Projektiryhmä Tete Työajanseurantajärjestelmä. Projektisuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Projektiryhmä Tete Työajanseurantajärjestelmä. Projektisuunnitelma"

Transkriptio

1 Projektiryhmä Tete Työajanseurantajärjestelmä

2 T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 2(23) Muutoshistoria Versio PVM Tekijä Kuvaus Miikka Lötjönen Dokumenttipohja Niilo Fredrikson Ensimmäinen integroitu versio, johon koottu kaikki eri tekijöiden tekstit Niilo Fredrikson Ensimmäinen järkevä kokonaisuus, lisätty työmäärät yms Pauli Aho Korjauksia Niilo Fredrikson Pieniä ulkoasukorjauksia Mika Lindroos Siirretty riskienhallinta erilliseen dokumenttiin riskienhallintasuunnitelma.rtf Marc Josefsson Päivitys henkilökohtaisiin tavoitteisiin Niilo Fredrikson Lisätty koulutussuunnitelma, korjattu tavoitteita ja muutenkin viimeistelty palautusta varten Miikka Lötjönen Oikoluku/hyväksyntä toimitusta varten.

3 T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 3(23) Sisällysluettelo Muutoshistoria... 2 Sisällysluettelo Johdanto Projektin tarkoitus ja laajuus Järjestelmä ja käytetty ympäristö Oikeudet projektin tulosten käyttöön Sanasto ja määritelmät Henkilöstö ja asianosaiset Projektiryhmä Projektiryhmän tiedot Projektiryhmän jäsenet Erityistyöryhmät projektiryhmän sisällä Muut asianosaiset Tavoitteet ja loppukriteerit Asiakkaan tavoitteet Projektiryhmän tavoitteet Projektin keskeyttämiskriteerit Projektin päättämiskriteerit Resurssit ja budjetti Henkilöstö Materiaali Budjetti Työkäytännöt ja työkalut Käytännöt Testaus Kokouskäytännöt Raportointi Dokumentointi Henkilökohtaiset SE-tehtävät Työkalut Standardit Projektin vaiheet Yhteenveto... 17

4 T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 4(23) 6.2 Projektin suunnittelu Tavoitteet Toteutus Tavoitteet Toimitettavat asiat Työtehtävät Toteutus Toimitettavat asiat Toteutus Toimitettavat asiat Toimitus Riskienhallintasuunnitelma Viitteet Liitteet... 23

5 T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 5(23) 1. Johdanto 1.1 Projektin tarkoitus ja laajuus Projektin tarkoituksena on tuottaa työajanseurantaan käytettävä ohjelmisto ( WTAS ), jonka projektin asiakas Tamtron Solution Oy voi ottaa tuotevalikoimaansa myytäväksi edelleen omille asiakkailleen ( loppuasiakas ). Projektin toteuttaa kurssin T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö puitteissa projektiryhmä Tete. Tamtron Solution Oy auttaa omia asiakkaitaan parantamaan tehokkuutta, tarkkuutta ja turvallisuutta niin tuotanto-, toimisto- kuin myymälätiloissa tarjoamalla kulunvalvonta-, työajanseuranta- ja tiedonkeruujärjestelmiä. Tamtron Solutionin asiakkaat ovat teollisuuden, kaupan ja julkishallinnon aloilta. WTAS:sta on tarkoitus tulla asiakkaan ensimmäinen pelkästään ohjelmistopohjainen työajanseurantajärjestelmä. Aikaisemmat järjestelmät ovat perustuneet erikoislaitteistoihin (esim. leimauslaitteet), eikä niitä ole tarkoitettu pelkästään tietokoneen kautta tapahtuvaan työaikakirjanpitoon. Erityisesti asiantuntijaorganisaatioilla on kuitenkin ilmennyt tarvetta tietokoneen kautta tapahtuvalla työaikakirjanpidolle. WTAS on Tamtron Solutionin ensimmäinen askel tälle alueelle. 1.2 Järjestelmä ja käytetty ympäristö WTAS on ohjelmisto, joka yhdessä tietokoneen kanssa muodostaa tietokonepohjaisen työajanseurantajärjestelmän. WTAS:ia tulevat käyttämään Tamtron Solutionin asiakkaiden työntekijät ( käyttäjät ) omilta henkilökohtaisilta tietokoneiltaan. Tarkoituksena on vapauttaa työntekijät tarpeesta kävellä leimauslaitteen kautta töihin ja töistä pois; työaikakirjanpidon voisi hoitaa kokonaan omasta työpisteestä käsin. WTAS toteutetaan client-server-mallin mukaisesti. Ohjelmisto asennetaan loppuasiakkaan palvelimelle, ja käyttäjät käyttävät sitä omalta tietokoneeltaan ensisijaisesti www-selaimen kautta. Projektin kuluessa saatetaan toteuttaa myös Windows-ympäristöön erillinen client-ohjelma leimausten suorittamista varten. 1.3 Oikeudet projektin tulosten käyttöön Projektiryhmä ja asiakas ovat sopineet tekevänsä erillisen sopimuksen immateriaalioikeuksista. Sopimuksesta on tällä hetkellä [ ] olemassa luonnos, ja se tullaan todennäköisesti allekirjoittamaan ennen suunnitteluvaiheen päättymistä tai viimeistään ensimmäisen toteutusvaiheen aikana. 1.4 Sanasto ja määritelmät Asiakas Järjestelmä Käyttäjä Käyttäjät Loppuasiakas Ohjelmisto Projektiryhmä WTAS Projektin asiakas Tamtron Solution Oy (yhteyshenkilö Teppo Rinta-Filppula) Projektissa kehitettävä työajanseurantajärjestelmä WTAS Järjestelmän käyttäjä, tyypillisesti loppuasiakkaan työntekijä Järjestelmän kaikki käyttäjät, suurin osa loppuasiakkaiden työntekijöitä Asiakkaan asiakas, joka on ottanut käyttöön järjestelmän Ks. järjestelmä Projektiryhmä Tete, joka suorittaa projektin. Yksityiskohdat projektisuunnitelman kohdassa 2 Work Time Attendance System (ks. Järjestelmä)

6 T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 6(23) 2. Henkilöstö ja asianosaiset Projektin asiakas on Tamtron Solution Oy. Asiakkaan yhteyshenkilö on Teppo Rinta-Filppula. Yrityksen toimitusjohtaja Mika Leppäkoski seuraa myös projektin etenemistä. Teknisenä asiantuntijana asiakkaan puolelta on Jussi Hirvonen. Kaikki yhteydenpito asiakkaaseen tapahtuu oletusarvoisesti yhteyshenkilön kautta. Kurssin puolesta projektiin osallistuu mentorin roolissa Markus Rautopuro. Projektiryhmää johtaa projektipäällikkönä Niilo Fredrikson. Kaikki yhteydenpito ryhmään tapahtuu oletusarvoisesti projektipäällikön kautta. Asiakas Asiakas / ohjaaja: Mika Leppäkoski Tekninen asiantuntija: Jussi Hirvonen Asiakas / ohjaaja: Teppo Rinta-Filppula SoberIT Mentor: Markus Rautopuro Projektiryhmä Projektipäällikkö: Niilo Fredrikson Arkkitehtuurisuunnittelu: Marko Nikula Ohjelmointiasiantuntija: Tuomas Heino Dokumentaatio: Mika Lindroos Viestintä: Miikka Lötjönen Käyttöliittymäsuunnittelu: Marc Josefsson Testaus: Jaakko Nyrölä Tietoturva: Pauli Aho Kuva 1: Organisaatiokaavio 2.1 Projektiryhmä Projektiryhmän tiedot Ryhmän nimi: TeTe Sähköposti: nfredrik#cc.hut.fi Kotisivut: (rajoitettu pääsy)

7 T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 7(23) Projektiryhmä koostuu kahdeksasta neljännen ja viidennen vuosikurssin opiskelijasta Teknillisen korkeakoulun tietotekniikan osastolla. Ryhmän kaikki jäsenet on esitelty alla aakkosjärjestyksessä Projektiryhmän jäsenet ja roolit (vastuut) Rooli ja vastuut: Tietoturvavastaavan vastuualueena on tietoliikenne ja turvallisuus mukaan lukien käyttäjien tunnistus ja sisään kirjautuminen. Nimi: Aho, Pauli Puhelin: Sähköposti: pkaho#cc.hut.fi Kiinnostuksen kohteet ja taidot: Salausmenetelmät ja Java-ohjelmointi. Opinnot ja työkokemus: Neljännen vuosikurssin opiskelija TKK:n tietotekniikan osastolla pääaineena Tietoliikenneohjelmistot ja sivuaineena Formaalit menetelmät tietojenkäsittelytekniikassa. Teki kesän 2003 Java-ohjelmistokehitystä Tietojenkäsittelyteorian laboratoriossa ja toimii tällä hetkellä tuntiassistenttina Tietojenkäsittelyteorian perusteet kurssilla. Rooli ja vastuut: Projektipäällikkö hoitaa tehtävien jaon ryhmän sisällä, pitää yhteyttä asiakkaaseen ja mentoriin sekä vastaa viime kädessä koko projektista. Niilo osallistuu vaatimusten- ja riskienhallintatyöryhmien toimintaan. Nimi: Fredrikson, Niilo Puhelin: Sähköposti: nfredrik#cc.hut.fi Kiinnostuksen kohteet ja taidot: Opinnot ja työkokemus: Viidennen vuosikurssin opiskelija TKK:n tietotekniikan osastolla pääaineena Digitaalisten tuotteiden kehittäminen ja sivuaine tuotantotalouden osastolta sekä lisäksi kolmannen vuosikurssin opiskelija HKKK:lla. Toiminut harjoittelijana Elisa Communicationsin tutkimuskeskuksella, Nokia Networksillä, Oulun Tietomaalla, toimitusjohtajana Nobman Informatics Oy:llä , tuotepäällikkönä Ch5 Finland Oy:llä 6/2002 2/2003. Toimii tällä hetkellä tuotantopäällikkönä Ch5 Finland Oy:llä. Rooli ja vastuut: Ohjelmointiasiantuntijan vastuualueena teknisesti haastavimpien osien toteutus sekä versionhallinta. Tuomas osallistuu myös riskienhallintatyöryhmään. Nimi: Heino, Tuomas Puhelin: Sähköposti: iheino#cc.hut.fi Kiinnostuksen kohteet ja taidot: Opinnot ja työkokemus: Viidennen vuosikurssin opiskelija TKK:n tietotekniikan osastolla pääaineena Ohjelmistojärjestelmät. Toiminut kesän 1997 ohjelmoijana Nokia-Maillefer Oy:llä ja vuodesta 1999 lähtien ohjelmoijana Sam-Systems Oy:llä vastuunaan pankkien itsepalvelujärjestelmien (pankkikortit, verkkopankki, yms.) taustajärjestelmien toteutusta (pääosin C, informix) ja suunnittelua. Rooli ja vastuut: Käyttöliittymäsuunnittelijan vastuualueena on käyttöliittymien suunnittelu ja toteutus. Marc osallistuu myös riskienhallintatyöryhmään. Nimi: Josefsson, Marc Puhelin: Sähköposti: mjosefss#cc.hut.fi Kiinnostuksen kohteet ja taidot: Opinnot ja työkokemus: Neljännen vuosikurssin opiskelija TKK:n tietotekniikan osastolla pääaineena Digitaalisten tuotteiden kehittäminen ja sivuaineena Ohjelmistojärjestelmät. Teki kesän

8 T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 8(23) 2003 WWW-sovellusten ohjelmointia.net:n ja Perlin avulla Tilastokeskuksella ja tarjoaa tällä hetkellä samoja palveluja Tilastokeskukselle omalla toiminimellään. Rooli ja vastuut: Dokumentointivastaavan vastuualueena on dokumentointiin liittyvät prosessit. Mika osallistuu myös vaatimusten- ja riskienhallintatyöryhmiin. Nimi: Lindroos, Mika Puhelin: Sähköposti: mklindro#cc.hut.fi Kiinnostuksen kohteet ja taidot: Opinnot ja työkokemus: Neljännen vuosikurssin opiskelija TKK:n tietotekniikan osastolla pääaineena Digitaalisten tuotteiden kehittäminen ja sivuaineena Vuorovaikutteinen digitaalinen media. Saanut työkokemusta koulukursseilla tehdyistä ohjelmointiprojekteista. Rooli ja vastuut: Viestintävastaavan vastuualueena ovat projektin viestintään liittyvät menetelmät sekä projektin WWW-sivujen luominen ja ylläpito. Nimi: Lötjönen, Miikka Puhelin: Sähköposti: mlotjone#cc.hut.fi Kiinnostuksen kohteet ja taidot: Opinnot ja työkokemus: Rooli ja vastuut: Arkkitehtuurisuunnittelija vastaa arkkitehtuurin linjauksista sekä ryhmän sisäisestä koulutuksesta. Nimi: Nikula, Marko Puhelin: Sähköposti: marko.nikula#nobman.com Kiinnostuksen kohteet ja taidot: Opinnot ja työkokemus: Viidennen vuoden opiskelija TKK:n tietotekniikan osastolla pääaineena Tietämystekniikka ja sivuaineena Informaatiotekniikka. Toiminut harjoittelijana Oulun Tietomaalla ja Nokia Networksillä, kehityspäällikkönä Nobman Informatics Oy:llä ja toimii tällä hetkellä tuotekehityspäällikkönä Ch5 Finland Oy:llä. Rooli ja vastuut: Testausvastaavan vastuualueena ovat testaukseen liittyvät prosessit. Jaakko osallistuu vaatimustenhallintatyöryhmän toimintaan. Nimi: Nyrölä, Jaakko Puhelin: Sähköposti: jnyrola#cc.hut.fi Kiinnostuksen kohteet ja taidot: Opinnot ja työkokemus: Neljännen vuosikurssin opiskelija TKK:n tietotekniikan osastolla pääaineena ohjelmistotekniikka ja sivuaineena tuotantotalouden osastolta Työpsykologia ja johtaminen. Hoiti kesän 2003 tietokoneylläpitäjän tehtäviä ja ohjelmoi Javalla mobiili- ja WWWsovelluksia Jaakko Pöyryllä. Jatkaa tällä hetkellä kyseisiä tehtäviä osa-aikaisena työntekijänä Erityistyöryhmät projektiryhmän sisällä Projektiryhmä jakaantuu sisäisesti muutamaan erityistyöryhmään: Vaatimustenhallintaryhmän muodostavat Niilo Fredrikson (pj), Mika Lindroos ja Jaakko Nyrölä. Riskienhallintaryhmän muodostavat Mika Lindroos (pj), Marc Josefsson, Tuomas Heino ja Niilo Fredrikson. Riskienhallintaryhmä toimii kurssin T Risk Management puitteissa, ja riskienhallintaan käytettyjä tunteja ei siten huomioida tässä projektissa.

9 T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 9(23) 2.2 Muut asianosaiset Projektin kaksi muuta asianosaisten ryhmää ovat asiakas ja kurssin järjestävä SoberIT, jonka kurssihenkilökunnasta tässä on esiteltynä vain projektiryhmän mentor Markus Rautopuro. Rooli: Asiakkaan yhteyshenkilö Työn kuvaus: Vastaa projektista Tamtron Solution Oy:n sisällä. Nimi: Rinta-Filppula, Teppo Puhelin: Sähköposti: teppo.rinta-filppula#tamtron.fi Rooli: Asiakas Työn kuvaus: Toimitusjohtaja, seuraa projektin etenemistä ajoittain Nimi: Leppäkoski, Mika Puhelin: Sähköposti: mika.leppakoski#tamtron.fi Rooli: Asiakas / Tekninen asiantuntija Työn kuvaus: Vastaa teknisistä kysymyksistä asiakkaan puolella. Nimi: Hirvonen, Jussi Puhelin: - Sähköposti: - Rooli: Mentor Työn kuvaus: Toimii projektin mentorina. Tekninen asiantuntija omassa työpaikassaan (Aureolis Oy). Nimi: Rautopuro, Markus Puhelin: Sähköposti: markus.rautopuro#aureolis.com 3. Tavoitteet ja loppukriteerit 3.1 Asiakkaan tavoitteet Asiakkaan tavoitteena on saada tuotevalikoimaansa selainpohjainen työajanseurantajärjestelmä. Tämän järjestelmän tulisi toimia vaatimusmäärittelyn mukaisesti. Tuotteessa pitäisi olla ainakin kaikki työajanseurantajärjestelmän perustoiminnot, mutta asiakas on kiinnostunut myös tämän projektin jälkeisestä jatkokehityksestä projektin onnistuessa hyvin. Asiakas tulee itse arvostelullaan ilmaisemaan heidän yleisten tavoitteidensa täyttymisen. Yleisten tavoitteiden lisäksi asiakas on määritellyt myös erikseen mitattavia ja arvioitavia tavoitteita (Taulukko 1). Taulukko 1: Asiakkaan kymmenen tärkeintä tavoitetta Tavoite Tarkistuskriteerit 1. Vaatimusten täyttäminen Asiakas arvioi subjektiivisesti kuinka hyvin ja kuinka monta vaatimusdokumentissa esitetyistä vaatimuksista tulee täytetyksi.

10 T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 10(23) 2. Laajennettavuus ja jatkokehitettävyys 3. Projekti suoritetaan onnistuneesti kaikkien projektiin osallistuvien sidosryhmien näkökulmasta. Järjestelmän on oltava mahdollisimman helposti laajennettavissa ja jatkokehitettävissä projektin jälkeen. Asiakkaan tekninen asiantuntija ja mentor laativat subjektiivisen arvion projektin jälkeen. Tavoite on saavutettu, jos ryhmän arvosanaksi tulee 5 (kun henkilökohtaisten, ei koko ryhmää koskevien SE-tehtävien vaikutus eliminoitu). 4. Suorituskyky Vasteaika ei saa perustoiminnoissa olla sekuntia ja perushauissa viittä sekuntia enempää. 5. Käytettävyys. Asiakas arvioi subjektiivisesti tuotteen käytettävyyttä. 6. Skaalautuvuus (kuinka järjestelmä toimii suurella tietokannalla ja useilla käyttäjillä) 7. Riippumattomuus kolmansien osapuolten ohjelmista Tallennetun tietomäärän kasvaminen ei saa laskea suorituskykyä niin että käytettävyys vaarantuu. Asiakas arvio skaalautuvuutta subjektiivisesti käyttäen testitietokantaa, johon on tallennettu pk-yrityksen (n. 100 henkilöä) yrityksen yhden vuoden kirjauksia vastaava tietomäärä. Mahdollisimman suuri riippumattomuus käytetystä tietokannasta, servletmoottorista, selaimesta, käyttöjärjestelmästä ja näiden versioista. Asiakkaan tekninen asiantuntijan ja mentorin subjektiivinen arvio projektin jälkeen. 8. Tietoturvallisuus Käyttäjien tunnistaminen, tietokanta ja salasanatiedot on suojattu mahdollisimman hyvin Asiakkaan teknisen asiantuntijan ja mentorin subjektiivinen arvio. 9. Toistettavuus Saman haun tulee palauttaa sama raportti (tiedot samassa järjestyksessä) joka kerta toistettaessa. Asiakkaan subjektiivinen arvio. 10. Projekti suoritetaan onnistuneesti myös ulkopuolisten tarkkailijoiden mielestä (Accenture) Tavoite on saavutettu, mikäli kurssin arviointiryhmä kutsuu projektiryhmän esittelemään projektinsa sisältöä. 3.2 Projektiryhmän tavoitteet Jokaisen ryhmän jäsenen tavoite on syventää tietämystään ohjelmistotuotteen kehitysprosesseista ja niihin liittyvistä tukitoiminnoista. Joillekin ryhmän jäsenille tämän on ensimmäinen kerta, kun he saavat olla mukana näinkin laajassa ohjelmistoprojektissa; projekti tuo heille varmasti uutta näkemystä. Ryhmän vähemmän työelämässä olleet henkilöt arvostavat varmasti myös projektin tuomaa lisää ansioluetteloihinsa. Tavoitteena on, että jokainen ryhmän jäsen oppisi jotakin uutta. Koska projekti on ryhmän jäsenille taloudellisesti riskitön, vastuualueita ja työtehtäviä voidaan vaihdella kiinnostusten mukaisesti; jokainen päässee kokeilemaan itseään kiinnostavia asioita projektin kuluessa. Projektiryhmän asiakasta ja kurssia sivuavat tavoitteet ovat seuraavat. Tahdomme saada aikaan mahdollisimman hyvin asiakkaan tarpeita vastaavan tuotteen. Tämän tavoitteet saavuttaminen edellyttää hyvälaatuisen koodin lisäksi aikataulussa pysymistä, hyvälaatuista dokumentaatiota ja erityisesti sujuvaa kommunikaatiota projektin tärkeimpien sidosryhmien välillä (ryhmän jäsenet, asiakas ja mentor).

11 T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 11(23) Kurssin näkökulmasta ryhmän tavoitteet ovat melko samankaltaiset. Kaikki ryhmän jäsenet tuntuvat olevan kiinnostuneita tästä kurssista ja sen käsittelemästä aiheesta. Tarkoituksemme on luoda projektimme tueksi sellaisia prosesseja, jotka täyttävät kurssin henkilökunnan odotukset. Arvosanatavoite on 5. Projektin eri osapuolten välille ei ole vielä syntynyt suuria eturistiriitoja. Asiakkaamme tuntuu sisäistäneen projektin kuulumisen TKK:n kurssin alaisuuteen, eikä toistaiseksi ole vaatinut liikoja. Ainoa tähän mennessä tavattu perusongelma on se, että projektiryhmämme jättää tuotteen tämän kurssin jälkeen. Tämä ongelma on jo siinä mielessä ratkaistu, että ryhmän jäsenistä useampi on ilmoittanut asiakkaalle olevansa todennäköisesti käytettävissä jatkokehitystä varten. Taulukko 2: Projektiryhmän tavoitteet Projektiryhmän tavoitteet 1. Oppia uusia asioita käytännön ohjelmistoprojekteihin liittyen. 2. Asiakkaan vaatimusten ja toiveiden täyttäminen. 3. Kurssin vaatimusten täyttäminen (hyvä kurssiarvosana). Taulukko 3: Henkilökohtaiset oppimistavoitteet Ryhmän jäsen Pauli Aho Niilo Fredrikson Henkilökohtainen oppimistavoite Kattavan kokonaiskuvan saaminen ohjelmistokehitysprosessista, ryhmätyötaitojen kehittäminen ja kontaktien luominen. Kokeilla kerrankin miten asioiden tekeminen oikein vaikuttaa ohjelmistoprojektin lopputulokseen (dokumentaatio, prosessit, jne.) Tuomas Heino Soveltaa uusia versionhallintatyökaluja ja - menetelmiä käytännössä. Marc Josefsson Mika Lindroos Miikka Lötjönen Marko Nikula Nähdä läheltä ja kokeilla ohjelmistoprosessin eri osa-alueita. Tutustua ohjelmiston käytettävyyden tutkintaan. Kokea ensimmäistä kertaa käytännössä ohjelmistontuotantoprosessi kokonaisuudessaan ja oppia samalla mahdollisimman paljon sekä kokonaisuudesta että yksittäisistä osa-alueista. Saada lisäkokemusta ohjelmistoprosesseista ja oppia projektinryhmän sisäisen viestinnän käytännön ongelmien ratkaisemista. Saada kokemusta ohjelmistoprojektista, jossa on suuri määrä kehittäjiä ja käytössä järjestelmälliset

12 T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 12(23) työskentelymenetelmät. Mahdollisuus soveltaa uusia ideoita ja menetelmiä välittömästi työelämässä tekee kurssista entistäkin mielenkiintoisemman. Jaakko Nyrölä Nähdä ohjelmistoprojekti läheltä, ja oppia mahdollisimman paljon uutta. Käyttää uusia menetelmiä ohjelmiston testaukseen liittyen. 3.3 Projektin keskeyttämiskriteerit Projekti tullaan keskeyttämään vain sellaisessa tilanteessa, jossa projektin jatkaminen järkevästi olisi mahdotonta. Tällä hetkellä ainoa projektiryhmästä lähtöisin oleva projektin keskeytymissyy olisi kolmen tai useamman ryhmän jäsenen lähteminen ryhmästä. Toinen mahdollinen syy projektin keskeytymiseen voisi olla esimerkiksi asiakasyhteistyön yllättävä loppuminen. 3.4 Projektin päättämiskriteerit Projekti päätetään kurssin päättyessä loppudemoon. Varmaa on, että kurssin puitteissa järjestelmään ei ehditä toteutettua kaikkia mahdollisia työajanseurantaan liittyviä komponentteja tai toimintoja. Tästä syystä projekti ei tule päättymään aikaisemmin. 4. Resurssit ja budjetti 4.1 Henkilöstö Taulukko 4: Suunnitellut työtunnit projektin aikana Niilo Marko Tuomas Marc Jaakko Mika Pauli Miikka Yht. PP , ,5 I , ,5 I I DE Yht Materiaali Asiakas hankkii testipalvelimen ensimmäiseen projektikatselmukseen mennessä.

13 T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 13(23) 4.3 Budjetti Alla (taulukko 5) on esitetty projektin kuvitteelliset kustannukset asiakkaan näkökulmasta jokaista vaihetta kohden. Projektiryhmän suorittaman työn hinnaksi on oletettu 100 euroa per tunti (ilman arvonlisäveroa). Asiakkaan oman henkilöstön, mentorin ja muun kurssihenkilökunnan työtä ei ole huomioitu. Laskutus voisi tapahtua siten, että asiakas maksaa puolet kunkin vaiheen hinnasta aina vaiheen alkaessa, ja toisen puolen sen jälkeen kun kyseisen vaiheen toimitus on hyväksytty. Taulukko 5: Projektin budjetti Vaihe Työmäärä (tuntia) Hinta ( ) PP 296, I1 346, I I DE Yht Lisäksi asiakkaalle koituu kehitysvaiheessa laitteistokustannuksia noin 1500 euron (+ ALV) edestä kehityspalvelimen hankinnan takia. 5. Työkäytännöt ja työkalut 5.1 Käytännöt Testaus Valmistettavan ohjelmiston lopullisesta arkkitehtuurista ei ole vielä täysin selvää kuvaa, joten tässä käydään läpi testaukseen liittyviä yleisiä periaatteita. Testaukseen liittyviä yksityiskohtia esitetään seuraavassa vaiheessa. Tuotteen testauksessa noudatetaan V-mallia, eli matalimmalta tasolta lähtien: Yksikkötestauksella varmistetaan moduulien yhdenmukaisuus moduulisuunnittelun kanssa. Ryhmän yksittäinen ohjelmoija suunnittelee toteuttamalleen moduulille testisarjoja, joista ainakin yhden sarjan tulee taata black box ajatusmallin mukaisesti oikean ja väärän syötteen ja tulosteen käsittely. Sarjan sisältämien testitapausten määrä on suoraan riippuvainen syötteen ja tulosteen mahdollisista muodoista. Vähintään yhden testisarjan on testattava koodia white box ajatusmallin mukaisesti eli etsiä suorituksenaikaisia virhetiloja ja kuolleita koodinpätkiä. Testisarjojen tekijän on huolehdittava tarvittavien driverien ja stubien luomisesta (moduulia kutsuvien ja moduulin kutsumien ohjelmien simulointi). Staattisten menetelmien käytöstä vastaava (Jaakko) huolehtii kriittisten moduulien katselmuksien järjestämisestä. Integraatiotestauksella taataan yhdistettyjen moduulien yhdenmukaisuus arkkitehtuurisuunnittelun kanssa. Tämä testaus tehdään inkrementaalisesti lisäämällä moduuleja toisiinsa. Tällöin joudutaan

14 T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 14(23) edelleen luomaan drivereita ja stubeja. Toisaalta pienet viat löytyvät nopeammin ja vältytään mahdollisesti kaikkien moduulien samanaikaisesta yhdistämisestä aiheutuvasta kaaoksesta. Ryhmäpalavereissa päätetään, missä järjestyksessä moduulit liitetään, kuka vastaa liittämisestä ja testisarjojen luomisesta. Testisarjat luodaan samoilla periaatteilla kuin yksikkötestauksessa. Tässäkin yhteydessä käytetään staattisia menetelmiä. Järjestelmätestauksella huolehditaan kaikkien laitteiden ja ohjelmistojen yhteistoiminnasta ja yhdenmukaisuus toiminnallisen määrittelyn kanssa. Ryhmäpalavereissa päätetään vastuuhenkilöt ainakin seuraavien ei-toiminnallisten ominaisuuksien testaamiselle: volyymi-, kuormitus-, turvallisuus-, suorituskyky-, konfiguraatio-, asennettavuus- ja luotettavuustestaus. Käytettävyystestaus kuuluu jo henkilökohtaisiin SE-tehtäviin. Resurssienkäytölle ei ole asetettu erityisiä vaatimuksia ja markkinoilta saatavat laitteistot ovat jo sen verran kehittyneitä, joten resurssienkäyttöä ei testata. Kukin ei-toiminnallisen ominaisuuden testaamisen vastuuhenkilö huolehtii ainakin yhden testisarjan luomisesta mittaamalleen ominaisuudella. Testaus tehdään black box ajatusmallin mukaisesti. Jos jossakin tuotteen osassa ilmenee erityisen paljon vikoja, niin ryhmäpalaverissa päätetään kootun testaustilaisuuden järjestämisestä. Hyväksymistestauksella varmistetaan tuotteen yhdenmukaisuus vaatimusten kanssa. Testaus tehdään asiakkaan tiloissa, joten projektiryhmä konfiguroi tarvittavat laitteet ja ohjelmistot kuntoon ennen testausta. Paikalla on projektiryhmän jäsenien lisäksi asiakas ja tuotteen varsinaisia käyttäjiä. Asiakkaan niin halutessa ryhmä voi järjestää aikaisemmin alpha- ja beetatestaustilaisuuksia. Näille ei kuitenkaan ole todennäköisesti tarvetta, jos käytettävyystestaus päätetään toteuttaa prototyypeillä. Yksikkö- ja integraatiotestauksen yksittäinen testisarja katsotaan suoritetuksi, kun tuotteen testattava osuus läpäisee kaikki testitapaukset. Järjestelmätestauksen ei-toiminnallisten ominaisuuksien testaamiseen käytettyjen testisarjojen hyväksyntää varten asiakkaan on määriteltävä myöhemmin kriteerit. Hyväksymistestausosuus katsotaan suoritetuksi, kun asiakas hyväksyy tuotteen. Tuotteeseen toteutetaan vaatimusmäärittelydokumentin mukaiset ominaisuudet. Yksikkötestauksen tasolla testaustapahtumasta ei pidetä kirjaa, mutta puutteet on luetteloitava. Integraatio- ja järjestelmätestauksen tasolla testitapahtumista tehdään muistiot Kokouskäytännöt Projektiryhmä kokoontuu T-talolla tiistaisin aikavälillä ryhmäpalaveriin, johon osallistuminen on erittäin suotavaa jokaiselle ryhmän jäsenelle. Palaverin kesto on tunnista kahteen tuntiin, ja sinä aikana käydään läpi asiakkaalta ja / tai mentorilta tullutta informaatiota ja sen edellyttämiä toimenpiteitä, projektin aikana ilmenneitä kysymyksiä ja ongelmia sekä tulevia tehtäviä ja aikataulua. Jos jokin edellisessä palaverissa sovituista toimenpiteistä on edelleen kesken tai kokonaan suorittamatta, niin toimenpiteeseen kohdennetaan lisää resursseja. Kaikissa ryhmäpalavereissa toimii puheenjohtajana projektipäällikkö. Mentor-tapaamisia on kurssin aikana viisi kappaletta, joihin osallistuminen on pakollista. Tapaamiset kestävät tunnista puoleentoista tuntiin, ja ne järjestetään joko mentorin tai projektiryhmän varaamissa tiloissa. Niiden aikana käydään läpi projektipäällikön mentorille toimittamaa listaa heränneistä kysymyksistä sekä mentorin ehdottamia parannusehdotuksia tuotekokonaisuuteen ja menettelytapoja työskentelyyn. Myös henkilökohtaiset SE-tehtävät esitellään näissä tilaisuuksissa lyhyesti. Mentor-tapaamisissa puheenjohtajan tehtäviä hoitaa mentor, ja tapaamisten järjestämisestä sopivat mentor ja projektipäällikkö keskenään. Asiakastapaamiset ovat projektipäällikön ja asiakkaan keskenään sopimia tapaamisia yleensä asiakkaan tiloissa Westendissä mutta tarvittaessa muuallakin. Niiden kesto on tunnista puoleentoista tuntiin, ja osallistujina ovat asiakasedustajien lisäksi kohdennettu osajoukko projektiryhmästä. Osajoukolla tarkoitetaan tässä kyseiseen vaiheeseen ja tehtävään ryhmäpalaverissa valittua ryhmää. Kaikki eivät osallistu asiakastapaamisiin, koska koko projektiryhmän kokoaminen paikalle ei ole

15 T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 15(23) tarpeellista eikä järkevää resurssien käyttöä. Kokouksia järjestetään esimerkiksi tuotteen vaatimusmäärittelyä varten, ja niissä toimii puheenjohtajana projektipäällikkö. Asiakas ja projektipäällikkö sopivat tapaamisten järjestämisestä keskenään. Kaikissa edellä mainituissa kokouksissa agendasta vastaa puheenjohtaja. Jokainen ryhmäläinen toimii vuorollaan sihteerinä ja toimittaa muutaman päivän kuluessa kokouksesta RTF-muotoisen muistion versionhallintaan Raportointi Työajan raportointi tehdään kurssilla käytössä olevalla projektinhallintaohjelmistolla Trapoli. Projektipäällikkö määrittelee järjestelmään tarvittavat tehtäväkuvaukset, ja ryhmäläisten tulee kirjata tehdyt tunnit heti toimenpiteiden jälkeen tietokantaan oikean nimikkeen alle. Kirjauksissa käytetään puolen tunnin tarkkuutta. Muutosten raportointiin käytetään sähköpostituslistaa koko ryhmälle. Tähän lukeutuvat vähäistä merkittävämmät päivitykset hyödynnettävien työkalujen ohjeistuksiin sekä muutokset dokumentaatiossa ja ohjelmistossa. Versionhallintaohjelmisto Bitkeeper pitää tarvittavaa kirjausta tiedostojen versioista. Vikojen raportoinnissa hyödynnetään kurssilla käytössä olevaa ohjelmistoa Bugzilla. Viat raportoidaan järjestelmään heti niiden löydyttyä prioriteeteittain, ja järjestelmä välittää sähköpostiviestin eteenpäin kyseisestä viasta koko ryhmälle. Ryhmäpalavereissa päätetään, kuka ottaa vastuun mistäkin viasta ja minkä aikataulun mukaisesti se on korjattava. Edistymisraportista käy ilmi projektin kulku, ja projektipäällikkö vastaa tämän dokumentin tekemisestä. Edistymisraportti palautetaan joka vaiheen lopussa. Loppuraportti kuvaa projektin etenemisen kokonaisuudessaan vaiheittain alusta loppuun. Raportissa käydään läpi ryhmätyöskentelyä, ilmenneitä ongelmia ja niiden ratkaisuja. Vastuu raportin tekemisestä annetaan jollekin ryhmäläiselle, ja raportti palautetaan viimeisessä vaiheessa Dokumentointi Dokumentaatio, kuten palaverimuistiot, tuotetaan aluksi Microsoft Wordilla RTF-muodossa. Normaali teksti on kirjoitettu 11pt kokoisena ja Times New Roman fontilla. Otsikoinnissa käytetään Wordin tukemaa otsikkohierarkiaa yhdestä kolmeen. Palaverimuistiot nimetään muodossa muistio_vvvv-kk-pp.rtf, ja muun dokumentaation nimeäminen tulee olemaan yhtä kuvaavaa. Kaikkien dokumenttien alussa säilytetään versiohistoriaa. Dokumentit oikoluetaan ohjelmallisesti, ja lisäksi palautuksiin kuuluvien dokumenttien osalta vähintään yksi ryhmän jäsen, joka ei ole osallistunut dokumentin kirjoittamiseen, oikolukee, tarkistaa ja hyväksyy dokumentin. Dokumentit konvertoidaan lopuksi HTML-muotoon Henkilökohtaiset SE-tehtävät Kukin projektiryhmän jäsen on valinnut itselleen henkilökohtaiseksi SE-tehtäväkseen jonkin kurssilla annetun käytännön, ja valittu käytäntöjen kokonaisuus auttaa tekemään tuotteesta laadukkaan. Käytäntöjä vastuuhenkilöineen on esitelty seuraavassa, ja taulukko 6 kertoo, missä vaiheessa käytäntöä tullaan soveltamaan. Heuristinen arviointi (Marc) ja käytettävyystestit (Pauli): Tuotteen käytettävyyttä arvioidaan ilman käyttäjää heuristisella arvioinnilla eli vertaamalla käyttöliittymää systemaattisesti käytettävyyssääntöihin. Käytettävyysteillä pyritään saamaan käyttöliittymästä käytettävyystietoa jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, sillä muutosten tekeminen vaikeutuu, mitä pidemmälle tuotetta kehitetään.

16 T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 16(23) Arkkitehtuurin arviointi (Marko): Kehitettävän tuotteen arkkitehtuurin arvioinnissa hyödynnetään hyväksi havaittuja menetelmiä. Pariohjelmointi (Mika): Pariohjelmoinnilla saavutetaan yksittäisohjelmointia pienempi vikojen määrä, työnteosta tulee mielekkäämpää ja yhden henkilön sairastuminen ei vaaranna koko projektia. Projektin aikana pyritään osoittamaan todeksi edellä esitettyjä väitteitä. Versionhallinta (Tuomas): Projektissa käytetään versionhallintaa dokumentaation ja ohjelmakoodin hallitsemiseen, jolloin vältytään massiivisten liitetiedostojen lähettämiseltä ryhmäpostituksilla. Lisäksi yksittäisen ohjelmakooditiedostojen käsittelystä voi tulla painajaismaista. Staattiset menetelmät (Jaakko): Staattisilla menetelmillä voidaan vähentää ohjelmakoodin vikojen määrää, vaikka usein kiistelläänkin staattisten ja dynaamisten menetelmien eduista. Kyseisillä menetelmillä löydetään erilaisia vikoja. Projektin tuotteeseen sovelletaan jotakin hyväksi havaittua staattista menetelmää laadun parantamiseksi. Viestintäkäytännöt (Miikka): Projektiryhmän koko on itsessään jo 8 henkilöä, ja mukaan lukien asiakas ja mentor saadaan melkoisen monimutkainen viestiyhteyksien verkko. Tätä verkkoa varten on suunniteltava erityisiä käytäntöjä, eli kuka keskustelee kenen kanssa ja minkä välityksellä. Projektin etenemisen seuranta ja hallinta (Niilo): Projektipäällikkö joutuu jokaisen vaiheen palautuksen yhteydessä toimittamaan edistymisraportin, joten seuranta kuuluu luonnostaan hänen tehtäviin. Tätä varten on kehitettävä tiettyjä käytäntöjä, jotta kerätty tieto olisi järkevässä muodossa. Taulukko 6: Henkilökohtaiset SE-tehtävät Käytäntö Vastuuhenkilö Vaihe Heuristinen arviointi Marc Josefsson I1-DE Käytettävyystestit Pauli Aho I1-DE Arkkitehtuurin arviointi Marko Nikula I1 Pariohjelmointi Mika Lindroos I1-I3 Versionhallinta Tuomas Heino PP-DE Staattiset menetelmät Jaakko Nyrölä I1-I3 Viestintäkäytännöt Miikka Lötjönen I1-DE Projektin etenemisen seuranta ja hallinta Niilo Fredrikson I1-DE 5.2 Työkalut Ohjelmisto toteutetaan client-server mallin mukaisesti. Asiakasohjelmistona toimii ensisijaisesti wwwselain. Käyttöliittymä optimoidaan Internet Explorer 6 selaimelle. Palvelinpuolen ohjelmointikielenä käytetään Javaa, ja kehitysalustoiksi on valittu Linux ja Windows, joista Linux on ensisijainen kohdealusta. Taulukossa 7 on listattu käytettävät ohjelmistot.

17 T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 17(23) Taulukko 7: Projektissa käytettävät ohjelmistot Työväline Versio Kuvaus Lisenssi BitKeeper Versionhallinta. BitKeeper Open License Bugzilla Vikojenhallinta. SoberIT GNU Emacs 21.2 / 21.3 J2EE 1.4 Ohjelmointi- ja dokumentointityökalu. JavaBeans-, JDBC-, Servlet- ja JavaServer Pages -API:t. GNU General Public License Sun Public License Microsoft Word 2000 / XP Dokumentointityökalu. Kaupallinen, TKK Poseidon for UML: Community Edition 2.0 UML-työkalu. Ilmainen PostgreSQL 7.3 Tietokanta. BSD License Struts - Model-View-Controller suunnitteluparadigman mukainen kehitysympäristö. Apache Software License The Apache Jakarta Project - Kirjastot. Apache Software License Tomcat 4.x / 5.x Servlet-moottori. Apache Software License Trapoli 1.0 Projektin hallinta. SoberIT 5.3 Standardit Projektia koskevien sähköpostiviestien otsikkoriville laitetaan aina tunniste [76.115] helpottamaan sähköpostien automaattista lajittelua. 6. Projektin vaiheet 6.1 Yhteenveto Taulukko 8: Projektin aikataulu

18 T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 18(23) PVM Iteraatio / tapahtuma (~4 viikkoa) Projektin suunnittelu (PP) alkaa Bitkeeper (versionhallinta) käytössä kaikilla Koulutuksen vaihe 1 alkaa / Koulutuksen vaihe 1 päättyy / vaihe 2 alkaa klo 15 Toimitus (dokumentit) Asiakkaan hankkima testipalvelin ryhmän käytettävissä klo 15 Projektikatselmus Toteutus 1 (I1) alkaa / Koulutuksen vaihe 2 päättyy / vaihe 3 alkaa Bugzilla (bugit/muutospyynnöt) otettu käyttöön klo 16 Koulutustilaisuus / arkkitehtuurin arviointi Koulutuksen vaihe 3 päätttyy klo 15 Toimitus (dokumentit) klo 15 Projektikatselmus (10 viikkoa) Toteutus 2 (I2) klo 15 Toimitus (dokumentit) klo 15 Projektikatselmus (5 viikkoa) Toteutus 3 (I3) 8.3. klo 15 Toimitus (ohjelma testausta varten vertaisryhmälle) klo 15 Toimitus (dokumentit) klo 15 Projektikatselmus (3 viikkoa) Lopullinen toimitus (DE) 5.4. klo 15 Lopullinen toimitus (dokumentit) 7.4. klo 15 Loppuesittely

19 T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 19(23) 6.2 Projektin suunnittelu Tavoitteet Projektin suunnittelu Ongelmakenttään tutustuminen Vaatimusten määrittely yleisellä tasolla pitäen sisällään tärkeimpien käyttötapausten määrittelyn Ryhmän sisäisen koulutuksen aloittaminen Toimitettavat asiat Toimitettavat dokumentit Vaatimusmäärittely Edistymisraportti Työtehtävät Taulukko 9: Suunnitellut työtehtävät PP-vaiheessa

20 T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 20(23) 6.3 Toteutus Tavoitteet Ensimmäisen toteutusiteraation tärkein tavoite on toimittaa asiakkaalle ensimmäisen toimiva versio WTAS:sta, jossa vähintään kaikki prioriteettiluokan high käyttötapaukset on toteutettu (ks. vaatimusmäärittely). Jotta tämä olisi mahdollista ja projekti voisi edetä jatkossakin sujuvasti, täytyy seuraavien osatavoitteiden toteutua: Arkkitehtuurin suunnittelu ja toteutus Ryhmän sisäisen koulutuksen viimeistely Toimitettavat asiat Toteutettavat käyttötapaukset / ydinarkkitehtuuriosat UC 1.1 Log in UC 1.2 Log out UC 2.1 Report hours for a work category UC 3.1 View reported hours UC 4.1 Add user Toimitettavat dokumentit Päivitetty projektisuunnitelma Päivitetty vaatimusmäärittely Technical specification (englanniksi) Testitapausmäärittely Testausraportti Edistymisraportti

21 T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 21(23) Työtehtävät Taulukko 10: Suunnitellut työtehtävät I1-vaiheessa 6.4 Toteutus Toimitettavat asiat Toteutettavat käyttötapaukset / ydinarkkitehtuuriosat Extended check in Extended check out Assign user to one or more user groups Delete user Change user details Add/view/delete/change a user group category Add/view/delete/change a work category Add/view/delete/change a customer View reported hours

22 T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 22(23) Accept hours Mark hours as billed View user list Toimitettavat dokumentit Päivitetty projektisuunnitelma Päivitetty vaatimusmäärittely Päivitetty technical specification (englanniksi) Päivitetty testitapausmäärittely Testausraportti Edistymisraportti 6.5 Toteutus Toimitettavat asiat Toteutettavat käyttötapaukset / ydinarkkitehtuuriosat Print reports Toimitettavat dokumentit Päivitetty projektisuunnitelma Päivitetty vaatimusmäärittely Päivitetty technical specification (englanniksi) Päivitetty testitapausmäärittely Testausraportti Edistymisraportti 6.6 Toimitus Lopullinen toimitus. 7. Riskienhallintasuunnitelma Projektin riskienhallintasuunnitelma on kirjattu erilliseen dokumenttiin (riskienhallintasuunitelma.rtf). 8. Koulutussuunnitelma Ryhmän jäsenten kokemus- ja osaamistausta on hyvin vaihteleva. Jotta varsinainen ohjelmointi voitaisiin toteuttaa tehokkaasti, on ryhmän jäsenten osaaminen keskeisimpiin teknologioihin ja työkaluihin liittyen

23 T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 23(23) saatava yhteiselle lähtötasolle. Tähän päästään ryhmän sisäisen koulutuksen avulla. Koulutus jakaantuu kolmeen viikon mittaiseen vaiheeseen, joista ensimmäinen toteutetaan PP-vaiheessa ja kaksi jälkimmäistä I1-vaiheessa. Marko toimittaa etukäteen ohjeet kunkin vaiheen suorittamiseen ja vastaa koulutuksen järjestämisestä ylipäätään. Ryhmän kaikki jäsenet osallistuvat koulutukseen. Koulutuksen vaiheet: Vaihe 1: itsenäistä perehtymistä käytettäviin teknologioihin o o itseopiskelua Vaihe 2: hands-on harjoittelu kehitysympäristössä o o itseopiskelua, tehtäviä o kaikilla kehitysympäristö tämän jälkeen toiminnassa Vaihe 3: arkkitehtuuri teoriassa ja käytännössä o o pidetään yhteinen koulutustilaisuus, joka yhdistetään Markon henkilökohtaiseen SEtehtävään koskien arkkitehtuurin arviointia Viitteet Liitteet Requirements Document (vaatimusmäärittely) Versionhallintasuunnitelma Riskienhallintasuunnitelma Technology base Edistysmisraportti

Projektisuunnitelma. Ryhmä Rajoitteiset

Projektisuunnitelma. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija Lmodels Projektisuunnitelma Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset

Lisätiedot

COTOOL dokumentaatio Projektisuunnitelma

COTOOL dokumentaatio Projektisuunnitelma Table of Contents 1 Johdanto.................................................................................. 1 1.1 Versiohistoria...........................................................................

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Kuopio

Projektisuunnitelma Kuopio Projektisuunnitelma Kuopio Kuopio, Projektisuunnitelma, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 13.10.2001 Ossi Jokinen 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Sisäisen katselmoinnin korjaukset.

Lisätiedot

T-76.115 Projektisuunnitelma

T-76.115 Projektisuunnitelma T-76.115 Projektisuunnitelma ETL-työkalu Versio Päivämäärä Tekijä Kuvaus 0.1 20.10.2004 Timo Sallinen Ensimmäinen versio 1.0 22.10.2004 Timo Sallinen Korjauksia, lisätty 1.4 ja 5.3 1.1 26.10.2004 Mikko

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite H Projektimenetelmät 1 / 70 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.2015 3.0 Tarjouspyynnön liite Hanketoimisto 3.01 Tarjouspyynnön liite Korjattu

Lisätiedot

Projektinhallinnan työkalut osana yrityksen liiketoimintaa. Antti Kantola

Projektinhallinnan työkalut osana yrityksen liiketoimintaa. Antti Kantola Projektinhallinnan työkalut osana yrityksen liiketoimintaa Antti Kantola Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma Ohjaaja: Timo Poranen Syyskuu 2013 Tampereen

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 7.1.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

Tik-76.115 Projektisuunnitelma

Tik-76.115 Projektisuunnitelma Tik-76.115 Projektisuunnitelma Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä Päivitetty October 16, 2000 Tomas Björnfot, 46538J Jussi Isotupa, 47131N Projektiryhmällä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto DIPLOMITYÖ TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN Lappeenrannassa 23. toukokuuta 2007 Antti Reinikka Konstunkaari

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Luuppi verkkoportaali. versio 1.2

Projektisuunnitelma. Luuppi verkkoportaali. versio 1.2 Projektisuunnitelma Luuppi verkkoportaali versio 1.2 Petri Ikävalko Panu Tunttunen Eero Jaakonaho Mikko Kuivanen Kari Jussila Julius Torkkeli Johannes Lampela Luuppi Projektisuunnitelma 2 / 19 Versiohistoria

Lisätiedot

Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä. Riku Venno

Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä. Riku Venno Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä Riku Venno Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu-tutkielma Ohjaaja: Pirkko

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 0.1. Projektiryhmä

PROJEKTISUUNNITELMA. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 0.1. Projektiryhmä PROJEKTISUUNNITELMA Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 0.1 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi janne.pihlajaniemi@iki.fi Antti Jämsén antti.jamsen@uta.fi Maria Hartikainen maria.hartikainen@uta.fi

Lisätiedot

Kehityssykli ohjelmistokehityksessä

Kehityssykli ohjelmistokehityksessä Kehityssykli ohjelmistokehityksessä TURUN YLIOPISTO Informaatioteknologian laitos TkK-tutkielma 21.10.2008 Jussi Timonen TURUN YLIOPISTO Informaatioteknologian laitos TIMONEN, JUSSI: Kehityssykli ohjelmistokehityksessä

Lisätiedot

Ohjelmistotestauksen perusteet. versio 1.0

Ohjelmistotestauksen perusteet. versio 1.0 Ohjelmistotestauksen perusteet versio 1.0 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdanto... 4 Luku 1 Mitä on ohjelmistotestaus?... 5 Testauksen määritelmä... 5 Testauksen psykologia ja tavoitteet... 5

Lisätiedot

Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä

Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä HUT / SoberIT 2004 Kevät T-76.650 Ohjelmistotuotannon seminaari 1 Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä Erkka Halme Abstrakti Asiakaskohtaisia järjestelmiä kehitettäessä järjestelmän laatuun

Lisätiedot

T-76.612 Ohjelmistoprojektienhallinta PROJEKTISUUNNITELMA: HelpDesk-sovellus 6.5.2003. Jonas Alam, 52317M Tatu Heikkilä, 50433J Laura Itkonen, 51973K

T-76.612 Ohjelmistoprojektienhallinta PROJEKTISUUNNITELMA: HelpDesk-sovellus 6.5.2003. Jonas Alam, 52317M Tatu Heikkilä, 50433J Laura Itkonen, 51973K PROJEKTISUUNNITELMA: HelpDesk-sovellus 6.5.2003 Jonas Alam, 52317M Tatu Heikkilä, 50433J Laura Itkonen, 51973K SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 TAUSTA... 1 1.1.1 Aikaisempi kehitys... 1 1.1.2 Nykytilanne...

Lisätiedot

Wipron Suomen toimipisteen ohjelmistotestauksen kehittäminen. Marko Isoaho

Wipron Suomen toimipisteen ohjelmistotestauksen kehittäminen. Marko Isoaho 0 Wipron Suomen toimipisteen ohjelmistotestauksen kehittäminen Marko Isoaho Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma Ohjaaja: Marko Helenius Toukokuu

Lisätiedot

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Viestintätekniikan koulutusohjelma Samuel Rinnetmäki WWW-palvelujen tuotantoympäristö Insinöörityö. 28.5.2001 Työn ohjaaja: Työn valvoja: Kielenvalvoja: kehityspäällikkö

Lisätiedot

Unified Process for EDUcation [UPEDU]

Unified Process for EDUcation [UPEDU] Unified Process for EDUcation [UPEDU] Sami Pietinen Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen laitos 30.8.2007 Sisällys 1. Johdanto...3 2. Konseptuaalinen malli taustalla...4 3. UPEDU-prosessi...5

Lisätiedot

Kohti hajautettua ohjelmistokehitystä

Kohti hajautettua ohjelmistokehitystä Kohti hajautettua ohjelmistokehitystä Juha Rinne Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Marraskuu 2001 Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Juha Rinne:

Lisätiedot

XP-ohjelmointi vs. RUP-prosessi

XP-ohjelmointi vs. RUP-prosessi XP-ohjelmointi vs. RUP-prosessi Pekka Helesuo 9.9.2004 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu - tutkielma Tiivistelmä Jokaisessa menestyvässä ohjelmistotalossa täytyy olla käytössä joku prosessi

Lisätiedot

Käyttötapauspohjainen testaaminen

Käyttötapauspohjainen testaaminen Käyttötapauspohjainen testaaminen Niina Jormanainen 21.8.2006 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Käyttötapaukset ovat hyvin yleisesti käytettyjä järjestelmän vaatimusten

Lisätiedot

Testauslähtöinen ohjelmistokehitys

Testauslähtöinen ohjelmistokehitys Testauslähtöinen ohjelmistokehitys Jussi Makkonen 15.5.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Ohjelmistosuunnittelijat kehittävät tietojärjestelmiä ja ohjelmistoja

Lisätiedot

NEST 1.1 AVOIMEN LÄHDEKOODIN PROJEKTINHALLINTARATKAISU

NEST 1.1 AVOIMEN LÄHDEKOODIN PROJEKTINHALLINTARATKAISU Kai Perälä NEST 1.1 AVOIMEN LÄHDEKOODIN PROJEKTINHALLINTARATKAISU Tietotekniikan pro gradu -tutkielma Ohjelmistotekniikan suuntautumisvaihtoehto 18.6.2008 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Tekijä:

Lisätiedot

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Projektinhallinta ketterässä sovelluskehityksessä

Projektinhallinta ketterässä sovelluskehityksessä Projektinhallinta ketterässä sovelluskehityksessä Pirjo Penttonen Pro gradu -tutkielma Tietojenkäsittelytieteen laitos Tietojenkäsittelytiede Toukokuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, Luonnontieteiden ja metsätieteiden

Lisätiedot

L models. Testisuunnitelma. Ryhmä Rajoitteiset

L models. Testisuunnitelma. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Testisuunnitelma Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset

Lisätiedot

PROJEKTINHALLINTA CARE- AAL-EU-HANKKEEN OSAPROJEKTISSA

PROJEKTINHALLINTA CARE- AAL-EU-HANKKEEN OSAPROJEKTISSA Opinnäytetyö (AMK) Tietotekniikka Hyvinvointiteknologia 2011 Petteri Soininen PROJEKTINHALLINTA CARE- AAL-EU-HANKKEEN OSAPROJEKTISSA projektipäällikön tehtävät OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Projektien kehitysmenetelmän valinnasta

Projektien kehitysmenetelmän valinnasta Projektien kehitysmenetelmän valinnasta LuK-tutkielma TURUN YLIOPISTO Informaatioteknologian laitos Tietojenkäsittelytiede Kalle Hjerppe 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot