Benchmarking BENEFRA Kotkassa Projektipäällikkö Jouni Eho

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Benchmarking BENEFRA 11.3.2009 14.3.2009. Kotkassa 16.3.2009 Projektipäällikkö Jouni Eho jouni.eho@kyamk.fi +358 44 702 8517 www.neli."

Transkriptio

1 Raportti Kymenlaakson logistiikan kehittämisohjelman (NELI North European Logistics Institute) benchmarking matkasta Belgiaan, Hollantiin ja Ranskaan maaliskuussa 2009 Matkalle osallistuivat (vasemmalta) Tapio Välinoro, Kai Holmberg, Kari Savolainen, Raija Salo, Hannu Karavirta, Hannu Tuittu ja Jouni Eho. Kuva on otettu Erasmus University of Rotterdamin edessä. Kotkassa Projektipäällikkö Jouni Eho

2 Päivämäärä: Kohde: Erasmus University Rotterdam / Center of maritime for maritime and logistics (MEL) Isäntä: Michele Acciaro & Dr. Miaojia Liu Internet: Center of maritime for maritime and logistics (MEL) on autonominen yksikkö Erasmus University of Rotterdamin taloustieteiden (economics) tiedekunnassa. Yksikön päätehtävä on tarjota korkeatasoista maisterikoulutusta merenkulkutalouden saralla (maritime economics). Maisterikoulussa opiskelee vuosittain n. 30 opiskelijaa. Opiskelijat tulevat ympäri maailmaa. Vuoden kestävä intensiivinen maisteriohjelma maksaa n USD. Ohjelma on erittäin selektiivinen ja vaatimistaso on korkea. Opiskelijoilta vaaditaan erinomaisin arvosanoin suoritettu BA tutkinto, sekä vähintään 2-3 vuoden työkokemus sekä 2-3 suosituskirjettä. Michele Acciaro ja Dr. Miajoia Liu esittelivät Center for Maritime and Logistics toimintaa. Acciaro on italialainen ja Liu Kiinalainen. MEL:n vahvuutena on yritysten sitoutuminen koulutustoimintaan. Maisteriohjelman johtokunnassa on maailman johtavien kuljetus- ja logistiikka alan yritysten edustajia. Yritykset ovat mukana myös operatiivisessa toiminnassa ja tarjoavat opiskelijoille harjoittelupaikkoja (internships) sekä aiheita pro gradu tutkielmiin. Yrityksistä mainittiin mm. Vopak ja Hutchison. Loppututkinnot ovat varsin korkeatasoisia ja joka vuosi paras työ palkitaan Maerskin stipendillä. Valmistuneilla opiskelijoilla on korkea kysyntä ja 80% MEL:n maisteriohjelmassa opiskelleista työllistyvät johtotehtäviin kolmen kuukauden sisällä valmistumisesta. Maisteriohjelman lisäksi MEL tekee perustutkimusta yhteistyössä Erasmus Universityn muiden tiedekuntien kanssa sekä räätälöityjä, konsulttityyppisiä projekteja kansainvälisille asiakkaille (World Bank mainittiin asiakkaista). Yhteistyöverkostoon kuuluu myös Delft Technical University sekä Brasilialaisia, Japanilaisia, Malesialaisia sekä Libanonilaisia yliopistoja (memordandum of understanding- periaatteella). Kymmenen vuotta vanhassa yksikössä työskentelee 8 henkilöä. Rahoitus koostuu pääasiallisesti maisteriohjelman maksuista ja yksikkö onkin rahoituksellisesti itsenäinen ( financially autonomous ) emoyliopistosta. NELI:n kannalta yhteistyömahdollisuudet MEL:n kanssa voisivat liittyä esim. tutkijavaihtoon sekä maisteriopiskelijoiden opinnäytetöihin > ts. verkoston yritykset voisivat tilata MEL:n opiskelijoilta opinnäytetöitä.

3 Kohde: Havecentrum Lillo / Port of Antwerp ( ) Isäntä: Philip Demoulin Internet: Havencentrum Lillo on tietokeskus Antwerpenin sataman yhteydessä, joka promotoi ja markkinoi satamasidonnaista logistiikkaa eri kohderyhmille. Keskuksessa on näyttely sekä interaktiivista koulutustarjontaa satamasidonnaiseen logistiikkaan liittyen. Havencentrum Lillon näyttelyssä oli mm. pienoismalli meri- ja jokisatamista, josta näkee minkä kokoiset alukset voivat liikkua satamissa vesialueiden syvyyserot huomioiden. Alla olevassa kuvassa on puolestaan suurikokoinen ilmakuva Antwerpenin logistiikka-alueesta. Eri-ikäisille nuorille sekä opiskelijoille on tarjolla tietokilpailuja ja teknistaloudellista oppia liittyen kansainvälisten toimitusketjujen eri osa-alueisiin. Belgiassa logistiikkaa opetetaan jo alakoulussa ja keskuksen tehtävänä on saada nuoria innostumaan alasta, jonka työllisyysvaikutukset ovat alueellisesti merkittävät. Havecentrum Lillossa työskentelee 9 henkilöä. Keskuksella on euron vuotuinen budjetti. Opetus- ja koulutustyötä tukevat neljä erilaista simulaattoria, lastidokumentointiin, kuljetusmuotoihin ja reittien valintoihin liittyvät interaktiiviset harjoitustyöt sekä pienoismallit ja pelit. Keskuksen tavoitteena on välittää tarinoita kansainvälisten toimitusketjujen toiminnasta ja tätä kautta stimuloida nuoria opiskelemaan ja tutustumaan alaan. NELI:n kannalta keskusteltiin idean tuomisesta esim. Merikeskus Vellamon yhteyteen. Interaktiivinen tietokeskus, jossa nuoret voisivat tutustua Kymenlaaksolle tärkeän logistiikkaklusterin eri osa-alueisiin, tukisi hyvin klusterin kasvua ja jatkuvuutta.

4 Päivämäärä: Kohde: Gentin kaupungintalo Isäntä: Sas van Rouveroij van Nieuwaal & Stephanie D Hose Internet: Gentin kaupungintalolla vierailimme keskustelemassa miten logistiikka ja innovaatiot voidaan yhdistää kilpailukyvyn kehittämiseksi. Belgian valtiolla on innovaatio strategia, mutta Gentin kaupungin edustajien kokemuksen mukaan, resursseja on haastava saada kohdennettua alueellisesti tärkeisiin osa-alueisiin. NELI:n toimintamalli koettiin kiinnostavana, sillä siinä yhdistyvät niin koulutus- ja tutkimussektori, yritysedustus ja julkinen sektori. NELI:n kannalta merkittävä aloite oli Rva D Hosen kanssa käydyt neuvottelu hankeyhteistyön käynnistämisestä esim. Interreg instrumenttien kautta. Kotka > Pietari; Ghent > Pariisi analogia voisi toimia hankkeen yhteisenä nimittäjänä. Kai Holmberg ojentaa lahjan Stephanie D Hoselle Gentin kaupungitalolla. Yhteistyöneuvottelut Gentin kaupungin kanssa käynnistetään pikimmiten. Päivämäärä: Kohde: Port of Ghent Isäntä: Sataman ja yritysten edustajia Internet: Ghentin satama tarjosi keskiviikkoaamupäivällä satamakierroksen the Jacob Van Artevelde aluksella. Risteilylle osallistui myös yritysedustajia, mm. Hallens Oy (operoi myös Suomessa). Ghentin sataman kaupallinen johtaja Dirk Becquart on aiemmin työskennellyt Suomessa, Kotkan sataman sekä Straightway hankkeen palveluksessa. Risteilyllä yritysedustajat esittelivät omia liiketoimintojaan. Heitä kiinnosti Suomen reitti Venäjälle. Ghentin satama on kehittyvä satama, jonka yhteydessä on vahvaa teollisuustoimintaa. Satama on verkottunut meri- ja jokikuljetusten erilaisiin logistisiin järjestelmiin ja palvelee asiakkaita monipuolisesti. Mieleenpainuvaa oli hienosti toteutettu sataman esittelyvideo, jossa oli käytetty digitiaalisen viestinnän menetelmiä ja nerokasta juonta, joka houkutteli satamaan uusia asiakkaita. Keskieurooppalaiseen tyyliin satamaesittelyllä kilisteltiin maljaa yhteistyölle. Risteilyn aikana saatiin arvokkaita kontakteja ja ideoita markkinointiin.

5 Päivämäärä: Kohde: Port of Zeerbrugge Isäntä: Lieve Duprez Internet: Zeerbruggen sataman vastaanotto oli ammattimainen ja vieraanvarainen. Satamalla oli oma public relations officer joka piti erittäin ammattimaisen esityksen satamasta. Zeerbrugge satama on keinotekoinen (artificial, man made) jossa yhdistyvät valtamerikuljetukset (Deep sea) sekä Euroopan sisäiset merikuljetukset (short sea operations). Satamassa toimii paljon ulkomaisia operaattoreita ja asiakkaita. Erikoisuutena mainittiin mm. Tropicana tuoremehu, joka tuo pakastettua tuoremehua Floridasta Zeerbruggeen, josta prosessoitu ja pakattu mehu jaellaan edelleen Euroopan markkinoille. Satama on myös merkittävä uusien autojen hubi (2.2 miljoonaa autoa käsitellään vuosittain) Zeerbruggen sataman viestintäosasto teki vaikutuksen suomalaisiin vieraanvaraisuudella. Vierailun emäntä Lieve Duprezin mielenkiintoinen esitys sekä business lounas olivat maailmanluokkaa. Delegaatio teki tärkeän havainnon: Suomalaisilla on opittavaa myös PR asioissa. Mrs. Duprez kertoi myös yhteismarkkinointimallista (Flanders Port Area), jossa kaikki Belgian satamat markkinoivat yhteisesti ulkomailla. Zeerbruggen sataman heikkoutena ovat sisävesiyhteydet. Alueella on paljon ekologisia suojelukohteita, jotka tuovat haasteen tuovat infrastruktuurin kehittämiselle. Zeerbruggen satamassa tutustuttiin myös Stora Enson terminaaliin. Kuvassa Hannu Karavirta, Kai Holmberg sekä Raija Salo tekevät havaintoja paperirullien kuljetuksista.

6 Päivämäärä: Kohde: Le Havre Port Authority Isäntä: Michel Le Tyvenez & Alan Poussier Internet: Le Havressa ensimmäisenä kohteena oli sataman yhteydessä toimiva simulaattorikeskus, jossa satamaoperaattorit kouluttavat henkilöstöään. Konttinosturisimulaattoreissa voidaan simuloida mm. Ranskan ulkomaankaupalle tärkeiden Afrikan rannikon satamien nosturikaluston toimintoja. Tapio Välinoro tarkkailee konttisimulaattorin komentokeskusta. Vierailu piti sisällään myös demon harjoitteesta. Kotkasta vastaavanlainen keskus löytyy EKAMI:n tiloista Karhulasta. Le Havren satamavierailu piti sisällään myös mielenkiintoisen business lounaan sataman Aasian markkinoista vastaavan johtajan Alan Poussierin isännöimänä. Lounaalle osallistui myös paikallisen yliopiston (Ecole de Management de Normandie) kaksi professoria, jotka maisteriohjelman lisäksi ovat vastuussa konsulttityyppisestä koulutuspalvelusta. Yann Alix ja kanadalaistaustainen Jean-Francois Pelletier kouluttavat sataman keskijohtoa ympäri maailmaa. Lounaalla syntyi idea tutkimuksesta, jossa tarkasteltaisiin kansainvälisten toimitusketjujen eri osaalueiden kulttuurierojen vaikutusta liiketoimintaan. Alan Poussier kertoo Intian kasvavista markkinoista.

7 Päivämäärä: Kohde: klusteri Isäntä: Hugues Valenton Internet: Matkan kannalta ehkä hedelmällisin vierailukohde oli Ranskalainen logistiikkaklusteri, Ranskan innovaatiopolitiikka tukee alueellisesti merkittävien elinkeinojen kehittämistä. Normandin satama- ja logistiikkasektori on maalle strategisesti merkittävä, joten Le Havren kauppakamarissa, sataman kupeessa sijaitseva oli luonteva benchmarking kohde NELI:lle. Vierailu klusterissa antoi uusia ideoita ja uskonvahvistusta kehittää NELI:n toimintaa Kymenlaakson logistiikkaklusterina. Klusterin vetäjä Hugues Valenton esitteli klusterin toimintamallia sekä hankkeita. tähtää yritysten kilpailukyvyn kehittämiseen tutkimus- ja kehitystoiminnan keinoin. Klusterissa on n. 150 jäsentä (yrityksiä, yliopistoja, tutkimuslaitoksia, julkisen sektorin toimijoita) joiden välillä tietoa jaetaan parhaiden käytäntöjen ja uusimpien teknologioiden hyödyntämiseksi. Projekteissa on yleensä mukana tutkimuslaitoksia ja yrityksiä. hakee kehitysideoita yrityksiltä. Ideat tuodaan tutkimuslaitoksiin, jotka yhdessä yritysten kanssa pyrkivät ratkaisemaan haasteita tutkimus- ja kehitystoiminnan keinoin. Valenton totesi klusterin suurimman haasteen olevan logistiikka-alan yritysten muutosvastarinnan. Logistiikka-alalla yritykset kyllä reagoivat asiakkaiden tarpeisiin, mutta eivät osaa kehittää proaktiivisesti tulevaisuuden ratkaisuja. Tähän me haluamme vaikuttaa. klusterin sisällölliset painopisteet ovat: 1. Security of the freight 2. Accessibility and the ICT systems 3. Sustainability (Green supply chain) Normandin logistiikkaklusterin johtaja Hugues Valenton ja Kymenlaakson logistiikkaklusterin johtaja Raija Salo vaihtoivat ajatuksia ja ideoita. Valenton antoi kenraaliharjoituksen suomalaisille esityksestään Euroopan komissiolle green supply chain teemasta. Tapaaminen johti aloitteeseen käynnistää Eurooppalaisten logistiikkaklustereiden verkosto.

8 Valenton havainnollisti yritysten kehityskapasiteettia pyramidin avulla. Klusterin tavoitteena on nostaa logistiikka-alan yritysten valmiuksia kehittää omaa toimintaansa tulevaisuutta varten. Klusterin selkeänä vahvuutena on yritysten osallistuminen toimintaan. Valenton jaotteli klusterin yritykset neljään kategoriaan, pyramidimallissa (kts. kuva). Pyramidin pohjalla olevat yritykset vastustavat kehitystä. Toiseksi alimmaiseen lokeroon kuuluvat yritykset haluavat kehittää toimintaansa, mutteivät tiedä miten tai mitä pitäisi kehittää. Toiseksi ylimmässä kategoriassa olevat yritykset tietävät mitä pitäisi kehittää, mutta heillä ei ole siihen resursseja, kun taas pyramidin huipulla olevilla yrityksillä löytyy oma T&K yksikkö. Klusterin tavoitteena on yhteistyössä auttaa kehityshalukkaita yrityksiä eteenpäin, pyramidin huippua kohden. Antoisan vierailun tuloksena päätettiin kehittää yhteisyötä NELI:n ja välillä ja käynnistää neuvottelut Eurooppalaisten logistiikkaklustereiden verkoston luomisesta.

9 Ajatuksia matkan varrelta -In order to be the best, you have to beat the best- Suomi tunnetaan maailmalla lähinnä Nokiasta ja formulakuskeistaan. Logistiikka-alalla Suomi on kasvattanut statustaan Venäjän 2000-luvun talouskasvun myötä corridor maana Venäjälle, mutta globaalin talouskasvun romahdettua transitovirratkin ovat jäähtyneet. Kauttakulkuliikenteen ympärillä kiivaana käynyt keskustelu milloin painolasteista, milloin rekkajonoista on nakertanut Kaakkois-Suomelle elintärkeän elinkeinon imagoa. Logistiikan merkitystä erillisenä, teollisuuden kilpailukyvyn kannalta olennaisena toimialana ei ole ymmärretty Suomessa kansallisella tasolla. Suomalainen logistiikkaklusteri tarvitsee arvonkohotuksen. On helppo ymmärtää logistiikan merkitys Belgiassa ja Hollannissa. Maathan olivat Euroopan vapaakauppa-alueen (sittemmin EU) perustamisen pioneereja. Sisämarkkinoiden integraatio mahdollisti myös tavaran kuljetusten ja varastoinnin osalta helpompia järjestelyjä. Rajan ylitystä Belgian ja Hollannin välillä ei edes huomaa; kieletkin ovat ymmärrettävissä. Toista on Suomen ja Venäjän rajalla Suomen geopoliittinen asema EU:n ja Venäjän välissä on haaste. Rajaprosessit Kaakkois- Suomen rajanylityspaikoilla hidastavat kansainvälistä kauppaa. Maantieteellinen asemamme on meille myös mahdollisuus. Suomen tulisi nyt taantuman aikana keskittyä brandaamaan logistiikkaklusteri aivan uudella tavalla. Belgian satamat esittäytyvät ulkomailla yhdellä äänellä, logistiikka-alalle houkutellaan Antwerpenissä alakoululaisia, Ranskassa tutkimus- ja kehitysyhteisöt tekevät tiivistä yhteistyötä yrityssektorin kanssa ja koulutuspalveluita myydään kansainvälisille kohderyhmille. Matkailu avartaa, sanotaan. Globaalin markkinatalouden aikakautena on välttämätöntä tutustua ja verrata parhaiden kansainvälisten toimijoiden tekemisiä omiin ja kysyä rehellisesti itseltään missä mennään ja miten me pääsemme sinne. Tämäkään ei riitä, vaan rimaa täytyy nostaa vielä ylemmäs kuin kilpailijat, mikäli mielitään tekemään asiat parhaalla mahdollisella tavalla. Antwerpenin sataman Havencenterissä oli kuva, jossa Suomen kohdalla oli merkittynä E75 (nelostie) pohjoiseen. Antaako tämä oikean kuvan maamme logistiikan suunnasta tulevaisuudessa?

10 Raportin kuvat: Jouni Eho ja Hannu Karavirta Benchmarking BENEFRA

MERCURIUS. Poikkitieteellisyydestä hyötyä yrityksille. Yhdistymisestä lisäarvoa kummallekin. Satu Lähteenmäki: Torsti Hurmerinta ja Paula Palmroth:

MERCURIUS. Poikkitieteellisyydestä hyötyä yrityksille. Yhdistymisestä lisäarvoa kummallekin. Satu Lähteenmäki: Torsti Hurmerinta ja Paula Palmroth: TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 1 / 2010 MERCURIUS Satu Lähteenmäki: Yhdistymisestä lisäarvoa kummallekin Torsti Hurmerinta ja Paula Palmroth: Poikkitieteellisyydestä hyötyä yrityksille PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

Hyvien käytäntöjen opas. www.nostraproject.eu

Hyvien käytäntöjen opas. www.nostraproject.eu Hyvien käytäntöjen opas Salmien ylittävän yhteisen hallinnoinnin kehittäminen biodiversiteetin ja luonnonperinnön säilyttämiseksi www.nostraproject.eu Sisällysluettelo 2 Sisällysluettelo Esipuhe 3 Tietoa

Lisätiedot

Suuntana Venäjä. ympäristöliiketoiminnan edistämisestä Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä 2010 2013

Suuntana Venäjä. ympäristöliiketoiminnan edistämisestä Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä 2010 2013 Suuntana Venäjä ESYLEP-hankkeen raportti eteläsuomalaisen ympäristöliiketoiminnan edistämisestä Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä 2010 2013 Sisällys Esipuhe 3 Keinoja viennin tukemiseen 4 Synergiset yritysryhmät

Lisätiedot

News. Nurminen. Tiukkaa transitoa Kaksi asiantuntijaa kertoo lääkkeensä Suomen transiton pelastamiseen. s. 8. Venäjän rautatierahtimaailman

News. Nurminen. Tiukkaa transitoa Kaksi asiantuntijaa kertoo lääkkeensä Suomen transiton pelastamiseen. s. 8. Venäjän rautatierahtimaailman Nurminen News Nurminen Logistics sidosryhmälehti 1/2013 nurminenlogistics.com Tiukkaa transitoa Kaksi asiantuntijaa kertoo lääkkeensä Suomen transiton pelastamiseen. s. 8 Lea ja Taisto Lea ohjaa, ja Taisto

Lisätiedot

Yliopettaja Taina Tukiainen: Uudistuminen lähtee ihmisistä. Professori Antti Hautamäki: Paluu hyvinvointiin

Yliopettaja Taina Tukiainen: Uudistuminen lähtee ihmisistä. Professori Antti Hautamäki: Paluu hyvinvointiin METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN ASIAKASLEHTI 1/2010 Yliopettaja Taina Tukiainen: Uudistuminen lähtee ihmisistä Professori Antti Hautamäki: Paluu hyvinvointiin Ympäristöteknologian opiskelijat Antarktis-tutkimusmatkalla

Lisätiedot

ABU DHABISTA portti Lähi-itään TIETO- TEKNIIKKA. Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen. säästää kuljetuskuluissa

ABU DHABISTA portti Lähi-itään TIETO- TEKNIIKKA. Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen. säästää kuljetuskuluissa MAALLA MERELLÄ ILMASSA MAALLA 1/2013 16. MERELLÄ vuosikerta www.kuljetusjalogistiikka.com ILMASSA Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen TIETO- TEKNIIKKA säästää kuljetuskuluissa TYÖTERVEYS &hyvinvointi

Lisätiedot

Uutta kohden. «Ihmiset ovat FUASin arvokkain voimavara ja keskeisin menestystekijä, sanoo tuore FUAS-liittouman toiminnanjohtaja Leena Treuthardt.

Uutta kohden. «Ihmiset ovat FUASin arvokkain voimavara ja keskeisin menestystekijä, sanoo tuore FUAS-liittouman toiminnanjohtaja Leena Treuthardt. FUAS-LEHTI nro 1 2013 Uusi toiminnanjohtaja Leena Treuthardt: FUAS on sosiaalinen innovaatio 6 Opiskelijat otettu hyvin mukaan liittouman kehittämiseen 11 Maakuntajohtajat näkevät kolmen kimpalla kilpailuedun

Lisätiedot

1/2004 TNT:N LENTO- RAHTILIIKENNE TUO VILKKAUTTA TURUN LENTOASEMALLE. LOGISTIIKKA ON KESTÄVÄ TEEMA KOVENEVASSA KILPAILUSSA s. 6. s.

1/2004 TNT:N LENTO- RAHTILIIKENNE TUO VILKKAUTTA TURUN LENTOASEMALLE. LOGISTIIKKA ON KESTÄVÄ TEEMA KOVENEVASSA KILPAILUSSA s. 6. s. 1/2004 TNT:N LENTO- RAHTILIIKENNE TUO VILKKAUTTA TURUN LENTOASEMALLE s. 18-19 LOGISTIIKKA ON KESTÄVÄ TEEMA KOVENEVASSA KILPAILUSSA s. 6 PERINTEET VELVOITTAVAT Turku on ikivanha logistiikkakeskus, joka

Lisätiedot

MERCURIUS. GoodMood. Liikelaitosmallilla parannetaan tehokkuutta Turunmaan sairaalassa. Umpihangesta kansainvälisille kentille

MERCURIUS. GoodMood. Liikelaitosmallilla parannetaan tehokkuutta Turunmaan sairaalassa. Umpihangesta kansainvälisille kentille TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI MERCURIUS Liikelaitosmallilla parannetaan tehokkuutta Turunmaan sairaalassa GoodMood Umpihangesta kansainvälisille kentille P ÄÄKIRJOITUS Turun kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

CLEANTECH 6FAKTAA MARKKINOI OSAAMISESI, LUO OMA TULEVAISUUTESI HAITIA. Bruce J. Oreck: Kysy itseltäsi minkälaisen tulevaisuuden sinä itsellesi haluat.

CLEANTECH 6FAKTAA MARKKINOI OSAAMISESI, LUO OMA TULEVAISUUTESI HAITIA. Bruce J. Oreck: Kysy itseltäsi minkälaisen tulevaisuuden sinä itsellesi haluat. 6FAKTAA ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hiilijalanjälki mittarissa Kustannusäästöjä ympäristöä säästämällä Ympäristöliiketoiminta Hyvällä osaamisella hyvää

Lisätiedot

Rahan tekemisen taito. Hyville ideoille löytyy aina rahoitusta. Suomen peliala kasvoi miljardiliiketoiminnaksi. Uutta virtaa startup-sijoituksiin

Rahan tekemisen taito. Hyville ideoille löytyy aina rahoitusta. Suomen peliala kasvoi miljardiliiketoiminnaksi. Uutta virtaa startup-sijoituksiin AJANKOHTAISTA ASIAA TEKESISTÄ YRITYKSILLE 4 2013 TEEMA s. 12 29 Rahan tekemisen taito Hyville ideoille löytyy aina rahoitusta Sivu 3 Suomen peliala kasvoi miljardiliiketoiminnaksi Sivu 4 Uutta virtaa startup-sijoituksiin

Lisätiedot

kehittäjä Laurea tutkii ja kehittää 2/2005 Hyvinvointi Kestävä kehitys Liiketoiminta Tieto- ja viestintätekniikka ICT

kehittäjä Laurea tutkii ja kehittää 2/2005 Hyvinvointi Kestävä kehitys Liiketoiminta Tieto- ja viestintätekniikka ICT kehittäjä Laurea tutkii ja kehittää 2/2005 Hyvinvointi Kestävä kehitys Liiketoiminta Tieto- ja viestintätekniikka ICT 2 Sisältö 3 Pääkirjoitus 4 Kestävä kehitys kuuluu kaikille 6 Hyvinkään Laureaan oma

Lisätiedot

Kauppakamari. Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 3/2009. Konsulttiyrittäjä Tadesse Taye: Afrikassa valtavat markkinat suomalaisyrityksille

Kauppakamari. Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 3/2009. Konsulttiyrittäjä Tadesse Taye: Afrikassa valtavat markkinat suomalaisyrityksille Kauppakamari Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 3/2009 Konsulttiyrittäjä Tadesse Taye: Afrikassa valtavat markkinat suomalaisyrityksille Toimitusjohtaja Keith Silverang: Missä ovat Oulun uudet Nokiat? Kansainvälistyminenkin

Lisätiedot

Rohkeita johtajia Turun kauppakorkeakoulussa Professori Mika Widgrén: Laatuartikkeleita ja kansainvälistä yhteistyötä

Rohkeita johtajia Turun kauppakorkeakoulussa Professori Mika Widgrén: Laatuartikkeleita ja kansainvälistä yhteistyötä TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 1 / 2004 Rohkeita johtajia Turun kauppakorkeakoulussa Professori Mika Widgrén: Laatuartikkeleita ja kansainvälistä yhteistyötä P ÄÄKIRJOITUS Tutkimuksella yliopisto

Lisätiedot

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen tietoa kuntapäättäjille ja rehtoreille Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kouluthan ovat kansainvälistyneet vai ovatko? Kansainvälisyyttä on tuotu koulujen

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto VUOSIKERTOMUS 2007 VUOSIKERTOMUS 2007 1 Sitra lyhyesti Rakennamme huomisen menestyvää Suomea 2 Yliasiamiehen katsaus Hyvinvointia, tehokkuutta ja kasvua 4 Strategiana nopea reagointi ajan haasteisiin 6

Lisätiedot

Kohti digitaalista vallankumousta

Kohti digitaalista vallankumousta Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 4 2014 Tekesiltä uutta ohjelmaa Kohti digitaalista vallankumousta Logistiikka mutkistuu, syvenee ja laajenee SIVU 12 Digiajan lukkovalmistaja muuttaa maailmaa

Lisätiedot

Mediavaikuttamisen parhaat eurooppalaiset käytännöt -hanke 2011 2012

Mediavaikuttamisen parhaat eurooppalaiset käytännöt -hanke 2011 2012 Mediavaikuttamisen parhaat eurooppalaiset käytännöt -hanke 2011 2012 Matkaraportti Belgia 16 20.5.2011 Kuvia Matkan teemat: nuorten vaikuttaminen lehtitoimituksen ja sosiaalisen median kautta, nuorisotyöntekijöiden

Lisätiedot

SUOMALAISTEN DESIGNYRITYSTEN BRÄNDIVIESTINTÄ

SUOMALAISTEN DESIGNYRITYSTEN BRÄNDIVIESTINTÄ SUOMALAISTEN DESIGNYRITYSTEN BRÄNDIVIESTINTÄ Salla Koskinen Puheviestinnän pro gradu -tutkielma Syksy 2010 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta HUMANISTINEN Tekijä

Lisätiedot

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille University of Oulu Department of Information Processing Science Master s Thesis Kati Haverinen 11.11.2011 2 Tiivistelmä Tarve uusille datakeskuksille on koko

Lisätiedot

2. 2013. Vuokratiloissa syntyy kakkuja

2. 2013. Vuokratiloissa syntyy kakkuja 2. 2013 Vuokratiloissa syntyy kakkuja Ruoka-Suomi -tiedotuslehti Ruoka-Suomi -tiedotuslehti kertoo elintarvikealan kehittämistyöstä. Lehti ilmestyy vuonna 2013 neljä kertaa. Numeroiden ilmestymis- ja materiaaliaikataulu

Lisätiedot

Jyväskylän pelialan tilannekatsaus

Jyväskylän pelialan tilannekatsaus Informaatioteknologian tiedekunnan julkaisuja No. 10/2014 Jonne Harja, Laura Mononen, Pekka Neittaanmäki Peliteollisuus perustuu aina yksittäisten yritysten vahvaan ydinosaamiseen, luovuuteen ja innovatiivisuuteen,

Lisätiedot

Ihmisen kannalta maapallo on

Ihmisen kannalta maapallo on Pääkirjoitus Ihmisen kannalta maapallo on vajaan sukupolven aikana kutistunut valtavasti. Käytössämme ovat internet, internet-puhelut, sähköpostit ja valtavat tietopankit kaikkialla ja lähes ilmaiseksi.

Lisätiedot

Lappeenranta University of Technology Faculty of Technology Management. Department of Industrial Management Research Report 232

Lappeenranta University of Technology Faculty of Technology Management. Department of Industrial Management Research Report 232 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta. Tuotantotalouden laitos Tutkimusraportti 232 Lappeenranta University of Technology Faculty of Technology Management. Department of Industrial

Lisätiedot

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä Loppuraportti: TAIVEX -vientivalmennus 2009-2011 TAIVEXIN TOTEUTUKSESTA VASTASIVAT

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 1 / 2007 MERCURIUS. Alex Nieminen: Mitä pitäisi tehdä jo nyt? Sari Ruusumo: Turkuun ennätysmäärä kongresseja

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 1 / 2007 MERCURIUS. Alex Nieminen: Mitä pitäisi tehdä jo nyt? Sari Ruusumo: Turkuun ennätysmäärä kongresseja TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 1 / 2007 MERCURIUS Alex Nieminen: Mitä pitäisi tehdä jo nyt? Sari Ruusumo: Turkuun ennätysmäärä kongresseja P ÄÄKIRJOITUS S ISÄLTÖ MERCURIUS 1 /2007 Turun kauppakorkeakoulun

Lisätiedot

-LEHTI 2008 2009 SISÄ- SIVUILLA. Yliopistokeskusta TARVITAAN! MASSASKANNERI muutti Pursialaan Sosiaalinen tilinpito kertoo NÄKYMÄTÖNTÄ TIETOA

-LEHTI 2008 2009 SISÄ- SIVUILLA. Yliopistokeskusta TARVITAAN! MASSASKANNERI muutti Pursialaan Sosiaalinen tilinpito kertoo NÄKYMÄTÖNTÄ TIETOA -LEHTI 2008 2009 SISÄ- SIVUILLA 4 5 7 Yliopistokeskusta TARVITAAN! MASSASKANNERI muutti Pursialaan Sosiaalinen tilinpito kertoo NÄKYMÄTÖNTÄ TIETOA Yliopistokeskukset arvioidaan Opetusministeriö on tilannut

Lisätiedot

on kasvun kaupunki Kari Nenonen

on kasvun kaupunki Kari Nenonen Laurea tutkii ja kehittää 2/2015 on kasvun kaupunki Kari Nenonen / s. 4 Opiskelijayrittäjyys / s. 6 YAMK-opiskelu / s. 10 CIDe Cluster / s. 14 Sisällysluettelo Kehittämiskumppanisi kansainvälistyvällä

Lisätiedot

Tiede tutuksi Tiedeviikoilla. Kumppanuus edelly ttää luottamusta 8. Osaaja ostaa ympäristön 20. Tiedeattasea siltana tutkimusyhteistyössä 26

Tiede tutuksi Tiedeviikoilla. Kumppanuus edelly ttää luottamusta 8. Osaaja ostaa ympäristön 20. Tiedeattasea siltana tutkimusyhteistyössä 26 23 2005 S u o m e n A k a t e m i a n l e h t i Tiede tutuksi Tiedeviikoilla Kumppanuus edelly ttää luottamusta 8 Osaaja ostaa ympäristön 20 Tiedeattasea siltana tutkimusyhteistyössä 26 3 2005 s y y s

Lisätiedot

Katse etelään. Afrikka tarjoaa merkittäviä bisnesmahdollisuuksia. Googlen Petri Kokko: Avoimuus hyödyttää kaikkia. Deloitten asiakaslehti 01/2011

Katse etelään. Afrikka tarjoaa merkittäviä bisnesmahdollisuuksia. Googlen Petri Kokko: Avoimuus hyödyttää kaikkia. Deloitten asiakaslehti 01/2011 Deloitten asiakaslehti 01/2011 Katse etelään Afrikka tarjoaa merkittäviä bisnesmahdollisuuksia Googlen Petri Kokko: Avoimuus hyödyttää kaikkia Finanssiala on riippuvainen verkostoista niin hyvässä kuin

Lisätiedot