KESKIPISTELEADER. Opitusta uuteen. Ohjelmakauden saavutuksia ja onnistumisia. Tukimuodot ja kehittämistavoitteet nyt!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKIPISTELEADER. Opitusta uuteen. Ohjelmakauden. 2000-2006 saavutuksia ja onnistumisia. Tukimuodot ja kehittämistavoitteet nyt!"

Transkriptio

1 KESKIPISTELEADER Opitusta uuteen Ohjelmakauden saavutuksia ja onnistumisia Tukimuodot ja kehittämistavoitteet nyt!

2 OPITUSTA UUTEEN Oppimisprosessi etenee tehokkaimmin kokemusten kautta. Onnistumiset rohkaisevat uusiin haasteisiin ja tavoitteisiin. Epäonnistumiset puolestaan ohjaavat toimintaa pois vääriltä raiteilta. Tämä käsissäsi oleva Keskipiste-Leaderin julkaisu Opitusta uuteen esittelee onnistuneita hankkeita päättyneeltä ohjelmakaudelta. Samalla haluamme julkaisun avulla esitellä uuden rahoituskauden toimintatapoja eli siis siirtyä opitusta uuteen. Leader-toimintatapa on ollut menestys alueellamme, Suomessa ja koko Euroopassa. Leader on tuonut päätöksenteon alueen kehittämisestä paikalliselle tasolle. Paikallisille yhteisöille ja yrityksille suunnattavista avustuksista päättävät Leader-hallituksessa paikalliset tavalliset maaseudun ihmiset, yrittäjät ja yhteisöjen sekä julkisen tahon edustajat. Leader-toimintatapa rohkaisee tekemään yhdessä ja kehittämään omaehtoisesti kotiseutuamme. Toimintatapa on ollut maaseudun kehittämiseen niin osuva, että mallia on viety ja kokeiltu jo Afrikassa asti. Keskipiste-Leader alueen toimijat ovat onnistuneet ohjelmakaudella saavuttamaan erinomaisia tuloksia. Uusia yrityksiä ja työpaikkoja on syntynyt todella paljon, itse asiassa tilastot ovat aivan kärkipäässä koko Suomen tasolla. Vähintään yhtä tärkeä asia, joka ei työpaikkamittareissa näy, on kuitenkin alueemme yhteisöjen kehittämisinnostus, joka hankkeiden avulla on saatu liikkeelle. Ihmiset kehittävät kyliään ja yhteisöjään palavalla halulla paremmiksi paikoiksi asua ja elää. Uusi ohjelmakausi tuo alueellemme edelleen hyvät kehittämismahdollisuudet. Rahallisesti jopa suuremmat kuin aiemmin, tosin hintana sille on välillä kohtuuttomalta tuntuva byrokratia. Mutta apua hanketoimintaan on aina tarjolla esimerkiksi Leader-toimiston väeltä. Jatkakaamme siis avoimin mielin kohti uusia haasteita! Ilkka Peltola toiminnanjohtaja SISÄLLYS Pääkirjoitus 2 Hanketoiminta ohjelmakaudella Niityiltä nummille 4 Telavetoisella raivaajalla rantoja puhtaaksi 6 Suolako terveellistä? 6 Hanketyön tuloksia ja tilastoja 7 Esiselvityksellä alkuun valtateiden risteysalueen kehittäminen 8 Työpaikkoja ja uusia yrityksiä 10 Musiikkia Paanukirkossa 11 JULKAISIJA: Keskipiste-Leader ry TOIMITUS JA TAITTO: Marjo Lindholm KUVAT: Johanna Hietala Marjo Lindholm KANSIKUVA: Savipöllö valvoo myymälää Sisko Kankaan savipajalla Nivalassa PAINOPAIKKA: Rannikon Laatupaino Oy, Vihanti

3 OHJELMAKAUSI Hanke- ja yritystukia pieniin ja vähän suurempiinkin hankkeisiin Keskipiste-Leaderin pääpaino nuorten hankkeissa ja elinkeinotoiminnan tukemisessa Oheinen kaaviokuva syntyi kyläiltojen ja kyselyjen tuloksena valmisteltaessa Keskipiste-Leaderin kehittämisohjelmaa vuosille Alueemme tärkeimmiksi teemoiksi nousivat yrittäjyys maaseudulla ja maaseutuasuminen. Nuorisoasiat olivat näitä yhdistävä ja kaikessa toiminnassa huomioitava lähtökohta. Kehittämisohjelman pääteemoiksi valittiinkin nuoret ja elinkeinotoiminta, koska näihin teemoihin hankerahoituksella pystyttäneen vaikuttamaan tehokkaimmin. NUORET KAUPPA JA PALVELUT MATKAILU VIIHTYVYYS, VAPAA-AIKA ILMAPIIRI YRITTÄJYYS MAASEUDULLA TYÖ MAASEUTU- ASUMINEN ILMAPIIRI LUONNON- VARA-ALA PALVELUT ASUIN- YMPÄRISTÖ LEADERIN KAUTTA HAETTAVAT TUET Yritystuet - käynnistystuki ensimmäisen vieraan työntekijän palkkaukseen - investointituki koneisiin, laitteisiin ja rakentamiseen - kehittämistuki tuotekehitykseen, markkinointiin tai yritysryhmän kehittämiseen Hanketuet - kehittämishankkeet yhdistyksille ja yhteisöille - yleishyödyllinen kehittämishanke kylien ja maaseudun ihmisten viihtyisyyteen - elinkeinojen kehittämishanke maaseudun elinkeinotoiminnan palveluiden kehittämiseen - yleishyödyllinen investointihanke maaseudun viihtyvyyttä ja vetovoimaa tukeviin rakennuksiin, rakennelmiin ja laitteisiin - koulutushanke osaamisen lisäämiseen ja tiedonvälitykseen 3

4 NIITYILTÄ NUMMILLE kun keskipisteen kyläläiset maailmalle lähti toteuttaja: Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys yhteishanke KeskipisteLeaderin, Rieska-Leaderin ja Westmeathin Leaderalueen kanssa toteutuneet kustannukset: esiselvityshanke: , johon tukea 80 % kehittämishanke: , johon tukea 80 % toteutusaika: esiselvitys hanke Westmeathin alueen Leader-toimijoita tutustumassa Suomen Keskipisteeseen.

5 Innokkaimmat kylät mukaan Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys kutsui kyliä mukaan kansainvälistymiseen Maitolaiturilta maailmalle -esiselvityshankkeella. Kahdeksan kylää Keskipiste-Leaderin ja Rieska-Leaderin alueilta innostui yhteistyöstä irlantilaisten kylien kanssa. Samat kylät kouluineen jatkoivat yhteistyönsä syventämistä Niityiltä nummille - hankkeen aikana. Westmeathin Leader-alueelta löytyi yhteistyökumppani jokaiselle hankkeessa mukana olleelle kylälle. Yhteistyö merkitsi opintomatkoja Suomesta Irlantiin ja toisin päin. Matkojen teemoina olivat vaihtelevasti yritysyhteistyö, kouluyhteistyö, maaseutu ja luonto, lapset, perinteiset käsityömenetelmät, alueen kulttuuriperintö ja energia-kysymykset. Opintomatkojen lisäksi hankkeen kylien väki tapasi toisiaan säännöllisesti myös kotimaassa kyläkokouksissa. Lapsille ja nuorille kansainvälisiä kokemuksia Hankkeen tavoitteena oli erityisesti lasten ja nuorten innostaminen kansainvälistymiseen ja sitä kautta oman kylän kehittämiseen, kylien kehittämisen toimintamallien vaihto sekä kylien matkailu- ja yritystoiminnan edistäminen. Kylien väliset kontaktit perustuivat koulujen yhteistyöhön, lasten ja nuorten kohtaamisiin. Lisähaasteita toi kahden mukana olleen koulun lakkauttaminen kesken hankkeen. Kansainvälistyvät kyläyritykset Kyliltä hankkeeseen innostuivat mukaan myös yritykset. Irlannista haettiin niin uusia markkina-alueita kuin saman alan yritysten keskinäistä osaamisen vaihtoakin. Alueelta osallistui 12 yrittäjää Westmeathissa järjestetyille messuille. Yritysten kontaktit Irlantiin ovat jatkuneet myös hankkeen jälkeen. Haastavaa mutta antoisaa Koulujen lakkautuksen lisäksi hankkeeseen haastavuutta loivat myös hallinnointitapojen ja toimintakulttuurien erot. Westmeathin alueella Irlannissa ei ollut samaan aikaan yhtä kokonaisvaltaista hanketta, joten projektinvetäjällä ei ollut työparia yhteistyöalueella. Westmeathin alueen yhteistyökylissä toteutettiin kyläkohtaisia hankkeita, jotka aktivoivat asukkaita mukaan myös kansainväliseen yhteistyöhön. Hankkeen hyvistä tuloksista voidaan mainita sen aikana projektinvetäjille ja vastuuhenkilöille syntyneet neljä lasta - kolme suomalaista ja yksi irlantilainen. Keskipiste- Leaderin ja Rieska-Leaderin hallitukset opintomatkalla Irlannissa tutustumassa viskinvalmistusmuseoon. 5

6 Telavetoisella raivaajalla RANTOJA PUHTAAKSI Vesweed Oy:n rantojenraivausporukka oli joka kevät saman ongelman edessä, kun pehmeät merenrannat eivät kestäneet traktoreiden painoa. Veneestäkin matalia ranta-alueita oli vaikea puhdistaa. maisemaa, eikä jätä syviä kulku-uria jälkeensä. Hamster1 -raivaaja töissä rannan puhdistuksessa. Kuva: Vesweed Oy Uutta laitetta tarvittiin, ja yrityksen kekseliäät miehet kehittelivät Hamsterin, telavetoisen keveän raivaajan. Kehittämishankerahoituksella tehtiin koneen suunnittelutyöt ja rakennettiin ensimmäinen prototyyppilaite. toteuttaja: Vesweed Oy toteutuneet kustannukset: kehittäminen: , johon tukea 50 % investoinnit: , johon tukea 34 % toteutusaika: Keveä, ympäristöystävällinen raivausmenetelmä ja työlaitteet ovat tuoneet yritykselle töitä kunnista, sähköyhtiöiltä ja Ympäristökeskukselta. Laite poistaa vesikasvit ja vähentää rehevöitymistä sekä kohentaa SUOLAKO TERVEELLISTÄ? Ruoassa suolalla on huono maine, mutta hienona pölynä ilmassa se tuo helpostusta hengitystievaivoihin ja iho-ongelmiin. toteuttaja: Haapaveden Suolahuone, Auli Arola-Kilponen toteutuneet kustannukset: investoinnit: , johon tukea 34 % toteutusaika: Haapavetinen luontaishoitaja Auli Arola-Kilponen laajensi yrityksensä hoitovalikoimaa rakentamalla suolahuoneen käytöstä poistettuun autotalliin. Hienojakoinen vuorisuola puhalletaan koneellisesti suolahuoneeseen. Iho-ongelmiin apua saa viettämällä huoneessa uimapuku päällään hoitoajan 45 minuuttia, hengitysteiden vaivoihin riittää suolapölyllä kyllästetyn ilman hengittäminen. huoneen menestyksen myötä yrittäjä on laajentanut toiminhoidoissa käy asiakkaita sadan- taansa Ouluun avaamalla sinne kin kilometrin päästä. Suolatoisen suolahuoneen.

7 AKTIIVISIA HANKKEITA KOKO ALUEELLA Leader-tukea on vuosina myönnetty Keskipiste-Leaderin alueelle yhteensä noin Maatalousvaltaisista seutukunnistamme on löytynyt runsain määrin kiinnostusta kylätoimintaan, pienten yritysten kehittämiseen ja elinolosuhteiden kohentamiseen. Keskipiste-Leaderin toiminta-alueella on kymmenen hyvin erikokoista kuntaa. Myös aktiivisuus hankerahan hyödyntämisessä vaihtelee kuntien välillä. Alla oleva taulukko kertoo kuntien asukasmäärän prosentteina koko alueen asukasmäärästä, samoin prosentteina kunnan alueella toteutetuissa hankkeissa käytetyn rahan määrän. Asukasmäärältään suuremmat kunnat ovat toki käyttäneet ahkerasti hankerahaakin, Nivala suurimpana eniten. Koko ei kuitenkaan ole suoraan tae aktiivisuudesta, kuten Piippolan hankemäärä osoittaa. Hankkeita on toteutettu suurella innolla ja palolla, vaikka väkeä onkin alueen kunnista vähiten. 7

8 Esiselvityksestä alkuun VALTATEIDEN RISTEYSALUEEN KEHITTÄMINEN toteuttaja: Pyhäjärven Kehitys Oy toteutuneet kustannukset: kehittäminen: 9 654, johon tukea 80 % toteutusaika: Suuri ja vaikuttava hanke saattaa saada alkunsa hyvin pienestä. Pyhäjärvellä tehtiin niin sanotun Vaskikellon risteyksen alueelle esiselvitys risteysalueen kehittämisestä. Leader-esiselvityshankkeessa tavoitteena oli löytää alueella toimivien yritysten, yhdistysten ja kylätoimijoiden välille yhteistymmärrys liikenteellisesti ja kaupallisesti tärkeän alueen tulevaisuudesta. Esiselvityksessä kehitettäviksi aihioiksi kohosivat pyhäjärvinen omaperäinen tuote, elämyskeskus, luonnontuotekeskus, palvelu- ja näyttelykeskus sekä lentokenttä ja monitoimikeskus. Esiselvityksessä todettiin alueen kehittäminen toivottavaksi ja kannattavaksi. Pyhäjärven Kehitys Oy:n johdolla toteutettiin rakennerahastorahoitteinen kolmevuotinen Vaskikeskus - yrityskeskittymähanke. Vaskikeskuksen alueelle suunniteltiin tuossa hankkeessa logistiikka- ja liikennekeskusta, luonnontuote- ja luonnonvarakeskusta, kauppa-, matkailu- ja näyttelykeskusta sekä lento- ja monitoimikeskusta. Alueen kehittämistä hidastivat toimijoiden eri-

9 mielisyydet alueen käytöstä ja niitä seuranneet valitusprosessit. Luonnontuotekeskus toteutettiin toiseen paikkaan eikä lentokeskus herättänyt tarpeeksi kiinnostusta. Vuonna 2007 alueella päästiin rakentamaan, ja ensimmäisenä risteyksen laidalle kohosi ABC-liikenneasema. Yritysten mielenkiinto on heräämässä, ja vähitellen risteysalueelle rakentuu Transpark 24-logistiikkakeskus. Useiden toimijoiden mielestä risteysalue on kiinnostava ja tärkeä, onhan se keskellä Suomea liikenteen solmukohdassa. Myönteisten vaikutusten lisäksi suuresta kiinnostuksesta syntyy aina myös ristiriitoja ja toisensa poissulkevia kehittämistavoitteita. Pyhäjärven Kehitys Oy jatkaa risteysalueen kehittämistä vetovoimaisemmaksi kauppapaikaksi liikenteen ja vähittäiskaupan yrittäjille. Ilmakuva risteysalueesta ennen liikenneaseman rakentamista kuva: Pyhäjärven kaupunki

10 50 UUTTA YRITYSTÄ, 219 UUTTA TYÖPAIKKAA Keskipiste-Leaderin rahoittamana toteutettiin vuosina yhteensä 235 hanketta. Hankkeiden toteuttajilta kerättiin tietoja syntyneistä tuloksista ja vaikutuksista. Alueelle perustettiin hankerahoituksen avustuksella 50 uutta yritystä, ja uusi työpaikka saatiin 219 henkilölle. Hankkeiden lukumäärä 235 Kehittämishankkeita 122 Yrityshankkeita 113 Hankkeiden tuloksia: Uudet työpaikat 219 Uudistetut työpaikat 188 Hankkeen aikana työllistyneet 480 Uudet yritykset 50 Uudet palvelut tai tuotteet 163 Uusien kokoaikaisten tai osa-aikaisten työpaikkojen lisäksi hankkeilla on myös varmistettu ennestään olemassa olleiden työpaikkojen pysyvyyttä. Toteutusaikanaan hankkeet ovat työllistäneet suuren määrän ihmisiä lyhemmiksi tai pidemmiksi jaksoiksi. Tekijöitä on tarvittu muun muassa projektipäälliköiksi ja hanketyöntekijöiksi, tai rakennushankkeisiin oikeisiin töihin. Palveluita ja tuotteita monelle alalle Yritykset, joiden investointi- ja kehittämishankkeisiin tukea myönnettiin, edustavat laajasti eri toimialoja. Hoivapalveluita ja vaihtoehtoishoitoja tarjoavat yrittäjät olivat erityisen innokkaita tuen hakijoita. Perinteisemmät konepajateollisuuden ja puunjalostuksen pienyritykset löysivät myös hankerahoituksen avukseen. Palvelualalle syntyi laajasti alueella uusia palvelumuotoja ja erilaisia tuotteita. 10 Tapahtumien ja yhteisen tekemisen hankkeita Kehittämishankkeita toteuttivat eri kokoiset yhteisöt, yhdistykset ja kunnalliset toimijat. Kyläyhdistykset kehittivät toiminnalleen niin sisältöä kuin puitteitakin - kyläläisten yhteisiä kokoontumispaikkoja. Alueella uskaltauduttiin kokeilemaan useita uusia tapahtumia, kun niiden ensimmäisen vuoden rahoitus oli hankkeen myötä turvattu. Leader-tukea yritystoiminnan aloitusinvestointeihin saanut Kataran Kuntotuspalvelut ky tarjoaa perhekodin ja virikekeskuksen palveluja.

11 Hankkeiden rahoittajina kunnat, EU ja valtio - sekä aina myös yksityistä rahaa Hankkeen rahoitus koostuu tuen osuudesta ja yksityisestä rahoituksesta. Yrityshankkeilla yksityisen rahoituksen osuus on automaattisesti yksityistä rahaa. Kuntien ja muiden julkisten toimijoiden hankkeissa tarvitaan tuen vastineeksi myös yksityistä rahoitusta muualta. Kunnan osuus 20 % tuesta Hankkeelle myönnetystä Leader-tuesta 20 prosenttia tulee siltä kunnalta, jonka alueella hanke toteutetaan. Oheisessa taulukossa on esitetty kunnittain, minkä verran kunkin kunnan alueella toteutettuihin hankkeisiin on käytetty rahoitusta kunnan, yhdistetyn EU ja valtion rahan sekä yksityisen rahoituksen osalta. Koko Keskipiste-Leaderin alueelta voidaan keskimäärin laskea, että yhtä kunnan hankkeisiin laittamaa euroa kohti on rahaa kehittämiseen käytetty kahdeksan euron edestä. Vuoden vanha Kärsämäen Paanukirkko sai oman musiikkijuhlansa kesällä Klassisen musiikin sävelet löysivät arvoisensa kodin akustiikaltaan kehutusta paanukirkosta. Uuden tapahtuman ensimmäinen vuosi on aina jännitystä täynnä. Musiikkia Paanukirkossa -yhdistys haki järjestelyjen tueksi Leader-hankkeen. Hankkeen tavoitteet korkeatasoisen kulttuuritarjonnan tuomisesta maaseudun asukkaiden keskelle ja lasten tutustuttamisesta elävään musiikkiin toteutuivat hyvin. Musiikkia Paanukirkossa -tapahtumasta on ensimmäisen kesän jälkeen tullut jokavuotinen perinne. Tapahtuma toi tunnettuutta Paanukirkolle, ja juhlan aikana lisää asiakkaita paikkakunnan liikeyrityksille. Musiikkia Paanukirkossa ry on saanut rahoitusta perinteisiltä kulttuuria tukevilta tahoilta. Paanukirkon hirsien suojassa lied-konserttikin soi kauniimmin. Kuva: Pekka Luukkonen 2005 toteuttaja: Musiikkia Paanukirkossa ry toteutuneet kustannukset: kehittäminen: , johon tukea 80 % toteutusaika:

12 Pyhäjärven Rannankylälle rakennettiin rannan käyttöä helpottavia rakenteita Kärrynpyörä-hankkeessa. KESKIPISTE-LEADER RY Liity jäseneksi! Kysy tukimahdollisuuksistasi! 12

Tuloksellista paikallista kehittämistä

Tuloksellista paikallista kehittämistä University of Oulu Research and Development Centre of Kajaani (REDEC) Regional Development Oulun yliopisto Kajaanin kehittämiskeskus Aluekehitys Sirpa Korhonen, Jouni Ponnikas & Ville Manninen Tuloksellista

Lisätiedot

kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja

kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja Pääkirjoitus Maaseuturahaston merkitys Keski-Suomen maaseudulle Euroopan unionin toiminnassa yhtenä

Lisätiedot

LEADER-TOIMINTA POHJOIS-SAVOSSA OHJELMAKAUDELLA 2007-2013

LEADER-TOIMINTA POHJOIS-SAVOSSA OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 LEADER-TOIMINTA POHJOIS-SAVOSSA OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 Pohjois-Savon alueellisen maaseutusuunnitelman 2007-2013 seurantaja arviointi-hanke I ja II) Peltonen Satu Väre Taina 1.4.2015 SISÄLLYS 1. Tiivistelmä...

Lisätiedot

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ SELVITYKSIÄ: 47 Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-20 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ RESEARCH PAPERS Vireä Tunturi-Lappi 2007-20 kehittämisohjelman toteutumisen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 KESKIPISTE-LEADER RY

TOIMINTAKERTOMUS 2012 KESKIPISTE-LEADER RY TOIMINTAKERTOMUS 2012 KESKIPISTE-LEADER RY Keskipiste-Leader ry / Vuosiraportti 2011 HUOMAUTUS: Tässä raportissa kerrotut asiat ja johtopäätökset ovat syntyneet Leader-hallituksen ja toimihenkilöiden kokouksissa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 KESKIPISTE-LEADER RY HUOMAUTUS: Tässä raportissa kerrotut asiat ja johtopäätökset ovat syntyneet Leaderhallituksen ja toimihenkilöiden kokouksissa ja muun normaalin toiminnan yhteydessä.

Lisätiedot

LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013

LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013 LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013 STRATEGISET PAINOPISTEET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET POKO RY:N TOIMIKAUDELLE 2014-2020 Otto Huttunen, Helena Kairamo, Markku

Lisätiedot

Maaseutukehitys ry ~Joutsa~Luhanka~Leivonmäki~Toivakka~Hankasalmi~Konnevesi~ Paikallinen maaseudun kehittämisohjelma: Maaseutukehitys 2007-2013

Maaseutukehitys ry ~Joutsa~Luhanka~Leivonmäki~Toivakka~Hankasalmi~Konnevesi~ Paikallinen maaseudun kehittämisohjelma: Maaseutukehitys 2007-2013 Maaseutukehitys ry ~Joutsa~Luhanka~Leivonmäki~Toivakka~Hankasalmi~Konnevesi~ Paikallinen maaseudun kehittämisohjelma: Maaseutukehitys 2007-2013 SISÄLLYSLUETTELO: 2 1. Toiminta-alueen nykytila 3 1.1. Kehittämisyhdistyksen

Lisätiedot

YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013

YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013 YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013 Elokuu 2015 Sisällys Tiivistelmä loppuraportista... 1 OSA 1 - KANTRI RY:N TOIMINTA 1 JOHDANTO... 2 2 KANTRI RY LEADER-RYHMÄNÄ...

Lisätiedot

Yhteisö lehti. Nro 3 2014. Eskolan kylä perusti yrityksen palveluiden turvaamiseksi. Hännän huisketta ja haukahtelua Multasniemellä

Yhteisö lehti. Nro 3 2014. Eskolan kylä perusti yrityksen palveluiden turvaamiseksi. Hännän huisketta ja haukahtelua Multasniemellä Yhteisö lehti Nro 3 2014 Eskolan kylä perusti yrityksen palveluiden turvaamiseksi Hännän huisketta ja haukahtelua Multasniemellä Maaseutu kutsui uranvaihtoon Pohjois-Pohjanmaa Sisältö 2 Pääkirjoitus 3

Lisätiedot

ELÄMÄN EVÄÄT ELÄVÄLTÄ MAASEUDULTA

ELÄMÄN EVÄÄT ELÄVÄLTÄ MAASEUDULTA ELÄMÄN EVÄÄT ELÄVÄLTÄ MAASEUDULTA VARSINAIS-SUOMEN JOKIVARSIKUMPPANIT RY:N PAIKALLINEN STRATEGIA 2014-2020 13.6.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO STRATEGIAN KATTAMA KOHDEALUE JA VÄESTÖMÄÄRÄ... 3 Alueen kuvaus...

Lisätiedot

IMPROVE TEkEMällä OPPIEn kansainväliseksi

IMPROVE TEkEMällä OPPIEn kansainväliseksi Tekemällä oppien kansainväliseksi Tekemällä oppien kansainväliseksi SISÄLLYS ESIPUHE...6 Julkaisija Maaseudun Sivistysliitto Rahoittaja Maaseudun Kehittämisyhdistys Viisari ry Toimitus ja haastattelut

Lisätiedot

Ihmisen mittaisia hankkeita

Ihmisen mittaisia hankkeita Ihmisen mittaisia hankkeita Varsinais-Suomen hyväksi vuodesta 1997 1 Yhteystiedot: Toiminnanjohtaja Pia Poikonen, puh. 050 338 3867 Hankepäällikkö Eeva Mettala-Willberg, puh. 040 580 8868 www. varsinhyva.fi

Lisätiedot

Nouseva Rannikkoseutu elinvoimaa paikallisuudesta

Nouseva Rannikkoseutu elinvoimaa paikallisuudesta Nouseva Rannikkoseutu elinvoimaa paikallisuudesta kehittämissuunnitelma 2014-2020 sisältö 3 Alkusanat 4 Rannikkoseutu toiminta-alueena 6 Alueanalyysi kehittämistyön lähtökohtana 7 SWOT 10 Toiminta-alueen

Lisätiedot

RIESKA-LEADER RY STRATEGIA 2014 2020

RIESKA-LEADER RY STRATEGIA 2014 2020 1. TOIMINTA-ALUE 2. ANALYYSI ALUEEN KEHITTÄMISTARPEISTA JA -MAHDOLLISUUKSISTA 2.1 Edellisen ohjelmakauden kokemuksia 2.2 SWOT -analyysi 3. ILOA JA INNOVAATIOITA 2014 2020 3.1 Visio 3.2 Painopisteet ja

Lisätiedot

Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020

Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020 Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1 Johdanto 3 2 Toiminta-alue ja väestö 3 2.1 Elinympäristö 4 2.2 Oulu ja kaupungin läheinen maaseutu 4 2.3 Harvaan asuttu maaseutu

Lisätiedot

Joutsenten reitti ry:n 10-vuotisjuhlajulkaisu [ 3 ]

Joutsenten reitti ry:n 10-vuotisjuhlajulkaisu [ 3 ] Kultamuna Joutsenten reitti ry:n 10-vuotisjuhlajulkaisu [ 3 ] [ 2 ] Sisältö Mikä ihmeen LEADER? 2 Joutsenten reitti pähkinänkuoressa 2 Kymmenvuotistaipaleelta 3 EU-parlamentaarikko Siitonen onnitteli Joutsenten

Lisätiedot

KANTRI RY YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI LEADER+ 2000-2006 KAUDELTA

KANTRI RY YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI LEADER+ 2000-2006 KAUDELTA KANTRI RY YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI LEADER+ 2000-2006 KAUDELTA SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 Osa 1 Loppuraportti TIIVISTELMÄ... 6 1. JOHDANTO... 7 Ykkösmaaseudun kehittämissuunnitelma...7

Lisätiedot

Sisällys. YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n paikallinen strategia 2020

Sisällys. YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n paikallinen strategia 2020 Sisällys 1. STRATEGIAN KOHDEALUE JA VÄESTÖMÄÄRÄ... 3 1.1. Strategian kohdealueen kuvaus... 3 1.2. YHYRES-kehittämisyhdistys ry... 4 Jäsenet... 4 Hallitus ja kolmikanta... 4 Osaaminen... 4 Sidosryhmät...

Lisätiedot

Eteläpohjalainen kyläohjelma 2000 2006 LOPPURAPORTTI

Eteläpohjalainen kyläohjelma 2000 2006 LOPPURAPORTTI .............................................................. Eteläpohjalainen kyläohjelma 2000 2006 LOPPURAPORTTI.............................................................. Kylien kehittämisen parhaita

Lisätiedot

Vesuri-ryhmä ry:n kehittämisstrategia 2014 2020

Vesuri-ryhmä ry:n kehittämisstrategia 2014 2020 Vesuri-ryhmä ry:n kehittämisstrategia 2014 2020 Sisällys 1. Vesuri-ryhmä toiminta-alue ja väestömäärä... 3 2. Alueen kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet... 5 3. Strategian kuvaus ja tavoitteet...12 4.

Lisätiedot

PÄIJÄNNELEADER-UUTISET

PÄIJÄNNELEADER-UUTISET PÄIJÄNNELEADER-UUTISET MAASEUDUN HANKERAHOITUKSEN TIEDOTUSLEHTI N:o 2 2009 Kuva Pauli Nurminen Jaetaan jokaiseen talouteen Asikkalassa, Hartolassa, Heinolassa, Padasjoella, Pertunmaalla ja Sysmässä. Etelä-Päijänteen

Lisätiedot

VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry

VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY 2 3 Sisällysluettelo Yhteenveto Taustaa 1. HANKETOIMINNAN KESKEINEN SISÄLTÖ.. s. 5 1.1. Maaseudun kehittäminen: toimenpiteet 412, 413 ja 421 1.2. Maksatushakemusten

Lisätiedot

Keskipiste-Leaderin yritystukien vaikuttavuusarviointi

Keskipiste-Leaderin yritystukien vaikuttavuusarviointi Martti Saarela, Harri Jokela, Eija-Riitta Niinikoski, Matti Muhos Keskipiste-Leaderin yritystukien vaikuttavuusarviointi Tuotantotalouden osaston tutkimusraportteja 2/2014 Oulun Eteläisen instituutti OULUN

Lisätiedot

meidän Suupohjamme Veljesten idea muuttui yritykseksi Karijoella s. 8 Botniaring Kurikan Jurvassa tähdätään kilparatojen huipulle s.

meidän Suupohjamme Veljesten idea muuttui yritykseksi Karijoella s. 8 Botniaring Kurikan Jurvassa tähdätään kilparatojen huipulle s. Isojoki Kurikan Jurva Karijoki Kauhajoki - Teuva Suupohjan Kehittämisyhdistyksen leadertiedotuslehti 2012 meidän Suupohjamme Veljesten idea muuttui yritykseksi Karijoella s. 8 Botniaring Kurikan Jurvassa

Lisätiedot

www. Paja Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 hyödylliset hankelinkit haastaa Sotkamon nuoret

www. Paja Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 hyödylliset hankelinkit haastaa Sotkamon nuoret Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 Paja haastaa Sotkamon nuoret www. hyödylliset hankelinkit Yritysryhmälle kehittämistuki jopa 75 % Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Tee ympäristötekoja,

Lisätiedot

Satasilta. Tiedotuslehti Maaseuturahaston mahdollisuuksista yrityksille ja yhteisöille. Kehittämistä. Investointeja. Uutta toimintaa.

Satasilta. Tiedotuslehti Maaseuturahaston mahdollisuuksista yrityksille ja yhteisöille. Kehittämistä. Investointeja. Uutta toimintaa. Satasilta Tiedotuslehti Maaseuturahaston mahdollisuuksista yrityksille ja yhteisöille Kehittämistä Investointeja Uutta toimintaa Talkoita Sisällysluettelo Pääkirjoitus...2 Sisällysluettelo...2 Maaseutuohjelman

Lisätiedot

MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 (muutettu 25.8.2009)

MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 (muutettu 25.8.2009) MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 (muutettu 25.8.2009) SISÄLTÖ SAATESANAT... 2 LAATIMISPROSESSI... 3 1 LÄHTÖTILANNE... 4 Sijainti keskellä Suomea...4 Puhdasta luontoa, kauniita maisemia...5 Asukkaat

Lisätiedot

Mmm...Pohjois-Savon. Leader - toimintaa 2007 2013. maaseudun makasiinilehti 2/2014. Taivaankappaleet tutuiksi Härkämäellä s. 10

Mmm...Pohjois-Savon. Leader - toimintaa 2007 2013. maaseudun makasiinilehti 2/2014. Taivaankappaleet tutuiksi Härkämäellä s. 10 maaseudun makasiinilehti Mmm...Pohjois-Savon 2/2014 Leader - toimintaa 2007 2013 Taivaankappaleet tutuiksi Härkämäellä s. 10 Mehiläistarhaus kiinnostaa Pohjois-Savossa s. 16 Jättipalsamin ja jättiputken

Lisätiedot

Kestävä tulevaisuus Pomoväst rf - paikallisen kehittämisen strategia 2014 2020 Kesäkuu 2014

Kestävä tulevaisuus Pomoväst rf - paikallisen kehittämisen strategia 2014 2020 Kesäkuu 2014 1 Kestävä tulevaisuus Pomoväst rf - paikallisen kehittämisen strategia 2014 2020 2 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 3 TOIMINTA-ALUE JA VÄESTÖ 4 Asukasluku kunnittain 4 Ikärakenne 4 ANALYYSI ALUEEN KEHITTÄMISTARPEISTA

Lisätiedot