Alahärmä-Kauhava-Kortesjärvi-Ylihärmä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alahärmä-Kauhava-Kortesjärvi-Ylihärmä"

Transkriptio

1 HALLINNON JA PALVELUJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Yhdistymissopimukseen liitettävä hallinnon ja palvelujen järjestämissuunnitelma siitä, miten kuntien palvelurakenteita sovitetaan yhteen taloudellisuuden ja tehokkuuden parantamiseksi Alahärmä-Kauhava-Kortesjärvi-Ylihärmä

2 2 (18) SISÄLLYSLUETTELO 1 KAUHAVAN KAUPUNGIN VISIO TAVOITTEET HALLINNOLLE JA JOHTAMISEN KEHITTÄMISELLE TAVOITTEET UUDEN KUNNAN TALOUDELLE UUDEN KUNNAN TAVOITEORGANISAATIO PALVELUJA OHJAAVAT PERIAATTEET PALVELUJEN KEHITTÄMISEN JA NIIDEN JOHTAMISEN TAVOITTEET TOIMIALOITTAISET KUVAUKSET KEHITTÄMISTOIMI KONSERNIJOHDON PALVELUT Haasteet Uusi toimintamalli Muutokset nykyiseen OPETUSPALVELUT Haasteet Uusi toimintamalli Muutokset nykyiseen VAPAA-AIKAPALVELUT Haasteet ja kehitys Uusi toimintamalli Muutokset nykyiseen SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Haasteet ja kehitys Uusi toimintamalli Muutokset nykyiseen TEKNINEN TOIMI Haasteet ja kehitys Uusi toimintamalli Muutokset nykyiseen YHTEENVETO TOIMINNALLISISTA JA TALOUDELLISISTA VAIKUTUKSISTA... 18

3 3 (18) 1 Kauhavan kaupungin visio Strategisen kuntayhdistymisen avulla perustetaan lukien uusi kunta, Kauhavan kaupunki. Uusi Kauhava on elinvoimainen, väestöltään ja taloudellisilta voimavaroiltaan vahva, viihtyisä ja vetovoimainen kunta, joka järjestää asukkaidensa palvelut kilpailukykyisesti. 2 Tavoitteet hallinnolle ja johtamisen kehittämiselle Uuden kunnan hallinnon ja johtamisen kehittämistavoitteina ovat: Johtamisen, hallinnon ja palvelujen tehokas järjestäminen Virtaviivainen, tehokas ja palveluhenkinen organisaatio, jossa päätöksenteko on mahdollisimman lähellä asiakasta Kuntatyönantajan vetovoiman vahvistaminen henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämisellä 3 Tavoitteet uuden kunnan taloudelle Uuden kunnan talouden tavoitteet ovat: Kuntatalous pysyy tasapainossa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, eikä uutta toiminnallista alijäämää synny. Vuosikate ilman yhdistymisavustuksia riittää kattamaan vähintään nettoinvestoinnit vuodesta 2009 alkaen Palvelut järjestetään kohtuullisella veroprosentilla tavoitteena Etelä- Pohjanmaan keskiarvo Nettokäyttötalousmenot asukasta kohti laskettuna alittavat Etelä-Pohjanmaan keskiarvon viimeistään vuonna 2010 Palveluja ulkoistetaan, jos se on kokonaistaloudellisesti edullista

4 4 (18) 4 Uuden kunnan tavoiteorganisaatio Seuraava esitys perustuu viranhaltijoiden yhteistyössä laatimiin esityksiin organisaatioiden nykytilasta, kehittämishaasteista sekä uuden kunnan organisaatiosta alkaen. Tausta-aineistona suunnittelussa on käytetty seuraavia: - kustannusvertailut kunnista Tilastokeskuksen talous- ja toimintatilaston mukaan - palvelurakenteen muutostarpeet väestöennusteiden pohjalta - kuntien nykytilakuvaukset - laaditut strategiat ja selvitykset Organisaatiokaavio Kehityskeskus Maankäytön ja kaavoituksen ohjaus Asuntotoimen kehittäminen Konsernijohdon palvelut Hallintotoimi -Henkilöstöpalvelut - Taloushallinto -Tietohallinto -Yleiset hallintoja toimistopalvelut -Yleinen hankintaosaaminen Konsernijohto Elinkeinoasiat, maaseutu- ja lomatoimi Opetuspalvelut (esi- ja perusopetus, lukio, kirjasto, kansalais- ja musiikkiopistot) Vapaa-aikapalvelut (kulttuuri, nuoriso, liikunta ja museot) Yhdyskuntatekniset palvelut Rakennustarkastus ja ympäristönsuojelu Maankäyttö, kaavoitus ja mittaus Perusturvapalvelut Tekniikan- ja tuotannolliset tukipalvelut Tilapalvelut Kuljetukset Ruokapalvelut Sosiaali-, hoiva- ja vanhus-, terveyspalvelut ja ympäristöterveydenhuolto Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

5 5 (18) 5 Palveluja ohjaavat periaatteet 5.1 Palvelujen kehittämisen ja niiden johtamisen tavoitteet Asukkaiden tarpeita vastaavien laadukkaiden palveluiden tarkoituksenmukainen, taloudellinen ja tehokas järjestäminen Palvelujen järjestäminen asiakaslähtöisinä prosesseina ja toiminnallisina kokonaisuuksina Lähipalvelujen turvaaminen kunnan eri osissa Lakkautettaviin kuntiin perustettavien palvelutoimistojen kehittämisen lähtökohtana ovat kunnalliset monipalvelut ja valtionhallinnon yhteispalvelut Palveluiden kustannustehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen Perusturvan toiminnan taloudellisuus, tehokkuus ja vaihtoehtoiset toimintaja hallintomallit selvitetään vuoden 2010 loppuun mennessä Tietojärjestelmien yhteensovittaminen ja teknologian hyödyntäminen sisäisten ja ulkoisten palvelujen järjestämisessä Uusi peruskunta myy taloushallinto- ja muut tukipalvelut kuntayhtymälle ja konserniyhtiöille Elinkeinotoiminnan edellytysten kehittäminen Härmänmaan Yrittäjyyden osaamis- ja palvelukeskuksen avulla Palveluiden suunnittelun yleisiä taustalla olevia periaatteita: Joustavuus Alueen tuntemuksen hyödyntäminen Pienten yhteisöjen säilyminen ja yhteistyön tiivistäminen Avoimuus Tasapuolisuus Läheisyysperiaate asiakaspalvelussa Hyvä tiedottaminen

6 6 (18) 6 Toimialoittaiset kuvaukset 6.1 Kehittämistoimi Kehityskeskus on elinkeino-, maaseutu- ja lomitustoimet sekä kunnan yleisen kehittämisen samaan toiminnalliseen kokonaisuuteen yhdistävä, uuden kunnan tulevaisuuden kehittämiselle strategisesti tärkeä asiantuntija-organisaatio Sillä on tiivis yhteys osaamiskeskittymiin, yrittäjäkenttään, maankäytön ja asumisen suunnitteluun, kuntamarkkinointiin ja tiedotukseen. Päätöksenteossa huomioidaan tehostetusti elinkeinoasioiden merkittävyys. yrityspalveluneuvoja yrityspalvelusihteeri Kehitysjohtaja maaseutupäällikkö maaseutuasiamies toimistosihteeri lomituspalvelupäällikkö 3 johtavaa lomittajaa lomittajat 6.2 Konsernijohdon palvelut Konserninjohdon palveluiden toiminnan ydin on palvella muuta kuntaorganisaatiota tuottamalla sille hallinnon palveluja. Tämän ohella konserninjohdon palvelut tuottavat kuntapäätöksentekijöille johtamisessa tarvittavaa informaatiota. Konserninjohdon palveluiden toiminnallisena tavoitteena on keskittää palveluiden tuottamista yhteen paikkaan mahdollistaen erikoistumisen ja työnjaon avulla tehostumisen ja säästön. Henkilöstöä sopeutetaan luonnollisen poistuman kautta mahdollisimman laajasti, mikä tarkoittaa jatkossa nykyistä pienempää henkilöstömäärää hallinnon palveluissa.

7 7 (18) Taloudellisena tavoitteena on toteuttaa hallinnon palvelut noin euroa matalammalla kustannustasolla nykytilanteeseen verrattuna Haasteet Yleisenä haasteena uudessa kunnassa on toiminnan sopeuttaminen olemassa oleviin taloudellisiin resursseihin. Kunnassa tulee siis noudattaa kaikissa toimialoissa ja palvelualueissa talouden näkökulmasta sopeuttavaa strategiaa. Konserninjohdon palvelujen haasteena on tehokkaan työnjaon aikaansaaminen. Tämä tehtäväalue on tyypillisesti sellainen, jossa kussakin kunnassa on tehty samaa tehtävää ja nykytilanne pitää sisällään päällekkäisyyttä. Tehokkaassa organisointimallissa tehtäväalueisiin liittyvä päällekkäisyys puretaan ja tehtävien hoitoon suunnitellaan tehokas ja toimiva työnjako. Samalla on syytä pohtia työn mitoitusta ja itse tekemisen ja mahdollisen palveluoston suhdetta. Mitoitukseen liittyy myös kysymys siitä miten sosiaali- ja terveyspalvelut jatkossa ratkaistaan. Mikäli uusi kunta tuottaa terveydenhuollon- ja sosiaalitoimen palvelut kuntaa laajemmalla yhteistoiminta-alueella, perusturvahenkilöstö siirtyy uuden työnantajan palvelukseen. Tämä arviolta puolittaa kunnan henkilöstömäärän, ja tällä on vaikutusta myös sisäisten palvelujen mitoitukseen. Keskeiset kehittämisalueet konsernijohdon palvelujen kehittämisessä ovat: Työnjako ja tehostaminen Haasteina ovat päällekkäisyyksien purkaminen, ja työnjaon selkiinnyttäminen sekä erikoistuminen eri tehtäväalueille. Näin saavutetaan haavoittuvuuden poistaminen ja tämän hyödyntäminen tuottavalla tavalla. Työn mitoitus suhteessa yhteistoiminta-alueratkaisuun Henkilöstömäärä mitoitetaan perusturvan yhteistoiminta-alueen organisaatioratkaisun mukaisesti. Henkilöstömäärän puolittuminen vaikuttaa sisäisen palvelun tarpeeseen. Sisäisten palveluiden hankinta jatkossa alueellisilta yhteistyökumppaneilta Sisäiset palvelut tuotetaan omassa organisaatiossa, ellei ulkoistaminen ole kokonaistaloudellisesti edullista.

8 8 (18) Uusi toimintamalli Uudessa toimintamallissa konsernijohdon palvelut ovat pääasiassa sisäisiä palveluja ja ne suuntautuvat toimialojen palvelemiseen ja kuntakonsernin johdon palveluihin. Kuntajohdon palvelut muodostuvat päätöksenteon tuesta, erilaisista raporteista ja tiedon koostamisesta toiminnan ohjauksen tarpeisiin. Osana johdon sisäisiä palveluja on myös osto-osaamisen ja hankinnan kehittäminen. Maankäyttö ja kaavoitus ovat palveluja, joita konserninjohto hankkii joko omalta organisaatiolta tai ulkopuolisilta yhteistyötahoilta. Sisäiset toimialojen toimintaa tukevat palvelut jakautuvat seuraaviin osa-alueisiin: Konsernijohdon palvelut Yleishallinto Henkilöstöhallinto Taloushallinto Tietohallinto Kehittämishaasteena edellä listatun osalta on henkilöstömitoituksen pohdinta kussakin tehtäväkokonaisuudessa. Konsernijohdon palveluja tulee jatkossakin suunnitella ja johtaa siten, että luontaisen poistuman mahdollistama henkilöstön vähentäminen hyödynnetään, minkä lisäksi henkilöstöä uudelleensijoitetaan tarpeen mukaan Muutokset nykyiseen Toiminnan laatu Työn uudelleen organisointi ja suurempi työntekijämäärä mahdollistavat sijaisten ja tilapäisten työntekijöiden saatavuuden. Lisäksi tilanne mahdollistaa erikoistumisen ja parantaa tehtävien hoidon laatua.

9 9 (18) Johtamisen kannalta tärkeiden asiantuntijaresurssien keskittäminen. Palvelujen tuottaminen asiakaslähtöisesti ja pääsääntöisesti yhden luukun periaatteella Tietotekniikan hyödyntäminen täysimääräisesti. Palvelun hakijan aseman selkiytyminen toimintatapojen ja palvelun laadun yhtenäistyessä Kustannukset Kustannustehokkuuden avaimia ovat ydintehtävien keskitetty hoito ja tehtävien kriittinen tarkastelu sekä perusturvan yhteistoiminta-alueen taloushallinto- ja muiden tukipalvelujen toimivuus. Henkilöstökustannusten vähenemä tavoitetilassa noin euroa 6.3 Opetuspalvelut Haasteet Oppilasennuste Oppilasennusteen mukaan oppilasmäärät laskevat tarkastelujakson aikana noin 12 %. Kouluverkko sopeutetaan väheneviin oppilasmääriin. Opetustoimen kustannukset on sopeutettava valtionosuusrahoitukseen Uusi toimintamalli Opetustoimen tavoitteena on sopeuttaa toimintansa pienenevistä oppilasmääristä aiheutuvaan kysynnän vähenemiseen. Sopeutus tehdään ensisijaisesti kouluverkkoa supistamalla ja hyödyntämällä opetushenkilöstön eläköityminen. Uuteen kuntaan rakennetaan toiminnallinen ja taloudellinen kouluverkko, joka perustuu lähi- ja yhtenäiskouluperiaatteeseen. Opetusta tarjotaan kaikilla neljällä uuden kunnan osa-alueella. Molemmat lukiot säilyvät omina yksikköinään opetustoimen valtionosuusjärjestelmän uudistamiseen asti. Sen jälkeen muodostetaan yksi lukio, jolla on kaksi toimipistettä.

10 10 (18) Jatkossa opetustoimen toteutuksessa tähdätään merkittävästi alempaan kustannustasoon vuoteen 2010 mennessä. Arvio säästöstä on noin 1,5 milj.. Hallinto ja tukipalvelut: Opetuspalvelujen hallintoyksikkö Hallintopalveluista hankitaan toimisto-, palkka-, talous-, tietohallinnon sekä hankinta- ja laskentayksikön palvelut Toimitilat ja tuotannolliset (siivous- ja kiinteistöjen huoltopalvelut) tukipalvelut hankitaan teknisiltä palveluilta. Ruokapalvelut ostetaan ravintohuollon toimintayksiköltä Toimipisteiden määrä tutkitaan huomioiden taloudellisuus ja nykyiset toiminnot Kirjasto Kirjastolaitos yhdistyy yhdeksi kokonaisuudeksi. Organisaatio on yhden johtajan alaisuudessa toimiva laitos, jolla on palvelupisteitä kunnan osa-alueilla. Kirjastotoimen tavoitteena on tuottaa riittävän kattavat kirjastopalvelut kustannustehokkaasti. Toiminnan sopeuttaminen tehdään työnjakoa tehostamalla ja karsimalla päällekkäisyyttä. Kirjastolaitos yhdistyneessä kunnassa Pääkirjasto SeAmk:n Yrittäjyyden yksikön kirjasto Kirjastoauto Ylihärmän lähikirjasto Alahärmän lähikirjasto Kortesjärven lähikirjasto

11 11 (18) Muutokset nykyiseen Toiminta ja laatu Tehokas sivistyspalvelujen organisaatio Oleellisesti pienempi, joustava henkilöstöresurssi Syntyvä yksi lukio Uudet yhtenäiset perusopetuskoulut Tavoitteena on toiminnallisesti tarkoituksenmukaiset oppilasryhmät Uusi organisaatio mahdollistaa työn tekemisen tarkoituksenmukaisella ja tehokkaalla tavalla. Toinen laadullinen muutos on sijaisuuksien ja lomituksen tehostuminen, joten ammatillista osaamista saadaan myös sijaisuuksien hoitoon. Kustannukset Mahdollisuus opetustoimen kustannusten alentamiseen syntyy seuraavista tekijöistä: Luonnollinen poistuma, erityisesti eläköityminen lähivuosina Kouluverkon kehittäminen Hallinnon ratkaisut Säästötavoite 1,5 milj. euroa Opetustoimen kustannuksiin voidaan vaikuttaa pääasiassa kahdella tekijällä: opetustuntien määrä (tuntikehys) ja opetusryhmien määrä ja koko (kouluverkko). Muutosten tulee olla hallittuja ja strategiseen suunnitteluun perustuvia. Esimerkiksi kouluverkkoa tulee suunnitella ottaen huomioon väestömuutokset, muuton alueellinen vaikutus uuden kunnan sisällä, koulurakennuksiin kohdistuva investointitarve ja uuden kunnan strategiset palvelutavoitteet. Uusi alueeltaan ja asiakaspohjaltaan laajempi kunta antaa uusia mahdollisuuksia kouluverkkoa suunniteltaessa. Toiminnan taloudellisuus syntyy tehostuneesta työnjaosta ja viranhaltijatyöpanoksen joustavasta käytöstä suhteessa tarpeeseen.

12 12 (18) 6.4 Vapaa-aikapalvelut Haasteet ja kehitys Vapaa-aikatoimintaan käytettävien resurssien kehitystyö on läheisesti kytköksissä alueen kirjastojen, kansalaisopistojen ja musiikkiopistojen toimialueilla tehtäviin ratkaisuihin. Kunnalliset vapaa-aikapalvelut toteutetaan ensisijaisesti lähipalveluina. Tämä edellyttää sekä henkilö- ja tilaresurssien, että toimintavarojen tarkkaa kohdentamista. Vapaa-aikasektorilla tulee olemaan kasvava ja usein ratkaiseva merkitys kunnan kilpailukyvylle Uusi toimintamalli Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi sekä museot muodostavat jatkossa yhden palvelutuotantokokonaisuuden, joka vastaa vapaa-aikaan liittyvistä palveluista. Palvelukokonaisuudessa toiminta toteutetaan tiimimallilla. Henkilöresurssien yhdistäminen ja keskitetty johtaminen avaavat uusia toimintamuotoja, joiden avulla vapaa-aikapalvelut saadaan ohjattua kustannustehokkaasti keskeisimmille kohderyhmille. Palvelutarjonta suhteutetaan käytettävissä oleviin resursseihin. Vapaa-ajan kokonaispalveluprosessi Liikunta Kulttuuripalvelut Nuorisopalvelut Museot

13 13 (18) Muutokset nykyiseen Toiminta ja laatu Vapaa-aikatoimen laatu ja toiminnallinen tehokkuus paranee henkilöstömäärää lisäämättä. 6.5 Sosiaali- ja terveystoimi Haasteet ja kehitys Väestön väheneminen 1375 henkilöllä vuoteen 2025 (vuoden 2006 väestömäärästä) Väestön ikääntyminen (yli 75-v.), lisäys 609 henkilöllä vuoteen 2025 vuoden 2005 tilanteeseen nähden (1865 hlöä) Talouden vaatimukset Perusturvan visio toiminnan kehittämiseksi vuoteen 2020: Edistää kuntalaisten hyvinvointia tuottamalla laadukkaita ja ihmisläheisiä perusturvan palveluja. Tavoitteena on terve, toimintakykyinen ja hyvinvoiva kuntalainen. Haasteen perusturvan palvelurakenteelle asettaa palvelujen tarkoituksenmukainen saavutettavuus ja tehokkuus. Lähipalvelupisteiden toiminta edellyttää työntekijöiltä laaja-alaista osaamista. Tavoitteena on myös palveluprosessien luominen mm. elämänkaarimallia hyödyntäen, mikä toteutuu selkeimmin ikääntyvien palveluissa. Palvelujen järjestämisessä on huomioitu näiden lähtökohtien asettamat haasteet ja mahdollisuudet. Palvelujen järjestämisvastuu on perusturvayhteistyön alkaessa kuntayhtymällä, mutta vaihtoehtoiset organisointimallit selvitetään vuoteen 2010 mennessä. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti palveluprosesseja kehittämällä. Arvioidut kustannussäästöt vuoteen 2010 mennessä ovat noin 2 milj. euroa.

14 14 (18) Uusi toimintamalli Lähipalvelua on palvelu, jota väestö tai ainakin osa asukkaista käyttää toistuvasti, jopa päivittäin. Lähipalvelut tarjotaan kuntalaisille lähiympäristössä, niiden piiriin on helppo hakeutua, tai ne tuodaan ihmisille kotiin. Lähipalveluna järjestetään jatkossa kunkin nykyisen kunnan alueella seuraavat palvelut: Varhaiskasvatus Päivähoitopalvelujen käyttöön/ hakemiseen liittyvä ohjaus Perhepäivähoito, päiväkotihoito, ryhmäperhepäivähoito Erityispäivähoito Sosiaalityö Perussosiaalityö Varhainen puuttuminen, lastensuojelutarpeen arviointi, perustason tukitoimet ja perhetyö Toimeentuloturva Toimeentulotukihakemusten vastaanotto ja mahdollinen käsittely Vanhustenhuolto Kotihoito Palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen Laitoshoito Perusterveydenhuolto Neuvolatoiminta Näytteenotto Poliklinikkatoiminta Hammashuolto Työterveyshuolto Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

15 15 (18) Perusturvan ydinprosessit Perusturvan yhtymähallitus Väestön tarveryhmät Ydinprosessit Ikääntyneiden palvelut Vanhustyön johtaja Sosiaalipalvelut Sosiaalijohtaja Terveyspalvelut Ylilääkäri Ympäristöterveydenhuolto Terveysvalvonnan johtaja LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT Tavoite: Lasten ja nuorten kasvun tukeminen ja nuorten aikuisuuden vahvistaminen AIKUISVÄESTÖN PALVELUT Tavoite: Aikuisväestön toimintakyvyn vahvistaminen IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT Tavoite: Ikäihmisten hyvän elämänlaadun turvaaminen ja ikäihmisten itsenäisen asumisen tukeminen Tukipalvelut Kuntayhtymän johtaja Kehittämistavoite: Terve, toimintakykyinen ja hyvinvoiva kuntalainen Muutokset nykyiseen Toiminnan laatu Vanhuspalveluissa toimintamallin muutos sinänsä ei vaikuta palvelujen käytön määrään, mutta palvelutarve kasvaa vanhusten määrän lisääntyessä. Oikealla hoidon porrastuksella voidaan vaikuttaa oleellisesti kustannuksiin. Vanhustenhuollon palvelut ovat pääsääntöisesti lähipalveluja. Alueella yhteisesti käytössä olevat laitospaikat tuovat eniten muutosta aikaisempaan käytäntöön. Etäisyys joihinkin palveluihin voi kasvaa, mutta osaamisen keskittämisellä pystytään palvelun laatua parantamaan. Keskitetyn johdon alaisuudessa toimivan erityishenkilöstön liikkuvuudella on mahdollista olennaisesti vähentää asiakkaasta etääntyvien palvelupisteiden määrää. Päivähoidon käyttöön vaikuttaa lasten määrän lisäksi subjektiivinen oikeus päivähoitopalveluihin.

16 16 (18) 6.6 Tekninen toimi Kustannukset Ennalta ehkäisevällä työllä voidaan hillitä menojen kasvua. Toimintojen keskittämisellä saadaan rationalisointihyötyjä. Elatustuki siirtyy Kelalle vuoden 2009 alusta kustannuksineen. Tämän nettovaikutusta ei vielä pystytä arvioimaan. Vuodesta 2005 vuoteen 2030 mennessä 0 6-vuotiaiden lasten määrä vähenee noin sadalla lapsella. Lasten määrän vähentyminen painottuu vuoden 2020 jälkeiseen aikaan. Tästä aiheutuvasta lasten päivähoitotarpeen vähentymisestä arvioidaan seuraavan esim. 23 perhepäivähoitajan tai viiden päivähoitoryhmän / n. 15 työntekijän vähennys. Tämä on laskettu vuoden 2004 väestöennusteen mukaan, uuden, juuri ilmestyneen ennusteen mukaan 0-6-vuotiaiden lasten määrä vähenee vuoteen 2025 mennessä 11 lapsella. Vanhuspalveluissa väestön ikärakenteen muutos johtaa väistämättä lisäresurssien tarpeeseen ja kustannusten kasvuun. Palvelurakennetta uudistamalla ja ikääntyvän väestön toimintakyvyn ylläpitoon panostamalla, pyritään hillitsemään kustannusten nousua. Kustannuksia pyritään hillitsemään mm. panostamalla ennaltaehkäiseviin palveluihin, omaishoitoon, kotihoitoon, kuntouttavaan intervallihoitoon ja kotiuttamisprosessiin. Joustava laitospaikkojen käyttö tuo taloudellisuutta. Myös toimiva varahenkilöjärjestelmä, keskitetty rekrytointi ja henkilöstön joustava käyttö lisää työajan käytön tehokkuutta. Kustannussäästöt yhteensä vuoteen 2010 mennessä noin 2 milj. euroa (erillinen liite) Haasteet ja kehitys Teknisen toimen organisaation tulevaisuuden haasteena on kustannustehokkuuden vaatimuksiin vastaaminen Uusi toimintamalli Palvelut toteutetaan sekä ostopalveluina, että omana työnä. Ostopalveluita käytetään aina, kun se on kokonaistaloudellisesti edullista. Tällöin oma organisaatio pienenee.

17 17 (18) Henkilöstömitoitus tai ostettavan työn määrä määräytyy osin palvelutason mukaan, joten palvelutason asettaminen ja johtaminen ovat sopeutuksen avaimia. Teknisen toimen luonnollisen poistuman kautta vapautuvista toimista/viroista vähintään ½ jätetään täyttämättä. Kustannussäästötavoite euroa. Teknisen toimialan palvelukokonaisuudet 14 Toimitilat Kiinteistönhoito, siivous, rakentaminen ja rakennuttaminen Nykyinen resurssointi toimitilapalveluissa on 81,71 henkilön työpanos. Yhdyskuntatekniikka Vesi-ja viemärilaitos, tiet, yleiset alueet, metsät, jätehuolto Nykyinen resurssointi yhteensä yhdyskuntateknisissä palveluissa on 25,7 henkilön työpanos. Prosessit Ympäristönsuojelu ja rakennustarkastus Nykyinen resurssointi ympäristönsuojelussa ja rakennustarkastuksessa on 5,6 henkilön työpanos. Tukipalvelut Hallinto, kaavoitus ja mittaustoimi Nykyinen resurssointi tukipalveluissa on 11 henkilön työpanos. Luonnollisen poistuman kautta eläköityy vuoteen 2013 mennessä yhteensä 15,9 henkilöä. Luonnollisen poistuman Luonnollisen poistuman kautta eläköityy vuoteen kautta eläköityy vuoteen 2013 mennessä yhteensä 2013 mennessä yhteensä 7,9 henkilöä. 0,7 henkilöä. Luonnollisen poistuman kautta eläköityy vuoteen 2013 mennessä yhteensä 3,7 henkilöä. PricewaterhouseCoopers toukokuu 2007 Slide Muutokset nykyiseen Toiminnan laatu Tekniikka keskittyy yhteen toimipisteeseen Vuokratalot fuusioidaan yhdeksi yhtiöksi Vesi- ja jätevesihuolto yhtiöitetään Aluelämpöyhtiöt fuusioidaan Palvelutasomääritykset tehdään (kiinteistöt, toimitilat, kadut, jne.)

18 18 (18) Kustannukset Kulut tulevat tekniikassa palkatusta henkilöstöstä ja ostopalveluista. Eläköitymisestä saavutetaan noin euron kustannushyödyt Ostopalveluita, palvelutasomäärityksiä ja muita toimintoja kehittämällä saavutetaan lisäksi noin euron säästöt. Maksut ja taksat tarkistetaan kustannuksia vastaavaksi Tarpeettomasta kiinteistömassasta luovutaan Korjausvelkaa ei kerrytetä 7 Yhteenveto toiminnallisista ja taloudellisista vaikutuksista Toiminnan laatuun vaikuttavia tekijöitä ovat mm. Työn uudelleen organisointi ja suurempi työntekijämäärä tuottavat niin sanotun särkymävaran eli sijaisia ja korvaavia tekijöitä löytyy helpommin. Iso koko, monet saman alan osaajat erikoistuminen ja sijaistaminen mahdollistuu Mahdollisuus rakentaa puhtaalta pöydältä uusi kokonaisuus Asiakkaan kannalta asema selkiytyy, toimintatapojen ja palvelun laatu yhtenäistyy Yhdistymisen kustannusvaikutukset (=taloudelliset säästöt): Konsernijohdon palvelut Sivistystoimi Perusturva Tekninen toimi Yhteensä

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu Taustaa Kevään 2013 aikana Salossa on valmisteltu selviytymissuunnitelmaa, jossa tavoitellaan 33 miljoonan euron muutosta kaupungin

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut -työryhmä (29.4.2014, päivitetty 12.6.2014) VAKANSSIEN PÄÄLLEKKÄISYYKSIEN ARVIOINTI TOIMIALOITTAIN ARVIOITAVINA: JOHTAJAT JA PÄÄLLIKÖT

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työryhmien toimeksianto II Uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia 17.1.2014

Lisätiedot

Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista

Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista Ritva Teräväinen Kehittämispäällikkö Yksittäinen kunta: tilaajaosaaminen Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Tasapuolisuus?

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 Organisoitumisen lähtökohdat Organisaation on vastattava n perussopimuksen ja perustamissuunnitelman tavoitteita

Lisätiedot

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2011-2024 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2011 2024 1 (4) JOHDANTO Strategia kattaa kuluvan valtuustokauden lopun ja kolme seuraavaa valtuustokautta. Tavoitteena

Lisätiedot

Hollola, Hämeenkoski, Iitti, Kärkölä, Lahti ja Nastola TYÖRYHMÄT. väliraporttien kooste huhtikuu 2013

Hollola, Hämeenkoski, Iitti, Kärkölä, Lahti ja Nastola TYÖRYHMÄT. väliraporttien kooste huhtikuu 2013 Hollola, Hämeenkoski, Iitti, Kärkölä, Lahti ja Nastola TYÖRYHMÄT väliraporttien kooste huhtikuu 2013 Salpausselän kuntajakoselvitys Hollola, Hämeenkoski, Iitti, Kärkölä, Lahti, Nastola Pinta-ala 2191 km2

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio

Someron kaupungin organisaatio Someron kaupungin organisaatio 2017 Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Perusturva Sosiaalityö Vanhuspalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen Someron kaupungin organisaatio Vuosi 2014 1.11.2014 alkaen Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Sij. Anne Liimatainen

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Kaupungin palveluorganisaation perusrakenne asiakaslähtöiset ydinprosessit Organisaatiotoimikunta 16.08.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen Strategiajohtaja Sakari Möttönen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmä Johtopäätökset Kunnanhallitusten yhteiskokous 11.6.2014

Talous- ja henkilöstötyöryhmä Johtopäätökset Kunnanhallitusten yhteiskokous 11.6.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä Johtopäätökset Kunnanhallitusten yhteiskokous 11.6.2014 Talouden haasteet eivät häviä ei ole kysymys suhdannetaantumasta KL 08/2014(12.6.2014): Odotettua heikompi taloustilanne

Lisätiedot

Palvelutyöryhmien työn sisältö

Palvelutyöryhmien työn sisältö Palvelutyöryhmien työn sisältö 1. Nykytilakuvaus 2. Palvelujen tavoitteet ja organisointi uudessa kunnassa 3. Arvio uuden kunnan perustamisen vaikutuksista 4. Erityiskysymykset 5. Kunta- ja palveluyhteistyömahdollisuudet

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2013 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2013 kvalt 18.12.2012 1 Lapinlahden kunta Organisaatiokaaviot, värisymbolit Osasto Tulosalue Tulosalue Tulosyksikkö

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Ikääntyminen voimavarana seminaari SYO, Kauhava 3.5.2011 Ikäpoliittinen ohjelma v. 2011-2015 Visio:

Lisätiedot

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Palveluverkkomuutosten taustalla I Toiminnan laatu Kaiken palvelutuotannon ja toiminnan lähtökohtana pitää olla kuntalainen (tuotantolähtöisyys

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007

Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007 Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007 Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys 1 Strategiset tavoitteet Kilpailukyvyn

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Raportti 5.6.2014 2.6.2014 Page 1 Perusturvakuntayhtymä Akselin selvitystyön kokonaisuudet Palvelurakenteen ja hallintomallin analyysi nykyinen

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008. Toimitusjohtaja Risto Parjanne

KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008. Toimitusjohtaja Risto Parjanne KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008 Toimitusjohtaja Risto Parjanne Palveluista selviytyminen edellyttää kuntien aseman säilymistä vahvana (järjestämisvastuu) hyvää taloutta henkilöstön saatavuutta

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto 1 Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto Valmistelutyöryhmät ja ryhmien puheenjohtajat KANSALAISVAIKUTTAMINEN JA DEMOKRATIA TOIMINTAKYKY JA SOSIAALINEN TURVALLISUUS VARHAISKASVATUS,

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Tukipalveluiden kehittämisohjelma Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Lähtötilanne Tukipalveluita kolmessa organisaation osassa 2 27.9.2013 Vaiheet Tukipalveluiden esiselvitys

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 KASTE-HANKESUUNNITELMA JA - HAKEMUS. Silja Ässämäki

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 KASTE-HANKESUUNNITELMA JA - HAKEMUS. Silja Ässämäki KESKI-SUOMEN SOTE 2020 KASTE-HANKESUUNNITELMA JA - HAKEMUS Silja Ässämäki 11.12.2013 Kaste-hankesuunnitelma 2014-2016 Keski-Suomen SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti Hakijana

Lisätiedot

Kuntarakenneselvityksistä

Kuntarakenneselvityksistä Kuntarakenneselvityksistä Aija Tuimala, Johtaja, FCG Konsultointi 4.12.2013 Page 1 NEUVOTTELUT HALUKKAIDEN KANSSA VARSINAISESTA SOPIMUKSESTA 4.12.2013 Page 2 Usein selvityksissä tarkasteltuja näkökulmia

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TAVOITEORGANISAATIOSUUNNITELMA VUOSINA

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TAVOITEORGANISAATIOSUUNNITELMA VUOSINA SAVONLINNAN KAUPUNGIN TAVOITEORGANISAATIOSUUNNITELMA VUOSINA 1.1.2013 2020 Savonlinnan kaupungin talouden sopeuttamistarpeisiin liittyen toimialat ovat valmistelleet tavoiteorganisaatiosuunnitelmat vuoteen

Lisätiedot

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet Gerontologisen kuntoutuksen seminaari 23.9.2011 Kehitysjohtaja Klaus Halla Sosiaali- ja terveysministeriö Missä toimimme 2010-luvulla Globalisaatio

Lisätiedot

Aluelautakuntien järjestämistehtävä. Työseminaari Sirpa Salminen

Aluelautakuntien järjestämistehtävä. Työseminaari Sirpa Salminen Aluelautakuntien järjestämistehtävä Työseminaari 13.2.2013 Sirpa Salminen Palvelujen järjestäminen Aluelautakunta tilaajana vastaa palvelujen järjestämisestä, määrittelee määrän ja laadun, noudattaa valtuuston

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN HENKILÖSTÖ- JA PALVELURAKENTEEN SELVITYS

TOHMAJÄRVEN HENKILÖSTÖ- JA PALVELURAKENTEEN SELVITYS TOHMAJÄRVEN HENKILÖSTÖ- JA PALVELURAKENTEEN SELVITYS 1 SELVITYKSEN KOHDE JA TAVOITTEET Selvityskohteet ovat: hallinto- ja toimistotehtävät (toimenkuvien kartoitus ja mahdollinen tehtävien uudelleenorganisointi

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Kaupunginhallitus 7.5.2015 1 Miksi selvitystyöhön ryhdyttiin? Kaupungin talous ei kestä nykyisellä mallilla jatkamista enää pitkään Kuntaliitosten

Lisätiedot

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä Toimiala: toimialajohtaja HYVINVOINTI Hyvinvointijohtaja 2,1 hlöä Toimialan keskitetyt palvelut mm. henkilöliikennesihteeri 31.12.2017 saakka Palvelualueet: palvelualuejohtajat HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010 IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010 KAUPUNGIN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT perusturvallisuus tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus asiakaslähtöisyys omatoimisuus ja lähimmäisenvastuu avoimuus ympäristön kunnioitus

Lisätiedot

Työryhmäraportti. Tietohallinto. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen

Työryhmäraportti. Tietohallinto. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Työryhmäraportti Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Tietohallinto päiväys 13.03.2014 1 Yhteenveto Kotkan ja Haminan tietohallintoyksiköt vastaavat

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa?

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Tarja Myllärinen Johtaja Kuntaliitto Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.2014 Lahti Mitä tavoitellaan Sote-uudistuksen tarkoitus 1)

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI RAAHEN OPETUSTOIMI Opetustoimen Strategia 2015 Op.ltk. 14.09.2011 131 Sisällysluettelo 1. Opetustoimen keskeiset menestystekijät 3 2. Opetustoimen toimintaa ohjaavat periaatteet

Lisätiedot

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-alan kehittäminen yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-uudistus tulee ja muuttaa rakenteita Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu t ja tuotantovastuu

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1

LEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1 EMIN KUNTA PAVEUSTRATEGIA 28.5.2007 1 2. SEUTUYHTEISTYÖ Seutuyhteistyöstä on oma seutustrategia. 3. STRATEGISET INJAUKSET PAVEUTUOTANNOSTA 2007-2012 Kunta voi tuottaa jotkut palvelut siten, että osa palveluista

Lisätiedot

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia ORIMATTILA Kaupunkistrategia 2020 Kaupunginvaltuusto 7.6.2011 Kaupunginvaltuusto 18. - 19.11.2011 Kaupunginvaltuusto 20.2.2012 Strategiatyöryhmä 20.5.2013 Kaupunginhallitus 27.5.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ TÄMÄN VUOKSI SISOTE 1. Palapeli nimeltä Lapsen elämä: - Lapsi päivähoidossa klo 7-17, missä ja miten klo 17-07? Ja lomat, viikonloput? - Lapsi

Lisätiedot

Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rid3. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKE PÄÄTTYY - JATKUU

Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rid3. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKE PÄÄTTYY - JATKUU Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rid3. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKE PÄÄTTYY - JATKUU KESKI-SUOMEN SOTE 2020-HANKKEEN TAVOITTEET Kokonaistavoite: Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen tavoite

Lisätiedot

Oulun palvelumalli 2020:

Oulun palvelumalli 2020: Oulun palvelumalli 2020: asiakaslähtöisyyttä, yhteisöllisyyttä ja monituottajuutta OSAAVA KUNTA tutkimuksen -SEMINAARI KUNTAPÄIVILLÄ 15.5.2013 Kehittämispäällikkö Maria Ala-Siuru Oulun palvelumalli 2020:

Lisätiedot

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA Kankaanpään kaupunki TA 2016 Käyttösuunnitelma 1 (12) TALOUSARVIO 2016 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA (KS 2016) 10 VAALIT -18 000-18 000 Palkat ja palkkiot 13 289 Eläkekulut 1 992 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan maakuntaliiton keskeisimmät tehtävät Maakuntaliiton tavoitteena on Pohjois-Karjalan tekeminen entistä paremmaksi

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTASTRATEGIA Hyväksytty kunnanvaltuustossa xx.x.2013

SULKAVAN KUNTASTRATEGIA Hyväksytty kunnanvaltuustossa xx.x.2013 SULKAVAN KUNTASTRATEGIA 2020 Hyväksytty kunnanvaltuustossa xx.x.2013 1 Sulkavan missio Sulkavan missio on edistää asukkaidensa hyvinvointia. 2 Sulkavan visio 2020 Sulkava, Saimaan soutupitäjä - asumiseen

Lisätiedot

VUODEN 2008 TALOUSARVIO

VUODEN 2008 TALOUSARVIO VUODEN 2008 TALOUSARVIO Tyrnävän talousarvio 2008 2008 2007 Asukasluku 6280 6100 Tuloveroprosentti 19 19 Toimintamenot milj. 26,8 24,6 Investoinnit milj. 2,9 1,9 Vuosikate 1000 994 882 Lainat kunta /asukas

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Selvitysryhmän kokous 11.3.2014 Selvitysprosessi ja aikataulu 2013 Elo-Joulukuu 2014 Tammi-Huhtikuu Syyskuu Joulukuu

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

Toimikuntien tehtävät

Toimikuntien tehtävät Toimikuntien tehtävät H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, YLI- II Yhdistymissopimuksen täsmentäminen (sopimuksen paalut + mahd. tarvittavat lisäpaalut) Yhdistymishallitus

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Vanhuspalvelut workshop klo 13:00 15:30

Vanhuspalvelut workshop klo 13:00 15:30 Keski-Suomen Sote 2020 Vanhuspalvelut workshop klo 13:00 15:30 Millainen ympäristö ja palvelut helpottavat ikääntyvän elämää? Ikäystävällinen Suomi? Mikä olisi paras mahdollinen SOTE ikäihmisten näkökulmasta?

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI VARHAISKASVATUKSEN PALVELURAKENNE

OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI VARHAISKASVATUKSEN PALVELURAKENNE 1 Jyväskylän erityinen kuntajakoselvitys OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI 1. PALVELUIDEN NYKYTILAN KUVAUS Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen hallinnollinen järjestämistapa vaihtelee kunnittain.

Lisätiedot

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 3.-4.10.2012 Kuntatalo Ismo Korhonen, sivistysjohtaja Kouvolan

Lisätiedot

Pirkanmaan kuntapäivä Tampere

Pirkanmaan kuntapäivä Tampere Pirkanmaan kuntapäivä Tampere 19.9.2012 Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Uusi Hämeenlinna palvelujen uudistamisen tavoitteita (HML KH 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JA JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNNAN KUNTAJAKOSELVITYS

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JA JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNNAN KUNTAJAKOSELVITYS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JA JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNNAN KUNTAJAKOSELVITYS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TOIMIALARYHMÄN LOPPURAPORTTI 2.11.2007 Pj. Jouni Arnberg JOHDANTO Työvaliokunta nimesi 17.9.2007 neljä

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 15.9.2014 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen SIIRTYMINEN SOVELLETUSTA TILAAJA- TUOTTAJAMALLISTA TULOSOHJAUKSEEN Mitä mukaan vanhasta, miten muutoksen teemme, millaisella organisaatiolla

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10. Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.2013 28.10.2013 Tietoja pähkinänkuoressa 0-6 - vuo(aita n. 11 300

Lisätiedot

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tuottavuutta kehitetään tilaamalla Seuranta arviointi Oman toiminnan ja markkinoiden seuranta Tarjonta Laatu Hinta Tulevaisuuden palvelutarpeen ja tarjonnan kehitys

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen strategiset kärjet. Valtuustoseminaari 12.-13.4.2013 Anu Frosterus Hyvinvointitoimikunnan puheenjohtaja

Hyvinvointipalvelujen strategiset kärjet. Valtuustoseminaari 12.-13.4.2013 Anu Frosterus Hyvinvointitoimikunnan puheenjohtaja Hyvinvointipalvelujen strategiset kärjet. Valtuustoseminaari 12.-13.4.2013 Anu Frosterus Hyvinvointitoimikunnan puheenjohtaja Hyvinvointi osana strategiaa päämäärät selville Viimeiset neljä vuotta olemme

Lisätiedot

Uusi organisoituminen

Uusi organisoituminen Uusi organisoituminen 8.8.2016 Organisaatiomuutostarkastelun ohjausryhmä Päivitetty 17.8. kunnan johtoryhmän ja 22.8. kunnanhallituksen antaman palautteen pohjalta 1 Toimintaperiaate Osa kunnan keskeisistä

Lisätiedot

Kunnan ja maakunnan yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Kunnan ja maakunnan yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Kunnan ja maakunnan yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Uudenmaan Maakuntaparlamentti 23. 24.11.2017 Erkki Kukkonen kaupunginjohtaja Järvenpää Kuntien nykyisten tehtävien muuttuminen maakunta-

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sivistystoimi Aulis Pitkälä

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sivistystoimi Aulis Pitkälä Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018-2020 Sivistystoimi Aulis Pitkälä Kaikkien sivistyskaupunki Oppiva sivistyskaupunki Elinvoimainen sivistyskaupunki Innovatiivinen sivistyskaupunki Espoo on sivistyskaupunki

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja rakennefoorumi Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Esityksen sisältö Palvelujen kysyntä

Lisätiedot

Erityishuoltopiirien palvelu- ja rakennemuutos -elämää murroksissa

Erityishuoltopiirien palvelu- ja rakennemuutos -elämää murroksissa Erityishuoltopiirien palvelu- ja rakennemuutos -elämää murroksissa Kymenlaakson erityishuollon kuntayhtymän jäsenkunnat ja toimipisteiden sijainti Kuusaan kuntoutuskeskus ja palvelukodit Hoitokodit Erityishuollon

Lisätiedot

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Järvenpään kaupunki Kolme kokeilua menossa: 1. tyhjillään oleva liikehuoneisto muutetaan asumiskäyttöön

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet. Kari Haavisto, STM

PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet. Kari Haavisto, STM PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet Kari Haavisto, STM Alkoholin kulutus ennätystasolla 100 % alkoholia henkeä kohti 1901-2004 9 8 7 1919 kieltolaki 2004 matkustajatuonti + alkoholiveron alennukset

Lisätiedot

Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 2.-3.2016 Hanna Tainio Varatoimitusjohtaja Kuntaliitto Mitä edistetään?

Lisätiedot

Tekniset palvelut Joensuussa. Tekninen virasto/ Anu Näätänen

Tekniset palvelut Joensuussa. Tekninen virasto/ Anu Näätänen Tekniset palvelut Joensuussa Tekninen virasto/ Anu Näätänen TOIMINTA-ALUE maapinta-ala 2382 km 2 asukasluku 73305 (31.12.2010) JOENSUU 2009 : Joensuu + Eno + Pyhäselkä Henkilöstö kuntaliitoksessa: Tekninen

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mikä on sote-uudistus? Sote-uudistuksessa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Uudistuksen tekevät valtio ja kunnat,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Mikä maakuntauudistus ja miksi?

Mikä maakuntauudistus ja miksi? Mikä maakuntauudistus ja miksi? 1-17.2.2017 Miksi uudistus tehdään ja mitä sillä tavoitellaan? Tehokkaamman hallinnon avulla edistetään ihmisten ja yritysten toimintaa Uudistus tehdään avoimesti, asiakaslähtöisesti

Lisätiedot

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen.

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen. Sosiaali- ja terveystoimen strategisen palvelusopimuksen mittarit YDINPROSESSI: LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN SPS: Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Lastensuojelun asiakkaana

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT ,

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT , KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI 2017-2025 / VALT.SEMINAARIT 24.8.17, 5.9.17 MISSIO (MIKÄ ON KUNNAN TEHTÄVÄ? MIKSI OLEMME TÄÄLLÄ?) Kuntalaki 410/2015 Kuntalain mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja

Lisätiedot

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Rovaniemen kaupunki. Heikki Miettinen

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Rovaniemen kaupunki. Heikki Miettinen KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi Rovaniemen kaupunki Heikki Miettinen 132.2012 Miten palvelutarpeet muuttuvat seuraavien 20 vuoden kuluessa? Väestökehityksen vaikutukset voidaan

Lisätiedot