Khall Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetty tilinpäätös

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Khall 30.3.2015 60. Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetty tilinpäätös"

Transkriptio

1 Khall Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetty tilinpäätös

2 Sisältö TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä ympäristötekijät Sisäinen valvonta Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja -menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Keskeiset liitetiedot Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet TOTEUTUMISVERTAILU Tavoitteiden toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen Tehtäväalue: Vaalitoimi Tehtäväalue: Yleishallinto ja talous Tehtäväalue: Elinkeinotoimi Tehtäväalue: Perusturvan hallinto Tehtäväalue: Sosiaalipalvelut Tehtäväalue: Toimeentuloturva Tehtäväalue: Terveydenhuolto Tehtäväalue: Varhaiskasvatus ja kunnan oma koulutoimi Tehtäväalue: Ammatti- ja aikuisopetus Tehtäväalue: Joukkoliikenne Tehtäväalue: Vapaa-aikatoimi Tehtäväalue: Kirjasto- ja kulttuuritoimi Tehtäväalue: Tekninen toimi Tehtäväalue: Kiinteistötoimi ja yleiset alueet Tehtäväalue: Tieasiat ja liikenneväylät Tehtäväalue: Vesi- ja viemärilaitos Tehtäväalue: Jätehuolto Tehtäväalue: Metsätilat Tehtäväalue: Rakennustarkastus ja ympäristötoimi Tehtäväalue: Kaavoitus ja mittaus Tehtäväalue: Kiinteistöt, uimahalli ja yleiset alueet sekä ruokahuolto ja siivous Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernilaskelmat LIITETIEDOT VESILAITOSLASKELMAT ALLEKIRJOITUKSET Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista

3 TOIMINTAKERTOMUS 1. Kunnanjohtajan katsaus Vuosi 2014 oli erilainen vuosi. Kunnallinen valmistelukoneisto lähes hukkui ministeriöiden lausuntopyyntöihin erilaisista lakiuudistuksista, joista monikaan ei tarjonnut kovin paljon hyvää kunnan asukkaiden palvelujen saatavuudelle, niiden rahoitukselle tai asukkaiden vaikutusmahdollisuudelle. Isokyrö oli mukana sekä Seinäjoen että Vaasan seudun erityisessä yhdistymisselvityksessä, joiden lopputuloksiin kunnat ottavat kantaa vuoden 2015 kevään ja kesän aikana. Isokyrö on ollut koko ajan mukana myös Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen käsittävissä sote-alueen selvityksissä. Tältä osin työ jatkuu seuraavan eduskunnan aikana, kun valtakunnalliset ratkaisut on tehty. Kuntaliitosselvitysten paras anti lienee ollut se, että kuntien kesken tehtiin aika perusteellisiakin vertailuja kustannustasoista, joilla palveluja tuotetaan. Isokyrö selvisi molemmissa selvityksissä mitalisijoille. Isonkyrön kunnan talousarvion vuosikate oli valmiiksi miinuksella ja alijäämä 1,4 milj. euroa, jonka vuoksi talouden tasapainotuksen valmistelu ja toteutuskin aloitettiin heti alkuvuodesta. Kokoon saatiin vuositasolla lähes miljoona euroa. Henkilöstö ja luottamushenkilöt tekivät intensiivistä työtä tehokkaiden tuotantotapojen löytämiseksi. Selvää palvelujen karsimistakin jouduttiin tekemään. Kuntalaisilta tuli yhteensä noin 300 sopeuttamisesitystä. Ratkaisuja tehtiin mm. esikoulujärjestelyissä, sivistystoimen johtamisessa siirtymällä yhtenäiskoulujärjestelmään sekä ottamalla osa psykiatrian palveluista sairaanhoitopiiriltä omaksi tuotannoksi. Yhtään henkilöä ei irtisanottu muutosten vuoksi. Kyrönmaan lukion liikuntapainotteinen linja aloitti syksyllä 2014 ja sai heti hyvän suosion. Nopeasti toteutetut muutokset palvelutuotannossa, ulkoa ostettujen palvelujen kustannusten pienentyminen sekä odotettua parempi tulokehitys johtivat siihen, että vuoden 2014 vuosikatteeksi muodostui lopulta euroa ja ylijäämää kertyi euroa. Kumulatiivinen ylijäämä oli vuoden lopussa euroa eli euroa/asukas. Velkamäärä oli vuoden lopussa euroa/asukas. Kunnan toimintakate parani edellisestä vuodesta euroa. Nettoinvestoinnit olivat euroa. Investointien tulorahoitusprosentti oli 169. Tilinpäätösluvut ovat varsin hyviä. Edelleen jatkuvan taantuman tuoma veropohjan heikkeneminen ja toisaalta menojen kasvu, tulevat valtionosuusleikkaukset sekä erityisesti sotejärjestelmän ja sen rahoituksen toteutus tuovat kunnan taloudelle lähivuosina merkittäviä uhkatekijöitä, joihin on varauduttava. Taantuman myötä kunnan työttömyysaste jatkoi kasvua ja asuntorakentaminen oli vähäistä, johon vaikutti varmasti osittain myös käynnissä olleen kuntauudistuksen tuoma epävarmuus alueen kehityksestä. Vuodesta 2014 kiittäen Eino Toivola Kunnanjohtaja 2

4 2. Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Isonkyrön kunnan luottamushenkilöorganisaatiokaavio: KUNNANVALTUUSTO Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Jaostot Toimikunnat Keskusvaalilautakunta Perusturvalautakunta Sivistyslautakunta Vapaa-aikalautakunta Johtokunnat Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Tukipalvelulautakunta 3

5 Kunnallisvaalien 2012 tuloksena valittu kunnanvaltuusto ja muut toimielimet: Kunnanvaltuusto; 6 kokousta, 45 :ää / Läsnä kokouksissa (KESK 13, KOK 7, SDP 3, PS 3, KD 1) Varavaltuutetut: Pj Heinilä Miko 6/6 SUOMEN KESKUSTA I Vpj Antila Ari 5/6 1. Kauppinen Pentti 4/6 II Vpj Rinta Jaakko 6/6 2. Hauta Veli-Matti 3. Uusi-Viitala Henri J Alanen Ulla 6/6 4. Maunuksela Ari J Hahtola Sami 6/6 5. Taijala Beata 1/6 J Jokinen Tero 2/6 6. Rinta-Korkeamäki Paula 1/6 J Kallio Terttu 5/6 7. Hakamaa Jukka J Karhu Timo 6/6 8. Riihiaho Christina J Killinen Esa 5/6 9. Varpula Tapani J Kujala Ossi 2/6 10.Annala Juha J Kuusikko Erkki 5/6 11.Niemi Harri J Laine Tommi 6/6 12.Valtari Ville J Loukola Eeva 5/6 13.Heinonen Maria J Myllyniemi Hanna 6/6 KANSALLINEN KOKOOMUS J Mäkynen Jouni 6/6 1. Viljanmaa Pirkko 6/6 J Nikula Sami 5/6 2. Korvola Juha 2/6 J Perttilä Johanna 5/6 3. Leskelä Juhani 2/6 J Pollari Väinö 5/6 4. Lae Juha J Pukkinen Jaakko 5/6 5. Savinainen Juha J Saari Raija 5/6 6. Ventä Martti J Saikkonen Ville 5/6 7. Perttilä Elina J Sivula Tony 3/6 SUOMEN SOS.DEM.PUOLUE J Takala Tiina-Maria 4/6 1. Mäkinen Marjo J Talso Johanna 5/6 2. Perkiö Nina 3/6 J Tuuri-Tammela Helena 4/6 3. Karhu Jarkko J Vaismaa Marko 4/6 SUOMEN KRIST.DEMOKRAATIT J Yliviitala Johanna 5/6 1. Petäjä Esko 1/6 2. Seppänen Tiina PERUSSUOMALAISET 1. Varo Raili 5/6 2. Moilanen Jukka 3. Sepänmäki Veli-Pekka Kunnanhallitus; 18 kokousta, 186 :ää (KESK 5, KOK 3, SDP 1, PS 1) Henkilökohtainen varajäsen Pj Pukkinen Jaakko 18/18 Heinonen Esa-Matias I Vpj Tuuri-Tammela Helena 14/18 Kallio Terttu 3/18 II Vpj Kuusikko Erkki 17/18 Perkiö Simo 1/18 J Hahtola Sami 18/18 Saikkonen Ville J Jokinen Tero 13/18 Varo Raili 3/18 J Kauppinen Pentti 14/18 Laine Tommi 2/18 J Mäkynen Jouni 18/18 Hakamaa Jukka J Perttilä Elina 16/18 Myllyniemi Hanna 1/18 J Rinta-Korkeamäki Paula 16/18 Raunio Heli 1/18 J Viljanmaa Pirkko 16/18 Leskelä Juhani 2/18 4

6 Suhteellisten vaalien vaalilautakunta Henkilökohtainen varajäsen Pj Yliviitala Johanna Mäkynen Jouni Vpj Perttilä Johanna Kujala Ossi J Nikula Sami Saari Raija Tarkastuslautakunta; 10 kokousta, 54 :ää Henkilökohtainen varajäsen Pj Loukola Eeva 10/10 Komsi Mika Vpj Karhu Timo 10/10 Ala-Reini Marjo J Lehto Tarja-Riitta 10/10 Kujala Heikki 1/10 J Ojala Heikki ( asti) 8/10 Hannuksela Hanna 2/10 J Killinen Esa ( alkaen) Keskusvaalilautakunta; 2 kokousta, 17 :ää Varajäsenet Pj Killinen Eija 2/2 1. Lehtiö Hannu 1/2 Vpj Uusihaka Arto 2/2 2. Koutila Jouni 1/2 J Welling Yrjö 2/2 3. Korvola Marja-Leena J Varo Aarne 1/2 4. Peltorinta-Mäkelä Tarja J Korvola Anna-Maija 1/2 5. Näsman Merja Perusturvalautakunta; 7 kokousta, 88 :ää Henkilökohtainen varajäsen Pj Perttilä Johanna 6/7 Lehtonen Jussi 1/7 Vpj Yli-Viitala Johanna 4/7 Ahoketo Päivi 1/7 J Markkula Jarmo 0/7 Pollari Väinö 6/7 J Ahola Ari-Pekka 7/7 Ritola Matti J Heinonen Maria 5/7 Rinta-Jaskari Irma 1/7 J Mäkelä Timo 6/7 Uusihaka Arto J Mäkinen Marjo 3/7 Perkiö Nina 3/7 J Laine Sami 7/7 Takala Tiina-Maria Sivistyslautakunta; 7 kokousta, 83 :ää Henkilökohtainen varajäsen Pj Alanen Ulla 7/7 Jacklin Elina Vpj Myllyniemi Hanna 7/7 Tiitinen Ullamaija J Kultti Pekka 3/7 Punkari Olli 1/7 J Niemi Harri 7/7 Perttu Pasi J Nurminen Maria 6/7 Sundvall Pauliina J Korvola Juha 6/7 Lehtonen Martti 1/7 J Nikula Sami 5/7 Lammi Niina J Varo Raili 7/7 Sepänmäki Veli-Pekka 5

7 Vapaa-aikalautakunta; 7 kokousta, 61 :ää Henkilökohtainen varajäsen Pj Kallio Terttu 7/7 Killinen Eija Vpj Talso Johanna 7/7 Yanakieva Korneliya J Uusi-Viitala Henri 2/7 Pollari Väinö 2/7 J Hakamaa Jukka 4/7 Laine Jani J Kaartinen Marjo 5/7 Rantala Sinikka J Niemi Juho 5/7 Lehtimäki Kai 1/7 J Perkiö Nina 7/7 Arjovuo Eino 1/7 J Moilanen Jukka 1/7 Takala Tiina-Maria 1/7 Tekninen lautakunta; 6 kokousta, 54 :ää Henkilökohtainen varajäsen Pj Saikkonen Ville 6/6 Mäki-Saari Juhana Vpj Rajala Marianne 4/6 Laine Sami J Varpula Tapani 6/6 Annala Juha J Riihiaho Christina 2/6 Uimonen Minna J Taijala Beata 6/6 Kniivilä Soili J Kujala Ossi 2/6 Rintamäki Tapio J Rajamäki Sirkku 6/6 Tiilikka Kaisa J Karhu Jarkko 4/6 Kuusikko Liisa 1/6 Tukipalvelulautakunta; 6 kokousta, 37 :ää Henkilökohtainen varajäsen Pj Sivula Tony 4/6 Knuuttila Liisa Vpj Killinen Esa 6/6 Hauta Veli-Matti J Rantala Eila 5/6 Heinonen Maria 1/6 J Raunio Heli 6/6 Viitaluoma Mari J Petäjä Esko 5/6 Komsi Mika J Lae Juha 5/6 Viljanmaa Pirkko J Saari Raija 5/6 Perkiö Simo 1/6 J Takala Tiina-Maria 3/6 Laine Sami 2/6 Ympäristölautakunta; 8 kokousta, 89 :ää Henkilökohtainen varajäsen Pj Heinonen Esa-Matias 8/8 Ventä Martti Vpj Laine Tommi 5/8 Pollari Väinö 2/8 J Lehtiö Hannu 8/8 Keko Matti J Eerola Kaisa 3/8 Rantala Eila 1/8 J Hakamaa Sari 6/8 Kauppinen Eeva-Leena 1/8 J Hakola Erja 6/8 Knuuttila Lea J Kuusikko Liisa 7/8 Sillanpää Jari J Karhu Henry 8/8 Saarinen Minna 6

8 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto; 3 kokousta, 20 :ää Henkilökohtainen varajäsen Pj Kuusikko Erkki 3/3 Saari Raija Vpj Tuuri-Tammela Helena 2/3 Rinta-Korkeamäki Paula 1/3 J Heinilä Miko 1/3 Hahtola Sami J Rinta Jaakko 3/3 Kauppinen Pentti J Viljanmaa Pirkko 3/3 Perttilä Elina J Rajala Marianne 0/3 Vaismaa Marko 3/3 Henkilöstötoimikunta; 1 kokous, 4 :ää Pj Toivola Eino 1/1 J Järvi-Laturi Jaana 1/1 J Pukkinen Jaakko 1/1 J Tuuri-Tammela Helena 1/1 Korjausavustustoimikunta; 1 kokous 5 :ää Pj Hahtola Sami 1/1 J Jokinen Tero 1/1 J Rajamäki Sirkku 1/1 Lisäksi kouluilla oli johtokunnat vuoden 2014 loppuun saakka. 7

9 Isonkyrön kunnan palvelualueet ja osastopäälliköt: KUNNANJOHTAJA ELINKEINO- PALVELUT Kunnanjohtaja HALLINTO- PALVELUT Hallintojohtaja PERUS- TURVA- PALVELUT Perusturvajohtaja SIVISTYS- PALVELUT Sivistystoimenjohtaja TEKNISET PALVELUT Tekninen johtaja Yleishallinto Taloushallinto Tietohallinto Yhteispalvelu Terveydenhuolto Sosiaalipalvelut Toimeentuloturva Varhaiskasvatus Peruskoulu Lukio Vapaa-aika Vesi- ja viemärilaitos Tieasiat Kaavoitus Rakennustarkastus Tukipalvelu Kunnanjohtaja: Eino Toivola Hallintojohtaja: Jaana Järvi-Laturi Perusturvajohtaja: Merja Latvala Sivistystoimenjohtaja: Raija Leikola saakka, vs. Soili Kniivilä saakka Tekninen johtaja: Juha Försti Kunnan toiminta on jaettu osastoihin. Osastot on jaettu tehtäväalueisiin ja edelleen tulosyksiköihin, joissa on kustannuspaikkoja. Kustannuspaikka on yksittäisen palvelutoiminnan tai kohteen nimi ja numero. Kunnan taloutta ja rahavirtoja ohjataan ja talouden toteutumaa seurataan tehtäväalueittain, tulosyksiköittäin ja edelleen kustannuspaikoittain. 8

10 3. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Koko maan kehitys vuonna 2014 Bruttokansantuotteen volyymi supistui 0,1 prosenttia Suomessa vuonna 2014 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan. Seuraavissa kaaviossa esitetään bruttokansantuotteen volyymin muutos Suomessa aiempina vuosina. Kansantalouden tuotantoa kuvaava bruttokansantuote oli viime vuonna 204 miljardia euroa. Kansantalouden tuloja kuvaava kansantulo supistui reaalisesti 0,5 prosenttia. Kansantalouden kysyntää vähensi viime vuonna erityisesti yksityisten investointien ja viennin supistuminen. Yksityiset investoinnit vähenivät 6,5 prosenttia, mutta julkiset investoinnit kasvoivat 0,6 prosenttia. Yksityisen kulutuksen volyymi väheni 0,2 prosenttia, mutta julkinen kulutus kasvoi 0,2 prosenttia. Viennin volyymi väheni 0,4 prosenttia ja tuonnin volyymi 1,4 prosenttia. Julkisyhteisöjen rahoitusasema eli nettoluotonanto oli kuudetta vuotta peräkkäin alijäämäinen, 7 miljardia euroa. Edellisenä vuonna alijäämä oli 5,1 miljardia euroa. Alijäämä oli 3,4 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen, mikä ylittää EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisen 3 prosentin kynnysarvon, ensimmäistä kertaa vuoden 1996 jälkeen. Tilastokeskus julkistaa EU:n komissiolle toimitettavat alijäämä- ja velkatiedot Siinä yhteydessä nyt julkaistut alijäämätiedot voivat tarkentua. Valtionhallinnon alijäämä oli 8 miljardia euroa, kun se edellisenä vuonna oli 7,4 miljardia euroa. Alijäämän kasvuun vaikutti eniten yhteisöveroprosentin alentaminen. Kuntien ja kuntayhtymien alijäämä kasvoi ennakkotietojen mukaan 1,9 miljardiin euroon, kun se edellisenä vuonna oli 1,5 miljardia euroa. Työeläkelaitosten ylijäämä pieneni 3,7 miljardista eurosta 3,5 miljardiin. Ylijäämään ei lasketa mukaan sijoitusten arvonmuutoksia. Muut sosiaaliturvarahastot olivat 0,6 miljardia eu- 9

11 roa alijäämäisiä lähinnä kasvaneiden työttömyysmenojen takia. Edellisenä vuonna niiden talous oli tasapainossa. Kotitalouksien reaalitulot supistuivat kolmatta vuotta. Käytettävissä oleva nettotulo väheni reaalisesti 1,1 prosenttia. Kotitalouksien oikaistu reaalitulo supistui 0,7 prosenttia. Siihen luetaan mukaan myös hyvinvointipalvelut eli julkisyhteisöjen ja järjestöjen kotitalouksien hyväksi tuottamat yksilölliset palvelut kuten koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut. Palkkatulot kasvoivat nimellisesti 0,6 prosenttia. Sen sijaan sosiaalietuudet kasvoivat 4,5 prosenttia muun muassa eläkeläisten ja työttömien lukumäärän kasvun takia. Omaisuus- ja yrittäjätulot kasvoivat 0,9 prosenttia. Kotitalouksien maksamat välittömät verot kasvoivat 5,8 prosenttia eli selvästi enemmän kuin tulot. Kulutusmenot kasvoivat nimellisesti 1,4 prosenttia, mutta investoinnit supistuivat 5,2 prosenttia, koska uudisrakentaminen väheni. (Tilastokeskuksen julkaisu ) Työllisiä oli vuonna 2014 keskimäärin , mikä oli vähemmän kuin vuonna Vuoden 2014 työllisyysaste oli 67,4 prosenttia, kun se vuonna 2013 oli 68,5 prosenttia. Vuoden 2014 työttömyysaste oli 8,8 prosenttia. Vuoden 2013 työttömyysaste oli 8,2 prosenttia ja vuonna 2012 se oli 7,7 prosenttia. Työttömiä oli vuonna 2014 keskimäärin henkeä, mikä oli enemmän kuin vuonna (Tilastokeskuksen julkaisu ) Kuntien taloudellinen tilanne Tilastokeskus on kerännyt ennakkotietoja Manner-Suomen 304 kunnalta ja 146 kuntayhtymältä kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilastoa varten. Ennakkotietojen perusteella on koottu seuraavat kuntien taloudellista tilannetta koskevat tiedot vuodelta Tiedot ovat ennakollisia ja ne tarkentuvat tilinpäätösten valmistuessa. Kuntien toimintakatteet heikkenivät edellisvuotta vähemmän, vain 1,5 prosenttia toimintakulujen kasvun hidastumisen ansiosta. Kuntien verorahoituksen eli valtionosuuksien ja verotulojen kasvu hidastui edellisvuodesta 1,4 prosenttiin. Kuntien valtionosuuksien kasvu taittui, sillä ne pienenivät 105 miljoonalla eurolla edellisvuodesta. Verotulojen 516 miljoonan euron kasvu piti silti verorahoituksen kehityksen lievästi positiivisena. Verotulojen kasvu oli kuitenkin huomattavasti pienempää kuin edellisenä vuonna, jolloin se oli 1,3 miljardia euroa. Kunnista ainoastaan 14 arvioi vuosikatteen jäävän negatiiviseksi vuonna 2014, kun edellisvuoden tilinpäätöstietojen mukaan vuosikate oli negatiivinen 28 kunnalla. Kokonaisuudessaan vuosikatteet heikkenivät kuitenkin 1,6 prosentilla. Kuntien yhteenlaskettu lainakanta oli vuoden 2014 lopussa 14,9 miljardia euroa. Lainakanta kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 1,1 miljardia euroa. Lainakannan kasvu hidastui edellisvuodesta, jolloin kasvua oli 1,6 miljardia euroa. Asukasta kohden laskettu kuntien lainakanta oli euroa, kun vastaava luku oli edellisvuonna euroa. 10

12 Kuntien toimintakulut ilman liikelaitoksia kasvoivat 1,0 prosenttia. Kasvu hidastui merkittävästi edellisvuodesta, jolloin kasvua oli 3,3 prosenttia. Toimintakuluista palvelujen ostot kasvoivat 3,0 prosentilla, kun taas palkkakulut laskivat lievästi 0,1 prosenttia edellisvuoden tasosta. Kuntien toimintatuotot ilman liikelaitoksia kasvoivat myös edellisvuotta vähemmän. Kasvua niissä oli 1,1 prosenttia. Kuntayhtymien toimintakulut ilman liikelaitoksia pysyivät puolestaan edellisen vuoden tasolla. Toimintakuluista palvelujen ostot kasvoivat 3,7 prosentilla, mutta toisaalta palkkakulut pienenivät 1,1 prosenttia. Kuntayhtymien toimintatuotot ilman liikelaitoksia kasvoivat 0,7 prosenttia, joka oli edellisvuotta vähemmän. Vuonna 2014 kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarvioihin vaikutti kuntalain muutos, joka velvoitti kunnat ja kuntayhtymät yhtiöittämään markkinoilla toimivat liikelaitokset ja muut yksiköt vuoden 2014 loppuun mennessä. Tämän seurauksena muun muassa kuntien ja kuntayhtymien tilikauden tulos Manner-Suomen tasolla moninkertaistui edellisvuodesta satunnaisiin eriin merkittyjen kirjanpidollisten voittojen vuoksi. Lisäksi kuntien bruttomääräiset investointimenot ja -tulot kasvoivat huomattavasti edellisvuodesta. Nettoinvestoinnit kasvoivat kuitenkin vain 1,0 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Yhtiöittämisten lopulliset tilinpäätösvaikutukset tarkentunevat kesäkuussa julkaistavassa kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston ennakkotiedoissa. (Tilastokeskuksen julkaisu ) Vaasan ja Kyrönmaan seutukunnat Vaasan seutukunnan alueella (Korsnäs, Maalahti, Mustasaari, Vaasa, Vöyri) asui vuoden 2014 lopussa henkilöä. Vuoden aikana kasvua oli 848 henkilöä. Vuoden 2014 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 9,7 % ja työttömiä työnhakijoita

13 Kyrönmaan seutukunnan (Isokyrö, Laihia) kehitysnäkymät riippuvat Vaasan elinkeinoelämässä tapahtuvista muutoksista. Kyrönmaan seutukunnan alueella asui vuoden 2014 lopussa henkilöä. Vuoden aikana lisäystä oli 45 henkilöä. Vuoden 2014 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 10,2 % ja työttömiä työnhakijoita oli 613. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on noussut 0,8 prosenttiyksikköä vuoden takaisesta. (TEM:n ja ELY-keskusten Alueelliset kehitysnäkymät julkaisut/2014) Isokyrö Seuraavissa taulukoissa esitetään Isonkyrön kunnan väestön sekä työttömyysasteen kehitys. Isonkyrön kunnan väestönkehitys vuonna YHT. 0-6v. 7-14v v v v v v. 75-v * *ennakkotiedot Työttömyysaste Isossakyrössä lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % tammikuu 186 8, , , , ,3 helmikuu 190 8, , , , ,5 maaliskuu 167 7, , , , ,9 huhtikuu 160 7, , , , ,8 toukokuu 138 6, , , , ,9 kesäkuu 151 6, , , , ,1 heinäkuu 159 7, , , , ,4 elokuu 142 6, , , , ,6 syyskuu 129 5, , , , ,1 lokakuu 119 5, , , , ,0 marraskuu 123 5, , , , ,6 joulukuu 136 6, , , , ,0 12

14 4. Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa Isonkyrön kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille kokouksessaan Talousarvio vuodelle 2014 hyväksyttiin 1,4 milj. euroa alijäämäisenä. Samalla päätettiin, että kuntaan laaditaan talouden tasapainottamisohjelma kunnan johtoryhmän ja luottamushenkilöiden toimesta. Kunnanhallituksen nimeämä talouden tasapainottamistyöryhmä kokoontui 10 kertaa. Kuntalaiset ja kunnan henkilökunta osallistuivat tasapainottamistyöhön aktiivisesti. Luottamushenkilöille järjestettiin kaksi seminaaria. Talouden tasapainottamistyöryhmän työn tuloksena laadittiin talouden tasapainottamisohjelma, jonka kunnanvaltuusto hyväksyi osana vuoden 2015 talousarviota ja vuosien taloussuunnitelmaa. Sosiaalipalvelujen tehtäväalueella kaksi sosiaaliohjaajaa aloittivat työnsä syksyllä Vanhustyötä vahvistettiin, kun mm. omaishoidontuki ja kuljetuspalvelupäätökset siirtyivät sosiaaliohjaajalle. Päivätoiminta siirtyi kunnan omaksi toiminnaksi, kuntouttavaa työtoimintaa vahvistettiin. Pitkäaikaistyöttömien asiat hoitaa sosiaaliohjaaja. Kotipalvelun taksoja muutettiin ja toimintaa uudelleenorganisoitiin perustamalla kotipalveluun tiimit. Kuljetuspalvelukäytäntöjä muutettiin. Syksystä 2014 lähtien esiopetusta on annettu kaikille esikoululaisille koulun yhteydessä. Vapautuneiden päivähoitopaikkojen sekä avoimen päiväkodin perustamisen johdosta on hoitopaikkojen tarpeeseen pystytty vastaamaan. Syksyllä 2014 Kyrönmaan lukiossa aloitti liikuntapainotteinen linja. Talousarvioon ei ole tehty muutoksia valtuustoon nähden sitovalla tasolla vuoden 2014 aikana. Kunnan ja seurakunnan välinen maa-alueen kauppa sai ennakoidusta poiketen lainvoiman vuonna 2014 ja sisältyy vuoden 2014 investointimenoihin. 5. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Isonkyrön kunnassa talouden tasapainottamistoimenpiteet aloitettiin osin vuoden 2014 aikana ja ne jatkuvat vuonna Talousarvion 2015 laadinta aikaistettiin ja kunnanvaltuusto päätti siitä marraskuussa veroprosenteista päättäessään. Vuoden 2015 talousarvio jäi kuitenkin euroa alijäämäiseksi. Vuoden 2015 talousarviossa peruspalvelujen valtionosuudeksi arvioitiin euroa Kuntaliiton laskelmiin perustuen. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettu rahoitus on Isossakyrössä negatiivinen ja vähentää peruspalvelujen valtionosuutta. Koska ko. rahoituksesta vuonna 2015 ei ollut käytössä laskelmia, käytettiin vuoden 2014 summaa euroa. Tammikuussa 2015 saatujen valtionosuuspäätösten mukaan peruspalvelujen valtionosuus vuodelle 2015 on Isossakyrössä euroa sisältäen verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettu rahoitus vuonna 2015 on tammikuussa saadun päätöksen mukaan vuonna 2015 Isossakyrössä euroa. Valtionosuuspäätöksiä voidaan kuitenkin täsmentää loppuvuonna. Em. valtionosuuspäätökset huomioiden vuoden 2015 talousarvion alijäämä vähenee eurolla ja on euroa. Valtiontalouden tasapainottamislaskelmien mukaan julkisen talouden sopeutus vaatii 6 miljardin euron sopeuttamistoimia, joista osa lankeaa kunnille. 13

15 6. Henkilöstö Isonkyrön kunnan vuoden 2014 henkilöstökulut olivat ,09 euroa ( ,75 euroa vuonna 2013). Palkkojen ja palkkioiden osuus kokonaiskuluista oli ,72 euroa ( ,01 euroa vuonna 2013). Henkilöstön lukumäärä, ikärakenne, palveluksessaoloaika, vaihtuvuus sekä koulutuspäivät ja sairauslomat esitetään seuraavissa taulukoissa. Vakinaisten ja määräaikaisten lukumäärä ja osuus lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % Vakinaisia , , , , ,8 Määräaikaisia 59 20, , , , ,9 Työllistettyjä , ,3 Yhteensä Kunnan henkilöstön ikärakenne (vakinaiset) v v v v v Keski-ikä v. 49,1 47,8 48,0 48,1 48,0 Palveluksessaoloaika (vakinaiset) v v v v Henkilöstön vaihtuvuus Vaihtuvuusprosentti 6,8 9,4 15,8 9,1 12,6 = alkaneet +päättyneet palvelujaksot /vakinainen henkilöstö Ulkopuolelta ostetut koulutuspäivät, päiviä osastoittain Hallinto- ja elinkeino Perusturva Sivistys Tekninen Yhteensä

16 Sairauslomat työpäivinä lkm pv/hlö lkm pv/hlö lkm pv/hlö lkm pv/hlö Hallinto- ja 7 0,8 18 2, ,5 elinkeino Perusturva , , , ,1 Sivistys 446 5, , , ,5 Tekninen , , , ,7 Yhteensä , , , ,0 7. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä ympäristötekijät Kunnan toimintaa on kehitetty kuntalaisten tarpeisiin perustuen ja talouden tasapainottaminen huomioiden. Kunnan toimintaan vaikuttavat yleensä mm. toiminnalliset riskit, rahoitusriskit ja vahinkoriskit. Isonkyrön kunnan merkittävin riski on kunnan taloudellisen tilanteen heikkeneminen mm. valtionosuuksien vähenemisen ja työttömyyden lisääntymisen vuoksi. Riskien toteutuessa vaikutukset kunnan palvelutuotantoon ovat merkittävät. Palvelutoiminnan sujuvuuteen kohdistuu henkilöstöön liittyviä riskejä. Henkilöstön vähäinen määrä rajoittaa osin varahenkilöjärjestelmän ylläpitoa. Kasvavat osaamisvaatimukset asettavat haasteita henkilöstön osaamiselle. Eläköityminen ja henkilöstön saatavuus vaikuttavat osaamiseen ja palvelutoiminnan sujuvuuteen. Riskinä on myös riippuvuus kriittisten osaamisalueiden avainhenkilöistä, kuten sosiaalityöntekijöistä sekä sairaanhoitajista. Toiminnallisia riskejä ovat myös tietojärjestelmän toimivuus ja mahdolliset lainsäädännön muutokset. Rahoitusriskinä ovat mm. kunnan maksuvalmiuden ylläpito sekä korkoriskit. Vahinkoriskeihin varaudutaan vakuutuksin. Isonkyrön kunnalla ei ole kunnan taloudelliseen tulokseen tai asemaan tai toiminnan kehitykseen vaikuttavia erityisiä ympäristötekijöitä. 8. Sisäinen valvonta Kunnanhallitus on hyväksynyt sisäisen valvonnan ohjeen kokouksessaan Ohjeen mukaisesti sisäisen valvonnan toimivuudesta koko kunnan tasolla vastaa kunnanhallitus ja sen toteuttamis- ja valvontavastuu on kunnanjohtajalla. Toimielin ja sen alainen johtava viranhaltija vastaavat johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta. Esimiehet organisaation kaikilla tasoilla vastaavat siitä, että sisäisen valvonnan menetelmät ovat käytössä ja sisältyvät päivittäisiin toimintarutiineihin. Sisäisen valvonnan menetelmiä käytetään soveltuvin osin myös kuntakonsernin tytäryhtiöiden valvonnassa. Kunnan toimintaa ohjataan lainsäädännöllä, johtosäännöillä ja erilaisilla määräyksillä. Lisäksi kunnan henkilökuntaa ohjeistetaan antamalla muita erillisiä ohjeita, mm. sairauspoissaoloista. Toimintaa on pääosin toteutettu säännösten, lakien ja päätösten sekä hyvän hallintotavan mukaisesti. Sisäinen valvonta ja siihen liittyvä riskienhallinta on järjestetty ohjeita noudattaen. Omavalvontaa on kuluneen vuoden aikana lisätty ja esille tulleisiin kehittämistarpeisiin on puututtu. Valvonnassa ei ole havaittu puutteita kuluneella tilikaudella. 15

17 Kunnanhallitus on vastannut oikaisuvaatimuksiin sekä antanut useita lausuntoja hallintooikeudelle ja maanmittauslaitokselle koskien etuosto-oikeuden käyttämistä ja virheellisesti myönnettyä lainhuutoa. Maanmittauslaitos on myöntänyt lainhuudon alkaen kaupan kohteena olleisiin kiinteistöihin virheellisesti tehdyllä ratkaisulla odottamatta kolmen kuukauden määräaikaa, jona aikana kunnalla on ollut mahdollisuus harkita etuostooikeuden käyttämistä. Kunnanhallitus on antamansa lausunnon yhteydessä todennut, että Isonkyrön kunta edellyttää, että valtio korvaa Isonkyrön kunnalle täysimääräisenä kunnalle kirjaamisvirheellä aiheuttamansa vahingon. Kunnanhallitus on antanut selityksen aluehallintovirastolle sivistystoimenjohtajan päätöksestä tehdyn kantelun johdosta. Aluehallintovirasto on ratkaisussaan kiinnittänyt vastaisen toiminnan varalle huomiota hallinto-oikeuden päätösten huomioimiseen hallintopäätösten tekemisessä, mutta kantelu ei anna aluehallintovirastolle aihetta enempiin toimenpiteisiin. Perusturvalautakunta on vastannut tehtyihin oikaisuvaatimuksiin. Hallinto-oikeudelle on annettu viisi lausuntoa vuonna Hallinto-oikeus muutti kahta perusturvalautakunnan tekemää päätöstä, joista toinen asia oli laitettu vireille vuonna Korkeimmalle hallintooikeudelle on annettu yksi lausunto. Korkein hallinto-oikeus piti perusturvalautakunnan tekemän päätöksen voimassa. Aluehallintovirastolle tehtiin yksi lausunto. Alehallintovirastolla ei ollut huomautettavaa kyseissä asiassa. Vuonna 2014 tehdyistä lausunnoista yksi on vielä kesken hallinto-oikeudessa. Sivistyslautakunnalle on annettu tiedoksi aluehallintoviraston antama päätös oppilaaksi ottamista koskevassa asiassa, jossa sivistystoimenjohtajan päätös pidettiin voimassa. Tekninen lautakunta on käsitellyt kaksi vuonna 2014 jätettyä oikaisuvaatimusta. Päätöksistä ei ole valitettu edelleen hallinto-oikeuteen. Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta on käytetty sivistyslautakunnan :ään. Kunnanhallitus on tehnyt asiassa päätöksen Vuoden 2014 talousarviossa on todettu, että kuntaan laaditaan riskienhallinnan asiakirja syyskuun 2014 loppuun mennessä. Kunnanhallitus on esittänyt kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy laaditut Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet sekä samalla päättänyt, että sisäisen valvonnan ohje päivitetään vuoden 2014 loppuun mennessä. Kunnanvaltuusto hyväksyi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet kokouksessaan Kunnanhallitus on vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet antaessaan päättänyt, että kuntaan laaditaan uudet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet maaliskuun 2015 loppuun mennessä. Joulukuussa 2012 hyväksytty hallintosääntö ja valtuuston työjärjestys tulivat voimaan Vuonna 2014 hallintosääntöä uudistettiin ja se tuli voimaan Lisäksi on luotu yhteisiä toimintaohjeita ja viestintää tehostettu. Toiminnan kehittämiseksi organisaation sisäistä tiedonkulkua sekä sisäistä ja ulkoista viestintää on syytä edelleen parantaa mm. tietojärjestelmiä kehittämällä sekä yhtenäistämällä toimintaohjeita. Toiminnan asian- ja lainmukaisuutta seurataan asioiden valmisteluvaiheessa sekä päätösten täytäntöönpanon yhteydessä. Sisäistä tarkkailua suoritetaan myös henkilöstöpäätösten ja tilinpidon osalta palkkalaskennan ja kirjanpidon yhteydessä systemaattisesti sekä pistokokein. Uimahallin, postin ja matkahuollon sekä kirjaston, kunnanviraston neuvonnan ja Palvelukeskus Laurilan ruokalan kassat on tarkastettu säännöllisesti. Arvio sisäisen valvonnan järjestämisestä sisältyy käyttötalouden tehtäväalueiden toteutumavertailuun. 16

18 Hankinnoissa on käytetty merkittävin osin Vaasan hankintapalvelukeskuksen kilpailuttamia tavarantoimittajia. Myös KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamia puitesopimuksia on hyödynnetty mm. atk-hankinnoissa. Toiminnan ja talouden toteutumista on seurattu talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisin toteutumisraportein, jotka on käsitelty ao. lautakunnassa. Kuukausittaisia talousarvion toteutumaraportteja on lähetetty tiedoksi kunnanhallitukselle ja lautakunnille. Talousarviomuutoksia ei ole tehty valtuustoon nähden sitovalla, tehtäväalueiden tasolla. Tavoitteet on saavutettu riittävällä tasolla sekä toiminnan että talouden näkökulmasta. Toiminta on pääsääntöisesti toteutettu valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa lautakuntien hyväksymien käyttösuunnitelmien mukaisesti. Toteutumavertailussa on esitetty syitä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen poikkeamiin. Tekninen lautakunta on käsitellyt investointihankkeiden toteutumiset kokouksessaan Kehityskeskustelut käydään vuosittain ja työtehtävät pyritään järjestämään siten, ettei väärinkäytösten mahdollisuuksia eikä vastuuepäselvyyksiä synny. Viranhaltijapäätöksistä pidetään päätöspöytäkirjaa. Tiedonkulkua ja dokumentointia parannetaan, osaamista hajautetaan ja varahenkilöjärjestelmää kehitetään jatkuvasti. Rahoitusriskiä pyritään hallitsemaan mm. joustavalla maksuvalmiuden ylläpitämisellä sekä hajauttamalla lainojen korkosidonnaisuutta sekä kiinteään että vaihtuvaan korkoon. Kunnassa on lakisääteisten vakuutukset vahinkojen ja toiminnan keskeytymisen varalta sekä lisäksi myös muita vakuutuksia, mm. tapaturmien varalta. Suurempia vahinkoja ei ole sattunut. 9. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan tuloslaskelmassa ja toiminnan rahoitusta kuvataan rahoituslaskelmassa sekä niistä johdetuissa tunnusluvuissa. Edellä mainitut sisältyvät tilinpäätöslaskelmiin. 10. Rahoitusasema ja sen muutokset Kunnan rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Kunnan tase ja tunnusluvut sisältyvät tilinpäätöslaskelmiin. 17

19 11. Kokonaistulot ja -menot Kunnan kokonaistulot ja -menot 2014 (ulk) TULOT % MENOT % Varsinainen toiminta Varsinainen toiminta Toimintatuotot ,13 Toimintakulut ,56 Verotulot ,85 Valm.omaan käyttöön.- 0 0,00 Valtionosuudet ,66 Korkokulut ,40 Korkotuotot ,04 Muut rahoituskulut ,04 Muut rahoitustuotot ,11 Satunnaiset kulut 0 0,00 Satunnaiset tuotot 0 0,00 Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät Pakoll.varausten muutos +/- 0 0,00 Käyttöom.myyntivoitot ,09 Käyttöom.myyntitappiot - 0 0,00 Investoinnit Investoinnit Rahoitusosuudet inv.menoihin ,14 Käyttöom.investoinnit ,01 Käyttöomais. myyyntitulot ,16 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaam.vähennykset 0 0,00 Antolainasaam.lisäykset 0 0,00 Pa.lainojen lisäys 0 0,00 Pa.lainojen vähennys ,99 La.lainojen lisäys 0 0,00 La.lainojen vähennys 0 0,00 Oman pääoman lisäykset 0 0,00 Oman po:n vähennykset 0 0,00 KOKONAISTULOT YHTEENSÄ ,00 KOKONAISMENOT YHTEENSÄ ,0 Täsmäytyslaskelma: Kokonaistulot yhteensä Rah. Muut maksuvalm.muutokset Kokonaismenot yhteensä lask: Kassavarojen muutos Erotus Summa

20 12. Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Yhdistely konsernitilinpäätökseen Tytäryhteisöt Yhdistelty (kpl) Ei-yhdistelty (kpl) Yhtiöt Kiinteistö-ja asuntoyhtiöt 1 Kunnall.liiketoimintaa harj.yht. 1 Muut yhtiöt Osuuskunnat Yhdistykset Säätiöt Kuntayhtymät 4 Osakkuusyhteisöt 4 4 Yhteisyhteisöt 1 YHTEENSÄ 11 4 Konsernin toiminnan ohjaus Kunnanhallitus on hyväksynyt konserniohjeet ja antanut konserniohjeita täydentävät ohjeet Konserniyhtiöitä koskevat tavoitteet on annettu talousarviossa ja -suunnitelmassa. Kunnan edustajat yhtiökokouksiin on valinnut kunnanhallitus ja se on samalla antanut tarpeellisia ohjeita hallituksen jäsenten valinnasta. Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Isonkyrön Lämpö Oy Isonkyrön kunnan talousarviossa 2014 asettamat tavoitteet Isonkyrön Lämpö Oy:lle - kilpailukykyisen lämmitysenergian tuottaminen ja jakelu keskustaajamassa - taloudellisen omavaraisuuden kohottaminen pitkällä tähtäimellä - sijoitetulle pääomalle korkotuotto 5 % - raportointi kunnanhallitukselle sekä taloussuunnitelma- ja tilinpäätösasiakirjojen toimittaminen kunnalle Tavoitteiden toteutuminen Yhtiön liikevaihto oli ,76 euroa ( ,41 euroa vuonna 2013), liikevoitto ,24 euroa ( ,21 euroa vuonna 2013) ja tilikauden voitto ,38 euroa (tappio ,26 euroa vuonna 2013). 19

21 Yhtiön vuoden 2014 lämmönmyynti oli 7,4 GWh, joka oli hieman ennakoitua vähemmän. Suurin syy vajaukseen oli harvinaisen lämmin loppusyksy ja alkutalvi. Vuonna 2014 hankittiin uusi lämpölaitosyksikkö. Uusi lämpölaitos on nimellisteholtaan 3 MW ja se tulee osittain korvaamaan aikaisemman biolämpölaitoksen kattilan. Laitos otettiin käyttöön marraskuun 2014 alussa. Lisäksi merkittävää on uuden polttoaineen linjaus, jota tullaan siirtämään enemmän puupohjaisiin polttoaineisiin. Kpa-laitoksen polttoaineina oli turve ja hake/puupolttoaineet. Raskaalla polttoöljyllä tuotettiin energiaa 0,26 GWh ja kiinteällä polttoaineella 7,14 GWh. Biolaitoksen käyttöaste saatiin nostettua 96,5 %:iin edellisvuoden 73,6 %:sta. Energian hinta pidettiin edellisvuoden tasossa (64,96 /MWh). Energian hinta on tällä hetkellä maan keskihinnan (68,96 /MWh) alapuolella. Kaukolämpöverkostoa laajennetaan, mikäli se on hallituksen määrittelemillä takaisinmaksuajoilla rakennettavissa tai jos yhtiön hallitus niin päättää. Uusia liittyjiä etsitään aktiivisesti. Isonkyrön Lämpö Oy:n riskienhallinta tähtää katkeamattomaan lämmöntuotantoon asiakkaalle, tuloskehityksen turvaamiseen sekä maksuvalmiuden ylläpitämiseen. Riskien hallinta, tunnistaminen ja mahdollinen suojautuminen ovat yhtiölle jatkuva prosessi. Kaukolämpöverkoston huollolla ja kunnossapidolla pyritään minimoimaan vuotoriskiä. Pienen henkilökunnan riskiä pyritään paikkaamaan hyvillä yhteistyökumppaneilla. Yhtiö on myös varautunut sähkön toimituskeskeytykseen, lämmöntuotannon keskeytykseen sekä kiinteän polttoaineen tuotantoriskiin. Isonkyrön Asuntovuokraus Oy Isonkyrön kunnan talousarviossa 2014 asettamat tavoitteet Isonkyrön Asuntovuokraus Oy:lle Isonkyrön Asuntovuokraus Oy tukee kuntaa asuntostrategian toteutuksessa ja tekee yhteistyötä kunnan kanssa rahoitushuollossa, riskien hallinnassa, henkilöstöpolitiikassa ja hankintatoimessa siten, että osakeyhtiössä noudatetaan samoja periaatteita kuin kunnassa. Isonkyrön Asuntovuokraus raportoi kunnanhallitukselle sekä toimittaa kunnalle taloussuunnitelman ja tilinpäätösasiakirjat. Tavoitteena on yhtiön tuloksen kehittäminen, investointikyvyn lisääminen ja omavaraisuusasteen nostaminen. Isonkyrön Asuntovuokraus Oy:n omistajapoliittisena linjauksena on, että vuokra-asuntojen tarjonta vastaa parhaalla mahdollisella tavalla myös tulevaisuuden vaatimuksia. Kiinteistöjen kunnossapidosta on huolehdittava suunnitelmallisesti. Vuokratason määrittelyssä on otettava huomioon rahoitustarpeet ja yleinen vuokrataso sekä mahdollisuuksien mukaan sitoutuneen pääoman korko. Asuntojen määrää ja huoneistorakennetta on tarkasteltava vuosittain. Kiinteistöt tulee vakuuttaa täydestä arvosta, myös keskeytysvahinkojen varalta. Tavoitteiden toteutuminen Isonkyrön Asuntovuokraus Oy:n asunnoissa asui vuoden lopussa 283 asukasta (vuoden 2013 lopussa 280). Vuokrattavaa alaa on yhteensä ,5 m 2. Asuntojen käyttöaste oli 93,1 % (90,4 % vuonna 2013). Vapautuneita asuntoja oli 55. Asunnon saaneita ruokakuntia oli 57. Tyhjiä asuntoja oli yhteensä 12 asuntoa. Vaihtuvuus oli 27 %. Vaihtuvuus on laskenut edellisvuodesta lähes 8 %. Yhtiön liikevaihto oli ,60 euroa ( ,90 euroa vuonna 2013), liikevoitto ,34 euroa ( ,71 euroa vuonna 2013). Voitto ennen tilinpäätössiirtoja oli ,93 euroa ( ,52 euroa vuonna 2013) ja tilikauden voitto 11,52 euroa (17,04 euroa vuonna 2013). 20

22 Yhtiön maksuvalmius on ollut hyvä. Kiinteistöihin kohdistuvan lainan määrä oli ,07 vuoden lopussa (vuoden 2013 lopussa ,57 euroa). Kiinteistöjen korjauksia ja tarkastuksia suoritettiin ahkerasti, mikä näkyy myös korjauskustannusten tuntuvana nousuna. Korjauskulut palkkakuluineen olivat ,48. Suurin yksittäinen korjauskohde oli Knaapilantie 21 käyttövesiputkiston uusinta. Kunnostustöitä jatketaan myös tulevana vuonna. Viidestä kiinteistöstä tehtiin kuntoarviot. Energiatodistus teetätettiin 10 kohteesta. Kyrönmaan Jätevesi Oy Isonkyrön kunnan talousarviossa 2014 asettamat tavoitteet Kyrönmaan Jätevesi Oy:lle (yhteisyhteisö) - taloudellisen omavaraisuuden säilyttäminen - sijoitetulle pääomalle korkotuotto 5 % - raportointi kunnanhallitukselle sekä taloussuunnitelma- ja tilinpäätösasiakirjojen toimittaminen kunnalle Tavoitteiden toteutuminen Vuonna 2014 puhdistamo toimi pääsääntöisesti lupaehtojen mukaisesti. Toimintavuonna haettiin ympäristölupa uudelle kuivalietehallille. Halli rakennutettiin urakalla Isoonkyröön. Puhdistamolla käsiteltiin jätevesiä yhteensä m3. Käsitelty jätevesimäärä oli vähän suurempi kuin edellisvuonna ( m3). Lietettä vietiin varastoon viljelyskäyttöä varten 850 m3 (873 m3 vuonna 2013). Sähköä yhtiö käytti kwh/a, eli 1,32 kwh/m3 ( kwh/a eli 1,13 kwh/m 3.vuonna 2013). Rahoituskuluja yhtiöllä oli ,76 euroa ( ,53 euroa vuonna 2013). Tilikauden tulos on ,97 euroa tappiollinen ( ,34 euroa tappiollinen vuonna 2013). Lainamäärä vuoden 2014 lopussa oli ,00 euroa (vuoden 2013 lopussa oli ,00 euroa). Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä Isonkyrön lämpö Oy:n talouden odotetaan jatkavan positiivista kehitystä tulevina vuosina uuden laitoksen ja kustannustehokkaan toiminnan ansiosta. Isonkyrön Asuntovuokraus Oy:n kiinteistöjen kuntoarvioita teetätetään alan osaajilla. Tarkastusten perusteella kiinteistöjen korjauksia tehdään vuosittain taloudellisten mahdollisuuksien mukaan. Yhtiön asuntokanta vaatii perusparantamista käyttöasteen nostamiseksi. Yhtiön uusimmat asunnot on rakennettu luvun alkupuolella. Yhtiön taseessa on asuintalovarauksia ,71 euroa. Yhtiöllä on edellytykset tarjota tasoltaan ja hinnaltaan kilpailukykyisiä asuntoja myös tulevaisuudessa. Kyrönmaan Jätevesi Oy:n toiseksi omistajaksi tuli toteutuneen kuntaliitoksen myötä Vähänkyrön kunnan sijaan Vaasan kaupunki ja operatiiviseksi yhteistyötahoksi Vaasan Vesi Oy. Tämä merkinnee ainakin pitemmällä aikavälillä muutoksia toiminnan käytännön järjestelyihin. Isonkyrön kunnan osuus yhtiön liikevaihdosta on yli 50 %. Yhtiön toiminnan kannalta on merkittävää, että omistajakunnat saavat omilla alueillaan viemäreihin pääsevät hulevedet hallintaan. 21

23 Isonkyrön kuntakonsernin talouden kokonaistilanne, johtuen erityisesti kunnan omaan talouteen kohdistuvista paineista, on varsin haastava ja edellyttää myös tytäryhtiöiden hyvää tuloksellista toimintaa. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Kuntakonsernin tarkastuksesta ja valvonnasta on säännökset konserniohjeessa. Valtuusto seuraa tytäryhteisöjen toimintaa niiden vuotuisten tilinpäätösten, toimintakertomusten ja tilinpäätösten liitetietojen kautta. Kunnanhallitus antaa ohjeet tytäryhteisöjen hallituksiin valittavista henkilöistä, seuraa niiden toimintaa ja tekee tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia yhteisön hallitukselle havaitsemiensa epäkohtien korjaamiseksi. Valtuuston hyväksymässä talousarviossa ja kunnanhallituksen antamissa talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa velvoitetaan tytäryhteisöjen edustajia raportoimaan yhtiön toiminnasta kunnanhallitukselle vuosittain. Tarkastuslautakunnalla on oikeus saada kunnan tytäryhteisöjen toiminnasta ja tilinpäätöksestä selvityksiä niin harkitessaan. Kunnanjohtaja vastaa kuntakonsernin operatiivisesta johtamisesta ja seurannasta. Konserniohjeen mukaan yhtiön johtajan on neuvoteltava kunnan konsernijohdon kanssa mm. yhtiön toimintaan nähden merkittävistä investoinneista sekä periaatteellisesti tai taloudellisesti merkittävistä sopimuksista, merkittävistä liiketoimintakaupoista ja muista toiminnan laajakantoisista muutoksista. Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Konsernin tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan tuloslaskelmassa ja toiminnan rahoitusta kuvataan rahoituslaskelmassa sekä niistä johdetuissa tunnusluvuissa. Konsernin rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Edellä mainitut sisältyvät konsernitilinpäätöslaskelmiin. 13. Keskeiset liitetiedot Tilinpäätöksen liitetiedot esitetään kokonaisuudessaan tilinpäätöslaskelmien jälkeen. 14. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Asiaa koskeva sääntely Kunnanhallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi (KuntaL 69 ). Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman tulosta ennen varaus- ja rahastosiirtoja. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamisessa. Varsinainen tasapainottaminen tehdään taloussuunnitelmassa tai erillisessä toimenpideohjelmassa. Kunnanhallituksen toimintakertomuksessa tekemä selonteko jakaantuu kahteen osaan. Ensinnäkin tulee selvittää tilinpäätösvuonna voimassa olleen taloussuunnitelman toteutuminen. Jos kunnalla 22

24 lisäksi oli päättyneellä tilikaudella voimassa oleva toimenpideohjelma kertyneen alijäämän kattamisesta, tulee lisäksi selvittää tämän ohjelman toimenpiteiden toteutumista. Toiseksi, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, kunnanhallituksen on tehtävä selkoa, onko kuluvana vuonna voimassaoleva taloussuunnitelma riittävä. Selonteon antaminen tulee kyseeseen, jos tilikauden alijäämä on olennaisesti suurempi kuin se oli taloussuunnitelmaa ja toimenpideohjelmaa hyväksyttäessä edellisenä syksynä. Tilikauden tuloksen käsittely Isonkyrön kunnan taseessa on edellisiltä tilikausilta kertynyttä ylijäämää vuodelta 2013 hyväksytyn tilinpäätöksen jälkeen ,42 euroa. Vuodelta 2014 laadittu tilinpäätös osoittaa tilikauden tulokseksi ,24 euroa. Kunnanhallitus esittää tilikauden 2014 tuloksen käsittelystä seuraavaa: Tilikauden ylijäämä ,24 euroa lisätään taseen edellisten tilikausien ylijäämään kuluvan vuoden kirjanpidossa. Talouden tasapainottaminen Vaikka Isonkyrön kunnan taseessa on kertynyttä ylijäämää, jatketaan talouden tasapainottamista vuonna 2014 hyväksytyn talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti. 23

25 TOTEUTUMISVERTAILU Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Toteutumisvertailussa seurataan toiminnallisten tavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumista. Talousarviossa on sitovia tehtäväalueiden meno-, tulo- ja nettomenomäärärahat. Tämä tarkoittaa sitä, että menomäärärahan käytön edellytyksenä on, että myös arvioidut tulot saadaan. Investoinneissa sitova taso on talousarviokirjaan sisältyvä määrärahaerittely. Investointiosaan merkityt määrärahat ovat käytettävissä ainoastaan talousarviovuoden aikana. Tehtäväalueille annetut tavoitteet ovat sitovia tavoitteita sekä mittareina, suoritemäärinä, tunnuslukuina että sanallisina tavoitteina. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle Talousarvioon ei ole tehty muutoksia vuoden 2014 aikana. 24

26 15. Tavoitteiden toteutuminen Kunnan toiminnalle asetettujen yleistavoitteiden toteutuminen: Strategiset tavoitteet TP TA TP Vuosi v v v Työllisyyden parantaminen Mittari: Työttömyysaste ,8 alle Asukasluku yli 5000 vuonna 2020 Mittari: Asukasluku Asuntokannan lisääminen ja parantaminen Mittari: Uudisrakennusluvat asuntoja (kpl) Laajennukset ja peruskorjausluvat (kpl) Rakennuspaikkojen myynti (kpl) Kilpailukykyinen palvelutuotanto Mittari: Asiakastyytyväisyysmittauksen tulos ei tehty ei tehdä ei tehty 5. Kunnan vakaa talous Mittari (31.12.): Vuosikate euroa Vuosikate euroa/asukas Velkamäärä, tuhatta euroa Velkamäärä euroa/asukas Kuntakeskuksen palvelutaso Mittari: Julkiset palvelut väh. edellisen vuoden tasolla kyllä kyllä ei Yksityiset palveluyritykset lisääntyvät kyllä kyllä kyllä 7. Ympäristö- ja kulttuuriarvojen huomioonottaminen Mittari: Jätevesineuvontahankkeet Yleiskaavojen ja asemakaavojen edellyttämät selvitykset Korkeatasoisen koulutuksen turvaaminen Mittari: Peruskoulujen oppilasmäärä (tilanne 20.9.) Lukion oppilasmäärä (tilanne 20.9.) Päteviä opettajia, perusopetus (%-osuus) Päteviä opettajia, lukio (%-osuus)

27 16. Käyttötalouden toteutuminen Toimielin: Keskusvaalilautakunta Toiminta-ajatus: Lakisääteisten vaalien ennakkoäänestyksen, koti- ja laitosäänestyksen ja varsinaisen vaalipäivän käytännön järjestelyt. Vaaleista tiedottaminen ja vaalihenkilöiden kouluttaminen Tehtäväalue: Vaalitoimi, kustannuspaikka Tilivelvollinen: Hallintojohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus (kuntalaisten hyvinvointia koskevat tavoitteet): Vaalien järjestäminen vaalilain ja säädösten mukaan aikataulussaan. Vaalihenkilöiden kouluttaminen ja vastuiden tietäminen. Riittävä tiedottaminen vaaleista. Kuntalaisten hyvinvointia koskevien tavoitteiden toteutuminen: Vuonna 2014 järjestettiin europarlamenttivaalit. Vaalit järjestettiin onnistuneesti. Alkuperäinen TA 2014 TAmuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Vaikuttavuustavoitteet Europarlamenttivaalit, äänestysaktiivisuus 40 % 40 % 40 % 43,2 % + 3,2 Vaikuttavuus- ja tuotantotavoitteiden toteutuminen ja perustelut: Vuonna 2014 järjestettiin europarlamenttivaalit. Vaalien äänestyspaikat olivat esteettömiä. Lehmäjoen äänestysalueen ennakkoäänet yhdistettiin varsinaisen vaalipäivän ääniin vaalisalaisuuden turvaamiseksi. Keskusvaalilautakunta kokoontui kaksi kertaa. Arvio sisäisen valvonnan järjestämisestä: Sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti. 26

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 3/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 52

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 3/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 52 ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 3/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 52 KOKOUSAIKA maanantai 16.6.2014 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA KOULUKESKUS, Kyrööntie 15 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 ) Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 52

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 52 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 52 KOKOUSAIKA maanantai 16.6.2014 klo 19.21 20.09 KOKOUSPAIKKA KOULUKESKUS, Kyrööntie 15 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Isonkyrön kunta. Tasekirja 2013. Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetty tilinpäätös

Isonkyrön kunta. Tasekirja 2013. Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetty tilinpäätös Khall 31.3.2014 56 Kvalt 16.6.2014 23 Isonkyrön kunta Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetty tilinpäätös Sisältö TOIMINTAKERTOMUS... 2 1. Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kaupunginhallitus 156 03.04.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 37 02.05.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 44 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 32 22.05.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 149/02.06.01.03/2017

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 3/2017 Kokousaika: 19.4.2017 klo 12.00 15.45 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Minna Yli-Kujala, varajäsen

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2014 Vapaa-aikalautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA. Tiistai kello Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2014 Vapaa-aikalautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA. Tiistai kello Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 4.2.2014 kello 18.30 20.35 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 Kunnanvaltuusto 46 27.06.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 6/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 84

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 6/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 84 ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 6/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 84 KOKOUSAIKA keskiviikko 17.12.2014 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Isonkyrön

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Ohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä. Ohje on käsiteltävä tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa tai vastaavissa hallintoelimissä.

Ohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä. Ohje on käsiteltävä tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa tai vastaavissa hallintoelimissä. SODANKYLÄN KUNTA Kunnanhallitus (Kh 10.12.1997) KONSERNIOHJEET KONSERNIOHJEEN TAVOITE Näillä ohjeilla kunnanhallitus antaa konsernitason toimintaohjeet ja -periaatteet sekä täsmentää kunnan ja kunnanhallituksen

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Lauta-/johtokunnan pöytäkirjanote toimitetaan talouspalveluihin

Lauta-/johtokunnan pöytäkirjanote toimitetaan talouspalveluihin HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,3 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2016 Muut (17 %) SOTE (57 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 112 27.03.2017 Kunnanvaltuusto 51 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 972/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 112 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 Kaupunginhallitus 233 08.05.2017 Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 2763/00.01.02/2017 KHALL 08.05.2017 233 Yleistä Vuonna 2016 Uudenkaupungin yrityssektorin positiivinen

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 92 31.03.2016 Kunnanvaltuusto 55 20.06.2016 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 2/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 31.03.2016 92 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kuntien talous. Työllisyys ja elinkeino seminaari Savonlinna 11.7.2013. Pääekonomisti Juhani Turkkila Suomen Kuntaliitto

Kuntien talous. Työllisyys ja elinkeino seminaari Savonlinna 11.7.2013. Pääekonomisti Juhani Turkkila Suomen Kuntaliitto Kuntien talous Työllisyys ja elinkeino seminaari Savonlinna 11.7.213 Pääekonomisti Juhani Turkkila Suomen Kuntaliitto Vuosikate: Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 26-212 Sisältää liikelaitokset. Lähde:

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2015 Kokousaika: 20.4.2015 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja

Lisätiedot