Yksityisoikeus tunnetuksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yksityisoikeus tunnetuksi"

Transkriptio

1 Euroopan oikeudellinen verkosto (siviili- ja kauppaoikeus) Yksityisoikeus tunnetuksi Tervetuloa Internetsivustollemme, jolla esitellään uusi hanke oikeussuojan saatavuuden lisäämiseksi EU:ssa

2 Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi Yhteinen maksuton palvelunumero ( * ) ( * ) Jotkin matkapuhelinoperaattorit eivät salli pääsyä alkuisiin numeroihin, tai niistä voidaan laskuttaa. Euroopan komissio Yksityisoikeus tunnetuksi Käsikirjoitus valmistunut toukokuussa 2006 Graafinen suunnittelu: OIB Luxemburg: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, 2007 ISBN Euroopan yhteisöt, 2007 Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Printed in Belgium PAINETTU KLOORIVALKAISEMATTOMALLE PAPERILLE

3 Sisällysluettelo Yksityisoikeus tunnetuksi 2-3 Miksi yksityisoikeudelle oma Internet-sivusto? 3 Euroopan oikeudellinen verkosto (siviili- ja kauppaoikeus) 4 Mitä tietoja verkoston sivustolla on? 5 Esimerkki siirtymisestä sivuston osasta toiseen 11 Tulevaisuuden näkymät 13 1

4 957040_Brochure_FI.qxd :10 Pagina 7 Olipa kyseessä avioliitto, avioero, sopimukset, ostokset, vuokrasopimukset, työ tai lomat, yksityisoikeus koskee meitä kaikkia jokapäiväisessä elämässämme. Aina ei kuitenkaan ole helppo saada tietoja omista oikeuksista ja siitä, miten niitä ajaa, varsinkaan, jos ongelmaan liittyy jokin toinen maa. Sivuston tarkoituksena on auttaa tällaisissa tilanteissa. Nyt kaikki (tai melkein kaikki), mitä olet aina halunnut tietää yksityisoikeudesta, mutta et ole uskaltanut kysyä, löytyy verkoston sivustolta Internet-osoitteesta:

5 Yksityisoikeus tunnetuksi Sivustoa hallinnoi Euroopan komissio, ja sitä päivitetään säännöllisesti tiiviissä yhteistyössä Euroopan unionin jäsenvaltioiden kanssa. Sinne on koottu tietoa EU:n oikeudesta, jäsenvaltioiden lainsäädännöstä ja kansainvälisestä oikeudesta. Miksi yksityisoikeudelle oma Internet-sivusto? Eurooppa-neuvosto ilmoitti Tampereella haluavansa lisätä oikeussuojan saatavuutta EU:ssa. Euroopan unionin jäsenvaltioiden välinen tavara- ja palvelukauppa on vilkastunut, ja myös ihmiset liikkuvat entistä enemmän ja asettuvat toiseen jäsenvaltioon työskentelemään, opiskelemaan, harjoittamaan liiketoimintaa, viettämään lomaa tai mennäkseen siellä naimisiin. Tilanteet, joissa on mukana eri valtioissa asuvia henkilöitä, ovat moninkertaistuneet ja samalla mahdollisuudet rajat ylittäviin oikeusriitoihin. Vaikka on yhä tarpeen tuntea asuinvaltionsa lainsäädäntö, on myös erittäin hyödyllistä tuntea muiden maiden oikeusjärjestykset. Sitä paitsi EU:n oikeus ja jopa kansainvälinen oikeus liittyy yhä enemmän jokapäiväiseen elämäämme. Kannattaa siis tutustua kyseisiin uusiin sääntöihin. Taustaa Syksyllä 1999 Tampereella kokoontunut Eurooppa-neuvosto sopi perustasta Euroopan oikeusalueelle. Valtionpäämiehet ja pääministerit painottivat, että jäsenvaltioiden oikeus- ja hallin- 3

6 tojärjestelmien ristiriitaisuus tai mutkikkuus ei saa estää tai lannistaa kansalaisia ja elinkeinonharjoittajia oikeuksiensa ajamisessa. He pyysivät Euroopan komissiota esittämään aloitteita useilla yksityisoikeudellisia asioita koskevan oikeudellisen yhteistyön aloilla, muun muassa oikeussuojan osalta. Eurooppa-neuvosto suositti erityisesti, että perustettaisiin helposti käytettävissä oleva tietojärjestelmä, jota hallinnoisi ja päivittäisi toimivaltaisten kansallisten viranomaisten verkosto. Euroopan oikeudellinen verkosto Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto perustettiin vuonna 2001 Euroopan unionin neuvoston päätöksellä komission ehdotuksesta. Sen tärkein tavoite on helpottaa sellaisten henkilöiden elämää, jotka ovat osallisina rajat ylittäviä näkökohtia sisältävissä riitaasioissa eli asioissa, jotka koskevat useampaa jäsenvaltiota. Verkosto on ennen kaikkea väline jäsenvaltioiden oikeudellisen yhteistyön edistämiseksi ja parantamiseksi. Tiedon- ja kokemustenvaihtofoorumi Verkosto koostuu EU:n jäsenvaltioiden edustajista, jotka kokoontuvat muutaman kerran vuodessa keskustelemaan yksityisoikeudellisia asioita koskevan EU:n oikeudellisen yhteistyön eri näkökohdista sekä vaihtamaan tietojaan ja kokemuksiaan. Keskustelua käydään esimerkiksi siitä, miten EU:n lakeja voitaisiin soveltaa parhaalla mahdollisella tavalla ja kuinka eri maiden viranomaisten olisi toimittava yhteistyössä, jotta rajat ylittävät konfliktit voitaisiin ratkaista mahdollisimman tehokkaasti. Verkoston jäsenet toimittavat toisilleen tietoja kansallisista oikeusjärjestelmistään sekä kokousten aikana että suorien kontaktien yhteydessä. Komissio on asettanut niiden käyttöön sähköisen viestintäjärjestelmän. Euroopan oikeudellisen verkoston toiminta auttaa parantamaan oikeudellista yhteistyötä Euroopassa. 4

7 Suurelle yleisölle tarkoitettu Internet-sivusto Verkoston perustamisesta tehdyssä neuvoston päätöksessä säädettiin myös sivuston perustamisesta ja sen tärkeimmistä toimintasäännöistä. Sivuston tavoitteena on esittää yleiskatsaus yksityisoikeuden alaa koskevista erilaisista oikeusjärjestelmistä. Tarkoitus ei kuitenkaan missään nimessä ole korvata oikeusalan ammattilaisten neuvoja eikä etenkään asianajajan apua konfliktitilanteissa. Mitä tietoja verkoston sivustolla on? Sivusto kattaa 18 yksityisoikeutta koskevaa aihepiiriä. Muita aihepiirejä otetaan mukaan ajan myötä. Kyseessä ovat seuraavat 18 aihepiiriä: Sivustolta löytyy paljon käytännön tietoa EU:n siviili- ja kauppaoikeuden alaan liittyvistä aiheista. OIKEUSAPU Jos rahavarasi eivät riitä oikeudenkäyntikuluihin, voit pyytää oikeusapua saadaksesi joko neuvoja ennen oikeudenkäyntiin ryhtymistä tai oikeusavustajan. Kyseisen avun saamisedellytykset ja sen luonne kuitenkin poikkeavat usein toisistaan maakohtaisesti. Jos haet oikeusapua muussa jäsenvaltiossa kuin missä asut, EU:n oikeus antaa tiettyjä takeita. AVIOERO Avioero päättää kaikki avioliiton asettamat siteet, mikä saattaa aiheuttaa monenlaisia oikeudellisia ongelmia. Näin ollen avioero voidaan myöntää ainoastaan tiettyjä menettelyjä noudattaen. Tämän otsakkeen alle on koottu jäsenvaltioiden ja EU:n säännöt avioerosta. LAPSEN HUOLTO Niin kauan kuin vanhemmat asuvat yhdessä, he ovat yleensä yhdessä vastuussa lastensa huollosta. Mutta jos vanhemmat eroavat (avio- tai asumusero), on määritettävä yksityiskohtaiset säännöt kyseisen vastuun jakautumisesta jatkossa ja ennen kaikkea lapsen huoltajuus. 5

8 ELATUSVAATEET Perheenjäsenten keskinäisestä huoltovelvollisuudesta säädetään laissa: vanhemmat huolehtivat lastensa tarpeista; lasten on autettava tarvittaessa vanhempiaan; eronnut puoliso voi olla elatusvelvollinen lasten huoltajana toimivaa entistä puolisoaan kohtaan, jolloin hänen on maksettava tälle yleensä elatusapua. Näiltä sivuilta löytyvät elatusasioissa noudatettavat säännöt. KORVAUKSET RIKOKSEN UHREILLE Tämän otsakkeen alta löytyy tietoja mahdollisuuksista saada korvausta rikoksen uhreille aiheutuneista henkisistä ja fyysisistä kärsimyksistä ja aineellisista vahingoista. KONKURSSI Tämän otsakkeen alle on koottu EU:n ja sen jäsenvaltioiden säännöt sekä kansainväliset säännöt velkojien mahdollisuudesta saada suojaa yrityksen joutuessa konkurssiin. VAIHTOEHTOISET RIIDANRATKAISUKEINOT Kun vanhemmat eroavat, lasten huoltoon ja huoltajuuteen liittyvät kysymykset ratkaistaan usein oikeudessa. Jos riita-asian sopiminen ei onnistu neuvotteluteitse, sen voi tietysti saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi, mutta on myös mahdollista harkita vaihtoehtoista riitojenratkaisutapaa, kuten välimiesmenettelyä tai sovittelua. Sivusto auttaa löytämään sopivan vaihtoehdon eri jäsenvaltioissa tarjottujen mahdollisuuksien joukosta. TUOMIOISTUINTEN TOIMIVALTA Ennen oikeudenkäyntiin ryhtymistä on tiedettävä tarkkaan, missä tuomioistuimessa asia on pantava vireille. Se ei ole aina helppoa, ja valinta mutkistuu, jos riidalla on kansainvälisiä ulottuvuuksia. Tämän otsakkeen alla olevat tiedot auttavat asiassa toimivaltaisen tuomioistuimen valinnassa. OIKEUSLAITOS Kaikissa valtioissa on erilaisia tuomioistuimia, joista jokaisella on tarkkaan määritetty toimivaltansa. Sivusto auttaa ymmärtämään paremmin tuomioistuinten järjestäytymistapaa kussakin jäsenvaltiossa. On olemassa myös eurooppalaisia ja kansainvälisiä tuomioistuimia. ASIAN VIREILLEPANO TUOMIOISTUIMESSA Näille sivuille on koottu ohjeita siitä, miten panna asia vireille tuomioistuimessa. Näiden menettelysääntöjen tarkoituksena on auttaa esittämään asia tuomioistuimelle niin selkeästi ja täydellisesti, että se voi tutkia asian mahdollisimman tehokkaasti. OIKEUSALAN AMMATIT Jos jostakin asiasta on syntynyt riitaa toisen henkilön kanssa ja jos jompikumpi päättää saattaa asian vireille tuomioistui- 6

9 957040_Brochure_FI.qxd :10 Pagina 12 messa, osapuolet tapaavat pian erilaisia oikeusalan ammattilaisia: tuomareita, asianajajia, syyttäjiä, kirjaajia, haastemiehiä jne. Heidän roolinsa ja asemansa saattavat vaihdella paljonkin maan mukaan. Tämän otsakkeen alla on hyödyllisiä tietoja kyseisistä ammateista. YKSINKERTAISTETUT JA NOPEUTETUT MENETTELYT Kaikki jäsenvaltiot pyrkivät toteuttamaan erityisiä menettelyitä, joiden avulla osapuolet voisivat saada oikeuden päätöksen helpommin ja nopeammin. Tämä pätee erityisesti riitauttamattomiin vaateisiin ja määrältään melko vähäisiin saataviin. ASIAKIRJOJEN TIEDOKSIANTO Asianosaisten on oikeudenkäyntimenettelyssä annettava toisilleen tiedoksi oikeudenkäynti- ja muita asiakirjoja. Viisainta on käyttää suoraan oikeata menettelyä. Sivusto voi auttaa siinä. TODISTEIDEN VASTAANOTTAMINEN JA TODISTUSKEINOT Oikeudenkäynnin aikana osapuolten on yleensä todistettava väitteensä. Kaikilla jäsenvaltioilla on todisteiden vastaanottamista koskevia sääntöjä, joilla pyritään takaamaan, että tuomari pystyy näyttämään tosiseikat toteen mahdollisimman täsmällisesti. Kyseiset säännöt löytyvät tämän otsakkeen alta. VÄLIAIKAISTOIMET JA TURVAAMISTOIMET Haluat varmaan varmistaa, ettei velallinen oikeudenkäynnin päättyessä osoittaudu maksukyvyttömäksi tai siirrä omaisuuttaan tavoittamattomiin oikeudenkäynnin aikana. Siinä tapauksessa on parasta pyytää tuomioistuinta toteuttamaan turvaamistoimia. OIKEUDEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Olet voittanut oikeudenkäynnin, mutta vastapuoli ei halua noudattaa tuomiota. Siinä tapauksessa voit pyytää toimivaltaisia viranomaisia velvoittamaan hänet siihen. Toisin sanoen voit turvautua pakkotäytäntöönpanoon, 7

10 957040_Brochure_FI.qxd :10 Pagina 13 mikä tarkoittaa useimmiten sitä, että velallisen irtainta tai kiinteää omaisuutta ulosmitataan. Tämänkin asian osalta menettelyt vaihtelevat valtion mukaan. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ Tuomari ei sovella aina oman maansa lakia; kun samaan tilanteeseen saatettaisiin soveltaa usean eri maan lainsäädäntöä, tämä ns. lainvalinta ratkaistaan säännöillä, jotka eivät ole joka maassa samanlaisia. OIKEUSJÄRJESTYS Tämän otsakkeen alle on koottu tietoja oikeuslähteistä: mihin säädöksiin oikeus perustuu, mitkä viranomaiset antavat lait ja asetukset, voiko jokin oikeussääntö syrjäyttää toisen jne.

11 Edellä luetelluista aihepiireistä on saatavilla 27 Internetsivua: Aihekohtaista yleistietoa käsittelevä sivu Tältä sivulta löytyy lyhyt selostus valitsemastasi oikeudellisesta käsitteestä. EU:n oikeutta käsittelevä sivu Tällä sivulla eritellään alaa koskevat Euroopan unionin tärkeimmät aikaansaannokset, olivatpa kyseessä jo voimassa olevat säädökset, aloitteet tai luonnokset. Kansainvälistä oikeutta käsittelevä sivu Tämä sivu sisältää viitteet käsiteltävää aihetta koskeviin tärkeimpiin kansainvälisiin sopimuksiin. Edellä mainitut sivut laatii ja niitä päivittää Euroopan komissio. Jäsenvaltioiden sivut Verkostoon kuuluvien valtioiden (kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot Tanskaa lukuun ottamatta) sivuilla on tietoja kansallisesta oikeudesta ja kansallisista menettelyistä. Jäsenvaltiot laativat kyseiset sivut verkoston kokouksissa sovitun yhteisen kaavan perusteella. Mikäli kansalliset sivut ovat vielä rakenteilla, ns. odotussivuilla on linkit kansallisille Internet-sivustoille. Sivustossa on myös kotisivuja, jotka eivät koske mitään tiettyä oikeudellista aihepiiriä. 9

12 Verkoston kotisivu Tälle sivulle tullaan sen jälkeen, kun on valittu haluttu kieli. Siellä selitetään, miten sivustolla liikutaan, ja annetaan yleistietoja verkostosta. Tälle sivulle pääsee takaisin napsauttamalla verkoston logoa, joka on jokaisen sivun vasemmassa yläkulmassa. EU:n oikeutta koskeva kotisivu Tällä sivulla on hakemisto kaikista yksityisoikeutta koskevista Euroopan unionin säädöksistä sekä Euroopan komission ehdotuksista ja aloitteista. Tälle sivulle kannattaa panna kirjanmerkki, jotta EU:n lainsäädäntö on kokonaisuudessaan helposti käytettävissä. Kansainvälistä oikeutta koskeva kotisivu Tällä sivulla on luettelo yksityisoikeuden alan tärkeimmistä kansainvälisistä järjestöistä. Jäsenvaltioiden kotisivut Näillä sivuilla on yleistietoja jäsenvaltioista. Ja kaikki tämä kaikilla Euroopan unionin virallisilla kielillä! Sivusto toimii myös portaalina. Jokaisella sivulla on useita linkkejä. Yhdellä napsauksella pääsee tutustumaan: kaikkien sivustolla mainittujen asetusten, direktiivien, ehdotusten, vihreiden kirjojen, kansainvälisten yleissopimusten, kansallisten lakien yms. tekstiin, usean EU:n, jäsenvaltion tai kansainvälisen toimielimen virallisiin sivustoihin, ja muihin viiteasiakirjoihin. Kansainvälistä oikeutta käsitellään myös Euroopan oikeudellisen verkoston sivuilla. 10

13 Esimerkki siirtymisestä sivuston osasta toiseen Sivusto on laadittu siten, että sen käyttö on mahdollisimman helppoa. Esimerkki: Olet ruotsalainen nainen ja naimisissa portugalilaisen kanssa. Asutte lastenne kanssa Englannissa. Olet kuitenkin päättänyt palata vanhempiesi luokse Ruotsiin. Muutaman kuukauden asumuseron jälkeen haluat hakea avioeroa. Avioeroon liittyy tietysti kaikenlaisia oikeudellisia ongelmia. Sivusto voi auttaa niiden hahmottamisessa. Hae ensin verkoston sivut ja valitse kieli, tässä tapauksessa ruotsi. Pääset verkoston ruotsinkieliselle kotisivulle. Sen jälkeen valitse aihepiiri avioero. Avioeroa koskevien yleistietojen sivulta saat tietää, että eräässä EU:n asetuksessa säädetään, mikä tuomioistuin saattaa olla toimivaltainen käsittelemään avioerohakemuksesi. Haluaisit saattaa asianne asetuksen mukaisesti englantilaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Mutta minkä tuomioistuimen? Napsauta kohtaa Tuomioistuinten toimivalta ja sitten pientä Ison-Britannian lippua. Nyt haluaisit tietää, mitä lakia englantilainen tuomari soveltaa. Napsauta kohtaa Sovellettava oikeus. Löydät tarvitsemasi tiedot kaikista eri vaiheista. Et ehkä ole kovin varakas, ja haluaisit saada oikeusapua menettelyn käynnistämiseksi. Napsauta kohtaa Oikeusapu, ja näet, miten Englannissa voi hakea oikeusapua. Sivulta Oikeusapu yleistietoja selviää, että eräässä EU:n direktiivissä säädetään asiaanne koskevista vähimmäistakeista, koska kyseessä on ns. rajat ylittävä asia (koska sinä asut Ruotsissa ja aviomiehesi Englannissa). Napsauta pientä Euroopan unionin lippua, mikäli haluat lisätietoja. 11

14 Sivustolta saat tietoja myös lasten huollosta ja elatusmaksuista sekä tuomion tunnustamista muissa maissa koskevista säännöistä jne. Sivustoon sisällytetään linkki myös yksityisoikeuden alaa koskevaan Euroopan oikeudelliseen kartastoon. Se on tietotekninen väline, jonka avulla saa tietoa kussakin tapauksessa toimivaltaisesta tuomioistuimesta. Lisäksi kartaston kautta voi hakea ja tulostaa nopeasti erilaisia lomakkeita. 12

15 957040_Brochure_FI.qxd :10 Pagina 18 Tulevaisuuden näkymät Euroopan komissio päivittää jatkuvasti siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston sivustoa tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Kymmenen uuden jäsenvaltion liityttyä Euroopan unioniin 1. toukokuuta 2004 sivustoon on lisätty kyseisiä jäsenvaltioita käsittelevät sivut ja uudet kielet. Ajan myötä sivuston aihevalikoimaa laajennetaan. 13

16 Euroopan komissio Yksityisoikeus tunnetuksi Luxemburg: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto s. 16,2 x 23 cm ISBN