Kainuun jätehuollon kuntayhtymä. Toimintakertomus 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kainuun jätehuollon kuntayhtymä. Toimintakertomus 2007"

Transkriptio

1 2007 Toimintakertomus

2 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Perustietoja 4 Jätteiden keräys ja käsittely 6 Tiedotus ja neuvonta 10 Henkilöstö 11 Ympäristönsuojelu 12 Kehitystyö 14 Talous ja hallinto 16

3 3 Toimitusjohtajan katsaus Kainuun jätehuolto siirtyi lopullisesti uuteen aikaan toimintavuoden marraskuussa, jolloin viimeiset vanhanaikaiset kaatopaikat suljettiin. Valtioneuvoston päätöksessä kaatopaikoista vuodelta 1997 määrätään, että käytössäolevien kaatopaikkojen on täytettävä pohjarakenteiden erityisvaatimukset Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikki vanhat kunnalliset kaatopaikat oli suljettava lokakuun 2007 loppuun mennessä. Kainuussa tämä merkitsi Kajaanin, Kuhmon ja Suomussalmen vanhojen jätteen loppusijoitusalueiden käytön lopettamista. Samalla Kajaanin Majasaarenkankaan jätekeskuksessa otettiin käyttöön uusi pohjarakenteeltaan EUmääräysten mukainen loppusijoitusalue, joka valmistui syksyllä Samaan aikaan Kuhmoon ja Suomussalmelle perustettiin lajitteluasemat, joilla otetaan vastaan pienerinä kaikenlaisia kotitalouksissa syntyviä jätteitä. Lajitteluasemat turvasivat palvelutason säilymisen kaatopaikkojen lopettamisesta huolimatta. n perustamisen tarkoitus kulminoitui suurelta osin myös tähän muutoshetkeen. Uusien tiivispohjaisten loppusijoitusalueiden rakentaminen vesienkäsittelyjärjestelmineen jokaiseen peruskuntaan olisi ollut yksittäisille kunnille taloudellisesti kannattamatonta. Jo nykyisellään yhden määräystenmukaisen loppusijoitusalueen rakentaminen on korottanut jätteestä perittäviä maksuja yhdessä muiden jätehuollon muutosten ja käsittely- / lajitteluvaatimusten kanssa. Kuitenkin vielä tällä hetkellä Kainuussa perittävät jätehuollon maksut ovat Suomen keskitasoa tai sen alapuolella. Tulevaisuudessa korotuspaineita hintoihin tuo mm. vanhojen täyttöalueiden sulkeminen, joka toteutetaan lähivuosien aikana. Myös jätelaki koki osittaisuudistuksen, joka astui voimaan kesäkuun 2007 alussa. Uudistuksessa teollisuuden, elinkeinoelämän ja yksityisen palvelutoiminnan jätehuollon vastuu siirtyi kunnalta jätteentuottajalle. Edellä mainitut tahot voivat sopia jätehuollon järjestämisestä kuntien jätelaitosten tai yksityisten jätealan yritysten kanssa. Kunnan vastuulle jää asumisessa syntyneen ja ominaisuudeltaan, koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettavan valtion, kunnan ja seurakunnan sekä julkisoikeudellisen yhteisön ja yhdistyksen julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyneen jätteen jätehuolto. Lainsäädännön ja määräysten nopeista muutoksista huolimatta olemme Kainuussa saaneet rakennettua toimivan jätehuoltojärjestelmän ja olemme myös omaksuneet kiitettävästi lajittelun merkittävyyden jätehuollon järjestämisessä. Siitä on osoituksena maamme parhaimpiin kuuluva jätteen hyödyntämisaste, joka tällä hetkellä on yli 60 %. Yli puolet syntyvästä jätteestä saadaan hyödynnettyä. Kiitokset tästä kuuluvat niin jätehuollon toteuttajille kuin jätteen tuottajillekin. On ollut hienoa työskennellä osaavan hallinnon, henkilöstön ja kainuulaisasiakkaiden kanssa. Kiitos henkilöstölle, yhteistyökumppaneille, jäsenkunnille ja asiakkaille kierrätys jatkukoon!! Jukka Oikarinen toimitusjohtaja

4 4 Perustietoja, Eko- Kymppi, on Kainuun kuntien perustama organisaatio. Kuntayhtymä on perustettu vuonna 2001, ja toiminta aloitettu vuonna Jäsenkuntia olivat perustamisvaihteessa Hyrynsalmi, Kajaani, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Vaala ja Vuolijoki. Kuhmo ja Suomussalmi liittyivät kuntayhtymään Toimialueen arvioitu asukasmäärä vuoden vaihteessa oli (Tilastokeskus). Kuntayhtymän toiminta järjestetään itsekannattavuusperiaatteella niin, että yhtymä varautuu maksutuloilla kattamaan toiminnan kaikki kulut. Tehtävät Kuntayhtymän tehtävänä on hoitaa kunnille jätelaissa säädettyjä tehtäviä. Päätehtäviä ovat asuin ja lomakiinteistöjen yhdyskuntaongelma ja hyötyjätehuollon järjestäminen, tiedotus ja neuvonta sekä viranomaistehtävät. Lisäksi kuntayhtymä vastaa Majasaaren jätekeskuksen ylläpidosta, ja vastasi lokakuun loppuun saakka myös Kuhmon Sarvelan jätteenkäsittelylaitoksen ja Suomussalmen kaatopaikan ylläpidosta. Tavoitteet ja strategia Kuntayhtymän tavoitteena on jätehuollon toteutus jätelain mukaisesti, jätteiden hyödyntäminen valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti ja jätemäärän vähentäminen neuvonnan ja tiedotuksen keinoin. Jätestrategia perustuu jätteen syntypaikkalajitteluun, erilliseen keräilyyn ja kuljetukseen välivarastointi tai käsittelypaikalle. Näin eri jätelajikkeet ohjautuvat käsittelyyn ilman välivaiheita, ja saavutetaan taloudellisesti järkevä ja ympäristönsuojelun vaatimukset täyttävä jätehuolto. Se sisältää jätevirrat mm. kaatopaikkakäsittelyyn, kompostointiin, palavan jakeen käsittelyyn ja kierrätykseen. Kierrätys jakaantuu edelleen jätelaatukohtaisiin virtoihin kuten jätepaperiin ja pahviin, pakkauskartonkeihin ja muuhun pakkausmateriaaliin. Lajiteltujen jätejakeiden välivarastointi, jatkokuljetus sekä käsittely järjestetään ostamalla nämä palvelut yksityisiltä palveluntuottajilta. Eko-Kympin jätestrategia

5 5 Perustietoja Organisaatio Yhtymäkokouksella on korkein päätösvalta, ja se kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Yhtymäkokouksessa on kymmenen jäsentä, yksi edustaja jokaisesta jäsenkunnasta. Kunnat nimeävät yleensä edustajansa kuhunkin yhtymäkokoukseen erikseen. Toimitusjohtaja vastaa operatiivisesta johtamisesta ja laatii strategiset suuntaviivat, jotka hallitus hyväksyy. Yhtymähallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä ja tarkastuslautakuntaan neljä jäsentä. Yhtymähallituksen toimikausi on kaksi vuotta ja tarkastuslautakunnan neljä vuotta. Eko-Kympin organisaatiokaavio Jäsenkunnat Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi, Vaala Yhtymäkokous edustaja jokaisesta jäsenkunnasta Yhtymähallitus (7 jäsentä) Kajaani: Ilkka Juntunen, Auli Halonen Kuhmo: Heikki Heikkinen Sotkamo: Matti Härkönen Suomussalmi: Antti Westersund Hyrynsalmi, Puolanka ja Ristijärvi: Raimo Heikkinen - edustus vaihtuu kunnittain 2v välein Paltamo ja Vaala: Pertti Härkönen - edustus vaihtuu kunnittain 2v välein Tarkastuslautakunta (4 jäsentä) Kajaani: Leena Törrö Sotkamo, Kuhmo ja Suomussalmi: Irene Toppinen Hyrynsalmi, Puolanka ja Ristijärvi: Mauno Heikkinen Paltamo ja Vaala: Veijo Mikkonen - edustus vaihtuu kunnittain 4v välein Toimitusjohtaja Jukka Oikarinen Jätekeskushenkilöstö Veijo Koponen Juha Putkonen Arto Selesniemi Matti Tuura Vaalan lajitteluasema Kalle Moilanen Ympäristöpäällikkö Eero Piirainen Toimistosihteeri Arja Korolainen Käyttöpäällikkö Esa Kumpulainen Neuvoja-tiedottajat Sari Komulainen Riitta Ylilehto

6 6 Jätteiden keräys ja käsittely Syntypaikkalajittelu kiinteistöillä Eko-Kympin toiminta perustuu kiinteistöissä tapahtuvaan syntypistelajitteluun. Kuntayhtymän jätehuoltomääräyksissä esitetään, miten erityyppisten kiinteistöjen jätteet tulee lajitella. Vähintään neljän asuinhuoneiston kiinteistöillä on erilliset jäteastiat biojätteelle, palavalle jätteelle ja sekajätteelle. Lisäksi suositellaan omaa jäteastiaa keräyspaperille. Tätä pienemmillä asuinkiinteistöillä on erilliset jäteastiat biojätteelle ja sekajätteelle. Keräyspaperi, -kartonki ja lasi sekä pienmetallit ja paristot viedään Eko-Kympin ekopisteisiin tai lajitteluasemille. Toimialueen jätteenkuljetukset ovat sopimusperusteisia ja niitä hoitavat eri jätehuoltoyritykset. Yrityksillä, oppilaitoksilla, virastoilla ja muilla vastaavilla kiinteistöillä on keräysastiat sekajätteelle, biojätteelle, palavalle jätteelle, keräyspaperille, -kartongille, -lasille, -metallille ja ongelmajätteelle sen mukaan, miten paljon ko. jätejaetta yritys tuottaa. Vastaanottopisteet Lajitteluasema jokaisessa jäsenkunnassa Lajitteluasemat ottavat vastaan ongelmajätettä, hyötykäyttöön kelpaavaa jätettä ja sekajätettä. Sekajätettä lukuun ottamatta jätteiden tuominen on vastaanottotilanteessa maksutonta kuntayhtymän alueella sijaitseville asuinkiinteistöille. Asemat ovat avoinna kahtena päivänä viikossa. Aukioloaikoja lisätään keväällä ja kesällä. Toimintavuoden aikana rakennettiin kolme uutta lajitteluasemaa. Suomussalmen suljettavaa kaatopaikkaa korvaamaan kuntayhtymä rakensi lajitteluaseman Pölykankaalle. Ristijärven ja Vaalan lajitteluasemapalvelut siirrettiin uusille alueille entisten käytyä ahtaiksi. Vuolijoen asema suljettiin vähäisen kävijämäärän vuoksi. SER-keräys toimii tuottajayhteisöjen vastuulla kaikissa jäsenkunnissa keräyspisteiden sijaitessa pääosin lajitteluasemilla. Ekopisteet Eko-Kymppi ylläpitää 50 ekopistettä kotitalouksien hyötyjätteiden keräämistä varten. Useilla ekopisteillä vastaanotetaan keräyspaperia, -kartonkia, -lasia ja pienmetallia. Ekopisteillä kerättäviä jätelajeja ovat keräyspaperi, -kartonki, -lasi, pienmetalli ja paristot. Astioiden tyhjennykset ostetaan jätehuoltoyrityksiltä, ja ekopisteiden kunnossapito eri palveluntuottajilta. Toimintavuonna rakennettiin kaksi uutta ekopistettä (Paltamon/Vuolijoen S-Market). Muovinkeräys poistettiin Kuhmon ja Kajaanin ekopisteiltä mm. väärinkäytösten vuoksi. Palavan jätteen keräys, johon muovijätteen voi myös laittaa, on järjestetty jätehuoltoyritysten puolesta varsin kattavasti toimialueen taajamissa. Aluekeräysverkosto Toimialueella on yhteensä 132 alueellista jätteenkeräyspistettä loma-asunnoille ja muille kiinteistöille, joilla ei ole tyhjennyssopimusta jätehuoltoyrityksen kanssa. Aluekeräyspisteiden lasi ja paperiastiat ovat kaikkien kiinteistöjen käytettävissä. Kuhmon aluekeräysverkoston rakentaminen saatiin päätökseen korvaamalla loput pikakontit jätehuoneilla. Vuolijoen aluekeräyspisteiden katokset korvattiin niinikään jätehuoneilla. Keräyskampanjat Kajaanin Prisman ja Maxi-Makasiinin ympäristöpäivillä järjestettiin jokakeväiseen tapaan ongelmajätteen keräys. Myös Kuhmossa ja Vaalassa järjestettiin kesällä ongelmajätteiden keräystempaus.

7 7 Jätteiden keräys ja käsittely Jätteiden välivarastointi ja käsittely lajitteluasemilla Toimintavuoden aikana otettiin kuntayhtymän omaan käyttöön välivarastoalueita, jonne voidaan varastoida paikkakunnalla hyödynnettäviä jätejakeita. Useimmiten välivarastoalue sijaitsee lajitteluaseman yhteydessä. Vastaanotettavat jätelajit ja niiden jatkokäsittely Paikkakunnalla hyödynnettäviä jätelajeja ovat rakennuspuujäte, oksat ja risut, kannot, lasi ja keramiikka, sekä betoni, tiili ja klinkkeri. Eri jakeiden varastointiaika on 1 3 vuotta, minkä jälkeen jae murskataan hyödynnettävään muotoon. Puuhakkeet hyödynnetään energiana ja mineraalipohjaiset jakeet erilaisina rakennekerroksina maanrakentamisessa. jätelaji ongelmajäte rakennuspuujäte metsätähteet haravointijäte painekyllästetty puu kannot betoni, tiili yms. keräyskartonki keräyspaperi lasi ja keramiikka metalli muovi renkaat SE-romu asbesti sekajäte hyötykäyttö / jatkokäsittely kuljetus ongelmajätteiden käsittelyluvan omaavaan laitokseen asianmukaiseen käsittelyyn hyödyntäminen energiantuotannossa tai kompostin tukiaineena hyödyntäminen paikallisesti energiantuotannossa tai kompostin tukiaineena hyödyntäminen kompostin tukiaineena kuljetus Demolite Oy:n käsittelyyn hyödyntäminen energiantuotannossa hyödyntäminen paikallisesti maanrakennuksessa hyödyntäminen raaka-aineena hyödyntäminen raaka-aineena hyödyntäminen paikallisesti maanrakennuksessa hyödyntäminen raaka-aineena metalliteollisuudessa hyödyntäminen energiantuotannossa kuljetus Suomen Rengaskierrätys Oy:n kautta jatkojalostukseen kuljetus tuottajayhteisöjen kautta edelleen käsiteltäväksi kuljetus Majasaaren jätekeskukseen erityisjätteenä haudattavaksi kuljetus loppusijoitettavaksi Majasaaren jätekeskukseen Paltamon lajitteluasema palvelee Uurantiellä Kainuun Sora Oy:n piha-alueella. Lajitteluasemat ovat avoinna kahtena päivänä viikossa 5 6 tuntia kerrallaan. Kesäaikoina (touko elokuu) asemat palvelevat myös kuukauden toisena lauantaina.

8 8 Jätteiden keräys ja käsittely Jätteenkäsittely Majasaaren jätekeskus Majasaaren jätekeskus sijaitsee Kivimäessä, noin 14 kim:n etäisyydellä Kajaanista lounaaseen. Kaupungin omistaman alueen kokonaispinta-ala on 100 ha, josta käytössä on 12 ha. Kaatopaikkatoiminta on aloitettu vuonna Uusi, EU-määräysten mukainen loppusijoitusalue otettiin käyttöön Majasaaren jätekeskuksen toiminnot yhdyskuntajätteen loppusijoitus pienkuormien vastaanotto ongelmajätteiden vastaanotto hyödynnettävien jätteiden vastaanotto ja käsittely biojätteen vastaanotto ja käsittely öljyjen ja öljyvesiseosten vastaanotto öljystä saastuneen maan vastaanotto pilaantuneen maan vastaanotto ja käsittely erityisjätteiden vastaanotto ja käsittely Jätekeskuksessa otetaan vastaan loppusijoitettavia sekä hyödynnettäviä jätteitä. Loppusijoitettava jäte tiivistetään sorkkajyrällä ja peitetään maamassoilla. Hyötyjätteinä otetaan vastaan biojätettä, puutavaraa, risuja ja puutarhajätettä, maa-aineksia, pilaantuneita maita, betonia ja tiiltä sekä lasi- ja keramiikkajätettä, joka hyödynnetään kaatopaikkarakenteissa. Pientuojille tarkoitetulla lajittelulaiturilla vastaanotetaan lisäksi laitospolttokelpoista muovia, kartonkia, paperia sekä metalliromua. Majasaaren jätekeskuksen tärkein tehtävä on huolehtia sinne tuoduista jätteistä mahdollisimman tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Toimintavuonna vastaanotettiin yhteensä tonnia jätettä, josta loppusijoitettavaa yhdyskuntajätettä oli tonnia, biojätettä tonnia, rakennusjätettä tonnia. Maa-aineksia otettiin vastaan tonnia, josta öljyisiä maita oli tonnia. Ongelmajätteitä otettiin vastaan 80 tonnia. Majasaaren lajittelulaiturilla pientuojien jätteet lajitellaan eri hyötyjätejakeisiin. Kuhmon Sarvelan jätteenkäsittelylaitos ja Suomussalmen kaatopaikka palvelivat lokakuun loppuun saakka. Sen jälkeen kaatopaikat suljettiin ja toiminnot korvattiin lajitteluasemilla. Kuhmon Sarvelassa vastaanotettu kokonaisjätemäärä lokakuun loppuun mennessä oli noin tonnia ja Suomussalmen kaatopaikalla noin tonnia. Toimialueen jätekeskuksiin tuotu kokonaisjätemäärä oli yhteensä noin tonnia. Biojätteen käsittely Eko-Kympin jätehuoltomääräysten mukaan kaikkien asuinkiinteistöjen on lajiteltava biojäte erilleen sekajätteestä. Muita kuin asuinkiinteistöjä biojätteen lajitteluvelvoite koskeen silloin, kun kiinteistöllä on ruokala, einesmyymälä tai vastaava. Lajiteltu biojäte joko kompostoidaan itse tai laitetaan erilliskeräykseen. Erilliskerätty biojäte kuljetetaan Kajaanista, Vaalasta, Paltamosta, Sotkamosta ja Kuhmosta kompostoitavaksi Majasaaren jätekeskukseen Kajaaniin. Hyrynsalmen, Suomussalmen, Puolangan ja Ristijärven biojäte kompostoidaan aumoissa Hyrynsalmen jäteveden puhdistamolla. Kompostointikentällä biojäte peitellään välittömästi puuhakkeella tai turpeella haittaeläinten välttämiseksi. Tämän jälkeen biojäte murskataan pyörökuormaajassa olevalla seulakauhalla ja seostetaan tukiaineeseen. Tukiaine on useimmiten puhdasta puujätettä, joka on murskattu hakkeeksi. Tukiainetta käytetään suhteessa saman verran kuin jätettä. Lisäksi lisätään ripaus vanhaa, käynnissä olevaa kompostia kompostoitumisen käynnistymiseksi. Seos kasataan 2 metrin korkuisiksi ja 50 metriä pitkiksi aumoiksi.

9 9 Jätteiden keräys ja käsittely Kompostoitumista seurataan lämpötilamittauksilla ja silmämääräisellä arvioinnilla. Toimivassa kompostiaumassa lämpötila on tyypillisimmillään noin o C. Kun lämpötila laskee, aumaa käännellään ilmavuuden ja toimivuuden parantamiseksi. Kun kompostin sisäinen lämpötila ei enää nouse sekoituksesta huolimatta, kompostoitumisen palamisvaihe katsotaan päättyneeksi ja aumat siirretään jätetäytön päälle jälkikypsytykseen. Kompostoitumisen tuloksena syntynyt lopputuote, multa hyödynnetään jätekeskusalueella. Sillä korvataan muualta ajettavia maa-aineksia, joita tarvitaan mm. jätepenkan peittelyyn ja maisemointiin. Multaa ei myydä eikä luovuteta alueen ulkopuolelle EU-määräyksistä johtuen. Erilliskerätty biojäte seulotaan, seostetaan tukiaineella ja kasataan aumoiksi Majasaaren jätekeskuksen kompostointikentällä. Eko-Kympin käsittelypisteisiin (Majasaaren jätekeskus, Sarvelan jätteenkäsittelylaitos ja Suomussalmen kaatopaikka) tuodut jätemäärät tonneina Majasaaren jätekeskus Sarvelan jätteenkäsittelylaitos, Kuhmo Suomussalmen kaatopaikka Vast.otetut jätteet yht. Loppusijoitettava jäte Rakennusjäte Maa-ainekset Biojätteet

10 10 Tiedotus ja neuvonta Kuntayhtymän neuvoja-tiedottaja on hoitanut neuvonta ja tiedotustehtäviä koko toimialueella. Neuvoja-tiedottajan jäädessä osa-aikavapaalle kesäkuussa, palkattiin toinen osa-aikainen neuvoja-tiedottaja. Perinteistä jäteneuvontaa annettiin toimintavuonna koulukäyntien lisäksi puhelinneuvontana ja erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Toimintavuoden pääkohderyhmänä olivat päiväkodit. Neuvoja-tiedottajat vierailivat 18 toimialueen päiväkodissa, joissa jäteneuvontaa saivat noin 420 lasta mukaanlukien päiväkotien muu henkilökunta. Neuvontaa toteutettiin luontopolku-tyyliin Roskaretkellä Onni-Oravan kanssa. Lisäksi neuvoja-tiedottajat vierailivat noin kymmenellä oppilaitoksella (peruskoulut, lukiot, ammattioppilaitokset), joissa jäteneuvontaa saivat noin 540 henkilöä. Neuvontaa ja koulutusta tehtiin myös muille kohderyhmille kuten Kuhmon kaupungin siivoustoimen henkilöstölle, Monikalle sekä Kajaanin seurakunnan henkilökunnalle. Näissä tilaisuuksissa oli yhteensä noin 70 osallistujaa. Majasaaren jätekeskuksessa vieraili kolme opiskelijaryhmää, joille esiteltiin jätekeskuksen toimintaa sekä jätehuoltoa ja kuntayhtymän toimintamallia ylimalkaan. Neuvonta ja tiedotusmateriaaliksi painatettiin seuraavat tuotteet: Eko-Aviisi tiedotuslehti Rollúp lakanoita 5 kpl, teemat: 1. organisaatio 2. lajitellen hyötykäyttöön, biojäte 3. lajitellen hyötykäyttöön, sekajäte ja palava jäte 4. lajitellen hyötykäyttöön, kartonki, lasi, metalli, paperi 5. ongelmajätteet Asiakastiedote / Suomussalmen lajitteluasema, jaettiin jokaiselle Suomussalmella kiinteistön omistavalla asiakkaalle. jätteiden lajittelussa ja jätteen synnyn ehkäisyssä. Niinikään kuntayhtymä oli mukana järjestämässä valtakunnallisen nuukuusviikon ohjelmaa yhteistyökumppaneinaan Kainuun ympäristökeskus, Kajaanin kaupunki, Kainuun Martat, Kainuun Energia, Kajaanin Venäjä-Seura ja kierrätyskeskus Entrinki. Lajitteluasemanhoitajille laadittiin toimintaohje-kansio, jossa on tietoa aseman toimintaperiaatteista, jätelajeista, lajitteluohjeista ja maksuista. Hoitajille järjestettiin myös koulutuspäivä. Kuntayhtymän oli mukana lukuisissa lehtiartikkeleissa ja muutamassa radio-ohjelmassa. Internet-sivuja päivitettiin säännöllisesti. Eko-Kymppi ja Kainuun Jäteyhtymä opastivat kymmeniä kävijöitä Kuhmon kesämessuilla. Neuvoja-tiedottajat osallistuivat Kuhmon kesämessuille ja Seppälän maalaismarkkinoille Kajaanissa. Näissä yleisötapahtumissa esiteltiin Eko-Kympin toimintaa ja neuvottiin

11 11 Henkilöstö Henkilöstöön kuului yhteensä pääosan vuodesta yhdeksän vakinaisessa työsuhteessa olevaa ja kaksi määrä-aikaisessa työsuhteessa olevaa työntekijää. Vuoden alussa kuljetuspäällikkö irtisanoutui tehtävistään ja siirtyi muihin tehtäviin kotipaikkakunnalleen. Neuvoja-tiedottajan jäädessä osa-aikavapaalle kesäkuun alussa palkattiin määräajaksi toinen osa-aikainen neuvoja-tiedottaja. Samaan aikaan palkattiin Vaalan lajitteluasemalle asemanhoitajaksi yksi osaaikainen henkilö. Lisäksi kuntayhtymän palveluksessa oli lähes koko vuoden ajan insinööriharjoittelija tehden kenttätöitä käyttöpäällikön apulaisena. Opintomatkat ja koulutuspäivät Osa henkilökunnasta osallistui keväällä valtakunnallisille jätelaitospäiville Turussa ja osa syksyllä valtakunnallisille jätehuoltopäiville Tampereella. Neuvoja-tiedottaja osallistui valtakunnallisille jäteneuvojapäiville, joita kuluneena vuotena vietettiin Kouvolassa. Niinikään pienimuotoisia Itä-Suomen neuvojapäiviä vietettiin Savonlinnassa, jossa molemmat neuvoja-tiedottajat kävivät. Eko-Kymppi osallistui hankkeeseen Jätelaitosten raportointi ja tunnusluvut (Jlrap II). Neuvoja-tiedottaja ja ympäristöpäällikkö päättivät edellisenä syksynä alkaneen digitaalisen sisällöntuotannon koulutuksen. Majasaaren jätekeskuksen henkilöstö on palvellut reilun vuoden uusissa, nykyaikaisissa tiloissa. Ympäristöpäällikkö ja neuvoja-tiedottaja toteuttivat opinnäytetyönään muiden kurssilaisten kanssa suoran netti-tvlähetyksen Majasaaren jätekeskuksen henkilökunta uusissa tiloissa Jätekeskuksen henkilökunta työskenteli koko toimintavuoden uusissa, nykyaikaisissa tiloissa uusi vastaanottorakennus oli otettu käyttöön vuoden 2006 joulukuussa. Henkilökunnan työolosuhteet kohenivat nykyaikaisen ja tilavan vastaanottorakennuksen myötä merkittävästi. Toimiston muutto uusiin tiloihin Kuntayhtymän toimisto muutti toimintavuoden päättyessä Kajaanin Varastokadulta uusiin tiloihin Kainuun Sanomien taloon Viestitielle. Eko-Kympin toimisto muutti toimintavuoden päättyessä Kajaanin Varastokadulta Viestitielle.

12 12 Ympäristönsuojelu Majasaaren jätekeskuksen vesienkäsittely Kaatopaikan likaantuneet vedet mm. liikenne ja kompostialueilta johdetaan likaisten vesien keräyskaivoon, joista vedet pumpataan ja imeytetään vanhaan jätetäyttöön. Jätetäytössä vesi ylläpitää jätteen biologista hajoamista ja siten myös kaasuntuotantoa. Biologinen prosessi myös käsittelee siihen johdettua likaista vettä. Kaavio jätekeskuksen vesienkäsittelystä Toimintavuoden aikana suotovesien käsittelyjärjestelmää muutettiin siten, että orgaanisen aineen poisto tapahtuu pääosin ennen typenpoistoa. Muutosprosessin vuoksi suotovesiä ei käsitelty lainkaan toimintavuonna. Prosessi on kuitenkin seuraava: Jätetäytöstä suodattuva ns. suotovesi johdetaan käsiteltäväksi biologis-kemialliseen puhdistamoon, jossa ensimmäisessä vaiheessa poistetaan pääosa suotoveden orgaanisesta aineesta. Toisessa vaiheessa ns. Envistonetypenpoisto poistaa suotoveden ammoniumtypen, ja kolmannessa vaiheessa poistetaan loput epäpuhtaudet. Puhdistettu vesi johdetaan sähkönjohtavuus- ja ph-mittausten jälkeen pois jätekeskuksen alueelta. Typenpoistokäsittelyn alkuvaiheessa jätevesien sisältämä ammoniumtyppi imeytetään luonnon kiviainekseen, zeoliittiin, ja jäljelle jäänyt typpivapaa vesi johdetaan puhdistusprosessin kolmanteen vaiheeseen. Typenkäsittelyn seuraavassa vaiheessa zeoliitti-kivimassasta huuhdellaan pois jätevesijäämät. Sitten ammoniumtyppi hapetetaan biologisesti nitraatiksi (nitrifikaatio), kun ilmastettu, bakteeripitoinen vesi kierrätetään kivimassan läpi (vaihetta nimitetään myös regeneroinniksi, koska kivimassa valmistetaan vastaanottamaan uutta ammoniumtyppeä). Prosessissa saadaan talteen jätekeskuksen jätevesien sisältämä typpi, joka nitraattipitoisen veden muodossa voidaan käyttää mm. lannoitteena. Jätekeskuksen pinta ja pohjavesien tarkkailu Jätekeskuksen vesistövaikutuksia tarkkaillaan jätekeskusalueen ulkopuolella yhdeksässä vesistöpisteessä. Lisäksi seurataan jätekeskukselta purkautuvan veden laatua ja määrää. Pohjavesiä tarkkaillaan kolmessa pisteessä. Näytteitä otetaan kolmesti vuodessa ympäristökeskuksen hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti.

13 13 Ympäristönsuojelu Toimintavuonna jätekeskuksen alueelta purkautuneen veden sähkönjohtavuusarvot olivat keskimäärin kaatopaikkavesille tyypillisen korkeita. Veden ph oli keskimäärin hieman emäksistä tai lähellä neutraalia. Keskimääräinen kuormitus oli kaikkien parametrien osalta vähäistä. Pohjavedet Kaatopaikan vaikutus pohjaveteen oli selvästi nähtävissä vain kaatopaikan eteläpuolella. Vaikutukset ilmenivät kohonneena sähkönjohtavuusarvona sekä kloridi- ja typpipitoisuutena. Fosforipitoisuus oli suhteellisen pieni. Veden rauta- ja mangaanipitoisuudet olivat korkeita. Pohjavesien rautapitoisuuteen saattaa vaikuttaa se, että havaintoputket ovat rautaputkia. Pintavedet Kaatopaikkavesien vaikutus näkyi jätekeskuksen alapuolella Koljosensuolta laskevassa ojassa selvästi muita vesistöpisteitä korkeampina sähkönjohtavuusarvoina ja kloridipitoisuuksina. Fosforia ja erityisesti typpeä vedessä oli runsaasti. Suurin osa kokonaistypestä oli ammoniumina ja huomattava osa fosforista oli liukoisessa fosfaattimuodossa. Vesi oli tummaa, kiintoainepitoista, melko sameaa, ja siinä oli runsaasti happea kuluttavaa ainesta. Veden happitilanne oli välttävä ja veden hygieeninen laatu huono. Kaatopaikkavesiä on voinut kulkeutua ojia pitkin myös Niittyjoen alaosalle, missä sähkönjohtavuusarvot, kloridi- ja typpipitoisuudet olivat pääosin lievästi muita vesistöpisteitä korkeampia. Biokaasun kerääminen Majasaaren jätekeskuksessa on ollut toiminnassa vuodesta 2002 lähtien kaatopaikkakaasun keräys ja käsittelyjärjestelmä. Valtaosa kaatopaikkakaasuista imetään jätetäyttöön asetetun putken avulla soihtupolttimelle, jossa kerätty metaani ja muut hiilivedyt palavat hiilidioksidiksi ja vedeksi. Tarkoituksena on näin vähentää kaatopaikan kasvihuonekaasupäästöjä. Osa kaasusta hyödynnetään kattilassa, jolloin kaasun sisältämä energia voidaan käyttää hyödyksi jätekeskuksen toiminnoissa. Jätekeskuksen kaasunkeräysverkosto kattaa entisen käytöstä v poistuneen yhdyskuntajätteen kaatopaikka-alueen. Täyttöalueella on kuusi kaasunkeräyskaivoa. Kaasu imetään alipaineella pumppausyksikköön, jossa kaasu kuivataan ja paineistetaan. Kaasusta energiaa Vuonna 2007 osa kaasusta johdettiin jätekeskuksen omaan lämpökeskukseen, jossa sitä käytettiin hyödyksi lämpöenergian tuotannossa. Kaasun kokonaisenergiasta hyödynnettiin noin 10 % - vastaanottorakennus, öljyisten jätteiden vastaanottohalli sekä öljyisten jätteiden kompostointialue lämpenivät omalla energialla. Loppu kaasusta (~2780 MWh) poltettiin soihtupolttimessa. Tämä energiamäärä vastaa n. 140 omakotitalon vuotuista kokonaisenergiankulutusta (sähkö + lämpö). Keskimääräinen kaasuvirtaama oli noin 60 m³/h kaasun metaanipitoisuuden ollessa noin 50%. Vuoden 2007 aikana tutkittiin monia eri mahdollisuuksia hyödyntää kaasuenergia myös muulla tavalla kuin pelkkänä lämpönä näitä mahdollisuuksia ovat mm. polttomoottori (diesel, kaasuturbiini) generaattori-yhdistelmä, jolloin kaasusta saadaan lämmön ohella myös sähköenergiaa. Muissa alapuolisissa havaintopisteissä, Kylkiäisessä, Kivijärvessä tai Mainuanjärvessä veden laadussa ei ollut havaittavissa kaatopaikkavesien vaikutuksia. Biokaasulaitoksen pumppausyksikkö

14 14 Kehitystyö Toimintojen kehittäminen Kuntayhtymän toimintaa ja sen kehittämistä ohjaa jätelaki. Kainuussa pitkät välimatkat ja harva asutus tekevät siitä haastavaa. Erilaisten jätteiden vastaanoton, käsittelyn ja kuljetusten kehittäminen on ympäristölainsäädännön, taloudellisuus- ja kannattavuustekijöiden yhteen soveltamista. Majasaaren jätekeskus Kaatopaikkavesien puhdistus Kuntayhtymä on tehnyt yhteistyötä vuodesta 2003 lähtien Envitop Oy:n kanssa kaatopaikkavesien uudentyyppisen puhdistusmenetelmän kehittämisessä. Envitop Oy on erikoistunut ympäristötutkimukseen ja siihen liittyvään tuotekehitystyöhön. Eko-Kympin kanssa tehty kehitystyö liittyy kaatopaikkavesien kemiallis-biologiseen typenpoistoon. Kuluneena vuonna kuntayhtymä jatkoi yhteistyötä Envitop Oy:n kanssa. Rasvanerotuskaivojätteiden kuivaus Kuntayhtymä aloitti vuonna 2007 Oulun jätehuollon ja Vestia Oy:n kanssa yhteisen projektin, jonka tarkoituksena on selvittää, miten rasvanerotuskaivojätteestä voidaan erottaa vesi, ja voidaanko kuivattua jätettä Envistone typenpoisto mitenkään hyödyntää. Projektin loppuu lokakuussa Uusi loppusijoitusalue Uuden EU-määräysten mukaisen loppusijoitusalueen rakentaminen saatiin päätökseen lokakuun lopussa. Valmistuneen täyttöalueen I-vaiheen pinta-ala on noin 1 ha ja laskennallinen käyttöaika Kainuun nykyisillä jätekertymillä (n t/a) on noin kolme vuotta. I-vaiheen rakentamisen yhteydessä on valmisteltu aluetta myös II-vaihetta varten maansiirtotöiden osalta. II-vaiheen valmistuessa parin vuoden päästä näiden yhteinen käyttöaika on noin 8 10 vuotta. Alueelta kertyvät vedet kerätään tiiviin pohjarakenteen päältä puhdistettavaksi paikallisella puhdistamolla ympäristöluvan mukaiseen tasoon. Jätetäytön kasvaessa riittävän paksuksi myös biokaasua ryhdytään keräämään ja hyödyntämään paikallisesti. Tavoitteena omavaraisuus energiantuotannossa pyrkii tulevaisuudessa täydelliseen omavaraisuuteen jätekeskuksen energiantuotannossa. Kenties myös biodieseliä jäterasvoista valmistettua voitaisiin tarjota jätehuoltourakoitsijoille.

15 15 Kehitystyö Välivarastointi lajitteluasemilla Lajitteluasemien toimintoja kehitettiin rakentamalla asemalle tai sen läheisyyteen jätteiden välivarastoalueita. Paikkakunnalla hyödynnettäviä jätelajeja varastoidaan alueella 1 3 vuotta, minkä jälkeen ne murskataan hyödynnetään muotoon. Näin vähennetään turhia kuljetuksia, ja samalla lisätään yhteistyötä alueen yritysten kanssa. Aluekeräysverkoston kehittäminen Kuntayhtymän alueellista jätteenkeräysverkostoa kehitettiin ja kehitetään edelleen. Ns. sesonkiaikoihin varauduttiin ja varaudutaan jatkossa entistä paremmin lisäämällä keräysvälineitä keskeisimpiin paikkoihin. Keräysverkoston kameravalvontaa tehostettiin lisäämällä valvontapisteitä. Kuhmossa 8 pikakonttia korvattiin jätehuoneilla, jotta verkoston rakenne ja toiminta saatiin Eko-Kympin mallin mukaiseksi. Vuolijoen jätekatokset korvattiin niinikään jätehuoneilla. Keräyskartonki materiaalihyötykäyttöön EU:n jätepolitiikan ja kansallisen lainsäädännön perusperiaatteiden mukaan ensisijaisesti on hyödynnettävä jätteen sisältämä aine ja toissijaisesti jätteen sisältämä energia. Kuntayhtymä tehosti toimialueellaan kartongin materiaalihyötykäyttöä ja ryhtyi kesäkuun alusta toimittamaan ekopisteiltä ja lajitteluasemilta keräämänsä kartonkijätteet Varkauteen hylsykartonkitehtaalle. Aiemmin kartonkijae hyödynnettiin energiantuotannossa Kainuun Voima Oy:n höyryvoimalaitoksella. Hallinnon tietojärjestelmä Eko-Onni Ohjelmistotalo OnniSystems alkoi kehittää kuntayhtymän kanssa Eko-Onni hallinnon tietojärjestelmää vuonna Yhteistyö on ollut mittavaa ja uraauurtavaakin, koska vastaavia ohjelmia ei jätehuollossa ole. Matkan varrella esiintulleet haasteet ja kehityskohteet ovat olleet jokseenkin suuria ja hankaloittaneet kuntayhtymän toimintaa. Eko-Onni on jätehuollon hallintaohjelmisto, jolla hallitaan monipuolisesti ympäristöhuollon eri osa-alueita, kuten jätteiden keräilyä, laskutusta, asiakas- ja rakennusrekistereitä. Eko-Onni otettiin tuotantokäyttöön vuonna 2006, ja kehitystyö jatkuu edelleen OnniSystemsin kanssa. Lajitteluaseman hoitajille koulutusta ja toimintakansio Lajitteluasemien hoitajille järjestettiin huhtija lokakuussa koulutustilaisuus, jossa aiheina olivat mm. ongelmajätehuolto ja yleiset toimintaohjeet. Lajitteluasemien toimintaohjeet laadittiin myös kirjallisesti toimintakansion muotoon. Kansiot toimitettiin asemien hoitajille vuoden loppupuolella. Lajitteluaseman hoitajia koulutettiin keväällä Majasaaren jätekeskuksen uusissa neuvottelutiloissa. Kainuulaiseen maisemaan sopiva jätehuone

16 16 Talous ja hallinto Kuntayhtymän hallitus, tarkastuslautakunta ja tilintarkastajat Hallituksen varsinaiset jäsenet Ilkka Juntunen, pj Kajaani Auli Halonen Kajaani varajäsenet Heikki Parviainen Kajaani Toivo Sistonen Kajaani Peruspääoma jäsenkunnittain Kuhmon ja Suomussalmen liityttyä kuntayhtymään muodostui peruspääomaksi sen ollessa aiemmin , 70. Kuntayhtymä toimii itsekannattavuuden periaatteella toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen. Peruspääoma jakaantuu osakaskunnittain seuraavasti: Matti Härkönen, vpj Sotkamo Antti Westersund Suomussalmi Heikki Heikkinen Kuhmo Raimo Heikkinen Hyrynsalmi, Puolanka ja Ristijärvi Tauno Anttonen Paltamo ja Vaala Tarkastuslautakunnan varsinaiset jäs. Juha Mustonen Sotkamo Eero Leinonen Suomussalmi Kari Peltonen Kuhmo kunnanjohtaja tai hänen nimeämänsä varahenkilö, Hyrynsalmi, Puolanka ja Ristijärvi Erkki Leinonen Paltamo ja Vaala varajäsenet kunta osuus % osuus Hyrynsalmi 3, , 04 Kajaani 39, ,40 Kuhmo 12, Paltamo 4, ,72 Puolanka 4, ,62 Ristijärvi 2, ,22 Sotkamo 12, ,80 Leena Törrö, pj Kajaani Irene Toppinen Sotkamo Heikki Kemppainen Ristijärvi, Hyrynsalmi ja Puolanka Veijo Mikkonen, vpj Paltamo ja Vaala Ei ilmoitettu Kajaani Juhani Pieniniemi Sotkamo Mauno Heikkinen Ristijärvi, Hyrynsalmi ja Puolanka Irma Marketta Kauppinen, Paltamo ja Vaala Yhtymäkokous kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa, hallitus kahdeksan kertaa ja tarkastuslautakunta viisi kertaa. Kuntayhtymällä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Varsinaisena tilintarkastajana toimii Oy Audiator Ab. Päävastuullinen tilintarkastaja on JHTT Veli- Matti Seppälä ja varalla KTM Juha Huotari. Suomussalmi 12, Vaala 4, ,08 Vuolijoki 3, ,82 yhteensä 100, Liikevaihto ja rahoitus Perussopimuksen mukaan kuntayhtymä kattaa menonsa myyntituloilla. Myyntituloilla varaudutaan rahoittamaan myös kuntayhtymän tulevia investointeja. Kuntayhtymän liikevaihto oli milj. (toimintatuotot). Vastaavat toimintamenot olivat Toimintakate jäi näin ollen ylijäämäiseksi Rahoitustuottojen ja kulujen, , jälkeen vuosikate oli ylijäämäinen. Poistojen ja

17 17 Talous ja hallinto vapaaehtoisen varausten jälkeen koko tilikauden alijäämäksi jäi Alijäämä siirretään yli- / alijäämätilille ja katetaan tulevien vuosien ylijäämällä. Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 12% ja toimintamenot pysyivät ennallaan. Valtiolle tilitettävää jäteveroa perittiin yhteensä noin Vuoden 2007 käyttötalousmenoja rahoitettiin Majasaaren jätekeskuksen, Suomussalmen ja Kuhmon kaatopaikkojen käsittelymaksuilla sekä erillisillä jätetaksan mukaisilla kierrätys ja ongelmajätemaksulla ja aluekeräysmaksulla. Investoinnit Investointeja tehtiin investointisuunnitelman mukaan. Suurimpia investointeja olivat Majasaaren jätekeskuksessa uuden täyttöalueen tiiivisrakennetyöt, Suomussalmen lajitteluaseman rakentaminen, Majasaaren vedenkäsittelyjärjestelmän vedenkierrätys vanhaan penkkaan (osin Kajaanin kaupungin kustannuksia) sekä Majasaaren tiestön perusparannus. Kuhmon aluekeräysjärjestelmän vastaanottopisteiden muutokset saatettiin loppuun kesällä Osuuskauppa Maakunnan kanssa yhteystyössä rakennettiin ekopiste Paltamon S-Marketin pihaan. Hallituksen erillispäätöksellä lakkautettiin Majasaaren koneurakka kesäkuun alusta ja lunastettiin urakoitsijan konekalusto kuntayhtymälle. Talousarvioon kirjattujen suoritteiden osalta tarkasteltuina kokoaikaisen henkilöstön määrä väheni yhdeksään kuljetuspäällikön toimen lakkauttamisen myötä. Vaalan lajitteluasemalle palkattiin osa-aikainen henkilö hoitamaan asemaa urakoitsijan irtisanottua sopimuksensa. Käytössä olevien kaatopaikkojen määrä säilyi suunnitellusti entisellään marraskuun alkuun saakka, jolloin Kuhmon ja Suomussalmen kaatopaikat suljettiin. Lajitteluasemien ja aluekeräyspisteiden määrä säilyi ennallaan. Vastaanotettavien jätejakeiden osalta yhdyskuntajätteen kokonaismäärä pieneni edellisestä vuodesta noin tonnia (noin 7%). Vähentyminen johtui pääosin Kuhmon lämpölaitoksen tuhkan lannoitehyötykäytöstä. Aiemmin tuhka loppusijoitettiin kaatopaikalle. Biojätteen määrä kasvoi 587 tonnia ollen tonnia ja ongelmajätemäärä pieneni 231 tonnia 1160 tonniin. Sähkö ja elektroniikkaromua otettiin vastaan yhteensä 640 tonnia, joka on 114 tonnia enemmän kuin vuonna Taloudellisen tuloksen osalta talousarvion mukainen toteutuma alittui Tämä johtui edelleenkin budjetoitua suuremmista ostopalvelujen kuluista. Tehdyt säästötoimenpiteet ovat kuitenkin tuottaneet tulosta ja toimintamenojen kasvu on saatu pysäytetttyä. Arvioitu investointimäärä oli ja hankkeiden kokonaiskustannukset olivat vuonna 2007 yhteensä Tavoitteiden saavuttaminen Tavoitteiden saavuttamista tarkasteltaessa lähtökohtana on perussopimuksessa kuntayhtymälle määrätyt tehtävät

18 18 Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma TULOSLASKELMA yksikkö = euro Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut sivukuluineen Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate Korkotuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Varausten lisäys (+) tai vähennys (-) Tilikauden ylijäämä RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate Investointien rahavirta Investointimenot Toiminnan ja investointien rahavirta (A) Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisen lainan lisäys (+) Pitkäaikaisen lainan lisäys (+) / vähennys (-) Lyhytaikaisen lainan lisäys (+) / vähennys (-) Oman pääoman muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta (B) Rahavarojen muutos (A+B) Rahavarat Rahavarat

19 19 Tase TASE yksikkö = euro VASTAAVAA Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA Oma pääoma Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Ostovelat Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ

20 20 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä osoite: Viestitie 2, Kajaani puhelin: (08) faksi: (08) sähköposti: internet:

Vuosikertomus 2010. Kainuun jätehuollon kuntayhtymä eko-kymppi.fi

Vuosikertomus 2010. Kainuun jätehuollon kuntayhtymä eko-kymppi.fi Vuosikertomus 2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä eko-kymppi.fi Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Kainuun kuntien vuonna 2001 perustama organisaatio toiminta aloitettu vuonna 2002 jäsenkunnat: Hyrynsalmi,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 1

Vuosikertomus 2012 1 Vuosikertomus 2012 1 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi Yleistä perustettu 2001, aloitti toimintansa 2002 9 jäsenkuntaa: hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, paltamo, puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi Tunnuslukuja Tavoitteet Hoitaa Kainuun kunnille lakisääteisesti kuuluvia jätehuollon palveluja ja viranomaistehtäviä. Perustettu 2001 9 jäsenkuntaa:

Lisätiedot

1. Rouskis yhtiönä 3. 3. Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen 10. 4. Ympäristövastuu 13. 7. Sosiaalinen vastuu 21. 8. Taloudellinen vastuu 23

1. Rouskis yhtiönä 3. 3. Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen 10. 4. Ympäristövastuu 13. 7. Sosiaalinen vastuu 21. 8. Taloudellinen vastuu 23 Vuosi katsaus 2 SISÄLTÖ 1. Rouskis yhtiönä 3 2. JÄTTEIDEN KERÄYS JA KULJETUS 5 3. Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen 10 4. Ympäristövastuu 13 5. INVESTOINNIT, RAKENTAMINEN JA KEHITYS 17 6. VUORovAIKUTUS

Lisätiedot

SISÄLTÖ 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Perustietoa yhtiöstä 3 Jätehuolto Itä-Uudellamaalla 4 Jätteiden keräys

SISÄLTÖ 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Perustietoa yhtiöstä 3 Jätehuolto Itä-Uudellamaalla 4 Jätteiden keräys 2 SISÄLTÖ 1 Toimitusjohtajan katsaus s.3 2 Perustietoa yhtiöstä s.4 3 Jätehuolto Itä-Uudellamaalla s.7 4 Jätteiden keräys s.8 5 Jätteiden hyödyntäminen ja loppusijoitus s.10 6 Ympäristöhaittojen ehkäisy

Lisätiedot

Käyntiosoite: Vestianväylä 80 - Postiosoite: PL 66, 84101 Ylivieska - Jätekeskus, Vestianväylä 80 puh. (08) 410 8700 - fax (08) 410 8740 -

Käyntiosoite: Vestianväylä 80 - Postiosoite: PL 66, 84101 Ylivieska - Jätekeskus, Vestianväylä 80 puh. (08) 410 8700 - fax (08) 410 8740 - Käyntiosoite: Vestianväylä 80 - Postiosoite: PL 66, 84101 Ylivieska - Jätekeskus, Vestianväylä 80 puh. (08) 410 8700 - fax (08) 410 8740 - www.vestia.fi Sosiaalinen media: Facebook: www.facebook.com/roskasakkia

Lisätiedot

Sisältö. Jätekukko Oy (tilanne 31.12.2005)

Sisältö. Jätekukko Oy (tilanne 31.12.2005) Vuosikertomus 2005 Sisältö 2 Toimitusjohtajan katsaus... 3 Jätekeskus - toiminnan keskipiste... 4-5 Jätteiden loppusijoitusalueet... 6-7 Tekoja ympäristön parhaaksi... 8-9 Lajittelu on siistiä... 10-11

Lisätiedot

PERINNÖKSI PUHTAAMPAA ELINYMPÄRISTÖÄ

PERINNÖKSI PUHTAAMPAA ELINYMPÄRISTÖÄ PERINNÖKSI PUHTAAMPAA ELINYMPÄRISTÖÄ VUOSIKERTOMUS 26 Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n tunnusluvut 26 TALOUS Tunnusluku/euroa Johdettu tunnusluku Liikevaihto 5 24 41 Investoinnit yhteensä 84 685,62 euroa/asukas

Lisätiedot

Vuosi- ja ympäristökatsaus 2011. Vuosi- ja ympäristökatsaus 2011. KAPULAN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUE Kapulasillantie 2, 05880 HYVINKÄÄ Puh.

Vuosi- ja ympäristökatsaus 2011. Vuosi- ja ympäristökatsaus 2011. KAPULAN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUE Kapulasillantie 2, 05880 HYVINKÄÄ Puh. Vuosi- ja ympäristökatsaus 2011 KAPULAN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUE Kapulasillantie 2, 05880 HYVINKÄÄ Puh. 075 753 0049 KARANOJAN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUE Karanojantie 145, 13430 HÄMEENLINNA Puh. 075 753 0039

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 2009 else rsb

Vuosikertomus 2009 2009 else rsb Vuosikertomus 2009 Sisältö 1 Toimitusjohtajan katsaus s.3 2 Perustietoa yhtiöstä s.4 3 Kehityshankkeet s.6 4 Jätekuljetukset s.8 5 Jätteen vastaanotto s.10 6 Jätteiden hyödyntäminen ja käsittely s.12 7

Lisätiedot

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013 Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013 sisältö 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Toimitusjohtajan vuosikatsaus Jätekeskus Asiakaspalvelu ja viestintä Henkilöstö Jätekuljetukset

Lisätiedot

Sisältö. Jätekukko Oy

Sisältö. Jätekukko Oy Vuosikertomus 2003 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...3 Jätekeskus...4 Jätekuljetukset...6 Paikalliset jäteasemat... 8 Ongelmajätteet...9 Hyötyjätteet...10 Biojäte...11 Tiedotus ja jäteneuvonta... 12 Hallituksen

Lisätiedot

Sisältö. Jätekukko Oy (31.12.2007) Toimitusjohtajan katsaus... 3. Kuopion jätekeskus... 17. Ympäristövastuu katse biojätteisiin...

Sisältö. Jätekukko Oy (31.12.2007) Toimitusjohtajan katsaus... 3. Kuopion jätekeskus... 17. Ympäristövastuu katse biojätteisiin... Vuosikertomus 2007 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus... 3 Johtamisjärjestelmä... 5 Henkilökunta... 7 Vuorovaikutus ja viestintä... 9 Palveluverkostoa kehitetään... 11 Palveluverkosto keräyspisteet... 12

Lisätiedot

Tuikkujahti sai suuren suosion; mukaan ilmoittautui 92 luokkaa ja yhteensä 1 689 oppilasta. Tuikkujahti jatkui vuoden 2013 tammikuun loppuun asti.

Tuikkujahti sai suuren suosion; mukaan ilmoittautui 92 luokkaa ja yhteensä 1 689 oppilasta. Tuikkujahti jatkui vuoden 2013 tammikuun loppuun asti. VUOSIKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 Tuikkujahti sai suuren suosion; mukaan ilmoittautui 92 luokkaa ja yhteensä 1 689 oppilasta. Tuikkujahti jatkui vuoden 2013 tammikuun loppuun asti. 4 PUHAS OY 2012

Lisätiedot

Metsäsairila Oy Vuosikertomus 2011

Metsäsairila Oy Vuosikertomus 2011 Keskeisimmät vuosikertomuksessa esiintyvät termit Termi Aluekeräyspiste Biojäte Ekopiste Ekotori (Mikkelin Ekotori) Energiahyötykäyttö Hyötyjätepiste Jätekeskus (Metsä-Sairilan jätekeskus) Kunnan järjestämä

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Jätelaki uudisti jätehuollon työnjakoa

Toimitusjohtajan katsaus Jätelaki uudisti jätehuollon työnjakoa TEKNIIKKAA JA OSAAMISTA Vuosikertomus 213 1 Toimitusjohtajan katsaus Jätelaki uudisti jätehuollon työnjakoa Vuosi 213 oli yhtiömme ensimmäinen täysi toimintavuosi uuden jätelain aikana. Lain mukanaan tuomat

Lisätiedot

Toimintaamme ohjaa jatkuva halu kehittyä, ja sen ansiosta Oulun Jätehuolto on saavuttanut asemansa oman alansa edelläkävijänä. Edelläkävijöitä ovat

Toimintaamme ohjaa jatkuva halu kehittyä, ja sen ansiosta Oulun Jätehuolto on saavuttanut asemansa oman alansa edelläkävijänä. Edelläkävijöitä ovat 2 Toimintaamme ohjaa jatkuva halu kehittyä, ja sen ansiosta Oulun Jätehuolto on saavuttanut asemansa oman alansa edelläkävijänä. Edelläkävijöitä ovat myös Sirpa, Henrika, Harri ja Katja, joiden innostavat

Lisätiedot

Sisältö. Jätekukko Oy (tilanne 31.12.2004)

Sisältö. Jätekukko Oy (tilanne 31.12.2004) Vuosikertomus 2004 Sisältö 2 Toimitusjohtajan katsaus... 3 Henkilökunta... 4 Kuljetukset... 5 Jätekeskus...6-7 Paikalliset jäteasemat... 8 Ongelmajätteet... 9 Jätteiden hyötykäyttö...10-11 Tiedotus ja

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2005 TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY:N VUOSIKERTOMUS 2005

VUOSIKERTOMUS 2005 TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY:N VUOSIKERTOMUS 2005 VUOSIKERTOMUS 25 1 SISÄLTÖ YHTIÖ JA JOHTAMINEN... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 3 Strateginen johtaminen... 4 Perustietoa yhtiöstä... 5 Hallinto ja talous pähkinänkuoressa... 6 JÄTTEIDEN KERÄYS JA KULJETUS...

Lisätiedot

Sisältö. VUOSIKERTOMUS 2008 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS 2008 3

Sisältö. VUOSIKERTOMUS 2008 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS 2008 3 Vuosikertomus 2008 Sisältö 1Toimitusjohtajan katsaus 1 Toimitusjohtajan katsaus s.3 2 Perustietoa yhtiöstä s.4 3 Kehityshankkeet s.6 4 Jätekuljetukset s.8 5 Jätteen vastaanotto s.10 6 Jätteiden hyödyntäminen

Lisätiedot

Puhtaamman ympäristön puolesta

Puhtaamman ympäristön puolesta Puhtaamman ympäristön puolesta VUOSIKERTOMUS 2011 KYMENLAAKSON JÄTE 2 VUOSI2011 Kouvolan kaupungin tekniselle lautakunnalle esitys Kouvola- Iitti-alueen jätemaksutaksaksi 1.2.2011 alkaen. Kaatopaikkakaasun

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2013 SAMMAKKOKANGAS OY. Alueellinen jätehuolto yhteinen asiamme

VUOSIKATSAUS 2013 SAMMAKKOKANGAS OY. Alueellinen jätehuolto yhteinen asiamme VUOSIKATSAUS 2013 SAMMAKKOKANGAS OY Alueellinen jätehuolto yhteinen asiamme 2 3 VUOSIKATSAUS 2013 SISÄLTÖ 1 YHTIÖ 4 1.1 Yhtiö lyhyesti 4 1.2 Toimitusjohtajan katsaus 5 1.3 Strategia 6 1.4 Hallinto ja johtaminen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2005 TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY:N VUOSIKERTOMUS 2005

VUOSIKERTOMUS 2005 TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY:N VUOSIKERTOMUS 2005 VUOSIKERTOMUS 25 1 SISÄLTÖ YHTIÖ JA JOHTAMINEN... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 3 Strateginen johtaminen... 4 Perustietoa yhtiöstä... 5 Hallinto ja talous pähkinänkuoressa... 6 JÄTTEIDEN KERÄYS JA KULJETUS...

Lisätiedot

39 000 t. tyhjennystä. jätettä. asiakaskontaktia. keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014. kuntaa.

39 000 t. tyhjennystä. jätettä. asiakaskontaktia. keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014. kuntaa. 39 000 t jätettä 600 000 tyhjennystä 175 000 asiakaskontaktia 30 000 keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014 16 kuntaa 210 ekopistettä 3. Toiminta-ajatuksemme ja visiomme

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Ympäristövastuu

Toimitusjohtajan katsaus Ympäristövastuu Vuosikertomus Jätekukko Oy (31.12.) perustettu vuonna 2001 18 osakaskuntaa liikevaihto 17 milj. euroa asukasmäärä 209 000 asiakasmäärä 74 100 jäteastiatyhjennyksiä 1,6 milj./vuosi, 6 400/pvä Vesanto Maaninka

Lisätiedot

YHTEYSTIEDOT 2008 SISÄLLYS YHTEYSHENKILÖT: LAITOKSEN KÄYTTÖ: KAATOPAIKKATOIMINTA: NEUVONTAPALVELUT, LAADUNVALVONTA, YMPÄRISTÖASIAT: TIEDOTUS:

YHTEYSTIEDOT 2008 SISÄLLYS YHTEYSHENKILÖT: LAITOKSEN KÄYTTÖ: KAATOPAIKKATOIMINTA: NEUVONTAPALVELUT, LAADUNVALVONTA, YMPÄRISTÖASIAT: TIEDOTUS: VUOSIKERTOMUS 2007 SISÄLLYS YHTEYSTIEDOT 2008 Sisällysluettelo ja yhteystiedot 2 1. Kuvaus yhtiöstä 3 1.1 Toimitusjohtajan katsaus 3 1.2 Strategiatyö 4 1.3 Johtaminen, hallinto 4 1.4 Perustietoa yhtiöstä

Lisätiedot

1 Vuosi 2012 lyhyesti

1 Vuosi 2012 lyhyesti V u o s i k e r t o m u s 2012 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Jätehuolto hoidetaan asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Ympäristönsuojelun palveluksessa... 3. Tulevaisuus tehdään nyt... 4. Vastuullista jätehuoltoa Turun seudulla... 5. Yhtiön hallinto ja talous...

Ympäristönsuojelun palveluksessa... 3. Tulevaisuus tehdään nyt... 4. Vastuullista jätehuoltoa Turun seudulla... 5. Yhtiön hallinto ja talous... SISÄLTÖ Ympäristönsuojelun palveluksessa... 3 Tulevaisuus tehdään nyt... 4 Vastuullista jätehuoltoa Turun seudulla... 5 Yhtiön hallinto ja talous... 6 Henkilöstö ja organisaatio... 7 Jätteiden vastaanotto-

Lisätiedot

Jätehuollon palvelutason vaikutukset kotitaloudessa syntyvän sekajätteen koostumukseen. Insinöörityö 17.12.2008 62 + 5

Jätehuollon palvelutason vaikutukset kotitaloudessa syntyvän sekajätteen koostumukseen. Insinöörityö 17.12.2008 62 + 5 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKKA KUOPIO Koulutusohjelma Ympäristöteknologian koulutusohjelma Tekijä Johanna Hynynen Työn nimi Jätehuollon palvelutason vaikutukset kotitaloudessa syntyvän sekajätteen

Lisätiedot

Keskeiset tunnusluvut 2010 2011 2012 2013

Keskeiset tunnusluvut 2010 2011 2012 2013 V u o s i k e r t o m u s 2013 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Jätehuolto hoidetaan asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti

Lisätiedot