Kokousaika kello 09:00-10:20

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokousaika 18.12.2013 kello 09:00-10:20"

Transkriptio

1 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/ Ympäristöterveyslautakunta Kokousaika kello 09:00-10:20 Kokouspaikka Innocum, Isoharjantie 6, S1-rakennus, teknisten palveluiden kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 23 YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN VALVONTASUUNNITELMA YMPÄRISTÖTERVEYSJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÖ ALKAEN (MAHDOLLISESTI TOTEUTUVA TÄYTTÖTARVE) 25 YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON AVUSTUKSET VUONNA ELÄINLÄÄKÄREIDEN ELÄKKEISIIN OIKEUTTAVIEN PALKKIOIDEN VAHVISTAMINEN VUODELLE TERVEYDENSUOJELULAIN (763/1994) 27 MUKAINEN ASUMISKIELTO 29 YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TUOTTEISTAMINEN TIETOON SAATETTAVAT ASIAT

2 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Ylikärppä Kauko puheenjohtaja esittelijä 24 Riekkinen Maarit varapuheenjohtaja Ahonen Matti jäsen Kuosmanen Jari jäsen Miettinen Antti jäsen Miettinen Auni jäsen Rantsi Katri jäsen Haatainen Susanna asiantuntija läsnä 28 esittelyn ajan Poissa Kangas Heidi esittelijä Auvinen Toni Tuusniemen kunnanjohtaja Kangasperko Petri Juankosken kaupunginjohtaja Kiviluoma Timo Maaningan kunnanjohtaja Korhonen Marko Lapinlahden kunnanjohtaja Lötjönen Vesa Siilinjärven kunnanjohtaja Murto Unto Rautavaaran kunnanjohtaja Sopanen Ari Kaavin kunnanjohtaja N.N. Kuopion kaupungin edustaja Muut Mikkonen Marjaana kh:n edustaja Manner Leena pöytäkirjanpitäjä ja esittelijä esittelijä :t 23 ja Hartikainen Ilmari kh:n pj Takkinen Pekka Siilinjärven talousjohtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltai seksi PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Auni Miettinen ja Katri Rantsi. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Kauko Ylikärppä Leena Manner puheenjohtaja PÖYTÄKIRJAN Siilinjärvi TARKASTUSTAPA Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Auni Miettinen pöytäkirjanpitäjä Katri Rantsi PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI Juankosken kaupungintalo, arkistonhoitajan huone NÄHTÄVÄNÄ Kaavin kunnatalo, arkistonhoitajan huone Lapinlahden kunnantalo, neuvonta Maaningan kunnantalo, neuvonta Rautavaaran kunnantalo, neuvonta Siilinjärven kunnantalo, kirjaamo Tuusniemen kunnatalo, arkistosihteerin huone

3 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/ vastaava eläinlääkäri virka-ase ma Leena Manner allekirjoitus

4 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/ Ympäristöterveyslautakunta YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN VALVONTASUUNNITELMA 2014 Ymptltk 23 Valmistelija/lisätiedot: vs. ympäristöterveysjohtaja Heidi Kangas, p Ympäristöterveydenhuollon erityislainsäädäntö sekä valtioneuvoston asetus kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta (665/2006) edellyttävät, että kunnallisten valvontaviranomaisten tulee laatia ja hyväksyä säännöllistä valvontaa koskeva kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. Suunnitelmassa on otettava huomioon valtakunnalliset valvontaohjelmat ja niihin sisältyvät painopistealueet sekä paikalliset olosuhteet ja elinkeinorakenne. Suunnitelma on hyväksyttävä toimielimessä ja toimitettava Itä-Suomen aluehallintovirastolle toimintavuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä. Suunnitelma on tarkistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein. Tässä valvontasuunnitelman päivityksessä esitetään vuoden 2014 tarkastusmäärät, tiheydet ja yksikön valitsemat projektit eri valvontalajeissa. Lisäksi päivityksessä on huomioitu Aluehallintoviraston auditointiraportissa (ymptltk liite 7) esitetyt huomiot. Vuodelle 2015 on tulossa uusi ympäristöterveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma, jossa on odotettavissa muutoksia ainakin elintarvikevalvonnan ja kuluttajaturvallisuusvalvonnan tarkastustiheyksiin ja aikoihin. Vastaisuudessa valvontasuunnitelma laaditaan samalle ajanjaksolle kuin valtakunnallinen valvontaohjelma. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: neutraaleja. Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy liitteenä olevan Siilinjärven ympäristöterveyspalveluiden vuoden 2014 valvontasuunnitelman. Hyväksyttiin. Liitteet YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN VALVONTASUUNNITELMA 2014 YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN VALVONTASUUNNITELMA 2014 YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN VALVONTASUUNNITELMA 2014

5 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/ Ympäristöterveyslautakunta YMPÄRISTÖTERVEYSJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÖ ALKAEN (MAHDOLLISESTI TOTEUTUVA TÄYTTÖTARVE) Ymptltk 24 Valmistelija/lisätiedot: talousjohtaja Pekka Takkinen, p Ympäristöterveysjohtaja Hanna Rintalalle on myönnetty virkavapaata saakka ja hänen tulee ilmoittaa viimeistään virkaan palaamisesta tai irtisanoutumisesta. Rintalan todennäköisen irtisanoutumisen vuoksi on kunnan keskushallinto ja ympäristöterveydenhuolto tarkastellut vaihtoehtoja tehtävien hoitamiseksi. Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön 5 3 mom kohdan 13) mukaan ympäristöterveys-lautakunta päättää ympäristöterveysjohtajan valinnasta ja 14) kohdan mukaan päättää sijaisen määräämisestä, kun sijaisuus kestää yli puoli vuotta. Toistaiseksi voimassa olevan viran täytölle ja em. pidemmälle määräaikaiselle täytölle haetaan täyttölupa kunnanhallitukselta. Ympäristöterveyshuoltoon kuuluvat lakisääteiset tehtävät tulevat tämän hetkisen tiedon mukaan säilymään ja kunnat tarvitsevat näille tehtäville tekijät. Syyskuussa 2013 ympäristöterveydenhuollon tulevaisuutta koskevassa kunnanjohtajapalaverissa tahtotilaksi linjatiin, että ensisijaisena vaihtoehtona on nykyinen toimintamuoto tai sen mahdollinen laajentaminen. Terveysvalvonnan osuus on supistunut Nilsiän liityttyä Kuopioon. Osuuden voidaan arvioida supistuvan edelleen vuonna 2015 Maaningan liittyessä Kuopioon ja todennäköisesti myös vuoden 2017 alussa, jos tuolloin alueella tapahtuvaksi suunnitellut kuntaliitokset toteutuvat. Eläinlääkintähuollon osalta ei vastaavaa muutostarvetta ole tiedossa. Oleellista on turvata molempien tehtäväalueiden jatkuvuus ja palveluiden hyvä laatu. Siilinjärven ympäristöterveyspalveluihin on odotettavissa tulevina kolmena vuotena kolmen terveystarkastajan, yhdestä kolmeen kunnaneläinlääkärin ja osa-aikaisen (40 %) valvontaeläinlääkärin eläköityminen. Kaikkien kolmen terveystarkastajan tehtäviä ei välttämättä tarvitse täyttää, mikäli suunnitellut kuntaliitokset toteutuvat ja Kuopio järjestää terveysvalvonnan liittyvien kuntien alueella. Kunnaneläinlääkäreiden virat tulevat nykytilanteen perusteella täytettäviksi. Valvontaeläinlääkärin 40 % työpanos voi mahdollisesti olla yhdistettävissä muuhun tehtävään. Valmistelussa pohdittiin useita vaihtoehtoja. Tässä tuodaan esille neljä niistä: 1) Virkaa ei täytetä Kustannustehokkuuden parantamiseksi harkittiin, onko mahdollista jakaa tehtävät muiden viranhaltijoiden kesken ja jättää virka täyttämättä. Tehtävien jakaminen muulle henkilöstölle kuormittaisi kohtuuttomasti henkilöstöä ja heikentäisi valmiutta hoitaa organisaation perustehtävät. Vaihtoehtoa ei koettu toteutuskelpoiseksi. 2) Ympäristöterveysjohtajan tehtävä sisällytetään vastaavan eläinlääkärin

6 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/ tehtävään Kustannustehokkuuden parantamiseksi harkittiin, onko mahdollista järjestää tehtävien hoito siten, että vastaavan eläinlääkärin tehtäviin sisällytetään johtosäännön ympäristöterveysjohtajan vastuu ja toimivalta. Tässä tapauksessa ympäristöterveydenhuoltoon rekrytoidaan henkilö, jonka tehtävä on ympäristöterveysjohtajaa avustava. Lisäksi hänen tehtäviinsä sisällytetään joitakin erityistehtäviä sekä eläinlääkintähuollon (ensisijaisesti nykyisistä vastaavan eläinlääkärin tehtävistä) että ympäristöterveyshuollon (ensisijaisesti ympäristöterveysjohtajan nykyisistä tehtävistä). Uusi tehtävä on tarpeen koska tehtävien jakaminen muulle henkilöstölle kuormittaisi kohtuuttomasti henkilöstöä ja heikentäisi valmiutta hoitaa organisaation perustehtävät. Järjestelystä syntyisi hieman palkkasäästöä ja sillä ennakoidaan tulevaa ympäristövalvonnan tehtävien supistumista ja tarvittavia järjestelyjä v Vaihtoehtoa valmistellaan siten, että lautakunnassa on esillä tehtävärakenteet suuntaa-antavasti. 3) Viran täyttö kolmen vuoden määräajaksi Määräaikaisuus voidaan perustella kuntaorganisaatioiden muutoksilla. Koska ympäristöterveyspalveluiden toiminta-alue tulee todennäköisesti oleellisesti supistumaan terveysvalvonnan osalta vuoden 2017 alkuun mennessä, on virka syytä täyttää ainakin vuoden 2016 loppuun asti. Määräaikaisen tehtävän täyttö voi osoittautua haasteelliseksi. Viran täyttämiselle kolmen vuoden määräajaksi tarvitaan Siilinjärven kunnanhallitukselta täyttölupa. 4) Viran täyttö toistaiseksi Viran täyttö toistaiseksi tukisi linjausta, jossa tavoitteena on yhteistyön laajentaminen ja syventäminen alueellisesti. Viran täyttäminen toistaiseksi mahdollistaa pitkäjänteisen toiminnan. Toistaiseksi täytettävään virkaan on helpompi saada hakijoita, jotka voivat sitoutua tehtävään pitkäjänteisesti. Viran täyttämiselle toistaiseksi tarvitaan Siilinjärven kunnanhallitukselta täyttölupa. Asiaa valmistellaan eritoten vaihtoehdon 2 osalta ja päätösehdotus asiasta annetaan kokouksessa. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: Ratkaisusta riippuen kuntatalouden ja toimintojen näkökulmasta strategian mukainen. Lautakunta päättää hakea lupaa Siilinjärven kunnanhallitukselta ympäristöterveysjohtajan viran täyttämiselle määräaikaisesti aikavälille Ennen täyttöprosessin aloittamista tutkitaan kuitenkin mahdollisuus viran täyttöön ympäristöterveyspalveluissa tehtävin sisäisin tehtäväjärjestelyin siten, että ympäristöterveysjohtajan määräaikaiseen tehtävään siirretään henkilö palvelualueen sisältä siten, että tehtäväjärjestelyyn ei käytetä ulkoista rekrytointia. Täyttöprosessi käynnistetään, mikäli edellä mainittu järjestely ei ole mahdollinen. Lisäksi lautakunta päättää että tehtäväjärjestelyn tarkastelu tapahtuu työryhmäkokoonpanolla talousjohtaja Pekka Takkinen, ympäristöterveyslautakunnan puheenjohtaja Kauko Ylikärppä, vastaava eläinlääkäri, terveysvalvonnan keskuudestaan nimeämä edustaja ja eläinlääkintähuollon keskuudestaan nimeämä

7 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/ edustaja. esittää kunnanhallitukselle, että päätöksen menettelyn osalta tekee kunnanjohtaja Vesa Lötjönen. Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että tämän pykälän esittelijänä toimi lautakunnan puheenjohtaja Kauko Ylikärppä.

8 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/ Ympäristöterveyslautakunta YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2014 Ymptltk 25 Valmistelija/lisätiedot: vs. ympäristöterveysjohtaja Heidi Kangas, p Siilinjärven kunnan hallintosäännön 7 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Ympäristöterveyslautakunta on päättänyt , että lautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti Siilinjärven kunnantalolla, parillisten kuukausien kolmantena torstaina alkaen klo 12.00, mikäli käsiteltäviä asioita on riittävä määrä. Vuoden ensimmäinen ympäristöterveyslautakunnan kokous voi olla tarvittaessa tammikuussa (Tiedoksi: Siilinjärven kunnanhallituksen kokoontuminen ). Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: neutraaleja Ympäristöterveyslautakunta päättää, että lautakunnan kokoukset pidetään edelleen pääsääntöisesti Siilinjärven kunnantalolla, parillisten kuukausien kolmantena torstaina alkaen klo 12.00, mikäli käsiteltäviä asioita on riittävä määrä. Vuoden ensimmäinen ympäristöterveyslautakunnan kokous pidetään kuitenkin tarvittaessa tammikuussa Hyväksyttiin.

9 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/ Ympäristöterveyslautakunta ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON AVUSTUKSET VUONNA 2014 Ymptltk 26 Valmistelija/lisätiedot: vastaava eläinlääkäri Leena Manner, p Eläinlääkintähuoltolain (765/2009) 22 mukaan kunta voi osallistua kunnan eläinlääkintähuoltoon kuuluvista peruseläinlääkäripalvelusta tai kii reellisestä eläinlääkäriavusta kotieläimen omistajalle tai haltijalle aiheutuneisiin kustannuksiin (ns. subventio). Yhteistoiminta-alueen kuntien välisen sopimuksen 10 mukaisesti subventioista päättää Siilinjärvi toimivaltasään nön ja ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön mukaisesti. Kuopion ja Siilinjärven välisen ostopal velusopimuksen 11 mukaan subventioista Kuopion alueella Karttulan aluet ta lukuun ottamatta, päättää Siilinjärvi toimivalta säännön ja ympäristö ter veyslautakunnan johtosäännön mukaisesti. Ympäristö terveyslautakunnan johto säännön 5 kohdan 10 mukaan lautakunta päättää teh täväalueensa avustusten (subventiot) myöntämisestä koko yhteistoiminta-alueel la sekä Kuopiossa lukuun ottamatta Karttulan aluetta, mikäli Kuopion kanssa teh tävä sopimus tämän mah dollistaa. Subventioiden tarkoituksena ovat elinkeinonharjoittajien tasavertainen kohtelu asuinpaikasta riippumatta. Subventioita puoltavat myös eläinsuojelulli set syyt: elinkeinonharjoittajat pitävät tuotantoeläimiä ammatikseen, ja toimin nan tulos on riippuvainen sen kustannuksista. Eläimen hoitamisen hinta ei päivystysai kanakaan saa nousta hoidon esteeksi. Subventioiden omavastuuraja vuonna 2013 on 65 (alv 0%) ja se on voimassa ym päri vuorokauden. Tiukentunut tulevien vuosien taloustilanne kunnissa ja myös Siilinjärvellä edellyttää säästöjen hakemista erityisesti harkinnanvaraisista kustannuksista. Subvention omavastuuraja on mahdollisen korotuksenkin jälkeen samalla tasolla, kuin muillakin Itä-Suomen yhteistoiminta-alueilla. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: Positiivinen kestävän kuntatalouden kannalta. Muilta osin neutraali, mukaan luettuna yritystoiminnan edistäminen. Omavastuun nostolla ei ole käytännön vaikutusta maatilojen kan nat tavuuteen. Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut osallistuu kunnan palveluksessa olevien eläinlääkäreiden hyö ty eläi mille antamasta eläinlääkäripalvelusta eläimen omistajalle tai hal ti jalle ai heu tuviin kustannuksiin siten, että ympäristöterveyspalvelut mak saa kun nan eläin lää kärin käynnin käyntimaksun ja matkakustannusten korvauk sen yh teen laske tusta ar vonlisäverottomasta summasta 70 euroa ylittävän osan al kaen. Lisäk si ympäristöterveyspalvelut maksaa osuudestaan arvonlisäveron. Subventio on voimassa kokoaikaisesti, ja se koskee koko yhteis toimin ta-aluet ta se kä Kuo pio ta, lukuun otta matta Karttulan aluetta. Hyötyeläimenä pidetään kotieläintä, jota pidetään maataloutta tai muuta elinkeinotoimintaa varten. Hyväksyttiin.

10 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/ Ympäristöterveyslautakunta ELÄINLÄÄKÄREIDEN ELÄKKEISIIN OIKEUTTAVIEN PALKKIOIDEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2014 Ymptltk 27 Valmistelija/lisätiedot: vastaava eläinlääkäri Leena Manner, p Eläinlääkintähuoltolain (765/2009) 19 :n mukaan kunnaneläinlääkärillä on oikeus periä antamastaan eläinlääkäripalvelusta kotieläimen omistajalta tai haltijalta virkaehtosopimuksessa määrätty palkkio, matkakustannusten korvaus ja korvaus omistamiensa laitteiden käytöstä sekä korvaus käyttämistään lääkkeistä ja tarvikkeista aiheutuneista kustannuksista. Kunnaneläinlääkärin eläke määräytyy kunnan maksaman palkan lisäksi näistä eläimen omistajilta ja haltijoilta perittävistä käyntimaksuista ja toimenpidepalkkioista. Kunnan tulee vahvistaa kalenterivuoden loppuun mennessä kul lekin eläinlääkärille palkkioiden määrä seuraavaksi vuodeksi. Kevan KuEL-yleiskirjeen 3/2013 mukaan eläinlääkäreiden eläkkeen perustana olevien palkkioi den määrästä vuonna 2014 on tehtävä päätös mennessä. Eläkemaksun perustana olevien palkkioiden enimmäismäärä vuodelle 2014 on ,28. Vahvistuspäätöksessä on il moitettava palkkioiden enim mäismäärä eläinlääkäreittäin. Vahvistamishetkellä avoimena oleville viroille tulee vahvistaa palkkioiden määrä arviona. Päätöksessä tulee olla tieto siitä, mitä palkkioiden määrää käytetään vakinaisien eläkelääkärin sijaisilla ja muilla tilapäisillä viranhaltijoilla sekä tieto siitä, mitä palkkioiden määrää käytetään viikonloppu- ym. päivystäjille, jotka eivät ole vakinaisessa virassa. Päivystysrenkaaseen kuuluvien yhteispäivystyksessä olevien eläinlääkäreiden palkkiot vahvistaa ja ilmoittaa vain se työnantaja, jonka virassa eläinlääkäri on. Vahvistuspäätöksessä tai liitteessä on ilmoitettava, mitkä kunnat kuuluvat päivystysrenkaaseen sekä mistä lukien kunta on kuulunut päivystysrenkaaseen. Juankosken kaupunki sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rauta vaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen kunnat ovat muodostaneet alkaen ympäris töterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen, jossa Siilinjärvi on isäntäkunta. Lisäksi Siilinjärven kunta ja Kuopion kaupunki ovat tehneet sopimuksen, jonka mukaan Kuopio ostaa Siilinjärveltä suureläinpraktiikan lukuun ottamatta Karttulan aluetta, eläinlääkärien virkatehtävät koko alueelleen, sekä koko kunnallisen eläinlääkintähuollon Nil siän alu eel le. Yhteistoiminta-alueen kuntien sekä Kuopion kanssa on lisäksi tehty eläinlääkäripäivystyssopimus, jonka mukaan päivystys järjestetään kolmella päivystysalueella. Kaikki eläinlääkärit näiden sopimusten mukaisten tehtä vien hoi ta mi seksi ovat Sii linjärven kunnan palveluksessa. Siilinjärven kunta on muodostanut päivystysalueen Kuopion kaupungin ja Maaningan kunnan kanssa vuodesta 2001 alkaen. Juankoski, Kaavi ja Tuusniemi ovat muodostaneet päivystysalueen vuodesta 2005 alkaen. Myös Lapinlahti, Nilsiä ja Rautavaara ovat muodostaneet päivystysalueen vuodesta 2005 alkaen. Kuuleminen Vastaava eläinlääkäri Leena Manner on kuullut Siilinjärven pal ve luk ses sa

11 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/ olevia eläinlääkäreitä sähköpostitse tai puhelimitse. Eläin lää kärit il moittivat palk kioarvioikseen alla olevat summat. Ar viot pe rustu vat vuo den 2013 sairaskäynti määriin, edellisen valmistuneen verotuk sen tie toihin ja kun nalli sen eläinlääkäri taksan voimaan tulleisiin palkkioi hin. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: neutraaleja Ympäristöterveyslautakunta vahvistaa eläinlääkäreiden eläkkeeseen oikeuttavien palkkioiden määrät vuodelle 2014 seuraavasti: Kunnaneläinlääkäri Kirsi Govenius Kunnaneläinlääkäri Silke Haen ,22 * Kunnaneläinlääkäri Martta Haukipuro Maksimin mukaan Päivystävä eläinlääkäri Ulla Holopainen ,28 ** Kunnaneläinlääkäri (varahenkilö) Mia Koivisto * Kunnaneläinlääkäri Anneli Laine Maksimin mukaan Kunnaneläinlääkäri Eero Lappeteläinen Maksimin mukaan Kunnaneläinlääkäri Tarja Lipponen Kunnaneläinlääkäri Laura Malinen Kunnaneläinlääkäri Tuulikki Mykkänen Maksimin mukaan Maksimin mukaan Kunnaneläinlääkäri Virpi Seppänen Maksimin mukaan Kunnaneläinlääkäri Mari Utriainen ** Kunnaneläinlääkäri Antti Vartia * Kunnaneläinlääkäri Raija Väänänen Päivystävä eläinlääkäri Kristiina Kinnu nen *** Ulkopuoliset päivystävät eläinlääkärit Maksimin mukaan *Haen, Koivisto ja Vartia ovat osa-aikaisia (80 %). Täydelle työajalle laskettu na palkkioiden mää rä on mak simin mukainen. **Utriainen on osa-aikainen (80 %). Täydelle työajalle laskettu palkkioiden määrä on ***Kinnunen on osa-aikainen (34,4 %). Täydelle työajalle laskettu palkkioiden määrä on maksimin mukainen. Vakinaisten eläinlääkärien sijaisten palkkiona käytetään sen eläinlääkärin palkkioita, jonka sijaisesta on kysymys. Jos eläinlää käri sijaistaa palvelussuhteensa aikana useita eläinlääkäreitä yhtä aikaa tai pe räkkäin, eläkkeen perustana oleva palkkio on maksimin mukai nen. Esittelijä muutti kokouksesa päätösehdotustaan kuulumaan seuraavasti (muutoksena eläinlääkärilistan 4. rivi poistettu): Ympäristöterveyslautakunta vahvistaa eläinlääkäreiden eläkkeeseen oikeuttavien palkkioiden määrät vuodelle 2014 seuraavasti: Kunnaneläinlääkäri Kirsi Govenius Kunnaneläinlääkäri Silke Haen ,22 * Kunnaneläinlääkäri Martta Haukipuro Maksimin mukaan Kunnaneläinlääkäri (varahenkilö) Mia Koivisto * Kunnaneläinlääkäri Anneli Laine Maksimin mukaan Kunnaneläinlääkäri Eero Lappeteläinen Maksimin mukaan

12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/ Kunnaneläinlääkäri Tarja Lipponen Kunnaneläinlääkäri Laura Malinen Kunnaneläinlääkäri Tuulikki Mykkänen Maksimin mukaan Maksimin mukaan Kunnaneläinlääkäri Virpi Seppänen Maksimin mukaan Kunnaneläinlääkäri Mari Utriainen ** Kunnaneläinlääkäri Antti Vartia * Kunnaneläinlääkäri Raija Väänänen Päivystävä eläinlääkäri Kristiina Kinnu nen *** Ulkopuoliset päivystävät eläinlääkärit Maksimin mukaan *Haen, Koivisto ja Vartia ovat osa-aikaisia (80 %). Täydelle työajalle laskettu na palkkioiden mää rä on mak simin mukainen. **Utriainen on osa-aikainen (80 %). Täydelle työajalle laskettu palkkioiden määrä on ***Kinnunen on osa-aikainen (34,4 %). Täydelle työajalle laskettu palkkioiden määrä on maksimin mukainen. Vakinaisten eläinlääkärien sijaisten palkkiona käytetään sen eläinlääkärin palkkioita, jonka sijaisesta on kysymys. Jos eläinlää käri sijaistaa palvelussuhteensa aikana useita eläinlääkäreitä yhtä aikaa tai pe räkkäin, eläkkeen perustana oleva palkkio on maksimin mukai nen. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

13 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/ Ympäristöterveyslautakunta TERVEYDENSUOJELULAIN (763/1994) 27 MUKAINEN ASUMISKIELTO Ymptltk 28 Valmistelija/lisätiedot: Terveystarkastaja Susanna Haatainen, p Kaksikerroksinen vuonna 1948 rakennettu asuinrakennus on erittäin huonokuntoinen eikä täytä asumiselle asetettavia terveydellisiä edellytyksiä. Asuinrakennusta ei ole perusteellisesti korjattu vuosikymmeniin, nuohooja ja palotarkastaja ovat antaneet korjauskehotuksia tulisijojen turvallistamisesta, kaikki sisäpinnat ovat heikkokuntoisia, peseytymistiloja ei ole, ulkokäymälä on heikkokuntoinen eikä jätehuoltoa ole hoidettu asianmukaisesti. Asuinrakennuksen käyttö uhkaa asukkaiden terveyttä ja siinä on useita turvallisuusriskejä. Asuinrakennuksen osoite, asukkaat ja omistajat käyvät ilmi liiteasiakirjoista. Asuinrakennus on ollut pitkään vuokralla ja tällä hetkellä siellä asuu yksi henkilö. Liiteasiakirjat ovat Julkisuuslain nojalla luottamuksellisia. Asuinrakennukseen on tehty seuraavat tarkastuskäynnit: Tarkastuspöytäkirja asunnontarkastuksesta / terveystarkastaja Susanna Haatainen (liite) Tarkastuspöytäkirja asunnontarkastuksesta / terveystarkastaja Susanna Haatainen (liite) Tarkastuspöytäkirja asunnontarkastuksesta / terveystarkastaja Susanna Haatainen (liite) Terveydensuojeluasetuksen 17 mukainen asianosaisten kuuleminen (liite) Asuinrakennuksen omistajat ovat antaneet vastineen (liite) kuulemiseen. Vastineessa he ilmoittavat, että asuinrakennusta ei tulla korjaamaan ja asukkaiden vuokrasopimus on irtisanottu päättymään Terveydensuojeluviranomainen voi kieltää tai rajoittaa käyttämästä asuntoa tai oleskelutilaa tarkoitukseensa silloin, kun epäkohdan poistaminen ei ole mahdollista tai asunnon tai oleskelutilan omistaja tai haltija, milloin tämä omistaja tai haltija on vastuussa puutteellisuuden tai epäkohdan korjaamisesta, ei ole ryhtynyt terveydensuojeluviranomaisen määräämään toimenpiteeseen, kunnan terveydensuojeluviranomainen voi kieltää tai rajoittaa käyttämästä asuntoa tai oleskelutilaa tarkoitukseensa. (Terveydensuojelulaki 763/1994, 27 ) Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: neutraali Asuinrakennuksesta asukkaille aiheutuvien terveyshaittojen ja rakennuksen turvallisuuspuutteiden vuoksi rakennuksen käyttö asumistarkoituksessa määrätään lopetettavaksi viimeistään Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että tämän pykälän esittelyn ajan kokouksessa oli asiantuntijana terveystarkastaja Susanna Haatainen. Liitteet TERVEYDENSUOJELULAIN (763/1994) 27 MUKAINEN ASUMISKIELTO TERVEYDENSUOJELULAIN (763/1994) 27 MUKAINEN ASUMISKIELTO

14 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/ TERVEYDENSUOJELULAIN (763/1994) 27 MUKAINEN ASUMISKIELTO TERVEYDENSUOJELULAIN (763/1994) 27 MUKAINEN ASUMISKIELTO TERVEYDENSUOJELULAIN (763/1994) 27 MUKAINEN ASUMISKIELTO

15 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/ Ympäristöterveyslautakunta Ympäristöterveyslautakunta Ympäristöterveyslautakunta Ympäristöterveyslautakunta Ympäristöterveyslautakunta YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TUOTTEISTAMINEN 144/01.060/2012 Ymptltk Liite 5 Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen 10.6 :n ja Kuopio-sopimuksen 11.2 :n mukaan eläinlääkintähuollon kustannukset koostuvat 20 % valmiusmaksusta ja 80 % aiheuttamisperusteisesta maksusta. Valmiusmaksu jaetaan asukaslukujen suhteessa ja aiheuttamisperusteinen maksu eläinyksiköiden suhteessa siten, että eläinyksikkönä on lypsylehmä (1 lypsylehmä = 2 muuta nautaa = 10 sikaa = 3 pientä märehtijää = 100 lintua = 2 hevosta). Pieneläinpäivystyksen kustannukset jaetaan Kuopion, Siilinjärven ja Maaningan kesken 50 % asukasluvun suhteessa ja 50 % asiakaskäyntien suhteessa. Juankosken, Nilsiän, Kaavin, Lapinlahden, Rautavaaran ja Tuusniemen alueille järjestettävän pieneläinten takapäivystyksen kustannukset jaetaan kuntien kesken käyntimäärien suhteessa. Terveysvalvonnan kustannuksista 50 % jaetaan asukaslukujen suhteessa, 50 % kunnissa sijaitsevien valvontakohteiden edellyttämän työpanoksen suhteessa. Yhteistoiminta-aluesopimuksen mukaan tulevaisuudessa tavoitteena on tuotteistukseen perustuva kunta-osuuksien laskutus. Tuotteistukseen perustuvaan laskutukseen siirrytään, kun sen valmistelu on valmis ja malli sopimuskuntien yhteisesti hyväksymä. Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan välisen eläinlääkintähuollon sopimuksen 11.9 :n mukaisesti tulevaisuudessa eläinlääkintähuollon kustannukset jaetaan tuotteistukseen perustuvien hintojen mukaan. Tavoite on, että laskutus perustuu tuotteistukseen vuoden 2013 alusta. Talousarvion 2012 valmistelun yhteydessä laadittaessa sopimuskunnat korostivat talouden pitämistä hyvin hallinnassa. Kuopio totesi lausunnossaan mm., että se edellyttää, että tuotteistukseen perustuvaan laskutukseen siirrytään mahdollisimman pian ja tavoitteen mukaisesti vuoden 2013 alusta. Näin yhteistoimintasopimusten ja talousarviolausuntojen pohjalta tuotteistaminen sisällytettiin ympäristöterveyspalveluiden talousarvion tavoitteisiin: Ympäristöterveyspalveluiden vuoden 2012 talousarvion valtuustotasoinen suunnittelukauden tavoite on sopimuskuntien laskutuksen perustuminen tuotteistukseen. Vuosittain seurattava mittari on tuotteistuksen ja siihen perustuvan laskutuksen edistyminen ja tavoitetaso laskutus perustuminen tuotteistukseen. Lautakuntatason toimenpidevuodelle 2012 ko. tavoitteen saavuttamiseksi on tuotteistuksen valmistelu yhteistyössä sopimuskuntien kanssa, mittari valmistelun valmius ja tavoitetaso valmistelu valmius siten että vuoden 2013 alusta voidaan siirtyä tuotteistukseen perustuvaan laskutukseen. Tuotteistaminen on toiminnan / palvelujen jäsentämistä ja määrittelyä. Kunnan kaikki tehtävät, myös viranomaistehtävät, voidaan tuotteistaa. Siilinjärven kunnassa on tuotteistettu tähän mennessä hallintopalvelut ja ruokapalvelut. Lisäksi Siiliset on tuotteistanut palvelunsa.

16 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/ Tuotteistamiseen liittyy tuotekohtainen kustannuslaskenta, joka edellyttää, että kustannukset pystytään kohdentamaan tälle tuotteelle aiheuttamisperiaatteen mukaan. Tuotekohtaisella kustannuslaskennalla saadaan siis tuotteelle hinta. Tuotekohtaisen kustannuslaskennan työkaluna on Siilinjärven kunnan aiemmissa tuotteistuksissa toiminut ns. toimintolaskenta. Toimintolaskennalla voidaan osoittaa, mistä elementeistä kunkin tuotteen hinta muodostuu (läpinäkyvyys), ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat. Toiminnot muodostuvat niistä jokapäiväisistä työtehtävistä, joita organisaatiossa tehdään. Toimintojen muodostamista helpottaa tuotteiden toimintoketjujen (prosessikuvaukset) laatiminen ja läpikäynti. Toimintolaskennan keskeisen ajatuksen mukaan toiminnot kuluttavat resursseja ja tuotteet kuluttavat toimintoja. Toimintolaskennassa kustannusten kohdentaminen suoritetaan kahdessa vaiheessa. Ensin kustannukset kohdennetaan tileittäin aiheuttamisperiaatteen mukaan toiminnoille, ts. kunkin kulutilin osalta on mietittävä, mikä toiminto kulua aiheuttaa. Tämän jälkeen kustannukset kohdennetaan toiminnoilta tuotteille, ts. kunkin toiminnon osalta mietitään, mikä tuote sitä kuluttaa. Kullekin kulutilille ja toiminnolle on valittava kustannusajuri, joka kuvaa mahdollisimman hyvin kulun tai toiminnon kulutusta ja on helposti saatavilla. Kustannusajurina toimii usein työaika, joka perustuu työajan seurantaan. Toimintolaskentaa käytetään myös johtamisen ja toiminnan kehittämisen työkaluna. Koska se osoittaa, mihin niukat voimavarat käytetään, sen avulla voidaan niitä myös kohdentaa järkevämmin. Toimintolaskenta auttaa siis tehottomuusalueiden etsinnässä ja suorituskyvyn parantamisessa sekä kehittämisessä. Ympäristöterveydenhuollossa on ilmeisesti aivan viime vuosina Suomessa tehty jonkin verran tuotteistuksia, joten tietojen ja kokemusten hankinta muilta on valmistelussa mahdollista ja järkevää. Muilla toimialoilla tuotteistusta on tehty huomattavasti enemmän. Tuotteistus on iso prosessi, joka täytyy tehdä yhteistyössä sopimuskuntien kanssa. Käytännössä sen saaminen käyttövalmiiksi siten, että talousarvio 2013 voitaisiin suoraan laatia sen pohjalle, on epärealistista, sillä valmistelu edellyttää - tuotteista päättämistä - toimintoketjujen läpikäyntiä / prosessikuvausten laadintaa - toimintojen muodostamista - ajureiden valitsemista - mahdollisesti työajanseurantaa henkilöstökustannusten kohdentamiseksi - tarvittaessa seurannan järjestämistä ja seurantaa muiden kustannusten kohdentamiseksi Aloitettaessa valmistelu 2012, voidaan kuitenkin saada vuoden 2013 kulut tasauslaskun yhteydessä tasattua tuotteistuksen mukaiseksi. Vuoden 2014 talousarvio saataisiin alusta asti valmisteltua tuotteistukseen pohjautuvaksi. Vaihtoehto tuotteistukselle on kuntien välisen kustannusjaon kehittäminen siten, että kuntaosuudet perustuvat kokonaan suoritteisiin erikseen sovittavien periaatteiden mukaisesti. Myös tämä vaihtoehto on aiheuttamisperiaatteen mukainen. Se säästää ympäristöterveyden johdon, luottamushenkilöiden ja kuntien muiden viranhaltijoiden resursseja, jotka näin ovat käytettävissä toiminnan kehittämiseen muutoin, kuntaliitosten aiheuttamien muutosprosessien läpivienteihin sekä henkilöstöjohtamiseen. Koska ympäristöterveyden kustannukset ovat hyvin pieni osa

17 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/ kuntien kokonaiskustannuksia, myös tällä tavoin voitaisiin kenties saavuttaa riittävä tarkkuus ja aiheuttamisperiaate kustannusjaossa. Tuotteistuksen hyödyt johtamiselle ja toiminnan kehittämiselle, sekä kustannustehokkuuden parantamiselle jäävät tällöin saavuttamatta. Myöskin toiminnan hinnanmuodostuksen aiheuttajat ja kustannusten läpinäkyvyys jäävät heikoiksi, ja vaikuttamismahdollisuudet niihin ovat pienet. Tuotteistusprosessi tai vaihtoehtoisesti kustannusjaon kehittäminen suoriteperusteiseksi on tarpeen käynnistää yhteistyössä sopimuskuntien kanssa. annetaan kokouksessa. Merkittiin pöytäkirjaan, että pöytäkirjaan liitettiin liite 5, Softwave ohjelmistojen power point -esitys tuotteistamisesta. Ympäristöterveysjohtajan päätösehdotus kokouksessa: Ympäristöterveyslautakunta päättää pyytää sopimuskunnilta lausunnot ympäristöterveyspalveluiden tuotteistusprosessista. Lausunnoissa pyydetään erityisesti varmistamaan kantansa ko. kunnan näkökulmasta tuotteistuksen tarpeellisuuteen verrattuna suoritteisiin pe rustuvaan kustan nus ten jakoon. Lisäksi kuntia pyydetään erityi sesti kertomaan menettelytapatoiveis taan valmis telun aika na, sekä tarvittaessa antamaan oh jeistusta ohjausryh mälle. Lausun toja pyyde tään men nessä. Lausuntojen yhteensovittamiseksi, mahdollisen tuotteistusprosessin läpiviemiseksi tai vaihtoehtoises ti kustannusjaon muuttamiseksi suoriteperusteiseksi sekä vuoden 2013 ta lousarviovalmistelua varten ympäristöterveyslautakunta päättää perustaa sopimus kuntien edustajista ohjausryhmän. Ohjausryh mään kuuluvat lautakunnan puheenjohtajan ja esittelijän lisäksi yk si virkamiesedustaja kusta kin sopimuskunnasta. Lautakunta pyy tää kaik kia so pi mus kun tia ni meä mään oh jausryh mään yh den jä senen sekä hänelle vara henkilön lauta kun nan jäse nensä lisäksi men nessä. Hyväksyttiin. Valmistelija/lisätiedot: Ympäristöterveysjohtaja Hanna Rintala, p Ymptltk Liite 5 Valmistelija/lisätiedot: Ympäristörterveysjohtaja Hanna Rintala, p Sopimuskunnista on saatu lausunnot ympäristöterveyspalveluiden tuotteistamisesta, lisäksi sopimuskunnat ovat nimenneet virkamiesedustajansa tuotteistuksen ohjausryhmään (liite 5). Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: Positiivinen vaikutus kestävään kuntata louteen (palveluprosessien ja nykyisten resurssien käytön tehostaminen), mahdollisesti positiivinen vaikutus myös henkilöstön motivaation tukemisessa ja hyvinvoinnin parantamisessa, kun palveluprosesseja voidaan saada järkevöitettyä, työaikaa kohdennettua oikein, ja johtamista parannettua. Muilta osin vai ku tuk set neut raa le ja.

18 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/ Ympäristöterveyslautakunta päättää käynnistää ympäristöterveyspalveluiden tuotteistusprosessin. Tuotteistusprosessia ohjaa ohjausryhmä, johon kuuluvat: kaupunginkamreeri, Juankosken kaupunki ympäristösihteeri Tuukka Tuominen (varalla tekninen johtaja Jouko Korhonen), Kaavin kunta ympäristöterveyspäällikkö Hannu Kirjavainen (varalla ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen), Kuopion kaupunki taloussihteeri Eeva Nikulainen (varalla vs. hallintojohtaja Terttu Ruotsalainen), Lapinlahden kunta talous- ja elinkeinojohtaja Timo Kiviluoma (varalla hallintojohtaja Mirja Korhonen), Maaningan kunta ympäristösihteeri Pirkko Nevalainen (varalla tekninen johtaja Tanja Leppänen), Nilsiän kaupunki talousjohtaja Pekka Takkinen (varalla talouspäällikkö Eeva Miettinen), Siilinjärven kunta talous- ja kehittämisjohtaja Janne Tervo (varalla kunnanjohtaja Unto Murto), Rautavaaran laajakaistakunta kunnanjohtaja Toni Auvinen (varalla sosiaalijohtaja Tuomas Aikkila), Tuusnie men kun ta ympäristöterveyslautakunnan puheenjohtaja Petri Rojo ympäristöterveyslautakunnan esittelijä ympäristöterveysjohtaja Hanna Rintala Ohjausryhmään voidaan lisäksi kutsua tarpeen mukaan asiantuntijoita. Tuotteistusprosessia valmistellaan yhdessä ja yhteystössä ympäristöterveyspalveluiden henkilöstön kanssa. Ohjausryhmä käsittelee ja yhteensovittaa lisäksi ympäristöterveyspalveluiden vuoden 2013 talousarvio- ja vuosien taloussuunnitelmaehdotukset sopimuskuntien annet tua eh do tusluonnoksesta lausunton sa. Ohjausryhmän ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle ympä ristöterveys lautakunnan esittelijä ympäristöterveysjohtaja Han na Rintala. Hyväksyttiin. Ymptltk Valmistelija/lisätiedot: Ympäristöterveysjohtaja Hanna Rintala, p Tuotteistusohjausryhmä on kokoontunut loppuvuoden 2012 ja alkuvuoden 2013 yhteensä kaksi kertaa. Ohjausryhmätyön ja viranhaltijavalmistelun perusteella ym pä ristöterveyspalveluiden tuotteet ovat tällä hetkellä: Eläinlääkintähuolto: Suureläinkäynti ei-päivystysaikainen Suureläinläynti päivystysaikainen Terveydenhuoltokäynti Pieneläinkäynti ei-päivystysaikainen Pieneläinkäynti päivystysaikainen Viranomaistarkastus tai -toimi / AVI-tehtävä (valtion tehtävä) Viranomaistarkastus tai -toimi / Kunnan, max 2 h

19 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/ Viranomaistarkastus tai -toimi / kunnan, 2-7,4 h Viranomaistarkastus tai -toimi / kunnan, yli 1 työpäivä Löytöeläin Terveysvalvonta: Perusvalmiuden ylläpito Suunnitelman mukainen tarkastus Suunnitelman mukainen tarkastus / vesilaitokset Suunnitelman ulkopuolinen tarkastus Lausunnon antaminen Vesilaitoksen valvontaohjelman laadinta Kuluttajaturvallisuus- ja elintarvikelain mukaisten ilmoitusten käsittely se kä tupak ka- ja nikotiiniluvat Terveydensuojelulain mukaisten ilmoitusten käsittely Näytteenotto Ohjausryhmässä on hyväksytty ympäristöterveyspalveluiden tuotteistuksen tarkoi tuk sek si ja ta voit teiksi seu raa vaa: Tuotteiden määrittäminen Käyttötarkoituksen mukaisen tuotehintojen määrittäminen Toimintolaskennan mukaanotto ja hyödyntäminen tuotteistuksessa Kustannusten jaon perustuminen tuotteiden menekkiin ja tuotehintoihin Työn ja toiminnan johtaminen ja kehittäminen Läpinäkyvyyden lisääntyminen Aiempaa parempi kuva palvelujen tarpeesta ja käytöstä Aiempaa parempi kuva palvelujen todellisista kustannuksista => hin ta-laatusuhde Kustannusten seurannan parantaminen Kustannusten oikeudenmukainen, aiheuttamisperiaatteen mukainen jakaantu minen (HUOM! Kustannukset joillain laskevat, toisilla nousevat!) Tuotteistusprojektin onnistumisen edellytyksiksi on todettu seuraavaa: Riittävä aikataulutus Suunnitelmallinen toteutusprosessi Sopimuskuntien yhteinen hyväksyntä etenemiselle ja käyttöönotolle Substanssihenkilöstön sitoutuminen ja mukaansaanti tuotteistukseen Oleelliseen keskittyminen Ohjausryhmässä on päätetty, että valmistelun lähtökohtana on samat tuo tehin nat kaikille so pi mus kun nil le kaik kien tuot tei den osalta. Lisäksi on todettu, et tä se, että Siilinjärven kunta on isäntäkuntana rakentamassa ja val mis te le mas sa ym päris tö ter veyspalveluiden tuotteistuksen, vaikkakin sopija kun tien oh jauk ses sa, on asian mukainen etenemistapa. Tuotteistus tulee vie lä so pi ja kun tien hy väk syttäväksi ennen toimeenpanoa. Ohjausryhmässä on myös sovittu, että ympäristöterveyspalveluissa aletaan selvit tää ja valmistella mahdollista eläinlääkärivastaanottojen kustannusten siirtämis tä ym pä ristöterveyspalveluille, ja jakamista edelleen sopimuskuntiin osana tuote hin to ja. Yhteistoimintasopimuksen mukaan ympäristöterveyspalveluiden toimi pis te ver kosto arvioidaan vuonna 2013, ja eläinlääkärivastaanottojen tilakus tannus ten uu delleenjako on luontevinta uudelleenarvioida tässä yhteydessä. Todettiin, että toi mipisteverkostoarviointi ja siten eläinlääkärivastaanottojen kus tan nusten lisääminen osaksi tuotehintoja ei kui ten kaan eh di mu kaan ta voit tee na olevaan tuo te poh jai seen ta lous arvi oon 2014.

20 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/ Tuotteistuksen valmistelu on ympäristöterveyspalveluissa melko pitkällä, ja henkilöstön työajanseuranta käynnissä. Seuraava tuotteistusohjausryhmän kokous on sovittu pidettävän elokuun puolivälissä 2013, jolloin tavoit teena on kä si tellä sovitulla pohjalla tehdyn kus tan nus tenjaon lopputuloksia ja päästä ver tai le maan kustannusjakoa v ja 2014 tuotteistuksen ja nykyisen kustan nus jaon välillä. Kokouksessa on myös ta voittee na sopia, voidaanko tuote poh jaista budjet tia viedä eteenpäin jo vuoden 2014 ta lousarvioon, jolloin lauta kunta pyytää ensin sopijakunnilta lausunnot ta lousarvio ehdotuksesta. Tähän tavoitteeseen on edelleen mahdollista päästä. Mikäli uusi kus tan nus ja ko malli so pijakunnissa hyväksy tään, edel lyt tää se myös yh teis toimin ta sopi muk sen muu tosta. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: Neutraaleja Ympäristöterveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi ympäristöterveyspalve luiden tuotteistuksen tämänhetkisen tilanteen. Hyväksyttiin. Ymptltk Valmistelija/lisätiedot: vs ympäristöterveysjohtaja Heidi Kangas, p Ympäristöterveyspalveluiden tavoite oli tuotteistaa palvelut vuonna 2013, jotta vuoden 2014 talousarvio olisi voitu laatia ja vuoden 2013 tasauslaskutus hoitaa tuotteistuksen mukaisesti. Tuotteistuksen etenemistä on hidastanut kaksi seikkaa: henkilövaihdos ja tuotteistusmallin keskeneräisyys. Tuotteistusta varten tehdyn työajanseurannan purku ja niiden käyttö kertyneiden suoritteiden kanssa osoitti tarvetta kehittää tuotteiden rakennetta ja muotoa, koska tulokset eivät olleet realistisia. Kun tuotteet ja tuotehinnat on määritelty, voidaan laatia talousarvio tuotteistuksen avulla. Tätä talousarviota havainnoidaan nykyiseen talousarvioon verraten. Näin saamme todennettua miten talousarvio kokonaisuutena ja kuntaosuuksien mukaan toimii tuotteistuksen avulla. Kun mallin toiminta on varmistettu ja se on yhteisesti hyväksytty ohjausryhmässä ja asia on käsitelty lautakunnassa, tuotteistus voidaan ottaa käyttöön. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: neutraali Ympäristöterveyslautakunta merkitsee tuotteistuksen valmistelutilanteen tiedoksi. Hyväksyttiin. Ymptltk 29

21 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/ Valmistelija/lisätiedot: Heidi Kangas, vs. ympäristöterveysjohtaja, Tuotteistus on edennyt siten,etttä tuotekuvaukset ovat valmiit eläinlääkintähuollon osalta. Terveysvalvonnan osalta ne ovat tekemättä. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: neutraali Ympäristöterveyslautakunta merkitsee tuotteistuksen valmistelutilanteen tiedoksi. Hyväksyttiin.

22 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/ Ympäristöterveyslautakunta TIETOON SAATETTAVAT ASIAT Ymptltk 30 Valmistelija/lisätiedot: Vastaava eläinlääkäri Leena Manner Annetut lausunnot: Siilinjärven kunta, viranomaislautakunta: Lausunto SP Stainless Oy:n ympäristölupahakemuksesta, Susanna Haatainen Siilinjärven kunta, viranomaislautakunta: Lausunto Juha Itkosen ympäristölupahakemuksesta, Susanna Haatainen Lapinlahden kunta, ympäristölautakunta: Lausunto maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta/ Kaavin Kivi Oy Saramäen louhimo, Tauno Kähkönen Lapinlahden kunta, tekninen lautakunta: Lausunto Lapinlahden kirkonseudun asemakaavan muutos/kortteli 32, osallistumis- ja arviointisuunnitelma, sekä kaavaluonnos, Tauno Kähkönen Tasa-arvovaltuutettu: Tasa-arvovaltuutetun selvityspyyntö (Dnro TAS 289/2012), Heidi Kangas Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: neutraaleja Lautakunta merkitsee annetut lausunnot tiedoksi. Lisäksi lautakunta päättää, että viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoissa olevia Kuntalain 51 :n mukaisia otto-oikeuskelpoisia päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi. Hyväksyttiin.

Kokousaika 19.05.2016 kello 09:45-10:12

Kokousaika 19.05.2016 kello 09:45-10:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 2/2016 1 Ympäristöterveyslautakunta Kokousaika 19.05.2016 kello 09:45-10:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 8 Ympäristöterveyspalveluiden

Lisätiedot

1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt ja toimintaohjeet

1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt ja toimintaohjeet Ympäristöterveyslautakunnan johtosääntö 1 (5) Siilinjärven ympäristöterveyslautakunnan johtosääntö 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt

Lisätiedot

Sopimus eläinlääkäripäivystyksen järjestämisestä Juankosken ja Nilsiän kaupungin sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja

Sopimus eläinlääkäripäivystyksen järjestämisestä Juankosken ja Nilsiän kaupungin sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja Poistettu teksti näkyy yliviivauksena ja lisäykset kursiivilla Sopimus eläinlääkäripäivystyksen järjestämisestä Juankosken ja Nilsiän kaupungin sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven

Lisätiedot

Kokousaika 24.09.2014 kello 09:00-10:00

Kokousaika 24.09.2014 kello 09:00-10:00 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Ympäristöterveyslautakunta Kokousaika 24.09.2014 kello 09:00-10:00 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kokoushuone 1 Asiat Otsikko Sivu 14 YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN

Lisätiedot

Ymp.ltk 30.9.2010 48 liite 2

Ymp.ltk 30.9.2010 48 liite 2 Ympäristöterveyskeskus / Eläinlääkintähuolto Hlöstö 15 12 10,5 TOIMINTAKULUT praktikkoja 13 1,5 Palkat ilman 4002 Vakinaisten vh kk-palkat -569 415,86 sivukuluja kk vuosi 4007 Sijaiset -20 000,00 el.lääk.

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta. vs. ympäristöterveysjohtaja KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA. Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta. vs. ympäristöterveysjohtaja KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA. Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Ympäristöterveyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Matti Tarvainen, pj. Erkki Pääkkönen Mikko Suihkonen, vpj Kirsi

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

6.2.9 Ympäristöterveyspalvelut Vastuuhenkilö: vs. ympäristöterveysjohtaja Heidi Kangas

6.2.9 Ympäristöterveyspalvelut Vastuuhenkilö: vs. ympäristöterveysjohtaja Heidi Kangas 6..9 Ympäristöterveyspalvelut Vastuuhenkilö: vs. ympäristöterveysjohtaja Heidi Kangas Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa eri laeissa kunnan viranomaiselle määrättyjen ympäristöterveydenhuollon tehtävien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2008 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 24.11.2008 klo 17.30-19.02 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Markkola Juha-Matti Kärkelä

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 3/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 15.4.2013 klo 10.00 12.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Sosiaalijohtaja Tuomas Aikkila esittelijänä ja. Pöytäkirjanpitäjä. 15-21 (Pykälät 19-21 salassa pidettäviä)

Sosiaalijohtaja Tuomas Aikkila esittelijänä ja. Pöytäkirjanpitäjä. 15-21 (Pykälät 19-21 salassa pidettäviä) Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 9.5.2011 klo 10.00 11.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5.

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 10.06.2016 klo 09:00-10:35 Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 24.01.2017 kello 14:00-16.18 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

Otsikko Sivu 11 Katsaus ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen

Otsikko Sivu 11 Katsaus ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 01.10.2012 klo 11:00-12:35 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Katsaus ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Siilinjärven kunta Esityslista 2/ Teknisen lautakunnan tiejaosto. Kokousaika kello 12:00

Siilinjärven kunta Esityslista 2/ Teknisen lautakunnan tiejaosto. Kokousaika kello 12:00 Siilinjärven kunta Esityslista 2/2016 1 Teknisen lautakunnan tiejaosto Kokousaika 26.02.2016 kello 12:00 Kokouspaikka Maaseututoimisto, Kapteeninväylä 5, 70900 Toivala Asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 8.12.2011 KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 57 35 Osallistuminen Oppiva

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 11/2012 Kunnanhallitus 21.6.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 11/2012 Kunnanhallitus 21.6.2012 KOKOUSKUTSU NRO 11/2012 Kunnanhallitus 21.6.2012 KOKOUSAIKA Torstaina 28.6.2012 klo 16.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 312 150 Vaalitoimikunnan

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 07.11.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 48 Sosiaali- ja terveysjohtajan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 6/2010 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 7.9.2010 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 6/2010 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 7.9.2010 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 6/2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 26 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA 3 27 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 3 28 HALLINTO- JA TALOUSKATSAUS 4 29 VASTUUNALAISEN

Lisätiedot

Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30

Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 1 Tekninen lautakunta Kokousaika: 11.04.2016 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka: Kunnantalo, kh:n huone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Huovari Tomi Puheenjohtaja

Lisätiedot

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 2/2017 16 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 28.02.2017 klo 15:00-17:22 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Jomppanen Jouni I. I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 5 51

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 5 51 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 5 51 KOKOUSAIKA Perjantai 19.9.2008 klo 19.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Matkailutila Surkeenjärvi Vanhala Jari A., puheenjohtaja

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 7/2015 Aika Pe 10.07.2015 klo 15.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Perjantaina 10.07.2015 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 7/2015 ASIA LIITE 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

saatavuus ja toiminta siten, että toiminta on tehokasta, tasapuolista

saatavuus ja toiminta siten, että toiminta on tehokasta, tasapuolista Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien sopimus ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostamisesta

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo () () () () () () () () ()

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo () () () () () () () () () KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA Sivu Nro 4 5.7.2017 26 Kokousaika 5.7.2017 klo 19- Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.3.2011 klo 17.30 18.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Heinilä Päivi Koivisto Sini

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Perusturvalautakunta. Kokousnumero 8 / 2008 Aika To 18.12.2008 klo 18.00-19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Perusturvalautakunta. Kokousnumero 8 / 2008 Aika To 18.12.2008 klo 18.00-19.00 PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 8 / 2008 Aika To klo 18.00-19.00 Paikka Palvelukeskus KOKOUSKUTSU Torstaina klo 18.00- Palvelukeskus Nro 8/2008 ASIA LIITE 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 11.1.2017 Kokoustiedot Aika Tiistai 31.1.2017 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 05.09.2013 klo 9.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Perjantai 11.3.2011 klo 10.00 11.50

Perjantai 11.3.2011 klo 10.00 11.50 Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Perjantai 11.3.2011 klo 10.00 11.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Nivasalo Meeri jäsen

Nivasalo Meeri jäsen Inarin kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.01.2016 klo 16:00-16:53 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Pietikäinen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 2. Tekninen lautakunta 1 5.2.2015. Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjojen tarkastaminen vuonna 2015 2016

LEMIN KUNTA 2. Tekninen lautakunta 1 5.2.2015. Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjojen tarkastaminen vuonna 2015 2016 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 5.2.2015 klo 17-18 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 15 20.05.2013 277 Kokousaika 20.05.2013 klo 10.00 11.03 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 26

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 26 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 26 Tarkastuslautakunta 05.11.2014 AIKA 05.11.2014 klo 12:00-16:30 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Vastuullisen tilintarkastajan

Lisätiedot

Kuntien ennakkomaksuvelka 2007-2013 Raportointi Yritys- ja kehittämishankkeiden valmistelu

Kuntien ennakkomaksuvelka 2007-2013 Raportointi Yritys- ja kehittämishankkeiden valmistelu YHTEISTYÖSOPIMUS Sopijat Kehittämisyhdistys Kalakukko ry (Kalakukko ry) Siilinjärven kunta, Kuopion kaupunki, Juankosken kaupunki, Tuusniemen kunta, Kaavin kunta ja Rautavaaran kunta Sopimuksen tarkoitus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10. Kunnantalon takkahuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10. Kunnantalon takkahuone 1 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Tiistaina 17.2.2015 klo 12.00 15.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Tiistaina 17.2.2015 klo 12.00 15.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistaina 17.2.2015 klo 12.00 15.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet 18.01.2011 klo 17.30 18.10 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35.

Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35. Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 1/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Torstai 10.10.2013 klo 13.00 alkaen kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Torstai 10.10.2013 klo 13.00 alkaen kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Tarkastuslautakunta 10.10.2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Torstai 10.10.2013 klo 13.00 alkaen kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Maanantai 2.5.2016 klo 17.00 -

Maanantai 2.5.2016 klo 17.00 - Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 5/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Maanantai 2.5.2016 klo

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSAIKA Perjantai 18.7.2014 klo 10.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Sivu Liite 1 361 187 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sisällysluettelo 47. Saapuneet kirjeet...88 48. Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus vuodeksi 2013 ja talous- ja henkilöstösuunnitelmat vuosiksi 2013 2015...89 49. Lasten päivähoitomaksujen määrittäminen

Lisätiedot

Kokousaika kello 09:00-09:34

Kokousaika kello 09:00-09:34 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Ympäristöterveyslautakunta Kokousaika 22.10.2015 kello 09:00-09:34 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 16 Sopimuskuntien

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14 /2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 08.11. 2010 klo 17.00 18.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2014 KOKOUSAIKA Torstaina 16.1.2014 klo 17-19 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

-3, KH 5.10.2015 16:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.10.2015

-3, KH 5.10.2015 16:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.10.2015 -3, KH 5.10.2015 16:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 5.10.2015 Esityslista 21/2015 -2, KH 5.10.2015 16:00 Kokousaika Maanantai 5.10.2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x) KINNULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4 5.7.2017 26 Kokousaika 5.7.2017 klo 19-20.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

-3, KH 15.9.2015 17:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2015

-3, KH 15.9.2015 17:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2015 -3, KH 15.9.2015 17:30 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 15.9.2015 Esityslista 19/2015 -2, KH 15.9.2015 17:30 Kokousaika Tiistai 15.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN:

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77 8/2012 77 Kokousaika Torstai 28.06.2012 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen.

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen. KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2016 26.5.2016 Kokousaika Torstaina 26.5.2016 klo 16.00-18.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSAIKA Perjantai 18.7.2014 klo 10.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Sivu Liite 1 364 188 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 29.06.2010 klo 17.30 18.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 28.5.2015

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 28.5.2015 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 2 28.5.2015 Kokousaika Kinnula 28.5.2015 Kokouspaikka Kinnula, valtuustosali klo 16.00 17.03 Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 20.8.2015 Kokoustiedot Aika Tiistai 8.9.2015 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 35 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot