ABB konesaleissa Monipuolinen valikoima tuotteita ja järjestelmiä tärkeimpiin infrastruktuureihin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ABB konesaleissa Monipuolinen valikoima tuotteita ja järjestelmiä tärkeimpiin infrastruktuureihin"

Transkriptio

1 ABB konesaleissa Monipuolinen valikoima tuotteita ja järjestelmiä tärkeimpiin infrastruktuureihin

2 Luotettava, tehokas ja joustava infrastruktuuri varmistaa konesalin käytettävyyden ja operoinnin kannattavuuden. Konesali on miltei jokaisen nykyaikaisen yrityksen tärkein resurssi. Siksi sen infrastruktuuria ei tulisi koskaan koota vain yhdistelemällä tavanomaisia komponentteja vaan sitä tulisi sen sijaan pitää koordinoituna ja optimoituna yksikkönä, joka suunnitellaan erittäin älykkääksi, tehokkaaksi ja joustavaksi järjestelmäkokonaisuudeksi. Tästä syystä konesalien suunnittelijat ja kehittäjät kaikkialla maailmassa tunnustavat, että tärkeimpiä laitteita ja järjestelmiä hankittaessa voidaan saavuttaa merkittäviä etuja valitsemalla ABB pääyhteistyökumppaniksi. He voivat näin ollen hyödyntää ABB:n vuosikymmenten kokemusta menestyksekkäästä toiminnasta sähköalalla ja toiminnan kannalta elintärkeiden prosessien automaatiossa. Tämä kokemus luo ainutlaatuisen perustan konesalien infrastruktuurin kokoamiselle ja luotettavalle käytölle vuosikymmeniksi eteenpäin. Siinä kun muut yritykset voivat koota konesalijärjestelmiä kaupallisiin ja toimistoympäristöihin suunnitelluista komponenteista, ABB tarjoaa ominaispiirteiltään luotettavia, kestäviksi suunniteltuja ja ympäristöystävällisiä tuotteita ja järjestelmiä, jotka voidaan räätälöidä minkä tahansa konesalin tarpeiden mukaan. ABB:n järjestelmät tuovat konesalin käyttäjälle lisäarvoa paitsi yksittäisinä laadukkaina tuotteina, myös siltä osin, että ABB keskittyy järjestelmäkokonaisuuksien toteuttamiseen sähkönjakelusta mikroverkkoihin sekä konesalin valvontaan ja ohjaukseen kokonaisvaltaisen automaatioratkaisun avulla. Kokonaisvaltainen lähestymistapa varmistaa sen, että konesalin järjestelmät ovat kauttaaltaan optimoituja ja laajalti automatisoituja älykkään hallintaohjelmiston avulla. Tämän seurauksena käyttäjät voivat saavuttaa suorituskykytavoitteet helpommin, kun käytössä on ylläpitoa yksinkertaistava, luotettavuutta parantava, turvallisuutta lisäävä ja inhimillisiä virheitä vähentävä konesali. 2 Monipuolinen valikoima tuotteita ja järjestelmiä tärkeimpiin infrastruktuureihin ABB konesaleissa

3 Konesalien käyttäjät tarvitsevat ratkaisuja, jotka on suunniteltu juuri heidän erityistarpeisiinsa. Tästä syystä syvällistä ymmärrystä ja suunnitteluosaamista tarjoava toimittaja voi olla arvokas yhteistyökumppani. ABB palvelee tätä tarvetta tarjoamalla asiantuntijuutta neljällä tärkeällä osa-alueella: Sähkönjakelu ABB optimoi suur-, keski- ja pienjännitekojeistot, edistykselliset katkaisijat, tehokkaat muuntajat, puolijohdevaihtokytkimet, digitaaliset ohjausjärjestelmät ja muut tuotteet varmistaen näin, että konesali pysyy toiminnassa ja tehokkaana. Älykkäät kantaverkkoliitännät ABB:llä on syvällinen kokemus sähköverkkojen toiminnasta sekä uusiutuvien energianlähteiden integrointiin liittyvää erityisosaamista suurista sähköasemista älykkäisiin sähköverkkoihin ja mikroverkkoihin. Tämä kertoo ABB:n tunnustetusta asiantuntemuksesta energiateollisuuden alalla kaikkialla maailmassa. Häiriöttömän tuotannon varmistaminen ABB toimittaa toiminnan kannalta kriittisen tärkeitä sähköjärjestelmiä, jotka kootaan modulaaristen UPS- ja varavoimajärjestelmien varassa toimiviksi. UPS-moduuleja käytetään varmistamaan jatkuva virransyöttö, ja niitä voidaan huoltaa nopeasti ilman käyttökatkoja. Varaenergianlähteiksi voidaan ABB:n käyttämän teknologian ansiosta kytkeä yhteen kymmeniä varavoimajärjestelmiä, minkä ansiosta rinnakkaisia kojeistoja ei tarvita. Konesalien infrastruktuurin hallinta ABB Decathlon automatisoi sähkön- ja energianhallinnan, mahdollistaa älykkään resurssien ja kapasiteetin suunnittelun sekä yhdistää hälytysten hallinnan, etävalvonnan sekä muita tärkeimpiä konesalitoimintoja. ABB jatkaa kehitystään kaikilla näillä osa-alueilla kehittämällä uutta, kasvamalla ja vastaamalla tulevaan suuntautuvien konesalien omistajien ja käyttäjien tarpeisiin. ABB konesaleissa Monipuolinen valikoima tuotteita ja järjestelmiä tärkeimpiin infrastruktuureihin 3

4 Uusiutuvan energian integrointi Mikroverkon vaihtokytkimet Sähkönjakeluyksiköt Virransyötön etäpaneelit (remote power panels) Haaroituspiirien valvonta (branch circuit monitoring) Korkean hyötysuhteen moottorit Yliaaltohäiriöiltä suojatut taajuusmuuttajat ja vaihtosuuntaajat Katkaisijat Automaatio ja ohjaus Instrumentointi Konesalien infrastruktuurin hallinta (DCIM) Sähkönjakelu ABB toimittaa tuotteet, järjestelmät ja asiantuntemuksen, jotka auttavat konesalien käyttäjiä luotettavassa ja turvallisessa sähkönjakelussa sekä kustannusten vähentämisessä paremman energiatehokkuuden avulla. ABB:n sähkönjakeluratkaisuja ovat: vaihtovirtajärjestelmät tasavirtajärjestelmät laaja valikoima pien- ja keskijännitetuotteita jakelumuuntamot Kantaverkkoliitännät ABB:ltä saat laitteet, järjestelmät ja osaamisen, joita luotettavat jakeluverkkoliitännät edellyttävät. ABB on lisäksi suorituskykyä kysyntäjousto- ja sähkökaupparatkaisujen avulla parantavien tekniikoiden johtava hyödyntäjä. ABB:n avaimet käteen -periaatteella toimivat kantaverkkoliitäntämahdollisuudet tuovat käyttöön paremman energiantarpeen hallinnan optimaalisen uusiutuvien energianlähteiden ja sähköresurssien hyödyntämisen integroinnin älykkäisiin sähköverkkoihin ja mikroverkkoihin sähköasemat 4 Monipuolinen valikoima tuotteita ja järjestelmiä tärkeimpiin infrastruktuureihin ABB konesaleissa

5 Staattiset vaihtokytkimet Pienjännitekojeistot Katkaisijat Aktiivisuodattimet Yliaaltojen säätely Tehokertoimen korjaus Tasasuuntaajat UPS-laitteet Muuntajat Jakelumuuntamot Sähköasemat Muuntajat Keskijännitekojeistot Energian varastointiratkaisut Varavoimageneraattorit, generaattorilaitokset ja integrointi Häiriöttömän tuotannon varmistaminen ABB toimittaa laadukkaita UPS- ja varavoimajärjestelmiä, jotka on suunniteltu kestämään kuormittavaa käyttöä konesaleissa varmistaen häiriöttömän ja luotettavan toiminnan. ABB:n varavoimaratkaisuja ovat Konesalien infrastruktuurin hallinta (DCIM) Decathlon perustuu toimiviksi todettuihin teollisuuden ohjausjärjestelmiin, joiden redundanssi ja tunnettu laatu varmistavat luotettavan toiminnan ja jotka skaalautuvat joustavasti. Decathlon-ohjelmiston etuja ovat modulaariset UPS-laitteet ja -järjestelmät akustot, akustojen kaukovalvontajärjestelmä ja mittauspalvelu varavoimaratkaisut, -järjestelmät ja -integrointi dynaamiset UPS-järjestelmät (CPS) energian varastointijärjestelmät järjestelmän käytettävyys ja suorituskyky kapasiteetin suunnittelu ja hallinta resurssiennusteet ja energiankulutuksen suunnittelu yksikön ja IT-toimintojen automaatio vianmääritys ja juurisyyanalyysi ABB konesaleissa Monipuolinen valikoima tuotteita ja järjestelmiä tärkeimpiin infrastruktuureihin 5

6 Kaiken ytimessä: sähkönjakelu Laaja-alainen kokemus eri teollisuudenaloilta on vaikuttanut merkittävästi ABB:n maineeseen äärimmäisen luotettavien, kestävien ja ympäristöystävällisten konesalien sähkönjakelujärjestelmien toimittajana. ABB on suunnitellut sähkönjakeluarkkitehtuureja lähes kaikenlaisiin kuviteltavissa oleviin teollisiin sovelluksiin. Sen järjestelmiä on käytössä kaikkialla maailmassa. ABB voi suunnitella, koordinoida, toteuttaa ja käyttöönottaa kattavan ratkaisun konesalin jakelujärjestelmiä ja osajärjestelmiä samassa paketissa. Sähkönjakelun ensisijainen tavoite on mahdollisimman luotettava toiminta mahdollisimman energiatehokkaasti ja edullisesti. Viime vuosina jäsentämättömien tietomassojen, digitaalisten laitteiden ja lähteiden määrä on kasvanut, ja ne suoltavat petatavuittain tietoa konesaleihin. Tämä on nostanut myös huolen energiatehokkuudesta ja hiilijalanjäljistä aivan uudelle tasolle. ABB:llä on konesalien parissa toimiessa karttunut laaja kokemuspohja, jonka ansiosta se voi auttaa tällaisten ongelmien ratkaisussa. Konesaleihin liittyvät innovaatiot vastaavat näihin haasteisiin. Esimerkiksi ABB:n älykkäät kojeistot mahdollistavat käytönaikaisen huollon: kojeistotaulun yksittäisiä elementtejä voidaan huoltaa käytönaikana ilman tuotantoprosessin katkoja. Kun konesalia ei tarvitse siirtää offline-tilaan huollon ajaksi, koko järjestelmän tehokkuus ja luotettavuus paranee. ABB:n sähkönjakelujärjestelmät perustuvat pitkään kokemukseen luotettavasta ja kestävästä, pätevään suunnitteluun ja turvallisuuteen perustuvasta yhteistyöstä ICT- telekommunikaatio-, energia- ja teollisuusyritysten kanssa. Lisäksi ABB valmistaa huippulaadukkaita järjestelmiään maailmanlaajuisesti. Sillä on kaikkialla maailmassa asiantuntijat, jotka tuntevat paikalliset menettelytavat ja standardit. ABB on myös ottanut edistysaskelia tasavirtatuotteiden (DC) kehitystyössä. Ne voivat vaihtovirtatuotteiden yhteydessä oikein käytettyinä yksinkertaistaa konesalien toimintoja, pienentää laitteisto- ja energiakustannuksia sekä auttaa rakentamaan konesaliympäristön, joka on sekä aiempaa kompaktimpi että joustavampi. ABB on asentanut maailman tehokkaimman tasavirtaa hyödyntävän konesalin Sveitsiin greendatacenter Zurich West -laitokseen. Konesalille myönnettiin huomattava eurooppalainen Watt d Or -palkinto merkittävistä energiansäästöistä, jotka se saavutti uraauurtavalla tasavirtateknologian käytöllään. ABB:n tutkimus on omaksunut kaikilla osa-alueilla ennakkoluulottoman asenteen tarkastella konesalien tilaa nykyisyyttä pidemmälle ja valmistautua tuleviin muutoksiin väsymättömällä innovoinnilla. ABB auttaa yrityksiä löytämään uusia tapoja saavuttaa haluttu suorituskyky tietyn vakiokokoonpanon puitteissa. Tarkastelemalla sähkönjakeluketjun kokonaisuutta ABB voi puolestaan optimoida koko järjestelmän. Optimointi on vaikeaa tai mahdotonta mikäli sähkönjakeluratkaisu kootaan useilta alihankkijoilta ostetuista erillisistä osista ja osajärjestelmistä ilman kokonaisvaltaista näkemystä näiden tuotteiden toiminnasta suhteessa toisiinsa konesalijakelussa. ABB toimittaa kaikki konesalin sähkönjakelujärjestelmät ja osajärjestelmät, mikä takaa yhtenäisen rakenteen, optimoidut kustannukset ja parhaan mahdollisen suorituskyvyn. 6 Monipuolinen valikoima tuotteita ja järjestelmiä tärkeimpiin infrastruktuureihin ABB konesaleissa

7 Älykkäät kantaverkkoliitännät: sähköasemista älykkäisiin sähköverkkoihin Yli vuosisadan kokemuksellaan energia-alalta ja maailman teollisuusyritysten kytkemisestä energianlähteisiin ABB on todellinen sähköasemien ja kantaverkkoliitäntöjen asiantuntija. Sen ilmaeristeisten (AIS), kaasueristeisten (GIS) ja hybridimuotoisten kojeistojen teknologiat ovat erittäin luotettavia, turvallisia ja helppohuoltoisia. Sähköverkkohankkeita edistäessään ABB on menestyksekkäästi toteuttanut kaksisuuntaisia mikroverkkoja ja hyödyntänyt uusiutuvia energianlähteitä, kuten tuuli- ja aurinkovoimaa. Kehitettävissä konesalisovelluksissa tämä mahdollistaisi tehonjaon konesaliin ulkoisesta sähköverkosta ja suoran ylimääräisen sähkön siirron takaisin verkkoon konesalin resursseista, kuten uusiutuvista energianlähteistä tai jopa perinteisistä varavoimageneraattoreista. Tämän menetelmän avulla sähköä voidaan myös toimittaa sisään hajautettuihin ohjausjärjestelmiin ja ulos niistä. Näin muodostuu monisuuntainen sähköverkko. Yhdistämällä älykkäät sähköverkot Decathlon DCIM -ratkaisuun ABB voi optimoida konesalin perustuen todelliseen ja dynaamiseen IT-laitteiden toimittamaan tietoon. Tämä vaikuttaa sähköverkon hallintaan, sähkön hinnoitteluun ja energian jakelutapaan, jotka puolestaan ovat kaikki sidoksissa IT-kuormitukseen, joka kertyy seuraavan määritetyn ajanjakson aikana. ABB:llä on energia- alalta kertyneiden kokemustensa myötä kattava käsitys sähköjärjestelmien toiminnasta, sähköverkkojen vakauden säilyttämisestä ja järjestelmien palauttamisesta toimintakuntoon. Yksityiskohtainen osaaminen, kokonaisvaltainen käsitys konesaleista ja suuryrityksistä sekä tekniset innovaatiot ja toimintojen optimointi tekevät ABB:stä maailman johtavan konesalien kantaverkkokytkentäteknologian toimittajan. Ottamalla kaiken tämän huomioon suunnittelussaan ABB voi tuottaa edistyneitä mikroverkkoja, joiden avulla konesalit voivat käyttää paikallisia energianlähteitä ja energian varastointijärjestelmiä, kuten vauhtipyöriä, polttoainekennoja ja akkuteknologiaa, ja varmistaa näin luotettavan sähkönsyötön. Näiden ominaisuuksien ansiosta konesali voidaan eristää energiayhtiöstä, ja kun konesali tuottaa itse sähköä verkkoon, se muuttuu tulonlähteeksi. ABB konesaleissa Monipuolinen valikoima tuotteita ja järjestelmiä tärkeimpiin infrastruktuureihin 7

8 Häiriöttömän tuotannon varmistaminen: kriittinen sähkö ABB:ltä on saatavana UPS-laitteita ja järjestelmiä sähkön varmennukseen. ABB:n modulaariset UPS-järjestelmät ovat poikkeuksellisen energiatehokkaita ja joustavia. Moduulien käytönaikana tapahtuva vaihtomahdollisuus mahdollistaa sen, että moduulien huoltaminen on nopeaa ja huoltotoimet voidaan tehdä keskeyttämättä tuotantoprosessia. Tämä onnistuu irrottamalla moduuli ja korvaamalla se toisella muutamassa minuutissa keskeyttämättä koko järjestelmän toimintaa. UPS-järjestelmä on aina käytettävissä, ja sitä voidaan skaalata tuottamaan sähköä jopa megawateittain. Suunnittelijan ei enää tarvitse ylimitoittaa järjestelmiä redundanttisuuden tai kapasiteettivaran takia, koska moduuleja voidaan lisätä tarpeen mukaan. Tuloksena on joustava kapasiteetti pienimmillä kokonaiskustannuksilla. Varavoimajärjestelmäratkaisut ovat elintärkeä osa ABB:n tarjoamia optimoituja konesalien infrastruktuurijärjestelmiä. Varavoimajärjestelmä on ydin, jonka ympärille koko muu ratkaisu suunnitellaan sisältäen kojeistoja, ohjaimia ja muita teknologioita. ABB on tunnettu varavoimajärjestelmien suunnittelusta ja integroinnista konesaleihin. Olemme sisällyttäneet teollisen asiantuntemuksemme varavoimajärjestelmiin, joita voidaan käyttää jopa 32:n varavoimakoneikon ryhmissä jopa ilman rinnankytkentäkojeistoja. Generaattorikatkaisijat on sijoitettu koneikkoihin, joten yhdistämällä erityiset ohjainlaitteet Ethernet-kaapelilla saadaan usean varavoimajärjestelmän alusta, joka voidaan integroida sähkönjakelujärjestelmään. Järjestelmä on erittäin joustava, helppo ohjelmoida ja mukautettavissa monenlaisiin toimintatiloihin. Muilta aloilta oppimansa pohjalta ABB on myös tuonut saataville vaihtoehtoisia konesalin varavoimalähteitä, kuten polttoainekennoja, dynaamisia UPSeja (CPS), akkujärjestelmiä ja aurinkovoimaa. ABB:n Conceptpower DPA 500 on markkinoiden ainoa aidosti modulaarinen UPS-järjestelmä, joka skaalautuu kätevästi tuottamaan jopa 3 MW puhdasta, luotettavaa tehoa. ABB tuottaa varavoimajärjestelmien integrointiosaamista käyttämällä useiden maailmanlaajuisten yhteistyökumppaneidensa toimittamia komponentteja, jotka varmistavat parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja toiminnan kannalta tärkeän luotettavuuden. 8 Monipuolinen valikoima tuotteita ja järjestelmiä tärkeimpiin infrastruktuureihin ABB konesaleissa

9 Konesalin infrastruktuurin hallinta Käyttöliittymät Komentokeskus Portable client -ohjelma Verkkoportaali Sovellusmoduulit Tehonhallinta Energianhallinta Rakennusten hallinta Kunnossapidon hallinta Resurssi- ja kapasiteettisuunnittelu Muut sovellukset Tietoturvallinen Decathlon -pilvi Globaali energiaälykkyys Keskeinen toiminto Resurssikirjasto Hälytysten hallinta Etävalvonta Historia ja raportointi Decathlon Aspect Directory -hakemisto Ohjaus ja automaatio Valvonta ja tietoturvallinen ohjaus Ulkoiset käyttöliittymät Mekaaninen Sähköinen IT ja käyttöjärjestelmän hallinta Sovellusten hallinta Muu ABB:n konesalien infrastruktuurin hallintaohjelmisto (DCIM) Decathlon on tapa optimoida kokonaisen konesali-infran toiminta. Tämä eroaa olennaisesti rakennusten hallintajärjestelmistä (BMS), jotka eivät ole yhtä kattavia. Decathlon perustuu täsmällisiin, tehokkaisiin ja toimiviksi todettuihin teollisuuden ohjausjärjestelmiin, joiden redundanssi ja tunnettu laatu varmistavat luotettavan toiminnan ja jotka skaalautuvat joustavasti kaikkein kunnianhimoisimpiinkin visioihin. Decathlon vapauttaa konesalioperoijat aikaa vievistä tehtävistä ja toimittaa heille päätöksentekoon tarvittavat järjestelmätiedot automatisoimalla energiankulutuksen ja jäähdytyksen hallinnan, resurssien ja kapasiteetin suunnittelun, hälytysten hallinnan, etävalvonnan ja monia muita tärkeitä konesalin toimintoja. Decathlon ei yritä pakottaa joukkoa patentoituja ohjelmistosovelluksia infrastruktuurin hallintajärjestelmään, vaan sen käyttämä teknologia integroi kaikki konesalin valvonnan ja ohjauksen osa-alueet yhdistettyyn ja avoimeen alustaan. Decathlonin avulla konesalin pääkäyttäjät voivat ennustaa tulevia tarpeita milloin tahansa sekä analysoida reaaliaikaista hinnoittelua ja tarttua tilaisuuksiin hyödyntää kysyntäjoustoa taloudellisesti. Decathlon voi myös käydä sähkökauppaa ja hyödyntää dynaamista hinnoittelua varmistaakseen, että konesalioperoija saa hankittua sähköenergiansa mahdollisimman edullisesti. Muut DCIM-järjestelmät eivät yllä Decathlonin laajuuteen, tarkkuuteen, älykkyyteen ja luotettavuuteen. Decathlon sisältää ohjausteknologiaa ja toiminnot työnkulun prosessien automaatioon, resurssienhallintaan ja automaattiseen kysyntäjoustoon yksikön virran- ja jäähdytyksenhallinnassa sekä IT-toimintoihin liittyvän kulutuksen siirtämisessä. Eräs Decathlon-järjestelmän elintärkeistä ominaisuuksista on vianmääritys ja juurisyyanalyysi. Anturien ja muiden valvontalaitteiden avulla Decathlon tuottaa eriteltyjä suorituskykytietoja, kuten aikaleima- ja juurisyyanalyysin tiedot, jotka sisältävät koko konesalissa ilmenneiden varoitusten ja hälytysten tiedot. ABB Decathlon auttaa yksinkertaistamaan konesalien toimintoja, ohjaamaan niiden järjestelmiä sekä mahdollistamaan kustannusten pienentämistä ja suorituskyvyn parantamista. ABB konesaleissa Monipuolinen valikoima tuotteita ja järjestelmiä tärkeimpiin infrastruktuureihin 9

10 ABB ydintarjoomat Laatua kriittisimpiin komponentteihin ABB:ltä on saatavana laaja valikoima laitteita ja kokonaisia järjestelmiä konesaleihin kaikkialla maailmassa. Kun sama yhteistyökumppani toimittaa kaikki konesalin tärkeimmät järjestelmät ja komponentit, konesalin käyttäjät saavat merkittäviä luotettavuus-, huollettavuus- ja skaalautuvuusetuja. ABB:n asiakkaat saavat nauttia täysin optimoidusta infrastruktuurista, jonka kaikki järjestelmät on suunniteltu niin, että ne integroituvat keskenään tehokkaasti. Pienjännitelaitteet Turvalliseen, luotettavaan ja elinkaarikustannuksiltaan vähäiseen sähkönjakeluun suunnitellut vaihto- ja tasavirtajärjestelmät Keskijännitelaitteet Laaja valikoima ilma- ja kaasueristeisiä kojeistoja (1 40 kv) Suurjännitelaitteet Kattava valikoima tuotteita kilovolttiin asti luotettavaan, tehokkaaseen ja laadukkaaseen sähkönjakeluun Sähköasemat ABB on 100 vuoden kokemuksellaan maailman johtava ilma- ja kaasueristeisten, avaimet käteen -periaatteella toimivien sähköasemien toimittaja Tehomuuntajat Kattava valikoima teho- ja jakelumuuntajia sisäja ulkokäyttöön Kuivamuuntajat Ympäristölle turvallisia, sisä- ja ulkokäyttöön sopivia muuntajia, saatavana 10/25 megavolttiampeeriin asti Keskeytymättömästi toimivat virransyöttöjärjestelmät ABB tarjoaa erittäin tehokkaita, skaalautuvia ja modulaarisia UPS-järjestelmiä 3 megawattiin asti Generaattorit Generaattorit ABB tekee yhteistyötä maailman parhaiden toimittajien kanssa tuodakseen markkinoille täyden valikoiman valmiustilaan, ensisijaiskäyttöön ja kuormituspiikkien tasoittamiseen tarkoitettuja GenSet-järjestelmiä Decathlon DCIM Decathlon antaa näkyvyyttä ja tukea kaikkiin mekaanisiin, sähköisiin ja IT-järjestelmiin 10 Monipuolinen valikoima tuotteita ja järjestelmiä tärkeimpiin infrastruktuureihin ABB konesaleissa

11 Teollinen suunnittelu tuo toimintojen kannalta kriittistä luotettavuutta Komponentteja kaikille markkinasegmenteille ABB voi olla poikkeuksellisen arvokas yhteistyökumppani suunnittelutoimistoille, laitevalmistajille sekä yritysten konesalien omistajille ja käyttäjille. Saatavilla on tuotteita kaikille markkinasegmenteille sähköasemista pienjännitekatkaisijoihin (sähköenergia) sekä moottoreihin ja taajuusmuuttajiin (ilmanvaihto ja jäähdytys). Muista ABB, kun valitset konesalin järjestelmätoimittajaa. Pienjännitekomponentit Kattava valikoima laadukkaita tuotteita katkaisijoista ja kytkimistä modulaarisiin DIN-kiskotuotteisiin Moottorit ABB tarjoaa moottoriratkaisut ilmanvaihto- ja pumppaussovelluksiin suoravetoisina ja hihnasekä vaihdekäyttöisinä Taajuusmuuttajat Vakiotaajuusmuuttajia sekä yliaaltohäiriöiltä suojattuja vaihto- ja tasavirtataajuusmuuttajia monenlaisiin sovelluksiin Thomas & Bettsin Cyberex -ratkaisut Tuotteisiin kuuluu digitaalisia staattisia syötönvaihtokytkimiä, sähkönjakeluyksiköitä, virransyötön etäpaneeleja ja UPS-järjestelmiä MNS-moottorinohjauskeskus Enintään ampeerin vaakasuuntainen ja ampeerin pystysuuntainen virtakisko, joka on suunniteltu ehkäisemään valokaarien aiheutumista Turvakomponentit Tuotteisiin kuuluu suojareleitä, valokaarien havaitsemis- ja ehkäisykomponentteja sekä ylijännitesuojakomponentteja Sähkövirran laatu Ratkaisuja ovat esimerkiksi yliaaltojen suodatus, tehokertoimen korjaus ja aktiivinen yliaaltosuodatin Mittauslaitteet Instrumentointituotteet ja analyyttiset ratkaisut käyttöön, mittaukseen, kirjaukseen ja ohjaukseen Thomas & Bettsin rakennustuotteet Rakennustuotteisiin kuuluu maadoitusratkaisuja, liitoksia ja kytköksiä, kehyksiä ja kaapelien tukirakenteita ABB konesaleissa Monipuolinen valikoima tuotteita ja järjestelmiä tärkeimpiin infrastruktuureihin 11

12 Ota yhteyttä ABB Oy Puhelin: Puhelin: AKK105713A8186 FI Puhelin:

Kun käytettävyys ratkaisee Palvelinkeskusten varmistettu sähkönsyöttö

Kun käytettävyys ratkaisee Palvelinkeskusten varmistettu sähkönsyöttö Kun käytettävyys ratkaisee Palvelinkeskusten varmistettu sähkönsyöttö Palvelinkeskusten varmistettu sähkönsyöttö Käytämme päivittäin palveluja, joiden taustalla miltei poikkeuksetta toimii nopea ja luotettava

Lisätiedot

VARAAJAT JATKAVAT MATKAA

VARAAJAT JATKAVAT MATKAA HAWKER MODULAARISET VARAAJAT JATKAVAT MATKAA VAIKKA OSA JOUKKUEESTA PUUTTUISIKIN... MODULAR: ASETTAA UUDEN STANDARDIN HUIPPUTEHOKAS JA LUOTETTAVA Varaajan algoritmi hallinnoi moduuleja, jotka tarvitsee

Lisätiedot

OEM-tuotteet. Erillisliittimet teollisuussovelluksiin.

OEM-tuotteet. Erillisliittimet teollisuussovelluksiin. OEM-tuotteet Erillisliittimet teollisuussovelluksiin. Optimaalinen liitos alusta loppuun. Hyvä käytettävyys: pistotulppa, liitosjärjestelmä pienjännitealueelle. Käytettävyys on keskeinen tekijä, kun arvioidaan

Lisätiedot

Smart Generation Solutions

Smart Generation Solutions Jukka Tuukkanen, myyntijohtaja, Siemens Osakeyhtiö Smart Generation Solutions Sivu 1 Miksi älykkäiden tuotantosovellusten merkitys kasvaa? Talous: Öljyn hinnan nousu (syrjäseutujen dieselvoimalaitokset)

Lisätiedot

Täydellinen valvonta. Jäähdytysjärjestelmän on siten kyettävä kommunikoimaan erilaisten ohjausjärjestelmien kanssa.

Täydellinen valvonta. Jäähdytysjärjestelmän on siten kyettävä kommunikoimaan erilaisten ohjausjärjestelmien kanssa. Täydellinen valvonta ATK-konesalit ovat monimutkaisia ympäristöjä: Tarjoamalla täydellisiä integroiduista elementeistä koostuvia ratkaisuja taataan yhteensopivuus ja strateginen säätöjärjestelmän integrointi.

Lisätiedot

TaloauT omaat io. Jokaiseen kotiin ja budjettiin

TaloauT omaat io. Jokaiseen kotiin ja budjettiin R TaloauT omaat io Jokaiseen kotiin ja budjettiin Zennio tekee kodistasi nykyaikaisen ja mukavan. Samalla säästät nyt ja tulevaisuudessa. Taloautomaatio jokaiseen kotiin ja budjettiin. Oma koti suunnitellaan

Lisätiedot

Standalone UPS system. PowerValue 11/31 T 10 20 kva 1-vaiheinen UPS kriittisille kuormille

Standalone UPS system. PowerValue 11/31 T 10 20 kva 1-vaiheinen UPS kriittisille kuormille Standalone UPS system PowerValue 11/31 T 10 20 kva 1-vaiheinen UPS kriittisille kuormille Energiatehokas UPS skaalattavalla varakäyntiajalla Kriittisten laitteiden ja järjestelmien, kuten esim. talo- ja

Lisätiedot

Koja. SMARTAiR. Ennakoi, mitä tulevaisuus maksaa. Tulevaisuuden ilmankäsittelykone

Koja. SMARTAiR. Ennakoi, mitä tulevaisuus maksaa. Tulevaisuuden ilmankäsittelykone Koja Ennakoi, mitä tulevaisuus maksaa Tulevaisuuden ilmankäsittelykone Koja Säästää syödessäänkin Hyvän sisäilman kustannukset saadaan jo etukäteen selville. Ennakointi, käytön optimointi ja tiedot todellisista

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa

Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa EL-TRAN 14.02.2017 Prof. Pertti Järventausta Tampereen teknillinen yliopisto 1 Kaksisuuntaisessa, älykkäässä sähköverkossa hyödynnetään

Lisätiedot

Sundom Smart Grid. Dick Kronman, ABB Oy, liiketoiminnan kehitysjohtaja Sundomin älyverkko on rakentumassa

Sundom Smart Grid. Dick Kronman, ABB Oy, liiketoiminnan kehitysjohtaja Sundomin älyverkko on rakentumassa Sundom Smart Grid Dick Kronman, ABB Oy, liiketoiminnan kehitysjohtaja Sundomin älyverkko on rakentumassa Kimmo Kauhaniemi, Vaasan Yliopisto, professori Luotettavaa sähkönjakeula kustannustehokkaasti Jari

Lisätiedot

Teollisuuden kriittiset menestystekijät. Tuotanto-automaation. automaation haasteet. Answers for Industry. Page 1 / 13

Teollisuuden kriittiset menestystekijät. Tuotanto-automaation. automaation haasteet. Answers for Industry. Page 1 / 13 Teollisuuden kriittiset menestystekijät Tuotanto-automaation automaation haasteet Answers for Industry Page 1 / 13 Teollisuuden kriittiset menestystekijät Strategisen suunnittelun merkitys kasvaa Markkinoiden

Lisätiedot

Vaivattomasti parasta tietoturvaa

Vaivattomasti parasta tietoturvaa Vaivattomasti parasta tietoturvaa BUSINESS SUITE Tietoturvan valinta voi olla myös helppoa Yrityksen tietoturvan valinta voi olla vaikeaa loputtomien vaihtoehtojen suossa tarpomista. F-Secure Business

Lisätiedot

ESITE. Critical Power Häiriötöntä sähköä ja varavoimaa

ESITE. Critical Power Häiriötöntä sähköä ja varavoimaa ESITE Critical Power Häiriötöntä sähköä ja varavoimaa Häiriötön sähkönjakelu ja luotettava varavoima Critical Power on yleisnimitys järjestelmälle, joka takaa häiriöttömän ja tasalaatuisen sähkönjakelun

Lisätiedot

Kolmivaiheiset online modulaariset UPS-järjestelmät. Conceptpower DPA kva Aidosti modulaarinen UPS-järjestelmä kriittisiin sovelluksiin

Kolmivaiheiset online modulaariset UPS-järjestelmät. Conceptpower DPA kva Aidosti modulaarinen UPS-järjestelmä kriittisiin sovelluksiin Kolmivaiheiset online modulaariset UPS-järjestelmät Conceptpower DPA 10 250 kva Aidosti modulaarinen UPS-järjestelmä kriittisiin sovelluksiin UPS tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeisiin Conceptpower DPA

Lisätiedot

YDINVOIMALANOSTURIT SATAMANOSTURIT RASKAAT HAARUKKATRUKIT KUNNOSSAPITO TYÖSTÖKONEHUOLTO. CLX-ketjunostin INNOVATIIVISTA KUORMANKÄSITTELYÄ

YDINVOIMALANOSTURIT SATAMANOSTURIT RASKAAT HAARUKKATRUKIT KUNNOSSAPITO TYÖSTÖKONEHUOLTO. CLX-ketjunostin INNOVATIIVISTA KUORMANKÄSITTELYÄ TEOLLISUUSNOSTURIT YDINVOIMALANOSTURIT SATAMANOSTURIT RASKAAT HAARUKKATRUKIT KUNNOSSAPITO TYÖSTÖKONEHUOLTO TYÖPISTENOSTURIT CLX-ketjunostin INNOVATIIVISTA KUORMANKÄSITTELYÄ Konecranes CLX-ketjunostin UUDISTA

Lisätiedot

Tulevaisuuden rakennusten energiapalvelut tuottajan näkökulmasta. Rakennusten energiaseminaari 2014 Jarno Hacklin

Tulevaisuuden rakennusten energiapalvelut tuottajan näkökulmasta. Rakennusten energiaseminaari 2014 Jarno Hacklin Tulevaisuuden rakennusten energiapalvelut tuottajan näkökulmasta Rakennusten energiaseminaari 2014 Jarno Hacklin suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita

Lisätiedot

PR08013 8. huhtikuu 2013 Hannoverin messut Sivu 1 / 6. Beckhoff monipuolisesti esillä Hannoverin messuilla 2013

PR08013 8. huhtikuu 2013 Hannoverin messut Sivu 1 / 6. Beckhoff monipuolisesti esillä Hannoverin messuilla 2013 Hannoverin messut Sivu 1 / 6 Beckhoff monipuolisesti esillä Hannoverin messuilla 2013 Beckhoffin ohjausratkaisuja ja teknologiaosaamista sovelletaan yleisesti kaikilla teollisuudenaloilla aina tehdasautomaatiosta

Lisätiedot

DPA UPScale ST kw Luotettavaa sähkönsyöttöä ensiluokkaisella modulaarisella UPSjärjestelmällä

DPA UPScale ST kw Luotettavaa sähkönsyöttöä ensiluokkaisella modulaarisella UPSjärjestelmällä Kolmivaiheiset online modulaariset UPS-järjestelmät DPA UPScale ST 10 120 kw Luotettavaa sähkönsyöttöä ensiluokkaisella modulaarisella UPSjärjestelmällä Suuren järjestelmän edut keskitehon sovelluksiin

Lisätiedot

SataPV-projekti. lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi

SataPV-projekti. lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi SataPV-projekti lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi SataPV-projekti Aurinkosähköä Satakunnasta 2 Uusiutuvien energiamuotojen kasvua ajavat voimat Vuosittainen

Lisätiedot

Kolmivaiheiset online UPS-järjestelmät. PowerWave kw Verratonta tehoa

Kolmivaiheiset online UPS-järjestelmät. PowerWave kw Verratonta tehoa Kolmivaiheiset online UPS-järjestelmät PowerWave 33 60 500 kw Verratonta tehoa PowerWave 33 tehopesä ABB on keskeytymättömän sähkönsyötön ratkaisujen edelläkävijä. Uusin PowerWave 33 -sukupolvi on osa

Lisätiedot

ECOMATION. environment in mind ECOMATION - TUOTTEITA JA RATKAISUJA NYKYAIKAISILLE KULLANKAIVAJILLE. Recycling Technologies

ECOMATION. environment in mind ECOMATION - TUOTTEITA JA RATKAISUJA NYKYAIKAISILLE KULLANKAIVAJILLE. Recycling Technologies ECOMATION environment in mind Recycling Technologies ECOMATION - TUOTTEITA JA RATKAISUJA NYKYAIKAISILLE KULLANKAIVAJILLE YRITYS Ecomation Oy suunnittelee ja toimittaa asiakkailleen koneita, laitteistoja,

Lisätiedot

Älykkäät sähköverkot puuttuuko vielä jotakin? Jukka Tuukkanen. Joulukuu 2010. Siemens Osakeyhtiö

Älykkäät sähköverkot puuttuuko vielä jotakin? Jukka Tuukkanen. Joulukuu 2010. Siemens Osakeyhtiö Älykkäät sähköverkot puuttuuko vielä jotakin? Jukka Tuukkanen Smart grid mahdollistaa tulevaisuuden vision toteutumisen Strateginen suunnittelu Mistä aloittaa? Mihin investoida? Mitä teknologioita valita?

Lisätiedot

REXEL TEOLLISUUSAUTOMAATIO

REXEL TEOLLISUUSAUTOMAATIO N KOKONAISRATKAISUT Toimiva teollisuusautomaatio toimii koko tehtaan prosessitoiminnan keskitettynä työkaluna. Lisäksi oikeaoppinen automaatiokokonaisuus vähentää energiankulutusta jopa 30 prosenttia!

Lisätiedot

Punnituksen ja annostuksen kokonaisosaamista

Punnituksen ja annostuksen kokonaisosaamista Punnituksen ja annostuksen kokonaisosaamista 100 years of experience Lahti Precision Teknologiajohtaja punnitus- ja annostusprosesseissa Annostusprosessit Jatkuva annostus Eräannostus Automaatio Punnitus

Lisätiedot

Vacon puhtaan teknologian puolesta

Vacon puhtaan teknologian puolesta Vacon puhtaan teknologian puolesta Vesa Laisi, toimitusjohtaja, Vacon Oyj 16.11.2011 11/21/2011 1 Vacon - Driven by drives Vacon on globaali taajuusmuuttajavalmistaja. Yhtiö on perustettu vuonna 1993 Vaasassa.

Lisätiedot

ICT:n tarjoamat mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa ja (elinkaaren aikaisten) Jussi Ahola Tekes ja vihreä ICT 16.9.

ICT:n tarjoamat mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa ja (elinkaaren aikaisten) Jussi Ahola Tekes ja vihreä ICT 16.9. ICT:n tarjoamat mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa ja (elinkaaren aikaisten) ympäristövaikutusten minimoinnissa Jussi Ahola Tekes ja vihreä ICT 16.9.2009 1 400.0 Energiatehokkuudesta 250

Lisätiedot

Kolmivaiheinen modulaarinen UPS-järjestelmä. Conceptpower DPA 500 100 kw 3 MW Modulaarinen UPS nyt jopa 3 MW

Kolmivaiheinen modulaarinen UPS-järjestelmä. Conceptpower DPA 500 100 kw 3 MW Modulaarinen UPS nyt jopa 3 MW Kolmivaiheinen modulaarinen UPS-järjestelmä Conceptpower DPA 500 100 kw 3 MW Modulaarinen UPS nyt jopa 3 MW Markkinoiden pienimmät kokonaiskustannukset Energiatehokkuuden, skaalautuvuuden ja huoltoa helpottavan

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Kylmäjärjestelmien etävalvonta

Kylmäjärjestelmien etävalvonta Kylmäjärjestelmien etävalvonta Palvelumme on reaaliaikainen, jonka avulla asiakkaamme kaupan ja kylmäalalla saavat reaaliaikaista tietoa etäkohteista. Mikäli kohteissa tapahtuu jotain poikkeuksellista,

Lisätiedot

ENERGIA ILTA IISOY / Scandic Station 23.5.2013

ENERGIA ILTA IISOY / Scandic Station 23.5.2013 ENERGIA ILTA IISOY / Scandic Station 23.5.2013 Energia?! Kiinteistön käyttäjät sekä tekniset laitteistot käyttävät ja kuluttavat energiaa Jokin laite säätää ja ohjaa tätä kulutusta. Ohjauslaitteet keskitetty

Lisätiedot

Sähkön varastointi utopiaa vai realismia? Jussi Mäntynen

Sähkön varastointi utopiaa vai realismia? Jussi Mäntynen Sähkön varastointi utopiaa vai realismia? Jussi Mäntynen Agenda Sähkövarastot tänään Markkinoiden tarpeet Sähkövarasto ratkaisut Utopiaa vai realismia? Sähkövarastot tänään Utopiaa? Public 2012, Siemens

Lisätiedot

SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE. Otaniemessä 13.4.2015

SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE. Otaniemessä 13.4.2015 SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE Otaniemessä 13.4.2015 Sisältö Yritystietoa Helen Oy Helen Sähköverkko Oy Sähkö tuotteena Sähkön siirto Sähkön myynti Sähkönjakelujärjestelmän perusrakenteita Sähkövoimajärjestelmät

Lisätiedot

Offshore puistojen sähkönsiirto

Offshore puistojen sähkönsiirto Offshore puistojen sähkönsiirto Johdanto Puistojen rakentamiseen merelle useita syitä: Parempi tuotannon odotus Poissa näkyvistä Rannikolla hyviä sijoituspaikkoja ei välttämättä saatavilla Tästä seuraa

Lisätiedot

grundfos SE- ja SL-sarjat uppo- ja kuiva-asenteiset jätevesipumput ei kompromisseja SE- JA SL-SARJAT

grundfos SE- ja SL-sarjat uppo- ja kuiva-asenteiset jätevesipumput ei kompromisseja SE- JA SL-SARJAT grundfos SE- ja SL-sarjat uppo- ja kuiva-asenteiset jätevesipumput 0,9 30 KW 2-, 4- ja 6-NAPAISET ei kompromisseja SE- JA SL-SARJAT huippuluokan hyötysuhde - läpäisykyvystä tinkimättä Uudistuneet ja monipuoliset

Lisätiedot

Moderni muuntajaomaisuuden kunnonhallinta. Myyntipäällikkö Jouni Pyykkö, Infratek Finland Oy Tuotepäällikkö Juhani Lehto, Vaisala Oyj

Moderni muuntajaomaisuuden kunnonhallinta. Myyntipäällikkö Jouni Pyykkö, Infratek Finland Oy Tuotepäällikkö Juhani Lehto, Vaisala Oyj Moderni muuntajaomaisuuden kunnonhallinta Myyntipäällikkö Jouni Pyykkö, Infratek Finland Oy Tuotepäällikkö Juhani Lehto, Vaisala Oyj Kunnonhallinnan strategia Muuntajan kunnossapito ja kunnonhallinta tulee

Lisätiedot

ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI

ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL LUONTEVA YHDISTYMINEN Suomalaisen terveydenhuollon alalla nimi Miratel tarkoittaa samaa kuin laadukkaat viestintätuotteet, -ratkaisut

Lisätiedot

Ensto Intro -kodinohjain Aina kotona.

Ensto Intro -kodinohjain Aina kotona. Ensto Intro -kodinohjain Aina kotona. Olitpa itse kotona tai poissa, Ensto Intro -kodinohjain tuo huolettomuutta asumiseen. 2 Ensto Intro -kodinohjausjärjestelmä tarjoaa yksinkertaisen ja helpon kotona/poissa

Lisätiedot

Elektroninen ohjaus helposti

Elektroninen ohjaus helposti Elektroninen ohjaus helposti Koneiden vankka ja yksinkertainen ohjaus älykkään elektroniikan avulla IQAN-TOC2 oikotie tulevaisuuteen Helppo määritellä Helppo asentaa Helppo säätää Helppo diagnosoida Vankka

Lisätiedot

Teollinen Internet. Tatu Lund

Teollinen Internet. Tatu Lund Teollinen Internet Tatu Lund Suomalaisen yritystoiminnan kannattavuus ja tuottavuus ovat kriisissä. Nokia vetoinen ICT klusteri oli tuottavuudeltaan Suomen kärjessä ja sen romahdus näkyy selvästi tilastoissa.

Lisätiedot

Intuitiivisen robotiikan ja mukautettavan modulaarisen pakkauslinjan tulevaisuus

Intuitiivisen robotiikan ja mukautettavan modulaarisen pakkauslinjan tulevaisuus Intuitiivisen robotiikan ja mukautettavan modulaarisen pakkauslinjan tulevaisuus Samuli Bergström, Tuotemarkkinointipäällikkö Pingisrobottimme kykenee pitkäkestoisiin pallotteluihin ihmisvastustajaansa

Lisätiedot

1-vaiheinen kaksoismuunnostekniikan online UPS laite PowerValue 11 RT 1 10 kva kriittisille kuormille

1-vaiheinen kaksoismuunnostekniikan online UPS laite PowerValue 11 RT 1 10 kva kriittisille kuormille 1-vaiheinen kaksoismuunnostekniikan online UPS laite PowerValue 11 RT 1 10 kva kriittisille kuormille Sähkönsyötön varmentaminen ei koskaan ole ollut helpompaa. Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä tiedon

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

Mikrotuotannon kytkeminen valtakunnanverkkoon

Mikrotuotannon kytkeminen valtakunnanverkkoon Mikrotuotannon kytkeminen valtakunnanverkkoon Jukka Rajala 28.01.2016 Sisältö Elenia lyhyesti Mikrotuotantojärjestelmän mitoitus ja verkkoonliittäminen Elenia tänään Palvelumme perustana on, että arki

Lisätiedot

Mediam Helsinki DC Palvelinkeskuspalvelut turvallisesta suomalaisesta palvelinkeskuksesta

Mediam Helsinki DC Palvelinkeskuspalvelut turvallisesta suomalaisesta palvelinkeskuksesta Mediam Helsinki DC Palvelinkeskuspalvelut turvallisesta suomalaisesta palvelinkeskuksesta Keskeinen sijainti Helsingissä Korkeaa energiatehokkuutta, turvallisuutta ja hallittavuutta Kansainvälisten standardien

Lisätiedot

ERP, joka menestyy muutoksessa

ERP, joka menestyy muutoksessa ERP, joka menestyy muutoksessa Se joustavampi ERP Agresso on toiminnanohjausjärjestelmä, joka tukee dynaamisten organisaatioiden kehitystä nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Ohjelmistokehityksen tavoitteena

Lisätiedot

ECOFITTM. Päivitä asennuksesi Masterpact M -mallista Masterpact NW -malliin ja avaa ovi energianhallintaan

ECOFITTM. Päivitä asennuksesi Masterpact M -mallista Masterpact NW -malliin ja avaa ovi energianhallintaan PE90458 Sähkönjakelu pienjänniteverkossa Sähkökeskuksen uudistaminen ECOFITTM Päivitä asennuksesi Masterpact M -mallista Masterpact NW -malliin ja avaa ovi energianhallintaan Tehokasta energian hyödyntämistä

Lisätiedot

Aukoton havaitseminen. Varmasti luotettava. Commercial Series -liiketunnistimet

Aukoton havaitseminen. Varmasti luotettava. Commercial Series -liiketunnistimet Aukoton havaitseminen. Varmasti luotettava. Commercial Series -liiketunnistimet Havaitseminen on ensimmäinen vaihe kodin tai yrityksen ja niiden seinien sisällä olevien ihmisten ja omaisuuden suojelemisessa.

Lisätiedot

Modulaarinen kattokaiutin Älykäs ääniratkaisu kaikkiin kattoihin

Modulaarinen kattokaiutin Älykäs ääniratkaisu kaikkiin kattoihin Modulaarinen kattokaiutin Älykäs ääniratkaisu kaikkiin kattoihin 2 Modulaarinen kattokaiutin Suunniteltu helppoon asennukseen Sopii melkein kaikkiin kattotyyppeihin Innovatiivinen modulaarirakenne Helppo

Lisätiedot

Automaatioratkaisuja yli

Automaatioratkaisuja yli Automaatioratkaisuja yli 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöisiä tuotantoautomaation ratkaisuja yli 40 vuoden kokemuksella Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on n. 70 henkilöä työllistävä monipuolinen

Lisätiedot

Säästöä ja tuotantovarmuutta ABB:n moottoreilla!

Säästöä ja tuotantovarmuutta ABB:n moottoreilla! MOOTTORIT ABB:n nykyaikaiset energiatehokkaat moottorit tuovat sinulle käytönaikaista säästöä. Moottorit ylittävät pakolliset hyötysuhdevaatimukset ja tämä on saavutettu jo ennestään laadukkaita tuotteita

Lisätiedot

Ilmanvaihdon tarpeenmukaisuus ja järkevä käyttö. Timo Posa

Ilmanvaihdon tarpeenmukaisuus ja järkevä käyttö. Timo Posa Ilmanvaihdon tarpeenmukaisuus ja järkevä käyttö Timo Posa Energiatehokkuus ja CO 2 -päästövähennykset Energiatehokkuuden yleinen määritelmä : Sama tai parempi palvelutaso tai tuotantomäärä vähemmällä energiankulutuksella

Lisätiedot

VESI VESI JA JÄTEVESI TEOLLISUUSRATKAISUJA

VESI VESI JA JÄTEVESI TEOLLISUUSRATKAISUJA VESI VESI JA JÄTEVESI TEOLLISUUSRATKAISUJA RA JOTKA JA Tämän päivän ympäristö on luonut monia uusia haasteita vesi- ja jätevesiteollisuudelle: väestönkasvu tiukemmat ympäristösäädökset energia- ja käyttökustannusten

Lisätiedot

MNS PDUpro Älykäs sähkönjakelukeskus

MNS PDUpro Älykäs sähkönjakelukeskus MNS PDUpro Älykäs sähkönjakelukeskus 1 2 3 4 5 1 Pienjännitejakelu Pienjännitekatkaisijat ja moottoriohjauskeskukset Älykäs sähkönjakelukeskus Aktiivi yliaaltosuodatin Tehokertoimen säätö Verkkoananalysaattori

Lisätiedot

Energiatoimiala 12.11.2013

Energiatoimiala 12.11.2013 Energiatoimiala 12.11.2013 Space Systems Finland Oy Vastuussa Energiatoimialasta hankkeessa Fokus: turvallisuuskriittiset järjestelmät eri toimialoilla kuten energia, ydinvoima, lääketieteelliset laitteet

Lisätiedot

THEME osaamismatriisi - elektroniikka/sähkötekniikka osakompetenssien/oppimistulosten kanssa

THEME osaamismatriisi - elektroniikka/sähkötekniikka osakompetenssien/oppimistulosten kanssa OSAAMISALUEET OSAAMISEN KEHITYSVAIHEET 1. Sähköisten ja/tai elektronisten järjestelmien asennus rakennuksiin ja teollisuuslaitoksiin. Hän osaa valmistella ja suorittaa yksinkertaisia sähköisiä ja elektronisia

Lisätiedot

Joustavaa koneenhallintaa

Joustavaa koneenhallintaa Joustavaa koneenhallintaa schneider-electric.fi Schneider Electric toimii yli 100 maassa 114 000 osaajan voimin. Suomessa meitä on noin 1000 ja toimimme 23:lla toimipaikalla. Laaja energianhallinnan ja

Lisätiedot

Verkosto2011, 2.2.2011, Tampere

Verkosto2011, 2.2.2011, Tampere Verkosto2011, 2.2.2011, Tampere Sähköverkkoliiketoiminnan tavoitetila 2030 Jarmo Partanen, 040-5066564 Jarmo.partanen@lut.fi Perususkomuksia, vuosi 2030 sähkön käyttö kokonaisuutena on lisääntynyt energiatehokkuus

Lisätiedot

Kolmivaiheiset online modulaariset UPS-järjestelmät. DPA UPScale RI kw Modulaarinen UPS-järjestelmä yksilöllisiin ratkaisuihin

Kolmivaiheiset online modulaariset UPS-järjestelmät. DPA UPScale RI kw Modulaarinen UPS-järjestelmä yksilöllisiin ratkaisuihin Kolmivaiheiset online modulaariset UPS-järjestelmät DPA UPScale RI 10 80 kw Modulaarinen UPS-järjestelmä yksilöllisiin ratkaisuihin DPA UPScale RI kriittisen kuorman turvaaja DPA UPScale RI on yksi markkinoiden

Lisätiedot

Ohjattua suorituskykyä.

Ohjattua suorituskykyä. Ohjattua suorituskykyä. Yhdyskuntatekniset ajoneuvot Toimiala Rakennuskoneet Maa- ja metsätalouskoneet Kuljetus ja logistiikka Suorituskykyä. Kaikkien komponentien täydellisen integroinnin ansiosta saavutetaan

Lisätiedot

TUOMAS VANHANEN. @ Tu m u Va n h a n e n

TUOMAS VANHANEN. @ Tu m u Va n h a n e n TUOMAS VANHANEN KUKA Tu o m a s Tu m u Vanhanen Energiatekniikan DI Energialähettiläs Blogi: tuomasvanhanen.fi TEEMAT Kuka Halpaa öljyä Energian kulutus kasvaa Ilmastonmuutos ohjaa energiapolitiikkaa Älykäs

Lisätiedot

Tiet kestäviin energia- ja ympäristöratkaisuihin

Tiet kestäviin energia- ja ympäristöratkaisuihin Tiet kestäviin energia- ja ympäristöratkaisuihin Tutkimuksen painopisteet 2012 2014 Tutkimusyhteistyö vauhdittaa innovaatioiden syntymistä CLEEN Oy:n puitteissa tehdään energiaan ja ympäristöön liittyvää

Lisätiedot

Jäähdytysjärjestelmän tehtävä on poistaa lämpöä jäähdytyskohteista.

Jäähdytysjärjestelmän tehtävä on poistaa lämpöä jäähdytyskohteista. Taloudellista ja vihreää energiaa Scancool-teollisuuslämpöpumput Teollisuuslämpöpumpulla 80 % säästöt energiakustannuksista! Scancoolin teollisuuslämpöpumppu ottaa tehokkaasti talteen teollisissa prosesseissa

Lisätiedot

Rosemount 3051S sähköiset ERS-anturit

Rosemount 3051S sähköiset ERS-anturit sähköiset ERS-anturit Uudentasoiset mittausratkaisut erityiskohteisiin Uusi ratkaisu vanhaan ongelmaan Kaikkialta löytyy mittauksia, joiden luotettava toiminta edellyttää sekä aikaa että voimavaroja. Tyypillisiä

Lisätiedot

Koja EXP. Yksi tekee kahden työt. Hybridilämpöpumppujärjestelmä

Koja EXP. Yksi tekee kahden työt. Hybridilämpöpumppujärjestelmä Yksi tekee kahden työt Hybridilämpöpumppujärjestelmä Etevä ja energiatehokas 4. polven lämpöpumppu Viimeisen kymmenen vuoden aikana satoihin kohteisiin ympäri maailman on asennettu Rhoss -järjestelmä ENERGIATEHOKKUUS

Lisätiedot

Yhteistyö kanssamme avain menestykseen. Satmatic Oy Sammontie 9 28400 ULVILA 02 5379 800 etunimi.sukunimi@satmatic.fi www.satmatic.

Yhteistyö kanssamme avain menestykseen. Satmatic Oy Sammontie 9 28400 ULVILA 02 5379 800 etunimi.sukunimi@satmatic.fi www.satmatic. Yhteistyö kanssamme avain menestykseen Satmatic Oy Sammontie 9 28400 ULVILA 02 5379 800 etunimi.sukunimi@satmatic.fi www.satmatic.fi 15,5 milj. asukasta Olemme osa pörssiyhtiötä AS Harju Elekter Group,

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖPISTEET TEOLLISUUTEEN JA OPPILAITOKSIIN

SÄHKÖTYÖPISTEET TEOLLISUUTEEN JA OPPILAITOKSIIN SÄHKÖTYÖPISTEET TEOLLISUUTEEN JA OPPILAITOKSIIN www.teklab.fi TEKLAB-SÄHKÖ LAATU Korkealaatuiset materiaalit ja kotimainen laatutyö takaavat tunnetusti pitkän käyttöiän työpisteillemme TURVALLISUUS Kaikki

Lisätiedot

Ekocoil. Nestejäähdyttimet & Lauhduttimet

Ekocoil. Nestejäähdyttimet & Lauhduttimet Ekocoil Nestejäähdyttimet & Lauhduttimet Täydellisesti optimoitu Kokemus Asiantuntemus Optimointi Ekocoililla on useiden vuosikymmenten kokemus nestejäähdyttimien ja lauhduttimien suunnitelusta sekä valmistuksesta.

Lisätiedot

KIINTEISTÖSUOJAUS SISÄILMA. NÄYTTELIJÄNTIE HELSINKI

KIINTEISTÖSUOJAUS SISÄILMA. NÄYTTELIJÄNTIE HELSINKI SISÄILMA SAFETYCORE OY YRITYKSENÄ Safetycore Oy:n visio on tuottaa kumppaneilleen kustannustehokkain ja laadukkain kiinteistösuojausratkaisu sekä turvatekniikan että sisäilman osalta. Turvatekniikan osalta

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

Messut Salossa 12-13-04.2014 Aiheena: Lähienergia Luennoitsija Pekka Agge tj Aura Energia Oy www.auraenergia.fi Puhelin 010 5052860.

Messut Salossa 12-13-04.2014 Aiheena: Lähienergia Luennoitsija Pekka Agge tj Aura Energia Oy www.auraenergia.fi Puhelin 010 5052860. Messut Salossa 12-13-04.2014 Aiheena: Lähienergia Luennoitsija Pekka Agge tj Aura Energia Oy www.auraenergia.fi Puhelin 010 5052860 Messut Salo Miten tehdään talo jossa mukava asua ja silti energian kulutus

Lisätiedot

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 ANVIA PILVI kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 Anvia Pilvi TIESITKÖ, ETTÄ YLI PUOLET SUOMALAISYRITYKSISTÄ KÄYTTÄÄ PILVIPALVELUITA? Anvia Pilvi on suomalaisille yrityksille tarkoitettu palvelu,

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

Koja - ilman ammattilainen

Koja - ilman ammattilainen Koja - ilman ammattilainen Oasis of The Seas Luotettavat ja yksilölliset ratkaisut ilmankäsittelyyn Koja Oy tuottaa laadukkaita ja elinkaarikustannuksiltaan edullisia ilmankäsittelylaitteita ja prosessipuhaltimia

Lisätiedot

LEDit ulkovalaistuksessa. Valoisa ja vetovoimeinen kaupunki, Oulu, 22.11.2013 Pauli Tarna, Philips Oy

LEDit ulkovalaistuksessa. Valoisa ja vetovoimeinen kaupunki, Oulu, 22.11.2013 Pauli Tarna, Philips Oy LEDit ulkovalaistuksessa Valoisa ja vetovoimeinen kaupunki, Oulu, 22.11.2013 Pauli Tarna, Philips Oy Liiketoimintamme 24% 2012 41% 35% Philips Healthcare Philips Lighting Philips Consumer Lifestyle 2 2

Lisätiedot

Antti Vuorivirta, ABB Oy Kotimaan myynti, SSTY Sairaalatekniikan päivät, 12.2.2014. Uudet sähkömoottoritekniikat energiasäästöjen tuojana

Antti Vuorivirta, ABB Oy Kotimaan myynti, SSTY Sairaalatekniikan päivät, 12.2.2014. Uudet sähkömoottoritekniikat energiasäästöjen tuojana Antti Vuorivirta, ABB Oy Kotimaan myynti, SSTY Sairaalatekniikan päivät, 12.2.2014 Uudet sähkömoottoritekniikat energiasäästöjen tuojana Sisällys Moottoreiden hyötysuhde Oikosulkumoottori Tahtireluktanssimoottori

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

HELSINGIN ÄLYKÄS ENERGIAJÄRJESTELMÄ. 12.12.2013 Atte Kallio

HELSINGIN ÄLYKÄS ENERGIAJÄRJESTELMÄ. 12.12.2013 Atte Kallio HELSINGIN ÄLYKÄS ENERGIAJÄRJESTELMÄ 12.12.2013 Atte Kallio ÄLYKÄS ENERGIAJÄRJESTELMÄ Helsingin energiaratkaisu Energiatehokas yhteistuotanto Kaukojäähdytys Hukkaenergiat hyötykäyttöön Kalasataman älykkäät

Lisätiedot

Korotetun tehon tahtireluktanssimoottori ja taajuusmuuttaja -paketti Optimoidut kokonaiskustannukset pumppu- ja puhallinsovelluksille

Korotetun tehon tahtireluktanssimoottori ja taajuusmuuttaja -paketti Optimoidut kokonaiskustannukset pumppu- ja puhallinsovelluksille Korotetun tehon tahtireluktanssimoottori ja taajuusmuuttaja -paketti Optimoidut kokonaiskustannukset pumppu- ja puhallinsovelluksille ABB Title Lorem Ipsum dolor sit Possible Subtitle Uudet pumppu- ja

Lisätiedot

People. Passion. Performance. Hydrauliset RX-iskuvasarat kovaan käyttöön

People. Passion. Performance. Hydrauliset RX-iskuvasarat kovaan käyttöön People. Passion. Performance. Hydrauliset RX-iskuvasarat kovaan käyttöön KULJETUSAJONEUVOON KIINNITETTÄVÄT VANKKATEKOISET HYDRAULISET LUOTETTAVAT CHICAGO PNEUMATIC -ISKUVASARAT ON RAKENNETTU KESTÄMÄÄN.

Lisätiedot

UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ. 4.11.2014 Atte Kallio Projektinjohtaja Helsingin Energia

UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ. 4.11.2014 Atte Kallio Projektinjohtaja Helsingin Energia UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ 4.11.2014 Projektinjohtaja Helsingin Energia ESITYKSEN SISÄLTÖ Johdanto Smart City Kalasatamassa Aurinkovoimalan teknisiä näkökulmia Aurinkovoimalan tuotanto

Lisätiedot

Hyvinkään Vuokra-Asunnot Oy: Lämmityksen ohjaus- ja seurantajärjestelmä

Hyvinkään Vuokra-Asunnot Oy: Lämmityksen ohjaus- ja seurantajärjestelmä Hyvinkään Vuokra-Asunnot Oy: Lämmityksen ohjaus- ja seurantajärjestelmä Osallistumishakemukseen liittyviä kysymyksiä saapui määräaikaan 15.11.2014 klo 12.00 mennessä 18 kappaletta. Ohessa on yhteenveto

Lisätiedot

Lähienergia-alan koulutuksen ongelmakohtia

Lähienergia-alan koulutuksen ongelmakohtia Lähienergia-alan koulutuksen ongelmakohtia Biotalous ja hajautettu uusiutuva energia Työpaja 6.5.2015 @SYKLI Markku Tahkokorpi 6.5.2015 Suomen Lähienergialiitto ry. / Esityksen sisältöä Johdanto Lähienergian

Lisätiedot

Teollisuuden LED-valaistus

Teollisuuden LED-valaistus Teollisuuden LED-valaistus Hollantilainen innovaatio made in Europe LumoLumen, eurooppalaista huipputekniikkaa! LumoLumen LED-teollisuusvalaisimissa yhdistyvät ainutlaatuinen mekaaninen rakenne, edistyksellinen

Lisätiedot

the Power of software

the Power of software the Power of software Wapice teollisuuden ohjelmistokumppani on keskittynyt teollisuusyritysten ohjelmistoratkaisuihin ja tietojärjestelmien integrointiin. Tarjoamme turvallisen ja tehokkaan tavan ulkoistaa

Lisätiedot

Turvajärjestelyt sähkösuunnittelun osana. Ville Keränen, Lieke Suunnittelu Oy

Turvajärjestelyt sähkösuunnittelun osana. Ville Keränen, Lieke Suunnittelu Oy Turvajärjestelyt sähkösuunnittelun osana Ville Keränen, Lieke Suunnittelu Oy Autamme valitsemaan jokaiseen kohteeseen sopivan tekniikan. Kartoitamme asiakkaan tarpeet ja neuvomme sopivien toimittajien

Lisätiedot

EKOHUOLTO+ Kustannustehokkaan kiinteistön täysihoito. 1 Lassila & Tikanoja Oyj

EKOHUOLTO+ Kustannustehokkaan kiinteistön täysihoito. 1 Lassila & Tikanoja Oyj EKOHUOLTO+ Kustannustehokkaan kiinteistön täysihoito 1 Lassila & Tikanoja Oyj TAVOITTEENA ENERGIATEHOKKUUS ENERGIATEHOKKUUDEN AVAIN ON ASENTEISSA JA OSAAMISESSA Ennakoiva kiinteistöhuolto: Ekohuolto koulutetut

Lisätiedot

TEOLLISUUSNOSTURIT YDINVOIMALANOSTURIT SATAMANOSTURIT RASKAAT TRUKIT KUNNOSSAPITO TYÖSTÖKONEHUOLTO CXT-NOSTIN. CXT -köysinostin

TEOLLISUUSNOSTURIT YDINVOIMALANOSTURIT SATAMANOSTURIT RASKAAT TRUKIT KUNNOSSAPITO TYÖSTÖKONEHUOLTO CXT-NOSTIN. CXT -köysinostin TEOLLISUUSNOSTURIT YDINVOIMALANOSTURIT SATAMANOSTURIT RASKAAT TRUKIT KUNNOSSAPITO TYÖSTÖKONEHUOLTO CXT-NOSTIN CXT -köysinostin 2 Konecranes Uudistettu CXT-köysinostin Uudistettu CXT-köysinostin Nopeampi,

Lisätiedot

Atlas Copco Alumiiniset mäntäkompressorit ammattikäyttöön. Automan-sarja Öljyvoidellut (1,5-7,5 kw / 2-10 hv)

Atlas Copco Alumiiniset mäntäkompressorit ammattikäyttöön. Automan-sarja Öljyvoidellut (1,5-7,5 kw / 2-10 hv) Atlas Copco Alumiiniset mäntäkompressorit ammattikäyttöön Automan-sarja Öljyvoidellut (1,5-7,5 kw / 2-10 hv) Kaikki mahdollisuudet, täysi vastuu Atlas Copco tarjoaa juuri asiakkaan liiketoimintaan sopivat

Lisätiedot

Ota yhteyttä maahantuojaan tai paikalliseen jälleenmyyjään selvittääksemme kuinka voimme auttaa sinua valjastamaan tuulen.

Ota yhteyttä maahantuojaan tai paikalliseen jälleenmyyjään selvittääksemme kuinka voimme auttaa sinua valjastamaan tuulen. YUEQING ZONHAN WINDPOWER CO.,LTD. on perustettu Kiinassa tarkoituksena toimittamaan ihmisille tietoa ja laitteita, joita tarvitaan ympäristöystävällisen sähkön tuottamiseen tuulivoiman avulla. Toimiessaan

Lisätiedot

DYNAMIC INFRASTRUCTURE - Uudet tavat suunnitella tehokkaita konesaleja

DYNAMIC INFRASTRUCTURE - Uudet tavat suunnitella tehokkaita konesaleja Johanna Pöri, myyntipäälikkö, Konesaliratkaisut 01.09.2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE - Uudet tavat suunnitella tehokkaita konesaleja Miksi energiatehokkuus on tärkeä lähtökohta konesalisuunnittelussa? Konesalin

Lisätiedot

Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET 305 IND 103 Ehdotus neuvoston päätelmiksi EU:n tulevasta teollisuuspolitiikan strategiasta Hyväksyminen

Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET 305 IND 103 Ehdotus neuvoston päätelmiksi EU:n tulevasta teollisuuspolitiikan strategiasta Hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. toukokuuta 2017 (OR. en) 9110/17 COMPET 336 IND 120 ILMOITUS Lähettäjä: Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) Vastaanottaja: Neuvosto Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET

Lisätiedot

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Sonera perustaa Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Perustamme Suomen suurimman kaikille yrityksille palveluja tarjoavan datakeskuksen

Lisätiedot

Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä

Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä Nykyaikainen kaukolämpö on maailman huipputasoa. Kaukolämpö on saanut kansainvälisesti mittavaa tunnustusta energiatehokkuutensa ansiosta. Kaukolämpöasiakkaalle

Lisätiedot

ESN 160-250 Ruuvikompressorit 160-250 kw 50 Hz

ESN 160-250 Ruuvikompressorit 160-250 kw 50 Hz ESN 160-250 Ruuvikompressorit 160-250 kw 50 Hz Raskaansarjan ammattilainen Paras valinta paineilman tuoton optimointiin ESN -sarjan ruuvikompressori on malliesimerkki nykyaikaisesta ruuvikompressorista.

Lisätiedot

työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu

työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu LIIKKEENJOHDON SUURIN HAASTE Modernin yrityksen on muutoksen kyydissä pysyäkseen suunniteltava tehokas strategia ja seurattava sitä. Siinä piilee kuitenkin

Lisätiedot

Canonin yrityspalvelut

Canonin yrityspalvelut Canonin yrityspalvelut Sinun liiketoimintasi muuttaminen Canonin yrityspalvelut Kuluttajien käyttäytymisessä tapahtuvat muutokset vaikuttavat myös yritysten tapaan toimia, ja tavat, joilla organisaatiot

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

Markkinakehityksen ajankohtauskatsaus. Tasevastaavapäivä 3.11.2011 Petri Vihavainen

Markkinakehityksen ajankohtauskatsaus. Tasevastaavapäivä 3.11.2011 Petri Vihavainen Markkinakehityksen ajankohtauskatsaus Tasevastaavapäivä 3.11.2011 Petri Vihavainen Esityksen sisältö Fingridin strategia sähkömarkkinoiden kehittämisestä Ruotsi Venäjä ENTSO-E Markkinatieto Tehoreservit

Lisätiedot

SÄHKÖKUNNOSSAPIDON PALVELUKUVAUS

SÄHKÖKUNNOSSAPIDON PALVELUKUVAUS SÄHKÖKUNNOSSAPIDON PALVELUKUVAUS Pori Energia Oy: Sähkötekniset palvelut 1 Sisällys YLEISKUVAUS... 3 PALVELUSOPIMUS... 4 HUOLTOSOPIMUKSEN PALVELUTUOTTEET... 5 SÄHKÖLAITTEISTON VUOSITARKASTUS... 6 KATKAISIJAHUOLLOT...

Lisätiedot