JÄRJESTÖKIERTUE OPETTAJANKOULUTUS- LAITOKSIIN JÄRJESTÖT ON THE ROAD

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄRJESTÖKIERTUE OPETTAJANKOULUTUS- LAITOKSIIN JÄRJESTÖT ON THE ROAD 2012-2013"

Transkriptio

1 JÄRJESTÖKIERTUE OPETTAJANKOULUTUS- LAITOKSIIN JÄRJESTÖT ON THE ROAD Riikka Kuusisto Kerhokeskus - koulutyön tuki ry

2 SISÄLLYS 1. Kiertueen taustaa ja yhteistyön rakentamista 3 2. Kiertueen järjestäjät 3 3. Kiertueaikataulu ja osallistujat 3 4. Ohjelma 4 5. Tiedotus ja markkinointi 6 6. Millaisilta tulevaisuuden unelmakoulut näyttävät? 7 7. Yrittäjyyskurssilaiset erottuvat edukseen 9 8. Opiskelijoiden palautetta kiertueesta Pohdintaa Järjestäjien huomioita ja arviointia 12 LIITTEET LIITE 1. Järjestöt On the Road kiertue starttasi Jyväskylästä LIITE 2. Järjestöt On The Road Helsinki LIITE 3. Kajaani Opettaja oppii luomaan yhteyksiä ja hyödyntämään verkostoja LIITE 4. Savonlinna Opiskelijoiden unelmakoulussa vaalitaan erilaisuutta moka on lahja LIITE 5. Tampere Lähiympäristö osaajineen ja yrityksineen hyötykäyttöön LIITE 6. Rauma Hyvä johtaja ohjaa yhteisöllistä koulua LIITE 7. Rovaniemi Yrittäjyyskasvatuksessa tärkeintä on oppilaan vapaus, vastuu ja oma onnistuminen LIITE 8. Oulu Kravatit ja nutturat löysälle yhteistyötä yli ainerajojen 2

3 1. Kiertueen taustaa ja yhteistyön rakentamista Syksyllä 2011 Kerhokeskus, YES ja NY kokoontuivat keskustelemaan miten yrittäjyyskasvatusta voidaan konkreettisesti viedä osaksi opettajankoulutusta. Suunnittelun edetessä mukaan tulivat Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ja YVI - hanke. Yhteistyömuodoksi muotoutui kiertue yleissivistäviin opettajankoulutuslaitoksiin ja tavoitteeksi kiertää Suomen kaikki 10 kampusta. Kiertueen teemaksi nostettiin yrittäjyyskasvatus ja tarkemmaksi tavoitteeksi tiedollisen ja toiminnallisen informaation välittäminen opettajaopiskelijoille työelämän muutoksesta ja yrittäjämäisen asenteen sekä toimintatapojen hyödyntämisestä osana opetusta ja opettajan työn kehittämistä. Peruste kiertueen toteuttamiseksi on kirjattu Koulutus- ja tutkimus raporttiin: kansalaisjärjestöille ja muille yhteiskunnallisille liikkeille luodaan avoimemmat mahdollisuudet esitellä toimintaansa. Työelämän järjestöille ja toimijoille luodaan mahdollisuuksia esitellä työelämää sekä toimintaansa. (Koulutus ja tutkimus vuosina , OKM 2012:1) Kiertueen koordinaatiovastuun ottivat YES ry ja Kerhokeskus siten, että YES ry huolehti ensimmäisen tilaisuuden järjestelyistä ja Kerhokeskus loppukiertueesta. Vastuuta paikkakuntakohtaisista tapahtumakoosteista ja opiskelijapalautekoosteista jaettiin järjestäjien kesken. 2. Kiertueen järjestäjät Kerhokeskus koulutyön tuki ry YES ry ja Nuori Yrittäjyys ry Taloudellinen tiedotustoimisto TAT YVI hanke Yhteensä kiertuetta on ollut järjestelemässä18 toimijaa eri järjestöistä ja hankkeista. Yhteistyökumppanien SOOL ja OAJ puheenjohtajien videotervehdykset kuvattiin osaksi ohjelmaa. 3. Kiertueaikataulu ja osallistujat Jyväskylä osallistujaa Turku osallistujaa Helsinki osallistujaa Kajaani osallistujaa 3

4 Savonlinna osallistujaa Tampere osallistujaa Rauma osallistujaa Rovaniemi osallistujaa Oulu osallistujaa yhteensä 627 osallistujaa Kiertue suunnattiin ensisijaisesti opettajaksi opiskeleville ja kampuksesta riippuen järjestelyt vaihtelivat: Jyväskylässä mukana oli 1. vuosikurssin opiskelijoita, jotka olivat aloittaneet opintonsa vain viikkoja aikaisemmin. Turussa kiertue järjestettiin Norssissa harjoittelujen yhteydessä ja tilaisuuteen ilmoittautuneet opiskelijat saivat 3 tunnin huojennuksen opinnoista. Raumalla tapahtuma kytkettiin yrittäjyyskurssiin ja kaikki kurssin opiskelijat osallistuvat. Lisäksi Aineenopettajasta luokanopettajaksi (AiLu) opiskelijat, luokanopettajaksi opiskelevia sekä varhaiskasvatuksen opiskelijoita tuli mukaan. Kajaanissa tilaisuus oli suunnattu vain Yrittäjyys-kurssin opiskelijoille. Rovaniemellä tilaisuus yhdistettiin pedagogisiin opintoihin. Näkökulmana siellä oli erityisesti opetussuunnitelmallinen tulkinta, johon kansalaisen elämänhallinnan taidot liittyvät. Helsingissä kiertue järjestettiin osana Studia Pedagogica -sarjaa. 4. Ohjelma Ennen kiertuetta kuvattiin videotervehdykset sellaisilta henkilöiltä, jotka eivät päässeet tilaisuuksiin paikalle. Videot sisällytettiin osaksi ohjelmarunkoa. Myös Elinkeinoelämän Keskusliiton Oivallus hankkeen video näytettiin opiskelijoille tilaisuudessa. Kiertueelle suunniteltiin järjestäjätahojen yhteistyössä kolmetuntinen ohjelmapaketti, joka toistui samanlaisena eri opettajankoulutuslaitoksilla. Jokaiselta paikkakunnalta etsittiin paikallinen opettaja haastateltavaksi. Ohjelmarunko oli seuraava: 4

5 5

6 5. Tiedotus ja markkinointi Kiertueelle luotiin kampanjasivusto Facebookiin. Kiertueesta pyrittiin tiedottamaan ajantasaisesti myös YVI -hankkeen sivuilla, Kerhokeskuksen, YES -keskuksen, SOOL:n, TAT:n sivuilla sekä Opetin.fi -palvelussa. Opettaja -lehdessä ja Sooliboolissa on ollut kiertueesta artikkeli tai mainos. Joillain opettajankoulutuslaitoksilla koostetta kiertuetapahtumasta esitettiin kampuksen sähköisellä ilmoitustaululla. Sivuille avattiin ilmoittautumislomake, josta paikkakunnan valittuaan voi valita ilmoittautuuko tilaisuuteen opiskelijana vai opettajana. Kaikki opiskelijoiden ilmoittautumiset voitiin kerätä siis samaan paikkaan, josta myös järjestäjät kampuksilla saivat ajantasaisen osallistujalistan. Kampuskohtaiseen tiedotukseen kuului julisteiden laatiminen paikkakuntakohtaisin tiedoin ja niiden lähettäminen opettajankoulutuslaitoksiin, sähköpostitiedotteen lähettäminen tilaisuudesta opiskelijoille, opettajankouluttajille, paikallisille opettajille sekä yhteydet opiskelijajärjestöihin. Yhteistyökumppani opettajankoulutuslaitoksella tiedotti asiasta myös opettajainkokouksessa. Sisäisenä tiedotuskanavana ajantasaisten tietojen päivittämiseen käytettiin Basecamp -pilvipalvelua. 6

7 6. Millaisilta tulevaisuuden unelmakoulut näyttävät? Tilaisuuksissa opiskelijat pohtivat ryhmissä omia vahvuuksiaan ja suunnittelivat tulevaisuuden unelmakouluaan. Järjestöt toivat rakennuspalikoita (tietoa tulevaisuuden työelämästä, pedagogisia malleja, yrittäjyyskasvatuksen ohjelmia, opetusmenetelmiä jne.) tukemaan unelmakoulun rakentamista. Yrittäjyyskasvatusta osasi tilaisuuksien alun nopeassa gallupissa määritellä 1-2 opiskelijaa, mutta tilaisuuden lopussa määritelmää kysyessä lähes kaikki opiskelijat nostivat kätensä ilmaan. Opiskelijoilta kysyttiin suullisesti millaisia asioita liittyy heidän tulevaisuuden unelmakouluunsa ja koulun toimintaan. Helsingissä opiskelijat toivat seuraavia seikkoja esiin: Halu kehittää koulua Tutkiva, ongelmakeskeinen oppiminen, tosielämän "ongelmat" Oppiaineiden rajoja rikotaan Toimiva ja hyvä johtajuus, opettajien jaksamisesta ja hyvinvoinnista huolehditaan Lähimmäisenrakkaus, välitetään toisista, välitunnilla isommat lapset leikittävät pienempiä Paljon projekteja joissa ryhmäydytään - ryhmissä toimiminen Riittävät fyysiset puitteet toiminnalle Erilaisten oppijoiden huomioiminen Riittävästi avustajia, terveydenhoitajia ja kuraattoreita Lisää määrärahoja koululle mm. tukiopetukseen 7

8 Paikkakunnasta riippumatta opettajaopiskelijoiden suunnitelmat tulevaisuuden unelmakoulusta olivat tietyin osin samankaltaisia: Opettajaopiskelijoiden unelmakoulu on esteettisesti miellyttävä ja värikäs. Se sijaitsee metsän laidalla, järven rannassa. Koululla on oma kasvimaa, jossa tuotetaan omaa ruokaa. Koulu hyödyntää maaseutua ja sillä on omia eläimiä, joita oppilaat hoitavat. Koululla on oma keittäjä eikä teollisia ruokia käytetä. Ruoka on luomua ja kestävää kehitystä suositaan. Oppilasryhmät ovat pieniä, maksimissaan 10 oppilasta, koulukin on pieni yksikkö. Opettajia on kaksin verroin nykytilaan nähden. Koulussa harjoitetaan ajattelun taitoja ja monipuolisesti kädentaitoja. Opetus on enemmän käytäntöön liittyvää ja tilajärjestelyt ovat joustavia. Yhteistyötä tehdään oppiaine- ja luokkarajojen yli sekä ympäröivän lähiyhteisön kanssa. Opetuksessa painotetaan entistä enemmän oppilaiden hyvinvointia ja osallisuutta esimerkiksi oppilaiden erityistarpeita otetaan paremmin huomioon. Se näkyy myös oppilaiden omina viihtyisinä taukotiloina ja oppilaiden ottamisena mukaan koulun sisustamiseen ja somistamiseen. Oppilaiden oppimistyyleihin kiinnitetään enemmän huomiota. Oppilaat voivat itse valita, mitä koulussa opiskelevat ja heille tehdään tehtäviä omien taitojensa mukaisesti. Koulussa on pätevä ja osaava johto, joka kohtelee kaikkia tasaveroisesti ja osaa innostaa opettajia. Unelmakoulussa vallitsee keskustelun ja suvaitsevuuden ilmapiiri. Koulun toimintatapoja on tarkastettu toimivammaksi ja siksi palaverit ovat lyhyitä ja tehokkaita sekä tiedotus läpinäkyvää. Vaikka työn sisällön sanotaan olevan nuoria kiinnostava ykkösasia työssä, näitä opiskelijoita kiinnosti myös palkka. Kaikkialla opettajille vaadittiin koulutusta vastaavaa palkkaa eli reilua palkankorotusta. Koulun laatutyöhön opiskelijoiden töistä löytyi seuraavia vähäisiä viitteitä: vaadittiin opettajien itsearviointia esimerkiksi Yrittäjyyskasvatuksen mittariston kautta ja enemmän sanallista oppilasarviointia. Yhteistyöhön luokka- ja ainerajojen yli toivottiin opettajien vertaispalautetta. Turhaa byrokratiaa haluttiin koulussa vähentää. 8

9 7. Yrittäjyyskurssilaiset erottuvat edukseen Opiskelijatöissä Kajaanissa, Raumalla ja Oulussa yrittäjyyskurssilaisten ajattelussa oli havaittavissa erilaisuutta. Ennakkoluulottomuutta, tehtäviin tarttumista, kauaskatseisuutta sekä kiinnostusta ottaa järjestöt ja elinkeinoelämä tiiviimmin mukaan koulun toimintaan. "Ryhmissä syntyi hyviä ideoita siitä, miten koulujen toimintaa voisi kehittää. On hyvä asettaa tavoitteita joita kohti pyrkiä tulevaisuudessa, vaikka sitten vain pienin askelin." kerrottiin eräässä opiskelijapalautteessa. Teknologiayhteistyötä, muunneltavia luokkatiloja ja opettajavaihtoa vaativat Oulun opiskelijat. Ajattelussa näkyi maaseutuihannoinnin lisäksi vireän kaupungin vaikutus. Oulussa, Kajaanissa ja Raumalla oli myös vaatimusta koulu-yritys yhteistyöhön. Teknologisesti kehittynyttä koulua ja teknologiaa haluttiin saataville yhteistyön kautta, mutta ei pakkoa käyttää sitä. Opiskelijat toivoivat asiantuntijatiedon hyödyntämistä sekä koulun ja työelämän yhteistyön saumattomuutta. Toisaalta toivottiin myös turhan teknologian karsimista pois. Opiskelijoiden töissä mainittiin myös ystävyyskoulut muista maista, opintomatkat sekä merkittävänä opettajien itsearviointi, joista ei ole mainintaa muiden kaupunkien opiskelijoiden tuotoksissa. Näiden opiskelijoiden tehtäväpapereissa nousi esiin eri tavoin myös oppilaskeskeisyys. Oppilaille luodaan viihtyisä oppimisympäristö, ja opetus tapahtuu erilaisin projektein koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Oppilaat kasvatetaan tietoisesti yhteiskunnan muutokseen, josta kertovat vastauksissa esiintyneet omaaloitteisuuden sekä ongelmakeskeisyyden opettaminen, oppilaiden paremmat vaikutusmahdollisuudet koulussa, koulun joustavuus ja eläminen oppilaiden mielenkiinnon mukaisesti eli informaalin ja non-formaalin oppimisympäristön hyödyntäminen osana kouluopetusta. 9

10 8. Opiskelijoiden palautetta kiertueesta Osallistuvilta opiskelijoilta kerättiin palautetta palautelomakkeella suurimmassa osassa tilaisuuksia. Palautteet ovat suuntaa antavia. Sanallisessa arvioinnissa opiskelijoita pyydettiin kirjaamaan oivalluksia tilaisuuden aikana, järjestöiltä toivottua tukea opettajalle sekä muuta teemaan liittyvää. Ohessa poimintoja opiskelijoiden palautteista: Oivalluksia: Oman vaikuttamisen mahdollisuuden ymmärtämys opettajan työssä Yrittäjyyskasvatuksen tarpeen pohdinta uudella tavalla Erilaiset oppimisympäristöt Vastuumme koululaitoksen muuttumisesta, tulevien opettajien mahdollisuus vaikuttaa Koulun fyysisiä ja toiminnallisia rakenteita voi oikeasti muuttaa Mahdollisuuksia on rajattomasti! Kaikki on kiinni omasta innokkuudesta ja halukkuudesta! Avoimuus kaikelle on oppimisen A ja O! Yritteliäisyyden edistämiseen on olemassa monia keinoja, joihin on olemassa jo paljon hyödynnettäviä materiaaleja Voimavarojen yhdistäminen ja eri henkilöiden taitojen hyödyntämien yhteisössä ja yhteistyössä on tärkeää ja edistää kehitystä Voi tukea oppilaita ja heidän osaamistaan monella eri tavalla. Yrittäjyyskasvatuksessa on avaimet moneen taitoon. Järjestöiltä toivottu tuki: Riittävästi materiaalia, vinkkejä ja ideoita opettajille Saumatonta yhteistyötä, myös paikallisilta yrityksiltä yhteydenottoja kouluille Apua yritysvierailujen järjestämiseen Monipuolisia ideoita ja vaihtoehtoja normaalin opetuksen rinnalle, joiden kautta oppilaille voidaan tuoda arkielämässä tärkeitä asioita esille Näkyvyyttä kouluilla Muuta palautetta: Mielenkiintoinen tilaisuus, joka sai pohtimaan tulevaisuutta Kiitos ajattelun aktivoinnista ja pienen mielenkiinnon herättämisestä! Hyvä, että järjestöt esittäytyivät! Varmasti tulen jatkossa hyödyntämään. En tuntenut järjestöjä aikaisemmin Kiitos innostuneista otteista! Kattava informaatio yrittäjyyden linkittämisestä opetukseen Mielenkiintoinen kokonaisuus, uusia näkökulmia 10

11 Tämäntapainen koulutus pitäisi integroida yliopistomaailmaan, ainakin OKL:ssä Kiinnostava luento, arvokasta tietoa erilaisista mahdollisuuksista työelämässä Muutamassa avoimessa palautteessa esiintyi myös kritiikkiä yrittäjyyskasvatusta kohtaan: yrittäjyyskasvatus ymmärrettiin vain uusien yrittäjien valmennuksena. Yrittäjyyskurssien tuominen osaksi yliopiston opinto-ohjelmia selkeyttää käsitteitä ja oikoo opiskelijoiden vääriä mielikuvia. 9. Pohdintaa Opettajaopiskelijat korostivat ryhmätöissään oppimisympäristöä, ei niinkään oppimista. Fyysinen tilakokemus ja koulun miellyttävä luonnonläheinen ympäristö korostuu vastauksissa koulu näyttäytyy opettajalle ennemminkin rentona ja rauhallisena elämäntapana kuin pedagogisena tai oppimistavoitteellisena työpaikkana. Opiskelijoiden ryhmätöissä tulee esiin turvallisuushakuisuus ja eräänlainen kaipuu mennyttä ihannoivaan aikaan. Palkittu Suomen korkeatasoinen opetus on seurausta korkeakoulutasoisesta opettajankoulutuksesta. Mikä on opettajankoulutuksen merkitys, jos vuosikurssista riippumatta opiskelijoiden ajatukset ovat samankaltaisia? Minkälaisia oppilaita nämä tulevat turvallisuushakuiset opettajat tulevat kasvattamaan, kun muutosagentit puuttuvat? Luovatko opettajaopiskelijat toiveidensa koulun vastapainoksi teknologisoituvalle ajalle ja niihin haasteisiin joita se asettaa? Opiskelijoiden unelmakouluissa kansainvälistyminen ja teknologia loistavat poissaolollaan poikkeuksen muodostavat yrittäjyyskurssilaiset. Kansainvälisyys tai monikulttuurisuus ei näy opettajakollegoissa, oppilaissa tai yhteistyössä. Unelmakoulussa ei opiskella kieliä. Koulujen kerhoja ei juuri mainittu, eikä yhteistyötä kodin kanssa. Opetussuunnitelmat mainittiin harvoin, lähinnä uudistusvaatimuksen kannalta: oppilaiden vapaus valita, mitä haluaa koulupäivän aikana tehdä ja mahdollisuus opiskella omaan tahtiin. Opiskelijoiden tuotoksista odotettiin nousevan esiin koulun uudistamisen ja kehittämisen kannalta tuoreita ajatuksia. Kajaanissa valonpilkahduksena oli tapahtuman aikana opiskelijoiden ideoima kosketusnäytöllinen pulpetti, mikä jäi ainoaksi koulun uudistamisideaksi kiertueella. 11

12 10. Järjestäjien huomioita ja arviointia Ensimmäisen tilaisuuden jälkeen järjestäjiltä kerättiin palautetta tilaisuuden onnistumisesta. Palautteet otettiin huomioon kiertuejärjestelyissä ja sisäistä tiedotusta lisättiin. Parannusehdotuksissa pohdittiin samanlaisen kiertueen järjestämistä uudestaan siten, että aikaa varataan enemmän keskusteluun opiskelijoiden kanssa työelämän muutoksista. Opiskelijoiden tavoitettavuuden haasteita mietittiin. Järjestöjen väliselle yhteistyölle tulevaisuudessa ehdotettiin kiertuetta, jossa kohderyhmänä ovat opettajankouluttajat. Hedelmällisen ja hyvin alkaneen yhteistyön jatkamista kannatettiin useassa vastauksessa ja arveltiin yrittäjyyskasvatuksella olevan kysyntää ja tarvetta järjestöjen asiantuntemukselle. Vastauksissa toivottiin myös samantyyppistä kiertuetta uudestaan yhdistämällä alueellisia toimijoita tiiviimmin mukaan ja suuntaamalla tapahtumaa muille kohderyhmille, myös tapahtuman laajentamista tuntimäärällisesti. Yleisvaikutelma opiskelijoilta, yhteistyökumppaneilta sekä järjestäjiltä kaikkien palautteiden perusteella oli positiivinen, mikä kannustaa järjestöjen, hankkeiden sekä eri koulutusasteiden uusien yhteistyömuotojen aktiiviseen kehittämiseen. 12

13 LIITE 1 Järjestöt On the road kiertue starttasi Jyväskylästä järjestön yhteistyö konkretisoitui järjestökiertueen aloitustilaisuudessa Jyväskylän opettajankoulutuslaitoksella. Tilaisuudessa annettiin opettajaopiskelijoille toiminnallinen ja tiedollinen informaatio työelämän muutoksesta ja yrittäjämäisen asenteen hyödyntämisestä osana opettajan työn kehittämistä. Tilaisuus vaikutti tavoittavan kohderyhmänsä hyvin ja antoi heille ajatuksia tulevaan opettajan työhön. Järjestöjen tukea opettajille tuotiin esiin lyhyissä tietoiskuissa ja materiaaleja hyödynnettiin osana toiminnallista tehtävää tulevaisuuden koulun unelmakoulun - rakentamista. Opiskelijat olivat palautteissaan tyytyväisiä tilaisuuteen (4 = hyvin tyytyväinen). Tilojen toimivuudessa, järjestelyjen sujuvuudessa ja markkinoinnissa arvioitiin olevan vielä parantamista, vaikka tyytymättömyyttä ei palautteista löytynytkään (3 =kohtalaisen tyytyväinen). Opiskelijoiden mukaan oivalluksia tuli tilaisuuden aikana: oman vaikuttamisen mahdollisuudet ja niiden ymmärtäminen konkretisoituivat ohjelman aikana. Opettajilla on vastuu koululaitoksen muuttumisesta ja siihen tarvitaan uudenlaista ajattelua ja kriittisyyttä. Koulun fyysisiä ja toiminnallisia rakenteita voi oikeasti muuttaa, opettajallahan on enemmän apuvoimia kuin aikaisemmin luulin. Otetaan omat vahvuudet käyttöön ja vaikutetaan siihen, millaista tulevaisuuden koulutus on. Otetaan opetukseen uusia ideoita käyttöön, joilla luodaan erilaisia oppimisympäristöjä. Rakennetaan koulussa yhteisöllisyyttä ja tuetaan yhdessä tekemistä, vaikka kaikki ei aina menisikään niin kuin Strömsössä kertovat opiskelijat. Pienryhmissä innostettiin aivomyrskyllä luomaan tulevaisuuden koulua omien vahvuuksien kautta. Unelmakoulu on opiskelijoiden tuotosten mukaan tulevaisuuteen nojaava ja ulospäin suuntautunut, jossa kuunnellaan oppilaita. Koulussa arvostetaan tasa-arvoisesti kaikkia, toimitaan yhdessä ja käytännönläheisesti. Opetus on innostavaa, uutta luovaa ja toimintatavat joustavia. Koulu on viihtyisä, kodikas ja värikäs. Opiskelijat painottivat palautteissaan yrittäjyyskasvatuksen tarpeen pohtimista uudella tavalla. Järjestöiltä toivottiin materiaalia ja ideoita opettajan työn tueksi: vinkkejä siihen, miten koulussa voisi toimia toisin ja oppimateriaalia, joka on sovellettavissa opetukseen. Opiskelijat toivoivat koulutuksen lisäksi yhteistyötä ja kontakteja koulun ulkopuolelle. Tilaisuus koettiin hyödylliseksi: ajattelu aktivoitui ja mielenkiinto heräsi. Ryhmätyöstä pidettiin. Puhujien innostus sai suuren plussan palautteissa ja se sai pohtimaan asioita uudella tavalla. 13

14 Tilaisuudessa haastateltiin paikallista opettajaa ja koulunjohtajaa, joka kertoi ajatuksistaan yrittäjyydestä ja tunnelmistaan tilaisuudessa. Kaikissa meissä jyllää yrittäjyys tiedostamatta tai tietoisesti. Yrittäjämäinen toiminta toteutuu, vaikkei sitä useinkaan tule ajatelleeksi. Keksitään ja ideoidaan työyhteisön tai sidosryhmien kanssa, kun suunnitellaan toimintaa sekä käytetään vaihtelevia opetusmenetelmiä, jolloin itsekin oivalluksen kautta opitaan uutta. Opettajan työssä saa harvakseltaan työhön ja toimintaa suoraan liittyvää rakentavaa ja kehittävää palautetta. Esimerkiksi yrittäjyyskasvatuksen mittaristo tarjoaa oivalluksen oman työn kehittämiseen, kaikkiin viitekehyksiin soveltuen. kertoo Tuula Leppäkari. Kiertueen järjestävät yhteistyössä YVI hanke, Taloudellinen tiedotustoimisto, Kerhokeskus, YES keskus, Nuori Yrittäjyys ry, OAJ ja SOOL. Riikka Kuusisto Kerhokeskus koulutyön tuki 14

15 LIITE 2. Järjestöt on the road Helsingin yliopisto OKL Järjestöt on the road -kiertueen tilaisuus pidettiin Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksella tiistaina Suurin osa tilaisuuteen osallistuneista oli luokanopettajaksi opiskelevia opintojen ensimmäiseltä vuosikurssilta. Mukana oli myös aineenopettajaksi opiskelevia. Ennen tilaisuuden alkua järjestöjen ständit pystytettiin aulatilaan ja Järjestöt on the road - ständi auditorioon, jossa tilaisuus pidettiin. Tilaisuuden alussa Sanna Lehtonen YESkeskuksesta kertoi osallistujille Järjestöt on the road -kiertueesta. Alustukseksi katsottiin myös Jaana Seikkula-Leinon videoitu haastattelu sekä Oivallus-animaatio. Tämän jälkeen järjestöt (YVI, Kerhokeskus, YES ja TAT) esittäytyivät. Opettajaopiskelijoita ohjeistettiin muodostamaan pienryhmiä, joissa he ideoisivat tulevaisuuden unelmakouluaan. Opiskelijaryhmien tuotokset käytiin lyhyesti läpi ennen ruokataukoa. Päällekkäisyyksien vuoksi kaikki opiskelijat eivät voineet palata tilaisuuteen enää klo 12 jälkeen, ja keskustelua jatkettiin iltapäivällä pienemmän ryhmän kanssa. Tilaisuus päättyi ja ständit purettiin klo 14 mennessä. Tunnelma auditoriossa oli hyvä, ja opiskelijat vaikuttivat kiinnostuneilta aihepiiristä. Opiskelijat saivat napakan tietopaketin aihepiiristä ja järjestöjen toiminnasta sekä vapaat kädet unelmakoulun ideointiin aivoriihimenetelmällä. Näin opiskelijat pystyivät myös vapaasti tuomaan esiin omia ajatuksiaan ja ideoitaan aiheen suhteen. Opiskelijoiden suulliset kommentit - millaisia asioita liittyy tulevaisuuden unelmakouluun ja koulun toimintaan? Tutkiva, ongelmakeskeinen oppiminen; tosielämän "ongelmat" Oppiaineiden rajoja rikotaan Toimiva ja hyvä johtajuus, opettajien jaksamisesta huolehditaan Lähimmäisenrakkaus, välitetään toisista Välitunnilla isommat lapset leikittävät pienempiä Paljon projekteja joissa ryhmäydytään - ryhmissä toimiminen Riittävät fyysiset puitteet toiminnalle Erilaisten oppijoiden huomioiminen Laura Yöntilä, YVI-hanke 15

16 LIITE 3. Kajaani Opettaja oppii luomaan yhteyksiä ja hyödyntämään verkostoja Kajaanin opettajankoulutusyksikön historiallisen päärakennuksen saliin kerääntyi utelias joukko opiskelijoita, kun Järjestöt on the road kiertue pysähtyi seminaarikampuksella marraskuun lopulla. Yli 100-vuotta vanhan salin ikkunat olivat isot ja niistä näki kauas, kun tulevien opettajien ajatuksia heräteltiin katsomaan pitkälle kohti tulevaisuuden unelmakoulua. Yrittäjyyskasvatuksen teemat olivat kajaanilaisopiskelijoille tuttuja entuudestaan heidän opettajansa Juha-Matti Turpeisen tunneilta. Uutta oli sen sijaan järjestöjen tarjoama tuki tulevassa työssä. Ja taisivatpa tämän kiinnostavan aiheen perspektiivi ja mahdollisuudet avartua vielä astetta suuremmiksi. Kohti yrittäjämäistä asennetta Opiskelijat tarttuivat innokkaasti tulevaisuuden unelmakoulun suunnitteluun. Ensimmäiset oivallukset syntyivät omien mahdollisuuksien huomaamisesta ja siitä, miten hyvällä yhteishengellä saavutetaan koulussa tuloksia. Useampi opiskelija olikin sitä mieltä, että unelmakoulussa täytyy olla toisia arvostava ja innostava toimintakulttuuri, joka syntyy yhdessä tekemällä. - Nämä asiat liittyvät vahvasti myös yrittäjyyskasvatuksen teemoihin. Koulun aktiivinen, ulospäin suuntautuva toimintakulttuuri lisää aktiivisuutta myös oppilaissa, kertoi Johanna Haapakorva TAT:sta. Erilaiset oppimisympäristöt ja yhteydet koulun ulkopuolelle opettavat oppilaille tulevaisuuden työelämässäkin tarvittavia laaja-alaisia näkökulmia ja vuorovaikutustaitoja. - On tärkeää osata johtaa myös itseään ja omaa elämäänsä, ja näitä asioita myös voidaan tukea yrittäjyyskasvatuksen avulla, totesi opettaja Juha-Matti Turpeinen ja kertoi yrittäjämäisen asenteen kehittyvän myös vapaa-ajan harrastuksissa. Unelmakoulu on tekijöidensä näköinen - Mahdollisuuksia löytyy, teillä on suuri vastuu ja työnne vaikutukset kantavat pitkälle, muistutti Riikka Kuusisto Kerhokeskuksesta opiskelijoita tulevan opetustyön vaikuttavuudesta. Kuten suuret tavoitteet yleensä, myös unelmakoulu rakentuu pala palalta. Oli ilo huomata, että useammat opiskelijat olivat ajatelleet, että unelmakoulua olisi rakentamassa tiivis verkosto elämän eri yhteyksistä: koulu, koti, harrastukset, yritykset Juuri niitä yhteyksiä, joita nuori tulevaisuudessakin tarvitsee! Tilaisuuden järjestäjinä toimivat YES-keskus, Kerhokeskus koulutyön tuki ry, Nuori Yrittäjyys, Taloudellinen tiedotustoimisto, SOOL, YVI-hanke sekä OAJ. Seitsemän järjestön yhteiskiertue kestää koko lukuvuoden ajan ja jatkaa matkaansa seuraavaksi Raumalle. Johanna Haapakorva, projektipäällikkö, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT 16

17 LIITE 4. Järjestöt On The Road tapahtumakooste Savonlinna Opiskelijoiden unelmakoulussa vaalitaan erilaisuutta moka on lahja Savonlinnan kirpeässä ja tuulisessa talvipäivässä iltapäivää lämmitti yhdessä tekeminen ja herkulliset pullat. Opettajankoulutuslaitokselle oli kokoontunut syventävien opintojen opiskelijoita, jotka osallistuivat järjestöjen On The Road kiertuetapahtumaan. Opiskelijat kiteyttivät unelmakoulun seuraavasti: Unelmakoulu on filosofiakeskeinen koulu, jossa painotetaan aistien ja kädentaitojen, tunteiden ja ihmettelyn sekä argumentoinnin kautta oppimista. Oppilasryhmissä on maksimissaan 10 oppilasta, joissa toteutetaan aitoa erilaisuuden vaalimista. Paikallisina opettajina yrittäjyyttä pohtivat yläkoulun opettaja Katri Hirvonen ja alakoulun opettaja Merja Kuosmanen. Opettajat olivat pohtineet yrittäjyyskasvatusta omassa työssään sekä vapaa-ajan harrastuksissaan. Yrittäjyyskasvatuksessa korostuu oppilaiden osallisuus ja yhteinen tekeminen. Yrittäjyyskasvatus ei ole koulussa bisnes-juttuja, vaan pikemminkin kasvattamista osallisuuteen ja kansalaisvaikuttamiseen. Se voi toimia osana kaikenikäisten oppilaiden opetusta ja sitä voidaan toteuttaa monella tavalla kertovat opettajat. Opiskelijat kertoivat myös oman näkemyksen laajentuneen yrittäjyyskasvatuksesta. Myös yrittäjyyskasvatuksen käsite selkeytyi: Yrittäjyys on luovuutta, yhteistyötä ja omien vahvuuksien yhdistämistä. Se on sitä, ettei yrittäjyyskasvatuksen tarvitse olla yrittäjyyden opetusta, vaan yrittäjyydessä vaadittavien taitojen opetusta. opiskelijat pohtivat. Oivalsin miten paljon haluan oikeasti olla opettaja, joka tekee työtään innolla omia vahvuuksiaan ja osaamisalueitaan toteuttaen. En halua asettua muottiin. kertoo eräs opiskelija palautteessaan. Tilaisuudessa jaettua materiaalia kehuttiin ja kiiteltiin. Kerhokeskuksen materiaalikassi oli huippu juttu! Opiskelijoiden mielestä tilaisuus oli hyödyllinen ja toimiva ja opettajien haastattelut mielenkiintoisia. Asiantuntevat esittelijät saivat pohtimaan yrittäjyyskasvatusta omassa opettajan työssä. Järjestöiltä toivottiin tulevaisuudessakin asiantuntijaneuvoja, materiaaleja ja käytännön vinkkejä toimintaan. Materiaalia on ollut paljon valmiina, sitä ei ole vain osattu etsiä. Koulutus uusille opettajille voisi olla tarpeellista, tukea ja rohkaisua toteuttaa itseään yrittäjyyskasvatuksessa. Riikka Kuusisto, Kerhokeskus koulutyön tuki ry 17

18 LIITE 5. Järjestöt On The Road tapahtumakooste Tampere Lähiympäristö osaajineen ja yrityksineen hyötykäyttöön Opettajaopiskelijoille suunnattu järjestökiertue saapui Tampereen Normaalikoululle talvisena iltapäivänä Paikalle oli saapunut 58 opettajaopiskelijaa, jotka suorittivat syventäviä projektiopintoja eli päättöharjoittelua. Järjestöjen tarjoama tuki tuli tilaisuudessa tutuksi tietoiskuin sekä videotervehdyksin. Opiskelijat saivat tietoa Kerhokeskuksen, YES ry:n ja Nuori Yrittäjyys ry:n toiminnasta ja tuotteista. Taloudellinen tiedotustoimisto esitteli mm. Yrityskylä konseptiaan ja YVI - hanke yrittäjyyskasvatuksen virtuaaliyhteisöä, materiaalipankkia sekä yrittäjyydestä tuotettua tutkimusta. Oivallus hankkeen ideat tulevaisuuden työelämästä ja siinä tarvittavasta osaamisesta avasi päivän teemaa. Opiskelijoiden mukaan yhteistyöideat alkoivat kypsyä mielessä tilaisuuden aikana: Sain vinkkejä yrittäjyyskasvatuksen hyödyntämiseen luokassa. Mieleen jäi, miten paljon oppilaita kannattaa ohjeistaa ja miten paljon ohjeistamisen sijaan antaa tukea oppimiseen. Opettajalla on mahdollisuus hyödyntää eri yhteistyökumppaneiden osaamista ja tehdä näin oppimisesta mielekkäämpää ja hauskempaa. Pidin myös mallista, jossa oppilaita voi motivoida ja oppimista konkretisoida yhdistämällä eri oppiaineita ammatteihin. Unelmakoulun pohtiminen yhdessä oli avartavaa ja tunne siitä, että siihen pystyy vaikuttamaan, kasvoi. Käytännön vinkit ovat aina hyviä! Tilaisuudessa vahvistui yrittäjyyskasvatuksen pedagoginen toteuttaminen eli miten opettaja sen voi tehdä oppilaiden kanssa. kertoivat opiskelijat. Tilaisuudessa haastateltiin opettaja Tarja-Kaarina Lääperiä. Koulussa yrittäjyyskasvatusta toteutetaan demokraattisella päätöksenteolla ja oppilaslähtöisyydellä. Koulun ympäröivää yhteiskuntaa tulisi tuoda enemmän esiin osana opintoja ja oppimisympäristöjen rakentamista. Jokainen kadulla vastaantuleva henkilö on potentiaalinen yhteistyökumppani älkää jääkö siis koulun seinien sisäpuolelle. Laaja yhteistyöverkosto on innostava! Riikka Kuusisto, Kerhokeskus koulutyön tuki ry 18

19 LIITE 6. Järjestöt On The Road tapahtumakooste Rauma Hyvä johtaja ohjaa yhteisöllistä koulua Kirpeän talvipäivän aamuna Rauman opettajankoulutuslaitoksella oli vilkasta, kun opiskelijat olivat kerääntyneet kuulemaan järjestöjen tarjoamasta tuesta opettajilla. Tapahtumaan osallistui 106 opettajaopiskelijaa, jotka opiskelivat luokanopettajaksi, varhaiskasvattajaksi tai käsityönopettajaksi. Järjestöt johdattelivat opiskelijat pohtimaan tulevaisuudessa tarvittavia taitoja työelämässä. Näitä taitoja avasivat mm. videotervehdykset. Jaana Seikkula-Leino kertoi yrittäjyyskasvatuksesta ja sen merkityksestä työskentelyasenteessa ja osaamisessa. Kiertuetapahtuman järjestäjätahoista YES -keskus, Kerhokeskus, Taloudellinen tiedotustoimisto sekä YVI -hanke toivat esiin opettajien käyttöön tuotettuja ohjelmia ja materiaaleja. Opiskelijat pohtivat unelmakouluansa. Opiskelijoiden unelmakoulussa on viihtyisä ympäristö ja se sijaitsee luonnonkauniilla alueella. Koululla on oma kasvimaa, jossa oppilaat harjoittelevat oman ruoan kasvattamista. Koulu ja sen ympäristö on koulun, huoltajien ja yhteistyökumppaneiden yhdessä rakentama. Koulun arkipäivää ovat elämäntaitojen harjoittelu, tunnetaidot ja kohtaaminen. Jokainen uskaltaa ilmaista mielipiteensä yhteisöllisessä ja kannustavassa ilmapiirissä. Koulua johtaa hyvä johtaja, joka tuntee henkilöstön, ohjaa ja kannustaa. Opiskelijat olivat tyytyväisiä tapahtumaan, mutta ihmettelivät, miksi koululla on vain vähän kontakteja kolmannen sektorin toimijoihin. Opiskelijoiden mukaan tapahtumassa valkeni yrittäjyyskasvatuksen todellinen luonne. Suurin muutos heidän mukaansa lähtee opettajanhuoneesta eli opettajista itsestään, opettajan toimintatavoista ja asenteista. Jos opettajat eivät ole kovin yhteistyökykyisiä ja anna toisilleen tilaa, kovinkaan suuria muutoksia ei voi tapahtua pohtivat opiskelijat. Paikallinen opettaja kertoi oman näkemyksensä yrittäjyydestä. Haastateltava opettaja Taru-Taina Noran mukaan sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys toteutuu jokapäiväisessä koulunkäynnissä. Hänen mukaansa se näkyy oppilaiden jokapäiväisenä ponnisteluna, tavoitteellisena toimintana ja omien rajojen etsimisenä. Yrittäjyydessä itselleni on merkityksellisintä se, että jokainen voi löytää omat vahvuutensa. Itsearvioinnilla on tässä suuri merkitys. kertoo Taru-Taina. Kannustan opiskelijoita rohkeuteen ja riskinottoon, kokeilkaa ja suhtautukaa ennakkoluulottomasti eteen tuleviin asioihin. Yhteistyötä voi tehdä monin eri tavoin eri kumppaneiden kanssa ja aina yhteistyö poikii uusia asioita. Riikka Kuusisto, Kerhokeskus koulutyön tuki ry 19

20 LIITE 7. Järjestöt On The Road tapahtumakooste Rovaniemi Yrittäjyyskasvatuksessa tärkeintä on oppilaan vapaus, vastuu ja oma onnistuminen Loistava aurinko ja kapeat kynttiläkuuset toivottivat etelän matkaajan tervetulleeksi kylmään Rovaniemeen pakkasennätys huiteli -33 asteessa. Näkymä oli talvisessa Suomessa kovin tuttu: etelässä oli enemmän lunta ja kuuset tuuheammat. Opettajankoulutuslaitokselle yliopiston yhteyteen oli kerääntynyt 2.-vuosikurssin luokanopettajaopiskelijoita tutustumaan järjestöjen opettajille tarjoamaan tukeen. Kolmetuntisessa tilaisuudessa opiskelijat pääsivät pohtimaan omia vahvuuksiaan ja suunnittelemaan niiden pohjalta omaa unelmakouluaan. Nyt unohdettiin lehtiotsikoiden suuret ryhmät ja levottomat oppilaat ja annettiin visioiden lentää vailla rajoituksia. Opiskelijoiden mukaan yrittäjyyskasvatus voi olla yhteistyökykyä, vastuullisuutta, aktiivisuutta ja innokkuutta. Aina ei itse voi olla tai oppilas tai yhteistyökumppani täydellinen, joten epävarmuuden sietokykyäkin opettaja tarvitsee. Koulun tulisi olla opiskelijoiden mukaan avoin ympäröivälle yhteisölle: Opettajat ja oppilaat ovat ihmisiä yhdessä. Yhteisön jäsenet voivat tulla kouluun tekemään esimerkiksi yhteisiä näytelmäprodukteja oppilaiden kanssa. Tehdään yhteistyötä vanhusten ja tukea tarvitsevien kanssa eikä sulkeuduta koulun seinien sisälle. kertovat opiskelijat. Opiskelijoiden unelmakoulu on käytännönläheinen ja ajattelua herättävä, jossa erilaisia taitoja tuodaan esiin. Oppilaat kasvatetaan uskomaan itseensä ja omiin taitoihinsa. Unelmakoulu on esteettisesti miellyttävä, kodikas koulu, jossa hyödynnetään maaseutua. Luokka-asteiden välinen yhteistyö on jokapäiväistä ja koulun toimintatavat tukevat kestävää kehitystä. Paikallista Ounasvaaran koulun opettajaa haastateltiin tilaisuudessa. Opettaja Ilona Nikula on aktiivisesti ohjannut esimerkiksi oppilaskuntatoimintaa. Minulle yrittäjyys tarkoittaa oppilaan vapautta valita oma tavoitetasonsa ilman opettajan painostamista tai patistamista. Oppilaan vastuu tekemisistään vahvistaa oppilaan itseohjautuvuutta. Oppilaan motivaatio lähtee hänen omista lähtökohdistaan, ei opettajaa tai koulua varten opiskelusta. Palkkio tulee näin oppilaan omasta onnistumisesta, ei ulkopuolelta. Opettaja huomaa oppivansa oppilailta, kun asioita tehdään yhdessä. kertoo opettaja. Ounasvaaran aktiivisessa koulussa oppilaskunta toteuttaa sellaisia asioita, joita oppilaat itse näkevät tärkeäksi. Aito osallistuvuus ja yhteistyö tuovat mukanaan oppilaiden kasvamisen vastuuseen turvallisesti kouluyhteisössä. Mutta minkälaisia ohjeita opettaja antaisi opettajiksi siirtyville opiskelijoille? Lähdetään vaan tekemään mielenkiintoisia, innostavia asioita eikä mietitä, mitä saa tai voi tehdä. Otetaan oppilaat mukaan suunnittelemaan oppimista. Se luo innostusta ja viihtyvyyttä koko kouluyhteisöön. vinkkaa opettaja Ilona Nikula. Riikka Kuusisto, Kerhokeskus koulutyön tuki ry 20

21 LIITE 8. Järjestöt On The Road tapahtumakooste Oulu Kravatit ja nutturat löysälle yhteistyötä yli ainerajojen Oulun yliopiston auskultoivat aineenopettajaopiskelijat kokoontuivat normaalikouluun torstaina tutustumaan järjestöjen opettajille tarjoamaan tukeen. Kirpeän aurinkoista talvipäivää lämmitti yhdessä visioitu tulevaisuuden unelmakoulu. Unelmakoulussa tehdään yhteistyötä yli oppiaine- ja luokkarajojen. Kaikki opettajat tekevät yhteistyötä ja sitä tehdään myös ympäröivän yhteisön kanssa. Opettajavaihto toisen koulun kanssa virkistää. Opiskelija kertoi vaikuttimia yhteistyölle: Jos opettaa pelkästään yksin omassa luokassa, tulee helposti sokeaksi sille, minkälainen opettaja on. Yhteistyössä toisten opettajien kanssa saa välittömästi vertaispalautetta toimintatapojensa kehittämiseen. Koulun sosiaaliset, pedagogiset ja fyysiset tekijät puhuttivat opiskelijoita: Muunneltavat luokkatilat helpottavat oppimista ja sosiaalista kanssakäymistä. Opiskella voi vaikka pihanurmella. Jokainen oppilas voi edetä omaan tahtiinsa. ideoivat opiskelijat unelmakouluaan ryhmätöissä. Opiskelijat kaipasivat yhteistyötä järjestöjen ja elinkeinoelämän kanssa mm. teknologiayhteistyötä. Asiantuntijavierailuja kouluun suosittiin. Paikallinen opettaja Petri Annala kertoi yhteistyöprojekteistaan koulussa: Lapsista huokuu energia ja into, kun pääsevät olemaan osallisena ja suunnittelemaan ja tekemään jotain, jolla on konkreettisesti merkitystä heille itselleen tai läheisille. Yrittäjyyskasvatuksessa koukuttaa se into ja asenne. Koulun yrittäjyysmessuilla lapset ovat suunnitelleet uudenlaisia keksintöjä kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Toki on tärkeä myös ottaa lapset mukaan päätöksentekoon ihan normaalissa luokan arjessa sekä oman opiskelun suunnittelussa. 7 järjestön yhteistyössä suunnittelema kiertue opettajankoulutuslaitoksiin saavutti jo yhdeksännen paikkakuntansa. Lukuvuoden aikana vieraillaan kaikilla suomenkielisillä opettajankoulutuslaitoksilla. Tapahtumiin on osallistunut noin 700 opiskelijaa. Ouluun oli päiväksi saapunut 8 kouluttajaa. Tilaisuudessa saatiin hyviä ideoita elämänhallintataitojen opettamiseen ja koulun ulkopuolisten tahojen hyödyntämiseen opetuksessa. OAJ:n puheenjohtajan Olli Luukkaisen videotervehdys oli todella hyvä ja ajatuksia herättävä. kertoo eräs opiskelija. Riikka Kuusisto, Kerhokeskus koulutyön tuki ry 21

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa.

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa. Kuvat ClipArt Yrittäjyyskasvatus oppimisen perustana -ohjevihkonen on tarkoitettu yleissivistävän opettajankoulutuksen opiskelijoiden ja ohjaajien käyttöön. Materiaali on mahdollista saada myös PowerPoint

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus Yrittäjyysskasvatuspäivät 7.10.2011 Minna Riikka Järvinen Toiminnanjohtaja, KT, FM, MBA Kerhokeskus Kerhokeskus Edistää lasten ja nuorten

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi Yrittäjyyskasvatuskonferenssi 27.-28.1.2011 Ihmisiä, jotka paahtavat täysillä ja joilla on sisäinen hehku päällä, on paljon. Harmi, että he ovat valtaosin alle 7-vuotiaita. Esa Saarinen Yrittämällä eteenpäin

Lisätiedot

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN Paula Äimälä Rauman normaalikoulu OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN edellyttää pedagogista lähestymistapaa, jossa kunkin oppiaineen opetuksessa ja erityisesti oppiainerajat

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS 1 YRITTÄJYYSKASVATUS TAPAINLINNAN KOULUSSA OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys on yksi opetussuunnitelman perusteiden mukaisista aihekokonaisuuksista.

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kotkan perusopetuksen pajapäivä, 10.10.2015 Tuija Metso Suomen Vanhempainliitto Vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö noin 1350

Lisätiedot

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 30 000 osallistujaa vuosien 2011-2014 aikana Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja,

Lisätiedot

YRITTÄJYYSKASVATUSSTRATEGIA

YRITTÄJYYSKASVATUSSTRATEGIA YRITTÄJYYSKASVATUSSTRATEGIA KÄRSÄMÄEN KUNNAN SIVISTYSTOIMESSA Käyttöönotettu 1.8.2013. Hyväksytty opetustoimen lautakunnassa 16.4.2014. Hyväksytty kunnanhallituksessa 5.5.2014. Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA turvaverkon varmistaminen mielen- terveystaitojen oppiminen yhteisöllisen oppilaitoskulttuurin rakentaminen HYVINVOIVA OPPILAITOS voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta

Koululaisten oma yhteiskunta Koululaisten oma yhteiskunta Yrityskylä on peruskoulun kuudensille luokille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden opintokokonaisuus. Yrityskylä-opintokokonaisuus sisältää opettajien koulutuksen,

Lisätiedot

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta, projektitutkija 2.11.2016 OPS2016 Muovaa käsitystä oppimisesta Oppimisen ilo Oppijan aktiivinen rooli, ongelmanratkaisutaidot Monipuoliset oppimisympäristöt

Lisätiedot

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat: Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaon. Niiden

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN 1.8.2016 alkaen Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 1.8.2016 ja se otetaan käyttöön portaittain. Lukuvuonna 2016 2017 uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

YVI-hanke 2010 2013. Jaana Seikkula-Leino. projektijohtaja, yrittäjyyskasvatuksen professori Turun yliopisto / Lappeenrannan teknillinen yliopisto

YVI-hanke 2010 2013. Jaana Seikkula-Leino. projektijohtaja, yrittäjyyskasvatuksen professori Turun yliopisto / Lappeenrannan teknillinen yliopisto YVI-hanke 2010 2013 Jaana Seikkula-Leino projektijohtaja, yrittäjyyskasvatuksen professori Turun yliopisto / Lappeenrannan teknillinen yliopisto YVI-hanke (2010 2013), tavoitteet 1) Yrittäjyyskasvatuksen

Lisätiedot

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Satakieli-teesit 1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Lapsuus on arvokas ja merkityksellinen aika ihmisen elämässä se on arvojen ja persoonallisuuden muotoutumisen aikaa. Jokaisella lapsella on oikeus

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN OPETTAJUUS MUUTOKSESSA opetustoimen Luosto Classic 13.11.2010 Tuija Metso Kodin ja koulun yhteistyö Arvostavaa vuoropuhelua: toisen osapuolen kuulemista ja arvostamista,

Lisätiedot

OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN JA MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET

OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN JA MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN JA MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET Mitä on monialainen opiskelu? Hannele Cantell Dosentti Aineenopettajakoulutuksen johtaja OKL, Helsingin yliopisto Alla oleva video on kooste Helsingin

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Tervetuloa YVI-sirkukseen!

Tervetuloa YVI-sirkukseen! Tervetuloa YVI-sirkukseen! Henkekumppanien logot Jonna hoitaa tämän! YVIn tavoitteet suomalaisessa opettajankoulutuksessa: 1. Pedagogiset valmiudet, itsearviointimittariston kehittäminen 2. Verkostoyhteistyö

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja on osa Yritteliäs ja hyvinvoiva

Lisätiedot

ENNAKKOTEHTÄVÄ: Oppimista tukeva arviointikulttuuri

ENNAKKOTEHTÄVÄ: Oppimista tukeva arviointikulttuuri ENNAKKOTEHTÄVÄ: Oppimista tukeva arviointikulttuuri Perehtyminen kotona: Millainen on oppimista tukeva arviointikulttuuri? Palauta mieleen OPSin luku 6. Koonti ja keskustelu opettajainkokouksessa: Mikä

Lisätiedot

Matkalla Liikkuvaksi kouluksi

Matkalla Liikkuvaksi kouluksi Matkalla Liikkuvaksi kouluksi Liikkuvan koulun tavoitteet Aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä hyvinvoiva koululainen Lisää liikettä vähemmän istumista Oppimisen edistäminen Osallisuuden lisääminen

Lisätiedot

YES INFO. YRITTÄJYYSKASVATUKSEN TEEMAKOULUTUS Oppilaitoksen työelämäyhteistyön kehittäminen, 2 pv NY OHJELMA- KOULUTUS YES-MALLIT KÄYTTÖÖN

YES INFO. YRITTÄJYYSKASVATUKSEN TEEMAKOULUTUS Oppilaitoksen työelämäyhteistyön kehittäminen, 2 pv NY OHJELMA- KOULUTUS YES-MALLIT KÄYTTÖÖN YRITTÄJYYS TEEMA Oppilaitoksen työelämäyhteistyön kehittäminen, 2 pv Ajankohta: 1. päivä 20.3.2012 ja 2. päivä 29.3.2012 Turku Kouluttaja: Tarja Nieminen, Villinikkarit Oy 15-20 opettajaa Sisältö: - Työelämäyhteistyö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2013 1 (5) 209 Opetuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mirka Vainikan ym. työelämään tutustumisjaksojen saamista lukioihin koskevasta valtuustoaloitteesta

Lisätiedot

YVI YVI-hanke ja yrittäjyyskasvatuksen virtuaalinen oppimisympäristö www.yvi.fi. Elokuu 2013

YVI YVI-hanke ja yrittäjyyskasvatuksen virtuaalinen oppimisympäristö www.yvi.fi. Elokuu 2013 YVI YVI-hanke ja yrittäjyyskasvatuksen virtuaalinen oppimisympäristö www.yvi.fi Elokuu 2013 Mistä yrittäjyyskasvatuksessa on kyse? Yrittäjyyskasvatuksessa vahvistetaan yrittäjyyttä ja yritteliäisyyttä

Lisätiedot

OSAAVA KANSALAISOPISTON TUNTIOPETTAJA OPPIMISYMPÄRISTÖÄ RAKENTAMASSA

OSAAVA KANSALAISOPISTON TUNTIOPETTAJA OPPIMISYMPÄRISTÖÄ RAKENTAMASSA OSAAVA KANSALAISOPISTON TUNTIOPETTAJA OPPIMISYMPÄRISTÖÄ RAKENTAMASSA SVV-seminaari Tampere 18.-19.1.2013 Päivi Majoinen! TUTKIMUKSELLISET LÄHTÖKOHDAT Kansalaisopistoissa paljon tuntiopettajia, jopa 80

Lisätiedot

Opstuki2016- työpaja III

Opstuki2016- työpaja III Opstuki2016- työpaja III TULEVAISUUDEN KOULU -OPETTAJUUS MUUTOKSESSA- Savonlinna 10.4.2014 Merja Kuosmanen PÄIVÄN TAVOITTEET: Tulevaisuuden koulu- opettajuus muutoksessa 1. Tietoa, työkaluja oman paikallisen

Lisätiedot

Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon!

Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon! Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon! Pirkanmaan ympäristökasvatuspäivä 2.6.2015 Päivi Ikola Aluejohtaja Uutta vai vanhaa? 2.6.2015 Päivi Ikola Perusopetuksen

Lisätiedot

Yhteisopettajuudella yhteisöllisempää pedagogiikkaa. Leena Liusvaara aluerehtori

Yhteisopettajuudella yhteisöllisempää pedagogiikkaa. Leena Liusvaara aluerehtori Yhteisopettajuudella yhteisöllisempää pedagogiikkaa Leena Liusvaara aluerehtori Keskustan koulu Salossa 375 oppilasta 34 opettajaa, 10 avustajaa 23 por, joista 8 pienryhmiä Valmistavan opetuksen ryhmä

Lisätiedot

Innostu ja innovoi! 2013 Innokas www.innokas.fi

Innostu ja innovoi! 2013 Innokas www.innokas.fi Innostu ja innovoi! 2013 Innokas www.innokas.fi Yhteistyössä 2013 Innokas www.innokas.fi Millaista osaamista tarvitaan? PISA, New Millennium learners, DeSeCo, Ajattelutavat Työskentelytavat Työvälineet

Lisätiedot

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Lasse Heiskanen Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDENT LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Perusasteen

Lisätiedot

LUKIO-OSUUSKUNNAT TIE YRITTÄJÄMÄISEEN LUKIOON

LUKIO-OSUUSKUNNAT TIE YRITTÄJÄMÄISEEN LUKIOON LUKIO-OSUUSKUNNAT TIE YRITTÄJÄMÄISEEN LUKIOON Vauhtia yrittäjyyteen Miten kehittää toisen asteen koulutuksen oppilaitososuustoimintaa? PELLERVO-SEURA RY, HELSINKI 19.11.2015 Vanhempi tutkija, KTT Eliisa

Lisätiedot

OSUUSKUNNAT SUOMALAISTEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN VÄLINEENÄ. KTT Eliisa Troberg Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti

OSUUSKUNNAT SUOMALAISTEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN VÄLINEENÄ. KTT Eliisa Troberg Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti OSUUSKUNNAT SUOMALAISTEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN VÄLINEENÄ KTT Eliisa Troberg Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti AGENDA Taustaa Tutkimuksen tavoitteet Käsitteellinen viitekehys

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta

Koululaisten oma yhteiskunta Koululaisten oma yhteiskunta Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ry Nuorelle tietoa ja positiivisia kokemuksia työelämästä Nuorille työelämä-, yrittäjyys- ja talousvalmiuksia Työelämäyhteistyö osaksi suomalaista

Lisätiedot

Maailman Suurin Vanhempainilta

Maailman Suurin Vanhempainilta Maailman Suurin Vanhempainilta Maailma muuttuu nopeasti, samoin suomalainen koulu. Maailman Suurimman Vanhempainillan tavoitteena on kertoa innostavalla tavalla kaikesta siitä hienosta, mitä suomalaisissa

Lisätiedot

Kiinnostaako koodaus ja robotiikka?

Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 200 koulua Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja, nuorisotyö, yliopistoja, yrityksiä

Lisätiedot

Laatua Siikalatvalla

Laatua Siikalatvalla Laatua Siikalatvalla Päivän ohjelma 13.00-13.45 Yhteenvetoa tehdystä työstä huomioita tulevaan työhön Orientaatiota: Mainitkaa kolme asiaa, jotka mietityttävät tässä laatutyössä. 13.45-14.00 Tauko Poimintoja

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

KÄSITYÖ JAANA INKI TAMPEREEN NORMAALIKOULU ALAKOULU

KÄSITYÖ JAANA INKI TAMPEREEN NORMAALIKOULU ALAKOULU KÄSITYÖ JAANA INKI TAMPEREEN NORMAALIKOULU ALAKOULU OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Ohjata oppilaita kokonaiseen käsityöprosessin hallintaan Kehittää moniaistista, teknistä, materiaalista sekä teknologista ja kielellistä

Lisätiedot

Monilukutaito. Marja Tuomi 23.9.2014

Monilukutaito. Marja Tuomi 23.9.2014 Monilukutaito Marja Tuomi 23.9.2014 l i t e r a c y m u l t i l i t e r a c y luku- ja kirjoitustaito tekstitaidot laaja-alaiset luku- ja kirjoitustaidot monilukutaito Mitä on monilukutaito? tekstien tulkinnan,

Lisätiedot

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? Oppiakseen perustietoja ja -taitoja sekä sosiaalisuutta Oppiakseen erilaisia sosiaalisia taitoja ja sääntöjä

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä!

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! OPS 2016 Arvokeskustelun tuloksia Keravanjoen koulun huoltajat 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? oppivelvollisuus ja yleissivistys oppii vastuulliseksi kansalaiseksi

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

MUOKKAA PERUSTYYLEJ Ä NAPS.

MUOKKAA PERUSTYYLEJ Ä NAPS. MUOKKAA PERUSTYYLEJ Ä NAPS. Yrittäjyysvalmiuksien kehittymisen edistäminen tekniikan yliopistokoulutuksessa Yhteenveto Marko Oksasen diplomityöstä sekä kampuskiertueesta 2013-2014 Pirre Hyötynen, Tekniikan

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO. Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015

CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO. Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015 CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015 KOULUTTAJAN MERKITYS Tiedän omaavani taidot, joita ohjaamiseen tarvitaan

Lisätiedot

Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa. Outi Salo 3.10.2014

Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa. Outi Salo 3.10.2014 Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa Outi Salo 3.10.2014 Koulutuksen järjestäjät ja oppilasmäärät Kaupungin koulut - Suomenkieliset - ruotsinkieliset Koulujen määrä 99 21 oppilasmäärä 37 379

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat Kauniaisissa 2. Toimintakulttuuri 3. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus 4.10.2013 Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Anneli Rautiainen

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta. Connected Educator: Yrittäjyyskasvatuksen verkostot esiin!

Koululaisten oma yhteiskunta. Connected Educator: Yrittäjyyskasvatuksen verkostot esiin! Koululaisten oma yhteiskunta Connected Educator: Yrittäjyyskasvatuksen verkostot esiin! Mikä Yrityskylä? Kuudesluokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö Simulaatio

Lisätiedot

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo 1 Edistää lapsen kasvu-, kehitys ja oppimisedellytyksiä Vahvistaa lapsen

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 0-0 n tulokset..0 Heikki Miettinen Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Opiskelijat Vastaukset Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki, kaupungin lukiot %

Lisätiedot

Osaava: Laatua Siikalatvalla. Laatupaja

Osaava: Laatua Siikalatvalla. Laatupaja Osaava: Laatua Siikalatvalla Laatupaja 7.5.2013 Päivän ohjelma 13.00-13.15 Tervetuloa: päivän ohjelma ja esiin tulleet kysymykset 13.15-13.30 Pelisäännöt ja sovitut asiat - tiedon jakaminen - laatutyön

Lisätiedot

OPS 2016. historia ja yhteiskuntaoppi. Riia Palmqvist, Marko van den Berg, Jukka Rantala Pekka Rahkonen (kuvitus)

OPS 2016. historia ja yhteiskuntaoppi. Riia Palmqvist, Marko van den Berg, Jukka Rantala Pekka Rahkonen (kuvitus) OPS 2016 historia ja yhteiskuntaoppi Riia Palmqvist, Marko van den Berg, Jukka Rantala Pekka Rahkonen (kuvitus) Uusi opetussuunnitelma tuo alakouluun uuden oppiaineen, yhteiskuntaopin. Me nyt -sarja rakentuu

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

Oppimisympäristöjen merkitys kestävän kehityksen taitojen oppimiselle. Kati Lundgren

Oppimisympäristöjen merkitys kestävän kehityksen taitojen oppimiselle. Kati Lundgren Oppimisympäristöjen merkitys kestävän kehityksen taitojen oppimiselle Kati Lundgren 1 Oppimisympäristön määrittelyä Paikka, tila tai toimintakäytäntö, jonka tarkoitus on edistää oppimista (Manninen & Pesonen

Lisätiedot

Kerhotoiminta mahdollistaa lahjakkuuden ja erityisvahvuuden tukemisen Leo Pahkin

Kerhotoiminta mahdollistaa lahjakkuuden ja erityisvahvuuden tukemisen Leo Pahkin Kerhotoiminta mahdollistaa lahjakkuuden ja erityisvahvuuden tukemisen Leo Pahkin Täällä saa tehdä niitä asioita, joista on kiinnostunut Kerhojen tarjoamista eri lahjakkuuden alueiden tukemiseen Kerhoissa

Lisätiedot

Oppilaalle tärkeä ongelma suunnittelun lähtökohtana. Eila Lindfors /KASOPE /Oulun yliopisto

Oppilaalle tärkeä ongelma suunnittelun lähtökohtana. Eila Lindfors /KASOPE /Oulun yliopisto Oppilaalle tärkeä ongelma suunnittelun lähtökohtana 1 Esityksen sisältö 1) Mikä on ongelman tehtävä? 2) Tutkivan oppimisen tunnuspiirteitä? 3) Mistä ja millainen ongelma? 4) Miten ratkaisu toimii? 5) Arvioinnista!

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013 2014

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013 2014 SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013 2014 KOULU: Koivuhaan koulu KEHITTÄMISSUUNNITELMA KEHITTÄMISKERTOMUS 1. JOHTAJUUS Työn kehittämistä tukevat käytänteet Koulun verkostoituminen ja yhteistyö 2. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

Tutkimushavaintoja kahdesta virtuaaliympäristöstä

Tutkimushavaintoja kahdesta virtuaaliympäristöstä Tutkimushavaintoja kahdesta virtuaaliympäristöstä Haasteita ja mahdollisuuksia uusiin toimintatapoihin 8.2.2008 Eija Korpelainen ja Meri Jalonen TKK, Työpsykologian ja johtamisen laboratorio Esityksen

Lisätiedot

Renkomäen koulun ½ veso Laaja-alainen osaaminen

Renkomäen koulun ½ veso Laaja-alainen osaaminen Renkomäen koulun ½ veso Laaja-alainen osaaminen Keskiviikkona 8.10. klo 13.30-16.30 Rehtorin alkusanat ja katsaus tulevaisuuden kouluun, opettajuuteen ja laaja-alaiseen osaamiseen (diat) Ryhmiin jakautuminen:

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

Etelä- Suomen aluehallintovirasto Ulla Rasimus. Ulla Rasimus. PRO koulutus ja konsultointi

Etelä- Suomen aluehallintovirasto Ulla Rasimus. Ulla Rasimus. PRO koulutus ja konsultointi Etelä- Suomen aluehallintovirasto 15.- 16.9. 2015 Ulla Rasimus Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi 20.9.2015 Osallisuuden muodot 1) Sosiaalinen osallisuus Kouluyhteisö muodostaa suhdeverkoston, johon

Lisätiedot

Uusi peruskoulu visiotyöpaja , Seinäjoki

Uusi peruskoulu visiotyöpaja , Seinäjoki Uusi peruskoulu visiotyöpaja 30.11.2016, Seinäjoki #uusiperuskoulu Teemakohtaiset alaryhmät TULOSTEN KOONTI 1 Oppijalähtöisyys Itseohjautuvuus Oppimisstrategioiden hahmottaminen ja oppiminen Motivaation

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla

Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla Pienryhmän erityisluokanopettaja Kati Evinsalo Yhdessä osallisuuteen Yläkoulun kehitysvammaisten nuorten pienryhmässä kahdeksan 13-17-vuotiaan (7.-9.lk) nuoren ja

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena

Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena kaisa vähähyyppä, opetusneuvos, opetushallitus Oppiminen on tapahtuma tai tapahtumasarja, jossa oppija saavuttaa uusia taitoja tai tietoja jostain aiheesta. Opittu

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla

Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla Pienryhmän erityisluokanopettaja Kati Evinsalo Yhdessä osallisuuteen Yläkoulun erityistä tukea tarvitsevien nuorten pienryhmässä kahdeksan 13-17-vuotiaan (7.-9.lk)

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Opettajankoulutus digitaalisella aikakaudella. Kristiina Kumpulainen professori, Helsingin yliopisto Opettajankoulutus verkossa seminaari 04.04.

Opettajankoulutus digitaalisella aikakaudella. Kristiina Kumpulainen professori, Helsingin yliopisto Opettajankoulutus verkossa seminaari 04.04. Opettajankoulutus digitaalisella aikakaudella Kristiina Kumpulainen professori, Helsingin yliopisto Opettajankoulutus verkossa seminaari 04.04.2008 Opettajan ammattitaidon kehittymisen tukeminen tietoyhteiskunnassa

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

TOIMINNALLISTA MATEMATIIKKAA OPETTAJILLE HANKE

TOIMINNALLISTA MATEMATIIKKAA OPETTAJILLE HANKE TOIMINNALLISTA MATEMATIIKKAA OPETTAJILLE HANKE Toiminnallista matematiikkaa opettajille hanke Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Opetus ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikkö järjestää opetustoimen

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot