonlaulajantie, perusparannus, hankesuunnitelma, Rakennetekniikka - Keittiön tiskauspisteen järjestäminen siten, että tiskauksessa syntyvä kosteus ei jatkossa vaurioita rakenteita. Rakennuksen ulkopuoliset korjaus- ja muutostyöt Rakennuksen ulkovaippa Salaojia uusitaan välituntipihan itä- ja eteläsivulta, huoltopihan puolelta sekä luoteisnurkan istutuskaukaloiden ja keittiön lastauslaiturin alaiselta osalta. Samalla kyseisiin sokkelipintoihin lisätään vesi- ja lämmöneristys. Pihan poikki kaivetaan uusittavien viemärilinjojen kaivannot. Välituntipihan lounaisreunalla pihan kallistuksia muutetaan siten, etteivät sadevedet ohjaudu alapihalle johtavaan portaikkoon. Rakennuksen luoteisnurkassa entisen asunto-osan ja koulun liittymäkohdassa maaston kallistuksia muutetaan rakennuksesta poispäin johtaviksi. Keittiön lastauslaituri ja keittiön sisäänkäyntiportaat rakennetaan uudelleen, alueen betoniset istutuskaukalot puretaan. Koulun välituntipihan pinnoitteet, varusteet ja kalusteet uusitaan peruskorjauksen jälkeen. Teknisen työn purunpoistotila uusitaan. Vesikaton kermieristeet on uusittu vuonna Tässä peruskorjauksessa puretaan rakennuksen vesikaton matalta osalta (aulan ja käytävien katot) kermikerrokset ja laudoitus sekä rakennusaineiset iv-kanavat. Vesikatossa tai sen kanavistoissa ei ole asbestia. Uudelleen rakennettaessa katto tehdään lämmöneristykseltään nykymääräykset täyttäväksi. Lämmöneristettä lisätään 200 mm. Liikunta/juhlasalin kattoon lisätään samoin 200 mm lämmöneristystä uusien iv-kanavien asennuksen yhteydessä. Aulan katossa olevista kattoikkunoista yhteen asennetaan savunpoistoikkunat. Uuden IV-konehuoneen runko tehdään teräsrakenteisena ja katon kantavana rakenteena ovat teräspalkit ja profiilipelti. Ikkunajulkisivujen betonielementit on aikaisemmin korjattu päällystämällä ne lämpörappauksella jolloin myös vesipeltien kaltevuudet on korjattu. Kahitiiliseinien kunto on osittain huono, johtuen ikkunoiden vesipeltien seinärakenteisiin johtamasta kosteudesta, ja osin seinien alaosien graffitien poistamisen aiheuttamasta kulutuksesta. Tiilimuurausta rakennetaan uudelleen julkisivuissa n. 30 m2. Vesipeltejä ja niiden kallistuksia uusitaan kahitiiliulkoseinän osuudelta, sekä alueilta, joissa ikkunapelti on sokkelin betonipintaa vasten. Sokkelibetonia vastaan olevilla osilla betonia leikataan, jotta vesipellille saadaan riittävä kallistus. Seinän alaosaan (graffitivaurioituneille alueille) kiinnitetään peiterakenteeksikosteutta kestävä helposti puhdistettava levytys. Pihan sadekatoksen yläpinnan huopaeriste uusitaan ja samalla katoksen ulkonäkö palautetaan alkuperäiseen hahmoonsa. Katoksen yhteyteen asennetaan salaojitus.

17 Kannelmäen peruskoulu, Runonlaulajantie, perusparannus, hankesuunnitelma, Sisäpuoliset tekniset korjaustyöt LVI-tekniikka Lvi- ja sähköverkostojen uusiminen aiheuttaa rakennuksessa purkutöitä, rakenteiden avaamista ja läpivientejä. Pohjaviemärin ja katon sadevesijärjestelmän uusimisen vuoksi alinta lattiatasoa joudutaan avaamaan, järjestelmien pystynousujen ja johdotusten reitteinä pyritään hyödyntämään mahdollisimman laajasti nykyisiä hormireittejä laajennettuina. Lattiapinnoitteet uusitaan pääosin. Aikaisemmin peruskorjattujen tilojen lattiat säilytetään, mikäli lvi-tekniikan korjaus ei vaadi niitä avattaviksi. Pohjaviemärin reittiä muutetaan siten, ettei liikuntasalin parkettia tarvitse uusia. Uutena lattiamateriaalina käytetään päästöluokaltaan M1- materiaaleja. Kellarikerroksen lattiamateriaalina käytetään epoksi- tai akryylipinnoitetta, jotta alapuolisen kosteuden aiheuttamilta vaurioilta vältytään. Pesutilojen lattiamateriaalina käytetään keraamista laattaa, wc-tiloissa hitsattavaa muovimattoa. Luokkatiloihin rakennetaan iv-asennuksia varten alakattovyöhyke, joka tehdään pinnoiltaan ääntä vaimentavaksi. Luokkien ja yläaulan kattojen Betonikuitulevyt (Tojax) säilytetään. Uudet väliseinät tehdään kiviaineisina. Kannelmäen peruskoulun LVI-järjestelmät ovat pääasiallisesti elinkaarensa lopussa ja ne uusitaan. Lämmitysverkoston lämmönsiirtimet säilytetään. Ilmanvaihdon lämmitysverkostolle hankitaan uusi lämmönsiirrin. Luokkasiiven kellarin katossa sijaitsevat putkistot ja nousulinjat voidaan pääosin säilyttää. Rakenteissa sijaitsevat lämpöjohdot korvataan uusilla. Uudet lämpöjohdot tehdään pääosin pinta-asennuksina. Pattereista uusitaan n. 10%. Patterit varustetaan termostaattisilla patteriventtiileillä. Päätuulikaapit pääaulassa ja luokkasiivessä varustetaan lämminilmakojeilla. Vesijohdot ja vesikalusteet uusitaan kokonaisuudessaan. Kaikki jäte- ja sadevesien pohjaviemärit uusitaan. Vesikattojen sadevesiviemäröinti uusitaan kattokaivoilta alkaen. Kattokaivot uusitaan. Ulkopuoliset jätevesiviemärit ja kaivot uusitaan. Luokkasiiven, keittiön ja erikoisluokkien viemärit johdetaan uuden jätevesipumppaamon kautta tonttiviemäriin. Uusi jätevesipumppaamo sijoitetaan sisäänajoväylän pohjoispuolelle. Ulkopuoliset sadevesiviemärit ja ritilä- sekä tarkastuskaivot uusitaan. Keittiön rasvanerotin tyhjennetään ja säilytetään nykyisellä paikalla, mutta rasvaviemärit uusitaan. Kaikki vesijohdot ja pystyviemärit tehdään vaihdettaviksi. Pystykuilut tehdään helposti avattaviksi ja ne varustetaan määräysten mukaisilla vuodonilmaisimilla. Luokat varustetaan hyvän laatuluokan sisäilmastovaatimukset (S2) täyttävillä ilmanvaihtojärjestelmillä. Uudet ilmanvaihtokojeistot, yhteensä 6 kojeistoa, sijoitetaan kolmeen iv-konehuoneeseen. Kellarin iv-konehuone tulee osaksi nykyistä lämmönjakokeskusta. Liikuntasalin tasaosan päällä oleva vanha iv-

18 Kannelmäen peruskoulu, Runonlaulajantie, perusparannus, hankesuunnitelma, Sähkötekniikka konehuone hyödynnetään. Luokkien ja pääaulan kojeille rakennetaan uusi konehuone vesikatolle. Konehuoneen tilantarve on n. 150 m² Ilmanvaihtokanavien sijoittelussa hyödynnetään olemassa olevia reittejä. Opetustilojen kanavista osa sijoitetaan luokkahuoneiden sivuille äänieristettyinä. Keittiön, ruokasalin ja OT-siiven runkokanaville rakennetaan uudet pystykuilut. Erillispoistojen kanavat sijoitetaan nykyisiin pystykuiluihin. Ilmanvaihtojärjestelmä ryhmitellään käyttötarkoituksen mukaan. Kellarille, keittiölle ja ruokalalle, hallinnollisille tiloille ja pääaulalle sekä liikuntasalille rakennetaan erilliset järjestelmät. Oppilasluokat jaetaan kahteen vaikutusalueeseen. Luokkasiiven perusluokat on liitetty yhteen vaikutusalueeseen. Pääsiivessä sijaitsevat erikoisluokat on liitetty toiseen vaikutusalueeseen. Luokkatilojen ilmanvaihtojärjestelmä varustetaan luokkakohtaisilla ilmamääräsäätimillä. Ilmamäärää säädetään hiilidioksidin mukaan normaaliluokissa. Erikoisluokissa ilmanvaihdon perustason määrittelee hiilidioksidin taso ja tehostus tapahtuu erillispoistojen käytön mukaan. Luokkakäytävät varustetaan myös hiilidioksidiohjauksella. Tulo- ja poistoilmakojeet varustetaan suodatuksella, lämmön talteenotolla ja lämmityksellä. Hitsauspisteet varustetaan seinätelineellä varustettavilla kohdepoistoletkustoilla ja kaavuilla. Keramiikan polttouuni varustetaan kohdepoistolla. Vetokaapit varustetaan erillispoistoilla. Kiinteistövalvonta toteutetaan vapaasti ohjelmoitavalla säätö- ja valvontajärjestelmällä (DDC). Säätö- ja valvontapisteet kerätään alakeskuksille, jotka sijoitetaan ilmastointikonehuoneisiin ja lämmönjakohuoneeseen. Luokkien ilmamääräsäätimet (IMS) liitetään valvontajärjestelmään reitittimien ja LONväylien välityksellä. Kylmiön ja pakastinhuoneen jäähdytysjärjestelmät säilytetään ennallaan. ATK-serveritila varustetaan jäähdytyksellä. Teknisen työn puutyöpajan purunpoistojärjestelmä uusitaan. Laitteistolle rakennetaan ulkopuolelle erillinen tila. Poistoilma johdetaan suodatettuna ulos. Yleistä Suunnittelun tavoitteena on elinkaarikustannuksiltaan edullinen, käyttäjälle turvallinen sekä viihtyisä ja toimiva koulurakennus. Ympäristötavoitteet saavutetaan rakennuksen energiatehokkuudella ja uusiutumattomien luonnonvarojen käytön minimoimisella. Rakennuksen sähköenergian ominaiskulutustavoite on 8 kwh/m3/a, joka tarkoittaa 20% säästöä nykytilanteeseen verrattuna. Teknisten järjestelmien tulee olla kestäviä ja muuntojoustavia. Käytettävien laitteiden ja laitteistojen tulee olla Suomessa yleisesti saatavilla olevia tuotteita, joiden saatavuus on varmistettu myös jatkossa.

19 Kannelmäen peruskoulu, Runonlaulajantie, perusparannus, hankesuunnitelma, Liitynnät verkostoihin Pääjakelujärjestelmät Laitteistojen sähköistys Rakennus on liitetty maakaapeleilla energialaitoksen sekä teleoperaattorin verkkoihin. Maakaapelit säilyvät nykyisellään. Energialaitoksen muuntamo sekä puhelin- ja kuitujakamot sijaitsevat rakennuksen pohjoissiivessä pääkeskuksen läheisyydessä, jossa liittymisjohtojen liityntäpisteet sijaitsevat. Liitynnät uusitaan muuntamon pienjännitekeskukselta pääkeskukselle sekä kuitujakamolta yleiskaapeloinnin pääristikytkentätelineelle. Puhelinliittymisjohto jatketaan nykyiseltä talojakamolta uudelle puhelintalojakamolle. Rakennuksessa on omat antennit, myös satelliittiantenni, jotka hyödynnetään jatkossakin. Kaapeli-TV-liitymismahdollisuutta ei ole tällä hetkellä ko. alueella. Pääkaapelireiteille asennetaan tikasrakenteiset kaapelihyllyt erikseen vahvavirta- ja telekaapeleita varten. Kaapelihyllyreiteillä huomioidaan kaapeleiden jälkiasennusmahdollisuus sekä kaapelien keskinäiset etäisyydet. Alakatot on johtoreiteillä oltava helposti avattavissa. Luokka-, toimisto yms. työtiloihin asennetaan johtokanavat sähkö- ja teleteknisten liitäntöjen ja kaapelointien asentamista varten. Pääkeskus uusitaan ja asennetaan 1-kerroksessa sijaitsevaan nykyiseen huonetilaan, jota laajennetaan muutostöiden yhteydessä. Muut jakokeskukset uusitaan kotitalousluokan keskusta lukuun ottamatta ja asennetaan jakelualueittain niille varattuihin keskuskomeroihin. Keskusten väliset sähkönsyötöt toteutetaan Al/Cu-voimakaapelein TN-S järjestelmän mukaisesti. Vaarallisten kosketusjännitteiden estämiseksi vikatapauksissa sekä laitteiden häiriöiden minimoimiseksi toteutetaan maadoitukset ja potentiaalintasaukset. Toteutetaan kohteeseen asennettavien LVI-, keittiö-, teknisen työn ja näyttämötekniikan laitteiden sähkönsyötöt. Sähkön liitäntäjärjestelmät Pistorasialiitäntäisiä kojeita varten toteutetaan riittävä määrä pistorasioita. ATK-laitteita varten asennetaan omat ATK-merkityt pistorasiat. Henkilöturvallisuuden kannalta tarpeelliset pistorasiat suojataan vikavirtasuojakytkimillä. Valaistus toteutetaan noudattaen standardin EN vaatimuksia valaistuksen laadun ja valaistusvoimakkuuden suhteen eri tiloissa käytön asettamat erityisvaatimukset huomioiden. Sisävalaistuksen värintoistoindeksi Ra on vähintään 80. Valaistuksessa huomioidaan myös näyttöpäätetyöskentelyn asettamat vaatimukset.

20 Kannelmäen peruskoulu, Runonlaulajantie, perusparannus, hankesuunnitelma, Valaistuksen laadun ja energiansäästötavoitteiden saavuttamiseksi käytetään valaistuksessa energiatehokkaita ja pitkäikäisiä valonlähteitä ja elektronisia liitäntälaitteita. Valaistuksen ohjauksessa käytetään läsnäolo-ja valoisuusantureita sekä aikaohjausta. Ulkoa tulevaa päivänvaloa hyödynnetään aula-, käytävä- ym. tiloissa, joissa on suuret ikkunapinnat. Tieto- ja turvajärjestelmät: Rakennus varustetaan puhelin-, ATK-, digitaalinen TV-signaali-, äänentoisto-, AV-, informaatiopalvelu-, ajannäyttö-, (pihalla), ovikello- ja sisäänpyyntöjärjestelmin sekä inva-wc-tilat avunpyyntöjärjestelmin. Ilkivallan ja varkauksien estämiseksi rakennus varustetaan rikosilmoitus- kulunvalvonta- ja kameravalvontajärjestelmillä. Rakennuksen evakuointia ja sen ohjaamista varten toteutetaan poistumisvalaistus- sekä kuulutusjärjestelmät. Savunpoistoa ja tuuletusta varten rivi aulan kattoikkunoista varustetaan sähköisesti ohjattavilla savunpoistolaitteilla. Sähkötyöt on käsitelty kattavasti järjestelmittäin tämän selostuksen liitteenä olevassa sähköselostuksessa. 6.3 Rakennustyön järjestelyt ja vaiheistus Vaiheistus Peruskorjaustyö jaetaan vaiheisiin ja koulun toiminta on käynnissä koko rakennustyön ajan. Vaiheistus on alustavasti seuraava: - opetustilasiipi, (kellari sekä 1. ja 2. krs) pohjaviemärit ja salaojat, kesto 11 kk. - keskiosa (aula, ruokasali, keittiö, hallinto ja opetustiloja) työn aloitus yhtä aikaa opetustilasiiven kanssa, kesto 6 kk - kellarin lvi-työt sekä teknisen että tekstiilityön opetustilat, kesto 6 kk. - takaosa (voimistelusali, opetustiloja sekä entisten asuntojen tilat), kesto 7 kk - pihatyöt, syksyllä pohjatyöt ja istutukset, seuraavana kesänä päällystetyöt. Edellisen mukaan kellarissa sijaitsevat teknisen ja tekstiilityön tilat sekä koko keskiosa rakennetaan kesäloma-aikaan liittyen alkaen huhtikuussa ja päättyen syyskuun lopussa. Kellarin lvi-tekniikka valmistuu samassa ajassa paitsi ilmanvaihto, joka jouduttaneen järjestämään vanhoilla koneilla tilapäisenä ratkaisuna. Teknisen työn ja tekstiilityön tilat valmistuvat muuta opetustilasiipeä aikaisemmin (n. 5 kk), josta johtuen kulku kyseisiin opetustiloihin joudutaan järjestämään alapihan kautta ja varapoistumistie työmaa-alueen kautta. Keittiö on poissa käytöstä keväällä huhti- ja toukokuun, sekä seuraavana syksynä elokuun loppuosan ja syyskuun. Tänä aikana ruokailu järjestetään

21 Kannelmäen peruskoulu, Runonlaulajantie, perusparannus, hankesuunnitelma, liikuntasalissa, ja ateriat toimitetaan kuumakuljetuksena Palmian ravintokeskuksesta. Oppilaiden liikuntatunnit pidetään joko ulkona tai muualta järjestettävässä tilassa.

22 Kannelmäen peruskoulu, Runonlaulajantie, perusparannus, hankesuunnitelma, Vaihe 1 Opetustilasiipi, kellari, 1. kerros ja 2. kerros Kellarin lvi-työt sekä teknisen ja tekstiilityön tilat valmistuvat 5 kk ennen koko osin valmistumista Vaihe 2 Keskiosa, aula, ruokasali, keittiö, hallinto ja opetustiloja Aloitus yhtä aikaa vaiheen 1 kanssa valmistuminen yhtaikaa kellarikerroksen aineopetustilojen kanssa 1 Vaihe 3 Takaosa, liikuntasali, opetustiloja sekä entiset asunnot Aloitus vaiheen 1 kokonaisuuden valmistuttua 3 2 Työmaajärjestelyt Rakennuksen toiminta on käynnissä lukukausien ajan. Tämän vuoksi koulun piha-alueen ja työmaan huoltoväylien eristäminen toisistaan on välttämätön-

23 Kannelmäen peruskoulu, Runonlaulajantie, perusparannus, hankesuunnitelma, tä. Koska koulun keittiö toimii lähes koko ajan, on keittiön huollolle pidettävä auki turvallinen kulkuväylä. Työmaa eristetään koulusta palo- ja pölytiiviillä seinärakenteella. 7. AIKATAULU Alustavan aikataulun mukaan: - hankesuunnitelma on käsiteltävänä tammi-helmikuussa toteutussuunnittelu aloitetaan huhtikuussa rakentaminen aloitetaan huhtikuussa tilat valmistuvat lokakuussa 2009 Jana-aikataulu on liitteenä. Rakennustyön vaiheistus on kohdassa KUSTANNUKSET Rakennustyön kustannukset alv 0% Erillishinnat Väistötilan vuokra Muut kustannukset Kustannusarvio on 7,43 milj euroa, alv 0 %, (9,05 milj euroa alv 0%). Kausi 11/2006, RI = 118,1 ja THI = 144,2. Neliökustannukset ovat euroa / hyöty-m², 1616 euroa / huoneisto-m². ja 1330 euroa / brutto-m². Kustannusarvioon sisältyvät seuraavat erillishinnat (alv 0%): - julkisivun korjaus euroa - vesikaton korjaus euroa - pihan kunnostus ja perusparannus euro Arvioidut varatilojen vuokra- ja sähkölämmityskustannukset ovat euroa (16,5 kk). Käyttäjähallintokunta vastaa näistä kustannuksista. Arvioidut muuttokustannukset ovat Käyttäjähallintokunta vastaa näistä kustannuksista. Irtokalustehankinnoista ja tilojen tyhjennyksestä vastaa käyttäjä. 9. RAHOITUSSUUNNITELMA Hankkeen suunnitteluun on vuonna 2006 ollut varattuna opetustoimen hankkeiden perusparannusmäärärahan käyttösuunnitelmassa euroa. Hanke sisältyy vuosien talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan, jossa sille on varattu määrärahaa seuraavasti: V euroa

24 Kannelmäen peruskoulu, Runonlaulajantie, perusparannus, hankesuunnitelma, V euroa V euroa V euroa Hankkeen rahoitustarve ja sen ajoitus otetaan huomioon rakentamisohjelmaa tarkistettaessa. 10. KÄYTTÖTALOUS JA HENKILÖSTÖ 10.1 Vuokra Nykyinen vuokra on 7,80 euroa / htm² / kk, euroa / kk ja euroa / vuosi. Tuleva vuokra on 15,00 euroa / htm² / kk, euroa / kk ja euroa / vuosi Irtaimisto 10.3 Henkilöstö Perusparannettavien tilojen irtokalustukseen sekä teknisen työn laitehankintoihin on varattu opetusviraston kalustemäärärahoista v Henkilökunnan määrä säilyy nykyisellään. 11. TOTEUTUS- JA YLLÄPITOVASTUUT Toteutus- ja ylläpitovastuu on kiinteistöviraston tilakeskuksella. 12. VÄISTÖTILAT JA TOIMINTAOLOSUHTEET KORJAUS- JA MUUTOSTYÖN AIKANA Koulu on toiminnassa lukukausien aikana koko korjaustyön ajan. Opetuksen järjestelyssä otetaan huomioon, että kulloinkin työmaana olevat tilat eivät ole käytettävissä opetukseen. Väistötilaparakit Pihalle siirretään koko opetustilasiiven korjauksen ajaksi 8 opetustilaparakkia (ns. kuivaparakkia). Parakeissa on yhteensä 16 opetustilaa. Lisäksi pihalle sijoitetaan työmaaparakkityppistä tilaa hallinnon varatilaksi noin 150 m2. Lisäksi pihalle sijoitetaan työmaaparakkityyppiset wc-tilat oppilaille ja opettajille.

25 Kannelmäen peruskoulu, Runonlaulajantie, perusparannus, hankesuunnitelma, Työmaajärjestelyt ja väistötilat: 1. hallinnon ja opettajien väistötilat, 6 kpl työmaaparakkityyppistä, tilaa, n. 150 m2 2. opettajien ja oppilaiden wc-tilat 3. opetustilaparakit, 8 kpl ns. kuivaparakkeja 4. oppilaiden kulkuväylä pihalle 5. keittiön huolto 6. työmaan käytössä oleva väylä, joka aidataan erilleen oppilaiden käytössä olevasta pihasta 7. työmaatoimintojen alue Liitteet: Työryhmä Tilaluettelo / tilavertailu Rakennustapaselostus ja tilaluettelo LVI-selostus Sähköselostus Kustannuslaskelma

26 KANNELMÄEN PERUSKOULU RUNONLAULAJANTIE 40 PERUSPARANNUS JA MUUTOS HANKESUUNNITELMAN LIITTEET HELSINGIN KAUPUNKI OPETUSVIRASTO TILAKESKUS HKR-Rakennuttaja

27 LIITE: Suunnitteluryhmä: KANNELMÄEN PERUSKOULU, Runonlaulajantie 40 Käyttäjä Nimi/osoite puh. sähköposti Opetusvirasto Marketta Savelainen PL Helsingin kaupunki Kannelmäen peruskoulu Apulaisrehtori Kirsi Juuti Runonlaulajantie Helsinki XXXXXXX Tilaaja Kiinteistövirasto/Tilakeskus Anneli Nurmi PL 2213 Helsingin kaupunki XXXXXXX Suunnittelijat Kaari Arkkitehdit Tytti Tolvanen Pursimiehenkatu Helsinki XXXXXXX fax Projectus Team Oy LVI-suunnittelija Juha Åberg Koronakatu Espoo XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Insinööritoimisto R J Heiskanen Oy rakennesuunnittelija Paavo Pirttilä Kirvuntie Espoo XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX Insinööritoimisto Sarpanen Oy sähkösuunnittelija Seppo Tolvanen XXXXXXX Kumpulantie 17 B fax Helsinki XXXXXXXXXXXXXXX HKR-ARK-YST Pirjo Pajarinen PL 1530 fax Helsingin Kaupunki

28 KANNELMÄEN PERUSKOULU, RUNONLAULAJANTIE, PERUSKORJAUS JA MUUTOS 2 Nimi/osoite puh. sähköposti Rakennuttaja HKR-Rakennuttaja Kimmo Tähtinen Kasarmikatu PL Helsingin kaupunki HKR-Rakennuttaja, sähkö Kari Ahola Kasarmikatu 21 PL Helsingin kaupunki HKR-Rakennuttaja, lvi Pekka Karsimus Kasarmikatu PL Helsingin kaupunki HKR-Elinkaaripalvelut tutkimukset Kirsi Torikka PL Helsingin kaupunki

29 TILALUETTELO / TILAVERTAILU Seuraavassa tilat on lueteltu kerroksittain siten, että ensin on nimetty nykyinen käyttötarkoitus ja tilan laajuustieto, ja seuraavaksi tilan käyttöön suunnitellut muutokset. KELLARIKERROS: nykyinen käyttö uusi käyttö nyk.m2 uusi m2 huomautuksia varasto/vss asiakirjavarasto sos.tila/m taukotila 9 - taukotila tilat yhdistetään varasto lämmönjakohuone lämmönjako/iv iv-laitteet verstas/kiint. huolto sauna sos.tila/n sos. tila/n sos.tila/m 7 12 siiv.var poistumistiellä siiv pesula siivous siiv. varasto - 11 ent. kuivaushuone tekn.työ käytävä liitetään oppilaskunnan huone tekn tiloihin 40 - tekn työntiloihin 2 wc - 4 siivous atk tekstiilityö YHTEENSÄ KELLARIKERROS: Opetustilat Sosiaalitilat Siivoustilat Varastotilat Tekniset tilat KERROS nykyinen käyttö uusi käyttö nyk.m2 uusi m2 huomautuksia näytt. varasto tyttöjen wc tekn. tila wc:t purettu aik poikien wc ulk.väl.var wc:t purettu aik. voimisteluvälinevar voimisteluvälinevar näyttämö liikunta/juhlasali sähköpääkeskus tekn/muuntamo kotitalous peruskorjattu tila tyttöjen wc-tila poikien wc-tila ruokala peruskorjattu tila keittiö siivous vahtimestari OT2/EO ATK varasto näytt. tekn. 8 8 oppilaskunnan kioski käyt. varastona? opetusväl. opett työtila ELA oppilaswc:t - 4

30 ELA OT OT OT OT wc-tila muut. inva-wc:ksi siivous wc-tila muut. yksilö-wc-ksi tekstiilityö OT OT2/oppilaskunta - 42 YHTEENSÄ 1. KERROS: Hallinto- työ- ja neuvottelutilat Opetustilat Sosiaalitilat Siivoustilat 5 5 Ruokailu j a keittiö Varastotilat Liikuntatilat Tekniset tilat KERROS nykyinen käyttö uusi käyttö nyk. m2 uusi m2 huomautuksia OT/E sis. wc-tilan opett.työtila OT kuraattori liitetään kuv.taitoon 13 - op.väl.varasto wc-tila liitet. varastoon 3 - siivous terveydenhuolto sis. wc-tilan opp. pesu- ja pukutilat wc-tila opett. puku- ja pesutila opett. puku- ja pesutila opp. pesu- ja pukutilat wc-tila kuvataide lisätila fysiikka-kemia opetusvälineet FKE sis. kemikaalivar. fysiikka-kemia fysiikka-kemia maantieto-biologia maantieto-biologia ks. seur. rivit 63 - opetusvälineet MBI - 16 kuraattori - 17 OPO - 20 kanslia arkisto rehtori apulaisrehtori atk-tuki OPO neuvottelu sähkö - 2 monistus opettajanh. ja työtila siivous arkisto liitetään opett. huon. 4 - opett. wc tila materiaalivarasto OT3 kirjasto OT3 atk/mediateekki ope/ opevar OT

31 wc-tilat - 4 OT kirjasto OT OT OT siivous varasto/mus musiikki YHTEENSÄ 2. KERROS: Hallinto- työ- ja neuvottelutilat Opetustilat Sosiaalitilat Siivoustilat 8 8 Varastotilat 3 6 Liikuntatilat Tekniset tilat - 2 KERROKSET YHTEENSÄ:

32 1 KAARI ARKKITEHDIT PURSIMIEHENKATU 22, HELSINKI PUH , FAX KANNELMÄEN PERUSKOULU, RUNONLAULAJANTIE PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMA RAKENNUSTAPASELOSTUS

33 2 0 YLEISTÄ 01 Rakennuskohde: Suunnitelma Kannelmäen peruskoulun Runonlaulajantien kiinteistön perusparantamisesta. Rakennus on kaksikerroksinen ja osittain kellarillinen. Rakennuksella on paikallavalettu betonipilari-palkkirunko, joka on jäykistetty betoniseinillä. Pitkillä julkisivuilla on sandwich-nauhaelementtejä ja päätyjen paikallavaluseinät on verhottu kahitiilimuurauksella. Betoni-elementit on päällystetty lämpörappauksella. Rakennusvuosi on 1965, suunnittelijana olivat arkkitehdit Mirja ja Jukka Similä. Rakennuksen paloluokka on P1. Peruskorjauksessa uusitaan rakennuksen lvis-tekniset verkostot. Koko rakennus kuuluu peruskorjattavaan alueeseen. Sijainti: Runonlaulajantie HELSINKI Laajuus: Kerrosala m2 Bruttoala 5585 m2 Tilavuus m3 Hyötyala 3479 m2 02 Kuvaus peruskorjaustoimenpiteistä Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä rakennetaan kokonaan uudelleen. Rakennuksen vesikatolle rakennetaan uusi ilmanvaihtokonehuone. Patteriverkostosta uusitaan n. 80 %, pääosa pattereista kunnostetaan. Pohjaviemärit uusitaan, uutta sadevesiviemäriverkkoa rakennetaan välituntipihalle sisääntuloaulan ja opetutilasiiven sokkelien vierustoille, jotka samalla eristetään. Samoin salaojat rakennetaan huoltopihan lounaisnurkan ympäri. Samalla puretaan betonirakenteiset istutuskaukalot ja keittiön lastaussilta. Lastaussilta rakennetaan uudelleen. Sähköverkko uusitaan. Toiminnallisia muutoksia tehdään erikoisluokkatiloihin, joiden kalustusta ja varustusta parannetaan. Kuvaamataidon ja teknisen työn tiloja laajennetaan, tekstiilityön opetustilat siirretään kellarikerrokseen teknisen työn tilojen naapuriin nykyisiä tiloja laajempina. Luonnontieteiden luokkatilat uusitaan, nouseva lattia yhdestä opetustilasta poistetaan. Hallinnon tiloja laajennetaan. Oppilaille rakennetaan uusia wc-tiloja, opettajien wc-tiloja laajennetaan ja kouluun rakennetaan inva-wc. 03 Aikaisemmin tehdyt peruskorjaustoimenpiteet Rakennuksen ikkunat on uusittu. Julkisivun betonielementit on pinnoitettu lämpörappauksella. Ikkunapellit on uusittu niiden liittyessä lämpörappauksella korjattuun julkisivun osaan. Kotitalouden opetustilat on remontoitu. Kellarikerroksessa sijaitseva Mansikkasali on korjattu kosteusvaurioiden takia. 04 Rakennuksen kunto / tehdyt tutkimukset Rakennuksessa on havaittu ongelmia ilmanlaadussa ja kellarissa myös kosteusongelmia. Rakennuksen kunnosta ja erilaisista havaituista ongelmista on tehty useita selvityksiä ja kartoituksia. Näitä ovat mm: - Asbestikartoitus, HKR-tekniikka valmistuu 2006

34 3 - Etelä-Kaarelan yläaste Korjaustekninen riskikartoitus rakennuksen muutos- ja korjaustöiden hankesuunnittelua varten, Tutkimusselostus 2006, Insinööritoimisto Mikko Vahanen - Helsingin kaupungin koulurakennusten sisäilmatyöryhmän loppuraportti - Etelä Kaarelan Yläaste, Kosteus- ja mikrobivauriot kuntotutkimusseloste, Insinööritoimisto Raksystems LVV-kuntotutkimus, Etelä-Kaarelan yläaste, Raksystems Etelä-Kaarelan yläaste, Tutkimusselostus, Sisäilmaongelmien ja homeen hajun selvitys HKR-rakennuttaja Elinkaaripalvelut Työmaan järjestelyt Väistötiloiksi pihalle siirretään 8 opetustilaparakkia tyyppiä Tilamarkkinat, joissa jokaisessa on kaksi luokkatilaa. Lisäksi pihalle siirretään kaksi työmaaparakkityyppistä tilaa hallintoa varten ja 4 tilaa opettajien ja oppilaiden wc-tiloiksi. Opetustilaparakit sijoittuvat välituntipihalle, osa työmaaparakeista nurmialueelle. Koska koulu toimii koko rakennustyön ajan, on erityistä huomiota kiinnitettävä työmaan siisteyteen. Työn alla olevat rakennuksen osat on eristettävä huolellisesti toimivasta koulusta siten, että palotekninen osastointi täyttyy, eikä oppilaiden käytössä olevalle alueelle leviä pölyä tms. Vaiheistus Peruskorjaustyö jaetaan vaiheisiin, koulun toiminta on käynnissä koko rakennustyön ajan. Vaiheistus on esitetty alustavasti jana-aikataulussa seuraavasti: - jana 13, opetustilasiipi, (kellari sekä 1. ja 2. krs) pohjaviemärit ja salaojat, kesto 11 kk. - jana 14, keskiosa (aula, ruokasali, keittiö, hallinto ja opetustiloja) työn aloitus yhtä aikaa opetustilasiiven kanssa - jana 15, sisältyy janan 13 töihin, sisältää kellarin lvi-työt sekä teknisen että tekstiilityön opetustilat. Sähkö ja ilmastointi voivat tässä vaiheessa toimia myös työmaa-aikaisina tilapäisjärjestelyinä. - jana 16, takaosa (voimistelusali, opetustiloja sekä entisten asuntojen tilat) - jana 17, pihatyöt, syksyllä pohjatyöt ja istutukset, seuraavana kesänä päällystetyöt. Edellisen mukaan kellarissa sijaitsevat teknisen ja tekstiilityön tilat sekä koko keskiosa rakennetaan kesän ympärillä alkaen huhtikuussa ja päättyen syyskuun lopussa. Kellarin lvi-tekniikka valmistuu samassa ajassa paitsi ilmastointi, joka jouduttaneen järjestämään vanhoilla koneilla tilapäisenä ratkaisuna. Teknisen työn ja tekstiilityön tilat valmistuvat muuta opetustilasiipeä aikaisemmin (n. 5 kk), josta johtuen kulku kyseisiin opetustiloihin joudutaan järjestämään alapihan kautta ja varapoistumistie työmaaalueen kautta. Keittiö on poissa käytöstä keväällä huhti- ja toukokuun, sekä seuraavana syksynä osan elokuusta ja syyskuun. Tänä aikana ruokailu järjestetään voimistelusalissa ja ateriat kuljetetaan lämpölaatikoissa Palmian ravintokeskuksesta. Oppilaiden liikuntatunnit pidetään joko ulkona tai muualta järjestettävässä tilassa 1 PIHA-ALUEET 10 Piha Välituntipihan asfalttipäällyste uusitaan. Pihan sadevesiviemäröinti sadevesikaivoineen uusitaan. Kts. lvi-suunnitelmat.

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA hankenumero 8010159 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen hankesuunnitelma, Asko Rintamäki 2 Tekninen hankesuunnitelma,

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Pakilan yläaste Pakilantie 67 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081401 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus ja aikataulu

Lisätiedot

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS RUNONLAULAJANTIE 40 00420 HELSINKI Bruttoala 5410 Valmistunut 2009 KOULUN PÄÄSISÄÄNKÄYNTI KOHDE Koulu on rakennettu vuonna 1966 Etelä-Kaarelan Yhteiskouluksi. Rakennuksen

Lisätiedot

AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20. HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus

AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20. HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20 HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus 23.3.2012 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus...

Lisätiedot

MEILAHDEN ALA-ASTE Jalavatie 6, Helsinki PERUSPARANNUS LISÄLEHTI PÄIVÄTTYYN HANKESUUNNITELMAAN

MEILAHDEN ALA-ASTE Jalavatie 6, Helsinki PERUSPARANNUS LISÄLEHTI PÄIVÄTTYYN HANKESUUNNITELMAAN MEILAHDEN ALA-ASTE Jalavatie 6, 00270 Helsinki PERUSPARANNUS LISÄLEHTI 12.8.2010 PÄIVÄTTYYN HANKESUUNNITELMAAN 17.11.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA 4.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen peruskorjaus, Nilsiänkatu 3, Taucher-talo,

Lisätiedot

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus 1(3 TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus Toiminnan järjestäjä Osoite Puhelin(vaihde Telekopionumero Yhteyshenkilö Sähköpostiosoite Puhelin Gsm Oppilaitos Osoite Hanke Yhteishanke Päivämäärä

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 30.11.2015 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus... 3

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU EERIKINKATU 36 00180 HELSINKI HANKESUUNNITELMA RÄYSTÄS- JA VESIKATTOKORJAUS TEKNINEN PERUSKORJAUS

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU EERIKINKATU 36 00180 HELSINKI HANKESUUNNITELMA RÄYSTÄS- JA VESIKATTOKORJAUS TEKNINEN PERUSKORJAUS METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU EERIKINKATU 36 00180 HELSINKI HANKESUUNNITELMA RÄYSTÄS- JA VESIKATTOKORJAUS TEKNINEN PERUSKORJAUS 21.6.2012 HANKENUMERO: 8086563 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS HKR-RAKENNUTTAJA

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11 TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

Kannelmäen peruskoulu

Kannelmäen peruskoulu Tilakeskus 22.04.2016 Kosteusvauriokorjaus ja perusparannus Hankenumero 8010430 Tilakeskus Opetusvirasto Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero Kosteusvauriokorjaus ja perusparannus 8010430 Osoite

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 ARK-HOUSE ARKKITEHDIT OY

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 ARK-HOUSE ARKKITEHDIT OY NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 ARK-HOUSE ARKKITEHDIT OY Nykytilanne Mitoittava oppilasmäärä 740 oppilasta 7-9 koulu, 740 oppilasta, 2 rehtoria, n.80 opettajaa Muu henkilökunta n.30 henkeä HANKESUUNNITELMAN

Lisätiedot

LAAJUUS. LIIKUNTASALILAAJENNUKSEN JÄLKEEN Mitoitusoppilasmäärä (5)

LAAJUUS. LIIKUNTASALILAAJENNUKSEN JÄLKEEN Mitoitusoppilasmäärä (5) 1(5) SIPOONLAHDEN KOULUN LAAJENNUS JA MUUTOSTYÖT HANKESUUNNITELMAN LIITE 4, TILAOHJELMA Nykytilanne Mitoittava oppilasmäärä 475 oppilasta 1-9 koulu, 475 oppilasta, rehtori + n. 30 opettajaa 5 koulunkäynnin-/aamu-

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus 1 Helsingin kaupunki MUISTIO HKR-Rakennuttaja Rakennuttajatoimisto 1 Riitta Harju 9.3.2009 Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7 ja Untamontie 2 00610 HELSINKI Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin

Lisätiedot

HELTECH VALLILA STURENKATU 18-20 TEKNINEN HANKESUUNNITELMA B-TALON IV-KANAVIEN ASBESTIPURKU

HELTECH VALLILA STURENKATU 18-20 TEKNINEN HANKESUUNNITELMA B-TALON IV-KANAVIEN ASBESTIPURKU HELTECH VALLILA STURENKATU 18-20 TEKNINEN HANKESUUNNITELMA B-TALON IV-KANAVIEN ASBESTIPURKU 23.4.2012 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Heltech Vallila, Tekninen peruskorjaus, hankesuunnitelma, 23.4.2012,

Lisätiedot

LAUTTASAAREN ALA-ASTE MYLLYKALLIONTIE 3 TEKNINEN PERUSKORJAUS

LAUTTASAAREN ALA-ASTE MYLLYKALLIONTIE 3 TEKNINEN PERUSKORJAUS LAUTTASAAREN ALA-ASTE MYLLYKALLIONTIE 3 TEKNINEN PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 5.9.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Lauttasaaren ala-aste, vesikatteen uusiminen, hankesuunnitelma, 5.9.2013 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Tehtaankadun ala-aste

Tehtaankadun ala-aste Sisäilmakorjaukset Opetusvirasto Hankenumero 8010429 Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8010429 Osoite 1420 Sijainti 91-7-126-1 4372 Rakennustunnus (RATU) Kohdenumero Käyttäjä/toiminta Peruskoulu

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

MEILAHDEN YLÄASTE KUUSITIE 12 TEKNINEN PERUSKORJAUS

MEILAHDEN YLÄASTE KUUSITIE 12 TEKNINEN PERUSKORJAUS MEILAHDEN YLÄASTE KUUSITIE 12 TEKNINEN PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 16.4.2014 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 TIIVISTELMÄ Hankkeen perustiedot Meilahden yläaste, Kuusitie 12 Kaupunginosa 19, kortteli

Lisätiedot

Niemikotisäätiön Haagan työkeskus Vanha viertotie 22 C, Helsinki Vesikaton uusiminen, julkisivumuutokset ja pihan kunnostaminen

Niemikotisäätiön Haagan työkeskus Vanha viertotie 22 C, Helsinki Vesikaton uusiminen, julkisivumuutokset ja pihan kunnostaminen Niemikotisäätiön Haagan työkeskus Vanha viertotie 22 C, 00330 Helsinki Vesikaton uusiminen, julkisivumuutokset ja pihan kunnostaminen Kuva: Haagan työkeskuksen julkisivu Tekninen hankesuunnitelma 25.11.2013

Lisätiedot

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 Alustava aikataulu ( 9.1.2014 ) lähes kaikissa siirtokelpoisissa kouluissa ja parakeissa sama: 1) Lupakuvat jätetään rakennusvalvontaan n. 31.01.2014

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy Julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus

HANKESUUNNITELMA Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy Julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus 1(6) HANKESUUNNITELMA Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy Julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus 2(6) Sisällysluettelo 1. YHTEENVETO... 3 1.1 Tiivistelmä... 3 1.2 Yhteenveto... 3 1.3 Hankesuunnittelutyöryhmä...

Lisätiedot

TOIMISTOTILAT VARASTOINEEN JA TYÖTILAT SEKÄ HENKILÖKUNNAN TILAT Toimistotilat

TOIMISTOTILAT VARASTOINEEN JA TYÖTILAT SEKÄ HENKILÖKUNNAN TILAT Toimistotilat Vesalan alueen peruskoulu, huonetilaohjelma (tarveselvitys) Ilari Suomalainen 08.03.26.10.16 tarkennuksia Vesalan alueen peruskoulu huonetilaohjelma, Sivu 1/8 lähtökohta: - opetusvirasto luopuu Ruudin

Lisätiedot

KUNTOARVIOISTA: Rakennustekniikka

KUNTOARVIOISTA: Rakennustekniikka KUNTOARVIOISTA: A-Insinöörit Suunnittelu Oy Kauhava; Pernaan koulu KUNTOARVIO Rakennukset ovat rakennusteknisiltä osiltaan tyydyttävässä sekä osin vain välttävässä kunnossa. Merkittävimmät kustannukset

Lisätiedot

MONIO TAVOITTEELLINEN TILAOHJELMA

MONIO TAVOITTEELLINEN TILAOHJELMA MONIO TAVOITTEELLINEN TILAOHJELMA 30.5.2017 13.6.2017 / Muutettu erityisvarusteltujen oppimistilojen hyötyala s.4 20.6.2017 / Lisätty tiedot väestönsuojasta ja teknisistä varauksista s.6 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kaunialan sotavammasairaala

Kaunialan sotavammasairaala 1/12 1. A- ja B-siiven pääsisäänkäynti, julkisivu itään. 2. A-siipi, julkisivu etelään. Maanpinta viettää rakennukseen päin. 3. A- ja B-siiven vesikatto on huonokuntoinen. Ylimmässä kerroksessa on ollut

Lisätiedot

Käpylän peruskoulun vanhempainilta 4.2.2015. 4.2.2015 Tilakeskus/Sari Hildén

Käpylän peruskoulun vanhempainilta 4.2.2015. 4.2.2015 Tilakeskus/Sari Hildén Käpylän peruskoulun vanhempainilta Esityksen sisältö: Untamon tehdyt ja tulevat toimenpiteet Väinölän tehdyt ja tulevat toimenpiteet Peruskorjaukset Untamo 2014 tehdyt korjaukset Kesä: ikkunoiden avausmekanismien

Lisätiedot

Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Luokkatilat: Aineluokat: Teorialuokat: Erityisopetus: Aulat ja käytävät Liikuntatilat Muut tilat:

Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Luokkatilat: Aineluokat: Teorialuokat: Erityisopetus: Aulat ja käytävät Liikuntatilat Muut tilat: Liite 1 Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Tilojen määrä hym2 (á) hym2 yhteensä Huom! Luokkatilat: Aineluokat: Musiikki 2 77,00 154 Tekstiilityö 2 92,50 185 Kuvataide 2 100,00 200 Fysiikka/kemia

Lisätiedot

TILALUETTELO, UUDISHINTA

TILALUETTELO, UUDISHINTA 27.6.2014 Sivu 1/5 Mika Sutinen Lappeenrannan kaupunki Hanke: 2014 12 Pontuksen päiväkoti-koulu, karsittu 24.6.14 sovitusti Muukontie Vaihe: Hankesuunnittelu Paikkakunta: Lappeenranta Haahtela-ind.: 75,0

Lisätiedot

TAPANILAN ALA-ASTE VELJESTENPIHA 2 TEKNINEN PERUSKORJAUS

TAPANILAN ALA-ASTE VELJESTENPIHA 2 TEKNINEN PERUSKORJAUS TAPANILAN ALA-ASTE VELJESTENPIHA 2 TEKNINEN PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 29.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 TIIVISTELMÄ Hankkeen perustiedot Tapanilan ala-aste A-osa, Veljestenpiha 2 Kaupunginosa

Lisätiedot

DIGIPAINON JA POSTIKESKUKSEN TILAT HANKESUUNNITELMA HELSINGIN KAUPUNKI KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS

DIGIPAINON JA POSTIKESKUKSEN TILAT HANKESUUNNITELMA HELSINGIN KAUPUNKI KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS DIGIPAINON JA POSTIKESKUKSEN TILAT HANKESUUNNITELMA 4.2.2014 HELSINGIN KAUPUNKI KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS Sivu 2 / 7 YHTEENVETO Hankkeen perustiedot nimi Digipainon ja postikeskuksen tilat osoite Helsingin

Lisätiedot

Kustaankartanon palvelukeskus

Kustaankartanon palvelukeskus , Sprinkler-varavoimakoneiston rakentaminen Sosiaali- ja terveysvirasto Hankenumero 808616 Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi, springler- varavoimakoneiston rakentaminen Hankenumero 808616 Osoite, Rakennustunnus

Lisätiedot

LPK KANERVA - LISÄTILA Näyttelijäntie 2 TARVESELVITYS / HANKESUUNNITELMA 20.1.2012

LPK KANERVA - LISÄTILA Näyttelijäntie 2 TARVESELVITYS / HANKESUUNNITELMA 20.1.2012 LPK KANERVA - LISÄTILA Näyttelijäntie 2 TARVESELVITYS / HANKESUUNNITELMA 20.1.2012 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO TILAKESKUS LPK KANERVAN LISÄTILA Näyttelijäntie 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 YHTEENVETO / HANKKEEN

Lisätiedot

Röykän sairaala / Nummela Sanatorium

Röykän sairaala / Nummela Sanatorium Tilakeskus Röykän sairaala / Nummela Sanatorium Käytöstä poistetun sairaalarakennuksen kunnostaminen vastaanottokeskukseksi Hankenumero 8037276 Tilakeskus Sijainti Tilakeskus Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero

Lisätiedot

PERUSKORJAUS, C-SIIPI (TEKNISEN TYÖN TILAT (3 KPL) TEKSTIILITYÖ, MUSIIKKI, KUVATAIDE JA PERUSLUOKKIA

PERUSKORJAUS, C-SIIPI (TEKNISEN TYÖN TILAT (3 KPL) TEKSTIILITYÖ, MUSIIKKI, KUVATAIDE JA PERUSLUOKKIA HANKE- /TARVESELVITYS 1.9.2014 Sivu 1/3 AMA Tilaaja: Turun Kiinteistöliikelaitos PL 11 20101 Turku Hanke: Puropellon koulu, C-osan korjaustyöt Osoite: Sepänkatu 11, 20700 Turku PERUSKORJAUS, C-SIIPI (TEKNISEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Kaupunginvaltuusto Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Kaupunginvaltuusto Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (6) 250 Oulunkylän ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelma päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 10.2.2014 päivätyn Oulunkylän ala-asteen

Lisätiedot

TÄYTETÄÄN AINOASTAAN SARAKE

TÄYTETÄÄN AINOASTAAN SARAKE Opetushallitus 2006 Liite TILANTARVESELVITYS TÄYTETÄÄN AINOASTAAN SARAKE 1) Nykyiset tilat KUNTA:Pyhäranta Mitoitusperuste (oppilasmäärä ja ryhmien määrä): KOULU Ihode vuosiluokat 1-6: 68 4 > 76 (5) vuosiluokat

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLY HANKESUUNNITELMA 8.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTOVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS

LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLY HANKESUUNNITELMA 8.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTOVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLY HANKESUUNNITELMA 8.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTOVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS 2 LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLYN HANKESUUNNITELMA Sisällysluettelo Tiedot hankkeesta,

Lisätiedot

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013 Kiinteistön tiedot Rakennuksen nimi Rakennuksentyyppi Sijainti Tontin tiedot Ketorinne Asuinkerrostalo Ketomaantie 2 A, 41340 LAUKAA P-ala n. 2690 m 2, määräala 410-409-0016-0000 Lääkärilä Rakennusten

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1

Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1 Tilakonsultit TM2 Oy Loviisan kaupunki 5.11.2015 Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1 Oppilasmäärät Koulun oppilasmäärä yhteensä 694 Alakoulu 200 Haddom 58 Tessjö 46 Yläkoulu 270

Lisätiedot

Vartiokylän ala-aste. Kiviportintie 10, Helsinki. Tilakeskus. Katto- ja julkisivukorjaus Hankenumero Hankesuunnitelma 11.9.

Vartiokylän ala-aste. Kiviportintie 10, Helsinki. Tilakeskus. Katto- ja julkisivukorjaus Hankenumero Hankesuunnitelma 11.9. Tilakeskus, 00950 Helsinki Katto- ja julkisivukorjaus Hankenumero 80010128 Tilakeskus Varhaiskasvatusvirasto Opetusvirasto Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero katto- ja julkisivukorjaus 8010128

Lisätiedot

Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila

Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila Tilakeskus 31.3.2015 Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila Parrukatu 4 Väistötilojen rakentaminen Hankenumero 8033126 Tilakeskus Sosiaali- ja terveysvirasto Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA 1 OULUNKYLÄN HUOLTORAKENNUKSEN KATON JA PIHAKANNEN PERUSPARANTAMINEN

HELSINGIN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA 1 OULUNKYLÄN HUOLTORAKENNUKSEN KATON JA PIHAKANNEN PERUSPARANTAMINEN HELSINGIN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA 1 HANKESUUNNITELMA OULUNKYLÄN LIIKUNTAPUISTON HUOLTORAKENNUKSEN KATON JA PIHAKANNEN PERUSPARANTAMINEN HELSINGIN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA 2 HELSINGIN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

ALPPILAN YLÄASTE JA LUKIO TAMMISAARENKATU 2 00510 HELSINKI

ALPPILAN YLÄASTE JA LUKIO TAMMISAARENKATU 2 00510 HELSINKI ALPPILAN YLÄASTE JA LUKIO TAMMISAARENKATU 2 00510 HELSINKI TEKNINEN HANKESUUNNITELMA ALAPOHJAN KOSTEUSVAURIOKORJAUS 17.10.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen peruskorjaus, hankesuunnitelma 17.10.2011

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat:

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 KIRKONKYLÄN KOULUN TILAVAIHTOEHDOT KUNNANHALLITUS 5.2.2015 Vaihtoehto VE 1 Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Rasilan päiväkoti

Lisätiedot

HELTECH KÄPYLÄ perusparannus LISÄVÄISTÖTILAT KONTULANTIE 1

HELTECH KÄPYLÄ perusparannus LISÄVÄISTÖTILAT KONTULANTIE 1 HELTECH KÄPYLÄ perusparannus LISÄVÄISTÖTILAT KONTULANTIE 1 TARVESELVITYS 17.02.2012 HELSINGIN KAUPUNKI OPETUSVIRASTO Sisällysluettelo 0. YHTEENVETO... 3 1. HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Hankkeesta tehdyt

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010

Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010 Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010 Esko Eriksson Kiinteistöjohtaja Jyväskylän Tilapalvelu Kaupungintalon peruskorjauksen hankesuunnitelman lähtökohdat Rakennuksen tekninen

Lisätiedot

Arabian peruskoulun vanhan osan julkisivusaneeraus

Arabian peruskoulun vanhan osan julkisivusaneeraus Arabian peruskoulun vanhan osan julkisivusaneeraus Arabian peruskoulun vanhan osan julkisivusaneeraus Tiivistyskorjaukset 2015-2016 Koulusiiven julkisivukorjaukset 2017 Kysymykset ja vastaukset Tiivistystyöt

Lisätiedot

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio Juankosken päiväkoti, kustannusarvio 25.02.2016 Uudisvaihtoehto Olemme arvioineet Juankosken päiväkodin uudisrakennushinnan. Kustannukset on laskettu arvioituun Juankosken hintatasoon 03/2016. Laskelma

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksen tarveselvityksen hyväksyminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksen tarveselvityksen hyväksyminen 29.09.2011 Sivu 1 / 1 4977/10.03.02/2011 123 Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksen tarveselvityksen hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. (09) 816 52137 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Itäreimarintie 5 ja Pallokuja 5, Esirakentaminen Hankenumero 2080109 Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Staran

Lisätiedot

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus 1(5) OHJEET Täytetään keltaiset solut tarvittaessa. Tarvittaessa rivejä ja sarakkeita voi lisätä, muistettava kaavojen kopiointi. Erityisopetuksen kohdalla käytetty vanhoja lyhenteitä, voidaan muuttaa

Lisätiedot

Tapiolan uimahalli. TIIVISTELMÄ KORJAUSHANKKEESTA Kimmo Martinsen

Tapiolan uimahalli. TIIVISTELMÄ KORJAUSHANKKEESTA Kimmo Martinsen Tapiolan uimahalli TIIVISTELMÄ KORJAUSHANKKEESTA 8.1.2018 Kimmo Martinsen 1 Tiivistelmä hankkeesta Korjaushankkeen ensimmäisessä vaiheessa v. 2014 2016 on jo toteutettu uimahallin vanhan osan puku- ja

Lisätiedot

Kantavan alapohjan osuus % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Hissit Asuntohissit kpl Kerrosluku 0 krs. Henkilöhissit 1 kpl Kerrosluku 2 krs

Kantavan alapohjan osuus % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Hissit Asuntohissit kpl Kerrosluku 0 krs. Henkilöhissit 1 kpl Kerrosluku 2 krs 13.10.2011 Sivu 1/2 Heikki Peltonen HP Crea Oy Hanke: 201147 1 Hirvaskankaan koulu ja päiväkoti Vaihe: Tilaohjelma 10/2011 Paikkakunta: Jyväskylään rajoittuvat ymp.kunnat Haahtela-ind.: 72,0 / 1.2011 Hintataso:

Lisätiedot

TUOMARINKYLÄN KARTANO KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA 7.4.2014 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

TUOMARINKYLÄN KARTANO KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA 7.4.2014 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TUOMARINKYLÄN KARTANO KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA 7.4.2014 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. 7.4.2014 2 / 10 1. YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot Hankkeen nimi: Osoite:, kaukolämpöverkoston

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

Ilvestarhan rakennustyöt

Ilvestarhan rakennustyöt HKR-RAKENNUTTAJA Ilvestarhan rakennustyöt, Mustikkamaanpolku 12 Perusparannus Hankenumero R-04238 Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero Ilvestarhan rakennustyö R-04238 Osoite Rakennustunnus (RATU)

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. SIILAISTEN TERVEYSKESKUS Noljakantie 17 a 80130 Joensuu 23.10.2014. 2014 FMC Laskentapalvelut Oy Sivu 1/6

KUSTANNUSSELVITYS. SIILAISTEN TERVEYSKESKUS Noljakantie 17 a 80130 Joensuu 23.10.2014. 2014 FMC Laskentapalvelut Oy Sivu 1/6 KUSTANNUSSELVITYS SIILAISTEN TERVEYSKESKUS Noljakantie 17 a 80130 Joensuu 23.10.2014 2014 FMC Laskentapalvelut Oy Sivu 1/6 23.10.2014 Sivu 1/2 Ari Saari FMC Laskentapalvelut Oy Hanke: 14568 2VE2U Siilaisen

Lisätiedot

Esa Pitkänen KY Käsämäntie 122 as 11 83100 LIPERI puh 040 5649141 www.esapitkanen.fi

Esa Pitkänen KY Käsämäntie 122 as 11 83100 LIPERI puh 040 5649141 www.esapitkanen.fi sivu 1 Kohteen osoite: 1 RAKENTEET Rakenne On korjauksia ja huoltotöitä; Toimenpiteet Korjaus ajankohta n. 1v tarkkuudella 1.1 Rakennuksen vierustan työt (maanpinnan kaltevuuden tai korkeusaseman korjaaminen,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 123 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Lasten päiväkoti Yliskylän uudisrakennuksen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman hyväksymiseksi HEL 2016-002292

Lisätiedot

Taivallahden peruskoulu Hankesuunnitelma

Taivallahden peruskoulu Hankesuunnitelma Taivallahden peruskoulu Hankesuunnitelma 14.8.2008 HELSINGIN KAUPUNKI KIINTEISTÖVIRASTO / TILAKESKUS OPETUSVIRASTO RAKENNUSVIRASTO / HKR- Rakennuttaja Sisällysluettelo 1. YHTEENVETO...3 1.1 Tiivistelmä...3

Lisätiedot

Svenska skolcentrum, liikuntatilat

Svenska skolcentrum, liikuntatilat Svenska skolcentrum, liikuntatilat, hankesuunnitelma Sivu 1 / 10 Svenska skolcentrum, liikuntatilat Liikuntatilan saneeraaminen Hanke 890 049 Hankesuunnitelma 31.10.2014 Svenska skolcentrum, liikuntatilat,

Lisätiedot

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Tampere 27.08.2012 GRANLUND TAMPERE OY Arto Lehmus Työ 01762.P000 SISÄLLYSLUETTELO 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 1 01 Yleistä... 1 02

Lisätiedot

Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain

Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LOHJAN KAUPUNKI Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Jokelainen Heidi-Johanna Sisällysluettelo 1 Korjaustapaehdotus rakenneosittain...

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1 Jotta saisitte suurimman mahdollisen hyödyn kuntotarkastuksesta, olkaa ystävällisiä ja vastatkaa mukaan alla oleviin kysymyksiin etukäteen, ennen tarkastusta. Tämä nopeuttaa ja helpottaa kuntotarkastusta.

Lisätiedot

Helsinki-tiedotuksen uudet tilat HANKESUUNNITELMA

Helsinki-tiedotuksen uudet tilat HANKESUUNNITELMA Helsinki-tiedotuksen uudet tilat HANKESUUNNITELMA 2.5.2008 HELSINGIN KAUPUNKI KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS 2.5.2008 TIEDOT HANKKEESTA, TIIVISTELMÄ Hankkeen nimi Osoite Helsinki-tiedotuksen uudet tilat

Lisätiedot

ITÄ-HELSINGIN MUSIIKKIOPISTO KREIJARINKUJA HELSINKI SISÄILMATEKNINEN KORJAUS

ITÄ-HELSINGIN MUSIIKKIOPISTO KREIJARINKUJA HELSINKI SISÄILMATEKNINEN KORJAUS ITÄ-HELSINGIN MUSIIKKIOPISTO KREIJARINKUJA 4 00820 HELSINKI SISÄILMATEKNINEN KORJAUS TEKNINEN HANKESUUNNITELMA HANKENUMERO 8085738 4.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Itä-Helsingin musiikkiopisto, tekninen

Lisätiedot

HAAGAN PERUSKOULU HANKESUUNNITELMA PERUSPARANNUS (LÄNSI-HELSINGIN LUKION LAKKAUTTAMISEEN JA SIIRTYMISEEN LIITTYVÄT TYÖT)

HAAGAN PERUSKOULU HANKESUUNNITELMA PERUSPARANNUS (LÄNSI-HELSINGIN LUKION LAKKAUTTAMISEEN JA SIIRTYMISEEN LIITTYVÄT TYÖT) HAAGAN PERUSKOULU HANKESUUNNITELMA PERUSPARANNUS (LÄNSI-HELSINGIN LUKION LAKKAUTTAMISEEN JA SIIRTYMISEEN LIITTYVÄT TYÖT) 30.3.2011 PÄIVITETTY 31.1.2012 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1(13) 1.1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin kaupungin opetusvirasto Juha Juvonen, Helsingin kaupungin

Lisätiedot

KORJAAMO- VARASTOHALLI TOIMISTO- JA LABORATORIOTILAA VAASAN VANHASTA SATAMASTA

KORJAAMO- VARASTOHALLI TOIMISTO- JA LABORATORIOTILAA VAASAN VANHASTA SATAMASTA MYYDÄÄN KORJAAMO- VARASTOHALLI TOIMISTO- JA LABORATORIOTILAA VAASAN VANHASTA SATAMASTA Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 Fax 03 222 9835 www.catella.fi OSOITE

Lisätiedot

LIITTEET: - LVIA-hankesuunnitelma ja kustannusarvio - SÄHKÖ-hankesuunnitelmaselostus - Sähkökustannusarvioyhteenveto - LVISA-hanke muut kustannukset

LIITTEET: - LVIA-hankesuunnitelma ja kustannusarvio - SÄHKÖ-hankesuunnitelmaselostus - Sähkökustannusarvioyhteenveto - LVISA-hanke muut kustannukset Tilayksikkö 3.5.2017 1/6 NIEMENMÄEN KALLIOSUOJA LVISA-PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA Lapinmäentie 1, Niemenmäentie 8 00350 Helsinki SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEENVETO HANKKEESTA 2. PERUSKORJAUKSEN TARPEELLISUUS

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 07.06.2012 Sivu 1 / 1 24/00.02.02/2011 4 Pelastustoimen rakennushankkeet vuosina 2013-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Lindholm Stefan, puh. (09) 816 83061 Pietikäinen Olli, puh. (09) 816 26820 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne Maija Lehtinen

Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne Maija Lehtinen Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne 21.3.2015 Maija Lehtinen Jousenkaaren koulu Valmistunut 1961 Peruskorjattu kahdessa vaiheessa 1996 ja 1998 21.3.2016 2 Kohdekohtainen sisäilmaryhmä Jousenkaaren koululle

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN Sivu 1/2 12273 D-osa Masalan koulu Paikkakunta: Laajuus: Hankekoko: 396 m2, 451 brm2, 1 739 rm3 446 brm2 Jakaja: 396 m2 PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN Talo 80 -nimikkeistö /m2 % B1 Rakennuttajan

Lisätiedot

TILALUETTELO, KORJAUSHINTA

TILALUETTELO, KORJAUSHINTA Sivu 1/2 TILALUETTELO, KORJAUSHINTA Paikkakunta: Kajaani Laajuus: 3 598 m2, 3 904 brm2, 20 025 rm3 Hankekoko: 3 904 brm2 Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² kor.% /m² A 1.kerros A Manuaalikoneistus

Lisätiedot

RANTATIE PAPPILANTIE L2-1-1

RANTATIE PAPPILANTIE L2-1-1 RANTATIE PALJOUSTIEDOT KERROSALAT TILAVUUS TYÖPAJARAKENNUS 856 3938 KOULURAKENNUS KELLARI 124 347 KOULURAKENNUS 1K 1625 5688 KOULURAKENNUS 2K 1659 6308 ULLAKKO/ IVKONEHUONE 91 273 4355 16554 HUONEISTOALA

Lisätiedot

LUKIOIDEN VÄISTÖTILAT Mäkipellontie 19 OSITTAINEN PERUSKORJAUS. Hanke

LUKIOIDEN VÄISTÖTILAT Mäkipellontie 19 OSITTAINEN PERUSKORJAUS. Hanke LUKIOIDEN VÄISTÖTILAT 2014-2019 Mäkipellontie 19 OSITTAINEN PERUSKORJAUS Hanke 80 85044 14.01.2014 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Mäkipellontie 19, Osittainen peruskorjaus, hankesuunnitelma 2 0 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Kiseleffin / Sunnin talo, peruskorjaus. Hankesuunnitelma

Kiseleffin / Sunnin talo, peruskorjaus. Hankesuunnitelma Kiseleffin / Sunnin talo, peruskorjaus Hankesuunnitelma 28.9.2007 HELSINGIN KAUPUNKI KIINTEISTÖVIRASTO / Tilakeskus RAKENNUSVIRASTO / HKR- Rakennuttaja Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 1. Tiedot hankkeesta...3

Lisätiedot

Heka Vartioharju, Rekitie 4

Heka Vartioharju, Rekitie 4 2 HANKESELOSTUS 1 / 10 Heka Vartioharju, Rekitie 4 hnro 7303001 18.11.2013 Heka Vartioharju, Rekitie 4 Luonnokset 21.10.2013 Sijainti Kohde Rekitie 4, 00950 Helsinki Vartiokylä, kortteli 45330, tontti

Lisätiedot

1(4) 15.9.2015. Laukaan Ekokoulu. Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO. Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu

1(4) 15.9.2015. Laukaan Ekokoulu. Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO. Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu 1(4) HANKE TILAAJA Laukaan Ekokoulu Laukaan kunta Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu TAVOITEHINTA ARVIO 2(4) 1. HANKETIEDOT Hanke: Osoite: Hankemuoto:

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

LIITE 1. Rakennuslupapiirustukset

LIITE 1. Rakennuslupapiirustukset LIITE 1. Rakennuslupapiirustukset LIITE 2. Lämpökameran mittauspisteet Lämpökameran mittauspisteet, 1-kerros Lämpökameran mittauspisteet, 2-kerros Lämpökameran mittauspisteet, kellari LIITE 3. Lämpökamerakuvat

Lisätiedot

HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET

HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET Petri Lönnblad RI. RTA 4.9.2017 Tehdyt tutkimukset HUHTIKUU 2006: Asbestikartoitus KESÄ-HEINÄKUU 2017: - Kosteuskartoitus, kosteusmittaukset - Rakenneavaukset, mikrobinäytteenotto

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA HANKESUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki Hallituskatu Rovaniemi. Runko / ohje. xx.xx.20xx Sivu 1/10.

HANKESUUNNITELMA HANKESUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki Hallituskatu Rovaniemi. Runko / ohje. xx.xx.20xx Sivu 1/10. xx.xx.20xx Sivu 1/10 Tilaaja: Rovaniemen kaupunki Hallituskatu 7 96100 Rovaniemi Hanke: Runko / ohje HANKESUUNNITELMA Sivu 2/10 HANKESUUNNITELMA TIIVISTELMÄ n olennainen sisältö Rovaniemi xx.xx.20xx Sivu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 22/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Esityslista 22/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Esityslista 22/2016 1 (5) 3 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Vesalan peruskoulun laajennuksen ja muutoksen hankesuunnitelman hyväksymiseksi HEL 2016-012295 T 10 06

Lisätiedot

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien

Lisätiedot

Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus

Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HANGON KAUPUNKI Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sami Heikkilä, Juhani Pirinen Sisällysluettelo 1 Korjaustapaehdotus rakenneosittain...

Lisätiedot

HUONETILAOHJELMA Sivu 1 (5)

HUONETILAOHJELMA Sivu 1 (5) HUONETILAOHJELMA Sivu 1 (5) hankenumero: MATINKYLÄN ELÄ JA ASU SENIORIKESKUS Asuntoja: 1 x 23 + 5 x 28 163 (yksiöitä a 25m2) Henkilökunta: yhteensä noin 145, luku sisältää alueellisen kotihoidon ja tukipalvelujen

Lisätiedot

A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y YPPÄRIN KOULU PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS

A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y YPPÄRIN KOULU PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y YPPÄRIN KOULU PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y Kuvaus hankkeen sisällöstä

Lisätiedot

Vihdin kirkonkylän Campus. Vihdin yhteiskoulun vanhan säilytettävän osan muutokset. dok no 2 G LVIAJ- rakennustapaselostus.

Vihdin kirkonkylän Campus. Vihdin yhteiskoulun vanhan säilytettävän osan muutokset. dok no 2 G LVIAJ- rakennustapaselostus. LVIAJ- rakennustapaselostus 28.4.2017 1(7) Vihdin kirkonkylän Campus Vihdin yhteiskoulun vanhan säilytettävän osan muutokset Vihti LVIAJ- rakennustapaselostus dok no 2 G0 002 28.4.2017 LVIAJ- rakennustapaselostus

Lisätiedot