Testauksen vaikutus yritysten tuloksellisuuteen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Testauksen vaikutus yritysten tuloksellisuuteen"

Transkriptio

1 Finnish Software Testing Board Testauksen vaikutus yritysten tuloksellisuuteen Copyright FiSTB Kari Kakkonen puheenjohtaja, FiSTB Johtaja, testaus ja menetelmät, Knowit 1

2 Finnish Software Testing Board What is ISTQB? ISTQB : International Software Testing Qualifications Board (www.istqb.org) Non-profit association Founded in Headquarters in Belgium With own constitution, rules and regulations Composed of volunteer international Testing Experts Responsible for ISTQB Certified Tester scheme worldwide ISTQB is the world s leading organisation for Software Testing Certification Advancing the software testing profession 2 ISTQB - August 2012

3 Finnish Software Testing Board ISTQB in Finland Coordinated by FiSTB (Finnish Software Testing Board), Board is responsible for Bringing Finnish perspective to international cooperation Coordinating national working groups Running Finnish Certification Body for ISTQB Organizing annual Finnish Testing Assembly conference Promoting software testing among universities through School tours Creating a network for professionals and companies FiSTB is a member of Finnish Information Processing Association (TTL ry) FiSTB cooperates with Finnish Association of Software Testing (FAST/TestausOSY)

4 Knowit Oy Osa Knowit-konsernia vuodesta asiantuntijaa Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa, Norjassa, Venäjällä ja Virossa. Knowit AB on listattu Tukholman OMX-pörssissä. Knowit Confidential 4

5 Knowit - kattava palvelutarjooma Knowit Confidential 5

6 Agenda Tuloksellisuuden kaukainen käsite ROI ja muut talouden insrumentit Laatukustannusten PAFF-malli 5 miksin tekniikka Liiketoimintavaatimuksien ymmärtäminen reitti testaukseen ja laatuun Ohjelmistoprojektin tavoitteiden kytkeminen liiketoiminnan tuloksellisuuteen Yhteenveto Copyright Knowit Oy 2013 Confidential Version 1.0 6

7 Tuloksellisuuden kaukainen käsite Ohjelmistoprojektin pitää tuottaa toimiva järjestelmä Testataan, ettei bugeja jää asiakkaiden löydettäväksi Nyt korvaamme vanhentuneen teknologia-alustan Tehdään uutta softaa uusille käyttäjille Monesti testaajan ja muidenkin ohjelmistoprojektin henkilöiden todellisuus on kaukana liiketoiminnan tuloksellisuudesta Copyright Knowit Oy 2013 Confidential Version 1.0 7

8 ROIt, työmääräarviot, budjetit Erilaisia projektin ja yritysten talouden instrumentteja ovat ROI-laskelmat (takaisintuottolaskelmat) budjetit työmääräarviot vaihtoehtoiskustannukset. Numerot jäävät silti helposti projektin tasolle Eivät riitä täytyy ymmärtää kokonaiskuva Copyright Knowit Oy 2013 Confidential Version 1.0 8

9 Laatukustannusten PAFF-malli (Feigenbaum) Laatukustannukset ovat kaikki ne kustannukset, jotka häviäisivät, jos kaikki tehtäisiin ensimmäisellä kerralla oikein. Investoinnit Ennaltaehkäisyn kustannukset Kustannukset, joilla pyritään estämään virheiden syntyminen. Laatujärjestelmät Menetelmät Koulutus Asiakkaan odotusten ja tarpeiden selvittäminen Koodikatselmoinnit Valvontakustannukset Kustannukset, jotka syntyvät yrityksen laatutason ylläpitämisestä. Testauksen suunnittelu ja suorittaminen Testauksen johtaminen Testauksen tilat ja välineet Kulut ja sakot Sisäiset virhekustannukset Kustannukset, jotka johtuvat virheistä, jotka löydetään ennen tuotteen toimittamista asiakkaalle. Virheiden etsintä (debuggaus) Virheiden korjaus Uusintatestaus Ulkoiset virhekustannukset Kustannukset, jotka virheellisen tuotteen tai palvelun toimittamisesta asiakkaalle. Takuukustannukset Sakot Hinnanalennukset Tuotteiden takaisin kutsuminen ja hävittäminen Endero Oy 2011 PAFF = Prevention costs, Appraisal costs, Failure costs (internal), Failure costs (external) 9

10 Liiketoiminnan ja testauksen yhteys Testauksella on luonnollisesti vaikutus tuloksellisuuteen Liiketoiminnan ja testauksen yhteys pitää vain löytää sopivilla tekniikoilla Copyright Knowit Oy 2013 Confidential Version

11 5 miksin tekniikka Perussyyanalyyseihin (Root Cause Analysis) on paljon tekniikoita 5 miksin tekniikka (Five Whys) on yksinkertainen ja tehokas Auttaa ymmärtämään syy-seurausyhteyksiä Tekniikan käyttö Kysy noin 5 kertaa miksi idea on kohdistaa seuraava miksi-kysymys edellisen kysymyksen vastaukseen Kysy niin monta kertaa kuin täytyy Yleensä noin viidellä kysymyksellä pääset ketjun loppuun Lopeta miksin kysyminen vasta, kun näet tavoitellun tasoista tietoa Copyright Knowit Oy 2013 Confidential Version

12 Liiketoimintavaatimuksien ymmärtäminen reitti testaukseen ja laatuun Esimerkkitavoitteita: Lisää asiakkaita, esim. 14 % kasvua edellisestä vuodesta Pitää asiakastyytyväisyys ennallaan sen sijaan, että se laskisi Laajentaa yrityksen toimintaa uudentyyppisiin asiakkaisiin, jotka eivät vaivaudu paikan päälle vaan haluavat ostaa verkon kautta Copyright Knowit Oy 2013 Confidential Version

13 Lisää asiakkaita, esim. 14 % kasvua edellisestä vuodesta Yritys luottaa ehkä nykyisiin tuotteisiinsa ja toimintatapoihinsa, mutta haluaa vain lisää sitä samaa. Yrityksen markkinaosuus voi olla heikko keskitasoisten tuotteiden vuoksi. 5 miksiä: Miksi lisää kauppaa? Jotta saadaan lisää markkinaosuutta. Miksi lisää markkinaosuutta? Jotta saadaan lunastettua asema markkinoilla. Miksi? Jotta saadaan myynnin tehokkuus superponnisteluista per kauppa vähän normaalimpaan määrään myyntityötä per kauppa - hyvää ostetaan sitä erikseen myymättäkin. Johtopäätös Pitäisi olla hyvälaatuinen tuote ja ajatuksena on, että se melkein myy itse itsensä Copyright Knowit Oy 2013 Confidential Version

14 Pitää asiakastyytyväisyys ennallaan sen sijaan, että se laskisi 5 miksiä Miksi ennallaan? Kun ei se saa laskeakaan. Miksi ei? Kun on ollut vaikea pitää nykyasiakkaita. Miksi on vaikeaa? Kun tulee niin paljon valituksia. Miksi tulee? Kun asiakaspalautteen käsittely ei toimi ja asiakkaat kyllästyvät muutoksia odottaessaan, eivätkä saa tietoa. Johtopäätös: Taustalla laatuongelma, ehkä asiakaspalautejärjestelmässä tai ehkä itse tuotteessa (oli siinä mukana softaa tai ei). Laatua pitäisi selvästi parantaa Copyright Knowit Oy 2013 Confidential Version

15 Laajentaa yrityksen toimintaa uudentyyppisiin asiakkaisiin 5 miksiä Miksi uusia asiakkaita? Perinteiseen kivijalkakauppaan tulee vain osa potentiaalisista asiakkaista. Miksi potentiaalinen asiakas ei tule? Käyttää vain verkkopalveluita. Miksi verkkopalveluita? Säästääkseen aikaa. Miksi säästää aikaa? Yrityksen tuote on lisäarvopalvelu, ei välttämättömyys. Asiakkaille pitää tehdä ostos helpoksi. Miksi helpoksi? Koska kilpailijoilta ostaminen on helppoa. Johtopäätös: Monta syytä Ostotapahtuman helppous Toisaalta kilpailijakentän asettamat haasteet. Tarvitaan uusi verkkopalvelu Laadukas ja nopea, miellyttävämpi Copyright Knowit Oy 2013 Confidential Version

16 Ohjelmistoprojektin tavoitteiden kytkeminen liiketoiminnan tuloksellisuuteen Esimerkkitavoitteita projektille ja testaukselle Parempilaatuinen tuote markkinoille ja testauksella aikaan tuon paremman laadun. Testauksen tehostaminen. Riittävän hyvä laatu tosi pienellä testauksen määrällä Copyright Knowit Oy 2013 Confidential Version

17 Parempilaatuinen tuote markkinoille 5 miksiä Miksi siis parempi laatu miksi nykytila ei riitä? Koetaan edellisen julkaisun virhemäärä liian suureksi. Miksi liian suureksi? Se on suuri, jos verrataan muihin yrityksen ohjelmistotuotteisiin. Miksi verrataan? Vertailun vuoksi, tuotteet ovat kylläkin erilaisia. Miksi erilaisia? Asiakaskunnat ovat erilaisia. Miksi? Tämän tuotteen asiakaskunta haluaa nopean, helpon softan. Muilla yrityksen tuotteilla ominaisuuksien määrä kiinnostaa. Johtopäätös Laatu merkitsee tässä nimenomaan nopeutta, Laadukas tuote auttaa saamaan lisää myyntiä Copyright Knowit Oy 2013 Confidential Version

18 Testauksen tehostaminen 5 miksiä Miksi tehostaa? Jotta testaajat voivat osallistua myös koodaukseen. Miksi osallistua? Koodaajia liian vähän. Miksi? Vaikea saada muilta projekteilta. Miksi? Ne ovat tärkeämpiä. Miksi? Yrityksen avainliiketoimintaa. Miksi tämä softa sitten on? Välttämätön softa. Johtopäätös Henkilöstöhaaste Liiketoimintaprioriteetteja eri järjestelmien välillä. Tällöin tietyn peruslaadun täytyy riittää ja tietenkin itse työn on syytä olla lisäksi nopeaa ja tehokasta. Linkki liiketoimintatasolle epäsuora: Ohjelmiston testauksen täytyy tehostua, jotta saadaan peruslaatu, jotta voidaan keskittää voimia muihin yrityksen tuotteisiin, joille haetaan markkinaosuutta Copyright Knowit Oy 2013 Confidential Version

19 Riittävän hyvä laatu tosi pienellä testauksen määrällä 5 miksiä: Miksi riittävä laatu? Jotta ohjelmisto toimisi perustasolla. Miksi perustasolla riittää? Käyttäjät ovat pieni määrä ammattikäyttäjiä, joille riittää tehokkuus kauneutta ei tarvita. Miksi ammattikäyttäjiä? Kyse on apuohjelmistosta liiketoiminnan ammattilaisille. Miksi vain apuohjelmistosta, eikö ohjelmiston kuitenkin pidä toimia? Kyllä, mutta aina voidaan tehdä sama asia käsin. Johtopäätös Laatu on ymmärretty vain käytettävyytenä, kauneutena, ominaisuuksien määränä. Luultavasti kuitenkin käyttäjät haluavat ohjelmiston toimivan kunnolla se säästää heidän aikaansa. Testauksessa ei kuitenkaan tarvitse luultavasti tehdä poikkeustilanteisiin liittyviä testejä niin paljon. Liiketoimintavaatimusvaikutus välillinen: Jotta käyttäjät voivat tehdä töitään, tämänkin ohjelmiston pitää toimia pääsääntöisesti Copyright Knowit Oy 2013 Confidential Version

20 Yhteenveto Liiketoiminnan (tuloksellisuus) on projektitason testaukselle kaukainen käsite, mutta analysoimalla yhteys löytyy ja seurauksena liiketoimintatavoitteet tarkentuvat kohdalleen tuloksellisuus kasvaa testauksen budjetille löytyy ymmärrettävämpiä perusteluja. Tarvittaessa voidaan uuden ymmärryksen valossa tehdä kohdistettuja ROI-laskelmia Vaihtoehtoiskustannusvertailuja. Lisää aiheesta Kari Kakkosen artikkeli Laatu ja testaus 1/2013 lehdessä Tai Copyright Knowit Oy 2013 Confidential Version

21 Finnish Software Testing Board 21 ISTQB - August FiSTB and ISTQB Social media ISTQB/ISEB certified in Finland : You Tube presence Slide Share presence : : LinkedIn Community : groups?about=&gid= &trk=anet_ug_grppro Twitter channel XING community Facebook Page : : https://www.xing.com/net/istqb :

Mittarit ja tieto testauksen tehostamisen ja kehittämisen tukena. Henri Grönblom

Mittarit ja tieto testauksen tehostamisen ja kehittämisen tukena. Henri Grönblom Mittarit ja tieto testauksen tehostamisen ja kehittämisen tukena Henri Grönblom Pohjoismaisen konsernin resurssit, ketterä paikallinen kumppani 1700 asiantuntijaa Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, Tanskassa,

Lisätiedot

Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä

Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä HUT / SoberIT 2004 Kevät T-76.650 Ohjelmistotuotannon seminaari 1 Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä Erkka Halme Abstrakti Asiakaskohtaisia järjestelmiä kehitettäessä järjestelmän laatuun

Lisätiedot

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää CRM ostajanopas Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää Miksi lukea tämä CRM-ostajan opas? Jos yritys haluaa parempaa kannattavuutta ja nopeampaa kasvua, on luonnollista,

Lisätiedot

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma Noora Sikiö Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

Markkinointiviestinnän mittaaminen digitaalisessa toimintaympäristössä. Case: suomalaiset B2B-yritykset. Sari-Anna Luoma

Markkinointiviestinnän mittaaminen digitaalisessa toimintaympäristössä. Case: suomalaiset B2B-yritykset. Sari-Anna Luoma Markkinointiviestinnän mittaaminen digitaalisessa toimintaympäristössä. Case: suomalaiset B2B-yritykset Sari-Anna Luoma Opinnäytetyö Myyntityön koulutusohjelma 2014 Tiivistelmä Myyntityön koulutusohjelma

Lisätiedot

Mihin mikroyrittäjät pyrkivät laadukkailla tuotteilla ja halvoilla hinnoilla? Tapaustutkimus: Hammastekninen ala

Mihin mikroyrittäjät pyrkivät laadukkailla tuotteilla ja halvoilla hinnoilla? Tapaustutkimus: Hammastekninen ala Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Mihin mikroyrittäjät pyrkivät laadukkailla tuotteilla ja halvoilla hinnoilla? Tapaustutkimus: Hammastekninen ala Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Annu Kostiainen

Lisätiedot

Taloushallinnon ulkoistaminen

Taloushallinnon ulkoistaminen visma.fi/tietopankki Taloushallinnon ulkoistaminen Opas taloushallinnon ulkoistamisen vaihtoehtoja pohtivalle Sisällysluettelo Lukijalle 3 Miksi taloushallinto kannattaa ulkoistaa? 4 Sähköinen taloushallinto

Lisätiedot

Ohjelmistotestaus -09

Ohjelmistotestaus -09 Ohjelmistotestaus Johdanto ohjelmistotestaukseen "Beware of bugs in the above code; I have only proved it correct, not tried it." 1 Sisältö Mitä testaus on? Mitä arvoa testaus tuottaa? Testauksen prosessi.

Lisätiedot

Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Janne-Ville Ojala. Opinnäytetyö. Verkkokauppa ja sen hyödyllisyys ATK-yrityksessä

Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Janne-Ville Ojala. Opinnäytetyö. Verkkokauppa ja sen hyödyllisyys ATK-yrityksessä Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Janne-Ville Ojala Opinnäytetyö Verkkokauppa ja sen hyödyllisyys ATK-yrityksessä Työn ohjaaja Tampere 6/2009 Petri Heliniemi Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE

ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE Anssi Kemppainen 2010 Oulun seudun ammattikorkeakoulu ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE Anssi Kemppainen Opinnäytetyö 1.12.2010 Laboratorioalan

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU TURUN KAUPPAKORKEAKOULU Turku School of Economics and Business Administration ELEKTRONINEN KAUPANKÄYNTI Tietojärjestelmätiede: JO9 Seminaarityö Laatijat: Jani Leino 7662 Markus Olenius 7708 Ohjaaja: Kalle

Lisätiedot

ASIAKASLEHTI MARKKINOINTIVIESTINNÄN KEINONA

ASIAKASLEHTI MARKKINOINTIVIESTINNÄN KEINONA Janina Arkkukangas ASIAKASLEHTI MARKKINOINTIVIESTINNÄN KEINONA Case: Seimec Service Oy Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2015 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö

Lisätiedot

KYLPYHUONETARVIKKEIDEN VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU

KYLPYHUONETARVIKKEIDEN VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU Opinnäytetyö AMK Liiketalouden koulutusohjelma Sähköisen kaupan kv-osaaja 2013 Piia Nira KYLPYHUONETARVIKKEIDEN VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU case: Oy Nordic SPA Ltd OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Myynninedistämisen vaikutus tuotteen myyntiin Case Markkinointitoimisto OFRD Oy. Hanna Rämö

Myynninedistämisen vaikutus tuotteen myyntiin Case Markkinointitoimisto OFRD Oy. Hanna Rämö Myynninedistämisen vaikutus tuotteen myyntiin Case Markkinointitoimisto OFRD Oy Hanna Rämö Opinnäytetyö Myyntityön koulutusohjelma 13.05.2014 Tiivistelmä Koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Hanna Rämö Opinnäytetyön

Lisätiedot

Sitoumusten hallinta ohjelmistoprojektisopimuksissa

Sitoumusten hallinta ohjelmistoprojektisopimuksissa Luonnos artikkeliksi oikeustieteelliseen julkaisuun Olli Pitkänen, Sari Kela, Jyrki Kontio, Reijo Sulonen Sitoumusten hallinta ohjelmistoprojektisopimuksissa 1 JOHDANTO Kirjoitetun lain ja oikeustapausten

Lisätiedot

Suomalainen testausosaaminen tulevaisuudessa testausyhteisön näkemys Versio Testauspäivään 3.6.2014.

Suomalainen testausosaaminen tulevaisuudessa testausyhteisön näkemys Versio Testauspäivään 3.6.2014. Suomalainen testausosaaminen tulevaisuudessa testausyhteisön näkemys Versio Testauspäivään 3.6.2014. Matti Vuori, Tampereen teknillinen yliopisto 2014-06-02 Sisällysluettelo 1/5 Johdanto 7 Tulevaisuudesta...

Lisätiedot

Koettu palvelun laatu elektronisessa kaupankäynnissä

Koettu palvelun laatu elektronisessa kaupankäynnissä Jani Niemistö Koettu palvelun laatu elektronisessa kaupankäynnissä Case: Vaasan Sähkö Oy Liiketalous ja matkailu 2013 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Jani Niemistö

Lisätiedot

Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen esimerkkiyrityksessä

Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen esimerkkiyrityksessä Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen esimerkkiyrityksessä Maatraiva, Silja 2011 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen esimerkkiyrityksessä Silja

Lisätiedot

Kaisu Tuomisto TILITOIMISTO ULKOISTAMISPALVELUIDEN TARJOAJANA CASE: RANTALAINEN & REKOLA-NIEMINEN OY

Kaisu Tuomisto TILITOIMISTO ULKOISTAMISPALVELUIDEN TARJOAJANA CASE: RANTALAINEN & REKOLA-NIEMINEN OY Kaisu Tuomisto TILITOIMISTO ULKOISTAMISPALVELUIDEN TARJOAJANA CASE: RANTALAINEN & REKOLA-NIEMINEN OY Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto 2011 TILITOIMISTO ULKOISTAMISPALVELUIDEN

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava. Käytettävyys ja ymmärrettävyys kirjastojen www-sivustoilla

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava. Käytettävyys ja ymmärrettävyys kirjastojen www-sivustoilla Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Käytettävyys ja ymmärrettävyys kirjastojen www-sivustoilla Päivi Ylitalo-Kallio Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Opinnäytetyö Huhtikuu, 2008 Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KÄYTETTÄVYYDEN MERKITYS JA KÄYTETTÄVYYSTESTAUS

KÄYTETTÄVYYDEN MERKITYS JA KÄYTETTÄVYYSTESTAUS Heikki Hangasmaa KÄYTETTÄVYYDEN MERKITYS JA KÄYTETTÄVYYSTESTAUS Liiketalous ja matkailu 2010 1 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Opinnäytetyön nimi Vuosi 2010

Lisätiedot

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Sähköinen liiketoiminta Opinnäytetyö Syksy

Lisätiedot

LISÄARVON TUOTTAMINEN ASIAKKAALLE SOSIAALISESSA MEDIASSA

LISÄARVON TUOTTAMINEN ASIAKKAALLE SOSIAALISESSA MEDIASSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Sähköinen liiketoiminta ja markkinointi 2011 Markku Tiainen LISÄARVON TUOTTAMINEN ASIAKKAALLE SOSIAALISESSA MEDIASSA Case NetAnttila OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun

Lisätiedot

Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä

Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä Saimaan ammattikorkeakoulu Koulutusalan nimi Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Sara Anttonen Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä Opinnäytetyö 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Analytiikan hyödyntäminen pk-yritysten liiketoiminnassa

Analytiikan hyödyntäminen pk-yritysten liiketoiminnassa Jaakko Lehtinen Analytiikan hyödyntäminen pk-yritysten liiketoiminnassa Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tuotantotalous Opinnäytetyö 19.5.2014 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika

Lisätiedot

Teollinen Internet -laivaseminaari 16. 18.9.2015 Ilmoittaudu! Vaikuttavin opinnäytetyö 2014 2015-kilpailu

Teollinen Internet -laivaseminaari 16. 18.9.2015 Ilmoittaudu! Vaikuttavin opinnäytetyö 2014 2015-kilpailu TIETOJÄRJESTELMÄTYÖN ASIANTUNTIJA Sytyke ry:n jäsenlehti KETTERYYS TÄNÄÄN & TULEVAISUUDESSA BUDJETTI AIKATAULU LAATU PELOT URAKOITSIJA TOIVEET LUOTTAMUS Ketterät Teollinen Internet -laivaseminaari 16.

Lisätiedot

Tervetuloa Sytyke Ry:n Juhlaseminaariin:

Tervetuloa Sytyke Ry:n Juhlaseminaariin: Tervetuloa Sytyke Ry:n Juhlaseminaariin: Suomalainen ohjelmistokehitys NYT! Sytyke Ry:n 30-vuotisjuhlaseminaari järjestetään Finlandiatalolla ke 6.5.2009 klo 9.00-17.00. Luvassa huippuluentoja alan asiantuntijoilta

Lisätiedot

Ohjelmistotestaus: Testausprosessin luonti ja. kehittäminen

Ohjelmistotestaus: Testausprosessin luonti ja. kehittäminen Ossi Savolainen Ohjelmistotestaus: Testausprosessin luonti ja kehittäminen Tietojärjestelmätieteen Kandidaatin tutkielma 3.3.2005 Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Jyväskylä 2 Tiivistelmä

Lisätiedot

PAULI HUHTALA RAKENNUSMATERIAALITEOLLISUUSYRITYKSEN LAATUJÄRJESTELMÄ. Diplomityö

PAULI HUHTALA RAKENNUSMATERIAALITEOLLISUUSYRITYKSEN LAATUJÄRJESTELMÄ. Diplomityö PAULI HUHTALA RAKENNUSMATERIAALITEOLLISUUSYRITYKSEN LAATUJÄRJESTELMÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Paul H. Andersson Tarkastaja ja aihe hyväksytty: 14.8.2013 ii TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO

Lisätiedot