Maanantai klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maanantai 27.5.2013 klo 17.00 20.05"

Transkriptio

1 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Maanantai klo Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Pirjo Smolander, puheenjohtaja Jarkko Toivanen, varapuheenjohtaja Terttu Kolari, jäsen Jorma Voutilainen, jäsen Irma Riekkinen, jäsen Kari Puustinen, jäsen, Kari Pitkänen, jäsen Maija-Leena Räsänen, varajäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Valtuuston puheenjohtaja Asta Tirkkonen-Hersio ja I varapuheenjohtaja Hannu Smolander, II varapuheenjohtaja Juha Fomin, esittelijänä kunnanjohtaja Toni Auvinen ja pöytäkirjanpitäjänä hallintojohtaja Martti Kähkönen. Lisäksi asiantuntijana sosiaalijohtaja Tuomas Aikkila klo ( 104) ja tekninen johtaja Teuvo Nissinen klo ( ja 112). Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Irma Riekkinen ja Maija-Leena Räsänen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Pirjo Smolander Tarkastusaika Tuusniemi Allekirjoitukset Irma Riekkinen Paikka ja pvm Tuusniemi Virka-asema Martti Kähkönen Maija-Leena Räsänen Allekirjoitus Ilmoitustaulunhoitaja Maija-Liisa Itkonen

2 Kunnanhallitus ICT-TUKIPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Kh 104 Tuusniemen kunnanhallitus teki / 131 päätöksen, että Istekki Oy:ltä tilataan koko kuntaorganisaatiota koskeva ICTkartoitus. Kartoitus aloitettiin toteutetulla suunnittelukokouksella. Istekin puolelta projektipäällikkönä toimi Eeva Konttinen ja Tuusniemen kunnan puolelta Tuomas Aikkila. Kunnan perustamaan selvitystyöryhmään kuuluivat lisäksi Helena Pitkänen, Johanna Joukanen-Miettinen, Antti Järveläinen ja Martti Kähkönen. Työtapana oli työpajamuotoinen työskentelytapa. Loppuraportti valmistui ja se esiteltiin kunnanhallitukselle Raportti on toimitettu kunnanhallitukselle ja raportin selvitystilaisuudessa käytiin läpi merkittävimmät ICT-kehittämistarpeet Tuusniemen kunnassa. Tuusniemen kunta liittyi Istekki Oy:n osakkaaksi alkuvuodesta 2012 tarkoituksella, että tulevaisuudessa olisi tarvetta kehittää kunnan ICT-palveluja kokonaisvaltaisesti. ICT-kartoitus osoitti, että kunnan ICT-palveluissa on riskejä ja kehittämistarpeita. Vuonna 2011 voimaan tullut tietohallintolaki mm. edellyttää organisaatiolta tietohallinnon kokonaisarkkitehtuurin kuvaamista. Sähköiset yo-kirjoitukset otetaan käyttöön vuonna 2016 ja tämä edellyttää toimivia ICT-ratkaisuja sivistystoimessa. Esityslistan liitteenä on kunnan sisäisen ICT-työryhmän muistio pidetystä kokouksesta. Työryhmä esittää, että ICTasiantuntijapalvelut ostetaan kokonaisvaltaisesti Istekiltä. Tämä pitää sisällään työasemien vakioinnin ja ylläpidon etäyhteyksien kautta sekä palvelin- ja konesalipalvelut (pois lukien Canonin, Fleximin ja CGI:n tietokantapalvelut. Koulutoimi ostaa jatkossakin kouluhallinto-ohjelmat). Tarkempi esityksen sisältö ilmenee liitteestä. Käyttöönottoprojekti alkaisi ja päättyisi tämän vuoden lopussa. Uuden järjestelmän käyttöönotto toteutettaisiin vaiheittain alkaen. Työryhmä perustelee esitystä mm. sillä, että kyseessä on kokonaisvaltainen ratkaisu, jolla vähennetään tällä hetkellä ICTtoimintaan liittyviä riskejä ja saadaan ICT-infrastruktuurin yhtenäistämisen tuomat edut esiin. Lisäksi sivistystoimi saadaan mukaan kokonaisvaltaiseen ratkaisuun.

3 Kunnanhallitus Kh 104 jatkuu Työryhmän muistion liitteenä on kustannusvertailu. Vaikka kustannukset nousevat huomattavasti, on muistettava, että vertailussa tulee ottaa huomioon myös ei-taloudelliset tekijät, kuten riskin väheneminen, tietohallintolain vaatimuksiin vastaaminen sekä nykyaikaisten ICT-ratkaisujen toiminnalliset hyödyt. Kunnanhallitus päättää hyväksyä kunnan ICTnykytilaa kartoittaneen työryhmän asiaa koskevan esityksen liitteen mukaisena. Sopimus tehdään kolmivuotisena alkaen. Aluksi Martti Kähkönen ja Tuomas Aikkila selostivat asiaa kunnanhallitukselle. Tämän jälkeen asiasta käytiin vilkas keskustelu. Lopuksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen lisäselvityksiä varten. Merkitään, että Toni Auvinen ei esteellisenä ottanut osaa päätöksentekoon, vaan poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi ja esittelijänä toimi Martti Kähkönen.

4 Kunnanhallitus OMAKOTITALOTONTIN MYYMINEN KIRKONKYLÄLTÄ / KAISA JA KALEVI KOISTINEN Kh 105 Toukokuun 10. päivänä 2013 on allekirjoitettu kauppakirja, jolla Tuusniemen kunta myy omakotitalotontin nro 6 korttelissa nro 30 Kaisa ja Kalevi Koistiselle. Tontti sijaitsee Jussinpellon alueella Kassatien varressa. Ostajat ovat hallinneet kyseistä tonttia vuokrasopimuksen perusteella jo vuodesta 1987 lähtien. Kaupan ehdot ovat kunnanvaltuuston delegointipäätöksen mukaiset. Kauppahinta on euroa ja tontin pinta-ala on noin 1340 m 2. Kauppakirja on esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus päättää hyväksyä ko. kaupan ja sitä koskevan kappakirjan liitteen mukaisena.

5 Kunnanhallitus KESÄMÖKKITONTIN MYYMINEN RÖHMÄNNIEMESTÄ / SEPPO TEERIMO Kh 106 Toukokuun 10. päivänä 2013 allekirjoitettiin kauppakirja, jolla Tuusniemen kunta myy Pahkasalosta Röhmänniemen asemakaavasta kesämökkitontin Seppo Teerimolle. Kyseessä on ensimmäinen huvilatontti uudelta Röhmänniemen alueelta, jolle on rakennettu kunnallistekniikka. Kauppakirjan ehdot ovat kunnanvaltuuston delegointipäätöksen mukaiset. Määräalan pinta-ala on noin 1841 m 2 ja kauppahinta on euroa. Kauppakirja on esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus päättää hyväksyä ko. kaupan ja sitä koskevan kappakirjan liitteen mukaisena. Lisäksi kunnanjohtajan esityksestä kunnanhallitus päätti yksimielisesti myöntää valtuudet virastotyönä tarvittaessa jatkaa rakentamisvelvoitteen määräaikoja yhdellä vuodella.

6 Kunnanhallitus OMAKOTITALOTONTIN MYYMINEN KIRKONKYLÄLTÄ / ANJA JA PEKKA MIETTINEN Kh 107 Toukokuun 20. päivänä 2013 on allekirjoitettu kauppakirja, jolla Tuusniemen kunta myy Anja ja Pekka Miettiselle omakotitalotontin nro 2 korttelissa nro 68. Tontti sijaitsee paloasemaa vastapäätä. Ostajat ovat hallinneet ko. tonttia vuokrasopimuksen perusteella jo vuodesta Kaupan ehdot ovat kunnanvaltuuston delegointipäätöksen mukaiset. Kauppahinta on euroa ja määräalan pinta-ala on noin 1400 m 2. Kauppakirja on esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus päättää hyväksyä ko. kaupan ja sitä koskevan kappakirjan liitteen mukaisena.

7 Kunnanhallitus MÄÄRÄALAN MYYMINEN KIRKONKYLÄLTÄ / MIRJA POUTIAINEN Kh 108 Toukokuun 20. päivänä 2013 allekirjoitettiin kauppakirja, jolla Tuusniemen kunta myy Mirja Poutiaiselle Kenttätieltä lisämaata ostajan tontin vierestä noin 600 m 2. Kauppahinnaksi on sovittu 600 euroa. Kunnanhallitus on käsitellyt tätä asiaa iltakoulussaan ja todennut, että lisämaa voidaan myydä samojen periaatteiden pohjalta kuin on myyty aiemminkin lisämaata kirkonkylältä Kunnanhallitus päättää hyväksyä ko. kaupan ja sitä koskevan kappakirjan liitteen mukaisena ja esittää kaupan edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

8 Kokouspäivämäärä Sivu Tekninen lautakunta Kunnanhallitus POHJOIS-TUUSNIEMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINAN TAKAAMINEN Tekn. ltk 49 Kh 109 Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunta hakee Tuusniemen kunnalta omavelkaista takausta euron lainalle. Lainaa tarvitaan Ukonlahden Levälahden vesijohtolinjojen (puhdas vesi) rakentamiseen. Tässä vesihuoltohankkeessa rakennetaan runkovesijohto ( 110 mm) Ukonlahdesta Levälahteen ja edelleen Rääpysjärvelle saakka, jolloin saadaan rakennettua vedenhankintaa turvaava yhteys välille Laukansalo Mustinlahti. Talousveden toimitusvarmuus alueella paranee merkittävästi, kun Mustinlahden (Kuopion puoli) ja Laukansalon päät saadaan liitettyä yhteen, jolloin vettä voidaan syöttää molemmista suunnista. Tässä vesihuoltohankkeessa rakennettavan vesijohdon kokonaispituus on 19 km ja kustannusarvio euroa (alv 0 %). Alueella on n. 50 kiinteistöä, joista 21 kiinteistöä on ilmoittanut kiinnostuksensa vesiliittymään. Hanke rahoitetaan Tuusniemen kunnan avustuksella (runkolinja 50 % ja talojohdot 30 %), liittymismaksuilla (3.000 e/liittymä) ja lainarahalla. Lainan maksavat takaisin ko. alueen liittyjät 10 vuoden aikana vuosittain perittävinä liittymismaksusaatavina. Rahalaitosten kilpailuttamisen jälkeen on Pohjois-Tuusniemen vok hyväksynyt Riistaveden Osuuspankin lainatarjouksen: 12 kk euribor + 1,10 % marginaali, laina-aika 10 vuotta ja lyhennykset sopimuksen mukaan. Lainan ( euroa) vakuudeksi haetaan Tuusniemen kunnan omavelkainen takaus. Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Tuusniemen kunta antaa Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan Riistaveden Osuuspankista otettavalle euron lainalle kunnan omavelkaisen takauksen. Lautakunta hyväksyi esityksen. Merkittiin, että pöytäkirja tarkastettiin välittömästi tämän pykälän osalta kokouksessa. Merkittiin, että Teuvo Nissinen katsoi itsensä esteelliseksi ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn

9 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekn. ltk 49 jatkuu ajaksi. Esittelijänä tämän pykälän aikana toimi Paula Matilainen. Kh 109 Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

10 Kokouspäivämäärä Sivu Tekninen lautakunta (1/2) Kunnanhallitus PAPPILANNIEMEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISTA KOSKEVIEN URAKKATARJOUSTEN KÄSITTELY Tekn. ltk 51 Lautakunta on vahvistanut Pappilanniemen katusuunnitelman Kh 110 (tekn. ltk 45 / ). Työt on aloitettava heti, kun urakkasopimus on allekirjoitettu ja rakennusaikainen vakuus on asetettu, kuitenkin viimeistään Hankkeen on oltava valmiina mennessä. Tarjoukset on pyydetty kokonaisurakasta (maanrakennustyöt + sähkötyöt (optio)) sekä erikseen sähköurakasta. Hankintailmoitus on ollut HILMA:ssa Tarjouspyyntöasiakirjat on pyynnöstä toimitettu seuraaville: Maamerkki Infra Oy, Mikkeli Maanrakennus Väinö Martikainen, Riistavesi Varpaisjärven Maansiirto ja Vesitekniikka Oy, Kuopio Maansiirto E. Huttunen Oy, Outokumpu Hietarannan Kuljetus, Tuusniemi Tuusniemen Sora Oy, Tuusniemi Destia Oy Itä-Suomi, Kouvola Savon Kuljetus Oy STM INFRA, Kuopio Järveläisen Maansiirto Ay, Kuopio Karjalan Louhinta ja Lujitustyö Oy, Joensuu Autio Oy Infra-palvelut, Oulu Maansiirto Luostarinen Ky, Kaavi Skanska Infra Oy, Kuopio Lisäksi pelkästään sähkötöistä ovat tarjouksia pyytäneet seuraavat: Koillis-Savon Sähkö Oy, Juankoski TuusSähkö, Tuusniemi 100Sähkö, Pöljä Tarjoukset on saatu seuraavilta: Tarjoaja MU (alv 0 %) SU (alv 0 %) Destia Oy , ,00 Maansiirto E. Huttunen Oy , Maansiirto Luostarinen Ky , Järveläisen Maansiirto Ay , ,00 Tuusniemen Sora Oy ,00 ---

11 Kokouspäivämäärä Sivu Tekninen lautakunta (2/2) Kunnanhallitus Tekn. ltk 51 jatkuu Lisäksi pelkästään sähkötöistä on saatu tarjoukset seuraavilta: Tarjoaja SU (alv 0 %) Koillis-Savon Sähkö Ky 32,210,00 Juankosken Sähkö Oy TuusSähkö ,00 100Sähkö/Sähkö ja Poltin Hannu Rasi , ,00 (tarj.pyynön toimittanut Maansiirto Luostarinen Ky) Tarjoukset on avattu avauspöytäkirjat ovat liitteenä (liitteet 11 ja 12). Maanrakennusurakoitsijan oli mahdollista tehdä optiona tarjous myös sähkötöistä. Edullisimman tarjouksen maanrakennusurakan osalta teki Tuusniemen Sora Oy tarjoushinta ,00 (alv 0 %). Edullisimman tarjouksen sähköurakan osalta teki 100Sähkö/Sähkö ja Poltin Hannu Rasi tarjoushinta ,00 euroa (alv 0 %). Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Pappilanniemen kunnallistekniikan rakentaminen toteutetaan siten, että maanrakennus- ja sähköurakkaan valitaan erilliset urakoitsijat seuraavasti: maanrakennusurakoitsijaksi (pääurakoitsija): Tuusniemen Sora Oy ( ,00 euroa; alv 0 %) sähköurakoitsijaksi (alistettu sivu-urakka): 100Sähkö/Sähkö ja Poltin Hannu Rasi (27.500,00 euroa; alv 0 %) Lautakunta hyväksyi esityksen. Merkittiin, että pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa. Kh 110 Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen.

12 Kunnanhallitus LAUSUNTO ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN UUDISTAMISESTA Kh 111 Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymässä (Tuustaipaleen kuntoutumiskeskus) on yhteensä 57 jäsenkuntaa. Kuntayhtymä tuottaa päihdehuollon erityispalveluja. Kuntayhtymä on lähettänyt kunnille lausunnolle ehdotuksen kuntayhtymän uudeksi perussopimukseksi. Ehdotus on liitteenä. Muutokset on merkitty tummemmalla tekstillä. Asiaa on kunnassa valmisteltu yhdessä sosiaalitoimen kanssa. Kunnanhallitus päättää todeta lausuntonaan Itä- Suomen päihdehuollon kuntayhtymälle seuraavaa: Suoritteiden hinnoittelu- ja laskutusperusteiden tulee olla läpinäkyvät ja perustua todellisiin kustannuksiin ja niiden on oltava perusteltuja tilanteesta riippumatta. Muilta osin kunnalla ei ole asiaan huomautettavaa.

13 Kunnanhallitus MUUTOKSIA VUODEN 2013 TALOUSARVIOON Kh 112 Talousarviovuoden kuluessa talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää Kuntalain mukaan kunnanvaltuusto. Esityslistan liitteenä on luettelo niistä muutoksista, jotka ovat nyt ajankohtaisia ja tarpeellisia. Muutoksia on tehty toimintamenojen osalta eniten sosiaalitoimeen. Myös investointipuolella on joitakin merkittäviä määrärahojen siirtoja. Muutoksia selostetaan tarkemmin kokouksessa. Muutosten jälkeen tuloslaskelma on edelleen alijäämäinen euroa. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kuluvan vuoden talousarvioon liitteen mukaiset määrärahojen siirrot ja muutokset.

14 Kunnanhallitus Kunnanhallitus KANSALAISTEN MAASTOLIIKENNEVALVONTA RY:N OIKAISUVAATIMUS / LAUSUNTO HALLINTO-OIKEUDELLE Kh 78 Kansalaisten maastoliikennevalvonta ry:n puolesta puheenjohtaja Jorma Miettinen on allekirjoittanut oikaisuvaatimuksen koskien Tuusniemen kunnanhallituksen päätöstä 62. Tuolla päätöksellä kunnanhallitus hyväksyi sopimuksen koskien Kuopion, Siilinjärven ja Koillis-Savon moottorikelkkareittien virallistamista ja rakentamista. Oikaisuvaatimus on esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus päättää hylätä oikaisuvaatimuksen perusteettomana. Perusteluna todetaan, että kyseessä on osittain EUvaroin hallinnoitu hanke, jota hoidetaan asiantuntevasti. Kunnanhallituksen oikaisuvaatimuksenalainen päätös ja sopimus ei ole lakien tai asetuksien tai muidenkaan säännösten vastainen. Kunnanhallituksen päätös on syntynyt lainmukaisessa järjestyksessä ja kunnanhallituksen toimivallan puitteissa. Päätös on myös kunnan aiempien moottorikelkkareittejä koskeviin päätöksiin pohjautuva ja näin ollen johdonmukainen. Tarkemmat perustelut liitteenä. Kh 113 Kansalaisten maastoliikennevalvonta ry on jatkanut valittamista koskien Tuusniemen kunnanhallituksen päätöstä / 62. Yhdistys on valittanut kunnanhallituksen päätöksestä / 78, jolla päätöksellä kunnanhallitus hylkäsi yhdistyksen oikaisuvaatimuksen. Hallinto-oikeudelle lähetetty valituskirjelmä on esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus päättää antaa asiasta Kuopion hallinto-oikeudelle seuraavanlaisen lausunnon: Kunnanhallitus toistaa kaiken sen, mitä esitettiin, kun kunnanhallitus hylkäsi oikaisuvaatimuksen perusteettomana kokouksessaan / 78. Tämän lisäksi kunnanhallitus esittää liitteen mukaisen lausunnon.

15 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus TONI AUVISEN ILMOITUS KUNNANJOHTAJAN VIRAN VASTAANOTTAMISESTA Kh 24 Kh 65 Kh 114 Toni Auvinen on lähettänyt Tuusniemen kunnanhallitukselle kirjeen, jossa hän ilmoittaa kunnanjohtajan viran vastaanottamisesta lukien. Toni Auvinen on lähettänyt kuntaan myös hyväksyttävän lääkärinlausunnon terveydentilastaan. Kunnanvaltuusto valitsi Toni Auvisen Tuusniemen kunnanjohtajaksi kokouksessaan Kyseisestä päätöksestä on tehty valitus Kuopion hallinto-oikeuteen. Kuntalain 98 :n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon. Kuopion hallinto-oikeus ei ole kieltänyt täytäntöönpanoa. Myöskään valitus ei estä täytäntöönpanoa ja kunnanhallitus on tehnyt täytäntöönpanopäätöksen koskien kunnanvaltuuston tekemiä päätöksiä. Heikki Harjula Kari Prättälä Kuntalaki-teoksen mukaan tällaisissa tapauksissa, kun virkavaalista valitetaan, virka täytetään väliaikaisesti, jolloin valituksenalaisella päätöksellä valittu voi ryhtyä heti hoitamaan virkaa. Suomen Kuntaliiton lakiasiainosastolta saadun tiedon mukaan on kuitenkin perusteltua asettaa tällaiselle väliaikaiselle viranhoidolle takaraja. Väliaikainen viranhoitaja voidaan ottaa virkaan ilman hakumenettelyä, Laki kunnallisesta viranhaltijasta 4 3 momentissa todetaan, että virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi. Kunnanhallitus merkitsee Toni Auvisen viran vastaanottamista koskevan kirjeen tietoonsa saatetuksi. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että kunnanjohtajan virka täytetään väliaikaisesti alkaen niin, että väliaikaisena viranhaltijana aloittaa Toni Auvinen. Tällä päätöksellä virka täytetään kuitenkin enintään vuoden ajaksi eli saakka.

16 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kh 65 Kuopion hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa oli kunnalle myönteinen, mutta sama valittaja jatkoi muutoksenhakua ja valitti asiasta edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä ei ole vielä tehty. Kunnanhallitus päättää, että kunnanjohtajan virka täytetään väliaikaisesti alkaen niin, että väliaikaisen viran haltijana jatkaa edelleen Toni Auvinen. Tällä päätöksellä virka täytetään enintään vuoden ajaksi eli saakka. Merkitään, että Toni Auvinen poistui esteellisenä kokouksesta eikä ottanut osaa päätöksentekoon ja esittelijänä toimi Martti Kähkönen. Kh 114 Korkein hallinto-oikeus on tehnyt Tero Oinosen valituksen johdosta päätöksen Korkein hallinto-oikeus ei tutki Oinosen valitusta siltä osin kuin hän on vasta korkeimmassa hallintooikeudessa esittänyt, että hän on virkaan valittua Auvista ansioituneempi virkaan. Toiseksi korkein hallinto-oikeus on muuten tutkinut asian ja hylkää valituksen. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta. Asiaa selostetaan vielä tarkemmin kokouksessa. Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi korkeimman hallinto-oikeuden ko. päätöksen. Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että Toni Auvinen on Tuusniemen kunnan vakinainen kunnanjohtaja lukien toistaiseksi. Merkitään, että Toni Auvinen ei esteellisenä ottanut osaa päätöksentekoon, vaan poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi ja esittelijänä toimi Martti Kähkönen.

17 Kunnanhallitus SOSIAALIJOHTAJAN SIJAISUUS HÄNEN VUOSILOMA-AIKANAAN Kh 115 Sosiaalitoimen johtosäännön 5 :n E / 4) kohdan mukaan vanhustyönjohtaja toimii sosiaalijohtajan sijaisena, ellei kunnanhallitus muuta päätä. Vanhustyönjohtaja ei kuitenkaan voi ensi kesänä toimia sosiaalijohtajan sijaisena, koska hän on vuorotteluvapaalla. Sosiaalijohtaja suosittaa, että kunnanhallitus päättäisi, että sosiaalijohtajan sijaisena toimii sosiaalityöntekijä Ville Väänänen. Sosiaalijohtaja Tuomas Aikkila on vuosilomalla ja Ville Väänäsen sijaisuus koskisi tätä aikaa. Kunnanhallitus päättää hyväksyä, että sosiaalityöntekijä Ville Väänänen toimii sosiaalijohtaja Tuomas Aikkilan sijaisena ajalla

18 Kunnanhallitus KESKUSHALLINNON VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Kh 116 Keskushallinnon viranhaltijapäätökset tuodaan n. 2-3 kuukauden välein kunnanhallituksen tietoon. Edellisen kerran tämä tapahtui , jolloin kunnanhallitus merkitsi tiedokseen ja hyväksyi kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja kehittämispäällikön tekemät viranhaltijapäätökset. Kokouksessa esitellään em. viranhaltijoiden tekemät viranhaltijapäätökset ajalta Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen ja hyväksyy kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja kehittämispäällikön tekemät viranhaltijapäätökset yllä mainitulta ajalta.

19 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Kh Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Kunnanvaltuuston asemakaavapäätös / kaavapäätösten tiedoksi lähettäminen. 2. Osingonjako Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n osakkeenomistajille. PKS Oy:n yhtiökokous päätti hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa tilikauden 2012 voitosta 2,62 euroa osakkeelta, Tuusniemelle n euroa. 3. Sivistyslautakunnan kokouspöytäkirja Vanhusneuvoston kokouksen pöytäkirja Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirja Palkkatoimikunnan pöytäkirja Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Kunnanhallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Samalla merkittiin tiedoksi valtiovarainministeriön kirje Vuotta 2015 koskevien kuntien yhdistymisesitysten toimittaminen.

20 Kunnanhallitus MAANVUOKRASOPIMUS / TUUSNIEMEN KUNTA KARISET Kh 118 Tuusniemen kunnan edustajat ovat neuvotelleet Kai Karisen kanssa maa-alueen vuokraamisesta Tuusniemen kunnalta Päivi ja Kai Kariselle. Kyseinen alue sijaitsee Pappilanniemen tyvessä ja se vuokrataan hevosten laidunmaaksi ja ratsastusalueeksi. Maa-alueen pinta-ala on noin 3700 m 2. Vuokrausehdot sovittiin neuvottelussa seuraavasti: Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Vuokran suuruus on 60 euroa/vuosi. Vuokralainen saa rakentaa alueen ympärille aidan, muttei muita rakenteita tai rakennuksia. Kunnanhallitus päättää hyväksyä yllä selostetun vuokrasopimuksen. Vuokrasopimus laaditaan virastotyönä.

21 Kunnanhallitus MAANVUOKRASOPIMUS / KARISET TUUSNIEMEN KUNTA Kh 119 Tuusniemen kunnan edustajat ovat neuvotelleet Kai Karisen kanssa torstaina vuokrasopimuksesta, jolla Päivi ja Kai Karinen vuokraavat Tuusniemen kunnalle noin 105 m 2 :n maaalueen tien pohjaksi. Tämäkin vuokrattava alue sijaitsee Pappilanniemen tyvessä. Vuokrauksen ehdot on sovittu seuraavasti: Vuokran suuruus on 30 euroa/vuosi, ja vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi ilman irtisanomisaikaa. Kohteessa käynnistetään tietoimituksen valmistelu. Kunnanhallitus päättää hyväksyä yllä selostetun vuokrasopimuksen. Vuokrasopimus laaditaan virastotyönä.

22 Kunnanhallitus Kunnanhallitus VUOKRASOPIMUS PALOASEMAN LISÄTILOISTA / TÄSMENNYS Kh 103 Tuusniemen kunnan ja Pohjois-Savon pelastuslaitoksen välillä on valmisteltu vuokrasopimus paloaseman ja ulkovaraston lisätiloista. Ulkovaraston lisätilan pinta-ala on 48 m 2 ja vuokra 220,90 euroa/kk. Paloaseman lisätilan pinta-ala on 60 m 2 ja vuokra 276,80 euroa/kk. Lisätilojen vuokrat yhteensä 497,70 euroa/kk. Olemassa olevan paloaseman vuokratilojen pinta-ala on 482 m 2 ja pääoma- ja ylläpitovuokra yhteensä 2218,65 euroa/kk. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi ja irtisanomisaika on 6 kk vuokranantajan irtisanoessa. Kaikki vuokrat yhteensä 2716,35 euroa/kk + arvonlisävero (24 %) eli yhteensä 3368,27 euroa/kk. Vuokrantarkistus vuokrasopimuksen mukaisesti 1. tammikuuta alkaen. Vuokrasopimusta esitellään tarkemmin kokouksessa. Kunnanhallitus päättää hyväksyä Pohjois-Savon pelastuslaitoksen kanssa laaditun vuokrasopimuksen. Kunnanhallitus hyväksyi yksinmielisesti esityksen. Kh 120 Pelastuslaitos on ilmoittanut, että se ei tarvitsekaan vuokrasopimukseen sisällytettyä ulkovarastoa (pinta-ala 48 m 2 ), vaan ainoastaan paloaseman lisätilan 60 m 2. Muutoin sopimus jää ennalleen. Kunnanhallitus hyväksyy, että vuokrasopimuksesta jää pois edellä mainittu ulkovarasto. Muutoin vuokrasopimus jää ennalleen kuten päätettiin kunnanhallituksen kokouksessa / 103.

Tiistai 21.05.2013 kello 17.00 18.55. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Tiistai 21.05.2013 kello 17.00 18.55. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 / 2013 KOKOUSAIKA Tiistai 21.05.2013 kello 17.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30

Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantai 12.07.2010 klo 17.00 19.50. Martti Kähkönen

Maanantai 12.07.2010 klo 17.00 19.50. Martti Kähkönen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 09/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.07.2010 klo 17.00 19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ELI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ELI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 08/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 07.06.2010 klo 17.00 20.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Keskiviikko 16.06.2010 klo 17.00 21.12

Keskiviikko 16.06.2010 klo 17.00 21.12 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 16.06.2010 klo 17.00 21.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Torstai 24.02.2011 kello 17.00 18.53. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Torstai 24.02.2011 kello 17.00 18.53. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 / 2011 KOKOUSAIKA Torstai 24.02.2011 kello 17.00 18.53 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 / 2012 KOKOUSAIKA Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä 328 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 643 329 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 39 62 Edustajan valitseminen Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokoukseen

Kunnanhallitus. 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 39 62 Edustajan valitseminen Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokoukseen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 15.3.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

517 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

517 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 22/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 21.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 517 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013 KOKOUSAIKA 17.6.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 5/2014 86 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika Maanantai 17.02.2014 klo 17:30-20:20 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Pitkänen Jyrki Drockila Leif

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1.12.2010. 405 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus 1.12.2010. 405 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 18/2010 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 1.12.2010 KOKOUSAIKA Tiistai 7.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 405 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Keskiviikko 27.03.2013 kello 17.00 19.30. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Keskiviikko 27.03.2013 kello 17.00 19.30. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJA 3 / 2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.03.2013 kello 17.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015. 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015. 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15 PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015 Asialista 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15 10. Lausunto Lappeenrannan kaupungille Läntisen osa-alueen yleiskaavasta...18 11. Leasing-rahoituksen

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 12/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 18/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 30.9.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 10/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 28.6.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Käsiteltävät asiat...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 146. Asuntotontin kauppakirja peruutus/lasski, Vladimir...173 147.

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 1 Kokousaika Maanantai 4.6.2012 kello 17.40-18.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 135 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 136 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot