Khall Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetty tilinpäätös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Khall 30.3.2015 60. Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetty tilinpäätös"

Transkriptio

1 Khall Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetty tilinpäätös

2 Sisältö TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä ympäristötekijät Sisäinen valvonta Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja -menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Keskeiset liitetiedot Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet TOTEUTUMISVERTAILU Tavoitteiden toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen Tehtäväalue: Vaalitoimi Tehtäväalue: Yleishallinto ja talous Tehtäväalue: Elinkeinotoimi Tehtäväalue: Perusturvan hallinto Tehtäväalue: Sosiaalipalvelut Tehtäväalue: Toimeentuloturva Tehtäväalue: Terveydenhuolto Tehtäväalue: Varhaiskasvatus ja kunnan oma koulutoimi Tehtäväalue: Ammatti- ja aikuisopetus Tehtäväalue: Joukkoliikenne Tehtäväalue: Vapaa-aikatoimi Tehtäväalue: Kirjasto- ja kulttuuritoimi Tehtäväalue: Tekninen toimi Tehtäväalue: Kiinteistötoimi ja yleiset alueet Tehtäväalue: Tieasiat ja liikenneväylät Tehtäväalue: Vesi- ja viemärilaitos Tehtäväalue: Jätehuolto Tehtäväalue: Metsätilat Tehtäväalue: Rakennustarkastus ja ympäristötoimi Tehtäväalue: Kaavoitus ja mittaus Tehtäväalue: Kiinteistöt, uimahalli ja yleiset alueet sekä ruokahuolto ja siivous Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernilaskelmat LIITETIEDOT VESILAITOSLASKELMAT ALLEKIRJOITUKSET Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista

3 TOIMINTAKERTOMUS 1. Kunnanjohtajan katsaus Vuosi 2014 oli erilainen vuosi. Kunnallinen valmistelukoneisto lähes hukkui ministeriöiden lausuntopyyntöihin erilaisista lakiuudistuksista, joista monikaan ei tarjonnut kovin paljon hyvää kunnan asukkaiden palvelujen saatavuudelle, niiden rahoitukselle tai asukkaiden vaikutusmahdollisuudelle. Isokyrö oli mukana sekä Seinäjoen että Vaasan seudun erityisessä yhdistymisselvityksessä, joiden lopputuloksiin kunnat ottavat kantaa vuoden 2015 kevään ja kesän aikana. Isokyrö on ollut koko ajan mukana myös Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen käsittävissä sote-alueen selvityksissä. Tältä osin työ jatkuu seuraavan eduskunnan aikana, kun valtakunnalliset ratkaisut on tehty. Kuntaliitosselvitysten paras anti lienee ollut se, että kuntien kesken tehtiin aika perusteellisiakin vertailuja kustannustasoista, joilla palveluja tuotetaan. Isokyrö selvisi molemmissa selvityksissä mitalisijoille. Isonkyrön kunnan talousarvion vuosikate oli valmiiksi miinuksella ja alijäämä 1,4 milj. euroa, jonka vuoksi talouden tasapainotuksen valmistelu ja toteutuskin aloitettiin heti alkuvuodesta. Kokoon saatiin vuositasolla lähes miljoona euroa. Henkilöstö ja luottamushenkilöt tekivät intensiivistä työtä tehokkaiden tuotantotapojen löytämiseksi. Selvää palvelujen karsimistakin jouduttiin tekemään. Kuntalaisilta tuli yhteensä noin 300 sopeuttamisesitystä. Ratkaisuja tehtiin mm. esikoulujärjestelyissä, sivistystoimen johtamisessa siirtymällä yhtenäiskoulujärjestelmään sekä ottamalla osa psykiatrian palveluista sairaanhoitopiiriltä omaksi tuotannoksi. Yhtään henkilöä ei irtisanottu muutosten vuoksi. Kyrönmaan lukion liikuntapainotteinen linja aloitti syksyllä 2014 ja sai heti hyvän suosion. Nopeasti toteutetut muutokset palvelutuotannossa, ulkoa ostettujen palvelujen kustannusten pienentyminen sekä odotettua parempi tulokehitys johtivat siihen, että vuoden 2014 vuosikatteeksi muodostui lopulta euroa ja ylijäämää kertyi euroa. Kumulatiivinen ylijäämä oli vuoden lopussa euroa eli euroa/asukas. Velkamäärä oli vuoden lopussa euroa/asukas. Kunnan toimintakate parani edellisestä vuodesta euroa. Nettoinvestoinnit olivat euroa. Investointien tulorahoitusprosentti oli 169. Tilinpäätösluvut ovat varsin hyviä. Edelleen jatkuvan taantuman tuoma veropohjan heikkeneminen ja toisaalta menojen kasvu, tulevat valtionosuusleikkaukset sekä erityisesti sotejärjestelmän ja sen rahoituksen toteutus tuovat kunnan taloudelle lähivuosina merkittäviä uhkatekijöitä, joihin on varauduttava. Taantuman myötä kunnan työttömyysaste jatkoi kasvua ja asuntorakentaminen oli vähäistä, johon vaikutti varmasti osittain myös käynnissä olleen kuntauudistuksen tuoma epävarmuus alueen kehityksestä. Vuodesta 2014 kiittäen Eino Toivola Kunnanjohtaja 2

4 2. Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Isonkyrön kunnan luottamushenkilöorganisaatiokaavio: KUNNANVALTUUSTO Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Jaostot Toimikunnat Keskusvaalilautakunta Perusturvalautakunta Sivistyslautakunta Vapaa-aikalautakunta Johtokunnat Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Tukipalvelulautakunta 3

5 Kunnallisvaalien 2012 tuloksena valittu kunnanvaltuusto ja muut toimielimet: Kunnanvaltuusto; 6 kokousta, 45 :ää / Läsnä kokouksissa (KESK 13, KOK 7, SDP 3, PS 3, KD 1) Varavaltuutetut: Pj Heinilä Miko 6/6 SUOMEN KESKUSTA I Vpj Antila Ari 5/6 1. Kauppinen Pentti 4/6 II Vpj Rinta Jaakko 6/6 2. Hauta Veli-Matti 3. Uusi-Viitala Henri J Alanen Ulla 6/6 4. Maunuksela Ari J Hahtola Sami 6/6 5. Taijala Beata 1/6 J Jokinen Tero 2/6 6. Rinta-Korkeamäki Paula 1/6 J Kallio Terttu 5/6 7. Hakamaa Jukka J Karhu Timo 6/6 8. Riihiaho Christina J Killinen Esa 5/6 9. Varpula Tapani J Kujala Ossi 2/6 10.Annala Juha J Kuusikko Erkki 5/6 11.Niemi Harri J Laine Tommi 6/6 12.Valtari Ville J Loukola Eeva 5/6 13.Heinonen Maria J Myllyniemi Hanna 6/6 KANSALLINEN KOKOOMUS J Mäkynen Jouni 6/6 1. Viljanmaa Pirkko 6/6 J Nikula Sami 5/6 2. Korvola Juha 2/6 J Perttilä Johanna 5/6 3. Leskelä Juhani 2/6 J Pollari Väinö 5/6 4. Lae Juha J Pukkinen Jaakko 5/6 5. Savinainen Juha J Saari Raija 5/6 6. Ventä Martti J Saikkonen Ville 5/6 7. Perttilä Elina J Sivula Tony 3/6 SUOMEN SOS.DEM.PUOLUE J Takala Tiina-Maria 4/6 1. Mäkinen Marjo J Talso Johanna 5/6 2. Perkiö Nina 3/6 J Tuuri-Tammela Helena 4/6 3. Karhu Jarkko J Vaismaa Marko 4/6 SUOMEN KRIST.DEMOKRAATIT J Yliviitala Johanna 5/6 1. Petäjä Esko 1/6 2. Seppänen Tiina PERUSSUOMALAISET 1. Varo Raili 5/6 2. Moilanen Jukka 3. Sepänmäki Veli-Pekka Kunnanhallitus; 18 kokousta, 186 :ää (KESK 5, KOK 3, SDP 1, PS 1) Henkilökohtainen varajäsen Pj Pukkinen Jaakko 18/18 Heinonen Esa-Matias I Vpj Tuuri-Tammela Helena 14/18 Kallio Terttu 3/18 II Vpj Kuusikko Erkki 17/18 Perkiö Simo 1/18 J Hahtola Sami 18/18 Saikkonen Ville J Jokinen Tero 13/18 Varo Raili 3/18 J Kauppinen Pentti 14/18 Laine Tommi 2/18 J Mäkynen Jouni 18/18 Hakamaa Jukka J Perttilä Elina 16/18 Myllyniemi Hanna 1/18 J Rinta-Korkeamäki Paula 16/18 Raunio Heli 1/18 J Viljanmaa Pirkko 16/18 Leskelä Juhani 2/18 4

6 Suhteellisten vaalien vaalilautakunta Henkilökohtainen varajäsen Pj Yliviitala Johanna Mäkynen Jouni Vpj Perttilä Johanna Kujala Ossi J Nikula Sami Saari Raija Tarkastuslautakunta; 10 kokousta, 54 :ää Henkilökohtainen varajäsen Pj Loukola Eeva 10/10 Komsi Mika Vpj Karhu Timo 10/10 Ala-Reini Marjo J Lehto Tarja-Riitta 10/10 Kujala Heikki 1/10 J Ojala Heikki ( asti) 8/10 Hannuksela Hanna 2/10 J Killinen Esa ( alkaen) Keskusvaalilautakunta; 2 kokousta, 17 :ää Varajäsenet Pj Killinen Eija 2/2 1. Lehtiö Hannu 1/2 Vpj Uusihaka Arto 2/2 2. Koutila Jouni 1/2 J Welling Yrjö 2/2 3. Korvola Marja-Leena J Varo Aarne 1/2 4. Peltorinta-Mäkelä Tarja J Korvola Anna-Maija 1/2 5. Näsman Merja Perusturvalautakunta; 7 kokousta, 88 :ää Henkilökohtainen varajäsen Pj Perttilä Johanna 6/7 Lehtonen Jussi 1/7 Vpj Yli-Viitala Johanna 4/7 Ahoketo Päivi 1/7 J Markkula Jarmo 0/7 Pollari Väinö 6/7 J Ahola Ari-Pekka 7/7 Ritola Matti J Heinonen Maria 5/7 Rinta-Jaskari Irma 1/7 J Mäkelä Timo 6/7 Uusihaka Arto J Mäkinen Marjo 3/7 Perkiö Nina 3/7 J Laine Sami 7/7 Takala Tiina-Maria Sivistyslautakunta; 7 kokousta, 83 :ää Henkilökohtainen varajäsen Pj Alanen Ulla 7/7 Jacklin Elina Vpj Myllyniemi Hanna 7/7 Tiitinen Ullamaija J Kultti Pekka 3/7 Punkari Olli 1/7 J Niemi Harri 7/7 Perttu Pasi J Nurminen Maria 6/7 Sundvall Pauliina J Korvola Juha 6/7 Lehtonen Martti 1/7 J Nikula Sami 5/7 Lammi Niina J Varo Raili 7/7 Sepänmäki Veli-Pekka 5

7 Vapaa-aikalautakunta; 7 kokousta, 61 :ää Henkilökohtainen varajäsen Pj Kallio Terttu 7/7 Killinen Eija Vpj Talso Johanna 7/7 Yanakieva Korneliya J Uusi-Viitala Henri 2/7 Pollari Väinö 2/7 J Hakamaa Jukka 4/7 Laine Jani J Kaartinen Marjo 5/7 Rantala Sinikka J Niemi Juho 5/7 Lehtimäki Kai 1/7 J Perkiö Nina 7/7 Arjovuo Eino 1/7 J Moilanen Jukka 1/7 Takala Tiina-Maria 1/7 Tekninen lautakunta; 6 kokousta, 54 :ää Henkilökohtainen varajäsen Pj Saikkonen Ville 6/6 Mäki-Saari Juhana Vpj Rajala Marianne 4/6 Laine Sami J Varpula Tapani 6/6 Annala Juha J Riihiaho Christina 2/6 Uimonen Minna J Taijala Beata 6/6 Kniivilä Soili J Kujala Ossi 2/6 Rintamäki Tapio J Rajamäki Sirkku 6/6 Tiilikka Kaisa J Karhu Jarkko 4/6 Kuusikko Liisa 1/6 Tukipalvelulautakunta; 6 kokousta, 37 :ää Henkilökohtainen varajäsen Pj Sivula Tony 4/6 Knuuttila Liisa Vpj Killinen Esa 6/6 Hauta Veli-Matti J Rantala Eila 5/6 Heinonen Maria 1/6 J Raunio Heli 6/6 Viitaluoma Mari J Petäjä Esko 5/6 Komsi Mika J Lae Juha 5/6 Viljanmaa Pirkko J Saari Raija 5/6 Perkiö Simo 1/6 J Takala Tiina-Maria 3/6 Laine Sami 2/6 Ympäristölautakunta; 8 kokousta, 89 :ää Henkilökohtainen varajäsen Pj Heinonen Esa-Matias 8/8 Ventä Martti Vpj Laine Tommi 5/8 Pollari Väinö 2/8 J Lehtiö Hannu 8/8 Keko Matti J Eerola Kaisa 3/8 Rantala Eila 1/8 J Hakamaa Sari 6/8 Kauppinen Eeva-Leena 1/8 J Hakola Erja 6/8 Knuuttila Lea J Kuusikko Liisa 7/8 Sillanpää Jari J Karhu Henry 8/8 Saarinen Minna 6

8 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto; 3 kokousta, 20 :ää Henkilökohtainen varajäsen Pj Kuusikko Erkki 3/3 Saari Raija Vpj Tuuri-Tammela Helena 2/3 Rinta-Korkeamäki Paula 1/3 J Heinilä Miko 1/3 Hahtola Sami J Rinta Jaakko 3/3 Kauppinen Pentti J Viljanmaa Pirkko 3/3 Perttilä Elina J Rajala Marianne 0/3 Vaismaa Marko 3/3 Henkilöstötoimikunta; 1 kokous, 4 :ää Pj Toivola Eino 1/1 J Järvi-Laturi Jaana 1/1 J Pukkinen Jaakko 1/1 J Tuuri-Tammela Helena 1/1 Korjausavustustoimikunta; 1 kokous 5 :ää Pj Hahtola Sami 1/1 J Jokinen Tero 1/1 J Rajamäki Sirkku 1/1 Lisäksi kouluilla oli johtokunnat vuoden 2014 loppuun saakka. 7

9 Isonkyrön kunnan palvelualueet ja osastopäälliköt: KUNNANJOHTAJA ELINKEINO- PALVELUT Kunnanjohtaja HALLINTO- PALVELUT Hallintojohtaja PERUS- TURVA- PALVELUT Perusturvajohtaja SIVISTYS- PALVELUT Sivistystoimenjohtaja TEKNISET PALVELUT Tekninen johtaja Yleishallinto Taloushallinto Tietohallinto Yhteispalvelu Terveydenhuolto Sosiaalipalvelut Toimeentuloturva Varhaiskasvatus Peruskoulu Lukio Vapaa-aika Vesi- ja viemärilaitos Tieasiat Kaavoitus Rakennustarkastus Tukipalvelu Kunnanjohtaja: Eino Toivola Hallintojohtaja: Jaana Järvi-Laturi Perusturvajohtaja: Merja Latvala Sivistystoimenjohtaja: Raija Leikola saakka, vs. Soili Kniivilä saakka Tekninen johtaja: Juha Försti Kunnan toiminta on jaettu osastoihin. Osastot on jaettu tehtäväalueisiin ja edelleen tulosyksiköihin, joissa on kustannuspaikkoja. Kustannuspaikka on yksittäisen palvelutoiminnan tai kohteen nimi ja numero. Kunnan taloutta ja rahavirtoja ohjataan ja talouden toteutumaa seurataan tehtäväalueittain, tulosyksiköittäin ja edelleen kustannuspaikoittain. 8

10 3. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Koko maan kehitys vuonna 2014 Bruttokansantuotteen volyymi supistui 0,1 prosenttia Suomessa vuonna 2014 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan. Seuraavissa kaaviossa esitetään bruttokansantuotteen volyymin muutos Suomessa aiempina vuosina. Kansantalouden tuotantoa kuvaava bruttokansantuote oli viime vuonna 204 miljardia euroa. Kansantalouden tuloja kuvaava kansantulo supistui reaalisesti 0,5 prosenttia. Kansantalouden kysyntää vähensi viime vuonna erityisesti yksityisten investointien ja viennin supistuminen. Yksityiset investoinnit vähenivät 6,5 prosenttia, mutta julkiset investoinnit kasvoivat 0,6 prosenttia. Yksityisen kulutuksen volyymi väheni 0,2 prosenttia, mutta julkinen kulutus kasvoi 0,2 prosenttia. Viennin volyymi väheni 0,4 prosenttia ja tuonnin volyymi 1,4 prosenttia. Julkisyhteisöjen rahoitusasema eli nettoluotonanto oli kuudetta vuotta peräkkäin alijäämäinen, 7 miljardia euroa. Edellisenä vuonna alijäämä oli 5,1 miljardia euroa. Alijäämä oli 3,4 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen, mikä ylittää EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisen 3 prosentin kynnysarvon, ensimmäistä kertaa vuoden 1996 jälkeen. Tilastokeskus julkistaa EU:n komissiolle toimitettavat alijäämä- ja velkatiedot Siinä yhteydessä nyt julkaistut alijäämätiedot voivat tarkentua. Valtionhallinnon alijäämä oli 8 miljardia euroa, kun se edellisenä vuonna oli 7,4 miljardia euroa. Alijäämän kasvuun vaikutti eniten yhteisöveroprosentin alentaminen. Kuntien ja kuntayhtymien alijäämä kasvoi ennakkotietojen mukaan 1,9 miljardiin euroon, kun se edellisenä vuonna oli 1,5 miljardia euroa. Työeläkelaitosten ylijäämä pieneni 3,7 miljardista eurosta 3,5 miljardiin. Ylijäämään ei lasketa mukaan sijoitusten arvonmuutoksia. Muut sosiaaliturvarahastot olivat 0,6 miljardia eu- 9

11 roa alijäämäisiä lähinnä kasvaneiden työttömyysmenojen takia. Edellisenä vuonna niiden talous oli tasapainossa. Kotitalouksien reaalitulot supistuivat kolmatta vuotta. Käytettävissä oleva nettotulo väheni reaalisesti 1,1 prosenttia. Kotitalouksien oikaistu reaalitulo supistui 0,7 prosenttia. Siihen luetaan mukaan myös hyvinvointipalvelut eli julkisyhteisöjen ja järjestöjen kotitalouksien hyväksi tuottamat yksilölliset palvelut kuten koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut. Palkkatulot kasvoivat nimellisesti 0,6 prosenttia. Sen sijaan sosiaalietuudet kasvoivat 4,5 prosenttia muun muassa eläkeläisten ja työttömien lukumäärän kasvun takia. Omaisuus- ja yrittäjätulot kasvoivat 0,9 prosenttia. Kotitalouksien maksamat välittömät verot kasvoivat 5,8 prosenttia eli selvästi enemmän kuin tulot. Kulutusmenot kasvoivat nimellisesti 1,4 prosenttia, mutta investoinnit supistuivat 5,2 prosenttia, koska uudisrakentaminen väheni. (Tilastokeskuksen julkaisu ) Työllisiä oli vuonna 2014 keskimäärin , mikä oli vähemmän kuin vuonna Vuoden 2014 työllisyysaste oli 67,4 prosenttia, kun se vuonna 2013 oli 68,5 prosenttia. Vuoden 2014 työttömyysaste oli 8,8 prosenttia. Vuoden 2013 työttömyysaste oli 8,2 prosenttia ja vuonna 2012 se oli 7,7 prosenttia. Työttömiä oli vuonna 2014 keskimäärin henkeä, mikä oli enemmän kuin vuonna (Tilastokeskuksen julkaisu ) Kuntien taloudellinen tilanne Tilastokeskus on kerännyt ennakkotietoja Manner-Suomen 304 kunnalta ja 146 kuntayhtymältä kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilastoa varten. Ennakkotietojen perusteella on koottu seuraavat kuntien taloudellista tilannetta koskevat tiedot vuodelta Tiedot ovat ennakollisia ja ne tarkentuvat tilinpäätösten valmistuessa. Kuntien toimintakatteet heikkenivät edellisvuotta vähemmän, vain 1,5 prosenttia toimintakulujen kasvun hidastumisen ansiosta. Kuntien verorahoituksen eli valtionosuuksien ja verotulojen kasvu hidastui edellisvuodesta 1,4 prosenttiin. Kuntien valtionosuuksien kasvu taittui, sillä ne pienenivät 105 miljoonalla eurolla edellisvuodesta. Verotulojen 516 miljoonan euron kasvu piti silti verorahoituksen kehityksen lievästi positiivisena. Verotulojen kasvu oli kuitenkin huomattavasti pienempää kuin edellisenä vuonna, jolloin se oli 1,3 miljardia euroa. Kunnista ainoastaan 14 arvioi vuosikatteen jäävän negatiiviseksi vuonna 2014, kun edellisvuoden tilinpäätöstietojen mukaan vuosikate oli negatiivinen 28 kunnalla. Kokonaisuudessaan vuosikatteet heikkenivät kuitenkin 1,6 prosentilla. Kuntien yhteenlaskettu lainakanta oli vuoden 2014 lopussa 14,9 miljardia euroa. Lainakanta kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 1,1 miljardia euroa. Lainakannan kasvu hidastui edellisvuodesta, jolloin kasvua oli 1,6 miljardia euroa. Asukasta kohden laskettu kuntien lainakanta oli euroa, kun vastaava luku oli edellisvuonna euroa. 10

12 Kuntien toimintakulut ilman liikelaitoksia kasvoivat 1,0 prosenttia. Kasvu hidastui merkittävästi edellisvuodesta, jolloin kasvua oli 3,3 prosenttia. Toimintakuluista palvelujen ostot kasvoivat 3,0 prosentilla, kun taas palkkakulut laskivat lievästi 0,1 prosenttia edellisvuoden tasosta. Kuntien toimintatuotot ilman liikelaitoksia kasvoivat myös edellisvuotta vähemmän. Kasvua niissä oli 1,1 prosenttia. Kuntayhtymien toimintakulut ilman liikelaitoksia pysyivät puolestaan edellisen vuoden tasolla. Toimintakuluista palvelujen ostot kasvoivat 3,7 prosentilla, mutta toisaalta palkkakulut pienenivät 1,1 prosenttia. Kuntayhtymien toimintatuotot ilman liikelaitoksia kasvoivat 0,7 prosenttia, joka oli edellisvuotta vähemmän. Vuonna 2014 kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarvioihin vaikutti kuntalain muutos, joka velvoitti kunnat ja kuntayhtymät yhtiöittämään markkinoilla toimivat liikelaitokset ja muut yksiköt vuoden 2014 loppuun mennessä. Tämän seurauksena muun muassa kuntien ja kuntayhtymien tilikauden tulos Manner-Suomen tasolla moninkertaistui edellisvuodesta satunnaisiin eriin merkittyjen kirjanpidollisten voittojen vuoksi. Lisäksi kuntien bruttomääräiset investointimenot ja -tulot kasvoivat huomattavasti edellisvuodesta. Nettoinvestoinnit kasvoivat kuitenkin vain 1,0 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Yhtiöittämisten lopulliset tilinpäätösvaikutukset tarkentunevat kesäkuussa julkaistavassa kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston ennakkotiedoissa. (Tilastokeskuksen julkaisu ) Vaasan ja Kyrönmaan seutukunnat Vaasan seutukunnan alueella (Korsnäs, Maalahti, Mustasaari, Vaasa, Vöyri) asui vuoden 2014 lopussa henkilöä. Vuoden aikana kasvua oli 848 henkilöä. Vuoden 2014 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 9,7 % ja työttömiä työnhakijoita

13 Kyrönmaan seutukunnan (Isokyrö, Laihia) kehitysnäkymät riippuvat Vaasan elinkeinoelämässä tapahtuvista muutoksista. Kyrönmaan seutukunnan alueella asui vuoden 2014 lopussa henkilöä. Vuoden aikana lisäystä oli 45 henkilöä. Vuoden 2014 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 10,2 % ja työttömiä työnhakijoita oli 613. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on noussut 0,8 prosenttiyksikköä vuoden takaisesta. (TEM:n ja ELY-keskusten Alueelliset kehitysnäkymät julkaisut/2014) Isokyrö Seuraavissa taulukoissa esitetään Isonkyrön kunnan väestön sekä työttömyysasteen kehitys. Isonkyrön kunnan väestönkehitys vuonna YHT. 0-6v. 7-14v v v v v v. 75-v * *ennakkotiedot Työttömyysaste Isossakyrössä lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % tammikuu 186 8, , , , ,3 helmikuu 190 8, , , , ,5 maaliskuu 167 7, , , , ,9 huhtikuu 160 7, , , , ,8 toukokuu 138 6, , , , ,9 kesäkuu 151 6, , , , ,1 heinäkuu 159 7, , , , ,4 elokuu 142 6, , , , ,6 syyskuu 129 5, , , , ,1 lokakuu 119 5, , , , ,0 marraskuu 123 5, , , , ,6 joulukuu 136 6, , , , ,0 12

14 4. Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa Isonkyrön kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille kokouksessaan Talousarvio vuodelle 2014 hyväksyttiin 1,4 milj. euroa alijäämäisenä. Samalla päätettiin, että kuntaan laaditaan talouden tasapainottamisohjelma kunnan johtoryhmän ja luottamushenkilöiden toimesta. Kunnanhallituksen nimeämä talouden tasapainottamistyöryhmä kokoontui 10 kertaa. Kuntalaiset ja kunnan henkilökunta osallistuivat tasapainottamistyöhön aktiivisesti. Luottamushenkilöille järjestettiin kaksi seminaaria. Talouden tasapainottamistyöryhmän työn tuloksena laadittiin talouden tasapainottamisohjelma, jonka kunnanvaltuusto hyväksyi osana vuoden 2015 talousarviota ja vuosien taloussuunnitelmaa. Sosiaalipalvelujen tehtäväalueella kaksi sosiaaliohjaajaa aloittivat työnsä syksyllä Vanhustyötä vahvistettiin, kun mm. omaishoidontuki ja kuljetuspalvelupäätökset siirtyivät sosiaaliohjaajalle. Päivätoiminta siirtyi kunnan omaksi toiminnaksi, kuntouttavaa työtoimintaa vahvistettiin. Pitkäaikaistyöttömien asiat hoitaa sosiaaliohjaaja. Kotipalvelun taksoja muutettiin ja toimintaa uudelleenorganisoitiin perustamalla kotipalveluun tiimit. Kuljetuspalvelukäytäntöjä muutettiin. Syksystä 2014 lähtien esiopetusta on annettu kaikille esikoululaisille koulun yhteydessä. Vapautuneiden päivähoitopaikkojen sekä avoimen päiväkodin perustamisen johdosta on hoitopaikkojen tarpeeseen pystytty vastaamaan. Syksyllä 2014 Kyrönmaan lukiossa aloitti liikuntapainotteinen linja. Talousarvioon ei ole tehty muutoksia valtuustoon nähden sitovalla tasolla vuoden 2014 aikana. Kunnan ja seurakunnan välinen maa-alueen kauppa sai ennakoidusta poiketen lainvoiman vuonna 2014 ja sisältyy vuoden 2014 investointimenoihin. 5. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Isonkyrön kunnassa talouden tasapainottamistoimenpiteet aloitettiin osin vuoden 2014 aikana ja ne jatkuvat vuonna Talousarvion 2015 laadinta aikaistettiin ja kunnanvaltuusto päätti siitä marraskuussa veroprosenteista päättäessään. Vuoden 2015 talousarvio jäi kuitenkin euroa alijäämäiseksi. Vuoden 2015 talousarviossa peruspalvelujen valtionosuudeksi arvioitiin euroa Kuntaliiton laskelmiin perustuen. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettu rahoitus on Isossakyrössä negatiivinen ja vähentää peruspalvelujen valtionosuutta. Koska ko. rahoituksesta vuonna 2015 ei ollut käytössä laskelmia, käytettiin vuoden 2014 summaa euroa. Tammikuussa 2015 saatujen valtionosuuspäätösten mukaan peruspalvelujen valtionosuus vuodelle 2015 on Isossakyrössä euroa sisältäen verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettu rahoitus vuonna 2015 on tammikuussa saadun päätöksen mukaan vuonna 2015 Isossakyrössä euroa. Valtionosuuspäätöksiä voidaan kuitenkin täsmentää loppuvuonna. Em. valtionosuuspäätökset huomioiden vuoden 2015 talousarvion alijäämä vähenee eurolla ja on euroa. Valtiontalouden tasapainottamislaskelmien mukaan julkisen talouden sopeutus vaatii 6 miljardin euron sopeuttamistoimia, joista osa lankeaa kunnille. 13

15 6. Henkilöstö Isonkyrön kunnan vuoden 2014 henkilöstökulut olivat ,09 euroa ( ,75 euroa vuonna 2013). Palkkojen ja palkkioiden osuus kokonaiskuluista oli ,72 euroa ( ,01 euroa vuonna 2013). Henkilöstön lukumäärä, ikärakenne, palveluksessaoloaika, vaihtuvuus sekä koulutuspäivät ja sairauslomat esitetään seuraavissa taulukoissa. Vakinaisten ja määräaikaisten lukumäärä ja osuus lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % Vakinaisia , , , , ,8 Määräaikaisia 59 20, , , , ,9 Työllistettyjä , ,3 Yhteensä Kunnan henkilöstön ikärakenne (vakinaiset) v v v v v Keski-ikä v. 49,1 47,8 48,0 48,1 48,0 Palveluksessaoloaika (vakinaiset) v v v v Henkilöstön vaihtuvuus Vaihtuvuusprosentti 6,8 9,4 15,8 9,1 12,6 = alkaneet +päättyneet palvelujaksot /vakinainen henkilöstö Ulkopuolelta ostetut koulutuspäivät, päiviä osastoittain Hallinto- ja elinkeino Perusturva Sivistys Tekninen Yhteensä

16 Sairauslomat työpäivinä lkm pv/hlö lkm pv/hlö lkm pv/hlö lkm pv/hlö Hallinto- ja 7 0,8 18 2, ,5 elinkeino Perusturva , , , ,1 Sivistys 446 5, , , ,5 Tekninen , , , ,7 Yhteensä , , , ,0 7. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä ympäristötekijät Kunnan toimintaa on kehitetty kuntalaisten tarpeisiin perustuen ja talouden tasapainottaminen huomioiden. Kunnan toimintaan vaikuttavat yleensä mm. toiminnalliset riskit, rahoitusriskit ja vahinkoriskit. Isonkyrön kunnan merkittävin riski on kunnan taloudellisen tilanteen heikkeneminen mm. valtionosuuksien vähenemisen ja työttömyyden lisääntymisen vuoksi. Riskien toteutuessa vaikutukset kunnan palvelutuotantoon ovat merkittävät. Palvelutoiminnan sujuvuuteen kohdistuu henkilöstöön liittyviä riskejä. Henkilöstön vähäinen määrä rajoittaa osin varahenkilöjärjestelmän ylläpitoa. Kasvavat osaamisvaatimukset asettavat haasteita henkilöstön osaamiselle. Eläköityminen ja henkilöstön saatavuus vaikuttavat osaamiseen ja palvelutoiminnan sujuvuuteen. Riskinä on myös riippuvuus kriittisten osaamisalueiden avainhenkilöistä, kuten sosiaalityöntekijöistä sekä sairaanhoitajista. Toiminnallisia riskejä ovat myös tietojärjestelmän toimivuus ja mahdolliset lainsäädännön muutokset. Rahoitusriskinä ovat mm. kunnan maksuvalmiuden ylläpito sekä korkoriskit. Vahinkoriskeihin varaudutaan vakuutuksin. Isonkyrön kunnalla ei ole kunnan taloudelliseen tulokseen tai asemaan tai toiminnan kehitykseen vaikuttavia erityisiä ympäristötekijöitä. 8. Sisäinen valvonta Kunnanhallitus on hyväksynyt sisäisen valvonnan ohjeen kokouksessaan Ohjeen mukaisesti sisäisen valvonnan toimivuudesta koko kunnan tasolla vastaa kunnanhallitus ja sen toteuttamis- ja valvontavastuu on kunnanjohtajalla. Toimielin ja sen alainen johtava viranhaltija vastaavat johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta. Esimiehet organisaation kaikilla tasoilla vastaavat siitä, että sisäisen valvonnan menetelmät ovat käytössä ja sisältyvät päivittäisiin toimintarutiineihin. Sisäisen valvonnan menetelmiä käytetään soveltuvin osin myös kuntakonsernin tytäryhtiöiden valvonnassa. Kunnan toimintaa ohjataan lainsäädännöllä, johtosäännöillä ja erilaisilla määräyksillä. Lisäksi kunnan henkilökuntaa ohjeistetaan antamalla muita erillisiä ohjeita, mm. sairauspoissaoloista. Toimintaa on pääosin toteutettu säännösten, lakien ja päätösten sekä hyvän hallintotavan mukaisesti. Sisäinen valvonta ja siihen liittyvä riskienhallinta on järjestetty ohjeita noudattaen. Omavalvontaa on kuluneen vuoden aikana lisätty ja esille tulleisiin kehittämistarpeisiin on puututtu. Valvonnassa ei ole havaittu puutteita kuluneella tilikaudella. 15

17 Kunnanhallitus on vastannut oikaisuvaatimuksiin sekä antanut useita lausuntoja hallintooikeudelle ja maanmittauslaitokselle koskien etuosto-oikeuden käyttämistä ja virheellisesti myönnettyä lainhuutoa. Maanmittauslaitos on myöntänyt lainhuudon alkaen kaupan kohteena olleisiin kiinteistöihin virheellisesti tehdyllä ratkaisulla odottamatta kolmen kuukauden määräaikaa, jona aikana kunnalla on ollut mahdollisuus harkita etuostooikeuden käyttämistä. Kunnanhallitus on antamansa lausunnon yhteydessä todennut, että Isonkyrön kunta edellyttää, että valtio korvaa Isonkyrön kunnalle täysimääräisenä kunnalle kirjaamisvirheellä aiheuttamansa vahingon. Kunnanhallitus on antanut selityksen aluehallintovirastolle sivistystoimenjohtajan päätöksestä tehdyn kantelun johdosta. Aluehallintovirasto on ratkaisussaan kiinnittänyt vastaisen toiminnan varalle huomiota hallinto-oikeuden päätösten huomioimiseen hallintopäätösten tekemisessä, mutta kantelu ei anna aluehallintovirastolle aihetta enempiin toimenpiteisiin. Perusturvalautakunta on vastannut tehtyihin oikaisuvaatimuksiin. Hallinto-oikeudelle on annettu viisi lausuntoa vuonna Hallinto-oikeus muutti kahta perusturvalautakunnan tekemää päätöstä, joista toinen asia oli laitettu vireille vuonna Korkeimmalle hallintooikeudelle on annettu yksi lausunto. Korkein hallinto-oikeus piti perusturvalautakunnan tekemän päätöksen voimassa. Aluehallintovirastolle tehtiin yksi lausunto. Alehallintovirastolla ei ollut huomautettavaa kyseissä asiassa. Vuonna 2014 tehdyistä lausunnoista yksi on vielä kesken hallinto-oikeudessa. Sivistyslautakunnalle on annettu tiedoksi aluehallintoviraston antama päätös oppilaaksi ottamista koskevassa asiassa, jossa sivistystoimenjohtajan päätös pidettiin voimassa. Tekninen lautakunta on käsitellyt kaksi vuonna 2014 jätettyä oikaisuvaatimusta. Päätöksistä ei ole valitettu edelleen hallinto-oikeuteen. Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta on käytetty sivistyslautakunnan :ään. Kunnanhallitus on tehnyt asiassa päätöksen Vuoden 2014 talousarviossa on todettu, että kuntaan laaditaan riskienhallinnan asiakirja syyskuun 2014 loppuun mennessä. Kunnanhallitus on esittänyt kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy laaditut Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet sekä samalla päättänyt, että sisäisen valvonnan ohje päivitetään vuoden 2014 loppuun mennessä. Kunnanvaltuusto hyväksyi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet kokouksessaan Kunnanhallitus on vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet antaessaan päättänyt, että kuntaan laaditaan uudet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet maaliskuun 2015 loppuun mennessä. Joulukuussa 2012 hyväksytty hallintosääntö ja valtuuston työjärjestys tulivat voimaan Vuonna 2014 hallintosääntöä uudistettiin ja se tuli voimaan Lisäksi on luotu yhteisiä toimintaohjeita ja viestintää tehostettu. Toiminnan kehittämiseksi organisaation sisäistä tiedonkulkua sekä sisäistä ja ulkoista viestintää on syytä edelleen parantaa mm. tietojärjestelmiä kehittämällä sekä yhtenäistämällä toimintaohjeita. Toiminnan asian- ja lainmukaisuutta seurataan asioiden valmisteluvaiheessa sekä päätösten täytäntöönpanon yhteydessä. Sisäistä tarkkailua suoritetaan myös henkilöstöpäätösten ja tilinpidon osalta palkkalaskennan ja kirjanpidon yhteydessä systemaattisesti sekä pistokokein. Uimahallin, postin ja matkahuollon sekä kirjaston, kunnanviraston neuvonnan ja Palvelukeskus Laurilan ruokalan kassat on tarkastettu säännöllisesti. Arvio sisäisen valvonnan järjestämisestä sisältyy käyttötalouden tehtäväalueiden toteutumavertailuun. 16

18 Hankinnoissa on käytetty merkittävin osin Vaasan hankintapalvelukeskuksen kilpailuttamia tavarantoimittajia. Myös KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamia puitesopimuksia on hyödynnetty mm. atk-hankinnoissa. Toiminnan ja talouden toteutumista on seurattu talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisin toteutumisraportein, jotka on käsitelty ao. lautakunnassa. Kuukausittaisia talousarvion toteutumaraportteja on lähetetty tiedoksi kunnanhallitukselle ja lautakunnille. Talousarviomuutoksia ei ole tehty valtuustoon nähden sitovalla, tehtäväalueiden tasolla. Tavoitteet on saavutettu riittävällä tasolla sekä toiminnan että talouden näkökulmasta. Toiminta on pääsääntöisesti toteutettu valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa lautakuntien hyväksymien käyttösuunnitelmien mukaisesti. Toteutumavertailussa on esitetty syitä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen poikkeamiin. Tekninen lautakunta on käsitellyt investointihankkeiden toteutumiset kokouksessaan Kehityskeskustelut käydään vuosittain ja työtehtävät pyritään järjestämään siten, ettei väärinkäytösten mahdollisuuksia eikä vastuuepäselvyyksiä synny. Viranhaltijapäätöksistä pidetään päätöspöytäkirjaa. Tiedonkulkua ja dokumentointia parannetaan, osaamista hajautetaan ja varahenkilöjärjestelmää kehitetään jatkuvasti. Rahoitusriskiä pyritään hallitsemaan mm. joustavalla maksuvalmiuden ylläpitämisellä sekä hajauttamalla lainojen korkosidonnaisuutta sekä kiinteään että vaihtuvaan korkoon. Kunnassa on lakisääteisten vakuutukset vahinkojen ja toiminnan keskeytymisen varalta sekä lisäksi myös muita vakuutuksia, mm. tapaturmien varalta. Suurempia vahinkoja ei ole sattunut. 9. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan tuloslaskelmassa ja toiminnan rahoitusta kuvataan rahoituslaskelmassa sekä niistä johdetuissa tunnusluvuissa. Edellä mainitut sisältyvät tilinpäätöslaskelmiin. 10. Rahoitusasema ja sen muutokset Kunnan rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Kunnan tase ja tunnusluvut sisältyvät tilinpäätöslaskelmiin. 17

19 11. Kokonaistulot ja -menot Kunnan kokonaistulot ja -menot 2014 (ulk) TULOT % MENOT % Varsinainen toiminta Varsinainen toiminta Toimintatuotot ,13 Toimintakulut ,56 Verotulot ,85 Valm.omaan käyttöön.- 0 0,00 Valtionosuudet ,66 Korkokulut ,40 Korkotuotot ,04 Muut rahoituskulut ,04 Muut rahoitustuotot ,11 Satunnaiset kulut 0 0,00 Satunnaiset tuotot 0 0,00 Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät Pakoll.varausten muutos +/- 0 0,00 Käyttöom.myyntivoitot ,09 Käyttöom.myyntitappiot - 0 0,00 Investoinnit Investoinnit Rahoitusosuudet inv.menoihin ,14 Käyttöom.investoinnit ,01 Käyttöomais. myyyntitulot ,16 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaam.vähennykset 0 0,00 Antolainasaam.lisäykset 0 0,00 Pa.lainojen lisäys 0 0,00 Pa.lainojen vähennys ,99 La.lainojen lisäys 0 0,00 La.lainojen vähennys 0 0,00 Oman pääoman lisäykset 0 0,00 Oman po:n vähennykset 0 0,00 KOKONAISTULOT YHTEENSÄ ,00 KOKONAISMENOT YHTEENSÄ ,0 Täsmäytyslaskelma: Kokonaistulot yhteensä Rah. Muut maksuvalm.muutokset Kokonaismenot yhteensä lask: Kassavarojen muutos Erotus Summa

20 12. Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Yhdistely konsernitilinpäätökseen Tytäryhteisöt Yhdistelty (kpl) Ei-yhdistelty (kpl) Yhtiöt Kiinteistö-ja asuntoyhtiöt 1 Kunnall.liiketoimintaa harj.yht. 1 Muut yhtiöt Osuuskunnat Yhdistykset Säätiöt Kuntayhtymät 4 Osakkuusyhteisöt 4 4 Yhteisyhteisöt 1 YHTEENSÄ 11 4 Konsernin toiminnan ohjaus Kunnanhallitus on hyväksynyt konserniohjeet ja antanut konserniohjeita täydentävät ohjeet Konserniyhtiöitä koskevat tavoitteet on annettu talousarviossa ja -suunnitelmassa. Kunnan edustajat yhtiökokouksiin on valinnut kunnanhallitus ja se on samalla antanut tarpeellisia ohjeita hallituksen jäsenten valinnasta. Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Isonkyrön Lämpö Oy Isonkyrön kunnan talousarviossa 2014 asettamat tavoitteet Isonkyrön Lämpö Oy:lle - kilpailukykyisen lämmitysenergian tuottaminen ja jakelu keskustaajamassa - taloudellisen omavaraisuuden kohottaminen pitkällä tähtäimellä - sijoitetulle pääomalle korkotuotto 5 % - raportointi kunnanhallitukselle sekä taloussuunnitelma- ja tilinpäätösasiakirjojen toimittaminen kunnalle Tavoitteiden toteutuminen Yhtiön liikevaihto oli ,76 euroa ( ,41 euroa vuonna 2013), liikevoitto ,24 euroa ( ,21 euroa vuonna 2013) ja tilikauden voitto ,38 euroa (tappio ,26 euroa vuonna 2013). 19

21 Yhtiön vuoden 2014 lämmönmyynti oli 7,4 GWh, joka oli hieman ennakoitua vähemmän. Suurin syy vajaukseen oli harvinaisen lämmin loppusyksy ja alkutalvi. Vuonna 2014 hankittiin uusi lämpölaitosyksikkö. Uusi lämpölaitos on nimellisteholtaan 3 MW ja se tulee osittain korvaamaan aikaisemman biolämpölaitoksen kattilan. Laitos otettiin käyttöön marraskuun 2014 alussa. Lisäksi merkittävää on uuden polttoaineen linjaus, jota tullaan siirtämään enemmän puupohjaisiin polttoaineisiin. Kpa-laitoksen polttoaineina oli turve ja hake/puupolttoaineet. Raskaalla polttoöljyllä tuotettiin energiaa 0,26 GWh ja kiinteällä polttoaineella 7,14 GWh. Biolaitoksen käyttöaste saatiin nostettua 96,5 %:iin edellisvuoden 73,6 %:sta. Energian hinta pidettiin edellisvuoden tasossa (64,96 /MWh). Energian hinta on tällä hetkellä maan keskihinnan (68,96 /MWh) alapuolella. Kaukolämpöverkostoa laajennetaan, mikäli se on hallituksen määrittelemillä takaisinmaksuajoilla rakennettavissa tai jos yhtiön hallitus niin päättää. Uusia liittyjiä etsitään aktiivisesti. Isonkyrön Lämpö Oy:n riskienhallinta tähtää katkeamattomaan lämmöntuotantoon asiakkaalle, tuloskehityksen turvaamiseen sekä maksuvalmiuden ylläpitämiseen. Riskien hallinta, tunnistaminen ja mahdollinen suojautuminen ovat yhtiölle jatkuva prosessi. Kaukolämpöverkoston huollolla ja kunnossapidolla pyritään minimoimaan vuotoriskiä. Pienen henkilökunnan riskiä pyritään paikkaamaan hyvillä yhteistyökumppaneilla. Yhtiö on myös varautunut sähkön toimituskeskeytykseen, lämmöntuotannon keskeytykseen sekä kiinteän polttoaineen tuotantoriskiin. Isonkyrön Asuntovuokraus Oy Isonkyrön kunnan talousarviossa 2014 asettamat tavoitteet Isonkyrön Asuntovuokraus Oy:lle Isonkyrön Asuntovuokraus Oy tukee kuntaa asuntostrategian toteutuksessa ja tekee yhteistyötä kunnan kanssa rahoitushuollossa, riskien hallinnassa, henkilöstöpolitiikassa ja hankintatoimessa siten, että osakeyhtiössä noudatetaan samoja periaatteita kuin kunnassa. Isonkyrön Asuntovuokraus raportoi kunnanhallitukselle sekä toimittaa kunnalle taloussuunnitelman ja tilinpäätösasiakirjat. Tavoitteena on yhtiön tuloksen kehittäminen, investointikyvyn lisääminen ja omavaraisuusasteen nostaminen. Isonkyrön Asuntovuokraus Oy:n omistajapoliittisena linjauksena on, että vuokra-asuntojen tarjonta vastaa parhaalla mahdollisella tavalla myös tulevaisuuden vaatimuksia. Kiinteistöjen kunnossapidosta on huolehdittava suunnitelmallisesti. Vuokratason määrittelyssä on otettava huomioon rahoitustarpeet ja yleinen vuokrataso sekä mahdollisuuksien mukaan sitoutuneen pääoman korko. Asuntojen määrää ja huoneistorakennetta on tarkasteltava vuosittain. Kiinteistöt tulee vakuuttaa täydestä arvosta, myös keskeytysvahinkojen varalta. Tavoitteiden toteutuminen Isonkyrön Asuntovuokraus Oy:n asunnoissa asui vuoden lopussa 283 asukasta (vuoden 2013 lopussa 280). Vuokrattavaa alaa on yhteensä ,5 m 2. Asuntojen käyttöaste oli 93,1 % (90,4 % vuonna 2013). Vapautuneita asuntoja oli 55. Asunnon saaneita ruokakuntia oli 57. Tyhjiä asuntoja oli yhteensä 12 asuntoa. Vaihtuvuus oli 27 %. Vaihtuvuus on laskenut edellisvuodesta lähes 8 %. Yhtiön liikevaihto oli ,60 euroa ( ,90 euroa vuonna 2013), liikevoitto ,34 euroa ( ,71 euroa vuonna 2013). Voitto ennen tilinpäätössiirtoja oli ,93 euroa ( ,52 euroa vuonna 2013) ja tilikauden voitto 11,52 euroa (17,04 euroa vuonna 2013). 20

22 Yhtiön maksuvalmius on ollut hyvä. Kiinteistöihin kohdistuvan lainan määrä oli ,07 vuoden lopussa (vuoden 2013 lopussa ,57 euroa). Kiinteistöjen korjauksia ja tarkastuksia suoritettiin ahkerasti, mikä näkyy myös korjauskustannusten tuntuvana nousuna. Korjauskulut palkkakuluineen olivat ,48. Suurin yksittäinen korjauskohde oli Knaapilantie 21 käyttövesiputkiston uusinta. Kunnostustöitä jatketaan myös tulevana vuonna. Viidestä kiinteistöstä tehtiin kuntoarviot. Energiatodistus teetätettiin 10 kohteesta. Kyrönmaan Jätevesi Oy Isonkyrön kunnan talousarviossa 2014 asettamat tavoitteet Kyrönmaan Jätevesi Oy:lle (yhteisyhteisö) - taloudellisen omavaraisuuden säilyttäminen - sijoitetulle pääomalle korkotuotto 5 % - raportointi kunnanhallitukselle sekä taloussuunnitelma- ja tilinpäätösasiakirjojen toimittaminen kunnalle Tavoitteiden toteutuminen Vuonna 2014 puhdistamo toimi pääsääntöisesti lupaehtojen mukaisesti. Toimintavuonna haettiin ympäristölupa uudelle kuivalietehallille. Halli rakennutettiin urakalla Isoonkyröön. Puhdistamolla käsiteltiin jätevesiä yhteensä m3. Käsitelty jätevesimäärä oli vähän suurempi kuin edellisvuonna ( m3). Lietettä vietiin varastoon viljelyskäyttöä varten 850 m3 (873 m3 vuonna 2013). Sähköä yhtiö käytti kwh/a, eli 1,32 kwh/m3 ( kwh/a eli 1,13 kwh/m 3.vuonna 2013). Rahoituskuluja yhtiöllä oli ,76 euroa ( ,53 euroa vuonna 2013). Tilikauden tulos on ,97 euroa tappiollinen ( ,34 euroa tappiollinen vuonna 2013). Lainamäärä vuoden 2014 lopussa oli ,00 euroa (vuoden 2013 lopussa oli ,00 euroa). Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä Isonkyrön lämpö Oy:n talouden odotetaan jatkavan positiivista kehitystä tulevina vuosina uuden laitoksen ja kustannustehokkaan toiminnan ansiosta. Isonkyrön Asuntovuokraus Oy:n kiinteistöjen kuntoarvioita teetätetään alan osaajilla. Tarkastusten perusteella kiinteistöjen korjauksia tehdään vuosittain taloudellisten mahdollisuuksien mukaan. Yhtiön asuntokanta vaatii perusparantamista käyttöasteen nostamiseksi. Yhtiön uusimmat asunnot on rakennettu luvun alkupuolella. Yhtiön taseessa on asuintalovarauksia ,71 euroa. Yhtiöllä on edellytykset tarjota tasoltaan ja hinnaltaan kilpailukykyisiä asuntoja myös tulevaisuudessa. Kyrönmaan Jätevesi Oy:n toiseksi omistajaksi tuli toteutuneen kuntaliitoksen myötä Vähänkyrön kunnan sijaan Vaasan kaupunki ja operatiiviseksi yhteistyötahoksi Vaasan Vesi Oy. Tämä merkinnee ainakin pitemmällä aikavälillä muutoksia toiminnan käytännön järjestelyihin. Isonkyrön kunnan osuus yhtiön liikevaihdosta on yli 50 %. Yhtiön toiminnan kannalta on merkittävää, että omistajakunnat saavat omilla alueillaan viemäreihin pääsevät hulevedet hallintaan. 21

23 Isonkyrön kuntakonsernin talouden kokonaistilanne, johtuen erityisesti kunnan omaan talouteen kohdistuvista paineista, on varsin haastava ja edellyttää myös tytäryhtiöiden hyvää tuloksellista toimintaa. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Kuntakonsernin tarkastuksesta ja valvonnasta on säännökset konserniohjeessa. Valtuusto seuraa tytäryhteisöjen toimintaa niiden vuotuisten tilinpäätösten, toimintakertomusten ja tilinpäätösten liitetietojen kautta. Kunnanhallitus antaa ohjeet tytäryhteisöjen hallituksiin valittavista henkilöistä, seuraa niiden toimintaa ja tekee tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia yhteisön hallitukselle havaitsemiensa epäkohtien korjaamiseksi. Valtuuston hyväksymässä talousarviossa ja kunnanhallituksen antamissa talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa velvoitetaan tytäryhteisöjen edustajia raportoimaan yhtiön toiminnasta kunnanhallitukselle vuosittain. Tarkastuslautakunnalla on oikeus saada kunnan tytäryhteisöjen toiminnasta ja tilinpäätöksestä selvityksiä niin harkitessaan. Kunnanjohtaja vastaa kuntakonsernin operatiivisesta johtamisesta ja seurannasta. Konserniohjeen mukaan yhtiön johtajan on neuvoteltava kunnan konsernijohdon kanssa mm. yhtiön toimintaan nähden merkittävistä investoinneista sekä periaatteellisesti tai taloudellisesti merkittävistä sopimuksista, merkittävistä liiketoimintakaupoista ja muista toiminnan laajakantoisista muutoksista. Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Konsernin tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan tuloslaskelmassa ja toiminnan rahoitusta kuvataan rahoituslaskelmassa sekä niistä johdetuissa tunnusluvuissa. Konsernin rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Edellä mainitut sisältyvät konsernitilinpäätöslaskelmiin. 13. Keskeiset liitetiedot Tilinpäätöksen liitetiedot esitetään kokonaisuudessaan tilinpäätöslaskelmien jälkeen. 14. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Asiaa koskeva sääntely Kunnanhallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi (KuntaL 69 ). Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman tulosta ennen varaus- ja rahastosiirtoja. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamisessa. Varsinainen tasapainottaminen tehdään taloussuunnitelmassa tai erillisessä toimenpideohjelmassa. Kunnanhallituksen toimintakertomuksessa tekemä selonteko jakaantuu kahteen osaan. Ensinnäkin tulee selvittää tilinpäätösvuonna voimassa olleen taloussuunnitelman toteutuminen. Jos kunnalla 22

24 lisäksi oli päättyneellä tilikaudella voimassa oleva toimenpideohjelma kertyneen alijäämän kattamisesta, tulee lisäksi selvittää tämän ohjelman toimenpiteiden toteutumista. Toiseksi, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, kunnanhallituksen on tehtävä selkoa, onko kuluvana vuonna voimassaoleva taloussuunnitelma riittävä. Selonteon antaminen tulee kyseeseen, jos tilikauden alijäämä on olennaisesti suurempi kuin se oli taloussuunnitelmaa ja toimenpideohjelmaa hyväksyttäessä edellisenä syksynä. Tilikauden tuloksen käsittely Isonkyrön kunnan taseessa on edellisiltä tilikausilta kertynyttä ylijäämää vuodelta 2013 hyväksytyn tilinpäätöksen jälkeen ,42 euroa. Vuodelta 2014 laadittu tilinpäätös osoittaa tilikauden tulokseksi ,24 euroa. Kunnanhallitus esittää tilikauden 2014 tuloksen käsittelystä seuraavaa: Tilikauden ylijäämä ,24 euroa lisätään taseen edellisten tilikausien ylijäämään kuluvan vuoden kirjanpidossa. Talouden tasapainottaminen Vaikka Isonkyrön kunnan taseessa on kertynyttä ylijäämää, jatketaan talouden tasapainottamista vuonna 2014 hyväksytyn talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti. 23

25 TOTEUTUMISVERTAILU Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Toteutumisvertailussa seurataan toiminnallisten tavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumista. Talousarviossa on sitovia tehtäväalueiden meno-, tulo- ja nettomenomäärärahat. Tämä tarkoittaa sitä, että menomäärärahan käytön edellytyksenä on, että myös arvioidut tulot saadaan. Investoinneissa sitova taso on talousarviokirjaan sisältyvä määrärahaerittely. Investointiosaan merkityt määrärahat ovat käytettävissä ainoastaan talousarviovuoden aikana. Tehtäväalueille annetut tavoitteet ovat sitovia tavoitteita sekä mittareina, suoritemäärinä, tunnuslukuina että sanallisina tavoitteina. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle Talousarvioon ei ole tehty muutoksia vuoden 2014 aikana. 24

26 15. Tavoitteiden toteutuminen Kunnan toiminnalle asetettujen yleistavoitteiden toteutuminen: Strategiset tavoitteet TP TA TP Vuosi v v v Työllisyyden parantaminen Mittari: Työttömyysaste ,8 alle Asukasluku yli 5000 vuonna 2020 Mittari: Asukasluku Asuntokannan lisääminen ja parantaminen Mittari: Uudisrakennusluvat asuntoja (kpl) Laajennukset ja peruskorjausluvat (kpl) Rakennuspaikkojen myynti (kpl) Kilpailukykyinen palvelutuotanto Mittari: Asiakastyytyväisyysmittauksen tulos ei tehty ei tehdä ei tehty 5. Kunnan vakaa talous Mittari (31.12.): Vuosikate euroa Vuosikate euroa/asukas Velkamäärä, tuhatta euroa Velkamäärä euroa/asukas Kuntakeskuksen palvelutaso Mittari: Julkiset palvelut väh. edellisen vuoden tasolla kyllä kyllä ei Yksityiset palveluyritykset lisääntyvät kyllä kyllä kyllä 7. Ympäristö- ja kulttuuriarvojen huomioonottaminen Mittari: Jätevesineuvontahankkeet Yleiskaavojen ja asemakaavojen edellyttämät selvitykset Korkeatasoisen koulutuksen turvaaminen Mittari: Peruskoulujen oppilasmäärä (tilanne 20.9.) Lukion oppilasmäärä (tilanne 20.9.) Päteviä opettajia, perusopetus (%-osuus) Päteviä opettajia, lukio (%-osuus)

27 16. Käyttötalouden toteutuminen Toimielin: Keskusvaalilautakunta Toiminta-ajatus: Lakisääteisten vaalien ennakkoäänestyksen, koti- ja laitosäänestyksen ja varsinaisen vaalipäivän käytännön järjestelyt. Vaaleista tiedottaminen ja vaalihenkilöiden kouluttaminen Tehtäväalue: Vaalitoimi, kustannuspaikka Tilivelvollinen: Hallintojohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus (kuntalaisten hyvinvointia koskevat tavoitteet): Vaalien järjestäminen vaalilain ja säädösten mukaan aikataulussaan. Vaalihenkilöiden kouluttaminen ja vastuiden tietäminen. Riittävä tiedottaminen vaaleista. Kuntalaisten hyvinvointia koskevien tavoitteiden toteutuminen: Vuonna 2014 järjestettiin europarlamenttivaalit. Vaalit järjestettiin onnistuneesti. Alkuperäinen TA 2014 TAmuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Vaikuttavuustavoitteet Europarlamenttivaalit, äänestysaktiivisuus 40 % 40 % 40 % 43,2 % + 3,2 Vaikuttavuus- ja tuotantotavoitteiden toteutuminen ja perustelut: Vuonna 2014 järjestettiin europarlamenttivaalit. Vaalien äänestyspaikat olivat esteettömiä. Lehmäjoen äänestysalueen ennakkoäänet yhdistettiin varsinaisen vaalipäivän ääniin vaalisalaisuuden turvaamiseksi. Keskusvaalilautakunta kokoontui kaksi kertaa. Arvio sisäisen valvonnan järjestämisestä: Sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti. 26

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Isonkyrön kunta. Tasekirja 2013. Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetty tilinpäätös

Isonkyrön kunta. Tasekirja 2013. Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetty tilinpäätös Khall 31.3.2014 56 Kvalt 16.6.2014 23 Isonkyrön kunta Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetty tilinpäätös Sisältö TOIMINTAKERTOMUS... 2 1. Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Ohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä. Ohje on käsiteltävä tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa tai vastaavissa hallintoelimissä.

Ohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä. Ohje on käsiteltävä tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa tai vastaavissa hallintoelimissä. SODANKYLÄN KUNTA Kunnanhallitus (Kh 10.12.1997) KONSERNIOHJEET KONSERNIOHJEEN TAVOITE Näillä ohjeilla kunnanhallitus antaa konsernitason toimintaohjeet ja -periaatteet sekä täsmentää kunnan ja kunnanhallituksen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain

Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain Julkinen talous 5 Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain,. vuosineljännes Kuntien lainakannan kasvu hidastui vuonna Manner-Suomen kuntien yhteenlaskettu lainakanta oli vuoden lopussa,9 miljardia

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Vapaa-aikalautakunta Sivu 32. Tiistai kello Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Vapaa-aikalautakunta Sivu 32. Tiistai kello Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Sivu 32 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 20.5.2014 kello 18.30 19.10 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kuntien talous. Työllisyys ja elinkeino seminaari Savonlinna 11.7.2013. Pääekonomisti Juhani Turkkila Suomen Kuntaliitto

Kuntien talous. Työllisyys ja elinkeino seminaari Savonlinna 11.7.2013. Pääekonomisti Juhani Turkkila Suomen Kuntaliitto Kuntien talous Työllisyys ja elinkeino seminaari Savonlinna 11.7.213 Pääekonomisti Juhani Turkkila Suomen Kuntaliitto Vuosikate: Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 26-212 Sisältää liikelaitokset. Lähde:

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET

YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET Kh 18.3.2012 53 LIITE 15 YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET Hyväksytty: Voimaantulo: 1 YLEISTÄ 1.1 Määrittelyt Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan ja yhden tai useamman muun yhteisön muodostamaa taloudellista

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntalain taloutta koskevat muutokset

Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Anneli Heinonen Kehittämispäällikkö Kuntalain muutos 15.6.2012/325 HE 24/2012 vp. HaVM 9/2012 vp Lähtökohta kuntalain uudistamiselle hallitusohjelmassa

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnanhallitus 123 16.04.2013 Sotkamon kunnan tilinpäätös 2012 KHALL 123 Kunnankamreeri Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Ympäristölautakunta Sivu 50

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Ympäristölautakunta Sivu 50 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Ympäristölautakunta Sivu 50 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 25.2.2014 klo 18.30-19.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 98 30.3.2015 Asianro 356/02.02.01/2015 59 Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

2. KUNNAN TOIMIVALTA JA VASTUU KEMPELE KONSERNISSA

2. KUNNAN TOIMIVALTA JA VASTUU KEMPELE KONSERNISSA KEMPELE-KONSERNIN KONSERNIOHJEET 1. KEMPELE-KONSERNIN MÄÄRITELMÄ Kempele-konserniin kuuluvat Liitteessä 1 mainitut tytäryhteisöt, kuntayhtymät ja osakkuusyhteisöt, jotka vastuutetaan tehtäviensä perusteella

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Käsittely : Kunnanvaltuuston hyväksymä xx.xx.2014 xx Kunnanhallitus xx.xx.xxxx xx Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. SISÄISEN VALVONNAN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 18.5.2015 klo 14.00-16.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot