Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta"

Transkriptio

1 1/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta varsinaissuomi Lisätietoja antavat Projektipäällikkö Piia Nurmi Turun ammattikorkeakoulu Projektipäällikkö Marko Vattulainen Koneteknologiakeskus Turku Oy egreennet-ympäristöosaamisverkosto on ympäristöliiketoiminnan alueelliseen vahvistamiseen keskittyvä projekti. egreennet pyrkii kokoamaan Varsinais-Suomen alueen ympäristöosaajat ja apua tarvitsevat yritykset yhteen luoden verkoston, josta jokainen verkoston jäsen hyötyy. Projektin tavoitteena on ympäristöosaamiseen pohjautuvan liiketoiminnan lisääminen ja verkostomaisen yhteistyön luominen eri toimijoiden välille. Projektin myötä odotetaan syntyvän uusia innovaatioita ja kannattavaa liiketoimintaa. Proomu järjestää pk-yritysten tarpeisiin räätälöityjä lyhytkestoisia koulutuksia Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Proomun tarkoitus on aktivoida yrityksiä kehittämään osaamistaan ja lisäämään yhteistyötä verkostossaan. Hanke auttaa yrityksiä osaamisen siirtämisessä myös yrityksen sisällä. Proomun tehtävä on myös edistää viranomaisten ja oppilaitosten yrityksille tarjoamien palveluiden tunnettuutta. Proomu on Euroopan sosiaalirahaston osarahoittama hanke. PROTEK Tilastoja ja tunnuslukuja Osaamisella ja laadun kehittämisellä parempaan muutoksenhallintaan on Manner-Suomen ESR-ohjelman valtakunnallinen kehittämisohjelma. EU + valtion rahoituksen kehys on 37 miljoonaa euroa. Kehittämisohjelmassa rahoitettu 50 hanketta (lisäksi alueosiossa 22 hanketta). Seurantatietoja aloittanutta henkilöä lyhytkestoisessa toiminnassa mukana henkilöä tiedotustilaisuuksissa mukana henkilöä mukana yritystä, joista alle 5 hengen yrityksiä 50 % koulutus- ja henkilötyöpäiviä Yhteystiedot Työ- ja elinkeinoministeriö Hankepäällikkö Anna-Mari Jaanu

2 Ympäristöarvot osaksi kilpailukykyä egreennet toi lisätehoja Leipomo Veraisen ympäristöviestintään. Leipomo Veraisella on pitkät perinteet täyden palvelun leipomona. Yritys on kantanut ympäristövastuullisuuden kortta liiketoiminnassaan, tiedostamatta sitä itsekään. Lisääntynyt tietoisuus ympäristöviestinnästä johti ympäristöosaamisverkosto egreennet-projektiin, jonka myötä yrityksen ympäristövastuullisuutta kartoitettiin lisää. Ympäristövastuullisuuteen liittyi tuttuja ja aivan tavallisia asioita. Niistä kertominen ja hyödyntäminen yrityksen viestinnässä vaati osaltamme lisäkannustusta ja sitä projektiin osallistumisen myötä saimme, toteaa myynti- ja markkinointijohtaja Olli Suominen. Päästöt minimiin Tilannekartoitus johti toimenpidesuunnitelmaan, jonka viitoittamaa polkua yritys nyt astelee. Ympäristöosaamisen käytännön tekoja toteutetaan parhaillaan ja niiden tehostamiseen tehdään jatkuvasti töitä. Suominen luettelee innolla projektin aikaansaamia konkreettisia hyötyjä. Olemme vaihtaneet pakkausmateriaaleja ekologisempiin ja ohuempiin, kuljetuksen autokantaa vähäpäästöisempään ja lajittelussa noudatamme tiukkaa ohjeistusta, jota varten saimme tehokkaan koulutuksen. Leipomotuotteiden jakelu ulottuu koko Varsinais-Suomen alueelle ja logistiikkaa on jakeluyhtiön kanssa mietitty mahdollisimman tehokkaaksi päästöjen minimoimiseksi. Ympäristöystävällisyys on Mynämäellä sijaitsevalle yritykselle sydämen asia, sillä kunta on mukana Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeessa. HINKU-kunnat ovat sitoutuneet 80 prosentin päästövähennykseen vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Uusiutuvan energian hyödyntämiseen panostetaan siis täysillä. Ympäristöystävällisyys on aina läsnä kaikessa toiminnassamme, kuten laitehankinnoissa ja uusiutuvan energian hyödyntämisessä. Leipomossa muodostuu Ympäristövastuu näkyy kuluttajalle Leipomo Veraisen ympäristöystävällisissä pakkausmateriaaleissa. 2

3 Leipomo Verainen ponnistaa vahvoista perinteistä, tuotteiden korkeasta laadusta ja ympäristöarvoista. Myynti- ja markkinointijohtaja Olli Suominen on innolla mukana egreennet-ympäristöosaamisverkostossa. paljon hukkaenergiaa ja sen maksimaalinen hyödyntäminen on nyt mietinnässä lämpökeskuksen uudistamisen muodossa, Suominen toteaa. Oikeaa tietoa kuluttajille Leipomo Verainen on vahva toimija kotikunnassaan Mynämäellä. Tuotteiden tuoreuden ohella paikallisuus ja ympäristövastuu ovat merkittävät arvot. Mynämäkeläisessä leipomossa kaikki tuotteet leivotaan omin käsin. Leipomossamme ei liukuhihnaa tunneta ja kaikissa tuotteissa käyttämämme vehnä- ja ruisjauho on sataprosenttisesti suomalaista, Suominen toteaa. Kuluttajien tietoisuus ympäristöasioissa on kasvanut ja se asettaa haasteita myös yrityksille. Veraisen tuotteet tarjoavat kuluttajille vaihtoehdon, jossa elintarvikkeiden terveys, laatu ja vähäinen kuormitus ympäristölle on huomioitu monipuolisesti. Yhteistyö egreennetin kanssa poiki työkaluja arvojen vahvistamista varten ja lisäsi arvokasta verkostoitumista alan muiden toimijoiden kanssa. Projekti on vastannut moniin kysymyksiin, tutustuttanut toisiin yrityksiin ja antanut aihetta ajatella ympäristöasioiden viestintää laajemmin, Suominen summaa. Teksti ja kuvat: milla majander 3

4 Ympäristöosaaminen elinkeinopoliittisesti merkittävää egreennet-ympäristöosaamisverkosto on Varsinais-Suomen ympäristöliiketoiminnan alueelliseen kehittämiseen keskittyvä projekti. Sen tavoitteena on luoda yhteistyöverkosto, joka saattaa yhteen alueen ympäristöosaajat ja alan asiantuntijoiden apua tarvitsevat yritykset. Tarkoituksena ei ole keksiä pyörää uudelleen vaan luoda ja vahvistaa verkostoa, jossa jo olemassa oleva ympäristöosaaminen saadaan tuotua yhteiseksi kaikille. Tavoitteenamme on ennen kaikkea parantaa niiden pk-yritysten kilpailukykyä, joiden toiminnan ydinalue on ympäristöasioissa. Tämän lisäksi ympäristöosaamisverkostosta on aidosti hyötyä aluekehittäjille ja kaikille niille firmoille, jotka kaipaavat lisätietoa aiheesta, kuvailee projektipäällikkö Piia Nurmi. Idea ympäristöliiketoiminnan kehittämisestä sai alkunsa eri korkeakoulujen välillä virinneestä keskustelusta. Projekti polkaistiin käyntiin keväällä Ensimmäinen vaihe koostui tiedonkeruusta, alueellisen verkoston luomisesta ja toimintamallin kehittämisestä. Parhaillaan käynnissä oleva toinen vaihe päästiin aloittamaan kesällä Toisen vaiheen aikana olemme päässeet varsinaisen työn eli yrityskehittämisen kimppuun. Tähän mennessä hankkeen väki on käynyt hieman vajaassa 100 yrityksessä. Näistä noin kymmenen prosentin kanssa on toteutettu liiketoiminnan kehittämissuunnitelma ja noin 30 prosentin kanssa on tehty muuta yhteistyötä. Hankkeen tavoitteet on siis saavutettu hyvin. Haasteena tällaisessa hankkeessa on muun muassa ympäristöliiketoiminnan laajuus. Sitä on eri toimialoilla, eri kokoisissa yrityksissä ja eri kasvuvaiheen firmoissa, Nurmi kertoo. Projektin tärkeimpänä antina Nurmi pitää ympäristöosaamisen näkyväksi tekemistä ja avointa tiedonjakamista. Ympäristöliiketoiminnan kasvattaminen on merkittävä asia alueen elinkeinoelämälle. Siksi ymmärryksen lisääminen alan elinkeinopoliittisen potentiaalin suhteen on alueen kehittäjien keskuudessa äärimmäisen tärkeää. Euroopan sosiaalirahaston ja Turun ammattikorkeakoulun omarahoituksen voimin projektin on määrä jatkua vuoden 2014 loppuun asti. Laaja ympäristöosaamisverkosto jatkaa tämän jälkeen itsenäisenä, alan kehitystä tukevana kumppanuusverkostona. Teksti: nina leppäniemi 4

5 Koulutus on kannattava investointi Asfalttiasemavalmistaja Amomatic Oy:n suunnitteluosaaminen täydentyi Proomu-hankkeen avulla. Toimitusjohtaja Pasi Vuorisen mielestä eteenpäin tahtova ja aikova yritys kouluttaa väkeään. Näin on myös toiminut Paimiossa sijaitseva asfalttiasemavalmistaja Amomatic Oy. Yritys osallistui ensimmäiseen Koneteknologiakeskus Turku Oy:n Proomu-hankkeen lyhytkestoiseen koulutukseen vuonna Tuolloin suunnitteluosaston työntekijöille räätälöity neljän päivän Vertex 3Dsuunnitteluohjelman koulutus niitti kiitosta osallistuneiden keskuudessa ja ennen kaikkea kehitti henkilöstön osaamista. Juuri meille suunniteltu koulutus auttoi meitä siirtymään joustavasti uuden suunnittelujärjestelmän käyttöön. Koulutuksen avulla saimme järjestelmän myös nopeasti käyttöön tuotannossa, Vuorinen toteaa. Yritys mukana räätälöinnissä Proomu avasi ovia tuloksellisten koulutusmahdollisuuksien maailmaan. Koulutusta tarvitaan tilanteissa, joissa ammattitaito ei vastaa muuttuvia olosuhteita tai osaamisen parantamista tarvitaan. Amomatic Oy:ssä tällaisia tilanteita on tunnistettu ja hankkeen ansiosta koulutusta on tuotettu sekä toimihenkilö- Osaamisen kehittäminen pitää suunnittelijan ajan hermolla omalla toimialallaan. Amomatic Oy:n suunnittelija Tuija Nikula sai Proomun koulutuksessa oppia 3D-maailmaan. 5

6 Proomu syventää ammattitaitoa Hankkeen projektipäällikkö Marko Vattulaisen mukaan palaute Proomu-koulutuksiin osallistuneilta yrityksiltä on ollut kauttaaltaan myönteistä. Koulutuksella pääsee aidosti vastaamaan yrityksen todellisiin osaamisen kehittämistarpeisiin eikä koulutusta tarvitse venyttää tarpeettomasti kymmenen päivän mittaiseksi. Myönteinen koulutuskokemus aktivoi yritystä toimimaan niin jatkossakin, Vattulainen toteaa. Koulutusmahdollisuuksia ovat muun muassa robotinohjaukseen, CAD/3D-tekniikoihin ja hitsauksen mekanisointiin liittyvät koulutukset. Proomun koulutustuki lyhytkestoiseen koulutukseen on prosenttia riippuen yrityksen koosta ja koulutuksen sisällöstä. Kun yritys on kiinnostunut koulutuksesta, etsii hanke siihen soveltuvat kouluttajat. Yritys ja projektipäällikkö sopivat räätälöinnistä yhdessä, jotta yritys saa aitoa lisäarvoa toiminnalleen. Hallinnon kiemurat on hoidettu projektipäällikön toimesta ja yritykset ovat saaneet joustavaa ja räätälöityä koulutusta ilman yrityksille aiheutuvaa suurta byrokratiaa, Vattulainen toteaa. Hänen mukaan isommat yritykset osaavat hakeutua koulutuksiin pienempiä toimijoita paremmin. Proomu-hankkeen koulutuksia on järjestetty Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella noin 90, ja niihin on osallistunut lähes 700 työntekijää 136 yritystä. Tyypillinen koulutus on noin kolmen päivän mittainen ja siihen osallistuu viisi ihmistä. Hanke ylitti kaikki sille asetetut tavoitteet vuonna 2012 ja sai jatkoaikaa maaliskuun loppuun 2014 asti. Proomun yrityskäynneillä kartoitetaan myös mitä muuta kehitettävää yrityksen toiminnassa voisi olla. Proomu on ollut auttamassa löytämään insinöörityöntekijöitä yrityksen kehitystehtäviin. Yritykset voivat hyötyä Koneteknologiakeskuksen muista projekteista, joiden avulla on panostettu yrityksen kehittämiseen pienissä tuotekehitysprojekteissa ja selvityksissä, Vattulainen kertoo. kentällä että tuotannon puolella. Tarve myynnin ja markkinoinnin tarpeisiin soveltuvaan sähköiseen toimintajärjestelmään on toimitusjohtaja Vuorisen mukaan tunnistettu jo hyvän aikaa sitten. Proomu-hanke vastasi tähänkin tarpeeseen. Toiminnanohjauskoulutuksen ansiosta pystymme entistä tehostetumpaan ja tarkempaan työhön, toteaa yrityksen talousjohtaja Kimmo Lähti. Proomu on tehnyt koulutuksen organisoinnin yritykselle helpoksi. Työnantajan näkökulmasta tärkeää on se, että yritys saa itse olla suunnittelemassa ja määrittelemässä koulutuksen antia. Näin työnantajalle arvokas aika tulee koulutuksessa hyödynnetyksi mahdollisimman tehokkaasti, määrittelee Vuorinen. Yhteistyö Proomun kanssa tulee jatkumaan, sillä yrityksessä ollaan Vuorisen mukaan oltu tyytyväisiä sekä itse räätälöinteihin että koulutusten antiin. Vaivatonta ja hyödyllistä Amomatic Oy suunnittelee, valmistaa ja toimittaa asiakkaille moduulirakenteisia asfalttiasemia ja niiden osia avaimet käteen -periaatteella. Suunnitteluosastolla kouluttautumistarpeen synnytti siirtyminen 6

7 Esimerkkejä koulutusmahdollisuuksista 3D-maailmaan. Suunnittelijana työskentelevä Tuija Nikula koordinoi koulutusta yhdessä Proomun projektipäällikkö Marko Vattulaisen kanssa. Kolmekymmentä vuotta alalla työskennellyt Nikula pitää osaamisen kehittämistä erittäin merkittävänä. Tarve monenlaiselle kouluttautumiselle ei tulevaisuudessakaan vähene. Joka päivä oppii uutta. Vertex 3D-koulutuksen opit oli sujuvasti hyödynnettävissä käytännön työhön, Nikula toteaa. Työntekijät saavat koulutuksesta suurimman mahdollisen hyödyn, kun kouluttaja tietää etukäteen ongelmasta, johon koulutuksessa toivotaan ratkaisua. Myös se, että koulutusta tarjoava taho puhuu Robotinohjauskoulutus Heidenhein-ohjelmointikoulutus Jauhekaarihitsauskoulutus SolidWorks- ja AutoCad Inventor -kurssit Erilaiset suunnittelukoulutukset Mastecam ja muut työstöohjelmat Konepiirustusten lukeminen ja ymmärtäminen Räätälöity hitsauskoulutus yrityksen työntekijöiden kanssa samaa kieltä, on tehnyt koulutuksen sisällön suunnittelusta vaivatonta, kiittelee Nikula projektipäällikön ja työntekijöiden välistä vuoropuhelua. Teksti ja kuvat: milla majander Asfalttiasemia valmistetaan Amomatic Oy:n konepajalla Paimiossa. Toimitusjohtaja Pasi Vuorisen (oik.) mielestä Proomun projektipäällikkö Marko Vattulaisen yritykselle räätälöimien koulutusten oppeja on siirtynyt käytännön työhön. 7

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 11/2012 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta keskisuomi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Susanne Forsberg susanne.forsberg@jao.fi +358 40 341 5146 www.yritystentaitava.fi

Lisätiedot

Jenni Suominen, Essi Hillgren & Piia Nurmi (toim.) Ympäristöliiketoimintaa pk-yritysten kanssa

Jenni Suominen, Essi Hillgren & Piia Nurmi (toim.) Ympäristöliiketoimintaa pk-yritysten kanssa Jenni Suominen, Essi Hillgren & Piia Nurmi (toim.) Ympäristöliiketoimintaa pk-yritysten kanssa SISÄLTÖ ESIPUHE Piia Nurmi KATSAUS YMPÄRISTÖLIIKETOIMINTAAN SUOMESSA Piia Nurmi, Riikka Leskinen, Jaani Kuusela

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 4/2012 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta ETELÄpohjanmaa Lisätietoja antavat Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Projektipäällikkö Heikki Hurrila

Lisätiedot

Idea Kainuusta. Euroja. kehittyville yrityksille. Yhteistyöllä uusia asiakkaita. Marraskuu 2011. Julkinen tiedote - Jaetaan jokaiseen talouteen.

Idea Kainuusta. Euroja. kehittyville yrityksille. Yhteistyöllä uusia asiakkaita. Marraskuu 2011. Julkinen tiedote - Jaetaan jokaiseen talouteen. Idea Kainuusta Marraskuu 2011 4 Euroja 6 kehittyville yrityksille Yhteistyöllä uusia asiakkaita Julkinen tiedote - Jaetaan jokaiseen talouteen. 2 Idea Kainuusta 3 Vaikka yritysten suhdannekuva on kesän

Lisätiedot

HynäPro 2008 2011. räätälöityjä palveluja pirkanmaalaisille teknologia-alan pk-yrityksille

HynäPro 2008 2011. räätälöityjä palveluja pirkanmaalaisille teknologia-alan pk-yrityksille HynäPro 2008 2011 räätälöityjä palveluja pirkanmaalaisille teknologia-alan pk-yrityksille SISÄLTÖ Hanke HynäPro 2008 2011 kehitti räätälöidysti koko yritystä 4 Projektipäällikön puheenvuoro Kehittämispalveluita

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA:

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: amicase Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: Osaamisen johtaminen Asiantuntijana Leenamaija Otala Amiedun kielenopetukselle tunnustusta Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille amicase pääkirjoitus amicase

Lisätiedot

ESR tekee tulevaisuutta - hyviä käytäntöjä

ESR tekee tulevaisuutta - hyviä käytäntöjä ESR tekee tulevaisuutta - hyviä käytäntöjä ESR edistää työllisyyttä ja osaamista Tämä esite kertoo Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittamasta toiminnasta Suomessa. Esimerkit kuvaavat sitä, miten

Lisätiedot

Vaikuttamis suunnitelma 2011. www.centralfinlandchamber.fi

Vaikuttamis suunnitelma 2011. www.centralfinlandchamber.fi Vaikuttamis suunnitelma 2011 www.centralfinlandchamber.fi 1 puheenjohtajalta Kilpailukyky syntyy yritysten kautta K ilpailukyky syntyy siellä, missä yritykset ovat eli alueilla, sanoo Keskuskauppakamarin

Lisätiedot

ELINVOIMAA HYVINVOINTIYRITYKSILLE

ELINVOIMAA HYVINVOINTIYRITYKSILLE ELINVOIMAA HYVINVOINTIYRITYKSILLE Hyvis-hankkeessa kerättiin tietoa hyvinvointialan yrityksistä ja niiden tarpeista. Tätä tietoa tarvitaan tulevien toimien kehittämisessä. 2 Elinvoimaa hyvinvointiyrityksille

Lisätiedot

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Mikä on EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu? Elinkeinoelämän keskusliitto EK selvittää vuosittain jäsenyritystensä työvoima-

Lisätiedot

Motivoitunut henkilöstö ja osaava johto avaimena menestykseen

Motivoitunut henkilöstö ja osaava johto avaimena menestykseen Motivoitunut henkilöstö ja osaava johto avaimena menestykseen Tässä materiaalissa asiakkaamme kertovat, kuinka he varmistavat yrityksen menestyksen huolehtimalla henkilöstönsä tyytyväisyydestä ja sitoutuneisuudesta.

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus

TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus Helsingin yliopisto Koulutus ja kehittämiskeskus Palmenia suunnittelija, YTM Anna

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

Sammon taonnasta Pohjolan pitoihin

Sammon taonnasta Pohjolan pitoihin GRAFiT-hanke / Kokoava selvitys ARMILIISA PAKARINEN PERTTI KIURU ILONA PITKÄNEN CHRISTIAN PELTONEN PETRI PARVINEN JARI HANDELBERG (TOIM.) Sammon taonnasta Pohjolan pitoihin Osaamisen kehittämistä painoalalla

Lisätiedot

MERCURIUS. GoodMood. Liikelaitosmallilla parannetaan tehokkuutta Turunmaan sairaalassa. Umpihangesta kansainvälisille kentille

MERCURIUS. GoodMood. Liikelaitosmallilla parannetaan tehokkuutta Turunmaan sairaalassa. Umpihangesta kansainvälisille kentille TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI MERCURIUS Liikelaitosmallilla parannetaan tehokkuutta Turunmaan sairaalassa GoodMood Umpihangesta kansainvälisille kentille P ÄÄKIRJOITUS Turun kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Sisältö. 1.7.2011-31.8.2014 EDGE Pirkanmaa -hankkeen. Hankkeen projektipäälliköt:

Sisältö. 1.7.2011-31.8.2014 EDGE Pirkanmaa -hankkeen. Hankkeen projektipäälliköt: Alkusanat Sisältö Alkusanat 3 Leppäkosken Sähkö Oy 4 FennoSteel Oy 6 Kalajalostamo V. Hukkanen Oy 8 Levorannan Autoliike Oy 10 Levorannan Autoliike Oy 10 Kosteuskartoittajan koulutus 12 Sammallammas 14

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

HyNästä plussaa. - yhteistyöstä voimaa metallialan pk-yritysten suunnitelmalliseen kehittämiseen

HyNästä plussaa. - yhteistyöstä voimaa metallialan pk-yritysten suunnitelmalliseen kehittämiseen HyNästä plussaa - yhteistyöstä voimaa metallialan pk-yritysten suunnitelmalliseen kehittämiseen 1 2 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...5 KEHITTÄMISKUMPPANUUS VASTASI TYÖYHTEISÖJEN TARPEISIIN...6 HYNÄ - TUOTTAVUUTTA

Lisätiedot

FOKUSOIMALLA KASVUA JA KANNATTAVUUTTA

FOKUSOIMALLA KASVUA JA KANNATTAVUUTTA FOKUSOIMALLA KASVUA JA KANNATTAVUUTTA sparraajan opas yrittäjälle Petteri Huvio, Niku Oravainen, Pekka Krook, Helena Pekkarinen toimittanut Jussi Förbom Luovan Suomen julkaisuja 10 Luova Suomi / Diges

Lisätiedot

Ajankohtaista yrityksille s. 3-5. Osaamista ja yhteistyötä s. 4-5. Find IT Link IT PIKIT s.12-13. Tulevaisuuden tekijöitä s. 14-15

Ajankohtaista yrityksille s. 3-5. Osaamista ja yhteistyötä s. 4-5. Find IT Link IT PIKIT s.12-13. Tulevaisuuden tekijöitä s. 14-15 YRITYSSALO OY:N ASIAKASLEHTI HELMIKUU 2011 Kuva: Salon kaupunki Arto Mäkinen Innovaatioita Salosta 1960-2010 Ajankohtaista yrityksille s. 3-5 Osaamista ja yhteistyötä s. 4-5 Find IT Link IT PIKIT s.12-13

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

käyttöön TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta JUTTUTYYPPI

käyttöön TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta JUTTUTYYPPI JUTTUTYYPPI käyttöön OSATYÖKYKYISTEN TYÖLLISTYMISEN ERIKOISLEHTI 1/2015 TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta KYVYT KÄYTTÖÖN 1/2015 PÄÄKIRJOITUS Marjatta

Lisätiedot

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Airport Concepts Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Hanke vie kotimaista lentokenttäosaamista maailmalle. Missio: tehdä lentokentistä parempia yhdistämällä

Lisätiedot

Lappilaiset sähköisen liiketoiminnan aallonharjalla

Lappilaiset sähköisen liiketoiminnan aallonharjalla Lappilaiset sähköisen liiketoiminnan aallonharjalla Uusia mahdollisuuksia ammatilliseen opetus- ja kehittämistyöhön Päivi Hanni-Vaara, Outi Kähkönen ja Minttu Merivirta 2012 rovaniemen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä Loppuraportti: TAIVEX -vientivalmennus 2009-2011 TAIVEXIN TOTEUTUKSESTA VASTASIVAT

Lisätiedot

INNOSUOMI TIEDOTUSLEHTI 1/2006

INNOSUOMI TIEDOTUSLEHTI 1/2006 INNOSUOMI TIEDOTUSLEHTI 1/2006 PALVELUINNOVAATIOT Kaukaa viisas kehittää palveluita Pirkanmaalla yritykset oppivat toistensa kokemuksista Kaakkois-Suomessa kehitetään palvelukonsepteja metsäteollisuudelle

Lisätiedot

Uusi ulkoasu. 4 Yritysneuvoja on moniosaaja. 15 Konkretiaa kasvuyrittäjyyden kehittämiseksi. 16 Fast Track tarjoaa suoran tien tutkintoon. www.syo.

Uusi ulkoasu. 4 Yritysneuvoja on moniosaaja. 15 Konkretiaa kasvuyrittäjyyden kehittämiseksi. 16 Fast Track tarjoaa suoran tien tutkintoon. www.syo. 2014 Uusi ulkoasu 4 Yritysneuvoja on moniosaaja 15 Konkretiaa kasvuyrittäjyyden kehittämiseksi 16 Fast Track tarjoaa suoran tien tutkintoon www.syo.fi Sisältö PÄÄKIRJOITUS: Kasvuyrittäjyyttä tukemassa

Lisätiedot

TYÖ ELÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut

TYÖ ELÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut TYÖ ELÄ MÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut TYÖLLISYYDENHOIDON PALVELUYKSIKKÖ Työnantaja! Nyt kannattaa työllistää! Tampereen kaupungin työllisyydenhoidon palveluyksikkö tarjoaa työnantajalle maksuttoman

Lisätiedot

news SATAKUNTALAISKOULUTUS KIINNOSTI HELSINGINHERROJA

news SATAKUNTALAISKOULUTUS KIINNOSTI HELSINGINHERROJA news PROTEK-PROJEKTIN TIEDOTUSLEHTI NRO 1 JOULUKUU 2010 PROTEK-PROJEKTIN TIEDOTUSLEHTI NRO 2 LOKAKUU 2013 SATAKUNTALAISKOULUTUS KIINNOSTI HELSINGINHERROJA todellista käytännön ammattioppia oikeissa tilanteissa

Lisätiedot