Pohjalta. (muista merkitä nimi myös kirjanpitotehtävään). Jos et vastaa. OHJEET: Vastaa jokaiseen kysymykseen erilliselle paperille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjalta. (muista merkitä nimi myös kirjanpitotehtävään). Jos et vastaa. OHJEET: Vastaa jokaiseen kysymykseen erilliselle paperille"

Transkriptio

1 KRJAPDO TETT OTM/O 14, OHJEET Vst jkseen kysymykseen ersee ppere (must merktä nm myös krjnpttehtävään). Js et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän st. HOX Ä tyt k k krjnpttehtävään. 1. MÄÄRTTELE SEURAAVAT TERMT ) Arvnkrtus mx 1 P. b) Lkevtt mx 1 P. ) Krjnptnestn säyttämnen mx 1 p. ) Tse-krj m x 2 P' e) Uksen skenttmen tehtävät mx2 p. f) Hnkntmen mx 2 P. 2. TLTARKASTUS Kysymykset (mksmssn yks svu per kht) ) tntrkstuskertmus (5 pstettä) b) tntrkstjn rppumttmuus (4 pstettä) 3. Arv tteenä even tusskemn, tseen j tetetjen perustee Rmrentn emyhtön tuest tnnett j vr su ussem uenn j hrj tu ks ss kästetyjen es merkken Phjt mx 6 p.

2 4. Ohess snjtmnt hrjttvn Pkks & Ukk Kyn tkuen 1'1.'31.12.x0 tusskem j tåse. Vstuunsen yhtömehenä tmnt hrjtt k. y P.Akks' Äänettömänä yhtömehenä yhtössä n V U.Kk. TULOSLASKELMA DEBET KREDT Ostment Pveutut Pstt Sut et Krkment Yhteensä TKn tpp VASTAAVAA VASTATTAVAA Rkennus Om pääm P.Akks U.Kk Oskkeet Vttvrt Kneet j TKn tpp Kust Vrst Pkset vrukset Pveusmset Lnt Kssvrt Srtvet Yhteensä Av tft, krj tkuen x1 ketphtumt j tee tkuen tusskem tse teven tetjen phjt. Kkk mksutphtumt v krjt mksetuks kssttä- j -te. Arynsäver e trvtse tt skuss humn. Omstjn j yrtyksen väset ketphtumt v krjt surn mn päämn (ykstystä e e pkk käyttää). Avusvennt Av. Srtvekhn n krjttu yhtön mksmtn vukr jnjkst x0. Lketphtumt '1. Yrtys myy ksempn tkusn hnkkmns tetkneen menjäännösrvn Yrtys myy kkk mstmns skkeet Yrtys ekrjtt spmuksen tvrtuksest j mks sm ennkkn tvren hnknthnnn Yrtys myy pveutn kätesmyyntnä j skutusmyyntnä Tet Oye Myöhemmn sks mks skun käyttäen hyväkseen 1 %n bnusennuksen. Mksun jäkeen sks hvtsee surtuksess puuttet, jst hän rekm. Askke ähetetään puutteen jhst smss krjeessä 100 n hyvtyssku j hyvtystä vstv summ eurj. 5. Yrtys mks jutun hss tphtuneen vrheen tk vhnnkrvust Eesenä tkuten yrtys n vrutunut vhnnkrvukseen tekemää pksen vruksen 1.700, jk nyt puretn. 6. Asks t tvrt 450. T.Yrtys st knttrtrvkket 200.

3 8. Yrtys st veks tvrt Myöhemmn yrtys mks tvrt käyttäen hyväkseen 1 % ennuksen. 9. Yrtys mks vukr (ssätää myös eesen tkuen juukuun mksmttmn vukrn). 10. Khss 3) ttust j mksetust tvrst tmtetn puet. 11. P.Akks sjtt yrtykseen sää rh j U.Kk uvutt yrtyksee eustusutks mn utns pprtn (rv ). Autn rvtu tuenen käyttökä n 4 vutt. 12. P.Akks srtää yhtöspmuksen muksestvttvrst hänee kuuuvn suuen 850 mn päämn säykseks. U.Kk nst mn suutens 600 rhn yrtyksen kssst. 13. P.Akks tt mn käyttöönsä yrtyksen knttrtrvkket 40. Lsäks P.Akks n yrtyksen kssst'lev-vknppu' vrten Yrtys yhentää nns j mks sm nn krkj Yrtys hnkknrhtukse uuen ATK-järjestemän Ln tetn 5.000, jst pnkk vett tmtus yms. kuun 150. Yrtys mks säks ATK-järjestemän sennuksest heutuneet ment (300 ). Järjestemän rvtu käyttökä n 5 vutt' 16. U.Kn pprtn uvuttmn eustusutn tehään sm mksettv perusprnnus, jk pentää utn rvun käyttöän 6 vueks. T npäätöstä vrten trvtset seu rvt sätet 17. Khn 14) krkmenst 150 n etukäteen mksettuj tkuen x2 krkj. Lsäkstkuee kuuuv krktuj n smtt j krjmtt Rkennuksest tehään SUMU-pst sen rvun ptän muksen tspstn. Rkennus n B vutt (tehty pstt kheksät vuet) stten hnkttu rkennus, jnk tuenen käyttökä n 20 vutt. 19. U.Kn yrtykseen sjttmst eustusutst tehään SUMU-pst sen rvun ptän muksn tspstn. Muun kneet j kustn SUMU-pst tehään EVLn mksmpstn suurusn m enjäännöspstn. 20. Lppuvrstn rv n Yrtys tekee vertussystä n ypstn. Tentn yhteyessä jettvn tkrtn ptäs ssätää kkk trvtsems tt. mx 16 p.

4 't T' =tr z t å' { -- -{ t Z, f, =. (, r ' ty..^, = = Ä r ' å E, 0 t r ;.$.,, 9. < ' O (t f 9. '+ 1 E,n; D ',3-',.e J E t-t j ä rz 91 '.h L,,O ('O t+ f ; 9. D ' - U1 f, E T =.,3.6) j- '.q f,r, 71. t'.b 5 r,< q ä; H6 'å, S= 96 19' " t r= r - ro, rp. ö r. ;?..t ;- ' m E. E H E + S- O -* P1 z ;z- T, j f{ 'zr 3' (f, 12. tt r'[ > r=dr (t J-{ ä ;'ff = är Du -{ z. { r. ;..,r..h q.,r.+ r',r,,f, ',;. År' 5 ',3,', S,ä,3 rt.f t ^ t., O,.s P O O., O. =. n O O. 5,-; --' J9;,_O _._O-O - ''(t. ä;- - '-,--,- { P å u.}.;;;;;;;,;, -.,,, r. - O s (,, t{ 4 t? t> r = m m z, s + 's. -Y.,J,t 1 'E ; '$',E 5,qq.3,6,,ä,.s.,. O ' - 'ä,8 3,.8. ',' t ts.ts.,... -ru-r. ;Y ury r,'; ;OO x r.+ Qq., ; r.;+, 6 q., D.-+ - ' ]( r ' * å Ä s - B.3,S,.9 u,( 'v 6;A. ÄE ' ue- h tsä { OO ( =. - ; ; { D ',,+ -,,6. 9 H ' E.=.4,örE ö E' 4 ä, å ää, å.åä. * -',.,1 ;. ;. > 'q..f,ä,0.å. r r.6. f, t D ff,5' ' ;,,$ - r ÄLr=- örö[ $ \r..,,. f 5u.öO;. r(,,^ ö Ä.- E _-(q-j _9 j \ (';qru j.,,$s,h u å...^,.. ubxx { Q '{js öru P.-) '' - - \ 'O - t ( r (n r ( > j> (,). =T = Cr,9,.å 5',f 13..;ä rt å * ä.f; ;,.2,8 3 >- r'.å.a,n.,.f, D..,..,;, t,,,* *,. -,. tt {- -'r;..,, -,trt-;; (ö $ ; 3.S;.r..ts tu;. äu råq) - -.\-- t 1 t- s ts e $. +,, 6. 'rur..< - = (,)>> O'+ ^ =5 5' < r 1 =, < '4,9 C..^ E?6 tr '2 2. ;3'ES5,B,3 tf,o, s 6,,1 5 < < =.9.- = <q r r.* - f j t. D E. 9. t, t ts P O P O ) 3,ä,, - B,S Uts H\tB 'ä,8 JD,- uö,ts.fu. -.fu OtsOO.O 5r T e u. e TT - _- z - et tt

5 1. ) ō Jō t 3 DJ 3 O ō b f _s q ). =R -. äq = 6 = r =_ 3 tts,p J +å * e. e=8 13 t P3 e ä 14 9 e, E E t ;' 6 <t O r <t h.l..,' L\ E,s.ry b ä13 äe -. E ä t* ö.qå ö s8 ' ;-p, q 5 ; _ L u f. E m C ru J q O 9- b z m.t ö,; E -f / L. ' B', L C,.. u, q + ;, 0.; r -, -0 t\ *.tt PO u U å OH ' s D t{ 't.. _5 u rr E ' =; f C rl (-. J ; n J 3 D -t ro 6 H <> /-.Y. > E r '. ' j f. u.. ts O. Er ru f 9. t., 5 3 L r r t (t tpmn <p EE; = å ; '1" q ; ö{ =ö,= t{t42= "r^r å å t ö'.+n td7\ m =r 4= Kr = -{ h'z t5 m u * { q ö'se O j r 65r -b3 UqO '. * -*.* s,r tn' O '. - -,- B 6töt.^ -,+ [ r* å - $ ä - R.= ' ', t',, h* x 1 3 'ö ra J 9. ' -. J,t, e p, t s, ( ö A) å J{ -D-} + ; S.H. { å -å.- å q *-' u u r 3- ts å 0 <,2 O äo ^ C ta^ r r r.; H ;, O =.= f r+,ä E ;1 <.>< 3.3 'S.=<.- t..0.,t's...t j ',. { - --,;-.1 s; 1' 8å35 S B s s - =å-< P { ('; '' e 5 u P'{ å _ r$ Oå -_.-, t' 9T 9.O ; - Ås tr s- t-, t 7f ' = r P ru nt { C T,,'. r '; Pö u'{ A _u,- 9 ö 0 t J t, { { rus 5r {.P _å u j =5 4t -? 0 ö å P å ( - q ååeåe=ä'åårå ä[ärääåx,ääå,]q å ;,"',å ä 'ft,', ä..ää ' 1;.,,'. * ; tå*s *r* så Btr3\3 esx r,rsj u-+;-u jrh _\ jju j_j_ Ä,r; ts {.;;.;'--*',-.-'-.,.H,$,$-.,., S..E B s;see 3' '3 'å 3 Er.3 9. r f L ȯ-t J f 3. (, t q r zt > p

6 \\ + zt å'.{ ö- ọ' ft P t = t 0t O ts ut 2. -' 1 r >r 9 t; (+{ C, tz tr 6'4 Ot. f?j EE O ft3,

Pohjalta. OHJEET: Vastaa jokaiseen kysymykseen erilliselle paperille (muista merkitä nimi myös kirjanpitotehtävään). Jos et vastaa

Pohjalta. OHJEET: Vastaa jokaiseen kysymykseen erilliselle paperille (muista merkitä nimi myös kirjanpitotehtävään). Jos et vastaa KRJADO TTT OTM/O 11.10.2012! OJT: Vst jkiseen kysymykseen erilliselle pperille (muist merkitä nimi myös kirjnpittehtävään). Js et vst jhnkin kysymykseen, jätä nimetty vstuspperi myös kyseisen tehtävän

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

EUROTRADE-ET.RU. LVI-DAHL 2.3.2009 rev 2. Teollisuustuotehinnasto. www.lvi-dahl.fi. LVI-Dahlin verkkokaupasta ostat kun sinulle sopii!

EUROTRADE-ET.RU. LVI-DAHL 2.3.2009 rev 2. Teollisuustuotehinnasto. www.lvi-dahl.fi. LVI-Dahlin verkkokaupasta ostat kun sinulle sopii! www.lvi-dahl.fi LVI-Dahlin verkkokaupasta ostat kun sinulle sopii! Tarvitset vain PC:n ja verkkoyhteyden. Jos sinulla ei vielä ole tarvit tavia käyttäjätunnusta ja salasanaa, saat ne helposti esimerkiksi

Lisätiedot

(muista merkitä nimi myös kirjanpitotehtävään), Jos et vastaa

(muista merkitä nimi myös kirjanpitotehtävään), Jos et vastaa KIRJANPIDON TENTTI OTM/ON 26.8.2A1B '? OHJEET: Vastaa jokaiseen kysymykseen erilliselle paperille (muista merkitä nimi myös kirjanpitotehtävään), Jos et vastaa johonkin kysymykseen, jätä nimetty vastauspaperi

Lisätiedot

Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015. Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen

Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015. Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015 Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen Enemmän kuin osiensa summa Dahl on Pohjoismaiden ja Baltian johtava LVI-tuotteiden tukkukauppa. Meiltä löydät tarvitsemasi

Lisätiedot

Autot. Sisartaan. kauniimpi. Autonvalmistaja. & liikenne. Lappi ja pärinä

Autot. Sisartaan. kauniimpi. Autonvalmistaja. & liikenne. Lappi ja pärinä PERJANTAINA 9.12.2011 Atot & kenne 31 Lpp j pärnä Erset jo- j testkeskkset tovt rh Lppn. Mtt pohjosess nstä knsten. SIVU 33 Tottjt: Tmo Nemnen (014) 622 265, Mrtt Rt 622 240 sähköpost: totjkenne@kesksomnen.f,

Lisätiedot

2, 95. kuokkanen KULTAA. Menu OSTAMME. Tähti LA ROSE. Pyhäinpäiväksi Viherlandiasta! 18,- Virpin Kulta TARJOUS! KAIKKI PITSAT &

2, 95. kuokkanen KULTAA. Menu OSTAMME. Tähti LA ROSE. Pyhäinpäiväksi Viherlandiasta! 18,- Virpin Kulta TARJOUS! KAIKKI PITSAT & kuokknen Kuokkln Asukkt ry:n kulttuur- j tedotusleht, 25 vuoskert www.kuokkl.org Mrrskuu 20 Uudstunut Slence - tehoks kuorsukseen! 8,- (20,98) Must sää 3.. Clnderm Men - lhjpkkuksell Trjoukset vomss mrrskuun

Lisätiedot

- Max 10 p. 1. MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: renrävät: 2. VASTAA ESSEETYYPPISESTI

- Max 10 p. 1. MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: renrävät: 2. VASTAA ESSEETYYPPISESTI KRJANPDON TENTT 1422014 LAY/OTK 9HJEET: vastaa jkaiseen kysymykseen erilliselle paperille (muista merkitä nimi myös kirjanpitu"råu"paperiini Jös et vastaa ihnkin kysymykseen, iäfå nimetty vastausiaperi

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 16/85 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI, OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1977-1984 JOKIOINEN 1985 ISSN

Lisätiedot

2. Kuorma-auton moottorin teho nopeudella 7O km/h on j.20 kw.

2. Kuorma-auton moottorin teho nopeudella 7O km/h on j.20 kw. FYSIIKKA (FY02): 2. KURSST: Lämpö KOETEHTÄVIÄ Petteri on 1-4 m korkean mäen päällä pulkan kanssa. Petterin ja pulkan yhteismassa on g1. kg. Petteri lähtee levosta laskemaan alas mäkeä ja nopeudeksi mitataan

Lisätiedot

RolljqlSêS~å'.~r~ì~lI,il;îktlJl~~S~ljj

RolljqlSêS~å'.~r~ì~lI,il;îktlJl~~S~ljj Lte 3a m.,ka1!ly'jl ~~".,',;;"~~~~,~'~,,,,-,,'",,,,,,,,,,,,,,,',,,,..-'-'''''''''''''."".~..."._-"~-,...~,-,,,,~..,,-.._- RolljqlSêS~å'.~r~ì~l,l;îktlJl~~S~ljj K()lkùrsslrkosten ennakodaan lsään yvän, tapaukset

Lisätiedot

SUOM EN V IRALLINEN TILA STO TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN OPPIKOULUJEN TILAAN JA TOIMINTAAN LUKUVUONNA 1918-1919 TOIMITTANUT KOULU H A LLITU S

SUOM EN V IRALLINEN TILA STO TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN OPPIKOULUJEN TILAAN JA TOIMINTAAN LUKUVUONNA 1918-1919 TOIMITTANUT KOULU H A LLITU S SUOM EN V IRALLINEN TILA STO IX TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN OPPIKOULUJEN TILAAN JA TOIMINTAAN LUKUVUONNA 98-99 TOIMITTANUT KOULU H A LLITU S 5 (Aperçu statstque de l état des établssements d nstructon

Lisätiedot

LIIKKUVAN LAPSEN RAVITSEMUS

LIIKKUVAN LAPSEN RAVITSEMUS LIIKKUVAN LAPSEN RAVITSEMUS 2 Hlsko -lkutkouluhke Suome Työväe Urhelulto Hlskohkkee tvottee o lsätä lste fyysstä, psyykkstä j soslst hyvvot j smll lsätä lste omehtose lku määrää. Hlsko- lkutkoulut trjovt

Lisätiedot

A1 Otsikko LASKU Helvetica 12 76 65 A2 Laskunumero Helvetica 10 432 65 A3 Asiakasnumero Helvetica 10 432 80... B1 Otsikko PUHELUERITTELY otsikkosolu1

A1 Otsikko LASKU Helvetica 12 76 65 A2 Laskunumero Helvetica 10 432 65 A3 Asiakasnumero Helvetica 10 432 80... B1 Otsikko PUHELUERITTELY otsikkosolu1 Perinnedatan automaattinen muotoilu X M L - tek niik oin Merja Ek, Heli Hakkarainen, P ekka K ilp elä inen, T o m m i P enttinen Report A/2002/3 I S B N 9 5 1-7 8 1-26 3-9 U N I V E R S I T Y O F K U O

Lisätiedot

FYt2: Matemaattinen fvsiikka

FYt2: Matemaattinen fvsiikka FYt2: Matemaattinen fvsiikka Vsstaa kuuteen (6) tehtäväön!! Koe 26.1L.2013 1. Pallon lentokorkeutta (m) ajan funktiona kuvaa funktio f (t) = -Tt' *'it, missä t on aika sekunteina välillä [0; 3,0]. Selvitå,

Lisätiedot

LUETAAN YHDESSÄ. Lukutaito-opetuksen opas opettajalle Kaisa Halme

LUETAAN YHDESSÄ. Lukutaito-opetuksen opas opettajalle Kaisa Halme 1 LUETAAN YHDESSÄ Lukutaito-opetuksen opas opettajalle Kaisa Halme 2 Lukijalle Tällä pienellä kirjasella on kiinnostava, sanoisiko pitkä historia. Kun me muutamat UNIFEMin paikallistoimikunnan jäsenet

Lisätiedot

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen.

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. KOKOUS 21/50-4. 320. - 5 - Iskun koripallojoukkue TsheKkoslovaKiaan. Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. 321. - 6. ~. - Järjestäjien palkkaus. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. 322.

Lisätiedot

Vähikkälän Viesti 2/2012

Vähikkälän Viesti 2/2012 Vhkkn Ves 2/2012 j u u o J Hyv s Onne! 3 1 0 2 o u V Uu VÄHIKKÄLÄN VIESTI 2/2012 TALVINEN TERVEHDYS KESKELTÄ KYLÄÄ T krjoessn vnen Vhkk nyyyy rmmsen kunn krpen pkkspvn snsess voss. Lun j pkks on jo monen

Lisätiedot

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985 F I S K A R S Toimintakertomus Yhtiökokous Fiskars Toimintakertomus F iskars O y A b :n va rsin a in e n y h tiö k o k o u s p id e tä ä n p e rja n ta in a h u h tiku u n 4 p ä ivä nä 1986 klo 16.30 ravintola

Lisätiedot

Messulehti. Kaikkien perheiden viikonloppu! 26. 28.4.2013 Helsingin Messukeskuksessa. Samaan aikaan myös:

Messulehti. Kaikkien perheiden viikonloppu! 26. 28.4.2013 Helsingin Messukeskuksessa. Samaan aikaan myös: Muht Kkkn prhdn vkonoppu! 26. 28.4.2013 Hngn Mukkuk Sn kn yö: Aukoojt: Lput, Mod Expo, Kdntto-tphtu, Lhruok & uou j OuttExpo p ko 10 18, 9 18 j u ko 9 17 PtExpo vonn u. Pyput: Akut 16 Lpt (7 15 v), kt,

Lisätiedot

SUOM EN VIRALLINEN TILASTO III 26 : 3 YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU. vv. 1929 30 OSA 3 RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 1929-30 VOL.

SUOM EN VIRALLINEN TILASTO III 26 : 3 YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU. vv. 1929 30 OSA 3 RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 1929-30 VOL. SUOM EN VIRALLINEN TILASTO MAATALOUS III : YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU vv. 0 OSA RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 0 VOL. HELSINKI V A L T I O N E U V O S T O N KIRJAPAINO Ssällys. Tekstä: Jo h d anto...

Lisätiedot

ihmettele Kierrettä Toivot, 30.6.2013 10.19 si. Olen virus, bakteeri, sydän, vaikkei saimikä hyvänsä, mutten

ihmettele Kierrettä Toivot, 30.6.2013 10.19 si. Olen virus, bakteeri, sydän, vaikkei saimikä hyvänsä, mutten KAHVILARUNOT Kis Hlmk ron tiedätkö Amull kysyn mitä miet in viime yönä että pistä No miksi n sinut puuk et pistänyt ihmettele Ajttelin koon t Kerron olin liin että väsynyt että olisin Toivot, ensi yönä

Lisätiedot

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) Karjalan Kielen Seura on julkaissut vuonna 2009 E. V. Ahtian vuonna 938 julkaistun teoksen Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) näköispainoksena ja antanut sen

Lisätiedot

kokouksen Pöytäkirjaan.

kokouksen Pöytäkirjaan. ~L"---=i-.:::.i_t~t"-...:e::.-...::e,,--,t,--_-=. TUL : IJ Li i tt 0 t 0 im ikunn an 1/8 1927 l' i det yn kokouksen Pöytäkirjaan. Kongressin kustannusarvio. Käytävän ja salin koristelu Soittokunta avajai~iin

Lisätiedot

-r2817,77. -r2817,77 I47 863,40. -r72277,59 YLIJÄÅMÄ ÅSIJNTO OY SÅÅRISELÅNKUJA T VÅSTI KE RA'I OITUSLAS KEL MA 3 O. 4. 2 A 7 I.

-r2817,77. -r2817,77 I47 863,40. -r72277,59 YLIJÄÅMÄ ÅSIJNTO OY SÅÅRISELÅNKUJA T VÅSTI KE RA'I OITUSLAS KEL MA 3 O. 4. 2 A 7 I. ÅSIJTO OY SÅÅRISELÅKUJA T VÅSTI KE RA'I OITUSLAS KEL MA 3 O. 4. 2 A 7 I HOITOPUOLE TUOTOT Vastikkeet Vukratutt Käyttökrvaukset Rahitustutt xx Hittutt yhteensä I47 863,40 B 707,18 4 938,21 42,83 161 551,62

Lisätiedot

Mattila - ja mies voi paremmin

Mattila - ja mies voi paremmin Unled-1.ndd 1 2.4.2014 14:03:49 Ssällyslueelo Tämä mese n leh on M esen knslslo M ln edou sleh j välrpor. M l on os Se lemenyhdsys Npu r ry:n omn. Kokse k klle Ml n mehlle mulle lehden j ekoon oslls unelle.

Lisätiedot

ASKULASSA KOHTSILLÄÄ TAPAHTUMAKALENTERI 3.2014. Syksyinen tervehdys

ASKULASSA KOHTSILLÄÄ TAPAHTUMAKALENTERI 3.2014. Syksyinen tervehdys N KOHTSILLÄÄ ASKULASSA TAPAHTUMAKALENTERI 3.2014 Syy trvhdy St j vä ä jät ätyhtt vt ämpmät htt m A ätphtm. Vää ähtä mp pj ä r tphtm. Khtää A rttä hyvä mtt tvt yy tphtmt. Säytä t rrä tphtmt r m tr. Tphtm

Lisätiedot

Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -ryhmähanke 3. KEHITYSTYÖPAJA 11-12.9.2013

Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -ryhmähanke 3. KEHITYSTYÖPAJA 11-12.9.2013 Tekes: Krusrkenmsen kehämnen -ryhmähnke 3. KEHITYSTYÖPAJA 11-12.9.2013 Jn Srnen & An Prnen, Vsn Allnce Prners Oy, Hln Helsnk Arpr 11-12.9.2013 Jn Srnen & An Prnen Ryhmäk 1. Ryhmä Esp & Oulu Juh Ivnnen,

Lisätiedot

Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti 1/2014

Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti 1/2014 Tuu Sudu TST y: jäslh 1/2014 Ssällys Tuu Sudu TST y Ksl 19, 20200 Tuku puh. 044 7007 421 fo@sy.com www.sy.com Julksj Tuu Sudu TST y Vsv pääomj Jo Mj Tomus j o Els Hmo j P R Euk kuv Joos Klm Popkk Suom

Lisätiedot

Kokous 23/47-4. vuokra. tavaksi lainassa olevan painimaton kunnon sekä mahdo l lis~n korvawcsen mät:.ri ttelemisen.

Kokous 23/47-4. vuokra. tavaksi lainassa olevan painimaton kunnon sekä mahdo l lis~n korvawcsen mät:.ri ttelemisen. - - ---- - -- -~ -- - --- - ---- Kokous 23/47-4. vuokra tavaksi lainassa olevan painimaton kunnon sekä mahdo l lis~n korvawcsen mät:.ri ttelemisen. 470. - 8. - Pyöräilijöiden kutsu ltorjaan. Liittotoimikunta

Lisätiedot