Projektiryhmä Tete Työajanseurantajärjestelmä. Projektisuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Projektiryhmä Tete Työajanseurantajärjestelmä. Projektisuunnitelma"

Transkriptio

1 Projektiryhmä Tete Työajanseurantajärjestelmä

2 T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 2(23) Muutoshistoria Versio PVM Tekijä Kuvaus Miikka Lötjönen Dokumenttipohja Niilo Fredrikson Ensimmäinen integroitu versio, johon koottu kaikki eri tekijöiden tekstit Niilo Fredrikson Ensimmäinen järkevä kokonaisuus, lisätty työmäärät yms Pauli Aho Korjauksia Niilo Fredrikson Pieniä ulkoasukorjauksia Mika Lindroos Siirretty riskienhallinta erilliseen dokumenttiin riskienhallintasuunnitelma.rtf Marc Josefsson Päivitys henkilökohtaisiin tavoitteisiin Niilo Fredrikson Lisätty koulutussuunnitelma, korjattu tavoitteita ja muutenkin viimeistelty palautusta varten Miikka Lötjönen Oikoluku/hyväksyntä toimitusta varten.

3 T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 3(23) Sisällysluettelo Muutoshistoria... 2 Sisällysluettelo Johdanto Projektin tarkoitus ja laajuus Järjestelmä ja käytetty ympäristö Oikeudet projektin tulosten käyttöön Sanasto ja määritelmät Henkilöstö ja asianosaiset Projektiryhmä Projektiryhmän tiedot Projektiryhmän jäsenet Erityistyöryhmät projektiryhmän sisällä Muut asianosaiset Tavoitteet ja loppukriteerit Asiakkaan tavoitteet Projektiryhmän tavoitteet Projektin keskeyttämiskriteerit Projektin päättämiskriteerit Resurssit ja budjetti Henkilöstö Materiaali Budjetti Työkäytännöt ja työkalut Käytännöt Testaus Kokouskäytännöt Raportointi Dokumentointi Henkilökohtaiset SE-tehtävät Työkalut Standardit Projektin vaiheet Yhteenveto... 17

4 T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 4(23) 6.2 Projektin suunnittelu Tavoitteet Toteutus Tavoitteet Toimitettavat asiat Työtehtävät Toteutus Toimitettavat asiat Toteutus Toimitettavat asiat Toimitus Riskienhallintasuunnitelma Viitteet Liitteet... 23

5 T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 5(23) 1. Johdanto 1.1 Projektin tarkoitus ja laajuus Projektin tarkoituksena on tuottaa työajanseurantaan käytettävä ohjelmisto ( WTAS ), jonka projektin asiakas Tamtron Solution Oy voi ottaa tuotevalikoimaansa myytäväksi edelleen omille asiakkailleen ( loppuasiakas ). Projektin toteuttaa kurssin T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö puitteissa projektiryhmä Tete. Tamtron Solution Oy auttaa omia asiakkaitaan parantamaan tehokkuutta, tarkkuutta ja turvallisuutta niin tuotanto-, toimisto- kuin myymälätiloissa tarjoamalla kulunvalvonta-, työajanseuranta- ja tiedonkeruujärjestelmiä. Tamtron Solutionin asiakkaat ovat teollisuuden, kaupan ja julkishallinnon aloilta. WTAS:sta on tarkoitus tulla asiakkaan ensimmäinen pelkästään ohjelmistopohjainen työajanseurantajärjestelmä. Aikaisemmat järjestelmät ovat perustuneet erikoislaitteistoihin (esim. leimauslaitteet), eikä niitä ole tarkoitettu pelkästään tietokoneen kautta tapahtuvaan työaikakirjanpitoon. Erityisesti asiantuntijaorganisaatioilla on kuitenkin ilmennyt tarvetta tietokoneen kautta tapahtuvalla työaikakirjanpidolle. WTAS on Tamtron Solutionin ensimmäinen askel tälle alueelle. 1.2 Järjestelmä ja käytetty ympäristö WTAS on ohjelmisto, joka yhdessä tietokoneen kanssa muodostaa tietokonepohjaisen työajanseurantajärjestelmän. WTAS:ia tulevat käyttämään Tamtron Solutionin asiakkaiden työntekijät ( käyttäjät ) omilta henkilökohtaisilta tietokoneiltaan. Tarkoituksena on vapauttaa työntekijät tarpeesta kävellä leimauslaitteen kautta töihin ja töistä pois; työaikakirjanpidon voisi hoitaa kokonaan omasta työpisteestä käsin. WTAS toteutetaan client-server-mallin mukaisesti. Ohjelmisto asennetaan loppuasiakkaan palvelimelle, ja käyttäjät käyttävät sitä omalta tietokoneeltaan ensisijaisesti www-selaimen kautta. Projektin kuluessa saatetaan toteuttaa myös Windows-ympäristöön erillinen client-ohjelma leimausten suorittamista varten. 1.3 Oikeudet projektin tulosten käyttöön Projektiryhmä ja asiakas ovat sopineet tekevänsä erillisen sopimuksen immateriaalioikeuksista. Sopimuksesta on tällä hetkellä [ ] olemassa luonnos, ja se tullaan todennäköisesti allekirjoittamaan ennen suunnitteluvaiheen päättymistä tai viimeistään ensimmäisen toteutusvaiheen aikana. 1.4 Sanasto ja määritelmät Asiakas Järjestelmä Käyttäjä Käyttäjät Loppuasiakas Ohjelmisto Projektiryhmä WTAS Projektin asiakas Tamtron Solution Oy (yhteyshenkilö Teppo Rinta-Filppula) Projektissa kehitettävä työajanseurantajärjestelmä WTAS Järjestelmän käyttäjä, tyypillisesti loppuasiakkaan työntekijä Järjestelmän kaikki käyttäjät, suurin osa loppuasiakkaiden työntekijöitä Asiakkaan asiakas, joka on ottanut käyttöön järjestelmän Ks. järjestelmä Projektiryhmä Tete, joka suorittaa projektin. Yksityiskohdat projektisuunnitelman kohdassa 2 Work Time Attendance System (ks. Järjestelmä)

6 T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 6(23) 2. Henkilöstö ja asianosaiset Projektin asiakas on Tamtron Solution Oy. Asiakkaan yhteyshenkilö on Teppo Rinta-Filppula. Yrityksen toimitusjohtaja Mika Leppäkoski seuraa myös projektin etenemistä. Teknisenä asiantuntijana asiakkaan puolelta on Jussi Hirvonen. Kaikki yhteydenpito asiakkaaseen tapahtuu oletusarvoisesti yhteyshenkilön kautta. Kurssin puolesta projektiin osallistuu mentorin roolissa Markus Rautopuro. Projektiryhmää johtaa projektipäällikkönä Niilo Fredrikson. Kaikki yhteydenpito ryhmään tapahtuu oletusarvoisesti projektipäällikön kautta. Asiakas Asiakas / ohjaaja: Mika Leppäkoski Tekninen asiantuntija: Jussi Hirvonen Asiakas / ohjaaja: Teppo Rinta-Filppula SoberIT Mentor: Markus Rautopuro Projektiryhmä Projektipäällikkö: Niilo Fredrikson Arkkitehtuurisuunnittelu: Marko Nikula Ohjelmointiasiantuntija: Tuomas Heino Dokumentaatio: Mika Lindroos Viestintä: Miikka Lötjönen Käyttöliittymäsuunnittelu: Marc Josefsson Testaus: Jaakko Nyrölä Tietoturva: Pauli Aho Kuva 1: Organisaatiokaavio 2.1 Projektiryhmä Projektiryhmän tiedot Ryhmän nimi: TeTe Sähköposti: nfredrik#cc.hut.fi Kotisivut: (rajoitettu pääsy)

7 T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 7(23) Projektiryhmä koostuu kahdeksasta neljännen ja viidennen vuosikurssin opiskelijasta Teknillisen korkeakoulun tietotekniikan osastolla. Ryhmän kaikki jäsenet on esitelty alla aakkosjärjestyksessä Projektiryhmän jäsenet ja roolit (vastuut) Rooli ja vastuut: Tietoturvavastaavan vastuualueena on tietoliikenne ja turvallisuus mukaan lukien käyttäjien tunnistus ja sisään kirjautuminen. Nimi: Aho, Pauli Puhelin: Sähköposti: pkaho#cc.hut.fi Kiinnostuksen kohteet ja taidot: Salausmenetelmät ja Java-ohjelmointi. Opinnot ja työkokemus: Neljännen vuosikurssin opiskelija TKK:n tietotekniikan osastolla pääaineena Tietoliikenneohjelmistot ja sivuaineena Formaalit menetelmät tietojenkäsittelytekniikassa. Teki kesän 2003 Java-ohjelmistokehitystä Tietojenkäsittelyteorian laboratoriossa ja toimii tällä hetkellä tuntiassistenttina Tietojenkäsittelyteorian perusteet kurssilla. Rooli ja vastuut: Projektipäällikkö hoitaa tehtävien jaon ryhmän sisällä, pitää yhteyttä asiakkaaseen ja mentoriin sekä vastaa viime kädessä koko projektista. Niilo osallistuu vaatimusten- ja riskienhallintatyöryhmien toimintaan. Nimi: Fredrikson, Niilo Puhelin: Sähköposti: nfredrik#cc.hut.fi Kiinnostuksen kohteet ja taidot: Opinnot ja työkokemus: Viidennen vuosikurssin opiskelija TKK:n tietotekniikan osastolla pääaineena Digitaalisten tuotteiden kehittäminen ja sivuaine tuotantotalouden osastolta sekä lisäksi kolmannen vuosikurssin opiskelija HKKK:lla. Toiminut harjoittelijana Elisa Communicationsin tutkimuskeskuksella, Nokia Networksillä, Oulun Tietomaalla, toimitusjohtajana Nobman Informatics Oy:llä , tuotepäällikkönä Ch5 Finland Oy:llä 6/2002 2/2003. Toimii tällä hetkellä tuotantopäällikkönä Ch5 Finland Oy:llä. Rooli ja vastuut: Ohjelmointiasiantuntijan vastuualueena teknisesti haastavimpien osien toteutus sekä versionhallinta. Tuomas osallistuu myös riskienhallintatyöryhmään. Nimi: Heino, Tuomas Puhelin: Sähköposti: iheino#cc.hut.fi Kiinnostuksen kohteet ja taidot: Opinnot ja työkokemus: Viidennen vuosikurssin opiskelija TKK:n tietotekniikan osastolla pääaineena Ohjelmistojärjestelmät. Toiminut kesän 1997 ohjelmoijana Nokia-Maillefer Oy:llä ja vuodesta 1999 lähtien ohjelmoijana Sam-Systems Oy:llä vastuunaan pankkien itsepalvelujärjestelmien (pankkikortit, verkkopankki, yms.) taustajärjestelmien toteutusta (pääosin C, informix) ja suunnittelua. Rooli ja vastuut: Käyttöliittymäsuunnittelijan vastuualueena on käyttöliittymien suunnittelu ja toteutus. Marc osallistuu myös riskienhallintatyöryhmään. Nimi: Josefsson, Marc Puhelin: Sähköposti: mjosefss#cc.hut.fi Kiinnostuksen kohteet ja taidot: Opinnot ja työkokemus: Neljännen vuosikurssin opiskelija TKK:n tietotekniikan osastolla pääaineena Digitaalisten tuotteiden kehittäminen ja sivuaineena Ohjelmistojärjestelmät. Teki kesän

8 T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 8(23) 2003 WWW-sovellusten ohjelmointia.net:n ja Perlin avulla Tilastokeskuksella ja tarjoaa tällä hetkellä samoja palveluja Tilastokeskukselle omalla toiminimellään. Rooli ja vastuut: Dokumentointivastaavan vastuualueena on dokumentointiin liittyvät prosessit. Mika osallistuu myös vaatimusten- ja riskienhallintatyöryhmiin. Nimi: Lindroos, Mika Puhelin: Sähköposti: mklindro#cc.hut.fi Kiinnostuksen kohteet ja taidot: Opinnot ja työkokemus: Neljännen vuosikurssin opiskelija TKK:n tietotekniikan osastolla pääaineena Digitaalisten tuotteiden kehittäminen ja sivuaineena Vuorovaikutteinen digitaalinen media. Saanut työkokemusta koulukursseilla tehdyistä ohjelmointiprojekteista. Rooli ja vastuut: Viestintävastaavan vastuualueena ovat projektin viestintään liittyvät menetelmät sekä projektin WWW-sivujen luominen ja ylläpito. Nimi: Lötjönen, Miikka Puhelin: Sähköposti: mlotjone#cc.hut.fi Kiinnostuksen kohteet ja taidot: Opinnot ja työkokemus: Rooli ja vastuut: Arkkitehtuurisuunnittelija vastaa arkkitehtuurin linjauksista sekä ryhmän sisäisestä koulutuksesta. Nimi: Nikula, Marko Puhelin: Sähköposti: marko.nikula#nobman.com Kiinnostuksen kohteet ja taidot: Opinnot ja työkokemus: Viidennen vuoden opiskelija TKK:n tietotekniikan osastolla pääaineena Tietämystekniikka ja sivuaineena Informaatiotekniikka. Toiminut harjoittelijana Oulun Tietomaalla ja Nokia Networksillä, kehityspäällikkönä Nobman Informatics Oy:llä ja toimii tällä hetkellä tuotekehityspäällikkönä Ch5 Finland Oy:llä. Rooli ja vastuut: Testausvastaavan vastuualueena ovat testaukseen liittyvät prosessit. Jaakko osallistuu vaatimustenhallintatyöryhmän toimintaan. Nimi: Nyrölä, Jaakko Puhelin: Sähköposti: jnyrola#cc.hut.fi Kiinnostuksen kohteet ja taidot: Opinnot ja työkokemus: Neljännen vuosikurssin opiskelija TKK:n tietotekniikan osastolla pääaineena ohjelmistotekniikka ja sivuaineena tuotantotalouden osastolta Työpsykologia ja johtaminen. Hoiti kesän 2003 tietokoneylläpitäjän tehtäviä ja ohjelmoi Javalla mobiili- ja WWWsovelluksia Jaakko Pöyryllä. Jatkaa tällä hetkellä kyseisiä tehtäviä osa-aikaisena työntekijänä Erityistyöryhmät projektiryhmän sisällä Projektiryhmä jakaantuu sisäisesti muutamaan erityistyöryhmään: Vaatimustenhallintaryhmän muodostavat Niilo Fredrikson (pj), Mika Lindroos ja Jaakko Nyrölä. Riskienhallintaryhmän muodostavat Mika Lindroos (pj), Marc Josefsson, Tuomas Heino ja Niilo Fredrikson. Riskienhallintaryhmä toimii kurssin T Risk Management puitteissa, ja riskienhallintaan käytettyjä tunteja ei siten huomioida tässä projektissa.

9 T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 9(23) 2.2 Muut asianosaiset Projektin kaksi muuta asianosaisten ryhmää ovat asiakas ja kurssin järjestävä SoberIT, jonka kurssihenkilökunnasta tässä on esiteltynä vain projektiryhmän mentor Markus Rautopuro. Rooli: Asiakkaan yhteyshenkilö Työn kuvaus: Vastaa projektista Tamtron Solution Oy:n sisällä. Nimi: Rinta-Filppula, Teppo Puhelin: Sähköposti: teppo.rinta-filppula#tamtron.fi Rooli: Asiakas Työn kuvaus: Toimitusjohtaja, seuraa projektin etenemistä ajoittain Nimi: Leppäkoski, Mika Puhelin: Sähköposti: mika.leppakoski#tamtron.fi Rooli: Asiakas / Tekninen asiantuntija Työn kuvaus: Vastaa teknisistä kysymyksistä asiakkaan puolella. Nimi: Hirvonen, Jussi Puhelin: - Sähköposti: - Rooli: Mentor Työn kuvaus: Toimii projektin mentorina. Tekninen asiantuntija omassa työpaikassaan (Aureolis Oy). Nimi: Rautopuro, Markus Puhelin: Sähköposti: markus.rautopuro#aureolis.com 3. Tavoitteet ja loppukriteerit 3.1 Asiakkaan tavoitteet Asiakkaan tavoitteena on saada tuotevalikoimaansa selainpohjainen työajanseurantajärjestelmä. Tämän järjestelmän tulisi toimia vaatimusmäärittelyn mukaisesti. Tuotteessa pitäisi olla ainakin kaikki työajanseurantajärjestelmän perustoiminnot, mutta asiakas on kiinnostunut myös tämän projektin jälkeisestä jatkokehityksestä projektin onnistuessa hyvin. Asiakas tulee itse arvostelullaan ilmaisemaan heidän yleisten tavoitteidensa täyttymisen. Yleisten tavoitteiden lisäksi asiakas on määritellyt myös erikseen mitattavia ja arvioitavia tavoitteita (Taulukko 1). Taulukko 1: Asiakkaan kymmenen tärkeintä tavoitetta Tavoite Tarkistuskriteerit 1. Vaatimusten täyttäminen Asiakas arvioi subjektiivisesti kuinka hyvin ja kuinka monta vaatimusdokumentissa esitetyistä vaatimuksista tulee täytetyksi.

10 T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 10(23) 2. Laajennettavuus ja jatkokehitettävyys 3. Projekti suoritetaan onnistuneesti kaikkien projektiin osallistuvien sidosryhmien näkökulmasta. Järjestelmän on oltava mahdollisimman helposti laajennettavissa ja jatkokehitettävissä projektin jälkeen. Asiakkaan tekninen asiantuntija ja mentor laativat subjektiivisen arvion projektin jälkeen. Tavoite on saavutettu, jos ryhmän arvosanaksi tulee 5 (kun henkilökohtaisten, ei koko ryhmää koskevien SE-tehtävien vaikutus eliminoitu). 4. Suorituskyky Vasteaika ei saa perustoiminnoissa olla sekuntia ja perushauissa viittä sekuntia enempää. 5. Käytettävyys. Asiakas arvioi subjektiivisesti tuotteen käytettävyyttä. 6. Skaalautuvuus (kuinka järjestelmä toimii suurella tietokannalla ja useilla käyttäjillä) 7. Riippumattomuus kolmansien osapuolten ohjelmista Tallennetun tietomäärän kasvaminen ei saa laskea suorituskykyä niin että käytettävyys vaarantuu. Asiakas arvio skaalautuvuutta subjektiivisesti käyttäen testitietokantaa, johon on tallennettu pk-yrityksen (n. 100 henkilöä) yrityksen yhden vuoden kirjauksia vastaava tietomäärä. Mahdollisimman suuri riippumattomuus käytetystä tietokannasta, servletmoottorista, selaimesta, käyttöjärjestelmästä ja näiden versioista. Asiakkaan tekninen asiantuntijan ja mentorin subjektiivinen arvio projektin jälkeen. 8. Tietoturvallisuus Käyttäjien tunnistaminen, tietokanta ja salasanatiedot on suojattu mahdollisimman hyvin Asiakkaan teknisen asiantuntijan ja mentorin subjektiivinen arvio. 9. Toistettavuus Saman haun tulee palauttaa sama raportti (tiedot samassa järjestyksessä) joka kerta toistettaessa. Asiakkaan subjektiivinen arvio. 10. Projekti suoritetaan onnistuneesti myös ulkopuolisten tarkkailijoiden mielestä (Accenture) Tavoite on saavutettu, mikäli kurssin arviointiryhmä kutsuu projektiryhmän esittelemään projektinsa sisältöä. 3.2 Projektiryhmän tavoitteet Jokaisen ryhmän jäsenen tavoite on syventää tietämystään ohjelmistotuotteen kehitysprosesseista ja niihin liittyvistä tukitoiminnoista. Joillekin ryhmän jäsenille tämän on ensimmäinen kerta, kun he saavat olla mukana näinkin laajassa ohjelmistoprojektissa; projekti tuo heille varmasti uutta näkemystä. Ryhmän vähemmän työelämässä olleet henkilöt arvostavat varmasti myös projektin tuomaa lisää ansioluetteloihinsa. Tavoitteena on, että jokainen ryhmän jäsen oppisi jotakin uutta. Koska projekti on ryhmän jäsenille taloudellisesti riskitön, vastuualueita ja työtehtäviä voidaan vaihdella kiinnostusten mukaisesti; jokainen päässee kokeilemaan itseään kiinnostavia asioita projektin kuluessa. Projektiryhmän asiakasta ja kurssia sivuavat tavoitteet ovat seuraavat. Tahdomme saada aikaan mahdollisimman hyvin asiakkaan tarpeita vastaavan tuotteen. Tämän tavoitteet saavuttaminen edellyttää hyvälaatuisen koodin lisäksi aikataulussa pysymistä, hyvälaatuista dokumentaatiota ja erityisesti sujuvaa kommunikaatiota projektin tärkeimpien sidosryhmien välillä (ryhmän jäsenet, asiakas ja mentor).

11 T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 11(23) Kurssin näkökulmasta ryhmän tavoitteet ovat melko samankaltaiset. Kaikki ryhmän jäsenet tuntuvat olevan kiinnostuneita tästä kurssista ja sen käsittelemästä aiheesta. Tarkoituksemme on luoda projektimme tueksi sellaisia prosesseja, jotka täyttävät kurssin henkilökunnan odotukset. Arvosanatavoite on 5. Projektin eri osapuolten välille ei ole vielä syntynyt suuria eturistiriitoja. Asiakkaamme tuntuu sisäistäneen projektin kuulumisen TKK:n kurssin alaisuuteen, eikä toistaiseksi ole vaatinut liikoja. Ainoa tähän mennessä tavattu perusongelma on se, että projektiryhmämme jättää tuotteen tämän kurssin jälkeen. Tämä ongelma on jo siinä mielessä ratkaistu, että ryhmän jäsenistä useampi on ilmoittanut asiakkaalle olevansa todennäköisesti käytettävissä jatkokehitystä varten. Taulukko 2: Projektiryhmän tavoitteet Projektiryhmän tavoitteet 1. Oppia uusia asioita käytännön ohjelmistoprojekteihin liittyen. 2. Asiakkaan vaatimusten ja toiveiden täyttäminen. 3. Kurssin vaatimusten täyttäminen (hyvä kurssiarvosana). Taulukko 3: Henkilökohtaiset oppimistavoitteet Ryhmän jäsen Pauli Aho Niilo Fredrikson Henkilökohtainen oppimistavoite Kattavan kokonaiskuvan saaminen ohjelmistokehitysprosessista, ryhmätyötaitojen kehittäminen ja kontaktien luominen. Kokeilla kerrankin miten asioiden tekeminen oikein vaikuttaa ohjelmistoprojektin lopputulokseen (dokumentaatio, prosessit, jne.) Tuomas Heino Soveltaa uusia versionhallintatyökaluja ja - menetelmiä käytännössä. Marc Josefsson Mika Lindroos Miikka Lötjönen Marko Nikula Nähdä läheltä ja kokeilla ohjelmistoprosessin eri osa-alueita. Tutustua ohjelmiston käytettävyyden tutkintaan. Kokea ensimmäistä kertaa käytännössä ohjelmistontuotantoprosessi kokonaisuudessaan ja oppia samalla mahdollisimman paljon sekä kokonaisuudesta että yksittäisistä osa-alueista. Saada lisäkokemusta ohjelmistoprosesseista ja oppia projektinryhmän sisäisen viestinnän käytännön ongelmien ratkaisemista. Saada kokemusta ohjelmistoprojektista, jossa on suuri määrä kehittäjiä ja käytössä järjestelmälliset

12 T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 12(23) työskentelymenetelmät. Mahdollisuus soveltaa uusia ideoita ja menetelmiä välittömästi työelämässä tekee kurssista entistäkin mielenkiintoisemman. Jaakko Nyrölä Nähdä ohjelmistoprojekti läheltä, ja oppia mahdollisimman paljon uutta. Käyttää uusia menetelmiä ohjelmiston testaukseen liittyen. 3.3 Projektin keskeyttämiskriteerit Projekti tullaan keskeyttämään vain sellaisessa tilanteessa, jossa projektin jatkaminen järkevästi olisi mahdotonta. Tällä hetkellä ainoa projektiryhmästä lähtöisin oleva projektin keskeytymissyy olisi kolmen tai useamman ryhmän jäsenen lähteminen ryhmästä. Toinen mahdollinen syy projektin keskeytymiseen voisi olla esimerkiksi asiakasyhteistyön yllättävä loppuminen. 3.4 Projektin päättämiskriteerit Projekti päätetään kurssin päättyessä loppudemoon. Varmaa on, että kurssin puitteissa järjestelmään ei ehditä toteutettua kaikkia mahdollisia työajanseurantaan liittyviä komponentteja tai toimintoja. Tästä syystä projekti ei tule päättymään aikaisemmin. 4. Resurssit ja budjetti 4.1 Henkilöstö Taulukko 4: Suunnitellut työtunnit projektin aikana Niilo Marko Tuomas Marc Jaakko Mika Pauli Miikka Yht. PP , ,5 I , ,5 I I DE Yht Materiaali Asiakas hankkii testipalvelimen ensimmäiseen projektikatselmukseen mennessä.

13 T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 13(23) 4.3 Budjetti Alla (taulukko 5) on esitetty projektin kuvitteelliset kustannukset asiakkaan näkökulmasta jokaista vaihetta kohden. Projektiryhmän suorittaman työn hinnaksi on oletettu 100 euroa per tunti (ilman arvonlisäveroa). Asiakkaan oman henkilöstön, mentorin ja muun kurssihenkilökunnan työtä ei ole huomioitu. Laskutus voisi tapahtua siten, että asiakas maksaa puolet kunkin vaiheen hinnasta aina vaiheen alkaessa, ja toisen puolen sen jälkeen kun kyseisen vaiheen toimitus on hyväksytty. Taulukko 5: Projektin budjetti Vaihe Työmäärä (tuntia) Hinta ( ) PP 296, I1 346, I I DE Yht Lisäksi asiakkaalle koituu kehitysvaiheessa laitteistokustannuksia noin 1500 euron (+ ALV) edestä kehityspalvelimen hankinnan takia. 5. Työkäytännöt ja työkalut 5.1 Käytännöt Testaus Valmistettavan ohjelmiston lopullisesta arkkitehtuurista ei ole vielä täysin selvää kuvaa, joten tässä käydään läpi testaukseen liittyviä yleisiä periaatteita. Testaukseen liittyviä yksityiskohtia esitetään seuraavassa vaiheessa. Tuotteen testauksessa noudatetaan V-mallia, eli matalimmalta tasolta lähtien: Yksikkötestauksella varmistetaan moduulien yhdenmukaisuus moduulisuunnittelun kanssa. Ryhmän yksittäinen ohjelmoija suunnittelee toteuttamalleen moduulille testisarjoja, joista ainakin yhden sarjan tulee taata black box ajatusmallin mukaisesti oikean ja väärän syötteen ja tulosteen käsittely. Sarjan sisältämien testitapausten määrä on suoraan riippuvainen syötteen ja tulosteen mahdollisista muodoista. Vähintään yhden testisarjan on testattava koodia white box ajatusmallin mukaisesti eli etsiä suorituksenaikaisia virhetiloja ja kuolleita koodinpätkiä. Testisarjojen tekijän on huolehdittava tarvittavien driverien ja stubien luomisesta (moduulia kutsuvien ja moduulin kutsumien ohjelmien simulointi). Staattisten menetelmien käytöstä vastaava (Jaakko) huolehtii kriittisten moduulien katselmuksien järjestämisestä. Integraatiotestauksella taataan yhdistettyjen moduulien yhdenmukaisuus arkkitehtuurisuunnittelun kanssa. Tämä testaus tehdään inkrementaalisesti lisäämällä moduuleja toisiinsa. Tällöin joudutaan

14 T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 14(23) edelleen luomaan drivereita ja stubeja. Toisaalta pienet viat löytyvät nopeammin ja vältytään mahdollisesti kaikkien moduulien samanaikaisesta yhdistämisestä aiheutuvasta kaaoksesta. Ryhmäpalavereissa päätetään, missä järjestyksessä moduulit liitetään, kuka vastaa liittämisestä ja testisarjojen luomisesta. Testisarjat luodaan samoilla periaatteilla kuin yksikkötestauksessa. Tässäkin yhteydessä käytetään staattisia menetelmiä. Järjestelmätestauksella huolehditaan kaikkien laitteiden ja ohjelmistojen yhteistoiminnasta ja yhdenmukaisuus toiminnallisen määrittelyn kanssa. Ryhmäpalavereissa päätetään vastuuhenkilöt ainakin seuraavien ei-toiminnallisten ominaisuuksien testaamiselle: volyymi-, kuormitus-, turvallisuus-, suorituskyky-, konfiguraatio-, asennettavuus- ja luotettavuustestaus. Käytettävyystestaus kuuluu jo henkilökohtaisiin SE-tehtäviin. Resurssienkäytölle ei ole asetettu erityisiä vaatimuksia ja markkinoilta saatavat laitteistot ovat jo sen verran kehittyneitä, joten resurssienkäyttöä ei testata. Kukin ei-toiminnallisen ominaisuuden testaamisen vastuuhenkilö huolehtii ainakin yhden testisarjan luomisesta mittaamalleen ominaisuudella. Testaus tehdään black box ajatusmallin mukaisesti. Jos jossakin tuotteen osassa ilmenee erityisen paljon vikoja, niin ryhmäpalaverissa päätetään kootun testaustilaisuuden järjestämisestä. Hyväksymistestauksella varmistetaan tuotteen yhdenmukaisuus vaatimusten kanssa. Testaus tehdään asiakkaan tiloissa, joten projektiryhmä konfiguroi tarvittavat laitteet ja ohjelmistot kuntoon ennen testausta. Paikalla on projektiryhmän jäsenien lisäksi asiakas ja tuotteen varsinaisia käyttäjiä. Asiakkaan niin halutessa ryhmä voi järjestää aikaisemmin alpha- ja beetatestaustilaisuuksia. Näille ei kuitenkaan ole todennäköisesti tarvetta, jos käytettävyystestaus päätetään toteuttaa prototyypeillä. Yksikkö- ja integraatiotestauksen yksittäinen testisarja katsotaan suoritetuksi, kun tuotteen testattava osuus läpäisee kaikki testitapaukset. Järjestelmätestauksen ei-toiminnallisten ominaisuuksien testaamiseen käytettyjen testisarjojen hyväksyntää varten asiakkaan on määriteltävä myöhemmin kriteerit. Hyväksymistestausosuus katsotaan suoritetuksi, kun asiakas hyväksyy tuotteen. Tuotteeseen toteutetaan vaatimusmäärittelydokumentin mukaiset ominaisuudet. Yksikkötestauksen tasolla testaustapahtumasta ei pidetä kirjaa, mutta puutteet on luetteloitava. Integraatio- ja järjestelmätestauksen tasolla testitapahtumista tehdään muistiot Kokouskäytännöt Projektiryhmä kokoontuu T-talolla tiistaisin aikavälillä ryhmäpalaveriin, johon osallistuminen on erittäin suotavaa jokaiselle ryhmän jäsenelle. Palaverin kesto on tunnista kahteen tuntiin, ja sinä aikana käydään läpi asiakkaalta ja / tai mentorilta tullutta informaatiota ja sen edellyttämiä toimenpiteitä, projektin aikana ilmenneitä kysymyksiä ja ongelmia sekä tulevia tehtäviä ja aikataulua. Jos jokin edellisessä palaverissa sovituista toimenpiteistä on edelleen kesken tai kokonaan suorittamatta, niin toimenpiteeseen kohdennetaan lisää resursseja. Kaikissa ryhmäpalavereissa toimii puheenjohtajana projektipäällikkö. Mentor-tapaamisia on kurssin aikana viisi kappaletta, joihin osallistuminen on pakollista. Tapaamiset kestävät tunnista puoleentoista tuntiin, ja ne järjestetään joko mentorin tai projektiryhmän varaamissa tiloissa. Niiden aikana käydään läpi projektipäällikön mentorille toimittamaa listaa heränneistä kysymyksistä sekä mentorin ehdottamia parannusehdotuksia tuotekokonaisuuteen ja menettelytapoja työskentelyyn. Myös henkilökohtaiset SE-tehtävät esitellään näissä tilaisuuksissa lyhyesti. Mentor-tapaamisissa puheenjohtajan tehtäviä hoitaa mentor, ja tapaamisten järjestämisestä sopivat mentor ja projektipäällikkö keskenään. Asiakastapaamiset ovat projektipäällikön ja asiakkaan keskenään sopimia tapaamisia yleensä asiakkaan tiloissa Westendissä mutta tarvittaessa muuallakin. Niiden kesto on tunnista puoleentoista tuntiin, ja osallistujina ovat asiakasedustajien lisäksi kohdennettu osajoukko projektiryhmästä. Osajoukolla tarkoitetaan tässä kyseiseen vaiheeseen ja tehtävään ryhmäpalaverissa valittua ryhmää. Kaikki eivät osallistu asiakastapaamisiin, koska koko projektiryhmän kokoaminen paikalle ei ole

15 T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 15(23) tarpeellista eikä järkevää resurssien käyttöä. Kokouksia järjestetään esimerkiksi tuotteen vaatimusmäärittelyä varten, ja niissä toimii puheenjohtajana projektipäällikkö. Asiakas ja projektipäällikkö sopivat tapaamisten järjestämisestä keskenään. Kaikissa edellä mainituissa kokouksissa agendasta vastaa puheenjohtaja. Jokainen ryhmäläinen toimii vuorollaan sihteerinä ja toimittaa muutaman päivän kuluessa kokouksesta RTF-muotoisen muistion versionhallintaan Raportointi Työajan raportointi tehdään kurssilla käytössä olevalla projektinhallintaohjelmistolla Trapoli. Projektipäällikkö määrittelee järjestelmään tarvittavat tehtäväkuvaukset, ja ryhmäläisten tulee kirjata tehdyt tunnit heti toimenpiteiden jälkeen tietokantaan oikean nimikkeen alle. Kirjauksissa käytetään puolen tunnin tarkkuutta. Muutosten raportointiin käytetään sähköpostituslistaa koko ryhmälle. Tähän lukeutuvat vähäistä merkittävämmät päivitykset hyödynnettävien työkalujen ohjeistuksiin sekä muutokset dokumentaatiossa ja ohjelmistossa. Versionhallintaohjelmisto Bitkeeper pitää tarvittavaa kirjausta tiedostojen versioista. Vikojen raportoinnissa hyödynnetään kurssilla käytössä olevaa ohjelmistoa Bugzilla. Viat raportoidaan järjestelmään heti niiden löydyttyä prioriteeteittain, ja järjestelmä välittää sähköpostiviestin eteenpäin kyseisestä viasta koko ryhmälle. Ryhmäpalavereissa päätetään, kuka ottaa vastuun mistäkin viasta ja minkä aikataulun mukaisesti se on korjattava. Edistymisraportista käy ilmi projektin kulku, ja projektipäällikkö vastaa tämän dokumentin tekemisestä. Edistymisraportti palautetaan joka vaiheen lopussa. Loppuraportti kuvaa projektin etenemisen kokonaisuudessaan vaiheittain alusta loppuun. Raportissa käydään läpi ryhmätyöskentelyä, ilmenneitä ongelmia ja niiden ratkaisuja. Vastuu raportin tekemisestä annetaan jollekin ryhmäläiselle, ja raportti palautetaan viimeisessä vaiheessa Dokumentointi Dokumentaatio, kuten palaverimuistiot, tuotetaan aluksi Microsoft Wordilla RTF-muodossa. Normaali teksti on kirjoitettu 11pt kokoisena ja Times New Roman fontilla. Otsikoinnissa käytetään Wordin tukemaa otsikkohierarkiaa yhdestä kolmeen. Palaverimuistiot nimetään muodossa muistio_vvvv-kk-pp.rtf, ja muun dokumentaation nimeäminen tulee olemaan yhtä kuvaavaa. Kaikkien dokumenttien alussa säilytetään versiohistoriaa. Dokumentit oikoluetaan ohjelmallisesti, ja lisäksi palautuksiin kuuluvien dokumenttien osalta vähintään yksi ryhmän jäsen, joka ei ole osallistunut dokumentin kirjoittamiseen, oikolukee, tarkistaa ja hyväksyy dokumentin. Dokumentit konvertoidaan lopuksi HTML-muotoon Henkilökohtaiset SE-tehtävät Kukin projektiryhmän jäsen on valinnut itselleen henkilökohtaiseksi SE-tehtäväkseen jonkin kurssilla annetun käytännön, ja valittu käytäntöjen kokonaisuus auttaa tekemään tuotteesta laadukkaan. Käytäntöjä vastuuhenkilöineen on esitelty seuraavassa, ja taulukko 6 kertoo, missä vaiheessa käytäntöä tullaan soveltamaan. Heuristinen arviointi (Marc) ja käytettävyystestit (Pauli): Tuotteen käytettävyyttä arvioidaan ilman käyttäjää heuristisella arvioinnilla eli vertaamalla käyttöliittymää systemaattisesti käytettävyyssääntöihin. Käytettävyysteillä pyritään saamaan käyttöliittymästä käytettävyystietoa jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, sillä muutosten tekeminen vaikeutuu, mitä pidemmälle tuotetta kehitetään.

16 T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 16(23) Arkkitehtuurin arviointi (Marko): Kehitettävän tuotteen arkkitehtuurin arvioinnissa hyödynnetään hyväksi havaittuja menetelmiä. Pariohjelmointi (Mika): Pariohjelmoinnilla saavutetaan yksittäisohjelmointia pienempi vikojen määrä, työnteosta tulee mielekkäämpää ja yhden henkilön sairastuminen ei vaaranna koko projektia. Projektin aikana pyritään osoittamaan todeksi edellä esitettyjä väitteitä. Versionhallinta (Tuomas): Projektissa käytetään versionhallintaa dokumentaation ja ohjelmakoodin hallitsemiseen, jolloin vältytään massiivisten liitetiedostojen lähettämiseltä ryhmäpostituksilla. Lisäksi yksittäisen ohjelmakooditiedostojen käsittelystä voi tulla painajaismaista. Staattiset menetelmät (Jaakko): Staattisilla menetelmillä voidaan vähentää ohjelmakoodin vikojen määrää, vaikka usein kiistelläänkin staattisten ja dynaamisten menetelmien eduista. Kyseisillä menetelmillä löydetään erilaisia vikoja. Projektin tuotteeseen sovelletaan jotakin hyväksi havaittua staattista menetelmää laadun parantamiseksi. Viestintäkäytännöt (Miikka): Projektiryhmän koko on itsessään jo 8 henkilöä, ja mukaan lukien asiakas ja mentor saadaan melkoisen monimutkainen viestiyhteyksien verkko. Tätä verkkoa varten on suunniteltava erityisiä käytäntöjä, eli kuka keskustelee kenen kanssa ja minkä välityksellä. Projektin etenemisen seuranta ja hallinta (Niilo): Projektipäällikkö joutuu jokaisen vaiheen palautuksen yhteydessä toimittamaan edistymisraportin, joten seuranta kuuluu luonnostaan hänen tehtäviin. Tätä varten on kehitettävä tiettyjä käytäntöjä, jotta kerätty tieto olisi järkevässä muodossa. Taulukko 6: Henkilökohtaiset SE-tehtävät Käytäntö Vastuuhenkilö Vaihe Heuristinen arviointi Marc Josefsson I1-DE Käytettävyystestit Pauli Aho I1-DE Arkkitehtuurin arviointi Marko Nikula I1 Pariohjelmointi Mika Lindroos I1-I3 Versionhallinta Tuomas Heino PP-DE Staattiset menetelmät Jaakko Nyrölä I1-I3 Viestintäkäytännöt Miikka Lötjönen I1-DE Projektin etenemisen seuranta ja hallinta Niilo Fredrikson I1-DE 5.2 Työkalut Ohjelmisto toteutetaan client-server mallin mukaisesti. Asiakasohjelmistona toimii ensisijaisesti wwwselain. Käyttöliittymä optimoidaan Internet Explorer 6 selaimelle. Palvelinpuolen ohjelmointikielenä käytetään Javaa, ja kehitysalustoiksi on valittu Linux ja Windows, joista Linux on ensisijainen kohdealusta. Taulukossa 7 on listattu käytettävät ohjelmistot.

17 T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 17(23) Taulukko 7: Projektissa käytettävät ohjelmistot Työväline Versio Kuvaus Lisenssi BitKeeper Versionhallinta. BitKeeper Open License Bugzilla Vikojenhallinta. SoberIT GNU Emacs 21.2 / 21.3 J2EE 1.4 Ohjelmointi- ja dokumentointityökalu. JavaBeans-, JDBC-, Servlet- ja JavaServer Pages -API:t. GNU General Public License Sun Public License Microsoft Word 2000 / XP Dokumentointityökalu. Kaupallinen, TKK Poseidon for UML: Community Edition 2.0 UML-työkalu. Ilmainen PostgreSQL 7.3 Tietokanta. BSD License Struts - Model-View-Controller suunnitteluparadigman mukainen kehitysympäristö. Apache Software License The Apache Jakarta Project - Kirjastot. Apache Software License Tomcat 4.x / 5.x Servlet-moottori. Apache Software License Trapoli 1.0 Projektin hallinta. SoberIT 5.3 Standardit Projektia koskevien sähköpostiviestien otsikkoriville laitetaan aina tunniste [76.115] helpottamaan sähköpostien automaattista lajittelua. 6. Projektin vaiheet 6.1 Yhteenveto Taulukko 8: Projektin aikataulu

18 T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 18(23) PVM Iteraatio / tapahtuma (~4 viikkoa) Projektin suunnittelu (PP) alkaa Bitkeeper (versionhallinta) käytössä kaikilla Koulutuksen vaihe 1 alkaa / Koulutuksen vaihe 1 päättyy / vaihe 2 alkaa klo 15 Toimitus (dokumentit) Asiakkaan hankkima testipalvelin ryhmän käytettävissä klo 15 Projektikatselmus Toteutus 1 (I1) alkaa / Koulutuksen vaihe 2 päättyy / vaihe 3 alkaa Bugzilla (bugit/muutospyynnöt) otettu käyttöön klo 16 Koulutustilaisuus / arkkitehtuurin arviointi Koulutuksen vaihe 3 päätttyy klo 15 Toimitus (dokumentit) klo 15 Projektikatselmus (10 viikkoa) Toteutus 2 (I2) klo 15 Toimitus (dokumentit) klo 15 Projektikatselmus (5 viikkoa) Toteutus 3 (I3) 8.3. klo 15 Toimitus (ohjelma testausta varten vertaisryhmälle) klo 15 Toimitus (dokumentit) klo 15 Projektikatselmus (3 viikkoa) Lopullinen toimitus (DE) 5.4. klo 15 Lopullinen toimitus (dokumentit) 7.4. klo 15 Loppuesittely

19 T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 19(23) 6.2 Projektin suunnittelu Tavoitteet Projektin suunnittelu Ongelmakenttään tutustuminen Vaatimusten määrittely yleisellä tasolla pitäen sisällään tärkeimpien käyttötapausten määrittelyn Ryhmän sisäisen koulutuksen aloittaminen Toimitettavat asiat Toimitettavat dokumentit Vaatimusmäärittely Edistymisraportti Työtehtävät Taulukko 9: Suunnitellut työtehtävät PP-vaiheessa

20 T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 20(23) 6.3 Toteutus Tavoitteet Ensimmäisen toteutusiteraation tärkein tavoite on toimittaa asiakkaalle ensimmäisen toimiva versio WTAS:sta, jossa vähintään kaikki prioriteettiluokan high käyttötapaukset on toteutettu (ks. vaatimusmäärittely). Jotta tämä olisi mahdollista ja projekti voisi edetä jatkossakin sujuvasti, täytyy seuraavien osatavoitteiden toteutua: Arkkitehtuurin suunnittelu ja toteutus Ryhmän sisäisen koulutuksen viimeistely Toimitettavat asiat Toteutettavat käyttötapaukset / ydinarkkitehtuuriosat UC 1.1 Log in UC 1.2 Log out UC 2.1 Report hours for a work category UC 3.1 View reported hours UC 4.1 Add user Toimitettavat dokumentit Päivitetty projektisuunnitelma Päivitetty vaatimusmäärittely Technical specification (englanniksi) Testitapausmäärittely Testausraportti Edistymisraportti

21 T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 21(23) Työtehtävät Taulukko 10: Suunnitellut työtehtävät I1-vaiheessa 6.4 Toteutus Toimitettavat asiat Toteutettavat käyttötapaukset / ydinarkkitehtuuriosat Extended check in Extended check out Assign user to one or more user groups Delete user Change user details Add/view/delete/change a user group category Add/view/delete/change a work category Add/view/delete/change a customer View reported hours

22 T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 22(23) Accept hours Mark hours as billed View user list Toimitettavat dokumentit Päivitetty projektisuunnitelma Päivitetty vaatimusmäärittely Päivitetty technical specification (englanniksi) Päivitetty testitapausmäärittely Testausraportti Edistymisraportti 6.5 Toteutus Toimitettavat asiat Toteutettavat käyttötapaukset / ydinarkkitehtuuriosat Print reports Toimitettavat dokumentit Päivitetty projektisuunnitelma Päivitetty vaatimusmäärittely Päivitetty technical specification (englanniksi) Päivitetty testitapausmäärittely Testausraportti Edistymisraportti 6.6 Toimitus Lopullinen toimitus. 7. Riskienhallintasuunnitelma Projektin riskienhallintasuunnitelma on kirjattu erilliseen dokumenttiin (riskienhallintasuunitelma.rtf). 8. Koulutussuunnitelma Ryhmän jäsenten kokemus- ja osaamistausta on hyvin vaihteleva. Jotta varsinainen ohjelmointi voitaisiin toteuttaa tehokkaasti, on ryhmän jäsenten osaaminen keskeisimpiin teknologioihin ja työkaluihin liittyen

23 T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 23(23) saatava yhteiselle lähtötasolle. Tähän päästään ryhmän sisäisen koulutuksen avulla. Koulutus jakaantuu kolmeen viikon mittaiseen vaiheeseen, joista ensimmäinen toteutetaan PP-vaiheessa ja kaksi jälkimmäistä I1-vaiheessa. Marko toimittaa etukäteen ohjeet kunkin vaiheen suorittamiseen ja vastaa koulutuksen järjestämisestä ylipäätään. Ryhmän kaikki jäsenet osallistuvat koulutukseen. Koulutuksen vaiheet: Vaihe 1: itsenäistä perehtymistä käytettäviin teknologioihin o o itseopiskelua Vaihe 2: hands-on harjoittelu kehitysympäristössä o o itseopiskelua, tehtäviä o kaikilla kehitysympäristö tämän jälkeen toiminnassa Vaihe 3: arkkitehtuuri teoriassa ja käytännössä o o pidetään yhteinen koulutustilaisuus, joka yhdistetään Markon henkilökohtaiseen SEtehtävään koskien arkkitehtuurin arviointia Viitteet Liitteet Requirements Document (vaatimusmäärittely) Versionhallintasuunnitelma Riskienhallintasuunnitelma Technology base Edistysmisraportti

Projektiryhmä Tete Työajanseurantajärjestelmä. Projektisuunnitelma

Projektiryhmä Tete Työajanseurantajärjestelmä. Projektisuunnitelma Projektiryhmä Tete Työajanseurantajärjestelmä T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 2(30) Muutoshistoria Versio PVM Tekijä Kuvaus 0.10 14.10.2003 Miikka Lötjönen Dokumenttipohja 0.20 19.10.2003 Niilo

Lisätiedot

Projektiryhmä Tete Työajanseurantajärjestelmä. Versionhallintasuunnitelma

Projektiryhmä Tete Työajanseurantajärjestelmä. Versionhallintasuunnitelma Projektiryhmä Tete Työajanseurantajärjestelmä T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 2(7) Muutoshistoria Version Date Author Description 0.10 14.10.2003 Miikka Lötjönen Dokumenttipohja 0.20 19.10.2003

Lisätiedot

0.47 27.11.2005 Santeri Saarinen Korjattu testaustasoja ja tehty tarkennuksia I1-testaukseen

0.47 27.11.2005 Santeri Saarinen Korjattu testaustasoja ja tehty tarkennuksia I1-testaukseen Muutoshistoria Versio Pvm Tekijä Kuvaus 0.1 24.10.2005 Elina Kontro Laatuasiat siirretty omaan dokumenttiin jatkotyöstetty 0.2 27.10.2005 Santeri Saarinen Bugien elinkaari yms. asioita jatkettu 0.3 28.10.2005

Lisätiedot

SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti

SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti Järjestelmäprojekti 1 projektisuunnitelma ICT4TN007-2 SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti Versio 0.1 Tekijät Keijo Nykänen Tarkastanut Hyväksynyt HAAGA-HELIA

Lisätiedot

T 76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Hirviöryhmä loppukatselmointi. Hirviö. Projektikatselmointi

T 76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Hirviöryhmä loppukatselmointi. Hirviö. Projektikatselmointi Hirviö Projektikatselmointi Mikä Hirviö on? Hajautettu muistikirja Professoreille Muistiinpanoja keskusteluista opiskelijan kanssa Diplomitöiden ja jatko opintojen seuranta Raportointi Opetushenkilökunnalle

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0

LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0 Loppuraportti LITA/TIKO/PAPERIKONEKILTA 1 (14) 18.5.2009 LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0 Tekijät: Jaakko Karhunen Jani Hyvönen TIKO, IT-Dynamo 5.kerros Osoite: Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

EDISTYMISRAPORTTI - PS Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

EDISTYMISRAPORTTI - PS Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 EDISTYMISRAPORTTI - PS Edited by Checked by Approved by Antti Tuomaala Harri Kauhanen i Sisällysluettelo DOKUMENTIN VERSIOT 1 1. PROJEKTIN TILA 2 2. SUORITETUT TEHTÄVÄT 3 Projektisuunnitelma 3 Vaatimusmäärittely

Lisätiedot

Ohjelmointitekniikka lyhyesti Survival Kit 1 Evtek KA ELINKAARIMALLEISTA

Ohjelmointitekniikka lyhyesti Survival Kit 1 Evtek KA ELINKAARIMALLEISTA Ohjelmointitekniikka lyhyesti Survival Kit. Vesiputousmalli ELINKAARIMALLEISTA. Ohjelmiston elinkaari Ohjelmiston elinkaarella (life cycle) tarkoitetaan aikaa, joka kuluu ohjelmiston kehittämisen aloittamisesta

Lisätiedot

Ylläpitodokumentti. Boa Open Access. Helsinki 2.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Ylläpitodokumentti. Boa Open Access. Helsinki 2.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Ylläpitodokumentti Boa Open Access Helsinki 2.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Ilmari

Lisätiedot

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Määrittelydokumentti NJC2 Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti ( ov) Projektiryhmä Eero Anttila Olli

Lisätiedot

Toteutusvaihe T2 Edistymisraportti

Toteutusvaihe T2 Edistymisraportti Toteutusvaihe T2 Edistymisraportti Sisällysluettelo 1. Projektin tila...3 1.1. Suoritetut tehtävät...4 1.2. Käytetyt menetelmät...5 1.3. Ongelmat...6 1.4. Jatkosuunnitelmat...6 Versio- ja muutoshistoria

Lisätiedot

Lego Mindstorms anturit

Lego Mindstorms anturit Lego Mindstorms anturit Metropolia Ammattikorkeakoulu Projektisuunnitelma Tomi Ilonen KA09 Tommi Nuotiomaa KA09 Matias Pitkänen KA09 20.1.2012 Insinöörityö Päivämäärä Sisällys 1 Projektin kuvaus 1 1.1

Lisätiedot

L models. Testisuunnitelma. Ryhmä Rajoitteiset

L models. Testisuunnitelma. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Testisuunnitelma Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset

Lisätiedot

Työkalut ohjelmistokehityksen tukena

Työkalut ohjelmistokehityksen tukena 1 Työkalut ohjelmistokehityksen tukena Johdanto 2 Työkaluja eli ohjelmistotyötä tukevia ohjelmistoja käytetään ohjelmistoalan yrityksissä nykypäivänä paljon. Työkalut auttavat ohjelmistoalan ihmisiä suunnittelemaan

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio, testausraportti, 25.3.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 11.2.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 11.2.2002 Matti Peltomäki

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen suunnitelma. Ryhmä ExtraTerrestriaLs Aureolis Oy

Laadunvarmistuksen suunnitelma. Ryhmä ExtraTerrestriaLs Aureolis Oy Laadunvarmistuksen suunnitelma Ryhmä ExtraTerrestriaLs Aureolis Oy Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 1.0 8.11.2004 Risto Kunnas Ensimmäinen versio 1.1 8.11.2004 Risto Kunnas Korjauksia 1.2 9.11.2004 Mika Suvanto

Lisätiedot

Projektiryhmä Tete Työajanseurantajärjestelmä. Käyttöohje

Projektiryhmä Tete Työajanseurantajärjestelmä. Käyttöohje Projektiryhmä Tete Työajanseurantajärjestelmä T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 2(14) Muutoshistoria Version Date Author Description 0.10 1.12.2003 Miikka Lötjönen First incomplete draft 0.20 6.2.2004

Lisätiedot

File [Otsikko] 2014-02-26 40212. Projektisuunnitelma. SPT2014 Selvitysprojekti projektihallinnan työkaluista

File [Otsikko] 2014-02-26 40212. Projektisuunnitelma. SPT2014 Selvitysprojekti projektihallinnan työkaluista apj2014 Projektisuunnitelma 1 (6) Projektisuunnitelma SPT2014 Selvitysprojekti projektihallinnan työkaluista Versio 1.0 Muutoshistoria umero Pvm Selitys Tekijä(t) 0.1 12.2.2014 Projektisuunnitelmaluonnos

Lisätiedot

Tietojärjestelmän osat

Tietojärjestelmän osat Analyysi Yleistä analyysistä Mitä ohjelmiston on tehtävä? Analyysin ja suunnittelun raja on usein hämärä Ei-tekninen näkökulma asiakkaalle näkyvien pääkomponenttien tasolla Tietojärjestelmän osat Laitteisto

Lisätiedot

Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana

Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana 04.02.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Sisällys 1. Johdanto 2. Yksikkö- ja integrointitestaus 3. Järjestelmätestaus 4. Hyväksymistestaus http://cs.joensuu.fi/tsoft/

Lisätiedot

Copyright by Haikala. Ohjelmistotuotannon osa-alueet

Copyright by Haikala. Ohjelmistotuotannon osa-alueet Copyright by Haikala Ohjelmistotuotannon osa-alueet Ohjelmiston elinkaari 1. Esitutkimus, tarvekartoitus, kokonaissuunnittelu, järjestelmäsuunnittelu (feasibility study, requirement study, preliminary

Lisätiedot

ITK130 Ohjelmistojen luonne

ITK130 Ohjelmistojen luonne ITK130 Ohjelmistojen luonne Luennon sisältö Ohjelmistotekniikka ja vaatimukset Ohjelmistotuote Ei-toiminnallisten vaatimusten luokittelu Sisäiset ja ulkoiset vaatimukset Oikeellisuus Luotettavuus Kestävyys

Lisätiedot

Helia Ohjelmointitaito 14.3.2005 Tuomas Kaipainen Mermit Business Applications Oy. 2005 Mermit Business Applications

Helia Ohjelmointitaito 14.3.2005 Tuomas Kaipainen Mermit Business Applications Oy. 2005 Mermit Business Applications Helia Ohjelmointitaito 14.3.2005 Tuomas Kaipainen Mermit Business Applications Oy Esityksen sisältö Mermit yrityksenä Perustiedot Toimintamalli Mermit työpaikkana ohjelmistoinsinöörille Esimerkkiprojekti

Lisätiedot

Onnistunut Vaatimuspohjainen Testaus

Onnistunut Vaatimuspohjainen Testaus Onnistunut Vaatimuspohjainen Testaus Kari Alho Solution Architect Nohau Solutions, Finland Sisältö Mitä on vaatimuspohjainen testaus? Vaatimusten ymmärtämisen haasteet Testitapausten generointi Työkalujen

Lisätiedot

T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi Vaatimustenhallinta

T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi Vaatimustenhallinta T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Sisältö Tämä on dokumentti esittelee tietokonegrafiikkaalgoritmien visualisointijärjestelmän kehitysprojektissa käytettävän vaatimustenhallintamenetelmän. Päivämäärä

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio, testausraportti, 22.4.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 22.4.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 22.4.2002 Matti

Lisätiedot

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO Aiemmin hankitun osaamisen hyväksymiseksi osaksi opintoja Opiskelijan nimi Vuosikurssi ja suuntautumisvaihtoehto/ Yamk

Lisätiedot

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti.

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti. TARKENNETTU OPINTOKUVAUS Tutkinnon osa: 10 ov Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: tuottaminen 6 ov Työssäoppiminen 4 ov Opinto: Työssäoppiminen 4 ov Tavoitteet: Opiskelija osaa kartoittaa sähköisten liiketoiminnan

Lisätiedot

Ohjelmistotuotanto vs. muut insinööritieteet. (Usein näennäinen) luotettavuus ja edullisuus

Ohjelmistotuotanto vs. muut insinööritieteet. (Usein näennäinen) luotettavuus ja edullisuus Yhteenveto Ohjelmistotuotanto vs. muut insinööritieteet Monimutkaisuus Näkymättömyys (Usein näennäinen) luotettavuus ja edullisuus Muunnettavuus Epäjatkuvuus virhetilanteissa Skaalautumattomuus Copyright

Lisätiedot

Aineistosiirron testauksen aloituksen ohje Trafin sopimuskumppaneille

Aineistosiirron testauksen aloituksen ohje Trafin sopimuskumppaneille TraFin ulkoinen integraatio Aineistosiirron testauksen aloituksen ohje Trafin sopimuskumppaneille Ohje 26.2.2014 Versio 1.1, Hyväksytty Luottamuksellinen Vastuutaho Trafi MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Laajuus Jatkuva laajeneminen sekä maantieteellisesti että sisällön kannalta: Yhdestä

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin kehitysmallit

Avoimen lähdekoodin kehitysmallit Avoimen lähdekoodin kehitysmallit Arto Teräs Avoimen lähdekoodin ohjelmistot teknisessä laskennassa -työpaja CSC, 25.5.2009 Avoimen lähdekoodin kehitysmallit / Arto Teräs 2009-05-25

Lisätiedot

Käytettävyyden huomiointi ohjelmisto prosessissa testausta lisäämällä

Käytettävyyden huomiointi ohjelmisto prosessissa testausta lisäämällä Käytettävyyden huomiointi ohjelmisto prosessissa testausta lisäämällä Agenda Tehtävänanto Johdanto Näkökulma Ohjelmistotuotantoprosessit Testaus & arviointimenetelmät Menetelmien yhdistäminen, onnistuuko?

Lisätiedot

Tietoturvakonsulttina työskentely KPMG:llä

Tietoturvakonsulttina työskentely KPMG:llä Tietoturvakonsulttina työskentely KPMG:llä Helsingin Yliopisto 28 Helmikuuta 2014 Agenda Agenda Työtehtävistä yleisesti Esimerkkejä Osaamisen/toiminnan kehittäminen 1 Turvallisuuden arviointi / auditointi

Lisätiedot

Versio Päiväys Tekijä Kuvaus Tikkanen varsinainen versio

Versio Päiväys Tekijä Kuvaus Tikkanen varsinainen versio Testiraportti 26.2.2006 1/5 - Noheva II Testiraportti Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 1.0 26.2.2006 Tikkanen varsinainen versio 1 Yleistä Toteutusvaiheen 2 virallinen testaus on muodostunut automaattisista

Lisätiedot

Opinnäytetyön prosessikuvaus

Opinnäytetyön prosessikuvaus OPTISEN MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIO Opinnäytetyön prosessikuvaus Raportti, PAL hanke, TP 2.2 Versio: 13.8.08, tekniikan johtoryhmän hyväksymä. Harri Pikkarainen, Jani Sipola, Kemi-Tornion amk, tekniikka

Lisätiedot

T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testisarja Ray tracing. Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi. Testisarja Ray tracing

T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testisarja Ray tracing. Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi. Testisarja Ray tracing T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Sisältö Keimo-visualisointijärjestelmän Ray tracing - visualisaation testisarja. Sarja sisältää testitapaukset ja testilokit Päivämäärä 13.4.2003 Projektiryhmä

Lisätiedot

Tapahtuipa Testaajalle...

Tapahtuipa Testaajalle... Tapahtuipa Testaajalle... - eli testaus tosielämässä 09.10.2007 Juhani Snellman Qentinel Oy 2007 Agenda Minä ja mistä tulen Testauksen konteksti Tapauksia tosielämästä ja työkaluja 2 Minä Juhani Snellman

Lisätiedot

S11-09 Control System for an. Autonomous Household Robot Platform

S11-09 Control System for an. Autonomous Household Robot Platform S11-09 Control System for an Autonomous Household Robot Platform Projektisuunnitelma AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Quang Doan Lauri T. Mäkelä 1 Kuvaus Projektin tavoitteena on

Lisätiedot

Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt

Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt Riskienhallintamenettelyt 1 (7) Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt Riskienhallintamenettelyt 2 (7) SISÄLTÖ 1 PERIAATTEET JA TAVOITTEET... 3 2 ORGANISOINTI JA VASTUUT... 4 3 RISKIENHALLINTAPROSESSI...

Lisätiedot

KONEAUTOMAATION LAATU JA TURVALLISUUS. 4.6.2015 Marko Varpunen

KONEAUTOMAATION LAATU JA TURVALLISUUS. 4.6.2015 Marko Varpunen KONEAUTOMAATION LAATU JA TURVALLISUUS 4.6.2015 Marko Varpunen TLJ ja automaatio Rautatie, metro, teollisuus-laitokset, kaivoskoneet, vesi, n. 90 henkeä Mikkeli Turvallisuusjohtaminen konsultointi riskienarviointi

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Projektin tavoitteet

Projektisuunnitelma. Projektin tavoitteet Projektisuunnitelma Projektin tavoitteet Projektin tarkoituksena on tunnistaa erilaisia esineitä Kinect-kameran avulla. Kinect-kamera on kytkettynä tietokoneeseen, johon projektissa tehdään tunnistuksen

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Yhteenvetodokumentti. Boa Open Access. Helsinki 5.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Yhteenvetodokumentti. Boa Open Access. Helsinki 5.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Yhteenvetodokumentti Boa Open Access Helsinki 5.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Ilmari

Lisätiedot

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14 Arkkitehtuurikuvaus Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy Ryhmä 14 Muutoshistoria Versio Pvm Päivittäjä Muutos 0.4 1.11.2007 Matti Eerola 0.3 18.10.2007 Matti Eerola 0.2

Lisätiedot

SAP. Lasse Metso 14.1.2011

SAP. Lasse Metso 14.1.2011 SAP Lasse Metso 14.1.2011 Toiminnanohjausjärjestelmä engl. Enterprise Resource Planning, ERP Integroitu tietojärjestelmä joka palvelee kaikkia yrityksen osastoja. Tuotantoyrityksistä liikkeelle lähtenyt

Lisätiedot

KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ

KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ Eeva Kangas 05.11.2015 @FixUi Oy 2013 2015 FIXUI "Autamme yrityksiä suunnittelemaan sellaisia tuotteita, joita ihmiset osaavat ja haluavat käyttää" Käyttäjätutkimukset

Lisätiedot

28.8.1975 ruovedellä pohjois-hämeessä. lepounit.com (yritys) lepo.net (oma)

28.8.1975 ruovedellä pohjois-hämeessä. lepounit.com (yritys) lepo.net (oma) Muokattu: 2015-01-29 Viimeisin versio: http://lepo.net/cv/fi CV taru puhuvasta nörtistä henkilötiedot nimi anu leponiemi syntynyt 28.8.1975 ruovedellä pohjois-hämeessä sähköposti ja www anu (at) lepounit.com

Lisätiedot

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016 CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016 VIIME KERRALLA MENETELMIÄ Musta laatikko Valkea laatikko Harmaa laatikko Regressio Automaatio Rasitus (kuormitus)

Lisätiedot

DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE

DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE PALVELUKUVAUS 1 (6) DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE PALVELUKUVAUS 2 (6) CONTENTS 1. DOCUMENT MANAGER... 3 2. DOCUMENT MANAGER - KUVAUS... 3 2.1 Tuotteet... 4 2.1.1 Data Management... 4 2.1.2 ipost Letter...

Lisätiedot

Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003

Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003 Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003 Ryhmä C2 Väliraportti 2-24.10. Päivi Laiterla Tomas Windahl Toni Nikkanen Antti Lehto 1 Sisällysluettelo Rich Picture...4 Käsitemalli...5 P-tason

Lisätiedot

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle Antti Jääskeläinen Matti Vuori Mitä on nopeus? 11.11.2014 2 Jatkuva nopeus Läpäisyaste, throughput Saadaan valmiiksi tasaiseen, nopeaan tahtiin uusia tuotteita

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Ryhmä Rajoitteiset

Projektisuunnitelma. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija Lmodels Projektisuunnitelma Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Tekninen määrittely: Editori Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 1.1. Tarkoitus ja kattavuus...4 1.2. Tuote ja ympäristö...4 1.3. Määritelmät,

Lisätiedot

TIEDONKULKU. PROJEKTITYÖ Tik-76.115 Wclique

TIEDONKULKU. PROJEKTITYÖ Tik-76.115 Wclique TIEDONKULKU PROJEKTITYÖ Tik-76.115 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Versiohistoria... 2 1. JOHDANTO... 3 1.1 Tämän dokumentin tarkoitus... 3 1.2 Projekti... 3 2. Tiedonkulku... 3 2.1 Yleistä... 3

Lisätiedot

Testaussuunnitelma. Pizzeria - Pitseria HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. WebPizza

Testaussuunnitelma. Pizzeria - Pitseria HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. WebPizza Testaussuunnitelma Pizzeria - Pitseria HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Versio 1.0 Ehdotus Laatija Raine Kauppinen VERSIOHISTORIA Versionotyyppi Versio- Päiväys Tekijä

Lisätiedot

Ohjelmiston toteutussuunnitelma

Ohjelmiston toteutussuunnitelma Ohjelmiston toteutussuunnitelma Ryhmän nimi: Tekijä: Toimeksiantaja: Toimeksiantajan edustaja: Muutospäivämäärä: Versio: Katselmoitu (pvm.): 1 1 Johdanto Tämä luku antaa yleiskuvan koko suunnitteludokumentista,

Lisätiedot

TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHTIA, TOTEUTUS ja HYÖDYT Kalle Saastamoinen Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto LTY 2003

TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHTIA, TOTEUTUS ja HYÖDYT Kalle Saastamoinen Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto LTY 2003 KÄYTETTÄVYYDEN TUTKIMISELLAKO TOIMIVAMMAT WWW-SIVUT? TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHTIA, TOTEUTUS ja HYÖDYT Kalle Saastamoinen Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto LTY 2003 Sisältö Mitä on tarkoitetaan sanalla käytettävyys

Lisätiedot

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Johdanto... 2 1. Opetushenkilökunnan tehtävät... 2 1.1. Kurssin vastuuopettaja... 2 1.2. Kurssimestarit ja assistentit... 3 1.2.1. Vastuuyliopiston

Lisätiedot

EDISTYMISRAPORTTI - T4 Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

EDISTYMISRAPORTTI - T4 Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 EDISTYMISRAPORTTI - T4 Edited by Checked by Approved by Antti Tuomaala Harri Kauhanen i Sisällysluettelo DOKUMENTIN VERSIOT 2 1. PROJEKTIN TILA 3 2. SUORITETUT TEHTÄVÄT 5 Projektisuunnitelma 5 Testaussuunnitelma

Lisätiedot

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Lisätieto 15.2.2011 Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Ei raportteja roskiin

Ei raportteja roskiin Ei raportteja roskiin Wikit ja blogit opetuksessa Sosiaalinen media koulutuksessa Tietotekniikan liitto - Helia 2006-11-16 Ei raportteja roskiin Vanha ja uusi tapa Käytännön kokemuksia Lisenssit Tekniikka

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Testaustasot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Testaustasot Ohjelmiston testaus ja laatu Testaustasot Testauksen vaihejako Tarpeet / sopimus Järjestelmätestaus Hyväksymiskoe Määrittely testauksen suunnittelu ja tulosten verifiointi Arkkitehtuurisuunnittelu Moduulisuunnittelu

Lisätiedot

Studio ART Oy. Yritysesittely. Studio ART Oy. Kasöörintie 14 90420 Oulu p. 040-5799073 www.studioart.fi

Studio ART Oy. Yritysesittely. Studio ART Oy. Kasöörintie 14 90420 Oulu p. 040-5799073 www.studioart.fi Studio ART Oy Yritysesittely Studio ART Oy Kasöörintie 14 90420 Oulu p. 040-5799073 www.studioart.fi Pekka Klemetti Managing Director pekka.klemetti@studioart.fi Studio ART Oy Toimiala ICT Avainsana Tuotekehitys,

Lisätiedot

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Liiketoiminta kehittyy kehity sinäkin. Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Tieturi Oy / Arja Sipola HTC Santa Maria, Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki, Finland www.tieturi.fi (09) 431 551

Lisätiedot

CSE-C2610 Software Project I ja Accenture Luento

CSE-C2610 Software Project I ja Accenture Luento CSE-C2610 Software Project I ja Accenture 2015-2016 Luento 9.9.2015 Accenture yleisesti Maailmanlaajuisesti: henkilömäärä: ~ 320 000 toimistoja yli 200 kaupungissa, 56 maassa liikevaihto 30 mrd. USD (31.8.2015)

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Teknillinen korkeakoulu 51 Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 21.11.01 Oskari Pirttikoski Ensimmäinen versio 0.2 27.11.01 Oskari Pirttikoski Lisätty termit

Lisätiedot

Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston rakenteen ja laatia ohjelmiston teknisen spesifikaation.

Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston rakenteen ja laatia ohjelmiston teknisen spesifikaation. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Ohjelmiston prototyypin toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston

Lisätiedot

Internet-pohjainen ryhmätyöympäristö

Internet-pohjainen ryhmätyöympäristö Menetelmäohje Internet-pohjainen ryhmätyöympäristö Riku Hurmalainen, 24.3.2002 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Termit...4 3. Toteutus...5 3.1. Yleiskuvaus...5 3.2. Tekninen ratkaisu...5 3.3. Tietoturva...6

Lisätiedot

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet. Ohjelmistoprojektin hallinta

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet. Ohjelmistoprojektin hallinta OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet Ohjelmistoprojektin hallinta 1 Sisältö Projektiorganisaatio ja sidosryhmät Ohjelmistoprojektin kulku Projektin suunnittelu Ositus Osallistujat Työmäärän arviointi

Lisätiedot

T-76.115 Software Project: FASTAXON

T-76.115 Software Project: FASTAXON T-76.115 Software Project: FASTAXON Personal Assignment: Communication Practices Group: Muuntaja 0 Version History Owner of the document: Tero Leppänen Version Date Author(s) Description 0.1 26.11.2003

Lisätiedot

Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1

Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1 1. Testattavat asiat Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1 selainyhteensopivuustesti käyttäen Suomessa eniten käytössä olevia selaimia. Uuden keräyksen lisääminen

Lisätiedot

SEPA päiväkirja. Dokumentti: SEPA_diary_EM_PV.doc Päiväys: 26.10.2004 Projekti : AgileElephant Versio: V0.9

SEPA päiväkirja. Dokumentti: SEPA_diary_EM_PV.doc Päiväys: 26.10.2004 Projekti : AgileElephant Versio: V0.9 AgilElephant T-76.115 Esa Mommo, 57197J Pauli Vesterinen, 65220P Tekijä: Esa Mommo/Pauli Vesterinen Omistaja: ElectricSeven Aihe: Sivu 1 of 6 Dokumentti Historia Revisio Historia Revision päiväys: 26.10.2004

Lisätiedot

Tuotekehityskustannusten hallintaa laadukkaalla suunnittelulla Teemu Launis

Tuotekehityskustannusten hallintaa laadukkaalla suunnittelulla Teemu Launis Tuotekehityskustannusten hallintaa laadukkaalla suunnittelulla Teemu Launis Suunnittelun laatu? Suunnittelu on onnistunut kun Tuote tulee asiakkaalle aikataulussa Tuotteessa on sille määritellyt ominaisuudet

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu TESTIRAPORTTI LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001 Tekijä:

Lisätiedot

Availability & pricing of bandwith in internet time

Availability & pricing of bandwith in internet time Availability & pricing of bandwith in internet time 20.11.2000 Salomonkatu 17 A 11 FIN-00100 Helsinki Finland EVTrader Loppukatselmus 26.04.2002 Dan Silfvast dsilfvas@ cc.hut.fi evtrader@ eigenvalue.com

Lisätiedot

Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE

Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE Versio Päivämäärä Henkilö Kuvaus 1.0 13.12.2013 Pöyry Alustava rakenne ja sisältö 1.1 22.12.2013 Pöyry Lisätty tekstiä ilmoituksiin, turvallisuuteen ja sisäiseen API:in

Lisätiedot

Testaus-tietoisku: Tärkeimpiä asioita testauksesta projektityökurssilaisille

Testaus-tietoisku: Tärkeimpiä asioita testauksesta projektityökurssilaisille 1(23) Testaus-tietoisku: Tärkeimpiä asioita testauksesta projektityökurssilaisille Matti Vuori, Tampereen teknillinen yliopisto 30.10.2012 Sisällysluettelo 1/2 Esityksen tarkoitus 4 Laatu on tärkeää, ei

Lisätiedot

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Käyttöohje Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset 0.1

Lisätiedot

Risto Pelin Microsoft Project 2002 projekti- ja yritystason järjestelmänä

Risto Pelin Microsoft Project 2002 projekti- ja yritystason järjestelmänä Risto Pelin Microsoft Project 2002 projekti- ja yritystason järjestelmänä PROJEKTIJOHTAMINEN OY RISTO PELIN 3 Sisällysluettelo ESIPUHE 7 OSA I PROJEKTIN HALLINTA PROJEKTITASOLLA 1 JOHDANTO 11 1.1 Projektiohjelmien

Lisätiedot

582104 Ohjelmistojen mallintaminen, Johdatus ohjelmistotuotantoon

582104 Ohjelmistojen mallintaminen, Johdatus ohjelmistotuotantoon 582104 Ohjelmistojen mallintaminen, Johdatus ohjelmistotuotantoon 1 Lyhyt johdatus ohjelmistotuotantoon Ohjelmistotuotanto, ohjelmistoprojektit Miten ohjelmistojen tuottaminen eroaa teollisesta tuotannosta

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI

TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI Vesa Tenhunen Tarkastusmenettelyt Keino etsiä puutteita ohjelmakoodeista, dokumenteista ym. ohjelmistoprosessissa syntyvästä materiaalista Voidaan käyttää kaikissa

Lisätiedot

L models. Projektisuunnitelma. Ryhmä Rajoitteiset

L models. Projektisuunnitelma. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Projektisuunnitelma Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset

Lisätiedot

T Software Project: FASTAXON

T Software Project: FASTAXON T-76.115 Software Project: FASTAXON Personal Assignment: Documentation Practices Group: Muuntaja 0 Version History Owner of the document: Esko Simpanen Version Date Author(s) Description 0.1 28.11.2003

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa

Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa JHS-keskustelutilaisuus 6. kesäkuuta 2013 Raino Vastamäki raino.vastamaki@adage.fi Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa KLO 14.45 15.15 Käytettävyys ja esteettömyys

Lisätiedot

SOVELLUSALUEEN KUVAUS

SOVELLUSALUEEN KUVAUS Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu SOVELLUSALUEEN KUVAUS LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 2.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 12.12.2000

Lisätiedot

MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10

MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10 MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10 340110 TIETOTEKNIIKKA TUTUKSI JATKOKURSSI SENIORIT C ma 13.00-15.15 7.1.2013-11.2.2013, 18 oppituntia Varttuneen aikuisen kattava tietokonekurssi, jolla

Lisätiedot

Ylläpito-ohje. Matematiikan oppifoorumi. Carl Johansson Jukka Kariola Outi Marttila Helena Venäläinen Sampsa Virtanen. Ohjaaja.

Ylläpito-ohje. Matematiikan oppifoorumi. Carl Johansson Jukka Kariola Outi Marttila Helena Venäläinen Sampsa Virtanen. Ohjaaja. Matematiikan oppifoorumi Ylläpito-ohje Carl Johansson Jukka Kariola Outi Marttila Helena Venäläinen Sampsa Virtanen Ohjaaja Jukka Eskola Ohjelmistotuotantoprojekti 17.12.1999 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa?

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Arto Stenberg Copyright Kuntien Tiera Oy Kuntien Tiera Copyright Kuntien Tiera Oy Tiera on vuonna 2010 perustettu yli 200:n kuntatoimijan omistama

Lisätiedot

11. PALAVERIN PÖYTÄKIRJA. Jyväskylän Yliopisto Tietotekniikan laitos CONCEPT-projekti Paikka ja aika

11. PALAVERIN PÖYTÄKIRJA. Jyväskylän Yliopisto Tietotekniikan laitos CONCEPT-projekti Paikka ja aika Paikka ja aika Kokoustila Ag C223.1 tiistai klo 13:33-16:07 Läsnä Jouni Kallio(JK), liikuntabiologian laitoksen edustaja Lari Kannisto(LK), vastaava ohjaaja Petteri Kela(KELA), tekninen ohjaaja Pekka Kuuva(PK),

Lisätiedot

Käyttöohje. Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio

Käyttöohje. Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio Otus- projektinhallintatyökalu Käyttöohje Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio Mari Tampere 9. toukokuuta 2003 Kimmo Airamaa, Andreas Asuja,

Lisätiedot

Gumenius Sebastian, Miettinen Mika Moottoripyörän käynnistysalusta

Gumenius Sebastian, Miettinen Mika Moottoripyörän käynnistysalusta Gumenius Sebastian, Miettinen Mika Moottoripyörän käynnistysalusta Metropolia Ammattikorkeakoulu Kone- ja tuotantotekniikka Projektisuunnitelma 23..204 Sisällys Lyhenteet Johdanto 2 Projektin tavoitteet

Lisätiedot

Hirviö Laadunvarmistussuunnitelma

Hirviö Laadunvarmistussuunnitelma Hirviö Laadunvarmistussuunnitelma Jani Heikkinen Anssi Kalliolahti Jukka Larja Kim Nylund Liia Sarjakoski Samuli Sorvakko Timo Toivanen 30. marraskuuta 2004 1 Sisältö 1 Johdanto 3 1.1 Testauksen tavoitteet

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu PROJEKTISUUNNITELMA LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 3.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 12.12.2000

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu TESTAUSSUUNNITELMA LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 2.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 12.12.2000

Lisätiedot