Haavanhoidon uusia ja vanhoja tuulia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haavanhoidon uusia ja vanhoja tuulia"

Transkriptio

1 TIETEESSÄ JANNE J. JOKINEN LL, erikoislääkäri HUS, Meilahden sairaala, sydänja thoraxkirurgian klinikka ARNO SIPPONEN LL, erikoistuva lääkäri HUS, Töölön sairaala, ortopedian ja traumatologian klinikka JOUNI LOHI LT, dosentti, koulutusylilääkäri, yleislääketieteen erikoislääkäri, OYS, yleislääketieteen yksikkö HEIKKI SALO LL, ylilääkäri Lapin keskussairaala, ihotautiklinikka Haavanhoidon uusia ja vanhoja tuulia Haavanhoidossa tärkeintä on syynmukainen hoito, mutta sen rinnalla tarvitaan usein paikallishoitoja. Viime vuosina on julkaistu lupaavia tutkimustuloksia kolmesta yksinkertaisesta haavanhoitomenetelmästä. Alipaineimuhoito edustaa uutta teknologiaa ja toukka- ja pihkahoito vanhaa lääketieteen perinnettä. Kliinisten kokemusten perusteella alipaineimu-, toukka- ja pihkahoito täyttävät paikkansa sekä akuuttien että kroonisten haavojen hoidossa, kun hoidon aiheet asetetaan oikein. Alipaineimu ja toukkahoito soveltuvat erityisesti sairaanhoidossa aloitettavaan ja toteutettavaan haavanhoitoon, kun taas pihkahoito on myös potilaan itsensä hankittavissa oleva hoitomuoto. Akuutit ja krooniset haavat ovat merkittävä ongelma sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa ja ne lisäävät huomattavasti inhimillistä kärsimystä. Ne myös aiheuttavat arviolta miljoonan euron vuosittaiset kustannukset suomalaiselle terveydenhuollolle (1). Kroonisten haavojen ilmaantuvuus kasvaa merkittävästi tulevina vuosina väestön ikääntymisen sekä verisuonisairauksien ja diabeteksen lisääntymisen vuoksi (2). Haavanhoidossa keskeistä on haavan etiologiaan kohdistuva hoito. Yleistäen valtimoperäisen alaraajahaavan paraneminen edellyttää verisuonikirurgisia tai angioradiologisia toimenpiteitä, laskimoperäisen alaraajahaavan tärkein hoitotoimi on turvotuksen poistaminen, ja painehaavan paranemisen edellytys on paineen ja kitkan poisto haavasta asentohoitoa ja painehaava-apuvälineitä käyttäen. Syynmukaisen hoidon rinnalla haavan paikallishoidolla on kuitenkin tärkeä asema. Paikallishoidon tavoitteena on luoda suotuisa kostea paranemisympäristö, puhdistaa haava ja suojata sitä kontaminaatiolta (3). Haavojen hoidossa käytettävien menetelmien, laitteiden ja hoitovalmisteiden kirjo on lähes hämmentävä. Vulnus Fennica -hakuteoksen perusteella Suomessa on markkinoilla yli 300 erilaista haavojen paikallishoitoon tarkoitettua valmistetta (4). Riittävän suurella potilasmäärällä tehtyjä satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia haavanhoitotuotteiden tai -menetelmien vaikuttavuudesta on vähän, ja hoitojen ja tutkimusten vertailu on hankalaa, koska haavojen ja potilaiden vakiointi kaikkien paranemiseen vaikuttavien tekijöiden suhteen on käytännössä mahdotonta. Hyvät ja toimivat menetelmät ovat usein yksinkertaisia. Suomalaisia haavapotilaita on viime vuosina hoidettu niin uutta teknologiaa edustavalla alipaineimulla kuin vanhaan lääketieteen perinteeseen perustuvilla toukka- ja pihkahoidoillakin. Alipaineimulaitteella saadaan haavapinnalle aikaan alipaine, jolla on osoitettu olevan haavan paranemista edistäviä ominaisuuksia (5,6). Toukkien ja pihkan tehosta on kertynyt vuosisatojen ajalta kokemusta erityisesti infektoituneiden haavojen hoidossa, joissa paraneminen edellyttää antimikrobista komponenttia ja korkeintaan kevyttä revisiota eli kuolleen kudoksen ja bakteerimassan mekaanista poistoa. Kaikilla kolmella menetelmällä on paikkansa haavanhoidon haastavassa kentässä. Alipaineimulla useita vaikutusmekanismeja Alipaineimuhoidon toteutus ja käyttö haavanhoidossa kuvattiin ensimmäisen kerran vuonna Fleischmannin ym. 15 potilaan sarjassa hoito nopeutti haavan puhdistumista, lisäsi granulaatiokudoksen muodostumista ja ehkäisi avomurtumiin tavallisesti liittyviä syviä infektioita (7). Suomessa alipaineimuhoito otettiin ensimmäiseksi käyttöön Oulun yliopistollisessa sairaalassa vuonna Sittemmin alipaineimulaitteita on hankittu käytännössä Suomen Lääkärilehti 24/2009 vsk

2 Kirjallisuutta 1 Lepäntalo M. Invited commentary in: Gottrup F. Trends in surgical wound healing. Scand J Surg 2008;97: Boulton AJM, Cavanagh PM, Rayman G, toim. Foot in diabetes, 4. painos. Maastricht: John Wiley & Sons Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ihotautilääkäriyhdistyksen asettama työryhmä. Krooninen alaraajahaava. Käypä hoito -suositus. Duodecim 2007;123: Iivanainen P, Seppänen S. Vulnus Fennica. Edita Publishing Oy. Helsinki Jacobs S, Simhaee DA, Marsano A, Fomovsky GM, Niedt G, Wu JK. Efficacy and mechanisms of vacuumassisted closure (VAC) therapy in promoting wound healing: a rodent model. J Plast Reconstr Aesthet Surg 2008, julkaistu verkossa Labanaris AP, Polykandriotis E, Horch RE. The effect of vacuum-assisted closure on lymph vessels in chronic wounds. J Plast Reconstr Aesthet Surg 2008, julkaistu verkossa KUVIO 1. kaikkiin yliopisto- ja keskussairaaloihin ensisijaisesti plastiikka- ja verisuonikirurgien käyttöön. Alipaineimulaitteen toimintaperiaate on yksinkertainen ja hoito on helppo toteuttaa (kuva 1). Ennen hoidon aloittamista haavasta tulee poistaa helposti irtoava kuollut kudos kirurgisesti, tarvittaessa leikkaussalissa. Kun haava on puhdas, haavapinta tai -onkalo vuorataan vettä hylkivästä polyuretaanista tai polyvinyylialkoholista valmistetulla vaahtomuovilla. Vaahtomuovi ja ympäröivä iho peitetään ilmatiiviillä kalvolla, johon liimataan imuletku. Sen kautta kalvon alle imetään alipaine alipaineimulaitteella. Käytettävä vaahtosidos valitaan hoidettavan haavatyypin ja haavan anatomisen sijainnin mukaan. 74-vuotias naispotilas, jonka sternotomiahaava aukesi ja infektoitui yhdistetyn aorttaläppä-, mitraaliplastia- ja ohitusleikkauksen jälkeen. Haava hoidettiin kiinni alipaineimuhoidolla. A. Avoinna oleva sternotomiahaava, jonka B. Haava on täytetty hoitotyynyllä. pohjalla näkyvä teräslanka poistettiin 2,5 kuukautta primaarileikkauksen jälkeen rintalastan luuduttua. C. Haava ja hoitotyyny on peitetty ilmatiiviillä D. Haavapinnalle on imetty 125 mmhg:n kalvolla ja kalvon keskelle on tehty reikä, alipaine hoidon aikana. jonka kautta alipaine imetään haavapinnalle. Imu voidaan asettaa joko jatkuvaksi tai jaksoittaiseksi ja imutehoa voidaan säätää 25 mmhg:n välein. Tavallisimmin käytetään 125 mmhg:n jatkuvaa imua. Syvissä ja rinta- tai vatsaonteloon ulottuvissa haavoissa tulee erityistä huomiota kiinnittää sisäelinten ja verisuoni- tai hermorakenteiden suojaamiseen. Hoitoaika vaihtelee päivistä kuukausiin ja haavatyynyjen vaihto ja haavan tarkastus suositellaan tehtäväksi ainakin aluksi 1 2 vuorokauden välein, tilanteen mukaan joko leikkaussalissa, vuodeosastolla, polikliinisesti tai kotihoidossa. Yleisimmin hoitoaika on 3 vuorokautta. Mikäli haavassa on kliinisesti todettava haavainfektio, asianmukainen antibioottihoito valitaan haavatyypin ja bakteeriviljelyn perusteella. Alipaineimuhoidon on kuvattu vaikuttavan haavan paranemiseen usealla mekanismilla. Vaikutusten oletetaan perustuvan mekaaniseen imuvaikutukseen ja välillisesti alipaineen aiheuttamiin solubiologisiin muutoksiin. Alipaineimu vähentää kudosturvotusta poistamalla haavasta kudosnestettä, jonka mukana poistuu osmoottisesti aktiivisia molekyylejä ja bakteerimassaa (8). Alipaineen aiheuttaman kudosvenytyksen oletetaan tehostavan arteriolien verenkiertoa ja lisäävän hydrostaattisella mekanismilla kudosperfuusiota (9). Kudosvenytys tehostaa mahdollisesti edelleen angiogeneesiä (10). Alipaineimu saattaa lisätä proteeinisynteesiä ja vaikuttaa edullisesti erilaisiin välittäjäaineisiin, kuten sytokiineihin, metalloproteinaaseihin ja toisiolähetteihin (5,6,10). Alipaineimuhoito siis puhdistaa haavaa kuolleesta kudoksesta, jota saattaa jäädä esimerkiksi primaarirevision jälkeen. Toisaalta se valmistaa haavaa sekundaariseen toimenpiteeseen provosoimalla granulaatiokudoksen kasvua ja luomalla näin edellytykset esimerkiksi ihonsiirrolle sellaiseen paikkaan, johon kielekerekonstruktio on vaikea tehdä. Alipaineimuhoitoa on tutkittu ja suositeltu lähes kaikkien akuuttien ja kroonisten haavatyyppien hoitoon. Viime vuonna Archives of Surgery -lehdessä julkaistussa systemaattisessa katsauksessa seulottiin tutkimuksen joukosta 17 alipaineimuhoitotutkimuksen tulokset (11). Niissä alipaineimuhoitoa oli käytetty diabeettisten alaraajahaavojen, kroonisten säärihaavojen, iskeemisten alaraajahaavojen, painehaavojen, laskimoperäisten alaraajahaa Suomen Lääkärilehti 24/2009 vsk 64

3 TIETEESSÄ 7 Fleischmann W, Strecker W, Bombelli M, Kinzl L. Vacuum sealing as treatment of soft tissue damage in open fractures. Unfallchirurg 1993;96: Morykwas MJ, Argenta LC, Shelton-Brown EI, McGuirt W. Vacuum-assisted closure: a new method for wound control and treatment: animal studies and basic foundation. Ann Plast Surg 1997;38: Banwell PE. Topical negative pressure therapy in wound care. J Wound Care 1999;8: Labler L, Rancan M, Mica L, Härter L, Mihic-Probst D, Keel M. Vacuum-assisted closure therapy increases local interleukin-8 and vascular endothelial growth factor levels in traumatic wounds. J Trauma 2009;66: Gregor S, Maegele M, Sauerland S, Krahn JF, Peinemann F, Lange S. Negative pressure wound therapy: a vacuum of evidence? Arch Surg 2008;143: Juutilainen S, Vikatmaa P, Kuukasjärvi P, Malmivaara A. Haavan alipaineimuhoidon vaikuttavuus ja turvallisuus. Suom Lääkäril 2007;62: KUVA 2. Säärihaava, jonka etiologia oli sekä valtimo- että laskimoperäinen. Haavaan aloitettiin toukkahoito. A. Avoinna oleva säärihaava ennen B. Toukkapussit haavalla asetettuna hoidon toukkahoidon aloittamista. alussa. C. Toukkia 66 tuntia hoidon aloituksen D. Puhdistumassa oleva säärihaava jälkeen. 66 tuntia hoidon aloituksesta. vojen, ihonsiirtojen, sternotomiahaavojen, avomurtumien, kroonisesti infektoituneiden haavojen, faskiotomihaavojen, käden alueen palovammojen, avoimeksi jääneen vatsaontelon, hematoomien ja tarkemmin määrittämättömien haavojen hoidossa. Päätelmä oli alipaineimuhoidosta tehtyjen tutkimusten määrään nähden yllättävänkin kriittinen: kirjoittajat totesivat, että tutkimusnäyttö alipaineimuhoidon tehosta on toistaiseksi riittämätön. Katsauksessa kiinnitettiin erityistä huomiota ennenaikaisesti keskeytettyjen tutkimusten suurehkoon määrään. Juutilaisen ym. kattavassa suomalaisessa katsauksessa selvitettiin alipaineimuhoidon vaikuttavuutta ja turvallisuutta Finohtan ja sairaanhoitopiirien yhteisen Hallittu ohjelma -hankkeen (HALO) osana (12). Katsauksessa analysoitiin 13 satunnaistettua tutkimusta. Päätelmänä oli, että tämänhetkisen näytön perusteella alipaineimuhoito on yhtä tehokas tai tietyissä tapauksissa tehokkaampi kuin muu nykyaikainen haavan paikallishoito. Vaikka alipaineimuhoito voidaan toteuttaa perusterveydenhuollossa tai jopa kotihoidossa, hoidon aloitus ja seuranta tulisi kuitenkin jättää haavojen hoitoon perehtyneille yksiköille. Toukkahoito puhdistaa ja hajottaa biofilmin Ensimmäiset havainnot toukkien hyödyllisistä vaikutuksista haavojen paranemiseen on kirjannut ranskalainen kirurgi Ambroise Paré ( ). Toukkahoitoa kuitenkin käytti ensimmäisen kerran Napoleonin henkilääkäri, ranskalainen kirurgi Dominique Jean Larrey ( ). Hän havaitsi Egyptin sotaretkellä sotilaiden haavojen paranevan paremmin, jos niihin oli päässyt toukkia. Vastaavia havaintoja tehtiin Amerikan sisällissodassa ja ensimmäisessä maailmansodassa (13,14). Hoidon kulta-aikaa oli ja -30-luku. Lääketieteen, farmakologian ja teknologian kehitys syrjäytti ymmärrettävästi brutaalina pidetyn toukkahoidon. Antibioottien, erityisesti penisilliinin löytäminen Penicillium chrysogenum -homesienestä (aik. Penicillium notatum) mullisti infektoituneiden haavojen hoidon ja kuolleisuus haavatulehduksiin romahti. Toukkahoito heräsi uudelleen eloon 1990-luvun puolivälissä kun huomattiin, että metisilliinille resistentin Staphylococcus aureuksen (MRSA) kontaminoimat haavat olivat resistenttejä myös moderneille haavanhoitotuotteille ja antibiooteille. Haavanhoitoon erikoistuneen englantilaisen Princess of Wales -sairaalan testilaboratorion johtaja Steve Thomas innostui tutkimaan toukkahoitoa. Tutkimustulokset olivat hyviä, ja nyt sairaalan yhteydessä toimii toukkakasvattamo, josta käsin toukkia lähetetään ympäri maailmaa. Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto (FDA) hyväksyi lääketieteelliseen käyttöön tarkoitettujen toukkien kasvattamisen, myynnin ja toukkahoidon tammikuussa Suomessa toukkahoito aloitettiin ensimmäisenä Lapin keskussairaalassa vuonna 2004 (kuva 2). Sekä Suomessa että maailmalla käytetään tavallisimmin Lucilia sericata-, mutta myös Lucilia illustris-, Phaenicia sericata- ja Phormia regina -kärpästen steriilisti kasvatettuja toukkia. Toukkahoitoon soveltuvia toukkia ei Suomen Lääkärilehti 24/2009 vsk

4 13 Whitaker IS, Twine C, Whitaker MJ, Welck M, Brown CS, Shandall A. Larval therapy from antiquity to the present day: mechanisms of action, clinical applications and future potential. Postgrad Med J 2007;83: Gupta A. A review of the use of maggots in wound therapy. Ann Plast Surg 2008;60: Steenvoorde P, Jacobi CE, Van Doorn L ym. Maggot debridement therapy of infected ulcers: patient and wound factors influencinf outcome - a study on 101 patients with 117 wounds. Ann R Coll Surg Engl 2007;89: Mumcuoglu KY. Clinical applications for maggotts in wound care. Am J Clin Dermatol 2001;2: Mumcuoglu KY, Ingber A, Gilead L ym. Maggot therapy for the treatment of intractable wounds. Int J Dermatol 1999;38: Sherman RA. Maggot therapy for treating diabetic foot ulcers unresponsive to conventional therapy. Diabetes Care 2003;26: Sherman RA. Maggot versus conservative debridement therapy for the treatment of pressure ulcers. Wound Repair Regen 2002;10: Galeano M, Ioli V, Colonna M, Risitano G. Maggot therapy for treatment of osteomyelitis and deep wounds: an old remedy for an actual problem. Plast Reconstr Surg 2001;108: Sharma BR, Singh VP, Bangar S, Gupta N. Septicemia: the killer of burns patients. Am J Infect Dis 2005;1: Lohi J, Sipponen A, Jokinen JJ, Vanha K. Kuusen pihkasta valmistetun voiteen käyttö haavojen hoidossa. Haava 2006;3: Rautio M, Sipponen A, Peltola R ym. Antibacterial effects of home-made resin salve from Norway spruce (Picea abies). APMIS 2007;115: Sipponen A, Rautio M, Jokinen JJ, Laakso T, Saranpää P, Lohi J. Resin salve from Norway spruce a potential method to treat infected chronic skin ulcers? Drug Metabolism Letters 2007;I: Lohi J, Jokinen JJ, Sipponen A ym. Kuusenpihkavoiteen vaikutukset haavan paranemisessa. Duodecim 2008;124: Hu C, Yuan YV, Kitts DD. Antioxidant activities of the flaxseed lignan secoisolariciresinol diglucoside, its aglycone secoisolariciresinol and the mammalian lignans enterodiol and enterolactone in vitro. Food Chem Toxicol 2007;45: Sipponen A, Peltola R, Jokinen JJ ym. Effects of Norway spruce (Picea abies) resin on cell wall and cell membrane of Staphylococcus aureus. Ultrastruct Pathol 2009 (painossa). 28 Sipponen A, Lohi J. Lappilainen pihkahoito uusi painehaavaumien hoitokeino? Suom Lääkäril 2003;38: Sipponen A, Jokinen JJ, Lohi J. Resin salve from the Norwegian spruce tree: a novel method for the treatment of chronic wounds. J Wound Care 2007; ainakaan toistaiseksi kasvateta Suomessa ja niiden käyttöön tarvitaan Lääkelaitoksen erityislupa. Ulkomailta tilatut toukat toimitetaan kappaleen toukkapusseissa. Käytettävä määrä riippuu haavan koosta. Tämänhetkinen suositus on 10 toukkaa/cm 2. Toukkapussit asetetaan haavapinnalle ja toukat pysyvät pussissa koko hoidon ajan. Pussit vaihdetaan 1 5 päivän välein. Hoitokerran aikana toukat kasvavat noin 2 mm:n kokoisista 2 cm:n mittaan. Hoidon jälkeen toukat hävitetään polttamalla. Onnistunut hoito vaatii keskimäärin 2,4 hoitokertaa (15). Bakteerimassa muodostaa haavapinnalle hoitoon tarkoitettuja valmisteita ja antibiootteja läpäisemättömän biofilmin, joka käytännössä estää antimikrobisten aineiden pääsyn haavaan. Toukkahoidon ensisijaisena tavoitteena on puhdistaa haava kuolleesta kudoksesta ja hajottaa biofilmi mekaanisesti. Lisäksi toukilla on todettu olevan antimikrobisia ja haavan regeneroitumista tehostavia ominaisuuksia (13,14,16 19). Toukkahoidon haavaa puhdistava vaikutus perustuu mekaanisen puhdistuksen ohella toukkien erittämään sylkeen, josta on eristetty useita ruoansulatusentsyymejä. Proteolyyttiset entsyymit pilkkovat solunulkoisia tukirakenteen proteiinikomponentteja, ja toukat käyttävät tätä entsyymien pilkkomaa proteiini-, tulehdusjäte- ja bakteerimassaa ravinnokseen (14,16). Toukkahoidon antimikrobinen vaikutus perustuu osittain toukkien kykyyn tuottaa bakteereille haitallisia haavaa alkalisoivia yhdisteitä. Toisaalta toukat käyttävät ravinnokseen haavassa infektiota ylläpitäviä bakteereita. Lisäksi toukat erittävät fibroblasteja stimuloivia kasvutekijöitä, joiden on osoitettu nopeuttavan haavan paranemista ja lisäävän terveen granulaatiokudoksen muodostumista (20). Toukkahoidon antimikrobinen teho on hyvä grampositiivisia stafylokokkeja (MRSA), streptokokkeja ja Clostridium -lajeja vastaan, kun taas useimmat gramnegatiiviset lajit, kuten E. coli ja proteukset, ovat toukkahoidolle resistenttejä. Gramnegatiivisista bakteereista kuitenkin Pseudomonas-lajeihin toukkahoito näyttää tehoavan (13). Toukkahoitoa on kokeiltu ainakin akuuttien ja kroonisten painehaavojen, laskimoperäisten, neuropaattisten ja diabeettisten jalkahaavojen, palovammojen, paiseiden, traumaattisten ja kirurgisten haavojen sekä osteomyeliitin hoidossa. Vertailututkimuksia aiheesta ei ole julkaistu. Hollantilaisessa 101 potilasta käsittävässä tutkimuksessa seurattiin 117:n etiologialtaan vaihtelevan infektoituneen haavan paranemista toukkahoidon aikana (15). Useassa tapauksessa potilaan yleiskunto oli niin huono, ettei operatiivinen hoito tullut kysymykseen. Parhaat tulokset saatiin traumaattisten infektoituneiden haavojen hoidossa, sillä ne paranivat kaikki (n = 24). Huonoimmat tulokset saatiin septisen artriitin hoidossa: yksikään haava (n = 13) ei parantunut ja puolet raajoista jouduttiin lopulta amputoimaan. Haavan koko, sijainti, aukioloaika, potilaan sukupuoli, lihavuus, diabetes, tupakointi tai anestesiariski (ASA-luokitus) eivät vaikuttaneet hoidon tulokseen. Sen sijaan krooninen alaraajaiskemia, haavan syvyys ja potilaan korkea ikä olivat merkittäviä riskitekijöitä haavan paranemisen kannalta. Toukkahoidon sivuvaikutukset ovat usein psykologisia. Sekä potilaat että hoitohenkilökunta voivat kokea toukkahoidon vastenmieliseksi, ja tämä saattaa hidastaa hoitomuodon käyttöönottoa. Muita kuvattuja sivuvaikutuksia ovat haavakipu, kuume, verenvuoto ja toukkien liikkumisesta aiheutuva epämiellyttävä tunne (14). Pihkalla antimikrobisia ominaisuuksia Vanhimmat kuvaukset pihkan hyödyllisestä vaikutuksesta haavojen paranemiseen ovat peräisin muinaisesta Egyptistä, missä pihkasta valmistettua voidetta käytettiin ainakin palovammojen hoitoon (21). Suomessa ja muissa Pohjoismaissa kuusen (Picea abies) pihkasta valmistettua voidetta on käytetty erilaisten haavojen hoitoon vuosisatojen ajan (22). Pihkavoiteella on hoidettu mm. palovammoja, puhkaistuja paiseita, infektoituneita akuutteja ja kroonisia haavoja, märkiviä ihotulehduksia, kynsivallitulehduksia ja kynsisientä. Systemaattista lääketieteellistä tutkimusta pihkavoiteen vaikuttavuudesta ja vaikutusmekanismeista on tehty vasta 2000-luvulla. Lähtölaukauksena tutkimuksille olivat LL Arno Sipposen havainnot pihkavoiteen tehosta kroonisiin haavoihin Kolarin terveyskeskuksen vuodeosastolla Suomen Lääkärilehti 24/2009 vsk 64

5 TIETEESSÄ 30 Sipponen A, Jokinen JJ, Sipponen P, Papp A, Sarna S, Lohi J. The evidence of beneficial effect of the resin salve in the treatment of severe pressure ulcers A prospective, randomised and controlled multi-centre trial. Br J Dermatol 2008;158: Estlander T, Jolanki R, Alanko K, Kanerva L. Occupational allergic contact dermatitis caused by wood dusts. Contact Dermatitis 2001;44: Färm G. Contact allergy to colophony. Clinical and esperimental studies with emphasis on clinical relevance. Acta Derm Venereol Suppl 1998;201: Quain RD, Militello G, Crawford GH. Allergic contact dermatitis caused by colophony in an epilating product. Dermatitis 2007;18: Hannuksela M. Hajusteallergia. Duodecim Terveyskirjaston wwwsivut: terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=al g Ubbink DT, Westerbos SJ, Nelson EA, Vermeulen H. A systematic review of topical negative pressure therapy for acute and chronic wounds. Br J Surg 2008;95: Eneroth M, van Houtum WH. The value of debridement and Vacuum- Assisted Closure (V.A.C.) Therapy in diabetic foot ulcers. Diabetes Metab Res Rev 2008;24:S Newman DJ, Cragg GM. Natural products as sources of new drugs over the last 25 years. J Nat Prod 2007;70: Saloheimo P. Opi maailmanhistoriaa aspiriinin avulla. Duodecim 2008;124: Pritchard DI. Sourcing a chemical succession for cyclosporin from parasites and human pathogens. Drug Discov Today 2005;10: Oberlies NH, Kroll DJ. Camptothecin and taxol: historic achievements in natural products research. J Nat Prod 2004;67: Hjerppe A, Seppänen S. Säärihaavan hoito, kuka maksaa ja mistä? Haava 2005;4:20 3. Sidonnaisuudet: Janne J. Jokinen, Arno Sipponen ja Jouni Lohi ovat Repolar Oy:n perustajia ja osakkeenomistajia. Heikki Salolla ei ole artikkeliin liittyviä sidonnaisuuksia. Kiitokset: Dosentti Ulla-Stina Salmiselle alipaineimuhoitokuvista ja dosentti Merja Rautiolle sieniviljelykuvisa. KUVA vuotias miespotilas, jolle tehtiin sepel - valtimoiden ohitusleikkaus rinnanseinämän valtimolla ja laskimo siirteillä. Säären laskimonottohaava tulehtui ja aukesi leikkauksen jälkeen, ja se hoidettiin kiinni kotihoidossa pihkavoiteella. A. Haava ennen hoidon aloittamista. B. Haava kuukautta myöhemmin. Tutkimusten perusteella pihkavoiteen ensisijainen vaikutusmekanismi on pihkan antimikrobinen ominaisuus. Bakteeriviljelykokeissa pihkalla on osoitettu olevan voimakas bakteriostaattinen vaikutus, joka kohdistuu ensisijaisesti grampositiivisiin kokkibakteereihin, kuten stafylokokkeihin, streptokokkeihin ja enterokokkeihin, sekä grampositiivisiin sauvabakteereihin, kuten arkanobakteereihin. Antimikrobinen vaikutus myös ongelmallisia sairaalainfektioita aiheuttavaan MRSA-bakteeriin ja vankomysiinille resistenttiin enterokokkiin (VRE) on kiistaton. Gramnegatiivisista sauvabakteereista Proteus vulgaris on herkkä pihkan bakteriostaattiselle vaikutukselle (23). Pihkalla on todettu antifungaalinen vaikutus tavallisimpiin ihon, hiuspohjan ja kynsien sieni-infektioita aiheuttaviin silsasieniin KUVA 4. Pihkavoiteen dermatofyyttien kasvua estävä vaikutus Trichophyton rubrum- (A) ja Trichophyton mentagrophytes (B) -viljelymaljoilla. Candida albicans -hiivasieneen pihkalla ei ole kasvua estävää vaikutusta (C). A B C eli dermatofyytteihin. Testatuista dermatofyyteistä herkkiä pihkan antifungaaliselle vaikutukselle ovat ainakin Trichophyton rubrum ja Trichophyton mentagrophytes. Sen sijaan Candida albicans-, Candida glabrata- ja Candida Suomen Lääkärilehti 24/2009 vsk

6 Haavojen paikallis - hoitoon on tarjolla paljon valmisteita, mutta tutkimus - näyttöä niiden vaikuttavuudesta on vähän. krusei -hiivasieniin pihka ei näytä tehoavan (kuva 4). Pihkavoiteesta liukenee veteen hartsihappoja, joihin ainakin osa pihkavoiteen antibakteerisista ominaisuuksista perustuu (24). Pihkassa lienee kuitenkin useita bakteerien jakautumiseen sekä haavojen paranemiseen vaikuttavia komponentteja. Muita pihkavoiteesta veteen liukenevia molekyylejä ovat lignaanit sekä kumaarihappo (p-hydroksikanelihappo) (25). Lignaaneilla tiedetään olevan antioksidanttisia, vapaiden radikaalien haitallisia soluvaikutuksia estäviä ominaisuuksia (26). Elektronimikroskooppisten ja elektrofysiologisten tutkimusten perusteella pihkavoide vaikuttaa grampositiivisten bakteerien soluseinään, sillä se häiritsee soluseinän elektrolyytti- ja rasvahappotasapainoa sekä energia-aineenvaihduntaa (27). Ensimmäiset havainnot pihkavoiteen tehosta julkaistiin tapausselostuksina infektoituneista leikkaus- ja painehaavoista (28,29) (kuva 3). Vuonna 2005 aloitettiin Lääkelaitoksen ja Lapin sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan luvalla 11 terveyskeskuksen vuodeosastoilla prospektiivinen satunnaistettu potilastutkimus, jossa verrattiin pihkahoitoa hydrokuituvalmisteeseen vaikeiden painehaavojen hoidossa. Keväällä 2008 julkaistut tutkimustulokset (30) osoittivat, että painehaavat paranivat tilastollisesti merkitsevästi paremmin pihkahoitoryhmässä (92 %) kuin verrokkihoitoryhmässä (44 %) ja haavoissa infektioita aiheuttavat bakteerit saatiin tehokkaammin häädetyksi pihkahoidolla. Asianmukaisesta asetelmasta huolimatta tutkimukseen on syytä suhtautua kriittisesti, sillä tutkimusryhmät olivat pienet (pihkahoitoryhmässä 13 potilasta ja 18 painehaavaa, hydrokuituryhmässä 9 potilasta ja 11 haavaa) eikä haavojen sijaintijakauma ollut yhtenevä (verrokkiryhmässä enemmän istuinkyhmyn alueen haavoja, pihkahoitoryhmässä enemmän kantapään painehaavoja). Lisäksi painehaavoja arvioi 11 eri lääkäriä 11 eri terveyskeskuksessa, ja painehaavojen konservatiivisen hoidon mahdollisuudet terveyskeskuksissa vaihtelivat. Pihkavoiteen tunnettu haittavaikutus on viivästynyt luonnonhartsiallergia, joka ilmenee paikallisena allergisena kosketusekseemana (31). On selvää, että pihkavoidehoitoa ei pidä antaa hartsiallergisille. Luonnonhartsiallergian esiintyvyydeksi on Ruotsissa arvioitu 5 % (32) ja Yhdysvalloissa 4,6 % (33). Hartsiallergia voidaan tutkia epikutaanitestillä; tosin myös 5 30 % hajusteallergisista ihmisistä reagoi ihotesteissä luonnonhartsiin, koska hajusteissa on rakenteeltaan sitä muistuttavia aineita (34). Markkinoilla on toistaiseksi yksi suomalaisesta kuusenpihkasta valmistettu pihkavoide, ja se sai kesäkuussa 2008 EU-alueen kattavan myyntiluvan. Paikallishoidot avuksi haastavaan haavanhoitoon Akuuttien ja kroonisten haavojen hoito on haastava sarka. Syynmukaisen hoidon ohella haavaa joudutaan useimmiten hoitamaan myös paikallisesti. Minkään paikallishoitomuodon ei ole osoitettu olevan selvästi muita parempi, ja toisaalta erityisesti kroonisten haavojen luonteeseen kuuluu, että toivotun lopputuloksen saavuttaminen vain yhdellä valmisteella tai menetelmällä on käytännössä mahdotonta. Tuloksellisen paikallishoidon edellytyksenä on, että yleiset haavan paranemiseen vaikuttavat tekijät ovat kunnossa. Mikään haava ei parane, jos potilas kärsii aliravitsemuksesta, haava on jatkuvan ulkoisen paineen alla, ilman riittävää verenkiertoa tai haavapatogeenien kroonisesti infektoima. Haavan paranemiseen vaikuttavien kroonisten sairauksien hoito tulee optimoida. Alipaineimu-, toukka- ja pihkahoidosta on viime vuosina julkaistu lupaavia tutkimustuloksia sekä akuuttien että kroonisten haavojen hoidossa. Toisaalta meta-analyyseissä ja katsausartikkeleissa on lähes poikkeuksetta otettu kriittinen kanta alipaineimu- ja toukkahoidon tehoon ja todelliseen vaikuttavuuteen. Potilassarjat ovat pieniä, hoidettavat haavat ja potilasryhmät ovat hyvin heterogeenisiä tai valikoituneita, haittavaikutuksia ei välttämättä raportoida ja tutkimuksista löytyy aina metodologisia aukkoja (35,36). Pihkahoidosta on tutkimustietoa selvästi vähemmän eikä siitä toistaiseksi ole meta-analyysejä. On selvää, että haavanhoidosta tarvitaan lisää satunnaistettuja ja kontrolloituja tutkimuksia ja suurempia potilassarjoja. Niin tutkijat kuin kliinistä potilastyötä tekevä lääkärikuntakin suhtautuu kriittisesti uu Suomen Lääkärilehti 24/2009 vsk 64

7 TIETEESSÄ siin, eksoottisilta tai vaihtoehtoisilta kuulostaviin ja näyttäviin hoitomenetelmiin. Tämä on perusteltuakin, sillä potilaan on voitava edellyttää, että käytettävät hoitomenetelmät perustuvat näyttöön ja tutkittuun tietoon. Hoidot eivät saa olla potilaalle haitaksi, haittavaikutukset tulee olla selvillä, ne on osattava huomata ja niihin tulee kyetä reagoimaan ajoissa. Lisäksi hoitavan lääkärin tulee voida havaita käyttämänsä lääkkeen tai menetelmän teho. Toisaalta helposti unohtuu, että edelleenkin yli 70 % käytössä olevista, tieteellisesti tutkituista ja tutuista lääkkeistä sekä paikallishoitovalmisteista on luonnosta peräisin (37). Asetyylisalisyylihappo on löydetty pajun kuoresta (38), hyljinnänestolääkkeenä käytettävä rapamysiini on eristetty Pääsiäissaarilta löydetystä sädesienestä (39) ja syöpälääkkeenä sekä sepelvaltimostenteissä restenoosin estäjänä käytettävä paklitakseli on peräisin tyynenmeren marjakuusen kaarnasta (40). Näidenkin lääkkeiden alkutaival on perustunut empiirisiin havaintoihin ja ennakkoluulottomuuteen, ja myöhemmin tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet havaitun tehon myös tieteellisesti. Empiiristen kokemusten perusteella alipaineimu-, toukka ja pihkahoito täyttävät oikein asetetuin aihein paikkansa sekä akuuttien että kroonisten haavojen hoidossa. Ne eivät kilpaile rekonstruktiivisen verisuoni- tai plastiikkakirurgian kanssa eivätkä korvaa spesifisten ihosairauksien hoidossa tarvittavia lääkkeitä. Alipaineimuhoito soveltuu erityisesti erikoissairaanhoidossa toteutettavaan haavanhoitoon, ja sen tärkeimpiä käyttöaiheita ovat alaraajojen erilaiset haavaumat ja lantion alueen painehaavat. Toisaalta se sopii myös erittäin vaativaan haavanhoitoon, esimerkiksi vaikeisiin rintakehän tai vatsan alueen ongelmiin. Toukka- ja pihkahoidon antimikrobisesta tehosta on tutkimusnäyttöä, ja niiden teho infektoituneiden haavojen hoidossa vaikuttaa hyvältä. Toukka- ja pihkahoidon antimikrobinen kirjo on hämmästyttävän samankaltainen. Kaikki kolme menetelmää saattavat nopeuttaa eri mekanismeilla haavan umpeutumista. Kroonisten haavojen aiheuttamat kustannukset ja käytettyjen hoitojen kustannusvaikuttavuus ovat keskeisiä kysymyksiä haavanhoidossa. Kroonisten haavojen hoidon on arvioitu maksavat suomalaisille veronmaksajille miljoonaa euroa vuodessa (1). Tuoreessa suomalaisessa tutkimuksessa laskimoperäisen säärihaavan keskimääräisiksi vuosittaisiksi hoitokustannuksiksi saatiin euroa (41). Kun avoterveydenhuollon kotisairaanhoitaja käy hoitamassa laskimoperäistä säärihaavaa kolme kertaa viikossa, puolessa vuodessa kertyvät kustannukset ovat euroa. Ihon suikalesiirrolla hoidetun potilaan viiden vuorokauden osastohoidon hinta oli euroa, ja enintään kaksi kuukautta jatkuvan joka toinen viikko tehtävän polikliinisen keinoihohoidon kustannukset olivat euroa (41). Alipaineimu-, toukka- tai pihkahoidon kustannusvaikuttavuudesta ei ole tehty tarkkoja laskelmia tai arvioita, jotka olisivat suoraan sovellettavissa suomalaisiin olosuhteisiin. Toisaalta niiden aiheuttamien kustannusten vertailu on hankalaa, koska alipaineimu- ja toukkahoito toteutetaan useimmiten sairaaloissa ja erikoistuneissa hoitoyksiköissä, kun taas pihkahoito soveltuu myös perusterveydenhuollon hoitoyksiköihin tai kotihoidoksi. Alipaineimuhoito vaatii erikoislaitteita. Toukkien käyttö on suhteellisesti halvempaa kuin alipaineimuhoito, mutta toukkien hankkiminen ulkomailta nostaa niiden hintaa. Pihkavoide valmistetaan ihmisvoimin kerättävästä luonnonmateriaalista ja ei siksi ole myöskään täysin ilmainen hoitomuoto, mutta lienee tässä katsauksessa esitetyistä hoidoista halvin. Uusien menetelmien käyttöönotto ja kehittäminen on pioneerityötä, erityisesti jos takana ei ole lääketeollisuuden tutkimus-, kehitysja markkinointikoneistoa. Tätä taustaa vasten erityisesti toukka- ja pihkahoidon tarina lähtien empiirisistä havainnoista sairaalakelpoisiksi haavanhoitomuodoiksi on vertaansa vailla. English summary > in english Suomen Lääkärilehti 24/2009 vsk

ALIPAINEIMU, TOUKAT JA PIHKA

ALIPAINEIMU, TOUKAT JA PIHKA HAAVANHOIDON UUSIA JA VANHOJA TUULIA ALIPAINEIMU, TOUKAT JA PIHKA Terveyskeskuslääkärin haavanhoitokoulutuspäivä OULU 5.4.2011 Erikoislääkäri Janne Jokinen HUS SIDONNAISUUDET Repolar Oy:n perustajajäsen

Lisätiedot

Alipaineimuhoito diabeettisen jalkahaavan hoidossa. sairaala, plastiikkakirurgian klinikka

Alipaineimuhoito diabeettisen jalkahaavan hoidossa. sairaala, plastiikkakirurgian klinikka Alipaineimuhoito diabeettisen jalkahaavan hoidossa Vesa Juutilainen, HYKS Töölön sairaala, plastiikkakirurgian klinikka Endopäivät 2008 Terminologiaa V.A.C., Vacuum Assisted Closure NPWT, Negative Pressure

Lisätiedot

Kuusenpihkavoiteen vaikutukset haavan paranemisessa

Kuusenpihkavoiteen vaikutukset haavan paranemisessa Katsaus Jouni Lohi, Janne J. Jokinen, Arno Sipponen, Jorma Mäki- Paakkanen, Rainer Peltola, Merja Rautio, Tapio Laakso, Pekka Saranpää, Anthony Papp ja Pentti Sipponen Kuusenpihkavoiteen vaikutukset haavan

Lisätiedot

Alipaineimuhoidon käyttö laajoissa pehmytkudosvammoissa ja avomurtumissa monivammapotilailla

Alipaineimuhoidon käyttö laajoissa pehmytkudosvammoissa ja avomurtumissa monivammapotilailla Alipaineimuhoidon käyttö laajoissa pehmytkudosvammoissa ja avomurtumissa monivammapotilailla Töölön sairaala, plastiikkakirurgian klinikka Lea Pulliainen, LL, plastiikkakirurgi Erkki Tukiainen, professori,

Lisätiedot

HAAVAN HOITOA KAIKKIALLA MAAILMASSA YMPÄRISTÖÄ

HAAVAN HOITOA KAIKKIALLA MAAILMASSA YMPÄRISTÖÄ green wound healing HAAVAN HOITOA KAIKKIALLA MAAILMASSA YMPÄRISTÖÄ Ajatellen Green Wound Healing -menetelmä on ruotsalainen kliinisesti testattu innovaatio kaikentyyppisten haavojen hoitoon. Bakteerit

Lisätiedot

Ongelmahaavojen hoito kuormittaa merkittävästi terveydenhuoltoa. Haavan alipaineimuhoidon vaikuttavuus ja turvallisuus. lääketiede.

Ongelmahaavojen hoito kuormittaa merkittävästi terveydenhuoltoa. Haavan alipaineimuhoidon vaikuttavuus ja turvallisuus. lääketiede. Katsausartikkeli Vesa Juutilainen, Pirkka Vikatmaa, Pekka Kuukasjärvi, Antti Malmivaara Haavan alipaineimuhoidon vaikuttavuus ja turvallisuus Tärkein tieto K Viime vuosina alipaineimuhoito on levinnyt

Lisätiedot

Bakteeriviljelynäyte kroonisesta haavasta

Bakteeriviljelynäyte kroonisesta haavasta Bakteeriviljelynäyte kroonisesta haavasta Alueellinen haavakoulutuspäivä 03.03.2015 Kerttu Saha Kliininen mikrobiologia Krooninen alaraajahaava (=säärihaava) Tärkeimpiä kroonisen haavan tyyppejä ovat verenkiertopohjaiset

Lisätiedot

Pihkauutteen mikrobiologiaa

Pihkauutteen mikrobiologiaa Pihkauutteen mikrobiologiaa 1. Taustaa Lapin ammattiopiston toimeksiannosta tutkittiin pihka / kasvisöljyseoksen antimikrobista tehoa. 2. Tutkimusmenetelmä Antimikrobinen teho arvioitiin sovelletulla agardiffuusiomenetelmällä

Lisätiedot

Mitä on näyttö vaikuttavuudesta. Matti Rautalahti Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Mitä on näyttö vaikuttavuudesta. Matti Rautalahti Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Mitä on näyttö vaikuttavuudesta Matti Rautalahti Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sidonnaisuudet Päätoimi Suomalaisessa Lääkäriseurassa Duodecimissa Suomen ASH ry hallitus Tieteellinen näyttö Perustana

Lisätiedot

Bakteeriviljelynäyte kroonisesta haavasta

Bakteeriviljelynäyte kroonisesta haavasta Bakteeriviljelynäyte kroonisesta haavasta Alueellinen haavakoulutuspäivä 05.03.2014 Kerttu Saha Sairaalamikrobiologi, kliininen mikrobiologia Haavakontaminaatio -> kolonisaatio-> kriittinen kolonisaatio

Lisätiedot

Uusia ajatuksia ja välineitä haavan hoitoon

Uusia ajatuksia ja välineitä haavan hoitoon Plastiikkakirurgia Vesa Juutilainen ja Tarja Niemi Uusia ajatuksia ja välineitä haavan hoitoon Akuutit ja krooniset haavaongelmat muodostavat suurenevan haasteen terveydenhuoltojärjestelmällemme. Syynä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 3. LÄÄKEMUOTO 4. KLIINISET TIEDOT. 4.

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 3. LÄÄKEMUOTO 4. KLIINISET TIEDOT. 4. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI TROSYD 1 % emulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma emulsiovoidetta sisältää 10 mg tiokonatsolia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

V.A.C. VeraFlo -hoito. Puhdistaa.. hoitaa.. parantaa..

V.A.C. VeraFlo -hoito. Puhdistaa.. hoitaa.. parantaa.. V.A.C. VeraFlo -hoito Puhdistaa.. hoitaa.. parantaa.. Mitkä ovat omat haasteesi haavojen hoidossa? Terveydenhuollon ammattilaiset ja KCI etsivät jatkuvasti keinoja parantaa haavoja nopeammin ja tehokkaammin

Lisätiedot

haavanhoito käyttöohjeet uusia innovaatioita hoitotyöhön 6/2013

haavanhoito käyttöohjeet uusia innovaatioita hoitotyöhön 6/2013 6/2013 haavanhoito käyttöohjeet uusia innovaatioita hoitotyöhön Maailman tutkituin lääkehunaja Antibakteerinen lääkehunaja Medihoney haavanhoitoon Medihoney-haavanhoitotuotteet sisältävät Manuka-hunajaa

Lisätiedot

Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus

Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus Markku Vuorinen, Kaisa Huotari, Ville Remes Lääketieteellinen tiedekunta,

Lisätiedot

Ihopalasiirteet säärihaavan hoidossa

Ihopalasiirteet säärihaavan hoidossa Alkuperäistutkimus HELI MAJAMAA JA ANU MUSTAKARI Ihopalasiirteet säärihaavan hoidossa Satakunnan keskussairaalassa ihopalojen siirtoa on käytetty säärihaavapotilaiden hoidossa jo 1970-luvulta lähtien.

Lisätiedot

Diabeetikon jalkahaavan hoito. Sairaanhoitaja, auktorisoitu haavahoitaja Heli Kallio emedic-koulutus 26.9.2012 Kaarina

Diabeetikon jalkahaavan hoito. Sairaanhoitaja, auktorisoitu haavahoitaja Heli Kallio emedic-koulutus 26.9.2012 Kaarina Diabeetikon jalkahaavan hoito Sairaanhoitaja, auktorisoitu haavahoitaja Heli Kallio emedic-koulutus 26.9.2012 Kaarina Krooninen alaraajahaava Yli neljä viikkoa avoinna ollut haavauma säären tai jalkapöydän

Lisätiedot

Tekonivelinfektion riskitekijät. Teija Puhto Sis. ja inf. el Infektioiden torjuntayksikkö Operatiivinen tulosalue, OYS

Tekonivelinfektion riskitekijät. Teija Puhto Sis. ja inf. el Infektioiden torjuntayksikkö Operatiivinen tulosalue, OYS Tekonivelinfektion riskitekijät Teija Puhto Sis. ja inf. el Infektioiden torjuntayksikkö Operatiivinen tulosalue, OYS Yleistä Infektion kehittymiseen vaikuttavat monet eri tekijät Riskiin vaikuttaa potilas-,

Lisätiedot

Moniresistentit bakteerit

Moniresistentit bakteerit 25.8.2014 1 Moniresistentit bakteerit MRSA = Metisilliini Resistentti Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus on yleinen terveiden henkilöiden nenän limakalvoilla ja iholla elävä grampositiivinen kokkibakteeri.

Lisätiedot

Mikromuotoutuva ja bakteereja tappava* 1,2. Hopeaa sisältävien sidosten välillä on eroja. *Osoitettu In vitro

Mikromuotoutuva ja bakteereja tappava* 1,2. Hopeaa sisältävien sidosten välillä on eroja. *Osoitettu In vitro Mikromuotoutuva ja bakteereja tappava* 1,2 Hopeaa sisältävien sidosten välillä on eroja *Osoitettu In vitro Suurimmat haasteet Bakteerikasvun hallitseminen on suuri haaste haavan infektioriskin pienentämisessä.

Lisätiedot

Moniresistenttien mikrobien näytteenotto

Moniresistenttien mikrobien näytteenotto Moniresistenttien mikrobien näytteenotto Mika Paldanius Osastonhoitaja TtM, FT Mikrobiologian laboratorio Moniresistenttien mikrobien näytteenotto Mikrobit ovat erittäin muuntautumiskykyisiä Antibioottihoidoista

Lisätiedot

Hyvä tietää biofilmistä

Hyvä tietää biofilmistä Hyvä tietää biofilmistä S a i r a a l a h y g i e n i a p ä i v ä t 2 5. 3. 1 4 K a i s u R a n t a k o k k o - J a l a v a K l i i n i s e n m i k r o b i o l o g i a n e l, T y k s l a b Mitä biofilmit

Lisätiedot

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Tiedon tulva, esimerkkinä pneumonia Googlesta keuhkokuume-sanalla

Lisätiedot

vatsan alueelle iso leikkaus ja sen jälkeen tullut infektio. Potilaan vatsan haava jouduttu avamaan ja jättämään auki. Potilaalla oli 10cm leveä

vatsan alueelle iso leikkaus ja sen jälkeen tullut infektio. Potilaan vatsan haava jouduttu avamaan ja jättämään auki. Potilaalla oli 10cm leveä Sorbact-geeliverkko säärihaavalla Haavapotilas on iäkäs rouva, jolla vasemmassa jalassa krooninen säärihaava. Potilas hoitanut haavaansa itse kotona, mutta voinnin huonontumisen, lisääntyneen haavaerityksen

Lisätiedot

Alueellinen Haavakoulutuspäivä LKS / auditorio. Raili Oikkonen-Heikkuri Sairaanhoitaja/ Auktorisoitu haavahoitaja

Alueellinen Haavakoulutuspäivä LKS / auditorio. Raili Oikkonen-Heikkuri Sairaanhoitaja/ Auktorisoitu haavahoitaja Alueellinen Haavakoulutuspäivä 19.09.2017 LKS / auditorio Raili Oikkonen-Heikkuri Sairaanhoitaja/ Auktorisoitu haavahoitaja Haavanhoitotuotteiden käyttö Haavanhoitotuotteisiin kuuluvat tuotteet; Haavanpuhdistusaineet

Lisätiedot

Haavan alipaineimuhoito

Haavan alipaineimuhoito Haavan alipaineimuhoito Kotiutusvaiheen potilasohjauksen tarkistuslista Sanna Kalapudas Anna-Maija Pasanen Opinnäytetyö Huhtikuu 2013 Hoitotyön koulutusohjelma Sosiaali-, Terveys- ja Liikunta-ala OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Arvioidaan tutkimustietoa ja sen luotettavuutta kriittisesti. Lääkäri

Arvioidaan tutkimustietoa ja sen luotettavuutta kriittisesti. Lääkäri Arvioidaan tutkimustietoa ja sen luotettavuutta kriittisesti Lääkäri2018 11.1.2018 Tavoitteet Kurssin jälkeen osallistuja ymmärtää tutkimustiedon kriittisen arvioinnin käsitteet. Hän osaa analysoida kliinisten

Lisätiedot

Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi. Terveysfoorumi 2011 Piia Peura Lääketaloustieteilijä Piia.Peura@fimea.fi

Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi. Terveysfoorumi 2011 Piia Peura Lääketaloustieteilijä Piia.Peura@fimea.fi Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi Terveysfoorumi 2011 Piia Peura Lääketaloustieteilijä Piia.Peura@fimea.fi Arviointien tavoite Tuottaa tietoa lääkkeiden käyttöönottoon ja korvattavuuteen

Lisätiedot

Tiina Pukki, sairaanhoitaja, auktorisoitu haavahoitaja, HUS, HYKS Vatsakeskus. Kroonisen alaraajahaavan vallitsevuus on Suomessa 0,09 0,8 %.

Tiina Pukki, sairaanhoitaja, auktorisoitu haavahoitaja, HUS, HYKS Vatsakeskus. Kroonisen alaraajahaavan vallitsevuus on Suomessa 0,09 0,8 %. Reumapotilaan kroonisen alaraajahaavan hoito Tiina Pukki, sairaanhoitaja, auktorisoitu haavahoitaja, HUS, HYKS Vatsakeskus tiina.pukki@hus.fi Kroonisen alaraajahaavan vallitsevuus on Suomessa 0,09 0,8

Lisätiedot

Ovatko MDR-mikrobit samanlaisia?

Ovatko MDR-mikrobit samanlaisia? Ovatko MDR-mikrobit samanlaisia? Risto Vuento 1 Onko sillä merkitystä, että MDR-mikrobit ovat samanlaisia tai erilaisia? Yleisesti kaikkeen hankittuun resistenssiin pitäisi suhtautua vakavasti Varotoimet

Lisätiedot

Käypä hoito suositukset. Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja

Käypä hoito suositukset. Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja Käypä hoito suositukset Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja 14.3.2005 Esityksen tavoitteet Kuvata näyttöön pohjautuvan lääketieteen ajattelutapaa Kertoa Käypä hoito hankkeesta

Lisätiedot

Alipaineimuhoito haavanhoitona

Alipaineimuhoito haavanhoitona Alipaineimuhoito haavanhoitona Opetusmateriaalia koululle Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Hämeenlinna, kevät 2013 Matti Puuska TIIVISTELMÄ HÄMEENLINNA Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Ongelmahaavojen hoitoketjun kehittäminen tehostaa hoitoa ja tuo säästöjä

Ongelmahaavojen hoitoketjun kehittäminen tehostaa hoitoa ja tuo säästöjä tieteessä Kari Korhonen LKT, THM, johtava ylilääkäri Helsingin terveyskeskus, keskustan terveysasemat kari.korhonen@hel.fi Mauri Lepäntalo verisuonikirurgian professori, emeritus ylilääkäri, eläkkeellä

Lisätiedot

käyttöohjeet uusia innovaatioita hoitotyöhön Käyttöohjeet myös osoitteesta PUHDISTAA KOSTEUTTAA SUOJAA IMEE

käyttöohjeet uusia innovaatioita hoitotyöhön Käyttöohjeet myös osoitteesta PUHDISTAA KOSTEUTTAA SUOJAA IMEE 1/2012 haavanhoito käyttöohjeet alovammat Ihorikot EB-haavat Traumaattiset haavat Kirurgiset haavat Diabeettiset haavat PUHDISTAA Laskimoperäise KOSTEUTTAA SUOJAA IMEE altimoperäiset säärihaavat Painehaavat

Lisätiedot

Hyötyosuus. ANNOS ja sen merkitys lääkehoidossa? Farmakokinetiikan perusteita. Solukalvon läpäisy. Alkureitin metabolia

Hyötyosuus. ANNOS ja sen merkitys lääkehoidossa? Farmakokinetiikan perusteita. Solukalvon läpäisy. Alkureitin metabolia Neurofarmakologia Farmakologian perusteiden kertausta Pekka Rauhala Syksy 2012 Koulu, Mervaala & Tuomisto, 8. painos, 2012 Kappaleet 11-30 (pois kappale 18) tai vastaavat asiat muista oppikirjoista n.

Lisätiedot

Infektoituneen leikkaushaavan hoito kirurgisilla vuodeosastoilla

Infektoituneen leikkaushaavan hoito kirurgisilla vuodeosastoilla Ina Airola ja Johanna Kaista Infektoituneen leikkaushaavan hoito kirurgisilla vuodeosastoilla Metropolia Ammattikorkeakoulu Sairaanhoitaja AMK Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö 28.11.2012 Tiivistelmä

Lisätiedot

HAAVAN- HOITO 2012. 12. 13.9.2012 Helsingin Messukeskus. 94 % viime vuoden yli 100 osallistujasta oli tyytyväisiä tapahtumaan!

HAAVAN- HOITO 2012. 12. 13.9.2012 Helsingin Messukeskus. 94 % viime vuoden yli 100 osallistujasta oli tyytyväisiä tapahtumaan! HAAVAN- HOITO 2012 12. 13.9.2012 Helsingin Messukeskus 94 % viime vuoden yli 100 osallistujasta oli tyytyväisiä tapahtumaan! Järjestäjänä: Infektoituneen haavan uusimmat hoitokäytännöt 2012 TEEMAT Kirurgian

Lisätiedot

Gynekologiset haavainfek1ot. Leena Berg LT plas1ikkakirurgi

Gynekologiset haavainfek1ot. Leena Berg LT plas1ikkakirurgi Gynekologiset haavainfek1ot Leena Berg LT plas1ikkakirurgi Aiheuttaja % Staphylococcus aureus 20 Koagulaasineg. stafylokokki 14 Enterokokki 12 E. coli 8 Pseudomonas aerunginosa 8 Enterobacter sp 7 Muut

Lisätiedot

PÄÄKIRJOITUS. Monipuolinen kauran beetaglukaani. Testissä: Uutta nyt www.molnlycke.fi -sivustolla MIELIPIDE TAI IDEA?

PÄÄKIRJOITUS. Monipuolinen kauran beetaglukaani. Testissä: Uutta nyt www.molnlycke.fi -sivustolla MIELIPIDE TAI IDEA? 1/2014 PÄÄKIRJOITUS Upea ja helteinen kesä alkaa olla takanapäin ja syksyn tuomat uudet tuulet ovat täällä. Luet parhaillaan uudistettua Sidos-lehteämme, jonka ulkoilmettä, julkaisumuotoa sekä sisältöä

Lisätiedot

Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset

Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset Haikonen Kari, Lillsunde Pirjo 27.8.2013, Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo 27.8.2013 Kari Haikonen 1 Tutkimuksen lähtökohdat Tutkimus

Lisätiedot

käyttöohjeet PUHDISTAA

käyttöohjeet PUHDISTAA käyttöohjeet PUHDISTAA KOSTEUTTAA SUOJAA IMEE peräiset Säärihaavat Painehaavat Palovammat Ihorikot Kirurgiset haavat Traumaat kun hoitotulokset ratkaisevat ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 PolyMem PolyMem

Lisätiedot

Miten arvioidaan hoidon vaikuttavuutta?

Miten arvioidaan hoidon vaikuttavuutta? Miten arvioidaan hoidon vaikuttavuutta? Minna Kaila, professori Terveydenhuollon hallinto Lastentautien ja terveydenhuollon erikoislääkäri Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tdk minna.kaila(at)helsinki.fi

Lisätiedot

Apuaineet: Yksi gramma sisältää 1,56 mg metyyliparahydroksibentsoaattia (E 218) ja 0,17 mg propyyliparahydroksibentsoaattia (E 216), ks. kohta 4.4.

Apuaineet: Yksi gramma sisältää 1,56 mg metyyliparahydroksibentsoaattia (E 218) ja 0,17 mg propyyliparahydroksibentsoaattia (E 216), ks. kohta 4.4. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI REGRANEX 0,01 % geeli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma geeliä sisältää 100 μg bekaplermiiniä*. * Rekombinantti-DNA-tekniikalla tuotettu ihmisen BB-verihiutalekasvutekijä

Lisätiedot

Ihotaipeiden sieni-infektio

Ihotaipeiden sieni-infektio Ihotaipeiden sieni-infektio Sorbact Luonnollinen RATKAISU HAAVANHOITOON Sitoo välittömästi ja Tehokkaasti hydrofobisia mikrobeja Sorbact -menetelmä perustuu luonnollisiin fysikaalisiin voimiin, joiden

Lisätiedot

Teknologian hankintapäätökset sairaaloissa. Risto Roine Professori Itä-Suomen yliopisto

Teknologian hankintapäätökset sairaaloissa. Risto Roine Professori Itä-Suomen yliopisto Teknologian hankintapäätökset sairaaloissa Risto Roine Professori Itä-Suomen yliopisto Uusien menetelmien arviointi sairaanhoitopiireissä Uusien menetelmien käyttöönotolle ei yleensä virallista, organisaatiotason

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus: Valkoinen tai melkein valkoinen talkkimainen jauhe.

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus: Valkoinen tai melkein valkoinen talkkimainen jauhe. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI TROSYD 10 mg/g puuteri 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma puuteria sisältää 10 mg tiokonatsolia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3.

Lisätiedot

Tehty yhteistyönä tri Jan Torssanderin kanssa. Läkarhuset Björkhagen, Ruotsi.

Tehty yhteistyönä tri Jan Torssanderin kanssa. Läkarhuset Björkhagen, Ruotsi. idslofi04.12/06.2 Tehty yhteistyönä tri Jan Torssanderin kanssa. Läkarhuset Björkhagen, Ruotsi. Galderma Nordic AB. Box 15028, S-167 15 Bromma. Sweden Tel +46 8 564 355 40, Fax +46 8 564 355 49. www.galdermanordic.com

Lisätiedot

KIRURGISEN HAAVAPOTILAAN LEIKKAUKSEN JÄLKEINEN HOITO

KIRURGISEN HAAVAPOTILAAN LEIKKAUKSEN JÄLKEINEN HOITO KIRURGISEN HAAVAPOTILAAN LEIKKAUKSEN JÄLKEINEN HOITO TYÖKALUJA HAAVANHOIDON HAASTEISIIN HYVINKÄÄ 27.10.2016 PÄIVI SALMINEN-PELTOLA PLASTIIKKAKIRURGI OSASTONYLILÄÄKÄRI HAAVAN LEIKKAUS Infektoituneen/nekroottisen

Lisätiedot

Best4Body Lääketieteelliset funktionaaliset hopea-asut

Best4Body Lääketieteelliset funktionaaliset hopea-asut Best4Body Lääketieteelliset funktionaaliset hopea-asut Luonnollista ihonhoitoa ja suojaa ilman riskiä ja haittavaikutuksia Kortisoniton hoito iho-ongelmiin Hopeakuituasujen käyttöaiheet: Hopean antibakteeristen

Lisätiedot

Mitä resistentin mikrobin kantajuus merkitsee? Reetta Huttunen LT, infektiolääkäri, apulaisylilääkäri, TAYS, infektioyksikkö

Mitä resistentin mikrobin kantajuus merkitsee? Reetta Huttunen LT, infektiolääkäri, apulaisylilääkäri, TAYS, infektioyksikkö Mitä resistentin mikrobin kantajuus merkitsee? Reetta Huttunen LT, infektiolääkäri, apulaisylilääkäri, TAYS, infektioyksikkö Asia on kyllä tärkeä mutta älkää olko huolissanne? Terveydenhuollon laitoksessa

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Voideside sisältää Fucidin 2% voidetta noin 1,5 g/dm 2. 1 g voidetta sisältää vaikuttavaa ainetta: Natriumfusidaattia 20 mg (2 %).

VALMISTEYHTEENVETO. Voideside sisältää Fucidin 2% voidetta noin 1,5 g/dm 2. 1 g voidetta sisältää vaikuttavaa ainetta: Natriumfusidaattia 20 mg (2 %). VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Fucidin voideside 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Voideside sisältää Fucidin 2% voidetta noin 1,5 g/dm 2. 1 g voidetta sisältää vaikuttavaa ainetta: Natriumfusidaattia

Lisätiedot

Finohta Asiakkuus ja vaikuttavuus yksikkö

Finohta Asiakkuus ja vaikuttavuus yksikkö Finohta Asiakkuus ja vaikuttavuus yksikkö 24.9.2015 Niina Kovanen Esityksen nimi / tekijä 1 Finohtan perustehtävät tuottaa ja välittää menetelmien arviointitietoa päätöksenteon tueksi edistää näyttöön

Lisätiedot

HAAVAN ALIPAINEIMUHOITO. Potilaiden kokemuksia

HAAVAN ALIPAINEIMUHOITO. Potilaiden kokemuksia HAAVAN ALIPAINEIMUHOITO Potilaiden kokemuksia Johanna Lukka Ida Siipola Opinnäytetyö Lokakuu 2014 Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Hoitotyön

Lisätiedot

TÄYTEAINE KASVOJEN PIIRTEIDEN MUOTOILUUN

TÄYTEAINE KASVOJEN PIIRTEIDEN MUOTOILUUN RADIESSE Lifting Filler Täyteaine kohotukseen ja piirteiden silottamiseen TÄYTEAINE KASVOJEN PIIRTEIDEN MUOTOILUUN NUOREKKUUTTA. KOLLAGEENIA. RAIKKAUTTA. Terveen, nuoren ihon täyteläisyys, elastiisuus

Lisätiedot

Sairaalainfektio-ohjelma (SIRO) Leikkausalueen infektiot ortopediassa

Sairaalainfektio-ohjelma (SIRO) Leikkausalueen infektiot ortopediassa Sairaalainfektio-ohjelma (SIRO) Leikkausalueen infektiot ortopediassa vuosina 1999 2005 Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B 19/2007 Leikkausalueen infektiot ortopediassa, 1999-2005 Tiivistelmä Yleistä

Lisätiedot

Liikunnan vaikuttavuus ja kuntoutus

Liikunnan vaikuttavuus ja kuntoutus Liikunnan vaikuttavuus ja kuntoutus Urho Kujala Liikuntalääketieteen erikoislääkäri Liikuntalääketieteen professori Terveystieteiden yksikkö, Liikuntatieteellinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto urho.m.kujala@jyu.fi

Lisätiedot

Auktorisoitu haavahoitaja Anne Ojala 12.11.2014. A.Ojala 2014

Auktorisoitu haavahoitaja Anne Ojala 12.11.2014. A.Ojala 2014 Haavakipu Auktorisoitu haavahoitaja Anne Ojala 12.11.2014 Haavakivun luokittelu -akuuttikipu eli lyhytkestoinen kipu -krooninen kipu eli pitkäkestoinen kipu -nosiseptiivinen eli kudosvauriokipu -neuropaattinen

Lisätiedot

Terveydenhuollon menetelmien hallittu käyttöönotto. 1

Terveydenhuollon menetelmien hallittu käyttöönotto.  1 Terveydenhuollon menetelmien hallittu käyttöönotto www.thl.fi/halo 1 markkinavoimat laaja, vertailu hoitosuositus jatko HTA ensi HALO ennakko EuroScan Menetelmän arviointi on liian aikaista www.thl.fi/halo

Lisätiedot

Kartoitus haavojen määrästä ja laadusta Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollossa - Vertailu vuosina 2008 ja 2015

Kartoitus haavojen määrästä ja laadusta Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollossa - Vertailu vuosina 2008 ja 2015 Kartoitus haavojen määrästä ja laadusta Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollossa - Vertailu vuosina 2008 ja 2015 Kirjavainen, Sanna Kuukka, Sarita 2016 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Kartoitus

Lisätiedot

Laskimoperäisen turvotuksen ennaltaehkäisy ja hoito: potilasohje

Laskimoperäisen turvotuksen ennaltaehkäisy ja hoito: potilasohje Laskimoperäisen turvotuksen ennaltaehkäisy ja hoito: potilasohje Heidi Castrén Hoitotieteen laitos Terveystieteen yksikkö Tampereen yliopisto Syksy 2011 Projektin lähtökohdat Laskimoperäinen säärihaava

Lisätiedot

Tekonivelinfektiot. 5.10.2012 Teija Puhto Infektiolääkäri Infektioiden torjuntayksikkö, OYS

Tekonivelinfektiot. 5.10.2012 Teija Puhto Infektiolääkäri Infektioiden torjuntayksikkö, OYS Tekonivelinfektiot 5.10.2012 Teija Puhto Infektiolääkäri Infektioiden torjuntayksikkö, OYS Lääkelaitos: Endoproteesirekisteri Lääkelaitos: Endoproteesirekisteri Tekonivelinfektio Lonkan ja polven primaaritekonivelistä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Terracort voide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Terracort voide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Terracort voide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma voidetta sisältää 30 mg oksitetrasykliiniä (33,520 mg oksitetrasykliinihydrokloridina) ja

Lisätiedot

Hunajan terveysvaikutuksista. Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti ja Luomuinstituutti Carina Tikkanen-Kaukanen FT, dosentti, tutkimusjohtaja

Hunajan terveysvaikutuksista. Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti ja Luomuinstituutti Carina Tikkanen-Kaukanen FT, dosentti, tutkimusjohtaja Hunajan terveysvaikutuksista Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti ja Luomuinstituutti Carina Tikkanen-Kaukanen FT, dosentti, tutkimusjohtaja BerryFoods A. Tuotekehitysosio Pilot-mallituote:marja-hunajmehu,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Kaikki kohde-eläinlajit: - Tiamfenikolille herkkien mikrobien aiheuttamien pinnallisten haavainfektioiden hoito.

VALMISTEYHTEENVETO. Kaikki kohde-eläinlajit: - Tiamfenikolille herkkien mikrobien aiheuttamien pinnallisten haavainfektioiden hoito. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Taf vet. 28,5 mg/g sumute iholle, liuos VALMISTEYHTEENVETO 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 g sisältää: Vaikuttava aine: Tiamfenikoli Apuaineet: Kurkumiini (E 100) 0,5 mg

Lisätiedot

1.Kirurginen antimikrobiprofylaksi Lapin keskussairaalassa

1.Kirurginen antimikrobiprofylaksi Lapin keskussairaalassa 1.Kirurginen antimikrobiprofylaksi Lapin keskussairaalassa Profylaksin yleiset periaatteet: Aina tarpeellinen, kun on kyseessä 2. ja 3. puhtausluokan leikkaus, vrt. alla 1. puhtausluokan leikkaus, jos

Lisätiedot

Bakteereja tunnistetaan a) muodon perusteella:

Bakteereja tunnistetaan a) muodon perusteella: Bakteereja tunnistetaan a) muodon perusteella: ja b) värjäytyvyyden perusteella: 1) Gram-positiiviset Soluseinän ulkokalvo värjäytyy 2) Gram negatiiviset Soluseinän ulkokalvo jää värjäytymättä Laborointi

Lisätiedot

Biologiset lääkkeet ja biosimilaarit

Biologiset lääkkeet ja biosimilaarit Biologiset lääkkeet ja biosimilaarit v1.2 Mitä biologiset lääkkeet ja biosimilaarit ovat? Tuotetaan elävissä soluissa useimmiten geenitekniikan avulla Suurempia ja rakenteeltaan huomattavasti monimutkaisempia

Lisätiedot

Ihopsoriaasin hoitaminen. Anna Jussila, LL, erikoistuvan vaiheen lääkäri SATSHP, Ihotautien poliklinikka

Ihopsoriaasin hoitaminen. Anna Jussila, LL, erikoistuvan vaiheen lääkäri SATSHP, Ihotautien poliklinikka Ihopsoriaasin hoitaminen Anna Jussila, LL, erikoistuvan vaiheen lääkäri SATSHP, Ihotautien poliklinikka Hoidon tavoitteet 1. Oireiden minimointi 2. Elämänlaadun parantaminen 3. Työ- ja toimintakyvyn säilyttäminen

Lisätiedot

MIKROBILÄÄKERESISTENSSITILANNE 2014

MIKROBILÄÄKERESISTENSSITILANNE 2014 MIKROBILÄÄKERESISTENSSITILANNE 2014 Seuraavissa taulukoissa tutkittujen tapausten lukumäärä ja niistä lasketut prosenttiluvut on ilmoitettu potilaittain. Esitettyjä lukuja arvioitaessa on huomioitava,

Lisätiedot

RADIESSE Lifting Filler Täyteaine kohotukseen ja piirteiden silottamiseen

RADIESSE Lifting Filler Täyteaine kohotukseen ja piirteiden silottamiseen RADIESSE Lifting Filler Täyteaine kohotukseen ja piirteiden silottamiseen TÄYTELÄISYYTTÄ. KOLLAGEENIA. RAIKKAUTTA. Terveen, nuoren ihon täyteläisyys, kimmoisuus ja vahvuus on kollageenin ansiota. Mitä

Lisätiedot

Lääkäri löytää kuntoutusta helpoimmin tules-potilaille

Lääkäri löytää kuntoutusta helpoimmin tules-potilaille kuntoutus Riikka Shemeikka VTT, erikoistutkija Hanna Rinne VTM, tutkija Erja Poutiainen FT, dosentti, tutkimusjohtaja Lääkäri löytää kuntoutusta helpoimmin tules-potilaille Lääkärien mielestä kuntoutusta

Lisätiedot

Luomuhunajien antimikrobisista vaikutuksista

Luomuhunajien antimikrobisista vaikutuksista Luomuhunajien antimikrobisista vaikutuksista Ruralia-instituutti Carina Tikkanen-Kaukanen FT, dosentti, tutkimusjohtaja Ruralia-instituutti /Dosentti Carina Tikkanen- Kaukanen / Luomuhunajien antimikrobisista

Lisätiedot

Paksunsuolen stenttihoito siltahoito ja palliaatio

Paksunsuolen stenttihoito siltahoito ja palliaatio Paksunsuolen stenttihoito siltahoito ja palliaatio Heikki Huhtinen, LT TYKS, vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka Gastroenterologiayhdistyksen syyskokous 20.9.2013, Kuopio Sidonnaisuudet Tutkimusrahoitusta

Lisätiedot

Käyvän hoidon kuntoutushanke miten kuntoutusta arvioidaan Käypä hoito -suosituksissa?

Käyvän hoidon kuntoutushanke miten kuntoutusta arvioidaan Käypä hoito -suosituksissa? Käyvän hoidon kuntoutushanke miten kuntoutusta arvioidaan Käypä hoito -suosituksissa? Antti Malmivaara, LKT, dos.,ylilääkäri, Käypä hoito, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Terveys- ja sosiaalitalouden

Lisätiedot

OPASVIDEON TUOTTAMINEN ALIPAINEHAAVAIMUN KÄYTÖSTÄ POTILAAN HAAVANHOIDON TUKENA

OPASVIDEON TUOTTAMINEN ALIPAINEHAAVAIMUN KÄYTÖSTÄ POTILAAN HAAVANHOIDON TUKENA OPASVIDEON TUOTTAMINEN ALIPAINEHAAVAIMUN KÄYTÖSTÄ POTILAAN HAAVANHOIDON TUKENA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö Joulukuu 2008 Juhani Ahonen

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma / hoitotyö. Henna Aho HUNAJAN JA PIHKAN KÄYTTÖ KROONISTEN HAAVOJEN HOIDOSSA

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma / hoitotyö. Henna Aho HUNAJAN JA PIHKAN KÄYTTÖ KROONISTEN HAAVOJEN HOIDOSSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma / hoitotyö Henna Aho HUNAJAN JA PIHKAN KÄYTTÖ KROONISTEN HAAVOJEN HOIDOSSA Opinnäytetyö 2013 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön

Lisätiedot

Kosketusvarotoimet vai eristys onko terminologialla väliä? JA Sairaanhoitopiirin uudet ohjeet ESBL-potilaiden hoitoon

Kosketusvarotoimet vai eristys onko terminologialla väliä? JA Sairaanhoitopiirin uudet ohjeet ESBL-potilaiden hoitoon Kosketusvarotoimet vai eristys onko terminologialla väliä? JA Sairaanhoitopiirin uudet ohjeet ESBL-potilaiden hoitoon 19.9.2017 ylilääkäri Raija Uusitalo-Seppälä Infektioyksikkö, SataDiag, Satakunnan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Kirurgian runkokoulutus Helsinki, 5.2.2016. Spondylodiskiitti. Jyrki Kankare Ortopedian ja traumatologian klinikka Töölön sairaala HYKS - HUS.

Kirurgian runkokoulutus Helsinki, 5.2.2016. Spondylodiskiitti. Jyrki Kankare Ortopedian ja traumatologian klinikka Töölön sairaala HYKS - HUS. Kirurgian runkokoulutus Helsinki, 5.2.2016 Spondylodiskiitti Jyrki Kankare Ortopedian ja traumatologian klinikka Töölön sairaala HYKS - HUS Ortopediset selkäsairaudet Degeneratiiviset prolapsi stenoosi

Lisätiedot

Kliininen arviointi ja kliininen tieto mikä riittää?

Kliininen arviointi ja kliininen tieto mikä riittää? Kliininen arviointi ja kliininen tieto mikä riittää? Riittävä tutkimuksen otoskoko ja tulos Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tutkimuksen

Lisätiedot

MONIRESISTENTIT MIKROBIT (MRSA, VRE, ESBL)

MONIRESISTENTIT MIKROBIT (MRSA, VRE, ESBL) POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1 (5) MONIRESISTENTIT MIKROBIT (MRSA, VRE, ESBL) Mikrobit (bakteerit, virukset, sienet) ovat hyvin muuntautumiskykyisiä, jonka ansiosta ne pystyvät esim. antibioottihoitojen

Lisätiedot

Suomen Reumatologisen Yhdistyksen (SRY) kannanotto biosimilaarilääkkeisiin (biologisiin kopiolääkkeisiin)

Suomen Reumatologisen Yhdistyksen (SRY) kannanotto biosimilaarilääkkeisiin (biologisiin kopiolääkkeisiin) Suomen Reumatologisen Yhdistyksen (SRY) kannanotto biosimilaarilääkkeisiin (biologisiin kopiolääkkeisiin) Taustaa Biosimilaarilääke on patenttisuojansa menettäneen biologisen alkuperäislääkkeen samankaltainen,

Lisätiedot

Kausi-influenssa lähestyy, miten suojaat potilaasi ja itsesi? Hannu Syrjälä

Kausi-influenssa lähestyy, miten suojaat potilaasi ja itsesi? Hannu Syrjälä Kausi-influenssa lähestyy, miten suojaat potilaasi ja itsesi? Hannu Syrjälä 30.9.2016 Kausi-influenssalöydökset PPSHP:ssä 2014-16 (Nordlab) 140 120 116 100 86 94 80 75 2014 60 40 20 16 18 27 42 36 39 29

Lisätiedot

Muistisairaan hoitomallia etsimässä

Muistisairaan hoitomallia etsimässä Muistisairaan hoitomallia etsimässä Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri Mehiläinen Ympyrätalo Muistisairaudet Käypä hoito -työryhmän jäsen SIDONNAISUUTENI KAUPALLISEEN YRITYKSEEN VIIMEISEN 3

Lisätiedot

Verisuoniperäiset alaraajahaavat

Verisuoniperäiset alaraajahaavat Verisuoniperäiset alaraajahaavat Jukka Palokangas Haavalla tarkoitetaan väkivallan aiheuttamaa ihon tai sen alaisen kudoksen äkillistä vioittumaa tai kudososien puutosta tai irtoamista toisistaan ( mukaan

Lisätiedot

Moniresistentit mikrobit. 4.5.2015 Teija Puhto infektiolääkäri

Moniresistentit mikrobit. 4.5.2015 Teija Puhto infektiolääkäri Moniresistentit mikrobit 4.5.2015 Teija Puhto infektiolääkäri Käsitteitä altistuminen lähikontakti mikrobiin/kantajaan kontaminaatio mikrobien lyhytaikainen läsnäolo esim. käsissä, mikrobit eivät lisäänny

Lisätiedot

RINNAN REKONSTRUKTIOLEIKKAUS SELKÄKIELEKKEELLÄ -POTILASOHJE

RINNAN REKONSTRUKTIOLEIKKAUS SELKÄKIELEKKEELLÄ -POTILASOHJE RINNAN REKONSTRUKTIOLEIKKAUS SELKÄKIELEKKEELLÄ -POTILASOHJE Poistetun rinnan tilalle voidaan rakentaa uusi rinta useammalla tavalla ja kullekin potilaalle soveltuvin menetelmä suunnitellaan hoitavan plastiikkakirurgin

Lisätiedot

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ?

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? THM M Mustajoki Sairaanhoitajan käsikirjan päätoimittaja - MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? M Mustajoki 290506 1 Miksi? Kaikilla potilas(!) ja sairaanhoitaja - sama tieto Perustelut

Lisätiedot

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9. NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.2016 Näytön arvioinnista Monissa yksittäisissä tieteellisissä tutkimuksissa

Lisätiedot

Traumaperäisten stressihäiriöiden Käypä hoito suositus - sen hyödyistä ja rajoituksista

Traumaperäisten stressihäiriöiden Käypä hoito suositus - sen hyödyistä ja rajoituksista Traumaperäisten stressihäiriöiden Käypä hoito suositus - sen hyödyistä ja rajoituksista Markus Henriksson Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Psykiatrian dosentti, psykoterapeutti Valvira, terveydenhuollon

Lisätiedot

Terveysfoorumi 2015 Vaikuttavuustutkimus laadun takeena. Antti Malmivaara, LKT, dosentti, ylilääkäri THL/Terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö

Terveysfoorumi 2015 Vaikuttavuustutkimus laadun takeena. Antti Malmivaara, LKT, dosentti, ylilääkäri THL/Terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö Terveysfoorumi 2015 Vaikuttavuustutkimus laadun takeena Antti Malmivaara, LKT, dosentti, ylilääkäri THL/Terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö Sidonnaisuudet Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, terveys- ja

Lisätiedot

Carepen vet 600 mg intramammaarisuspensio lypsävälle lehmälle.

Carepen vet 600 mg intramammaarisuspensio lypsävälle lehmälle. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Carepen vet 600 mg intramammaarisuspensio lypsävälle lehmälle. 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ruiskullinen (= 10 g) valmistetta sisältää: Vaikuttava

Lisätiedot

Painehaavojen kirurginen hoito

Painehaavojen kirurginen hoito Painehaavojen kirurginen hoito Kristiina Hietanen Plastiikkakirurgi 21.11.2016 Määritelmä Ihon tai ihonalaisen kudoksen vaurio, jonka on aiheuttanut paine ja/tai ihon venyttyminen ja hankaus yhdessä tai

Lisätiedot

Laparotomiahaavan sulku

Laparotomiahaavan sulku Laparotomiahaavan sulku Juha Saarnio gastrokirurgi dosentti, osastonylilääkäri Kirurgian klinikka, OYS Helsinki 23.9.2010 10 v ONNITTELUT GKS:lle! Terveiset Oulun yliopistollisesta sairaalasta! Laparotomiahaavan

Lisätiedot

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Fusidic Acid Orifarm 20 mg/g, emulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma emulsiovoidetta sisältää fusidiinihappoa hemihydraattina, joka vastaa

Lisätiedot

Riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto valmisteelle Sivextro (teditsolidi)

Riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto valmisteelle Sivextro (teditsolidi) EMA/169447/2015 Riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto valmisteelle Sivextro (teditsolidi) Tämä on Sivextro-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla

Lisätiedot

TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT) Alipaineimuhoidon käyttö laajoissa pehmytkudosvammoissa ja avomurtumissa monivammapotilailla

TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT) Alipaineimuhoidon käyttö laajoissa pehmytkudosvammoissa ja avomurtumissa monivammapotilailla 2011/808 ISSN 1797-3457 (verkkojulkaisu) ISBN (PDF) 978-951-25-2291-0 Tiivistelmä TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT) Alipaineimuhoidon käyttö laajoissa pehmytkudosvammoissa ja avomurtumissa monivammapotilailla

Lisätiedot

Haavan alipaineimuhoidon sidosvaihto. Opetusvideo hoitotyön opiskelijoille

Haavan alipaineimuhoidon sidosvaihto. Opetusvideo hoitotyön opiskelijoille Haavan alipaineimuhoidon sidosvaihto Opetusvideo hoitotyön opiskelijoille Elisa Mattila Taina Paloviita Opinnäytetyö Lokakuu 2016 Sairaanhoitajakoulutus 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Sairaanhoitajakoulutus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1 (5) Sosiaalilautakunta Sosj/9 07.02.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1 (5) Sosiaalilautakunta Sosj/9 07.02.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1 (5) 28 Sosiaalilautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Essi Kuikan valtuustoaloitteesta koskien siirtymistä kuparisiin kosketuspintoihin HEL 2011-007800

Lisätiedot