Rami. Hallituksen energiapaketti. press. Paavo Kajaanissa. Kohti tasaveroa. Lisää maksettavaa pohjoisen asukkaille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rami. Hallituksen energiapaketti. press. Paavo Kajaanissa. Kohti tasaveroa. Lisää maksettavaa pohjoisen asukkaille"

Transkriptio

1 1 Rami press Puh Raimo Piiraisen kuulumiset eduskunnasta Syyskuu 2010 Hallituksen energiapaketti Lisää maksettavaa pohjoisen asukkaille Paavo Kajaanissa Entinen pääministeri ja eduskunnan puhemies Paavo Lipponen vieraili Kajaanissa ja vaati valtiovallan kantavan suurempaa aluevastuuta Kainuusta. Kohti tasaveroa Hallituksen veropolitiikka vie kohti tasaveroa ja näennäiseen oikeudenmukaisuuteen. Palvelut karkaavat pienituloisilta.

2 2 Terveiset eduskunnasta Takuueläke on hallitukselta arvostettava suoritus, ja takuueläkettä tulee saamaan noin eläkkeensaajaa, jotka ovat kaikista huonoimmassa taloudellisessa asemassa. Takuueläkkeen kääntöpuolena on, että eläke ei auta lainkaan niitä joiden kokonaiseläke ylittää takuueläkkeen 685 euron rajan. Takuueläke tulee leikkaamaan näiden eläkkeensaajien asumistukea, joten eläkkeensaajien asumistuen saajat eivät pääse hyötymään takuueläkkeestä täysimääräisesti. Oikeudenmukaisempi ratkaisu olisi ollut eläkkeensaajien asumistuen sekä vammais- ja hoitotukien tason parantaminen. Näin myös pientä työeläkettä saavat olisivat hyötyneet parannuksista. Osa takuueläkkeeseen oikeutetuista saattaa jättää takuueläkkeen hakematta esimerkiksi syrjäytymisen ja tietämättömyyden - tai toisaalta korkeiden pääomatulojen tai puolison korkean eläketulon vuoksi. Takuueläkkeen ulkopuolelle tulee jäämään sekä työeläkettä että kansaneläkettä saajaa, joiden eläke on 685 euroa korkeampi, mutta joiden eläke on elinkustannuksiin nähden pieni. Toisella kädellä annetaan vähän ja toisella otetaan paljon, tämä tuli selväksi valtion talousarvion lähetekeskustelussa. Valtion talousarvioon esitettyjen energiaverojen korotuksien riskinä on, että osalla suomalaisista asumiskustannukset kohoavat kohtuuttomiksi. Asunnon lämmitystä ei voi muuttaa vuosittain, vaikka valtionvarainministeri Jyrki Katainen ylimielisellä asenteella kehotti veronkorotuksien vuoksi laskemaan asuntojen lämpötilaa! Lisäksi energiaverojen korotukset kohtelevat epäoikeuden mukaisesti meitä Pohjois-Suomen asukkaita, jotka elämme pitkien talvien ja etäisyyksien vaikutusalueella. Toisaalta kaavailtu yleisen arvonlisäveron korotus kasvattaa suhteellisesti eniten pienituloisten verotaakkaa. Huonointa energiaverouudistuksessa on perheille lankeava noin 250 euron lisälasku vuodessa huolimatta siitä, mikä on perheen tulotaso. Tämä tulee tarkoittamaan ongelmia pienituloisten ihmisten toimeentuloissa. Ei ole oikein, että muun muassa takuueläkkeen tuoma lisätulo valuu näihin veronkorotuksiin. Sosiaalisesti perusteltua olisi korottaa SDP:n vaatimuksen mukaan kunnallisverotuksen perusvähennyksen alarajaa eurosta euroon. Tällä tuettaisiin pienituloisia ja eläkeläisiä selviytymään paremmin veronkorotusten tuomista lisälaskuista. Päivähoito, koulutus, terveydenhoito, työllisyys ja infrastruktuuri ovat kaikki asioita, joiden ylläpitämiseen veroja pitää kerätä. Koen oikeudenmukaiseksi sen, että ne joilla on enemmän mistä antaa, myös antavat enemmän. Aiheellista on esimerkiksi pohtia, tarvitseeko euroa kuukaudessa tienaava perhe lapsilisiä? Oikeudenmukainen verotus ja niillä turvattavat yhteiset palvelut ovat suomalaisten arvostamia, hyvinvointivaltion keskeisiä tunnusmerkkejä. Palvelujen turvaamiseksi yhteiskuntatoimintoja täytyy uudistaa ja käytäntöjä muuttaa vastaamaan tämän ajan todellisia tarpeita. Hallituksen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden uudistus vaikuttaa olevan hölmöläisten peitonjatkamisperinteen mallisuoritus. Se mitä yhtäällä luvataan, toisaalla otetaan. Raimo Piirainen (sd) kansanedustaja

3 3 Opettajankoulutuksella 110-vuotisjuhlat Humanistisen perinteen jatkuttava Kajaanissa" Kajaanin opettajankoulutuksen perustamisesta tuli maaliskuussa kuluneeksi 110 vuotta. Merkkivuotta juhlittiin virallisin ja epävirallisin menoin. Kaukametsän juhla Pääjuhla ja lukuvuoden avajaiset vietettiin Kaukametsän kulttuuri- ja kongressikeskuksella. Yhteiskuntasuhteiden puheen pääjuhlassa käytti Kainuun hallintokokeilun isä, entinen pääministeri ja eduskunnan puhemies Paavo Lipponen (sd.). Puheessaan Lipponen otti tiukasti kantaa Kajaanin opettajankoulutusyksikön lakkautuspäätöksen pyörtämiseksi. Entinen pääministeri vaati Vanhasen hallitukselta Koky:n toiminnan jatkamista tai kompensaatioita Kajaanille ja Kainuulle. SDP:n Itä-Suomi-työryhmän puheenjohtaja Paavo Lipponen haluaa, että 110-vuotiseen seminaarin perinne jatkuu Kajaanissa. Lipposen mukaan mittaukseen ja tietojärjestelmiin erikoistuva Cemis on mielekäs yhteishanke ja panostus teknologiaan, mutta opettajankoulutuksen loppuessa vaakalaudalla on ennen kaikkea humanistinen perinne. Lipponen ei arvostele Oulun yliopistoa opettajankoulutusyksikön lakkauttamisesta. Yliopisto toteuttaa uutta yliopistolakia, eivätkä rahkeet riitä aluetehtävän täyttämiseen. Lipponen katsoo, että valtiovallan onkin otettava lisää aluevastuuta Kainuusta. 550 opiskelijan ja liki 200 opettajan menetys on paitsi suuri taloudellinen, myös valtava henkinen isku.

4 4 Entinen puhemies ja pääministeri vaatii, että hallituspuolueet selvittävät erimielisyytensä opettajankoulutuksen kohtalosta, jotta Kajaanissa päästäisiin keskittymään kaupungin ja maakunnan pelastamiseen. Lipponen ennakoi, että seuraavaksi jännitetään Savonlinnan opettajankoulutuksen kohtaloa. Myös Oulun yliopisto tarvitsee työrauhan, Lipponen sanoi puhuessaan yliopistokeskuksen syyslukukauden avajaisissa Kaukametsässä. Lipposella ei ollut valmista mallia siitä, miten humanistista perinnettä Kainuussa jatketaan, mutta hänen mielestään sitä varten on saatava aikaan yliopistokeskusta itsenäisempi yksikkö, johon myös Lapin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto olisi kytkettävä. Lapin yliopiston dosentin Ilkka Huovion tukemana Lipponen spekuloi Kajaanissa ajatuksella kulttuuritutkimuksen ja -koulutuksen yksiköstä, joka toimisi myös Venäjäyhteistyössä ja -koulutuksessa. Tällaisen instituutin aineksia on jo Kajaanissa olemassa kulttuurituotantohankkeessa ja Lönnrot-instituutin toiminnassa. Tilanne, jossa uutta kulttuuri-instituuttia ryhdyttäisiin luomaan, on kuitenkin erittäin haastava. Lipponen odottaa, että opetusministeriö ajaa edelleen yliopisto- ja korkeakouluverkon tiivistämistä ja toimipaikkojen vähentämistä. Lisäksi tällaisissa hankkeissa rahoituslähteenä käytettyjen EU:n rakennerahastojen rahoitus Suomeen vähentyy oleellisesti vuoden 2013 jälkeen. Kainuu ansaitsee oikeudenmukaisen kohtelun etenkin, kun maakunta on ponnistellut ankarasti Kainuun mallin toteuttamiseksi.

5 5 Hyvinvointivaltion uhkia Kainuun Sanomat Hyvinvointivaltiomme hedelmät eivät ole kaikkien onni, vaikka vasta Newsweek jakoikin kehuja Suomelle hyvänä asuinpaikkana. Eriarvoisuus kasvaa uhkaavasti ja liian moni syrjäytyy yhteiskunnasta. Kansaa ollaan tietoisesti jakamassa kahteen kastiin, niihin joilla on työtä ja joilla ei. Ellei poliittisilla päätöksillä kyetä puuttumaan kasvavaan eriarvoisuuteen, käsillä oleva taloustaantuma syventää kahtiajaosta syntyviä ongelmia. Harmaa talous kukoistaa Suomessa ja maahan tulee usean eri kanavan kautta ulkomaista halpatyövoimaa, tämä osaltaan lisää kahtiajako ongelmaa. Oikeistohallituksen linjaukset ovat olleet suopeita tälle eriarvoistavalle ja kansaa jakavalle politiikalle. Aiheesta voidaan kysyä, onko nämä nuotit sävelletty suurteollisuuden ehdoilla EK:n toimistoissa ja porvarihallitus antaa tälle toiminnalle siunauksena? Yritysten kansainvälinen kilpailukyky on tärkeää, mutta se pitää toteuttaa maassa maan tavalla. Ei halpatyömarkkinoita kehittäen ja kansaa kahtia jakamalla. Hyvinvointi on jakautunut menneinä vuosina tasaisesti hyvän talouskasvun vuoksi. Talouskasvu on luonut uusia työpaikkoja ja verotulot ovat lisääntyneet. Taloustaantuma on lyönyt nyt jarrua tälle positiiviselle kehitykselle ja tämä aiheuttaa osaltaan ongelmien lisääntymistä. Hitaan talouskasvun lisäksi, hyvinvointiamme uhkaa useat muutkin hitaasti kehittyvät ongelmat. Muun muassa väestön ikääntyminen ja tämän vuoksi terveysjärjestelmän lisäkuormittuminen, ongelmia lisää vielä ns. hyvinvointisairauksien kasvu. Kunnat on asetettu suurien haasteiden eteen, miten kansalaisten sosiaaliturva ja terveydenhuolto kyetään tulevaisuudessa järjestämään? Työurien pidentämisestä ollaan hakemassa ratkaisua edessä oleviin ongelmiin. Ongelmana tässä on, että yritykset eivät aina tunnista vastuutaan yhteiskunnasta. Työntekijöitä pidetään tuotantokoneina ja irtisanomisia on tehty heppoisin perustein, loukaten ihmisen perustuslain suomaa oikeutta työhön. Useasti tavoitteena on ainoastaan taloudellisen voiton maksimointi ja osakkeen omistajien etu. Työurien pidentäminen täytyy alkaa yritysten arvomaailman muuttumisesta, tällöin myös työntekijät sitoutuvat vahvemmin yritysten tavoitteisiin. Myös julkisen sektorin työnantajana pitää kantaa yhteiskuntavastuunsa ja sitoutua hyvinvointivaltion yhteisiin tavoitteisiin. Poliittisilla päätöksillä pitää aina tukea heikompiosaisten hyvinvointia, itsekkyydelle ei saa antaa jalan sijaa. Syrjäytyminen on yksilön ja yhteiskunnan kannalta äärimmäisen epätoivottavaa, siksi valtaapitävien täytyy politiikalla huolehtia muun muassa tulonjaosta verotuksen keinoin. Tulevina vuosina hyvinvointivaltion haasteet ovat valtavat, siksi nyt tehtävillä poliittisilla päätöksillä pitää estää kansankunnan kahtiajako ja tukea yhtenäisyyttä. Raimo Piirainen kansanedustaja (sd)

6 6 Puurot ja vellit sekaisin Kainuun Sanomat Pekka Vasala arvioi kolumnissa (KS ), että SDP on epäonnistunut lajin vaihdossa. Asiasisältö ja lähestyvät vaalit ollaan mediassa sotkemassa keskenään - sen sijaan - että nähtäisiin varsinaiset ongelmat, joihin SDP on kannanotoillaan puuttunut. Muun muassa siirtotyövoiman käyttöön liittyy useita ihmisyyden loukkauksia, työsopimuslakien ja työehtojen rikkomisia. SDP on kansan edustaja. Meille tärkeintä on huolehtia tämän maan ja sen kansalaisten hyvinvoinnista. Itse kannan tietysti erityistä huolta kainuulaisten tulevaisuudesta. Seuraavissa vaaleissa haemme tukea sosialidemokraattiselle vaihtoehdolle. Tämän hallituksen talouspolitiikka on tuottamassa palkansaajalle ja eläkeläiselle heikomman tulokehityksen. Verot ja maksut tulevat nousemaan, eikä muiden kuin erityisen hyvin toimeentulevien käytettävissä olevien tulojen määrä ja ostovoima ole kasvamassa. Haluamme luoda oikeudenmukaisemman Suomen, jossa jokaisen kansalaisen palveluista pidetään huolta ja huolehditaan myös tulevaisuuden menestymisen mahdollisuuksista. Vaadimme että nuorisotyöttömyys on nujerrettava. Vanhuuseläkkeelle jäämisen alaikärajaa ei saa nostaa nykyisestä 63 ikävuodesta. Nykyinen malli, jossa joustava eläkeikä vuotta kannustaa työskentelemään entistä pidempään. Tämä on tutkitusti jo tuottanut tulosta. Työsuhteen tunnusmerkeistä säädetään työsopimuslaissa ja käytännössä työsuhteen vähimmäisehdot määräytyvät alakohtaisten työehtosopimusten mukaan. Työlainsäädännön kehittämisen yhtenä tavoitteena on estää työsuhteiden naamioiminen muiksi sopimussuhteiksi työsuhteesta johtuvien velvoitteiden välttämiseksi. Tätä tavoitetta vastaa Suomen työsopimuslaki, jossa säädetään, milloin työn tekeminen tapahtuu työsuhteessa. Sen mukaan työsopimuksena pidetään sopimusta, jossa työntekijä sitoutuu henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajalle palkkaa vastaan työnantajan johdon ja valvonnan alaisena. Työsopimuksen osapuolet eivät voi pätevästi sopia siitä, että työntekosuhteessa jossa tunnusmerkistö täyttyy, ei sovellettaisi työsopimuslakia. Yksi tavoite liittyy kansalliset rajat ylittävään työntekijöiden muuttoliikkeeseen. Tätä tavoitetta on pyritty toteuttamaan niillä toimenpiteillä, joihin Suomi on ryhtynyt siirtotyöntekijöihin kohdistuvien väärinkäytösten estämiseksi. Vuonna 2004 voimaan tulleen ulkomaalaislain, jota ollaan nyt uudistamassa, ja muiden lainsäädännöllisten uudistusten avulla on pyritty tehostamaan ulkomaalaisten työntekijöiden työsuhteissa noudatettavien vähimmäisehtojen valvontaa. Julkisuuteen tihkuneet tiedot siirtotyöntekijöiden kohdistuvista väärinkäytöksistä osoittavat, että lainsäädäntö ei ole vielä sillä tasolla, jotta tavoite siirtotyöntekijöiden työsuhteiden valvonnasta toteutuisi. Kansalliset rajat ylittävän maahanmuuton ongelmiin liittyy myös se, että Suomessa on työtöntä ja lisäksi työtöntä aktiivitoimenpiteissä, joiden työllistäminen pitää asettaa etusijalle. Kun lainsäädännöllä on pyritty lisäämään työsuojeluviranomaisen oikeuksia valvoa työntekijöiden oleskelulupien noudattamista, valvontaresursseja on valtiontuottavuusohjelman nimissä kavennettu.

7 7 Valvontavajeesta seuraa se, että naamioiduissa työsuhteissa loukataan ihmisyyttä ja muun muassa siirtotyöntekijät ovat vailla työntekijöiden suojelua. Nämä harmaat työmarkkinat edistävät lisäksi halpatyövoimamarkkinoiden kehittymistä ja kansan kahtia jakoa. Siksi poliittisten päättäjien on otettava vakavissaan lainsäädännön kehittäminen ja on ryhdyttävä sellaisiin toimiin, jotta työsuhteiden ja siirtotyövoiman valvonta voi toteutua lakien tarkoittamalla tavalla. Raimo Piirainen kansanedustaja (sd.)

8 8 Opettajankoulutus ja yöjuna kansanedustajien listalla Kainuun Sanomat Kajaani Kainuulaiset kansanedustajat Merja Kyllönen (vas.), Raimo Piirainen (sd.) ja Timo Korhonen (kesk.) esittävät vuoden 2011 talousarvioon useita parannuksia. Lisämäärärahaa esitetään Kajaanin opettajankoulutuksen turvaamiseen ja toimivan yöjunaliikenteen palauttamiseen. Määrärahaa esitetään myös Kainuun kehittämisrahan korottamiseen tieverkoston parantamisen mahdollistamiseksi, alueteatteritoiminnan tukemiseen ja vakinaistamiseen sekä kulttuurialan kehittämishankkeen käynnistämiseen.

9 9 Kirjalliset kysymykset Joukkoliikenteen alennuksien saatavuus Eduskunnan puhemiehelle Joukkoliikenteessä myönnetään alennuksia eri kohderyhmille useilla eri hyvitystasoilla. Nämä myönnetyt alennukset ovat kuluttajille lisäetuja, joiden myöntämisperusteista päättävät yrittäjät tai etujärjestöt yhteisillä päätöksillä. Bussiliikenteessä myönnettävän alennuksen lisäehtona on yhdensuuntaisen matkan vähimmäispituus, joka on 80 km. Ehdosta seuraa se, että esimerkiksi eläkeläiset ja opiskelijat ovat maakunnan sisällä myönnettävän alennuksen suhteen eriarvoisessa asemassa riippuen kunnan etäisyydestä maakuntakeskukseen, johon matkat pääsääntöisesti suuntautuvat. Joukkoliikennettä tuetaan jo nyt valtion toimesta, ja esimerkiksi Isossa-Britanniassa on käytössä erityisryhmien lipputuki. Ranskassa paikallisviranomaiset voivat päättää erityisryhmille myönnettävistä alennuksista. Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 :ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen: Ottaako hallitus käsiteltäväkseen esityksen siitä, että joukkoliikenteen matkoihin myönnettäviä erityisalennuksia korvataan lipputuella siten, että erityisryhmien tasa-arvo alennuksen saatavuudessa toteutuu asuinpaikasta riippumatta? Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2010 Raimo Piirainen /sd Merja Kyllönen /vas Perheettömän työasuntovähennys ja työmatkakulut Eduskunnan puhemiehelle Työasuntovähennyksen saamiseksi henkilöllä tulee olla samanaikaisesti käytössään kaksi asuntoa: vakituinen asunto ja työasunto. Perheetön henkilö voi saada työasuntovähennyksen vain, jos hänellä on samanaikaisesti (vähintään) kaksi varsinaista työpaikkaa ja kaksi eri asuntoa näiden työpaikkojen sijainnin vuoksi. Toinen asunnoista on tällöin hänen vakituinen asuntonsa ja toinen hänen työasuntonsa. Verotuksen työasuntovähennys annetaan perheettömälle henkilölle vain siinä tapauksessa, jos on kaksi työpaikkaa, mutta sitä ei myönnetä silloin, kun vakituinen asunto on eri paikkakunnalla kuin työpaikka. Jos perheetön henkilö kulkee toisella paikkakunnalla olevalta työpaikaltaan kotiin vakituiseen asuntoonsa, niin silloin hän saa työmatkakuluista jopa maksimivähennyksen, joka on paljon enemmän kuin työasunnosta saatava 250 euron kuukausivähennys. Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 :ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen: Kohdellaanko hallituksen mielestä perheetöntä työasuntovähennysten osalta tasa-arvoisesti verrattuna siihen, että työmatkakulut saa vähentää perhesuhteesta riippumatta? Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2010 Raimo Piirainen /sd

10 Kuorma- tai linja-auton ajo-oikeuden uusiminen Eduskunnan puhemiehelle Suomessa vakinaisesti asuvan kuorma-auton tai linja-auton ajo-oikeuden haltijan on toimitettava asuinpaikkakuntansa ajokorttiasioita käsittelevälle poliisille lääkärinlausunto terveysvaatimusten täyttymisestä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hän täyttää 50, 55, 60 tai 65 vuotta. Näitä ammattiajo-oikeuden haltijoita on myös työttöminä tai eläkkeellä ja/tai odottavat mahdollisuutta sijoittua työmarkkinoille. Tämän vuoksi ammattiajokortin uusiminen on välttämätöntä. Työttömyyden tai pienen eläkkeen vuoksi näiden henkilöiden taloudenpito on tiukkaa ja olisi perusteltua, että julkinen terveydenhuolto olisi velvoitettu tuottamaan näille henkilöille ilmaiseksi tämä lakisääteinen velvoite. Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 :ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen: Onko hallituksella tahtoa muuttaa lainsäädäntöä, että kysymyksessä esitetyillä taloudellisilla perusteilla lääkärinlausunto terveysvaatimusten täyttämisestä olisi saatavissa ilmaiseksi julkisesta terveydenhuollosta? Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2010 Raimo Piirainen /sd 10 Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan työjärjestyksen 27 :ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Raimo Piiraisen /sd näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 598/2010 vp: Onko hallituksella tahtoa muuttaa lainsäädäntöä, että kysymyksessä esitetyillä taloudellisilla perusteilla lääkärinlausunto terveysvaatimusten täyttämisestä olisi saatavissa ilmaiseksi julkisesta terveydenhuollosta? Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa: Kansanterveyslain mukaan kunta on velvollinen huolehtimaan siitä, että sen asukas ja terveyskeskuksen potilas saavat terveydentilaansa koskevan todistuksen tai lausunnon silloin, kun todistuksen tai lausunnon tarve perustuu lakiin, taikka on asukkaan tai potilaan hoidon, toimeentulon, opiskelun tai muun vastaavan syyn kannalta välttämätöntä. Terveydentilaa koskevat todistukset ja lausunnot ovat maksullisia. Ne eivät sisälly kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksujen kalenterivuosittaiseen maksukattoon. Lausuntoja terveydentilasta edellytetään muun muassa ajokortin hankkimista ja uusimista varten sekä useisiin oppilaitoksiin. On useita terveyskeskuksen asiakasryhmiä kuten työttömät, pienituloiset palkansaajat, eläkeläiset ja opiskelijat, joilla lausunnon hankkiminen kyseisiin tarkoituksiin saattaa olla taloudellisista syistä hankalaa. Poikkeuksen tekeminen todistuksen maksullisuudesta yhden väestöryhmän, kuten työttömien tai eläkkeellä olevien ammattiautoilijoiden kohdalla, ei olisi perustuslain yhdenvertaisuusperiaatteen mukaista. Jos terveydenhuollon palvelusta maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä, kunta tai kuntayhtymä voi päättää maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 11 :n mukaan sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.

11 Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmistelussa Hallituksen esitys eduskunnalle ajokorttilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Sen tavoitteena on säilyttää lääkärintarkastusjärjestelmä ja ajoterveyden seuranta periaatteessa ennallaan. Ajoterveyden seuranta perustuisi osaksi erillisiin terveystarkastuksiin ja osaksi lääkäreiden ilmoituksiin ajoterveyden edellytysten muuttumisesta. Esityksessä on pyritty huomioimaan väestön ikääntyminen ja ikäkuljettajien suhteellisen määrän kasvu myös raskaiden ajoneuvojen kuljettajina. Sosiaali- ja terveysministeriö on omassa lausunnossaan kannattanut tehtyä ehdotusta ja todennut, että terveysvaatimuksia koskeva yhtenäinen sosiaali- ja terveysministeriön asetus kokoaisi terveysvaatimukset selkeäksi kokonaisuudeksi, helpottaisi lausuntoja kirjoittavien työtä ja edistäisi ihmisten yhdenvertaista kohtelua. Työttömänä tai eläkkeellä olevien ammattiautoilijoiden taloudellisilla perusteilla saama ilmainen lääkärinlausunto terveysvaatimusten täyttämisestä ei olisi perustuslain yhdenmukaisuusperiaatteen mukaista. Nykylainsäädännön perusteella kunta tai kuntayhtymä voi päättää maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta henkilöltä. Ajokorttilain ja siihen liittyvien säädösten uudistus on valmisteilla liikenne- ja viestintäministeriössä. Uudistuksessa on pyritty huomioimaan ikäkuljettajien suhteellisen määrän kasvu myös raskaiden ajoneuvojen kuljettajina. Helsingissä 21 päivänä heinäkuuta 2010 Peruspalveluministeri Paula Risikko 11

12 Täysistunnon pöytäkirja PTK 82/2010 vp 12 1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2011 Lähetekeskustelu Hallituksen esitys HE 126/2010 vp Raimo Piirainen /sd (vastauspuheenvuoro): Arvoisa rouva puhemies! Jo täällä mainitut Kajaanin Okl:n 110-vuotisjuhlat olivat viime perjantaina, ja jäähyväiset olivat todella surullisissa merkeissä. Siellä mietittiin, mitä tilalle. Kysynkin ministeriltä, onko ministeriössä mietitty, mitä mahdollisesti tilalle, koska se tarkoittaa noin tuhatta henkilötyövuotta, mitä lähtee, jos otetaan oppilaat siihen mukaan. Se tulee näkymään kyllä Kajaanin yleisessä ilmapiirissä. Muutama vuosi sitten opetusministeriön kulttuurivientiyksikkö käynnisti kansainvälisesti tunnetun niin sanotun Kajaani-prosessin, ja sen myötä lähdettiin kehittelemään EU- ja Venäjä-yhteistyötä nimenomaan kulttuurin saralla. Tässä olisi nyt tavallaan mahdollisuus paikata niitä menetettyjä työpaikkoja ja sitä toimintaa, mitä Kainuussa tarvittaisiin. Meillä on vahva perinne, jopa 1600-luvulta, kulttuurin pohjalta. 1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2011 Lähetekeskustelu Hallituksen esitys HE 126/2010 vp Täysistunnon pöytäkirja PTK 82/2010 vp Raimo Piirainen /sd (vastauspuheenvuoro): Arvoisa herra puhemies! Täällä on hyvin perätty kuntien tuottavuuden parantamisen perään ja myös kustannusten leikkaamisen. Kainuussa on sosiaali- ja terveyspuolella pystytty leikkaamaan 2-3 prosenttia valtakunnan tasoon verrattuna näitä kustannuksia, ja siitä huolimatta meillä on muistaakseni kolme kuntaa, jotka hakevat harkinnanvaraista tällä hetkellä. Elikkä jos näin tarkastellaan, niin ei yksistään sillä, että pystytään tuottavuutta parantamaan ja kustannusten kasvua leikkaamaan, paranneta tätä tilannetta, vaan siellä tarvitaan ihan selkeitä euroja. Myös ulkoistamista on kokeiltu, ja on tullut paljon kalliimmaksi tuottaa yksityisellä ne palvelut, kuin jos kuntayhtymä on tuottanut ominaan. 2) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2011 Lähetekeskustelu Hallituksen esitys HE 126/2010 vp Täysistunnon pöytäkirja PTK 83/2010 vp Raimo Piirainen /sd: Arvoisa puhemies! Hallitus on mainostanut itseään sosiaalisesti oikeudenmukaisena hallituksena, ja tällä hetkellä Suomessa on liki miljoona köyhyysrajan alapuolella olevaa ihmistä. Hallituksen veroesityksessä kiristetään kotitalouksien energialaskua kohtuuttomasti ja yritykset on asetettu kohtuuttomien vaatimusten eteen energiakustannusten hallinnassa. Hallitus mainostaa toimintaansa työllisyyttä tukevana, mutta kelamaksun poistosta alkanut farssi uhkaa nyt tuhansien työpaikkojen olemassaoloa. Veroesityksen huonoin puoli on se, että kulutusverojen rajut korottamiset kohtelevat rajulla kädellä kaikista pienituloisimpia omakotitalouksia. Suomen verotusta ollaan ajamassa kohti tasaveroa. Tätä ei voi hyväksyä. Hyvinvointiyhteiskunnan tunnusmerkki on muun muassa se, että tulonjaosta täytyy huolehtia verotuksen keinoin. Porvarihallitus toimii tietoisesti vastoin tätä periaatetta. Se puhuu takuueläkkeen puolesta, mutta toisella kädellä se ottaa eläkeläisiltä energiaverojen ja kunnallisverojen kiristyksen kautta pois korotuksen vaikutukset. Täällä on kehuttu, ettei hallitus ole tehnyt leikkauksia. Hallitus on siirtänyt leikkaukset, veronkorotukset, taksojen korotukset kunnille, ja tämä on todellista eriarvoistavaa porvaripolitiikkaa. Arvoisa puhemies! Energiavaltaisten yritysten energiaverotusten vaikutus yrityksille on kasvava. Vaikka yritykset saavat kelamaksun poiston aiheuttaman menetyksen, niin tuo kelamaksun poistosta saatu hyöty yritykselle... Tässä nyt yksi vertailukohtayritys: yritys saa siitä 0,1 miljoonaa elikkä , mutta energiaveron korotuksena tulee 0,7 miljoonan euron maksut. Tappiota syntyy 0,6 miljoonaa elikkä euroa vuodessa. Tämä vastaa noin ihmisen vuotuisia työllistämiskustannuksia. Tämä

13 yritys on pyrkinyt tuomaan Suomeen tuotantoa, mutta nyt saattaa virta kääntyä, kun yritys joutuu maksamaan enemmän tästä veroa. Elikkä tässäkin on negatiivinen vaikutus siinä mielessä, että työllisyyden kautta syntyy työttömyyttä ja myös verotulot sitä kautta laskevat. 13 Arvoisa puhemies! Nyt pitää investoida tulevaisuuteen, aivan niin kuin edellinen puhuja ed. Rajala täällä totesi. Parhaiten se onnistuu rautateitä kehittämällä. Hyvin monet edustajat ovat puhuneet rautateiden puolesta, mutta haluan nähdä myös todellisen halun, kun määrärahoista päätetään. Seinäjoki-Oulu-välin peruskorjaukseen on nyt vain 40 miljoonaa ja tarve on kuitenkin reilut 90 miljoonaa euroa vuositasolla. Rataverkon kehittämiseksi menossa olevat hankkeet on rakennettava ripeästi valmiiksi, korjaus- ja ylläpitoinvestointeihin saatava tasokorotukset ja uusia ratahankkeita aloitettava tärkeysjärjestyksen perusteella, esimerkiksi kaivos- ym. radat. Myös Savon radan tason nostoon on panostettava. Hyvin usein kuulee VR:ää syyllistettävän radan kunnosta tai turvallisuudesta johtuvista aikatauluviivästymisistä. Syy ei ole VR:n vaan liikenneministeriön ja eduskunnan antamassa niukassa rahoituksessa. Radat ovat yksinkertaisesti todella huonossa kunnossa. Kunnossapitomäärärahoja on leikattu useita vuosia. Myös yöjuna on alueen saavutettavuuden kannalta erittäin tärkeä, ja tulemme tekemään tästä yöjunan palauttamisesta myös esityksen. Arvoisa puhemies! Täällä on myös kehuttu hallituspuolueiden taholta korkeakoulu-uudistusta. Viime perjantaina pidettiin Kajaanin opettajakoulutuksen 110-vuotisjuhla, joka oli todella surun murtama lakkautuspäätöksen takia. Hyvin useat ovat olleet puheissa kannattamassa opettajakoulutuksen jatkumista, mutta kun tulee todellisen päätöksenteon aika, silloin hallituspuolueen rivit ovat suorat: rahaa ei tipu toiminnan jatkumiseksi. Haluan tässä yhteydessä muistuttaa keskustan puoluekokouspäätöksestä, että opettajakoulutus Kajaanissa jatkuu. Saa nähdä, kuinka painava tuo puoluekokouspäätös on. Arvoisa puhemies! Vielä lopuksi: Kainuussa on kulttuurialueella tehty yhteistyötä Venäjän kanssa aina Lönnrotin ajoista lähtien. Muutama vuosi sitten opetusministeriön kulttuurivientiyksikkö käynnisti kansainvälisesti tunnetun niin sanotun Kajaani-prosessin, jolla ollaan valmiit konkreettisilla ohjelmilla toteuttamaan EU-Venäjä-kulttuuriyhteistyötä. Kainuussa on avattu yhteistyössä Lapin yliopiston kanssa arktisen ja pohjoisen ulottuvuuden uusia toimintamalleja. Valmis ja perusteellinen ohjelma kansainvälisen kulttuuri-instituutin perustamiseksi on käytettävissä. Kainuun korkeakouluväellä on toimivia kumppaneita erityisesti Pohjoismaiden ja EU-maiden suunnalla sekä Kiinassa, Intiassa ja monissa Aasian ja Afrikan kehittyvissä maissa. Erityisesti Euroopan ulkopuolella on valtava opettajien koulutustarve. (Puhemies: 5 minuuttia on kulunut aika pitkän aikaa sitten!) Miljoonia uusia opettajia tarvitaan parin lähivuosikymmenen aikana. Annetaan tässä mahdollisuus vielä Kainuulle 1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2011 Lähetekeskustelu Hallituksen esitys HE 126/2010 vp Täysistunnon pöytäkirja PTK 84/2010 vp Raimo Piirainen /sd: Arvoisa rouva puhemies! Eilen kävin puhumassa tästä Kainuun opettajankoulutuksen lakkaamisesta ja esityksestä kulttuurialan tutkimuskeskuksen perustamiseksi sen tilalle. Koska puheenvuoroni jäi hieman kesken, niin jatkan nyt siitä. Nyt pitää mielestäni yliopistojen toimintojen antaa elää. Nyt pitää antaa nuorille ja tulevaisuuden tekijöille motivaatio tulevaisuuteen, myös meillä Kainuussa. Kainuu tarvitsee oman maakunnallisen yliopistonsa, ja kysymys kuuluu, onko meidän aina uudesta luotava maa. Perusta on pääosin jo olemassa Kainuun loistavan osaamisen, yliopistokeskuksen ja ammattikorkeakoulun myötä. Poliittisen päätöksen aika on budjetin valmistelun myötä. Kainuun maakunta odottaa ja tulee täydellä sydämellä tukemaan päätöstämme. Tulemme esittämään Kainuuseen kulttuurialan tutkimuskeskusta, joka toimisi yhteistyössä Itä-Suomen ja Lapin yliopiston ja myös Oulun yliopiston kanssa. Yhteistyö suuntautuisi EU- Venäjä-kulttuuriyhteistyölle. Arvoisa puhemies! Näinä päivinä kuntatalous on puhuttanut monestakin syystä. Osasyy on varmaan se, että Helsingissä on Kuntamarkkinat eilen ja tänään. Kun eilen kävimme hallintovaliokuntana kuntatalolla vieraana, niin kuulimme siellä, että vaikka täällä on kuntien tilanteesta kehuttu ja puhuttu, että se on

14 hyvä, niin kuulimme kumminkin sen, mikä se todellinen kuntien laita tällä hetkellä on. Ei todellakaan hyvältä näytä. Omasta maakunnastani esimerkki: meillä on sosiaali- ja terveystoimi yhdistetty yhteen erikoissairaanhoidon kanssa ja on pystytty leikkaamaan kustannuksia 2-3 prosenttia, ja siitä huolimatta kolme kuntaa hakee harkinnanvaraista tukea. Olkoon tämä osoituksena siitä, että kuntien tilanne on todella huono. Sitten vielä, arvoisa puhemies, infrarakentaminen olisi järkevää tällä hetkellä. Rautateitten rakentaminen on tulevaisuuteen suuntaavaa ja sillä tavalla taloutta kehittävää työtä. Kehyksen ulkopuolisella rahoituksella tulisi mielestäni ottaa nyt vahva ote tästä Seinäjoki-Oulu-välin kehittämisestä sekä Savon radan tasonnoston korotuksesta ja muista hankkeista. Mitä nopeammin ne tehdään, sitä edullisemmiksi ne tulevat yhteiskunnalle loppujen lopuksi. Arvoisa puhemies! Hallitusta pitää muistuttaa siitä, että se on sitoutunut hallitusohjelmassaan kehittämään syrjäseutuja. Ikävä kyllä hallituksen nykyiset teot syrjäseutujen tulevaisuuden eteen ovat olleet täydellisesti ristiriidassa asetettujen tavoitteiden kanssa. Ilmastopoliittisen selonteon mukaan useimmat päästövähennystoimet ovat joko alueneutraaleja tai niiden vaikutukset alueiden väliseen kehitykseen ovat vähäisiä. Väitän toisin: ilmasto- ja aluepolitiikan välille on jo nyt kehittynyt ristiriitoja. Ilmastopoliittisen selonteon mukaan aluepoliittisten toimien tulee lähtökohtaisesti tukea päästöjen vähentämistä ja lämpenemiseen sopeutumista ja energiatehokkuustukia voisi olla mahdollista myöntää korotettuina kylmillä alueilla. Arvoisa puhemies! Oulun ja Lapin läänissä turvetuotanto on tärkeä ihmisten työllistäjä syrjäseuduilla, juuri niillä alueilla, missä ihmiset kaipaavat kipeästi työtä. Tiedämme, että maamme pinta-alasta on suota lähes kolmasosa eli 9,2 miljoonaa hehtaaria. Teknisesti ja taloudellisesti hyödyntämiskelpoista suota on noin 14 prosenttia maamme suopinta-alasta. Teknisesti hyödynnettäväksi kelpaavaksi energiamääräksi on arvioitu terawattituntia. Määrä riittäisi tyydyttämään Suomen koko energiatarpeen 35 vuoden aikana, ja se vastaa noin 40 prosenttia tällä hetkellä tunnetuista Pohjanmeren öljyvaroista. Maamme turvevaroissa on siis valtava energiapotentiaali, ja turpeen tulevaisuuden vahvistamiseksi pitää turpeen tutkimukseen sekä kehittämiseen panostaa nykyistä merkittävästi enemmän. Turve on tärkeä tuki- ja seospolttoaine puulle. Turpeen verotus täytyy pitää maltillisena, tai se johtaa biovoimalaitosinvestointien peruuntumiseen ja lykkääntymiseen. Tämä jarruttaisi puuenergian käytön lisäämistä. Turvetta tarvitaan energialaitosten polttoainehuollon ja laitosten teknisen toimivuuden parantamiseksi. Kotimaisella turpeella ja puulla pitää korvata fossiilisia tuontipolttoaineita, esimerkiksi kivihiili. Samalla parannetaan maamme energiahuoltovarmuutta. 14 4) Laki yliopistolain muuttamisesta Lähetekeskustelu Lakialoite LA 53/2010 vp Tuula Peltonen /sd ym.: Täysistunnon pöytäkirja PTK 88/2010 vp Raimo Piirainen /sd: Arvoisa puhemies! Lakialoite yliopistolain muuttamisesta on todella hyvä. Yliopistolaki on eriarvoistava, niin kuin tässä ed. Peltonen totesi, ja se on nähtävissä nimenomaan meidän pohjoisten ja ehkä Itä-Suomenkin yliopistojen osalta. Yliopistojen rehtorit kiertävät nyt rahaa kerjäämässä tohtorin hattuunsa, ja minusta rehtorin tehtävänä on muu tehtävä kuin ehtiä sitä rahaa sinne toimittaa. Sen takia tämä esitys on hyvä, että turvattaisiin riittävä rahoitus nyt sitten tähän toimintaan. No, tutkimus- ja kehittämistehtävä on todella tärkeä asia, ja sekin tulee turvata, mutta onko tämä sitten oikea tie olla rahaa kerjäämässä? Tässä on se ongelma varsinkin Pohjois- ja Itä-Suomen alueella, että niiden siellä toimivien yritysten pääkonttorit ovat täällä Pääkaupunkiseudulla ja päätökset tehdään täällä ja ne tukevat näitä säätiöyliopistoja. Ja niin kuin on huomattu, niin heillähän onkin ollut paljon paremmat mahdollisuudet saada tätä rahoitusta. Kaikki huutavat tämän kansainvälistymisen perään, mutta mielestäni yliopistoilla tulisi olla myös aluepoliittinen tehtävä, ja tulisi tarkastella siltä kannalta myös yliopistojen tehtävärakennetta.

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2011 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

HE 13/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 13/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 13/2000 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rintamasotilaseläkelain 9 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan pienituloisten rintamaveteraanien taloudellisen

Lisätiedot

Hyvinvointivaltio Suomi tarvitsee maahanmuuttajia. Fatbardhe Hetemaj 18.11.2014

Hyvinvointivaltio Suomi tarvitsee maahanmuuttajia. Fatbardhe Hetemaj 18.11.2014 Hyvinvointivaltio Suomi tarvitsee maahanmuuttajia Fatbardhe Hetemaj 18.11.2014 Suomen väestöllinen huoltosuhde vuosina 1970-2040 Lähde: valtiovarainministeriö Osaamista katoaa valtava määrä Työvoima 2,5

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 10/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 105 a :n ja vuoden 2003 veroasteikkolain 2 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia ja vuoden 2003 veroasteikkolakia.

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvio ja julkisen talouden suunnitelma: vaikutus eri väestöryhmien toimeentuloon. Pertti Honkanen Kela, tutkimusosasto

Vuoden 2016 talousarvio ja julkisen talouden suunnitelma: vaikutus eri väestöryhmien toimeentuloon. Pertti Honkanen Kela, tutkimusosasto Vuoden 2016 talousarvio ja julkisen talouden suunnitelma: vaikutus eri väestöryhmien toimeentuloon Pertti Honkanen Kela, tutkimusosasto Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta 8.10.2015 Väestö yleensä

Lisätiedot

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet Gerontologisen kuntoutuksen seminaari 23.9.2011 Kehitysjohtaja Klaus Halla Sosiaali- ja terveysministeriö Missä toimimme 2010-luvulla Globalisaatio

Lisätiedot

OMAKOTILIITON LAUSUNTO

OMAKOTILIITON LAUSUNTO OMAKOTILIITON LAUSUNTO Lausuntopyyntö/asiantuntijakutsu (VeJ) ti 6.10.2015 klo 10.30 HE 26/2015 vp (kiinteistöverolain muuttamisesta) 6.10.2015 toiminnanjohtaja Kaija Savolainen SISÄLTÖ Asumismenojen kehitys

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto

Lisätiedot

LAUSUNTO. Helsinki 25.11.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA. Viite: Kuuleminen 26.11.2015 HE 106/2015 vp ja HE 128/2015 vp

LAUSUNTO. Helsinki 25.11.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA. Viite: Kuuleminen 26.11.2015 HE 106/2015 vp ja HE 128/2015 vp LAUSUNTO Helsinki 25.11.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA Viite: Kuuleminen 26.11.2015 HE 106/2015 vp ja HE 128/2015 vp Asia: Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi sairausvakuutuslain

Lisätiedot

HE 75/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan lapsilisälakia muutettavaksi. nostetaan nykyisestä 36,60 eurosta 46,60 euroon lasta kohden kalenterikuukaudelta.

HE 75/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan lapsilisälakia muutettavaksi. nostetaan nykyisestä 36,60 eurosta 46,60 euroon lasta kohden kalenterikuukaudelta. HE 75/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsilisälain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lapsilisälakia muutettavaksi siten, että lapsilisän yksinhuoltajakorotusta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita

Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavat sekä julkiset että yksityiset palveluntuottajat Kunta voi järjestää palvelut tuottamalla ne itse

Lisätiedot

OMAKOTILIITON LAUSUNTO

OMAKOTILIITON LAUSUNTO OMAKOTILIITON LAUSUNTO Lausuntopyyntö/asiantuntijakutsu (VeJ) ti 3.11.2015 klo 11 HE 34/2015 vp (energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi) SISÄLTÖ Energiaveron kehitys Energiaverotuksen ja

Lisätiedot

Maahanmuuttajien työllistäminen

Maahanmuuttajien työllistäminen Maahanmuuttajien työllistäminen Kansainvälinen työvoima -projekti 11.10.2012 Kuka on maahanmuuttaja? Ulkomailta Suomeen muuttanut henkilö, joka on jonkin toisen maan kansalainen tai kokonaan kansalaisuutta

Lisätiedot

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kansaneläkelain, perhe-eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 163/1999

Lisätiedot

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sotilasvammalakia siten, että kunnan järjestämistä kotipalveluista

Lisätiedot

Verotuksen tulevaisuus? Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.9.2009 SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen

Verotuksen tulevaisuus? Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.9.2009 SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen Verotuksen tulevaisuus? Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.9.2009 SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen 1 Lähtökohta: veropohjaa rapautettu Hallitus on jo keventänyt veroja yli 3500 miljoonalla

Lisätiedot

HE 152/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 54 :n muuttamisesta

HE 152/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 54 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 54 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eläkkeensaajan asumistuesta annettua

Lisätiedot

Vauhtia vientiin, voimaa kotimarkkinoille

Vauhtia vientiin, voimaa kotimarkkinoille EK:n vaalitavoitteet hallituskaudelle 2015 2019 Vauhtia vientiin, voimaa kotimarkkinoille Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Vauhtia vientiin Viennin arvo on yhä 20 % pienempi kuin vuonna 2008 Kilpailukyky

Lisätiedot

Eduskunnalle. LAKIALOITE 155/2005 vp. Laki perusopetuslain 37 :n ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Eduskunnalle. LAKIALOITE 155/2005 vp. Laki perusopetuslain 37 :n ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta LAKIALOITE 155/2005 vp perusopetuslain 37 :n ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle Suomen tulevaisuus rakentuu korkeatasoisen ja kattavan koulutuksen sekä osaamisen varaan. Koulutukseen

Lisätiedot

EK:n työelämälinjaukset: talouskasvua ja tuottavaa työtä

EK:n työelämälinjaukset: talouskasvua ja tuottavaa työtä EK:n työelämälinjaukset: talouskasvua ja tuottavaa työtä Hyvä työ Vasemmistoliiton työelämäseminaari Helsinki 24.2.2011 Työmarkkinajärjestöjen esitykset tulevalle eduskunnalle Johtaja Eeva-Liisa Inkeroinen,

Lisätiedot

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Sosiaali- ja terveysministeriö Pekka Järvinen 2.4.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Lyhyt historia Uusi palvelurakenne

Lisätiedot

Työurien pidentäminen ja työssä jatkamisen haasteet

Työurien pidentäminen ja työssä jatkamisen haasteet Työurien pidentäminen ja työssä jatkamisen haasteet Pauli Forma Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari Pohjoisen Forum 23.-24.1.2014 Tutkimus- ja kehittämisjohtaja Keva Työurien pidentäminen Keskustelua työurien

Lisätiedot

Työllistymisen kumppanuusfoorumi 9.10.2012 Ajankohtaisia kuulumisia Kuntaliitosta. Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja

Työllistymisen kumppanuusfoorumi 9.10.2012 Ajankohtaisia kuulumisia Kuntaliitosta. Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Työllistymisen kumppanuusfoorumi 9.10.2012 Ajankohtaisia kuulumisia Kuntaliitosta Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Talouden epävarmuus ja kasvun hidastuminen varjostavat Suomea onko taantuma tulossa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMISEN JA ALENTAMISEN TOIMINTA- OHJE

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMISEN JA ALENTAMISEN TOIMINTA- OHJE 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMISEN JA ALENTAMISEN TOIMINTA- OHJE Yhtymähallitus 31.3.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Asiakasmaksuja koskevat yleiset periaatteet 3 2. Asiakasmaksun

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus sekä valinnanvapauden lisääminen voidaan toteuttaa myös onnistuneesti

Sote- ja maakuntauudistus sekä valinnanvapauden lisääminen voidaan toteuttaa myös onnistuneesti Sote- ja maakuntauudistus sekä valinnanvapauden lisääminen voidaan toteuttaa myös onnistuneesti Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin esitys sote- ja maakuntauudistusten jatkovalmisteluun SuPer 9/2017

Lisätiedot

Suomen Kris,llisdemokraa,t r.p. Veropoli,ikan linjaukset 2011 2015

Suomen Kris,llisdemokraa,t r.p. Veropoli,ikan linjaukset 2011 2015 Suomen Kris,llisdemokraa,t r.p. Veropoli,ikan linjaukset 2011 2015 Bru

Lisätiedot

KOHTI MAHDOLLISUUKSIEN SOSIAALITURVAA. Sosiaaliturvan kokonaisuudistus SATA

KOHTI MAHDOLLISUUKSIEN SOSIAALITURVAA. Sosiaaliturvan kokonaisuudistus SATA KOHTI MAHDOLLISUUKSIEN SOSIAALITURVAA Sosiaaliturvan kokonaisuudistus SATA Sosiaaliturvauudistus Hallitus on ryhtynyt suomalaisen sosiaaliturvan uudistamiseen. Sosiaaliturvauudistuksen (SATA) tavoitteena

Lisätiedot

www.lenitatoivakka.fi Vahva vaikuttaja. LENITA KANSANEDUSTAJA TOIVAKKA

www.lenitatoivakka.fi Vahva vaikuttaja. LENITA KANSANEDUSTAJA TOIVAKKA www.lenitatoivakka.fi Vahva vaikuttaja. KANSANEDUSTAJA LENITA TOIVAKKA www.lenitatoivakka.fi Teen enkä meinaa! Jo ensimmäisellä kansanedustajakaudella olen kovalla työllä ja asioihin perehtymällä saavuttanut

Lisätiedot

Oikeus työhön, ulos köyhyydestä - vihreät askeleet työn ja sosiaaliturvan parempaan yhteensovittamiseen 16.12.2013

Oikeus työhön, ulos köyhyydestä - vihreät askeleet työn ja sosiaaliturvan parempaan yhteensovittamiseen 16.12.2013 Oikeus työhön, ulos köyhyydestä - vihreät askeleet työn ja sosiaaliturvan parempaan yhteensovittamiseen 16.12.2013 Tavoitteena toimivampi sosiaaliturva Lisätään työn tarjontaa. Helpotetaan tukien yhdistämistä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 242/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia muutettaviksi

Lisätiedot

Työntekijän oleskelulupa-asiat TE-toimistossa. Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto Antti Karjalainen

Työntekijän oleskelulupa-asiat TE-toimistossa. Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto Antti Karjalainen Työntekijän oleskelulupa-asiat TE-toimistossa Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto 15.5.2017 Antti Karjalainen Työntekoa varten tarvittavat luvat EU:n ulkopuolisen maan kansalaisen työnteko Suomessa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 298. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 298. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28.10.2013 Sivu 1 / 1 4537/02.03.01/2013 298 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2014 (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Pekka Heikkinen, puh. (09)

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE TULEVAISUUDEN LIIKENNE KYSELYN TULOKSET Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 24.8.2012 Tekninen johdanto 3 24.8.2012 1009 Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Rovaniemi 4.10.2011 Lainsäädännön uudistamisen tilanne Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Eräiden säästötoimenpiteiden vaikutus lapsiperheiden taloudelliseen asemaan

Eräiden säästötoimenpiteiden vaikutus lapsiperheiden taloudelliseen asemaan Eduskunta Sisäinen tietopalvelu Olli Kannas, Sami Grönberg Muistio 16.5.2016 Eräiden säästötoimenpiteiden vaikutus lapsiperheiden taloudelliseen asemaan Tarkasteltavat reformit: Laskelmassa tarkastellaan

Lisätiedot

Rahoitusratkaisun vaikutukset Ahvenanmaan asemaan HE 15/2017 vp

Rahoitusratkaisun vaikutukset Ahvenanmaan asemaan HE 15/2017 vp Rahoitusratkaisun vaikutukset Ahvenanmaan asemaan HE 15/2017 vp Perustuslakivaliokunta 28.3.2017 Neuvotteleva virkamies Timo Annala Finanssisihteeri Filip Kjellberg Budjettineuvos Petri Syrjänen 1 Valmistelun

Lisätiedot

HE 176/2004 vp. Korotukset tulisivat voimaan 1 päivänä maaliskuuta. Esityksessä ehdotetaan, että kansaneläkkeeseen

HE 176/2004 vp. Korotukset tulisivat voimaan 1 päivänä maaliskuuta. Esityksessä ehdotetaan, että kansaneläkkeeseen Hallituksen esitys Eduskunnalle kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että kansaneläkkeeseen tehtäisiin 7 euron suuruinen tasokorotus.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 9.11.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 9.11.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 313 MUUTOSVAATIMUS PITKÄAIKAISHOITOMAKSUPÄÄTÖKSEEN Terke 2010-2050 Esityslistan asia TJA/17 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun

Lisätiedot

Kunnan kannattaa hankkia hyviä veronmaksajia. juha kemppinen

Kunnan kannattaa hankkia hyviä veronmaksajia. juha kemppinen 070517 Kunnan kannattaa hankkia hyviä veronmaksajia juha kemppinen 070517 Kunnan kannattaa hankkia hyviä veronmaksajia Lappeenrannan kunnallisveroprosentti on Suomen maakuntakeskusten suurimpia. Useimmat

Lisätiedot

TAE 2018 Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33

TAE 2018 Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33 TAE 2018 Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33 Hallintovaliokunta (HaV) HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2018 talousarvioksi - Kuntatalous ja maakuntauudistuksen valmistelu 28.9.2017

Lisätiedot

Budjettiriihi ja kunnat -taustatapaaminen 20.8.2014. Verotus. Jukka Hakola veroasiantuntija

Budjettiriihi ja kunnat -taustatapaaminen 20.8.2014. Verotus. Jukka Hakola veroasiantuntija Budjettiriihi ja kunnat -taustatapaaminen 20.8.2014 Verotus Jukka Hakola veroasiantuntija Hallitusohjelman tavoitteet kuntien verotuloihin liittyen Hallitusohjelmaan on kirjattu kuntien verotuloihin liittyviksi

Lisätiedot

1981 vp. n:o 177. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1981 vp. n:o 177. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1981 vp. n:o 177 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtion eläkelain mukaisen eläketurvan piiriin kuuluvat myös ulkomaan kansalaiset

Lisätiedot

10 12 2012 Mauri Kontu. Arvoisa Eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtaja, Hyvät maakuntavaltuuston jäsenet naiset ja herrat

10 12 2012 Mauri Kontu. Arvoisa Eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtaja, Hyvät maakuntavaltuuston jäsenet naiset ja herrat 1 10 12 2012 Mauri Kontu Arvoisa Eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtaja, Hyvät maakuntavaltuuston jäsenet naiset ja herrat Tänään valtuustomme kokoontuu viimeisen kerran tässä kokoonpanossa, kun

Lisätiedot

HALLITUSOHJELMAN PUOLIVÄLIN TARKISTE :

HALLITUSOHJELMAN PUOLIVÄLIN TARKISTE : Verot, elvytys ja ostovoima HALLITUSOHJELMAN PUOLIVÄLIN TARKISTE : VEROTUKSEN LINJAUS VUOSILLE 2010 JA 2011 1 HALLITUKSEN LINJAAMAT KEVENNYKSET: 1,11 mrd. + PUOLIVÄLIN TARKISTE Hallitusohjelman mukaan

Lisätiedot

VAIKUTUK- SET Asiakas ja kaupunkilainen. MUUTOSESITYS alkaen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat

VAIKUTUK- SET Asiakas ja kaupunkilainen. MUUTOSESITYS alkaen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat Asia: Sosiaali- ja terveyspalvelujen eräisiin asiakasmaksuihin esitettävät muutokset Asiasta päättävä taho ja lopullinen päätöksentekijä: Sosiaali- ja terveyslautakunta / kaupunginhallitus Valmistelijat:

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 110/2009 vp Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 2010 ja sairausvakuutuslain 7 luvun :n ja 18 luvun :n muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN

Lisätiedot

Julkisen talouden suunnitelma vuosille Budjettineuvos Petri Syrjänen / budjettiosasto Puolustusvaliokunnan kuuleminen 17.5.

Julkisen talouden suunnitelma vuosille Budjettineuvos Petri Syrjänen / budjettiosasto Puolustusvaliokunnan kuuleminen 17.5. Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2018 2021 Budjettineuvos Petri Syrjänen / budjettiosasto Puolustusvaliokunnan kuuleminen 17.5.2017 Keskeiset taloutta kuvaavat indikaattorit 2015 2016 2017 2018 2019

Lisätiedot

Pidetään kaikki mukana. Jokaista ihmistä pitää arvostaa

Pidetään kaikki mukana. Jokaista ihmistä pitää arvostaa ver Ohjelma kuntavaaleihin Pidetään kaikki mukana Jokaista ihmistä pitää arvostaa SDP:n tavoite on inhimillinen Suomi. SDP haluaa, että Suomessa kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia. Jokaista ihmistä pitää

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät?

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Kari Sjöholm 10.9 2014 -200-400 -600-800 -1000-1200 -1400-1600 Hallitusohjelman sekä vuosien 2012-2014 kehysriihien

Lisätiedot

HE 165/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 165/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 165/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Jäsenkysely Sote. uudistuksesta 2017

Jäsenkysely Sote. uudistuksesta 2017 Jäsenkysely Sote uudistuksesta 2017 Työskentelen (N=1836) 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 Julkisella sektorilla n=1562, 85% Yksityisellä sektorilla n=215, 12% Kolmannella sektorilla n=28, 1

Lisätiedot

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia HE 90/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 6 luvun 1 :n ja aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

yleensä olevan työsuhteessa, jos hän ei itse omista tai riippumattoman

yleensä olevan työsuhteessa, jos hän ei itse omista tai riippumattoman 1 INFRA RY:N JÄSENTIEDOTE: VEROHALLINNON PÄIVITYS OHJEESEEN PALKKA JA TYÖKOR- VAUS VEROTUKSESSA Verohallinto on päivittänyt ohjetta, jossa käsitellään palkan ja työkorvauksen välistä rajanvetoa. Päivitetyssä

Lisätiedot

Yhteiskunta-ja koulutustakuu. Seminaari /Projektipäällikkö Timo Kettunen

Yhteiskunta-ja koulutustakuu. Seminaari /Projektipäällikkö Timo Kettunen Yhteiskunta-ja koulutustakuu Seminaari 17.1.2013/Projektipäällikkö Timo Kettunen Yhteiskunta- ja koulutustakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle

Lisätiedot

Ketkä ovat täällä tänään? Olen. 13 1. Nainen. 16 2. Mies

Ketkä ovat täällä tänään? Olen. 13 1. Nainen. 16 2. Mies Ketkä ovat täällä tänään? Olen 13 1. Nainen 16 2. Mies 1 Taustatiedot Ketkä ovat täällä tänään? Ikä 5 1. < 25 1 6 8 6 3 2. < 35 3. < 45 4. < 55 5. < 65 6. 65 tai yli 2 7 3 5 1 9 Olen Ammatti 4 1. opiskelemassa

Lisätiedot

Bussivuorot katoavat, jos seutulippujen käyttö loppuu. Vastuu joukkoliikenteestä. siirtyy kunnille.

Bussivuorot katoavat, jos seutulippujen käyttö loppuu. Vastuu joukkoliikenteestä. siirtyy kunnille. Bussivuorot katoavat, jos seutulippujen käyttö loppuu. Vastuu joukkoliikenteestä siirtyy kunnille.? Arvoisa kuntapäättäjä Linja-autoliikenteen tulevaisuus ratkaistaan tänä syksynä valittavien valtuustojen

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Suomalaisen työpolitiikan linja

Suomalaisen työpolitiikan linja Suomalaisen työpolitiikan linja - Työmarkkinoiden muutostilanne ja haasteet - Suomalaisen työpolitiikan kokonaisuus ja tavoitteet - Suomen työmarkkinareformin lähtökohtia - Hallituksen periaatepäätös Työministeri

Lisätiedot

Kunnallisveroprosentin noston vaikutus kunnan verotuloihin ja valtionosuuksien tasaukseen

Kunnallisveroprosentin noston vaikutus kunnan verotuloihin ja valtionosuuksien tasaukseen 1 Suomen Kuntaliitto 8.10.2010 Henrik Rainio, Jouko Heikkilä Kunnallisveroprosentin noston vaikutus kunnan verotuloihin ja valtionosuuksien tasaukseen Veroprosentin korotuksesta kunta saa aina täysimääräisen

Lisätiedot

Kansalaiset vastaavat: Millainen on Suomen kehitys vaalikaudella 2015-2019?

Kansalaiset vastaavat: Millainen on Suomen kehitys vaalikaudella 2015-2019? Kansalaiset vastaavat: Millainen on Suomen kehitys vaalikaudella -2019? KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiön tuoreimmassa vuoden Ilmapuntari-tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten näkemyksiä siitä,

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

Toimittajatapaaminen 9.6.2010

Toimittajatapaaminen 9.6.2010 Toimittajatapaaminen 9.6.2010 Kela saa hoidettavakseen yhä uusia tehtäviä 1.4. 2009 Kelalle siirtyi elatustuki 1.9.2010 Kelalle siirtyy vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu 1.3.2011 uusi etuus, takuueläke

Lisätiedot

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä.

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä. 1 of 8 18/04/2011 11:33 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1977» 28.1.1977/119 28.1.1977/119 Seurattu SDK 293/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Rintamasotilaseläkelaki

Lisätiedot

Perustuslakivaliokunta keskiviikko / HE 123/2017 vp

Perustuslakivaliokunta keskiviikko / HE 123/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2018 indeksitarkistuksista sekä kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 :n ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta Laki työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työttömyysturvalain (1290/2002) 2 luvun 1 :n 2 momentin johdantokappale, 10 :n 2 momentin 2 4 kohta, 13 :n 1 momentti ja

Lisätiedot

HE 155/2007 vp. tason muutoksen tarkentumisen takia. Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetussa laissa sää-

HE 155/2007 vp. tason muutoksen tarkentumisen takia. Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetussa laissa sää- HE 155/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuntien lain 27 :n, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain :n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

Lisätiedot

ITÄ-SUOMI ALLI -aluefoorumi. Jussi Huttunen

ITÄ-SUOMI ALLI -aluefoorumi. Jussi Huttunen ITÄ-SUOMI ALLI -aluefoorumi Jussi Huttunen 20.11.2013 2013 MIHIN SUUNTAAN JA MITEN SUOMEN ALUERAKENNETTA JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄÄ TULISI KEHITTÄÄ laatia Suomen uusi kehityskuva? o Kun edellinen kysymys

Lisätiedot

ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin omien varojen järjestelmän tulevaisuudesta 1,

ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin omien varojen järjestelmän tulevaisuudesta 1, P7_TA(2014)0432 Omien varojen järjestelmä * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. huhtikuuta 2014 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (05602/2014

Lisätiedot

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut lukuvuonna

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut lukuvuonna Kasvatus- ja opetuslautakunta 8 15.02.2016 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut lukuvuonna 2016 2017 166/02.05.00.00/2016 KOLA 8 Valmistelija / lisätiedot: Varhaiskasvatusjohtaja Päivi Virkki,

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia. johtuu saman työnantajan muiden työntekijöiden. tehtäväksi myös Iomautuspäivärahaa koskeviin säännöksiin.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia. johtuu saman työnantajan muiden työntekijöiden. tehtäväksi myös Iomautuspäivärahaa koskeviin säännöksiin. 1994 vp - HE 110 Hallituksen esitys EduskunnaJJe laeiksi lomaotuksen johdosta maksettavasta ylimääräisestä työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1994 annetun lain muuttamisesta ja työttömyysturvalain väliaikaisesta

Lisätiedot

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011 Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 2 Jorma Turunen toimitusjohtaja 3 Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja pääomia Aasiaan Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2009

Lisätiedot

Kuuleeko kukaan yksinelävää köyhää?

Kuuleeko kukaan yksinelävää köyhää? Kuuleeko kukaan yksinelävää köyhää? Kuka kuuntelee köyhää? - keskustelusarja Helsinki, 10.12.2008 Peruspalveluministeri Paula Risikko Tulevaisuuden haasteita, ongelmia Tuloerot Terveyserot Kulutuserot

Lisätiedot

- MITEN VOIDAAN ESTÄÄ

- MITEN VOIDAAN ESTÄÄ Verotus tällä ja ensi vaalikaudella ANSIOTULOJEN VEROTUS 2010 - MITEN VOIDAAN ESTÄÄ LAMAKIRISTYSTEN PALUU? 1 55 % 50 45 40 TAUSTA: EDELLISEN KERRAN ANSIOTULOJEN VEROTUS KIRISTYI 1990-LUVUN ALUN LAMAVUOSINA

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 12.4.2011

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 12.4.2011 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2011 1 116 OIKAISUVAATIMUS VAHINGONKORVAUSVAATIMUKSESTA Terke 2011-194 Esityslistan asia TJA/12 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun henkilön

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lapsilisälakia muutettavaksi siten, että perheen ensimmäisestä lapsilisään

Lisätiedot

Suomen Omakotiliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa:

Suomen Omakotiliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa: ASIANTUNTIJAPYYNTÖ 6.10.2015 Eduskunta Valtiovarainvaliokunnan verojaosto 00102 EDUSKUNTA 1 (3) Viite: Asia: HE 26/2015 vp Asiantuntijapyyntö / Kiinteistöverolain muuttaminen Asiantuntijalausunto hallituksen

Lisätiedot

Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja

Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? 2014 Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja Käsitteistä Sosiaalinen kuntoutus Kuvaa toimintaa, joka edistää ihmisen toimintamahdollisuuksia.

Lisätiedot

Mistä löytyy Suomen kuntien tie?

Mistä löytyy Suomen kuntien tie? Mistä löytyy Suomen kuntien tie? Kuntajohtajapäivät, Seinäjoki Timo Kietäväinen, varatoimitusjohtaja Uhkaava talouskriisi tuo lisähaasteita entisetkin isoja Uhkaava talouskriisi tuo vain lisähaasteita,

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansaneläkelain

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansaneläkelain HE 78/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansaneläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

JULKINEN TALOUS (valtion ja kuntien talous)

JULKINEN TALOUS (valtion ja kuntien talous) JULKINEN TALOUS (valtion ja kuntien talous) JULKINEN TALOUS (valtion ja kuntien talous) kasvoi jatkuvasti 80-luvun loppuun asti, 90-luvun lamavuosista alkaen pyritty supistamaan (yhä supistamispaineita)

Lisätiedot

Maakunnan talous ja omaisuus

Maakunnan talous ja omaisuus Maakunnan talous ja omaisuus Sote ja maakuntauudistus 1 3Kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat tilat maakunta vuokraa vähintään

Lisätiedot

Omaisuus ja hoiva eri omaisuuslajit vanhushoivan rahoituksessa. 10.11.2011 Markus Lahtinen

Omaisuus ja hoiva eri omaisuuslajit vanhushoivan rahoituksessa. 10.11.2011 Markus Lahtinen Omaisuus ja hoiva eri omaisuuslajit vanhushoivan rahoituksessa 10.11.2011 Markus Lahtinen Teemat Sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja hoivan rahoitus: Mistä rahat vanhushoivan rahoitukseen tulevaisuudessa?

Lisätiedot

Sote-uudistus. Kuntien ja sote-tehtävien uudistuva rajapinta. Alivaltiosihteeri, OTT Tuomas Pöysti ( lukien)

Sote-uudistus. Kuntien ja sote-tehtävien uudistuva rajapinta. Alivaltiosihteeri, OTT Tuomas Pöysti ( lukien) Sote-uudistus Kuntien ja sote-tehtävien uudistuva rajapinta Alivaltiosihteeri, OTT Tuomas Pöysti (1.10.2015 lukien) Ehdotusten vaikutukset kuntiin 1/2 Kunnat ja kuntayhtymät eivät jatkossa järjestä tai

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

MISSÄ ASUN? Katu? Kaupunginosa? Kunta? Kaupunki? Maakunta? Maa?

MISSÄ ASUN? Katu? Kaupunginosa? Kunta? Kaupunki? Maakunta? Maa? MISSÄ ASUN? Katu? Kaupunginosa? Kunta? Kaupunki? Maakunta? Maa? MAAKUNNAT YHTEISKUNTA ENNEN JA NYT Ennen ELÄMÄ SAMASSA PAIKASSA turvallisuus, varmuus identiteetti ja mahdollisuudet määrätty auktoriteettien

Lisätiedot

Silta yli synkän virran SUOMI TYÖLINJALLE

Silta yli synkän virran SUOMI TYÖLINJALLE Silta yli synkän virran SUOMI TYÖLINJALLE SDP:n vaihtoehtobudjetti 2016 TÄSSÄ OLLAAN NYT 1. Kasvu takertelee, Euroopan elpyminen hidasta 2. Hallitus pakastaa Suomen talouden vuodelle 2016 3. Luottamus

Lisätiedot

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa Kuntamarkkinat, 12.9.2013 Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija EU:n direktiivi potilaan oikeuksista rajat ylittävässä terveydenhuollossa,

Lisätiedot

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014 Niin sanottu kestävyysvaje Olli Savela, yliaktuaari 26.4.214 1 Mikä kestävyysvaje on? Kestävyysvaje kertoo, paljonko julkista taloutta olisi tasapainotettava keskipitkällä aikavälillä, jotta velkaantuminen

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

Hallituksen ehdolliset lisätoimet

Hallituksen ehdolliset lisätoimet Hallituksen ehdolliset lisätoimet Ehdolliset lisäsäästöt: suoraan palkansaajiin kohdistuvia ovat työttömyysturva, vuorotteluvapaa, vanhempainvapaan lomakarttuman poistaminen eli yhteensä 202 miljoonaa.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä Eveliina Pöyhönen Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia reilusti vahvistaa

Lisätiedot

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö 1 Ketä ovat suomalaiset? Suomen kansalaisuus voi perustua kansalaisuuslain mukaan vanhemman

Lisätiedot

Työeläkepäivät. Markku Lehto 17.11.09

Työeläkepäivät. Markku Lehto 17.11.09 Työeläkepäivät Markku Lehto 17.11.09 Mitä on perustoimeentulo Perustuslaki 19 Oikeus sosiaaliturvaan. Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään

Lisätiedot