Vuosi 2011 Muutosten vuosi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosi 2011 Muutosten vuosi"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2011

2

3 SISÄLLYS 2 Kuluttajaliiton toimintavuosi Kuluttajan oikeudet 6 Kuluttajan talous 9 Elintarvikkeet ja ravitsemus 12 Ympäristö ja eettiset valinnat 14 Jäsenyhteistyö 16 Yhteistyö Euroopan unionin alueella 18 Viestintä ja julkisuus 19 Henkilöstö ja hallinto 20 Liiton talous LIITTEET 22 Kuluttajaliiton hallitus 23 Kuluttajaliiton hallituksen nimeämät toimintaryhmät 23 Kuluttajaliiton tilintarkastajat 23 Liiton henkilökunta 24 Kuluttajaliiton jäsenyhdistykset 25 Muut Kuluttajaliiton jäsenet 26 Tuloslaskelma 27 Tase 28 Kuluttajaliiton projektit vuonna Kuluttajaliiton edustukset vuonna Kuluttajaliiton vuonna 2011 antamat lausunnot 35 Kuluttajaliiton tiedotteet vuonna 2011 Vuosikertomus

4 Vuosi 2011 Muutosten vuosi Liitto ehti aloittaa toimintavuotensa vanhalla nimellään Suomen Kuluttajaliitto ry. Vuoden 2010 liittokokouksessa hyväksytty, suomalaisen kuluttajaliikkeen yhdistymiseen liittyvä sääntömuutos tuli voimaan 9. helmikuuta Patentti- ja rekisterihallituksen rekisteröityä sääntömuutoksen. Samalla liiton nimi vaihtui Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry:ksi. Kertomusvuonna pidettiin ylimääräinen liittokokous. Edellisen vuoden liittokokouksessa jatkokaudelle valittu liiton puheenjohtaja Krista Kiuru joutui jättämään tehtävänsä kesäkuun lopulla tultuaan nimitetyksi valtioneuvoston jäseneksi. Joulukuun 8. päivänä pidetyssä kokouksessa jäsenistö valitsi uudeksi puheenjohtajakseen joensuulaisen kansanedustajan Riitta Myllerin. Kuluttajaliitto vaati liittokokouskannanotossaan tietokoneettomien kuluttajien palveluiden turvaamista. Kertomusvuonna liiton pääsihteeri vaihtui kahteen kertaan. Vuoden alussa pääsihteerinä aloitti yhteiskuntatieteiden maisteri Jyrki Konola. Hän jätti tehtävänsä syyskuussa tultuaan valituksi toiseen tehtävään. Liiton hallitus valitsi hänen seuraajakseen valtiotieteiden maisteri Juha Beurlingin, joka oli työskennellyt vuosina liitossa eettisen kuluttamisen projektipäällikkönä. Uusi pääsihteeri aloitti työnsä lokakuun alussa. Kertomusvuoden lokakuussa järjestettiin pitkään suunniteltu Kuluttajaparlamentti, jossa koottiin kansalaisjärjestöt keskustelemaan ja ottamaan kantaa ajankohtaisiin kuluttaja-asioihin. Teemana olivat terveyspalvelut, joista oli keskustelemassa ja ottamassa kantaa kolmisenkymmentä keskeistä valtakunnallista terveysalan järjestöä. Osanottajat kokivat tapahtuman onnistuneeksi ja kuluttajaparlamentin onkin tulevaisuudessa tarkoitus kokoontua vuosittain. Kertomusvuonna järjestettiin eduskuntavaalit. Kuluttajaliitto toi esiin ennen vaaleja keskeisimmät tavoitteensa tulevalle vaalikaudelle. Ne ovat: 1. Kuluttajien ostovoima turvattava 2. Itsehoitolääkkeet kuluttajan saataville 3. Nykyaikaiset viestintäpalvelut kaikille 4. Pankeilta palvelua ja pikavipit pois 5. Julkisissa palveluissa alamaisesta kuninkaaksi 2 Vuosikertomus 2011

5 6. Elintarvikkeet: turvallista ja terveellistä 7. Kuluttaja-asioihin enemmän vipuvoimaa. Vuoden aikana tapahtunut pääsihteerin vaihdos ja ylimääräinen liittokokous veivät liiton henkilöstön työaikaa varsinaiselta edunvalvontatyöltä. Eduskuntavaalien vuoksi eduskunta ja valtioneuvosto keskittyivät aiemmin käynnistyneiden säädöshankkeisen viemiseen loppuun sekä toimintansa aloittamiseen, minkä vuoksi liiton kantaa uusiin tai käynnissä oleviin säädöshankkeisiin ei kysytty samassa määrin kuin aikaisempina vuosina. Edunvalvonnassa keskeisimpiä aiheita olivat pikalainat, ikääntyvän väestön asema tietotekniikkaan perustuvien palveluiden käyttäjinä sekä perus- ja välttämättömyyspalveluiden saatavuus. Toimintavuoden keskeisimpiä hankkeita olivat vuonna 2010 alkaneet kolmivuotinen Teta terveellisiä ja taloudellisia arjen ruokavalintoja -hanke ja Tukea talouteen -hanke. Asumisneuvontahanketta jatkui toimintavuonna entisellään. Kertomusvuosi oli liitolle taloudellisesti edellisvuotta helpompi. Liiton saama valtionapu nousi edellisvuoden eurosta euroon valtion talousarvioon lisätyn kertaluonteisen lisäyksen vuoksi. Liiton tavoitteena on saada tämä lisäys pysyväksi. Valtionapujen epävarmuus johtaa siihen, että suuri osa voimavaroista kuluu erilaisia hankkeita suunnitellessa, yhteistyökumppaneita etsiessä ja hankkeista raportoitaessa. Liiton hallinnossa tapahtuneet muutokset aiheuttivat liitossa epävarmuutta. Tästä huolimatta toiminnan tulokset olivat jälleen erinomaiset. Henkilöstö oli vahvasti sitoutunutta ja motivoitunutta tuottaen kiinnostavia hankkeita ja tilaisuuksia sekä loistavia ideoita. Juha Beurling pääsihteeri Vuosikertomus

6 Kuluttajan oikeudet Toimialueen tavoitteena on taata kuluttajille kattava oikeusturva ja tehokkaasti toimiva oikeussuojajärjestelmä. Kuluttajien on voitava luottaa kuluttajansuojan johdonmukaisuuteen, toimivuuteen, maksuttomuuteen ja tasa-arvoon kotimaassa ja Euroopan sisämarkkinoilla. Kuluttajaliitto toimii sen puolesta, ettei omaa kuluttajansuojaamme heikennetä Euroopan yhteisön normeilla. Kertomusvuonna toiminnan pääpaino oli neuvonnassa, koulutuksessa ja edunvalvonnassa. Liiton jäsenille kuluttajaneuvontaa annettiin maksutta puhelimitse, sähköpostilla sekä erillisissä paikallisyhdistysten tapahtumien yhteydessä pidetyissä neuvontatilaisuuksissa. Muille kuin jäsenille neuvontaa annettiin puhelimitse maksullisessa neuvontanumerossa, lisäksi kuluttajilla oli mahdollisuus kysyä neuvoa ongelmiinsa Porissa järjestetyssä SuomiAreena-tapahtumassa, jossa liikertomusvuonna julkaistiin Matkalla jossa- tolla oli lakimiesklinikka. Uutena kirkin Euroopassa -esite. jallisena materiaalina aihealueelle valmisteltiin Matkalla jossakin Euroopassa -esite, jossa käsitellään matkailijan oikeuksia Euroopan unionissa. Euroopan komissio antoi syksyllä 2008 esityksensä kuluttajansuojaa koskevien direktiivien uudistamiseksi, joka ehdotetussa muodossaan olisi heikentänyt merkittävästi suomalaista kuluttajansuojaa. Direktiivistä päätettiin lokakuussa. Uudistusta seurattiin ja liiton kanta tuotiin esiin pitämällä aktiivisesti yhteyttä Euroopan parlamentin suomalaisiin jäseniin. Liitto osallistui SuomiAreena-tapahtumaan porissa. Kuvassa liiton pääsihteeri Jyrki Konola keskustelemassa kuluttajan kanssa. Lainsäädäntötyön painopisteinä olivat maksuviivästykset ja niiden seuraamukset, kuluttajansuoja julkisissa palveluissa sekä pikalainoja koskevan lainsäädäntöuudistuksen valmistelu. Aihealueen kannanotoissa 4 Vuosikertomus 2011

7 puututtiin muun muassa pikavippeihin ja niihin liittyviin ongelmiin sekä tietokoneettomien kuluttajien asemaan. Liitto oli mukana myös liikennepoliittisen selonteon valmistelussa. Liiton hallitusohjelmatavoitteissa vaadittiin kuluttajia edustaville järjestöille ja kuluttajien muodostamille ryhmille mahdollisuutta ryhmäkanteen nostamiseen. Lisäksi vaadittiin kuluttajaviranomaisten toiminnan uudelleenorganisointia, pikavippien kieltämistä ja pankkipalveluiden saatavuuden turvaamista sekä kansalaisten oikeuksien turvaamista julkisia palveluja käytettäessä. Tietoyhteiskunnan kehittämisessä olimme mukana antamalla lausuntoja. Eduskuntavaalivuoden vuoksi kotimainen lainsäädäntötyö oli paljolti pysähdyksissä, mikä näkyy lausuntojen määrässä, esimerkiksi viestintämarkkinalakia uudistettiin toimintavuoden aikana vain yhden kerran. Liiton hallitusohjelmatavoitteissa vaadittiin nykyaikaisten viestintäpalvelujen turvaamista kaikille kuluttajille ja otettiin kantaa Yleisradion rahoitukseen. Euroopan unionin lainsäädäntötyö jatkui ennallaan ja liitto antoi ministeriöille lausuntoja Suomen kannan muodostamista varten verkkovierailusta ja tekijänoikeuksista. Asuminen Asumisasioiden neuvonta jatkui Raha-automaattiyhdistyksen tukemana puhelimitse ja sähköpostin välityksellä. Puhelinneuvontaa annettiin neljänä päivänä viikossa aamupäivisin ja lisäksi yhtenä iltana viikossa. Neuvonnan määrä lisääntyi jonkin verran edellisestä vuodesta. Neuvonnassa vastattiin puheluun, sähköpostivastauksia oli Neuvontaan tulleista kysymyksistä noin puolet käsitteli asunto-osakeyhtiöitä ja puolet asuinhuoneiston vuokra- Vuonna 2008 julkaistu vuokraopas oli liiton kotisuhteita. Asumisoikeus- ja osa- sivujen ladatuin aineista. omistusasumisesta tuli muutamia kysymyksiä. Opiskelija-asunnoissa asuville on tarjottu erikseen puhelinneuvontaa yhteistyössä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) kanssa. Erityisenä kohderyhmänä asumisasioiden neuvonnassa olivat edelleen maahanmuuttajat. Maahanmuuttajille järjestettiin kertomusvuonna yhteistyökumppaneiden kanssa Vuosikertomus

8 noin 20 koulutus- ja neuvontatilaisuutta pääkaupunkiseudulla. Huoneenvuokralainsäädäntöä koskevia luentoja pidettiin myös englanninkielellä. Osallistujia näissä tilaisuuksissa oli noin kolmestakymmenestä eri kansallisuudesta. Paitsi maahanmuuttajille, luentoja järjestettiin myös esimerkiksi Helsingin kaupungin sosiaali- ja asumisneuvojille. Vuokraoppaan kääntäminen somalinkielelle aloitettiin. Vuokraopas oli erittäin suosittu: suomenkielistä Vuokraopasta ladattiin liiton sivuilta toimintavuoden aikana noin kertaa. Vuonna 2010 voimaan tulleen uuden asuntoyhtiölain aiheuttama epätietoisuus on tullut esiin erityisesti asumisneuvonnassa. Liitto oli omalta osaltaan vähentämässä tätä epätietoisuutta järjestämällä yhteistyössä paikallisten kuluttajayhdistysten ja muiden yhteistyökumppanien kanssa uutta asunto-osakeyhtiölakia koskevia tilaisuuksia eri puolella Suomea. Tilaisuudet olivat edelleen suosittuja. Lisäksi monella paikkakunnalla pidettiin paikallisyhdistysten jäsenille henkilökohtaisia neuvontatilaisuuksia eli asumisneuvontaklinikoita. Uutena mahdollisesti uutta lainsäädäntöä vaativana asiana tuli esille ryhmärakentamiseen liittyvät ongelmat. Liitto oli mukana asiaa käsittelevissä kokouksissa ja kuulemistilaisuuksissa Toukokuussa liitto järjesti pihajuhlan yhteistyökumppaneilleen. Myös Liiton entiset pääsihteerit Sinikka Turunen ja Leena Simonen kävivät paikalla. 6 Vuosikertomus 2011

9 Kuluttajan talous Toimialueen edunvalvonnan tavoitteena oli markkinoiden, julkisten palvelujen ja hallinnon toimivuus kuluttajien ja heidän taloutensa hyväksi. Seurannan kohteina olivat kulutustavaroiden ja palvelujen hinnat, niihin sisältyvät verot ja maksut, kulutuksen ja ostovoiman kehitys, kilpailun toimivuus ja julkisten palvelujen saatavuus. Seuranta perustui kuukausittain tai neljännesvuosittain julkaistuun pääasiassa virallisen tilastoinnin aineistoon. Liiton hallitus päätti perustaa Kuluttajan talous -toimintaryhmän vuoteen 2013 ulottuvaksi liittokokouskaudeksi. Se ehti kokoontua toimintavuoden aikana yhden kerran. Ryhmän kokoukseen samoin kuin aikaisempiin kokouksiin osallistuivat liiton hallituksen nimeämät paikallisyhdistysten ja yhteisöjäsenten edustajat ja ryhmän kutsumat kuluttaja- ja kilpailuviranomaisia edustavat asiantuntijat. Kokouksessa esitettiin katsaukset kuluttajahintojen, ostovoiman, kulutuksen, verojen, korkojen, lainojen ja muiden kuluttajan taloudelle merkityksellisten tekijöiden kehityksestä sekä kuluneelta että tulevalta vuodelta tiedossa olevien tekijöiden ja ennakkoarvioiden perusteella. Teemakeskustelu käytiin aiheesta tulot ja ostovoima tulonsaajaryhmittäin. Suomen uuden hallituksen ohjelman kuluttaja- ja kilpailupolitiikkaa koskevista kohdista Tukea Talouteen projektin yhteydessä julkaistiin koottiin muistio. Arki eläkkeellä -opas. Liiton näkemyksiä tuotiin esille valtionhallinnon työryhmissä, eduskunnalle ja ministeriöille annetuissa lausunnoissa, vastauksissa viranomaisten, tutkijoiden ja toimittajien esittämiin kyselyihin sekä haastatteluissa. Lausuntoja annettiin muun muassa kilvuosikertomus

10 pailulainsäädännöstä sekä makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien- valmisteverotuksesta. Kannanotoissa vaadittiin mm. kuluttajien ostovoiman turvaamista sekä oltiin huolestuneita pienituloisten kuluttajien mahdollisuudesta tehdä terveellisiä ruokavalintoja. Talouskasvatus Kertomusvuotta edeltävänä vuonna käynnistettyä Tukea talouteen -hanketta alettiin toteuttaa. Hankkeen kohderyhmä on eläkeiän kynnyksellä olevat tai juuri sen ohittaneet ihmiset, joiden taloudellinen tilanne saattaa muuttua työelämästä siirtymisen jälkeen. Hanke toteutettiin vertaiskouluttajavetoisella Arki eläkkeellä -tapahtumakiertueella ja muulla tarkoituksenmukaisella viestinnällä. Hankkeen puitteissa järjestettiin talousaiheisia luento- ja keskustelutilaisuuksia ympäri Suomen. Tapahtumat järjestettiin yhteistyössä liiton paikallisyhdistysten ja muiden, paikallisten eläkeläisten parissa toimivien yhteistyötahojen kanssa. Hankkeen tavoitteena oli tarjota asiantuntevaa ja talousongelmia ennaltaehkäisevää matalan kynnyksen neuvontaa. Hankkeen yhteydessä julkaistiin myös käytännönläheinen Arki eläkkeellä -opas, joka käsittelee mm. eläkkeelle siirtyvän talouden suunnittelua, asunnon vaihtamista ja remontointia, ennakkoperintöä, lahjaveroa sekä eläkeläisen oikeuksia kuluttajana. Opas on saatavilla tilaisuuksissa, liiton kotisivuilla tai tilattuna liiton toimistolta. Hanke jatkuu vuonna 2012 ja toteutetaan yhteistyössä Takuu-Säätiön kanssa. Lisäksi solmittiin kirjoittajasopimus Seniorin vuosikirja julkaisuun. Helsingin kaupungin vanhusneuvoston kanssa julkaistiin yhteiskannanotto, jossa vaadittiin ikääntyneiden pankkiasioinnin turvaamista. Liitto tuotti toimintavuoden aikana lapsille tarkoitetun Napposen kaverit -korttipelin. 8 Liitto haki lisärahoitusta myös uusille talouskasvatusprojekteille. Uutta rahaa onnistuttiin saamaan Tukea lapsiperheen talouteen -projektille, missä tuotettiin Napposen kaverit -korttipeli. Vuosikertomus 2011

11 Edellisvuonna toteutetun Puhutaan velkaantumisesta! hankkeen yhteydessä julkaistua Velkaopas -kirjasta sai edelleen tilata liitosta posti- ja käsittelykulujen hinnalla. Opasta tilattiin talous- ja velkaneuvontayksiköihin ja muiden talouden parissa toimiviin tahoihin. Myös hankkeessa toteutetut verkkosisällöt raha-asioiden hoidosta, velkaantumisen juridiikasta ja taloustestit siirrettiin liiton omien kotisivujen alle ja niiden sisältöä pidettiin ajan tasalla. Talousaiheet olivat esillä myös valtakunnallisissa Abi-fakta, Ammatti-fakta ja Oma-aika -informaatiokalentereissa. Kalenterien levikki on yhteensä ja niitä jaetaan vuosittain lukioiden, ammattikoulujen ja yläkoulujen opiskelijoille maksutta. Kalenterit julkaisee Kustannus Oy Maamerkki. Lisäksi lapsille ja nuorille SuomiAreena tapahtumassa jaettiin liiton tuottasuunnattuja Valtti tietosuora nuoren talouteen ja Talousaapinen maa talousaiheista materiaalia. Napponen oli nä-verkkosivustoja päivitettiin ja yl- kyvästi esillä. läpidettiin kertomusvuonna. Liitto oli edustettuna Taloudenhallinnan neuvottelukunnassa, joka laati talouskasvatuksen lisäämistä vaativan lausunnon peruskoulun tuntijakotyöryhmälle. Liitto oli mukana myös Lapsimessuilla ja SuomiAreena-tapahtumassa jakamassa tuottamaansa talousaiheista materiaalia. Vuosikertomus

12 Elintarvikkeet ja ravitsemus Aihealueen keskeisenä tavoitteena oli, että kuluttajat voivat säilyttää luottamuksensa elintarvikkeisiin. Liiton tuli valvoa, että elintarvikepolitiikassa otetaan huomioon kuluttajan terveyden turva ja elintarvikkeiden turvallisuus. Ravitsemuskasvatuksen tarkoituksena oli ohjata kuluttajat oman terveytensä edistämiseen hyvien elintarvikevalintojen avulla. Teta terveellisiä ja taloudellisia arjen ruokavalintoja -hanke Vuonna 2010 alkanut kolmivuotinen Teta -terveellisiä ja taloudellisia arjen ruokavalintoja -hanke jatkui suunnitelmien mukaisesti. Hankkeen tavoitteena on parantaa pienituloisten nuorten ja lapsiperheiden arjen hallintaa erityisesti terveellisten ruokavalintojen ja oman talouden hallinnan osalta. Hankkeen rahoituksesta vastaa Raha-automaattiyhdistys. Hankkeen toiminnallinen osuus käynnistettiin Ruokavalinnat arjen pyörteissä mikä vaikuttaa valintoihin, kenellä on vastuu -asiantuntijaseminaarilla.. Seminaarissa julkistettiin vuoden 2010 lopulla TNS-Gallupin toteuttama tutkimus Ruoka ja raha arkiruuan rooli nuorten ja lapsiperheiden elämässä. Seminaarissa julkistettiin myös Arkiruuan tuunausopas, jossa on tietoa terveellisestä ruokavaliosta sekä vinkkejä helppoihin arkiruokiin, kasvisten käytön lisäämiseen, ruokajätteen vähentämiseen, pakkausmerkintöjen lukemiseen ja kotitalouden menojen tarkkailuun. Ruokavalinnat arjen pyörteissä -seminaari keräsi runsaasti osanottajia keskustelemaan aiheesta. 10 Vuosikertomus 2011

13 Seminaarin jälkeen käynnistyi hankkeen vertaiskouluttajan kiertue Valtakunnallisen työpajayhdistyksen jäsenorganisaatioihin. Pajoilla puhuttiin terveellisistä ruokavalinnoista, arkiruokailusta ja oman talouden hallinnasta. Osalla pajoista tehtiin ruokaa hankkeen Arkiruuan tuunausoppaan ohjeiden mukaisesti. Vuoden aikana vierailtiin 72:lla pajalla ympäri Suomen. Kiertue Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) perhekahviloihin toteutettiin yhteistyössä maa- ja kotitalousnaisten (MKN) Älä ruoki hukkaa -hankkeen kanssa. MKN:n neuvojat vierailevat MLL:n perhekahviloissa jaarkiruuan tuunausopas julkaistiin helmikuussa. kaen oman hankkeensa ohella Arkiruuan tuunausopasta ja puhuen myös Teta -hankkeen aiheista. Yhteensä järjestettiin 54 Älä ruoki hukkaa -tilaisuutta, joissa oli yhteensä osallistujaa. Näistä aikuisia oli 871 ja lapsia 843. Yhteistyöllä on saatu merkittävää hyötyä hankkeen kohderyhmien tavoittamisessa. Lisäksi hankkeessa on toteutettu useita pienempiä osioita, kuten amk-lopputyö aiheesta Pienituloisen mahdollisuus ravitsemussuositusten mukaisen ruokavalion noudattamiseen sekä Napposen kaverit -korttipeli, joka kannustavat lapsia ja nuoria kasvisten, hedelmien ja marjojen käyttöön. Muut hankkeet Yhteistyössä ammattikorkeakoulu Haaga-Helian kanssa jatkettiin edellisenä vuonna käynnistettyä Laatutyön viestikapula -hanketta, jonka tavoitteena oli parantaa restonomiopiskelijoiden käsitystä elintarvikeketjussa tehtävästä laatutyöstä. Vuoden aikana tuotettiin osallistava opetusmateriaali, jossa opiskelijat asettuvat itse osaksi elintarvikeketjua. Materiaalin voi ladata osoitteesta Toukokuussa julkaistiin Napposen kokkikoulu -verkkopeli, jonka tavoitteena on edistää lasten ja nuorten kasvisten, hedelmien ja marjojen käyttöä. Hankkeen rahoitus tuli maa- ja metsätalousministeriön menekin edistämisen määrärahoista. Vuosikertomus

14 Muu toiminta Liitto oli mukana huhtikuussa järjestetyillä Lapsi-messuilla, joissa kävi yli vierailijaa. Heinäkuussa osallistuttiin Suomi Areena -tapahtumaan Porissa. Molemmissa tapahtumissa jaettiin Nappoja, Nappos-materiaalia ja järjestettiin Napposen Onnenpyörä -arpajaiset, joissa pääpalkintona oli Arkiruuan tuunausopas. Vuonna 2009 julkaistua elintarvikemarkkinointia käsittelevää nettisivustoa päivitettiin ja täydennettiin toimintavuoden aikana. Päivitykset ja täydennykset kohdistuivat sivuilla oleviin tuotevertailuihin, joita laajennettiin esimerkiksi jäätelöillä, makkaroilla ja valmisaterioilla. Kansainvälistä yhteistyötä tehtiin sekä pohjoismaisella tasolla että Euroopan kuluttajajärjestössä BEUCissa. Toukokuussa liitto teki Oikeuskanslerinvirastolle kantelun siitä, ovatko elintarvikkeita valvovat viranomaiset laiminlyöneet valvontatehtäväänsä elintarvikkeiden virheellisten pakkausmerkintöjen Napposen kokkikoulu -verkkopeli julkaistiin tou- osalta. Kantelun taustalla on liiton kokuussa. keväällä 2010 esittämä vaatimus elintarvikkeiden harhaanjohtavan nimeämisen lopettamisesta asiaa ei oltu korjattu kantelua edeltäneen vuoden aikana. Hankkeiden ohella osallistuttiin lukuisten työryhmien kokouksiin. Liiton edustaja oli jäsenenä noin kahdessakymmenessä toimikunnassa, työryhmässä ja muussa vastaavanlaisessa elimessä. Lisäksi liiton elintarvikeasiantuntija piti useita alustuksia elintarvikkeisiin, ruokaan ja ravitsemukseen liittyvistä aiheista sekä antoi haastatteluja erityisesti paikallislehtiin ja paikallisradioihin ympäri Suomen. Kuluttajien ruokavalintojen terveellisyys oli peruspainopisteenä koko vuoden ajan. 12 Vuosikertomus 2011

15 Ympäristö ja eettiset valinnat Aihealueen tavoitteena on ollut, että kuluttajat ymmärtävät valintojensa vaikutukset ympäristöön ja kanssaihmisiin. Ihmisten tulee yksilöinä ja yhteisöinä käyttää omaa markkinavoimaansa kestävien valintojen hyväksi. Kertomusvuonna ympäristö ja eettiset valinnat -toiminta-alueelle ei ollut mahdollista palkata kokoaikaista toimihenkilöä. Osa-aikainen toimihenkilö kuitenkin hoiti eettisen kuluttamisen puhelin- ja sähköpostineuvontaa. Uuden pääsihteerin palkkauksen yhteydessä pääsihteerin toimenkuvaan yhdistettiin alkaen eettisen kuluttamisen asiantuntijana toimiminen. Eettinen valinta -sivuston ylläpitoa ja päivittämistä jatkettiin koko toimintavuoden ajan. Sivusto siirrettiin liiton palvelimelle (www.kuluttajaliitto.fi/eettinenvalinta), samassa yhteydessä poistui sivustolla ollut hakukonetoiminto. Vuoden aikana perustettiin myös Eettinen kulutus -toimintaryhmä. Kansainvälistä kuluttajan oikeuksien päivää vietettiin Suomessa päivän teemana oli Turvallinen kosmetiikka Mitä sinun on hyvä tietää kosmetiikasta? Liitto oli mukana järjestämässä asiasta keskustelutilaisuutta. Liiton aktiiveille järjestettiin joulukuussa ennen ylimääräistä liittokokousta Kuluttajasta aktiivinen toimija energian kallistuessa -seminaari. Jäseniä pyrittiin kannustamaan energian säästämiseen kotona ja liikenteessä. Liitto oli edustettuna useissa toimialueen työryhmissä ja vastaavissa toimielimissä, esimerkiksi Yritys- ja yhteiskuntavastuun neuvottelukunnassa, Ympäristömerkintälautakunnassa ja Biotekniikan neuvottelukunnassa sekä Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnassa. Tuotantoeläinten hyvinvointia seurattiin muutenkin esimerkiksi liiton asiantuntijoiden broilertilalle tekemällä Liiton asiantuntijat kävivät keväällä tutustumassa suovierailulla. malaiseen broilerintuotantoon Eurassa. Vuosikertomus

16 Jäsenyhteistyö Kuluttajien omatoimisuuden tukeminen vapaan kansalaistoiminnan keinoin on eräs Kuluttajaliiton ydintehtävistä. Paikallisen toiminnan tulee saada sisältönsä edunvalvonnan ja neuvonnan alueille liittyvästä kuluttaja-asioiden osaamisesta. Jäsenyhteistyön lähtökohtana oli, että Kuluttajaliiton painoarvo suomalaisten kuluttajien edustajana perustuu osaltaan kattavaan jäsenmäärään ja jäsenten aktiiviseen toimintaan. Liiton tunnettuuden lisäämiseksi tarvittiin jäsenistön paikallisen ja alueellisen kuluttajatoiminnan ja yhteistyön entistä parempaa näkyvyyttä. Pyrkimyksenä oli kehittää uusia keinoja voimistamaan kuluttajaliikkeen toiminnan laatua ja määrää. Tavoitteena oli myös tarjota jäsenille neuvontaa ja asiantuntijapalveluita. Toimintavuonna oli tarkoitus laatia uusi jäsenstrategia. Liiton hallinnossa tapahtuneiden henkilövaihdosten vuoksi tähän ei ollut mahdollisuuksia ja jäsenstrategian tekeminen lykkääntyi seuraavalle vuodelle. Joulukuussa pidetyssä ylimääräisessä liittokokouksessa onniteltiin tasvuosia täyttäneitä kuluttajayhdistyksiä. Vuonna 2011 liitto palveli omia jäseniään monipuolisesti. Jäsenille maksutonta kuluttajaneuvontaa sai kaikissa kuluttamiseen liittyvissä asioissa. Myös liiton tarjoamat koulutustapahtumat eri puolilla Suomea tarjosivat tietoa kuluttajakysymyksistä. Keväällä järjestettyjen tilaisuuksien aiheena oli pääasiassa asunto-osakeyhtiölainsäädäntö, syksyllä järjestettiin Matkalla jossakin Euroopassa -tilaisuuksia. Yhteistyössä kuluttajayhdistysten kanssa järjestettiin myös useita Arki eläkkeellä -tilaisuuksia juuri eläkkeelle siirtyneille tai eläkkeelle siirtymässä oleville. Muiden tilaisuuksien teemoi14 Vuosikertomus 2011

17 na olivat muun muassa ajankohtainen kuluttajapolitiikka sekä elintarvikkeet ja ravitsemus. Toimintavuonna moni paikallinen kuluttajayhdistys täytti joko 10 tai 20 vuotta. Liitto muisti näitä yhdistyksiä pienellä rahallisella stipendillä. Lisäksi paikalle saapuneiden yhdistysten edustajat kukitettiin joulukuun liittokokouksessa. Liitto myönsi paikallisyhdistyksille hakemuksesta toiminta-avustusta. Liitto auttoi paikallisia kuluttajayhdistyksiä Avustus oli tarkoitettu yhdistysten toinäiden kotisivujen ylläpidossa ja päivittämiminnan kehittämiseen. sessä. Keväällä laadittiin selvitys jäsenjärjestöjen toiminnasta ja tulevaisuuden näkemyksistä. Paitsi kuluttajayhdistysten omaa toimintaa ja tulevaisuudennäkemyksiä selvityksessä käsiteltiin myös yhdistysten näkemyksiä ja toiveita Kuluttajaliiton toiminnasta. Liitto piti yhteyttä kuluttajayhdistysjäseniinsä perinteisin yhdistyskirjein, joita lähetettiin kolme toimintavuoden aikana. Paikallisyhdistyksiä autettiin omien kotisivujen ylläpidossa ja päivittämisessä. Liiton jäsenlehti Kuluttajan Nappo ilmestyi jäsenetuna neljä kertaa. Liittokokouspäivänä ennen ylimääräistä liittokokousta järjestettiin liiton jäsenille Kuluttajasta aktiivinen toimija energian kallistuessa -seminaari, jonka tarkoituksena oli kannustaa energian säästämiseen kotona ja liikenteessä. Paikalla oli noin seitsemänkymmentä henkilöä, jotka osallistuivat keskusteluun aktiivisesti. Liitto järjesti yhteistyössä kuluttajayhdistysten kanssa paikallisia kuluttajatapahtumia tai oli mukana kuluttajayhdistysten järjestämissä tapahtumissa. Tällaisia tapahtumia olivat mm. Porissa heinäkuussa järjestetty SuomiAreena -tapahtuma, jossa tarjolla oli lakimiesklinikka, joka tarjosi ihmisille mahdollisuuden saada neuvoja kuluttajaongelmiinsa. Kevyemmästä ohjelmasta vastasivat Napposen onnenpyörä. Joulukuussa oltiin mukana yhdessä Kuopion Kuluttajayhdistyksen kanssa Kuopion joulumarkkinoilla, jossa markkinayleisö vastasi aktiivisesti kuluttajatietokyselyyn. Liiton jäsenenä olevien kuluttajayhdistysten määrässä ei tapahtunut toimintavuoden aikana muutoksia. Liiton varsinaisena jäsenenä olevista muista yhdistyksistä Työtehoseura TTS ry erosi liiton jäsenyydestä toimintavuoden lopulla. Tukijäsenenä olleiden yhteisöjen ja henkilötukijäsenten määrä pysyi ennallaan. Jäsenpalvelu neuvontana ja koulutuksena jatkui suunnilleen edellisvuotisella tasolla. Vuosikertomus

18 Syyskuussa liiton hallitus nimesi seuraavat toimintaryhmät: järjestötoimintaryhmä, kuluttajan talous ja eettinen kuluttaminen. Liiton hallituksen nimeämien alueyhdyshenkilöiden verkosto päivitettiin. He pyrkivät toimimaan alueillaan kuluttaja-asioiden edistämiseksi. Liittokokouksen jälkeen järjestettiin alueyhdyshenkilöiden tapaaminen, jossa keskusteltiin ajankohtaisista asioista. Kuluttajaparlamentti Kertomusvuonna toteutui vihdoin pitkään suunniteltu Kuluttajaparlamentti. Kuluttajaparlamentin ensimmäinen täysistunto pidettiin 3. marraskuuta eduskunnan Pikkuparlamentissa. Ensimmäisenä toimintavuonna Kuluttajaparlamentin toimintaan osallistui noin 30 keskeistä valtakunnallista terveysalan järjestöä. Kuluttajaparlamentti 2011:n teemana olivat terveyspalvelut. Täysistunnossa käsiteltiin seuraavia kysymyksiä: Tuleeko Suomeen luoda valtakunnallisesti yhtenäinen laadunseurantajärjestelmä, jonka avulla seurataan sairaaloiden toimenpiteiden laatueroavaisuuksia ja tarvittaessa puututaan niihin? Tuleeko valtion määrätä kunnille tuntuvat taloudelliset sanktiot, mikäli kunta ei pysty tarjoamaan kuntalaiselle lain takaamaa sosiaali- ja terveyspalvelua? Tuleeko Suomeen luoda kuntia sitovat säädökset, jotta terveydenhuollon palveluja käyttävät kuluttajat kautta maan saavat maksutta sairautensa kannalta tarkoituksenmukaisimmat hoitotarvikkeet? Kuluttajaparlamentti vastasi kaikkiin kysymyksiin myöntävästi. Kuluttajaparlamentin kannanotoista lähetettiin tiedotteet tiedotusvälineille ja ne on tarkoitus luovuttaa eduskuntaryhmille vuoden 2012 alkukuukausina. Täysistunnon puhemiehenä toimi tohtori Pentti Arajärvi. Valtiovallan terveiset Kuluttajaparlamentissa esitti peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson. Osallistujia oli paikalla yli sata. Istuntoa oli mahdollista seurata kaapelitelevisiosta suorana lähetyksenä. Kuluttajaparlamentin puhemiehenä toimi tohtori Pentti Arajärvi. 16 Vuosikertomus 2011

19 Yhteistyö Euroopan unionin alueella Kuluttajaliiton tavoitteena oli, että parhaiden maiden kuluttajansuojan taso säilyy Euroopan unionissa. Valtioneuvoston vuosille laaditun kuluttajapoliittisen ohjelman mukaan Suomi asettaa omat kuluttajapoliittiset tavoitteensa EU:ssa. Lähtökohtana oli vaikuttaa asioihin jo kansallisessa valmisteluvaiheessa. Liitolla oli tähän hyvät mahdollisuudet, sillä sen asiantuntijat osallistuivat useiden ministeriöiden EUasioiden komiteoiden laajan kokoonpanon työskentelyyn. EU:n kuluttajansuojaa koskevan direktiivin uudistamisesta päätettiin syksyllä ja uusi direktiivi an- Matkalla jossakin Euroopassa -oppaassa on nettiin Uudistusta seurat- asiaa muun muassa verkkovierailusta EU:n tiin aktiivisesti ja tuotiin esiin lii- alueella. ton kanta. Liitto piti aktiivisesti yhteyttä suomalaisiin Euroopan parlamentin jäseniin. Vuonna 2011 Kuluttajaliitto osallistui eurooppalaiseen yhteistyöhön kuluttajan oikeutta, taloutta, kilpailukysymyksiä sekä elintarvikkeita ja ravitsemusta koskevissa asioissa. Yhteistyötahoja olivat Euroopan kuluttajajärjestö BEUC ja sen kuluttajan oikeuksia, elintarvikkeita ja terveyttä käsittelevät työryhmät. Toinen kumppani oli Euroopan komissio ja sen puitteissa toimiva kuluttajien neuvoa-antava ryhmä (European Consumer Consultative Group, ECCG). Vuoden aikana käynnistettiin Matkalla- jossakin Euroopassa -hanke, jossa kuluttajille kerrottiin matkailijan oikeuksista Euroopan unionissa. Hanke koostui eri puolille Suomea pidetystä luentokiertueesta ja Matkalla Jossakin Euroopassa -oppaasta. Ulkoasianministeriö tuki hanketta. Vuosikertomus

20 Viestintä ja julkisuus Viestinnän avulla Kuluttajaliiton tuli kertoa tavoitteistaan ja keskeisistä kuluttajan asemaan vaikuttavista muutoksista. Viestinnän tuli palvella kuluttajia ja tavoittaa yhteiskunnan päätöksentekijät. Internet-kotisivujen tarkoituksena oli tehdä liiton toiminta tunnetuksi myös laajoille ihmisryhmille. Toimintavuoden aikana liitolle oli tarkoitus laatia viestintästrategia. Liiton hallinnossa tapahtuneiden henkilövaihdosten vuoksi tähän ei ollut mahdollisuuksia ja viestintästrategian tekeminen lykkääntyi seuraavalle vuodelle. Liiton nimen ja sen myötä logon vaihtuminen johti kotisivujensivujen ulkoasun vähäiseen muutokseen. Sivujen rakenteen ja ulkoasun uudistusta alettiin valmistella kertomusvuonna, sillä verkkosivujen käytettävyys on tärkeää niiden toimivuuden kannalta. Uudistuksessa huomioidaan erityisesti visuaalinen ilme sekä nykyaikaiset toiminnallisuudet. Kotisivu-uudistus valmistuu alkuvuonna Liiton sivuilla käytiin noin kertaa. Uutena osuutena kotisivujen yhteyteen avattiin liiton verkkokauppa, josta sai tilata muun muassa Arkiruuan tuunausopas kirjaa, Napposen kangaskasseja ja liiton muita oppaita. Liiton sivuilla oli erityisiä osioita myös suljettuun työryhmätyöskentelyyn, kuten omat sivut hallitukselle ja esim. Kuluttajaparlamenttia valmistelevalle työlle. Kaikki vuoden aikana toimitetut liiton tiedotteet, lausunnot ja kannanotot on koottu kotisivuille. Sivuston vuorovaikutteisuutta lisäävät sivuilla olevat Napposen pelit. Alkuvuodesta 2011 julkaistiin uusi, Napposen kokkikoulu -peli. Lisäksi liiton lakimiehet vastaavat viikoittain valittuun kuluttajakysymykseen, joka julkaistaan kotisivuilla. Liiton paikallisyhdistyksiä autettiin omien kotisivujensa ylläpidossa. Yhdistyksille, jotka olivat kiinnostuneet omien kotisivujen avaamisesta tarjottiin apua ja kannustusta. Kertomusvuonna 2011 liitto avasi pelin myös sosiaalisen median kentällä omalla Facebook-profiilillaan. Vuoden aikana liiton ryhmään liittyi noin 400 jäsentä. 18 Vuosikertomus 2011

21 Kuluttajan Nappo -lehden ulkoasua oli uudistettu vuoden 2009 viimeisessä numerossa, joten siihen ei ollut toimintavuoden aikana tarvetta. Lehti ilmestyi 24-sivuisena neljä kertaa. Lehdessä kerrottiin liiton hankkeista ja kannanotoista sekä jäsenyhdistysten toiminnasta. Toimintavuoden erityisiä teemoja olivat kuluttajaparlamentti, terveellinen ravitsemus ja elintarvikkeiden harhauttava markkinointi sekä rahankäyttö ja velkaantuminen. Liitto tuotti myös ohjelmia paikallisradioille ja kaapelitelevisio-ohjelmaa. Julkisuusseurannan mukaan Kuluttajaliiton kannanotoista, kampanjoista ja tapahtumista kerrottiin suomalaisessa lehdistössä, radiossa ja televisiossa 972 kertaa. Sanomalehtien osuus mediaosumista oli 87 %, aikakauslehtien 7 % ja radion ja television molempien 3 %. Lehdistöjulkisuuden yhteenlaskettu levikki oli noin 55 miljoonaa kappaletta. Liitto näkyi myös enenevässä määrin verkkomediassa. Vuoden aikana liitto lähetti tiedotusvälineille 33 tiedotetta. Henkilöstö ja hallinto Tavoitteena oli osaava, motivoitunut ja yhteistyöhön sitoutunut henkilöstö ja hallinto. Liiton tehtävänä oli varmistaa näiden voimavarojen riittävyys ja ammattitaito. Henkilöstön ja hallinnon toiminnalle tuli asettaa selkeät tavoitteet, joiden tuloksellisuutta tuli seurata. Vuonna 2011 järjestettiin Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry:n ylimääräinen liittokokous uuden puheenjohtajan valitsemiseksi liitolle. Valinta tuli ajankohtaisesti, koska varsinaisessa liittokokouksessa valittu puheenjohtaja Krista Kiuru nimitettiin asunto- ja viestintäministeriksi. Liiton hallitus kokoontui toimintavuonna neljä kertaa ja järjesti yhden sähköpostikokouksen. Lisäksi liiton puheenjohtajisto kokoontui kaksi kertaa ja työvaliokunta kerran. Keskeisiä käsiteltäviä asioita liiton hallintoasioiden lisäksi olivat kuluttajien edunvalvontaan liittyvät asiat. Hallitus käsitteli myös liiton pääsihteerin valintaa, koska edellisenä vuonna valittu liiton pääsihteeri Jyrki Konola siirtyi muihin tehtäviin. Pääsihteeriksi valittiin vuosina liiton palveluksessa eettisen kuluttamisen projektipäällikkönä toiminut Juha Beurling. Vuosikertomus

22 Joulukuussa järjestetyssä ylimääräisessä liittokokouksessa liitolle valittiin uusi puheenjohtaja. Kuvassa vasemmalla liiton edellinen puheenjohtaja, asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru, joka johti puhetta kokouksessa. Oikealla liiton uusi puheenjohtaja, kansanedustaja Riitta Myller. Keskellä liiton tuore pääsihteeri Juha Beurling. Hallitus seurasi puolivuosittain liiton toiminnalle asetettuja tavoitteita. Toimintavuodelle asetetut toiminnan ja talouden tavoitteet saavutettiin hyvin. Henkilöstön jaksamista kannustettiin kulttuuri- ja liikuntaseteleillä. Lisäksi tuettiin henkilöstön kouluttautumista heidän omilla asiantuntijaalueillaan. Toimiston sisäiset pelisäännöt päivitettiin suunnitellulla tavalla. Toimintavuodeksi suunnitellut kehityskeskustelut henkilöstön kanssa ja henkilöstöstrategian päivittäminen jäivät toteutumatta pääsihteerin vaihtumisen vuoksi. Liiton talous Suomen Kuluttajaliiton liittokokous asetti tavoitteeksi liiton vakavaraisuuden kasvattamisen. Tavoite tuli saavuttaa lisäämällä oman osaamisen myyntiä sekä kasvattamalla yhteisö- ja henkilöjäsenmäärää. Liiton oman osaamisen myyntiä oli kuluttajapalveluiden myynti ja toimintaan sopivien projektirahoitusten hankinta. Kuluttajaliitto onnistui toimintavuonna julkisen rahoituksen hankinnassa erittäin hyvin. Harkinnanvarainen valtioapu saatiin nostetuksi edellisvuoden eurosta euroon. Liiton oman osaamisen markkinointi toi toimintavaroja hanketuottoina ,90 euroa. Suurimmat hankerahoitukset kohdistuivat edelleen Terveyden edistäminen elintarvikkeiden pakkausmerkintöjen lukutaito avain terveellisiin valintoihin -projektille ja asumisasioiden neuvontahankkeelle. Luettelo kaikista hankkeista on kertomuksen liitteenä. Muut myyntituotot olivat 4 218,81 euroa. Liiton toimintatuotot tilivuonna 2011 olivat ,05 euroa ja toimintakulut ,62 euroa. Tilivuoden tulos oli ylijäämäinen ,43 euroa. Liiton oman pääoman määrä toimintavuoden lopussa oli ,37 euroa. Liiton tase tilivuodelta 2011 ja tuloslaskelma tilivuodelta 2011 ovat kertomuksen liitteinä. Jäsenmäärät pysyivät edellisen vuoden tasolla. Liitto tuki toimintavuonna kuluttajayhdistyksiä taloudellisesti tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämisessä. Lisäksi liitto onnitteli tasavuosia täyttäneitä yhdistyksiä yhdistysten toimintaan kohdistuneilla pienillä rahalahjoituksilla. 20 Vuosikertomus 2011

23 LIITTEET Vuosikertomus

24 22 Vuosikertomus 2011

25 KULUTTAJALIITTO KONSUMENTFÖRBUNDET RY:N HALLITUS ALKAEN Puheenjohtaja: Krista Kiuru Porin Seudun Kuluttajayhdistys ry saakka Riitta Myller alkaen Varapuheenjohtajat Kauko Vaari Sirkka Shayan-Arani Susirajan Tarkat ry Kuluttajat Konsumenterna ry Muut varsinaiset jäsenet: Antero Alku Helsingin Kuluttajat ry Heidi Hännikäinen Agronomiliitto ry Lea Jääskeläinen Pirkkalan Kuluttajat ry Heli Kalliomäki Jyvässeudun Kuluttajakompassi ry Marja-Liisa Kettunen Kaakonkulman Kuluttajayhdistys ry Hannu Lemström Porin Seudun Kuluttajayhdistys ry Outi Lohi Länsi-Lapin Kuluttajat ry Tuula Nironen Kotkan Seudun Kuluttajayhdistys ry Vesa Rantala Merenkurkun Kuluttajat Kvarkens Konsumenter ry Eila Sundman Kuluttajayhdistys Suomen Potilasasiamiehet ry Konsumentförening Patientombudsmännen i Finland rf Yleisvarajäsenet: Aino Vainionpää, Rolf Runonen Timo Leskinen Helena Vuori Raimo Martti Maiju Boenisch Gun Winter Liisa Niekka Petri Järvenpää Pekka Kantola Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi Merenkurkun Kuluttajat Kvarkens Konsumenter ry Kuopion Kuluttajat ry Helsingin Kuluttajat ry Kotien Puolesta Keskusliitto ry Napapiirin Kuluttajat ry Turun Kuluttajayhdistys ry Åbo Konsumentförening rf Kuluttajat Konsumenterna ry Merenkurkun Kuluttajat Kvarkens Konsumenter ry Helsingin Kuluttajat ry Korso-Koivukylän Linkki ry Porin Seudun Kuluttajayhdistys ry Työvaliokunta ( alkaen) puheenjohtaja: Riitta Myller ( alkaen) 1. varapuheenjohtaja: Kauko Vaari, Susirajan Tarkat ry 2. varapuheenjohtaja: Sirkka Shayan-Arani, Kuluttajat Konsumenterna ry Jäsenet: Antero Alku, Helsingin Kuluttajat ry; Lea Jääskeläinen, Pirkkalan Kuluttajat ry KULUTTAJALIITTO KONSUMENTFÖRBUNDET RY:N HALLITUKSEN NIMEÄMÄT TOIMINTARYHMÄT Järjestötoimintaryhmä puheenjohtaja: Antero Alku, Helsingin Kuluttajat ry Eettinen kulutus -toimintaryhmä puheenjohtaja: Sirkka Shayan-Arani, Kuluttajat Konsumenterna ry Kuluttajan talous -toimintaryhmä puheenjohtaja: Kauko Vaari, Susirajan Tarkat ry Vuosikertomus

26 KULUTTAJALIITTO KONSUMENTFÖRBUNDET RY:N TILINTARKASTAJAT ilintarkastaja: KHT Osmo Immonen ja Tilintarkastusrengas Oy Varatilintarkastaja: KHT Tom Turja KULUTTAJALIITTO KONSUMENTFÖRBUNDET RY:N HENKILÖKUNTA VUONNA 2011 Aalto, Reija Beurling, Juha Konola, Jyrki Lustig, Helena Luukko, Martti Marniemi, Annikka Niemi, Timo Pannimaa-Pätsi, Kaisa Pessi, Paula Salminen, Ilkka Salo, Jarmo Sario, Tuula Villa, Sirpa hallintopäällikkö pääsihteeri ( alkaen) pääsihteeri ( saakka) toimitussihteeri, Kuluttajan Nappo ( saakka) ekonomisti elintarvike- ja ravitsemusasiantuntija lakimies järjestösihteeri projektivastaava lakimies projektityöntekijä johtava lakimies taloussihteeri Muut asiantuntijat Pesonen, Jorma kuluttajan talous (Arki eläkkeellä -projekti) Opiskelijaharjoittelijat Enckell-Räisänen, Laura Rajapolvi, Sanna elintarvikkeet ja ravitsemus, kuluttajan talous, järjestötoiminta elintarvikkeet ja ravitsemus 24 Vuosikertomus 2011

27 KULUTTAJALIIToN JÄSENYHDISTYKSET Yhdistyksen nimi Espoon valppaat kuluttajat ry Etelä-Savon ay-kuluttajat ry Finlandssvenska Konsumenter rf Forssan Seudun Kuluttajayhdistys ry Helsingin Kuluttajat ry Helsingin yliopiston kuluttajayhdistys HYLKY ry Hyvinkään Kuluttajapuntari ry Hämeenlinnan Seudun Kuluttajayhdistys ry Iisalmen Kuluttajat ry Imatran Seudun Kuluttajakamari ry Itä-Uudenmaan kuluttajayhdistys ry Östra-Nylands konsumentförening rf Jokilaakson ekopihit ry Jyvässeudun Kuluttajakompassi ry Kaakonkulman kuluttajayhdistys ry Karjaanseudun kuluttajat ry Karisnejdens konsumenter rf Keski-Uudenmaan kuluttajat ry K-M-V-Alueen Kuluttajat ry Kolikonvartijat ry Myntväktarna rf Korso-Koivukylän Linkki Kotkan Seudun Kuluttajayhdistys ry Kuluttajaluotain ry Kuluttajat Konsumenterna ry Kuluttajayhdistys Hyvä Arki Kuluttajayhdistys KaasuMittari ry Kuluttajayhdistys Kaktus ry Kuluttajayhdistys Suomen Potilasasiamiehet ry Konsumentförening Patientombudsmännen i Finland rf Kuninkaantien Kuluttajat ry Kuopion Kuluttajat ry Laajasalon hyvä arkipäivä ry Lahden Seudun Kuluttajat ry Lappeenrannan seudun kuluttajayhdistys ry Lohjan Seudun Kuluttajat ry Lopen Kuluttajayhdistys Länsi-Lapin Kuluttajat ry Merenkurkun Kuluttajat Kvarkens Konsumenter ry Mikkelin seudun kuluttajat ry Naantali-Raision Kuluttajayhdistys ry Napapiirin Kuluttajayhdistys ry Nokian Kuluttajayhdistys ry Kotipaikka Espoo Mikkeli Forssa Hyvinkää Hämeenlinna Iisalmi Imatra Loviisa Jämsä Jyväskylä Hamina Raasepori Järvenpää Mänttä-Vilppula Karkkila Vantaa Kotka Järvenpää Espoo Nurmijärvi Kuopio Lahti Lappeenranta Lohja Loppi Simo Vaasa Ristiina Naantali Rovaniemi Nokia Vuosikertomus

28 Nuorten kuluttajayhdistys Nulkki ry Oulun Kuluttajat ry Pirkkalan Kuluttajat ry Pohjois-Kymen Kuluttajayhdistys ry Porin Seudun Kuluttajayhdistys ry Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry Huvudstadsregionens Konsumenter rf Raahen Kuluttajayhdistys Majakka ry Rauman Seudun Kuluttajayhdistys ry Riihimäen Seudun Kuluttajat ry Salon Seudun Kuluttajat ry Siltasaaren kuluttajat ry Siuntion kuluttajayhdistys ry Sjundeå konsumentförening rf Sodankylän kuluttajayhdistys ry Susirajan tarkat ry Tampereen Kuluttajayhdistys ry Tasavallan Tarkat ry Turun Kuluttajayhdistys ry Åbo Konsumenförening rf Tuusulan Kuluttajat ry Uudenmaan Kuluttajayhdistys Vahtoojat ry Vakka-Suomen Kuluttajat ry Vammalan Kuluttajatutka ry Vihdin Tarkkamarkka ry Viisaat Kuluttajat ry Ääneseudun Kuluttajat ry Oulu Pirkkala Kouvola Pori Raahe Rauma Riihimäki Salo Siuntio Sodankylä Joensuu Tampere Turku Tuusula Vantaa Varkaus Uusikaupunki Sastamala Vihti Kokkola Äänekoski MUUT KULUTTAJALIITON JÄSENET Yhdistyksen nimi Agronomiliitto ry AKAVA ry Ammattiliitto Pro Eläkkeensaajien keskusliitto EKL ry Kotien Puolesta Keskusliitto Ry Pieni- ja Isokenkäiset ry Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Suomen Elämäntapaliitto ry Suomen Potilasliitto ry Kotipaikka 26 Vuosikertomus 2011

29 TULOSLASKELMA ( ) ( ) ( ) VARSINAINEN TOIMINTA Kuluttajatoiminta TUOTOT Tuotot 5 126, , ,71 HENKILÖSTÖKULUT Henkilöstökulut , , ,65 POISTOT Poistot -644,10-920, ,49 KULUTTAJATOIMINNAN MUUT KULUT Kuluttajatoiminnan muut kulut , , ,07 Kuluttajatoiminnan kulut yhteensä , , ,21 KULUTTAJATOIMINTA YHTEENSÄ , , ,50 Projektitoiminta TUOTOT Projektien tuotot , , ,27 HENKILÖSTÖKULUT Projektien henkilöstökulut , , ,74 PROJEKTITOIMINNAN MUUT KULUT Projektien muut kulut , , ,53 Projektien kulut yhteensä , , ,27 PROJEKTITOIMINTA YHTEENSÄ , ,65 675,00 VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO/KULUJÄÄMÄ , , ,50 VARAINHANKINTA TUOTOT Varainhankinnan tuotot yhteensä , , ,85 KULUT Varainhankinnan kulut yhteensä , , ,62 VARAINHANKINNAN TUOTTO/KULUJÄÄMÄ , , ,23 TUOTTO/KULUJÄÄMÄ , , ,27 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA TUOTOT Korkotuotot 2 335, , ,22 Muut rahoitustuotot 1 560,00 880,17 720,00 Tuotot yhteensä 3 895, , ,22 KULUT Korkokulut 63,07 0,00 3,41 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ 3 832, , ,81 TUOTTO/KULUJÄÄMÄ , , ,46 YLEISAVUSTUKSET Yleisavustukset yhteensä , , ,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , , ,54 Vuosikertomus

30 TASE VASTAAVAA ( ) ( ) ( ) PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1 502, , ,13 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 1 502, , ,13 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 0,00 0,00 823,83 Sijoitukset yhteensä 0,00 0,00 823,83 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 502, , ,96 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 724,04 0,00 823,90 Muut saamiset 0,55 0,00 0,00 Siirtosaamiset , , ,68 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , , ,58 Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset , , ,77 Rahat ja pankkisaamiset yhteensä , , ,77 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , , ,35 VASTAAVAA YHTEENSÄ , , ,31 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , , ,54 Tilikauden yli-/alijäämä , , ,54 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , , ,08 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat , , ,39 Muut velat , , ,44 Siirtovelat , , ,40 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , , ,23 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , ,31 28 Vuosikertomus 2011

31 KULUTTAJALIITON PROJEKTIT VUONNA 2011 Projektin nimi Rahoittajat Toimintatuotot Toimintakulut Toteuttamisaika Euroopan unioni kuluttajan arjessa III -hanke Ulkoasianministeriö Eurooppatiedotus 9 000, , Asumisasiamiestoiminta Raha-automaattiyhdistys Ympäristöministeriö Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto , , , , Laatutyön viestikapula - hanke Maa- ja metsätalousministeriö 7 382, , Vähävaraisten lapsiperheiden ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten terveellisempien ravintovalintojen tukeminen (TeTa) -hanke Raha-automaattiyhdistys , , Tukea talouteen -hanke Palkansaajasäätiö , , Tukea lapsiperheen talouteen -hanke Alli Paasikiven säätiö , , YHTEENSÄ , ,65 Vuosikertomus

32 KULUTTAJALIITON EDUSTUKSET VUONNA 2011 Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry on vuonna 2011 ollut edustettuna seuraavissa elimissä Elin ANEC General Assembly -kokous BEUC (The European Consumers' Organisation): elintarvikeryhmä yleiskokous Biotekniikan neuvottelukunta alaryhmät o viestintä o eläinten kloonaus Elintarvikeketjun neuvottelukunta Elintarvikeneuvottelukunta asiantuntijatyöryhmät: o ravitsemus o uudet teknologiat o kuluttajainformaatio o torjunta-aineet Elintarviketalouden kansallinen laatustrategia: tuotantotapatyöryhmä viestintätyöryhmä yhteistyöryhmä EU-asioiden komitea, laaja kokoonpano: elinkeinopolitiikkajaosto kuluttaja-asiain jaosto maatalous- ja elintarvikejaosto Sisämarkkinajaosto terveysjaosto ulkosuhdejaosto viestintäjaosto ympäristöjaosto Euroopan komissio Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto Eurooppalainen neuvoa-antava kuluttajaryhmä (ECCG) 1. finanssipalvelujen kuluttajaryhmä 2. kilpailuasioiden kuluttajaryhmä Huijausten vastainen yhteistyöverkosto Iskulausetoimikunta Jätealan yhteistyöryhmä Kansallinen potilasturvallisuusverkosto Kemikaalineuvottelukunta Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta Kuluttaja-asiain neuvottelukunta Kuluttajanäkökulma standardisoinnissa KURU -hanke (Kuluttajien tuottaman ruokahävikki): ohjausryhmä Lisäarvoa laatutyöstä -hanke: ohjausryhmä Asettaja ANEC BEUC Sosiaali- ja terveysministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Ulkoministeriö Liikenne- ja viestintäministeriö Ympäristöministeriö Euroopan komissio Kuluttajavirasto MARK Suomen Markkinointiliitto ry Ympäristöministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Keskuskauppakamari Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Maa- ja metsätalousministeriö Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT 30 Vuosikertomus 2011

33 Luonnontuotteiden talteenoton ja käytön edistämishanke: ohjausryhmä Maitohygienialiiton johtokunta Maksullisten puhelinpalveluiden eettinen lautakunta MAPEL Maksuviivästystyöryhmä Metrologian neuvottelukunta mittauslaitejaosto MTK:n kuluttajatoimintaryhmä Panimoliiton ennakkotarkastustoimikunta Pikaluotto työryhmä Reilun Kaupan Kehittämisyhdistyksen hallitus REILU -palvelumerkin merkkitoimikunta Ruokatieto ry:n hallitus "Sikojen hyvinvointi kilpailuvaltiksi Welfare quality -hyvinvointiindeksin pilotointi Suomessa " ohjausryhmä Suomen kestävän kehityksen toimikunta Suomen Kiinteistövälittäjien Liitto eettisen toiminnan valiokunta Suvali -hanke (Suomi vastuullinen lihantuottajamaa): ohjausryhmä Sydänmerkkijärjestelmän asiantuntijaryhmä Sähköturvallisuuden neuvottelukunta työjaosto Taloudenhallinnan neuvottelukunta Terveydenhuollon menetelmien arvioinnin neuvottelukunta FinOHTA Tietosuojalautakunta Tietoyhteiskuntakaaren seurantaryhmä TTS kotityöpalvelun ohjausryhmä Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta Tuoteturvallisuusasiain neuvottelukunta Vakuutusasioiden johtokunta Vakuutuslautakunta: täysistunto III-jaosto Valtion ravitsemusneuvottelukunta Vastuullisuuden jäljitettävyyden kehittäminen -hanke: ohjausryhmä Vuorovastuuhanke: ohjausryhmä Yhteiskuntavastuukomitea Yritys- ja yhteiskuntavastuun neuvottelukunta Ympäristömerkinnän johtoryhmä Ympäristömerkintälautakunta Arktiset Aromit ry Maitohygienialiitto ry Teleforum ry Oikeusministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry Oikeusministeriö Reilun Kaupan Kehittämisyhdistys Reilu Palvelu ry Ruokatieto ry Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta Ympäristöministeriö Suomen Kiinteistövälittäjien Liitto Suomen Sydänliitto ry Työ- ja elinkeinoministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö STAKES (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus) Oikeusministeriö Liikenne- ja viestintäministeriö TTS Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Kuluttajien vakuutustoimisto Maa- ja metsätalousministeriö Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT Pellervo-seura Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Työ- ja elinkeinoministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Vuosikertomus

Suomen Kuluttajaliitto

Suomen Kuluttajaliitto Suomen Kuluttajaliitto SISÄLLYS 2 Vuosi 2010 Suurten päätösten vuosi 4 Kuluttajaliikkeen yhdistyminen 6 Kuluttajan oikeudet 8 Kuluttajan talous 11 Elintarvikkeet ja ravitsemus 14 Terveyspalvelut 14 Ympäristö

Lisätiedot

Vuosi 2012 Valmistautumista tulevaan

Vuosi 2012 Valmistautumista tulevaan Vuosikertomus 2012 SISÄLLYS 2 Kuluttajaliiton toimintavuosi 2012 4 Kuluttajan oikeudet 7 Kuluttajan talous 10 Elintarvikkeet ja ravitsemus 13 Ympäristö ja eettiset valinnat 14 Jäsenyhteistyö 17 Yhteistyö

Lisätiedot

SISÄLLYS. Vuosikertomus 2013 1

SISÄLLYS. Vuosikertomus 2013 1 Vuosikertomus 2013 SISÄLLYS 2 Kuluttajaliiton toimintavuosi 2013 4 Kuluttajan oikeudet 7 Kuluttajan talous 9 Elintarvikkeet ja ravitsemus 11 Ympäristö ja eettiset valinnat 12 Jäsenyhteistyö 17 Yhteistyö

Lisätiedot

Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet/Työvaliokunta Pöytäkirja 1/2014

Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet/Työvaliokunta Pöytäkirja 1/2014 Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet/Työvaliokunta Pöytäkirja 1/2014 Aika: keskiviikko 12.02.2014 kello 13.00-15.25 Paikka: Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ry, Malminrinne 1 B, 4. krs, Helsinki, pääsihteerin

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto

Suomen Kuluttajaliitto Suomen Kuluttajaliitto SISÄLLYS 2 Suomen Kuluttajaliiton toimintavuosi 2009 4 Kuluttajan oikeudet 6 Kuluttajan talous 9 Elintarvikkeet ja ravitsemus 12 Terveyspalvelut 12 Ympäristö ja eettiset valinnat

Lisätiedot

Hallituksen kokous 3/2015

Hallituksen kokous 3/2015 Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry ESITYSLISTA 3/2015 1 Hallituksen kokous 3/2015 AIKA Keskiviikkona 30.9.2015 klo 16.30 PAIKKA Ravintola Lapintiira, neuvotteluhuone Kattohaikara Fredrikinkatu 42, 7.

Lisätiedot

Kansainvälinen toiminta Tuotot 8 177,31 1 159,60 Kulut Muut kulut - 9 552,66-38 019,55 Tuotto/kulujäämä - 1 375,35-36 859,95

Kansainvälinen toiminta Tuotot 8 177,31 1 159,60 Kulut Muut kulut - 9 552,66-38 019,55 Tuotto/kulujäämä - 1 375,35-36 859,95 TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Kilpailutoiminta 78 894,40 82 946,76 Muut kulut - 20 189,25-33 222,51 Toiminnan yleiskulut Muut kulut - 48 094,11-67 354,28 Tuotto/kulujäämä

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliiton toimintavuosi 2007

Suomen Kuluttajaliiton toimintavuosi 2007 Vuosikertomus 2007 Suomen Kuluttajaliiton toimintavuosi 2007 säksi liiton asiantuntijat osallistuivat yhä useamman valtionhallinnon elimen työskentelyyn. Kertomusvuosi oli jälleen liittokokousvuosi. Marraskuun

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 SUOMEN KULUTTAJALIITON TOIMINTAVUOSI 2006 Kertomusvuonna Suomi hoiti Euroopan unionin puheenjohtajuutta heinäkuusta alkaen. Suomen Kuluttajaliitto esitteli yhdessä Euroopan kuluttajaliiton

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

SISÄLLYS. Vuosikertomus 2015 1

SISÄLLYS. Vuosikertomus 2015 1 Vuosikertomus 2014 SISÄLLYS 2 Kuluttajaliiton toimintavuosi 2014 4 Kuluttajan oikeudet 8 Kuluttajan talous 10 Elintarvikkeet ja ravitsemus 13 Kestävä ja eettinen kuluttaminen 14 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry

TOIMINTAKERTOMUS. SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry TOIMINTAKERTOMUS 2004 SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry 2 SISÄLLYSLUETTELO SUOMEN KULUTTAJALIITON TOIMINTAVUOSI 2004 KULUTTAJAN OIKEUDET Projektit: Asumisasioiden neuvontaprojekti, Arjen pilarit projekti KULUTTAJAN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto

Suomen Kuluttajaliitto Suomen Kuluttajaliitto SISÄLLYS 2 Suomen Kuluttajaliiton toimintavuosi 2008 4 Kuluttajan oikeudet 6 Kuluttajan talous 8 Elintarvikkeet ja ravitsemus 10 Terveyspalvelut 12 Ympäristö ja eettiset valinnat

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Säilytettävä vähintään 31.12.2026 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2016 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

SUOMEN KULUTTAJALIITON TOIMINTAVUOSI 2005

SUOMEN KULUTTAJALIITON TOIMINTAVUOSI 2005 2005 SUOMEN KULUTTAJALIITON TOIMINTAVUOSI 2005 Kertomusvuosi oli Suomen Kuluttajaliiton juhlavuosi. Kesällä 2005 oli kulunut 15 vuotta siitä, kun liitto organisoitiin uudeksi kuluttajien etujärjestöksi.

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

SUOMEN JUDOLIITTO RY

SUOMEN JUDOLIITTO RY SUOMEN JUDOLIITTO RY Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 SUOMEN JUDOLIITTO RY Radiokatu 20 00240 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0202136-6 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2008 31.12.2008 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain)

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA

Tringa TASE VASTAAVAA Esitysvaluutta EUR PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 950,00 2 950,00 2 950,00 2 950,00 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014 1140/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2013 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-12

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu 21.11.2013 Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-11

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä 2013-2015 KAIKKI IKÄRYHMÄT Helsinki 329 300 404 1033 Nurmijärvi 107 93 55 255 Nurmijärvi 245 224 191 660 Tuusula 60 37 27 124 Riihimäki 217 182 184 583 Mäntsälä

Lisätiedot

29.8.2014. Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry on itsenäinen, poliittisesti sitoutumaton ja riippumatton kuluttajien etujen ja oikeuksien ajaja.

29.8.2014. Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry on itsenäinen, poliittisesti sitoutumaton ja riippumatton kuluttajien etujen ja oikeuksien ajaja. RAPORTTI 1(20) lle n ja Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry:n välinen tulossopimus vuodelle 2014: Raportti tulostavoitteiden toteutumisesta ajalta 1.1. 30.6.2014 1. Yleistä Kuluttajaliitto Konsumentförbundet

Lisätiedot

Porslahden venekerho ry

Porslahden venekerho ry 1 Porslahden venekerho ry Y: 2043375-1 TASEKIRJA 01.01.2012-31.12.2012 2 Tasekirjan julkinen osio TASE VASTAAVAA... 3 TASE VASTATTAVAA... 4 TULOSLASKELMA... 5 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT... 7 TOSITELAJIT...

Lisätiedot

Bioenergia Ry. Y-tunnus: Pien- ja mikroyritysasetuksen. mukainen tilinpäätös. ajalta

Bioenergia Ry. Y-tunnus: Pien- ja mikroyritysasetuksen. mukainen tilinpäätös. ajalta 1 / 11 Bioenergia Ry Ytunnus: 24782369 Pien ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Suomen LVIliitto SuLVI ry TILINPÄÄTÖS 31.12.2016 Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Tilikausi 1.1.31.12.2016 Sisällysluettelo Sivut Tuloslaskelma 1 Tase

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry

Keravan Reserviläiset ry Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase 2011 Yleistä Vuosi 2011 oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry Suomen Shakkiliitto ry Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 HELSINKI Kotipaikka HELSINKI Y-tunnus 1106880-1 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 6 Liitetiedot 8

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys:

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys: PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12 Sisällys: Tilinpäätös * Tuloslaskelma * Tase * Tase-erittelyjä * Pääkirja * Päiväkirja * Palkkakortisto Helsingissä 15.11.2012 Taisto Johansson TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lappeenrannan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry 1 / 14 TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry Ytunnus: 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 14 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016 31.12.2016 Sisällysluettelo Vuosikertomus

Lisätiedot

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014 SUOMEN RANSKANBULLDOGIT RY TASEKIRJA tilikausi 01.01. - 31.12.2014 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10 ) Tilikauden tositeaineiston on säilytettävä vähintään

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen Kuntien yritysilmasto 2012 Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä

Lisätiedot

Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry:n toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnos liittokokouskaudelle

Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry:n toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnos liittokokouskaudelle 1 Esityslistan liite nro 6 Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry:n hallitus 27.8.2016 käsitellään vain, jos liiton sääntömuutosta ei hyväksytä Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry:n toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnos

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kuopion seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot