Läpikulku toisten piha-alueen läpi on estettävä. Läpikulkijat rikkovat paikkoja ja aiheuttavat roskaamista.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Läpikulku toisten piha-alueen läpi on estettävä. Läpikulkijat rikkovat paikkoja ja aiheuttavat roskaamista."

Transkriptio

1 Liite asuntolautakunnalle Lausunto asemakaavaluonnoksesta. Yleistä asemakaavaluonnoksesta Myllypuron kehittymisen kannalta on tärkeää, että tänne saadaan uusia asukkaita. Myös kauppakeskuksen säilyminen monipuolisena palvelukeskuksena, on sen keskeinen edellytys uudet asukkaat. Tärkeää on myös asukkaiden ikärakenteen monipuolisuus. Samalla turvataan alueella olevat koulut ja päiväkodit. Myös uusi terveyskeskus saadaan tehokkaampaan käyttöön. Uusien asukkaiden muutto myös ehkäisee slummiutumista kun alueella asuu eri-ikäisiä ihmisiä. Myös eri asumismuodot ehkäisevät alueen eristäytymistä ja leimautumista. Hekan tasaus vuokra-asunnoissa Kaupungin valtuuston päätöksen mukaan Hekan uudisrakentamisen pääomat ja niiden korot, tasataan eri vuokranmääräytymis yksikköjen kesken. Mikäli täydennysrakentaminen toteutetaan jo olemassa oleviin vuokranmääräytymisyksiköihin, on kaavassa eriotettava ne omiksi tonteiksi. Edellä mainitussa tapauksessa, mikäli erottamista ei tehdä, vanhat asukkaat maksavat myös täydennysrakentamisen kustannukset korkeampina pääoma vuokrina. Parkkipaikat ja liikenne Parkkipaikkoja on rakennettava tarvetta vastaavaksi. Katujen varsipaikkojen oltava sijoitettu niin että turvallinen kadunylitys ja esteetön tontille ajo on mahdollinen. Asuntokaduille tulee asettaa rajoitukset suurten ajoneuvojen pysäköinnille, koska ne vievät useamman h-auton pysäköinti alan. Ne myös aiheuttavat vaaratilanteita autojen kohtaamistilanteissa, jossa kohtaavat ajoneuvot joutuvat väistämään jalkakäytävälle. Koulujen ja päiväkotien lähikaduille on saatava töyssyjä (hidasteita) ajonopeuksien laskemiseksi. Lastenleikkipaikat Alle kouluikäisille lapsille on varattava riittävästi turvallista tilaa lasten leikelle kiinteistöjen pihoista. Myös nuorisolle täytyisi varata omat peli ja oleskelutilat koripallon ja jalkapallon harjoittamista varten. Läpikulkeminen Läpikulku toisten piha-alueen läpi on estettävä. Läpikulkijat rikkovat paikkoja ja aiheuttavat roskaamista. Koirapuisto, tai erikseen osoitettu koirien ulkoilualue Koska alueelle tulee lisää ihmisiä, on myös oletettavaa, että kotieläimen ulkoiluttajat lisääntyvät. Jo nyt on esiintynyt alueelle koirien ulkoilutusta toisten pihoissa. Puistoalueet oleskelutilat asukkaille Kiinteistöjen sisäpihoilla olevat puistoalueet säilytettävä asukkaiden virkistymis paikkoina. Alueille rakennettava yhteisiä grilli ym. katoksia. Myllypurontie 22 Toteutuessaan täydennysrakentaminen esitetyssä muodossaan MPT 22 osalta tapahtuu seuraavaa:

2 - piha-alue muuttuu suurelta osalta parkkipaikaksi - viheralueet katoavat lähes kokonaan. - lasten leikkipaikat katoavat ja piha-alueen liikenne vaarantaa lasten turvallisen liikkumisen - luonnoksesta puuttuu B ja C talon lännen puoleiset pelastustiet joiden johdosta viheralueet pienenevät lisää. - totaalisesti piha-alueen tuhoaa keskelle pihaa suunniteltu 4 kerroksinen asuinrakennus. - viihtyisä asuinalue tuhotaan täysin ja MPT 22 tontista tulee Slummi josta puuttuu kaikki viihtyisän asuinalueen elementit. - koska 22 ei tarvitse lisää parkkipaikkoja kuka maksaa esim. B ja C talon väliin rakennettavat paikat ja kenen käytössä ne olisivat ja minkä vmy:n tonttiin ne kuuluisivat. Poliitikkojen ja asiaa valmistelevien virkamiesten olisi toivottavaa jalkautua paikallisten asukkaiden kanssa ja tulla paikan päälle. Moni asia saattaa näyttää paperilla hyvältä, mutta paikalla tilanne muuttuu oleellisesti. Mikäli tonttien ja väliin tulee suunnitelmassa oleva rakennus 2800 m 2/5 kerrosta lähelle nykyistä p-aluetta. Siitä poistuu toistakymmentä parkkipaikkaa. 22 sisäänajo-reitti tehdään talon pohjoispuolelta, siitä tulisi erittäin vaarallinen. Talon estäessä näkyvyyden kevyenliikenteen tiehen, jota ulkoilijat ja koiran omistajat käyttävät. Samalla sisäänajotien rakentamisesta johtuen Myllypurontie 22 pihalta poistuisi useita parkkipaikkoja. Lisäksi vaikuttaa että rakennus tulisi kaukolämpölinjan päälle. Oudoksuttaa myös sellainen, että kaupunkikuvasuunnittelijat jarruttavat Myllymatkatie 6 peruskorjausta koska parvekkeet eivät sopisi Orpaanportaan puolelle? Miten sitten sopivat Orpaanportaan viereen tulevat pistetalot? Mielestäni olisi hyvä järjestää hankkeesta kunnon katselmuksen paikalla, jossa olisi kaikkien osapuolten edustajat, koska paperille piirretyt suunnitelmat eivät aina anna oikeata kuvaa. Myllymatkantie 6:n asukkaat ovat käsitelleet uusinta täydennysrakennusehdotusta asukkaiden kokouksessaan ja toteavat seuraavaa: 1) Suunnitelmassa ei ole otettu huomioon liikenteen vaatimuksia eli mistä ajo uudisrakennuksille, 2) Mistä kulkevat hätätiet 3) Mistä riittävät parkkipaikat tällä hetkellä asukkaiden käytössä on säädetyt o,6 paikkaa asuntoa kohden eli 88 asuntoa, 52 parkkipaikkaa siis 0,59. 4) Jos uudisrakennuksen liikenne ohjataan olemassa olevan parkkipaikan läpi, paikkojen määrä laskee säädetyn alapuolelle. 5) Lasten leikkipaikka jää osittain uudisrakennuksen alle

3 Myllymatkantie 6:n laaja peruskorjaus on parhaillaan suunnittelupöydällä ja olisi hyvä tarkastella näitä kumpaakin rakennushanketta rinnakkain. Olemassa olevien rakennusten ympärilleen vaatima tila saattaa muuttua ja pelastustien veto ym. vaikuttanevat myös uudisrakennusten maankäyttöön. Rakennusten visuaalinen yhteensopivuus on myös tärkeää Myllypuron yhtenäisen ilmeen suojelemiseksi. Myllypuron suunnittelussa on alusta alkaen ollut kantavana ajatuksena luonnonläheisyys. Tätä on toteutettu menestyksekkäästi esim. auto- ja kävelyväylien metsäisen profiilin vaalimisella, eli rakennusten ja teiden välissä on leveä metsäkaistale. Ainoa poikkeus tästä on Orpaanportaan ja Myllynsiiven risteykseen kovalla kiireellä rakennettu päiväkoti, joka on kiinni Myllynsiivessä. On suotavaa, että täydennysrakentamisessa otatte huomioon asukkaiden suuresti rakastaman metsäisyyden. Heka-Myllypuro Myllymatkantie 6:n talotoimikunta Liisa Kuittinen Yläkiventie 5 talotoimikunnan lausunto Myllypuron täydennysrakennussuunnitelmasta Talotoimikunta perehtyi kokouksessaan Myllypuron kesällä 2013 teetettyyn täydennysrakennuskartoitukseen ja antaa asian johdosta seuraavan lausunnon: Talotoimikunnan mielestä nyt ollaan hätäisellä täydentämisrakentamisella pilaamassa Myllypuron avaraa ja luonnonmukaista lähiötä, jota kansainvälisestikin arvostetaan juuri luonnon ja rakentamisen harmoniasta. Aluetta pitäisi kehittää kokonaisuudessa eikä pala palalta rakentamalla pilalle. Tällä suunnitelmalla haetaan vain kylmästi luonnon tilalle betonia jotta saataisiin alueelle asukkaita lisää pelkästään Helsingin asuntotarpeisiin nähden, eli yritetään paikata aikaisempia asuntopolitiikan virheitä hätäisillä paikoilla. Liikennejärjestelyjä ei ole mitenkään huomioitu tässä lausuntoesityksessä, eli miten hoidetaan nykyinen liikenne ja pysäköinti, puhumattakaan lisääntyvästä liikenteestä ja kasvavasta pysäköinti ongelmasta, joka kasvaa kun nykyiset pysäköintipaikat vähenee ja autot lisääntyy. Puisto- ja piha-alueiden pienentyessä vähenee lasten, nuorten ja muidenkin yhdessäolo mahdollisuudet ulkoalueilla. Eli tämä vie lapsilta leikkipaikkoja, nuorilta pelipaikat ja muiltakin kokoontumis- ja rupattelupaikkoja ja samalla kasvattaa erakoitumista, muutenkin lisää ihmisten sulkeutuneisuutta. Tämähän tietää lisää murheita ja psykiatrinen sairaanhoito saa lisää asiakkaita. Tämä kaikki slummiuttaa ja alentaa huomattavasti Myllypuron arvostusta, kun päinvastoin pitäisi tuoda esille tätä Myllypuron ainutlaatuista puutarhamaista kaupunginosaa, jota pitäisi

4 kehittää pitkäjänteisellä ja maltillisella kaupunkisuunnittelulla, joka on alkanut jo luvulla. Eli ei pilata hätäisillä ja keskeneräisillä ammattitaidottomilla suunnitelmilla, vaan tutustutaan alueen erinomaiseen kokonaisuuteen ja käytetään sitä järkevästi hyväksi ja tehdään kokonaisvaltainen kokoalueen suunnitelma. Yläkiventie 5:n talotoimikunta Leo Ekqvist Puheenjohtaja Vesa Salmi Sihteeri Yläkiventie 4 1. Yläkiventie 4 A ja B talo rakennetaan yhteen 2. Lisärakennus Hekan vuokratalo. 3. Lisärakennukseen asunnot 1 h + kk noin 40 m2 2 h + kk noin 65 m2 4. Talon kellariin autopaikkoja tarpeen mukaan 5. Asukkaille yhteistiloja kerhotiloja, pyykkitupaa laajennettava, tai rakennettava uusi. Vanha kerhotilaksi 6. Ulkoalueelle lastenleikki paikka, grilli, nuorille pelipaikka (kenttä koris, jalkapallon potkimista ym. varten seinä) 7. Tontin läpi kulku estettävä esim. aidalla. 8. Roskakatosta laajennettava ja jätteiden lajittelu otettava huomioon ja luonnon eläinten pääsy estettävä katokseen. Liikennejärjestelyt ja kulkeminen 1. Läpikulkeminen Alakiventielle, liikuntahalleille ja bussien kääntöpaikalle on ohjattava A- talon edessä olevan puiston ja Alakiventien kautta. 2. Osoitettava kulkureitti koululaisten kulkemiselle urheiluhalleille B-talon takana olevan metsikön kautta. (on luonnollinen kulkutie.) 3. Yläkiven tielle aluepysäköinti rajoitus h. 4. Nopeusrajoitus 30 km/h alueella koulu ja päiväkoti. Mikäli HOAS. asuntoja tulee alueelle jalan kuukulkijoiden määrä kasvaa. 5. Nykyinen suojatie Yläkiventie 1 kohdalla korotettava, kuten metroaseman edessä. 6. Yläkiventie 2 kohdalle töyssy. 7. Pikaisesti rakennettava rekkaparkki kuorma-autoille.

5 Yläkiventie 4 tontin liittymään pysäköinti kielto 5 m liittymästä. Useasti autot on pysäköity niin että liittymistä on tontille ajo hankaloitunut. Rakennettavalle kiinteistölle ajo ja kulku alakiven tien kautta Muuten lisärakentamissuunnitelma on kannatettava ja tarpeellinen alueen ikä- ja asukasrakenteen monipuolisena säilymisen kannalta. Myös uusi liikekeskus tarvitsee uusia asiakkaita. Siksi esim. HOAS asunnot alueella tärkeitä, koska opiskelijat eivät välttämättä omista autoa, jolloin he käyttävät mieluummin alueella olevia lähipalveluja. Yläkiventie 2 Yläkiventie 4 Yläkiventie 5 Pirkko Seppä Matti Toivanen Leo Ekqvist Yläkiventie 8 Myllymatkantie 6 Myllypurontie 22 Marjatta Vallius Liisa Kuittinen Pekka Kinnunen

Kaupunkisuunnittelu. Tarhapuisto. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 16.3.2015 / II päivättyä asemakaavakarttaa nro 002186

Kaupunkisuunnittelu. Tarhapuisto. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 16.3.2015 / II päivättyä asemakaavakarttaa nro 002186 Kaupunkisuunnittelu Tarhapuisto Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 16.3.2015 / II päivättyä asemakaavakarttaa nro 002186 1 Perus- ja tunnistetiedot Tarhapuisto Kaupunginosa 74, Havukoski Asemakaavan

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelu. Tarhapuisto. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 14.9.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002186.

Kaupunkisuunnittelu. Tarhapuisto. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 14.9.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002186. Kaupunkisuunnittelu Tarhapuisto Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 14.9.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002186. 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot: Tarhapuisto Kaupunginosa 74, Havukoski

Lisätiedot

No Asuinpaikka Mitkä ovat mielestäsi Hakametsän alueen positiiviset ominaispiirteet -

No Asuinpaikka Mitkä ovat mielestäsi Hakametsän alueen positiiviset ominaispiirteet - No Asuinpaikka Mitkä ovat mielestäsi Hakametsän alueen positiiviset ominaispiirteet - mikä erottaa sen muista alueista Tampereella? 1 Etelä-Tampere Suomalaisen jääkiekkoilun kehto ja sellaisena se olisi

Lisätiedot

Tampereen Eteläpuiston yhteistyöryhmän vuorovaikutusalustan ensimmäisen kyselyn tulokset 10.6.2015 Akordi Oy

Tampereen Eteläpuiston yhteistyöryhmän vuorovaikutusalustan ensimmäisen kyselyn tulokset 10.6.2015 Akordi Oy Tampereen Eteläpuiston yhteistyöryhmän vuorovaikutusalustan ensimmäisen kyselyn tulokset 10.6.2015 Akordi Oy Kyselun tausta: Eteläpuiston yhteistyöryhmän työn tueksi on perustettu sähköinen vuorovaikutusalusta

Lisätiedot

Sisällysluettelo KIRJALLISESTI SAATU PALAUTE... 3

Sisällysluettelo KIRJALLISESTI SAATU PALAUTE... 3 KESKUSTAVISIO 2014 LUONNOS 11.9.2014 Kooste luonnosvaiheen palautteesta ja vastauksia yleisimmin esitettyihin kysymyksiin/mielipiteisiin Tässä on kooste keskustavisiosta saadusta palautteesta kiitos kaikille

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 19.4.2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002069. Selostusta on tarkistettu 25.10.2010

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 19.4.2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002069. Selostusta on tarkistettu 25.10.2010 VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 19.4.2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002069. Selostusta on tarkistettu 25.10.2010 Erityisasumista,

Lisätiedot

Pähkinärinteen asemakaavamuutos

Pähkinärinteen asemakaavamuutos Vantaa Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto Pähkinärinteen asemakaavamuutos Ilmakuva Vantaan kaupunki 2011. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 20.1.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001515 1.

Lisätiedot

Askiston koulu toivoisi, että pihassa olevaan kiipeilytelineeseen saataisiin vihdoin turvaverkko.

Askiston koulu toivoisi, että pihassa olevaan kiipeilytelineeseen saataisiin vihdoin turvaverkko. 1(46) Askiston koulun aloite Askiston koulu toivoisi, että pihassa olevaan kiipeilytelineeseen saataisiin vihdoin turvaverkko. VASTAUS: Tilalle tulossa uusi kiipeilyteline, joka asennetaan viikolla 36

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI MARTINLAAKSON KEHITYSKUVA NRO 014200 17 MARTINLAAKSO LAUSUNNOT, MIELIPITEET JA VAS- TINEET Kaupunkisuunnittelu/TKA, JRA 19.1.

VANTAAN KAUPUNKI MARTINLAAKSON KEHITYSKUVA NRO 014200 17 MARTINLAAKSO LAUSUNNOT, MIELIPITEET JA VAS- TINEET Kaupunkisuunnittelu/TKA, JRA 19.1. VANTAAN KAUPUNKI MARTINLAAKSON KEHITYSKUVA NRO 014200 17 MARTINLAAKSO LAUSUNNOT, MIELIPITEET JA VAS- TINEET Kaupunkisuunnittelu/TKA, JRA 19.1.2015 Kaupunginhallitus 3.3.2014 päätti asettaa nähtäville 30

Lisätiedot

Kooste kaupunkirakennelautakunnan 19.3.2014 hyväksymästä valmisteluaineistosta saaduista mielipiteistä:

Kooste kaupunkirakennelautakunnan 19.3.2014 hyväksymästä valmisteluaineistosta saaduista mielipiteistä: ASEMAKAAVAN MUUTOS / 340 RÖNÖN MUUTOKSET Kooste kaupunkirakennelautakunnan 19.3.2014 hyväksymästä valmisteluaineistosta saaduista mielipiteistä: 1) LEHDISTÖTIEDOTE 21.3.2014 EI KERROSTALOA RÖNÖÖN! Rönön

Lisätiedot

Tasavertaisuus, Oikeudenmukaisuus, Laillisuus Pispala Visio 2008 Rakennusoikeus -ryhmä

Tasavertaisuus, Oikeudenmukaisuus, Laillisuus Pispala Visio 2008 Rakennusoikeus -ryhmä Pispala Visio 2008 Rakennusoikeus -ryhmä Tasavertaisuus, Oikeudenmukaisuus, Laillisuus Pispala Visio 2008 Rakennusoikeus -ryhmä Näsijärveltä Ilmasta Pyhäjärveltä Julkaisun kokoajat: Antti Ivanoff, Aarne

Lisätiedot

VASTINELUETTELO HÄMEENKYRÖ OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS 10.10.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY TIMO RYSÄ/HEIDI VALKEALAAKSO

VASTINELUETTELO HÄMEENKYRÖ OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS 10.10.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY TIMO RYSÄ/HEIDI VALKEALAAKSO VASTINELUETTELO HÄMEENKYRÖ OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS 10.10.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY TIMO RYSÄ/HEIDI VALKEALAAKSO HÄMEENKYRÖ, OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS ALOITUS- JA VALMISTELUVAIHEESSA

Lisätiedot

Tähän voitte halutessanne kirjoittaa kommentteja keskustaan ja sen kehittämiseen liittyvistä asioista.

Tähän voitte halutessanne kirjoittaa kommentteja keskustaan ja sen kehittämiseen liittyvistä asioista. Tähän voitte halutessanne kirjoittaa kommentteja keskustaan ja sen kehittämiseen liittyvistä asioista. Julkinen liikenne Ahtaassa keskustassa kaikki salon bussit aina yhtäaikaa pysäkillä, 5 kpl. Ajatelkaa,

Lisätiedot

ASUKASKYSELY 2012 LAAKSOLAHDEN ALUEEN KATUJEN KUNNOSTAMISESTA

ASUKASKYSELY 2012 LAAKSOLAHDEN ALUEEN KATUJEN KUNNOSTAMISESTA 1.8.2012 Sivu 1(32) ALUEEN KATUJEN KUNNOSTAMISESTA Laaksolahden huvilayhdistys LHY ry 1.8.2012 Versio 1.0 Etusivu 1.8.2012 Sivu 2(32) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 1. Johdanto 3 2. Yhteenveto 5 3.

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

Tämä raportti esittelee asukkaiden kommentit kaavaluonnokseen.

Tämä raportti esittelee asukkaiden kommentit kaavaluonnokseen. Hyvinkäällä on tehty pitkä prosessi Hangonsillan suunnittelun vuorovaikutuksen kanssa. Ensimmäisessä vaiheessa alueen lähtötilanteesta kerättiin tietoa asukkailta ideakilpailun pohja aineistoksi. Tämän

Lisätiedot

Tampereen Harava kysely 2013. Vapaa sana keskustan kehittämisestä, kaikki vastaukset.

Tampereen Harava kysely 2013. Vapaa sana keskustan kehittämisestä, kaikki vastaukset. 1. Hämeenkatu should be a pedestrian street. At the moment it is polluting, it is busy and dangerous. Tampere would be more visited, more green and beautiful with a pedestrian centric area. Keskustori

Lisätiedot

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen Ympäristölautakunta 23 29.01.2014 Ympäristölautakunta 179 16.09.2014 Ympäristölautakunta 250 12.12.2014 Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen 74/10.02.03.01/2014 Ympäristölautakunta 29.01.2014 23 Kirkonkylää

Lisätiedot

Pihtiputaan keskustan kehittäminen

Pihtiputaan keskustan kehittäminen Pihtiputaan keskustan kehittäminen 1. Pääasiallinen syy saapua keskustaan Vastaajien määrä: 125 2. Pääasiallinen saapumistapa keskustaan Vastaajien määrä: 123 Avoimet vastaukset: 7)jollain muulla potkurilla

Lisätiedot

Manner-Naantalin OYK

Manner-Naantalin OYK Manner-Naantalin OYK FCGgis karttakysely 08-09/2014 22.10.2014 Page 1 Vastausten määrä (n. 2100 kpl) 700 600 500 400 300 200 100 0 22.10.2014 Page 2 Taustakysymykset 2 50 45 Ikäryhmät (n=135) 47 40 35

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS

KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS RUUTANAN ASEMAKAAVA, SAAPPAANPOHJA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 16.6.2015 ASEMAKAAVAN NUMERO 722 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE RUUTANA KORTTELI 7290 7293, ja niihin liittyvät

Lisätiedot

54 Kuitinmäki, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 321803, 22. kaupunginosa Olari, (Kh-Kv-asia)

54 Kuitinmäki, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 321803, 22. kaupunginosa Olari, (Kh-Kv-asia) 175/10.02.03/2013 Kaupunkisuunnittelulautakunta 94 29.5.2013 54 Kuitinmäki, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 321803, 22. kaupunginosa Olari, (Kh-Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Humalistonkadun liikennesuunnitelma pyöräily-yhteyden rakentamiseksi Yliopistonkadun ja Ratapihankadun välillä

Humalistonkadun liikennesuunnitelma pyöräily-yhteyden rakentamiseksi Yliopistonkadun ja Ratapihankadun välillä Ympäristötoimiala 8.12.2014 Kaupunkisuunnittelu 12026-2014 Suunnitteluyksikkö SUUNNITELMASELOSTUS Humalistonkadun liikennesuunnitelma pyöräily-yhteyden rakentamiseksi Yliopistonkadun ja Ratapihankadun

Lisätiedot

MARTINLAAKSON KEHITYSKUVAN KOOTUT KOMMENTIT

MARTINLAAKSON KEHITYSKUVAN KOOTUT KOMMENTIT MARTINLAAKSON KEHITYSKUVAN KOOTUT KOMMENTIT Alla esitetyissä kommenteissa viitataan otsikoittain vastaavien kohtien lyhennelmiin Martinlaakson kehityskuva 2014 nro 014200 dokumenteissa. Kommentit ovat

Lisätiedot

Kauppakeskus Koivukylän keskustaan

Kauppakeskus Koivukylän keskustaan Kaupunkisuunnittelu Kauppakeskus Koivukylän keskustaan Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28.10.2013 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002114 Asemakaavoitus vireille 27.10.2010 Ehdotus kaupunkisuunnittelulautakunta

Lisätiedot

2 Väestönsuojatiloja erillispientalojen suojelutarpeisiin Kaava-alueelle on sijoitettu tilavaraus kolmelle

2 Väestönsuojatiloja erillispientalojen suojelutarpeisiin Kaava-alueelle on sijoitettu tilavaraus kolmelle NASTOLA, ASEMAKAAVA, V092 Kyynäränkannas ja Niemelänniemi Luonnosvaiheen lausunnot ja mielipiteet ja kaavanlaatijan vastineet vastineet korjattu 8.1.2014 päivätyn kaavaehdotuksen mukaan 1. LAUSUNNOT nro

Lisätiedot

Kylväjänkuja 12. Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 1.6.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002269

Kylväjänkuja 12. Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 1.6.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002269 Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto Kylväjänkuja 12 Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 1.6.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002269 1. Perus- ja tunnistetiedot

Lisätiedot

Vantaa Kaupunkisuunnittelu

Vantaa Kaupunkisuunnittelu Vantaa Kaupunkisuunnittelu Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako, joka koskee 27.9.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001781 Askiston liikekeskus, Hirsipuisto, Askistontie 2a - 6c ja Kurkihirsi

Lisätiedot

Kysely syksy 2007. Vastaan lähinnä. Käsitykseni Naantalin keskustasta yleisesti (1-10) Vastausajankohta: Nimi tai nimimerkki. Asuinpaikkani?

Kysely syksy 2007. Vastaan lähinnä. Käsitykseni Naantalin keskustasta yleisesti (1-10) Vastausajankohta: Nimi tai nimimerkki. Asuinpaikkani? Kysely syksy 2007 Vastauksia tuli yhteensä 100 kappaletta. Kysely toteutettiin netissä. Kyselystä tiedotettiin Nasta-lehden jutussa ja kaupungin nettisivujen aloitussivulla. Muutama vastaus tuli puhelimitse

Lisätiedot

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 Haapajärven kaupunki Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 RAKENNEMALLISYNTEESI, RAKENNEMALLISELOSTUS JA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTI SUUNNITELMA Mielipiteet, lausunnot ja vastine ehdotukset Oulussa 17.4.2012

Lisätiedot