KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 7 / 2013 Aika Maanantai klo Kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 7 / 2013 Aika Maanantai 17.06.2013 klo 18.30 20.23 Kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Pöytäkirja Kokousnumero 7 / 2013 Aika Maanantai klo Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone

2 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina klo Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 7 / 2013 ASIA LIITE 119 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 120 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 121 ETÄPALVELUN VALTAKUNNALLINEN KÄYTTÖÖNOTTO VERKKO-OSUUSKUNTA KUUSKAISTAN KANSSA SOLMITTAVAN OPERAATTORISOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUS OMAVELKAINEN TAKAUS KIVIJÄRVEN VERKKOYHTIÖ OY:LLE KESKI-SUOMEN LAAJAKAISTAHANKKEEN RAHOITTAMISEKSI 124 VALTUUSTOALOITE SOTE PERUSSOPIMUKSEN JA SEN LIITTEIDEN TARKISTAMISESTA 125 MINNA MINKKISEN (PIISPASEN) EROANOMUS SOTE- KUNTAYHTYMÄ SAARIKAN YHTYMÄVALTUUSTON VARAJÄSENYYDESTÄ LÄMMÖNTOIMITUSSOPIMUS KIVIJÄRVEN LÄMPÖ OY:N KANSSA PUUNIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA JÄTETTYIHIN VIRANOMAISLAUSUNTOIHIN LAADITUT VASTINEET SEKÄ PUUNIEMEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN JA SIIHEN LIITTYVÄN MAANKÄYTTÖSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

3 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina klo Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 7 / LAUSUNTOPYYNTÖ VAPO OY, ISONEVAN TURVETUOTANTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPA SEKÄ TOIMINNAN ALOITTAMISLUPA 129 KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 130 TÄYTTÖLUPA LUOKANOPETTAJAN VIRANSIJAISUUTEEN LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT 132 ILMOITUSASIAT 133 TÄYTTÖLUPA OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN / ARTTU KINNUNEN Pöytäkirja on nähtävillä: Kunnanvirastolla klo MERK. Erkki Leppänen Kunnanhallituksen puheenjohtaja

4 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / KOKOUSAIKA Maanantaina klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanhallituksen kokoushuone x Erkki Leppänen, pj. Ossi Hämäläinen, vj. x Risto Holm, II vpj. Pentti Aaltonen, vj. x Asko Kauppinen, I vpj. Ari Simonen, vj. x Marjatta Liimatainen Hanna Urpilainen, vj. x Kirsti Möttönen Minna Piispanen, vj. - Heikki Näsi x Jari Haapaniemi, vj. - Riitta Sarén x Orvokki Karstinen, vj. MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) x x x Olavi Hakkarainen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Eeva-Liisa Tobiasson, kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Antti Urpilainen, kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Pekka Helppikangas, kunnanjohtaja, esittelijä/pöytäkirjanpitäjä Jukka Hertteli, tekninen johtaja (poistui klo 18.47) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 119 ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS 120 Puheenjohtaja Pöytäkirjapitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimillamme. Erkki Leppänen Tarkastusaika Kunnanvirastolla Allekirjoitukset Pekka Helppikangas PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Orvokki Karstinen Paikka ja päivämäärä Kunnanvirastolla Virka-asema Kunnanjohtaja Risto Holm Allekirjoitus

5 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall Kivijärven kunnan hallintosäännön 10.2 mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä mikäli mahdollista siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kivijärven kunnan hallintosäännön 10.3 mukaan toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, kutsuu hän varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai kokouksen sihteeri voi toimittaa kutsun varajäsenelle. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall Kivijärven kunnan hallintosäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Puheenjohtajan ja pöytäkirjantarkastajien on allekirjoitettava sekä pöytäkirjan kansilehti että tehtävä jokaiseen pöytäkirjan sivuun tarkastustaan osoittava merkintänsä. valitsee Orvokki Karstinen ja Risto Holmin tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

7 ETÄPALVELUN VALTAKUNNALLINEN KÄYTTÖÖNOTTO Khall SaDe-ohjelmaan kuuluva Etäpalveluhanke käynnistyi yhtenä tehtävänään rakentaa malli siitä, miten kuntien yhteispalvelupisteen kautta voidaan tarjota kansalaisille etäpalveluna viranomaispalveluja. Malleja ja käytäntöjä on kokeiltu ja jatkokehittelty Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien 21 pilottipisteessä lähtien. Pilotit päättyvät suunnitellusti Etäpalvelun valtakunnallinen käyttöönotto on suunniteltu alkavaksi Käyttöönottoon liittyen valtiovarainministeriö pyytää kaikilta em. maakuntien kunnilta vastauksen, osallistuvatko ne alkavaan valtakunnalliseen etäpalvelun käyttöönottoon. Vastauksen pyydetään toimittamaan mennessä valtiovarainministeriön kirjaamoon. Perusedellytykset osallistumiselle on, että kunnan ja mukana olevien viranomaisten kesken on tehty yhteispalvelusopimus, jossa on myös sovittu etäpalvelun antamisesta kunta toimittaa allekirjoitetuista sopimuksista kopiot osallistumisilmoituksen liitteenä Kunnat vastaavat siitä, että yhteispalvelupiste varustetaan tarkoituksenmukaisesti. Huomioon on otettava seuraavat seikat: asiakkaan käytössä on ovella suljettava, luottamuksellinen keskustelujen edellyttämä riittävästi äänieristetty huonetila ja siellä riittävä sähkön syöttö ja tietoliikennekaapelointi palveluneuvojalla on oma tietokone varauskalenteria ja muiden tukipalvelusovellusten käyttöä varten on oltava skanneri asiakkaiden todistusten yms. dokumenttien sähköistä lähettämistä varten dokumenttikamera, mikäli kunnan etäpalvelusopimukset viranomaisten kanssa sitä edellyttävät Valtiovarainministeriö vastaa valtakunnalliseen käyttöönottoon osallistuvien kuntien muista välttämättömiksi katsotuista etäpalveluvälineistä ja yhteyksistä käytössä olevien palveluhakemiston ja ajanvarausjärjestelmän käyttäjätunnuksien päivittämisestä SaDe-ohjelman kautta etäpalveluiden toteuttamisen rahoittamisesta vuoden 2014 loppuun saakka

8 alkaen kunnat rahoittavat yhteispalvelupisteiden palvelut itse Valtiovarainministeriö tekee päätöksen kesäkuun 2013 loppuun mennessä siitä, mihin kuntiin etäpalvelua tarjoavat yhteispalvelupisteet tulevat ja huomioi valintaa tehtäessä piloteissa mukana olleiden kuntien osoittaman aktiivisuuden. Pilottimaakuntien lisäksi valtiovarainministeriö tiedustelee 2-3 muun maakunnan kunnilta osallistumishalukkuutta valtakunnalliseen käyttöönottoon. Tavoitteena on tehdä osallistumispäätökset siten, että uudet maakunnat tulevat mukaan vuoden 2013 kuluessa. Vuoden 2014 alussa joissakin etäpalvelua tarjoavissa kunnissa tullaan pilotoimaan Asiakaspalvelu 2014-hankkeen mukaisia asiakaspalvelupisteratkaisuja. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas puh ) päättää osallistua alkavaan valtakunnalliseen etäpalvelun käyttöönottoon. Tiedoksi Valtiovarainministeriö

9 VERKKO-OSUUSKUNTA KUUSKAISTAN KANSSA SOLMITTAVAN OPERAATTORISOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUS Khall Kunnanvaltuusto on päätöksellään 27/2012 päättänyt solmia operaattorisopimuksen verkko-osuuskunta Kuuskaistan kanssa. Kuuskaistan hankinnasta koskien Kivijärvenkin kunnan alueen rakentamista on valitettu niin, ettei hanketta rakentamisen tasolla ole voitu aloittaa Kivijärven alueella. Tämän vuoksi kunnanhallitus ei ole katsonut soveliaaksi panna täytäntöön päätöstä eli allekirjoittaa sopimusta, koska sopimukseen liittyvät maksupostit aina asti tulisi maksaa takautuvasti kuluvan vuoden keväästä lukien ilman, että olisi takeita siitä, että toinen sopijaosapuoli voisi asianmukaisesti täyttää sopimusvelvoitteensa johtuen tehdystä valituksesta markkinaoikeuteen muuten kuin ainoastaan hankkeen yleissuunnittelun tasolla toimistotyönään. Lisäksi tulisivat sopimusvelvoitteiksi mahdollisten takausten myöntäminen hankealueelle ja kaupalliselle alueelle. Toisaalta on niinkin, että vasta operaattorisopimuksen allekirjoittaminen sitoo kunnalle annettavan hieman yli miljoonan euron osuuden valtion rahoituksesta hankkeeseen Kivijärven hyväksi eli vasta sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen Kuuskaista voi tehdä lopullisen hakemuksen viestintäministeriölle koskien Kivijärveä, jolloin varat sitoutuvat Kivijärven hankealueeseen. Mikäli lopullisen hakemuksen jättäminen viivästyy, voi teoriassa käydä niinkin, että tarkoitukseen varatut varat on jo käytetty muiden vastaavien hankkeiden hyväksi eikä varoja enää ole käytettäväksi Kivijärven hyväksi. Tämän vuoksi on tarpeen saada asiassa valtuuston kannanotto täytäntöönpanoon. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) esittää valtuustolle, että sopimuksen allekirjoittamisesta pidättäydytään siihen saakka, kunnes hankintaa koskevat valitukset on käsitelty niin, että verkon rakentamista koskevat toimet voivat alkaa operaattorisopimusta koskevan neuvottelutuloksen mukaisesti ja hanketta koskeva yleistilanne selkeytyy.

10 Kvalt Khall Liite nro Markkinaoikeus on antanut lainvoimaisen päätöksensä Kuuskaistan rakentamiskilpailutuksesta, joka kohdistui myös Kivijärven kunnan alueeseen. Päätös pysytti Kuuskaistan suorittaman kilpailutuksen, minkä vuoksi Kuuskaistalla on nyt edellytykset ryhtyä Kivijärven laajakaistasopimusta koskevan neuvottelutuloksen mukaiseen sopimussuhteeseen sopimusvelvoitteet täyttämiskykyisenä sopijapuolena. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) päättää laittaa kunnanvaltuuston päätöksen 27/2012 täytäntöön ja allekirjoittaa operaattorisopimuksen liitteen 13 muodossa. Toimeksi kunnanjohtaja

11 OMAVELKAINEN TAKAUS KIVIJÄRVEN VERKKOYHTIÖ OY:LLE KESKI-SUOMEN LAAJAKAISTAHANKKEEN RAHOITTAMISEKSI Khall Liite nro 14. Keski-Suomen liitto on kilpailuttanut Kivijärven kunnan laajakaistahankkeen, jonka toteuttajaksi on valikoitunut Verkkoosuuskunta Kuuskaista. Keski-Suomen laajakaistahanke toteutetaan erillisen hankeyhtiön Kuuskaista Valokuituverkot Oy:n kautta. Hankkeen toteuttaminen edellyttää Kivijärven kunnan omavelkaista takausta erilliselle, kuntakohtaiselle verkkoyhtiölle (Kivijärven Verkkoyhtiö Oy:lle), jonka kautta Kivijärven kunnan hanke rahoitetaan. Kuntakohtainen verkkoyhtiö mahdollistaa sen, että kunnat takaavat ainoastaan oman kunnan alueella olevaa verkkoa. Kivijärven kunnan alueella hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin euroa. Kivijärven kunta sitoutuu takaamaan 50% hankkeen toteutuskustannuksista julkisen tuen ja liittymämaksujen jälkeen (hankkeen omarahoitusosuus) edellyttäen, että Finnvera tai muu osapuoli takaa toiset 50%. Julkisen tuen lainsäädäntö edellyttää, että laajakaistalain (1186/2009) laajakaistarakentamisen tukea haja-asutusalueille vastaanottavien toimijoiden rahoituksen takauksesta tulee periä ns. safe harbour - takausmaksu, jotta takausta ei lueta julkiseksi tueksi. Kuntalain 13 :n mukaan kunnanvaltuusto päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta. Taattava laina kohdistuu Kivijärven verkkoyhtiöön suunniteltuun investointiin ja sillä mahdollistetaan käytännössä valtion/eu:n varaaman suuruisen laajakaistatuen saaminen hankkeen käyttöön Kivijärven maaperään sijoitettavana valokuituverkkona. Laajakaistahanke parantaa merkittävästi kunnan elinkeinopoliittisia kehittämisedellytyksiä ja tekee kunnasta vetovoimaisemman alueen mahdollistaen usealla toimialalla toimivien yritysten sijoittumisen Kivijärvelle ja synnyttaen samalla työpaikkoja paikkakunnalle, minkä vuoksi takauksen antamisen on katsottava kuuluvan kunnan toimialaan. Hankkeeseen tarvittavia lainoja ei ole vielä kilpailutettu tai lopullisesti yksilöity. Siksi valtuuston on perusteltua valtuuttaa kunnanhallitus tarkentamaan takauspäätöksen kohteena olevien lainojen yksiköinti vastaamaan lopullisia lainoja. Lainojen lopullinen yksilöinti ei ole takauspäätöksen tekovaiheessa mahdollista, koska hankkeen toteutuminen mukaan lukien Finnveran ja sijoittajien mukaantulo on ehtona kuntien takauksille.

12 Takaukseen sisältyy liitteinä Liite 1 Kuuskaistan Valokuituverkot Oy Liiketoimintasuunnitelmat 6/2013 Liite 2 Kuuskaistan Valokuituverkot Oy Pääomitussuunnitelma ja vakuusrakenne 6/2013 Liite 3 Kuntakohtaiseet investointikustannusarviot takauspäätöstä varten Liitteet 1 ja 2 sisältävät liikesalaisuuden piiriin kuuluvaa informaatiota. Liitteenä 14 on Kuuskaistan kirje laajakaistaverkon rakentamisen rahoituksesta. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää omavelkaisen takauksen perustettavan Kivijärven Verkkoyhtiö Oy:n lainoille enintään euron suuruisille lainoille. Takauksen perustana oleva laina käytetään kokonaisuudessaan valokuituverkon rakentamisen kustannuksiin. laina-aika on enintään kuusi vuotta. Laina on kertalyhenteinen hanke vastaanottaa laajakaistalain (1186/2009) laajakaistarakentamisen tukea haja-asutusalueille. Kivijärven kunnan takausprovisio on ns. Safe Harbour-maksun mukainen ; tällä hetkellä 3,8 % vuodessa takauksen piirissä olevalle lainapääomalle. Jos takausprovisiota voidaan perustellusti pienentää, voidaan näin tehdä samalle tasolle hankkeen muiden rahoittajien kanssa vastavakuus on Verkkoyhtiö Oy:n antamaan kiinnityskelpoiseen omaisuuteen eli yrityskiinnitys valokuituverkkoon. Vakuudet määritellään rahoittajien kesken erillisellä sopimuksella rahoitus/takausosuuksien suhteessa kokonaistaloudellisin rahoittaja kilpailutetaan Kuuskaistan ja Inspira Oy:n toimesta Verkko-osuuskunta Kuuskaista sitoutuu siihen, että takaus kohdistetaan takaajakunnan alueen kuntakohtaiseen verkkoyhtiöön ja takausta käytetään takaajakunnan alueen verkon rakentamiskustannuksiin samassa suhteessa muun rahoituksen kanssa rakentamisen edetessä velallisen tulee toimittaa kunnalle vuosittain raportti

13 liiketoimintansa tilasta kunnanvaltuusto valtuuttaa muilta osin kunnahallituksen yksilöimään takauspäätöksen kohteena olevat lainat ja lopullisesti sovellettavan takausprovision kunnan takaaman rahoituksen ja kuntakohtaisen verkkoyhtiön muun rahoituksen suhde tulee takauksen voimassaoloaikana säilyttää tasolla, jossa kunnan vastuu on enintään 50 % kunkin ajankohdan kokonaisrahoituksesta kunnan takauksen antaminen tapahtuu ainoastaan kirjallisesti allekirjoitetuin dokumentein

14 VALTUUSTOALOITE SOTE PERUSSOPIMUKSEN JA SEN LIITTEIDEN TARKISTAMISESTA Yhtymähallitus Terhi Simonen-Jokinen jätti yhtymävaltuuston pidetyssä kokouksessa valtuustoaloitteen perussopimuksen ja sen liitteiden tarkistamisesta. SoTen jäsenkunnat ovat hyväksyneet SoTe kuntayhtymän perussopimuksen syksyllä Samassa yhteydessä kuntien valtuustot hyväksyivät myös yhtymähallituksen puheenjohtajuutta koskevan sopimuksen. Perussopimuksen mukaan yhtymävaltuusto nimeää yhtymähallitukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Edellisellä valtuustokaudella oli kuitenkin ryhmien silloisen sopimuksen mukaisesti valittu kaksi varapuheenjohtajaa ja yhtymähallitus teki kokoontuneelle valtuustolle esityksen tältä pohjalta ja esitti perussopimuksesta poiketen kahden varapuheenjohtajan valintaa myös kaudelle Yhtymävaltuusto valitsi, perussopimukseen vedoten, yhtymähallitukselle yhtymähallituksen esityksestä poiketen vain puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Yhtymävaltuuston päätöksen jälkeen on esitetty, että kunnat tekevät erillisen sopimuksen, joka mahdollistaisi yhtymähallituksen 2. varapuheenjohtajan valinnan. Tilaaja-tiimi käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti esittää, että kunnat sopivat, että yhtymähallitukselle voidaan valita puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi myös 2. varapuheenjohtaja. Päätösesitys: Yhtymähallitus päättää esittää jäsenkunnille, että nämä sopivat, että yhtymähallitukselle voidaan valita puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi myös 2. varapuheenjohtaja. Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen Khall Perussopimuksen kohdan 3. kappaleen mukaan yhtymävaltuusto nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Mikäli halutaan toinen varapuheenjohtaja, on sen johdosta tehtävä perussopimukseen sitä tarkoittava muutos. Perussopimusta hyväksyttäessä on kunnissa tehty päätös

15 sopimuksesta, jossa yhtymähallituksen puheenjohtajuus on kuuluisi suurimmalle kunnalle ja varapuheenjohtajuus toiseksi suurimmalle kunnalle. Sopimusta ei ole kuitenkaan allekirjoitettu. Loogista olisi, että mikäli toinen varapuheenjohtajuus perustettaisiin perussopimuksessa, tulisi siitä kiertävä Kivijärven, Kannonkosken ja Kyyjärven kuntien kesken tasapuolisuuden nimissä. Myös Saarikan johtokuntaan olisi saatava samanlaisia tasapuolistavia elementtejä esim. niin, että johtokunnassa olisi vuorollaan kunkin kunnan kunnanjohtaja jäsenenä. Tällöin tietämys Saarikan asioista syvenisi muissakin kuin suurimmassa kunnassa. Esityslistan liitteenä ovat perussopimus ja vuonna 2008 hyväksytty sopimuspohja yhtymähallituksen puheenjohtajuuksista. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) toteaa olevansa valmis sellaisiin kuntien välisiin neuvotteluihin perussopimuksen muuttamiseksi, jotka lisäävät kuntien välistä tasapuolisuutta sote-kuntayhtymä Saarikan hallinnossa. Risto Holm jätti eriävän mielipiteen päätökseen. Tiedoksi Sote-kuntayhtymä Saarikka Kannonkosken kunta Kyyjärven kunta Karstulan kunta Saarijärven kaupunki Khall (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) esittää kunnanvaltuustolle, että hyväksyy Sotekuntayhtymän perussopimuksen /liitteen muuttamisen siten, että se mahdollistaa 2. varapuheenjohtajan valinnan kuntayhtymähallitukselle.

16

17 MINNA MINKKISEN (PIISPASEN) EROANOMUS SOTE-KUNTAYHTYMÄ SAARIKAN YHTYMÄVALTUUSTON VARAJÄSENYYDESTÄ Khall Minna Piispanen kirjoittaa: Kohteliaimmin pyydän muutosta Kunnanhallituksen esittämään ja kunnanvaltuuston hyväksymään päätökseen Tuolloin on päätetty niin, että SoTe-kuntayhtymän yhtymävaltuustoon Eeva- Liisa Tobiassonin varajäseneksi valitaan minut, Minna Minkkinen (huom. nimi muuttunut ent. Piispanen). Kuitenkin aiemmin yleisessä kokouksessa itse vetäydyin tehtävästä ja ehdotin tilalleni Orvokki Karstista ja näin asia piti vahvistaa, mutta kuitenkin on tullut virhe. Näin ollen pyydän virallisesti nyt eroa SoTe-kuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsenen paikasta ja ehdotan tilalleni edelleen Orvokki Karstista. Kyse on siis Eeva-Liisa Tobiassonin henkilökohtaisen varajäsenen paikasta. Ystävällisesti pyydän Kunnanvaltuustoa käsittelemään asian ja muuttamaan sen niin kuin aiemmin oli sovittu ja viemään tiedon muutoksesta Sote-kuntayhtymä Saarikkaan sekä Valituille itselleen. Kiitos Kuntalain 38.3 käsittelee luottamustoimesta eroamista: Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle. Minkkinen on valittu em. luottamustoimeen kunnanvaltuuston päätöksellä 12/2013. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) esittää kunnanvaltuustolle, että Minna Minkkiselle myönnetään hänen anomansa ero ja että Eeva-Liisa Tobiassonille valitaan uusi henkilökohtainen varajäsen Orvokki Karstinen Sotekuntayhtymä Saarikan yhtymävaltuustoon Khall Kuntalain 82.1 mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimeen ei ole samaan kuntayhtymään pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö.

18 Orvokki Karstinen toimii kuntayhtymän palveluksessa toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa Putkinotkon toimintakeskuksen vastaavana ohjaajana. esittää kunnanvaltuustolle, että Minna Minkkiselle myönnetään hänen anomansa ero ja että Eeva-Liisa Tobiassonille valitaan uusi henkilökohtainen varajäsen Maire Hautanen Sotekuntayhtymä Saarikan yhtymävaltuustoon. esittää kunnanvaltuustolle uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi Maire Hautasta.

19 LÄMMÖNTOIMITUSSOPIMUS KIVIJÄRVEN LÄMPÖ OY:N KANSSA Teknltk Liite nro 16. Kivijärven Lämpö Oy on irtisanonut Kivijärven kunnan kanssa allekirjoitetun lämmöntoimitussopimuksen Sopimuksen mukainen irtisanomisaika on kahdeksan kuukautta. Ostolämpöenergian kilpailuttamisen myötä ei saatu uutta ostolämpöenergian toimittajaa, jonka johdosta neuvotteluja on jatkettu Kivijärven Lämpö Oy:n kanssa lämmöntoimitussopimuksen jatkamisesta. Kilpailutus tapahtui Planora Oy:n toimesta. Neuvottelumenettelyllä on päästy sopimukseen uuden lämmöntoimituksen solmimiseisesta alkaen liitteen 16 mukaisesti. Uuden lämmöntoimitussopimuksen mukainen irtisanomisaika on kaksitoistakuukautta ja energiamaksu on 50,00 / MWh (alv 0 %). (Tekninen johtaja Jukka Hertteli, puh ) Tekninen johtaja: Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se päättää hyväksyä Planora Oy:n valmisteleman uuden lämmöntoimitussopimuksen (Liite 16) Kivijärven Lämpö Oy:n kanssa. Energiahinta alkaen on 50,00 / Mwh (alv 0 %). Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi Khall Liite nro 15. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Toimeksi kunnanjohtaja

20 PUUNIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA JÄTETTYIHIN VIRANOMAISLAUSUNTOIHIN LAADITUT VASTINEET SEKÄ PUUNIEMEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN JA SIIHEN LIITTYVÄN MAANKÄYTTÖSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN Teknltk Liite nro 17. Puuniemen asemakaavan muutostyö on käynnistetty maanomistajan ja Kivijärven kunnan aloitteesta. Asemakaavan muutoksen yleisenä tavoitteena on muodostaa uusi pientaloalue Kivijärven rannalle Kivijärven keskustaan. Puuniemen alue sijoittuu taajaman etelärannalle ja muodostaa hienon pientaloasutukseen soveltuvan niemialueen Kivijärven rannalle. Puuniemen alueen yleiskuvaus: Puuniemen asemakaavan muutosalue sisältää tilat Salmenniemi (Rnro ), Puuniemi (Rnro ) ja Katajantie (Rnro ). Aluetta kutsutaan kokonaisuudessaan Puuniemeksi. Tila Salmenniemi on yksityisessä maanomistuksessa ja tilat Puuniemi ja Katajatie ovat Kivijärven kunnan omistuksessa. Asemakaavamuutoksella on muodostettu pientalojen korttelialuetta ja niihin liittyviä katu- ja viheralueita Kivijärven rantaan. Alueelle muodostuu kaksi uutta katua: Puuniementie ja Puuniemenkuja. Kaavoitettavan alueen koko on 8,5975 ha. Puuniemen asemakaavamuutoksen sisältö tiivistetysti: Asemakaavan muutoksella Puuniemen alueen kortteli 7F muutetaan teollisuuskäytöstä (TT) asuinalueeksi. Alueelle muodostetaan pääosin rantatontteja (AO-3). Alueelle jää yksi teollisuustontti, jonka korttelimerkintä muutetaan TY- merkinnäksi. Lisäksi alueella on kaksi olemassa olevaa erillispientalotonttia, joiden tehokkuuslukua on hieman nostettu. Puuniemen alueelle on osoitettu puisto- ja lähivirkistysalueita (VP, VL, VL-1). Uusien tonttien kerroslukuna on kaksi, asuinrakennuksen julkisivun korkeutta on rajoitettu 5,5 metriin. Tehokkuuslukuna on 0,20, paitsi niemen kärjen tonteilla 0,15. Lisäksi rakentamista on ohjattu erilaisin rakennusaloin (as + t, sa) ja rantaan on muodostettu rannan suojavyöhyke (s-1), jolle on mahdollista rakentaa yksi, pohjan alaltaan enintään 20m2 kokoinen ja harjan korkeudeltaan enintään 2,5m korkea venevaja. Alueelle muodostuu katuja sekä jalankululle ja polkupyöräilylle varattuja katuja, joilla tontille ajo on sallittu (pp/t). Sähkömuuntamoa varten on varattu puistoon osaalue (en). Asemakaavan muutoksen kokonaispinta-ala on 8,5975 ha. Alueelle muodostuu omarantaisia AO - tontteja 17 kappaletta ja sisämaan AO tontteja 5 kappaletta. Asumiseen tarkoitettua aluetta (AO) muodostuu yht. 5,0566 ha, eli 58,8 % ja rakennusoikeutta yht k-m2.

21 Teollisuusrakennusten korttelialuetta muodostuu 1,1024 ha (12,8 %) ja rakennusoikeutta 2205 k-m2. Viheralueeksi asemakaavan pinta-alasta muodostuu 1,5535 ha, eli 18,1 %. Liikennealueiden osuus asemakaavan pinta-alasta on 0,8154 ha, eli 9,5 %. (liikennealueisiin lasketaan torit, aukiot, kevyen liikenteen kadut, LV-, LP- ja LPA alueet). Vesialuetta (W) muodostuu 696 m2 eli 0,8 % kaava-alueen pintaalasta. Puuniemen aluetta koskeva maankäyttösopimus Asemakaavoitettavan alueen yksityisellä maanomistajalla, joille asemakaavasta aiheutuu merkittävää hyötyä, on velvollisuus osallistua kaavan toteuttamisesta kunnalle aiheutuviin kustannuksiin siten kuin laissa erikseen säädetään. Kustannuksiin osallistumisesta on sovittu maanomistajan kanssa (MRL 91 a ) ja kustannusjaosta on laadittu maankäyttösopimus. Maankäyttösopimuksen hyväksyminen kuuluu kunnanvaltuustolle. Kaavan hyväksymiskäsittely ja maankäyttösopimuksen hyväksymiskäsittely ovat toisiinsa sidotut ja siten käsitellään samassa päätöspykälässä. Puuniemen kaavaehdotuskartta on valmistunut päiväyksellä Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä Ehdotusvaiheessa jätettyihin viranomaislausuntoihin on laadittu vastineet (liitteenä). Vastineissa esitettyjen täydennys- ja muutostietojen lisäksi kaavaselostusta on muokattu siten, että selostus kuvaa pääosin Puuniemen asemakaava-aluetta, koska hyväksymiskäsittelyssä on vain Puuniemen asemakaavan muutosalue. Koska kyseessä ei ole asemakaavakartan muuttaminen, ei muutos ole oleellinen eikä aiheuta ehdotuksen uudelleen nähtäville asettamista. Kaava-aineistoon on tehty täydennyksiä ja muutoksia ehdotusvaiheen jälkeen, mutta laaditut täydennykset ja muutokset eivät ole oleellisia muutoksia eivätkä siten aiheuta kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville asettamista. Muutokset ovat pääosin teknisiä korjauksia. Ehdotusvaiheen jälkeistä viranomaisneuvottelua ei ole tarpeen järjestää. Asia on varmistettu myös Keski-Suomen ELY keskuksesta. Valmistelija: aluearkkitehti Ulla-Maija Humppi Valmistelijan päätösehdotus: Kivijärven tekninen lautakunta esittää, että:

22 ) kunnanhallitus päättää hyväksyä kaavaehdotuksesta saatuihin viranomaislausuntoihin laaditut vastineet ja vastineiden mukaisesti Puuniemen asemakaava-aineistoon laaditut täydennykset ja muutokset sekä muut teknisluonteiset korjaukset ja täydennykset. 2) Kivijärven kunnanhallitus päättää esittää, että Kivijärven kunnanvaltuusto hyväksyy Kivijärven kunnan ja Eemil Lahdenveden välisen maankäyttösopimuksen 3) Kivijärven kunnanhallitus päättää esittää, että Kivijärven kunnanvaltuusto hyväksyy Puuniemen asemakaavamuutoksen MRL 52 tarkoittamalla tavalla. Asemakaavamuutos ja siihen liittyvä maankäyttösopimus oli käsittelyssä klo Kivijärven kunnan kaavatoimikunnassa, johon oli kutsuttu lisäksi aluearkkitehti Ulla- Maija Humppi ja maanmittausinsinööri Tarmo Heinänen. Maankäyttösopimuksen laatijana on toiminut maanmittausinsinööri Tarmo Heinänen. Asemakaavamuutos ja siihen liittyvä maankäyttösopimus on käyty läpi Emil Lahdenveden kanssa Saarijärvellä erikseen järjestetyssä tilaisuudessa, jossa hänellä oli mukana oma edustajansa. Lisäksi tilaisuuteen osallistuivat aluearkkitehti Ulla-Maija Humppi, maanmittausinsinööri Tarmo Heinänen ja Kivijärven kunnasta tekninen johtaja Jukka Hertteli. (Tekninen johtaja Jukka Hertteli, puh ) Tekninen johtaja: Lautakunta esittää, että: 1) kunnanhallitus päättää hyväksyä kaavaehdotuksesta saatuihin viranomaislausuntoihin laaditut vastineet ja vastineiden mukaisesti Puuniemen asemakaava-aineistoon laaditut täydennykset ja muutokset sekä muut teknisluonteiset korjaukset ja täydennykset. 2) Kivijärven kunnanhallitus päättää esittää, että Kivijärven kunnanvaltuusto hyväksyy Kivijärven kunnan ja Eemil Lahdenveden välisen maankäyttösopimuksen ja siihen liittyvät kiinteistökaupan esisopimukset molemmista rakennusvaiheista. 3) Kivijärven kunnanhallitus päättää esittää, että Kivijärven kunnanvaltuusto hyväksyy Puuniemen asemakaavamuutoksen MRL 52 tarkoittamalla tavalla. Lautakunnan puheenjohtaja Erja Moisio jääväsi itsensä tämän pykälän ajaksi. Lautakunnan varapuheenjohtaja Heikki Leppänen toimi puheenjohtajana tämän pykälän aikana.

23 Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi Khall Liite nro 16. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) hyväksyy kaavaehdotuksesta saatuihin viranomaislausuntoihin laaditut vastineet ja vastineiden mukaisesti Puuniemen asemakaava-aineistoon laaditut täydennykset ja muutokset sekä muut teknisluonteiset korjaukset ja täydennykset esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy Kivijärven kunnan ja Eemil Lahdenveden välisen maankäyttösopimuksen ja siihen liittyvät kiinteistökaupan esisopimukset molemmista rakennusvaiheista esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä 16 olevan Puuniemen asemakaava-muutoksen MRL 52 tarkoittamalla tavalla

24 LAUSUNTOPYYNTÖ VAPO OY, ISONEVAN TURVETUOTANTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPA SEKÄ TOIMINNAN ALOITTAMISLUPA Khall Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Kivijärven kunnalta lausuntoa Vapo Oy, Isonevan turvetuotantoalueen ympäristöluvasta sekä toiminnan aloittamisluvasta. Lausunto pyydetään toimittamaan aluehallintovirastoon mennessä. Lausunnossa on ilmoitettava asian diaarinumero LSSAVI/198/04.08/2012. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävänä Kivijärven kunnan ilmoitustaululla ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla. Kuulutus on lisäksi luettavissa osoitteessa Hakemusasiakirjat ovat kuulutuksen aikana yleisesti nähtävillä Kivijärven kunnan virastossa (Virastotie 5 A). Vapo Oy hakee ympäristölupaa turvetuotantoon Kivijärven kunnassa noin 11 km keskustasta luoteeseen sijaitsevalle isonevan vanhalle turvetuotantoalueelle. Tuotantoalueen pinta-ala on 36,6 ha ja tuotannosta poistunutta alaa alueella on 44,1 ha. Arvioitu vuosituotantomäärä on m³ jyrsinpolttoturvetta. Isoneva on ollut tuotannossa vuodesta 1982 lähtien ja toimintaa koskeva aikaisempi ympäristölupa päättyi Tuotannon arvioidaan jatkuvan Isonevalla vuoteen 2030 saakka. Isonevan tuotantoalue sijaitsee Kymijoen veistöalueen Viitasaaren reitin valuma-alueella, Leukunjoen valuma-alueella (14.448). Turvetuotantoalueen kuivatusvedet johdetaan Isonevalta laskuojan kautta Kusipuroon ja edelleen reittiä Kangaspuro Iso Pirttijärvi Haarajoki Leukunjoki Kivijärven Leukunlahti. Nykytilassa Isonevan vesienkäsittely on perustasoa. Jatkossa kuivatusvedet johdetaan kaikilta lohkoilta ympärivuotisesti pintavalutuskentälle. Vesiensuojelun tehostamisen jälkeen Isonevan turvetuotannosta aiheutuvat päästöt pienenevät. Tuotantovaiheessa turvetuotannon bruttopäästöt vesistöön on noin 12 kg fosforia, 254 kg typpeä ja kg kiintoainetta sekä kemiallisen hapenkulutuksen (COD) bruttoarvo noin kg O2 / vuosi. Isonevan lähin vapaa-ajan rakennus sijaitsee noin 290 metrin etäisyydellä ja kaksi asuinrakennusta noin 600 metrin etäisyydellä tuotantoalueesta. Hakija arvioi, että tuotantorajoituksia noudattamalla turvetuotannosta ei aiheudu kohtuutonta melu- tai pölyhaittaa. Isonevan turvetuotannon vaikutukset alapuolisten vesistöjen veden laatuun, virkistyskäyttöön sekä kalastoon ja kalastukseen ovat hakijan arvion mukaan vähäisiä. Hakija esittää, että kalatalouden haitta korvataan 200 euron vuotuisella kalatalousmaksulla. Hakija hakee myös ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettua

25 toiminnanaloittamislupaa eli lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Asiasta on käyty alustava keskustelu Kivijärven kunnan teknisen lautakunnan kokouksessa Lautakunnassa käydyssä keskustelussa päädyttiin siihen ratkaisuun, että Vapo Oy, Isonevan turvetuotantoalueen ympäristöluvasta sekä toiminnan aloittamisluvasta annettava lausunto käsitellään seuraavassa kunnan hallituksen kokouksessa ( ). Valmistelija: tekninen johtaja Jukka Hertteli, puh Valmistelijan päätösehdotus lautakunnassa käydyn keskustelun pohjalta: Kivijärven kunnanhallitus antaa lausuntonaan Vapo Oy, Isonevan turvetuotantoalueen ympäristöluvasta sekä toiminnan aloittamisluvasta seuraavaa: Kivijärven kunta vastustaa turvetuotantoalan lisäämistä Kivijärven valuma-alueella. Turvetuotanto aiheuttaa suoluonnon peruuttamattoman tuhoutumisen ja lähialueen vesi- ja valuntaolojen häiriintymisen. Alueen käyttö turvetuotantoon ei saa lisätä alueelta luontaisesti vesistöön tulevan humusaineen ja muun eloperäisen aineen määrää. (Tekninen johtaja Jukka Hertteli, puh ja kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) Asiaan liittyvää oheismateriaalia selostetaan kokouksessa. toteaa lausuntonaan Vapo Oy, Isonevan turvetuotantoalueen ympäristöluvasta sekä toiminnan aloittamisluvasta seuraavaa: Kivijärven kunta vastustaa turvetuotantoalan lisäämistä Kivijärven valuma-alueella. Turvetuotanto aiheuttaa suoluonnon peruuttamattoman tuhoutumisen ja lähialueen vesi- ja valuntaolojen häiriintymisen. Alueen käyttö turvetuotantoon ei saa lisätä alueelta luontaisesti vesistöön tulevan humusaineen ja muun eloperäisen aineen

26 määrää. Tämän lisäksi kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että ympäristöluvan tarkoittamien kuivatusvesien ym. käsittely on suoritettava kemikalioimalla, koska kasvillisuuskentän puhdistusteho on kyseenalainen esim. poikkeuksellisten sääilmiöiden yhteydessä vaihtoehtoinen puhdistusmenetelmä on mikrobiologinen kuivatusvesien käsittely, joka on tehokkain menetelmä ympäristörasitteen minimoimiseksi toiminnan aloittamisluvan antamisesta tulee pidättäytyä, koska aloittamisluvan myöntäminen tekee muutoksenhaun käytännössä hyödyttämiseksi Tiedoksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

27 KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Khall merkitsee tiedoksi kunnanjohtajan tekemät viranhaltijapäätökset. Osastonjohtajien päätös paikallisen järjestelyvaraerän jako Ilmoitussopimus Tainiomäen koulun 9.lk kanssa Kuntalisä päätökset nrot 8-9, sekä Työasemien uusiminen / It-laiteinvestoinnit

28 TÄYTTÖLUPA LUOKANOPETTAJAN VIRANSIJAISUUTEEN Khall Luokanopettaja Lotta Pekonen on anonut virkavapaata tehtävästään ajalla Sivistysosasto hakee kunnanhallitukselta täyttölupaa luokanopettajan viransijaisuuden täyttämiseksi ko. ajalla. Kyseessä on luokanopettajan täysi työaika, jossa opetusvelvollisuus on 24 tuntia, opetettavana luokkana todennäköisesti viides luokka ja kelpoisuusasetuksen vaatimuksetkin on täytyttävä eli paikan täyttäminen sisäisesti ei ole mahdollista. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) myöntää anotun täyttöluvan. Tiedoksi sivistysosasto

29 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT Khall Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat Yhteistyötoimikunta 2 / Tekninen lautakunta 4 / (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) merkitsee pöytäkirjat tiedoksi ja toteaa samalla, että lautakuntien päätöksissä ei ole sellaisia, joissa kunnanhallitus käyttäisi kuntalain 51 :n otto-oikeutta. Tiedoksi osastot

30 ILMOITUSASIAT Khall Kivijärven kunnan työttömyysasteet työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan: miehiä naisia ,8% ,30% ,90% ,60% ,00% ,30% ,90% ,50% Pöytäkirjat: Tarkastuslautakunta 2 / Tarkastuslautakunta 3 / Muut saapuneet asiakirjat: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus / Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymävaltuuston kokouksen esityslista (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

31 TÄYTTÖLUPA OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN / ARTTU KINNUNEN Sivltk vuotias kivijärveläinen Arttu Kinnunen on työskennellyt Kivijärven nuorisotalolla Kivijärven Kivekkäiden alaisuudessa työharjoittelijana ja palkkatuella Oikeus palkkatukeen on päättynyt työssäoloehdon täytyttyä. Kinnunen on onnistunut tehtävässään nuorisotalon ohjaajana sekä kahtena kesänä lasten jalkapallokoulun ohjaajana hyvin ja osoittanut sopivuutensa alalle. Nyt hän on ilmaissut halukkuutensa kouluttautua alalle oppisopimuksella. Soveltuva tutkinto on nuorisoja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto, joka voidaan suorittaa Keski- Suomen Opistossa Suolahdessa näyttötutkintona. Oppisopimuksen vaatima työsuhde olisi luontevinta tehdä kunnan kanssa. Kivekkäisen kanssa solmittuun ostopalvelusopimukseen nuorisotalon valvonnasta ja siivouksesta on kirjattu, että sopimusta voidaan tästä syystä tarkistaa kesken vuoden. Kivijärven nuorisotaloa on pidetty auki viitenä iltana viikossa ja siellä on runsaasti kävijöitä. Nuorisotalon valvonnan ja ohjauksen lisäksi oppisopimusta voitaisiin hyödyntää muun muassa koulun kanssa tehtävässä yhteistyössä sekä erilaisten tapahtumien järjestelemisessä sekä mahdollisesti hiihtohissin hoidossa. Oppisopimuksen kesto on kaksi vuotta, ja kouluttajana toimii Poke. Tutkintoon valmistava koulutus alkaa teoriaopetuksen osalta , mutta työssäoppimisjakso voidaan aloittaa aikaisemminkin. Työsuhde alkaisi ja kestäisi noin 2 vuotta eli oppisopimuskoulutusajan. Työ-/oppisopimussuhde ei velvoita kuntaa ottamaan vakituiseen työsuhteeseen valmistumisen jälkeen. Oppisopimustyönantaja vastaa opiskelijan palkanmaksusta tai sen järjestämisestä koko oppisopimuksen työssäoppimisajalta. Koulupäiviltä/teoriapäiviltä, joita on noin kuukauden vuodessa, palkkaa ei makseta, koska noilta päiviltä opiskelija on oikeutettu koulutuspäivärahaan. Vapaa-aikatoimen talousarviossa nuorisotalon valvontaan on varattu vuosittain euroa. Koulutuskorvaus ja palkkatuki pienentävät palkkauskustannuksia siten, että tämän vuoden kulut pystytään kattamaan sivistysosaston talousarvion käyttövaroista. Vuosille 2014 ja 2015 varataan noin euron lisämääräraha nuorisotalon valvontaan tarkoitetun euron lisäksi. Mikäli oppisopimukseen on lisäksi käytettävissä kunnan myöntämä kuntalisä, ei lisärahoitusta välttämättä tarvittaisi lainkaan. Tekninen lautakunta on tehnyt vastaavan tyyppisen oppisopimuspäätöksen ja sivistyslautakunta

32 Kyseinen oppisopimuskoulutus on osaltaan toteuttamassa nuorisotakuuta. (sivistysjohtaja Hanna-Kaisa Pekkarinen, p , vapaaaikaohjaaja Hannu Ahonen, p ) Sivistysjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa Arttu Kinnusen oppisopimuskoulutukseen/-työsuhteeseen ajalle Mikäli oppisopimuskoulutus keskeytyy, myös työsuhde päättyy. Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että Pertti Kainulainen ilmoitti esteellisyytensä (osallisuusjäävi) ja poistui kokouksesta tämän pykälän ajaksi. Tiedoksi: Käsittelyyn: Arttu Kinnunen, Hannu Ahonen kunnanhallitus Khall (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) myöntää anotun täyttöluvan. Tiedoksi sivistysosasto

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 03.03.2014 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 5 / 2014

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 6 / 2012 Aika Maanantai 14.05.2012 klo 19.30-21.45 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 6 / 2012 Aika Maanantai 14.05.2012 klo 19.30-21.45 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 6 / 2012 Aika Maanantai 14.05.2012 klo 19.30-21.45 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Maanantaina 14.05.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 6 / 2012 ASIA LIITE 58

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 9 / 2014 Aika Maanantai 02.06.2014 klo 18.30-21.10 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 9 / 2014 Aika Maanantai 02.06.2014 klo 18.30-21.10 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 9 / 2014 Aika Maanantai 02.06.2014 klo 18.30-21.10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.06.2014 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 9 / 2014

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Maanantaina 31.10.2011 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 12 / 2011 ASIA LIITE

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Esityslista. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2015 Aika Maanantai 02.03.2015 klo 18.30 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Esityslista. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2015 Aika Maanantai 02.03.2015 klo 18.30 Kokoushuone 1 (khall) Esityslista Kokousnumero 3 / 2015 Aika Maanantai 02.03.2015 klo 18.30 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.03.2015 klo 18.30 - Kokoushuone 1 (khall) Nro 3 / 2015 ASIA LIITE

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 7 / 2015 Aika Maanantai 15.6.2015 klo 18.30-21.37 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 7 / 2015 Aika Maanantai 15.6.2015 klo 18.30-21.37 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 7 / 2015 Aika Maanantai klo 18.30-21.37 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 15.06.2015 klo 18.30 21.37 Kokoushuone 1 (khall) Nro 7 / 2015 ASIA LIITE

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.02.2015 klo 18.30 20.07 Kokoushuone 1 (khall) Nro 2 / 2015

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2012 Aika Maanantaina 28.05.2012 klo 19.00-20.45

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2012 Aika Maanantaina 28.05.2012 klo 19.00-20.45 Pöytäkirja Kokousnumero 3 / 2012 Aika Maanantaina 28.05.2012 klo 19.00-20.45 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Maanantaina 28.05.2012 klo 19.00 Valtuustosali Nro 3 / 2012 ASIA LIITE 14 5 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 14 / 2014 Aika Maanantai 01.12.2014 klo 18.30-20.43 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 14 / 2014 Aika Maanantai 01.12.2014 klo 18.30-20.43 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 14 / 2014 Aika Maanantai 0 klo 18.30-20.43 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantai 0 klo 18.30 20.43 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 14 / 2014 ASIA

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen perustettavan Toivakan Verkkoyhtiö Oy:lle Keski-Suomen laajakaistahankkeen rahoittamiseksi

Omavelkaisen takauksen myöntäminen perustettavan Toivakan Verkkoyhtiö Oy:lle Keski-Suomen laajakaistahankkeen rahoittamiseksi Kunnanhallitus 184 01.07.2013 Kunnanvaltuusto 80 01.07.2013 Kunnanhallitus 192 08.08.2013 Kunnanvaltuusto 86 15.08.2013 Omavelkaisen takauksen myöntäminen perustettavan Toivakan Verkkoyhtiö Oy:lle Keski-Suomen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 4 / 2012 Aika Maanantai 02.04.2012 klo 18.30-21.44 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 4 / 2012 Aika Maanantai 02.04.2012 klo 18.30-21.44 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2012 Aika Maanantai 02.04.2012 klo 18.30-21.44 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina 02.04.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 4 / 2012 ASIA LIITE

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 7/2014 Aika Ti klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Tiistaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 7/2014 ASIA LIITE 67 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 4/2014 Aika Ti klo 17.30 Paikka Putkinotko toimintakeskus ASIALISTA Tiistaina Putkinotko toimintakeskus Nro 4/2014 ASIA LIITE 37 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 38 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 4/ 2011 ASIA LIITE 24 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali Pöytäkirja Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 3/ 2011 ASIA LIITE 15 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 3/2015 Aika Ti klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Tiistaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 3/2015 ASIA LIITE 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 19.8.2013 klo 14.00-17.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen

Kokousaika Maanantaina 19.8.2013 klo 14.00-17.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantaina 19.8.2013 klo 14.00-17.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 Kunnanhallitus 9.9.2013. 202. Peruspalvelujen valtionosuuden muutos 2013...264

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 Kunnanhallitus 9.9.2013. 202. Peruspalvelujen valtionosuuden muutos 2013...264 PÖYTÄKIRJA 14/2013 Kunnanhallitus 9.9.2013 Asialista 202. Peruspalvelujen valtionosuuden muutos 2013...264 203. Lausunto taksilupakiintiöstä 2014...199 204. Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistuksesta...200

Lisätiedot

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai 16.6.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai 16.6.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 10/2008 ASIA LIITE 146 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 6/2014

KUNNANHALLITUS 6/2014 KUNNANHALLITUS 6/2014 Aika Maanantai 5.5.2014 klo 18.32-21.22 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Niemenmaa Jaana jäsen Ohrankämmen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2010 Aika Perjantaina 01.10.2010 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2010 Aika Perjantaina 01.10.2010 klo 19.00 Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2010 Aika Perjantaina 0 klo 19.00 Paikka Valtuustosali KOKOUSKUTSU Perjantaina 0 klo 19.00 Valtuustosali Nro 4 / 2010 ASIA LIITE 29 10 NIMENHUUTO 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015. 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015. 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15 PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015 Asialista 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15 10. Lausunto Lappeenrannan kaupungille Läntisen osa-alueen yleiskaavasta...18 11. Leasing-rahoituksen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Sivu 89 (119) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Sivu 89 (119) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Sivu 89 (119) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 18.6.2012 kello 18.00-19.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantaina 8.5.2006 klo 18.30

KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantaina 8.5.2006 klo 18.30 KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Maanantaina 8.5.2006 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone KIVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 8/2006 Maanantaina 8.5.2006 klo 18.30

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4/ 2014 Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 19.00 20.29

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4/ 2014 Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 19.00 20.29 Pöytäkirja Kokousnumero 4/ 2014 Aika Maanantaina klo 19.00 20.29 Paikka Valtuustosali KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina klo 19.00 Valtuustosali Nro 4 / 2014 ASIA LIITE 32 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 18.5.2015 klo 18.00-18.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. liite 7. 8. liite 9. liite 10. liite

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.4.2014 kello 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot