88. PERJANTAINA 16. JOULUKUUTA 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "88. PERJANTAINA 16. JOULUKUUTA 2011"

Transkriptio

1 PTK 88/2011 vp 88. PERJANTAINA 16. JOULUKUUTA 2011 kello Päiväjärjestys Ilmoituksia Ainoa käsittely 1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2012; Hallituksen esitys vuoden 2012 talousarvioesityksen (HE 59/2011 vp) täydentämisestä; Hallituksen esitys vuoden 2012 talousarvioesityksen (HE 59/2011 vp) toisesta täydentämisestä... 2 Hallituksen esitys HE 59/2011 vp Hallituksen esitys HE 119/2011 vp Hallituksen esitys HE 128/2011 vp Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 26/2011 vp Talousarvioaloite TAA 1 407, /2011 vp Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma ( , ja ), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi ( ) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti ( ). Nimenhuuto Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 21 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa): Sirkka-Liisa Anttila /kesk Thomas Blomqvist /r (s) Maria Guzenina-Richardson /sd (s) Leena Harkimo /kok Susanna Huovinen /sd Jyri Häkämies /kok (e) Sampsa Kataja /kok Krista Kiuru /sd Anna Kontula /vas Merja Kuusisto /sd Paula Lehtomäki /kesk (p) Mika Lintilä /kesk Leena Rauhala /kd (s) Anni Sinnemäki /vihr Alexander Stubb /kok (e) Katja Taimela /sd Kari Tolvanen /kok Anu Vehviläinen /kesk (s) Ulla-Maj Wideroos /r Pauliina Viitamies /sd Pertti Virtanen /ps Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 8 edustajaa:

2 2 Perjantaina /1 Katja Taimela /sd (10.26) Pertti Virtanen /ps (11.03) Merja Kuusisto /sd (11.04) Mika Lintilä /kesk (11.54) Pauliina Viitamies /sd (12.42) Kari Tolvanen /kok (12.57) Sampsa Kataja /kok (12.59) Sirkka-Liisa Anttila /kesk (13.01) Puhemies Eero Heinäluoma: Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Asian käsittely keskeytettiin pidetyssä täysistunnossa. Nyt esitellään pääluokka 29. Pääluokka 29 Opetusministeriön hallinnonala Yleiskeskustelu Kirjalliset kysymykset Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK , 247, 248, 250, 251, , , , , 286, 288, 291/2011 vp. Kertomukset Puhemies Eero Heinäluoma: Valtiontalouden tarkastusvirasto on antanut eduskunnalle kertomuksen vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2011 eduskuntavaaleissa (K 18/2011 vp). PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT: 1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2012 Hallituksen esitys vuoden 2012 talousarvioesityksen (HE 59/2011 vp) täydentämisestä Hallituksen esitys vuoden 2012 talousarvioesityksen (HE 59/2011 vp) toisesta täydentämisestä Ainoa käsittely Hallituksen esitys HE 59/2011 vp Hallituksen esitys HE 119/2011 vp Hallituksen esitys HE 128/2011 vp Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 26/2011 vp Talousarvioaloite TAA 1 407, /2011 vp 1 Kauko Tuupainen /ps (esittelypuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Hyvät edustajat, jos hiljentyisimme kuulemaan, mitä salin vanhimmalla tällä kertaa on sanottavaa. (Naurua) Tämä on täyttä asiaa. Arvoisa puhemies! Vanha suomalainen sananlasku toteaa: "Me emme elä ainoastaan leivästä kulttuuriakin tarvitaan." Tämän lausuman sisällön ovat sivistys- ja tiedejaoston kaikki jäsenet omaksuneet. Talousarvion pääluokka 29 on edellä lausumani perusteella erittäin merkittävä pääluokka. Suomen hyvinvoinnin ja menestyksen kasvu on riippuvainen sivistyksestä, ammattitaidosta ja koulutuksesta. Tämän mietinnön yhteydessä on syytä muistuttaa, että koulutus on yhteiskunnan kannalta ennen kaikkea investointi tulevaisuuteen. Taloudellisesti epävarmoina aikoina on erityisen tärkeää huolehtia koulutuksesta ja osaamisesta. Kireässä valtiontalouden tilanteessakin tulee huolehtia siitä, ettei koulutukseen tehdä sellaisia supistuksia tai rakenteellisia muutoksia, jotka pitkällä aikavälillä johtavat koulutuksen laadun heikkenemiseen tai nuorten syrjäytymiseen. Kansalaisten saama peruskoulutus, korkeatasoisen opetuksen antama sivistys, liikunta ja monimuotoinen kulttuuri ja nuorisotyö ovat suomalaisen elämänkaaren peruspilareita. Tästä syystä puolustan valtiovarainvaliokunnan tekemiä ratkaisuja tältäkin paikalta. Valtiovarainvaliokunta on kyennyt tekemään yksimielisesti myös pieniä mutta tärkeitä määrärahojen lisäyksiä hallituksen budjettiesitykseen. Lisäyksiä on tehty 19 eri kohteeseen, ja niiden määrä on 7 miljoonaa euroa. Keskeisimmät lisärahoitukset kohdistuvat oppilaitosten, yleensä puhutaan homekouluista, peruskorjaukseen, 2 miljoonaa euroa, yliopistolliseen lastentarhanopettajakoulutukseen, 1,5 miljoonaa, sekä kor-

3 88/1/2 PTK 88/2011 vp 3 keakouluopiskelijoiden ateriatuen nostamiseen, 1,25 miljoonaa euroa. Edellä esittämistäni määrärahojen lisäyksistä nostan esille tässä yhteydessä vain yhden, mikä valtiovarainvaliokunnan mielestä kaipaa pikaista korjausta. Lastentarhanopettajista on maassamme pulaa, koska lastentarhanopettajakoulutus ei ole yliopistoille välttämättä houkutteleva koulutusala. Tästä syystä valiokunta haluaa varmistaa, että alan opettajakoulutusta laajennetaan ja tarkoitukseen myönnetään ensi vuoden talousarviossa lisämääräraha, aiemmin mainitsemani 1,5 miljoonaa euroa. Arvoisa puhemies! Homekouluongelmista on eduskunta ollut huolissaan useita vuosia. Siksi 2 miljoonan euron lisäys hallituksen esitykseen on valiokunnan mielestä paikallaan. Valiokunta myös toteaa, että perusopetuslaki edellyttää oppilaille turvallista opiskeluympäristöä. Museoviraston toimintamenoihin valiokunta lisäsi 0,5 miljoonaa euroa, kirjastojen niin sanottuihin lainauskorvauksiin 0,325 miljoonaa euroa, opintokeskusten laatu- ja kehittämistoimintaan 0,3 miljoonaa euroa sekä kulttuuri-instituutin avustuksiin samoin 0,3 miljoonaa euroa. Sivistys- ja tiedejaosto suhtautui valiokunnassa myös erittäin sivistyneesti käsitellessään eräitä koulutukseen liittyvien oppilaitosten lisämäärärahoja. Kesäyliopistoille kohdennettiin , Suomi-kouluille sekä ulkomailla asuvien oppivelvollisten Etäkoulu Kulkurille euroa. Valiokunta piti myös tärkeänä kansainvälistä ja kansallista ystävyysseuratoimintaa ja lisäsi Suomi Venäjä- ja Pohjola-Norden-seuran avustuksiin euroa sekä Karjalan Liitolle ja Suomi Saksa-seuran avustamiseen euroa. Edellä kertomissani määrärahojen korotuksissa kuunneltiin myös oppositiopuolueiden edustajien ehdotuksia, mistä kiitos hallituspuolueiden päättäjille. Arvoisa puhemies! Lopuksi haluan kiittää erityisesti kaikkia sivistys- ja tiedejaoston jäseniä hyvästä yhteistyöstä. Olen jaostossa jo aiemminkin todennut, että sivistys- ja tiedejaoston jäseniksi ovat valikoituneet henkilöt, joilla kaikilla on tietoa, taitoa, kokemusta ja näkemystä, itseni tietenkin poissulkien. On ollut kohtuullisen helppoa toimia puheenjohtajana jaostossa, jossa edellä mainittujen avujen lisäksi korostuu tietoinen yhteistyöhalukkuus täydennettynä jaoston valiokuntaneuvoksen Marjo Hakkilan korkealla ammattitaidolla. Haluan kiittää jaostossa kuultuja asiantuntijoita, joilta saimme paljon tietoa niin peruskysymyksistä kuin erityisongelmistakin. Erityiskiitos myös kaikille jaoston kokouksissa vierailleille ministereille. Puhemies Eero Heinäluoma: Aloitamme keskustelun edustaja Komin puheenvuorolla, ja Komin puheenvuoron jälkeen järjestetään debatti. 2 Katri Komi /kesk: Arvoisa herra puhemies! Nyt täytyy kyllä moittia hallitusta ja hallituspuolueiden kansanedustajia ideologisesta syrjinnästä. Näyttää siltä, että jos jossain kohdassa lukee "maa", "maaseutu", "maatalous" tai edes jotakin niihin liippaavaa, niin heti vedetään ruksit yli. Tämä näkyy monissa kohdissa budjettikirjaa ja valtiovarainvaliokunnan mietintöä. Esimerkiksi 4H-järjestön, maaseudun neuvontajärjestön Pro- Agrian, Suomen Ratsastajainliiton asiakkaat, jäsenet joutuvat kärsijöiksi, kun punakynä käy. Hallituspuolueiden edustajat halusivat opposition ohella pienentää valiokunnassa aivan oikein leikkauksia, jotka kohdistuivat järjestöjen valtionapuihin opetus- ja kulttuuriministeriön pääluokassa. Pienen joululahjan saivat muun muassa Martat ja Marthaförbund. Outoa on, että vaikka kotitalousneuvontajärjestöjen budjettirivillä on marttojen kahden järjestön lisäksi myös Maaja kotitalousnaiset, ei heille korotusta tule. Kummallista. Nämä kolme kotitalousneuvontajärjestöä ovat perinteisesti tehneet yhdessä yhdessä edunvalvontaa. Heidän valtionapunsa reaalinen arvo on laskenut kuitenkin 20 vuodessa yli 30 prosenttia. Palkattuja neuvontahenkilöitä järjestöillä on yli 150. Valtionavun pienentyminen on johtanut toiminnan supistamiseen aikana, jolloin yrittäjyys ja omasta arjesta selviytyminen ovat tulleet yhteiskunnallisestikin yhä merkittävämmiksi. Pidän tuota ratkaisua, johon hallituspuolueiden edustajat valtiovarainvaliokunnassa ovat päätyneet, erittäin valitettavana ratkaisuna. Keskusta esittääkin vastalauseessaan, lausuma 20, että kotitalousneuvontajärjestöjen riittävä rahoitus turvataan tasapuolisesti. Toivon, että tämä voitaisiin tässä salissa hyväksyä. Tämä on enemmänkin periaatteellinen kysymys kuin itse sitä rahaa koskeva. Jos tätä ei voida tehdä, niin kysyn kyllä, millä perusteella rahoitusta haluttiin suunnata vain kahdelle marttajärjestölle, varakkaimmille näistä kolmesta järjestöstä.

4 4 Perjantaina /1/3 Arvoisa puhemies! Karjalan Liiton euron lisärahasta olen tietysti entisenä luottamushenkilönä tyytyväinen, kuten myös Taito ry:n rahasta, joka tuossa järjestöjen valtionapujen kohdassa lisääntyi myös samalla summalla. Keskusta lisäisi kuitenkin Museoviraston toimintamenoihin vielä lisärahaa niin, että esimerkiksi linnojen, kuten Olavinlinnan, korjausta voitaisiin jatkaa järkevämmin, mutta on tietenkin hyvä, että valtiovarainvaliokunta lisäsi tähän oman osuutensa. Tulen tuolla äänestyksessä esittämään myös Savonlinnan oopperajuhlille meidän maakuntamme yhteisen aloitteen johdosta säätiön pääomaan 3 miljoonaa euroa ja Savonlinnan OKL:n kehittämiseen paria miljoonaa ja ammattikorkeakoulujen tutkimustoimintaan miljoona euroa. Arvoisa puhemies! Jokaisen peruskoulun päättävän nuoren on voitava jatkaa opiskeluja. Valtio ja kunnat vastaavat yhdessä siitä, että jokaisella nuorella on peruskoulun jälkeen oikeus koulutuspaikkaan lukiossa, ammattikoulussa tai muussa koulutuksessa. Tavoitteena on koulutustakuu eli vähintään toisen asteen ammatillinen koulutus kaikille. Niille nuorille, joilla on vaikeuksia, tulee tarjota vaihtoehtoja ja tukitoimia, jotka mahdollistavat jatkokoulutuksen ja ammattitaidon hankkimisen vaikkapa oppisopimuksen tai ammattistartin kautta. Hallitusohjelmassa toki luvataan taata jokaiselle peruskoulun päättäneelle koulutuspaikka lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Kuitenkin hallitus on leikkaamassa esimerkiksi opetustoimesta satoja miljoonia euroja kohdistaen säästöjä suoraan lukioihin ja ammattikorkeakouluihin leikaten kouluilta lähes 100 miljoonaa euroa. Meidän vastalauseessamme keskustassa ei haluta, että ammattikorkeakoulujen aloituspaikkoja keskitetään pelkästään kasvukeskuksiin. Positiivisena asiana on hyvä, että valtiovarainvaliokunnassa ateriatuen määrää nostettiin. Koulujen korjaus- ja rakentamisavustusten määrän nosto ei kuitenkaan ollut riittävä. Keskustalla onkin oma esitys tähän, 10 miljoonaa euroa lisää, jotta edes muutamia lisähankkeita saataisiin aloitettua. Arvoisa puhemies! Kymmeniätuhansia nuoria on työmarkkinoiden ja koulutuksen ulkopuolella. Joidenkin tutkimusten mukaan noin puolella niistä vuotiaista, jotka olivat työmarkkinoiden ja koulutuksen ulkopuolella, oli vain perusasteen tutkinto. Viiden vuoden seurantajakson jälkeen vajaat 40 prosenttia heistä oli edelleen samassa asemassa. Työtä siis riittää. Usein ulkopuolisuudella tarkoitetaan nuorten kohdalla sitä, että he eivät opiskele eivätkä ole työssä. Kyseiset nuoret eivät myöskään ole työttöminä työnhakijoina, eläkkeellä, varusmiespalveluksessa tai perhevapailla. Noin nuorta jää joka vuosi peruskoulun jälkeen jatko-opintojen ja työelämän ulkopuolelle. Toki kaikki heistä eivät ole syrjäytymisvaarassa. Osalle nuorista ulkopuolella olo on vain välivaihe. Jokainen aktiivielämästä sivuun jäänyt nuori on tietysti liikaa. Syrjäytymistä tulee ehkäistä vahvalla varhaiskasvatuksella, perhetyöllä, perusopetuksella ja ongelmien varhaisella havaitsemisella. Tarvitaan räätälöityjä tukitoimia, koska nuorten elämäntilanteet poikkeavat toisistaan. 3 Sanna Lauslahti /kok (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Monia hyviä asioita löytyy budjetin sisältä, mutta se jättää kuitenkin tiedepolitiikan saralla useita kysymysmerkkejä. Tieteen teossa tulee näkymään seuraavina vuosina useita leikkauksia. Kun on ensinnäkin yliopistoindeksin leikkaus, samaan aikaan Suomen Akatemian rahojen leikkaukset, Tekesin leikkaukset tulevat näkymään, niin herää pohdinta, millä tavalla me pidämme huolta, että meidän yliopistoissamme jatkossakin tehdään korkeatasoista, kansainvälisesti tunnustettua tiedettä. Mitä toimenpiteitä on ajateltu tehdä tällä saralla? 4 Anneli Kiljunen /sd (vastauspuheenvuoro): Arvoisa herra puhemies! Sivistysvaliokunta on kiinnittänyt huomiota ennen kaikkea lastentarhanopettajien koulutuksen riittämättömyyteen, mutta kunnissa on myös suuri pula sosiaalityöntekijöistä, ja yhtenä syynä on se, että meillä ei kouluteta riittävästi sosiaalityöntekijöitä. Tästä syystä myös kuntien tilanne on muodostunut sellaiseksi, että kun meillä ei ole riittävästi sosiaalityöntekijöitä, niin sosiaalityöntekijöitten vaihtuvuus on jopa 40 prosenttia vuositasolla, ja kun asiakasmäärät ovat suuria, niin työn vaativuus on kasvanut. Kysyisin ministeriltä, mikä tilanne tulee olemaan jatkossa. Tuletteko vaikuttamaan myönteisesti siihen, että sosiaalityöntekijöitten koulutusta tultaisiin lisäämään, jotta me pystyisimme vahvistamaan kunnissa sosiaalityön osuutta?

5 88/1/5 PTK 88/2011 vp 5 5 Hanna Mäntylä /ps (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Aivan aluksi täytyy kiittää edustaja Kiljusta erinomaisesta puheenvuorosta, ja nyt täytyy myöskin kiittää hallitusta tästä nuorten yhteiskuntatakuu-ajatuksesta, joka osoittaa kyllä minusta sitä, että he ainakin yrittävät kovasti pohtia niitä keinoja, joilla näitä meidän nuoria voidaan tulevaisuudessa Suomessa auttaa. Mutta sitten haluaisin tässä nostaa esiin vähän tätä Lapin ja syrjäseutujen tilannetta. Kun meillä on sitä elämää siellä Kehä kolmosen ulkopuolellakin, niin miten tämä hallitus nyt ajattelee, että niitä meidän Lapin syrjäseutujen nuoria sitten näissä koulutusasioissa tuetaan, koska meillä ollaan kuitenkin sieltä esimerkiksi lukioverkkoa leikkaamassa ja karsimassa ja ammatillisia koulutuspaikkoja vähentämässä, samoin ammattikorkeakouluopetusta vähentämässä ja yliopistoopetusta heikentämässä? Miten ministerit näkevät, että Lapin nuorille annetaan sitä tulevaisuuden toivoa? 6 Tuomo Puumala /kesk (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Aloitetaanko A:sta ja ammattikorkeakouluista? Ministeri, sitkeästi te pidätte kiinni 126 miljoonan euron säästöistä. Tuumaakaan ei tule periksi, vaikka muuten kyllä tuo uudistamissuunnitelmahan muuttuu muutaman kuukauden välein, viikkojen välein henkilötyövuoden säästöt ihmiset ammattikorkeakouluissa ovat peloissaan siitä, mitä tapahtuu, ja te muutatte suunnitelmia muutaman viikon, muutaman kuukauden välein. Nyt tuoreimpana olemme saaneet kuulla, että taas suunnitelmat uudistuvat. Valtiolle siirto lykkääntyykin nyt ainakin vuodella, ehkä pidemmälläkin ajalla, kuka tietää, minkälaiset suunnitelmat mahtavat ollakaan ensi viikolla. Teille tulee koko ajan uusia tietoja. Olemme saaneet kuulla, että teille tuli yllätyksenä, että Kemi Tornion alueella on voimakasta elinkeinotoimintaa, jonka takia ammattikorkeakouluja siellä tarvitaan, että Pohjanmaan ikäluokat kasvavat, se oli yllätys, ja että osa aloista loppuu kokonaan, kun niitä lakkautetaan ammattikorkeakouluista. Ministeri, eihän tällä tavalla voi toimia, lietsoa alueelle epävarmuutta. Me emme missään tapauksessa hyväksy tätä keskittävää otetta, joka teillä koko ajan ammattikorkeakouluissa on. 7 Kari Uotila /vas (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Hallitusohjelmassa on mainittu, että Olympiastadionin rahoitus kansallisena hankkeena arvioidaan, ja mietinnössä myös todetaan, että tätä peruskorjauksen rahoittamista on tarkoitus tehdä vuosina Tämä on erittäin merkittävä asia. Olympiastadion on arvioitu tärkeimmäksi ja merkityksellisimmäksi urheilurakennukseksi koko maailmassa sekä arkkitehtuuriltaan, urheiluhistorialtaan että muutoin. Sen vuoksi Olympiastadionin täydellinen uusintaremontti niin, että se tulevaisuudessa täyttäisi sekä yleisurheilun, jalkapallon että muiden tapahtumien nykyaikaiset toimintaedellytykset, pitäisi saada liikkeelle samaan tapaan kuin on uudistettu radikaalisti muun muassa Berliinin historiallinen olympiastadion vastaamaan tämän päivän tarpeita, ja muitakin esimerkkejä maailmalta löytyy. Sen vuoksi toivon, että urheiluministeri voisi valottaa sitä, miltä näyttää, pystytäänkö tekemään tällainen todella mittava Olympiastadionin uudistamishanke tässä lähivuosina ja onko siihen taloudellisia edellytyksiä ja mistä ne edellytykset voisivat löytyä. 8 Outi Alanko-Kahiluoto /vihr (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Nuorten syrjäytyminen on vakava yhteiskunnallinen ongelma. Sen vuoksi olen erittäin iloinen siitä, että nuorisotyöhön saadaan nyt lähes 4,7 miljoonan euron lisäys. Huoleni kuitenkin koskee sitä, että kun nyt veikkausvoittovaroihin on siirretty budjetista työpajatoiminnan rahoitusta 6 miljoonan euron verran ja kun tilanne on se, että näitä veikkausvoittovaroja ei voi käyttää työllisyyden tukemiseen, niin herää kysymys siitä, millä tavalla voidaan varmistaa nyt opetusministeriössä se, että työpajatoiminnan rahoitus budjetissa pysyy lähivuosina riittävällä tasolla. Huoleni ei siinä mielessä koske niinkään etsivän työn määrärahoja, jotka todennäköisesti näillä jo tehdyillä päätöksillä tulevat olemaan riittävällä tasolla, mutta tosiasia on se, että meillä ei ole riittävästi työpajapaikkoja niille nuorille, joita löydetään nyt etsivän nuorisotyön kautta. (Puhemies: Minuutti on täynnä!) Eli miten ministeri aikoo ratkaista sen, että todellakin meillä on tarjota palveluita niille nuorille, jotka etsivän työn kautta löydetään? 9 Astrid Thors /r (vastauspuheenvuoro): Värderade talman, arvoisa puhemies! On tyydytyk-

6 6 Perjantaina /1/10 sellä todettava, että juuri valmistuneessa kesussa siirretään muun muassa varhaiskasvatus opetusministeriön hallinnonalalle. Se on tervetullut uudistus, samoin kuin se, että varhaiskasvatuslaki saatetaan voimaan. Mutta samassa kesussa puhutaan myöskin ylioppilastutkinnon kehittämisestä ja todetaan, että ylioppilastutkinnon opiskelijavalinnoissa hyödyntämisen mahdollistamiseksi varmistetaan tutkintoon sisältyvien koearvosanojen vertailukelpoisuus yli koerajojen ja kirjoituskertojen. Kysyisin ministeri Gustafssonilta: Onko tässä tarkoitus hyödyntää sitä tutkimusta, jota on tehty muun muassa Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa, jossa on todettu, että nykyinen ylioppilastutkinto johtaa siihen, että opiskellaan ja otetaan esimerkiksi reaalikokeessa niitä aineita, joissa tutkimustiedon ja kertoman mukaan on helppo saada hyviä arvosanoja? Millä tavalla varmistatte, että opiskelijat oppivat oikeita aineita, Suomen kehityksen kannalta tärkeitä aineita, eikä vain niitä, joita opiskellaan helposti ja joista saadaan hyviä arvosanoja? 10 Sari Palm /kd (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Ensin täytyy kiittää tätä eduskuntaosuutta myös tämän koulutuksen osalta. Siellä on hyviä lisäyksiä, kuten lastentarhanopettajankoulutuksen puolelle muun muassa, ja lainaus sieltä: "Korvauksiinkin pieni symbolinen ele." Mutta sitten se kysymys, jonka haluaisin ministerille esittää: Tällä viikolla täällä salissa on aivan oikeutetusti maailman tilanteesta johtuen pohdittu sitä, miten Suomessa nimenomaan valtiovarainministeri ja pääministeri varautuvat pahimpaan. Nyt haluaisin opetusministeriltä kysyä: Miten koulutuksellisesti opetusministeriö yhdessä Temmin kanssa on varautunut siihen, mikäli koulutusta tarvitaan puskurina yhteiskunnassa enemmän, suuremmin ja monimuotoisemmin, esimerkiksi työelämän kanssa yhdessä lomautusten vastapainona? Onko tällaisiin asioihin varauduttu, onko meillä varasuunnitelma? Puhemies Eero Heinäluoma: Otetaan tähän vaiheeseen ministeri Gustafssonin puheenvuoro. 5 minuuttia puhujapöntöstä, olkaa hyvä! 11 Opetusministeri Jukka Gustafsson: Arvoisa puhemies! Kiitos tärkeistä kysymyksistä. Ehkä tällaisen poliittisemman puheenvuoron käytti edustaja Puumala tuomalla esiin kauhukuvia siitä, mitä mahdolliset ammattikorkeakoulujen rakenteelliset uudistukset tuovat mukanaan. Sanon nyt kuitenkin ääneen sen, että hyvin paljon on tullut myöskin myönteistä palautetta siitä, että rakenteellisia uudistuksia tehdään. Ne nähdään tarpeellisina myöskin sen takia, että meillä on ammattikorkeakouluissa yksiköitä, toimipisteitä, joitten vetovoima on heikko, ja se osin myöskin kertoo siitä, että nuoret äänestävät jaloillaan. Mutta me odotamme nyt rauhallisesti palautetta, mikä tulee helmikuun 16. päivä. Sen jälkeen sitten ministeriössä arvioidaan, mitä johtopäätöksiä niin rakenteellisten uudistusten kuin näitten aloituspaikkamäärienkin osalta on syytä tehdä. Sen, että te yritätte vähätellä opetusministerin tietopohjaa ja osaamista näissä asioissa, minun egoni hyvin kestää, jos olen rehellisesti ja vilpittömästi todennut joitakin uusia asioita, joita ministerille on tullut tietoon, kun olen käynyt eri puolilla Suomea ja ottanut myöskin lähetystöjä vastaan. Minusta on kuitenkin ministerin ja meidän kaikkien syytä olla nöyriä ja tunnustaa, että on tullut myöskin uutta tietoa, jota ei ministerillä eikä ministeriössä ole ollut. Tätähän se elämä on, että uuttakin tietoa pitää ottaa vastaan. Kiistän nyt jyrkästi sen, että tässä hallitus pyrkisi tietoisesti jotenkin keskittämään koulutusta ja tyhjentämään Itä-Suomea ja Lappia. Päinvastoin, kun viime maanantaina olin Kemi-Tornion ammattikorkeakouluun tutustumassa ja paikallisen kauppakamarin elinkeinoelämän näkemyksiin, niin on syytä avoimesti todeta, että siellä tuli myöskin uutta tietoa niistä teollisuuden ja työpaikkakehityksen näkökulmista, jotka on syytä sitten arvioida kevättalvella, kun uusia johtopäätöksiä tehdään. Sitten tästä tiedepolitiikasta, jota edustaja Lauslahti muun muassa peräsi. Nyt hallitusohjelmaneuvotteluissahan sovittiin siitä, että budjettiin on avattu tällainen tutkimusinframomentti. Meillä on Suomessa kiistatta yliopistoilla, tiedekorkeakouluilla puutteita ikään kuin tutkimusvälineistön suhteen, ja tämä on merkittävä lisävoimavara nyt yliopistoille. Toivon mukaan sitä voidaan vahvistaakin sitten vielä tulevaisuudessa. Sehän sitten tämän ohjelmakauden viimeisinä vuosina on 8,5 miljoonaa euroa, joka nyt on kohtuullisen merkittävä asia. Sitten tähän tiedepolitiikkaanhan liittyy merkittävästi nyt yliopistoihin suunnitteilla oleva uusi rahoitusmalli, joka nyt on ollut lausunnoil-

7 88/1/12 PTK 88/2011 vp 7 la, ja siitä on olemassa tämä yksimielinen esitys. En usko, että tämä paljon muuttuu. Tämähän pitää sisällään sen, että koulutus- ja tiedepoliittisten tavoitteitten osuus valtionosuudessa on 25 prosenttia, tutkimuksen 34 ja koulutuksen 41 prosenttia. Tietojeni mukaan nämä suhteet ovat saaneet hyvän vastaanoton yliopistokentässä, ja näen, että tämä uusi rahoitusmalli, joka astuu voimaan vuonna 2014, on nimenomaan vahvistamassa yliopistojen tiedepolitiikkaa, tutkimukseen perustuvaa opetusta ja tutkimusta. Sitten edustaja Thors oli tyytyväinen tästä varhaiskasvatuksen siirrosta. Niin minäkin olen. Se on tärkeä asia. Myöskin teidän pohdiskelunne ja johtopäätöksenne ylioppilastutkinnon kehittämisestä on mielestäni ihan oikea. Nythän kesun ja hallitusohjelmankin mukaan on tarkoitus tutkinnon toisesta äidinkielen kokeesta kehittää entistä vahvemmin yleissivistystä, tiedon käsittelyä ja pätevyyden arvioinnin taitoja mittaava koe. Ymmärrän näin, että tällä juuri halutaan entisestään vahvistaa jo nyt hyvän lukion yleissivistävän oppimisen ja osaamisen tasoa, joka myöskin sitten arvioitaisiin ylioppilaskirjoituksissa. Tämän asian tiimoilta nyt sitten on tarkoitukseni käynnistää tämä valmistelutyö pian, kun kesu eilen valtioneuvostossa hyväksyttiin. Palaan muihin vastaamatta jääneisiin kysymyksiin vielä keskustelun aikana. 12 Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki: Arvoisa puhemies! Tässä nuorten yhteiskuntatakuu nousi edustaja Mäntylän ja edustaja Alanko-Kahiluodon puheenvuoroissa esille, ja todella on niin, että nyt tämä etsivä nuorisotyö laajennetaan koko valtakuntaa koskevaksi, mikä on erittäin hyvä, ja siihen on varmistettu rahoitus. Mutta todella etsivä nuorisotyö ei yksin riitä, vaan pitää olla ne reitit, joissa ohjataan. Valtaosa tietenkin ohjautuu ammatilliseen koulutukseen, yleissivistävään koulutukseen, mutta on niitä, jotka tarvitsevat muunlaisia ratkaisuja, oppisopimuskoulutusta tai työpajatoimintaa, joka on erittäin hyvä ja tärkeä askel kohti muuta koulutusta tai työelämää. Nyt kun 2013 vuoden alusta astuu tämä nuorten yhteiskuntatakuu voimaan, niin sen kautta pitää saada myös tälle puolelle rahoitus ja siitä meidän pitää yhdessä, sekä nuorisosta vastaavan kulttuuriministerin että toisaalta eduskunnan, pitää huolta, että tämä on niitä tärkeimpiä asioita suomalaisessa yhteiskunnassa, että yhtään nuorta ei enää päästetä syrjäytymään, ja minusta on tärkeätä, että me teemme yhdessä tämän yhteiskuntatakuun kautta töitä sen eteen. Edustaja Palm nosti esiin lainauskorvaukset. Tietenkään niiden taso ei vastaa edelleenkään pohjoismaista tasoa, mutta kaiken kaikkiaan ensin budjettiesityksessä oli jo 10 prosentin korotus, ja ilolla panin merkille, että eduskunta oli myös tehnyt toisen noin 10 prosentin korotuksen, pikkuisen reilun, eli 20 prosenttia. Jos tällainen tahti jatkuu, niin lainauskorvauksissa päästään kohti sitä pohjoismaista tasoa, ja siinä on oikein hyvä painotus ollut. Edustaja Uotila kysyi Olympiastadionin kunnostuksesta. Aivan niin kuin edustaja Uotila totesi, niin se on sekä arkkitehtonisesti, historiallisesti että urheilullisesti tärkeä rakennus. Se pitää laittaa kuntoon. Me emme voi jättää Olympiastadionia ulkomuseoksi, ja Berliinin olympiastadion on esimerkki siitä, miten on vanha stadion voitu kunnostaa sellaiseen kuntoon, että vuoden 2006 jalkapallon maailmanmestaruuskisojen loppuottelu pelattiin siellä. On varauduttu niin, että Veikkauksen tästä rahastosta, josta tämmöisiä suuria hankkeita kuten aikaisemmin esimerkiksi Oopperataloa on rahoitettu, löytyisi niin, että se ei leikkaannu pois muualta, ja tällä pystyttäisiin tämä perusparannus nyt tekemään, ja odotetaan niitä hankesuunnitelmia ja laskelmia siitä. Perusparannushan on ensimmäinen askel, joka pystytään tällä nelivuotiskaudella hoitamaan, mutta sen jälkeen pitää vielä kehittää eteenpäin, jotta siitä tulee entistä modernimpi urheilun ja kulttuurin keskus. Usein unohtuu, että Olympiastadion on myös merkittävässä määrin kulttuuriareena, ei pelkästään urheilun areena. Tietysti erityisen tärkeää on huolehtia siitä, että jalkapallomaajoukkue pystyy jatkossakin pitämään sitä kotiareenana ja nurmikko on kunnossa. 13 Pirkko Mattila /ps (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Elämme taantumassa, jossa työttömyys on tosiasia ja myös nuorisotyöttömyys ja työmarkkinat muuttuvat nopeasti, ja näihin vaihtuviin tilanteisiin tarvitaan reagointia. Kiitos siitä, että hallitus on ohjelmassaan huomioinut meidän näyttötutkintojärjestelmämme, joka on vahva perusta tälle tutkintotavoitteiselle koulutukselle. Mutta miten ensi vuonna? Työttömyys tuskin tulee tästä helpottumaan, eli miten turvataan riittävän tutkintotavoitteinen ammatil-

8 8 Perjantaina /1/14 linen aikuiskoulutus ja työvoimapoliittinen koulutus? Tässä talousarviossa tämä on otettu huomioon lähinnä tässä oppisopimuskoulutuksen kohdalla, hyvä niinkin, ja siinä on puhuttu näiden vailla tutkintoa olevien asemasta. Mitenkä vailla tutkintoa olevien asemaa tullaan parantamaan? 14 Esko Kiviranta /kesk (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Joka viides koulurakennus on niin sanottu homekoulu tai muuten peruskorjauksen tarpeessa. Koulurakennusten ongelmat koskevat merkittävästi ainakin noin 3 000:ta peruskoulun oppilasta. Valtiovarainvaliokunta teki pienoisen lisäyksen näihin valtionosuuksiin, mutta edelleen pudotus on jyrkkä edelliseen vuoteen verrattuna. Valtiovarainvaliokunnan mietinnössä on erikoinen lause, johon toivoisin selitystä: "Valtion avustuksia oikein käyttämällä olisi kuitenkin mahdollista saada aikaan muutos kuntien asenteessa rakennustensa home- ja sisäilmaongelmiin ja opettaa oikeat toimintamallit homevauriokorjausprosesseissa sekä lisätä rakennusten käyttöaikaisten korjausten oikea-aikaisuutta." Jos joku tuntee itsensä tämän mietinnön virkkeen äidiksi tai isäksi tai muuten haluaa selittää tätä, kuulisin mielelläni selityksen tähän syvälle luotaavaan virkkeeseen. 15 Raija Vahasalo /kok (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Tämä lisäys, minkä valiokunta teki, oli erinomainen lisäys, ja itse kysyisin siitä samasta asiasta myös. Koska oppilaitosten korjausvelka on tällä hetkellä 3,7 miljardia euroa, niin meidän lisäyksemme täällä eivät tee kesää, ei talvea. Sen takia tässä, kun on tutkittu tätä homekouluasiaa, niin on huomattu tutkimuksissa, että kuntien asenteissa on ollut ongelmia, niitten ongelmien havaitsemisessa, kosteusvaurioiden havaitsemisessa, rakentamisessa, hoidossa, eli koko siinä prosessissa, ja monet eurot, mitä on valtio antanut, ovat menneet harakoille. Sen takia haluaisinkin kysyä ministeriltä: Haluttaisiin sellainen avustusmalli, jossa pakotettaisiin avustuksen saaja laadukkaaseen toimintaan rakennusten ongelmien tutkimisessa, korjausten suunnittelussa ja toteutuksessa. Nykyinen järjestelmä ei tunne näitä laadullisia kriteerejä lainkaan, ja meillä olisi välttämätöntä saada (Puhemies: Minuutti!) tämä prosessi kuntoon. Onko tämmöistä uutta avustusmallia mahdollisesti suunnitteilla? 16 Heli Paasio /sd (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Tähän samaan homekouluongelmaan. Kaikki tiedetään, että terveellinen ympäristö opiskelijoille ja koululaisille on äärettömän tärkeätä, mutta tuo, mitä edustaja Vahasalo viittasi tähän summaan, on miljardeissa mitattavissa. Riippumatta siitä, paljonko me täällä saamme lisättyä, ongelmaa ei ratkaista tässä ja nyt. Valtiovarainvaliokunnan mietinnössä onkin puhuttu siitä, että täytyy miettiä uusia järjestelmiä kaiken kaikkiaan, että kunnat itsessään sitoutuisivat myös korjaamaan niitä riippumatta siitä, saadaanko avustuksia vai ei, saati jos avustusten käytössä on ollut ongelmia tai kun kunnat kilpailuttavat ja korjauttavat näitä tiettyjä kouluja, niin sen jälkeen todetaan aika pian uusia ongelmia. Tarkastusvaliokuntahan paneutuu tällä kaudella nyt tähän kosteus- tai homeongelmaan, ja katsotaan, mitä sieltä tulee. Mutta piti itseni puuttuman siihen, että täällä moni sanoo sitä toisissa puheenvuoroissa, että tarvitaan lisää leikkauksia valtiontalouteen, ja kun me tulemme tänne, niin sitten sanotaan, että mikään ei riitä. Jonkinlaista loogisuutta toivoisi. Kiitos perussuomalaisten edustajien, puheenvuorot ovat olleet äärettömän rakentavia ja on kehuttu myös sitä yhteiskuntatakuuta tai mietitty sitä yhdessä, miten löydetään tiettyjä ratkaisuja. Me kaikki olemme samassa haastavassa tilanteessa, eikä kukaan tee mielellään leikkauksia, mutta niitä joudutaan tekemään joka puolella, ja meidän täytyy muistaa myös, että taloudelliset ajat eivät tästä helpotu vaan haasteellistuvat. 17 Maria Tolppanen /ps (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Kuntien nuorisotyöhön ja nuorisotiloihin tarkoitetut määrärahat ovat vuosien saatossa laskeneet aina vaan alaspäin ja alaspäin. Se on tarkoittanut sitä, että yhä nuoremmat nuoret notkuvat nortti suussa keskikaljahumalassa torien reunalla tai kauppakeskuksissa. Nyt tarvittaisiin tuonne nuorisotyöhön sellaisia määrärahoja, millä saataisiin nuoret rakentavaan, hyvään harrastustoimintaan. Onko teillä minkäänlaisia eväitä siihen, miten pystyttäisiin nostamaan nuorisotyötä taas siihen arvoon, mikä sille maakunnissa kuuluisi? 18 Ari Jalonen /ps (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Opiskelu kannattaa aina, ja siihen kuuluu panostaa nyt ja tulevaisuudessa. Am-

9 88/1/19 PTK 88/2011 vp 9 matillisia koulutuksia on syytä tämmöisille täsmäaloille, missä on pulaa, lisätä, muun muassa pelastajien ja lääkärien kohdalla, ettei meidän tarvitse turvautua mihinkään valelääkäreihin. Sitten näitten paikkojen jaon kohdalla on myös syytä harkita ja pikkuhiljaa alkaa poistaa näitä vääristäviä kielipohjaisia kiintiöitä, mitä on olemassa. Yliopistokeskuksien merkitys alueelleen on tärkeä, ja niitten asema tarvitsee turvata. Ne ovat erittäin työllistäviä omalle paikkakunnalleen. Tästä on tehty aloitteita, ja ne on syytä ottaa vakavasti. 19 Simo Rundgren /kesk (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! On tullut kiistatta osoitetuksi se, että tuolla pohjoisessa Barentsin alueella ja Suomen Lapissa on käynnistymässä ennenkokematon investointiaalto. Sehän rakentuu luonnonvarojen hyödyntämiseen ja Lapissa erityisesti kaivostoiminnan varaan. Nämä eivät ole vain alueellisesti merkittäviä asioita. Mehän olemme tottuneet ajattelemaan, että se, mikä tapahtuu Lapissa, on alueellisesti merkittävää, se on kaukana täältä, se on usein vähäpätöistä kansakunnan kannalta. Mutta nämä ovat kansallisesti merkittäviä hankkeita, joita Suomi tarvitsee erityisesti nyt, kun sen talous on vaikeuksissa. Siellä tarvitaan kiistatta lisää työntekijöitä, ja siellä tarvitaan osaavia työntekijöitä, erityisesti teknisen osaamisen ala on erittäin tärkeä kaivosteollisuuteen liittyvässä teollisuudessa. Ministeri Gustafsson on nyt tutustunut kyllä paikan päällä näihin kysymyksiin, erityisesti Kemi Tornion tilanteeseen ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen osalta. Joko saan kuulla, että ministeri on valmis perumaan ne leikkaukset, (Puhemies: Minuutti on täynnä!) jotka tulevat vahingoittamaan tuota kehitystä, ellei niitä koulutuspaikkoja saada? 20 Elsi Katainen /kesk (vastauspuheenvuoro): Arvoisa herra puhemies! Hallituksen lupaama koulutustakuu on hyvä ja tavoiteltava asia. Toivottavasti se ei jää vaan kauniiksi kirjaukseksi, budjetin numero-osa ei nimittäin kaikilta osin läheskään tue tuota arvokasta päämäärää. Tähän asti moni kunta on tehnyt oman osansa koulutustakuun toteuttamiseksi tarjoamalla lukiopaikan kaikille halukkaille nuorille ja aikuisopiskelijoillekin. Nyt valtionosuuksien säätelyllä välillisesti pakotetaan lukioiden lakkauttamiseen. Tämä vaikeuttaa varsinkin pitkien etäisyyksien alueilla nuorten osallistumista lukio-opetukseen huomattavasti. Miten tältä osin tuota koulutuksen tasaarvoa, arvoisa ministeri, aiotte paremmin toteuttaa? 21 Sari Sarkomaa /kok (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Aivan aluksi haluan kiittää ministeri Gustafssonia siitä, että te opposition pommituksesta huolimatta viette ammattikorkeakoulu-uudistusta eteenpäin. Mutta ruusujen lisäksi vähän antaisin risuja. Kehittämissuunnitelman, kesun, pitäisi konkretisoida ja vauhdittaa hallitusohjelmaa. Nyt kun katsoo tuota ammattikorkeakoulu-uudistusta, niin en ihan tuohon keskustan pingpong-esitykseen yhdy, mutta hieman palloilulajiin liittyvää oireilua siinä on. Erityisen harmissani olen siitä rahoitusuudistuksen siirtymisestä. Nythän se hieman vesittyy, kun vasta selvitetään vuoteen 2015 mennessä, miten ammattikorkeakoulujen rahoitus siirtyy valtiolle. Kysyisinkin ihan: Mitä tässä selvityksessä on konkreettisesti tarkoitus selvittää? Miten tämä selvitys tehdään? Käytännössähän on mahdollisuuksia leikata rahaa joko yleisistä valtionosuuksista tai sitten niin sanotusta OKM-valtionosuudesta. Toivon, että eduskunta tähän saisi vastauksen, koska ammattikorkeakoulu-uudistus on hallituksen tärkeimpiä uudistuksia. Se on koko kansakunnan kannalta tärkeää, että jokaisessa maakunnassa on laadukas ammattikorkeakoulu. Ihan lopuksi toivon, että kiinnitätte huomiota valtiovarainvaliokunnan mietinnön yleisperusteluihin. Siellä kyllä todetaan, että jatkossa hallituksen on pidettävä huoli siitä, (Puhemies: Minuutti on täynnä!) ettei koulutuksen laatua leikata rakenteellisilla uudistuksilla. 22 Timo Heinonen /kok (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Pidän hyvänä, että liikuntaan, kulttuuriin, urheiluun, nuorisotyöhön panostetaan 520 miljoonaa euroa. Liikunnan asemaa peruspalveluna halutaan vahvistaa, liikunnallisen elämäntavan vahvistamista ja yhdenvertaisten palveluiden saatavuutta halutaan turvata. Pidän tätä erittäin hyvänä ja kannustan urheiluministeri Arhinmäkeä viemään tätä eteenpäin. Tavoitteena on myös rakentaa pohjaa menestykselle kansainvälisessä huippu-urheilussa, ja meillä on Suomessa valmistunut juuri Humutyöryhmän esitys huippu-urheilun rahoituksesta

10 10 Perjantaina /1/23 ja uudistamisesta. Kysyisin urheiluministeri Arhinmäeltä: miten tämä huippu-urheilun rahoitus saadaan järjestettyä riittävälle tasolle samaan aikaan, kun meidän pitää panostaa myös suuria ryhmiä liikuttavaan urheiluun? 23 Tuula Peltonen /sd (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! On hyvin merkittävää, että tässä tiukassa talouden ajassa me saamme yleissivistävän koulutuksen määrärahoihin jopa 6 prosentin korotuksen verrattuna vuoteen 2011, myös ammatillisen koulutuksen puolelle 5 prosenttia. Elikkä nämä ovat asioita, jotka on syytä esiin nostaa. Erityisesti on merkittävää, että on haluttu satsata perusopetuksen laatuun ja siellä muun muassa ryhmäkokoihin, jotka ovat aina olleet tämmöinen iso kysymys ja hyvin vaikuttava tekijä koulutuskentällä, millä me pystymme siihen opetuksen laatuun saamaan kehitystä huomattavasti. Ja on tärkeää, että myös selvitetään jatkossa sitä, voidaanko ryhmäkoosta sitten säätää jopa lailla. Tämä yhteiskuntatakuu on täällä tullut jo esille, ja kun se on varmaan yksi suurimpia asioita, mitä tässä lähdetään eteenpäin viemään, niin nyt olisin halunnut vielä tarkentaa ministereiltä sitä, miten kuntien osalta lähdetään liikkeelle tätä toteuttamaan, koska on tarkoitus varmasti myös saada tämä käytännössä toimimaan kunnissa. 24 Merja Mäkisalo-Ropponen /sd (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Erilaisia oppijoita on noin 20 prosenttia väestöstä. Erilaiset oppijat eivät tarvitse tukiopetusta tai erityisopetusta, vaan he tarvitsevat erilaisia opetusmenetelmiä. Erilaisten oppijoiden tunnistamisessa on vielä puutteita, eikä opettajilla ole välttämättä riittäviä valmiuksia vastata näiden erilaisten oppijoiden tarpeisiin. Tämä saattaa johtaa siihen, että oppilaan ja opiskelijan oppimistulokset huononevat, ja pahimmillaan tämä voi johtaa oppimispolulta putoamiseen ja jopa syrjäytymiseen. Toiminnalliset menetelmät ja draaman käyttö opetuksessa on todettu joillekin erilaisille oppijoille erittäin hyväksi oppimistavaksi. Nämä menetelmät ovat myös etiikan, vuorovaikutustaitojen ja myös kielten opiskelussa erittäin tehokkaita menetelmiä. Kysynkin opetusministeriltä, miten hän näkee toiminnallisten menetelmien mahdollisuudet esimerkiksi perusopetuksessa. Miten näitä asioita voisi enemmän huomioida opettajakoulutuksessa? 25 Opetusministeri Jukka Gustafsson: Arvoisa puhemies! Viime kierrokselta lyhyesti. Edustaja Kiljuselle myönteinen asia: eilisessä hyväksytyssä kesussa päätettiin lisätä sosiaali- ja terveydenhoitoalan aloituspaikkoja. Sitten edustaja Palm teki myöskin tärkeän kysymyksen, onko meidän ministeriössämme varauduttu ensi kevääseen, ehkä ensi vuoteen, seuraaviinkin, kun taloustilanne näyttää menevän huonompaan suuntaan. Kyllä minäkin tässä yhteydessä nyt kovin nostan esille tämän yhteiskuntatakuun, joka opetusministerin näkökulmasta on erityisesti koulutustakuu, ja haluan tietysti ministerinä erityisesti pitää kiinni siitä hallitusohjelmatavoitteesta, että jokaiselle nuorelle on peruskoulun jälkeen aloituspaikka, paikka, missä jatkaa opiskelua, ja myöskin siitä, että sitten valmistumisen jälkeen turvataan työttömälle kolmen kuukauden sisällä myöskin työ- tai toiminnallinen aktiviteetti. Nämä ovat tosi tärkeitä asioita, ja luulen, että meistä jokainen kansanedustaja saa paljon palautetta siitä, että tehkää enemmän nuorisotyöttömyyden poistamiseksi. Tässä on yksi hallituksen vastaus siihen toki sitten muitakin keinoja ja asioita on käytössä. Ihan tuosta kysymysten häntäpäästä: Edustaja Mäkisalo-Ropponen peräsi ministerin näkemystä peruskoulun näistä ikään kuin toiminnallisista menetelmistä. Minä itse näen draamaopetuksen nimenomaan pedagogisena menetelmänä: miten lapset saadaan draaman keinoin ilmaisemaan itseään, olemaan vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, kehittämään tunneälyä, sosiaalista vuorovaikutusta ja tällaista. En nyt ole lupaamassa tässä tuntijakouudistuksessa draamaa oppiaineeksi. Sen sijaan pidän erittäin tärkeänä sitä, että tällaista toiminnallisuutta lisätään peruskoulussa ja nimenomaan yläasteella, joka on varsin ainepainotteinen. Lapset ja nuoret kaipaavat tietynlaista aivolepoa ja tekemistä enemmän kuin tällä hetkellä siellä on. Sen takia tämä taide- ja taitoaineiden lisääminen on tärkeää, ja pidän siitä kyllä kiinni, kun tätä esitystä nyt valmistellaan. Edustaja Sarkomaa kantoi huolta siitä, että tämä ammattikorkeakoulu-uudistus olisi nyt vesittymässä. Ei suinkaan. Jos tulee vuoden aikalisä tilanteessa, jossa ollaan muutenkin uudistamassa kuntien valtionosuusjärjestelmää, niin päädyimme tässä hyvässä yhteisymmärryksessä hallituksessa siihen, että otetaan tämä valtiollistaminen ja 500 miljoonan euron siirto kunnilta valtiolle rauhallisesti, analysoidaan se eikä läh-

11 88/1/26 PTK 88/2011 vp 11 detä nyt, kärjistäen sanottuna, maksattamaan sitä yleisestä valtionosuudesta, sos.- ja terveystoimesta, jonka sisällä on myöskin perusopetus, eikä myöskään niin, että kun jo nyt lukio- ja ammatilliseen koulutukseen kohdentuu säästöjä, niin me olisimme ikään kuin rahoittaneet sen lukio- ja ammatillisen koulutuksen valtionosuuksilla. Sen takia tämä on syytä katsoa isommassa kokonaisuudessa, osana sitten tätä niin sanottua isoa valtionosuusuudistusjärjestelmäkokonaisuutta. Mutta tärkeintä on se, että ammattikorkeakoulujen muu rahoitusjärjestelmä uudistetaan vuoteen 2014 mennessä, kun se nyt perustuu aivan liikaa vaan opiskelijamääriin: 70 prosenttia opiskelijamäärästä. Eihän tämä nyt ole mikään tämän päivän rahoituksen peruste. Sinne haetaan vaikuttavuutta, laatua ja tällaisia uusia rahoitusinstrumentteja. Samaten on tarkoitus uudistaa vuonna 2014 ammattikorkeakoulujen toimiluvat. Tässä tehdään myöskin tätä rakenteellista uudistamistyötä rinnan sitten tämän muun kehitystyön kanssa, mitä itse asiassa ammattikorkeakoulut myöskin itse ovat tekemässä. Ehkä jatkan sitten taas myöhemmin. 26 Inkeri Kerola /kesk (vastauspuheenvuoro): Arvoisa herra puhemies! Täytyy sanoa, että ei käy kateeksi opetusministeriä. Tunnen empatiaa häntä kohtaan tätä budjettikirjaa lukiessa, sen verran rajuja leikkauksia on kautta koulutuslinjan. Meillä on kuitenkin Suomessa perusteltu aina menestymistä kasvulla ja koulutuksella ja nyt meidän on huolehdittava siitä, että tämä peruskivijalka ei murennu. Oikeastaan viittaan tuohon edustaja Paasion puheenvuoroon, kun hän sanoi, että leikata pitää kaikkialta, mutta huoleni kantaa sinne, kun kevät koittaa, että kivettäisimme yhden kivijalan, johon emme enää koskisi, elikkä koulutuksen, emmekä sieltä enää leikkaisi lisää. Leikkaukset ovat ihan riittävät tällä hetkellä. Arvoisa puhemies! Voimavarojen järkevä käyttö koulutuksessa on paikallaan. Keskusta on ollut sitä mieltä, että esimerkiksi koulutusmääriä pitää tarkastella uudelleen mutta työelämälähtöisesti ja ikäluokkien kokoon painottuen, niin ikään kuunnellen alueen ääntä. Se on erittäin tärkeä asia. Toivon, että ministeri tämän muistaa myöskin tulevaisuudessa. Elikkä alueen ääni tarkastelussa työelämälähtöisesti ja alueella keskeisten vaikuttajien ääni kuuluviin. 27 Mikko Alatalo /kesk (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Ihan kommenttina urheiluministerille, että Olympiastadionhan on kansallinen monumentti, joka pitää korjata, mutta myös Tampereella on rakenteilla monitoimiareena, joka tarvitsisi 10 miljoonaa valtiolta. Suurimmalta osalta raha tulee yksityiseltä puolelta. Nyt on vain 4 luvassa, ja tähän tietysti toivoisi vastausta. Mutta kysymys opetusministerille: Suomessa on valtakunnan kattava tasa-arvoinen musiikkioppilaitosten verkko. Musiikkiopistot ovat avoimia laitoksia, oppilaat maksavat vain 10 prosenttia kuluista kuntien ja valtion huolehtiessa lopusta. Nyt on niin, että samalla kun ammattikorkeakouluverkkoa harvennetaan, niin myös valitettavasti kuntien tilanne on huonontumassa valtionosuuksien pienentyessä. Ne eivät pysty tilaamaan kerta kaikkiaan näitä oppilaspaikkoja musiikkiopistoista. Olisinkin kysynyt, ministeri Gustafsson, kun te olette huolissanne myös nuorison syrjäytymisestä, musiikki voi olla keino syrjäytymisen estämiseksi: mitä te aiotte tehdä, arvoisa ministeri, ettei maailmankuulu suomalainen musiikkikoulutus rapaudu kokonaan? 28 Mirja Vehkaperä /kesk (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Sivistys ja kulttuuri kuuluvat kaikille, mutta miten tämän asian on arvottanut hallitus? Leikkaamalla vapaan sivistystyön oppilaitosten valtionosuuksia yli 11 miljoonalla eurolla. Tämä heikentää monen erityisryhmään kuuluvan, maahanmuuttajan, eläkeläisen, lapsen mahdollisuuksia vapaaseen sivistystyöhön. Muun muassa kansalaisopistot ovat hyvä väylä siihen, että kynnys opetukseen on matala kaikille ryhmille, myös erityisryhmille. On siis vaarana, että opintotunnit näissä vapaan sivistystyön oppilaitoksissa vähenevät. Silloin myöskin kohdistuu varmasti sitten opintomaksuihin korotuksia, ja tämä heikentää myöskin varmasti osallistumista osassa ryhmistä. Samaan hengenvetoon voi todeta, että maakunnan orkestereiden ja teattereiden rahoitus myös vähenee, ja se madaltaa myöskin tasa-arvoista sivistystä ja kulttuurin mahdollisuuksia eri puolilla Suomea. 29 Mikko Savola /kesk (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Kysyisin kulttuuriministeri Arhinmäeltä, kuinka hän aikoo toimia sen eteen, että kulttuuriavustukset jaettaisiin tasapuolisesti eri puolella Suomea oleviin tapahtumiin. Esimerkiksi kansanmusiikkitapahtuma Spelit, joka on

12 12 Perjantaina /1/30 toiminut Etelä-Pohjanmaalla jo vuodesta 72, on tarjonnut valtakunnallista ja kansainvälistä kulttuuritarjontaa, mutta on valitettavasti viime vuosina kärsinyt hieman alimitoitetuista valtionosuuksista. Kuinka kulttuuriavustukset tulevat jakautumaan jatkossa, sillä näillä tapahtumilla on erittäin suuri merkitys ympäri Suomea, ja piristävä merkitys, aivan kuten tiedetään, mikä kulttuurilla on? Arvoisa ministeri, tätä kysyisin: kuinka tulette varmistamaan sen, että nämä avustukset jakautuvat tasapuolisesti eri puolella Suomea oleviin tapahtumiin? 30 Sofia Vikman /kok (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Täällä on nuorisotakuuta jo kehuttu ja syystä. Täytyy vielä kiittää ja kannustaa opetusministeriä pitämään kiinni kunnianhimoisista tavoitteistaan vahvistaa ammattikorkeakouluja parantamalla niiden hallintoa ja johtamista sekä uudistamalla niiden rahoituksen. Ammattikoulukentän uudistuksen tarve on kiistaton. Valtakunnallisesti ammattikorkeakouluihin otetaan nyt opiskelijoita, jotka eivät valmistu, ja nekin, jotka valmistuvat, eivät välttämättä työllisty. Korkeakoulutuksen aloituspaikkamäärät on saatava nykyistä paremmin vastaamaan tulevaisuuden työelämän kysyntää. Lopuksi vielä kysyisin ministeriltä lukiokoulutuksesta, joka on aika ottaa koulutuspolitiikan keskeiseksi painopistealueeksi: mitä te aiotte tehdä lukiokoulutuksen kehittämiseksi? 31 Jaana Pelkonen /kok (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Nuorten yhteiskuntatakuu on äärimmäisen tärkeä ja hatunnoston arvoinen teko ja monelle nuorelle varmasti lottovoitto. Tähän liittyy kuitenkin joitakin aukkokohtia, pelkkä porkkana ja kädenojennus ei nimittäin kaikkia valitettavasti auta. Alle 30-vuotiaista työttömistä nuorista moni on jo, ikävä kyllä, syrjäytynyt ja moniongelmainen. Heille ei riitä se, että heille vaan tarjotaan työpaikka ynnä muuta, vaan he tarvitsevat kädestä pitäen opastusta ja henkilökohtaista apua. Kysyisin ministereiltä, miten tämä hoidetaan. Toinen asia: Yhteiskuntatakuuseenhan ei tällä hetkellä liity minkäänlaista vastaanottopakkoa näitä tarjottavia toimenpiteitä kohtaan. Eli entä ne nuoret, jotka jatkavat mieluummin toimeentulotuen uraputkessa ja antavat muiden työssä käyvien ja yrittävien nuorten elättää itsensä? Tätä joutilaisuusvaihtoehtoa ei mielestäni missään nimessä tule sallia tai mahdollistaa. 32 Mika Niikko /ps (vastauspuheenvuoro): Arvoisa herra puhemies! Hallitus esittää 56 miljoonan plus 2 miljoonan lisämäärärahan valtionosuuksiin ja -avustuksiin oppilaitosten perustamiskustannuksissa. Tästä summasta 52 miljoonaa menee jo käynnistyneisiin hankkeisiin, elikkä käytännössä ei juurikaan ole rahaa rakentaa uusia kouluja. Lainsäädäntö kuitenkin edellyttää, että oppilailla on oltava turvallinen ja terveellinen ympäristö opiskellakseen. Home- ja sisäilmaongelmat ovat kuitenkin sen verran suuria, nämä ongelmat aiheuttavat terveyshaittoja siinä määrin, että ne uhkaavat jopa kansanterveyttämme. Kysyisinkin ministeriltä: kuinka tämä hallitus voisi lisätä tätä määrärahaa tästä esityksestä huolimatta, jotta voitaisiin käynnistää uusien koulujen rakentamista enemmässä määrin kuin 2 4 kappaletta ensi vuonna ja saataisiin näitä homeongelmia korjattua myös enemmän? 33 Tarja Filatov /sd (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Yhdyn myös niihin ihmisiin, jotka ovat ilahtuneita tästä nuorten yhteiskuntatakuusta ja erityisesti siitä, että myös koulutustakuun puolella etsitään uusia ratkaisuja. Samoin jos ajatellaan hallitusohjelmaa ja kesuakin, jossa lähdetään siitä, että eriarvoistumista pyritään ehkäisemään, jos aiomme oikeasti toteuttaa aidon ja toimivan nuorten yhteiskuntatakuun, niin itse asiassa ne välineet lähtevät jo äidin mahasta. Siinä mielessä koulun eriarvoisuuden ehkäiseminen on keskiössä. Se 50 miljoonaa, mikä nyt tulee ryhmäkokojen pienentämiseen, on tässä mielessä erittäin arvokas, mutta toivoisin, että ministerit myös vahtisivat sitä kääntöpuolta, koska usein on niin, että sitä saa, mitä tilaa. Kun kunnille annetaan korvamerkittyä rahaa, niin se herkästi johtaa siihen, että esimerkiksi koulupuolella säästetään jostakin muusta, ja jos katsomme viime aikojen tilastoja, niin tuo säästökohde on ollut tukiopetus. Jos näin käy jatkossakin, se vaarantaa nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamisen. Sitten vielä evästykseksi toivoisin, että panostaisitte siihen, että paikallistasolla eri toimijat tekevät enemmän yhteistyötä, koska jos kaikki puuhaavat yksiksensä, niin tämä takuu ei toteudu.

51. KESKIVIIKKONA 12. LOKAKUUTA 2011

51. KESKIVIIKKONA 12. LOKAKUUTA 2011 PTK 51/2011 vp 51. KESKIVIIKKONA 12. LOKAKUUTA 2011 kello 10.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2012... 5 Hallituksen esitys

Lisätiedot

52. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2011

52. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2011 PTK 52/2011 vp 52. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2011 kello 10.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2012... 5 Hallituksen esitys HE

Lisätiedot

124. TORSTAINA 4. JOULUKUUTA 2014

124. TORSTAINA 4. JOULUKUUTA 2014 PTK 124/2014 vp 124. TORSTAINA 4. JOULUKUUTA 2014 kello 16.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Suullinen kyselytunti 1) Suullisia kysymyksiä... 6 Vastaamassa ovat seuraavat ministerit: Pääministeri Alexander

Lisätiedot

115. KESKIVIIKKONA 19. MARRASKUUTA 2014

115. KESKIVIIKKONA 19. MARRASKUUTA 2014 PTK 115/2014 vp 115. KESKIVIIKKONA 19. MARRASKUUTA 2014 kello 14.03 Päiväjärjestys Ilmoituksia Vaaleja 1) Valiokuntien täydennysvaali... 6 Ainoa käsittely 2) Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen Valtioneuvoston

Lisätiedot

56. TORSTAINA 20. LOKAKUUTA 2011

56. TORSTAINA 20. LOKAKUUTA 2011 PTK 56/2011 vp 56. TORSTAINA 20. LOKAKUUTA 2011 kello 16.03 Päiväjärjestys Ilmoituksia Suullinen kyselytunti 1) Suullisia kysymyksiä... 2 Vastaamassa ovat seuraavat ministerit: Pääministeri Jyrki Katainen

Lisätiedot

33. KESKIVIIKKONA 14. SYYSKUUTA 2011

33. KESKIVIIKKONA 14. SYYSKUUTA 2011 PTK 33/2011 vp 33. KESKIVIIKKONA 14. SYYSKUUTA 2011 kello 14.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 136 artiklan

Lisätiedot

OPETTAJUUS - KRIISISSÄ?

OPETTAJUUS - KRIISISSÄ? JULKAISUJA 5/2001 OPETTAJUUS - KRIISISSÄ? Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 16.5.2001 keskustelutilaisuuden "Opettajuus - kriisissä?". Tilaisuudessa

Lisätiedot

143. TIISTAINA 27. TAMMIKUUTA 2015

143. TIISTAINA 27. TAMMIKUUTA 2015 PTK 143/2014 vp 143. TIISTAINA 27. TAMMIKUUTA 2015 kello 14.00 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan velvollisuudesta järjestää eräitä terveydenhuollon

Lisätiedot

Rami. press. Raideliikenteeseen. saatava lisää resursseja. Rajajokisopimus. Työttömyys. Uusille urille. Oulun yhteys elintärkeä koko Pohjois-Suomelle

Rami. press. Raideliikenteeseen. saatava lisää resursseja. Rajajokisopimus. Työttömyys. Uusille urille. Oulun yhteys elintärkeä koko Pohjois-Suomelle 1 Rami press Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.net Raimo Piiraisen kuulumiset eduskunnasta Joulukuu 2009 Raideliikenteeseen saatava lisää resursseja Oulun yhteys elintärkeä

Lisätiedot

nuorisofoorumi 2010 Nuori, kuka käyttää ääntäsi? Valokeilassa huomisen vaikuttajat

nuorisofoorumi 2010 Nuori, kuka käyttää ääntäsi? Valokeilassa huomisen vaikuttajat nuorisofoorumi 2010 Nuori, kuka käyttää ääntäsi? Valokeilassa huomisen vaikuttajat TAT-ryhmän julkaisusarja Helsingissä 2010 Tomi Alakoski, Katja Laurén, Satu Olkinuora (toim.) / Taloudellinen tiedotustoimisto

Lisätiedot

29. TORSTAINA 8. SYYSKUUTA 2011

29. TORSTAINA 8. SYYSKUUTA 2011 PTK 29/2011 vp 29. TORSTAINA 8. SYYSKUUTA 2011 kello 10.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Keskustelu 1) Pääministerin ilmoitus ajankohtaisesta taloustilanteesta... 2 Pääministerin ilmoitus PI 1/2011 vp Suullinen

Lisätiedot

Rami. press. Yliopistojen rahoitus. Aselaki muuttuu. Työn touhussa. Tuloerojen kasvu. Perusrahoitus turvattava

Rami. press. Yliopistojen rahoitus. Aselaki muuttuu. Työn touhussa. Tuloerojen kasvu. Perusrahoitus turvattava 1 Rami press Raimo Piiraisen kuulumiset eduskunnasta Helmikuu 2010 Yliopistojen rahoitus Perusrahoitus turvattava Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.net Aselaki muuttuu Täyskielto

Lisätiedot

9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011

9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011 PTK 9/2011 vp 9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011 kello 12.03 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ainoa käsittely 1) Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Portugalille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen

Lisätiedot

Raimo Piiraisen kuulumiset eduskunnasta Joulukuu 2010. Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.fi

Raimo Piiraisen kuulumiset eduskunnasta Joulukuu 2010. Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.fi 1 Rami press Raimo Piiraisen kuulumiset eduskunnasta Joulukuu 2010 Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.fi Tule mukaan! Tukitilinumero: Kehittyvä Kainuu ry 105730-7101227 Tule

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen. Nuoret Lapset Sivistys Miniluotto Köyhät Vertaisyhteisö Innovaatio Mielenterveyskuntoutujat Naisten keskus

-liike on ihmisen muotoinen. Nuoret Lapset Sivistys Miniluotto Köyhät Vertaisyhteisö Innovaatio Mielenterveyskuntoutujat Naisten keskus -liike on ihmisen muotoinen 3 2011 Nuoret Lapset Sivistys Miniluotto Köyhät Vertaisyhteisö Innovaatio Mielenterveyskuntoutujat Naisten keskus 2 11 3 [ pääkirjoitus ] Setlemettisanasto Kaikkea muuta kuin

Lisätiedot

65. TIISTAINA 8. MARRASKUUTA 2011

65. TIISTAINA 8. MARRASKUUTA 2011 PTK 65/2011 vp 65. TIISTAINA 8. MARRASKUUTA 2011 kello 14.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Keskustelu 1) Pääministerin ilmoitus huippukokouksesta ja ajankohtaisesta tilanteesta Euroopan taloudessa... 3 Pääministerin

Lisätiedot

Lähde liikkeelle syksy 2013 1

Lähde liikkeelle syksy 2013 1 Lähde liikkeelle syksy 2013 1 Pääkirjoitus Tutkintotoimikunnat tutkintojen tuottajien ja tilaajien yhteistyöeliminä Kannen kuva: Pentti Hokkanen. Työelämän ja koulutuksen tiivis yhteistyö on ollut alusta

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS JULKAISUJA 1/2000 SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 9.2.2000 keskustelutilaisuuden aiheesta "Suomen

Lisätiedot

2-15. KUNTA-ALAN MONIOTTELIJA Kevan hallituksen puheenjohtaja tuntee kunta-asiakkaat pormestarin työstään. ANNA-KAISA IKONEN

2-15. KUNTA-ALAN MONIOTTELIJA Kevan hallituksen puheenjohtaja tuntee kunta-asiakkaat pormestarin työstään. ANNA-KAISA IKONEN www.keva.fi 2-15 KOULUMAAILMASSA TUULETETAAN RAKENTEITA KIUSAAMINEN LOPPUI VIHDOIN NÄIN ELÄKKEET RAHOITETAAN DIAKONI AUTTAA HANKALASSA VAIHEESSA KEVA PÅ SVENSKA S. 27 ANNA-KAISA IKONEN KUNTA-ALAN MONIOTTELIJA

Lisätiedot

28.8.2013. Keskustelupöytäkirjaan on kirjattu vain ne kaupunginvaltuuston esityslistan asiakohdat, joissa on käytetty puheenvuoro.

28.8.2013. Keskustelupöytäkirjaan on kirjattu vain ne kaupunginvaltuuston esityslistan asiakohdat, joissa on käytetty puheenvuoro. HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE KESKUSTELU- PÖYTÄKIRJA HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO Keskustelupöytäkirja 12 2013 Kokousaika: klo 18.00 20.16 Kokouspaikka: Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Koulutus-, kulttuuri- ja viestintäaloitteet 173-209

Koulutus-, kulttuuri- ja viestintäaloitteet 173-209 Koulutus-, kulttuuri- ja viestintäaloitteet 173-209 Puoluehallituksen lausunnot ja puoluekokouksen päätökset 27.-29.5.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO Koulutusaloitteet 173. Oppivelvollisuuden pidentäminen... 5

Lisätiedot

Opetusministeri Jukka Gustafsson Ammatillisen koulutuksen seminaari 8.11.2011, Espoo (puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvät ammattilaisten tekijät,

Opetusministeri Jukka Gustafsson Ammatillisen koulutuksen seminaari 8.11.2011, Espoo (puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvät ammattilaisten tekijät, 1 Opetusministeri Jukka Gustafsson Ammatillisen koulutuksen seminaari 8.11.2011, Espoo (puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvät ammattilaisten tekijät, Tällä hallituskaudella Suomi on poikkeuksellisten

Lisätiedot

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot

123. KESKIVIIKKONA 3. JOULUKUUTA 2014

123. KESKIVIIKKONA 3. JOULUKUUTA 2014 PTK 123/2014 vp 123. KESKIVIIKKONA 3. JOULUKUUTA 2014 kello 14.08 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ainoa käsittely 1) Valtioneuvoston periaatepäätös 18 päivänä syyskuuta 2014 Fennovoima Oy:n hakemukseen uuden

Lisätiedot

Nuoret ja työnantajat yhteisen pulman edessä

Nuoret ja työnantajat yhteisen pulman edessä nuorisofoorumi 2013 Nuoret ja työnantajat yhteisen pulman edessä Helsingissä 2013 Taloudellinen tiedotustoimisto TAT Graafinen suunnittelu ja taitto: Vanto Design Oy Kuvat: Dora Cheffi Kustantaja: Taloudellinen

Lisätiedot

OHJAAKO TULOSJOHTAMINEN YLIOPISTOJA OIKEAAN SUUNTAAN?

OHJAAKO TULOSJOHTAMINEN YLIOPISTOJA OIKEAAN SUUNTAAN? JULKAISUJA 1/2004 OHJAAKO TULOSJOHTAMINEN YLIOPISTOJA OIKEAAN SUUNTAAN? Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti yhdessä Tiedeliiton kanssa 11.2.2004 keskustelutilaisuuden

Lisätiedot

U usiv antaa PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1 / 11 PAINOS 85. 500 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA

U usiv antaa PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1 / 11 PAINOS 85. 500 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA U usiv antaa PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1 / 11 PAINOS 85. 500 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA 2 Uusi 2.4.2011 Sinä päätät kuka päättää - meidän yhteisistä asioista tulevalla kaudella Eduskuntavaalit 17.4.2011

Lisätiedot

Täysistunnon pöytäkirja PTK 84/2009 vp

Täysistunnon pöytäkirja PTK 84/2009 vp Täysistunnon pöytäkirja PTK 84/2009 vp PTK 84/2009 vp Tarkistamaton versio 1.1 PTK 84/2009 vp 84. TIISTAINA 29. SYYSKUUTA 2009 kello 14.01 1) Vanhusten hoidon ja oikeuksien turvaaminen Vlikysymys Valtioneuvoston

Lisätiedot

110. TIISTAINA 11. MARRASKUUTA 2014

110. TIISTAINA 11. MARRASKUUTA 2014 PTK 110/2014 vp 110. TIISTAINA 11. MARRASKUUTA 2014 kello 14.00 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteko 2014... 4 Valtioneuvoston selonteko VNS 6/2014 vp 2)

Lisätiedot

Opetusministeri korostaa ohjauksen merkitystä

Opetusministeri korostaa ohjauksen merkitystä Opetusministeri korostaa ohjauksen merkitystä 1 2 Outoa niuhotusta Meneillään oleva lukuvuosi tullaan opinto-ohjaajien keskuudessa muistamaan. Paineet ohjausta kohtaan on kasvanut joka suunnalta. Valintajärjestelmiä

Lisätiedot