KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2015 2.03.2015"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika klo Kahvitarjoilu klo Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, AKAA Päätöksentekijät Kulhia Ali puheenjohtaja paikalla Hämäläinen Sirpa kirkkoneuvoston jäsen paikalla Kallioinen Saila kirkkoneuvoston jäsen paikalla Knuutila Heikki kirkkoneuvoston jäsen paikalla Lehtinen Lauri kirkkoneuvoston jäsen paikalla Pajasmaa Mika kirkkoneuvoston jäsen poissa Parikka Heikki kirkkoneuvoston varapj. paikalla Turunen Kirsi kirkkoneuvoston jäsen paikalla Salminiemi Reino kirkkoneuvoston jäsen paikalla Joki Harri kirkkoneuvoston varajäsen paikalla Muut osallistujat Nord Pirkko Ylimäki Sinikka Lehmijoki Lillimari Ahola Margit kirkkovaltuuston varapj.. kirkkovaltuuston pj vs. talouspäällikkö sihteeri Allekirjoitukset Ali Kulhia puheenjohtaja Margit Ahola sihteeri tarkastajat Reino Salminiemi Lauri Lehtinen Akaa Pöytäkirja yleisesti Nähtävänä oloa koskeva kuulutus on ollut Akaan kirkkoherranviraston sekä nähtävänä Kylmäkosken ja Viialan seurakuntatoimiston ilmoitustaululla Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Akaan kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Todistaa:

2 2 23 KOKOUKSEN AVAUS Vs. kirkkoherra Ali Kulhia avasi kokouksen ja piti alkuhartauden sekä laulettiin virsi KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkojärjestyksen 9.luvun 1 :n mukaan kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. KN ohjesäännön 5 :n mukaan kutsu on toimitettava jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. KL 7:4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä. Kokouskutsut on toimitettu Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityksen mukaisesti. 25 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄOLO Seurakunnan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa (KJ 7:6 1 mom). Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan (KL 25:3). 1) Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 2) Päätetään, että pöytäkirja tarkastetaan ) Päätetään, että tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa alkaen ) Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta pidetään kirkkoherranviraston ja Kylmäkosken sekä Viialan seurakuntatoimiston ilmoitustaululla ) Reino Salminiemi ja Lauri Lehtinen 2)-4) Esityksen mukaisesti

3 3 26 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvostossa asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei neuvosto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden käsittelyn pohjana on esittelijän pohjaehdotus. Asiat käsitellään esityslistan mukaisesti. Muutoksenhakuosoitus käsitellään viimeisenä pykälänä.

4 4 27 VIIALAN ALUEKAPPALAISEN VIRAN HOITAMINEN Akaan seurakunnan strategian painopisteitä ovat jumalanpalveluselämän kehittäminen ja seurakuntalaisten jäsenyyden vahvistaminen toimitusten kautta. Näiden keskeisten tehtävien menestyksekkääseen hoitamiseen tarvitaan jatkossakin riittävästi pappien työaikaa. Nykyisellään pappiemme lisäksi on tarvittu ruuhkatilanteissa myös eläkeläispappien apua. Heidän käyttöään ei voine entisestään lisätä. Lisäksi uusien sopimusten myötä yksittäiset toimituspalkkiohinnat ovat kaksinkertaistuneet. Viialan alueella työskentelevät Viialan seurakunnan perintönä aluekappalainen ja seurakuntapastori. Aluekappalaisella on vuosittain 1-2 rippikoulua, toimituksiin ja syntymäpäiväkäynteihin liittyen 100 kotikäyntiä sekä noin 40 messua tai muuta jumalanpalvelusta. Muita seurakuntailtoja ja hartaustilaisuuksia on ollut kymmeniä. Kappalaisella on ollut myös kymmenisen päivänavausta kouluissa. Lisäksi hän on vastannut aikuistyöstä, johon kuuluvat myös majataloillat, sekä yhteiskunnallisesta työstä, jonka yhteydessä on kirkkovenetoiminta. Ajankäytöllisesti kappalaisella on pidempiä työpäiviä kuin aiemmin Viialan kirkkoherrana. Viialan aluekappalainen on ollut pääasiallinen kirkkoherran lomasijainen, seurakunnan valmiuspäällikkö ja työsuojelupäällikkö. Nämä kaksi viimeksi mainittua tehtävää siirtynevät henkilön mukana kirkkoherran viran yhteyteen, mikä on ehkä yleisin ratkaisu. Nykyinen kappalainen sai enimmät äänet kirkkoherranvaalissa. Tällä hetkellä ei voi tietää, tuleeko vaalista valituksia. Nykyinen kirkkoherra on jo jäänyt pois viranhoidosta ja kappalainen hoitaa tätä tehtävää viransijaisena. Nuorisotyöstä vastaavan seurakuntapastorin viransijaisena olevalla ei ole vielä pappisvihkimystä, joten tänä keväänä tullee tavanomaista enemmän kirkollisia toimituksia kullekin vihitylle papille. Seurakunnan on syytä hankkia kappalaisen virkaan pappi. Mikäli kirkkoherranvaali vahvistetaan huhtikuun alussa, ei kappalaisen virkaa ehdi laittaa hakuun vielä keväällä, vaan on järkevää kuuluttaa haku loppukesästä. Valitusajat huomioiden vakinaisen viranhaltijan voi olettaa ottavan viran vastaan vuoden 2016 alusta. Valittavan henkilön tulisi mahdollisuuksien mukaan olla oma-aloitteinen henkilö, joka olisi mielellään myös musiikki-ihminen. Kyseisissä tehtävissä ovat eduksi säestystaidot ja soitinryhmien kanssa työskentely. Näitä on tarkoitus lisätä seurakunnassamme muun muassa erityismessuja ja iltakirkkoja varten. Akaan seurakunta ja työmuodot ovat tukeutuneet yhteydenpidossa ja vapaaehtoisten rekrytoinnissa vahvasti sosiaaliseen mediaan, pääasiassa Facebookin ja kotisivujen käyttöön. Siksi tämän alan osaaminen on nykyaikana ja juuri tässä virassa tarpeen. Koska sijaisen hankkimisella on kohtuullinen kiire, kirkkoherran sijainen on ollut yhteydessä tuomiokapitulin notaariin ja tiedustellut myös Facebookin Pastorit-palstalla kiinnostusta kappalaisen viransijaisuuden hoitamiseen. Facebookin kautta kiinnostuksensa ilmaisivat Langinkosken seurakunnan seurakuntapastori Tero Kuparinen, Rauman vs. seurakuntapastori Johan Savola, Laihian entinen kirkkoherra Mertsi Saarela ja pastori Kaarlo Yrttiaho. Viimeksi mainittu ei lähettänyt hakemusta eikä CV:ta. Näiden lisäksi tuomiokapitulilta saamansa vinkin perusteella Tampereen eteläisen seurakunnan vs. seurakuntapastori Markku Mustajärvi otti yhteyttä ja lähetti hakemuksensa ja CV:n. Hän ei käytä Facebookia kertomansa mukaan. Tero Kuparinen (s.1960) on suorittanut pastoraalitutkinnon. Hänellä on huomattavat musiikilliset ansiot, kuten yhteisiä hankkeita virsirunoilija Pia Perkiön kanssa, levytyksiä mm. Malmin seurakunnan lapsikuoron kanssa ja kokemusta erilaisten soitinryhmien

5 5 harjoittamisesta. Kuparinen ylläpitää omia internet-sivujaan. Hänellä on myös merkonomin tutkinto. Kuparinen on osoittanut eniten oma-aloitteisuutta sijaisuusasiassa ja tuli Akaaseen tutustuakseen toimintaan ja paikkoihin. Hän halusi myös tavata Toukola 2-rippikoulun vetäjiä. Kuparinen on aktiivinen urheilija ja toimii nuorisovalmentajana. Hän on ilmoittanut muuttavansa vaimonsa kanssa Akaaseen sijaisuuden ajaksi joko seurakunnan tarjoamaan asuntoon tai Viialaan vuokralle. Johan Savola (s.1983) on sosiaalisen median käyttäjä sekä soittaja, soitonopettaja ja laulaja. Savolalla on kokemusta myös TV-sarjoissa näyttelemisestä, mikä kiinnostanee kovasti rippikoululaisia. Savolalla on papintyön lisäksi 1½ vuoden työkokemus nuorisotyönohjaajan sijaisena ja vuoden verran ravintolatyöstä ruotsinlaivoilla. Hänellä tuntuu olevan intoa ja mielenkiintoa uusiin avauksiin seurakuntatyössä. Hänellä on hygieniapassi, mikä on tarpeen Viialan moninaisessa toiminnassa. Savola on lisäksi pesäpallon ja koripallon nuorisotuomari. Hän on valmis vuokraamaan asunnon Akaasta. Mertsi Saarela (s.1972) on ollut kahdesti vakinainen kirkkoherra, Evijärvellä ja Laihialla. Hän on ollut runsaasti julkisuudessa ja on Laihian kunnanvaltuustossa, aiemmin myös kunnanhallituksessa. Hän harrastaa laulua ja soittoa, sekä kirjoittanut kaksi kirjaa. Tällä hetkellä työttömällä Saarelalla on käynnissä yhtä aikaa välilliset kirkkoherranvaalit sekä Liedossa että Kaarinassa. Hän on ilmoittanut muuttavansa sijaisuutta varten Akaaseen, siis mikäli ei tule valituksi kirkkoherran virkaan. Vaalit ratkennevat maaliskuun loppuun mennessä. Markku Mustajärvi (s.1973) on suorittanut pastoraalitutkinnon. Hänellä on myös Suomen Vapaakirkon pappiskoulutus ja merkonomin tutkinto. Näitä hän on tarvinnut työskennellessään myyntineuvottelijana kiinteistövälityksessä ja Vapaakirkon työkokeilussa. Mustajärvi on työskennellyt ennen pappisvihkimystään lisäksi aikuiskouluttajana Cimson Oy:ssä. Mustajärvi ei ole mukana Facebookissa. Hän on ilmoittanut hoitavansa mahdollista sijaisuutta Tampereelta käsin. Hakijoista Tero Kuparisella on parhaat edellytykset hoitaa virkaa menestyksekkäästi. Toiseksi parhaaksi voidaan katsoa Johan Savola, sillä Mertsi Saarelalla on kirkkoherran viranhaut käynnissä vielä maaliskuun ajan. Mustajärven osaamisprofiili hakemuksessa eikä käydyissä puhelinkeskusteluissa osoittautunut edellä mainittuja paremmaksi. vs. kirkkoherra Ali Kulhia: Kirkkoneuvosto pyytää Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulia määräämään pastori Tero Kuparisen hoitamaan Akaan seurakunnan kappalaisen viransijaisuutta asti. Tehtävä pitäisi ottaa vastaan mahdollisimman nopeasti. Mikäli Mikkelin hiippakunta ei suostu tähän järjestelyyn, kirkkoneuvosto pyytää toissijaisesti tuomiokapitulia määräämään pastori Johan Savolan kyseiseen tehtävään. Viran vaativuusryhmä on 602 ja pastoraalitutkinnon suorittaneelle maksetaan vähintään alarajan palkkaa ja ilman tätä tutkintoa kokemuksesta riippuen paikallisesti sopien vähennettynä. Virkapaikka on Viialan kirkko. Esityksen mukaisesti.

6 6 28 METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN Nurmen Metsästäjät ry Lempäälästä on vuokrannut Akaan seurakunnalta metsästysoikeutta Lempäälän kunnan tiloilla Pappila 1:39 ja Haurala 3:1 viiden vuoden sopimuksella Sopimus koskee 31,6 ha aluetta. Metsästysvuokrasopimuksen uusiminen koskee aikaväliä Uudessa sopimuksessa (liite) on kohta kolme: Vuokramies voi ilman vuokranantajan suostumusta siirtää tämän vuokrasopimuksen kolmannelle, esim. ns. yhteislupamenettely. Tämä kohta sopimuksessa koskee metsästysseuran puheenjohtajan Juha Ruunan mukaan vain ilvesten metsästystä. Yhteislupamenettely tarkoittaa Ruunan mukaan tilannetta, jossa ilveskanta on lisääntynyt ja ilveksiä voi metsästää vain niihin luvan saanut metsästysseura. Ruunan mukaan se on ainoa tilanne, jossa oikeutta yleensä voidaan vuokrata eteenpäin. vs. talouspäällikkö Lillimari Lehmijoki Kirkkoneuvosto päättää myöntää vs. talouspäällikölle oikeuden kyseisen metsästysvuokrasopimuksen uusimiseen. Myönnettiin talouspäällikölle oikeus sopimuksen uusimiseen. 29 PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT Kirkkoherran viranhaltijapäätökset Talouspäällikön viranhaltijapäätökset: ei ollut. Merkittiin tiedoksi kirkkoherran päätökset 14-21/2015.

7 7 30 ILMOITUSASIAT Tiedoksi Tampereen Hiippakunnan Tuomiokapitulin viranhaltijapäätökset kirkkoherran viransijaisuuksista. Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5) 31 MUUTOKSENHAKUMENETTELY Kirkkoherra Puheenjohtaja antaa KL 24 luvun mukaisen oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen pöytäkirjaan liitettäväksi. Esityksen mukaisesti. 32 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 9/2014 09.12.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 9/2014 09.12.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 08.12.2014 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 AKAA Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra Haavisto Tuija

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2013 30.1.2013

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2013 30.1.2013 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 30.1.2013 klo 17.00 18.30 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2015 22.09.2015

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2015 22.09.2015 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 22.9.2015 klo 16.30-19.05 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, Akaa Päätöksentekijät Kulhia Ali puheenjohtaja paikalla Hämäläinen Sirpa kirkkoneuvoston jäsen poissa

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2011 21.9.2011

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2011 21.9.2011 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 21.9.2011 klo 17.00 19.15 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Pajasmaa

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 11/2011 19.12.2011

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 11/2011 19.12.2011 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 19.12.2011 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Pihl Keijo, vs. kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2014 24.11.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2014 24.11.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 24.11.2014 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 AKAA Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra Haavisto Tuija

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2012 18.4.2012

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2012 18.4.2012 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 18.4.2012 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2013 23.10.2013

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2013 23.10.2013 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 23.10.2013 klo 17.00 17.40 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Haavisto

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2013 20.5.2013

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2013 20.5.2013 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 20.5.2013 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2012 22.5.2012

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2012 22.5.2012 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 22.5.2012 klo 17.00 18.50 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2012 22.3.2012

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2012 22.3.2012 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 22.3.2012 klo 17.00 20.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2014 PÖYTÄKIRJA. Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen Sirpa. Knuutila Heikki. Lahdensivu Olavi Latvanen Anneli

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2014 PÖYTÄKIRJA. Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen Sirpa. Knuutila Heikki. Lahdensivu Olavi Latvanen Anneli 1 KOKOUSAIKA 14.5.2014 kello 18.00 Kahvitarjoilu kello 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Alasali, Sontulantie 1, Akaa OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aronen Hannele Haavisto Tuija Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2015 PÖYTÄKIRJA

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2015 PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA Torstaina 28.05.2015 17.30 Kokous alkaa kahvittelulla 17.30, sitten siirrytään perhekirkkoon klo 18, minkä jälkeen varsinainen kokous. KOKOUSPAIKKA Viialan seurakuntasali OSALLISTUJAT Päätöksentekijät

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkovaltuusto Kokousaika 24.5.2015 klo 12.30 13.10 Kokouspaikka Seurakuntakuntakoti Läsnä olleet jäsenet Rahkonen Maija-Stiina Erkkilä Leena Mäkinen Antero Mänki

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO 18.8.2015 5/2015

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO 18.8.2015 5/2015 Kokousaika Tiistai 18.8.2015 klo 17.30 19.38 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalon kokoushuone Heikki Nissinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Anja Pinoniemi, varapuheenjohtaja Taisto Kokko

Lisätiedot

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto. Kirkkoherranviraston neuvotteluhuone

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto. Kirkkoherranviraston neuvotteluhuone TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika 19.5.2015 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Kirkkoherranviraston neuvotteluhuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne.

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne. KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kokousaika 4.6.2013 klo 17.00 19.05 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Ala-Käkelä Liisa Kallio Laila Karlstedt Risto

Lisätiedot

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö 10 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 24.3.2010 kello 17.30 KOKOUSPAIKKA: Kivipappilan kokoushuone Läsnä: Mattila Esko puheenjohtaja Salo Miikka jäsen, varapuheenjohtaja Mansoniemi Juha jäsen Majalahti Auli jäsen

Lisätiedot

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) KIRKKONEUVOSTO 30.10.2012

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) KIRKKONEUVOSTO 30.10.2012 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) Aika: Tiistaina 30.10.2012 kello 18.00-20.10. Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone. Läsnä: Jyrki Jormakka kirkkoherra, puheenjohtaja Heikki Korkealaakso varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 18.12.2014 N:o 15/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 12.12.2014 Sivu 184

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 18.12.2014 N:o 15/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 12.12.2014 Sivu 184 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 12.12.2014 Sivu 184 Kokousaika Torstai 18.12.2014 kello 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Pannula

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Hintsala Pirkko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Hintsala Pirkko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 s-posti: kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Torstaina 26.2.2015 klo 18:00 20.27 Paikka Keskustan seurakuntakeskus,

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/10 Markunkuja 2 19430 Pertunmaa 13.5.2015

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/10 Markunkuja 2 19430 Pertunmaa 13.5.2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/10 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu. KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 13.5.2015 klo 19 Seurakuntakoti Ari Pelkonen

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16.

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16. LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/ Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4. klo 16. PAIKKA Sähköposti KOKOUSASIAT 32 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 21.8.2012 klo 18.30 20.57 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 196 KOKOUKSEN AVAUS 316 197 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 7/2014 Kokous 19.8.2014 Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.00 18.05 Paikka Tavisalo, Kesäkodintie 32, Kerimäki Osallistujat Jäsenet ( x ) Juntunen

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013. Pääkirkon seurakuntasali

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013. Pääkirkon seurakuntasali Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 3.1.2013 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 2.1.2013 klo 17.30 18.20 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Pääkirkon seurakuntasali Alanen Heikki Aro Jorma Eskelinen Reino Hynninen

Lisätiedot