Esitystoiminnan opas Helsinki 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esitystoiminnan opas Helsinki 2014"

Transkriptio

1 Esitystoiminnan opas Helsinki 2014

2

3 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu Esitystoiminnan opas Esityksiä on tehtävä yhdessä 5 1. Tuotannot 6 Esitykset ovat osa opetusta ja tutkimusta 6 Suunnitelmasta tuotannoksi 11 Tiedotus ja lipunmyynti 14 Off-tuotannot Opetusteatteri 17 Ryhmät ja henkilökunta 18 Esitystilat 22 Paloturvallisuus 24 Työturvallisuus 25 Opten vihreät periaatteet 27 Esitysten saavutettavuus 30

4

5 Esityksiä on tehtävä yhdessä Tekijäksi ei opi teoriassa, on tehtävä esityksiä. Tehtävä niitä eri tiloihin ja eri tavoin. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa esitykset ovat merkittävä osa opetuksen ja tutkimuksen ydintä, siksi toteutat esityksiä opiskelusi aikana monessa muodossa ja paikassa. Perustutkinto-opiskelijana kartutat taidollisia ja tiedollisia perusedellytyksiä taiteilijana kasvamiseen, tohtoriopiskelijana tuot katsojat ja kollegasi tutkimuskysymyksesi äärelle. Yleisön kohtaaminen ja siitä saatu palaute on tärkeä osa esitystä, mutta Teatterikorkeakoulussa korostuu koko esityksen valmistamisen prosessi. Taiteellisia voittoja ja tappioitakin tulee, mutta syventyminen taiteelliseen prosessiin on se perimmäinen syy, jota varten meillä on esityksiä. Teatterikorkeakoulun opetusteatterista, Optesta, saat paitsi perustyökalut esityksen valmistamiseen, myös puitteet esityksen tekemiseen yhteisöllisenä tapahtumana. Tuottamisen ja teknisen valmistamisen eri osa-alueet tulevat sinulle tutuiksi. Joudut punnitsemaan ideoitasi käytännön reunaehtoja vasten ja usein omaa työtäsi toisten työhön sovittaen. Turvalliset sekä ympäristön ja saavutettavuuden kannalta kestävät ratkaisut asettavat lisää haasteita. Opte voi olla sinulle taiteen tekemisen työkalu, tutkimusväline ja tekemällä oppimisen paikka. Tervetuloa antoisien prosessien pariin, Jyri Pulkkinen opetusteatterin johtaja 5

6 1. Tuotannot Esitykset ovat osa opetusta ja tutkimusta Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun (TeaK) esitykset ovat osa perustutkintokoulutuksen tutkintovaatimuksiin sisältyvää opetusta tai jatkotutkintokoulutusta. Ne toteutetaan pääosin opetusteatterissa (Opte). Myös taiteelliseen tutkimukseen liittyvät taiteelliset tai käytännölliset osat voivat olla TeaKin tuotanto-ohjelmaan sisältyviä tuotantoja. TeaKilla on vuosittain ensi-iltaa. Koska esitykset ovat osa koulutusta ja tutkimusta, niistä päätetään ensin koulutusohjelmittain tai esittävien taiteiden tutkimuskeskuksessa (Tutke). Ylin esitystoiminnasta päättävä elin on opetusneuvosto (ON), joka päättää TeaKin tuotanto-ohjelmaan hyväksyttävät tuotannot. Tuotannot luokitellaan koulutusohjelmissa A-, B-, C- ja D-tuotannoiksi. Kandidaatin tutkintoon sisältyvät tuotannot toteutetaan pääsääntöisesti vuosikursseittain opetusohjelman mukaisesti B-, C- tai D-tuotantoina. Maisteriohjelmissa opiskelevat, esim. ohjaajat ja koreografit, hyväksyttävät tuotantosuunnitelmansa ensin koulutusohjelmastaan vastaavalla professorilla. Tässä vaiheessa tulee opetuksellisten tavoitteiden lisäksi määritellä alustavasti myös tuotannolliset resurssit. Maisteriohjelmien taiteelliset opinnäytteet luokitellaan A-tuotannoiksi (ks. liite). Tohtoriopiskelijat voivat jättää tuotantovarauksia tutkimussuunnitelmaansa sisältyvistä tuotannoista. Tohtoriopiskelijoiden tuotannot luokitellaan pääsääntöisesti B- tai C-tuotannoiksi. Dramaturgian, näyttelijäntyön ja ohjauksen koulutusohjelmat Oman taiteellisen kasvun rinnalla dramaturgian, näyttelijäntyön ja ohjauksen opinnoissa painotetaan teatterin yhteistyöluonnetta. Suuri osa opiskelusta perustuu yhteisopiskeluun, yhteisen näyttämön opintoihin; demoesityksiin ja tuotantoihin muiden koulutusohjelmien opiskelijoiden kanssa. Tavoitteena on ohjata tulevat teatteritaiteilijat jo opiskeluaikana etsimään ja luomaan yhteisiä aiheita, muotoja, työtapoja ja näyttämökieltä sekä löytämään tulevia työtovereita opiskelutovereistaan. Aineopintokokonaisuus Yhteinen näyttämö sisältää yhteisessä prosessissa olevat teatterityöt. Opetuksen tavoitteena on teatterityön toimintaedellytyksiin kuuluva erilaisten osaamisalueiden yhteistyön mallintaminen ja perehtyminen oman taiteenalan peruskysymyksiin yhteisessä taiteellis-tuotannollisessa prosessissa. Näissä prosesseissa opiskelijalta edellytetään kykyä vuorovaikutteiseen ja toisia 6

7 kunnioittavaan työryhmätyöskentelyyn. Yhteinen näyttämö kandidaatin opinnoissa Teatterityö 1: Etydi Dramaturgia ja näyttelijäntyö, ohjaus Tuotantoluokitus D Teatterityö 2: Klassikko Näyttelijäntyö, ohjaus, valo- ja äänisuunnittelu sekä Aalto-yliopiston lavastustaiteen näyttämölavastuksen ja pukusuunnittelun opiskelijat. Dramaturgian opiskelijat voivat osallistua opintojaksoon vaihtoehtoisesti esim. sovittajina tai esitysdramaturgeina. Tuotantoluokitus C Teatterityö 3: Kotimaisen näytelmän kantaesitys Dramaturgia, näyttelijäntyö, ohjaus, valo- ja äänisuunnittelu sekä Aaltoyliopiston lavastustaiteen näyttämölavastuksen ja pukusuunnittelun opiskelijat. Tuotantoluokitus B Näyttelijäntyön koulutusohjelman kandidaatin opintojen muu esitystoiminta Näyttelijäntyön perusteet, ensimmäinen vuosikurssi. Tuotantoluokitus D Näyttelijäntyön perusteet 3 & Tekstityöpaja 3, kolmas vuosikurssi. Tuotantoluokitus D Tanssi 3 ja Musiikki 3, kolmannen vuosikurssin musiikki- ja tanssiteatterituotanto. Tuotantoluokitus B Teatterityöt yhteisissä tuotannoissa maisteriopinnoissa Yhteisen näyttämön teatterituotannot työprosesseineen, sisältää kaikki NOD-maisteriopiskelijoiden tuotannot kolmivuotisen esitystoiminnan suunnitelman puitteissa. mm. Uuden musiikkiteatterin tuotanto toteutuu tässä opintojaksossa. Tuotantoluokitus sovitaan tapauskohtaisesti A tai B Näyttelijäntyön maisteriopintojen tuotannot Näyttelijäntaiteen eritysalat op, Improproduktio Tuotantoluokitus B Dramaturgian, näyttelijäntyön ja ohjauksen maisteriopintojen muu esitystoiminta Työelämäprojektit Projektit työelämässä muodostuvat erilaisista teatteritöistä teatterikentällä, opiskelijan ja teatterikentän yhteisistä seminaareista, työpajoista, festivaaleista. 7

8 Opiskelija voi hyvin perustein liittää koulun ulkopuolisen taiteellisen työn osaksi opintojaan neuvoteltuaan ensin kurssivastaavan tai professorin kanssa. Opinnäyte Maisterin tutkintoon sisältyvä opinnäyte sisältää taiteellisen työn, joka on draaman ja /tai dramaturgian alaan kuuluva teos, ohjaus tai roolityö, jonka opiskelija voi toteuttaa joko Teatterikorkeakoulussa tai ammattiteatterissa. Tuotantoluokitus B tai A, sovitaan tapauskohtaisesti. Live Art and Performance Studies by MA Degree Programme in Performance Art and Theory ( , englanninkielinen esitystaiteen ja teorian maisteriohjelma) Night of Live Art (performance cabaret) - Esitystaiteen ilta. Opiskelija luo yhteisiltaan oman esityksen opinnäytetyönsä pohjustukseksi. Tuotantoluokitus C. Collaborative production (site-specific) - Esitystaiteen yhteistyöproduktio. Opiskelija luo itsenäisen teoksen tai esityksen ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa sovitun temaattisen kokonaisuuden puitteissa. International project (web) - Kansainvälinen projekti (osin verkossa). Opiskelija luo teoksen tai esityksen, jolla hän osallistuu kansainväliseen projektiin. Tuotantoluokitus B. Performance and presentation at international festival (at TeaK). - Opiskelija toimii aktiivisesti kansainvälisen festivaalin ja symposiumin järjestämisessä, luo opinnäytteeseensä liittyvän esityksen festivaaleille, esittelee opinnäytetyönsä symposiumissa, osallistuu keskusteluun ja tutustuu alan verkostoihin Master s thesis artistic work. - Maisteritutkinnon opinnäytetyön taiteellinen osa: esitys tai esityssarja/itsenäinen taiteellinen työskentely. Tuotantoluokitus A. Utbildningsprogrammet i skådespelarkonst (ruotsinkielinen näyttelijäntyön koulutusohjelma) Kandidaatin tutkinto Ensimmäisenä vuonna: Skådespelarverkstad 1-2 ja Tresteg 1. Eget arbete 1. Tuotantoluokitus D. Toisena vuonna: Skådespelarverkstad 3-4, Tresteg 2, Eget arbete 2. Tuotantoluokitus D. Skärgårdsteatern-yhteistyöproduktio ja kiertue kesällä. Tuotantoluokitus C. 8

9 Kolmantena vuonna: Skådespelarverkstad 5. Tuotantoluokitus D. Musikteater, Eget arbete 3. Tuotantoluokitus C. Tresteg 3. Tuotantoluokitus B. Maisteriohjelma Seuraava maisteriohjelma alkaa syksyllä Maisteriohjelma koostuu työharjoittelusta, opintojaksoista ja vapaasti valittavista opinnoista. Maisteriohjelman aikana opiskelijat osallistuvat 1-3 B-tuotantoluokituksen- ja 1-3 A-tuotantoluokituksen tuotantoon. Tanssitaiteen koulutusohjelmat Tanssin koulutusohjelma, kandidaatin tutkinto ( ) Opiskelija tanssijana tuotannoissa. Ensimmäinen vuosi: Liikeanalyysi ja soolodemo sekä Teatteri-ilmaisu ja demo opintojaksot (luokitus D), Tanssiteos 1 (tanssijana ryhmäkoreografiassa, luokitus C). Toinen vuosi: tanssiteos 2 (improvisaatio menetelmänä, luokitus B), tanssiteos 3 (luokitus B). Kolmas vuosi: tanssiteos 4 (luovassa vuorovaikutuksessa eri suunnittelijoiden ja esiintyjäryhmän kanssa luotu teos, luokitus B), taiteellinen projekti (oman projektin luokitus D tai C, tanssijana ryhmäteoksessa luokitus B). Lisäksi tanssin koulutusohjelmaan sisältyvät säännöllisesti toistuvat kurssit, joiden päätteeksi järjestetään demo. Tanssijan maisteriohjelma, tanssitaiteen maisteritutkinto ( ) Tanssiteos 1 (yhteisillassa oma sooloesitys teeman pohjalta, luokitus C). Tanssiteos 2: työpajademot (yhteistyössä koreografiaopiskelijoiden kanssa, luokitus C). Opintokokonaisuuteen Tie ammattilaisuuteen voi kuulua mm TeaKissa järjestettävää tanssiryhmätyöskentelyä, tanssijantyötä koreografiopiskelijoiden teoksissa, ammattiharjoittelua ulkopuolisissa ryhmissä tai muuta koulutusohjelmasta vastaavan professorin kanssa sovittuja osioita tai kokonaisuuksia. Maisteritutkinnon opinnäytteen taiteellinen osa (luokitus A) voi olla laaja tanssijantyönkokonaisuus tanssiproduktiossa, joka voi olla laitoksen tanssiryhmän teos, koreografiopiskelijan työ tai tanssijantyö työharjoitteluna ammattiryhmässä. Koreografian maisteriohjelma, tanssitaiteen maisteritutkinto ( ) Tanssiteos 1 (yhteisillassa soolokoreografia, luokitus C). Tanssiteos 2: työpajademot (pienimuotoinen teos tai koreografisten harjoitelmien sarja tanssijoiden kanssa, luokitus C). 9

10 Tanssiteos 3 (luovassa vuorovaikutuksessa eri suunnittelijoiden ja esiintyjäryhmän kanssa luotu teos, luokitus B). Maisteritutkinnon opinnäytteen taiteellinen osa (itsenäisesti luotu teos, joka kattaa kaikki koreografisen työn vaiheet, luokitus A). Tanssi- ja teatteripedagogiikan koulutusohjelmat Tanssinopettajan maisteriohjelma, tanssitaiteen maisteritutkinto ( ) Produktiotyöskentelyä teatteriopettajan maisteriohjelman opiskelijoiden kanssa (ns. taiteellis-pedagoginen tapahtuma, luokitus B); mahdollisesti kurssien päätteeksi demoja. Maisteritutkinnon opinnäytetyö voi olla erityisen painavin perustein erillinen taiteellis-pedagoginen produktio. Teatteriopettajan maisteriohjelma, teatteritaiteen maisteritutkinto ( ) Produktiotyöskentelyä tanssinopettajan maisteriohjelman opiskelijoiden kanssa (ns. taiteellis-pedagoginen tapahtuma, luokitus B); mahdollisesti kurssien päätteeksi demoja. Maisteritutkinnon opinnäytetyö voi olla erityisen painavin perustein erillinen taiteellis-pedagoginen produktio. Opiskelijoiden muut mahdolliset itsenäiset tuotannot (esim. syventävä harjoittelu) toteutetaan yleensä muualla kuin TeaKin tiloissa. Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelmat Valo- ja äänisuunnittelun opintoihin voi sisältyä muiden koulutusohjelmien opiskelijoiden kanssa toteutettavia yhteiskurssien produktioita. Taiteellisen opinnäytteensä VÄS-opiskelijat voivat tehdä muiden koulutusohjelmien tuotannoissa tai itsenäisinä valo- tai ääniproduktioina. Esittävien taiteiden tutkimuskeskus Tohtoriopiskelijoiden tulee sisällyttää tutkimussuunnitelmaansa siihen sisältyvien esitysten tavoiteaikataulu. Tuotantovaraukset tehdään samassa aikataulussa perustutkinto-opiskelijoiden kanssa. Ennen tuotantovarauksen jättämistä tulee produktion resurssitarpeen ja rahoituksen selvittämiseksi olla yhteydessä sekä Tutkeen (tohtorikoulutuksesta vastaava professori ja tutkimuskoordinaattori) että Opteen (Opten johtaja tai tuottajat). 10

11 Suunnitelmasta tuotannoksi Varausten tekemisen aikataulu ON vahvistaa tutkintoihin kuuluvat tuotannot luokituksineen joka viides vuosi koulutusohjelmien esitysten mukaan. Perustutkinto-opiskelijat keskustelevat omista tuotantosuunnitelmistaan koulutusohjelman johtajan kanssa ennen tuotantovarauksen tekemistä. Tuotantovaraus tehdään Artsista löytyvällä lomakkeella. Tohtoriopiskelijat hakevat tuotantotukea tuotannolleen ennen kuin täyttävät tuotantovarauslomakkeen. Tuotantovarauksella tulee olla koulutusohjelman johtajan (Tutkessa taiteellisen tutkimuksen professorin) puolto, joka sisältää päätöksen tuotannon määrärahasta. Tuotantovarauksia käsitellään esitystoiminnan suunnitteluryhmässä (Essu). Se valmistelee esityksen ON:lle, joka päättää tuotanto-ohjelmaan hyväksyttävät tuotannot. Essun kokouspäivät ja tuotantovarausten käsittely lukuvuonna Ensi-ilta kevätkaudella 2015 pe mennessä jätettävä tuotantovaraukset ma Essu I -kokous: sijoittuminen tiloihin ja alustavat työryhmätiedot pe mennessä ilmoittauduttava työryhmien jäseniksi ma Essu II -kokous: työryhmien kokoonpanot ja Opten kiintiöpäivät ti ON tekee päätöksen tuotannoista UUTTA: lisätty varausaika kevätkauden lopussa ja syyskauden alussa ensi-iltaan tuleville tuotannoille pe mennessä jätettävä tuotantovaraukset: BA-opiskelijoiden viimeiset produktiot sekä MA- ja jatko-opiskelijoiden tuotannot periodeille 4 / sekä 1 / ma Essun kokous: em. varausten sijoittuminen tiloihin, työryhmätiedot ja kiintiöpäivät ti ON tekee päätöksen em. tuotannoista Ensi-ilta syyskaudella 2015 ti mennessä jätettävä tuotantovaraukset ma Essu I kokous: sijoittuminen tiloihin ja alustavat työryhmätiedot pe mennessä ilmoittauduttava työryhmien jäseniksi ma Essu II kokous: työryhmien kokoonpanot ja Opten kiintiöpäivät. ti ON tekee päätöksen tuotannoista 11

12 Opten johtaja ja esimiehet valmistelevat tuotantoaikataulua Essun kokouksia varten varauksista saatujen tietojen pohjalta. Opten teknisen henkilökunnan työaika kiintiöpäivinä sekä esitystilat kohdennetaan tuotannoille ja ensi-iltojen ajankohdat sovitaan. Toiveita esitystilan suhteen pyritään toteuttamaan, mutta jos tuotantoja on paljon, joudutaan turvautumaan muihinkin kriteereihin (työryhmän koko / tilan tarve, tuotannon luokitus, harjoitus- ja esitysaikataulu jne.). Esitystoiminnan suunnitteluryhmän kausi on kaksivuotinen ( ) ja sen kokoonpanon päättää dekaani. Essuun kuuluu koulutusohjelmien henkilökuntaa sekä opiskelijajäseniä. Essun kokoonpanon löydät Artsista. Lisäksi Essuun kuuluvat edustajat Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun näyttämölavastuksen ja pukusuunnittelun suuntautumisvaihtoehdoista. Kiintiöpäivät ja työaika Opten henkilökunnan työajasta suurimman osan muodostaa työ tuotannoissa. Siihen kuuluu kaikki se työaika, joka voidaan kohdistaa tietyn tuotannon suunnitteluun, toteutukseen, purkuun ja jälkitöihin. Se jaetaan työryhmien kokoonpanon vahvistumisen jälkeen tuotannoille siten, että kuhunkin tuotantoon osallistuvan optelaisen tai Opten ryhmän työaika voidaan arvioida ns. kiintiöpäivinä. Kiintiöpäivien määrään tuotannossa vaikuttavat mm. tuotannon luokitus ja esityksen toteutustapa, yhtäaikaisten tuotantojen määrä, optelaisen tehtävä tuotannossa (esimerkiksi suunnitteleeko hän valot vai ei) sekä erityisesti puvuston kohdalla esiintyjien ja roolien määrä. Opten johtaja voi kauden aikana tarkistaa ON:n vahvistamaa kiintiöpäivien määrää tuotannolle tuotantojen muuttuneiden tietojen perusteella. Yksi kiintiöpäivä on seitsemän tuntia ja se voi koostua lyhyistä aikayksiköistä (esimerkiksi ½ h 2 h). Kiintiöpäivät on jaettu eri kuukausille toteutuksen aikana eikä yhdelle kuukaudelle arvioitua työaikaa voi siirtää toiselle kuukaudelle. Työryhmissä suunnittelutyötä tekevien tulee yhteistyössä optelaisten kanssa suunnitella kiintiöpäivien käyttö ja seurata niiden riittävyyttä. Opten henkilökunta tekee kaksivuorotyötä. Päivävuoron normityöaika on klo ja iltavuoron klo Kunkin viikon työvuorot vahvistetaan viimeistään 11 päivää ennen sen alkua. Sen vuoksi työryhmän kannattaa suunnitella harjoitusten, rakennuspäivien ja läpimenojen vuorottelu huolella etukäteen. Työryhmät koostuvat TeaKin opiskelijoiden lisäksi mm. Taideyliopiston muista akatemioista, Aalto-yliopiston taideteollisesta korkeakoulusta sekä eri ammattikorkeakouluista tulevista opiskelijoista. Kaikki he ovat tuotannossa suorittamassa opintojaan samalla kun ovat osa taiteellista ja/tai toteuttavaa 12

13 työryhmää. Valmistusprosessissa on varattava aikaa kaikkien oppimistavoitteiden saavuttamiselle. Opte on laatinut esimerkkiaikataulun esitystilan käytöstä. Työryhmät suunnittelevat oman aikataulunsa sen pohjalta. Tuottaja mukana suunnittelussa Yhteistyö tuottajan kanssa käynnistyy viimeistään, kun ON on hyväksynyt esityksen tuotanto-ohjelmaan. Jokaiselle tuotannolle on nimetty tuottaja, joka huolehtii esitysluvista, työsopimuksista, tuotannon budjetista ym. On hyvin tärkeää, että tuottaja tietää kaikista toteutukseen vaikuttavista tekijöistä ja suunnitelmien muutoksista. Esimerkiksi mahdollisten vierailijoiden kiinnittämisestä päätetään tapauskohtaisesti ja aina yhteistyössä tuottajan kanssa. Koulutusohjelmat päättävät käyttösuunnitelmissaan tuotantokohtaiset budjettiraamit. Mahdollinen lisärahoitus esimerkiksi Aalto-yliopiston lavastuskoulusta sisältyy budjettiraamiin. Tutken käyttösuunnitelmassa varataan tietty summa tohtoriopintoihin liittyvien tuotantojen tueksi ja tohtoriopiskelijoiden tulee tehdä tuotantotukihakemus alustavin kustannustiedoin jo ennen tuotantovarauksen jättämistä. ON:n hyväksynnän jälkeen tuottaja tekee produktion tarkan budjetin yhdessä tuotantohakemuksen tehneen perustutkinto- tai tohtoriopiskelijan kanssa. Siinä arvioidaan, paljonko rahaa varataan yksityiskohtaisiin tuotantokuluihin kuten materiaaleihin, palkkioihin, esityskorvauksiin jne. Tuotantokokous, mallipalaveri ja purkupalaveri Suunnitelmien konkretisoimiseksi on tärkeää, että jokaisesta tuotannosta pidetään tuotantokokous ennen harjoitusten alkua. Ennen ensimmäistä tuotantokokousta taiteellinen työryhmä pitää vähintään yhden ideapalaverin. Tuotantokokousten ajankohdasta sovitaan tuottajan kanssa. Hän kutsuu koolle ohjaajan/koreografin, lavastajan, valo- ja äänisuunnittelijan, puvustajan ja muut tarvittavat taiteellisesta suunnittelusta vastaavat henkilöt sekä Optesta tarvittavat henkilöt eri ryhmistä. Tuotantokokouksessa tekijät kertovat toteutukseen osallistuville henkilöille produktion taustasta, esittelevät tekstin tai aiheen ja kertovat ideoistaan, joita haluavat toteuttaa. Havainnollistamisessa kuvat, piirrokset tai vaikka lehtileikkeet ovat oivallisia. Kokouksessa ei tehdä yksityiskohtaista suunnittelutyötä, vaan tarkoitus on lyhyesti informoida kaikkia koskevista asioista ja tehdä yhdessä päätökset produktion valmistamiseen vaikuttavista asioista. Tarvittaessa pidetään erikseen palaverit esimerkiksi puvustuksen tai lavastuksen toteutustavoista. Harjoitusten aikana pidetään yleensä useampia kaikille yhteisiä tuotantokokouksia. 13

14 Opetusteatterin henkilökunta neuvoo ja opastaa ideointi- ja suunnitteluvaiheessa ja toteuttamisessa ja heiltä saa myös hyviä vinkkejä materiaaleista, rakenteista ym. Esitystilaan liittyviä käytännön neuvoja saa ko. tuotannon näyttämömestarilta tai näyttämöpäälliköltä. A-luokituksen saaneista sekä tarvittaessa myös muista tuotannoista pidetään lisäksi mallipalaveri. Siinä keskeiset ja kustannusvaikutuksiltaan suuret ratkaisut vahvistetaan eikä suuria teknisiä muutoksia voi sen jälkeen enää tehdä. Suurimmat hankinnat ja valmistustyöt voidaan aloittaa vasta mallipalaverin jälkeen siinä vahvistetun aikataulun mukaan. Mallipalaverissa ovat läsnä samat henkilöt kuin tuotantokokouksissakin sekä perustutkinto-opiskelijoiden tuotannoissa lisäksi ohjaava opettaja tai joku muu koulutusohjelman edustaja. Erityisesti suurimpien tuotantojen jälkeen voidaan pitää vielä toteutusta koskeva purkupalaveri, jossa tuotannon aikana hyvin ja huonosti menneet asiat todetaan opiksi ja kokemukseksi seuraavia tuotantoja varten. Ohjaukseen, koreografiaan, näyttelijäntyöhön, tanssijantyöhön tai muuhun oppiaineeseen keskittyvä reflektointitilaisuus pidetään erikseen koulutusohjelmittain tai yhteisesti. Tiedotus ja lipunmyynti Tuotantokohtaisesta tiedotuksesta työryhmä sopii aina ensin tuottajan kanssa. Esitystiedotuksesta vastaa pääosin tiedottaja Jaana Forsström. Noin kuusi kertaa lukuvuodessa ilmestyvä Kohtaus tiedottaa TeaKin esityksistä yhteisesti. Sitä jaetaan ympäri Helsinkiä kirjastoihin, gallerioihin, ravintoloihin jne. Samat tiedot löytyvät myös TeaKin www-sivuilta osoitteesta Sähköisissä tapahtumakalentereissa tiedotetaan laajasti (Nyt.fin menopalvelu, Evenemax, Voiman Fifi, jne.). Sanomalehdissä (Helsingin Sanomat, HBL, Nyt-liite, Metro-lehti yms.) tiedotetaan pääasiassa minne mennä -palstoilla. Sosiaalisessa mediassa TeaK näkyy Facebookissa ja siellä tiedotetaan myös esityksistä. Työryhmät voivat halutessaan itse luoda esityksestään tapahtuman Facebookiin. Työryhmä miettii yhdessä tuottajan kanssa tuotantokohtaisen julisteen, esitteiden, valokuvien, myyntikirjeiden yms. tarpeellisuuden ja mahdollisuuden budjetin sekä aikataulun puitteissa. Julisteet, esitteet ja käsiohjelmat tehdään pääasiassa viestinnässä. Jos työryhmä tekee edellä mainitut itse, on ne kuitenkin hyväksytettävä tuottajalla ja/tai tiedottajalla ennen painamista tai kopioimista. 14

15 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun tunnus ja visuaalinen ilme Taideyliopiston tunnuksen on suunnitellut mainostoimisto Bond. (Tunnus on tämän oppaan kannessa.) Tunnuksen käytöstä ja graafisesta ilmeestä on tehty opas, joka löytyy Artsista. Tiedottaja opastaa tarvittaessa tunnuksen käytössä ja toimittaa tunnuksen sähköisesti tai paperiversiona sitä tarvitseville. Liput esityksiin Kohtauksen tietojen pohjalta tuotantosihteeri vie produktiot lippuvarausjärjestelmään ja tämän jälkeen lipunmyynti voi alkaa. Kaikilla TeaKin julkisia esityksiä katsovilla, myös opiskelijoilla ja henkilökunnalla, pitää olla lippu. Jokaisella Taideyliopiston opiskelijalla on oikeus kahteen vapaalippuun TeaKin esityksiin ja yhteen vapaalipuun SibAn konsertteihin. Työryhmän jäsenet saavat yleensä 2 vapaalippua ensi-iltaan (mikäli katsomossa on tilaa) sekä 2 vapaalippua käytettäväksi muihin esityksiin. Lippujen varaaminen Lippuja voi varata ympäri vuorokauden (24/7) netissä, osoitteessa: Lipunvaraajan tulee kirjautua Piletin järjestelmän käyttäjäksi. Nettivarausmahdollisuus esityksiin päättyy kaksi tuntia ennen esitystä. Lippujen varaaminen netissä on maksutonta. Jos et käytä varattua lippuasi, muista perua varauksesi. Näin paikka vapautuu muiden varattavaksi. Puhelinvaraukset tehdään Piletin puhelinpalvelusta (auki 24/7), puh (1,71 /min + pvm). Lippujen lunastus Opiskelijat voivat lunastaa netistä varaamansa liput tuotantosihteerin ollessa paikalla TeaK-Kookoksen infossa arkisin klo Ovimyynti aukeaa tuntia ennen esitystä. Varatut liput tulee lunastaa ovimyynnistä viimeistään puoli tuntia ennen esityksen alkua. Saman illan loppuun varattuun esitykseen avataan jonotuslista ovimyynnissä tunti ennen esityksen alkua. SibAn konsertteihin Musiikkitalolla lippuja ei voi varata etukäteen, vaan jokaiseen esitykseen otetaan sivuun Taideyliopiston vapaalippukiintiö josta Musiikkitalon vahtimestarit jakavat halukkaille lippuja tuntia ennen esitystä niin kauan kuin lippuja riittää. Puoli tuntia ennen esitystä vapaalippukiintiöstä voidaan panna lippuja myös myyntiin. SibAn tapahtumat osoitteessa: 15

16 Lippujen hinnat 15 normaalilippu 7 opiskelijat (muiden oppilaitosten opiskelijat, koululaiset, eläkeläiset, työttömät ja muut alennusryhmät) 4 teatteri- ja tanssialan ammattilaiset 0 TeaKin opiskelijat ja henkilökunta Valokuvaaminen, videointi ja tekijänoikeus Esityksiä valokuvataan, videoidaan ja tallennetaan mahdollisesti myös muulla tavoin. Taideyliopisto solmii tekijöiden kanssa sopimuksen opiskeluun liittyvien teosten tallentamisesta. Jokainen opiskelija allekirjoittaa opetuksen ja harjoitusten kuvaamiseen liittyvän sopimuksen opintojen alkuvaiheessa. Tällä sopimuksella määritellään millä ehdoilla TeaK voi valmistaa kappaleita, saattaa yleisön saataville ja luovuttaa edelleen kolmansille tahoille tekijän ja/tai lähioikeuden piirissä olevaa materiaalia. Ennen mahdollista omatoimista tuotantonsa tiedotus- tai markkinointityötä (esim. Facebookissa) opiskelijan tulee olla yhteydessä tuottajaan tai tiedottajaan tekijänoikeuksien selvittämiseksi. Kuvamateriaalina on käytettävä muita kuin TeaKin kuvapankissa tiedotusvälineiden käyttöön varattuja kuvia. Lisätietoja tekijänoikeuksista saat taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelun verkkomateriaalista: sekä tuottajilta. Taideyliopistojen yhteisellä tekijänoikeusasiamiehellä Maria Rehbinderillä ( , on vastaanotto TeaKissa kerran kuussa. Arkisto Tiedottajalla on TeaKin esityskuva-arkisto ja esityksiin liittyvien tiedotusmateriaalien (mm. julisteet ja käsiohjelmat) arkisto. Arkistokappaleita on vain muutamia ja ne on tarkoitettu TeaKin käyttöön. Opiskelijoiden on syytä kerätä itse omat arkistokappaleensa esim. portfoliota varten. Arvostelut TeaKin esityksistä kirjoitetut lehtiarvostelut ovat nähtävissä Torin ilmoitustaululla. Arvostelut laitetaan esille muutaman päivän viiveellä lehden ilmestymisestä. Yleensä vasta kandiopintojen loppuvaiheen esityksistä ja maisteriopintojen tuotannoista kirjoitetaan arvioita. 16

17 Off-tuotannot TeaKin opiskelijoiden on mahdollista valmistaa ja esittää omia, perus- tai tohtoriopintoihin kuulumattomia pienimuotoisia esityksiä akatemian tiloissa. Off-tuotantoja hallinnoi ja niiden organisoinnista vastaa Taideyliopiston ylioppilaskunta. Off-tuotantoja voi toteuttaa esimerkiksi Torilla, opetustiloissa ja ylioppilaskunnan tiloissa. Opetustilat ovat käytettävissä vain iltaisin kello välisenä aikana edellyttäen, että ne ovat vapaana opetustoiminnasta. Off-tuotantojen käyttöön ei anneta TeaKin irtainta omaisuutta eikä Opten palveluja neuvontaa lukuun ottamatta. Tilojen varustelu ja esitysten toteuttaminen ovat opiskelijoiden omalla vastuulla. Tuotantojen kalustoa ei saa säilyttää Torilla, opetustiloissa eikä käytävillä. Off-tuotannot eivät saa metelöinnillä tms. toiminnalla aiheuttaa häiriötä TeaKin opetus- ja esitystoiminnalle. Off-tuotantojen työturvallisuus taataan tarkistuslistalla (ks. Artsin lomakkeet), jonka kunkin tuotannon vastaava käy läpi näyttämömestari Heli Litmasen (p ) kanssa. 2. Opetusteatteri Opte tarjoaa tuotannollisia, teknisiä ja taiteellisia palveluja TeaKin opetukseen ja esitystoimintaan sekä hallinnoi vakituisessa käytössä olevia esitystiloja TeaK- Kookoksella. Optessa työskentelee johtajan lisäksi 27 teatterialan ammattilaista sekä vaihtuva määrä työharjoittelijoita ja määräaikaisia työntekijöitä. Koulutusohjelmien esitysten lisäksi he tuottavat ja teknisesti toteuttavat yliopiston erilaiset juhlatilaisuudet ja tapahtumat. Opte on ryhmittynyt ammattiteatterin tavoin. Sen tarpeistossa, puvustossa sekä metalli- ja puupajassa valmistetaan, huolletaan ja korjataan esitysten materiaalit ja sen henkilöstö vastaa myös valo-, ääni-, AV- ja näyttämötekniikasta. Esitystuotantoryhmä vastaa tuottamisen lisäksi lipunmyynnistä ja esitystiedottamisesta yhdessä viestinnän kanssa. TeaKin esitysten päätarkoitus on koulutus ja tutkimus. Parhaan opin saamiseksi Opten työntekijöiden kokemusta kannattaa käyttää hyväksi esityksen ennakkosuunnittelussa ja toteutuksen eri vaiheissa. He pyrkivät toteuttamaan edellä kuvattua perustehtäväänsä siten, että opiskelijoille tarjoutuisi samalla tilaisuus saada tietotaitoa esityksen valmistuksen prosesseista ja tekniikan 17

18 antamista mahdollisuuksista. Turvalliset työtavat korostuvat valmistuksen eri vaiheissa. Muista oppilaitoksista vierailevat opiskelijat saavat Opten henkilökunnalta perehdytyksen TeaKin käytäntöihin. Opte voi olla opiskelijoille taiteen tekemisen työkalu, tutkimusväline ja tekemällä oppimisen paikka. Opiskelijat osallistuvat tuotantojen tekniseen työhön mahdollisuuksien mukaan tuotannon luokituksesta ja teknisestä luonteesta riippuen. Toisin kuin suurimmissa ammattiteattereissa Optessa ei ole esimerkiksi järjestäjiä tai pukijoita, joten näytäntöjen aikaisesta vaatteiden ja tarpeiston paikalleen asettamisesta samoin kuin mahdollisista näyttämökuvien vaihdoista opiskelijat vastaavat itse. Ryhmät ja henkilökunta Johtaja Jyri Pulkkinen, p Opten johtaja johtaa, kehittää ja valvoo yksikkönsä toimintaa sekä vastaa sen taloudesta. Hän tekee esitykset työsuhteisiin otettavista henkilöistä ja päättää yksikön määrärahojen sisäisestä jakamisesta. Opten johtaja vastaa esitystoiminnan kausisuunnittelusta ja muiden tahojen kanssa tehtävistä yhteistyösopimuksista. Työpöytä sijaitsee TeaK-Kookoksen kolmannessa kerroksessa. Esitystuotanto Sanna Suonsyrjä, tuottaja, p esitystuotantoryhmän esimies Johanna Autio, tuottaja, p Maria Kaihovirta, tuottaja, p. p Nina Numminen, tuottaja, p Aapo Juusti, tuotantosihteeri, p iltalipunmyynnin organisointi Ryhmä tuottaa opetukseen sisältyvät tuotannot ja muut ohjelmalliset tapahtumat yhteistyössä koulutusohjelmien ja muiden yksiköiden kanssa sekä vastaa esitysten ja tapahtumien tiedottamisesta yhdessä Viestinnän kanssa sekä lipunmyynnin organisoinnista. Tuottajien ja tuotantosihteerin työpöydät sijaitsevat TeaK- Kookoksen kolmannessa kerroksessa, avokonttorin takimmaisessa osassa. Näyttämö ja tarpeisto Pekka Anttonen, näyttämöpäällikkö, p näyttämö ja tarpeisto -ryhmän esimies, suunnittelee ryhmän hankintoja neuvoo lavastus- ja tilaratkaisuissa 18

19 palovartiointi- ja palotarkastusasiat Harry Brask, näyttämömestari, p metallipaja pyrotekniikka Heli Litmanen, näyttämömestari, p esitystoiminta harjoitussaleissa toritapahtumat yhteyshenkilö off-tuotannoissa Risto Mattila, näyttämömestari, p luokkien ja harjoitussalien kunnossapito Heikki Rosti, näyttämömestari, p näyttämöiden kuvat digitaalisesti, AutoCAD Vesa Rämä, näyttämömestari, p puupaja ja maalaamo Selmeri Saukkonen, näyttämömestari, p TeaK-Kookoksen auton käytön koordinointi varastointi Kullekin tuotannolle osoitetaan oma näyttämömestari, joka vastaa lavastuksen ja katsomon teknisestä suunnittelusta ja rakentamisesta sekä sen pystyttämisestä ja purkamisesta. Näyttämömestarit opastavat ja neuvovat lavasteiden, huonekaluvaraston ja näyttämötekniikan käytössä sekä valvovat opiskelijoiden ja yleisön turvallisuutta esitystoiminnassa. Verstaat sekä näyttämöpäällikön ja mestarien työhuoneet sijaitsevat TeaK-Kookoksen ensimmäisessä kerroksessa, Teatterisalin vieressä. Risto Mattilan työhuone on A-portaan viidennessä kerroksessa. Heli Hyytiä, tarpeistonvalmistaja, p Tarja Hägg, tarpeistonvalmistaja, p Tarpeistossa suunnitellaan, valmistetaan ja hankitaan uutta rekvisiittaa ja huolletaan ja varastoidaan vanhaa rekvisiittaa. Tarpeistonvalmistajat auttavat löytämään rekvisiittaa varastosta ja ohjaavat sen käytössä. Tarpeistokäynnille kannattaa varustautua alustavalla tarpeistoluettelolla. Tarpeisto sijaitsee TeaK- Kookoksen neljännessä kerroksessa. Se päivystää arkisin klo Muina aikoina on käynnistä sovittava etukäteen. Työnhuoneen puhelin on Puvusto Kati Mantere, puvustomestari, puvuston esimies, p toimii yhteyshenkilönä tuotantojen alkuvaiheessa 19

20 Anne Lehto, puvustomestari, p pukujen valmistus, kaavoitus kengät mittataulukot Niina Paakkunainen, puvustomestari ( ) pukulainaukset koulun tuotantoihin Sirpa Luoma, puvustomestari, p pukuompelu Arja Nuppola, puvustomestari, p pukuhuolto Puvusto sijaitsee TeaK-Kookoksen neljännessä kerroksessa. Se päivystää arkisin klo Muina aikoina on käynnistä sovittava etukäteen p Puvustossa valmistetaan ja huolletaan TeaKin tuotantojen puvut. Puvusto ylläpitää myös pukuvarastoa, jonka käytössä henkilökunta tarvittaessa avustaa. Sieltä löytyy eri aikakausien pukuja, kenkiä ja asusteita, joita voidaan muokata mm. korjaamalla, värjäämällä ja patinoimalla. Puvusto opastaa mahdollisuuksien mukaan tutustumaan eri aikakausien pukeutumiseen ja pukujen käyttöön. Tuotantojen pukusuunnittelijat ovat joko opiskelijoita, puvuston vakinaista henkilöstöä tai vierailijoita, joiden löytämiseen saa Optesta apua. Valo ja ääni/valo Janne Björklöf, valosuunnittelija, p Keijo Kete Kaakinen, valosuunnittelija, p Seppo Lampio, valosuunnittelija, p Esitysten valaistuksen suunnittelee joko opetusteatterin valosuunnittelija, vieraileva suunnittelija tai VÄS-opiskelija. Suunnittelija vastaa myös valojen toteuttamisesta: rakentamisesta, esitysajosta ja purkamisesta. Harjoitusvaiheessa valosuunnittelija käy keskusteluja ohjaajan tai koreografin kanssa sekä seuraa harjoituksia taiteellisten ja teknisten kysymysten ratkaisemiseksi. Valosuunnittelijat vastaavat heitinkaluston varastoinnista ja huollosta. Sähkö-, ripustus- ja paloturvallisuussyistä opiskelija ei saa koskea valolaitteisiin, ellei ole saanut riittävää opastusta niiden käytössä. Niitä ei myöskään saa siirtää sopimatta asiasta ensin valosuunnittelijan kanssa. Valosuunnittelijoiden työhuone sijaitsee TeaK-Kookoksen D-portaan kolmannessa kerroksessa. 20

21 Valo ja ääni/ääni Heikki Laakso, tehostemestari, p Kaj Wager, tehostemestari, p valo- ja ääniryhmän esimies Esitysten äänisuunnittelusta vastaa joko opetusteatterin tehostemestari, vieraileva suunnittelija tai VÄS-opiskelija. Suunnittelija vastaa myös sähköisen äänen toteuttamisesta: rakentamisesta, esitysajosta ja purkamisesta. Harjoitusvaiheessa äänisuunnittelija käy keskusteluja ohjaajan tai koreografin kanssa sekä seuraa harjoituksia taiteellisten ja teknisten kysymysten ratkaisemiseksi. Jokaisella produktiolla on opetusteatterin puolelta yhteyshenkilö, joka vastaa ko. produktion äänitarpeista ja auttaa suunnittelussa, rakentamisessa ja studiotyöskentelyssä. Tehostemestareilta varataan opinnoissa tarvittavat äänilaitteet ja sähköiset instrumentit, ja he opastavat niiden käytössä. TeaK-Kookoksella on kaksi äänitysstudiota, joissa toteutetaan kursseja ja editoidaan esitysnauhat tehostemestarien toimiessa teknisinä vastaavina ja käytön opastajina. Sähköturvallisuussyistä opiskelija ei saa koskea äänilaitteiden kytkentöihin, ellei ole saanut siihen riittävää opastusta. Niitä ei myöskään saa siirtää sopimatta asiasta ensin tehostemestareiden kanssa. Tehostemestarien työhuoneet ja studiot sijaitsevat TeaK-Kookoksen D-portaan kolmannessa kerroksessa. Valo ja ääni/av Kari Ufo Tossavainen, AV-mestari, p Opetuksen AV-tuki TeaK-Vässillä Antti Schroderus, harjoitusmestari, p Opetuksen kuljetukset, tilojen ylläpito TeaK-Vässillä Jyrki Oksaharju, AV-mestari, p esitystoiminnan AV: projisoinnit, editointi- ja kuvausasiat TeaK-Kookoksella toimiva AV-mestari Jyrki Oksaharju lainaa ja asentaa esityksissä tarvittavan audio-visuaalisen laitteiston sekä opastaa produktioiden videoprojisoinneissa, tallentaa esityksiä ja ylläpitää tallennearkistoa. Opiskelijoiden käytössä on kaksi työasemaa, joissa editoidaan esityksissä tarvittava videomateriaali. Jyrkin työhuone on TeaK-Kookoksen D-portaan kolmannessa kerroksessa. TeaK-Vässillä AV-mestari Kari Ufo Tossavainen ja harjoitusmestari Antti Schroderus vastaavat valo- ja äänikalustosta, opetusvälineiden kuljetuksista sekä osallistuvat tilojen ylläpitoon ja käytön suunnitteluun. Ufon ja Antin työhuone on TeaK-Vässin neljännessä kerroksessa 21

22 Bändikellari Opiskelijoiden käytössä on TeaK-Kookoksen A-portaassa sijaitseva bändikellari, jonka hallinnoinnista vastaa ylioppilaskunta Opten kanssa sovittujen periaatteiden mukaisesti. Esitystilat Julkisen esityksen järjestämiseen tarvitaan ko. tilassa voimassa oleva kokoontumislupa. TeaKilla on lupa yhdeksään tilaan TeaK-Kookoksella: Tori, Auditori 1, Teatterisali, studiot 1-4 sekä tanssisalit 523 ja 709. Näissä tiloissa on vaadittavat kaksi ulosmenotietä. Lisäksi julkisia esityksiä pienelle yleisömäärälle voidaan järjestää harjoitussaleissa 532, 534 ja 535. Muissa, harjoituskäyttöön tarkoitetuissa tiloissa voidaan järjestää vain demoja tms. koulun sisäisiä tilaisuuksia. Teatterisali ja studiot 1-4 on varusteltu nimenomaan esityskäyttöä varten. Niissä on riittävästi sähköä sekä valo-, ääni- ja lavastuslaitteiden monipuoliset ripustusmahdollisuudet hoitosiltojen, ristikoiden, trussien ja ketjunostimien avulla. Seiniin vastaavat kiinnitykset tehdään metrin välein sijoitettuihin C-kiskoihin. Tiloja kiertävät verhokiskot ja ne voidaan ympäröidä molton-kankailla. Katsomorakenteet ovat muunneltavia ja katsomotuolit voidaan kytkeä yhteen. Kaikissa kattoristikoilla varustetuissa tiloissa korkein sallittu kattokuorma on 40 kg/m2, mikä käytännössä riittää valo- ja äänilaitteiden kiinnittämiseen ristikoihin. Työryhmä on vastuussa esitystilan kunnosta ja tavaroiden säilymisestä sille varatun ajan. Vahtimestari avaa oven pyydettäessä; avaimia ei valitettavasti riitä jokaiselle. Teatterisali korkeus 5,30 m hoitosiltojen alapintaan, I-palkkeihin 7,5 m leveys 12,60 m, sivusiltojen väli 9,8 m syvyys n. 40 m kork. 400 katsojaa (tavallisin katsomon koko ) joustolattia, lattialämmitys katossa 14 kpl I-palkkeja, kussakin 2 siirtovaunua 7 poikittaista hoitosiltaa sivusillat kahdessa kerroksessa 3 m ja 5 m korkeudella tilan ympäri kiertävät verhokiskot myös ylemmässä sivusillassa Studio 1 korkeus 4 m (ristikon alapintaan) leveys 10 m 22

23 syvyys 15 m kork. 80 henkilöä kivilattia kattoristikko Studio 2 vaalea tila korkeus 4 m (ristikon alapintaan) leveys 10 m syvyys 15 m kork. 80 henkilöä joustolattia, lattialämmitys kattoristikko Studio 3 korkeus 4 m (ristikon alapintaan) leveys 10 m syvyys 15 m kork. 80 henkilöä joustolattia, lattialämmitys kattoristikko Studio 4 korkeus 4 m (ristikon alapintaan) leveys n. 13 m syvyys n. 13 m kork. 80 henkilöä joustolattia, lattialämmitys kattoristikko yksi pylväs 523 korkeus 4 m (ristikon alapintaan) leveys 10 m syvyys 14 m kork. 80 henkilöä joustolattia kattoristikko tilan ympäri kiertävä verhokisko 23

24 532 ja 534 korkeus 4,5 m (ristikon alapintaan) leveys 9,5 m syvyys 9,5 m kork. 30 henkilöä joustolattia kattoristikko 535 korkeus n. 5 m leveys 6-8 m syvyys n. 12 m kork. 30 henkilöä joustolattia ikkunat kolmella sivulla, ei täysin pimennettävissä ei kattoristikkoa, ei ripustusmahdollisuutta kiinteisiin pintoihin 709 korkeus 3,30 m leveys n. 13 m syvyys n. 16 m kork. 80 henkilöä joustolattia salin kiertävä heitinputki Paloturvallisuus Paloviranomaiset ovat luokitelleet esitystilat riskikohteiksi. Avotulen käyttö niissä on aina luvanvaraista toimintaa. Kaikista avotuleen liittyvistä kokeiluista tulee sopia etukäteen näyttämömestarien tai näyttämöpäällikön kanssa ja mielellään jo tuotantokokouksissa, koska mahdollinen avotulen käyttö esityksissä ja harjoituksissa vaatii aina erillisen palotarkastuksen ja esityksissä palovartijan läsnäolon. Kaikissa esityskäyttöön tarkoitetuissa tiloissa tulee olla alkusammutuskalusto, jonka käytössä Opten henkilökuntaa on koulutettu: Palokassi, jonka sisältö on erikseen määritelty ja jota ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen. Jauhesammutin merkityssä kohteessa. Sankoruisku. 24

25 Jokaisen uloskäynnin yläpuolella on poistumistievalot, joita ei saa tilapäisestikään peittää. Uloskäyntien eteen ei missään tilanteessa saa jättää lavasteita, huonekaluja tai muita kulkua estäviä tavaroita. Jokaisen produktion työryhmästä yksi valitaan turvallisuusvastaavaksi. Hänen tehtävänään on saamiensa ohjeiden mukaan varmistaa esiintyjien ja yleisön turvallisuus yhdessä esitystä päivystävän näyttämömestarin kanssa. Turvallisuusvastaava on sisällä esitystilassa koko esityksen ajan, mutta ei voi itse esiintyä näyttämöllä. Esimerkiksi ohjaaja tai valojen ajaja voivat toimia turvallisuusvastaavina. Palokellon soidessa kaikista TeaKin tiloista on välittömästi poistuttava Torille, jossa annetaan lisäohjeita siitä, voiko tiloihin palata. Opiskelijoiden ja mahdollisesti paikalla olevan yleisön poistumista valvovat näyttämömestarit ja muu turvallisuustehtäviin koulutettu henkilökunta, jonka ohjeita on kaikkien toteltava. Esitystiloissa ja muissa TeaK-Kookoksen tiloissa on savuun tai lämpöön reagoivia ilmaisimia, jotka lauetessaan aiheuttavat palohälytyksen. Savukoneen ja luvan sen käyttöön saa Opten valosuunnittelijalta, joka ilmoittaa koneen luovutuksesta vuorossa olevalle vahtimestarille infoon. Valosuunnittelijan kanssa sovitaan produktiosta vastuuhenkilö, joka vastaa koneen käytöstä ja ilmoittaa vahtimestarille päivittäin ryhmän työskentelyajat (ks. Artsin dokumentit, hae: savukone). Vastuuhenkilön tehtävänä on huolehtia, että tilassa on aina joku paikalla, kun vahtimestari on kytkenyt paloilmoittimen irti. Mikäli tila jää tyhjäksi tai aikataulu muuttuu, on vastuuhenkilön ilmoitettava siitä vahtimestarille. Työturvallisuus Yleisen työturvallisuuden takaamiseksi huolellinen ennakkosuunnittelu on tärkeää. Se luo pohjan turvallisille ratkaisuille. Teatterikorkeakoulussa turvallinen työ- ja opiskeluympäristö on kaikkien yhteinen asia. Esityksen visuaaliseen ratkaisuun liittyvät mahdolliset turvallisuusriskit pyritään selvittämään yhdessä opiskelijan kanssa, mikä on tärkeää myös opiskelijan oman turvallisuuden kannalta. Korokkeet, portaikot ja muut lavaste-elementit rakennetaan huolella ja esimerkiksi vaijereina käytetään vain leimattuja ja luokiteltuja tuotteita. Näyttämöllä olevat ketjunostimet huolletaan säännöllisesti niin kuin kaikki muukin nostintekniikka, joka on rakennusapuna näyttämötyössä. Lavasteet ja laitteet saattavat kuitenkin kulua ja vioittua käytössä. Havaituista vioista ja puutteista on aina ilmoitettava vastaavalle näyttämömestarille. 25

26 Lavastuksessa tulee välttää orgaanisten aineiden kuten veden, mullan, hiekan jne. käyttöä. Ne voivat aiheuttaa ongelmia esiintyjien terveydelle ja sähkölaitteille. Puuja metalliverstaiden koneista vastaavat ja niitä käyttävät vain näyttämömestarit. Suositeltavaa luettavaa aiheesta on Työturvallisuuskeskuksen julkaisema opas Turvallisesti teatterissa. Helsinki 2006 (löytyy mm. TeaKin kirjastosta). If Vahinkovakuutusyhtiö Oy korvaa tapauskohtaisen ratkaisun mukaisesti opiskelijoille kustannukset tapaturmasta, joka on sattunut opetussuunnitelmaan kuuluvassa käytännön opetuksessa, esityksessä tai harjoituksissa. Tapaturmaksi katsotaan äkillinen, odottamaton, ulkoisen tekijän aiheuttama vamma tai sairaus. Tapaturman sattuessa Opiskelijan on tapaturman sattuessa otettava yhteys tapaturma-asiamieheen, joka on opintoneuvoja Hannele Ylönen, gsm Häneltä loukkaantunut saa vakuutustodistuksen ja ohjeet hoitoon hakeutumisesta. Korvauksen saamiseksi on tultava mahdollisimman pian hoidon jälkeen asiamiehen luo tekemään tapaturmailmoitus ja tuotava samalla mahdolliset lääkärintodistukset ym. mukanaan. Työtapaturmasta ja ns. läheltä piti -tilanteesta ilmoitetaan myös työsuojeluvaltuutetulle, jonka kanssa täytetään tapaturman / vaaratilanteen selvityslomake (ks. Artsin dokumentit, hae: vaaratilanne). Taideyliopiston työsuojeluorganisaatio Sörnäisten kampuksella (KuvA ja TeaK) Varatyösuojelupäälliikkö Jyri Pulkkinen, p Työsuojeluvaltuutettu Jaana Seppä, p Varatyösuojeluvaltuutettu Heikki Wallenius, p Varatyösuojeluvaltuutettu Minna Orpana, p Tapaturman sattuessa viikonloppuna tai iltaisin Tapaturman sattuessa viikonloppuna tai iltaisin tai jos tapaturman laatu on kiireellistä hoitoa vaativa: Ota opiskelijakortti mukaan ja mene suoraan lähimpään lääkäriin, joka TeaKin opiskelijoille on pääsääntöisesti Lääkärikeskus Mehiläinen ympyrätalossa (Siltasaarenkatu 18 A, 3. krs. ajanvaraus ja tiedustelut, p Avoinna ma-to klo , pe , la ) Muina aikoina päivystää Mehiläisen lääkärikeskus Töölössä (Runeberginkatu 47 A, p ). Kerro olevasi TeaKista ja että kyseessä on tapaturma. Jos tapaturma on vakava ja vaatii ambulanssikyytiä, sairaankuljettajat vievät sinut jatkohoitopaikkaan terveysasemalle tai sairaalan päivystävälle poliklinikalle. Soita tällöin yleiseen hätänumeroon 112. Saat hoitopaikasta vakuutustodistuspyyntölapun. Tuo se tapaturma-asiamiehelle 26

27 10 pv:n sisällä. Korvauksen saamiseksi sinun on tultava mahdollisimman pian hoidon jälkeen asiamiehen luo tekemään tapaturmailmoitus ja tuotava samalla mahdolliset lääkärintodistukset ym. mukanasi. Taksin käytöstä tapaturman yhteydessä Taksia voi käyttää jos kyseessä jalan vamma tai harkinnan mukaan jos meneminen lääkäriin on vamman vuoksi hankalaa. Taksikortin saa ensisijaisesti tapaturmaasiamieheltä, mutta myös talouspalveluista. Tapaturman sattuessa viikonloppuna tai iltaisin ei taksikorttia ole saatavissa. Tällöin opiskelija maksaa oman harkintansa mukaan tarvitsemansa taksin ensin itse ja toimittaa kuitin tapaturma-asiamiehelle. Taksin käyttö korvataan vain välittömästi lääkärissä käyntiin liittyen, harjoituksiin tai esityksiin menoa illalla ei korvata. Kuitti on säilytettävä ja toimitettava tapaturma-asiamiehelle. Tutustu myös kaikille TeaKissa toimiville tarkoitettuun oppaaseen Toiminta onnettomuus- ja vaaratilanteissa (ks. Artsi). Opten vihreät periaatteet Kestävään kehitykseen pyrkiminen on osa TeaKin perustoimintaa. TeaKilla on käytössään WWF:n Green Office järjestelmä, jonka avulla organisaatiot voivat vähentää ympäristökuormitustaan. TeaKin ympäristöohjelman ja muuta Green Office tietoa löydät Pandoran Green Office -ryhmästä. TeaK haluaa myös olla mukana teatterialan ympäristövaikutusten pienentämisessä. Green Office toiminnalle rinnakkaisena projektina Opte kartoittaa Green Theatre -toiminnassaan, minkälaisia ympäristönäkökohtia teatterin toimintaan liittyy ja minkälaisilla ratkaisuilla tuotantojen ympäristökuormitusta voi vähentää. Tavoitteena on levittää karttunutta tietoa suomalaiselle teatterikentälle. Jokaisen teaklaisen käyttäjätunnuksille on asennettu tulostuksen seurantaohjelma. Opiskelijoiden henkilökohtainen tulostuskiintiö on 200 sivua/lukuvuosi, ODopiskelijoiden 500 sivua/lukuvuosi. Tuotantoon osallistuvat opiskelijat voivat pyytää tuottajalta lisäkiintiötä omiin käyttäjätunnuksiinsa. Tuottaja arvioi tulostustarpeen tuotannon edetessä. Produktiotulostaminen käsittää plarit, käsikirjoitukset, valokartat yms. produktiotulosteet. Opintoihin kuuluvissa produktioissa, joissa on ulkopuolinen tuottaja, lisätulostus hoidetaan produktioon nimetyn TeaKin yhteyshenkilön kautta. 27

28 Optessa on laadittu käytännön ohjeistus vihreiden periaatteiden toteutumiseksi niin opiskelijoiden kuin henkilökunnankin teatterityössä: 1. Vähennä energian kulutusta sammuta valot poistuessasi työ- tai harjoitustilasta, jossa ei usein käydä sammuta Teatterisalin työvalot (työmaaheittimet) kun et tarvitse lisävaloa - varsinkin kun poistut tilasta. vaihda työvalojen lamput asteittain vähän energiaa kuluttaviksi, mieluiten LED-lampuiksi ota akkulaturit pois seinästä latauksen jälkeen hanki katkaisimella varustettuja jatkojohtoja sammuta tietokoneesi ja sen lisälaitteet päivän päätteeksi. keskitä kuljetuksia: voiko samalla ajolla hoitaa monta asiaa tarkista ennen kuin lähdet opasta yleisöä joukkoliikenteen käyttöön: ohjeet verkkosivuillamme TeaK käyttää vesisähköä, jonka tuotannosta ei vapaudu hiilidioksidia ja joka on tuotettu pohjoismaissa 2. Suosi kestäviä hankintoja hanki harkiten ja laadukkaita (kulutusta kestäviä ja huollettavissa olevia) laitteita ja materiaalia pidennä laitteiden elinikää säännöllisellä huollolla, ylläpidä laitteista huoltokirjaa vähennä huollon tarvetta opastamalla laitteiden käyttö, kuljetus ja säilytys tee ostokset lähiympäristöstä ja hae tavarat jalan, pyörällä tai joukkoliikenteellä aina kun mahdollista. Hyödynnä TeaKin asiointipyöriä! vaihda valaisinkalusto asteittain LED-valoiksi suosi kovalevylle tallentavia kameroita ja äänittäviä laitteita suosi isoja pakkauskokoja kuluvaa materiaalia hankkiessasi 3. Vähennä jätteen määrää hyödynnä TeaKin huoltopalveluiden luomaa jätteiden lajittelujärjestelmää suosi sähköpostia ym. paperittomia viestejä, vältä tulostusta paperille ja käytä kaksipuolista tulostusta arvioi esitystiedotuksen printtimateriaalin määrät mahdollisimman tarkasti ilmoita mainospostin lähettäjälle, että haluat vastaanottaa mainokset vain sähköisesti aja esitysten ääni ja video kovalevyltä, ei mediasta suosi muistitikkuja CD-levyjen sijasta käsittele maalit ja liuottimet oikein: ei viemäriin, vaan keräysastioihin 28

29 älä käytä lastulevyjä tai muuta kierrätykseen kelpaamatonta puumateriaalia vältä muidenkin kierrätykseen kelpaamattomien materiaalien käyttöä esim. uretaanitäyte 4. Kierrätä ja käytä uudelleen tutustu TeaKin huollon kierrätysohjeisiin käytä Teatterikeskuksen kierrätystoria: -> Kierrätystori jos poistettavat laitteet sisältävät ongelmajätettä, vie ne vahtimestareille edelleen toimitettavaksi pidä varastot kunnossa, se helpottaa käytetyn tavaran uusiokäyttöä käytä pukuja huolellisesti: ripusta kuivamaan ja säilytä oikein kiinnitä koristeet pukuihin ompelemalla, ei liimalla, jotta ne on helppo irrottaa tarvittaessa toimita lahjoituksena saadut esineet ja vaatteet edelleen kierrätykseen tai lumpuiksi, jos niitä ei käytetä itse tee vanhasta printtimateriaalista jotain muuta: julisteita, käyntikortteja, flyereita jne. palauta uudelleen käytettäväksi kelpaavat mediat takaisin käytön jälkeen käytä puisissa lavasteissa ruuvirakennetta, vältä liimaa ja niittejä. Pura elementit osiin esityksen purun yhteydessä. Näin saadaan samalle materiaalille 3-4 käyttökertaa pura metallirakenteet rälläkällä osiksi ja varastoi materiaali 5. Näitä harkitaan / kehitetään edelleen valo-ohjauksen liiketunnistimet varastoihin ja rappukäytäviin lavastuksen seinäelementeistä kaksipuolisia TeaK-autoina hybridi- tai sähköautoja 6. Linkkejä Lontoon Green Theatre ohjelma: mayor/publications/culture/green-theatre-taking-action-climate-change The Green Theatre - forums, articles, links and resources: org/ TeaKin Kevätpäivän alustuksia: Suomen ympäristökeskus arvioi Sarasvatin hiekkaa - näytelmän ilmastovaikutukset, 29

Esitystoiminnan opas Helsinki 2014

Esitystoiminnan opas Helsinki 2014 Esitystoiminnan opas Helsinki 2014 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu Esitystoiminnan opas Esityksiä on tehtävä yhdessä 5 1. Tuotannot 6 Esitykset ovat osa opetusta ja tutkimusta 6 Suunnitelmasta tuotannoksi

Lisätiedot

Esitystoiminnan opas Helsinki 2013

Esitystoiminnan opas Helsinki 2013 Esitystoiminnan opas Helsinki 2013 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu Esitystoiminnan opas Esitykset ovat välietappeja 5 1. Tuotannot 6 Esitykset ovat osa opetusta ja tutkimusta 6 Suunnitelmasta tuotannoksi

Lisätiedot

Esitystoiminnan opas Helsinki 2011

Esitystoiminnan opas Helsinki 2011 Esitystoiminnan opas Helsinki 2011 Teatterikorkeakoulu Esitystoiminnan opas Esitykset ovat välietappeja 5 1. Tuotannot 6 Esitykset ovat osa opetusta ja tutkimusta 6 Suunnitelmasta tuotannoksi 11 Tiedotus

Lisätiedot

Esitystoiminnan opas Helsinki 2008

Esitystoiminnan opas Helsinki 2008 Esitystoiminnan opas Helsinki 2008 Teatterikorkeakoulu Esitystoiminnan opas Esitykset ovat välietappeja 1. Tuotannot 1 Esitykset ovat osa opetusta 1 Suunnitelmasta tuotannoksi 5 Tuotantopalvelut 7 Esitystoiminnan

Lisätiedot

Esitystoiminnan opas Helsinki 2010

Esitystoiminnan opas Helsinki 2010 Esitystoiminnan opas Helsinki 2010 Teatterikorkeakoulu Esitystoiminnan opas Esitykset ovat välietappeja 1. Tuotannot Esitykset ovat osa opetusta ja tutkimusta Suunnitelmasta tuotannoksi Tiedotus ja lipunmyynti

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohjesääntö. Teatterikorkeakoulun ohjesääntö

TAIDEYLIOPISTO. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohjesääntö. Teatterikorkeakoulun ohjesääntö TAIDEYLIOPISTO Teatterikorkeakoulun ohjesääntö Käsittely 1. TeaKin johtoryhmä 19.2.2013 2. TeaKin johtoryhmä 5.3.2013 3. TeaKin laitosjohtajat ja proffat 11.3.2013 4. TeaKin laitosjohtajat ja proffat 15.4.2013

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

OPPILASTIEDOTE 2012-2013 TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖ

OPPILASTIEDOTE 2012-2013 TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖ OPPILASTIEDOTE 2012-2013 TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖ PÄÄTTÖTYÖ Keväällä 2013 Vantaan Tanssiopistossa voi suorittaa syventävien opintojen päättötyön. Päättötyön voivat suorittaa

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

OPISKELIJAN MUISTILISTA

OPISKELIJAN MUISTILISTA OPISKELIJAN MUISTILISTA Käsityön lukiodiplomi muodostuu käsityötuotteesta tai -teoksesta ja sen syntyä esittävästä portfoliosta. Käsityön lukiodiplomi on yhden lukiokurssin laajuinen kokonaisuus. Ennen

Lisätiedot

Maisteriopiskelijan infopaketti. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta

Maisteriopiskelijan infopaketti. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta Maisteriopiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta 27.8.2013 Maisterintutkinnon eri opintosuunnat 1. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

IL-palvelut Aalto-yliopistossa

IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL 3D - ulottuvuudet esiin, IL-opetuksesta IL-palveluihin seminaari 30.11.2010 Virpi Palmgren, Otaniemen kampuskirjasto Anu Kangasaho, Töölön kampuskirjasto Eila Rämö, Arabian

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 Uudet opiskelijat Vuonna 2010 uusia opiskelijoita otetaan näyttelijäntyön, ohjauksen, dramaturgian, valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelmiin, teatteriopettajan

Lisätiedot

Tutkinnot ja koulutusohjelmat

Tutkinnot ja koulutusohjelmat Tutkinnot ja koulutusohjelmat Teatterikorkeakoulu (TeaK) on esittävien taiteiden yliopisto, joka antaa ylintä tanssi- ja teatteri alan opetusta. Teatterikorkeakoulusta voi valmistua valo- tai äänisuunnittelijaksi,

Lisätiedot

OPISKELIJAN MUISTILISTA

OPISKELIJAN MUISTILISTA Kuvataiteen lukiodiplomin tukimateriaali opiskelijalle OPISKELIJAN MUISTILISTA Kuvataiteen lukiodiplomi muodostuu teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia ja kuvataiteen tuntemusta kuvaavasta

Lisätiedot

VALOSUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA Kolmivuotinen koulutus, 180 op

VALOSUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA Kolmivuotinen koulutus, 180 op Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2013 VALOSUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA Kolmivuotinen koulutus, 180 op Valosuunnittelun koulutusohjelman perustehtävänä on kouluttaa valosuunnittelijoita teatterin,

Lisätiedot

Digiajan opettajan selviytymispaketti

Digiajan opettajan selviytymispaketti 10+ opepäivitystä odottaa. Aloita lataus nyt! Digiajan opettajan selviytymispaketti Saamelaisalueen koulutuskeskus virtuaalikoulu Ovatko verkko-opetustaitosi päivityksen tarpeessa? Ota askel eteenpäin

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset 2015 2020

Tutkintovaatimukset 2015 2020 Tutkintovaatimukset 2015 2020 Äänen maisteriohjelma (120 op) Teatteritaiteen kaksivuotinen maisterintutkinto (120 op) pohjaa tätä ennen suoritettuun teatteritaiteen kandidaatintutkintoon (180 op) tai vastaaviin

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

TURVALLISESTI KODISSANI. Oma turvallisuuteni. Valitse kyllä tai ei. Tiedän hätänumeron. Säilytän puhelinta paikassa, josta löydän sen helposti.

TURVALLISESTI KODISSANI. Oma turvallisuuteni. Valitse kyllä tai ei. Tiedän hätänumeron. Säilytän puhelinta paikassa, josta löydän sen helposti. Oma turvallisuuteni Valitse kyllä tai ei. TURVALLISESTI Tiedän hätänumeron. kyllä ei KODISSANI Säilytän puhelinta paikassa, josta löydän sen helposti. Huoneessani on toimiva palovaroitin. Tiedän, mitä

Lisätiedot

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001?

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/5 SÄHKÖ- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN OPINTO-OPAS 2003-2004, luvut 1 10 ( (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/estopas2003/index.htm) (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/tltopas2003/index.htm)

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 1. YLEISTÄ Useita kymmeniä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita suorittaa joka vuosi käytännön harjoitteluja

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 1. YLEISTÄ Useita kymmeniä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita suorittaa joka vuosi käytännön harjoitteluja

Lisätiedot

Ohjeistus opiskelijalle opinnäytetyön tallentamiseksi Theseus-verkkokirjastoon.

Ohjeistus opiskelijalle opinnäytetyön tallentamiseksi Theseus-verkkokirjastoon. Kirjasto- ja tietopalvelut Theseus opas Ohjeistus opiskelijalle opinnäytetyön tallentamiseksi Theseus-verkkokirjastoon. Pikaohje: 2 1. Aloita tallennus kun työsi on valmis ja ohjaava opettajasi on hyväksynyt

Lisätiedot

VALOSUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA Kolmivuotinen koulutus, 180 op

VALOSUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA Kolmivuotinen koulutus, 180 op Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2016 VALOSUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA Kolmivuotinen koulutus, 180 op Valosuunnittelun koulutusohjelman perustehtävänä on kouluttaa valosuunnittelijoita

Lisätiedot

Vuosikurssi Viikko 33: 11.8. 15.8. Viikko 34: 18.8. 22.8. Viikko 35: 25.8. 29.8. ARTS Orientaatio

Vuosikurssi Viikko 33: 11.8. 15.8. Viikko 34: 18.8. 22.8. Viikko 35: 25.8. 29.8. ARTS Orientaatio LAVASTUSTAITEEN KOUTUSOHJELMAN/ ELOKUVA- JA TV-LAVASTUKSEN, LAVASTUKSEN JA PUKUSUUNNITTEN PÄÄAINEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTOA SUORITTAVIEN KUJÄRJESTYS 2014 2015 Kurssit järjestetään yleensä ma pe (tai ti

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Technical rider kiertuetoiminnassa. ma 28.11.2011 Metropolian juhlasali

Technical rider kiertuetoiminnassa. ma 28.11.2011 Metropolian juhlasali Technical rider kiertuetoiminnassa ma 28.11.2011 Metropolian juhlasali 1 Tiiti Hynninen, valosuunnittelija TeM Teemu Määttänen, mediasuunnittelija TeM, Tutkivan teatterityön keskus 2 Technical rider Tuotantoyksikkö/tuottaja

Lisätiedot

Voimisteluliiton seuraseminaari Järvenpää 23.3.2013. Yhdessä järjestämme näyttävän näytöksen. Mäntsälän Voimistelijat ry. Mäntsälän Voimistelijat ry

Voimisteluliiton seuraseminaari Järvenpää 23.3.2013. Yhdessä järjestämme näyttävän näytöksen. Mäntsälän Voimistelijat ry. Mäntsälän Voimistelijat ry Voimisteluliiton seuraseminaari Järvenpää 23.3.2013 Yhdessä järjestämme näyttävän näytöksen Mäntsälän Voimistelijat Perustettu 1983 Jäseniä noin 750, joista valtaosa alle 19-vuotiaita Ohjaajia ja valmentajia

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

LIITE 2 YLEISRADIO OY:N JA SUOMEN NÄYTTELIJÄLIITTO RY:N YM. VÄLISEEN 1.5.2010 PÄIVÄTTYYN SOPIMUKSEEN LIITTYVÄT TELEVISION PALKKIOT 1.4.

LIITE 2 YLEISRADIO OY:N JA SUOMEN NÄYTTELIJÄLIITTO RY:N YM. VÄLISEEN 1.5.2010 PÄIVÄTTYYN SOPIMUKSEEN LIITTYVÄT TELEVISION PALKKIOT 1.4. 1.4.2011 alkaen 1(7) YLEISRADIO OY:N JA SUOMEN NÄYTTELIJÄLIITTO RY:N YM. VÄLISEEN 1.5.2010 PÄIVÄTTYYN SOPIMUKSEEN LIITTYVÄT TELEVISION PALKKIOT 1.4.2011 ALKAEN I OHJAAJAT Ohjaajan palkkio määräytyy ohjelman

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.9.2016 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan?

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Ritva Jakku-Sihvonen projektinjohtaja, Vokke-projekti, Helsingin yliopisto Maisterin tutkinto voimassa olevan asetuksen mukaan Pääaineen hyvä tuntemus, sivuaineiden

Lisätiedot

Opintojen aikataulutus ja ilmoittautumiset opintojaksoille

Opintojen aikataulutus ja ilmoittautumiset opintojaksoille Opintojen aikataulutus ja ilmoittautumiset opintojaksoille Alla on lista lukuvuoden opetuksen aikataulutuksesta. Opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin kautta kaksi kertaa vuodessa. Syksyn kurssien osalta

Lisätiedot

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella kn 5.2.2009 Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella Tiedoksi kandidaatintöiden ohjaajille: Valmistautuminen kandityön tekemiseen, esitietovaatimukset: Kandidaatintyö voidaan aloittaa tyypillisesti

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Onnittelut valinnoistasi Ensinnäkin siitä, että olet valinnut

Lisätiedot

Opiskelijakilpailu Aalto ARTS Books - Messuosaston suunnittelu Helsingin kirjamessuille 25. 28.10.2012 1. TAUSTAA

Opiskelijakilpailu Aalto ARTS Books - Messuosaston suunnittelu Helsingin kirjamessuille 25. 28.10.2012 1. TAUSTAA Opiskelijakilpailu Aalto ARTS Books - Messuosaston suunnittelu Helsingin kirjamessuille 25. 28.10.2012 1. TAUSTAA Helsingin kirjamessut ovat Aalto ARTS Booksin tärkein myyntitapahtuma Suomessa vuonna 2012.

Lisätiedot

OHJAUKSEN KOULUTUSOHJELMA

OHJAUKSEN KOULUTUSOHJELMA Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2015 OHJAUKSEN KOULUTUSOHJELMA Viisivuotinen koulutus, 300 op Ohjauksen koulutusohjelma antaa opiskelijalle edellytykset oman taiteellisen ominaislaadun

Lisätiedot

Taideyliopistoselvityksen tilannekatsaus 2.12.2010

Taideyliopistoselvityksen tilannekatsaus 2.12.2010 Taideyliopistoselvityksen tilannekatsaus 2.12.2010 Taideyliopistoselvitystyöryhmän tehtävät Selvitystyöryhmän tulee: tehdä esitys siitä, millä edellytyksillä maahamme voidaan synnyttää kansallisesti ja

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus Raudaskylän Kristillinen Opisto

Aikuisten perusopetus Raudaskylän Kristillinen Opisto Aikuisten perusopetus Raudaskylän Kristillinen Opisto Etäopiskelun opas 2014-2015 Sisällys 1 Yleiset käytännöt... 3 2 Yhteistyö työpajan tai muun vastaavan tahon kanssa... 4 3 Opintojen toteutus lyhyesti...

Lisätiedot

USKONTOTIETEEN HOPS. Humanistinen tiedekunta

USKONTOTIETEEN HOPS. Humanistinen tiedekunta USKONTOTIETEEN HOPS Humanistinen tiedekunta ORIENTOIVIEN OPINTOJEN HOPS (2 op) Jakson aikana opiskelija hankkii valmiudet opintojensa aloittamiseen ja tutkintonsa suunnitteluun sekä tutustuu opiskeluympäristöönsä

Lisätiedot

VALOSUUNNITTELUN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op

VALOSUUNNITTELUN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2015 VALOSUUNNITTELUN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op Valosuunnittelun maisteriohjelman perustehtävänä on kouluttaa valosuunnittelijoita

Lisätiedot

Työelämän tutkimuspäivät 5. 6.11.2015

Työelämän tutkimuspäivät 5. 6.11.2015 Työelämän tutkimuspäivät 5. 6.11.2015 AV-ohjeet (Päätalo, Pinni A, Pinni B, Linna, Atalpa) Alkuvalmistelut Tule ajoissa paikalle (pyydä virastomestareita avaamaan lukitut ovet) 1. Laita tietokone (ja näyttö)

Lisätiedot

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA Liite 8 YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä poistumissuunnitelmasta... 3 2. Toiminta onnettomuus- ja uhkatilanteissa...

Lisätiedot

Taso Työn luonne ja vastuu Vuorovaikutustaidot Tiedolliset ja taidolliset valmiudet

Taso Työn luonne ja vastuu Vuorovaikutustaidot Tiedolliset ja taidolliset valmiudet Opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartta Liite 1 VAATIVUUSTASOKARTTA Tehtävän kuvaus / dokumentointi liitteenä olevaa tehtäväkuvauslomaketta käyttäen Vaativuustasokartalle on kuvattu tyypillisesti

Lisätiedot

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Vanhemmille ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Askolan kuvataidekoulu on perustettu vuonna 1992. Koulun ylläpitäjänä toimii Askolan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry. Koulu on antanut taiteen perusopetusta syksystä

Lisätiedot

ICT-info opiskelijoille. Syksy 2017

ICT-info opiskelijoille. Syksy 2017 ICT-info opiskelijoille Syksy 2017 BYOD on toimintamalli, joka on nopeasti yleistymässä niin yrityksissä kuin oppilaitoksissakin. BYOD-kokonaisuuteen kuuluu WLAN, tulostus, tietoturva, sovellukset, IT-luokat,

Lisätiedot

Tik-111.5077. projektityö 2006-07. digitaalisten efektien työpaja * johdantoluento * 18.9.2006 Tassu Takala 1

Tik-111.5077. projektityö 2006-07. digitaalisten efektien työpaja * johdantoluento * 18.9.2006 Tassu Takala 1 Tik-111.5077 Sisällöntuotannonllöntuotannon projektityö 2006-07 digitaalisten efektien työpaja * johdantoluento * 18.9.2006 Tassu Takala 1 Tavoitteet ja sisältö Digitaalisten näyttämöefektien, (taide)installaatioiden

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan! Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media (ITI) Orientoivat

Tervetuloa opiskelemaan! Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media (ITI) Orientoivat Tervetuloa opiskelemaan! Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media (ITI) Orientoivat 29.8.2017 Päivän ohjelma Tutkinto-ohjelmavastaavan tervehdyssanat: Jaana Kekäläinen Henkilökunnan esittäytyminen

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

CIRKON RESIDENSSITOIMINNAN EHDOT 2016-2017

CIRKON RESIDENSSITOIMINNAN EHDOT 2016-2017 1(5) CIRKON RESIDENSSITOIMINNAN EHDOT 2016-2017 Työskentelyaika ja tilaan pääsy Residenssijakso kestää pääsääntöisesti 2-4 viikkoa. Jakso alkaa ensimmäisen työskentelyviikon tiistaina ja päättyy viimeisen

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012. Hakijan opas

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012. Hakijan opas Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012 Hakijan opas Uudet opiskelijat Vuonna 2012 uusia opiskelijoita otetaan näyttelijäntyön (suomenkielinen), ohjauksen, dramaturgian, valosuunnittelun ja äänisuunnittelun

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Weboodi. Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi

Weboodi. Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi Weboodi Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi WebOodissa: Henkilötietojen ylläpito Henkilötietojen luovutusluvat ja niiden ylläpito Ilmoittautuminen opetukseen / tentteihin Virallinen suoritusrekisteri

Lisätiedot

Suositus harrastajateatterin ohjaustariffiksi

Suositus harrastajateatterin ohjaustariffiksi Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry TeMe Suomen Teatteriohjaajien Liitto ry Suositus harrastajateatterin ohjaustariffiksi 1. Tämä on Suomen Teatteriohjaajien Liiton suositus harrastajateatterikentän ohjaustariffiksi.

Lisätiedot

RESTON IT- YMPÄRISTÖ 31.1.2014. Mika Siiskonen. Tietohallinto

RESTON IT- YMPÄRISTÖ 31.1.2014. Mika Siiskonen. Tietohallinto RESTON IT- YMPÄRISTÖ Mika Siiskonen Tietohallinto resto_it_opiskelijat.docx 1 / 4 Sisällys 1. Tietokoneet... 2 2. Palvelut... 2 2.1. Tietokoneiden ohjelmat... 2 2.2. Savonian tarjoamat palvelut... 2 2.3.

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma

Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma 10.6.2013 Koonnut Virpi Soini 2. luokan tavoitteet tutustuu verkko-opiskeluun ja harjoittelee käytännön työtaitoja, kuten tekstintuottamista

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

Teatteri 2.0 - Dialogia teatteritaiteen, -tuotannon ja todellisuuden välillä

Teatteri 2.0 - Dialogia teatteritaiteen, -tuotannon ja todellisuuden välillä Vapaan kentän uudet toiminta- ja tuotantomallit Teatteri 2.0 - Dialogia teatteritaiteen, -tuotannon ja todellisuuden välillä TEKIJÄ-koulutus 13.2.2012 Seinäjoki / Saara Rautavuoma Valtakunnallisesti toimiva

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi

Ammattiosaajan työkykypassi Ammattiosaajan työkykypassi Mikä on ammattiosaajan työkykypassi? Työkykypassi koostuu viidestä eri osa-alueesta, jotka ovat: Toiminta- ja työkykyä edistävä liikunta Terveysosaaminen Ammatin työkykyvalmiudet

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA 2013 2014

VUOSISUUNNITELMA 2013 2014 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2013 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa / 2014 VUOSISUUNNITELMA 2013 2014 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9.

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden huoneentaulu mitä jokaisen on hyvä muistaa

Tietoturvallisuuden huoneentaulu mitä jokaisen on hyvä muistaa Tietoturvallisuuden huoneentaulu mitä jokaisen on hyvä muistaa 2.10.2017 Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko Petri Puhakainen, valtioneuvoston tietoturvapäällikkö Tietoturvallisuuden

Lisätiedot

LUKUJÄRJESTYS, BA OPINNOT, LUKUVUOSI 2011 2012. LAVASTUSTAITEEN KOULUTUSOHJELMA, Näyttämölavastuksen suuntautumisvaihtoehto. Viikko 33 15.8. 19.8.

LUKUJÄRJESTYS, BA OPINNOT, LUKUVUOSI 2011 2012. LAVASTUSTAITEEN KOULUTUSOHJELMA, Näyttämölavastuksen suuntautumisvaihtoehto. Viikko 33 15.8. 19.8. LUKUJÄRJESTYS, BA OPINNOT, LUKUVUOSI 2011 2012 LAVASTUSTAITEEN KOULUTUSOHJELMA, Näyttämölavastuksen suuntautumisvaihtoehto Viikko 33 15.8. 19.8. 1. vuosikurssi TeaK: 23298 Dramaturgia I klo 13 17, Auditorio

Lisätiedot

WINHAWILLE 1 (6) Opiskelijasivut Opiskelijan ohjaus/hh/versio2 27.9.2012

WINHAWILLE 1 (6) Opiskelijasivut Opiskelijan ohjaus/hh/versio2 27.9.2012 WINHAWILLE 1 (6) 1 Käyttäjätunnus ja salasana WinhaWillen opiskelijaliittymä on toteutettu web-versiona ja pääset käyttämään opiskelijasivuja vain antamalla henkilökohtaisen tunnuksen ja salasanan. Käyttäjätunnuksena

Lisätiedot

Terveydenhoitajaopiskelijat Juhan Gummerus ja Sanna Leskinen tekevät opinnäytetyötään ROKOKOhankkeeseen.

Terveydenhoitajaopiskelijat Juhan Gummerus ja Sanna Leskinen tekevät opinnäytetyötään ROKOKOhankkeeseen. Opinnäytetyön tekeminen hankkeessa on paras osa opintoja! Terveydenhoitajaopiskelijat Juhan Gummerus ja Sanna Leskinen tekevät opinnäytetyötään ROKOKOhankkeeseen. Metropolian ROKOKO-hankkeen tarkoituksena

Lisätiedot

Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kansalaisopisto 8.9.2011 Pentti Kinosmaa, Eeva Puromies 1 Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman

Lisätiedot

tavoittaa puhelinnumerosta 09-310 47744.

tavoittaa puhelinnumerosta 09-310 47744. Taide-Laakson näyttelytila Lääkärinkatu 8, P-porras (rakennus 4), ovella lukee isolla teksti INFO, jalankulkijoille käynti myös Urheilukatu 52:a vastapäätä Laakson sairaala vietti 75-vuotisjuhlaansa 10.6.2004.

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.10.2015 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

WWW. sivut, jotka työntekijän tulee tietää.

WWW. sivut, jotka työntekijän tulee tietää. 1 WWW. sivut, jotka työntekijän tulee tietää. www.jasentieto.fi > Jäsenrekisteri www.tyoteho.fi >Tuntikirjaukset www.asiointitili.suomi.fi > Palkanmaksu ja työsopimus www.espoo.fi/liikunta / webtimmi >

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen Aloitus Homma alkaa osoitteesta www.helsinki.fi/weboodi. Jos et omista yliopiston atk-tunnuksia, voit hypätä kohdan 1. yli. Voit huoletta tutustua WebOodin saloihin ilman tunnuksiakin. WebOodin opinto-opas

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

DRAMATURGIAN MAISTERIOPINNOT

DRAMATURGIAN MAISTERIOPINNOT Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2015 DRAMATURGIAN MAISTERIOPINNOT Kaksivuotinen koulutus, 120 op Dramaturgiassa maisterin tutkinnon suorittanut opiskelija voi oman suuntautumisensa

Lisätiedot

TÄRKEITÄ OHJEITA TAPAHTUMAN JA PROMOOTION JÄRJESTÄJÄLLE KAUPPAKESKUS SKANSSISSA

TÄRKEITÄ OHJEITA TAPAHTUMAN JA PROMOOTION JÄRJESTÄJÄLLE KAUPPAKESKUS SKANSSISSA TÄRKEITÄ OHJEITA TAPAHTUMAN JA PROMOOTION JÄRJESTÄJÄLLE KAUPPAKESKUS SKANSSISSA Lue tämä dokumentti tarkasti ja välitä se Skanssiin paikalle tuleville promootiohenkilöille. Ohjeista heitä ottamaan dokumentti

Lisätiedot

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Helena Kurkela 14.4.2014 Siirtymäsäännökset Siirtymäkausi: kandidaatin tutkintoon johtavilla ohjelmilla 1.8.2014-31.10.2016 maisterin tutkintoon johtavilla

Lisätiedot

Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin

Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan maantiedettä Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! Syytä valmistautua ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti opinto-ohjelmaan.

Lisätiedot

HAKUOHJEET / CIRKON RESIDENSSIHAKU 2016-2017

HAKUOHJEET / CIRKON RESIDENSSIHAKU 2016-2017 1(5) HAKUOHJEET / CIRKON RESIDENSSIHAKU 2016-2017 Mitä haetaan ja mille ajalle? Cirkon residenssihaussa voi hakea 2-4 viikon mittaista residenssityöskentelyjaksoa Cirkossa, Helsingin Suvilahdessa. Tässä

Lisätiedot

Akateeminen tiedonhankinta - yliopisto-opiskelun perustaito

Akateeminen tiedonhankinta - yliopisto-opiskelun perustaito Lappeenrannan Akateeminen tiedonhankinta - yliopisto-opiskelun perustaito Marja Talikka informaatikko 31.8.2017 1 Akateeminen tiedonhankinta tiedonhankinta on olennainen osa akateemista opiskelua ja tutkimusta

Lisätiedot

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4 1. ASIAKKAAN OHJEET... 2 1.1 Varauksen tekeminen... 2 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4 1.3 Varauksen peruminen... 4 1.4 Omien tietojen muokkaaminen... 5 1.5 Salasanan muuttaminen... 5 2. TYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

Ohjaus Tampereen yliopistossa. Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096

Ohjaus Tampereen yliopistossa. Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096 Ohjaus Tampereen yliopistossa Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096 1 Iltapäivän kulku Miksi ohjauksen kokonaissuunnitelma? Opetuksen kehittämispäällikkö Markku

Lisätiedot

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO Aiemmin hankitun osaamisen hyväksymiseksi osaksi opintoja Opiskelijan nimi Vuosikurssi ja suuntautumisvaihtoehto/ Yamk

Lisätiedot

Esittävän taiteen rahoitus ja näkökulmia arkeen

Esittävän taiteen rahoitus ja näkökulmia arkeen Esittävän taiteen rahoitus ja näkökulmia arkeen Teatterimäärärahat valtion tulo- ja menoarviossa 2010 Suomen Kansallisteatteri 10 634 000 Teatteri- ja orkesterilain piiriin kuuluvien teattereiden valtionosuudet

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Ohjelma Tammi-maaliskuu 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Asiakaskoulutuksista

Lisätiedot

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info Vaihto-opinnot ulkomailla Mari Trinidad Info 20.4.2017 Vaihto-opinnoista yleisesti Vaihdossa suoritetut opinnot hyväksytään joko kandidaatin tai maisterin tutkintoihin (ainakin vähintään vapaasti valittaviin

Lisätiedot

KERAVA-SALI Keuda-talossa

KERAVA-SALI Keuda-talossa KERAVA-SALI Keuda-talossa konsertille, seminaarille, teatteriesitykselle tai operetille? Kerava-sali sopii kaikkiin edellä mainittuihin tarkoituksiin erinomaisesti. Lisäksi sali on mainio paikka järjestää

Lisätiedot

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE!

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! 18.10.2016 Kuntosali sijaitsee Monitoimitalolla, os. Kristiinantie 17 A, 64900 Isojoki Kuntosalille päästäksesi tarvitset oman poletin Kuntosalin käyttövuorot ovat luettavissa

Lisätiedot

Jatkotutkinnon suorittaminen

Jatkotutkinnon suorittaminen Jatko-opiskelu Jatkotutkinnon suorittaminen 5. Tutkinnon myöntäminen 2. Jatko-opintojen suorittaminen 1. Valinta jatkokoulutukseen Tutkimuksen tekeminen 3. Lisensiaatintutkimuksen tarkastus ja hyväksyntä

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE Ohje hyväksytty osastoneuvostossa 17.8.2005 1 Sisällys 1. Kandidaatintyö ja sen tarkoitus...2 2. Kandidaatintyön aihe ja tarkastaja...3 3. Kandidaatintyön

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa TOIMINNALLASI ON ISO VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN Suurin osa ympäristövaikutuksista syntyy kiinteistöjen käytönaikaisista päivittäisistä toiminnoista,

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot