ABB konesaleissa Monipuolinen valikoima tuotteita ja järjestelmiä tärkeimpiin infrastruktuureihin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ABB konesaleissa Monipuolinen valikoima tuotteita ja järjestelmiä tärkeimpiin infrastruktuureihin"

Transkriptio

1 ABB konesaleissa Monipuolinen valikoima tuotteita ja järjestelmiä tärkeimpiin infrastruktuureihin

2 Luotettava, tehokas ja joustava infrastruktuuri varmistaa konesalin käytettävyyden ja operoinnin kannattavuuden. Konesali on miltei jokaisen nykyaikaisen yrityksen tärkein resurssi. Siksi sen infrastruktuuria ei tulisi koskaan koota vain yhdistelemällä tavanomaisia komponentteja vaan sitä tulisi sen sijaan pitää koordinoituna ja optimoituna yksikkönä, joka suunnitellaan erittäin älykkääksi, tehokkaaksi ja joustavaksi järjestelmäkokonaisuudeksi. Tästä syystä konesalien suunnittelijat ja kehittäjät kaikkialla maailmassa tunnustavat, että tärkeimpiä laitteita ja järjestelmiä hankittaessa voidaan saavuttaa merkittäviä etuja valitsemalla ABB pääyhteistyökumppaniksi. He voivat näin ollen hyödyntää ABB:n vuosikymmenten kokemusta menestyksekkäästä toiminnasta sähköalalla ja toiminnan kannalta elintärkeiden prosessien automaatiossa. Tämä kokemus luo ainutlaatuisen perustan konesalien infrastruktuurin kokoamiselle ja luotettavalle käytölle vuosikymmeniksi eteenpäin. Siinä kun muut yritykset voivat koota konesalijärjestelmiä kaupallisiin ja toimistoympäristöihin suunnitelluista komponenteista, ABB tarjoaa ominaispiirteiltään luotettavia, kestäviksi suunniteltuja ja ympäristöystävällisiä tuotteita ja järjestelmiä, jotka voidaan räätälöidä minkä tahansa konesalin tarpeiden mukaan. ABB:n järjestelmät tuovat konesalin käyttäjälle lisäarvoa paitsi yksittäisinä laadukkaina tuotteina, myös siltä osin, että ABB keskittyy järjestelmäkokonaisuuksien toteuttamiseen sähkönjakelusta mikroverkkoihin sekä konesalin valvontaan ja ohjaukseen kokonaisvaltaisen automaatioratkaisun avulla. Kokonaisvaltainen lähestymistapa varmistaa sen, että konesalin järjestelmät ovat kauttaaltaan optimoituja ja laajalti automatisoituja älykkään hallintaohjelmiston avulla. Tämän seurauksena käyttäjät voivat saavuttaa suorituskykytavoitteet helpommin, kun käytössä on ylläpitoa yksinkertaistava, luotettavuutta parantava, turvallisuutta lisäävä ja inhimillisiä virheitä vähentävä konesali. 2 Monipuolinen valikoima tuotteita ja järjestelmiä tärkeimpiin infrastruktuureihin ABB konesaleissa

3 Konesalien käyttäjät tarvitsevat ratkaisuja, jotka on suunniteltu juuri heidän erityistarpeisiinsa. Tästä syystä syvällistä ymmärrystä ja suunnitteluosaamista tarjoava toimittaja voi olla arvokas yhteistyökumppani. ABB palvelee tätä tarvetta tarjoamalla asiantuntijuutta neljällä tärkeällä osa-alueella: Sähkönjakelu ABB optimoi suur-, keski- ja pienjännitekojeistot, edistykselliset katkaisijat, tehokkaat muuntajat, puolijohdevaihtokytkimet, digitaaliset ohjausjärjestelmät ja muut tuotteet varmistaen näin, että konesali pysyy toiminnassa ja tehokkaana. Älykkäät kantaverkkoliitännät ABB:llä on syvällinen kokemus sähköverkkojen toiminnasta sekä uusiutuvien energianlähteiden integrointiin liittyvää erityisosaamista suurista sähköasemista älykkäisiin sähköverkkoihin ja mikroverkkoihin. Tämä kertoo ABB:n tunnustetusta asiantuntemuksesta energiateollisuuden alalla kaikkialla maailmassa. Häiriöttömän tuotannon varmistaminen ABB toimittaa toiminnan kannalta kriittisen tärkeitä sähköjärjestelmiä, jotka kootaan modulaaristen UPS- ja varavoimajärjestelmien varassa toimiviksi. UPS-moduuleja käytetään varmistamaan jatkuva virransyöttö, ja niitä voidaan huoltaa nopeasti ilman käyttökatkoja. Varaenergianlähteiksi voidaan ABB:n käyttämän teknologian ansiosta kytkeä yhteen kymmeniä varavoimajärjestelmiä, minkä ansiosta rinnakkaisia kojeistoja ei tarvita. Konesalien infrastruktuurin hallinta ABB Decathlon automatisoi sähkön- ja energianhallinnan, mahdollistaa älykkään resurssien ja kapasiteetin suunnittelun sekä yhdistää hälytysten hallinnan, etävalvonnan sekä muita tärkeimpiä konesalitoimintoja. ABB jatkaa kehitystään kaikilla näillä osa-alueilla kehittämällä uutta, kasvamalla ja vastaamalla tulevaan suuntautuvien konesalien omistajien ja käyttäjien tarpeisiin. ABB konesaleissa Monipuolinen valikoima tuotteita ja järjestelmiä tärkeimpiin infrastruktuureihin 3

4 Uusiutuvan energian integrointi Mikroverkon vaihtokytkimet Sähkönjakeluyksiköt Virransyötön etäpaneelit (remote power panels) Haaroituspiirien valvonta (branch circuit monitoring) Korkean hyötysuhteen moottorit Yliaaltohäiriöiltä suojatut taajuusmuuttajat ja vaihtosuuntaajat Katkaisijat Automaatio ja ohjaus Instrumentointi Konesalien infrastruktuurin hallinta (DCIM) Sähkönjakelu ABB toimittaa tuotteet, järjestelmät ja asiantuntemuksen, jotka auttavat konesalien käyttäjiä luotettavassa ja turvallisessa sähkönjakelussa sekä kustannusten vähentämisessä paremman energiatehokkuuden avulla. ABB:n sähkönjakeluratkaisuja ovat: vaihtovirtajärjestelmät tasavirtajärjestelmät laaja valikoima pien- ja keskijännitetuotteita jakelumuuntamot Kantaverkkoliitännät ABB:ltä saat laitteet, järjestelmät ja osaamisen, joita luotettavat jakeluverkkoliitännät edellyttävät. ABB on lisäksi suorituskykyä kysyntäjousto- ja sähkökaupparatkaisujen avulla parantavien tekniikoiden johtava hyödyntäjä. ABB:n avaimet käteen -periaatteella toimivat kantaverkkoliitäntämahdollisuudet tuovat käyttöön paremman energiantarpeen hallinnan optimaalisen uusiutuvien energianlähteiden ja sähköresurssien hyödyntämisen integroinnin älykkäisiin sähköverkkoihin ja mikroverkkoihin sähköasemat 4 Monipuolinen valikoima tuotteita ja järjestelmiä tärkeimpiin infrastruktuureihin ABB konesaleissa

5 Staattiset vaihtokytkimet Pienjännitekojeistot Katkaisijat Aktiivisuodattimet Yliaaltojen säätely Tehokertoimen korjaus Tasasuuntaajat UPS-laitteet Muuntajat Jakelumuuntamot Sähköasemat Muuntajat Keskijännitekojeistot Energian varastointiratkaisut Varavoimageneraattorit, generaattorilaitokset ja integrointi Häiriöttömän tuotannon varmistaminen ABB toimittaa laadukkaita UPS- ja varavoimajärjestelmiä, jotka on suunniteltu kestämään kuormittavaa käyttöä konesaleissa varmistaen häiriöttömän ja luotettavan toiminnan. ABB:n varavoimaratkaisuja ovat Konesalien infrastruktuurin hallinta (DCIM) Decathlon perustuu toimiviksi todettuihin teollisuuden ohjausjärjestelmiin, joiden redundanssi ja tunnettu laatu varmistavat luotettavan toiminnan ja jotka skaalautuvat joustavasti. Decathlon-ohjelmiston etuja ovat modulaariset UPS-laitteet ja -järjestelmät akustot, akustojen kaukovalvontajärjestelmä ja mittauspalvelu varavoimaratkaisut, -järjestelmät ja -integrointi dynaamiset UPS-järjestelmät (CPS) energian varastointijärjestelmät järjestelmän käytettävyys ja suorituskyky kapasiteetin suunnittelu ja hallinta resurssiennusteet ja energiankulutuksen suunnittelu yksikön ja IT-toimintojen automaatio vianmääritys ja juurisyyanalyysi ABB konesaleissa Monipuolinen valikoima tuotteita ja järjestelmiä tärkeimpiin infrastruktuureihin 5

6 Kaiken ytimessä: sähkönjakelu Laaja-alainen kokemus eri teollisuudenaloilta on vaikuttanut merkittävästi ABB:n maineeseen äärimmäisen luotettavien, kestävien ja ympäristöystävällisten konesalien sähkönjakelujärjestelmien toimittajana. ABB on suunnitellut sähkönjakeluarkkitehtuureja lähes kaikenlaisiin kuviteltavissa oleviin teollisiin sovelluksiin. Sen järjestelmiä on käytössä kaikkialla maailmassa. ABB voi suunnitella, koordinoida, toteuttaa ja käyttöönottaa kattavan ratkaisun konesalin jakelujärjestelmiä ja osajärjestelmiä samassa paketissa. Sähkönjakelun ensisijainen tavoite on mahdollisimman luotettava toiminta mahdollisimman energiatehokkaasti ja edullisesti. Viime vuosina jäsentämättömien tietomassojen, digitaalisten laitteiden ja lähteiden määrä on kasvanut, ja ne suoltavat petatavuittain tietoa konesaleihin. Tämä on nostanut myös huolen energiatehokkuudesta ja hiilijalanjäljistä aivan uudelle tasolle. ABB:llä on konesalien parissa toimiessa karttunut laaja kokemuspohja, jonka ansiosta se voi auttaa tällaisten ongelmien ratkaisussa. Konesaleihin liittyvät innovaatiot vastaavat näihin haasteisiin. Esimerkiksi ABB:n älykkäät kojeistot mahdollistavat käytönaikaisen huollon: kojeistotaulun yksittäisiä elementtejä voidaan huoltaa käytönaikana ilman tuotantoprosessin katkoja. Kun konesalia ei tarvitse siirtää offline-tilaan huollon ajaksi, koko järjestelmän tehokkuus ja luotettavuus paranee. ABB:n sähkönjakelujärjestelmät perustuvat pitkään kokemukseen luotettavasta ja kestävästä, pätevään suunnitteluun ja turvallisuuteen perustuvasta yhteistyöstä ICT- telekommunikaatio-, energia- ja teollisuusyritysten kanssa. Lisäksi ABB valmistaa huippulaadukkaita järjestelmiään maailmanlaajuisesti. Sillä on kaikkialla maailmassa asiantuntijat, jotka tuntevat paikalliset menettelytavat ja standardit. ABB on myös ottanut edistysaskelia tasavirtatuotteiden (DC) kehitystyössä. Ne voivat vaihtovirtatuotteiden yhteydessä oikein käytettyinä yksinkertaistaa konesalien toimintoja, pienentää laitteisto- ja energiakustannuksia sekä auttaa rakentamaan konesaliympäristön, joka on sekä aiempaa kompaktimpi että joustavampi. ABB on asentanut maailman tehokkaimman tasavirtaa hyödyntävän konesalin Sveitsiin greendatacenter Zurich West -laitokseen. Konesalille myönnettiin huomattava eurooppalainen Watt d Or -palkinto merkittävistä energiansäästöistä, jotka se saavutti uraauurtavalla tasavirtateknologian käytöllään. ABB:n tutkimus on omaksunut kaikilla osa-alueilla ennakkoluulottoman asenteen tarkastella konesalien tilaa nykyisyyttä pidemmälle ja valmistautua tuleviin muutoksiin väsymättömällä innovoinnilla. ABB auttaa yrityksiä löytämään uusia tapoja saavuttaa haluttu suorituskyky tietyn vakiokokoonpanon puitteissa. Tarkastelemalla sähkönjakeluketjun kokonaisuutta ABB voi puolestaan optimoida koko järjestelmän. Optimointi on vaikeaa tai mahdotonta mikäli sähkönjakeluratkaisu kootaan useilta alihankkijoilta ostetuista erillisistä osista ja osajärjestelmistä ilman kokonaisvaltaista näkemystä näiden tuotteiden toiminnasta suhteessa toisiinsa konesalijakelussa. ABB toimittaa kaikki konesalin sähkönjakelujärjestelmät ja osajärjestelmät, mikä takaa yhtenäisen rakenteen, optimoidut kustannukset ja parhaan mahdollisen suorituskyvyn. 6 Monipuolinen valikoima tuotteita ja järjestelmiä tärkeimpiin infrastruktuureihin ABB konesaleissa

7 Älykkäät kantaverkkoliitännät: sähköasemista älykkäisiin sähköverkkoihin Yli vuosisadan kokemuksellaan energia-alalta ja maailman teollisuusyritysten kytkemisestä energianlähteisiin ABB on todellinen sähköasemien ja kantaverkkoliitäntöjen asiantuntija. Sen ilmaeristeisten (AIS), kaasueristeisten (GIS) ja hybridimuotoisten kojeistojen teknologiat ovat erittäin luotettavia, turvallisia ja helppohuoltoisia. Sähköverkkohankkeita edistäessään ABB on menestyksekkäästi toteuttanut kaksisuuntaisia mikroverkkoja ja hyödyntänyt uusiutuvia energianlähteitä, kuten tuuli- ja aurinkovoimaa. Kehitettävissä konesalisovelluksissa tämä mahdollistaisi tehonjaon konesaliin ulkoisesta sähköverkosta ja suoran ylimääräisen sähkön siirron takaisin verkkoon konesalin resursseista, kuten uusiutuvista energianlähteistä tai jopa perinteisistä varavoimageneraattoreista. Tämän menetelmän avulla sähköä voidaan myös toimittaa sisään hajautettuihin ohjausjärjestelmiin ja ulos niistä. Näin muodostuu monisuuntainen sähköverkko. Yhdistämällä älykkäät sähköverkot Decathlon DCIM -ratkaisuun ABB voi optimoida konesalin perustuen todelliseen ja dynaamiseen IT-laitteiden toimittamaan tietoon. Tämä vaikuttaa sähköverkon hallintaan, sähkön hinnoitteluun ja energian jakelutapaan, jotka puolestaan ovat kaikki sidoksissa IT-kuormitukseen, joka kertyy seuraavan määritetyn ajanjakson aikana. ABB:llä on energia- alalta kertyneiden kokemustensa myötä kattava käsitys sähköjärjestelmien toiminnasta, sähköverkkojen vakauden säilyttämisestä ja järjestelmien palauttamisesta toimintakuntoon. Yksityiskohtainen osaaminen, kokonaisvaltainen käsitys konesaleista ja suuryrityksistä sekä tekniset innovaatiot ja toimintojen optimointi tekevät ABB:stä maailman johtavan konesalien kantaverkkokytkentäteknologian toimittajan. Ottamalla kaiken tämän huomioon suunnittelussaan ABB voi tuottaa edistyneitä mikroverkkoja, joiden avulla konesalit voivat käyttää paikallisia energianlähteitä ja energian varastointijärjestelmiä, kuten vauhtipyöriä, polttoainekennoja ja akkuteknologiaa, ja varmistaa näin luotettavan sähkönsyötön. Näiden ominaisuuksien ansiosta konesali voidaan eristää energiayhtiöstä, ja kun konesali tuottaa itse sähköä verkkoon, se muuttuu tulonlähteeksi. ABB konesaleissa Monipuolinen valikoima tuotteita ja järjestelmiä tärkeimpiin infrastruktuureihin 7

8 Häiriöttömän tuotannon varmistaminen: kriittinen sähkö ABB:ltä on saatavana UPS-laitteita ja järjestelmiä sähkön varmennukseen. ABB:n modulaariset UPS-järjestelmät ovat poikkeuksellisen energiatehokkaita ja joustavia. Moduulien käytönaikana tapahtuva vaihtomahdollisuus mahdollistaa sen, että moduulien huoltaminen on nopeaa ja huoltotoimet voidaan tehdä keskeyttämättä tuotantoprosessia. Tämä onnistuu irrottamalla moduuli ja korvaamalla se toisella muutamassa minuutissa keskeyttämättä koko järjestelmän toimintaa. UPS-järjestelmä on aina käytettävissä, ja sitä voidaan skaalata tuottamaan sähköä jopa megawateittain. Suunnittelijan ei enää tarvitse ylimitoittaa järjestelmiä redundanttisuuden tai kapasiteettivaran takia, koska moduuleja voidaan lisätä tarpeen mukaan. Tuloksena on joustava kapasiteetti pienimmillä kokonaiskustannuksilla. Varavoimajärjestelmäratkaisut ovat elintärkeä osa ABB:n tarjoamia optimoituja konesalien infrastruktuurijärjestelmiä. Varavoimajärjestelmä on ydin, jonka ympärille koko muu ratkaisu suunnitellaan sisältäen kojeistoja, ohjaimia ja muita teknologioita. ABB on tunnettu varavoimajärjestelmien suunnittelusta ja integroinnista konesaleihin. Olemme sisällyttäneet teollisen asiantuntemuksemme varavoimajärjestelmiin, joita voidaan käyttää jopa 32:n varavoimakoneikon ryhmissä jopa ilman rinnankytkentäkojeistoja. Generaattorikatkaisijat on sijoitettu koneikkoihin, joten yhdistämällä erityiset ohjainlaitteet Ethernet-kaapelilla saadaan usean varavoimajärjestelmän alusta, joka voidaan integroida sähkönjakelujärjestelmään. Järjestelmä on erittäin joustava, helppo ohjelmoida ja mukautettavissa monenlaisiin toimintatiloihin. Muilta aloilta oppimansa pohjalta ABB on myös tuonut saataville vaihtoehtoisia konesalin varavoimalähteitä, kuten polttoainekennoja, dynaamisia UPSeja (CPS), akkujärjestelmiä ja aurinkovoimaa. ABB:n Conceptpower DPA 500 on markkinoiden ainoa aidosti modulaarinen UPS-järjestelmä, joka skaalautuu kätevästi tuottamaan jopa 3 MW puhdasta, luotettavaa tehoa. ABB tuottaa varavoimajärjestelmien integrointiosaamista käyttämällä useiden maailmanlaajuisten yhteistyökumppaneidensa toimittamia komponentteja, jotka varmistavat parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja toiminnan kannalta tärkeän luotettavuuden. 8 Monipuolinen valikoima tuotteita ja järjestelmiä tärkeimpiin infrastruktuureihin ABB konesaleissa

9 Konesalin infrastruktuurin hallinta Käyttöliittymät Komentokeskus Portable client -ohjelma Verkkoportaali Sovellusmoduulit Tehonhallinta Energianhallinta Rakennusten hallinta Kunnossapidon hallinta Resurssi- ja kapasiteettisuunnittelu Muut sovellukset Tietoturvallinen Decathlon -pilvi Globaali energiaälykkyys Keskeinen toiminto Resurssikirjasto Hälytysten hallinta Etävalvonta Historia ja raportointi Decathlon Aspect Directory -hakemisto Ohjaus ja automaatio Valvonta ja tietoturvallinen ohjaus Ulkoiset käyttöliittymät Mekaaninen Sähköinen IT ja käyttöjärjestelmän hallinta Sovellusten hallinta Muu ABB:n konesalien infrastruktuurin hallintaohjelmisto (DCIM) Decathlon on tapa optimoida kokonaisen konesali-infran toiminta. Tämä eroaa olennaisesti rakennusten hallintajärjestelmistä (BMS), jotka eivät ole yhtä kattavia. Decathlon perustuu täsmällisiin, tehokkaisiin ja toimiviksi todettuihin teollisuuden ohjausjärjestelmiin, joiden redundanssi ja tunnettu laatu varmistavat luotettavan toiminnan ja jotka skaalautuvat joustavasti kaikkein kunnianhimoisimpiinkin visioihin. Decathlon vapauttaa konesalioperoijat aikaa vievistä tehtävistä ja toimittaa heille päätöksentekoon tarvittavat järjestelmätiedot automatisoimalla energiankulutuksen ja jäähdytyksen hallinnan, resurssien ja kapasiteetin suunnittelun, hälytysten hallinnan, etävalvonnan ja monia muita tärkeitä konesalin toimintoja. Decathlon ei yritä pakottaa joukkoa patentoituja ohjelmistosovelluksia infrastruktuurin hallintajärjestelmään, vaan sen käyttämä teknologia integroi kaikki konesalin valvonnan ja ohjauksen osa-alueet yhdistettyyn ja avoimeen alustaan. Decathlonin avulla konesalin pääkäyttäjät voivat ennustaa tulevia tarpeita milloin tahansa sekä analysoida reaaliaikaista hinnoittelua ja tarttua tilaisuuksiin hyödyntää kysyntäjoustoa taloudellisesti. Decathlon voi myös käydä sähkökauppaa ja hyödyntää dynaamista hinnoittelua varmistaakseen, että konesalioperoija saa hankittua sähköenergiansa mahdollisimman edullisesti. Muut DCIM-järjestelmät eivät yllä Decathlonin laajuuteen, tarkkuuteen, älykkyyteen ja luotettavuuteen. Decathlon sisältää ohjausteknologiaa ja toiminnot työnkulun prosessien automaatioon, resurssienhallintaan ja automaattiseen kysyntäjoustoon yksikön virran- ja jäähdytyksenhallinnassa sekä IT-toimintoihin liittyvän kulutuksen siirtämisessä. Eräs Decathlon-järjestelmän elintärkeistä ominaisuuksista on vianmääritys ja juurisyyanalyysi. Anturien ja muiden valvontalaitteiden avulla Decathlon tuottaa eriteltyjä suorituskykytietoja, kuten aikaleima- ja juurisyyanalyysin tiedot, jotka sisältävät koko konesalissa ilmenneiden varoitusten ja hälytysten tiedot. ABB Decathlon auttaa yksinkertaistamaan konesalien toimintoja, ohjaamaan niiden järjestelmiä sekä mahdollistamaan kustannusten pienentämistä ja suorituskyvyn parantamista. ABB konesaleissa Monipuolinen valikoima tuotteita ja järjestelmiä tärkeimpiin infrastruktuureihin 9

10 ABB ydintarjoomat Laatua kriittisimpiin komponentteihin ABB:ltä on saatavana laaja valikoima laitteita ja kokonaisia järjestelmiä konesaleihin kaikkialla maailmassa. Kun sama yhteistyökumppani toimittaa kaikki konesalin tärkeimmät järjestelmät ja komponentit, konesalin käyttäjät saavat merkittäviä luotettavuus-, huollettavuus- ja skaalautuvuusetuja. ABB:n asiakkaat saavat nauttia täysin optimoidusta infrastruktuurista, jonka kaikki järjestelmät on suunniteltu niin, että ne integroituvat keskenään tehokkaasti. Pienjännitelaitteet Turvalliseen, luotettavaan ja elinkaarikustannuksiltaan vähäiseen sähkönjakeluun suunnitellut vaihto- ja tasavirtajärjestelmät Keskijännitelaitteet Laaja valikoima ilma- ja kaasueristeisiä kojeistoja (1 40 kv) Suurjännitelaitteet Kattava valikoima tuotteita kilovolttiin asti luotettavaan, tehokkaaseen ja laadukkaaseen sähkönjakeluun Sähköasemat ABB on 100 vuoden kokemuksellaan maailman johtava ilma- ja kaasueristeisten, avaimet käteen -periaatteella toimivien sähköasemien toimittaja Tehomuuntajat Kattava valikoima teho- ja jakelumuuntajia sisäja ulkokäyttöön Kuivamuuntajat Ympäristölle turvallisia, sisä- ja ulkokäyttöön sopivia muuntajia, saatavana 10/25 megavolttiampeeriin asti Keskeytymättömästi toimivat virransyöttöjärjestelmät ABB tarjoaa erittäin tehokkaita, skaalautuvia ja modulaarisia UPS-järjestelmiä 3 megawattiin asti Generaattorit Generaattorit ABB tekee yhteistyötä maailman parhaiden toimittajien kanssa tuodakseen markkinoille täyden valikoiman valmiustilaan, ensisijaiskäyttöön ja kuormituspiikkien tasoittamiseen tarkoitettuja GenSet-järjestelmiä Decathlon DCIM Decathlon antaa näkyvyyttä ja tukea kaikkiin mekaanisiin, sähköisiin ja IT-järjestelmiin 10 Monipuolinen valikoima tuotteita ja järjestelmiä tärkeimpiin infrastruktuureihin ABB konesaleissa

11 Teollinen suunnittelu tuo toimintojen kannalta kriittistä luotettavuutta Komponentteja kaikille markkinasegmenteille ABB voi olla poikkeuksellisen arvokas yhteistyökumppani suunnittelutoimistoille, laitevalmistajille sekä yritysten konesalien omistajille ja käyttäjille. Saatavilla on tuotteita kaikille markkinasegmenteille sähköasemista pienjännitekatkaisijoihin (sähköenergia) sekä moottoreihin ja taajuusmuuttajiin (ilmanvaihto ja jäähdytys). Muista ABB, kun valitset konesalin järjestelmätoimittajaa. Pienjännitekomponentit Kattava valikoima laadukkaita tuotteita katkaisijoista ja kytkimistä modulaarisiin DIN-kiskotuotteisiin Moottorit ABB tarjoaa moottoriratkaisut ilmanvaihto- ja pumppaussovelluksiin suoravetoisina ja hihnasekä vaihdekäyttöisinä Taajuusmuuttajat Vakiotaajuusmuuttajia sekä yliaaltohäiriöiltä suojattuja vaihto- ja tasavirtataajuusmuuttajia monenlaisiin sovelluksiin Thomas & Bettsin Cyberex -ratkaisut Tuotteisiin kuuluu digitaalisia staattisia syötönvaihtokytkimiä, sähkönjakeluyksiköitä, virransyötön etäpaneeleja ja UPS-järjestelmiä MNS-moottorinohjauskeskus Enintään ampeerin vaakasuuntainen ja ampeerin pystysuuntainen virtakisko, joka on suunniteltu ehkäisemään valokaarien aiheutumista Turvakomponentit Tuotteisiin kuuluu suojareleitä, valokaarien havaitsemis- ja ehkäisykomponentteja sekä ylijännitesuojakomponentteja Sähkövirran laatu Ratkaisuja ovat esimerkiksi yliaaltojen suodatus, tehokertoimen korjaus ja aktiivinen yliaaltosuodatin Mittauslaitteet Instrumentointituotteet ja analyyttiset ratkaisut käyttöön, mittaukseen, kirjaukseen ja ohjaukseen Thomas & Bettsin rakennustuotteet Rakennustuotteisiin kuuluu maadoitusratkaisuja, liitoksia ja kytköksiä, kehyksiä ja kaapelien tukirakenteita ABB konesaleissa Monipuolinen valikoima tuotteita ja järjestelmiä tärkeimpiin infrastruktuureihin 11

12 Ota yhteyttä ABB Oy Puhelin: Puhelin: AKK105713A8186 FI Puhelin:

power ABB Oy:n asiakaslehti

power ABB Oy:n asiakaslehti power 2 14 ABB Oy:n asiakaslehti EMMA auttaa Viking Gracea Kohti tulevaisuuden liikennettä 10 Mihin suuntaan kestävää liikennettä kehitetään Suomessa? Tuulivoima on tulevaisuuden energiaa 14 Kehitysjohtaja

Lisätiedot

power ABB Oy:n asiakaslehti

power ABB Oy:n asiakaslehti power 3 14 ABB Oy:n asiakaslehti Älykkään sähkön Kalasatama Selkeä tuotannonohjausjärjestelmä tuo uutta potkua margariinitehtaalle 6 Bunge Finlandin Raision tehtaalla tuotantoa ohjaa cpmplus OEE Laivan

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 THE DRIVES FAMILY

VUOSIKERTOMUS 2013 THE DRIVES FAMILY VUOSIKERTOMUS 2013 THE DRIVES FAMILY VISIO THE DRIVES FAMILY VACONIN UUSI YHTEISÖLLINEN VISIO NÄEMME, että todellista arvoa luodaan yhdessä. Tämän vuoksi tulemme luomaan The Drives Familyn, tiiviin yhteisön,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 THE DRIVES FAMILY

VUOSIKERTOMUS 2013 THE DRIVES FAMILY VUOSIKERTOMUS 2013 THE DRIVES FAMILY VISIO THE DRIVES FAMILY VACONIN UUSI YHTEISÖLLINEN VISIO NÄEMME, että todellista arvoa luodaan yhdessä. Tämän vuoksi tulemme luomaan The Drives Familyn, tiiviin yhteisön,

Lisätiedot

Kohti älykkäämpää energianhallintaa. Tuoteuutiset Aktiivinen verkonhallintaratkaisu tekee mikroverkosta todellisuutta

Kohti älykkäämpää energianhallintaa. Tuoteuutiset Aktiivinen verkonhallintaratkaisu tekee mikroverkosta todellisuutta 03 14 Kohti älykkäämpää energianhallintaa Landis+Gyr ja Toshiba European Utility Week 2014 tapahtumassa Lue lisää sivulta 4 Tuoteuutiset Gridstream -ratkaisusta uusi versio Sivu 12 Tuoteuutiset Aktiivinen

Lisätiedot

UPS teknologia. Online / Double conversion (kaksoismuunnos toimintaperiaate) Line Interactive. Offline/Standby

UPS teknologia. Online / Double conversion (kaksoismuunnos toimintaperiaate) Line Interactive. Offline/Standby UPS opas UPS teknologia Coromaticin valikoimasta löytyy erilaisia UPSeja eri hintaluokissa. Hinta määräytyy usein suorituskyvyn ja akuston mukaan, mutta on olemassa myös joitakin perustavanlaatuisia eroja,

Lisätiedot

Voimaa vedestä Kestomagneettiteknologia löysi tiensä vesivoimaan

Voimaa vedestä Kestomagneettiteknologia löysi tiensä vesivoimaan Voimaa vedestä Kestomagneettiteknologia löysi tiensä vesivoimaan Koulu säästää taajuusmuuttajilla Enemmän irti tuulesta ABB OY:N ASIAKASLEHTI 2 2008 25. VUOSIKERTA 2 Tässä numerossa Tehoa vesivoimaan uudella

Lisätiedot

teollisen internetin hyödyntämiseen Yritysjohdon opas IoT:n

teollisen internetin hyödyntämiseen Yritysjohdon opas IoT:n Yritysjohdon opas IoT:n ja teollisen internetin hyödyntämiseen 1 Sisällysluettelo Sivut 1. Johdanto 3-4 2. Teollinen Internet 2.1 IoT on internetin uudelleentuleminen 5 5 3. Teollisen internetin mahdollistamat

Lisätiedot

Ideapark-yhteistyö jatkuu vuoteen 2025 Canalis ja OptiLine nopeuttivat Ikean sähköasennuksia

Ideapark-yhteistyö jatkuu vuoteen 2025 Canalis ja OptiLine nopeuttivat Ikean sähköasennuksia Schneider Schneider Electric Finland Oy:n asiakaslehti 1/2010 Uutiset Ideapark-yhteistyö jatkuu vuoteen 2025 Canalis ja OptiLine nopeuttivat Ikean sähköasennuksia OP-Pohjola-ryhmä uudisti konesalinsa Pääkirjoitus

Lisätiedot

Investoi rakennusautomaatioon KNX-taloautomaatio

Investoi rakennusautomaatioon KNX-taloautomaatio Investoi rakennusautomaatioon KNX-taloautomaatio Sisällysluettelo Älykäs KNX-taloautomaatio 3 Näe kiinteistösi mahdollisuudet 5 Mitä KNX-taloautomaation ohjaus tarkoittaa 7 Tavanomaisen ja älykkään ratkaisun

Lisätiedot

Huippusuorituskykyä ja turvallisuutta

Huippusuorituskykyä ja turvallisuutta No.18 FI Huippusuorituskykyä ja turvallisuutta Technology & Trends 04. Turvallisuuden integrointi liikkeeseen 12. Kasvojentunnistus ja HMI 16. Nopea tiedonkeruu 2 Huippusuorituskykyä ja turvallisuutta

Lisätiedot

161 euroa kuussa (leasinghinta)

161 euroa kuussa (leasinghinta) E X P R E S S S E L L E R SÄÄSTÄ JOPA 35 % IBM EXPRESS SELLER IBM SYSTEM X3650 M3 -KEHIKKOPALVELIMELLA Intel Xeon -suoritin saa ydinsovelluksillasi aikaan erinomaisen tuottavuuden hyvin alhaiseen hintaan.

Lisätiedot

2012 VUOSIKERTOMUS. energianlähteitä.

2012 VUOSIKERTOMUS. energianlähteitä. 2012 VUOSIKERTOMUS tämä on Vacon Oyj:n vuoden 2012 vuosikertomus. Vacon suunnittelee ja valmistaa tuotteita, joilla voidaan laajamittaisesti lisätä energian tehokasta käyttöä, parantaa huomattavasti teollisuuden

Lisätiedot

Osaava ja luotettu tehdasautomaation toimittaja

Osaava ja luotettu tehdasautomaation toimittaja Tehdasautomaatioratkaisut Osaava ja luotettu tehdasautomaation toimittaja Fastems on johtava tehdasautomaatiojärjestelmien toimittaja. Liikeideanamme on parantaa asiakkaidemme kilpailukykyä automaation

Lisätiedot

Huolto-ohjelmat automaattisille oviratkaisuille. ASSA ABLOY Entrance Systems

Huolto-ohjelmat automaattisille oviratkaisuille. ASSA ABLOY Entrance Systems Huolto-ohjelmat automaattisille oviratkaisuille ASSA ABLOY Entrance Systems Osa kokonaisvaltaista tarjontaa ASSA ABLOY Entrance Systems on täyden palvelun kumppani, joka kattaa kaikki huoltotarpeet. Huoltopalvelumme

Lisätiedot

TeollisuusPartneri. Teollisuus matkalla tulevaisuuteen. Monialaisuus toisi menestystä. Sähinää Suomimersutehtaalla. Suuntana kasvu ja kannattavuus

TeollisuusPartneri. Teollisuus matkalla tulevaisuuteen. Monialaisuus toisi menestystä. Sähinää Suomimersutehtaalla. Suuntana kasvu ja kannattavuus TeollisuusPartneri Näkemyksellisiä ratkaisuja teollisuuteen 3/2013 s www.siemens.fi/teollisuus Teollisuus matkalla tulevaisuuteen Monialaisuus toisi menestystä Sähinää Suomimersutehtaalla Suuntana kasvu

Lisätiedot

News for Factory Automation

News for Factory Automation Fiksusti hyödynnettyä älytekniikkaa Berliinissä sijaitsevassa osaamiskeskuksessa tavoitellaan valosähköisten antureiden avulla uusia teknisiä ulottuvuuksia ja käyttösovelluksia. News for Factory Automation

Lisätiedot

Huolto-ohjelmat automaattisille oviratkaisuille. ASSA ABLOY Entrance Systems

Huolto-ohjelmat automaattisille oviratkaisuille. ASSA ABLOY Entrance Systems Huolto-ohjelmat automaattisille oviratkaisuille ASSA ABLOY Entrance Systems Osa kokonaisvaltaista tarjontaa Taattu toimivuus kaikille oville ASSA ABLOY Entrance Systems on täyden palvelun kumppani, joka

Lisätiedot

Uutiset. Schneider. Exxact mullistaa markkinat. Anna Tapiolla saneerattiin kellarista korkeuksiin Sivakka-yhtymä energiatehokkaammaksi

Uutiset. Schneider. Exxact mullistaa markkinat. Anna Tapiolla saneerattiin kellarista korkeuksiin Sivakka-yhtymä energiatehokkaammaksi Schneider Schneider Electric Finlandin asiakaslehti 1/2011 Uutiset Anna Tapiolla saneerattiin kellarista korkeuksiin Sivakka-yhtymä energiatehokkaammaksi Exxact mullistaa markkinat Pääkirjoitus Sisällys

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen läänin

Etelä- ja Länsi-Suomen läänin Etelä- ja Länsi-Suomen läänin SOSIAALI- Sasu Karkiainen, JA KUNTATALOUS 1 Pirkanmaan SHP s. 6 Kaija Jokela, HUS Apuvälinekeskus s. 8 SISÄLLÄ Petri Moisio, HUS Hyvinkään sairaanhoitoalue s. 10 Heikki Hannonen,

Lisätiedot

power ABB Oy:n asiakaslehti

power ABB Oy:n asiakaslehti power 2 15 ABB Oy:n asiakaslehti Matka tulevaan Solar Impulse Valvonnassa 2 400 raidekilometriä 6 MicroSCADA valvoo nyt myös Helsingin raideliikennettä Teollisen evoluution seuraava askel 10 Ihmisten,

Lisätiedot

Autamme yrityksiä kasvamaan vähentämällä Käytännön opas yrityksen ympäristötoimintojen optimointiin

Autamme yrityksiä kasvamaan vähentämällä Käytännön opas yrityksen ympäristötoimintojen optimointiin Autamme yrityksiä kasvamaan vähentämällä Käytännön opas yrityksen ympäristötoimintojen optimointiin SUSTAINABILITY OPTIMISATION PROGRAMME Kestävä kehitys: miellyttävä totuus Ympäristövastuu on tiukasti

Lisätiedot

TeollisuusPartneri. Palvelut parantavat tuottavuutta. Teollisuuden tietoturvassa puutteita. Räjähtävää turvallisuutta. Energian säästäminen on helppoa

TeollisuusPartneri. Palvelut parantavat tuottavuutta. Teollisuuden tietoturvassa puutteita. Räjähtävää turvallisuutta. Energian säästäminen on helppoa TeollisuusPartneri Näkemyksellisiä ratkaisuja teollisuuteen 1/2012 www.siemens.fi/teollisuus s Palvelut parantavat tuottavuutta Energian säästäminen on helppoa Teollisuuden tietoturvassa puutteita Räjähtävää

Lisätiedot

ix on muutoksen airut brüel internationalille Sivu: 4 7 MELSEC L - järjestelmälogiikoiden monipuolinen pikkujättiläinen #NOV Sivu: 18 19

ix on muutoksen airut brüel internationalille Sivu: 4 7 MELSEC L - järjestelmälogiikoiden monipuolinen pikkujättiläinen #NOV Sivu: 18 19 A Beijer Electronics magazine #NOV 2011 ix on muutoksen airut brüel internationalille Sivu: 4 7 MELSEC L - järjestelmälogiikoiden monipuolinen pikkujättiläinen Sivu: 18 19 white paper: Miten.NET Framework

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S 2 011

V U O S I K E R T O M U S 2 011 VUOSIKERTOMUS 2011 KATSE TULEVAISUUTEEN Mitä asiakkaat haluavat vuonna 2015? Millaisia taajuusmuuttajia valmistetaan vuonna 2018? Mikä yhtiö on maailman johtava taajuusmuuttaja- ja invertterivalmistaja

Lisätiedot

Koko ajan on varauduttava siihen, että sähköt katkeavat

Koko ajan on varauduttava siihen, että sähköt katkeavat Automaatio nopeuttaa verkkovikojen korjaamista Uusia palveluita kaukolämpöasiakkaille enertec.fi Fingrid Oyj:n Jukka Ruusunen: Koko ajan on varauduttava siihen, että sähköt katkeavat NÄKÖALOJA BUSINESS-ASUMISEEN?

Lisätiedot

Älykästä sähköä. Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä. Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon

Älykästä sähköä. Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä. Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon TOUKOkuu 2/2009 Älykästä sähköä Uudenlainen teknologia mullistaa sähköverkon toiminnan 10 1 7 Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon 16 Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä Pääkirjoitus Hyvät

Lisätiedot

Älykästä sähköä. Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon. Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä

Älykästä sähköä. Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon. Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä ABB OY:N ASIAKASLEHTI TOUKOKUU 2/2009 Älykästä sähköä Uudenlainen teknologia mullistaa sähköverkon toiminnan 10 1 7 Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon 16 Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä

Lisätiedot

Toshiba mallisto Monitoimilaitteet

Toshiba mallisto Monitoimilaitteet Toshiba mallisto Monitoimilaitteet n Monitoimilaitteella virheetöntä tulostusta, kopiointia, skannausta ja faksausta n Oikea tuote laajasta monitoimilaitemallistosta n Monipuoliset laitehallintaratkaisut

Lisätiedot

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot