KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 7 / 2013 Aika Maanantai klo Kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 7 / 2013 Aika Maanantai 17.06.2013 klo 18.30 20.23 Kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Pöytäkirja Kokousnumero 7 / 2013 Aika Maanantai klo Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone

2 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina klo Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 7 / 2013 ASIA LIITE 119 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 120 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 121 ETÄPALVELUN VALTAKUNNALLINEN KÄYTTÖÖNOTTO VERKKO-OSUUSKUNTA KUUSKAISTAN KANSSA SOLMITTAVAN OPERAATTORISOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUS OMAVELKAINEN TAKAUS KIVIJÄRVEN VERKKOYHTIÖ OY:LLE KESKI-SUOMEN LAAJAKAISTAHANKKEEN RAHOITTAMISEKSI 124 VALTUUSTOALOITE SOTE PERUSSOPIMUKSEN JA SEN LIITTEIDEN TARKISTAMISESTA 125 MINNA MINKKISEN (PIISPASEN) EROANOMUS SOTE- KUNTAYHTYMÄ SAARIKAN YHTYMÄVALTUUSTON VARAJÄSENYYDESTÄ LÄMMÖNTOIMITUSSOPIMUS KIVIJÄRVEN LÄMPÖ OY:N KANSSA PUUNIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA JÄTETTYIHIN VIRANOMAISLAUSUNTOIHIN LAADITUT VASTINEET SEKÄ PUUNIEMEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN JA SIIHEN LIITTYVÄN MAANKÄYTTÖSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

3 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina klo Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 7 / LAUSUNTOPYYNTÖ VAPO OY, ISONEVAN TURVETUOTANTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPA SEKÄ TOIMINNAN ALOITTAMISLUPA 129 KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 130 TÄYTTÖLUPA LUOKANOPETTAJAN VIRANSIJAISUUTEEN LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT 132 ILMOITUSASIAT 133 TÄYTTÖLUPA OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN / ARTTU KINNUNEN Pöytäkirja on nähtävillä: Kunnanvirastolla klo MERK. Erkki Leppänen Kunnanhallituksen puheenjohtaja

4 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / KOKOUSAIKA Maanantaina klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanhallituksen kokoushuone x Erkki Leppänen, pj. Ossi Hämäläinen, vj. x Risto Holm, II vpj. Pentti Aaltonen, vj. x Asko Kauppinen, I vpj. Ari Simonen, vj. x Marjatta Liimatainen Hanna Urpilainen, vj. x Kirsti Möttönen Minna Piispanen, vj. - Heikki Näsi x Jari Haapaniemi, vj. - Riitta Sarén x Orvokki Karstinen, vj. MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) x x x Olavi Hakkarainen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Eeva-Liisa Tobiasson, kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Antti Urpilainen, kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Pekka Helppikangas, kunnanjohtaja, esittelijä/pöytäkirjanpitäjä Jukka Hertteli, tekninen johtaja (poistui klo 18.47) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 119 ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS 120 Puheenjohtaja Pöytäkirjapitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimillamme. Erkki Leppänen Tarkastusaika Kunnanvirastolla Allekirjoitukset Pekka Helppikangas PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Orvokki Karstinen Paikka ja päivämäärä Kunnanvirastolla Virka-asema Kunnanjohtaja Risto Holm Allekirjoitus

5 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall Kivijärven kunnan hallintosäännön 10.2 mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä mikäli mahdollista siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kivijärven kunnan hallintosäännön 10.3 mukaan toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, kutsuu hän varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai kokouksen sihteeri voi toimittaa kutsun varajäsenelle. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall Kivijärven kunnan hallintosäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Puheenjohtajan ja pöytäkirjantarkastajien on allekirjoitettava sekä pöytäkirjan kansilehti että tehtävä jokaiseen pöytäkirjan sivuun tarkastustaan osoittava merkintänsä. valitsee Orvokki Karstinen ja Risto Holmin tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

7 ETÄPALVELUN VALTAKUNNALLINEN KÄYTTÖÖNOTTO Khall SaDe-ohjelmaan kuuluva Etäpalveluhanke käynnistyi yhtenä tehtävänään rakentaa malli siitä, miten kuntien yhteispalvelupisteen kautta voidaan tarjota kansalaisille etäpalveluna viranomaispalveluja. Malleja ja käytäntöjä on kokeiltu ja jatkokehittelty Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien 21 pilottipisteessä lähtien. Pilotit päättyvät suunnitellusti Etäpalvelun valtakunnallinen käyttöönotto on suunniteltu alkavaksi Käyttöönottoon liittyen valtiovarainministeriö pyytää kaikilta em. maakuntien kunnilta vastauksen, osallistuvatko ne alkavaan valtakunnalliseen etäpalvelun käyttöönottoon. Vastauksen pyydetään toimittamaan mennessä valtiovarainministeriön kirjaamoon. Perusedellytykset osallistumiselle on, että kunnan ja mukana olevien viranomaisten kesken on tehty yhteispalvelusopimus, jossa on myös sovittu etäpalvelun antamisesta kunta toimittaa allekirjoitetuista sopimuksista kopiot osallistumisilmoituksen liitteenä Kunnat vastaavat siitä, että yhteispalvelupiste varustetaan tarkoituksenmukaisesti. Huomioon on otettava seuraavat seikat: asiakkaan käytössä on ovella suljettava, luottamuksellinen keskustelujen edellyttämä riittävästi äänieristetty huonetila ja siellä riittävä sähkön syöttö ja tietoliikennekaapelointi palveluneuvojalla on oma tietokone varauskalenteria ja muiden tukipalvelusovellusten käyttöä varten on oltava skanneri asiakkaiden todistusten yms. dokumenttien sähköistä lähettämistä varten dokumenttikamera, mikäli kunnan etäpalvelusopimukset viranomaisten kanssa sitä edellyttävät Valtiovarainministeriö vastaa valtakunnalliseen käyttöönottoon osallistuvien kuntien muista välttämättömiksi katsotuista etäpalveluvälineistä ja yhteyksistä käytössä olevien palveluhakemiston ja ajanvarausjärjestelmän käyttäjätunnuksien päivittämisestä SaDe-ohjelman kautta etäpalveluiden toteuttamisen rahoittamisesta vuoden 2014 loppuun saakka

8 alkaen kunnat rahoittavat yhteispalvelupisteiden palvelut itse Valtiovarainministeriö tekee päätöksen kesäkuun 2013 loppuun mennessä siitä, mihin kuntiin etäpalvelua tarjoavat yhteispalvelupisteet tulevat ja huomioi valintaa tehtäessä piloteissa mukana olleiden kuntien osoittaman aktiivisuuden. Pilottimaakuntien lisäksi valtiovarainministeriö tiedustelee 2-3 muun maakunnan kunnilta osallistumishalukkuutta valtakunnalliseen käyttöönottoon. Tavoitteena on tehdä osallistumispäätökset siten, että uudet maakunnat tulevat mukaan vuoden 2013 kuluessa. Vuoden 2014 alussa joissakin etäpalvelua tarjoavissa kunnissa tullaan pilotoimaan Asiakaspalvelu 2014-hankkeen mukaisia asiakaspalvelupisteratkaisuja. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas puh ) päättää osallistua alkavaan valtakunnalliseen etäpalvelun käyttöönottoon. Tiedoksi Valtiovarainministeriö

9 VERKKO-OSUUSKUNTA KUUSKAISTAN KANSSA SOLMITTAVAN OPERAATTORISOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUS Khall Kunnanvaltuusto on päätöksellään 27/2012 päättänyt solmia operaattorisopimuksen verkko-osuuskunta Kuuskaistan kanssa. Kuuskaistan hankinnasta koskien Kivijärvenkin kunnan alueen rakentamista on valitettu niin, ettei hanketta rakentamisen tasolla ole voitu aloittaa Kivijärven alueella. Tämän vuoksi kunnanhallitus ei ole katsonut soveliaaksi panna täytäntöön päätöstä eli allekirjoittaa sopimusta, koska sopimukseen liittyvät maksupostit aina asti tulisi maksaa takautuvasti kuluvan vuoden keväästä lukien ilman, että olisi takeita siitä, että toinen sopijaosapuoli voisi asianmukaisesti täyttää sopimusvelvoitteensa johtuen tehdystä valituksesta markkinaoikeuteen muuten kuin ainoastaan hankkeen yleissuunnittelun tasolla toimistotyönään. Lisäksi tulisivat sopimusvelvoitteiksi mahdollisten takausten myöntäminen hankealueelle ja kaupalliselle alueelle. Toisaalta on niinkin, että vasta operaattorisopimuksen allekirjoittaminen sitoo kunnalle annettavan hieman yli miljoonan euron osuuden valtion rahoituksesta hankkeeseen Kivijärven hyväksi eli vasta sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen Kuuskaista voi tehdä lopullisen hakemuksen viestintäministeriölle koskien Kivijärveä, jolloin varat sitoutuvat Kivijärven hankealueeseen. Mikäli lopullisen hakemuksen jättäminen viivästyy, voi teoriassa käydä niinkin, että tarkoitukseen varatut varat on jo käytetty muiden vastaavien hankkeiden hyväksi eikä varoja enää ole käytettäväksi Kivijärven hyväksi. Tämän vuoksi on tarpeen saada asiassa valtuuston kannanotto täytäntöönpanoon. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) esittää valtuustolle, että sopimuksen allekirjoittamisesta pidättäydytään siihen saakka, kunnes hankintaa koskevat valitukset on käsitelty niin, että verkon rakentamista koskevat toimet voivat alkaa operaattorisopimusta koskevan neuvottelutuloksen mukaisesti ja hanketta koskeva yleistilanne selkeytyy.

10 Kvalt Khall Liite nro Markkinaoikeus on antanut lainvoimaisen päätöksensä Kuuskaistan rakentamiskilpailutuksesta, joka kohdistui myös Kivijärven kunnan alueeseen. Päätös pysytti Kuuskaistan suorittaman kilpailutuksen, minkä vuoksi Kuuskaistalla on nyt edellytykset ryhtyä Kivijärven laajakaistasopimusta koskevan neuvottelutuloksen mukaiseen sopimussuhteeseen sopimusvelvoitteet täyttämiskykyisenä sopijapuolena. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) päättää laittaa kunnanvaltuuston päätöksen 27/2012 täytäntöön ja allekirjoittaa operaattorisopimuksen liitteen 13 muodossa. Toimeksi kunnanjohtaja

11 OMAVELKAINEN TAKAUS KIVIJÄRVEN VERKKOYHTIÖ OY:LLE KESKI-SUOMEN LAAJAKAISTAHANKKEEN RAHOITTAMISEKSI Khall Liite nro 14. Keski-Suomen liitto on kilpailuttanut Kivijärven kunnan laajakaistahankkeen, jonka toteuttajaksi on valikoitunut Verkkoosuuskunta Kuuskaista. Keski-Suomen laajakaistahanke toteutetaan erillisen hankeyhtiön Kuuskaista Valokuituverkot Oy:n kautta. Hankkeen toteuttaminen edellyttää Kivijärven kunnan omavelkaista takausta erilliselle, kuntakohtaiselle verkkoyhtiölle (Kivijärven Verkkoyhtiö Oy:lle), jonka kautta Kivijärven kunnan hanke rahoitetaan. Kuntakohtainen verkkoyhtiö mahdollistaa sen, että kunnat takaavat ainoastaan oman kunnan alueella olevaa verkkoa. Kivijärven kunnan alueella hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin euroa. Kivijärven kunta sitoutuu takaamaan 50% hankkeen toteutuskustannuksista julkisen tuen ja liittymämaksujen jälkeen (hankkeen omarahoitusosuus) edellyttäen, että Finnvera tai muu osapuoli takaa toiset 50%. Julkisen tuen lainsäädäntö edellyttää, että laajakaistalain (1186/2009) laajakaistarakentamisen tukea haja-asutusalueille vastaanottavien toimijoiden rahoituksen takauksesta tulee periä ns. safe harbour - takausmaksu, jotta takausta ei lueta julkiseksi tueksi. Kuntalain 13 :n mukaan kunnanvaltuusto päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta. Taattava laina kohdistuu Kivijärven verkkoyhtiöön suunniteltuun investointiin ja sillä mahdollistetaan käytännössä valtion/eu:n varaaman suuruisen laajakaistatuen saaminen hankkeen käyttöön Kivijärven maaperään sijoitettavana valokuituverkkona. Laajakaistahanke parantaa merkittävästi kunnan elinkeinopoliittisia kehittämisedellytyksiä ja tekee kunnasta vetovoimaisemman alueen mahdollistaen usealla toimialalla toimivien yritysten sijoittumisen Kivijärvelle ja synnyttaen samalla työpaikkoja paikkakunnalle, minkä vuoksi takauksen antamisen on katsottava kuuluvan kunnan toimialaan. Hankkeeseen tarvittavia lainoja ei ole vielä kilpailutettu tai lopullisesti yksilöity. Siksi valtuuston on perusteltua valtuuttaa kunnanhallitus tarkentamaan takauspäätöksen kohteena olevien lainojen yksiköinti vastaamaan lopullisia lainoja. Lainojen lopullinen yksilöinti ei ole takauspäätöksen tekovaiheessa mahdollista, koska hankkeen toteutuminen mukaan lukien Finnveran ja sijoittajien mukaantulo on ehtona kuntien takauksille.

12 Takaukseen sisältyy liitteinä Liite 1 Kuuskaistan Valokuituverkot Oy Liiketoimintasuunnitelmat 6/2013 Liite 2 Kuuskaistan Valokuituverkot Oy Pääomitussuunnitelma ja vakuusrakenne 6/2013 Liite 3 Kuntakohtaiseet investointikustannusarviot takauspäätöstä varten Liitteet 1 ja 2 sisältävät liikesalaisuuden piiriin kuuluvaa informaatiota. Liitteenä 14 on Kuuskaistan kirje laajakaistaverkon rakentamisen rahoituksesta. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää omavelkaisen takauksen perustettavan Kivijärven Verkkoyhtiö Oy:n lainoille enintään euron suuruisille lainoille. Takauksen perustana oleva laina käytetään kokonaisuudessaan valokuituverkon rakentamisen kustannuksiin. laina-aika on enintään kuusi vuotta. Laina on kertalyhenteinen hanke vastaanottaa laajakaistalain (1186/2009) laajakaistarakentamisen tukea haja-asutusalueille. Kivijärven kunnan takausprovisio on ns. Safe Harbour-maksun mukainen ; tällä hetkellä 3,8 % vuodessa takauksen piirissä olevalle lainapääomalle. Jos takausprovisiota voidaan perustellusti pienentää, voidaan näin tehdä samalle tasolle hankkeen muiden rahoittajien kanssa vastavakuus on Verkkoyhtiö Oy:n antamaan kiinnityskelpoiseen omaisuuteen eli yrityskiinnitys valokuituverkkoon. Vakuudet määritellään rahoittajien kesken erillisellä sopimuksella rahoitus/takausosuuksien suhteessa kokonaistaloudellisin rahoittaja kilpailutetaan Kuuskaistan ja Inspira Oy:n toimesta Verkko-osuuskunta Kuuskaista sitoutuu siihen, että takaus kohdistetaan takaajakunnan alueen kuntakohtaiseen verkkoyhtiöön ja takausta käytetään takaajakunnan alueen verkon rakentamiskustannuksiin samassa suhteessa muun rahoituksen kanssa rakentamisen edetessä velallisen tulee toimittaa kunnalle vuosittain raportti

13 liiketoimintansa tilasta kunnanvaltuusto valtuuttaa muilta osin kunnahallituksen yksilöimään takauspäätöksen kohteena olevat lainat ja lopullisesti sovellettavan takausprovision kunnan takaaman rahoituksen ja kuntakohtaisen verkkoyhtiön muun rahoituksen suhde tulee takauksen voimassaoloaikana säilyttää tasolla, jossa kunnan vastuu on enintään 50 % kunkin ajankohdan kokonaisrahoituksesta kunnan takauksen antaminen tapahtuu ainoastaan kirjallisesti allekirjoitetuin dokumentein

14 VALTUUSTOALOITE SOTE PERUSSOPIMUKSEN JA SEN LIITTEIDEN TARKISTAMISESTA Yhtymähallitus Terhi Simonen-Jokinen jätti yhtymävaltuuston pidetyssä kokouksessa valtuustoaloitteen perussopimuksen ja sen liitteiden tarkistamisesta. SoTen jäsenkunnat ovat hyväksyneet SoTe kuntayhtymän perussopimuksen syksyllä Samassa yhteydessä kuntien valtuustot hyväksyivät myös yhtymähallituksen puheenjohtajuutta koskevan sopimuksen. Perussopimuksen mukaan yhtymävaltuusto nimeää yhtymähallitukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Edellisellä valtuustokaudella oli kuitenkin ryhmien silloisen sopimuksen mukaisesti valittu kaksi varapuheenjohtajaa ja yhtymähallitus teki kokoontuneelle valtuustolle esityksen tältä pohjalta ja esitti perussopimuksesta poiketen kahden varapuheenjohtajan valintaa myös kaudelle Yhtymävaltuusto valitsi, perussopimukseen vedoten, yhtymähallitukselle yhtymähallituksen esityksestä poiketen vain puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Yhtymävaltuuston päätöksen jälkeen on esitetty, että kunnat tekevät erillisen sopimuksen, joka mahdollistaisi yhtymähallituksen 2. varapuheenjohtajan valinnan. Tilaaja-tiimi käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti esittää, että kunnat sopivat, että yhtymähallitukselle voidaan valita puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi myös 2. varapuheenjohtaja. Päätösesitys: Yhtymähallitus päättää esittää jäsenkunnille, että nämä sopivat, että yhtymähallitukselle voidaan valita puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi myös 2. varapuheenjohtaja. Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen Khall Perussopimuksen kohdan 3. kappaleen mukaan yhtymävaltuusto nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Mikäli halutaan toinen varapuheenjohtaja, on sen johdosta tehtävä perussopimukseen sitä tarkoittava muutos. Perussopimusta hyväksyttäessä on kunnissa tehty päätös

15 sopimuksesta, jossa yhtymähallituksen puheenjohtajuus on kuuluisi suurimmalle kunnalle ja varapuheenjohtajuus toiseksi suurimmalle kunnalle. Sopimusta ei ole kuitenkaan allekirjoitettu. Loogista olisi, että mikäli toinen varapuheenjohtajuus perustettaisiin perussopimuksessa, tulisi siitä kiertävä Kivijärven, Kannonkosken ja Kyyjärven kuntien kesken tasapuolisuuden nimissä. Myös Saarikan johtokuntaan olisi saatava samanlaisia tasapuolistavia elementtejä esim. niin, että johtokunnassa olisi vuorollaan kunkin kunnan kunnanjohtaja jäsenenä. Tällöin tietämys Saarikan asioista syvenisi muissakin kuin suurimmassa kunnassa. Esityslistan liitteenä ovat perussopimus ja vuonna 2008 hyväksytty sopimuspohja yhtymähallituksen puheenjohtajuuksista. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) toteaa olevansa valmis sellaisiin kuntien välisiin neuvotteluihin perussopimuksen muuttamiseksi, jotka lisäävät kuntien välistä tasapuolisuutta sote-kuntayhtymä Saarikan hallinnossa. Risto Holm jätti eriävän mielipiteen päätökseen. Tiedoksi Sote-kuntayhtymä Saarikka Kannonkosken kunta Kyyjärven kunta Karstulan kunta Saarijärven kaupunki Khall (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) esittää kunnanvaltuustolle, että hyväksyy Sotekuntayhtymän perussopimuksen /liitteen muuttamisen siten, että se mahdollistaa 2. varapuheenjohtajan valinnan kuntayhtymähallitukselle.

16

17 MINNA MINKKISEN (PIISPASEN) EROANOMUS SOTE-KUNTAYHTYMÄ SAARIKAN YHTYMÄVALTUUSTON VARAJÄSENYYDESTÄ Khall Minna Piispanen kirjoittaa: Kohteliaimmin pyydän muutosta Kunnanhallituksen esittämään ja kunnanvaltuuston hyväksymään päätökseen Tuolloin on päätetty niin, että SoTe-kuntayhtymän yhtymävaltuustoon Eeva- Liisa Tobiassonin varajäseneksi valitaan minut, Minna Minkkinen (huom. nimi muuttunut ent. Piispanen). Kuitenkin aiemmin yleisessä kokouksessa itse vetäydyin tehtävästä ja ehdotin tilalleni Orvokki Karstista ja näin asia piti vahvistaa, mutta kuitenkin on tullut virhe. Näin ollen pyydän virallisesti nyt eroa SoTe-kuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsenen paikasta ja ehdotan tilalleni edelleen Orvokki Karstista. Kyse on siis Eeva-Liisa Tobiassonin henkilökohtaisen varajäsenen paikasta. Ystävällisesti pyydän Kunnanvaltuustoa käsittelemään asian ja muuttamaan sen niin kuin aiemmin oli sovittu ja viemään tiedon muutoksesta Sote-kuntayhtymä Saarikkaan sekä Valituille itselleen. Kiitos Kuntalain 38.3 käsittelee luottamustoimesta eroamista: Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle. Minkkinen on valittu em. luottamustoimeen kunnanvaltuuston päätöksellä 12/2013. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) esittää kunnanvaltuustolle, että Minna Minkkiselle myönnetään hänen anomansa ero ja että Eeva-Liisa Tobiassonille valitaan uusi henkilökohtainen varajäsen Orvokki Karstinen Sotekuntayhtymä Saarikan yhtymävaltuustoon Khall Kuntalain 82.1 mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimeen ei ole samaan kuntayhtymään pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö.

18 Orvokki Karstinen toimii kuntayhtymän palveluksessa toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa Putkinotkon toimintakeskuksen vastaavana ohjaajana. esittää kunnanvaltuustolle, että Minna Minkkiselle myönnetään hänen anomansa ero ja että Eeva-Liisa Tobiassonille valitaan uusi henkilökohtainen varajäsen Maire Hautanen Sotekuntayhtymä Saarikan yhtymävaltuustoon. esittää kunnanvaltuustolle uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi Maire Hautasta.

19 LÄMMÖNTOIMITUSSOPIMUS KIVIJÄRVEN LÄMPÖ OY:N KANSSA Teknltk Liite nro 16. Kivijärven Lämpö Oy on irtisanonut Kivijärven kunnan kanssa allekirjoitetun lämmöntoimitussopimuksen Sopimuksen mukainen irtisanomisaika on kahdeksan kuukautta. Ostolämpöenergian kilpailuttamisen myötä ei saatu uutta ostolämpöenergian toimittajaa, jonka johdosta neuvotteluja on jatkettu Kivijärven Lämpö Oy:n kanssa lämmöntoimitussopimuksen jatkamisesta. Kilpailutus tapahtui Planora Oy:n toimesta. Neuvottelumenettelyllä on päästy sopimukseen uuden lämmöntoimituksen solmimiseisesta alkaen liitteen 16 mukaisesti. Uuden lämmöntoimitussopimuksen mukainen irtisanomisaika on kaksitoistakuukautta ja energiamaksu on 50,00 / MWh (alv 0 %). (Tekninen johtaja Jukka Hertteli, puh ) Tekninen johtaja: Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se päättää hyväksyä Planora Oy:n valmisteleman uuden lämmöntoimitussopimuksen (Liite 16) Kivijärven Lämpö Oy:n kanssa. Energiahinta alkaen on 50,00 / Mwh (alv 0 %). Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi Khall Liite nro 15. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Toimeksi kunnanjohtaja

20 PUUNIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA JÄTETTYIHIN VIRANOMAISLAUSUNTOIHIN LAADITUT VASTINEET SEKÄ PUUNIEMEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN JA SIIHEN LIITTYVÄN MAANKÄYTTÖSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN Teknltk Liite nro 17. Puuniemen asemakaavan muutostyö on käynnistetty maanomistajan ja Kivijärven kunnan aloitteesta. Asemakaavan muutoksen yleisenä tavoitteena on muodostaa uusi pientaloalue Kivijärven rannalle Kivijärven keskustaan. Puuniemen alue sijoittuu taajaman etelärannalle ja muodostaa hienon pientaloasutukseen soveltuvan niemialueen Kivijärven rannalle. Puuniemen alueen yleiskuvaus: Puuniemen asemakaavan muutosalue sisältää tilat Salmenniemi (Rnro ), Puuniemi (Rnro ) ja Katajantie (Rnro ). Aluetta kutsutaan kokonaisuudessaan Puuniemeksi. Tila Salmenniemi on yksityisessä maanomistuksessa ja tilat Puuniemi ja Katajatie ovat Kivijärven kunnan omistuksessa. Asemakaavamuutoksella on muodostettu pientalojen korttelialuetta ja niihin liittyviä katu- ja viheralueita Kivijärven rantaan. Alueelle muodostuu kaksi uutta katua: Puuniementie ja Puuniemenkuja. Kaavoitettavan alueen koko on 8,5975 ha. Puuniemen asemakaavamuutoksen sisältö tiivistetysti: Asemakaavan muutoksella Puuniemen alueen kortteli 7F muutetaan teollisuuskäytöstä (TT) asuinalueeksi. Alueelle muodostetaan pääosin rantatontteja (AO-3). Alueelle jää yksi teollisuustontti, jonka korttelimerkintä muutetaan TY- merkinnäksi. Lisäksi alueella on kaksi olemassa olevaa erillispientalotonttia, joiden tehokkuuslukua on hieman nostettu. Puuniemen alueelle on osoitettu puisto- ja lähivirkistysalueita (VP, VL, VL-1). Uusien tonttien kerroslukuna on kaksi, asuinrakennuksen julkisivun korkeutta on rajoitettu 5,5 metriin. Tehokkuuslukuna on 0,20, paitsi niemen kärjen tonteilla 0,15. Lisäksi rakentamista on ohjattu erilaisin rakennusaloin (as + t, sa) ja rantaan on muodostettu rannan suojavyöhyke (s-1), jolle on mahdollista rakentaa yksi, pohjan alaltaan enintään 20m2 kokoinen ja harjan korkeudeltaan enintään 2,5m korkea venevaja. Alueelle muodostuu katuja sekä jalankululle ja polkupyöräilylle varattuja katuja, joilla tontille ajo on sallittu (pp/t). Sähkömuuntamoa varten on varattu puistoon osaalue (en). Asemakaavan muutoksen kokonaispinta-ala on 8,5975 ha. Alueelle muodostuu omarantaisia AO - tontteja 17 kappaletta ja sisämaan AO tontteja 5 kappaletta. Asumiseen tarkoitettua aluetta (AO) muodostuu yht. 5,0566 ha, eli 58,8 % ja rakennusoikeutta yht k-m2.

21 Teollisuusrakennusten korttelialuetta muodostuu 1,1024 ha (12,8 %) ja rakennusoikeutta 2205 k-m2. Viheralueeksi asemakaavan pinta-alasta muodostuu 1,5535 ha, eli 18,1 %. Liikennealueiden osuus asemakaavan pinta-alasta on 0,8154 ha, eli 9,5 %. (liikennealueisiin lasketaan torit, aukiot, kevyen liikenteen kadut, LV-, LP- ja LPA alueet). Vesialuetta (W) muodostuu 696 m2 eli 0,8 % kaava-alueen pintaalasta. Puuniemen aluetta koskeva maankäyttösopimus Asemakaavoitettavan alueen yksityisellä maanomistajalla, joille asemakaavasta aiheutuu merkittävää hyötyä, on velvollisuus osallistua kaavan toteuttamisesta kunnalle aiheutuviin kustannuksiin siten kuin laissa erikseen säädetään. Kustannuksiin osallistumisesta on sovittu maanomistajan kanssa (MRL 91 a ) ja kustannusjaosta on laadittu maankäyttösopimus. Maankäyttösopimuksen hyväksyminen kuuluu kunnanvaltuustolle. Kaavan hyväksymiskäsittely ja maankäyttösopimuksen hyväksymiskäsittely ovat toisiinsa sidotut ja siten käsitellään samassa päätöspykälässä. Puuniemen kaavaehdotuskartta on valmistunut päiväyksellä Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä Ehdotusvaiheessa jätettyihin viranomaislausuntoihin on laadittu vastineet (liitteenä). Vastineissa esitettyjen täydennys- ja muutostietojen lisäksi kaavaselostusta on muokattu siten, että selostus kuvaa pääosin Puuniemen asemakaava-aluetta, koska hyväksymiskäsittelyssä on vain Puuniemen asemakaavan muutosalue. Koska kyseessä ei ole asemakaavakartan muuttaminen, ei muutos ole oleellinen eikä aiheuta ehdotuksen uudelleen nähtäville asettamista. Kaava-aineistoon on tehty täydennyksiä ja muutoksia ehdotusvaiheen jälkeen, mutta laaditut täydennykset ja muutokset eivät ole oleellisia muutoksia eivätkä siten aiheuta kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville asettamista. Muutokset ovat pääosin teknisiä korjauksia. Ehdotusvaiheen jälkeistä viranomaisneuvottelua ei ole tarpeen järjestää. Asia on varmistettu myös Keski-Suomen ELY keskuksesta. Valmistelija: aluearkkitehti Ulla-Maija Humppi Valmistelijan päätösehdotus: Kivijärven tekninen lautakunta esittää, että:

22 ) kunnanhallitus päättää hyväksyä kaavaehdotuksesta saatuihin viranomaislausuntoihin laaditut vastineet ja vastineiden mukaisesti Puuniemen asemakaava-aineistoon laaditut täydennykset ja muutokset sekä muut teknisluonteiset korjaukset ja täydennykset. 2) Kivijärven kunnanhallitus päättää esittää, että Kivijärven kunnanvaltuusto hyväksyy Kivijärven kunnan ja Eemil Lahdenveden välisen maankäyttösopimuksen 3) Kivijärven kunnanhallitus päättää esittää, että Kivijärven kunnanvaltuusto hyväksyy Puuniemen asemakaavamuutoksen MRL 52 tarkoittamalla tavalla. Asemakaavamuutos ja siihen liittyvä maankäyttösopimus oli käsittelyssä klo Kivijärven kunnan kaavatoimikunnassa, johon oli kutsuttu lisäksi aluearkkitehti Ulla- Maija Humppi ja maanmittausinsinööri Tarmo Heinänen. Maankäyttösopimuksen laatijana on toiminut maanmittausinsinööri Tarmo Heinänen. Asemakaavamuutos ja siihen liittyvä maankäyttösopimus on käyty läpi Emil Lahdenveden kanssa Saarijärvellä erikseen järjestetyssä tilaisuudessa, jossa hänellä oli mukana oma edustajansa. Lisäksi tilaisuuteen osallistuivat aluearkkitehti Ulla-Maija Humppi, maanmittausinsinööri Tarmo Heinänen ja Kivijärven kunnasta tekninen johtaja Jukka Hertteli. (Tekninen johtaja Jukka Hertteli, puh ) Tekninen johtaja: Lautakunta esittää, että: 1) kunnanhallitus päättää hyväksyä kaavaehdotuksesta saatuihin viranomaislausuntoihin laaditut vastineet ja vastineiden mukaisesti Puuniemen asemakaava-aineistoon laaditut täydennykset ja muutokset sekä muut teknisluonteiset korjaukset ja täydennykset. 2) Kivijärven kunnanhallitus päättää esittää, että Kivijärven kunnanvaltuusto hyväksyy Kivijärven kunnan ja Eemil Lahdenveden välisen maankäyttösopimuksen ja siihen liittyvät kiinteistökaupan esisopimukset molemmista rakennusvaiheista. 3) Kivijärven kunnanhallitus päättää esittää, että Kivijärven kunnanvaltuusto hyväksyy Puuniemen asemakaavamuutoksen MRL 52 tarkoittamalla tavalla. Lautakunnan puheenjohtaja Erja Moisio jääväsi itsensä tämän pykälän ajaksi. Lautakunnan varapuheenjohtaja Heikki Leppänen toimi puheenjohtajana tämän pykälän aikana.

23 Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi Khall Liite nro 16. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) hyväksyy kaavaehdotuksesta saatuihin viranomaislausuntoihin laaditut vastineet ja vastineiden mukaisesti Puuniemen asemakaava-aineistoon laaditut täydennykset ja muutokset sekä muut teknisluonteiset korjaukset ja täydennykset esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy Kivijärven kunnan ja Eemil Lahdenveden välisen maankäyttösopimuksen ja siihen liittyvät kiinteistökaupan esisopimukset molemmista rakennusvaiheista esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä 16 olevan Puuniemen asemakaava-muutoksen MRL 52 tarkoittamalla tavalla

24 LAUSUNTOPYYNTÖ VAPO OY, ISONEVAN TURVETUOTANTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPA SEKÄ TOIMINNAN ALOITTAMISLUPA Khall Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Kivijärven kunnalta lausuntoa Vapo Oy, Isonevan turvetuotantoalueen ympäristöluvasta sekä toiminnan aloittamisluvasta. Lausunto pyydetään toimittamaan aluehallintovirastoon mennessä. Lausunnossa on ilmoitettava asian diaarinumero LSSAVI/198/04.08/2012. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävänä Kivijärven kunnan ilmoitustaululla ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla. Kuulutus on lisäksi luettavissa osoitteessa Hakemusasiakirjat ovat kuulutuksen aikana yleisesti nähtävillä Kivijärven kunnan virastossa (Virastotie 5 A). Vapo Oy hakee ympäristölupaa turvetuotantoon Kivijärven kunnassa noin 11 km keskustasta luoteeseen sijaitsevalle isonevan vanhalle turvetuotantoalueelle. Tuotantoalueen pinta-ala on 36,6 ha ja tuotannosta poistunutta alaa alueella on 44,1 ha. Arvioitu vuosituotantomäärä on m³ jyrsinpolttoturvetta. Isoneva on ollut tuotannossa vuodesta 1982 lähtien ja toimintaa koskeva aikaisempi ympäristölupa päättyi Tuotannon arvioidaan jatkuvan Isonevalla vuoteen 2030 saakka. Isonevan tuotantoalue sijaitsee Kymijoen veistöalueen Viitasaaren reitin valuma-alueella, Leukunjoen valuma-alueella (14.448). Turvetuotantoalueen kuivatusvedet johdetaan Isonevalta laskuojan kautta Kusipuroon ja edelleen reittiä Kangaspuro Iso Pirttijärvi Haarajoki Leukunjoki Kivijärven Leukunlahti. Nykytilassa Isonevan vesienkäsittely on perustasoa. Jatkossa kuivatusvedet johdetaan kaikilta lohkoilta ympärivuotisesti pintavalutuskentälle. Vesiensuojelun tehostamisen jälkeen Isonevan turvetuotannosta aiheutuvat päästöt pienenevät. Tuotantovaiheessa turvetuotannon bruttopäästöt vesistöön on noin 12 kg fosforia, 254 kg typpeä ja kg kiintoainetta sekä kemiallisen hapenkulutuksen (COD) bruttoarvo noin kg O2 / vuosi. Isonevan lähin vapaa-ajan rakennus sijaitsee noin 290 metrin etäisyydellä ja kaksi asuinrakennusta noin 600 metrin etäisyydellä tuotantoalueesta. Hakija arvioi, että tuotantorajoituksia noudattamalla turvetuotannosta ei aiheudu kohtuutonta melu- tai pölyhaittaa. Isonevan turvetuotannon vaikutukset alapuolisten vesistöjen veden laatuun, virkistyskäyttöön sekä kalastoon ja kalastukseen ovat hakijan arvion mukaan vähäisiä. Hakija esittää, että kalatalouden haitta korvataan 200 euron vuotuisella kalatalousmaksulla. Hakija hakee myös ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettua

25 toiminnanaloittamislupaa eli lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Asiasta on käyty alustava keskustelu Kivijärven kunnan teknisen lautakunnan kokouksessa Lautakunnassa käydyssä keskustelussa päädyttiin siihen ratkaisuun, että Vapo Oy, Isonevan turvetuotantoalueen ympäristöluvasta sekä toiminnan aloittamisluvasta annettava lausunto käsitellään seuraavassa kunnan hallituksen kokouksessa ( ). Valmistelija: tekninen johtaja Jukka Hertteli, puh Valmistelijan päätösehdotus lautakunnassa käydyn keskustelun pohjalta: Kivijärven kunnanhallitus antaa lausuntonaan Vapo Oy, Isonevan turvetuotantoalueen ympäristöluvasta sekä toiminnan aloittamisluvasta seuraavaa: Kivijärven kunta vastustaa turvetuotantoalan lisäämistä Kivijärven valuma-alueella. Turvetuotanto aiheuttaa suoluonnon peruuttamattoman tuhoutumisen ja lähialueen vesi- ja valuntaolojen häiriintymisen. Alueen käyttö turvetuotantoon ei saa lisätä alueelta luontaisesti vesistöön tulevan humusaineen ja muun eloperäisen aineen määrää. (Tekninen johtaja Jukka Hertteli, puh ja kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) Asiaan liittyvää oheismateriaalia selostetaan kokouksessa. toteaa lausuntonaan Vapo Oy, Isonevan turvetuotantoalueen ympäristöluvasta sekä toiminnan aloittamisluvasta seuraavaa: Kivijärven kunta vastustaa turvetuotantoalan lisäämistä Kivijärven valuma-alueella. Turvetuotanto aiheuttaa suoluonnon peruuttamattoman tuhoutumisen ja lähialueen vesi- ja valuntaolojen häiriintymisen. Alueen käyttö turvetuotantoon ei saa lisätä alueelta luontaisesti vesistöön tulevan humusaineen ja muun eloperäisen aineen

26 määrää. Tämän lisäksi kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että ympäristöluvan tarkoittamien kuivatusvesien ym. käsittely on suoritettava kemikalioimalla, koska kasvillisuuskentän puhdistusteho on kyseenalainen esim. poikkeuksellisten sääilmiöiden yhteydessä vaihtoehtoinen puhdistusmenetelmä on mikrobiologinen kuivatusvesien käsittely, joka on tehokkain menetelmä ympäristörasitteen minimoimiseksi toiminnan aloittamisluvan antamisesta tulee pidättäytyä, koska aloittamisluvan myöntäminen tekee muutoksenhaun käytännössä hyödyttämiseksi Tiedoksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

27 KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Khall merkitsee tiedoksi kunnanjohtajan tekemät viranhaltijapäätökset. Osastonjohtajien päätös paikallisen järjestelyvaraerän jako Ilmoitussopimus Tainiomäen koulun 9.lk kanssa Kuntalisä päätökset nrot 8-9, sekä Työasemien uusiminen / It-laiteinvestoinnit

28 TÄYTTÖLUPA LUOKANOPETTAJAN VIRANSIJAISUUTEEN Khall Luokanopettaja Lotta Pekonen on anonut virkavapaata tehtävästään ajalla Sivistysosasto hakee kunnanhallitukselta täyttölupaa luokanopettajan viransijaisuuden täyttämiseksi ko. ajalla. Kyseessä on luokanopettajan täysi työaika, jossa opetusvelvollisuus on 24 tuntia, opetettavana luokkana todennäköisesti viides luokka ja kelpoisuusasetuksen vaatimuksetkin on täytyttävä eli paikan täyttäminen sisäisesti ei ole mahdollista. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) myöntää anotun täyttöluvan. Tiedoksi sivistysosasto

29 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT Khall Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat Yhteistyötoimikunta 2 / Tekninen lautakunta 4 / (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) merkitsee pöytäkirjat tiedoksi ja toteaa samalla, että lautakuntien päätöksissä ei ole sellaisia, joissa kunnanhallitus käyttäisi kuntalain 51 :n otto-oikeutta. Tiedoksi osastot

30 ILMOITUSASIAT Khall Kivijärven kunnan työttömyysasteet työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan: miehiä naisia ,8% ,30% ,90% ,60% ,00% ,30% ,90% ,50% Pöytäkirjat: Tarkastuslautakunta 2 / Tarkastuslautakunta 3 / Muut saapuneet asiakirjat: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus / Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymävaltuuston kokouksen esityslista (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

31 TÄYTTÖLUPA OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN / ARTTU KINNUNEN Sivltk vuotias kivijärveläinen Arttu Kinnunen on työskennellyt Kivijärven nuorisotalolla Kivijärven Kivekkäiden alaisuudessa työharjoittelijana ja palkkatuella Oikeus palkkatukeen on päättynyt työssäoloehdon täytyttyä. Kinnunen on onnistunut tehtävässään nuorisotalon ohjaajana sekä kahtena kesänä lasten jalkapallokoulun ohjaajana hyvin ja osoittanut sopivuutensa alalle. Nyt hän on ilmaissut halukkuutensa kouluttautua alalle oppisopimuksella. Soveltuva tutkinto on nuorisoja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto, joka voidaan suorittaa Keski- Suomen Opistossa Suolahdessa näyttötutkintona. Oppisopimuksen vaatima työsuhde olisi luontevinta tehdä kunnan kanssa. Kivekkäisen kanssa solmittuun ostopalvelusopimukseen nuorisotalon valvonnasta ja siivouksesta on kirjattu, että sopimusta voidaan tästä syystä tarkistaa kesken vuoden. Kivijärven nuorisotaloa on pidetty auki viitenä iltana viikossa ja siellä on runsaasti kävijöitä. Nuorisotalon valvonnan ja ohjauksen lisäksi oppisopimusta voitaisiin hyödyntää muun muassa koulun kanssa tehtävässä yhteistyössä sekä erilaisten tapahtumien järjestelemisessä sekä mahdollisesti hiihtohissin hoidossa. Oppisopimuksen kesto on kaksi vuotta, ja kouluttajana toimii Poke. Tutkintoon valmistava koulutus alkaa teoriaopetuksen osalta , mutta työssäoppimisjakso voidaan aloittaa aikaisemminkin. Työsuhde alkaisi ja kestäisi noin 2 vuotta eli oppisopimuskoulutusajan. Työ-/oppisopimussuhde ei velvoita kuntaa ottamaan vakituiseen työsuhteeseen valmistumisen jälkeen. Oppisopimustyönantaja vastaa opiskelijan palkanmaksusta tai sen järjestämisestä koko oppisopimuksen työssäoppimisajalta. Koulupäiviltä/teoriapäiviltä, joita on noin kuukauden vuodessa, palkkaa ei makseta, koska noilta päiviltä opiskelija on oikeutettu koulutuspäivärahaan. Vapaa-aikatoimen talousarviossa nuorisotalon valvontaan on varattu vuosittain euroa. Koulutuskorvaus ja palkkatuki pienentävät palkkauskustannuksia siten, että tämän vuoden kulut pystytään kattamaan sivistysosaston talousarvion käyttövaroista. Vuosille 2014 ja 2015 varataan noin euron lisämääräraha nuorisotalon valvontaan tarkoitetun euron lisäksi. Mikäli oppisopimukseen on lisäksi käytettävissä kunnan myöntämä kuntalisä, ei lisärahoitusta välttämättä tarvittaisi lainkaan. Tekninen lautakunta on tehnyt vastaavan tyyppisen oppisopimuspäätöksen ja sivistyslautakunta

32 Kyseinen oppisopimuskoulutus on osaltaan toteuttamassa nuorisotakuuta. (sivistysjohtaja Hanna-Kaisa Pekkarinen, p , vapaaaikaohjaaja Hannu Ahonen, p ) Sivistysjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa Arttu Kinnusen oppisopimuskoulutukseen/-työsuhteeseen ajalle Mikäli oppisopimuskoulutus keskeytyy, myös työsuhde päättyy. Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että Pertti Kainulainen ilmoitti esteellisyytensä (osallisuusjäävi) ja poistui kokouksesta tämän pykälän ajaksi. Tiedoksi: Käsittelyyn: Arttu Kinnunen, Hannu Ahonen kunnanhallitus Khall (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) myöntää anotun täyttöluvan. Tiedoksi sivistysosasto

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 15 / 2015 Aika Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00 17.40 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 15 / 2015 Aika Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00 17.40 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 15 / 2015 Aika Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00 17.40 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00-17.40 Kokoushuone 1 (khall) Nro 15 / 2015

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 7/2015 Aika Pe 10.07.2015 klo 15.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Perjantaina 10.07.2015 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 7/2015 ASIA LIITE 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 6 / 2014 Aika Maanantai 24.03.2014 klo 18.30-19.20 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 6 / 2014 Aika Maanantai 24.03.2014 klo 18.30-19.20 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 6 / 2014 Aika Maanantai 24.03.2014 klo 18.30-19.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 24.03.2014 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 6 / 2014

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen perustettavan Toivakan Verkkoyhtiö Oy:lle Keski-Suomen laajakaistahankkeen rahoittamiseksi

Omavelkaisen takauksen myöntäminen perustettavan Toivakan Verkkoyhtiö Oy:lle Keski-Suomen laajakaistahankkeen rahoittamiseksi Kunnanhallitus 184 01.07.2013 Kunnanvaltuusto 80 01.07.2013 Kunnanhallitus 192 08.08.2013 Kunnanvaltuusto 86 15.08.2013 Omavelkaisen takauksen myöntäminen perustettavan Toivakan Verkkoyhtiö Oy:lle Keski-Suomen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 4/2013 Aika Ma 03.06.2013 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Maanantaina 03.06.2013 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro ASIA LIITE 36 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 18/ 2010 Aika Maanantai 27.09.2010 klo 18.30 19.37 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 18/ 2010 Aika Maanantai 27.09.2010 klo 18.30 19.37 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 18/ 2010 Aika Maanantai 27.09.2010 klo 18.30 19.37 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina 27.09.2010 klo 18.30 18 / 2010 Nro Kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 1/2015 Aika Ti 13.01.2015 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Tiistaina 13.01.2015 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 1/2015 ASIA LIITE 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 1/2015 Aika Ti 13.01.2015 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Tiistaina 13.01.2015 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 1/2015 ASIA LIITE 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Esityslista. Kunnanhallitus. Kokousnumero 7 / 2015 Aika Maanantai 15.6.2015 klo 18.30 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Esityslista. Kunnanhallitus. Kokousnumero 7 / 2015 Aika Maanantai 15.6.2015 klo 18.30 Kokoushuone 1 (khall) Esityslista Kokousnumero 7 / 2015 Aika Maanantai klo 18.30 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 15.06.2015 klo 18.30 Kokoushuone 1 (khall) Nro 7 / 2015 ASIA LIITE 85 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 1 / 2014 Aika Maanantai 13.01.2014 klo 18.30-20.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 1 / 2014 Aika Maanantai 13.01.2014 klo 18.30-20.30 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 1 / 2014 Aika Maanantai 13.01.2014 klo 18.30-20.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 13.01.2014 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 1 / 2014

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 7/2014 Aika Ti klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Tiistaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 7/2014 ASIA LIITE 67 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 8 / 2011 Aika Maanantai 27.6.2011 klo 16.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 8 / 2011 Aika Maanantai 27.6.2011 klo 16.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 8 / 2011 Aika Maanantai klo 16.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Maanantaina 27.06.2011 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 8 / 2011 ASIA LIITE 131 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Perusturvalautakunta. Kokousnumero 8 / 2008 Aika To 18.12.2008 klo 18.00-19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Perusturvalautakunta. Kokousnumero 8 / 2008 Aika To 18.12.2008 klo 18.00-19.00 PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 8 / 2008 Aika To klo 18.00-19.00 Paikka Palvelukeskus KOKOUSKUTSU Torstaina klo 18.00- Palvelukeskus Nro 8/2008 ASIA LIITE 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 5/2007 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 5/2007 ASIA LIITE 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 49 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 7 / 2015 Aika Maanantai 15.6.2015 klo 18.30-21.37 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 7 / 2015 Aika Maanantai 15.6.2015 klo 18.30-21.37 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 7 / 2015 Aika Maanantai klo 18.30-21.37 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 15.06.2015 klo 18.30 21.37 Kokoushuone 1 (khall) Nro 7 / 2015 ASIA LIITE

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 6/2015 Aika Ti klo 19.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Tiistaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 6/2015 ASIA LIITE 43 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tainion koulun neuvotteluhuone KOKOUPÖYTÄKIRJA

Tainion koulun neuvotteluhuone KOKOUPÖYTÄKIRJA Tainion koulun neuvotteluhuone KOKOUPÖYTÄKIRJA KIVIJÄRVEN KUNTA Sivistystoimenlautakunta KOKOUSKUTSU Perjantaina klo 18.30 - Tainion koulun neuvotteluhuone 2 / 2006 LIITE 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 19/ 2010 Aika Maanantai 11.10.2010 klo 18.30 19.40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 19/ 2010 Aika Maanantai 11.10.2010 klo 18.30 19.40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 19/ 2010 Aika Maanantai klo 18.30 19.40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina klo 18.30 19.40 Kunnanhallituksen kokoushuone 19 / 2010 Nro ASIA LIITE 207 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 15 / 2014 Aika Maanantai 22.12.2014 klo 15.30-16.55 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 15 / 2014 Aika Maanantai 22.12.2014 klo 15.30-16.55 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 15 / 2014 Aika Maanantai klo 15.30-16.55 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina klo 15.30-16.55 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 15 / 2014 ASIA

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 (TORSTAI) Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2009 Aika Ti 23.06.2009 klo 17.00 Paikka Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2009 Aika Ti 23.06.2009 klo 17.00 Paikka Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 6/2009 Aika Ti klo 17.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 6/2009 ASIA LIITE 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 73 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta Yksityistietoimitus. Kokousnumero 4/2008 Aika Ti 08.04.2008 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta Yksityistietoimitus. Kokousnumero 4/2008 Aika Ti 08.04.2008 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 4/2008 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 4/2008 ASIA LIITE 38 KOKOUKSEN AVAUS 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2010 Aika Maanantai 25.01.2010 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2010 Aika Maanantai 25.01.2010 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 3 / 2010 Aika Maanantai 25.01.2010 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina 25.01.2010 klo 18.30 3 / 2010 Nro Kunnanhallituksen kokoushuone ASIA LIITE

Lisätiedot

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p -3, KV 31.3.2016 18:30 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Oulun Eteläisen instituutin ja Kerttu Saalasti säätiön toiminnan esittely - johtaja, säätiön asiamies Ville Isoherranen Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 1/2016 Aika To klo 18.00 19.18 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Torstaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 1/2016 ASIA LIITE 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13 / 2009 223 Kokousaika 27.04.2009 klo 17.00 17.55 Kokouspaikka Metsäpeuramaan Opastuskeskus, Yli-Lesti Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 7/ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 7/ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 7/2012 71 Kokousaika Tiistai 19.06.2012 klo 18.30 19.15 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 15 20.05.2013 277 Kokousaika 20.05.2013 klo 10.00 11.03 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 4 / 2015 Aika Maanantai 23.03.2015 klo 18.30-20.04 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 4 / 2015 Aika Maanantai 23.03.2015 klo 18.30-20.04 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2015 Aika Maanantai 23.03.2015 klo 18.30-20.04 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 23.03.2015 klo 18.30-20.04 Kokoushuone 1 (khall) Nro 4 / 2015

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta 25.3.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 25.3.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (-) Piispanen Sanna (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (-) Piispanen Sanna (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2010 Kokousaika Maanantai klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77 8/2012 77 Kokousaika Torstai 28.06.2012 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 02/07.02.2013 32

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 02/07.02.2013 32 Nro 02/07.02.2013 32 Kokousaika Torstai 07.02.2013 klo 19.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.klo 17:00-19:00

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 18.6.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.6.2014 klo 16.30 17.45 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 18.5.2011 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.5.2011 klo 16.30 17.30 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 4 / 2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Perjantai 7.11.2014 klo 15.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 14 15 16 17 sivu 18 18 19-20 21 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen.

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2014 27.8.2014 Kokousaika Keskiviikkona 27.8.2014 klo 17.00-18.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 1/2007 Aika Ke 21.2.2007 klo 15.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ESITYSLISTA/TYÖJÄRJESTYS Keskiviikkona 21.2.2007 klo 15 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 1/2007 ASIA LIITE

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 34/ 2009 460 Kokousaika 28.12.2009 klo 17.00-18.50 (iltakoulu klo 18.00-18.50) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3 29.4.2015 18 Kokousaika 29.4.2015 klo 19.00-20.12 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.5. klo 19-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 22.3.2010 kello 18.00-18.15 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (-) (-) (-) (-)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (-) (-) (-) (-) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6/2011 44 Kokousaika Keskiviikko 11.05.2011 klo 17.00 17.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 7/2015 Aika Torstai klo 17.30 21.10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU 08.10.15 Kunnanhallituksen kokoushuone 7/2015 ASIA LIITE 69 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 14/6.6.2011 250 Kokousaika 6.6.2011 klo 17.00 20.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 04. huhtikuuta 2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali Asiat 12 Takauksen myöntäminen Padasjoen Asuntotalot Oy:lle / Koivutie 5:n

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (-) (x) (x) (x) (-) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (-) (x) (x) (x) (-) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5/2011 37 Kokousaika Keskiviikko 27.04.2011 klo 17.00 18.21 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Jäsenet Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Jäsenet Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 Kokousaika Torstai klo 19.22 20.36 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 18.00-18.20 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 1 / 2016. Aika Maanantaina 11.04.2016 klo 19.00-20.10

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 1 / 2016. Aika Maanantaina 11.04.2016 klo 19.00-20.10 Pöytäkirja Kokousnumero 1 / 2016 Aika Maanantaina 11.04.2016 klo 19.00-20.10 Paikka Valtuustosali KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 11.04.2016 klo 19.00-20.10 Valtuustosali Nro 1 / 2016 ASIA LIITE 1

Lisätiedot

30.07.2012 klo 17.00 19.43 Kunnanvirasto, valtuustosali. Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (-) (x)

30.07.2012 klo 17.00 19.43 Kunnanvirasto, valtuustosali. Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (-) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13/30.07.2012 203 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa 30.07.2012 klo 17.00 19.43 Kunnanvirasto,

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2012 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 50. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2012 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 50. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA ESITYSLISTA/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2012 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 50 KOKOUSAIKA 13.12.2012 klo 17- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: VARAJÄSEN: Timo Manninen, pj Marko

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (-) Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini

(x) (x) (x) (x) (-) Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 7/2011 51 Kokousaika Keskiviikko 24.8.2011 klo 17.00 19.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 6/2012 Aika Ti klo 18.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 6/2012 ASIA LIITE 61 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 28.5.2015

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 28.5.2015 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 2 28.5.2015 Kokousaika Kinnula 28.5.2015 Kokouspaikka Kinnula, valtuustosali klo 16.00 17.03 Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 10 / 2009 192 Kokousaika 23.03.2009 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2010 Aika Perjantaina 01.10.2010 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2010 Aika Perjantaina 01.10.2010 klo 19.00 Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2010 Aika Perjantaina 0 klo 19.00 Paikka Valtuustosali KOKOUSKUTSU Perjantaina 0 klo 19.00 Valtuustosali Nro 4 / 2010 ASIA LIITE 29 10 NIMENHUUTO 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76 KOKOUSAIKA Torstai 25.6.2015 klo.16.00 16.40. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10. Kunnantalon takkahuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10. Kunnantalon takkahuone 1 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSAIKA Perjantai 18.7.2014 klo 10.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Sivu Liite 1 364 188 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 20.5.2009

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 20.5.2009 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 20.5.2009 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 20.5.2009 klo 16.30 17.20 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 2. Tekninen lautakunta 1 5.2.2015. Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjojen tarkastaminen vuonna 2015 2016

LEMIN KUNTA 2. Tekninen lautakunta 1 5.2.2015. Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjojen tarkastaminen vuonna 2015 2016 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 5.2.2015 klo 17-18 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini. Jonna Leppänen Mikko Ihanti Juha Urpilainen

Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini. Jonna Leppänen Mikko Ihanti Juha Urpilainen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 9/2012 1 Kokousaika To 29.11.2012 klo 15.00-16.39. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 4 /9.6.2011

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 4 /9.6.2011 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4 /9.6.2011 Kokousaika 9.6.2011 klo 19.30 20.01 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Jäsenet Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 11 / 2009 152

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 11 / 2009 152 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 152 Kokousaika 26.11.2009 klo 19.00 20.17 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Valtuutettu Paikalla Paikalla jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1. Tekninen lautakunta 19.1.2011

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1. Tekninen lautakunta 19.1.2011 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 Tekninen lautakunta 19.1.2011 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.1.2011 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x)x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x)x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 23 / 2010 371 Kokousaika 1.11.2010 klo 17.00 19.00 (talousarvioriihi klo 17.45 19.00) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21 Tekninen lautakunta Nro 3/2014 KOKOUSAIKA Torstaina 8.5.2014 klo 17-18.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 29.06.2010 klo 17.30 18.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Maanantai 22.4.2013 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen Rauno pj. X Vasalampi Maija

Lisätiedot

Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu.

Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu. -3, KV 30.5.2013 18:00 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu. Huom!!!!! Kokouskin pidetään Niva-Kaijan koululla

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Sivu 62 (78) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Sivu 62 (78) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Sivu 62 (78) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 8.7.2013 kello 18.00-18.50 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 20 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15 Tekninen lautakunta Nro 3/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 28.5.2015 klo 17-18.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

VALTUUSTO 3/2012. Sisällys

VALTUUSTO 3/2012. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 3/2012 ASIALISTA Aika: Torstai 23.8.2012 klo 18.00 18.45 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali pöytäkirjantarkastajat: Kauko Mäntypuro ja Pauli Niemi yleisesti nähtävillä: tiistai

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 6/2014 Aika Ti klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Tiistaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 6/2014 ASIA LIITE 57 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 16.6.2015 kello 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU/ ESITYSLISTA

KOKOUSKUTSU/ ESITYSLISTA KIVIJÄRVEN KESKUSVAALILAUTAKUNNAN KOKOUS Nro 2 Maanantaina 22.9.2008 klo 19.00 Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU/ ESITYSLISTA KIVIJÄRVEN KUNTA Keskusvaalilautakunta KOKOUSKUTSU Maanantaina 22.9.2008

Lisätiedot

2 LUKION JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄPITO VUONNA 2014

2 LUKION JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄPITO VUONNA 2014 KOKOUSKUTSU KOKOUS: Kinnulan lukion johtokunta PAIKKA: Kinnulan lukio, luokka 158 AIKA: Maanantai 26.5.2014 klo 18.30-19.35 1 LUKION JOHTOKUNNAN KOKOUSPÄIVÄT JA KOKOUSAIKA 2 LUKION JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN

Lisätiedot