Yläasteen äidinkielen, historian ja yhteiskuntaopin lehtori, Kaarinan ja Nousiaisten kunnat,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yläasteen äidinkielen, historian ja yhteiskuntaopin lehtori, Kaarinan ja Nousiaisten kunnat, 1977-1979"

Transkriptio

1 ARJA VIRTA Historian ja yhteiskuntaopin didaktiikan professori, FT, KT Turun yliopisto, Turun opettajankoulutuslaitos Assistentinkatu Turun yliopisto Puhelin Fax: Sähköposti: Vastaanotto: keskiviikkoisin (huone 329 Educarium, 3. krs) Opetusalueet: Historian ja yhteiskuntaopin didaktiikka (aineenopettajakoulutuksessa) Arviointi Pro gradu -seminaarit ja töiden ohjaus (luokanopettajakoulutuksessa) Tieteellisten jatkotutkintojen ohjaus CV Arja Hellevi Virta (s. Himanen, e. Pilli) Koulutus Ylioppilas, Forssan yhteislyseo 1971 Filosofian kandidaatti 1974 Filosofian lisensiaatti 1979 Filosofian tohtori 1982 Kasvatustieteen kandidaatti 1988 Kasvatustieteen tohtori 1995 (kaikki tutkinnot Turun yliopistosta) Opetusharjoittelu (historia ja yhteiskuntaoppi) Virat ja toimet: Yläasteen äidinkielen, historian ja yhteiskuntaopin lehtori, Kaarinan ja Nousiaisten kunnat, Historian, yhteiskuntaopin ja taloustiedon didaktiikan lehtori, Turun yliopiston Turun opettajankoulutuslaitos, alkaen 1979 (nimitetty 1981; virkavapaa tästä virasta ) Historian ja yhteiskuntatiedon opettajankoulutuksen ma. apulaisprofessori ( ) ja ma. professori ( ) Turun yliopisto, Turun opettajankoulutuslaitos. Historian ja yhteiskuntaopin didaktiikan dosentti, Turun yliopisto Universitetslektor, Umeå universitet, Lärarutbildningen/ Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen, syyslukukausi Historian ja yhteiskuntaopin didaktiikan professori, Turun yliopiston Turun opettajankoulutuslaitos, ma alkaen, nimitetty professorin virkaan alkaen.

2 Asiantuntijatehtäviä Toiminut väitöskirjojen esitarkastajana ja virallisena vastaväittäjänä sekä antanut asiantuntijalausuntoja dosentin pätevyydestä Ylioppilastutkintolautakunnan apujäsen v:sta 1986 alkaen. Opetushallituksen lukion historian ja yhteiskuntaopin opetussuunnitelmatyöryhmän jäsen Pitänyt asiantuntijaluentoja opettajien täydennyskoulutuksessa sekä eri organisaatioissa pääasiassa arvioinnista. Osallistunut useisiin kansainvälisiin konferensseihin. Opetusministeriön nimeämä suomalaisjäsen Euroopan neuvoston työryhmässä Learning and teaching about the history of Europe in the 20th century Osallistuu seuraaviin EU:n rahoittamiin projekteihin: CiCe, Children s Identity and Citizenship in Europe (London Metropolitan Universityn koordinoima EU:n Erasmus-ohjelmaan kuuluva temaattinen verkosto, 2003 alkaen); Socrates projekti The Structures and Standards of Initial Training for History Teachers in Europe A comparative study (koordinoiva taho Wienin yliopisto, historian laitos; 2004 alkaen). Kansainvälisen vertailevan tutkimushankkeen IEA Civics - Nuori Kansalainen kansallisen työryhmän jäsen ja myös kansallisen työryhmän puheenjohtaja alkaen Tutkimusprojekteja: Kasvu aineenopettajaksi sekä Opettajahuoneen toimintakulttuuri -projektit yhteistyössä Varpu Elorannan ja Vuokko Kaartisen kanssa Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan arviointiyksikön johtoryhmän jäsen Hallinnollisia sekä koulutuksen kehittämiseen liittyviä tehtäviä: Turun opettajankoulutuslaitoksen johtaja ; aineenopettajakoulutuksen linjanjohtaja ja ; Turun yliopiston hallituksen sekä valtuuston jäsen ; jäsen yliopiston rehtorin asettamassa hallinnon kehittämistyöryhmässä , koulutuksen kehittämistyöryhmässä sekä opettajankoulutuksen strategiaa laativassa työryhmässä ; kasvatustieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmatyöryhmien jäsen ja usein puheenjohtaja (luokan/aineenopettajakoulutus) toistuvasti v:sta 1989 alkaen. JULKAISUT (vuoteen 1994 asti sukunimellä Pilli, siitä alkaen nimellä Virta) Monografiat - Pilli, A The Finnish-Language Press in Canada, A Study in the History of Ethnic Journalism. Annales Academiae Scientiarum Fennicae. Dissertationes Humanarum Litterarum 34. Turku. 330 s. (Historian väitöskirja.) - Kostiainen, A.& Pilli, A Suomen siirtolaisuuden historia. Osa II: Aatteellinen toiminta. Turun yliopiston historian laitos, julkaisuja no 12. (Kirjoittanut luvun Amerikan suomalaisten kirkollinen toiminta, 9 55.) - Virtanen, K., Pilli, A. & Kostiainen, A Suomen siirtolaisuuden historia. Osa III:

3 Sopeutuminen, kulttuuritoiminta ja paluumuutto. Turun yliopiston historian laitos. Julkaisuja no 16. (Kirjoittanut seuraavat luvut: Suomalainen lehdistö Pohjois- Amerikassa: silta vanhasta kotimaasta uuteen, ja Tendenssiromaaneja, surullista romantiikkaa ja opaskirjasia: siirtolaisten kirjallisuudesta ja julkaisutoiminnasta, ) - Pilli, A Historiatiedon ja historian ymmärtämisen luonne ja lapsen tapa ymmärtää historiaa. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta. Julkaisusarja A: s. + liitteet. - Castrén, M., Ahonen, S., Arola, P., Elio, K. & Pilli, A Historia koulussa. Helsinki: Yliopistopaino. Kurssikirja. (Kirjoittanut luvun Historian oppiminen ja ymmärtäminen, ) - Arola, P., Elio, K., Huuhtanen, T. & Pilli, A Yhteiskuntatieto koulussa. Helsinki: Yliopistopaino. Kurssikirja. (Kirjoittanut luvun Oppilasarviointi yhteiskuntatiedon oppimisprosessin osana, ) - Virta, A Abiturientin historian ja yhteiskuntaopin tieto. Reaalikoevastaukset oppilaiden tiedonrakenteiden ja tiedon laadun ilmentäjinä. Turun yliopiston julkaisuja C: 112. Turku. 241 s. (Kasvatustieteen väitöskirja.) - Virta, A Pedagogiikkaa ja etujen vartiointia. Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL r.y Historian ja yhteiskuntaopin opettajien vuosikirja XXV. Kajaani: HYOL ry. 176 s. - Virta, A., Kaartinen, V., Eloranta, V. & Nieminen, M Aineenopettaja ammatiksi opiskelijan kasvun ja kehityksen tarkastelua. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisusarja A: s. - Virta, A Uudistuva oppimisen arviointi. Mahdollisuuksia ja varauksia. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta, Julkaisusarja B: 65. Julkaisija: Turun opettajankoulutuslaitos. 142 s. - Virta, A., Kaartinen, V. & Eloranta V Oppiaineen vai oppilaiden opettajaksi. Aineenopettajan sosialisaatio peruskoulutuksen aikana. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja A: s. Toimitetut teokset - Virta, A. (toim.) Kohtaamisia opettajankoulutuksessa. Näkökulmia opiskelijan ajatteluun ja koulutuksen kehittämiseen. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta. Julkaisusarja B: 63, 144 s. - Virta, A. & Marttila, O. (toim.) Opettaja, asiantuntijuus ja yhteiskunta. Ainedidaktinen symposium Turun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta. Julkaisusarja B:72, 454 s. Artikkelit - Pilli, A Kanadalainen ratkaisu. Assimilaatiosta multikulturalismiin. Siirtolaisuus Migration no 3,

4 - Pilli, A Siirtolaislehtien rooli ja merkitys. Siirtolaisuus Migration, no 4, Pilli, A Finnish-Canadian Radicalism and the Government of Canada from the First World War to the Depression. In: M.G. Karni (ed.) Finnish Diaspora I. Toronto: The Multicultural History Society of Ontario, Pilli, A Unga människor och historia. I: Historiedidaktik i Norden 2. Nordisk Konference on historiedidaktik, Tvärminne København: Danmarks Lærerhøjskole, Pilli, A Moses Hahl: Finnish-American Disciple of Marx, Darwin and Nietzshce. American Studies in Scandinavia vol. 17, Pilli, A The Art of Frugality: The Prospects for Publishing North American Finnish-Language Newspapers ant the Role those Newspapers Played. Finnish Americana 7, Pilli, A Moses Hahl - Socialist Agitator and Satirist. In: M. G. Karni, O. Koivukangas & E. W. Laine (eds) Finns in North America. Proceedings of Finn Forum III Migration Studies C 9. Turku: Institute of Migration, Pilli, A Optimismin vuosista suureen talouspulaan: suomalaisena Kanadassa luvulla ja 1930-luvun alussa. Teoksessa: Studia Historica in Honorem Vilho Niitemaa. Turun historiallinen Arkisto 42, Pilli, A Miten historiatietoa omaksutaan ja ymmärretään. Kasvatus no 4, Pilli, A Historiemedvetande tänkandets egenskap och skolans och samhällets produkt. I: Historiedidaktik i Norden 4. Nordisk konferens om historiedidakti, i Kalmar Högskolan i Kalmar, Pilli, A Tulevaisuuden näkökulma historian ja yhteiskuntaopin opetuksessa. Teoksessa: M. Ahtee & V. Meisalo (toim.) Ainedidaktiikka ja kansainvälisyys. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia 97, Pilli, A Kritiskt tänkande som mål i historieundervisning. I: Historiedidaktik i Norden 5. Nordisk konference om historiedidaktik, Løjt København: Danmarks Lærerhøjskole, Pilli, A Tyhjennetty koulu, murtunut aura ja oppimisen mahdollisuudet. Teoksessa: S. Tella (toim.) Mikä ihmeen humaani opettaja. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia 117, Pilli, A Ala-asteen opettaja historian opettajana. Teoksessa: J. Tähtinen (toim.) Opettajuuden eväät. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisusarja B: 47, Pilli, A Oppimiskäsitykset ja historia. Teoksessa: J.-P. Lehtonen & L. Uusihakala (toim.) Eurooppalainen ihminen. Historian ja yhteiskuntaopin opettajien vuosikirja XXII. Helsinki: HYOL ry, Virta, A Ajattelu opetuksen ja opettajan haasteena. Teoksessa: J. Heikkilä & S. Aho (toim.) Muutosagenttiopettaja - luovuuden irtiotto. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja B: 48, Virta, A Yhteiskuntaoppi ja tuloksen ongelma. Kleio no 3,

5 - Virta, A Elevernas historietexter - en möjlighet att betrakta tänkande. I: Historiadidaktik i Norden 6. Nordisk konferens on Historiedidaktik i Tammerfors København: Danmarks Lærerhøjskole, Virta, A Arviointi, laatu ja opettajankoulutus. Teoksessa: R. Huhmarniemi (toim.), Matkalla uuteen opettajuuteen. Muutosta toteuttamassa. Turun yliopiston kasvatustieteiden julkaisusarja B:54, Virta, A Historian reaalikoevastausten teksti- ja tietorakenteet. Teoksessa: S. Tella (toim.) Nautinnon lähteillä: Aineen opettaminen ja luovuus. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja 163, Virta, A Millainen on hyvä esseevastaus? Teoksessa: M. Liuskari (toim.) Historia ja yhteiskuntaoppi reaalikokeen osana. Helsinki: Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto, Virta, A. & Eloranta V Opetusharjoittelu reaaliaineen opettajaksi opiskelevan kokemana. Teoksessa: R. Huhmarniemi (toim.) Matkalla uuteen opettajuuteen. Muutosta toteuttamassa. Turun yliopiston kasvatustieteiden julkaisusarja B:54, Virta, A Evaluering, kunskap och historieuppfattning. I: C. Karlegärd & K.-C. Karlsson (red.) Historiedidaktik. Lund: Studentlitteratur, Virta, A Kulttuurikasvatus ongelmakenttänä. Teoksessa: S. Tella (toim.) Media nykypäivän koulutuksessa. Osa I. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos, tutkimuksia nro 178, Virta, A Opetuksen laadun arviointi Turun opettajankoulutuslaitoksen luokanopettajakoulutuksessa. Teoksessa: M. Lappalainen (toim.) Opetus, oppiminen ja arviointi. Turun yliopiston arviointijärjestelmän laatiminen. Turun Yliopisto: Hallintoviraston julkaisusarja 4, Kaartinen, V., Eloranta, V. & Virta, A Ammatiksi aineenopettaja. Aurora 6, Virta, A Mitä ja miten museossa opitaan? Teoksessa: M. Hautio (toim.) Koulun ja museon ystävyys. Raportti Aboa Vetus & Ars Nova -museoiden ja seitsemän Turun alueen koulun perinneluokkatoiminnasta. Perinnettä tutkimassa 3. Aboa Vetus & Ars Nova -museot. Turku, Ahonen, S. & Virta, A Toward a dynamic view of society: Civic education in Finland. In: J.Torney-Purta, J. Schwille & J.-A. Amadeo (eds) Civic education across countries: Twenty-four national case studies from the IEA civic education project. Amsterdam: The International Association for the Evaluation of Educational. Achievement, Virta, A On the paradox of evaluating achievement in social studies. In: M. R. Nelson, L. Monsen & Y. Nordkvelle (eds.) Reform and change in social studies SSEC [Social Science Education Consortium] conference. Høgskolen i Lillehammer, forskningsrapport 47, Virta, A Opettajaksi opiskelevan käsitys historiasta. Teoksessa: A.Virta. (toim.), Kohtaamisia opettajankoulutuksessa. Näkökulmia opiskelijan ajatteluun ja koulutuksen kehittämiseen Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta, Julkaisusarja B: 63, s

6 - Virta, A Thinking as a challenge for teaching. In: J. Heikkilä, & S. Aho (eds) Change agent teacher. A spurt of creativity. University of Turku, Faculty of Education Series B: 62, Virta, A Historian harrastajasta historian opettajaksi: Aineenopettajaopiskelijan ennakkokäsitysten tarkastelua. Teoksessa: I. Buchberger (toim.) Opettaja ja aine Ainedidaktiikan symposiumi Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos, tutkimuksia 225, Virta, A Historielärarnas kamp om sitt revir: Förbundet för lärarna i historia och samhällslära i försvar av sitt ämne. I: Historiedidaktikk i Norden 7: Brug og misbruk av historien. Nordisk konferanse om historiedidaktikk, Trondheim NTNU Trondheim, Program for lærerutdanning, PPU serien nr 11, Virta, A Kansalainen, demokratia ja valtio yhteiskunnallisen kasvatuksen ydinsisältöinä. Teoksessa: S. Suutarinen (toim.) Nuoresta pätevä kansalainen. Yhteiskunnallinen opetus Suomen peruskouluissa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos, Virta, A Pedagoginen järjestö ja opetussuunnitelman muutos: esimerkkitapauksena Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto. Teoksessa: J. Sjöberg & S.-E. Hansén (toim.) Kasvatus tulevaisuuteen - Pedagogik för framtiden. Rapporter från den pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi Nr 22, Virta, A Student teachers' conceptions of history. International Journal of Historical Learning, Teaching and Research. Volume 2, Number Virta, A Uudistuva oppimisen arviointi haasteena historialle ja yhteiskuntaopille. Teoksessa: Pedagogiikaa Historian ja yhteiskuntaopin opettajien vuosikirja XXVI. Helsinki: HYOL ry, Virta, A. & Kurikka, T Peruskoulu opettajien kokemana. Teoksessa: E. Olkinuora & E. Mattila (toim.) Miten menee peruskoulussa. Kasvatuksen ja oppimisen edellytysten tarkastelua Turun kouluissa. Turun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, julkaisusarja A: 195, Eloranta, V. & Virta, A Opettajuuden ja opettajankoulutuksen haasteet. Teoksessa: E. Lehtinen & T. Hiltunen (toim.) Oppiminen ja opettajuus. Turun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta, julkaisusarja B:71, Virta, A Arviointi oppimisen ja opetuksen punaisena lankana Teoksessa: E. Lehtinen & T. Hiltunen (toim.) Oppiminen ja opettajuus. Turun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta, julkaisusarja B:71, Virta, A Becoming a history teacher: observations on the beliefs and growth of student teachers. Teaching and Teacher Education 18, Virta, A Kohti aktiivista ja tutkivaa historian ja yhteiskuntatiedon oppimista: lähtökohdat puntarissa. Teoksessa: J. Löfström (toim.) Kohti tulevaa menneisyyttä. Historiallisyhteiskunnallinen kasvatus uudella vuosituhannella. Jyväskylä: PS- Kustannus, Virta, A. & Törmäkangas, K Tyttöjen ja poikien yhteiskunnalliset tiedot, taidot ja asenteet vertailussa. Teoksess: V. Brunell & K. Törmäkangas (toim.) Tulevaisuuden

7 yhteiskunnan rakentajat. Yhteiskunnallisen opetuksen kansainvälinen tutkimus Suomen näkökulmasta. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos, Kaartinen, V., Eloranta, V. & Virta, A. 2003, Nuoren opettajan tiedonlähteet. Teoksessa: A. Virta & O. Marttila (toim.) Opettaja, asiantuntijuus ja yhteiskunta. Ainedidaktinen symposium Turun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta. Julkaisusarja B:72, Virta, A Historian ja yhteiskuntaopin opettajan ammattikuva ja oppiaineen status. Kleio nr 1, Virta, A Keitä me olemme. Aineksia historian ja yhteiskuntaopin opettajien ammatti-identiteetin rajaamiseen. Teoksessa: V. Meisalo (toim.) Aineenopettajakoulutuksen vaihtoehdot ja tutkimus Ainedidaktinen symposium Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen tutkimuksia 241, Virta, A Prospective teachers' beliefs about history. Paper presented at the Identities, memories, historical consciousness. In: N. Tutiaux-Guillon & D. Nourisson (eds) Identités, memoirés, conscience historique. Publications de'universite de Saint- Etienné, Virta, A., Kaartinen, V. & Eloranta, V Oppiaineiden hierarkiaa ja heimokulttuureita etsimässä. Teoksessa: A.Virta & O. Marttila (toim.) Opettaja, asiantuntijuus ja yhteiskunta. Ainedidaktinen symposium Turun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta. Julkaisusarja B:72, Virta, A., Kaartinen, V. & Eloranta, V Theory and practice the evergreen dilemma of teacher education. Kwartalnik pedagogiczny. Rok XLVIII: 1 2. Warszawa, Virta, A Evalueringens betydelse i lärande och undervisning. I: Holmlund, K. (red.) Vad har kvalitet med skolan att göra. Lund: Studentlitteratur, Virta, A Historia ja yhteiskuntatieto Ruotsin peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmissa. Teoksessa: S. Ahonen & A. Siikaniva (toim.) Eurooppalainen ulottuvuus. Ainedidaktinen symposiumi Helsingissä Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos. Julkaisuja 252, Virta, A Historian lukemisen ja ymmärtämisen taito. Teoksessa: J. Enkenberg & M.-B. Kentz (toim.) Kasvatuksen maisemista. Joensuun yliopisto, Savonlinnan opettajankoulutuslaitos, Virta, A Methods for analysing the content and knowledge-structures of essaytype answers. Educational Practice and Theory 26:2, Virta, A Psykologinen ja tiedollinen skandaali Ala- ja yläasteen taitekohdan ongelma aineenopettajien lehdissä peruskoulun käynnistysvaiheessa. Teoksessa: J. Löfström, J. Rantala & J. Salminen (toim.) Esseitä historiallis-yhteiskunnallisesta kasvatuksesta. Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tutkimuksia 2. Helsingin yliopisto, Virta, A. & Aho, E What can be found in historical cartoons? A pilot study on upper secondary school students and student teachers interpretations. In: K. Merenluoto, K. & Mikkilä-Erdmann, M. (eds) Learning research challenges the domain specific approaches to teaching. A symposium for research on teaching and learning, Turku ,

8 - Virta, A. & Virtanen, M Kulttuuriin kasvaminen ja kasvattaminen. Teoksessa: M. Virtanen (toim.) Avain monikulttuuriseen suomeen. Opas perusopetuksen aihekokonaisuuteen Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys. Turku: Turun opettajankoulutuslaitos, Virtanen, M. & Virta, A Minun historiani. Teoksessa: M. Virtanen (toim.) Avain monikulttuuriseen suomeen. Opas perusopetuksen aihekokonaisuuteen Kulttuuriidentiteetti ja kansainvälisyys. Turku: Turun opettajankoulutuslaitos, Virta, A Historian ja yhteiskuntaopin opettajien koulutus ja ammattikuva muutoksessa. Teoksessa; R. Jakku-Sihvonen (toim.) Uudenlaisia maistereita. Kasvatusalan koulutuksen kehittämislinjoja. Jyväskylä: PS-kustannus,

9

Wright, S. 2004. Language policy and language planning. From nationalism to globalisation. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Wright, S. 2004. Language policy and language planning. From nationalism to globalisation. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Kielikoulutuspoliittinen projekti KIEPO Kirjallisuusluettelo Yleinen kielipoliittinen ja kielikoulutuspoliittinen kirjallisuus Block, D. & D. Cameron (toim.) 2002. Globalization and language teaching.

Lisätiedot

opettajille kirjallisuutta

opettajille kirjallisuutta opettajille kirjallisuutta Kirjallisuutta Eurooppalaiseen viitekehykseen ja Kielisalkkuun liittyvästä tutkimus- ja kehittämistyöstä 2 Alanen, R. & Kajander, K. 2008. Kielisalkku ja reflektio. Teoksessa

Lisätiedot

CV Söderling, Ismo Päivitys 01062015

CV Söderling, Ismo Päivitys 01062015 CV Söderling, Ismo Päivitys 01062015 Henkilö- ja yhteystiedot: Syntynyt Kemissä vuonna 1948. Asuu Ruskolla, Turun kupeessa. Puhelin: +358-50-5113586 Sähköposti: ismo.soderling(at)utu.fi Tehtävänimike:

Lisätiedot

Seikkula-Leino, J. 2007. CLIL Learning: Achievement Levels and Affective Factors. Language and Education, vol. 21, no. 4, 328-341.

Seikkula-Leino, J. 2007. CLIL Learning: Achievement Levels and Affective Factors. Language and Education, vol. 21, no. 4, 328-341. Jaana Seikkula-Leino (November 15, 2013) List of Publications A) Peer-reviewed scientific articles A1) Original scientific article International Seikkula-Leino, Satuvuori, T., Ruskovaara, E., Hannula,

Lisätiedot

Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä ja maistereita

Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä ja maistereita Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä ja maistereita Suomen kasvatustieteellinen seura Kasvatusalan tutkimuksia 52 Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PÄIVÄT 2007 PEDAGOGIKVETENSKAPLIGA DAGAR

KASVATUSTIETEEN PÄIVÄT 2007 PEDAGOGIKVETENSKAPLIGA DAGAR KASVATUSTIETEEN PÄIVÄT 2007 PEDAGOGIKVETENSKAPLIGA DAGAR 2007 22 23.11.2007, Vaasa Abstraktit Abstrakt Kasvatus, kansalaisuus, kritiikki Pedagogik, medborgarskap och kritik Abstraktit Abstrakt Kasvatus,

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset. Kasvatustieteen maisterin tutkinto, pääaine kasvatustiede, sivuaine matematiikka 2007-2008

Tutkintovaatimukset. Kasvatustieteen maisterin tutkinto, pääaine kasvatustiede, sivuaine matematiikka 2007-2008 Tutkintovaatimukset Kasvatustieteen maisterin tutkinto, pääaine kasvatustiede, sivuaine matematiikka 2007-2008 KASVATUSTIETEEN (DIDAKTINEN LINJA) MAISTERIN TUTKINTO Aineenopettajakoulutuksen maisteritutkinnossa

Lisätiedot

KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI

KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI MONISTE 1/2009 Pirjo Lehkonen, Marketta Männikkö (toim., eds.) KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI EDUCATIONAL RESEARCH IN FINLAND 2007-2008 Projektiluettelo List of Projects Opetushallitus Finnish

Lisätiedot

Pysähtyneisyyden aika Aineenopettajakoulutuksen akateeminen taival

Pysähtyneisyyden aika Aineenopettajakoulutuksen akateeminen taival Pysähtyneisyyden aika Aineenopettajakoulutuksen akateeminen taival Matti Rautiainen Johdanto: Aineenopettajakoulutuksen historian lyhyt oppimäärä Aineenopettajien systemaattinen opettajankoulutus syntyi

Lisätiedot

Yrittäjyys-, kansalais- ja tiedekasvatus yhteisen sateenvarjon alla

Yrittäjyys-, kansalais- ja tiedekasvatus yhteisen sateenvarjon alla 125 YTM Tiina Rytkölä, FM Merike Kesler & FM Tiina Karhuvirta Yrittäjyys-, kansalais- ja tiedekasvatus yhteisen sateenvarjon alla järjestön näkökulma kansalaisen taitojen kehittymiseen Kasvatus ja opetus

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim.

Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim. turun normaalikoulun julkaisuja 1/2014 Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim.) Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! YVI-hankkeen hedelmiä vuosilta

Lisätiedot

SYNNYT ORIGINS 4 2007

SYNNYT ORIGINS 4 2007 39 llecttiio Sinikka Rusanen TAIDEKASVATTAJAKSI VARHAISKASVATUKSEEN Lähdin syksyllä 1998 mukaan taidekasvatuksen osaston tutkimusprojektiin Kuvat, kasvatus ja identiteetit, jonka tehtävänä oli selvittää

Lisätiedot

Tarvitseeko opettajankoulutus yrittäjyyskasvatusta vai yrittäjyyskasvatus opettajankoulutusta?

Tarvitseeko opettajankoulutus yrittäjyyskasvatusta vai yrittäjyyskasvatus opettajankoulutusta? 13 KT Jaana Lepistö Tarvitseeko opettajankoulutus yrittäjyyskasvatusta vai yrittäjyyskasvatus opettajankoulutusta? Luokanopettaja- ja käsityön aineenopettajaopiskelijoiden näkemyksiä yrittäjyyskasvatuksesta

Lisätiedot

Pedagogiset mallit verkkoopetuksen. toteutuksessa ja arvioinnissa (HelLa-projekti)

Pedagogiset mallit verkkoopetuksen. toteutuksessa ja arvioinnissa (HelLa-projekti) VII VIERAAT KIELET JA MEDIAKASVATUS Pedagogiset mallit verkkoopetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa (HelLa-projekti) Ruokamo, H., Tella, S., Vahtivuori, S., Tuovinen, H. & Tissari, V.

Lisätiedot

Kotitalousopettajan koulutus

Kotitalousopettajan koulutus KOTITALOUSOPETTAJAN KOULUTUS Kotitalousopettajan koulutus Kotitalousopettajan koulutuksessa voidaan suorittaa kasvatustieteen kandidaatin (120 ov) tai kasvatustieteen maisterin tutkinto (160 ov). Tutkinnon

Lisätiedot

Mikä tekee opettajankoulutuksesta akateemisen?

Mikä tekee opettajankoulutuksesta akateemisen? Kansanen, P. (2012), Mikä tekee opettajankoulutuksesta akateemisen? Kasvatus ja Aika, 2/2012. www.kasvatus-ja-aika.fi Taustaa Mikä tekee opettajankoulutuksesta akateemisen? Pertti Kansanen Suomalaisen

Lisätiedot

Teaching History for a Europe in Common (THIEC) Eurooppalainen historian opetuksen tutkimus- ja kehityshanke. Stanislas Hommet & Jan Löfström

Teaching History for a Europe in Common (THIEC) Eurooppalainen historian opetuksen tutkimus- ja kehityshanke. Stanislas Hommet & Jan Löfström AJANKOHTAISTA Teaching History for a Europe in Common (THIEC) Eurooppalainen historian opetuksen tutkimus- ja kehityshanke Stanislas Hommet & Jan Löfström Berliinin muurin kaatumisen jälkeen vuonna 1989

Lisätiedot

KÄSITYÖTIETEEN JA KÄSITYÖMUOTOILUN SEKÄ TEKNOLOGIAKASVATUKSEN TUTKIMUSOHJELMA SAVONLINNAN OPETTAJAN- KOULUTUSLAITOKSESSA

KÄSITYÖTIETEEN JA KÄSITYÖMUOTOILUN SEKÄ TEKNOLOGIAKASVATUKSEN TUTKIMUSOHJELMA SAVONLINNAN OPETTAJAN- KOULUTUSLAITOKSESSA JOENSUUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKIMUKSIA UNIVERSITY OF JOENSUU RESEARCH REPORTS OF THE FACULTY OF EDUCATION N:o 100 Pirita Seitamaa-Hakkarainen, Sinikka Pöllänen, Marketta Luutonen,

Lisätiedot

Leena Lehtimäki 10.3.2005 Helsingin yliopisto VOKKE projekti Leena.lehtimaki@helsinki.fi

Leena Lehtimäki 10.3.2005 Helsingin yliopisto VOKKE projekti Leena.lehtimaki@helsinki.fi Leena Lehtimäki 10.3.2005 Helsingin yliopisto VOKKE projekti Leena.lehtimaki@helsinki.fi Esityslistan kohta 4b. Tehdyt opinnäytetyöt Tohtorin väitöskirjat HELSINGIN YLIOPISTO Kasvatustieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

Sisällys Hankkeet vuonna 2013... 2 Nuorisotutkimusverkoston toiminta vuonna 2013... 3 A) Julkaisut... 3 B) Tapahtumat... 4 C) Lausunnot...

Sisällys Hankkeet vuonna 2013... 2 Nuorisotutkimusverkoston toiminta vuonna 2013... 3 A) Julkaisut... 3 B) Tapahtumat... 4 C) Lausunnot... Nuorisotutkimusverkoston toiminta 2013 Sisällys Hankkeet vuonna 2013... 2 Nuorisotutkimusverkoston toiminta vuonna 2013... 3 A) Julkaisut... 3 B) Tapahtumat... 4 C) Lausunnot... 7 Nuorisotutkimusseuran

Lisätiedot

KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA

KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Juhani Honka, Lasse Lampinen & Ilkka Vertanen (toim.) KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Skenaariot opettajan työn muutoksista ja opettajien koulutustarpeista vuoteen 2010

Lisätiedot

Lähteet. Darja Heikkilä Käsityön ammatillinen opetus Suomessa 1700-luvulta nykypäiviin

Lähteet. Darja Heikkilä Käsityön ammatillinen opetus Suomessa 1700-luvulta nykypäiviin Lähteet Darja Heikkilä Käsityön ammatillinen opetus Suomessa 1700-luvulta nykypäiviin Painamattomat lähteet Opetushallituksen arkisto (OPHA), Helsinki Koulutustoimikuntien pöytäkirjat 1989 1997. Lahden

Lisätiedot

Toimintakertomus 2006

Toimintakertomus 2006 Sente Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö Toimintakertomus 2006 Tampereen yliopisto Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö SISÄLTÖ ESIPUHE 2 SENTEN TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET 4 SENTE-FILOSOFIA

Lisätiedot

OPPIMISEN LAATU PERUSKOULUN VUOSILUOKILLA 4 6 YLEIS- DIDAKTIIKAN NÄKÖKULMASTA KÄSITEKARTTOJEN JA VEE- HEURISTIIKKOJEN AVULLA TUTKITTUNA

OPPIMISEN LAATU PERUSKOULUN VUOSILUOKILLA 4 6 YLEIS- DIDAKTIIKAN NÄKÖKULMASTA KÄSITEKARTTOJEN JA VEE- HEURISTIIKKOJEN AVULLA TUTKITTUNA S U U N Y L I O P JOENSUUN YLIOPISTON KASVATUSTIETEELLISIÄ JULKAISUJA J O E N I S T O UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN EDUCATION N:o 99 Vuokko Ahoranta OPPIMISEN LAATU PERUSKOULUN VUOSILUOKILLA 4

Lisätiedot

TOIMIVATKO PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT?

TOIMIVATKO PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT? Najat Ouakrim-Soivio TOIMIVATKO PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT? Oppilaiden saamat arvosanat ja Opetushallituksen oppimistulosten seuranta-arviointi koulujen välisten osaamiserojen mittareina Raportit ja selvitykset

Lisätiedot

Vieraiden kielten opetuksen didaktisia, yhteiskunnallisia ja metodologisia lähtökohtia tutkimushankkeen teoreettisen taustan kehittelyä

Vieraiden kielten opetuksen didaktisia, yhteiskunnallisia ja metodologisia lähtökohtia tutkimushankkeen teoreettisen taustan kehittelyä Vieraiden kielten opetuksen didaktisia, yhteiskunnallisia ja metodologisia lähtökohtia tutkimushankkeen teoreettisen taustan kehittelyä Pirjo Harjanne ja Seppo Tella pirjo.harjanne@helsinki.fi seppo.tella@helsinki.fi

Lisätiedot

1. Yrittäjyydestä yhteinen tavoite ilmaston muutokselle

1. Yrittäjyydestä yhteinen tavoite ilmaston muutokselle 1 Kyrö P. ja Ripatti A. (toim.) 2006: Yrittäjyyskasvatuksen uusia tuulia Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu: Yrittäjyyskasvatuksen julkaisusarja, Tampereen yliopisto Yrittäjyyden opetuksen uudet tuulet

Lisätiedot

Opetussuunnitelma ja opinto-opas 2003 2005

Opetussuunnitelma ja opinto-opas 2003 2005 Opetussuunnitelma ja opinto-opas 2003 2005 Julkaisija: Ammatillinen opettajakorkeakoulu Oulun seudun ammattikorkeakoulu amok@oamk.fi http://www.oamk.fi/amok Sisällön asiantuntijuus ja kieliasu: Opettajakorkeakoulun

Lisätiedot

Curriculum Vitae. Vesa Matti Routamaa. Työosoite Pl 700 65101 Vaasa Puhelin +358-6 32 48 246 Fax +358-6 32 48 195

Curriculum Vitae. Vesa Matti Routamaa. Työosoite Pl 700 65101 Vaasa Puhelin +358-6 32 48 246 Fax +358-6 32 48 195 Curriculum Vitae Nimi Syntymäpaikka Työpaikka Vesa Matti Routamaa Lempäälä Vaasan yliopisto Työosoite Pl 700 65101 Vaasa Puhelin +358-6 32 48 246 Fax +358-6 32 48 195 Sähköposti vmr@uwasa.fi www www.uwasa.fi/~vmr/,

Lisätiedot

Eurooppalaisia näkökulmia uskonnonopetukseen ja visioita suomalaisen mallin kehittämiseksi

Eurooppalaisia näkökulmia uskonnonopetukseen ja visioita suomalaisen mallin kehittämiseksi Arto Kallioniemi prof. Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos Eurooppalaisia näkökulmia uskonnonopetukseen ja visioita suomalaisen mallin kehittämiseksi Taustaa Ihmisten lisääntynyt liikkuvuus, globalisaatio,

Lisätiedot