KUNNANHALLITUS 5/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNANHALLITUS 5/2012"

Transkriptio

1 KUNNANHALLITUS 5/2012 Aika Maanantai klo Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila Sami puheenjohtaja Niemenmaa Jaana jäsen Otava Antti varapuheenjohtaja Pukkila Esa jäsen Törmä Ilmo jäsen Niskala Jorma jäsen Poissa Hietanen Toni jäsen Ohrankämmen Jukka valtuuston I varapuheenjohtaja Muut saapuvilla olleet Hosiasluoma Tarja Vuorela Ilpo Vainionpää Joni Honkanen Arja kunnanjohtaja valtuuston puheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja palkanlaskija-arkistonhoitaja, ptk-pitäjä Pöytäkirjantarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Karvian kunnantalolla Nähtävilläolo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Karvian kunnantalolla

2 SISÄLLYSLUETTELO: KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 3 ERO VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ 4 LOMARAHAN MAKSAMINEN VUONNA 2012 SEKÄ LOMARAHAN VAIHTAMINEN VAPAASEEN 5 KUNNANHALLITUKSEN SITOVUUSTASOLLA MENOMÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET JA TULOARVIOIDEN ALITUKSET VUONNA MENOMÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET JA TULOARVIOIDEN ALITUKSET VALTUUSTON SITOVUUSTASOLLA 8 TILINPÄÄTÖS VUODELTA POSAN TALOUDEN JA PALVELUSOPIMUKSEN TOTEUTUMINEN AJALLA KARVIAN KUNNAN JA SUUPOHJAN SEUTUPALVELUKESKUS OY:N VÄLINEN SOPIMUS TUKIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 13 POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN JA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN KUMPPANUUSSOPIMUS SOTAINVALIDIEN VELJESLIITON TEKEMÄ MYYNTITARJOUS 18 MUUT ASIAT 20 ILMOITUSASIAT 22 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 25

3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KH 82 Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN KH 83 Kunnanhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu kokousta seuraavana toisena arkipäivänä klo 15:00 kunnantalolla. Pöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävänä pääsääntöisesti kokousta seuraavan kalenteriviikon tiistaina. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Merja Holkko ja Jaana Niemenmaa.

4 RAUNI KANNISTON ERO VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ Vltk KH 84 Kirjeellään Rauni Kannisto on pyytänyt eroa vapaa-ajanlautakunnan jäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Liikuntasihteerin päätösesitys: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että sen myöntää Rauni Kannistolle hänen pyytämänsä eron vapaa-ajanlautakunnan jäsenyydestä ja valitsee uuden jäsenen hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Päätös: Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää vapaa-ajanlautakunnan esityksen mukaisesti esittää kunnanvaltuustolle, että sen myöntää Rauni Kannistolle hänen pyytämänsä eron vapaa-ajanlautakunnan jäsenyydestä ja valitsee uuden jäsenen hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnanhallitus päätti vapaa-ajanlautakunnan esityksen mukaisesti esittää kunnanvaltuustolle, että sen myöntää Rauni Kannistolle hänen pyytämänsä eron vapaa-ajanlautakunnan jäsenyydestä ja valitsee uuden jäsenen hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

5 LOMARAHAN MAKSAMINEN VUONNA 2012 SEKÄ LOMARAHAN VAIHTAMINEN VAPAASEEN KH 85 Karvian kunnassa on pitkälti sovellettu kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 17/1992 ( ) Virka- ja työehtosopimus vuoden 1992 lomarahan maksamisajankohdan siirtämismahdollisuudesta ja sen korvaamismahdollisuudesta vastaavalla vapaa-ajalla kunnissa ja kuntainliitoissa sekä työehtosopimus tuntipalkkaisia työntekijöitä koskevan vuosilomapalkan kolmasosan korvaamisesta vastaavalla vapaaajalla suosituksia lomarahan vaihtamisesta vapaaseen. Karviassa 1990-luvun alkuvuosina mm. lomarahoja leikattiin paikallisilla sopimuksilla, ja lomarahan vastineeksi annettiin vapaapäiviä. Laskentasääntö, jolla lomaraha on vaihdettu vapaaseen, on Karvian kunnassa viimevuosina ollut seuraava: 1) Määritellään työntekijän lomarahan suuruus voimassaolevasta työ- ja virkaehtosopimuksesta. 2) Yhden kalenteripäivän keskimääräinen hinta saadaan jakamalla kuukausipalkka 30,5:llä. 3) Edellä saadulla päiväpalkalla kerrotaan vapaaksi halutut kalenteripäivät (jos haluaa vapaaksi yhden viikon, kuluttaa se seitsemän kalenteripäivän palkan verran ja vastaavasti kaksi viikkoa kuluttaa 14 päivän palkan). 4) Lomarahasta vähennetään vapaaksi vaihdetun ajan palkka ja loppu lomarahasta maksetaan siis rahana. Normaalin kuukausipalkan suuruuteen ja maksamiseen lomarahan vaihto ei vaikuta. Karviassa lomarahan vaihtamista vapaaseen on viime vuosina käytetty suhteellisen vähän. Lomaraha on Karvian kunnassa useana vuonna maksettu kesäkuun palkanmaksun yhteydessä. Lomarahan vapaaksi vaihtovuosi henkilöiden lukumäärä

6 Liitteet: Sopimusluonnos lomarahan vaihtamisesta vapaaseen KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, että lomaraha maksetaan kesäkuun palkanmaksun yhteydessä. Samalla päätetään, että lomarahan vaihtaminen vapaaseen on mahdollista liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisesti. Ilmoitukset lomarahan vaihtamisesta vapaaksi on jätettävä kunnansihteerille viimeistään mennessä. Kunnanhallitus päätti esityksen mukaisesti, että lomaraha maksetaan kesäkuun palkanmaksun yhteydessä. Samalla päätettiin, että lomarahan vaihtaminen vapaaseen on mahdollista liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisesti. Ilmoitukset lomarahan vaihtamisesta vapaaksi on jätettävä kunnansihteerille viimeistään mennessä.

7 KUNNANHALLITUKSEN SITOVUUSTASOLLA MENOMÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET JA TULOARVIOIDEN ALITUKSET VUONNA 2011 KH 86 Kunnanhallituksen vahvistamalla tulosyksikkö 1-tasolla menomäärärahojen ylitykset ja tulojen alitukset ovat seuraavat: KUNNANHALLITUKSEN SITOVUUSTASOLLA MENOMÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET JA TULOARVIOIDEN ALITUKSET TULOSYKSIKKÖ 1 -TASOLLA Menot Tulot yli arvion alle arvion Yleishallinto Kunnanvaltuusto 128,38 Kunnanhall. ja kunnanjoht , Keskustoimisto 2 600, Sisäinen palvelutoiminta 2 745, Henkilöstöhallinto 4 567, Muu yleishallinto 6 117,66 Muut yleispalvelut Velkaneuvonta 1 633, Joukkoliikenne 1 231, Vuokrataloyhtön hoito 700, , ,69 Liitteet: Selvitykset menojen ylityksistä/tulojen alituksista ovat liitteenä. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus hyväksyy em. menojen ylitykset ja tulojen alitukset. Kunnanhallitus hyväksyi em. menojen ylitykset ja tulojen alitukset.

8 MENOMÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET JA TULOARVIOIDEN ALITUKSET VALTUUSTON SITOVUUSTASOLLA KH 87 Menomäärärahojen ylitykset ja tuloarvioiden alitukset sekä rahoituslaskelman poikkeamat valtuuston sitovuustasolla : KARVIAN KUNTA MENOMÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET JA TULOARVIOIDEN ALITUKSET SEKÄ RAHOITUSLASKELMAN POIKKEAMAT SITOVILTA OSILTA Menot Tulot KÄYTTÖTALOUS yli arvion eur alle arvion eur Keskusvaalilautakunta Vaalit 3 044,43 Kunnanhallitus Yleishallinto , Sos/terv perhepalvelut , Sos/terv aikuispalvelut , , Sos/terv erityispalvelut ,59 Maaseutulautakunta Maaseututoimi 4 663,98 Kasvatus- ja opetuslautakunta Muu koulutus 504, Kirjasto 114,14 Vapaa-ajan lautakunta Nuorisotoimi , Kulttuuritoimi ,21 Tekninen lautakunta Liikenneväylät ja yl.alueet , Kiinteistöt , Vesi- ja viemärilaitos ,19 Käyttötalous yhteensä , ,50 INVESTOINNIT Kunnanhallitus Karvian Konepajan tuot.halli , Muut osakkeet ja osuudet 245,00 Vapaa-ajan lautakunta Torron harrastekeskus ,50 Tekninen lautakunta Kiinteistöjen kuituasennukset 4 596, Saran koulun luokkien ilmast ,82 Uusi k-talo kell.kerros kost.kor 967, Uusi k-talo alak. ryhmistilat 3 164, Kevyenliik. väylä kesk.-sarv , Keskusta-Sarvela valaistus 8 000, Viemäriverkko 3 393,06

9 Investoinnit yhteensä , ,50 VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TULOSLASKELMA Liikeylijäämä ilman poistoja alle arvion: ,28 TULOSLASKELMA Verotulot alle arvion ,40 RAHOITUSLASKELMA Antolainasaamisten lisäyks. yli arvion: ,00 Pitkäaik. lainojen lisäys alle arvion: ,00 Pitkäaik. lainojen vähennys alle arvion: ,00 Lyhytaik. lainojen muutos yli arvion: ,00 Liitteet: Selvitykset menojen ylityksistä/tulojen alituksista ovat liitteenä. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee menojen ylitykset/tulojen alitukset tiedoksi ja esittää ne kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Kunnanhallitus merkitsi menojen ylitykset/tulojen alitukset tiedoksi ja esittää ne kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

10 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 KH 88 Vuoden 1997 alusta kunnissa on siirrytty kirjanpitolain mukaiseen kirjanpitojärjestelmään. Tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä (Kirjanpitolaki 9 ). Tilintarkastajien on tarkastettava toukokuun loppuun mennessä tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös (Kuntalaki 73 ). Tilinpäätös on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä (Kuntalaki 68 ). Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitteineen sekä konsernin tuloslaskelma ja rahoituslaskelma. Konsernitaseen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Tilinpäätöksen yhteydessä hyväksytään myös toimintakertomus, jossa esitetään selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta (Kuntalaki 69 ). Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilikauden 2011 vuosikate on ,99euroa. Poistot ja arvonalentumiset ovat ,67 euroa. Tilikauden ylijäämä on ,32 euroa. Toimintamenot ovat ,10 euroa ja toimintatuotot ,03 euroa. Investoinnit ovat yhteensä ,23 euroa ja niihin saadut tulot ,78 euroa. Kunnan verotulot olivat yhteensä ,60 euroa ja valtionosuudet ,00 euroa. Verotulot vähenivät ,63 euroa eli 0,98 % verrattuna vuoden 2010 verotuloihin. Valtionosuudet kasvoivat ,00 euroa eli 0,93%. Liitteet: Tasekirja 2011, toimitetaan erillisenä lähetyksenä KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:

11 Kunnanhallitus päättää allekirjoittaa vuoden 2011 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Kuntalain 70 :n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle tilikauden ,32 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa: Tilikauden ylijäämä tilille siirretään ,32 euroa. Koska tilikauden tulos on ylijäämäinen, eikä tase sisällä alijäämiä aikaisemmilta tilikausilta, kunnanhallituksella ei ole tarvetta esittää talouden tasapainottamista koskevia toimenpiteitä. Kunnanhallitus keskusteli asiasta ja päätti allekirjoittaa vuoden 2011 tilinpäätöksen. Lisäksi kunnanhallitus päätti jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa sen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle tilikauden ,32 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa: Tilikauden ylijäämä tilille siirretään ,32 euroa. Koska tilikauden tulos on ylijäämäinen, eikä tase sisällä alijäämiä aikaisemmilta tilikausilta, kunnanhallituksella ei ole tarvetta esittää talouden tasapainottamista koskevia toimenpiteitä.

12 POSAN TALOUDEN JA PALVELUSOPIMUKSEN TOTEUTUMINEN AJALLA KH 89 PoSan johtokunta on kokouksessaan käsitellyt PoSan talouden ja palvelusopimuksen toteutumista tammi-helmikuulta PoSan talousarvion tammi-helmikuun toteutumasta: -toimintatuotot 7,69 milj. euroa (16,5 % koko vuoden budjetoidusta) -toimintakulut 6,85 milj. euroa (14,0 % koko vuoden budjetoidusta) Toimintakate on tässä vaiheessa euroa positiivinen. Talousarvion toteutuminen noudattelee edellisvuoden vastaavan ajankohdan toteutumaa. Tammi-helmikuun toteutuman perusteella on laadittu ensimmäinen tilinpäätösennuste vuodelle Ennusteen mukaan PoSan toiminnan ulkoiset kulut tulevat kasvamaan vuoden aikana n. 4,2 % ja kuntamaksuosuudet n. 3,7%. Tammi-helmikuun toteutuma vahvistaa PoSan johtokunnan näkemystä toimintatuottojen ja kulujen kehityksestä vuonna Liitteet: Tuotebudjetti: toteutuma 1-2/2011 ja tuotebudjetti: toteutuma 1-2/2012 TA-toteutumavertailu kk-tasolla ja tilinpäätösennuste 2012 pöytäkirjanote , 38 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee toteumaraportin ajalta tiedoksi. Kunnanhallitus merkitsee toteumaraportin ajalta tiedoksi.

13 KARVIAN KUNNAN JA SUUPOHJAN SEUTUPALVELUKESKUS OY:N VÄLINEN SOPIMUS TUKIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA KH Karvian kunnanhallitus on päättänyt (muut asiat) selvittää mahdollisuutta liittyä Suupohjan Seutupalvelukeskuksen osakkaaksi ja ulkoistaa taloushallinto ja palkanlaskenta. Mahdollinen ulkoistaminen järjestäisi ohjelmistotarpeet sekä toisi kustannussäästöjä ja toiminnallisia hyötyjä mm. sijaisuuksien järjestämisessä. Kunnanhallitus päätti pyytää Suupohjan Seutupalvelukeskukselta aiesopimusta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Aiesopimuksen tarkoituksena on käynnistää Karvian kunnan ja Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n välinen yhteistyö. Aiesopimuksessa on kirjattu ne toimintaperiaatteet, joista on sovittu kunnan ja yhtiön välillä käydyissä alustavissa neuvotteluissa. Aiesopimus ei ole osapuolia sitova. Virallinen sopimus tehdään sen jälkeen, kun osapuolet ovat asiasta päättäneet. Aiesopimuksen mukaan Karvian kunta tekee päätöksen yhtiön osakkuudesta ostamalla Kauhajoen kaupungilta 250 kpl yhtiön osakkeita, hintaan 1 euro/osake. Osakkuus yhtiössä mahdollistaa kunnan in-house-aseman, jolloin kunta voi ostaa yhtiön palveluja kilpailuttamatta. Kunta ulkoistaa taloushallintopalvelunsa sekä henkilöstöhallinnon yhtiön toiminnaksi. Kunta käyttää yhtiön talous- ja henkilöstöhallinnon-ohjelmistoja, joihin kunta hankkii lisenssit ja vastaa toiminnan aloittamisessa tarvittavista konsultointi- ja koulutuskustannuksista. Kunnan ja yhtiön välisessä hinnoittelussa noudatetaan yhtiön päättämiä suoritekohtaisia hintoja, jotka ovat samoin perustein määriteltyjä kaikille omistaja-asiakkaille. Aiesopimuksen hyväksymisen jälkeen aloitetaan käytännön määrittelytyö, eli selvitetään ja sovitaan se, mitkä tehtävät kuuluvat ostopalvelun piiriin ja mitkä jäävät kunnan toiminnaksi ja kuka vastaa mistäkin, ketkä henkilöstöstä mahdollisesti siirtyvät Seutupalvelukeskuksen palvelukseen, miten työntekijöiden palkkakustannus jaetaan kunnan ja Seutupalvelukeskuksen kesken jne. Tämän jälkeen käydään henkilöstön kanssa yhteistoimintalain edellyttämät yt-neuvottelut, minkä jälkeen asiasta voidaan tehdä lopullinen päätös. Liitteet: Aiesopimusluonnos KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan aiesopimuksen ja jatkaa asian valmistelua.

14 Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n toimitusjohtaja, Antti Niemi-Aro, oli tullut kertomaan kunnanhallitukselle edustamansa yrityksen palveluja ja toimintatapoja. Kunnanhallitus teki Niemi-Arolle tarkentavia kysymyksiä ja keskusteli asiasta, minkä jälkeen Niemi-Aro poistui kokouksesta klo Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan aiesopimuksen ja jatkaa asian valmistelua. KH 90 Karvian kunta ja Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy ovat jatkaneet neuvotteluita tukipalvelujen tuottamisesta. Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy on laatinut sopimusluonnoksen, jonka mukaan Karvian kunta käyttää yhtiön talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistoja, joihin kunta hankkii lisenssit ja vastaa toiminnan aloittamisessa tarvittavista konsultointi- ja koulutuskustannuksista. Yhtiö sitoutuu tuottamaan kunnalle hallinnon ICT- ja tietoteknisiä palvelin-, päätelaite- ja ylläpitopalveluita sekä käyttäjän tukipalveluita. Kunnan työntekijöillä on mahdollisuus osallistua koulutuksiin, joita yhtiö järjestää sopimuksen piiriin kuuluvien ohjelmien ja palveluiden käyttämisestä. Kunnalla on mahdollisuus laajentaa palveluiden ostoa muihinkin yhtiön palveluihin, kuten kirjanpito-, reskontra- ja palkkalaskentapalveluihin. Tällöin palvelujen tuottamisesta, hinnoista ja mahdollisista henkilöstösiirroista sovitaan erillisellä sopimuksella. Palvelujen laskutuksessa sovelletaan sopimuksen hinnoitteluliitteessä ilmeneviä yksikköhintoja. Palvelujen yksikköhinnoittelu perustuu niiden todellisiin tuotantokustannuksiin. Hinnoittelua ja suoritemääriä tarkistetaan vuosittain tuotteistamislaskentaa käyttäen yhteistyössä sopijaosapuolten kesken. Palvelujen tuottaja laskuttaa palveluista kolmannesvuosittain määrän, joka perustuu Seutupalvelukeskuksen talousarvioon ja palvelujen hinnoittelun avulla laskettuun asiakaskohtaiseen vuosikustannukseen. Laskutusta oikaistaan tarvittaessa kolmannesvuosittain tuotettujen palveluiden toteutuneen määrän mukaiseksi. Palvelujen tuottajan tulee ilmoittaa seuraavan talousarviovuoden palvelujen yksikköhintojen muutoksista syyskuun loppuun mennessä. Sopimus tulee sopimuksen osapuolia sitovaksi, kun sopijapuolten päätösvaltainen toimielin on sopimuksen hyväksynyt ja päätökset saaneet lainvoiman. Sopimus on voimassa asti, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana kalenterivuoden kerrallaan, ellei jompikumpi osapuoli irtisano sitä vähintään yhtä vuotta ennen seuraavan kalenterivuoden päättymistä. Liitteet: sopimusluonnos hinnoitteluliite KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:

15 Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan sopimusluonnoksen. Kunnanhallitus hyväksyi liitteenä olevan sopimusluonnoksen.

16 POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN JA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN KUMPPANUUSSOPIMUS KH 91 Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymän ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kumppanuusneuvottelut käytiin Karvian kunnasta neuvotteluihin osallistuivat kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma sekä kunnansihteeri Hanna Vainionpää. Neuvottelussa kuultiin Satakunnan sairaanhoitopiirin v ajoittuvien muutoshankkeiden osalta seuraavat esitykset; - Ensihoitopalvelut, ensihoitopäällikkö Jyri Lilja - Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien yhteisen perusterveydenhuollon yksikön toiminta, hallintoylihoitaja Paula Asikainen - SataTila-hanke ja kuntoutuksen järjestelyt, johtajaylilääkäri Olli Wanne - Tyksin erva-alueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen valmistelu, johtajaylilääkäri Olli Wanne. Lisäksi sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto kertoi sairaanhoitopiirin merkittävät kuntayhtymäsuunnitelmiin liittyvät toiminnan ja talouden suunnitelmat vuosille sekä investoinneista vuosille : - ensihoitopalveluiden palvelutasopäätöksen mukaiset toiminnalliset muutokset - investoinnit - näkymä vuoden 2013 toimintojen ja investointien rahoitustarpeesta. Neuvotteluissa käytiin läpi Tahto-osa kaudelle ja sovittiin kuntien kumppanuussopimusten tahto-osien v tahtotila, tahto-osien toimintojen peruslinjat, painopistealueet sekä keskeiset muutos- ja kehittämishankkeet: - Päihde- ja mielenterveyssuunnitelman jalkauttaminen käytäntöön - Psykiatrisen potilaan hoitopolun valmistelu, (Kankaanpään psykiatrisen kuntoutusyksikön siirto shp:ltä PoSan toiminnaksi) - Toimintakykyisenä ikääntyminen -hankkeen jatkaminen sekä - selvitetään kuntoutuksen alueelliset järjestelyt SataTila-hankkeen raportin pohjalta vuonna Toteuttamisosassa sovittiin, että nimetyt viranhaltijat, jäsenkunnan nimeämä(t) vastuuhenkilö(t) sekä shp:n kyseisen toimialueen johtaja laativat -muutoshankkeista

17 toteuttamisselvitykset. Toteuttamisosien tulee olla valmiina mennessä. (Tahto-osa oheismateriaalina) Neuvottelumenettelyn kehittämisestä sovittiin, että neuvotteluja tarvitaan ja seurantaa on parannettava. Seurantaneuvottelu sovittiin käytävän elokuussa. Perusturvalautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan , ja merkinnyt hyväksyen tietoonsa saatetuksi neuvottelun pöytäkirjan sekä kumppanuussopimuksen tahto-osan ja päättänyt lähettää ne edelleen jäsenkuntien kunnanhallitusten käsiteltäväksi. Liitteet: kumppanuusneuvottelujen pöytäkirja yhtymähallituksen pöytäkirjanote , 52 kumppanuussopimus, tahto-osa perusturvalautakunnan ptk ote KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Karvian kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä kumppanuussopimuksen. Karvian kunnanhallitus päätti hyväksyä osaltaan kumppanuussopimuksen.

18 SOTAINVALIDIEN VELJESLIITON TEKEMÄ MYYNTITARJOUS KH Sotainvalidien veljesliitto Karvian osasto ry on tehnyt myyntitarjouksen euron myyntihinnalla Karvian kunnalle omistamistaan rivitaloista. Rivitalot sijaitsevat osoitteessa Iltaruskonkatu 9. Rivitaloja on kolme ja niissä on 14 huoneistoa, viisi yksiötä 40,5m2 ja 8 kaksiota 59,5 m2 sekä yksi kolmio 69,5 m2 eli yhteensä 748 m2 ja erillinen saunaosasto. Rivitalot on rakennettu vuonna Marko Mustajärvi on tehnyt kohteessa kuntotutkimuksen Kuntotutkimuksen mukaan kohde on tyydyttävässä kunnossa. Kuntotutkimuksen mukaan Marko Mustajärvi suosittaa seuraavia toimenpiteitä: Rakennusten seinän vierustat tulisi kaivaa vapaaksi kasveista, mullasta ym. epäpuhtaasta maa-aineesta ja korvata se karkealla soralla tai sepelillä, jolloin sokkelit saadaan pysymään kuivana. Rakennuksen niissä kohdissa joissa maa viertää rakennukseen päin tulisi kallistus saada rakennuksesta poispäin. Ränneissä ja syöksytorvissa on vuotoja jotka tulee korjata, rännien ja syöksyjen kiinnitykset tulee korjata sekä syöksyjä jatkaa niin että vesi osuus rännikaivoon. Vesikatto on haalistunut ja todennäköisesti muutaman vuoden sisällä pellin muovipinnoite alkaa irrota ja rännit, syöksyt ja lumiesteet tulisi uusia vesikaton uusimisen yhteydessä. Kuntotutkimuksen laatimisen jälkeen on kohteeseen uusittu rännit ja räystäslaudat. Rivitaloilla on suoritettu kosteusmittaukset pintakosteusmittauksella. Mittauksessa todettiin asuntojen yleistilanteen olevan hyvä ja poikkeavia arvoja havaittiin ainoastaan muutamissa pesuhuoneissa ja yhteistilan pesuhuoneessa. Toimenpide-ehdotuksessa todettiin, että havaitut matto ja silikoniviat tulee korjata ja lattiakaivojen tiivistys on syytä tehdä kaikkiin asuntoihin ennakoivana huoltotoimenpiteenä. Karvian kunnan ikäihmisten laitospalvelut sijoittuvat kyseisen rivitalon läheisyyteen ja siksi sen hankinta kunnan omistukseen on strategisesti perusteltua. Liitteet: tarjous kuntotutkimukset ja KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:

19 Kunnanhallitus päättää hyväksyä Sotainvalidien veljesliitto Karvian osasto ry:n myyntitarjouksen ja esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää euron lisämäärärahan kunnanhallituksen investointeihin. Kunnanhallitus keskusteli asiasta. Päätösehdotus ei sellaisenaan saanut kannatusta, sillä myyntihinta oli kohonnut alkuperäisestä tarjouksesta. Keskustelun aikana kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Antti Otava esitti, että neuvotteluja jatketaan kunnanjohtajan ja valtuuston puheenjohtajan voimin. Kunnanhallituksen jäsen Esa Pukkila kannatti Antti Otavan tekemää ehdotusta, minkä jälkeen kunnanhallitus päätti, että neuvotteluja jatketaan tehdyn uuden esityksen mukaisesti. KH 92 Kunnanjohtaja ja valtuuston puheenpuheenjohtaja ovat käyneet neuvotteluja kunnanhallituksen antamilla evästyksillä. Sotainvalidien veljesliitto Karvian osasto ry on käsitellyt veteraanitalojen myyntiasiaa ylimääräisessä kokouksessaan ja tullut siihen tulokseen, että heidän tarjouksessaan esittämä hinta on kohteen käypä arvo ja sillä se ollaan valmiita myymään kunnalle. Valtuustoseminaarin yhteydessä olleella PoSan kuntakierroksella käytiin läpi mm. vanhuspalveluiden tulevaisuudennäkymiä. Vanhustyön johtaja Anne Vanhatalo näki veteraanitalojen sijainnin tulevaisuuden vanhustenhuollon osalta erinomaisena. Tällä hetkellä vanhustenhuollon painopiste on kotona asumisen tukeminen laitosasumisen sijaan ja mikäli halutaan, että vanhukset pystyvät asumaan mahdollisimman pitkään kotona, tarvitaan tukitoimia, jotka tämän mahdollistavat. Mm. kotipalvelun, pyykkihuollon ja ateriapalvelujen tuottaminen on helpompaa, mikäli asuminen keskittyy vanhainkodin ja terveyskeskuksen läheisyyteen. Liitteet: Kauppakirjaluonnos KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Sotainvalidien veljesliitto Karvian osasto ry:n myyntitarjouksen ja esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää euron lisämäärärahan kunnanhallituksen investointeihin ja lyhytaikaisen rahoituksen muutokseen. Kunnanhallitus päätti kunnanjohtajan päätösehdotuksen mukaisesti ja Antti Otavan kannattamana hyväksyä Sotainvalidien veljesliitto Karvian osasto ry:n myyntitarjouksen ja esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää euron lisämäärärahan kunnanhallituksen investointeihin ja lyhytaikaisen rahoituksen muutokseen.

20 MUUT ASIAT KH 93 Muut asiat: Kunnanjohtaja toi kunnanhallitukselle tiedoksi: 1. Sote-palaverin muistio ja perussopimus tuotiin kunnanhallitukselle tiedoksi. 2. Suomijoen talon kunnostaminen Karvian kunta omistaa tyhjillään olevan Suomijoen talon Kantissa. Kunnanhallitus kävi ennen varsinaisen kokouksen alkua tutustumassa Suomijoen taloon. Rakennuksen todettiin olevan kohtalaisessa kunnossa ja siten helposti saatettavissa asuttavaan kuntoon. Kohteeseen tutustumisen jälkeen kunnanhallituksen jäsen, Antti Otava ilmoitti, että kunnanhallituksen nyt tutustuttua kohteeseen, se on todennut, että talossa ei ole vesivaurioita. Samalla Otava teki ehdotuksen, että talo kunnostetaan asumiskäyttöön ja vuokrauksella katetaan rakennuksen investointi- ja käyttökustannukset. Otava ehdotti, että kunnanvaltuustolle esitetään euron lisämäärärahapyyntö talon kunnostamiseen. Jorma Niskala kannatti Otavan tekemää ehdotusta. Kunnanhallitus hyväksyi Jorma Niskalan kannattamana Antti Otavan tekemän ehdotuksen ja esittää kunnanvaltuustolle euron lisämäärärahan myöntämistä Suomijoen talon kunnostamiseksi asumiskäyttöön. 3. Vesa Hietikko on tehnyt ostotarjouksen määräalasta kunnan omistamasta Äimälä -tilasta. Kyseisellä alueella on tällä hetkellä voimassa viljelijän kanssa tehty viisivuotinen maanvuokrasopimus, josta sopimusaikaa on jäljellä vielä kaksi vuotta. Viljelijä on suorittanut ostotarjouksen käsittävällä alueella jo pellonmuokkaustöitä. Viljelijän kanssa on käyty neuvotteluja nykyisen vuokrauksen ehdoista ja vuokran mahdollisesta alentamisesta myynnin tullessa kysymykseen sekä maanvuokrasopimuksen mahdollisesta jatkamisesta jäljelle jäävällä alueella päättyvän vuokraajan jälkeen. Kunnanjohtaja selvittää kyseisen tilan tukioikeudet maaseutusihteerin kanssa. Kunnanhallitus merkitsi asian tiedoksi. 4. Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n varsinainen kevätyhtiökokous pidetään klo 9.00 Kehittämiskeskuksen toimitiloissa. Kunnansihteeri on nimetty yhtiökokousedustajaksi. 5. Kunnanhallituksen tietoon tuotiin, että VR:n aikomuksena on tehdä muutos klo 17:16 Parkanosta pohjoiseen menevän junan matkasuunnitelmaan siten, että se ei enää pysähtyisi Parkanossa alkaen.

21 Päätettiin, että selvitetään, onko kysymyksessä kesäaikaa koskeva muutos vai onko muutos tarkoitus tulla pysyväksi. Tarvittaessa siitä tullaan lausumaan, sillä kyseinen junavuoro on erittäin tarpeellinen seutukunnan työmatkaliikennettä silmällä pitäen. 6. Kaupungin- ja kunnanhallitusten koulutuspäivät Oulussa merkittiin tiedoksi. 7. Kuntien maankäyttö käytännössä koulutus Kuntatalolla Helsingissä merkittiin tiedoksi. 8. Kaija Kangas kysyi, onko kunnalla tiedossa, että Kankaanpään käräjäoikeuden istuntopaikka on siirtymässä Poriin. Kunnanjohtaja vastasi, että asiasta on tullut lausuntopyyntö, johon odotetaan vastausta toukokuulla. Asia tuodaan kunnanhallituksen seuraavaan kokoukseen. 9. Anne Aho ilmoitti kunnanhallitukselle, että on tehnyt kyselyjä tuhottavan asiakirja-aineiston hävittämistä harjoittavien palvelujen toimittajista ja on saanut muutamia tarjouksia. Tällaista palvelua ollaan tuomassa Karviaan toukokuussa. Asiasta tullaan ilmoittamaan tarkemmin lehdessä. 10. Merja Holkko toi kunnanhallitukselle tiedoksi Tampereen yliopistolle jättämänsä pro gradu tutkielman, jonka aiheena on työssä jaksaminen. Tutkielmaan voi tutustua netissä. 11. Jorma Niskala ilmoitti kunnanhallitukselle olleensa tuulipuistopalaverissa. Hanke on etenemässä ja sen merkitys on kunnalle erittäin suuri. Kunnanhallituksen seuraava kokous päätettiin pitää maanantaina klo Kunnanvaltuuston kokousajankohdaksi sovittiin maanantai alkaen klo

22 ILMOITUSASIAT KH 94 Merkitään tiedoksi seuraavat: Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Päätös hanketuesta, yleishyödyllinen kehittämishanke Hanke: Uusien palvelujen kehittäminen sekä toimintakeskus Karviaan hanke, nro Hanketukea myönnetty yhteensä ,00 euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö Sisäasiainministeriö Oikeusministeriö Turun hallinto-oikeus Satakuntaliitto Työ- ja elinkeinoministeriön kirje , MMM794/39/2012 Infokirje alueille paikallisen kehittämisen valmistelusta eri rahastoissa ohjelmakaudella Sisäasiainministeriön kirje pysäköintivirhemaksuasetuksesta Oikeusministeriön ilmoitus , OM 6/51/2012 Presidentinvaali 2012, kunnille suoritettava kertakorvaus vaalimenoista sekä kunnan mahdollisesti muuttuneiden maksuyhteystietojen ilmoittaminen valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukselle Kertakorvauksen määrä 1,9 euroa jokaiselta vuoden 2012 presidentinvaalin lainvoimaiseen äänioikeusrekisteriin otetulta kunnan asukkaalta, kuitenkin vähintään 2400 euroa. Maksuyhteystiedot eivät ole muuttuneet edellisvuodesta. Vuosikertomus 2011 Maakuntahallituksen päätöksiä Kunta- ja palvelurakenneuudistus tarpeellinen Satakunnan joukkoliikennetyöryhmä Joukkoliikennetyöryhmän pöytäkirja 1/ pidetystä kokouksesta

23 Satakunnan sairaanhoitopiiri Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2011 Yhtymähallituksen pöytäkirjanote , 57 Lausunto Porin kaupungille raportista, joka koskee hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen liittyvien kehittämisresurssien ja prosessien yhteen kokoomista Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymä Johtokunnan pöytäkirjanote pidetystä kokouksesta 38, PoSan talouden ja toiminnan toteutuminen tammi-helmikuu 2012 Pohjois-Satakunnan Vammaisneuvosto Kokousmuistio pidetystä vammaisneuvoston kokouksesta Kankaanpään kaupunki, perusturvalautakunta Pöytäkirjan otteet kokouksesta tiedoksi 25, Ikäihmisten palvelut 26, Hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma 27, Oikaisuvaatimus perusturvalautakunnan päätökseen Aikuis- ja perhepalveluja koskeva suoriteperusteinen tarkistuslaskelma 1 9 kk/ , Aluehallintoviraston selvityspyyntö / Karvian Iltaruskon palvelukeskuksen hoitohenkilökunnan riittävyys 29, Aluehallintoviraston selvityspyyntö / Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymän vuodeosastojen valvonta-asia 30, Vuoden 2012 palvelusopimus sekä toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma , Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kumppanuussopimus Kunnanhallitusten tulee käsitellä neuvottelutulokset kokouksissaan huhtikuun 2012 loppuun mennessä ja informoitava päätöksistään sairaanhoitopiiriä. 32, Erikoissairaanhoidon toiminnan ja talouden raportti 1 2 kk/2012 Oman kunnan toimielimet Karvian Lämpö Oy Teknisen lautakunnan päätös , lautakunnan talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2011

24 Vuosi 2011 Karvian Lämpö Oy:ssä lyhyesti Edita Prima Oy / Edita Publishing Oy Suomen säädöskokoelma / 2012 Virallinen lehti 38/ Virallinen lehti 42/ Kaupanvahvistajan todistukset. Kunta ei käytä etuosto-oikeutta.

25 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS KH 95 Pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus.

KUNNANHALLITUS 16/2014

KUNNANHALLITUS 16/2014 KUNNANHALLITUS 16/2014 Aika Maanantai 15.12.2014 klo 21.41 22.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki Järvinen Tiina Kangas Kaija Mustajärvi Marko Mustakoski Risto Niemenmaa Jaana

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

kunnanhallituksen edustaja Pöytäkirja on tarkastettu kunnantalolla

kunnanhallituksen edustaja Pöytäkirja on tarkastettu kunnantalolla VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2/2010 Aika Perjantai 16.4.2010 klo 17.30 19.10 Paikka Karvian kunta, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Paavo Tuuliniemi puheenjohtaja Jari Kannisto Jaakko Viitala Johanna Välimäki

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2012

KUNNANVALTUUSTO 3/2012 KUNNANVALTUUSTO 3/2012 Aika Maanantai 21.5.2012, klo 19.10-19.41 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Hietaluoma Jaakko Kangas Kaija Kannisto Jari Kaskimäki Veijo Laitila

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

Läsnä Paavo Tuuliniemi puheenjohtaja

Läsnä Paavo Tuuliniemi puheenjohtaja VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 3/2010 Aika Torstai 14.10.2010 klo 17.00 18.15 Paikka Karvian kunta, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Paavo Tuuliniemi puheenjohtaja Riina Tallberg varapuheenjohtaja Jari Kannisto

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 5 / 2015

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 5 / 2015 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 5 / 2015 Aika 12.10.2015 klo 18.10-19.36 Paikka Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Holkko Merja puheenjohtaja Haavisto Jonna varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 / 2016

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 / 2016 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 / 2016 Aika 1.8.2016 klo 15.00 15.16 Paikka Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Holkko Merja puheenjohtaja Haavisto Jonna varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 3/2012 Aika Torstai 11.10.2012 klo 18.00 19.05 Paikka Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Paavo Tuuliniemi puheenjohtaja Jari Kannisto Päivi Haapaniemi-Kokko Jaana Vähäsavo

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 6/2012 Aika: Torstai 16.8.2012 klo. 19.00-20.50 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Veijo

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 12/2016

KUNNANHALLITUS 12/2016 KUNNANHALLITUS 12/2016 Aika Maanantai 26.9.2016 klo 18.02 18.54 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2013

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2013 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2013 Aika 13.6.2013 klo 19.00 19.40 Paikka Karvian kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Holkko Merja puheenjohtaja Haavisto Jonna varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2012

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2012 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2012 Aika 29.5.2012 klo 19.18 20.29 Paikka Saran koulu Läsnä Niskala Jorma puheenjohtaja Mustasilta Timo varapuheenjohtaja Haavisto Jonna jäsen Hietikko

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

kunnanhallituksen edustaja

kunnanhallituksen edustaja I TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2010 Aika: Torstaina 02.09.2010 klo 19.00-20.05 Paikka: Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Eija Mahlamäki

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Iitin kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta 18.02.2015 Aika Keskiviikko 18.02.2015 klo 18:00-19:49 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 6/2013

KUNNANVALTUUSTO 6/2013 KUNNANVALTUUSTO 6/2013 Aika Maanantai 14.10.2013 klo 19.00 20.25 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Huhtaluoma

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 1/2015

KUNNANVALTUUSTO 1/2015 KUNNANVALTUUSTO 1/2015 Aika Keskiviikkona 28.1.2015 klo 19.00 19.30 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 4.3.2008 klo 16.30-18.15 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Taisto Heinämäki Maija-Leena

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 19.02.2010 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II ja Launosten päiväkoti LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 OMN/123/00.02.00/2015 ERON MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 17.05.2016 klo 15:00-18:30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 3.3.2011 1

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 3.3.2011 1 KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 3.3.2011 1 KOKOUSAIKA Tiistai 8.3.2011 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto Kankaanpää, Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 18.5.2015 klo 14.00-16.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 4/ 2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 33 KOKOUSAIKA Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon takkahuoneessa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta. Kokousaika Tiistai 08.10.2013 klo 19.00-21.00. Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone

Elinkeinolautakunta. Kokousaika Tiistai 08.10.2013 klo 19.00-21.00. Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone Elinkeinolautakunta Kokousaika Tiistai 08.10.2013 klo 19.00-21.00 Kokouspaikka Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Ruokola puheenjohtaja Sari Vaholuoto jäsen Mari Ervelä

Lisätiedot

Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen

Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen Viranomainen No 2/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 17 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet Kunnanhallitus 332 25.08.2014 Kunnanvaltuusto 79 01.09.2014 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 25.08.2014 332 Selostus EVTEK-kuntayhtymä Kuntayhtymän jäsenkunnat sekä osuudet

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kantola Heikki hallinto- ja talousjohtaja, 22

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kantola Heikki hallinto- ja talousjohtaja, 22 Iitin kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2015 Aika Maanantai 11.05.2015 klo 19:00-20:11 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Ikonen

Lisätiedot

ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.03.2011. Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone.

ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.03.2011. Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone. ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 Kokousaika 23.03.2011 klo 16.30 18.00. Kokouspaikka Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone. Läsnä Heinola Heikki, kirkkoherra, puheenjohtaja Lahtinen Laura, varajäsen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 7 / 2015

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 7 / 2015 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 7 / 2015 Aika 17.11.2015 klo 18.12-18.43 Paikka Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Holkko Merja puheenjohtaja Haavisto Jonna varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 20.6.2011 kello 18.00 18.42 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtymähallitus 20 20.03.2013 Yhtymävaltuusto 8 23.05.2013 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 79/02.02.02/2013 Yh 20 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnanhallitus 123 16.04.2013 Sotkamon kunnan tilinpäätös 2012 KHALL 123 Kunnankamreeri Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 5/2013

KUNNANHALLITUS 5/2013 KUNNANHALLITUS 5/2013 Aika Maanantai 15.4.2013 klo 18.00 22.33 tauko 20.10 20.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 13/2012

KUNNANHALLITUS 13/2012 KUNNANHALLITUS 13/2012 Aika Keskiviikko 7.11.2012 klo 18.15-21.03 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen Hietanen Toni jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila Sami puheenjohtaja,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

/,; - RAUTAVAARAN KUNTA Poytakfrja 4/20 14 20. Tarkastuslautakunta. KOKOUSAIKA Maanantai 19.5.2014 kb 13.00 18.20

/,; - RAUTAVAARAN KUNTA Poytakfrja 4/20 14 20. Tarkastuslautakunta. KOKOUSAIKA Maanantai 19.5.2014 kb 13.00 18.20 l8kohdalla KASTUS Matti Matikainen Varapuheenjobtaja KOKOUSAIKA Maanantai kb 13.00 18.20 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo. kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET Eero Kukkonen Puheenjobtaja LAILLISUUS

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 5 / 2013

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 5 / 2013 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 5 / 2013 Aika 11.11.2013 klo 19.00 21.20 Paikka Karvian kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Holkko Merja puheenjohtaja Haavisto Jonna varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 92 31.03.2016 Vuoden 2015 tilinpäätös kunnanhallitukselle 2/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 31.03.2016 92 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Ritva-Liisa Ahoniemi, Paula Muotka, Rainer Määttä, Pentti Reponiemi

Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Ritva-Liisa Ahoniemi, Paula Muotka, Rainer Määttä, Pentti Reponiemi Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ke 19.6.2013 klo 16-16.30 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Matti Varis Katja Muotka Jari

Lisätiedot

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2015 1 (7) Kaupunginhallitus, 125, 30.03.2015 Kaupunginhallitus, 207, 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto, 67, 15.06.2015 67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus,

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 4/2016

KUNNANVALTUUSTO 4/2016 KUNNANVALTUUSTO 4/2016 Aika Maanantai 27.6.2016 klo 19.00 20.00 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Holkko Merja Huhtaluoma

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 11.03.2014 klo 19.00 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. x Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa x Keskikorpi

Lisätiedot