4) Sauli Saarinen ym. Aloite selvityksen tekemisestä vuonna 2010 tehdyistä konsulttisopimuksista eri hallintokunnissa (Kj)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4) 11393-2010 11.10.2010 Sauli Saarinen ym. Aloite selvityksen tekemisestä vuonna 2010 tehdyistä konsulttisopimuksista eri hallintokunnissa (Kj)"

Transkriptio

1 1) Henry Toivari ym. Aloite työhyvinvoinnin edistämisestä tasapuolisesti hallintokunnissa (Kj) Henkilöstöjohtaja Marja Salmi-Tuomisen päivätty vastaus lähetetty Henry Tovarille. 2) Jukka Kärkkäinen Aloite hallinnon keventämisestä sosiaali- ja terveystoimessa (Pj) Lähetetty mahdollisia toimenpiteitä varten sosiaali- ja terveystoimeen. 3) Lapintie Annika ym. Aloite kaupunkipyörien ottamisesta käyttöön Turussa (Kj) Lähetetty mahdollisia toimenpiteitä varten keskushallinnon matkailun palvelukeskukselle ja hankinta- ja logistiikkakeskukselle. Hankinta- ja logistiikkakeskuksen päivätty vastaus on lähetetty valtuutettu Annika Lapintielle sähköpostilla. 4) Sauli Saarinen ym. Aloite selvityksen tekemisestä vuonna 2010 tehdyistä konsulttisopimuksista eri hallintokunnissa (Kj) Lähetetty mahdollisia toimenpiteitä varten kaupunginjohtajalle. 5) Olavi Mäenpää Aloite toimenpiteistä aikataulullisten ongelmien poistamiseksi perhetyöntekijöiden työssä (Pj) Lähetetty mahdollisia toimenpiteitä varten sosiaali- ja terveystoimelle. 6) Lohela Maria Aloite ensisijaisten palveluiden toteuttamisesta suhteessa toissijaisiin palveluihin (Pj) Lähetetty mahdollisia toimenpiteitä varten sosiaali- ja terveystoimelle. 7) Ulla Achrén ym. Aloite kielenkääntäjäresurssien lisäämisestä keskushallintoon (Kj) tuen vastuualueelle. 8) Katri Sarlund ym. Aloite toimenpiteistä Turku Energian luopumiseksi Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta (Kj) 9) Olavi Mäenpää ja Maarit Rostedt Aloite kellon hankkimisesta kauppatorille (Yj) tuelle. Aloitteeseen otetaan kantaa omistajapolitiikan päivityksen yhteydessä. Lähetetty mahdollisia toimenpiteitä varten Kiinteistöliikelaitokselle.

2 10) Pentti Huovinen ym. Aloite maahanmuuttajien kielikoulutuksen nykytilan tutkimisesta ja kielikoulutuksen kattavuuden lisäämisestä (Otj, Pj) Lähetetty mahdollisia toimenpiteitä varten sosiaali- ja terveystoimelle sekä kasvatus- ja opetustoimelle. 11) Annika Lapintie ym. Aloite kaupungin luopumisesta perintätoimistojen käytöstä asiakasmaksujen perinnässä (Kj) tuen vastuualueelle. 12) Ulla-Maija Vierimaa ym. Aloite tykyrahan antamisesta sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen henkilöstölle kulttuurisetelien muodossa (Kj) Henkilöstöjohtaja Marja Salmi-Tuomisen päivätty vastaus lähetetty valtuutettu Ulla-Maija Vierimaalle. 13) Sakari Hihnala ym. Aloite kevyen liikenteen väylän rakentamisesta Paattisille Säkyläntien varteen Tortinmäkeen saakka (Yj) Rakennuttamispäällikkö Tapio Siirron päivätty vastaus lähetetty Sakari Hihnalalle. 14) Pentti Huovinen Aloite Turun kaupunginvaltuuston kokousten lähettämisestä suorana lähetyksenä internetissä (Kj) tuen vastuualueelle. 15) Sauli Saarinen ym. Aloite demokratiakokeilun toteuttamisesta Pansion alueella asuvien koululaisten keskuudessa (Kj) tuen vastuualueelle. 16) Jukka Mikkola ym. Aloite lasten päivähoidon saattamisesta maksuttomaksi (Otj) Lähetetty valmisteltavaksi ensi vuoden talousarvion valmistelun yhteydessä. 17) Pentti Kosonen ym Aloite yleisilmailun mahdollisuuksien parantamiseksi Turun lentoasemalla (Kj) Lähetetty valmisteltavaksi ensi vuoden talousarvion valmistelun yhteydessä. 18) Johannes Yrttiaho ym. Aloite päivähoidon ryhmäkokojen selvittämisestä ja enimmäiskoon määrittämisestä (Otj) Selvitys liitteineen on lähetetty valtuutettu Johannes Yrttiaholle sähköpostitse

3 19) Johannes Yrttiaho ym. Aloite kaupunginvaltuuston kokousten lähettämisestä suorana verkossa (Kj) Vastaus lähetetty sähköpostilla valtuutettu Johannes Yrttiaholle. 20) Pirjo Rinne ym Aloite toimen perustamisesta vanhuspalvelujen valvontavastuuvelvoitetta hoitamaan (Pj) Lähetetty toimenpiteitä varten sosiaali- ja terveystoimeen. 21) Pentti Kosonen ym. Aloite katetun katsomon rakentamiseksi Kupittaan pesäpallostadionille (Yj) Lähetetty valmisteltavaksi ensi vuoden talousarvion valmistelun yhteydessä. 22) Jarmo Laivoranta ym. Aloite Turku Science Parkin toiminnan kustannusten ja tulosten selvittämisestä (Kj) Lähetetty toimenpiteitä varten keskushallinnon talouden vastuualueelle. 23) Johannes Yrttiaho ym. Aloite kunnan velvollisuudesta jälkitarkastusten järjestämiseen (Pj) Lähetetty toimenpiteitä varten sosiaali- ja terveystoimeen. 24) Johannes Yrttiaho ym. Aloite kunnan toimielimissä jätettyjen aloitteiden yhtenäisestä käsittelystä (Kj) 25) Heikki Mäki ym. Aloite Kuralan kylämäen kehittämisestä (Yj) Lähetetty toimenpiteitä varten keskushallinnon päätöksenteon tuelle. Liikelaitosjohtaja Jouko Turton päivätty vastaus lähetetty Heikki Mäelle. 26) Jarmo Laivoranta ym. Aloite konsulteilta tilattujen tehtävien ja kustannusten erittelystä (Kj) Lähetetty toimenpiteitä varten talouden vastuualueelle. 27) Christel von Frenckell-Ramberg ym. Aloite sisäilmatyöryhmän organisatoorisesta asemasta sekä toiminta- ja tiedottamisohjeiden laatimisesta (Kj) Aloitteesta pyydetään Tilaliikelaitokselta sekä sosiaali- ja terveystoimelta lausunnot viimeistään Peruspalvelulautakunnan päätös lähetetty ja Tilaliikelaitoksen paperinen ote postitettu valtuutettu Christel von Frenckell- Rambergille.

4 28) Alpo Lähteenmäki ym. Aloite linja-autoyhteyden parantamisesta Varsisuolta Lausteelle (Yj) 29) Jarmo Laivoranta ym. Aloite Kupittaan siirtolapuutarhan säilyttämiseksi (Yj) Joukkoliikennelautakunnan pöytäkirjanote lähetetty valtuutettu Alpo Lähteemäelle. Liikelaitosjohtaja Jouko Turton päivätty vastaus lähetetty valtuutettu Jarmo Laivorannalle. 30) Rauno Artesola ym. Aloite vapaan sisäänpääsyn tarjoamisesta yli 70 -vuotiaille Ruisrock tapahtumaan (Kj) Lähetetty toimenpiteitä varten keskushallinnon strategian ja viestinnän vastuualueelle. 31) Pauli Kossila ym. Aloite kampanjan toteuttamisesta, jolla tarjotaan ohjattuja, erilaisia liikuntapalveluita nuorille (Pj) Liikuntalautakunnan pöytäkirjanote lähetetty valtuutettu Pauli Kossilalle. 32) Mika Maaskola ym. Aloite nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamista edistävän työryhmän perustamisesta (Kj) 33) Johannes Yrttiaho ym. Aloite kudontaharrastuksen jatkon turvaamiseksi (Pj) Lähetetty toimenpiteitä varten keskushallinnon strategian ja viestinnän vastuualueelle. Lähetetty toimenpiteitä varten apulaiskaupunginjohtaja Maija Kytälle ja vs. apulaiskaupunginjohtaja Jouko Lehmustolle. 34) Ulla-Maija Vierimaa Aloite toimenpiteistä kunnallisen perhepäivähoitotilanteen parantamiseksi (Otj) Lähetetty toimenpiteitä varten kasvatus- ja opetustoimeen. 35) Roda Hassan ym. Aloite maahanmuuttajanuorten toisen asteen tutkintojen suorittamisesta (Otj) Lähetetty toimenpiteitä varten kasvatus- ja opetustoimeen. 36) Pauli Kossila Aloite terveyden edistämisen yksikön asiantuntemuksen lisäämiseksi (Pj) Peruspalvelulautakunnan pöytäkirjanote lähetetty valtuutettu Pauli Kossilalle.

5 37) Piia Elo ym. Aloite tuntiveloitteiseen päivähoitomaksuun siirtymisestä (Otj) 38) Vuokko Puljujärvi-Seila ym. Aloite resurssien osoittamisesta perhetyölle (Pj) Lähetetty toimenpiteitä varten kasvatus- ja opetustoimeen. Lähetetty toimenpiteistä varten sosiaali- ja terveystoimeen. 39) Mirka Muukkonen ym. Aloite palveluntuottajien verojärjestelyjen vaikutuksista paikallistalouteen (Kj) Lähetetty toimenpiteistä varten keskushallinnon talouden vastuualueelle. 40) Elina Rantanen ym. Aloite lapsiperheiden kodinhoitajatoiminnan selvittämisestä (Pj) Peruspalvelulautakunnan pöytäkirjanote lähetetty valtuutettu Elina Rantaselle. 41) Alpo Lähteenmäki ym. Aloite toimenpiteistä maahanmuuttajien kotoutumisen ja sopeutumisen edistämisestä suomalaiseen yhteiskuntaan (Pj) Ulla-Maija Vierimaa ym. Aloite vanhusneuvolan perustamisesta Turkuun (Pj) Lähetetty toimenpiteitä varten apulaiskaupunginjohtaja Maija Kytälle. Lähetetty toimenpiteistä varten sosiaali- ja terveystoimeen Olavi Mäenpää ym. Aloite lastenvaunujen ja -rattaiden hankinnasta, korjauksesta ja välittämisestä (Pj) Lähetetty toimenpiteistä varten sosiaali- ja terveystoimeen Mia Ilola ym. Aloite palvelutalojen työntekijöiden mahdollisuudesta aamiais-lipukkeen ostamiseen (Pj) Lähetetty toimenpiteistä varten sosiaali- ja terveystoimeen Alpo Lähteenmäki ym. Aloite Turun lähiöiden asukasrakenteen kehityksestä ja haasteista (Yj) Lähetetty lausuntopyyntö TVT Asunnot Oy:lle, ympäristö- ja kaavoitusvirastolle sekä Kiinteistöliikelaitokselle Henry Toivari ym. Aloite pikavippien mainostamisen rajoittamisesta tai kieltämisestä (Yj) Lähetetty toimenpiteitä varten Kiinteistöliikelaitokselle.

6 Henry Toivari ym. Aloite työhyvinvoinnin lisäämisestä (Kj) Lähetetty toimenpiteitä varten liikuntapalvelukeskukselle Annika Lapintie ym. Aloite kevyen liikenteen väylän rakentamisesta Aurajoen itärannalle (Yj) Lähetetty toimenpiteitä varten Kiinteistöliikelaitokselle ja ympäristö- ja kaavoitusviraston suunnittelutoimistolle Sauli Saarinen ym. Aloite nuorten yhteiskuntatakuun tavoitteiden toteuttamisesta Turussa (Otj) Lähetetty toimenpiteitä varten apulaiskaupunginjohtaja Maija Kytälle Eeva-Johanna Eloranta ym. Aloite Turun kaupungin palvelujen toimittajan sitoutumisesta olemaan käyttämättä veroparatiiseja (Kj) Lähetetty toimenpiteitä varten keskushallinnon hankinta- ja logistiikkakeskukselle Eeva-Johanna Eloranta ym. Aloite rollaattoria käyttävien vapauttamisesta maksusta Turun paikallisliikenteessä (Yj) Lähetetty toimenpiteitä joukkoliikennetoimistolle Johannes Yrttiaho ym. Aloite kunnallisten päiväkotitilojen huomioimisesta TYS:n uuden kaavan yhteydessä (Yj) Lähetetty toimenpiteitä asemakaavatoimistolle Mika Maaskola ym. Aloite jalkapallomaalien palauttamisesta Munkkionpuiston lähiliikuntapaikalle (Yj) Sakari Hihnala ym. Aloite terveysaseman palauttamisesta Paattisille (Pj) Lähetetty toimenpiteitä varten Kiinteistöliikelaitokselle. Lähetetty toimenpiteitä varten sosiaali- ja terveystoimelle Terhi Vörlund-Wallenius ym. Aloite Impivaaran uimahallin kylmäaltaan esteettömyydestä (Yj) Lähetetty toimenpiteitä varten tilakeskukselle Ulla-Maija Vierimaa Aloite kalleusluokan poistamisesta opetushenkilöstön palkkauksessa (Kj) Lähetetty toimenpiteitä varten keskushallinnon henkilöstön vastuualueelle.

7 Ulla-Maija Vierimaa ym. Aloite opettajien ylituntikaton kumoamisesta (Otj) Lähetetty toimenpiteitä varten kasvatus- ja opetustoimeen Mette Karlsson ym. Aloite kaupungin liikuntakorttien kohderyhmien laajentamisesta (Pj) Lähetetty toimenpiteitä varten liikuntapalvelukeskukselle Johannes Yrttiaho ym. Aloite Vaalan tasoristeyksen muuttamisesta alikuluksi (Yj) Lähetetty toimenpiteitä varten Kiinteistöliikelaitokselle ja ympäristö- ja kaavoitusviraston suunnittelutoimistolle Sauli Saarinen ym. Aloite pitkäaikaisasunnottomuuden aiesopimuksesta ja asunnottomuuden poistamisesta (Pj) Lähetetty toimenpiteitä varten sosiaali- ja terveystoimeen Ville Auvinen ym. Aloite Aurajoen rannan ulkoilureitin talvikunnossapidosta (Yj) Lähetetty toimenpiteitä varten kiinteistöliikelaitokselle Ville Auvinen ym. Aloite eläkeläisalennuksen myöntämisestä sairaseläkeläisille Turun kaupungin joukkoliikenteessä (Yj) Lähetetty toimenpiteitä varten joukkoliikennelaitokselle Ville Auvinen ym. Aloite rollaattorin avulla kulkevan joukkoliikenteen asiakkaan matkustamisen helpottamisesta (Yj) Lähetetty toimenpiteitä varten joukkoliikennelaitokselle Katri Sarlund ym. Aloite Turku Energian irrottautumiseksi Fennovoiman ydinvoimahankkeesta (Kj) Lähetetty lausuntopyyntönä Oy Turku Energia-Åbo Energi Ab:lle Pentti Kosonen ym. Aloite kevyenliikenteenväylän rakentamisesta Kaarinankadun ja Kerttulinkadun kulmasta Vähäheikkilän tielle asti (Yj) Lähetetty toimenpiteitä varten kiinteistöliikelaitokselle Anita Birstolin ym. Aloite hallintokuntien ydinprosessien sitovista taloudellisista tavoitteista (Kj) Lähetetty toimenpiteitä varten keskushallinnon strategia ja viestinnän vastuualueelle Pentti Kosonen ym. Aloite kevyenliikenteensillan rakentamiseksi epäonnistuneen kampiförin tilalle (Yj) Lähetetty toimenpiteitä varten Kiinteistöliikelaitokselle.

8 Mette Karlsson ym. Aloite Kähärin alueen liikenneturvallisuuden parantamisesta Lähetetty toimenpiteitä varten Kiinteistöliikelaitokselle ja Ympäristö- ja kaavoitusviraston suunnittelutoimistolle Sauli Saarinen ym. Aloite Ruusukorttelin alueen asemakaavoituksen käynnistämisestä (Yj) Lähetetty toimenpiteitä varten asemakaavatoimistolle Ville Auvinen ym. Aloite idea- ja innovaatiokilpailun julistamisesta kaupungin työntekijöille (Kj) Lähetetty toimenpiteitä varten Keskushallinto, päätöksenteon tuki Jiri Keronen ym. Aloite kaupunginvaltuuston kokousten internet-lähetyksestä ja -taltioinnista (Kj) Lähetetty toimenpiteitä varten keskushallinnon strategian ja viestinnän vastuualueelle Jiri Keronen ym Aloite liikennevaloista Ratapihankadun 43,45 ja 47 suojatielle (Yj) Lähetetty toimenpiteitä varten Kiinteistöliikelaitokselle ja ympäristö- ja kaavoitusviraston suunnittelutoimistolle Johannes Yrttiaho ym. Aloite Pansion yläkoulun uudisrakennus- ja alakoulun peruskorjaushankkeen rahoituksen hakemisesta (Yj) Sivistystoimialan tilapalvelujen päivätty lausunto on lähetetty valtuutettu Johannes Yrttiaholle Vuokko Puljujärvi-Seila ym. Aloite viittomakielisen tulkkauksen järjestämisestä kaupungin merkittäviin tilaisuuksiin (Kj) Lähetetty toimenpiteitä varten Keskushallinto, päätöksenteon tuki Pauli Kossila Aloite valmistelulistojen laatimisesta hallintokunnille (Kj) Lähetetty toimenpiteitä varten Keskushallinto, päätöksenteon tuki Jiri Keronen ym. Aloite kuntalaisaloitteiden keräämisestä sähköisesti (Kj) Lähetetty toimenpiteitä varten Keskushallinto, päätöksenteon tuki.

9 Jiri Keronen ym. Aloite toimenpiteistä Onnibussin linja-autojen pysäkkimerkintöjen yhdenvertaistamisesta (Yj) Ympäristötoimiala, kaupunkisuunnittelu, suunnitteluyksikön päivät ty vastaus on lähetetty valtuutettu Jiri Keroselle Jiri Keronen ym. Aloite Turkuposti -julkaisun painattamisesta halvemmalle paperille (Kj) Lähetetty toimenpiteitä varten keskushallinnon strategian ja viestinnän vastuualueelle Pentti Kosonen ym. Aloite katetun katsomon rakentamisesta Kupittaan pesä-pallostadionille (Yj) Kiinteistöliikelaitos lähettänyt toimenpiteitä varten Tilaliikelaitokselle/rakennuttaminen.

Vaadimme, että Turun kaupunginvaltuuston päätös 18.6.2012 119 kumotaan kuntalain ja hallintolain vastaisena seuraavin perustein:

Vaadimme, että Turun kaupunginvaltuuston päätös 18.6.2012 119 kumotaan kuntalain ja hallintolain vastaisena seuraavin perustein: Meidän Turku-Vårt Åbo ry c/o puheenjohtaja Pauliina de Anna Puolalanpuisto 2 b B 7 20100 Turku Turun hallinto-oikeus Kirjaamo Sairashuoneenkatu 2 20100 Turku Valitus Turun kaupunginvaltuuston päätöksestä

Lisätiedot

Kauppatorin asemakaavanmuutoksesta (11/2011) Turun kaupunginvaltuusto 18.6.2012 118, tiedoksisaanti 28.6. 2012.

Kauppatorin asemakaavanmuutoksesta (11/2011) Turun kaupunginvaltuusto 18.6.2012 118, tiedoksisaanti 28.6. 2012. Meidän Turku-Vårt Åbo ry c/o puheenjohtaja Pauliina de Anna Puolalanpuisto 2 b B 7 20100 Turku Turun hallinto-oikeus Kirjaamo Sairashuoneenkatu 2 20100 Turku Valitus Kauppatorin asemakaavanmuutoksesta

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3

Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 Turun kaupungin toimintamallin uudistus 2012 1 2 Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 1.1. Toimintamallin uudistus... 3 1.2. Edellinen hallinnonjärjestämispäätös 2004 ja muut valtuuston toimintamallia koskevat

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 5.4.2013 13/0074/1 1 (8) Diaarinumero 01106/12/2299 01137/12/2299 Asia Kunnallisvalitus Valittaja Olavi Mäenpää, Turku Meidän Turku - Vårt Åbo ry,

Lisätiedot

A r v i o i n t i k e r t o m u s. Turun kaupungin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna

A r v i o i n t i k e r t o m u s. Turun kaupungin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 2:2009 A r v i o i n t i k e r t o m u s Turun kaupungin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2008 Huom! Julkaisuvapaa 12.6.2009

Lisätiedot

Kunta vaalit 2012 ALUEIDEN ASIALLA TURUN TURUN VASEMMISTOLIITTO. kuntavaaliehdokkaat, s. 6 7. Valitse omasi!

Kunta vaalit 2012 ALUEIDEN ASIALLA TURUN TURUN VASEMMISTOLIITTO. kuntavaaliehdokkaat, s. 6 7. Valitse omasi! Turun Vasemmistoliitto ry Kunta vaalit 2012 Palveluseteli tulonsiirto varakkaille s. 4 Harmaa talous myös kuntien ongelma s. 5 Toriparkin kohtalo ratkeaa vaaleissa s. 8 Terveyskeskus toimivaksi s. 10 TURUN

Lisätiedot

Pöytäkirja 6/2013 1. Valtuusto. Aika 09.09.2013, klo 18:00-19:25. Kungsvägens skola, Iso kylätie 8, Wessman-sali. Osallistujat.

Pöytäkirja 6/2013 1. Valtuusto. Aika 09.09.2013, klo 18:00-19:25. Kungsvägens skola, Iso kylätie 8, Wessman-sali. Osallistujat. Pöytäkirja 6/2013 1 Valtuusto Aika 09.09.2013, klo 18:00-19:25 Paikka Osallistujat Kungsvägens skola, Iso kylätie 8, Wessman-sali Nimi klo Tehtä vä Läsnä Aho Hanne 18:00-19:25 jäsen Alaterä Mandi 18:00-19:25

Lisätiedot

I TOIMINTAKERTOMUS... 3

I TOIMINTAKERTOMUS... 3 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 2.4.2012 147 Turun kaupungin tilinpäätös 2011 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

221 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.4.2015 täytäntöönpanot. 222 Prosenttitaidetta Mikkelin uudelle Kirkonvarkauden asuinalueelle

221 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.4.2015 täytäntöönpanot. 222 Prosenttitaidetta Mikkelin uudelle Kirkonvarkauden asuinalueelle Mikkeli Pöytäkirja 16/2015 1 (42) Kaupunginhallitus 22.06.2015 Aika 22.06.2015, klo 15:02-18:28 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 217 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2014 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2014 Sivu 1 Kaupunginvaltuusto 27.01.2014 Kokoustiedot Aika 27.01.2014 Maanantai klo 18.00-19.24 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet

Lisätiedot

HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI UUDISRAKENTAMINEN. VERTAILU Sivu 2/15

HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI UUDISRAKENTAMINEN. VERTAILU Sivu 2/15 24.8.2011 Sivu 1/15 Hanke: Hirvensalon koulu ja päiväkoti ALKUPERÄISEN HANKESUUNNITELMAN TILAOHJELMAN SUPISTAMINEN; VAIKUTUKSET HINTAAN JA HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAAN Sivu 2/15 HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI

Lisätiedot

Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012

Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012 31.3.2009 Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012 1. Johdanto...3 2. Suuntaviivat ikääntymispoliittisen strategian sisällölle...3 2.1 Ikäihmisten palvelujen valtakunnallinen

Lisätiedot

Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016

Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016 Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT... Johdanto... 1 Talousarvion toimintamenojen ja tulojen yhdistelmä... 17 KÄYTTÖTALOUSOSA KJ TOIMI... Tarkastuslautakunta... 20 Keskusvaalilautakunta...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 42 Kaupunginhallituksen vuoden 2014 talousarvion yhteydessä tekemä pöytäkirjamerkintä Taimon rannan veneiden talvisäilytysalueesta 3

Sisällysluettelo. 42 Kaupunginhallituksen vuoden 2014 talousarvion yhteydessä tekemä pöytäkirjamerkintä Taimon rannan veneiden talvisäilytysalueesta 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta 21.05.2014 Sisällysluettelo Sivu 42 Kaupunginhallituksen vuoden 2014 talousarvion yhteydessä tekemä pöytäkirjamerkintä Taimon rannan veneiden

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen E-R Niinikosken vh. Anne Töllin vh. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen E-R Niinikosken vh. Anne Töllin vh. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja -1, KH 21.6.2010 14:00 Kokousaika 21.6.2010 kello 14.00-16.20. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1. PALVELUSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN JA RESURSSEIHIN LIITTYVÄT

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 23.3.2015 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 23.3.2015 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 23.3.2015 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 4 44 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS KAUPUNGINHALLITUS 25.3.2008 186

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS KAUPUNGINHALLITUS 25.3.2008 186 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2007 KAUPUNGINHALLITUS 25.3.2008 186 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2007 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS 4 1. Kaupunginjohtajan katsaus 4 2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2007-2012 Porin kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2007 2012/15.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 OHJELMAN TAVOITTEET... 4 1. VAMMAISPOLITIIKAN YLEISIÄ

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (31) Kaupunginhallitus 25.02.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (31) Kaupunginhallitus 25.02.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (31) Kokoustiedot Aika maanantai klo 14:00-15:25 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2015 TALOUSSUUNNITELMA

TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2015 TALOUSSUUNNITELMA TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2015 TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuuston vahvistama marraskuun 28. päivänä 2011 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTALOUSOSA... Yleisperustelut...1 Talousarvion

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2015 Sisällysluettelo I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Sopimusohjaus ja organisaation johtamisjärjestelmä... 4 3 Päätösvallan siirtäminen...

Lisätiedot

KESKENERÄISET VALTUUSTOALOITTEET 1 6.4.15

KESKENERÄISET VALTUUSTOALOITTEET 1 6.4.15 KESKENERÄISET VALTUUSTOALOITTEET 1 2/11 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN SIDONNAISUUKSIEN JULKISTAMISTA KAUPUNGIN VERKKOSIVUILLA KOSKEVA ALOITE 994/00.01.01/13, 33/11/11 5 17/11 ALOITE LEIKKIPUISTOTOIMINNAN TURVAAMISEKSI

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Mikkeli Pöytäkirja 2/2015 1 (33) Kaupunginvaltuusto 23.03.2015 Aika 23.03.2015, klo 18:00-18:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN arviointikertomus 2013 2 Kannen kuva: Pirjo Ala-Hynnilä Sisäsivujen kuvat: Tarkastuslautakunta, Pirjo Ala-Hynnilä, Palokan koulukeskus, R.C.Snellman, Keski-Suomen pelastuslaitos, Reijo

Lisätiedot

Vuosia elämään elämää vuosiin

Vuosia elämään elämää vuosiin Vuosia elämään elämää vuosiin Vanhusten palvelujen arviointi Julkaisuvapaa 1.6.2012 klo 10.00 Turun kaupungin tarkastuslautakunta 23.5.2012 painatus: Turun keskushallinto, painatuspalvelukeskus, Turku

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys YHDISTYMISSOPIMUS 15.12.2014 Lahti Nastola Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys Sisällysluettelo 1. Lahden ja Nastolan yhdistymissopimus... 1 1.1. Sopimuksen tarkoitus... 1 1.2. Sopimuksen sitovuus ja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus 1 2. Kaarinan kaupungin strategia 2009-2016 3 3. Taloussuunnitelman tavoitteet, veroprosentit ja

SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus 1 2. Kaarinan kaupungin strategia 2009-2016 3 3. Taloussuunnitelman tavoitteet, veroprosentit ja SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus 1 2. Kaarinan kaupungin strategia 2009-2016 3 3. Taloussuunnitelman tavoitteet, veroprosentit ja väestötiedot 4 4. Talousarvion sitovuus 6 5. Tuloslaskelma

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot