Yhteinen valuutta Euroopan yhdistäjä vai hajottaja?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteinen valuutta Euroopan yhdistäjä vai hajottaja?"

Transkriptio

1 022 Peruste # Yhteinen valuutta Euroopan yhdistäjä vai hajottaja? Euron piti yhdistää Eurooppaa. Niin se näytti aluksi tekevänkin, mutta talouskriisi toi eurojärjestelmän valuviat esiin. Eurokriisille ei löydy pysyvää ratkaisua, joka ei tulehduttaisi euromaiden välejä. Vaikuttaisi siltä, että kiihkokansallismielisyyden uusi nousu Euroopassa voidaan estää vain euron hallitulla purkamisella. christer k. lindholm

2 Yhteinen valuutta Euroopan yhdistäjä vai hajottaja? 023 aha on tekevä Euroopan, totesi aikoinaan ranskalainen diplomaatti ja taloustieteilijä Jean Monnet, yksi eurooppalaisen yhdentymisen pääarkkitehdeistä. Tällä Monnet tarkoitti, ettei Eurooppa voi pitää itseään täysin yhdentyneenä ennen kuin yhteinen raha on korvannut jäsenmaiden kansalliset valuutat. Nyt, yli 60 vuotta myöhemmin, näyttää kuitenkin siltä, että yhteinen valuutta on pikemminkin hajottamassa kuin lujittamassa yhdentyneen Euroopan. Jo rahaliiton suunnitteluvaiheessa monet, etenkin amerikkalaiset taloustieteilijät varoittivat, että EU on taloudellisesti liian epäyhtenäinen alue voidakseen toimia kitkattomasti yhteisellä valuutalla. Tällä puolen Atlanttia varoitukset kuitenkin kuitattiin kateellisten panetteluna; amerikkalaisekonomistien katsottiin lähinnä olevan huolissaan siitä, että uusi uljas eurooppalainen yhteisvaluutta syrjäyttäisi dollarin maailman suosituimpana varavaluuttana. kriisistä kriisiin Aluksi näyttikin siltä, että europessimistit olivat olleet väärässä. Rahaliiton kolmanteen ja viimeiseen vaiheeseen vuoden 1999 alussa siirtyneen 11 EU-maan joukkoon liittyi uusia maita tasaiseen tahtiin, niiden joukossa myös entisiä Itäblokin maita, kuten Slovenia ja Slovakia. Sopeutuminen yhteiseen valuuttaan ja yhteiseen rahapolitiikkaankaan ei näyttänyt aiheuttavan juuri minkäänlaisia vaikeuksia, mikä tosin johtui pitkälti siitä, että taloudeltaan keskivertoa heikommat jäsenmaat pystyivät helposti paikkaamaan sekä valtionbudjetin että vaihtotaseen alijäämiään edullisella lainarahalla. Toisissa jäsenmaissa, erityisesti Espanjassa ja Irlannissa, edullisen lainarahan helppo saatavuus taas aiheutti valtavan hintakuplan asuntomarkkinoilla, mikä yhdessä vilkkaan rakennustoiminnan kanssa antoi aivan liian ruusuisen kuvan näiden maiden taloudellisesta iskukyvystä. Kuva kitkattomasti toimivasta rahaliitosta alkoi kuitenkin säröillä pahasti, kun maailmantalous ajautui ensin vakavaan rahoitusmarkkinakriisiin syksyllä 2008 ja seuraavana vuonna täysimittaiseen taantumaan. Kokonaistuotannon supistuminen ja työttömyyden nousu kasvattivat valtiontalouden alijäämiä entisestään, samalla kun kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden hyytyminen teki kasvavien alijäämien paikkaamisesta uusilla lainoilla yhä vaikeampaa. Espanjassa ja Irlannissa taas lainahanojen sulkeutuminen lopetti lainarahalla pyöritetyn kiinteistöbuumin kuin seinään, sysäten asuntojen hinnat lähestulkoon vapaaseen pudotukseen. Samalla kiinteistökeinottelua rahoittaneiden pankkien luottotappiot kääntyivät jyrkkään nousuun. Toden teolla eurokriisi puhkesi kuitenkin vasta keväällä 2010, kun Kreikan hallitus myönsi harrastaneensa luovaa

3 024 Peruste # kirjanpitoa julkisen talouden todellisen eli oletettua huomattavasti surkeamman tilan naamioimiseksi. Paljastus nosti valtionlainojen korot pilviin, ja Kreikka huomasi yhtäkkiä huojuvansa vararikon partaalla. Yhden euromaan ajautumisen maksukyvyttömyyteen pelättiin horjuttavan koko euroalueen vakautta tilanteessa, jossa se oli hädin tuskin alkanut toipua edellisen vuoden taantumasta. Euromaat päättivät euroyhteistyön säännöistä poiketen myöntää Kreikalle mittavan tukipaketin. Samalla kuitenkin painotettiin, että kyseessä oli poikkeustapaus, joka ei tulisi toistumaan. Kreikan ensimmäisen tukipaketin jälkeen samanlaisia poikkeustapauksia on kuitenkin ollut niin paljon, että ne ovat käytännössä muodostuneet säännöksi. Jo vuoden 2010 syksyllä Irlanti, jonka hallitus oli tilapäisessä mielenhäiriössä ottanut harteilleen rajattoman vastuun maan pankkien tappioista, joutui turvautumaan muiden euromaiden tukeen. Seuraavana keväänä vuorossa oli Portugali. Sen jälkeen Kreikalle on vielä myönnetty toinen tukipaketti ja espanjalaiset pankit on pelastettu niiden omien hölmöilyjen seurauksista 100 miljardilla eurolla. Nyt on vuorossa Kypros, jonka tukipaketin ehtona on ensimmäistä kertaa myös tallettajien tosin vain yli euron talletusten osalta osallistuminen kriisinhallinnan kustannuksiin. Myös Italia, jonka yli 2000 miljardin euron valtionvelan rinnalla kaikkien muiden kriisimaiden yhteenlaskettu valtionvelka kalpenee, on edelleen suuri kysymysmerkki maan epävarman poliittisen tilanteen takia. virheellinen analyysi ja väärät hoitokeinot EU:n valtaeliitin tarjoaman virallisen selityksen mukaan eurokriisin perimmäinen syy on kriisimaiden harjoittama liian hölläkätinen finanssipolitiikka (verotusta ja julkisia menoja koskeva talouspolitiikan osa-alue) yhdessä reaalitalouden heikentyneen kilpailukyvyn kanssa. Niinpä kriisiä onkin tähän saakka yritetty hoitaa pakottamalla kriisimaat äärimmäisen rajuihin menoleikkauksiin ja veronkorotuksiin, samalla kun reaalitalouden kilpailukykyä on yritetty parantaa palkkoja alentamalla. Kuten odottaa saattaa, nämä toimenpiteet ovat pahentaneet kriisimaiden jo ennestään heikkoa taloudellista tilannetta entisestään, ja nostaneet työttömyyden tasolle jota ei Euroopassa ole nähty sitten 1930-luvun suuren laman. Etenkin Kreikassa, jossa vyönkiristys on ollut erityisen rajua, merkittävä osa kansalaisista on ajautunut tilanteeseen, jossa he eivät enää edes pysty tyydyttämään kaikkein alkeellisimpia perustarpeitaan. Niin euromaat kuin useimmat euroalueen ulkopuoliset EU-maat ovat myös sopineet uusista, budjettikuria tiukentavista säännöistä uusien kriisien ehkäisemiseksi. Toiminta noudattaa periaatetta, jonka mukaan hulluudessakin tulee olla johdonmukainen. Uudet, vuoden 2011 joulukuussa sovitut säännöt tekevät elvyttävän finanssipolitiikan harjoittamisen käytännössä mahdottomaksi laskusuhdanteen tai taantuman sattuessa. Lisäksi ne lisäävät Euroopan komission demokraattisen valvonnan ulko- ja yläpuolella olevien virkamiesten mah-

4 Yhteinen valuutta Euroopan yhdistäjä vai hajottaja? 025 dollisuuksia vaikuttaa jäsenmaiden valtionbudjetteihin. Uusien sääntöjen myötä komissio on toisin sanoen saanut valtuudet puuttua viimeiseenkin talouspolitiikan osa-alueeseen, joka vielä oli jäsenmaiden kansallisen päätöksenteon piirissä. Virallinen totuus eurokriisin syistä perustuu vakavaan virheanalyysiin. Kriisimaista Espanja ja Irlanti kuuluivat vuoteen 2008 saakka euroalueen vähiten velkaantuneisiin maihin. Portugalissakin valtionvelan suhde bruttokansantuotteeseen oli kriisin puhjetessa suunnilleen samalla tasolla kuin Saksassa, ja maa oli sitä ennen onnistunut puolittamaan budjettialijäämäänsä suhteessa bruttokansantuotteeseen kahdessa vuodessa. Italian valtionvelka oli tosin ollut korkea niin euroissa laskettuna kuin suhteessa bruttokansantuotteeseen maan koko eurojäsenyyden ajan. Ennen vuoden 2008 rahoitusmarkkinakriisiä se oli kuitenkin hitaassa mutta tasaisessa laskussa. Ainoastaan Kreikan kohdalla holtitonta julkista taloudenpitoa voi siis pitää kriisin merkittävimpänä, joskaan ei ainoana syynä. budjettikurin ongelmat Sama kohtalokas virheanalyysi kummittelee myös uusissa, entistä tiukemmissa budjettisäännöissä. Budjettikuria tiukentamalla voi toki estää yksinomaan finanssipoliittisesta kevytmielisyydestä johtuvia uusia kriisejä, mutta samalla reaalitalouden ongelmista juurensa juontavien kriisien todennäköisyys kasvaa. Euromaillahan ei määritelmällisesti ole tiukan paikan tullen mahdollisuutta Uudet, vuoden 2011 joulukuussa sovitut säännöt tekevät elvyttävän finanssipolitiikan harjoittamisen käytännössä mahdottomaksi laskusuhdanteen tai taantuman sattuessa. elvyttää talouttaan korkoja alentamalla tai valuuttaansa devalvoimalla. Uusien budjettisääntöjen myötä niillä ei myöskään ole mahdollisuutta harjoittaa elvyttävää finanssipolitiikkaa, ellei niillä ole ennestään riittävän muhkeaa budjettiylijäämää julkisen talouden puskurina. Päinvastoin yksittäiset euromaat voivat joutua tiukentamaan finanssipolitiikkaansa jopa keskellä taantumaa välttyäkseen budjettikuria vahvistavista automaattisista sanktioista. Silloin on olemassa varsin merkittävä riski, että suhteellisen lievä ja lyhytkestoinen taantuma muuttuukin pitkäksi ja syväksi lamaksi ja viime kädessä julkisen talouden velkakriisiksi. EU:n valtaeliitti on kieltäytynyt tunnustamasta, että euromaiden taloudet ovat keskenään aivan liian erilaisia tullakseen kitkattomasti toimeen yhteisen valuutan ja yhteisen rahapolitiikan kanssa. Se on uusien kriisien tehokkaan ehkäisemisen sijasta lisännyt niiden todennäköisyyttä. Ottaen huomioon, miten heikoissa kantimissa euromaiden enemmistön julkinen talous on jo nyt, tämä saattaa jo lähitulevaisuudessa johtaa vakavaan epätasapainoon tukipakettien nettomaksajien ja nettosaajien välille. Silloin kyse on lähinnä siitä, kumpi loppuu

5 026 Peruste # Helppoa ei euroyhteistyön purkaminen toki tule olemaan suotuisimmissakaan olosuhteissa. Tässä tapauksessa kauhea loppu taitaa kuitenkin olla vähemmän huono vaihtoehto kuin loputon kauhu. ensin: nettomaksajien maksukyky vai maksuhalukkuus. Kummassakin tapauksessa lopputulos on sama, eli euroyhteistyön hallitsematon hajoaminen. ylikansallinen tulonsiirtojärjestelmä? Yhteisten budjettisääntöjen höllentäminen ei sekään ole kestävä ratkaisu. Vaikka vähemmän ankara budjettikuri lisäisikin euromaiden liikkumavaraa elvyttävän finanssipolitiikan harjoittamisessa, se voisi silti johtaa ylivelkaantumiseen tilanteissa, joissa talouden taantuma pitkittyy elvytyksestä huolimatta. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, kun taantuma johtuu enemmän talouden rakenteellisista ongelmista esimerkiksi perinteisesti vahvojen toimialojen nopeasta kuihtumisesta kuin kokonaiskysynnän riittämättömyydestä. Ja jos velkarahoitteinen elvytys jää tuloksettomaksi, edessä on ennemmin tai myöhemmin velkakriisi, jonka ratkaisemiseksi tarvitaan muiden euromaiden tukea. Tässäkin tapauksessa euron tulevaisuus siis riippuu viime kädessä siitä, kuinka pitkään nettomaksajat kykenevät tai ovat halukkaita rahoittamaan euroalueen kriisimaita. Puhtaasti taloudellisesta näkökulmasta euroalueen vakauttamiseksi ja euroyhteistyön tulevaisuuden turvaamiseksi löytyy vain yksi aidosti kestävä keino: ylikansallinen tulonsiirtojärjestelmä, jonka kautta keskivertoa paremmin menestyvät euromaat automaattisesti tukevat niitä jäsenmaita, jotka uhkaavat ajautua velkakriisiin. Mallia voisi ottaa esimerkiksi Yhdysvalloista, jossa liittovaltion tasolla on olemassa osavaltioiden välinen tulonsiirtomekanismi. Euromaiden välinen, ylikansallinen tulonsiirtomekanismi tarkoittaisi kuitenkin pitkän harppauksen kohti eurooppalaista liittovaltiota, johon jäsenmaissa ei ainakaan tällä hetkellä tunnu olevan poliittista valmiutta. Ylikansallisessa tulonsiirtojärjestelmässä piilee toinenkin vaara. Aivan kuten muutkin tässä käsitellyt vaihtoehdot, se voi johtaa tilanteeseen, jossa nettomaksajien ja nettosaajien välille syntyy vakava epätasapaino. Silloin euroalue alkaisi Yhdysvaltojen sijasta muistuttaa enemmänkin Belgiaa, jossa mittavat tulonsiirrot huomattavasti köyhemmän Vallonian hyväksi ovat jo pitkään aiheuttaneet närää flaamilaisten keskuudessa. Tämä johtaisi puolestaan mitä todennäköisimmin siihen, että automaattisten tulonsiirtojen sijasta nettosaajille asetettaisiin yhä tiukempia ehtoja, mikä pahentaisi nettomaksajien ja nettosaajien välisiä, jo nyt aivan riittävän vakavia ristiriitoja. Tilannetta ei myöskään helpottaisi se, että tulonsiirtojärjestelmän rahoitus järjestettäisiin antamalla EU:lle laajat verotusoikeudet; kerättiinpä rahat millä keinolla tahansa, ne olisivat kuitenkin pois nettomaksajamailta ja niiden kansalaisilta.

6 Yhteinen valuutta Euroopan yhdistäjä vai hajottaja? 027 euron purku Euroalueen kriisille ei toisin sanoen löydy pysyvää ja kestävää ratkaisua, joka ei tavalla tai toisella aiheuttaisi kitkaa jäsenmaiden välillä. Tukipakettien nettomaksajien ja euroalueen kriisimaiden välit ovat jo nyt tulehtuneet. Ristiriitojen kärjistyminen entisestään voisi pahimmassa tapauksessa tehdä tyhjäksi vuosikymmenten työn Euroopan yhdistämiseksi ja johtaa kiihkokansallismielisyyden uuteen tulemiseen. Hälyttäviä merkkejä tällaisesta kehityssuunnasta on jo ollut nähtävissä Kreikassa, jossa taloudellinen ahdinko on nostanut avoimesti natsimielisen Kultaisen aamunkoiton ryminällä maan parlamenttiin. Ehkä olisi sittenkin aika myöntää, että 17 taloudellisilta rakenteiltaan kovin erilaisen maan puristaminen yhden valuutan ja yhden rahapolitiikan ahtaaseen ja joustamattomaan muottiin aiheuttaa liian paljon tuskaa liian monelle, aivan liian usein. Toisin kuin virallisen totuuden äänitorvet väittävät, euroyhteistyön purkaminen ei automaattisesti tee tyhjäksi sen enempää EU:n sisämarkkinoita kuin muitakaan eurooppalaisen yhdentymisen saavutuksia: se voi päinvastoin olla ainoa tapa pelastaa Eurooppa kansalliskiihkoilun ruttoepidemiasta. Helppoa ei euroyhteistyön purkaminen toki tule olemaan suotuisimmissakaan olosuhteissa. Tässä tapauksessa kauhea loppu taitaa kuitenkin olla vähemmän huono vaihtoehto kuin loputon kauhu. Kirjoittaja on taloustieteen tutkija Åbo Akademista. Raisa Marja Suksi Kerran lennän mä pois, öljy kankaalle 82 x 127cm 2013

Euroopan epätasapainot

Euroopan epätasapainot Euroopan epätasapainot Maailman finanssikriisi on kärjistänyt epätasapainoja niin Yhdysvaltojen ja Kiinan kuin eri EUmaiden välillä. Euroopan kriisimaille on jäänyt vain huonoja vaihtoehtoja. Jaakko Kiander

Lisätiedot

1 YTIMESSÄ. Euroaiheiset helmet. julkaistu useita Euroopan unionia ja

1 YTIMESSÄ. Euroaiheiset helmet. julkaistu useita Euroopan unionia ja 1 YTIMESSÄ Euroaiheiset helmet Viime vuosien aikana Ytimessä on julkaistu useita Euroopan unionia ja Eurooppaa käsitteleviä artikkeleita. EU-teeman kunniaksi kokosimme muutaman vanhan helmen liitteeksi.

Lisätiedot

Kuinka ulos eurokriisistä? SAK:n ekonomistien kannanotto

Kuinka ulos eurokriisistä? SAK:n ekonomistien kannanotto 7 2011 Kuinka ulos eurokriisistä? SAK:n ekonomistien kannanotto Lokakuu 2011 Lisätiedot: Olli Koski olli.koski@sak.fi puhelin 020 774 0150 Tilaukset: SAK puhelin 020 774 000 SAK Kuinka ulos eurokriisistä?

Lisätiedot

Kriisiunionista yhteisvastuun unioniin?

Kriisiunionista yhteisvastuun unioniin? Vesa Vihriälä EU:N AJOLÄHTÖ Kriisiunionista yhteisvastuun unioniin? YHTEENVETO Suomi on suhtautunut hyvin varauksellisesti euromaiden taloudellisen yhteisvastuun laajentamiseen. Sille ei kuitenkaan ole

Lisätiedot

Onko EMUlla tulevaisuutta?

Onko EMUlla tulevaisuutta? No. 11 27.5.2010 Onko EMUlla tulevaisuutta? Sixten Korkman Yhteenveto Euroopan rahaliitolle viime viikot ovat olleet dramaattisia. Toukokuun alkupäivinä Kreikka oli jo ajautumassa valtiolliseen maksukyvyttömyyteen,

Lisätiedot

FIIA REPORT 39. EU:n suunta. Kuinka tiivis liitto? Juha Jokela Markku Kotilainen Teija Tiilikainen Vesa Vihriälä

FIIA REPORT 39. EU:n suunta. Kuinka tiivis liitto? Juha Jokela Markku Kotilainen Teija Tiilikainen Vesa Vihriälä FIIA REPORT 39 EU:n suunta Kuinka tiivis liitto? Juha Jokela Markku Kotilainen Teija Tiilikainen Vesa Vihriälä FIIA REPORT 39 EU:n suunta Kuinka tiivis liitto? EU:n suunta Kuinka tiivis liitto? Juha

Lisätiedot

Toimittanut Vesa Kanniainen. Euron tulevaisuus SUOMEN VAIHTOEHDOT

Toimittanut Vesa Kanniainen. Euron tulevaisuus SUOMEN VAIHTOEHDOT Toimittanut Vesa Kanniainen Euron tulevaisuus SUOMEN VAIHTOEHDOT 1 2 Euron tulevaisuus SUOMEN VAIHTOEHDOT TOIMITTAJA: VESA KANNIAINEN KUSTANTAJA: AJATUSPAJA LIBERA EUROTHINKTANK-TYÖRYHMÄN JÄSENET: Vesa

Lisätiedot

Federalismia vai. markkinakuria? Velkakriisi, yhteisvastuu ja talouspolitiikan koordinaatio euroalueella

Federalismia vai. markkinakuria? Velkakriisi, yhteisvastuu ja talouspolitiikan koordinaatio euroalueella Federalismia vai 102 markkinakuria? Velkakriisi, yhteisvastuu ja talouspolitiikan koordinaatio euroalueella Vesa Vihriälä FIIA BRIEFING PAPER 102 Huhtikuu 2012 ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI UTRIKESPOLITISKA

Lisätiedot

Heikki taimio Erikoistutkija Palkansaajien tutkimuslaitos heikki.taimio@labour.fi

Heikki taimio Erikoistutkija Palkansaajien tutkimuslaitos heikki.taimio@labour.fi haastattelu Heikki taimio Erikoistutkija Palkansaajien tutkimuslaitos heikki.taimio@labour.fi Kuvat maarit kytöharju Kissa pöydälle: Suomen osallistumiselle euroalueen liittovaltiokehitykseen on vaihtoehtoja

Lisätiedot

Mitä paikkaa pelaat komission joukkueessa Litmasta vai Hyypiää?

Mitä paikkaa pelaat komission joukkueessa Litmasta vai Hyypiää? Päätöksiä tarvitaan: talousliittoa on lujitettava, jotta euro ei hajoa Euroopan komission varapuheenjohtaja Olli Rehnin haastattelu EU:n talouskomissaari Olli Rehn kaipaa euroalueen jäsenmailta enemmän

Lisätiedot

Q-Review. Suomen ja maailmantalouden suhdanteiden vuosianalyysi. Maaliskuu 2012

Q-Review. Suomen ja maailmantalouden suhdanteiden vuosianalyysi. Maaliskuu 2012 Q-Review Suomen ja maailmantalouden suhdanteiden vuosianalyysi Maaliskuu 2012 Euroopan suhdannetila on edelleen heikko. Ennustamme euroalueelle tälle vuodelle 0,01 % kasvua ja Suomelle 0,9 % kasvua. Yhdysvaltain

Lisätiedot

Q-Review. Suomen ja maailmantalouden suhdanneanalyysi. Teemaosiossa Euroopan velkakriisin ratkaisuskenaariot. Syyskuu 2012

Q-Review. Suomen ja maailmantalouden suhdanneanalyysi. Teemaosiossa Euroopan velkakriisin ratkaisuskenaariot. Syyskuu 2012 Q-Review Suomen ja maailmantalouden suhdanneanalyysi Teemaosiossa Euroopan velkakriisin ratkaisuskenaariot Syyskuu 2012 Suomen, Euroopan ja USA:n suhdannekuva on tällä hetkellä edelleen täysin riippuvainen

Lisätiedot

nro 2 2014 Irtonumero 8,00 Euroa www.labour.fi Suomi ja EU Peter Nybergin haastattelu

nro 2 2014 Irtonumero 8,00 Euroa www.labour.fi Suomi ja EU Peter Nybergin haastattelu nro 2 2014 Irtonumero 8,00 Euroa www.labour.fi Suomi ja EU Peter Nybergin haastattelu julkaisija Palkansaajien tutkimuslaitos Pitkänsillanranta 3 A (6.krs) 00530 Helsinki P. 09-2535 7330 Fax: 09-2535 7332

Lisätiedot

SUOMI JA EMU: Euron hyödyt, kustannukset ja tie eteenpäin

SUOMI JA EMU: Euron hyödyt, kustannukset ja tie eteenpäin SUOMI JA EMU: Euron hyödyt, kustannukset ja tie GnS economicsin erikoisraportti 2012 Tämä GnS economicsin raportti ei sisällä kehotusta ostaa mitään hyödykkeitä, arvopapereita tai investointeja. Raportissa

Lisätiedot

9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011

9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011 PTK 9/2011 vp 9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011 kello 12.03 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ainoa käsittely 1) Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Portugalille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen

Lisätiedot

EU:N SUUNTA. Kuinka tiivis liitto? Juha Jokela, Markku Kotilainen, Teija Tiilikainen, Vesa Vihriälä

EU:N SUUNTA. Kuinka tiivis liitto? Juha Jokela, Markku Kotilainen, Teija Tiilikainen, Vesa Vihriälä EU:N SUUNTA Kuinka tiivis liitto? Juha Jokela, Markku Kotilainen, Teija Tiilikainen, Vesa Vihriälä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Ulkopoliittinen instituutti UPI Kustantaja: Taloustieto Oy Elinkeinoelämän

Lisätiedot

KUN PAHA PÄIVÄ KOITTAA

KUN PAHA PÄIVÄ KOITTAA KUN PAHA PÄIVÄ KOITTAA EMU vaatii korjausta mutta ei fiskaaliunionia Vesa Vihriälä EVA Raportti 2/2015 ISSN 2342-8082 (painettu) ISSN 2342-8090 (pdf) Kustantaja: Taloustieto Oy ISBN 978-951-628-640-5 (painettu)

Lisätiedot

metsä tulevaisuuden ratkaisuissa

metsä tulevaisuuden ratkaisuissa metsä tulevaisuuden ratkaisuissa Jakob Donner-Amnell, Saija Miina, Jouni Pykäläinen ja Sari Tuuva-Hongisto (toim.) MAAILMA HAASTAA metsä tulevaisuuden ratkaisuissa MAAILMA HAASTAA metsä tulevaisuuden ratkaisuissa

Lisätiedot

rämpimistään Rahaliitto jatkaa Saksa rahoitti 1. maailmansotaa setelimyllyllä,

rämpimistään Rahaliitto jatkaa Saksa rahoitti 1. maailmansotaa setelimyllyllä, Rahaliitto jatkaa rämpimistään Euroalueen kriisi pitkittyy, kun sitä hoidetaan aina vain tilapäiskeinoilla. Lopputulosta on mahdoton ennustaa. Heikki Taimio Erikoistutkija Palkansaajien tutkimuslaitos

Lisätiedot

Jyrki Katainen - Pääministerin ilmoitus

Jyrki Katainen - Pääministerin ilmoitus Jyrki Katainen - Pääministerin ilmoitus Author : admin Revalvaatio julkaisee pääministeri Kataisen ilmoituksen edellisestä eurohuippukokouksesta ja Euroopan taloustilanteesta. Kyseessä on historiallisesti

Lisätiedot

Kuinka ulos eurokriisistä?

Kuinka ulos eurokriisistä? Kuinka ulos eurokriisistä? Palkansaajakeskusjärjestöjen ekonomistien keskusteluasiakirja 28.11.2011 Kuinka ulos eurokriisistä? Vuoden 2008 finanssikriisi ja sen hoito ovat johtaneet tiettyjen euroalueen

Lisätiedot

EMU ON EKSYKSISSÄ. Euroopan rahaliitto ja oikeat valinnat Suomen kannalta. Sixten Korkman

EMU ON EKSYKSISSÄ. Euroopan rahaliitto ja oikeat valinnat Suomen kannalta. Sixten Korkman Sixten Korkman EMU ON EKSYKSISSÄ Euroopan rahaliitto ja oikeat valinnat Suomen kannalta YHTEENVETO Eurooppa on rahoituskaaoksen ja talousromahduksen partaalla. Ongelmien taustalla ovat erehdykset ja virheet

Lisätiedot

Minotauroksen perintö euroalueen synty, kriisi ja tulevaisuus

Minotauroksen perintö euroalueen synty, kriisi ja tulevaisuus TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Minotauroksen perintö euroalueen synty, kriisi ja tulevaisuus Taloustiede Pro Gradu tutkielma Eeli Jaakkola Helmikuu 2015 Ohjaaja: Hannu Laurila TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

Kriisipaketit ja Euroopan pysyvä vakausmekanismi: mikä on demokraattisen vasemmiston näkemys Euroopan tulevaisuudesta?

Kriisipaketit ja Euroopan pysyvä vakausmekanismi: mikä on demokraattisen vasemmiston näkemys Euroopan tulevaisuudesta? Kriisipaketit ja Euroopan pysyvä vakausmekanismi: mikä on demokraattisen vasemmiston näkemys Euroopan tulevaisuudesta? Heikki Patomäki Muistio, versio 2.6.2011 Rahoituskriisipaketit tulevat olemaan uuden

Lisätiedot

Sisällys 4 / 2012. Talous& Yhteiskunta

Sisällys 4 / 2012. Talous& Yhteiskunta Talous& Yhteiskunta Sisällys 4 / 2012 40. vuosikerta 4 numeroa vuodessa Julkaisija: Palkansaajien tutkimuslaitos Pitkänsillanranta 3 A (6. krs) 00530 Helsinki P. 09 2535 7330 Fax: 09 2535 7332 www.labour.fi

Lisätiedot

2010 2010 Pohjoisen eu-integraation näköalat

2010 2010 Pohjoisen eu-integraation näköalat 2010 Pohjoisen EU-INTEGRAATION NÄKÖALAT POHJOISEN EU-INTEGRAATION NÄKÖALAT Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. 09 4242 6200, faksi 09 650 303 www.keskuskauppakamari.fi

Lisätiedot

KANSANEDUSTAJIEN ARGUMENTOINTI EUROMAIDEN KRIISIPAKETEISTA

KANSANEDUSTAJIEN ARGUMENTOINTI EUROMAIDEN KRIISIPAKETEISTA Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma HANNAMARI AHONEN KANSANEDUSTAJIEN ARGUMENTOINTI EUROMAIDEN KRIISIPAKETEISTA Eri puolueiden kansanedustajien argumentointi

Lisätiedot

Euroalueen velkakriisi ja talouspolitiikka

Euroalueen velkakriisi ja talouspolitiikka Kansantaloudellinen aikakauskirja 108. vsk. 4/2012 Euroalueen velkakriisi ja talouspolitiikka Juha Tervala Yliopistonlehtori Helsingin yliopisto Tämä artikkeli käsittelee talouspolitiikkaa euroalueen talouskriisissä.

Lisätiedot

Budjetti on kiristävä Emme voi muuta IMF ja julkisen kulutuksen rajat euroalueella

Budjetti on kiristävä Emme voi muuta IMF ja julkisen kulutuksen rajat euroalueella POLITIIKKATIETEET/KANSAINVÄLISET SUHTEET YHTEISKUNTATUTKIMUKSEN LAITOS LAPIN YLIOPISTO Budjetti on kiristävä Emme voi muuta IMF ja julkisen kulutuksen rajat euroalueella Lari-Antti Kujala (0303244) 2015

Lisätiedot

Velkaantunut talous veitsenterällä

Velkaantunut talous veitsenterällä Suomen Attacin talouskatsaus Syksy 2009 Velkaantunut talous veitsenterällä 2 Velkaantunut talous veitsenterällä Julkaisija Attac ry Julkaisuajankohta lokakuu 2009 Kirjoittajat Jussi Ahokas Lauri Holappa

Lisätiedot