LEMIN KUNTA 8/2010. Kunnanhallitus klo Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Väisänen Kyösti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMIN KUNTA 8/2010. Kunnanhallitus 102. 17.5.2010 klo 17.30 19.50. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Väisänen Kyösti"

Transkriptio

1 8/2010 Kunnanhallitus klo Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Sinkko Eija Rummukainen Kari Koivisto Juha Laitinen Sonja Rings Mervi Tölski Jarmo Väisänen Kyösti puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Okko Antti kunnanvaltuuston puheenjohtaja Huuhilo Marjo " I varapuheenjohtaja Pietiläinen Risto " II varapuheenjohtaja Luukkanen Simo esittelijä, kunnanjohtaja Peutere Markku pöytäkirjanpitäjä Pitkänen Pentti kunnankamreeri Partamies Hannele perusturvajohtaja 99 ja 101 ajan Hyrkkänen Jari kunnaninsinööri ajan Paronen Jussi insinööri, konsultti 101 ajan Todettiin. Käsittelyjärjestystä muutettiin niin, että 101 ja 99 käsiteltiin ennen muita. :t Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kyösti Väisänen ja Sonja Laitinen Eija Sinkko Markku Peutere Lemillä Kyösti Väisänen Sonja Laitinen Lemillä Hallintojohtaja

2

3 Kunnanhallitus Perustoimeentulotuen valtionosuus 2009 Kunnanhallitus 88 Etelä-Suomen aluehallintovirasto on vahvistanut Lemin kunnan perustoimeentulotuen valtionosuudeksi ,36 euroa vuonna Kunta on saanut valtionosuusennakkoina yhteensä euroa. Aluehallintovirasto on hyväksynyt kunnan ilmoittamat valtionosuuteen oikeuttavat kustannukset sellaisenaan. Päätöksen mukaan kunnan on palautettava 573,64 euroa. Sama määrä on merkitty vuoden 2009 tilinpäätökseen valtiolle palautettavaksi. Toimeentulotukilain mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen tyytymätön kunta voi tehdä oikaisuvaatimuksen aluehallintovirastolle 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan. on saapunut kuntaan (valm. Pentti Pitkänen) Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedoksi ja tyytyy päätökseen.

4 Kunnanhallitus Aikataulumuutosehdotus/Autolinjat Oy Kunnanhallitus 89 Autolinjat Oy hakee pieniä muutoksia siirtymäajan liikennöintisopimukseen reitillä Mikkeli-Lappeenranta. Kaakkois- Suomen ely-keskus pyytää hakemuksesta lausuntoa mennessä. Reittimuutoksena esitetään tarkistettavaksi merkintää Ristiinan kohdalla. Aikataulussa on merkintä Ristiina TH, mutta vuoro käy tosiasiassa Ristiinassa, joten merkintä TH esitetään poistettavaksi. Vuoron kulkee koulupäivinä Lappeenrannasta Mikkeliin valtatietä 13 klo Tähän suuntaan ei ole esitetty aikataulumuutoksia. Mikkelistä Lappeenrantaan menevän aamuvuoron lähtöaikaa esitetään siirrettäväksi klo 7.00:sta klo 7.05:een. Pysähdysajaksi Kuukanniemessä esitetään klo 9.10, kun se nyt on merkinnällä pysähtyy tarvittaessa. Iltapäivällä klo Mikkelistä lähtevän vuoron pysähdysaikaa Kuukanniemessä esitetään muutettavaksi klo 15.30:stä klo 15.25:een. Muutoksia esitetään alkaen. Kuukanniemen aikataulujen osalta Savonlinja Oy/Autolinjat Oy:n painetussa aikataulussa ovat esitetyt ajat olleet jo viime syksystä alkaen. Painetussa aikataulussa kaikki nämä vuorot ovat lisäksi merkinnällä M-P, vaikka ne luvassa ovat merkinnällä koulp. Ainakin osaa vuoroista ajaa koulujen lomapäivinä Ihastjärven Linja Oy, joka ei toistaiseksi ole tehnyt vastaavaa muutosehdotusta. (valm. Pentti Pitkänen) Kunnanhallitus toteaa, että esitetyt muutokset ovat niin vähäisiä, että ne käytännössä eivät vaikuta palvelutasoon. Kunnanhallituksella ei siten ole huomautettavaa muutoshakemusten johdosta.

5 Kunnanhallitus Fingrid oyj:n voimajohtolinjan lunastuslupahakemus, lausunnon antaminen Kunnanhallitus 90 Fingrid Oyj pyytää Lemin kunnalta lunastuslain 8 :n mukaista lausuntoa liitteenä olevasta lunastuslupahakemuksesta. Lausunto pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriöön mennessä. Lunastuslupahakemuksen kuulutus koskee Lemillä Merenlahden, Värtölän, Kuukanniemen, Hyvärilän, Vainikkalan, Sutelan, Huttulan ja Tevaniemen kyliä sekä yhteisiä vesialueita. Lunastuslupahakemus on nähtävillä välisen ajan Lemin kunnan yleisessä toimistossa. Aluearkkitehdin valmistelema lausunto on esityslistan oheismateriaalina. (valm mp) Lemin kunnanhallitus esittää lausuntonaan työ- ja elinkeinoministeriölle liitteen mukaisen lausunnon. Merkittiin, että Jarmo Tölski ilmoitti yhtenä alueen maanomistajana olevansa esteellinen asiassa.

6 Kunnanhallitus Saimaan Kriisikeskus/Lappeenrannan Mielenterveysseuran toiminta-avustushakemus Kunnanhallitus 91 Lappeenrannan Mielenterveysseura ja Saimaan kriisikeskus hakee kunnalta toiminta-avustusta vuodelle 2010 ja 2000 euroa vuodelle Kriisikeskukseen voi hakeutua kuka tahansa, joka tarvitsee lyhytaikaista kriisiapua äkillisissä kriisitilanteissa. Toiminta on alkanut vuonna Päärahoittaja on raha-automaattiyhdistys. Toimintaa on avustanut Lappeenrannan kaupunki ja vuonna 2009 myös Savitaipaleen kunta. Hakemus on nähtävänä toimistossa. Yhdistyksen vuoden 2009 toimintakertomuksen mukaan vuoden 2010 alusta lähtien Lappeenrannan kaupungin avustus siirtyy Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriltä anottavaksi toiminta-avustukseksi ja ympäristökunnilta anotaan erillistä toiminta-avustusta. (mp) Kunnanhallitus pitää toimintaa sinänsä arvokkaana ja tärkeänä. Lemin kunta pitää kuitenkin tarkoituksenmukaisena rahoittaa kriisiaputoimintaa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriin kautta ja siellä tehtävin päätöksin. Merkittiin, että Mervi Rings esitti 500 euron avustuksen myöntämistä, mutta ehdotus raukesi kannatuksen puuttuessa.

7 Kunnanhallitus Veteraaniretken avustaminen, Lemin Sotaveteraanit ry:n pyyntö Kunnanhallitus 92 Lemin Sotaveteraanit ry pyytää kunnanhallitukselta matkaavustusta Muolaan - Kuuterselän - Terijoen - Kronstadtin - Valkeasaaren - Summan - Viipurin maisemiin Venäjän Karjalaan suuntautuvan matkaan Matkalle lähtee 48 henkeä, joista lemiläistaustaisia veteraaneja on 9. (Valm. Pentti Pitkänen). Kunnanhallitus myöntää 500 euron matka-avustuksen, joka kohdistuu veteraanien matkaosuuteen.

8 Kunnanhallitus Mielakansaaren venesataman laiturin rakentaminen Kunnanhallitus 93 Huttulan seudun kyläyhdistys ry on rakentamassa venesataman laituria Mielakansaareen kunnan omistamalle alueella. Yhdistys hoitaa aluetta. Yhdistys hakee kunnalta 2000 euron avustusta laiturin kunnostuksen loppuunsaattamiseksi. Hakemuksen mukaan Mielakan venesatama on tärkeä alueen veneilyverkoston kannalta. Maakuntakaavaehdotuksessa se noteerataan seudullisesti merkittäväksi piensatamaksi. Vanha laituri on tehty 1980-luvun alkupuolella ja se on kärsinyt jäiden paineesta ja lahovioista. Kävelysillan tukipylväät on vahvistettu ja kävelysillat uusittu vuonna Syksyllä 2009 tehtiin hirsikehikko laiturin päässä olevan kivisaarekkeen ympärille, jotta kivet eivät vieri veneväylälle. Keväällä 2010 on tarkoitus rakentaa kivisaarekkeen päälle uusi kansi. Suurin osa työstä on tarkoitus tehdä talkootyönä. Kunnan talousarviossa on euron määräraha taajamien venerantojen ruoppaamiseen ja laitureiden jatkamiseen. Mielakan laituri palvelee osaltaan myös taajama-asukkaita. Kun laituri tulee kunnan omistamalle alueelle, voidaan sitä pitää ainakin kunnan rahoittamalta osalta kunnan omaisuutena, jolloin investointimäärärahan käyttö siihen on perusteltua. Avustusta ei investointimäärärahasta pääsääntöisesti voida myöntää. (valm. Pentti Pitkänen). Kunnanhallitus myöntää euroa Mielakan venesataman laiturin rakentamiseen venerantoihin ja -laitureihin tarkoitetusta investointimäärärahasta. Myönnettyä rahoitusta voidaan maksaa Huttulan seudun kyläyhdistys ry:lle maksettuja laskuja vastaan tai vaihtoehtoisesti voidaan maksaa kunnan tililtä hankkeeseen kohdistuvia laskuja. Merkittiin, että Juha Koivisto ilmoitti olevansa esteellinen asianosaisena hakijan edustajana ja Kari Rummukainen tavarantoimittajan edustajana.

9 Kunnanhallitus Päivittäistavarahuollon valmiussuunnitelman tarkistaminen Kunnanhallitus 94 Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan liitteenä tulee olemaan mm. päivittäistavarahuollon valmiussuunnitelman. Päivittäistavarahuollon valmiussuunnitelman hyväksyy kunnanhallitus ja se tulee tarkistaa olosuhteiden muuttuessa ja vähintään kerran valtuustokaudessa. Kunnan organisaatiossa tapahtuvat muutokset aiheuttavat välittömästi tarkistustarpeen suunnitelmaan. Päivittäistavarahuollon valmiussuunnitelma on edellisen kerran käsitelty kunnanhallituksessa vuonna 1995 kansanhuollon valmiussuunnitelman nimellä. Sen jälkeen suunnitelmaa on pidetty ajan tasalla parin vuoden välein tehdyllä teknisellä tarkistuksella. Nyt esitettävä suunnitelma perustuu aiempaan päivitettyyn suunnitelmaan. (valm. Pentti Pitkänen). Kunnanhallitus hyväksyy viranomaiskäyttöön tarkoitetun kokouksessa esitettävän päivittäistavarahuollon valmiussuunnitelman liitettäväksi valmiussuunnitelman yleiseen osaan.

10 Kunnanhallitus Asemakaavan muuttamisesta perittävät korvaukset Kunnanhallitus 95 Maankäyttö- ja rakennuslain 59 :n mukaan kunnalla on oikeus periä asemakaavan laatimisesta tai asemakaavan muutoksesta korvauksia, mikäli ne palvelevat pääosin yksityistä etua. Kirkonkylän asemakaavan uudistaminen tulee koskettamaan lukuisia yksityisiä maanomistajia. Tämän takia on syytä hinnoitella valmiiksi eri tyyppisten kaavamuutosten kustannukset, jotka kohdistuvat maanomistajalle. Hinnoitellaan asemakaavamuutokset seuraavasti (alv 0%): Maanomistajaa vähäisesti hyödyttävät muutokset, rakennusalojenmuutokset, rakennesoikeuden nousu tai tontin pinta-alan kasvu max. 20 % Kustannus muutoskohdetta kohdin 300 Maanomistajaa kohtalaisesti hyödyttävät muutokset, rakennusoikeuden tai tontin pinta-alan nousu %. Tontin käyttötarkoituksen muutos Kustannus muutoskohdetta kohdin 600 Maanomistajaa merkittävästi hyödyttävät muutokset, rakennusoikeuden tai tontin pinta-alan nousu yli 50 %. Uusia rakentamiseen soveltuvia tontteja. Kustannus muutoskohdetta kohdin Ennen kaavan lopullista hyväksyntää kunta ja maanomistaja tekevät maankäyttö- ja rakennuslain 91 b :n mukaisen maankäyttösopimuksen. Mikäli kaavamuutos aiheuttaa kunnalle uusia infrarakentamiskustannuksia, velvoitetaan maanomistaja korvaamaan nämä kustannukset täysimääräisenä kunnalle. Kunnan hallintosäännön 58 : 17. kohdan mukaan päätösvalta asiassa kuuluu kunnanhallitukselle.

11 Kunnanhallitus Hallintosäännön tarkistaminen Kunnanhallitus 96 Kuntalain 50 :n 1. momentin mukaan valtuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin: 1. toimielinten kokoontumisesta; 2. varajäsenen kutsumisesta; 3. toimielimen puheenjohtajan tehtävistä; 4. kokouksen tilapäisestä puheenjohtajasta; 5. kunnanhallituksen edustajan ja kunnanjohtajan läsnäolosta ja puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa; 6. muiden kuin jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielinten kokouksissa; 7. toimielinten kokoukseen osallistumisesta 56 a :ssä tarkoitetun videoneuvotteluyhteyden avulla sekä siitä, miten kunta huolehtii, että tähän tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä; 8. esittelystä; 9. pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja nähtävänä pitämisestä; 10. asiakirjojen allekirjoittamisesta; 11. asiakirjoista perittävistä lunastuksista sekä tiedon antamisesta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetyllä tavalla perittävistä maksuista ottaen huomioon, mitä mainitun lain 34 :ssä säädetään; 12. tiedottamisesta; 13. menettelystä otettaessa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi; 14. kunnan taloudenhoidosta; sekä 15. hallinnon ja talouden tarkastuksesta. Nykyinen hallintosääntö on hyväksytty kunnanvaltuustossa Tuolloin otettiin huomioon vain osa sosiaali- ja terveyspiirin perustamisesta johtuvista muutoksista. Osa muutoksista jätettiin esitettäväksi myöhemmin, kun piirin perustamisesta aiheutuvat muutostarpeet ovat kaikilta osin selvinneet. Nämä muutostarpeet huomioon ottaen on valmisteltu esitys hallintosäännön tarkistamiseksi. Perusturva- ja ympäristölautakunta on esittänyt muutoksia Eksoten toiminnan käynnistymisen vuoksi. Nämä esitykset on otettu huomioon liitteenä olevassa esityksessä. Muutokset on merkitty siten, että poistuvat kohdat on yliviivattu ja lisättävät kohdat kursivoitu. Muutokset koskevat valtaosin perusturva- ja ympäristölautakuntaa. Lisäksi on tehty muutamia pieniä tarkistuksia. Muutosten vähäisyyden vuoksi ei muilta lautakunnilta ole pyydetty lausuntoa.

12 Kunnanhallitus Perusturva- ja ympäristölautakunta on esitetty lakkautettavaksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toteutumisen valvonta siirtyy alkaen kunnanhallituksen tehtäväksi. Perusturva- ja ympäristölautakuntaa koskeva liite kumotaan (valm. Pentti Pitkänen) Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan hallintosääntöehdotuksen ja määrää hallintosäännön voimaantulopäiväksi valtuuston pöytäkirjan tarkastuspäivän. Pykälän 57 kunnanhallituksen tehtäväalueiden viimeinen kohta tarkennetaan näin kuuluvaksi:: sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toteutumisen valvonta lukien.

13 Kunnanhallitus Poikkeamishakemuksia Kunnanhallitus 97 Kokouksessa esitetään seuraavat kaksi poikkeamislupahakemusta: 1. Lemin kirkonkylän asemakaava-alueen tontille osoitteessa Hakakatu 7 haetaan kaavamääräyksistä poiketen lupaa rakentaa 2 kerroksinen omakotitalo. ehdotus on myönteinen. Liite 2. Pienten järvien rantaosayleiskaava-alueella Soutlammen osoite:lepikontie 176 rannalla sijaitsevalle lomarakennustontille haetaan lupaa rakentaa kaavamääräyksistä poiketen lähemmäs rantaviivaa sekä yhdistää kahden sallitun lomarakennuksen pinta-alat ( m 2 ) yhdeksi rakennukseksi. ehdotus on myönteinen. Liite Kunnanhallitus myöntää poikkeamisluvat oheisten päätöslomakkeiden mukaisesti. Päätökset annetaan valitusosoituksineen Kouvolan hallinto-oikeuteen julkipanon jälkeen pöytäkirjan nähtävänäolopäivänä Kunnanhallitus jätti esittelijän ehdotuksesta asian pöydälle ja pyytää hakemuksista teknisen lautakunnan lausunnon.

14 Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Lukuvuoden tuntimäärät kouluille Sivistyslautakunta 32 Hallintosäännön mukaan sivistyslautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluu hyväksyä koulujen vuosittaiset tuntimäärät. Tuntimäärien perustana on Lemin kunnan opetussuunnitelman mukainen tuntijako. 1-2 luokilla 21 tuntia/viikko 3-4 luokilla 24 tuntia/viikko 5-6 luokilla 26 tuntia/viikko 7-9 luokilla 30 tuntia/viikko Valinnainen A2 -kieli lisää viikkotuntimäärää 5-6 luokilla 3 viikkotuntia sekä 7-9 luokilla 2 viikkotuntia. Opetusryhmien jakaminen voi olla perusteltua esimerkiksi teknisen, tekstiilityön tunneilla ja liikunnassa sekä luokilla 7-9 valinnaisten aineiden tunneilla opetusryhmän oppimäärän sekä integroitujen erityisoppilaiden takia. Lukuvuoden kokonaistuntimäärä on 628 tuntia: Kuukanniemen koulu 164, koulukeskuksen vuosiluokat 162 tuntia, vuosiluokat 248 tuntia ja erityisopetus 54 tuntia. 7. luokalla on kaksi rinnakkaisryhmää ja luokilla 8 ja 9 kolme rinnakkaisryhmää. Oppilasmäärät lukuvuonna ovat seuraavat (tilanne ): Kuukanniemen koululla oppilaita 105 Koulukeskuksen luokilla 1-6 oppilaita 115 Koulukeskuksen luokilla 7-9 oppilaita 103 Lemin kunnassa on valittu opettaja neuropsykiatrinen valmentaja -koulutukseen. Neuropsykiatrisen valmentajan tehtävänä on toimia valmentajana henkilöille, joilla on AD/HD- tai muu neuropsykiatrinen oireyhtymä (esim. Aspergerin syndrooma, Touretten syndrooma, dysfasia). Valmentaja toimii opettajien avustajana ja opettajien kouluttajana sekä yhteyshenkilönä Lemin kunnan muihin palveluihin. Valmentajan viikkotuntimäärää varten varataan erityisopetukseen kaksi vuosiviikkotuntia. Lemin koulukeskuksen tulevista 5. -luokkalaisista oppilaista kahdeksan on valinnut A2 -kieleksi saksan kielen alkavaksi lukuvuonna A2 -kieli lisää viikkotuntimäärää kolmella. Kuukanniemen kouluun ei ole muodostumassa A2 -kielen ryhmää. Uskonnon opetukseen on varauduttava sekä Kuukanniemen että Lemin koulukeskuksessa 1-2 vuosiviikkotunnilla lukuvuodeksi

15 Sivistystoimen lautakunta Kunnanhallitus Esittelijän ehdotus Opetusministeriö on myöntänyt Lemin kunnalle Opetus- ja kulttuuritoimenrahoituksesta annetun lain 44 1 mom. mukaisesti valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmäkoon pienentämiseen euroa (liite 10). Opetusryhmien pienentäminen lisää palkkakuluja. Mahdollisesti tulee tarvetta palkata myös määräaikaisesti lisää opetushenkilöstöä Opetusministeriön edellyttämällä tavalla, sillä erityisavustuksen myöntämiseen on annettu tarkat kriteerit. Koska kunnan tuloista ja menoista päätetään erikseen, palkkakulujen ylittämiseen tarvitaan kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuustolta lupa. Kuukanniemen koulunjohtaja esittää vuoden tuntimääräksi 167 tuntia ja Lemin koulukeskuksen rehtori 1-6 -vuosiluokilla 166 tuntia ja 7-9 -luokilla 248 tuntia. Sivistyslautakunta päättää 1. hyväksyä lukuvuoden perusopetuksen kokonaistuntimääräksi 635 tuntia siten, että Kuukanniemen koulun tuntimäärä on 166, Koulukeskuksen tuntimäärä on 415 jakautuen vuosiluokille noin 167 ja vuosiluokille noin 248 tuntia, Erityisopetukseen varataan 54 tuntia. 2. esittää kunnanhallitukselle, että se pyytää palkkamenojen ylitysoikeutta kunnanvaltuustolta niihin palkkamenoihin, jotka katetaan Opetusministeriön myöntämällä opetusryhmien pienentämiseen myönnetyllä erityisavustuksella ja mahdollisen määräaikaisen opetushenkilöstön palkkaamiseen Opetusministeriön edellyttämällä tavalla. Kunnanhallitus 98 Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että sivistyslautakunnalle myönnetään sen pyytämä euron ylitysoikeus palkkamenoihin.

16 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistehtävät Kunnanhallitus 193 Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu on siirtynyt Eksotelle alkaen. Myös käytännön toiminta siirtyy Eksoten hoidettavaksi alkaen. Kunnille jää kuitenkin osaltaan vastuu kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä ja sitä kautta mahdollisuus vaikuttaa myös sosiaali- ja terveydenhuollon kuntakohtaisiin kustannuksiin. Eksoten johtaja Pentti Itkonen on ilmoittanut, että kunnan niin halutessa voidaan perusturvajohtaja Hannele Partamiehen työpanoksesta jättää kunnan käyttöön yksi päivä viikossa (20 %) kehittämistehtäviin terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Myös Hannele Partamies on valmis jakamaan työpanoksensa piirin ja kunnan kesken edellä kuvatulla tavalla. Vuoden 2010 talousarvioluonnoksessa on myös varauduttu tällaiseen järjestelyyn. (valm. PP). Kunnanhallitus päättää, että Hannele Partamiehen virkasuhde perusturvajohtajana jatkuu terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvissä kehittämistehtävissä 20 %:n työajalla alkaen. Keskustelussa Mervi Rings esitti Kari Rummukaisen kannattamana päätöksen lisäystä, että asiaan palataan ensi vuoden maaliskuussa. Tuolloin päätetään, miten asiassa toimitaan Hannele Partamiehen eläkkeelle jäämisen jälkeen. Hyväksyttiin lisäys. Kunnanhallitus 66 Kokouksen on kutsuttu asiantuntijoina johtava ylilääkäri Ritva Simpanen ja perusturvajohtaja Hannele Partamies kertomaan tämän hetkisestä tilanteesta Eksoten ja kunnan näkökulmasta. Tarkoitus on muodostaa kuvaa siitä, missä määrin kunnassa yhä tarvitaan omaa asiantuntemusta, jotta lemiläisten palvelut toimisivat parhaalla mahdollisella tavalla jatkossa. (valm mp) Kokouksessa perusturvajohtaja esitti seuraavia pohdintoja tehtävän hoitomahdollisuuksista:

17 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Etsitään palvelujohtaja omasta kunnasta. Oman kunnan tilanteen tuntemus. Perusturvalautakunta asetti ensisijalle tämän vaihtoehdon selvittämisen. 2. Selvitetään, onko mahdollista ostaa Luumäki-Savitaipale palvelujohtajan työaikaa myös Lemille. Miten toimitaan, jos kuntien/kuntalaisten edut ovat ristiriidassa kuntien kesken. 3. Selvitetään, onko mahdollista ostaa Lappeenrannan kaupungin palveluja kuten Taipalsaari ostaa 4. Muu ostopalvelusopimus Keskusteltuaan kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle ja valmisteltavaksi niin, että se voidaan päättää ensi toukokuun kokouksessa. Selvitetään edellä selostettuja vaihtoehtoja. Merkittiin, että ennen päätöksentekoa kuultiin asiantuntijana johtava ylilääkäri Ritva Simpasta, joka kertoi ajankohtaisesta lääkäritilanteesta ja mm sen, että päättyneeseen hakuun Lemille ja muihin avoinna olleisiin vakinaisiin lääkärivirkoihin ei ollut hakijoita, mutta eksotepiiri jatkaa rekrytointiyrityksiä. Palvelun saatavuus on kuitenkin parantunut ja vakiintunut alkuvuodesta. Perusturvajohtaja Hannele Partamies selosti laajemmin eksotepiirin toimintojen käynnistymistä lemiläisnäkökulmasta. Liite Kunnanhallitus 99 Perusturvajohtaja Hannele Partamies valmistelee asiaa ja tulee kokoukseen kuultavaksi. Muistio pidetystä kunnan ja Eksotepiirin neuvottelusta toimitetaan sähköpostilla. Kunnanhallitus jatkaa asian käsittelyä. Hannele Partamies selvitti, että Luumäki on valmis myymään palvelujohtajan työaikaa Lemille päivän viikossa hintaan euroa/ vuosi (alv0).

18 Kunnanhallitus Lappeenrannan kaupunki ei nykyisen palvelujohtajan tiiviin työtilanteen vuoksi pysty tällä hetkellä palvelua myymään, ehkä myöhemmin. Palvelun ostamista esimerkiksi Socom Oy:ltä ei ole yhtiössä käsitelty. Partamiehen mukaan ensisijaisena vaihtoehtona on henkilön löytäminen omasta kunnasta ja esitti tehtävään kunnankamreeria. Mervi Rings esitti, että selvitetään vielä ostopalvelumahdollisuutta Luumäki- Savitaipale suunnilta. Kunnanjohtaja ehdotti seuraavaa: Kunnankamreeri Pentti Pitkänen ryhtyy Hannele Partamiehen rinnalla kokeiluluontoisesti perehtymään ja hoitamaan asiaa saakka. Tämän jälkeen asia arvioidaan uudelleen, kuullaan Pitkästä ja Partamiestä sekä päätetään kuinka asiaa hoidetaan Partamiehen eläkkeelle siirtymisen jälkeen (käytännössä alkaen). Tällä päätöksellä ei suljeta pois muita vaihtoehtoja.

19 Kunnanhallitus Rakentamattoman tontin luovutusilmoitus Kunnanhallitus 100 Kuukanniemen asemakaava-alueella osoitteessa Masiinakuja 3 sijaitsevan keskeneräisen omakotitalon omistaja pyytää lupaa saada luovuttaa kiinteistöstä 1/10 äidilleen. Tontilla olevan talon valmiusaste on yli 50 %. (kiinteistötunnus ). Pyyntö perustuu kauppakirjassa sovittuun ehtoon, jonka mukaan ostaja ei saa luovuttaa rakentamatonta tonttia kuin sellaiselle jonka kunta hyväksyy. Kunnanhallitus suostuu pyyntöön.

20 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnan hallinnon tilatarpeet, uusien väliaikaistilojen vuokraaminen Kunnanhallitus 85 Yhteenvetoa asian aikaisemmista käsittelyistä: Kunnanvaltuusto teki kokouksessaan päätöksen Vuokrataan kunnanvirastolle väliaikaisesti isommat ja laadukkaammat tilat, jotta saadaan 3 4 kk kuluttua koko henkilöstö tai pääosa henkilöstöstä saman katon alle. Sijoituspaikka kunnanvirasto 1:n läheisyyteen, jolloin virasto 1:n arkisto ja kokoustilat ovat käytettävissä. Aloitetaan uuden terveyskeskuksen suunnittelu Palolakodin yhteyteen yhteistyössä Eksoten kanssa mahdollisimman pian, kuitenkin kahden vuoden sisällä. Terveyskeskustoimintojen siirryttyä Palolaan päätetään vanhan terveyskeskuksen mahdollisesta saneeraamisesta kunnanvirastotilaksi. Kunnanvirasto 2:n osalta teetetään selvitys/suunnitelma kustannusarvioineen rakennuksen korjaamisesta kuntalaisten käyttöön, minkä jälkeen tehdään sitä koskeva päätös. Kunnanvirasto 1:n osalta ratkaisu siirretään tehtäväksi sen jälkeen, kun väliaikaisista vuokratiloista luovutaan. Kunnanhallitus päätti , että täytäntöönpano hoidetaan teknisen osaston ja konsultiksi lupautuneen insinööri Jussi Parosen tiiviillä yhteistyöllä sekä kunnan muiden virkamiesten yhteisin valmisteluin. Kunnanhallituksessa merkittiin hyväksyen tiedoksi suuntaa antavat luonnospiirustukset, joilla tekninen osasto pyytää tarjouksia. Tarjoajilla tuli olla mahdollisuus esittää omia ratkaisuvaihtoehtoja rakennustapaselostuksineen. Kunnantuvan piharakennukselle päätettiin hakea purkulupaa. Kunnanhallituksessa kunnanjohtaja selosti väliaikaisen virastohankkeen edistymistä. Kokousosanottajille oli toimitettu tiedoksi valmisteluaineistoa tarjouskilpailutuksesta etukäteen. Keskeneräinen asia oli tarkoitus valmistella kunnanhallitukselle päätettäväksi seuraavaan kokoukseen. Kunnanhallitus merkitsi tämän tiedoksi. Keskustelusta merkittiin pöytäkirjaan Kari Rummukaisen ja Mervi Ringsin mielipide, jonka mukaan asian valmistelua saatujen tarjousten pohjalta ei tule jatkaa. Valtuuston hyväksymä määräraha ei riitä, eikä lopputulos olisi valtuuston päätöksen mukainen.

21 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tämän jälkeen asia on edennyt niin, että kunnanhallituksen edustajista ja virkamiehistä koostunut ryhmä (Marjo Huuhilo, Eija Sinkko, Risto Pietiläinen, Jarmo Tölski, Kyösti Väisänen, Juha Koivisto, Simo Luukkanen, Jari Hyrkkänen ja Markku Peutere) kävi Jussi Parosen opastuksella tutustumassa 1.4 Lappeenrannan Alakylässä sijaitsevaan Casatinon toimittamaan kohteeseen sekä 6.4 Haminan ja Kotkan satamissa sijaitseviin Elementit E Oy:n ja Cramon kohteisiin. Tällä käynnille Huuhilo ei osallistunut, mutta Antti Okko oli mukana. Jussi Paronen on antanut mahdollisuuden tarjousten tehneille tarkentaa tarjouksiaan. Yhteenveto mennessä saaduista lisätarjouksista on liitteenä. Yhteenvedon mukaan Cramo Production Oy:n tarjous on selvästi edullisin. Tarjous perustuu 530 m 2 :n kerrosalaan ja on suuruudeltaan 6100 /kk (alv 0). Vuokran vuosittainen hinnankorotus 3 %. Kerrosalaa pienentämällä 465 m 2 :iin (13 viipaleeseen) vuokran määrä laskisi n euroon/kk (alv 0), jolloin vuotuinen vuokrakustannus olisi Asennus (arvo ) kuuluu hintaan. Purku- ja siirtokustannukset eivät hintaa sisälly vaan tulevat aikanaan lisäksi. Insinööri Jussi Paronen on kutsuttu kokoukseen asiantuntijana kuultavaksi. (valm SL ja MP) Kunnanhallitus hyväksyy Cramo Production Oy:n tarjouksen jatkotoimenpiteiden pohjaksi pitäen lähtökohtana viiden vuoden vuokra-aikaa. Ennen käsittelyn aloittamista kokouksessa jaettiin Cramon päivittämä tarjous, jonka esittelijä oli saanut hieman ennen kokousta. Liite. Sen mukaan 465 m 2 :n väliaikaisen rakennuksen vuokra on /kk edellyttäen, että vuokraaika on 5 vuotta. Lisäksi tulee kuljetus- ja asennushinta, joka on tilaajan tekemille perustuksille. Hintoihin lisätään alv 22 %. Ilmanvaihdon jäähdytyksestä veloitetaan lisäksi 800 /kk ja tehdasasennetuista sälekaihtimista 40/kk. Vilkkaan keskustelun aikana Mervi Rings esitti Juha Junnosen kannattamana pöydälle jättämistä seuraavien asiaan vaikuttavien, mutta tässä kokouksessa vielä epäselviksi jääneiden seikkojen selvittämiseksi kuten ensisijaisesti neuvottelu eksotepiirin kanssa uuden terveyskeskuksen rakentamisesta ja sen aikataulusta, lisäksi todellinen väliaikaistilojen tilatarve, vuokra-aika, tarkempi kokonaiskustannusarvio ja lupamenettely. Jarmo Tölski piti monen muun ohella 5 vuoden vuokra-aikaa liian pitkänä ja esitti, että valtuudet jatkoneuvotteluihin annetaan edullisemman tarjouksen tehneen Cramon kanssa kolmen vuoden vuokrasopimuksesta, jolloin kustannukset laskisivat huomattavasti. Asiassa kuultiin insinööri Jussi Parosta suunnitteluprosessista, tarjouskilpailutuksesta ja tarjousten sisällöstä.

22 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 101 Keskustelun päätettyään puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen yksimielisen päätöksen olevan, että asia jätetään pöydälle lisävalmisteluja varten siten, että tekniselle toimelle annetaan valtuudet neuvotteluihin Cramo Finland Oy:n kanssa muun muassa lyhyemmästä vuokra-ajasta ja sen vaikutuksesta kustannuksiin. Asian käsittelyä jatketaan, kun ensin on pidetty eksotepiirin kanssa neuvottelu uuden terveyskeskuksen rakentamisesta ja sen aikataulusta, lisäksi selvitetty todellinen väliaikaistilojen tilatarve, mahdollisuus 3 vuoden vuokra-aikaan mahdollisine optiovuosineen sekä tarkempi kokonaiskustannusarvio ja hankkeen lupamenettely. Esittelijä yhtyi päätökseen. Listan liitteenä on muistio neuvottelusta eksotepiirin kanssa, selvitys väliaikaistilojen tilantarpeesta. Cramon tarjous vuoden vuokra-ajasta, teknisen toimen laatima selvitys kokonaiskustannusarviosta ja lupamenettelystä. Kunnanhallitus jatkaa asian käsittelyä Kunnanjohtajan kokouksessa tekemästä ehdotuksesta hyväksyttiin yksimielisesti Cramo Oy:n päiväämä tarjous 36 kk:n vuokra-ajalle. Liite. Sen mukaan vuokran määrä koko vuokra-ajalta on n euroa (alv 0) sisältäen ilmanvaihdon jäähdytyksen. Optioita ei tässä vaiheessa varata. Lisäksi tulee euron (alv 0) asennuskustannus. Vuokrattava kerrosala on n 465 m 2 ja se sisältää toimistotiloja yleisen ja taloustoimiston sekä teknisen toimiston tarpeisiin ja eksote-piirille ja seudullisen ympäristötoimelle edelleen vuokrattavat näiden tarvitsemat tilat. Kokouksessa tarjouksen yksityiskohtaista sisältöä oli selostamassa insinööri Jussi Paronen. Kunnaninsinööri Jari Hyrkkänen selosti muun muassa rakennuslupamenettelyä ja toteutusaikatauluja. Merkittiin, että Risto Pietiläinen saapui klo ennen asian päättämistä.

23 Kunnanhallitus Kuukanniemen AO-tonttien hinnoittelu Kunnanhallitus 102 Kuukanniemen asemakaavamuutokset ovat tulossa lainvoimaiseksi heinäkuun 2010 aikana. Tarvittava kunnallistekniikan rakentaminen käynnistetään heti kaavamuutosten saatua lainvoiman. Tonttien myynnin voi aloittaa kunnallistekniikan valmistumisen jälkeen. Korttelin 22 tontti nro. 1 on myytävissä välittömästi. Alueen tonttien myyntihintoja on tarpeen tarkastaa vastaamaan paremmin vallitsevaa yleistä hintatasoa. Aluearkkitehti on valmistellut seuraavan esityksen tonttien hinnoittelusta: Korttelinumero Tontin nro Tontin pinta-ala Hinta m m m m m m m Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle edellä ilmenevän aluearkkitehdin valmisteleman tonttihinnoittelun hyväksymistä. Samalla valtuutetaan kunnanhallitus hyväksymään yksityiskohtaiset kauppakirjat hallintosäännön 58 :n 2 kohdan mukaisesti.

24 Kunnanhallitus Huoltoasematontin ostotiedustelu kirkonkylästä Kunnanhallitus 103 Lemiläinen rakennusinsinööri (AMK) Seppo Talka haluaisi ostaa kunnalta maata Misan ja Iitiäntien välistä noin m 2 huoltoasematoimintoja varten. Liite. Alue on tällä hetkellä merkitty asemakaavaan merkinnällä T eli teollisuustoimintojen alue. Siinä ei nyt ole voimassa tonttijakoa. Kyseessä olisi määräala kunnan omistamasta isommasta tilasta. Kirkonkylän asemakaavapäivitys on vireillä. Siinä olisi mahdollisuus osoittaa mm. tonttijako, liikennöinti ym. toimintojen kunnallistekniset valmiudet. (valm Markku Peutere). Merkitään tässä vaiheessa tiedoksi ja jatketaan neuvotteluja.

25 Kunnanhallitus Saapuneet kirjeet Kunnanhallitus 104 Merkitään tiedoksi liitteessä 1 mainitut saapuneet kirjeet Konsernitilinpäätöstietojen tarkistaminen tilinpäätöksessä 2009 Kunnanhallitus 105 Kunnan tilinpäätökseen liittyvässä konsernitilinpäätöksessä on havaittu muutamia virheitä, jotka on vielä mahdollista korjata, koska tilintarkastaja ei ole antanut kertomustaan vuodelta Virheet ovat kuntayhtymien ja kunnan keskinäisen omistuksen eliminoinnissa. Lisäksi lämpöhuollon osalta yhdistelyssä on ollut mukana sinne kuulumattomia sisäisiä eriä. Virheet ovat aiheutuneet käytössä olevasta konserniohjelmasta. Tähän mennessä ei ole ehditty selvittää, johtuvatko virheet ohjelmavirheestä vai ohjelman käyttövirheestä. Vuoden 2008 konsernitilinpäätöstä yritettiin tehdä samalla ohjelmalla, mutta käyttöongelmien vuoksi päädyttiin lopulta manuaalisesti laadittuun konsernitilinpäätökseen. Myös nyt tehty korjaus on manuaalinen. Aiemmat konsernitilinpäätökset on tehty manuaalisesti. Liitteenä ovat tasekirjan korjatut sivut 27-30, , 116, 118 ja Kunnan omaan tilinpäätökseen virheet eivät ole vaikuttaneet. (valm. Pentti Pitkänen). Kunnanhallitus hyväksyy tasekirjaan tehtävät liitteiden mukaiset korjaukset. Kunnanhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa heti päätöksenteon jälkeen.

26 Kunnanhallitus Asialista 88. Perustoimeentulotuen valtionosuus Aikataulumuutosehdotus/Autolinjat Oy Fingrid oyj:n voimajohtolinjan lunastuslupahakemus, lausunnon antaminen Saimaan Kriisikeskus/Lappeenrannan Mielenterveysseuran toiminta-avustushakemus Veteraaniretken avustaminen, Lemin Sotaveteraanit ry:n pyyntö Mielakansaaren venesataman laiturin rakentaminen Päivittäistavarahuollon valmiussuunnitelman tarkistaminen Asemakaavan muuttamisesta perittävät korvaukset Hallintosäännön tarkistaminen Poikkeamishakemuksia Lukuvuoden tuntimäärät kouluille Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistehtävät Rakentamattoman tontin luovutusilmoitus Kunnan hallinnon tilatarpeet, uusien väliaikaistilojen vuokraaminen Kuukanniemen AO-tonttien hinnoittelu Huoltoasematontin ostotiedustelu kirkonkylästä Saapuneet kirjeet Konsernitilinpäätöstietojen tarkistaminen tilinpäätöksessä

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010. Kunnanhallitus 63. 22.3.2010 klo 17.30-18.25. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Väisänen Kyösti

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010. Kunnanhallitus 63. 22.3.2010 klo 17.30-18.25. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Väisänen Kyösti PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kunnanhallitus 63 22.3.2010 klo 17.30-18.25 Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Sinkko Eija Rummukainen Kari Koivisto Juha Laitinen Sonja Rings Mervi Tölski Jarmo Väisänen Kyösti Tuomi

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 7/2010. Kunnanhallitus 85. 19.4.2010 klo 17.30 19.44. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Väisänen Kyösti

LEMIN KUNTA 7/2010. Kunnanhallitus 85. 19.4.2010 klo 17.30 19.44. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Väisänen Kyösti 7/2010 Kunnanhallitus 85 19.4.2010 klo 17.30 19.44 Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Sinkko Eija Rummukainen Kari Koivisto Juha Laitinen Sonja Rings Mervi Tölski Jarmo Väisänen Kyösti Junnonen Juha puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 7/2010 74 Tekninen lautakunta. Torstai 02.09.2010 klo 18.00 19.50. Kotalahden leirikeskus, Kotalahdentie 136a.

LEMIN KUNTA 7/2010 74 Tekninen lautakunta. Torstai 02.09.2010 klo 18.00 19.50. Kotalahden leirikeskus, Kotalahdentie 136a. 7/2010 74 Tekninen lautakunta Torstai 02.09.2010 klo 18.00 19.50 Kotalahden leirikeskus, Kotalahdentie 136a Punkka Olavi Vesala Hannu Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Penttilä Arto Rämä Maija Laitinen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa

LEMIN KUNTA 1/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa 1/2010 1 Tekninen lautakunta Torstai 14.01.2010 klo 18.00-19.55 Kunnanvirasto I, valtuustosali Punkka Olavi Vesala Hannu Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Penttilä Arto Rämä Maija Laitinen Sonja Buuri Riku

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 3/2011 40 Sivistyslautakunta. 5.4.2011 klo 18.00 19.30. Uusi kunnantalo, kokoushuone

LEMIN KUNTA 3/2011 40 Sivistyslautakunta. 5.4.2011 klo 18.00 19.30. Uusi kunnantalo, kokoushuone 3/2011 40 Sivistyslautakunta 5.4.2011 klo 18.00 19.30 Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto Rings Mervi Värtö Minna Heikka Jari Hakonen Hannu Kohonen Tarja Alaoutinen Ari Taipale Heikki puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali 1/2010 1 Sivistyslautakunta 26.1.2010 klo 18.00 18.50 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen Kunnanhallitus 194 31.10.2016 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen 497/00.01.01/2016 Kunnanhallitus 31.10.2016

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen Kunnanhallitus 57 09.03.2015 Valtuusto 8 30.03.2015 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen 477/00.01.01/2012 Kunnanhallitus 09.03.2015 57 Valmistelija: vs. hallintojohtaja

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Käsiteltävät asiat 9. Saapuneet kirjeet...18 10. Sivistyslautakunnan vuoden 2011 toimintakertomus...19 11. Sivistyslautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodeksi 2012...20 12. Vapaa-aikatoimen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 8/2010 82 Tekninen lautakunta. Tiistai 26.10.2010 klo 18.00 19.20. Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa

LEMIN KUNTA 8/2010 82 Tekninen lautakunta. Tiistai 26.10.2010 klo 18.00 19.20. Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa 8/2010 82 Tekninen lautakunta Tiistai 26.10.2010 klo 18.00 19.20 Kunnanvirasto I, valtuustosali Punkka Olavi Vesala Hannu Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Penttilä Arto Rämä Maija Laitinen Sonja Buuri

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 6/2010. Kunnanhallitus 70. 29.3.2010 klo 17.30 20.22. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Väisänen Kyösti

LEMIN KUNTA 6/2010. Kunnanhallitus 70. 29.3.2010 klo 17.30 20.22. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Väisänen Kyösti 6/2010 Kunnanhallitus 70 29.3.2010 klo 17.30 20.22 Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Sinkko Eija Rummukainen Kari Koivisto Juha Laitinen Sonja Rings Mervi Tölski Jarmo Väisänen Kyösti puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28 Tekninen lautakunta Nro 3/2013 KOKOUSAIKA Torstaina 4.4.2013 klo 17 17.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 2/2010 13 Tekninen lautakunta. Torstai 18.02.2010 klo 18.00-20.10. Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa

LEMIN KUNTA 2/2010 13 Tekninen lautakunta. Torstai 18.02.2010 klo 18.00-20.10. Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa 2/2010 13 Tekninen lautakunta Torstai 18.02.2010 klo 18.00-20.10 Kunnanvirasto I, valtuustosali Punkka Olavi Vesala Hannu Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Penttilä Arto Rämä Maija Laitinen Sonja Buuri

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21 Tekninen lautakunta Nro 3/2014 KOKOUSAIKA Torstaina 8.5.2014 klo 17-18.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sisällysluettelo 47. Saapuneet kirjeet...88 48. Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus vuodeksi 2013 ja talous- ja henkilöstösuunnitelmat vuosiksi 2013 2015...89 49. Lasten päivähoitomaksujen määrittäminen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 Tekninen lautakunta Nro 6/2012 KOKOUSAIKA Torstai 2.8.2012 klo 18.00 18.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 82

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 82 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 82 Tekninen lautakunta Nro 8/2012 KOKOUSAIKA Torstaina 1.11.2012 klo 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 5/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnantalo, neuvotteluhuone. Rummukainen Kari.

LEMIN KUNTA 5/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnantalo, neuvotteluhuone. Rummukainen Kari. 5/2011 54 Tekninen lautakunta Torstai 14.7.2011 klo 18.00-18.50 Kunnantalo, neuvotteluhuone Punkka Olavi Lohtander Mika Laitinen Sonja Rummukainen Kari Rämä Maija Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Buuri

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen Kunnanhallitus 194 31.10.2016 Valtuusto 39 14.11.2016 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen 497/00.01.01/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 34

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 34 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 34 Tekninen lautakunta Nro 3/ 2012 KOKOUSAIKA Torstai 29.3.2012 klo 18.00-18.39 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.5.2016 klo 9.00 - Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Anomus lisäajasta kauppakirjan mukaisen rakentamisvelvoitteen täyttämiselle / Kiinteistö Oy Raision Kauppapuisto (NCC Property Development Oy)

Anomus lisäajasta kauppakirjan mukaisen rakentamisvelvoitteen täyttämiselle / Kiinteistö Oy Raision Kauppapuisto (NCC Property Development Oy) Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 94 10.3.2014 Kaupunginhallitus 148 14.4.2014 Kaupunginhallitus 117 11.4.2016 Asianro 244/10.00.02.03/2014 137 Anomus lisäajasta kauppakirjan mukaisen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 9-9.10 Paikka Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, 53500 LAPPEENRANTA Saapuvilla olleet jäsenet Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 6/2017 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.08.2017 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Gynther Timo puh.johtaja JÄSENET Manninen Juhani varapuh.johtaja Salenius Leila

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Kirkkonummen vammaisneuvoston toimintasäännön muuttaminen alkaen

Kirkkonummen vammaisneuvoston toimintasäännön muuttaminen alkaen Perusturvalautakunta 9 0.03.07 Vammaisneuvosto 3 5.04.07 Kunnanhallitus 79 5.05.07 Kirkkonummen vammaisneuvoston toimintasäännön muuttaminen.6.07 alkaen 786/00.0.0/06 Perusturvalautakunta 0.03.07 9 Perusturvan

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 2/2010 9 Sivistyslautakunta. 15.2.2010 klo 18.00 19.22. Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 2/2010 9 Sivistyslautakunta. 15.2.2010 klo 18.00 19.22. Kunnanvirasto 1, valtuustosali 2/2010 9 Sivistyslautakunta 15.2.2010 klo 18.00 19.22 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2015 Kokousaika: 20.4.2015 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 3/2011 34 Tekninen lautakunta. torstaina 14.04.2011 klo 18.00-19.40. Kunnantalo, neuvotteluhuone. Rummukainen Kari

LEMIN KUNTA 3/2011 34 Tekninen lautakunta. torstaina 14.04.2011 klo 18.00-19.40. Kunnantalo, neuvotteluhuone. Rummukainen Kari 3/2011 34 Tekninen lautakunta torstaina 14.04.2011 klo 18.00-19.40 Kunnantalo, neuvotteluhuone Punkka Olavi Lohtander Mika Laitinen Sonja Rummukainen Kari Rämä Maija Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Hakala

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA TERVEYDENHUOLON KY. Kokousaika [Ti klo17. 00-18.50 Paikka Muonion kunnanvirasto, alakerran kahvio Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Nousiaisten kunnan voimassa oleva hallintosääntö on vuodelta 2009.

Nousiaisten kunnan voimassa oleva hallintosääntö on vuodelta 2009. Kunnanhallitus 131 11.04.2011 Kunnanhallitus 159 02.05.2011 Kunnanhallitus 254 22.08.2011 Kunnanhallitus 276 05.09.2011 Kunnanvaltuusto 42 12.09.2011 Vapaa-aikalautakunta 14 08.05.2012 Hallintosääntö 1242/01/010/2011

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 9.9.2016 klo 9.00 12.25 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä: Marja Jalli puheenjohtaja Timo Hacklin varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27 Valtuusto 17.6.2014 27 1. VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS Tark.ltk. 13.5.2014 16 Liite 1 Laadittiin vuoden 2013 arviointikertomus. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 5/2015 Kokousaika: 16.11.2015 klo 13.00 15.40 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kirkkonummen vanhusneuvoston toimintasäännön muuttaminen alkaen

Kirkkonummen vanhusneuvoston toimintasäännön muuttaminen alkaen Perusturvalautakunta 9 0.03.07 Kunnanhallitus 00 0.03.07 Vanhusneuvosto 4 09.05.07 Kunnanhallitus 80 5.05.07 Kirkkonummen vanhusneuvoston toimintasäännön muuttaminen.6.07 alkaen 786/00.0.0/06 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 2 /2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Maanantai 3.2.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 6 7 8 9 sivu 7 7 8 9 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valitaan

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Maaseutulautakunta. Keskiviikko klo Kunnantalo, kokoushuone. Husu Tuuliainen Tarja.

LEMIN KUNTA 1/ Maaseutulautakunta. Keskiviikko klo Kunnantalo, kokoushuone. Husu Tuuliainen Tarja. 1/2012 1 Maaseutulautakunta. Keskiviikko 13.6.2012 klo 18.00 19.33 Kunnantalo, kokoushuone Tapanainen Matti Pesu Oiva Haiko Heikki Husu Tuuliainen Tarja Lehtonen Ritva Lahtinen Annikki Pekki Reijo puheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille Kunnanhallitus 94 17.03.2014 Kunnanhallitus 218 22.09.2014 Kunnanhallitus 283 17.11.2014 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille 201/02.03.05/2013

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

22 Arviointiseminaari , tarkastuslautakunta

22 Arviointiseminaari , tarkastuslautakunta Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 1 (10) Aika 17.10.2017, klo 16:00-17:32 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 21 11.02.2015. 21 Asianro 589/10.00.02.01/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 21 11.02.2015. 21 Asianro 589/10.00.02.01/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 21 Asianro 589/10.00.02.01/2015 Maaningalla sijaitsevien rakennuspaikkojen luovutusehdot Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Tonttipalveluyksikkö Kuopion kaupungin

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/2011 1 Tekninen lautakunta. Torstai 10.02.2011 klo 18.00-19.30. Kunnantalo, neuvotteluhuone. Rummukainen Kari.

LEMIN KUNTA 1/2011 1 Tekninen lautakunta. Torstai 10.02.2011 klo 18.00-19.30. Kunnantalo, neuvotteluhuone. Rummukainen Kari. 1/2011 1 Tekninen lautakunta Torstai 10.02.2011 klo 18.00-19.30 Kunnantalo, neuvotteluhuone Punkka Olavi Lohtander Mika Laitinen Sonja Rummukainen Kari Rämä Maija Taipale Heikki Tikka Raija Liisa puheenjohtaja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa.

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa. Sivistyslautakunta 146 09.09.2014 Kaupunginhallitus 437 15.09.2014 Savonlinnan Teatterin ja Savonlinnasalin toimintojen yhdistäminen 594/44.449/2011 SL 146 Selostus: Kulttuurijaoston esityslistalta 9.9.2014

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALIN TOTEAMINEN... 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 4 3 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTAN TOIMITTAMINEN, PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 8.4.2011 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Ahlqvist Leila jäsen Laukkanen

Lisätiedot

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Hallintosäännön tarkistaminen

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Hallintosäännön tarkistaminen KOKOUSKUTSU Kunnanvaltuusto 31.5.2010 Kokousaika Maanantai 7.6.2010 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. liite 6. liite 7. 8. liite 9. liite

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15 Tekninen lautakunta Nro 3/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 28.5.2015 klo 17-18.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

Rautalampi 18.02.2009

Rautalampi 18.02.2009 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2009 Sivistyslautakunta Sivu 1 (11 ) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Tiistai 18.02.2009 klo 17.00-18.40 Lukio Emma Ilomäki Jarmo Hämäläinen Piia

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21 11.03.2013 Sivu 1 / 1 1196/02.07.00/2013 21 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Rakennuspalvelu J. Nyström Oy:lle varastohallin rakentamista varten, kortteli 85128 tontti 8 Valmistelijat / lisätiedot: Pulkkinen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 12.6.2017 klo 16.00 16.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010 ASIALISTA Kunnanvaltuusto 10.9.2010 Kokousaika 20.9.2010 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 2. Tekninen lautakunta 1 5.2.2015. Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjojen tarkastaminen vuonna 2015 2016

LEMIN KUNTA 2. Tekninen lautakunta 1 5.2.2015. Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjojen tarkastaminen vuonna 2015 2016 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 5.2.2015 klo 17-18 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi Järjestelytoimikunta 32 07.05.2008 Järjestelytoimikunta 67 10.09.2008 Järjestelytoimikunta 83 01.10.2008 Järjestelytoimikunta 88 22.10.2008 HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN 55/01/010/2008 JÄRJTOIM 32 Liite

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 17.5.2017 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous 17.5.2017 Aika keskiviikko 17.5.2017 klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 298 08.12.2014 Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/12.00.00/2014 Kunnanhallitus 298 Kunnanhallitus 20.10.2014 247 Koulutuslautakunta on kokouksissaan 8.9. ja 23.9.2014 valmistellut

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

3 Talouden seuranta 31.3.2015 / tukipalvelulautakunta

3 Talouden seuranta 31.3.2015 / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Kokouskutsu 1 (11) Aika 06.05.2015, klo 17:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone lahna Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Talouden seuranta 31.3.2015

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella, Kaavoitustoimikunta 7 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 27 11.05.2015 Kunnanhallitus 119 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 43 24.09.2015 Kunnanhallitus 228 19.10.2015 Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 10.02.2015 1/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 10.02.2015 1/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 10.02.2015 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa Keskikorpi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 5/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 4 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

1. ASUINRAKENNUSTONTIT

1. ASUINRAKENNUSTONTIT 1 JOROISTEN KUNTA TONTTIHINNOITTELU VOIMASSA 1.1.2013 ALKAEN (KV 8.10.2012 36) (Muutos KV 16.9.2013 69) Tonttien myyntihinta on esitetty muodossa /m2. Kaikki jäljempänä esitetyt tontit ovat myös vuokrattavissa.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89. 89 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy:lle, kortteli 85127 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89. 89 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy:lle, kortteli 85127 tontti 1 23.09.2013 Sivu 1 / 1 3983/02.07.00/2013 89 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy:lle, kortteli 85127 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. (09)

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Iitin kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta 18.02.2015 Aika Keskiviikko 18.02.2015 klo 18:00-19:49 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 (TORSTAI) Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 1/2014 Kokousaika: 22.1.2014 klo 13.00-16.35 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 6/2010 81 Sivistyslautakunta. tiistai 12.10.2010 klo 18.00 19.25. Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 6/2010 81 Sivistyslautakunta. tiistai 12.10.2010 klo 18.00 19.25. Kunnanvirasto 1, valtuustosali 6/2010 81 Sivistyslautakunta tiistai 12.10.2010 klo 18.00 19.25 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Minna Värtö Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2014 KOKOUSAIKA Torstaina 16.1.2014 klo 17-19 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset. 176 07.08.2012 186 21.08.2012 254 06.11.2012 Tehdastuotantotilojen jatkokäyttö/incap Oy // KHALL 176 Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 3/2017 Kokousaika: 19.4.2017 klo 12.00 15.45 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Minna Yli-Kujala, varajäsen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 6 75

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 6 75 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 6 75 KOKOUSAIKA Tiistai 18.9.2007 klo 18.00 21.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnantalo Vanhala Jari A., puheenjohtaja Ahonen

Lisätiedot

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2016 Kokousaika: 13.4.2016 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot