KUNNANHALLITUS 5/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNANHALLITUS 5/2012"

Transkriptio

1 KUNNANHALLITUS 5/2012 Aika Maanantai klo Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila Sami puheenjohtaja Niemenmaa Jaana jäsen Otava Antti varapuheenjohtaja Pukkila Esa jäsen Törmä Ilmo jäsen Niskala Jorma jäsen Poissa Hietanen Toni jäsen Ohrankämmen Jukka valtuuston I varapuheenjohtaja Muut saapuvilla olleet Hosiasluoma Tarja Vuorela Ilpo Vainionpää Joni Honkanen Arja kunnanjohtaja valtuuston puheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja palkanlaskija-arkistonhoitaja, ptk-pitäjä Pöytäkirjantarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Karvian kunnantalolla Nähtävilläolo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Karvian kunnantalolla

2 SISÄLLYSLUETTELO: KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 3 ERO VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ 4 LOMARAHAN MAKSAMINEN VUONNA 2012 SEKÄ LOMARAHAN VAIHTAMINEN VAPAASEEN 5 KUNNANHALLITUKSEN SITOVUUSTASOLLA MENOMÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET JA TULOARVIOIDEN ALITUKSET VUONNA MENOMÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET JA TULOARVIOIDEN ALITUKSET VALTUUSTON SITOVUUSTASOLLA 8 TILINPÄÄTÖS VUODELTA POSAN TALOUDEN JA PALVELUSOPIMUKSEN TOTEUTUMINEN AJALLA KARVIAN KUNNAN JA SUUPOHJAN SEUTUPALVELUKESKUS OY:N VÄLINEN SOPIMUS TUKIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 13 POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN JA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN KUMPPANUUSSOPIMUS SOTAINVALIDIEN VELJESLIITON TEKEMÄ MYYNTITARJOUS 18 MUUT ASIAT 20 ILMOITUSASIAT 22 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 25

3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KH 82 Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN KH 83 Kunnanhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu kokousta seuraavana toisena arkipäivänä klo 15:00 kunnantalolla. Pöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävänä pääsääntöisesti kokousta seuraavan kalenteriviikon tiistaina. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Merja Holkko ja Jaana Niemenmaa.

4 RAUNI KANNISTON ERO VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ Vltk KH 84 Kirjeellään Rauni Kannisto on pyytänyt eroa vapaa-ajanlautakunnan jäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Liikuntasihteerin päätösesitys: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että sen myöntää Rauni Kannistolle hänen pyytämänsä eron vapaa-ajanlautakunnan jäsenyydestä ja valitsee uuden jäsenen hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Päätös: Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää vapaa-ajanlautakunnan esityksen mukaisesti esittää kunnanvaltuustolle, että sen myöntää Rauni Kannistolle hänen pyytämänsä eron vapaa-ajanlautakunnan jäsenyydestä ja valitsee uuden jäsenen hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnanhallitus päätti vapaa-ajanlautakunnan esityksen mukaisesti esittää kunnanvaltuustolle, että sen myöntää Rauni Kannistolle hänen pyytämänsä eron vapaa-ajanlautakunnan jäsenyydestä ja valitsee uuden jäsenen hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

5 LOMARAHAN MAKSAMINEN VUONNA 2012 SEKÄ LOMARAHAN VAIHTAMINEN VAPAASEEN KH 85 Karvian kunnassa on pitkälti sovellettu kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 17/1992 ( ) Virka- ja työehtosopimus vuoden 1992 lomarahan maksamisajankohdan siirtämismahdollisuudesta ja sen korvaamismahdollisuudesta vastaavalla vapaa-ajalla kunnissa ja kuntainliitoissa sekä työehtosopimus tuntipalkkaisia työntekijöitä koskevan vuosilomapalkan kolmasosan korvaamisesta vastaavalla vapaaajalla suosituksia lomarahan vaihtamisesta vapaaseen. Karviassa 1990-luvun alkuvuosina mm. lomarahoja leikattiin paikallisilla sopimuksilla, ja lomarahan vastineeksi annettiin vapaapäiviä. Laskentasääntö, jolla lomaraha on vaihdettu vapaaseen, on Karvian kunnassa viimevuosina ollut seuraava: 1) Määritellään työntekijän lomarahan suuruus voimassaolevasta työ- ja virkaehtosopimuksesta. 2) Yhden kalenteripäivän keskimääräinen hinta saadaan jakamalla kuukausipalkka 30,5:llä. 3) Edellä saadulla päiväpalkalla kerrotaan vapaaksi halutut kalenteripäivät (jos haluaa vapaaksi yhden viikon, kuluttaa se seitsemän kalenteripäivän palkan verran ja vastaavasti kaksi viikkoa kuluttaa 14 päivän palkan). 4) Lomarahasta vähennetään vapaaksi vaihdetun ajan palkka ja loppu lomarahasta maksetaan siis rahana. Normaalin kuukausipalkan suuruuteen ja maksamiseen lomarahan vaihto ei vaikuta. Karviassa lomarahan vaihtamista vapaaseen on viime vuosina käytetty suhteellisen vähän. Lomaraha on Karvian kunnassa useana vuonna maksettu kesäkuun palkanmaksun yhteydessä. Lomarahan vapaaksi vaihtovuosi henkilöiden lukumäärä

6 Liitteet: Sopimusluonnos lomarahan vaihtamisesta vapaaseen KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, että lomaraha maksetaan kesäkuun palkanmaksun yhteydessä. Samalla päätetään, että lomarahan vaihtaminen vapaaseen on mahdollista liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisesti. Ilmoitukset lomarahan vaihtamisesta vapaaksi on jätettävä kunnansihteerille viimeistään mennessä. Kunnanhallitus päätti esityksen mukaisesti, että lomaraha maksetaan kesäkuun palkanmaksun yhteydessä. Samalla päätettiin, että lomarahan vaihtaminen vapaaseen on mahdollista liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisesti. Ilmoitukset lomarahan vaihtamisesta vapaaksi on jätettävä kunnansihteerille viimeistään mennessä.

7 KUNNANHALLITUKSEN SITOVUUSTASOLLA MENOMÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET JA TULOARVIOIDEN ALITUKSET VUONNA 2011 KH 86 Kunnanhallituksen vahvistamalla tulosyksikkö 1-tasolla menomäärärahojen ylitykset ja tulojen alitukset ovat seuraavat: KUNNANHALLITUKSEN SITOVUUSTASOLLA MENOMÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET JA TULOARVIOIDEN ALITUKSET TULOSYKSIKKÖ 1 -TASOLLA Menot Tulot yli arvion alle arvion Yleishallinto Kunnanvaltuusto 128,38 Kunnanhall. ja kunnanjoht , Keskustoimisto 2 600, Sisäinen palvelutoiminta 2 745, Henkilöstöhallinto 4 567, Muu yleishallinto 6 117,66 Muut yleispalvelut Velkaneuvonta 1 633, Joukkoliikenne 1 231, Vuokrataloyhtön hoito 700, , ,69 Liitteet: Selvitykset menojen ylityksistä/tulojen alituksista ovat liitteenä. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus hyväksyy em. menojen ylitykset ja tulojen alitukset. Kunnanhallitus hyväksyi em. menojen ylitykset ja tulojen alitukset.

8 MENOMÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET JA TULOARVIOIDEN ALITUKSET VALTUUSTON SITOVUUSTASOLLA KH 87 Menomäärärahojen ylitykset ja tuloarvioiden alitukset sekä rahoituslaskelman poikkeamat valtuuston sitovuustasolla : KARVIAN KUNTA MENOMÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET JA TULOARVIOIDEN ALITUKSET SEKÄ RAHOITUSLASKELMAN POIKKEAMAT SITOVILTA OSILTA Menot Tulot KÄYTTÖTALOUS yli arvion eur alle arvion eur Keskusvaalilautakunta Vaalit 3 044,43 Kunnanhallitus Yleishallinto , Sos/terv perhepalvelut , Sos/terv aikuispalvelut , , Sos/terv erityispalvelut ,59 Maaseutulautakunta Maaseututoimi 4 663,98 Kasvatus- ja opetuslautakunta Muu koulutus 504, Kirjasto 114,14 Vapaa-ajan lautakunta Nuorisotoimi , Kulttuuritoimi ,21 Tekninen lautakunta Liikenneväylät ja yl.alueet , Kiinteistöt , Vesi- ja viemärilaitos ,19 Käyttötalous yhteensä , ,50 INVESTOINNIT Kunnanhallitus Karvian Konepajan tuot.halli , Muut osakkeet ja osuudet 245,00 Vapaa-ajan lautakunta Torron harrastekeskus ,50 Tekninen lautakunta Kiinteistöjen kuituasennukset 4 596, Saran koulun luokkien ilmast ,82 Uusi k-talo kell.kerros kost.kor 967, Uusi k-talo alak. ryhmistilat 3 164, Kevyenliik. väylä kesk.-sarv , Keskusta-Sarvela valaistus 8 000, Viemäriverkko 3 393,06

9 Investoinnit yhteensä , ,50 VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TULOSLASKELMA Liikeylijäämä ilman poistoja alle arvion: ,28 TULOSLASKELMA Verotulot alle arvion ,40 RAHOITUSLASKELMA Antolainasaamisten lisäyks. yli arvion: ,00 Pitkäaik. lainojen lisäys alle arvion: ,00 Pitkäaik. lainojen vähennys alle arvion: ,00 Lyhytaik. lainojen muutos yli arvion: ,00 Liitteet: Selvitykset menojen ylityksistä/tulojen alituksista ovat liitteenä. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee menojen ylitykset/tulojen alitukset tiedoksi ja esittää ne kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Kunnanhallitus merkitsi menojen ylitykset/tulojen alitukset tiedoksi ja esittää ne kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

10 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 KH 88 Vuoden 1997 alusta kunnissa on siirrytty kirjanpitolain mukaiseen kirjanpitojärjestelmään. Tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä (Kirjanpitolaki 9 ). Tilintarkastajien on tarkastettava toukokuun loppuun mennessä tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös (Kuntalaki 73 ). Tilinpäätös on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä (Kuntalaki 68 ). Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitteineen sekä konsernin tuloslaskelma ja rahoituslaskelma. Konsernitaseen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Tilinpäätöksen yhteydessä hyväksytään myös toimintakertomus, jossa esitetään selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta (Kuntalaki 69 ). Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilikauden 2011 vuosikate on ,99euroa. Poistot ja arvonalentumiset ovat ,67 euroa. Tilikauden ylijäämä on ,32 euroa. Toimintamenot ovat ,10 euroa ja toimintatuotot ,03 euroa. Investoinnit ovat yhteensä ,23 euroa ja niihin saadut tulot ,78 euroa. Kunnan verotulot olivat yhteensä ,60 euroa ja valtionosuudet ,00 euroa. Verotulot vähenivät ,63 euroa eli 0,98 % verrattuna vuoden 2010 verotuloihin. Valtionosuudet kasvoivat ,00 euroa eli 0,93%. Liitteet: Tasekirja 2011, toimitetaan erillisenä lähetyksenä KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:

11 Kunnanhallitus päättää allekirjoittaa vuoden 2011 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Kuntalain 70 :n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle tilikauden ,32 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa: Tilikauden ylijäämä tilille siirretään ,32 euroa. Koska tilikauden tulos on ylijäämäinen, eikä tase sisällä alijäämiä aikaisemmilta tilikausilta, kunnanhallituksella ei ole tarvetta esittää talouden tasapainottamista koskevia toimenpiteitä. Kunnanhallitus keskusteli asiasta ja päätti allekirjoittaa vuoden 2011 tilinpäätöksen. Lisäksi kunnanhallitus päätti jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa sen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle tilikauden ,32 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa: Tilikauden ylijäämä tilille siirretään ,32 euroa. Koska tilikauden tulos on ylijäämäinen, eikä tase sisällä alijäämiä aikaisemmilta tilikausilta, kunnanhallituksella ei ole tarvetta esittää talouden tasapainottamista koskevia toimenpiteitä.

12 POSAN TALOUDEN JA PALVELUSOPIMUKSEN TOTEUTUMINEN AJALLA KH 89 PoSan johtokunta on kokouksessaan käsitellyt PoSan talouden ja palvelusopimuksen toteutumista tammi-helmikuulta PoSan talousarvion tammi-helmikuun toteutumasta: -toimintatuotot 7,69 milj. euroa (16,5 % koko vuoden budjetoidusta) -toimintakulut 6,85 milj. euroa (14,0 % koko vuoden budjetoidusta) Toimintakate on tässä vaiheessa euroa positiivinen. Talousarvion toteutuminen noudattelee edellisvuoden vastaavan ajankohdan toteutumaa. Tammi-helmikuun toteutuman perusteella on laadittu ensimmäinen tilinpäätösennuste vuodelle Ennusteen mukaan PoSan toiminnan ulkoiset kulut tulevat kasvamaan vuoden aikana n. 4,2 % ja kuntamaksuosuudet n. 3,7%. Tammi-helmikuun toteutuma vahvistaa PoSan johtokunnan näkemystä toimintatuottojen ja kulujen kehityksestä vuonna Liitteet: Tuotebudjetti: toteutuma 1-2/2011 ja tuotebudjetti: toteutuma 1-2/2012 TA-toteutumavertailu kk-tasolla ja tilinpäätösennuste 2012 pöytäkirjanote , 38 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee toteumaraportin ajalta tiedoksi. Kunnanhallitus merkitsee toteumaraportin ajalta tiedoksi.

13 KARVIAN KUNNAN JA SUUPOHJAN SEUTUPALVELUKESKUS OY:N VÄLINEN SOPIMUS TUKIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA KH Karvian kunnanhallitus on päättänyt (muut asiat) selvittää mahdollisuutta liittyä Suupohjan Seutupalvelukeskuksen osakkaaksi ja ulkoistaa taloushallinto ja palkanlaskenta. Mahdollinen ulkoistaminen järjestäisi ohjelmistotarpeet sekä toisi kustannussäästöjä ja toiminnallisia hyötyjä mm. sijaisuuksien järjestämisessä. Kunnanhallitus päätti pyytää Suupohjan Seutupalvelukeskukselta aiesopimusta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Aiesopimuksen tarkoituksena on käynnistää Karvian kunnan ja Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n välinen yhteistyö. Aiesopimuksessa on kirjattu ne toimintaperiaatteet, joista on sovittu kunnan ja yhtiön välillä käydyissä alustavissa neuvotteluissa. Aiesopimus ei ole osapuolia sitova. Virallinen sopimus tehdään sen jälkeen, kun osapuolet ovat asiasta päättäneet. Aiesopimuksen mukaan Karvian kunta tekee päätöksen yhtiön osakkuudesta ostamalla Kauhajoen kaupungilta 250 kpl yhtiön osakkeita, hintaan 1 euro/osake. Osakkuus yhtiössä mahdollistaa kunnan in-house-aseman, jolloin kunta voi ostaa yhtiön palveluja kilpailuttamatta. Kunta ulkoistaa taloushallintopalvelunsa sekä henkilöstöhallinnon yhtiön toiminnaksi. Kunta käyttää yhtiön talous- ja henkilöstöhallinnon-ohjelmistoja, joihin kunta hankkii lisenssit ja vastaa toiminnan aloittamisessa tarvittavista konsultointi- ja koulutuskustannuksista. Kunnan ja yhtiön välisessä hinnoittelussa noudatetaan yhtiön päättämiä suoritekohtaisia hintoja, jotka ovat samoin perustein määriteltyjä kaikille omistaja-asiakkaille. Aiesopimuksen hyväksymisen jälkeen aloitetaan käytännön määrittelytyö, eli selvitetään ja sovitaan se, mitkä tehtävät kuuluvat ostopalvelun piiriin ja mitkä jäävät kunnan toiminnaksi ja kuka vastaa mistäkin, ketkä henkilöstöstä mahdollisesti siirtyvät Seutupalvelukeskuksen palvelukseen, miten työntekijöiden palkkakustannus jaetaan kunnan ja Seutupalvelukeskuksen kesken jne. Tämän jälkeen käydään henkilöstön kanssa yhteistoimintalain edellyttämät yt-neuvottelut, minkä jälkeen asiasta voidaan tehdä lopullinen päätös. Liitteet: Aiesopimusluonnos KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan aiesopimuksen ja jatkaa asian valmistelua.

14 Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n toimitusjohtaja, Antti Niemi-Aro, oli tullut kertomaan kunnanhallitukselle edustamansa yrityksen palveluja ja toimintatapoja. Kunnanhallitus teki Niemi-Arolle tarkentavia kysymyksiä ja keskusteli asiasta, minkä jälkeen Niemi-Aro poistui kokouksesta klo Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan aiesopimuksen ja jatkaa asian valmistelua. KH 90 Karvian kunta ja Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy ovat jatkaneet neuvotteluita tukipalvelujen tuottamisesta. Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy on laatinut sopimusluonnoksen, jonka mukaan Karvian kunta käyttää yhtiön talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistoja, joihin kunta hankkii lisenssit ja vastaa toiminnan aloittamisessa tarvittavista konsultointi- ja koulutuskustannuksista. Yhtiö sitoutuu tuottamaan kunnalle hallinnon ICT- ja tietoteknisiä palvelin-, päätelaite- ja ylläpitopalveluita sekä käyttäjän tukipalveluita. Kunnan työntekijöillä on mahdollisuus osallistua koulutuksiin, joita yhtiö järjestää sopimuksen piiriin kuuluvien ohjelmien ja palveluiden käyttämisestä. Kunnalla on mahdollisuus laajentaa palveluiden ostoa muihinkin yhtiön palveluihin, kuten kirjanpito-, reskontra- ja palkkalaskentapalveluihin. Tällöin palvelujen tuottamisesta, hinnoista ja mahdollisista henkilöstösiirroista sovitaan erillisellä sopimuksella. Palvelujen laskutuksessa sovelletaan sopimuksen hinnoitteluliitteessä ilmeneviä yksikköhintoja. Palvelujen yksikköhinnoittelu perustuu niiden todellisiin tuotantokustannuksiin. Hinnoittelua ja suoritemääriä tarkistetaan vuosittain tuotteistamislaskentaa käyttäen yhteistyössä sopijaosapuolten kesken. Palvelujen tuottaja laskuttaa palveluista kolmannesvuosittain määrän, joka perustuu Seutupalvelukeskuksen talousarvioon ja palvelujen hinnoittelun avulla laskettuun asiakaskohtaiseen vuosikustannukseen. Laskutusta oikaistaan tarvittaessa kolmannesvuosittain tuotettujen palveluiden toteutuneen määrän mukaiseksi. Palvelujen tuottajan tulee ilmoittaa seuraavan talousarviovuoden palvelujen yksikköhintojen muutoksista syyskuun loppuun mennessä. Sopimus tulee sopimuksen osapuolia sitovaksi, kun sopijapuolten päätösvaltainen toimielin on sopimuksen hyväksynyt ja päätökset saaneet lainvoiman. Sopimus on voimassa asti, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana kalenterivuoden kerrallaan, ellei jompikumpi osapuoli irtisano sitä vähintään yhtä vuotta ennen seuraavan kalenterivuoden päättymistä. Liitteet: sopimusluonnos hinnoitteluliite KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:

15 Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan sopimusluonnoksen. Kunnanhallitus hyväksyi liitteenä olevan sopimusluonnoksen.

16 POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN JA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN KUMPPANUUSSOPIMUS KH 91 Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymän ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kumppanuusneuvottelut käytiin Karvian kunnasta neuvotteluihin osallistuivat kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma sekä kunnansihteeri Hanna Vainionpää. Neuvottelussa kuultiin Satakunnan sairaanhoitopiirin v ajoittuvien muutoshankkeiden osalta seuraavat esitykset; - Ensihoitopalvelut, ensihoitopäällikkö Jyri Lilja - Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien yhteisen perusterveydenhuollon yksikön toiminta, hallintoylihoitaja Paula Asikainen - SataTila-hanke ja kuntoutuksen järjestelyt, johtajaylilääkäri Olli Wanne - Tyksin erva-alueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen valmistelu, johtajaylilääkäri Olli Wanne. Lisäksi sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto kertoi sairaanhoitopiirin merkittävät kuntayhtymäsuunnitelmiin liittyvät toiminnan ja talouden suunnitelmat vuosille sekä investoinneista vuosille : - ensihoitopalveluiden palvelutasopäätöksen mukaiset toiminnalliset muutokset - investoinnit - näkymä vuoden 2013 toimintojen ja investointien rahoitustarpeesta. Neuvotteluissa käytiin läpi Tahto-osa kaudelle ja sovittiin kuntien kumppanuussopimusten tahto-osien v tahtotila, tahto-osien toimintojen peruslinjat, painopistealueet sekä keskeiset muutos- ja kehittämishankkeet: - Päihde- ja mielenterveyssuunnitelman jalkauttaminen käytäntöön - Psykiatrisen potilaan hoitopolun valmistelu, (Kankaanpään psykiatrisen kuntoutusyksikön siirto shp:ltä PoSan toiminnaksi) - Toimintakykyisenä ikääntyminen -hankkeen jatkaminen sekä - selvitetään kuntoutuksen alueelliset järjestelyt SataTila-hankkeen raportin pohjalta vuonna Toteuttamisosassa sovittiin, että nimetyt viranhaltijat, jäsenkunnan nimeämä(t) vastuuhenkilö(t) sekä shp:n kyseisen toimialueen johtaja laativat -muutoshankkeista

17 toteuttamisselvitykset. Toteuttamisosien tulee olla valmiina mennessä. (Tahto-osa oheismateriaalina) Neuvottelumenettelyn kehittämisestä sovittiin, että neuvotteluja tarvitaan ja seurantaa on parannettava. Seurantaneuvottelu sovittiin käytävän elokuussa. Perusturvalautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan , ja merkinnyt hyväksyen tietoonsa saatetuksi neuvottelun pöytäkirjan sekä kumppanuussopimuksen tahto-osan ja päättänyt lähettää ne edelleen jäsenkuntien kunnanhallitusten käsiteltäväksi. Liitteet: kumppanuusneuvottelujen pöytäkirja yhtymähallituksen pöytäkirjanote , 52 kumppanuussopimus, tahto-osa perusturvalautakunnan ptk ote KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Karvian kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä kumppanuussopimuksen. Karvian kunnanhallitus päätti hyväksyä osaltaan kumppanuussopimuksen.

18 SOTAINVALIDIEN VELJESLIITON TEKEMÄ MYYNTITARJOUS KH Sotainvalidien veljesliitto Karvian osasto ry on tehnyt myyntitarjouksen euron myyntihinnalla Karvian kunnalle omistamistaan rivitaloista. Rivitalot sijaitsevat osoitteessa Iltaruskonkatu 9. Rivitaloja on kolme ja niissä on 14 huoneistoa, viisi yksiötä 40,5m2 ja 8 kaksiota 59,5 m2 sekä yksi kolmio 69,5 m2 eli yhteensä 748 m2 ja erillinen saunaosasto. Rivitalot on rakennettu vuonna Marko Mustajärvi on tehnyt kohteessa kuntotutkimuksen Kuntotutkimuksen mukaan kohde on tyydyttävässä kunnossa. Kuntotutkimuksen mukaan Marko Mustajärvi suosittaa seuraavia toimenpiteitä: Rakennusten seinän vierustat tulisi kaivaa vapaaksi kasveista, mullasta ym. epäpuhtaasta maa-aineesta ja korvata se karkealla soralla tai sepelillä, jolloin sokkelit saadaan pysymään kuivana. Rakennuksen niissä kohdissa joissa maa viertää rakennukseen päin tulisi kallistus saada rakennuksesta poispäin. Ränneissä ja syöksytorvissa on vuotoja jotka tulee korjata, rännien ja syöksyjen kiinnitykset tulee korjata sekä syöksyjä jatkaa niin että vesi osuus rännikaivoon. Vesikatto on haalistunut ja todennäköisesti muutaman vuoden sisällä pellin muovipinnoite alkaa irrota ja rännit, syöksyt ja lumiesteet tulisi uusia vesikaton uusimisen yhteydessä. Kuntotutkimuksen laatimisen jälkeen on kohteeseen uusittu rännit ja räystäslaudat. Rivitaloilla on suoritettu kosteusmittaukset pintakosteusmittauksella. Mittauksessa todettiin asuntojen yleistilanteen olevan hyvä ja poikkeavia arvoja havaittiin ainoastaan muutamissa pesuhuoneissa ja yhteistilan pesuhuoneessa. Toimenpide-ehdotuksessa todettiin, että havaitut matto ja silikoniviat tulee korjata ja lattiakaivojen tiivistys on syytä tehdä kaikkiin asuntoihin ennakoivana huoltotoimenpiteenä. Karvian kunnan ikäihmisten laitospalvelut sijoittuvat kyseisen rivitalon läheisyyteen ja siksi sen hankinta kunnan omistukseen on strategisesti perusteltua. Liitteet: tarjous kuntotutkimukset ja KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:

19 Kunnanhallitus päättää hyväksyä Sotainvalidien veljesliitto Karvian osasto ry:n myyntitarjouksen ja esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää euron lisämäärärahan kunnanhallituksen investointeihin. Kunnanhallitus keskusteli asiasta. Päätösehdotus ei sellaisenaan saanut kannatusta, sillä myyntihinta oli kohonnut alkuperäisestä tarjouksesta. Keskustelun aikana kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Antti Otava esitti, että neuvotteluja jatketaan kunnanjohtajan ja valtuuston puheenjohtajan voimin. Kunnanhallituksen jäsen Esa Pukkila kannatti Antti Otavan tekemää ehdotusta, minkä jälkeen kunnanhallitus päätti, että neuvotteluja jatketaan tehdyn uuden esityksen mukaisesti. KH 92 Kunnanjohtaja ja valtuuston puheenpuheenjohtaja ovat käyneet neuvotteluja kunnanhallituksen antamilla evästyksillä. Sotainvalidien veljesliitto Karvian osasto ry on käsitellyt veteraanitalojen myyntiasiaa ylimääräisessä kokouksessaan ja tullut siihen tulokseen, että heidän tarjouksessaan esittämä hinta on kohteen käypä arvo ja sillä se ollaan valmiita myymään kunnalle. Valtuustoseminaarin yhteydessä olleella PoSan kuntakierroksella käytiin läpi mm. vanhuspalveluiden tulevaisuudennäkymiä. Vanhustyön johtaja Anne Vanhatalo näki veteraanitalojen sijainnin tulevaisuuden vanhustenhuollon osalta erinomaisena. Tällä hetkellä vanhustenhuollon painopiste on kotona asumisen tukeminen laitosasumisen sijaan ja mikäli halutaan, että vanhukset pystyvät asumaan mahdollisimman pitkään kotona, tarvitaan tukitoimia, jotka tämän mahdollistavat. Mm. kotipalvelun, pyykkihuollon ja ateriapalvelujen tuottaminen on helpompaa, mikäli asuminen keskittyy vanhainkodin ja terveyskeskuksen läheisyyteen. Liitteet: Kauppakirjaluonnos KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Sotainvalidien veljesliitto Karvian osasto ry:n myyntitarjouksen ja esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää euron lisämäärärahan kunnanhallituksen investointeihin ja lyhytaikaisen rahoituksen muutokseen. Kunnanhallitus päätti kunnanjohtajan päätösehdotuksen mukaisesti ja Antti Otavan kannattamana hyväksyä Sotainvalidien veljesliitto Karvian osasto ry:n myyntitarjouksen ja esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää euron lisämäärärahan kunnanhallituksen investointeihin ja lyhytaikaisen rahoituksen muutokseen.

20 MUUT ASIAT KH 93 Muut asiat: Kunnanjohtaja toi kunnanhallitukselle tiedoksi: 1. Sote-palaverin muistio ja perussopimus tuotiin kunnanhallitukselle tiedoksi. 2. Suomijoen talon kunnostaminen Karvian kunta omistaa tyhjillään olevan Suomijoen talon Kantissa. Kunnanhallitus kävi ennen varsinaisen kokouksen alkua tutustumassa Suomijoen taloon. Rakennuksen todettiin olevan kohtalaisessa kunnossa ja siten helposti saatettavissa asuttavaan kuntoon. Kohteeseen tutustumisen jälkeen kunnanhallituksen jäsen, Antti Otava ilmoitti, että kunnanhallituksen nyt tutustuttua kohteeseen, se on todennut, että talossa ei ole vesivaurioita. Samalla Otava teki ehdotuksen, että talo kunnostetaan asumiskäyttöön ja vuokrauksella katetaan rakennuksen investointi- ja käyttökustannukset. Otava ehdotti, että kunnanvaltuustolle esitetään euron lisämäärärahapyyntö talon kunnostamiseen. Jorma Niskala kannatti Otavan tekemää ehdotusta. Kunnanhallitus hyväksyi Jorma Niskalan kannattamana Antti Otavan tekemän ehdotuksen ja esittää kunnanvaltuustolle euron lisämäärärahan myöntämistä Suomijoen talon kunnostamiseksi asumiskäyttöön. 3. Vesa Hietikko on tehnyt ostotarjouksen määräalasta kunnan omistamasta Äimälä -tilasta. Kyseisellä alueella on tällä hetkellä voimassa viljelijän kanssa tehty viisivuotinen maanvuokrasopimus, josta sopimusaikaa on jäljellä vielä kaksi vuotta. Viljelijä on suorittanut ostotarjouksen käsittävällä alueella jo pellonmuokkaustöitä. Viljelijän kanssa on käyty neuvotteluja nykyisen vuokrauksen ehdoista ja vuokran mahdollisesta alentamisesta myynnin tullessa kysymykseen sekä maanvuokrasopimuksen mahdollisesta jatkamisesta jäljelle jäävällä alueella päättyvän vuokraajan jälkeen. Kunnanjohtaja selvittää kyseisen tilan tukioikeudet maaseutusihteerin kanssa. Kunnanhallitus merkitsi asian tiedoksi. 4. Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n varsinainen kevätyhtiökokous pidetään klo 9.00 Kehittämiskeskuksen toimitiloissa. Kunnansihteeri on nimetty yhtiökokousedustajaksi. 5. Kunnanhallituksen tietoon tuotiin, että VR:n aikomuksena on tehdä muutos klo 17:16 Parkanosta pohjoiseen menevän junan matkasuunnitelmaan siten, että se ei enää pysähtyisi Parkanossa alkaen.

21 Päätettiin, että selvitetään, onko kysymyksessä kesäaikaa koskeva muutos vai onko muutos tarkoitus tulla pysyväksi. Tarvittaessa siitä tullaan lausumaan, sillä kyseinen junavuoro on erittäin tarpeellinen seutukunnan työmatkaliikennettä silmällä pitäen. 6. Kaupungin- ja kunnanhallitusten koulutuspäivät Oulussa merkittiin tiedoksi. 7. Kuntien maankäyttö käytännössä koulutus Kuntatalolla Helsingissä merkittiin tiedoksi. 8. Kaija Kangas kysyi, onko kunnalla tiedossa, että Kankaanpään käräjäoikeuden istuntopaikka on siirtymässä Poriin. Kunnanjohtaja vastasi, että asiasta on tullut lausuntopyyntö, johon odotetaan vastausta toukokuulla. Asia tuodaan kunnanhallituksen seuraavaan kokoukseen. 9. Anne Aho ilmoitti kunnanhallitukselle, että on tehnyt kyselyjä tuhottavan asiakirja-aineiston hävittämistä harjoittavien palvelujen toimittajista ja on saanut muutamia tarjouksia. Tällaista palvelua ollaan tuomassa Karviaan toukokuussa. Asiasta tullaan ilmoittamaan tarkemmin lehdessä. 10. Merja Holkko toi kunnanhallitukselle tiedoksi Tampereen yliopistolle jättämänsä pro gradu tutkielman, jonka aiheena on työssä jaksaminen. Tutkielmaan voi tutustua netissä. 11. Jorma Niskala ilmoitti kunnanhallitukselle olleensa tuulipuistopalaverissa. Hanke on etenemässä ja sen merkitys on kunnalle erittäin suuri. Kunnanhallituksen seuraava kokous päätettiin pitää maanantaina klo Kunnanvaltuuston kokousajankohdaksi sovittiin maanantai alkaen klo

22 ILMOITUSASIAT KH 94 Merkitään tiedoksi seuraavat: Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Päätös hanketuesta, yleishyödyllinen kehittämishanke Hanke: Uusien palvelujen kehittäminen sekä toimintakeskus Karviaan hanke, nro Hanketukea myönnetty yhteensä ,00 euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö Sisäasiainministeriö Oikeusministeriö Turun hallinto-oikeus Satakuntaliitto Työ- ja elinkeinoministeriön kirje , MMM794/39/2012 Infokirje alueille paikallisen kehittämisen valmistelusta eri rahastoissa ohjelmakaudella Sisäasiainministeriön kirje pysäköintivirhemaksuasetuksesta Oikeusministeriön ilmoitus , OM 6/51/2012 Presidentinvaali 2012, kunnille suoritettava kertakorvaus vaalimenoista sekä kunnan mahdollisesti muuttuneiden maksuyhteystietojen ilmoittaminen valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukselle Kertakorvauksen määrä 1,9 euroa jokaiselta vuoden 2012 presidentinvaalin lainvoimaiseen äänioikeusrekisteriin otetulta kunnan asukkaalta, kuitenkin vähintään 2400 euroa. Maksuyhteystiedot eivät ole muuttuneet edellisvuodesta. Vuosikertomus 2011 Maakuntahallituksen päätöksiä Kunta- ja palvelurakenneuudistus tarpeellinen Satakunnan joukkoliikennetyöryhmä Joukkoliikennetyöryhmän pöytäkirja 1/ pidetystä kokouksesta

23 Satakunnan sairaanhoitopiiri Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2011 Yhtymähallituksen pöytäkirjanote , 57 Lausunto Porin kaupungille raportista, joka koskee hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen liittyvien kehittämisresurssien ja prosessien yhteen kokoomista Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymä Johtokunnan pöytäkirjanote pidetystä kokouksesta 38, PoSan talouden ja toiminnan toteutuminen tammi-helmikuu 2012 Pohjois-Satakunnan Vammaisneuvosto Kokousmuistio pidetystä vammaisneuvoston kokouksesta Kankaanpään kaupunki, perusturvalautakunta Pöytäkirjan otteet kokouksesta tiedoksi 25, Ikäihmisten palvelut 26, Hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma 27, Oikaisuvaatimus perusturvalautakunnan päätökseen Aikuis- ja perhepalveluja koskeva suoriteperusteinen tarkistuslaskelma 1 9 kk/ , Aluehallintoviraston selvityspyyntö / Karvian Iltaruskon palvelukeskuksen hoitohenkilökunnan riittävyys 29, Aluehallintoviraston selvityspyyntö / Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymän vuodeosastojen valvonta-asia 30, Vuoden 2012 palvelusopimus sekä toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma , Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kumppanuussopimus Kunnanhallitusten tulee käsitellä neuvottelutulokset kokouksissaan huhtikuun 2012 loppuun mennessä ja informoitava päätöksistään sairaanhoitopiiriä. 32, Erikoissairaanhoidon toiminnan ja talouden raportti 1 2 kk/2012 Oman kunnan toimielimet Karvian Lämpö Oy Teknisen lautakunnan päätös , lautakunnan talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2011

24 Vuosi 2011 Karvian Lämpö Oy:ssä lyhyesti Edita Prima Oy / Edita Publishing Oy Suomen säädöskokoelma / 2012 Virallinen lehti 38/ Virallinen lehti 42/ Kaupanvahvistajan todistukset. Kunta ei käytä etuosto-oikeutta.

25 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS KH 95 Pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus.

KUNNANHALLITUS 16/2014

KUNNANHALLITUS 16/2014 KUNNANHALLITUS 16/2014 Aika Maanantai 15.12.2014 klo 21.41 22.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki Järvinen Tiina Kangas Kaija Mustajärvi Marko Mustakoski Risto Niemenmaa Jaana

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

kunnanhallituksen edustaja Pöytäkirja on tarkastettu kunnantalolla

kunnanhallituksen edustaja Pöytäkirja on tarkastettu kunnantalolla VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2/2010 Aika Perjantai 16.4.2010 klo 17.30 19.10 Paikka Karvian kunta, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Paavo Tuuliniemi puheenjohtaja Jari Kannisto Jaakko Viitala Johanna Välimäki

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2012

KUNNANVALTUUSTO 3/2012 KUNNANVALTUUSTO 3/2012 Aika Maanantai 21.5.2012, klo 19.10-19.41 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Hietaluoma Jaakko Kangas Kaija Kannisto Jari Kaskimäki Veijo Laitila

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 15/2014

KUNNANHALLITUS 15/2014 KUNNANHALLITUS 15/2014 Aika Perjantai 12.12.2014 klo 18.30 20.38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki Järvinen Tiina Kangas Kaija Mustajärvi Marko Mustakoski Risto Ohrankämmen Jukka

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 92 31.03.2016 Kunnanvaltuusto 55 20.06.2016 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 2/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 31.03.2016 92 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 Kunnanvaltuusto 46 27.06.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Kokousaika klo

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Kokousaika klo KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 7 27.3.2017 180 + Kokousaika 27.3.2017 klo 17.00 19.17+ Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 112 27.03.2017 Kunnanvaltuusto 51 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 972/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 112 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

Läsnä Paavo Tuuliniemi puheenjohtaja

Läsnä Paavo Tuuliniemi puheenjohtaja VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 3/2010 Aika Torstai 14.10.2010 klo 17.00 18.15 Paikka Karvian kunta, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Paavo Tuuliniemi puheenjohtaja Riina Tallberg varapuheenjohtaja Jari Kannisto

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone

Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone Elinkeinolautakunta 5/2016 Kokousaika Tiistai 20.12.2016 klo 18.30 20.10 Kokouspaikka Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Ruokola Jori Louhisuo Sari Vaholuoto Mari Ervelä

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 5 / 2015

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 5 / 2015 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 5 / 2015 Aika 12.10.2015 klo 18.10-19.36 Paikka Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Holkko Merja puheenjohtaja Haavisto Jonna varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs)

Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs) KOKOUSKUTSU 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymäkokous 27.4.2017 1 KOKOUSAIKA Torstai 18.5.2017 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs) KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 2/2017 KUUMA-johtokunta

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 2/2017 KUUMA-johtokunta Dnro KUUMA: 235 /2017 11 KUUMA-SEUTU LIIKELAITOKSEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2016 KUUMA-komissio 17.2.2017 / 6 Kuntalain 87 i :n mukaan liikelaitoksen tilikausi on kalenterivuosi. Johtokunnan on

Lisätiedot

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 6/2012 Aika: Torstai 16.8.2012 klo. 19.00-20.50 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Veijo

Lisätiedot

Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 3/2012 Aika Torstai 11.10.2012 klo 18.00 19.05 Paikka Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Paavo Tuuliniemi puheenjohtaja Jari Kannisto Päivi Haapaniemi-Kokko Jaana Vähäsavo

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 / 2016

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 / 2016 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 / 2016 Aika 1.8.2016 klo 15.00 15.16 Paikka Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Holkko Merja puheenjohtaja Haavisto Jonna varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet

Muut saapuvilla olleet Elinkeinolautakunta 2/2016 Kokousaika Torstai 31.3.2016 klo 18.30 19.35 Kokouspaikka Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Ruokola Jori Louhisuo Sari Vaholuoto Mari Ervelä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 5/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 4 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kaupunginhallitus 156 03.04.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 37 02.05.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 44 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 32 22.05.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 149/02.06.01.03/2017

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2013

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2013 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2013 Aika 13.6.2013 klo 19.00 19.40 Paikka Karvian kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Holkko Merja puheenjohtaja Haavisto Jonna varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2012

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2012 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2012 Aika 29.5.2012 klo 19.18 20.29 Paikka Saran koulu Läsnä Niskala Jorma puheenjohtaja Mustasilta Timo varapuheenjohtaja Haavisto Jonna jäsen Hietikko

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 7/2017

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 7/2017 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 7/2017 Aika 29.8.2017 klo 18.02 19.47 Paikka Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Haavisto Jonna puheenjohtaja Isotalo Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2.

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:20 Paikka Kaupungintalo, kabinetti 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 12/2016

KUNNANHALLITUS 12/2016 KUNNANHALLITUS 12/2016 Aika Maanantai 26.9.2016 klo 18.02 18.54 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/ 1 KOKOUSAIKA klo 9.00 KOKOUSPAIKKA Saksankatu 27, A-rak. kokoushuone 1014 LÄSNÄ Pauli Marttila puheenjohtaja Tuija Näppinen varapuheenjohtaja Christer Friskof jäsen Nina Schulman jäsen POISSA MUUT Tuula

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/2016 1 (9) Aika 14.06.2016 klo 16:00-18:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen Jukka jäsen Satola Sirpa jäsen Suvanto

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

kunnanhallituksen edustaja

kunnanhallituksen edustaja I TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2010 Aika: Torstaina 02.09.2010 klo 19.00-20.05 Paikka: Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Eija Mahlamäki

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Aika 26.4.2016 klo 14:08 17:59 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 53 54 55 56 57 Tilintarkastusyhteisön raportin esittely tilinpäätöksen

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä Kokoustiedot Aika Maanantaina kello

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä Kokoustiedot Aika Maanantaina kello Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä 05.12.2017 Kokoustiedot Aika Maanantaina 11.12.2017 kello 17.00 Käsiteltävät asiat Paikka Jämi Areena 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2015 Kokousaika: 20.4.2015 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.5.2016 klo 9.00 - Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Iitin kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta 18.02.2015 Aika Keskiviikko 18.02.2015 klo 18:00-19:49 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/ 10 9 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 3.4.2017 9 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 ) Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 Kunnanhallitus 155 22.05.2017 Valtuusto 51 31.05.2017 Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 KH 155 KUUMA-komissio 17.2.2017 / 6 Kuntalain 87 i :n mukaan liikelaitoksen tilikausi

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 4.3.2008 klo 16.30-18.15 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Taisto Heinämäki Maija-Leena

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvirasto Kunnanhallituksen kokoushuone Lapinjärvi

Kunnanvirasto Kunnanhallituksen kokoushuone Lapinjärvi Tarkastuslautakunta 2009-2012 15.04.2010 1 KOKOUSAIKA Torstaina 15.04.2010 klo 15.00 19.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Kunnanhallituksen kokoushuone Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 31.03.2017 klo 13:00-14:42 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat :t 30-35 Otsikko Sivu 30 Kokouksen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 1/2015

KUNNANVALTUUSTO 1/2015 KUNNANVALTUUSTO 1/2015 Aika Keskiviikkona 28.1.2015 klo 19.00 19.30 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 2.4.2014 kello 14.00 15.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs)

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 26.3.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) 9 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.4.2011 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 19.02.2010 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II ja Launosten päiväkoti LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 6/2013

KUNNANVALTUUSTO 6/2013 KUNNANVALTUUSTO 6/2013 Aika Maanantai 14.10.2013 klo 19.00 20.25 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Huhtaluoma

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2013. Saapuvilla: läsnä poissa

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2013. Saapuvilla: läsnä poissa ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2013 Aika: Maanantaina 11.3.2013 kello 18.00 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala Varapuheenjohtaja Matti Tausa Jäsenet

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 OMN/123/00.02.00/2015 ERON MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 3.3.2011 1

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 3.3.2011 1 KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 3.3.2011 1 KOKOUSAIKA Tiistai 8.3.2011 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto Kankaanpää, Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen

Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen Kunnanhallitus 104 26.03.2012 Työyhteisötoimikunta 13 02.05.2012 Valtuusto 30 30.05.2012 Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen 2722/04/041/2012 KHALL 104 Kuntalain

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/2017 80 Kokousaika 13.11.2017 kello 18.00 18.18 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Kaarto, Anne-Mari Kalsi, Esa Kankare, Tarmo Kiertonen,

Lisätiedot