Kokousaika kello 09:00-10:20

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokousaika 18.12.2013 kello 09:00-10:20"

Transkriptio

1 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/ Ympäristöterveyslautakunta Kokousaika kello 09:00-10:20 Kokouspaikka Innocum, Isoharjantie 6, S1-rakennus, teknisten palveluiden kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 23 YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN VALVONTASUUNNITELMA YMPÄRISTÖTERVEYSJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÖ ALKAEN (MAHDOLLISESTI TOTEUTUVA TÄYTTÖTARVE) 25 YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON AVUSTUKSET VUONNA ELÄINLÄÄKÄREIDEN ELÄKKEISIIN OIKEUTTAVIEN PALKKIOIDEN VAHVISTAMINEN VUODELLE TERVEYDENSUOJELULAIN (763/1994) 27 MUKAINEN ASUMISKIELTO 29 YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TUOTTEISTAMINEN TIETOON SAATETTAVAT ASIAT

2 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Ylikärppä Kauko puheenjohtaja esittelijä 24 Riekkinen Maarit varapuheenjohtaja Ahonen Matti jäsen Kuosmanen Jari jäsen Miettinen Antti jäsen Miettinen Auni jäsen Rantsi Katri jäsen Haatainen Susanna asiantuntija läsnä 28 esittelyn ajan Poissa Kangas Heidi esittelijä Auvinen Toni Tuusniemen kunnanjohtaja Kangasperko Petri Juankosken kaupunginjohtaja Kiviluoma Timo Maaningan kunnanjohtaja Korhonen Marko Lapinlahden kunnanjohtaja Lötjönen Vesa Siilinjärven kunnanjohtaja Murto Unto Rautavaaran kunnanjohtaja Sopanen Ari Kaavin kunnanjohtaja N.N. Kuopion kaupungin edustaja Muut Mikkonen Marjaana kh:n edustaja Manner Leena pöytäkirjanpitäjä ja esittelijä esittelijä :t 23 ja Hartikainen Ilmari kh:n pj Takkinen Pekka Siilinjärven talousjohtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltai seksi PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Auni Miettinen ja Katri Rantsi. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Kauko Ylikärppä Leena Manner puheenjohtaja PÖYTÄKIRJAN Siilinjärvi TARKASTUSTAPA Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Auni Miettinen pöytäkirjanpitäjä Katri Rantsi PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI Juankosken kaupungintalo, arkistonhoitajan huone NÄHTÄVÄNÄ Kaavin kunnatalo, arkistonhoitajan huone Lapinlahden kunnantalo, neuvonta Maaningan kunnantalo, neuvonta Rautavaaran kunnantalo, neuvonta Siilinjärven kunnantalo, kirjaamo Tuusniemen kunnatalo, arkistosihteerin huone

3 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/ vastaava eläinlääkäri virka-ase ma Leena Manner allekirjoitus

4 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/ Ympäristöterveyslautakunta YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN VALVONTASUUNNITELMA 2014 Ymptltk 23 Valmistelija/lisätiedot: vs. ympäristöterveysjohtaja Heidi Kangas, p Ympäristöterveydenhuollon erityislainsäädäntö sekä valtioneuvoston asetus kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta (665/2006) edellyttävät, että kunnallisten valvontaviranomaisten tulee laatia ja hyväksyä säännöllistä valvontaa koskeva kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. Suunnitelmassa on otettava huomioon valtakunnalliset valvontaohjelmat ja niihin sisältyvät painopistealueet sekä paikalliset olosuhteet ja elinkeinorakenne. Suunnitelma on hyväksyttävä toimielimessä ja toimitettava Itä-Suomen aluehallintovirastolle toimintavuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä. Suunnitelma on tarkistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein. Tässä valvontasuunnitelman päivityksessä esitetään vuoden 2014 tarkastusmäärät, tiheydet ja yksikön valitsemat projektit eri valvontalajeissa. Lisäksi päivityksessä on huomioitu Aluehallintoviraston auditointiraportissa (ymptltk liite 7) esitetyt huomiot. Vuodelle 2015 on tulossa uusi ympäristöterveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma, jossa on odotettavissa muutoksia ainakin elintarvikevalvonnan ja kuluttajaturvallisuusvalvonnan tarkastustiheyksiin ja aikoihin. Vastaisuudessa valvontasuunnitelma laaditaan samalle ajanjaksolle kuin valtakunnallinen valvontaohjelma. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: neutraaleja. Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy liitteenä olevan Siilinjärven ympäristöterveyspalveluiden vuoden 2014 valvontasuunnitelman. Hyväksyttiin. Liitteet YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN VALVONTASUUNNITELMA 2014 YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN VALVONTASUUNNITELMA 2014 YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN VALVONTASUUNNITELMA 2014

5 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/ Ympäristöterveyslautakunta YMPÄRISTÖTERVEYSJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÖ ALKAEN (MAHDOLLISESTI TOTEUTUVA TÄYTTÖTARVE) Ymptltk 24 Valmistelija/lisätiedot: talousjohtaja Pekka Takkinen, p Ympäristöterveysjohtaja Hanna Rintalalle on myönnetty virkavapaata saakka ja hänen tulee ilmoittaa viimeistään virkaan palaamisesta tai irtisanoutumisesta. Rintalan todennäköisen irtisanoutumisen vuoksi on kunnan keskushallinto ja ympäristöterveydenhuolto tarkastellut vaihtoehtoja tehtävien hoitamiseksi. Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön 5 3 mom kohdan 13) mukaan ympäristöterveys-lautakunta päättää ympäristöterveysjohtajan valinnasta ja 14) kohdan mukaan päättää sijaisen määräämisestä, kun sijaisuus kestää yli puoli vuotta. Toistaiseksi voimassa olevan viran täytölle ja em. pidemmälle määräaikaiselle täytölle haetaan täyttölupa kunnanhallitukselta. Ympäristöterveyshuoltoon kuuluvat lakisääteiset tehtävät tulevat tämän hetkisen tiedon mukaan säilymään ja kunnat tarvitsevat näille tehtäville tekijät. Syyskuussa 2013 ympäristöterveydenhuollon tulevaisuutta koskevassa kunnanjohtajapalaverissa tahtotilaksi linjatiin, että ensisijaisena vaihtoehtona on nykyinen toimintamuoto tai sen mahdollinen laajentaminen. Terveysvalvonnan osuus on supistunut Nilsiän liityttyä Kuopioon. Osuuden voidaan arvioida supistuvan edelleen vuonna 2015 Maaningan liittyessä Kuopioon ja todennäköisesti myös vuoden 2017 alussa, jos tuolloin alueella tapahtuvaksi suunnitellut kuntaliitokset toteutuvat. Eläinlääkintähuollon osalta ei vastaavaa muutostarvetta ole tiedossa. Oleellista on turvata molempien tehtäväalueiden jatkuvuus ja palveluiden hyvä laatu. Siilinjärven ympäristöterveyspalveluihin on odotettavissa tulevina kolmena vuotena kolmen terveystarkastajan, yhdestä kolmeen kunnaneläinlääkärin ja osa-aikaisen (40 %) valvontaeläinlääkärin eläköityminen. Kaikkien kolmen terveystarkastajan tehtäviä ei välttämättä tarvitse täyttää, mikäli suunnitellut kuntaliitokset toteutuvat ja Kuopio järjestää terveysvalvonnan liittyvien kuntien alueella. Kunnaneläinlääkäreiden virat tulevat nykytilanteen perusteella täytettäviksi. Valvontaeläinlääkärin 40 % työpanos voi mahdollisesti olla yhdistettävissä muuhun tehtävään. Valmistelussa pohdittiin useita vaihtoehtoja. Tässä tuodaan esille neljä niistä: 1) Virkaa ei täytetä Kustannustehokkuuden parantamiseksi harkittiin, onko mahdollista jakaa tehtävät muiden viranhaltijoiden kesken ja jättää virka täyttämättä. Tehtävien jakaminen muulle henkilöstölle kuormittaisi kohtuuttomasti henkilöstöä ja heikentäisi valmiutta hoitaa organisaation perustehtävät. Vaihtoehtoa ei koettu toteutuskelpoiseksi. 2) Ympäristöterveysjohtajan tehtävä sisällytetään vastaavan eläinlääkärin

6 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/ tehtävään Kustannustehokkuuden parantamiseksi harkittiin, onko mahdollista järjestää tehtävien hoito siten, että vastaavan eläinlääkärin tehtäviin sisällytetään johtosäännön ympäristöterveysjohtajan vastuu ja toimivalta. Tässä tapauksessa ympäristöterveydenhuoltoon rekrytoidaan henkilö, jonka tehtävä on ympäristöterveysjohtajaa avustava. Lisäksi hänen tehtäviinsä sisällytetään joitakin erityistehtäviä sekä eläinlääkintähuollon (ensisijaisesti nykyisistä vastaavan eläinlääkärin tehtävistä) että ympäristöterveyshuollon (ensisijaisesti ympäristöterveysjohtajan nykyisistä tehtävistä). Uusi tehtävä on tarpeen koska tehtävien jakaminen muulle henkilöstölle kuormittaisi kohtuuttomasti henkilöstöä ja heikentäisi valmiutta hoitaa organisaation perustehtävät. Järjestelystä syntyisi hieman palkkasäästöä ja sillä ennakoidaan tulevaa ympäristövalvonnan tehtävien supistumista ja tarvittavia järjestelyjä v Vaihtoehtoa valmistellaan siten, että lautakunnassa on esillä tehtävärakenteet suuntaa-antavasti. 3) Viran täyttö kolmen vuoden määräajaksi Määräaikaisuus voidaan perustella kuntaorganisaatioiden muutoksilla. Koska ympäristöterveyspalveluiden toiminta-alue tulee todennäköisesti oleellisesti supistumaan terveysvalvonnan osalta vuoden 2017 alkuun mennessä, on virka syytä täyttää ainakin vuoden 2016 loppuun asti. Määräaikaisen tehtävän täyttö voi osoittautua haasteelliseksi. Viran täyttämiselle kolmen vuoden määräajaksi tarvitaan Siilinjärven kunnanhallitukselta täyttölupa. 4) Viran täyttö toistaiseksi Viran täyttö toistaiseksi tukisi linjausta, jossa tavoitteena on yhteistyön laajentaminen ja syventäminen alueellisesti. Viran täyttäminen toistaiseksi mahdollistaa pitkäjänteisen toiminnan. Toistaiseksi täytettävään virkaan on helpompi saada hakijoita, jotka voivat sitoutua tehtävään pitkäjänteisesti. Viran täyttämiselle toistaiseksi tarvitaan Siilinjärven kunnanhallitukselta täyttölupa. Asiaa valmistellaan eritoten vaihtoehdon 2 osalta ja päätösehdotus asiasta annetaan kokouksessa. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: Ratkaisusta riippuen kuntatalouden ja toimintojen näkökulmasta strategian mukainen. Lautakunta päättää hakea lupaa Siilinjärven kunnanhallitukselta ympäristöterveysjohtajan viran täyttämiselle määräaikaisesti aikavälille Ennen täyttöprosessin aloittamista tutkitaan kuitenkin mahdollisuus viran täyttöön ympäristöterveyspalveluissa tehtävin sisäisin tehtäväjärjestelyin siten, että ympäristöterveysjohtajan määräaikaiseen tehtävään siirretään henkilö palvelualueen sisältä siten, että tehtäväjärjestelyyn ei käytetä ulkoista rekrytointia. Täyttöprosessi käynnistetään, mikäli edellä mainittu järjestely ei ole mahdollinen. Lisäksi lautakunta päättää että tehtäväjärjestelyn tarkastelu tapahtuu työryhmäkokoonpanolla talousjohtaja Pekka Takkinen, ympäristöterveyslautakunnan puheenjohtaja Kauko Ylikärppä, vastaava eläinlääkäri, terveysvalvonnan keskuudestaan nimeämä edustaja ja eläinlääkintähuollon keskuudestaan nimeämä

7 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/ edustaja. esittää kunnanhallitukselle, että päätöksen menettelyn osalta tekee kunnanjohtaja Vesa Lötjönen. Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että tämän pykälän esittelijänä toimi lautakunnan puheenjohtaja Kauko Ylikärppä.

8 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/ Ympäristöterveyslautakunta YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2014 Ymptltk 25 Valmistelija/lisätiedot: vs. ympäristöterveysjohtaja Heidi Kangas, p Siilinjärven kunnan hallintosäännön 7 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Ympäristöterveyslautakunta on päättänyt , että lautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti Siilinjärven kunnantalolla, parillisten kuukausien kolmantena torstaina alkaen klo 12.00, mikäli käsiteltäviä asioita on riittävä määrä. Vuoden ensimmäinen ympäristöterveyslautakunnan kokous voi olla tarvittaessa tammikuussa (Tiedoksi: Siilinjärven kunnanhallituksen kokoontuminen ). Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: neutraaleja Ympäristöterveyslautakunta päättää, että lautakunnan kokoukset pidetään edelleen pääsääntöisesti Siilinjärven kunnantalolla, parillisten kuukausien kolmantena torstaina alkaen klo 12.00, mikäli käsiteltäviä asioita on riittävä määrä. Vuoden ensimmäinen ympäristöterveyslautakunnan kokous pidetään kuitenkin tarvittaessa tammikuussa Hyväksyttiin.

9 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/ Ympäristöterveyslautakunta ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON AVUSTUKSET VUONNA 2014 Ymptltk 26 Valmistelija/lisätiedot: vastaava eläinlääkäri Leena Manner, p Eläinlääkintähuoltolain (765/2009) 22 mukaan kunta voi osallistua kunnan eläinlääkintähuoltoon kuuluvista peruseläinlääkäripalvelusta tai kii reellisestä eläinlääkäriavusta kotieläimen omistajalle tai haltijalle aiheutuneisiin kustannuksiin (ns. subventio). Yhteistoiminta-alueen kuntien välisen sopimuksen 10 mukaisesti subventioista päättää Siilinjärvi toimivaltasään nön ja ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön mukaisesti. Kuopion ja Siilinjärven välisen ostopal velusopimuksen 11 mukaan subventioista Kuopion alueella Karttulan aluet ta lukuun ottamatta, päättää Siilinjärvi toimivalta säännön ja ympäristö ter veyslautakunnan johtosäännön mukaisesti. Ympäristö terveyslautakunnan johto säännön 5 kohdan 10 mukaan lautakunta päättää teh täväalueensa avustusten (subventiot) myöntämisestä koko yhteistoiminta-alueel la sekä Kuopiossa lukuun ottamatta Karttulan aluetta, mikäli Kuopion kanssa teh tävä sopimus tämän mah dollistaa. Subventioiden tarkoituksena ovat elinkeinonharjoittajien tasavertainen kohtelu asuinpaikasta riippumatta. Subventioita puoltavat myös eläinsuojelulli set syyt: elinkeinonharjoittajat pitävät tuotantoeläimiä ammatikseen, ja toimin nan tulos on riippuvainen sen kustannuksista. Eläimen hoitamisen hinta ei päivystysai kanakaan saa nousta hoidon esteeksi. Subventioiden omavastuuraja vuonna 2013 on 65 (alv 0%) ja se on voimassa ym päri vuorokauden. Tiukentunut tulevien vuosien taloustilanne kunnissa ja myös Siilinjärvellä edellyttää säästöjen hakemista erityisesti harkinnanvaraisista kustannuksista. Subvention omavastuuraja on mahdollisen korotuksenkin jälkeen samalla tasolla, kuin muillakin Itä-Suomen yhteistoiminta-alueilla. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: Positiivinen kestävän kuntatalouden kannalta. Muilta osin neutraali, mukaan luettuna yritystoiminnan edistäminen. Omavastuun nostolla ei ole käytännön vaikutusta maatilojen kan nat tavuuteen. Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut osallistuu kunnan palveluksessa olevien eläinlääkäreiden hyö ty eläi mille antamasta eläinlääkäripalvelusta eläimen omistajalle tai hal ti jalle ai heu tuviin kustannuksiin siten, että ympäristöterveyspalvelut mak saa kun nan eläin lää kärin käynnin käyntimaksun ja matkakustannusten korvauk sen yh teen laske tusta ar vonlisäverottomasta summasta 70 euroa ylittävän osan al kaen. Lisäk si ympäristöterveyspalvelut maksaa osuudestaan arvonlisäveron. Subventio on voimassa kokoaikaisesti, ja se koskee koko yhteis toimin ta-aluet ta se kä Kuo pio ta, lukuun otta matta Karttulan aluetta. Hyötyeläimenä pidetään kotieläintä, jota pidetään maataloutta tai muuta elinkeinotoimintaa varten. Hyväksyttiin.

10 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/ Ympäristöterveyslautakunta ELÄINLÄÄKÄREIDEN ELÄKKEISIIN OIKEUTTAVIEN PALKKIOIDEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2014 Ymptltk 27 Valmistelija/lisätiedot: vastaava eläinlääkäri Leena Manner, p Eläinlääkintähuoltolain (765/2009) 19 :n mukaan kunnaneläinlääkärillä on oikeus periä antamastaan eläinlääkäripalvelusta kotieläimen omistajalta tai haltijalta virkaehtosopimuksessa määrätty palkkio, matkakustannusten korvaus ja korvaus omistamiensa laitteiden käytöstä sekä korvaus käyttämistään lääkkeistä ja tarvikkeista aiheutuneista kustannuksista. Kunnaneläinlääkärin eläke määräytyy kunnan maksaman palkan lisäksi näistä eläimen omistajilta ja haltijoilta perittävistä käyntimaksuista ja toimenpidepalkkioista. Kunnan tulee vahvistaa kalenterivuoden loppuun mennessä kul lekin eläinlääkärille palkkioiden määrä seuraavaksi vuodeksi. Kevan KuEL-yleiskirjeen 3/2013 mukaan eläinlääkäreiden eläkkeen perustana olevien palkkioi den määrästä vuonna 2014 on tehtävä päätös mennessä. Eläkemaksun perustana olevien palkkioiden enimmäismäärä vuodelle 2014 on ,28. Vahvistuspäätöksessä on il moitettava palkkioiden enim mäismäärä eläinlääkäreittäin. Vahvistamishetkellä avoimena oleville viroille tulee vahvistaa palkkioiden määrä arviona. Päätöksessä tulee olla tieto siitä, mitä palkkioiden määrää käytetään vakinaisien eläkelääkärin sijaisilla ja muilla tilapäisillä viranhaltijoilla sekä tieto siitä, mitä palkkioiden määrää käytetään viikonloppu- ym. päivystäjille, jotka eivät ole vakinaisessa virassa. Päivystysrenkaaseen kuuluvien yhteispäivystyksessä olevien eläinlääkäreiden palkkiot vahvistaa ja ilmoittaa vain se työnantaja, jonka virassa eläinlääkäri on. Vahvistuspäätöksessä tai liitteessä on ilmoitettava, mitkä kunnat kuuluvat päivystysrenkaaseen sekä mistä lukien kunta on kuulunut päivystysrenkaaseen. Juankosken kaupunki sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rauta vaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen kunnat ovat muodostaneet alkaen ympäris töterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen, jossa Siilinjärvi on isäntäkunta. Lisäksi Siilinjärven kunta ja Kuopion kaupunki ovat tehneet sopimuksen, jonka mukaan Kuopio ostaa Siilinjärveltä suureläinpraktiikan lukuun ottamatta Karttulan aluetta, eläinlääkärien virkatehtävät koko alueelleen, sekä koko kunnallisen eläinlääkintähuollon Nil siän alu eel le. Yhteistoiminta-alueen kuntien sekä Kuopion kanssa on lisäksi tehty eläinlääkäripäivystyssopimus, jonka mukaan päivystys järjestetään kolmella päivystysalueella. Kaikki eläinlääkärit näiden sopimusten mukaisten tehtä vien hoi ta mi seksi ovat Sii linjärven kunnan palveluksessa. Siilinjärven kunta on muodostanut päivystysalueen Kuopion kaupungin ja Maaningan kunnan kanssa vuodesta 2001 alkaen. Juankoski, Kaavi ja Tuusniemi ovat muodostaneet päivystysalueen vuodesta 2005 alkaen. Myös Lapinlahti, Nilsiä ja Rautavaara ovat muodostaneet päivystysalueen vuodesta 2005 alkaen. Kuuleminen Vastaava eläinlääkäri Leena Manner on kuullut Siilinjärven pal ve luk ses sa

11 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/ olevia eläinlääkäreitä sähköpostitse tai puhelimitse. Eläin lää kärit il moittivat palk kioarvioikseen alla olevat summat. Ar viot pe rustu vat vuo den 2013 sairaskäynti määriin, edellisen valmistuneen verotuk sen tie toihin ja kun nalli sen eläinlääkäri taksan voimaan tulleisiin palkkioi hin. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: neutraaleja Ympäristöterveyslautakunta vahvistaa eläinlääkäreiden eläkkeeseen oikeuttavien palkkioiden määrät vuodelle 2014 seuraavasti: Kunnaneläinlääkäri Kirsi Govenius Kunnaneläinlääkäri Silke Haen ,22 * Kunnaneläinlääkäri Martta Haukipuro Maksimin mukaan Päivystävä eläinlääkäri Ulla Holopainen ,28 ** Kunnaneläinlääkäri (varahenkilö) Mia Koivisto * Kunnaneläinlääkäri Anneli Laine Maksimin mukaan Kunnaneläinlääkäri Eero Lappeteläinen Maksimin mukaan Kunnaneläinlääkäri Tarja Lipponen Kunnaneläinlääkäri Laura Malinen Kunnaneläinlääkäri Tuulikki Mykkänen Maksimin mukaan Maksimin mukaan Kunnaneläinlääkäri Virpi Seppänen Maksimin mukaan Kunnaneläinlääkäri Mari Utriainen ** Kunnaneläinlääkäri Antti Vartia * Kunnaneläinlääkäri Raija Väänänen Päivystävä eläinlääkäri Kristiina Kinnu nen *** Ulkopuoliset päivystävät eläinlääkärit Maksimin mukaan *Haen, Koivisto ja Vartia ovat osa-aikaisia (80 %). Täydelle työajalle laskettu na palkkioiden mää rä on mak simin mukainen. **Utriainen on osa-aikainen (80 %). Täydelle työajalle laskettu palkkioiden määrä on ***Kinnunen on osa-aikainen (34,4 %). Täydelle työajalle laskettu palkkioiden määrä on maksimin mukainen. Vakinaisten eläinlääkärien sijaisten palkkiona käytetään sen eläinlääkärin palkkioita, jonka sijaisesta on kysymys. Jos eläinlää käri sijaistaa palvelussuhteensa aikana useita eläinlääkäreitä yhtä aikaa tai pe räkkäin, eläkkeen perustana oleva palkkio on maksimin mukai nen. Esittelijä muutti kokouksesa päätösehdotustaan kuulumaan seuraavasti (muutoksena eläinlääkärilistan 4. rivi poistettu): Ympäristöterveyslautakunta vahvistaa eläinlääkäreiden eläkkeeseen oikeuttavien palkkioiden määrät vuodelle 2014 seuraavasti: Kunnaneläinlääkäri Kirsi Govenius Kunnaneläinlääkäri Silke Haen ,22 * Kunnaneläinlääkäri Martta Haukipuro Maksimin mukaan Kunnaneläinlääkäri (varahenkilö) Mia Koivisto * Kunnaneläinlääkäri Anneli Laine Maksimin mukaan Kunnaneläinlääkäri Eero Lappeteläinen Maksimin mukaan

12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/ Kunnaneläinlääkäri Tarja Lipponen Kunnaneläinlääkäri Laura Malinen Kunnaneläinlääkäri Tuulikki Mykkänen Maksimin mukaan Maksimin mukaan Kunnaneläinlääkäri Virpi Seppänen Maksimin mukaan Kunnaneläinlääkäri Mari Utriainen ** Kunnaneläinlääkäri Antti Vartia * Kunnaneläinlääkäri Raija Väänänen Päivystävä eläinlääkäri Kristiina Kinnu nen *** Ulkopuoliset päivystävät eläinlääkärit Maksimin mukaan *Haen, Koivisto ja Vartia ovat osa-aikaisia (80 %). Täydelle työajalle laskettu na palkkioiden mää rä on mak simin mukainen. **Utriainen on osa-aikainen (80 %). Täydelle työajalle laskettu palkkioiden määrä on ***Kinnunen on osa-aikainen (34,4 %). Täydelle työajalle laskettu palkkioiden määrä on maksimin mukainen. Vakinaisten eläinlääkärien sijaisten palkkiona käytetään sen eläinlääkärin palkkioita, jonka sijaisesta on kysymys. Jos eläinlää käri sijaistaa palvelussuhteensa aikana useita eläinlääkäreitä yhtä aikaa tai pe räkkäin, eläkkeen perustana oleva palkkio on maksimin mukai nen. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

13 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/ Ympäristöterveyslautakunta TERVEYDENSUOJELULAIN (763/1994) 27 MUKAINEN ASUMISKIELTO Ymptltk 28 Valmistelija/lisätiedot: Terveystarkastaja Susanna Haatainen, p Kaksikerroksinen vuonna 1948 rakennettu asuinrakennus on erittäin huonokuntoinen eikä täytä asumiselle asetettavia terveydellisiä edellytyksiä. Asuinrakennusta ei ole perusteellisesti korjattu vuosikymmeniin, nuohooja ja palotarkastaja ovat antaneet korjauskehotuksia tulisijojen turvallistamisesta, kaikki sisäpinnat ovat heikkokuntoisia, peseytymistiloja ei ole, ulkokäymälä on heikkokuntoinen eikä jätehuoltoa ole hoidettu asianmukaisesti. Asuinrakennuksen käyttö uhkaa asukkaiden terveyttä ja siinä on useita turvallisuusriskejä. Asuinrakennuksen osoite, asukkaat ja omistajat käyvät ilmi liiteasiakirjoista. Asuinrakennus on ollut pitkään vuokralla ja tällä hetkellä siellä asuu yksi henkilö. Liiteasiakirjat ovat Julkisuuslain nojalla luottamuksellisia. Asuinrakennukseen on tehty seuraavat tarkastuskäynnit: Tarkastuspöytäkirja asunnontarkastuksesta / terveystarkastaja Susanna Haatainen (liite) Tarkastuspöytäkirja asunnontarkastuksesta / terveystarkastaja Susanna Haatainen (liite) Tarkastuspöytäkirja asunnontarkastuksesta / terveystarkastaja Susanna Haatainen (liite) Terveydensuojeluasetuksen 17 mukainen asianosaisten kuuleminen (liite) Asuinrakennuksen omistajat ovat antaneet vastineen (liite) kuulemiseen. Vastineessa he ilmoittavat, että asuinrakennusta ei tulla korjaamaan ja asukkaiden vuokrasopimus on irtisanottu päättymään Terveydensuojeluviranomainen voi kieltää tai rajoittaa käyttämästä asuntoa tai oleskelutilaa tarkoitukseensa silloin, kun epäkohdan poistaminen ei ole mahdollista tai asunnon tai oleskelutilan omistaja tai haltija, milloin tämä omistaja tai haltija on vastuussa puutteellisuuden tai epäkohdan korjaamisesta, ei ole ryhtynyt terveydensuojeluviranomaisen määräämään toimenpiteeseen, kunnan terveydensuojeluviranomainen voi kieltää tai rajoittaa käyttämästä asuntoa tai oleskelutilaa tarkoitukseensa. (Terveydensuojelulaki 763/1994, 27 ) Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: neutraali Asuinrakennuksesta asukkaille aiheutuvien terveyshaittojen ja rakennuksen turvallisuuspuutteiden vuoksi rakennuksen käyttö asumistarkoituksessa määrätään lopetettavaksi viimeistään Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että tämän pykälän esittelyn ajan kokouksessa oli asiantuntijana terveystarkastaja Susanna Haatainen. Liitteet TERVEYDENSUOJELULAIN (763/1994) 27 MUKAINEN ASUMISKIELTO TERVEYDENSUOJELULAIN (763/1994) 27 MUKAINEN ASUMISKIELTO

14 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/ TERVEYDENSUOJELULAIN (763/1994) 27 MUKAINEN ASUMISKIELTO TERVEYDENSUOJELULAIN (763/1994) 27 MUKAINEN ASUMISKIELTO TERVEYDENSUOJELULAIN (763/1994) 27 MUKAINEN ASUMISKIELTO

15 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/ Ympäristöterveyslautakunta Ympäristöterveyslautakunta Ympäristöterveyslautakunta Ympäristöterveyslautakunta Ympäristöterveyslautakunta YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TUOTTEISTAMINEN 144/01.060/2012 Ymptltk Liite 5 Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen 10.6 :n ja Kuopio-sopimuksen 11.2 :n mukaan eläinlääkintähuollon kustannukset koostuvat 20 % valmiusmaksusta ja 80 % aiheuttamisperusteisesta maksusta. Valmiusmaksu jaetaan asukaslukujen suhteessa ja aiheuttamisperusteinen maksu eläinyksiköiden suhteessa siten, että eläinyksikkönä on lypsylehmä (1 lypsylehmä = 2 muuta nautaa = 10 sikaa = 3 pientä märehtijää = 100 lintua = 2 hevosta). Pieneläinpäivystyksen kustannukset jaetaan Kuopion, Siilinjärven ja Maaningan kesken 50 % asukasluvun suhteessa ja 50 % asiakaskäyntien suhteessa. Juankosken, Nilsiän, Kaavin, Lapinlahden, Rautavaaran ja Tuusniemen alueille järjestettävän pieneläinten takapäivystyksen kustannukset jaetaan kuntien kesken käyntimäärien suhteessa. Terveysvalvonnan kustannuksista 50 % jaetaan asukaslukujen suhteessa, 50 % kunnissa sijaitsevien valvontakohteiden edellyttämän työpanoksen suhteessa. Yhteistoiminta-aluesopimuksen mukaan tulevaisuudessa tavoitteena on tuotteistukseen perustuva kunta-osuuksien laskutus. Tuotteistukseen perustuvaan laskutukseen siirrytään, kun sen valmistelu on valmis ja malli sopimuskuntien yhteisesti hyväksymä. Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan välisen eläinlääkintähuollon sopimuksen 11.9 :n mukaisesti tulevaisuudessa eläinlääkintähuollon kustannukset jaetaan tuotteistukseen perustuvien hintojen mukaan. Tavoite on, että laskutus perustuu tuotteistukseen vuoden 2013 alusta. Talousarvion 2012 valmistelun yhteydessä laadittaessa sopimuskunnat korostivat talouden pitämistä hyvin hallinnassa. Kuopio totesi lausunnossaan mm., että se edellyttää, että tuotteistukseen perustuvaan laskutukseen siirrytään mahdollisimman pian ja tavoitteen mukaisesti vuoden 2013 alusta. Näin yhteistoimintasopimusten ja talousarviolausuntojen pohjalta tuotteistaminen sisällytettiin ympäristöterveyspalveluiden talousarvion tavoitteisiin: Ympäristöterveyspalveluiden vuoden 2012 talousarvion valtuustotasoinen suunnittelukauden tavoite on sopimuskuntien laskutuksen perustuminen tuotteistukseen. Vuosittain seurattava mittari on tuotteistuksen ja siihen perustuvan laskutuksen edistyminen ja tavoitetaso laskutus perustuminen tuotteistukseen. Lautakuntatason toimenpidevuodelle 2012 ko. tavoitteen saavuttamiseksi on tuotteistuksen valmistelu yhteistyössä sopimuskuntien kanssa, mittari valmistelun valmius ja tavoitetaso valmistelu valmius siten että vuoden 2013 alusta voidaan siirtyä tuotteistukseen perustuvaan laskutukseen. Tuotteistaminen on toiminnan / palvelujen jäsentämistä ja määrittelyä. Kunnan kaikki tehtävät, myös viranomaistehtävät, voidaan tuotteistaa. Siilinjärven kunnassa on tuotteistettu tähän mennessä hallintopalvelut ja ruokapalvelut. Lisäksi Siiliset on tuotteistanut palvelunsa.

16 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/ Tuotteistamiseen liittyy tuotekohtainen kustannuslaskenta, joka edellyttää, että kustannukset pystytään kohdentamaan tälle tuotteelle aiheuttamisperiaatteen mukaan. Tuotekohtaisella kustannuslaskennalla saadaan siis tuotteelle hinta. Tuotekohtaisen kustannuslaskennan työkaluna on Siilinjärven kunnan aiemmissa tuotteistuksissa toiminut ns. toimintolaskenta. Toimintolaskennalla voidaan osoittaa, mistä elementeistä kunkin tuotteen hinta muodostuu (läpinäkyvyys), ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat. Toiminnot muodostuvat niistä jokapäiväisistä työtehtävistä, joita organisaatiossa tehdään. Toimintojen muodostamista helpottaa tuotteiden toimintoketjujen (prosessikuvaukset) laatiminen ja läpikäynti. Toimintolaskennan keskeisen ajatuksen mukaan toiminnot kuluttavat resursseja ja tuotteet kuluttavat toimintoja. Toimintolaskennassa kustannusten kohdentaminen suoritetaan kahdessa vaiheessa. Ensin kustannukset kohdennetaan tileittäin aiheuttamisperiaatteen mukaan toiminnoille, ts. kunkin kulutilin osalta on mietittävä, mikä toiminto kulua aiheuttaa. Tämän jälkeen kustannukset kohdennetaan toiminnoilta tuotteille, ts. kunkin toiminnon osalta mietitään, mikä tuote sitä kuluttaa. Kullekin kulutilille ja toiminnolle on valittava kustannusajuri, joka kuvaa mahdollisimman hyvin kulun tai toiminnon kulutusta ja on helposti saatavilla. Kustannusajurina toimii usein työaika, joka perustuu työajan seurantaan. Toimintolaskentaa käytetään myös johtamisen ja toiminnan kehittämisen työkaluna. Koska se osoittaa, mihin niukat voimavarat käytetään, sen avulla voidaan niitä myös kohdentaa järkevämmin. Toimintolaskenta auttaa siis tehottomuusalueiden etsinnässä ja suorituskyvyn parantamisessa sekä kehittämisessä. Ympäristöterveydenhuollossa on ilmeisesti aivan viime vuosina Suomessa tehty jonkin verran tuotteistuksia, joten tietojen ja kokemusten hankinta muilta on valmistelussa mahdollista ja järkevää. Muilla toimialoilla tuotteistusta on tehty huomattavasti enemmän. Tuotteistus on iso prosessi, joka täytyy tehdä yhteistyössä sopimuskuntien kanssa. Käytännössä sen saaminen käyttövalmiiksi siten, että talousarvio 2013 voitaisiin suoraan laatia sen pohjalle, on epärealistista, sillä valmistelu edellyttää - tuotteista päättämistä - toimintoketjujen läpikäyntiä / prosessikuvausten laadintaa - toimintojen muodostamista - ajureiden valitsemista - mahdollisesti työajanseurantaa henkilöstökustannusten kohdentamiseksi - tarvittaessa seurannan järjestämistä ja seurantaa muiden kustannusten kohdentamiseksi Aloitettaessa valmistelu 2012, voidaan kuitenkin saada vuoden 2013 kulut tasauslaskun yhteydessä tasattua tuotteistuksen mukaiseksi. Vuoden 2014 talousarvio saataisiin alusta asti valmisteltua tuotteistukseen pohjautuvaksi. Vaihtoehto tuotteistukselle on kuntien välisen kustannusjaon kehittäminen siten, että kuntaosuudet perustuvat kokonaan suoritteisiin erikseen sovittavien periaatteiden mukaisesti. Myös tämä vaihtoehto on aiheuttamisperiaatteen mukainen. Se säästää ympäristöterveyden johdon, luottamushenkilöiden ja kuntien muiden viranhaltijoiden resursseja, jotka näin ovat käytettävissä toiminnan kehittämiseen muutoin, kuntaliitosten aiheuttamien muutosprosessien läpivienteihin sekä henkilöstöjohtamiseen. Koska ympäristöterveyden kustannukset ovat hyvin pieni osa

17 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/ kuntien kokonaiskustannuksia, myös tällä tavoin voitaisiin kenties saavuttaa riittävä tarkkuus ja aiheuttamisperiaate kustannusjaossa. Tuotteistuksen hyödyt johtamiselle ja toiminnan kehittämiselle, sekä kustannustehokkuuden parantamiselle jäävät tällöin saavuttamatta. Myöskin toiminnan hinnanmuodostuksen aiheuttajat ja kustannusten läpinäkyvyys jäävät heikoiksi, ja vaikuttamismahdollisuudet niihin ovat pienet. Tuotteistusprosessi tai vaihtoehtoisesti kustannusjaon kehittäminen suoriteperusteiseksi on tarpeen käynnistää yhteistyössä sopimuskuntien kanssa. annetaan kokouksessa. Merkittiin pöytäkirjaan, että pöytäkirjaan liitettiin liite 5, Softwave ohjelmistojen power point -esitys tuotteistamisesta. Ympäristöterveysjohtajan päätösehdotus kokouksessa: Ympäristöterveyslautakunta päättää pyytää sopimuskunnilta lausunnot ympäristöterveyspalveluiden tuotteistusprosessista. Lausunnoissa pyydetään erityisesti varmistamaan kantansa ko. kunnan näkökulmasta tuotteistuksen tarpeellisuuteen verrattuna suoritteisiin pe rustuvaan kustan nus ten jakoon. Lisäksi kuntia pyydetään erityi sesti kertomaan menettelytapatoiveis taan valmis telun aika na, sekä tarvittaessa antamaan oh jeistusta ohjausryh mälle. Lausun toja pyyde tään men nessä. Lausuntojen yhteensovittamiseksi, mahdollisen tuotteistusprosessin läpiviemiseksi tai vaihtoehtoises ti kustannusjaon muuttamiseksi suoriteperusteiseksi sekä vuoden 2013 ta lousarviovalmistelua varten ympäristöterveyslautakunta päättää perustaa sopimus kuntien edustajista ohjausryhmän. Ohjausryh mään kuuluvat lautakunnan puheenjohtajan ja esittelijän lisäksi yk si virkamiesedustaja kusta kin sopimuskunnasta. Lautakunta pyy tää kaik kia so pi mus kun tia ni meä mään oh jausryh mään yh den jä senen sekä hänelle vara henkilön lauta kun nan jäse nensä lisäksi men nessä. Hyväksyttiin. Valmistelija/lisätiedot: Ympäristöterveysjohtaja Hanna Rintala, p Ymptltk Liite 5 Valmistelija/lisätiedot: Ympäristörterveysjohtaja Hanna Rintala, p Sopimuskunnista on saatu lausunnot ympäristöterveyspalveluiden tuotteistamisesta, lisäksi sopimuskunnat ovat nimenneet virkamiesedustajansa tuotteistuksen ohjausryhmään (liite 5). Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: Positiivinen vaikutus kestävään kuntata louteen (palveluprosessien ja nykyisten resurssien käytön tehostaminen), mahdollisesti positiivinen vaikutus myös henkilöstön motivaation tukemisessa ja hyvinvoinnin parantamisessa, kun palveluprosesseja voidaan saada järkevöitettyä, työaikaa kohdennettua oikein, ja johtamista parannettua. Muilta osin vai ku tuk set neut raa le ja.

18 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/ Ympäristöterveyslautakunta päättää käynnistää ympäristöterveyspalveluiden tuotteistusprosessin. Tuotteistusprosessia ohjaa ohjausryhmä, johon kuuluvat: kaupunginkamreeri, Juankosken kaupunki ympäristösihteeri Tuukka Tuominen (varalla tekninen johtaja Jouko Korhonen), Kaavin kunta ympäristöterveyspäällikkö Hannu Kirjavainen (varalla ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen), Kuopion kaupunki taloussihteeri Eeva Nikulainen (varalla vs. hallintojohtaja Terttu Ruotsalainen), Lapinlahden kunta talous- ja elinkeinojohtaja Timo Kiviluoma (varalla hallintojohtaja Mirja Korhonen), Maaningan kunta ympäristösihteeri Pirkko Nevalainen (varalla tekninen johtaja Tanja Leppänen), Nilsiän kaupunki talousjohtaja Pekka Takkinen (varalla talouspäällikkö Eeva Miettinen), Siilinjärven kunta talous- ja kehittämisjohtaja Janne Tervo (varalla kunnanjohtaja Unto Murto), Rautavaaran laajakaistakunta kunnanjohtaja Toni Auvinen (varalla sosiaalijohtaja Tuomas Aikkila), Tuusnie men kun ta ympäristöterveyslautakunnan puheenjohtaja Petri Rojo ympäristöterveyslautakunnan esittelijä ympäristöterveysjohtaja Hanna Rintala Ohjausryhmään voidaan lisäksi kutsua tarpeen mukaan asiantuntijoita. Tuotteistusprosessia valmistellaan yhdessä ja yhteystössä ympäristöterveyspalveluiden henkilöstön kanssa. Ohjausryhmä käsittelee ja yhteensovittaa lisäksi ympäristöterveyspalveluiden vuoden 2013 talousarvio- ja vuosien taloussuunnitelmaehdotukset sopimuskuntien annet tua eh do tusluonnoksesta lausunton sa. Ohjausryhmän ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle ympä ristöterveys lautakunnan esittelijä ympäristöterveysjohtaja Han na Rintala. Hyväksyttiin. Ymptltk Valmistelija/lisätiedot: Ympäristöterveysjohtaja Hanna Rintala, p Tuotteistusohjausryhmä on kokoontunut loppuvuoden 2012 ja alkuvuoden 2013 yhteensä kaksi kertaa. Ohjausryhmätyön ja viranhaltijavalmistelun perusteella ym pä ristöterveyspalveluiden tuotteet ovat tällä hetkellä: Eläinlääkintähuolto: Suureläinkäynti ei-päivystysaikainen Suureläinläynti päivystysaikainen Terveydenhuoltokäynti Pieneläinkäynti ei-päivystysaikainen Pieneläinkäynti päivystysaikainen Viranomaistarkastus tai -toimi / AVI-tehtävä (valtion tehtävä) Viranomaistarkastus tai -toimi / Kunnan, max 2 h

19 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/ Viranomaistarkastus tai -toimi / kunnan, 2-7,4 h Viranomaistarkastus tai -toimi / kunnan, yli 1 työpäivä Löytöeläin Terveysvalvonta: Perusvalmiuden ylläpito Suunnitelman mukainen tarkastus Suunnitelman mukainen tarkastus / vesilaitokset Suunnitelman ulkopuolinen tarkastus Lausunnon antaminen Vesilaitoksen valvontaohjelman laadinta Kuluttajaturvallisuus- ja elintarvikelain mukaisten ilmoitusten käsittely se kä tupak ka- ja nikotiiniluvat Terveydensuojelulain mukaisten ilmoitusten käsittely Näytteenotto Ohjausryhmässä on hyväksytty ympäristöterveyspalveluiden tuotteistuksen tarkoi tuk sek si ja ta voit teiksi seu raa vaa: Tuotteiden määrittäminen Käyttötarkoituksen mukaisen tuotehintojen määrittäminen Toimintolaskennan mukaanotto ja hyödyntäminen tuotteistuksessa Kustannusten jaon perustuminen tuotteiden menekkiin ja tuotehintoihin Työn ja toiminnan johtaminen ja kehittäminen Läpinäkyvyyden lisääntyminen Aiempaa parempi kuva palvelujen tarpeesta ja käytöstä Aiempaa parempi kuva palvelujen todellisista kustannuksista => hin ta-laatusuhde Kustannusten seurannan parantaminen Kustannusten oikeudenmukainen, aiheuttamisperiaatteen mukainen jakaantu minen (HUOM! Kustannukset joillain laskevat, toisilla nousevat!) Tuotteistusprojektin onnistumisen edellytyksiksi on todettu seuraavaa: Riittävä aikataulutus Suunnitelmallinen toteutusprosessi Sopimuskuntien yhteinen hyväksyntä etenemiselle ja käyttöönotolle Substanssihenkilöstön sitoutuminen ja mukaansaanti tuotteistukseen Oleelliseen keskittyminen Ohjausryhmässä on päätetty, että valmistelun lähtökohtana on samat tuo tehin nat kaikille so pi mus kun nil le kaik kien tuot tei den osalta. Lisäksi on todettu, et tä se, että Siilinjärven kunta on isäntäkuntana rakentamassa ja val mis te le mas sa ym päris tö ter veyspalveluiden tuotteistuksen, vaikkakin sopija kun tien oh jauk ses sa, on asian mukainen etenemistapa. Tuotteistus tulee vie lä so pi ja kun tien hy väk syttäväksi ennen toimeenpanoa. Ohjausryhmässä on myös sovittu, että ympäristöterveyspalveluissa aletaan selvit tää ja valmistella mahdollista eläinlääkärivastaanottojen kustannusten siirtämis tä ym pä ristöterveyspalveluille, ja jakamista edelleen sopimuskuntiin osana tuote hin to ja. Yhteistoimintasopimuksen mukaan ympäristöterveyspalveluiden toimi pis te ver kosto arvioidaan vuonna 2013, ja eläinlääkärivastaanottojen tilakus tannus ten uu delleenjako on luontevinta uudelleenarvioida tässä yhteydessä. Todettiin, että toi mipisteverkostoarviointi ja siten eläinlääkärivastaanottojen kus tan nusten lisääminen osaksi tuotehintoja ei kui ten kaan eh di mu kaan ta voit tee na olevaan tuo te poh jai seen ta lous arvi oon 2014.

20 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/ Tuotteistuksen valmistelu on ympäristöterveyspalveluissa melko pitkällä, ja henkilöstön työajanseuranta käynnissä. Seuraava tuotteistusohjausryhmän kokous on sovittu pidettävän elokuun puolivälissä 2013, jolloin tavoit teena on kä si tellä sovitulla pohjalla tehdyn kus tan nus tenjaon lopputuloksia ja päästä ver tai le maan kustannusjakoa v ja 2014 tuotteistuksen ja nykyisen kustan nus jaon välillä. Kokouksessa on myös ta voittee na sopia, voidaanko tuote poh jaista budjet tia viedä eteenpäin jo vuoden 2014 ta lousarvioon, jolloin lauta kunta pyytää ensin sopijakunnilta lausunnot ta lousarvio ehdotuksesta. Tähän tavoitteeseen on edelleen mahdollista päästä. Mikäli uusi kus tan nus ja ko malli so pijakunnissa hyväksy tään, edel lyt tää se myös yh teis toimin ta sopi muk sen muu tosta. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: Neutraaleja Ympäristöterveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi ympäristöterveyspalve luiden tuotteistuksen tämänhetkisen tilanteen. Hyväksyttiin. Ymptltk Valmistelija/lisätiedot: vs ympäristöterveysjohtaja Heidi Kangas, p Ympäristöterveyspalveluiden tavoite oli tuotteistaa palvelut vuonna 2013, jotta vuoden 2014 talousarvio olisi voitu laatia ja vuoden 2013 tasauslaskutus hoitaa tuotteistuksen mukaisesti. Tuotteistuksen etenemistä on hidastanut kaksi seikkaa: henkilövaihdos ja tuotteistusmallin keskeneräisyys. Tuotteistusta varten tehdyn työajanseurannan purku ja niiden käyttö kertyneiden suoritteiden kanssa osoitti tarvetta kehittää tuotteiden rakennetta ja muotoa, koska tulokset eivät olleet realistisia. Kun tuotteet ja tuotehinnat on määritelty, voidaan laatia talousarvio tuotteistuksen avulla. Tätä talousarviota havainnoidaan nykyiseen talousarvioon verraten. Näin saamme todennettua miten talousarvio kokonaisuutena ja kuntaosuuksien mukaan toimii tuotteistuksen avulla. Kun mallin toiminta on varmistettu ja se on yhteisesti hyväksytty ohjausryhmässä ja asia on käsitelty lautakunnassa, tuotteistus voidaan ottaa käyttöön. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: neutraali Ympäristöterveyslautakunta merkitsee tuotteistuksen valmistelutilanteen tiedoksi. Hyväksyttiin. Ymptltk 29

21 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/ Valmistelija/lisätiedot: Heidi Kangas, vs. ympäristöterveysjohtaja, Tuotteistus on edennyt siten,etttä tuotekuvaukset ovat valmiit eläinlääkintähuollon osalta. Terveysvalvonnan osalta ne ovat tekemättä. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: neutraali Ympäristöterveyslautakunta merkitsee tuotteistuksen valmistelutilanteen tiedoksi. Hyväksyttiin.

22 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/ Ympäristöterveyslautakunta TIETOON SAATETTAVAT ASIAT Ymptltk 30 Valmistelija/lisätiedot: Vastaava eläinlääkäri Leena Manner Annetut lausunnot: Siilinjärven kunta, viranomaislautakunta: Lausunto SP Stainless Oy:n ympäristölupahakemuksesta, Susanna Haatainen Siilinjärven kunta, viranomaislautakunta: Lausunto Juha Itkosen ympäristölupahakemuksesta, Susanna Haatainen Lapinlahden kunta, ympäristölautakunta: Lausunto maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta/ Kaavin Kivi Oy Saramäen louhimo, Tauno Kähkönen Lapinlahden kunta, tekninen lautakunta: Lausunto Lapinlahden kirkonseudun asemakaavan muutos/kortteli 32, osallistumis- ja arviointisuunnitelma, sekä kaavaluonnos, Tauno Kähkönen Tasa-arvovaltuutettu: Tasa-arvovaltuutetun selvityspyyntö (Dnro TAS 289/2012), Heidi Kangas Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: neutraaleja Lautakunta merkitsee annetut lausunnot tiedoksi. Lisäksi lautakunta päättää, että viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoissa olevia Kuntalain 51 :n mukaisia otto-oikeuskelpoisia päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi. Hyväksyttiin.

Kokousaika 24.09.2014 kello 09:00-10:00

Kokousaika 24.09.2014 kello 09:00-10:00 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Ympäristöterveyslautakunta Kokousaika 24.09.2014 kello 09:00-10:00 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kokoushuone 1 Asiat Otsikko Sivu 14 YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN

Lisätiedot

Kokousaika 17.01.2014 kello 14:01-16:30

Kokousaika 17.01.2014 kello 14:01-16:30 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 17.01.2014 kello 14:01-16:30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 1 Kiinteistön kauppa / Vinkuva RN:o

Lisätiedot

saatavuus ja toiminta siten, että toiminta on tehokasta, tasapuolista

saatavuus ja toiminta siten, että toiminta on tehokasta, tasapuolista Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien sopimus ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostamisesta

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Yhtymähallitus Aika 22.01.2015 klo 15:00-19:24 Paikka Iisalmen terveyskeskus, kokoustila Virta, 2 krs. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40

Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 63

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2011 187

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2011 187 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2011 187 Kunnanhallitus 16.05.2011 AIKA 16.05.2011 klo 17:00-19:37 PAIKKA Säkylän kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 ERON MYÖNTÄMINEN KASVATUS- JA OPETUSPÄÄLLIKÖN

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 100. Kalajoen perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 100. Kalajoen perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 100 Perusturvalautakunta Aika 28.05.2014 klo 16:00-18:00 Paikka Kalajoen perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Ymptltk 17.12.2014 24 liite Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Hallitus 22.01.2014 AIKA 22.01.2014 Klo 10:00-17:50 Tauko: 12:20-13:05 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus Aika 12.01.2015 klo 16:30-19:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 1 Valtuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 130. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 130. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 130 Tekninen lautakunta Aika 17.06.2015 klo 16:00-18:14 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 89

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 89 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 89 Kaupunginhallitus Aika 02.03.2015 klo 13:00-16:47 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Leväniemen työkeskus Koskelo, Toritie 3, Karvionkanava. Otsikko Sivu 155 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN

Leväniemen työkeskus Koskelo, Toritie 3, Karvionkanava. Otsikko Sivu 155 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 301 Kunnanhallitus 06.06.2011 AIKA 06.06.2011 klo 16:30-21:00 PAIKKA Leväniemen työkeskus Koskelo, Toritie 3, Karvionkanava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 155 HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 24.02.2014

Kaupunginhallitus 24.02.2014 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 87 Kaupunginhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 18:00-20:33 Paikka Kaupunginhallituksen kokushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 35 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantai 15.06.2015 klo 18:05-20:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Kurtelius

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerros, 87100 Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerros, 87100 Kajaani PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hallitus 25.03.2015 AIKA 25.03.2015 Klo 10:00-15:35 Tauko: klo 12:10-13:06 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerros, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot