Suomen ilmastopolitiikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen ilmastopolitiikka"

Transkriptio

1 Suomen ilmastopolitiikka kohti vähähiilistä ja energiatehokasta yhteiskuntaa Ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö

2 OSA I Ilmastopolitiikan lähtökohdat OSA II Ilmastonmuutoksen hillintä toimialoittain OSA III Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen 2

3 OSA I Ilmastopolitiikan lähtökohdat 3

4 Miksi ilmastopolitiikkaa tarvitaan? Tavoitteena, ettei maapallon keskilämpötila nousisi yli 2 C YK:n ilmastosopimus Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen ongelma, johon on vastattava aktiivisin ja yhteisesti sovituin toimin. Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus Kioton pöytäkirja on kasvanut 43 % vuodesta Sitoutuneiden maiden päästöt kattavat alle Syynä on fossiilisten polttoaineiden käyttö ja metsien hävittäminen. 15 % maailman kasvihuonekaasupäästöistä Hiilidioksidipitoisuuden kasvun seurauksena ilmakehä on jo lämmennyt 0,85 astetta esiteollisesta ajasta. Meret ovat lämmenneet, lumi ja jää ovat 1. velvoitekausi 2. velvoitekausi vähentyneet ja valtamerien pinta on noussut. Vaikutukset näkyvät jo kaikilla mantereilla Ilmastopolitiikan avulla hillitään ilmaston lämpenemistä ja sopeudutaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Suomen kansallinen ilmastopolitiikka kytkeytyy tiiviisti kansainvälisiin ilmastosopimuksiin sekä EU:n yhteiseen Uusi kansainvälinen sopimus 2020 ilmastopolitiikkaan

5 2012 Suomen tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä Tavoitteeseen pääseminen edellyttää merkittäviä toimia laajalti yhteiskunnassa, erityisesti energian tuotannossa ja kulutuksessa. Suomen kasvihuonekaasupäästöt lähteittäin vuosina miljoonaa tonnia CO 2 -ekv.* päästötaso 71,6 Mt CO 2 -ekv % Jätteiden käsittely Maatalous Teollisuusprosessit Energian tuotanto ja kulutus *Hiilidioksidiekvivalentti (CO 2 -ekv.) on ilmastotieteessä käytetty suure, joka kuvaa kaikkien ihmisen tuottamien kasvihuonekaasujen määrää. OSA I: Ilmastopolitiikan lähtökohdat Lähde: Tilastokeskus ja TEM/Energia- ja ilmastotiekartta

6 Suomi toimii aktiivisesti ilmastopolitiikassa Kansainvälinen taso YK:n ilmastonmuutosta koskeva puitesopimus 1992 Kioton pöytäkirja 1997 Tavoite: YK:n uusi ilmastosopimus 2015 EU-taso Kioton pöytäkirjan ratifiointi ja EU:n sisäinen taakanjako EU:n yhteiset ja koordinoidut politiikat Kasvihuonekaasujen seurantajärjestelmä EU:n ilmasto- ja energiapaketti vuoteen 2020 EU:n ilmasto- ja energiatavoitteet vuoteen 2030 Energiatiekartta 2050 Kansainvälinen taso EU-taso kansallinen taso Kansallinen taso Kansalliset ilmasto- ja energiastrategiat (2001, 2005, 2008, 2013) Tulevaisuusselonteko ilmastopolitiikasta (2009) Energia- ja ilmastotiekartta 2050 (2014) Ilmastonmuutokseen sopeutumisohjelma vuoteen 2022 (2014) Ilmastolaki (2015) Kansallinen lainsäädäntö ja muut ohjauskeinot, ohjelmat paikallinen taso kunnat, kansalaisyhteiskunta OSA I: Ilmastopolitiikan lähtökohdat 6

7 Kaikki maat mukaan uuteen ilmastosopimukseen YK:n ilmastonmuutosta koskeva puitesopimus Kioton pöytäkirja Kioton 1. velvoitekausi Kioton 2. velvoitekausi Uusi kansainvälinen sopimus Pariisin ilmastokokous Maiden kokonaispäästöt 2011 (ml. maankäyttösektori) Maiden kasvihuonekaasupäästöt henkeä kohti 2011 milj. tonnia CO 2 -ekv tonnia CO 2 -ekv./hlö 0 Kiina Yhdysvallat EU28 Intia Venäjä Kiina Yhdysvallat EU28 Intia Venäjä *Hiilidioksidiekvivalentti (CO 2 -ekv.) on ilmastotieteessä käytetty suure, joka kuvaa kaikkien ihmisen tuottamien kasvihuonekaasujen määrää. OSA I: Ilmastopolitiikan lähtökohdat Lähde: World Resources Institute 7

8 Suomi tukee kehitysmaiden ilmastotoimia Ilmastorahoitus on keskeinen kysymys kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa. Tarkoituksena on jakaa ilmastonmuutoksen aiheuttamia kuluja. Samalla syntyy innovaatioita ja liiketoimintaa. Suomalainen ilmastorahoitus 2013 SOPEUTUMINEN 43 % Metsittäminen Sääasemat Viljelysmenetelmät Vesiteknologia Rakentaminen ja liikenne Uusiutuva energia Uusiutuva energia Sääasemat HILLINTÄ 57 % Ressurssitehokkuus Ressurssitehokkuus JULKINEN RAHOITUS 92 miljoonaa YKSITYINEN RAHOITUS* Arvio 400 miljoonaa 1,5 miljardia * Yksityiseen ilmastorahoitukseen luetaan ne suomalaisten yritysten esimerkiksi uusiutuvan energian hankkeisiin kehitysmaissa tekemät suorat investoinnit, joita valtio on ollut mobilisoimassa esimerkiksi Finnfundin avulla. OSA I: Ilmastopolitiikan lähtökohdat Lähde: UM, TEM, YM 8

9 Tie Pariisin ilmastokokoukseen vuonna EU ilmoitti päästövähennyssitoumuksista, joihin se Pariisissa sitoutuu (Suomi mukana EU:n sitoumuksessa) Suurten talouksien toivottiin ilmoittavan ilmastotoimista, joihin ne Pariisissa sitoutuvat Ilmastoneuvottelukokous Bonnissa Ilmastoneuvottelukokous Bonnissa Määräaika kansallisten ilmastotoimien ilmoittamiselle Ilmastoneuvottelukokous Bonnissa YK:n arviointiraportti päästövähennyssitoumuksien riittävyydestä kahden asteen tavoitteen näkökulmasta (1.10. mennessä jätetyt sitoumukset) Pariisin ilmastokokous, jossa uusi sopimus on määrä solmia OSA I: Ilmastopolitiikan lähtökohdat 9

10 EU on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään vähintään -20 % -40 % % vuoteen 2020 vuoteen 2030 vuoteen 2050 OSA I: Ilmastopolitiikan lähtökohdat 10

11 EU:n ilmasto- ja energiatavoitteet vuosille 2020 ja 2030 Kasvihuonekaasupäästöjen vähennys % vuoden 1990 tasosta vä h i n tä ä n -40 % vuoden 1990 tasosta Uusiutuvan energian osuus 20 prosenttiin energian loppukulutuksesta 27 prosenttiin energian loppukulutuksesta Energiatehokkuuden parantaminen 20 % verrattuna vuonna 2007 arvioituun kehityspolkuun 27 % verrattuna vuonna 2007 arvioituun kehityspolkuun* *Ohjeellinen tavoite OSA I: Ilmastopolitiikan lähtökohdat 11

12 Mitä kuuluu EU:n päästökauppaan? Omat päästövähennystavoitteet päästökauppasektorille ja sen ulkopuolisille aloille. Päästökauppa sähkön- ja kaukolämmöntuotanto, metallien jalostusteollisuus, sellu- ja paperiteollisuus, kemianteollisuus, lentoliikenne ja rakennustuoteteollisuus Ei-päästökauppa liikenne, osa maatalouden päästöistä, polttoaineitten käyttö rakennusten lämmityksessä ja liikenteessä sekä maatalous ja jätehuolto -21 % vuoteen 2020 EU:n päästökaupan päästövähennystavoite verrattuna vuoden 2005 tasoon -16 % vuoteen 2020 Suomen päästökaupan ulkopuolisten alojen päästövähennystavoite verrattuna vuoden 2005 tasoon Noin puolet Suomen päästöistä oli päästökaupan piirissä OSA I: Ilmastopolitiikan lähtökohdat Lähde:Tilastokeskus 12

13 EU:n päästökaupassa päästöoikeuksien määrä vähenee vuosittain Miljoonaa päästöyksikköä* MtCO päästötaso -43 % Nykyinen päästökatto EU:n 2030-paketissa sovittu uusi päästökatto *1 päästöyksikkö = 1 tonni hiilidioksidia OSA I: Ilmastopolitiikan lähtökohdat Lähde: EEA

14 Päästövähennystavoitteita ja -keinoja sovitetaan yhteen useiden muiden politiikkatavoitteiden kanssa Energian toimitusvarmuus Kilpailukyky Uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittäminen Ilmanlaadun parantaminen Ruuantuotannon turvaaminen Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Kohtuuhintainen asuminen Liikenteen sujuvuus Ekosysteemipalvelujen turvaaminen OSA I: Ilmastopolitiikan lähtökohdat 14

15 Suomi on kytkenyt irti talouskasvun ja kasvihuonekaasupäästöt Kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet Suomessa samalla, kun bruttokansantuote on kasvanut. Osa kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavasta tuotannosta on kuitenkin siirtynyt ulkomaille ja tuonti kasvanut. Toisaalta osa Suomen päästöistä syntyy ulkomaille vietävien tuotteiden valmistuksesta. Esimerkiksi paperiteollisuutemme tuottaa paperia 100 miljoonalle ihmiselle. 200 % 150 % Bruttokansantuote (viitev hinnoin), vuosi 1990 = % 1990 taso Tuotannon kasvihuonekaasupäästöt 50 % OSA I: Ilmastopolitiikan lähtökohdat L lähde: Tilastokeskus 15

16 OSA II Ilmastonmuutoksen hillintä toimialoittain 16

17 Valtaosa Suomen kasvihuonekaasupäästöistä syntyy energian tuotannosta ja kulutuksesta Päästöjä voidaan vähentää kaikilla sektoreilla siirtymällä fossiilisista polttoaineista päästöttömiin energiamuotoihin, säästämällä energiaa ja parantamalla energiatehokkuutta sekä sitomalla hiiltä. Energiateollisuus 35 % Päästöt yhteensä 2013: 63,2 milj. t CO 2 -ekv. Kotimaan liikenne 19 % Teollinen tuotanto ja rakentaminen 14 % sisältää teollisuuden oman sähkön ja lämmön tuotannon Muu energia* 9 % Jätteiden käsittely 4 % 77 % Energian tuotanto ja kulutus 9 % Teollisuusprosessit 10 % Maatalous * Esim. rakennusten lämmitys sekä maa-, metsä- ja kalatalous ja sektorin työkoneet, muu polttoainekäyttö ja polttoaineiden haihtumapäästöt Hiilidioksidiekvivalentti (CO 2 -ekv.) on ilmastotieteessä käytetty suure, joka kuvaa kaikkien ihmisen tuottamien kasvihuonekaasujen määrää. OSA II: Hillintä sektoreittain L lähde: Tilastokeskus 17

18 Energian tuotanto ja kulutus Päästövähennystavoitteeseen pääsemiseksi energiajärjestelmä on muutettava lähes päästöttömäksi vuoteen 2050 mennessä. Energiaa on myös käytettävä tehokkaammin. 18

19 Suomen energiajärjestelmä on monipuolinen Energialähteiden moninaisuus parantaa toimitusvarmuutta ja lisää mahdollisuuksia toimia ketterästi olosuhteiden muuttuessa. Uusiutuvien ja muiden päästöttömien energialähteiden osuus on Suomessa kansainvälisesti korkea. Öljy 23,1 % Maakaasu 7,8 % Sähkön nettotuonti 4,1 % Turve 4,1 % Vesi- ja tuulivoima 3,5 % Hiili 11,0 % Puupolttoaineet, yhteensä 24,7 % Ydinenergia 18,0 % Muut 3,7 % Energian kokonaiskulutus* Suomessa 2013 Yhteensä 381 terawattituntia (TWh) *Kokonaiskulutus sisältää energian tuotantoon ja jalostukseen käytetyt polttoaineet sekä suoraan loppukulutuksessa käytetyn energian, mm. liikennepolttoaineet ja rakennusten lämmityksessä käytetyt polttoaineet. OSA II: Hillintä sektoreittain L lähde: Tilastokeskus 19

20 Pääosa energiasta käytetään teollisuudessa ja rakennusten lämmitykseen Energiankäyttöä voidaan tehostaa kaikilla toimialoilla, erityisesti rakentamisessa, asumisessa ja liikenteessä. Suomessa teollisuus toimii jo kohtuullisen energiatehokkaasti ja vahvan energiatehokkuusosaamisen pohjalta on mahdollista kehittää ja kaupallistaa cleantech-ratkaisuja. Muut 12 % 46 % Teollisuus Rakennusten lämmitys 25 % 16 % Liikenne Suomen energian loppukulutus sektoreittain 2013 Yhteensä 308 terawattituntia (TWh) Muut-sektori sisältää kotitalouksien, julkisen ja yksityisen palvelusektorin, maa- ja metsätalouden sekä rakennustoiminnan sähkön ja polttoaineiden käytön. OSA II: Hillintä sektoreittain L lähde: Tilastokeskus 20

21 80 % Suomen uusiutuvasta energiasta on bioenergiaa Suomi lisää uusiutuvan energian osuutta erityisesti käyttämällä enemmän puupolttoaineita. Tavoitteena on lisätä voimakkaasti myös tuulivoimalla tuotetun sähkön määrää. Uusiutuvan energian Uusiutuvan lähteet energian 2013 lähteet % Teollisuuden ja energiantuotannon puupolttoaineet 33 % Puunjalostusteollisuuden jäteliemet Uusiutuvan energian osuus energian loppukäytöstä Osuus 2013 EU:n tavoite Suomelle ,8 % 38 % 14 % Puun pienkäyttö Muu bioenergia (esim. liikenteen biopolttoaineet) 4 % Kierrätyspolttoaine (bio) 2 % Biokaasu 0,6 % Lämpöpumput 4 % Tuulivoima 0,4 % 11 % Vesivoima 11 % Muut OSA II: Hillintä sektoreittain L lähde: Tilastokeskus, Eurostat 21

22 Bioenergian lähteet Metsähake Metsäteollisuuden sivuvirrat ja jäteliemet Sahateollisuuden sahanpuru ja kuori Sähköä Lämpöä Liikenteen ja työkoneiden biopolttoaineita Elintarviketeollisuuden sivuvirrat Biojäte Polttopuut Lanta Energiakasvit ja muu kasvibiomassa OSA II: Hillintä sektoreittain 22

23 Suomessa uusiutuvien energialähteiden osuus on EU-maiden suurimpia Uusiutuvien energialähteiden osuus energian kokonaiskulutuksesta 2013 Ruotsi Itävalta Suomi Tanska 34,8 % 29,6 % 29,2 % 24,2 % Espanja EU28 Saksa Ranska 14,6 % 11,8 % 10,3 % 9 % Iso-Britannia 5 % vesivoima tuulivoima aurinkoenergia bioenergia muut OSA II: Hillintä sektoreittain L lähde: Eurostat 23

24 Suomessa tuotettava sähkö on vähäpäästöistä Sähkön tuotannossa kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttaa fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käyttö. Niiden osuus sähkön tuotannosta on globaalisti noin 68 %, EU:ssa 49 % ja Suomessa 33 %. Sähköntuotannon ominaispäästöt ominaispäästöt, gco 2 /kwh* Intia Kiina Maailma USA Saksa Iso-Britannia EU28 Tanska Itävalta Suomi Ranska Ruotsi Norja OSA II: Hillintä sektoreittain L * Vuosien keskiarvo lähde: Kansainvälinen energiajärjestö IEA 24

25 Liikenne Liikenteen päästöjä vähennetään liikenteen energiatehokkuutta parantamalla ja siirtymällä fossiilisista polttoaineista uusiutuviin tai sähköön. 25

26 Tieliikenne aiheuttaa valtaosan liikenteen kasvihuonekaasupäästöistä Noin 90 prosenttia kotimaan liikenteen päästöistä aiheutuu tieliikenteestä. Jos tarkastellaan kansainvälistä liikennettä, lentoliikenteen ja erityisesti merenkulun osuus päästöistä kasvaa. Kansainvälisiä liikenteen päästöjä ei toistaiseksi säädellä kansainvälisissä sopimuksissa, eikä niitä siten virallisesti seurata. Kotimaan liikenteen kasvihuonekaasujen päästöt 2013 Raideliikenne 1 % Kotimaan lentoliikenne 2 % Vesiliikenne 4 % Työkoneet 5 % Tieliikenne 89 % Henkilöautot 53 % 5 % linja-autot, moottoripyörät ym. Paketti- ja kuorma-autot 31 % OSA II: Hillintä sektoreittain L lähde: Tilastokeskus 26

27 Liikenteen polttoaineena voidaan käyttää uusia vaihtoehtoja öljyn sijaan Fossiilista öljyä voidaan liikenteessä korvata esimerkiksi sähköllä, vedyllä, nestemäisillä biopolttoaineilla ja uusiutuvalla dieselillä sekä metaanilla eli maakaasulla ja biokaasulla. Henkilöauton hiilidioksidipäästöt eri polttoaineilla (huomioiden polttoaineen päästöt tuotannosta käyttöön asti) Bensiini Maakaasu Diesel Flexifuel- eli korkeaseosetanoliauto Biokaasu Akkusähköauto, keskimääräinen sähkö Uusiutuva diesel/jäterasva Akkusähköauto, uusiutuva sähkö 0 0 g/km g/km 32 g/km 28 g/km 17 g/km 119 g/km 102 g/km g/km 139 g/km Suomi on lain tasolla sitoutunut siihen, että biokomponenttien osuus tieliikenteen polttoaineissa on 8% vuoteen 2015 mennessä 20% vuoteen 2020 mennessä Ns. tuplalaskenta otetaan huomioon *C-kategorian auto, valm. ilm. suoritusarvot, biopolttoaineet direktiivi 2009/28/EY OSA II: Hillintä sektoreittain L lähde: VTT/ Nylund

28 Rakentaminen ja asuminen Rakennetun ympäristön päästöjä vähennetään parantamalla rakennusten energiatehokkuutta, tiivistämällä yhdyskuntarakennetta sekä vähentämällä liikenteen ja asumisen päästöjä. Lisäksi suuri vaikutus on sillä, millä tavalla yhdyskuntien toimintaan ja asumiseen tarvittava energia tuotetaan. 28

29 Päästöjen vähentämisessä huomioitava eri tasot yhdyskuntasuunnittelusta käyttäjän valintoihin Kestävien ja toimivien yhdyskuntien suunnittelu on perusta energiaviisaalle asumiselle. Ilmastonmuutoksen kannalta merkittävimmät alueidenkäyttöön liittyvät ratkaisut tehdään kasvavilla kaupunkiseuduilla. Yhdyskuntasuunnittelu - Lähellä sijaitsevat palvelut - Sujuva joukkoliikenne - Lähienergiantuotanto Rakennukset - Energiatehokkuus - Ylläpito ja korjaus Elämäntapa ja kulutustottumukset - Rakennusten käyttö OSA II: Hillintä sektoreittain 29

30 Kohti entistä energiatehokkaampia rakennuksia Rakennuksissa kuluu noin 40 % Suomen energian kokonaiskulutuksesta ja niissä syntyy 35 % kasvihuonekaasupäästöistä. Rakennusten energiatehokkuutta parantamalla kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää selvästi. Lähes nollaenergiarakennukset 2020 Korjausrakentamisen energiamääräykset 2013 Energiatodistus käytössä vuodesta 2008 alkaen Millainen on lähes nollaenergiarakennus? Terveellinen sisäilmasto lämpö, kosteus, ääni, valaistus, ilmanlaatu Pieni lämpöhäviö hyvä eristys, tiiviys ja ilmanvaihdon lämmöntalteenotto Pieni kokonaisenergiankulutus Tehokas sähkönkäyttö ja sähkön kulutushuippujen hallinta Uusiutuvan energian käyttö OSA II: Hillintä sektoreittain 30

31 Asumisen kasvihuonekaasupäästöistä valtaosa aiheutuu lämmityksestä Kodin päästöistä noin puolet syntyy tilojen lämmityksestä, viidennes vedenlämmityksestä ja kolmannes valaistuksesta ja muusta sähkönkulutuksesta. Päästöjen ja energiankulutuksen vähentäminen on kuitenkin helppoa, sillä pienetkin muutokset tavoissa ja tottumuksissa vaikuttavat. 50 % Lämmitys 30 % Valaistus ja muu sähkönkulutus 20 % Vedenlämmitys Asumisen päästöjen jakautuminen Suomessa. OSA II: Hillintä sektoreittain 31

32 Jätesektori Jätteistä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään lisäämällä jätteen hyötykäyttöä ja vähentämällä kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää. Päästöt ovat vähentyneet viime vuosina niin rivakasti, että sitä voi jo kutsua menestystarinaksi. 32

33 Jätesektorin kasvihuonekaasupäästöt syntyvät valtaosin kaatopaikoilla Suomessa syntyvän jätteen määrästä vain noin kolme prosenttia on yhdyskuntajätettä mutta se tuottaa lähes kokonaan jätesektorilta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt. Kaatopaikkojen kasvihuonekaasupäästöt 2013 Rakennusjäte 15 % Teollisuuden kiinteä jäte 17 % Kiinteä yhdyskuntajäte 61 % Teollisuuden lietteet 6 % Yhdyskuntajätevesiliete 1 % Kaatopaikkojen päästöjen osuus on 83 % jätesektorin kasvihuonekaasupäästöistä. ensä kaatopaikkojen Metaanin talteenotto: kasvihuonekaasupäästöt: 36 tuhatta tonnia 1, Mt CO 2 -ekv. jätesektorin kasvihuonekaasupäästöt: 1, Mt CO 2 -ekv. anin talteenotto: 36, Gg OSA II: Hillintä sektoreittain L lähde: SYKE 33

34 Kaatopaikkojen päästöt ovat vähentyneet radikaalisti Tavoitteeksi asetettu 85 %:n päästövähennys jätesektorilla saavutetaan vuoteen 2050 mennessä nykyisillä orgaanisen jätteen kaatopaikkasijoittamista rajoittavilla toimilla. Kaatopaikkojen kasvihuonekaasupäästöt yhteensä Mt CO 2 -ekv. 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, Jäteverolaki ja kaatopaikoista annettu valtioneuvoston päätös. 0, vuosi *Vähenemälaskelmassa ei ole otettu huomioon jätteen polttoainekäytöstä energiantuotannossa syntyvää hiilidioksidipäästöä, koska jätteellä tuotetulla energialla korvataan muulla polttoaineella tuotettua energiaa ja energiana hyödynnettävän jätteen nettovaikutus kasvihuonepäästöön lasketaan osana energiasektorin päästöä. OSA II: Hillintä sektoreittain L lähde: Tilastokeskus ja SYKE 34

35 Yhdyskuntajätettä päätyy kaatopaikalle jatkuvasti vähemmän Eloperäisen ja muun orgaanisen jätteen kaatopaikkakäsittelystä luovutaan kokonaan 2016 ja siirrytään enenevästi jätteen hyödyntämiseen sekä materiaalina että energiana. Alkuvuoden 2015 tietojen mukaan vuodelle 2016 asetetut tavoitteet tullaan ylittämään. Yhdyskuntajätteen jakautuminen hyödyntämiseen ja käsittelyyn vuosina sekä vuodelle 2016 asetettu tavoitetaso Tavoite Osuus yhdyskuntajätemäärästä, % Hyödyntäminen materiaalina pl. kompostointi ja mädätys OSA II: Hillintä sektoreittain L Kompostointi ja mädätys Hyödyntäminen energiana Kaatopaikkasijoitus lähde: Tilastokeskus ja VALTSU 35

36 Maa- ja metsätalous Maa- ja metsätaloudesta aiheutuu kasvihuonekaasupäästöjä. Toisaalta metsät ja kasvit sitovat merkittävästi hiilidioksidia. Metsiä hoitamalla, maan kasvukunnosta huolehtimalla sekä tuotantomenetelmiä kehittämällä voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja lisätä maa- ja metsätalouden hiilidioksidin sidontaa. 36

37 Kasvihuonekaasujen sitoutuminen ja päästöt maa- ja metsätaloudessa maaperä metsä pellonraivaus pelto lanta kotieläimet työkoneet energian tuotanto puurakentaminen ja puutuotteet OSA II: Hillintä sektoreittain 37

38 Metsiin ja puutuotteisiin sitoutuu ja varastoituu hiiltä Metsien hiilinielulla tarkoitetaan metsiin vuosittain sitoutuneen ja siitä poistuneen hiilimäärän erotusta. Suomen metsien maaperään ja puustoon sitoutunut hiilimäärä on Euroopan suurimpia. Käyttämällä puuta tuotteisiin ja energiaksi voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja uusiutumattomien raaka-aineiden käyttöä. metsämaa ja puusto yhteensä: -26,1 milj. t CO 2 -ekv. puutuotteet yhteensä: -4,4 milj. t CO 2 -ekv. Puuston kasvu -131,1 milj. t CO 2 -ekv. Puuston poistuma 104,6 milj. t CO 2 -ekv. Varaston kasvu -24,5 milj. t CO 2 -ekv. Kangasmaat -8,4 milj. t CO 2 -ekv. Suomaat 8,8 milj. t CO 2 -ekv. Varaston poistuma 20,1 milj. t CO 2 -ekv. CO 2 -ekv. = Hiilidioksidiekvivalentti on ilmastotieteessä käytetty suure, joka kuvaa kaikkien ihmisen tuottamien kasvihuonekaasujen määrää. OSA II: Hillintä sektoreittain L lähde: Tilastokeskus

39 Metsät sitovat ison osan Suomen kasvihuonekaasupäästöistä Kaikki maat raportoivat metsien ja maankäytön ilmastovaikutuksista osana kansainvälistä ilmastosopimusta. Yksi raportoitava osa-alue ovat maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvat päästöt (LULUCF). Suomessa metsät sitovat vuositasolla 30 60% kasvihuonekaasupäästöistä. Suurin syy metsiemme hiilinielun vaihteluun ovat muutokset vuosittaisissa hakkuumäärissä. 90 Kasvihuonekaasupäästöt (muut sektorit) Miljoonaa tonnia CO 2 ekv LULUCF*-sektorin kasvihuonekaasupäästöt vähennettynä nieluilla eli nettonielu Päästöt vähennettynä nettonieluilla CO 2 -ekv. = Hiilidioksidiekvivalentti on ilmastotieteessä käytetty suure, joka kuvaa kaikkien ihmisen tuottamien kasvihuonekaasujen määrää. LULUCF= Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous OSA II: Hillintä sektoreittain L lähde: Tilastokeskus 39

40 Maatalouden päästölähteet Valtaosa maatalouden päästöistä aiheutuu maaperästä (mm. orgaanisen aineksen hajoamisesta ja lannoituksesta). 1. Maaperä N 2 O, CO 2 2. Kotieläinten ruuansulatus CH 4 3. Lannankäsittely N 2 O, CH 4 4. Kalkitus ja kulotus N 2 O, CH 4, CO 2 5. Maatalouden polttoaineen kulutus CO 2 CH 4 = metaani N 2 O = dityppioksidi CO 2 = hiilidioksidi OSA II: Hillintä sektoreittain 40

41 Ruoan tuotannon ja kulutuksen ilmastotoimia Hoidetaan hyvin maaperää, esim. ojitetaan ja säilytetään orgaaninen aines (H+S) Pidetään huolta kasvien ja eläinten terveydestä ja estetään haitallisten vieraslajien leviäminen (S) Jalostetaan uusiin oloihin soveltuvia kasvilajikkeita. Esim. rapsi, rypsi (S) Lisätään energiatehokkuutta ja korvataan fossiilista energiaa uusiutuvilla (H+S) Otetaan lannan ravinteet talteen ja käytetään typpilannoitetta kasvin tarpeen mukaan (H) Viljellään turvemaita ilmastoystävällisesti (H+S) Syödään kasvispainotteisemmin (H) Vähennetään ruokahävikkiä koko ruokajärjestelmässä (H) H: Ilmastonmuutosta hillitsevä toimenpide S: Ilmastonmuutokseen sopeuttava toimenpide OSA II: Hillintä sektoreittain 41

42 OSA III Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen 42

43 Ilmastonmuutoksen riskejä ja mahdollisuuksia Suomessa Energia ja teollisuus - Sähkön saatavuuden turvaaminen poikkeusoloissa - Riskien hallinta muuttuvissa vesiolosuhteissa + Lisää vesivoimaa ja bioenergiaa Riistan- ja poronhoito - Porolle sopivan ravinnon määrä ja laatu - Loisepidemiat lisääntyvät - Lumettomuus riski talviturkkisilla eläimillä Luonnon monimuotoisuus - Muutokset kasvien ja eläinten levinneisyydessä - Vieraslajit lisääntyvät - Lajien uhanalaisuus lisäntyy Maatalous - Tauti- ja tuholaisriskit lisääntyvät - Ääri-ilmiöt aiheuttavat satotappioita + Uudet lajit ja satoisammat lajikkeet Metsätalous - Metsätuhot lisääntyvät - Roudattomuus vaikeuttaa puunkorjuuta + Puuston kasvu lisääntyy Matkailu - Talvimatkailukausi lyhenee + Kesämatkailun suosio voi lisääntyä Liikenne - Rankkasateiden vaikutus teiden käytettävyyteen - Liukkauden lisääntyminen Ulkoiset uhat - Globaalit taloushäiriöt - Konfliktien yleistyminen - Luonnonvarakonfliktit - Ympäristöpakolaisuus Vesivarat - Tulvariskit lisääntyvät - Ravinteiden huuhtoutuminen lisääntyy - Pohjaveden määrä ja laatu muuttuvat Kalat ja kalastus - Kalakannat pienenevät - Uhanalaiset kalalajit vaarantuvat Itämeri - Merenpinnan nousu - Suolaisuuden väheneminen, rehevöityminen Rakennukset ja alueiden käyttö - Hulevesitulvat lisääntyvät - Ulkoverhouksen kosteus- ja tuulirasituksen kasvaa - Maan vesipitoisuuden kasvu heikentää kantavuutta Terveys ja hyvinvointi - Helle, kaupunkien lämpösaarekkeet - Talousveden pilaantuminen rankkasateiden vuoksi - Muutokset eläinvälitteisten tautien levinneisyydessä 43

44 Suomessa on monia keinoja sopeutua/varautua ilmastonmuutokseen Hyvin suunniteltujen sopeutumistoimien avulla lievennetään ilmastonmuutoksen kielteisiä ja hyödynnetään myönteisiä vaikutuksia. Maatalous -kasvi- ja eläinjalostus -vesitalouden hallinnan parantaminen -hälytysjärjestelmät tuhoojien varalta Metsätalous -metsänjalostus -metsänhoidon kehittäminen -varautumissuunnitelmat metsätuhoihin Liikenne -varoitusjärjestelmät ja tiedotus -toiminnan parantaminen häiriötilanteissa -väylien kunnossapidon kehittäminen Luonnon monimuotoisuus -suojelualueverkoston kehittäminen -haitallisten vieraslajien torjunta Energia -toimenpiteet sähkön toimintavarmuuden parantamiseksi Matkailu -ympärivuotisen matkailun kehittäminen -matkailupalveluiden kehittäminen Tulvat -varoitusjärjestelmät ja tiedotus -alueidenkäytön suunnittelu -tulvapenkereet, suojarakenteet Terveys ja hyvinvointi -hellevaroitukset -juomaveden laadun hallinta OSA III: Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen Lähde: Miten väistämättömään ilmastonmuutoksen voidaan varautua? (MMM/2011) 44

45 Sään ääri-ilmiöt ovat jo aiheuttaneet paljon kustannuksia Sään ääri-ilmiöihin on järkevää varautua jo nykyisten kokemusten perusteella. Kuivuus 100 milj. koko Suomi Myrskymetsätuhot 120 milj., sähköyhtiöiden kulut 48 milj., vakuutuskorvaukset 102 milj. Hannu/ Tapani 2011 Tulva 4,7 milj. Kittilän keskusta, 2005 Myrskymetsätuhot yli 60 milj. Eino 2013 Tulva 6 milj. Etelä-Pohjanmaa, 2012 Myrskymetsätuhot n. 40 milj. Seija 2013 Tulva 20 milj. Pori, 2007 Myrskyt yli 100 milj. Kesä 2010 Tulva 20 milj. Suomenlahti, 2005 Tulva 0,9 milj. Vantaanjoki, 2004 OSA III: Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen 45

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Joulukuu 2012 toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Versio 1 Marraskuu 2012 Etelä-Karjalan liitto

Lisätiedot

Katsauksia 2009/2 Ympäristö ja luonnonvarat Miljö och naturresurser Environment and Natural Resources. Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2007

Katsauksia 2009/2 Ympäristö ja luonnonvarat Miljö och naturresurser Environment and Natural Resources. Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2007 Katsauksia 29/2 Ympäristö ja luonnonvarat Miljö och naturresurser Environment and Natural Resources Suomen kasvihuonekaasupäästöt 199 27 Katsauksia 29/2 Ympäristö ja luonnonvarat Miljö och naturresurser

Lisätiedot

Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2008

Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2008 Katsauksia 2010/1 Ympäristö ja luonnonvarat Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2008 3. korjattu painos Katsauksia 2010/1 Ympäristö ja luonnonvarat Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2008 3. korjattu painos

Lisätiedot

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Energia- ja ilmastotiekartta 2050 Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 31/2014 Energia- ja ilmastotiekartta

Lisätiedot

Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011

Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011 Katsauksia 2013/1 Ympäristö ja luonnonvarat Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011 Katsauksia 2013/1 Ympäristö ja luonnonvarat Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011 Helsinki Helsingfors 2013 Tiedustelut

Lisätiedot

Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025

Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025 Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025 1 2 Toimitus Infor Consulting Oy Valokuvat Pohjolan Voima Oy Teollisuuden Voima Oy Tilastot ja taulukot Lähteinä on käytetty Energiateollisuuden ja kauppa-

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA. Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4

KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA. Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4 KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4 TIIVISTELMÄ Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma on ilmastonsuojelun käynnistämisen konkreettinen työväline kuntaorganisaatioille.

Lisätiedot

Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa. EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan

Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa. EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 2 LUOTSI Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Piirros: Anne Myllyaho Murrekäännös: Risto Vuorinen, Turkuseura Sisällysluettelo Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Katsauksia 2014/1 Ympäristö ja luonnonvarat. Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2012

Katsauksia 2014/1 Ympäristö ja luonnonvarat. Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2012 Katsauksia 2014/1 Ympäristö ja luonnonvarat Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2012 Katsauksia 2014/1 Ympäristö ja luonnonvarat Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2012 Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut

Lisätiedot

ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI

ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI Suomen ilmastopaneeli Raportti 5/2013 ILKKA SAVOLAINEN, MIIMU AIRAKSINEN, HANNELE CANTELL, MARKKU KANNINEN, SARI LUOSTARINEN, PIRJO PELTONEN-SAINIO,

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN ILMASTO- JA ENERGIASTRATEGIA VUOSILLE 2010 2020

MIKKELIN KAUPUNGIN ILMASTO- JA ENERGIASTRATEGIA VUOSILLE 2010 2020 Erikoisen sään vuosi 2010 Vuoden alussa Suomea kuritti kova pakkanen ja kesällä koettiin ennätyspitkä helleaalto, rajut ukkosmyrskyt ja syöksyvirtaukset. MIKKELIN KAUPUNGIN ILMASTO- JA ENERGIASTRATEGIA

Lisätiedot

Innovaatiotoiminta. Näkemyksiä ympäristö- ja energia-alaan. I Keskusteluaiheita Discussion Papers. No 1252. Jari Hyvärinen * 1.6.

Innovaatiotoiminta. Näkemyksiä ympäristö- ja energia-alaan. I Keskusteluaiheita Discussion Papers. No 1252. Jari Hyvärinen * 1.6. Innovaatiotoiminta: Näkemyksiä ympäristö- ja energia-alaan I Keskusteluaiheita Discussion Papers 1.6.2011 No 1252 Innovaatiotoiminta Näkemyksiä ympäristö- ja energia-alaan Jari Hyvärinen * * ETLA Elinkeinoelämän

Lisätiedot

TAMPEREEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

TAMPEREEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 TAMPEREEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 199, 21 213 ENNAKKOTIETO VUODELTA 214 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Tampere CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 223 Espoo Puhelin 4 99

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen)

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen) KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen) ALKUSANAT Ilmastonmuutos on yksi aikakautemme suurimmista uhkista ihmiskunnan hyvinvoinnille. Ympäristövaikutusten lisäksi

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

YLÖJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 YLÖJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Ylöjärvi CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin

Lisätiedot

Kompassi. vastauksia ilmastonmuutoksen syihin ja seurauksiin

Kompassi. vastauksia ilmastonmuutoksen syihin ja seurauksiin Kompassi vastauksia ilmastonmuutoksen syihin ja seurauksiin Ilmastonmuutos Sisältö Ilmastonmuutos, s. 4 10 Mistä ilmastonmuutoksessa on kysymys? Miksi ilmastonmuutokseen on havahduttu vasta nyt? Miten

Lisätiedot

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Rauma CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin 0400 99 2224

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

HYVINKÄÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 HYVINKÄÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 29 213 ENNAKKOTIETO VUODELTA 214 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Hyvinkää CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 223 Espoo Puhelin 4 99 2224

Lisätiedot

Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 6. päivänä marraskuuta 2008

Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 6. päivänä marraskuuta 2008 Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 6. päivänä marraskuuta 2008 2 Tiivistelmä Ilmastonmuutoksesta ja sen torjunnasta on tullut aikamme suurimpia haasteita

Lisätiedot

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2009:1 ISSN 0785-0352 KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.4.2009. SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2.

Lisätiedot

OULUN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA

OULUN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA OULUN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA Oulu, Hailuoto, Kempele, Kiiminki, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulunsalo ja Tyrnävä 2 OULUN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA OULUN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA Oulu, Hailuoto, Kempele, Kiiminki,

Lisätiedot

Kainuun ilmastostrategia 2020

Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2011 B:26 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Puh. (08) 6155 41 Faksi (08) 6155 4260

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin 0400

Lisätiedot

PIETARSAAREN SEUDUN ILMASTOSTRATE- GIA VUOTEEN 2020

PIETARSAAREN SEUDUN ILMASTOSTRATE- GIA VUOTEEN 2020 1 1 Työryhmäraportti 15.2.2010 Käännös PIETARSAAREN SEUDUN ILMASTOSTRATE- GIA VUOTEEN 2020 Sisältö Liitteet Kooste 2 1. Johdanto 3 2. Lähtötilanne 3 2.1. Maailmanlaajuinen tilanne 3 2.2. Euroopan tilanne

Lisätiedot

lohjan kaupungin Kaupunginvaltuusto 9.12.2009

lohjan kaupungin Kaupunginvaltuusto 9.12.2009 lohjan kaupungin ILMASTO-OHJELMA 2009 2012 Kaupunginvaltuusto 9.12.2009 LOHJAN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA 2009 2012 Toimittaja: Eerika Niemelä 2009 Painopaikka: Karprint Oy TIIVISTELMÄ Lohjan kaupungin

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

HAUSJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 HAUSJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Hausjärvi CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin 0400

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittiseen tulevaisuusselontekoon Teresa Haukkala (toim.)

Lisätiedot

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan ilmastoja energiastrategia

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan ilmastoja energiastrategia Teemme muutosta yhdessä Pirkanmaan ilmastoja energiastrategia Sisällys Saatteeksi..............................................................4 1. Johdanto.............................................................5

Lisätiedot