Vuosi 2011 Muutosten vuosi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosi 2011 Muutosten vuosi"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2011

2

3 SISÄLLYS 2 Kuluttajaliiton toimintavuosi Kuluttajan oikeudet 6 Kuluttajan talous 9 Elintarvikkeet ja ravitsemus 12 Ympäristö ja eettiset valinnat 14 Jäsenyhteistyö 16 Yhteistyö Euroopan unionin alueella 18 Viestintä ja julkisuus 19 Henkilöstö ja hallinto 20 Liiton talous LIITTEET 22 Kuluttajaliiton hallitus 23 Kuluttajaliiton hallituksen nimeämät toimintaryhmät 23 Kuluttajaliiton tilintarkastajat 23 Liiton henkilökunta 24 Kuluttajaliiton jäsenyhdistykset 25 Muut Kuluttajaliiton jäsenet 26 Tuloslaskelma 27 Tase 28 Kuluttajaliiton projektit vuonna Kuluttajaliiton edustukset vuonna Kuluttajaliiton vuonna 2011 antamat lausunnot 35 Kuluttajaliiton tiedotteet vuonna 2011 Vuosikertomus

4 Vuosi 2011 Muutosten vuosi Liitto ehti aloittaa toimintavuotensa vanhalla nimellään Suomen Kuluttajaliitto ry. Vuoden 2010 liittokokouksessa hyväksytty, suomalaisen kuluttajaliikkeen yhdistymiseen liittyvä sääntömuutos tuli voimaan 9. helmikuuta Patentti- ja rekisterihallituksen rekisteröityä sääntömuutoksen. Samalla liiton nimi vaihtui Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry:ksi. Kertomusvuonna pidettiin ylimääräinen liittokokous. Edellisen vuoden liittokokouksessa jatkokaudelle valittu liiton puheenjohtaja Krista Kiuru joutui jättämään tehtävänsä kesäkuun lopulla tultuaan nimitetyksi valtioneuvoston jäseneksi. Joulukuun 8. päivänä pidetyssä kokouksessa jäsenistö valitsi uudeksi puheenjohtajakseen joensuulaisen kansanedustajan Riitta Myllerin. Kuluttajaliitto vaati liittokokouskannanotossaan tietokoneettomien kuluttajien palveluiden turvaamista. Kertomusvuonna liiton pääsihteeri vaihtui kahteen kertaan. Vuoden alussa pääsihteerinä aloitti yhteiskuntatieteiden maisteri Jyrki Konola. Hän jätti tehtävänsä syyskuussa tultuaan valituksi toiseen tehtävään. Liiton hallitus valitsi hänen seuraajakseen valtiotieteiden maisteri Juha Beurlingin, joka oli työskennellyt vuosina liitossa eettisen kuluttamisen projektipäällikkönä. Uusi pääsihteeri aloitti työnsä lokakuun alussa. Kertomusvuoden lokakuussa järjestettiin pitkään suunniteltu Kuluttajaparlamentti, jossa koottiin kansalaisjärjestöt keskustelemaan ja ottamaan kantaa ajankohtaisiin kuluttaja-asioihin. Teemana olivat terveyspalvelut, joista oli keskustelemassa ja ottamassa kantaa kolmisenkymmentä keskeistä valtakunnallista terveysalan järjestöä. Osanottajat kokivat tapahtuman onnistuneeksi ja kuluttajaparlamentin onkin tulevaisuudessa tarkoitus kokoontua vuosittain. Kertomusvuonna järjestettiin eduskuntavaalit. Kuluttajaliitto toi esiin ennen vaaleja keskeisimmät tavoitteensa tulevalle vaalikaudelle. Ne ovat: 1. Kuluttajien ostovoima turvattava 2. Itsehoitolääkkeet kuluttajan saataville 3. Nykyaikaiset viestintäpalvelut kaikille 4. Pankeilta palvelua ja pikavipit pois 5. Julkisissa palveluissa alamaisesta kuninkaaksi 2 Vuosikertomus 2011

5 6. Elintarvikkeet: turvallista ja terveellistä 7. Kuluttaja-asioihin enemmän vipuvoimaa. Vuoden aikana tapahtunut pääsihteerin vaihdos ja ylimääräinen liittokokous veivät liiton henkilöstön työaikaa varsinaiselta edunvalvontatyöltä. Eduskuntavaalien vuoksi eduskunta ja valtioneuvosto keskittyivät aiemmin käynnistyneiden säädöshankkeisen viemiseen loppuun sekä toimintansa aloittamiseen, minkä vuoksi liiton kantaa uusiin tai käynnissä oleviin säädöshankkeisiin ei kysytty samassa määrin kuin aikaisempina vuosina. Edunvalvonnassa keskeisimpiä aiheita olivat pikalainat, ikääntyvän väestön asema tietotekniikkaan perustuvien palveluiden käyttäjinä sekä perus- ja välttämättömyyspalveluiden saatavuus. Toimintavuoden keskeisimpiä hankkeita olivat vuonna 2010 alkaneet kolmivuotinen Teta terveellisiä ja taloudellisia arjen ruokavalintoja -hanke ja Tukea talouteen -hanke. Asumisneuvontahanketta jatkui toimintavuonna entisellään. Kertomusvuosi oli liitolle taloudellisesti edellisvuotta helpompi. Liiton saama valtionapu nousi edellisvuoden eurosta euroon valtion talousarvioon lisätyn kertaluonteisen lisäyksen vuoksi. Liiton tavoitteena on saada tämä lisäys pysyväksi. Valtionapujen epävarmuus johtaa siihen, että suuri osa voimavaroista kuluu erilaisia hankkeita suunnitellessa, yhteistyökumppaneita etsiessä ja hankkeista raportoitaessa. Liiton hallinnossa tapahtuneet muutokset aiheuttivat liitossa epävarmuutta. Tästä huolimatta toiminnan tulokset olivat jälleen erinomaiset. Henkilöstö oli vahvasti sitoutunutta ja motivoitunutta tuottaen kiinnostavia hankkeita ja tilaisuuksia sekä loistavia ideoita. Juha Beurling pääsihteeri Vuosikertomus

6 Kuluttajan oikeudet Toimialueen tavoitteena on taata kuluttajille kattava oikeusturva ja tehokkaasti toimiva oikeussuojajärjestelmä. Kuluttajien on voitava luottaa kuluttajansuojan johdonmukaisuuteen, toimivuuteen, maksuttomuuteen ja tasa-arvoon kotimaassa ja Euroopan sisämarkkinoilla. Kuluttajaliitto toimii sen puolesta, ettei omaa kuluttajansuojaamme heikennetä Euroopan yhteisön normeilla. Kertomusvuonna toiminnan pääpaino oli neuvonnassa, koulutuksessa ja edunvalvonnassa. Liiton jäsenille kuluttajaneuvontaa annettiin maksutta puhelimitse, sähköpostilla sekä erillisissä paikallisyhdistysten tapahtumien yhteydessä pidetyissä neuvontatilaisuuksissa. Muille kuin jäsenille neuvontaa annettiin puhelimitse maksullisessa neuvontanumerossa, lisäksi kuluttajilla oli mahdollisuus kysyä neuvoa ongelmiinsa Porissa järjestetyssä SuomiAreena-tapahtumassa, jossa liikertomusvuonna julkaistiin Matkalla jossa- tolla oli lakimiesklinikka. Uutena kirkin Euroopassa -esite. jallisena materiaalina aihealueelle valmisteltiin Matkalla jossakin Euroopassa -esite, jossa käsitellään matkailijan oikeuksia Euroopan unionissa. Euroopan komissio antoi syksyllä 2008 esityksensä kuluttajansuojaa koskevien direktiivien uudistamiseksi, joka ehdotetussa muodossaan olisi heikentänyt merkittävästi suomalaista kuluttajansuojaa. Direktiivistä päätettiin lokakuussa. Uudistusta seurattiin ja liiton kanta tuotiin esiin pitämällä aktiivisesti yhteyttä Euroopan parlamentin suomalaisiin jäseniin. Liitto osallistui SuomiAreena-tapahtumaan porissa. Kuvassa liiton pääsihteeri Jyrki Konola keskustelemassa kuluttajan kanssa. Lainsäädäntötyön painopisteinä olivat maksuviivästykset ja niiden seuraamukset, kuluttajansuoja julkisissa palveluissa sekä pikalainoja koskevan lainsäädäntöuudistuksen valmistelu. Aihealueen kannanotoissa 4 Vuosikertomus 2011

7 puututtiin muun muassa pikavippeihin ja niihin liittyviin ongelmiin sekä tietokoneettomien kuluttajien asemaan. Liitto oli mukana myös liikennepoliittisen selonteon valmistelussa. Liiton hallitusohjelmatavoitteissa vaadittiin kuluttajia edustaville järjestöille ja kuluttajien muodostamille ryhmille mahdollisuutta ryhmäkanteen nostamiseen. Lisäksi vaadittiin kuluttajaviranomaisten toiminnan uudelleenorganisointia, pikavippien kieltämistä ja pankkipalveluiden saatavuuden turvaamista sekä kansalaisten oikeuksien turvaamista julkisia palveluja käytettäessä. Tietoyhteiskunnan kehittämisessä olimme mukana antamalla lausuntoja. Eduskuntavaalivuoden vuoksi kotimainen lainsäädäntötyö oli paljolti pysähdyksissä, mikä näkyy lausuntojen määrässä, esimerkiksi viestintämarkkinalakia uudistettiin toimintavuoden aikana vain yhden kerran. Liiton hallitusohjelmatavoitteissa vaadittiin nykyaikaisten viestintäpalvelujen turvaamista kaikille kuluttajille ja otettiin kantaa Yleisradion rahoitukseen. Euroopan unionin lainsäädäntötyö jatkui ennallaan ja liitto antoi ministeriöille lausuntoja Suomen kannan muodostamista varten verkkovierailusta ja tekijänoikeuksista. Asuminen Asumisasioiden neuvonta jatkui Raha-automaattiyhdistyksen tukemana puhelimitse ja sähköpostin välityksellä. Puhelinneuvontaa annettiin neljänä päivänä viikossa aamupäivisin ja lisäksi yhtenä iltana viikossa. Neuvonnan määrä lisääntyi jonkin verran edellisestä vuodesta. Neuvonnassa vastattiin puheluun, sähköpostivastauksia oli Neuvontaan tulleista kysymyksistä noin puolet käsitteli asunto-osakeyhtiöitä ja puolet asuinhuoneiston vuokra- Vuonna 2008 julkaistu vuokraopas oli liiton kotisuhteita. Asumisoikeus- ja osa- sivujen ladatuin aineista. omistusasumisesta tuli muutamia kysymyksiä. Opiskelija-asunnoissa asuville on tarjottu erikseen puhelinneuvontaa yhteistyössä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) kanssa. Erityisenä kohderyhmänä asumisasioiden neuvonnassa olivat edelleen maahanmuuttajat. Maahanmuuttajille järjestettiin kertomusvuonna yhteistyökumppaneiden kanssa Vuosikertomus

8 noin 20 koulutus- ja neuvontatilaisuutta pääkaupunkiseudulla. Huoneenvuokralainsäädäntöä koskevia luentoja pidettiin myös englanninkielellä. Osallistujia näissä tilaisuuksissa oli noin kolmestakymmenestä eri kansallisuudesta. Paitsi maahanmuuttajille, luentoja järjestettiin myös esimerkiksi Helsingin kaupungin sosiaali- ja asumisneuvojille. Vuokraoppaan kääntäminen somalinkielelle aloitettiin. Vuokraopas oli erittäin suosittu: suomenkielistä Vuokraopasta ladattiin liiton sivuilta toimintavuoden aikana noin kertaa. Vuonna 2010 voimaan tulleen uuden asuntoyhtiölain aiheuttama epätietoisuus on tullut esiin erityisesti asumisneuvonnassa. Liitto oli omalta osaltaan vähentämässä tätä epätietoisuutta järjestämällä yhteistyössä paikallisten kuluttajayhdistysten ja muiden yhteistyökumppanien kanssa uutta asunto-osakeyhtiölakia koskevia tilaisuuksia eri puolella Suomea. Tilaisuudet olivat edelleen suosittuja. Lisäksi monella paikkakunnalla pidettiin paikallisyhdistysten jäsenille henkilökohtaisia neuvontatilaisuuksia eli asumisneuvontaklinikoita. Uutena mahdollisesti uutta lainsäädäntöä vaativana asiana tuli esille ryhmärakentamiseen liittyvät ongelmat. Liitto oli mukana asiaa käsittelevissä kokouksissa ja kuulemistilaisuuksissa Toukokuussa liitto järjesti pihajuhlan yhteistyökumppaneilleen. Myös Liiton entiset pääsihteerit Sinikka Turunen ja Leena Simonen kävivät paikalla. 6 Vuosikertomus 2011

9 Kuluttajan talous Toimialueen edunvalvonnan tavoitteena oli markkinoiden, julkisten palvelujen ja hallinnon toimivuus kuluttajien ja heidän taloutensa hyväksi. Seurannan kohteina olivat kulutustavaroiden ja palvelujen hinnat, niihin sisältyvät verot ja maksut, kulutuksen ja ostovoiman kehitys, kilpailun toimivuus ja julkisten palvelujen saatavuus. Seuranta perustui kuukausittain tai neljännesvuosittain julkaistuun pääasiassa virallisen tilastoinnin aineistoon. Liiton hallitus päätti perustaa Kuluttajan talous -toimintaryhmän vuoteen 2013 ulottuvaksi liittokokouskaudeksi. Se ehti kokoontua toimintavuoden aikana yhden kerran. Ryhmän kokoukseen samoin kuin aikaisempiin kokouksiin osallistuivat liiton hallituksen nimeämät paikallisyhdistysten ja yhteisöjäsenten edustajat ja ryhmän kutsumat kuluttaja- ja kilpailuviranomaisia edustavat asiantuntijat. Kokouksessa esitettiin katsaukset kuluttajahintojen, ostovoiman, kulutuksen, verojen, korkojen, lainojen ja muiden kuluttajan taloudelle merkityksellisten tekijöiden kehityksestä sekä kuluneelta että tulevalta vuodelta tiedossa olevien tekijöiden ja ennakkoarvioiden perusteella. Teemakeskustelu käytiin aiheesta tulot ja ostovoima tulonsaajaryhmittäin. Suomen uuden hallituksen ohjelman kuluttaja- ja kilpailupolitiikkaa koskevista kohdista Tukea Talouteen projektin yhteydessä julkaistiin koottiin muistio. Arki eläkkeellä -opas. Liiton näkemyksiä tuotiin esille valtionhallinnon työryhmissä, eduskunnalle ja ministeriöille annetuissa lausunnoissa, vastauksissa viranomaisten, tutkijoiden ja toimittajien esittämiin kyselyihin sekä haastatteluissa. Lausuntoja annettiin muun muassa kilvuosikertomus

10 pailulainsäädännöstä sekä makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien- valmisteverotuksesta. Kannanotoissa vaadittiin mm. kuluttajien ostovoiman turvaamista sekä oltiin huolestuneita pienituloisten kuluttajien mahdollisuudesta tehdä terveellisiä ruokavalintoja. Talouskasvatus Kertomusvuotta edeltävänä vuonna käynnistettyä Tukea talouteen -hanketta alettiin toteuttaa. Hankkeen kohderyhmä on eläkeiän kynnyksellä olevat tai juuri sen ohittaneet ihmiset, joiden taloudellinen tilanne saattaa muuttua työelämästä siirtymisen jälkeen. Hanke toteutettiin vertaiskouluttajavetoisella Arki eläkkeellä -tapahtumakiertueella ja muulla tarkoituksenmukaisella viestinnällä. Hankkeen puitteissa järjestettiin talousaiheisia luento- ja keskustelutilaisuuksia ympäri Suomen. Tapahtumat järjestettiin yhteistyössä liiton paikallisyhdistysten ja muiden, paikallisten eläkeläisten parissa toimivien yhteistyötahojen kanssa. Hankkeen tavoitteena oli tarjota asiantuntevaa ja talousongelmia ennaltaehkäisevää matalan kynnyksen neuvontaa. Hankkeen yhteydessä julkaistiin myös käytännönläheinen Arki eläkkeellä -opas, joka käsittelee mm. eläkkeelle siirtyvän talouden suunnittelua, asunnon vaihtamista ja remontointia, ennakkoperintöä, lahjaveroa sekä eläkeläisen oikeuksia kuluttajana. Opas on saatavilla tilaisuuksissa, liiton kotisivuilla tai tilattuna liiton toimistolta. Hanke jatkuu vuonna 2012 ja toteutetaan yhteistyössä Takuu-Säätiön kanssa. Lisäksi solmittiin kirjoittajasopimus Seniorin vuosikirja julkaisuun. Helsingin kaupungin vanhusneuvoston kanssa julkaistiin yhteiskannanotto, jossa vaadittiin ikääntyneiden pankkiasioinnin turvaamista. Liitto tuotti toimintavuoden aikana lapsille tarkoitetun Napposen kaverit -korttipelin. 8 Liitto haki lisärahoitusta myös uusille talouskasvatusprojekteille. Uutta rahaa onnistuttiin saamaan Tukea lapsiperheen talouteen -projektille, missä tuotettiin Napposen kaverit -korttipeli. Vuosikertomus 2011

11 Edellisvuonna toteutetun Puhutaan velkaantumisesta! hankkeen yhteydessä julkaistua Velkaopas -kirjasta sai edelleen tilata liitosta posti- ja käsittelykulujen hinnalla. Opasta tilattiin talous- ja velkaneuvontayksiköihin ja muiden talouden parissa toimiviin tahoihin. Myös hankkeessa toteutetut verkkosisällöt raha-asioiden hoidosta, velkaantumisen juridiikasta ja taloustestit siirrettiin liiton omien kotisivujen alle ja niiden sisältöä pidettiin ajan tasalla. Talousaiheet olivat esillä myös valtakunnallisissa Abi-fakta, Ammatti-fakta ja Oma-aika -informaatiokalentereissa. Kalenterien levikki on yhteensä ja niitä jaetaan vuosittain lukioiden, ammattikoulujen ja yläkoulujen opiskelijoille maksutta. Kalenterit julkaisee Kustannus Oy Maamerkki. Lisäksi lapsille ja nuorille SuomiAreena tapahtumassa jaettiin liiton tuottasuunnattuja Valtti tietosuora nuoren talouteen ja Talousaapinen maa talousaiheista materiaalia. Napponen oli nä-verkkosivustoja päivitettiin ja yl- kyvästi esillä. läpidettiin kertomusvuonna. Liitto oli edustettuna Taloudenhallinnan neuvottelukunnassa, joka laati talouskasvatuksen lisäämistä vaativan lausunnon peruskoulun tuntijakotyöryhmälle. Liitto oli mukana myös Lapsimessuilla ja SuomiAreena-tapahtumassa jakamassa tuottamaansa talousaiheista materiaalia. Vuosikertomus

12 Elintarvikkeet ja ravitsemus Aihealueen keskeisenä tavoitteena oli, että kuluttajat voivat säilyttää luottamuksensa elintarvikkeisiin. Liiton tuli valvoa, että elintarvikepolitiikassa otetaan huomioon kuluttajan terveyden turva ja elintarvikkeiden turvallisuus. Ravitsemuskasvatuksen tarkoituksena oli ohjata kuluttajat oman terveytensä edistämiseen hyvien elintarvikevalintojen avulla. Teta terveellisiä ja taloudellisia arjen ruokavalintoja -hanke Vuonna 2010 alkanut kolmivuotinen Teta -terveellisiä ja taloudellisia arjen ruokavalintoja -hanke jatkui suunnitelmien mukaisesti. Hankkeen tavoitteena on parantaa pienituloisten nuorten ja lapsiperheiden arjen hallintaa erityisesti terveellisten ruokavalintojen ja oman talouden hallinnan osalta. Hankkeen rahoituksesta vastaa Raha-automaattiyhdistys. Hankkeen toiminnallinen osuus käynnistettiin Ruokavalinnat arjen pyörteissä mikä vaikuttaa valintoihin, kenellä on vastuu -asiantuntijaseminaarilla.. Seminaarissa julkistettiin vuoden 2010 lopulla TNS-Gallupin toteuttama tutkimus Ruoka ja raha arkiruuan rooli nuorten ja lapsiperheiden elämässä. Seminaarissa julkistettiin myös Arkiruuan tuunausopas, jossa on tietoa terveellisestä ruokavaliosta sekä vinkkejä helppoihin arkiruokiin, kasvisten käytön lisäämiseen, ruokajätteen vähentämiseen, pakkausmerkintöjen lukemiseen ja kotitalouden menojen tarkkailuun. Ruokavalinnat arjen pyörteissä -seminaari keräsi runsaasti osanottajia keskustelemaan aiheesta. 10 Vuosikertomus 2011

13 Seminaarin jälkeen käynnistyi hankkeen vertaiskouluttajan kiertue Valtakunnallisen työpajayhdistyksen jäsenorganisaatioihin. Pajoilla puhuttiin terveellisistä ruokavalinnoista, arkiruokailusta ja oman talouden hallinnasta. Osalla pajoista tehtiin ruokaa hankkeen Arkiruuan tuunausoppaan ohjeiden mukaisesti. Vuoden aikana vierailtiin 72:lla pajalla ympäri Suomen. Kiertue Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) perhekahviloihin toteutettiin yhteistyössä maa- ja kotitalousnaisten (MKN) Älä ruoki hukkaa -hankkeen kanssa. MKN:n neuvojat vierailevat MLL:n perhekahviloissa jaarkiruuan tuunausopas julkaistiin helmikuussa. kaen oman hankkeensa ohella Arkiruuan tuunausopasta ja puhuen myös Teta -hankkeen aiheista. Yhteensä järjestettiin 54 Älä ruoki hukkaa -tilaisuutta, joissa oli yhteensä osallistujaa. Näistä aikuisia oli 871 ja lapsia 843. Yhteistyöllä on saatu merkittävää hyötyä hankkeen kohderyhmien tavoittamisessa. Lisäksi hankkeessa on toteutettu useita pienempiä osioita, kuten amk-lopputyö aiheesta Pienituloisen mahdollisuus ravitsemussuositusten mukaisen ruokavalion noudattamiseen sekä Napposen kaverit -korttipeli, joka kannustavat lapsia ja nuoria kasvisten, hedelmien ja marjojen käyttöön. Muut hankkeet Yhteistyössä ammattikorkeakoulu Haaga-Helian kanssa jatkettiin edellisenä vuonna käynnistettyä Laatutyön viestikapula -hanketta, jonka tavoitteena oli parantaa restonomiopiskelijoiden käsitystä elintarvikeketjussa tehtävästä laatutyöstä. Vuoden aikana tuotettiin osallistava opetusmateriaali, jossa opiskelijat asettuvat itse osaksi elintarvikeketjua. Materiaalin voi ladata osoitteesta Toukokuussa julkaistiin Napposen kokkikoulu -verkkopeli, jonka tavoitteena on edistää lasten ja nuorten kasvisten, hedelmien ja marjojen käyttöä. Hankkeen rahoitus tuli maa- ja metsätalousministeriön menekin edistämisen määrärahoista. Vuosikertomus

14 Muu toiminta Liitto oli mukana huhtikuussa järjestetyillä Lapsi-messuilla, joissa kävi yli vierailijaa. Heinäkuussa osallistuttiin Suomi Areena -tapahtumaan Porissa. Molemmissa tapahtumissa jaettiin Nappoja, Nappos-materiaalia ja järjestettiin Napposen Onnenpyörä -arpajaiset, joissa pääpalkintona oli Arkiruuan tuunausopas. Vuonna 2009 julkaistua elintarvikemarkkinointia käsittelevää nettisivustoa päivitettiin ja täydennettiin toimintavuoden aikana. Päivitykset ja täydennykset kohdistuivat sivuilla oleviin tuotevertailuihin, joita laajennettiin esimerkiksi jäätelöillä, makkaroilla ja valmisaterioilla. Kansainvälistä yhteistyötä tehtiin sekä pohjoismaisella tasolla että Euroopan kuluttajajärjestössä BEUCissa. Toukokuussa liitto teki Oikeuskanslerinvirastolle kantelun siitä, ovatko elintarvikkeita valvovat viranomaiset laiminlyöneet valvontatehtäväänsä elintarvikkeiden virheellisten pakkausmerkintöjen Napposen kokkikoulu -verkkopeli julkaistiin tou- osalta. Kantelun taustalla on liiton kokuussa. keväällä 2010 esittämä vaatimus elintarvikkeiden harhaanjohtavan nimeämisen lopettamisesta asiaa ei oltu korjattu kantelua edeltäneen vuoden aikana. Hankkeiden ohella osallistuttiin lukuisten työryhmien kokouksiin. Liiton edustaja oli jäsenenä noin kahdessakymmenessä toimikunnassa, työryhmässä ja muussa vastaavanlaisessa elimessä. Lisäksi liiton elintarvikeasiantuntija piti useita alustuksia elintarvikkeisiin, ruokaan ja ravitsemukseen liittyvistä aiheista sekä antoi haastatteluja erityisesti paikallislehtiin ja paikallisradioihin ympäri Suomen. Kuluttajien ruokavalintojen terveellisyys oli peruspainopisteenä koko vuoden ajan. 12 Vuosikertomus 2011

15 Ympäristö ja eettiset valinnat Aihealueen tavoitteena on ollut, että kuluttajat ymmärtävät valintojensa vaikutukset ympäristöön ja kanssaihmisiin. Ihmisten tulee yksilöinä ja yhteisöinä käyttää omaa markkinavoimaansa kestävien valintojen hyväksi. Kertomusvuonna ympäristö ja eettiset valinnat -toiminta-alueelle ei ollut mahdollista palkata kokoaikaista toimihenkilöä. Osa-aikainen toimihenkilö kuitenkin hoiti eettisen kuluttamisen puhelin- ja sähköpostineuvontaa. Uuden pääsihteerin palkkauksen yhteydessä pääsihteerin toimenkuvaan yhdistettiin alkaen eettisen kuluttamisen asiantuntijana toimiminen. Eettinen valinta -sivuston ylläpitoa ja päivittämistä jatkettiin koko toimintavuoden ajan. Sivusto siirrettiin liiton palvelimelle (www.kuluttajaliitto.fi/eettinenvalinta), samassa yhteydessä poistui sivustolla ollut hakukonetoiminto. Vuoden aikana perustettiin myös Eettinen kulutus -toimintaryhmä. Kansainvälistä kuluttajan oikeuksien päivää vietettiin Suomessa päivän teemana oli Turvallinen kosmetiikka Mitä sinun on hyvä tietää kosmetiikasta? Liitto oli mukana järjestämässä asiasta keskustelutilaisuutta. Liiton aktiiveille järjestettiin joulukuussa ennen ylimääräistä liittokokousta Kuluttajasta aktiivinen toimija energian kallistuessa -seminaari. Jäseniä pyrittiin kannustamaan energian säästämiseen kotona ja liikenteessä. Liitto oli edustettuna useissa toimialueen työryhmissä ja vastaavissa toimielimissä, esimerkiksi Yritys- ja yhteiskuntavastuun neuvottelukunnassa, Ympäristömerkintälautakunnassa ja Biotekniikan neuvottelukunnassa sekä Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnassa. Tuotantoeläinten hyvinvointia seurattiin muutenkin esimerkiksi liiton asiantuntijoiden broilertilalle tekemällä Liiton asiantuntijat kävivät keväällä tutustumassa suovierailulla. malaiseen broilerintuotantoon Eurassa. Vuosikertomus

16 Jäsenyhteistyö Kuluttajien omatoimisuuden tukeminen vapaan kansalaistoiminnan keinoin on eräs Kuluttajaliiton ydintehtävistä. Paikallisen toiminnan tulee saada sisältönsä edunvalvonnan ja neuvonnan alueille liittyvästä kuluttaja-asioiden osaamisesta. Jäsenyhteistyön lähtökohtana oli, että Kuluttajaliiton painoarvo suomalaisten kuluttajien edustajana perustuu osaltaan kattavaan jäsenmäärään ja jäsenten aktiiviseen toimintaan. Liiton tunnettuuden lisäämiseksi tarvittiin jäsenistön paikallisen ja alueellisen kuluttajatoiminnan ja yhteistyön entistä parempaa näkyvyyttä. Pyrkimyksenä oli kehittää uusia keinoja voimistamaan kuluttajaliikkeen toiminnan laatua ja määrää. Tavoitteena oli myös tarjota jäsenille neuvontaa ja asiantuntijapalveluita. Toimintavuonna oli tarkoitus laatia uusi jäsenstrategia. Liiton hallinnossa tapahtuneiden henkilövaihdosten vuoksi tähän ei ollut mahdollisuuksia ja jäsenstrategian tekeminen lykkääntyi seuraavalle vuodelle. Joulukuussa pidetyssä ylimääräisessä liittokokouksessa onniteltiin tasvuosia täyttäneitä kuluttajayhdistyksiä. Vuonna 2011 liitto palveli omia jäseniään monipuolisesti. Jäsenille maksutonta kuluttajaneuvontaa sai kaikissa kuluttamiseen liittyvissä asioissa. Myös liiton tarjoamat koulutustapahtumat eri puolilla Suomea tarjosivat tietoa kuluttajakysymyksistä. Keväällä järjestettyjen tilaisuuksien aiheena oli pääasiassa asunto-osakeyhtiölainsäädäntö, syksyllä järjestettiin Matkalla jossakin Euroopassa -tilaisuuksia. Yhteistyössä kuluttajayhdistysten kanssa järjestettiin myös useita Arki eläkkeellä -tilaisuuksia juuri eläkkeelle siirtyneille tai eläkkeelle siirtymässä oleville. Muiden tilaisuuksien teemoi14 Vuosikertomus 2011

17 na olivat muun muassa ajankohtainen kuluttajapolitiikka sekä elintarvikkeet ja ravitsemus. Toimintavuonna moni paikallinen kuluttajayhdistys täytti joko 10 tai 20 vuotta. Liitto muisti näitä yhdistyksiä pienellä rahallisella stipendillä. Lisäksi paikalle saapuneiden yhdistysten edustajat kukitettiin joulukuun liittokokouksessa. Liitto myönsi paikallisyhdistyksille hakemuksesta toiminta-avustusta. Liitto auttoi paikallisia kuluttajayhdistyksiä Avustus oli tarkoitettu yhdistysten toinäiden kotisivujen ylläpidossa ja päivittämiminnan kehittämiseen. sessä. Keväällä laadittiin selvitys jäsenjärjestöjen toiminnasta ja tulevaisuuden näkemyksistä. Paitsi kuluttajayhdistysten omaa toimintaa ja tulevaisuudennäkemyksiä selvityksessä käsiteltiin myös yhdistysten näkemyksiä ja toiveita Kuluttajaliiton toiminnasta. Liitto piti yhteyttä kuluttajayhdistysjäseniinsä perinteisin yhdistyskirjein, joita lähetettiin kolme toimintavuoden aikana. Paikallisyhdistyksiä autettiin omien kotisivujen ylläpidossa ja päivittämisessä. Liiton jäsenlehti Kuluttajan Nappo ilmestyi jäsenetuna neljä kertaa. Liittokokouspäivänä ennen ylimääräistä liittokokousta järjestettiin liiton jäsenille Kuluttajasta aktiivinen toimija energian kallistuessa -seminaari, jonka tarkoituksena oli kannustaa energian säästämiseen kotona ja liikenteessä. Paikalla oli noin seitsemänkymmentä henkilöä, jotka osallistuivat keskusteluun aktiivisesti. Liitto järjesti yhteistyössä kuluttajayhdistysten kanssa paikallisia kuluttajatapahtumia tai oli mukana kuluttajayhdistysten järjestämissä tapahtumissa. Tällaisia tapahtumia olivat mm. Porissa heinäkuussa järjestetty SuomiAreena -tapahtuma, jossa tarjolla oli lakimiesklinikka, joka tarjosi ihmisille mahdollisuuden saada neuvoja kuluttajaongelmiinsa. Kevyemmästä ohjelmasta vastasivat Napposen onnenpyörä. Joulukuussa oltiin mukana yhdessä Kuopion Kuluttajayhdistyksen kanssa Kuopion joulumarkkinoilla, jossa markkinayleisö vastasi aktiivisesti kuluttajatietokyselyyn. Liiton jäsenenä olevien kuluttajayhdistysten määrässä ei tapahtunut toimintavuoden aikana muutoksia. Liiton varsinaisena jäsenenä olevista muista yhdistyksistä Työtehoseura TTS ry erosi liiton jäsenyydestä toimintavuoden lopulla. Tukijäsenenä olleiden yhteisöjen ja henkilötukijäsenten määrä pysyi ennallaan. Jäsenpalvelu neuvontana ja koulutuksena jatkui suunnilleen edellisvuotisella tasolla. Vuosikertomus

18 Syyskuussa liiton hallitus nimesi seuraavat toimintaryhmät: järjestötoimintaryhmä, kuluttajan talous ja eettinen kuluttaminen. Liiton hallituksen nimeämien alueyhdyshenkilöiden verkosto päivitettiin. He pyrkivät toimimaan alueillaan kuluttaja-asioiden edistämiseksi. Liittokokouksen jälkeen järjestettiin alueyhdyshenkilöiden tapaaminen, jossa keskusteltiin ajankohtaisista asioista. Kuluttajaparlamentti Kertomusvuonna toteutui vihdoin pitkään suunniteltu Kuluttajaparlamentti. Kuluttajaparlamentin ensimmäinen täysistunto pidettiin 3. marraskuuta eduskunnan Pikkuparlamentissa. Ensimmäisenä toimintavuonna Kuluttajaparlamentin toimintaan osallistui noin 30 keskeistä valtakunnallista terveysalan järjestöä. Kuluttajaparlamentti 2011:n teemana olivat terveyspalvelut. Täysistunnossa käsiteltiin seuraavia kysymyksiä: Tuleeko Suomeen luoda valtakunnallisesti yhtenäinen laadunseurantajärjestelmä, jonka avulla seurataan sairaaloiden toimenpiteiden laatueroavaisuuksia ja tarvittaessa puututaan niihin? Tuleeko valtion määrätä kunnille tuntuvat taloudelliset sanktiot, mikäli kunta ei pysty tarjoamaan kuntalaiselle lain takaamaa sosiaali- ja terveyspalvelua? Tuleeko Suomeen luoda kuntia sitovat säädökset, jotta terveydenhuollon palveluja käyttävät kuluttajat kautta maan saavat maksutta sairautensa kannalta tarkoituksenmukaisimmat hoitotarvikkeet? Kuluttajaparlamentti vastasi kaikkiin kysymyksiin myöntävästi. Kuluttajaparlamentin kannanotoista lähetettiin tiedotteet tiedotusvälineille ja ne on tarkoitus luovuttaa eduskuntaryhmille vuoden 2012 alkukuukausina. Täysistunnon puhemiehenä toimi tohtori Pentti Arajärvi. Valtiovallan terveiset Kuluttajaparlamentissa esitti peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson. Osallistujia oli paikalla yli sata. Istuntoa oli mahdollista seurata kaapelitelevisiosta suorana lähetyksenä. Kuluttajaparlamentin puhemiehenä toimi tohtori Pentti Arajärvi. 16 Vuosikertomus 2011

19 Yhteistyö Euroopan unionin alueella Kuluttajaliiton tavoitteena oli, että parhaiden maiden kuluttajansuojan taso säilyy Euroopan unionissa. Valtioneuvoston vuosille laaditun kuluttajapoliittisen ohjelman mukaan Suomi asettaa omat kuluttajapoliittiset tavoitteensa EU:ssa. Lähtökohtana oli vaikuttaa asioihin jo kansallisessa valmisteluvaiheessa. Liitolla oli tähän hyvät mahdollisuudet, sillä sen asiantuntijat osallistuivat useiden ministeriöiden EUasioiden komiteoiden laajan kokoonpanon työskentelyyn. EU:n kuluttajansuojaa koskevan direktiivin uudistamisesta päätettiin syksyllä ja uusi direktiivi an- Matkalla jossakin Euroopassa -oppaassa on nettiin Uudistusta seurat- asiaa muun muassa verkkovierailusta EU:n tiin aktiivisesti ja tuotiin esiin lii- alueella. ton kanta. Liitto piti aktiivisesti yhteyttä suomalaisiin Euroopan parlamentin jäseniin. Vuonna 2011 Kuluttajaliitto osallistui eurooppalaiseen yhteistyöhön kuluttajan oikeutta, taloutta, kilpailukysymyksiä sekä elintarvikkeita ja ravitsemusta koskevissa asioissa. Yhteistyötahoja olivat Euroopan kuluttajajärjestö BEUC ja sen kuluttajan oikeuksia, elintarvikkeita ja terveyttä käsittelevät työryhmät. Toinen kumppani oli Euroopan komissio ja sen puitteissa toimiva kuluttajien neuvoa-antava ryhmä (European Consumer Consultative Group, ECCG). Vuoden aikana käynnistettiin Matkalla- jossakin Euroopassa -hanke, jossa kuluttajille kerrottiin matkailijan oikeuksista Euroopan unionissa. Hanke koostui eri puolille Suomea pidetystä luentokiertueesta ja Matkalla Jossakin Euroopassa -oppaasta. Ulkoasianministeriö tuki hanketta. Vuosikertomus

20 Viestintä ja julkisuus Viestinnän avulla Kuluttajaliiton tuli kertoa tavoitteistaan ja keskeisistä kuluttajan asemaan vaikuttavista muutoksista. Viestinnän tuli palvella kuluttajia ja tavoittaa yhteiskunnan päätöksentekijät. Internet-kotisivujen tarkoituksena oli tehdä liiton toiminta tunnetuksi myös laajoille ihmisryhmille. Toimintavuoden aikana liitolle oli tarkoitus laatia viestintästrategia. Liiton hallinnossa tapahtuneiden henkilövaihdosten vuoksi tähän ei ollut mahdollisuuksia ja viestintästrategian tekeminen lykkääntyi seuraavalle vuodelle. Liiton nimen ja sen myötä logon vaihtuminen johti kotisivujensivujen ulkoasun vähäiseen muutokseen. Sivujen rakenteen ja ulkoasun uudistusta alettiin valmistella kertomusvuonna, sillä verkkosivujen käytettävyys on tärkeää niiden toimivuuden kannalta. Uudistuksessa huomioidaan erityisesti visuaalinen ilme sekä nykyaikaiset toiminnallisuudet. Kotisivu-uudistus valmistuu alkuvuonna Liiton sivuilla käytiin noin kertaa. Uutena osuutena kotisivujen yhteyteen avattiin liiton verkkokauppa, josta sai tilata muun muassa Arkiruuan tuunausopas kirjaa, Napposen kangaskasseja ja liiton muita oppaita. Liiton sivuilla oli erityisiä osioita myös suljettuun työryhmätyöskentelyyn, kuten omat sivut hallitukselle ja esim. Kuluttajaparlamenttia valmistelevalle työlle. Kaikki vuoden aikana toimitetut liiton tiedotteet, lausunnot ja kannanotot on koottu kotisivuille. Sivuston vuorovaikutteisuutta lisäävät sivuilla olevat Napposen pelit. Alkuvuodesta 2011 julkaistiin uusi, Napposen kokkikoulu -peli. Lisäksi liiton lakimiehet vastaavat viikoittain valittuun kuluttajakysymykseen, joka julkaistaan kotisivuilla. Liiton paikallisyhdistyksiä autettiin omien kotisivujensa ylläpidossa. Yhdistyksille, jotka olivat kiinnostuneet omien kotisivujen avaamisesta tarjottiin apua ja kannustusta. Kertomusvuonna 2011 liitto avasi pelin myös sosiaalisen median kentällä omalla Facebook-profiilillaan. Vuoden aikana liiton ryhmään liittyi noin 400 jäsentä. 18 Vuosikertomus 2011

21 Kuluttajan Nappo -lehden ulkoasua oli uudistettu vuoden 2009 viimeisessä numerossa, joten siihen ei ollut toimintavuoden aikana tarvetta. Lehti ilmestyi 24-sivuisena neljä kertaa. Lehdessä kerrottiin liiton hankkeista ja kannanotoista sekä jäsenyhdistysten toiminnasta. Toimintavuoden erityisiä teemoja olivat kuluttajaparlamentti, terveellinen ravitsemus ja elintarvikkeiden harhauttava markkinointi sekä rahankäyttö ja velkaantuminen. Liitto tuotti myös ohjelmia paikallisradioille ja kaapelitelevisio-ohjelmaa. Julkisuusseurannan mukaan Kuluttajaliiton kannanotoista, kampanjoista ja tapahtumista kerrottiin suomalaisessa lehdistössä, radiossa ja televisiossa 972 kertaa. Sanomalehtien osuus mediaosumista oli 87 %, aikakauslehtien 7 % ja radion ja television molempien 3 %. Lehdistöjulkisuuden yhteenlaskettu levikki oli noin 55 miljoonaa kappaletta. Liitto näkyi myös enenevässä määrin verkkomediassa. Vuoden aikana liitto lähetti tiedotusvälineille 33 tiedotetta. Henkilöstö ja hallinto Tavoitteena oli osaava, motivoitunut ja yhteistyöhön sitoutunut henkilöstö ja hallinto. Liiton tehtävänä oli varmistaa näiden voimavarojen riittävyys ja ammattitaito. Henkilöstön ja hallinnon toiminnalle tuli asettaa selkeät tavoitteet, joiden tuloksellisuutta tuli seurata. Vuonna 2011 järjestettiin Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry:n ylimääräinen liittokokous uuden puheenjohtajan valitsemiseksi liitolle. Valinta tuli ajankohtaisesti, koska varsinaisessa liittokokouksessa valittu puheenjohtaja Krista Kiuru nimitettiin asunto- ja viestintäministeriksi. Liiton hallitus kokoontui toimintavuonna neljä kertaa ja järjesti yhden sähköpostikokouksen. Lisäksi liiton puheenjohtajisto kokoontui kaksi kertaa ja työvaliokunta kerran. Keskeisiä käsiteltäviä asioita liiton hallintoasioiden lisäksi olivat kuluttajien edunvalvontaan liittyvät asiat. Hallitus käsitteli myös liiton pääsihteerin valintaa, koska edellisenä vuonna valittu liiton pääsihteeri Jyrki Konola siirtyi muihin tehtäviin. Pääsihteeriksi valittiin vuosina liiton palveluksessa eettisen kuluttamisen projektipäällikkönä toiminut Juha Beurling. Vuosikertomus

22 Joulukuussa järjestetyssä ylimääräisessä liittokokouksessa liitolle valittiin uusi puheenjohtaja. Kuvassa vasemmalla liiton edellinen puheenjohtaja, asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru, joka johti puhetta kokouksessa. Oikealla liiton uusi puheenjohtaja, kansanedustaja Riitta Myller. Keskellä liiton tuore pääsihteeri Juha Beurling. Hallitus seurasi puolivuosittain liiton toiminnalle asetettuja tavoitteita. Toimintavuodelle asetetut toiminnan ja talouden tavoitteet saavutettiin hyvin. Henkilöstön jaksamista kannustettiin kulttuuri- ja liikuntaseteleillä. Lisäksi tuettiin henkilöstön kouluttautumista heidän omilla asiantuntijaalueillaan. Toimiston sisäiset pelisäännöt päivitettiin suunnitellulla tavalla. Toimintavuodeksi suunnitellut kehityskeskustelut henkilöstön kanssa ja henkilöstöstrategian päivittäminen jäivät toteutumatta pääsihteerin vaihtumisen vuoksi. Liiton talous Suomen Kuluttajaliiton liittokokous asetti tavoitteeksi liiton vakavaraisuuden kasvattamisen. Tavoite tuli saavuttaa lisäämällä oman osaamisen myyntiä sekä kasvattamalla yhteisö- ja henkilöjäsenmäärää. Liiton oman osaamisen myyntiä oli kuluttajapalveluiden myynti ja toimintaan sopivien projektirahoitusten hankinta. Kuluttajaliitto onnistui toimintavuonna julkisen rahoituksen hankinnassa erittäin hyvin. Harkinnanvarainen valtioapu saatiin nostetuksi edellisvuoden eurosta euroon. Liiton oman osaamisen markkinointi toi toimintavaroja hanketuottoina ,90 euroa. Suurimmat hankerahoitukset kohdistuivat edelleen Terveyden edistäminen elintarvikkeiden pakkausmerkintöjen lukutaito avain terveellisiin valintoihin -projektille ja asumisasioiden neuvontahankkeelle. Luettelo kaikista hankkeista on kertomuksen liitteenä. Muut myyntituotot olivat 4 218,81 euroa. Liiton toimintatuotot tilivuonna 2011 olivat ,05 euroa ja toimintakulut ,62 euroa. Tilivuoden tulos oli ylijäämäinen ,43 euroa. Liiton oman pääoman määrä toimintavuoden lopussa oli ,37 euroa. Liiton tase tilivuodelta 2011 ja tuloslaskelma tilivuodelta 2011 ovat kertomuksen liitteinä. Jäsenmäärät pysyivät edellisen vuoden tasolla. Liitto tuki toimintavuonna kuluttajayhdistyksiä taloudellisesti tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämisessä. Lisäksi liitto onnitteli tasavuosia täyttäneitä yhdistyksiä yhdistysten toimintaan kohdistuneilla pienillä rahalahjoituksilla. 20 Vuosikertomus 2011

23 LIITTEET Vuosikertomus

24 22 Vuosikertomus 2011

25 KULUTTAJALIITTO KONSUMENTFÖRBUNDET RY:N HALLITUS ALKAEN Puheenjohtaja: Krista Kiuru Porin Seudun Kuluttajayhdistys ry saakka Riitta Myller alkaen Varapuheenjohtajat Kauko Vaari Sirkka Shayan-Arani Susirajan Tarkat ry Kuluttajat Konsumenterna ry Muut varsinaiset jäsenet: Antero Alku Helsingin Kuluttajat ry Heidi Hännikäinen Agronomiliitto ry Lea Jääskeläinen Pirkkalan Kuluttajat ry Heli Kalliomäki Jyvässeudun Kuluttajakompassi ry Marja-Liisa Kettunen Kaakonkulman Kuluttajayhdistys ry Hannu Lemström Porin Seudun Kuluttajayhdistys ry Outi Lohi Länsi-Lapin Kuluttajat ry Tuula Nironen Kotkan Seudun Kuluttajayhdistys ry Vesa Rantala Merenkurkun Kuluttajat Kvarkens Konsumenter ry Eila Sundman Kuluttajayhdistys Suomen Potilasasiamiehet ry Konsumentförening Patientombudsmännen i Finland rf Yleisvarajäsenet: Aino Vainionpää, Rolf Runonen Timo Leskinen Helena Vuori Raimo Martti Maiju Boenisch Gun Winter Liisa Niekka Petri Järvenpää Pekka Kantola Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi Merenkurkun Kuluttajat Kvarkens Konsumenter ry Kuopion Kuluttajat ry Helsingin Kuluttajat ry Kotien Puolesta Keskusliitto ry Napapiirin Kuluttajat ry Turun Kuluttajayhdistys ry Åbo Konsumentförening rf Kuluttajat Konsumenterna ry Merenkurkun Kuluttajat Kvarkens Konsumenter ry Helsingin Kuluttajat ry Korso-Koivukylän Linkki ry Porin Seudun Kuluttajayhdistys ry Työvaliokunta ( alkaen) puheenjohtaja: Riitta Myller ( alkaen) 1. varapuheenjohtaja: Kauko Vaari, Susirajan Tarkat ry 2. varapuheenjohtaja: Sirkka Shayan-Arani, Kuluttajat Konsumenterna ry Jäsenet: Antero Alku, Helsingin Kuluttajat ry; Lea Jääskeläinen, Pirkkalan Kuluttajat ry KULUTTAJALIITTO KONSUMENTFÖRBUNDET RY:N HALLITUKSEN NIMEÄMÄT TOIMINTARYHMÄT Järjestötoimintaryhmä puheenjohtaja: Antero Alku, Helsingin Kuluttajat ry Eettinen kulutus -toimintaryhmä puheenjohtaja: Sirkka Shayan-Arani, Kuluttajat Konsumenterna ry Kuluttajan talous -toimintaryhmä puheenjohtaja: Kauko Vaari, Susirajan Tarkat ry Vuosikertomus

26 KULUTTAJALIITTO KONSUMENTFÖRBUNDET RY:N TILINTARKASTAJAT ilintarkastaja: KHT Osmo Immonen ja Tilintarkastusrengas Oy Varatilintarkastaja: KHT Tom Turja KULUTTAJALIITTO KONSUMENTFÖRBUNDET RY:N HENKILÖKUNTA VUONNA 2011 Aalto, Reija Beurling, Juha Konola, Jyrki Lustig, Helena Luukko, Martti Marniemi, Annikka Niemi, Timo Pannimaa-Pätsi, Kaisa Pessi, Paula Salminen, Ilkka Salo, Jarmo Sario, Tuula Villa, Sirpa hallintopäällikkö pääsihteeri ( alkaen) pääsihteeri ( saakka) toimitussihteeri, Kuluttajan Nappo ( saakka) ekonomisti elintarvike- ja ravitsemusasiantuntija lakimies järjestösihteeri projektivastaava lakimies projektityöntekijä johtava lakimies taloussihteeri Muut asiantuntijat Pesonen, Jorma kuluttajan talous (Arki eläkkeellä -projekti) Opiskelijaharjoittelijat Enckell-Räisänen, Laura Rajapolvi, Sanna elintarvikkeet ja ravitsemus, kuluttajan talous, järjestötoiminta elintarvikkeet ja ravitsemus 24 Vuosikertomus 2011

27 KULUTTAJALIIToN JÄSENYHDISTYKSET Yhdistyksen nimi Espoon valppaat kuluttajat ry Etelä-Savon ay-kuluttajat ry Finlandssvenska Konsumenter rf Forssan Seudun Kuluttajayhdistys ry Helsingin Kuluttajat ry Helsingin yliopiston kuluttajayhdistys HYLKY ry Hyvinkään Kuluttajapuntari ry Hämeenlinnan Seudun Kuluttajayhdistys ry Iisalmen Kuluttajat ry Imatran Seudun Kuluttajakamari ry Itä-Uudenmaan kuluttajayhdistys ry Östra-Nylands konsumentförening rf Jokilaakson ekopihit ry Jyvässeudun Kuluttajakompassi ry Kaakonkulman kuluttajayhdistys ry Karjaanseudun kuluttajat ry Karisnejdens konsumenter rf Keski-Uudenmaan kuluttajat ry K-M-V-Alueen Kuluttajat ry Kolikonvartijat ry Myntväktarna rf Korso-Koivukylän Linkki Kotkan Seudun Kuluttajayhdistys ry Kuluttajaluotain ry Kuluttajat Konsumenterna ry Kuluttajayhdistys Hyvä Arki Kuluttajayhdistys KaasuMittari ry Kuluttajayhdistys Kaktus ry Kuluttajayhdistys Suomen Potilasasiamiehet ry Konsumentförening Patientombudsmännen i Finland rf Kuninkaantien Kuluttajat ry Kuopion Kuluttajat ry Laajasalon hyvä arkipäivä ry Lahden Seudun Kuluttajat ry Lappeenrannan seudun kuluttajayhdistys ry Lohjan Seudun Kuluttajat ry Lopen Kuluttajayhdistys Länsi-Lapin Kuluttajat ry Merenkurkun Kuluttajat Kvarkens Konsumenter ry Mikkelin seudun kuluttajat ry Naantali-Raision Kuluttajayhdistys ry Napapiirin Kuluttajayhdistys ry Nokian Kuluttajayhdistys ry Kotipaikka Espoo Mikkeli Forssa Hyvinkää Hämeenlinna Iisalmi Imatra Loviisa Jämsä Jyväskylä Hamina Raasepori Järvenpää Mänttä-Vilppula Karkkila Vantaa Kotka Järvenpää Espoo Nurmijärvi Kuopio Lahti Lappeenranta Lohja Loppi Simo Vaasa Ristiina Naantali Rovaniemi Nokia Vuosikertomus

28 Nuorten kuluttajayhdistys Nulkki ry Oulun Kuluttajat ry Pirkkalan Kuluttajat ry Pohjois-Kymen Kuluttajayhdistys ry Porin Seudun Kuluttajayhdistys ry Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry Huvudstadsregionens Konsumenter rf Raahen Kuluttajayhdistys Majakka ry Rauman Seudun Kuluttajayhdistys ry Riihimäen Seudun Kuluttajat ry Salon Seudun Kuluttajat ry Siltasaaren kuluttajat ry Siuntion kuluttajayhdistys ry Sjundeå konsumentförening rf Sodankylän kuluttajayhdistys ry Susirajan tarkat ry Tampereen Kuluttajayhdistys ry Tasavallan Tarkat ry Turun Kuluttajayhdistys ry Åbo Konsumenförening rf Tuusulan Kuluttajat ry Uudenmaan Kuluttajayhdistys Vahtoojat ry Vakka-Suomen Kuluttajat ry Vammalan Kuluttajatutka ry Vihdin Tarkkamarkka ry Viisaat Kuluttajat ry Ääneseudun Kuluttajat ry Oulu Pirkkala Kouvola Pori Raahe Rauma Riihimäki Salo Siuntio Sodankylä Joensuu Tampere Turku Tuusula Vantaa Varkaus Uusikaupunki Sastamala Vihti Kokkola Äänekoski MUUT KULUTTAJALIITON JÄSENET Yhdistyksen nimi Agronomiliitto ry AKAVA ry Ammattiliitto Pro Eläkkeensaajien keskusliitto EKL ry Kotien Puolesta Keskusliitto Ry Pieni- ja Isokenkäiset ry Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Suomen Elämäntapaliitto ry Suomen Potilasliitto ry Kotipaikka 26 Vuosikertomus 2011

29 TULOSLASKELMA ( ) ( ) ( ) VARSINAINEN TOIMINTA Kuluttajatoiminta TUOTOT Tuotot 5 126, , ,71 HENKILÖSTÖKULUT Henkilöstökulut , , ,65 POISTOT Poistot -644,10-920, ,49 KULUTTAJATOIMINNAN MUUT KULUT Kuluttajatoiminnan muut kulut , , ,07 Kuluttajatoiminnan kulut yhteensä , , ,21 KULUTTAJATOIMINTA YHTEENSÄ , , ,50 Projektitoiminta TUOTOT Projektien tuotot , , ,27 HENKILÖSTÖKULUT Projektien henkilöstökulut , , ,74 PROJEKTITOIMINNAN MUUT KULUT Projektien muut kulut , , ,53 Projektien kulut yhteensä , , ,27 PROJEKTITOIMINTA YHTEENSÄ , ,65 675,00 VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO/KULUJÄÄMÄ , , ,50 VARAINHANKINTA TUOTOT Varainhankinnan tuotot yhteensä , , ,85 KULUT Varainhankinnan kulut yhteensä , , ,62 VARAINHANKINNAN TUOTTO/KULUJÄÄMÄ , , ,23 TUOTTO/KULUJÄÄMÄ , , ,27 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA TUOTOT Korkotuotot 2 335, , ,22 Muut rahoitustuotot 1 560,00 880,17 720,00 Tuotot yhteensä 3 895, , ,22 KULUT Korkokulut 63,07 0,00 3,41 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ 3 832, , ,81 TUOTTO/KULUJÄÄMÄ , , ,46 YLEISAVUSTUKSET Yleisavustukset yhteensä , , ,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , , ,54 Vuosikertomus

30 TASE VASTAAVAA ( ) ( ) ( ) PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1 502, , ,13 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 1 502, , ,13 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 0,00 0,00 823,83 Sijoitukset yhteensä 0,00 0,00 823,83 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 502, , ,96 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 724,04 0,00 823,90 Muut saamiset 0,55 0,00 0,00 Siirtosaamiset , , ,68 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , , ,58 Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset , , ,77 Rahat ja pankkisaamiset yhteensä , , ,77 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , , ,35 VASTAAVAA YHTEENSÄ , , ,31 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , , ,54 Tilikauden yli-/alijäämä , , ,54 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , , ,08 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat , , ,39 Muut velat , , ,44 Siirtovelat , , ,40 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , , ,23 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , ,31 28 Vuosikertomus 2011

31 KULUTTAJALIITON PROJEKTIT VUONNA 2011 Projektin nimi Rahoittajat Toimintatuotot Toimintakulut Toteuttamisaika Euroopan unioni kuluttajan arjessa III -hanke Ulkoasianministeriö Eurooppatiedotus 9 000, , Asumisasiamiestoiminta Raha-automaattiyhdistys Ympäristöministeriö Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto , , , , Laatutyön viestikapula - hanke Maa- ja metsätalousministeriö 7 382, , Vähävaraisten lapsiperheiden ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten terveellisempien ravintovalintojen tukeminen (TeTa) -hanke Raha-automaattiyhdistys , , Tukea talouteen -hanke Palkansaajasäätiö , , Tukea lapsiperheen talouteen -hanke Alli Paasikiven säätiö , , YHTEENSÄ , ,65 Vuosikertomus

32 KULUTTAJALIITON EDUSTUKSET VUONNA 2011 Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry on vuonna 2011 ollut edustettuna seuraavissa elimissä Elin ANEC General Assembly -kokous BEUC (The European Consumers' Organisation): elintarvikeryhmä yleiskokous Biotekniikan neuvottelukunta alaryhmät o viestintä o eläinten kloonaus Elintarvikeketjun neuvottelukunta Elintarvikeneuvottelukunta asiantuntijatyöryhmät: o ravitsemus o uudet teknologiat o kuluttajainformaatio o torjunta-aineet Elintarviketalouden kansallinen laatustrategia: tuotantotapatyöryhmä viestintätyöryhmä yhteistyöryhmä EU-asioiden komitea, laaja kokoonpano: elinkeinopolitiikkajaosto kuluttaja-asiain jaosto maatalous- ja elintarvikejaosto Sisämarkkinajaosto terveysjaosto ulkosuhdejaosto viestintäjaosto ympäristöjaosto Euroopan komissio Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto Eurooppalainen neuvoa-antava kuluttajaryhmä (ECCG) 1. finanssipalvelujen kuluttajaryhmä 2. kilpailuasioiden kuluttajaryhmä Huijausten vastainen yhteistyöverkosto Iskulausetoimikunta Jätealan yhteistyöryhmä Kansallinen potilasturvallisuusverkosto Kemikaalineuvottelukunta Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta Kuluttaja-asiain neuvottelukunta Kuluttajanäkökulma standardisoinnissa KURU -hanke (Kuluttajien tuottaman ruokahävikki): ohjausryhmä Lisäarvoa laatutyöstä -hanke: ohjausryhmä Asettaja ANEC BEUC Sosiaali- ja terveysministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Ulkoministeriö Liikenne- ja viestintäministeriö Ympäristöministeriö Euroopan komissio Kuluttajavirasto MARK Suomen Markkinointiliitto ry Ympäristöministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Keskuskauppakamari Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Maa- ja metsätalousministeriö Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT 30 Vuosikertomus 2011

33 Luonnontuotteiden talteenoton ja käytön edistämishanke: ohjausryhmä Maitohygienialiiton johtokunta Maksullisten puhelinpalveluiden eettinen lautakunta MAPEL Maksuviivästystyöryhmä Metrologian neuvottelukunta mittauslaitejaosto MTK:n kuluttajatoimintaryhmä Panimoliiton ennakkotarkastustoimikunta Pikaluotto työryhmä Reilun Kaupan Kehittämisyhdistyksen hallitus REILU -palvelumerkin merkkitoimikunta Ruokatieto ry:n hallitus "Sikojen hyvinvointi kilpailuvaltiksi Welfare quality -hyvinvointiindeksin pilotointi Suomessa " ohjausryhmä Suomen kestävän kehityksen toimikunta Suomen Kiinteistövälittäjien Liitto eettisen toiminnan valiokunta Suvali -hanke (Suomi vastuullinen lihantuottajamaa): ohjausryhmä Sydänmerkkijärjestelmän asiantuntijaryhmä Sähköturvallisuuden neuvottelukunta työjaosto Taloudenhallinnan neuvottelukunta Terveydenhuollon menetelmien arvioinnin neuvottelukunta FinOHTA Tietosuojalautakunta Tietoyhteiskuntakaaren seurantaryhmä TTS kotityöpalvelun ohjausryhmä Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta Tuoteturvallisuusasiain neuvottelukunta Vakuutusasioiden johtokunta Vakuutuslautakunta: täysistunto III-jaosto Valtion ravitsemusneuvottelukunta Vastuullisuuden jäljitettävyyden kehittäminen -hanke: ohjausryhmä Vuorovastuuhanke: ohjausryhmä Yhteiskuntavastuukomitea Yritys- ja yhteiskuntavastuun neuvottelukunta Ympäristömerkinnän johtoryhmä Ympäristömerkintälautakunta Arktiset Aromit ry Maitohygienialiitto ry Teleforum ry Oikeusministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry Oikeusministeriö Reilun Kaupan Kehittämisyhdistys Reilu Palvelu ry Ruokatieto ry Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta Ympäristöministeriö Suomen Kiinteistövälittäjien Liitto Suomen Sydänliitto ry Työ- ja elinkeinoministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö STAKES (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus) Oikeusministeriö Liikenne- ja viestintäministeriö TTS Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Kuluttajien vakuutustoimisto Maa- ja metsätalousministeriö Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT Pellervo-seura Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Työ- ja elinkeinoministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Vuosikertomus

Vuosi 2012 Valmistautumista tulevaan

Vuosi 2012 Valmistautumista tulevaan Vuosikertomus 2012 SISÄLLYS 2 Kuluttajaliiton toimintavuosi 2012 4 Kuluttajan oikeudet 7 Kuluttajan talous 10 Elintarvikkeet ja ravitsemus 13 Ympäristö ja eettiset valinnat 14 Jäsenyhteistyö 17 Yhteistyö

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto

Suomen Kuluttajaliitto Suomen Kuluttajaliitto SISÄLLYS 2 Vuosi 2010 Suurten päätösten vuosi 4 Kuluttajaliikkeen yhdistyminen 6 Kuluttajan oikeudet 8 Kuluttajan talous 11 Elintarvikkeet ja ravitsemus 14 Terveyspalvelut 14 Ympäristö

Lisätiedot

SISÄLLYS. Vuosikertomus 2013 1

SISÄLLYS. Vuosikertomus 2013 1 Vuosikertomus 2013 SISÄLLYS 2 Kuluttajaliiton toimintavuosi 2013 4 Kuluttajan oikeudet 7 Kuluttajan talous 9 Elintarvikkeet ja ravitsemus 11 Ympäristö ja eettiset valinnat 12 Jäsenyhteistyö 17 Yhteistyö

Lisätiedot

SISÄLLYS. Vuosikertomus 2015 1

SISÄLLYS. Vuosikertomus 2015 1 Vuosikertomus 2014 SISÄLLYS 2 Kuluttajaliiton toimintavuosi 2014 4 Kuluttajan oikeudet 8 Kuluttajan talous 10 Elintarvikkeet ja ravitsemus 13 Kestävä ja eettinen kuluttaminen 14 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto

Suomen Kuluttajaliitto Suomen Kuluttajaliitto SISÄLLYS 2 Suomen Kuluttajaliiton toimintavuosi 2008 4 Kuluttajan oikeudet 6 Kuluttajan talous 8 Elintarvikkeet ja ravitsemus 10 Terveyspalvelut 12 Ympäristö ja eettiset valinnat

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry

TOIMINTAKERTOMUS. SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry TOIMINTAKERTOMUS 2002 SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry 2 SISÄLLYSLUETTELO KULUTTAJALIITON TOIMINTAVUOSI 2002 5 KULUTTAJAN OIKEUDET 6 KULUTTAJAN TALOUS 7 - Projektit: 7-8 ELINTARVIKKEET JA RAVITSEMUS 9 TERVEYS,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry

TOIMINTAKERTOMUS. SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry TOIMINTAKERTOMUS 2003 SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry 2 SISÄLLYSLUETTELO SUOMEN KULUTTAJALIITON TOIMINTAVUOSI 2003 KULUTTAJAN OIKEUDET Projektit: Asumisasioiden neuvontaprojekti KULUTTAJAN TALOUS Projektit:

Lisätiedot

Kuluttajaliiton SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS

Kuluttajaliiton SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS Kuluttajaliiton SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYSLUETTELO PÄÄSIHTEERIN TERVEHDYS...4 KULUTTAJALIITTO ESITTÄYTYY...5 KULUTTAJALIITTO LUKUINA JA KUVINA...18 MITÄ TARKOITTAA SOSIAALINEN TILINPITO?...20

Lisätiedot

kolme teemaa Kuluttajaparlamentin KULUTTAJAN N o 4/2012

kolme teemaa Kuluttajaparlamentin KULUTTAJAN N o 4/2012 N o 4/2012 hinta: 4 euroa KULUTTAJAN Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry www.kuluttajaliitto.fi Kuluttajaparlamentin kolme teemaa Joulukaupan pelisäännöt. Kuluttajaliikkeen yhdistymisestä kaksi vuotta.

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Osoite: Toinen Linja 17, 00530 Helsinki www.mll.fi Valokuvat: Antero Aaltonen

Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Osoite: Toinen Linja 17, 00530 Helsinki www.mll.fi Valokuvat: Antero Aaltonen Vuosikertomus 2005 Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Osoite: Toinen Linja 17, 00530 Helsinki www.mll.fi Valokuvat: Antero Aaltonen Paino: Painotalo Miktor 2006 Vuosikertomus 2005 Mannerheimin

Lisätiedot

Mikä kuluttajaparlamentti? KULUTTAJAN. N o 4/2013. Yhdessä ja erikseen kuluttajan asialla. Valitus, joka ei mennyt kuin unelma.

Mikä kuluttajaparlamentti? KULUTTAJAN. N o 4/2013. Yhdessä ja erikseen kuluttajan asialla. Valitus, joka ei mennyt kuin unelma. N o 4/2013 hinta: 4 euroa KULUTTAJAN Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry www.kuluttajaliitto.fi Mikä kuluttajaparlamentti? Valtakunnallisesti merkittävien järjestöjen vaikuttamisfoorumi. Yhdessä ja erikseen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2004

Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Toimitusjohtajan katsaus.......... 3 Järjestötoiminta.................. 5 Jäsenet Jäsenmäärä kasvussa Alueellinen yhteistyö jatkoi voimistumistaan Jäsentietojärjestelmä

Lisätiedot

10 megan. Kuluttajaparlamentti KULUTTAJAN. nettiyhteys peruspalveluksi. Kuluttajan asialla. N o 2/2014

10 megan. Kuluttajaparlamentti KULUTTAJAN. nettiyhteys peruspalveluksi. Kuluttajan asialla. N o 2/2014 N o 2/2014 KULUTTAJAN Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry 10 megan 3 nettiyhteys peruspalveluksi 15.3. Kansainvälinen kuluttajien oikeuksien päivä Kuluttajaparlamentti Kuluttajan asialla 6 Kuluttajaliitto

Lisätiedot

Emäntälehden Monessa mukana -sivuilla julkaistaan yhdistysten lähettämiä kuvia ja juttuja. Nämä kuvat on julkaistu lehdessä vuonna 2004.

Emäntälehden Monessa mukana -sivuilla julkaistaan yhdistysten lähettämiä kuvia ja juttuja. Nämä kuvat on julkaistu lehdessä vuonna 2004. MARTTALIITTO RY Iloa ja turvaa martoissa Vuosikertomus 2004 Emäntälehden Monessa mukana -sivuilla julkaistaan yhdistysten lähettämiä kuvia ja juttuja. Nämä kuvat on julkaistu lehdessä vuonna 2004. MARTTALIITTO

Lisätiedot

Lastensuojelun Keskusliitto. Vuosikatsaus 2009. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi

Lastensuojelun Keskusliitto. Vuosikatsaus 2009. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2009 l a s t e n s u o j e l u n ke s k u s l i i t t o Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Sisällysluettelo Toiminnanjohtajalta

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2010 l a s t e n s u o j e l u n k e s k u s l i i t t o Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Sisällysluettelo Toiminnanjohtajalta...2

Lisätiedot

110 vuotta marttatoimintaa

110 vuotta marttatoimintaa mar ttaliitto Vuosikertomus 2009 110 vuotta marttatoimintaa m a r t t a l i i t t o 110 vuotta marttatoimintaa Marttaliitto-konsernin vuosikertomus 2009 sisällysluettelo Esipuhe... Marttaliitto - 110 vuotta

Lisätiedot

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012 Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 2 TOIMINNAN JOHTO 3 YHTEISKUNNALLINEN EDUNVALVONTA 4 JÄRJESTÖTOIMINTA 5 TYÖMARKKINAEDUNVALVONTA 6 AMMATIN JA KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Perhehoitoliitto Toimintakertomus 2014

Sisällysluettelo. Perhehoitoliitto Toimintakertomus 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Perhehoitoliitto Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1 Perhehoitoliitto ry:n toimintaympäristö... 3 2 Monimuotoinen perhehoito... 4 Lasten ja nuorten perhehoito... 4 Ikäihmisten

Lisätiedot

kunnallisiin palveluihin Kahdeksan kymmenestä tyytyväisiä KULUTTAJAN N o 2/2012

kunnallisiin palveluihin Kahdeksan kymmenestä tyytyväisiä KULUTTAJAN N o 2/2012 N o 2/2012 hinta: 4 euroa KULUTTAJAN Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry www.kuluttajaliitto.fi Kahdeksan kymmenestä tyytyväisiä kunnallisiin palveluihin Sokeripalat pysäyttivät lapsimessuilla. Ilmoittaudu

Lisätiedot

SUOMEN OSTEOPOROOSILIITTO VUOSIKERTOMUS 2009

SUOMEN OSTEOPOROOSILIITTO VUOSIKERTOMUS 2009 SUOMEN OSTEOPOROOSILIITTO VUOSIKERTOMUS 2009 Kansallisen osteoporoosiohjelman julkaisemisvuosi 2 S i v u V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 9 toiminta-ajatus Suomen Osteoporoosiliitto edistää kansalaisten

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys Asiantuntemus - ammattimaisuus Avoimuus - vuorovaikutus Yhteishenki - sitoutuminen Toimintakertomus 2006 1 Toimintakertomus 2006 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Lastensuojelun Keskusliitto TOIMINTALINJAUS 2008 2012 VUOSIKATSAUS. Liittokokouksen 25.5.2009 päätös

Lastensuojelun Keskusliitto TOIMINTALINJAUS 2008 2012 VUOSIKATSAUS. Liittokokouksen 25.5.2009 päätös Lastensuojelun Keskusliitto TOIMINTALINJAUS 2008 2012 JA VUOSIKATSAUS 2008 Liittokokouksen 25.5.2009 päätös SISÄLLYS TAUSTAA: TOIMINTALINJAUS 2008 2012... 3 STRATEGISTEN VALINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 3 Visio

Lisätiedot

Metsästäjäliiton vuosi 2009

Metsästäjäliiton vuosi 2009 Metsästäjäliiton vuosi 2009 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Suomen Metsästäjäliiton vuosikirja 2009 Julkaisija: Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Toimitus: Anna Grenfors

Lisätiedot

LIITTOKOKOUKSEN 26.5.2008 PÄÄTÖS

LIITTOKOKOUKSEN 26.5.2008 PÄÄTÖS Lastensuojelun Keskusliitto TOIMINTALINJAUS 2007 2011 VUOSIKATSAUS 2007 LIITTOKOKOUKSEN 26.5.2008 PÄÄTÖS SISÄLLYS/sivuilla 1. Toiminnanjohtajan katsaus 1 2. Toimintaan vaikuttavat tekijät 3 2.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus

Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus Jäsenlähtöisyys Asiantuntevuus Kumppanuus Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Luovuus ja uusiutumistahto Vuosikertomus 2007 1 Vuosikertomus 2007 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Vahva valtakunnallinen vaikuttaja

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2009 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: www.comma.fi, Antero Aaltonen,

Lisätiedot

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6.

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6. VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällys 1. EHYT ry:n toiminta 4 2. YHTEISKUNTAVAIKUTTAMINEN JA VIESTINTÄ 6 2.1. Yhteiskuntavaikuttaminen 6 2.2. Viestintä 8 3. JÄRJESTÖ- JA ALUETYÖN OSASTO 10 3.1. Järjestöyksikkö 10

Lisätiedot

METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2010

METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2010 METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2010 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Alkusanat Täyttä toimintaa Metsästäjäliitto kehittää toimintojaan, ja yhtenä tiedotuksen välineenä on kädessäsi oleva vuosikirja.

Lisätiedot