LEMIN KUNTA 8/2010. Kunnanhallitus klo Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Väisänen Kyösti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMIN KUNTA 8/2010. Kunnanhallitus 102. 17.5.2010 klo 17.30 19.50. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Väisänen Kyösti"

Transkriptio

1 8/2010 Kunnanhallitus klo Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Sinkko Eija Rummukainen Kari Koivisto Juha Laitinen Sonja Rings Mervi Tölski Jarmo Väisänen Kyösti puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Okko Antti kunnanvaltuuston puheenjohtaja Huuhilo Marjo " I varapuheenjohtaja Pietiläinen Risto " II varapuheenjohtaja Luukkanen Simo esittelijä, kunnanjohtaja Peutere Markku pöytäkirjanpitäjä Pitkänen Pentti kunnankamreeri Partamies Hannele perusturvajohtaja 99 ja 101 ajan Hyrkkänen Jari kunnaninsinööri ajan Paronen Jussi insinööri, konsultti 101 ajan Todettiin. Käsittelyjärjestystä muutettiin niin, että 101 ja 99 käsiteltiin ennen muita. :t Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kyösti Väisänen ja Sonja Laitinen Eija Sinkko Markku Peutere Lemillä Kyösti Väisänen Sonja Laitinen Lemillä Hallintojohtaja

2

3 Kunnanhallitus Perustoimeentulotuen valtionosuus 2009 Kunnanhallitus 88 Etelä-Suomen aluehallintovirasto on vahvistanut Lemin kunnan perustoimeentulotuen valtionosuudeksi ,36 euroa vuonna Kunta on saanut valtionosuusennakkoina yhteensä euroa. Aluehallintovirasto on hyväksynyt kunnan ilmoittamat valtionosuuteen oikeuttavat kustannukset sellaisenaan. Päätöksen mukaan kunnan on palautettava 573,64 euroa. Sama määrä on merkitty vuoden 2009 tilinpäätökseen valtiolle palautettavaksi. Toimeentulotukilain mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen tyytymätön kunta voi tehdä oikaisuvaatimuksen aluehallintovirastolle 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan. on saapunut kuntaan (valm. Pentti Pitkänen) Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedoksi ja tyytyy päätökseen.

4 Kunnanhallitus Aikataulumuutosehdotus/Autolinjat Oy Kunnanhallitus 89 Autolinjat Oy hakee pieniä muutoksia siirtymäajan liikennöintisopimukseen reitillä Mikkeli-Lappeenranta. Kaakkois- Suomen ely-keskus pyytää hakemuksesta lausuntoa mennessä. Reittimuutoksena esitetään tarkistettavaksi merkintää Ristiinan kohdalla. Aikataulussa on merkintä Ristiina TH, mutta vuoro käy tosiasiassa Ristiinassa, joten merkintä TH esitetään poistettavaksi. Vuoron kulkee koulupäivinä Lappeenrannasta Mikkeliin valtatietä 13 klo Tähän suuntaan ei ole esitetty aikataulumuutoksia. Mikkelistä Lappeenrantaan menevän aamuvuoron lähtöaikaa esitetään siirrettäväksi klo 7.00:sta klo 7.05:een. Pysähdysajaksi Kuukanniemessä esitetään klo 9.10, kun se nyt on merkinnällä pysähtyy tarvittaessa. Iltapäivällä klo Mikkelistä lähtevän vuoron pysähdysaikaa Kuukanniemessä esitetään muutettavaksi klo 15.30:stä klo 15.25:een. Muutoksia esitetään alkaen. Kuukanniemen aikataulujen osalta Savonlinja Oy/Autolinjat Oy:n painetussa aikataulussa ovat esitetyt ajat olleet jo viime syksystä alkaen. Painetussa aikataulussa kaikki nämä vuorot ovat lisäksi merkinnällä M-P, vaikka ne luvassa ovat merkinnällä koulp. Ainakin osaa vuoroista ajaa koulujen lomapäivinä Ihastjärven Linja Oy, joka ei toistaiseksi ole tehnyt vastaavaa muutosehdotusta. (valm. Pentti Pitkänen) Kunnanhallitus toteaa, että esitetyt muutokset ovat niin vähäisiä, että ne käytännössä eivät vaikuta palvelutasoon. Kunnanhallituksella ei siten ole huomautettavaa muutoshakemusten johdosta.

5 Kunnanhallitus Fingrid oyj:n voimajohtolinjan lunastuslupahakemus, lausunnon antaminen Kunnanhallitus 90 Fingrid Oyj pyytää Lemin kunnalta lunastuslain 8 :n mukaista lausuntoa liitteenä olevasta lunastuslupahakemuksesta. Lausunto pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriöön mennessä. Lunastuslupahakemuksen kuulutus koskee Lemillä Merenlahden, Värtölän, Kuukanniemen, Hyvärilän, Vainikkalan, Sutelan, Huttulan ja Tevaniemen kyliä sekä yhteisiä vesialueita. Lunastuslupahakemus on nähtävillä välisen ajan Lemin kunnan yleisessä toimistossa. Aluearkkitehdin valmistelema lausunto on esityslistan oheismateriaalina. (valm mp) Lemin kunnanhallitus esittää lausuntonaan työ- ja elinkeinoministeriölle liitteen mukaisen lausunnon. Merkittiin, että Jarmo Tölski ilmoitti yhtenä alueen maanomistajana olevansa esteellinen asiassa.

6 Kunnanhallitus Saimaan Kriisikeskus/Lappeenrannan Mielenterveysseuran toiminta-avustushakemus Kunnanhallitus 91 Lappeenrannan Mielenterveysseura ja Saimaan kriisikeskus hakee kunnalta toiminta-avustusta vuodelle 2010 ja 2000 euroa vuodelle Kriisikeskukseen voi hakeutua kuka tahansa, joka tarvitsee lyhytaikaista kriisiapua äkillisissä kriisitilanteissa. Toiminta on alkanut vuonna Päärahoittaja on raha-automaattiyhdistys. Toimintaa on avustanut Lappeenrannan kaupunki ja vuonna 2009 myös Savitaipaleen kunta. Hakemus on nähtävänä toimistossa. Yhdistyksen vuoden 2009 toimintakertomuksen mukaan vuoden 2010 alusta lähtien Lappeenrannan kaupungin avustus siirtyy Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriltä anottavaksi toiminta-avustukseksi ja ympäristökunnilta anotaan erillistä toiminta-avustusta. (mp) Kunnanhallitus pitää toimintaa sinänsä arvokkaana ja tärkeänä. Lemin kunta pitää kuitenkin tarkoituksenmukaisena rahoittaa kriisiaputoimintaa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriin kautta ja siellä tehtävin päätöksin. Merkittiin, että Mervi Rings esitti 500 euron avustuksen myöntämistä, mutta ehdotus raukesi kannatuksen puuttuessa.

7 Kunnanhallitus Veteraaniretken avustaminen, Lemin Sotaveteraanit ry:n pyyntö Kunnanhallitus 92 Lemin Sotaveteraanit ry pyytää kunnanhallitukselta matkaavustusta Muolaan - Kuuterselän - Terijoen - Kronstadtin - Valkeasaaren - Summan - Viipurin maisemiin Venäjän Karjalaan suuntautuvan matkaan Matkalle lähtee 48 henkeä, joista lemiläistaustaisia veteraaneja on 9. (Valm. Pentti Pitkänen). Kunnanhallitus myöntää 500 euron matka-avustuksen, joka kohdistuu veteraanien matkaosuuteen.

8 Kunnanhallitus Mielakansaaren venesataman laiturin rakentaminen Kunnanhallitus 93 Huttulan seudun kyläyhdistys ry on rakentamassa venesataman laituria Mielakansaareen kunnan omistamalle alueella. Yhdistys hoitaa aluetta. Yhdistys hakee kunnalta 2000 euron avustusta laiturin kunnostuksen loppuunsaattamiseksi. Hakemuksen mukaan Mielakan venesatama on tärkeä alueen veneilyverkoston kannalta. Maakuntakaavaehdotuksessa se noteerataan seudullisesti merkittäväksi piensatamaksi. Vanha laituri on tehty 1980-luvun alkupuolella ja se on kärsinyt jäiden paineesta ja lahovioista. Kävelysillan tukipylväät on vahvistettu ja kävelysillat uusittu vuonna Syksyllä 2009 tehtiin hirsikehikko laiturin päässä olevan kivisaarekkeen ympärille, jotta kivet eivät vieri veneväylälle. Keväällä 2010 on tarkoitus rakentaa kivisaarekkeen päälle uusi kansi. Suurin osa työstä on tarkoitus tehdä talkootyönä. Kunnan talousarviossa on euron määräraha taajamien venerantojen ruoppaamiseen ja laitureiden jatkamiseen. Mielakan laituri palvelee osaltaan myös taajama-asukkaita. Kun laituri tulee kunnan omistamalle alueelle, voidaan sitä pitää ainakin kunnan rahoittamalta osalta kunnan omaisuutena, jolloin investointimäärärahan käyttö siihen on perusteltua. Avustusta ei investointimäärärahasta pääsääntöisesti voida myöntää. (valm. Pentti Pitkänen). Kunnanhallitus myöntää euroa Mielakan venesataman laiturin rakentamiseen venerantoihin ja -laitureihin tarkoitetusta investointimäärärahasta. Myönnettyä rahoitusta voidaan maksaa Huttulan seudun kyläyhdistys ry:lle maksettuja laskuja vastaan tai vaihtoehtoisesti voidaan maksaa kunnan tililtä hankkeeseen kohdistuvia laskuja. Merkittiin, että Juha Koivisto ilmoitti olevansa esteellinen asianosaisena hakijan edustajana ja Kari Rummukainen tavarantoimittajan edustajana.

9 Kunnanhallitus Päivittäistavarahuollon valmiussuunnitelman tarkistaminen Kunnanhallitus 94 Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan liitteenä tulee olemaan mm. päivittäistavarahuollon valmiussuunnitelman. Päivittäistavarahuollon valmiussuunnitelman hyväksyy kunnanhallitus ja se tulee tarkistaa olosuhteiden muuttuessa ja vähintään kerran valtuustokaudessa. Kunnan organisaatiossa tapahtuvat muutokset aiheuttavat välittömästi tarkistustarpeen suunnitelmaan. Päivittäistavarahuollon valmiussuunnitelma on edellisen kerran käsitelty kunnanhallituksessa vuonna 1995 kansanhuollon valmiussuunnitelman nimellä. Sen jälkeen suunnitelmaa on pidetty ajan tasalla parin vuoden välein tehdyllä teknisellä tarkistuksella. Nyt esitettävä suunnitelma perustuu aiempaan päivitettyyn suunnitelmaan. (valm. Pentti Pitkänen). Kunnanhallitus hyväksyy viranomaiskäyttöön tarkoitetun kokouksessa esitettävän päivittäistavarahuollon valmiussuunnitelman liitettäväksi valmiussuunnitelman yleiseen osaan.

10 Kunnanhallitus Asemakaavan muuttamisesta perittävät korvaukset Kunnanhallitus 95 Maankäyttö- ja rakennuslain 59 :n mukaan kunnalla on oikeus periä asemakaavan laatimisesta tai asemakaavan muutoksesta korvauksia, mikäli ne palvelevat pääosin yksityistä etua. Kirkonkylän asemakaavan uudistaminen tulee koskettamaan lukuisia yksityisiä maanomistajia. Tämän takia on syytä hinnoitella valmiiksi eri tyyppisten kaavamuutosten kustannukset, jotka kohdistuvat maanomistajalle. Hinnoitellaan asemakaavamuutokset seuraavasti (alv 0%): Maanomistajaa vähäisesti hyödyttävät muutokset, rakennusalojenmuutokset, rakennesoikeuden nousu tai tontin pinta-alan kasvu max. 20 % Kustannus muutoskohdetta kohdin 300 Maanomistajaa kohtalaisesti hyödyttävät muutokset, rakennusoikeuden tai tontin pinta-alan nousu %. Tontin käyttötarkoituksen muutos Kustannus muutoskohdetta kohdin 600 Maanomistajaa merkittävästi hyödyttävät muutokset, rakennusoikeuden tai tontin pinta-alan nousu yli 50 %. Uusia rakentamiseen soveltuvia tontteja. Kustannus muutoskohdetta kohdin Ennen kaavan lopullista hyväksyntää kunta ja maanomistaja tekevät maankäyttö- ja rakennuslain 91 b :n mukaisen maankäyttösopimuksen. Mikäli kaavamuutos aiheuttaa kunnalle uusia infrarakentamiskustannuksia, velvoitetaan maanomistaja korvaamaan nämä kustannukset täysimääräisenä kunnalle. Kunnan hallintosäännön 58 : 17. kohdan mukaan päätösvalta asiassa kuuluu kunnanhallitukselle.

11 Kunnanhallitus Hallintosäännön tarkistaminen Kunnanhallitus 96 Kuntalain 50 :n 1. momentin mukaan valtuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin: 1. toimielinten kokoontumisesta; 2. varajäsenen kutsumisesta; 3. toimielimen puheenjohtajan tehtävistä; 4. kokouksen tilapäisestä puheenjohtajasta; 5. kunnanhallituksen edustajan ja kunnanjohtajan läsnäolosta ja puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa; 6. muiden kuin jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielinten kokouksissa; 7. toimielinten kokoukseen osallistumisesta 56 a :ssä tarkoitetun videoneuvotteluyhteyden avulla sekä siitä, miten kunta huolehtii, että tähän tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä; 8. esittelystä; 9. pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja nähtävänä pitämisestä; 10. asiakirjojen allekirjoittamisesta; 11. asiakirjoista perittävistä lunastuksista sekä tiedon antamisesta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetyllä tavalla perittävistä maksuista ottaen huomioon, mitä mainitun lain 34 :ssä säädetään; 12. tiedottamisesta; 13. menettelystä otettaessa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi; 14. kunnan taloudenhoidosta; sekä 15. hallinnon ja talouden tarkastuksesta. Nykyinen hallintosääntö on hyväksytty kunnanvaltuustossa Tuolloin otettiin huomioon vain osa sosiaali- ja terveyspiirin perustamisesta johtuvista muutoksista. Osa muutoksista jätettiin esitettäväksi myöhemmin, kun piirin perustamisesta aiheutuvat muutostarpeet ovat kaikilta osin selvinneet. Nämä muutostarpeet huomioon ottaen on valmisteltu esitys hallintosäännön tarkistamiseksi. Perusturva- ja ympäristölautakunta on esittänyt muutoksia Eksoten toiminnan käynnistymisen vuoksi. Nämä esitykset on otettu huomioon liitteenä olevassa esityksessä. Muutokset on merkitty siten, että poistuvat kohdat on yliviivattu ja lisättävät kohdat kursivoitu. Muutokset koskevat valtaosin perusturva- ja ympäristölautakuntaa. Lisäksi on tehty muutamia pieniä tarkistuksia. Muutosten vähäisyyden vuoksi ei muilta lautakunnilta ole pyydetty lausuntoa.

12 Kunnanhallitus Perusturva- ja ympäristölautakunta on esitetty lakkautettavaksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toteutumisen valvonta siirtyy alkaen kunnanhallituksen tehtäväksi. Perusturva- ja ympäristölautakuntaa koskeva liite kumotaan (valm. Pentti Pitkänen) Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan hallintosääntöehdotuksen ja määrää hallintosäännön voimaantulopäiväksi valtuuston pöytäkirjan tarkastuspäivän. Pykälän 57 kunnanhallituksen tehtäväalueiden viimeinen kohta tarkennetaan näin kuuluvaksi:: sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toteutumisen valvonta lukien.

13 Kunnanhallitus Poikkeamishakemuksia Kunnanhallitus 97 Kokouksessa esitetään seuraavat kaksi poikkeamislupahakemusta: 1. Lemin kirkonkylän asemakaava-alueen tontille osoitteessa Hakakatu 7 haetaan kaavamääräyksistä poiketen lupaa rakentaa 2 kerroksinen omakotitalo. ehdotus on myönteinen. Liite 2. Pienten järvien rantaosayleiskaava-alueella Soutlammen osoite:lepikontie 176 rannalla sijaitsevalle lomarakennustontille haetaan lupaa rakentaa kaavamääräyksistä poiketen lähemmäs rantaviivaa sekä yhdistää kahden sallitun lomarakennuksen pinta-alat ( m 2 ) yhdeksi rakennukseksi. ehdotus on myönteinen. Liite Kunnanhallitus myöntää poikkeamisluvat oheisten päätöslomakkeiden mukaisesti. Päätökset annetaan valitusosoituksineen Kouvolan hallinto-oikeuteen julkipanon jälkeen pöytäkirjan nähtävänäolopäivänä Kunnanhallitus jätti esittelijän ehdotuksesta asian pöydälle ja pyytää hakemuksista teknisen lautakunnan lausunnon.

14 Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Lukuvuoden tuntimäärät kouluille Sivistyslautakunta 32 Hallintosäännön mukaan sivistyslautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluu hyväksyä koulujen vuosittaiset tuntimäärät. Tuntimäärien perustana on Lemin kunnan opetussuunnitelman mukainen tuntijako. 1-2 luokilla 21 tuntia/viikko 3-4 luokilla 24 tuntia/viikko 5-6 luokilla 26 tuntia/viikko 7-9 luokilla 30 tuntia/viikko Valinnainen A2 -kieli lisää viikkotuntimäärää 5-6 luokilla 3 viikkotuntia sekä 7-9 luokilla 2 viikkotuntia. Opetusryhmien jakaminen voi olla perusteltua esimerkiksi teknisen, tekstiilityön tunneilla ja liikunnassa sekä luokilla 7-9 valinnaisten aineiden tunneilla opetusryhmän oppimäärän sekä integroitujen erityisoppilaiden takia. Lukuvuoden kokonaistuntimäärä on 628 tuntia: Kuukanniemen koulu 164, koulukeskuksen vuosiluokat 162 tuntia, vuosiluokat 248 tuntia ja erityisopetus 54 tuntia. 7. luokalla on kaksi rinnakkaisryhmää ja luokilla 8 ja 9 kolme rinnakkaisryhmää. Oppilasmäärät lukuvuonna ovat seuraavat (tilanne ): Kuukanniemen koululla oppilaita 105 Koulukeskuksen luokilla 1-6 oppilaita 115 Koulukeskuksen luokilla 7-9 oppilaita 103 Lemin kunnassa on valittu opettaja neuropsykiatrinen valmentaja -koulutukseen. Neuropsykiatrisen valmentajan tehtävänä on toimia valmentajana henkilöille, joilla on AD/HD- tai muu neuropsykiatrinen oireyhtymä (esim. Aspergerin syndrooma, Touretten syndrooma, dysfasia). Valmentaja toimii opettajien avustajana ja opettajien kouluttajana sekä yhteyshenkilönä Lemin kunnan muihin palveluihin. Valmentajan viikkotuntimäärää varten varataan erityisopetukseen kaksi vuosiviikkotuntia. Lemin koulukeskuksen tulevista 5. -luokkalaisista oppilaista kahdeksan on valinnut A2 -kieleksi saksan kielen alkavaksi lukuvuonna A2 -kieli lisää viikkotuntimäärää kolmella. Kuukanniemen kouluun ei ole muodostumassa A2 -kielen ryhmää. Uskonnon opetukseen on varauduttava sekä Kuukanniemen että Lemin koulukeskuksessa 1-2 vuosiviikkotunnilla lukuvuodeksi

15 Sivistystoimen lautakunta Kunnanhallitus Esittelijän ehdotus Opetusministeriö on myöntänyt Lemin kunnalle Opetus- ja kulttuuritoimenrahoituksesta annetun lain 44 1 mom. mukaisesti valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmäkoon pienentämiseen euroa (liite 10). Opetusryhmien pienentäminen lisää palkkakuluja. Mahdollisesti tulee tarvetta palkata myös määräaikaisesti lisää opetushenkilöstöä Opetusministeriön edellyttämällä tavalla, sillä erityisavustuksen myöntämiseen on annettu tarkat kriteerit. Koska kunnan tuloista ja menoista päätetään erikseen, palkkakulujen ylittämiseen tarvitaan kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuustolta lupa. Kuukanniemen koulunjohtaja esittää vuoden tuntimääräksi 167 tuntia ja Lemin koulukeskuksen rehtori 1-6 -vuosiluokilla 166 tuntia ja 7-9 -luokilla 248 tuntia. Sivistyslautakunta päättää 1. hyväksyä lukuvuoden perusopetuksen kokonaistuntimääräksi 635 tuntia siten, että Kuukanniemen koulun tuntimäärä on 166, Koulukeskuksen tuntimäärä on 415 jakautuen vuosiluokille noin 167 ja vuosiluokille noin 248 tuntia, Erityisopetukseen varataan 54 tuntia. 2. esittää kunnanhallitukselle, että se pyytää palkkamenojen ylitysoikeutta kunnanvaltuustolta niihin palkkamenoihin, jotka katetaan Opetusministeriön myöntämällä opetusryhmien pienentämiseen myönnetyllä erityisavustuksella ja mahdollisen määräaikaisen opetushenkilöstön palkkaamiseen Opetusministeriön edellyttämällä tavalla. Kunnanhallitus 98 Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että sivistyslautakunnalle myönnetään sen pyytämä euron ylitysoikeus palkkamenoihin.

16 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistehtävät Kunnanhallitus 193 Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu on siirtynyt Eksotelle alkaen. Myös käytännön toiminta siirtyy Eksoten hoidettavaksi alkaen. Kunnille jää kuitenkin osaltaan vastuu kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä ja sitä kautta mahdollisuus vaikuttaa myös sosiaali- ja terveydenhuollon kuntakohtaisiin kustannuksiin. Eksoten johtaja Pentti Itkonen on ilmoittanut, että kunnan niin halutessa voidaan perusturvajohtaja Hannele Partamiehen työpanoksesta jättää kunnan käyttöön yksi päivä viikossa (20 %) kehittämistehtäviin terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Myös Hannele Partamies on valmis jakamaan työpanoksensa piirin ja kunnan kesken edellä kuvatulla tavalla. Vuoden 2010 talousarvioluonnoksessa on myös varauduttu tällaiseen järjestelyyn. (valm. PP). Kunnanhallitus päättää, että Hannele Partamiehen virkasuhde perusturvajohtajana jatkuu terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvissä kehittämistehtävissä 20 %:n työajalla alkaen. Keskustelussa Mervi Rings esitti Kari Rummukaisen kannattamana päätöksen lisäystä, että asiaan palataan ensi vuoden maaliskuussa. Tuolloin päätetään, miten asiassa toimitaan Hannele Partamiehen eläkkeelle jäämisen jälkeen. Hyväksyttiin lisäys. Kunnanhallitus 66 Kokouksen on kutsuttu asiantuntijoina johtava ylilääkäri Ritva Simpanen ja perusturvajohtaja Hannele Partamies kertomaan tämän hetkisestä tilanteesta Eksoten ja kunnan näkökulmasta. Tarkoitus on muodostaa kuvaa siitä, missä määrin kunnassa yhä tarvitaan omaa asiantuntemusta, jotta lemiläisten palvelut toimisivat parhaalla mahdollisella tavalla jatkossa. (valm mp) Kokouksessa perusturvajohtaja esitti seuraavia pohdintoja tehtävän hoitomahdollisuuksista:

17 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Etsitään palvelujohtaja omasta kunnasta. Oman kunnan tilanteen tuntemus. Perusturvalautakunta asetti ensisijalle tämän vaihtoehdon selvittämisen. 2. Selvitetään, onko mahdollista ostaa Luumäki-Savitaipale palvelujohtajan työaikaa myös Lemille. Miten toimitaan, jos kuntien/kuntalaisten edut ovat ristiriidassa kuntien kesken. 3. Selvitetään, onko mahdollista ostaa Lappeenrannan kaupungin palveluja kuten Taipalsaari ostaa 4. Muu ostopalvelusopimus Keskusteltuaan kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle ja valmisteltavaksi niin, että se voidaan päättää ensi toukokuun kokouksessa. Selvitetään edellä selostettuja vaihtoehtoja. Merkittiin, että ennen päätöksentekoa kuultiin asiantuntijana johtava ylilääkäri Ritva Simpasta, joka kertoi ajankohtaisesta lääkäritilanteesta ja mm sen, että päättyneeseen hakuun Lemille ja muihin avoinna olleisiin vakinaisiin lääkärivirkoihin ei ollut hakijoita, mutta eksotepiiri jatkaa rekrytointiyrityksiä. Palvelun saatavuus on kuitenkin parantunut ja vakiintunut alkuvuodesta. Perusturvajohtaja Hannele Partamies selosti laajemmin eksotepiirin toimintojen käynnistymistä lemiläisnäkökulmasta. Liite Kunnanhallitus 99 Perusturvajohtaja Hannele Partamies valmistelee asiaa ja tulee kokoukseen kuultavaksi. Muistio pidetystä kunnan ja Eksotepiirin neuvottelusta toimitetaan sähköpostilla. Kunnanhallitus jatkaa asian käsittelyä. Hannele Partamies selvitti, että Luumäki on valmis myymään palvelujohtajan työaikaa Lemille päivän viikossa hintaan euroa/ vuosi (alv0).

18 Kunnanhallitus Lappeenrannan kaupunki ei nykyisen palvelujohtajan tiiviin työtilanteen vuoksi pysty tällä hetkellä palvelua myymään, ehkä myöhemmin. Palvelun ostamista esimerkiksi Socom Oy:ltä ei ole yhtiössä käsitelty. Partamiehen mukaan ensisijaisena vaihtoehtona on henkilön löytäminen omasta kunnasta ja esitti tehtävään kunnankamreeria. Mervi Rings esitti, että selvitetään vielä ostopalvelumahdollisuutta Luumäki- Savitaipale suunnilta. Kunnanjohtaja ehdotti seuraavaa: Kunnankamreeri Pentti Pitkänen ryhtyy Hannele Partamiehen rinnalla kokeiluluontoisesti perehtymään ja hoitamaan asiaa saakka. Tämän jälkeen asia arvioidaan uudelleen, kuullaan Pitkästä ja Partamiestä sekä päätetään kuinka asiaa hoidetaan Partamiehen eläkkeelle siirtymisen jälkeen (käytännössä alkaen). Tällä päätöksellä ei suljeta pois muita vaihtoehtoja.

19 Kunnanhallitus Rakentamattoman tontin luovutusilmoitus Kunnanhallitus 100 Kuukanniemen asemakaava-alueella osoitteessa Masiinakuja 3 sijaitsevan keskeneräisen omakotitalon omistaja pyytää lupaa saada luovuttaa kiinteistöstä 1/10 äidilleen. Tontilla olevan talon valmiusaste on yli 50 %. (kiinteistötunnus ). Pyyntö perustuu kauppakirjassa sovittuun ehtoon, jonka mukaan ostaja ei saa luovuttaa rakentamatonta tonttia kuin sellaiselle jonka kunta hyväksyy. Kunnanhallitus suostuu pyyntöön.

20 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnan hallinnon tilatarpeet, uusien väliaikaistilojen vuokraaminen Kunnanhallitus 85 Yhteenvetoa asian aikaisemmista käsittelyistä: Kunnanvaltuusto teki kokouksessaan päätöksen Vuokrataan kunnanvirastolle väliaikaisesti isommat ja laadukkaammat tilat, jotta saadaan 3 4 kk kuluttua koko henkilöstö tai pääosa henkilöstöstä saman katon alle. Sijoituspaikka kunnanvirasto 1:n läheisyyteen, jolloin virasto 1:n arkisto ja kokoustilat ovat käytettävissä. Aloitetaan uuden terveyskeskuksen suunnittelu Palolakodin yhteyteen yhteistyössä Eksoten kanssa mahdollisimman pian, kuitenkin kahden vuoden sisällä. Terveyskeskustoimintojen siirryttyä Palolaan päätetään vanhan terveyskeskuksen mahdollisesta saneeraamisesta kunnanvirastotilaksi. Kunnanvirasto 2:n osalta teetetään selvitys/suunnitelma kustannusarvioineen rakennuksen korjaamisesta kuntalaisten käyttöön, minkä jälkeen tehdään sitä koskeva päätös. Kunnanvirasto 1:n osalta ratkaisu siirretään tehtäväksi sen jälkeen, kun väliaikaisista vuokratiloista luovutaan. Kunnanhallitus päätti , että täytäntöönpano hoidetaan teknisen osaston ja konsultiksi lupautuneen insinööri Jussi Parosen tiiviillä yhteistyöllä sekä kunnan muiden virkamiesten yhteisin valmisteluin. Kunnanhallituksessa merkittiin hyväksyen tiedoksi suuntaa antavat luonnospiirustukset, joilla tekninen osasto pyytää tarjouksia. Tarjoajilla tuli olla mahdollisuus esittää omia ratkaisuvaihtoehtoja rakennustapaselostuksineen. Kunnantuvan piharakennukselle päätettiin hakea purkulupaa. Kunnanhallituksessa kunnanjohtaja selosti väliaikaisen virastohankkeen edistymistä. Kokousosanottajille oli toimitettu tiedoksi valmisteluaineistoa tarjouskilpailutuksesta etukäteen. Keskeneräinen asia oli tarkoitus valmistella kunnanhallitukselle päätettäväksi seuraavaan kokoukseen. Kunnanhallitus merkitsi tämän tiedoksi. Keskustelusta merkittiin pöytäkirjaan Kari Rummukaisen ja Mervi Ringsin mielipide, jonka mukaan asian valmistelua saatujen tarjousten pohjalta ei tule jatkaa. Valtuuston hyväksymä määräraha ei riitä, eikä lopputulos olisi valtuuston päätöksen mukainen.

21 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tämän jälkeen asia on edennyt niin, että kunnanhallituksen edustajista ja virkamiehistä koostunut ryhmä (Marjo Huuhilo, Eija Sinkko, Risto Pietiläinen, Jarmo Tölski, Kyösti Väisänen, Juha Koivisto, Simo Luukkanen, Jari Hyrkkänen ja Markku Peutere) kävi Jussi Parosen opastuksella tutustumassa 1.4 Lappeenrannan Alakylässä sijaitsevaan Casatinon toimittamaan kohteeseen sekä 6.4 Haminan ja Kotkan satamissa sijaitseviin Elementit E Oy:n ja Cramon kohteisiin. Tällä käynnille Huuhilo ei osallistunut, mutta Antti Okko oli mukana. Jussi Paronen on antanut mahdollisuuden tarjousten tehneille tarkentaa tarjouksiaan. Yhteenveto mennessä saaduista lisätarjouksista on liitteenä. Yhteenvedon mukaan Cramo Production Oy:n tarjous on selvästi edullisin. Tarjous perustuu 530 m 2 :n kerrosalaan ja on suuruudeltaan 6100 /kk (alv 0). Vuokran vuosittainen hinnankorotus 3 %. Kerrosalaa pienentämällä 465 m 2 :iin (13 viipaleeseen) vuokran määrä laskisi n euroon/kk (alv 0), jolloin vuotuinen vuokrakustannus olisi Asennus (arvo ) kuuluu hintaan. Purku- ja siirtokustannukset eivät hintaa sisälly vaan tulevat aikanaan lisäksi. Insinööri Jussi Paronen on kutsuttu kokoukseen asiantuntijana kuultavaksi. (valm SL ja MP) Kunnanhallitus hyväksyy Cramo Production Oy:n tarjouksen jatkotoimenpiteiden pohjaksi pitäen lähtökohtana viiden vuoden vuokra-aikaa. Ennen käsittelyn aloittamista kokouksessa jaettiin Cramon päivittämä tarjous, jonka esittelijä oli saanut hieman ennen kokousta. Liite. Sen mukaan 465 m 2 :n väliaikaisen rakennuksen vuokra on /kk edellyttäen, että vuokraaika on 5 vuotta. Lisäksi tulee kuljetus- ja asennushinta, joka on tilaajan tekemille perustuksille. Hintoihin lisätään alv 22 %. Ilmanvaihdon jäähdytyksestä veloitetaan lisäksi 800 /kk ja tehdasasennetuista sälekaihtimista 40/kk. Vilkkaan keskustelun aikana Mervi Rings esitti Juha Junnosen kannattamana pöydälle jättämistä seuraavien asiaan vaikuttavien, mutta tässä kokouksessa vielä epäselviksi jääneiden seikkojen selvittämiseksi kuten ensisijaisesti neuvottelu eksotepiirin kanssa uuden terveyskeskuksen rakentamisesta ja sen aikataulusta, lisäksi todellinen väliaikaistilojen tilatarve, vuokra-aika, tarkempi kokonaiskustannusarvio ja lupamenettely. Jarmo Tölski piti monen muun ohella 5 vuoden vuokra-aikaa liian pitkänä ja esitti, että valtuudet jatkoneuvotteluihin annetaan edullisemman tarjouksen tehneen Cramon kanssa kolmen vuoden vuokrasopimuksesta, jolloin kustannukset laskisivat huomattavasti. Asiassa kuultiin insinööri Jussi Parosta suunnitteluprosessista, tarjouskilpailutuksesta ja tarjousten sisällöstä.

22 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 101 Keskustelun päätettyään puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen yksimielisen päätöksen olevan, että asia jätetään pöydälle lisävalmisteluja varten siten, että tekniselle toimelle annetaan valtuudet neuvotteluihin Cramo Finland Oy:n kanssa muun muassa lyhyemmästä vuokra-ajasta ja sen vaikutuksesta kustannuksiin. Asian käsittelyä jatketaan, kun ensin on pidetty eksotepiirin kanssa neuvottelu uuden terveyskeskuksen rakentamisesta ja sen aikataulusta, lisäksi selvitetty todellinen väliaikaistilojen tilatarve, mahdollisuus 3 vuoden vuokra-aikaan mahdollisine optiovuosineen sekä tarkempi kokonaiskustannusarvio ja hankkeen lupamenettely. Esittelijä yhtyi päätökseen. Listan liitteenä on muistio neuvottelusta eksotepiirin kanssa, selvitys väliaikaistilojen tilantarpeesta. Cramon tarjous vuoden vuokra-ajasta, teknisen toimen laatima selvitys kokonaiskustannusarviosta ja lupamenettelystä. Kunnanhallitus jatkaa asian käsittelyä Kunnanjohtajan kokouksessa tekemästä ehdotuksesta hyväksyttiin yksimielisesti Cramo Oy:n päiväämä tarjous 36 kk:n vuokra-ajalle. Liite. Sen mukaan vuokran määrä koko vuokra-ajalta on n euroa (alv 0) sisältäen ilmanvaihdon jäähdytyksen. Optioita ei tässä vaiheessa varata. Lisäksi tulee euron (alv 0) asennuskustannus. Vuokrattava kerrosala on n 465 m 2 ja se sisältää toimistotiloja yleisen ja taloustoimiston sekä teknisen toimiston tarpeisiin ja eksote-piirille ja seudullisen ympäristötoimelle edelleen vuokrattavat näiden tarvitsemat tilat. Kokouksessa tarjouksen yksityiskohtaista sisältöä oli selostamassa insinööri Jussi Paronen. Kunnaninsinööri Jari Hyrkkänen selosti muun muassa rakennuslupamenettelyä ja toteutusaikatauluja. Merkittiin, että Risto Pietiläinen saapui klo ennen asian päättämistä.

23 Kunnanhallitus Kuukanniemen AO-tonttien hinnoittelu Kunnanhallitus 102 Kuukanniemen asemakaavamuutokset ovat tulossa lainvoimaiseksi heinäkuun 2010 aikana. Tarvittava kunnallistekniikan rakentaminen käynnistetään heti kaavamuutosten saatua lainvoiman. Tonttien myynnin voi aloittaa kunnallistekniikan valmistumisen jälkeen. Korttelin 22 tontti nro. 1 on myytävissä välittömästi. Alueen tonttien myyntihintoja on tarpeen tarkastaa vastaamaan paremmin vallitsevaa yleistä hintatasoa. Aluearkkitehti on valmistellut seuraavan esityksen tonttien hinnoittelusta: Korttelinumero Tontin nro Tontin pinta-ala Hinta m m m m m m m Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle edellä ilmenevän aluearkkitehdin valmisteleman tonttihinnoittelun hyväksymistä. Samalla valtuutetaan kunnanhallitus hyväksymään yksityiskohtaiset kauppakirjat hallintosäännön 58 :n 2 kohdan mukaisesti.

24 Kunnanhallitus Huoltoasematontin ostotiedustelu kirkonkylästä Kunnanhallitus 103 Lemiläinen rakennusinsinööri (AMK) Seppo Talka haluaisi ostaa kunnalta maata Misan ja Iitiäntien välistä noin m 2 huoltoasematoimintoja varten. Liite. Alue on tällä hetkellä merkitty asemakaavaan merkinnällä T eli teollisuustoimintojen alue. Siinä ei nyt ole voimassa tonttijakoa. Kyseessä olisi määräala kunnan omistamasta isommasta tilasta. Kirkonkylän asemakaavapäivitys on vireillä. Siinä olisi mahdollisuus osoittaa mm. tonttijako, liikennöinti ym. toimintojen kunnallistekniset valmiudet. (valm Markku Peutere). Merkitään tässä vaiheessa tiedoksi ja jatketaan neuvotteluja.

25 Kunnanhallitus Saapuneet kirjeet Kunnanhallitus 104 Merkitään tiedoksi liitteessä 1 mainitut saapuneet kirjeet Konsernitilinpäätöstietojen tarkistaminen tilinpäätöksessä 2009 Kunnanhallitus 105 Kunnan tilinpäätökseen liittyvässä konsernitilinpäätöksessä on havaittu muutamia virheitä, jotka on vielä mahdollista korjata, koska tilintarkastaja ei ole antanut kertomustaan vuodelta Virheet ovat kuntayhtymien ja kunnan keskinäisen omistuksen eliminoinnissa. Lisäksi lämpöhuollon osalta yhdistelyssä on ollut mukana sinne kuulumattomia sisäisiä eriä. Virheet ovat aiheutuneet käytössä olevasta konserniohjelmasta. Tähän mennessä ei ole ehditty selvittää, johtuvatko virheet ohjelmavirheestä vai ohjelman käyttövirheestä. Vuoden 2008 konsernitilinpäätöstä yritettiin tehdä samalla ohjelmalla, mutta käyttöongelmien vuoksi päädyttiin lopulta manuaalisesti laadittuun konsernitilinpäätökseen. Myös nyt tehty korjaus on manuaalinen. Aiemmat konsernitilinpäätökset on tehty manuaalisesti. Liitteenä ovat tasekirjan korjatut sivut 27-30, , 116, 118 ja Kunnan omaan tilinpäätökseen virheet eivät ole vaikuttaneet. (valm. Pentti Pitkänen). Kunnanhallitus hyväksyy tasekirjaan tehtävät liitteiden mukaiset korjaukset. Kunnanhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa heti päätöksenteon jälkeen.

26 Kunnanhallitus Asialista 88. Perustoimeentulotuen valtionosuus Aikataulumuutosehdotus/Autolinjat Oy Fingrid oyj:n voimajohtolinjan lunastuslupahakemus, lausunnon antaminen Saimaan Kriisikeskus/Lappeenrannan Mielenterveysseuran toiminta-avustushakemus Veteraaniretken avustaminen, Lemin Sotaveteraanit ry:n pyyntö Mielakansaaren venesataman laiturin rakentaminen Päivittäistavarahuollon valmiussuunnitelman tarkistaminen Asemakaavan muuttamisesta perittävät korvaukset Hallintosäännön tarkistaminen Poikkeamishakemuksia Lukuvuoden tuntimäärät kouluille Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistehtävät Rakentamattoman tontin luovutusilmoitus Kunnan hallinnon tilatarpeet, uusien väliaikaistilojen vuokraaminen Kuukanniemen AO-tonttien hinnoittelu Huoltoasematontin ostotiedustelu kirkonkylästä Saapuneet kirjeet Konsernitilinpäätöstietojen tarkistaminen tilinpäätöksessä

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Käsiteltävät asiat...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 146. Asuntotontin kauppakirja peruutus/lasski, Vladimir...173 147.

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015. 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015. 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15 PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015 Asialista 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15 10. Lausunto Lappeenrannan kaupungille Läntisen osa-alueen yleiskaavasta...18 11. Leasing-rahoituksen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 4/2010 33 Sivistyslautakunta. 3.5.2010 klo 18.00 20.35. Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 4/2010 33 Sivistyslautakunta. 3.5.2010 klo 18.00 20.35. Kunnanvirasto 1, valtuustosali 4/2010 33 Sivistyslautakunta 3.5.2010 klo 18.00 20.35 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen puheenjohtaja Mervi Rings varapuheenjohtaja, poistui klo 19.52 Jari Heikka jäsen Hannu Hakonen jäsen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanhallitus 9.1.2012. 1. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajien vaali vuodeksi 2012...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanhallitus 9.1.2012. 1. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajien vaali vuodeksi 2012... PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanhallitus 9.1.2012 Käsiteltävät asiat 1. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajien vaali vuodeksi 2012...2 2. Valtuuston kokoukset...3 3. Kunnan ilmoitusten julkaiseminen...4

Lisätiedot

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010 ASIALISTA Kunnanvaltuusto 10.9.2010 Kokousaika 20.9.2010 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2011 Kunnanhallitus 12.12.2011 Asialista. 210. Suositus vaikutusten ennakkoarvioinnista kunnallisessa päätöksenteossa...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2011 Kunnanhallitus 12.12.2011 Asialista. 210. Suositus vaikutusten ennakkoarvioinnista kunnallisessa päätöksenteossa... PÖYTÄKIRJA 18/2011 Kunnanhallitus 12.12.2011 Asialista 210. Suositus vaikutusten ennakkoarvioinnista kunnallisessa päätöksenteossa...285 211. Maaseutuhallinnon uudistus ja yhteistoimintasopimus...287 212.

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 Kunnanhallitus 9.9.2013. 202. Peruspalvelujen valtionosuuden muutos 2013...264

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 Kunnanhallitus 9.9.2013. 202. Peruspalvelujen valtionosuuden muutos 2013...264 PÖYTÄKIRJA 14/2013 Kunnanhallitus 9.9.2013 Asialista 202. Peruspalvelujen valtionosuuden muutos 2013...264 203. Lausunto taksilupakiintiöstä 2014...199 204. Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistuksesta...200

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kunnanhallitus 30.1.2012. sivu 21. Valtionosuudet ja muu rahoitus vuonna 2012...28

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kunnanhallitus 30.1.2012. sivu 21. Valtionosuudet ja muu rahoitus vuonna 2012...28 PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kunnanhallitus 30.1.2012 sivu 21. Valtionosuudet ja muu rahoitus vuonna 2012...28 22. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden tarkistaminen vuodelta 2011...29 23. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010. sivu nro. 126. Peruspalvelujen valtionosuuden tarkistaminen 2010...151

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010. sivu nro. 126. Peruspalvelujen valtionosuuden tarkistaminen 2010...151 PÖYTÄKIRJA 10/2010 Kunnanhallitus 16.8.2010 Käsiteltävät asiat sivu nro 126. Peruspalvelujen valtionosuuden tarkistaminen 2010...151 127. Valtionavustuspäätöksiä opetustoimeen...152 128. Seutulipun valtionavustuspäätös...153

Lisätiedot

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7.3.2011 Käsiteltävät asiat 60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 62. Tulevaisuustoimikunnan tai työryhmän

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat sivu nro. 144. Seutulipun valtionavustuspäätös ja seutulipun hinnan tarkistaminen...192

Käsiteltävät asiat sivu nro. 144. Seutulipun valtionavustuspäätös ja seutulipun hinnan tarkistaminen...192 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 15.8.2011 Käsiteltävät asiat sivu nro 144. Seutulipun valtionavustuspäätös ja seutulipun hinnan tarkistaminen...192 145. Etelä-Karjalan joukkoliikenteen palvelutasomääritys 2011-2015...193

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 18.5.2015 klo 18.00-18.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. liite 7. 8. liite 9. liite 10. liite

Lisätiedot

38. Kunnanvaltuuston päätösten 6.2.2012 täytäntöönpano...55

38. Kunnanvaltuuston päätösten 6.2.2012 täytäntöönpano...55 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 5.3.2012 Käsiteltävät asiat 38. Kunnanvaltuuston päätösten 6.2.2012 täytäntöönpano...55 39. kansaneläkelaitoksen vuonna 2011 perimän elatusavun valtion saatavien ja elatustuen

Lisätiedot

100. Lomapalkkavelan käsittely Eksoten ja jäsenkuntien välillä...127. 101. Rantayleiskaavojen muutokset 2011...129

100. Lomapalkkavelan käsittely Eksoten ja jäsenkuntien välillä...127. 101. Rantayleiskaavojen muutokset 2011...129 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 16.5.2011 Käsiteltävät asiat 100. Lomapalkkavelan käsittely Eksoten ja jäsenkuntien välillä...127 101. Rantayleiskaavojen muutokset 2011...129 102. Tietomaakunta ekarjala Oy:n

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012 PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012 Käsiteltävät asiat 162. Kunnanhallituksen edustajat Pauli ja Paavo Talkan Muistorahastosäätiön valtuuskunnassa 2013-2014...216 163. Käräjäoikeuden lautamiesten

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 Kunnanhallitus 21.11.2011. Käsiteltävät asiat 200. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 Kunnanhallitus 21.11.2011. Käsiteltävät asiat 200. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014... PÖYTÄKIRJA 17/2011 Kunnanhallitus 21.11.2011 Käsiteltävät asiat 200. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014...273 201. Kirkonkylän asemakaava-alueella sijaitsevan Kolhoosi -tilan kokonaisvaltainen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU HALLITUS. Jäsen Ilmoittanut poissaolostaan Varajäsen. Paimiossa, 14.8.2014. MERK. HANNU RANTA Irja Puhakka

KOKOUSKUTSU HALLITUS. Jäsen Ilmoittanut poissaolostaan Varajäsen. Paimiossa, 14.8.2014. MERK. HANNU RANTA Irja Puhakka KOKOUSKUTSU HALLITUS Kokoustiedot: Aika: torstai 21.8.2014 klo 16.00 Paikka: KTO Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä, kokoustila Kabinetti, Myllyojantie 2, 21520 Naskarla Jäsen Ilmoittanut

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 3/2010. Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 51. 22.2.2010 klo 17.30-19.45. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Väisänen Kyösti

LEMIN KUNTA 3/2010. Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 51. 22.2.2010 klo 17.30-19.45. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Väisänen Kyösti 3/2010 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 51 22.2.2010 klo 17.30-19.45 Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Sinkko Eija Rummukainen Kari Koivisto Juha Laitinen Sonja Rings Mervi Tölski Jarmo Väisänen Kyösti puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010. Kunnanhallitus 63. 22.3.2010 klo 17.30-18.25. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Väisänen Kyösti

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010. Kunnanhallitus 63. 22.3.2010 klo 17.30-18.25. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Väisänen Kyösti PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kunnanhallitus 63 22.3.2010 klo 17.30-18.25 Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Sinkko Eija Rummukainen Kari Koivisto Juha Laitinen Sonja Rings Mervi Tölski Jarmo Väisänen Kyösti Tuomi

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu  Väkevä Terttu 121 Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 3/2011 40 Sivistyslautakunta. 5.4.2011 klo 18.00 19.30. Uusi kunnantalo, kokoushuone

LEMIN KUNTA 3/2011 40 Sivistyslautakunta. 5.4.2011 klo 18.00 19.30. Uusi kunnantalo, kokoushuone 3/2011 40 Sivistyslautakunta 5.4.2011 klo 18.00 19.30 Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto Rings Mervi Värtö Minna Heikka Jari Hakonen Hannu Kohonen Tarja Alaoutinen Ari Taipale Heikki puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012 PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012 Käsiteltävät asiat 112. Kunnallisvaalit 28.10.2012, vaalilautakuntien ja vaalilautakunnan asettaminen, ennakkoäänestys, vaalimainonta...151 113. Indekon Oy:n

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Kunnanhallitus 379. 267 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Karjalainen ja Jukkapekka Lempiäinen

Kunnanhallitus 379. 267 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Karjalainen ja Jukkapekka Lempiäinen Kunnanhallitus 11.12.2006 379 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 379 Aika: 11.12.2006 klo 15.00-16.34 Paikka: kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen, pj Jukkapekka Lempiäinen Pentti Pylkkänen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 18.11.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 18.11.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 18.11.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 235 Teuvan ja Kurikan Saunamaan tuulivoimapuiston osayleiskaava... 2 236 Koulukeskuksen teknisen työn hitsauskaasukaapin hankinta...

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot