taidekasvattajaksi varhaiskasvatukseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "taidekasvattajaksi varhaiskasvatukseen"

Transkriptio

1

2 taidekasvattajaksi varhaiskasvatukseen

3 taidekasvattajaksi varhaiskasvatukseen

4 SinikkaRusanen taidekasvattajaksi varhaiskasvatukseen Kuvataiteenopintojenkehittäminen lastentarhanopettajienkoulutuksessa Taideteollinen korkeakoulu

5 taidekasvattajaksi varhaiskasvatukseen TaideteollisenkorkeakoulunjulkaisusarjaA77 Helsinki SinikkaRusanen Graafinensuunnittelu:JarkkoHyppönen isbn issn078-8 GummeruskirjapainoOy Jyväskylä 007

6 5 Sisällysluettelo kiitokset 8 tienikuvaamataidonopettajastatutkivaksi opettajankouluttajaksi 10 Kuvaamataidonopettajastakuvataidekasvatuksenkouluttajaksi Opistostaakateemiseenkoulutukseen Kuvataidekasvatuksenkouluttajastaomaatyötänikehittäväksi opettajankouluttajaksi 7 tutkimuksenlähtökohdatjatoteutus Tutkimuksentausta Tutkimustehtävä Tutkimusvaiheet Esitutkimuksetjavuoden000tutkimussykli Vuosien00ja00tutkimussyklit Tutkimusaineistonkokonaisuus Aineistonanalysointi,tulkintajareflektointi Omanopettajantyönitutkiminen Omanopettajantyönireflektointi Itsereflektio Kuvallinenreflektio taidekasvattajuudenrakentuminenjataidekasvatuksen traditiot 5 Kuvataidekasvattajataidekasvattajana 5 Taidekasvattajuusosanaammatillistakehittymistä 55 Taidekasvattajanroolinrakentuminen 58 Taidekasvatuksentraditiotammattikuvantaustavaikuttajina 6 Akateeminentaidejamuutopetusperiaatteet800-luvulla 6 Sommittelunelementtienjaperiaatteidentutkiminen 65 Luovaitseilmaisu 67 Taideosanajokapäiväistäelämää 68 Taidetiedonalana 69 Postmodernitaidekasvatus 70 Taidekasvatuksentraditiotomassaammattihistoriassani 7

7 6 taidekasvattajaksi varhaiskasvatukseen taidekasvatusvarhaiskasvatuksessa 77 Taidekasvattajanpaikka 78 Lapsenkuvallinentoimintaaskarteluna 79 Fröbelinluomattraditiot 79 Askartelutoiminnallisenakehyksenä 80 Askartelukäsityönjakuvataiteenvälitilassa 8 Lapsenkuvallinenilmaisuosanaesteettistäkasvatusta 8 Esteettisyyskasvatuksellisenakehyksenä 8 Esteettisenkasvatuksentaustasidoksia 87 Esteettinenkasvatuspäivähoidonarjessa 90 Lapsenkuvallinentoimintataidekasvatuksena 9 Taidekasvatuksenkehittämistoiminnanalku 9 Päivähoidonkuvataidekasvatuksenkehittämiskokeilut980-luvulla 9 Päivähoidonkehittämistoiminta990-luvulla 95 Lakitaiteenperusopetuksestataidekasvatuksenvahvistajana00 Taidekasvatuksellisennäkökulmanvakiintuminen 0 Taidekasvatuskulttuurisenakasvatuksena 05 Taidekasvatuslastenkulttuurina 05 Taidekasvatus,kulttuurijaluovuus 08 Taidekasvatuksenkerrostumatvarhaiskasvatuksessa 0 5 opiskelijattulevinataidekasvattajina 5 Taidekasvattajanroolinjäsentäminen 6 Taidekasvatustatoteuttavalastentarhanopettaja 7 Lapsikeskeinenkasvattaja Taiteeseensuuntautunutkasvattaja 6 Kuvataiteeseenkasvattava 6 Taiteenjaluovuudenvälitykselläkasvattava 0 Taidekasvattajanroolinrakentuminenreflektiivisenätyöskentelynä Yleiskasvattajataidekasvattajana 7 6 opiskelijoidentaidesuhteenkehittyminenkoulutuksessa 9 Opiskelijoidensuhdetaiteeseen 0 Nykytaidekuvataidettakoskevankeskustelunavaajana Töölönlahdenveistokset Pohjoinenpostmodernismi -näyttely 7

8 7 Opiskelijoidenkäsityshyvästätaiteesta Hyväntaiteenperustelut Opiskelijoidenvalinnat Opiskelijattavallisinakatsojina Kasvatuksellinensuhdetaiteeseen Taiteellisiinkokemuksiinperustuvasuhdetaiteeseen Merkityksellinensuhdetaiteeseen Kiinnostuskuvataiteeseentoisentaiteenalankautta Kuvallinentyöskentelytaidesuhteenrakentajana opetuksenmurtumakohtiajakehittämispisteitä 8 Tarkentuvasuhdetaiteeseen,taidekasvattajanrooliin jataidekasvatukseen 8 Opintojaksonkehittäminen 85 Opinnotkehyksenätaidekasvattajuudelle 85 Taidettajataidekasvatustakoskevansuhteenjäsentäminen9 Taidekasvatuksensisällöllisiäpainotuksia 96 Taiteenitseisarvoinenluonnejataidetietämisenä 96 Korkeakulttuuristavisuaaliseenkulttuuriin 00 Kasvattajanperusteltusuhdetaiteeseen 07 8 tutkimuksentulostenpohdintajaarviointi Omantaidekasvattajuutenitarkentuminen Lastentarhanopettajataidekasvattajana Taidekasvatuksenjavarhaiskasvatuksentiedonalojendialogi Tutkimuksenarviointijaehdotuksetjatkotutkimuksiksi lähteet Painetutlähteet Painamattomatlähteet 9 Kuvalähteet liitteet tiivistelmä 5 abstract 5

9 8 taidekasvattajaksi varhaiskasvatukseen Kiitokset Kiitokset väitöstutkimukseni valmistumisesta kuuluvat monille. Ensimmäiseksi haluan lämpimästi kiittää ohjaajiani Marjo Räsästä ja Marjatta Kallialaa, joiden kannustus on korvaamattomalla tavalla vienyt työtäni eteenpäin. Samoin haluan kiittää työni esitarkastajia PäiviGranöajaLeenaHyvöstä,joidentarkathavainnotauttoivatselkiyttämääntyötäni.KiitoskuuluumyösJuhaVartolle,jokaviimeistelyvaiheessaauttoityöniloppuunsaattamisessa. TyötoveriniHelsinginyliopistonsoveltavankasvatustieteenlaitoksellajatutkijakolleganiTaideteollisessakorkeakoulussaovattyöskentelyprosessin aikana muodostaneet arvokkaan keskusteluyhteisön. KiitosSeijaKarppisellejaSirkkaLaitisellejäsentävistähuomautuksistatyöniloppuvaiheissa.KiitoksetLeenaTahkokalliollejaEeva-Leena Onnismaallemaittavistaaterioistavarhaiskasvatuksenajankohtaisten kysymysten parissa. Kiitokset kuuluvat myös Taideteollisen korkeakoulun tutkimusinstituutille, joka tutkijantilat järjestämällä auttoi oleellisella tavalla työni etenemistä. Tutkijatorin keskusteleva ilmapiiri oli hyvä tuki työni edistymiselle kiitos Petri Anttonen, Mihail Galanakis,TiinaHärkäsalmi,SonjaIltanen,HelenaOikarinen-Jabai,

10 9 OutiTurpeinenjaLauraUimoneninspiroivistakeskusteluista.Taideteollisenkorkeakoulun,Sibelius-AkatemianjaTeatterikorkeakoulun jatko-opiskelijoidenyhteisetopinnotovatmyösolleethyvätilapohtia taiteeseen,tutkimiseenjataidekasvatukseenliittyviäkysymyksiä. Tutkimuksen alkuvaiheessa arvokkaan lähtökohdan työlleni antoivattaidekasvatuksenosaston Kuvat,kasvatusjaidentiteetit -tutkimusryhmän kokoontumiset. Kiitos teille Pirkko Ahoniemi, Seija Kairavuori, Kaisa Kettunen, Marja Rastas, Marjo Räsänen ja myös ElisabethGarber,jokaalkuvaiheessamentoroiryhmämmetoimintaa. OlinmukanamyösMonikulttuurinentaidekasvatus-tutkijakoulussa, jokaantoikosketuksenammatilliseentutkijantyöhönpuolenvuoden ajan.kiitostutkijakoulunjohtajalleinkerisavalle!kiitosmyösopiskelijoilleni,joidenaktiivinenosallistuminentutkimukseeniylipäätään tekisenmahdolliseksi. Kiitos luovan prosessin tukemisesta Maija Louhiolle, Elisa RovamollejaMikkiTapanisellematkoillaPorvoonjaHelsinginvälimailla javähänmuuallakin.opettaja-tutkijantyönjäsentämisessäauttoivat myösmonethyvätaamukeskustelutrautatieasemankahvilassamarja- KaarinaKoskisenjaAnitaVirtasenkanssa.Kiitosniistä! Työni videoaineiston käsittelyssä minua ovat auttaneet Tapani LundgrenjaKariPouttujatietokoneasioissaveljeniTapioRusanen, kiitos teille. Kiitos myös kirjan taittaneelle Jarkko Hyppöselle, kielentarkastaja Tiina Airaksiselle ja käännöstyöstä vastanneelle Eeva Kähärille. Tutkimustani ovat tukeneet taloudellisesti Emil Aaltosen säätiö, Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö, Suomalainen Konkordia-liitto, Suomen Kulttuurirahasto, Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahastosekätaideteollinenkorkeakoulu.kiitänteitäsaamistaniapurahoista. LämpimätkiitoksetvanhemmilleniAnttijaElliRusaselle,joiden sinnikkyys ja elämästä nauttiminen on ollut hyvä esikuva työni eri vaiheissa. Kiitos myös sielunsiskolleni Sirkku Rusaselle antoisista keskusteluista.lapsilleniinarillejaniklaksellekiitoselämisenilosta jauteliaastakiinnostuksestatyötänikohtaan. OmistantyöniEllillejaAntille,InarillejaNiklaksellesekäMinnalle janealle lapsuudenmerkitykselliselleajalle! Helsingissä..007 SinikkaRusanen

11 0 taidekasvattajaksi varhaiskasvatukseen Tienikuvaamataidonopettajasta 1tutkivaksiopettajankouluttajaksi

12 tieni kuvaamataidonopettajasta tutkivaksi opettajankouluttajaksi kuvaamataidonopettajastakuvataidekasvatuksenkouluttajaksi Johdattelenlukijantutkimukseenitarinankautta.Tutkimustarinani kertoo subjektiivisen tulkinnan väitöstutkimukseni toimintatutkimuksellisestakulustajaantaataustantutkijanroolilleni. Helsinginlastentarhanopettajaopistoonperustettiinvuonna989 kaksikuvaamataidonlehtorinvirkaa.aikaisemminkuvataidekasvatuksenopinnotolijärjestettytuntiopetuksena,nytnehaluttiinvakiinnuttaa. TulinvalituksitähänuuteentehtävääntoimittuanisitäennenkymmenisenvuottakuvaamataidonopettajanaSuomalais-venäläisenkoulunalaasteella, yläasteella ja lukiossa. Pidin uutta ammatillista tehtävääni, kuvataidekasvatustavarhaiskasvatuksessa,innostavanajahaastavana. Molemmatlapseniolivatallekouluikäisiä,jaolinkiinnostuneenaseurannutjatallentanutheidänmoninaistakuvallistatyöskentelyään. Ensimmäisenä työvuonna minun oli vaikea hahmottaa, millä tavoinkuvataidekasvatuksenopinnotpoikkesivatyleissivistävänkoulutuksen kuvaamataidon opetuksesta. Yleissivistävässä koulutuksessa opetussuunnitelmatluotiinvirkamiestyönä,janiilläolinorminluonne suhteellisentarkastimääriteltyinetavoitteineenjaopetussisältöineen. Lastentarhanopettajienkoulutusolilaajentunutvuonna97voimaantulleenpäivähoitolain jälkeensiten,ettäesimerkiksihelsinginlastentarhanopettajaopistossasisäänottoolilisääntynytvuosittaisesta0opiskelijasta0opiskelijaanvuonna989.opistonrehtoriairipyykkö ajoiaktiivisestitaidekasvatuksenlaadunparantamistakoulutuksessajapäivähoidossa.hän olimukanamm.lastentarhanopettajienjasosiaalikasvattajientaiteeseenerikoistavaakoulutustapohtineessatyöryhmässä(ks.lastentarhanopettajientaidekasvatustyöryhmänmuistio, 990). Kollegani Ulla Kuivamäki oli työskennellyt opiston tuntiopettajana vuodesta985 alkaen.hänoliluonutopetukselletoimivanperusrungon,aluksikuvaamataidonopinnoille javuodesta987lähtienkuvataidekasvatuksenopinnoille.

13 taidekasvattajaksi varhaiskasvatukseen Opettajana minulla oli soveltajan ja kehittäjän rooli. Lastentarhanopettajienkouluttajanroolissatehtäväniopetussuunnitelmankehittäjänämuuttuiitsenäisemmäksijavastuullisemmaksi,jaopetuksen tavoitteenaolivatammatillisetvalmiudetyleissivistävienvalmiuksien sijaan. Opetussuunnitelman mukaan kuvataidekasvatuksen opintojentavoitteenaoliperehdyttääopiskelijalapsenkuvallisenilmaisun kehittämiseensekäkuvataidekasvatuksentavoitteisiin,sisältöihinja opetusmenetelmiin. Tavoitteena oli myös materiaalintuntemuksen laajentaminen,työtapojenmonipuolistuminen,taidehistoriantuntemuksenlaajentaminensekäopiskelijanomankuvallisenajattelunja ilmaisutaidonsyventyminen. Opiskelijoidentaustakuvaamataidossaolihyvinheterogeeninen. Siksi opetus rakentui toisaalta lukio-opetuksen pohjalle, toisaalta setäydensiniidenopiskelijoidentietojajataitoja,jotkaolivatlopettaneet kuvaamataidon opinnot seitsemännellä luokalla peruskoulussa. Yleisvaikutelmani oli, että opiskelijat olivat motivoituneita ja innostuneitakuvataidekasvatuksesta.opetusajoittuitasaisestikoko kolmen vuoden opiskeluajalle, mikä mahdollisti pitkäaikaisen ja vuorovaikutteisen kontaktin opiskelijoihin ja heidän ammatilliseen kehittymiseensä. Vuosittain yksi tai kaksi opiskelijaryhmää teki seminaaritöitäkuvataidekasvatuksesta.tämäavasikouluttajanrooliini tutkimuksellistanäkökulmaa. Kouluttajan rooliini liittyi myös yhteyksien luominen muihin ilmaisuaineiden opintoihin. Yhteydet rakentuivat aluksi yksittäisten aineidenyhteisopetuksenamm.musiikinjalastenkirjallisuudenopintojenkanssa.yhteisissäprojekteissammekartoitimmeeritaiteenaloja yhdistäviä ja toisistaan erottavia piirteitä. Teimme myös Helsingin juhlaviikkojen kanssa yhteisiä lastenkulttuuriprojekteja. Yhteistyön myötätyössänivahvistuinäkemysallekouluikäistenlastentaidekasvatuksenkokonaisvaltaisestaluonteesta.taustallaoliajatus,ettäalle kouluikäinen lapsi ei vielä hahmota toimintaansa oppiaineisiin tai ainejakoiseenopetussuunnitelmaansitoutuneena. Ammattikuvaani tuli uusi painotus: kuvataidekasvatuksen asiantuntijan rooli korostui aikaisemman aineenopettajan roolin sijaan. Kuvataidekasvatus kuului opetussuunnitelmassa ilmaisu- ja kommunikaatioalueen opintoihin.opintojenlaajuusoli,5opintoviikkoa,jostaohjattuaopetustaoli00tuntiajaopiskelijanitsenäistäopiskelua0tuntia.(opetussuunnitelma:helsinginlastentarhanopettajaopisto989 99,.)

14 tieni kuvaamataidonopettajasta tutkivaksi opettajankouluttajaksi Alle kouluikäisten lasten taidekasvatusta koskevia näkemyksiäni suuntasivatsosiaalihallituksenjamannerheiminlastensuojeluliiton päivähoitoa ja taidekasvatusta koskevat julkaisut. Ne nostivat esiin esteettisen kasvatuksen ja taiteen ilmaisulliset ulottuvuudet sekä kuvataiteellisen toiminnan kokonaisvaltaisen luonteen lapsen kehityksessä.toinenvoimakasvaikutteidenantajaoliitalialaisenreggio Emiliankaupunginpäivähoidonkehittämistoiminta,johontutustuin Lapsellaonsatakieltä -näyttelynjaseminaarinyhteydessävoipaalan lastenkulttuurikeskuksessa vuonna990 sekä myöhemmin opintomatkalla Reggio Emilian kaupunkiin vuonna99. Reggio Emilian kaupunginkunnallisessapäivähoidossavisuaalisellakasvatuksellaon ollutmerkittäväasema960-luvultalähtien. Ilmaisullistenulottuvuuksienpainottuminenvarhaiskasvatuksessa innosti minua myös omaan kuvalliseen työskentelyyn. Jatkoin kuvataiteellisiaopintojaniensinvapaantaidekoulunvärinhahmotuksenopinnoissajamyöhemminvärinhahmotus-maalausryhmässä. Kuvalliseen työskentelyyn keskittyminen suuntasi taidekäsitystäni ilmaisulliseensuuntaan,jakuvallistentöidenintensiivinenkäsittely opiskeluryhmässäsaihuomionikiinnittymäänmyösniidenkommunikatiiviseenulottuvuuteen.opinnotsaivatminutnäkemäänkuvataiteenilmaisuna,jokakommunikoijajonkakeinojatutkitaanjokaisen kuvallisentyönmyötä.työskentelyvälineenjamateriaalintutkiminen toimikommunikaationvälineenä.kuvallinentyöskentelyeiollutvain traditioidenjatkamistajaedelleenvälittämistä,kutenaiemminolin ajatellut.töitäryhmässätarkasteltaessaeianalysoituniitäformalististen periaatteiden mukaisesti vaan pyrittiin avaamaan keskustelu niidenkanssa.työnkohtaaminenjatulkintatarkastelutilanteessaoli yhtä tärkeää kuin sen tuottaminen. Lähtökohtana ei ollut se, miten kuvat tulee tehdä, vaan kunkin yksilöllisen näkökulman ja työskentelyprosessinhavainnoiminen.pidintaideopintojaoleellisenaosana omanammattikuvanisyvenemistä.maalaaminenantoiaineksiaammattikuvanitarkastelemiseenuudestanäkökulmasta. Kouluttajanapidinkuvataidekasvatuksenopinnoissamerkityksel- lisenäopiskelijoideninnostamistajatyöskentelynilmaisullisiaulot- Ks.Kuosmanen98,986;Eskelä-Tuomisto98,988;Kuusivuotiaidenlastenesiopetussuunnitelma98; Alle kolmevuotiaiden lasten päivähoidon toimintasuunnitelma986; Salminen988. RyhmänopettajanatoimitaidemaalariPekkaHepoluhtavuosina

15 taidekasvattajaksi varhaiskasvatukseen opistostaakateemiseenkoulutukseen tuvuuksia.tärkeäosaopintojaolimateriaalejajatekniikkojatutkiva työskentelyesimerkiksigrafiikkaajakolmiulotteisiatyöskentelymenetelmiäopiskeltaessa. LastentarhanopettajienopistotasoinenkoulutussiirtyiHelsinginyliopistonyhteyteenvuonna995,mikätoiuusiavaatimuksialastentarhanopettajienkouluttajanammattikuvaan.Opetuksenlähtökohdaksituliakateemisenkoulutuksenluonteenmukaisestiperiaate,ettäsentulisiperustua tutkimukselle. Roolini opetussuunnitelman uudistajana ja opetuksen kehittäjänäkorostuikoulutuksensiirtymävaiheessa.opetussuunnitelma määritti kuvataidekasvatuksen varhaiskasvatuksen didaktisina opintoina.ainelehtorinjakuvataidekasvattajanroolinimuuttuikuvaamataidon jamyöhemminkuvataiteendidaktiikanlehtorinrooliksi. Koulutuksenakateeminenuudistaminenmuokkasisuurestikuvataidekasvatuksen, sittemmin kuvataiteen didaktiikan opintoja. Opetussuunnitelmien kehittämisen avulla pyrittiin saamaan koulutuksessaaikaansekäsisällöllinenettärakenteellinenmuutos.opintoihin tulihierarkkinenrakenne:pääaineenaolikasvatustiedejasitätukivat muiden aineiden perusopinnot sekä valinnaiset ja sivuaineopinnot. Opintojen nimikkeet muuttuivat, ohjatun opetuksen määrä väheni ja itsenäisen opiskelun osuus lisääntyi. Opiskelijoiden perusopetus taito- ja taideaineissa järjestettiin tiiviinä ja lyhyenä ajanjaksona. Perusopetuksen luonne muuttui projektimaiseksi. Se ei ollut enää pitkäkestoista,kokoopintojenajanjatkuvaaammatillisenkasvunja kehittymisenseurantaajasiihenvaikuttamistakutenopistokoulutuksessa.myösopintojenvalinnaisuuslisääntyi.koulutuksessapyrittiin välittämäänsuppeaperusopetuskaikissataito-jataideaineissa.myöhemminopiskelijatvalitsivat,mihintaito-jataideaineisiinheperehtyivätlaajemminvalinnais-taisivuaineopinnoissaan. Taideaineiden opetuksen kannalta oli merkityksellistä, että koulutuksen yhteyteen perustettiin taito- ja taideaineiden didaktiikan professuurijaviidentoistaopintoviikonlaajuinenuusisivuaineopintokokonaisuus:taito-jataideaineidensivuaineopinnot.uudenopintokokonaisuuden sisällöllinen luominen tiivisti taito- ja taideaineidenopettajienyhteistyötä.yliopistollisenkoulutuksenalkuvaiheessa (995)koulutuksenpainopistealueeksioliHelsingissänimettytaito-ja taideaineet.vuonna00tästäpainopistealueestaluovuttiin.

16 tieni kuvaamataidonopettajasta tutkivaksi opettajankouluttajaksi 5 Omatutkivanopettajanroolinisaialkunsa,kuntäydensinkoulutuksensiirtymävaiheessakuvaamataidonopettajantutkintonitaiteen maisterintutkinnoksi.toteutinlopputyöni(ks.virkkala996)toimintatutkimuksena,jokaolipäiväkodissajärjestettykokeilu.havainnoin siinä, miten kuvataiteen vastaanottamiseen liittyvää toimintaa oli mahdollista toteuttaa esikouluikäisten ryhmässä. Kokeilun aikana esikoululaistenvalmiudetkuvataiteentarkastelemiseenmuseoissaja näyttelyissävahvistuivat.tutkimusosoitti,ettävastaanottavatoiminta kuuluuoleellisenaosanavarhaiskasvatuksentaidekasvatukseen. Tutkimusopintojenlisäksisisällytintäydentäviinopintoihinimaalaustyöpajan puolentoista vuoden ajan. Työpajassa paneuduimme työskentelyprosessiendokumentointiinjareflektointiin.niidenavulla olimahdollistajäsentääjapurkaaprosessiajasiihenliittyviäpäätöksentekotilanteita. Töiden arviointi oli tärkeä kokemus, samoin sen näkeminen, että kukin tekee kuvia omista henkilökohtaisista lähtökohdistaankäsin.kuntekijänäsanallistinteostenilähtökohtiajaniidentuottamisprosessiasekäkuulinvastaanottajiennäkemyksiä,sain kokemuksenteoksistanikommunikaatioprosessinosana.palauteja vuorovaikutteinenkeskustelulisäsikuvallisenoppimis-jatyöskentelyprosessinkiinnostavuuttajalaajensisiihenavautuvianäkökulmia.pitkäjänteinentyöskentelytietynkuvallisenilmaisumuodonkanssamyös itsenäistiminuakuvantekijänäjaauttoihahmottamaanomaarooliani itsenäisenä kuvantekijänä. Kuvataiteellinen työskentely syvensi ammatillisiataitojanitaidekasvattajana,muttaseeivienytminuakuvataiteilijanammatilliseenrooliinsiinämielessä,ettäolisinjärjestänyt töistäni näyttelyn. En siten astunut tekijänä taiteen ammatilliseen maailmaan. Toisaalta en myöskään kokenut olevani taiteen harrastaja.rooliniammattilaisenasijoittuivälimaastoontaidekasvatuksen maailmanjataidemaailmantoisiinsalimittyvälläalueella.kuvallista työskentelyäpidinkuitenkinammatillisenkehittymisenolennaisena osa-alueena.opettajanrooliinisevaikuttisiten,ettävakuutuinsiitä, ettäomaankokemukseenpohjautuvakuvataiteellinentyöskentelyon taidekasvattajanammatillisenidentiteetinperusta. Tutkijanroolinisailisäulottuvuuksia,kunaloitintaiteentohtorinjat- 5 Opiskelin Taideteollisen korkeakoulun syventävässä maalaustyöpajassa maisterin täydennysopintojen aikana lukuvuoden ja syyslukukauden996. Jatkoin opiskelua kevätlukukaudella999osanataiteentohtorinopintoja.opettajanatoimitaidemaalarihelga Reinikainen.

17 6 taidekasvattajaksi varhaiskasvatukseen 6 7 ko-opinnottaideteollisessakorkeakoulussavuonna998.työssänioli tapahtunutsuurimuutos,jahalusinymmärtääsitämuttamyösviedä muutosprosessiaeteenpäin.väitöstutkimuksenavullahalusinhahmottaa,mistävarhaiskasvatuksentaidekasvatuksessaonkysymys.tarkoitukseniolimyöslöytäätutkimuksenavullaperusteluitajavaihtoehtoja taidekasvatuksenopetuskäytännöille,jotkakoulutuksenakateemistuminenoliasettanutkyseenalaisiksi.näkökulmianitutkijanasuuntasi se,ettäliityinmukaantaideteollisenkorkeakouluntaidekasvatuksen osastontutkimusprojektiin Kuvat,kasvatusjaidentiteetit.Tutkimusryhmämmetoimialoittelevienjakokeneempientutkijoidenkollegiaalisenayhteisönä. Ryhmämmetavoitteenaoliselvittäätaidekasvattajuutta osanataiteenjakasvatuksenerialojenammatti-identiteettejäsekätutkiataidekasvattajanlaajentunuttaammattikuvaajaerikoulutusalojen taidekasvatukselle asettamia erityisvaatimuksia. Tutkijan roolini oli aluksi ulkoinen haaste, koulutuksen akateemisen muutoksen myötä kouluttajantehtäviintullutlisävaatimus.vähitellensenäyttäytyimyös mahdollisuutenaymmärtääkoulutuksenjataidekasvatuksenkehittämistäuudellatavallajaollamyötävaikuttamassasensuuntaamiseen. Kehittelin tutkimusnäkökulmaa vuosina998 ja999 kahdessa esitutkimuksessa, jotka olivat yhteistoiminnallisia opetuskokeiluja. Oletin alkuvaiheessa, että alle kouluikäisten lasten taidekasvatuksen kehittäminenedellyttäänimenomaaneritaiteenalojenvälisenyhteistyönulottuvuuksienpohtimista.ensimmäisenjaksontausta-ajatuksena olikahdentaideaineen,kuvallisenjakirjallisenilmaisun,sekäkahden opiskelijaryhmänyhteisopetusjaajatuslapsuudenmuistelunmerkityk- Tutkimusryhmäämmekuuluikaksipost-doc-tutkijaajaviisijatko-opiskelijaa,jasekokoontui säännöllisestivuosina Perehdyimmetutkimushankkeeseenliittyneeseenkirjallisuuteen, kehitimme tutkimussuunnitelmia ja raportoimme tutkimuksen etenemisestä. TutkimusryhmämmejärjestiOpetusministeriönhankerahoituksenturvinkolmeseminaaria yliopistoissaopettajankoulutustehtävissätoimivillekuvataideopettajillevuosina000,00 ja00. Ensimmäisessä seminaarissa tutkimusryhmämme esitteli hankkeemme projektit.vuoden00 teemanaolivattaide-jaoppimiskäsityksetsekämoniroolisuuttatukevat opiskelijaprojektit. Kolmannessa seminaarissa teemana olivat luokanopettajien ja lastentarhanopettajien koulutusten kuvataiteen ja kuvataiteen didaktiikan opetussuunnitelmat. Näissä seminaareissa käyty keskustelu auttoi näkemään taidekasvattajuutta laajemmassa kentässä kuin omassa työyhteisössä. Vuoden00 seminaarin keskusteluiden pohjalta koottumonikko-julkaisuvalottitaidekasvattajanmoninaisiatyörooleja.(ks.sava&räsänen 000, ;Räsänen00,.)Ryhmänviimeinenyhteinenhankeolityöpajataidekasvattajan moniroolisuudestainsea:n(theinternationalsocietyforeducationthroughart)kongressissahelsingissä ToteutimmeopetuksenkehittämisjaksotkolleganiäidinkielenlehtoriMarjaSuojalankanssa.

18 tieni kuvaamataidonopettajasta tutkivaksi opettajankouluttajaksi 7 sellisyydestäopettajaksikasvamisessa.kuvataidekasvatuksenopintojen kannalta tärkein piirre oli se, että opiskelijoiden kuvallisten töiden temaattinen tarkastelu toi uutta tietoa opetuksen painopistealueista. Opiskelijoidentöissätulimerkityksellisenäesiinlastenomakulttuuri korkeakulttuuristenilmiöidensijaan(ks.suojala&virkkala999). Toinenkuvallisenjakirjallisenilmaisunyhteisopetuksenkehittämisjakso jatkoi edellisenä vuonna aloittamamme lapsuusteemaa ja pyrki syventämään sitä. Myös tässä jaksossa opiskelijoiden töissä korostui lastenomakulttuuri,jalapsuusteemankäsittelykäynnistiopiskelijoissa tulevaanammattikuvaanjalastenkulttuuriinkohdistuvaapohdintaa(ks. Rusanen000).Tuleviintutkimuksellisiinratkaisuihinvaikuttimyösse, ettäolinottanutkuvataiteenperusopinnoissakäyttöönoppimispäiväkirjat,joidenvälitykselläsainkokonaiskuvanopiskelijoidenoppimisprosessista.opetuksessaoliniidenperusteellarunsaastiparannettavaa.tämä saiminutnäkemään,ettäopetuksenkehittämisenpainopisteeiollutkaan ensisijaisesti yhteistyön luomisessa taito- ja taideaineiden välille vaan kuvataiteenperusopintojensisällöllisessäkehittämisessä. kuvataidekasvatuksenkouluttajastaomaa työtänikehittäväksiopettajankouluttajaksi Jatkointutkimustaopetuksenkehittämishankkeenasyksyllä000.Esitutkimukset osoittivat, että minun oli kouluttajana ja työn ohessa mahdollistatarkastellaopintojajaopiskelijoidenoppimistatutkivasta näkökulmasta. Uudessa vaiheessa otin tarkastelun kohteeksi, miten kuvataiteenperusopinnotrakentavattaidekasvattajuuttalastentarhanopettajanammattikuvassa.ymmärsintutkivanopettajanroolinisiten, että pyrin luomaan kuvataiteen opintojaksosta oppimisympäristön, jossa olisi mahdollista dokumentoida ja reflektoida oppimista. Tuin opiskelijoidenoppimistasensuuntaisesti,ettäopiskelijoidenkäsitykset taiteesta, kulttuurista, lapsuudesta ja oppimisesta tulisivat opintojen aikanamahdollisimmanautenttisinaesille.arvioinvoivanitehdäniidenperusteellapäätelmiätulevanlastentarhanopettajanidentiteetistä taidekasvattajana.pyysintutkimusryhmänijäsenetsekätyöniohjaajat toteuttamaniopintojaksonhavainnoijiksijareflektoijiksi. Esitutkimukset olivat suppeita, ja osallistuvan havainnoijan roolini mahtuihyvinkouluttajantyönkäytäntöihin.uudessatutkimusvaiheessa osoittautuihaasteelliseksijaristiriitaiseksikinprosessiksiasettuatutkijan rooliin, joka oli osa kouluttajan rooliani. Uudistin samanaikaisesti

19 8 taidekasvattajaksi varhaiskasvatukseen opetustasisällöllisesti,havainnoinjadokumentoinopiskelijoidenoppimistajareflektointapahtunuttatutkijana.kunkehittäjänroolissahain opintojaksonkeskeisiäkysymyksiä,olinkokonaisvaltaisessamuutos-ja kehitysprosessissa,jossaolivaikeahavaita,mikäolioleellista.muutostilanteessahainuuttasuhdettaopettamiseenjaopiskelijoihin.minunei ollutajallisestimahdollistavastatatutkimukselliseenhaasteeseenkäytäntöjenmuuttamisesta:enehtinytperehtyäriittävästitaustakirjallisuuteen voidaksenihahmottaatoimimattomiatilanteitauudellatavalla. Opetuksentiivisdokumentointijaomantyönreflektointitutkijana oli yllättävän raskas työskentelyvaihe, jota en ollut ennakoinut. Minullaolitutkijanasuunta,muttaeiselväämielikuvaa,mitenetenisin. Toimintatapani sitoutui alustavaan käsitykseeni lastentarhanopettajan identiteetistä taidekasvattajana, mutta tutkijana halusin pitää tilanteenavoimena,koskaenpystynytrajaamaansitä,mikäammattikuvantutkimisessaolioleellista.olintekemisissäsamanaikaisesti niinmonenelementinkanssa,ettäminuneiollutmahdollistanähdä selkeästiasioidenvälisiäkeskinäisiäsuhteita.kohtasinkonkreettisestisenkompleksisuuden,jostamonetopetuksentutkijatpuhuvat. Reflektoijanaolityölästäehtiäkirjaamaanhavaintojamuistiin,ja muistiinpanoni jäivät usein lyhyiksi. Pyrin sanallistamaan tunnilla opittua paljon keskusteluissa, vaikka se ei aina ollutkaan luontevaa kokoryhmänkanssa.opetuksenrajaamattomuustoimukanaankiireen,mistäopiskelijatantoivatkriittistäpalautetta. Vaikkakohteenaniolivainyhdenopiskelijaryhmänopetus,oman toiminnan havainnointi ja muutoksen hakeminen ulottuivat myös muuhuntyöhön.aikaisempikokemukseniasiantuntijuudestaeienää toiminut. Ennen käyttämäni strategiat eivät ratkaisseet ristiriitaisia tilanteita, eikä minulla ollut aikaa kehittää uusia toimintatapoja. Tämä kuormitti opetustilanteita ja niiden suunnittelua sekä ilmeni uupumisena ja väsymisenä, osittain myös turhautumisena. Samoin seherättiepävarmuuden,osaamattomuudenjakykenemättömyyden tunteita.opetuksentoimimattomuustuntuikyseenalaistavanminut itsenitoimijana.tutkijanajatutkittavanaoleminen,havainnointija monikerroksisenmuutosprosessinkäynnistyminenkuluttirunsaasti henkisiä ja fyysisiä voimia. Tutkimusvaiheelle oli luonteenomaista hämärässäkulkeminen jasensietäminen. Syksyllä00 keräsin tutkimustani varten kaksi pienempää lisäaineistoa.koskaedellisenävuonnakeräämäniaineistoolisuurimmalta osinreflektoimatta,halusinrajatauudenaineistonkokoamista.ennen

20 tieni kuvaamataidonopettajasta tutkivaksi opettajankouluttajaksi 9 jäämistänikahdeksankuukaudentutkimusvapaalleopetinyhdelleopetusryhmällekuvataiteenperusopinnotkoulutuksenuudenopetussuunnitelmanmukaan.kiinnitinerityistähuomiotakurssinrakenteelliseen suunnitteluunjaopetussisältöihin.yritintuodaedellisenvuodenopetuksesta saamani palautteen perusteella opetukseen enemmän kokemuksellistanäkökulmaajapainotinprosessiasekäaktivoinopiskelijoidenyhteistoiminnallisuutta.yritinmyöskytkeäitsenäisentyöskentelyn kiinteämminohjattuunopetukseen.pyysinopiskelijoitapalautteessaan arvioimaanopinnottulevanammattikuvansakannalta.lisäksipyysin opiskelijoita,jotkaolivatosallistuneettutkimusjaksoonvuonna000, reflektoimaanlastenkanssatoteuttamaansakuvataiteellistatoimintaa neljänviikonpäiväkotiharjoittelunajan. Syksyllä00 halusin paneutua siihen, miten saan luontevalla tavallatutkijanroolinmahtumaankouluttajanroolinrinnalle.keskityin opetuksen havainnointiin reflektointipäiväkirjan avulla: tein havaintojaviidenperusopetusryhmänopintojentoteutumisestakunkin opetuskerran rakenteen, opiskelijoiden ja opettajan toiminnan sekä tutkimuksellisten teemojen näkökulmasta. Kirjasin havainnot ylös opetuskertojenjälkeen.suuntasinopetuksensisältöjäaikaisempienaineistojenanalyysienpohjalta:pyrinparantamaanopetuksessaopiskelijoidenaktiivistarooliajavuorovaikutuksellisuuttasekäkäynnistämään ammatillista kehittymistä enemmän taidekasvattajuuden suuntaan. Omatreflektointipäiväkirjaninäyttivätopetuskäytäntöjenjatyönkokonaisuudenkirjoaopetuksensuunnittelijana,toteuttajana,kehittäjänä jaarvioijanayhdenlukukaudenaikanakaikessaopetuksessa,eiainoastaanyhdessäopiskelijaryhmässäkutenvuonna000ja00. Roolinitutkivanaopettajanaalkoiselkiytyä.Kehitinopetustasekä opiskelijoilta että vertaishavainnoijilta tulleen palautteen pohjalta, japyrinmuuttamaantoimintatapojaniopettajanaaktiivisempaanja läsnäolevampaansuuntaan.myösreflektointialkoitoimiaparemmin, jaseantoimuistiinkirjaamisenlisäksimahdollisuudenmyöspysähtyä pohtimaankohtaamianiongelmia.suhtauduintutkivanaopettajana kaikkeenopetukseenijareflektoinkaikkienryhmienopetustasyksyn ajalta. En enää joutunut hajottamaan itseäni tutkijan ja kouluttajan rooliin, vaan ne limittyivät toisiinsa. Sain reflektoinnin mahtumaan myösajallisestitehtäviini.opetuksessaesiintulleidenongelmienkirjaaminensuuntasimyösniidenratkaisunetsimistä.ohjaajanroolisai enemmäntilaa,japyrinmyösvuorovaikutuksenparantamiseen.roolinimuuttuioppimisentarkkailijastaaktiivisemmaksiosallistujaksi.

21 0 taidekasvattajaksi varhaiskasvatukseen 2Tutkimuksenlähtökohdatjatoteutus

22 tutkimuksen lähtökohdatjatoteutus tutkimuksentausta 8 Tutkimukseni tavoitteena on jäsentää taidekasvattajuutta lastentarhanopettajienkoulutuksessajavarhaiskasvatuksessa.tutkimukseni kuuluulaadullisentutkimuksenpiiriin.tutkimuksentiedonhankinta perustuu toimintatutkimukselliseen otteeseen, ja nojaudun aineistonreflektoinnissatulkinnalliseenlähestymistapaan.tulkinnallinen lähestymistapani liittyy hermeneuttiseen traditioon. Pyrin työssäni ymmärtämään ja tulkitsemaan tutkimaani ilmiötä ja sen merkityssisältöjä. Jäsennän, mitä merkityksiä opiskelijat ja minä opettajana annamme taiteelle, taidekasvatukselle ja taidekasvattajan roolille varhaiskasvatuksessa. Tutkimukseni liittyy varhaiskasvatuksen taidekasvatusta koskevaan tutkimukseen, ja sen näkökulma kohdistuu taidekasvatuksen tiedonalan piiriin. Työlleni antaa taustan taidekasvatuksen tutkimus siinä muodossa kuin se jäsentyy Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osastolla. Osastolla on980-luvulta alkaen luotu perustaa kuvallisen taidekasvatuksen tutkimukselle (Mantere99, 89),jaammattitaidonsiirtämisestäonvähitellensiirryttytiedonalan tutkimiseenjaammattikuvanrakentamiseentutkimustiedonkautta (Varto00,8).Taidekasvatuksentutkimustaontehtypääosinjatkoopinnäytetöinä.Useimmatopinnäytetyöttaidekasvatuksenosastolla ovat tarkastelleet joko peruskoulun ja lukion yleissivistävää kuvataideopetusta tai yleissivistävää koulutusta edeltävää kuvataidekasva- VastaavallatavallaLapinyliopistonTaiteidentiedekunnantaidekasvatuksenlaitos,jokaon toiminut.8.990alkaen,määritteleetutkimuksenkeskeisiksialueiksitaidekasvatuksenja kuvataidekasvatuksenteoreettisetkysymykset,kuvataiteellisenopetuksenjaoppimisen,opetusalanhistorianjatraditiot,yhteiskunnanjaympäristönsekätaidekasvatuksenopetusalan erityisalueet.(tulostettu..005http://www.ulapland.fi/?deptid=778.)

23 taidekasvattajaksi varhaiskasvatukseen tusta. Ne ovat pyrkineet niin jäsentämään, käsitteellistämään kuin kehittämäänkuvataiteenopetuksenjakuvataidekasvatuksenkäytäntöjäjaopetussuunnitelmia. YksitutkimussuuntautuiTaideteollisen korkeakouluntaideopetuksenkehittämiseen. 0 Kaksiväitöstutkimusta käsitteli taidekasvattajina ja taiteilijoina toimineiden tekijöiden omaa taiteellista tuotantoa, ja kahden väitöstutkimuksen aiheena olikuvataiteentutkiminendialogissatekijöidenkanssa.tutkimukset ovatkäsitelleetmyöstaideterapiaa,lastenkirjojenkuvituksiasekävalokuvausta. Tutkimustenkohdejalähestymistapaovatsijoittuneet hyvinlaajallealueelle.yhtenäniitäyhdistävänäpiirteenäonse,että useimmattutkijatovathahmottaneettutkimiaanilmiöitäreflektiivisestiomantoimintansakauttataidekasvattajinataikuvataiteentekijöinäjavastaanottajina.taidekasvatustakoskevaatutkimustaontehty myösyksittäisinätutkimuksinaeritieteenaloilla,erityisestijyväskylän yliopistontaidekasvatuksenoppiaineenpiirissä. Suomessa on varhaiskasvatuksen taidekasvatusta koskevaa tutkimustaniukasti.mirjaovaska-airasmaan(99)jasinikkakuosmasen (99) lisensiaatintyöt pyrkivät ensimmäisinä alan tutkimuksina syventämään alaa koskevaa tietämystä ja kehittämään sitä käytännön 9 UllaHosian(988),PirkkoSeitamaa-Oravalan(990),MarjoRäsäsen(99),AcciForsmanin (997),RaijaMiettisen(997),PirkkoPohjakallion(999)jaInariGrönholmin(999)lisensiaattityöt sekä Marjo Räsäsen (997), Rita Apuli-Suurosen (999), Sirkka Laitisen (00), Anna-MaijaIssakaisen(00),TarjaKankkusen(00)jaPirkkoPohjakallion(005)väitöstyöt suuntautuivatperuskoulunjalukionkuvataideopetuksenjäsentämiseen,kehittämiseenja taustayhteyksienpohtimiseen.mirjaovaska-airasmaan(99)jaliisapiirosen(998)lisensiaattityötkäsittelivätvarhaiskasvatuksentaidekasvatusta. 0 MarttiRaevaaran(999)lisensiaattityökäsittelitaidekritiikkitilanteidenkehittämistä. RiittaNelimarkan(000)jaJoukoPullisen(00)väitöstöidenkohteenaolitekijöidenoma taiteellinentoimintajasenkäsitteellistäminen. PäiviGranö(999,000)tarkastelisekälisensiaatti-ettäväitöstyössäänkolmenkuvataiteilijan lapsuudenaikaistakuvallistaaineistoajasuhteuttisitäheidäntaiteeseensa.marikrappalan (000)väitöstyöavasinäkökulmannykytaiteeseenfiktionjafaktanrajojapurkaen. Meri-Helga Mantereen (990) lisensiaattityö käsitteli kuvailmaisua terapeuttisessa kontekstissa.martinapaatela-nieminen(996,000)tutkisekälisensiaatti-ettäväitöstyössään lastenkirjojen kuvituksia intertekstuaalisesta näkökulmasta. Tarja Trygg (999) tarkasteli lisensiaattityössäänvalokuvauksenlumoa. EsimerkiksisosiologiKatiRantalan(00a)tutkimuskäsittelisuomalaistenkuvataidekoulujenopetusta.TarjaPääjoenlisensiaattityö(998)javäitöskirja(00)pohtivatsuomalaista taidekasvatusta laajemmin kuin yleissivistävässä koululaitoksessa, ja Helena Sederholmin (998)väitöskirjatoikeskustelunpiiriinpostmoderninlähestymistavantaidekasvatuksessa. 5 KäynnissäonmyösSinikkaKuosmasenvarhaiskasvatuksentaidekasvatustakoskevaväitöstutkimus.

24 tutkimuksen lähtökohdatjatoteutus suosituksin.kuosmanenhalusityössäänkehitelläelävänopetussuunnitelman ajatusta varhaislapsuuden taidekasvatuksessa, ja Ovaska- Airasmaan työhön sisältyi teoriataustaa ja käytännön johtopäätöksiä lapsen kuvantekemisestä ja sen ohjaamisesta. Tutkimukset antoivat alustavannäkemyksensiitä,mitäsuomalaisenvarhaiskasvatuksentaidekasvatukseen sisältyy, mutta ne herättivät myös useita kysymyksiä alan luonteesta ja kehittämisestä. Liisa Piirosen (998) lisensiaattityö lähestyyvarhaiskasvatuksentaidekasvatustaomaatyötänilaajemmasta näkökulmasta.hänpohtiileikinjataiteenyhteyksiätaidekasvatuksen kontekstissayleensä.näidenlisäksivarhaiskasvatuksentaidekasvatuksentutkimukselleovatluoneetperustaauseatprogradu-tasoisetsyventävät opinnäytetyöt. Ne näyttävät konkreettisesti alaa koskevan tutkimustiedontarpeen.lapsenkuvallistailmaisuajasenkehitystäkoskevia tutkimuksiaontehtyrunsaasti,erityisestitaideteollisenkorkeakoulun taidekasvatuksenosastolla970-luvultaalkaenmuttamyösjyväskylän yliopistontaidekasvatuksenlaitoksella980-luvultaalkaen.taideteollisessakorkeakoulussaonmyöstoteutettuuseitatutkimuksellisiaprojektejapäivähoidontaidekasvatuksellisentoiminnankehittämiseksi. Varhaiskasvatuksenpiirissäontutkittupäivähoidossatoteutuvaataidekasvatustajasekätulevienettätyössätoimivienlastentarhanopettajien käsityksiätaiteestajataidekasvatuksesta. Kansainvälisessä taidekasvatuksen tutkimuksessa on havaittavissa, että suurin kiinnostus on kohdistunut alle kouluikäisen lapsen kuvallisen ilmaisun tutkimukseen. Kuitenkin yhdysvaltalaiset Liora Bresler ja Christine Thompson sekä kanadalaiset Anna Kindler ja 6970-luvulla Heta Boman (977) kartoitti lopputyössään kuvaamataidon opetusta lasten- tarhanopettajienkoulutuksessajaesittijoitakinkoulutuksenkehittämisehdotuksia.980- luvulla Ulla Vaartio ja Martti Raevaara (980) toteuttivat lopputyönään päivähoidon kuvataidekasvatuksen kehittämiskokeilun, ja Sirkka Laitinen selvitti (986) varhaiskasvattajien näkemyksiäallekouluikäistenlastentaidekasvatuksenkehittämisestä.kehittämisprojekteja ovattoteuttaneetmyöskaisatorkki(99),jaanakoskelin(995),tessamontonenjaanni Taskinen(995)sekäAnna-KaisaYlönen(00).PäiviGranö(99)tutkiesikoululaisiataiteenjataidekuvienvastaanottajina,jajatkoinsamaateemaaomassalopputyössäni(Virkkala 996).MyösMariaVänskä(00)Jyväskylänyliopistontaidekasvatuksenlaitokseltaonpohtinutlastataiteentarkastelijana. 7 Aila Taskinen (995) Joensuun yliopiston Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksesta on tutkinutallekolmevuotiaidenkuvallistakasvatusta.kirsilaitinen-jokela(999)jyväskylän yliopistostaonpaneutunutlastentarhanopettajientaidekäsityksiin.riikkamännistö(997) Tampereen yliopistosta, Mirkka Putkinen (998) Jyväskylän yliopistosta ja Kirsi Saarinen (00)Helsinginyliopistostaovattutkineetlastentarhanopettajientaiopettajaksiopiskeleviensuhtautumistataidekasvatukseen.

25 taidekasvattajaksi varhaiskasvatukseen PatriciaTarrovatuseissajulkaisuissaankäsitelleetallekouluikäisten lastentaidekasvatuksentutkimuspohjaistakehittämistä.heidännäkemyksensä suuntasivat tarkastelemaan suomalaisia varhaiskasvatuksen taidekasvatuksen ilmiöitä laajemmassa mittakaavassa. Myös italialaisenreggioemiliankaupunginpäivähoidonkehittämistyössä ontuotettuuseitaprojektejataidekasvatuksenedistämiseksi.vaikka projektien raportointeja voi luonnehtia pikemminkin huolellisesti reflektoiduiksi ja dokumentoiduiksi projektikuvauksiksi kuin tutkimuksiksi (ks. esim. Edwards, Gandini & Forman998; Ceppi & Zini 998;Vecchi&Giudici00),neauttoivathahmottamaanmyössuomalaisentaidekasvatuksenkehittämisenmahdollisuuksia.Ruotsissaalle kouluikäistenlastentaidekasvatuksentutkimusonollutsuhteellisen aktiivista.mariebendrothkarlssonin väitöstyö(996)esikoulunja alkuopetuksen taidekasvatuksesta, Ulla Löfstedtin väitöstyö (00) esikoulun taidekasvatuksesta sekä Ingrid Lindahlin (00) väitöstyö kasvattajien ja lasten ongelmanratkaisusta taidekasvatuksessa seurailevatpäivähoidonyhteydessätoteutettuakuvataidekasvatuksellista toimintaajasuhteuttavatsitätaidekasvatuksentaustallaoleviinesteettisiinteorioihin.kukinväitöstyöesittäämyöstulkinnanruotsalaisesta taidekasvatuksesta historiallisena ilmiönä. Tämä näkökulma auttoi ymmärtämään alle kouluikäisten lasten taidekasvatuksen toimintatapoja. Suomalaisessa varhaiskasvatuksen tutkimuksessa on tarkasteltuvarhaiskasvatuksenhistoriaayleisesti(ks.hänninen&valli986; Salminen&Salminen986;Välimäki998)muttaeitaidekasvatuksen näkökulmasta. Työniteemanmerkityksellisyyttäperustelensillä,ettätaidekasvatusjavarhaiskasvatusovatuusiatiedonaloja,jotkaovatvakiinnuttamassapaikkaansajaluomassaomaaidentiteettiään.Tällöinjokainen alaa koskeva tutkimus on luomassa perustaa niiden tietämykselle tiedonaloina. Tutkimukseni raportti rakentuu siten, että johdattelin lukijan aluksi tutkimukseeni tarinan muodossa. Toisessa luvussa kuvailen tutkimuksenitaustan,tutkimustehtävän,tutkimuksentoteuttamisen vaiheetsekäaineistonanalysoinnin,tulkinnanjareflektoinninperiaatteet. Tarkastelen myös toimintatutkimuksellista ja tulkinnallista 8 BendrothKarlssoninväitöstyönpohjaltajulkaistuteos Bildskapandeiförskolaochskola (998)olikuvataiteendidaktiikantenttikirjallisuutenalastentarhanopettajienkoulutuksessa vuosina

26 tutkimuksen lähtökohdatjatoteutus 5 lähestymistapaa oman opettajan työni tutkimiseen. Kolmannessa luvussa perehdytän lukijan siihen, miten lähestyn taidekasvattajan ammatillisenidentiteetinrakentumistajataidekasvatuksentraditioita. Neljännessä luvussa tarkastelen opiskelijoiden tulevaa toimintakontekstia. Pyrin tunnistamaan niitä käytäntöjä ja traditioita, jotka koulutuksenlisäksisuuntaavatheidäntulevaatoimintaansataidekasvattajina.viidennessäluvussatarkastelenopiskelijoitataidekasvattajina.kuudennessaluvussasyvennännäkemystätaidekasvattajuudesta keskittymälläsiihen,mitenkäsityksettaiteestasuuntaavatjarakentavattaidekasvattajanroolia.seitsemännessäluvussapohdinjaarvioin opetuksen kehittämistä merkityksellisiksi kokemieni tapahtumien janäkökulmienkautta.tutkimukseniviimeisessä,kahdeksannessa, luvussakokoantutkimuksenituloksiajaarvioinniitä. tutkimustehtävä Tutkimuksellanionkäytännöllinenkehys.Seonammatillinentutkimus- ja kehittämishanke, jonka tavoitteena on kehittää taidekasvattajuuttatuottaviakoulutuksellisiakäytäntöjälastentarhanopettajien koulutuksessa. Tutkimustehtäväni on jäsentää taidekasvattajuutta osanalastentarhanopettajanammatillistaidentiteettiäsekätarkastellaomaataidekasvattajanammattikuvaanisuhteessavarhaiskasvatuksentaidekasvatuksellisiinerityisvaatimuksiin.lähestyntaidekasvattajuuttataidekasvattajanroolina.tutkimuskysymyksiäonkolme: ) Mitenomakäsityksenitaidekasvattajuudestamuuttuijatarkentui tutkimuksenaikana? ) Mitentaidekasvattajuusjäsentyiopiskelijoidenkokemana? ) Mitentoimintatutkimuksellinenopetuksenkehittämishankeauttoi kehittämään taidekasvattajuutta tuottavia koulutuskäytäntöjä sekäjäsentämäänvarhaiskasvatuksentaidekasvatuksenerityispiirteitä? Työni nimeää, jäsentää ja käsitteellistää taidekasvattajuuteen liittyväätietämystäjaluositenperustaatutkimuspohjaiselleopetukselle. Tutkimusaihe on mielekäs sekä oman asiantuntijuuteni syventämisenettäopiskelijoidenammatillisenasiantuntijuudenkehittämisen näkökulmasta.opetuksenjatutkimuksenkehittämisenlisäksityöni käsitteleelaajemminnähtynämyösallekouluikäistenlastentaidekas-

27 6 taidekasvattajaksi varhaiskasvatukseen kuvio. tutkimuksen kulku Toimintavaiheet opettajana vuosina 00: a, c, e, h, i, k Toimintavaiheet reflektoijana vuosina 00: B, D, F, G, J, L, M z y x w B D a c Opiskelijoiden ja opettajan elämänhistorialliset vaiheet 0-luvulta 000-luvulle: z (lapsuus), y (yleissivistävä koulutus), x (koulutus), w (työkokemus) M L J G F e h i k tutkimusvaiheet vatuksenkehittämistäpäivähoidossajaesiopetuksessa,sillälastentarhanopettajien taidekasvatuksellisen asiantuntijuuden jäsentäminen jakehittäminenvaikuttaapitkälläaikavälillätoiminnanlaadunparantamiseenmyösvarhaiskasvatuksessa. Tutkimuksessanionkarkeastijaoteltunakaksipäävaihetta,joissamolemmissaonuseitapienempiäosasyklejä.Tutkimuksenkulkuvuosina näkyykuviossa. Ensimmäinenvaihemuodostuusykleistäa,c,e,h,ijak.Tällöin tuotin tutkivana opettajana tutkimustehtävää koskevaa tietoa. Opettajan ja toimintatutkijan käytännöllinen näkökulma ohjasi vahvasti tätävaihetta. Toisessavaiheessa,jokakoostuusykleistäB,D,F,G,J,LjaMsekä sykleistä w, x, y ja z, reflektoin aineiston tuottamaa tietoa. Käytän reflektointi-käsitettä kahdessa mielessä: ensinnäkin toimintatavan kuvauksena,kunopiskelijatjaminäopettajanroolissakirjasimmeja arvioimmekokemaamme,jatoiseksitutkimuksellisentoimintastra-

28 tutkimuksen lähtökohdatjatoteutus 7 tegian kuvaamisen välineenä, kun analysoin ja tulkitsen ilmiöitä ja tapahtumiasekäarvioinniitä.toiseenvaiheeseenkuuluumyöstutkimukseniraportointi. Esitutkimukset ja vuoden 2000 tutkimussykli Esitutkimukset muodostavat omat toiminnalliset syklinsä: sykli a vuonna998jasyklicvuonna999.molempinavuosinahavaintojeni kohteenaoliopiskelijoidentuottamakuvallinenaineisto,jokakuvasi heidän visuaalisia lapsuudenmuistojaan. Tutkimusaineistoni sisälsi valokuvaamaniopiskelijoidenkuvallisettyötsekätekemänimuistiinpanot.reflektointi(syklitbjad)toteutuiesitutkimuksissayhteisinä keskusteluina kollegan kanssa heti toimintatilanteiden jälkeen ja kokeiluistakirjoittamissaniartikkeleissa.opetuksenyhteistoiminnallinenkehittäminentarjosimahdollisuudenopetuksestatekemiemme havaintojenvertaisarviointiin. Vuoden000 opetuksen kehittämisjakso muodostaa syklien kokonaisuudene.opetinneljälleryhmällekuvataiteenaineenhallinnan opinnot. Valitsinyhdenryhmän,jonkakuvataiteenopintojenaikana tallensinopiskelijoidenesiintuomatkäsityksettaiteesta,kulttuurista, lapsenmaailmastajaoppimisesta.pidänkutakinopetuskertaaerillisenätoiminnallisenasyklinä:eteninsuunnitelmienteostatoimintaan, jota havainnoin yhdessä vertaishavainnoijien kanssa ja jota muutin saatujenkokemustenperusteella.senlisäksi,ettäpidinreflektointipäiväkirjaa, tallensin opiskelijoiden kuvalliset ja kirjalliset työt sekä dokumentoin opetusta videoimalla kahdella eri tavalla. Neljän opetustilanteen ajan, jolloin luokassa ei ollut havainnoijaa, paikallaan seisovavideokameratallensiliikkumatontayleiskuvaakokoluokasta ja taltioiyleisäänet.kunsainyleiskuvaanauhoittavankameranpyörimään,pystyintoimimaanopettajana.kuudelleopetuskerralleosallistuihavainnoija,jakäytössäolistimulatedrecall-menetelmänmukainenvideointi. 0 Käytinmenetelmästäseuraavanlaistasovellutusta. 9 Opintojaksonlaajuusoliopintoviikkoa.Ohjattuopetustoteutui0 tunninjaksonaja opiskelijoidenitsenäisentyönosuusoli0tuntia. 0 Olinperehtynytstimulatedrecall-menetelmäänlaitoksemmekouluttajienammatillisessa täydennyskoulutuksessalukuvuonna Setuntuikokemuksenipohjaltatoimivalta opetustilanteitakoskevantiedontuottamisenmenetelmältä,jasovelsintätätyöympäristössä saatuakokemustatutkimusympäristöön.lähestymistapanivastasiammatillisenkehittämisprojektin näkökulmaa, jossa käytössä ei välttämättä ole teoreettista pohjaa vaan liikkeelle

29 8 taidekasvattajaksi varhaiskasvatukseen Havainnoijavideoiopetustilanteessasekäminunettäopiskelijoitteni toimintaa.dokumentoijanahänrajasiopetustilanteestanäkyviinsitä, minkätulkitsitutkimustehtävänkannaltaoleelliseksijatallensisen videoimalla.opetustilanteenjälkeenkatsoimmevideonauhan.sanallistinjaperustelintoimintaanihavainnoijalle,jaarvioimmetilanteita siltäkannalta,mitämerkityksellistätuliesiinalustavientutkimusteemojen taiteen,kulttuurin,lapsuudenjaoppimisen kannalta.tallensin havainnoijien ja opettajan välisistä reflektointikeskusteluista (reflektointisykli F) yhden audionauhalle ja muut videonauhoille. Valitsin video- ja audionauhoilta litteroitavaksi materiaaliksi tutkimustehtävän kannalta merkityksellisiksi analysoimani tilanteet ja litteroinnetarpeellisiltaosinsanasanaltatekstiksi. Joidenkinteemojenosaltateinhavaintojataipäätelmiäkatselutilanteissasuoraan videoaineistostajamerkitsinniitätutkijanpäiväkirjaan. Opiskelijatreflektoivatopetustajaoppimistaankahdessavaiheessa:hekirjoittivatmuistiinpanojavihkoonkultakinopetuskerraltaja kokosivat niistä yhteenvedoksi oppimispäiväkirjan kurssin jälkeen. Kopioinopiskelijoidenkirjallisettyötarvioinninjälkeenjapalautinne heille.opiskelijoidenkirjallisistatöistämuodostuikolmeosa-aineistoa. Ensimmäinen osa-aineisto, opiskelijoiden oppimispäiväkirjat, koostuikahdestaosasta.vihkomuistiinpanoissaopiskelijatkuvailivat ja kommentoivat opetusta ja henkilökohtaisia tuntemuksiaan yksitlähdetääntuntemuksesta,ettätoimintamallionhyvä(ks.hämäläinen&piekkari998,). Tutkimuskirjallisuudessaolilisäksiesimerkkejä,joissamenetelmäoliolluttoimivaopettajan toimintaareflektoitaessa(ks.esimerkiksipatrikainen999)jakehittävässätyöntutkimuksessa(ks.esimerkiksiengeström999). Videoaineistoakertyi5nauhoitusta.Nauhoitustenkestooliyhteensä6tuntiakymmenestä opetustilanteistaja9tuntiaviidestävertaisreflektointitilanteesta.nauhoitustenkestovaihteli puolestatoistatunnistalähesneljääntuntiin.audionauhalletallentuneenvertaisreflektointilanteenkestooli,5tuntia. Käytän opetustilanteiden litteroinnista lyhennettä lot000 sekä minun ja havainnoijien välistenreflektointikeskustelujenlitteroinnistalyhennettähav000. SirkkaHirsjärvi&HelenaHurme(000)korostavat,ettätutkimusaineistoononperehdyttävä kokonaisuutenajauseaankertaan.vaintällöinsyntyyriittäväymmärrysanalyysintekoon. Kuitenkinhejättävättutkijanvalittavaksi,litteroidaankoaineistoosittaintaikokonaanvai tehdäänköpäätelmiätaiteemojenkoodaamistasuoraantallennetustaaineistosta.hesuosittelevat,ettämikäliaineistoaeipuretasanatarkasti,senparhainjatkokäsittelijäontutkija, koskahäntunteeaineistonsahyvin.(mts.8.)myössarahpinkin(00,)mukaan videomateriaaliavoidaantyöstäätapauskohtaisesti:joskusontarpeentyöskennelläpelkästäänkuvallisenmateriaalinkanssailmansisältöjendokumentoimistaverbaalisesti,joskus tilanteetvaativatlitterointiataiaikakoodattuataulukointia. Käytänoppimispäiväkirjoistalyhennettäopk000.

30 tutkimuksen lähtökohdatjatoteutus 9 täisillä tunneilla. Oppimispäiväkirjoissa (ks. liiteb) he arvioivat ja jäsensivätopetustajaomaaoppimistaanopintojaksonaikana.toinen osa-aineistokoostuiopiskelijoidenesseistä (ks.liiteb).opiskelijat esittivättenttikirjallisuuden,kirstihakkolan,sirkkalaitisenjamirja Ovaska-Airasmaanteoksen Lastentaidekasvatus,pohjaltakeskeisiä periaatteita, jotka auttoivat heitä suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan alle kouluikäisten lasten kuvallista työskentelyä. Oletan, ettäopiskelijatnostivatteoksestaesillesitä,minkähekokivatmerkitykselliseksiallekouluikäistenlastentaidekasvatuksessajataidekasvattajanroolissa. Kolmasosa-aineistooliopiskelijoidenlapsellesuunnittelemaopetusmateriaali (ks.liiteb),johonkuuluikaksiosaa.opiskelijatvalitsivat suomalaisesta kuvataiteesta itselleen merkityksellisen viiden teoksen sarjan ja kuvailivat valintansa elämyksellisiä ja tiedollisia perusteluja.hevalitsivatsarjastayhdentaiteilijanjatekiväthänestä sekä hänen tuotannostaan lapselle tarkoitetun kuvallisen opetusmateriaalin.tämänaineistonperusteellateenpäätelmiäopiskelijan suhteestataiteeseenjataidekasvattajanrooliin.tämäaineistoonsiinä mielessätärkeä,ettäopiskelijatottavatitsenäisestikantaataiteeseen ja taidekasvattajan rooliin suunnitelmallaan ja kuvallisella työllään. Muukirjallinenosuusonohjatuntyöskentelyntailuetunkirjallisuudenreflektointia. Dokumentoin opiskelijoiden kurssin aikana tuottamat kuvalliset työtdiakuvinataidigitaalisinakuvina.useimpientöidenkuvallisettekoprosessitovattaltioituneetepisodeinavideonauhoituksiin.viittaan tarvittaessakuvallisiintöihinvideonauhoitustennäyttämientekoprosessientaitöidenarviointiprosessienosaltasekäoppimispäiväkirjojen jatutkijanpäiväkirjankommentointienjahavaintojenperusteella. Vuosien 2001 ja 2002 tutkimussyklit Tutkimuksentiedontuottamisvaihejatkuikolmenapienempänäsyklinä.Vuonna00muodostuikaksisykliä:syklih,kunkeräsinopiskelijoiltapalautteetkuvataiteendidaktiikka-opintojaksosta (ks.liite 5 Käytänesseistälyhennettäe Käytänopiskelijoidenlapsillesuunnittelemistaopetusmateriaaleistalyhennettäoml Opintojaksonsisältöjalaajuusvastasiaikaisempaakuvataiteenaineenhallinnanopintojaksoa.

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. Opettajan pedagogiset opinnot 60 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. Opettajan pedagogiset opinnot 60 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS Opettajan pedagogiset opinnot 60 op Pedaopas 2015-2016 Sisällys 1. Opettajan pedagogisten opintojen osaamistavoitteet... 3 2. Opettajan pedagogisten

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Sosnetin kevätseminaari, Jyväskylä 2014 Marjo Romakkaniemi, yliopistonlehtori Sanna Väyrynen, professori (ma.) Alustuksen rakenne Tarkastelemme tutkimusperusteista

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Visuaalisten taiteiden yleinen oppimäärä OSA A: KUVATAIDE Sisällys RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA... 1 Visuaalisten

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

Taiteen paikka. koulusta ulos vai sisään

Taiteen paikka. koulusta ulos vai sisään Taiteen paikka koulusta ulos vai sisään Seminaarin tietoisku 19.5.2005 Leena Hyvönen Kirsti Hämäläinen Sirkka Laitinen Kuinka musiikin ja kuvataiteen tuntimäärät ovat muuttuneet peruskoulussa? Sirkka Laitinen

Lisätiedot

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Vanhemmille ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Askolan kuvataidekoulu on perustettu vuonna 1992. Koulun ylläpitäjänä toimii Askolan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry. Koulu on antanut taiteen perusopetusta syksystä

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti Erikoistumisopinnot 60 op Taiteen perusopettajan pedagogiset erikoistumisopinnot TAITEEN PERUSOPETTAJAN PEDAGOGISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t)

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t) TAITEEN PERUSOPETUS 42 Taiteen perusopetus alkaa kansalaisopistossa viikolla 36. Katso ilmoittautumisohjeet oppaan takakannesta. Taiteen perusopetuksessa opiskelevilla sisaruksilla on oikeus sisaralennukseen.

Lisätiedot

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN,,, Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako -työryhmä 18.11.2009 Pirkko Pohjakallio

Lisätiedot

Elävä opetussuunnitelma Miten lapsen oppimissuunnitelma rakentuu varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen arjessa?

Elävä opetussuunnitelma Miten lapsen oppimissuunnitelma rakentuu varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen arjessa? Elävä opetussuunnitelma Miten lapsen oppimissuunnitelma rakentuu varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen arjessa? Mervi Hangasmaa Jyväskylän yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Kasvatustieteen päivät

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Käsityön ja kuvataiteen muuttuvat merkitykset opettajankoulutuksessa

Käsityön ja kuvataiteen muuttuvat merkitykset opettajankoulutuksessa Käsityön ja kuvataiteen muuttuvat merkitykset opettajankoulutuksessa Miia Collanus, HY/Käsityön opettajankoulutus Seija Kairavuori, HY/LO Sinikka Rusanen, HY/LTO Kasvatustieteen päivät Oulu 23.11 2006

Lisätiedot

KUVATAIDE // SYVENTÄVÄ HARJOITTELU kevät 2011 HELSINGIN NORMAALILYSEO

KUVATAIDE // SYVENTÄVÄ HARJOITTELU kevät 2011 HELSINGIN NORMAALILYSEO RYHMÄNOHJAUKSET ensimmäistä lukuun ottamatta kuvataiteen luokassa B414; á 75min (yht.450min) 1. Ti 15.2. TAIK / Yleistietoa koulusta ja harjoittelusta, harjoitteluohjelma yms. 2. Ma 7.3. klo 10.00-11.15

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE KEVÄT 2015 Vastausprosentti: 43 % Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 10 Koulutuksen sisällöt ja

Lisätiedot

Työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologikoulutus

Työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologikoulutus Työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologikoulutus Risto Puutio (lehtori/jy) Anna-Liisa Elo (professori/uta) Erikoispsykologi on oman sovellusalansa käytäntöjen kehittäjä, joka hyödyntää alansa tieteellistä

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kansallinen seminaari

Kansallinen seminaari Kansallinen seminaari Matemaattis- luonnontieteellisten aineiden aineenopettajakoulutuksen pedagogisten opintojen tutkintovaatimukset Matemaattis- luonnontieteellisten aineiden didaktiikka luokanopettajakoulutuksessa

Lisätiedot

T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F.

T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F. T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F. www.gullkrona.fi Sisällysluettelo 1 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä, arvot

Lisätiedot

Tiimityö- ja esiintymistaitojen kehittäminen

Tiimityö- ja esiintymistaitojen kehittäminen Tiimityö- ja esiintymistaitojen kehittäminen Insinöörikoulutuksen foorumi 2012 Sata vuotta suomalaista insinöörikoulutusta -seminaari 4. 5.10.2012 Forma Eeva-Leena Tiimityö ja esiintymistaidot Asiantuntijaviestinnässä

Lisätiedot

TAIDEKASVATUKSEN VOKKE- KESKUSTELUSEMINAARI

TAIDEKASVATUKSEN VOKKE- KESKUSTELUSEMINAARI 1 TAIDEKASVATUKSEN VOKKE- KESKUSTELUSEMINAARI MUISTIO Aika: 30.9.2004 klo 10-16 Paikka: Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Bulevardi 18, 00014 Helsingin yliopisto, seminaarihuone

Lisätiedot

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke 2 Pedagoginen kehittäminen Ilmiöperusteinen oppiminen Learnig by doing tekemällä oppiminen Kokemuksellinen oppiminen 3 Toteuttajataho

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa

Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa VKK-Metro Pääkaupunkiseudun kehittämis- ja koulutusyhteistyö 2014-2016 Helsingin kaupungin aineistopankki

Lisätiedot

Opettajankoulutus digitaalisella aikakaudella. Kristiina Kumpulainen professori, Helsingin yliopisto Opettajankoulutus verkossa seminaari 04.04.

Opettajankoulutus digitaalisella aikakaudella. Kristiina Kumpulainen professori, Helsingin yliopisto Opettajankoulutus verkossa seminaari 04.04. Opettajankoulutus digitaalisella aikakaudella Kristiina Kumpulainen professori, Helsingin yliopisto Opettajankoulutus verkossa seminaari 04.04.2008 Opettajan ammattitaidon kehittymisen tukeminen tietoyhteiskunnassa

Lisätiedot

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Luovuuden asialla jo 4. kertaa 15.1.2015 joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi

Lisätiedot

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT Tiedekunta Laitos Yksikkö Taso (kandidaatti, maisteri, jatkoopinnot) Moduuli Kurssikoodi

Lisätiedot

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke LOPPURAPORTTI Heli Karppinen Kaukametsän opisto PL 251, 87101 Kajaani SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO..2 2 HANKKEEN TAUSTA JA

Lisätiedot

Osaamisen kehittyminen työelämähankkeessa Suomen Akatemian vaikuttavuuden indikaattorikehikon näkökulmasta. Päivi Immonen-Orpana 11/28/2011

Osaamisen kehittyminen työelämähankkeessa Suomen Akatemian vaikuttavuuden indikaattorikehikon näkökulmasta. Päivi Immonen-Orpana 11/28/2011 Osaamisen kehittyminen työelämähankkeessa Suomen Akatemian vaikuttavuuden indikaattorikehikon näkökulmasta Päivi Immonen-Orpana 11/28/2011 Taustaa Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat osallistuneet

Lisätiedot

Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia

Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia ESDAN-hanke,yhteenvetoKestäväkehitysTampereenyliopistonopetuksessatyöpajoista. AiraksinenHannajaRaatikainenSaana1.8.2012 Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia

Lisätiedot

Opettajakelpoisuus. Kasvatustieteilijän toimintakenttä

Opettajakelpoisuus. Kasvatustieteilijän toimintakenttä 7.10.2011 Marjatta Pakkanen Kasvatustieteilijän toimintakenttä Hallintoon liittyvät tehtävät (henkilöstöhallinto) Suunnittelutehtävät Opettaminen ja ohjaustehtävät Tutkimuksen tekeminen ja tutkimustuloksista

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Opetushallituksen esiopetuksen

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

PEDAGOGINEN DOKUMENTOINTI mahdollisuus kuvataideopetuksessa? Osaava-hanke, Porvoo 21.5.2014 / Elisse Heinimaa

PEDAGOGINEN DOKUMENTOINTI mahdollisuus kuvataideopetuksessa? Osaava-hanke, Porvoo 21.5.2014 / Elisse Heinimaa PEDAGOGINEN DOKUMENTOINTI mahdollisuus kuvataideopetuksessa? Osaava-hanke, Porvoo 21.5.2014 / Elisse Heinimaa PEDAGOGINEN DOKUMENTOINTI on reggio emilian kunnallisissa päiväkodeissa kehitetty työskentelytapa.

Lisätiedot

POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille. Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913

POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille. Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913 POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (POM)

Lisätiedot

KUVATAIDE. Anne Ervast Lapin yliopiston harjoittelukoulu anne.ervast@ulapland.fi

KUVATAIDE. Anne Ervast Lapin yliopiston harjoittelukoulu anne.ervast@ulapland.fi KUVATAIDE Lapin yliopiston harjoittelukoulu anne.ervast@ulapland.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Ohjata oppilasta tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaan identiteetin

Lisätiedot

Joustavaa perusopetusta Kouvolassa

Joustavaa perusopetusta Kouvolassa Joustavaa perusopetusta Kouvolassa Kuntamarkkinat 10.9.2009 Teija Toppila Rehtori / aluerehtori Esiintyjä 1 Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä

Lisätiedot

Lappeenrannan kulttuuripolku

Lappeenrannan kulttuuripolku Lappeenrannan kulttuuripolku Kulttuuripolku on suunnitelma, jonka avulla toteutetaan koulujen taide- ja kulttuurikasvatusta. Sisällöt ja teemat pohjautuvat opetussuunnitelman Ihmisenä kasvamisen aihekokonaisuuteen.

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Kieli varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa

Kieli varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa Kieli varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa Suomen koulutusjärjestelmä on kolmiasteinen. Ensimmäisen asteen muodostaa perusopetus, toisen asteen muodostavat lukio- ja ammatillinen koulutus ja kolmannen

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri?

VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri? VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri? Kulttuuri = jonkin ryhmän ominaislaatu, joka ilmenee erilaisina arvoina ja toimintatapoina sekä aineellisina ja aineettomina tuotteina.

Lisätiedot

Tutkimuspäiväkirja ja tutkimussuunnitelma Eeva Jokinen

Tutkimuspäiväkirja ja tutkimussuunnitelma Eeva Jokinen Tutkimuspäiväkirja ja tutkimussuunnitelma Eeva Jokinen Kääk!??? Idea! TUTKIMUSPÄIVÄKIRJA Empiirisessä tutkimuksessa tutkimustulokset saadaan tekemällä konkreettisia havaintoja tutkimuskohteesta ja analysoimalla

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Matikka on mun juttu! Hankematka kuvin ja sanoin

Matikka on mun juttu! Hankematka kuvin ja sanoin Matikka on mun juttu! Hankematka kuvin ja sanoin Opetushallitus valitsi vuonna 2008 Kokkolan perusopetuksen koulut mallintamaan uusia ja innovatiivisia tapoja toteuttaa matematiikan opetusta opetussuunnitelman

Lisätiedot

Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista?

Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista? Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista? ITK2012 Call for papers vaihe Sari Muhonen, luokanopettaja, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Ari Myllyviita, hankekoordinaattori,

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa Tiina Tähkä, Opetushallitus Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoito on hoitajan kodissa, pienessä ryhmässä tapahtuvaa päivähoitoa. Perhepäivähoito tarjoaa lapselle kodinomaisen ja yksilöllisen kasvuympäristön, jossa lapsella on

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset 2015-2020

Tutkintovaatimukset 2015-2020 TAIDEYLIOPISTO Teatterikorkeakoulu Tanssinopettajan maisteriohjelman opettajan pedagogiset opinnot (60 op) Teatteriopettajan maisteriohjelman opettajan pedagogiset opinnot (60 op) Erilliset opettajan pedagogiset

Lisätiedot

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN Paula Äimälä Rauman normaalikoulu OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN edellyttää pedagogista lähestymistapaa, jossa kunkin oppiaineen opetuksessa ja erityisesti oppiainerajat

Lisätiedot

Perusopetus, käytännön opetus ja korvaavuudet/ UEF/ Sosiaalityö

Perusopetus, käytännön opetus ja korvaavuudet/ UEF/ Sosiaalityö Perusopetus, käytännön opetus ja korvaavuudet/ UEF/ Sosiaalityö Sosiaalityön koulutusyksiköiden kevätseminaari 16.-17.5.2016 Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden laitos, Sosiaalityö Kuvallinen aloitussivu,

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN ENSIMMÄISEN VUODEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE Huhtikuu 2015 Vastausprosentti: 49,9 % Vertailuryhmä: Kaikki koulutusalat kaikki oppilaitokset Lukuvuoden

Lisätiedot

Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö

Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö Informaatiotutkimuksen yhdistyksen seminaari 13.11.2015 Hanna Lahtinen Sisältö 1. Taustaa 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

Ajankohtaista opetushallinnosta

Ajankohtaista opetushallinnosta Ajankohtaista opetushallinnosta Pääjohtaja Aulis Pitkälä Rovaniemi 13.9.2016 Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 si-, perus- ja lisäpetuksen ops-perusteet

Lisätiedot

Oppiminen yliopistossa. Satu Eerola Opintopsykologi

Oppiminen yliopistossa. Satu Eerola Opintopsykologi Oppiminen yliopistossa Satu Eerola Opintopsykologi Haasteita opinnoissa Opinnot eivät käynnisty Opinnot jumahtavat Opinnot eivät pääty.. Kielipelkoiset Graduttajat Opiskelutaidot puutteelliset Vitkastelijat

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi YMPÄRISTÖOPPI Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Rakentaa perusta ympäristö- ja luonnontietoaineiden eri tiedonalojen osaamiselle Tukea oppilaan

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Lokakuu 216 Koonnut Irma Kettunen Sisällys 1. Opiskelu peruskoulussa... 3 2. Opiskelu lukiossa... 4 3. Opiskelu ammattioppilaitoksessa ja ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus Yrittäjyysskasvatuspäivät 7.10.2011 Minna Riikka Järvinen Toiminnanjohtaja, KT, FM, MBA Kerhokeskus Kerhokeskus Edistää lasten ja nuorten

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

Ammattistartti osa valmistavien koulutusten palapeliä ohjauksen merkitys opinpolun siirtymissä 12.4.2010

Ammattistartti osa valmistavien koulutusten palapeliä ohjauksen merkitys opinpolun siirtymissä 12.4.2010 Ammattistartti osa valmistavien koulutusten palapeliä ohjauksen merkitys opinpolun siirtymissä 12.4.2010 Ammattistarttikokeilun päätösseminaari 12.-13.4.2010 Jyväskylä Kirsti Kupiainen Säädökset ja määräykset

Lisätiedot

Päättötyö. PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita.

Päättötyö. PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita. Päättötyö PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita. Päättötyö tehdään itsenäisesti oman idean pohjalta. Työtä tehdään sekä työpajassa että

Lisätiedot

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Opetussuunnitelma Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi LUOVIEN TYÖMENETELMIEN

Lisätiedot

Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari

Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari Opetushallitus 15.1.2016 Hankekoordinaattori Veli-Matti Palomäki KIIKARISSA KIINA JA JAPANI 9:30 Seminaarin avaus Eira Kasper, Vaskivuoren

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Helmikuu 2015 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Helmikuu 2015 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Helmikuu 2015 Koonnut Irma Kettunen Sisällysluettelo 1. Opiskelu peruskouluissa... 3 2. Opiskelu lukioissa... 4 3. Opiskelu korkeakouluissa... 6 4. Opiskelu

Lisätiedot

MIKAELIN KOULU LISÄYSEHDOTUKSET: 12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit KUVATAIDE Tavoitteet Kuntakohtainen / koulukohtainen 3.

MIKAELIN KOULU LISÄYSEHDOTUKSET: 12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit KUVATAIDE Tavoitteet Kuntakohtainen / koulukohtainen 3. MIKAELIN KOULU LISÄYSEHDOTUKSET: 12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit 3. luokka KUVATAIDE Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit, 1vvh Tavoitteet 3. luokka T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön ja sosiaalialan opetus- ja tutkimuskeskus (ESR -hanke)

Lapin sosiaalityön ja sosiaalialan opetus- ja tutkimuskeskus (ESR -hanke) Lapin sosiaalityön ja sosiaalialan opetus- ja tutkimuskeskus (ESR -hanke) Opetuksen toteutus työelämäyhteydessä II (11/2012 12/2014) Sosiaalialan koulutusohjelma (Kemi-Tornion AMK) Ryhmä: YPT/SOK21 Sisältö

Lisätiedot

NPH ja NPJ kurssien tiedonhaun koulutukset informaatikkonäkökulmasta

NPH ja NPJ kurssien tiedonhaun koulutukset informaatikkonäkökulmasta KYSin tieteellinen kirjasto 1/8 NPH ja NPJ kurssien tiedonhaun koulutukset informaatikkonäkökulmasta Tuulevi Ovaska, Kirsi Salmi Näyttöön perustuva hoitotyö edellyttää tiedonhakutaitoja ja niiden oppimiseen,

Lisätiedot

Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista?

Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista? Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista? Katja Elo katja.elo@tuusula.fi luokanopettaja Tuusulan kunta Tuusulan OPS2016 arviointityöryhmän jäsen OPS2016: Arvioinnin merkitys oppilaalle

Lisätiedot

Eliisa Soirila Marjo Oksanen Liisa Lehtinen Hämeenlinnan kaupungin varhaiskasvatuspalvelut

Eliisa Soirila Marjo Oksanen Liisa Lehtinen Hämeenlinnan kaupungin varhaiskasvatuspalvelut Eliisa Soirila Marjo Oksanen Liisa Lehtinen Hämeenlinnan kaupungin varhaiskasvatuspalvelut MISTÄ SATAKIELIPEDAGOGIIKKA SAI ALKUNSA? Kuntaliitos 2009 Tulevaisuuden pedagogiikka? Intoprojekti Reggio Emilia

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Pentti Haddington Oulun yliopisto englantilainen filologia. Anna Marin OAMK, liiketalouden yksikkö; Oulun yliopisto, UniOGS

Pentti Haddington Oulun yliopisto englantilainen filologia. Anna Marin OAMK, liiketalouden yksikkö; Oulun yliopisto, UniOGS Draaman käy*ö pedagogisena menetelmänä vieraiden kielten yliopisto- opetuksessa: Tutkimuspohjainen opetus, draama ja =eteellisen ar=kkelin kirjoi*aminen Pentti Haddington Oulun yliopisto englantilainen

Lisätiedot

Vihdin Kuvataidekoulu. Päättötyöohjeet oppilaalle

Vihdin Kuvataidekoulu. Päättötyöohjeet oppilaalle Vihdin Kuvataidekoulu Päättötyöohjeet oppilaalle Vihdin Kuvataidekoulu Päättötyöohjeet oppilaalle Perustietoa Päättötyön voi suorittaa vähintään 16- vuoden iässä syventävien opintojen loppuvaiheessa. Työn

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 2006 1.6.2006 Tom Linkopuu 1 KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 1. Toiminta-ajatus 2. Kuvataiteen opetuksen

Lisätiedot

ENNAKKOTEHTÄVÄ: Oppimista tukeva arviointikulttuuri

ENNAKKOTEHTÄVÄ: Oppimista tukeva arviointikulttuuri ENNAKKOTEHTÄVÄ: Oppimista tukeva arviointikulttuuri Perehtyminen kotona: Millainen on oppimista tukeva arviointikulttuuri? Palauta mieleen OPSin luku 6. Koonti ja keskustelu opettajainkokouksessa: Mikä

Lisätiedot

Ohjatun perusharjoittelun tiedotustilaisuus syksy 2014

Ohjatun perusharjoittelun tiedotustilaisuus syksy 2014 Ohjatun perusharjoittelun tiedotustilaisuus syksy 2014 HY:n Viikin normaalikoulu 20.10.2014 Reijo Honkanen, rehtori Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Tervetuloa Viikin norssiin Viikin normaalikoulussa

Lisätiedot

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa.

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa. Kuvat ClipArt Yrittäjyyskasvatus oppimisen perustana -ohjevihkonen on tarkoitettu yleissivistävän opettajankoulutuksen opiskelijoiden ja ohjaajien käyttöön. Materiaali on mahdollista saada myös PowerPoint

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN KESÄTYÖKYSELY 2009

OPISKELIJOIDEN KESÄTYÖKYSELY 2009 OPISKELIJOIDEN KESÄTYÖKYSELY 2009, n = 315 1 Tiivistettynä 2 Keskeiset tulokset 3 Kuvat 1 TIIVISTETTYNÄ Rakennusalaa opiskelee yliopistotasolla enemmän ja lahjakkaampaa ainesta kuin aikoihin. Työnteko

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

OH4-harjoittelu Norssi viikot 45-51 2014 / Pira Jaakkola Ohjeet harjoittelijalle Laajuus: 8 op

OH4-harjoittelu Norssi viikot 45-51 2014 / Pira Jaakkola Ohjeet harjoittelijalle Laajuus: 8 op OH4-harjoittelu Norssi viikot 45-51 2014 / Pira Jaakkola Ohjeet harjoittelijalle Laajuus: 8 op Harjoittelun laajuus ja opiskelutavat Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää opettajan ammatin

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

CASE PRAKSIS opetuksen, tutkimuksen, kehittämisen ja käytännön kohtaaminen

CASE PRAKSIS opetuksen, tutkimuksen, kehittämisen ja käytännön kohtaaminen Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen 9.2.2012 CASE PRAKSIS opetuksen, tutkimuksen, kehittämisen ja käytännön kohtaaminen Kehrä tutkijasosiaalityöntekijä Tiina Muukkonen www.socca.fi/lastensuojelu

Lisätiedot

STRATEGIA 2020. Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia

STRATEGIA 2020. Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia STRATEGIA 2020 Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia 1 Sisällysluettelo Visio s. 3 Edistämme kaupunkilaisten hyvinvointia kulttuurikosketuksilla Viemme kulttuuria ja taidetta keskelle kaupunkilaisten

Lisätiedot