Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanvaltuusto. 10 13 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen"

Transkriptio

1 PORNAISTEN KUNTA Asialuettelo 2/2011 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen - 12 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 11 * 14 Jätemaksutaksan tarkistaminen Eron myöntäminen Markku Hyttiselle sivistystoimenjohtajan virasta Tulojen ja menojen ylitys 14 * 19 Kaksiportaisen seutuhallinnon selvityksen loppuraportti 15 * 22 Kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustaminen KUUMA-hallituksen jäsenten valitseminen vuosille Sivistystoimenjohtajan tehtävien hoitaminen lukien Muut asiat Ilmoitusasiat Valitusosoitus

2 PORNAISTEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvaltuuston istuntosali Gardin-Kukkonen Elina Haapakoski Liisa Janhunen Sari, poissa Kalsola Matti Kolehmainen Laura Kuisma Risto Liu Päivi Mattila Kaj Niemikorpi Janne Niinikoski Terhi Nyrhivaara Henna, poissa Pajunen Juha, poissa Palmgren Vesa Pietilä Sakari Piirainen Risto Putus Jaana KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2011 Sivu 12 Rantala Markku Repo Mika, poissa Runolinna Liljan-Kukka Ruskeepää Jukka Saarinen Maria, poissa Salento Erkki, poissa Sillanpää Jaakko Tanner Tuula Turunen Jukka Virkki Juha Yrtti Seppo Silta Sari, varavaltuutettu Rainio Ulla, varavaltuutettu Honkanen Heikki, varavaltuutettu Palviainen Erja, varavaltuutettu Tukiainen Johanna, varavaltuutettu MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Marttila Seija Kaikkonen Timo vt. kunnanjohtaja kamreeri, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kts. 10 ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Liljan-Kukka Runolinna ja Jukka Ruskeepää. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Seppo Yrtti Pöytäkirjanpitäjä Timo Kaikkonen PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Pornainen Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Liljan-Kukka Runolinna Aika ja paikka Pornainen Virka-asema Kamreeri Jukka Ruskeepää Timo Kaikkonen

3 Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kvalt 10 Kunnanvaltuuston kokouskutsu on julkipantu kunnan ilmoitustaululla ja se on samana päivänä toimitettu valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle. Lisäksi on julkaistu lyhennetty kokousilmoitus Uusimaa lehdessä ja Vartti Itä-Uusimaa -lehdessä. Valtuutettujen määrä selviää kokouksen alussa toimitettavassa nimenhuudossa. Kunnanvaltuuston päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Tekninen lautakunta JÄTEMAKSUTAKSAN TARKISTAMINEN Tekla 8 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy esittää, että sen omistajakunnat päättäisivät jätemaksutaksan tarkistamisesta päivätyn kirjeen mukaisesti. Taksaan perustuvien jätehuoltopalveluiden asiakashinnat nousisivat keskimäärin alle 0,5 %. Hinnankorotukset kohdistuvat kartongin erilliskeräämiseen, biojätteen erilliskeräämiseen yrityksistä ja laitoksista sekä vaihtolavakalustolla tyhjennettäviin sekajätesäiliöihin. Jätehuoltoyhtiö valmistelee Pornaisten pienjäteaseman rakentamisen aloittamista Pornaisten Portin alueelle v aikana. Ympäristölupahakemuksen kuulutusaika umpeutuu Kutsun mukana lähetetään Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n päivätty kirje liitteineen. Rakennuspäällikön ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että tarkistettu jätemaksutaksa hyväksytään Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n ehdotuksen mukaisesti. Tarkistettu jätemaksutaksa otetaan käyttöön alkaen. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja rakennuspäällikkö Jukka Pietilä, puh Teknisen lautakunnan päätös: Hyväksyttiin. Khall 20 Esityslistan mukana lähetetään Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n päivätty kirje liitteineen. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että teknisen lautakunnan esitys hyväksytään. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh /..

5 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kvalt 11./.. Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 11 Esityslistan mukana lähetetään Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n päivätty kirje liitteineen. Kunnanvaltuuston päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus ERON MYÖNTÄMINEN MARKKU HYTTISELLE SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN VIRASTA Khall 26 Sivistystoimenjohtaja Markku Hyttinen pyytää päivätyllä kirjeellä eroa sivistystoimenjohtajan virasta lukien, koska hänet on valittu Pornaisten kunnanjohtajan virkaan. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Markku Hyttiselle myönnetään ero sivistystoimenjohtajan virasta lukien. Sivistystoimenjohtajan viran tehtävien hoitoa koskeva esitys käsitellään kunnanhallituksessa pidettävässä kokouksessa. Tehtävän hoitoa koskeva päätös viedään tiedoksi valtuustolle. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 12 Kunnanvaltuuston päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Sivistyslautakunta TULOJEN JA MENOJEN YLITYS Sivltk 2 Sivistystoimessa toteutettiin vuoden 2010 aikana toiminnallisia muutoksia, joita olivat esikoululaisten iltapäivähoidon järjestäminen koulujen yhteyteen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan tuottaminen omana toimintana niin ikään koulujen yhteydessä. Lisäksi erityisesikoululaiset sijoitettiin integroituina päiväkodista esikoululaisten ryhmiin. Näistä seurasi luonnollisesti menolisäyksiä, jotka eivät olleet 2009 syksyllä laaditussa talousarviossa mukana. Kyseiset muutokset rahoitettiin pääasiassa toiminnoista saatavilla tuloilla eli Mustijoen perusturvalle myytiin iltapäivähoito ja vanhemmilta kerättiin iltapäivätoiminnasta asiakasmaksuja. Lisäksi koulutoimeen haettiin valtiolta lisärahoitusta opetusryhmien pienentämiseen, oppimisen erityisentuen kehittämiseen sekä perusopetuksen laadun kehittämiseen. Haku tuotti tulosta yhteensä euroa. Hankerahoilla on katettu palkkakuluja ja tehty hankkeeseen liittyviä hankintoja sekä järjestetty koulutusta. Edellä mainittuja tuloja ei hoidon ja toiminnan osalta voitu syksyllä 2009 arvioida. Hankerahojen ja avustusten kohtalo ratkesi pitkin vuotta ja jokainen omalla, hakemuksesta poikkeavalla summalla. Lopullinen tulojen määrä varmistui vasta joulukuussa, kun selvisi kuinka paljon hankerahoista siirtyy käytettäväksi vuonna Sivistystoimenjohtajan esitys: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy sivistyslautakunnan noin euron menoylityksen ja euron tulojen ylityksen vuoden 2010 osalta. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistystoimenjohtaja Markku Hyttinen, puh Sivistyslautakunnan päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan. Khall 27 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että sivistyslautakunnan esitys hyväksytään../..

8 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Khall 27./.. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 13 Kunnanvaltuuston päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus KAKSIPORTAISEN SEUTUHALLINNON SELVITYKSEN LOPPURAPORTTI Khall 29 Aloitteen kaksiportaisen seutuhallinnon selvityksen tekemiseen teki Vantaan kaupunginvaltuusto Selvitys tehtiin Helsingin seudun 14 kunnan yhteistyönä. Tavoitteeksi asetettiin yhteisesti selvittää kaksiportaisen seutuhallintomallin edut ja haitat ottaen huomioon hallinnon tehostuminen, paikallisdemokratian toimivuus sekä kuntalaisten palvelujen saatavuus ja tehokkuus. Selvitys tehtiin työryhmissä, jotka koostuivat kaupunkien asiantuntijoista (yhteensä 109 henkilöä). Selvitystä ohjasi ja seurasi kuntien ja kuntaryhmien luottamushenkilöistä koostuva poliittisesti edustava seurantaryhmä. Selvityksen ohjausryhmän tehtävänä oli ohjata ja valvoa selvityksen toteuttamista. Ohjausryhmään kuuluivat pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat, KUUMA-seudun ja kuntaryhmä Nelosten edustajat sekä Uudenmaan maakuntajohtaja. Ohjausryhmän alaisuudessa toimi valmistelusihteeristö. Selvityksen tukipalvelut tulivat Vantaan kaupungilta. Uudenmaan liitto on tukenut selvityksen toteutusta taloudellisesti. Selvitys toteutettiin seurantaryhmän hyväksymän työsuunnitelman mukaisesti. Helsingin seudun nykytilan kuvaus ja kehitystarkastelu valmistui keväällä Työryhmien loppuraportit valmistuivat syksyllä Loppuraportit sisältävät työryhmien teemojen nykytilan seudullisen tarkastelun sekä arvion kasiportaisen seutuhallinnon eduista ja haitoista. Työryhmät arvioivat kaksiportaisen seutuhallinnon palvelutuotannon mahdollisuudet ja laajuudet sekä edut ja haitat. Sosiaali- ja terveyspalvelut työryhmä sekä varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut, kulttuuri, liikunta- ja vapaa-ajan työryhmä eivät pitäneet kaksiportaista seutuhallintoa tarpeellisena, vaikkakin yhteistyötä seudulla voidaan monella tapaa lisätä. Maankäyttö-, asumis-, liikenne- ja ympäristö työryhmä esitti, että Helsingin seudulle tulisi laatia nykyistä maakuntakaavaa yksityiskohtaisempi metropolikaava, siihen sisältyvä liikennejärjestelmäsuunnitelma sekä asuntotuotanto-ohjelma. Valmisteluorganisaatio koottaisiin Uudenmaan liitosta, HSL:stä ja HSY:stä sekä kunnista. Metropolikaavan ja aiesopimuksen voisi hyväksyä Helsingin seudun yhteistyökokouksen pohjalta kehitetty toimielin. Seudun kansainvälistä kilpailukykyä pohtinut työryhmä piti tärkeänä, että syntyisi uusi seudullinen toimija, joka ottaa vastuulleen HSY:n, HSL:n ja ELY:n tehtävät MAL-ryhmän esittämällä tavalla sekä nykyiset maakuntaliiton tehtävät../..

10 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Khall 29./.. Demokratiaa pohtinut työryhmä nosti esille mahdollisen seutuhallinnon päätöksenteon, organisaatiorakenteen ja asukasvaikuttamisen näkökohtia eri seutuhallintovaihtoehdoissa. Seudun kuntataloutta ja tukipalveluja pohtineen työryhmän mielestä yhteistyön lisääminen tukipaluissa ei edellytä yhteisen seutuhallinto-organisaation perustamista, vaan se voidaan tehdä nykykaltaisilla yhteistyömalleilla ja totesi myös, ettei seutuhallinnon toimintojen rahoitukseen ole olemassa vero- tai valtionosuuslainsäädäntöä. Työryhmien työn tulokset koottiin ohjausryhmän alaisuudessa valmistelusihteeristön toimesta kaksiportaisen seutuhallinnon selvityksen loppuraportiksi, mikä julkistettiin Raportin tiivistelmän mukaan seurantaryhmä pitää tärkeänä, että Helsingin seudun 14 kuntaa valmistellessaan 2011 yhteisiä hallitusohjelmatavoitteita ottavat kantaa maankäytön, asumisen, liikenteen, ympäristöasioiden ja muiden mahdollisten seututasolla valmisteltavien ja käsiteltävien asioiden laajuuteen, uuden seudullisen toimielimen tarpeeseen tai olemassa olevien toimielimien tehtävien laajentamiseen. Kaikkien selvitystyössä mukana olevien kuntien valtuustoille järjestettiin asiasta yhteinen informaatiotilaisuus Tilaisuuden materiaalit, raportit ja muuta asiaan liittyvää löytyy osoitteesta Helsingin seudun yhteistyö-kokouksessa joulukuussa esitettiin jatkokäsittelystä seuraavaa aikataulunäkemystä: - kuntakohtaisia linjauksia pohdittaisiin tammi-helmikuun aikana - kuntaryhmäkohtaisia (Kuuma-kunnat ja pääkaupunkiseudun kunnat) linjauksia helmi-maaliskuun aikana - kuntaryhmien keskeiset neuvottelut käytäisiin maalis-huhtikuun aikana ja - tavoitteena on kuntien yhteisen näkemyksen syntyminen seutuasioista seuraaviin hallitusneuvotteluihin, kuten raportin yhteenvedossa on todettu. Esityslistan mukana lähetetään kaksiportaisen seutuhallinnon selvityksen loppuraportti Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee Kaksiportaisen seutuhallinnon selvityksen loppuraportin tiedoksi ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi../..

11 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Khall 29./.. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 14 Esityslistan mukana lähetetään kaksiportaisen seutuhallinnon selvityksen loppuraportti Kunnanvaltuuston päätös: Merkittiin tiedoksi.

12 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus KUNTIEN ICT- JA TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUSTEN PERUSTAMINEN Khall 33 Taustaa perustettiin kuntia varten kaksi tukipalveluita tuottavaa yhtiötä, KPK ICT Oy ja KPK THH Oy. Yhtiöiden perustaminen pohjautuu Sitran syksystä 2009 lähtien koordinoimaan ja rahoittamaan Kuntien Palvelukeskus -hankkeeseen, jossa on ollut mukana laaja joukko kuntia, kuntayhtymiä sekä sidosryhmiä, kuten Kuntaliitto ja valtiovarainministeriö. Tietohallinnon palveluita tuottavassa KPK ICT Oy:ssä oli 24 perustajaosakasta ja talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita tuottavassa KPK THH Oy:ssä 11 perustajaosakasta. Kunnille on tarjottu mahdollisuutta ostaa perustettujen yhtiöiden osakkeita hintaan 1 /asukas vuoden 2011 maaliskuun loppuun saakka. Tämän jälkeen osakkeiden hinta nousee ensin 3: een euroon/asukas ja lopulta lähtien 6:een euroon/asukas. Kunnat voivat ostaa yhtiöiltä palveluita ns. Inhouse- periaatteella ilman, että hankintoja tarvitsee julkisesti kilpailuttaa. Uuden yhtiön osakkaita voivat olla kunnat, kuntayhtymät, Kuntaliitto r.y. sekä muut kuntakonsernien itsenäiset juridiset yksiköt kuten kuntaomisteiset yhtiöt, jotka ovat hankintalain mukaisia hankintayksiköitä ja jotka yhtiön hallitus hyväksyy. Yhtiöiden tarkoituksena on tehostaa kuntien palveluprosesseja. KPK ICT Oy:n tarkoituksena on mahdollistaa kunnan tarjoamien palvelujen laadun parantaminen ja hillitä samalla ICT-kustannusten nousua. Tavoitteena on tukea prosessien ja tietojärjestelmien uudistamista ja toteuttaa erityisesti sähköistä asiointia tukevia uusia palveluita. KUUMA-komissio päätti kokouksessaan tehdä yhdessä Sitran kanssa seudulliset selvitykset yhtiöihin liittymisen edellytyksistä ja vaikutuksista ja näiden pohjalta oman esityksensä yhtiöihin liittymisestä. Näihin ns. Uudenmaan alueselvityksiin osallistuivat KUUMA-kuntien lisäksi myös Porvoo, Hyvinkää, Kirkkonummi, Lohja ja kuntayhtymä Puhti. Kaikki KUUMA-kunnat osallistuivat KPK ICT -selvitykseen. Keravan osallistui ainoana KUUMA-kuntana KPK THH -selvitykseen. Selvitykset on toteutettu työpajatyyppisesti. Työpajojen vetäjinä ovat toimineet Sitran edustajat ja sen palkkaamat konsultit. Osallistujina on ollut kuntien tietohallinto- ja talousjohtoa../..

13 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Khall 33./.. KPK ICT Oy KPK ICT Oy:stä on tarkoitus muodostaa suhteellisen suppea tietohallinnon asiantuntija- ja tilaajaorganisaatio. Yritys ei pyri itse tuottamaan kuntien tarvitsemia järjestelmä- tai perustietotekniikkapalveluita vaan hankkii ne ensisijaisesti markkinoilta kilpailuttamalla. Uudenmaan KPK ICT -alueselvityksessä suositellaan, että kunnat organisoivat tietotekniikan hoidon tilaaja-tuottaja -mallin mukaisesti siten, että tietohallinto ja perustietotekniikan tuotanto eriytetään toisistaan. Järvenpää ja Kerava ovat jo toteuttaneet suositusta vastaavan järjestelyn sopimalla yhteisestä tietotekniikan palvelukeskuksesta, joka aloitti toimintansa vuoden 2009 alussa. Perustietotekniikan hoito on palvelukeskuksen vastuulla ja kuntien keskushallintoon on sijoitettu tilaaja-tehtäviä hoitavat tietohallintopäälliköt. KPK ICT selvityksessä esitetään tavoitetilana, että kunnat ryhtyvät osakkaiksi perustettuun yhtiöön ja ostavat yhtiöltä erilaisia tietotekniikan käytön kehittämiseen liittyviä palveluita. Kunta voi hankkia yhtiöltä haluamiaan palveluja. Osakkuus ei pakota palvelujen hankintaan, mutta yhteisestä toiminnasta on etuja, joiden vuoksi kunnan kannattaa käyttää yhtiön palveluita mahdollisimman laajasti hyväkseen. Selvityksen mukaan on mahdollista, että kunta ulkoistaa tietohallintonsa perustetulle yhtiölle ja hankkii perustietotekniikan palvelut sen kilpailuttamilta alihankkijoilta. Kunnalle jäisi tässä tapauksessa vastuu ainoastaan tietotekniikkaan liittyvästä strategisesta suunnittelusta, jota tehtäisiin yhteistyössä KPK ICT:n asiantuntijoiden kanssa. Kunnassa pitäisi kuitenkin edelleen olla sellaista tietohallinnollista osaamista, että palvelujen tilaaminen KPK ICT:ltä onnistuisi. Mahdollista myös on, että kunnassa on edelleen tietohallintoyksikkö, joka kantaa päävastuun tietohallinnon eri tehtävien hoidosta ja käyttää erikseen sovittavalla tavalla hyväkseen KPK ICT:n asiantuntemusta. Samoin on mahdollista, että kunta hoitaa perustietotekniikan edelleen omalla organisaatiollaan tai kuntien yhteisesti perustaman organisaation turvin. Järvenpään kaupungin edustajat ovat seudullisessa selvitystyössä tuoneet esiin vaihtoehdon, jossa Järvenpään ja Keravan yhteisen tietotekniikan palvelukeskuksen eli Tipakkeen toimintaa kehitetään seudullisena perustietotekniikan palveluita Keski- ja Itä-Uudenmaan alueella tuottavana toimijana. Vastaavanlaista yhteistä palvelutuotantoa suunnitellaan myös Länsi-Uudenmaan alueelle../..

14 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Khall 33./.. Kunnat ja kilpailuneutraliteetti -työryhmän vuoden 2010 toukokuussa luovutetun muistion perusteella ollaan kuntalakiin tekemässä muutoksia, jotka johtanevat siihen, että tietotekniikkapalvelujen kaltaisten tukipalvelujen tuottaminen liikelaitosmuodossa tai isäntäkuntamallilla ei enää jatkossa ole mahdollista. Toiminta pitää muuttaa yhtiömuotoiseksi. Tällöin kunnat perustaisivat Tipakkeen pohjalta yhteisen yhtiön, joka tuottaisi palveluja in house- periaatteella ainoastaan omistajilleen. Tipakkeen ja KPK ICT Oy:n suhdetta ei seudullisessa selvityksessä ole voitu vielä lopullisesti määritellä. KPK ICT:n toiminta on vielä sen verran alkuvaiheessa, että yhtiö ei ole vielä lopullisesti päättänyt toimintamalleistaan alueellisten palvelukeskusten suhteen. Tarkoitus on jatkaa tältä osin neuvotteluja sen jälkeen, kun yhtiö on saanut toimintansa kunnolla käynnistettyä. Uudenmaan alueellisessa KPK ICT -selvityksessä on otettu kantaa toiminnan kustannusvaikutuksiin ainoastaan yleisellä tasolla. Yhtiön toiminta on siinä vaiheessa, että kuntatoimijat ovat tekemässä päätöksiä osakkaaksi ryhtymisestä ja yhtiö on kehittämässä tuotevalikoimaansa ja kartoittamassa eri tuotteiden menekkiä. Niinpä palvelujen hintoja ei selvitystä tehtäessä ole ollut käytettävissä. Yhtiön perustamisen yhteydessä on korostettu sitä, että toiminnan hyödyt tulevat ensisijaisesti sitä kautta, että kuntien tietotekniikan käyttöä ja tietojärjestelmiä kehitetään yhteisesti ja parannetaan järjestelmien yhteentoimivuutta. Yhteisen kehittämisen ja hankintojen kautta voidaan myös tietojärjestelmistä kunnille aiheutuvia kustannuksia alentaa. Yhtiön perustaminen onkin nähtävä ensisijaisesti strategisena hankkeena, jolla vahvistetaan kuntakentän asemaa tietotekniikan käyttäjänä suhteessa järjestelmätoimittajiin ja muihin yhteistyötahoihin. Pornaisten kunnan kannalta on keskeistä, että uusia sähköisen asioinnin ja kuntatietojärjestelmien kehittämistoimenpiteitä tehdään jatkossa valtakunnallisena yhteistyönä sen sijaan, että kehittäminen olisi vain järjestelmätoimittajan ja Pornaisten kunnan kahdenvälistä toimintaa. Suurempi volyymi antaa kunnalle paremmat mahdollisuudet vastata tehokkaasti ja taloudellisesti ICT-kehityksen haasteisiin. Pornaisten kunnan tapa tuottaa ICT-palveluita etupäässä ulkoistettuina ostopalveluina antaa kunnalle hyvät mahdollisuudet saada hyötyä yhtiöstä lähivuosina. KUUMA-kunnista Järvenpää, Kerava ja Nurmijärvi ovat tähän mennessä tehneet päätöksensä liittyä osakkaaksi KPK ICT Oy:öön. Keskushallinnon näkemyksen mukaan kunnan on perusteltua ryhtyä KPK ICT Oy:n osakkaaksi../..

15 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Khall 33./.. KPK THH Oy KPK THH Oy:n liikeidea eroaa KPK ICT Oy:n liikeideasta erityisesti siinä, että KPK THH Oy:ssä on tavoitteena perustaa valtakunnallinen kuntien omistama yhtiö, joka tuottaa omalla organisaatiollaan kunnille niiden tarvitsemia henkilöstö- ja taloushallinnon palveluita. Tuotanto tapahtuu alueellisten palvelukeskusten toimesta. Siirtymävaiheessa hyödynnetään tuotannossa jo olemassa olevia kuntien omistamia tukipalveluita tuottavia kuntayhtymiä tai yhtiöitä, jotka vähitellen sulautetaan emoyhtiöön. Mahdollista myös on, että kuntien oma talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita tuottava henkilökunta siirtyy KPK THH Oy:n palvelukseen. KUUMA-kunnat eivät Keravaa lukuun ottamatta ole olleet mukana KPK THH Oy:n seudullisessa selvityksessä. Järvenpään kaupunki, Tuusulan kunta, Nurmijärven kunta ja Mäntsälän kunta hankkivat taloushallinnon palvelunsa Tuusulan kunnan organisaatiossa toimivalta talouspalvelukeskukselta ja hoitavat palkanlaskentapalvelut omalla henkilökunnallaan. Yhteistyö on sujunut alkuvaiheen ongelmia lukuun ottamatta hyvin ja yhteistyötä parannetaan vuosi vuodelta. Järvenpään kaupungilla on tällä hetkellä käytössään nykyaikaiset, uudet ja toimivat taloushallinnon perusohjelmat. Kuuma-alueella mietitään Tuusulan talouspalvelukeskuksen palveluiden laajentamista myös muille Kuuma-kunnille. Esimerkiksi Keravan kaupunki tulee tekemään ratkaisunsa taloushallinnon palveluiden järjestämisestä vuoden 2011 aikana. KUUMA-komission suositus KUUMA-komissio on käsitellyt tehtyjä Uudenmaan alueselvityksiä kokouksessaan Komissio päätti esittää KUUMA-kunnille, että ne päättävät ICT-KPK-yhtiöön liittymisestä eli tekevät päätökset yhtiön osakkeiden merkinnästä mennessä. Ryhtyminen KPK ICT Oy:n osakkaaksi Tässä vaiheessa on tarkoitus päättää syyskuussa perustetun KPK ICT Oy:n osakkeiden hankinnasta. Osakkuus oikeuttaa, muttei velvoita hankkimaan yhtiöltä palveluja. Palvelujen hankinnasta päätetään myöhemmin. Toimintansa yhtiö rahoittaa jatkossa myymällä kunnille palveluja. Toiminnan alkuvaiheessa yhtiö joutuu ottamaan pääomalainaa. Osakkailla ei ole takausvastuuta yhtiön ottamista lainoista../..

16 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Khall 33./.. Yhtiön osakkaiksi tulevat kunnat merkitsevät kunnan asukasluvun mukaisen määrän yhtiön osakkeita. Kuntaliitto merkitsee osaketta. Kuntayhtymät ja muut kuntatoimijat merkitsevät kukin yhden osakkeen. Merkintähinta on saakka yksi euro osakkeelta. KPK ICT Oy:n osakkeiden hankinnalla ei ole välittömiä henkilöstövaikutuksia. Osakkeiden merkinnän taloudelliset vaikutukset Pornaisten kunnan merkittäväksi tuleva osakemäärä on osaketta ja merkintähinta siten yhteensä euroa. Vuoden 2011 talousarvion investointiosan kohdassa kunnanhallitus/irtain omaisuus on määrärahavaraus tätä varten. Tiedoksi ilman liitenumeroa lähetetään esittely KPK ICT:n toimintaperiaatteista. Yhtiön edustaja esitteli yhtiön toimintaa johtoryhmän kokouksessa Hallintosäännön 25 :n 5 kohdan mukaan irtaimen omaisuuden hankkimista, myyntiä, vuokrausta ja muuta käytettäväksi luovuttamista siltä osin kuin sitä ei ole annettu muille toimielimille tai viranhaltijoille. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että - Pornaisten kunta hankkii KPK ICT Oy:n osakkeita ja merkitsee yhtiön osaketta merkintähintaan yksi (1) euro osakkeelta, - antaa kunnanjohtajalle valtuudet allekirjoittaa osakkeiden merkitsemiseen vaadittavat asiakirjat ja - liittymisestä KPK THH Oy:öön päätetään tarvittaessa myöhemmin - saattaa asian tiedoksi kunnanvaltuustolle. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh /..

17 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Khall 33./.. Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. Kvalt 15 Tiedoksi ilman liitenumeroa lähetetään esittely KPK ICT:n toimintaperiaatteista. Kunnanvaltuuston päätös: Merkittiin tiedoksi.

18 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus KUUMA-HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN VUOSILLE Khall 36 KUUMA-yhteistyösopimuksen 8 :n mukaan kuntien valtuustot valitsevat KUUMA-hallituksen jäsenet. Jokainen kunta valitsee KUUMA-hallitukseen kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kuntien valtuustot voivat Kuumahallituksen esityksestä päättää, että KUUMA-hallitukseen valitaan enintään neljä lisäjäsentä ja heille varajäsenet. KUUMA-hallitus johtaa kuntayhteistyötä ja käyttää päätösvaltaa toimintasuunnitelman toteutuksessa. Valintaa suoritettaessa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain säännökset. KUUMA-hallituksen jäseninä ja varajäseninä kaudella ovat toimineet: Jäsenet Seppo Yrtti Risto Kuisma Varajäsenet Jaana Putus Kaj Mattila Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se nimeää KUUMA-hallitukseen kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh Kunnanhallituksen päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että valtuusto nimeäisi KUUMA-hallitukseen seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet: Jäsenet Seppo Yrtti Risto Kuisma Varajäsenet Jaana Putus Kaj Mattila Kvalt 16 Kunnanvaltuuston päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

19 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN TEHTÄVIEN HOITAMINEN LUKIEN Khall 46, liite 9 Kunnanhallitus on kokouksessaan esittänyt valtuustolle, että Markku Hyttiselle myönnetään ero sivistystoimenjohtajan tehtävästä lukien. Asia on valtuuston käsittelyssä Esitys sivistystoimenjohtajan tehtävien hoidosta on esityslistan liitteenä nro 9. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä nro 9 olevan esityksen sivistystoimenjohtajan tehtävien hoidosta lukien. Kunnanhallitus päättää, että Kirveskosken koulun rehtorille suoritetaan euron erilliskorvaus tehtävien hoidosta. Rehtorilta siirtyvien huojennustuntien osalta suoritetaan niiden hoitajille OVTES:n mukainen korvaus. Vararehtorille suoritettavasta korvauksesta päätetään myöhemmin. Päätös viedään tiedoksi valtuustolle. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. Kvalt 17, liite 1 Esitys sivistystoimenjohtajan tehtävien hoidosta on esityslistan liitteenä nro 1. Kunnanvaltuuston päätös: Merkittiin tiedoksi.

20 Kunnanvaltuusto MUUT ASIAT Kvalt 18 Kuntalain 55 :n 2 mom. mukaan jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti. Ei ollut. ILMOITUSASIAT Kvalt Mustijoen perusturvan yhteistoiminta-aluetta koskeva asiantuntijaselvitys ja arviointi on valmistumassa lähiaikoina. 2. Tiedoksi Laukkosken vanhempainyhdistyksen, Räppäkylän Äipät ja Iskät ry, päivätty kirje opetus- ja kulttuuriministeriölle: Laukkosken vanhempainyhdistyksen vetoomus Pornaisten kouluhanke asiassa.

21 Valtuusto tai ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin Pornaisten kunnanvaltuusto VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 31 Pykälät 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19 HLL 5 :n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet vain valmistelua tai Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee täytäntöönpanoa VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. valitusaika Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus Ratapihantie 9, PL HELSINKI Kunnallisvalitus, pykälät 11, 15, 16 Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika 30 päivää Pykälät Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Liitetään pöytäkirjaan

22 Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet 32 Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 15.10.2007. Kunnanvaltuuston istuntosali. 102 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuusto 15.10.2007. Kunnanvaltuuston istuntosali. 102 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 9/2007 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 15.10.2007 KOKOUSAIKA Maanantai 22.10.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 102

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009. Kunnanvaltuusto. 72 113 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009. Kunnanvaltuusto. 72 113 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.8.2009 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 72 113 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 9/2009. Kunnanvaltuusto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 9/2009. Kunnanvaltuusto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 9/2009 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.12.2009 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 106 167 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 89 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 89 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 13.10.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 89 184 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 28 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 29 61 Kupsenkyläntien tiekunnan takausanomus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 28 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 29 61 Kupsenkyläntien tiekunnan takausanomus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 23.4.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 28 60 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto

Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 15/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.8.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 28.1.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 1 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 66 136 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 66 136 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 23.6.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 66 136 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 14 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 14 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 14 22 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 29.1.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 1 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. Tallink City hotelli, Tallinna. 411 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. Tallink City hotelli, Tallinna. 411 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 20/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Perjantai 9.10.2009 klo 11.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Tallink City hotelli, Tallinna 411 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Torstai 29.6.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 48 89 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 39 62 Edustajan valitseminen Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokoukseen

Kunnanhallitus. 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 39 62 Edustajan valitseminen Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokoukseen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 15.3.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

517 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

517 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 22/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 21.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 517 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 91 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 91 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 8/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 18.12.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 91 160 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 422 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 231 426 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2009

Kunnanhallitus. 422 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 231 426 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2009 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 21/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 19.10.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 422 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1.12.2010. 405 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus 1.12.2010. 405 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 18/2010 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 1.12.2010 KOKOUSAIKA Tiistai 7.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 405 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 165 268 Menettely työkyvyttömyyden osoittamiseksi

267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 165 268 Menettely työkyvyttömyyden osoittamiseksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 6.6.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 154 22 326 Pornaisten kunnan kaavoitusohjelma vuosille 2008 2012

Kunnanhallitus. 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 154 22 326 Pornaisten kunnan kaavoitusohjelma vuosille 2008 2012 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.6.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 45 * 95 Pornaisten Portin yritysalueen KTY-1 tonttien hinnoittelu

Kunnanhallitus. 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 45 * 95 Pornaisten Portin yritysalueen KTY-1 tonttien hinnoittelu PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.3.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 23/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 19.12.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 628 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot